MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Radka Ondriášová; Hanzlíková Marie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Ing. Radka Ondriášová; Hanzlíková Marie"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Radka Ondriášová; Hanzlíková Marie Ing. Radka Ondriášová Bc. Milan Vinkler, MSc, PhD. Mgr. Marek Gocman Název bodu: Prodej společnosti Teplo Hranice s.r.o. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje prodej 100% obchodního podílu ve společnosti Teplo Hranice, s.r.o., se sídlem Zborovská 606, Hranice I město, Hranice, IČO: společnosti AYIN, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, PSČ , IČO za cenu ,- Kč 2. schvaluje uzavření smlouvy o převodu 100% obchodního podílu ve společnosti Teplo Hranice, s.r.o., se společnosti AYIN, s.r.o., dle přílohy č.1 důvodové zprávy a související smlouvy o úschově peněz a listin, dle přílohy č. 1-1 důvodové zprávy 3. bere na vědomí veřejný příslib garantované ceny dodávky tepla ve výši 537,- Kč bez DPH/1 GJ pro odběratele společnosti Teplo Hranice s.r.o. na rok 2014 dle přílohy č.2 důvodové zprávy 4. pověřuje starostku města podpisem smlouvy o převodu 100% obchodního podílu ve společnosti Teplo Hranice, s.r.o., se společnosti AYIN, s.r.o. a související smlouvy o úschově peněz a listin T: O: Ing. Radomír Bradáč

2 Předcházející usnesení ve věci: Usnesení č. 569/2013 ZM 24 ze dne

3 Důvodová zpráva: 1. Výchozí stav Město Hranice je výlučným vlastníkem 100% obchodního podílu ve společnosti Teplo Hranice s. r. o. Společnost Teplo Hranice s. r. o. vznikla v roce 2012 v rámci rozdělení odštěpením stávající společnost EKOLTES Hranice, a. s., kdy ze společnosti EKOLTES Hranice, s. r. o. byla oddělena část související s výrobou tepelné energie a její distribucí. (Rozdělení bylo řešeno formou odštěpení nové společnosti. Při prodeji provozu tepelného hospodářství jako majetku či prodejem části podniku jsou tyto zatíženy daní z převodu nemovitostí a menší právní jistotou.) Hodnota obchodního podílu byla stanovena znaleckým posudkem v souvislosti se vznikem společnosti Teplo Hranice s. r. o. ve výši 30,2 mil. Kč. Společnost Teplo Hranice s. r. o. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a na rozvod tepelné energie. V současné době společnost Teplo Hranice s. r. o. zajišťuje dodávky tepla vesměs ve prospěch občanů města Hranice (bytových domů), přičemž tímto způsobem je v současné době vytápěno bytových jednotek na území města v katastrálních územích Hranice a Drahotuše; stejné množství bytových jednotek je zásobováno teplou užitkovou vodou. Společnost Teplo Hranice, s.r.o. provádí kompletní zajištění provozu plynových kotelen, které se skládá z těchto hlavních činností: dodávka teplé vody a tepla pro byty a nebytové prostory uzavírání Smluv na dodávku tepelné energie výpočet ceny tepelné energie a následné zpracování a vyhotovení fakturace jednotlivým odběratelům za odebranou tepelnou energii zajištění havarijní služby pro kotelny provádění revizí a odborných prohlídek na technologickém zařízení zajištění měření emisí u malých a středních zdrojů znečištění, vč. zaslání zjištěných údajů zajištění metrologie, včetně ověření měřidel plánování a provádění investičních akcí sledovaní platnosti a novelizace zákonů, norem a vyhlášek zpracování agendy po zavedení Certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001 a Certifikátu systému environmentálního managementu ISO zajištění oprav a údržby buď vlastní údržbářskou četou nebo dodavatelsky zajištění obsluhy kotelny, vč. všech potřebných školení a zkoušek Dodávka tepla a teplé vody je zajišťována z plynových kotelen o výkonu od 0,024 do 4,72 MW, které byly postupně uváděny do provozu od roku Na kotelně Struhlovsko je vybudováno dispečerské pracoviště, které slouží k monitorování kotelen a umožňuje plnohodnotnou dálkovou obsluhu provozu kotelen v závislosti na venkovních teplotách a potřebách jednotlivých územních lokalit. Společnost EKOLTES Hranice, a. s. i nadále zajišťuje provoz a dodávky tepla do objektů, které jsou ve vlastnictví města Hranice (např. školky, DPS atd.); dodávky tepla a teplé užitkové vody do objektů, v nichž město Hranice zajišťuje základní funkce veřejnoprávní korporace (tj. školství, objekty pro sportovní a kulturní vyžití), v případě změny vlastnické struktury ve společnosti Teplo Hranice s. r. o. budou bez jakýchkoli změn. Investice Existující stav navíc bez výraznějších investic do budoucna neumožní výrobu a rozvod tepla moderními prostředky s minimálními tepelnými ztrátami. Z celkového počtu 32 kotelen je 10 kotelen moderních, úsporných, kondenzačních, po plné 3

