PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ STRESU V LODNÍ DOPRAVĚ. 1. Popis společnosti: Rees Shipping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ STRESU V LODNÍ DOPRAVĚ. 1. Popis společnosti: Rees Shipping"

Transkript

1 PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ STRESU V LODNÍ DOPRAVĚ 1. Popis společnosti: Rees Shipping Společnost Rees Shipping byla založena roku 1925 Jamesem Reesem, bývalým kapitánem, který pracoval na malé nákladní lodi v jihozápadní Anglii. Poté, co skončil pracovní poměr, se rozhodl investovat do přepravy a založil přepravní společnost Rees Shipping. Jednalo se o malou přepravní společnost, kterých tehdy existovalo mnoho, ale je to jediná v této oblasti, která přetrvala dodnes. Na začátku své existence společnost fungovala v malých kancelářích v Southamptonu a její flotila sestávala ze 3 nákladních lodí pro přepravu různého zboží. Firma zaměstnávala námořníky z místní oblasti. Jak společnost rostla, rozšiřovala se a diverzifikovala, začala zasahovat do dalších oblastí přepravy a následně pořídila taková plavidla, jako jsou tankery na ropu a železnou rudu, pro přepravu rozměrných nákladů a další univerzální plavidla. Flotila se z původních 3 plavidel rozrostla na 14, a tak i v zahraničí byly otevřeny další kanceláře. V současnosti má firma kanceláře v Londýně, na Filipínách a v Rusku. Tato expanze rovněž vedla k přijímání dalších zaměstnanců a globalizaci v oblasti najímání posádek plavidel. Lodní důstojníci jsou většinou z Evropy (Velké Británie, Ukrajiny a Polska) a plavčíci především z Filipín. Přestože James Rees odešel v šedesátých letech do důchodu, firma zůstala v rodinných rukou a momentálně je řízena Williamem Reesem, Jamesovým vnukem. Sídlo firmy je stále v docích v Southamptonu, ale přestěhovalo se zde do mnohem větších prostor.

2 2. Stresové faktory a vliv stresu V posledních letech společnost rapidně expandovala a pořídila mnoho nových plavidel. Přestože lodní důstojníci jsou stále především z Evropy, společnost před nedávnem nahradila polské řadové členy posádky za Filipínce, protože jejich mzdové požadavky jsou nižší. Společnost rovněž přijala zvýšené množství charterů, což výrazně zvýšilo pracovní zátěž pracovníků na lodích. Tento fakt začal způsobovat na palubách plavidel mnoho potíží a v nedávné době se firma začala velmi seriozně zabývat bezpečností a pracovními podmínkami posádek. Pro vylíčení potíží, které se vyskytly na palubě, zde ukazujeme na případ plavidla MV Tallania. Přestože se jedná pouze o jedno plavidlo, potíže, které na něm vznikly jsou podobné v celé flotile. MV Tallania je malý tanker pro ropné produkty, který má 300 hrubých tun a operuje především v pobřežních vodách Velké Británie a Irska, ale občas podniká i delší cesty, např. do Rotterdamu. Toto plavidlo je poměrně staré, bylo postaveno roku 1990 a přesto, že je vybaveno starší technikou, je dobře udržované. Posádku plavidla tvoří jen 7 lidí (viz diagram ukazující strukturu posádky). KAPITÁN Důstojníci HLAVNÍ INŽENÝR PRVNÍ DŮSTOJNÍK Posádka STROJNÍK 2 PLAVČÍCI KUCHAŘ / PLAVČÍK Kapitán David Fisher je relativně mladý kapitán, kterému je méně než padesát let a je z Velké Británie. Na moři pracoval po mnoho let a svou práci má velmi rád, je velice hrdý na své plavidlo i posádku a vnímá je jako rodinu. Nedávné změny v personální politice však měly vliv na to, že posádka je nyní pro kapitána méně familiérní. Kapitán Fisher pracuje systémem 3 měsíce v práci a 3 měsíce volna a když je na palubě plavidla, většinou

