S B Í R K A U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 140 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města Zpráva o vyřízení interpelací Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/1 v roce 2009 navýšení rozpočtu města o částku ,-- Kč na věcné prostředky vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/2 - navýšení rozpočtu města a poskytnutí příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření 12/3, poskytnutí neinvestiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály s.r.o Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/4 přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR Projekt mobility Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/5 v roce 2009 nákup motorového vozidla Škoda Fabia Ambiente 1,2 HTTP/51kW, referentské vozidlo a nákup kopírovacího stroje Develop ineo Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/6 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav - příspěvek na úhradu mzdových nákladů Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/8 v roce 2009 navýšení rozpočtu města o částku ,- Kč a na výplatu odměn členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladá Boleslav Podlázky za požární asistence a zásahy v období červenec listopad 2009 ve výši ,- Kč Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. a změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/ Návrh na změnu rozpočtu města mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/11 v roce 2009 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/12 - navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce Návrh na poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. na nákup rolby na úpravu ledové plochy rozpočtové opatření č. 12/ Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru roku Návrh rozpočtu města Mladá Boleslav na rok Návrh na spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů Informace o zabezpečení školního roku 2009/2010 ve školách a školských zařízeních zřizovaných statutárním městem Mladá Boleslav 2567

2 4574. Návrh na schválení smlouvy o převodu obchodního podílu města Mladá Boleslav ve společnosti M B M, místní dráha Mladá Boleslav - Mělník, s.r.o Návrh na schválení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu akciové společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. (nemovitosti v k.ú. Mladá Boleslav) Návrh na doplnění a upřesnění návrhů na pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 657/2 v k.ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s.r.o.) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení nové ceny za prodej částí pp. 1078/1 v k.ú. Debř (Prokorátovi, Podstatný, Vomáčkovi, Novákovi, Musilovi) Návrh na směnu pozemků v k.ú. Mladá Boleslav (JVT) (pan Pakandl) Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku v penězích Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne a Dodatku č. 3 ze dne (D+D REAL, s.r.o.) Návrh na prodej části pp. 50 a pp v k.ú. Mladá Boleslav (pan Savitskyy) Návrh na schválení záměru prodeje 8 jednotek v ul. Vodkova čp. 134 v části obce Mladá Boleslav I v k.ú. Mladá Boleslav Návrh na schválení prodeje nebytového prostoru č. 1087/13 na třídě T. G. Masaryka, Mladá Boleslav na stp. 369/1 v k.ú. Mladá Boleslav spolu s ideálním podílem ve výši 567/10014 na společných částech domu a stejný na pozemku podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, a směrnice QS Návrh na prodloužení splatnosti půjčky 7 mil. Kč poskytnuté společnosti Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., Mladá Boleslav a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/14 - převod finančních prostředků z kapitoly 10 na kapitolu Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/17 snížení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 12/18 (navýšení rozpočtu města a poskytnutí neinvestiční dotace DP Mladá Boleslav s.r.o.) Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/19 - navýšení rozpočtu města Návrh na poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. na parkoviště s přístupové cesty rozpočtové opatření č. 12/ Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 13/4 poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelací b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/1 v roce 2009 navýšení rozpočtu města o částku ,-- Kč na věcné prostředky vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) rozpočtové opatření č. 12/1 v roce 2009 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - navýšení příjmů, pol neinvestiční přijaté dotace od krajů, UZ a navýšení výdajů - kap. 01, org. 101, par. 5512, pol drobný hmotný majetek, o částku ,-- Kč - kap. 01, org. 101, par. 5512, pol služby, školení a vzdělávání, o částku 3 465,-- Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/2 - navýšení rozpočtu města a poskytnutí příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 12/2 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč: - navýšení příjmů kap. 06, pol neinvestiční účelová dotace Středočeského kraje, a navýšení výdajů kap. 06, org. 212, par. 3314, pol Knihovna města Mladá Boleslav neinvestiční dotace b) navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav o částku ,-Kč na rok 2009 s tím, že 50 % bude použito na odměny a 50 % na zlepšení vybavení a provozu knihovny. 2569

