Zpráva o činnosti v roce 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti v roce 2011"

Transkript

1 Zpráva o činnosti v roce 2011 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 2 II. Plnění úkolů v personální oblasti Průměrný plat III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Dotace Náklady Brno Art Open Finanční majetek Pohledávky a závazky Dotace Investice Kontrolní činnost Inventarizace Rostislav Koryčánek ředitel DU

2 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Výstavní plán Domu umění města Brna v roce 2011 Aktivity Domu umění města Brna v roce 2011 vedle plánovaných výstavních projektů přinesly i celou řadu doprovodných akcí a kulturních událostí. Výstavní dramaturgie představila širokou škálu projektů zaměřených na dávnou i nedávnou minulost, autorské prezentace či tematické výstavy reflektující aktuální trendy domácí i zahraniční tvorby. Od konce roku 2010 probíhala ve všech výstavních prostorách obou galerijních budov výstava připomínající sto let založení Domu umění města Brna, na kterou navázala přehlídka bilancující českou malířskou tvorbu 90. let minulého století, která vznikla ve spolupráci s brněnskou Wannieck Gallery. Výstava se stala prvním obsáhlým pokusem o rekapitulaci hlavních postav malířské tvorby předcházejícího desetiletí, z nichž mnohé patří v současnosti k nejuznávanějším tvůrcům na naší výtvarné scéně (mj. Josef Bolf, Jiří Černický, Ján Mančuška, Jan Nálevka, Michal Pěchouček, Petr Písařík, Jan Šerých, Jakub Špaňhel, Tomáš Vaněk, Markéta Vaňková či Ivan Vosecký). V Domě pánů z Kunštátu se ve stejné době prezentovala skupina Měkkohlaví, která vznikla v roce 1988 v Plzni a sdružovala umělce a výtvarné teoretiky z Čech, Moravy i Slovenska. Spolupracovali do značné míry vskrytu, bez přímé snahy se společně prosadit a upozornit na sebe. Putovní výstava rekapitulovala tehdejší tvorbu i veřejné akce členů skupiny, z nichž nejvíce pocházelo z Brna mezi nimi například Marian Palla, Dalibor Chatrný, Petr Kvíčala, Milan Magni a Jiří Valoch. Klasickou malbu poté na stejném místě předvedl Lubomír Typlt, jeden z nejvýraznějších malířů současné české výtvarné scény. Výstava nazvaná Mobilizace představila průnik dvou poloh Typltovy tvorby. První jsou absurdní a sarkastické figurální motivy výrazně expresivního rukopisu a druhou dadaistické konstrukce, záhadné utopické mechanismy. V současné době tyto polohy kombinuje, prolíná, a staví tak další významové roviny, nové dimenze odvrácené strany banality. K malbě se Dům umění ve svém programu vrátil ještě na podzim retrospektivním pohledem na tvorbu brněnské umělkyně Bohuslavy Olešové, která záměrně míjí aktuální dobové trendy umělecké tvorby. Její dílo lze vnímat jako vizuální interpretaci emocionálních prožitků a poznání, oslovující přesvědčivostí svého sdělení. V hlavní budově Domu umění se uskutečnily v roce 2011 celkem tři projekty tematizující prostor a vnímání uměleckého díla a architektury v něm. Na realizaci prvního z nich s názvem Vystavovatel a jeho divák přizval kurátor Martin Mazanec čtyři tvůrce, kteří vytvořili dočasnou skupinu, jež po společných konzultacích vytvořila scénografický celek složený z několika osobitě pojednaných částí, určených k vzájemné prezentaci uměleckých děl. Českoněmecký výstavní projekt Raum: Selbst, tedy Prostor: Sám nabídl návštěvníkovi různé způsoby zacházení s prostorem bez lidí, prostorem vytvářejícím prázdná místa, která chtějí být naplněna pozorovatelem. Německé tvůrce na brněnské prezentaci doplnila dvojice československých výtvarníků Pavly Scerankové a Tomáše Moravce. V závěru roku do velkorysého prostoru 2

