Úklidové vozíky, mopy, doplňky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úklidové vozíky, mopy, doplňky"

Transkript

1 Úklidové vozíky, mopy, doplňky Cleaning Carts, Mops, Accessories

2 S tradiční kvalitou With traditional quality V tomto přehledném katalogu, Vám chceme nabídnout velký výběr úklidových vozíků,nejen z pochromované konstrukce, ale jako NOVINKU také z nerezové konstrukce. Tyto typy jsou určené převážně do velkých profesionálních provozů, ale zároveň zde najdete i vozíky určené pro domácí využití. Katalog je zpracován tak, aby Vám pomohl usnadnit výběr daného vozíku a zároveň je rozšířen o spousty doplňků, náhradních dílů, chemie, stěrek, hygienického programu. Naleznete zde různé kategorie úklidových vozíků, které se neustále upravují, zdokonalují, ale je stále zachována jednoduchost a stavebnicový systém, který předurčuje výběr daného typu. Jak již bylo zmíněno, naší poslední prací je vrcholná řada PRO-MOP, která je unikátní díky použití nerezového materiálu. Tato nerezová konstrukce zajišťuje vysokou odolnost vůči agresivním čistícím prostředkům, které se využívají v těch nejnáročnějších provozech. V konstrukci hlavního nosníku vozíku používáme vlastní originální /D PROFIL/ jehož přednostmi, vedle elegantního a moderního designu jsou vysoká pevnost a nosnost spojená s nízkou hmotností. Další nedílnou součástí našeho výrobního programu jsou mopy ploché, dlouhé třásně a mikrovlákna. Mopy jsou vyrobené z kvalitních materiálů, které byli odzkoušeny v testovacích provozech, aby splňovaly dané podmínky a vydržely nápor úklidových provozů. Mopy jsou využívány v našem originálně řešeném Klaro-Mop-Systému, který splňuje profesionální podmínky bezdotykového systému MOP-PRESS. Držák je vyroben z odolného plastu, jednotlivé části jsou spojeny nerezovými doplňky. Tyto použité materiály tak zaručují větší odolnost proti poškození a zároveň snadnou výměnu jednotlivých částí držáku. Držák je opatřen na jedné straně nerezovým průvlakem pro rychlé zachycení speciálně upraveného jazyku na textilním mopu, což je další nedílná součást Klaro-Mop-Systému. Díky tomuto uchycení je perfektní vedení a stejnoměrné rozložení čistící části mopu při vytírání a tím zabraňuje na rozdíl od úchytů jazykových nežádoucí přetáčení a uvolňování mopu. Celkově se snažíme používat ty nejkvalitnější materiály, při výrobě samozřejmě probíhá kontrola kvality práce. Disponujeme moderním technologickým vybavením, obsluhovaným svědomitým týmem spolupracovníků, což zaručuje mimořádnou kvalitu všech našich výrobků, které dokáží splnit i ty nejnáročnější nároky našich zákazníků. Doufáme, že představení našeho sortimentu v tomto katalogu Vám pomůže při Vašem rozhodování a stanete se dalšími spokojenými zákazníky naší firmy. In this easy-to-read catalogue, we would like to offer you a large selection of cleaning carts, not just carts with a chrome-plated design but also NEW stainless steel trolleys. These types of carts are primarily intended for large, professional operations, but you will also find some trolleys intended for home use. The catalogue has been designed to make it easier for you to select the given cart. At the same time, it has also been enlarged to include many accessories, spare parts, chemicals, squeegee wipers, and a hygiene programme. You will come across various categories of cleaning carts, which are constantly being modified and improved, but which also retain their simplicity and a unit-construction system, which is predetermined by the given type of model. As has been mentioned above, our latest work comprises the supreme PRO-MOP range, which makes unique use of stainless steel material. This stainless steel design ensures high resistance to the aggressive detergents that are used in the most demanding cleaning operations. In the construction of the cart s main support section, we have used our own original D SECTION. In addition to an elegant and modern design, the advantages of this feature include high durability and load-bearing capacity allied with low weight. Another integral part of our production programme comprises flat mops, long mop-heads and microfibres. Mops are made from high-quality materials, which have been rigorously tested so that they meet the given criteria and withstand the strain of cleaning operations. The mops are used in our groundbreaking Klaro-Mop-System, which fulfils the professional criteria of the non-contact MOP-PRESS system. The holder is made from sturdy plastic, and the individual parts are joined with stainless steel fittings. These materials ensure greater resistance to damage whilst also making it easier to change individual parts of the holder. The holder is equipped with a stainless steel slot on one side for rapidly fixing the specially modified tongue on a textile mop, which is another integral part of the Klaro-Mop-System. Thanks to this fastening, the cleaning part of the mop is perfectly directed and it spreads itself in a uniform manner during mopping, thereby preventing any unwanted unwinding or loosening of the mop, as is the case with tongue grips. All in all, we have strived to use materials of the highest quality. Naturally, the work is quality-controlled during the manufacturing process. We use modern technological equipment operated by a conscientious team of co-workers. This guarantees the extraordinary quality of all our products, which are able to meet the needs of even our most demanding customers. We hope that the presentation of our range in this catalogue will help you make a decision and that you will become another of our firm s satisfied clients. 2