3 pracuje velmi dlouho, často déle než jsou jeho smluvní pracovní hodiny. To je způsobeno velkou vytížeností plavidla, které neustále pendluje mezi přístavy a tím, že doby obrátek jsou velmi rychlé. Po dobu pobytu v přístavech musí vyřizovat záležitosti související s častými inspekcemi od kontrolorů z charteru a státních kontrolorů. Nově zavedená legislativa vedla rovněž ke zvýšení množství formulářů, což mělo za následek zvýšení pracovní zátěže. Kvůli napjatému časovému harmonogramu charterových doprav se kapitán často cítí být pod časovým tlakem, což v poslení době začalo mít vliv na jeho zdraví. Prvním důstojníkem plavidla je 40letý Fitz Kengrad z Ruska. Fitz do společnosti nastoupil před nedávnem a přestože na moři pracoval po řadu let, shledává pracovní zátěř na této lodi jako velmi vysokou. Mnoho času tráví administrativou a aby byl schopen zvládnout tuto část i své další povinnosti, musí se administrativou často zabývat v čase určeném pro odpočinek. Protože je v týmu důstojníku nový, často mu nejsou zcela jasné povinnosti a úkoly vyplývající z jeho role. Fitz se všemi na palubě vychází dobře. Hlavní inženýr je 55letý Jim McFaden ze Skotska. Pro tuto společnost pracuje mnoho let a je zkušeným inženýrem. Je dobrým přítelem kapitána. Přesto má doma osobní problémy a často se na práci dostatečně nesoustředí. Stejně jako u kapitána je jeho pracovní režim 3 měsíce na lodi a 3 měsíce volna. Přestože dobře vycházel s bývalými podřízenými I strojníkem, se současnou filipínskou částí posádky příliš dobře nevychází a jejich komunikace není dobrá. To ho vedlo k tomu, že často dělal činnosti, o které by se měl starat strojník. Svůj volný čas tráví ve své kajutě a společenských kontaktů s ostatními se straní. Strojník, Serge Dureza je 26letý Filipínec. Na moři pracoval 7 let, ale ve firmě je nový. Jeho angličtina je dobrá a má velký zájem učit se, chce si udělat zkoušku pro palubní inženýry 4. stupně. Přesto je frustrován, protože je pro něj velmi těžké zastupovat hlavního inženýra, který je vůči němu velmi chladný. Kapitánovi o tomto problému nic neříká, protože si nemyslí, že by měl. Serge je rád, že může pracovat pro Rees Shipping, přestože má často starch, zda dojde k obnovení jeho smlouvy, neboť není zaměstnán na trvalý pracovní poměr. Doma má ženu a roční dcerku, po kterých se mu stýská.

4 Na lodi dále pracují 3 filipínští plavčíci, Romulo Santos, Bayani Gonzales a Roberto Del Rosario. Roberto Del Rosario je zároveň lodním kuchařem. Pro ně je to poprvé, co pracují pro evropskou firmu. Je jim cca 25 let. Všichni mají základní znalost angličtiny, ale někdy je komunikace s nimi složitá. Často dochází k nedorozuměním a strojník Serge dělá překladatele. Jazykové problémy a rozdíly v hodnostech znamenají, že plavčíci většinou navazují společenské kontakty pouze ve své malé skupině. Tito pracovníci pracují po dobu 6ti měsíců, i když toto období se častokrát prodlouží až na měsíců 9. Mají málo příležitostí komunikovat se svými rodinami doma, protože na palubě není a volání prostřednictvím mobilního telefonu je drahé. Jediný jejich způsob komunikace je poštou, což je velice pomalé, nebo telefonicky z pevných telefonních linek v přístavech. Přesto, velká vytíženost plavidla a krátké doby obrátek znamenají to, že není možné vystoupit na pevninu, což způsobuje, že se tito pracovníci cítí osamělí a izolovaní. Rovněž mají strach o to, zda dojde k prodloužení jejich smluv. U plavčíků jsou obvyklé drobné nemoci a drobné úrazy, ale ty nejsou důstojníkům hlášeny kvůli obavám ze ztráty zaměstnání. Přibližně v minulém roce začaly být tyto problémy zřejmé i vedení společnosti. Mnoho vyšších důstojníků opustilo firmu kvůli vysoké pracovní zátěži, kdy docházelo k mnoha případům nebezpečí při míjení se lodí přijíždějících do přístavů a i k obecnému nárůstu počtu úrazů. Na začátku to byli kontroloři z vedení firmy, aby zjistili pracovní postupy na jednotlivých plavidlech, ale brzy začalo být zřejmé, že v rámci celé flotily docházelo k problémům hlubšího rázu. Proto se William Rees, ředitel Rees Shipping, rozhodl obrátit se na externí experty a o pomoc požádal Dr. Jamese McTannena a Dr. Johna Raye z Poradenského centra pro námořníky (Seafarers Consulting Centre SCC), protože tito odborníci a jejich Centrum bylo známo pro svou odbornost v oblasti stresu v námořní dopravě.