4 rekonstrukci. Ostatních 22 kotelen tento postup v budoucnu čeká. V současné době jsou veškeré venkovní rozvody tepla, kromě rozvodů u kotelny K25 vyměněny za předizolované. Tento poslední klasický rozvod bude vyměněn v letošním roce. Investice do teplovodu dostaly v organizaci přednost před investicí do kotelen a to z několika technických a ekonomických důvodů. U venkovních rozvodů, hlavně u rozvodů teplé vody jsme se dostávali na hranici životnosti potrubí (pozink) a jeho izolací, investice do výměny byla prováděna před regenerací sídlišť příprava v době, kdy se o odpojování nehovořilo, a byty byly v majetku města, a v neposlední řadě u nových předizolovaných materiálů dochází k výraznému snížení ztrát. Výměnou potrubí došlo také i ke zlepšení kvality čistoty teplé vody. Další zvýšení efektivit výroby tepla vyžaduje investice do zařízení tepelného hospodářství, jedná se zejména o generální výměnu veškerého zařízení v kotelnách, které již nedosahují technické úrovně dnešní doby. Jedná se postupně o tyto kotelny: K3, K4, K5, K7, K8, K9, K14, K15, K27, K 16, K21, K22, K 23, K24, K28, K 29, K31, K32, K34 a K 20. Investice do tepelného hospodářství od roku 2005 Rok ,- Kč Rok ,- Kč Rok ,- Kč Rok ,- Kč Rok ,- Kč Rok ,- Kč Rok ,- Kč Rok ,- Kč Celkem ,-Kč Pokles prodeje tepla počet vytápěných bytů k bytů k bytů dodávky tepla r ,425 GJ r GJ r GJ r GJ r GJ r GJ Tento snížený prodej tepla je způsobený nejen odpojováním a budováním nových domovních kotelen, ale i zateplováním panelových domů a změnou chování odběratelů. Je vidět snaha odběratelů šetřit nejen teplem, ale i teplou vodou. Odpojování kotelen přináší zvýšení nákladů na dodávky tepla a tím zvýšení ztrát přenosu. Dochází k navýšení náročnosti spotřeby plynu na výrobu GJ tepla z důvodu rozváženosti celého systému zásobování teplem, hydrostatických tlaků a tím zvýšení ztrát přenosem tepla. Ekonomika provozu byla při návrhu celého systému technicky vypočtena na všechny připojené domy a tím byl navržen i systém přívodu teplé vody pro vytápění. Přehled stavebních řízení vedených stavebním úřadem MěÚ Hranice k datu domovní kotelna pro čp ul. Přátelství řízení je přerušené Společnost EKOLTES Hranice, a.s. podala dvě žaloby na rozhodnutí správních orgánů ke Krajskému soudu v Ostravě a to: 4

