XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT"

Transkript

1 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UP a FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Záštitu nad kongresem přijali moravský metropolita arcibiskup M s. Jan Graubner a primátor statutárního města Olomouc Martin Novotný Hotel NH Olomouc Congress Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.

2

3 Kompletní fie ení pro revizní operace TEP kyãelního kloubu Trabecular Metal* systém pro revizi acetabula komplexní systém pro fie ení defektû acetabula Burch/Schneider revizní dlaha jedin skuteãn originál, více neï 30 leté klinické zku enosti Revitan Curved revizní dfiík distálnû anatomicky zakfiiven modulární dfiík optimální kombinace proximální a distální ãásti spojení ovûfien m Morse konusem volitelná anteverze proximální ãásti moïnost distálního zaji tûní SL Wagner revizní dfiík více neï 25 leté zku enosti, nabízen v délkách 190, 225, 265 a 305 mm * Materiál Trabecular Metal má podobnou celulárni strukturu a mechanické vlastnosti jako kost; umoïàuje rychlou a rozsáhlou kostni infiltraci. Implantáty Trabecular Metal jsou vyrábûny z ãistého tantalového kovu za pouïití techniky odpafiovacího naná ení, tato technika vytvofií kovovou trámãitou strukturu jeï je podobná kosti spongiozní Zimmer Czech Zimmer Czech, s.r.o., Na Vítûzné pláni 1719/4, Praha 4, Tel.: , Fax: ,

4 PROGRAM XVI. NÁRODNÍHO KONGRESU ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie HOTEL NH OLOMOUC CONGRESS POŘADATEL ČSOT Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc POD ZÁŠTITOU Mons. Jana Graubnera (olomoucký arcibiskup), Martina Novotného (primátor města Olomouce), prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. (děkan LF UP) PREZIDENT ČSOT doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA PREZIDENT KONGRESU doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. VĚDECKÝ SEKRETÁŘ MUDr. Petr Kamínek, Ph.D. ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ as. MUDr. Jiří Lošťák ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Ortopedické centrum s.r.o. PROGRAMOVÝ VÝBOR Výbor ČSOT, doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc., doc. MUDr. Miroslav Pach, CSc., MUDr. Miroslav Uvízl, Ph.D., Bc. Barbora Lisická, MUDr. Radim Kalina, Ph.D., MUDr. Jan Špička, Ph.D.

5

6 VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE REGISTRACE Hotel NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ÚČASTNÍCI VYSTAVOVATELÉ Středa Čtvrtek Pátek REGISTRAČNÍ POPLATEK od a na místě Základní - lékaři (členové ČSOT) Kč 1900,- Základní - lékaři (nečlenové ČSOT) Kč 2100,- 1-denní poplatek - lékaři čtvrtek, pátek Kč 1200,- SZP, studenti, fyzioterapeuti Kč 800,- PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI Registrace probíhá on-line na - sekce REGISTRACE (v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na telefonních číslech: , nebo ) Přihlášky k pasivní účasti registrujte v on-line registraci nejpozději do , poté je registrace možná pouze na místě Po zaregistrování Vám em přijde automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi o platbě a Váš tajný kód. V případě, že budete cokoli v přihlášce potřebovat změnit (př. přiložit abstrakt, cokoli přiobjednat atd.), přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem přímo do Vaší již vyplněné přihlášky, kde provedete změnu. CERTIFIKÁTY Lékařská sekce Lékaři obdrží potvrzení o účasti na kongresu. Sesterská sekce Sestry obdrží certifikát o účasti na kongresu. Fyzioterapeuti Obdrží certifikát s kredity od UNIFY ČR STRAVOVÁNÍ Občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách Omega centrum. SPOLEČENSKÝ PROGRAM od a na místě Středa Welcome party Kč 800,- Čtvrtek Společenský večer Kč 1200,- Čtvrtek v čase návštěva Arcibiskupského paláce, Arcidiecézního muzea, katedrály (doprava vč. průvodců v ceně) Kč 200,- PLATBY Platby je nutné uhradit na: číslo účtu: /0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: Platby ze zahraničí: Název banky: Komerční banka a.s., SWIFT: KOMBCZPPXXX IBAN: CZ Adresa: Komerční banka a.s., Bílinská 2, Ústi nad Labem Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům v průběhu konání kongresu u pokladny.

