KATALOG PRODUKTŮ product catalogue

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG PRODUKTŮ product catalogue"

Transkript

1 KATALOG PRODUKTŮ product catalogue válcované a kované tyče / tažené a loupané tyče / profily / bezešvé trubky / plechy a bramy / korozivzdorné, vysocekorozivzdorné a žáruvzdorné oceli rolled and forged bars / drawn and peeled bars / seamless tubes plates / stainless, highly corrosion and heat resistant steels

2 OBSAH KATALOGU content válcované a kované tyče rolled and forged bars tažené a loupané tyče drawn and peeled bars korozivzdorné, vysocekorozivzdorné a žáruvzdorné oceli stainless, highly corrosion and heat resistant steels plechy a bramy plates and slabs trubky a profily pipes, square and rectangular hollow sections ostatní dodávané materiály other products

3 OPERATIVNÍ DODÁVKY flexible deliveries Mohou sloužit k průběžnému zajištění vašich měnících se potřeb. Mohou sloužit ke krytí výpadku vašich stálých dodavatelů. Your changing demands will be met by our deliveries. We are ready to cover delivery failures of your regular suppliers. Vycházíme z toho, že pro uspokojení operativních potřeb zákazníků v podmínkách trhu ČR a SR je mimořádně účinná kombinace vlastních skladových zásob značek a rozměrů se širokým použitím a pravidelných dodávek importovaných ze skladových zásob našich partnerů, které úpěšně na trhu České a Slovenské republiky zastupujeme. V komoditách tyče, bezešvé trubky, profily a plechy je tak k dispozici celkem přes tun hutního materiálu. We believe that the combination of our own stocks (with various steel grades and dimensions for a wide range of applications) with regular deliveries from our partners abroad, is a very effective way to meet our customers prompt demands. More than tons of bars, plates, seamless pipes and steel sections are available. SPECIÁLNÍ DODÁVKY A VÝROBA NA ZAKÁZKU special deliveries and individual requests Často požadovaný materiál není možné získat ze standardních skladových zásob. Potom nabízíme možnost zadat vaše požadavky ve výrobě. V rámci předprodejního servisu odladíme vaše technické požadavky s možnostmi výrobce. In case the material is not available from a standard stock programme, our production partners are ready to produce it according to your individual requests. We will be happy to consult any of your technical requirements so that production is tailored to your needs as well as to the technical possibilities of the producer. DODÁVKA OBROBENÝCH DÍLŮ deliveries of machined parts Nabízené hutní materiály dále v kooperaci s vaší výrobou zpracujeme do podoby finálních strojních dílů. Based on mutually agreed conditions, we are ready to fabricate metallurgical products into the shape of final machined parts. 3

4 VÁLCOVANÉ A KOVANÉ TYČE rolled and forged bars 4

5 VÁLCOVANÉ A KOVANÉ TYČE rolled and forged bars Nabízený sortiment konstrukčních ocelí v provedení válcovaném nebo kovaném zabezpečuje rozhodující potřeby tyčového materiálu pro strojírenskou výrobu. tyče kruhové, čtvercové, ploché provedení: válcované tyče, kované kruhové tyče až do průměru 1000 mm typy ocelí: konstrukční, ušlechtilé, legované dělení tyčí na fixní délky (přířezy) mechanické opracování přířezů (vrtání otvorů, frézování) doprava zboží až na dvůr zákazníka Our supply of rolled and forged engineering steel bars covers the main needs of the engineering industry. round, square, flat bars steel grades: non-alloy steel, alloy steel bar cutting to fix lengths machining of fix lengths door to door delivery 5