3 prvního patra budovy Domu umění vstoupila tvorba brněnského architekta Zdeňka Fránka v mimořádné prostorové instalaci s výstižným názvem Útroby architektury. Fránkovo uvažování o architektuře rámují objektové a prostorové instalace, které naznačují a uvádějí některé ideje jeho tvorby. Zdeněk Fránek představuje jednoho z mála romantiků na české architektonické scéně, pro kterého je tvorba prostorů s potenciálem výrazného emocionálního zážitku vším. Výstava byla v Lidových novinách označena teoretikem Adamem Gebrianem za nejlepší výstavu architektury v České republice vůbec. Dům umění města Brna se dlouhodobě a tradičně zaměřuje na prezentování výrazných představitelů současné fotografické tvorby, a to místních i zahraničních. Hned zpočátku roku 2011 se v Galerii G99 představili vítězové respektované fotografické soutěže FRAME za rok V Galerii Jaroslava Krále místo plánované výstavy Vojtěcha Slámy, která byla přesunuta na rok 2013, svou tvorbu v retrospektivní kolekci vystavil nestor brněnské fotografie Rudolf Štursa, vnímavý pozorovatel každodenních situací umocněných humornou, poetickou či dramatickou pointou. Tvorba dalšího brněnského fotografa a pedagoga Martina reflektuje především městskou krajinu a objekty, které jsou její součástí. Krajinné prostory poznamenané civilizačními zásahy jsou námětem jeho černobílých i barevných fotografií. K životnímu jubileu v zahraničí uznávaného českého fotografa Pavla Baňky připravil Dům umění města Brna retrospektivní výstavu, která rekapitulovala jeho dosavadní tvorbu. Baňka je obtížně zařaditelný autor a respektovaný pedagog, který se v českém prostředí pohybuje s velkou uvolněností. Tuto přístupovou svobodu si osvojil i kvůli tomu, že už v druhé polovině 80. let zazářil na mezinárodní scéně. V závěru roku se Domu umění města Brna podařilo získat mezinárodně ceněnou kolekci fotografií s názvem Vila Tugendhat, kterou vytvořil německý tvůrce Dirk Brömmel. Použil obrázky z rodinných alb Tugendhatů a technikou sendvičové montáže je integroval do současných záběrů z interiéru budovy. Výsledkem je emocionálně silná série fotografických obrazů, v nichž se prolínají dvě časové roviny život rodiny ve třicátých letech a nynější podoba týchž prostorů, a která upozorňuje na skutečnost, že neexistuje harmonické propojení minulosti a přítomnosti. V Domě pánů z Kunštátu se na podzim odehrál tvůrčí dialog dvou výrazných osobností současného umění malíře Igora Korpaczewského a fotografky Markéty Othové. Propojením malby a fotografie vyústilo ve výstavu, která byla improvizací a rozhovorem zároveň, při zachování umělecké jedinečnosti vystavených děl. Mimořádnou pozornost vzbudil koncem roku v Domě pánů z Kunštátu soubor videoprojekcí ústeckého rodáka Pavla Mrkuse s názvem Next Planet. V technicky dokonalém provedení modeluje fiktivní vesmírné krajiny a přirozeně propojuje českou kulturní tradici s východními duchovními vlivy, rozporuplnou esencí postdemokratické globalizace a rovněž dynamickým chaosem elektronických virtuálních dimenzí. Mrkus známější v zahraničí než v domovském prostředí tvoří důležitou spojnici mezi dvěma stále ještě nedostatečně kompatibilními světy. Galerie G99 je od roku 2000 nezávislou součástí Domu umění města Brna, prezentuje aktivity nejmladších tvůrců. V roce 2011 prezentoval dílo pětice výrazných uměleckých osobností: ve společném projektu s názvem Akustické obrazy se představil Pavel Korbička společně s Lucií Vítkovou, pod výstižným 3

