svet Třeboňský 03/2014 prezident v třeboni Pavel Barnáš Abonentní koncerty 15, Kč Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana Okolo Třeboně Jubileum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "svet Třeboňský 03/2014 prezident v třeboni Pavel Barnáš Abonentní koncerty 15, Kč Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana Okolo Třeboně Jubileum"

Transkript

1 Zpravodaj města Třeboně 15, Kč 03/2014 svet Třeboňský prezident v třeboni Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana Pavel Barnáš Okolo Třeboně Abonentní koncerty Jubileum

2 NOVÉ ZÁŽITKY UŽ ČEKAJÍ Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Yeti: 4,6 8,0 l/100 km, g/km Nová ŠKODA Yeti Připravte se na pořádnou změnu. Yeti Vás dostane svým designem a technickými vychytávkami. K nim patří například zadní parkovací kamera pro sebevědomé městské manévrování, automatická převodovka DSG vždy zajišťující plynulou jízdu, bi-xenonové světlomety nebo elegantní nárazníky v barvě vozu. Navštivte svého autorizovaného prodejce ŠKODA a objevte nové možnosti, které se Vám nyní nabízejí. skoda-auto.cz /skodacz /skodacz Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: AUTOSERVIS JINDRA S.R.O. Mrázkova 801/III Soběslav Tel.: Tel.: Tel.: /skodacz ŠKODA Pojištění ŠKODA Finance od ŠkoFINu

3 aktuálne Zprávy z radnice Jitka Bednářová Z jednání zastupitelstva města dne 27. ledna 2014 Příspěvek pro televizi Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši , - Kč společnosti Lázně Aurora, s.r.o., a to za účelem podpory pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením televizního signálu informačního městského a lázeňského televizního programu. Příspěvek se týká letošního roku. Vysílání Třeboňské lázeňské televize bylo zahájeno v září 2013 a do se jednalo o zkušební provoz. TLTV vysílá na kanálu č. 54 na území Třeboňska a na kanálu č. 29 na území Českých Budějovic. Plynovod v Přesece Zastupitelé rozhodli o zveřejnění záměru prodeje budovy v k. ú. Přeseka společnosti E.ON Distribuce, a. s. Jedná se o regulační stanici plynovodu v Přesece. Předmětem případného prodeje bude celé plynárenské zařízení. Cenu určuje znalecký posudek. Seznam památkových objektů pro dotaci na obnovu Celkem 14 objektů je navrženo na seznam dotací z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na letošní rok. Seznam bude předložen Ministerstvu kultury ČR, které po posouzení přidělí finanční částku. Celkové náklady na navrhované akce za město činí Kč, za ministerstvo Kč. Plán rodinné politiky města Třeboně Zastupitelé schválili aktualizovaný Plán rozvoje rodinné politiky města Třeboň pro rok Plán je nezbytnou součástí přihlášky do soutěže Obec přátelská rodině, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Tato soutěž je prostředkem k podpoře prostředí přátelského rodině v české společnosti na komunální úrovni. Město Třeboň se soutěže účastní podruhé. Abdikace Jiřího Houdka na pozici starosty Ing. Jiří Houdek doručil dne na Městský úřad Třeboň abdikaci na pozici starosty města k , určenou zastupitelstvu města Třeboně. Kompetence vycházející ze zákona o obcích přebírá pověřený místostarosta. Zároveň bylo oznámeno odstoupení Mgr. Marie Florianové z funkce radní a z pozice předsedkyně dozorčí rady lázní. Z jednání rady města dne 15. ledna 2014 Změny v ceníku prodejních míst Rada města schválila změny v ceníku prodejních míst v rámci pořádání řemeslných a farmářských trhů. Změna řeší například sjednocení ceny stánku města a vlastního stánku do 2m délky, či ceny pro prodejce, s nimiž bude uzavřena smlouva. Upraveny jsou i některé formulace ohledně výjimek z ceníku trhu. Ceník je možné najít také na webu Nájemné městských společností Dodatky ke smlouvám schválili radní nájemné Bertiným lázním, s.r.o. a termíny