7 PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE STŘEDA, Registrace (NH hotel) 16:00-20:00 Schůze výboru ČSOT (NH hotel) 17:00-18:30 Schůze primářů (NH hotel) 19:00-20:00 Uvítací večer (NH hotel) 20:15-23:00 Čtvrtek, SÁL EVROPA Registrace: od 07:00 hodin Slavnostní zahájení: 08:00-8:45 Dětská ortopedie - sympozium na počest prof. Pavlíka 8:45-10:15 Předsednictvo: Dungl P., Kokavec M., Poul J. 1. Stručná historie české ortopedie Čech O. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady Stručný životopis prof. Pavlíka Ditmar R. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci Aktuálny prínos Pavlikovej metódy v liečbe vývojovej dysplázie bedrového kĺbu Kokavec M. Ortopedická klinika FN Bratislava, Slovensko Včasná diagnostika vývojové dysplazie kyčle Poul J. KDCHOT,FN Brno 10 Čtvrtek Sál Evroopa 5. Současná koncepce léčby vývojové dysplazie kyčle Dungl P. Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha 15

8 Čtvrtek Sál Evroopa 6. Co se změnilo za posledních 20 let v péči o dětské kyčle? Zídka M. (1); Džupa V., Douša P. (2) (1) 3. LF UK Praha a CLPA s.r.o. Praha; (2) Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV Praha Jak dál v diagnostice a léčbě dysplastické kyčle Chládek P., Trč T. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie 10 Dungl P. Shrnutí, závěry pro praxi 10 Přestávka: 10:15 10:45 Dětská ortopedie - sympozium na počest prof. Pavlíka 10:45 12:00 Předsednictvo: Chomiak J., Šponer P., Trč T. 8. Význam trakční léčby v léčení VDK Řeháček V., Chládek P., Trč T. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha 7 9. Krvavá repozice kyčelního kloubu v léčbě vrozeného vykloubení Šponer P., Pellar D. Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové Osteotómie v oblasti bedrového kĺbu u detí v liečbe následkov po DDH. Popluhár J., Liščák B., Krauseová O., Vereš P. Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP Žilina Naše zkušenosti s operací stříšky podle Boswortha Čech O., Vávra J. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady Osteotomie krčku a hlavice stehenní kosti v léčení následků M. Perthes Burian M., Dungl P., Chomiak J. Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha Operační léčba nekrózy hlavice femuru u dospívajících Bartoníček J. ÚVN Praha Southwickova osteotomie při řešení CVA - dlouhodobé výsledky Pink M., Valoušek T., Mikláš M. Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč 7

9 15. Osteotómie v oblasti kolena u detí na našom pracovisku Liščák B., Popluhár J., Hartel M., Šafek K. Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP Žilina 7 Diskuze 10 Chomiak J. Shrnutí, závěry pro praxi 5 12:00 13:00 Polední sympozium Revizní TEP kyčle (Zimmer) Prevence TEN u ortopedických operací (Bayer) Moderátor: Gallo J. 1. Landor I.: Klasifikace kostních defektů čím se řídím? 2. Rozkydal Z.: Revizní náhrady jamky TEP kyčle úskalí operační techniky 3. Stehlík J.: Acetabulární rekonstrukce u těžkých kostních defektů 4. Gallo J.: Složité femorální rekonstrukce 5. Kubeš R.: Prevence TEN u ortopedických operací Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00-13:45 Komplikace aloplastik kolen 13:45 15:00 Předsednictvo: Koudela K., Kloc J., Sosna A. 16. Hlavní důvody reoperací TEP kolena Vavřík P. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha 7 Čtvrtek Sál Evroopa 17. Nestabilní TEP kolenního kloubu, role peroperačního vyvážení stabilizátorů Sosna A. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha Femoropatelární bolesti po implantaci TEP kolena Koudela K. KOTPÚ FN a LFUK Plzeň Periprotetické zlomeniny femuru u TEP kolena Tomáš T. I.ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně Infekce TEP kolenního kloubu - aktuální standard péče Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Sosna A. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha 7

10 Čtvrtek Sál Evroopa 21. Aloštěp šlacha-kost (tendo Achillis) při rekonstrukci extenzorového aparátu u revizní TEP kolenního kloubu Hart R., Šváb P., Bárta R., Safi A. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo Komplikácie po TEP kolenného kĺbu na našom oddelení Kloc J. Ortopedická klinika J. A. Reimana Prešov TEP kolene Wright Advance-1000 implantací- možné komplikace Pastucha M. Nemocnice Hořovice 7 Diskuze 14 Sosna A. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Přestávka: 15:00 15:30 Komplikace aloplastik kyčlí 15:30-16:50 Předsednictvo: Dufek P., Gallo J., Nečas L. 24. Hlavní důvody reoperací TEP kyčle Nečas L. Ortopedicko - traumatologická klinika, Martinská Fakultná Nemocnica Infekce TEP kyčle: individuální přístup, doporučené postupy Jahoda D. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha Luxace TEP kyčle: optimalizace léčebného postupu Špička J., Gallo J. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci Periprotetické zlomeniny u aloplastik kyčelního kloubu Kozák P. (1), Gallo J. (2), Tomíček F. (1) (1) Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o., (2) Ortopedická klinika FN Olomouc Poranění nervů u TEP kyčle Gallo J. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci 6

