OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 4 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 4 ISSN 00862-8505"

Transkript

1

2

3 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 4 ISSN redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Martin Flašar, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby na obálce: Monogramista T.D, jazykové korektury: Michal Fránek marketing: Jana Janulíková, tel.: , administrace: Patricie Dittrichová, tel.: , kontakt: Krkoškova 45a, , Brno, tel.: , Povoleno MK ČR pod č. 5652, cena jednoho čísla 50 Kč, roční předplatné: 270 Kč. Objednávky ročního předplatného i jednotlivých čísel přijímá administrace redakce. Vydává: Opus musicum, obecně prospěšná společnost, za grantové spoluúčasti Nadace Leoše Janáčka, Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Statutárního města Brna a příspěvků soukromých osob. Vychází šestkrát do roka. Opus musicum, o.p.s. řídí správní rada ve složení: Monika Holá, Nora Hodečková, Lubomír Spurný, redakční rada pracuje ve složení: Hana Adámková, Jan Blahůšek, Petr Daněk, Pavel Drábek, Michaela Freemanová, Kamila Klugarová, Martin Kostaš, Vladimír Maňas, Viktor Pantůček, Jarmila Procházková, Pavel Sýkora, Josef Šebesta, Jiří Zahrádka. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce neodpovídá za programové změny, které jí pořadatelské agentury neoznámí. Za obsahovou správnost textu ručí autor. Názory autorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Osobní návštěvy redakce pouze po předchozí telefonické domluvě.

4

5 Vážení a milí čtenáři, novost je jedna z nejstarších kategorií. Vlastně by se dalo říci, že touha po novém je stejně stará jako všechny pokusy člověka něco vytvořit. Novost je zároveň relativní kategorie. Říkáme-li, že je něco nové, automaticky také vytváříme opozitní kategorii starého. To platí samozřejmě i pro hudbu. Nové přichází jako do značné míry utopická antiteze starého, aby později buď došlo k syntéze obou, nebo se ukázalo, že nové není zase až tak nové, jak jeho apologeti tvrdili nebo ve své nevědomosti tajně doufali. Novost je také velmi krátkodobým jevem. Je-li nové překonáno, stává se z něj staré a zapadne do řetězu vývoje jako jeho pouhý článek. Proto není nic zábavnějšího než sledování historie pokusů o novou hudbu, která sice posunuje okamžitý vývoj, ale velmi rychle zastarává. Vše radikálně nové je jednou odsouzeno k přesunu do muzea myšlenek, na kterých ovšem stojí naše myšlení dnešní. Ať už se jedná o novou hudbu, Novou hudbu či avantgardy. Výdobytky myšlení jejich reprezentantů dnes připomínají kabinet kuriozit, se kterými je záhodno se seznámit v rámci vlastního studia, buď proto, abychom jejich postupy náhodou neopakovali, nebo proto, abychom si vytvořili vlastní mapu slepých uliček ve vývoji. Novost hudby tak z dobrých důvodů přestala být na přelomu 60. a 70. let 20. století rozhodující kategorií, která určuje hodnotu uměleckého díla. To, co přetrvává, nemusí být nutně nové. Pokud vnímáme díla jako nadčasová, nemůže to být z důvodu jejich okamžité dobové aktuálnosti. V tomto čísle Opus musicum přinášíme několik pohledů na novou hudbu uplynulého století, která se pomalu, ale jistě už stává součástí expozic muzejí a kamenných institucí. To platí jak pro kompozice B. Martinů, V. Kaprálové či P. Haase, tak překvapivě pro relativně mladou interaktivní multimediální tvorbu Golana Levina, jehož práce jsou zvěčněny (alespoň prozatím) v Ars Electronica Center v Linci. Inspirativní čtení Vám přeje Martin Flašar

6 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 110 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 410 DT, Ticho pre Maleviča, 1976 DT, Röntgenmusik, 1976 DT, Domino samba, 1976 DT, Robinsonáta, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 210 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 510 DT, Roleta ticha, 1976 DT, TichoohciT, 1976 DT, Ticho na mašličku, 1976 DT, Ticho, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 310 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 610 DT, Uspávanka, 1976 DT, Odopnutá, 1976 DT, 1500 V, 1976 DT, 500 V, 1976 Súbor Partitúry ( , 69 kresieb a autorských realizácií) nevznikal k hudobnej interpretácii. Zamýšlal som ich ako vizuálny koncept. Privlastnil som si klasickú notovú osnovu ako ready-made (podobne ako sa tak dialo s bežnou knihou, z ktorej vznikali autorskými zásahmi knihy-objekty). Umožnilo mi to manifestovať udalosti v čase, inokedy predviesť hru, ktorú s nami hrá paradox. Partitúry si vypýtali bytie na okraji, z toho vyplynula ich hravá anekdotická podoba. V čase nemožnosti (70. roky) si porozumeli s mojou možnosťou bytia na okraji. Tak sa stalo, že v mojom príbehu znamenajú podstatnejšie viac než iné diela - formovali môj spôsob autorstva. Monogramista T.D 4 ~ 5