úhrady měsíčních splátek nájemného Lázním Aurora, s.r.o. pro rok Bertiny lázně, s.r.o. v letošním roce zaplatí stejné nájemné jako v roce předchozím 10 milionů korun. Lázně Aurora, s.r.o. v měsíčních splátkách zaplatí městu v roce 2014 celkem Kč. Radní též schválili nájemné společnosti Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o. za pronájem pozemků v roce 2014, a to ve výši Kč. Úprava křižovatky u autobusového nádraží Do konce roku 2014 bude mít pozemek poblíž autobusového nádraží ve výpůjčce Ředitelství silnic a dálnic ČR. Důvodem je úprava stávající křižovatky, která by měla být realizována v letošním roce. Úprava v důsledku umožní odbočení autobusové dopravy k nádraží ČSAD ze směru od Českých Budějovic. Škola v Branné stále na prodej Ani v dalším kole zveřejnění prodeje budovy bývalé školy v Branné nebyla podána žádná nabídka. Škola se prodává včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pozemků. Od roku 2009 je objekt nabízen k prodeji i s přední zahradou. V minulosti došlo pouze k prodeji dvou částí zadní zahrady. Záměr bude opětovně zveřejněn. Dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 9. září 2013 je celková kupní cena Kč. Z jednání rady města dne 29. ledna 2014 Žádosti o granty Rada města schválila podání žádostí o granty Jihočeského kraje. Týkají se restaurování sochy sv. Václava z kaple sv. Víta, obnovy dvou seníků, opravy kovového křížku u rybníka Jamský u Branné a výklenkové kapličky u sv. Víta. Spoluúčast žadatele činí 40%, resp. 30% z celkových uznatelných nákladů. Další žádost se týká grantu na stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici. U rybářské školy a odbočky do Břilic by měla být upravena délka přechodů lokálním zúžením vozovky, budou doplněny prvky pro slabozraké a nevidomé a osvětlení. Zde je minimální spoluúčast žadatele 20%. Poskytování informací Výroční zprávu města o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím schválila rada města. V roce 2013 bylo MěÚ Třeboň doručeno celkem 9 žádostí. Informace byly v působnosti různých odborů MěÚ. Radní též schválili sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Sazebník určuje například ceny za pořízení tisku, kopií, skenování, CD, či DVD. Je zveřejněný rovněž na webu města v sekci povinně zveřejňované informace. Z jednání rady města dne 13. února 2014 Balneoprovozy Berty Rada města schválila jako zadavatel veřejné zakázky zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci slatin a rekonstrukci vodoléčby v Bertiných lázních. Projektová dokumentace má řešit kompletně balneoprovozy staršího lázeňského domu, které již nutně investici vyžadují. Granty pro cestovní ruch O grant z krajského programu Produkty a služby v cestovním ruchu žádá město Třeboň na projekt Průvodce Třeboní pro děti. Celkové náklady činí Kč a dotace může pokrýt maximálně 80 %. Tento projekt bude realizován i v případě neúspěšné žádosti. Další dva projekty z téhož grantového programu Turistická mobilní aplikace Třeboň a Nové cyklotrasy Třeboňska budou realizovány pouze v případě krajské dotace. Odvolání jednatele Rada města v působnosti Valné hromady společnosti Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o. odvolala Ing. Jiřího Houdka z funkce jednatele společnosti. Zároveň schválila do této funkce místostarostu Zdeňka Mráze. Dne 26. února se konalo mimořádné jednání zastupitelstva města. Vzhledem k tomu, že v této době již bylo po uzávěrce březnového vydání Třeboňského světa, informujeme o návrzích koalice předložených zastupitelstvu. Koalice navrhla: do funkce starosty místostarostku Mgr. Terezii Jenisovou a doplnit počet radních na 7. Koalice do rady města navrhla Vladimíra Janíčka (Občané.cz) a Ing. Marii Košinovou (KDU-ČSL). Další informace přineseme v příštím vydání TS. 03