11 29. Kazuistika - cévní komplikace po TEP kyčle na našem pracovišti, 2 případy Debre J., Štěpán Z. Šumperská nemocnice a.s., Ortopedické oddělení Komplikace TEP u vysokých luxací kyčle Bartoníček J. ÚVN Praha Jednodobá bilaterální implantace TEP kyčle a kolena- zvýšené riziko pro pacienta? Dufek P., Oest T., Bergmann O. Schön Klinik Neustadt, Německo Experiences with Zweymüller Modular-Revisionstem Weisinger M. Ortopaedic Centre of klinikum Waldviertel Zwettl - Austria Komplikace náhrady kolenního a kyčelního kloubu u rizikových pacientů Foldyna K., Gavlíček D. Ortopedie MNO, Ostrava 7 Diskuze 10 Gallo J. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Fakultativní kulturní, sportovní program 17:00-19:00 Čtvrtek Sál Evroopa Společenský večer 20:00-02:00

12 Čtvrtek Sál Madrid Čtvrtek, SÁL MADRID Registrace: od 7:00 hod. Slavnostní zahájení: 08:00-08:45 - SÁL EVROPA Společný program - přednášky na počest prof. Pavlíka: 08:45-10:15 SÁL EVROPA Artroskopické stabilizační postupy I. - dolní končetina 10:45 12:00 Předsednictvo: Ditmar D., Kalina R., Nepraš P. 1. Naše postupy při komplexním poranění kolenního kloubu Nepraš P., Zeman P. KOTPÚ FN a LF UK Plzeň Rekonstrukce LCA: Proč? Kdy? Jak? Komu? : Je to opravdu všem jasné?! Ditmar D., Hons O. Ortopedické oddělení VN Olomouc 9 3. ASK rekonstrukce LCP Kalina R., Holibka R. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci 9 4. Transtibiální versus anteromediální cílení femorálního kanálu u plastiky LCA Mohyla M., Walder P., Weber M. Ortopedické oddělení, FN Ostrava 7 5. Anatomická rekonstrukce LCA double bundle technikou -indikace, výhody a nevýhody Zeman P., Nepraš P. KOTPÚ FN a LF UK Plzeň 9 6. Vliv anteromediálního a posterolaterálního svazku předního zkříženého vazu na předozadní a rotační stabilitu kolenního kloubu: klinická studie Komzák M., Hart R., Okál F., Safi A. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo 8 7. Ruptura předního zkříženého vazu v dětském věku Hart R., Komzák M., Okál F., Safi A. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo 8 Diskuse 10 Kalina R. Shrnutí, závěry pro praxi 5

13 12:00-13:00 Polední sympozium ELIQUIS - novinka v prevenci TEN v ortopedii (BMS a Pfizer) Moderátor: Hradec J. 1. Karetová D.: Prevence tromboembolické nemoci u pacientů po elektivní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu 2. Hradec J.: Apixaban farmakologický profil 3. Trč T.: Eliquis přehled výsledků registračních studií Advance 2, 3 Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00-13:45 Artroskopické stabilizační postupy II - HORNÍ KONČETINA 13:45-15:00 Předsednictvo: Holibka R., Mačák M., Paša L. 8. ASK stabilizace ramenního kloubu - 15-ti leté zkušenosti Mačák M. Ortopedie MNO, Ostrava Naše zkušenosti s ASK stabilizací ramenního kloubu Walder P, Mohyla M. Ortopedické oddělení, FN Ostrava Řešení selhání ASK přední stabilizace ramene Rafi M., Přikryl P. Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s ASK Latarjet Holibka R., Kalina R., Neoral P. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci Poranění RM - známe optimální ošetření? Paša L., Kalandra S., Veselý R., Kužma J. Klinika traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici v Brně Defekty rotátorové manžety - ASK léčba Pavlata J., Proček T., Korbel M., Prokeš L. Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové Přínos artroskopie k diagnostice nestabilit zápěstí. Pilný J., Švarc A., Štedrý J., Hoza P. Ortopedické oddělení Krajská nemocnice Pardubice 8 Diskuze 10 Paša L. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Čtvrtek Sál Madrid Přestávka: 15:00 15:30

