K A T A L O G 2003 CATALOGUE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K A T A L O G 2003 CATALOGUE"

Transkript

1 Č E S K É F I L M Y C Z E C H F I L M S K A T A L O G 2003 CATALOGUE CFC Jana Černík, Magdaléna Králová Národní Prague 1 Czech Republic tel fax

2 Finanãní podpora evropského filmu MEDIA Development v voj a pfiíprava audiovizuálních dûl v ech ÏánrÛ MEDIA Distribution distribuce evropsk ch filmû, vysílání televizních programû, podpora kin MEDIA Promotion filmové festivaly, trhy, burzy námûtû, databáze audiovizuálních dûl MEDIA Training projekty dal ího vzdûlávání filmov ch profesionálû Pilot Projects vyuïití digitálních technologií pfii distribuci a uvádûní evropsk ch audiovizuálních dûl Podpora programu MEDIA je urãena nezávisl m evropsk m spoleãnostem z oboru audiovize. Realizuje se formou pfiímého financování filmové tvorby a finanãní podpory spoleãností a organizací, které se zab vají jejím ífiením filmoví distributofii, festivaly a trhy nebo kina. MÛÏe ji získat kaïdá spoleãnost, jejíï projekt splní kritéria stanovená pro pfiidûlení této podpory. MEDIA Desk âeská republika, Národní 28, Praha 1 Tel.: , Fax: , Provoz kanceláfie MEDIA Desk financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise

3

4

5 OBSAH CONTENTS ČESKÉ HRANÉ FILMY CZECH FEATURE FILMS 2003 ČERT VÍ PROČ THE DEVIL KNOWS WHY JEDNA RUKA NETLESKÁ ONE HAND CAN T CLAP KAMEŇÁK KRUTÉ RADOSTI CRUEL JOYS KRYSAŘ THE PIED PIPER LESNÍ CHODCI FOREST WALKERS MAZANÝ FILIP SMART PHILIP MĚSTEČKO SMALL TOWN NÁROD SOBĚ ANEB ČESKÉ MOŘE V OSMNÁCTI PŘÍLIVECH SITUATION OF THE STREET NEVĚRNÉ HRY FAITHLESS GAMES NOČNÍ HOVORY S MATKOU LATE NIGHT TALKS WITH MOTHER NUDA V BRNĚ BORED IN BRNO PUPENDO QUARTÉTTO SENTIMENT ÚTĚK DO BUDÍNA ESCAPE TO BUDÍN ŽELARY ZELARY ČESKÉ DOKUMENTY CZECH DOCUMENTARIES SEZÓN 66 SEASONS DOMOV MŮJ HOME WITHIN GOU! NEBO LI POJĎ GO KDO BUDE HLÍDAT HLÍDAČE WHO WILL GUARD THE GUARD? MÁME NATO? NATO INSIDE OUR HEARTS? NĚKDE JE LÍP SOMEWHERE BETTER NIČEHO NELITUJI NO REGRETS PADÁ HOVNO, NĚCO SI PŘEJ MAKE A WISH UPON A FALLING SHIT VĚRA VERA ZLOPOVĚSTNÉ DÍTĚ 2. ÜBERZWERG / NADTRPASLÍK 1. THE ILL FATED CHILD 2. ÜBERZWERG / SUPERDWARF.60 ČESKÉ KRÁTKÉ FILMY CZECH SHORT FILMS KILOHERTZ ALKOHOL ALCOHOL BÉČKA B S BESPOJENÍ SEAM LESS BUBÁCI BOO ČAPÍ FILM STORK FILM FAJNĚ HOTSY TOPSY FRIKASE FRICASSE SPRCHA SHOWER SVĚTLONOŠ TORCHBEARER PŘIPRAVOVANÉ FILMY FILMS PREMIERING IN 2004 BOLERO DUŠE JAKO KAVIÁR CAVIAR SPIRIT GOLEMATA VODA (VELKÁ VODA) THE GREAT WATER HOREM PÁDEM UP AND DOWN CHOKING HAZARD JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI HOW POETS RETAIN THEIR HOPE KAMEŇÁK KRÁL ZLODĚJŮ KING OF THIEVES MISTŘI CHAMPIONS NEVSTOUPÍŠ DVAKRÁT AGAIN NON PLUS ULTRAS PÁNSKÁ JÍZDA MEN SHOW PODEZŘENÍ SUSPICION POST COITUM SKŘÍTEK THE IMP SNOWBOARĎÁCI SNOWBOARDERS VATERLAND LOVECKÝ DENÍK VATERLAND A HUNTING LOGBOOK

6 FILM COMMISSION YOUR FILM PARTNER IN THE CZECH REPUBLIC up-to-date information on production facilities and conditions in the Czech Republic contacts to Czech production companies, film professionals, services and useful business contacts location information on-location problem solving liaison services for the film sector with appropriate government agencies CONTACT Ludmila Claussová phone fax web address Czech Film Center Film Commission Národní 28, Prague 1, Czech Republic