4 aktuálne Odlehčovací služby, poskytované v domově seniorů České Velenice Eva Dytrichová Domov seniorů České Velenice poskytuje kromě služby domov pro seniory ještě odlehčovací služby. Tato služba je určena osobám starším 55let, které z důvodu zhoršeného zdravotního stavu potřebují pravidelnou péči a pomoc jiné osoby, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí, ale nastaly okolnosti, pro které osoba, která péči zajišťuje, po určitou dobu nemůže péči poskytnout (potřebuje odpočinek, má sama nějaké zdravotní problémy, které musí řešit). Služba je poskytována na dobu určitou, týden, 2 týdny, nejdéle však tři měsíce. V současné době je kapacita této služby 4 lůžka. V rámci této služby je poskytnuto klientovi stravování ve formě 5 až 6 jídel denně, záleží na dietě klienta, dále ubytování ve dvoulůžkovém pokoji. Za stravu a ubytování hradí klient, dle sazebníku poskytovaných služeb platného od částku 360, Kč za den. Dále jsou klientům poskytovány takzvané služby péče, kam patří: *Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při mytí, pomoc při použití WC, pomoc při základní péči o nehty a vlasy) *Pomoc zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při orientaci v prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík) *Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, doprovod na volnočasové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou) *Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí *Sociálně terapeutické činnosti *Aktivizační činnosti Tyto služby péče jsou klientovi účtovány dle skutečně spotřebovaného času na tyto úkony. Klient hradí za hodinu částku 120, Kč. Zdravotní péči poskytnou klientovi všeobecné sestry domova. Klient zůstává registrován u svého obvodního praktického lékaře. Lékař, který 1 x týdně dochází do našeho domova, poskytne klientovi v případě potřeby pouze neodkladnou péči. Proto je nutné, aby si klient s sebou do domova přinesl i zásobu léků, které užívá a inkontinentní pomůcky na celou dobu pobytu v našem domově. V případě zájmu o poskytnutí odlehčovací služby vyplní zájemce žádost, jejíž přílohou je formulář, který vyplní jeho ošetřující lékař. Takto vyplněná žádost i s přílohou od lékaře se odešle do našeho domova. Poskytnutí odlehčovací služby je vždy vázáno uzavřením smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby. Další informace je možno získat od sociální pracovnice domova na telefonním čísle nebo na internetových stránkách V případě zájmu nabízíme i možnost si domov po předchozí telefonické domluvě prohlédnout. Komunitní plánování sociálních služeb se představuje veřejnosti Alena Zárubová První veřejné projednávání komunitního plánování sociálních služeb se na městském úřadě v Třeboni konalo 11. února. Samotný proces plánování sociálních služeb se bez zapojení veřejnosti neobejde. Účelem prvního veřejného projednávání bylo představit základní myšlenku komunitního plánování sociálních služeb a projekt samotný. Za realizátora projektu, Jihočeskou rozvojovou o. p. s, se tohoto úkolu ujala koordinátorka Eva Čejková. Vzhledem k tomu, že současný proces komunitního plánování plynule navazuje na již realizovaný projekt stejného zaměření, bylo na místě i ohlédnutí za aktivitami, které se podařilo v posledních letech realizovat. Místostarostka Terezie Jenisová zmínila především zahájení činnosti Hospicové péče sv. Kleofáše, zajištění bezbariérového autobusového spojení na trase Č. Budějovice Třeboň J. Hradec nebo bezplatné poskytnutí bezpečnostních náramků pro seniory. Všem těmto aktivitám pomohlo v realizaci právě to, že byly zařazeny do Komunitního plánu sociálních služeb pro ORP Třeboň Během jednání se prezentovala část poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb, které na Třeboňsku fungují. Zajímavé prezentace si připravili Lucie Bicková za Oblastní charitu Třeboň, Dita Zavadilová za Pečovatelskou službu Ledax, Martin Holub jako zástupce Domova pro osoby se zdravotním postižením Pístina, Petra Brychtová za Hospicovou péči sv. Kleofáše a Pavel Hrabě za Fokus České Budějovice. Na závěr pozvala místostarostka Terezie Jenisová veřejnost k účasti v pracovních skupinách. Možnost zapojit se stále platí. Případní zájemci se mohou hlásit u místní koordinátorky projektu Aleny Zárubové ( , Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň , reg.č.: CZ.1.04/ / , je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Podporujeme vaši budoucnost Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň , reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/ , je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 04 Třeboňský svet / březen 2014