5 - dne ve věci st. povolení kotelny v Palackého ul dne ve věci st. povolení kotelny Hromůvka 1882, 1883 Obě tyto věci byly pravomocně ukončeny, žaloby byly v odvolacím řízení zamítnuty. Zajišťování dodávek tepla a teplé užitkové vody nepatří mezi plnění základních funkcí města, navíc prostřednictvím centrálních rozvodů nejsou uspokojovány takové potřeby všech osob, ale pouze asi % obyvatel města. Ostatním občanům dodávky náhradním způsobem nejsou ani zajišťovány, ani garantovány, ani jim nejsou poskytovány jiné dotace, které by kompenzovaly výhody centrálního zásobování teplem. Hospodářský výsledek tepelného hospodářství (středisko 521 Technici 522 Údržba 52 Kotelny) r ,- Kč r ,- Kč ,- Kč r ,- Kč r ,- Kč r ,- Kč ,- Kč r ,- Kč 2. Záměr prodeje Zastupitelstvo města Hranic svým usnesením č. 569/2013 ZM 24 ze dne vyhlásilo záměr na prodej 100% obchodního podílu společnosti Teplo Hranice, s.r.o. Zveřejněn byl od do Proces prodeje a zajištění výběrového řízení Uchazeč o koupi 100% obchodního podílu ve společnosti Teplo Hranice s. r. o. je vybrán ve veřejném výběrovém řízení, které bylo otevřeno blíže neurčenému okruhu osob. Při vyhlášení záměru byli osloveni výrazní podnikatelé v oblasti teplárenství (skupiny ČEZ, RWE, Dalkia, MVV a další), prodej byl inzerován v odborném tisku a prostřednictvím webových stránek Teplárenského sdružení ČR. Záměrem prodeje bylo, aby nabyvatel obchodního podílu byl společností podnikající v oblasti výroby a distribuce tepelné energie, resp. aby byl takovou osobou ovládán (postačující jsou zkušenosti a propojení v rámci koncernu). Z hlediska zajišťování a přípravy potřebných podkladů a poskytování věcné podpory se zapojili zaměstnanců obou městských společností, tj. Teplo Hranice s. r. o. a EKOLTES Hranice, a. s. (vedle zaměstnanců odboru správy majetku MÚ Hranice), přičemž hlavními koordinátory procesu byli na základě odborných znalostí předseda představenstva společnosti EKOLTES Hranice, a. s. a jednatel společnosti Teplo Hranice s. r. o. Právní podpora byla na základě smlouvy o poskytování právních služeb poskytována Mgr. Markem Gocmanem, advokátem Advokátní kanceláře Jünger, Gocman a Kopřiva (sdružení advokátů), Ostrava Mariánské Hory, 28. října 219/438, PSČ , IČO , evidenční číslo ČAK Vyhlášení záměru a jeho realizace probíhá v níže uvedených termínech s cílem finančního vyrovnání prodeje a předpokládané předání obchodního podílu k vybranému uchazeči. Datum Událost Vyhlášení záměru na prodej zastupitelstvem města Hranic 5

