K A T A L O G 2003 CATALOGUE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K A T A L O G 2003 CATALOGUE"

Transkript

1 Č E S K É F I L M Y C Z E C H F I L M S K A T A L O G 2003 CATALOGUE CFC Jana Černík, Magdaléna Králová Národní Prague 1 Czech Republic tel fax

2 Finanãní podpora evropského filmu MEDIA Development v voj a pfiíprava audiovizuálních dûl v ech ÏánrÛ MEDIA Distribution distribuce evropsk ch filmû, vysílání televizních programû, podpora kin MEDIA Promotion filmové festivaly, trhy, burzy námûtû, databáze audiovizuálních dûl MEDIA Training projekty dal ího vzdûlávání filmov ch profesionálû Pilot Projects vyuïití digitálních technologií pfii distribuci a uvádûní evropsk ch audiovizuálních dûl Podpora programu MEDIA je urãena nezávisl m evropsk m spoleãnostem z oboru audiovize. Realizuje se formou pfiímého financování filmové tvorby a finanãní podpory spoleãností a organizací, které se zab vají jejím ífiením filmoví distributofii, festivaly a trhy nebo kina. MÛÏe ji získat kaïdá spoleãnost, jejíï projekt splní kritéria stanovená pro pfiidûlení této podpory. MEDIA Desk âeská republika, Národní 28, Praha 1 Tel.: , Fax: , Provoz kanceláfie MEDIA Desk financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise

3

4

5 OBSAH CONTENTS ČESKÉ HRANÉ FILMY CZECH FEATURE FILMS 2003 ČERT VÍ PROČ THE DEVIL KNOWS WHY JEDNA RUKA NETLESKÁ ONE HAND CAN T CLAP KAMEŇÁK KRUTÉ RADOSTI CRUEL JOYS KRYSAŘ THE PIED PIPER LESNÍ CHODCI FOREST WALKERS MAZANÝ FILIP SMART PHILIP MĚSTEČKO SMALL TOWN NÁROD SOBĚ ANEB ČESKÉ MOŘE V OSMNÁCTI PŘÍLIVECH SITUATION OF THE STREET NEVĚRNÉ HRY FAITHLESS GAMES NOČNÍ HOVORY S MATKOU LATE NIGHT TALKS WITH MOTHER NUDA V BRNĚ BORED IN BRNO PUPENDO QUARTÉTTO SENTIMENT ÚTĚK DO BUDÍNA ESCAPE TO BUDÍN ŽELARY ZELARY ČESKÉ DOKUMENTY CZECH DOCUMENTARIES SEZÓN 66 SEASONS DOMOV MŮJ HOME WITHIN GOU! NEBO LI POJĎ GO KDO BUDE HLÍDAT HLÍDAČE WHO WILL GUARD THE GUARD? MÁME NATO? NATO INSIDE OUR HEARTS? NĚKDE JE LÍP SOMEWHERE BETTER NIČEHO NELITUJI NO REGRETS PADÁ HOVNO, NĚCO SI PŘEJ MAKE A WISH UPON A FALLING SHIT VĚRA VERA ZLOPOVĚSTNÉ DÍTĚ 2. ÜBERZWERG / NADTRPASLÍK 1. THE ILL FATED CHILD 2. ÜBERZWERG / SUPERDWARF.60 ČESKÉ KRÁTKÉ FILMY CZECH SHORT FILMS KILOHERTZ ALKOHOL ALCOHOL BÉČKA B S BESPOJENÍ SEAM LESS BUBÁCI BOO ČAPÍ FILM STORK FILM FAJNĚ HOTSY TOPSY FRIKASE FRICASSE SPRCHA SHOWER SVĚTLONOŠ TORCHBEARER PŘIPRAVOVANÉ FILMY FILMS PREMIERING IN 2004 BOLERO DUŠE JAKO KAVIÁR CAVIAR SPIRIT GOLEMATA VODA (VELKÁ VODA) THE GREAT WATER HOREM PÁDEM UP AND DOWN CHOKING HAZARD JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI HOW POETS RETAIN THEIR HOPE KAMEŇÁK KRÁL ZLODĚJŮ KING OF THIEVES MISTŘI CHAMPIONS NEVSTOUPÍŠ DVAKRÁT AGAIN NON PLUS ULTRAS PÁNSKÁ JÍZDA MEN SHOW PODEZŘENÍ SUSPICION POST COITUM SKŘÍTEK THE IMP SNOWBOARĎÁCI SNOWBOARDERS VATERLAND LOVECKÝ DENÍK VATERLAND A HUNTING LOGBOOK

