PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ STRESU V LODNÍ DOPRAVĚ. 1. Popis společnosti: Rees Shipping

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ STRESU V LODNÍ DOPRAVĚ. 1. Popis společnosti: Rees Shipping"

Transkript

1 PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ STRESU V LODNÍ DOPRAVĚ 1. Popis společnosti: Rees Shipping Společnost Rees Shipping byla založena roku 1925 Jamesem Reesem, bývalým kapitánem, který pracoval na malé nákladní lodi v jihozápadní Anglii. Poté, co skončil pracovní poměr, se rozhodl investovat do přepravy a založil přepravní společnost Rees Shipping. Jednalo se o malou přepravní společnost, kterých tehdy existovalo mnoho, ale je to jediná v této oblasti, která přetrvala dodnes. Na začátku své existence společnost fungovala v malých kancelářích v Southamptonu a její flotila sestávala ze 3 nákladních lodí pro přepravu různého zboží. Firma zaměstnávala námořníky z místní oblasti. Jak společnost rostla, rozšiřovala se a diverzifikovala, začala zasahovat do dalších oblastí přepravy a následně pořídila taková plavidla, jako jsou tankery na ropu a železnou rudu, pro přepravu rozměrných nákladů a další univerzální plavidla. Flotila se z původních 3 plavidel rozrostla na 14, a tak i v zahraničí byly otevřeny další kanceláře. V současnosti má firma kanceláře v Londýně, na Filipínách a v Rusku. Tato expanze rovněž vedla k přijímání dalších zaměstnanců a globalizaci v oblasti najímání posádek plavidel. Lodní důstojníci jsou většinou z Evropy (Velké Británie, Ukrajiny a Polska) a plavčíci především z Filipín. Přestože James Rees odešel v šedesátých letech do důchodu, firma zůstala v rodinných rukou a momentálně je řízena Williamem Reesem, Jamesovým vnukem. Sídlo firmy je stále v docích v Southamptonu, ale přestěhovalo se zde do mnohem větších prostor.

2 2. Stresové faktory a vliv stresu V posledních letech společnost rapidně expandovala a pořídila mnoho nových plavidel. Přestože lodní důstojníci jsou stále především z Evropy, společnost před nedávnem nahradila polské řadové členy posádky za Filipínce, protože jejich mzdové požadavky jsou nižší. Společnost rovněž přijala zvýšené množství charterů, což výrazně zvýšilo pracovní zátěž pracovníků na lodích. Tento fakt začal způsobovat na palubách plavidel mnoho potíží a v nedávné době se firma začala velmi seriozně zabývat bezpečností a pracovními podmínkami posádek. Pro vylíčení potíží, které se vyskytly na palubě, zde ukazujeme na případ plavidla MV Tallania. Přestože se jedná pouze o jedno plavidlo, potíže, které na něm vznikly jsou podobné v celé flotile. MV Tallania je malý tanker pro ropné produkty, který má 300 hrubých tun a operuje především v pobřežních vodách Velké Británie a Irska, ale občas podniká i delší cesty, např. do Rotterdamu. Toto plavidlo je poměrně staré, bylo postaveno roku 1990 a přesto, že je vybaveno starší technikou, je dobře udržované. Posádku plavidla tvoří jen 7 lidí (viz diagram ukazující strukturu posádky). KAPITÁN Důstojníci HLAVNÍ INŽENÝR PRVNÍ DŮSTOJNÍK Posádka STROJNÍK 2 PLAVČÍCI KUCHAŘ / PLAVČÍK Kapitán David Fisher je relativně mladý kapitán, kterému je méně než padesát let a je z Velké Británie. Na moři pracoval po mnoho let a svou práci má velmi rád, je velice hrdý na své plavidlo i posádku a vnímá je jako rodinu. Nedávné změny v personální politice však měly vliv na to, že posádka je nyní pro kapitána méně familiérní. Kapitán Fisher pracuje systémem 3 měsíce v práci a 3 měsíce volna a když je na palubě plavidla, většinou

