XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT"

Transkript

1 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UP a FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Záštitu nad kongresem přijali moravský metropolita arcibiskup M s. Jan Graubner a primátor statutárního města Olomouc Martin Novotný Hotel NH Olomouc Congress Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.

2

3 Kompletní fie ení pro revizní operace TEP kyãelního kloubu Trabecular Metal* systém pro revizi acetabula komplexní systém pro fie ení defektû acetabula Burch/Schneider revizní dlaha jedin skuteãn originál, více neï 30 leté klinické zku enosti Revitan Curved revizní dfiík distálnû anatomicky zakfiiven modulární dfiík optimální kombinace proximální a distální ãásti spojení ovûfien m Morse konusem volitelná anteverze proximální ãásti moïnost distálního zaji tûní SL Wagner revizní dfiík více neï 25 leté zku enosti, nabízen v délkách 190, 225, 265 a 305 mm * Materiál Trabecular Metal má podobnou celulárni strukturu a mechanické vlastnosti jako kost; umoïàuje rychlou a rozsáhlou kostni infiltraci. Implantáty Trabecular Metal jsou vyrábûny z ãistého tantalového kovu za pouïití techniky odpafiovacího naná ení, tato technika vytvofií kovovou trámãitou strukturu jeï je podobná kosti spongiozní Zimmer Czech Zimmer Czech, s.r.o., Na Vítûzné pláni 1719/4, Praha 4, Tel.: , Fax: ,

4 PROGRAM XVI. NÁRODNÍHO KONGRESU ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie HOTEL NH OLOMOUC CONGRESS POŘADATEL ČSOT Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc POD ZÁŠTITOU Mons. Jana Graubnera (olomoucký arcibiskup), Martina Novotného (primátor města Olomouce), prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. (děkan LF UP) PREZIDENT ČSOT doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA PREZIDENT KONGRESU doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. VĚDECKÝ SEKRETÁŘ MUDr. Petr Kamínek, Ph.D. ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ as. MUDr. Jiří Lošťák ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Ortopedické centrum s.r.o. PROGRAMOVÝ VÝBOR Výbor ČSOT, doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc., doc. MUDr. Miroslav Pach, CSc., MUDr. Miroslav Uvízl, Ph.D., Bc. Barbora Lisická, MUDr. Radim Kalina, Ph.D., MUDr. Jan Špička, Ph.D.

5

6 VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE REGISTRACE Hotel NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ÚČASTNÍCI VYSTAVOVATELÉ Středa Čtvrtek Pátek REGISTRAČNÍ POPLATEK od a na místě Základní - lékaři (členové ČSOT) Kč 1900,- Základní - lékaři (nečlenové ČSOT) Kč 2100,- 1-denní poplatek - lékaři čtvrtek, pátek Kč 1200,- SZP, studenti, fyzioterapeuti Kč 800,- PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI Registrace probíhá on-line na - sekce REGISTRACE (v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na telefonních číslech: , nebo ) Přihlášky k pasivní účasti registrujte v on-line registraci nejpozději do , poté je registrace možná pouze na místě Po zaregistrování Vám em přijde automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi o platbě a Váš tajný kód. V případě, že budete cokoli v přihlášce potřebovat změnit (př. přiložit abstrakt, cokoli přiobjednat atd.), přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem přímo do Vaší již vyplněné přihlášky, kde provedete změnu. CERTIFIKÁTY Lékařská sekce Lékaři obdrží potvrzení o účasti na kongresu. Sesterská sekce Sestry obdrží certifikát o účasti na kongresu. Fyzioterapeuti Obdrží certifikát s kredity od UNIFY ČR STRAVOVÁNÍ Občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách Omega centrum. SPOLEČENSKÝ PROGRAM od a na místě Středa Welcome party Kč 800,- Čtvrtek Společenský večer Kč 1200,- Čtvrtek v čase návštěva Arcibiskupského paláce, Arcidiecézního muzea, katedrály (doprava vč. průvodců v ceně) Kč 200,- PLATBY Platby je nutné uhradit na: číslo účtu: /0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: Platby ze zahraničí: Název banky: Komerční banka a.s., SWIFT: KOMBCZPPXXX IBAN: CZ Adresa: Komerční banka a.s., Bílinská 2, Ústi nad Labem Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům v průběhu konání kongresu u pokladny.

7 PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE STŘEDA, Registrace (NH hotel) 16:00-20:00 Schůze výboru ČSOT (NH hotel) 17:00-18:30 Schůze primářů (NH hotel) 19:00-20:00 Uvítací večer (NH hotel) 20:15-23:00 Čtvrtek, SÁL EVROPA Registrace: od 07:00 hodin Slavnostní zahájení: 08:00-8:45 Dětská ortopedie - sympozium na počest prof. Pavlíka 8:45-10:15 Předsednictvo: Dungl P., Kokavec M., Poul J. 1. Stručná historie české ortopedie Čech O. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady Stručný životopis prof. Pavlíka Ditmar R. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci Aktuálny prínos Pavlikovej metódy v liečbe vývojovej dysplázie bedrového kĺbu Kokavec M. Ortopedická klinika FN Bratislava, Slovensko Včasná diagnostika vývojové dysplazie kyčle Poul J. KDCHOT,FN Brno 10 Čtvrtek Sál Evroopa 5. Současná koncepce léčby vývojové dysplazie kyčle Dungl P. Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha 15

