Pro rodiče: O co se vlastně jedná Co se na tomto táboře děje Jak tábořiště vypadá Jak je to s tím křesťanstvím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro rodiče: O co se vlastně jedná Co se na tomto táboře děje Jak tábořiště vypadá Jak je to s tím křesťanstvím"

Transkript

1

2 Pro rodiče: Milí rodičové, dostala se Vám do rukou pozvánka a přihláška na dětský dorostový tábor, pořádaný Horním sborem Českobratrské církve evangelické. Tyto tábory jsou pořádány déle než 20 let. O co se vlastně jedná jedná se o desetidenní tábor ve Stříteži nad Bečvou. Letošní téma bude Wild Wild West ( Divoký Divoký Západ ). Po celou dobu tábora je pro děti zajištěn program, který na sebe navazuje tak, aby se děti neměly čas nudit. Co se na tomto táboře děje - základem je tématická hra, která běží na pozadí celého tábora. Program tábora je připraven dopředu, každý den je jiný. Například: celodenní výlet s přespáním, rukodělné dílny, stezka odvahy, táboráky se zpěvem, zručnostní hry, různé bojové hry, týmové hry... Děti po skončení tábora dostanou DVD s táborovými fotkami. Jak tábořiště vypadá Tábořiště je tvořeno TEE-PEE stany. Děti jsou ubytovány po skupinkách, do kterých jsou rozděleny, vždy se svými vedoucími. Spí na dřevěných roštech s matracemi. Děti mají k dispozici teplou sprchu. Jídelna a kuchyň je tvořena dřevěným přístřeškem. Jídla jsou 3 hlavní a k tomu dvě svačiny. Samozřejmostí je přítomnost vyškoleného zdravotníka 24 hodin denně. Jak je to s tím křesťanstvím Naše Evropská společnost vyrostla na křesťanském základu. Dnes už o něm tolik nemluví, přesto je dobré, aby děti aspoň věděly co to křesťanství vlastně je. Je to jakási součást jejich všeobecného vzdělání. Děti se normálně účastní Biblických programů, kde se dozvídají základy křesťanství, dozvídají se příběhy z Bible, programy jsou orientovány na etické chování dětí. Je samozřejmé, že děti nejsou do žádných názorů nuceny. Snažíme se také vytvořit mezi dětmi bezpečné prostředí, kde se mohou navzájem kamarádit, sdílet se, blbnout a smát se.

3 Pořadatel tábora: Přihláška Farní sbor Českobratrské církve evangelické Horní sbor ve Vsetíně, Palackého Vsetín (http://www.hornisbor.cz/) Na letní tábor TÁBOR pro děti (od 11 do 15 let) Wild wild west (divoký divoký západ) Tábořiště ve Stříteži nad Bečvou, TEE-PEE stany Datum tábora: Podrobné informace Vám rád podá a případné dotazy zodpoví Stanislav Mikulík hlavní vedoucí tábora na tel ne út Odevzdejte prosím do farní kanceláře Horního sboru ČCE, Palackého 156 nejpozději do neděle Osobní údaje účastníka Jméno a příjmení: Rodné číslo: Ulice a číslo domu: Datum narození: Věk: Státní příslušnost: Obec, město: PSČ: Kontaktní telefon: Je poprvé na táboře: 2. Osobní údaje rodičů Jméno a příjmení otce: Trvalé bydliště otce: Telefon domů: Mobilní telefon: Telefon do práce: Mobilní telefon: Telefon do práce: Jméno a příjmení matky: Trvalé bydliště matky: Telefon domů: 3. Zdravotní pojištění účastníka Zdravotní pojišťovna účastníka: Číslo pojišťovny: Informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace pro vedení tábora (uveďte prosím takové údaje, na které bychom měli brát ohled při plánování programu tábora, např.: omezení v běhu, zdravotní komplikace, zájmy, koníčky, výrazné povahové vlastnosti, specifické zvyklosti omezení ve stravě... apod. ):