3 Typová řada Pro - mop pro - mop Standard Series Originální nerezový vozík PRO - MOP, jedinečný na českém trhu Original stainless steel PRO - MOP cart, unique on the Czech market PRO - MOP 120B nerez kat. č. 9101B PRO - MOP 120H nerez kat. č. 9101H PRO - MOP 120E nerez kat. č. 9101E 116 PRO - MOP 120D nerez kat. č. 9101D PRO - MOP 120G nerez kat. č. 9101G nový design D-profil z nerez oceli AISI 304 D-Section (made of AISI 304 stainless steel) Modelová řada PRO-MOP je navržena a vyrobena za pomoci technologie E-Brake. Díky této technologii byl vyvinut a použit D-profil z nerez oceli AISI 304, který tvoří spolu s masivním trubkovým rámem taktéž z nerez oceli AISI 304 velmi pevnou konstrukci. Výsledkem je vysoce odolný výrobek s kompaktním tvarem a dokonalým designem. Celoživotní záruka povrchové úpravy Surface finishes Lifetime guarantee 105 new design Originální nerezová konstrukce odolná proti všem dezinfekčním prostředkům Original stainless steel design resistant to all disinfectants Vhodné do nejnáročnějších zdravotních provozů Suitable for the most demanding medical services The PRO-MOP model range is designed and produced with the aid of E-Brake technology. The D-Section (made of AISI 304 stainless steel) has been developed and used thanks to this technology. Together with a solid tubular frame (also made of AISI 304 stainless steel) the D-Section forms a very strong structure. The result is an extremely durable product with a compact shape and perfect design. 3

4 Typová řada eko klasik eko klasik Standard series Úklidové vozíky (2 x 17 l vědro) pro běžný i profesionální úklid Cleaning carts (2 x 17 l buckets) for regular and professional cleaning Eko klasik 1 Kat. č. 37R Hmotnost vozíku 9,3 kg Cart weight 9.3 kg Eko klasik 2 Kat. č. 37RA Hmotnost vozíku 9,6 kg Cart weight 9.6 kg Rukojeť Handle Eko klasik 3 Kat. č. 37RC Hmotnost vozíku 10,1 kg Cart weight 10.1 kg Vědra 17 l s odkalovací mřížkou 17 l buckets with a sediment grid Eko klasik 4 Kat. č. 37RD Hmotnost vozíku 10,1 kg Cart weight 10.1 kg Koš kat. č Basket cat. No Veškeré příslušenství je shodné s řadou Klasik, Klasik Mini viz. strany 6 a 8 All equipment is identical to the KLASIK and KLASIK MINI ranges, see pages No. 6 and 8 Výstražný kužel Pozor kluzký povrch Warning cone Caution! Wet floor! kat. č B plochý 40 cm Mop set, flat mop kat. č mikrovlákno 40 cm Mop set, microfibre kat. č dlouhé třásně 340g Mop set, long mop heads kat. č Vozíky určené pro běžný i profesionální úklid, vhodné do menších prostorů (penziony, restaurace rodinné domy). Vozíky jsou dostupné jen v těchto sestavách.

5 Typová řada ekonom ekonom Standard series Úklidové vozíky (1 x 17 l vědro) pro běžný i profesionální úklid Cleaning carts (2 x 17 l buckets) for regular and professional cleaning ekonom 2 Kat. č. 27R Hmotnost vozíku 7,8 kg Cart weight 7.8 kg ekonom 3 Kat. č. 27RA Hmotnost vozíku 8,1 kg Cart weight 8.1 kg ekonom 4 Kat. č. 27RB Hmotnost vozíku 8,9 kg Cart weight 8.9 kg ekonom 1 Kat. č. 27 Hmotnost vozíku 6,5 kg Cart weight 6.5 kg ekonom 5 Kat. č. 27RC Hmotnost vozíku 8,6 kg Cart weight 8.6 kg ekonom 6 Kat. č. 27RD Hmotnost vozíku 8,6 kg Cart weight 8.6 kg Výstražný kužel Pozor kluzký povrch Warning cone Caution! Wet floor! kat. č Cleaning carts designed for regular and professional cleaning, suitable for smaller spaces (guesthouses, restaurants, family homes, etc.). Carts are available in the following combinations. 5

6 Typová řada Klasik Klasik Standard series Úklidové vozíky (2 x 17 l vědro) pro běžný i profesionální úklid Cleaning carts (2 x 17 l buckets) for regular and professional cleaning Klasik V17 Kat. č. 38A Hmotnost vozíku 11 kg / Cart weight 11 kg Koš do rukojeti Basket for handle Kat. č x 18 x 11 cm 100 Koš Basket Kat. č x 12 x 12 cm Podpěra třásní Prop support for mop heads Kat. č x 14 x 6 cm Plastové víko 80 l Plastic cover (80 l) Kat. č A 38 x 32 cm Vědro 6 l Bucket 6 l Kat. č ,5 x 18 x 21 cm Vědro 17 l Bucket 17 l Kat. č x 31 x 24 cm Náhradní rukojeť ke ždímači s pojistkou Wringer handle with a securing lock Kat. č. EU Plastový ždímač Plastic wringer Kat. č Vložka do ždímače Insert for wringer Kat. č. Vložka E Vozík v plné výbavě Fully equipped cart Řada Klasik je vhodná do jednoduchých provozů (např. jídelny, obchody, restaurace, lékárny.) S úklidovou řadou KLASIK budete provádět úklid bezdotykovou technologií Mop press s výraznými přínosy v produktivitě a kvalitě prací. Výrazně zlepšíte podmínky hygieny práce a ochrany zdraví vašich pracovníků. Mopovací vozíky jsou vybaveny vědry s odkalovací mřížkou. Carts for mopping are equipped with a bucket with a sediment grid. Náhradní mřížka do vědra 17 l Spare grid for a 17 l bucket Kat. č A Čelist do ždímače Jaws for the wringer Kat. č EU Pružina do ždímače Spring for mop wringer Kat. č. pruzina Držák vědra 6 l Bucket holder (6 l) Kat. č ,5 x 14,5 cm Vodící madlo Handle Kat. č x 38 cm Příchytka násady Clamp for mop pole Kat. č Náhradní kolo 0 75 mm Spare wheel ø 75 mm Kat. č Plastový nárazník Plastic bumper Kat. č The Klasik range is suitable for simple operations (e.g.in dining rooms, shops, restaurants, pharmacies, etc.) With the KLASIK cleaning range, you will clean using non-contact Mop-Press technology with significant benefits for productivity and work quality. You will considerably improve work health and hygiene conditions for your employees.