4 názvem Politika je život je umění se performer, akční umělec, básník a pedagog Milan Kohout vrátil ke svým nejvýznamnějším projektům a performancím, jemně zpracovanými konceptuálními instalacemi s názvem In other words se prezentoval letošní finalista ceny Jindřich Chalupeckého Jiří Thýn a v závěru roku v projektu nazvaném Luxury Goods Rakušanka s českými kořeny Luisa Kasalicky. Na podzim do Galerie G99 přijela maďarská skupina Block Csoport s projektem Second Hand. Nedílnou součástí uměleckých aktivit Domu umění města Brna v roce 2011 se rovněž staly mezinárodní multimediální projekty; v květnu proběhl festival audiovizuálních performancí, koncertů, přednášek a workshopů s názvem Multiplace (ve spolupráci s o. s. Multiplace a galerií 4AM), na podzim ve veřejném prostoru města Brna festival Global Communication Festival/Performance Art Project 2011 ve spolupráci s polským MCCA Elektrownia Radom. V červnu roku 2011 byl zahájen již třetí roční přehlídky Brno Art Open 201, který byl nově pojednán jako kurátorský projekt Karla Císaře. Chtěl jemnými intervencemi do veřejných, avšak méně známých částí města, obyvatelům předvést, že pojem socha má v dnešním umění hodně volné hranice Od 10. června do 31. srpna 2011 se v patnácti výtvarných projektech představilo 13 umělců a jedna umělecká skupina. Od září 2011 je spuštěn projekt Brněnské architektonické stezky, jehož odborným garantem je Dům umění města Brna; vznikl ve spolupráci statutárního města Brna s finanční podporou Evropských fondů pro regionální rozvoj. Pro všechny zájemce je k dispozici Brněnský architektonický manuál (BAM): za pomoci volně přístupné internetové databáze, tištěné mapy a publikace zprostředkuje všem zájemcům o architekturu podrobné informace o brněnských stavbách, které vznikly v letech Velmi důležitou součástí programu Domu umění města Brna jsou i doprovodné akce k výstavním projektům, komentované prohlídky a animace na výstavách i samostatné kulturní pořady a přednáškové cykly, které fungují ve spolupráci nejen s provozovateli dvou samostatných kavárenských zařízení v rámci budov Domu umění sdružení Leporelo Plus a kavárna Trojka, ale celé řady dalších organizací, uměleckých škol občanských sdružení, nezávislých subjektů i jednotlivců. Z bohaté nabídky roku 2011 je třeba jmenovat zejména pravidelné pokračování cyklu Pecha Kucha Night, prezentační večery k výstavnímu projektu Městské zásahy, na kterém se Dům umění města Brna spolupodílel, přednáškový cyklus RE:public Art a mnoho dalších. Všechny aktivity jsou reflektovány na webových stránkách a v odborném i denním tisku a sdělovacích prostředcích. 4

5 Návštěvnost Domu umění města Brna v roce 2011 Dům umění (DU) Dům pánů z Kunštátu (DPK) Návštěvníci výstav v DU celkem Návštěvníci doprovodných pořadů v DU Návštěvnost všech akcí v DU celkem Návštěvníci výstav a doprovodných akcí mimo DU nejširší veřejnost Počet výstav celkem 21 Dům umění (DU) 10 Dům pánů z Kunštátu (DPK) 5 Galerie G 99 6 Projekty mimo výstavní plán 3 Doprovodné pořady v DU 78 Doprovodné pořady BAO 62 5

6 Přehled jednotlivých výstav a projektů Dům umění, Malinovského nám LET DOMU UMĚNÍ MĚSTA BRNA Od poloviny prosince 2010 do poloviny února 2011 Dům umění města Brna připomenul tvorbu téměř stovky umělců, kteří za stoletou existenci této instituce vystavovali v jejích prostorách nebo jejichž tvorba byla s Domem umění spojena. V obou budovách Domu umění města Brna (tedy v Domě umění na Malinovského náměstí a v Domě pánů z Kunštátu a Galerii G99 na Dominikánské ulici) se vedle sebe ocitla díla mimo jiné těchto umělců: Maxim Kopf, Kurt Halleger, Mary Duras, Oskar Spielmann, Josef Čapek, Emil Filla, Rudolf Kremlička, Otakar Kubín, Bohumil Kubišta, Václav Rabas, Vlastimil Rada, Josef Šíma, Václav Špála, Jindřich Štyrský, Toyen, Jan Zrzavý, Otto Gutfreund, Jan Štursa, Dalibor Chatrný, Bohumír Matal, Miroslav Štolfa, Václav Zykmund, Václav Boštík, Milan Knížák, Jiří Kolář, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Adriena Šimotová, Jitka Válová, Květa Válová, Arnulf Rainer, Tony Cragg, Jiří Georg Dokoupil, Magdalena Jetelová, Daniel Spoerri, Josef Sudek, Jaromír Funke, Emila Medková, Dagmar Hochová, Jindřich Štreit, Antonín Kratochvíl, Tono Stano. Projekt současně přiblížil stavební historii budov, včetně archivních materiálů a plakátů. Ve sborníku i v rozsáhlé expozici byly připomenuty nejvýznamnější mezníky dějin tohoto výstavního zařízení. Kurátorkou dlouhodobě připravovaného projektu byla Jana Vránová. 6