8 Čtvrtek Sál Evroopa 6. Co se změnilo za posledních 20 let v péči o dětské kyčle? Zídka M. (1); Džupa V., Douša P. (2) (1) 3. LF UK Praha a CLPA s.r.o. Praha; (2) Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV Praha Jak dál v diagnostice a léčbě dysplastické kyčle Chládek P., Trč T. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie 10 Dungl P. Shrnutí, závěry pro praxi 10 Přestávka: 10:15 10:45 Dětská ortopedie - sympozium na počest prof. Pavlíka 10:45 12:00 Předsednictvo: Chomiak J., Šponer P., Trč T. 8. Význam trakční léčby v léčení VDK Řeháček V., Chládek P., Trč T. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha 7 9. Krvavá repozice kyčelního kloubu v léčbě vrozeného vykloubení Šponer P., Pellar D. Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové Osteotómie v oblasti bedrového kĺbu u detí v liečbe následkov po DDH. Popluhár J., Liščák B., Krauseová O., Vereš P. Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP Žilina Naše zkušenosti s operací stříšky podle Boswortha Čech O., Vávra J. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady Osteotomie krčku a hlavice stehenní kosti v léčení následků M. Perthes Burian M., Dungl P., Chomiak J. Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha Operační léčba nekrózy hlavice femuru u dospívajících Bartoníček J. ÚVN Praha Southwickova osteotomie při řešení CVA - dlouhodobé výsledky Pink M., Valoušek T., Mikláš M. Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč 7

9 15. Osteotómie v oblasti kolena u detí na našom pracovisku Liščák B., Popluhár J., Hartel M., Šafek K. Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP Žilina 7 Diskuze 10 Chomiak J. Shrnutí, závěry pro praxi 5 12:00 13:00 Polední sympozium Revizní TEP kyčle (Zimmer) Prevence TEN u ortopedických operací (Bayer) Moderátor: Gallo J. 1. Landor I.: Klasifikace kostních defektů čím se řídím? 2. Rozkydal Z.: Revizní náhrady jamky TEP kyčle úskalí operační techniky 3. Stehlík J.: Acetabulární rekonstrukce u těžkých kostních defektů 4. Gallo J.: Složité femorální rekonstrukce 5. Kubeš R.: Prevence TEN u ortopedických operací Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00-13:45 Komplikace aloplastik kolen 13:45 15:00 Předsednictvo: Koudela K., Kloc J., Sosna A. 16. Hlavní důvody reoperací TEP kolena Vavřík P. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha 7 Čtvrtek Sál Evroopa 17. Nestabilní TEP kolenního kloubu, role peroperačního vyvážení stabilizátorů Sosna A. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha Femoropatelární bolesti po implantaci TEP kolena Koudela K. KOTPÚ FN a LFUK Plzeň Periprotetické zlomeniny femuru u TEP kolena Tomáš T. I.ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně Infekce TEP kolenního kloubu - aktuální standard péče Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Sosna A. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha 7

10 Čtvrtek Sál Evroopa 21. Aloštěp šlacha-kost (tendo Achillis) při rekonstrukci extenzorového aparátu u revizní TEP kolenního kloubu Hart R., Šváb P., Bárta R., Safi A. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo Komplikácie po TEP kolenného kĺbu na našom oddelení Kloc J. Ortopedická klinika J. A. Reimana Prešov TEP kolene Wright Advance-1000 implantací- možné komplikace Pastucha M. Nemocnice Hořovice 7 Diskuze 14 Sosna A. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Přestávka: 15:00 15:30 Komplikace aloplastik kyčlí 15:30-16:50 Předsednictvo: Dufek P., Gallo J., Nečas L. 24. Hlavní důvody reoperací TEP kyčle Nečas L. Ortopedicko - traumatologická klinika, Martinská Fakultná Nemocnica Infekce TEP kyčle: individuální přístup, doporučené postupy Jahoda D. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha Luxace TEP kyčle: optimalizace léčebného postupu Špička J., Gallo J. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci Periprotetické zlomeniny u aloplastik kyčelního kloubu Kozák P. (1), Gallo J. (2), Tomíček F. (1) (1) Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o., (2) Ortopedická klinika FN Olomouc Poranění nervů u TEP kyčle Gallo J. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci 6

11 29. Kazuistika - cévní komplikace po TEP kyčle na našem pracovišti, 2 případy Debre J., Štěpán Z. Šumperská nemocnice a.s., Ortopedické oddělení Komplikace TEP u vysokých luxací kyčle Bartoníček J. ÚVN Praha Jednodobá bilaterální implantace TEP kyčle a kolena- zvýšené riziko pro pacienta? Dufek P., Oest T., Bergmann O. Schön Klinik Neustadt, Německo Experiences with Zweymüller Modular-Revisionstem Weisinger M. Ortopaedic Centre of klinikum Waldviertel Zwettl - Austria Komplikace náhrady kolenního a kyčelního kloubu u rizikových pacientů Foldyna K., Gavlíček D. Ortopedie MNO, Ostrava 7 Diskuze 10 Gallo J. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Fakultativní kulturní, sportovní program 17:00-19:00 Čtvrtek Sál Evroopa Společenský večer 20:00-02:00

