PRAHA, SRPEN 2010 GOLDKREDIT A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA, SRPEN 2010 GOLDKREDIT A.S."

Transkript

1 PRAHA, SRPEN 2010 GOLDKREDIT A.S.

2 OBSAH 1. ÚVOD NAVRHOVANÁ TRANSAKCE INFORMAČNÍ ZDROJE DŮVĚRNOST KONTAKT 3 2. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 4 3. EMISE DLUHOPISŮ 5 4. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LIDÉ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI MANAGEMENT ZAMĚSTNANCI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9 5. PRODUKT FINANČNÍ VÝSLEDKY FINANČNÍ PLÁN, NÁVRATNOST SEZNAM OBRÁZKŮ 16 PŘÍLOHA Č. 1: FINANČNÍ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI GOLDKREDIT 17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 17 ROZVAHA 18 PŘÍLOHA Č. 2: FINANČNÍ VÝSLEDKY SPOLEČNOST BENEFIT INVEST 20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 20 ROZVAHA 21 2

3 1. ÚVOD 1.1. Navrhovaná transakce Účelem tohoto informačního memoranda je poskytnout informace potencionálním zájemcům o koupi dluhopisů emitovaných společností GOLDKREDIT, a.s. (dále jen GOLDKREDIT) Informační zdroje Memorandum je zpracováno na základě informací poskytnutých společností GOLDKREDIT. Informace uvedené v memorandu obsahují veškeré relevantní údaje obchodní a finanční povahy, které jsou společnosti známy, a to z hledisek interních (společnost) i externích (třetí strany, konkurence, trh). Tyto informace nebyly prověřovány třetí stranou Důvěrnost Dokument má důvěrnou povahu. Informace v něm obsažené nesmějí být reprodukovány žádným způsobem a žádnou formou mimo okruh vybraných osob a nesmějí být využity k jinému účelu než k seznámení se vybraných osob s podnikáním společnosti za účelem investice do dluhopisů společnosti Kontakt V případě, že máte jakékoliv další dotazy týkající se této Transakce, neváhejte nás kontaktovat telefonicky, prostřednictvím u nebo přímo na níže uvedené adrese: Ing. Viliam Grácz Brain Logistics, s.r.o. Finance - consulting Spálená 51, Praha 1 mail: tel.:

4 2. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Společnost GOLDKREDIT byla založena v dubnu roku V srpnu téhož roku jí koupili stávající majitelé, kteří jejím prostřednictvím uplatňují své znalosti a zkušenosti získané při vedení společnosti BENEFIT INVEST, s.r.o. (dále jen BENEFIT INVEST ) působící ve stejném oboru činnosti v letech na území Slovenské republiky. Společnost se zabývá poskytováním krátkodobých a dlouhodobých úvěrů a půjček fyzickým osobám. Základem stávajícího portfolia pohledávek byly pohledávky odkoupené od nebankovních společností. Nad rámec těchto pohledávek byly v prvních 9 měsících fungování společnosti poskytnuty úvěry v celkové výši přesahující 4 mil. Kč, celkové výběry dosáhly hodnoty 15 mil. Kč, úspěšnost výběrů byla 124 %. Společnost je vlastněna dvěma vlastníky, kteří jsou současně jejími manažery. Pro správu pohledávek využívá GOLDKREDIT služeb slovenské společnosti BENEFIT GROUP, a.s. (dále jen BENEFIT GROUP ), která má stejnou majetkovou strukturu. Společnost v srpnu 2010 emitovala dluhopisy v celkové hodnotě 30 mil. Kč se splatností v roce Cílem emise je získat finanční zdroje pro vybudování obchodní sítě na území ČR. Úroková sazba je 10 %, splatnost úroků pololetní od

