15 let HOPÍK. HOPI & Information Technology. 15 years anniversary. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Listopad 2007 November 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 let HOPÍK. HOPI & Information Technology. 15 years anniversary. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Listopad 2007 November 2007"

Transkript

1 HOPÍK 7 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Listopad 2007 November 2007 HOPI & Information Technology Oddělení IT technická & SAP podpora The IT department technical & SAP support 15 let 15 years anniversary Představení nového prokuristy Introducing of new authorized agent Významný partner VŠE Fakulty Podnikohospodářské The important partner VŠE Faculty of Business Administration Představení managera Introducing of manager

2 Úvodní slovo / Introduction Vážené kolegyně a kolegové, vážení spolupracovníci Dear colleagues and co-workers Dovolte mi v tomto dalším vydání firemního časopisu vzpomenout několik významných milníků v souvislosti s patnáctým výročím založení firmy HOPI. K založení firmy HOPI došlo v září Co je to 15 let v životě naší firmy. Hodně, či málo? Určitě malé jubileum, ale hodně změn. To nejpodstatnější je však stále stejné. A to je rodinná firma, jedna z mála původních, před 15ti lety založených, bez různých privatizačních praktik, konkurzů, bankrotů a přejmenování. Tedy nejen radost z vybudovaného jména, opřeného o důvěru zákazníků, ale především jasná vize - cíl, pracovitost, dlouhodobost, píle a přispění nás všech. Tehdy organizační struktura, jeden člověk řídí, kontroluje, rozhoduje. Dnes třístupňová organizační struktura, řídící tým. Tehdy jeden provoz v jednom okrese, dnes osm organizačních jednotek ve třech zemích. Tehdy 12 zaměstnanců, dnes kmenových a agenturních jen v Čechách 1.600, a včetně Maďarska a Slovenska, více jak zaměstnanců. Průměrný plat tehdy kolem 8 tis. Kč, dnes více jak 26 tis. Kč. První obrat 39 mil. Kč, dnes více jak 10 mld. Kč. Tehdy 500 m 2 skladové plochy, dnes více jak 205 tis. m 2 skladové plochy, tehdy pouze suché sklady, dnes suché, mražené i chlazené. Tehdy 1 auto, dnes více, jak 450, atd. Pokud si má firma během své existence zajistit dynamiku svého rozvoje, prochází různými etapami, s přesně definovanou náplní. V současné době procházíme dvěmi etapami, a to je expanze a konsolidace zároveň. V každé etapě jsou určité priority, na kterých je postaven vývoj společnosti. Prioritou těchto dvou etap jsou informační technologie. Bez IT nejde ani konsolidovat, ani expandovat. IT je ve firmě faktorem, který může procesy zpomalovat a komplikovat, urychlovat a zjednodušovat, zdražovat a zlevňovat, ale hlavně definuje know how společnosti vůči partnerovi. V tomto čísle časopisu budete seznámeni s tím, co představuje využití informačních technologií ve firmě HOPI. Začátek byl jeden počítač a roční provozní náklad 150 tis. Kč, dnes více jak 350 počítačů, více jak 25 serverů a roční provozní náklad více jak 30 mil. Kč. Tehdy různé vlastní programy, dnes SAP s jednorázovou investicí více jak 60 mil. Kč. Na začátku žádné IT, později jeden člověk pro správu hardware i software, dnes i s podporou IT tým o cca 30 lidech. Při takovém ohlédnutí je podstatné, že firma nežije minulostí, ale budoucností. Je příjemné, že se můžeme učit z vlastní historie firmy. A už jsme zase u času, a ten skutečně letí. Blíží se konec roku A protože je to poslední letošní číslo, nechci jako obchodníci připomínat Vánoce a konec roku již v listopadu, ale chci využít příležitosti k tomu, abych Vám všem poděkoval za práci pro firmu vykonanou v roce 2007 a popřál nám všem hodně úspěchů, zdraví a spokojenost v Novém roce Please allow me to make use this edition of our company publication to remind you of several significant milestones in connection with the fifteen year anniversary since HOPI was established. HOPI was founded in September This is 15 years in the life of our company. Do we consider this to be a huge amount of time or very little? There s no doubting it s small as far as jubilees go, but there have been rather a lot of changes. Nevertheless the bare essentials remain the same as ever. And this is a family firm, one of the small ones originally founded 15 years without applying the various privatisation practices, without tenders, bankruptcy or renaming etc. We can therefore rejoice over a well-established name based on the trust of our clients but above all the clear vision the objective, diligence, longevity, industriousness and contributions we have all put in. At that time the organisational structure of the company worked with just one person in charge making all the decisions. These days, there is a three-tier organisational structure, a managing team. In the past operations used to run from one area, nowadays there are eight organisational units spread across three countries. Back then there were just 12 employees, now in the Czech Republic alone we have basic and agency staff and if we add to this Hungary and Slovakia, there are more than 2200 employees. When it comes to the average wage, at that time it amounted to around 8 thousand CZK per month, nowadays this works out at over CZK. Our first turnover was 39 million CZK while nowadays we are looking at 10 billion CZK. And with regard to space, back then we had 500 m 2 of warehouse space and now something in the region of over 205 thousand m 2 and not just dry warehouses but also for frozen and chilled goods. From one car to over 450 the list goes on. If, during a company s existence, it is to ensure dynamism for its development, it must undergo various phases, each with a precisely defined content. Right now we are undergoing two such phases expansion and consolidation at the same time. With each phase come different priorities upon which the company s ability to develop are based. One priority of these two phases is information technology. Without IT, it is impossible to either consolidate or expand. In our company, IT is a factor which can slow processes down, complicate them, speed them up, simplify, make more expensive, cheaper but most of all define company know-how in face of the partner. In this edition of our publication you will become acquainted with what the use of information technology presents at HOPI. In the very beginning there was just one computer with annual operational costs amounting to 150 thousand CZK, nowadays there are more than 350 computers, more than 25 servers and annual operational costs amounting to more than 30 million CZK. Back then we used a variety of different programmes, today these have been replaced by SAP taking a single investment sweep of 60 million CZK. At first no IT, later one person for hardware and software, these days an IT support team made up of approx 30 people. When you look at it like this, it is clear that the company does not live in the past but the future. It is however nice that we are able to learn from our own history. And here we are again at this time of the year, and doesn t time fly by? The end of 2007 is drawing near. And just because this is the final edition for 2007, I don t want, as many businessmen do, to remind you of Christmas and the end of the year already in November, but what I do want to seize this opportunity to thank you for your efforts this year and to wish you all the best of success, health and satisfaction for S pozdravem / Best regards Váš / Yours František Piškanin HOPI, listopad 2007 / HOPI, November 2007 P.S. V případě potřeby konzultace s majitelem společnosti, prosím kontaktujte jeho asistentku paní Jitku Kravčišinovou - kontakt: Tel.: Vydavatel: HOPI s.r.o. Pražská 673, Klášterec nad Ohří, šéfredaktor: Martin Piškanin, redakční rada: Jitka Kravčišinová, redakce: Zděbradská 74 - Jažlovice, Říčany u Prahy, tel.: , grafické zpracování: sirael.cz 2

3 Společenské události / Cultural Events František Piškanin Jaroslav Voráček Ing. David Piškanin Mgr. Martin Piškanin, LL.M. Jednatel - majitel / Owner Prokurista / Autorized Agent Prokurista / Autorized Agent Nový prokurista / New Autorized Agent Návštěva generálního ředitele Komerční banky a. s., pana L. Goutarda ve firmě HOPI s.r.o. / The visit of General Manager of Komerční banka a. s., Mr L. Goutard to HOPI s.r.o. Zasedání představenstva Budapešť, / Board meeting Budapest,

4 HOPI Hungária Kft. HOPI Hungária, Gyál V pátek, se uskutečnilo oficiální slavnostní otevření nové části maďarského skladu chladírny a mrazírny. Slavnostní otevření bylo zahájeno přestřižením pásky, projevy pana Františka Piškanina, jednatele společnosti HOPI s.r.o. a paní Livie Jeszenszki, jednatelky HOPI Hungária Kft. Slavnosti se zúčastnili hosté z řad obchodních partnerů a management firmy HOPI s. r. o. z Maďarska, Slovenska a Čech. On Friday, the new part of our Hungarian warehouse for chilled and frozen storage was officially opened. The official opening was set into motion by the cutting of a ribbon and speeches made by Mr František Piškanin, Managing Director of HOPI s.r.o. and Mrs Livie Jeszenszki, Managing Director for HOPI Hungária Kft. Many business partners as well as HOP s.r.o partners from Hungary, Slovakia and the Czech Republic participated in this inauguration ceremony. 4