7 ÚVOD INTRODUCTION Nový v letošním roce červený katalog, který právě držíte v rukou, Vás chce upozornit na českou hranou a dokumentární tvorbu roku Poprvé zde najdete také výběr krátkých filmů. Další novinkou je doplněk katalogu na multimediálním nosiči. DVD českého filmu obsahuje ukázky hraných filmů, stručné rozhovory s jejich režiséry a prezentaci významných filmových festivalů v České republice. Český film byl v uplynulým roce na tuzemském trhu velmi úspěšný. Nejnavštěvovanějším snímkem byla, navzdory těžké konkurenci filmů Pan prstenů: Dvě věže, Matrix Reloaded a Harry Potter a tajemná komnata, Hřebejkova komedie Pupendo. V Top 10 se umístily celkem čtyři české filmy. Opět se tedy potvrdilo, že čeští diváci na své filmy chodí rádi. Podíl českých filmů na domácím trhu přesáhl v evropském měřítku neuvěřitelnou hranici dvacet pět procent. Byl to také rok, který přinesl pro český film důležité změny. Česká republika vstoupila do programu MEDIA Plus a 1. ledna byla založena kancelář MEDIA Desk. V rámci propagační akce European Film Promotion konané na MFF Berlín se mezinárodnímu filmovému průmyslu poprvé představila také česká Shooting Star, kterou byla Tatiana Vilhelmová. V prestižní sekci berlínského festivalu Mezinárodním fóru mladého filmu vyvolala obdiv u mezinárodní kritiky Šulíkova filmová esej Klíč k určování trpaslíků. Na jaře se na MFF Cannes po dlouhé době objevily tři české krátkometrážní filmy a na MFF v San Sebastianu bylo uděleno zvláštní uznání filmu Nevěrné hry režisérky Michaely Pavlátové. Udělení americké ceny Emmy za nejlepší speciální efekty české společnosti Universal Production Partners v říjnu 2003 nepochybně upozornilo nejen na špičkovou úroveň českých profesionálů v sekci digitální technologie, ale i na prosperující oblast servisu pro zahraniční filmové štáby. Od 1. ledna 2004 koordinuje veškeré aktivity spojené s tímto sektorem nově založená kancelář Film Commission. 1. května se stane ČR členem Evropské unie. To je také jeden z důvodů, proč považujeme za nesmírně důležité rozšířit v zahraničí povědomí o aktuálním stavu české kinematografie. I nadále budeme pořádat prezentace připravovaných a aktuálních filmových projektů, které se v rámci festivalů Finále Plzeň a MFF Karlovy Vary představí mezinárodní odborné veřejnosti. Na nejdůležitějším evropském festivalu v Cannes se letos poprvé představí i Česká republika a to formou společného pavilónu s Polskem a Slovenskem. Přejeme českému filmu, aby měl i nadále úspěch, a věříme, že se nám pro něj podaří pootevřít dveře do světa o další kousek. Jana Černík, České filmové centrum Film Promotion The new red catalogue that you hold in your hands is intended to acquaint you with Czech feature and documentary film production of This year for the first time you will find a selection of short films as well. Also new is a multimedia version of the catalogue: the Czech film DVD includes clips of features, short interviews with directors, and presentations by significant Czech festivals. Czech film was highly successful last year on the domestic market. Despite tough competition from The Lord of the Rings: The Two Towers, The Matrix Reloaded, and Harry Potter and the Chamber of Secrets, the most popular film was director Jan Hřebejk s comedy Pupendo. Indeed, four Czech films made it into the top ten. This confirms that Czech viewers are enthusiastic about Czech films. The Czech share of the domestic market beat the European average, surpassing an incredible 25 percent. It was also a year that brought important changes. The Czech Republic joined the MEDIA Plus program. On January 1 st, the MEDIA Desk was set up. Taking part for the first time in European Film Promotion s Shooting Star publicity event, Czechs introduced actress Tatiana Vilhelmová to the international film community at the Berlin IFF. Martin Šulík s film essay The Key for Determining Dwarfs raised interest among international critics when it was screened at Berlin in the International Forum of New Cinema. In the spring, after a long hiatus, three Czech shorts were selected for screening at Cannes; and Michaela Pavlátová s Faithless Games was awarded Special Mention at San Sebastian. In October 2003, the American Emmy for Special Effects went to the Czech company Universal Production Partners. This honor clearly points not only to the outstanding level attained by Czech professionals in the field of digital technology, but also to the increasing sophistication of services available to foreign film crews. As of January 1, 2004, the newly established Film Commission office began coordinating all activities in this sector. On May 1 st, the Czech Republic will become a member of the European Union. This is one of the reasons why we feel it so very important to inform the wider international community of the current state of the Czech film industry. To this end, we will continue to organize a presentation of current and planned film projects to international professionals at the Finále Plzeň and Karlovy Vary International film festivals. In addition, the Czech Republic set up a pavilion for the first time this year at Europe s top festival, the Cannes IFF, in cooperation with Poland and Slovakia. We hope that Czech film will enjoy future success, and trust that we will continue opening doors onto the world. Jana Černík, Czech Film Center Film Promotion

