svet Třeboňský 03/2014 prezident v třeboni Pavel Barnáš Abonentní koncerty 15, Kč Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana Okolo Třeboně Jubileum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "svet Třeboňský 03/2014 prezident v třeboni Pavel Barnáš Abonentní koncerty 15, Kč Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana Okolo Třeboně Jubileum"

Transkript

1 Zpravodaj města Třeboně 15, Kč 03/2014 svet Třeboňský prezident v třeboni Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana Pavel Barnáš Okolo Třeboně Abonentní koncerty Jubileum

2 NOVÉ ZÁŽITKY UŽ ČEKAJÍ Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Yeti: 4,6 8,0 l/100 km, g/km Nová ŠKODA Yeti Připravte se na pořádnou změnu. Yeti Vás dostane svým designem a technickými vychytávkami. K nim patří například zadní parkovací kamera pro sebevědomé městské manévrování, automatická převodovka DSG vždy zajišťující plynulou jízdu, bi-xenonové světlomety nebo elegantní nárazníky v barvě vozu. Navštivte svého autorizovaného prodejce ŠKODA a objevte nové možnosti, které se Vám nyní nabízejí. skoda-auto.cz /skodacz /skodacz Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: AUTOSERVIS JINDRA S.R.O. Mrázkova 801/III Soběslav Tel.: Tel.: Tel.: /skodacz ŠKODA Pojištění ŠKODA Finance od ŠkoFINu

3 aktuálne Zprávy z radnice Jitka Bednářová Z jednání zastupitelstva města dne 27. ledna 2014 Příspěvek pro televizi Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši , - Kč společnosti Lázně Aurora, s.r.o., a to za účelem podpory pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením televizního signálu informačního městského a lázeňského televizního programu. Příspěvek se týká letošního roku. Vysílání Třeboňské lázeňské televize bylo zahájeno v září 2013 a do se jednalo o zkušební provoz. TLTV vysílá na kanálu č. 54 na území Třeboňska a na kanálu č. 29 na území Českých Budějovic. Plynovod v Přesece Zastupitelé rozhodli o zveřejnění záměru prodeje budovy v k. ú. Přeseka společnosti E.ON Distribuce, a. s. Jedná se o regulační stanici plynovodu v Přesece. Předmětem případného prodeje bude celé plynárenské zařízení. Cenu určuje znalecký posudek. Seznam památkových objektů pro dotaci na obnovu Celkem 14 objektů je navrženo na seznam dotací z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na letošní rok. Seznam bude předložen Ministerstvu kultury ČR, které po posouzení přidělí finanční částku. Celkové náklady na navrhované akce za město činí Kč, za ministerstvo Kč. Plán rodinné politiky města Třeboně Zastupitelé schválili aktualizovaný Plán rozvoje rodinné politiky města Třeboň pro rok Plán je nezbytnou součástí přihlášky do soutěže Obec přátelská rodině, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Tato soutěž je prostředkem k podpoře prostředí přátelského rodině v české společnosti na komunální úrovni. Město Třeboň se soutěže účastní podruhé. Abdikace Jiřího Houdka na pozici starosty Ing. Jiří Houdek doručil dne na Městský úřad Třeboň abdikaci na pozici starosty města k , určenou zastupitelstvu města Třeboně. Kompetence vycházející ze zákona o obcích přebírá pověřený místostarosta. Zároveň bylo oznámeno odstoupení Mgr. Marie Florianové z funkce radní a z pozice předsedkyně dozorčí rady lázní. Z jednání rady města dne 15. ledna 2014 Změny v ceníku prodejních míst Rada města schválila změny v ceníku prodejních míst v rámci pořádání řemeslných a farmářských trhů. Změna řeší například sjednocení ceny stánku města a vlastního stánku do 2m délky, či ceny pro prodejce, s nimiž bude uzavřena smlouva. Upraveny jsou i některé formulace ohledně výjimek z ceníku trhu. Ceník je možné najít také na webu Nájemné městských společností Dodatky ke smlouvám schválili radní nájemné Bertiným lázním, s.r.o. a termíny úhrady měsíčních splátek nájemného Lázním Aurora, s.r.o. pro rok Bertiny lázně, s.r.o. v letošním roce zaplatí stejné nájemné jako v roce předchozím 10 milionů korun. Lázně Aurora, s.r.o. v měsíčních splátkách zaplatí městu v roce 2014 celkem Kč. Radní též schválili nájemné společnosti Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o. za pronájem pozemků v roce 2014, a to ve výši Kč. Úprava křižovatky u autobusového nádraží Do konce roku 2014 bude mít pozemek poblíž autobusového nádraží ve výpůjčce Ředitelství silnic a dálnic ČR. Důvodem je úprava stávající křižovatky, která by měla být realizována v letošním roce. Úprava v důsledku umožní odbočení autobusové dopravy k nádraží ČSAD ze směru od Českých Budějovic. Škola v Branné stále na prodej Ani v dalším kole zveřejnění prodeje budovy bývalé školy v Branné nebyla podána žádná nabídka. Škola se prodává včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pozemků. Od roku 2009 je objekt nabízen k prodeji i s přední zahradou. V minulosti došlo pouze k prodeji dvou částí zadní zahrady. Záměr bude opětovně zveřejněn. Dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 9. září 2013 je celková kupní cena Kč. Z jednání rady města dne 29. ledna 2014 Žádosti o granty Rada města schválila podání žádostí o granty Jihočeského kraje. Týkají se restaurování sochy sv. Václava z kaple sv. Víta, obnovy dvou seníků, opravy kovového křížku u rybníka Jamský u Branné a výklenkové kapličky u sv. Víta. Spoluúčast žadatele činí 40%, resp. 30% z celkových uznatelných nákladů. Další žádost se týká grantu na stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici. U rybářské školy a odbočky do Břilic by měla být upravena délka přechodů lokálním zúžením vozovky, budou doplněny prvky pro slabozraké a nevidomé a osvětlení. Zde je minimální spoluúčast žadatele 20%. Poskytování informací Výroční zprávu města o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím schválila rada města. V roce 2013 bylo MěÚ Třeboň doručeno celkem 9 žádostí. Informace byly v působnosti různých odborů MěÚ. Radní též schválili sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Sazebník určuje například ceny za pořízení tisku, kopií, skenování, CD, či DVD. Je zveřejněný rovněž na webu města v sekci povinně zveřejňované informace. Z jednání rady města dne 13. února 2014 Balneoprovozy Berty Rada města schválila jako zadavatel veřejné zakázky zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci slatin a rekonstrukci vodoléčby v Bertiných lázních. Projektová dokumentace má řešit kompletně balneoprovozy staršího lázeňského domu, které již nutně investici vyžadují. Granty pro cestovní ruch O grant z krajského programu Produkty a služby v cestovním ruchu žádá město Třeboň na projekt Průvodce Třeboní pro děti. Celkové náklady činí Kč a dotace může pokrýt maximálně 80 %. Tento projekt bude realizován i v případě neúspěšné žádosti. Další dva projekty z téhož grantového programu Turistická mobilní aplikace Třeboň a Nové cyklotrasy Třeboňska budou realizovány pouze v případě krajské dotace. Odvolání jednatele Rada města v působnosti Valné hromady společnosti Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o. odvolala Ing. Jiřího Houdka z funkce jednatele společnosti. Zároveň schválila do této funkce místostarostu Zdeňka Mráze. Dne 26. února se konalo mimořádné jednání zastupitelstva města. Vzhledem k tomu, že v této době již bylo po uzávěrce březnového vydání Třeboňského světa, informujeme o návrzích koalice předložených zastupitelstvu. Koalice navrhla: do funkce starosty místostarostku Mgr. Terezii Jenisovou a doplnit počet radních na 7. Koalice do rady města navrhla Vladimíra Janíčka (Občané.cz) a Ing. Marii Košinovou (KDU-ČSL). Další informace přineseme v příštím vydání TS. 03

4 aktuálne Odlehčovací služby, poskytované v domově seniorů České Velenice Eva Dytrichová Domov seniorů České Velenice poskytuje kromě služby domov pro seniory ještě odlehčovací služby. Tato služba je určena osobám starším 55let, které z důvodu zhoršeného zdravotního stavu potřebují pravidelnou péči a pomoc jiné osoby, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí, ale nastaly okolnosti, pro které osoba, která péči zajišťuje, po určitou dobu nemůže péči poskytnout (potřebuje odpočinek, má sama nějaké zdravotní problémy, které musí řešit). Služba je poskytována na dobu určitou, týden, 2 týdny, nejdéle však tři měsíce. V současné době je kapacita této služby 4 lůžka. V rámci této služby je poskytnuto klientovi stravování ve formě 5 až 6 jídel denně, záleží na dietě klienta, dále ubytování ve dvoulůžkovém pokoji. Za stravu a ubytování hradí klient, dle sazebníku poskytovaných služeb platného od částku 360, Kč za den. Dále jsou klientům poskytovány takzvané služby péče, kam patří: *Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při mytí, pomoc při použití WC, pomoc při základní péči o nehty a vlasy) *Pomoc zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při orientaci v prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík) *Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, doprovod na volnočasové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou) *Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí *Sociálně terapeutické činnosti *Aktivizační činnosti Tyto služby péče jsou klientovi účtovány dle skutečně spotřebovaného času na tyto úkony. Klient hradí za hodinu částku 120, Kč. Zdravotní péči poskytnou klientovi všeobecné sestry domova. Klient zůstává registrován u svého obvodního praktického lékaře. Lékař, který 1 x týdně dochází do našeho domova, poskytne klientovi v případě potřeby pouze neodkladnou péči. Proto je nutné, aby si klient s sebou do domova přinesl i zásobu léků, které užívá a inkontinentní pomůcky na celou dobu pobytu v našem domově. V případě zájmu o poskytnutí odlehčovací služby vyplní zájemce žádost, jejíž přílohou je formulář, který vyplní jeho ošetřující lékař. Takto vyplněná žádost i s přílohou od lékaře se odešle do našeho domova. Poskytnutí odlehčovací služby je vždy vázáno uzavřením smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby. Další informace je možno získat od sociální pracovnice domova na telefonním čísle nebo na internetových stránkách V případě zájmu nabízíme i možnost si domov po předchozí telefonické domluvě prohlédnout. Komunitní plánování sociálních služeb se představuje veřejnosti Alena Zárubová První veřejné projednávání komunitního plánování sociálních služeb se na městském úřadě v Třeboni konalo 11. února. Samotný proces plánování sociálních služeb se bez zapojení veřejnosti neobejde. Účelem prvního veřejného projednávání bylo představit základní myšlenku komunitního plánování sociálních služeb a projekt samotný. Za realizátora projektu, Jihočeskou rozvojovou o. p. s, se tohoto úkolu ujala koordinátorka Eva Čejková. Vzhledem k tomu, že současný proces komunitního plánování plynule navazuje na již realizovaný projekt stejného zaměření, bylo na místě i ohlédnutí za aktivitami, které se podařilo v posledních letech realizovat. Místostarostka Terezie Jenisová zmínila především zahájení činnosti Hospicové péče sv. Kleofáše, zajištění bezbariérového autobusového spojení na trase Č. Budějovice Třeboň J. Hradec nebo bezplatné poskytnutí bezpečnostních náramků pro seniory. Všem těmto aktivitám pomohlo v realizaci právě to, že byly zařazeny do Komunitního plánu sociálních služeb pro ORP Třeboň Během jednání se prezentovala část poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb, které na Třeboňsku fungují. Zajímavé prezentace si připravili Lucie Bicková za Oblastní charitu Třeboň, Dita Zavadilová za Pečovatelskou službu Ledax, Martin Holub jako zástupce Domova pro osoby se zdravotním postižením Pístina, Petra Brychtová za Hospicovou péči sv. Kleofáše a Pavel Hrabě za Fokus České Budějovice. Na závěr pozvala místostarostka Terezie Jenisová veřejnost k účasti v pracovních skupinách. Možnost zapojit se stále platí. Případní zájemci se mohou hlásit u místní koordinátorky projektu Aleny Zárubové ( , Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň , reg.č.: CZ.1.04/ / , je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Podporujeme vaši budoucnost Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň , reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/ , je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 04 Třeboňský svet / březen 2014