7 ČESKÁ MALBA GENERACE 90. LET (celý DU) V roce 1996 proběhla ve Špálově galerii v Praze výstava nazvaná Česká abstrahce, kterou připravili Martin Dostál a Marek Pokorný a která shrnovala nejaktuálnější výtvarné tendence, a to jak mezi představiteli malířské generace 80. let, tak především v generaci nové, v nastupující generaci let devadesátých. Obecně lze říci, že na rozdíl od předchozí malířské generace, která v podstatě malovala klasickým způsobem, přistupují malíři generace 90. let k obrazu zcela nově. Brněnská výstava připravena ve spolupráci s Wannieck Gallery v Brně představila tvorbu umělců, kteří ještě na Českou abstrahci navázali (Petr Pastrňák, Ivan Vosecký, Jiří Černický), a umělce, kteří zejména v druhé polovině let devadesátých se už vydávali vlastním směrem (Josef Bolf, Milan Salák, Michal Pěchourem, Jan Šerých aj.). Obecně lze říci, že malba devadesátých let je přes určité počáteční směřování velmi různorodá (od konceptuální tvorby až po naivismus) a brněnský výstava se snažila právě tento fenomén představit. Stala se prvním obsáhlým pokusem o rekapitulaci hlavních postav malířské tvorby předcházejícího desetiletí, který kurátorsky připravil Richard Adam.

8 VYSTAVOVATEL A JEHO DIVÁCI Pavel Karous, Michal Pěchouček, Pavel Sterec, Dušan Záhoranský (1. patro) Tvůrce výstavy je člověk, který s důvěrou ve vnímavého diváka směřuje jeho cesty prostorem galerie nebo muzea. Lehce staromódní výraz vystavovatel je důležitým klíčem pro pojmenování tématu skupinové výstavy. Slovo s okoralou uměleckou patinou označuje osobu, která nemusí být nutně kurátorem, ale je zodpovědná za kompozici artefaktů umístěných ve veřejně přístupném prostoru. Vystavovatel je postavou i tvůrčím instalačním kontextem z mnohokrát vyprávěného příběhu proměnlivého ducha výstavních síní. Východiskem je rovina instalační interpretace děl ve veřejných obrazárnách, oblastních galeriích, na veletrzích, v soukromých sbírkách i různorodých muzeích konstruujících piedestal aury uměleckých děl. Pro výběr autorů této výstavy byla charakteristická téměř protichůdná tvůrčí i ideová východiska: od redefinic forem malby a sochy, analýz pohyblivého obrazu filmu a videa až po postkonceptuální postupy nebo archeologii a sociologii v umění. Čtyři přizvané tvůrce lze považovat za dočasnou skupinu, která po společných konzultacích vytváří scénografický celek výstavy, kde důležitou roli hraje samotná architektura výstavních sálů, a který je složený z několika osobitě pojednaných částí, určených k prezentaci uměleckých děl ve vytvořené mizanscéně výstavy, často odkazující k technologiím pohyblivého obrazu anebo k principům vyprávění mýtů a skrytých společenských příběhů. Kurátory byli Rostislav Koryčánek a Michal Mazanec. 8

9 RUDOLF ŠTURSA (Galerie Jaroslava Krále) Výběr z tvorby brněnského fotografa Rudolfa Štursy byl koncipován jako připomínka jeho rozsáhlého celoživotního díla od začátku padesátých let po léta osmdesátá. Fotografie, které vznikaly většinou během autorových cest po Evropě i jiných kontinentech (především v rámci jeho dlouholetého působení jako fotograf BVV), představily humanisticky orientovaný subjektivní dokument schopný vystihnout charakteristický moment a atmosféru místa, okamžiku. Rudolf Štursa je vnímavým pozorovatelem situací s humornou, poetickou, ale mnohdy i dramatickou pointou, jeho snímky reflektují dobový trend, obrazovou interpretaci současného života v duchu poezie všedního dne. Výstavu připravila Jana Vránová. 9