5 3. EMISE DLUHOPISŮ Společnost GOLDKREDIT emitovala k dluhopisy v celkové hodnotě 30 mil. Kč. Cílem emise je získat finanční zdroje pro vybudování obchodní sítě v ČR. Jmenovitá hodnota dluhopisu je 100 tis. Kč, dluhopisy jsou úročeny 10 %, výnos bude vyplácen od Jmenovitá hodnota dluhopisu bude splacena jednorázově k Emisní podmínky byly schváleny Českou národní bankou dne (sp. Zn. Sp/2010/111/572). Oznámení o emisi bylo dle zákona o dluhopisech zveřejněno v obchodním věstníku: Obr. č. 1 Oznámení v obchodním věstníku 5

6 Obr. č. 2 Dluhopis 6

7 4. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI GOLDKREDIT je společnost, jejímž předmětem činnosti je poskytování úvěrů a půjček. V této oblasti má vedení společnosti bohaté zkušenosti. Proto je i poskytování úvěrů na vysoké profesionální úrovni a je spojeno s příslušným servisem a poradenskými službami. Klienty společnosti jsou fyzické osoby. Poskytovány jsou krátkodobé i dlouhodobé úvěry. Společnost GOLDKREDIT byla založena a stávající vlastníci společnost (jako tzv. ready-made) koupili ke dni GOLDKREDIT sídlí v Pařížské ulici č. 1067/8 v Praze 1 v pronajatých kancelářských prostorách. Současní majitelé společnosti GOLDKREDIT získali zkušenosti v oblasti poskytování úvěrů ve slovenské společnosti BENEFIT INVEST, kterou od roku 2004 do září 2009 vlastnili Lidé Vlastníci společnosti Základní kapitál společnosti je tvořen 20 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě. Jejich jmenovitá hodnota činí ,- Kč. Majiteli společnosti jsou pánové Martin Kolář a Peter Vasko. Stejnou majetkovou strukturu má i společnost BENEFIT GROUP, která s GOLDKREDITem úzce spolupracuje zejm. v oblasti poskytování personálních kapacit Management Společnost je rozdělena na čtyři divize. Stručný životopis vedoucích jednotlivých divizí následuje: Peter Belák je vedoucím Provozní divize. Narodil se v roce 1972, vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě, obor Bankovníctvo. Má praxi v bankovním sektoru (Slovenská spořitelna, VUB), dlouhodobě zastával řídící pozice (3 roky obchodní vedoucí a manažer Tesco Stores). Ve společnosti GOLDKREDIT pracuje od jejího vzniku na pozici ředitele, je prokuristou společnosti. Současně je ředitelem ve společnosti BENEFIT GROUP. Martin Kolář je vedoucím Obchodní divize. Narodil se v roce 1976, vystudoval Faktultu tělesné výchovy a sportu, v letech studoval obchodní management v Mnichově. Má dlouhodobé zkušenosti z obchodního a finančního sektoru, ve společnosti Benefit Invest zastává vedoucí funkce od roku V současné době studuje Právnickou fakultu. Ve společnosti působí od jejího vzniku. Peter Vasko je zodpovědný za Finanční divizi. Narodil se v roce 1963, má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Ve společnosti pracuje od jejího založení. Zúčastnil se řady manažerských kurzů a kurzů zaměřených na controlling. Je vlastníkem několika společností z různých oborů činnosti. 7

8 Ing. Lenka Kolaříková se narodila v roce Vystudovala Trenčianskou univerzitu A. Dubčeka, Fakultu sociálno-ekonomických vztahů, obor Lidské zdroje a personální management. Pro GOLDKREDIT pracuje od jejího vzniku, je zaměstnancem společnosti BENEFIT GROUP Zaměstnanci Společnost GOLDKREDIT zaměstnává od července 2010 jednoho zaměstnance, na podzim se očekává přijetí dalšího pracovníka. Současně využívá kapacity 13 zaměstnanců spřízněné společnosti BENEFIT GROUP, se kterou má uzavřenou smlouvu o správě pohledávek. Na českém a slovenském trhu má 18 obchodních zástupců, což jsou buď jednotlivci pracující na základě živnostenského oprávnění, nebo společnosti s vlastní vybudovanou obchodní sítí. 8