4 4. Prohlášení rodičů Cílem tábora je nabídnout účastníkům zajímavé prožití prázdnin. Tábor je veden v křesťanském duchu dobrovolníky, kteří také předem připravují jeho program. Účast na táboře se zakládá na dobrovolnosti a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky po domluvě s rodiči i vyloučením z tábora na vlastní náklady účastníka. Prohlášení: Přihlašuji své dítě závazně na tento tábor a souhlasím s cílem a podmínkami tábora. Budu respektovat instrukce pořadatele. Jsem si vědom, že bez odevzdání řádně vyplněného NÁSTUPNÍHO LISTU nebude účastník do tábora přijat (nástupní list je přiložen, vyplňte jej a odevzdejte!v DEN ODJEZDU! na tábor). V..... dne:.... Podpis účastníka (do 18 let zák. zástupce): Poučení o platbě 1. Cena tábora je 2500,- Kč. Cena zahrnuje náklady spojené s pobytem na táboře (tj. ubytování, strava 5 x denně, pomůcky ke hrám, pojištění a dopravu do a z tábora). 2. Vyplněnou přihlášku spolu se zálohou Kč přijímáme ve farní kanceláři Horního sboru ČCE, Palackého 156, Vsetín, tel: Stanislav Mikulík. Doplatek 1500,- Kč v den nástupu na tábor. Přihlášky přijímáme do neděle nebo do vyčerpání kapacity tábora (poté je možno přihlásit se jako náhradník). 3. Zaměstnavatel rodičů může přispět na účastnický poplatek. O této možnosti se informujte. Potvrzení o přihlášení na tábor Vám vystavíme. 4. Sourozencům poskytujeme slevu a to 500,- Kč na každého (2 sourozenci = 1000,- Kč) 5. V případě finanční nouze lze požádat o slevu z ceny tábora. 6. Storno poplatky: Odhlásíte-li se bez udání vážného důvodu (nemoc apod.) mezi začátkem tábora, stornujeme celou zálohu.

5 Nástupní list dítěte na tábor Wild wild west Vyplní rodič v den nástupu dítěte do tábora, lékařské potvrzení není nutné. Odevzdejte zdravotníkovi v den nástupu do tábora! Bez nástupního listu nebude dítě do tábora přijato! Potvrzuji, že jméno a příjmení rodné číslo je způsobilý(-á) k účasti na letním táboře. Pravidelně musí užívat tyto léky: Zdravotní stav účastníka vyžaduje tato omezení: Datum: Podpis (do 18 let zák. zástupce): Prohlášení ze dne odjezdu na tábor: Prohlašuji, že mi ošetřující lékař nenařídil změnu režimu. Nejevím známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) ani ošetřující lékař mi nenařídil karanténní opatření. Není mi také známo, že bych v posledních čtrnácti dnech přišel do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem schopen účasti na táboře. Místopřísežně prohlašuji, že údaje uvedené na nástupním listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu dni. Jsem si vědom/-a právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé. Upozorňuji také táborového zdravotníka na nutnost brát zřetel na některé obtíže (např. astma, alergie užívané léky apod.): Datum Podpis (do 18. let zák. zástupce) ze dne odjezdu na tábor Zde nalepte fotokopii průkazu Pojištěnce zdravotní pojišťovny nebo zdravotníkovi tento průkaz odevzdejte Kontakt na rodiče během tábora: Jméno: Telefon: Adresa: Odevzdejte zdravotníkovi v den nástupu do tábora! Bez nástupního listu nebude dítě do tábora přijato!