5 HOPI Hungária Kft.

6 HOPI Hungária Kft. HOPI HU Kft. - novinky 1. TESCO Nová mrazírna / New freezer Během léta 2007 byl management firmy HOPI HU velmi zaměstnán přípravou pro výběrové řízení na projekt TESCO mražené. Dne 7. srpna bylo oficiálně oznámeno, že logistickým partnerem pro společnost TESCO, je do budoucna v oblasti mraženého, společnost HOPI Hungária Logisztikai Kft. Samotná příprava ovšem začala mnohem dříve. Investice do rozšíření nového skladu v Gyálu o celkové rozloze 3500 m 2, se 4 manipulačními rampami jsou již hotové. V tomto skladě pracuje přibližně 35 zaměstnanců, pracujících ve dvou směnách. Plánovaný provoz na tomto projektu je od pondělí do pátku. Podle informací našeho partnera společnosti TESCO HU, se jedná o 700 různých mražených artiklů. S hrdostí oznamujeme, že ostrý start spolupráce se společností TESCO byl realizován , s prvními dodávkami mraženého zboží. 2. Praktiker Dále oznamujeme, že společnost Praktiker HU se rozhodla dlouhodobě spolupracovat se společností HOPI HU v oblasti centrálního skladování, kdy Praktiker plánuje, že dodávky se nebudou realizovat z centrálního skladu ale také z jednotlivých prodejen. János Orvos - vedoucí obchodního oddělení / Logistical Sales Representative 3. HOPI HU změny v organizační struktuře V posledních měsících došlo k posílení obchodního oddělení o dva nové kolegy. Dosavadní obchodní oddělení zastřešované panem Jánosem Orvosem bylo doplněno o kolegu pana Pavla Bogolepova (hovořící slovensky mateřská jazyk, maďarsky, anglicky, rusky, česky a francouzsky) a pana Gábora Baksai. V souvislosti s novými možnými projekty, na jejichž výběrových řízeních se společnost HOPI HU podílí, bylo již nanejvýš vhodné najít a rozšířit řady obchodního oddělení o nové kolegy. Předchozí pracovní zkušenosti pana Bogolepova jsou rovněž z logistického prostředí, kde pracoval jako koordinátor dopravy. Po absolvování jednotýdenního kolečka v mateřské společnosti, došlo ve společnosti HOPI ke stanovení krátkodobého cíle, najít ideální možnosti vytěžování zpětných svozů v mezinárodní spedici v rámci zemí CZ, SK, HU. Na druhé straně se bude snažit nalézt vhodné výrobní partnery, kterým by společnost HOPI HU mohla nabídnout služby v oblasti přepravy v rámci Maďarska, společně s možností skladování, popř. poskytování dalších doprovodných služeb. Dlouhodobým cílem je přesně definovat u našich partnerů jejich potřeby a ty se snažit maximálním způsobem uspokojovat k jejich spokojenosti. Má rád sportovní aktivity jako je běh, plavání, tenis, kolo. Gábor Baksai - obchodní oddělení / Logistical Sales Representative Rovněž pan Baksai je mladý a velice slibný kolega. Je čerstvým absolventem, studia ukončil v roce 2007 hovoří maďarsky (rodný jazyk), německy a anglicky. Jeho motivací je dlouhodobě pracovat u HOPI HU a získat tak cenné zkušenosti z oblasti logistiky v praxi. Byl rovněž zahrnut do týmu, který se podílel na přípravě projektu TESCO HU, pro které je v současné době hlavním kontaktním partnerem. Mezi jeho koníčky patří muzika, pobavení s přáteli. 6

7 HOPI Hungária Kft. HOPI HU Kft. - News in Topics Nová mrazírna / New freezer 1. TESCO During the summer of 2007 the management of HOPI HU was very busy preparing for the Tesco Project: Despite the fact that preparations had been started well before, it wasn t until 7th August that the future logistical partner for Tesco with regard to deep frozen goods was announced as HOPI Hungária Logisztikai Kf, investment into the new part of the warehouse in Gyál with its 3500 square meters and 4 gates is now ready. Approximately 35 new employees now work in this part of the HOPI warehouse rotating in 2 shifts. The plan is that operations will run from Monday to Friday.. In accordance to figures provided by Tesco, 700 different frozen items will be stored in Gyál. We are happy and proud to be able to notify you that the new TESCO Project was fully launched on 24th September with the first incoming shipment of frozen goods. 2. Praktiker Letecký snímek HOPI HU / Air photo of HOPI HU Praktiker has decided to cooperate with HOPI HU as the long-term central warehouse partner for the future. Praktiker plans that deliveries will not only take place from the central warehouse but but from stores as well. This will mean more capacity for HOPI HU which cannot be estimated at the moment. 3. HOPI HU Structure In the past few months, the HOPI HU Sales Department has grown by 2 colleagues. The 2 new colleagues working alongside Mr. János Orvos, our Sales Manager are Mr. Pavel Bogolepov, Logistical Sales Representative and Mr. Gábor Baksai, Sales Assistant. It was high time for Sales by HOPI HU to find the right people for these positions in light of the various tender & project preparations in progress. Pavel Bogolepov - obchodní oddělení / Sales Manager Mr. Bogolepov s native language is Slovak, but he can also speak Hungarian and English, Russian, Czech and French. He has worked in the logistics business before as a transport coordinator, too. Mr. Bogolepov has already completed a 1 week training program organised through HOPI headquarters. His short-term aim at HOPI is to work out the best way to achieve ideal back loads for incoming HOPI trucks from the Czech Republic (because they often have to travel back empty to CZ or SK). Based on the experiences of our colleagues in Jažlovice, 30% of trucks return empty. On the other hand, he is looking for new manufacturing partners in HU for which HOPI HU could provide transportation services within HU and possibly also storage or other requirements. Of course the long-term deliveries are much more interesting for us. The main objectives of HOPI HU are to find the right partner, to recognise his specific needs, and to provide the perfect service. He likes sport activities, such as running, swimming, tennis, riding bicycle. Mr Baksai is also a young and very promising colleague: he finished his logistical studies in 2007; he can speak English and German alongside his native Hungarian. He is motivated and is committed to staying with HOPI for a long period of time, to get to know much more about logistics live through HOPI. He has been immediately involved in our Tesco project, where he is one of the main contact persons. His hobbies include listening to music and as every young guy going out with friends. 7

8 Oddělení IT Představujeme oddělení IT / Presenting the IT Department (Představuje / Presented by Ivan Mokříš) V tomto čísle bychom chtěli představit oddělení, které se stará o výpočetní techniku a vše, co se jen trochu počítačům podobá nebo s nimi souvisí. Počítače v HOPI dnes zajišťují nejen přenos objednávek od našich zákazníků, řídí pohyby palet se zbožím v našich skladech nebo plánují trasy našich kamionů, ale doslova nás provází na každém kroku. Počínaje otevřením závory na parkovišti, přes průchod zaměstnance turniketem do firmy, evidencí jeho práce až po spočtení mzdy. Obrázky z kamerových systémů nebo digitálních fotoaparátů v našich skladech končí na počítači. Také papírové faktury, které přicházejí do HOPI, se naskenují a dále procházejí firmou pomocí počítačů. Naše faktury k zákazníkům odcházejí elektronicky a platební styk firmy HOPI s našimi partnery si bez počítačů nelze představit Zodpovědnost za fungování všech těchto systémů má oddělení IT, jehož vedením je pověřen Ing. Ivan Mokříš (01). Rozhovor s ním přinesl Hopík ve 3. čísle. Užití prvních počítačových systémů v HOPI zná jen z vyprávění pamětníků. V roce 2003, kdy začal oddělení IT řídit, byl nastartován proces centralizace všech počítačových systémů i IT specialistů pro jejich nastavení a údržbu do Jažlovic. Tento proces je dnes dokončen a všechny klíčové systémy jsou umístěny v Jažlovicích. Operátorka v maďarském Gyálu tiskne dodací listy a současně s ní účetní sedící v Madunicích účtuje ve stejném systému SAP, který je od nich vzdálen stovky kilometrů v Čechách. Také veškerá elektronická komunikace se všemi obchodními partnery probíhá centrálně. Konečně i jádro IT týmu stabilně pracuje v Jažlovicích nebo sousedních Strančicích. V jednotlivých lokalitách jsou rozmístěny počítače, tiskárny, RF scannery a také lidé (pracovníci Přímé podpory), kteří pomáhají při řešení místních problémů spojených s užíváním IT systémů. Za nepřetržité fungování základních IT systémů je odpovědný úsek technické podpory, který řídí Ing. Jiří Krčmář (02). S IT technologiemi pracuje od roku Do společnosti HOPI nastoupil v roce 2001, původně na pozici správce počítačové sítě lokality Jažlovice. S rozvojem společnosti rostly i jeho kompetence. Dnes se kromě zodpovědnosti za uvedený úsek podílí také na výstavbě nových lokalit. Je často na cestách a na telefonu, ví odkud kam který drát vede a proč. Zná všechny používané programy a jejich nejčastější problémy. Zajímají ho lodě jak s plachtou na moři a jezerech, tak s pádlem na řece. Za podporu informačního systému SAP, jeho školení i úpravy SAPu dle interních požadavků odpovídá Jaroslav Fojtík (03), který řídí úsek SAP podpora. SAPu se věnuje od roku Začínal se SAP R3 verzí 3.1.H. Nejprve se věnoval modulu BC. V roce 2001 nastoupil k HOPI jako přímá podpora divize HOPI OBCHOD. Později přešel do SAP teamu a pracoval jako SAP konzultant. První projektový křest v HOPI prožil při implementaci SAPu v Madunicích na HOPI SK. Projektová účast: implementace SAP na HOPI SK chlazené a mražené BILLA, mražené AHOLD, INTERHOPI, chlazené RAJO, BBXDC implementace SAP mražené NORMA implementace SAP mražené DELVITA Velkou část volného času věnuje svým dětem, bezmotorovému létání a zahrádce. Za nastavení SAPu a realizaci nových projektů s novými obchodními partnery v SAPu odpovídá Ing. Michal Durda (04), který vede úsek SAP vývoj. Zaměstnancem HOPI je od dubna 2000, nastoupil jako logistik na nově zahájený provoz suchého centrálního sklad MAKRO v Jažlovicích. Od podzimu 2000 pozice Logistického managera tohoto skladu. V souvislosti se startem nového projektu UNILEVER v SAP přešel od podzimu 2001 na post klíčového uživatele SAP. Po vzniku SAP teamu v září 2002 zastával roli interního konzultanta SAP se zaměřením MM, po organizačních změnách přibyla role vedoucího tohoto útvaru. Podílel se prakticky na všech projektech implementace SAP do provozů HOPI, ať již jako interní konzultant SAP, projektový vedoucí za SAP či v poslední době jako projektový vedoucí za IT. Díky aktivitám HOPI v zahraničí je v denním kontaktu s logistickými i IT odborníky z celé Evropy, společně zvolená řešení pak předává pracovníkům svého úseku SAP, samostatným IT pracovníkům či externím konzultantům SAP k samotné realizaci. HOPI mu poskytuje pestrou práci v odborném kontaktu se všemi odděleními společnosti, vzhledem ke stále novým a náročnějším aktivitám je tak zajištěn neustálý profesní růst. Ve volném čase se věnuje rybaření a vysokohorské turistice. Bezporuchový a hladký běh SAP, pravidelné zálohování jeho dat. To je jeden z úkolů pro systémového inženýra Petra Hyku (05), který v HOPI začal v roce 1998 vývojem SW pro MAKRO CDC Měšice a později i Prostějov. V té době se jednalo o ojedinělý projekt, který v ČR neměl obdobu a začínalo se tak s vývojem na zelené louce. Expanze HOPI na trhu vyvolávala nutnost konsolidace a synergie procesů jejichž výsledkem bylo spuštění SAPu v HOPI v roce 2001 na projektu Unilever. Od toho okamžiku je správcem báze R/3. A protože expanze a následné objemy procesovaných položek stále rostou, bylo nutností razantněji prosazovat elektronickou výměnu dat s partnery, bez které by dnes nebylo možné například přijímat objednávky, nebo odesílat faktury v tak velkém množství. U některých nových partnerů bývá jeho vyjednávání ztíženo pozicí dodavatele služby, kde má vždy pravdu zákazník a některá řešení výměny dat bychom díky tomu mohli nazvat i jako exotická. Ke komunikacím patří neodmyslitelně síť, kde se podílí na rozvoji a zabezpečení páteřních sítí. Ty jsou dnes v HOPI již bezvýhradně budovány na technologiích Cisco Systems. Dodavateli IT technologií je často vnímán jako rovnocenný odborník v oblastech Unix, Linux, Oracle, nebo Cisco. Volný čas věnuje rodině. Portálové aplikace jsou dnes hlavní náplní práce samostatného vývojového pracovníka Ing. Jana Pěčka (06). Zaměstnancem HOPI je od března Původně nastoupil do SAP teamu na pozici SAP programátor. Jeho prvním úkolem v HOPI byla konsolidace a vývoj SAP interface pro výměnu dokladů se zákazníky HOPI v programovacím jazyce ABAP. Dále se začal zabývat plošnými manažerskými sestavami, kde využil předchozích zkušeností z datového modelování a ladění databáze Oracle, která je nedílnou součástí SAP. K jeho významným aktivitám v HOPI lze zařadit také vývoj a správu informačního systému HWM pro řízení skladu, který využívá inteligentní mobilní terminály Telxon a Symbol. V září 2005 se stal samostatným vývojovým pracovníkem oddělení IT. V této roli převzal analýzu a řízení projektu internetového portálu HLP, který slouží pro avizaci zásilek dodavatelů, dodávajících zboží do skladů HOPI. Nyní zastřešuje také analýzu a řízení projektu internetového portálu PGW pro řízení dopravy a skladového procesu Procter & Gamble. Na HOPI si cení na jedné straně stability a jistoty firmy rodinného charakteru, na druhé straně pružnosti při uvádění nových metod do praxe hlavně v IT. K jeho zálibám patří country hudba a vysokohorská turistika, ze sportu preferuje nohejbal, volejbal a plavání