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření 12/3, poskytnutí neinvestiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály s.r.o. a) rozpočtové opatření č. 12/3 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 : z org. 122, par. 3419, pol. 5213, na org. 100, par. 3419, pol neinvestiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. b) poskytnutí neinvestiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o., se sídlem Kollárova 261, Mladá Boleslav , IČ: , ve výši ,- Kč na úhradu ztráty vzniklé zajišťováním bruslení pro veřejnost. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/4 přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR Projekt mobility rozpočtové opatření č. 12/4 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč navýšení příjmů pol. 4113, ÚZ financování dopravní infrastruktury neinvestice od Státního fondu dopravní infrastruktury a navýšení výdajů - kap. 07, org. 291, par. 2219, pol. 5169, ÚZ č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/5 v roce 2009 nákup motorového vozidla Škoda Fabia Ambiente 1,2 HTTP/51kW, referentské vozidlo a nákup kopírovacího stroje Develop ineo

5 1. nákup motorového vozidla Škoda Fabia Ambiente 1,2 HTP/51kW v ceně ,-- Kč včetně DPH s tím, že vůz bude užíván v provozu služebních referentských vozidel magistrátu města 2. nákup kopírovacího stroje Develop ineo 360 konfigurace 1 s automatickým duplex, podavačem originálu a vestavěným finišerem se sešíváním v ceně ,-- Kč včetně DPH 3. rozpočtové opatření č. 12/5 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v rámci kapitoly 01 z org. 230, par. 3725, pol ,-- Kč - tříděný odpad, sběrná místa na org. 106, par. 6171, pol ,-- Kč - dopravní prostředky na org. 107, par. 6171, pol ,-- Kč - stroje, přístroje a zařízení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/6 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav - příspěvek na úhradu mzdových nákladů a ) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ dotace Úřad práce Mladá Boleslav (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů kap. 01 org. 888 par pol ÚZ ,-Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org. 888 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org. 888 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org. 999 par pol ÚZ ,-Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org. 999 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org. 999 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org. 999 par pol ÚZ ,-Kč náhrady mezd v době nemoci b) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ dotace Úřad práce Mladá Boleslav (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, 2571

6 kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč náhrady mezd v době nemoci, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč náhrady mezd v době nemoci kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/8 v roce 2009 navýšení rozpočtu města o částku ,- Kč a na výplatu odměn členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladá Boleslav Podlázky za požární asistence a zásahy v období červenec listopad 2009 ve výši ,- Kč a) rozpočtové opatření č. 12/8 v roce 2009 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů, kap. 01, org. 101, par požární ochrana, pol příjmy z poskytování služeb a navýšení výdajů kap. 01, org. 101, par. 5512, pol o částku ,-- Kč - výplata odměn členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladá Boleslav Podlázky za požární asistence a zásahy v období července listopadu 2009 kap. 01, org. 101, par. 5512, pol o částku 1 792,-- Kč zdravotní pojištění kap. 01, org. 101, par. 5512, pol o částku ,-- Kč materiálové vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladá Boleslav Podlázky b) výplatu odměn členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladá Boleslav Podlázky za požární asistence a požární zásahy v období červenec listopad 2009 v celkové výši ,-- Kč vedoucí správního odboru magistrátu zajistit realizaci usnesení v termínu do

7 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. a změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/9 a) poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., se sídlem Kollárova 261, Mladá Boleslav, IČ , ve výši ,-- Kč na úhradu ztráty při provozu veřejných toalet v roce 2009 b) rozpočtové opatření č. 12/9: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 01 SpO: z org. 230, 3725, položka ,-- Kč a z org. 230, 3722, položka ,-- Kč na org. 235, 2144, položka 5213 neinvestiční dotace společnosti Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. se sídlem Kollárova 261, Mladá Boleslav, IČ č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/10 rozpočtové opatření č. 12/10 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 3.000,00 Kč - navýšení příjmů kap. 07, par. 3429, pol neinvestiční dary a navýšení výdajů kap. 07 org. 205, par. 3399, pol zdravé město ostatní služby. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/11 v roce 2009 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 a) rozpočtové opatření č. 12/11 v roce 2009: Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 z org.122, par.3419, pol dotace na sportovní využití ZS ve výši ,-Kč 2573

