Praha května INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha - 11. května 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST."

Transkript

1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 19 Praha května 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. 80) (15) (23) (28) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (86) (87) (92) (93) (94) (95) číslo patentu/zápisu/osvědčení datum zápisu průmyslového vzoru číslo přihlášky/žádosti datum podání přihlášky/žádosti údaje o výstavní prioritě počet průmyslových vzorů číslo prioritní přihlášky datum podání prioritní přihlášky země priority datum zveřejnění přihlášky vynálezu datum zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru datum zveřejnění udělení patentu a zápisu užitného vzoru, datum zápisu užitného vzoru, datum oznámení udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku mezinárodní patentové třídění/locarnské třídění průmyslových vzorů název vyobrazení průmyslového vzoru anotace číslo základního patentu označení přihlašovatele/žadatele označení původce označení majitele/vlastníka označení zástupce číslo mezinárodní přihlášky číslo mezinárodního zveřejnění datum a číslo první registrace přípravku pro Českou republiku datum, číslo a země první registrace přípravku v rámci Společenství doba platnosti osvědčení označení a typ přípravku datum podání a číslo evropské patentové přihlášky datum zveřejnění a číslo zveřejnění evropské patentové přihlášky v Evropském patentovém věstníku (15) (23) (28) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (86) (87) (92) (93) (94) (95) Number of the patent/registration/certification Industrial design registration date Application number Date of application filling Exhibition priority data Number of industrial designs included in the application Number of priority application Filling date of priority application Priority country Date of publication of patent application Publication date of the registered industrial design Publication date of patent granting and publication date of utility model registration, registration date of utility model, publication date of European patent granting in the European patent bulletin International Patent Classification/ Locarno Classification for Industrial Designs Title Reproduction of the industrial design Abstract Number of the basic patent Applicant Inventor Owner Attorney's name and address International application number International publication number Date and number(s) of the first authorization to market the product in the CZ Date, number(s) and country of the first authorization to market the product in the EEC Term of certification validity Name of the product and product type European patent application filling date and number European patent application publication date and publication number in the European patent bulletin Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Číslo zápisu ochranné známky (registrace) Datum zápisu ochranné známky Číslo přihlášky ochranné známky (spisu) Datum podání přihlášky Datum vzniku práva přednosti Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku Seznam výrobků a služeb Číslo třídy výrobků a služeb Omezení rozsahu ochrany o prvek Znění nebo vyobrazení ochranné známky Kolektivní ochranná známka Prostorová ochranná známka Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí Údaje o barevnosti ochranné známky Přihlašovatel/vlastník ochranné známky Zástupce Mezinárodní číslo zápisu ochranné známky Kód státu ochrany mezinárodní ochranné známky INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks (Standard WIPO ST.60) (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Number of registration Date of the registration Number of the application Date of filing of the application Date of the first application Date of the publication of the examined application Date of publication of the registration List of goods and/or services Number of the class of goods and/or services Disclaimer Reproduction of the mark Collective mark Three-dimensional mark Mark consisting exclusively of one or several colours Date of the legal force of the decision/ result of the decision Information concerning colour The applicant or the holder of the mark Name and address of the representative Number of the international registration INID code of the state of the international mark

2 Kódy pro kódování záhlaví oznámení publikovaných ve Věstníku (Standard WIPO ST. 17) BB9A FG1K FG4A FG4Q LD3K LD4Q MA4A MA4F MC3K MC4A MC4F MC4Q MH1K MH4A MH4F MH4Q MK1K zveřejněné přihlášky vynálezů zapsané užitné vzory udělené patenty zapsané průmyslové vzory částečný výmaz užitného vzoru částečný výmaz průmyslového vzoru zánik patentu vzdáním se zánik autorských osvědčení vzdáním se výmaz užitného vzoru zrušení patentu zrušení autorského osvědčení výmaz průmyslového vzoru zánik užitného vzoru vzdáním se částečné zrušení patentu částečné zrušení autorského osvědčení zánik průmyslového vzoru vzdáním se zánik užitného vzoru uplynutím doby platnosti MK4A MK4F MK4Q MM4A MM4F ND1K ND4Q PA4A PC9A PD1K PD4A PD4Q QA9A SB4A SB4F zánik patentů uplynutím doby platnosti zánik autorských osvědčení uplynutím doby platnosti zánik průmyslového vzoru uplynutím doby ochrany zánik patentů pro nezaplacení ročních poplatků zánik autorských osvědčení pro nezaplacení ročních poplatků prodloužení platnosti užitného vzoru obnova doby ochrany průmyslového vzoru změna autorského osvědčení na patent změna dispozičního práva k vynálezu převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů převod práv a ostatní změny majitelů patentů převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů nabídka licence zapsané patenty do rejstříku po odtajnění zapsaná autorská osvědčení do rejstříku po odtajnění HA9A HB9A HC9A HD9A HE9A jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres Opravy Změny Různé Opravy u přihlášek vynálezů s žádostí o udělení patentu HF9A HG9A HH9A HK9A oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících TA4A TB4A TC4A TD4A TE4A TF4A TG4A TH4A TK9A TA4F TB4F TC4F TD4F TE4F TF4F TG4F TH4F TK9F TA1K TB1K TC1K TD1K TE1K TF1K TG1K TH1K TK1K Opravy ochranných dokumentů patenty autorská osvědčení užitné vzory průmyslové vzory TA4Q TB4Q TC4Q TD4Q TE4Q TF4Q TG4Q TH4Q TK4Q jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících

3 Kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku Kódy pro označování států USA použité ve věstníku BE CA CH CN CW CY CZ DE FR GB HR HU IN JP NL PL RU SK TR TW US Belgie Kanada Švýcarsko Čína Curaçao Kypr Česká republika Spolková republika Německo Francie Velká Británie Chorvatsko Maďarsko Indie Japonsko Nizozemí Polsko Ruská federace Slovensko Turecko Tajwan Spojené státy americké CA CT IL IN MD MI NY OH PA TX California Connecticut Illinois Indiana Maryland Michigan New York Ohio Pennsylvania Texas

4 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 1 BB9A Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle čísel přihlášek Dále uvedené přihlášky vynálezů byly zveřejněny dnem, uvedeným ve Věstníku podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou k dispozici v patentové knihovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, , Praha A 01 K 59/02 G 08 G 1/00 A 61 C 5/00 C 23 C 8/00 A 23 N 5/00 A 61 M 11/02 G 01 R 31/08 B 66 B 9/04 H 02 K 21/02 A 01 G 15/00 A 63 C 17/14 A 61 K 31/575 G 01 N 1/28 G 01 B 21/32 B 01 J 10/00 G 09 B 23/32 C 07 D 277/82 B 21 C 23/21 F 24 D 3/18 D 05 B 47/04 C 23 C 4/10 A 61 N 1/362 H 04 N 7/60

