PRAHA, SRPEN 2010 GOLDKREDIT A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA, SRPEN 2010 GOLDKREDIT A.S."

Transkript

1 PRAHA, SRPEN 2010 GOLDKREDIT A.S.

2 OBSAH 1. ÚVOD NAVRHOVANÁ TRANSAKCE INFORMAČNÍ ZDROJE DŮVĚRNOST KONTAKT 3 2. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 4 3. EMISE DLUHOPISŮ 5 4. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LIDÉ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI MANAGEMENT ZAMĚSTNANCI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9 5. PRODUKT FINANČNÍ VÝSLEDKY FINANČNÍ PLÁN, NÁVRATNOST SEZNAM OBRÁZKŮ 16 PŘÍLOHA Č. 1: FINANČNÍ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI GOLDKREDIT 17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 17 ROZVAHA 18 PŘÍLOHA Č. 2: FINANČNÍ VÝSLEDKY SPOLEČNOST BENEFIT INVEST 20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 20 ROZVAHA 21 2

3 1. ÚVOD 1.1. Navrhovaná transakce Účelem tohoto informačního memoranda je poskytnout informace potencionálním zájemcům o koupi dluhopisů emitovaných společností GOLDKREDIT, a.s. (dále jen GOLDKREDIT) Informační zdroje Memorandum je zpracováno na základě informací poskytnutých společností GOLDKREDIT. Informace uvedené v memorandu obsahují veškeré relevantní údaje obchodní a finanční povahy, které jsou společnosti známy, a to z hledisek interních (společnost) i externích (třetí strany, konkurence, trh). Tyto informace nebyly prověřovány třetí stranou Důvěrnost Dokument má důvěrnou povahu. Informace v něm obsažené nesmějí být reprodukovány žádným způsobem a žádnou formou mimo okruh vybraných osob a nesmějí být využity k jinému účelu než k seznámení se vybraných osob s podnikáním společnosti za účelem investice do dluhopisů společnosti Kontakt V případě, že máte jakékoliv další dotazy týkající se této Transakce, neváhejte nás kontaktovat telefonicky, prostřednictvím u nebo přímo na níže uvedené adrese: Ing. Viliam Grácz Brain Logistics, s.r.o. Finance - consulting Spálená 51, Praha 1 mail: tel.:

4 2. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Společnost GOLDKREDIT byla založena v dubnu roku V srpnu téhož roku jí koupili stávající majitelé, kteří jejím prostřednictvím uplatňují své znalosti a zkušenosti získané při vedení společnosti BENEFIT INVEST, s.r.o. (dále jen BENEFIT INVEST ) působící ve stejném oboru činnosti v letech na území Slovenské republiky. Společnost se zabývá poskytováním krátkodobých a dlouhodobých úvěrů a půjček fyzickým osobám. Základem stávajícího portfolia pohledávek byly pohledávky odkoupené od nebankovních společností. Nad rámec těchto pohledávek byly v prvních 9 měsících fungování společnosti poskytnuty úvěry v celkové výši přesahující 4 mil. Kč, celkové výběry dosáhly hodnoty 15 mil. Kč, úspěšnost výběrů byla 124 %. Společnost je vlastněna dvěma vlastníky, kteří jsou současně jejími manažery. Pro správu pohledávek využívá GOLDKREDIT služeb slovenské společnosti BENEFIT GROUP, a.s. (dále jen BENEFIT GROUP ), která má stejnou majetkovou strukturu. Společnost v srpnu 2010 emitovala dluhopisy v celkové hodnotě 30 mil. Kč se splatností v roce Cílem emise je získat finanční zdroje pro vybudování obchodní sítě na území ČR. Úroková sazba je 10 %, splatnost úroků pololetní od

