Zastávka bude bezpečnější

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastávka bude bezpečnější"

Transkript

1 PRAHA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY se mění v novou pěší zónu HŘIŠTĚ V MASNÉ září novotou a láká STRANA 2 STRANA 3 VII./VIII. ROČNÍK XV NA SLOVÍČKO, PANE STAROSTO Ačkoli by se v době počínajících letních prázdnin slušelo psát spíše o zaslouženém odpočinku našich ratolestí, dovolte mi, abych tyto řádky věnoval školní tematice. Právě impulz školáků nás vedl k jedné velmi důležité investiční akci přestavbě nebezpečné tramvajové zastávky u Národního divadla. Tramvajová zastávka u Národního divadla je nebezpečná a ohrožuje děti při jejich cestě z a do školy. Tak zní stručně jeden ze zásadních závěrů, které vyplynuly z dotazníkové akce Bezpečně do školy. Ta měla za cíl shromáždit anketní formou od nejpovolanějších tedy žáků, studentů a pedagogů informace o rizikových místech, na kterých hrozí školákům nebezpečí od motorových vozidel. Po vyhodnocení ankety Bezpečně do školy jsme přikročili k činu. Vypracovali jsme projekt na rozšíření zastávky, vytvoření přechodu a zábradlí. Toto zábradlí je mnohem hezčí než stará trubková zábradlí, takže úpravy zastávky budou nejen užitné, ale i estetické. Důležitou aktivitou pro předškoláky, ale i mladší školáky je údržba a zkvalitňování dětských hřišť. Městská část Praha jako samosprávný celek s hustou zástavbou, obklopená podobně zastavěnými lokalitami, nemá příliš možností, jak zajistit každodenní přirozené volnočasové aktivity pro naše nejmenší. Dětská hřiště jsou jednou z možností, jak dětem tuto možnost poskytnout o to více je naší povinností o hřiště pečovat. Jak jste jistě zaznamenali, hřiště postupně rekonstruujeme a vyměňujeme zastaralé a nebezpečné herní prvky za nové. Za velmi důležité považuji jasnou shodu ve vedení městské části: nikdo z nás není pro redukci počtu dětských hřišť, a to pod jakkoli užitečnými záminkami. Ale dosti o všem jiném, než jsou prázdniny a dovolené! Přeji všem dětem i dospělým co nejhezčí prožití léta a načerpání nových sil. Ochránit zdraví a životy školáků u zastávky tramvaje Národní divadlo na Národní třídě se přes prázdniny rozhodli na návrh starosty Vladimíra Vihana radní MČ Praha. Rekonstrukci zastávky požadují děti, rodiče i učitelé. N IRENA KRÁLOVÁ utnost rekonstruovat tuto zastávku vyplynula z ankety Bezpečně do školy, kterou jsme před časem uspořádali v našich školách. Děti, učitelé, ale i rodiče sami měli určit, která místa považují při cestě do školy a ze školy za nebezpečná, kde je ohrožují motorová vozidla. Zastávka u Národního divadla vyšla z ankety jako jednoznačně nejhorší. Rozhodli jsme se proto jednat, aby školáci v tomto místě již nebyli dopravou ohrožováni, vysvětlil starosta Městské části Praha Vladimír Vihan. Projekt, který vznikl z iniciativy starosty, předpokládá razantní změnu dosavadní podoby této zastávky. Počítá s rozšířením vlastní stanice, vytvořením přechodu pro chodce a s instalací zábradlí. To by přitom mělo vypadat vkusně a mělo by být mnohem hezčí nežli stará trubková zábradlí, dostatečně známá z řady míst nejen v metropoli Zastávka bude bezpečnější Jde o zdraví dětí Ačkoli Městská část Praha samozřejmě musela projekt úpravy tramvajové zastávky projednat s příslušnými institucemi (zejména s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy), jednání byla věcná a bez problémů. Ze strany příslušných institucí a jejich vedoucích pracovníků jsem zaznamenal opravdovou vstřícnost. V tomto případě jde o zdraví a životy dětí, a pokud ony samy jasně pojmenovaly nebezpečí, my, dospě- Zastávka tramvaje Národní divadlo zvítězila v anketě o nejnebezpečnější místo pro školáky v Praze. lí, bychom neměli jakkoli protahovat řešení problému, řekl starosta V. Vihan. MČ Praha podle něj samozřejmě nemůže slíbit, že vyřeší všechny problémy na všech rizikových místech. Chceme ale přispět k tomu, aby cesty do školy byly pro děti bezpečnější. V některých případech se může riziko snížit umístěním dopravní značky, výraznějším označením přechodu pro Kola ovládla Staroměstské náměstí chodce či jinou podobnou změnou. Kde není přímo v našich možnostech situaci změnit, tam se na příslušných místech přimlouváme za co nejrychlejší řešení, podotkl starosta. Akce Bezpečně do školy se mezi školáky uskutečnila kromě Městské části Praha také v některých krajích České republiky. Od začátku se setkala s živým zájmem dětí i dospělých. Pozvánka Občanské sdružení SANANIM zve na Den otevřených dveří Vladimír Vihan starosta MČ Praha P opulární cyklistické závody dětí O pohár starosty MČ Praha byly opět 3. května k vidění na Staroměstském náměstí. Již dvanáctý ročník znovu pobavil, ale také účastníkům ukázal, že sport přináší nejen adrenalinové zážitky, ale rovněž nová přátelství. Součástí programu bylo i kulturní vystoupení. Akci pořádala Nadace Pražské děti ve spolupráci s MČ Praha. (RAD) od 8.00 hodin v Café Therapy Školská 30, Praha

2 2 Z RADNICE ČERVENEC/SRPEN 2006 R MILOŠ BÍLÝ ekonstrukce náměstí Republiky probíhá společně s rekonstrukcí někdejších kasáren naproti obchodnímu domu Kotva, ze kterých vzniká víceúčelový komplex Palladium. Dopravní podnik hlavního města Prahy zároveň provádí přeložku tramvajové trati, připomněl příčiny stavebního ruchu na náměstí Republiky a v jeho okolí starosta Městské části Praha Vladimír Vihan. Ačkoli Palladium by mělo přivítat první návštěvníky až v příštím roce, tramvajový provoz se do lokality vrátí už 20. září. V tu dobu bude již hotova také pěší zóna se zelení a novým městským mobiliářem, takže z náměstí a přilehlého okolí se stane příjemná pěší zóna. Dojde také k výraznému snížení emisí. Stavební práce na náměstí Republiky KRÁTCE Žádejte o grant! o 3. července mohou zájemci Džádat o kulturní grant radnici Prahy. Ta poskytne příspěvky pro oblast kultury na 2. pololetí letošního roku v celkové výši korun. Celkem bylo v rozpočtu MČ Praha pro rok 2006 schváleno, korun na poskytnutí příspěvku pro oblast kultury organizacím, které nezřizuje centrální městská část. V prvním kole bylo rozděleno korun s pravidlem, že na jeden projekt může Rada MČ Praha poskytnout maximální částku korun. Tato pravidla zůstala stejná i pro druhé pololetí. Granty jsou určeny na umělecké aktivity: výtvarné, divadelní, hudební a filmové, publikační činnost, osvětovou činnost apod. Výsledky rozhodnutí komise, která žádosti posoudí, bude schvalovat Rada MČ Praha do konce srpna Domky jinam ada MČ Praha nesouhlasila se Rzáměrem pronájmu pozemků na Malé Straně Kosárkově nábřeží, kde chtěl mít soukromý vlastník umístěny dřevěné domky. Tyto domky jsou cenným dokladem své doby a práce významného architekta Josefa Gočára z časově krátkého období označovaného jako národní, v němž byly postaveny, a vzhledem k takto cennému kulturnímu dědictví nemůžeme souhlasit s umístěním v záplavové zóně, uvedl starosta MČ Praha Vladimír Vihan. Radní městské části tímto rozhodnutím podpořili návrh Komise územního rozvoje Prahy, která navrhovala zvážení alternativy umístění Gočárových domků, a to nejen vzhledem k pohledové exponovanosti této části nábřeží, ale i k historickému kontextu staveb a místa. Školka prokoukne ada MČ Praha rozhodla o přidě- veřejné zakázky Komplexní Rlení rekonstrukce MŠ Řásnovka, Praha, a to firmě Proxima, a. s. za cenu korun bez DPH, kdy tato stavba potrvá 20 týdnů. Dále radní přidělili veřejnou zakázku Stavební úpravy oddělení chirurgie A Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha, a to firmě Fitaz, spol. s r. o., za cenu korun bez DPH. Rada MČ Praha na svém zasedání zrušila veřejnou zakázku Rekonstrukce MŠ Pštrossova, Praha vzhledem k tomu, že obě doručené nabídky byly vyřazeny ze zadávacího řízení. (ŠLA) jsou největší od někdejší výstavby místní stanice metra. Právě díky ní mohl Dopravní podnik hl. Města Prahy bez obav zahájit přeložku tramvajové trati. Stanice metra dopravní zatížení kapacitně dobře pokrývá. Navíc v docházkové vzdálenosti od náměstí Republiky tramvaje normálně jezdí, podotkl starosta V. Vihan. Přestavba bývalého komplexu kasáren se týká i jízdárny u ulice Na Poříčí. Zde také přibude nová budova, která vyplní prostor, kde kdysi vojáci cvičili. Pražané i návštěvníci naleznou v Palladiu po jeho dokončení více než 200 obchodů a restaurací, a to na metrech čtverečních. Komplex nabídne rovněž množství parkovacích míst v podzemních garážích, do kterých se bude vjíždět z Revoluční ulice. Úpravy náměstí Republiky jsou plně v souladu s naší koncepcí, která má za Chodci ocení pěší zónu Na novou pěší zónu na náměstí Republiky se mohou těšit obyvatelé a návštěvníci Prahy. Již na podzim stavební stroje trvale vystřídá nová zeleň a vkusný mobiliář. cíl vytvořit z centra Prahy co nejvíce klidovou zónu, sloužící především chodcům. Zcela zásadní průlom ve zklidňování oblasti v budoucnu přinese revitalizace Václavského náměstí a přemístění ramena magistrály za budovu Národního muzea, dodal starosta V. Vihan. V Praze bydlím rád... a takhle bude vypadat zanedlouho! MČ Praha dobře hospodaří JAN ŠLAJS Co znamená výsledek vedlejší hospodářské činnosti? Je to díky politice, kterou od začátku volebního období prosazujeme s radou městské části v čele s panem starostou Vladimírem