7 STUDIE studie OBSAH Studie Polní mše Bohuslava Martinů poznámky k textové předloze a funkci díla Lucie Berná 6 Vítězslava Kaprálová a její zhudebnění poezie Vítězslava Nezvala Eva Tučková 16 Druhý smyčcový kvartet Pavla Haase mezi Janáčkem a Ravelem Martin Čurda 29 Interaktivní zvuková tvorba Golana Levina Jiří Ulbrich 47 Události Sir Charles Mackerras Jiří Zahrádka 62 Komponující klavírista Vlastimil Lejsek Hana Adámková 66 Král Artuš pohádková férie, nebo dekonstrukce národního mýtu? Martin Flašar 71 Tropy Figury Refrény na Skleněné louce Filip Johanek, Peter Marek 74 MusicOlomouc 2010 v kapli i v tělocvičně Alice Kučerová 77 Janáčkiana 2010 ve světle glorifikujícího jubilea Karel Dichtl 80 Věc Cage utajené souvislosti světových avantgard Veronika Vejvodová 83 Debut symfonické tvorby Giacoma Catalda ve Zlíně Karol Frydrych 86 Světla a stíny Káti Kabanové Anna Šerých 90 Velikonoční festival - tradice a jistoty bez invence Boris Klepal 93 Mozartovy děti v Brně Jan Žemla 97 Umbria Jazz festival pod italským nebem Kristýna Ševčíková 100 Rozhovor Bronius Kutavičius průkopník litevského minimalismu Vítězslav Mikeš 103 Recenze Jiří Sehnal: Pavel Vejvanovský and the Kroměříž music collection Vladimír Maňas 111 Jan Spisar - Ludmila Peřinová: Anglicko-český, česko-anglický hudební slovník Miloš Schnierer 113 SACD Klavierwerke um den Russischen Futurismus Vítězslav Mikeš 115 CD Clarinet Factory: Out of Home Martin Flašar 117 Infoservis 119 opus musicum 4/2010

8 Polní mše Bohuslava Martinů poznámky k textové předloze a funkci díla Obr. 1 Bohuslav Martinů, 1938 Archiv Centra Bohuslava Martinů, Polička 6 ~ 7

9 STUDIE studie LUCIE BERNÁ Kantáta Polní mše H. 279 rozhodně nepatří mezi neznámá vokální díla Martinů a vznikly o ní již zásadní analytické studie. 1 My se zaměříme na tuto skladbu z hlediska žánru a textové předlohy. Tato kompozice jako jediná z děl Martinů nese ve svém titulu označení mše, ale její text tradičním částem mše neodpovídá. Téměř třicetiminutová skladba je určena pro malý orchestr (bez skupiny smyčců), barytonové sólo a mužský sbor. Skladatel pro zhudebnění použil úryvky ze žalmů, z latinské mše, z modlitby Otčenáš a největší část textu tvoří poezie Jiřího Muchy. Nabízí se tedy otázka, jak texty vybrané z různých zdrojů spolu obsahově v rámci struktury skladby souvisí, jaké obsahové poselství v nich chtěl Martinů sdělit a do jaké míry texty naplňují duchovní obsah tradiční latinské mše. Již samotný název skladby je z pohledu posluchače hudby 20. století neobvyklý. Označení polní mše je většinou spojováno dohromady s ostatními souslovími jako polní lazaret, polní kuchyně, polní podmínky atp. Polní mše má tak jednoznačně vazbu na válečná tažení a její historie sahá od středověku, přes válečné 17. století až do první světové války. 1 Karbusický, Vladimír: Von fremden Ufern, fern im Exil. Bohuslav Martinůs Feldmesse, In: Komposition während der NS-Zeit, Hamburg: Bockel, 1999 s Halbreich, Harry: Polní mše von Bohuslav Martinů, In: Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne, Peter Lang AG Bern 2009, s Obr. 2 Titulní strana autografu kantáty Polní mše Bohuslava Martinů Archiv Centra Bohuslava Martinů, Polička opus musicum 4/2010