3 pracuje velmi dlouho, často déle než jsou jeho smluvní pracovní hodiny. To je způsobeno velkou vytížeností plavidla, které neustále pendluje mezi přístavy a tím, že doby obrátek jsou velmi rychlé. Po dobu pobytu v přístavech musí vyřizovat záležitosti související s častými inspekcemi od kontrolorů z charteru a státních kontrolorů. Nově zavedená legislativa vedla rovněž ke zvýšení množství formulářů, což mělo za následek zvýšení pracovní zátěže. Kvůli napjatému časovému harmonogramu charterových doprav se kapitán často cítí být pod časovým tlakem, což v poslení době začalo mít vliv na jeho zdraví. Prvním důstojníkem plavidla je 40letý Fitz Kengrad z Ruska. Fitz do společnosti nastoupil před nedávnem a přestože na moři pracoval po řadu let, shledává pracovní zátěř na této lodi jako velmi vysokou. Mnoho času tráví administrativou a aby byl schopen zvládnout tuto část i své další povinnosti, musí se administrativou často zabývat v čase určeném pro odpočinek. Protože je v týmu důstojníku nový, často mu nejsou zcela jasné povinnosti a úkoly vyplývající z jeho role. Fitz se všemi na palubě vychází dobře. Hlavní inženýr je 55letý Jim McFaden ze Skotska. Pro tuto společnost pracuje mnoho let a je zkušeným inženýrem. Je dobrým přítelem kapitána. Přesto má doma osobní problémy a často se na práci dostatečně nesoustředí. Stejně jako u kapitána je jeho pracovní režim 3 měsíce na lodi a 3 měsíce volna. Přestože dobře vycházel s bývalými podřízenými I strojníkem, se současnou filipínskou částí posádky příliš dobře nevychází a jejich komunikace není dobrá. To ho vedlo k tomu, že často dělal činnosti, o které by se měl starat strojník. Svůj volný čas tráví ve své kajutě a společenských kontaktů s ostatními se straní. Strojník, Serge Dureza je 26letý Filipínec. Na moři pracoval 7 let, ale ve firmě je nový. Jeho angličtina je dobrá a má velký zájem učit se, chce si udělat zkoušku pro palubní inženýry 4. stupně. Přesto je frustrován, protože je pro něj velmi těžké zastupovat hlavního inženýra, který je vůči němu velmi chladný. Kapitánovi o tomto problému nic neříká, protože si nemyslí, že by měl. Serge je rád, že může pracovat pro Rees Shipping, přestože má často starch, zda dojde k obnovení jeho smlouvy, neboť není zaměstnán na trvalý pracovní poměr. Doma má ženu a roční dcerku, po kterých se mu stýská.

4 Na lodi dále pracují 3 filipínští plavčíci, Romulo Santos, Bayani Gonzales a Roberto Del Rosario. Roberto Del Rosario je zároveň lodním kuchařem. Pro ně je to poprvé, co pracují pro evropskou firmu. Je jim cca 25 let. Všichni mají základní znalost angličtiny, ale někdy je komunikace s nimi složitá. Často dochází k nedorozuměním a strojník Serge dělá překladatele. Jazykové problémy a rozdíly v hodnostech znamenají, že plavčíci většinou navazují společenské kontakty pouze ve své malé skupině. Tito pracovníci pracují po dobu 6ti měsíců, i když toto období se častokrát prodlouží až na měsíců 9. Mají málo příležitostí komunikovat se svými rodinami doma, protože na palubě není a volání prostřednictvím mobilního telefonu je drahé. Jediný jejich způsob komunikace je poštou, což je velice pomalé, nebo telefonicky z pevných telefonních linek v přístavech. Přesto, velká vytíženost plavidla a krátké doby obrátek znamenají to, že není možné vystoupit na pevninu, což způsobuje, že se tito pracovníci cítí osamělí a izolovaní. Rovněž mají strach o to, zda dojde k prodloužení jejich smluv. U plavčíků jsou obvyklé drobné nemoci a drobné úrazy, ale ty nejsou důstojníkům hlášeny kvůli obavám ze ztráty zaměstnání. Přibližně v minulém roce začaly být tyto problémy zřejmé i vedení společnosti. Mnoho vyšších důstojníků opustilo firmu kvůli vysoké pracovní zátěži, kdy docházelo k mnoha případům nebezpečí při míjení se lodí přijíždějících do přístavů a i k obecnému nárůstu počtu úrazů. Na začátku to byli kontroloři z vedení firmy, aby zjistili pracovní postupy na jednotlivých plavidlech, ale brzy začalo být zřejmé, že v rámci celé flotily docházelo k problémům hlubšího rázu. Proto se William Rees, ředitel Rees Shipping, rozhodl obrátit se na externí experty a o pomoc požádal Dr. Jamese McTannena a Dr. Johna Raye z Poradenského centra pro námořníky (Seafarers Consulting Centre SCC), protože tito odborníci a jejich Centrum bylo známo pro svou odbornost v oblasti stresu v námořní dopravě.

5 Otázky: 1. Jaké jsou hlavní problémy na palubě lodí firmy? 2. Jsou tyto problémy specifické pro lodní dopravu? Jak se liší od těch, se kterými se setkáváme v odvětvích z pevniny? 3. Jakým výzvám firma čelí a jak tyto výzvy způsobují stres na palubách plavidel? 4. Jakým způsobem ovlivňuje jedince strach z možné ztráty zaměstnání?