12 Čtvrtek Sál Madrid Čtvrtek, SÁL MADRID Registrace: od 7:00 hod. Slavnostní zahájení: 08:00-08:45 - SÁL EVROPA Společný program - přednášky na počest prof. Pavlíka: 08:45-10:15 SÁL EVROPA Artroskopické stabilizační postupy I. - dolní končetina 10:45 12:00 Předsednictvo: Ditmar D., Kalina R., Nepraš P. 1. Naše postupy při komplexním poranění kolenního kloubu Nepraš P., Zeman P. KOTPÚ FN a LF UK Plzeň Rekonstrukce LCA: Proč? Kdy? Jak? Komu? : Je to opravdu všem jasné?! Ditmar D., Hons O. Ortopedické oddělení VN Olomouc 9 3. ASK rekonstrukce LCP Kalina R., Holibka R. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci 9 4. Transtibiální versus anteromediální cílení femorálního kanálu u plastiky LCA Mohyla M., Walder P., Weber M. Ortopedické oddělení, FN Ostrava 7 5. Anatomická rekonstrukce LCA double bundle technikou -indikace, výhody a nevýhody Zeman P., Nepraš P. KOTPÚ FN a LF UK Plzeň 9 6. Vliv anteromediálního a posterolaterálního svazku předního zkříženého vazu na předozadní a rotační stabilitu kolenního kloubu: klinická studie Komzák M., Hart R., Okál F., Safi A. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo 8 7. Ruptura předního zkříženého vazu v dětském věku Hart R., Komzák M., Okál F., Safi A. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo 8 Diskuse 10 Kalina R. Shrnutí, závěry pro praxi 5

13 12:00-13:00 Polední sympozium ELIQUIS - novinka v prevenci TEN v ortopedii (BMS a Pfizer) Moderátor: Hradec J. 1. Karetová D.: Prevence tromboembolické nemoci u pacientů po elektivní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu 2. Hradec J.: Apixaban farmakologický profil 3. Trč T.: Eliquis přehled výsledků registračních studií Advance 2, 3 Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00-13:45 Artroskopické stabilizační postupy II - HORNÍ KONČETINA 13:45-15:00 Předsednictvo: Holibka R., Mačák M., Paša L. 8. ASK stabilizace ramenního kloubu - 15-ti leté zkušenosti Mačák M. Ortopedie MNO, Ostrava Naše zkušenosti s ASK stabilizací ramenního kloubu Walder P, Mohyla M. Ortopedické oddělení, FN Ostrava Řešení selhání ASK přední stabilizace ramene Rafi M., Přikryl P. Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s ASK Latarjet Holibka R., Kalina R., Neoral P. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci Poranění RM - známe optimální ošetření? Paša L., Kalandra S., Veselý R., Kužma J. Klinika traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici v Brně Defekty rotátorové manžety - ASK léčba Pavlata J., Proček T., Korbel M., Prokeš L. Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové Přínos artroskopie k diagnostice nestabilit zápěstí. Pilný J., Švarc A., Štedrý J., Hoza P. Ortopedické oddělení Krajská nemocnice Pardubice 8 Diskuze 10 Paša L. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Čtvrtek Sál Madrid Přestávka: 15:00 15:30

14 Čtvrtek Sál Madrid Degenerativní nemoci páteře 15:30 16:50 Předsednictvo: Krbec M., Chaloupka R., Rehák Ľ. 15. Degenerativní skolióza Krbec M. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady Principy operačního léčení nestabilit bederní páteře Chaloupka R. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno Taktika ošetrenia degeneratívnych skolióz na I. OTK Bratislava Rehák Ľ., Žabka M., Horváth J. 1. Ortopedicko - traumatologická klinika LFUK a FNsP Bratislava a SZU Spondylolistéza Repko M., Cienciala J. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno Operační léčení těžké cervikální spondylogenní myelopatie kombinovaným přístupem Chaloupka R. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno Lumbální stenóza Krbec M. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady Mobilní náhrada lumbální páteře Matějka J. KOTPÚ FN a LF UK Plzeň Možnosti ošetření idiopatických skolióz u rostoucích dětí Filipovič M., Nýdrle M., Leznar M. Ortopedická klinika FN Brno - Bohunice 7 Diskuze 11 Krbec M. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Schůze ČSOT (Chlumského cena, čestná členství ČSOT) 17:00 17:45 Fakultativní kulturní, sportovní program 17:00-19:00 Společenský večer 20:00-02:00

15 Pátek, SÁL EVROPA Registrace od 07:30 hodin Nemoci šlach a úponů 08:30 09:45 Předsednictvo: Pach M., Pink M., Štěpán Z. 34. Terapeutické aspekty při ošetření digitus saltans Hlubek R. Ortopedické oddělení, FN Ostrava Rázová vlna - soubor 151 pacientů Lubojacký J. Ortopedická ambulance, Opava Možnosti využití INFINITY method u poruch šlach a úponů Tomanová M. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Coxa saltans - operační léčba Pach M., Špička J., Šos Z. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci Parciálne ruptúry distálnej šľachy tricepsu s avulziou špičky olekranonu- je potrebná operačná liečba? Gajdoš R., Kaniansky M., Jančiar M. Oddelenie úrazovej chirurgie-traumatológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica Nekroza Achillovy šlachy a její chirurgické řešení Pink M., Valoušek T., Mikláš M. Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč Ruptura distálního úponu šlachy musculus biceps brachii Stoklas J.(1), Kelbl M.(2), Kalandra S.(2), Herůfek R.(1) (1) Úrazová nemocnice v Brně, Oddělení klinické ortopedie; (2) Oddělení traumatologie a sportovní traumatologie Operační terapie poranění extenčního aparátu kolenního kloubu Štefanský J., Štěpán Z. Šumperská nemocnice a.s., Ortopedické oddělení 7 Diskuze 14 Pink M. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Pátek Sál Evroopa Přestávka: 09:45 10:15