5 aktuálne Prezident české republiky Miloš zeman v třeboni Anopress it v třeboni Jitka Bednářová Miroslav Adamec Vlasta Petrová Třeboň uvítala dne 18. února 2014 vzácnou návštěvu. V rámci třídenního pobytu na jihu Čech zavítal do města prezident České republiky Miloš Zeman. V plánu bylo setkání s občany ve společenském sále Lázní Aurora a večeře s regionálními odborníky v cestovním ruchu. Besedovat s prezidentem přišlo na 300 lidí. Samotný úvod patřil přivítání místostarostkou Terezií Jenisovou, která představila ve svém proslovu lázeňské město Třeboň ve všech jeho podobách, od historie po současnost. Dalším společníkem pana prezidenta u řečnického stolu byl náměstek hejtmana Jihočeského kraje Jaromír Slíva. Po jeho slovech se mikrofonu ujal prezident Miloš Zeman, který byl na setkání připraven a vyjádřil obdiv vedení města k přebytkovému rozpočtu Třeboně. Na samotnou diskusi s občany byla vyměřena necelá půlhodinka. Zájem ptát se byl veliký, ale z časových důvodů se na všechny dotazy, bohužel, nedostalo. Pan prezident v diskuzi odpovídal například na otázku svého vztahu k církevním restitucím, na to, jak by řešil složité získávání pracovních příležitostí pro vysokoškoláky, na otázky přímé volby primátorů a starostů atd. Sérii otázek uzavřel dotaz osmiletého Honzíka, kterého zajímalo, proč se chtěl stát Miloš Zeman prezidentem. V odpovědi zaznělo, že Miloš Zeman chtěl být kdysi hajným, posléze důchodcem a nakonec přijal výzvu na prezidentskou kandidaturu. Dne 17. října 2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Podle přechodných ustanovení této novely živnostenského zákona vyžaduje změna právní úpravy ze strany podnikatelů, kteří jsou oprávněni ke dni nabytí účinnosti této novely prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny,podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to ve stanoveném termínu do 6 měsíců ode dne účinnosti novely (tj. do 16. dubna 2014). Úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava Miloš Zeman se na závěr setkání s občany podepsal do pamětní knihy města Třeboně, obdržel od vedení města a lázní věcné dary - faksimili listiny nejstarší dochované zmínky o městě, knihu Jihočeské dominium a poukaz na léčebný lázeňský pobyt - a osobně dekoroval městský prapor stuhou prezidenta republiky. Po setkání s občany prezident povečeřel rybí menu v salonku restaurace Harmonie. Večeře se zúčastnili zástupci města a specialisté na cestovní ruch v jižních Čechách. Poté odjel Miloš Zeman do Českých Budějovic. Prezident při své návštěvě kraje několikrát zopakoval, že se do regionů opět za rok vrátí. Upozornění podnikatelům, prodávajícím kvasný líh, konzumní líh a lihoviny vztahuje také na podnikatele, kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích ( 44 živnostenského zákona). Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, zaniká. Přijetí žádosti o tuto koncesi nepodléhá správnímu poplatku. Bližší informace ohledně podání žádosti o koncesi k výše uvedené živnosti poskytne Městský úřad Třeboň, Odbor živnostenský a správních činností, Obecní živnostenský úřad (telefon: ). Martin Matouš Obecní živnostenský úřad, Odbor živnostenský a správních činností Městského úřadu Třeboň Městská knihovna Třeboň se v letošním roce připojila ke konsorciu knihoven, které v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 8 Informační zdroje A 2014 Anopress IT, mohou tuto mediální databázi využívat. Zaujala Vás rozhlasová relace, novinový článek nebo zpráva z internetového serveru a rádi byste si ji znovu přečetli? Jen nevíte kde hledat? Přijďte do Městské knihovny, rádi Vám vše potřebné vyhledáme. Anopress IT, a.s. působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií. Od roku 2011 je členem nadnárodní středoevropské monitorovací společnosti NEWTON Media. Ve spolupráci s jednotlivými vydavateli vytváří unikátní databázi monitoringu českých médií s archívem od roku 1996, která obsahuje plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací a zprávy z internetových serverů. Monitoring médií (tisku, rozhlasu, televize a internetu) Vám pomůže získat informace o vlastní či konkurenční publicitě a následně precizně vyhodnotit a porovnat mediální aktivity a jejich dopad. pozvánka Záhada Slavičího domu Nová hra Eriky Suchanové, napsaná pro Kajetána pod názvem Slavičí dům, není analýzou ornitologického významu, nýbrž laskavým pohledem do úsměvného prostředí exkluzivního sanatoria pro pacienty, resp. klienty, žijící ve vlastním, svérázném světě představ, iluzí a dětinských radostí. Nemohou být vyléčeni, ale mohou prožít příjemný život, vzdálený sice tomu reálnému, o to však čistší a bezelstnější ve své až dojemné přímosti a jednoduchosti. Na kontrastu tohoto zvláštního prostoru a racionální zvědavosti nově příchozí sestry vytvořila autorka pestrou mozaiku drobných epizod s lehce detektivní zápletkou a těžce rozčarovanou pointou. Všichni jsme se při zkouškách bavili, budete-li se bavit i Vy, milí diváci, naplníte klienty Slavičího domu neskonalým štěstím. Divadelní spolek Kajetán zve na premiérová představení nové hry Slavičí dům v sobotu 22. března a v pondělí 24. března vždy od hod. Prosíme diváky, kteří nemají vstupenky rezervovány přímo u členů souboru, aby navštívili pondělní představení, neboť na sobotu je již téměř vyprodáno. Vstupenky budou v prodeji hodinu před představením v divadle, cena je 100 Kč. Jaroslav Psík 05

6 společnost Sylvie Sedlecká Nová pěvecká hvězda na třeboňském nebi Vlastimil Lenz Sylvie Sedlecká 17 let, studentka Konzervatoře České Budějovice (violoncello) a ZUŠ Třeboň (zpěv u Stanislavy Blažíčkové) Sylvie Sedlecká připomíná při prvním kontaktu třeboňský vánek, ale Třeboňský svět ji slyšel při rozezpívání a skrze dveře zpívala s takovou vervou, že to vypadalo, že zpěv této subtilní slečny řediteli ZUŠ Matoušovi Řeřichovi ohřeje v jeho vedlejší kanceláři jeho odpolední kávu ještě jednou. Její ocenění a diplomy, které visí na chodbě slávy v Základní umělecké škole, již také vypovídají o talentované třeboňské umělkyni. Jak jsi se, Sylvie, dostala vůbec ke zpívání? Na něčí doporučení nebo za tím stála touha stát se významnou umělkyní? Já začala zpívat hned poté, co jsem se narodila. Vzešlo to ze mě, řekla jsem si: Musíš zpívat! A tak se moje maminka spojila se Stanislavou Blažíčkovou a vlastně od šesti let pracujeme spolu. Jsi nervózní, když předstoupíš před publikum, potažmo před přísnou hodnotící komisi na nějaké pěvecké soutěži? Zdravá nervozita je přítomna vždycky. Ale protože mě zpívání opravdu baví, nesoustředím se na nervozitu, ta spadne. Spíše ji nasměruji do koncentrace - což se projeví na technice. Ale bývá tam, to ano. Postupem času však mizí. Hudba mě prostě baví. A jak jsi se dostala k violoncellu? Mám mladšího brášku a ten začal u nás hrát jako první na violoncello. Tak jsem to začala také zkoušet - a ten zvuk se mi líbil nejvíce ze všech možných nástrojů. A když jsem skončila základní školu, tak jsem si řekla - proč to vlastně nestudovat také na konzervatoři? Začala jsem nejdříve v ZUŠ České Budějovice, zalíbilo se mi to, šlo mi to, složila zkoušky na konzervatoři a již pokračuji ve studiu tam. A máš od violoncella otlačené prsty? Ach, to k tomu patří (smích). Čemu se tedy budeš věnovat víc? Zpěvu nebo violoncellu? Nebude toho moc? Nechám to spíše otevřené. Vypadá to půl na půl. Zatím se chci plně věnovat oběma oborům. Hudba mě baví. Zpíváš ráda sólové party anebo raději máš za sebou nějakého pěveckého partnera, potažmo sbor? Nějakou zkušenost se sborem mám, ale spíše se soustředím na sólovou dráhu. Ta mi vyhovuje. Jsi připravena na konkurenci, tlak? V této době již odmala vyrůstáme v konkurenci, a tak si myslím, že připravená jsem. Jsi introvert nebo extrovert? Dá se říci, že jsem spíše introvert, ale pokud se týká jevištního vystoupení, tam být introvertem prostě nelze. Takže na jevišti stoprocentní extrovert. Koho nejvíce obdivuješ z hudební branže? Ve zpěvu je mým vzorem moje paní učitelka Stanislava Blažíčková, dále Lucie Silkenová (zpívá v současné době v Londýně), ale také rumunská zpěvačka Angela Gheorghiu,ve hře na violoncello Dominika Hošková. Kde tě potkáme, když si budeme chtít vychutnat tvůj hlas? Určitě na koncertech v ZUŠ Třeboň nebo také v sále lázní Aurora 24. března a 10. dubna, kde zazpívám za klavírní spolupráce mé maminky ukázky z děl Antonína Dvořáka. Představím se také na pěvecké soutěži Iuventus Cantina Slovensku. Z našeho rozhovoru vyplynulo, že Sylvie Sedlecká má ve svém věku jasné názory. Můžeme se těšit, že ji uslyšíme na Pódiu mladých na programu Třeboňských nokturen Březnová výročí a události K únorovým událostem ještě připomínáme zdařilou výstavu o Krčínovi a jeho době ( ), kterou uspořádal Spolek přátel Třeboně ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni a městem Třeboň. Také další výročí jsou ve znamení práce třeboňských archivářů. Karel Aujeský ( v Českém Krumlově v Třeboni), Josef Fiedler ( v Třeboni zemřel 1908), rakouský historik, pracoval také v archivu ve Vídni a František Navrátil ( v Počátkách - zemřel v Českém Krumlově). Dne si připomeneme 60 let RNDr. Libuše Kotilové, první polistopadové starostky města Třeboně, botaničky a mykoložky. Dne se v Třeboni narodil básník Jaroslav Herda (zemřel v Mšeci, okr. Rakovník). Připomeňme si také úspěch Ivety Lutovské z Třeboně, která získala titul Česká miss Štěpán Husák Panu Bačíkovi jsme popřáli, aby se dožil nejméně sta let! O 97. narozeninách ( ) jsme byli v Domově seniorů v Třeboni panu Jánu Bačíkovi přát, a byli jsme překvapeni v jaké je relativně dobré kondici. Je to nepochybně také zásluha velmi dobrého prostředí a pečlivých ošetřovatelek tohoto DS. Těšíme se, že za další rok si tuto návštěvu zopakujeme. Tak hodně štěstí a zdraví, pane Bačíku! Štěpán Husák Svatební obřady Martin Doležal, Eliška Vítová Martin Vavera, Jiřina Kotilová Úmrtí Vlašim, Dunajovice Třeboň, Libníč Marcela Hertová Třeboň 69 let Jaroslav Bušta Třeboň 86 let Jiří Štěch Třeboň 70 let pátek a sobota od hod. Zimní otevírací doba 06 Třeboňský svet / březen 2014

7 společnost Řekni NE drogám! Pravda o zneužívání léků na předpis Slangové názvy: yellows, reds, black beauties, candy Zneužívání léků na předpis v ČR je závažným problémem jak mezi náctiletými, tak i dospělými. Zatím mu není věnována dostatečná pozornost. Národní studie v USA ukazuje, že riziko zneužívání léků na předpis je u náctiletých vyšší, než riziko zneužívání ilegálních pouličních drog. Užívání léků na předpis s sebou nese mnoho velmi závažných zdravotních rizik. Právě proto by se měly užívat jen pod odborným lékařským dohledem. Nebezpečné léky na předpis se dají rozdělit do následujících kategorií. Tlumivé léky (Xanax, Diazepam, Neurol, Rohypnol, Nitrazepam atd.): Tyto léky zpomalují činnost mozku a utlumují centrální nervový systém. Patří mezi ně sedativa (uklidňují a uspávají) a trankvilizéry (snižují napětí a úzkost). Dlouhodobé užívání těchto léků může způsobit deprese, chronickou únavu či poruchy spánku. Objevuje se i úzkost či panika. Člověk je podrážděný, objevují se halucinace, křeče, delirium. Mezi nejznámější léky této kategorie patří Rohypnol. Uživatelé popisují účinek Rohypnolu jako paralyzující a může být natolik silný, že se dotyčný bezvládně zhroutí, vnímá, co se kolem děje, ale nedokáže se vůbec pohnout. Proto je Rohypnol často používán při sexuálně motivovaných útocích. Opioidy (Subutex, Kodein, Morfin, Metadon, Oxycontin atd.): Opioidy jsou vyráběny buď z opiového máku nebo ze syntetických surovin. V medicíně se používají jako léky proti bolesti nebo jako léky proti kašli. Dlouhodobé užívání může mít za následek závislost. Abstinenční příznaky zahrnují bolest svalů, kostí, nespavost, průjmy, zvracení, zimnici. Stimulanty (Ritalin, Concerta, Fenmetrazin atd.): Stimulanty dočasně navyšují pozornost a energii. Mezi krátkodobé účinky patří vyčerpání, apatie, deprese. Stimulanty jsou silně návykové. Opakované zneužívání vede k pocitům nepřátelství a paranoie. Antidepresiva (Prozac, Zoloft, Remeron, Effexor atd.): Antidepresiva jsou psychiatrické léky, jejichž účelem je potlačovat deprese. Studie prokázaly, že mezi účinky těchto drog mohou patřit nespavost, násilné představy, třes, podrážděnost, myšlenky na sebevraždu, psychóza, agrese, paranoia atd. Jedna studie zjistila, že 14 % mladých lidí, kteří užívají antidepresiva, se chová agresivně až násilně. Ačkoliv je zneužívání léků na předpis nejrozšířenější v USA, jedná se o celosvětový problém, který se projevuje i v Evropě, Jižní Americe a jižní Asii. Alarmující je fakt, že tlumivé léky, opioidy a antidepresiva způsobují více úmrtí z předávkování (45 %) než kokain, pervitin a amfetaminy dohromady (39 %). Pokud jsou léčiva používána jinak, než je předepsáno, mohou být zrovna tak nebezpečná, jako ilegální drogy. Zjistěte si o drogách fakta. Dělejte svá vlastní rozhodnutí. Článek připraven ve spolupráci s o.s. Řekni ne drogám Řekni ano životu (brožury Pravda o drogách ). Alena Zárubová Linka 156 *** Opilého 16letého chlapce z Mladé Boleslavi řešili strážníci ve středu 8. ledna večer v Táboritské ulici. Mladý opilec nadýchal 1,21 promile a strážníkům uvedl, že láhev vodky koupil v místním marketu. Strážníci však jeho výpověď i pomocí kamerového záznamu vyvrátili a zjistili, že alkohol mu koupil jeho 18letý známý z Temelína, který byl za přestupek vyřešen pokutou. *** Ve čtvrtek 9. ledna odpoledne zadržela hlídka strážníků v ulici Na Chmelnici za volantem Škody Forman 30letého řidiče z Novosedel, který měl pro předchozí přestupky soudem uložen zákaz řízení. Řidič byl předán s podezřením ze spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení. *** Krádeží v marketech neubylo v začátku nového roku. V pondělí 13. ledna tak strážníci pokutou vyřešili přestupek 18letého mladíka z Jihlavy, který dostal chuť na sladké, ale platit nechtěl. Nakradené zboží musel vrátit a uložená pokuta mu snad bude připomenutím, že krást se nemá. *** Rušnou noční směnu zažili strážníci v pátek 17. ledna. Nejprve z večera řešili na Žižkově náměstí potyčku čtyř podnapilých mladíků, kteří si vzájemný spor vyšli vyřídit z restaurace na ulici. Zachytila je však městská kamera a tak hrozící rvačka byla zažehnána včasným příjezdem strážníků a potrestáním přestupců. Chvíli po půlnoci došlo ke sporu mezi pořadateli kulturní akce a opilým hostem v restauraci v centru města. I tento konflikt v zárodku vyřešil včasný příjezd strážníků. Po 4.00 hodině ranní musela hlídka řešit další konflikt a fyzické napadání zhruba 20členné skupiny na Masarykově náměstí, kde to vypadalo, že vadí všichni všem. Tento konflikt byl rovněž vyřešen příjezdem hlídky a uklidněním přítomných. *** Noc pak byla v sobotu 18. ledna po 6.00 hodině ranní završena oznámením na linku 156, že v Dukelské ulici jsou vypáčené dveře do banky s následným zjištěním, že pachatel z vestibulu odcizil monitor. K jeho identifikaci a rychlému dopadení výrazně pomohl záznam z kamerového systému, na kterém strážníci zloděje poznali a tak hned ráno mohli kolegové z PČR sdělit zadrženému 20letému pachateli z Třeboně obvinění ze spáchání trestného činu. *** Noční kontrola Sokolské ulice se vyplatila v pátek 31. ledna, kdy půl hodiny po půlnoci narazila hlídka na starší paní pouze v noční košili. Strážníci se seniorky ujali a zjistili, že se jedná o 91letou ženu z Třeboně, která byla zjevně zmatená. V místě jejího bydliště zjistili, že paní nemá klíče od svého bytu, neboť po rozřezání ochranné sítě vylezla oknem. Strážníci pomohli seniorce v návratu do bytu a ještě v noci kontaktovali příbuzné, kteří se dostavili na místo a o seniorku se dále postarali. *** Neobvyklý nález řešili strážníci v pondělí 20. ledna ráno, kdy byly v korunách stromů v parku u lázní Aurora nalezeny dvě cementosádrové bysty lidských hlav. Strážníci podivný nález převezli na služebnu, kde jsou hlavy uloženy. Kdo a proč je do korun stromů umístil se zjistit nepodařilo. *** V polovině ledna se Třeboní rozšířila informace, že v některých lokalitách, především v zámeckém parku, dochází k trávení psů. Zde je na místě uvést, že Městská policie žádný takový případ neřešila a ani nemá informace, že by k něčemu podobnému docházelo. *** Co dokáží udělat s člověkem návykové látky dokazuje událost ze středy 22. ledna odpoledne, kdy strážníci na lince 156 přijali oznámení o muži v Seifertově ulici, který se v parku u Husovy kaple ohání krumpáčem. Strážníci na místě zajistili 22letého mladíka z Českých Budějovic, který se pokoušel najít poklad. Po rozmluvení jeho nápadu mu byl krumpáč odebrán, vykopanou díru zase zahrabal a po projednání přestupku byl nasměrován do místa přechodného ubytování. Vladimír Školka, MěPo Třeboň 07