5 aktuálne Prezident české republiky Miloš zeman v třeboni Anopress it v třeboni Jitka Bednářová Miroslav Adamec Vlasta Petrová Třeboň uvítala dne 18. února 2014 vzácnou návštěvu. V rámci třídenního pobytu na jihu Čech zavítal do města prezident České republiky Miloš Zeman. V plánu bylo setkání s občany ve společenském sále Lázní Aurora a večeře s regionálními odborníky v cestovním ruchu. Besedovat s prezidentem přišlo na 300 lidí. Samotný úvod patřil přivítání místostarostkou Terezií Jenisovou, která představila ve svém proslovu lázeňské město Třeboň ve všech jeho podobách, od historie po současnost. Dalším společníkem pana prezidenta u řečnického stolu byl náměstek hejtmana Jihočeského kraje Jaromír Slíva. Po jeho slovech se mikrofonu ujal prezident Miloš Zeman, který byl na setkání připraven a vyjádřil obdiv vedení města k přebytkovému rozpočtu Třeboně. Na samotnou diskusi s občany byla vyměřena necelá půlhodinka. Zájem ptát se byl veliký, ale z časových důvodů se na všechny dotazy, bohužel, nedostalo. Pan prezident v diskuzi odpovídal například na otázku svého vztahu k církevním restitucím, na to, jak by řešil složité získávání pracovních příležitostí pro vysokoškoláky, na otázky přímé volby primátorů a starostů atd. Sérii otázek uzavřel dotaz osmiletého Honzíka, kterého zajímalo, proč se chtěl stát Miloš Zeman prezidentem. V odpovědi zaznělo, že Miloš Zeman chtěl být kdysi hajným, posléze důchodcem a nakonec přijal výzvu na prezidentskou kandidaturu. Dne 17. října 2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Podle přechodných ustanovení této novely živnostenského zákona vyžaduje změna právní úpravy ze strany podnikatelů, kteří jsou oprávněni ke dni nabytí účinnosti této novely prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny,podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to ve stanoveném termínu do 6 měsíců ode dne účinnosti novely (tj. do 16. dubna 2014). Úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava Miloš Zeman se na závěr setkání s občany podepsal do pamětní knihy města Třeboně, obdržel od vedení města a lázní věcné dary - faksimili listiny nejstarší dochované zmínky o městě, knihu Jihočeské dominium a poukaz na léčebný lázeňský pobyt - a osobně dekoroval městský prapor stuhou prezidenta republiky. Po setkání s občany prezident povečeřel rybí menu v salonku restaurace Harmonie. Večeře se zúčastnili zástupci města a specialisté na cestovní ruch v jižních Čechách. Poté odjel Miloš Zeman do Českých Budějovic. Prezident při své návštěvě kraje několikrát zopakoval, že se do regionů opět za rok vrátí. Upozornění podnikatelům, prodávajícím kvasný líh, konzumní líh a lihoviny vztahuje také na podnikatele, kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích ( 44 živnostenského zákona). Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, zaniká. Přijetí žádosti o tuto koncesi nepodléhá správnímu poplatku. Bližší informace ohledně podání žádosti o koncesi k výše uvedené živnosti poskytne Městský úřad Třeboň, Odbor živnostenský a správních činností, Obecní živnostenský úřad (telefon: ). Martin Matouš Obecní živnostenský úřad, Odbor živnostenský a správních činností Městského úřadu Třeboň Městská knihovna Třeboň se v letošním roce připojila ke konsorciu knihoven, které v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 8 Informační zdroje A 2014 Anopress IT, mohou tuto mediální databázi využívat. Zaujala Vás rozhlasová relace, novinový článek nebo zpráva z internetového serveru a rádi byste si ji znovu přečetli? Jen nevíte kde hledat? Přijďte do Městské knihovny, rádi Vám vše potřebné vyhledáme. Anopress IT, a.s. působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií. Od roku 2011 je členem nadnárodní středoevropské monitorovací společnosti NEWTON Media. Ve spolupráci s jednotlivými vydavateli vytváří unikátní databázi monitoringu českých médií s archívem od roku 1996, která obsahuje plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací a zprávy z internetových serverů. Monitoring médií (tisku, rozhlasu, televize a internetu) Vám pomůže získat informace o vlastní či konkurenční publicitě a následně precizně vyhodnotit a porovnat mediální aktivity a jejich dopad. pozvánka Záhada Slavičího domu Nová hra Eriky Suchanové, napsaná pro Kajetána pod názvem Slavičí dům, není analýzou ornitologického významu, nýbrž laskavým pohledem do úsměvného prostředí exkluzivního sanatoria pro pacienty, resp. klienty, žijící ve vlastním, svérázném světě představ, iluzí a dětinských radostí. Nemohou být vyléčeni, ale mohou prožít příjemný život, vzdálený sice tomu reálnému, o to však čistší a bezelstnější ve své až dojemné přímosti a jednoduchosti. Na kontrastu tohoto zvláštního prostoru a racionální zvědavosti nově příchozí sestry vytvořila autorka pestrou mozaiku drobných epizod s lehce detektivní zápletkou a těžce rozčarovanou pointou. Všichni jsme se při zkouškách bavili, budete-li se bavit i Vy, milí diváci, naplníte klienty Slavičího domu neskonalým štěstím. Divadelní spolek Kajetán zve na premiérová představení nové hry Slavičí dům v sobotu 22. března a v pondělí 24. března vždy od hod. Prosíme diváky, kteří nemají vstupenky rezervovány přímo u členů souboru, aby navštívili pondělní představení, neboť na sobotu je již téměř vyprodáno. Vstupenky budou v prodeji hodinu před představením v divadle, cena je 100 Kč. Jaroslav Psík 05

