PRAHA, SRPEN 2010 GOLDKREDIT A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA, SRPEN 2010 GOLDKREDIT A.S."

Transkript

1 PRAHA, SRPEN 2010 GOLDKREDIT A.S.

2 OBSAH 1. ÚVOD NAVRHOVANÁ TRANSAKCE INFORMAČNÍ ZDROJE DŮVĚRNOST KONTAKT 3 2. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 4 3. EMISE DLUHOPISŮ 5 4. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LIDÉ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI MANAGEMENT ZAMĚSTNANCI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9 5. PRODUKT FINANČNÍ VÝSLEDKY FINANČNÍ PLÁN, NÁVRATNOST SEZNAM OBRÁZKŮ 16 PŘÍLOHA Č. 1: FINANČNÍ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI GOLDKREDIT 17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 17 ROZVAHA 18 PŘÍLOHA Č. 2: FINANČNÍ VÝSLEDKY SPOLEČNOST BENEFIT INVEST 20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 20 ROZVAHA 21 2

3 1. ÚVOD 1.1. Navrhovaná transakce Účelem tohoto informačního memoranda je poskytnout informace potencionálním zájemcům o koupi dluhopisů emitovaných společností GOLDKREDIT, a.s. (dále jen GOLDKREDIT) Informační zdroje Memorandum je zpracováno na základě informací poskytnutých společností GOLDKREDIT. Informace uvedené v memorandu obsahují veškeré relevantní údaje obchodní a finanční povahy, které jsou společnosti známy, a to z hledisek interních (společnost) i externích (třetí strany, konkurence, trh). Tyto informace nebyly prověřovány třetí stranou Důvěrnost Dokument má důvěrnou povahu. Informace v něm obsažené nesmějí být reprodukovány žádným způsobem a žádnou formou mimo okruh vybraných osob a nesmějí být využity k jinému účelu než k seznámení se vybraných osob s podnikáním společnosti za účelem investice do dluhopisů společnosti Kontakt V případě, že máte jakékoliv další dotazy týkající se této Transakce, neváhejte nás kontaktovat telefonicky, prostřednictvím u nebo přímo na níže uvedené adrese: Ing. Viliam Grácz Brain Logistics, s.r.o. Finance - consulting Spálená 51, Praha 1 mail: tel.:

4 2. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Společnost GOLDKREDIT byla založena v dubnu roku V srpnu téhož roku jí koupili stávající majitelé, kteří jejím prostřednictvím uplatňují své znalosti a zkušenosti získané při vedení společnosti BENEFIT INVEST, s.r.o. (dále jen BENEFIT INVEST ) působící ve stejném oboru činnosti v letech na území Slovenské republiky. Společnost se zabývá poskytováním krátkodobých a dlouhodobých úvěrů a půjček fyzickým osobám. Základem stávajícího portfolia pohledávek byly pohledávky odkoupené od nebankovních společností. Nad rámec těchto pohledávek byly v prvních 9 měsících fungování společnosti poskytnuty úvěry v celkové výši přesahující 4 mil. Kč, celkové výběry dosáhly hodnoty 15 mil. Kč, úspěšnost výběrů byla 124 %. Společnost je vlastněna dvěma vlastníky, kteří jsou současně jejími manažery. Pro správu pohledávek využívá GOLDKREDIT služeb slovenské společnosti BENEFIT GROUP, a.s. (dále jen BENEFIT GROUP ), která má stejnou majetkovou strukturu. Společnost v srpnu 2010 emitovala dluhopisy v celkové hodnotě 30 mil. Kč se splatností v roce Cílem emise je získat finanční zdroje pro vybudování obchodní sítě na území ČR. Úroková sazba je 10 %, splatnost úroků pololetní od