5 3. EMISE DLUHOPISŮ Společnost GOLDKREDIT emitovala k dluhopisy v celkové hodnotě 30 mil. Kč. Cílem emise je získat finanční zdroje pro vybudování obchodní sítě v ČR. Jmenovitá hodnota dluhopisu je 100 tis. Kč, dluhopisy jsou úročeny 10 %, výnos bude vyplácen od Jmenovitá hodnota dluhopisu bude splacena jednorázově k Emisní podmínky byly schváleny Českou národní bankou dne (sp. Zn. Sp/2010/111/572). Oznámení o emisi bylo dle zákona o dluhopisech zveřejněno v obchodním věstníku: Obr. č. 1 Oznámení v obchodním věstníku 5

6 Obr. č. 2 Dluhopis 6

7 4. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI GOLDKREDIT je společnost, jejímž předmětem činnosti je poskytování úvěrů a půjček. V této oblasti má vedení společnosti bohaté zkušenosti. Proto je i poskytování úvěrů na vysoké profesionální úrovni a je spojeno s příslušným servisem a poradenskými službami. Klienty společnosti jsou fyzické osoby. Poskytovány jsou krátkodobé i dlouhodobé úvěry. Společnost GOLDKREDIT byla založena a stávající vlastníci společnost (jako tzv. ready-made) koupili ke dni GOLDKREDIT sídlí v Pařížské ulici č. 1067/8 v Praze 1 v pronajatých kancelářských prostorách. Současní majitelé společnosti GOLDKREDIT získali zkušenosti v oblasti poskytování úvěrů ve slovenské společnosti BENEFIT INVEST, kterou od roku 2004 do září 2009 vlastnili Lidé Vlastníci společnosti Základní kapitál společnosti je tvořen 20 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě. Jejich jmenovitá hodnota činí ,- Kč. Majiteli společnosti jsou pánové Martin Kolář a Peter Vasko. Stejnou majetkovou strukturu má i společnost BENEFIT GROUP, která s GOLDKREDITem úzce spolupracuje zejm. v oblasti poskytování personálních kapacit Management Společnost je rozdělena na čtyři divize. Stručný životopis vedoucích jednotlivých divizí následuje: Peter Belák je vedoucím Provozní divize. Narodil se v roce 1972, vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě, obor Bankovníctvo. Má praxi v bankovním sektoru (Slovenská spořitelna, VUB), dlouhodobě zastával řídící pozice (3 roky obchodní vedoucí a manažer Tesco Stores). Ve společnosti GOLDKREDIT pracuje od jejího vzniku na pozici ředitele, je prokuristou společnosti. Současně je ředitelem ve společnosti BENEFIT GROUP. Martin Kolář je vedoucím Obchodní divize. Narodil se v roce 1976, vystudoval Faktultu tělesné výchovy a sportu, v letech studoval obchodní management v Mnichově. Má dlouhodobé zkušenosti z obchodního a finančního sektoru, ve společnosti Benefit Invest zastává vedoucí funkce od roku V současné době studuje Právnickou fakultu. Ve společnosti působí od jejího vzniku. Peter Vasko je zodpovědný za Finanční divizi. Narodil se v roce 1963, má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Ve společnosti pracuje od jejího založení. Zúčastnil se řady manažerských kurzů a kurzů zaměřených na controlling. Je vlastníkem několika společností z různých oborů činnosti. 7

8 Ing. Lenka Kolaříková se narodila v roce Vystudovala Trenčianskou univerzitu A. Dubčeka, Fakultu sociálno-ekonomických vztahů, obor Lidské zdroje a personální management. Pro GOLDKREDIT pracuje od jejího vzniku, je zaměstnancem společnosti BENEFIT GROUP Zaměstnanci Společnost GOLDKREDIT zaměstnává od července 2010 jednoho zaměstnance, na podzim se očekává přijetí dalšího pracovníka. Současně využívá kapacity 13 zaměstnanců spřízněné společnosti BENEFIT GROUP, se kterou má uzavřenou smlouvu o správě pohledávek. Na českém a slovenském trhu má 18 obchodních zástupců, což jsou buď jednotlivci pracující na základě živnostenského oprávnění, nebo společnosti s vlastní vybudovanou obchodní sítí. 8

