KATALOG PRODUKTŮ product catalogue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG PRODUKTŮ product catalogue"

Transkript

1 KATALOG PRODUKTŮ product catalogue válcované a kované tyče / tažené a loupané tyče / profily / bezešvé trubky / plechy a bramy / korozivzdorné, vysocekorozivzdorné a žáruvzdorné oceli rolled and forged bars / drawn and peeled bars / seamless tubes plates / stainless, highly corrosion and heat resistant steels

2 OBSAH KATALOGU content válcované a kované tyče rolled and forged bars tažené a loupané tyče drawn and peeled bars korozivzdorné, vysocekorozivzdorné a žáruvzdorné oceli stainless, highly corrosion and heat resistant steels plechy a bramy plates and slabs trubky a profily pipes, square and rectangular hollow sections ostatní dodávané materiály other products

3 OPERATIVNÍ DODÁVKY flexible deliveries Mohou sloužit k průběžnému zajištění vašich měnících se potřeb. Mohou sloužit ke krytí výpadku vašich stálých dodavatelů. Your changing demands will be met by our deliveries. We are ready to cover delivery failures of your regular suppliers. Vycházíme z toho, že pro uspokojení operativních potřeb zákazníků v podmínkách trhu ČR a SR je mimořádně účinná kombinace vlastních skladových zásob značek a rozměrů se širokým použitím a pravidelných dodávek importovaných ze skladových zásob našich partnerů, které úpěšně na trhu České a Slovenské republiky zastupujeme. V komoditách tyče, bezešvé trubky, profily a plechy je tak k dispozici celkem přes tun hutního materiálu. We believe that the combination of our own stocks (with various steel grades and dimensions for a wide range of applications) with regular deliveries from our partners abroad, is a very effective way to meet our customers prompt demands. More than tons of bars, plates, seamless pipes and steel sections are available. SPECIÁLNÍ DODÁVKY A VÝROBA NA ZAKÁZKU special deliveries and individual requests Často požadovaný materiál není možné získat ze standardních skladových zásob. Potom nabízíme možnost zadat vaše požadavky ve výrobě. V rámci předprodejního servisu odladíme vaše technické požadavky s možnostmi výrobce. In case the material is not available from a standard stock programme, our production partners are ready to produce it according to your individual requests. We will be happy to consult any of your technical requirements so that production is tailored to your needs as well as to the technical possibilities of the producer. DODÁVKA OBROBENÝCH DÍLŮ deliveries of machined parts Nabízené hutní materiály dále v kooperaci s vaší výrobou zpracujeme do podoby finálních strojních dílů. Based on mutually agreed conditions, we are ready to fabricate metallurgical products into the shape of final machined parts. 3

4 VÁLCOVANÉ A KOVANÉ TYČE rolled and forged bars 4

5 VÁLCOVANÉ A KOVANÉ TYČE rolled and forged bars Nabízený sortiment konstrukčních ocelí v provedení válcovaném nebo kovaném zabezpečuje rozhodující potřeby tyčového materiálu pro strojírenskou výrobu. tyče kruhové, čtvercové, ploché provedení: válcované tyče, kované kruhové tyče až do průměru 1000 mm typy ocelí: konstrukční, ušlechtilé, legované dělení tyčí na fixní délky (přířezy) mechanické opracování přířezů (vrtání otvorů, frézování) doprava zboží až na dvůr zákazníka Our supply of rolled and forged engineering steel bars covers the main needs of the engineering industry. round, square, flat bars steel grades: non-alloy steel, alloy steel bar cutting to fix lengths machining of fix lengths door to door delivery 5

6 přídavky na opracování a dovolené rozměrové úchylky volně kovaných tyčí podle normy DIN 7527 list 6 / machining allowances and allowed size deviations of free forged bars acc. to the norm DIN 7527/6 ušlechtilé oceli legované s výjimkou ocelí nástrojových a rychlořezných / alloyed engineering steels with the exception of tools steels and high speed steels čistá míra f1 / ready size od do / from to průřez / crosscut přídavek / allowance dov. odchylka / allowed deviation do / to 3500 mm přídavek / allowance délka / length dov. odchylka / allowed deviation délka tyče lf. / length of bar kovářská míra s1 / smith s size s1 od / do / to from přídavek / allowance průřez / crosscut dov. odchylka / allowed deviation od / from 3500 do / to 6000 mm přídavek / allowance délka / length dov. odchylka / allowed deviation kovářská míra s1 / smith s size s1 od / do / to from , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , údaje uvedené v tabulce platí pro ploché tyče s poměrem šířky ku tlouštce / values stated for flat bars are valid for the width / thickness ratio <= 8 : 1 uhlíkové konstrukční oceli uvedené v normě EN a / carbon engineering steels as showed in the norm EN and EN čistá míra f1 / ready size od do / from to průřez / crosscut přídavek / allowance dov. odchylka / allowed deviation do / to 3500 mm přídavek / allowance délka / length dov. odchylka / allowed deviation délka tyče lf. / length of bar kovářská míra s1 / smith s size s1 od / do / to from přídavek / allowance průřez / crosscut dov. odchylka / allowed deviation od / from 3500 do / to 6000 mm přídavek / allowance délka / length dov. odchylka / allowed deviation kovářská míra s1 / smith s size s1 od / do / to from , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , údaje uvedené v tabulce pro ploché tyče z nelegovaných konstrukčních ocelí platí pro poměr šířky k tlouštce / values stated for flat bars are valid for the width / thickness ratio <= 5 : 1 doporučený přídavek pro obrobky z válcovaných tyčí / recommended machining allowances for machined pieces made of hot rolled bars pc = 2 + (5ds/100) pc přídavek, ds jmenovitý průměr obrobku / pc allowance, ds nominal dimension of machined piece 6