9 Organizační struktura Valná Hromada Dozorčí rada Představenstvo Provozní divize Peter Belák Obchodní divize Martin Kolář Finanční divize Peter Vasko Správa majetku Ing. Lenka Kolaříková Finanční řízení Obchodní politika / Podpora prodeje Řízení rizik Evidence Lidské zdroje / Právní služby Správa klientského kmene Schvalování a zpracování úvěrů Dražby Interní audit Správa platebního styku a zúčtování Informační technologie Správa dokumentů Obr. č. 3 Organizační struktura 9

10 5. PRODUKT Společnost poskytuje krátkodobé a dlouhodobé půjčky. Krátkodobé půjčky jsou poskytovány ve výši 5 35 tis. Kč. Dlouhodobé půjčky od 50 tis. do 2 mil. Kč poskytuje společnost s ručením domem či bytem v osobním vlastnictví čii bytem v družstevním vlastnictví. Necelé 1 % půjček je jištěno motorovým vozidlem. Půjčky jsou poskytovány fyzickým osobám podnikatelům i nepodnikatelům ve formě spotřebitelského či běžného úvěru. Stávající majitelé při svém vstupu do společnosti vložilii pohledávky v celkové výši Kč, z toho cca 54 % tvořily pohledávky dlouhodobé, zbytek krátkodobé. Pořizovací cena těchto pohledávek byla ,17 EUR. Dlouhodobé pohledávky jsou jištěny záložní smlouvou nebo zabezpečovacím převodem práva. Záložní smlouva znamená, že úvěr je jištěn zastaveným majetkem. Zabezpečovací převod práva znamená, že věřitel se stane dočasným vlastníkem majetku, kterým je pohledávka jištěna. Tímto majetkem může být nemovitost, členský podíl ve stavebním bytovém družstvu (v grafu jen SBD ) či osobní automobil. Strukturu převedených dlouhodobých pohledávek z hlediska jejich jištění popisuje následující graf: Struktura jištění dlouhodobých úvěrů 17% 5% 1% 7% 70% Zabezpečovací převod práva auto Zabezpečovací převod práva SBD Zabezpečovací převod práva nemovitost Záložní smlouva Ostatní Obr. č. 4 Struktura jištění dlouhodobých úvěrů Kategorie Ostatní zahrnuje pohledávky, u kterých probíhá soudní jednání či byla zpochybněna smlouva. Společnost je v současné doběě dočasným vlastníkem nemovitostí na základě zabezpečovacího převodu práva v celkové výši Kč. Tato částka nezahrnuje nemovitosti, u kterých v současné době probíhá zabezpečovací převod (přímý prodej anebo dobrovolná dražba). Vzhledem k charakteru vlastnictví se tato částka nepromítá v rozvaze společnosti. 10

11 Krátkodobé úvěry jsou poskytovány na základě předložení osobních dokladů dlužníka, jištění je zajišťováno až v případě prodlení s placením, kdy je záložní smlouva vkládána do katastru věřitelem na základě plné moci od dlužníka. Nesplácené úvěry jsou řešeny na základě Občanského zákoníku srážkami ze mzdy či na základě soudníhoo rozhodnutí exekucí. Úvěry, u kterých není prodlení se splácením, tedy můžeme v případě krátkodobých úvěrů označit za nezajištěné. Strukturu krátkodobých pohledávek k datu jejich převodu, tedy , popisuje další graf. Struktura krátkodobých úvěrů dle stavu 5% 10% 73% 12% záložní smlouva exekuce srážky ze mzdy splácené Obr. č. 5 Struktura krátkodobých úvěrů dle stavu Společnost od svého vzniku poskytla nové úvěry v celkové výši Kč. Nové krátkodobé úvěry začala společnost poskytovat od září 2009, dlouhodobé úvěry až v listopadu Do března 2010 poskytovala společnost půjčky téměř výhradně na slovenském trhu, nyní se zaměřuje i na český trh a do budoucna očekává jeho převahu. Nové klienty získává společnost na základě inzerce v tisku (v ČR: Anonce, čsp. Řetězce Kaufland, v SR: Region Press, Pardon, My), má webové stránky Objem poskytnutých úvěrů v jednotlivých měsících, předepsané splátky a úspěšnost jejich výběru v % v členění na krátkodobé a dlouhodobé úvěry obsahují následující tabulky: 11