6 přídavky na opracování a dovolené rozměrové úchylky volně kovaných tyčí podle normy DIN 7527 list 6 / machining allowances and allowed size deviations of free forged bars acc. to the norm DIN 7527/6 ušlechtilé oceli legované s výjimkou ocelí nástrojových a rychlořezných / alloyed engineering steels with the exception of tools steels and high speed steels čistá míra f1 / ready size od do / from to průřez / crosscut přídavek / allowance dov. odchylka / allowed deviation do / to 3500 mm přídavek / allowance délka / length dov. odchylka / allowed deviation délka tyče lf. / length of bar kovářská míra s1 / smith s size s1 od / do / to from přídavek / allowance průřez / crosscut dov. odchylka / allowed deviation od / from 3500 do / to 6000 mm přídavek / allowance délka / length dov. odchylka / allowed deviation kovářská míra s1 / smith s size s1 od / do / to from , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , údaje uvedené v tabulce platí pro ploché tyče s poměrem šířky ku tlouštce / values stated for flat bars are valid for the width / thickness ratio <= 8 : 1 uhlíkové konstrukční oceli uvedené v normě EN a / carbon engineering steels as showed in the norm EN and EN čistá míra f1 / ready size od do / from to průřez / crosscut přídavek / allowance dov. odchylka / allowed deviation do / to 3500 mm přídavek / allowance délka / length dov. odchylka / allowed deviation délka tyče lf. / length of bar kovářská míra s1 / smith s size s1 od / do / to from přídavek / allowance průřez / crosscut dov. odchylka / allowed deviation od / from 3500 do / to 6000 mm přídavek / allowance délka / length dov. odchylka / allowed deviation kovářská míra s1 / smith s size s1 od / do / to from , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , údaje uvedené v tabulce pro ploché tyče z nelegovaných konstrukčních ocelí platí pro poměr šířky k tlouštce / values stated for flat bars are valid for the width / thickness ratio <= 5 : 1 doporučený přídavek pro obrobky z válcovaných tyčí / recommended machining allowances for machined pieces made of hot rolled bars pc = 2 + (5ds/100) pc přídavek, ds jmenovitý průměr obrobku / pc allowance, ds nominal dimension of machined piece 6

7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications tyče kruhového průřezu válcované EN (DIN 1013) a kované DIN 7527/ 6 / rolled round bars EN (DIN 1013) and forged DIN 7527/ 6 značka / steel grade ČSN ekviv. / CSN equiv. tep. zprac. / heat. treatm. max. průměr / max. diameter (mm) nelegované konstrukční oceli / non alloyed engineering steels (EN ) S355J2 / S355J * 1000 S355NL * 620 oceli k zušlechťování / steels for quenching and tempering (EN ) C O/N 320 C O/N 1000 C O/N CrMo QT CrMo QT CrMo QT CrV A CrNiMo QT/A CrNiMo QT NiCrMo3 (UNI) QT 300 oceli k cementování / case hardening steels (EN , UNI 3788) C O MnCr FP/A MnCr FP/A CrNi FP/A NiCr FP/A CrNiMo7 6 (17CrNiMo6 DIN ) FP/A NiCrMo5 (UNI) A 800 oceli k nitridování / nitration steels (EN ) 31CrMoV QT CrAlNi QT 670 oceli pro tlakové nádoby a zařízení / steels for high pressure vessels and equipment (EN , SEW 028) P250GH (C22.8) (DIN ) (12 024) * Mo * CrMo * CrMo NiCuMoNb5 (SEW) * CrMo19 5 (SEW) * 400 oceli na upevňovací prvky, zvýšené a/nebo nízké teploty / steels for fastening members, high and/or low temperature (EN ) C35 E QT CrMo QT CrMoV QT 250 X22CrMoV12 1 QT 60 42CrMo QT 60 oceli ložiskové / ball bearing steels (EN ISO , DIN ) 100Cr A (GKZ) 350 * tepelné zpracování viz příslušná norma / heat treatment see corresponding norm tyče ploché válcované EN (DIN 1017) / rolled flat bars EN (DIN 1017) značka / grade St 52-3, S355J0, S355J2 ČSN C45 E MnCr CrMo rozměry / dimensions (mm) šířka / width tloušťka / thickness 3 90 tyče čtvercové válcované EN (DIN 1014) a kované DIN 7527/6 / rolled square bars EN (DIN 1014) and forged square bars DIN 7527/6 značka / grade ČSN S355J2 / S355J C MnCr CrMo základní tvary produktů / basic shapes of products kruhové tyče / round bars rozměry / dimensions (mm) až / up to čtvercové tyče / square bars ploché tyče / flat bars Vysvětlivky: O přírodní, A žíháno, QT zušlechtěno, GKZ žíháno na globulární cementit, FP struktura ferit-perlit, N normalizováno /O untreated, A annealed, QT quenched + temperadet, GKZ soft annealed, FP ferrite-pearlite structure, N normalised 7