7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications tyče kruhového průřezu válcované EN (DIN 1013) a kované DIN 7527/ 6 / rolled round bars EN (DIN 1013) and forged DIN 7527/ 6 značka / steel grade ČSN ekviv. / CSN equiv. tep. zprac. / heat. treatm. max. průměr / max. diameter (mm) nelegované konstrukční oceli / non alloyed engineering steels (EN ) S355J2 / S355J * 1000 S355NL * 620 oceli k zušlechťování / steels for quenching and tempering (EN ) C O/N 320 C O/N 1000 C O/N CrMo QT CrMo QT CrMo QT CrV A CrNiMo QT/A CrNiMo QT NiCrMo3 (UNI) QT 300 oceli k cementování / case hardening steels (EN , UNI 3788) C O MnCr FP/A MnCr FP/A CrNi FP/A NiCr FP/A CrNiMo7 6 (17CrNiMo6 DIN ) FP/A NiCrMo5 (UNI) A 800 oceli k nitridování / nitration steels (EN ) 31CrMoV QT CrAlNi QT 670 oceli pro tlakové nádoby a zařízení / steels for high pressure vessels and equipment (EN , SEW 028) P250GH (C22.8) (DIN ) (12 024) * Mo * CrMo * CrMo NiCuMoNb5 (SEW) * CrMo19 5 (SEW) * 400 oceli na upevňovací prvky, zvýšené a/nebo nízké teploty / steels for fastening members, high and/or low temperature (EN ) C35 E QT CrMo QT CrMoV QT 250 X22CrMoV12 1 QT 60 42CrMo QT 60 oceli ložiskové / ball bearing steels (EN ISO , DIN ) 100Cr A (GKZ) 350 * tepelné zpracování viz příslušná norma / heat treatment see corresponding norm tyče ploché válcované EN (DIN 1017) / rolled flat bars EN (DIN 1017) značka / grade St 52-3, S355J0, S355J2 ČSN C45 E MnCr CrMo rozměry / dimensions (mm) šířka / width tloušťka / thickness 3 90 tyče čtvercové válcované EN (DIN 1014) a kované DIN 7527/6 / rolled square bars EN (DIN 1014) and forged square bars DIN 7527/6 značka / grade ČSN S355J2 / S355J C MnCr CrMo základní tvary produktů / basic shapes of products kruhové tyče / round bars rozměry / dimensions (mm) až / up to čtvercové tyče / square bars ploché tyče / flat bars Vysvětlivky: O přírodní, A žíháno, QT zušlechtěno, GKZ žíháno na globulární cementit, FP struktura ferit-perlit, N normalizováno /O untreated, A annealed, QT quenched + temperadet, GKZ soft annealed, FP ferrite-pearlite structure, N normalised 7

8 TAŽENÉ A LOUPANÉ TYČE draw and peeled bars 8

9 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications dle DIN EN , TDP DIN EN acc. to DIN EN , delivery conditions acc. to DIN EN značka / steel grade provedení / execution tvar / shape rozměry (mm) / dimensions (mm) tažená h9 / drawn h9 S235JRC+C tažená / drawn tažená / drawn tažená / drawn loupaná h10 / peeled h10 loupaná h9 / peeled h9 S3555J2C+C tažená h9 / drawn h9 tažená / drawn loupaná h10 / peeled h10 loupaná h9 / peeled h9 broušená h6 / ground h6 tažená h9 / drawn h9 loupaná h10 / peeled h10 loupaná h9 / peeled h9 broušená h6 / ground h6 tažená klínová / drawn key steel tažená / drawn tažená / drawn tažená / drawn tažená h9/h10 / drawn h9/h10 tažená / drawn tažená / drawn tažená h9 / drawn h9 tažená / drawn loupaná h10 / peeled h10 tažená / drawn tažená (loupaná) h9/h11 drawn (peeled) h9/h11 tvar / shape:...kruhový / round...čtvercový / square...obdélníkový / rectangle...šestihranný / hexagon KL...klínový / key steel 9