8 ČERT VÍ PROČ Pohádkový příběh o vítězství lásky, odvahy a veselé mysli nad pekelnou zlovůlí. V zemi krále Dobromila se přestala cenit poctivá práce, slušnost, čest a úcta mezi lidmi. Do krajiny se postupně vkrádá moc pekla a slušní lidé raději prchají pryč. Bylinářka Apolena má svůj sen: království zachrání neznámý spasitel, který přijde s oslem a vezme si za ženu princeznu Aničku. Popletené bylinářce, která svými lektvary často způsobí víc zmatku než užitku však nikdo nevěří. Když je v kraji nejhůř, upíše král svoji duši peklu a vládu převezme jeho podlý ministr. A tehdy přichází do království nenápadný, veselý snílek Filip. Apolena je přesvědčená, že právě on je očekávaným zachráncem. V tu chvíli však nikdo netuší, že je to princ ze sousedního království A fairy tale about the victory of love, courage, and positive thinking over devilish malevolence. In the land of King Dobromil the Good, honest work, decency, honor, and respect among people have ceased to exist. The power of Hell has gradually crept into the land and honest folk are fleeing. Meanwhile, the herbalist Apollonia has had a dream: the kingdom will be rescued by an unknown savior who will ride in on an ass and take Princess Annie as his bride. No one really believes the muddleheaded herbalist, as her concoctions often cause more trouble than they re worth. When things are at their darkest, the king signs his soul over to Hell, and his perfidious minister takes over the reins of government. But then Filip, an unassuming and lighthearted romantic, arrives in the realm riding a donkey. Apollonia is convinced that he is the savior she s been expecting. No one, however, suspects that he is actually a prince from a neighboring kingdom ROMAN VÁVRA (1965), režisér a scenárista. Absolvoval VŠE a katedru dokumentární tvorby na pražské FAMU. Od roku 1992 pravidelně spolupracuje s Českou televizí. Jeho celovečerní debut Co chytneš v žitě byl oceněn celou řadou cen na zahraničních festivalech. Filmografie: Co chytneš v žitě (1998), Bitva o život (2000), Čert ví proč (2003). ROMAN VÁVRA (b. 1965), director and screenwriter, graduated from Prague s School of Economics and in documentary filmmaking from Prague s Film Academy (FAMU). Since 1992 he has cooperated with Czech Television. His feature debut, In the Rye, garnered several awards at home and abroad. Filmography: In the Rye (1998), Battle for Life (2000), The Devil Knows Why (2003). PRODEJ SALES Verbascum, Richard Němec, Černá 6, Praha 1, Czech Republic tel: , tel/fax: Č E S K É H R A N É F I L M Y

9 THE DEVIL KNOWS WHY REŽIE DIRECTOR Roman Vávra NÁMĚT STORY Miloš Macourek, Roman Vávra SCÉNÁŘ SCREENWRITER Ondrej Šulaj, Roman Vávra KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Ramūnas Greičius STŘIH EDITOR Tonička Janková ZVUK SOUND Daniel Němec HUDBA MUSIC Petr Ostrouchov ARCHITEKT ART DIRECTOR Kateřina Kopicová HRAJÍ FEATURING Iva Janžurová, Táňa Pauhofová, Csongor Kassai, Josef Somr, Štěpán Kubišta, Jiří Lábus, Eva Holubová, Boris Hybner, Ivan Shvedoff VÝROBA PRODUCTION Verbascum, Česká televize, Bamac, Slovenská televízia, Barrandov Studio, Mediarex Movie DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR SPI International DATUM PREMIÉRY PREMIERE DATE STOPÁŽ RUNNING TIME 100 min FORMÁT FORMAT 35 mm, 1:1.85, Dolby Digital Surround EX KOSTÝMY COSTUME DESIGNER Kateřina Mírová VÝTVARNÍK SET DESIGNER František Lipták PRODUCENT PRODUCER Richard Němec Verbascum Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography C Z E C H F E A T U R E F I L M S

10 JEDNA RUKA NETLESKÁ Černá komedie s téměř detektivním příběhem, plná humorných situací, absurdních dialogů a zapamatovatelných hlášek. Standa je smolař. Osud ho smýká životem a on si to nechá líbit. Nedělá to, co by chtěl, není tím, čím by chtěl být. Právě ho však pustili z vězení a on věří, že se karta obrací. Jeho bývalý šéf Zdeněk mu totiž něco dluží. Standa však potká Ondřeje, který právě odešel z bezpečnostní služby. Jejich smůla se nesčítá, ale násobí Zdeněk je úspěšný podnikatel, má šťastnou rodinu a prosperující vegetariánskou restauraci. Vše se mu daří, dokud se nesetká se Standou a Ondřejem. Sérii karambolů odstartuje pokus vypátrat tajemství gurmánského klubu restaurace, servírujícího prapodivné pochoutky A black comedy bordering on the detective genre, full of humorous situations, absurd dialogue, and catchy phrases. Standa is a loser. Fate has jerked him through life and he s just taken it. He doesn t do what he wants to do, he isn t the person he wants to be. But he s just gotten out of prison and he believes that things are about to take a turn for the better. Indeed, his former boss, Zdeněk, owes him something. But then Standa runs into Ondřej, freshly fired from his job as a security guard. Together, their bad luck multiplies... Zdeněk is a successful businessman with a prospering vegetarian restaurant and a happy family life. Everything goes his way, that is until he meets up with Standa and Ondřej. A series of collisions leads to an attempt to sniff out the secret gourmet club of a restaurant serving bizarre delicacies... DAVID ONDŘÍČEK (1969), producent, režisér, spoluautor scénáře. Po ukončení studií na katedře dokumentaristiky pražské FAMU v roce 1992 se věnuje vlastní režisérské tvorbě. Kromě celovečerních filmů, oceněných na mnoha mezinárodních festivalech, natočil několik hudebních klipů. Filmografie: Šeptej (1996), Samotáři (2000), Jedna ruka netleská (2003). DAVID ONDŘÍČEK (b. 1969), producer, director, co-screenwriter, graduated in documentary filmmaking from Prague s Film Academy (FAMU) in In addition to internationally award-winning features, he has shot a number of music videos. Filmography: Whisper (1996), Loners (2000), One Hand Can t Clap (2003). PRODEJ SALES Lucky Man Films, Perlová 1, Praha 1, Czech Republic tel: , fax: Č E S K É H R A N É F I L M Y