9 IT Department In this issue we would like to introduce the department that takes care of the computer equipment and everything that has the least to do with, or resemblance to, computers. These days computers at HOPI not only ensure the transmission of orders from our customers, manage the movement of goods pallets in our warehouses and plan the routes of our trucks, but they also literally follow our every step. From raising the car park barriers to the passage of employees through the works entrance gate, records of their work and calculation of their wages. Images from the monitoring systems and digital cameras in our warehouses end up on computer. What's more, paper invoices that arrive at HOPI are scanned and then go through company systems thanks to computers. Our invoices to customers are sent electronically and payments between HOPI and our customers are inconceivable without computers. The operation of all these systems is the responsibility of the IT Department, whose management is entrusted to Ing. Ivan Mokříš (01). Hopík held an interview with him in Issue 3. He knows about how the first computer systems were used at HOPI from the accounts of those involved at the time. In 2003, when he started managing the IT Deparment, a centralization process was launched for all computer systems and for IT specialists to set them up and maintain them at Jažlovice. This process has now been completed and all key systems are in place at Jažlovice. An operator in Gyál in Hungary will print out a delivery note while at the same time an accountant sitting in Madunice will make a charge on the same SAP system, hundreds of metres away in the Czech Republic. What's more, all electronic communications with all business partners are now centralized, and core IT team members are working in Jažlovice and neighbouring Strančice on a stable basis. Computers, printers, RF scanners and the people (Direct Support staff) who help sort out local problems associated with the use of IT systems are distributed at various locations. The uninterrupted operation of basic IT systems is the responsibility of the Technical Support Section, headed by Ing. Jiří Krčmář (02), who has been working in IT since He first joined HOPI in 2001, originally as Jažlovice computer network administrator. As the company has developed, so his area of authority has also expanded. Nowadays, as well as being responsible for this Section, he is also involved in the creation of new sites. He is often away on business or on the phone and he knows where every wire leads and why. He knows all the programmes in use and their most frequent problems. His interests include lake and sea-going vessels with sails and river boats with paddles. SAP information systems support, training and modification to internal requirements is the responsibility of Jaroslav Fojtík (03), who heads the SAP Support Section. He has been involved with SAP since 1998, starting with SAP R3 version 3.1.H. and first focusing on the BC module. In 2001 he joined the HOPI TRADE Direct Support Division, later moving to the SAP team and working as an SAP consultant. He had his first baptism in a HOPI project during the SAP implementation in Madunice at HOPI SK. Project participation: SAP implementation for HOPI SK BILLA refrigeration and freezers, AHOLD freezers, INTERHOPI, RAJO refrigeration, BBXDC SAP implementation for NORMA freezers SAP implementation for DELVITA freezers He spends much of his free time with his children, as well as gliding and gardening. SAP set-up and implementation of new projects with new trading partners in SAP is the responsibility of Ing. Michal Durda (04), who heads the SAP Development Section. An employee at HOPI since April 2000, he joined as a logistics specialist at the newly launched MAKRO dry central depot operation in Jažlovice, and since autumn 2000 he has been the Logistics Manager at this depot. In connection with the start of the new SAP UNILEVER project, in autumn 2001 he went over to the position of a key SAP user. After the creation of a SAP team in September 2002, he played the role of an internal SAP consultant specializing in MM, and after organizational changes he also took on the role of section head. He took part in practically all SAP implementation projects at HOPI works, whether as an internal SAP consultant, SAP Project Manager or more recently as an IT Project Manager. Thanks to HOPI's activities abroad, he is in daily contact with logistics and IT specialists throughout Europe, and the solutions they arrive at together are then passed on to staff at "his" SAP Section, to independent IT staff or to external SAP consultants for actual implementation. HOPI provides him with varied work in professional liaison with all company departments and thanks to his ever more demanding new activities, his ongoing professional development is assured. In his leisure time he enjoys fishing and hiking in high mountains. Smooth, problem-free SAP operation and regular back-ups of its data that is one of the tasks for systems engineer Petr Hyka (05), who started at HOPI in 1998, developing software for MAKRO CDC Měšice and later in Prostějov. At the time, this project was unique in the Czech Republic, starting as a green-field development. HOPI market expansion has brought out a need to consolidate and synergize processes, the result of which was the launch of SAP at HOPI in 2001 with the Unilever project. From that moment he has been the SAP R/3 base manager. And because of expansion and the subsequent ever increasing volume of processed items, it has been necessary to more vigorously promote the electronic exchange of data with partners, without which it would not be possible nowadays, for example, to receive orders, or to dispatch invoices in such large numbers. In the case of some new partners, negotiations are made difficult by the stance of certain service suppliers, whereby the customer is always right, so that some of their data exchange solutions might be described as exotic. Communications inevitably involve a network, and he is involved in the development and security of the backbone networks. Nowadays at HOPI these are exclusively built on the basis of Cisco Systems technologies. IT contractors often see him as equally qualified to handle Unix, Linux, Oracle and Cisco as a professional. He devotes his free time to his family. Portal applications nowadays make up the primary workload for independent development worker Ing. Jan Pěček (06). A HOPI employee since March 2003, he originally joined the SAP team as an SAP programmer. His first task at HOPI comprised the consolidation and development of an SAP interface for the exchange of documents with HOPI clients in the ABAP programming language. He then began to get involved in extensive managerial arrays in which he made use of his previous data modelling and tuning experience with Oracle databases, which are an integral part of SAP. His other important activities at HOPI include the development and administration of an HWM Information System for warehouse management, utilizing Telxon and Symbol intelligent mobile terminals. In September 2005 he became an independent development worker in the IT Department. In this role he took over the analysis and management of the HLP internet portal project, which is used to provide notification of the consignments of contractors supplying goods to HOPI warehouses. He now also covers the analysis and management of the PGW internet portal project for the management of Procter & Gamble transport and warehouse processes. What he appreciates about HOPI is both the stability and security of such a family company and their flexibility in bringing new methods into use, particularly in IT. His interests include country music and hiking in high mountains, while his preferred sports are football tennis, volleyball and swimming. 9