10 2 Hašek, Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, Československý spisovatel 1983, s Informace ze zdroje: clanky/duchvb.htm ( ), rovněž Hašek, Jaroslav: op. cit., Československý spisovatel 1983, s Ironický obraz o podmínkách provozování polních mší během první světové války je vykreslen v satirickém románu Jaroslava Haška z roku 1923 Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války v kapitole Švejk jede s polním kurátem sloužit polní mši. Zde je však ceremoniál mše za válečných podmínek vykreslen Jaroslavem Haškem s bolestnou ironií: Dvakrát se sloužily polní mše. Když část odjížděla na pozici do fronty, a potom před frontou, před krvavými řežemi, ubíjením. Pamatuji se, že nám jednou při takové polní mši nepřátelský aeroplán pustil bombu právě do polního oltáře a z polního kuráta nezbylo nic než nějaké krvavé hadry. Potom o něm psali jako o mučedníkovi, zatímco naše aeroplány připravovaly podobnou slávu polním kurátům na druhé straně. 2 Dokazuje to, že za první světové války byly polní mše provozovány pravidelně a s určitou samozřejmostí. Základní součástí byl přenosný polní oltář, monstrance, pohár na víno, nějaký hudební nástroj (harmonium, housle). Mše mohla být i tichá tj. bez hudebního doprovodu. Polní mše tedy často představovala mešní obřad v celém svém rozsahu, ale s omezenými či zcela nedostačujícími podmínkami k hudebnímu provozování. 3 Za jakým účelem Martinů zkomponoval svoji Polní mši? Tuto skladbu lze označit v pravém slova smyslu za příležitostnou jak dokládá komentář z textu Bohuslava Martinů otištěného v příloze ke zprávám ČTK v New Yorku (vyšlo 10. dubna 1941): Naši hoši jsou mobilizováni a odjíždění na jih Francie a my, co jsme v Paříži, hledáme, co bychom jim poslali, abychom zůstali v kontaktu s nimi. V té době přistupuji k práci na Polní mši [rok 1939], Obr. 3 Vojáci československé armády v jihofrancouzském Agde, foto L. Sitenský 8 ~ 9

11 STUDIE studie která je určena našim hochům v táborech. Vím, že už mají svůj orchestr a sbor, tam kdesi na jihu Francie, a chtěl bych jim poslat skladbu, kterou by sami provedli a o které by věděli, že je psána přímo pro ně, že na ně vzpomínáme a že jsme s nimi. 4 Ihned po okupaci Československa v roce 1939 opustily stovky mužů domov a odešly za hranice, kde se začaly formovat jednotky československé armády. Většina dobrovolníků směřovala přes Polsko do Francie. Po vypuknutí války dali Francouzi Čechoslovákům k dispozici tábor v Agde u Béziers, kde byl již 29. září 1939 zřízen 1. pěší prapor. Ten se vzápětí rozrostl na pěší pluk a díky tisícům nově příchozích mohla být 15. ledna 1940 postavena 1. československá divize. K dobrovolníkům se přidal i dirigent Vilém Tauský, čekal v Agde na základně a dostal za úkol sestavit vojenskou hudbu. Vilém Tauský už nestihl Polní mši nastudovat, protože musel s vojáky mobilizovat do Anglie. Do konce války řídil český armádní sbor a mj. dirigoval Smetanovu Mou vlast s liverpoolskými filharmoniky. 5 Na podzim roku 1939 byl Martinů častým hostem u spisovatele Jiřího Muchy a skladatelky Vítězslavy Kaprálové, kteří v tu dobu spolu žili. I přes hluboký osobní vztah Martinů k mladé Kaprálové požádal skladatel o dodání textu pro zamýšlenou Polní mši překvapivě právě mladého spisovatele Jiřího Muchu. Podle výpovědi v knize Podivné lásky 6 napoprvé odevzdal Mucha Martinů pouze několik návrhů, prvních verzí textu napsaných strojopisem: Od samého začátku jsem si Polní mši představoval ve formě jakýchsi novodobých žalmů, kterými se voják kterýkoli z nás zpovídá ze svých úzkostí a stesků. 4 Martinů, Bohuslav: Domov, hudba a svět, ed. Miloš Šafránek, Státní hudební vydavatelství, Praha 1966, s Smetáčková, Míla: Příliš dobře utajený umělec, Hudební rozhledy, č. 3, 2000, s Mucha, Jiří: Podivné lásky, Mladá fronta Praha Obr. 4 Vítězslava Kaprálová a Jiří Mucha krátce po svatbě (23. duben 1940) opus musicum 4/2010