7 Typová řada Klasik Klasik Standard series Úklidové vozíky (2 x 17 l vědro) pro běžný i profesionální úklid Cleaning carts (2 x 17 l buckets) for regular and professional cleaning Klasik Z17 kat. č. 38 Hmotnost vozíku 9,5 kg Cart weight 9.5 kg Klasik V17/4 kat. č. 38F Hmotnost vozíku 10,5 kg Cart weight 10.5 kg Klasik základ Z17 kat. č. 38S Hmotnost vozíku 8 kg Cart weight 8 kg Klasik VP17 kat. č. 38AP Hmotnost vozíku 11,85 kg Cart weight kg Výstražný kužel Pozor kluzký povrch Warning cone Caution! Wet floor! kat. č Klasik VP17/1 kat. č. 38E Hmotnost vozíku 11,5 kg Cart weight 11.5 kg 107 Výstražný kužel Pozor kluzký povrch Warning cone Caution! Wet floor! kat. č B plochý 40 cm Mop set, flat mop kat. č mikrovlákno 40 cm Mop set, microfibre kat. č dlouhé třásně 340g Mop set, long mop heads kat. č

8 Typová řada Klasik mini Klasik mini Standard series Úklidové vozíky (1 x 17 l vědro) pro běžný i profesionální úklid Cleaning carts (1 x 17 l bucket) for regular and professional cleaning Klasik mini v2 Kat. č. 28C Hmotnost vozíku 9 kg / Cart weight 9 kg Koš Basket Kat. č x 12 x 12 cm Podpěra třásní Prop support for mop heads Kat. č x 6 x 8 cm Vozík v plné výbavě Fully equipped cart Dvojháček Double hook Kat. č x 7 cm Vědro 6 l Bucket (6 l) Kat. č ,5 x 18 x 21 cm Vědro 17 l Bucket (17 l) Kat. č x 31 x 24 cm Náhradní rukojeť ke ždímači s pojistkou Wringer handle with a securing lock Kat. č. EU Plastový ždímač Plastic wringer Kat. č Vložka do ždímače Insert for wringer Kat. č. Vložka E Řada Klasik Mini je určená pro menší prostory (restaurace, penziony, obchody ). S úklidovou řadou KLASIK MINI budete provádět úklid bezdotykovou technologií Mop press s výraznými přínosy v produktivitě a kvalitě prací. Výrazně zlepšíte podmínky hygieny práce a ochrany zdraví vašich pracovníků. Mopovací vozíky jsou vybaveny vědry s odkalovací mřížkou. Carts for mopping are equipped with a bucket with a sediment grid. Náhradní mřížka do vědra 17 l Spare grid for a 17 l bucket Kat. č A Čelist do ždímače Jaws for the wringer Kat. č EU Pružina do ždímače Spring for mop wringer Kat. č. pruzina Vodící madlo Handle Kat. č x 39 cm Příchytka násady Clamp for mop pole Kat. č Náhradní kolo 0 75 mm Spare wheel ø 75 mm Kat. č Plastový nárazník Plastic bumper Kat. č The Klasik Mini series is intended for smaller premises (restaurants, guesthouses, shops, etc.) With the KLASIK MINI cleaning range, you will clean using non-contact Mop- Press technology with significant benefits for productivity and work quality. You will considerably improve work health and hygiene conditions for your employees.

9 Typová řada Klasik mini Klasik mini Standard series Úklidové vozíky (1 x 17 l vědro) pro běžný i profesionální úklid Cleaning carts (1 x 17 l bucket) for regular and professional cleaning Klasik MINI kat. č. 28R Hmotnost vozíku 8,1 kg Cart weight 8.1 kg Klasik MINI V3 kat. č. 28D Hmotnost vozíku 8,65 kg Cart weight 8.65 kg Klasik MINI Z kat. č. 28 Hmotnost vozíku 7,8 kg Cart weight 7.8 kg 91 Správný osmičkový způsob stírání The correct method of mopping přenosná souprava s koly Portable set with wheels kat. č. 18KZ Hmotnost vozíku 7,7 kg Cart weight 7.7 kg 92 přenosná souprava Portable set kat. č. 18Z Hmotnost vozíku 7 kg Cart weight 7 kg Výstražný kužel Pozor kluzký povrch Warning cone Caution! Wet floor! kat. č B plochý 40 cm Mop set, flat mop kat. č mikrovlákno 40 cm Mop set, microfibre kat. č dlouhé třásně 340g Mop set, long mop heads kat. č Výstražný kužel Pozor kluzký povrch Warning cone Caution! Wet floor! kat. č

10 Typová řada praktik mini praktik mini Standard series Úklidové vozíky (1 x 17 l vědro) pro běžné a bariérové prostory Cleaning carts (1 x 17 l bucket) for normal premises and facilities with obstacles praktik mini 9011H Kat. č. 9011H Hmotnost vozíku 8,5 kg Cart weight 8.5 kg Koš Basket Kat. č A 32 x 12 x 12 cm 90 Podpěra třásní Prop support for mop heads Kat. č x 6 x 8 cm 59 Vozík v plné výbavě Fully equipped cart 54 Dvojháček Double hook Kat. č x 7 cm Vědro 6 l Bucket (6 l) Kat. č ,5 x 18 x 21 cm Vědro 17 l Bucket (17 l) Kat. č x 31 x 24 cm Řada Praktik Mini je určena pro menší běžné a bariérové prostory (např. penziony, restaurace, obchody ). S úklidovou řadou PRAKTIK MINI budete provádět úklid bezdotykovou technologií Mop press s výraznými přínosy v produktivitě a kvalitě prací. Výrazně zlepšíte podmínky hygieny práce a ochrany zdraví vašich pracovníků. Mopovací vozíky jsou vybaveny vědry s odkalovací mřížkou. Carts for mopping are equipped with a bucket with a sediment grid. Náhradní mřížka do vědra 17 l Spare grid for a 17 l bucket Kat. č A Příchytka násady Clamp for mop pole Kat. č Náhradní kolo mm Reserve castor ø 125 mm Kat. č Náhradní kolo 50 mm Spare wheel ø 50 mm Kat. č Plastový nárazník Plastic bumper Kat. č Náhradní rukojeť ke ždímači s pojistkou Wringer handle with a securing lock Kat. č. EU Plastový ždímač Plastic wringer Kat. č Čelist do ždímače Jaws for the wringer Kat. č EU Vložka do ždímače Insert for wringer Kat. č. Vložka E Pružina do ždímače Spring for mop wringer Kat. č. pruzina 10 The Praktik Mini series is intended for normal smaller premises and facilities with obstacles (restaurants, guesthouses, shops, etc.). With the PRAKTIK MINI cleaning range, you will clean using non-contact Mop-Press technology with significant benefits for productivity and work quality. You will considerably improve work health and hygiene conditions for your employees.