10 Oddělení IT Technická podpora IT / IT Technical Support (Představuje / Presented by Jiří Krčmář) Předpokládám, že každé pracovní ráno běžného zaměstnance HOPI začíná stejně: Kde mám zas tu přístupovou kartu?! Zdvihne se závora a zaparkujete. Turniket zaeviduje váš příchod, kamera u vchodu snímá všechny příchozí. První činností v kanceláři bývá zapnutí počítače, spuštění elektronické pošty, několik neodkladných telefonátů a rychlá ranní káva. A ta ranní káva je jediné z výše uvedeného, s čím vám oddělení technické podpory IT nepomůže. Tento úsek vznikl původně jen jako podpora provozu počítačů a počítačových sítí, postupem doby se ale jeho působnost rozšířila tak, že již málokterá z aktivit společnosti se obejde bez Technické podpory IT. Počínaje měřením spotřeby elektrické energie nebo měřením teplot v mrazírně či chladírně až po sledování pohybu vozidel a následné zpracování těchto dat. Dokonce i zajištění funkčnosti dieselgenerátoru jako náhradního zdroje napětí. Aby všechna zařízení, která HOPI ke svému provozu používá, fungovala v nepřetržitém provozu, tj. i o vánocích, velikonocích a Silvestru, je třeba spravovat desítky systémů, serverů, ústředen a dalších zařízení, jejichž názvy můžete slyšet ve filmech se sci-fi tématikou. Většina těchto systémů je pro koncové uživatele skryta a vystoupí z podvědomí jen když něco nefunguje. Pak zvoní v kanceláři technické podpory jeden telefon za druhým a každý z nás dělá vše pro co nejrychlejší uvedení problematické aplikace do provozu. Ke splnění tohoto hlavního požadavku je připraven tým šesti lidí, z nichž každý zodpovídá za nějakou oblast nebo má na starosti provoz v dané lokalitě. Hotline technické podpory: V Hopi od roku 2006, každý nový počítač či tiskárnu zprovozní s energií sobě vlastní, následně pak zkrotí standardy společnosti HOPI. Zároveň dohlíží, zda některý z 320 uživatelů nemá snahy tyto standardy obcházet. Probouzí se s myšlenkou na dnešní oběd a večer ho najdete při aktivním sportu u televize. Jan Pytlík (10) - centrální nákup výpočetní techniky a věcí souvisejících, správa mzdového a personálního systému a grafické návrhy. V HOPI od roku 1996, žádná technologická novinka mu nezůstane dlouho utajena, stejně tak jako její nejnižší možná cena, promptní dodání zboží je jeho doménou. Potkáte ho především v Klášterci nad Ohří, kde je jeho domácí pobočka nebo u plátna, kdy školí běžně používané programy. Náruživý fotograf s neustálým úsměvem na tváři. Miloš Pastva (11) - Podpora provozů HOPI SK. Všude je ho plno, nic není problém, a pokud je, tak jen na chvíli. Při přebíhání mezi mrazírnou a účtárnou se zapotí. Nebrání mu to však v chuti zjišťovat důvod, proč je dnes ten počítač tak pomalý. V HOPI od roku 2007, ale každý z 50 uživatelů ve dvou slovenských lokalitách ho zná jako by v HOPI pracoval odjakživa. Nesedí-li u počítače, běhá po hřišti za míčem. Balázs Béky (12) - Podpora provozů HOPI HU. V Maďarských lokalitách zná každý kout. Kromě problematiky spojené s IT pomáhá také při odstraňování jazykové bariéry pro své kolegy. Od počátku HOPI Hungária řeší nelehký úkol prosazovat IT standardy a osvědčená řešení z Čech a Slovenska i v Maďarsku. Jiří Švec (07) - kamerový a docházkový systém, zajištění oprav HW a v prvé řadě zabezpečení provozu výpočetní techniky v lokalitě Jažlovice. Má přehled o 290 kamerách, které jsou propojeny přibližně 25 km kabelů a zná slabou stránku všech 49 tiskáren. V HOPI od roku 2002, nic ho nevyvede z klidu, všechno slíbí, většinou splní, usmívá se i v pondělí, neustále alespoň s jedním telefonem na uchu, milovník alternativního divadla, cestování a cykloturistiky. Jiří Dobšovič (08) - administrace systémů, podpora nových projektů, evidence HW a SW. Poctivý čtenář manuálů, v HOPI je od roku Ví, kde co najít, žádný kus HW se před ním dlouho neschová a pokud si někdo smaže důležitý dokument, v osobě pana Dobšoviče najde záchranu a obnovení smazaného souboru. Každý den prohlíží všech 26 serverů a hledá nějaké mimořádné události. Připojení k internetu je mu stále na blízku, po práci ho lze vidět, jak připravuje různé gurmánské speciality nebo po diskotékách mixuje hudbu. Nervy si pak uklidňuje pohledem do svého akvária Jiří Lancmann (09) - uvádění nového hardwaru do provozu. Najdete ho ve Strančicích, kde se stará o vše od počítačů přes tiskárny až po zabezpečovací systém, nebo v Jažlovicích s instalační disketou. Zajímavosti z IT V Jažlovicích hučí Niagara. Niagara je kódový název pro nejnovější osmijádrový procesor firmy SUN, který je motorem serveru produktivního SAPu. Poslechnout jeho hučení je možné po domluvě s pracovníky technické podpory. IT points of interest Niagara roaring in Jažlovice. Niagara is the code name for the latest eight-core SUN processor, the engine behind the productive SAP server. You can hear it roar by appointment with Technical Support Staff. 10

11 IT Department I expect every working morning begins the same way for all HOPI employees: "Where did I put that entrance card this time?!" The barrier rises and you park your car. The entrance gate records your arrival with the entrance camera taking a picture of every new arrival. The first thing to do in the office is to turn on the computer, open the , make a few urgent phone calls and have a quick morning cup of coffee. And that morning cup of coffee is the only one of those things that the IT Technical Support Department cannot help you with. This section was originally formed just to support the operation of computers and computer networks, but its operations have expanded over time until now few company activities could get by without IT Technical Support - from metering power consumption and measuring the temperature in the freezer or refrigerator to monitoring the movement of vehicles and then processing this data, or ensuring that the diesel generator works properly as an alternative voltage source. To ensure that all the equipment used in HOPI operations works without interruption, i.e. even over Christmas, Easter and the New Year, dozens of systems, servers, switchboards and other devices whose names you might hear in science-fiction films need to be managed. Most of these systems are hidden away from the final user and only emerge from their subconscious when "something goes wrong". Then one phone rings after another in the Technical Support office and we all do everything to get the problematic application back into operation as quickly as possible. To meet this primary requirement, a team of six people is ready, each of whom is responsible for some particular area or is in charge of operation at a particular site. Technical Support Hotline: Jiří Švec (07) camera and attendance system, providing hardware repairs and primarily securing computer operations at the Jažlovice site. He supervises 290 cameras linked up by approximately 25 kilometres of cable and he knows the weak points of all 49 printers. Since 2002 nothing at HOPI has put his nose out of joint, he makes all kinds of promises and mostly keeps them, he smiles even on Mondays, always with at least one phone to his ear, he loves alternative theatre, travelling and cycling. Jiří Dobšovič (08) systems administration, new project support, hardware and software records. An upstanding reader of manuals, he has been at HOPI since He knows where everything is, no piece of hardware can hide from him for long and if anybody deletes an important document then they will find salvation (and the deleted file) through Mr Dobšovič. Every day he inspects all 26 servers, looking for any events that are out of the ordinary. He always has a web connection close to hand, and after work he can be seen preparing various gourmet specialities or mixing music at the discos, after which he soothes his nerves by inspecting his aquarium. Jiří Lancmann (09) launching new hardware. You will find him in Strančice, where he looks after everything from computers to printers and the security system, or in Jažlovice with an installation diskette. He has been at HOPI since 2006, and he gets every new computer and printer going with an energy that is unique to him, thus getting to grips with HOPI standards. At the same time he makes sure that none of the 320 users attempts to get round these standards. He awakes with today's lunch on his mind and in the evening you will find him involved in "active" sports on television. Jan Pytlík (10) central purchasing of computer equipment and associated items. He has been working at HOPI since 1996 and no technical innovation remains hidden from him for long. The same applies to its lowest possible price. Prompt delivery of goods is his special province. You will see him mostly in Klášterec nad Ohří, where his home branch is located, or at a projection screen, when he is giving courses on commonly used programs. A passionate photographer with a constant smile on his face. Miloš Pastva (11) - HOPI SK operational support. He is everywhere, nothing is a problem for him, and if it is, then only for a while. He breaks into a sweat when running between the freezer and the accounts office, but this does not prevent him from wanting to find out the reason a computer is "so slow today". He has been at HOPI since 2007, but all fifty users at the two Slovak sites know him as if he had been working there all their lives. If he is not sitting at his computer then he is running around a playing field after a ball. Balázs Béky (12) - HOPI HU operational support. He knows every corner of our Hungarian sites. Apart from issues associated with IT he also helps to remove language barriers for his colleagues. Ever since HOPI Hungária first started, he has been handling the formidable task of promoting IT standards and solutions which have been tried and tested in the Czech Republic and Slovakia in Hungary. Zajímavosti z IT C:\>Poštu v HOPI nosí tučňáci. Tučňák je symbolem operačního systému Linux vyvíjeného Open Source komunitou. Linux je v HOPI hojně využíván a právě naše ové systémy na něm běží. IT points of interest C:\>HOPI mail carried by penguins. The penguin is the symbol of the Linux operating system developed by the Open Source community. Linux is used a lot at HOPI and our systems actually run on it. 11