8 fórum Von byl deregene, von byl degenere,...zkrátka blbej Jaromír Lukavský Král je mrtev... Festival bezradnosti... (reakce na TN 2/2014) Toto úsloví už v jazyce zdomácnělo a šlo tenkrát ve hře Voskovce a Wericha o jistého šlechtice - jak jinak. Obecné mínění lidu bylo a je, že šlechta byla,a je jen a jen jistá forma parazitů, zabývajících se lovem, chlastem a smilněním. To poslední navíc ještě vykonávané jako právo první noci jak vtipně či závistivě komentoval zchudlý Zeman z Vysočiny. Jistěže takoví šlechtici existovali, stejně tak ovšem byli a jsou téhož kalibru např. zedníci či truhláři. Příbuzenské sňatky nesporně podporují zdravotní i duševní nedostatky. Dříve ovšem stejnou příbuzenskou plemenitbou trpěla naprostá většina venkovanů. Poddaný se nesměl stěhovat, ani si najít nevěstu zdaleka, i proto, že prostě z jeho vesničky to bylo několik hodin šlapání do nejbližší osady. Většina chlapců si musela najít nevěstu ze svého blízkého okolí tam, kam se dalo dojít a vrátit se za noc, k rannímu dojení pěšky, později na bicyklu. Šlechta často volila z příbuzenstva z důvodů majetkových, ale zase šlechtické rody žily v celé Evropě a vzít si komtesu z Portugalska či Itálie nebyl pro českého šlechtice problém. O tom, že šlechta byla skutečnou elitou národa, svědčí ale i to, že s jejich jmény jsou často spojeny skutky vpravdě významné. Jižní Čechy reprezentovali Rožmberkové. Petr Vok dík filmu má pověst prostopášníka a pijana, trávícího svůj čas v harému. Ale měl jednu z největších knihoven v Evropě a dokázal obětovat stříbrný poklad Rožmberků, aby zachránil Třeboň od dobytí Švédy. Jeho bratr Vilém byl nejvyšším komořím císaře, čili premiérem a byla mu nabídnuta polská koruna. Tento rod ovlivňoval nejen českou, ale i evropskou politiku. I po ekonomické stránce byli Rožmberkové příkladnými hospodáři a dnešní tak obdivovaná jihočeská krajina je jejich dílem. Zakládali rybníky, stavěli překrásné hospodářské budovy, pivovary, mlýny. Schwarzenbergové, ač původem z Bavor, sloužili českému národu oddaně a dobře po tři století. Karel III. byl předsedou Společnosti Národního musea, prosazoval češtinu jako úřední jazyk a měl císaře Františka Josefa I. ke korunovaci českým králem. I v dobách zlých pro národ český stáli Schwarzenbergové při svém lidu, Karel VI. zformuloval prohlášení české šlechty prezidentu E. Benešovi: ujišťujeme, že jsme si vědomi svých zděděných povinností k vlasti a ke státu, který byl domovem našich předků. Schwarzenbergové také podporovali finančně exilovou vládu E. Beneše v Londýně, za což se jim tento po válce patřičně odvděčil. Ani po hospodářské stránce nebyla šlechta vždy jen upírem, vysávajícím poddané a honící je karabáčem do roboty. Panské velkostatky byly pravzorem dnešních velkofarem, nakupovaly nejlepší techniku a zaváděly moderní postupy, odrůdy i plemena. Rod Buqoyů v N. Hradech proslul moderním lesním hospodařením a první pralesní rezervaci i Žofínský prales vyhlásil Jiří František August Buquoy v r a byla to vůbec první lesní rezervace v Evropě. Rezervaci Boubínský prales vyhlásil Jan ze Schwarzenberga na podnět lesmistra Josefa Johna v r I po stránce sociální byli nejen Schwarzenbergové vzorem, jejich zaměstnanci byli pod penzí a dostat se do služby ke Schwarzenbergovi bylo terno. To, že hajný, odcházející do penze dostal vlastnoručně od knížete zlaté hodinky, bylo symbolické. Nakonec i základy pro moderní rybníkářství položil Josef Šusta, toho času regent Schwarzenberského panství. Takže to, že Petr Vok má v Třeboni jedinou malinkou uličku, jak správně kritizuje p. Oulehla v minulém čísle TS, je jen důkazem přezírání úlohy šlechty v českých dějinách. Doufejme, že nám to Petr Vok nemá tak za zlé. Jakýsi (r.r) glosuje polistopadový vývoj dění okolo radnice v Třeboni až po tristní současnost. Tu si vychutnává opoziční šéfideolog J. Masojídek tak důvěryhodně, že by mu géniové politické propagandy Josef Goebbels, Emanuel Moravec, Zdeněk Nejedlý či Václav Kopecký uznale poklepávali na rameno. Škoda, že autor prvního výtvoru je anonymní; schopnost pozvolna odklonit pravdu od pravdy ke lži a lež od lži k pravdě zde přivedl k dokonalosti svého fanatického mistra. Avšak z vrozené skromnosti po obdivu a uznání veřejnosti netouží. Jsou to dokonalé exhibice demonstrující skutečnost, že autoři absolvovali v socialistických vysokoškolských škamnách a bedlivě se učili. Články vycházejí z důsledně dialektického myšlení a poctivého úmyslu dobrat se pravdy. Prostě, myslí to upřímně. TN zaštiťují široké názorové spektrum občanského sdružení Třeboňsko a dělají dobrou novinářskou práci, pochválil je pan Masojídek v TN 9/13. Kdysi jsem se zúčastnil coby občan, kterému není dění v Třeboni lhostejné, ustavujícího veřejného aktivu v sále Hejtman v hotelu Zlatá hvězda. Za předsednickým stolem sedělo asi šest členů ODS a v sále kolem šedesáti zainteresovaných občanů. Každý člen předsednictva se zabýval jedním tématem jedna dáma situací v lázních. Když končila, nevěřil jsem svým uším a zeptal jsem se vedle sedících pánů Lukavského a Fialy, zda jsem slyšel dobře. Řekla: Když jsme přišli na radnici v roce 2006, odléčily lázně pacientů, a když jsme po čtyřech letech odcházeli, bylo to Kdysi nazval pan Masojídek mé články bláboly a podivil se, že je TS vytiskne. Zde sedělo kromě ideologického centra v předsednictvu několik desítek soudných lidí členů OS Třeboňsko, Hospodářské komory atd. Nikdo se nad zjevným blábolem nepozastavil všichni to chtěli slyšet K odstoupení J. Houdka snad jen tolik, že stoje na vratkém piedestalu vlastního ega a oslněn září geniality vlastní vize zde postupně ztrácel přátele i spolupracovníky. Po hození záchranného lana od hrstky zbývajících přátel nahoře, a jeho uchopení a zatáhnutí abdikací, nechal na holičkách městský úřad i pár věrných v KDU-ČSL. Vyjádřit se k jednotlivým tvrzením článků z nadpisu by vyžadovalo mít k dispozici minimálně půl čísla TS navíc. Proto snad později. Dnes, v době bonmotů, to shrnu rovněž bonmotem: Něco zamlčíme, něco zapřem, něco nabílíme, něco natřem. A cesta pro krále je umetena, ať žije král! P.S. V menších državách vládnou knížata a ta prostřednictvím svých zmocněnců udržují nebo rozšiřují sféry svého vlivu např. na Hluboké. Analogie s Třeboní je v budoucnosti možná, vrata k trůnu jsou otevřena a oddaných dvořanů je přehršel. Josef Hadrava 08 Třeboňský svet / březen 2014