8 TAŽENÉ A LOUPANÉ TYČE draw and peeled bars 8

9 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications dle DIN EN , TDP DIN EN acc. to DIN EN , delivery conditions acc. to DIN EN značka / steel grade provedení / execution tvar / shape rozměry (mm) / dimensions (mm) tažená h9 / drawn h9 S235JRC+C tažená / drawn tažená / drawn tažená / drawn loupaná h10 / peeled h10 loupaná h9 / peeled h9 S3555J2C+C tažená h9 / drawn h9 tažená / drawn loupaná h10 / peeled h10 loupaná h9 / peeled h9 broušená h6 / ground h6 tažená h9 / drawn h9 loupaná h10 / peeled h10 loupaná h9 / peeled h9 broušená h6 / ground h6 tažená klínová / drawn key steel tažená / drawn tažená / drawn tažená / drawn tažená h9/h10 / drawn h9/h10 tažená / drawn tažená / drawn tažená h9 / drawn h9 tažená / drawn loupaná h10 / peeled h10 tažená / drawn tažená (loupaná) h9/h11 drawn (peeled) h9/h11 tvar / shape:...kruhový / round...čtvercový / square...obdélníkový / rectangle...šestihranný / hexagon KL...klínový / key steel 9

10 TAŽENÉ A LOUPANÉ TYČE drawn and peeled bars Lesklá ocel dodávaná z vlastních skladových zásob a zásob našich dodavatelů, je vhodným doplňením sortimentu válcovaných a kovaných tyčí. tyče tažené, (kruhové, čtvercové, ploché) tyče loupané kruhové tyče broušené kruhové ocel pro klíny a pera typy ocelí: konstrukční, ušlechtilé, legované, automatové oceli úpravy konců tyčí, adjustáž zboží doprava zboží až na dvůr zákazníka Bright steel can be supplied by our warehouse and suppliers. It is a suitable complement of the rolled and forged bars we offer. drawn bars (round, square, flat) peeled round bars ground round bars key and spring steel steel types: non-alloy, alloy steels, free cutting steels bar ends treatment, adjustment of goods door to door delivery 10