12 Oddělení IT SAP podpora / SAP Support (Představuje / Presented by Jaroslav Fojtík) Úsek SAP podpora vznikl teprve nedávno a to v létě Je poměrně mladý a svou pozici v rámci firmy si teprve buduje. Cílem vzniku nového úseku, bylo odlehčit vývojovému týmu a zároveň posílit podporu domácího hřiště. Tím hřištěm jsou dnes vlastně všechny provozy HOPI. Počínaje Kláštercem, přes Jažlovice a Strančice, Prostějov, Madunice. Tam všude sahají prodloužené prsty SAP podpory. Jsou to pracovníci SAP přímé podpory pracující v daných lokalitách, kteří dnes vykonávají svou nezanedbatelnou službu všem koncovým uživatelům. Tam, kde končí základní znalosti běžných uživatelů, nastupují se svou radou pracovníci přímé podpory. Přímá podpora také formuluje spolu se svým managerem procesu změnové požadavky na úpravu systému SAP. Ty jsou pak adresovány na úsek SAP podpory k řešení. Tyto požadavky zpravidla řeší junior konzultanti, kteří se mimo jiné zabývají řešením běžných provozních problému. Nezřídka se účastní i nových projektů, které je posouvají ve znalostech a zkušenostech kupředu. Další důležitou úlohu SAP podpory je správa a realizace SAP Hotline. SAP dnes prakticky využívá cca 480 uživatelů ve třech zemích. Služba běží nepřetržitě 24 hodin denně 365 dní v roce. Tuto službu může využít kterýkoliv uživatel SAPu, má-li závažný problém při fungování SAPu. Přímé podpory SAP Dnes již nedílnou součástí oddělení jsou pracovníci přímé podpory, kteří podporují projekty přímo v daných lokalitách. Jsou denně konfrontováni s provozem a díky svým znalostem systému SAP pomáhají při řešení problémů. Tímto bych chtěl představit pracovníky, kteří se přímé podpoře věnují: Jažlovice Unilever Karel Žž ák (16) a Tomáš Vlach (17) MP2001 mrazírna Michal Pleštil (18) Strančice Bohemia Sekt Helena Nováková (19) Procter&Gamble Patrik Toman (20), Otto Krejčík (21), Milan Grohs (22) Conops Tomáš Fink (23) Prostějov BBXDC Petr Šuba (24) Tesco Eva Svobodová (25) Madunice BBXDC Miloš Volek (26) SAP Hotline: V neposlední řadě ještě úsek SAP podpory zajišťuje SAP školení pro pracovníky firmy. V tomto roce poprvé byl vydán katalog školení SAP na celý rok Na kurzy je možné se přihlásit prostřednictvím u přímo na adrese: Případně si katalog můžete vyžádat, rádi Vám ho zašleme. Představení pracovníků: Lucia Žž ivická (13) Do firmy Hopi nastoupila v dubnu Její začátky byly spojené s fakturací PAXD HU a po seznámení se s HLP portálem i s jeho administrací. Ke konci roku 2006 se účastnila startu projektu na Slovensku: Kaufland a Rajo. Rok 2007 byl ve znamení projektu BBXDC. Start tohoto projektu prožila na pobočce v Prostějově. Ve volném čase ráda čte historickou literaturu a studuje cizí jazyky. Jan Pokorný (14) Nastoupil v březnu Náhoda ho od počátku zavála ke čtečkovým systémům, kterým se věnuje jako specialista. V roce 2006 podporoval projekty BS a EMCO, kde se podílel na konsolidaci procesu. V roce 2007 se účastnil projektu BBXDC. Mezi jeho záliby patří motocykly a cestování po cizokrajných zemích. Věra Rybárová (15) Do společnosti HOPI nastoupila v říjnu 2002 na úsek MP Zde se začala věnovat správě kmenových dat a následně se podílela se na přechodu projektů Billa, Plus, Zimbo do systému SAP. Postupně ke správě KD přibyla zodpovědnost za pravidelný ad hoc reporting jak pro firmu HOPI, tak pro naše obchodní partnery, zpracování cenových kalkulací, komunikaci s centrálami projektů, i dodavateli atd. V srpnu 2007 přestoupila na úsek SAP podpora. První velkou výzvou byl projekt DELVITA. Ve volném čase se věnuje četbě a práci na zahradě. 12

13 IT Department The SAP Support Section was only created recently, in It is relatively young and still building up its position within the company. This new section was created in order to take a weight off the development team and also to strengthen support on the home ground, i.e. nowadays all HOPI works from Klášterec, Jažlovice, Strančice and Prostějov to Madunice. The long fingers of SAP Support reach out everywhere there. These are the SAP Direct Support staff who work at the above sites, nowadays performing their not inconsiderable services for all end users. Where the basic knowledge of ordinary users comes to an end, that is where Direct Support staff step in with their advice. Together with its process manager, Direct Support also draws up requirements for changes to SAP system arrangements. These are then addressed to the SAP Support Section to be dealt with. As a rule, these requirements are dealt with by junior consultants, who amongst other things deal with routine operational problems. They also frequently participate in new projects, which develop their knowledge and experience. Another important task at SAP is to manage and operate the SAP Hotline. Nowadays SAP is utilized in practice by approx. 480 users in three countries. The service operates round the clock 365 days a year. This service may be used by any SAP user who has a serious problem with SAP operations. SAP Hotline: Last but not least, the SAP Support Section arranges SAP training for company staff. This year for the first time an SAP training catalogue has been published for all You may enrol on courses direct by at Or you may request the catalogue and we will be pleased to send it to you. Presenting the staff: Lucia Živická (13) Joined HOPI in April Her first work here was with PAXD HU invoicing and (after she familiarized herself with the HLP portal) its administration. Towards the end of 2006 she took part in the Kaufland and Rajo start-up projects in Slovakia, while 2007 has been the year of the BBXDC project, whose start-up she saw in Prostějov. In her spare time she likes to read historical literature and to study foreign languages. Jan Pokorný (14) He joined in March 2006, and happened to start with scanner systems, in which he now specializes. In 2006 he supported the BS and EMCO projects, where he took part in the consolidation process. In 2007 he took part in the BBXDC project. His hobbies include motorbikes and foreign travel. Věra Rybárová (15) She joined the MP 2001 Section at HOPI in October 2002, where she started with root data administration and subsequently took part in the conversion of the Billa, Plus and Zimbo projects to the SAP system. On top of root data administration, she has progressively been taking on responsibility for regular ad hoc reporting, both for HOPI and for our business partners, pricing, communications with central projects, suppliers and so forth. In August 2007 she moved over to the SAP Support Section and her first big challenge was the DELVITA project. In her spare time she enjoys reading and gardening. SAP Direct Support An integral part of the department today is the direct support staff, who support projects directly at particular sites. They are confronted by operational problems every day, which thanks to their knowledge of the SAP system they can help to resolve. Here I would like to introduce the staff members involved in direct support: Jažlovice Unilever Karel Žák (16) and Tomáš Vlach (17) MP2001 Freezer Michal Pleštil (18) Strančice Bohemia Sekt Helena Nováková (19) Procter&Gamble Patrik Toman (20), Otto Krejčík (21), Milan Grohs (22) Conops Tomáš Fink (23) 26 Prostějov BBXDC Petr Šuba (24) Tesco Eva Svobodová (25) Madunice BBXDC Miloš Volek (26) 13