9 Cena obědů Jiří Vopátek, člen rady města oblasti mají svou legislativní úpravu a podléhají kontrolám. S výživovými normami se lze detailněji seznámit ve Vyhlášce o školním stravování č. 107/2005 Sb., v platném znění, konkrétně jde o přílohu č. 1. Pokud jde o problematiku úplaty za školní stravování, resp. o cenu za jídlo, tak ta je v uvedené vyhlášce upravena v příloze č. 2. Jde o tzv. finanční limit na nákup potravin. Cena tak zahrnuje pouze úhradu potravin, kdy ostatní náklady fórum v podobě mezd a provozu jsou hrazeny z veřejných prostředků. Mzdy v hlavní činnosti jsou hrazeny ze státního rozpočtu a provoz je hrazen zřizovatelem - tedy městem Třeboň, kdy rozpočet města počítá pro letošní rok s příspěvkem pro školní jídelnu ve výši Kč. Do uvedeného příspěvku od města jsou také zahrnuty náklady spojené s nastavením kvality školního stravování a dalších oblastí v samotné školní jídelně. Nelze tak zjednodušeně tvrdit, že ke zdražení jídel dochází právě z důvodu nastavování uvedené kvality, neboť náklady jsou hrazeny zejména z uvedeného příspěvku. Veškeré procesy spojené s nastavením potřebných procesů budou ukončeny k letošního roku. Školní jídelna ve své hlavní činnosti zabezpečuje školní stravování, kdy oběd je tvořen polévkou, hlavním jídlem, nápojem + salát nebo dezert nebo ovoce. Své služby školní jídelna zabezpečuje i pro mateřskou a základní školu v Lužnici. V Třeboni školní jídelna zajišťuje obědy pro strávníky ve věkových kategoriích, které jsou níže uvedeny v tabulce a to spolu s cenou oběda před zdražením a po zdražení, kdy od došlo v těchto kategoriích ke zvýšení ceny o 1 Kč za 1 školní oběd. Pro školní stravování se nabízí oběd s 1 polévkou a výběrem 3 hlavních jídel. Je vhodné uvést, že uvedená vyhláška umožňuje stanovit cenu jednoho oběda ve všech kategoriích daleko vyšší než činí cena od , viz v tabulce poslední sloupec Finanční limit dle vyhlášky pro oběd. Na základě těchto informací si jistě každý dokáže lépe odpovědět na otázku, zda cena za oběd v oblasti školního stravování je či není vysoká. Rozhodně není nejvyšší. Vážení spoluobčané, školní stravování, veřejné stravování, ceny obědů a možná i jiné, jsou v centru pozornosti veřejnosti. K tomu, aby veřejnost mohla objektivně vše hodnotit, tak potřebuje mít informace. V opačném případě dochází k celé řadě nedorozumění a mnohdy i ke zbytečné kritice, neboť řada věcí je mnohdy úplně jinak. Je třeba zdůraznit, že hlavní činností či náplní školní jídelny je zabezpečení školního stravování pro děti, žáky a studenty. V této oblasti je nutné dodržet jednak výživové normy pro školní stravování a také maximální cenu, kterou strávníci za jídlo ve školní jídelně hradí. Pro rodiče jsou jistě důležité obě věci. Tj. kvalita jídla spolu s dodržením výživových norem a také cena, kterou za jídlo platí. Obě oblasti mají svou legislativní úpravu a podléhají kontrolám. S výživovými normami se lze detailněji seznámit ve Vyhlášce o školním stravování č. 107/2005 Sb., v platném znění, konkrétně jde o přílohu č. 1. Pokud jde o problematiku úplaty za školní stravování, resp. o cenu za jídlo, tak ta je v uvedené vyhlášce upravena v příloze č. 2. Jde o tzv. finanční limit na nákup potravin. Cena tak zahrnuje pouze úhradu potravin, kdy ostatní náklady v podobě mezd a provozu jsou hrazeny z veřejných prostředků. Mzdy v hlavní činnosti jsou hrazeny ze státního rozpočtu a provoz je hrazen zřizovatelem - tedy městem Třeboň, kdy rozpočet města počítá pro letošní rok s příspěvkem pro školní jídelnu ve výši Kč. Do uvedeného příspěvku od města jsou také zahrnuty náklady spojené s nastavením kvality školního stravování a dalších oblastí v samotné školní jídelně. Nelze tak zjednodušeně tvrdit, že ke zdražení jídel dochází právě z důvodu nastavování uvedené kvality, neboť náklady jsou hrazeny zejména z uvedeného příspěvku. Veškeré procesy spojené s nastavením potřebných procesů budou ukončeny k letošního roku. Školní jídelna ve své hlavní činnosti zabezpečuje školní stravování, kdy oběd je tvořen polévkou, hlavním jídlem, nápojem + salát nebo dezert nebo ovoce. Své služby školní jídelna zabezpečuje i pro mateřskou a základní školu v Lužnici. V Třeboni školní jídelna zajišťuje obědy pro strávníky ve věkových kategoriích, které jsou níže uvedeny v tabulce a to spolu s cenou oběda před zdražením a po zdražení, kdy od došlo v těchto kategoriích ke zvýšení ceny o 1 Kč za 1 školní oběd. Pro školní stravování se nabízí oběd s 1 polévkou a výběrem 3 hlavních jídel. Je vhodné uvést, že uvedená vyhláška umožňuje stanovit cenu jednoho oběda ve všech kategoriích daleko vyšší než činí cena od , viz v tabulce poslední sloupec Finanční limit dle vyhlášky pro oběd. Na základě těchto informací si jistě každý dokáže lépe odpovědět na otázku, zda cena za oběd v oblasti školního stravování je či není vysoká. Rozhodně není nejvyšší. Věková skupina strávníků Cena oběda do Cena oběda od Finanční limit dle vyhlášky za oběd Strávníci 7 10 let 23 Kč 24 Kč 16 Kč až 32 Kč Strávníci let 26 Kč 27 Kč 19 Kč až 34 Kč Strávníci 15 a více let 27 Kč 28 Kč 20 Kč až 37 Kč Školní jídelna vedle své hlavní činnosti také provozuje tzv. doplňkovou činnost, kdy nabízí stravování pro veřejnost. Nejde o činnost, kterou je povinna školní jídelna veřejnosti nabízet. V této doplňkové činnosti je od nabízen oběd - 1 polévka, výběr ze dvou hlavních jídel a tzv. minutka. V úterý se navíc nabízí třetí jídlo (sladké), ve čtvrtek jídlo bezmasé. Jídla jsou tak odlišná od školního stravování. Ti, kteří se stravují ve školní jídelně, tak cena za polévku činí 12 Kč (vč. DPH), cena oběda 65 Kč, cena salátu 100 g činí 11 Kč a cena minutky 80 Kč. Jídelna také zajišťuje Školní jídelna vedle své hlavní činnosti také provozuje tzv. doplňkovou činnost, kdy nabízí stravování pro veřejnost. Nejde o činnost, kterou je povinna školní jídelna veřejnosti nabízet. V této doplňkové činnosti je od nabízen oběd - 1 polévka, výběr ze dvou hlavních jídel a tzv. minutka. V úterý se navíc nabízí třetí jídlo (sladké), ve čtvrtek jídlo bezmasé. Jídla jsou tak rozvoz jídel, kdy polévka je v ceně 10 Kč (vč. DPH) a cena oběda činí 64 Kč. odlišná od školního stravování. Ti, kteří se stravují ve školní jídelně, tak cena za polévku činí 12 Kč (vč. DPH), cena oběda 65 Kč, cena salátu 100 g činí 11 Kč a cena minutky 80 Kč. Jídelna také zajišťuje rozvoz jídel, kdy polévka je není možné jakýmkoliv způsobem dotovat stravování veřejné. v ceně 10 Kč (vč. DPH) a cena oběda činí 64 Kč. Ano, i v této oblasti došlo ke zdražení. Nicméně je nutno zdůraznit, že v této oblasti jde o zmíněnou doplňkovou činnost, kdy cena musí pokrýt veškeré náklady, které nejsou nikterak dotovány z veřejných zdrojů tak, jako je tomu u školního stravování a také vytvořit přiměřený zisk. Resp. doplňková činnost nemůže být dle právních předpisů ztrátová. Zisk lze použít pouze k vylepšení podmínek ve školním stravování, tedy ve prospěch hlavní činnosti. V rámci školního stravování není možné jakýmkoliv způsobem dotovat stravování veřejné. Pro strávníka je důležitá kvalita a také cena, která je, ať už více či méně, ovlivněna vstupními cenami zejména potravin, ale také cenami energií, minulým zvýšením DPH apod. Maximální snahou školní jídelny je zajištění kvality a spokojenosti všech strávníků, kteří služeb školní jídelny využívají. Všem, kteří se podílejí na zlepšení podmínek, patří poděkování. Ano, i v této oblasti došlo ke zdražení. Nicméně je nutno zdůraznit, že v této oblasti jde o zmíněnou doplňkovou činnost, kdy cena musí pokrýt veškeré náklady, které nejsou nikterak dotovány z veřejných zdrojů tak, jako je tomu u školního stravování a také vytvořit přiměřený zisk. Resp. doplňková činnost nemůže být dle právních předpisů ztrátová. Zisk lze použít pouze k vylepšení podmínek ve školním stravování, tedy ve prospěch hlavní činnosti. V rámci školního stravování Pro strávníka je důležitá kvalita a také cena, která je, ať už více či méně, ovlivněna vstupními cenami zejména potravin, ale také cenami energií, minulým zvýšením DPH apod. Maximální snahou školní Blýská se českému školství na lepší časy? Nový ministr školství, Marcel Chládek, plánuje velké změny, kterými chce postupně naše školství změnit. Z jeho rozhovoru s redaktorem Práva ( ) volně vyjímám. Jde o změny v systému vzdělávání, předškolní výchově, modernizaci, maturitách, výuce cizích jazyků, úloze školní inspekce,( ) Nositelem změn by měl být učitel. Jednou z hlavních priorit je změnit pohled na učitele a jeho prestiž.- Každý chodil do školy, takže do toho mluví a myslí si, že rozumí i práci učitele. U nás máme seriály, ve kterých dělají z učitele pitomce a to také hraje svou roli. Každý nemusí mít vysokou školu, aby se uplatnil na trhu práce, kde nám chybí kvalifikovaný střední personál. Dobré vzdělání je i dobré vyučení. Řemeslo má zlaté dno. Musíme se vrátit k tradičním zlatým českým ručičkám. I zde je třeba změnit pohled společnosti. Kvalitní mistr ve svém oboru si může vydělat 35 až 40 tisíc. I maturant z učiliště může dosáhnout vysokoškolského vzdělání. Aby měli prvňáci na základce stejné pozice, měl by být poslední rok v mateřské škole povinný.-aby žáci nemuseli nosit kilogramy učení, měl by každý už od první třídy dostat tablet.- S výukou cizích jazyků začít co nejdříve. Výstupy ze škol (praktické používání cizího jazyka), neodpovídají evropskému referenčnímu rámci. Jsme ve středu Evropy.(.) Sympatické a pro ministra samého je důležité, že si ověřuje realitu, a názory získává osobními rozhovory s profesionály z praxe. V loňském roce, kdy ještě nebyl ministrem, besedoval na našem Městském úřadě s řediteli i okolních škol. S ředitelkou základky Na Sadech, paní Mgr. Janou Polčákovou, probírali problémy základního školství i efektivnost a postavení víceletých gymnázií. Nabyla jsem dojmu, že bude dobrým ministrem. To však bezpochyby chtěli všichni jeho předchůdci. Plány samy o sobě nejsou spasitelné a dál se uvidí. Podstatné, kromě finančních prostředků je, aby učitelé a jejich ředitelé nebyli odváděni od své vlastní práce. Za své dlouholeté učitelské i ředitelské práce na školách různého typu jsem zažila dobu direktivně byrokratických a nekompetentních zásahů, které vnášely do naší práce chaos, neklid a rozladění. Školští úředníci úřadovali papírováním, objevovali dávno již objevené a školám ukládali své vlastní úkoly z neschopnosti a snahy, vyhnout se odpovědnosti za případné neúspěchy. Reformy ožebračovaly státní pokladnu a většinou končily krachem. Podceňování výchovně vzdělávací práce se projevilo, při srovnání s relevantními odvětvími, i v nízkých platech, takže někteří i vynikající pedagogové ze školství odcházeli. To vše ve svém důsledku poškodilo i prestiž učitelského povolání v očích veřejnosti. Vzpomínky na minulost, ve které taky nebylo všechno špatně, mě vedou k závěru. Panu ministrovi lze jen přát pevné zdraví, vytrvalost a trpělivost, aby ministerstvo a podřízené orgány pod jeho vedením pracovaly smysluplně a cílevědomě tak, aby všem výchovně vzdělávacím institucím pomáhaly plnit nelehké úkoly. PaeDr. Božena Holmanová 09

10 církve ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TŘEBOŇ BOHOSLUŽBY: Třeboň: Neděle 7.00, 10.30, Út - So Majdalena: Neděle 9.00, Adorace Nejsvětější svátosti - středa od So 1. března Mše sv., sobotní památka Panny Marie, Mše sv. s nedělní liturgií Ne 2. března Mše svatá se zaměřením na děti, Masopustní odpoledne pro rodiny s dětmi v maskách (posezení při koblížkách otevřené pro všechny) Po 3. března - přednáška jáhna Karla Mráčka OP ve farním klubu v St 5. března - POPELEČNÍ STŘEDA Mše sv. s udílením popelce v Majdaleně, Adorace v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí, Mše sv. s udílením popelce v Třeboni Čt 6. března - první čtvrtek v měsíci (po mši svaté eucharistický průvod a modlitby za duchovní povolání) Pá 7. března - první pátek v měsíci, Křížová cesta, Mše sv., výstav Nejsvětější svátosti, po mši sv. schůzka ministrantů Ne 9. března - 1. neděle postní Pá 14. března Křížová cesta, Mše sv., po ní setkání mladší mládeže okolo 10 ti let So 15. března - Duchovní obnova s br. Lvem na faře Ne 16. března - 2. neděle postní St 19. března - slavnost SV. JOSEFA, Mše sv. v Domově seniorů, Mše sv. ze slavnosti Pá 21. března Křížová cesta, Mše sv., následuje schůzka ministrantů Ne 23. března - 3. neděle postní Út 25. března - slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ (Den modliteb za úctu k počatému životu) Čt 27. března - po Mši sv. LECTIO DIVINA (společné zamyšlení nad knihou Sirachovec) Pá 28. března Křížová cesta, Mše sv., následuje VEČER MLA- DÝCH na faře s možností přenocování, Setkání nad Slovem života Ne 30. března - 4. neděle postní PRAVIDELNÁ TÝDENNÍ SETKÁVÁNÍ: Pondělí: FARNÍ DĚTSKÝ SBOR od do hod. Čtvrtek: Příprava dětí ke svátostem Pátek: Modlitby matek 8.00 Česká křesťanská akademie pobočka Třeboň Vás zve ve středu dne 26. března 2014 na přednášku JUDr. Ivany Janů Význam a poslání mezinárodních trestních tribunálů Evangelická církev metodistická Husova kaple, Seifertova 449, Třeboň Pravidelné bohoslužby v Husově kapli se konají vždy v neděli od 9 hod. Současně probíhá křesťanská výuka dětí formou her, písní a vyprávěním biblických příběhů. Každé úterý se scházíme od hod. k výkladu Bible a společné diskuzi. 2. března bude mít při ní přednášku Mgr. Petr Jareš, farář Církve bratrské z Tábora. V týdnu probíhají také setkání menších skupin lidí, ke společným rozhovorům, přemýšlení nad Biblí a k modlitbám. Každý zájemce je srdečně zván. 5.března je Popeleční středa, jíž začíná postní období, kdy se připravujeme na Velikonoce. Diakonie ECM poskytuje pomoc lidem prožívajícím krizové životní období. Případné rozhovory domlouvejte, prosím, na výše uvedených kontaktech. Zamyšlení V březnu 2005 proběhla v naší české zemi televizní soutěž: Největší Čech všech dob. V této soutěži vyhrál 18% hlasů král Karel IV. Za ním se umístil první československý prezident T. G. Masaryk a jako třetí byl českým národem vybrán učitel národů J. A. Komenský. Všichni se těšíme na březen, protože 21. března začíná jaro, aspoň podle kalendáře. Ale v březnu je pro nás Čechy též důležité datum a to je 28. březen, Den učitelů, den, kdy se narodil v Nivnici na Moravě Jan Amos Komenský. Byl to poslední biskup Jednoty bratrské, český teolog, filosof, pedagog a spisovatel. My jsme vyrůstali v době, kdy jsme se o Komenském ve škole učili, že byl významným člověkem, ale zároveň mu bylo vyčítáno, že to náboženství se mu jako bahno lepilo až po kolena. Dnes, díky Bohu, žijeme v jiné době, můžeme svobodně a veřejně připomenout, že víra v Boha byla pro Komenského zdrojem síly pro celé jeho dílo i pro jeho těžké životní zkoušky. Sám o sobě Komenský vyznává: Vzdávám tedy díky Bohu svému, jenž chtěl, abych byl po celý svůj život mužem touhy. Neboť touha po dobru, ať jakkoli nebo kdykoli vznikne v srdci člověka, je vždy potůčkem prýštícím ze zřídla dobra, z Boha, je dobrá a cíl má dobrý, jen kdybychom ho dovedli užít.já sám pozoruji, že s pevným úmyslem přicházím k nohám Páně, abych radostně s Davidem zvolal: Mně nejlépe jest přidržeti se Boha. (Žalm 73,28) Milí čtenáři, takové vyznání, samozřejmě vycházející ze srdce, vzdor všemu, co nás tísní a zneklidňuje, přeji sobě i Vám. V. Hradská Třeboňské proměny (připravuje Jan Fanta) JUDr. Ivana Janů je soudkyní Ústavního soudu ČR. V roce 1996 působila jako lektorka se zaměřením na transformaci ve Střední a Východní Evropě po pádu totalitárních režimů na Ohio University v USA a v roce 2001 byla zvolena soudkyní ad litem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Přednáška se koná v 19 hodin v aule Gymnázia Třeboň. Vstupné dobrovolné 10 Třeboňský svet / březen 2014