6 společnost Sylvie Sedlecká Nová pěvecká hvězda na třeboňském nebi Vlastimil Lenz Sylvie Sedlecká 17 let, studentka Konzervatoře České Budějovice (violoncello) a ZUŠ Třeboň (zpěv u Stanislavy Blažíčkové) Sylvie Sedlecká připomíná při prvním kontaktu třeboňský vánek, ale Třeboňský svět ji slyšel při rozezpívání a skrze dveře zpívala s takovou vervou, že to vypadalo, že zpěv této subtilní slečny řediteli ZUŠ Matoušovi Řeřichovi ohřeje v jeho vedlejší kanceláři jeho odpolední kávu ještě jednou. Její ocenění a diplomy, které visí na chodbě slávy v Základní umělecké škole, již také vypovídají o talentované třeboňské umělkyni. Jak jsi se, Sylvie, dostala vůbec ke zpívání? Na něčí doporučení nebo za tím stála touha stát se významnou umělkyní? Já začala zpívat hned poté, co jsem se narodila. Vzešlo to ze mě, řekla jsem si: Musíš zpívat! A tak se moje maminka spojila se Stanislavou Blažíčkovou a vlastně od šesti let pracujeme spolu. Jsi nervózní, když předstoupíš před publikum, potažmo před přísnou hodnotící komisi na nějaké pěvecké soutěži? Zdravá nervozita je přítomna vždycky. Ale protože mě zpívání opravdu baví, nesoustředím se na nervozitu, ta spadne. Spíše ji nasměruji do koncentrace - což se projeví na technice. Ale bývá tam, to ano. Postupem času však mizí. Hudba mě prostě baví. A jak jsi se dostala k violoncellu? Mám mladšího brášku a ten začal u nás hrát jako první na violoncello. Tak jsem to začala také zkoušet - a ten zvuk se mi líbil nejvíce ze všech možných nástrojů. A když jsem skončila základní školu, tak jsem si řekla - proč to vlastně nestudovat také na konzervatoři? Začala jsem nejdříve v ZUŠ České Budějovice, zalíbilo se mi to, šlo mi to, složila zkoušky na konzervatoři a již pokračuji ve studiu tam. A máš od violoncella otlačené prsty? Ach, to k tomu patří (smích). Čemu se tedy budeš věnovat víc? Zpěvu nebo violoncellu? Nebude toho moc? Nechám to spíše otevřené. Vypadá to půl na půl. Zatím se chci plně věnovat oběma oborům. Hudba mě baví. Zpíváš ráda sólové party anebo raději máš za sebou nějakého pěveckého partnera, potažmo sbor? Nějakou zkušenost se sborem mám, ale spíše se soustředím na sólovou dráhu. Ta mi vyhovuje. Jsi připravena na konkurenci, tlak? V této době již odmala vyrůstáme v konkurenci, a tak si myslím, že připravená jsem. Jsi introvert nebo extrovert? Dá se říci, že jsem spíše introvert, ale pokud se týká jevištního vystoupení, tam být introvertem prostě nelze. Takže na jevišti stoprocentní extrovert. Koho nejvíce obdivuješ z hudební branže? Ve zpěvu je mým vzorem moje paní učitelka Stanislava Blažíčková, dále Lucie Silkenová (zpívá v současné době v Londýně), ale také rumunská zpěvačka Angela Gheorghiu,ve hře na violoncello Dominika Hošková. Kde tě potkáme, když si budeme chtít vychutnat tvůj hlas? Určitě na koncertech v ZUŠ Třeboň nebo také v sále lázní Aurora 24. března a 10. dubna, kde zazpívám za klavírní spolupráce mé maminky ukázky z děl Antonína Dvořáka. Představím se také na pěvecké soutěži Iuventus Cantina Slovensku. Z našeho rozhovoru vyplynulo, že Sylvie Sedlecká má ve svém věku jasné názory. Můžeme se těšit, že ji uslyšíme na Pódiu mladých na programu Třeboňských nokturen Březnová výročí a události K únorovým událostem ještě připomínáme zdařilou výstavu o Krčínovi a jeho době ( ), kterou uspořádal Spolek přátel Třeboně ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni a městem Třeboň. Také další výročí jsou ve znamení práce třeboňských archivářů. Karel Aujeský ( v Českém Krumlově v Třeboni), Josef Fiedler ( v Třeboni zemřel 1908), rakouský historik, pracoval také v archivu ve Vídni a František Navrátil ( v Počátkách - zemřel v Českém Krumlově). Dne si připomeneme 60 let RNDr. Libuše Kotilové, první polistopadové starostky města Třeboně, botaničky a mykoložky. Dne se v Třeboni narodil básník Jaroslav Herda (zemřel v Mšeci, okr. Rakovník). Připomeňme si také úspěch Ivety Lutovské z Třeboně, která získala titul Česká miss Štěpán Husák Panu Bačíkovi jsme popřáli, aby se dožil nejméně sta let! O 97. narozeninách ( ) jsme byli v Domově seniorů v Třeboni panu Jánu Bačíkovi přát, a byli jsme překvapeni v jaké je relativně dobré kondici. Je to nepochybně také zásluha velmi dobrého prostředí a pečlivých ošetřovatelek tohoto DS. Těšíme se, že za další rok si tuto návštěvu zopakujeme. Tak hodně štěstí a zdraví, pane Bačíku! Štěpán Husák Svatební obřady Martin Doležal, Eliška Vítová Martin Vavera, Jiřina Kotilová Úmrtí Vlašim, Dunajovice Třeboň, Libníč Marcela Hertová Třeboň 69 let Jaroslav Bušta Třeboň 86 let Jiří Štěch Třeboň 70 let pátek a sobota od hod. Zimní otevírací doba 06 Třeboňský svet / březen 2014