6 3. Metodika hodnocení stresu a její implementace Dr. James McTannen a Dr John Ray se setkali s Williamem Reesem v sídle firmy, aby prodiskutovali problémy, ke kterým dochází na palubách lodí společnosti. Přestože bylo diskutováno mnoho možností, nakonec společně došli k rozhodnutí, že nejlepší metodou k identifikaci klíčových problémových oblastí, k odhalení stresových faktorů na palubě plavidel a k identifikaci a implementaci vhodných technik na prevenci a snížení stresu, bude metoda pro zvládání stresu. Metoda zvládání stresu má dvě fáze. První fází je hodnocení rizik a je nastavena tak, aby v rámci specifické skupiny zaměstnanců identifikovala zdroje stresu a faktory ovlivňující pohodu skupiny. Druhou fází je redukce rizik, jejímž cílem je odstranit a nebo redukovat faktor způsobující stres. Fáze hodnocení stresu tak, jak byla použita v Rees Shipping, je popsána níže. Dr. James McTannen a Dr John Ray (dále jen SCC) začali tím, že se Williama Reese dotazovali na informace týkající se zaměstnanců a plavidel společnosti. To zahrnovalo informace o druzích plavidel, jejich velikosti, počtu členů posádek, jejich národnosti, hodnostech a věku. To jim umožnilo udělat si obrázek o složení cílové skupiny. Rovněž se ptali na informace o hierarchii a o procesech na palubě lodí a William jim poskytl kopii Manuálu řízení na palubě a Manuálu postupů řízení na lodi a rovněž Manuál postupů a Kontrolní seznam. SCC rovněž požádalo, zda existují nějaké informace o nehodách při nebezpečném míjení se lodí přijíždějících do přístavů. Přestože firma vedla databáze o obojím, a byla povinna tak činit ze zákona, William si nebyl jistý jejich správností, protože se domníval, že možná existuje klima nehlášení těchto incidentů a to především u posádek sestávajících z Filipínců. Byla sestavena řídící skupina, jejímž cílem bylo poskytovat návody, rady a zpětnou vazbu SCC v průběhu všech fází postupu hodnocení rizik, vyplývajících ze stresu. Ta sestávala z člena posádky každého plavidla. Tým se rozhodl, že zástupcem bude bezpečnostní důstojník (což u Rees Shipping byl vždy první důstojník) a třech pracovníků z pozemních kanceláří firmy, včetně Williama Reese jako výkonného ředitele, Geoffa Kana (osoby na pevnině, která je zodpovědná za bezpečnost na palubách lodí) a vrchního inspektora Philipa Channinga, který dohlíží na technický stav plavidel. Přestože oficiálně měla řídící

7 skupina 18 členů, setkání se většinou účastnilo 5 nebo 6 osob, protože důstojníci zodpovědní za bezpečnost se jich mohli účastnit pouze tehdy, když měli volno nebo jejich loď kotvila ve vhodném přístavu. Bylo by lepší, aby se setkání účastnili všichni členové řídící skupiny, protože SSC se domnívala, že je velmi důležité, aby každé plavidlo mělo svého zástupce. Bezpečnostní důstojníci byli informováni o všech činnostech řídící skupiny em. Aby bylo možné získávat informace z první ruky a identifikovat stresové faktory, jeden z členů SSC týmu (nebo analytik z SCC) navštívil každé z plavidel a často na palubě strávil 2-3 dny, případně až týden. Tento čas a využití externích expertů bylo považováno za zásadní, protože napomohlo tomu, aby námořníci získali důvěru, protože osoba, která konala pohovory se zaměstnanci byla zpočátku považována za firemního zvěda. Tyto obavy se podařilo eliminovat v maximální možné míře pracovníkem SCC, který posádce vysvětlil důvod projektu, jeho výhody pro ně a etické principy, kterými se projekt řídil (např. že se jedná o údaje důvěrné a anonymní). Po dobu své přítomnosti na palubě, prováděli pracovníci SCC pohovory pro pracovní analýzu, s maximálním možným počtem členů posádky. Ne vždy bylo možné udělat pohovor se všemi členy posádky, protože ti byli často zaneprázdněni. Přesto se zástupce SCC vždy zasadil o to, aby se pohovorů zúčastnili jak důstojníci, tak řadoví členové posádky. Tyto rozhovory odhalily pozitivní i negativní aspekty života námořníků a to tak, že tito byli dotázáni, aby určili 3 nejlepší a 3 nejhorší aspekty své práce. Dostali za úkol zvážit je s ohledem na to, zda se jich dotýkají v tom smyslu, že jim způsobují zvýšenou pracovní zátěž a zhoršují jejich pracovní pohodu. Dále byli dotazováni na hierarchii na palubě plavidel, komunikaci mezi zaměstnanci, volný čas, sociální vazby a otázky pracovních smluv. Na základě těchto pohovorů a analýzy dokumentů bylo SCC schopno identifikovat seznam klíčových problémů, kterým čelí posádky plavidel. Výsledky byly použity pro sestavení otázek, které tvořily základ analýzy pro hodnocení rizik. Mimo těchto otázek byly použity i standardizované formuláře, které měřily stres, spokojenost, oddanost práci a sociologické a psychologické pohodlí. Návrh průzkumu pak byl představen řídící skupině a její členové byli požádáni, aby udělali komentář týkající se toho, zda je průzkum odpovídající, dostatečně jasný a podbrobný a přišli i s dalšími poznámkami. Po zapracování malých