5 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 2 Zveřejněné přihlášky vynálezů - řazené podle MPT (71) (57) A01G 15/ Pavelka Jaroslav Ing. arch. CSc., Praha 6, CZ Pavelka Jaroslav Ing. arch. CSc., Praha 6, CZ Způsob výroby proti klimatickým změnám, výrobek a zařízení pro jeho provádění Způsob spočívá v tom, že na planetu s atmosférou, na jejíž část dopadá sluneční záření a tím urychluje tání ledovců, se působí cloněním, přičemž do směru toku paprsků slunečního záření se upraví tvarovaná protisluneční družicová a vzducholodní clona (3) poskytovatele protiklimatických úplných služeb, výhodně z úsporných, radiem kontrolovaných družicových elementů (4) a oplachtěných vzducholodí se zrcadlově lesklými reflexními clonícími a hnacími fóliemi. Sluneční záření se upravuje tak, aby ozařovalo jen žádoucí povrch planety mimo ledovce. Nad klimaticky se měnící planetou (1) je tak upravena tvarovaná protisluneční kosmická družicová clona (2) a vzducholodní protisluneční clona (3) z kosmických družicových elementů (4) a ze vzducholodních elementů (5). Je použita kosmická družicová protisluneční clona (7) a vzducholodní multimaranová zrcadlově lesklá clona (8), která v místech nad pustinami ledovců (9) je nesena v atmosféře (10) vzducholodními elementy, výhodně s náplní vodíku (12) alespoň v jedné superlehké bublině létající pěny (13). V zimním údobí se na vybraném místě (14) planety s měsícem a umělým tělesem (15) vytvoří alespoň model zalednění (16) a maketa zalednění (17) planety s měsícem a umělým tělesem (15), přičemž v atmosféře (10) nad modelem (16) a nad maketou zalednění (17) se upraví alespoň jeden vzducholodní multimaran (18) alespoň s jedním modelem (19) a maketou protisluneční clony (20). (71) (57) na zavíčkovaný povrch včelích plástů (8) před vytáčením medu z nich. Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Ing. Dobroslav Musil, Cejl 38, Brno, A23N 5/ Bukač Josef, Jaroměř, CZ Bukač Josef, Jaroměř, CZ Louskač ořechů Louskač ořechů je tvořen první čelistí (1) a druhou čelistí (3), mezi kterými je vytvořena postupně se zužující mezera, přičemž alespoň jedna z těchto čelistí (3) je posuvná ve směru přísunu ořechu (2). Ve výhodném provedení je jedna z čelistí (1) tvořena pevnou deskou a druhá z čelistí (3) je tvořena nekonečným pásem, nekonečným řemenem nebo alespoň jedním nekonečným řetězem. Jan Brykner, Resslova 741, Hradec Králové, (71) (57) A01K 59/ APIDOMIA S.R.O., Tišnov, CZ Vodička Jaroslav, Tišnov, CZ Způsob odvíčkování včelích plástů a zařízení k provádění tohoto způsobu Vynález se týká způsobu odvíčkování včelích plástů (8), u něhož se na zavíčkovaný včelí plást (8) působí pracovní tekutinou o teplotě vyšší než 65 C, která způsobí tání a odplavení víček ze včelího plástu (8). Dále se vynález týká zařízení pro ruční odvíčkování včelích plástů (8), které obsahuje sběrnou nádobu, k jejímuž výstupu je připojen vstup čerpadla (10), jehož výstup je spojen se vstupem výměníku tepla, přičemž k výstupu výměníku tepla je připojena výtoková hadice (118) zakončená tryskou (119) pro ruční manipulaci nebo pro uložení v aplikační části (2) vytvořené nad sběrnou nádobou. Vynález se týká také zařízení pro strojní odvíčkování včelích plástů (8) obsahujícího rotačního koš (311) pro uložení včelích plástů (8) pro vytáčení medu spřažený s pohonem a uložený ve sběrné nádobě. Ve sběrné nádobě jsou proti obvodu rotačního koše (311) uspořádány trysky (120) pro přívod pracovní tekutiny (5) (71) (57) A61C 5/00 A61C 8/00 A61K 6/04 B82B 3/00 B82Y 5/00 ( ) ( ) B82Y 40/ Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava- Poruba, CZ Greger Miroslav Doc. Ing. CSc., Ostrava-Poruba, CZ Kander Ladislav Ing. Ph.D., Ostrava-Poruba, CZ Kursa Miroslav Prof. Ing. CSc., Frýdek-Místek, CZ Způsob výroby nanostrukturálního titanového polotovaru pro implantáty Hrubozrnný titanový prášek, o vysoké čistotě a neobsahující toxické příměsi, se umístí do jednostranně uzavřeného pouzdra (1), pouzdro (1) se umístí do tvářecí matrice (4) a prášek se pomocí průtlačníku (5) slisuje na hustotu nejméně 4050 kgm -3. Odstraní se volná část pouzdra (1), pouzdro (1) se uzavře a prášek se sintruje, s výhodou při teplotě až C po dobu 1,5 až 2,5 hod. Sintrovaný materiál se opakovaně protlač í, s výhodou nejméně desetkrát, přes zúžený prostor v matrici (4) metodou cyklické komprese CEC, s výhodou při teplotě 220 až 250 C. Takto se získá nanotitan, který se pak dále

6 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 3 zpracovává tažením v průvlaku (7), s výhodou při teplotě 160 až 200 C na těleso, s výhodou drát, který je polotovarem, ze kterého je již možno běžnými metodami obrábění následně zhotovit implantát. Ing. Iva Rylková, Polská 1525, Ostrava - Poruba, (71) (57) (71) (57) A61K 31/575 A61P 35/04 C07J 9/ Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha 6, CZ Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ Kohout Ladislav RNDr. DrSc., Praha 6, CZ Chodounská Hana RNDr. CSc., Praha 6, CZ Hniličková Jaroslava Ing., Praha 8, CZ Kasal Alexandr RNDr. DrSc., Praha 10, CZ Černý Ivan RNDr. CSc., Praha 8, CZ Kolář Zdeněk Prof. MUDr. CSc., Prostějov, CZ Strnad Miroslav Prof. Ing. DrSc., Olomouc, CZ Oklešťková Jana Mgr. Ph.D., Olšany u Prostějova, CZ Steigerová Jana Mgr. Ph.D., Kroměříž, CZ Hoffmannová Lucie Mgr., Příbor, CZ Deriváty cholestanu pro použití jako protinádorová a antiangiogenní léčiva a farmaceutické přípravky tyto látky obsahující Vynález se týká cholestanových derivátů a jejich farmaceutických prostředků pro použití jako protinádorová a antiangiogenní léčiva, včetně postupů ke snížení růstu nebo úplné a selektivní proliferační kapacity nádorových buněk. Vynález také zahrnuje metody k zastavení buněčného cyklu pomocí cholestanových derivátů vyplývajících z apoptických změn v nádorové buňce. Vynález také poskytuje použití těchto látek pro inhibici angiogeneze přes inhibici migrace a tvorby tubulů lidských endotheliálních buněk. Vynález zahrnuje i jejich použití pro regulaci nepříznivých účinků hyperpoliferace a angiogeneze savčích buněk in vitro a in vivo, především léčení hyperproliferativních onemocnění u savců pomocí prostředků obsahujících cholestanové deriváty. Tento vynález rovněž popisuje nové terapeutické způsoby pro modifikaci proliferace a invaze buněk prsních a prostatických nádorů. A61M 11/02 A61M 11/06 A61M 5/19 A61M 5/ Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, CZ Neumann David MUDr. Ph.D., Hradec Králové 9, CZ Dvouampulové inzulínové pero/aplikátor Dvouampulový inzulínový aplikátor je tvořen tělesem (1) uspořádaným pro vložení dvou ampulí (2) s různými druhy inzulínu. Pod tělesem (1) je umístěn propojovací dílec (3) s uvnitř umístěnými propojovacími trubičkami (4), na jednom konci opatřenými propichovacím hrotem (14) a na opačném konci zaústěnými do směšovací komůrky (5). Do směšovací komůrky (5) je nasunuta vstřikovací jehla (6). Nad prostorem pro umístění ampulí (2) do tělesa (1) jsou umístěny tlačné pístky (9) s pístními tyčemi (10), propojené s regulovaným systémem natlačování tlačných pístků (9) do ampulí (2). V místě zaústění propojovacích trubiček (4) do směšovací komůrky jsou zpravidla umístěny zpětné klapky (16). Regulovaný systém natlačování tlačných pístků (9) do ampulí (2) je možný v různých provedeních. Jan Brykner, Resslova 741, Hradec Králové, (71) (57) A61N 1/ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ Augustynek Martin Ing., Ostrava - Koblov, CZ Penhaker Marek Ing. Ph.D., Ostrava - Jih, CZ Korpas David Ing. Ph.D., Olomouc, CZ Způsob monitorování vibrací pacienta pro řízení kardiostimulátoru Způsob monitorování vibrací pacienta pro řízení kardiostimulátoru využívá monitorovacího systému, sestávajícího z kardiostimulátoru (1), který je vybaven akcelerometrem a minimálně jedním externím bezdrátovým modulem (2), z nichž každý externí bezdrátový modul (2) obsahuje jeden tříosý akcelerometr, bezdrátový komunikační modul SRDband, mikroprocesor pro řízení, měření a komunikaci, a napájecí zdroj ve formě akumulátoru. Způsob se vyznačuje tím, že ve stejném časovém okamžiku jsou v implantovaném akcelerometru kardiostimulátoru (1) a současně v externích bezdrátových modulech (2) měřena zrychlení, změřená hodnota zrychlení je bezdrátově přenesena v reálném čase do mikroprocesoru kardiostimulátoru (1), kde dojde k vyhodnocení váhy a vektoru zrychlení pro každý dílčí akcelerometr. Na základě velikosti a směru tohoto váhového vektoru je průběžně počítána energie každého akcelerometru zvlášť a dále je energie pro každý akcelerometr porovnána s prahovou hodnotou energie, kdy při překročení této prahové hodnoty u jednotlivého každého akcelerometru je porovnána vzájemná podobnost signálu energie a váhových vektorů u všech měřících akcelerometrů a následně je na základě porovnání energií každých jednotlivých akcelerometrů upravena frekvence stimulace v nastaveném stimulačním režimu.