11 Typová řada praktik mini praktik mini Standard series Úklidové vozíky (1 x 17 l vědro) pro běžné a bariérové prostory Cleaning carts (1 x 17 l bucket) for normal premises and facilities with obstacles Praktik MINI 9011D kat. č. 9011D Hmotnost vozíku 8,5 kg Cart weight 8.5 kg praktik MINI 9011 kat. č Hmotnost vozíku 7,7 kg Cart weight 7.7 kg Praktik MINI 9011F kat. č. 9011F Hmotnost vozíku 8,8 kg Cart weight 8.8 kg Praktik MINI 9011C kat. č. 9011C Hmotnost vozíku 8,45 kg Cart weight 8.45 kg Správný osmičkový způsob stírání The correct method of mopping Výstražný kužel Pozor kluzký povrch Warning cone Caution! Wet floor! kat. č B plochý 40 cm Mop set, flat mop kat. č mikrovlákno 40 cm Mop set, microfibre kat. č dlouhé třásně 340g Mop set, long mop heads kat. č Výstražný kužel Pozor kluzký povrch Warning cone Caution! Wet floor! kat. č

12 Typová řada praktik praktik Standard series Úklidové vozíky (2 x 17 l vědro) pro běžné a bariérové prostory Cleaning carts (2 x 17 l buckets) for normal premises and facilities with obstacles praktik 9001AP80/E Kat. č. 9001AP80/E Hmotnost vozíku 11,45 kg Cart weight kg Koš Basket Kat. č A 32 x 12 x 12 cm 95 Koš Basket Kat. č x 18 x 11 cm Podpěra třásní Prop support for mop heads Kat. č x 6 x 8 cm Vědro 6 l Bucket (6 l) Kat. č ,5 x 18 x 21 cm Vědro 17 l Bucket (17 l) Kat. č x 31 x 24 cm Náhradní rukojeť ke ždímači s pojistkou Wringer handle with a securing lock Kat. č. EU Plastový ždímač Plastic wringer Kat. č Vložka do ždímače Insert for wringer Kat. č. Vložka E Vozík v plné výbavě Fully equipped cart Řada Praktik je vhodná pro běžné a bariérové prostory. Vzhledem k velikosti a možnosti úpravy doplňků se hodí např. do kanceláří, menších škol, zdravotnických středisek...) S pomocí stavebnicového systému si určíte vybavení vozíku dle vašich požadavků. S úklidovou řadou PRAKTIK budete provádět úklid bezdotykovou technologií Mop press s výraznými přínosy v produktivitě a kvalitě prací. Výrazně zlepšíte podmínky hygieny práce a ochrany zdraví vašich pracovníků. Mopovací vozíky jsou vybaveny vědry s odkalovací mřížkou. Carts for mopping are equipped with a bucket with a sediment grid. Náhradní mřížka do vědra 17 l Spare grid for a 17 l bucket Kat. č A Čelist do ždímače Jaws for the wringer Kat. č EU Pružina do ždímače Spring for mop wringer Kat. č. pruzina Dvojháček Double hook Kat. č x 7 cm Podpěra vaku Support for bag Kat. č x 28 cm Držák vaku 60 l Holder for a 60 l bag Kat. č x 25 cm Držák vaku 80 l Holder for an 80 l bag Kat. č x 34,5 cm Příchytka násady Clamp for mop pole Kat. č Náhradní kolo mm Spare wheel ø 195 mm Kat. č A Náhradní kolo 75 mm Spare wheel ø 75 mm Kat. č Plastový nárazník Plastic bumper Kat. č The Praktik series is suitable for normal premises and facilities with obstacles. In view of its size and the possibility of adjusting accessories, the Praktik series is appropriate for places such as offices, smaller schools and health centres, etc. With its unit-construction system you can decide on equipment for the trolley according to your requirements. With the PRAKTIK, cleaning range, you will clean using non-contact Mop-Press technology with significant benefits for productivity and work quality. You will considerably improve work health and hygiene conditions for your employees.

13 79 Typová řada praktik praktik Standard series Úklidové vozíky (2 x 17 l vědro) pro běžné a bariérové prostory Cleaning carts (2 x 17 l buckets) for normal premises and facilities with obstacles praktik 9001A kat. č. 9001A Hmotnost vozíku 11 kg Cart weight 11 kg praktik 9001 kat. č Hmotnost vozíku 10,1 kg Cart weight 10.1 kg praktik 9001J kat. č. 9001J Hmotnost vozíku 10,5 kg Cart weight 10.5 kg Výstražný kužel Pozor kluzký povrch Warning cone Caution! Wet floor! kat. č praktik 9001AP80/C kat. č. 9001AP80 Hmotnost vozíku 11,1 kg Cart weight 11.1 kg praktik 9001AP60/D kat. č. 9001AP60 Hmotnost vozíku 10,7 kg Cart weight 10.7 kg plochý 40 cm Mop set, flat mop kat. č mikrovlákno 40 cm Mop set, microfibre kat. č dlouhé třásně 340g Mop set, long mop heads kat. č