7 společnost Řekni NE drogám! Pravda o zneužívání léků na předpis Slangové názvy: yellows, reds, black beauties, candy Zneužívání léků na předpis v ČR je závažným problémem jak mezi náctiletými, tak i dospělými. Zatím mu není věnována dostatečná pozornost. Národní studie v USA ukazuje, že riziko zneužívání léků na předpis je u náctiletých vyšší, než riziko zneužívání ilegálních pouličních drog. Užívání léků na předpis s sebou nese mnoho velmi závažných zdravotních rizik. Právě proto by se měly užívat jen pod odborným lékařským dohledem. Nebezpečné léky na předpis se dají rozdělit do následujících kategorií. Tlumivé léky (Xanax, Diazepam, Neurol, Rohypnol, Nitrazepam atd.): Tyto léky zpomalují činnost mozku a utlumují centrální nervový systém. Patří mezi ně sedativa (uklidňují a uspávají) a trankvilizéry (snižují napětí a úzkost). Dlouhodobé užívání těchto léků může způsobit deprese, chronickou únavu či poruchy spánku. Objevuje se i úzkost či panika. Člověk je podrážděný, objevují se halucinace, křeče, delirium. Mezi nejznámější léky této kategorie patří Rohypnol. Uživatelé popisují účinek Rohypnolu jako paralyzující a může být natolik silný, že se dotyčný bezvládně zhroutí, vnímá, co se kolem děje, ale nedokáže se vůbec pohnout. Proto je Rohypnol často používán při sexuálně motivovaných útocích. Opioidy (Subutex, Kodein, Morfin, Metadon, Oxycontin atd.): Opioidy jsou vyráběny buď z opiového máku nebo ze syntetických surovin. V medicíně se používají jako léky proti bolesti nebo jako léky proti kašli. Dlouhodobé užívání může mít za následek závislost. Abstinenční příznaky zahrnují bolest svalů, kostí, nespavost, průjmy, zvracení, zimnici. Stimulanty (Ritalin, Concerta, Fenmetrazin atd.): Stimulanty dočasně navyšují pozornost a energii. Mezi krátkodobé účinky patří vyčerpání, apatie, deprese. Stimulanty jsou silně návykové. Opakované zneužívání vede k pocitům nepřátelství a paranoie. Antidepresiva (Prozac, Zoloft, Remeron, Effexor atd.): Antidepresiva jsou psychiatrické léky, jejichž účelem je potlačovat deprese. Studie prokázaly, že mezi účinky těchto drog mohou patřit nespavost, násilné představy, třes, podrážděnost, myšlenky na sebevraždu, psychóza, agrese, paranoia atd. Jedna studie zjistila, že 14 % mladých lidí, kteří užívají antidepresiva, se chová agresivně až násilně. Ačkoliv je zneužívání léků na předpis nejrozšířenější v USA, jedná se o celosvětový problém, který se projevuje i v Evropě, Jižní Americe a jižní Asii. Alarmující je fakt, že tlumivé léky, opioidy a antidepresiva způsobují více úmrtí z předávkování (45 %) než kokain, pervitin a amfetaminy dohromady (39 %). Pokud jsou léčiva používána jinak, než je předepsáno, mohou být zrovna tak nebezpečná, jako ilegální drogy. Zjistěte si o drogách fakta. Dělejte svá vlastní rozhodnutí. Článek připraven ve spolupráci s o.s. Řekni ne drogám Řekni ano životu (brožury Pravda o drogách ). Alena Zárubová Linka 156 *** Opilého 16letého chlapce z Mladé Boleslavi řešili strážníci ve středu 8. ledna večer v Táboritské ulici. Mladý opilec nadýchal 1,21 promile a strážníkům uvedl, že láhev vodky koupil v místním marketu. Strážníci však jeho výpověď i pomocí kamerového záznamu vyvrátili a zjistili, že alkohol mu koupil jeho 18letý známý z Temelína, který byl za přestupek vyřešen pokutou. *** Ve čtvrtek 9. ledna odpoledne zadržela hlídka strážníků v ulici Na Chmelnici za volantem Škody Forman 30letého řidiče z Novosedel, který měl pro předchozí přestupky soudem uložen zákaz řízení. Řidič byl předán s podezřením ze spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení. *** Krádeží v marketech neubylo v začátku nového roku. V pondělí 13. ledna tak strážníci pokutou vyřešili přestupek 18letého mladíka z Jihlavy, který dostal chuť na sladké, ale platit nechtěl. Nakradené zboží musel vrátit a uložená pokuta mu snad bude připomenutím, že krást se nemá. *** Rušnou noční směnu zažili strážníci v pátek 17. ledna. Nejprve z večera řešili na Žižkově náměstí potyčku čtyř podnapilých mladíků, kteří si vzájemný spor vyšli vyřídit z restaurace na ulici. Zachytila je však městská kamera a tak hrozící rvačka byla zažehnána včasným příjezdem strážníků a potrestáním přestupců. Chvíli po půlnoci došlo ke sporu mezi pořadateli kulturní akce a opilým hostem v restauraci v centru města. I tento konflikt v zárodku vyřešil včasný příjezd strážníků. Po 4.00 hodině ranní musela hlídka řešit další konflikt a fyzické napadání zhruba 20členné skupiny na Masarykově náměstí, kde to vypadalo, že vadí všichni všem. Tento konflikt byl rovněž vyřešen příjezdem hlídky a uklidněním přítomných. *** Noc pak byla v sobotu 18. ledna po 6.00 hodině ranní završena oznámením na linku 156, že v Dukelské ulici jsou vypáčené dveře do banky s následným zjištěním, že pachatel z vestibulu odcizil monitor. K jeho identifikaci a rychlému dopadení výrazně pomohl záznam z kamerového systému, na kterém strážníci zloděje poznali a tak hned ráno mohli kolegové z PČR sdělit zadrženému 20letému pachateli z Třeboně obvinění ze spáchání trestného činu. *** Noční kontrola Sokolské ulice se vyplatila v pátek 31. ledna, kdy půl hodiny po půlnoci narazila hlídka na starší paní pouze v noční košili. Strážníci se seniorky ujali a zjistili, že se jedná o 91letou ženu z Třeboně, která byla zjevně zmatená. V místě jejího bydliště zjistili, že paní nemá klíče od svého bytu, neboť po rozřezání ochranné sítě vylezla oknem. Strážníci pomohli seniorce v návratu do bytu a ještě v noci kontaktovali příbuzné, kteří se dostavili na místo a o seniorku se dále postarali. *** Neobvyklý nález řešili strážníci v pondělí 20. ledna ráno, kdy byly v korunách stromů v parku u lázní Aurora nalezeny dvě cementosádrové bysty lidských hlav. Strážníci podivný nález převezli na služebnu, kde jsou hlavy uloženy. Kdo a proč je do korun stromů umístil se zjistit nepodařilo. *** V polovině ledna se Třeboní rozšířila informace, že v některých lokalitách, především v zámeckém parku, dochází k trávení psů. Zde je na místě uvést, že Městská policie žádný takový případ neřešila a ani nemá informace, že by k něčemu podobnému docházelo. *** Co dokáží udělat s člověkem návykové látky dokazuje událost ze středy 22. ledna odpoledne, kdy strážníci na lince 156 přijali oznámení o muži v Seifertově ulici, který se v parku u Husovy kaple ohání krumpáčem. Strážníci na místě zajistili 22letého mladíka z Českých Budějovic, který se pokoušel najít poklad. Po rozmluvení jeho nápadu mu byl krumpáč odebrán, vykopanou díru zase zahrabal a po projednání přestupku byl nasměrován do místa přechodného ubytování. Vladimír Školka, MěPo Třeboň 07