14 Čtvrtek Sál Madrid Degenerativní nemoci páteře 15:30 16:50 Předsednictvo: Krbec M., Chaloupka R., Rehák Ľ. 15. Degenerativní skolióza Krbec M. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady Principy operačního léčení nestabilit bederní páteře Chaloupka R. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno Taktika ošetrenia degeneratívnych skolióz na I. OTK Bratislava Rehák Ľ., Žabka M., Horváth J. 1. Ortopedicko - traumatologická klinika LFUK a FNsP Bratislava a SZU Spondylolistéza Repko M., Cienciala J. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno Operační léčení těžké cervikální spondylogenní myelopatie kombinovaným přístupem Chaloupka R. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno Lumbální stenóza Krbec M. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady Mobilní náhrada lumbální páteře Matějka J. KOTPÚ FN a LF UK Plzeň Možnosti ošetření idiopatických skolióz u rostoucích dětí Filipovič M., Nýdrle M., Leznar M. Ortopedická klinika FN Brno - Bohunice 7 Diskuze 11 Krbec M. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Schůze ČSOT (Chlumského cena, čestná členství ČSOT) 17:00 17:45 Fakultativní kulturní, sportovní program 17:00-19:00 Společenský večer 20:00-02:00

15 Pátek, SÁL EVROPA Registrace od 07:30 hodin Nemoci šlach a úponů 08:30 09:45 Předsednictvo: Pach M., Pink M., Štěpán Z. 34. Terapeutické aspekty při ošetření digitus saltans Hlubek R. Ortopedické oddělení, FN Ostrava Rázová vlna - soubor 151 pacientů Lubojacký J. Ortopedická ambulance, Opava Možnosti využití INFINITY method u poruch šlach a úponů Tomanová M. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Coxa saltans - operační léčba Pach M., Špička J., Šos Z. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci Parciálne ruptúry distálnej šľachy tricepsu s avulziou špičky olekranonu- je potrebná operačná liečba? Gajdoš R., Kaniansky M., Jančiar M. Oddelenie úrazovej chirurgie-traumatológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica Nekroza Achillovy šlachy a její chirurgické řešení Pink M., Valoušek T., Mikláš M. Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč Ruptura distálního úponu šlachy musculus biceps brachii Stoklas J.(1), Kelbl M.(2), Kalandra S.(2), Herůfek R.(1) (1) Úrazová nemocnice v Brně, Oddělení klinické ortopedie; (2) Oddělení traumatologie a sportovní traumatologie Operační terapie poranění extenčního aparátu kolenního kloubu Štefanský J., Štěpán Z. Šumperská nemocnice a.s., Ortopedické oddělení 7 Diskuze 14 Pink M. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Pátek Sál Evroopa Přestávka: 09:45 10:15

16 Pátek Sál Evroopa Úhlově stabilní implantáty: pro a proti 10:15 12:00 Předsednictvo: Bartoníček J., Šimko P., Majerníček M. 42. LCP dlahy - představy a realita Bartoníček J. ÚVN Praha Vliv stability osteosyntézy na hojení zlomenin Majerníček M. Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha Kombinovaná osteosyntéza - zlatý standard nebo anachronismus? Dupal P., Hromádka R., Hein M. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha Úskalia LCP: čo sme sa naučili? Šimko P., Božík M., Heger T., Magala M., Popelka V. Klinika úrazovej chirurgie LF SZU a UN Bratislava Transdeltoidální operační přístup pro řešení zlomenin horního konce humeru. Trč T. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin proximálního humeru úhlově stabilními dlahami - kadaverózní studie Křivohlávek M., Lukáš R., Taller S. Traumatologicko- ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s Řešení komplikací úhlově stabilních implantátů proximálního humeru Lena T., Frič V., Marvan J. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady Komplikace LCP osteosyntéz proximálního humeru a jejich řešení Přikryl P., Skácel P., Selucký J. Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin pilonu tibie úhlově stabilní dlahou Malkus T. Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha Sekundární dislokace fragmentů po operační stabilizaci zlomenin distálního radia s linií lomu v oblasti středního sloupce zápěstí Vlček M., Landor I. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha 8