7 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 4 (71) (57) A63C 17/ Šorm Michal Ing., Praha 6, CZ Šorm Michal Ing., Praha 6, CZ Brzdové zařízení kolečkových bruslí Brzdové zařízení je určeno pro použití u kolečkových bruslí a obdobných prostředků s pojezdovými kolečky (3), uspořádanými na rámu (2) brusle nebo obdobného pojezdového prostředku v řadě za sebou, a s brzdícím elementem (53), působícím současně na dvě sousední kolečka (3) a uspořádaným posuvně a/nebo výkyvně na rámu (2) a ovládaným nášlapným členem. Nášlapný člen nebo jeho přenosový mechanismus k brzdícímu elementu (53) je v nebrzdící poloze aretovatelný k rámu silovým zapůsobením na iniciační člen pro aretaci a dearetovatelný silovým zapůsobením na iniciační člen pro dearetaci, přičemž brzdící element (53) vytváří při brzdění třecí spojku mezi dvěmi sousedními kolečky (3). Ing. Milan Buršík, Plzeňská , Praha 5, (71) (57) B21C 23/21 B21D 24/00 B23Q 16/00 B30B 12/00 B30B 13/ ASKEY COMPUTER CORP., R.O.C. Taipei, TW Chang Yu Liang, Taipei County 220, (R.O.C.), TW Hsieh Ching-Feng, Taipei City 108 (R.O.C.), TW Způsob lisování a lisovací zařízení TW Při způsobu lisování pro spojení krytu opatřeného průchozím otvorem (12) a vybráním s panelem (7) se umístí kryt na nosnou desku (1) a panel (7) na pohyblivou plošinu (2), potom se použije první hnací jednotka k pohonu pohyblivé plošiny, aby se vsunula vybráním v krytu dovnitř krytu, takže panel (7) bude upevněn do polohy odpovídající průchozímu otvoru, aniž by se přitom dotkl vnitřního povrchu krytu, a použije se lisovací stroj (3) pro posunutí krytu a pohyblivé plošiny (2) do vzájemného záběru, takže se panel (7) spojí s vnitřkem krytu, čímž se utěsní průchozí otvor (12). Uvedený panel (7) může být tudíž vložen do stísněného prostoru krytu. Dále je uvedeno lisovací zařízení pro provádění uvedeného způsobu lisování. Ing. Veronika Zemanová, Mendlovo nám. 1a, Brno, (71) (57) B01J 10/00 C01B 31/24 B01D 53/ Goll Thomas, Brtnice, CZ Goll Thomas, Brtnice, CZ Zařízení na recyklaci kysličníku uhličitého Zařízení na recyklaci kysličníku uhličitého je tvořeno nádrží 8, s vodou (2) H 2 O a usazeným uhličitanem vápenatým (3) CaCO 3, do které je zapuštěn přívod (1) kysličníku uhličitého CO 2. K nádrží (8) je průtočně připojen přístroj (6) na fotolýzu vody, přičemž kysličník uhličitý CO 2 rozpouští prostřednictví vody (2) H 2 O uhličitan vápenatý (3) CaCO 3 na hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO 3 ) 2, který je v roztoku s vodou trubkou (4) přiveden z nádrže (8) do přístroje (6) na fotolýzu vody. Přístroj (6) na fotolýzu je opatřen zařízením na redoxní reakci, přičemž hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO 3 ) 2 se v něm redukuje na uhličitan vápenatý CaCO 3 a vodu H 2 O, které se přívodem (7) vracejí do nádrže (8). Ing. Radmila Baumová, Nádražní 29, Žďár nad Sázavou, (71) (57) B66B 9/ LIFT SERVIS s. r. o., Karviná, Hranice, CZ Tkáč Ivan Ing. CSc., Opava, CZ Liboska Miroslav, Petrovice u Karviné, CZ Přikryl Radovan Ing., Brno, CZ Hydraulicky poháněný výtah a zapojení pro ovládání jeho přímočarého hydropohonu Hydraulicky poháněný výtah (1) obsahuje klec, která je zavěšena na laně (12), přičemž lano (12) je vedeno přes nejméně jednu kladku (14, 17, 18, 19) a je svým druhým koncem spojeno s pevným bodem (13). Volná kladka (14) je spojena s přímočarým hydromotorem, s výhodou diferenciálního pístového typu. Lano (12) je vedeno přes volnou kladku (14) prostorem, který se nachází mezi volnou kladkou (14) a přímočarým hydromotorem (15). Hydraulicky poháněný výtah (1) dále obsahuje závaží (16), které je spojeno s volnou kladnou (14) a/nebo s pístnicí (153) přímočarého hydromotoru (15). U zapojení je do vnitřního prostoru válce (152) přímočarého hydromotoru (15) je na stejné straně pístu přímočarého hydromotoru (15) jako pístnice (153) zaústěn vstup a/nebo výstup (154) válce (152) přímočarého hydromotoru (15), který je hydraulickým rozvodem připojen přes ventil (2) pro řízení směru ke vstupu a/nebo výstupu proporcionálního ventilu (3) pro řízení rychlosti a směru. Proporciální ventil (3) pro řízení rychlosti a směru obsahuje elektrické cívky (32, 33) pro jeho ovládání elektrickým proudem. Proporciální ventil (3) pro řízení rychlosti a směru dále obsahuje hydraulický vstup (34) a

8 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 5 hydraulický výstup (35), které jsou připojeny k nádrži (4) obsahující hydraulickou kapalinu, přičemž hydraulický vstup (34) proporciálního ventilu (3) pro řízení rychlosti a směru je s nádrží (4) spojen přes hydrogenerátor (41). Ing. Zdeněk Janík, Bulharská 1418, Ostrava-Poruba, proudem plazmatu nasměrovaným proti otvoru přetlakového prostoru komory (2) a proudu vystupujícího inertního plynu roztavené částice práškových karbidů. Podklad (3) se pak u samonosné skořepinové součásti odstraní. Zařízení má komoru (2), jejíž otvor pro vstup plazmatu s roztaveným práškem a protiproudý výstup plynu ochranné atmosféry má průmět do roviny kolmé k ose proudu plazmatu nejvýše rovný průmětu povlakované plochy podkladu (3) do téže roviny, a tlak ochranné atmosféry uvnitř komory (2) je větší než tlak vyvolaný náporem proudu plazmatu s částicemi materiálu povlaku na uvedenou plochu průmětu otvoru. Ing. Václav Herman, Hlavní 43, Průhonice, (71) (57) C07D 277/82 C07D 207/40 A61K 31/428 A61K 31/425 A61P 25/ Farmak, a. s., Olomouc, CZ Urbášek Miroslav Ing., Mrsklesy, CZ Hradil Pavel Prof. Ing. CSc., Bohuňovice, CZ Grepl Martin Ing., Bohuňovice, CZ Oremus Vladimír Ing. CSc., Olomouc, CZ Postup výroby a zpracování 6-(trifluormethoxy)-2- benzothiazolaminu (riluzolu) s minimem vedlejších produktů Způsob výroby 6-(trifluormethoxy)-2- benzothiazolaminu(riluzolu) vzorce I, spočívající v tom, že se do reakční směsi obsahující 4-(trifluormethoxy)anilin vzorce III, thiokyanatan draselný vzorce IV a kyselinu octovou dávkuje sloučenina vzorce V, kde X = Cl nebo Br, poté se ke směsi přidá zředěná silná anorganická kyselina a aktivní uhlí, působením silné báze se po filtraci uvolní surový riluzol, který se po izolaci rozpustí ve zředěné silné anorganické kyselině, přifiltruje aktivním uhlím, a filtrát se zalkalizuje silnou bází na ph 9 až 10. Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, (71) (57) C23C 8/00 B21D 43/ Kouba Miloš, Ždírec nad Doubravou, CZ Kouba Miloš, Ždírec nad Doubravou, CZ Závěsný přípravek pro transport a povrchovou úpravu ventilů spalovacích motorů Závěsný přípravek (1) je tvořen ze dvou ocelových kruhových tyček (1.1), které jsou navzájem spojeny nejméně třemi spojkami (1.2). Do vzniklých mezer jsou zasunuty ventily (4), které jsou v mezeře fixovány sklopením závěsného přípravku (1), svou vlastní hmotností při šikmém zavěšení. Ing. Radmila Baumová, Nádražní 29, Žďár nad Sázavou, (71) (57) C23C 4/ Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky v. v. i., Praha 8, CZ Brožek Vlastimil Doc. Ing. DrSc., Praha 6, CZ Ctibor Pavel Ing. Ph.D., Praha 8 Libeň, CZ Neufuss Karel Ing., Praha 10, CZ Povlak nebo samonosná skořepinová součást, způsob jejich výroby a zařízení k provádění způsobu výroby Řešení se týká povlaku nebo samonosné skořepinové součásti, jejíž stěna obsahuje v celém průřezu karbid zirkonia ZrC, karbid hafnia HfC nebo jejich směsi a případně i kovový wolfram do obsahu až 95 objemových %. Také se týká způsobu jejich zhotovení, při němž se na podklad (3) umístěný v částečně otevřené přetlakové komoře (2), do které se přivádí tlakový inertní plyn s příměsí vodíku (H 2 ) o předem stanoveném tlaku, nanášejí s (71) (57) D05B 47/ CHEE SIANG INDUSTRIAL CO., LTD., Wugu Township, Taipei County 248, TW Yeh Kun-Chung, Gueishan Township, Taoyuan County 333, TW Napínací ústrojí nitě pro šicí stroj TW Napínací ústrojí vrchní nitě pro šicí stroj zahrnuje základní desku (2), alespoň dva kotouče (3) pro napínání nitě, rotační desku (3) a vzduchový válec (5). Základní deska (2) je tvořena horní plochou a spodní plochou proti horní ploše. Každý z kotoučů (3) pro napínání nitě je