5 Otázky: 1. Jaké jsou hlavní problémy na palubě lodí firmy? 2. Jsou tyto problémy specifické pro lodní dopravu? Jak se liší od těch, se kterými se setkáváme v odvětvích z pevniny? 3. Jakým výzvám firma čelí a jak tyto výzvy způsobují stres na palubách plavidel? 4. Jakým způsobem ovlivňuje jedince strach z možné ztráty zaměstnání?

6 3. Metodika hodnocení stresu a její implementace Dr. James McTannen a Dr John Ray se setkali s Williamem Reesem v sídle firmy, aby prodiskutovali problémy, ke kterým dochází na palubách lodí společnosti. Přestože bylo diskutováno mnoho možností, nakonec společně došli k rozhodnutí, že nejlepší metodou k identifikaci klíčových problémových oblastí, k odhalení stresových faktorů na palubě plavidel a k identifikaci a implementaci vhodných technik na prevenci a snížení stresu, bude metoda pro zvládání stresu. Metoda zvládání stresu má dvě fáze. První fází je hodnocení rizik a je nastavena tak, aby v rámci specifické skupiny zaměstnanců identifikovala zdroje stresu a faktory ovlivňující pohodu skupiny. Druhou fází je redukce rizik, jejímž cílem je odstranit a nebo redukovat faktor způsobující stres. Fáze hodnocení stresu tak, jak byla použita v Rees Shipping, je popsána níže. Dr. James McTannen a Dr John Ray (dále jen SCC) začali tím, že se Williama Reese dotazovali na informace týkající se zaměstnanců a plavidel společnosti. To zahrnovalo informace o druzích plavidel, jejich velikosti, počtu členů posádek, jejich národnosti, hodnostech a věku. To jim umožnilo udělat si obrázek o složení cílové skupiny. Rovněž se ptali na informace o hierarchii a o procesech na palubě lodí a William jim poskytl kopii Manuálu řízení na palubě a Manuálu postupů řízení na lodi a rovněž Manuál postupů a Kontrolní seznam. SCC rovněž požádalo, zda existují nějaké informace o nehodách při nebezpečném míjení se lodí přijíždějících do přístavů. Přestože firma vedla databáze o obojím, a byla povinna tak činit ze zákona, William si nebyl jistý jejich správností, protože se domníval, že možná existuje klima nehlášení těchto incidentů a to především u posádek sestávajících z Filipínců. Byla sestavena řídící skupina, jejímž cílem bylo poskytovat návody, rady a zpětnou vazbu SCC v průběhu všech fází postupu hodnocení rizik, vyplývajících ze stresu. Ta sestávala z člena posádky každého plavidla. Tým se rozhodl, že zástupcem bude bezpečnostní důstojník (což u Rees Shipping byl vždy první důstojník) a třech pracovníků z pozemních kanceláří firmy, včetně Williama Reese jako výkonného ředitele, Geoffa Kana (osoby na pevnině, která je zodpovědná za bezpečnost na palubách lodí) a vrchního inspektora Philipa Channinga, který dohlíží na technický stav plavidel. Přestože oficiálně měla řídící

7 skupina 18 členů, setkání se většinou účastnilo 5 nebo 6 osob, protože důstojníci zodpovědní za bezpečnost se jich mohli účastnit pouze tehdy, když měli volno nebo jejich loď kotvila ve vhodném přístavu. Bylo by lepší, aby se setkání účastnili všichni členové řídící skupiny, protože SSC se domnívala, že je velmi důležité, aby každé plavidlo mělo svého zástupce. Bezpečnostní důstojníci byli informováni o všech činnostech řídící skupiny em. Aby bylo možné získávat informace z první ruky a identifikovat stresové faktory, jeden z členů SSC týmu (nebo analytik z SCC) navštívil každé z plavidel a často na palubě strávil 2-3 dny, případně až týden. Tento čas a využití externích expertů bylo považováno za zásadní, protože napomohlo tomu, aby námořníci získali důvěru, protože osoba, která konala pohovory se zaměstnanci byla zpočátku považována za firemního zvěda. Tyto obavy se podařilo eliminovat v maximální možné míře pracovníkem SCC, který posádce vysvětlil důvod projektu, jeho výhody pro ně a etické principy, kterými se projekt řídil (např. že se jedná o údaje důvěrné a anonymní). Po dobu své přítomnosti na palubě, prováděli pracovníci SCC pohovory pro pracovní analýzu, s maximálním možným počtem členů posádky. Ne vždy bylo možné udělat pohovor se všemi členy posádky, protože ti byli často zaneprázdněni. Přesto se zástupce SCC vždy zasadil o to, aby se pohovorů zúčastnili jak důstojníci, tak řadoví členové posádky. Tyto rozhovory odhalily pozitivní i negativní aspekty života námořníků a to tak, že tito byli dotázáni, aby určili 3 nejlepší a 3 nejhorší aspekty své práce. Dostali za úkol zvážit je s ohledem na to, zda se jich dotýkají v tom smyslu, že jim způsobují zvýšenou pracovní zátěž a zhoršují jejich pracovní pohodu. Dále byli dotazováni na hierarchii na palubě plavidel, komunikaci mezi zaměstnanci, volný čas, sociální vazby a otázky pracovních smluv. Na základě těchto pohovorů a analýzy dokumentů bylo SCC schopno identifikovat seznam klíčových problémů, kterým čelí posádky plavidel. Výsledky byly použity pro sestavení otázek, které tvořily základ analýzy pro hodnocení rizik. Mimo těchto otázek byly použity i standardizované formuláře, které měřily stres, spokojenost, oddanost práci a sociologické a psychologické pohodlí. Návrh průzkumu pak byl představen řídící skupině a její členové byli požádáni, aby udělali komentář týkající se toho, zda je průzkum odpovídající, dostatečně jasný a podbrobný a přišli i s dalšími poznámkami. Po zapracování malých