11 Přednáška MAROKO Spolek přátel Třeboně pořádá přednášku Vladimíra Bednáře MAROKO. Muzeum a a galerie Třeboň, 18. března 2014 v hodin. V dubnu roku 2012 podnikla skupina jihočeských železničářů, jíž jsem byl členem, cestu do Maroka. Do této země jsme se dopravili letecky a po Maroku jsme urazili celkem 1915 km - nejvíce autobusy a taxíky. Vlaky jsme použili až v závěrečných fázích našeho pobytu. Nechyběl ani výlet na velbloudech do blízké oázy na Sahaře. Náš pobyt začal na jihovýchodě tohoto království v městě Inezgane a během dalších dní jsme navštívili významná střediska cestovního ruchu (Marrakech, Quarzazate, Fes, Meknes, Tanger). Posledním místem našeho pobytu v Maroku byl Tanger, odkud jsme se trajektem přesunuli do španělského Algecirasu. Dále jsme si prošli Gibraltar a pobývali v jihošpanělských městech Ronda, Antequera a Granada. Ještě jsme zavítali do přírodní rezervace u obce El Chorro. Poslední den jsme navštívili Madrid, odkud jsme se letadlem navrátili na pražské letiště. Vladimír Bednář Benefiční akce Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. srdečně zve na kulturně-benefiční akci. V Třeboni se uskuteční pěvecký koncert, kde vystoupí úspěšný nevidomý zpěvák Radek Žalud za klavírního doprovodu SergeyePerepeliatnyka, mezinárodně uznávaného klavírního virtuosa. Neděle, 9. března 2014, hodin, Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí Třeboň. Vstupné dobrovolné výtěžek umělci věnují na provoz třeboňského hospice. inzerce Městská knihovna Třeboň Zápis do mateřských škol v Třeboni proběhne do MŠ Sluníčko, Třeboň i do 3. MŠ Jeronýmova ( Hasičárna ) ve stejném termínu, a to v týdnu od do v ředitelně MŠ v době: PO Čt od 8.00 do hod., Pá od 8.00 do Datum podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je do do hod. Více na (MŠ Sluníčko, Třeboň), (3. MŠ Jeronýmova). Pozvánka na Masopust Hasiči Branná zvou na tradiční Masopust do Branné se slaměnou koledou a průvodem masek v sobotu 1. března 2014 od 9.00 hodin. pozvánky Klub Mája Třeboň pořádá ve Školní jídelně CENTRUM v Třeboni ve dnech až Burzu dětského oblečení, kočárků a sportovních potřeb hod. příjem věcí hod., hod. prodej hod. vrácení neprodaných věcí Manipulační poplatek činí 2,- Kč za 1 ks zboží v hodnotě do 499,- Kč a 10,- Kč za 1 ks zboží v hodnotě od 500,- Kč. Miroslava Sadilová Český zahrádkářský svaz, ZO Třeboň pořádá přednášku pro všechny zájemce na téma: Biologická ochrana rostlin. Přednáší Ing. Martin Charvát, trvalkové zahradnictví Florianus Jindřichův Hradec. Přednáška se bude konat v sobotu, dne 15. března 2014 v KAVÁRNĚ KKC ROHÁČ V TŘEBONI od 15,30 hod. a bude následovat po skončení výroční členské schůze ČZS ( hod.). Srdečně zve výbor ČZS Akademie klasické homeopatie, spol. s r.o. vás srdečně zve na přednášku: Základy praktické homeopatie pro každý den v pátek 21. března 2014, od 19 do 21 hodin, hotel Zlatá hvězda Masarykovo nám. 107, Třeboň. Účastnický poplatek: 200, kč (včetně konzultace s lékařem), přednášející: MUDr. A. Fesik, MUDr. J. Hlavsová 11

12 rozhovor Pavel Barnáš Kultura je něco, s čím se člověk nerodí, ale co získává poznáním a výchovou Vlastimil Lenz Pavel Barnáš 47 let (narozen v Jindřichově Hradci), ženatý, 2 děti, vystudoval konzervatoř v Brně, v současné době hráč na violoncello v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu v Praze Oblíbené motto: 1. Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. 2. Orel much nelapá. Když vezmu v úvahu, že vaše múzy vám nadělily hudební a organizační talent, nemohu začít než otázkou, jaké čerstvé hudební novinky připravíte pro Třeboň v rámci festivalu Okolo Třeboně. Letošní Okolo Třeboně chystáme jako velký hudební maratón, který odstartuje kapela Kryštof - nyní číslo jedna na současné popové hudební scéně. Druhý den bude zcela originální, k čemuž mě inspiroval fakt, že jsem minulý rok poprvé netrávil festival Okolo Třeboně v Třeboni, nýbrž jsem byl pracovně s orchestrem v Japonsku. S Třeboní jsem byl pouze on line, díky čemuž jsme historicky poprvé propojili telemostem Třeboň s Japonskem a s muzikanty z orchestru jsme si společně zahráli s Nezmary. A proto letos pozvu symfonické muzikanty z orchestru a naopak si zahrajeme přímo s muzikanty na pódiu v Třeboni. A s kým si zahrajeme? V současné době mohu potvrdit skvělého zpěváka Petra Koláře, hosty z africké Zimbabwe kapelu IYSA a vycházející mladou hvězdu Jananas. (Věřím, že o nich bude slyšet stále víc, stejně jako např. Tomáš Klus totiž začínali na festivalu Okolo Třeboně, kdy o nich široká veřejnost ještě mnoho nevěděla). A samozřejmě s Nezmary, kteří ve spojení se symfoniky slaví již několik let velké úspěchy. V plánu mám ještě takové legendy, jako je Laco Deczi nebo vizovický Fleret. V době, kdy vyjde tento článek, bude už celý program podrobně na Ještě jednám s přáteli z Japonska, které jsme tady měli na zimní verzi Okolo Třeboně. Ne že bychom si v naší ekonomické situaci mohli zvát hosty z takových dálek, ale co kdyby zrovna měli koncert vedle v Londýně jako minule? Jste výkonný umělec v oboru vážné hudby, pořádáte multižánrový festival, žijete víceméně nomádským způsobem života. To už vyžaduje pořádnou disciplínu. Baví Vás hudba všeobecně i po létech strávených na pódiích celého světa? Dokázal byste si představit, že děláte něco jiného? A víte, že ano? Jako malý kluk jsem měl naprosto jasno až do 6. třídy na základní škole, že budu rybářem. Jediná další cesta, která mě zajímala, byla střední rybářská škola ve Vodňanech. Mám pocit, že by mě také bavilo být zahradníkem a pracovat venku na čerstvém vzduchu. Vidět za sebou konkrétní práci jako je záhon, o který se staráte a je to taková práce nedlouhověká (obdivuji japonské zahrady a nejen ty japonské) Asi je to přesně opak toho, co dělám, když se zkouší v sále, hraje ve studiu, kde není denní světlo a pracuje se vlastně na něčem abstraktním, co sice přináší radost, ale koncertem či nahrávkou a potleskem se to stává minulostí. Při svých cestách máte možnost zaznamenat, jaký repertoár se v nejrůznějších zemích líbí. Je to věc výběru dirigenta, anebo již přichází nějaká přání od zahraničních produkcí u příležitosti turné? Jaký český skladatel se v celém světě opravdu, podle vašeho názoru, nejvíce hraje? V naprosté většině se jedná o zájem pořadatele, který má dramaturgický plán na několik sezon vymyšlený. Například pravidelně jezdíme do Wiesbadenu, kde si pořadatel přeje každý rok zahrát některou z Dvořákových symfonií, které zadal panu dirigentovi Zdeňku Mácalovi. Pravidelně takto jezdíme do Japonska, kde repertoár bývá velice tradiční sestavený z děl světové klasiky: Beethoven, Čajkovský, Smetana, Schubert, Dvořák. A posledně jmenovaný je velice oblíben v Japonsku i po celém světě a nechybí na žádném důležitém koncertu světových turné. Dokonce v Japonsku se druhá věta z Novosvětské hraje dětem ve škole jako rozloučení se školním dnem. Takže pro ně je to odmalička velice oblíbená písnička. Dokonce si myslím, že Japonci ví o české klasické hudbě více než mnozí Češi. Do vzdělání a kulturnosti se celkově ve světě investuje mnohem více a nepochybně to přináší své výsledky. Který ze světových skladatelů (pokud by žil) by podle vašeho názoru byl tzv. hitmaker, tj. stačil by v naší rychlé době zásobovat rozhlasová média jak krátkými, tak delšími díly? Podle mých informací mám dojem, že stálicí by byl Mozart, za ním v závěsu Bach, Händl, Dvořák Všichni zmínění a mnoho dalších. Uvedení skladatelé pracovali pro své chlebodárce často na zakázku. V té době to bylo pro církev nebo vládnoucí šlechtu. Dnes vzhledem k médiím jsou možnosti širší. A je to o tom, kdo si zajistí svůj podíl na trhu nebo kdo si jakého umělce koupí teď vzhledem k internetu může tyto pozice ovládat sám hitmaker. Když hrajete na svůj nástroj, prožíváte technicky a emočně skladbu skutečně naplno, anebo se stane, že jak někdy praví legendy stačíte vyluštit křížovku nebo přečíst rodokaps? Chápu, že tympanista musí vydržet dlouhé minuty čekání, než v daný správný moment provede úder a společně s činelistou zakončí danou hudební větu, ale co vy u violoncella? Netrpíte stálým sezením? Samozřejmě, že člověk jinak zahraje na zkoušce a jinak na koncertě, kdy je to finálová verze před publikem, a tím spojení: emoce-stres-napětí. Velice moc záleží i na energii z dirigenta, který dokáže opravdu z muzikantů dostat maximum. Záleží, jakou vytvoří náladu v kapele, a tím i pro muzikanty inspiraci, což je důležité, aby z nich dostal maximum. Krásné koncerty jsem takto zažil třeba loni např. s Ondrejem Lenárdem v Japonsku nebo s Liborem Peškem a Petrem Altrichtrem na turné v Anglii. Navíc, když jste na podiu v zahraničí, tak ten pocit, že hrajete českou muziku, je ještě silnější a víc motivující. Vyvážíme rodinné stříbro a mám pocit, že si vlastně doma moc neuvědomujeme, co vlastně máme. A co se týká toho sezení: je pravda, že je potřeba více pohybu, aby se dosáhlo nějaké rovnováhy. Takže když jsem doma v Třeboni, tak můj den začíná v sedm hodin ráno plaváním v lázeňském bazénu Aurora. Vidíte a zažíváte na celém světě kulturní styly, chování lidí. Co tedy pro vás znamená slovo kultura? Kultura je něco, s čím se člověk nerodí, ale co 12 Třeboňský svet / březen 2014

13 získává poznáním a výchovou. Přesto může spojovat mnoho různých národností a národů. Díky své práci a cestování jsem mohl poznat mnoho zemí a kultur a přál bych si, aby toto poznání mohlo sdílet co nejvíce lidí, jelikož jim to může pomoci k vlastnímu názoru a nebudou závislí na informačních zdrojích, řízených politickou či jinou silou. Právě Třeboň je zajímavým místem, jehož historie vypráví o tom, jak se zde potkávala kultura z různých zemí. Stačí si na zdejším zámku uvědomit, kolik významných kulturních osobností zde bylo v minulosti, kdy Petr Vok a rody Schwarzenbergů a Rožmberků zvaly významné kulturní osobnosti: umělce, vědce, stavitele své doby. Vážím si toho, že máme možnost přidat něco málo do této pokladnice zážitků, která vytváří kulturu a kulturnost. Ohledně kultury v Třeboni se rozproudila tento rok široká diskuze. Je jí (vzhledem k velikosti města) málo, anebo naopak příliš? V létě je Třeboň našlapaná cestovním ruchem, festivalovým děním, různými trhy, v zimě naopak vydýchává cyklistický mumraj a náměstí vypadá prostě řečeno - opuštěně. Pokud byste byl starostou Třeboně, dal byste přednost užšímu, ale kvalitnějšímu výběru kulturních pořadů? Nebál byste se dál využívat plochy náměstí pro hudební produkce i v zimě? Anebo je to úplně všechno jinak? Kulturnosti nikdy není dosti Osobně si myslím, že jí může být i více. Jako muzikant jsem projel pracovně mnoho lázeňských míst na světě a viděl jsem, že součástí léčby je právě i ten kulturní rozměr. A zrovna s prostorem zimního náměstí, kdy bude krásně sněžit, máme plán s frontmanem legendárního Katapultu Oldou Říhou. Chceme uskutečnit čtvero ročních období s Katapultem v Třeboni. Z klasiky už máme také připravené nějaké lahůdky, co bych rád na našem náměstí ukázal. Zrovna den před koncem roku jsem hrál koncert na zimním stadionu, kde byl hlavní hvězdou Andrea Bocceli, ale pro toho by naše náměstíčko bylo asi moc malé. Festival Okolo Třeboně prošel jako každý jiný festival vývojem. Stal se určitým českým zrcadlem, protože do Třeboně jezdí přední skupiny pomyslného hudebního byznysu. Je podle vašeho názoru Třeboň jazzová, rocková, folklórní, anebo dechovková? Jaký bude vývoj? Narážím na stále stoupající oblibu jedné dechovkové televize Máte nějaké signály z Třeboně, co místní posluchači chtějí poslouchat? Řekl bych, že oblíbenost dechovkové televize je logická díky tomu, že na trhu chyběla. A myslím, že každý má nárok poslouchat to, co se mu líbí. Dokonce na Okolo Třeboně hrála v minulosti Třeboňská 12 Vladimíra Stellnera, která doprovázela v té době již hvězdu Vlastíka Redla. Víte, festival Okolo Třeboně je o potkávání - měl jsem třeba velkou radost, když se za podiem setkali Laco Deczi s Jurou Pavlicou z Hradišťanu. Nebo Jarek Nohavica se byl představit Zdeňku Svěrákovi. Či setkání Nadi Konvalinkové s Jarmilou Šulákovou, o kterých jsem si při společném zpívání v zákulisí při koštu slivovice myslel, že jsou dlouholeté kamarádky. Avšak bylo to jejich první setkání a jsem rád, že právě v Třeboni. Myslím, že kdybychom začali dávat na www nahrávky, které jsou ze zákulisí, tak by nejeden bulvár měl zájem. Vyhovuje Vám spolupráce s městem? S městem spolupracujeme již od prvního ročníku a pokud představitelé města kulturu podporují, je potřeba jim za to poděkovat, což rád vždy dělám. Mohu mít jen přání, abychom se dostali na stejnou výši podpory, jako další kulturní akce. Díky podpoře města se uskutečnilo mnoho výjimečných akcí a věřím, že nedojde k tomu, abychom museli uvažovat, zdali je možné v Třeboni kulturně žít, anebo tuto někdy sisyfovskou práci pod kopcem ukončit. Možná mám moc velké požadavky na to, co bych si v Třeboni přál je to dáno tím, s čím jsem se ve světě setkal a co bych chtěl domů přivézt a o co podělit. Co budete přát Třeboni a jejím občanům do dalších let? Aby patřila mezi významné kulturní lokality s kulturními lidmi, a tím lákala široké spektrum návštěvníků, jelikož ti znamenají pro město a jeho obyvatele zdroj příjmů. A to nejen těch ekonomických, ale i takových, co se čísly počítat nedají. Festival Okolo Třeboně připravuje: Otvírání plavecké sezony Radůza Okolo Třeboně Léto v Třeboni Karel Plíhal, bratři Ebenové Zpátky do Třeboně, Folk Team a jeho hosté Zavírání plavecké sezony František Nedvěd s kapelou historie TŘEBOŇSKÝ BIOGRAF Z knihy Ladislava Vejvody Povídky a zajímavosti Třeboňska (část 1) Třeboňský biograf nikoli nevýznamná součást kultury našeho města. Jistě. V minulosti i dnes probíhala v Třeboni celá řada kulturních dění. Zmiňuji se jen ve zkratce o nespočtu cechovních akcí, hasičských a ostrostřeleckých ukázek, tělocvičných akademií Sokolů a Orlů, spolkových výletů do přírody, vystoupení studentů, skautů a určitě i dalších. Přirozeně nemusím připomínat tradičně slavná představení na třeboňských prknech, která znamenají svět. V dnešní době vše uvedené s lehkostí nahrazuje lidem rádio, televize, počítač a zejména internet. A samozřejmě v jejich závěsu i kino. Ale jeho příchod do Třeboně zhruba před sto lety, přes veškerou barevnost shora uvedené dosavadní kultury, představoval jak se dnes říká, bombu! Živé obrazy, akční scény, veselohry i dramata. Scény dovedly užaslé diváky jak do rodinných zákoutí, tak i do vzdálených zemí nebo historických časů. Po úvodních obdivných dojmech, přešel pomalu biograf na úroveň standardní zábavy. Potud tedy vše v pořádku a s pochopením. S pochopením? Ne úplně. Biograf byl totiž ve svých počátcích n ě m ý! A éra tohoto NĚMÉHO FILMU trvala dost dlouho Ale nebyl by lidský duch dost schopný aby se přes tento nedostatek elegantně nepřenesl. Proto, aby tedy nebylo při produkci jen to ticho, doplňoval se živý obraz později hudbou. Zařídil to tehdy již dříve vynalezený gramofon! A na jeho samém počátku ten s tou obrovskou kornoutovitou ozvučnou troubou. Bylo to obojí obraz i zvuk, nepředstavitelně romantické Tím více, neboť gramofon hrál dokola stále jednu desku z obou stran. Bylo jedno, jestli se hraje drama a doprovod je do skoku a obráceně. Prostě kulisa vskutku barevná....pokračování v příštím čísle Před sto lety v Třeboni Jihočeský obzor (vycházející v Třeboni), v roce 1914 psal: Volba okresního starosty (okresu Třeboň) pana JUDr. Jana Mourala, byla Jeho Veličenstvem císařem potvrzena. Nosalův biograf provedl řadu představení také v Třeboni. V únoru a v březnu se promítala současná nejpopulárnější kinematografie Bídníci od slavného romanopisce Viktora Huga. Po celý týden byl sál na Novém Světě zcela vyprodán. Hudební odbor Klubu cyklistů třeboňských 1884, uspořádal 4. března 1914 večírek v sále právovarečného měšťanstva v Třeboni. Vrcholem masopustu byla maškarní merenda Občanské besedy v Třeboni. vybral Štěpán Husák 13