9 Organizační struktura Valná Hromada Dozorčí rada Představenstvo Provozní divize Peter Belák Obchodní divize Martin Kolář Finanční divize Peter Vasko Správa majetku Ing. Lenka Kolaříková Finanční řízení Obchodní politika / Podpora prodeje Řízení rizik Evidence Lidské zdroje / Právní služby Správa klientského kmene Schvalování a zpracování úvěrů Dražby Interní audit Správa platebního styku a zúčtování Informační technologie Správa dokumentů Obr. č. 3 Organizační struktura 9

10 5. PRODUKT Společnost poskytuje krátkodobé a dlouhodobé půjčky. Krátkodobé půjčky jsou poskytovány ve výši 5 35 tis. Kč. Dlouhodobé půjčky od 50 tis. do 2 mil. Kč poskytuje společnost s ručením domem či bytem v osobním vlastnictví čii bytem v družstevním vlastnictví. Necelé 1 % půjček je jištěno motorovým vozidlem. Půjčky jsou poskytovány fyzickým osobám podnikatelům i nepodnikatelům ve formě spotřebitelského či běžného úvěru. Stávající majitelé při svém vstupu do společnosti vložilii pohledávky v celkové výši Kč, z toho cca 54 % tvořily pohledávky dlouhodobé, zbytek krátkodobé. Pořizovací cena těchto pohledávek byla ,17 EUR. Dlouhodobé pohledávky jsou jištěny záložní smlouvou nebo zabezpečovacím převodem práva. Záložní smlouva znamená, že úvěr je jištěn zastaveným majetkem. Zabezpečovací převod práva znamená, že věřitel se stane dočasným vlastníkem majetku, kterým je pohledávka jištěna. Tímto majetkem může být nemovitost, členský podíl ve stavebním bytovém družstvu (v grafu jen SBD ) či osobní automobil. Strukturu převedených dlouhodobých pohledávek z hlediska jejich jištění popisuje následující graf: Struktura jištění dlouhodobých úvěrů 17% 5% 1% 7% 70% Zabezpečovací převod práva auto Zabezpečovací převod práva SBD Zabezpečovací převod práva nemovitost Záložní smlouva Ostatní Obr. č. 4 Struktura jištění dlouhodobých úvěrů Kategorie Ostatní zahrnuje pohledávky, u kterých probíhá soudní jednání či byla zpochybněna smlouva. Společnost je v současné doběě dočasným vlastníkem nemovitostí na základě zabezpečovacího převodu práva v celkové výši Kč. Tato částka nezahrnuje nemovitosti, u kterých v současné době probíhá zabezpečovací převod (přímý prodej anebo dobrovolná dražba). Vzhledem k charakteru vlastnictví se tato částka nepromítá v rozvaze společnosti. 10

11 Krátkodobé úvěry jsou poskytovány na základě předložení osobních dokladů dlužníka, jištění je zajišťováno až v případě prodlení s placením, kdy je záložní smlouva vkládána do katastru věřitelem na základě plné moci od dlužníka. Nesplácené úvěry jsou řešeny na základě Občanského zákoníku srážkami ze mzdy či na základě soudníhoo rozhodnutí exekucí. Úvěry, u kterých není prodlení se splácením, tedy můžeme v případě krátkodobých úvěrů označit za nezajištěné. Strukturu krátkodobých pohledávek k datu jejich převodu, tedy , popisuje další graf. Struktura krátkodobých úvěrů dle stavu 5% 10% 73% 12% záložní smlouva exekuce srážky ze mzdy splácené Obr. č. 5 Struktura krátkodobých úvěrů dle stavu Společnost od svého vzniku poskytla nové úvěry v celkové výši Kč. Nové krátkodobé úvěry začala společnost poskytovat od září 2009, dlouhodobé úvěry až v listopadu Do března 2010 poskytovala společnost půjčky téměř výhradně na slovenském trhu, nyní se zaměřuje i na český trh a do budoucna očekává jeho převahu. Nové klienty získává společnost na základě inzerce v tisku (v ČR: Anonce, čsp. Řetězce Kaufland, v SR: Region Press, Pardon, My), má webové stránky Objem poskytnutých úvěrů v jednotlivých měsících, předepsané splátky a úspěšnost jejich výběru v % v členění na krátkodobé a dlouhodobé úvěry obsahují následující tabulky: 11