17 52. Dětské kyčelní LCP dlahy - první zkušenosti Ročák K.(1); Urbášek K., Ondruš Š., Poul J.(2) (1) Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s., (2) KDCHOT, FN Brno 9 Diskuze 15 Bartoníček J. Shrnutí, závěry pro praxi 5 12:00-13:00 Polední sympozium Primární endoprotézy kyčlí a kolen: kde jsme a kam směřujeme (BBraun) Moderátor: Hart R. Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00-13:45 Úhlově stabilní implantáty: pro a proti 13:45 15:00 Předsednictvo: Dráč P., Hart R., Křivohlávek M. 53. Zamykatelný distální femorální systém POLYAX u osteosyntézy femuru Hart R., Okál F., Těknědžjan B., Kozák T. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo Předoperační plánování s využitím 3D počítačové simulace s virtuální osteosyntézou Křivohlávek M., Lukáš R., Taller S. Traumatologicko - ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s Zlomeniny patní kosti-poznámky k biomechanice Zeman J., Matějka J., Horák M. KOTPÚ FN a LF UK Plzeň 7 Pátek Sál Evroopa 56. Operační léčení zlomenin těla a krčku talu Matějka J., Zeman J. KOTPÚ FN a LF UK Plzeň Zlomeniny pánevního kruhu a acetabula - místo pro lockované dlahy? Šrám J, Lukáš R., Taller S., Harcuba R. Křivohlávek M. Traumatologicko - ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s Akutní fixace nestabilních poranění pánevního kruhu iliosakrálními šrouby u dětí - 2 kazuistiky Salášek M., Pavelka T. KOTPÚ FN a LF UK Plzeň 7

18 Pátek Sál Evroopa 59. Artrodéza TC kloubu systémem Tibiaxys Pertl M., Trtík L. Ortop.-traumatol. odd. Nemocnice Havl. Brod Použití úhlových dlah v korekci osy kolene Káňa J., Walder P., Mohyla M., Zagroba J. Ortopedické oddělení, FN Ostrava 7 Diskuze 10 Hart R. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Ukončení kongresu: 15:05

19 Pátek, SÁL MADRID Registrace od 07:30 hodin Nádory pohybového aparátu: současné dg. a terapeutické postupy 08:30 09:45 Předsednictvo: Janíček P., Matějovský Z., Repko M. 23. Diagnostika nádorů pohybového aparátu Matějovský Z.(ml) Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha Tkáňové inženýrství v chirurgické léčbě kostních nádorů Janíček P., Múdry P., Tomáš T. I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně, Klinika dětské onkologie FN Brno - Dětská nemocnice Řešení solitární metastázy v oblasti proximálního humeru-kazuistika Procházka E., Pellar D., Vícha J Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové Metastatické postižení skeletu pánve a proximálního femoru Pazourek L., Janíček P., Černý J., Ondrůšek Š. I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně Operační léčba kostních metastáz páteře Repko M., Pešek J., Grosman R., Chaloupka R. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno Diferencované postupy při chirurgickém léčení metastáz páteře Ciencala J., Grosman R., Tichý V. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno Vliv atypického průběhu metastazování sarkomů měkkých tkání na rozsah chirurgického výkonu. Matějovský, Z., ml. (1), Lesenský, J. (1), Kofránek, I. (1), Matějovský, Z. (1), Povýšil, C. (2) (1) Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha; (2) Institut patologické anatomie 1. LF UK Praha Kostní metastázy v dětském věku Schovanec J. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha 6 Diskuze 10 Janíček P. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Pátek Sál Madrid Přestávka: 09:45 10:15

20 Pátek Sál Madrid Ortopedie nohy II. 10:15 12:00 Předsednictvo: Dungl P., Kamínek P., Popelka S. 31. Pes equinovarus - výsledky techniky podle McKaye a dle Ponsetiho. Dungl P. Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha Transpozice m. tibialis posterior v léčení neurogenních vad nohou. Chomiak J, Dungl P, Ošťádal M. Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha Grice Green arthrodesis Shaikh H.H., Pellar D. Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové Principy léčby deformit nohy u CMT. Teyssler P., Žmolík L. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha Pantalární artrodéza systémem Panta nail Ptáček Z., Kubát P., Röhrich J., Trtík L. Ortopedicko-traumatologické odd. Nemocnice Havlíčkův Brod p.o Artroskopicky asistované artrodézy hlezna Svoboda V., Vodsloň T. Ortopedicko traumatologické oddělení Nemocnice Písek Nestabilita I. metatarzu a hallux valgus Popelka S., Hromádka R., Barták V., Sosna A. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha Akinova basální osteotomie základního článku palce nohy - střednědobé výsledky Skoták M., Rybář Z. ml., Hrubina M., Dygrýnová M. Ortopedické oddělení Nemocnice Pelhřimov Subkapitální osteotomie I. metatarzu V-tec u hallux valgus deformity Kunovský R., Herůfek R. Klinické oddělení ortopedie - Úrazová nemocnice v Brně Výsledky Scarf osteotomie na naší klinice Žmolík L., Trč T., Teyssler P. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha Současné přístupy k operační léčbě hallux rigidus na ortopedické klinice FNOL Šos Z., Uvízl M., Gallo J. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci 7