11 ONE HAND CAN T CLAP REŽIE DIRECTOR David Ondříček SCÉNÁŘ SCREENWRITER David Ondříček, Jiří Macháček KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Richard Řeřicha STŘIH EDITOR Michal Lánský ZVUK SOUND Pavel Rejholec, Jakub Čech HUDBA MUSIC Jan P. Muchow ARCHITEKT ART DIRECTOR Radek Hanák HRAJÍ FEATURING Jiří Macháček, Marek Taclík, Ivan Trojan, Isabela Bencová, Kristýna Lukešová, Klára Trojanová VÝROBA PRODUCTION Lucky Man Films DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR Cinemart DATUM PREMIÉRY PREMIERE DATE STOPÁŽ RUNNING TIME 102 min FORMÁT FORMAT 35 mm, 1:1.85 KOSTÝMY COSTUME DESIGNER Kateřina Coufalíková PRODUCENT PRODUCER David Ondříček Lucky Man Films KOPRODUCENT CO-PRODUCER Barrandov Studio, Cinemart, Česká televize Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography C Z E C H F E A T U R E F I L M S

12 KAMEŇÁK Komediální příběh nás zavedl do poklidného jihočeského městečka Kameňákova. Svým neměnným rytmem zde žije celá řada typicky českých postav i prototypových rodin. Například Novákovi: Otec je kapitánem městské policie, jeho žena učí, dcera studuje zdrávku a devítiletý Pepíček neumlčitelným způsobem komentuje všechno, co se v okolí šustne. Oči navrch hlavy má ve chvíli, kdy z Anglie přicestuje šlechtický pár, kterému byl v rámci restituce, navrácen zdejší zámek. Na malém městě se nic neutají a tak záhy všichni ví, že lord sem přijel hledat poklad po svém otci. Taková zpráva nedá spát především třem místním mafiánům, zbohatlíkovi Khonovi, fešáckému primáři a protřelému kriminálníkovi This comedy whisks the viewer off to the quiet Southern Bohemian town of Kameňákov. An array of typical Czech characters and archetypal families live life to an unvarying rhythm. The Novák s are a good example: the father is on the police force, his wife is a teacher, their daughter studies nursing, and nine-year-old Pepíček is a motor mouth commenting on anything and everything that happens. Imagine then the kid s surprise when two representatives of the English nobility arrive in order to claim the local palace (recovered through the post-revolution restitution process). Small towns keep no secrets; soon everyone knows that the new lord of the manor has come to search for the treasure his father allegedly stashed away. And this juicy tidbit whets the appetites of the three local mafiosi in particular: a hardened criminal, the nouveau-riche Khon, and the town s dandy of a mayor. ZDENĚK TROŠKA (1953), režisér a scenárista. Vystudoval střední školu na Lycée Carnot v Dijonu. V roce 1978 absolvoval na katedře filmové a televizní režie na FAMU. Jeho hraným filmovým debutem byla povídka Poštovský panáček z triptychu Jak rodí chlap. Filmografie: Poštovský panáček (1979), Bota jménem Melichar (1983), Slunce, seno, jahody (1983), O princezně Jasněnce a létajícím ševci (1987), Slunce, seno a pár facek (1989), Zkouškové období (1990), Slunce, seno, erotika (1992), Princezna ze mlejna (1994), Z pekla štěstí (1999), Princezna ze mlejna 2 (1999), Z pekla štěstí 2 (2001), Kameňák (2003). ZDENĚK TROŠKA (b. 1953), director and screenwriter, attended the Lycée Carnot in Dijon. In 1978 he graduated from Prague s Film Academy (FAMU) in film and television direction. His debut came with the segment The Mail Coach Driver from the triptych How a Man Gives Birth. Filmography: The Mail Coach Driver (1979), A Shoe Named Melichar (1983), Sun, Hay, and Strawberries (1984), Princess Claire and the Flying Cobbler (1987), Sun, Hay, and a Slap in the Face (1989), The Examination Period (1990), Sun, Hay, and Erotica (1992), The Princess from the Mill (1994), Helluva Good Luck (1999), The Princess from the Mill 2 (1999), Helluva Good Luck 2 (2001), Kameňák (2003). PRODEJ SALES PROSPERO, Pikovická 206, Praha 4, Czech Republic tel: , fax: Č E S K É H R A N É F I L M Y

13 REŽIE DIRECTOR Zdeněk Troška SCÉNÁŘ SCREENWRITER Zdeněk Troška KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY David Ployhar STŘIH EDITOR Dalibor Lipský ZVUK SOUND Karel Martínek, Ivo Špajl VÝROBA PRODUCTION Fronda Film, Prospero DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR Bontonfilm DATUM PREMIÉRY PREMIERE DATE STOPÁŽ RUNNING TIME 95 min FORMÁT FORMAT 35 mm, 1:1.66, Dolby Stereo HUDBA MUSIC Miloš Krkoška KOSTÝMY COSTUME DESIGNER Josef Jelínek PRODUCENT PRODUCER Jiří Pomeje Fronda Film C Z E C H F E A T U R E F I L M S