6 Termín podání závazných nabídek do Vyhodnocení závazných nabídek Výběr vítězné nabídky zastupitelstvem města Hranic Podpis smluv do Vypořádání, Koupě, předání Podmínky účasti v procesu prodeje: - podpis smlouvy o zachování důvěrnosti informací, - zaplacení registračního poplatku ve výši ,- Kč, který alespoň částečně pokryje náklady společností Teplo Hranice s. r. o. a EKOLTES Hranice, a. s. v souvislosti se shromažďováním podkladů a tříděním informací (celkem bylo na registračních poplatcích vybráno ,- Kč) - akceptace pravidel přístupu do data roomu a nakládaní s informacemi obsaženými v data roomu (pro účast na procesu due diligence a podání závazných nabídek na koupi obchodního podílu). Smluvní dokumentace Návrh smluvní dokumentace byl rozeslán uchazečům po zahájení due diligence a splnění podmínek přístupu do due diligence. Každý z uchazečů měl příležitost se k návrhu smluvní dokumentace vyjádřit a předložit vlastní připomínky. Veškeré připomínky byly posouzeny Městem Hranice a jeho právními poradci a následně též s uchazeči projednány. Všeobecné podmínky Každý z uchazečů si hradí veškeré náklady a výdaje, které mu vznikly s jakoukoli činností vztahující se k prodeji, a to včetně nákladů na své poradce, bez ohledu na to, bude-li nezávazná nebo konečná závazná nabídka uchazeče přijata nebo odmítnuta z jakéhokoli důvodu. Město Hranice má vyhrazeno právo, bez předchozího upozornění, změnit proces realizace prodeje (včetně dat a podmínek) nebo kdykoli ukončit jednání s jedním nebo více uchazeči nebo zahájit exkluzivní jednání s kteroukoli třetí osobou. 3. Kritéria hodnocení - nabídnutá cena za 100% obchodní podíl ve společnosti (80% váha v rozhodovacím kritériu, rozhodující bude nejvyšší nabídnutá cena na 100% obchodní podíl) - návrh ceny tepla pro konečného odběratele na rok 2014 a vývojový předpoklad ceny tepla pro konečného odběratele v průběhu následujících tří let, po nabytí obchodního podílu; to vše s přihlédnutím k cenám vstupů (energií) a inflaci (20% váha v rozhodovacím kritériu, rozhodující bude nejnižší konečná cena tepla za 1 GJ/1 MWh tepelné energie pro konečného uživatele). Ve stanoveném termínu do byly do Advokátní kanceláře Jünger, Gocman a Kopřiva doručeny čtyři nabídky, které byly otevřeny za přítomnosti notáře a byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti. Přehled podaných nabídek včetně hodnotících kritérií Uchazeč/kritérium AYIN,s.r.o. MVV Energie CZ, a.s. KOMTERM,a.s. ČEZ Kupní cena v mil. Kč 37 36, s rozložením splátek na více než 10 let a možným 6

7 snížením v případě poklesu odběratelů a výroby tepla Cena za 1 GJ bez DPH 537,- neuvedeno 550,- 570,- Na základě doporučení z prvního jednání hodnotící komise byla k dalšímu projednání předložené nabídky oslovena společnost AYIN, s.r.o., která byla zároveň vyzvána k doplnění informací. V rámci doplnění informací společnost AYIN s.r.o. předložila zejména prohlášení banky o tom, že na účtu společnosti je dostatečné množství finančních prostředků pro zaplacení ceny za převod obchodního podílu (původ prostředků tak byl prověřen bankou, vedle toho bude ještě prověřen notářem, který v případě uzavření smluv peníze přijme do úschovy). Dále byly předloženy účetní závěrky společnosti AYIN s.r.o. a její ovládající osoby za poslední 3 účetní období a bylo podáno vysvětlení ke stavu majetku. Nabídku uchazeče společnosti AYIN, s.r.o. posoudila dozorčí rada a představenstvo společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a jednatel společnosti Teplo Hranice, s.r.o. Po prostudování všech podkladů, možností řešení provozu tepelného hospodářství, posouzení návratnosti investovaných prostředků do Tepla Hranice, s.r.o. a všech okolností doporučili zastupitelstvu města prodej obchodního podílu. Rada města po seznámení se všemi dostupnými podklady a po zvážení všech možných případných dopadů prodeje či jeho nerealizování doporučila zastupitelstvu města prodej 100% obchodního podílu společnosti Teplo Hranice, s.r.o. 4. Stručné zhodnocení prodeje 100% obchodního podílu Tepla Hranice, s.r.o. společnosti AYIN, s.r.o. Přínosy + zisk finančních prostředků ve výši 37 mil. Kč na realizaci dalších akcí města + snížení ceny tepla za GJ pro konečného odběratele v roce 2014 (537,-Kč bez DPH/GJ) a nastavení vývoje tepla v následujících třech letech + prodej diskutovaného a náročného provozu + není nutno realizovat investice s nízkým výnosem + přenesení problematiky odpojování na cizí subjekt, odpolitizování tohoto problému + eliminace rizika snižování hodnoty majetku vlivem dalšího odpojování + eliminace rizika dalšího snižování konkurenceschopnosti společnosti na trhu (vůči domov + možnost aplikace nových technologií v oblasti řízení distribuce Negativa - město zdravě hospodaří, není nuceno prodávat majetek za účelem získání finančních prostředků na realizaci nejnutnějších velkých investičních akcí - město prodává poměrně velký majetek, nejedná se o prodej zbytného majetku - uchazeč nemá zkušenosti s výrobou tepla, prozatím má zkušenosti pouze s distribucí - prodej ziskové společnosti, ovšem v návaznosti na možné další odpojování je tvorba zisku v dalších letech a jeho výše otázkou - ztráta vlivu na dodávky tepla ve městě - riziko negativní reakce odběratelů a dalšího rozdrobování trhu s teplem v Hranicích Poznámka: V případě přerušení dodávek tepla jeho dodavatelem (např. z důvodu ukončení existence společnosti) určí energetický regulační úřad v souladu s přísl. právními předpisy náhradního 7

