S B Í R K A U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 140 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města Zpráva o vyřízení interpelací Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/1 v roce 2009 navýšení rozpočtu města o částku ,-- Kč na věcné prostředky vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/2 - navýšení rozpočtu města a poskytnutí příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření 12/3, poskytnutí neinvestiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály s.r.o Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/4 přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR Projekt mobility Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/5 v roce 2009 nákup motorového vozidla Škoda Fabia Ambiente 1,2 HTTP/51kW, referentské vozidlo a nákup kopírovacího stroje Develop ineo Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/6 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav - příspěvek na úhradu mzdových nákladů Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/8 v roce 2009 navýšení rozpočtu města o částku ,- Kč a na výplatu odměn členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladá Boleslav Podlázky za požární asistence a zásahy v období červenec listopad 2009 ve výši ,- Kč Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. a změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/ Návrh na změnu rozpočtu města mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/11 v roce 2009 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/12 - navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce Návrh na poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. na nákup rolby na úpravu ledové plochy rozpočtové opatření č. 12/ Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru roku Návrh rozpočtu města Mladá Boleslav na rok Návrh na spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů Informace o zabezpečení školního roku 2009/2010 ve školách a školských zařízeních zřizovaných statutárním městem Mladá Boleslav 2567

2 4574. Návrh na schválení smlouvy o převodu obchodního podílu města Mladá Boleslav ve společnosti M B M, místní dráha Mladá Boleslav - Mělník, s.r.o Návrh na schválení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu akciové společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. (nemovitosti v k.ú. Mladá Boleslav) Návrh na doplnění a upřesnění návrhů na pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 657/2 v k.ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s.r.o.) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení nové ceny za prodej částí pp. 1078/1 v k.ú. Debř (Prokorátovi, Podstatný, Vomáčkovi, Novákovi, Musilovi) Návrh na směnu pozemků v k.ú. Mladá Boleslav (JVT) (pan Pakandl) Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku v penězích Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne a Dodatku č. 3 ze dne (D+D REAL, s.r.o.) Návrh na prodej části pp. 50 a pp v k.ú. Mladá Boleslav (pan Savitskyy) Návrh na schválení záměru prodeje 8 jednotek v ul. Vodkova čp. 134 v části obce Mladá Boleslav I v k.ú. Mladá Boleslav Návrh na schválení prodeje nebytového prostoru č. 1087/13 na třídě T. G. Masaryka, Mladá Boleslav na stp. 369/1 v k.ú. Mladá Boleslav spolu s ideálním podílem ve výši 567/10014 na společných částech domu a stejný na pozemku podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, a směrnice QS Návrh na prodloužení splatnosti půjčky 7 mil. Kč poskytnuté společnosti Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., Mladá Boleslav a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/14 - převod finančních prostředků z kapitoly 10 na kapitolu Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/17 snížení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 12/18 (navýšení rozpočtu města a poskytnutí neinvestiční dotace DP Mladá Boleslav s.r.o.) Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/19 - navýšení rozpočtu města Návrh na poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. na parkoviště s přístupové cesty rozpočtové opatření č. 12/ Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 13/4 poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelací b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/1 v roce 2009 navýšení rozpočtu města o částku ,-- Kč na věcné prostředky vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) rozpočtové opatření č. 12/1 v roce 2009 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - navýšení příjmů, pol neinvestiční přijaté dotace od krajů, UZ a navýšení výdajů - kap. 01, org. 101, par. 5512, pol drobný hmotný majetek, o částku ,-- Kč - kap. 01, org. 101, par. 5512, pol služby, školení a vzdělávání, o částku 3 465,-- Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/2 - navýšení rozpočtu města a poskytnutí příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 12/2 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč: - navýšení příjmů kap. 06, pol neinvestiční účelová dotace Středočeského kraje, a navýšení výdajů kap. 06, org. 212, par. 3314, pol Knihovna města Mladá Boleslav neinvestiční dotace b) navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav o částku ,-Kč na rok 2009 s tím, že 50 % bude použito na odměny a 50 % na zlepšení vybavení a provozu knihovny. 2569