12 objem objem poskytnut. úvěrů s předepsané výběr rok měsíc úvěrů navýšením splátky úhrad % výběru ,00 0, , ,03 67,67% ,00 0, , ,77 327,55% , , , ,00 106,28% , , , ,54 106,91% , , , ,07 112,87% , , , ,94 91,84% , , , ,07 299,74% , ,42 průměr 158,98% Obr. č. 6 Úspěšnost výběrů úhrad dlouhodobých úvěrů v EUR rok měsíc počet podepsaných smluv objem úvěrů objem úvěrů s navýšením předepsané splátky předepsané výzvy výběr úhrad % výběru % výběru (splátky) , , , , ,10 83,78 94, , , , , ,51 80,00 98, , , , , ,36 75,48 86, , , , , ,15 67,45 79, , , , , ,01 70,27 85, , , , , ,94 76,80 90, , , , , ,63 82,67 99, , , ,70 Obr. č. 7 Úspěšnost výběrů úhrad krátkodobých úvěrů v EUR průměr 90,80% Obě tabulky obsahují údaje za slovenský trh, hodnoty za český trh byly s výjimkou března 2010 nulové, v březnu je jejich podíl na celkovém objemu úvěrů zanedbatelný. Sloupec Objem úvěrů obsahuje hodnotu nově poskytnutých úvěrů, v Předepsaných splátkách i následujících odstavcích se již promítá i splácení úvěrů převedených na společnost v době jejího odkupu stávajícími vlastníky. 12

13 6. FINANČNÍ VÝSLEDKY Účetní výkazy jsou předmětem příloh Informačního memoranda. Konkrétně se jedná o účetní výkazy společnosti GOLDKREDIT za rok 2009 a první pololetí S cílem doložit podnikatelské zkušenosti majitelů společnosti GOLDKREDIT jsme doložili i účetní výkazy společnosti BENEFIT INVEST, kterou majitelé GOLDKREDITu vlastnili až do roku 2009 a která se zabývala identickou činností rozšířenou ještě o obchodování s nemovitostmi. Účetní výkazy GOLDKREDITu za rok 2009 reflektují skutečnost, že společnost GOLDKREDIT byla založena na podzim roku 2009, kdy odkoupila pohledávky v nominální hodnotě ,17 EUR. Na tento odkup získala společnost GOLDKREDIT úvěr od společnosti LONDON MANAGEMENT GROUP Ltd. ve výši tis. EUR. Tento úvěr byl v první polovině roku 2010 splacen z převážné části vlastníky společnosti GOLDKREDIT. Závazek společnosti vůči společníkům bude ve druhé polovině roku 2010 kapitalizován, v současné době je evidován v ostatních kapitálových fondech. Vlastníci společnosti investovali těchto cca 70 mil. Kč s cílem zajistit pravidelný budoucí příjem pro společnost. Společnost v prvním účetním období realizovala ztrátu, která byla způsobena zejména potřebou vytvářet nová obchodní místa. Společnost GOLDKREDIT má v současné době pouze jednoho zaměstnance. Správu tak velkého portfolia pohledávek společnosti umožňuje využívání služeb společnosti BENEFIT GROUP, která zajišťuje plnohodnotný systém správy pohledávek a právní zastoupení v rámci vymáhání včetně databáze BIS, do které investovala 1 mil. Kč. GOLDKREDIT měsíčně platí společnosti BENEFIT GROUP 70 tis. Kč a vícenáklady, které se projevují v položce služby. Ta je dále tvořena cestovným, reprezentačními náklady, nájemným, telefony, právními službami a režijními službami. Úroky z poskytnutých úvěrů jsou účtovány na účtu Výnosové úroky, sankce vůči dlužníkům na účtu Ostatní finanční výnosy. Na účty Ostatní provozní výnosy a náklady jsou účtovány výnosy a náklady z postoupení pohledávek. 13