14 KRUTÉ RADOSTI Poetický retrofilm je debutem slovenského divadelního režiséra, herce a dokumentaristy. Komorní příběh se odehrává v roce 1933 v prostředí slovenského maloměsta. Český notář Karel si spokojeně užívá života, dokud do městečka nepřijede jeho šestnáctiletá dcera Valentína, s níž se nikdy neviděl. Kvůli zdejší společnosti, svým spletitým milostným vztahům a kariéře přemluví svého kamaráda, nesmělého ředitele školy Martina, aby dívku vydával za svou neteř. Valentína se brzy spřátelí s pomocným učitelem Lajošem. Martin si udržuje od kamarádovy dcery odstup. Je zamilovaný do Heleny, o níž netuší, že je Karlovou milenkou. Karlovou milenkou je však také Ivona, dědička hraběcího majetku. A Valentína se touží přiznat ke svému otci This poetic retro film is the debut feature for Slovak theater director, actor, and documentarist Juraj Nvota. The simple tale is set in a small Slovak town in Czech notary public Karel enjoys life that is until his 16-year-old daughter Valentína arrives in town, a girl he s never seen. Karel is not interested in upsetting the local community, his complicated love affairs, or his career, so he convinces a friend, the timid elementary school principal Martin, to pretend that the girl is his niece. An assistant teacher named Lajos soon befriends Valentína, but Martin maintains his distance from his friend s daughter. Martin is in love with Helena, unaware that she is Karel s lover. But Ivona is also Karel s lover, a woman soon to inherit a count s fortune. Meanwhile, Valentína simply longs for her father s recognition JURAJ NVOTA (1954), slovenský divadelní režisér a herec. V roce 1977 absolvoval VŠUM obor režie v Bratislavě. Dlouholetý režisér Divadla pro děti a mládež v Trnavě, v současnosti působí jako profilový režisér Divadla Astorka-Korzo 90. Dvacet let spolupracoval s Radošínským naivním divadlem a dlouholetá spolupráce jej váže i s pražskou Ypsilonkou. Filmografie: Kruté radosti (2003). JURAJ NVOTA (b. 1954), Slovak theater director and actor, graduated from Bratislava s Academy of Music and Dramatic Arts in A longtime director at Trnava s Youth Theater, he now works as a director for Bratislava s Astorka-Korzo 90 Theater. He also spent 20 years with Radošínský Naive Theater and has long cooperated with Prague s Ypsilon Theater. Filmography: Cruel Joys (2003). PRODEJ SALES ALEF Film & Media Group, Tekovská 7, Bratislava, Slovak Republic tel: , fax: Č E S K É H R A N É F I L M Y

15 CRUEL JOYS REŽIE DIRECTOR Juraj Nvota SCÉNÁŘ SCREENWRITER Scarlett Čanákyová, Juraj Nvota KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Malíř STŘIH EDITOR Alois Fišárek ZVUK SOUND Igor Vrabec HUDBA MUSIC Ĺubica Salamon-Čekovská ARCHITEKT ART DIRECTOR Peter Čanecký KOSTÝMY COSTUME DESIGNER Mona Hafsahl PRODUCENT PRODUCER Marián Urban ALEF Film & Media Group HRAJÍ FEATURING Anna Šišková, Táňa Pauhofová, Ondřej Vetchý, Milan Mikulčík, Ady Hajdu, Július Satinský, Csongor Kassai VÝROBA PRODUCTION ALEF Film & Media Group, Total HelpArt T.H.A., Česká televize, Film Service Slovakia, UN FILM, Slovenská televízia DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR Falcon DATUM PREMIÉRY PREMIERE DATE STOPÁŽ RUNNING TIME 104 min FORMÁT FORMAT 35 mm Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography C Z E C H F E A T U R E F I L M S

16 KRYSAŘ Nejrychleji natočený film na světě, zapsaný v Guinnessově knize rekordů. Dávná pověst o muži s píšťalou nemá začátek ani konec. V tajemných ulicích starobylé Prahy ožívá jeho příběh na jediný den. Při prvních krocích potkává Krysař Agnes a Kristiána, jak v otevřeném kabrioletu objíždějí kostely a prosí o svatebního obřad. Dívka s věnečkem ve vlasech nosí pod srdcem nový život. Všude jsou odmítáni. Muž v dlouhém plášti, nadaný podivuhodnou schopností přinést lidem očistu, dosud lásku nepoznal. Jeho setkání s Agnes je jako blesk z čistého nebe. Marně volá Kristián jméno své milé, marně jim ďábel nastražuje léčky. V té zběsilé silvestrovské noci se zrodilo pouto, které je třeba vykoupit The Guinness Book of World Records boasts that this is the fastest film ever made. The old legend of the man with the pipe has neither beginning nor end, and the story here plays out over just one day in the mysterious streets of Old Prague. The piper soon meets Agnes and Kristián as they drive around from church to church in their convertible looking for someone to marry them. Everyone refuses. The girl, hair adorned with a garland, carries new life within her. Gifted with the remarkable ability to purify humankind, the cloaked piper has yet to taste love. His meeting with Agnes is like an unexpected bolt of lightening for both of them. In vain does Kristián call out the name of his beloved; in vain does the Devil set them snares. Bonds have been created on this wild New Year s Eve that must be atoned for F. A. BRABEC (1954), kameraman a režisér. V roce 1981 absolvoval na katedře kamery na pražské FAMU. Jako kameraman pracoval na mnoha českých filmech, za kameru k filmu Jízda (1994) byl oceněn Českým lvem. Jeho režijním debutem je Král Ubu, který získal tři české lvy (architekt, kamera, hudba). Jako kameraman i režisér vytvořil desítky reklamních spotů a hudebních klipů. Filmografie: Král Ubu (1996), Kytice (2001), Krysař (2003). Z filmů, na kterých pracoval jako kameraman: Volná noha (r. Julius Matula, 1990), Stavení (r. Miloš Zábranský, 1991), Obecná škola (r. Jan Svěrák, 1992), Akumulátor 1 (r. Jan Svěrák, 1994), Jméno kódu Rubín (r. Jan Němec, 1995). F. A. BRABEC (b. 1954), director of photography and director, graduated in camerawork from Prague s Film Academy (FAMU) in He has worked behind the lens on numerous Czech films, winning a Czech Lion for Jan Svěák s The Ride (1994). His directorial debut came with King Ubu, which won three Czech Lions (Art Director, Camera, Music). He has also shot and directed dozens of commercials and music videos. Filmography: King Ubu (1996), Wild Flowers (2001), The Pied Piper (2003). Selected filmography as director of photography: Freelance (dir. Julius Matula, 1990), Farm House (dir. Miloš Zábranský, 1991), Elementary School (dir. Jan Svěrák, 1992), Accumulator (dir. Jan Svěrák, 1994), Code Name Ruby (dir. Jan Němec, 1995). PRODEJ SALES J.B.J. Film, Bítovská 1227, Praha 4, Czech Republic tel/fax: Č E S K É H R A N É F I L M Y