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření 12/3, poskytnutí neinvestiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály s.r.o. a) rozpočtové opatření č. 12/3 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 : z org. 122, par. 3419, pol. 5213, na org. 100, par. 3419, pol neinvestiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. b) poskytnutí neinvestiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o., se sídlem Kollárova 261, Mladá Boleslav , IČ: , ve výši ,- Kč na úhradu ztráty vzniklé zajišťováním bruslení pro veřejnost. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/4 přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR Projekt mobility rozpočtové opatření č. 12/4 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč navýšení příjmů pol. 4113, ÚZ financování dopravní infrastruktury neinvestice od Státního fondu dopravní infrastruktury a navýšení výdajů - kap. 07, org. 291, par. 2219, pol. 5169, ÚZ č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/5 v roce 2009 nákup motorového vozidla Škoda Fabia Ambiente 1,2 HTTP/51kW, referentské vozidlo a nákup kopírovacího stroje Develop ineo

5 1. nákup motorového vozidla Škoda Fabia Ambiente 1,2 HTP/51kW v ceně ,-- Kč včetně DPH s tím, že vůz bude užíván v provozu služebních referentských vozidel magistrátu města 2. nákup kopírovacího stroje Develop ineo 360 konfigurace 1 s automatickým duplex, podavačem originálu a vestavěným finišerem se sešíváním v ceně ,-- Kč včetně DPH 3. rozpočtové opatření č. 12/5 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v rámci kapitoly 01 z org. 230, par. 3725, pol ,-- Kč - tříděný odpad, sběrná místa na org. 106, par. 6171, pol ,-- Kč - dopravní prostředky na org. 107, par. 6171, pol ,-- Kč - stroje, přístroje a zařízení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/6 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav - příspěvek na úhradu mzdových nákladů a ) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ dotace Úřad práce Mladá Boleslav (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů kap. 01 org. 888 par pol ÚZ ,-Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org. 888 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org. 888 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org. 999 par pol ÚZ ,-Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org. 999 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org. 999 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org. 999 par pol ÚZ ,-Kč náhrady mezd v době nemoci b) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ dotace Úřad práce Mladá Boleslav (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, 2571

6 kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč náhrady mezd v době nemoci, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč náhrady mezd v době nemoci kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/8 v roce 2009 navýšení rozpočtu města o částku ,- Kč a na výplatu odměn členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladá Boleslav Podlázky za požární asistence a zásahy v období červenec listopad 2009 ve výši ,- Kč a) rozpočtové opatření č. 12/8 v roce 2009 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů, kap. 01, org. 101, par požární ochrana, pol příjmy z poskytování služeb a navýšení výdajů kap. 01, org. 101, par. 5512, pol o částku ,-- Kč - výplata odměn členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladá Boleslav Podlázky za požární asistence a zásahy v období července listopadu 2009 kap. 01, org. 101, par. 5512, pol o částku 1 792,-- Kč zdravotní pojištění kap. 01, org. 101, par. 5512, pol o částku ,-- Kč materiálové vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladá Boleslav Podlázky b) výplatu odměn členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladá Boleslav Podlázky za požární asistence a požární zásahy v období červenec listopad 2009 v celkové výši ,-- Kč vedoucí správního odboru magistrátu zajistit realizaci usnesení v termínu do

7 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. a změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/9 a) poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., se sídlem Kollárova 261, Mladá Boleslav, IČ , ve výši ,-- Kč na úhradu ztráty při provozu veřejných toalet v roce 2009 b) rozpočtové opatření č. 12/9: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 01 SpO: z org. 230, 3725, položka ,-- Kč a z org. 230, 3722, položka ,-- Kč na org. 235, 2144, položka 5213 neinvestiční dotace společnosti Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. se sídlem Kollárova 261, Mladá Boleslav, IČ č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/10 rozpočtové opatření č. 12/10 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 3.000,00 Kč - navýšení příjmů kap. 07, par. 3429, pol neinvestiční dary a navýšení výdajů kap. 07 org. 205, par. 3399, pol zdravé město ostatní služby. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/11 v roce 2009 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 a) rozpočtové opatření č. 12/11 v roce 2009: Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 z org.122, par.3419, pol dotace na sportovní využití ZS ve výši ,-Kč 2573