14 Typová řada vertikal 2003 vertikal 2003 Standard series Úklidové vozíky (1 x 17 l vědro a 2 x 17 l vědro) pro běžné a bariérové prostory Cleaning carts (1 x 17 l bucket and 2 x 17 l buckets) for normal premises and facilities with obstacles vertikal 2003 Kat. č Hmotnost vozíku 13,5 kg / Cart weight 13.5 kg Koš Basket Kat. č A 32 x 12 x 12 cm 116 Koš Basket Kat. č x 18 x 11 cm Podpěra třásní Prop support for mop heads Kat. č x 6 x 8 cm Plastové víko 80 l Plastic cover (80 l) Kat. č A 38 x 32 cm Vědro 6 l Bucket (6 l) Kat. č ,5 x 18 x 21 cm Vědro 17 l Bucket (17 l) Kat. č x 31 x 24 cm Náhradní rukojeť ke ždímači s pojistkou Wringer handle with a securing lock Kat. č. EU Plastový ždímač Plastic wringer Kat. č Vozík v plné výbavě Fully equipped cart Řada Vertikal je vhodná pro bariérové prostory, penziony, školy, kanceláře. S vozíkem je možno překonat schodišťové stupně. S úklidovou řadou VERTIKAL budete provádět úklid bezdotykovou technologií Mop press s výraznými přínosy v produktivitě a kvalitě prací. Výrazně zlepšíte podmínky hygieny práce a ochrany zdraví vašich pracovníků. Mopovací vozíky jsou vybaveny vědry s odkalovací mřížkou. Carts for mopping are equipped with a bucket with a sediment grid. Náhradní mřížka do vědra 17 l Spare grid for a 17 l bucket Kat. č A Čelist do ždímače Jaws for the wringer Kat. č EU Vložka do ždímače Insert for wringer Kat. č. Vložka E Dvojháček Double hook Kat. č x 7 cm Příchytka násady Clamp for mop pole Kat. č Náhradní kolo 0 75 mm Spare wheel ø 75 mm Kat. č Náhradní kolo mm Spare wheel ø 195 mm Kat. č A Plastový nárazník Plastic bumper Kat. č Pružina do ždímače Spring for mop wringer Kat. č. pruzina 14 The Vertikal series is suitable for facilities with obstacles, guesthouses, schools, offices, etc. With this kind of cart it is possible to negotiate stairways. With the VERTIKAL cleaning range, you will clean using non-contact Mop- Press technology with significant benefits for productivity and work quality. You will considerably improve work health and hygiene conditions for your employees.

15 Typová řada vertikal 2003 vertikal 2003 Standard series Úklidové vozíky (1 x 17 l vědro a 2 x 17 l vědro) pro běžné a bariérové prostory Cleaning carts (1 x 17 l bucket and 2 x 17 l buckets) for normal premises and facilities with obstacles vertikal 2003D kat. č. 2003D Hmotnost vozíku 14,3 kg Cart weight 14.3 kg vertikal 2003F kat. č. 2003F Hmotnost vozíku 13 kg Cart weight 13 kg vertikal 2004 kat. č Hmotnost vozíku 12,5 kg Cart weight 12.5 kg Typová řada vertikal 2004 vertikal 2004 Standard series vertikal 2004C kat. č. 2004C Hmotnost vozíku 12 kg Cart weight 12 kg Parkovací poloha u řady Vertikal Parking position (Vertikal series) plochý 40 cm Mop set, flat mop kat. č mikrovlákno 40 cm Mop set, microfibre kat. č dlouhé třásně 340g Mop set, long mop heads kat. č

16 Typová řada ekomop 80 ekomop 80 Standard series Úklidové vozíky (1 x 17 l vědro) pro běžné a bariérové prostory Cleaning carts (1 x 17 l bucket) for normal premises and facilities with obstacles ekomop 80A Kat. č. 9061A Hmotnost vozíku 12 kg Cart weight 12 kg Koš Basket Kat. č A 32 x 12 x 12 cm 106 Podpěra třásní Prop support for mop heads Kat. č x 6 x 8 cm Dvojháček Double hook Kat. č x 7 cm Otočná vanička Small rotating tray Kat. č A 40 x 26 x 9 cm Vědro 6 l Bucket (6 l) Kat. č ,5 x 18 x 21 cm Vědro 17 l Bucket (17 l) Kat. č x 31 x 24 cm Náhradní rukojeť ke ždímači s pojistkou Wringer handle with a securing lock Kat. č. EU Plastový ždímač Plastic wringer Kat. č Vložka do ždímače Insert for wringer Kat. č. Vložka E Vozík v plné výbavě Fully equipped cart Řada Ekomop 80 je vhodná pro bariérové prostory. Díky stabilní a jednoduché konstrukci docílíte kvality úklidových prací ( např. ve zdravotnictví, školách, hotelech, kancelářích ) S úklidovou řadou EKOMOP 80 budete provádět úklid bezdotykovou technologií Mop press s výraznými přínosy v produktivitě a kvalitě prací. Výrazně zlepšíte podmínky hygieny práce a ochrany zdraví vašich pracovníků. Mopovací vozíky jsou vybaveny vědry s odkalovací mřížkou. Carts for mopping are equipped with a bucket with a sediment grid. Náhradní mřížka do vědra 17 l Spare grid for a 17 l bucket Kat. č A Čelist do ždímače Jaws for the wringer Kat. č EU Pružina do ždímače Spring for mop wringer Kat. č. pruzina Příchytka násady Clamp for mop pole Kat. č Náhradní kolo 0 75 mm Spare wheel ø 75 mm Kat. č Náhradní kolo mm Spare wheel ø 210 mm Kat. č A Plastový nárazník Plastic bumper Kat. č detail otočná vanička Detail of a small rotating tray 16 The Ekomop 80 series is suitable for facilities with obstacles. Its stable and simple design enables you to carry out high-quality cleaning work (e.g. in healthcare facilities, schools, hotels, offices, etc.) With the EKOMOP 80 cleaning range, you will clean using non-contact Mop- Press technology with significant benefits for productivity and work quality. You will considerably improve work health and hygiene conditions for your employees.