10 RAUM : SELBST / BERLIN - BRNO Daniela Ehemann, Barbara Eitel, Ulrike Ludwig, Tomáš Moravec, Catrin Otto, Pavla Sceranková, Markus Weis, Norbert Wiesneth, Francis Zeischegg (1. patro) Friederike Hauffe, kurátorka žijící v Berlíně, vybrala pro výstavu devět umělců z Německa a z České republiky, kteří představili několik svých současných prací. Některé z nich byly vytvořeny jako site-specific projekty přímo pro Dům umění města Brna: například Barbara Eitel byla při své návštěvě Domu umění ovlivněna historickým výstavním prostorem této galerie a Daniela Ehemann se ve své práci zaměřila na známou brněnskou vilu Tugendhat. Práce umělkyň a umělců prozkoumávají téma v širokém mediálním spektru. Společné je jim však minimalistické zinscenování, které často pouze naznačuje, pracuje s úryvky nebo abstrahuje jiným způsobem. Raum : Selbst je zamýšlen jako dlouhodobý umělecký výzkumný projekt mezi Berlínem a dalšími mezinárodními místy souvisejícími s moderním uměním. Téma se svými specifickými otázkami týkajícími se místa a prostoru bude rozvíjeno v různých výstavních prostorách, bude ale rovněž individuálně reagovat na nová díla a flexibilní instalace zainteresovaných umělců dle odpovídajícího prostředí. 10

11 MARTIN VYBÍRAL (Galerie Jaroslava Krále) Fotografie Martina Vybírala, pedagoga brněnské SŠUŘ jsou pohledem na autorovu tvorbu z několika posledních let. V posledním desetiletí fotografuje Martin Vybíral především městskou krajinu a objekty, které jsou její součástí krajinné prostory poznamenané civilizačními zásahy jsou námětem jeho černobílých i barevných fotografií. Vybíralovy kontemplativní fotografie jsou v mnohém blízké malířskému a grafickému projevu v souvislosti s detailními záběry struktur povrchů objektů a přírodního prostředí lze uvést zejména příbuznosti s informelem. O důležitosti světla pro fotografii bylo řečeno již mnoho, pro Vybíralův postup a výsledný výraz má způsob osvětlení zásadní význam v krajních polohách užívá přirozené i umělé světlo. Fotografie Martina Vybírala evokují nové významy a asociace, působí svým klidem, senzitivním vnímáním nenápadných, neefektních jevů, zavádějícím nás do světa ticha a osamění. Provokují divákovu představivost a současně jej do jisté míry iritují nejsou přímým obrazovým dokumentem místa, předmětného motivu, ale jeho subjektivním zobrazením, vizuální reflexí: představují jednu z individuálně koncipovaných solitérních poloh současné české fotografie. Výstavu kurátorsky připravila Jana Vránová. 11

12 PAVEL BAŇKA Nejen marginálie (1. patro) Pavel Baňka (1941) je obtížně zařaditelným autorem, který se na českém prostředí pohybuje s velkou uvolněností. Tuto přístupovou svobodu si osvojil i kvůli tomu, že už v druhé polovině 80. let zazářil na mezinárodní scéně. Jedním z jeho velkých témat je krajina, která pro něho není jen přírodou a jejím záznamem, zajímají ho všechny další prvky, které v krajině vystupují a jsou spojnicí mezi civilizačními vrstvami a už romantickými krajinářskými představami. Krajina je podkladní vrstvou pro jeho sebeprojekci. Velmi dobře je to patrné na jeho stále doplňovaných celcích Agrárie a Marginálie. Výstava byla připravena k životnímu výročí autora kurátorkou Janou Vránovou. 12

13 BOHUSLAVA OLEŠOVÁ Princip neurčitosti (Galerie Jaroslava Krále) Pohled na malířskou tvorbu brněnské autorky, jejíž hlavní doménou je malba a kresba a vytvářející současně trojrozměrné objekty a instalace. Malbou se snaží pronikat k prapodstatě života a dění kolem nás, její obrazové cykly obsahující různé významové a obsahové roviny a konotace jsou výrazem existenciálních pocitů, naznačují podobenství, související s prožitky i s odrazem podvědomí. Za jeden z nejpodstatnějších faktorů lidské existence považuje umělkyně energii, ovlivňující lidskou existenci a veškeré dění. Kurátorkou byla Jana Vránová. 13

14 ZDENĚK FRÁNEK Útroby architektury Zdeněk Fránek si po roce 2005 vysloužil nebývalý mediální zájem. Z ne příliš známého brněnského architekta, který byl vnímán jako pokračovatel maďarského organického architekta Imra Makovcze, se během krátké doby stal jeden z nejvíce publikovaných českých architektů v zahraničních médiích. Tuto nebývalou pozornost vyvolala především vila pod Červeným kopcem v Brně, polyfunkční dům Eucon v Praze nebo dostavba zámku ve Velkých Opatovicích. Ideovým předělem je v tomto roce dokončená stavba modlitebna církve bratrské v Litomyšli. Výstava představuje dosavadní činnost ateliéru, hlavním tématem je ale to, co je architektonické práci nejvlastnější, a sice tvorbou prostoru. Pozadím je geneze vnímání prostoru v práci Zdeňka Fránka a alternování prostorových variant ke každé už zhmotnělé ideji. Kurátorem projektu byl Rostislav Koryčánek. 14