6 Informace pro rodiče a účastníky tábora: Místo konání: tábořiště ve Stříteži nad Bečvou, TEE-PEE stany Sraz účastníků v neděli ve 12:40 na parkovišti před věžákem (vlak odjíždí 13:06) Na sraz s sebou nezapomeňte vzít doplatek účastnického poplatku Kč a nástupní list dítěte do tábora. Návrat účastníků v úterý ve 12:30 na parkoviště před věžákem. Kontakty na vedoucí v průběhu tábora: Stanislav Mikulík hlavní vedoucí tábora Balení Nechte děti balit samostatně. Dohlédněte na ně, pomozte jim přiměřeně jejich věku a schopnostem, ale nechte je, ať si sami uvědomí, co vlastně potřebují, proč si to berou, a zařiďte, ať jim vše projde rukama a vědí, kam si co ukládají. Když sbalíte dětem vy, stane se velmi pravděpodobně to, že spoustu věcí vůbec nepoužijí, protože nebudou vědět (nebo zapomenou), že je mají, případně kde jsou. Dítě, které si samo nezabalilo, spoustu věcí nepřiveze, protože neví, co vše s sebou mělo a své věci si nepozná (pokud je to možné, označte veškeré vybavení dítěte jménem, např. fixem na textil). Věci budou odvezeny autem. Pozor na jídlo Vybavte dítě na cestu svačinkou v přiměřeném množství a dostatkem tekutin. Jídlo musí děti sníst v den příjezdu (první jídlo na táboře bude večeře v 19:00). Druhý den ráno provede zdravotník kontrolu a zbylé kazící se jídlo vyhodí. Výjimkou jsou trvanlivé pochutiny zabalené v obalu (sušenky, bonbóny atp.). I s nimi však šetřete. Děti dostávají v rámci denní stravy pravidelně nějaké sladkosti nebo ovoce. Pokud si jich ještě k tomu přivezou kopec z domova, nejedí hlavní jídlo, ale živí se sušenkami a čokoládou. Návštěvy nedoporučujeme Návštěvy na táboře nemůžeme nikomu zakázat. S ohledem na psychickou pohodu dětí je však po zkušenosti důrazně nedoporučujeme. Budeme rádi, když se rozhodnete nám pomoci při stavbě tábora ve dnech bližší informace na tel Tam budete mít příležitost poznat vedoucí trochu blíže a zároveň si prohlédnete prostředí, v němž vaše dítě prožije 10 prázdninových dní. Návštěva na táboře v průběhu tábora "rozhodí" vaše dítě i všechny ostatní táborníky. Děti si velmi rychle zvyknou na táborový režim a plně se vžijí do role táborníka. Návštěva je sice potěší, po ní však začíná celý "navykací proces" od začátku. Kapesné Množství peněz, které mají děti k dispozici se často promítá i do vztahů na táboře. Dítě nejede na tábor nakupovat, většinu času tráví v přírodě. Doporučujeme kapesné max. ve výši 100 Kč, pomůžete nám tak předejít zbytečným komplikacím. Cennosti Cenné a nebezpečné věci se mohou stát podobným problémem, jako množství peněz. V průběhu tábora si děti nejspíš na mp3 přehrávač ani nevzpomenou. Nedávejte dětem ani drahé fotoaparáty, dalekohledy aj. Chcete-li dítě na tábor dobře vybavit, investujte raději do kvalitní výstroje (boty, batoh, spacák, a další). Zvláštní kapitolou jsou mobilní telefony. Pro většinu dnešních dětí je to běžná pomůcka, přesto je po zkušenostech nedoporučujeme, konečné rozhodnutí však necháváme plně na vás. Na táboře nelze mobil nabíjet. V případě nutnosti je možné dítě kontaktovat prostřednictvím mobilních telefonů vedoucích. Vedení tábora nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození nebo ztrátu jakékoliv osobní věci účastníka tábora.