5 3. EMISE DLUHOPISŮ Společnost GOLDKREDIT emitovala k dluhopisy v celkové hodnotě 30 mil. Kč. Cílem emise je získat finanční zdroje pro vybudování obchodní sítě v ČR. Jmenovitá hodnota dluhopisu je 100 tis. Kč, dluhopisy jsou úročeny 10 %, výnos bude vyplácen od Jmenovitá hodnota dluhopisu bude splacena jednorázově k Emisní podmínky byly schváleny Českou národní bankou dne (sp. Zn. Sp/2010/111/572). Oznámení o emisi bylo dle zákona o dluhopisech zveřejněno v obchodním věstníku: Obr. č. 1 Oznámení v obchodním věstníku 5

6 Obr. č. 2 Dluhopis 6

7 4. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI GOLDKREDIT je společnost, jejímž předmětem činnosti je poskytování úvěrů a půjček. V této oblasti má vedení společnosti bohaté zkušenosti. Proto je i poskytování úvěrů na vysoké profesionální úrovni a je spojeno s příslušným servisem a poradenskými službami. Klienty společnosti jsou fyzické osoby. Poskytovány jsou krátkodobé i dlouhodobé úvěry. Společnost GOLDKREDIT byla založena a stávající vlastníci společnost (jako tzv. ready-made) koupili ke dni GOLDKREDIT sídlí v Pařížské ulici č. 1067/8 v Praze 1 v pronajatých kancelářských prostorách. Současní majitelé společnosti GOLDKREDIT získali zkušenosti v oblasti poskytování úvěrů ve slovenské společnosti BENEFIT INVEST, kterou od roku 2004 do září 2009 vlastnili Lidé Vlastníci společnosti Základní kapitál společnosti je tvořen 20 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě. Jejich jmenovitá hodnota činí ,- Kč. Majiteli společnosti jsou pánové Martin Kolář a Peter Vasko. Stejnou majetkovou strukturu má i společnost BENEFIT GROUP, která s GOLDKREDITem úzce spolupracuje zejm. v oblasti poskytování personálních kapacit Management Společnost je rozdělena na čtyři divize. Stručný životopis vedoucích jednotlivých divizí následuje: Peter Belák je vedoucím Provozní divize. Narodil se v roce 1972, vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě, obor Bankovníctvo. Má praxi v bankovním sektoru (Slovenská spořitelna, VUB), dlouhodobě zastával řídící pozice (3 roky obchodní vedoucí a manažer Tesco Stores). Ve společnosti GOLDKREDIT pracuje od jejího vzniku na pozici ředitele, je prokuristou společnosti. Současně je ředitelem ve společnosti BENEFIT GROUP. Martin Kolář je vedoucím Obchodní divize. Narodil se v roce 1976, vystudoval Faktultu tělesné výchovy a sportu, v letech studoval obchodní management v Mnichově. Má dlouhodobé zkušenosti z obchodního a finančního sektoru, ve společnosti Benefit Invest zastává vedoucí funkce od roku V současné době studuje Právnickou fakultu. Ve společnosti působí od jejího vzniku. Peter Vasko je zodpovědný za Finanční divizi. Narodil se v roce 1963, má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Ve společnosti pracuje od jejího založení. Zúčastnil se řady manažerských kurzů a kurzů zaměřených na controlling. Je vlastníkem několika společností z různých oborů činnosti. 7

8 Ing. Lenka Kolaříková se narodila v roce Vystudovala Trenčianskou univerzitu A. Dubčeka, Fakultu sociálno-ekonomických vztahů, obor Lidské zdroje a personální management. Pro GOLDKREDIT pracuje od jejího vzniku, je zaměstnancem společnosti BENEFIT GROUP Zaměstnanci Společnost GOLDKREDIT zaměstnává od července 2010 jednoho zaměstnance, na podzim se očekává přijetí dalšího pracovníka. Současně využívá kapacity 13 zaměstnanců spřízněné společnosti BENEFIT GROUP, se kterou má uzavřenou smlouvu o správě pohledávek. Na českém a slovenském trhu má 18 obchodních zástupců, což jsou buď jednotlivci pracující na základě živnostenského oprávnění, nebo společnosti s vlastní vybudovanou obchodní sítí. 8