9 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 6 tvořen stavěcím sloupkem, regulační jednotkou (34), přítlačnou deskou (35), podpůrnou deskou (36) a pružnou jednotkou (37), které obklopují stavěcí sloupek a čepem (38). Rotační deska (4) je otočně připojena k základní desce (2) a tvoří přilehlou desku přiléhající k základní desce (2). Alespoň jeden vrub (43) a alespoň jedna posuvná drážka (44) jsou upraveny na přilehlé desce pro vstup čepů (38). Na základní desce (2) je upevněn vzduchový válec (5) tvořený hlavním tělem, které je opatřeno přilehlou páčkou (52) výsuvnou z hlavního těla směrem k rotačnímu ramenu (45) rotační desky (4), přičemž dále je vzduchový válec (5) opatřen prvním vzduchovým sáním (53), které je spojeno s páčkou (52), kdy tato dosedá na rotační rameno (45) rotační desky (4) opatřené vruby (43) otočně uložené na čepech (38). Vzduchový válec (5) je dále opatřen druhým vzduchovým sáním, které je taktéž spojeno s páčkou (52), kdy tato dosedá na rotační rameno (45) rotační desky (4) opatřené posuvnými drážkami (44), jež jsou otočně uloženy na čepech (38). INPARTNERS GROUP, Ing. Ivan Lukšíček, Lidická 51, Brno, (71) (57) G01B 21/32 G01B 5/30 G01B 7/ ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Praha 4, CZ Valášek Michael Prof. Ing. DrSc., Praha 4, CZ Steinbauer Pavel Ing. Ph.D., Praha 4, CZ Způsob a zařízení pro určení míry poškození konstrukce Vynález se týká způsobu a zařízení pro určení míry poškození konstrukce na základě určení změny tuhosti konstrukce nebo sloupu určené z poměru amplitudy kvazistatického zatěžování harmonickou silou s frekvencí výrazně nižší, než je první vlastní frekvence konstrukce, a amplitudy harmonického průběhu deformace konstrukce, přičemž změna tuhosti konstrukce se stanoví určením poměru amplitudy harmonické síly a amplitudy deformace konstrukce stanovené z amplitudy a frekvence harmonické odezvy tvořené výchylkou, rychlostí nebo zrychlením. U zařízení pro určení míry poškození konstrukce jsou na konstrukci (1) pod sebou uspořádána alespoň dvě čidla (3) odezvy konstrukce (1) mezi zdrojem (2) harmonické síly a rámem (5) ukotvené konstrukce nebo druhým zdrojem (2) harmonické síly, přičemž v případě neukotvené konstrukce jsou čidla (3) odezvy uspořádána na konstrukci (1) mezi prvním a druhým zdrojem (2) harmonické síly. ing. Karel Novotný, Žufanova 2/1099, Praha 6, (71) (57) F24D 3/ Hanus Jiří st. Ing., Milevsko, CZ Hanus Jiří ml., Praha 5, CZ Způsob regulace provozu tepelného čerpadla Způsob regulace provozu tepelného čerpadla zapojeného v topném okruhu zahrnujícím tepelné čerpadlo (1) s jednotkou regulace (2), alespoň jedno čidlo (3) teploty topného média, osazené ve vedení (5) topného média z tepelného čerpadla (1) do topného systému (7) nebo ve vedení (6) z topného systému (7) do tepelného čerpadla (1), topný systém (7) uspořádaný ve vytápěném prostoru (8), alespoň jedno čidlo (4) teploty vzduchu ve vytápěném prostoru (8), a oběhové čerpadlo (9), jehož podstata spočívá v tom, že se cyklicky stanovuje limitní časový úsek (t) pro hodnocení spotřeby tepla ve vytápěném prostoru (8), a v limitním časovém úseku (t) se sleduje doba chodu (s) oběhového čerpadla (9) a současně se sleduje, zda v limitním časovém úseku (t) bylo dosaženo hodnoty okamžité teploty (T 0 ) dosahující požadované teploty T p vzduchu ve vytápěném prostoru. Podle výsledku porovnání s t, s < t, T 0< T p, T 0 T pjednotka regulace (2) řídí výkon topného okruhu. PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (71) (57) G01N 1/ Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové, CZ Solich Petr prof. RNDr. CSc., Lhota pod Libčany, CZ Sklenářová Hana PharmDr. Ph.D., Hradec Králové 12, CZ Chocholouš Petr PharmDr. Ph.D., Vamberk, CZ Šatínský Dalibor doc. RNDr. Ph.D., Hradec Králové, CZ Andruch Vasil Doc. Mgr. CSc., Prešov, SK Škrlíková Jana Mgr., Humenné, SK Zařízení sekvenční injekční analýzy pro extrakci kapalinakapalina Zařízení sestávající z mísící cívky a extrakční jednotky spojené s detektorem, řízené ovládacím programem počítače podle vynálezu spočívá v tom, že extrakční jednotka je přes druhý selekční ventil (12) společně s detektorem (16) propojena přes druhou obousměrnou pístovou pumpu (14) se zásobníkem (15) extrakčního rozpouštědla určeného k nadávkování vzorku z extrakční jednotky, k jeho analýze v průtokové cele detektoru (16) a k odstranění vzorku z detektoru (16) a k propláchnutí této části zařízení za účelem přípravy zařízení