14 7. FINANČNÍ PLÁN, NÁVRATNOST Společnost emituje v roce 2010 dluhopisy v nominální výši 30 mil. Kč. Těchto 30 mil. Kč bude v průběhu 6 měsíců umístěno u klientů společnosti GOLDKREDIT ve formě poskytnutých půjček a úvěrů. Splatnost těchto úvěrů bude od 3 do 60 měsíců, průměrná splatnost je 3 roky. Výše úroků se liší dle typu smlouvy: - Smlouva o úvěru (pro podnikatele) úrok 36 % + administrativní poplatek (vedení účtu, správa pohledávek, ) - Smlouva o spotřebitelském úvěru úrok 18 % + administrativní poplatek - Dlouhodobá půjčka s ručením nemovitostí úrok 18 % + administrativní poplatek Průměrný roční úrok zahrnující i administrativní poplatek činí 40 %. Těchto 40 % je počítáno z celé půjčené částky, nikoliv ze zůstatků úvěrů v jednotlivých letech, úroky jsou účtovány v průběhu celé doby splatnosti. Při takové výši úroku je suma vybraná z půjček v hodnotě 30 mil. Kč cca 12 mil. Kč ročně (0,4 * 30 mil. Kč), což představuje za 3 roky částku 36 mil. Kč. Při průměrné splatnosti úvěru 3 roky bude do roku 2013 vybrána i jistina ve výši 30 mil. Kč. Kumulativní peněžní toky v letech 2010 až 2013 tedy vypadají následovně: Rok 2010: - 30 mil. Kč investice Rok 2011: 12 mil. Kč úroků + 10 mil. Kč splacené jistiny Rok 2012: 24 mil. Kč úroků (12 za rok za rok 2012) + 20 mil. Kč jistiny Rok 2013: 36 mil. Kč úroků + 30 mil. Kč jistiny V současné době je průměrná výběrovost (tedy podíl vybraných prostředků na předepsané sumě) 124 %. Čísla vyššího než 100 % je dosahováno díky předepisování sankcí klientům, kteří se zpozdí s úhradou pravidelných splátek. Pokud bychom toto číslo promítli do plánovaného cash-flow v roce 2013, dojdeme k celkové vybrané sumě na úrovni 82 mil. Kč. Tato suma plně pokryje závazky společnosti vyplývající z emitovaných dluhopisů. 14

15 Kumulativní cash flow Cash flow v mil. Kč Sankce Úroky Jistina 40 Obr. č. 8 Kumulativní cash-flow 15

16 8. SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. č. 1 Oznámení v obchodním věstníku... 5 Obr. č. 2 Dluhopis... 6 Obr. č. 3 Organizační struktura... 9 Obr. č. 4 Struktura jištění dlouhodobých úvěrů Obr. č. 5 Struktura krátkodobých úvěrů dle stavu Obr. č. 6 Úspěšnost výběrů úhrad dlouhodobých úvěrů v EUR Obr. č. 7 Úspěšnost výběrů úhrad krátkodobých úvěrů v EUR Obr. č. 8 Kumulativní cash-flow

17 PŘÍLOHA Č. 1: FINANČNÍ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI GOLDKREDIT Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) (v tis. Kč) Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady 2 Mzdové náklady 1 Odm ěny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zm ěna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnos y Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost Výsledek hospodaření za běžnou činnost Daň z příjmů z mimořádné činnosti Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