9 Organizační struktura Valná Hromada Dozorčí rada Představenstvo Provozní divize Peter Belák Obchodní divize Martin Kolář Finanční divize Peter Vasko Správa majetku Ing. Lenka Kolaříková Finanční řízení Obchodní politika / Podpora prodeje Řízení rizik Evidence Lidské zdroje / Právní služby Správa klientského kmene Schvalování a zpracování úvěrů Dražby Interní audit Správa platebního styku a zúčtování Informační technologie Správa dokumentů Obr. č. 3 Organizační struktura 9

10 5. PRODUKT Společnost poskytuje krátkodobé a dlouhodobé půjčky. Krátkodobé půjčky jsou poskytovány ve výši 5 35 tis. Kč. Dlouhodobé půjčky od 50 tis. do 2 mil. Kč poskytuje společnost s ručením domem či bytem v osobním vlastnictví čii bytem v družstevním vlastnictví. Necelé 1 % půjček je jištěno motorovým vozidlem. Půjčky jsou poskytovány fyzickým osobám podnikatelům i nepodnikatelům ve formě spotřebitelského či běžného úvěru. Stávající majitelé při svém vstupu do společnosti vložilii pohledávky v celkové výši Kč, z toho cca 54 % tvořily pohledávky dlouhodobé, zbytek krátkodobé. Pořizovací cena těchto pohledávek byla ,17 EUR. Dlouhodobé pohledávky jsou jištěny záložní smlouvou nebo zabezpečovacím převodem práva. Záložní smlouva znamená, že úvěr je jištěn zastaveným majetkem. Zabezpečovací převod práva znamená, že věřitel se stane dočasným vlastníkem majetku, kterým je pohledávka jištěna. Tímto majetkem může být nemovitost, členský podíl ve stavebním bytovém družstvu (v grafu jen SBD ) či osobní automobil. Strukturu převedených dlouhodobých pohledávek z hlediska jejich jištění popisuje následující graf: Struktura jištění dlouhodobých úvěrů 17% 5% 1% 7% 70% Zabezpečovací převod práva auto Zabezpečovací převod práva SBD Zabezpečovací převod práva nemovitost Záložní smlouva Ostatní Obr. č. 4 Struktura jištění dlouhodobých úvěrů Kategorie Ostatní zahrnuje pohledávky, u kterých probíhá soudní jednání či byla zpochybněna smlouva. Společnost je v současné doběě dočasným vlastníkem nemovitostí na základě zabezpečovacího převodu práva v celkové výši Kč. Tato částka nezahrnuje nemovitosti, u kterých v současné době probíhá zabezpečovací převod (přímý prodej anebo dobrovolná dražba). Vzhledem k charakteru vlastnictví se tato částka nepromítá v rozvaze společnosti. 10

11 Krátkodobé úvěry jsou poskytovány na základě předložení osobních dokladů dlužníka, jištění je zajišťováno až v případě prodlení s placením, kdy je záložní smlouva vkládána do katastru věřitelem na základě plné moci od dlužníka. Nesplácené úvěry jsou řešeny na základě Občanského zákoníku srážkami ze mzdy či na základě soudníhoo rozhodnutí exekucí. Úvěry, u kterých není prodlení se splácením, tedy můžeme v případě krátkodobých úvěrů označit za nezajištěné. Strukturu krátkodobých pohledávek k datu jejich převodu, tedy , popisuje další graf. Struktura krátkodobých úvěrů dle stavu 5% 10% 73% 12% záložní smlouva exekuce srážky ze mzdy splácené Obr. č. 5 Struktura krátkodobých úvěrů dle stavu Společnost od svého vzniku poskytla nové úvěry v celkové výši Kč. Nové krátkodobé úvěry začala společnost poskytovat od září 2009, dlouhodobé úvěry až v listopadu Do března 2010 poskytovala společnost půjčky téměř výhradně na slovenském trhu, nyní se zaměřuje i na český trh a do budoucna očekává jeho převahu. Nové klienty získává společnost na základě inzerce v tisku (v ČR: Anonce, čsp. Řetězce Kaufland, v SR: Region Press, Pardon, My), má webové stránky Objem poskytnutých úvěrů v jednotlivých měsících, předepsané splátky a úspěšnost jejich výběru v % v členění na krátkodobé a dlouhodobé úvěry obsahují následující tabulky: 11