17 Typová řada ekomop 80 ekomop 80 Standard series Úklidové vozíky (1 x 17 l vědro) pro běžné a bariérové prostory Cleaning carts (1 x 17 l bucket) for normal premises and facilities with obstacles ekomop 80B Kat. č. 9061B Hmotnost vozíku 15 kg Cart weight 15 kg ekomop 80 Kat. č Hmotnost vozíku 10 kg Cart weight 10 kg ekomop 1 Kat. č Hmotnost vozíku 10,5 kg Cart weight 10.5 kg Prášková povrchová úprava. Finish powder coating. 95 Výstražný kužel Pozor kluzký povrch Warning cone Caution! Wet floor! kat. č Výstražný kužel Pozor kluzký povrch Warning cone Caution! Wet floor! kat. č B plochý 40 cm Mop set, flat mop kat. č mikrovlákno 40 cm Mop set, microfibre kat. č dlouhé třásně 340g Mop set, long mop heads kat. č

18 Typová řada ekomop 120 ekomop 120 Standard series Úklidové vozíky (2 x 17 l vědro) pro běžné a bariérové prostory Cleaning carts (2 x 17 l buckets) for normal premises and facilities with obstacles ekomop 120B Kat. č. 9065B Hmotnost vozíku 17 kg / Cart weight 17 kg Koš Basket Kat. č A 32 x 12 x 12 cm 110 Podpěra třásní Prop support for mop heads Kat. č x 6 x 8 cm Vozík v plné výbavě Fully equipped cart Dvojháček Double hook Kat. č x 7 cm Otočná vanička Možnost i vložení do podvozku Small rotating tray A plastic bath can also be used in the undercart. Kat. č A 40 x 26 x 9 cm Vědro 6 l Bucket (6 l) Kat. č ,5 x 18 x 21 cm Vědro 17 l Bucket (17 l) Kat. č x 31 x 24 cm Náhradní rukojeť ke ždímači s pojistkou Wringer handle with a securing lock Kat. č. EU Plastový ždímač Plastic wringer Kat. č Řada Ekomop 120 je vhodná pro bariérové a velké prostory. Díky variabilnosti doplňků získáte profesionální vozík, který Vám usnadní a urychlí práci (např. ve zdravotnictví, velkých školách, hotelech ) S úklidovou řadou EKOMOP 120 budete provádět úklid bezdotykovou technologií Mop press s výraznými přínosy v produktivitě a kvalitě prací. Výrazně zlepšíte podmínky hygieny práce a ochrany zdraví vašich pracovníků. Mopovací vozíky jsou vybaveny vědry s odkalovací mřížkou. Carts for mopping are equipped with a bucket with a sediment grid. Náhradní mřížka do vědra 17 l Spare grid for a 17 l bucket Kat. č A Čelist do ždímače Jaws for the wringer Kat. č EU Pružina do ždímače Spring for mop wringer Kat. č. pruzina Příchytka násady Clamp for mop pole Kat. č Náhradní kolo 0 75 mm Spare wheel ø 75 mm Kat. č Náhradní kolo mm Spare wheel ø 210 mm Kat. č B Plastový nárazník Plastic bumper Kat. č Vložka do ždímače Insert for wringer Kat. č. Vložka E 18 The Ekomop 120 series is suitable for facilities with obstacles and large spaces. Because of its variety of possible accessories it will provide you with a professional cleaning cart that will simplify and speed up your work (e.g. in healthcare facilities, large schools, hotels,etc.) With the EKOMOP 120 cleaning range, you will clean using non-contact Mop-Press technology with significant benefits for productivity and work quality. You will considerably improve work health and hygiene conditions for your employees.

19 95 Typová řada ekomop 120 ekomop 120 Standard series Úklidové vozíky (2 x 17 l vědro) pro běžné a bariérové prostory Cleaning carts (2 x 17 l buckets) for normal premises and facilities with obstacles ekomop 120C Kat. č. 9065C Hmotnost vozíku 17,5 kg Cart weight 17.5 kg ekomop 120D Kat. č. 9065D Hmotnost vozíku 15 kg Cart weight 15 kg ekomop 120E Kat. č. 9065E Hmotnost vozíku 16,5 kg Cart weight 16.5 kg 105 Výstražný kužel Pozor kluzký povrch Warning cone Caution! Wet floor! kat. č plochý 40 cm Mop set, flat mop kat. č mikrovlákno 40 cm Mop set, microfibre kat. č dlouhé třásně 340g Mop set, long mop heads kat. č Výstražný kužel Pozor kluzký povrch Warning cone Caution! Wet floor! kat. č B 19

20 Typová řada ekomop 120 Standard series ekomop 120 Úklidové vozíky (2 x 17 l vědro) pro běžné a bariérové prostory Cleaning carts (2 x 17 l pail) for normal and barrier facilitiesg ekomop 120A Kat. č. 9065A Hmotnost vozíku 16,5 kg Cart weight 16.5 kg ekomop 120 Kat. č Hmotnost vozíku 13,8 kg Cart weight 13.8 kg Detail otočná vanička Detail of a small rotating tray Výstražný kužel Pozor kluzký povrch Warning cone Caution! Wet floor! kat. č Správný osmičkový způsob stírání The correct method of mopping Výstražný kužel Pozor kluzký povrch Warning cone Caution! Wet floor! kat. č B plochý 40 cm Mop set, flat mop kat. č mikrovlákno 40 cm Mop set, microfibre kat. č dlouhé třásně 340g Mop set, long mop heads kat. č