8 fórum Von byl deregene, von byl degenere,...zkrátka blbej Jaromír Lukavský Král je mrtev... Festival bezradnosti... (reakce na TN 2/2014) Toto úsloví už v jazyce zdomácnělo a šlo tenkrát ve hře Voskovce a Wericha o jistého šlechtice - jak jinak. Obecné mínění lidu bylo a je, že šlechta byla,a je jen a jen jistá forma parazitů, zabývajících se lovem, chlastem a smilněním. To poslední navíc ještě vykonávané jako právo první noci jak vtipně či závistivě komentoval zchudlý Zeman z Vysočiny. Jistěže takoví šlechtici existovali, stejně tak ovšem byli a jsou téhož kalibru např. zedníci či truhláři. Příbuzenské sňatky nesporně podporují zdravotní i duševní nedostatky. Dříve ovšem stejnou příbuzenskou plemenitbou trpěla naprostá většina venkovanů. Poddaný se nesměl stěhovat, ani si najít nevěstu zdaleka, i proto, že prostě z jeho vesničky to bylo několik hodin šlapání do nejbližší osady. Většina chlapců si musela najít nevěstu ze svého blízkého okolí tam, kam se dalo dojít a vrátit se za noc, k rannímu dojení pěšky, později na bicyklu. Šlechta často volila z příbuzenstva z důvodů majetkových, ale zase šlechtické rody žily v celé Evropě a vzít si komtesu z Portugalska či Itálie nebyl pro českého šlechtice problém. O tom, že šlechta byla skutečnou elitou národa, svědčí ale i to, že s jejich jmény jsou často spojeny skutky vpravdě významné. Jižní Čechy reprezentovali Rožmberkové. Petr Vok dík filmu má pověst prostopášníka a pijana, trávícího svůj čas v harému. Ale měl jednu z největších knihoven v Evropě a dokázal obětovat stříbrný poklad Rožmberků, aby zachránil Třeboň od dobytí Švédy. Jeho bratr Vilém byl nejvyšším komořím císaře, čili premiérem a byla mu nabídnuta polská koruna. Tento rod ovlivňoval nejen českou, ale i evropskou politiku. I po ekonomické stránce byli Rožmberkové příkladnými hospodáři a dnešní tak obdivovaná jihočeská krajina je jejich dílem. Zakládali rybníky, stavěli překrásné hospodářské budovy, pivovary, mlýny. Schwarzenbergové, ač původem z Bavor, sloužili českému národu oddaně a dobře po tři století. Karel III. byl předsedou Společnosti Národního musea, prosazoval češtinu jako úřední jazyk a měl císaře Františka Josefa I. ke korunovaci českým králem. I v dobách zlých pro národ český stáli Schwarzenbergové při svém lidu, Karel VI. zformuloval prohlášení české šlechty prezidentu E. Benešovi: ujišťujeme, že jsme si vědomi svých zděděných povinností k vlasti a ke státu, který byl domovem našich předků. Schwarzenbergové také podporovali finančně exilovou vládu E. Beneše v Londýně, za což se jim tento po válce patřičně odvděčil. Ani po hospodářské stránce nebyla šlechta vždy jen upírem, vysávajícím poddané a honící je karabáčem do roboty. Panské velkostatky byly pravzorem dnešních velkofarem, nakupovaly nejlepší techniku a zaváděly moderní postupy, odrůdy i plemena. Rod Buqoyů v N. Hradech proslul moderním lesním hospodařením a první pralesní rezervaci i Žofínský prales vyhlásil Jiří František August Buquoy v r a byla to vůbec první lesní rezervace v Evropě. Rezervaci Boubínský prales vyhlásil Jan ze Schwarzenberga na podnět lesmistra Josefa Johna v r I po stránce sociální byli nejen Schwarzenbergové vzorem, jejich zaměstnanci byli pod penzí a dostat se do služby ke Schwarzenbergovi bylo terno. To, že hajný, odcházející do penze dostal vlastnoručně od knížete zlaté hodinky, bylo symbolické. Nakonec i základy pro moderní rybníkářství položil Josef Šusta, toho času regent Schwarzenberského panství. Takže to, že Petr Vok má v Třeboni jedinou malinkou uličku, jak správně kritizuje p. Oulehla v minulém čísle TS, je jen důkazem přezírání úlohy šlechty v českých dějinách. Doufejme, že nám to Petr Vok nemá tak za zlé. Jakýsi (r.r) glosuje polistopadový vývoj dění okolo radnice v Třeboni až po tristní současnost. Tu si vychutnává opoziční šéfideolog J. Masojídek tak důvěryhodně, že by mu géniové politické propagandy Josef Goebbels, Emanuel Moravec, Zdeněk Nejedlý či Václav Kopecký uznale poklepávali na rameno. Škoda, že autor prvního výtvoru je anonymní; schopnost pozvolna odklonit pravdu od pravdy ke lži a lež od lži k pravdě zde přivedl k dokonalosti svého fanatického mistra. Avšak z vrozené skromnosti po obdivu a uznání veřejnosti netouží. Jsou to dokonalé exhibice demonstrující skutečnost, že autoři absolvovali v socialistických vysokoškolských škamnách a bedlivě se učili. Články vycházejí z důsledně dialektického myšlení a poctivého úmyslu dobrat se pravdy. Prostě, myslí to upřímně. TN zaštiťují široké názorové spektrum občanského sdružení Třeboňsko a dělají dobrou novinářskou práci, pochválil je pan Masojídek v TN 9/13. Kdysi jsem se zúčastnil coby občan, kterému není dění v Třeboni lhostejné, ustavujícího veřejného aktivu v sále Hejtman v hotelu Zlatá hvězda. Za předsednickým stolem sedělo asi šest členů ODS a v sále kolem šedesáti zainteresovaných občanů. Každý člen předsednictva se zabýval jedním tématem jedna dáma situací v lázních. Když končila, nevěřil jsem svým uším a zeptal jsem se vedle sedících pánů Lukavského a Fialy, zda jsem slyšel dobře. Řekla: Když jsme přišli na radnici v roce 2006, odléčily lázně pacientů, a když jsme po čtyřech letech odcházeli, bylo to Kdysi nazval pan Masojídek mé články bláboly a podivil se, že je TS vytiskne. Zde sedělo kromě ideologického centra v předsednictvu několik desítek soudných lidí členů OS Třeboňsko, Hospodářské komory atd. Nikdo se nad zjevným blábolem nepozastavil všichni to chtěli slyšet K odstoupení J. Houdka snad jen tolik, že stoje na vratkém piedestalu vlastního ega a oslněn září geniality vlastní vize zde postupně ztrácel přátele i spolupracovníky. Po hození záchranného lana od hrstky zbývajících přátel nahoře, a jeho uchopení a zatáhnutí abdikací, nechal na holičkách městský úřad i pár věrných v KDU-ČSL. Vyjádřit se k jednotlivým tvrzením článků z nadpisu by vyžadovalo mít k dispozici minimálně půl čísla TS navíc. Proto snad později. Dnes, v době bonmotů, to shrnu rovněž bonmotem: Něco zamlčíme, něco zapřem, něco nabílíme, něco natřem. A cesta pro krále je umetena, ať žije král! P.S. V menších državách vládnou knížata a ta prostřednictvím svých zmocněnců udržují nebo rozšiřují sféry svého vlivu např. na Hluboké. Analogie s Třeboní je v budoucnosti možná, vrata k trůnu jsou otevřena a oddaných dvořanů je přehršel. Josef Hadrava 08 Třeboňský svet / březen 2014