8 změn byl průzkum zaslán všem zaměstnancům jak na palubách lodí, tak v kancelářích, aby hlavní stresory těchto skupin mohly být identifikovány a prozkoumány. K dispozici byly dvě jazykové verze, anglická a filipínská. Hlavní stresové faktory, které průzkum odhalil, byly: Nedostatečná sociální interakce a vztahy mezi pracovníky na palubě lodí (to se týkalo jak rozdílů mezi hodnostmi, tak komunikačních potíží) Vysoká pracovní zátěž (tj. dlouhá a nepředvídatelná pracovní doba, vysoký počet úkolů a mnoho administrativy) Nedostatečně definované role členů posádky (často vedoucí k tomu, že dělali práci někoho jiného) Časový tlak (např. na cestu do přístavů a doby obrátek) Nejistota pracovních smluv a práce (především u filipínských členů posádek) Špatné zázemí pro komunikaci s rodinami a lidmi na pevnině Výstupem stresorů mohou být lehké nemoci SCC porovnala poznatky z tohoto průzkumu s analýzou informací o firemních postupech a struktuře a vytvořila zprávu hodnocení rizik, která byla následně představena a prodiskutována na setkání s řídící skupinou. Na tomto setkání bylo diskutováno mnoho možných intervencí, které lze využít, stejně jako strukturální a praktické změny, ke kterým lze přistoupit.

9 Otázky: 1. Jaké jsou hlavní kroky procesu hodnocení rizik vyplývajících ze stresu? 2. Proč byli provedením rozhovorů se zaměstnanci pověřeni členové SCC a ne lidé z vedení Rees Shipping? 3. Jak postup hodnocení rizik ovlivňuje cílová skupina, která je na lodi? 4. Co bylo cílem výzkumu pro hodnocení rizik? 5. Jaké jsou hlavní problémy, se kterými se společnost potýká?

10 4. Techniky pro prevenci a intervence Aby určila nejvhodnější techniky pro intervence, SCC svolala v době 3 měsíců 3 schůzky řídící skupiny tak, aby všichni členové měli možnost se alespoň jednoho setkání zúčastnit. Na těchto schůzkách byly prezentovány poznatky z průzkumu a analýzy informací o firemní struktuře. SCC rovněž ukázala množství intervencí, stejně jako strukturální a praktické změny, které by bylo možné zavést na palubách lodí tak, aby došlo ke snížení stresu a kladla důraz tomu, že na palubách lidí jsou potřebné nejen praktické změny, ale také změny v přístupu. Tyto kroky byly diskutovány ve skupinách a to včetně praktických a nebo ekonomických důsledků, které by implementace těchto kroků způsobila na lodích. Rovněž byl diskutován minimální počet kroků, které je možné zavést, aby přinesl maximální efekt. Závěry z jednotlivých setkání řídících skupin byly sepsány do závěrečné zprávy a ta byla zaslána všem členům řídící skupiny em k finálnímu odsouhlasení. Rovněž bylo dohodnuto, že lodní důstojníci budou vystupovat jako trenéři na palubě a když to bude možné, dostane se jim v kancelářích příslušného tréninku od člena SCC tak, aby po návratu na loď mohli implementovat intervenční kroky. Pro zlepšení sociálních interakcí a vztahů na palubách bylo dohodnuto, že by část tréninku bezpečnostních důstojníků měla obsahovat techniky pro zvýšení interakcí členů posádky. SCC rovněž navrhla změny v konání činností na palubách. Např. časy pro jídlo mohou být změněny tak, aby důstojníci i podřízení mohli jíst společně, bez rozdílu mezi hodnostmi. Bezpečnostní důstojníci byli rovněž vyzváni k tomu, aby na palubách plavidel organizovali společenské akce, aby došlo k podpoře týmové práce, jako např. večery společenských her, kterých se měli zúčastnit všichni členové posádky. Přesto SCC upozornila na to, že je třeba dbát na to, aby posádka nebyla rozdělena do týmů důstojníků proti podřizeným, protože takový postup by naopak pouze upevnil rozdíly v hodnostech. Rovněž bylo rozhodnuto, že bezpečnostní důstojníci na palubě prověří místa pro společenské interakce a pro odpočinek a pokusí se je upravit tak, aby lidé více používali tato veřejná místa a aby svůj volný čas netrávili pouze ve svých kajutách. Pro zlepšení jazykových dovedností a souvisejích komunikačních problémů malé skupiny, především filipínských plavčíků, rozhodla se řídící skupina, že jim firma zaplatí jazykové kurzy angličtiny v době, kdy mají dovolenou. Přestože bylo jasné, že tento krok ubere