11 KOROZIVZDORNÉ, VYSOCEKOROZIVZDORNÉ A ŽÁRUVZDORNÉ OCELI stainless, highly corrosion and heat resistant steels 11

12 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications skladový program přehled summary stock range ZA TEPLA TVÁŘENÉ TYČE / HOT PRODUCED BARS BROUŠENÉ TYČE / GROUND BARS JAKOST / QUALITY Nr. Grade DIN/DIN EN AISI DIN1013/ 7527 Pg. 6 DIN1014/ 7527 Pg. 6 DIN1015/ 7527 Pg. 6 DIN1017/ rovnoramenné / equal nerovnoramenné / unequal T a TB T and TB broušeno / ground gnt 240/320 broušeno / ground gnt 240/320 broušeno / ground gnt 240/320 broušeno / ground gnt 240/320 DIN X2CrNi X12Cr X20Cr X30Cr F X46Cr X17CrNi X14CrMoS F , X90CrMoV B X39CrMo X5CrNi x180x20 20x10x3-200x100x12 T 20-T120 TB30-TB60 IPE IPB U20 U KOROZIVZDORNÉ JAKOSTI / STAINLESS GRADES Ugima IM- Quality X5CrNi18-10 X5CrNi Ugima 304 IM-Quality X8CrNiS Ugima Ugima- HM X8CrNiS18-9 X8CrNiS Ugima 303 Ugima-HM X2CrNi L X2CrNi L X3CrNiMo13-4 CA6-NM X2CrNiMo L Ugima X2CrNiMo L Ugima zušlechtěno X4CrNiMo X2CrNiMo L IM- Quality X2CrNiMo L IM-Quality T30 T100 IPE IPB X3CrNiMoN SS X6CrNiTi x100x X5CrNiCuNb ,4 355, , X6CrNiMoTi Ti Ugima X6CrMoT Ti Ugima X10CrAISi X10CrAISi T20 T120 TB30 TB60 IPE IPB U40 U200 U20 U ŽÁRUVZDORNÉ JAKOSTI / HEAT RESISTANT GRADES X18CrN X10CrAISi25 (446) X15CrNiSi X15CrNiSi X8CrNi S X10NiCrAITi32-21 B X8CrNiTi X22CrMoV VYSOCEKOROZIVZDORNÉ JAKOSTI / HIGHLY CORROSION RESISTANT GRADES X2CrNiMoN (317 LMN) X2CrNiMoN X1NiCrMoCuN X1NiCrMoCu X1NiCrMoCuN UNS S UNS (S 31254) UNS N UNS N

13 LESKLÉ TYČE / BRIGHT BARS PLECHY / PLATES SLZIČKOVÉ PLECHY / FLOOR PLATES DUTÉ PROFILY / HOLLOW BARS TRUBKY/ TUBES DIN670h8 DIN 178 DIN EN DIN 176 DIN 174 DIN 6880 DIN 6880 DIN skladové formáty a přířezy / standard sizes & cut pieces skladové formáty / standard sizes duté profily / hollow bars šestihraný dutý profil / hexagon hollow bars bezešvé / seamless svařované / welded svařované nežíhané / welded unannealed svařované nežíhané / welded unannealed 1, , ,3 7, , IM-Jakost , , IM-Jakost ,9 9,53 21, ,1 2,77 17,2 2, ,46 8, ,1 12, ,9 4 4, x ,9 12, , , , ,5 15 1,5 20 0, , ,3 2,6 88, ,3 4,5 26,9 2,5 114, , ,72 2,24 114,3 6, ,9 3, ,34 2,77 88,9 5, , , ,1 8,18 21, ,

14 Korozivzdorné jakosti: tyče, uzavřené profily, úhelníky, speciální profily, plechy, trubky Vysoce korozivzdorné a žáruvzdorné jakosti: tyče, uzavřené profily, úhelníky, speciální profily, plechy, trubky Dělení tyčí na fixní délky, průměr až 650 mm. Stainless grades: bars, hollow bars, angles, special sections, plates, tubes Highly corrosion and heat resistant grades: bars, hollow bars, angles, special sections, plates, tubes Serial sections up to diameter of 650 mm. 14

15 PLECHY A BRAMY plates and slabs 15

16 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications skladový program za tepla válcované plechy a bramy stock program of hot rolled plates and slabs použití / application plechy za tepla válcované tloušťky 3 až 200 mm / hot rolled plates mm thickness bramy tloušťky max. 600mm / slabs max. 600 mm thick konstrukční oceli pro všeobecné použití podle EN / general application engineering steels acc. to EN S235JR S355JO S355J2 E335 E360 S355JO S355J2 oceli pro tlakové nádoby podle EN / pressure vessel steels acc. to EN P275NH/NL1 P355NH/NL1 P460NL1/NH oceli pro tlakové nádoby pro vyšší teploty podle EN / pressure vessels steels for higher temperatures acc. to EN P265GH P295GH P355GH 16Mo3 13CrMo4 5 10CrMo9 10 oceli pro vyšší teploty podle ASME/ASTM / steels for higher temperatures acc. to ASME/ASTM SA516Grade 60 ASME-2A oceli k zušlechťování podle EN a cementování podle EN / steels for quenching and tempering acc. to EN and case hardening acc. to EN C45/C45E C60/C60E 25CrMo4 42CrMo4 C15E 16MnCr5 20MnCr5 C45 C60 C55 25CrMo4 42CrMo4 zušlechtěné popř. termomechanicky válcované vysokopevnostní a otěruvzdorné oceli / quenched and tempered or thermo-mechanically rolled, high-strength and wear-resistant plates S690QL S890QL S960QL S700MC Dillidur, Hardox, XAR,Fora, Brinar X120Mn12 16

