KATALOG PRODUKTŮ product catalogue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG PRODUKTŮ product catalogue"

Transkript

1 KATALOG PRODUKTŮ product catalogue válcované a kované tyče / tažené a loupané tyče / profily / bezešvé trubky / plechy a bramy / korozivzdorné, vysocekorozivzdorné a žáruvzdorné oceli rolled and forged bars / drawn and peeled bars / seamless tubes plates / stainless, highly corrosion and heat resistant steels

2 OBSAH KATALOGU content válcované a kované tyče rolled and forged bars tažené a loupané tyče drawn and peeled bars korozivzdorné, vysocekorozivzdorné a žáruvzdorné oceli stainless, highly corrosion and heat resistant steels plechy a bramy plates and slabs trubky a profily pipes, square and rectangular hollow sections ostatní dodávané materiály other products

3 OPERATIVNÍ DODÁVKY flexible deliveries Mohou sloužit k průběžnému zajištění vašich měnících se potřeb. Mohou sloužit ke krytí výpadku vašich stálých dodavatelů. Your changing demands will be met by our deliveries. We are ready to cover delivery failures of your regular suppliers. Vycházíme z toho, že pro uspokojení operativních potřeb zákazníků v podmínkách trhu ČR a SR je mimořádně účinná kombinace vlastních skladových zásob značek a rozměrů se širokým použitím a pravidelných dodávek importovaných ze skladových zásob našich partnerů, které úpěšně na trhu České a Slovenské republiky zastupujeme. V komoditách tyče, bezešvé trubky, profily a plechy je tak k dispozici celkem přes tun hutního materiálu. We believe that the combination of our own stocks (with various steel grades and dimensions for a wide range of applications) with regular deliveries from our partners abroad, is a very effective way to meet our customers prompt demands. More than tons of bars, plates, seamless pipes and steel sections are available. SPECIÁLNÍ DODÁVKY A VÝROBA NA ZAKÁZKU special deliveries and individual requests Často požadovaný materiál není možné získat ze standardních skladových zásob. Potom nabízíme možnost zadat vaše požadavky ve výrobě. V rámci předprodejního servisu odladíme vaše technické požadavky s možnostmi výrobce. In case the material is not available from a standard stock programme, our production partners are ready to produce it according to your individual requests. We will be happy to consult any of your technical requirements so that production is tailored to your needs as well as to the technical possibilities of the producer. DODÁVKA OBROBENÝCH DÍLŮ deliveries of machined parts Nabízené hutní materiály dále v kooperaci s vaší výrobou zpracujeme do podoby finálních strojních dílů. Based on mutually agreed conditions, we are ready to fabricate metallurgical products into the shape of final machined parts. 3

4 VÁLCOVANÉ A KOVANÉ TYČE rolled and forged bars 4

5 VÁLCOVANÉ A KOVANÉ TYČE rolled and forged bars Nabízený sortiment konstrukčních ocelí v provedení válcovaném nebo kovaném zabezpečuje rozhodující potřeby tyčového materiálu pro strojírenskou výrobu. tyče kruhové, čtvercové, ploché provedení: válcované tyče, kované kruhové tyče až do průměru 1000 mm typy ocelí: konstrukční, ušlechtilé, legované dělení tyčí na fixní délky (přířezy) mechanické opracování přířezů (vrtání otvorů, frézování) doprava zboží až na dvůr zákazníka Our supply of rolled and forged engineering steel bars covers the main needs of the engineering industry. round, square, flat bars steel grades: non-alloy steel, alloy steel bar cutting to fix lengths machining of fix lengths door to door delivery 5

6 přídavky na opracování a dovolené rozměrové úchylky volně kovaných tyčí podle normy DIN 7527 list 6 / machining allowances and allowed size deviations of free forged bars acc. to the norm DIN 7527/6 ušlechtilé oceli legované s výjimkou ocelí nástrojových a rychlořezných / alloyed engineering steels with the exception of tools steels and high speed steels čistá míra f1 / ready size od do / from to průřez / crosscut přídavek / allowance dov. odchylka / allowed deviation do / to 3500 mm přídavek / allowance délka / length dov. odchylka / allowed deviation délka tyče lf. / length of bar kovářská míra s1 / smith s size s1 od / do / to from přídavek / allowance průřez / crosscut dov. odchylka / allowed deviation od / from 3500 do / to 6000 mm přídavek / allowance délka / length dov. odchylka / allowed deviation kovářská míra s1 / smith s size s1 od / do / to from , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , údaje uvedené v tabulce platí pro ploché tyče s poměrem šířky ku tlouštce / values stated for flat bars are valid for the width / thickness ratio <= 8 : 1 uhlíkové konstrukční oceli uvedené v normě EN a / carbon engineering steels as showed in the norm EN and EN čistá míra f1 / ready size od do / from to průřez / crosscut přídavek / allowance dov. odchylka / allowed deviation do / to 3500 mm přídavek / allowance délka / length dov. odchylka / allowed deviation délka tyče lf. / length of bar kovářská míra s1 / smith s size s1 od / do / to from přídavek / allowance průřez / crosscut dov. odchylka / allowed deviation od / from 3500 do / to 6000 mm přídavek / allowance délka / length dov. odchylka / allowed deviation kovářská míra s1 / smith s size s1 od / do / to from , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , údaje uvedené v tabulce pro ploché tyče z nelegovaných konstrukčních ocelí platí pro poměr šířky k tlouštce / values stated for flat bars are valid for the width / thickness ratio <= 5 : 1 doporučený přídavek pro obrobky z válcovaných tyčí / recommended machining allowances for machined pieces made of hot rolled bars pc = 2 + (5ds/100) pc přídavek, ds jmenovitý průměr obrobku / pc allowance, ds nominal dimension of machined piece 6

7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications tyče kruhového průřezu válcované EN (DIN 1013) a kované DIN 7527/ 6 / rolled round bars EN (DIN 1013) and forged DIN 7527/ 6 značka / steel grade ČSN ekviv. / CSN equiv. tep. zprac. / heat. treatm. max. průměr / max. diameter (mm) nelegované konstrukční oceli / non alloyed engineering steels (EN ) S355J2 / S355J * 1000 S355NL * 620 oceli k zušlechťování / steels for quenching and tempering (EN ) C O/N 320 C O/N 1000 C O/N CrMo QT CrMo QT CrMo QT CrV A CrNiMo QT/A CrNiMo QT NiCrMo3 (UNI) QT 300 oceli k cementování / case hardening steels (EN , UNI 3788) C O MnCr FP/A MnCr FP/A CrNi FP/A NiCr FP/A CrNiMo7 6 (17CrNiMo6 DIN ) FP/A NiCrMo5 (UNI) A 800 oceli k nitridování / nitration steels (EN ) 31CrMoV QT CrAlNi QT 670 oceli pro tlakové nádoby a zařízení / steels for high pressure vessels and equipment (EN , SEW 028) P250GH (C22.8) (DIN ) (12 024) * Mo * CrMo * CrMo NiCuMoNb5 (SEW) * CrMo19 5 (SEW) * 400 oceli na upevňovací prvky, zvýšené a/nebo nízké teploty / steels for fastening members, high and/or low temperature (EN ) C35 E QT CrMo QT CrMoV QT 250 X22CrMoV12 1 QT 60 42CrMo QT 60 oceli ložiskové / ball bearing steels (EN ISO , DIN ) 100Cr A (GKZ) 350 * tepelné zpracování viz příslušná norma / heat treatment see corresponding norm tyče ploché válcované EN (DIN 1017) / rolled flat bars EN (DIN 1017) značka / grade St 52-3, S355J0, S355J2 ČSN C45 E MnCr CrMo rozměry / dimensions (mm) šířka / width tloušťka / thickness 3 90 tyče čtvercové válcované EN (DIN 1014) a kované DIN 7527/6 / rolled square bars EN (DIN 1014) and forged square bars DIN 7527/6 značka / grade ČSN S355J2 / S355J C MnCr CrMo základní tvary produktů / basic shapes of products kruhové tyče / round bars rozměry / dimensions (mm) až / up to čtvercové tyče / square bars ploché tyče / flat bars Vysvětlivky: O přírodní, A žíháno, QT zušlechtěno, GKZ žíháno na globulární cementit, FP struktura ferit-perlit, N normalizováno /O untreated, A annealed, QT quenched + temperadet, GKZ soft annealed, FP ferrite-pearlite structure, N normalised 7