10 TAŽENÉ A LOUPANÉ TYČE drawn and peeled bars Lesklá ocel dodávaná z vlastních skladových zásob a zásob našich dodavatelů, je vhodným doplňením sortimentu válcovaných a kovaných tyčí. tyče tažené, (kruhové, čtvercové, ploché) tyče loupané kruhové tyče broušené kruhové ocel pro klíny a pera typy ocelí: konstrukční, ušlechtilé, legované, automatové oceli úpravy konců tyčí, adjustáž zboží doprava zboží až na dvůr zákazníka Bright steel can be supplied by our warehouse and suppliers. It is a suitable complement of the rolled and forged bars we offer. drawn bars (round, square, flat) peeled round bars ground round bars key and spring steel steel types: non-alloy, alloy steels, free cutting steels bar ends treatment, adjustment of goods door to door delivery 10

11 KOROZIVZDORNÉ, VYSOCEKOROZIVZDORNÉ A ŽÁRUVZDORNÉ OCELI stainless, highly corrosion and heat resistant steels 11

12 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications skladový program přehled summary stock range ZA TEPLA TVÁŘENÉ TYČE / HOT PRODUCED BARS BROUŠENÉ TYČE / GROUND BARS JAKOST / QUALITY Nr. Grade DIN/DIN EN AISI DIN1013/ 7527 Pg. 6 DIN1014/ 7527 Pg. 6 DIN1015/ 7527 Pg. 6 DIN1017/ rovnoramenné / equal nerovnoramenné / unequal T a TB T and TB broušeno / ground gnt 240/320 broušeno / ground gnt 240/320 broušeno / ground gnt 240/320 broušeno / ground gnt 240/320 DIN X2CrNi X12Cr X20Cr X30Cr F X46Cr X17CrNi X14CrMoS F , X90CrMoV B X39CrMo X5CrNi x180x20 20x10x3-200x100x12 T 20-T120 TB30-TB60 IPE IPB U20 U KOROZIVZDORNÉ JAKOSTI / STAINLESS GRADES Ugima IM- Quality X5CrNi18-10 X5CrNi Ugima 304 IM-Quality X8CrNiS Ugima Ugima- HM X8CrNiS18-9 X8CrNiS Ugima 303 Ugima-HM X2CrNi L X2CrNi L X3CrNiMo13-4 CA6-NM X2CrNiMo L Ugima X2CrNiMo L Ugima zušlechtěno X4CrNiMo X2CrNiMo L IM- Quality X2CrNiMo L IM-Quality T30 T100 IPE IPB X3CrNiMoN SS X6CrNiTi x100x X5CrNiCuNb ,4 355, , X6CrNiMoTi Ti Ugima X6CrMoT Ti Ugima X10CrAISi X10CrAISi T20 T120 TB30 TB60 IPE IPB U40 U200 U20 U ŽÁRUVZDORNÉ JAKOSTI / HEAT RESISTANT GRADES X18CrN X10CrAISi25 (446) X15CrNiSi X15CrNiSi X8CrNi S X10NiCrAITi32-21 B X8CrNiTi X22CrMoV VYSOCEKOROZIVZDORNÉ JAKOSTI / HIGHLY CORROSION RESISTANT GRADES X2CrNiMoN (317 LMN) X2CrNiMoN X1NiCrMoCuN X1NiCrMoCu X1NiCrMoCuN UNS S UNS (S 31254) UNS N UNS N

13 LESKLÉ TYČE / BRIGHT BARS PLECHY / PLATES SLZIČKOVÉ PLECHY / FLOOR PLATES DUTÉ PROFILY / HOLLOW BARS TRUBKY/ TUBES DIN670h8 DIN 178 DIN EN DIN 176 DIN 174 DIN 6880 DIN 6880 DIN skladové formáty a přířezy / standard sizes & cut pieces skladové formáty / standard sizes duté profily / hollow bars šestihraný dutý profil / hexagon hollow bars bezešvé / seamless svařované / welded svařované nežíhané / welded unannealed svařované nežíhané / welded unannealed 1, , ,3 7, , IM-Jakost , , IM-Jakost ,9 9,53 21, ,1 2,77 17,2 2, ,46 8, ,1 12, ,9 4 4, x ,9 12, , , , ,5 15 1,5 20 0, , ,3 2,6 88, ,3 4,5 26,9 2,5 114, , ,72 2,24 114,3 6, ,9 3, ,34 2,77 88,9 5, , , ,1 8,18 21, ,

14 Korozivzdorné jakosti: tyče, uzavřené profily, úhelníky, speciální profily, plechy, trubky Vysoce korozivzdorné a žáruvzdorné jakosti: tyče, uzavřené profily, úhelníky, speciální profily, plechy, trubky Dělení tyčí na fixní délky, průměr až 650 mm. Stainless grades: bars, hollow bars, angles, special sections, plates, tubes Highly corrosion and heat resistant grades: bars, hollow bars, angles, special sections, plates, tubes Serial sections up to diameter of 650 mm. 14