Vihanem. Výsledek je týmová práce. Navíc je to také výsledek změny systému vybírání nájemného a kontroly plateb. V novinách se objevily částky v řádech milionů korun, které MČ Praha odepisuje. Proč se tak děje? Jsou to pohledávky, které jsou již promlčené, a my je vnímáme jako kostlivce Takto vypadalo náměstí Republiky ještě v polovině června... V loňském roce Praha ve vedlejší hospodářské činnosti vydělala více než 365 milionů korun a to je dobrý výsledek, míní zástupce starosty Petr Burgr. ve skříni, které chceme do konce volebního období odstranit. Jak vidíte Prahu v oblasti bytové a nebytové politiky v budoucnu? Osobně vnímám Prahu jako místo, které je centrem naší metropole. S tím jsou spojena určitá pozitiva i negativa. Mezi ta negativa řadím například obchody se zbožím, které je výhradně určeno pro turisty, a v oblasti bydlení je to větší koncentrace hotelů a ubytovacích zařízení. V posledních letech jsme vynaložili velké úsilí k tomu, aby v Praze byly zachovány obchody se službami, drobným zbožím, potravinami. Tento trend, který je nastaven, je určitě dobré zachovat a podobné aktivity i nadále podporovat. Jako velký úspěch vnímám zachování masny v ulici Tržiště 6 na Malé Straně. Podařilo se nám v této oblasti zachovat tradiční sortiment, který patří k základním službám. Nejste typem populistického politika, jasně jste řekl, že se do budoucna neobejdeme bez deregulace nájemného... Městská část si hodlá ponechat ve svém vlastnictví zhruba tisícovku bytových jednotek. Chceme v nich nejen citlivě deregulovat nájemné, ale tam, kde to je nutné, deregulaci také doprovodit zlepšením kvality bydlení. To je velmi významný akspekt správně chápané deregulace. Nelze vyžadovat více peněz bez patřičné kvality. Velmi bych uvítal, kdybychom dostali možnost nájemné deregulovat napříč vlastnickými vztahy, ať jde Změny v Klimentské V Petr Burgr o nemotivost obecní nebo soukromou. Pak by deregulace téměř nebolela. ýznamná změna dopravního režimu začala platit od. července v centru Prahy, a to v Klimentské ulici, v úseku ulic Samcova Barvířská. Změna dopravního režimu spočívá v otočení jednosměrného režimu. Stávající dopravní situace, jednosměrná ulice ve směru Samcova Barvířská, umožňovala zkracování trasy a nežádoucí průjezd obydlenou oblastí ve směru Klimentská Barvířská Petrské náměstí Soukenická Revoluční a tím i nepřiměřené zatížení ulice Soukenická a následně i křižovatky Soukenická Revoluční Dlouhá, řekl zástupce starosty Městské části Praha Pavel Vlach. Stávající dopravní řešení bylo stanoveno v návaznosti na změny provedené magistrátem, především pak zneprůjezdněním části ulice Řásnovka a zamezením příjezdu do Revoluční ulice. V současné době je však možno do ulice Revoluční odbočit z výjezdu z nábřežních komunikací přes ulice Nové mlýny Lannova, odbočením vlevo a následně pokračovat do ulic Dlouhá a Králodvorská. Příjezd do ulice Klimentská je umožněn přes ulice Nové mlýny, a také ulicemi Lannova a U Nemocenské pojišťovny. V novém dopravním režimu bude možno vjet do oblasti Klimentská jako doposud přes nábřežní komunikace a dále ulicí Lannova nebo ulicí Nové mlýny, a také ve směru od ulice Na Poříčí zůstává příjezd ulicí Zlatnickou. (RAD) Werichova vila do pronájmu Vypsání koncesního řízení na služby Rekonstrukce a provozování Werichovy vily schválili radní MČ Praha. Ú čelem a cílem tohoto koncesního řízení je zajistit řádné dokončení rekonstrukce tohoto domu a jeho využívání spolu se zahradou pro veřejnost. Představou MČ Praha je využití v oblasti pořádání společenskokulturních akcí, žánrově zaměřených na propagaci české meziválečné avantgardy, především filmové a divadelní, navazující na pozdější tvorbu v oblasti filmové satiry a filmového experimentu, uvedl starosta MČ Praha Vladimír Vihan. Předmět koncese je:. Dokončení rekonstrukce Werichovy vily, v souladu se zadávací dokumentací. 2. Využití nemovitosti jako společensko-kulturního centra, využití bytových jednotek (za účelem trvalého bydlení) a nebytových jednotek a poskytování občerstvení v souvislosti s pořádanými akcemi, a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací. 3. Komplexní údržba a správa nemovitostí v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci. (RAD)

3 ČERVENEC/SRPEN 2006 M MILOŠ BÍLÝ ěstská část Praha jako samosprávný celek s hustou zástavbou, obklopená podobně zastavěnými lokalitami, nemá příliš možností, jak zajistit každodenní přirozené volnočasové aktivity pro naše nejmenší. Dětská hřiště jsou jednou z možností, jak dětem tuto možnost poskytnout o to více je naší povinností o hřiště pečovat. Snažíme se, aby tato místa byla spíše multifunkčními sportovními areály, než pouhými hřišti v klasickém smyslu slova. Děti si u nás, když budu parafrázovat slavnou píseň skupiny Katapult, rozhodně mají kde hrát! řekl starosta MČ Praha Vladimír Vihan. Podle zástupkyně starosty Jany Příhodové, do jejíž kompetence dětská hřiště spadají, MČ Praha v současné době hledá provozovatele sportovního areálu v Masné ulici. Rada MČ Praha počátkem června schválila zadávací podmínky na udělení příslušné koncese. Předmětem koncese je kompletní provozování sportovního areálu Masná po dobu pěti let, zajištění možnosti vstupu veřejnosti do areálu, zajištění možnosti zapůjčení sportovního nářadí a náčiní, zajištění údržby bezpečnostních prvků areálu, zajištění kontroly dodržování provozního řádu, provádění drobných oprav a úprav. Nájem hřiště činí Kč ročně. Budeme vybírat koncesionáře, který nabídne pro veřejnost nejpříznivější podmínky pronájmu hřiště, a to tak, aby byla zachována myšlenka veřejného hřiště. Do 7 hodin bude hřiště přístupné zdarma. Po této hodině bude mít koncesionář možnost sportovní areál komerčně využívat, uvedla J. Příhodová. Koncesionář bude moci také využívat reklamní plochy v areálu za účelem pronájmu těchto ploch a také bude moci poskytovat drobné občerstvení v rozsahu, který navrhne v soutěži. Jak dodala Jana Příhodová, rekonstrukce sportoviště a dětského hřiště v Masné stála necelých 8 milionů korun. Vrchlického sady Děti: mají si kde hrát! Velmi úspěšně pokračuje proces postupné rekonstrukce dětských hřišť v MČ Praha, na jejímž území se nachází i jedno z nejlepších Na Františku. Radnice aktuálně hledá provozovatele nedávno opraveného sportovního areálu v Masné ulici, který byl otevřen 29. května. Další hřiště, které bylo nedávno (. června) po rekonstrukci otevřeno, se nachází ve Vrchlického sadech. Rekonstrukce podle projektu firmy SGL projekt, s. r. o., firmou INGBAU CZ, s. r. o., stála ,28 Kč včetně DPH. Toto dětské hřiště je volným obrazem Prahy. Vstup vede z Opletalovy ulice skrz Prašnou bránu. Děti zde naleznou Vltavu z kamenných oblázků, Staroměstské náměstí, Vyšehrad, lanovku na Petřín, Karlův most, Střelecký ostrov na Vltavě. Po celou provozní dobu bude na hřišti ostraha. Samozřejmostí je pravidelná údržba dětských hřišť v MČ Praha, přestože se někteří zástupci z řad opozice pokusili v květnu toto zpochybnit výzvou k veřejné brigádě výměně písku na hřišti ve Vojanových sadech. Písek na tomto dětském hřišti byl vyměněn letos v polovině dubna a firmou Vojanovy sady, s. r. o., vydezinfikován v polovině května a polovině června. Písek na všech hřištích je dezinfikován jednou měsíčně, informovala J. Příhodová. Městská část Praha podle jejích slov úroveň údržby dětských hřišť pravidelně kontroluje. Areál v Masné ulici slavnostně otevřeli starosta MČ Praha Vladimír Vihan (druhý zleva), jeho zástupci Jana Příhodová a Pavel Vlach (vpravo), nechyběl ani tiskový mluvčí MČ Praha Jan Šlajs. Poradna z Františku : INFOSERVIS 3 Pozor na krevní tlak Vysoký krevní tlak (hypertenze) je jedním z nejčastějších a nejzávaznějších onemocnění srdce a cév (kardiovaskulárních onemocnění). Ve většině civilizovaných zemí postihuje 20 až 50 % dospělého obyvatelstva. MUDR. VLADIMÍR JUŘINA rev je vypuzována ze srdce a unáše- ke všem tkáním a orgánům těla Kna soustavou cév zvaných tepny. Krevní tlak je vlastně síla, kterou krev působí na stěnu tepen. Ve skutečnosti s každým srdečním úderem pumpuje srdce krev do tepen. Normální hodnota krevního tlaku u dospělých osob je nižší než 40 mmhg (milimerů rtuťového sloupce) pro systolický krevní tlak a nižší než 90 mmhg pro diastolický krevní tlak. Příčina hypertenze zůstává v 95 % případů neobjasněna. Zjevná příčina hypertenze se objeví maximálně u 5 % nemocných, z nichž obvykle ne více kdy měřená osoba má paži podepřenou ve výši srdce. Farmakologická léčba hypertenze, tj. podávání léků snižujících krevní tlak, je zahajována tehdy, pokud úprava životosprávy nevede než % je ovlivnitelné případným chirurgickým k dostatečnému poklesu krevního zákrokem. Krevní tlak lékař měří nejčastěji rtuťovým tonometrem. Součástí poměrně jednoduchého přístroje je uzavřený sloupec rtuti a manžeta, kterou lékař přikládá na paži nemocného nad loketní jamku. Tlak se měří nejčastěji vsedě, tlaku. Zradou tohoto onemocnění je, že může po dlouhá léta probíhat bez příznaků a že prvním projevem hypertenze může být katastrofa v oblasti kardiovaskulární, například infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. Důležitá prevence:. Omezte příjem soli! Vybírejte si jídla a potraviny s nízkým obsahem soli. Hotové pokrmy rozhodně nesmíte přisolovat. Maximální doporučená denní dávka je 2,4 g sodíku = 6 g kuchyňské soli, tj. čajová lžička. 