8 z org. 122, par.3419, pol dotace na sportovní využití ZS, právnické osoby ve výši ,-Kč na kap. 6, org. 33, par. 3419, pol podpora mládeže dotace, v celkové výši ,-Kč b) poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení BK Mladá Boleslav o.s., se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav, IČ: , ve výši ,-Kč na úhradu ročního pronájmu prostor na zimním stadionu c) poskytnutí neinvestiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o., se sídlem Kolárova 261, Mladá Boleslav, IČ: , ve výši ,- Kč na úhradu provozní ztráty za poskytování pronájmu sportovní haly na městském stadionu za dotovanou cenu oddílům mládeže: TJ Auto Škoda oddíl basketbalu, TJ Auto Škoda oddíl házené, TJ Auto Škoda oddíl volejbalu, FBK Sokol Mladá Boleslav, Florbalová akademie, Fotbalový klub sportovní třídy a Centrum 83 dorost. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/12 - navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce 2009 rozpočtové opatření č. 12/12 v roce 2009: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2009 a navýšení výdajů kap. 11 sociální věci, org. 0052, par. 4195, položka 5410, ÚZ na výplatu příspěvku na péči. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. na nákup rolby na úpravu ledové plochy rozpočtové opatření č. 12/13 a) poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. se sídlem Kollárova 261, Mladá Boleslav , IČ: , ve výši ,00 Kč bez DPH, na úhradu kupní ceny rolby, na úpravu ledové plochy, značky DEROL 99 P Hydrostat b) rozpočtové opatření č. 12/13 v roce 2009: 2574

9 změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 Odboru stavebního a rozvoje města: z org. 3030, par. 2212, pol rekonstrukce ulic Folprechtova, Štechova na org par. 3419, pol investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o., se sídlem Kollárova 261, Mladá Boleslav , IČ: č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na zajištění rozpočtových opatření v závěru roku 2009 pověření rady města provedením a schválením případných rozpočtových opatření v oblasti příjmů a výdajů, která by vstoupila v platnost v době od do , podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a předložení těchto schválených rozpočtových opatření na prvním jednání ZM v roce 2010 vedení města informovat o provedených rozpočtových opatřeních na prvním jednání ZM v roce č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok 2010 a) návrh rozpočtu města Mladá Boleslav na rok 2010, který počítá s celkovými příjmy ,5 tis. Kč, s celkovými výdaji ve výši ,5 tis. Kč včetně splátek úvěrů, které budou v souhrnu činit ,- tis. Kč b) na r návrh výnosů z podnikatelské činnosti ve výši tis. Kč a nákladů ve výši tis. Kč c) závazné ukazatele dle důvodové zprávy následující pravidla: 1. správci jednotlivých kapitol jsou vedoucí příslušných odborů Magistrátu města Mladá Boleslav 2575

10 2. se schválenými rozpočtovými prostředky hospodaří správci kapitol nebo jejich zástupci a odpovídají za dodržování rozpočtových pravidel (dle zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dle interních směrnic magistrátu města) 3. návrh rozpočtových opatření vypracovávají správci jednotlivých kapitol; definitivní úpravu navrhovaného rozpočtového opatření provádí vedoucí ekonomického odboru a předkládá ho k projednání RM a ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů budoucí spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů ve výši ,- Kč z rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav v roce 2010 v případě schválení dotace z Operačního programu Životní prostředí. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k informaci o zabezpečení školního roku 2009/2010 ve školách a školských zařízeních zřizovaných statutárním městem Mladá Boleslav b e r e n a v ě d o m í zprávu o zabezpečení školního roku 2009/2010 ve školách a školských zařízeních, které jsou zřizovány městem. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení smlouvy o převodu obchodního podílu města Mladá Boleslav ve společnosti M B M, místní dráha Mladá Boleslav - Mělník, s.r.o. 2576