17 PLECHY A BRAMY plates and slabs Kombinací vlastních skladových zásob a vlastního strojního vybavení jsme schopni pokrýt široké spektrum potřeb našich zákazníků dodávkami plochých výrobků ve formě bram, tlustých plechů, výpalků a předopracovaných dílů. dodávky tlustých plechů a bram ze skladových zásob - konstrukční oceli pro všeobecné použití - vysokopevnostní oceli - otěruvzdorné oceli - kotlové a žárupevné oceli - jemnozrnné oceli pro tlakové nádoby výpalky z plechů a bram do tl. 600 mm strojní opracování výpalků doprava zboží až na dvůr zákazníka The combination of our stocks and machinery enables us to cover a wide range of our clients needs. Flat products in the form of slabs, heavy plates, flame cuttings and pre-manufactured parts can be delivered. supplies of heavy plates and slabs from stock flame cuttings from plates and slabs up to 600 mm thickness machining of profile blanks door to door delivery 17

18 18 TRUBKY A PROFILY pipes, square and rectangular hollow sections

19 TRUBKY A PROFILY pipes, square and rectangular hollow sections Sortiment bezešvých trubek a uzavřených profilů, které dodáváme ze skladových zásob, pokrývá většinu potřeb strojírenských firem a výrobců pro energetiku. Naše možnosti opracování na vlastních strojích rozšiřují možnosti využití námi dodávaných výrobků. dodávky trubek a profilů v obchodních délkách dodávky trubek a profilů dělených na fixní délky (přířezy) strojní opracování přířezů doprava zboží až na dvůr zákazníka Our supplies of seamless steel pipes and RHS cover the majority of engineering and power engineering companies needs. Our machining facilities allow us to satisfy a wide range of customers demands. deliveries of pipes and RHS in commercial lengths deliveries of pipes and RHS cut-to-length machining of fix lengths door to door delivery 19

20 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications bezešvé trubky / seamless tubes norma TDP 3) standard (tech. delivery conditions) použití / application dodávaná značka oceli / steel grade číselné označení / W. Nr. označení oceli dle ČSN / steel grade acc. to CSN 1) rozměry podle / dimensions acc. to EN (DIN 2448) vnější průměr / O. D. (mm) tloušťka stěny / W. T. (mm) DIN ) trubky z nelegovaných ocelí pro zvláštní požadavky / plain carbon steel tubes for special applications EN trubky pro tlakové nádoby z nelegovaných ocelí / plain carbon steel tubes for pressure vessels and equipment EN trubky pro tlakové nádoby a zařízení z legovaných jemnozrných ocelí / alloy fine-grained steel tubes for pressure vessels and equipment EN trubky z nelegovaných a legovaných ocelí pro strojírenství a všeobecné použití / plain carbon steel and alloy steel tubes for engineerin g and general technical application EN kruhové duté profily tvářené za tepla / hot formed round hollow sections from plain carbon steel and alloy steel rozměry dle / dimensions acc. to EN vnější průměr / O. D. (mm) tloušťka stěny / W. T. (mm) 1) porovnání s ČSN je pouze přibližné / comparision with CSN is only approximate 2) norma byla nahrazena EN , z které však byla vypuštěna ocel St / this Standard was substituted with EN , from which, however, the grade St52.0 was excluded 3) po dohodě lze dodávat trubky s násobnou atestací, tj. dodaná trubka splňuje dvě nebo více norem TDP / Upon agreement tubes with multiple certification can be delivered, i.e. delivered tube complies with two or more technical delivery conditions standards příklad: EN a DIN 1629 pro trubky z ocelí St 37 a P235TR2; EN 10210, EN a EN pro trubky z ocelí S355J2H, E355 a P355N. sample: EN and DIN 1629 for tubes from steel St 37 and P235TR2; EN 10210, EN and EN for tubes from steel S355J2H, E355 and P355N. kotlové trubky / boiler tubes norma TDP 3) standard (tech. delivery conditions) použití / application dodávaná značka oceli / steel grade číselné označení / W. Nr. označení oceli dle ČSN / steel grade acc. to CSN 1) rozměry podle / dimensions acc. to EN (DIN 2448) vnější průměr / O. D. (mm) tloušťka stěny / W. T. (mm) DIN ) trubky z žárupevných ocelí / creep-resisting steel tubes EN trubky pro tlakové nádoby a zařízení z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách / plain carbon steel and alloy steel tubes for pressure vessels and equipment with guaranteed properties at increased temperatures 1) porovnání s ČSN je pouze přibližné / comparision with CSN is only approximate 2) po dohodě lze dodávat trubky s násobnou atestací, tj. dodaná trubka splňuje obě normy / upon agreement tubes with multiple certification can be delivered, i.e. delivered tube complies with both standards. 3) norma byla nahrazena EN / this Standard was substituted with EN