8 změn byl průzkum zaslán všem zaměstnancům jak na palubách lodí, tak v kancelářích, aby hlavní stresory těchto skupin mohly být identifikovány a prozkoumány. K dispozici byly dvě jazykové verze, anglická a filipínská. Hlavní stresové faktory, které průzkum odhalil, byly: Nedostatečná sociální interakce a vztahy mezi pracovníky na palubě lodí (to se týkalo jak rozdílů mezi hodnostmi, tak komunikačních potíží) Vysoká pracovní zátěž (tj. dlouhá a nepředvídatelná pracovní doba, vysoký počet úkolů a mnoho administrativy) Nedostatečně definované role členů posádky (často vedoucí k tomu, že dělali práci někoho jiného) Časový tlak (např. na cestu do přístavů a doby obrátek) Nejistota pracovních smluv a práce (především u filipínských členů posádek) Špatné zázemí pro komunikaci s rodinami a lidmi na pevnině Výstupem stresorů mohou být lehké nemoci SCC porovnala poznatky z tohoto průzkumu s analýzou informací o firemních postupech a struktuře a vytvořila zprávu hodnocení rizik, která byla následně představena a prodiskutována na setkání s řídící skupinou. Na tomto setkání bylo diskutováno mnoho možných intervencí, které lze využít, stejně jako strukturální a praktické změny, ke kterým lze přistoupit.

9 Otázky: 1. Jaké jsou hlavní kroky procesu hodnocení rizik vyplývajících ze stresu? 2. Proč byli provedením rozhovorů se zaměstnanci pověřeni členové SCC a ne lidé z vedení Rees Shipping? 3. Jak postup hodnocení rizik ovlivňuje cílová skupina, která je na lodi? 4. Co bylo cílem výzkumu pro hodnocení rizik? 5. Jaké jsou hlavní problémy, se kterými se společnost potýká?

10 4. Techniky pro prevenci a intervence Aby určila nejvhodnější techniky pro intervence, SCC svolala v době 3 měsíců 3 schůzky řídící skupiny tak, aby všichni členové měli možnost se alespoň jednoho setkání zúčastnit. Na těchto schůzkách byly prezentovány poznatky z průzkumu a analýzy informací o firemní struktuře. SCC rovněž ukázala množství intervencí, stejně jako strukturální a praktické změny, které by bylo možné zavést na palubách lodí tak, aby došlo ke snížení stresu a kladla důraz tomu, že na palubách lidí jsou potřebné nejen praktické změny, ale také změny v přístupu. Tyto kroky byly diskutovány ve skupinách a to včetně praktických a nebo ekonomických důsledků, které by implementace těchto kroků způsobila na lodích. Rovněž byl diskutován minimální počet kroků, které je možné zavést, aby přinesl maximální efekt. Závěry z jednotlivých setkání řídících skupin byly sepsány do závěrečné zprávy a ta byla zaslána všem členům řídící skupiny em k finálnímu odsouhlasení. Rovněž bylo dohodnuto, že lodní důstojníci budou vystupovat jako trenéři na palubě a když to bude možné, dostane se jim v kancelářích příslušného tréninku od člena SCC tak, aby po návratu na loď mohli implementovat intervenční kroky. Pro zlepšení sociálních interakcí a vztahů na palubách bylo dohodnuto, že by část tréninku bezpečnostních důstojníků měla obsahovat techniky pro zvýšení interakcí členů posádky. SCC rovněž navrhla změny v konání činností na palubách. Např. časy pro jídlo mohou být změněny tak, aby důstojníci i podřízení mohli jíst společně, bez rozdílu mezi hodnostmi. Bezpečnostní důstojníci byli rovněž vyzváni k tomu, aby na palubách plavidel organizovali společenské akce, aby došlo k podpoře týmové práce, jako např. večery společenských her, kterých se měli zúčastnit všichni členové posádky. Přesto SCC upozornila na to, že je třeba dbát na to, aby posádka nebyla rozdělena do týmů důstojníků proti podřizeným, protože takový postup by naopak pouze upevnil rozdíly v hodnostech. Rovněž bylo rozhodnuto, že bezpečnostní důstojníci na palubě prověří místa pro společenské interakce a pro odpočinek a pokusí se je upravit tak, aby lidé více používali tato veřejná místa a aby svůj volný čas netrávili pouze ve svých kajutách. Pro zlepšení jazykových dovedností a souvisejích komunikačních problémů malé skupiny, především filipínských plavčíků, rozhodla se řídící skupina, že jim firma zaplatí jazykové kurzy angličtiny v době, kdy mají dovolenou. Přestože bylo jasné, že tento krok ubere