8 z org. 122, par.3419, pol dotace na sportovní využití ZS, právnické osoby ve výši ,-Kč na kap. 6, org. 33, par. 3419, pol podpora mládeže dotace, v celkové výši ,-Kč b) poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení BK Mladá Boleslav o.s., se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav, IČ: , ve výši ,-Kč na úhradu ročního pronájmu prostor na zimním stadionu c) poskytnutí neinvestiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o., se sídlem Kolárova 261, Mladá Boleslav, IČ: , ve výši ,- Kč na úhradu provozní ztráty za poskytování pronájmu sportovní haly na městském stadionu za dotovanou cenu oddílům mládeže: TJ Auto Škoda oddíl basketbalu, TJ Auto Škoda oddíl házené, TJ Auto Škoda oddíl volejbalu, FBK Sokol Mladá Boleslav, Florbalová akademie, Fotbalový klub sportovní třídy a Centrum 83 dorost. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/12 - navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce 2009 rozpočtové opatření č. 12/12 v roce 2009: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2009 a navýšení výdajů kap. 11 sociální věci, org. 0052, par. 4195, položka 5410, ÚZ na výplatu příspěvku na péči. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. na nákup rolby na úpravu ledové plochy rozpočtové opatření č. 12/13 a) poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. se sídlem Kollárova 261, Mladá Boleslav , IČ: , ve výši ,00 Kč bez DPH, na úhradu kupní ceny rolby, na úpravu ledové plochy, značky DEROL 99 P Hydrostat b) rozpočtové opatření č. 12/13 v roce 2009: 2574

9 změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 Odboru stavebního a rozvoje města: z org. 3030, par. 2212, pol rekonstrukce ulic Folprechtova, Štechova na org par. 3419, pol investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o., se sídlem Kollárova 261, Mladá Boleslav , IČ: č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na zajištění rozpočtových opatření v závěru roku 2009 pověření rady města provedením a schválením případných rozpočtových opatření v oblasti příjmů a výdajů, která by vstoupila v platnost v době od do , podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a předložení těchto schválených rozpočtových opatření na prvním jednání ZM v roce 2010 vedení města informovat o provedených rozpočtových opatřeních na prvním jednání ZM v roce č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok 2010 a) návrh rozpočtu města Mladá Boleslav na rok 2010, který počítá s celkovými příjmy ,5 tis. Kč, s celkovými výdaji ve výši ,5 tis. Kč včetně splátek úvěrů, které budou v souhrnu činit ,- tis. Kč b) na r návrh výnosů z podnikatelské činnosti ve výši tis. Kč a nákladů ve výši tis. Kč c) závazné ukazatele dle důvodové zprávy následující pravidla: 1. správci jednotlivých kapitol jsou vedoucí příslušných odborů Magistrátu města Mladá Boleslav 2575

10 2. se schválenými rozpočtovými prostředky hospodaří správci kapitol nebo jejich zástupci a odpovídají za dodržování rozpočtových pravidel (dle zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dle interních směrnic magistrátu města) 3. návrh rozpočtových opatření vypracovávají správci jednotlivých kapitol; definitivní úpravu navrhovaného rozpočtového opatření provádí vedoucí ekonomického odboru a předkládá ho k projednání RM a ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů budoucí spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů ve výši ,- Kč z rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav v roce 2010 v případě schválení dotace z Operačního programu Životní prostředí. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k informaci o zabezpečení školního roku 2009/2010 ve školách a školských zařízeních zřizovaných statutárním městem Mladá Boleslav b e r e n a v ě d o m í zprávu o zabezpečení školního roku 2009/2010 ve školách a školských zařízeních, které jsou zřizovány městem. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení smlouvy o převodu obchodního podílu města Mladá Boleslav ve společnosti M B M, místní dráha Mladá Boleslav - Mělník, s.r.o. 2576