15 DIRK BRÖMMEL Vila Tugendhat (Galerie Jaroslava Krále) Dirk Brömmel promýšlí sofistikované fotografické postupy, které mu umožňují provádět objektivnější záznamy reality. Následným seskládáváním jednotlivých částí záznamu vzniká celek, jakási superrealita. Tento záměr nejlépe vyniká například na sérií fotografií obřích přepravních lodí, které snímal z ptačí perspektivy z přístavních mostních konstrukcí. Takto vytvořený obraz vnímatelné reality je lidskému oku stejně nedostižný jako obrazy mikrostruktur zhotovené pomocí speciální snímací techniky. V nejnovější sérii nazvané Vila Tugendhat postupuje při manipulaci s fotografickým záznamem ještě dál a snímanou realitu obohacuje vloženou časovou smyčkou. Dosahuje toho jednoduchým prolínáním historické fotografie, na kterých jsou členové rodiny Tugendhatů zachyceni při každodenních aktivitách, s jím nasnímanými interiéry a exteriéry dnes už neobydlené vily. Prolínání reality historické a současné umožňuje Dirku Brömmelovi zviditelnit pohyb času, a tím i věci s ním mizející nebo se proměňující. Výstava vznikla ve spolupráci s Museum für Konkrete Kunst a její součástí je také katalog. 15

16 Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská MĚKKOHLAVÍ Společná výstava Měkkohlavých představila skupinu, která vznikla před 30. lety v Plzni a sdružovala umělce a výtvarné teoretiky z Čech (Miloš Šejn, Milan Maur, Václav Malina, Jan Rauner, Ivona Raimanová), Moravy (Marian Palla, Dalibor Chatrný, Petr Kvíčala, Milan Magni a Jiří Valoch), Slezska (Jiří Šigut, Martin Klimeš, Karel Adamus) a Slovenska (Otis Laubert, Dezider Tóth). Aktivity skupiny v době před sametovou revolucí zahrnovaly společné akce (např. Autodafé pálení První výstava Měkkohlavých byla naplánována na rok 2009, kdy měli Měkkohlaví vystoupit z anonymity. O všech akcích skupiny je zachována obsáhlá dokumentace foto a video, textové materiály atd., která bude kromě děl členů skupiny součástí expozice a která je předvedena i v katalogu. Výstava se stala významným příspěvkem k historii československého umění 2. poloviny 20. století. Kurátorem projektu byl Václav Malina. 16

17 LUBOMÍR TYPLT Mobilizace Výstava obrazů, objektů a animací Lubomíra Typlta byla výběrem z jeho tvorby několika posledních let, včetně prací z letošního roku. Osciluje mezi dvěma polohami: expresivní figurativní malby obsahují prvky absurdity a sarkasmu, utopické mechanické konstrukce jsou blízké dadaismu. V malbách posledního období se obě tyto roviny prolínají a vytvářejí nové významové konotace, s možnostmi různých obsahových interpretací. V malířské tvorbě Lubomíra Typlta bývá právem zdůrazňována její expresivita, většinou v souvislosti s jeho studiem na Kunstakademie v Düsseldorfu (prof. M. Lüpertz, G. Merz, A. R. Penck). Autor vychází ze smyslové zkušenosti, jeho díla reagují na prožívanou realitu, na emocionální podnět Kresebná i malířská interpretace figurálních kompozic, mimika a výraz postav, ostrý, kontrastní kolorit akcentuje významové aspekty malby, její dramatičnost, vyhrocené pocitové stavy jedince: strach, úzkost, výsměch, stud, údiv, smích. Typltovy trojrozměrné instalace z předmětů každodenní potřeby s malbou úzce souvisejí, jejich spojením vznikají dadaistické prostorové objekty, evokující nové významové interpretace těchto tvarových konfigurací, pracující s prvky absurdity, fantazie, s fenoménem času. Výstavu připravila Jana Vránová. 17