8 TAŽENÉ A LOUPANÉ TYČE draw and peeled bars 8

9 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications dle DIN EN , TDP DIN EN acc. to DIN EN , delivery conditions acc. to DIN EN značka / steel grade provedení / execution tvar / shape rozměry (mm) / dimensions (mm) tažená h9 / drawn h9 S235JRC+C tažená / drawn tažená / drawn tažená / drawn loupaná h10 / peeled h10 loupaná h9 / peeled h9 S3555J2C+C tažená h9 / drawn h9 tažená / drawn loupaná h10 / peeled h10 loupaná h9 / peeled h9 broušená h6 / ground h6 tažená h9 / drawn h9 loupaná h10 / peeled h10 loupaná h9 / peeled h9 broušená h6 / ground h6 tažená klínová / drawn key steel tažená / drawn tažená / drawn tažená / drawn tažená h9/h10 / drawn h9/h10 tažená / drawn tažená / drawn tažená h9 / drawn h9 tažená / drawn loupaná h10 / peeled h10 tažená / drawn tažená (loupaná) h9/h11 drawn (peeled) h9/h11 tvar / shape:...kruhový / round...čtvercový / square...obdélníkový / rectangle...šestihranný / hexagon KL...klínový / key steel 9

10 TAŽENÉ A LOUPANÉ TYČE drawn and peeled bars Lesklá ocel dodávaná z vlastních skladových zásob a zásob našich dodavatelů, je vhodným doplňením sortimentu válcovaných a kovaných tyčí. tyče tažené, (kruhové, čtvercové, ploché) tyče loupané kruhové tyče broušené kruhové ocel pro klíny a pera typy ocelí: konstrukční, ušlechtilé, legované, automatové oceli úpravy konců tyčí, adjustáž zboží doprava zboží až na dvůr zákazníka Bright steel can be supplied by our warehouse and suppliers. It is a suitable complement of the rolled and forged bars we offer. drawn bars (round, square, flat) peeled round bars ground round bars key and spring steel steel types: non-alloy, alloy steels, free cutting steels bar ends treatment, adjustment of goods door to door delivery 10

11 KOROZIVZDORNÉ, VYSOCEKOROZIVZDORNÉ A ŽÁRUVZDORNÉ OCELI stainless, highly corrosion and heat resistant steels 11

12 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications skladový program přehled summary stock range ZA TEPLA TVÁŘENÉ TYČE / HOT PRODUCED BARS BROUŠENÉ TYČE / GROUND BARS JAKOST / QUALITY Nr. Grade DIN/DIN EN AISI DIN1013/ 7527 Pg. 6 DIN1014/ 7527 Pg. 6 DIN1015/ 7527 Pg. 6 DIN1017/ rovnoramenné / equal nerovnoramenné / unequal T a TB T and TB broušeno / ground gnt 240/320 broušeno / ground gnt 240/320 broušeno / ground gnt 240/320 broušeno / ground gnt 240/320 DIN X2CrNi X12Cr X20Cr X30Cr F X46Cr X17CrNi X14CrMoS F , X90CrMoV B X39CrMo X5CrNi x180x20 20x10x3-200x100x12 T 20-T120 TB30-TB60 IPE IPB U20 U KOROZIVZDORNÉ JAKOSTI / STAINLESS GRADES Ugima IM- Quality X5CrNi18-10 X5CrNi Ugima 304 IM-Quality X8CrNiS Ugima Ugima- HM X8CrNiS18-9 X8CrNiS Ugima 303 Ugima-HM X2CrNi L X2CrNi L X3CrNiMo13-4 CA6-NM X2CrNiMo L Ugima X2CrNiMo L Ugima zušlechtěno X4CrNiMo X2CrNiMo L IM- Quality X2CrNiMo L IM-Quality T30 T100 IPE IPB X3CrNiMoN SS X6CrNiTi x100x X5CrNiCuNb ,4 355, , X6CrNiMoTi Ti Ugima X6CrMoT Ti Ugima X10CrAISi X10CrAISi T20 T120 TB30 TB60 IPE IPB U40 U200 U20 U ŽÁRUVZDORNÉ JAKOSTI / HEAT RESISTANT GRADES X18CrN X10CrAISi25 (446) X15CrNiSi X15CrNiSi X8CrNi S X10NiCrAITi32-21 B X8CrNiTi X22CrMoV VYSOCEKOROZIVZDORNÉ JAKOSTI / HIGHLY CORROSION RESISTANT GRADES X2CrNiMoN (317 LMN) X2CrNiMoN X1NiCrMoCuN X1NiCrMoCu X1NiCrMoCuN UNS S UNS (S 31254) UNS N UNS N

13 LESKLÉ TYČE / BRIGHT BARS PLECHY / PLATES SLZIČKOVÉ PLECHY / FLOOR PLATES DUTÉ PROFILY / HOLLOW BARS TRUBKY/ TUBES DIN670h8 DIN 178 DIN EN DIN 176 DIN 174 DIN 6880 DIN 6880 DIN skladové formáty a přířezy / standard sizes & cut pieces skladové formáty / standard sizes duté profily / hollow bars šestihraný dutý profil / hexagon hollow bars bezešvé / seamless svařované / welded svařované nežíhané / welded unannealed svařované nežíhané / welded unannealed 1, , ,3 7, , IM-Jakost , , IM-Jakost ,9 9,53 21, ,1 2,77 17,2 2, ,46 8, ,1 12, ,9 4 4, x ,9 12, , , , ,5 15 1,5 20 0, , ,3 2,6 88, ,3 4,5 26,9 2,5 114, , ,72 2,24 114,3 6, ,9 3, ,34 2,77 88,9 5, , , ,1 8,18 21, ,