16 Pátek Sál Evroopa Úhlově stabilní implantáty: pro a proti 10:15 12:00 Předsednictvo: Bartoníček J., Šimko P., Majerníček M. 42. LCP dlahy - představy a realita Bartoníček J. ÚVN Praha Vliv stability osteosyntézy na hojení zlomenin Majerníček M. Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha Kombinovaná osteosyntéza - zlatý standard nebo anachronismus? Dupal P., Hromádka R., Hein M. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha Úskalia LCP: čo sme sa naučili? Šimko P., Božík M., Heger T., Magala M., Popelka V. Klinika úrazovej chirurgie LF SZU a UN Bratislava Transdeltoidální operační přístup pro řešení zlomenin horního konce humeru. Trč T. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin proximálního humeru úhlově stabilními dlahami - kadaverózní studie Křivohlávek M., Lukáš R., Taller S. Traumatologicko- ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s Řešení komplikací úhlově stabilních implantátů proximálního humeru Lena T., Frič V., Marvan J. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady Komplikace LCP osteosyntéz proximálního humeru a jejich řešení Přikryl P., Skácel P., Selucký J. Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin pilonu tibie úhlově stabilní dlahou Malkus T. Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha Sekundární dislokace fragmentů po operační stabilizaci zlomenin distálního radia s linií lomu v oblasti středního sloupce zápěstí Vlček M., Landor I. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha 8

17 52. Dětské kyčelní LCP dlahy - první zkušenosti Ročák K.(1); Urbášek K., Ondruš Š., Poul J.(2) (1) Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s., (2) KDCHOT, FN Brno 9 Diskuze 15 Bartoníček J. Shrnutí, závěry pro praxi 5 12:00-13:00 Polední sympozium Primární endoprotézy kyčlí a kolen: kde jsme a kam směřujeme (BBraun) Moderátor: Hart R. Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00-13:45 Úhlově stabilní implantáty: pro a proti 13:45 15:00 Předsednictvo: Dráč P., Hart R., Křivohlávek M. 53. Zamykatelný distální femorální systém POLYAX u osteosyntézy femuru Hart R., Okál F., Těknědžjan B., Kozák T. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo Předoperační plánování s využitím 3D počítačové simulace s virtuální osteosyntézou Křivohlávek M., Lukáš R., Taller S. Traumatologicko - ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s Zlomeniny patní kosti-poznámky k biomechanice Zeman J., Matějka J., Horák M. KOTPÚ FN a LF UK Plzeň 7 Pátek Sál Evroopa 56. Operační léčení zlomenin těla a krčku talu Matějka J., Zeman J. KOTPÚ FN a LF UK Plzeň Zlomeniny pánevního kruhu a acetabula - místo pro lockované dlahy? Šrám J, Lukáš R., Taller S., Harcuba R. Křivohlávek M. Traumatologicko - ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s Akutní fixace nestabilních poranění pánevního kruhu iliosakrálními šrouby u dětí - 2 kazuistiky Salášek M., Pavelka T. KOTPÚ FN a LF UK Plzeň 7

18 Pátek Sál Evroopa 59. Artrodéza TC kloubu systémem Tibiaxys Pertl M., Trtík L. Ortop.-traumatol. odd. Nemocnice Havl. Brod Použití úhlových dlah v korekci osy kolene Káňa J., Walder P., Mohyla M., Zagroba J. Ortopedické oddělení, FN Ostrava 7 Diskuze 10 Hart R. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Ukončení kongresu: 15:05

19 Pátek, SÁL MADRID Registrace od 07:30 hodin Nádory pohybového aparátu: současné dg. a terapeutické postupy 08:30 09:45 Předsednictvo: Janíček P., Matějovský Z., Repko M. 23. Diagnostika nádorů pohybového aparátu Matějovský Z.(ml) Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha Tkáňové inženýrství v chirurgické léčbě kostních nádorů Janíček P., Múdry P., Tomáš T. I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně, Klinika dětské onkologie FN Brno - Dětská nemocnice Řešení solitární metastázy v oblasti proximálního humeru-kazuistika Procházka E., Pellar D., Vícha J Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové Metastatické postižení skeletu pánve a proximálního femoru Pazourek L., Janíček P., Černý J., Ondrůšek Š. I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně Operační léčba kostních metastáz páteře Repko M., Pešek J., Grosman R., Chaloupka R. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno Diferencované postupy při chirurgickém léčení metastáz páteře Ciencala J., Grosman R., Tichý V. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno Vliv atypického průběhu metastazování sarkomů měkkých tkání na rozsah chirurgického výkonu. Matějovský, Z., ml. (1), Lesenský, J. (1), Kofránek, I. (1), Matějovský, Z. (1), Povýšil, C. (2) (1) Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha; (2) Institut patologické anatomie 1. LF UK Praha Kostní metastázy v dětském věku Schovanec J. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha 6 Diskuze 10 Janíček P. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Pátek Sál Madrid Přestávka: 09:45 10:15

20 Pátek Sál Madrid Ortopedie nohy II. 10:15 12:00 Předsednictvo: Dungl P., Kamínek P., Popelka S. 31. Pes equinovarus - výsledky techniky podle McKaye a dle Ponsetiho. Dungl P. Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha Transpozice m. tibialis posterior v léčení neurogenních vad nohou. Chomiak J, Dungl P, Ošťádal M. Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha Grice Green arthrodesis Shaikh H.H., Pellar D. Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové Principy léčby deformit nohy u CMT. Teyssler P., Žmolík L. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha Pantalární artrodéza systémem Panta nail Ptáček Z., Kubát P., Röhrich J., Trtík L. Ortopedicko-traumatologické odd. Nemocnice Havlíčkův Brod p.o Artroskopicky asistované artrodézy hlezna Svoboda V., Vodsloň T. Ortopedicko traumatologické oddělení Nemocnice Písek Nestabilita I. metatarzu a hallux valgus Popelka S., Hromádka R., Barták V., Sosna A. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha Akinova basální osteotomie základního článku palce nohy - střednědobé výsledky Skoták M., Rybář Z. ml., Hrubina M., Dygrýnová M. Ortopedické oddělení Nemocnice Pelhřimov Subkapitální osteotomie I. metatarzu V-tec u hallux valgus deformity Kunovský R., Herůfek R. Klinické oddělení ortopedie - Úrazová nemocnice v Brně Výsledky Scarf osteotomie na naší klinice Žmolík L., Trč T., Teyssler P. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha Současné přístupy k operační léčbě hallux rigidus na ortopedické klinice FNOL Šos Z., Uvízl M., Gallo J. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci 7