6 FILM COMMISSION YOUR FILM PARTNER IN THE CZECH REPUBLIC up-to-date information on production facilities and conditions in the Czech Republic contacts to Czech production companies, film professionals, services and useful business contacts location information on-location problem solving liaison services for the film sector with appropriate government agencies CONTACT Ludmila Claussová phone fax web address Czech Film Center Film Commission Národní 28, Prague 1, Czech Republic

7 ÚVOD INTRODUCTION Nový v letošním roce červený katalog, který právě držíte v rukou, Vás chce upozornit na českou hranou a dokumentární tvorbu roku Poprvé zde najdete také výběr krátkých filmů. Další novinkou je doplněk katalogu na multimediálním nosiči. DVD českého filmu obsahuje ukázky hraných filmů, stručné rozhovory s jejich režiséry a prezentaci významných filmových festivalů v České republice. Český film byl v uplynulým roce na tuzemském trhu velmi úspěšný. Nejnavštěvovanějším snímkem byla, navzdory těžké konkurenci filmů Pan prstenů: Dvě věže, Matrix Reloaded a Harry Potter a tajemná komnata, Hřebejkova komedie Pupendo. V Top 10 se umístily celkem čtyři české filmy. Opět se tedy potvrdilo, že čeští diváci na své filmy chodí rádi. Podíl českých filmů na domácím trhu přesáhl v evropském měřítku neuvěřitelnou hranici dvacet pět procent. Byl to také rok, který přinesl pro český film důležité změny. Česká republika vstoupila do programu MEDIA Plus a 1. ledna byla založena kancelář MEDIA Desk. V rámci propagační akce European Film Promotion konané na MFF Berlín se mezinárodnímu filmovému průmyslu poprvé představila také česká Shooting Star, kterou byla Tatiana Vilhelmová. V prestižní sekci berlínského festivalu Mezinárodním fóru mladého filmu vyvolala obdiv u mezinárodní kritiky Šulíkova filmová esej Klíč k určování trpaslíků. Na jaře se na MFF Cannes po dlouhé době objevily tři české krátkometrážní filmy a na MFF v San Sebastianu bylo uděleno zvláštní uznání filmu Nevěrné hry režisérky Michaely Pavlátové. Udělení americké ceny Emmy za nejlepší speciální efekty české společnosti Universal Production Partners v říjnu 2003 nepochybně upozornilo nejen na špičkovou úroveň českých profesionálů v sekci digitální technologie, ale i na prosperující oblast servisu pro zahraniční filmové štáby. Od 1. ledna 2004 koordinuje veškeré aktivity spojené s tímto sektorem nově založená kancelář Film Commission. 1. května se stane ČR členem Evropské unie. To je také jeden z důvodů, proč považujeme za nesmírně důležité rozšířit v zahraničí povědomí o aktuálním stavu české kinematografie. I nadále budeme pořádat prezentace připravovaných a aktuálních filmových projektů, které se v rámci festivalů Finále Plzeň a MFF Karlovy Vary představí mezinárodní odborné veřejnosti. Na nejdůležitějším evropském festivalu v Cannes se letos poprvé představí i Česká republika a to formou společného pavilónu s Polskem a Slovenskem. Přejeme českému filmu, aby měl i nadále úspěch, a věříme, že se nám pro něj podaří pootevřít dveře do světa o další kousek. Jana Černík, České filmové centrum Film Promotion The new red catalogue that you hold in your hands is intended to acquaint you with Czech feature and documentary film production of This year for the first time you will find a selection of short films as well. Also new is a multimedia version of the catalogue: the Czech film DVD includes clips of features, short interviews with directors, and presentations by significant Czech festivals. Czech film was highly successful last year on the domestic market. Despite tough competition from The Lord of the Rings: The Two Towers, The Matrix Reloaded, and Harry Potter and the Chamber of Secrets, the most popular film was director Jan Hřebejk s comedy Pupendo. Indeed, four Czech films made it into the top ten. This confirms that Czech viewers are enthusiastic about Czech films. The Czech share of the domestic market beat the European average, surpassing an incredible 25 percent. It was also a year that brought important changes. The Czech Republic joined the MEDIA Plus program. On January 1 st, the MEDIA Desk was set up. Taking part for the first time in European Film Promotion s Shooting Star publicity event, Czechs introduced actress Tatiana Vilhelmová to the international film community at the Berlin IFF. Martin Šulík s film essay The Key for Determining Dwarfs raised interest among international critics when it was screened at Berlin in the International Forum of New Cinema. In the spring, after a long hiatus, three Czech shorts were selected for screening at Cannes; and Michaela Pavlátová s Faithless Games was awarded Special Mention at San Sebastian. In October 2003, the American Emmy for Special Effects went to the Czech company Universal Production Partners. This honor clearly points not only to the outstanding level attained by Czech professionals in the field of digital technology, but also to the increasing sophistication of services available to foreign film crews. As of January 1, 2004, the newly established Film Commission office began coordinating all activities in this sector. On May 1 st, the Czech Republic will become a member of the European Union. This is one of the reasons why we feel it so very important to inform the wider international community of the current state of the Czech film industry. To this end, we will continue to organize a presentation of current and planned film projects to international professionals at the Finále Plzeň and Karlovy Vary International film festivals. In addition, the Czech Republic set up a pavilion for the first time this year at Europe s top festival, the Cannes IFF, in cooperation with Poland and Slovakia. We hope that Czech film will enjoy future success, and trust that we will continue opening doors onto the world. Jana Černík, Czech Film Center Film Promotion