17 THE PIED PIPER REŽIE DIRECTOR F. A. Brabec SCÉNÁŘ SCREENWRITER F. A. Brabec, Ivana Nováková KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY F. A. Brabec STŘIH EDITOR Jiří Brožek ZVUK SOUND Lukáš Moudrý HUDBA MUSIC Daniel Landa ARCHITEKT ART DIRECTOR Vladimír Janošek HRAJÍ FEATURING Petr Jákl, Ester Geislerová, Richard Krajčo, Karel Dobrý VÝROBA PRODUCTION J.B.J. Film DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR Bontonfilm DATUM PREMIÉRY PREMIERE DATE STOPÁŽ RUNNING TIME 70 min FORMÁT FORMAT 35 mm KOSTÝMY COSTUME DESIGNER Jaroslava Pecharová PRODUCENT PRODUCER Alena Jáklová J.B.J. Film C Z E C H F E A T U R E F I L M S

18 LESNÍ CHODCI Hořká romance přibližuje životy lidí z okraje společnosti, outsiderů, jimž je společný úděl vykořeněnosti a často i zmarněného života. Navzdory tomu, že se Čerčil odmítá vázat, se z jeho vztahu s křehkou Grétou narodí dcera. Rufus má zase syna s Kateřinou s níž se pokoušel žít normální život. Rufus a Čerčil ve furiantské touze stvrdit své životní směřování potomky zasnoubí, když jsou ještě dětmi Malá Gréta a Malý Rufus procházejí nezávisle na sobě prvními bolestnými zkušenostmi dospělosti, kterými se mimoděk hlásí k odkazu svých otců. Zatímco vztahy rodičů se rozbijí, vztah jejich dětí vznikne, až když jsou oba dospělí. A zdá se, že tulácké děti, které zdědily mnohé od svých otců, mají naději This bittersweet romance takes a closer look at certain individuals living on the fringes of society, outsiders whose common lot is exploitation and an often squandered life. Despite Čerčil s refusal to settle down, his relationship with the fragile Gréta produces a daughter. Rufus has a son by Kateřina, and they try to lead a normal life. In their boastful longing to confirm their chosen lifestyle, Rufus and Čerčil promise their children in marriage while still at a tender age Young Gréta and Rufus live through the first painful experiences of adolescence independent of each other, unwittingly making choices that place them in line with their fathers legacy. While their parents relationships whither, the bond between the kids grows as they reach adulthood. And it seems that these young vagabonds, who picked up so much from their fathers, might just have a chance IVAN VOJNÁR (1942), fotograf, kameraman a režisér. V roce 1965 absolvoval na katedře kamery pražské FAMU, od roku 1967 se podílel na řadě dokumentárních snímků i hraných TV filmů. Publikoval a vystavoval své fotografie. Jeho celovečerní hraný debut Cesta pustým lesem získal řadu ocenění na zahraničních festivalech. Filmografie: Sen o Pierotovi (1988), Strach s Jaroslavem Hovorkou (1989), Cesta (1992), Krajina s ohněm (1992), Nespavost (1993), Herci (1995), V zahradě (1995), Cesta pustým lesem (1997), Ještě nezemřela Ukrajina (2000), My, lidé století (1999, 2000), Proroci a básníci kapitoly z kalendáře (2000), Lesní chodci (2003). IVAN VOJNAR (b. 1942), photographer, director of photography, and director, graduated in cinematography from Prague s Film Academy (FAMU) in Since 1967 he has worked creating documentaries and TV movies. He has also exhibited his photographic works. His feature debut, The Way Through the Bleak Woods, received several awards at foreign festivals. Filmography: A Dream About Pierot (1988), Fear with Jaroslav Hovorka (1989), The Way (1992), Landscape of Fire (1992), Insomnia (1993), Actors (1995), In the Garden (1995), The Way Through the Bleak Woods (1997), Ukraine Has Not Died Yet (2000), We, People of the Century (2000), Prophets and Poets Chapters from the Calendar (2000), Forest Walkers (2003). PRODEJ SALES ČT Telexport, Kavčí hory, Praha 4, Czech Republic tel: , fax: Č E S K É H R A N É F I L M Y