14 Kultura Březen v Třeboni 01. so Masopust průvod masek *Branná Masopust průvod masek *Břilice Mistrovství Čech v silovém trojboji *Roháč Satelit Band, taneční večer, vstupné 30,- Kč *LA-H po Posezení s foukací harmonikou, Michael Humhal *LA-PM Kvintet swingového orchestru, vstupné 30,- Kč *BA út Posezení s foukací harmonikou, Michael Humhal *BL Unorganized Band, taneční večer, vstupné 30,- Kč *LA-H Aloe Vera léčivá rostlina, p. Němečková *LA-PM st Léčivé mandaly, šperky z drátků, p. Faltus *BL Soubor Z. Černohouze, hudební pořad,, Byla noc krásná, májová, vstupné 100,- Kč *B Satelit Band, večírek, vstupné 30,- Kč *BA čt Módní přehlídka SOU Oděvní Třeboň *LA-Z Alternativní metody léčení, p. Faltusová *BL pá Madam Mici a Pedro, posezení s kytarou (trampská hudba) *BL MUDr. Cikánek, Léčba 21. století *LA-PM DJ Prager OLDIES rock *DADA so Třeboňský masopust *MN Ples Mikrobiologického ústavu *Beseda Face, taneční večer, vstupné 30,- Kč *LA-H ne R. Žalud (zpěv), S. Perepeliatnyk (klavír) benefiční koncert *Kostel po Výstava skleněných šperků V. Brodské *BL Jazz Band, večírek, vstupné 30,- Kč *BA Chlorella a její léčebné účinky, p. Psíková *LA-PM út Líčení s prof. vizážistkou, typologie, plesové líčení, p. Lakomá *BL Co ještě nevíte o láz. procedurách, PhDr. Zeman *LA-PM Sono, taneční večer, vstupné 30,- Kč *LA-H st Šamanismus, přednáška p. Pejchalová *LA-PM Old Steamboat Jazzband, koncert, vstupné 100,- Kč *LA-S Face, taneční večer, vstupné 30,- Kč *BA Co ještě nevíte o láz. procedurách, PhDr. Zeman *BL čt M. Hule Od Štěpánka ke Krčínovi (přednáška) *BL Léčivá síla Aloe Vera, přednáška *BL Historie rybníkářství přednáška M. Huleho *BL pá Aconcagua, přednáška P. Klejna *BL Azorské ostrovy, přednáška P. Klejna *LA-PM DJ JOX (Masojed) *DADA so Bretaň a Normandie, přednáška P. Klejna *BL Mt. Blanc, přednáška P. Klejna *LA-PM Sono, taneční večer, vstupné 30,- Kč *LA-H vstupenky.itrebon.cz 17. po Bohemian swing band, večírek, vstupné 30,- Kč *BA Posezení s foukací harmonikou, Michael Humhal *LA-PM út Posezení s foukací harmonikou, Michael Humhal *BL Aloe vera a její léčebné účinky, p. Němečková *LA-PM Oldies disco s DJ Zvánovcem, vstupné 30,- Kč *LA-H st Šamanismus, přednáška p. Pejchalová *BL Krystal, taneční večer, vstupné 30,- Kč *BL Nezmaři, křest DVD, koncert, vstupné 180,- Kč *LA-S Dívčí válka (účinkuje František Ringo Čech) *D čt Léčivé mandaly a šperky z drátků, p. Faltus *BL Co skrývají pyramidy a tajemství faraónů, p. Faltusová *LA-PM TN Dmitry Onishchenko (koncert) *D pá Madam Mici a Pedro, posezení s kytarou (trampská hudba) *BL MUDr. Cikánek, léčba 21. století *LA-PM DJ BŘÍZA + CUBA + SLÁVA *DADA so Satelit Band, taneční večer, vstupné 30,- Kč *LA-H Slavičí dům Divadelní spolek Kajetán premiéra *D MUNCHIES punk-reggae-rock/dance music *DADA po Skleněné šperky z domácí dílny V. Brodské *BL Koncert žáků ZUŠ Třeboň *LA-S Chlorella, přednáška p. Psíková *LA-PM Three Band, večírek, vstupné 30,- Kč *BA Slavičí dům Divadelní spolek Kajetán *D út Dámská jízda další líčení s vizážistkou L. Lakomou *BL Three Band, taneční večer, vstupné 30,- Kč*LA-H Nejvhodnější pohybové a kondiční aktivity v rehabilitaci, PhDr. Zeman *LA-PM st Síla rašeliny a slatiny, doc. Petr Petr *BL Síla rašeliny a slatiny, doc. Petr Petr *LA-PM Gama hity, revival The Shadows Sound, vstupné 50,- Kč *LA-S Sono, taneční večer, vstupné 30,- Kč *BA čt Aloe Vera, léčivá rostlina, p. Němečková *BL pá Nejvhodnější pohyb. a kondiční aktivity, PhDr. Zeman *BL Jenom život divadlo v předplatném *D DJ ZBNK (Chalupa) *DADA so Duo J+K /Jakl + Kubíčková/, folkové písničky všedního dne *BL Městský ples Pětilisté růže *LA-S po Allegro Band, večírek, vstupné 30,- Kč *BA Vysvětlivky * B Beseda, BA Bertiny lázně, restaurace Adéla, BL Bertiny lázně, DADA DADA CLUB Kasper, DS Dům seniorů, Č Bar U Čerta, D Divadlo J. K. Tyla, DF Foyer divadla J. K. Tyla, DN Nádvoří divadla J. K. Tyla, DPT - Dům přírody Třeboňska, KOSTEL Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí, LA Lázně Aurora, LA-H restaurace Harmonie v Lázních Aurora, LA-P Lázně Aurora park, LA-PM přednášková místnost Lázní Aurora, LA-S společenský sál Lázní Aurora, LA-Z Lázně Aurora-Zimní zahrada, LD loutkové divadlo, LZS Louka u Zlaté stoky, MaG Muzeum a Galerie, MN Masarykovo náměstí, PR Pivovar Regent, R Kongresové a kulturní centrum Roháč, SH Schwarzenberská hrobka, SPT Spolek přátel Třeboně, STLD Spolek třeboňského loutkového divadla, TDF Třeboňský divadelní festival, TIC Turistické informační centrum, TN Třeboňská nocturna, Z Zámek, Z-S Schwarzenberský sál na zámku, ZG Zámecká galerie, ZP Zámecký park Připravujeme na duben Echo MFOF přehlídka vítězných filmů loňského ročníku *DADA Chanson? Šanson! divadlo v předplatném *D Slavičí dům Divadelní spolek Kajetán *D Dívčí válka (účinkuje František Ringo Čech) *D Karmína Velikonoční koncert *Kostel Prohlídky a exkurze po ne Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí po pá Radniční věž po pá Český nadační fond pro vydru Taneční večery živá hudba po ne Rondo st, pá, so Rybářská bašta Výstavy a vícedenní akce Třeboň poetická Jihočeská přehlídka divadla poezie a uměleckého přednesu*d út ne Akvárium Krčínův dům st Dům přírody Třeboňska pá Třeboňský pivovar Změna programu vyhrazena. Akce k uveřejnění na další měsíc posílejte do na Do předmětu zprávy uveďte kultura duben Pokud akce nepřijdou na zmíněnou ovou adresu do daného data, nebudou otištěny. Město Třeboň Palackého nám. 46/II Třeboň , itrebon.cz Státní zámek Třeboň Zámek Třeboň Infocentrum Lázní Aurora Lázně Aurora, s.r.o. Lázeňská 1001, Třeboň Kulturní oddělení Bertiny Lázně Třeboň, s.r.o. Tylova 171, Třeboň Kongresové a kulturní centrum Roháč Na Sadech 349, Třeboň , Beseda Bertiny Lázně Třeboň, s.r.o. Masarykovo nám Třeboň Třeboňský svet / březen 2014

15 Program kina Světozor 03/2014, sál 1 Masarykovo náměstí 1 so Velká oříšková loupež 2D animovaný D 86 min 125/110, Kč Babovřesky 2 2D komedie CZ 120 min 140, Kč ne Dědictví aneb Kurva se neříká 2D komedie CZ 106 min od 12 let 140, Kč Angelika 2D romantický D 113 min od 12 let 140, Kč po Něžné vlny 2D komedie CZ 103 min 120, Kč Krásno 2D komedie CZ 119 min od 12 let 110, Kč út Vejška 2D komedie CZ 85 min od 12 let 135, Kč st Babovřesky 2 2D komedie CZ 120 min 140, Kč čt Bella a Sebastian 2D dobrodružný D 95 min 135, Kč Vlk z Wall Street 2D drama T 165 min od 15 let 130, Kč pá Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 3D animovaný D 92 min 150/135, Kč Angelika 2D romantický D 113 min od 12 let 140, Kč so Velká oříšková loupež 2D animovaný D 86 min 125/110, Kč Bolšoj balet SPARTAKUS 2D balet 171 min 220, Kč ne Babovřesky 2 2D komedie CZ 120 min 140, Kč Gravitace 3D sci-fi T 90 min 120, Kč po Revival 2D komedie CZ 116 min od 12 let 100/60, Kč Dědictví aneb Kurva se neříká 2D komedie CZ 106 min od 12 let 140, Kč út Krásno 2D komedie CZ 119 min od 12 let 110, Kč st Angelika 2D romantický D 113 min od 12 let 140, Kč čt Babovřesky 2 2D komedie CZ 120 min 140, Kč Vejška 2D komedie CZ 85 min od 12 let 135, Kč pá Lego příběh 3D animovaný D 100 min 145/130, Kč Grandhotel Budapešť 2D komedie T 100 min od 12 let 130, Kč so Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 2D animovaný D 92 min 130/115, Kč Něžné vlny 2D komedie CZ 103 min 120, Kč ne Dědictví aneb Kurva se neříká 2D komedie CZ 106 min od 12 let 140, Kč Zlodějka knih 2D válečný T 131 min od 12 let 120, Kč po Trabantem až na konec světa 2D dokument CZ 90 min 110, Kč Babovřesky 2 2D komedie CZ 120 min 140, Kč út Bella a Sebastian 2D dobrodružný D 95 min 135, Kč st Vlk z Wall Street 2D drama T 165 min od 15 let 130, Kč čt Dědictví aneb Kurva se neříká 2D komedie CZ 106 min od 12 let 140, Kč Pompeje 3D dobrodružný D 102 min od 12 let 160, Kč pá Ledové království 2D animovaný D 109 min 110/95, Kč Babovřesky 2 2D komedie CZ 120 min 140, Kč so Lego příběh 2D animovaný D 100 min 120/105, Kč Angelika 2D romantický D 113 min od 12 let 140, Kč ne Krásno 2D komedie CZ 119 min od 12 let 110, Kč Pompeje 3D dobrodružný D 102 min od 12 let 160, Kč po Revival 2D komedie CZ 116 min od 12 let 100/60, Kč Něžné vlny 2D komedie CZ 103 min 120, Kč út Vejška 2D komedie CZ 85 min od 12 let 135, Kč st Pompeje 3D dobrodružný D 102 min od 12 let 160, Kč čt pravidel 2D komedie CZ od 15 let 140, Kč Noe 3D historický D 134 min od 12 let 160, Kč pá Zvonilka a piráti 3D animovaný D 78 min 155/140, Kč Dědictví aneb Kurva se neříká 2D komedie CZ 106 min od 12 let 140, Kč so : Vzestup říše 3D akční T 102 min 140, Kč pravidel 2D komedie CZ od 15 let 140, Kč ne Zvonilka a piráti 2D animovaný D 78 min 130/115, Kč Babovřesky 2 2D komedie CZ 120 min 140, Kč po Fair play 2D drama CZ 100 min od 12 let 140, Kč Památkáři 2D válečný T 112 min od 12 let 130, Kč Program kina Světozor 03/2014, sál 2 Lázně Aurora, Lázeňská 1001, společenský sál pá Jedlíci aneb sto kilo lásky 2D komedie CZ 90 min 70, Kč pá Bláznivá zatracená láska 2D romantický T 113 min 70, Kč pá Líbánky 2D drama CZ 98 min od 12 let 70, Kč *rezervace vstupenek na *vstupenky pro kino na Auroře možno rezervovat na našich stránkách a zakoupit na všech místech, jako pro sál Světozoru *Vstupenky možno zakoupit v kinokavárně denně pouze do *Senior klub 10. a Revival *Premiéry: Pompeje, 10 pravidel, Zvonilka a piráti, Noe