2. Snižte svou nadváhu! Bylo opakovaně prokázáno, že i malé snížení hmotnosti o 3 kg vede k poklesu systolického tlaku až o 7 mmhg a v případě diastolického tlaku je snížení asi 4 mmhg. 3. Změňte svůj jídelníček! Výběrem vhodné stravy přispějete ke snížení krevního tlaku. Omezte příjem tuků a sacharidů, jezte méně masa, vajec a uzenin. Naopak jezte více zeleniny a ovoce. 4. Buďte fyzicky aktivní! Optimálním druhem aktivity je běhání nebo jízda na kole, případně chůze ostřejším tempem. Aby docházelo k poklesu krevního tlaku, je třeba fyzickou aktivitu provozovat v dostatečné intenzitě minimálně 3x týdně po dobu 40 minut. Rádce podnikatele Živnostenský zákon se novelizuje S některými změnami zákonů musejí od. srpna počítat podnikatelé. V platnost vstoupí zákon č. 24/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/99 Sb. o živnostenském podnikání a některé další zákony. R ozsáhlou novelou živnostenského zákona, jakož i dalších zákonů, dochází k rozšíření pravomocí živnostenských úřadů jako centrálních registračních míst (CRM). Podnikatelé mohou od oznámit zahájení podnikatelské činnosti, včetně změn a údajů pro všechny instituce, tj. registrace pro daňové účely, evidence pro účely sociálního zabezpečení, evidence pro účely všeobecného zdravotního pojištění, plnění oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči úřadům práce, přímo na živnostenském úřadě. Hlavním principem CRM je větší efektivita postupu při přijímání jednotlivých oznámení od podnikatele v procesu jeho registrace. Pokud bude podnikatel provádět úkon prostřednictvím CRM, budou od něho potřebné informace získány na jednotném formuláři vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Živnostenský úřad po shromáždění těchto informací provede následně rozeslání těchto údajů věcně příslušným orgánům veřejné správy. Dojde tedy k podstatnému zjednodušení, kdy např. daňová registrace bude provedena přímo na CRM. Nejdůležitější změny Fyzická osoba, pokud podnikala nebo podniká na území ČR, musí prokazovat, zda nemá daňové nedoplatky z podnikání, nemá nedoplatky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Pokud výpis z rejstříku trestů, potvrzení o nedoplatcích z OSSZ a FÚ nejsou doloženy, ověří si danou skutečnost živnostenský úřad u příslušných orgánů. Právnické osoby nemají povinnost ustanovovat odpovědného zástupce u živností volných. Evidence zboží u zastaváren a prodeje použitého zboží musí být přístupná v provozovně (může být uložena pokuta až do mil. Kč). Podnikatel může nově na živnostenském úřadě podat přihlášku k daňové evidenci, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti, přihlášku k důchodovému pojištění, nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a živnostenský úřad získané informace předá příslušným orgánům do 5 pracovních dnů. Pokud si živnostenský úřad vyžádá dokumenty u příslušných úřadů, musí o této skutečnosti informovat podnikatele. Vláda si vyhradila právo vydat dle situace na trhu práce seznam živností, které nemohou provozovat fyzické osoby bez bydliště na území ČR nebo EU nebo osoby, které nejsou rodinnými příslušníky občana EU. Řemeslné živnosti uvedené v příloze živnostenského zákona jsou doplněny o obor živnosti : Podkovářství (vyjmuto ze živnosti kovářství) a Malířství, lakýrnictví a natěračství (automaticky dnem nabývá podnikatel oprávnění k této činnosti, pokud měl živnostenské oprávnění pro živnost volnou, např. tuto činnost vykonával na základě živnosti dokončovací stavební práce ). Zavedení CRM bude velice náročné pro všechny pracovníky živnostenského úřadu. Je třeba zdůraznit, že živnostenský úřad neodpovídá za správnost vyplněných formulářů pro příslušné orgány. Přesto však se budeme snažit zorientovat v právních předpisech upravujících daně, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a zaměstnanost tak, abychom základní informace mohli podnikatelům podat. (RAD) 5. Omezte nadměrnou konzumaci alkoholu! Alkohol poškozuje játra, mozek a srdce. Nadměrná konzumace alkoholu zvyšuje krevní tlak. Rozhodně byste neměli vypít více než dva alkoholické nápoje za den, tj. např. dvě piva po 0,5 l, dvakrát 2 dcl vína nebo dvakrát 0,5 cl destilátu. Nezapomeňte přitom, že každý alkoholický nápoj obsahuje 70 až 80 kcal (v závislosti na druhu nápoje). 6. Přestaňte kouřit! Kouření výrazně zvyšuje riziko všech srdečně-cévních komplikací hypertenze. 7. Zajímejte se o to, jakou máte hladinu cholesterolu! Zvýšená hladina cholesterolu, podobně jako kouření, výrazně zvyšuje riziko srdečně-cévních komplikací. Riziko těchto komplikací je podstatně nižší, pokud hladina celkového cholesterolu nepřesáhne 5,0 mmol/l. Nemocnice dostala lůžka P říležitostí k příjemnému setkání zástupců MČ Praha, pracovníků Nemocnice pod Petřínem a organizátora Vodafone kluziště bylo slavnostní předání lůžek a matrací Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem, které se uskutečnilo 5. června. Radu MČ Praha reprezentovali zástupci starosty Pavel Vlach (třetí zleva) a Petr Burgr (druhý zprava). (RAD) V Praze bydlím rád

4 4 INFOSERVIS ČERVENEC/SRPEN 2006 P MILOŠ BÍLÝ ři kontrole stavby jsme zjišťovali, zda rekonstrukce budovy postupuje podle plánu a jestli se nevy- skytly nějaké potíže, které by ohrozily dodržení termínu kolaudace. Osobně jsem se na místě přesvědčil, že práce postupují dobře, řekl po kontrole přestavovaného objektu zástupce starosty MČ Praha Čestmír Nekovařík. Soukromé Gymnázium Jana Palacha se do zrekonstruované budovy přestěhuje po třinácti letech působení v domě na Senovážném náměstí č. 7. Do nové budovy se těšíme. V dosavadním působišti se nacházejí kromě školy také běžné byty, což samozřejmě nejsou ideální podmínky pro výuku. Při rekonstrukci domu ve Pštrossově ulici navíc máme možnost ovlivňovat konečnou podobu některých věcí například si již nyní připravujeme vedení počítačové sítě, sdělil Michal Musil, ředitel Gymnázia Jana Palacha. Budova ve Pštrossově ulici je podle něj svými rozměry šitá na míru právě menší soukromé škole. Měsíce dřiny Stavba začala letos v lednu. Po jejím dokončení budova poskytne škole veškeré potřebné zázemí: v suterénu bude speciální učebna, vhodná například pro promítání, v přízemí ředitelna a sborovna, třídy budou v patrech. Počítá se i s využitím podkroví pro archiv nebo mimoškolní činnost, uvedl Tomáš Olbrich z investičního oddělení Úřadu Městské části Praha, Gymnázium se přestěhuje Na konci října podle harmonogramu by měla skončit rekonstrukce budovy ve Pštrossově ulici č. 3, kam se přestěhuje Gymnázium Jana Palacha. Kontrolní den, který se na stavbě uskutečnil 3. června, ukázal, že práce pokračují bez komplikací. Ocenění starosty který se kontrolního dne na stavbě také zúčastnil. Rekonstruovaný objekt prochází celkovou obnovou včetně hydroizolací. Kompletně se mění podlahy, součástí projektu je také nová střecha i s krovem. Při kontrole 3. června byla řada z klíčových věcí již téměř hotova. Na řadu přišly práce, jako je instalace topení a podobně, podotkl Č. Nekovařík. Podle starosty MČ Praha Vladimíra Vihana podpora školství zahrnuje i soukromý sektor. Gymnázium Jana Palacha je velmi kvalitní škola a zaslouží si naši adekvátní pomoc, komentoval starosta brzké dokončení rekonstrukce. My jsme rádi, že nám radnice při hledání nového zázemí vyšla vstříc. Jsme jediné soukromé gymnázium v Praze a chceme zde zůstat, zdůraznil ředitel školy M. Musil. Kontroly na stavbě se kromě zástupce starosty MČ Praha Čestmíra Nekovaříka (na snímku uprostřed) zúčastnil také Michal Musil, ředitel Gymnázia Jana Palacha (vlevo). Požádejte si před dovolenou včas o vydání pasu! Senioři z Bratislavy obdivovali Prahu Pestrý program čekal na seniory z Mestské časti Bratislava-Staré Mesto, kteří navštívili v rámci partnerských vztahů Městskou část Praha. Třídenní pobyt 3. května až 2. června byl navzdory nepřízni počasí prosluněn dobrou náladou. S tarosta MČ Praha Vladimír Vihan 20. června slavnostně převzal pamětní medaili Českého svazu bojovníků za svobodu, který ho ocenil za zásluhy na výstavbě pomníku II. odboji. Ten byl slavnostně odhalen 25. května 2006 na Klárově. Spolu se starostou získali někteří zaměstnanci úřadu Čestná uznání. Zástupce starosty MČ Praha Čestmír Nekovařík při besedě se slovenskými hosty. Z IRENA KRÁLOVÁ návštěv seniorů se stává příjemná tradice, která je prospěšná pro obě strany. I letos jsme se snažili program koncipovat tak, aby hosté z Bratislavy měli dlouho na co vzpomínat, řekl zástupce starosty MČ Praha Čestmír Nekovařík, do jehož kompetence spadá sociální problematika. Městská část Praha si dovoluje upozornit, že v souvislosti s novelou zákona o cestovních dokladech, platnou od. září 2006, nastane od do pro podání žádosti o vydání cestovního pasu přechodné období, kdy občan nebude moci podat žádost o vydání stávajícího typu cestovního pasu se strojově čitelnými údaji ve lhůtě 30 dnů (cestovní pas se strojově čitelnými údaji vínový). Co se týká Prahy, tak poslední možnost pro podání žádosti pro občany s trvalým pobytem na území Prahy je V období od do je možné podávat žádosti o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě, s