7 Kontakty adresy na pohledy Vybavte děti adresami, na které budou moci poslat pohled z tábora. Jak vybavit děti na tábor? Nedávejte dětem exkluzivní oblečení, pamatujete na to, že při hrách a výtvarných činnostech může dojít k újmě. Oblečení a ručník označte fixem na textil. Vybavte Vaše dítě jednou starou kostkovanou košilí s dlouhými rukávy, která se může zničit. Tato košile nám bude sloužit ke společným nástupům a děti si jí ještě budou upravovat, našívat na ni třásně atd. batoh Děti jdou v průběhu tábora na dvoudenní puťák (jedno přespání mimo tábořiště tzv. pod širákem ). Na svých zádech si při tom nesou karimatku, spacák, náhradní oblečení a ty starší i část stravy pro celou skupinku. Pro tento případ je kvalitní batoh typu kletr nebo krosna, přiměřený a seřízený velikosti dítěte, naprosto nezbytnou součástí výstroje. Vše by mělo být zabaleno pokud možno do jednoho zavazadla (s výjimkou batůžku na cestu). V případě, že na batoh něco připevňujete zvenčí, tak to udělejte důkladně. menší batoh pevné kotníčkové boty Boty na delší chůzi a do náročnějšího terénu by měly být pevné, nejlépe nad kotník (tak aby byl fixován). Jejich výhodu dítě opět pozná na puťáku. sportovní obuv Ve sportovní obuvi teniskách - děti absolvují většinu táborového programu. Plátěné kecky s plochou podrážkou nejsou vhodné. Vyplatí se mít ještě jedny náhradní (pro případ promočení atp.). holínky Do výbavy doporučujeme přibalit, zejména pro mladší děti, také holínky, nicméně nejsou zásadní. sandály boty do vody ponožky spodní prádlo kalhoty s dlouhými nohavicemi kraťasy trika s krátkým rukávem košile svetr, mikina bunda pláštěnka plavky čepice proti slunci!!! oblečení na spaní spacák, polštářek Pokud máte k dispozici pouze tenčí spacák, rozhodně přibalte ještě deku!!! Noci nad ránem bývají obvykle dost chladné. ( Svatá Anna chladna z rána. Každoročně se přesvědčujeme, že je tato pranostika pravdivá - nad ránem teplota klesá až na 5 C). karimatka ešus, lžíce, hrníček!!! Nezapomeňte vše dobře označit jménem!!! (např. lihovým fixem, samolepkou, vyrytím iniciálů atp.) Tyto věci se na táboře nejčastěji zaměňují... láhev na vodu - 1 litr Láhev označte lihovým fixem, případně nalepte štítek se jménem, děti ji budou používat i v průběhu tábora při výletech. hygienické potřeby + opalovací krém osobní léky V případě, že dítě užívá pravidelně nějaké léky, je třeba o tomto faktu informovat zdravotníka tábora a předat mu dostatečnou zásobu těchto léků i kompletní informace, které se k lékům a zdravotnímu stavu dítěte váží. Tyto údaje zapište do Nástupního listu na tábor, který odevzdáváte v den nástupu do tábora (je součástí přihlášky). IGELIT!!! Igelit si děti berou sebou na puťák. Chrání je v případě deštivého počasí. Měl by být velikosti přibližně 2 x 1 metr. dobrá (ne moc velká) baterka!!! další možné věci Nůž, psací potřeby, zápisník, pastelky, knížka, hudební nástroj, plyšák

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák 34. pionýrský tábornický oddíl Tulák Letní tábor v Dolním Bolíkově 4. - 18. července 2015 Vážení rodiče i tuláci, předkládáme vám informace o letošním táboře v Dolním Bolíkově. Pozorně si je prosím přečtěte

Více

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013 Erebor w ww.tulak.org moji mili pratele! ˇ zvu vas na schuzku, kde se k nam pripoji ˇ posledni ˇclen vypravy a spolecne ˇˇvyrazime k hore ˇ Erebor. prijdte ˇ tedy do dna

Více

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov tel.: 353 613 248 e-mail: mddm@mddmostrov.cz www.mddmostrov.cz PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ I. turnus 30.6. 13.7.

Více

Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015

Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015 Adresa pro přihlášky: Šmídová Markéta Horní 280 Rokytnice nad Jizerou, 512 44 tabor.marenice@seznam.cz tel. +420 776 838 506 Soví vrch,o.s. Horní 668 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 Přihláška na dětský

Více

www.taborymamut.cz NEZAPOMEŇTE DONÉST K AUTOBUSU/PŘI PŘEDÁNÍ DĚTÍ

www.taborymamut.cz NEZAPOMEŇTE DONÉST K AUTOBUSU/PŘI PŘEDÁNÍ DĚTÍ BLIŢŠÍ POKYNY PRO MAMUTÍ TÁBOR TEENAGER 4 KEMP KRUPÁ Termín: 28. 7. - 6. 8. 2015 (začínáme odpolední svačinkou a končíme obědem) Ubytování: 2 aţ 4 lŧţkové táborové chatičky. 2-5 lŧţkové pokoje na bungalovu.