21 42. TOEFIT-PLUS - střednědobé výsledky Jarošík J., Pink T., Stoklas J., Chaker A. Klinické oddělení ortopedie - Úrazová nemocnice v Brně Weil osteotomie, výhody a nevýhody, naše zkušenosti Skácel P., Ročák K., Kotrč. J. Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s. 6 Diskuze 13 Dungl P. Shrnutí, závěry pro praxi 5 12:00-13:00 Polední sympozium 1. Clinical experiences with AAP LOQTEQ - Anatomical Plating System with locking compression technology Leyer U. (Alinex) 2. Klinické zkušenosti s lornoxikamen Trč T. (Nycomed) Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00-13:45 Varia 13:45 15:00 Předsednictvo: Kubeš R., Rozkydal Z., Selucký J. 44. Analýza fyzikálně-chemických vlastností explantovaných UHMWPE komponent kloubních náhrad Fulín P., Pokorný D., Šlouf M., Jahoda D., Sosna A. 1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 8 Pátek Sál Madrid 45. Současné artikulační povrchy u TEP a jejich možné komplikace Kubeš R., Kofránek I., Waciakowski D. Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha Komplikace resurfacingu kyčle Trč T., Kos P. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha Příčná fraktura střední diafyzy femoru-atypická komplikace při implantaci TEP kyčle Ditmar D., Hons O. Ortopedické oddělení VN Olomouc TB jako komplikace po TEP kyčle - kazuistika Chocholáč D. (1); Gallo J. (2) (1) OLÚ Jevíčko; (2) Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci 8

22 Pátek Sál Madrid 49. Využití původního cementového lůžka při reimplantaci femorální komponenty náhrady kyčelního kloubu. Judl T., Jahoda D., Landor I., Sosna A. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha Současná korekční valgizační osteotomie tibie a náhrada předního zkříženého vazu Okál F., Hart R., Komzák M., Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo Naše zkušenosti s léčbou úhlové deformity v oblasti kolenního kloubu Uvízl M., Šos Z. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci 7 Diskuze 10 Rozkydal Z. Shrnutí, závěry pro praxi 5 Ukončení kongresu: 15:05

23 PROGRAM SESTERSKÉ SEKCE STŘEDA, Registrace (NH hotel): 16:00-20:00 Čtvrtek, SÁL OLOMOUC Registrace: od 07:00 hodin Slavnostní zahájení: 08:00-8:45 Společný program - přednášky na počest prof. Pavlíka, sál Evropa: 08:45-10:15 Přestávka: 10:15 10:45 Novinky v instrumentaci 10:45 12:00 Předsednictvo: Lisická B., Studená S. 1. Reverzní náhrada ramenního kloubu z pohledu sálové sestry Studená S., Menclerová J. Ortopedická klinika, FN Olomouc Operační řešení AC luxace implantátem TIGHT ROPE Zapletalová H., Menclerová J., Neoral P. Ortopedická klinika, FN Olomouc 8 3. Reverzní jamka TT od firmy Lima Lukášová M., Cihelková V., Hájková I. Ortopedická klinika, FN Motol 8 4. LCP dlahy na proximální femur u dětí Mádrová H., Hupková P., Zaoralová P. COS, SMN a.s., o.z. Nemocnice Přerov 8 Čtvrtek Sál Olomouc 5. Operativní řešení diagnozy Hallux Valgus technikou dle prof. Vítka Bucharová S., Hosová L., Smetana M. COS-NO, KN Liberec a.s Artrodéza hlezenního kloubu nitrodřeňovým hřebováním PANTA NAIL Štěpaníková J., Kopečná P. Ortopedická klinika, FN Olomouc 8

24 Čtvrtek Sál Olomouc 7. ASK stabilizace ramenního kloubu - Latarjetova operace Svobodová A., Romanová Y. Ortopedická klinika, FN Olomouc 8 8. Artrodézy váhonosných kloubů Jevická V., Kopečná P., Gallo J. Ortopedická klinika, FN Olomouc 8 Diskuze: 9 12:00 13:00 Polední sympozium na téma rekuperace (ASQA) Pavlíčková H., Černý M. Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00-13:45 Problematika krevních ztrát po TEP řešení, varia 13:45 15:00 Hubáčková M., Kvapilová B. 9. Kompenzace krevních ztrát po TEP Rytířová S., Rozehnalová P. Ortopedická klinika, FN Olomouc Krevní ztráty a jejich náhrady po totálních náhradách a reimplantacích Šnejdarová J., Hykešová A. 1. Ortopedická klinika, FN Motol Náhrada krevních ztrát při velkých ortopedických výkonech Vaňurová L., Solich J., Šišková R. 1. Ortopedická klinika, FN Motol Ošetřovatelská péče a rehabilitace u pacienta s UNI KNEE-OXFORD Horáčková P., Střechová G., Orságová M. Úrazová nemocnice Brno Ošetřovatelská péče o pacienta po OT I.MTT-V-tec Norková V., Líčková R. Úrazová nemocnice Brno Ošetřovatelská péče u pacienta s TBC kolena Černá L., Richterová K. OLÚ Jevíčko 10 Diskuze: 15 Přestávka: 15:00 15:30