dobou platnosti na jeden rok (zelený cestovní pas bez strojově čitelných údajů). Občané trvale bydlící mimo území Prahy mají možnost prostřednictvím našeho úřadu podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji do ! Od : Bude občan žádat o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosiči dat s biometrickými údaji (čip) pouze u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa svého trvalého pobytu. Vydaný cestovní pas občan převezme u téhož orgánu. Návštěvníci ze slovenské metropole mohli nejen obdivovat krásy Prahy včetně Pražského hradu, ale také se dozvědět konkrétní informace o práci radnice v sociální oblasti. Zasvěcený komentář jim kromě Č. Nekovaříka poskytl ředitel Střediska sociálních služeb MČ Praha Jiří Švorčík, který je provedl Domem s pečovatelskou službou v Týnské ulici. Zde si senioři prohlédli zázemí místních klientů. Hrad i podmořský svět Kromě prohlídky Pražského hradu, kterou průvodcovsky zajistila Společnost pro studijní cesty a semináře, největší zájem u našich hostů vzbudila procházka po tradičních místech Prahy po Karlově mostě, Kampě, vlastním historickém centru atd. V programu jsme ale počítali i s návštěvou atraktivních míst za hranicemi naší městské V Praze bydlím rád Ředitel Střediska sociálních služeb MČ Praha Jiří Švorčík (na snímku vpravo) zasvěceně pohovořil o rozvoji péče o seniory. části. Senioři z Bratislavy tak navštívili Žižkovskou věž, zhlédli Křižíkovu fontánu či expozici podmořského světa na Výstavišti. Prohlídka podmořského světa byla vkusnou náhradou za původně plánovanou plavbu parníkem, která se kvůli špatnému počasí nemohla uskutečnit, vysvětlil Č. Nekovařík. Zajímavostí podle něj je, že drtivou většinu seniorského zájezdu z Bratislavy tvořili pedagogové. Nebudou se do cestovních pasů zapisovat děti, to znamená, že děti k cestě do zahraničí budou mít svůj cestovní pas (i miminka). Občan mladší 5 let, zapsaný ve stávajícím cestovním pasu rodičů před , smí i po uvedeném datu překročit státní hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, a to do doby skončení platnosti dokladu rodiče. Do stávajícího cestovního pasu lze zapsat dítě mladší 5 let pouze do Doporučujeme všem držitelům cestovních pasů zkontrolovat jejich platnost, aby před letní dovolenou v období od do neměli zbytečné starosti a výdaje s pořízením cestovního pasu v kratší lhůtě za správní poplatek 600 korun. Zároveň s touto informací si vás dovolujeme upozornit, že k cestám do zemí Evropské unie lze použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (zelená kartička), který nemá z důvodu změny stavu nebo místa trvalého pobytu ustřižený roh a není poškozen. JAN ŠLAJS, TISKOVÝ MLUVČÍ MČ PRAHA ODBOR MATRIK, ODDĚLENÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ ÚMČ PRAHA V rámci akce se uskutečnilo také setkání některých radních MČ Praha se zastupiteli MČ Bratislava-Staré Mesto. Slovenské partnery zastupovali člen místní rady Peter Smrek a poslankyně Darina Kaščáková a Halka Ležovičová. Hovořilo se o problematice bezdomovectví a nechyběla ani debata o rozšíření výměnných pobytů kromě seniorů by se jich měli časem zúčastňovat i školáci.

5 ČERVENEC/SRPEN 2006 Dokončení z minulého čísla M ONDŘEJ BASTL ezitím vyšla řada dalších doplňujících a upřesňujících dekretů a nařízení, které dolaďovaly vznik a budoucí provoz nového magistrátu, včetně otázky subalterního personálu a platů. Jednotlivým městům byly stanoveny přesné sumy, dohromady činil roční náklad na mzdy zlatých (z toho např. purkmistr dostával 2500 zl., nejnižší plat měl topič 00 zl.). K volbám do nové městské rady se přihlásilo 69 uchazečů s příslušnou kvalifikací, z nichž mnozí pracovali i ve starých městských radách. Kandidovali i úředníci městských kanceláří, dokonce i staroměstský kancléř, sekretáři královských městských hejtmanů. Dne 30. dubna 784 zvolili vybraní zástupci čtyř pražských měst na staroměstské radnici před dvěma komisaři jedním z apelačního soudu a druhým z gubernia nejdříve purkmistra se dvěma zástupci a potom zbylé radní. Seznamy zvolených kandidátů poslalo gubernium do Vídně do Spojené dvorské kanceláře a apelační soud k Nejvyššímu soudu ke schválení. Aféry se nevyhnuly ani této době čtvrtní týnské čtvrti Schüssler byl obviněn z ovlivňování volebních výsledků a byl za to sesazen ze svého úřadu. Prvním purkmistrem byl většinou hlasů zvolen doktor práv, rada apelačního soudu Bernard Augustin Zahořanský z Vorlíka, který se podílel na přípravných pracích sjednocovací komise a který se ani o žádné místo v nové radě neucházel. V jeho prospěch mluvila i skutečnost, že pocházel ze staré měšťanské rodiny a jeho otec Vojtěch Zahořanský zastával 8 let úřad novoměstského primátora. Prvními vicepurkmistry byli zvoleni dosavadní staroměstský kancléř Leopold Fischer a malostranský vrchní syndikus František Pecher. Bez problémů pak bylo vybráno i 28 radních. Zahájení činnosti nového magistrátu bylo stanoveno na 9. srpen, přičemž 8. srpna skončila působnost dosavadních magistrátů, akademického magistrátu, všech postranních práv a sboru židovských starších. V pátek 30. července 784 složil nový purkmistr se svými zástupci za přítomnosti vicepresidenta zemského gubernia Prokopa hraběte Lažanského a dvou radů apelačního soudu služební přísahu. Ostatní magistrátní radové složili předepsanou přísahu 4. srpna na Staroměstské radnici. Na přelomu července a srpna se také přikročilo k volbě subalterního personálu, jehož výběr závisel na vedení magistrátu. Přednost měli mít především schopní úředníci dřívějších magistrátů, navíc měli být ke každému senátu pražského magistrátu přijímáni obratní a schopní mladí lidé, aby se bez nároku na cokoli vzdělávali a aby získávali zkušenosti v úřadě. Protože měla 8. srpna skončit činnost starých magistrátů, konala se v prvním srpnovém týdnu na radnicích jednotlivých měst slavnostní poslední zasedání starých rad, při nichž zaznívaly slavnostní i nostalgické projevy na rozloučenou. Zahájení činnosti nového magistrátu 9. srpna 784 proběhlo ve slavnostním duchu za účasti velkého množství měšťanů, kteří chtěli být přítomni významné události. Za přítomnosti nové městské rady v čele s purkmistrem a měšťanského výboru zazněly slavnostní projevy, které vyjadřovaly vděčnost císaři. Většina přítomných chápala reformy Dny Prahy na Jesenicku obrazem Dny Prahy na Jesenicku se tentokrát konaly o víkendu 0. a. června. Součástí programu byl i fotbalový zápas (fotbalisté Prahy v červených dresech). Na tomto snímku starosta V. Vihan a jeho protějšek první muž města Zlaté Hory Milan Rác při otevření expozice pražského malíře Jana Mžika. jako rehabilitaci městského stavu. Unikl jim ale národohospodářský centralistický aspekt josefinské regulace magistrátů, která začleňovala města do jednotné struktury státu. Ihned po slavnostní instalaci zahájil magistrát svoji činnost. Do jeho kompetence spadaly i policejní, bezpečnostní a tržní záležitosti, jimiž byli pověřeni čtyři radní. Na ně přešla policejní agenda zrušených městských hejtmanů. Správa městského hospodářství byla přenesena na hospodářský senát. Město spravovalo tři pokladny: berní, kam plynuly všechny daně, obecní, do níž směřovaly výnosy majetku všech čtyř obcí, a pokladnu taxovního úřadu, která vybírala poplatky za výkony soudní pravomoci senátů a z níž se měly platit mzdy magistrátních úředníků. Hospodaření města bylo určeno velmi podrobnou instrukcí z 27. října 784, která zřetelně ukázala, že stát bude zasahovat do hospodaření města i nadále podle ní podléhali hospodářští instruktoři politicko-hospodářskému senátu, směli rozhodovat o vydáních do 50 zlatých pro vyšší vydání do 500 zl. si již museli vyžádat schválení magistrátu, a pro vydání nad 500 zl. museli žádat o schválení gubernium. Za místo úřadování nového magistrátu byla určena staroměstská radnice, především pro politický senát, zde měly být i uloženy spisy a městské knihy z posledních deseti let. Starší spisy a knihy se měly uložit na novoměstské a malostranské radnici, hradčanská radnice byla určena k prodeji. Protože Starosta Městské části Praha Vladimír Vihan předvádí speciální vozík, jehož užitné vlastnosti v současné době testují strážníci městské policie v Praze. Neformálně: druhý zleva mluvčí MČ Praha Jan Šlajs, třetí zleva vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha Karel Žrout, vedle něj ředitel OŘ Praha I PČR Jiří Sellner, v podřepu v dresu ředitel OŘ MP Praha Miroslav Stejskal. Spojení Prahy v roce 784 sjednotilo čtyři města však kapacita staroměstské radnice nedostačovala, rozhodlo se již v roce 783 o její přestavbě, jíž byl pověřen staroměstský měšťan a stavitel Filip Heger. Komise pro sloučení měst uvažovala i o koupi právě zrušeného paulánského kláštera na Staroměstském náměstí, z tohoto záměru však nakonec sešlo a budovu koupil roku 796 mincovní úřad. Co přineslo spojení Praze a jejím obyvatelům? Namísto čtyř měst zde vzniklo jediné město o rozloze 78 ha s cca obyvateli, podřízenými v politických, soudních a hospodářských záležitostech jediné městské správě magistrátu. Částečně mimo zůstalo Židovské město, přejmenované na Josefov, s vlastní samosprávou, ale ve věcech soudních podléhající magistrátu. Obyvatelé nyní jednotného města se mohli libovolně stěhovat z jedné části do druhé. Vznikly příznivé podmínky pro vznik manufaktur. Hradby mezi Starým a Novým Městem byly odstraněny a na bývalých příkopech, přeměněných v široké třídy, vyrostly nové domy. Spojení měst také zjednodušilo dopravu. Na jedné straně měla reforma za následek jenom zdánlivé rozšíření samosprávy, v důsledcích dokonce zmenšení i tak malého vlivu měšťanů a městských svobod. Na druhou stranu dosavadní způsob správy města byl překážkou v proměně města v moderní metropoli, nesvázanou tradicemi, starými osobními vztahy a zvyklostmi. Další léta přinesla vystřízlivění z iluse, že město získalo skutečnou samosprávu. Nejprve císař František II.