21 42. TOEFIT-PLUS - střednědobé výsledky Jarošík J., Pink T., Stoklas J., Chaker A. Klinické oddělení ortopedie - Úrazová nemocnice v Brně Weil osteotomie, výhody a nevýhody, naše zkušenosti Skácel P., Ročák K., Kotrč. J. Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s. 6 Diskuze 13 Dungl P. Shrnutí, závěry pro praxi 5 12:00-13:00 Polední sympozium 1. Clinical experiences with AAP LOQTEQ - Anatomical Plating System with locking compression technology Leyer U. (Alinex) 2. Klinické zkušenosti s lornoxikamen Trč T. (Nycomed) Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00-13:45 Varia 13:45 15:00 Předsednictvo: Kubeš R., Rozkydal Z., Selucký J. 44. Analýza fyzikálně-chemických vlastností explantovaných UHMWPE komponent kloubních náhrad Fulín P., Pokorný D., Šlouf M., Jahoda D., Sosna A. 1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 8 Pátek Sál Madrid 45. Současné artikulační povrchy u TEP a jejich možné komplikace Kubeš R., Kofránek I., Waciakowski D. Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha Komplikace resurfacingu kyčle Trč T., Kos P. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha Příčná fraktura střední diafyzy femoru-atypická komplikace při implantaci TEP kyčle Ditmar D., Hons O. Ortopedické oddělení VN Olomouc TB jako komplikace po TEP kyčle - kazuistika Chocholáč D. (1); Gallo J. (2) (1) OLÚ Jevíčko; (2) Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci 8

22 Pátek Sál Madrid 49. Využití původního cementového lůžka při reimplantaci femorální komponenty náhrady kyčelního kloubu. Judl T., Jahoda D., Landor I., Sosna A. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha Současná korekční valgizační osteotomie tibie a náhrada předního zkříženého vazu Okál F., Hart R., Komzák M., Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo Naše zkušenosti s léčbou úhlové deformity v oblasti kolenního kloubu Uvízl M., Šos Z. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci 7 Diskuze 10 Rozkydal Z. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Ukončení kongresu: 15:05

23 PROGRAM SESTERSKÉ SEKCE STŘEDA, Registrace (NH hotel): 16:00-20:00 Čtvrtek, SÁL OLOMOUC Registrace: od 07:00 hodin Slavnostní zahájení: 08:00-8:45 Společný program - přednášky na počest prof. Pavlíka, sál Evropa: 08:45-10:15 Přestávka: 10:15 10:45 Novinky v instrumentaci 10:45 12:00 Předsednictvo: Lisická B., Studená S. 1. Reverzní náhrada ramenního kloubu z pohledu sálové sestry Studená S., Menclerová J. Ortopedická klinika, FN Olomouc Operační řešení AC luxace implantátem TIGHT ROPE Zapletalová H., Menclerová J., Neoral P. Ortopedická klinika, FN Olomouc 8 3. Reverzní jamka TT od firmy Lima Lukášová M., Cihelková V., Hájková I. Ortopedická klinika, FN Motol 8 4. LCP dlahy na proximální femur u dětí Mádrová H., Hupková P., Zaoralová P. COS, SMN a.s., o.z. Nemocnice Přerov 8 Čtvrtek Sál Olomouc 5. Operativní řešení diagnozy Hallux Valgus technikou dle prof. Vítka Bucharová S., Hosová L., Smetana M. COS-NO, KN Liberec a.s Artrodéza hlezenního kloubu nitrodřeňovým hřebováním PANTA NAIL Štěpaníková J., Kopečná P. Ortopedická klinika, FN Olomouc 8

24 Čtvrtek Sál Olomouc 7. ASK stabilizace ramenního kloubu - Latarjetova operace Svobodová A., Romanová Y. Ortopedická klinika, FN Olomouc 8 8. Artrodézy váhonosných kloubů Jevická V., Kopečná P., Gallo J. Ortopedická klinika, FN Olomouc 8 Diskuze: 9 12:00 13:00 Polední sympozium na téma rekuperace (ASQA) Pavlíčková H., Černý M. Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00-13:45 Problematika krevních ztrát po TEP řešení, varia 13:45 15:00 Hubáčková M., Kvapilová B. 9. Kompenzace krevních ztrát po TEP Rytířová S., Rozehnalová P. Ortopedická klinika, FN Olomouc Krevní ztráty a jejich náhrady po totálních náhradách a reimplantacích Šnejdarová J., Hykešová A. 1. Ortopedická klinika, FN Motol Náhrada krevních ztrát při velkých ortopedických výkonech Vaňurová L., Solich J., Šišková R. 1. Ortopedická klinika, FN Motol Ošetřovatelská péče a rehabilitace u pacienta s UNI KNEE-OXFORD Horáčková P., Střechová G., Orságová M. Úrazová nemocnice Brno Ošetřovatelská péče o pacienta po OT I.MTT-V-tec Norková V., Líčková R. Úrazová nemocnice Brno Ošetřovatelská péče u pacienta s TBC kolena Černá L., Richterová K. OLÚ Jevíčko 10 Diskuze: 15 Přestávka: 15:00 15:30