8 ČERT VÍ PROČ Pohádkový příběh o vítězství lásky, odvahy a veselé mysli nad pekelnou zlovůlí. V zemi krále Dobromila se přestala cenit poctivá práce, slušnost, čest a úcta mezi lidmi. Do krajiny se postupně vkrádá moc pekla a slušní lidé raději prchají pryč. Bylinářka Apolena má svůj sen: království zachrání neznámý spasitel, který přijde s oslem a vezme si za ženu princeznu Aničku. Popletené bylinářce, která svými lektvary často způsobí víc zmatku než užitku však nikdo nevěří. Když je v kraji nejhůř, upíše král svoji duši peklu a vládu převezme jeho podlý ministr. A tehdy přichází do království nenápadný, veselý snílek Filip. Apolena je přesvědčená, že právě on je očekávaným zachráncem. V tu chvíli však nikdo netuší, že je to princ ze sousedního království A fairy tale about the victory of love, courage, and positive thinking over devilish malevolence. In the land of King Dobromil the Good, honest work, decency, honor, and respect among people have ceased to exist. The power of Hell has gradually crept into the land and honest folk are fleeing. Meanwhile, the herbalist Apollonia has had a dream: the kingdom will be rescued by an unknown savior who will ride in on an ass and take Princess Annie as his bride. No one really believes the muddleheaded herbalist, as her concoctions often cause more trouble than they re worth. When things are at their darkest, the king signs his soul over to Hell, and his perfidious minister takes over the reins of government. But then Filip, an unassuming and lighthearted romantic, arrives in the realm riding a donkey. Apollonia is convinced that he is the savior she s been expecting. No one, however, suspects that he is actually a prince from a neighboring kingdom ROMAN VÁVRA (1965), režisér a scenárista. Absolvoval VŠE a katedru dokumentární tvorby na pražské FAMU. Od roku 1992 pravidelně spolupracuje s Českou televizí. Jeho celovečerní debut Co chytneš v žitě byl oceněn celou řadou cen na zahraničních festivalech. Filmografie: Co chytneš v žitě (1998), Bitva o život (2000), Čert ví proč (2003). ROMAN VÁVRA (b. 1965), director and screenwriter, graduated from Prague s School of Economics and in documentary filmmaking from Prague s Film Academy (FAMU). Since 1992 he has cooperated with Czech Television. His feature debut, In the Rye, garnered several awards at home and abroad. Filmography: In the Rye (1998), Battle for Life (2000), The Devil Knows Why (2003). PRODEJ SALES Verbascum, Richard Němec, Černá 6, Praha 1, Czech Republic tel: , tel/fax: Č E S K É H R A N É F I L M Y

9 THE DEVIL KNOWS WHY REŽIE DIRECTOR Roman Vávra NÁMĚT STORY Miloš Macourek, Roman Vávra SCÉNÁŘ SCREENWRITER Ondrej Šulaj, Roman Vávra KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Ramūnas Greičius STŘIH EDITOR Tonička Janková ZVUK SOUND Daniel Němec HUDBA MUSIC Petr Ostrouchov ARCHITEKT ART DIRECTOR Kateřina Kopicová HRAJÍ FEATURING Iva Janžurová, Táňa Pauhofová, Csongor Kassai, Josef Somr, Štěpán Kubišta, Jiří Lábus, Eva Holubová, Boris Hybner, Ivan Shvedoff VÝROBA PRODUCTION Verbascum, Česká televize, Bamac, Slovenská televízia, Barrandov Studio, Mediarex Movie DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR SPI International DATUM PREMIÉRY PREMIERE DATE STOPÁŽ RUNNING TIME 100 min FORMÁT FORMAT 35 mm, 1:1.85, Dolby Digital Surround EX KOSTÝMY COSTUME DESIGNER Kateřina Mírová VÝTVARNÍK SET DESIGNER František Lipták PRODUCENT PRODUCER Richard Němec Verbascum Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography C Z E C H F E A T U R E F I L M S