11 uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu, jejímž předmětem je převod obchodního podílu statutárního města Mladá Boleslav, odpovídajícího vkladu do základního kapitálu společnosti M B M, místní dráha Mladá Boleslav - Mělník, s.r.o., se sídlem Jaroměř, Nádražní 222, okres Náchod, PSČ , IČ: , ve výši ,- Kč mezi převodcem statutárním městem Mladá Boleslav a nabyvateli Ing. Jiřím Mužíkem, bytem xxx, PSČ a Ing. Miroslavem Holubářem, bytem xxx, za celkovou kupní cenu ,--Kč, splatnou do šesti měsíců od podpisu smlouvy u d ě l u j e plnou moc Bc. Josefu Macounovi, r.č. xxx, bytem xxx, k podpisu smlouvy o převodu obchodního podílu dle bodu I. tohoto usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu akciové společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. (nemovitosti v k.ú. Mladá Boleslav) nepeněžitý vklad Statutárního města Mladá Boleslav, jehož předmětem jsou nemovitosti v katastrálním území Mladá Boleslav: - budova bez čp. (objekt občanské vybavenosti) na stp stavební pozemek 6306 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 404 m 2 u ZŠ Pastelka, ulice 17. listopadu (příloha č. 1) - stavební pozemek 6297 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 703 m 2 - pozemková parcela 862/49 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m 2 Zalužanská ulice (příloha č. 2) do základního kapitálu společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s., IČ , se sídlem Jana Palacha 1294, Mladá Boleslav, v hodnotě podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem, a to vše v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav a.s.. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na doplnění a upřesnění návrhů na pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav r e v o k u j e usn. ZM č ze dne 26. února 2009 v části, týkající se rozsahu předložených návrhů na změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav r o z h o d l o 2577

12 v samostatné působnosti v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o zařazení nových návrhů na změnu funkčního využití území uvedené pod č do připravované změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav v rozsahu předložené důvodové zprávy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků, která zároveň ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 13/2007, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladá Boleslav, dle přílohy důvodové zprávy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 657/2 v k.ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s.r.o.) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu, tj. prodej části pozemkové parcely 657/2 (ostatní plocha - zeleň) o výměře m 2 v k.ú. Mladá Boleslav (dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č /2008 ze dne se jedná o nově vznikající pp. 657/76) z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví obchodní společnosti DOMINO INVEST s.r.o., IČ , se sídlem Komenského nám. 88/12, Mladá Boleslav. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení nové ceny za prodej částí pp. 1078/1 v k.ú. Debř (Prokorátovi, Podstatný, Vomáčkovi, Novákovi, Musilovi) 2578

13 n e částečnou revokaci usnesení č ze dne v části týkající se výše kupní ceny a změnu kupní ceny za prodej částí pozemkové parcely 1078/1 (ostatní plocha neplodná půda) o celkové výměře do 700 m 2 v katastrálním území Debř prodávaného z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví jednotlivých vlastníků sousedních pozemků (Stanislav a Radka Prokorátovi, Bedřich a Václav Musilovi, Ivo Podstatný, Jana Vomáčková, Miloslav a Eva Novákovi). č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Mladá Boleslav (JVT) (pan Pakandl) směnu nemovitostí v k.ú. Mladá Boleslav: z majetku Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, do vlastnictví pana Miloslava Pakandla, nar. xxx, bytem xxx - části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) 1115/1 o výměře 847 m 2, - části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) 1338/2 o výměře 10 m 2, - části pozemkové parcely 1119/1 (ostatní plocha sportoviště a rekr. plocha) o výměře 2 m 2 - části pozemkové parcely 1407/5 (vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 33 m 2, tj. dle nového geometrického plánu /2009 ze dne se jedná o nově vzniklou pozemkovou parcelu 1115/14 o výměře 892 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav za - pozemkovou parcelu 1062/49 (zahrada) o výměře 373 m2 - pozemkovou parcelu 1062/50 (zahrada) o výměře 400 m2 - pozemkovou parcelu 1062/105 (zahrada) o výměře 21 m2 (výměra celkem 794 m 2 ) v k.ú. Mladá Boleslav z majetku pana Miloslava Pakandla, nar. xxx, bytem xxx do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav s doplatkem rozdílu ceny takto směňovaných pozemků ve výši 500,- Kč/m 2 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2579