11 námořníkům něco z jejich dovolené, bylo třeba tak učinit, protože neexisuje žádný jiný čas, na kdy by bylo možné tyto kurzy naplánovat. Tyto kurzy budou navíc podpořeny e- learningem na palubách plavidel. Přestože obecně bylo málo, co se dalo udělat s vysokou pracovní zátěží a časovým tlakem, protože společnost si potřebovala uchovat počet charterů, které přijala z ekonomických důvodů, bylo dohodnuto, že bude vynaloženo úsilí pro zeštíhlení a změnu praktik a procesů tak, aby došlo k redukci pracovní zátěže na posádku. Kde to bude možné a pokud bude možné to začlenit do charterových smluv, společnost se pokusí zařídit, aby při nakládce a vykládce v přístavech posádkám pomáhali další pracovníci společnosti. Důvodem byl předpoklad, že takovýto postup umožní kapitánovi a prvnímu důstojníkovi mít více času na vyřízení potřebných úkolů v přístavech, jako jsou např. chartery a kontroly státních kontrolních inspektorů a posádce dá více času, který bude moci strávit na pevnině. Co se týká velkého množství administrativy, bude bezpečnostním důstojníkem provedena kontrola všech procedur a související administrativy pro identifikaci oblastí, které by mohly být zeštíhleny, což by následně znamenalo redukci administrativy. Tyto zprávy pak budou zaslány firemnímu bezpečnostnímu technikovi, který je prověří s ohledem na jejich praktičnost a soulad s legislativou. Opatření a změny v procedurách a administrativě, které budou shledány vhodnými, budou konečně zdokumentovány, detailně rozpracovány a následně zaslány zpět na lodě k implementaci. Očekávalo se, že tato opatření pro snížení administrativy a pracovní zátěže rovněž přinesou čas pro zorganizování tréninku na palubách. Přestože legislativa vyžaduje, aby role a zodpovědnost jednotlivých členů posádky byly vymezeny v palubních příručkách, o tomto faktu nevěděli všichni členové posádky, především plavčíci. Proto se řídící skupina rozhodla aby tato záležitost byla vyjasněna že první důstojník zkopíruje patřičné pasáže a každému členu posádky předá ty, které se jej týkají, aby jejich zodpovědnosti byly jasně vyspecifikovány. První důstojník by měl vypíchnout, že ze zákona nesmějí být nuceni k výkonu jiných činností, mimo těch uvedených a že v případě, že mají pocit, že je od nich vyžadován výkon činností, které nejsou v popisu jejich práce, mohou kontaktovat určenou osobu na pevnině.