... your facility service VŠE PRO HYGIENU A ČISTOTU

... your facility service VŠE PRO HYGIENU A ČISTOTU VŠE PRO HYGIENU A ČISTOTU Rejstřík 1. Osobní hygiena strana Dávkovače a zásobníky 1 Elektrické osoušeče rukou 2 Osvěžovače vzduchu 3 Tekutá a pěnová mýdla 4 5 Papírové ručníky skládané a v rolích 6 Toaletní

Více

Igefa produktový katalog

Igefa produktový katalog Igefa produktový katalog Hygiena pro profesionály IGEFA Ústí spol. s r.o. VELKOOBCHOD PRO ČISTOTU A HYGIENU U Tonasa 2, 403 31 Ústí nad Labem Česká republika Číslo účtu: 379 825 0247/0100 580 464 2001/2700

Více

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS

Více

ienergy str/pg 40 51 str/pg 24 39 str/pg 52 69

ienergy str/pg 40 51 str/pg 24 39 str/pg 52 69 THERAPIA SITTING 155 180cm 50 110 kg zdraví + prevence = Therapia THERAPIA představuje zcela revoluční přístup k pracovnímu sezení. Nabízí maximální individuální komfort a dlouhodobou ochranu zdraví přesně

Více

since 1991 CAMPING/OUTDOOR/ SPORT&FITNESS

since 1991 CAMPING/OUTDOOR/ SPORT&FITNESS since 1991 CAMPING/OUTDOOR/ SPORT&FITNESS 2015 OBSAH CONTENTS [CZ] Společnost YATE byla založena v roce 1991 a zprvu se zaměřovala pouze na obchodní činnost v oblasti sport, kempink a outdoor. Od roku

Více

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY Editoriál Vážené dámy a pánové, Vážení zákazníci, Jsme hrdi, že Vám můžeme představit náš nový katalog, který je plný inovací. Od svého počátku představuje firma JC-Metal s.r.o.

Více

Denní čištění hospodárné čištění

Denní čištění hospodárné čištění Denní čištění hospodárné čištění Pro ruční čištění ploch určených k vytírání a tvrdých ploch nabízí Kärcher dokonale promyšlené zařízení, ergonomicky konstruované a v kvalitním provedení. Hospodárné řešení

Více

VŠE PRO ÚKLID. Platnost: 13. 4. 2011 30. 4. 2012 ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ ÚKLIDOVÉ POMŮCKY, PROSTŘEDKY A STROJE PROSTŘEDKY

VŠE PRO ÚKLID. Platnost: 13. 4. 2011 30. 4. 2012 ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ ÚKLIDOVÉ POMŮCKY, PROSTŘEDKY A STROJE PROSTŘEDKY Platnost: 13. 4. 2011 30. 4. 2012 Do vyprodání zásob ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY ÚKLIDOVÉ POMŮCKY, PROSTŘEDKY A STROJE OCHRANNÉ POMŮCKY, PRACOVNÍ OBLEČENÍ A OBUV MAKRO ŘEŠENÍ V OBLASTI HYGIENY VŠE

Více

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce 2011/2012 Produkty Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce Products The whole world of stud welding technology Everything from one source MADE IN GERMANY Zertifizierter

Více

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL. katalog

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL. katalog SPOTŘEBNÍ MATERIÁL katalog platnost od 1. 4. 2014 OBSAH PAPÍROVÉ PRODUKTY 3 20 papírové ručníky skládané 1 vrstvé... 4 papírové ručníky skládané 2 vrstvé... 6 papírové ručníky v rolích... 8 toaletní papíry

Více

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area www.geze.com Úspěch v každé oblasti I Success in every area Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology BEWEGUNG MIT SYSTEM GEZE představení společnosti

Více

PAPE novinky napříč sortimentem. K objednávce z letáku nad 5000,--Kč luxusní zápisník Leitz Style gratis

PAPE novinky napříč sortimentem. K objednávce z letáku nad 5000,--Kč luxusní zápisník Leitz Style gratis PAPE novinky napříč sortimentem No. 1 & Vi vida 1 Kampaň běží: 01.09.2014-31.12.2014 nebo do vyčerpání cen KUPTE 50 POŘADAČŮ NO.1 NEBO 40 POŘADAČŮ A 10 VIVIDA VÝROBKŮ & 2 SBÍREJTE BODY Z LETÁKŮ V POŘADAČÍCH

Více

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ FLOOR / AISLE MARKING

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ FLOOR / AISLE MARKING 3C SYSTEMS Průmyslové samolepící pásky Samolepící podlahové značkovací pásky a příslušenství Self adhesive floor marking tapes, labels and accessiores PODLAHOVÉ ZNAČENÍ FLOOR / AISLE MARKING 3C SYSTEMS

Více

BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTŘEDKY BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTŘEDKY ochrana očí / ochrana rukou / pracovní oděvy / přípravky péče o pleť / utěrky / čistící a desinfekční prostředky / bezpečnostní nádoby / myčky nádobí Ochrana očí

Více

profesionálové pro vaši kancelář trhák / akce+ BUĎTE O KROK NAPŘED S VÝROBKY LEITZ

profesionálové pro vaši kancelář trhák / akce+ BUĎTE O KROK NAPŘED S VÝROBKY LEITZ platnost od 2. 12. 2014 do 31. 01. 2015 profesionálové pro vaši kancelář trhák / akce renáta Büroprofi s.r.o. Hlinská 2 370 01 České Budějovice www.bueroprofi.cz BUĎTE O KROK NAPŘED S VÝROBKY LEITZ 1 KUPUJTE

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

Servis / Resoling service. Guma EXTASY Rubber EXTASY

Servis / Resoling service. Guma EXTASY Rubber EXTASY 2015 Servis / Resoling service Servis lezeček Náš servis Ti nabízí zkušenost, preciznost, vysokou techničnost a team špičkových odborníků, kteří vědí, co Tvá lezečka potřebuje. Servis provádějí mistři,