25 Perioperační a pooperační bolest - řešení 15:30 16:45 Blahová A., Krupová H. 15. Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích Havelková V., Fundáková P. 1. Ortopedická klinika, FN Motol Léčba bolesti ve FN Olomouc Hubáčková M., Kudělková I. Klinika anestézie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Olomouc Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích Švarcová M., Šlichtová P., Vykopalová H. Ortopedická klinika, FN Olomouc Efekt analgetické terapie u pacientů s chronickými bolestmi zad Holubová M., Ehrenbergerová P., Pilný J. FZS Univerzita Pardubice, Ortopedické oddělení -Krajská nemocnice Pardubice Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích Žárská R., Grobařová A. Ortopedické oddělení, FN Ostrava Zvládání bolesti u pac. po ortopedických operacích Klímová R., Pelikánová P. Ortopedická klinika, FN Brno Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích Bergová E., Kozumplíková L. FN Brno 8 Čtvrtek Sál Olomouc Diskuze: 10 Fakultativní kulturní, sportovní program 17:00-19:00 Společenský večer 20:00-02:00

26 Čtvrtek Sál Olomouc Pátek, SÁL OLOMOUC Registrace: od 07:30 hodin Dětská ortopedie z pohledu sestry Moderní převazové techniky 08:30 09:45 Předsednictvo: Kalábová V., Zapletalová H. 22. Péče o dětského pacienta po ortopedické operaci Dvořáková K., Štilárková R. FN Brno Péče o dětského pacienta po operaci s diagnózou PEC na ortopedické ambulanci Stárková T., Báťková V. Ortopedická klinika, FN Olomouc Moderní hojení ran pomoci metody V.A.C. Blahová A. Ortopedická klinika, FN Olomouc Použití V.A.C. systému při poruchách hojení ran Neherová M., Bečičková Z. Ortopedicko-traumatologické oddělení, SMN a.s., o.z. Nemocnice Prostějov Moderní metody hojení - VAC systém Jakešová K., Václavková R. FN Brno Dekubity - prevence a nové metody Těšitelová H., Manďáková J. Ortopedická klinika, FN Hradec Králové 10 Diskuze: 10 Přestávka: 09:45 10:15

27 Edukace v ortopedii, varia 10:15 12:00 Předsednictvo: Zezulová L., Studená S. 28. Edukujeme správně? Sládková J. FN Motol Role edukační sestry v ortopedii Krupová H., Kopečná P. Ortopedická klinika, FN Olomouc Edukace pacienta z pohledu sestry Zezulová L., Třísková M. Ortopedická klinika, FN Olomouc Edukace sestrou operačních sálů Zaoralová P., Hupková P. COS, SMN a.s., o.z. Nemocnice Přerov Edukace nemocných z pohledu sestry/role edukační sestry v ortopedii Melová Z., Životská J. Ortopedická klinika, FNB Bohunice Edukace nemocných z pohledu sestry Ticháčková D., Kubrtová M. Ortopedická klinika, FN Hradec Králové Ošetřovatelská péče u pacienta s periprotetickou frakturou a vysokým rizikem infektu Pacltová P., Gajdošová H. Oddělení ortopedie, Krajská nemocnice Liberec 11 Čtvrtek Sál Olomouc 35. Laváž ramenního kloubu Zatloukalová J. Ortopedicko-traumatologické oddělení, nemocnice Přerov 11 Diskuze: 13 12:00 13:00 Polední sympozia v sálech Evropa a Madrid Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00-13:45 Ukončení kongresu - 15:05

28 Čtvrtek a Pátek Sál Madrid 4 ELEKTRONICKÉ POSTERY (prezentace budou probíhat od do ) SÁL MADRID 4 1. MBST - Magnetická rezonanční terapie růstu buněčných jader - neinvazivní léčba artrózy a osteoporózy Alex Mutermann MEDTEC Medizintechni GmbH, Wetzlar 2. Artroskopie I.MTP kloubu - první zkušenosti Grénar J., Kloc R., Pilař P. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Prostějov 3. Využití reverzního Colemanova testu v diagnostice časného stádia podélně ploché nohy Okál F., Hart R., Šmíd P. Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo 4. Operační léčba deformity V.paprsku nohy při pes transversoplanus Uvízl M., Šos Z. Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci 5. Deset let zkušeností s úhlově stabilními dlahami Luňáček L., Krbec M., Džupa V. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha Vinohrady 6. Stabilita I. kuneometatarzálního skloubení v etiologii deformit nohy Zagroba J., Káňa J. Ortopedické oddělení, FN Ostrava 7. Frekvence pooperačního neklidu a zmatenosti u pacientů po alloplastice kyčelního kloubu pro frakturu krčku femoru Čech L., Nitschová R., Procházková J. Ortopedická klinika FN Olomouc 8. Selhání základních životních funkcí po alloplastice kyčelního kloubu pro frakturu krčku femoru Čech L., Procházková J., Nitschová R. Ortopedická klinika FN Olomouc 9. Bakteriální nálezy z,,ready made spacerů kyčelního a kolenního kloubu Proček T. (1); Kučera T.,Ryšková L.,Šrot J. (2) (1) Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové, (2) Ústav klinické mikrobiologie 10. Periprotetické zlomeniny TEP kolenního kloubu Psotka L., Štěpán Z. Šumperská nemocnice a.s., Ortopedické oddělení

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT II. INFORMACE VÝBOR ČSOT pořádá XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 17. 5. 2013 TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ

Více

PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE

PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE STŘEDA, 16.5. 2012 Registrace (NH hotel) 16:00-20:00 Schůze výboru ČSOT (NH hotel) 17:00-18:30 Schůze primářů (NH hotel) 19:00-20:00 Uvítací večer 20:15-23:00 Čtvrtek, 17. 5. 2012