18 Rozvaha Rozvaha (v tis. Kč) (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 41 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy 26 Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení 18

19 Rozvaha (v tis. Kč) (v tis. Kč) PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zm ěny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ážio Os tatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodáření minulých let -640 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta m inulých let -640 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Jiné závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící os oba Závazky - pods tatný vliv Závazky ke s polečníkům, členům družstva a k účas tníkům sdružení 160 Závazky k zam ěstnancům 1 Závazky ze s ociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pas ivní Jiné závazky 135 Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

20 PŘÍLOHA Č. 2: FINANČNÍ VÝSLEDKY SPOLEČNOST BENEFIT INVEST Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty (v tis. Sk) Tržby za prodej zboží , ,00 Náklady vynaložené na prodané zboží , ,00 Obchodní marže 3 568, ,00 Výkony 290,00 Tržby za prodej vlas tních výrobků a služeb 290,00 Zm ěna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba 7 123, ,00 Spotřeba materiálu a energie 127,00 473,00 Služby 6 996, ,00 Přidaná hodnota ,00 941,00 Osobní náklady 1 237, ,00 Mzdové náklady 964, ,00 Odm ěny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 264,00 716,00 Sociální náklady 9,00 52,00 Daně a poplatky 648, ,00 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 35,00 519,00 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Ostatní provozní výnos y 804, ,00 Ostatní provozní náklady 14,00 Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření , ,00 Výnosové úroky , ,00 Nákladové úroky , ,00 Ostatní finanční výnosy 235,00 672,00 Ostatní finanční náklady 34,00 73,00 Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření 8 488, ,00 Daň z příjmů za běžnou činnost 743,00 711,00 -splatná 743,00 711,00 -odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 074, ,00 Daň z příjmů z mimořádné činnosti Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 3 074, ,00 Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 20

21 Rozvaha Rozvaha (v tis. Sk) AKTIVA CELKEM , ,00 Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek 481, ,00 Dlouhodobý nehmotný majetek 375,00 375,00 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 375,00 375,00 Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek 106, ,00 Pozemky Stavby 950,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 106, ,00 Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva , ,00 Zásoby 2 914,00 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží 2 914,00 Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky , ,00 Pohledávky z obchodních vztahů 30,00 Jiné pohledávky , ,00 Krátkodobý finanční majetek 3 493, ,00 Peníze 1 066, ,00 Účty v bankách 2 427,00 323,00 Krátkodobý cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení 70,00 Náklady příštích období 70,00 Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 21

22 Rozvaha (v tis. Sk) PASIVA CELKEM , ,00 Vlastní kapitál , ,00 Základní kapitál , ,00 Základní kapitál , ,00 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zm ěny základního kapitálu Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a os tatní fondy Výsledek hospodáření minulých let 1 574, ,00 Nerozdělený zisk minulých let 1 710, ,00 Neuhrazená ztráta m inulých let -136,00-136,00 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 3 074, ,00 Cizí zdroje , ,00 Rezervy Dlouhodobé závazky 6,00 767,00 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící os oba Závazky - pods tatný vliv Závazky ke s polečníkům, členům družstva a k účas tníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pas ívní Závazky ze s ociálního fondu 6,00 19,00 Jiné závazky 748,00 Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky 3 802, ,00 Závazky z obchodních vztahů 3 089,00 554,00 Závazky - ovládající a řídící os oba Závazky - pods tatný vliv Závazky ke s polečníkům, členům družstva a k účas tníkům sdružení Závazky k zam ěstnancům 47,00 191,00 Závazky ze s ociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 29,00 319,00 Stát - daňové závazky a dotace 373,00 214,00 Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pas ivní Jiné závazky 264,00 133,00 Bankovní úvěry a výpomoci , ,00 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 092, ,00 Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci , ,00 Časové rozlišení , ,00 Výdaje příštích období ,00 Výnosy příštích období ,00 22

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více