11 námořníkům něco z jejich dovolené, bylo třeba tak učinit, protože neexisuje žádný jiný čas, na kdy by bylo možné tyto kurzy naplánovat. Tyto kurzy budou navíc podpořeny e- learningem na palubách plavidel. Přestože obecně bylo málo, co se dalo udělat s vysokou pracovní zátěží a časovým tlakem, protože společnost si potřebovala uchovat počet charterů, které přijala z ekonomických důvodů, bylo dohodnuto, že bude vynaloženo úsilí pro zeštíhlení a změnu praktik a procesů tak, aby došlo k redukci pracovní zátěže na posádku. Kde to bude možné a pokud bude možné to začlenit do charterových smluv, společnost se pokusí zařídit, aby při nakládce a vykládce v přístavech posádkám pomáhali další pracovníci společnosti. Důvodem byl předpoklad, že takovýto postup umožní kapitánovi a prvnímu důstojníkovi mít více času na vyřízení potřebných úkolů v přístavech, jako jsou např. chartery a kontroly státních kontrolních inspektorů a posádce dá více času, který bude moci strávit na pevnině. Co se týká velkého množství administrativy, bude bezpečnostním důstojníkem provedena kontrola všech procedur a související administrativy pro identifikaci oblastí, které by mohly být zeštíhleny, což by následně znamenalo redukci administrativy. Tyto zprávy pak budou zaslány firemnímu bezpečnostnímu technikovi, který je prověří s ohledem na jejich praktičnost a soulad s legislativou. Opatření a změny v procedurách a administrativě, které budou shledány vhodnými, budou konečně zdokumentovány, detailně rozpracovány a následně zaslány zpět na lodě k implementaci. Očekávalo se, že tato opatření pro snížení administrativy a pracovní zátěže rovněž přinesou čas pro zorganizování tréninku na palubách. Přestože legislativa vyžaduje, aby role a zodpovědnost jednotlivých členů posádky byly vymezeny v palubních příručkách, o tomto faktu nevěděli všichni členové posádky, především plavčíci. Proto se řídící skupina rozhodla aby tato záležitost byla vyjasněna že první důstojník zkopíruje patřičné pasáže a každému členu posádky předá ty, které se jej týkají, aby jejich zodpovědnosti byly jasně vyspecifikovány. První důstojník by měl vypíchnout, že ze zákona nesmějí být nuceni k výkonu jiných činností, mimo těch uvedených a že v případě, že mají pocit, že je od nich vyžadován výkon činností, které nejsou v popisu jejich práce, mohou kontaktovat určenou osobu na pevnině.

12 Pro zlepšení komunikace námořníků s jejich rodinami a blízkými bylo rozhodnuto, že nejenom na můstku, ale i v jídelně každé lodi bude nainstalován počítač, který budou moci používat všichni členové posádky, takže všichni námořníci, především plavčíci, k nim budou mít přístup. Navíc členové posádky začali měsíčně dostávat firmou placené telefonní karty, které mohou používat v přístavech pro snížení nákladů ze telefonování domů. Co se týká obav o obnovení smluv, společnost cítila, že není schopna nabídnout jakoukoli formu trvalého pracovního poměru, protože potřebovala flexibilitu vyžadovanou převažujícím ekonomickým trendem, najímat zaměstnance globálně. Přesto, William Rees se rozhodl, všem členům posádky zaslat osobní dopis, ve kterém stálo, že kdykoli to bude možné, firma obnoví smlouvu s námořníky a tento fakt oznámí v dostatečném předstihu před ukončením současné smlouvy. Tyto smlouvy budou rovněž garantovat pevně stanovenou dobu dovolené, aby námořníci mohli trávit čas se svými rodinami. A konečně, řídící skupina se dohodla, že informace o všech opatřeních, která se zavádějí s cílem snížit stres a změny postupů na palubách, budou zaslány všem členům posádek formou pravidelného lodního bulletinu. Ten obsahoval nejenom informace o změnách, ale také zpětnou vazbu týkající se jejich efektivnosti. Po setkáních SCC sestavila ve spolupráci s dalšími členy řídící skupiny časový rámec, ve kterém budou tato opatření zavedena. Bylo rozhodnuto, že určená osoba na pevnině a kontroloři budou zodpovědní za dohled nad celofiremní implementací opatření pro prevenci stresu s tím, že bezpečnostní důstojníci budou zodpovědní za jejich zavádění na lodích. SCC bude implementaci těchto metod sledovat a v případě potřeby nabídne rady.

13 Otázky: 1. Jaké jsou role SCC týmu, zaměstnanců v kancelářích, na lodích v implementaci opatření pro prevenci stresu? 2. Jaké výzvy představuje cílová skupina pracovníků na lodi pro plánování intervenčních kroků potřebných pro zavádění opatření pro prevenci stresu? 3. Jaký je rozumný časový rámec pro implementaci navrhovaných opatření, než budou plně zavedena? Jak dlouho by měla být zavedena, než bude možné změřit jejich efektivitu?