11 uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu, jejímž předmětem je převod obchodního podílu statutárního města Mladá Boleslav, odpovídajícího vkladu do základního kapitálu společnosti M B M, místní dráha Mladá Boleslav - Mělník, s.r.o., se sídlem Jaroměř, Nádražní 222, okres Náchod, PSČ , IČ: , ve výši ,- Kč mezi převodcem statutárním městem Mladá Boleslav a nabyvateli Ing. Jiřím Mužíkem, bytem xxx, PSČ a Ing. Miroslavem Holubářem, bytem xxx, za celkovou kupní cenu ,--Kč, splatnou do šesti měsíců od podpisu smlouvy u d ě l u j e plnou moc Bc. Josefu Macounovi, r.č. xxx, bytem xxx, k podpisu smlouvy o převodu obchodního podílu dle bodu I. tohoto usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu akciové společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. (nemovitosti v k.ú. Mladá Boleslav) nepeněžitý vklad Statutárního města Mladá Boleslav, jehož předmětem jsou nemovitosti v katastrálním území Mladá Boleslav: - budova bez čp. (objekt občanské vybavenosti) na stp stavební pozemek 6306 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 404 m 2 u ZŠ Pastelka, ulice 17. listopadu (příloha č. 1) - stavební pozemek 6297 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 703 m 2 - pozemková parcela 862/49 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m 2 Zalužanská ulice (příloha č. 2) do základního kapitálu společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s., IČ , se sídlem Jana Palacha 1294, Mladá Boleslav, v hodnotě podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem, a to vše v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav a.s.. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na doplnění a upřesnění návrhů na pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav r e v o k u j e usn. ZM č ze dne 26. února 2009 v části, týkající se rozsahu předložených návrhů na změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav r o z h o d l o 2577

12 v samostatné působnosti v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o zařazení nových návrhů na změnu funkčního využití území uvedené pod č do připravované změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav v rozsahu předložené důvodové zprávy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků, která zároveň ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 13/2007, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladá Boleslav, dle přílohy důvodové zprávy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 657/2 v k.ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s.r.o.) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu, tj. prodej části pozemkové parcely 657/2 (ostatní plocha - zeleň) o výměře m 2 v k.ú. Mladá Boleslav (dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č /2008 ze dne se jedná o nově vznikající pp. 657/76) z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví obchodní společnosti DOMINO INVEST s.r.o., IČ , se sídlem Komenského nám. 88/12, Mladá Boleslav. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení nové ceny za prodej částí pp. 1078/1 v k.ú. Debř (Prokorátovi, Podstatný, Vomáčkovi, Novákovi, Musilovi) 2578

13 n e částečnou revokaci usnesení č ze dne v části týkající se výše kupní ceny a změnu kupní ceny za prodej částí pozemkové parcely 1078/1 (ostatní plocha neplodná půda) o celkové výměře do 700 m 2 v katastrálním území Debř prodávaného z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví jednotlivých vlastníků sousedních pozemků (Stanislav a Radka Prokorátovi, Bedřich a Václav Musilovi, Ivo Podstatný, Jana Vomáčková, Miloslav a Eva Novákovi). č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Mladá Boleslav (JVT) (pan Pakandl) směnu nemovitostí v k.ú. Mladá Boleslav: z majetku Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, do vlastnictví pana Miloslava Pakandla, nar. xxx, bytem xxx - části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) 1115/1 o výměře 847 m 2, - části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) 1338/2 o výměře 10 m 2, - části pozemkové parcely 1119/1 (ostatní plocha sportoviště a rekr. plocha) o výměře 2 m 2 - části pozemkové parcely 1407/5 (vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 33 m 2, tj. dle nového geometrického plánu /2009 ze dne se jedná o nově vzniklou pozemkovou parcelu 1115/14 o výměře 892 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav za - pozemkovou parcelu 1062/49 (zahrada) o výměře 373 m2 - pozemkovou parcelu 1062/50 (zahrada) o výměře 400 m2 - pozemkovou parcelu 1062/105 (zahrada) o výměře 21 m2 (výměra celkem 794 m 2 ) v k.ú. Mladá Boleslav z majetku pana Miloslava Pakandla, nar. xxx, bytem xxx do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav s doplatkem rozdílu ceny takto směňovaných pozemků ve výši 500,- Kč/m 2 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 2579