Více

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968 tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz příspěvková organizace pořádá pro děti od 7 do 15 let LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR Termín: 19.7.2015

Více

Ceny pobytů - turnusy LDT r.2008 (délka turnusů nezměněna, kvůli dřívějšímu začátku prázdnin došlo k posunům termínů)

Ceny pobytů - turnusy LDT r.2008 (délka turnusů nezměněna, kvůli dřívějšímu začátku prázdnin došlo k posunům termínů) Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198 00 Praha

Více

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou Dům dětí a mládeže Tišnov, Riegrova 312, www.ddm-tisnov.cz SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou 8.7.-19.7.2013 Hálův mlýn Tělo nechť každodenní své hýbání má 1 Informace k táboru Nový sportovní tábor určený pro

Více

28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová. .700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon: Příspěvek OS žádám u:

28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová. .700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon: Příspěvek OS žádám u: O S T R O V P Ř E Ž I T Í sportovní tábor pro děti od 7-13 let cena: 1.700,-Kč 28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová.700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon:

Více

Turnus Termín Základní cena pobytu Cena pobytu (ubyt.-stan)

Turnus Termín Základní cena pobytu Cena pobytu (ubyt.-stan) Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) - verze II,typ 3 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10,

Více

Informace o táboře a seznam potřeb

Informace o táboře a seznam potřeb Informace o táboře a seznam potřeb Adresa tábora Ekologická farma Kozodoj Rolavská 538/56 Karlovy Vary 360 17 Na následujícím odkaze nás najdete na mapě. Kontakt hlavní vedoucí: Pavlína Štyndlová táborový

Více

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198

Více

Závazná přihláška na anglický letní tábor Přihlašuji závazně svého syna/dceru, datum a místo narození rodné číslo, bydliště PSČ, telefon domů, mobily rodičů, e-mail, na anglický letní tábor pořádaný Jazykovou

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

Termín konání tábora: sobota 18. 7. 2015 pátek 31. 7. 2015. Přihlášky přijímáme do 15. června 2015 na adrese:

Termín konání tábora: sobota 18. 7. 2015 pátek 31. 7. 2015. Přihlášky přijímáme do 15. června 2015 na adrese: LDT Maracaibo, z. s. Výhledy 935, 592 31, Nové Město na Moravě IČO: 433 82 614 kontakty: Václav Řezníček Anna Kopečková 776 327 686 (přihlášky, organizace, ubytování, ) 602 849 435 (finance, platby, faktury,

Více

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem INFORMACE LT 2015 Informace k letnímu táboru v termínu 1.8.2015 15.8.2015 Ubytování: Stany s podsadou Doprava: Sraz na vlakovém nádraží Most : 1.8.2015 v 8.00 hodin Návrat na vlakové nádraží Most : 15.8.2015

Více

Letní tábor. aneb Jedeme poprvé na Větrník

Letní tábor. aneb Jedeme poprvé na Větrník Letní tábor aneb Jedeme poprvé na Větrník Táboření a tábornictví - to jsou jedny z prostředků k prožití volných chvil plně a opravdově, účinná možnost přiblížit se k tajuplnosti života v přírodě, ale i

Více

4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015

4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015 4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015 Místo pobytu: Chata pod Věží, Radíkov (cca 15km od Olomouce) adresa: Na Pevnůstce 184/32, 772 00 Olomouc - Lošov tel: 736

Více

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2.

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2. LDT v kempu Cesenatico - Itálie, který se nachází 20 km od Rimini. Tato oblast je vyhlášená rozsáhlými písečnými plážemi. Děti budou ubytovány v klidné části kempu cca 8 10 minut od moře v karavanech pro

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

Ahoj hokejisto, rodiče,

Ahoj hokejisto, rodiče, Ahoj hokejisto, rodiče, ani letos nevynecháme důležitou součást přípravy našich hráčů, kterou je letní soustředění. Termín je tradiční, v posledním srpnovém týdnu, před zahájením školního roku. Po prázdninovém

Více

Letošní soustředění mládeže se koná v rekreačním středisku Pod Kempem, Jesenice PSČ 270 33, okr.