12 objem objem poskytnut. úvěrů s předepsané výběr rok měsíc úvěrů navýšením splátky úhrad % výběru ,00 0, , ,03 67,67% ,00 0, , ,77 327,55% , , , ,00 106,28% , , , ,54 106,91% , , , ,07 112,87% , , , ,94 91,84% , , , ,07 299,74% , ,42 průměr 158,98% Obr. č. 6 Úspěšnost výběrů úhrad dlouhodobých úvěrů v EUR rok měsíc počet podepsaných smluv objem úvěrů objem úvěrů s navýšením předepsané splátky předepsané výzvy výběr úhrad % výběru % výběru (splátky) , , , , ,10 83,78 94, , , , , ,51 80,00 98, , , , , ,36 75,48 86, , , , , ,15 67,45 79, , , , , ,01 70,27 85, , , , , ,94 76,80 90, , , , , ,63 82,67 99, , , ,70 Obr. č. 7 Úspěšnost výběrů úhrad krátkodobých úvěrů v EUR průměr 90,80% Obě tabulky obsahují údaje za slovenský trh, hodnoty za český trh byly s výjimkou března 2010 nulové, v březnu je jejich podíl na celkovém objemu úvěrů zanedbatelný. Sloupec Objem úvěrů obsahuje hodnotu nově poskytnutých úvěrů, v Předepsaných splátkách i následujících odstavcích se již promítá i splácení úvěrů převedených na společnost v době jejího odkupu stávajícími vlastníky. 12

13 6. FINANČNÍ VÝSLEDKY Účetní výkazy jsou předmětem příloh Informačního memoranda. Konkrétně se jedná o účetní výkazy společnosti GOLDKREDIT za rok 2009 a první pololetí S cílem doložit podnikatelské zkušenosti majitelů společnosti GOLDKREDIT jsme doložili i účetní výkazy společnosti BENEFIT INVEST, kterou majitelé GOLDKREDITu vlastnili až do roku 2009 a která se zabývala identickou činností rozšířenou ještě o obchodování s nemovitostmi. Účetní výkazy GOLDKREDITu za rok 2009 reflektují skutečnost, že společnost GOLDKREDIT byla založena na podzim roku 2009, kdy odkoupila pohledávky v nominální hodnotě ,17 EUR. Na tento odkup získala společnost GOLDKREDIT úvěr od společnosti LONDON MANAGEMENT GROUP Ltd. ve výši tis. EUR. Tento úvěr byl v první polovině roku 2010 splacen z převážné části vlastníky společnosti GOLDKREDIT. Závazek společnosti vůči společníkům bude ve druhé polovině roku 2010 kapitalizován, v současné době je evidován v ostatních kapitálových fondech. Vlastníci společnosti investovali těchto cca 70 mil. Kč s cílem zajistit pravidelný budoucí příjem pro společnost. Společnost v prvním účetním období realizovala ztrátu, která byla způsobena zejména potřebou vytvářet nová obchodní místa. Společnost GOLDKREDIT má v současné době pouze jednoho zaměstnance. Správu tak velkého portfolia pohledávek společnosti umožňuje využívání služeb společnosti BENEFIT GROUP, která zajišťuje plnohodnotný systém správy pohledávek a právní zastoupení v rámci vymáhání včetně databáze BIS, do které investovala 1 mil. Kč. GOLDKREDIT měsíčně platí společnosti BENEFIT GROUP 70 tis. Kč a vícenáklady, které se projevují v položce služby. Ta je dále tvořena cestovným, reprezentačními náklady, nájemným, telefony, právními službami a režijními službami. Úroky z poskytnutých úvěrů jsou účtovány na účtu Výnosové úroky, sankce vůči dlužníkům na účtu Ostatní finanční výnosy. Na účty Ostatní provozní výnosy a náklady jsou účtovány výnosy a náklady z postoupení pohledávek. 13