14 5. Hodnocení procesu zvládání rizik a intervencí Časový rámec pro hodnocení efektivity změn a intervencí, ke kterým došlo na palubách, bude záležet na řadě faktorů, včetně pracovní zátěže plavidla a času, který bude trvat, než všichni členové posádky budou zapojeni do nového schématu dostupnosti zdrojů a času potřebného k tomu, přesunout tyto zdroje na palubu lodí. Časový harmonogram bude rovněž ovlivněn přístupem zaměstnanců ke změnám a počtem opatření, která je třeba zavést. Přestože v jiných odvětvích by většinou bylo doporučeno, aby byl proces zvládání rizik každoročně opakován, v lodním průmyslu bude toto opakování potřeba v čase posunout. Je to vzhledem k tomu, že než dojde u plavidla k rotaci jednotlivých posádek, která je velmi významná (až 18 měsíců), budou se při přesouvání zdrojů na plavidla vyskytovat problémy. Přesto, jakmile dojde k implementaci změn a opatření, doporučuje se, aby byl proces zvládání rizik každoročně opakován. Paradigma zvládání stresu, jehož povaha vyžaduje zapojení všech zaměstnanců, je v kontextu lodní dopravy vhodná, protože po počátečním zavedení se společnost a její zaměstnanci naučí, jak takovýto proces implementovat pouze s malou pomocí externích expertů. Pro zhodnocení efektivity intervenčních opatření SCC provedla rozhovory s mnoha klíčovými pracovníky z kanceláří a s některými členy posádek plavidel. Osoby z plavidel byly zvoleny náhodně, přestože volba byla závislá na jejich časové dostupnosti a harmonogramu plavidla. Přesto bylo dbáno toho, aby byli vybráni jak důstojníci, tak plavčíci. Obecně všichni vyjadřovali kladné názory a často bylo vyjdřováno to, že došlo ke zlepšení vztahů na lodích, u pracovních postupů, vzdělávání a komunikace s rodinami a lidmi na pevnině. Rovněž bylo vyjadřováno, že došlo ke snížení jazykových potíží. Navíc, po více než zhruba dvou letech firma zaznamenala menší fluktuaci námořníků, především důstojníků. Na základě analýzy zpráv o nebezpečném míjení se lodí přijíždějících do přístavů a o nehodách, SCC zaznamenala pokles těchto hlášených situací. Ovšem nebyl pozorován podobný pokles v počtu malých nehod a předpokládá se, že důvodem tohoto faktu může být zvýšená tendence pracovníků nehlásit nehody a nemoci. Rovněž došlo k zopakování analýzy hodnocení rizik a byly hlášeny nižší úrovně stresu a drobných onemocnění, stejně jako zvýšená úroveň pracovního uspokojení a oddanosti k práci.

15 Vzhledem k výhodám procesu hodnocení rizik se společnost rozhodla vytvořit protistresovou politiku, která obsahuje i provádění hodnocení a opatření pro zvládání stresu a je prováděna každoročně společně s jejich vlastními interními audity. Tento způsob byl spatřován jako nejvhodnější metoda implementace, protože nepřidával příliš mnoho práce zaměstnancům a posádkám lodí a nebylo na něj nahlíženo jako na další nařízený audit.

16 Otázky: 1. Proč v kontextu lodní dopravy trvá zavedení intervenčních opatření déle? 2. Jak lze opatření hodnotit? 3. Jaké jsou výhody opakovaného procesu hodnocení? 4. Jaké jsou výhody a nevýhody toho, že počáteční proces hodnocení provádějí externí experti?

17 Otázky a témata k diskuzi 1. Které faktory obecně způsobují stres v lodní dopravě? Které stresory lze nalézt u Vaší společnosti? 2. Které skupiny jsou náchylnější ke stresu? Proč? 3. Jak stres tyto skupiny ovlivňuje? Jaké jsou důsledky těchto individuálních stresů na společnost jako takovou? 4. Jak byste provedl(a) proces hodnocení rizik vyplývajících ze stresu ve Vaší společnosti? Jaké jsou hlavní kroky procesu zvládání stresu? 5. Jaké jsou hlavní překážky a problémy pro/při provádění hodnocení stresu ve vaší společnosti? Jak se tyto liší od problémů firem podnikajících v jiném než lodním sektoru? 6. Jaké jsou role expertů, manažerů, kancelářského a lodního personálu v každé fázi procesu? 7. O kterých metodách se domníváte, že by byly vhodné pro prevenci stresu ve vaší společnosti? Vyskytly by se při jejich implementaci nějaké problémy? 8. Jaké výhody má podle vašeho názoru hodnocení rizik pro vaši společnost? 9. Které poradenské firmy jsou v této oblasti k dispozici a kde byste hledal(a) pomoc při provádění hodnocení rizik ve vaší společnosti?