25 Perioperační a pooperační bolest - řešení 15:30 16:45 Blahová A., Krupová H. 15. Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích Havelková V., Fundáková P. 1. Ortopedická klinika, FN Motol Léčba bolesti ve FN Olomouc Hubáčková M., Kudělková I. Klinika anestézie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Olomouc Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích Švarcová M., Šlichtová P., Vykopalová H. Ortopedická klinika, FN Olomouc Efekt analgetické terapie u pacientů s chronickými bolestmi zad Holubová M., Ehrenbergerová P., Pilný J. FZS Univerzita Pardubice, Ortopedické oddělení -Krajská nemocnice Pardubice Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích Žárská R., Grobařová A. Ortopedické oddělení, FN Ostrava Zvládání bolesti u pac. po ortopedických operacích Klímová R., Pelikánová P. Ortopedická klinika, FN Brno Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích Bergová E., Kozumplíková L. FN Brno 8 Čtvrtek Sál Olomouc Diskuze: 10 Fakultativní kulturní, sportovní program 17:00-19:00 Společenský večer 20:00-02:00

26 Čtvrtek Sál Olomouc Pátek, SÁL OLOMOUC Registrace: od 07:30 hodin Dětská ortopedie z pohledu sestry Moderní převazové techniky 08:30 09:45 Předsednictvo: Kalábová V., Zapletalová H. 22. Péče o dětského pacienta po ortopedické operaci Dvořáková K., Štilárková R. FN Brno Péče o dětského pacienta po operaci s diagnózou PEC na ortopedické ambulanci Stárková T., Báťková V. Ortopedická klinika, FN Olomouc Moderní hojení ran pomoci metody V.A.C. Blahová A. Ortopedická klinika, FN Olomouc Použití V.A.C. systému při poruchách hojení ran Neherová M., Bečičková Z. Ortopedicko-traumatologické oddělení, SMN a.s., o.z. Nemocnice Prostějov Moderní metody hojení - VAC systém Jakešová K., Václavková R. FN Brno Dekubity - prevence a nové metody Těšitelová H., Manďáková J. Ortopedická klinika, FN Hradec Králové 10 Diskuze: 10 Přestávka: 09:45 10:15

27 Edukace v ortopedii, varia 10:15 12:00 Předsednictvo: Zezulová L., Studená S. 28. Edukujeme správně? Sládková J. FN Motol Role edukační sestry v ortopedii Krupová H., Kopečná P. Ortopedická klinika, FN Olomouc Edukace pacienta z pohledu sestry Zezulová L., Třísková M. Ortopedická klinika, FN Olomouc Edukace sestrou operačních sálů Zaoralová P., Hupková P. COS, SMN a.s., o.z. Nemocnice Přerov Edukace nemocných z pohledu sestry/role edukační sestry v ortopedii Melová Z., Životská J. Ortopedická klinika, FNB Bohunice Edukace nemocných z pohledu sestry Ticháčková D., Kubrtová M. Ortopedická klinika, FN Hradec Králové Ošetřovatelská péče u pacienta s periprotetickou frakturou a vysokým rizikem infektu Pacltová P., Gajdošová H. Oddělení ortopedie, Krajská nemocnice Liberec 11 Čtvrtek Sál Olomouc 35. Laváž ramenního kloubu Zatloukalová J. Ortopedicko-traumatologické oddělení, nemocnice Přerov 11 Diskuze: 13 12:00 13:00 Polední sympozia v sálech Evropa a Madrid Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00-13:45 Ukončení kongresu - 15:05