14 7. FINANČNÍ PLÁN, NÁVRATNOST Společnost emituje v roce 2010 dluhopisy v nominální výši 30 mil. Kč. Těchto 30 mil. Kč bude v průběhu 6 měsíců umístěno u klientů společnosti GOLDKREDIT ve formě poskytnutých půjček a úvěrů. Splatnost těchto úvěrů bude od 3 do 60 měsíců, průměrná splatnost je 3 roky. Výše úroků se liší dle typu smlouvy: - Smlouva o úvěru (pro podnikatele) úrok 36 % + administrativní poplatek (vedení účtu, správa pohledávek, ) - Smlouva o spotřebitelském úvěru úrok 18 % + administrativní poplatek - Dlouhodobá půjčka s ručením nemovitostí úrok 18 % + administrativní poplatek Průměrný roční úrok zahrnující i administrativní poplatek činí 40 %. Těchto 40 % je počítáno z celé půjčené částky, nikoliv ze zůstatků úvěrů v jednotlivých letech, úroky jsou účtovány v průběhu celé doby splatnosti. Při takové výši úroku je suma vybraná z půjček v hodnotě 30 mil. Kč cca 12 mil. Kč ročně (0,4 * 30 mil. Kč), což představuje za 3 roky částku 36 mil. Kč. Při průměrné splatnosti úvěru 3 roky bude do roku 2013 vybrána i jistina ve výši 30 mil. Kč. Kumulativní peněžní toky v letech 2010 až 2013 tedy vypadají následovně: Rok 2010: - 30 mil. Kč investice Rok 2011: 12 mil. Kč úroků + 10 mil. Kč splacené jistiny Rok 2012: 24 mil. Kč úroků (12 za rok za rok 2012) + 20 mil. Kč jistiny Rok 2013: 36 mil. Kč úroků + 30 mil. Kč jistiny V současné době je průměrná výběrovost (tedy podíl vybraných prostředků na předepsané sumě) 124 %. Čísla vyššího než 100 % je dosahováno díky předepisování sankcí klientům, kteří se zpozdí s úhradou pravidelných splátek. Pokud bychom toto číslo promítli do plánovaného cash-flow v roce 2013, dojdeme k celkové vybrané sumě na úrovni 82 mil. Kč. Tato suma plně pokryje závazky společnosti vyplývající z emitovaných dluhopisů. 14

15 Kumulativní cash flow Cash flow v mil. Kč Sankce Úroky Jistina 40 Obr. č. 8 Kumulativní cash-flow 15

16 8. SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. č. 1 Oznámení v obchodním věstníku... 5 Obr. č. 2 Dluhopis... 6 Obr. č. 3 Organizační struktura... 9 Obr. č. 4 Struktura jištění dlouhodobých úvěrů Obr. č. 5 Struktura krátkodobých úvěrů dle stavu Obr. č. 6 Úspěšnost výběrů úhrad dlouhodobých úvěrů v EUR Obr. č. 7 Úspěšnost výběrů úhrad krátkodobých úvěrů v EUR Obr. č. 8 Kumulativní cash-flow

17 PŘÍLOHA Č. 1: FINANČNÍ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI GOLDKREDIT Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) (v tis. Kč) Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady 2 Mzdové náklady 1 Odm ěny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zm ěna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnos y Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost Výsledek hospodaření za běžnou činnost Daň z příjmů z mimořádné činnosti Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

18 Rozvaha Rozvaha (v tis. Kč) (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 41 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy 26 Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení 18

19 Rozvaha (v tis. Kč) (v tis. Kč) PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zm ěny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ážio Os tatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodáření minulých let -640 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta m inulých let -640 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Jiné závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící os oba Závazky - pods tatný vliv Závazky ke s polečníkům, členům družstva a k účas tníkům sdružení 160 Závazky k zam ěstnancům 1 Závazky ze s ociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pas ivní Jiné závazky 135 Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