14 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku v penězích Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne a Dodatku č. 3 ze dne (D+D REAL, s.r.o.) uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku v penězích Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne a Dodatku č. 3 ze dne (dále jen smlouva ), který bude: a) upravovat změnu lhůty pro uzavření kupní smlouvy dle čl. IV odst. 1 smlouvy tak, že tato kupní smlouva a celkové vypořádání závazků ze smlouvy bude uzavřena ve lhůtě končící dnem , namísto původního , a v souvislosti s tím se i prodlužuje bezúplatné užívání komunikace dle čl.iii odst. 3 a 4 smlouvy Městem do i související správa této komunikace Městem b) rušit Dodatek č. 1 ze dne ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku v penězích Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne uzavřený mezi Městem a společností D+D REAL, s.r.o dohodou, protože k výstavbě objektu ani rozšíření komunikace nedošlo vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej části pp. 50 a pp v k.ú. Mladá Boleslav (pan Savitskyy) prodej části pozemkové parcely 50 (zahrada) o výměře do 30 m 2 a části pozemkové parcely 1256 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 4 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Mikhayla Savitskyy, nar. xxx, bytem xxx, z důvodu účelného využití objektu čp. 78 (vlastnictví pana Savatskyy), a to za cenu 1.320,-- Kč/m 2 za pp. 50 a za cenu 900,-- Kč/m 2 za pp. 1256, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje, s tím, že definitivní výměra převáděných částí pozemků 50 a 1256 bude stanovena příslušným geometrickým plánem (nyní dle snímku v příloze č.1) a za podmínek: a) z pozemku č bude oddělena a odprodána pouze nezbytná část pro umožnění přístupu k venkovnímu schodišti rekonstruovaného objektu čp. 78 maximálně však část pozemku, jehož delší strana bude tvořena prodloužením hranice stavebního pozemku č. 200/1 v přímce po cca vyústění drenáže z opěrné zdi, tj. cca 3 m, kratší strana bude cca 0,8 m k opěrné zdi b) odprodej části pozemku č. 50 pouze tehdy, jestliže bude stavebně zajištěna stabilita opěrné zdi zajišťující městský pozemek č. 50 (zahrada) po ubourání části této zdi (v 2580

15 současné době opěrná zeď až k objektu čp. 78). Rovněž bude vyřešena náhrada za odvodnění zdi (v současné době drenáž prům. 100 mm) uvedené souvisí bezprostředně s bodem a) vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení záměru prodeje 8 jednotek v ul. Vodkova čp. 134 v části obce Mladá Boleslav I v k.ú. Mladá Boleslav záměr prodeje 8 jednotek nacházejících se v domě čp. 134 v části obce Mladá Boleslav I postaveném na pozemku stp. 168/1 o výměře 305 m 2 k.ú. Mladá Boleslav, zapsané na LV č vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje nebytového prostoru č. 1087/13 na třídě T. G. Masaryka, Mladá Boleslav na stp. 369/1 v k.ú. Mladá Boleslav spolu s ideálním podílem ve výši 567/10014 na společných částech domu a stejný na pozemku podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, a směrnice QS prodej nebytového prostoru č. 1087/13 o celkové výměře podlahové plochy 56,74 m 2 v domu čp na třídě T. G. Masaryka, v části obce Mladá Boleslav III, postaveném na stp. 369/1 spolu s ideálním podílem ve výši 567/10014 na společných částech domu čp a s ideálním podílem ve výši 567/10014 na stp. 369/1 v k.ú. Mladá Boleslav dle směrnice QS