10 JEDNA RUKA NETLESKÁ Černá komedie s téměř detektivním příběhem, plná humorných situací, absurdních dialogů a zapamatovatelných hlášek. Standa je smolař. Osud ho smýká životem a on si to nechá líbit. Nedělá to, co by chtěl, není tím, čím by chtěl být. Právě ho však pustili z vězení a on věří, že se karta obrací. Jeho bývalý šéf Zdeněk mu totiž něco dluží. Standa však potká Ondřeje, který právě odešel z bezpečnostní služby. Jejich smůla se nesčítá, ale násobí Zdeněk je úspěšný podnikatel, má šťastnou rodinu a prosperující vegetariánskou restauraci. Vše se mu daří, dokud se nesetká se Standou a Ondřejem. Sérii karambolů odstartuje pokus vypátrat tajemství gurmánského klubu restaurace, servírujícího prapodivné pochoutky A black comedy bordering on the detective genre, full of humorous situations, absurd dialogue, and catchy phrases. Standa is a loser. Fate has jerked him through life and he s just taken it. He doesn t do what he wants to do, he isn t the person he wants to be. But he s just gotten out of prison and he believes that things are about to take a turn for the better. Indeed, his former boss, Zdeněk, owes him something. But then Standa runs into Ondřej, freshly fired from his job as a security guard. Together, their bad luck multiplies... Zdeněk is a successful businessman with a prospering vegetarian restaurant and a happy family life. Everything goes his way, that is until he meets up with Standa and Ondřej. A series of collisions leads to an attempt to sniff out the secret gourmet club of a restaurant serving bizarre delicacies... DAVID ONDŘÍČEK (1969), producent, režisér, spoluautor scénáře. Po ukončení studií na katedře dokumentaristiky pražské FAMU v roce 1992 se věnuje vlastní režisérské tvorbě. Kromě celovečerních filmů, oceněných na mnoha mezinárodních festivalech, natočil několik hudebních klipů. Filmografie: Šeptej (1996), Samotáři (2000), Jedna ruka netleská (2003). DAVID ONDŘÍČEK (b. 1969), producer, director, co-screenwriter, graduated in documentary filmmaking from Prague s Film Academy (FAMU) in In addition to internationally award-winning features, he has shot a number of music videos. Filmography: Whisper (1996), Loners (2000), One Hand Can t Clap (2003). PRODEJ SALES Lucky Man Films, Perlová 1, Praha 1, Czech Republic tel: , fax: Č E S K É H R A N É F I L M Y

11 ONE HAND CAN T CLAP REŽIE DIRECTOR David Ondříček SCÉNÁŘ SCREENWRITER David Ondříček, Jiří Macháček KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Richard Řeřicha STŘIH EDITOR Michal Lánský ZVUK SOUND Pavel Rejholec, Jakub Čech HUDBA MUSIC Jan P. Muchow ARCHITEKT ART DIRECTOR Radek Hanák HRAJÍ FEATURING Jiří Macháček, Marek Taclík, Ivan Trojan, Isabela Bencová, Kristýna Lukešová, Klára Trojanová VÝROBA PRODUCTION Lucky Man Films DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR Cinemart DATUM PREMIÉRY PREMIERE DATE STOPÁŽ RUNNING TIME 102 min FORMÁT FORMAT 35 mm, 1:1.85 KOSTÝMY COSTUME DESIGNER Kateřina Coufalíková PRODUCENT PRODUCER David Ondříček Lucky Man Films KOPRODUCENT CO-PRODUCER Barrandov Studio, Cinemart, Česká televize Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography C Z E C H F E A T U R E F I L M S