14 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku v penězích Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne a Dodatku č. 3 ze dne (D+D REAL, s.r.o.) uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku v penězích Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne a Dodatku č. 3 ze dne (dále jen smlouva ), který bude: a) upravovat změnu lhůty pro uzavření kupní smlouvy dle čl. IV odst. 1 smlouvy tak, že tato kupní smlouva a celkové vypořádání závazků ze smlouvy bude uzavřena ve lhůtě končící dnem , namísto původního , a v souvislosti s tím se i prodlužuje bezúplatné užívání komunikace dle čl.iii odst. 3 a 4 smlouvy Městem do i související správa této komunikace Městem b) rušit Dodatek č. 1 ze dne ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku v penězích Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne uzavřený mezi Městem a společností D+D REAL, s.r.o dohodou, protože k výstavbě objektu ani rozšíření komunikace nedošlo vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej části pp. 50 a pp v k.ú. Mladá Boleslav (pan Savitskyy) prodej části pozemkové parcely 50 (zahrada) o výměře do 30 m 2 a části pozemkové parcely 1256 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 4 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Mikhayla Savitskyy, nar. xxx, bytem xxx, z důvodu účelného využití objektu čp. 78 (vlastnictví pana Savatskyy), a to za cenu 1.320,-- Kč/m 2 za pp. 50 a za cenu 900,-- Kč/m 2 za pp. 1256, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje, s tím, že definitivní výměra převáděných částí pozemků 50 a 1256 bude stanovena příslušným geometrickým plánem (nyní dle snímku v příloze č.1) a za podmínek: a) z pozemku č bude oddělena a odprodána pouze nezbytná část pro umožnění přístupu k venkovnímu schodišti rekonstruovaného objektu čp. 78 maximálně však část pozemku, jehož delší strana bude tvořena prodloužením hranice stavebního pozemku č. 200/1 v přímce po cca vyústění drenáže z opěrné zdi, tj. cca 3 m, kratší strana bude cca 0,8 m k opěrné zdi b) odprodej části pozemku č. 50 pouze tehdy, jestliže bude stavebně zajištěna stabilita opěrné zdi zajišťující městský pozemek č. 50 (zahrada) po ubourání části této zdi (v 2580

15 současné době opěrná zeď až k objektu čp. 78). Rovněž bude vyřešena náhrada za odvodnění zdi (v současné době drenáž prům. 100 mm) uvedené souvisí bezprostředně s bodem a) vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení záměru prodeje 8 jednotek v ul. Vodkova čp. 134 v části obce Mladá Boleslav I v k.ú. Mladá Boleslav záměr prodeje 8 jednotek nacházejících se v domě čp. 134 v části obce Mladá Boleslav I postaveném na pozemku stp. 168/1 o výměře 305 m 2 k.ú. Mladá Boleslav, zapsané na LV č vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje nebytového prostoru č. 1087/13 na třídě T. G. Masaryka, Mladá Boleslav na stp. 369/1 v k.ú. Mladá Boleslav spolu s ideálním podílem ve výši 567/10014 na společných částech domu a stejný na pozemku podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, a směrnice QS prodej nebytového prostoru č. 1087/13 o celkové výměře podlahové plochy 56,74 m 2 v domu čp na třídě T. G. Masaryka, v části obce Mladá Boleslav III, postaveném na stp. 369/1 spolu s ideálním podílem ve výši 567/10014 na společných částech domu čp a s ideálním podílem ve výši 567/10014 na stp. 369/1 v k.ú. Mladá Boleslav dle směrnice QS

16 panu Bohumilu Rosenkranzovi, nar. xxx, bytem xxx, za pevnou cenu sníženou o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy a sníženou o 5 % za zřízení předkupního práva, tzn. za cenu ,-Kč 2. zřízení věcného předkupního práva k nebytovému prostoru č. 1087/13 označeném a popsaném v bodě I.1. včetně ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stavebních pozemcích ve prospěch statutárního města Mladá Boleslav na dobu 5 let od podpisu kupní smlouvy za kupní cenu uvedenou ve výše označeném bodě, za kterou byl příslušný nebytový prostor prodán vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodloužení splatnosti půjčky 7 mil. Kč poskytnuté společnosti Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., Mladá Boleslav a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/7 a) prodloužení splatnosti u krátkodobé půjčky ve výši ,00 Kč, poskytnuté společnosti Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., IČ: , se sídlem Mladá Boleslav, Kollárova 261, PSČ , na základě usnesení zastupitelstva města č ze dne 23. července 2009, do 30. června 2010, dle přiloženého dodatku smlouvy, b) s rozpočtovým opatřením č. 12/7 v roce změna rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - navýšení příjmů na kapitole 02, položka 1211 daň z přidané hodnoty a navýšení výdajů na kap. 02, org. 4000, 3429, položka 5613 neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám (Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., IČ: , se sídlem Mladá Boleslav, Kollárova 261, PSČ ) vedoucímu ekonomického odboru realizovat výše uvedené usnesení nejpozději do 31. prosince č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/14 - převod finančních prostředků z kapitoly 10 na kapitolu