14 Korozivzdorné jakosti: tyče, uzavřené profily, úhelníky, speciální profily, plechy, trubky Vysoce korozivzdorné a žáruvzdorné jakosti: tyče, uzavřené profily, úhelníky, speciální profily, plechy, trubky Dělení tyčí na fixní délky, průměr až 650 mm. Stainless grades: bars, hollow bars, angles, special sections, plates, tubes Highly corrosion and heat resistant grades: bars, hollow bars, angles, special sections, plates, tubes Serial sections up to diameter of 650 mm. 14

15 PLECHY A BRAMY plates and slabs 15

16 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications skladový program za tepla válcované plechy a bramy stock program of hot rolled plates and slabs použití / application plechy za tepla válcované tloušťky 3 až 200 mm / hot rolled plates mm thickness bramy tloušťky max. 600mm / slabs max. 600 mm thick konstrukční oceli pro všeobecné použití podle EN / general application engineering steels acc. to EN S235JR S355JO S355J2 E335 E360 S355JO S355J2 oceli pro tlakové nádoby podle EN / pressure vessel steels acc. to EN P275NH/NL1 P355NH/NL1 P460NL1/NH oceli pro tlakové nádoby pro vyšší teploty podle EN / pressure vessels steels for higher temperatures acc. to EN P265GH P295GH P355GH 16Mo3 13CrMo4 5 10CrMo9 10 oceli pro vyšší teploty podle ASME/ASTM / steels for higher temperatures acc. to ASME/ASTM SA516Grade 60 ASME-2A oceli k zušlechťování podle EN a cementování podle EN / steels for quenching and tempering acc. to EN and case hardening acc. to EN C45/C45E C60/C60E 25CrMo4 42CrMo4 C15E 16MnCr5 20MnCr5 C45 C60 C55 25CrMo4 42CrMo4 zušlechtěné popř. termomechanicky válcované vysokopevnostní a otěruvzdorné oceli / quenched and tempered or thermo-mechanically rolled, high-strength and wear-resistant plates S690QL S890QL S960QL S700MC Dillidur, Hardox, XAR,Fora, Brinar X120Mn12 16

17 PLECHY A BRAMY plates and slabs Kombinací vlastních skladových zásob a vlastního strojního vybavení jsme schopni pokrýt široké spektrum potřeb našich zákazníků dodávkami plochých výrobků ve formě bram, tlustých plechů, výpalků a předopracovaných dílů. dodávky tlustých plechů a bram ze skladových zásob - konstrukční oceli pro všeobecné použití - vysokopevnostní oceli - otěruvzdorné oceli - kotlové a žárupevné oceli - jemnozrnné oceli pro tlakové nádoby výpalky z plechů a bram do tl. 600 mm strojní opracování výpalků doprava zboží až na dvůr zákazníka The combination of our stocks and machinery enables us to cover a wide range of our clients needs. Flat products in the form of slabs, heavy plates, flame cuttings and pre-manufactured parts can be delivered. supplies of heavy plates and slabs from stock flame cuttings from plates and slabs up to 600 mm thickness machining of profile blanks door to door delivery 17

18 18 TRUBKY A PROFILY pipes, square and rectangular hollow sections

19 TRUBKY A PROFILY pipes, square and rectangular hollow sections Sortiment bezešvých trubek a uzavřených profilů, které dodáváme ze skladových zásob, pokrývá většinu potřeb strojírenských firem a výrobců pro energetiku. Naše možnosti opracování na vlastních strojích rozšiřují možnosti využití námi dodávaných výrobků. dodávky trubek a profilů v obchodních délkách dodávky trubek a profilů dělených na fixní délky (přířezy) strojní opracování přířezů doprava zboží až na dvůr zákazníka Our supplies of seamless steel pipes and RHS cover the majority of engineering and power engineering companies needs. Our machining facilities allow us to satisfy a wide range of customers demands. deliveries of pipes and RHS in commercial lengths deliveries of pipes and RHS cut-to-length machining of fix lengths door to door delivery 19

20 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications bezešvé trubky / seamless tubes norma TDP 3) standard (tech. delivery conditions) použití / application dodávaná značka oceli / steel grade číselné označení / W. Nr. označení oceli dle ČSN / steel grade acc. to CSN 1) rozměry podle / dimensions acc. to EN (DIN 2448) vnější průměr / O. D. (mm) tloušťka stěny / W. T. (mm) DIN ) trubky z nelegovaných ocelí pro zvláštní požadavky / plain carbon steel tubes for special applications EN trubky pro tlakové nádoby z nelegovaných ocelí / plain carbon steel tubes for pressure vessels and equipment EN trubky pro tlakové nádoby a zařízení z legovaných jemnozrných ocelí / alloy fine-grained steel tubes for pressure vessels and equipment EN trubky z nelegovaných a legovaných ocelí pro strojírenství a všeobecné použití / plain carbon steel and alloy steel tubes for engineerin g and general technical application EN kruhové duté profily tvářené za tepla / hot formed round hollow sections from plain carbon steel and alloy steel rozměry dle / dimensions acc. to EN vnější průměr / O. D. (mm) tloušťka stěny / W. T. (mm) 1) porovnání s ČSN je pouze přibližné / comparision with CSN is only approximate 2) norma byla nahrazena EN , z které však byla vypuštěna ocel St / this Standard was substituted with EN , from which, however, the grade St52.0 was excluded 3) po dohodě lze dodávat trubky s násobnou atestací, tj. dodaná trubka splňuje dvě nebo více norem TDP / Upon agreement tubes with multiple certification can be delivered, i.e. delivered tube complies with two or more technical delivery conditions standards příklad: EN a DIN 1629 pro trubky z ocelí St 37 a P235TR2; EN 10210, EN a EN pro trubky z ocelí S355J2H, E355 a P355N. sample: EN and DIN 1629 for tubes from steel St 37 and P235TR2; EN 10210, EN and EN for tubes from steel S355J2H, E355 and P355N. kotlové trubky / boiler tubes norma TDP 3) standard (tech. delivery conditions) použití / application dodávaná značka oceli / steel grade číselné označení / W. Nr. označení oceli dle ČSN / steel grade acc. to CSN 1) rozměry podle / dimensions acc. to EN (DIN 2448) vnější průměr / O. D. (mm) tloušťka stěny / W. T. (mm) DIN ) trubky z žárupevných ocelí / creep-resisting steel tubes EN trubky pro tlakové nádoby a zařízení z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách / plain carbon steel and alloy steel tubes for pressure vessels and equipment with guaranteed properties at increased temperatures 1) porovnání s ČSN je pouze přibližné / comparision with CSN is only approximate 2) po dohodě lze dodávat trubky s násobnou atestací, tj. dodaná trubka splňuje obě normy / upon agreement tubes with multiple certification can be delivered, i.e. delivered tube complies with both standards. 3) norma byla nahrazena EN / this Standard was substituted with EN