19 FOREST WALKERS REŽIE DIRECTOR Ivan Vojnár SCÉNÁŘ SCREENWRITER Martin Ryšavý KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Ramunas Greiči ~ us STŘIH EDITOR Šárka Němcová ZVUK SOUND Jiří Klenka HUDBA MUSIC Irena a Vojtěch Havlovi ARCHITEKT ART DIRECTOR Jan Tobola HRAJÍ FEATURING Jiří Schmitzer, Zdeněk Novák, Jitka Prosperi, Petra Poláková, Ester Hocke, Miroslav Bambušek, Josef Vinklář, Jana Holcová VÝROBA PRODUCTION Produkce GAGA, Česká televize, Synergia Film, Studio Virtual, Margo Films, Alef Film & Media Group DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR SPINFILM DATUM PREMIÉRY PREMIERE DATE STOPÁŽ RUNNING TIME 95 min FORMÁT FORMAT 35 mm, 1:1.85, Dolby SR KOSTÝMY COSTUME DESIGNER Ivan Vojnár PRODUCENT PRODUCER Galina Šustová Produkce GAGA Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography C Z E C H F E A T U R E F I L M S

20 MAZANÝ FILIP Filmová podoba stejnojmenné divadelní hry divadla Sklep, ve které však přesilovku hrají herci z jiných divadel. Příběh, odehrávající se v Los Angeles třicátých let, je parodií na klasické detektivky Raymonda Chandlera, slavného autora americké staré drsné školy. Jeho detektiv Philip Marlowe je pravým opakem úspěšného muže, je spíše romantickým kovbojem, který bere zákon do svých rukou v drsné prérii velkoměst. Ačkoliv je sekáč, jeho vztahy se ženami jsou více než problematické. Umí všechno, jen ne se slušně uživit. Nikdy se však neprodá. Ani za peníze, za hrozby, či za přízeň krásných žen. Jakmile si totiž někdo objedná služby Phila Marlowa, je v tom určitě nějaká lumpárna tohoto světa lži a násilí A film version of the play of the same name put on by Prague s Sklep Theater ensemble. Set in Los Angeles in the thirties, the story parodies the work of hardboiled detective writer Raymond Chandler. His detective, Philip Marlowe, is the diametric opposite of the successful man, preferring to play the role of the romantic cowboy who takes the law into his own hands as he seeks justice on the outskirts of the metropolis. Though a swell guy, his relationships with women are more than problematic. He seems to know everything except how to earn a proper living. But he can t be bought, not with money, threats, or the favor of a beautiful dame. When Phil Marlowe is on the job you can bet some swindle has gone down in this world of lies and violence VÁCLAV MARHOUL (1960), režisér, producent. V roce 1984 absolvoval obor produkce na AMU, poté pracoval ve FS Barrandov. Je členem divadla Sklep a výtvarné umělecké skupiny Tvrdohlaví. Od roku 1994 je nezávislým producentem, v současnosti provozuje Galerii Tvrdohlaví. Filmografie: Mazaný Filip (2003) VÁCLAV MARHOUL (b. 1960), director and producer. In 1984 graduated in production from the Academy of Performing Arts, then worked for Barrandov Studios. He is a member of Prague s Sklep Theater ensemble and of the Tvrdohlaví fine arts group. He has produced independently since 1994, and currently runs the Tvrdohlaví Gallery. Filmography: Smart Philip (2003) PRODEJ SALES Silver Screen, Palác Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1, Czech Republic tel: /2, fax: Č E S K É H R A N É F I L M Y

K A T A L O G 2005 CATALOGUE

K A T A L O G 2005 CATALOGUE Č E S K É F I L M Y C Z E C H F I L M S K A T A L O G 2005 CATALOGUE www.barrandov.com THE EUROPEAN FILM CENTRE Czech Republic - PRAGUE - Barrandov 11 Sound Stages from 360 m 2 to 2 000 m 2 160 000 m 2

Více

ČESKÁ TELEVIZE A ČESKÝ FILM 01 02 CZECH TELEVISION AND CZECH FILM 01 02

ČESKÁ TELEVIZE A ČESKÝ FILM 01 02 CZECH TELEVISION AND CZECH FILM 01 02 ČESKÁ TELEVIZE A ČESKÝ FILM 01 02 CZECH TELEVISION AND CZECH FILM 01 02 ČESKÁ TELEVIZE A ČESKÝ FILM 01 02 Vážení filmoví příznivci, je pro mě radostí spolu s vámi zalistovat tímto filmovým katalogem s

Více

25. festival českých filmů 25 th festival of czech films

25. festival českých filmů 25 th festival of czech films 25. festival českých filmů 25 th festival of czech films 22. 28. 4. 2012 nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy mimo soutěž / new czech

Více

Česká televize českému filmu Czech Television for Czech Film

Česká televize českému filmu Czech Television for Czech Film Česká televize českému filmu Czech Television for Czech Film Dostává se mi cti oslovit vás, čtenáře bilančního katalogu roční žně hraných filmů, k jejichž vzniku Česká televize přispěla. Mezi šestnácti

Více

nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition

nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy mimo soutěž / new czech feature films out of competition nové české dokumentární filmy v soutěži