12 7 Tamtéž, s Tamtéž, s Rovněž tištěné vydání partitury Polní mše, Melantrich 1947 (M. 277). 9 Halbreich, Harry: Bohuslav Martinů. Werkverzeichnis und Biografi e, Schott Mainz 2007, s Jestli to mělo mít nějaký smysl, text musel vyjadřovat naši specifickou situaci a v ní naše pocity. 7 Martinů však již tyto první odevzdané texty Jiřího Muchy přímo zhudebnil a další materiál již doplnil z textů žalmů. 8 Polní mše sloužily vojákům za války jako příprava na smrt a zároveň duchovní posílení před bojem. V přiznání hříchů, očištění, četbě Písma, vyjádření Credo a přijetí proměněné hostie se měla upevnit jejich naděje v přežití a zároveň smíření s možným příchodem smrti. Mešní cyklus se všemi jeho předepsanými částmi ale Martinů nezhudebnil. V tomto případě je označení Polní mše spíše symbolické, i když jak bude pojednáno níže, volba textu obsahově odpovídá posílení víry v Boha a vyjádření strachu z přicházející smrti. Jak také uvádí Harry Halbreich, nejedná se o mši v pravém slova smyslu, spíše je Polní mše symbolická bohoslužba se všeobecným křesťanským významem. 9 Hlavním znakem textu je střídání starozákonních žalmů a umělých textů Jiřího Muchy, které vnáší konkrétní situaci výpověď vojáka vzdáleného od domova v cizí zemi: Od pobřeží jež nejsou má hlas můj se, Pane, k Tobě zdvíhá a modlitbou Tě hlas můj na nebi hledá. Ale zdali víš, zdali poznáš, že jsem to já, že jsem to já, který k Tobě mluvím. Syn rodné země mé sem zahnaný, Že žádný cizí tebe neprosí, že žádný cizí k tobě nevolá, když nejsem doma. (Jiří Mucha) Strach vojáka z utrpení, bolesti a smrti je blízký situaci osamělého Krista v zahradě Getsemanské. Bohuslav Martinů vložil text Jiřího Muchy do barytonového partu: Kdo z nás byl před smrtí statečný? Zda syn Tvůj úzkostí neplakal zmučený? O Pane můj, v zahradě Olivetské dlím a volám, kdy duše k smrti smutná: Eli, Eli, neopouštěj nás! Pro ústřední část Polní mše vybral Martinů úryvky ze starozákonních žalmů: 10 ~ 11

13 STUDIE studie Obr. 5 Náčrt textu Polní mše strojopis a horní část rukopisem Jiřího Muchy, dolní část s notovými a textovými poznámkami od Martinů. Žalm 44: Bože, otcové naši nám vyprávěli o skutcích, kteréž jsi činíval za dnů jejich, za dnů starodávných. navazuje žalm číslo 42: (42:8) Propast propasti se ozývá k hlučení trub tvých, všecka vlnobití tvá a rozvodnění tvá na mne se svalila. (42:9) Věřím však, žeť mi udělí ve dne Hospodin milosrdenství svého, a v noci písnička jeho se mnou, a modlitba má k Bohu života mého. opus musicum 4/2010

14 Text sám evokuje představu zvuku (otcové vyprávěli, hlučení trub, vlnobití) Martinů se však v instrumentálním doprovodu zdržel ilustrativní zvukomalby popisovaných zvuků. Pokud se ještě vrátíme k samotnému výběru žalmů ve skladbě zhudebněný incipit žalmu č. 44 také odkazuje na obsahové poselství posledních veršů žalmu, které však již zhudebněny nejsou: (44:25) I pročež tvář svou skrýváš, a zapomínáš se na trápení a soužení naše? (44:26) Nebotě se již sklonila až k prachu duše naše, přilnul k zemi život náš. (44:27) Povstaniž k našemu spomožení, a vykup nás pro své milosrdenství. Závěr Polní mše cituje žalm č. 57 a č. 54: (57:2) Smiluj se nade mnou, ó Bože, smiluj se nade mnou; neboť v tebe doufá duše má. (57:3) Volati budu k Bohu nejvyššímu, k Bohu silnému, kterýž dokonává za mne. Barytonové sólo zpívá ve forte nad sborovým doprovodem: (54:7) Odplať zlým nepřátelům mým, v pravdě své vypleň je, ó Pane. 10 Halbreich, Harry: op. cit., Schott Mainz 2007, s. 50, 453. Bible kralická, kterou Martinů vlastnil, je uložena v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, obsahuje vpisky B. Martinů (Biblí svatá, Praha 1932). V porovnání s textem Jiřího Muchy považuji za stěžejnější texty citované z Bible Žalmy a Matoušovo evangelium. Martinů texty převzal z Bible kralické, kterou vlastnil a provázela ho na cestách. 10 Žalmy jsou do Muchova textu symetricky vkládány se spíše vzdálenou obsahovou vazbou. Z dalšího rozboru textu vyplývá, že z liturgických textů tradiční mše Martinů použil modlitbu Otčenáš (z Matoušova evangelia kap. 6, 9-12 verš), latinské texty Kyrie eleison (Pane smiluj se 1. část mešního ordinária) a Agnus Dei, miserere nobis - Beránku Boží smiluj se nad námi 6. část mešního ordinária. V duchovních skladbách představuje opakování textových úseků významný formotvorný prvek, ale v Polní mši se opakování textu vyskytuje v rámci skladby pouze minimálně ( domove vzdálený třikrát, Bud vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi dvakrát). Hlavní modlitba všech křesťanů Otčenáš otvírá Polní mši a je zpívána mužským sborem homofonně ve dvojhlasu. Dle mého názoru, je Otčenáš nejdůležitější textovou částí Polní mše. Je uveden sice pouze jednou, bez opakování, ale až na poslední dva verše v kompletní podobě a ne pouze ve fragmentech, jako je tomu u všech citovaných žalmů a latinských textů. Otčenáš je také vedle proměňování Těla Páně ve mši jednou ze stěžejních částí. 12 ~ 13