15 PLECHY A BRAMY plates and slabs 15

16 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications skladový program za tepla válcované plechy a bramy stock program of hot rolled plates and slabs použití / application plechy za tepla válcované tloušťky 3 až 200 mm / hot rolled plates mm thickness bramy tloušťky max. 600mm / slabs max. 600 mm thick konstrukční oceli pro všeobecné použití podle EN / general application engineering steels acc. to EN S235JR S355JO S355J2 E335 E360 S355JO S355J2 oceli pro tlakové nádoby podle EN / pressure vessel steels acc. to EN P275NH/NL1 P355NH/NL1 P460NL1/NH oceli pro tlakové nádoby pro vyšší teploty podle EN / pressure vessels steels for higher temperatures acc. to EN P265GH P295GH P355GH 16Mo3 13CrMo4 5 10CrMo9 10 oceli pro vyšší teploty podle ASME/ASTM / steels for higher temperatures acc. to ASME/ASTM SA516Grade 60 ASME-2A oceli k zušlechťování podle EN a cementování podle EN / steels for quenching and tempering acc. to EN and case hardening acc. to EN C45/C45E C60/C60E 25CrMo4 42CrMo4 C15E 16MnCr5 20MnCr5 C45 C60 C55 25CrMo4 42CrMo4 zušlechtěné popř. termomechanicky válcované vysokopevnostní a otěruvzdorné oceli / quenched and tempered or thermo-mechanically rolled, high-strength and wear-resistant plates S690QL S890QL S960QL S700MC Dillidur, Hardox, XAR,Fora, Brinar X120Mn12 16

17 PLECHY A BRAMY plates and slabs Kombinací vlastních skladových zásob a vlastního strojního vybavení jsme schopni pokrýt široké spektrum potřeb našich zákazníků dodávkami plochých výrobků ve formě bram, tlustých plechů, výpalků a předopracovaných dílů. dodávky tlustých plechů a bram ze skladových zásob - konstrukční oceli pro všeobecné použití - vysokopevnostní oceli - otěruvzdorné oceli - kotlové a žárupevné oceli - jemnozrnné oceli pro tlakové nádoby výpalky z plechů a bram do tl. 600 mm strojní opracování výpalků doprava zboží až na dvůr zákazníka The combination of our stocks and machinery enables us to cover a wide range of our clients needs. Flat products in the form of slabs, heavy plates, flame cuttings and pre-manufactured parts can be delivered. supplies of heavy plates and slabs from stock flame cuttings from plates and slabs up to 600 mm thickness machining of profile blanks door to door delivery 17

18 18 TRUBKY A PROFILY pipes, square and rectangular hollow sections

19 TRUBKY A PROFILY pipes, square and rectangular hollow sections Sortiment bezešvých trubek a uzavřených profilů, které dodáváme ze skladových zásob, pokrývá většinu potřeb strojírenských firem a výrobců pro energetiku. Naše možnosti opracování na vlastních strojích rozšiřují možnosti využití námi dodávaných výrobků. dodávky trubek a profilů v obchodních délkách dodávky trubek a profilů dělených na fixní délky (přířezy) strojní opracování přířezů doprava zboží až na dvůr zákazníka Our supplies of seamless steel pipes and RHS cover the majority of engineering and power engineering companies needs. Our machining facilities allow us to satisfy a wide range of customers demands. deliveries of pipes and RHS in commercial lengths deliveries of pipes and RHS cut-to-length machining of fix lengths door to door delivery 19