12 Pro zlepšení komunikace námořníků s jejich rodinami a blízkými bylo rozhodnuto, že nejenom na můstku, ale i v jídelně každé lodi bude nainstalován počítač, který budou moci používat všichni členové posádky, takže všichni námořníci, především plavčíci, k nim budou mít přístup. Navíc členové posádky začali měsíčně dostávat firmou placené telefonní karty, které mohou používat v přístavech pro snížení nákladů ze telefonování domů. Co se týká obav o obnovení smluv, společnost cítila, že není schopna nabídnout jakoukoli formu trvalého pracovního poměru, protože potřebovala flexibilitu vyžadovanou převažujícím ekonomickým trendem, najímat zaměstnance globálně. Přesto, William Rees se rozhodl, všem členům posádky zaslat osobní dopis, ve kterém stálo, že kdykoli to bude možné, firma obnoví smlouvu s námořníky a tento fakt oznámí v dostatečném předstihu před ukončením současné smlouvy. Tyto smlouvy budou rovněž garantovat pevně stanovenou dobu dovolené, aby námořníci mohli trávit čas se svými rodinami. A konečně, řídící skupina se dohodla, že informace o všech opatřeních, která se zavádějí s cílem snížit stres a změny postupů na palubách, budou zaslány všem členům posádek formou pravidelného lodního bulletinu. Ten obsahoval nejenom informace o změnách, ale také zpětnou vazbu týkající se jejich efektivnosti. Po setkáních SCC sestavila ve spolupráci s dalšími členy řídící skupiny časový rámec, ve kterém budou tato opatření zavedena. Bylo rozhodnuto, že určená osoba na pevnině a kontroloři budou zodpovědní za dohled nad celofiremní implementací opatření pro prevenci stresu s tím, že bezpečnostní důstojníci budou zodpovědní za jejich zavádění na lodích. SCC bude implementaci těchto metod sledovat a v případě potřeby nabídne rady.

13 Otázky: 1. Jaké jsou role SCC týmu, zaměstnanců v kancelářích, na lodích v implementaci opatření pro prevenci stresu? 2. Jaké výzvy představuje cílová skupina pracovníků na lodi pro plánování intervenčních kroků potřebných pro zavádění opatření pro prevenci stresu? 3. Jaký je rozumný časový rámec pro implementaci navrhovaných opatření, než budou plně zavedena? Jak dlouho by měla být zavedena, než bude možné změřit jejich efektivitu?

14 5. Hodnocení procesu zvládání rizik a intervencí Časový rámec pro hodnocení efektivity změn a intervencí, ke kterým došlo na palubách, bude záležet na řadě faktorů, včetně pracovní zátěže plavidla a času, který bude trvat, než všichni členové posádky budou zapojeni do nového schématu dostupnosti zdrojů a času potřebného k tomu, přesunout tyto zdroje na palubu lodí. Časový harmonogram bude rovněž ovlivněn přístupem zaměstnanců ke změnám a počtem opatření, která je třeba zavést. Přestože v jiných odvětvích by většinou bylo doporučeno, aby byl proces zvládání rizik každoročně opakován, v lodním průmyslu bude toto opakování potřeba v čase posunout. Je to vzhledem k tomu, že než dojde u plavidla k rotaci jednotlivých posádek, která je velmi významná (až 18 měsíců), budou se při přesouvání zdrojů na plavidla vyskytovat problémy. Přesto, jakmile dojde k implementaci změn a opatření, doporučuje se, aby byl proces zvládání rizik každoročně opakován. Paradigma zvládání stresu, jehož povaha vyžaduje zapojení všech zaměstnanců, je v kontextu lodní dopravy vhodná, protože po počátečním zavedení se společnost a její zaměstnanci naučí, jak takovýto proces implementovat pouze s malou pomocí externích expertů. Pro zhodnocení efektivity intervenčních opatření SCC provedla rozhovory s mnoha klíčovými pracovníky z kanceláří a s některými členy posádek plavidel. Osoby z plavidel byly zvoleny náhodně, přestože volba byla závislá na jejich časové dostupnosti a harmonogramu plavidla. Přesto bylo dbáno toho, aby byli vybráni jak důstojníci, tak plavčíci. Obecně všichni vyjadřovali kladné názory a často bylo vyjdřováno to, že došlo ke zlepšení vztahů na lodích, u pracovních postupů, vzdělávání a komunikace s rodinami a lidmi na pevnině. Rovněž bylo vyjadřováno, že došlo ke snížení jazykových potíží. Navíc, po více než zhruba dvou letech firma zaznamenala menší fluktuaci námořníků, především důstojníků. Na základě analýzy zpráv o nebezpečném míjení se lodí přijíždějících do přístavů a o nehodách, SCC zaznamenala pokles těchto hlášených situací. Ovšem nebyl pozorován podobný pokles v počtu malých nehod a předpokládá se, že důvodem tohoto faktu může být zvýšená tendence pracovníků nehlásit nehody a nemoci. Rovněž došlo k zopakování analýzy hodnocení rizik a byly hlášeny nižší úrovně stresu a drobných onemocnění, stejně jako zvýšená úroveň pracovního uspokojení a oddanosti k práci.