12 objem objem poskytnut. úvěrů s předepsané výběr rok měsíc úvěrů navýšením splátky úhrad % výběru ,00 0, , ,03 67,67% ,00 0, , ,77 327,55% , , , ,00 106,28% , , , ,54 106,91% , , , ,07 112,87% , , , ,94 91,84% , , , ,07 299,74% , ,42 průměr 158,98% Obr. č. 6 Úspěšnost výběrů úhrad dlouhodobých úvěrů v EUR rok měsíc počet podepsaných smluv objem úvěrů objem úvěrů s navýšením předepsané splátky předepsané výzvy výběr úhrad % výběru % výběru (splátky) , , , , ,10 83,78 94, , , , , ,51 80,00 98, , , , , ,36 75,48 86, , , , , ,15 67,45 79, , , , , ,01 70,27 85, , , , , ,94 76,80 90, , , , , ,63 82,67 99, , , ,70 Obr. č. 7 Úspěšnost výběrů úhrad krátkodobých úvěrů v EUR průměr 90,80% Obě tabulky obsahují údaje za slovenský trh, hodnoty za český trh byly s výjimkou března 2010 nulové, v březnu je jejich podíl na celkovém objemu úvěrů zanedbatelný. Sloupec Objem úvěrů obsahuje hodnotu nově poskytnutých úvěrů, v Předepsaných splátkách i následujících odstavcích se již promítá i splácení úvěrů převedených na společnost v době jejího odkupu stávajícími vlastníky. 12

13 6. FINANČNÍ VÝSLEDKY Účetní výkazy jsou předmětem příloh Informačního memoranda. Konkrétně se jedná o účetní výkazy společnosti GOLDKREDIT za rok 2009 a první pololetí S cílem doložit podnikatelské zkušenosti majitelů společnosti GOLDKREDIT jsme doložili i účetní výkazy společnosti BENEFIT INVEST, kterou majitelé GOLDKREDITu vlastnili až do roku 2009 a která se zabývala identickou činností rozšířenou ještě o obchodování s nemovitostmi. Účetní výkazy GOLDKREDITu za rok 2009 reflektují skutečnost, že společnost GOLDKREDIT byla založena na podzim roku 2009, kdy odkoupila pohledávky v nominální hodnotě ,17 EUR. Na tento odkup získala společnost GOLDKREDIT úvěr od společnosti LONDON MANAGEMENT GROUP Ltd. ve výši tis. EUR. Tento úvěr byl v první polovině roku 2010 splacen z převážné části vlastníky společnosti GOLDKREDIT. Závazek společnosti vůči společníkům bude ve druhé polovině roku 2010 kapitalizován, v současné době je evidován v ostatních kapitálových fondech. Vlastníci společnosti investovali těchto cca 70 mil. Kč s cílem zajistit pravidelný budoucí příjem pro společnost. Společnost v prvním účetním období realizovala ztrátu, která byla způsobena zejména potřebou vytvářet nová obchodní místa. Společnost GOLDKREDIT má v současné době pouze jednoho zaměstnance. Správu tak velkého portfolia pohledávek společnosti umožňuje využívání služeb společnosti BENEFIT GROUP, která zajišťuje plnohodnotný systém správy pohledávek a právní zastoupení v rámci vymáhání včetně databáze BIS, do které investovala 1 mil. Kč. GOLDKREDIT měsíčně platí společnosti BENEFIT GROUP 70 tis. Kč a vícenáklady, které se projevují v položce služby. Ta je dále tvořena cestovným, reprezentačními náklady, nájemným, telefony, právními službami a režijními službami. Úroky z poskytnutých úvěrů jsou účtovány na účtu Výnosové úroky, sankce vůči dlužníkům na účtu Ostatní finanční výnosy. Na účty Ostatní provozní výnosy a náklady jsou účtovány výnosy a náklady z postoupení pohledávek. 13