21 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications uzavřené profily čtvercové a obdélníkové / hollow sections, square or rectangular norma TDP 3) standard (tech. delivery conditions) způsob výroby / manufacturing method dodávaná značka oceli / steel grade číselné označení / W. Nr. označení oceli dle ČSN / steel grade acc. to CSN 1) rozměry / dimensions tvar / shape max. rozměry / max. dimensions EN duté profily tvářené za tepla / hot formed hollow sections čtvercový a obdélníkový / square and rectangular EN svařované duté profily tvářené za studena / cold formed and welded hollow sections čtvercový a obdélníkový / square and rectangular 1) porovnání s ČSN je pouze přibližné / comparision with CSN is only approximate porovnání DIN a EN norem / DIN and EN standards comparison DIN duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrných konstrukčních ocelí, se zkouškou vrubové houževnatosti / hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby se zkouškou těsnosti EN / seamless steel tubes for pressure purposes bezešvé ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství se zkouškou těsnosti, bez zkoušky vrubové houževnatosti / seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes ST 37.0 DIN 1629 S235 JRH EN P235TR1 EN E235+AR EN ST52.0 DIN 1629 P355N EN E355+AR EN ST 52-3 DIN S355J2H EN ST52-3N DIN S355J2H N EN ST 35.8.I DIN P235GH-TC1 EN

22 OSTATNÍ DODÁVANÉ MATERIÁLY other products Bohdan Bolzano s.r.o., jako exkluzivní smluvní partner Kuhn Edelstahl v České a Slovenské republice, prezentuje českým a slovenským firmám celý výrobní program Kuhn Edelstahl, zaměřený především na speciální druhy ocelí a slitin jako jsou vysoce legenové korozivzdorné, žárovzdorné, žáropevné a otěruvzdorné materiály. Z uvedených materiálů Kuhn Edelstahl vyrábí technologií odstředivého lití dutá rotační tělesa ve tvaru silnostěnné trubky. Tyto výrobky, mechanicky opracované, nabízí zákazníkům ve formě polotovarů k dalšímu zpracování na hotové strojní díly. Bohdan Bolzano s.r.o like the executive partner of company Kuhn Edelstahl in the Czech Republic and Slovakia presents to Czech and Slovak companies whole manufacturing programme of Kuhn Edestahl. It is targed on special types of steel and alloys like highly corrosion resistant, heat resistant and abrasion resistant grades. Concave rotating products produced by centrifugal casting have got thick-walled tube shape and consist of materials mentioned above. These products which are machined are supplied to customers like semi-finished products for additional manufacturing to get the final-machined products. Mezní rozměry / Margine dimension Způsob odlévání Method of casting Vnější průměr 1) Out diameter 1) Tloušťka stěny Wall thickness Délka odlitku 2) Lenght of cast 2) Horizontální / min. 60 mm min. 15 mm Max mm při vnějších průměru do 120 mm / Max mm when the out diameter is max. 120 mm Horizontal max. 940 mm max. 150 mm Max mm při vnějším průměru do 940 mm / Max mm when the out diameter is max. 940 mm Vertikální / Vertical max mm max mm max mm max. 250 mm max. 445 mm max. 800 mm max mm 1) Při vnějším průměru od 100 do 500 mm lze vyrábět v intervalech po 2 mm / When the out diameter is from 100 to 500 mm it is possible to produce by 2 mm 2) Větší délky než uvedené v tabulce lze vyrábět svařování jednotlivých délek pod tavidlem max. do 7000 mm / Longer lenghts which are not mentioned in the table are possible to produce by welding max. to 7000 mm Maximální hmotnost odlitků je 5100 kg / maximum casting weight is 5100 kg oceli nástrojové / tool steels profily HEA, HEB, HEM, INP, IPE, UNP, UPE, zejména v jakosti S355J2 / steel sections HEA, HEB, HEM, INP, IPE, UNP, UPE mostly in S355J2 úhelníky rovnoramenné i nerovnoramenné, zejména v jakosti S355J2 / equal and unequal angles mostly in grade S355J2 bronzové, hliníkové a měděné slitiny / bronze, Aluminium and Copper alloy niklové slitiny, kobaltové slitiny, titan a jeho slitiny / Nickel and Cobalt alloys, Titanium and its alloys 22

23 dobré bonusy se vždy vracejí SBÍREJTE BODY ZA ODBĚR ZBOŽÍ V BOHDAN BOLZANO a proměňte je za hodnotné dárky

24 Bohdan Bolzano s.r.o. Huťská 1379, Kladno, Česká republika tel.: (+420) , fax: (+420) Bohdan Bolzano Slovakia s.r.o. Račianska 77, Bratislava, Slovenská republika tel.: (+421) , fax: (+421)

V případě jakýchkoliv dotazů nebo poptávek v oblasti hutního materiálu prosím kontaktujte našeho specializovaného prodejce.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo poptávek v oblasti hutního materiálu prosím kontaktujte našeho specializovaného prodejce. Vážení zákazníci, Společnost EXTE SPOJ, spol. s r.o. rozšiřuje od 1. 1. 2011 svoji nabídku o hutní materiály především pro oblast strojírenství. Zejména se jedná o válcované a kované tyče, lesklé materiály

Více

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci Rozdělení ocelí ke tváření podle Rozdělení ocelí podle ČSN 42 0002 : 78 ČSN EN 10020 : 01 (42 0002) (rozdělení národní) (rozdělení podle evropské

Více

JAKOSTI NEREZOVÝCH OCELÍ

JAKOSTI NEREZOVÝCH OCELÍ JAKOSTI A EKVIVALENTY NEREZOVÝCH OCELÍ JAKOSTI NEREZOVÝCH OCELÍ SEZNAM NOREM PRO NEREZOVOU OCEL EN AISI AFNOR BSI DIN GOST UNE UNI X 12 CrMnNIN 17-7-5 1.4372 201 Z12 CMN 17-07 Az - 1.4372 (31) - - - X

Více

KATALOG PRODUKTŮ Trubky Tyče Speciální profily

KATALOG PRODUKTŮ Trubky Tyče Speciální profily KATALOG PRODUKTŮ Trubky Tyče Speciální profily PRODUCT CATALOGUE Tubes Bars Special profiles Systémové certifikáty/system certificates: Lloyd s Register EMEA - EN ISO 9001 Systémové certifikáty/system

Více

závito eznénástroje toolsfor threading

závito eznénástroje toolsfor threading závito eznénástroje toolsfor threading Obsah General Range 1 2 3 4 5 6 7 8 2 28 102 104 84 90 114 115 105 113 101 75 83 29 74 91 100 Druhé vydání / Second edition SYSTÉM BAREVNÝCH KROUŽKŮ COLOUR RING SYSTEM

Více

Seznam materiálů slévárny ušlechtilých ocelí a slitin společnosti Klaus Kuhn GmbH (stav k 28.03.2012)

Seznam materiálů slévárny ušlechtilých ocelí a slitin společnosti Klaus Kuhn GmbH (stav k 28.03.2012) Seznam materiálů slévárny ušlechtilých ocelí a slitin společnosti Klaus Kuhn GmbH (stav k 28.03.2012) 1 Austenitická ocelolitina / austenitic cast iron 4 2 Oceli pro nízké teploty /steel for low-temperature

Více

Normy technických dodacích podmínek - přehled

Normy technických dodacích podmínek - přehled Tyčová ocel a drát válcované za tepla ČSN EN 10025-1 vyd. 2005-09 ČSN EN 10083-1 vyd. 2007-01 ČSN EN 10088-1 vyd. 2005-11 ČSN EN ISO 4957 vyd. 2003-01 Výrobky válcované za tepla z konstruk- Oceli k zušlechťování

Více

Technická část Technical section

Technická část Technical section Technická část POSUV NA ZUB PRO FRÉZY STOPKOVÉ VÁLCOVÉ ČELNĺ A DRÁŽKOVACĺ FEED PER TOOTH FOR END MILLS AND SLOT DRILLS Průměr Posuv na zub fz Posuv na zub fz Posuv na zub fz Diameter Feed/tooth Feed/tooth

Více

NEREZOVÉ OCELI svitky, plechy, tyče, trubky, potrubní a spojovací díly, prvky pro architekturu vzorované plechy, ap.