15 STUDIE studie Obr. 6 Autograf partitury Polní mše, s. 4 s textem modlitby Otčenáš, Archiv Centra Bohuslava Martinů, Polička Zhudebnění latinských textů se od způsobu zhudebnění umělých textů Jiřího Muchy liší. V Kyrie eleison je to dvojhlas paralelních kvart a v Agnus Dei, miserere nobis hlasy postupují ve dvojhlasu v archaizujících kvintách a kvartách homofonně až k mollové tercii. Tyto latinské texty jsou také odděleny mezihrami, aby mohla tato prosebná zvolání samostatně lépe vyniknout. Sám Martinů komentuje výstižně Polní mši takto: Tato skladba není obvyklá mše, nýbrž opravdová mše vojenská, která musí být provedena ve volné přírodě v poli, kde stejné nebe, stejná oblaka by je spojila s námi v Paříži i s našimi ve vlasti. [ ] Orchestr sestává jen z trompet a bicích nástrojů, z harmonia a malých fléten. Je plný hřmotu bubnů a signálů trompet, jak vidíte, opus musicum 4/2010

16 Obr. 7 Autograf partitury Polní mše, poslední strana skladby s opakováním textu Otčenáš. Archiv Centra Bohuslava Martinů, Polička 11 Martinů, Bohuslav: Domov, hudba a svět, ed. Miloš Šafránek, Státní hudební vydavatelství, Praha 1966, s (Příloha ke zprávám ČTK, New York ) složení velmi neobvyklé pro mši, které však dobře sloužilo našim účelům. [ ] mimo to jsem napsal naší armádě vojenský pochod a měli jsme ještě mnoho různých plánů s ostatními umělci, kteří byli ještě v Paříži. Já sám jsem připravoval pařížské provedení Double concerto a připravoval jsem i provedení Polní mše v Paříži. To vše bylo přerušeno událostmi červnovými, které mě přinutily opustit Paříž, nastoupit exod, který po osmi měsících vyplněných nejistotou, neustálým cestováním za tragických okolností skončil na americké půdě. 11 Výsledná faktura a motivický materiál skladby klade však příliš velké nároky jak z hlediska virtuozity zpěváků, sólisty a instrumentalistů, tak z hlediska požadavku na obsazení nástrojů. Přenosné šlapací harmonium nahrazovalo 14 ~ 15

17 STUDIE studie není to vlastně mše, je to jakási modlitba za vlast a touha po domově varhany. Jeho zvuk se dobře pojí s klavírem, který je v Polní mši také obsazen. Virtuózně pojatý part klavíru (figurální pasáže v mezihrách se střídáním triol a kvartol) by nebylo možné v improvizovaných podmínkách adekvátně realizovat. Avšak délka skladby (cca 25 minut) by původnímu praktickému užití mše zcela vyhovovala. Zvukově kantáta Polní mše předjímá kantáty vzniklé v padesátých letech na text Miloslava Bureše především redukovaným nástrojovým doprovodem a homofonní vokální sazbou. Na závěr nejlépe shrnuje obsahové poselství své mše skladatel sám: Abych se vám přiznal, není to vlastně mše, je to jakási modlitba za vlast a touha po domově, kterou tlumočím v tónech za nás za všechny, a protože nemáme ani katedrálu ani chrám ani nic jiného, sešli jsme se v poli, jako pracovníci, jako vojáci, v poli, kde všude,nad námi, kolem nás, je širý prostor, kde si lidé navzájem lépe rozumí, kde jsou vždycky více lidmi než kdekoliv jinde. Je to modlitba [ ] klidná, doufající a plně věřící v budoucnost. 12 Text byl přednesen v rámci mezinárodní muzikologické konference Continuity of Change. Bohuslav Martinů in 20th Century Music History v Praze. 12 Československý boj, 4. listopadu Lucie Berná pracuje od roku 2003 jako muzikoložka v Institutu Bohuslava Martinů v Praze. Zabývala se podrobně jazzovým obdobím Martinů, poté sborovou tvorbou a korespondencí s nakladateli Martinů děl. Dokončila edici revidovaného vydání katalogu díla Martinů (Schott-Verlag 2007) a je autorkou několika popularizačních pořadů a publikací. V současné době spolupracuje na projektu Souborné kritické edice díla Bohuslava Martinů a je koordinátorkou mezinárodního projektu Martinů Revisited. Summary Polní mše (Field Mass) is the only work by Martinů titled as mass. However, as for the text and form it has not much in common with the traditional liturgical form. Field Mass was composed in 1939 and was meant for Czech volunteers in French Army. The text of the composition does not correspond to traditional parts of mass; the composer used excerpts from psalms, Latin mass, Our Father prayer, the biggest part consists of Jiří Mucha s poetry. This study deals with the relationship of texts from different sources within the context and structure of the composition, what message Martinů wanted to communicate and to what extent the texts meets the spiritual content of traditional Latin mass. opus musicum 4/2010