20 PŘÍLOHA Č. 2: FINANČNÍ VÝSLEDKY SPOLEČNOST BENEFIT INVEST Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty (v tis. Sk) Tržby za prodej zboží , ,00 Náklady vynaložené na prodané zboží , ,00 Obchodní marže 3 568, ,00 Výkony 290,00 Tržby za prodej vlas tních výrobků a služeb 290,00 Zm ěna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba 7 123, ,00 Spotřeba materiálu a energie 127,00 473,00 Služby 6 996, ,00 Přidaná hodnota ,00 941,00 Osobní náklady 1 237, ,00 Mzdové náklady 964, ,00 Odm ěny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 264,00 716,00 Sociální náklady 9,00 52,00 Daně a poplatky 648, ,00 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 35,00 519,00 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Ostatní provozní výnos y 804, ,00 Ostatní provozní náklady 14,00 Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření , ,00 Výnosové úroky , ,00 Nákladové úroky , ,00 Ostatní finanční výnosy 235,00 672,00 Ostatní finanční náklady 34,00 73,00 Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření 8 488, ,00 Daň z příjmů za běžnou činnost 743,00 711,00 -splatná 743,00 711,00 -odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 074, ,00 Daň z příjmů z mimořádné činnosti Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 3 074, ,00 Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 20

21 Rozvaha Rozvaha (v tis. Sk) AKTIVA CELKEM , ,00 Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek 481, ,00 Dlouhodobý nehmotný majetek 375,00 375,00 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 375,00 375,00 Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek 106, ,00 Pozemky Stavby 950,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 106, ,00 Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva , ,00 Zásoby 2 914,00 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží 2 914,00 Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky , ,00 Pohledávky z obchodních vztahů 30,00 Jiné pohledávky , ,00 Krátkodobý finanční majetek 3 493, ,00 Peníze 1 066, ,00 Účty v bankách 2 427,00 323,00 Krátkodobý cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení 70,00 Náklady příštích období 70,00 Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 21

22 Rozvaha (v tis. Sk) PASIVA CELKEM , ,00 Vlastní kapitál , ,00 Základní kapitál , ,00 Základní kapitál , ,00 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zm ěny základního kapitálu Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a os tatní fondy Výsledek hospodáření minulých let 1 574, ,00 Nerozdělený zisk minulých let 1 710, ,00 Neuhrazená ztráta m inulých let -136,00-136,00 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 3 074, ,00 Cizí zdroje , ,00 Rezervy Dlouhodobé závazky 6,00 767,00 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící os oba Závazky - pods tatný vliv Závazky ke s polečníkům, členům družstva a k účas tníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pas ívní Závazky ze s ociálního fondu 6,00 19,00 Jiné závazky 748,00 Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky 3 802, ,00 Závazky z obchodních vztahů 3 089,00 554,00 Závazky - ovládající a řídící os oba Závazky - pods tatný vliv Závazky ke s polečníkům, členům družstva a k účas tníkům sdružení Závazky k zam ěstnancům 47,00 191,00 Závazky ze s ociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 29,00 319,00 Stát - daňové závazky a dotace 373,00 214,00 Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pas ivní Jiné závazky 264,00 133,00 Bankovní úvěry a výpomoci , ,00 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 092, ,00 Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci , ,00 Časové rozlišení , ,00 Výdaje příštích období ,00 Výnosy příštích období ,00 22

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva za fiskální období 2013

Výroční zpráva Výroční zpráva za fiskální období 2013 Výroční zpráva za fiskální období 2013 Obsah Základní údaje o společnosti 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 4 Informace o činnosti a předpokládaném vývoji 5 Stručná historie společnosti 5 Zpráva

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Obsah Základní údaje o společnosti 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 4 Informace o činnosti a předpokládaném vývoji 5 Stručná historie společnosti

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více