Více

Výtvarná činnost. Tabule - příslušenství k tabulím

Výtvarná činnost. Tabule - příslušenství k tabulím Výtvarná činnost A B C D Houba Houba na stírání tabulí. Dá se používat na sucho nebo s použitím vody. Věková kategorie: 6+ A. BZ451A08 hnědá hrubá (16 x 10 x 6 cm) 40 Kč B. BZ77701A08 žlutá jemná (16 x

Více

Football 2009-10. Materiály: - 1 -

Football 2009-10. Materiály: - 1 - - 1 - Football 2009-10 Fotbal byl, je a bude pro Jadberg velmi důležitý, a proto vydání každého nového katalogu vždy předchází dlouhá a důkladná příprava. Na této kolekci jsme pracovali skutečně usilovně

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other MSV 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other JSC "Heavy Engineering ORMETO-YUMZ" 462403 Orsk, RU JSC ''HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ'' má divizi hutní výroby, která zahrnuje tavení,

Více

Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry

Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry Industry Power Transmission Group Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry řemeny, převody a lineární technika 4 CONTI SYNCHROCHAIN 5 CONTI SYNCHROFORCE Supreme 6 CONTI SYNCHROFORCE

Více

Na požádání zajistíme dodávky formou náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 Sb.* Při odběru nad 1000 Kč bez DPH doprava v rámci ČR ZDARMA!

Na požádání zajistíme dodávky formou náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 Sb.* Při odběru nad 1000 Kč bez DPH doprava v rámci ČR ZDARMA! Vítejte v europapir.cz 79,- 55,-* bez DPH Image Volume Univerzální papír, vhodný pro vysokoobjemový tisk a kopírování na všech typech tiskáren a kopírek. Bělost 146, opacita 90, ISO 9706. A2644 cena za

Více

Jarní. úklid 40 % ÚKLID KUCHYNĚ ZDRAVÍ A KRÁSA DŮM A ZAHRADA 14193 PĚNA NA ČIŠTĚNÍ OKEN A JINÝCH POVRCHŮ 99,- 59,- Nabídka platí do 30.04.

Jarní. úklid 40 % ÚKLID KUCHYNĚ ZDRAVÍ A KRÁSA DŮM A ZAHRADA 14193 PĚNA NA ČIŠTĚNÍ OKEN A JINÝCH POVRCHŮ 99,- 59,- Nabídka platí do 30.04. 2 2014 Nabídka platí do 30.04.2014 ÚKLID KUCHYNĚ 40 % Jarní ZDRAVÍ A KRÁSA úklid 14193 PĚNA NA ČIŠTĚNÍ OKEN A JINÝCH POVRCHŮ VÁŠ ZÁSTUPCE 99,- 59,- DŮM A ZAHRADA 2 VÍTEJTE KUCHYNĚ V BETTERWARE ZA KAŽDÝCH

Více

extasy EXTASY EXTASY TO NENÍ JEN NÁZEV EXTASY JE FILOZOFIE, KTERÁ TI DÁ TEN NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK Z LEZENÍ. MNOHALETÝ

extasy EXTASY EXTASY TO NENÍ JEN NÁZEV EXTASY JE FILOZOFIE, KTERÁ TI DÁ TEN NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK Z LEZENÍ. MNOHALETÝ extasy EXTASY EXTASY TO NENÍ JEN NÁZEV EXTASY JE FILOZOFIE, KTERÁ TI DÁ TEN NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK Z LEZENÍ. MNOHALETÝ VÝZKUM, EXPERIMENTOVÁNÍ A NIKDY NEKONČÍCÍ TESTOVÁNÍ TO JSOU INDICIE PRO VYTVOŘENÍ VZORCE

Více

Elektronický systém proti vodnímu kameni

Elektronický systém proti vodnímu kameni Elektronický systém proti vodnímu kameni Alternativa přípravků na změkčení vody bez použití solí Bez solí Bez údržby Bez chemikálií Německá technologie Bez použití technologie magnetismu MADE IN GERMANY

Více

3 NOVÉ VANY NOVÁ ŘADA 6 TIPŮ. Collection STRAN SPRCHOVÝCH KOUTŮ SMARTLINE NA DOKONALE SLADĚNÝ CELEK PRAKTICKÝCH TIPŮ A ŘEŠENÍ PRO VAŠI KOUPELNU

3 NOVÉ VANY NOVÁ ŘADA 6 TIPŮ. Collection STRAN SPRCHOVÝCH KOUTŮ SMARTLINE NA DOKONALE SLADĚNÝ CELEK PRAKTICKÝCH TIPŮ A ŘEŠENÍ PRO VAŠI KOUPELNU Collection KOMPLETNÍ SORTIMENT RAVAK 2012 228 STRAN PRAKTICKÝCH TIPŮ A ŘEŠENÍ PRO VAŠI KOUPELNU NOVÁ ŘADA SPRCHOVÝCH KOUTŮ SMARTLINE 3 NOVÉ VANY 6 TIPŮ NA DOKONALE SLADĚNÝ CELEK Collection 2011 1 Úvod

Více

Best regards, DR. GREPL

Best regards, DR. GREPL Vážení obchodní přátelé, připravili jsme pro Vás katalog ortopedickych pomůcek a vložek do obuvi. Věříme, že jeho prezentace bude dostatečně přehledná a zajímavá. Mohla by Vám i posloužit k plně kvalifikovanému

Více

Zahřívající minerály z Mrtvého moře. Betterware v každé domácnosti! Nabídka platí do 28.02.2015. 209- Kč 145,- Kč 5,79

Zahřívající minerály z Mrtvého moře. Betterware v každé domácnosti! Nabídka platí do 28.02.2015. 209- Kč 145,- Kč 5,79 Nabídka platí do 28.02.2015 Zahřívající minerály z Mrtvého moře 366878 SŮL Z MRTVÉHO MOŘE Vysoce mineralizovaná sůl obsahuje: hořčík, draslík, vápník, sodík, chrom, zinek, mangan, měď a železo. Vhodná

Více