12 KAMEŇÁK Komediální příběh nás zavedl do poklidného jihočeského městečka Kameňákova. Svým neměnným rytmem zde žije celá řada typicky českých postav i prototypových rodin. Například Novákovi: Otec je kapitánem městské policie, jeho žena učí, dcera studuje zdrávku a devítiletý Pepíček neumlčitelným způsobem komentuje všechno, co se v okolí šustne. Oči navrch hlavy má ve chvíli, kdy z Anglie přicestuje šlechtický pár, kterému byl v rámci restituce, navrácen zdejší zámek. Na malém městě se nic neutají a tak záhy všichni ví, že lord sem přijel hledat poklad po svém otci. Taková zpráva nedá spát především třem místním mafiánům, zbohatlíkovi Khonovi, fešáckému primáři a protřelému kriminálníkovi This comedy whisks the viewer off to the quiet Southern Bohemian town of Kameňákov. An array of typical Czech characters and archetypal families live life to an unvarying rhythm. The Novák s are a good example: the father is on the police force, his wife is a teacher, their daughter studies nursing, and nine-year-old Pepíček is a motor mouth commenting on anything and everything that happens. Imagine then the kid s surprise when two representatives of the English nobility arrive in order to claim the local palace (recovered through the post-revolution restitution process). Small towns keep no secrets; soon everyone knows that the new lord of the manor has come to search for the treasure his father allegedly stashed away. And this juicy tidbit whets the appetites of the three local mafiosi in particular: a hardened criminal, the nouveau-riche Khon, and the town s dandy of a mayor. ZDENĚK TROŠKA (1953), režisér a scenárista. Vystudoval střední školu na Lycée Carnot v Dijonu. V roce 1978 absolvoval na katedře filmové a televizní režie na FAMU. Jeho hraným filmovým debutem byla povídka Poštovský panáček z triptychu Jak rodí chlap. Filmografie: Poštovský panáček (1979), Bota jménem Melichar (1983), Slunce, seno, jahody (1983), O princezně Jasněnce a létajícím ševci (1987), Slunce, seno a pár facek (1989), Zkouškové období (1990), Slunce, seno, erotika (1992), Princezna ze mlejna (1994), Z pekla štěstí (1999), Princezna ze mlejna 2 (1999), Z pekla štěstí 2 (2001), Kameňák (2003). ZDENĚK TROŠKA (b. 1953), director and screenwriter, attended the Lycée Carnot in Dijon. In 1978 he graduated from Prague s Film Academy (FAMU) in film and television direction. His debut came with the segment The Mail Coach Driver from the triptych How a Man Gives Birth. Filmography: The Mail Coach Driver (1979), A Shoe Named Melichar (1983), Sun, Hay, and Strawberries (1984), Princess Claire and the Flying Cobbler (1987), Sun, Hay, and a Slap in the Face (1989), The Examination Period (1990), Sun, Hay, and Erotica (1992), The Princess from the Mill (1994), Helluva Good Luck (1999), The Princess from the Mill 2 (1999), Helluva Good Luck 2 (2001), Kameňák (2003). PRODEJ SALES PROSPERO, Pikovická 206, Praha 4, Czech Republic tel: , fax: Č E S K É H R A N É F I L M Y

13 REŽIE DIRECTOR Zdeněk Troška SCÉNÁŘ SCREENWRITER Zdeněk Troška KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY David Ployhar STŘIH EDITOR Dalibor Lipský ZVUK SOUND Karel Martínek, Ivo Špajl VÝROBA PRODUCTION Fronda Film, Prospero DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR Bontonfilm DATUM PREMIÉRY PREMIERE DATE STOPÁŽ RUNNING TIME 95 min FORMÁT FORMAT 35 mm, 1:1.66, Dolby Stereo HUDBA MUSIC Miloš Krkoška KOSTÝMY COSTUME DESIGNER Josef Jelínek PRODUCENT PRODUCER Jiří Pomeje Fronda Film C Z E C H F E A T U R E F I L M S

14 KRUTÉ RADOSTI Poetický retrofilm je debutem slovenského divadelního režiséra, herce a dokumentaristy. Komorní příběh se odehrává v roce 1933 v prostředí slovenského maloměsta. Český notář Karel si spokojeně užívá života, dokud do městečka nepřijede jeho šestnáctiletá dcera Valentína, s níž se nikdy neviděl. Kvůli zdejší společnosti, svým spletitým milostným vztahům a kariéře přemluví svého kamaráda, nesmělého ředitele školy Martina, aby dívku vydával za svou neteř. Valentína se brzy spřátelí s pomocným učitelem Lajošem. Martin si udržuje od kamarádovy dcery odstup. Je zamilovaný do Heleny, o níž netuší, že je Karlovou milenkou. Karlovou milenkou je však také Ivona, dědička hraběcího majetku. A Valentína se touží přiznat ke svému otci This poetic retro film is the debut feature for Slovak theater director, actor, and documentarist Juraj Nvota. The simple tale is set in a small Slovak town in Czech notary public Karel enjoys life that is until his 16-year-old daughter Valentína arrives in town, a girl he s never seen. Karel is not interested in upsetting the local community, his complicated love affairs, or his career, so he convinces a friend, the timid elementary school principal Martin, to pretend that the girl is his niece. An assistant teacher named Lajos soon befriends Valentína, but Martin maintains his distance from his friend s daughter. Martin is in love with Helena, unaware that she is Karel s lover. But Ivona is also Karel s lover, a woman soon to inherit a count s fortune. Meanwhile, Valentína simply longs for her father s recognition JURAJ NVOTA (1954), slovenský divadelní režisér a herec. V roce 1977 absolvoval VŠUM obor režie v Bratislavě. Dlouholetý režisér Divadla pro děti a mládež v Trnavě, v současnosti působí jako profilový režisér Divadla Astorka-Korzo 90. Dvacet let spolupracoval s Radošínským naivním divadlem a dlouholetá spolupráce jej váže i s pražskou Ypsilonkou. Filmografie: Kruté radosti (2003). JURAJ NVOTA (b. 1954), Slovak theater director and actor, graduated from Bratislava s Academy of Music and Dramatic Arts in A longtime director at Trnava s Youth Theater, he now works as a director for Bratislava s Astorka-Korzo 90 Theater. He also spent 20 years with Radošínský Naive Theater and has long cooperated with Prague s Ypsilon Theater. Filmography: Cruel Joys (2003). PRODEJ SALES ALEF Film & Media Group, Tekovská 7, Bratislava, Slovak Republic tel: , fax: Č E S K É H R A N É F I L M Y