20 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications bezešvé trubky / seamless tubes norma TDP 3) standard (tech. delivery conditions) použití / application dodávaná značka oceli / steel grade číselné označení / W. Nr. označení oceli dle ČSN / steel grade acc. to CSN 1) rozměry podle / dimensions acc. to EN (DIN 2448) vnější průměr / O. D. (mm) tloušťka stěny / W. T. (mm) DIN ) trubky z nelegovaných ocelí pro zvláštní požadavky / plain carbon steel tubes for special applications EN trubky pro tlakové nádoby z nelegovaných ocelí / plain carbon steel tubes for pressure vessels and equipment EN trubky pro tlakové nádoby a zařízení z legovaných jemnozrných ocelí / alloy fine-grained steel tubes for pressure vessels and equipment EN trubky z nelegovaných a legovaných ocelí pro strojírenství a všeobecné použití / plain carbon steel and alloy steel tubes for engineerin g and general technical application EN kruhové duté profily tvářené za tepla / hot formed round hollow sections from plain carbon steel and alloy steel rozměry dle / dimensions acc. to EN vnější průměr / O. D. (mm) tloušťka stěny / W. T. (mm) 1) porovnání s ČSN je pouze přibližné / comparision with CSN is only approximate 2) norma byla nahrazena EN , z které však byla vypuštěna ocel St / this Standard was substituted with EN , from which, however, the grade St52.0 was excluded 3) po dohodě lze dodávat trubky s násobnou atestací, tj. dodaná trubka splňuje dvě nebo více norem TDP / Upon agreement tubes with multiple certification can be delivered, i.e. delivered tube complies with two or more technical delivery conditions standards příklad: EN a DIN 1629 pro trubky z ocelí St 37 a P235TR2; EN 10210, EN a EN pro trubky z ocelí S355J2H, E355 a P355N. sample: EN and DIN 1629 for tubes from steel St 37 and P235TR2; EN 10210, EN and EN for tubes from steel S355J2H, E355 and P355N. kotlové trubky / boiler tubes norma TDP 3) standard (tech. delivery conditions) použití / application dodávaná značka oceli / steel grade číselné označení / W. Nr. označení oceli dle ČSN / steel grade acc. to CSN 1) rozměry podle / dimensions acc. to EN (DIN 2448) vnější průměr / O. D. (mm) tloušťka stěny / W. T. (mm) DIN ) trubky z žárupevných ocelí / creep-resisting steel tubes EN trubky pro tlakové nádoby a zařízení z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách / plain carbon steel and alloy steel tubes for pressure vessels and equipment with guaranteed properties at increased temperatures 1) porovnání s ČSN je pouze přibližné / comparision with CSN is only approximate 2) po dohodě lze dodávat trubky s násobnou atestací, tj. dodaná trubka splňuje obě normy / upon agreement tubes with multiple certification can be delivered, i.e. delivered tube complies with both standards. 3) norma byla nahrazena EN / this Standard was substituted with EN

21 TECHNICKÉ SPECIFIKACE technical specifications uzavřené profily čtvercové a obdélníkové / hollow sections, square or rectangular norma TDP 3) standard (tech. delivery conditions) způsob výroby / manufacturing method dodávaná značka oceli / steel grade číselné označení / W. Nr. označení oceli dle ČSN / steel grade acc. to CSN 1) rozměry / dimensions tvar / shape max. rozměry / max. dimensions EN duté profily tvářené za tepla / hot formed hollow sections čtvercový a obdélníkový / square and rectangular EN svařované duté profily tvářené za studena / cold formed and welded hollow sections čtvercový a obdélníkový / square and rectangular 1) porovnání s ČSN je pouze přibližné / comparision with CSN is only approximate porovnání DIN a EN norem / DIN and EN standards comparison DIN duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrných konstrukčních ocelí, se zkouškou vrubové houževnatosti / hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby se zkouškou těsnosti EN / seamless steel tubes for pressure purposes bezešvé ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství se zkouškou těsnosti, bez zkoušky vrubové houževnatosti / seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes ST 37.0 DIN 1629 S235 JRH EN P235TR1 EN E235+AR EN ST52.0 DIN 1629 P355N EN E355+AR EN ST 52-3 DIN S355J2H EN ST52-3N DIN S355J2H N EN ST 35.8.I DIN P235GH-TC1 EN

22 OSTATNÍ DODÁVANÉ MATERIÁLY other products Bohdan Bolzano s.r.o., jako exkluzivní smluvní partner Kuhn Edelstahl v České a Slovenské republice, prezentuje českým a slovenským firmám celý výrobní program Kuhn Edelstahl, zaměřený především na speciální druhy ocelí a slitin jako jsou vysoce legenové korozivzdorné, žárovzdorné, žáropevné a otěruvzdorné materiály. Z uvedených materiálů Kuhn Edelstahl vyrábí technologií odstředivého lití dutá rotační tělesa ve tvaru silnostěnné trubky. Tyto výrobky, mechanicky opracované, nabízí zákazníkům ve formě polotovarů k dalšímu zpracování na hotové strojní díly. Bohdan Bolzano s.r.o like the executive partner of company Kuhn Edelstahl in the Czech Republic and Slovakia presents to Czech and Slovak companies whole manufacturing programme of Kuhn Edestahl. It is targed on special types of steel and alloys like highly corrosion resistant, heat resistant and abrasion resistant grades. Concave rotating products produced by centrifugal casting have got thick-walled tube shape and consist of materials mentioned above. These products which are machined are supplied to customers like semi-finished products for additional manufacturing to get the final-machined products. Mezní rozměry / Margine dimension Způsob odlévání Method of casting Vnější průměr 1) Out diameter 1) Tloušťka stěny Wall thickness Délka odlitku 2) Lenght of cast 2) Horizontální / min. 60 mm min. 15 mm Max mm při vnějších průměru do 120 mm / Max mm when the out diameter is max. 120 mm Horizontal max. 940 mm max. 150 mm Max mm při vnějším průměru do 940 mm / Max mm when the out diameter is max. 940 mm Vertikální / Vertical max mm max mm max mm max. 250 mm max. 445 mm max. 800 mm max mm 1) Při vnějším průměru od 100 do 500 mm lze vyrábět v intervalech po 2 mm / When the out diameter is from 100 to 500 mm it is possible to produce by 2 mm 2) Větší délky než uvedené v tabulce lze vyrábět svařování jednotlivých délek pod tavidlem max. do 7000 mm / Longer lenghts which are not mentioned in the table are possible to produce by welding max. to 7000 mm Maximální hmotnost odlitků je 5100 kg / maximum casting weight is 5100 kg oceli nástrojové / tool steels profily HEA, HEB, HEM, INP, IPE, UNP, UPE, zejména v jakosti S355J2 / steel sections HEA, HEB, HEM, INP, IPE, UNP, UPE mostly in S355J2 úhelníky rovnoramenné i nerovnoramenné, zejména v jakosti S355J2 / equal and unequal angles mostly in grade S355J2 bronzové, hliníkové a měděné slitiny / bronze, Aluminium and Copper alloy niklové slitiny, kobaltové slitiny, titan a jeho slitiny / Nickel and Cobalt alloys, Titanium and its alloys 22