10 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 7 pro další analýzu. Ing. Květoslava Kubíčková, Doubravčická 2201, Praha 10, (71) (57) G01R 31/08 H02H 7/ Mišák Stanislav doc. Ing. Ph.D., Olomouc, CZ Mišák Stanislav doc. Ing. Ph.D., Olomouc, CZ Válek Pavel Ing. Ph.D., Kroměříž, CZ Foldyna Jiří Ing. Ph.D., Janovice - Bystré, CZ Způsob a zařízení pro zjišťování poruch vedení vysokého napětí s izolovanými závěsnými vodiči Poruchy vedení vysokého napětí s izolovanými závěsnými vodiči se zjišťují tak, že se ve vzdálenosti nejvýše 5 metrů od izolovaného závěsného vodiče snímá elektrická složka elektromagnetického pole a současně magnetická složka elektromagnetického pole. U obou signálů se odfiltrují frekvence pod 10 khz, a dále se pro každou složku samostatně v po sobě následujících, předem určených časových intervalech, sledují hodnoty reprezentující jejich úrovně. Opakovaně se srovnává hodnota zjištěná v posledním časovém intervalu s nejméně jednou hodnotou zjištěnou v některém z předcházejících časových intervalů, čímž se zjišťují jejich okamžité stavy, které se mezi sebou opakovaně porovnávají. V jednotlivých časových intervalech se pro každou složku sledují skutečné efektivní hodnoty nebo střední hodnoty, které se určují z časového průběhu efektivní hodnoty příslušného signálu nebo počty impulsů a nebo se provádí frekvenční analýza, přičemž se srovnávají hodnoty frekvenčního spektra ve vybraných frekvenčních pásmech. Zařízení obsahuje snímač elektrické složky elektromagnetického pole a snímač magnetické složky elektromagnetického pole, přičemž oba snímače (21, 22) jsou umístěny nejvýše 5 metrů od sledovaného izolovaného závěsného vysokonapěťového vodiče (1). Snímač elektrické složky elektromagnetického pole je přes první filtrační zařízení připojen k výpočetní jednotce (5) dále spojené s vyhodnocovací jednotkou (6) nebo ke vstupu výpočetní a vyhodnocovací jednotky a současně je přes druhé filtrační zařízení k výpočetní jednotce (5) nebo ke vstupu výpočetní a vyhodnocovací jednotky připojen snímač magnetické složky elektromagnetického pole. Pokud má být zařízení digitální, pak je mezi výstupy (312, 322) filtračních zařízení (31, 32) a vstupy (51, 52) výpočetní jednotky (5) nebo vstup výpočetní a vyhodnocovací jednotky zapojen nejméně jeden A/D převodník (41, 42). Do vyhodnocovací jednotky (6) je zaintegrováno zařízení (8) pro dálkový přenos. Alternativně může být výstup vyhodnocovací jednotky nebo výstup výpočetní a vyhodnocovací jednotky též spojen s vedením napojeným na dispečink nebo může být zařízení pro dálkový přenos připojeno k výstupu výpočetní a vyhodnocovací jednotky. Ing. Zdeněk Janík, Bulharská 1418, Ostrava-Poruba, (71) (57) G08G 1/00 G08G 1/052 G08G 7/02 G01S 13/91 G01S 13/ Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno, CZ Taranis Invest s.r.o., Praha, CZ Ščerba Marek Mgr., Ostrava - Poruba, CZ Fiala Radovan, Praha 1, CZ Mobilní telematická stanice Mobilní telematická stanice je tvořena teleskopickým stožárem (2) odnímatelně uchyceným v mobilním vozíku (1) a je opatřená řídicí jednotkou (14), k níž jsou připojeny přes vyhodnocovací jednotku (13) modem (15) pro přenos dat a radarový systém (7), k řídicí jednotce (14) připojenými jednotkou (8) pro bezdrátový přenos dat, vyhodnocovací jednotkou (13), zdrojem (9) elektrické energie a alespoň jedním detekčním tělesem vybraným ze skupiny zahrnující kameru (3), anemometr (4), jednotkou (5) pro monitorování hluku a jednotkou (6) pro monitorování teploty. Ing. František Kania, Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300

11 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 8 (71) (57) (71) (57) G09B 23/32 G09B 23/34 G09B 23/30 B01F 11/ Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky v.v.i., Praha 6, CZ Zentiva, k. s., Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ Bárta Jaroslav, Praha 6, CZ Mudra Petr Ing., Praha 2, CZ Pešek Václav Ing., Praha 4, CZ Pokorný Vít Ing., Praha 5, CZ Poncar Pavel, Praha 4, CZ Dohnal Jiří Doc. Ing. CSc. MBA., Praha 10, CZ Jampílek Josef Doc. PharmDr. Ph.D., Mladá Boleslav, CZ Král Vladimír Prof. RNDr. Ph.D. D.Sc., Praha 2, CZ Řezáčová Anna PharmDr. Ph.D., Libiš, CZ Simulátor trávicího traktu Simulátor trávicího traktu, který zahrnuje alespoň dva vzájemně hydraulicky propojené elastické vaky (12), udržované na stálé teplotě regulovatelnou vytápěnou temperační plotnou (2), nad jejíž pracovní plochou pro uložení elastických vaků (12) jsou v odstupu od sebe uspořádána dvě vahadla (7), výkyvná kolem společné osy, která na straně, přivrácené k pracovní ploše temperační plotny (2), nesou s výhodou dělené prolomené křídlo (3), jehož pracovní ramena jsou rozevřená ve směru od temperační plotny (2), s níž probíhá paralelně, přičemž jedno nebo každé z vahadel (7) je připojeno ke kyvnému pohonu (4) s regulovatelnou rychlostí a každý z elastických vaků (12), položených v provozním stavu pod prolomeným křídlem (3) na temperační plotně (2), má odvzdušňovací ventil (127) a vstupní a výstupní hrdlo (126) pracovního roztoku pro vzájemné propojení, tvořené vždy hadicemi, připojenými k peristaltické pumpě (5). Ing. Václav Herman, Hlavní 43, Průhonice, H02K 21/02 H02K 21/00 H02K 21/26 H02K 21/ Frais Jaroslav, Ostrava, CZ Frais Jaroslav, Ostrava, CZ Dvoupólový vícesměrový elektromagnetický motor / generátor Dvoupólový vícesměrový elektromagnetický motor/generátor využívá co největšího množství energie magnetického toku elektromagnetu (1). To je dosaženo umístěním permanentních magnetů (2) horizontálně i vertikálně kolem elektromagnetů (1). Elektromagnety (1) jsou umístěné v držáku elektromagnetů (6), který může být buď statorem, nebo rotorem, podle uchycení motoru. Pokud je držák elektromagnetů (6) na obou stranách elektromagnetů (1), je jedna jeho strana upevněna na ložisku (4) a to je pak spojeno s rotorem/statorem (3), což je patrné z obrázku. Držák elektromagnetů (6) je umístěn na hřídeli (5). Na hřídeli (5) jsou dále umístěna ložiska (4), na kterých je upevněn rotor/stator (3). (71) (57) H04N 7/60 H04N 7/62 H04N 11/ CESNET, zájmové sdružení právnických osob, Praha 6, CZ Halák Jiří Ing., Kněžmost, CZ Ubik Sven Dr. Ing., Praha 9 - Prosek, CZ Žejdl Petr Ing., Praha 9 - Čakovice, CZ Zařízení pro příjem obrazového signálu s vysokým rozlišením přenášeného s malým zpožděním asynchronní paketovou počítačovou sítí Předkládané řešení umožňuje přenos obrazového signálu s vysokým rozlišením asynchronní paketovou počítačovou sítí typu Ethernet s malým zpožděním. Vysílač i přijímač jsou tvořeny deskou (1) obrazových vstupů nebo výstupů, deskou FPGA (3) a optickým transceiverem (5) pro vysílání a příjem signálu přes síť typu Ethernet. Podstatou nového řešení je, že přijímač obsahuje jeden nebo více laditelných oscilátorů (9) připojených k desce FPGA (3) obsahující modul (7) příjmu paketů a jednu nebo více soustav (4) modulů pro zpracování obrazových dat. Tyto soustavy (4) modulů přizpůsobují rychlost posílení dat na obrazové výstupy (2) rychlosti generování těchto dat na straně vysílače a umožňují zobrazení počátku snímku ve správné pozici i přesto, že vysílač a přijímač jsou propojeny přes asynchronní paketovou počítačovou síť typu Ethernet, kterou není možné využít pro obnovení hodinového kmitočtu přijímače podle rychlosti vysílání dat, přičemž není nutné použití rozsáhlé snímkové paměti zvyšující zpoždění. Ing. Hana Dušková, Na Kočově 180, Chotutice, 28103