15 CRUEL JOYS REŽIE DIRECTOR Juraj Nvota SCÉNÁŘ SCREENWRITER Scarlett Čanákyová, Juraj Nvota KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Malíř STŘIH EDITOR Alois Fišárek ZVUK SOUND Igor Vrabec HUDBA MUSIC Ĺubica Salamon-Čekovská ARCHITEKT ART DIRECTOR Peter Čanecký KOSTÝMY COSTUME DESIGNER Mona Hafsahl PRODUCENT PRODUCER Marián Urban ALEF Film & Media Group HRAJÍ FEATURING Anna Šišková, Táňa Pauhofová, Ondřej Vetchý, Milan Mikulčík, Ady Hajdu, Július Satinský, Csongor Kassai VÝROBA PRODUCTION ALEF Film & Media Group, Total HelpArt T.H.A., Česká televize, Film Service Slovakia, UN FILM, Slovenská televízia DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR Falcon DATUM PREMIÉRY PREMIERE DATE STOPÁŽ RUNNING TIME 104 min FORMÁT FORMAT 35 mm Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography C Z E C H F E A T U R E F I L M S

16 KRYSAŘ Nejrychleji natočený film na světě, zapsaný v Guinnessově knize rekordů. Dávná pověst o muži s píšťalou nemá začátek ani konec. V tajemných ulicích starobylé Prahy ožívá jeho příběh na jediný den. Při prvních krocích potkává Krysař Agnes a Kristiána, jak v otevřeném kabrioletu objíždějí kostely a prosí o svatebního obřad. Dívka s věnečkem ve vlasech nosí pod srdcem nový život. Všude jsou odmítáni. Muž v dlouhém plášti, nadaný podivuhodnou schopností přinést lidem očistu, dosud lásku nepoznal. Jeho setkání s Agnes je jako blesk z čistého nebe. Marně volá Kristián jméno své milé, marně jim ďábel nastražuje léčky. V té zběsilé silvestrovské noci se zrodilo pouto, které je třeba vykoupit The Guinness Book of World Records boasts that this is the fastest film ever made. The old legend of the man with the pipe has neither beginning nor end, and the story here plays out over just one day in the mysterious streets of Old Prague. The piper soon meets Agnes and Kristián as they drive around from church to church in their convertible looking for someone to marry them. Everyone refuses. The girl, hair adorned with a garland, carries new life within her. Gifted with the remarkable ability to purify humankind, the cloaked piper has yet to taste love. His meeting with Agnes is like an unexpected bolt of lightening for both of them. In vain does Kristián call out the name of his beloved; in vain does the Devil set them snares. Bonds have been created on this wild New Year s Eve that must be atoned for F. A. BRABEC (1954), kameraman a režisér. V roce 1981 absolvoval na katedře kamery na pražské FAMU. Jako kameraman pracoval na mnoha českých filmech, za kameru k filmu Jízda (1994) byl oceněn Českým lvem. Jeho režijním debutem je Král Ubu, který získal tři české lvy (architekt, kamera, hudba). Jako kameraman i režisér vytvořil desítky reklamních spotů a hudebních klipů. Filmografie: Král Ubu (1996), Kytice (2001), Krysař (2003). Z filmů, na kterých pracoval jako kameraman: Volná noha (r. Julius Matula, 1990), Stavení (r. Miloš Zábranský, 1991), Obecná škola (r. Jan Svěrák, 1992), Akumulátor 1 (r. Jan Svěrák, 1994), Jméno kódu Rubín (r. Jan Němec, 1995). F. A. BRABEC (b. 1954), director of photography and director, graduated in camerawork from Prague s Film Academy (FAMU) in He has worked behind the lens on numerous Czech films, winning a Czech Lion for Jan Svěák s The Ride (1994). His directorial debut came with King Ubu, which won three Czech Lions (Art Director, Camera, Music). He has also shot and directed dozens of commercials and music videos. Filmography: King Ubu (1996), Wild Flowers (2001), The Pied Piper (2003). Selected filmography as director of photography: Freelance (dir. Julius Matula, 1990), Farm House (dir. Miloš Zábranský, 1991), Elementary School (dir. Jan Svěrák, 1992), Accumulator (dir. Jan Svěrák, 1994), Code Name Ruby (dir. Jan Němec, 1995). PRODEJ SALES J.B.J. Film, Bítovská 1227, Praha 4, Czech Republic tel/fax: Č E S K É H R A N É F I L M Y