NEREZOVÉ OCELI svitky, plechy, tyče, trubky, potrubní a spojovací díly, prvky pro architekturu vzorované plechy, ap. BOGNER EDELSTAHL CZECH REPUBLIC, s.r.o., dceřinná organizace rakouské společnosti Bogner Edelstahl GmbH se sídlem ve Vídni, působí na českém trhu od roku 1996. Zpočátku působila pouze jako obchodní kancelář,

Více

Válcovaná ocel. ThyssenKrupp Ferrosta. Praha Hradec Králové Litvínov Ostrava Rynholec

Válcovaná ocel. ThyssenKrupp Ferrosta. Praha Hradec Králové Litvínov Ostrava Rynholec Válcovaná ocel - trubky ploché a a duté dlouhé profily produkty hyssenkrupp Ferrosta Praha Hradec Králové Litvínov Ostrava Rynholec tk 2 hyssenkrupp Ferrosta Jsme tu pro Vás Litvínov Rynholec Praha Hradec

Více

Výrobní program závod Frýdek-Místek

Výrobní program závod Frýdek-Místek Výrobní program závod Frýdek-Místek Výrobek Jakost Norma Tloušťka Šířka pásů, plechů Šířka pásky Délka plechů Anizotropní transformátorové oceli M120-27S EN 10107 0,27 600 950* 50-599 700 3000** M130-27S

Více

Katalog. Závitořezné nástroje Tools for threading. NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 3

Katalog. Závitořezné nástroje Tools for threading. NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 3 Katalog Závitořezné nástroje Tools for threading NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 3 Katalog Závitořezné nástroje Tools for threading NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition:

Více

Obsah KAPITOLY. 1 Svařované nerezové trubky 4-6. 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9. 3 Bezešvé trubky 10-14.

Obsah KAPITOLY. 1 Svařované nerezové trubky 4-6. 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9. 3 Bezešvé trubky 10-14. KATALOG PRODUKTŮ Obsah KAPITOLY listy 1 Svařované nerezové trubky 4-6 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9 3 Bezešvé trubky 10-14 4 Duté tyče 15-16 5 Tyčové materiály 17-22 6 Nerezové potrubí

Více

Hutní materiál. www.akros.cz www.akros.sk

Hutní materiál. www.akros.cz www.akros.sk Hutní materiál www.akros.cz www.akros.sk AKROS, s.r.o. Prodej nerezového hutního materiálu pod hlavičkou AKROS byl zahájen v roce 1993. Naše společnost se specializuje na dodávky nerezového hutního materiálu.

Více

NEREZAVĚJÍCÍ, ŽÁRUVZDORNÉ A NÁSTROJOVÉ OCELI STAINLESS, HEAT-RESISTANT AND TOOL STEELS

NEREZAVĚJÍCÍ, ŽÁRUVZDORNÉ A NÁSTROJOVÉ OCELI STAINLESS, HEAT-RESISTANT AND TOOL STEELS OBSAH CONTENT 02 ÚVOD 02 INTRODUCTION 03 SCHÉMA VÝROBNÍHO TOKU 03 FLOW SHEET OF MAIN TECHNOLOGICAL OPERATIONS 04 NEREZAVĚJÍCÍ A ŽÁRUVZDORNÉ OCELI VÝROBNÍ SORTIMENT 04 STAINLESS AND HEAT-RESISTANT STEELS

Více

obchod servis kooperace

obchod servis kooperace obchod servis kooperace FAVEX, s.r.o. působí na trhu s hutním materiálem již od roku 1994, společnost má česko-belgické majitele, kteří přinášejí do jejího rozvoje stále nové impulzy a investice obchodní

Více

obsah 1 Svařované nerezové trubky 2 Bezešvé trubky 3 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 4 Duté tyče

obsah 1 Svařované nerezové trubky 2 Bezešvé trubky 3 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 4 Duté tyče Obsah straa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Svařovaé erezové trubky 4 9 Bezešvé trubky 10 19 Čtyřhraé a obdélíkové svařovaé trubky 20 23 Duté tyče 24 27 Nerezové potrubí příslušeství a závitové fitiky 28 37 Potraviářské

Více

VÝROBA VÝKOVKŮ A DÍLNA TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ FORGINGS PRODUCTION AND HEAT TREATMENT WORKSHOP

VÝROBA VÝKOVKŮ A DÍLNA TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ FORGINGS PRODUCTION AND HEAT TREATMENT WORKSHOP A DÍLNA TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ AND HEAT TREATMENT WORKSHOP V SORTIMENTU VOLNĚ KOVANÝCH VÝKOVKŮ DO HMOTNOSTI 3 TUNY NABÍZÍME: kované tyče kruhového, čtvercového průřezu a osazených průřezů jednoduché i složité

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH GmbH Organizace koncernu Business Area Materials Services 2 Historie společnosti TKMA 3 Centrála Vídeň - Freudenauer Hafen Plocha hal 8.000 m² Administrativní plocha 1.200 m² 69 pracovníků 17 pásových

Více

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a. s. (dále jen AG) je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem čerpadel,

Více

STROJNÍ ZÁVITNÍKY Machine taps / Maschinengewindebohrer

STROJNÍ ZÁVITNÍKY Machine taps / Maschinengewindebohrer KATALOG 2015 SKUPINY OBRÁBĚNÝCH MATERIÁLŮ Materials group / Werkstoffgruppe 1. Měkké konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm 2 1.1. Konstrukční oceli / Structural steels / Baustähle Soft structural steels

Více

Označování materiálů podle evropských norem

Označování materiálů podle evropských norem Označování materiálů podle evropských norem 1 2 3 Cílem této přednášky je srovnat jednotlivá značení ocelí 4 Definice a rozdělení ocelí ČSN EN 10020 (42 0002) Oceli ke tváření jsou ocelové materiály, jejichž

Více

dělení materiálu, předzpracované polotovary

dělení materiálu, předzpracované polotovary dělení materiálu, předzpracované polotovary Dělení materiálu, výroba řezaných bloků V našem kladenském skladu jsou k disposici tři pásové strojní pily, dvě z nich jsou automatické typu KASTOtec A5. Maximální

Více

Katalog. Nástroje pro soustružení, dělení a broušení Tools for turning, cutting and grinding

Katalog. Nástroje pro soustružení, dělení a broušení Tools for turning, cutting and grinding Katalog Nástroje pro soustružení, dělení a broušení Tools for turning, cutting and grinding Obsah General Range 1 2 3 4 5 6 7 8 119 124 14 16 28 34 35 45 46 54 17 27 1 13 55 118 Třetí vydání / Third Edition