8 dodavatele, kterému vydá licenci k zajištění dodávek tepla připojeným bytovým jednotkám. Přílohy: na CD Příloha č. 1 Smlouva o převodu obchodních podílů.pdf Příloha č. 1-1 Smlouva o svěření peněz a listin.pdf Příloha č. 2 Veřejný příslib garantované ceny.pdf Příloha č. 3 Výpis z obchodního rejstříku společnosti AYIN, s.r.o..pdf Příloha č. 4 Vyjádření představenstva a dozorčí rady a jednatele.pdf Příloha č. 5 Rozvaha společnosti AYIN, s.r.o. za rok 2012 včetně výkazů.pdf Příloha č. 5-1 Výroční zpráva společnosti AYIN za rok 2012.pdf Příloha č. 6 Rozvaha společnosti AYIN, s.r.o. k datu pdf Příloha č. 7 Předpoklad návratnosti investovaných prostředků do společnosti Teplo Hranice s.r.o..pdf Bez připomínkového řízení 8

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA ke kapitole 3.1.3 ÚEK MRH Územní energetické koncepce Mikroregionu Hranicko Autoři: Ing. Libor Lenža, Ing. Michal Vodák, Ing. Radim Pištělák SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti...

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti... Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti...

Více

Výroba a dodávky tepla v Hranicích

Výroba a dodávky tepla v Hranicích Výroba a dodávky tepla v Hranicích Co byste měli vědět? Milí hraničtí spoluobčané, již několik měsíců, ba let, probíhá v našem městě diskuse ohledně systému centrálního zásobování teplem. Provozovatelem

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009 Stránka 1 z 31 Obsah 1. Úvod... 3 2. Organizační schéma společnosti s platností od 1.2.2010... 4 3. Orgány společnosti... 5 4. Z historie firmy...5

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí Zpráva auditora Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE Praha, listopad 2009 Rozdělovník: Výtisk č. 1-11: Výtisk č. 12: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí BDO Prima Audit s.r.o. Subjekt, u

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více

Výroční zpráva. Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. TERMO Děčín a.s. - 1 -

Výroční zpráva. Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. TERMO Děčín a.s. - 1 - Výroční zpráva Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 TERMO Děčín a.s. - 1 - Obsah: Základní údaje o společnosti.............................................. 3 Úvodní slovo předsedy

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje o společnosti 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno Zastupitelstvo města Uherský Brod Územní energetická koncepce města Uherský Brod Osnova: 1. Informace o zadání a průběhu zpracování Územní energetické koncepce města Uherský Brod (dále jen ÚEK) 2. Shrnutí

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

Z-2357. Materiál k projednání. k založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s.

Z-2357. Materiál k projednání. k založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. * materiál obsahuje osobní údaje zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 27.2.2014 Materiál k projednání Z-2357 k založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více