21 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications uzavřené profily čtvercové a obdélníkové / hollow sections, square or rectangular norma TDP 3) standard (tech. delivery conditions) způsob výroby / manufacturing method dodávaná značka oceli / steel grade číselné označení / W. Nr. označení oceli dle ČSN / steel grade acc. to CSN 1) rozměry / dimensions tvar / shape max. rozměry / max. dimensions EN duté profily tvářené za tepla / hot formed hollow sections čtvercový a obdélníkový / square and rectangular EN svařované duté profily tvářené za studena / cold formed and welded hollow sections čtvercový a obdélníkový / square and rectangular 1) porovnání s ČSN je pouze přibližné / comparision with CSN is only approximate porovnání DIN a EN norem / DIN and EN standards comparison DIN duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrných konstrukčních ocelí, se zkouškou vrubové houževnatosti / hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby se zkouškou těsnosti EN / seamless steel tubes for pressure purposes bezešvé ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství se zkouškou těsnosti, bez zkoušky vrubové houževnatosti / seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes ST 37.0 DIN 1629 S235 JRH EN P235TR1 EN E235+AR EN ST52.0 DIN 1629 P355N EN E355+AR EN ST 52-3 DIN S355J2H EN ST52-3N DIN S355J2H N EN ST 35.8.I DIN P235GH-TC1 EN