23 dobré bonusy se vždy vracejí SBÍREJTE BODY ZA ODBĚR ZBOŽÍ V BOHDAN BOLZANO a proměňte je za hodnotné dárky

24 Bohdan Bolzano s.r.o. Huťská 1379, Kladno, Česká republika tel.: (+420) , fax: (+420) Bohdan Bolzano Slovakia s.r.o. Račianska 77, Bratislava, Slovenská republika tel.: (+421) , fax: (+421)

obchod servis kooperace

obchod servis kooperace obchod servis kooperace FAVEX, s.r.o. působí na trhu s hutním materiálem již od roku 1994, společnost má česko-belgické majitele, kteří přinášejí do jejího rozvoje stále nové impulzy a investice obchodní

Více

Hutní materiál. www.akros.cz www.akros.sk

Hutní materiál. www.akros.cz www.akros.sk Hutní materiál www.akros.cz www.akros.sk AKROS, s.r.o. Prodej nerezového hutního materiálu pod hlavičkou AKROS byl zahájen v roce 1993. Naše společnost se specializuje na dodávky nerezového hutního materiálu.

Více

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a. s. (dále jen AG) je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem čerpadel,

Více

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH GmbH Organizace koncernu Business Area Materials Services 2 Historie společnosti TKMA 3 Centrála Vídeň - Freudenauer Hafen Plocha hal 8.000 m² Administrativní plocha 1.200 m² 69 pracovníků 17 pásových

Více

Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2

Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2 Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2 Evropské oceli v technické praxi Josef Oboňa Zpracovala Česká společnost pro technickou normalizaci (CSTN). Vydal Úřad

Více

Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025

Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025 Středně široké nosníky I-profil IPE Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025 Od rozměru IPE 220 ve výrobních délkách do 24,10m. IPE 80 6,20 kg 0,328 IPE 80 IPE 100 8,30 kg 0,400 IPE

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI STEEL HEAT TREATMENT

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI STEEL HEAT TREATMENT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI STEEL HEAT TREATMENT NORMALIZAČNÍ ŽÍHÁNí.1 NORMALGLÜHEN.1 NORMALIZING.1 Tyčová ocel Stabstahl Steel bars plochá Flachstahl flat kruhová Rundstahl round čtvercová Vierkantstahl

Více

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet.

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet. VRTÁNÍ / DRILLING PR rev. 04/2011 ZNAČENÍ, POPIS A PŘEHLED VRTÁKŮ MARKING, DESCRIPTION AND OVERVIEW OF DRILLS Strana/Page: 2 Strana/Page: 8 Strana/Page: 28 VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) INDEXABLE

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly

NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly Otěruvzdorné plechy NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly XAR 300 dobrý výkon za rozumnou cenu XAR 400 ověřená klasika XAR 400 W odolává otěru při teplotách až 400

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY Váš partner pro přesné podkladové oceli Nabízíme širokou škálu podkladových podložek, pásů z oceli, která pokrývají většinu poptávky na

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY, VÝROBNÍ PROGRAM VVT SEAMLESS STEEL TUBES, PRODUCTION PROGRAM VVT NAHTLOSE STAHLROHRE, PRODUKTIONSPROGRAMM VVT

OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY, VÝROBNÍ PROGRAM VVT SEAMLESS STEEL TUBES, PRODUCTION PROGRAM VVT NAHTLOSE STAHLROHRE, PRODUKTIONSPROGRAMM VVT ,,, OBSAH CONTENT INHALT 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2 THE HISTORY 2 PROFIL DER GESELLSCHAFT 4 4 8 PŘEHLED POUŽÍVANÝCH NOREM TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY ROZMĚROVÉ NORMY 10 CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ VYRÁBĚNÝCH DLE