(I.) omezil v únoru 797 možnosti měšťanského výboru a nakonec 3. března 808 zrušil vůbec volbu presidia a soudních radů, kteří byli napříště jmenováni guberniem a apelačním soudem. Nyní již bylo zcela zřejmé, že cesta vedla k ovládnutí města státem. Za věcnou správnost textu odpovídá autor článku, nikoli redakce. Z INFOSERVIS 5 Kontaktní místa ískat peníze od Evropské unie a nemuset kvůli tomu skoro vůbec pohnout prstem sen podnikatelů se stal skutečností. Pražští podnikatelé z malých a středních firem mají už od března možnost nechat si speciálně vyškolenými odborníky zdarma poradit, co, jak a kdy udělat, aby získali peníze ze strukturálních fondů EU. Stačí pouze přijít s nápadem, který experti posoudí a pomohou podnikateli vypracovat projekt, na jehož základě o finance z EU zažádá. S touto službou přichází Hospodářská komora hl. m. Prahy, poradenská firma Sigmin a ČSOB. Díky ní se má nejenom zlepšit informovanost pražských MSP o možnosti získání peněz ze všech programů, které jsou pro ně k dispozici, ale i zvýšit počet a kvalita podaných žádostí v rámci programů JPD 2 a JPD 3. Firma se sídlem v Praze přitom může získat prostředky také na projekty realizované mimo hlavní město. Podnikatel, který bude chtít využít pomoci, kterou pražská Komora a její partneři nabízejí, bude muset udělat pouze jediné: navštívit jedno z pěti kontaktních míst v Praze (adresy viz níže). Zde se mu dostane základních rad, jak zjistit, zda má jeho nápad šanci na úspěch a co musí udělat pro to, aby tyto šance případně zvýšil. Podnikatel vyplní jednoduchý dotazník, na základě kterého mu do pěti pracovních dnů bude pracovníkem kontaktního místa zaslána odpověď. Pokud o to podnikatel požádá, do deseti pracovních dnů může obdržet zpracovaný rating své firmy, který v mnoha případech zvyšuje šanci na úspěch projektu. Díky ratingu bude mít podnikatel také výhodnější postavení při žádosti o úvěr od ČSOB. Dále se mu dostane rad, jak správně napsat žádost o čerpání dotace. V případě jejího schválení mu poradí, jak vypracovat audit projektu, a také mu mohou pomoci při vypracovávaní průběžné zprávy, monitorovací zprávy a závěrečné zprávy. Kontaktní místa budou umístěna v pěti pražských pobočkách: KM centrála: Zuzana Matoušková U Průhonu 32/56, Praha 7 KM: Pavla Cihlářová nám. Franze Kafky 7, 0 00 Praha KM: Kateřina Svobodová Poláčkova 976/2, Praha 4 KM: Hana Trylčová Kolovečská 938, Praha 3 KM: Pavla Hrbková U Průhonu 32/56, Praha 7 Realita je taková, že v měšci EU je pro podnikatele sice dost peněz, jenže ti je z něj neumí vytáhnout. Evropská unie pro investiční projekty (JPD 2) v Praze v letech 2004 až 2005 vyčlenila 428,9 milionu Kč. Podnikatelé dokázali vyčerpat pouze 365,8 milionu Kč. Na projekty, díky nimž by byly realizovány vzdělávací programy (JPD 3), bylo v letech k dispozici 293,7 mil Kč. Firmy však z tohoto objemu dokázaly vytěžit pouhých 388, mil. Kč. Průzkum Hospodářské komory ČR prokázal, že dvě třetiny malých a středních podniků, které si doposud zažádaly o peníze z národních nebo evropských fondů, neuspěly zejména proto, že kvalita projektů byla nízká. Toto jsou hlavní důvody, proč projektem Systém projektového poradenství pražských MSP, chceme firmám pomoci. Na tuto pomoc jsme finanční prostředky získali i od Evropského sociálního fondu a z rozpočtu ČR, zdůvodňuje nutnost projektového poradenství předseda představenstva pražské Hospodářské komory Petr Kužel. (HK) V Praze bydlím rád

6 6 INZERCE ČERVENEC/SRPEN 2006 Revoluční stomatologie nebo sci-fi? Čisté zuby v 2. století Na začátku letošního roku jsme vám v našich novinách představili stomatologické centrum s přiléhavým názvem Čisté zuby. Nabídka této společnosti vás více než oslovila. A tak se k tématu článku po téměř půl roce znovu vracíme. Začíná léto, čas zaslouženého odpočinku. Rádi zapomínáme na všední starosti a v duchu se už vidíme na zahraniční dovolené. Na co bychom však zapomenout neměli je fakt, že v zahraničí je zubní péče velmi drahá. Odkládání návštěvy zubní ordinace se nám tak může prodražit. Proč bychom, v případě poškozeného zubu, měli na dovolenou odjíždět s provizorní plombou či korunkou, která nám může kdykoli vypadnout? Na otázky související s touto problematikou, jsme se zeptali vedoucího lékaře stomatologického centra Čisté zuby, pana Václava Kopeckého. Od našeho posledního rozhovoru se toho ve vašem centru hodně změnilo. Pořádáte odborná školení pro lékaře, připravujete spuštění nových webových stránek, nabízíte klientům letní slevu 20 % na módní lepení umělých diamantů. Dokonce jsem se doslechl, že připravujete pro své klienty revoluční službu hodnou 2. století, která tak trochu připomíná sci-fi. Můžete našim čtenářům prozradit, o co se jedná? Našim krédem je neustálé zdokonalování služeb, s cílem nabízet co možná nejmodernější péči s využitím pokrokových technologií. O bezbolestném ošetřování zubních kazů bez nutnosti vrtání pomocí ozónu jsme si povídali při našem minulém setkání. Nyní přinášíme našim klientům možnost využití další, opravdu revoluční technologie CEREC, kterou u nás disponuje jen několik stomatologických pracovišť. CEREC je název stomatologického robota, který umožňuje prostřednictvím vyspělé techniky vyrobit poškozenou či chybějící část zubu ne v řádu Potřebujete například opravit starší auto a zvažujete, zda si na to vzít půjčku. Než tak učiníte, porovnejte nabídky různých společností. Čím se řídit a na co si dát pozor? Zkusíme Vám poradit! Před podobným rozhodováním stál už asi každý z nás. Nejprve si ujasněte, kolik peněz a na jak dlouho skutečně potřebujete. Zvažte, kolik budete moci splácet. Potom přijde na řadu rozhodnutí, od koho si půjčit. Na první pohled jednoduché otázky, ale jejich zodpovězení je pro správné rozhodnutí klíčové. Kolik si půjčit? Tolik, kolik budete skutečně potřebovat. Velké instituce raději půjčují větší obnosy na delší časové období. Čím je delší období splácení, tím je i větší riziko, nehody, která ovlivní vaší schopnost splácet. Neprodlužujte zbytečně splátkové období jenom kvůli o něco nižšímu nabízenému úroku. V konečném důsledku totiž zaplatíte vyšší konečnou sumu. Za kolik? Hlavní je finální částka, kterou za půjčku zaplatíte. Jednotlivé nabídky sice můžete srovnávat pomocí ukazatelů jako je roční úroková sazba či roční procentní sazba nákladů (RPSN), ale to může být zavádějící. Roční úroková sazba tvoří jen část nákladů na půjčku. K ní je třeba připočítat další související poplatky jako je například platba za převod peněžních prostředků nebo za vedení účtu, který je určen ke splácení úvěru. RPSN je velmi komplikovaný ukazatel a sám si ho dokáže vypočítat jen opravdu zdatný matematik. Tento ukazatel je vypovídající jen tehdy, když srovnáváte stejné výše půjček, stejná období, na něž je splácení spotřebitelského úvěru rozloženo, stejné periodicity splátek. Nejrozumnější SC-60473/2 týdnů, jako tomu bylo doposud, ale během jediné hodiny. Přednosti této technologie jsou tedy nasnadě. Nejen že je srovnávat konečnou cenu různých půjček součet veškerých úroků, poplatků za vedení účtu a za převody peněz, další náklady na pojištění atd., které za úvěr zaplatíte! Žádejte po poskytovateli tyto údaje. Na jak dlouho? Zvažte, co všechno vás může potkat. Nabourat rodinný rozpočet může například studium dětí, oprava či úprava bydlení nebo nutná výměna spotřebiče. Od koho si půjčit? Firma s delší tradicí a silným finančním zázemím je bezpečnější. U malých, kapitálově slabších a méně zkušených firem je vyšší pravděpodobnost, že nezvládnou rizika spojená s půjčováním peněz a dostanou se tak do konkurzu. Obvykle následuje vymáhání nesplacené částky správcem konkurzní podstaty nebo je dluh prodán jinému věřiteli. Určitou garancí může být půjčka od renomované společnosti se zahraniční účastí, která je ověřena nejen desítkami let klient získá trvalou bílou keramickou plombu nebo korunku ve špičkové kvalitě z té nejtvrdší keramiky, ale ještě je vše vyrobeno takříkajíc na počkání. Příjemné pro klienty je, že jim odpadá opakovaná návštěva lékaře, nutnost aplikace provizorních výplní nebo korunek a pořízení plastického otisku zubu, které je přinejmenším nepříjemné. To zní opravdu jako sci-fi. Jak takový robot vlastně funguje a na čem je uvedená technologie založena? Tato technologie je v podstatě založena na již z průmyslu známém robotickém obrábění. Stomatolog defektní zub naskenuje přímo v ústech pacienta a výsledná data přenese do počítače. Ten navrhne optimální rekonstrukci, kterou lékař může dále upravovat. Pak