14 Oddělení IT SAP vývoj / SAP Development (Představuje / Presented by Michal Durda) Úsek SAP vývoj vznikl v červenci 2006 rozdělením původního tzv. SAP teamu, jeho vedením byl pověřen Michal Durda. Aktuálním pracovištěm jsou Strančice, vzhledem k zaměření se však s těmito pracovníky můžete setkat na provozech HOPI od Klášterce nad Ohří až po Gyál. Někteří původní členové SAP teamu již bohužel v HOPI nepracují, na jejich místa tak byli doplněni z interních zdrojů ti v SAP nejzdatnější pracovníci z jiných útvarů. Díky tomu nejde o skupinu IT specialistů odtržených od reálného provozu, naopak logisticky zdatných odborníků, se kterými se nemusíte bát oslovit jakýkoliv problém související s logistikou a SAP. Náplní práce těchto interních konzultantů je především: spolupráce s projektovými managery a obchodními partnery na přípravě nastavení SAP pro nové partnery samotná realizace nastavení SAP (včetně formulářů a reportů) a uvedení nových projektů do denního provozu spolupráce s logistickými managery na analýze požadavků na úpravy SAP, které si provozy HOPI průběžně vyžadují. Pochopitelně následuje samotná realizace nezbytných úprav SAP. v případě zvláště specifických úprav příprava podkladů pro realizaci úprav prostřednictvím externích konzultantů SAP Představení pracovníků: Ing. Jan Mareš (27) Zaměstnancem HOPI od září 2000, nastoupil jako člen junior týmu. Od srpna 2001 klíčový uživatel SAP, po vzniku SAP teamu v září 2002 pozice Interní konzultant SAP se specializací SD. Podílel se na následujících projektech: : UNILEVER ČR (zde zejména jako přímá podpora), Bohemia Sekt ČR 2003: přechod divize MP2001 do SAP; rollout SAP do HOPI SK : MAKRO/METRO ČR/SK mrazírna, Doprava v SAP, METRO HU OZ 2006: METRO HU PAXD, Norma ČR, Arpád HU, Procter & Gamble ČR, Kaufland SK 2007: TESCO ČR suché & mražené, TESCO HU, globálně mrazírna v Prostějově HOPI mu poskytuje různorodou, rozmanitou a výzkumnou práci, která jej denně obohacuje novými znalostmi a možnostmi neustálého zdokonalování po profesní stránce. Váží si práce v dobrém kolektivu, uznání od nadřízených. Ve volném čase se věnuje mototuristice, auto-motosportu a tenisu. Josef Růžička (28) Zaměstnancem HOPI od října 2001, byl přijat na pracovní pozici SAP administrátor pro provoz UNILEVER. Postupně se podílel na startu a podpoře dalších projektů, proto byl převeden od září 2002 na pozici Interní konzultant SAP se specializací MM. Podílel se na následujících projektech: : UNILEVER ČR 2003: start mrazírny H3 v Jažlovicích (přesun zásob z jiných lokalit), Bohemia Sekt ČR : MAKRO/METRO ČR/SK/HU suchý sklad, PRAKTIKER suchý sklad, KAUFLAND SK mrazírna : RAJO SK chlazený sklad, MAKRO/METRO ČR/SK BBXD HOPI mu zajistilo různorodost v práci díky postupnému přechodu všech firemních procesů do SAP. Díky spolupráci s externími konzultanty je zajištěn přísun nových informací z oboru. Na žádné vážné hobby momentálně nemá příliš čas, tyto aktivity se omezily pouze na televizní sport a sporadickou četbu. Pavel Křeček (29) Zaměstnancem HOPI od srpna 2003, nastoupil od začátku do SAP teamu na pozici Programátor. Programátory nelze přesně zařadit k projektům, jsou využíváni prakticky při všech vývojových aktivitách a není výjimkou, že se ani pořádně nedozví, jakého projektu se jejich práce týká. Přesto za největší pracovní úspěchy lze označit konsolidaci a programové úpravy pro účtárnu HOPI, nepřeberné množství formulářů a reportů např. KPI s pro MAKRO/METRO ČR/SK/HU. Samostatnou záležitostí je projekt archivace a WorkFlow, který umožňuje výrazně lepší evidenci dokladů a nákladovou optimalizaci. V HOPI ho zaujal dynamický a pestrý vývoj přes všechny provozy a možnosti poznání nových informačních technologií, s úsměvem říká: v HOPI člověk nezakrní. Ve volném čase se věnuje sportu, zvláště sálovému fotbalu a v poslední době provádí rekonstrukci horské chaty. Ing. Zdeněk Řehák (30) Zaměstnancem HOPI od září 2001, nastoupil jako člen junior teamu. Od roku 2002 byl zařazen na pozici Přímá podpora SAP pro divizi UNILEVER. Na jaře 2005 se stal členem SAP teamu na pozici Interní konzultant SAP. V SAP teamu se podílel na následujících projektech: : METRO HU Ovoce&Zelenina : Procter & Gamble centrální sklad; Kimberly Clark HU centrální sklad. Od příchodu do SAP teamu je osobou odpovědnou za Intrastat, vytvořil mnoho formulářů pro provozy v ČR i HU a je odborníkem pro realizaci inventur na centrálních skladech. Práci v HOPI považuje za zajímavou, stále se učí něčemu novému. Většinu volného času tráví při sportovních aktivitách, zejména při hokejbalu a tenisu. Filip Mikolajčák, MBA (31) Zaměstnancem HOPI od listopadu 2002, nastoupil na pozici přímá podpora SAP pro provoz MP2001. Na této pozici setrval do srpna 2004, kdy mu byl na přechodnou dobu svěřen revizní útvar. V lednu 2005 se stal členem projektového teamu, kde se věnoval analytické činnosti a spolupracoval na přípravě nových projektů (Dr.Oetker, atd.). Na podzim 2005 byl pověřen vedením projektu "SAP pro dopravu", kterému se věnuje do současné chvíle. Formálně je členem SAP teamu od července 2006, ve skutečnosti intenzivně spolupracoval již předtím např. na projektu EMCO. Na práci v SAP teamu ho baví především možnost pořád získávat nové zkušenosti a prostor pracovat samostatně. Ve volném čase rád cestuje a věnuje se fotografování. Helpdesk: (Hopík se ptá) Provoz ve společnosti HOPI je 24 hodin denně, 365 dní v roce. A co IT? Standardní pracovní doba v oddělení IT je od 8:00 do 19:00. Protože je však nutné zajišťovat IT podporu uživatelům i mimo tuto pracovní dobu, byla zřízena služba Hotline. Služba Hotline se dělí na dvě technická hotline a SAP hotline. Na SAP hotline se uživatelé obrací s problémy, které souvisí s procesy v SAPu (příjmy, expedice, fakturace, účtování a podobně). Ve všech ostatních případech se obracejte na Hotline technickou. Pokud se ukáže, že problém spadá do kompetence druhé Hotline, pracovníci IT se o předelegování postarají sami. Jak mohu pracovníka Hotline kontaktovat? Technickou hotline zastihnete na telefonním čísle , SAP Hotline je možno kontaktovat na čísle Pracovník, který službu Hotline drží, je připraven pomoci řešit problém. Pokud se vám nikdo neozve, je třeba zanechat zprávu v hlasové schránce. Zpráva musí obsahovat stručný popis problému a kontakt, kde ho bude možné zastihnout. Může této služby využít kdokoli? Služba Hotline je určena pro všechny uživatele ve společnosti HOPI ať už z Česka, Slovenska nebo Maďarska. Doporučujeme ovšem zahájit volání až po konzultaci s klíčovým (nejzkušenějším) uživatelem na směně, který může umět pomoci problém vyřešit již v zárodku. S jakými problémy se mohou uživatelé na službu Hotline obrátit? V zásadě se jedná o problémy, které mají zásadní vliv na provoz společnosti. Může se jednat o problémy typu pozdního vychystání zboží, nekompletnosti dokladů, nevykrytí objednávek až po nefunkční tiskárnu nebo kompletní zastavení nějakého systému. Na co se má volající uživatel připravit? Nejprve je třeba si správně promyslet svůj problém, který chci se SAP hotline řešit. Tzn. uvést své jméno, jakého provozu se problém týká, pokusit se správně stručně a jasně vystihnout problém, který nastal. Veškeré zásahy jsou evidovány v denním reportu, které slouží pro statistické vyhodnocení Hotline. Každý zásah má určitou stupnici důležitosti. Evidují se tedy i zásahy zbytečné. To umíte opravdu řešit úplně vše? Pracovníci Hotline jsou připraveni a vyškoleni poradit si s každým problémem z oblasti IT, který ve společnosti HOPI může nastat. Pokud se vyskytne problém, na který znalosti kontaktovaného pracovníka nestačí, jsou definovány postupy, jak takový problém řešit. V první řadě se obrací na své spolupracovníky, kteří mají v osloveném oboru více znalostí. Další možností je využít externí pomoci. Za tímto účelem jsou s dodavateli klíčových systémů uzavřeny servisní smlouvy. 14

15 IT Department The SAP Development Section was created in July 2006 by the division of the original "SAP team", and its leadership was entrusted to Michal Durda. Its current headquarters is at Strančice, but in view of their orientation you can meet up with the staff members at any HOPI works from Klášterec nad Ohří to Gyál. Unfortunately, some of the original SAP team members no longer work at HOPI and their positions have been assigned from internal resources to staff members from other divisions who are most proficient at SAP. Consequently, this is not a group of IT specialists who are cut off from actual operations, but on the contrary, they are logistically adept specialists, with whom you need not fear to bring up any problem involving logistics and SAP. The work of these internal consultants primarily consists in: collaboration with project managers and business partners over preparations for SAP set-up for new partners actual SAP set-up implementation (including forms and reports) and putting new projects into routine operation collaboration with logistics managers over the analysis of SAP adjustment requests made on an ongoing basis by HOPI works. Naturally this is followed by the actual implementation of essential SAP adjustments. in the case of specially required adjustments, the drafting of background documentation for the implementation of adjustments by SAP consultants. Presenting the staff: Ing. Jan Mareš (27) A HOPI employee since September 2000, he joined as a member of the junior team. Since August 2001, a key SAP user, after the creation of the SAP team in September 2002, an internal SAP consultant specializing in SD. He has taken part in the following projects: : UNILEVER ČR (particularly as direct support), Bohemia Sekt ČR 2003: MP2001 Division conversion to SAP; SAP roll-out at HOPI SK : MAKRO/METRO ČR/SK Freezer, Transport in SAP, METRO HU OZ 2006: METRO HU PAXD, Norma ČR, Arpád HU, Procter & Gamble ČR, Kaufland SK 2007: TESCO ČR dry & frozen, TESCO HU, universal freezer at Prostějov HOPI has provided him with wide-ranging, varied research work, which enriches him daily with new knowledge and ways to continuously enhance his professional profile. He appreciates working on a good team and the recognition of his superiors. In his free time he enjoys motoring, motor sports and tennis. Josef RůžŽička (28) A HOPI employee since October 2001, he was accepted for a post as SAP administrator for the UNILEVER works. He has played an increasing role in the launch and support of other projects, and so he has been assigned since September 2002 to the post of SAP Internal Consultant specializing in MM. He has taken part in the following projects: : UNILEVER ČR 2003: H3 Freezer launch in Jažlovice (transfer of supplies from other sites), Bohemia Sekt ČR : MAKRO/METRO ČR/SK/HU dry stores, PRAKTIKER dry stores, KAUFLAND SK Freezer : RAJO SK refrigerated stores, MAKRO/METRO ČR/SK BBXD HOPI has ensured that his work remains varied thanks to the ongoing conversion of all company processes to SAP. Thanks to collaboration with external consultants, the supply of new information from the field is assured. He does not have too much time for any serious hobbies at the moment such activities are currently restricted to TV sport and occasional reading. Pavel Křeček (29) A HOPI employee since August 2003, he joined the SAP team from the outset as a programmer. Programmers cannot be matched precisely to projects, as they are used for practically all development activities and it is not exceptional that they do not even get to find out properly which project their work applies to. Nevertheless his greatest working achievements can be said to be his consolidation and program design for HOPI accounts, an endless amount of forms and reports, e.g. KPIs for MAKRO/METRO ČR/SK/HU. His archiving and WorkFlow project was something else again, allowing for substantially better recording of documents and cost optimization. At HOPI he has been impressed by the dynamic, wide-ranging developments going on at all the works and by the opportunities to get to know new information technologies: smilingly he says: "you will never go to seed at HOPI". In his free time he enjoys sports, particularly futsal, and recently he has been renovating his mountain chalet. Ing. Zdeněk Řehák (30) A HOPI employee since September 2001, he joined as a member of the junior team. Since 2002 he has been assigned to SAP Direct Support for the UNILEVER Division. In spring 2005 he became a member of the SAP team as an SAP internal consultant. In the SAP team he has participated in the following projects: : METRO HU Fruit & Vegetables : Procter & Gamble central warehouse; Kimberly Clark HU central warehouse Since he joined the SAP team he has become the person in charge of Intrastat, he has created a large number of forms for works in the Czech Republic and Hungary and he has become an expert in invoice implementation at central warehouses. He considers his work at HOPI to be interesting, and he is always learning something new. He spends most of his free time on sporting activities, particularly street hockey and tennis. Filip Mikolajčák, MBA (31) A HOPI employee since November 2002, he joined SAP Direct Support for MP2001, where he stayed until August 2004, when he was temporarily assigned the Audit Section. In January 2005 he became a member of the project team where he focused on analytical activity and collaborated on the preparation of new projects (Dr.Oetker etc). In autumn 2005 he was entrusted with management of the "SAP for Transport" project, which he has been engaged in to this day. Formally, he has been an SAP team member since July 2006, though in practice he was working closely together with them even before that, e.g. on the EMCO project. What he likes most about working on the SAP team is the opportunity to keep gaining new experience and the space to work independently. In his free time he enjoys travelling and photography. Helpdesk: (Hopík interview) HOPI operates round the clock, 365 days a year. What about IT? Standard working hours at IT are from 8 a.m. to 7 p.m. However, because we also need to provide IT support to users outside these working hours, the Hotline service has been set up. The Hotline service has two sections the Technical Hotline and the SAP Hotline. Users can refer to the SAP Hotline with SAP-related issues (receipts, shipping, invoicing, accounts and the like). In all other cases, phone the Technical Hotline. If it turns out that the problem comes under the other Hotline service then IT staff will put you through themselves. How can I contact a Hotline staff member? You can phone the Technical Hotline on , and the SAP Hotline on The staff member working on the Hotline service is ready to help sort the problem out. If nobody answers, you need to leave a message in the voice box. The message should include a brief description of the problem and contact details. Can anybody use this service? The Hotline Service is for all HOPI users, whether they are in the Czech Republic, Slovakia or Hungary. However, we recommend that you only start phoning after you have consulted a key (i.e. the most experienced) user on the shift, who may be able to help you to nip the problem in the bud. What kind of problems can users refer to the Hotline service? Basically, problems that have a fundamental bearing on company operations. That can mean such problems as late selection of goods, incomplete documents, failure to meet orders, printers that do not work or complete shut-down of some system. What should the caller be ready for? First you need to carefully think over the problem that you wish the SAP Hotline to deal with. Give your name and the operation that the problem relates to, and try to accurately, briefly and clearly describe the problem that has arisen. All interventions are recorded in the daily report used for Hotline statistical assessments. Every intervention has a certain level of importance, so even "unnecessary" interventions are recorded. Can you really deal with absolutely everything? Hotline staff are ready and trained to deal with any IT problem that can arise at HOPI. If a problem arises that is beyond the contacted staff member's knowledge then there are defined procedures for tackling the problem. First he is to refer to co-workers who have more knowledge of the field in question. Another option is to resort to external assistance. For these purposes, service agreements have been concluded with the suppliers of key systems. 15