18 A B C D E F Abeceda diplomanta FaVU Každoroční přehlídka diplomantů Fakulty výtvarných umění VUT se poprvé uskutečnila v prostorách Domu pánů z Kunštátů a Galerie G99. Ve čtrnácti ateliérech letos obhajovalo magisterské práce třicet pět mladých umělců. Na A B C D E F abecedě diplomanta se každý představil reprezentativní ukázkou obhájeného souboru. Od tradičních diplomantských výstav, na kterých se v souladu se zaměřením FaVU VUT volně prostupovala volná a uměleckoprůmyslová tvorba, se ovšem letošní odlišila uplatněním jednoduchého principu - rozřazením prací podle obdrženého hodnocení. Diplomant FaVU může být hodnocen v rozmezí od stupně A do stupně F. Stupeň F by znamenal, že práce nebyla přijata. Práce posuzuje komise tvořená pedagogy školy a pozvanými hosty. Přehlídka A B C D E F abeceda diplomanta vznikla jako polemika s tím, co takové hodnocení znamená v kontextu výtvarného umění. Výstavu připravil Jiří Ptáček. 18

19 KW OTHOVÁ Markétu Othovou a Igora Korpaczewski spojuje výrazně melancholický pohled na svět. Navzdory tomu, že Othová je fotografka a KW malíř, tvorba obou má blízko k filmovému jazyku, zejména k existencionálním, milostným, dramatickým příběhům jaké známe z francouzské Nové vlny. Pro Othovou jsou charakteristické jakoby marginální pohledy na její okolí. Člověk jako motiv nehraje téměř žádnou úlohu, přitom je ale neustále přítomný v zobrazených každodenních osobních předmětech anebo městských scenériích. KW se ve svých malbách anebo malířských instalacích věnuje převážně lidské figuře. Práce jsou založené na protikladu, ať už mezi postavou a světem, anebo mezi mužem a ženou. KW při tom čerpá z jazyka starých filmových plakátů a z klasických záběrů filmových hrdinů. Společná je blízkost k filmu i prolínání děl v obsahové rovině. Oproti tomu stojí silný estetický kontrast mezi černobílou fotografií autorky, bohatou na jazyk v šedých odstínech a klasickou malbou s výraznými koloristickými kvalitami. Koncepce výstavy vznikla v úzké spolupráci obou umělců, kteří toto střetnutí v galerijním prostoru nevnímají jako dvě monografické ukázky, ale jako vzájemný dialog. Kurátorem byl Dušan Brozman. 19

20 PAVEL MRKUS Next Planet Výstava v českém prostředí poměrně neznámého, v zahraničí však stále úspěšnějšího autora Pavla Mrkuse v Domě pánů z Kunštátu představí soubor nových videoprojekcí s tématem modelování fiktivních vesmírných krajin a jejich mentální rekognoskace. Pavel Mrkus je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a na přelomu tisíciletí dlouhodobě působil jako vysokoškolský pedagog v japonské Toyamě. Tam se také utvářel jeho svébytný vyjadřovací jazyk, který kombinuje využívání sofistikovaných digitálních technologií se snahou o zprostředkování duchovních impulsů vycházejících ze západní evropské tradice i východní spirituality. V současné době Pavel Mrkus vede (společně s Danielem Hanzlíkem) ateliér Time-based media na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Kurátorem byl Michal Koleček. 20

21 Galerie G FRAME 010 Soutěž FRAME je pořádána pro profesionální fotografy a studenty fotografických škol s cílem poskytnout prostor pro vzájemnou konfrontaci fotografických vizí současného světa a vytvořit reprezentativní prostředí pro uplatnění jejich volné tvorby. Soutěž je otevřena fotografům z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Tvář výstavy FRAME mění každým rokem svůj výraz. Témata soutěžních kategorií, složení poroty a hlavně kvalita zastoupených souborů jsou hlavními faktory výsledku soutěže, která chce napomáhat při reflexi a prezentaci fotografické tvorby, trendů a kultury ve středoevropských kruzích. Šestý ročník mezinárodní soutěže FRAME vyzval kategoriemi Bůh Klasika Rekreace mladé profesionální fotografy a studenty ze zemí Visegrádské čtyřky. Celkově se přihlásilo 77 autorů s 97 soutěžními soubory, procentuálně byla nejvíce zastoupena Česká republika. Výstava představila vítězné a oceněné práce. 21