Více

PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ FILMY HRANÉ ANIMOVANÉ UPCOMING CZECH FILMS FEATURE ANIMATION 2010

PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ FILMY HRANÉ ANIMOVANÉ UPCOMING CZECH FILMS FEATURE ANIMATION 2010 PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ FILMY HRANÉ ANIMOVANÉ UPCOMING CZECH FILMS FEATURE ANIMATION 2010 Finanční podpora evropského audiovizuálního průmyslu DISTRIBUCE distribuce zahraničních evropských filmů obchodní zástupci

Více

ČESKÉ FILMY CZECH FILMS

ČESKÉ FILMY CZECH FILMS ČESKÉ FILMY CZECH FILMS 2012 3 ČESKÉ FILMY CZECH FILMS 2012 3 www.filmcenter.cz CFC, Národní 28, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 221 105 398, fax: +420 221 105 303, info@filmcenter.cz, www.filmcenter.cz

Více

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2007 PROGRAM MEDIA 2007 * VZDĚLÁVÁNÍ Podpora projektů vzdělávání filmových

Více

Upcoming Czech Feature and Animated Films

Upcoming Czech Feature and Animated Films Nové české hrané a animované filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature and Animated Films Presentation of Films in Development 2008 FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO

Více

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development 2008 / 2009 FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Více

PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ HRANÉ A ANIMOVANÉ FILMY 2012 UPCOMING CZECH FEATURE AND ANIMATED FILMS 2012

PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ HRANÉ A ANIMOVANÉ FILMY 2012 UPCOMING CZECH FEATURE AND ANIMATED FILMS 2012 PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ HRANÉ A ANIMOVANÉ Y 2012 UPCOMING CZECH FEATURE AND ANIMATED S 2012 PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ HRANÉ A ANIMOVANÉ Y 2012 UPCOMING CZECH FEATURE AND ANIMATED S 2012 ObSAH CONTENTS 1 Y VE VýVOjI

Více

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival of Professional Puppet Theatres Performances for Pre-School Children The City of

Více

české dokumentární filmy Czech Documentary Films

české dokumentární filmy Czech Documentary Films české dokumentární filmy Czech Documentary Films 2011 2012 české dokumentární filmy Czech Documentary Films 2011 2012 Výběr dokončených a připravovaných filmů A Selection of Completed and Upcoming Titles

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 13 17, 2009 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel

Více

mezi moři between the seas katalog catalogue

mezi moři between the seas katalog catalogue Ji.hlava mezi moři between the seas katalog catalogue tagy tags d! % ' ( ) děti víra příroda noc doprava sen children faith nature night transport dream * +. / 1 2 bezstarostnost historie tradice ufo láska-smrt

Více

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 2 17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 PODEPSÁNO SRDCEM 2010 VE VZPOMÍNKÁCH 4 5 Recollections of The Signed with Heart 2010 Drazí přátelé, Dear friends, Drazí přátelé, Dear friends, 6 sedmnáctým

Více

www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE

www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE program 18. mezinárodní festival současného umění praha 18 th international festival of contemporary art prague DENNĚ / daily: Palác U Stýblů PROBLEM IS HERE výstava současného

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava RUBRIKA RUBRIKA PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2011/2012 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life STRANA/PAGE 4 Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Jan Petrus (1962-2012)

Jan Petrus (1962-2012) Jan Petrus (1962-2012) None of us could have expected the tragedy that has befallen us this week here at our school. As Mr. Gray said, We have lost our heart. Honza Petrus created the 1st International

Více

GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY GRATIAS AGIT MMXIV GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY SEZNAM LAUREÁTŮ LIST OF LAUREATES Karel ASTER Filipíny/The Philippines/USA Serge BAUDO Francie/France Edward J. DELLIN

Více

www.noirfilmkokorin.cz KATALOG VÁŠ PRŮVODCE FESTIVALEM

www.noirfilmkokorin.cz KATALOG VÁŠ PRŮVODCE FESTIVALEM www.noirfilmkokorin.cz KATALOG VÁŠ PRŮVODCE FESTIVALEM PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI FILM NOIR BLOG obsah contents O festivalu/about the festival 6 Organizační tým/festival staff 7 Denní program 8 Daily program

Více

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c K a ta l o g f i l m Film Catalogue t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0 U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c 1 Řazení informací o filmech - Film information

Více

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA. 8ñ12 May, 2003 Municipal House

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA. 8ñ12 May, 2003 Municipal House 4 0 INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA 8ñ12 May, 2003 Municipal House 8.ñ12. kvïtna 2003 ObecnÌ d m Under the Patronage of Z ötitu p evzali Miroslava

Více

soutěž nová evropa 51 58 new europe competition panoráma světového filmu 59 72 world cinema panorama made in usa 73 79 made in the usa

soutěž nová evropa 51 58 new europe competition panoráma světového filmu 59 72 world cinema panorama made in usa 73 79 made in the usa soutěž nová evropa 51 58 new europe competition panoráma světového filmu 59 72 world cinema panorama made in usa 73 79 made in the usa asijské panoráma 81 87 asian panorama latinskoamerické panoráma 89

Více

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ FOREIGN GUESTS

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ FOREIGN GUESTS ZAHRANIČNÍ HOSTÉ FOREIGN GUESTS krisztián alt MAďARSKO HUNGARY *1976 15. 5. 18.00 literární kavárna Autor v letech 1996 až 2001 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Loránda Eötvöse (ELTE) v Budapešti

Více