28 Čtvrtek a Pátek Sál Madrid 4 ELEKTRONICKÉ POSTERY (prezentace budou probíhat od do ) SÁL MADRID 4 1. MBST - Magnetická rezonanční terapie růstu buněčných jader - neinvazivní léčba artrózy a osteoporózy Alex Mutermann MEDTEC Medizintechni GmbH, Wetzlar 2. Artroskopie I.MTP kloubu - první zkušenosti Grénar J., Kloc R., Pilař P. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Prostějov 3. Využití reverzního Colemanova testu v diagnostice časného stádia podélně ploché nohy Okál F., Hart R., Šmíd P. Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo 4. Operační léčba deformity V.paprsku nohy při pes transversoplanus Uvízl M., Šos Z. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci 5. Deset let zkušeností s úhlově stabilními dlahami Luňáček L., Krbec M., Džupa V. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha Vinohrady 6. Stabilita I. kuneometatarzálního skloubení v etiologii deformit nohy Zagroba J., Káňa J. Ortopedické oddělení, FN Ostrava 7. Frekvence pooperačního neklidu a zmatenosti u pacientů po alloplastice kyčelního kloubu pro frakturu krčku femoru Čech L., Nitschová R., Procházková J. Ortopedická klinika FN Olomouc 8. Selhání základních životních funkcí po alloplastice kyčelního kloubu pro frakturu krčku femoru Čech L., Procházková J., Nitschová R. Ortopedická klinika FN Olomouc 9. Bakteriální nálezy z,,ready made spacerů kyčelního a kolenního kloubu Proček T. (1); Kučera T.,Ryšková L.,Šrot J. (2) (1) Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové, (2) Ústav klinické mikrobiologie 10. Periprotetické zlomeniny TEP kolenního kloubu Psotka L., Štěpán Z. Šumperská nemocnice a.s., Ortopedické oddělení

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM VÝBOR ČSOT, KLINIKA ORTOPEDIE 1. LF UK a ÚVN PRAHA POŘÁDAJÍ s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof.

Více

Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA. Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P.

Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA. Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P. Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P. 1. Corrections of postraumatic deformity using TSF 15 Ganger R.. Orthopädisches Spital Speising GmbH Vídeň,

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

Nemocnica otvorila zrekonštruované CT pracovisko a zakúpila CT prístroj za necelých 300 tisíc EUR. V Olomouci se uskutečnil osmý ročník sympozia AGEL

Nemocnica otvorila zrekonštruované CT pracovisko a zakúpila CT prístroj za necelých 300 tisíc EUR. V Olomouci se uskutečnil osmý ročník sympozia AGEL ROČNÍK 8 ČÍSLO 6 PROSINEC 2014 Nemocnica Krompachy uviedla do prevádzky počítačový tomograf Nemocnica otvorila zrekonštruované CT pracovisko a zakúpila CT prístroj za necelých 300 tisíc EUR STRANA 42 V

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

Sekundární osteoporóza 2012

Sekundární osteoporóza 2012 Sekundární osteoporóza 2012 ISBN: 978-80-87118-06-1 BLOKUJE OSTEOKLASTY DŘÍVE, NEŽ DOSÁHNOU KE KOSTI 1,2 SILNÁ PROTI ZLOMENINÁM Zkrácená informace o přípravku PROLIA Léčivá látka a léková forma: Denosumabum

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. 21. června 2014, Praha Program sjezdu www.bos-congress.cz/oft2014 www.oft2014.cz

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

Sborník abstraktů. IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Sborník abstraktů. IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 22.-23. 6.2012 v Olomouci Olomouc 2012 Za jazykovou správnost

Více

PROGRAM a ABSTRAKTA. www.coskf.cz 1. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE PSYCHOTROPNÍ FARMAKOTERAPIE

PROGRAM a ABSTRAKTA. www.coskf.cz 1. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE PSYCHOTROPNÍ FARMAKOTERAPIE 1. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE PSYCHOTROPNÍ FARMAKOTERAPIE PROGRAM a ABSTRAKTA 7. 8. října 2011 Wellness Hotel STEP, Praha www.coskf.cz ODBORNÝ PROGRAM pátek 7. 10. 2011 12.00 18.00

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2015 www.solen.cz ISSN 1214 8687 ISBN 978-80-7471-101-5 ROČNÍK 12. Abstrakta XIII. KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI 28. 29. 4. 2015 Clarion Congress Hotel Olomouc

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

Moravského urologického sympozia

Moravského urologického sympozia Suppl. A 2015 17. ročník ISBN 978-80-7471-095-7 Moravského urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a občanské sdružení Muž 21. století, o.s. 5. 6. 3. 2015 Karlova

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013 TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013 9. 11. ledna Třeboň www.revma.cz/crs2013 Pořádají: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a Lázně Aurora Třeboň Organizace:

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady PROGRAM ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015 ČAS: 7,30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KOGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE ČAS: 8,10 9,50 I. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 1. PŘEHLÉDNUTÉ ZADNÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19. SBORNÍK ABSTRAKT XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Svoboda M., Slabý O. 8. 9. dubna 203 Brno We take cancer personally PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM

Více

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN 1802-6400 RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) 2 2009 slovo

Více