Scénář pro lodní dopravu. (zpracováno společností SIRC)

Scénář pro lodní dopravu. (zpracováno společností SIRC) Scénář pro lodní dopravu (zpracováno společností SIRC) 1 Představení - pravidla 1. Cíle Cílem této scénky pro hraní rolí je: - podpořit upevnění nově získaných znalostí - dát podnět ke spolupráci v průběhu

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STRESU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH

PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STRESU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STRESU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH 1. Popis firmy: COMPUSMART Společnost COMPUSMART byla založena roku 1988 absolventem studia v oblasti IT Johnem Davisem a jeho

Více

Představení projektu seznámení s materiály

Představení projektu seznámení s materiály Představení projektu seznámení s materiály Posouzení psychosociálních rizik Kampaň 2012 Evropské inspekce SLIC 2012 MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ Obsah prezentace: Právní rámec EU, ČR Psychosociální rizika

Více

Od roku 1998 společnost zaznamenala výrazný růst. V posledních letech počet zaměstnanců firmy vzrostl o téměř 40% a její obrat se ztrojnásobil.

Od roku 1998 společnost zaznamenala výrazný růst. V posledních letech počet zaměstnanců firmy vzrostl o téměř 40% a její obrat se ztrojnásobil. PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STRESU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH 1. Popis společnosti: UNIC-SERVICES LTD Společnost UNIC-Services Ltd. byla založena roku 1993 IT pracovníkem jménem Saara Remes-Ulkunniemi.

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

č. Otázka Odpověď (Vepište křížek X do sloupce ANO nebo sloupce NE Ano Ne

č. Otázka Odpověď (Vepište křížek X do sloupce ANO nebo sloupce NE Ano Ne č. Otázka Odpověď (Vepište křížek X do sloupce ANO nebo sloupce NE Ano Ne 01 Existuje na národní legislativní úrovni předpis zabývající se bezpečností na pracovišti? 02 Pokud ano, které oblasti bezpečnosti

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci.

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci. Mgr. Monika Johaníková Ochrana & Bezpečnost 2013, ročník II., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 Stanovení strategie řízení kontinuity činností Anotace Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby

Více

Využití projektu SLIC 2012

Využití projektu SLIC 2012 Využití projektu SLIC 2012 Jaké je psychosociální klima ve vašem podniku? MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ, Santé s.r.o. Obsah prezentace: Psychosociální rizika Metodika, materiály Zkušenosti z výrobního podniku

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v malých a středních podnicích

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v malých a středních podnicích Školící osnovy: Prevence stresu v malých a středních podnicích 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Zavedení hodnocení. na Magistrát města Pardubic

Zavedení hodnocení. na Magistrát města Pardubic Zavedení hodnocení metodou 360 na Magistrát města Pardubic Národní konference kvality ve veřejné správě 10. února 2010, Tábor Mgr. Martin Růžička Tajemník Magistrátu města Pardubic metoda 360 relativně

Více

8 PŘÍLOHY. PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory. Organizační faktory.

8 PŘÍLOHY. PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory. Organizační faktory. 8 PŘÍLOHY PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory Organizační faktory Komplexní faktory 128 PŘÍLOHA B: Tabulka 1 Hodnocení profesních typů (přeloženo dle

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Metodika pro inspektory práce

Metodika pro inspektory práce Psychosocial Risk Assessments Metodika pro inspektory práce Komise vrchních inspektorů práce (SLIC) www.av.se/slic2012 S podporou Evropské unie Před kontrolou Budou vybrána pracoviště v následujících odvětvích:

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s.

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Nové trendy v civilním letectví 2012, TU Ostrava 3/1 Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Ing. Marek SMOLON Letiště Ostrava Mošnov, a.s. Resumé Článek se zabývá

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

PŘÍLOHY. směrnice Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY. směrnice Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnice Rady

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

1. Popis společnosti: VZDĚLÁVACÍ CENTRUM KEK INA

1. Popis společnosti: VZDĚLÁVACÍ CENTRUM KEK INA PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ STRESU VE VZDĚLÁVACÍCH ORGANIZACÍCH 1. Popis společnosti: VZDĚLÁVACÍ CENTRUM KEK INA Vzdělávací centrum KEK INA bylo založeno roku 1995 jako joint venture (společný podnik) Svazu

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ STRESU V LODNÍ DOPRAVĚ. 1. COMPANY DESCRIPTION: SKY Bulk Carriers Management Ltd

PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ STRESU V LODNÍ DOPRAVĚ. 1. COMPANY DESCRIPTION: SKY Bulk Carriers Management Ltd PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ STRESU V LODNÍ DOPRAVĚ 1. COMPANY DESCRIPTION: SKY Bulk Carriers Management Ltd Firma SKY Bulk Carriers Management Ltd je registrována na Kajmanských ostrovech. Byla založena