22 OSTATNÍ DODÁVANÉ MATERIÁLY other products Bohdan Bolzano s.r.o., jako exkluzivní smluvní partner Kuhn Edelstahl v České a Slovenské republice, prezentuje českým a slovenským firmám celý výrobní program Kuhn Edelstahl, zaměřený především na speciální druhy ocelí a slitin jako jsou vysoce legenové korozivzdorné, žárovzdorné, žáropevné a otěruvzdorné materiály. Z uvedených materiálů Kuhn Edelstahl vyrábí technologií odstředivého lití dutá rotační tělesa ve tvaru silnostěnné trubky. Tyto výrobky, mechanicky opracované, nabízí zákazníkům ve formě polotovarů k dalšímu zpracování na hotové strojní díly. Bohdan Bolzano s.r.o like the executive partner of company Kuhn Edelstahl in the Czech Republic and Slovakia presents to Czech and Slovak companies whole manufacturing programme of Kuhn Edestahl. It is targed on special types of steel and alloys like highly corrosion resistant, heat resistant and abrasion resistant grades. Concave rotating products produced by centrifugal casting have got thick-walled tube shape and consist of materials mentioned above. These products which are machined are supplied to customers like semi-finished products for additional manufacturing to get the final-machined products. Mezní rozměry / Margine dimension Způsob odlévání Method of casting Vnější průměr 1) Out diameter 1) Tloušťka stěny Wall thickness Délka odlitku 2) Lenght of cast 2) Horizontální / min. 60 mm min. 15 mm Max mm při vnějších průměru do 120 mm / Max mm when the out diameter is max. 120 mm Horizontal max. 940 mm max. 150 mm Max mm při vnějším průměru do 940 mm / Max mm when the out diameter is max. 940 mm Vertikální / Vertical max mm max mm max mm max. 250 mm max. 445 mm max. 800 mm max mm 1) Při vnějším průměru od 100 do 500 mm lze vyrábět v intervalech po 2 mm / When the out diameter is from 100 to 500 mm it is possible to produce by 2 mm 2) Větší délky než uvedené v tabulce lze vyrábět svařování jednotlivých délek pod tavidlem max. do 7000 mm / Longer lenghts which are not mentioned in the table are possible to produce by welding max. to 7000 mm Maximální hmotnost odlitků je 5100 kg / maximum casting weight is 5100 kg oceli nástrojové / tool steels profily HEA, HEB, HEM, INP, IPE, UNP, UPE, zejména v jakosti S355J2 / steel sections HEA, HEB, HEM, INP, IPE, UNP, UPE mostly in S355J2 úhelníky rovnoramenné i nerovnoramenné, zejména v jakosti S355J2 / equal and unequal angles mostly in grade S355J2 bronzové, hliníkové a měděné slitiny / bronze, Aluminium and Copper alloy niklové slitiny, kobaltové slitiny, titan a jeho slitiny / Nickel and Cobalt alloys, Titanium and its alloys 22

23 dobré bonusy se vždy vracejí SBÍREJTE BODY ZA ODBĚR ZBOŽÍ V BOHDAN BOLZANO a proměňte je za hodnotné dárky

24 Bohdan Bolzano s.r.o. Huťská 1379, Kladno, Česká republika tel.: (+420) , fax: (+420) Bohdan Bolzano Slovakia s.r.o. Račianska 77, Bratislava, Slovenská republika tel.: (+421) , fax: (+421)

NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly

NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly Otěruvzdorné plechy NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly XAR 300 dobrý výkon za rozumnou cenu XAR 400 ověřená klasika XAR 400 W odolává otěru při teplotách až 400

Více

výpalky cut shapes brennschneidteile

výpalky cut shapes brennschneidteile výpalky cut shapes brennschneidteile Produktový katalog / Product catalogue / Katalog 2 představení střediska tvarových výpalků Introducing the cut shapes centre Präsentation des Brennschneidbetriebes

Více

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY UTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem potrubí a příslušenství

Více

Hlavní produkty/služby/aktivity firmy Main products / services / activities of the company

Hlavní produkty/služby/aktivity firmy Main products / services / activities of the company 01 PHA CZECH s.r.o. BUYER Subdodávky - montáž dveřních systémů pro automobilový průmysl. Subcontracting - door systems assembly for automotive industry. Hledáme dodavatele pro lisování kovů, vstřikování

Více

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a. s. (dále jen AG) je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem čerpadel,

Více

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY Editoriál Vážené dámy a pánové, Vážení zákazníci, Jsme hrdi, že Vám můžeme představit náš nový katalog, který je plný inovací. Od svého počátku představuje firma JC-Metal s.r.o.

Více

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE SÉRIE, KTERÁ DRŽÍ SVÉ SLIBY TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE TRI CON (ALFA) TRI CON (ALFA) KOVOVĚ TĚSNÍCÍ TROJITĚ EXCENTRICKÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA METAL SEATED TRIPLE OFF-SET BUTTERFLY VALVE

Více

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production 201 2 //v ýroční zpráv a // annual report OBSAH CONTENT úvodní slovo tuzemský obchod zahraniční obchod konstrukce armatur výroba servis a služby potrubí a příslušenství kvalita personalistika 4 5 7 11

Více

Upínací technika Clamping Technology

Upínací technika Clamping Technology Upínací technika Clamping Technology Není upnutí jako upnutí It s the right move that counts Správně upnutá ozubená kola Clamping gear wheels correctly Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for

Více

Silové kabely a vodiče

Silové kabely a vodiče Member of the NKT Group Silové kabely a vodiče Power cables and wires Completing the picture www.nktcables.cz Obsah Table of contents O společnosti About company Firemní profil Company Profile.............................................................