odešle výslednou předlohu do obráběcího modulu, který z bloku speciální keramiky během několika minut vybrousí požadovanou část zubu. Takto je možné rekonstruovat nejen činnosti, ale i miliony spokojených zákazníků. Takovou společností je kupříkladu společnost Provident Financial s více než 26letou tradicí. malé plomby, ale i estetické fasety nebo korunky nahrazující celý zub, či několik zubů najednou. Výsledné práce jsou dokonale estetické, a navíc je to vše bezbolestné a na počkání. Je možné tuto technologii využít i při výrobě zubních implantátů? Tato technologie společně s implantáty dává naší práci nový rozměr. Konečně je možné ošetřit v jediné návštěvě klienta, kterému můžeme nahradit ztracený zub implantátem a ihned zhotovit i definitivní korunku, která je navíc celokeramická a vypadá tak přirozeněji. Více informací o této technologii i aktuální nabídce našich služeb, mohou zájemci nalézt na našich nových webových stránkách S vedoucím lékařem MUDr. Václavem Kopeckým jsme se srdečně rozloučili s přáním dalších, stejně revolučních nápadů. -KMI- Od koho si půjčit? Vybírejte s rozmyslem Za hranice všedních dnů thajské masáže v centru Prahy K létu již neodmyslitelně patří cestování, poznávání nových krajů a místních zvyků. Člověk je od přírody tvor zvědavý a zvídavý a tak se není co divit velké oblibě, které se poznávání nových zemí těší. Mnozí z nás se však větší část léta a prázdnin za hranice naší země nedostanou, nicméně i oni mají možnost dopřát si cizokrajné a hlavně povznášející zážitky v samotném centru Prahy. Za hranice všedních dní tak není potřeba se trmácet až na druhý konec světa. Co takhle trochu mystická, tajuplná a nevšední atmosféra vzdáleného Thajska? Nebo snad pověstné thajské masáže prováděné rodilými Thajkami? Již na dvou místech v samotném centru hlavního města, a to ve Vodičkově ul. 4 v pasáži Světozor nebo v ulici na Poříčí 2 v blízkosti restaurace Siam orchid, se nachází masážní salon Thai Fit. O tom, že se jedná o prestižní a osvědčený podnik, svědčí klienti z řad známých osobností, jako je například Dan Nekonečný, známý televizní moderátor Vladimír Čech či herec Jan Čenský. O tom, že thajské masáže nemají nic společného s erotikou, jak si stále ještě mnozí mylně myslí, ale také o nedávno nově otevřeném salonu ve Vodičkově ulici, si s námi povídal majitel tohoto podniku pan Šanda. Jak často k vám chodí klienti, kteří si myslí, že thajské masáže mají něco společného s erotikou? Musím přiznat, že nezkušení návštěvníci k nám opravdu čas od času zavítají. Ochotně jim však vysvětlíme, že s erotickými službami nemá tradiční thajská masáž nic společného. Tato masáž, v Thajsku označovaná slovem nuad, má velmi hlubokou tradici léčby. Teoretickým základem thajské masáže je nauka o neviditelných čarách energie (sen), které procházejí lidským tělem. Thajské masáže mají tak blíže spíše k léčení než k čemukoli jinému. Jak taková tradiční thajská masáž vypadá? Thajské masáže jsou, mimo jiné, hlavně o relaxaci a celkovém uvolnění. Probíhají v uzavřené místnosti s maximálním důrazem na soukromí a pohodlí a jsou prováděny odborným personálem původem s Thajska. Klient se u nás může před každou masáží osvěžit sprchou či posilnit nějakým nealkoholickým, nejlépe ovocným, nápojem. Hlavním principem této SC-60475/ masáže jsou čáry, na nichž leží důležité akupresurní body, jejichž stimulací dochází k ovlivňování toku energie v těle. Opracování čar masážemi uvolňuje blokády, podporuje nerušený tok energie a přispívá k dobrému duševnímu i fyzickému zdraví. Komu jsou thajské masáže určeny a nabízíte i nějaké jiné služby? Thajské masáže jsou určeny všem věkovým skupinám bez rozdílu pohlaví. Této proceduře se může podrobit stejně tak malé dítě v předškolním věku, i člověk na zaslouženém odpočinku. Ceny za tyto služby jsou přijatelné a srovnatelné s cenou klasických, například sportovních masáží, známých z rehabilitačních ordinací. Dalším vítaným rozšířením našich služeb, které poskytujeme zákazníkům ve Vodičkově ulici, je solárium a profesionální vlasové studio, provozované ve spolupráci se značkou LOREAL, nabízející širokou paletu výkonů pro muže i ženy za více než rozumné ceny. Velmi žádanou službou je zakoupení našich dárkových poukazů, které je možné použít jako dárek nejen blízkým osobám, ale třeba i obchodním partnerům. O zázračnosti thajských masáží a profesionalitě zdejšího personálu, jsme se měli možnost přesvědčit na vlastní kůži a vřele je můžeme doporučit všem, kteří si chtějí dopřát v čase letních prázdnit trochu té cizokrajné pohody a relaxace. -KMI- V květnovém čísle našich novin jste mohli najít opakování článku na téma telekomunikačních technologií. Doufali jsme, že se nám jeho opakováním podaří uspokojit váš zájem o uvedenou problematiku. Opak byl však pravdou a na našem redakčním stole se od té doby nahromadilo snad ještě více dotazů než minule. A tak jsme opět zavítali do Jindřišské ul., kde sídlí společnost CentroNet, a.s., která vlastní a provozuje stejnojmennou veřejnou telekomunikační síť nové generace v centru Prahy. Na nejčastější dotazy našich čtenářů a návštěvníků webových stránek odpovídá člen představenstva uvedené společnosti Ing. Petr Kuneš. Komu jsou určeny služby, které Vaše společnost nabízí? CentroNet poskytuje služby nejen firmám a domácím zákazníkům, kapacity své sítě nabízí i ostatním poskytovatelům internetu, kteří své sítě v centru Prahy nemají. Kabelovou televizi a připojení k internetu nabízíme v několika tarifech, jež by měly uspokojit všechny zájemce o naše služby. Jak se mohou čtenáři dozvědět, zda se nacházejí v oblasti pokryté sítí CentroNet? Nejlepším způsobem, jak se dozvědět, zda je zájemce v dosahu naší sítě CentroNet, je kontaktovat přímo naše obchodní oddělení na telefonním čísle nebo navštívit odkaz pokrytí na webových stránkách CentroNetu. Je možné využít síť CentroNet k připojení více než jednoho počítače? Ano, tento způsob je vhodný i pro připojení celé počítačové sítě, a to nejen pro firmy a organizace, ale i pro domácnosti. Pomocí routeru a dalších aktivních prvků je možné připojit k naší síti více počítačů. Mohou vaši klienti prostřednictvím kabelové televize přijímat i rozhlasové programy SC-60450/ Co když nebudete moci dostát závazkům? Měli byste vědět, co se stane, pokud nebudete schopni splácet. Budete muset za půjčku ručit movitým či nemovitým majetkem? Podívejte se na smlouvu, zda nehovoří o tom, jak společnost v takovém případě postupuje a jak vymáhá dlužné částky. To, že vám zabaví televizi či auto hned po nezaplacení jedné splátky by rozhodně bylo nemilým ne však neobvyklým překvapením. Co když se televize mezi tím porouchá? Jak se k tomu postaví věřitel? Asi vás to bude stát další peníze. Rozumíte sankčním poplatkům? Dokážete si sami spočítat co vás čeká a kolik dalších peněz vás bude stát kdyby jste náhodou nemohli splácet? Nejsou ty sankce neúměrně tvrdé, nepoloží vás finančně? Že vám se to stát nemůže? To si říkali mnozí před Vámi také. Nejlepší radou na závěr je, že když čemukoli v uvedené oblasti nerozumíte, poraďte se s odborníkem. V rytmu moderních telekomunikačních technologií IV. Ing. Petr Kuneš SC-60469/ a kolik nabízíte televizních kanálů? Standardní součástí všech našich programových nabídek kabelové televize je i kvalitní příjem rozhlasových programů v pásmu FM II. V současné době nabízíme našim klientům více než 30 televizních kanálů, jako je například ČT24, Óčko, Hustler TV, HBO, HBO2 nebo Galaxie Sport. Potřebují zájemci o příjem programů vaší kabelové televize nějaké zvláštní zařízení? Žádné zvláštní zařízení k příjmu programů naší kabelové televize není potřeba. Případným zájemcům o tuto službu stačí standardní televizní přijímač. Jaké další služby vaše optická síť poskytuje? Mezi nejmodernější služby, které optická síť CentroNetu nabízí, patří možnost IP telefonie, díky níž mohou uživatelé telefonovat v rámci sítě zadarmo, mimo ni pak výrazně levněji než s klasickým telekomunikačním operátorem. Jsou zákazníci připojení na vaši síť časově omezeni? Zákazníci CentroNetu jsou připojeni k internetu nepřetržitě, aniž se musí ohlížet na jakákoli časová omezení. To vše za jednotnou cenu. Připojením na naši síť tak získávají nejen spolehlivý, rychlý a levný internet, ale i všechny související služby, jako je registrace domén, webhosting či umístění serveru klientů na páteřní síti. O jakou síť se v případě CentroNetu jedná a jaká je přenosová rychlost vaší linky? V případě CentroNetu se jedná o síť typu Ethernet ve standardu 00 Mbit/s, což umožňuje zákazníkům přenosovou rychlost až 00 megabitů za sekundu. Na závěr nám nezbývá, než poděkovat za čas a ochotu, s jakou se nám Ing. Kuneš věnoval. -KMI-