Více

V. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY

V. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE VE FRÝDKU MÍSTKU p. o. ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc a Okresním sdružením ČLK ve Frýdku - Místku pořádá V. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY

Více

Kolín. Humpolec. Jihlava

Kolín. Humpolec. Jihlava Kolín Humpolec Jihlava Finální informace Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod pořádá ODBORNÉ SYMPOZIUM CHIRURGIE RUKY A NOHY u příležitosti 50.výročí založení Ortopedického oddělení

Více

XX. FREJKOVY DNY. 21. - 22. června 2012. s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. Program

XX. FREJKOVY DNY. 21. - 22. června 2012. s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. Program I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně XX. FREJKOVY DNY s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 21. - 22. června 2012 Hotel SANTON, Brno Program Odborný

Více

13. 6. 2014 Hotel Koliba, Litoměřice

13. 6. 2014 Hotel Koliba, Litoměřice FINÁLNÍ INFORMACE Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích za odborné garance Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole a ve spolupráci s Klinikou traumatologie pohybového

Více

VI. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY

VI. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE VE FRÝDKU MÍSTKU, p. o. ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc a Okresním sdružením ČLK ve Frýdku - Místku pořádá VI. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY

Více

VII. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY

VII. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY finální informace ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE VE FRÝDKU MÍSTKU, p. o. ve spolupráci s Ortopedickou klinikou LF UP a FN Olomouc a Okresním sdružením ČLK ve Frýdku - Místku pořádá VII. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

FINÁLNÍ INFORMACE. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol. Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie

FINÁLNÍ INFORMACE. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol. Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie FINÁLNÍ INFORMACE Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol a Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie u příležitosti 50. narozenin Doc. MUDr. Tomáše Trče, CSc. pořádá 2. MOTOLSKÉ DNY 22. 25. září 2005

Více

XVII. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

XVII. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM FINÁLNÍ INFORMACE XVII. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM Sympozium se koná pod záštitou generálního ředitele a předsedy představenstva Lázně Teplice v Čechách a.s. Radka Popoviče a přednosty Ortopedické kliniky

Více

37. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA

37. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA - PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM AND JOINT DECADE 1 BONE THE J OINT 2 0 0 0 MOTION 37. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA sympozium s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické

Více

8. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM POŘÁDANÉ TENTOKRÁT V LÁZNÍCH BĚLOHRAD

8. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM POŘÁDANÉ TENTOKRÁT V LÁZNÍCH BĚLOHRAD FINÁLNÍ INFORMACE Ortopedické oddělení Panochovy nemocnice v Turnově se souhlasem výboru ČSOT za odborné garance I. ortopedické kliniky UK - 1. LF a FN Motol, Praha a Rehabilitační kliniky FN Hradec Králové

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Liberecké dny úrazové chirurgie

Liberecké dny úrazové chirurgie I. Informace Liberecké dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ)

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) II. oznámení VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) 11. 12. ZÁŘÍ 2008 Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii

Více

VÝVOJ MEDIN. Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014

VÝVOJ MEDIN. Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014 VÝVOJ MEDIN Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014 PŘEDSTAVENÍ FIRMY MEDIN, a.s. Český výrobce zdravotnických prostředků s tradicí výroby v Novém Městě na Moravě od roku 1949 PŘEDSTAVENÍ FIRMY MEDIN GROUP: MEDIN,

Více

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie Pozvánka a program VI. Liberecké dny úrazové chirurgie (páteř, pánev, proximální femur) Pořádá Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s B. Braun Medical, divizí Aesculap - Ortopedie

Více

IV. Spring Orthopaedic Symposium

IV. Spring Orthopaedic Symposium ORTOPEDICKÁ KLINIKA UK 2. LF A FN MOTOL PRAHA A ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDAJÍ IV. Spring Orthopaedic Symposium KONANÉ VE DNECH: 20. - 21. 3. 2014 V PROSTORÁCH NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO

Více

Revizní systémy. Katalog revizních implantátů

Revizní systémy. Katalog revizních implantátů evizní systémy Katalog revizních implantátů AOPASTIKA Materiály pro výrobu implantátů Přehled materiálů MATEIÁ ISO ČSN DIN ASTM Korozivzdorná ocel 321 1730 výběr 17 3 W.Nr. 1.1 F 13 Grade 2 Korozivzdorná

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA UK 2. LF A FN MOTOL A ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDAJÍ JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ DNE: 22. 3. 2013 v kongresovém centru Nové Adalbertinum,

Více

JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM II. INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA UK 2. LF A FN MOTOL A ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDAJÍ JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ DNE: 22. 3. 2013 v kongresovém centru Nové Adalbertinum,

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí FINÁLNÍ INFORMACE Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí pořádá V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. - 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Organizační

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

XXII. FREJKOVY DNY. 19. - 20. června 2014. Program. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium. s mezinárodní účastí

XXII. FREJKOVY DNY. 19. - 20. června 2014. Program. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium. s mezinárodní účastí I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium XXII. FREJKOVY DNY s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 19. - 0. června 014 Maximus Resort Hotel

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

Beskydský hotel Relax

Beskydský hotel Relax V. BILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí Rožnov pod Radhoštěm 4. - 6. května 2016 Projekty TAČR s názvem TraumaTech TA04011606, ONAR TA03010804, FEMUR TH01020049 Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Více

XVIII. TRADIČNÍ PROSINCOVÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

XVIII. TRADIČNÍ PROSINCOVÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM FINÁLNÍ INFORMACE XVIII. TRADIČNÍ PROSINCOVÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM pořádané k životnímu jubileu prof. MUDr. Tomáše Trče, CSc., MBA Sympozium se koná pod záštitou generálního ředitele a předsedy představenstva