15 Vzhledem k výhodám procesu hodnocení rizik se společnost rozhodla vytvořit protistresovou politiku, která obsahuje i provádění hodnocení a opatření pro zvládání stresu a je prováděna každoročně společně s jejich vlastními interními audity. Tento způsob byl spatřován jako nejvhodnější metoda implementace, protože nepřidával příliš mnoho práce zaměstnancům a posádkám lodí a nebylo na něj nahlíženo jako na další nařízený audit.

16 Otázky: 1. Proč v kontextu lodní dopravy trvá zavedení intervenčních opatření déle? 2. Jak lze opatření hodnotit? 3. Jaké jsou výhody opakovaného procesu hodnocení? 4. Jaké jsou výhody a nevýhody toho, že počáteční proces hodnocení provádějí externí experti?

17 Otázky a témata k diskuzi 1. Které faktory obecně způsobují stres v lodní dopravě? Které stresory lze nalézt u Vaší společnosti? 2. Které skupiny jsou náchylnější ke stresu? Proč? 3. Jak stres tyto skupiny ovlivňuje? Jaké jsou důsledky těchto individuálních stresů na společnost jako takovou? 4. Jak byste provedl(a) proces hodnocení rizik vyplývajících ze stresu ve Vaší společnosti? Jaké jsou hlavní kroky procesu zvládání stresu? 5. Jaké jsou hlavní překážky a problémy pro/při provádění hodnocení stresu ve vaší společnosti? Jak se tyto liší od problémů firem podnikajících v jiném než lodním sektoru? 6. Jaké jsou role expertů, manažerů, kancelářského a lodního personálu v každé fázi procesu? 7. O kterých metodách se domníváte, že by byly vhodné pro prevenci stresu ve vaší společnosti? Vyskytly by se při jejich implementaci nějaké problémy? 8. Jaké výhody má podle vašeho názoru hodnocení rizik pro vaši společnost? 9. Které poradenské firmy jsou v této oblasti k dispozici a kde byste hledal(a) pomoc při provádění hodnocení rizik ve vaší společnosti?

Scénář pro lodní dopravu. (zpracováno společností SIRC)

Scénář pro lodní dopravu. (zpracováno společností SIRC) Scénář pro lodní dopravu (zpracováno společností SIRC) 1 Představení - pravidla 1. Cíle Cílem této scénky pro hraní rolí je: - podpořit upevnění nově získaných znalostí - dát podnět ke spolupráci v průběhu

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STRESU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH

PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STRESU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STRESU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH 1. Popis firmy: COMPUSMART Společnost COMPUSMART byla založena roku 1988 absolventem studia v oblasti IT Johnem Davisem a jeho

Více

Představení projektu seznámení s materiály

Představení projektu seznámení s materiály Představení projektu seznámení s materiály Posouzení psychosociálních rizik Kampaň 2012 Evropské inspekce SLIC 2012 MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ Obsah prezentace: Právní rámec EU, ČR Psychosociální rizika

Více

Od roku 1998 společnost zaznamenala výrazný růst. V posledních letech počet zaměstnanců firmy vzrostl o téměř 40% a její obrat se ztrojnásobil.

Od roku 1998 společnost zaznamenala výrazný růst. V posledních letech počet zaměstnanců firmy vzrostl o téměř 40% a její obrat se ztrojnásobil. PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STRESU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH 1. Popis společnosti: UNIC-SERVICES LTD Společnost UNIC-Services Ltd. byla založena roku 1993 IT pracovníkem jménem Saara Remes-Ulkunniemi.

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci.

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci. Mgr. Monika Johaníková Ochrana & Bezpečnost 2013, ročník II., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 Stanovení strategie řízení kontinuity činností Anotace Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v malých a středních podnicích

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v malých a středních podnicích Školící osnovy: Prevence stresu v malých a středních podnicích 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Využití projektu SLIC 2012

Využití projektu SLIC 2012 Využití projektu SLIC 2012 Jaké je psychosociální klima ve vašem podniku? MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ, Santé s.r.o. Obsah prezentace: Psychosociální rizika Metodika, materiály Zkušenosti z výrobního podniku

Více

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s.