16 První vize / First vision Start / Start První supermarket v Karlových Varech / First supermarket being built in Karlovy Vary První velké nákladní vozidlo / First large goods vehicle Finalizace prvních skladových ploch - p. Voráček Finalization of the first warehouse space - Mr Voráček Zakladatel František Piškanin. Rozvoj společnosti HOPI je ze 100 % financován českým kapitálem, společnost vznikla bez jakýchkoli privatizačních praktik 90let jako tzv "projekt na zelené louce" První operativní porada / First operative meeting První nápady / First ideas počet zaměsntanců 12 plocha v m lokalita Karlovy Vary počet vozových jednotek 1 obrat Kč dosavadní investice Zahájení prodeje potravin Before the start of food sales První dodávka / First delivery První vysokozdvižný vozík / First fork-lift truck První zákaznické centrum / First customer centre První zákazníci společnosti HOPI, s.r.o. / First HOPI, s.r.o. customers

17 Founder František Piškanin. Development of the HOPI firm is 100% financed by Czech capital The company came into being without any need for privatisation practices in the 90s as a so-called "Green Meadow Project". number of employees 2200 surface area in m location CZ, SK, HU number of vehicles in units 450 turnover Kč total investment so far Kč 2007

18 Vizitka Představení jednoho z manažerů: Ing. Jan Volný Jako dalšího kolegu z vedoucích pozic jsme se rozhodli přiblížit Vám pana Ing. Volného, jednoho z managerů HOPI. HOPÍK: Jaké byly Vaše začátky u firmy HOPI? Pan Volný: Ve společnosti Hopi jsem úředně od , ale již poslední dva měsíce roku 1998 jsem se v rámci čerpání své staré dovolené seznamoval v Klášterci nad Ohří se svými novými kolegy. Hned jsem si oblékl reprezentační dres firmy Hopi a vyrazil hájit barvy svého nového zaměstnavatele na průhonickém fotbalovém turnaji tak srdnatě, že jsem si přetrhnul achilovku a tři měsíce pak řídil své nové spolupracovníky po telefonu. Po tomto tělesném selhání, kterému jsem se úspěšně vyhýbal 15 let svého aktivního života v oblasti vrcholového sportu, jsem se stejným odhodláním vrhl do práce. Do boje se stejně záludným fenoménem jako je kopací meruna, a tím byl obchod. Fotbal a obchod má mnoho společného. Nedá se naučit, je to o talentu od Boha, je to boj o vítězství, vymýšlení účinných, ale férových lstí a hlavně nezkrotná a všudypřítomná touha po vítězství. Pod svá křídla jsem dostal úsek obchodní činnosti InterHopi. Navázal jsem na již funkční a uzavřené smlouvy o dovozu zahraničního, v té době z velké části i mimoevropského, zboží do obchodní sítě Plus a Penny. Našim cílem bylo rozšířit obchodní nabídky do všech sítí supermarketů, které v té době působili na českém trhu s prioritou pro chlazené zboží, především pak na sortiment spolumajitelů firmy HOPI, rodiny Houdků. která je dodnes výhradním výrobcem pro firmu Mc Donald s. Chlazený sortiment pak pod značkou Selský dvůr. Zde se jednalo o Norimberské klobásy, vepřové šunky vysoké kvality a čtyři druhy velice kvalitních aspiků, které na českém trhu před námi nikdo nenabízel. Dále jsme měli velice povedenou a úspěšnou vlastní minerální vodu Bohemia Aqua a to kromě přírodní varianty i příchuť lipového květu, která byla na našem trhu v té době zcela neznámá. Po přirozeném útlumu vlastní maloobchodní činnosti firmy Hopi, který byl zcela logicky vyvolán raketovým nástupem specializovaných obchodních řetězců, jako například Makra, Plusu, Aholdu a dalších, se naše obchodní aktivita rozšiřovala na poskytování obchodních služeb. Našim tehdejším nosným logistickým partnerem z oblasti retailu bylo Makro a Plus. HOPÍK: Jaká je současnost a perspektiva úseku který řídíte? Pan Volný: Po přestěhování programu InterHopi do Jažlovic v polovině roku 2004, se směr orientace na stěžejní a významné zákazníky ještě zvýraznil. Především pak spolupráce s firmou Makro-Metro. Kromě mnoha pozitiv stěhování přineslo i negativní dopad na skladbu našich odběratelů. InterHopi přišlo o většinu odběratelů z řad nadnárodních sítí např. Tesco, Globus, Ahold, Kaufland, Delvitu a Spar. U těchto partnerů se poměrně nešetrně přetrhaly po léta budované vztahy, které se opět velice náročně navazují a mnohde je to nyní již neúměrně finančně nákladné. Druhou a novou aktivitou byl vývoj vlastních produktových značek. To znamenalo, obléknout vybrané výrobky, které jsme si nechali vyrábět od prvotřídních výrobců podle vlastní receptury, do vlastního hopáckého kabátu. Výrobková řada mraženého sortimentu nesla název Kubula a prezentovala především výrobky vyráběné firmou ISO, Jméno / Name: Ing. Jan Volný Funkce / Position: Manager InterHOPI Věk / Age: 48 let / 48 Stav / Status: ženatý / married Znamení / Zodiac: Blíženec / Gemini 18