7 ČERVENEC/SRPEN 2006 Originální sklo v Havelce Unikátní výstava skleněných obrazů a objektů se konala od 8. do 30. června 2006 v Galerii Havelka v Praze. Obě autorky Barbora Křivská a Lada Semecká vsadily na společnou prezentaci a umělecké napětí vyplývající z odlišných stylů tvorby. Proč jste se rozhodly uspořádat společnou výstavu? B. Křivská: My jsme s Ladou společně studovaly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v jednom ročníku. A jelikož jsme i dlouholeté kamarádky, dohodly jsme se na téhle výstavě. Jak jste ji koncipovaly? L. Semecká: Chtěly jsme, aby byla harmonická, ale zároveň aby byla postavená na tom, co nás odlišuje. Já na rozdíl od Báry nepoužívám tolik barev, silné rámy, svoji tvorbu stavím více na náhodě... O autorech často ledacos vypovídá i vernisáž. B. Křivská: Nevím, co vernisáž vypověděla o nás, nicméně šlo o velmi příjemnou, pohodovou záležitost. Abychom však s Ladou nebyly fádní, pozvaly jsme i dva herce, kteří vystupovali jako kunsthistorici. Takže byla i docela zábava. Čím se v tvorbě inspirujete? L. Semecká: Když vytvářím skleněné obrazy, lovím v paměti a pátrám po již Na vernisáž výstavy zavítal také známý návrhář Osmany Lafitta. Vlevo Bára Křivská, vpravo Lada Semecká. prožitém. Často jsou to nekonkrétní záležitosti, například proměny přírody. B. Křivská: Mám ráda detaily. Z nich vytvářím abstraktní celek. Zopakujete v budoucnu podobnou výstavu? B. Křivská: Pokud se najde tak ochotná galerie, jako je Havelka, tak určitě! (SLV) inzerce KULTURA 7 Chcete bez problémů komunikovat s neslyšícími? Chcete se naučit znakový jazyk? Pevnost České centrum znakového jazyka pro vás připravila Intenzivní kurzy znakového jazyka Léto 2006 Vždy 5x týdně 3 vyučovací hodiny, a to v termínech až až cena kurzu je pouhých 50 Kč! Kdykoliv telefonujte na VÝSLEDKY SOUTĚŽE PROCHÁZKA MČ PRAHA. cena (letecký zájezd k moři pro dvě osoby): Pavel Novotný 2. cena (fotoaparát): Petr Jan Bartůněk 3. cena (fotoaparát): Marie Šámalová Blahopřejeme! Hlavní cenu do soutěže věnovala cestovní kancelář Alexandria. inzerce SC-60406/ SC-60449/ SC-6032/ SC-5476/ V Praze bydlím rád

8 8 KULTURA ČERVENEC/SRPEN 2006 POZVÁNKA Karel IV. opět projde Prahou! P řijďte po roce znovu zhlédnout netradiční podívanou císařský průvod Karla IV., který zavítá do Prahy 3. září! V 0 hodin vyjde průvod z Vyšehradu a po trase Karlovo náměstí, Jindřišská ulice, Staroměstské náměstí a Karlův most zamíří na Pražský hrad. Stejně jako loni se mohou diváci těšit na pestrý program, vystoupení hudebníků, kejklířů a dalších středověkých postav. Děti oslavily svůj den Ve znamení pohádek proběhl Dětský den v Praze, který se. června konal ve sportovním areálu Na Františku. Akce se uskutečnila pod heslem Slavíme s pohádkovými postavami. P ro děti byl od 4 do 7 hodin připraven pestrý program, plný soutěží a her se známými pohádkovými bytostmi. Nechybělo ani vystoupení zpěvaček Jany Chládkové, Jany Rychterové a bývalé členky oblíbené skupiny Holki Kláry Kolomazníkové, sdělil mluvčí MČ Praha Jan Šlajs, který akci moderoval. Malí návštěvníci se v mnoha soutěžích o zajímavé ceny setkali s Maxipsem Fíkem, vodníkem Česílkem, kouzelníkem Grinem a samozřejmě oblíbenými princeznami. Kromě uvedených zpěvaček dětem zazpívaly také žákyně Lidové školy umění Prahy 5-Stodůlky za doprovodu Ilony Vozničkové. Představily filmové a muzikálové melodie. Akce se konala za podpory Městské části Praha, Nadace ČEZ a Nadace Pražské děti. (RAD) Poštovní spořitelna rozšířila v Praze počet svých poboček a tak kromě obsluhy na všech poštách nabízí ve velmi příjemném a přátelském prostředí své služby na těchto adresách: Spálená 3, Praha Senovážné 32, Praha Štefánikova 8, Praha 5 Vinohradská 328, Praha 0 infolinka inzerce Nemohly chybět pohádkové postavy. inzerce STK EMISE H O R O M Ě Ř I C E motocykly osobní nákladní autobusy traktory IDV - dovozy, přestavby Suchdolská ul Horoměřice PRAHA - ZÁPAD, na hranici Prahy 6 po - pá so , SC-60448/2 BEZ OBJEDNÁNÍ SLEVY pro držitele ZTP, autoškoly, TAXI, záchrannou službu SC-60424/ V areálu možnost čerpat PHM (benzin speciál, natural, naftu). Kompletní služby autoservisu. Prodej produktů OMV. Měsíčník městské části Praha, ročník 5 Vychází x ročně Místo vydání Praha Registrace: MK ČR E 5430 Pro MČ Praha vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ Šéfredaktor: Vítězslav Dobeš Redakční rada: Vladimír Vihan, Petr Burgr, RNDr. Jana Příhodová, PhDr. Miloslav Černík, Ing. Pavel Vlach, Ing. Lucie Talmanová, RNDr. Čestmír Nekovařík, Jan Šlajs DTP: Ing. Pavel Huml Inzerce: Karel Mikula, tel.: Adresa vydavatele a redakce: Na Poříčí 8, 0 00 Praha, tel.: , , fax.: , Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu. Tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. Měsíčník slouží k informování občanů Prahy, není periodikem žádného politického subjektu.

9 O bčané v rozsáhlém balíčku otázek a odpovědí, postihujících různé problémy, vyjadřovali svůj názor na palčivost daného problému pro jejich osobní život v městské části. Výsledky výzkumu umožňují rozdělit dvacet šest zkoumaných problémů do tří skupin podle míry jejich závažnosti. Do první skupiny byly zařazeny nejzávažnější problémy života v Praze, které jsou spjaty především s dopravou a kriminalitou na území této městské části. Jde o problém parkování, provozu osobních a nákladních aut, prodeje PŘÍLOHA PŮLROČNÍ OHLÉDNUTÍ Praha : blyštivé zrcadlo metropole Mnoho užitečného se podařilo v první polovině tohoto roku uskutečnit v Městské části Praha, kde se díky kvalitní práci radních, zastupitelů a zaměstnanců radnice dobře kloubí zachování místního genia loci s uspokojováním potřeb místních obyvatel i návštěvníků metropole. Zeptali jsme se Vladimíra Vihana, starosty první městské části: Pane starosto, jaké jsou letošní investiční priority v MČ Praha? Pokud jde o veřejná prostranství, dlouhodobě upřednostňujeme zklidnění dopravy v centru a upřednostnění pěších. Výhledově by měly být rekonstruovány další ulice (Truhlářská, Soukenická, V Kotcích). Mezi mediálně nejvýznamnější investice patří také modernizace Nemocnice Na Františku, opravy dětských hřišť či rekonstrukce Malostranské besedy. S tím souvisí i zklidnění Malostranského náměstí. Uvažuje se o preferenci chodců, namísto současného dopravního koridoru pro automobilovou dopravu. Jedna varianta se zabývá i opětovným umístěním pomníku maršálka Radeckého. Průzkum ukázal, že lidé jsou vesměs spokojeni Rozsáhlý průzkum veřejného mínění si nechala v první polovině roku zpracovat MČ Praha. Průzkum zajistilo prestižní Středisko empirických výzkumů (STEM). Začátek roku přinesl jasno o budoucnosti Václavského náměstí. Jak hodnotíte návrh, který zvítězil v architektonicko-urbanistické soutěži o příští podobu hlavního náměstí ČR? Vítězný návrh z ateliéru Cigler Marani Architects, s. r. o., počítá se zklidněním Václavského náměstí, což je podle mého názoru jediné možné řešení pro centrum celé metropole. Budou tak uspokojeny potřeby především pěších, za současného zachování charakteru bulváru v historickém kontextu a s vazbou na navazující části města. Kladem vítězného návrhu je bezpochyby jeho variabilita ohledně případného návratu tramvají na Václavské náměstí. Návrh počítá jak s touto variantou, tak se zachováním současného stavu bez kolejí. Měly by přibýt aleje stromů, parkování řeší podzemní garáže. Co se stane s magistrálou? Magistrála tento nůž, který naprosto necitlivě krájí střed města snad konečně bude přemístěna, čímž dojde k opětovnému připojení Národního muzea k Václavskému náměstí. Severní rameno magistrály by kromě přemístění za budovu muzea mělo být zahloubeno v krátkém úseku křížení s Vinohradskou třídou. Ve stínu velkých investic a projektů přinejmenším co se týká mediálního zájmu stojí podpora bydlení v MČ Praha. Pokračování na straně 0 a konzumace drog, násilné kriminality, vandalismu a graffiti, pouliční prostituce, stavu ovzduší a hladiny hluku. Všechny tyto oblasti jednoznačná většina respondentů považuje za značný nebo dokonce zásadní problém. Naprosto nejbolestivějším bodem je problém parkování automobilů, téměř polovina dotázaných jej označila za zásadní problém, další třetina za problém značný. Druhou skupinu problémů tvoří ty oblasti, na jejichž hodnocení se dotázaní obyvatelé Prahy neshodnou jednoznačně. Zhruba polovina je za problém považuje, polovina nikoliv. Jde především o otázky životního prostředí a životní podmínky pro určité skupiny obyvatel (rodiny s dětmi, starší lidé). Do třetí skupiny se řadí oblasti, které většina respondentů považuje za malý nebo vůbec žádný problém. Téměř bezproblémovou oblastí je tak otázka kvality pitné vody, kanalizace, rozvodu plynu, veřejné dopravy, topení v zimních měsících. Většina respondentů je dále spokojena s nabídkou veřejných služeb (školství, zdravotní péče, úklid, zeleň). Obyvatelé Prahy jsou optimisty v hodnocení celkové situace městské části, v níž žijí. Aktuální stav Prahy jako dobrý hodnotí tři pětiny respondentů, dobré perspektivy do budoucna připouštějí dokonce čtyři pětiny dotázaných. Uvedená hodnocení jsou úzce Je současná Rada MČ Praha podle vás schopna účinně řešit potřeby Prahy? Vkusný návrh podoby Václavského náměstí počítá i s alejemi stromů. provázaná, největší skupinu obyvatel Prahy tak představují ti, kteří jak současnou, tak budoucí situaci této městské části vidí příznivě (57 %). Třípětinová většina dotázaných obyvatel Prahy uvádí, že se hodně zajímá o dění v městské části, která je jejich bydlištěm. Míra zájmu se významně zvyšuje s úrovní dosaženého vzdělání, mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním dosahuje až k tříčtvrtinové většině. (PKM) Pramen: STEM, Veřejné mínění v Praze, 703 respondentů Úřad MČ Praha je občanům dobrým partnerem.