17 THE PIED PIPER REŽIE DIRECTOR F. A. Brabec SCÉNÁŘ SCREENWRITER F. A. Brabec, Ivana Nováková KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY F. A. Brabec STŘIH EDITOR Jiří Brožek ZVUK SOUND Lukáš Moudrý HUDBA MUSIC Daniel Landa ARCHITEKT ART DIRECTOR Vladimír Janošek HRAJÍ FEATURING Petr Jákl, Ester Geislerová, Richard Krajčo, Karel Dobrý VÝROBA PRODUCTION J.B.J. Film DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR Bontonfilm DATUM PREMIÉRY PREMIERE DATE STOPÁŽ RUNNING TIME 70 min FORMÁT FORMAT 35 mm KOSTÝMY COSTUME DESIGNER Jaroslava Pecharová PRODUCENT PRODUCER Alena Jáklová J.B.J. Film C Z E C H F E A T U R E F I L M S

18 LESNÍ CHODCI Hořká romance přibližuje životy lidí z okraje společnosti, outsiderů, jimž je společný úděl vykořeněnosti a často i zmarněného života. Navzdory tomu, že se Čerčil odmítá vázat, se z jeho vztahu s křehkou Grétou narodí dcera. Rufus má zase syna s Kateřinou s níž se pokoušel žít normální život. Rufus a Čerčil ve furiantské touze stvrdit své životní směřování potomky zasnoubí, když jsou ještě dětmi Malá Gréta a Malý Rufus procházejí nezávisle na sobě prvními bolestnými zkušenostmi dospělosti, kterými se mimoděk hlásí k odkazu svých otců. Zatímco vztahy rodičů se rozbijí, vztah jejich dětí vznikne, až když jsou oba dospělí. A zdá se, že tulácké děti, které zdědily mnohé od svých otců, mají naději This bittersweet romance takes a closer look at certain individuals living on the fringes of society, outsiders whose common lot is exploitation and an often squandered life. Despite Čerčil s refusal to settle down, his relationship with the fragile Gréta produces a daughter. Rufus has a son by Kateřina, and they try to lead a normal life. In their boastful longing to confirm their chosen lifestyle, Rufus and Čerčil promise their children in marriage while still at a tender age Young Gréta and Rufus live through the first painful experiences of adolescence independent of each other, unwittingly making choices that place them in line with their fathers legacy. While their parents relationships whither, the bond between the kids grows as they reach adulthood. And it seems that these young vagabonds, who picked up so much from their fathers, might just have a chance IVAN VOJNÁR (1942), fotograf, kameraman a režisér. V roce 1965 absolvoval na katedře kamery pražské FAMU, od roku 1967 se podílel na řadě dokumentárních snímků i hraných TV filmů. Publikoval a vystavoval své fotografie. Jeho celovečerní hraný debut Cesta pustým lesem získal řadu ocenění na zahraničních festivalech. Filmografie: Sen o Pierotovi (1988), Strach s Jaroslavem Hovorkou (1989), Cesta (1992), Krajina s ohněm (1992), Nespavost (1993), Herci (1995), V zahradě (1995), Cesta pustým lesem (1997), Ještě nezemřela Ukrajina (2000), My, lidé století (1999, 2000), Proroci a básníci kapitoly z kalendáře (2000), Lesní chodci (2003). IVAN VOJNAR (b. 1942), photographer, director of photography, and director, graduated in cinematography from Prague s Film Academy (FAMU) in Since 1967 he has worked creating documentaries and TV movies. He has also exhibited his photographic works. His feature debut, The Way Through the Bleak Woods, received several awards at foreign festivals. Filmography: A Dream About Pierot (1988), Fear with Jaroslav Hovorka (1989), The Way (1992), Landscape of Fire (1992), Insomnia (1993), Actors (1995), In the Garden (1995), The Way Through the Bleak Woods (1997), Ukraine Has Not Died Yet (2000), We, People of the Century (2000), Prophets and Poets Chapters from the Calendar (2000), Forest Walkers (2003). PRODEJ SALES ČT Telexport, Kavčí hory, Praha 4, Czech Republic tel: , fax: Č E S K É H R A N É F I L M Y