16 Kultura Abonentní koncerty Slaví jubileum Miloš Končický Ve čtvrtek dne 20. března, v den příchodu jara, se uskuteční v Divadle J. K. Tyla vystoupení skvělého klavíristy Dmitrye Onishchenka z Ukrajiny. Není náhoda, že jsme pozvali tohoto významného umělce do Třeboně právě na tento termín. Společně s věrnými posluchači Abonentních koncertů oslavíme 100. koncert, které v Třeboni od r v zimě pořádáme. Dmitry Onishchenko je laureátem řady významných mezinárodních klavírních soutěží, např. Mezinárodní soutěže klavíristů v Sydney, soutěže Čajkovského v Moskvě, soutěže Vianna da Motta v Lisabonu, Mezinárodní klavírní akademie v Hamamatsu (Japonsko), soutěže Horowitze v Kyjevě, soutěže mladých interpretů v Enschede (Holandsko) a dalších. Portfolio koncertů Dmitry Onishchenka zahrnuje vystupování na významných světových pódiích v Austrálii (Sydney Opera House), Francii (Salle Gaveau, Cortot koncert hall Paris), Holandsku (Conzertgebouw Amsterdam), Japonsku (Tokio Oji Hall, Minato Mirai Hall), Velké Británii (Haden Freeman Concert Hall, Bridgewater Hall Manchester), USA (Steinway Hall New York) a v mnoha dalších. Za dobu trvání 17 ročníků cyklu přijali naše pozvání významní umělci, jako jsou zpěvačky Gabriela Beňačková, Simona Houda-Šaturová, houslisté Gabriela Demeterová, Václav Hudeček, Jaroslav Svěcený, Haasův quartet, Kociánovo kvarteto, Bennewitzovo kvarteto a řada dalších. V pořadu Tónobraní jsme měli možnost se těšit z vyprávění Jiřiny Jiráskové, Hany Maciuchové, Jaromíra Hanzlíka, Otakara Brouska st., Petra Nárožného, Jana Hrušínského a mnoha a mnoha dalších. Jsme právem hrdí na to, že se cyklus Abonentních koncertů přes nevlídné počasí zimy stal největším pravidelně pořádaným koncertním pořadem v celých jižních Čechách včetně Českých Budějovic. Je naší radostí, že se těšíme přízni mnoha lidí, kteří si tento druh hudby oblíbili. Je i naší radostí, že se můžeme pyšnit obrazem města, které ve své kulturnosti převyšuje mnohá města s velkými počty obyvatel. Koncert bude jistě velmi důstojným završením celého 17. ročníku. Bude i milým pozváním na 11. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nokturna, který se již tradičně uskuteční v termínu na různých historických místech města. Pro informaci uvádím stránky, na kterých je možno se o tomto všem dozvědět. Těšíme se na setkání s Vámi při březnovém koncertu i na letních Třeboňských nokturnech. 6. Abonentní koncert Miloš Končický čtvrtek 20. března 2014 od hodin divadlo J. K. Tyla, Třeboň Inspirace z České inspirace Cheb Masopustní průvod hod. Tradiční masopustní průvod v maskách městem Cheb. Můžete se těšit na soutěž o masku průvodu, pohádku ve Valdštejnské obrazárně a bohaté hodování. Hradec Králové Veletrh cestovního ruchu Infotour a cykloturistika Kongresové centrum Aldis Celé rodiny budou mít možnost při veletrhu získat námět na výlet, prodloužený víkend nebo na dovolenou. Představí se cestovní kanceláře, regiony, města, jednotlivé kulturní památky, lázně a další subjekty. Jindřichův Hradec Masopustní průvod městem Procesí maškar, divadelníci, muzikanti, doprovodný program, kulturní vystoupení, soutěž v pojídání jitrnic, místem konání je centrum města Kutná Hora Rovnodennost v Sedlecké katedrále od 17 hodin První jarní večer nabízí nevšední zážitek a to sledování ojedinělého putování paprsku zapadajícího slunce středem katedrály, opakujícího se pouze ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti. Tentokrát za doprovodu hudební skupiny OBOROH. Litomyšl Kamélie, zimní královna květin Zámek Litomyšl památka UNESCO Květinová výstava v interiérech reprezentačních pokojů západního křídla a zámecké kapli. K vidění až 50leté keře kamélií, doplní je aranžmá nejen z kaméliových květů, ale také z dalších živých květin. Polička Lidové veselí od zimy do jara, anebo od Masopustu k Velikonocům výstava se zimní a jarní tématikou tentokrát zaměřená na lidové zábavy našich předků v období od Masopustu do Velikonoc, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce Třída B. Martinů "Klavírní recitál" Dmitry Onishchenko klavír - Ukrajina PROGRAM KONCERTU Fryderyk Chopin Balada č.1 g moll, op.23 Fryderyk Chopin Balada č.4 f moll, op.52 Sergej Rachmaninov Moment-Musical op.16 č. 1. Andantino, a moll č. 3. Andante cantabile, b moll č. 4. Presto, e moll Bedřich Smetana Furiant ( z cyklu České tance II) Bedřich Smetana Polka F dur ( z cyklu České tance I) Franz Lizst Nocturno "Liebestraum" č. 3 As dur, S.541 Franz Lizst Etude č. 12 a moll Franz Lizst Španělská rapsodie, S254/R90 Telč Choroše duchové lesa Výstava fotografií Ing. Jarmily Včelové ve vstupní síni radnice. Vernisáž výstavy v úterý v hod. Třeboň Třeboňský masopust od Masarykovo náměstí průvod masek, šavlová koleda, zabijačkové speciality a masopustní hody. Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách 16 Třeboňský svet / březen 2014

17 Třeboň poetická aneb Jihočeská postupová přehlídka divadla poezie a uměleckého přednesu Kultura Miloslava Jelonková Ojedinělý druh přehlídky, pořádané městem Třeboň, byl přirovnáván k semínku, jež může okouzlit svou krásou a vůní a přitom nechat i nás samotné rozkvést. Co si ale pod touto rostlinkou rodu krásně jazykového, čeledi uměnímilovné představit? Třeboň poetická se uskuteční ve dnech března v divadle J. K. Tyla. Zájemci o soutěžní část přehlídky s postupem na Wolkrův Prostějov se mohli přihlásit do konce února. V letošním roce se na třeboňských divadelních prknech nově setkáme kromě sólových recitátorů i se specifickou žánrovou formou na pomezí divadla a uměleckého přednesu. Divadlo poezie má s přednesem společné zaměření na tvůrčí výklad a interpretaci literární předlohy (básnického či prozaického textu), kdy do popředí vystupuje mluvené slovo. Výkony účinkujících bude hodnotit tříčlenná porota. Ta je složená z rozhlasových režisérů Hany Kofránkové a Aleše Vrzáka, který než usedl na post šéfrežiséra Českého rozhlasu Vltava, působil jako režisér rozhlasu v Českých Budějovicích. Poslední členkou lektorského sboru je Emílie Zámečníková, která působí jako pedagožka literárně dramatického oboru ZUŠ Střezina v Hradci Králové. Je vedoucí dětských a mladých divadelních souborů a externí pedagožka KVD DAMU. Přednesu se věnuje po všech stránkách metodicky, teoreticky i prakticky. Třeboň poetická bude obohacena o zajímavý doprovodný program. Dne 13. března od hod. se v místní knihovně představí se svou autorskou tvorbou známý básník a prozaik Miroslav Hule. Letos poprvé jsou pro všechny zájemce připraveny také praktické semináře. Ty mohou být inspirativní pro zkušené recitátory i pro úplné začátečníky. Jak pracovat s literaturou a připravit se po všech stránkách na umělecký přednes nám ozřejmí lektorka Emílie Zámečníková. Dále k nám zavítá brněnské uskupení, při jehož hodnocení se známý teatrolog, profesor Bořivoj Srba, nebál použít slovo fenomenální. Ústaf voiceband nás seznámí s nonsensovou a dada poezií André Bretona, Adolfa Hoffmeistera, Josefa Hiršala, Jiřího Oulíka nebo Jiřího Suchého v představení s názvem The Best of Voiceband. Uskupení složené ze studentů amatérů patří k souborům, jež kontinuálně s pečlivostí tříbí žánr voicebandu, jehož prorokem byl kontroverzní český avantgardní divadelní experimentátor E. F. Burian. Ústaf pod vedením Zdeňka R. Šturmy nás po svém koncertu pozve na druhý praktický seminář, kde se zájemci dozví, co vše se dá zvukově provést s pouhou básní. Aby Třeboň poetická opravdu provoněla celé město svou poetickou náladou, připojí se ve dnech konání přehlídky k akci s názvem Guerilla Poetring. Hlavní myšlenkou této akce je oživit veřejný prostor básněmi a potěšit jejich nálezce. Je to možnost prezentovat své dílo jak pro zavedené a uznávané autory, tak pro všechny ostatní, co píší jen do šuplíku, anebo nepíší vůbec, ale chtěli by představit básně svého oblíbence. Třeboň poetická je otevřený prostor pro prezentaci tvůrčí práce lidí všech věkových kategorií. Tvořte nebo se jen kochejte tvorbou jiných. Pomozte nám tak rozesít přehlídku, kde mohou mnozí rozkvést Více informací o přehlídce a její aktuální program naleznete na stránkách: - Třeboň poetická. Třeboňský Masopust Přijďte aspoň částečně maskován... Žádá zřejmě nejstarší dochovaná pozvánka na Masopustní merendu, která se konala v Třeboni před 100 lety 21. února Členové Občanské besedy tehdy platili vstupné 1 K., nečlenové 3 K. Vy ale nemusíte zaplatit ani korunu a koledu a maškarády budějovického folklorního souboru Úsvit, hasičů z Branné a Břilic, třeboňských loutkářů a ochotníků uvidíte na vlastní oči. A když přijdete navíc zamaskováni, můžete získat dokonce hodnotnou cenu. Kdy a kde? 8. března od 10. do 12. hodiny na Masarykově náměstí. Pořadatelé letošního Třeboňského masopustu město Třeboň a hotel Bílý koníček připravili i vepřové hody a masopustní koblihy. Luděk Švejcar Divadlo J. K. Tyla Jenom život divadlo v předplatném 28. března v hodin, Kč Činoherní studio Bouře Hrají: Antonie Talacková, Igor Bareš Překlad a režie: Jaromír Janeček Činoherní studio Bouře uvádí Veronique Olmi Jenom život Antonie Talacková Igor Bareš Překlad a režie: Jaromír Janeček Společné setkání tvůrců a souborů z Jihočeského kraje Je plná vzájemné konfrontace a inspirace - společně vedeme otevřená a profesionální diskusní fóra Není primárně otázkou soutěžení, ale sdílení toho, co nás baví Přináší vzdělávání a vzájemné obohacování součástí přehlídky jsou tvůrčí dílny pro účastníky 17

18 Kultura Novinky z Anifilmu Gabriela Zajícová Tým Anifilmu hlásí: Přípravy na letošní festival jsou v plném proudu! Pastelky, štětce, barvičky, nůžky a další - Anifilm 05 představuje vizuál Autorem výtvarné podoby pátého ročníku Anifilmu je renomovaný divadelní a televizní scénograf Hynek Dřízhal ze společnosti Scénografie, s.r.o. Letošní vizuál je inspirován využitím výtvarných potřeb, se kterými pracují tvůrci animovaných filmů a s jejichž pomocí přichází na svět první nápady a následně poté skici, storyboardy či celé filmy. I když se technologie posouvá stále více do 3D světa, tak jak to budeme i my zpracovávat ve znělce festivalu, je cesta ready made čili použití předmětů z běžného života, velmi blízka prostředí českého animovaného filmu a jeho historii, vysvětlil Hynek Dřízhal svůj nápad. Navazujeme tak nejen na českou tradici, ale zároveň chceme touto formou vyjádřit velký obdiv pracovitosti a trpělivosti tvůrců animovaných filmů, kdy nástroj výtvarníka, jako hlavní komponent designu nového vizuálu, vzdává hold nesmírnému tvůrčímu úsilí. Výtvarný tvůrčí proces se odrazí také v doprovodných akcích a instalacích během festivalu, kdy právě jednotlivé výtvarné nástroje budou zdrojem inspirace pro interaktivní a hravé instalace a objekty. Více o autorovi letošního vizuálu, který je podepsán mimo jiné pod návrhem a realizací výstavy Moje cesta v rámci kampaně Chodící lidé, architektonickým návrhem a realizací k seriálům Gympl nebo Doktoři z Počátků, výtvarným návrhem loutkového pořadu TV MINI UNI či celkového scénografického řešení pro konference v rámci FORA 2000, nebo návrhem dekorace pro letošní udílení cen Paměť národa, se dozvíte na Totální animace jako první ochutnávka z programu letošního Anifilmu V roce 2014 bude část programu Anifilmu věnována specifické technice animovaného filmu, a to totální animaci. Vymezení totální animace vychází z technologického zpracování kresby či malby animované v jedné vrstvě. Pro každou novou fázi obrazu vznikne originální, zcela nový obraz. Jedná se o techniku, při které _Anifilm_Labyrint.indd :20:51 jsou střih a pohyby kamery vytvářeny skrze animaci. Vzhledem k náročnosti této techniky ji využívá zpravidla solitérní autor, aby bylo možné udržet plynulost stále se měnícího obrazu. Esteticky se totální animace vyznačuje stálými proměnami, průlety prostorem a mezi stěžejní vyjadřovací prostředky patří metamorfózy. Animuje se takto často kresba nebo také malba na prosvětlené ploše. Festivalový program bude protnut jak filmovou tvorbou, workshopy stěžejních tvůrců, tak i přednáškami k tomuto tématu. Prvním, kdo se v českém prostředí touto technikou zabýval, byl Igor Ševčík ( ), dnes zcela zapomenutý autor. Anifilm uvede jeho retrospektivu. Reprezentativní průřez svou tvorbou uvede režisér Pavel Koutský, který je významným představitelem totální animace. Pátý ročník Anifilmu se v Třeboni uskuteční od 6. do 11. května. Mladí fotografují památky V Miloslava Jelonková letošním roce se v České republice uskuteční osmý ročník mezinárodní soutěže Mladí fotografují památky, kterou organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož je Třeboň členským městem. Soutěž Mladí fotografují památky je v současnosti jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. Mladým lidem umožňuje poznat kulturní dědictví jak své země, tak i ostatních národů. V národním měřítku soutěž vrcholí předáním cen a diplomů u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel ve Španělském sále Pražského hradu, které se uskuteční dne Úspěch v národním kole je pro první tři umístěné spojen s postupem do mezinárodního kola, včetně účasti na slavnostním vyhlášení ve Strasbourgu. Soutěž je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří přihlásí do své fotografie, vyjadřující hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz) na webové stránce Tématem soutěže je architektonické dědictví. Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin, uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. Soutěž není pouhou fotografickou akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost, neodpovídají takovému záměru. Veškeré informace či dotazy Vám zodpoví sekretariát SHS ČMS na tel: nebo na internetové adrese Třeboňští symfonici účinkovali v Českých Budějovicích Třeboňský lázeňský symfonický orchestr pod řízením a taktovkou dirigenta Jaroslava Kohouta účinkoval dne 1. února v sobotu již tradičně na plese Rotary-klubu České Budějovice, kam byl pozván na zahájení. Ples se konal v krásném prostředí kulturního domu Metropol. Orchestr sklidil velký úspěch a odměnou pro něj byl dlouhý potlesk od účastníků plesu. Na tomto plese byli také zástupci rotariánských klubů z Německa, Rakouska a dalších organizací z České republiky. Vystoupením na tomto plese zahájil Třeboňský lázeňský symfonický orchestr již svojí 55. sezonu a současně i 55 let svého trvání za nepřetržitého vedení dirigenta Jaroslava Kohouta. Miroslav Král Březen Do žluta... VODKA + JUJCE za 30,- Kč DJ Prager - oldies rock zelená je tráva, zelená je zelená 15,- Kč DJ - Jox (Masojed) Kubánští domorodci ví MULATA+COLA ZA 35, Kč DJ - BŘÍZA + CUBA + SLÁVA MUNCHIES punk-rege-rock/dance music DJ ZBNK (Chalupa) v svižnom rytme: VODKA + RED BULL za 45,- Kč 18 Třeboňský svet / březen 2014