14 7. FINANČNÍ PLÁN, NÁVRATNOST Společnost emituje v roce 2010 dluhopisy v nominální výši 30 mil. Kč. Těchto 30 mil. Kč bude v průběhu 6 měsíců umístěno u klientů společnosti GOLDKREDIT ve formě poskytnutých půjček a úvěrů. Splatnost těchto úvěrů bude od 3 do 60 měsíců, průměrná splatnost je 3 roky. Výše úroků se liší dle typu smlouvy: - Smlouva o úvěru (pro podnikatele) úrok 36 % + administrativní poplatek (vedení účtu, správa pohledávek, ) - Smlouva o spotřebitelském úvěru úrok 18 % + administrativní poplatek - Dlouhodobá půjčka s ručením nemovitostí úrok 18 % + administrativní poplatek Průměrný roční úrok zahrnující i administrativní poplatek činí 40 %. Těchto 40 % je počítáno z celé půjčené částky, nikoliv ze zůstatků úvěrů v jednotlivých letech, úroky jsou účtovány v průběhu celé doby splatnosti. Při takové výši úroku je suma vybraná z půjček v hodnotě 30 mil. Kč cca 12 mil. Kč ročně (0,4 * 30 mil. Kč), což představuje za 3 roky částku 36 mil. Kč. Při průměrné splatnosti úvěru 3 roky bude do roku 2013 vybrána i jistina ve výši 30 mil. Kč. Kumulativní peněžní toky v letech 2010 až 2013 tedy vypadají následovně: Rok 2010: - 30 mil. Kč investice Rok 2011: 12 mil. Kč úroků + 10 mil. Kč splacené jistiny Rok 2012: 24 mil. Kč úroků (12 za rok za rok 2012) + 20 mil. Kč jistiny Rok 2013: 36 mil. Kč úroků + 30 mil. Kč jistiny V současné době je průměrná výběrovost (tedy podíl vybraných prostředků na předepsané sumě) 124 %. Čísla vyššího než 100 % je dosahováno díky předepisování sankcí klientům, kteří se zpozdí s úhradou pravidelných splátek. Pokud bychom toto číslo promítli do plánovaného cash-flow v roce 2013, dojdeme k celkové vybrané sumě na úrovni 82 mil. Kč. Tato suma plně pokryje závazky společnosti vyplývající z emitovaných dluhopisů. 14

15 Kumulativní cash flow Cash flow v mil. Kč Sankce Úroky Jistina 40 Obr. č. 8 Kumulativní cash-flow 15

16 8. SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. č. 1 Oznámení v obchodním věstníku... 5 Obr. č. 2 Dluhopis... 6 Obr. č. 3 Organizační struktura... 9 Obr. č. 4 Struktura jištění dlouhodobých úvěrů Obr. č. 5 Struktura krátkodobých úvěrů dle stavu Obr. č. 6 Úspěšnost výběrů úhrad dlouhodobých úvěrů v EUR Obr. č. 7 Úspěšnost výběrů úhrad krátkodobých úvěrů v EUR Obr. č. 8 Kumulativní cash-flow

17 PŘÍLOHA Č. 1: FINANČNÍ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI GOLDKREDIT Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) (v tis. Kč) Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady 2 Mzdové náklady 1 Odm ěny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zm ěna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnos y Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost Výsledek hospodaření za běžnou činnost Daň z příjmů z mimořádné činnosti Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

18 Rozvaha Rozvaha (v tis. Kč) (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 41 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy 26 Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení 18