12 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 9 Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle třídících znaků Tato kapitola obsahuje zveřejněné přihlášky vynálezů uspořádané podle třídicích znaků mezinárodního patentové třídění, nacházejících se na druhém až x-tém místě zatřídění přihlášky vynálezu. Přihlášky vynálezu uspořádané podle třídicích znaků na 1. pozici zatřídění jsou uvedeny v předchozí části. A 61 C 8/00 A 61 K 31/425 A 61 K 31/428 A 61 K 6/04 A 61 M 11/06 A 61 M 5/00 A 61 M 5/19 A 61 P 25/28 A 61 P 35/04 B 01 D 53/62 B 01 F 11/00 B 21 D 24/00 B 21 D 43/00 B 23 Q 16/00 B 30 B 12/00 B 30 B 13/00 B 82 B 3/00 B 82 Y 40/00 B 82 Y 5/00 C 01 B 31/24 C 07 D 207/40 C 07 J 9/00 G 01 B 5/30 G 01 B 7/16 G 01 S 13/91 G 01 S 13/92 G 08 G 1/052 G 08 G 7/02 G 09 B 23/30 G 09 B 23/34 H 02 H 7/26 H 02 K 21/00 H 02 K 21/12 H 02 K 21/26 H 04 N 11/24 H 04 N 7/62 ( ) ( )

13 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 10 (71) APIDOMIA S.R.O., Tišnov, CZ ASKEY COMPUTER CORP., R.O.C. Taipei, TW Bukač Josef, Jaroměř, CZ Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno, CZ CESNET, zájmové sdružení právnických osob, Praha 6, CZ CHEE SIANG INDUSTRIAL CO., LTD., Wugu Township, Taipei County 248, TW ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Praha 4, CZ Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, CZ Farmak, a. s., Olomouc, CZ Frais Jaroslav, Ostrava, CZ Goll Thomas, Brtnice, CZ Hanus Jiří st. Ing., Milevsko, CZ Kouba Miloš, Ždírec nad Doubravou, CZ LIFT SERVIS s. r. o., Karviná, Hranice, CZ Mišák Stanislav doc. Ing. Ph.D., Olomouc, CZ Pavelka Jaroslav Ing. arch. CSc., Praha 6, CZ Šorm Michal Ing., Praha 6, CZ Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové, CZ Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky v. v. i., Praha 8, CZ Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha 6, CZ Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky v.v.i., Praha 6, CZ Vysoká škola báňská A 01 K 59/02 B 21 C 23/21 A 23 N 5/00 G 08 G 1/00 H 04 N 7/60 D 05 B 47/04 G 01 B 21/32 A 61 M 11/02 C 07 D 277/82 H 02 K 21/02 B 01 J 10/00 F 24 D 3/18 C 23 C 8/00 B 66 B 9/04 G 01 R 31/08 A 01 G 15/00 A 63 C 17/14 G 01 N 1/28 C 23 C 4/10 A 61 K 31/575 G 09 B 23/32 A 61 C 5/00 Technická univerzita Ostrava, Ostrava-Poruba, CZ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ A 61 N 1/362 TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů (71)

14 (udělené patenty) 1 FG4A Udělené patenty - přehled podle čísel patentů V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku udělil Úřad průmyslového vlastnictví tyto patenty A 01 K 59/02 A 61 C 5/00 G 09 B 23/32 H 04 N 7/60 C 07 D 413/12 D 05 B 3/06 H 01 Q 1/12 E 01 B 26/00 A 61 F 11/04 G 01 N 33/24 C 07 D 277/82 F 24 D 3/18 C 03 C 17/36 C 23 C 4/10 A 61 N 1/362

15 (udělené patenty) 2 FG4A Udělené patenty - přehled podle MPT (40) (40) (40) A01K 59/ APIDOMIA S.R.O., Tišnov, CZ Vodička Jaroslav, Tišnov, CZ Způsob odvíčkování včelích plástů a zařízení k provádění tohoto způsobu Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Ing. Dobroslav Musil, Cejl 38, Brno, A61C 5/00 A61C 8/00 A61K 6/04 B82B 3/00 B82Y 5/00 B82Y 40/ Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava-Poruba, CZ Greger Miroslav Doc. Ing. CSc., Ostrava-Poruba, CZ Kander Ladislav Ing. Ph.D., Ostrava-Poruba, CZ Kursa Miroslav Prof. Ing. CSc., Frýdek-Místek, CZ Způsob výroby nanostrukturálního titanového polotovaru pro implantáty Ing. Iva Rylková, Polská 1525, Ostrava - Poruba, A61F 11/04 A61F 11/14 G10K 11/28 ( ) ( ) H04R 25/ Lérová Irena Ing. DrSc., Praha 9, CZ Lérová Irena Ing. DrSc., Praha 9, CZ Sluchová pomůcka na principu akustického zrcadla a štěrbiny Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Ivana Menšíková, Vinohradská 37, Praha 2, (86) (87) (40) (40) FR PCT/FR2000/ WO 2001/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, C07D 277/82 C07D 207/40 A61K 31/428 A61K 31/425 A61P 25/ Farmak, a. s., Olomouc, CZ Urbášek Miroslav Ing., Mrsklesy, CZ Hradil Pavel Prof. Ing. CSc., Bohuňovice, CZ Grepl Martin Ing., Bohuňovice, CZ Oremus Vladimír Ing. CSc., Olomouc, CZ Postup výroby a zpracování 6-(trifluormethoxy)-2- benzothiazolaminu (riluzolu) s minimem vedlejších produktů Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, C07D 413/12 C07D 207/ Zentiva, a. s., Praha, CZ Ridvan Luděk, Praha 10 - Hostivař, CZ Hrubý Petr, Praha 8 - Kobylisy, CZ Stach Jan, Praha 9, CZ Rádl Stanislav, Květnice, CZ Voslař Michal, Praha - Kolovraty, CZ Brusová Hana, Praha 9, CZ Krumbholcová Lucie, Mělník, CZ Zátopková Monika Ing. Ph.D., Praha 9 - Hloubětín, CZ Způsob přípravy almotriptanu o vysoké čistotě ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Ivana Jirotková, Nad Štolou 12, Praha 7, (40) (40) A61N 1/ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ Augustynek Martin Ing., Ostrava - Koblov, CZ Penhaker Marek Ing. Ph.D., Ostrava - Jih, CZ Korpas David Ing. Ph.D., Olomouc, CZ Způsob monitorování vibrací pacienta pro řízení kardiostimulátoru C03C 17/36 C03C 17/34 B32B 17/06 B32B 17/08 B32B 17/ SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, FR Coustet Valérie, Montmorency, FR Gentilhomme Carole, Aulnay Sous Bois, FR Transparentní substrát, zasklívací dílec, zneprůhledněný substrát a výplňový dílec (40) (40) C23C 4/ Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky v. v. i., Praha 8, CZ Brožek Vlastimil Doc. Ing. DrSc., Praha 6, CZ Ctibor Pavel Ing. Ph.D., Praha 8 Libeň, CZ Neufuss Karel Ing., Praha 10, CZ Povlak nebo samonosná skořepinová součást, způsob jejich výroby a zařízení k provádění způsobu výroby Ing. Václav Herman, Hlavní 43, Průhonice, D05B 3/ JUKI CORPORATION, Chofu-shi, JP Ishii Kazuaki, Chofu-shi, JP Kasuga Toshiaki, Chofu-shi, JP Tsukioka Takashi, Chofu-shi, JP Šicí stroj na knoflíkové dírky , /127171, 1999/ JP, JP JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1, 11000