19 Kultura Třeboň i lázně mají svou televizi Mgr. Ondřej Alexandr Kronika Vedoucí redakce Třeboňské lázeňské televize Již sedm měsíců mohou nejen obyvatelé Třeboně sledovat Třeboňskou lázeňskou televizi (TLTV). Na samostatném kanálu, v Třeboni je to kanál 54, běží vysílání 24 hodin denně v podobě smyčky, která se obměňuje každý týden. Podobně jako u dalších regionálních programů stojí i vysílání TLTV především na zpravodajství. Stěžejním programem je tedy Zpravodajský týdeník, který divákům každých sedm dní přináší zajímavosti z Třeboně, místních částí města a Městských slatinných lázní. Při skladbě třeboňského zpravodajství je pro naši redakci důležitá hlavně tematická vyváženost. Diváci se tak mohou dozvídat o aktuálních a významných událostech, z nejrůznějších oblastí třeboňského života. V reportážích přinášíme pravidelně důležité události z radnice a informujeme také o investičních akcích směrovaných k rozvoji města. V nabídce reportáží je ale zastoupen i bohatý kulturní život Třeboně. S kamerou nechybíme na většině významných slavnostech města a dalších akcích pro místní i turisty, které zajišťuje nejenom městský odbor kultury a cestovního ruchu, ale i další třeboňské spolky a sdružení. Prostor má v našem zpravodajství také školství, životní prostředí anebo sociální sféra. Naše redakce tak intenzivně spolupracuje například s městskou policií, charitou, domovem seniorů, odborem školství a sociálních věcí nebo s třeboňskými školami. Opomenout nelze ani sport, kterému po novu plánujeme věnovat samostatný prostor ve vysílacím schématu i mimo zpravodajský týdeník. Při natáčení našich reportáží se snažíme představit nejen různé podoby života v Třeboni, ale i to, jak město funguje jako celek a jak spolupracuje například s dalšími městy. Pravidelně dokumentujeme účast Třeboně na projektech jako je Zdravé město anebo Města v rozletu, při kterých Třeboň aktivně spolupracuje s řadou partnerských měst z Čech ale i ze zahraničí. A protože jsme rovněž lázeňskou televizí, nemůže v našem zpravodajství chybět aktuální dění z městského lázeňství. Postupně divákům představujeme život Berty a Aurory; významné investice do obou lázeňských domů, jednotlivé procedury, zajímavé návštěvy anebo kulturní život a další zajímavosti z lázeňského prostředí. Programovou skladbu TLTV tvoří i další samostatné pořady. Například videotext, jakési noviny na obrazovce, informuje formou zpravodajství a pozvánek diváky o dalších událostech a akcích, které se do Zpravodajského týdeníku nevešly. Podobně představujeme i aktuální program třeboňského kina Světozor. Pravidelně lze také sledovat rubriku Bez komentáře, která nabízí videozáznamy z nejrůznějších kulturních, společenských anebo sportovních událostí. Jednou do měsíce hovoří v pořadu Staronové zamyšlení k divákům třeboňský farář, který v návaznosti na aktuální dění poukazuje na poselství biblických textů. Nejenom Třeboň, ale i dění z partnerských měst Jindřichova Hradce, Telče, Schremsu, Zwettlu a Hornu, rekapituluje pořad Města v rozletu, který dokumentuje průběh stejnojmenného přeshraničního projektu. Diváci se dozví, jak zmíněná města v předchozích dvou letech spolupracovala a jak se jim dařilo plnit cíle, které si v rámci projektu stanovila (například Třeboň si za cíle vzala oživení městského centra mimo hlavní sezonu anebo podporu podnikatelů). Zrcadlo vašeho kraje je další pořad, který se objevuje na obrazovkách Třeboňské lázeňské televize a představuje významné události týkající se právě Jihočeského kraje. Do budoucna plánujeme záběr tohoto pořadu rozšířit a zaměřit se na dění v obcích a městech jižních Čech. Programovou skladbu budeme postupně obohacovat i o další pořady. Rádi bychom zařadili diskuze se zajímavými lidmi a ve spolupráci s odborem cestovního ruchu hodláme věnovat více prostoru pozvánkám na nejrůznější zajímavé akce, které se v Třeboni dějí. O náplň TLTV se stará redakční tým, jehož jádro zajišťuje nepřetržité vysílání sesterské Jindřichohradecké televize již více než 18 let. Mimo externí moderátory, kteří diváky provádějí hlavní relací - Zpravodajským týdeníkem, máme v současné době profesní základnu čtyř redaktorů a tří kameramanů. Ti se starají o programovou skladbu Kanálu 54 skupiny městských televizí, do které vedle Třeboňské lázeňské a již zmiňované Jindřichohradecké televize patří i nejnovější přírůstek Dačická televize, která zahájila vysílání v prosinci. Všechny tři televize pokrývají svým vysíláním nezanedbatelnou část jižních Čech. Pozemní signál je šířen ze dvou samostatných vysílačů z Políkna u Jindřichova Hradce a z Dačic na 54. kanálu. TLTV jako jediná ze skupiny městských televizí je vysílána i ze Včelné. Sledovat ji proto lze i v Českých Budějovicích a to na kanálu 29. Programy tak lze naladit pomocí set-top-boxu anebo u televizí s DVB-T turnerem. Pokud k naladění nedošlo automaticky, je možné postupovat podle následujícího návodu. V ovládacím menu televizního přijímače, v části NASTAVENÍ (SETTING) navolte možnost LADIT (TUNE). Následně můžete vybrat ladění MANUÁLNÍ (MANUAL) anebo AUTOMATICKÉ (AUTOMATIC). Zde doporučujeme manuální ladění. Následně navolte číslo kanálu - pro Třeboň je to 54. V případě společné televizní antény (STA) je nutné obrátit se na vlastníka domu anebo domovního důvěrníka a dohodnout se na úpravě společné televizní antény odbornou firmou (SVM digitál s.r.o, ), která poradí i v případě potíží s nalezením signálu. Zpravodajství TLTV má také svůj archiv na internetu. Zpravodajské týdeníky je možné vidět na youtube (stačí zadat Třeboňská lázeňská televize), facebooku města anebo na webech Městských slatinných lázní (sekce Galerie Třeboňská lázeňská TV). 19

20 školství Příměstské tábory, léto 2014 Jana Polčáková ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 pořádá II. ročník Příměstského tábora léto 2014 Vážení rodiče, v loňském roce se konal I. ročník Příměstského tábora v naší ZŠ Třeboň, Na Sadech 375, který se setkal s velmi pozitivním ohlasem u dětí i rodičů z Třeboně i okolí. V tomto školním roce 2013/14 Vám nabízíme II. ročník Příměstského tábora. Podrobnosti k jednotlivým turnusům najdete na stránkách školy kde si můžete vytisknout přihlášku, nebo se přímo informovat u kontaktních osob. 1. turnus: : Po stopách Harryho Pottera Lektoři: Mgr. J. Rodičová, Mgr. J. Bendová Kontaktní osoba: Mgr. J. Rodičová, , Program: náplní tohoto turnusu je zábavná forma výuky anglického jazyka na pozadí pohádkového příběhu Harryho Pottera (výlety, hry, soutěže v družstvech). 2. turnus: : Cesta do pravěku Lektoři: Mgr. M. Kukačková, ing. J. Zobl Kontaktní osoba: Mgr. M. Kukačková, , Program: děti se přenesou v čase a prostoru do pravěku, pracují v jednotlivých kmenech, tvoří s hlínou, pálí v přírodní peci, vyrobí si první luk, oštěp, amulety, poznávají přírodu. Poslední den mohou soutěžit i rodiče. 3. turnus: : Indiáni versus western Lektoři: Mgr. M. Kukačková, ing. J. Zobl Kontaktní osoba: Mgr. M. Kukačková, , Program: na děti čeká celotáborová hra, pracují v kmenech Indiánů, kovbojů. Naučí se práci s lasem, lukem, prakem. Vyrobí si předměty denní potřeby (hlína, korálky, proutí aj.), čeká na ně řada soutěží (Bolaso, kroužky, lukostřelba, pantomima aj.) Poslední den soutěží i rodiče. 4. turnus: : Cesta do Londýna Lektoři: Mgr. J. Rodičová, Mgr. J. Bendová Kontaktní osoba: Mgr. J. Rodičová, , Program: v tomto turnusu budou děti zábavnou formou výuky anglického jazyka odkrývat tajemství Velké Británie a jiných států (hry, soutěže). Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 Třeboňský svět únor Jana Polčáková Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 V únoru proběhl zápis zápis budoucích prvňáčků. prvňáčků. Celkem Celkem jsme zapsali jsme 59 zapsali žáků, rodičů bu pro žáků, své děti 10 rodičů odklad bude školní žádat docházky. pro své děti odklad školní docházky. Chlapci, Chlapci, starší žáci, postoupili do do krajského krajského kola kola ve ve fusbale. fusbale. Zúčastnili jsme se okresního kola v olympiádě českého jazyka a německého jazyka. Zúčastnili jsme se okresního kola v olympiádě českého jazyka a německého jazyka. Od dochází ve ve školní jídelně ke ke zdražení školního oběda oběda o 1 o korunu 1 v k korunu věkové v kategorii. každé věkové kategorii. Věkové skupiny strávníků Cena Finanční limity dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. 1. Strávníci do 6 let Svačina 7,- Kč 6,00 až 9,00 Kč Přesnídávka 7,- Kč 6,00 až 9,00 Kč Oběd 19,- Kč 14,00 až 25,00 Kč 2. Strávníci 7 10 let Oběd 24,- Kč 16,00 až 32,00 Kč 3. Strávníci let Oběd 27,- Kč 19,00 až 34 Kč 4. Strávníci 15 a více let Oběd 28,- Kč 20,00 až 37 Kč inzerce Bc. Mgr. J. Polčáková, ŘŠ STŘEDNÍ ŠKOLA RYBÁŘSKÁ A VODOHOS- PODÁŘSKÁ JAKUBA KRČÍNA, TŘEBOŇ Čím žije SŠRV počátkem druhého pololetí školního roku 2013/2014? V tomto období se jako škola tradičně účastníme nejrůznějších výstav a veletrhů, jednou z nich je například výstava FOR FISHING, která se pravidelně koná na pražském výstavišti v Letňanech. Každoročně se sem sjedou všichni příznivci a vyznavači Petrova cechu, kteří mohli tento rok v prezentačním stánku naší školy zhlédnout třeba ukázku filetování kapra a jeho následnou tepelnou úpravu, ukázku síťování či vázání mušek. Další výstava RYBAŘENÍ nás čeká na počátku března, tentokrát na výstavišti v Brně. Michaela Davidová 5. turnus: : Cesta za Rudolfem II. a alchymií Lektoři: Mgr. M. Kukačková, Bc. L. Kukačková, (ing. J. Zobl) Kontaktní osoba: Mgr. M. Kukačková Program: na děti čeká pohádkový svět doby Rudolfa II. a jeho dvora, naučí se stará řemesla (drátování, malba na sklo, hedvábí, práce s hlínou), vytvoří své recepty na tajemné lektvary, zastřílí si s lukem a šípy. Poslední den se očekává zapojení rodičů do soutěží. 6. turnus: : Toulky minulostí Lektoři: Mgr. J. Rodičová, Mgr. D. Somr Kontaktní osoba: Mgr. J. Rodičová, , Program: v tomto posledním turnusu se děti seznámí s blízkým okolím Třeboně. Čekají je hry v přírodě, poznají, jak se bavili naši předkové (hry, soutěže, výlety). Věříme, že si z naší bohaté nabídky vyberete a těšíme se na Vaše děti, Váš zájem. Organizátor akce: ZŠ Třeboň, Na Sadech 375, Mgr. M. Kukačková tel.: Třeboňský svet / březen 2014

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ III/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ I/2015 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem)

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Poslání: Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Cíle: Služby sociální péče mají svým uživatelům: napomáhat zajistit

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň)

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň) ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.02.2014 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. Místostarosta Zdeněk Mráz zahájil jednání v 17:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více