16 panu Bohumilu Rosenkranzovi, nar. xxx, bytem xxx, za pevnou cenu sníženou o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy a sníženou o 5 % za zřízení předkupního práva, tzn. za cenu ,-Kč 2. zřízení věcného předkupního práva k nebytovému prostoru č. 1087/13 označeném a popsaném v bodě I.1. včetně ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stavebních pozemcích ve prospěch statutárního města Mladá Boleslav na dobu 5 let od podpisu kupní smlouvy za kupní cenu uvedenou ve výše označeném bodě, za kterou byl příslušný nebytový prostor prodán vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodloužení splatnosti půjčky 7 mil. Kč poskytnuté společnosti Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., Mladá Boleslav a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/7 a) prodloužení splatnosti u krátkodobé půjčky ve výši ,00 Kč, poskytnuté společnosti Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., IČ: , se sídlem Mladá Boleslav, Kollárova 261, PSČ , na základě usnesení zastupitelstva města č ze dne 23. července 2009, do 30. června 2010, dle přiloženého dodatku smlouvy, b) s rozpočtovým opatřením č. 12/7 v roce změna rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - navýšení příjmů na kapitole 02, položka 1211 daň z přidané hodnoty a navýšení výdajů na kap. 02, org. 4000, 3429, položka 5613 neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám (Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., IČ: , se sídlem Mladá Boleslav, Kollárova 261, PSČ ) vedoucímu ekonomického odboru realizovat výše uvedené usnesení nejpozději do 31. prosince č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/14 - převod finančních prostředků z kapitoly 10 na kapitolu

17 rozpočtové opatření č. 12/14 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 10 OŘP z org. 0, par. 6171, pol Příprava projektů na kapitolu 07 OStRM org. 3300, par. 3639, pol Staroměstské náměstí. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 12/17 snížení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2009 rozpočtové opatření č. 12/17 v roce 2009 : snížení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,--Kč - snížení příjmů pol ÚZ a snížení výdajů kapitoly 11 sociální věci, na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ( neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu pro rok 2009) dle přílohy č.1. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 12/18 (navýšení rozpočtu města a poskytnutí neinvestiční dotace DP Mladá Boleslav s.r.o.) rozpočtové opatření č. 12/18 v roce 2009: a) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - navýšení rozpočtu města v příjmech na kapitole 06, organizace 213, 3392, položka Ostatní přijaté vratky transferů (Kultura města Mladá Boleslav a.s.) a ve výdajích na kap.09, organizace 240, 2221, položka neinvestiční dotace společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav s.r.o. (úhrada prokazatelné ztráty z provozování MHD) b) poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Václava Klementa 1439/II, PSČ , IČ: , na úhradu ztráty za rok 2009 ve výši ,00 Kč. 2583

18 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 12/19 - navýšení rozpočtu města rozpočtové opatření č. 12/19 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč: - navýšení příjmů kap. 06, org.213, par. 3392, pol Ostatní přijaté vratky transférů (Kultura města Mladá Boleslav a.s.), a navýšení výdajů kap.06, org. 33, par. 3419, pol.5222 Podpora mládeže dotace. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. na parkoviště s přístupové cesty rozpočtové opatření č. 12/16 a) poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. se sídlem Kollárova 261, Mladá Boleslav , IČ: , ve výši ,39 Kč na parkoviště a přístupové cesty b) rozpočtové opatření č. 12/16 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 Odboru stavebního a rozvoje města, a to: z organizace 289, par. 2219, pol plošné parkování ,00 Kč z organizace 5220, par. 3639, pol revitalizace severního sídliště ,00 Kč z organizace 3376, par. 4375, pol nízkoprahové centrum ,00 Kč z organizace 292, par. 2212, pol chodníky a komunikace Kč na organizaci 4000 par. 3429, pol investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. se sídlem Kollárova 261, Mladá Boleslav , IČ: č

19 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. poskytnutí investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o. se sídlem Starofarní 152, PSČ , IČ , ve výši ,16 Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 13/4 poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 a) rozpočtové opatření č. 13/4 v roce 2009 : navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 8.800,- Kč - navýšení příjmů - účelová dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje, pol. 4122, ÚZ 001 a navýšení výdajů kap. 06, org. 606, par. 3113, pol. 5331, ÚZ 001 Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 neinvestiční příspěvek b) navýšení příspěvku Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, o částku 8.800,- Kč na rok 2009 vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ 23/920/2005 I. p r o j e d n a l a organizační řád Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje včetně změny organizačního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 32.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 USNESENÍ Č. 1/2014 Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce Statutárního města Liberec při občanských

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více