18 Vítězslava Kaprálová a její zhudebnění poezie Vítězslava Nezvala 16 ~ 17

19 STUDIE studie EVA TUČKOVÁ Těžiště tvorby Vítězslavy Kaprálové se nachází především v hudbě vokální. 1 Od raných dílek na texty, které se nacházely u Kaprálů doma, 2 až po velké cykly Navždy nebo Sbohem a šáteček. Zpočátku nebylo výjimkou, že komponovala písně na své vlastní texty. 3 Obdivovala především české básníky, například Hálka, Wolkera nebo Nezvala. Právě poezie posledního ze zmíněných autorů si zaslouží naši bližší pozornost. Jedná se o tři vokálně-instrumentální skladby Vítězslavy Kaprálové: Leden, Sbohem a šáteček a Karlu Čapkovi. Díky tomu, že skladby vznikly v rozličných životních obdobích, demonstrují její strmý skladatelský vývoj. V tvůrčím období kolem roku 1933 vznikla vokálně-instrumentální skladba Leden na literární předlohu Vítězslava Nezvala. Autor monografie o Kaprálové J. Macek nachází cyklickou souvislost mezi písní Leden a dvěma písněmi z předchozích let na text R. Bojka. 4 Dokládá své tvrzení tím, že se všechny tři vyznačují bezprostředností a typickou melancholií jak v hudbě, tak v textu. 5 Byl by to zřejmě její první pokus o písňový cyklus. Protože komponovala výhradně u klavíru 6 a byla sama dobrou klavíristkou, technické obtíže nástrojů, pro které napsala např. skladbu Leden, ještě přesně neznala. 7 V roce 1936 odchází do Prahy, kde navštěvuje mistrovskou školu Vítězslava Nováka a kurzy dirigování u Václava Talicha. V Praze byla Kaprálová kompozičně činnější než na brněnské konzervatoři z důvodu četných setkání s umělci, jejich sbírkami a Novákovou dobrou znalostí moderní poezie. Vhodná ke zhudebnění se jim jevila poezie J. Čarka (v písňovém cyklu Navždy), J. Seiferta (v písňovém cyklu Jablko z klína), V. Nezvala (píseň Sbohem a šáteček), J. Hory, F. Šrámka a dalších. Vítězslava Nováka obdivovala už dříve, vždyť učil už jejího otce. Novákovi žáci se vyznačovali dokonalým zvládnutím kontrapunktického lineárního myšlení. Totéž si kladl Novák za cíl u Kaprálové. Šlo mu o uhlazení tvaru, zkrocení nesmírné melodické invence a funkčnost ve vertikální linii. 8 Nenechala se vést profesorovými neústupnými názory dlouho, obratně si dovedla uhájit své a přesvědčit jej o vhodnosti nezvyklých skladatelských postupů. Kaprálová komponovala mnohdy z náhlé myšlenkové invence a vše bezprostředně zapisovala do partitury. V opačných případech se k dílu vracela a usilovně na něm pracovala někdy až osm měsíců, jako tomu bylo např. u Vojenské symfonietty. K orchestrální instrumentaci písně nedošlo ihned, možná o ní při vzniku ani neuvažovala. Na popud Karla Bohuslava Jiráka a dubnového setkání s Bohuslavem Martinů v Praze se Kaprálová 1 Macek, J.: Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s Kaprálovi disponovali např. sbírkami R. Bojka (1924), B. Jelínka (1932), které později jejich dcera zhudebnila. 3 Dnes se to dovídáme pouze z načrtnutých skic. 4 Začínají slovy Potkali se včera a Až jednoho dne 5 Macek, J.: op. cit., s Tamtéž, s Z pohledu houslistky mohu potvrdit, že některé hmaty jsou opravdu nešikovné. 8 Macek, op. cit., s opus musicum 4/2010