Více

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO PALERMO Dveřní rám ke skleněným dveřím, používaný u skleněných dělících příček Door frame, installed on glass partition walls Detail 1 / Detail 1 FCM nebo DRM

Více

Manipulační technika, kladkostroje / Hoisting devices

Manipulační technika, kladkostroje / Hoisting devices Ráčnový řetězový zvedák / Lever chain hoist specifikace: řetěz a háky z leg. oceli tř.7 / chain, hooks forged and tempered steel použití / appl.: do lehkých provozů, 360 o rotace / for light duty, 360

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Tyčový materiál. Strana 3.1. Plochá ocel. Strana 3.7. Plochá ocel - široká. Strana 3.9. Čtvercová ocel. Strana 3.10. Kruhová ocel. Strana 3.

Tyčový materiál. Strana 3.1. Plochá ocel. Strana 3.7. Plochá ocel - široká. Strana 3.9. Čtvercová ocel. Strana 3.10. Kruhová ocel. Strana 3. Kapitola 03 Tyčový materiál Strana 3.1 Strana 3.7 Strana 3.9 Strana 3.10 Strana 3.11 Strana 3.15 Strana 3.16 Strana 3.17 Plochá ocel Plochá ocel - široká Čtvercová ocel Kruhová ocel Úhelníky Úhelníky -

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures PŘEDBĚŽNÁ NORMA ICS 91.080.10 Říjen 1998 Provádění ocelových konstrukcí Část 4: Doplňující pravidla pro konstrukce z dutých průřezů ČSN P ENV 1 090-4 73 2601 Execution of steel structures - Part 4: Supplementary

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX ředstavujeme ové rohové frézy WIDIA 6800,, LX OVIA!...navržené speciálně pro urychlení operací při frézování čelní válcovou frézou! Hloubka řezu 7-17 mm! Široký rozsah nájezdových úhlů při sestupném frézování!

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

iplasma ŘEZÁNÍ KYSLÍKOVOU PLASMOU

iplasma ŘEZÁNÍ KYSLÍKOVOU PLASMOU iplasma ŘEZÁNÍ KYSLÍKOVOU PLASMOU 1950 1971 1974 1981 Společnost MVD vyrobila svůj první stroj. Uvedení prvního stroje pro zpracování plechu - děrovacího lisu na trh. Zahájena výroba těžkých ohraňovacích

Více

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 Rozdělení a označení ocelí Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 2/31 3/31 4/31 Význam zbývajících tří číslic v základní značce ocelí je u různých

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Odborná způsobilost a dostupnost

Odborná způsobilost a dostupnost CZ Dodavatel odolných dílů a kompletních řešení z otěruvzdorných a vysokopevnostních ocelí 1 Kombinace produktu a know-how pro poskytnutí řešení připravených k použití Abraservice je přední evropská společnost

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms I.Tonearms Each tonearm is supplied with accessory kit (tools, screws, protractors, ) - see comments. Stogi S Stogi S* no armbase mounts on Stabi S directly 1 180 Stogi S no armbase silver wiring 1 800

Více

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Tvrdokovové závitové frézy až o 50% snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Výrobce přesných nástrojů od roku 1974 INOVACE PŘESNOST INDIVIDUAITA KVAITA SERVIS Frézování závitu Nabízíme rozsáhlý

Více

Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu

Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu 10-AXEKVCEz Medium Voltage Cables with XLPE Insulation Standard PN 05/96 (dop.6 a dop.7) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Konstrukce Design Hliníkové jádro Aluminium

Více

Třinecké železárny, a. s. Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec, Czech Republic tel.: +420 558 531 111, fax: +420 558 331 831 www.trz.

Třinecké železárny, a. s. Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec, Czech Republic tel.: +420 558 531 111, fax: +420 558 331 831 www.trz. Třinecké železárny, a. s. Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec, Czech Republic tel.: +420 558 531 111, fax: +420 558 331 831 www.trz.cz Moravia Steel a.s. Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky

Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky UCB Technometal, s.r.o 1 Obsah: 1. Oblast použití 2. Pojmy 3. Měrná hmotnost 4. Materiál 5. Označování

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Katalog. Nástroje pro frézování Tools for milling

Katalog. Nástroje pro frézování Tools for milling Katalog Nástroje pro frézování Tools for milling NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 3 Skupiny materiálů - doporučené řezné rychlosti Material Groups - Recommended Cutting Speed Skupina

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

PŘÍSPĚVEK K URČOVÁNÍ NÁVRHOVÝCH CHARAKTERISTIK KONSTRUKČNÍCH OCELÍ V EVROPSKÝCH NORMÁCH

PŘÍSPĚVEK K URČOVÁNÍ NÁVRHOVÝCH CHARAKTERISTIK KONSTRUKČNÍCH OCELÍ V EVROPSKÝCH NORMÁCH II. ročník celosttní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům technik Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Exteriéry Exteriors. Představení společnosti Company introduction