Více

14. Pracovní schůzi sekce dětské ortopedie při ČSOT

14. Pracovní schůzi sekce dětské ortopedie při ČSOT Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF a FN v Plzni ve spolupráci s LF UK v Plzni pořádají: 14. Pracovní schůzi sekce dětské ortopedie při ČSOT Místo konání: Hotel Jitřenka, Konstantinovy

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

5. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

5. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM FINÁLNÍ INFORMACE 5. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie za odborné garance Ortopedické kliniky UK 2. LF a FN Motol, Praha Litoměřice Hotel

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 Pořadatel Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Kurz chirurgie ruky Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY

Více

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie Pozvánka a program VI. Liberecké dny úrazové chirurgie (páteř, pánev, proximální femur) Pořádá Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s B. Braun Medical, divizí Aesculap - Ortopedie

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM VÝBOR ČSOT, KLINIKA ORTOPEDIE 1. LF UK a ÚVN PRAHA POŘÁDAJÍ s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof.

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 4 4 2 4 6 IČZ smluvního ZZ 4 8 0 0 8 0 0 0 Číslo smlouvy 2 K 4 8 N 0 0 Název IČO NEMOS SOKOLOV s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 /.0.0 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozvala na XX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat ve dnech 20. 22. září 2012 v Plzni.

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz FINÁLNÍ INFORMACE Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí pořádá VI. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 13. 14. září 2012 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.08 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.08 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 7 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 H 6 N 0 0 Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.08 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE)

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) PŘÍLOHA III 1 DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) Dodatky jsou psány kurzívou a podtrženě, vymazané

Více

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady PROGRAM ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015 ČAS: 7,30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KOGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE ČAS: 8,10 9,50 I. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 1. PŘEHLÉDNUTÉ ZADNÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč GRADA Publishing Upozornění

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

VII. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM

VII. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM FINÁLNÍ INFORMACE pořádá VII. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 26. 27. září 2013 Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

Brněnské neurochirurgické dny

Brněnské neurochirurgické dny Program Brněnské neurochirurgické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Pořádá pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, České lékařské komory a Profesní a odborové

Více

9. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM POŘÁDANÉ V LÁZNÍCH BĚLOHRAD

9. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM POŘÁDANÉ V LÁZNÍCH BĚLOHRAD FINÁLNÍ INFORMACE Ortopedické oddělení, KNL - Panochovy nemocnice v Turnově se souhlasem výboru ČSOT za odborné garance I. Ortopedické kliniky UK - 1. LF a FN Motol, Praha a ve spolupráci s ČLK pořádá

Více

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá anesteziologickou konferenci 9. KŘIVÁNKOVY DNY Pardubice 5. 6.11. 2015 Záštitu nad konferencí převzali:

Více

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based" klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46 Obsah Předmluva 11 OBECNÁ ČÁST 1 Diagnostika nemocí pohybového aparátu / Jiří Gallo 15 1.1 Fáze diagnostického procesu 15 1.2 Obecné poznámky k diagnostice nemocí, poruch a vad pohybového ústrojí 15 1.3

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Kožní sanatorium, spol. s r. o. za organizačního zajištění BOS. org s.r.o., Ústí nad Labem pořádá 12. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM JAK LÉČÍM JÁ

Více

Řešení Synthes. Inovativní řešení pro traumatologii, ortopedii a pediatrii.

Řešení Synthes. Inovativní řešení pro traumatologii, ortopedii a pediatrii. Řešení Synthes. Inovativní řešení pro traumatologii, ortopedii a pediatrii. Nástroje a implantáty schválené nadací AO Foundation Ramenní kloub a humerus AO klasifikace Proximální humerus 11 Diafýza humeru

Více

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Foyer recepce, ostatní foyer VZ Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max Aesculap Akademie Svět vzdělávání zdravotníků Max Obsah Úvodní slovo Tým Aesculap Akademie Úvodní slovo 3 Aesculap Akademie ve světě 4 Aesculap Akademie v České Republice a na Slovensku 6 Cena Aesculap

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

Aplikace NTC chondrograftu TM První volba při léčbě chondrálních defektů

Aplikace NTC chondrograftu TM První volba při léčbě chondrálních defektů Aplikace NTC chondrograftu TM První volba při léčbě chondrálních defektů Národní Tkáňové Centrum nabízí v rámci specifického léčebného programu možnost léčby poškození kloubní chrupavky především u poúrazových

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA KLINIKA TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ A REHABILITACE LF MU KATEDRA FYZIOTERAPIE LF MU A FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ POŘÁDAJÍ VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA 2. 3. října 2015 Mikulov,

Více

ORTOPEDICKÁ KLINIKA. Ročenka 2009. Úvodem. Fakultní nemocnice Brno. Lékařská fakulta Masarykovy university

ORTOPEDICKÁ KLINIKA. Ročenka 2009. Úvodem. Fakultní nemocnice Brno. Lékařská fakulta Masarykovy university ORTOPEDICKÁ KLINIKA Ročenka 2009 Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy university Úvodem Ročenka je důležitá informace o činnosti pracoviště. Papírové ročenky jsou sice trvalým dokumentem,

Více

17th NATIONAL CONGRESS OF THE CZECH SOCIETY FOR ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY

17th NATIONAL CONGRESS OF THE CZECH SOCIETY FOR ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY SECOND INFORMATION THE COMMITTEE OF THE CZECH SOCIETY FOR ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY 17th NATIONAL CONGRESS OF THE CZECH SOCIETY FOR ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY with international delegation and accompanying

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

36. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA

36. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA - FINÁLNÍ INFORMACE AND JOINT DECADE 1 BONE THE J OINT 2 0 0 0 MOTION 36. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA sympozium s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více