Třeboňský. Abonentní koncerty 2013. rozhovor: Lucie KUKAČKOVÁ. výstava: PROČ JSME DOMA 10/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně

Třeboňský. Abonentní koncerty 2013. rozhovor: Lucie KUKAČKOVÁ. výstava: PROČ JSME DOMA 10/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně Třeboňský 10/2013 15 Kč Zpravodaj města Třeboně rozhovor: Lucie KUKAČKOVÁ výstava: PROČ JSME DOMA Abonentní koncerty 2013 VÝSTAVA O KRÁLOVNĚ DAGMAR AKTUÁLNĚ Z RADNICE Jubileum ŠTĚPÁN KUBÍN Kulturní akce

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

Poděkování. Sluníčkový den

Poděkování. Sluníčkový den Aktuálně Úvodník Vážení čtenáři, vítáme Vás na stránkách červnového Třeboňského světa, v jehož redakci došlo v uplynulém měsíci k personálním změnám. Pana šéfredaktora Vlastimila Lenze nahradila staronová

Více

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program 07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni 04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni SPRÁVNÝ ČAS PRO SEZÓNNÍ SERVIS Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu Nezapomeňte

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA. PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky

06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA. PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky 06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky NEKONEČNÝ PROSTOR PRO VÁŠ STYL Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního

Více

Třeboň 5. - 10. května 2003

Třeboň 5. - 10. května 2003 zpravodaj města Třeboně 5/2003 8 Kč z obsahu... dotace a granty na lince 156 cesta do pravěku ze společnosti - Karel Budín program ECM liturgický kalendář ptačí soutěž - 5 evropský den parků divadelní

Více

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč redakce čtenáři Úvodník Jak jde čas Rekonstrukce kina Světozor Aprílem začíná měsíc duben a zavírá dveře za březnovým táním. Vyvedení někoho aprílem

Více

KVĚTEN 1945 ON-LINE. OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby. STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí

KVĚTEN 1945 ON-LINE. OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby. STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí KVĚTEN 1945 ON-LINE OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního zařízení. Zcela nová ŠKODA Fabia

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Asketické divadlo MALÉhRY uvede hru Peklo Koncert Christiane Engel vnučky dr. A. Schweitzera Dny otevřených ateliérů

Více

15 Kč 9 / 2010. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Výstava obrazů Zdenky Marie Novákové Třebíčský židovský festival

15 Kč 9 / 2010. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Výstava obrazů Zdenky Marie Novákové Třebíčský židovský festival T Ř E B O Ň S K Ý 9 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Výstava obrazů Zdenky Marie Novákové Třebíčský židovský festival Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Je dokázáno

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Pozvánka na Zámecké posezení. Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2014

Pozvánka na Zámecké posezení. Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2014 Ročník 62 03/2014 Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2014 do 10. 3. ZDENĚK NETOPIL: obrazy, grafika Výstava ve foyer divadla H. Počernice 1. 3. 15.00 OBUŠKU Z PYTLE VEN Divadlo H. Počernice 2.

Více

9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně. Škola volá...

9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně. Škola volá... T Ř E B O Ň S K Ý 9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Škola volá... redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Rok co rok nám doslova rozkvete třeboňský zámek před očima, jedno z nejkrásnějších

Více

ARMÁDA PŘEDÁ KASÁRNA I BUDOVU V CENTRU MĚSTA

ARMÁDA PŘEDÁ KASÁRNA I BUDOVU V CENTRU MĚSTA LITOMĚŘICE Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 6 ROČNÍK VI 2. PROSINCE 2013 ZDARMA SLOVO STAROSTY Milí Litoměřičané, odbíjejí poslední dny roku 2013. Jaký byl z pohledu rozvoje města? Radost mám ze stavby

Více

Nová expozice Ústeckého kraje získala druhé místo

Nová expozice Ústeckého kraje získala druhé místo TLGRAFICKY Na ios aplikaci pracujeme, máme první náhledy a funkční ukázky - podepsali jsme smlouvu s UPC na vlastní kanál v kabelové síti, kde budeme mít v každé hodině 30 minut pro nás včetně reklamního

Více

Mažoretka Daniela Průšová veze z olympijského Lillehammeru zlato!

Mažoretka Daniela Průšová veze z olympijského Lillehammeru zlato! 24. října 2013 Ročník 22 Číslo 21 Cena 9 Kč Neplatiči dusí město Nájemníci poděbradských bytů připravují městskou kasu o nemalé peníze. 2 Lázeňští politici Sedmička poděbradských kandidátů se bude ucházet

Více

www.tydeniky.cz 9. března 2012

www.tydeniky.cz 9. března 2012 Středočeský kraj www.tydeniky.cz 9. března 2012 Na aktuální téma: Zvažte rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů Na nebezpečí vyplývající z nedostatečně připravené transformace péče o ohrožené děti

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny Českokamenické noviny Ve dnech 12. - 15. 1. 2012 se na brněnském výstavišti uskutečnil 21. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech s názvem GO - REGIONTOUR, na němž se v rámci stánku Ústeckého

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více