17 rozpočtové opatření č. 12/14 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 10 OŘP z org. 0, par. 6171, pol Příprava projektů na kapitolu 07 OStRM org. 3300, par. 3639, pol Staroměstské náměstí. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/17 snížení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2009 rozpočtové opatření č. 12/17 v roce 2009 : snížení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,--Kč - snížení příjmů pol ÚZ a snížení výdajů kapitoly 11 sociální věci, na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ( neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu pro rok 2009) dle přílohy č.1. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 12/18 (navýšení rozpočtu města a poskytnutí neinvestiční dotace DP Mladá Boleslav s.r.o.) rozpočtové opatření č. 12/18 v roce 2009: a) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - navýšení rozpočtu města v příjmech na kapitole 06, organizace 213, 3392, položka Ostatní přijaté vratky transferů (Kultura města Mladá Boleslav a.s.) a ve výdajích na kap.09, organizace 240, 2221, položka neinvestiční dotace společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav s.r.o. (úhrada prokazatelné ztráty z provozování MHD) b) poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Václava Klementa 1439/II, PSČ , IČ: , na úhradu ztráty za rok 2009 ve výši ,00 Kč. 2583

18 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/19 - navýšení rozpočtu města rozpočtové opatření č. 12/19 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč: - navýšení příjmů kap. 06, org.213, par. 3392, pol Ostatní přijaté vratky transférů (Kultura města Mladá Boleslav a.s.), a navýšení výdajů kap.06, org. 33, par. 3419, pol.5222 Podpora mládeže dotace. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. na parkoviště s přístupové cesty rozpočtové opatření č. 12/16 a) poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. se sídlem Kollárova 261, Mladá Boleslav , IČ: , ve výši ,39 Kč na parkoviště a přístupové cesty b) rozpočtové opatření č. 12/16 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 Odboru stavebního a rozvoje města, a to: z organizace 289, par. 2219, pol plošné parkování ,00 Kč z organizace 5220, par. 3639, pol revitalizace severního sídliště ,00 Kč z organizace 3376, par. 4375, pol nízkoprahové centrum ,00 Kč z organizace 292, par. 2212, pol chodníky a komunikace Kč na organizaci 4000 par. 3429, pol investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. se sídlem Kollárova 261, Mladá Boleslav , IČ: č

19 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. poskytnutí investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o. se sídlem Starofarní 152, PSČ , IČ , ve výši ,16 Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 13/4 poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 a) rozpočtové opatření č. 13/4 v roce 2009 : navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 8.800,- Kč - navýšení příjmů - účelová dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje, pol. 4122, ÚZ 001 a navýšení výdajů kap. 06, org. 606, par. 3113, pol. 5331, ÚZ 001 Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 neinvestiční příspěvek b) navýšení příspěvku Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, o částku 8.800,- Kč na rok 2009 vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 31 Vydána dne 1.7.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1063. Zpráva o vyřízení interpelací 1064. Návrh závěrečného

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 160 Vydána dne 23.4.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5132. Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2723. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 151 Vydána dne 26.2.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4837. Zpráva o vyřízení interpelací 4838. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 155 Vydána dne 26.3.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4987. Zpráva o vyřízení interpelací 4988. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1277. ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 111 Vydána dne 22.5.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3675. Zpráva o vyřízení interpelací 3676. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 170 Vydána dne 25.6.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5431. Návrh závěrečného účtu Statutárního města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Informace ředitelky PO MSKS o činnosti v r. 2015 (mat. č. 381/2015) Usnesení č. 380/2015 informace ředitelky příspěvkové organizace

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 166 Vydána dne 21.5.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5280. Zpráva o vyřízení interpelací 5281. Zpráva o

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily odstoupení od smlouvy (mat. č. 200/2015) Usnesení č. 202/2015 ZM Sezimovo Ústí informaci

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13)

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. 7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) s c h v a l u j e zásady pro

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více