19 FOREST WALKERS REŽIE DIRECTOR Ivan Vojnár SCÉNÁŘ SCREENWRITER Martin Ryšavý KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Ramunas Greiči ~ us STŘIH EDITOR Šárka Němcová ZVUK SOUND Jiří Klenka HUDBA MUSIC Irena a Vojtěch Havlovi ARCHITEKT ART DIRECTOR Jan Tobola HRAJÍ FEATURING Jiří Schmitzer, Zdeněk Novák, Jitka Prosperi, Petra Poláková, Ester Hocke, Miroslav Bambušek, Josef Vinklář, Jana Holcová VÝROBA PRODUCTION Produkce GAGA, Česká televize, Synergia Film, Studio Virtual, Margo Films, Alef Film & Media Group DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR SPINFILM DATUM PREMIÉRY PREMIERE DATE STOPÁŽ RUNNING TIME 95 min FORMÁT FORMAT 35 mm, 1:1.85, Dolby SR KOSTÝMY COSTUME DESIGNER Ivan Vojnár PRODUCENT PRODUCER Galina Šustová Produkce GAGA Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography C Z E C H F E A T U R E F I L M S

20 MAZANÝ FILIP Filmová podoba stejnojmenné divadelní hry divadla Sklep, ve které však přesilovku hrají herci z jiných divadel. Příběh, odehrávající se v Los Angeles třicátých let, je parodií na klasické detektivky Raymonda Chandlera, slavného autora americké staré drsné školy. Jeho detektiv Philip Marlowe je pravým opakem úspěšného muže, je spíše romantickým kovbojem, který bere zákon do svých rukou v drsné prérii velkoměst. Ačkoliv je sekáč, jeho vztahy se ženami jsou více než problematické. Umí všechno, jen ne se slušně uživit. Nikdy se však neprodá. Ani za peníze, za hrozby, či za přízeň krásných žen. Jakmile si totiž někdo objedná služby Phila Marlowa, je v tom určitě nějaká lumpárna tohoto světa lži a násilí A film version of the play of the same name put on by Prague s Sklep Theater ensemble. Set in Los Angeles in the thirties, the story parodies the work of hardboiled detective writer Raymond Chandler. His detective, Philip Marlowe, is the diametric opposite of the successful man, preferring to play the role of the romantic cowboy who takes the law into his own hands as he seeks justice on the outskirts of the metropolis. Though a swell guy, his relationships with women are more than problematic. He seems to know everything except how to earn a proper living. But he can t be bought, not with money, threats, or the favor of a beautiful dame. When Phil Marlowe is on the job you can bet some swindle has gone down in this world of lies and violence VÁCLAV MARHOUL (1960), režisér, producent. V roce 1984 absolvoval obor produkce na AMU, poté pracoval ve FS Barrandov. Je členem divadla Sklep a výtvarné umělecké skupiny Tvrdohlaví. Od roku 1994 je nezávislým producentem, v současnosti provozuje Galerii Tvrdohlaví. Filmografie: Mazaný Filip (2003) VÁCLAV MARHOUL (b. 1960), director and producer. In 1984 graduated in production from the Academy of Performing Arts, then worked for Barrandov Studios. He is a member of Prague s Sklep Theater ensemble and of the Tvrdohlaví fine arts group. He has produced independently since 1994, and currently runs the Tvrdohlaví Gallery. Filmography: Smart Philip (2003) PRODEJ SALES Silver Screen, Palác Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1, Czech Republic tel: /2, fax: Č E S K É H R A N É F I L M Y

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1 4

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

POZDRAVY A FRÁZE. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobré ráno. Promiňte. To nic. Dobrý den. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau.

POZDRAVY A FRÁZE. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobré ráno. Promiňte. To nic. Dobrý den. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau. POZDRAVY A FRÁZE Dobré ráno. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobrý den. Promiňte. To nic. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau. Měj se hezky. Mějte se hezky. Dobrý večer. Děkuju vám za pomoc. Dobrou noc. Na

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 9 9 8 2 U k á z k a k n i h

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

1. Introduction - That is me. 1. Presentation

1. Introduction - That is me. 1. Presentation 1. Introduction - That is me ZŠ a MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "To jsem já", zopakovat slovesa popisující zájmy a přítomný čas průběhový (Učebnice: Project 2, Introduction

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ VY_32_INOVACE_AK_2_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více