20 9 Mihule, J.: Bohuslav Martinů: Osud skladatele. Praha: Karolinum, 2002, s The Kapralova Society. Catalogue of Works [online] 2010 [cit. 29. dubna 2010]. Dostupné z <http://www. kapralova.org/opus.htm>. Nezval sám vytvořil několik hudebních děl na vlastní texty (1937) rozhodla pro stipendijní studium na École Normale de Musique v Paříži, kde mnoho umělců ve své tvorbě reagovalo na pařížskou Šestku, napětí v Evropě a rychle se rozvíjející neoklasicismus. S novým rokem se do Francie dostala zpráva o smrti Karla Čapka, který zemřel na Vánoce Jeho smrt zdrtila Čechy v budoucím protektorátu i ve Francii. V. Nezval pár dnů poté vytvořil lyrickou báseň Karlu Čapkovi. Česká kolonie v Paříži se chopila této iniciativy a ke Vzpomínkovému večeru na Karla Čapka byla Kaprálové zaslána objednávka na dílo pietního charakteru. Je zajímavé, že se nedostala k Bohuslavu Martinů znal se s Nezvalem, setkali se spolu ve Francii a dopisovali si ohledně libreta k opernímu miráklu. 9 Kaprálová se zřejmě těšila větší oblibě díky mladosti a pohotovosti v komponování. Vzhledem k okupaci a vyhlášení protektorátu Čech a Moravy, byla nucena s ostatními českými studenty opustit Paříž a ubytovat se ve vesnici nedaleko, kde neměla k dispozici klavír a kompozice pro ni nebyla možná. V některých dílech se projevila emocionální vyčerpanost pocházející z vývoje situace v protektorátu, 10 také tu ale hrála roli začínající vážná nemoc. Leden Zpěvnost poezie Vítězslava Nezvala, zapříčiněná jeho úzkým vztahem k hudbě (sám vytvořil několik hudebních děl na vlastní texty) inspirovala jeho současníky i umělce dnešního věku. Z celé básníkovy tvorby zaujala Kaprálovou díla Leden (1933) a Sbohem a šáteček (1934) nacházející se na přelomu básníkových poetistických a surrealistických tendencí. Vybočují z nich klasickým střídavým veršem. Zhudebnila je pro zpěv a instrumentální doprovod, v třetím případě, tj. v básni Karlu Čapkovi (1938), se jedná o melodram ve znamení smutku a volnější formy. Sbírka Zpáteční lístek (1933) celkově nezaujímá příliš významné místo v Nezvalově tvorbě. Vznikla v době hledání nové cesty pro českou poezii. Projevila se v ní jeho přirozená tendence rýmů s nádechem surrealismu. Zahrnuje básnické experimenty, lyriku přírodní, milostnou, reflexivní i občanskou. V cyklu Zvířetník se jako první objevuje báseň Leden; je rozdělena do tří strof se střídavým rýmem A B A B. Autor se stylizuje do role vypravěče, volným tokem myšlenek vyjadřuje strach ze zimy a křehkosti žen. Pro dramatické napětí nepoužívá z hlediska metra jen trochej, volí např. nepřízvučné slabiky na počátek verše, pomáhá si také interpunkcí při zvolání ve třetí sloce, staví vedle sebe kontrasty děsivé zimy a křehkosti vázy. Jde až do krajnosti. Nakonec nenalezne východisko ze své situace. Nezval se v básni nezaobírá popisnými skutečnostmi, do veršů vtiskl jen to nejpodstatnější. 18 ~ 19