Více

Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2

Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2 Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2 Evropské oceli v technické praxi Josef Oboňa Zpracovala Česká společnost pro technickou normalizaci (CSTN). Vydal Úřad

Více

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,

Více

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka Topdvířka Katalog Hliníková dvířka www.topdvirka.cz HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FRAMES S 2 3 4 PROFILE: M005 5 6 AG0 Z3 PROFILE: M0003 AG S4 2 3 4 PROFILE: M0054 5 6 AG0 Z5 PROFILE: M000 AG0 HLINÍKOVÁ

Více

ZÁVITNÍKY... A-1 ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČELISTI... B-1 SOUPRAVY ZÁVITOŘEZNÝCH NÁSTROJŮ... C-1

ZÁVITNÍKY... A-1 ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČELISTI... B-1 SOUPRAVY ZÁVITOŘEZNÝCH NÁSTROJŮ... C-1 B C D E NÁSTROJE N VÝROBU ZÁVITŮ OBSH ZÁVITNÍKY.............................................. -1 ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČELISTI............................... B-1 SOUPRVY ZÁVITOŘEZNÝCH NÁSTROJŮ......................

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M T E R I Á L U Š L E C H T I L É O C E LI ČSN EN 100832 Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované

Více

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava. Trubky. Výrobní program

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava. Trubky. Výrobní program ArcelorMittal Tubular Products Ostrava Trubky Výrobní program Obsah 4 Bezešvé trubky hladké 6 Bezešvé trubky závitové 8 Přírubové trubky 0 Naftové trubky 8 Trubky se šroubovicovým svarem 33 Trubkové výrobky

Více

OCELI S VYŠŠÍ OBROBITELNOSTÍ M-OCELI (TZM) MACHINABILITY STEEL M- STEEL (TZM)

OCELI S VYŠŠÍ OBROBITELNOSTÍ M-OCELI (TZM) MACHINABILITY STEEL M- STEEL (TZM) OCELI S VYŠŠÍ OBROBITELNOSTÍ M-OCELI (TZM) MACHINABILITY STEEL M- STEEL (TZM) OBSAH CONTENT 3 ÚVOD 4 PŘEHLED TZM-OCELÍ 6 VÝROBNÍ SORTIMENT 7 SYSTÉM JAKOSTI 8 KONTAKTY A ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ 3 INTRODUCTION

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI STEEL HEAT TREATMENT

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI STEEL HEAT TREATMENT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI STEEL HEAT TREATMENT NORMALIZAČNÍ ŽÍHÁNí.1 NORMALGLÜHEN.1 NORMALIZING.1 Tyčová ocel Stabstahl Steel bars plochá Flachstahl flat kruhová Rundstahl round čtvercová Vierkantstahl

Více

Svařování Směrnice pro zařazení kovových materiálů do skupin

Svařování Směrnice pro zařazení kovových materiálů do skupin Svařování Směrnice pro zařazení kovových materiálů do skupin Úvod tato norma vyšla v lednu 2005 a je českou verzí technické zprávy CR ISO 15608. Touto zprávou se nahrazuje ČSN CR 12187: srpen 1999.! Tato

Více

Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025

Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025 Středně široké nosníky I-profil IPE Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025 Od rozměru IPE 220 ve výrobních délkách do 24,10m. IPE 80 6,20 kg 0,328 IPE 80 IPE 100 8,30 kg 0,400 IPE

Více

nástrojepro soustruženídělenía broušení toolsfor turningcuttingand grinding

nástrojepro soustruženídělenía broušení toolsfor turningcuttingand grinding nástrojepro soustruženídělenía broušení toolsfor turningcuttingand grinding Obsah General Range 1 2 3 4 5 6 7 8 88 92 13 15 27 33 34 43 44 52 1 12 16 26 53 87 Druhé vydání / Second edition Soustružnické

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

1. Všeobecné zásady při tvorbě technické dokumentace

1. Všeobecné zásady při tvorbě technické dokumentace 1. Všeobecné zásady při tvorbě technické dokumentace 1.1 Označování šroubů a matic na výkresech, utahovací momenty Označování šroubů dle ČSN Šroub se šestihrannou hlavou M10x60 ČSN 02 1101. 2 5 Úprava

Více

KNOFLÍKY STISKACÍ SNAP FASTENERS

KNOFLÍKY STISKACÍ SNAP FASTENERS SNAP FASTENERS 1 12 NÝTOVACÍ NA SILNÉ LÁTKY FOR THICK MATERIAL Art. Velikost / Size D (mm) Materiál / Material 12115135 5 13,5 12116150 6 15 nikl, černý nikl, staromosaz, barevný lak karty: velikost 5,

Více

Vrtáky ratio s chladicími kanály

Vrtáky ratio s chladicími kanály VRTACÍ NÁSTROJE Vrtáky ratio s chladicími kanály Obj. č. 5510 5610 DIN 6537 K Tvar stopky HA HE 3 x D t max = l2-1,5 x t max l1 l2 l3 3,000 6,000 62,00 20,00 36,00 3,100 6,000 62,00 20,00 36,00 1/8 3,170

Více

NEREZAVĚJÍCÍ, ŽÁRUVZDORNÉ A NÁSTROJOVÉ OCELI STAINLESS, HEAT-RESISTANT AND TOOL STEELS

NEREZAVĚJÍCÍ, ŽÁRUVZDORNÉ A NÁSTROJOVÉ OCELI STAINLESS, HEAT-RESISTANT AND TOOL STEELS OBSAH CONTENT 02 ÚVOD 02 INTRODUCTION 03 SCHÉMA VÝROBNÍHO TOKU 03 FLOW SHEET OF MAIN TECHNOLOGICAL OPERATIONS 04 NEREZAVĚJÍCÍ A ŽÁRUVZDORNÉ OCELI VÝROBNÍ SORTIMENT 04 STAINLESS AND HEAT-RESISTANT STEELS

Více

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet.

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet. VRTÁNÍ / DRILLING PR rev. 04/2011 ZNAČENÍ, POPIS A PŘEHLED VRTÁKŮ MARKING, DESCRIPTION AND OVERVIEW OF DRILLS Strana/Page: 2 Strana/Page: 8 Strana/Page: 28 VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) INDEXABLE

Více

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS HOTWORK TOOL STEELS WITH IMPROVED PROPERTIES FOR DIE CASTING APPLICATIONS by ThyssenKrupp Ferrosta s.r.o V Holešovičkách 1579 / 24 180 00 Praha 8 Libeň Tel.: 2 8 1 0 9 6 5 1 1, 2 8 1 0 9 6 5 3 2 Fax: 2

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

VöeobecnÈ informace. Základní materiály porovnávací tabulky

VöeobecnÈ informace. Základní materiály porovnávací tabulky 10CrMo9-10 10028-2 10 CrMo 9 10 17155 (17175) 1.7380 12CrMo9-10 10222-2 (10 CrMo 9 10) 17243 (1.7375) 12Ni14 10222-3 10 Ni 14 17280 1.5637 12Ni14G1 10028-4 10 Ni 14 17280 1.5637 12Ni14G2 10028-4 10 Ni