19 Business card Naším cílem je, mimo jiné, stát se opět výrazným importérem uzenin firmy Houdek do všech obchodních struktur působící na českém trhu a rozšířit povědomí českých spotřebitelů o jejích kvalitě a jedinečnosti. Dále pak prohlubovat naší obchodní spolupráci s firmou Makro v ČR, Metro na Slovensku i v Maďarsku, kam v těchto dnech nesměle začínáme jako InterHopi dodávat první produkty. V polovině října se zúčastníme i potravinářského veletrhu Anuga v Kolíně nad Rýnem, kde jednak navštívíme své zahraniční partnery a dodavatele, které známe jen po telefonu, ale přivítáme i naše klíčové odběratele z ČR ve výstavním stánku firmy Houdek. Je velice potěšující konstatovat, že v součastné době spolupracuji na úseku InterHopi se skvělým týmem, který je odborně velice erudovaný a nechybí mu ani zdravá ctižádost. HOPÍK: Co se Vám na firmě HOPI líbí? Pan Volný: Slovo líbí není přesné a nevystihuje jak to vnímám. Nahradil bych ho slovem fascinuje. Fascinuje mne tempo expanze, směr, který dokonale kopíruje potřeby českého trhu. Na jedné straně má firma jasně vymezený prostor činnosti a podnikatelský profil, a na straně druhé je flexibilní a otevřená všem dalším potřebám našich stávajících, ale i nových partnerů. Fascinuje mne ta odvaha a zdravá drzost tvrdohlavě odmítat slovo nejde či neumíme. Fascinuje mne programová a vizionářská preciznost, promyšlenost i mnohdy nadčasovost tohoto strmého růstu. S uznáním a hrdostí rád poslouchám od majitelů velkých firem a vlivných lidí, co vše o firmě Hopi pozitivního ví a s jakým respektem vnímají její působení v českém i středoevropském prostředí. HOPÍK: Co se Vám na firmě HOPI naopak nelíbí? Pan Volný: Pokud bych zůstal stát před firemní závorou, myslím že bych neměl k této otázce co říci. Vstoupím-li do nitra společnosti, cítím, že nás čeká ještě několik kroků k dokonalosti. Myslím,že si někdy jen málo uvědomujeme hlavní krédo naší činnosti, kterou je služba. Jsme služba a ať to zní třeba archaicky a nemoderně, toto slovo vzniklo ze slova sloužit. Ano, jsme sluhové a musíme sloužit! Hrdě, sebejistě, ale oddaně a bezezbytku. Ve smyslu: kdo platí je náš pán nebo za peníze v Praze dům, musíme i my vždy k našim partnerům a k jejich programům přistupovat s úctou a oddaností. A nejen proto, že je tento přístup v popisu práce, ale i z vnitřního přesvědčení. Z toho pak někdy pramení naše snaha nadsazovat vlastní ambice a prezentovat vlastní dokonalost a neomylnost. Zapomínáme, že zastíráním vlastních dílčích, mnohdy malých chyb výrazně poškozujeme mechanizmus jako celek v několikanásobně větším rozměru.v neposlední řadě to má i ne zcela výchovný dopad na naše okolí, které bychom měli řídit a vychovávat. Umění přiznat svou chybu a rychle reagovat k její nápravě, je jedna z nejúčinnějších metod upevnění autority. Otevírat a řešit problémy vlastní, ale i ostatních, by proto nemělo být považováno za slabost, či dokonce za nekolegiální práskání, ale jako snaha o posun firmy kupředu. Měli bychom být méně ješitní a jediným cílem by pro nás měl být úspěch firmy Hopi jako celku. Ostatní je jen mlácení prázdné slámy a na to je v dnešní hektické době příliš málo času. HOPÍK: Co považžujete za svůj největší úspěch u firmy HOPI? Pan Volný: To je velice obtížná otázka. Možná, že bych svou rozsáhlejší odpovědí, ne zcela korektně odkryl i část vlastního know how firmy HOPI, jako takové. Asi by byl však zajímavější výčet mých neúspěchů a omylů, ale a tím se člověk většinou nerad chlubí. Za svůj opravdový úspěch považuji to, že i po devítileté spolupráci spatřují majitelé a lodivodové firmy HOPI mojí práci jako přínosnou a smysluplnou. HOPÍK: Jak si představujete ideálně strávený pracovní den? Pan Volný: Rozhodující vliv na mojí pohodu má samotná cesta z Břevnova, kde mám své pražské útočiště. Tady bych začal prázdným barrandovským mostem. Na parkovišti a u počítačů bych potom potkával samé usměvavé kolegy a spolupracovníky. V poště bych nenašel žádnou jobovku, typu nedodané zboží. V SAP reportech bych se pokochal stoupajícím trendem obratu, klesajícím stavem zásob a neuhrazených faktur. V klidu bych se připravil na obchodní jednání a vyrazil do víru obchodních intrik. Jak jsem již předeslal při hodnocení svého týmu, k tomuto ideálu a spokojenosti mi schází již jen málo. Ale jak říká moje maminka, blíženci nebudou sami se sebou a svými výkony nikdy spokojeni. HOPÍK: Co na závěr? Pan Volný: Jsem rád, že jsem byl a stále jsem při tom. Ať už jednou skončím kdekoli, zůstane mi firma Hopi zarostlá hluboce pod kůží. Ne náhodou mi kamarádi a přátelé z profesní branže přezdívají Hopíku, a to již daleko dříve před vznikem tohoto skvělého občasníku, tedy mého jmenovce. S firmou Hopi jsem především hodně poznal a hodně se naučil. To není málo. Neznám nic cennějšího než poznání. HOPÍK: Děkujeme za rozhovor. Introducing one of the managers: Ing. Jan Volný We decided to introduce to you another colleague, Mr. Ing. Volny, one of the executive heads of HOPI. HOPÍK: What was it like in the beginning when you started working for HOPI? Mr. Volný: I have been with Hopi officially now since , however actually first came across my new colleagues and the tasks that lay ahead when using up some holiday time I had left from a different job in Klášterec nad Ohří. On I was given the opportunity to put on the Hopi representative football kit and set off to defend the colours of my new employer at the Průhonice football tournament. I did this with so much passion that somehow I managed to snap my Achilles tendon and subsequently spent the next three months conducting business with my colleagues on the telephone. Continuation on page 20 19

20 Business card After this body break-down which came after 15 years of active involvement in premier league sports, I flung myself into the job with the same degree of resolve I had done previously with sport. Into the battle with the equally treacherous phenonomen as a football, it was the same with business. A lot of similarities can be drawn between football and business. It isn t something you can learn how to do but is a gift from God - about the struggle for winning, thinking up effective while fair cunning games and, above all, the uncontrollable and omnipresent desire for winning. I was given the business activities of the InterHopi department to take care of. I started with contracts for importing goods from abroad whereby the deals had already been clinched, at this time the majority of these came from outside of Europe, goods for the Plus and Penny chains. It was our objective to extend the business offers to all supermarket chains operating on the Czech market at the time, giving priority to frozen goods, in particular those from the HOPI chain and owned by the Houdek family. The second and new sphere of responsibility assigned to me was developing our own product brands. This meant putting the HOPI designer jacket as it were on a number of products we had produced for us by top quality manufacturers following our own recipes. The product range of frozen goods carried the name Kubula and above all presented products produced by the ISO company which continues to this day to be the exclusive manufacturer for the Mc Donald s chain. In addition to this there was the frozen goods range called Selský dvůr. This includes Nuremburg sausages, top quality ham and four different kinds of very high quality brawn, which until then, wasn t on offer anywhere in the Czech Republic. On top of this, we started our own really good and successful mineral water called Bohemia Aqua which, aside from the natural varieties, also included lime-blossom flower flavour which again until then was completely new to the market. After the natural decline of our own retail activities for Hopi which was entirely and rather logically triggered by the onset of specialised chains such as Makro, Plus, Ahold and others, we decided to extend our range of business services. At that time our logistics partner in the field of retail was Makro and Plus. HOPÍK: How does the sector which you run currently stand and where do you see it going? Mr. Volný: After relocating the InterHopi programme to Jažlovice in the middle of 2004, the direction to fundamental and prominent customers was highlighted even further. In particular this referred to cooperation with the Makro-Metro trademark. Aside from the many positives which accompanied the move, it also had a negative impact on the make-up of our customers. InterHopi lost the majority of its customers from a range of multi-national chains such as Tesco, Globus, Ahold, Kaufland, Delvita and Spar. When it came to such partners, it can be said that the relationships which we had worked on building up for years were severed in quite a harsh manner and clearly it s a real challenge trying to re-establish such links and in some cases this has now become disproportionately costly. It is our aim now, among other things, to reassume our title as a prominent importer of smoked products for the Houdek company into all trading structures operating on the Czech market and to spread awareness among Czech consumers about the quality and singularity off products we offer. We are also keen to deepen the business ties we have with Makro in the Czech Republic, Metro in Slovakia and in Hungary, where at this time, we are modestly embarking on delivering our first InterHopi products. In the middle of October, we are taking part in the Anuga food trade fair in Cologne which on the one hand will give us the opportunity to meet our foreign partners and suppliers who we know just from the telephone as well as the chance to invite our key customers in the Czech Republic to be at the Houdek exhibition stand. It is very pleasing for me to stope for a moment and take stock of the fantastic and, in terms of professionalism, very erudite team at InterHopi who are lacking in healthy ambition. HOPÍK: What do you like about the HOPI company? Mr. Volný: The word like is rather vague and doesn t really convey how I see it. I would replace it with the word fascinate. I am fascinated by the speed of expansion, the direction which perfectly mirrors the needs of the Czech market. On the one hand, the company has a clearly defined sphere of activity and business profile while on the other hand it is flexible and open to all the other needs of our existing as well as new partners. I am fascinated by the courage and healthy impertinence of stubbornly refusing to say it can t work or we don t know how. I am fascinated by the programme and visionary precision, premeditation and often timeliness of this steep growth. I like to listen with a sense of pride and recognition to the owners of big companies and other influential people about what positives they see in Hopi and the level of respect they perceive in our activities within the Czech as well as Central European market. HOPÍK: In contrast to the above, what don t you like about HOPI? Mr. Volný: In the event I had stayed outside of the company gates, I think I wouldn t have anything to say on this subject. Entering inside the company, I feel that we are still a few steps away from perfection. I think that sometimes we underestimate the main credo of our activities which is to offer a service. We are a service and whether this sounds archaic or old, the word originated from the verb to serve. Yes we are Přísloví / Proverb Nejkratší odpovědi Ano a Ne vyžadují nejdelší přemýšlení. / The shortests answers of "yes" and "no" require the longest consideration. Je lepší shořet než vyhasnout. / It is better to burn up than burn out. Moudrost je poznání věčných pravd, upotřebitelných v životě. / Wisdom is recognition of the eternal truths applicable to life. Málokdo ví, jak mnoho musí člověk vědět, aby věděl, jak málo ví. / Few know how much you have to know in order to know how little you know. 20

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Angličtina v zaměstnání Centrum služeb pro podnikání 2012. Intenzivní kurz angličtiny

Angličtina v zaměstnání Centrum služeb pro podnikání 2012. Intenzivní kurz angličtiny Intenzivní kurz angličtiny Angličtina v zaměstnání Centrum služeb pro podnikání 2012 1 OBSAH PŘEDSTAVOVÁNÍ... 3 NÁZVY PRACOVNÍCH POZIC... 4 VYBAVENÍ KANCELÁŘE... 6 ŽIVOTOPIS, PŘIJÍMACÍ POHOVOR... 7 KONVERZAČNÍ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více