Více

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other MSV 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other JSC "Heavy Engineering ORMETO-YUMZ" 462403 Orsk, RU JSC ''HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ'' má divizi hutní výroby, která zahrnuje tavení,

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce 2011/2012 Produkty Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce Products The whole world of stud welding technology Everything from one source MADE IN GERMANY Zertifizierter

Více

MEGACORP Plus, s. r. o. Kelc 455, 756 43 KELC CZECH REPUBLIC

MEGACORP Plus, s. r. o. Kelc 455, 756 43 KELC CZECH REPUBLIC Naše společnost má již za sebou 21na letou historii v strojírenském odvětví, s postupným zaměřením na: - výrobu lehkých a těžkých konstrukcí; - sériovou výrobu ocelových zárubní a dveří; - komplexní CNC

Více

Přehled výrobků Programme overview

Přehled výrobků Programme overview Přehled výrobků Programme overview Kompetence v kabelovém managementu Competence in cable management PFLITSCH Kompetence v kabelovém managementu PFLITSCH Competence in cable management Kabelové kanály

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou

Více

TRINEC CMC LTD. CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH OBERBAU

TRINEC CMC LTD. CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH OBERBAU OBSAH CONTENT 03 VÝROBA KOLEJNIC 03 THE MANUFACTURE OF 04 ZKOUŠENÍ, TŘÍDĚNÍ, PŘEJÍMKA 04 TESTING, CLASSIFICATION, AND ACCEPTANCE 05 VÝZKUM A VÝVOJ 05 RESEARCH AND DEVELOPMENT 06 TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAMETRY

Více

Profil společnosti Company Profile IPC

Profil společnosti Company Profile IPC Profil společnosti Company Profile IPC Content Obsah Basic Information...2 History...3 ELVAC IPC, Ltd. in Numbers...4 Vision...4 Strategy...5 Market Segments...5 Employees...6 Organization Chart...6 Certified

Více

Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry

Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry Industry Power Transmission Group Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry řemeny, převody a lineární technika 4 CONTI SYNCHROCHAIN 5 CONTI SYNCHROFORCE Supreme 6 CONTI SYNCHROFORCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b OVĚŘENÍ VÝROBY PAŽNICOVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍCH STUPŇŮ L80 A N80 PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE Josef Bár a Jan Melecký b ArcelorMittal, a. s.,vratimovská

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE OBSAH CONTENTS 1 OBSAH CONTENTS 2 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 3 MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION 4 PROFIL SPOLEČNOSTI HLAVNÍ CÍLE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 COMPANY PROFILE MAIN OBJECTIVES BASIC

Více

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual)

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual) Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual 1/20 Procesní instrukce č.: Process instruction no.: Název procesní instrukce: Process instruction name: S3-03 Dodavatelský manuál Supplier Quality Manual

Více

Datové skříně Data Cabinets

Datové skříně Data Cabinets Datové skříně Data Cabinets D Datové skříně / Data Cabinets DATOVÉ SKŘÍNĚ / DATA CABINETS.............................................................. D1 MSS..................................................................................................

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě

Více

Hutní materiál. www.akros.cz www.akros.sk

Hutní materiál. www.akros.cz www.akros.sk Hutní materiál www.akros.cz www.akros.sk AKROS, s.r.o. Prodej nerezového hutního materiálu pod hlavičkou AKROS byl zahájen v roce 1993. Naše společnost se specializuje na dodávky nerezového hutního materiálu.

Více

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets Cantata Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets MSS STOJANOVÉ SKŘÍNĚ STAND DATA CABINETS CZ Stojanové datové skříně modelové řady MSS jsou určeny k instalaci 19",

Více