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Směrnice OPVK_IVK_c14_2009-11-14 Třídění, označování a základní informace o kovových materiálech se zaměřením na oceli podle ČSN a EN pro projekt

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.10 1998 Oceli k zušlechťování - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované jakostní oceli ČSN EN 10083-2+A1 42 0932 Květen Quenched and tempered steels - Part 2:

Více

KVALITA ZE SKLADU. Přehled dostupných produktů. Tyče Trubky Potrubní díly Duté tyče L-profily Speciální profily Plechy VYDÁNÍ 1

KVALITA ZE SKLADU. Přehled dostupných produktů. Tyče Trubky Potrubní díly Duté tyče L-profily Speciální profily Plechy VYDÁNÍ 1 KVALITA ZE SKLADU Přehled dostupných produktů Tyče Trubky Potrubní díly Duté tyče L-profily Speciální profily Plechy VYDÁNÍ 1 STAPPERT značka pro nerezovou ocel STAPPERT nabízí po celé Evropě široké portfolio

Více

Klöckner Stahlhandel CZ. klöckner & co multi metal distribution

Klöckner Stahlhandel CZ. klöckner & co multi metal distribution Klöckner Stahlhandel CZ klöckner & co multi metal distribution HUTNÍ MATERIÁL VÁM DODÁME Z NAŠICH SKLADŮ V ČESKÉ REPUBLICE... Plechy za tepla válcované, nemořené/mořené za studena válcované povrchově upravené

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Ocelová lana 4 Vázací prostředky 7 Řetězy 9 Dráty tažené a válcované 10 Pletiva a sítě 10 Podlahové rošty 11 Tahokov 11 Příruby 12 Hutní polotovary 13 Betonářská žebříková

Více

CENÍK OBROBENÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

CENÍK OBROBENÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Výroba a prodej od roku 1999 CENÍK 2015 platný od 1.11.2015 verze 2.2015 CENÍK OBROBENÉ NÁSTROJOVÉ OCELI broušené nebo frézované 1.2842/1.2510 1.2379 1.2080 1.1730 1.2312 1.2767 1.2162 1.2343 1.2083 1.3343

Více

MONOLITNÍ FRÉZY SOLID END MILLS

MONOLITNÍ FRÉZY SOLID END MILLS MONOLITNÍ FRÉZY PR rev. 07/2009 3 11 12 47 48 49 50 63 64 75 77 84 1 2 ABECEDNÍ SEZNAM MONOLITNÍCH FRÉZ ALPHABETICAL LIST OF Fréza / End mill Fréza / End mill Fréza / End mill B2R L HERU 73 B2R L KERU

Více

KATALOG válcovaných. otevřených i uzavřených profilů od českého výrobce. your smart producer. V katalogu najdete: otevřené profily - tloušťka 1-6 mm

KATALOG válcovaných. otevřených i uzavřených profilů od českého výrobce. your smart producer. V katalogu najdete: otevřené profily - tloušťka 1-6 mm your smart producer KATALOG válcovaných otevřených i uzavřených profilů od českého výrobce V katalogu najdete: otevřené profily - 1-6 mm L profily U profily C profily speciální profily svařované profily

Více

KBN1. KBN1- nerezová vlnovcová hadice, paralelní vlnění jednostěnná, střední tloušťka stěny, střední vlnění

KBN1. KBN1- nerezová vlnovcová hadice, paralelní vlnění jednostěnná, střední tloušťka stěny, střední vlnění KBN1 DN 8 - DN 300 DN 8 - DN 300 KBN1- nerezová vlnovcová hadice, paralelní vlnění jednostěnná, střední tloušťka stěny, střední vlnění KBN1 - stainless steel hose, parallel corrugations Single-wall, medium

Více

w w w. n a s t r o j o v e - o c e l i. c o m

w w w. n a s t r o j o v e - o c e l i. c o m w w w. n a s t r o j o v e - o c e l i. c o m 1.2842/1.2510 1.2379 1.2080 1.1730 1.2312 1.2767 1.2162 1.2343 1.2343ESU 1.2083 1.3343 1.2210 ST52-3 platný od 1.7.2011 verze 2011.1 V katalogu naleznete velký

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Zpětná klapka L30 PN 16-100, DN 50 400, T max : 540 C

Zpětná klapka L30 PN 16-100, DN 50 400, T max : 540 C Zpětná klapka L30, 16-100 Zpětná klapka L30 16-100, DN 50 400, T max : 540 C Zpětná klapka Odpovídá požadavkům PED 97/23/EC DLOUHÁ ŽIVOTNOST TĚSNÍCÍCH PLOCH ZAJIŠTĚNA TVRDÝM NÁVAROVÝM MATERIÁLEM NEBO STELITEM

Více

Klöckner Stahlhandel CZ. klöckner & co multi metal distribution

Klöckner Stahlhandel CZ. klöckner & co multi metal distribution Klöckner Stahlhandel CZ klöckner & co multi metal distribution HUTNÍ MATERIÁL VÁM DODÁME Z NAŠICH SKLADŮ V ČESKÉ REPUBLICE... Plechy za tepla válcované, nemořené/mořené za studena válcované povrchově upravené

Více

Hlavní dodavatelé. Vallourec & Mannesmann 4hranné trubky bezešvé a svařované, válcované za tepla dle EN 10210-1/EN 10210-2, voestalpine Krems

Hlavní dodavatelé. Vallourec & Mannesmann 4hranné trubky bezešvé a svařované, válcované za tepla dle EN 10210-1/EN 10210-2, voestalpine Krems OBSAH OBSAH... 2 Hlavní dodavatelé... 3 Značení oceli... 4 Základní přehled materiálových norem a jakostí... 5 Přehled norem k dodávanému sortimentu... 7 Hlavní charakteristika našeho zboží... 8 Služby...

Více

11/2015 KONDOR - hutní materiály a doplňkový sortiment

11/2015 KONDOR - hutní materiály a doplňkový sortiment 11/2015 KONDOR - hutní materiály a doplňkový sortiment Obsah OCELOVÉ NOSNÍKY... 3 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ... 4 KARI SÍTĚ... 4 JEKLY... 5 PLECHY... 8 PÁSOVÁ A PLOCHÁ OCEL... 10 ÚHELNÍK... 12 TRUBKY - OCELOVÉ

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Vázací prostředky tříd 3,5,7 / Grade 30, 50, 70 articles

Vázací prostředky tříd 3,5,7 / Grade 30, 50, 70 articles Hák zkracovací s okem, nerez A4 / Eye grab hook, AISI316 Hák s okem DIN 689 / Hook with eye DIN 689 materiál / mat.: nerezavějící ocel A4 / stainless steel AISI 316 Kód řetěz ø E R nosnost kg/1ks Art.