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace,

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, Struktura 2.bloku monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, doporučení/ analytické metody / analýza zdrojů, individuální výchovný plán výchovný plán

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Celkové zhodnocení projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace,

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020 Ing. Dušan Navrátil STRATEGICKÝ RÁMEC ČR V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI o 19. října 2011 Vláda České republiky

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

5. Formuláře sebehodnocení

5. Formuláře sebehodnocení 5. Formuláře sebehodnocení 29 Odpovědnost za sebehodnocení V této části by měly být zdokumentovány odpovědnosti za sebehodnocení. Celkovou odpovědnost musí nést jedna osoba (vedoucí projektu). Odpovědnost

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky GLOSÁŘ POJMŮ 1 Tento Glosář pojmů zahrnuje definice v přeformulovaných a revidovaných mezinárodních auditorských standardech (ISAs), které jsou obsaženy v této části Příručky. V případě termínů, které

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Lenka Formánková Potřeba slaďování práce a rodiny v ČR Ekonomická aktivita žen o 18%, než u mužů. Rozdíl v platech žen a mužů čtvrtý

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

HR Excellence Award OBECNÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI: Název projektu: Learning Map aneb jak jinak využít potenciál

HR Excellence Award OBECNÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI: Název projektu: Learning Map aneb jak jinak využít potenciál HR Excellence Award 2009 OBECNÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI: Název projektu: Learning Map aneb jak jinak využít potenciál zaměstnanců Popis: Interní vzdělávací program pro zaměstnance v rolích školitelů i školených

Více

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol Vladimír Roskovec Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha UKF, Nitra, prosinec 2012 ESG o řízení Basic principles prvotní odpovědnost za kvalitu poskytovaného

Více

DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY

DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY U každé z následujících otázek zvolte jednu odpověď (pokud není uvedeno jinak), která se shoduje se skutečností. 1. Jak dlouho jste dobrovolníkem v tomto zdravotnickém zařízení?

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Strana 5 z 11. Strana 6 z 11

Strana 5 z 11. Strana 6 z 11 Vítáme Vás! Duševní zdraví? Špatné duševní zdraví má dopad na nás na všechny. Každý čtvrtý člověk může očekávat, že bude mít během života problém s duševním zdravím. Zranitelnost vůči psychosociálnímu

Více

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Uherské Hradiště marketingový výzkum metodou CATI, který proběhl v termínu

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Materiál do meziresortního připomínkového řízení III.b Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.., kterou se provádí zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.., kterou se provádí zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě Návrh VYHLÁŠKA ze dne.., kterou se provádí zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě Ministerstvo dopravy stanoví podle 85 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona

Více

1 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ).

1 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ). Strana 3960 Sbírka zákonů č. 327 / 2011 327 VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2011 o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události,

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Praha Centrum pracovního lékařství e-mail: nfnt@szu.cz Konzultační den SZÚ 21.6.2007 Jak

Více

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko Název rizika prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů prostředků určených na režii Buchlov vlastních zdrojů Buchlov Výskyt neočekávaných výdajů Buchlov Nedostatečná

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Dopravní fakulta Jana Pernera Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU. 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí

METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU. 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí 1. ČNA přijímá žádosti o grant v souladu s kalendářem uzávěrek

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) 28.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 131/57 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU I. Úvod 1) Směrnice je určena pro sociální službu terénní program, kterou

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE Zadavatel: M AMBIENTE SYSTEM GASTRONOMIE s. r. o. Rybalkova 57 101 00 Praha 10 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ

Více

Program BEZPEČNÝ PODNIK základní informace

Program BEZPEČNÝ PODNIK základní informace Program BEZPEČNÝ PODNIK základní informace Program Bezpečný podnik má za cíl především zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob (dále jen právní subjekt) úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Popis Vládního CERT České republiky

Popis Vládního CERT České republiky 1. O tomto dokumentu Tento dokument obsahuje popis Vládního CERT České republiky podle standardu RFC 2350. Poskytuje základní informace o Vládním CERT, možnostech jeho kontaktování, jeho odpovědnosti a

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

ISA 260 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY

ISA 260 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec

Více

Zápis z jednání předsedů/zástupců předsedů pracovních skupin projektu MAP v ORP Mělník

Zápis z jednání předsedů/zástupců předsedů pracovních skupin projektu MAP v ORP Mělník Zápis z jednání předsedů/zástupců předsedů pracovních skupin projektu MAP v ORP Mělník konané dne: 21. 11. 2016, v 15.30 hod. Členové + Hosté JMÉNO FUNKCE PŘÍTOMEN Bc. Ivana Hořejší předseda PS MŠ Šárka

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Přednáška 4 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 4 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 4 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. 5/Procesní charakter krize, potenciální, latentní a akutní fáze. 6/Krizové plánování, odlišnosti, metody. 7/ Struktura krizového plánu

Více