22 PAVEL KORBIČKA Akustické obrazy Východiska tvorby Pavla Korbičky jsou dvě: na jedné straně jsou to staticky ukotvené světelné sochy a instalace, redukující dané místo na jeho skrytou podstatu, rozvíjející jeho poezii nebo vymezující pohyb diváka v tomto místě včetně jeho fyzického znejišťování; na straně druhé to jsou nejrůznější záznamy a výtvarná vyjádření lidského pohybu tance či performance, kde tělo je nástrojem tvoření, zdrojem poznání a orientace v prostoru. Výstava v Galerii G99 jakoby spojila oba principy v jeden. Výstava představila tzv. akustické obrazy, které vznikly přímo v galerii na pečlivě zvolených zdech, během hudební improvizace na strunách napnutých před těmito zdmi, zanechávajících autentické, někde expresívní, jinde naopak jemně rozvibrované černé stopy. Ke spolupráci na projektu v Galerii G99 si Pavel Korbička přizval kreativní brněnskou hudební skladatelku a improvizátorku Lucii Vítkovou, která dokáže nejen citlivě reagovat na daný prostor, místo, situaci, okamžik, předmět (nástroj), ale současně je dokáže pozoruhodným způsobem uchopit a propojit v konstruktivní celek skladbu. 22

23 MILAN KOHOUT Politika je Život je Umění / Retrospektiva Galerie G99 představila retrospektivní výstavu performera, akčního umělce, básníka a pedagoga Milana Kohouta, který by se dal zařadit mezi angažované umělce jako Guerrilla Girls, Bread & Puppet Theater, Johnny English nebo Peter Schumann. Autor byl v roce 1986 pro svou politickou a kulturní činnost vyhoštěn spolu se skupinou dalších signatářů Charty 77 ze země. V současné době působí v americkém Bostonu. Jeho práce se zaměřuje především na téma lidských práv menšin (v poslední době zejména Romů) a politiku (kritika totalitních systémů kapitalismu, komunismu a fundamentalistických náboženství). Formu performance nechápe jako politický nástroj k reprezentaci umění, ale jako procesuální splynutí s životem. Svými akcemi podněcuje otevřenou komunikační a demokratickou platformu nazírání na problematizovanou a prožívanou přítomnost. 23

24 SKUPINA BLOCK (Budapešť) Sándor Doró, Zoltán Katona, Árpád Pika Nagy, István Nagy, Tibor Palkó, Zoltán Sebestyén Second Hand Čím je vlastně skupina Block? Jaké je tajemství její činnosti a co charakterizuje její práci? Pokud jde o maďarskou a také mezinárodní uměleckou scénu, dal by se její přístup charakterizovat základním postojem dívání se za věci. Je to ambivalentní vztah mezi snem a realitou, reálným a abstraktním, materiálním a idealistickým, dualitou, kontrastem a polaritou. Umělci používají kontrapunkt, stavební struktury, dekonstrukci a demolici, propojují sakralitu bez zbožnosti. Jejich postoj je metafyzický, symbolický a metaforický. Naplňují mystifikaci ve všech ohledech. Život po umění. Umění po životě. Věčnost a přechodnost. Citace, odkazy a parafráze. Narážky a odkazy z různých zdrojů a různého původu (Leonardo a Michelangelo, Hamvas a Hartmann, Benczur a Beuys, atd.). Přemýšlejí o stavu, podstatě a důvodu umění. 24

Zpráva o činnosti v roce 2006

Zpráva o činnosti v roce 2006 Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno Zpráva o činnosti v roce 2006 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 1 II. Plnění úkolů v personální oblasti... 13 III. Plnění

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

1) Stručné zhodnocení činnosti organizace

1) Stručné zhodnocení činnosti organizace ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2011 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2011 šestnáct výstav. Devět z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s., schválily r o z p o č e t na kalendářní rok 2014 Plán předpokládá,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 Č. j. 24/2013/AZC HB Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času, Rubešovo náměstí

Více

Závěrečný účet. Státního fondu kultury

Závěrečný účet. Státního fondu kultury 6. Závěrečný účet Státního fondu kultury 204 205 206 207 Komentář závěrečného účtu Státního fondu kultury České republiky za rok 2008 Na základě ustanovení vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00257125 Město Přeštice 01 Sestavená k rozvahovému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2014

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2014 Komentář k rozboru hospodaření za rok 2014 Finanční prostředky, se kterými mateřská škola hospodaří, jsou tvořeny dotací KÚ Plzeňského kraje, příspěvkem zřizovatele a vlastními zdroji, což je příjem za

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více