16 (udělené patenty) 3 (40) (40) E01B 26/00 E01B 9/68 E01B 2/00 E21D 11/38 E21D 9/14 E02D 31/ BRETTL Josef Ing. CSc., Praha, CZ Brettl Josef Ing. CSc., Praha, CZ Kolejnicová ucpávka Ing. Jiří Walter, Počernická 54, Praha 10, F24D 3/ Hanus Jiří st. Ing., Milevsko, CZ Hanus Jiří ml., Praha 5, CZ Způsob regulace provozu tepelného čerpadla PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (86) (87) (40) DE PCT/FR2002/ WO 2003/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, H04N 7/60 H04N 7/62 H04N 11/ CESNET, zájmové sdružení právnických osob, Praha 6, CZ Halák Jiří Ing., Kněžmost, CZ Ubik Sven Dr. Ing., Praha 9 - Prosek, CZ Žejdl Petr Ing., Praha 9 - Čakovice, CZ Zařízení pro příjem obrazového signálu s vysokým rozlišením přenášeného s malým zpožděním asynchronní paketovou počítačovou sítí Ing. Hana Dušková, Na Kočově 180, Chotutice, (40) G01N 33/24 G01N 27/00 C12Q 1/06 C12Q 1/02 C12Q 1/ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice, CZ Kolář Ladislav Prof. Ing. DrSc., České Budějovice, CZ Kužel Stanislav Prof. Ing. CSc., České Budějovice, CZ Strosser Eduard Ing., České Budějovice, CZ Maroušek Josef Ing., Tábor, CZ Způsob měření jakosti primární složky půdní organické hmoty PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (40) G09B 23/32 G09B 23/34 G09B 23/30 B01F 11/ Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky v.v.i., Praha 6, CZ Zentiva, k. s., Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ Bárta Jaroslav, Praha 6, CZ Mudra Petr Ing., Praha 2, CZ Pešek Václav Ing., Praha 4, CZ Pokorný Vít Ing., Praha 5, CZ Poncar Pavel, Praha 4, CZ Dohnal Jiří Doc. Ing. CSc. MBA., Praha 10, CZ Jampílek Josef Doc. PharmDr. Ph.D., Mladá Boleslav, CZ Král Vladimír Prof. RNDr. Ph.D. D.Sc., Praha 2, CZ Řezáčová Anna PharmDr. Ph.D., Libiš, CZ Simulátor trávicího traktu Ing. Václav Herman, Hlavní 43, Průhonice, (40) H01Q 1/ SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, FR Maeuser Helmut, Simpelveld, NL Reul Bernhard, Herzogenrath, DE Okenní tabule opatřená anténou, s vysokofrekvenční součástkou

17 (udělené patenty) 4 APIDOMIA S.R.O., Tišnov, CZ BRETTL Josef Ing. CSc., Praha, CZ CESNET, zájmové sdružení právnických osob, Praha 6, CZ Farmak, a. s., Olomouc, CZ Hanus Jiří st. Ing., Milevsko, CZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice, CZ JUKI CORPORATION, Chofu-shi, JP Lérová Irena Ing. DrSc., Praha , CZ SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, FR SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, FR Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky v. v. i., Praha 8, CZ Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky v.v.i., Praha 6, CZ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ostrava-Poruba, CZ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ Zentiva, a. s., Praha, CZ Zentiva, k. s., Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ Seznam majitelů udělených patentů A 01 K 59/02 E 01 B 26/00 H 04 N 7/60 C 07 D 277/82 F 24 D 3/18 G 01 N 33/24 D 05 B 3/06 A 61 F 11/04 H 01 Q 1/12 C 03 C 17/36 C 23 C 4/10 G 09 B 23/32 A 61 C 5/00 A 61 N 1/362 C 07 D 413/12 G 09 B 23/32

18 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 1 Zpřístupněné překlady nároků evropských patentových přihlášek U následujících zveřejněných evropských patentových přihlášek s účinky pro Českou republiku byl přihlašovatelem předložen překlad patentových nároků do českého jazyka ( 35a, odst. 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). Datum zpřístupnění překladu patentových nároků veřejnosti je datum publikace tohoto Věstníku. Údaje jsou řazeny vzestupně podle čísla zveřejnění evropské patentové přihlášky. EP B23B 27/14 B23B 27/20 C04B 35/583 C04B 41/87 C04B 41/ (71) Tungaloy Corporation, Iwaki-shi, Fukushima , JP OHTOMO, Katsuhisa, Fukushima , JP Slinutý nástroj z kubického nitridu boritého (86) JP PCT/JP2009/ (87) WO 2009/ Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, Udělené evropské patenty Evropský patentový úřad udělil následující evropské patenty s účinky pro Českou republiku. Tyto patenty mohou být zrušeny nebo zachovány v pozměněném znění Evropským patentovým úřadem v řízení o odporu. K tomu, aby nabyl evropský patent účinnosti na území České republiky, je třeba, aby byl Úřadu předložen ve stanovené lhůtě překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

19 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 2 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

20 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 3 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 39 ISSN 2336-7288 Praha - 30. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Přehled číselných INID kódů pro označování bibliografických dat 2 Přehled kapitol 3 Kódy pro označování zemí 6 Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek

Více

Číslo 12 Praha - 25. března 2015

Číslo 12 Praha - 25. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 12 Praha - 25. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 52 Praha - 29. prosince 2014

Číslo 52 Praha - 29. prosince 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 52 Praha - 29. prosince 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 22 ISSN 2336-7288 Praha - 1. června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 ISSN 2336-7288 Praha - 7. října 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 51 Praha - 17. prosince 2014

Číslo 51 Praha - 17. prosince 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha - 17. prosince 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 46 Praha - 12. listopadu 2014

Číslo 46 Praha - 12. listopadu 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 46 Praha - 12. listopadu 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 ISSN 2336-7288 Praha - 23. prosince 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 20 ISSN 2336-7288 Praha - 18. května 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 ISSN 2336-7288 Praha - 4. května 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 ISSN 2336-7288 Praha - 8. června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015

Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 17 ISSN 2336-7288 Praha - 27. dubna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 17 Praha - 23. dubna 2014

Číslo 17 Praha - 23. dubna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 17 Praha - 23. dubna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 29 Praha - 16. července 2014

Číslo 29 Praha - 16. července 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 29 Praha - 16. července 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 36 ISSN 2336-7288 Praha - 9. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 34 ISSN 2336-7288 Praha - 26. srpna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 42 Praha - 15. října 2014

Číslo 42 Praha - 15. října 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 42 Praha - 15. října 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 ISSN 2336-7288 Praha - 10. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 6 ISSN 2336-7288 Praha - 10. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 12 ISSN 2336-7288 Praha - 23. března 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

rám klece lanového výtahu dno šachty

rám klece lanového výtahu dno šachty VÝTAHY Výtahy slouží k dopravě osob nebo nákladu ve svislém popřípadě šikmém směru. Klec, kabina nebo plošina se pohybuje po dráze přesně vymezené pevnými vodítky. Druhy dle pohonu - elektrické - lanové,

Více

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Ing. Z. Čapková, oddělení rešerší, ÚPV Základní pojmy Duševní vlastnictví majetek nehmotné povahy, výsledek procesu lidského myšlení

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 26 ISSN 2336-7288 Praha - 29. června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Zapojení obvodu elektrického hnacího ústrojí zvonů. Oblast techniky

Zapojení obvodu elektrického hnacího ústrojí zvonů. Oblast techniky Zapojení obvodu elektrického hnacího ústrojí zvonů Oblast techniky Technické řešení se týká zapojení obvodu elektrického pohonu, řídícího celý průběh vyzvánění od počátku do konce s možností nastavení

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 15 ISSN 2336-7288 Praha - 13. dubna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 6 Praha - 11. února 2015

Číslo 6 Praha - 11. února 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 6 Praha - 11. února 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ 190 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 2-2002 - CZ, část A ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/ 258574 259545 260245 261496

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 48 ISSN 2336-7288 Praha - 2. prosince 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 26 Praha - 25. června 2014

Číslo 26 Praha - 25. června 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 26 Praha - 25. června 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 13 ISSN 2336-7288 Praha - 30. března 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 45 ISSN 2336-7288 Praha - 11. listopadu 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 7 ISSN 2336-7288 Praha - 17. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

Nápověda k pokročilému vyhledávání

Nápověda k pokročilému vyhledávání Nápověda k pokročilému vyhledávání Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně základní možnosti

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 16 ISSN 2336-7288 Praha - 20. dubna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 2. května 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 2. května 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 Praha - 2. května 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 8 ISSN 2336-7288 Praha - 24. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie ta profilové maturitní zkoušky Technologie 1. Technické materiály 2. Vlastnosti a zkoušky technických materiálů 3. Metalografie ocelí a litin 4. Tepelné zpracování a chemicko-tepelné zpracování 5. Odlévání

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo Oblast techniky Vynález se týká dvojčinného kulového, pístového čerpadla s kývavým pístem, v němž se řeší čerpání kapalných a plynných látek ve dvou objemově shodných

Více

Úřední rozhodnutí a oznámení

Úřední rozhodnutí a oznámení VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12-2006 - CZ, část A (úřední rozhodnutí a oznámení) 101 Úřední rozhodnutí a oznámení MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Gramofonový přístroj NC 440

Gramofonový přístroj NC 440 1 Gramofonový přístroj NC 440 Obr. 1. Gramofonový přístroj NC 440 Gramofonový přístroj NC 440 je určen pro.kvalitní reprodukci desek. Je proveden jako dvourychlostní (45 a 33 1/3 ot./min.) pro reprodukci

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka.