Exteriéry Exteriors. Představení společnosti Company introduction Exteriéry Exteriors Představení společnosti Company introduction Interiéry Interiors Představení společnosti Company introduction Představení společnosti Company introduction Profil společnosti základní

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

Požadavky na provedení tepelného zpracování svarových spojů v energetice

Požadavky na provedení tepelného zpracování svarových spojů v energetice Požadavky na provedení tepelného zpracování svarových spojů v energetice prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Autor Český svářečský ústav s.r.o., e-mail: jaroslav.koukal@csuostrava.eu Annotation Post weld

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený;

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený; Druh Název odpadu Poznámka 10 nový těžký odpad neupravený; rozměr alespoň v jednom směru větší než 1500x500x500 mm tloušťka min 3 mm; krátké zmetkové ingoty; odpad z válcoven;odpad trubek; nový kusový

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Kolejnice 4 Výhybky 5 Drobné kolejivo 6 Kolejový spojovací materiál 8 Pražce 9 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v

Více

Studijní opora. Svařování speciálních ocelí. HARDOX a WELDOX. Ing. Jaromír Pavlíček

Studijní opora. Svařování speciálních ocelí. HARDOX a WELDOX. Ing. Jaromír Pavlíček Studijní opora Svařování speciálních ocelí HARDOX a WELDOX Ing. Jaromír Pavlíček 1 Obsah Úvod :... 4 1 Použité jednotky, zkratky a veličiny, označení... 6 2 Označování ocelí základního materiálu dle EN

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS 2015 2016 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRODUCTION TECHNOLOGY Naše výrobky jsou vyrobeny z kvalitního, tvrdého listnatého dřeva javoru, buku, habru, které se těží převážně v horských oblastech

Více

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ FRÉZY VRTÁKY PKD NÁSTROJE VÝROBA RENOVACE OSTŘENÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ VELEŠÍN 2013 / 2014 Strojní vybavení 7 WALTER TOOL-CHECK EDM elektroerozivní obrábění Bezdotykové měřící zařízení.

Více

PRODUCT ASSORTMENT Heavy Duty Fixings for concrete and masonry F-SL-COMP-2010CZ/EN

PRODUCT ASSORTMENT Heavy Duty Fixings for concrete and masonry F-SL-COMP-2010CZ/EN PŘEHLED SORTIMENTU Kotevní materiál pro vysoká zatížení do betonu a zděných staveb PRODUCT ASSORTMENT Heavy Duty Fixings for concrete and masonry F-SL-COMP-2010CZ/EN VÝBĚR KOTEV / ANCHOR SELECTION Princip

Více

nástrojepro frézování toolsfor milling

nástrojepro frézování toolsfor milling nástrojepro frézování toolsfor milling Obsah General Range 1 2 3 4 5 6 7 8 STANDARDNÍ PROVEDENÍ 15 30 31 36 37 42 43 48 49 54 55 57 58 69 70 76 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ 85 100 81

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Ocelové pláty, plechy a svitky plechů válcované za tepla. Výrobní program. www.ruukki.com

Ocelové pláty, plechy a svitky plechů válcované za tepla. Výrobní program. www.ruukki.com , plechy a svitky plechů válcované za tepla Výrobní program www.ruukki.com , plechy a svitky plechů válcované za tepla Výrobní program Výrobní program Třídy ocelí a produkty Konstrukční oceli Multisteel...

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

Execution of steel structures and aluminium structures Part 3: Technical requirements for aluminium structures

Execution of steel structures and aluminium structures Part 3: Technical requirements for aluminium structures ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.150.10; 91.080.10 Březen 2009 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce ČSN EN 1090-3 73 2601 Execution of

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008 Energy News 3 Nové produkty New products 1 Imunosan V předchozím čísle jsme Vás podrobně informovali o novém produktu Imunosan. Nyní jsme již obdrželi upřesněný termín první dodávky, která by měla být

Více

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ 61/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Technické informace - korozivzdorné oceli

Technické informace - korozivzdorné oceli Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors.

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. VERSA DRILLING Vrtací verze stroje je navržena pro vrtání kolíkovacích otvorů ve schématu

Více

MEGACORP Plus, s. r. o. Kelc 455, 756 43 KELC CZECH REPUBLIC

MEGACORP Plus, s. r. o. Kelc 455, 756 43 KELC CZECH REPUBLIC Naše společnost má již za sebou 21na letou historii v strojírenském odvětví, s postupným zaměřením na: - výrobu lehkých a těžkých konstrukcí; - sériovou výrobu ocelových zárubní a dveří; - komplexní CNC

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více