Letošní soustředění mládeže se koná v rekreačním středisku Pod Kempem, Jesenice PSČ 270 33, okr. Informace o letním soustředění mládeže Letošní soustředění mládeže se koná v rekreačním středisku Pod Kempem, Jesenice PSČ 270 33, okr. Rakovník. Soustředění je určené pro hráče družstev dorostu (ročníky

Více

Oddíl Draco Skupina Čtrnáctka Novomlýnská 3, 110 00 Praha 1 IČ: 70105405. pořádá LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

Oddíl Draco Skupina Čtrnáctka Novomlýnská 3, 110 00 Praha 1 IČ: 70105405. pořádá LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR Oddíl Draco Novomlýnská 3, 110 00 Praha 1 IČ: 70105405 pořádá LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR Termín: 4.7. 25.7.2015 Plná cena: 3 800,- Kč, pro členy oddílu 3 600,- Kč Adresa tábora: LTK Čtrnáctka 281 66 Jevany Telefonické

Více

ODJEZDY, SRAZY A NÁVRATY:

ODJEZDY, SRAZY A NÁVRATY: BLIŽŠÍ POKYNY PRO MAMUTÍ TÁBOR SOLARIS Beach Resort Solaris,Šibeník, Chorvatsko Termín: 21. 8. - 30. 8. 2014 Plná penze Vážení rodiče, Věnujte, prosím, pozornost pokynům k odjezdu na tábor vašich teenagerů.

Více

Letní tábory 2014. děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník

Letní tábory 2014. děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník Letní tábory 2014 Termíny: 1. 29. 06. 04. 07. 2014 - pokročilí 2. 13. 07. 18. 07. 2014 - putování s koněm 3. 27. 07. 01. 08. 2014 s angličtinou 4. 10. 08. 15. 08. 2014 - putování s koněm 5. 24. 08. 29.

Více

Informace k letním táborům Hipocentra Koryčany

Informace k letním táborům Hipocentra Koryčany OBSAH Informace k letním táborům Hipocentra Koryčany... 2 Můj první tábor- dítě poprvé na táboře... 2 Z našich zkušeností vychází následující doporučení.... 2 Co s sebou... 3 Prohlášení a dotazník dítěte...

Více

PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou

PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou Místo táboru: Odry - Klokočůvek Pořadatel tábora a sponzoři Tábor pro děti ve věku 8-15 let Prajzská Ambasáda a Anima Iuventutis

Více

Vlčata PŘIHLÁŠKA DO 155. CHLAPECKÉHO ODDÍLU

Vlčata PŘIHLÁŠKA DO 155. CHLAPECKÉHO ODDÍLU Zde odstřihněte Odevzdejte vedoucímu Zde odstřihněte Nechte si PŘIHLÁŠKA DO 155. CHLAPECKÉHO ODDÍLU Přihlašuji svého syna do 76. skautského střediska 5. květen Radotín, Junák český skaut, z. s., do 155.

Více

Závazná přihláška na letní dětský tábor Smetanova Lhota II.turnus od 18. 7. do 1. 8. 2015

Závazná přihláška na letní dětský tábor Smetanova Lhota II.turnus od 18. 7. do 1. 8. 2015 Odborový svaz KOVO základní organizace Buzuluk Komárov, Závazná přihláška na letní dětský tábor Smetanova Lhota II.turnus od 18. 7. do 1. 8. 2015 Cena poukazu: 5.000,- Kč JMÉNO A PŘÍJMENÍ:... DATUM NAROZENÍ:...

Více

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Cena tábora: 2900,- Kč VS 104 Pobyt je určen dětem ve věku 5 10 let S neukončeným řečovým vývojem S poruchami plynulosti řeči S nesprávnou výslovností hlásek S výukovými obtížemi

Více