21 STUDIE studie Daří se mu tak vytvořit tajemnou napjatou atmosféru, kterou Kaprálová správně uchopila a přejala do své skladby. Jejím potřebám nejvíce vyhovovala písňová a klavírní forma a texty s chmurným surrealistickým nádechem a asociacemi. Proto pro Nezvalův Leden zvolila k sopránovému (nebo tenorovému) 11 sólovému hlasu na tehdejší dobu nezvyklou instrumentaci flétnu, dvoje housle, violoncello a klavír. Nejde u ní o běžný doprovod vokální skladby jako v případě dalších dvou zhudebněných Nezvalových básní. Možná ještě ve své neznalosti a potřebě objevovat neznámé zkouší neobvyklá obsazení. Dalším možným podnětem mohl být kvartet jejího otce se sopránovým sólem. 12 Inspirovala se pravděpodobně surrealismem, který ve třicátých letech vrcholil. Výjimečně dokázala také v hudbě použít asociace a pro ni typickou náladovost: na jedné straně radost a energie mladého člověka, ale na straně druhé jakási hrozivá předtucha, která provází celou její tvorbu (viz např. rané klavírní dílo Smuteční pochod, op. 2). V případě písně Leden se Kaprálová deklamaci textu nevěnovala. 13 Výsledný efekt vystihnutí teskné zimní atmosféry byl pro ni důležitější. Docílila ho skrze lineární vedení jednotlivých hlasů, které vytváří určitou harmonii. Skladba je tedy rozšířeně tonální, in C. Pro docílení stísněnosti používá zmenšených a zvětšených akordů. Novátorsky se pokouší i o složené kvartové akordy. Tempo celé skladby je pomalejší, označené jako tranquillo truchlivě podle charakteru textu. Metrum zachovává po celou skladbu stejné celý takt, stejně jako Nezvalova báseň, která se drží pravidelného rytmu se střídavým rýmem A B A B, a proto jej není potřeba měnit. Kaprálová pravidelnost v počtech taktů jednotlivých strof nebo veršů nerespektuje. Prostřednictvím jejich neobvyklé délky přenáší tajuplnou atmosféru textu do skladby. Zimní scenérie tu hraje důležitou roli, ale nejedná se o nějaký hudební obraz, kompozice se dějově vyvíjí, což se projevuje na stavbě formy tzv. malá třídílná písňová forma a b a. Ústřední motiv skladby se objevuje hned na počátku v malé smyčcové introdukci, kde jsou jeho nositelem flétna, housle i violoncello. Melodická linie je jednoduchá, sestupného charakteru 14 (triola a na závěr motivu tečkovaný rytmus t.). Lze v ní objevit diatonickou a následně chromatickou stupnici důmyslně ukrytou transpozicí některých tónů o oktávu níž. Motiv po trojím uvedení (někdy motivicko-tematicky zpracovaný) vyústí do kvartových akordů (7. t.). Vedoucí úlohu převezme klavír se zpěvem, který je na něm nezávislý. Pro klavírní part v pravé ruce jsou typické dva shodné po sobě následující takty. Čistá kvinta střídající se s malou septimou podpořily skladatelčin úmysl zachytit mrazivost a prostupující ticho v zimě. Právě dlouhé noty v basové lince dávají vyniknout textu: Dnes v noci vymaloval, na moje okno křehkou Harmonie se 11 Timothy Cheek uvádí v edičních poznámkách k vydání not Leden, že se nemusí jednat výhradně o sopránové sólo, též se místo něj může uplatnit tenorový hlas. Viz Cheek, T. Předmluva ke skladbě Kaprálové, V. Leden píseň na slova Vítězslava Nezvala pro soprán (nebo tenor), fl étnu, dvoje housle, violoncello a klavír. Praha: Amos Editio, Smolka, J.: Česká hudba našeho století. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1961, s Macek, op. cit., s J. Macek u Kaprálové rozlišuje dva typy melodie: 1. rychlý vzestup (pomocí kvarty nebo kvinty) a pozvolný sestup k počátečnímu tónu a rozvedení; 2. melodie pouze sestupná od vrcholu dolů, začátek tvoří někdy výrazný akord nebo rytmický útvar. Ke druhému typu můžeme zařadit i motiv skladby Leden. 15 Triola se objevuje v díle Kaprálové mnohokrát, stejně tak i tečkované rytmy (inspirace moravským folklorem). opus musicum 4/2010

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Intonace a vokální improvizace Žák: zpívá dle možností intonačně čistě zpívá v durových i mollových tóninách - intonace v dur v rozsahu oktávy - intonace v moll

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 OBSAH PŘEDMLUVA 15 ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 I. část KLASICKÁ HARMONIE 1. lekce ZÁKLADNÍ HARMONICKÝ MATERIÁL 26 1 Pojem akordu a jeho vymezení v podmínkách klasické harmonie 26 2 Třídění harmonického materiálu.

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky 25 25001 Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v 15.30 do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník,

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Seznam oborů vyučovaných na

Seznam oborů vyučovaných na Seznam oborů vyučovaných na Konzervatoři Jaroslava Ježka Roškotova 4/1692, Praha 4 Klepnutím na číslo stránky se přesunete na vybrané zaměření daného oboru. Obor Hudba 82-44-M, N Zaměření Skladba str.

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

Seznam oborů vyučovaných na

Seznam oborů vyučovaných na Seznam oborů vyučovaných na Konzervatoři Jaroslava Ježka Roškotova 4/1692, Praha 4 Klepnutím na číslo stránky se přesunete na vybrané zaměření daného oboru. Obor Hudba 82-44-M, N Zaměření Skladba str.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Výstupy - kompetence -zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase dbá na správné

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky.

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Kapitola 1 Notová osnova má 5 linek a 4 mezery. Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Hudební klíč píšeme na začátek notové osnovy. Nejpoužívanější klíče jsou: houslový,

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více