Více

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 PouÏití / Use Konstrukce Construction Konstrukãní materiály Construction

Více

Vallourec & Mannesmann 4hranné trubky bezešvé a svařované, válcované za tepla dle EN 10210-1/EN 10210-2, jakost S 355J2H; S 355NH

Vallourec & Mannesmann 4hranné trubky bezešvé a svařované, válcované za tepla dle EN 10210-1/EN 10210-2, jakost S 355J2H; S 355NH OBSAH Hlavní dodavatelé... 3 Značení oceli... 4 Základní přehled materiálových norem a jakostí... 5 Přehled norem k dodávanému sortimentu... 7 Hlavní charakteristika našeho zboží... 8 Služby... 8 Základní

Více

Composition plates. Kompozitní desky. Chemické složení. Chemical composition. Mechanické vlastnosti. Mechanical properties. Typická forma dodávky

Composition plates. Kompozitní desky. Chemické složení. Chemical composition. Mechanické vlastnosti. Mechanical properties. Typická forma dodávky SP Kompozitní desky Spolehlivá ochrana proti otěru v hutních provozech, cementářském průmyslu, elktrárnách a při těžbě písku a štěrku. C Cr Mn Ni Nb Mo V Ti 1,90 14 * * * * * * 5,80 28 * * * * * * * analýza

Více

VÝROBNÍ PROGRAM PRUŽINOVÉ OCELI SPRING STEELS PRODUCTION PROGRAM

VÝROBNÍ PROGRAM PRUŽINOVÉ OCELI SPRING STEELS PRODUCTION PROGRAM VÝROBNÍ PROGRAM PRUŽINOVÉ OCELI PRODUCTION PROGRAM OBSAH CONTENT 02 ÚVOD 02 INTRODUCTION 04 SCHÉMA VÝROBNÍHO TOKU 04 TECHNOLOGY FLOWS 06 VÝROBNÍ SORTIMENT 06 PRODUCT PORTFOLIO 09 CHEMICKÉ SLOŽENÍ PRUŽINOVÝCH

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Váš ocelový partner. Katalog sortimentu

Váš ocelový partner. Katalog sortimentu 201 3 Katalog sortimentu Profil společnosti Firma UnionOcel s.r.o. byla založena v říjnu roku 2001 jako velkoobchod s hutním materiálem s tímto zaměřením: plechy výpalky Tyto materiály nabízíme dle přání

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

KATALOG KOVÁŘSKÉ POLOTOVARY

KATALOG KOVÁŘSKÉ POLOTOVARY KATALOG KOVÁŘSKÉ POLOTOVARY NEREZ ZÁBRADLÍ INOX PRVKY Z UMĚLÉHO KAMENE OBSAH KOVÁŘSKÝCH POLOTOVARŮ ROZETY 1 Rozety 1 Panely 7 GD Panely 8 Spirály 8 10 Koše 11 Šprušle balkonové 11 Šprušle 11 17 Šprušle

Více

Tažírny Trub Svinov, spol. s r.o.

Tažírny Trub Svinov, spol. s r.o. Tažírny Trub Svinov, spol. s r.o. Obsah 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.6 3.6.1 3.6.2 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROBNÍ PORTFOLIO TRŽNÍ SEGMENTY / REFERENCE KONTAKT SVAŘOVANÉ DÍLY

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROBNÍ PORTFOLIO TRŽNÍ SEGMENTY / REFERENCE KONTAKT SVAŘOVANÉ DÍLY ODLITKY VÝKOVKY PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROBNÍ PORTFOLIO TRŽNÍ SEGMENTY / REFERENCE KONTAKT SVAŘOVANÉ DÍLY STROJÍRENSKO-METALURGICKÁ SPOLEČNOST PROFIL FIRMY TRADICE KVALITA - FLEXIBILITA Rok založení: 1949

Více

mezinárodní působnost

mezinárodní působnost JACQUET mezinárodní působnost vedoucí světový odběratel nerezových Quarto plechů 43 zaměstnanců 3 poboček ve 20 zemích / 21 servisních center 7500 zákazníků v 60 zemích obrat 23 M5 7 20 7500 60 23 3 Celosvětová

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Vzduchovkové střelivo a lovecké broky Air gun pellets and hunting shots. Katalog produktů The Products Catalogue

Vzduchovkové střelivo a lovecké broky Air gun pellets and hunting shots. Katalog produktů The Products Catalogue Vzduchovkové střelivo a lovecké broky Air gun pellets and hunting shots Katalog produktů The Products Catalogue 2 Vzduchovkové střelivo Air gun pellets Diabolo Standard + Standard Flat pro hobby použití

Více

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Polotovary Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Výroba : výchozí materiál ( dodávaný ve formě housek, ingotů, prášků ) se zpracovává

Více

Plechy. Strana 4.1. SLC Dělící cenrum plechy Vídeň. Strana 4.2. Opracování plechů. Strana 4.3. Plechy jemné za studena válcované DC01. Strana 4.

Plechy. Strana 4.1. SLC Dělící cenrum plechy Vídeň. Strana 4.2. Opracování plechů. Strana 4.3. Plechy jemné za studena válcované DC01. Strana 4. Kapitola 04 Plechy Strana 4.1 Strana 4.2 Strana 4.3 SLC Dělící cenrum plechy Vídeň Opracování plechů Plechy jemné za studena válcované Strana 4.4 Strana 4.5 Strana 4.6 Strana 4.9 DC01 Plechy žárově zinkované

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Co je to korozivzdorná ocel? Cr > 10,5% C < 1,2% Co je to korozivzdorná ocel? Co je to korozivzdorná ocel? Korozivzdorné oceli (antikoro, nerez) jsou slitiny na bázi železa s obsahem 10,5 % chromu a 1,2

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Šoupátko rychločinné A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa Quick acting gate valve A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa

Šoupátko rychločinné A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa Quick acting gate valve A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa DN 125 350, Pp 4 20 MPa DN 125 350, Pp 4 20 MPa Použití Rychločinná uzavírací armatura, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a všechny další provozní tekutiny, zejména primárních okruhů jaderných

Více

PLECHY PRODUKTOVÝ KATALOG

PLECHY PRODUKTOVÝ KATALOG PLECHY PRODUKTOVÝ KATALOG Plechy Představení válcovny plechů TRAŤ 3,5 KVARTO Válcovna byla založena v roce 1971 a prošla rozsáhlou modernizací v roce 1999, což umožnilo výrazně zlepšit geometrii vyválcovaného

Více

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61 0 07.7 05..CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 6 -- Řada PV 6 Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

V-Belts PRODUCTION PROGRAMME TECHNICAL INFORMATION

V-Belts PRODUCTION PROGRAMME TECHNICAL INFORMATION V-Belts V-BELTS KLÍNOVÉ ŘEMENY Ӏ Ӏ PRODUCTION PROGRAMME TECHNICAL INFORMATION 3 Content 1. Profi... 6 1.1 CLASSICAL-SECTION WRAPPED V-BELTS... 6 1.1 KLÍNOVÉ ŘEMENY OBALOVANÉ - KLASICKÉ... 6 1.1 Ӏ Ӏ -...

Více

Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip for general purposes

Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip for general purposes ČESKOSLOVENSKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.20; 77.140.50 Leden 1998 Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití ČSN EN 10 088-2 42 0928 Stainless steels

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.120.01; 77.140.01; 77.150.01 Srpen 2008 áropevné oceli, niklové a kobaltové slitiny ČSN EN 10302 42 0917 Creep resisting steels, nickel and cobalt alloys Aciers et alliage

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.10; 77.140.50 Prosinec 2009 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném

Více