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Nové trendy v civilním letectví 2012, TU Ostrava 3/1 Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Ing. Marek SMOLON Letiště Ostrava Mošnov, a.s. Resumé Článek se zabývá

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

1. Popis společnosti: VZDĚLÁVACÍ CENTRUM KEK INA

1. Popis společnosti: VZDĚLÁVACÍ CENTRUM KEK INA PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ STRESU VE VZDĚLÁVACÍCH ORGANIZACÍCH 1. Popis společnosti: VZDĚLÁVACÍ CENTRUM KEK INA Vzdělávací centrum KEK INA bylo založeno roku 1995 jako joint venture (společný podnik) Svazu

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Metodika pro inspektory práce

Metodika pro inspektory práce Psychosocial Risk Assessments Metodika pro inspektory práce Komise vrchních inspektorů práce (SLIC) www.av.se/slic2012 S podporou Evropské unie Před kontrolou Budou vybrána pracoviště v následujících odvětvích:

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace,

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, Struktura 2.bloku monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, doporučení/ analytické metody / analýza zdrojů, individuální výchovný plán výchovný plán

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020 Ing. Dušan Navrátil STRATEGICKÝ RÁMEC ČR V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI o 19. října 2011 Vláda České republiky

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ STRESU V LODNÍ DOPRAVĚ. 1. COMPANY DESCRIPTION: SKY Bulk Carriers Management Ltd

PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ STRESU V LODNÍ DOPRAVĚ. 1. COMPANY DESCRIPTION: SKY Bulk Carriers Management Ltd PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ STRESU V LODNÍ DOPRAVĚ 1. COMPANY DESCRIPTION: SKY Bulk Carriers Management Ltd Firma SKY Bulk Carriers Management Ltd je registrována na Kajmanských ostrovech. Byla založena

Více

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Praha Centrum pracovního lékařství e-mail: nfnt@szu.cz Konzultační den SZÚ 21.6.2007 Jak

Více

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Lenka Formánková Potřeba slaďování práce a rodiny v ČR Ekonomická aktivita žen o 18%, než u mužů. Rozdíl v platech žen a mužů čtvrtý

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás! Vzor auditní zprávy 1 Zpráva z věcného auditu projektu s názvem (NÁZEV PROJEKTU) řízeného pro (NÁZEV SUBJEKTU NOSITELE PROJEKTU) Audit proveden v rozsahu: Fáze zahájení projektu Fáze navrhování projektu

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1 PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Podtéma 3.1 Pracovní umístění a sledování pracovních příležitostí Rozhovor a návrh kariérního postupu Hodnocení a osobní profil Počáteční přístup a informace

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Materiál do meziresortního připomínkového řízení III.b Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Kybernetická bezpečnost resortu MV

Kybernetická bezpečnost resortu MV Kybernetická bezpečnost resortu MV Ing. Miroslav Tůma Ph. D. odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT miroslav.tuma@mvcr.cz Agenda 1. Pokyn MV - ustanovení Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Změna Leadershipu: jak na to?

Změna Leadershipu: jak na to? Změna Leadershipu: jak na to? PhDr. Jana Novotná Ing. Mgr. Rostislav Benák Obsah 1. Zrod projektu, příprava, design 2. Cíle projektu 3. Fáze projektu (Q1 07 Q1 08) 4. Výsledky první etapy projektu a prozření

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) 28.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 131/57 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Projektově orientované studium. Základní principy Project Based Learning (PBL)

Projektově orientované studium. Základní principy Project Based Learning (PBL) (PBL) Časování Student musí dostat informace ve chvíli, kdy je na ně připraven Informace nesmí být dána studentovi předem Moment předání informace je klíčový z hlediska zapamatování Informace musí být

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU. 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí

METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU. 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí 1. ČNA přijímá žádosti o grant v souladu s kalendářem uzávěrek

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Přístupy k vyhlašování a řízení výzev Definovat metodická doporučení pro řízení a

Více

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol Vladimír Roskovec Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha UKF, Nitra, prosinec 2012 ESG o řízení Basic principles prvotní odpovědnost za kvalitu poskytovaného

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

CURRENT OPPORTUNITIES 23rd January 2013

CURRENT OPPORTUNITIES 23rd January 2013 Praktické zkušenosti s realizací projektů 7. RP Miroslav Konečný (ADDSEN) CURRENT OPPORTUNITIES 23rd January 2013 Zkušenosti Mgr. Miroslav Konečný Projektový manažer a konzultant 7 let specialista na programy

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2002 1 Obsah 1. Příležitosti, rizika, projekty 2. Management rizik v procesech managementu projektu

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK. MD, Haládik Consulting, s.r.o.

Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK. MD, Haládik Consulting, s.r.o. Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK MD, Haládik Consulting, s.r.o. Jak získat informace o rodící se podnikové kriminalitě? Fakta 27% firem je obětí hospodářské kriminality

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ing. Jan Pavel, Ph.D. Transparency International - Česká republika o.p.s Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor projektu:

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více