19 Rozvaha (v tis. Kč) (v tis. Kč) PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zm ěny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ážio Os tatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodáření minulých let -640 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta m inulých let -640 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Jiné závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící os oba Závazky - pods tatný vliv Závazky ke s polečníkům, členům družstva a k účas tníkům sdružení 160 Závazky k zam ěstnancům 1 Závazky ze s ociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pas ivní Jiné závazky 135 Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

20 PŘÍLOHA Č. 2: FINANČNÍ VÝSLEDKY SPOLEČNOST BENEFIT INVEST Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty (v tis. Sk) Tržby za prodej zboží , ,00 Náklady vynaložené na prodané zboží , ,00 Obchodní marže 3 568, ,00 Výkony 290,00 Tržby za prodej vlas tních výrobků a služeb 290,00 Zm ěna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba 7 123, ,00 Spotřeba materiálu a energie 127,00 473,00 Služby 6 996, ,00 Přidaná hodnota ,00 941,00 Osobní náklady 1 237, ,00 Mzdové náklady 964, ,00 Odm ěny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 264,00 716,00 Sociální náklady 9,00 52,00 Daně a poplatky 648, ,00 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 35,00 519,00 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Ostatní provozní výnos y 804, ,00 Ostatní provozní náklady 14,00 Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření , ,00 Výnosové úroky , ,00 Nákladové úroky , ,00 Ostatní finanční výnosy 235,00 672,00 Ostatní finanční náklady 34,00 73,00 Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření 8 488, ,00 Daň z příjmů za běžnou činnost 743,00 711,00 -splatná 743,00 711,00 -odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 074, ,00 Daň z příjmů z mimořádné činnosti Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 3 074, ,00 Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 20

21 Rozvaha Rozvaha (v tis. Sk) AKTIVA CELKEM , ,00 Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek 481, ,00 Dlouhodobý nehmotný majetek 375,00 375,00 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 375,00 375,00 Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek 106, ,00 Pozemky Stavby 950,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 106, ,00 Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva , ,00 Zásoby 2 914,00 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží 2 914,00 Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky , ,00 Pohledávky z obchodních vztahů 30,00 Jiné pohledávky , ,00 Krátkodobý finanční majetek 3 493, ,00 Peníze 1 066, ,00 Účty v bankách 2 427,00 323,00 Krátkodobý cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení 70,00 Náklady příštích období 70,00 Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 21

22 Rozvaha (v tis. Sk) PASIVA CELKEM , ,00 Vlastní kapitál , ,00 Základní kapitál , ,00 Základní kapitál , ,00 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zm ěny základního kapitálu Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a os tatní fondy Výsledek hospodáření minulých let 1 574, ,00 Nerozdělený zisk minulých let 1 710, ,00 Neuhrazená ztráta m inulých let -136,00-136,00 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 3 074, ,00 Cizí zdroje , ,00 Rezervy Dlouhodobé závazky 6,00 767,00 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící os oba Závazky - pods tatný vliv Závazky ke s polečníkům, členům družstva a k účas tníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pas ívní Závazky ze s ociálního fondu 6,00 19,00 Jiné závazky 748,00 Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky 3 802, ,00 Závazky z obchodních vztahů 3 089,00 554,00 Závazky - ovládající a řídící os oba Závazky - pods tatný vliv Závazky ke s polečníkům, členům družstva a k účas tníkům sdružení Závazky k zam ěstnancům 47,00 191,00 Závazky ze s ociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 29,00 319,00 Stát - daňové závazky a dotace 373,00 214,00 Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pas ivní Jiné závazky 264,00 133,00 Bankovní úvěry a výpomoci , ,00 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 092, ,00 Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci , ,00 Časové rozlišení , ,00 Výdaje příštích období ,00 Výnosy příštích období ,00 22

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8 677,0 8 677,0 0,00 8 000,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 88,0 7 69,5 97 8,88 9 905 000,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 9. Uspořádací účet

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více