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka. Technické změny vyhrazeny A1P507D00LW00X Veličiny podle VDI 3294 Veličina Všeobecně Název Řada Druh konstrukce Způsob upevnění Druh připojení Značka Jednotka Poznámka Válec s pístnicí AZ5 dvojčinný s tlumením

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

Praha - 26. října 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 26. října 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 43 Praha - 26. října 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) Ol) (Bl)

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) Ol) (Bl) ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (60 (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 05 09 86 ( 2l ) PV 6458-86.В 4 Ol) (Bl) (51) Int. Clí В 01 D 35/02 ÚŘAD PRO

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APB 2240 pro větrání silničních tunelů KM 2064/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APB 2240 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

Dovoz za rok 2014 Celní deklarace CÚ dovozu Země určení Země odeslání Název země odeslání Datum propuštění Kód měny Fakturovaná částka Směnný kurz

Dovoz za rok 2014 Celní deklarace CÚ dovozu Země určení Země odeslání Název země odeslání Datum propuštění Kód měny Fakturovaná částka Směnný kurz Dovoz za rok 2014 Celní deklarace CÚ dovozu Země určení Země odeslání Název země odeslání Datum propuštění Kód měny Fakturovaná částka Směnný kurz Preference Země původu zboží Země původu zboží Režim Základ

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku Přehled Snímače tlaku SITRANS P, série Z pro relativní tlak (7MF156- ) Snímač tlaku SITRANS P, série Z (7MF156- ) měří relativní tlak agresivních a neagresivních plynů, kapalin a par. Výhody Vysoká přesnost

Více

Číslo 48 Praha - 26. listopadu 2014

Číslo 48 Praha - 26. listopadu 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 48 Praha - 26. listopadu 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 10 Praha - 11. března 2015

Číslo 10 Praha - 11. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 Praha - 11. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) S/10 7/10 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (51) mt. ci. G 21 К G 01 T. (11) Číslo dokumentu:

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) S/10 7/10 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (51) mt. ci. G 21 К G 01 T. (11) Číslo dokumentu: PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) (21) Čisto přihlášky: 3662-90 (22) Přihlášeno: 24. 07. 90 (40) Zveřejněno: 19. 02. 92 (47) Uděleno: 31. 12. 92 (24) Oznámeno udělení ve Věstníku:

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

Praha - 4. září 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 4. září 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 36 Praha - 4. září 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. MATAL OLDŘICH ing. CSc., BRNO, SADíLEK JIŘÍ ing., TŘEBÍČ

POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. MATAL OLDŘICH ing. CSc., BRNO, SADíLEK JIŘÍ ing., TŘEBÍČ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1«) POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) přihlášeno 02 04 87 (21) PV 2357-87.1 263762 (51) Int Cl. 4 G 21 D 5/08 F 28 F 27/00 (Bl) ÚŔAO PRO VYNÁLEZY

Více

5. Pneumatické pohony

5. Pneumatické pohony zapis_pneumatika_valce - Strana 1 z 8 5. Pneumatické pohony Mění energii stlačeného vzduchu na #1 (mechanickou energii) Rozdělení: a) #2 pro přímé (lineární) pohyby b) #3 pro točivý pohyb - pro šroubování,

Více

Praha - 3. října 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 3. října 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 Praha - 3. října 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

Vývoz - datum propuštění = 01. 02. 2013 až 28. 02. 2013

Vývoz - datum propuštění = 01. 02. 2013 až 28. 02. 2013 Vývoz - datum propuštění = 01. 02. 2013 až 28. 02. 2013 Celní deklarace Země Datum výstupu zboží do Datum propuštění Statistická hodnota Zboží Krátký popis zbožového kódu KN určení zahraničí Výstup kompletně

Více

PATENTOVÝ SPIS ^ L. 16 O) (N SI. (11) Číslo dokumentu: ČESKÁ REPUBLIKA. (21) Čislo pflhláiky: 2 1 8 0-9 1. (13) Druh dokumentu: B6

PATENTOVÝ SPIS ^ L. 16 O) (N SI. (11) Číslo dokumentu: ČESKÁ REPUBLIKA. (21) Čislo pflhláiky: 2 1 8 0-9 1. (13) Druh dokumentu: B6 PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ REPUBLIKA (19) (21) Čislo pflhláiky: 2 1 8 0-9 1 (22) PMhláieno: 15. 07. 91 (40) Zvefejnino: 17. 02. 93 (47) Udíleno: 27. 02. 95 (24) Oznámeno udílení ve Věstníku: 17. 05. 95 (11)

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (51) Int Cl. 4 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) ÚAAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (51) Int Cl. 4 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) ÚAAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 27 05 85 (21) PV 3787-85 254367 (") (BI) (51) Int Cl. 4 G 21 К 1/10 ÚAAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40) Zveřejněno

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních technologií a

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 21 ISSN 2336-7288 Praha - 25. května 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 9-2001 - CZ, část A 193 ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/ 255616 255878 257289 257291

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3 k č.j.: HSOS-2246-2/2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Číslo položky Popis položky Počet ks 1 Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku 17 2 Hadicový držák (lanový s okem a dřevěným špalkem) 68 3 Obal

Více

Číslo 21 Praha - 21. května 2014

Číslo 21 Praha - 21. května 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 21 Praha - 21. května 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA ZVÁRACIA TECHNIKA Centrálne odsávače : Odsávání všech 5 ti pracovišť je navrženo pomocí jednoho stacionárního blokového odsavače typu SOS FB 10000.S/RO/PTFs plně automatickou regenerací patronových filtrů

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RPP ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 0 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 58 66, fax: 58 66 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

sestava armatur množství čerpadlo typ l/min typ SAG20/AX13-4 1-13 AX13-4 SAG20/SX13-4 1-13 SX13-4 SAG20/SX15-4 8-30 SX15-4

sestava armatur množství čerpadlo typ l/min typ SAG20/AX13-4 1-13 AX13-4 SAG20/SX13-4 1-13 SX13-4 SAG20/SX15-4 8-30 SX15-4 Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval solární sestava armatur SAG20 solární sestava armatur DN 20 (¾ ) oběhové čerpadlo AX13-4, SX13-4 nebo SX15-4 2 kulové kohouty (obsluhované klíčem) s teploměrem zařízení

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ G 21 F 7/02. (22) Přihlášeno 15 03 86 (21) PV 1813-86.W

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ G 21 F 7/02. (22) Přihlášeno 15 03 86 (21) PV 1813-86.W ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 255449 (II) (Bl) (22) Přihlášeno 15 03 86 (21) PV 1813-86.W (51) Int. Cl. 4 G 21 F 7/02 ÚÄAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslově právní výchovy školní rok 2010/2011 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Schéma stroje (automobilu) M #1

Schéma stroje (automobilu) M #1 zapis_casti_stroju_hridele08/2012 STR Ba 1 z 6 Části strojů Schéma stroje (automobilu) M #1 zdroj pohybu - elektrický nebo spalovací H #2 válcové části pro přenos otáčivého pohybu S #3 spojují, příp. rozpojují

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Ceník Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Platný od 1.5.2008 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APJ 2800 pro větrání silničních tunelů KM 2063/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APJ 2800 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 60

Katalog náhradních dílů IGLAND 60 IGLAND 0 Výrobce: IGLAND A.S., Roresanden 09 N Grimstad, Norway Telefon: +7 7 00 Telefax: +7 7 0 Approved Revised: Issued: 0.0.0 P/N: 90 F:\DELEKAT\VINSJ\0\delekatalog 0.DOC Dovozce : IG-LES, s.r.o. J.Tomáška

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Řada Popis Velikost Těleso Strana Tlakové ventily, manuální řízení R4V R4R. 10-3 10-9 Tlakové ventily, proporcionální řízení R4V*P2 R4R*P2

Řada Popis Velikost Těleso Strana Tlakové ventily, manuální řízení R4V R4R. 10-3 10-9 Tlakové ventily, proporcionální řízení R4V*P2 R4R*P2 Obsah Kapitola : Ventily pro montáž do potrubí Řada Popis Velikost Těleso Strana Tlakové ventily, manuální řízení R4V R4R Pojistné funkce Tlakové redukční funkce -3-9 Tlakové ventily, proporcionální řízení

Více