10 0 PŮLROČNÍ OHLÉDNUTÍ PŮLROK V OBRAZECH ČERVENEC/SRPEN 2006 Praha : blyštivé zrcadlo metropole Dokončení ze strany 9 Které projekty v této oblasti jsou podle vás nejdůležitější? Popravdě řečeno, všechny. Těžko něco uděláme s tím, že ke zvyšování bytové plochy nemáme příliš nástrojů. Bytová plocha v naší městské části je víceméně uzařená v Praze nejsou žádné zelené louky, na nichž bychom mohli stavět. O to odpovědněji se musíme chovat při využívání možností, které máme k dispozici. Při podpoře bydlení klademe velký důraz na prodej půdních prostor pro bytové účely. Tento proces má v MČ Praha velkou dynamiku zastupitelé v dubnu projednávali již šestou etapu. Důležité je, že tyto půdní prostory prodáváme ještě před privatizací bytových jednotek v daných domech. Celý proces přeměny v bytovou plochu je tudíž rychlý a hladký. Kdybychom půdy prodávali po privatizaci, stačilo by, aby jeden vlastník prodej zablokoval, a nehnuli bychom se z místa třeba i několik let. Na Kampě se pravidelně konají rozličné slavnosti. Jak ještě podporujete bydlení? Kromě prodeje půdních prostor MČ Praha tak činíme rovněž dalšími způsoby, například výstavbou bytových domů. První objekt vznikne na rohu ulic Lodecká a Barvířská. Druhý dům má vzniknout na rohu ulic Benediktská a Dlouhá. Sloužit by měl seniorům, jako dům s pečovatelskou službou. Třetím plánovaným objektem je dům v Lodecké ulici. V objektech, kde to lze, optimalizujeme bytový fond. To je příklad Senovážného náměstí č. 7, kde v jednom domě sídlí Gymnázium Jana Palacha a zároveň bydlí nájemníci. Gymnázium přestěhujeme do vhodnějšího objektu ve Pštrossově ulici a v domě na Senovážném náměstí přestavíme školní prostory na nové byty. Radnice si v prvním pololetí nechala zpracovat rozsáhlý průzkum veřejného mínění. Proč? Cílem průzkumu, který zpracovalo Středisko empirických výzkumů, bylo zjistit odpovědi na celou řadu otázek, které zajímají nebo by určitě měly zajímat každého komunálního politika. Názor veřejnosti nám poskytl tolik potřebnou sebereflexi, které není nikdy dost. Co jste se dozvěděli? Obyvatelé Prahy jsou optimisty v hodnocení celkové situace městské části, v níž žijí. Příznivěji však vidí budoucnost než současnost. Aktuální stav Prahy jako dobrý hodnotí tři pětiny respondentů, dobré perspektivy do budoucna připouštějí dokonce čtyři pětiny dotázaných. Uvedená hodnocení jsou úzce provázaná, největší skupinu obyvatel Prahy tak představují ti, kteří jak současnou, tak budoucí situaci této městské části vidí příznivě (57 %). Jednoznačných pesimistů je necelá pětina (7 %). Větší podíl představují respondenti, kteří věří pouze v budoucnost, aktuálně jsou však nespokojeni (23 %). Většina občanů tedy hodnotí každodenní realitu v MČ Praha příznivě. Vy sám jste dokonce v průzkumu dopadl jako druhý nejoblíbenější politik, hned po pražském primátorovi Pavlu Bémovi... To, jak jsem vnímán, mně udělalo radost. Za klíčový výsledek průzkumu nicméně považuji sdělení, že existují i lidé, kteří jsou s životem v MČ Praha nespokojeni. Jako starostu mě musí zajímat, proč tomu tak je. Již jsem tak učinil bezprostředně po zveřejnění průzkumu, a nyní to opakuji: Vyzývám ty, kteří mají zásadní výhrady, aby si je nenechávali jen pro podobné výzkumy. Každý člen rady městské části včetně mě je vždy dobře dosažitelný když ne MČ Praha postupně rekonstruuje dětská hřiště jako například v Masné ulici. kvůli pracovnímu vytížení osobně, tak prostřednictvím internetu určitě. Existuje nějaký problém, který vás skutečně velmi trápí? Velmi významným problémem je rozhodnutí bývalé Poslanecké sněmovny, která hlasy levice těsně před parlamentními volbami přehlasovala veto prezidenta, a tím schválila zákon o veřejných neziskových nemocnicích. Zákon totiž přímo ohrožuje existenci jednoho z nejvíce využívaných zdravotnických zařízení v Praze a středních Čechách Nemocnice Na Františku. Lze toto rozhodnutí v dohledné době korigovat? Po parlamentních volbách je ve Sněmovně jiné rozložení sil... Sám víte, jak volby dopadly pravostředová koalice nemá většinu, aby mohla ihned korigovat neblahé důsledky tohoto zákona. Ačkoli hodláme zákon napadnout u Ústavního soudu, jeho rozhodnutí může trvat několik měsíců a vzhledem ke složitosti tematiky i déle. Zákon však mezitím začne platit. Jsme v situaci, kdy je zákonem ohrožena úroveň zdravotní péče nejen v Praze. Nemocnice Na Františku je vyhledávaným zdravotnickým zařízením, které některými druhy péče široce přesahuje hranice městské části. O kvalitách Nemocnice Na Františku se osobně přesvědčil předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka (na snímku vlevo), a to v rámci své návštěvy MČ Praha. Konstatoval, že takto kvalitní nemocnice nesmí být ohrožena politickými hrátkami. Osobní návštěva a blahopřání k významným jubileům patří mezi samozřejmé aktivity. Paní Natálii Preinnigerové, která se dožila 03 let, přišli poblahopřát starosta Vladimír Vihan, jeho zástupce Čestmír Nekovařík a ředitel Střediska sociálních služeb Jiří Švorčík. Velký zájem provázel Ježíškovu poštu charitativní akci pro děti z dětských domovů, která vyvrcholila slavnostním předáním dárků. Na snímku starosta MČ Praha Vladimír Vihan s dětmi, s mikrofonem tiskový mluvčí MČ Praha Jan Šlajs. Nové občánky přivítal v obřadní síni Staroměstské radnice starosta MČ Praha Vladimír Vihan, který rodičům s dětmi předal kromě pamětní knihy a pohádkového leporela také vkladní knížku s finančním darem od městské části. Ceny za nejlepší práce ve studentské kategorii celostátní soutěže Grafika roku 2005 předal v Clam-Gallasově paláci starosta MČ Praha Vladimír Vihan. MČ Praha byla také tentokrát spolupořadatelem soutěže. Rekonstrukce Malostranské besedy je jednou z významných investičních akcí, které jsou financovány z rozpočtu MČ Praha. Populární Beseda po dokončení prací návštěvníkům nabídne lepší zázemí včetně hygienických zařízení. V Praze bydlím rád

11 ČERVENEC/SRPEN 2006 INZERCE SC-60474/ V Praze bydlím rád

12 2 PŮLROK V OBRAZECH ČERVENEC/SRPEN 2006 Mnoho nápaditých masek bylo k vidění při tradičním Malostranském masopustním veselí. Masopustní průvod se vydal z Loretánského náměstí na Kampu, přičemž cestou absolvoval nezbytné občerstvení ve vybraných zastávkách. Dar ve výši korun věnovala Nadaci Pražské děti Městská část Praha ve spolupráci s a. s. Strabag. Slavnostní předání se uskutečnilo v paláci Žofín. Nadace Pražské děti se zabývá zejména péčí o mimoškolní činnost dětí a podporou aktivit pro handicapované děti. Nové Centrum historie Praha XVII. století slavnostně otevřela na Pražském hradě manželka prezidenta České republiky Livia Klausová. Akce se zúčastnil jako významný partner i starosta Městské části Praha Vladimír Vihan. Velký zájem veřejnosti vzbudila série kulturních a společenských akcí, které se konaly v rámci oslav Dne Prahy. Řadu atrakcí a zajímavé podívané organizátoři situovali na tradiční místo Staroměstské náměstí. Den Prahy vkusně zakončil koncert Hany Hegerové, který se uskutečnil na Žofíně. Dlouhotrvající aplaus patřil nejen vystoupení populární umělkyně, ale symbolicky všem akcím, které se v rámci oslav uskutečnily. Práci sedmi zaměstnanců Městské policie Praha a tří příslušníků Policie ČR, kteří slouží v Praze, ocenil starosta Městské části Praha Vladimír Vihan veřejným poděkováním a finančním darem. Slavnostní akt se uskutečnil v obřadní síni Staroměstské radnice. Ostrou zkoušku připravenosti zažila v dubnu protipovodňová ochrana Kampy, když se na hlavní město opět valila velká voda. Včasná instalace zábran byla vzorně koordinována, a tak povodeň neměla šanci v historickém centru škodit. Záštitu nad výstavou Olbram Zoubek sochy, která byla umístěna na Ovocném trhu, převzal starosta MČ Praha Vladimír Vihan. Na snímku s Olbramem Zoubkem, který patří mezi nejvýznamnější české sochaře. Na pracovní návštěvu Městské části Praha zavítal prezident České republiky Václav Klaus s chotí Livií. Na hlavu státu čekal pestrý program, který představil městskou část z různých úhlů a jehož součástí byla i procházka ulicemi. Smlouvu o partnerské spolupráci podepsali v Praze starosta MČ Praha Vladimír Vihan a starosta izraelského města Roshha ayin Moshe Sinai. Uzavření písemné dohody vytváří podmínky pro užší spolupráci. Pomník II. odboji byl odhalen v parčíku na Klárově. Na snímku starosta MČ Praha Vladimír Vihan, pražský primátor Pavel Bém, předseda Senátu Přemysl Sobotka a předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková. Zástupce starosty MČ Praha Petr Burgr při znovuotevření řeznictví, které se nachází v ulici Tržiště 6 na Malé Straně. Díky tlaku radnice se podařilo v této oblasti zachovat tradiční sortiment, který patří k základním službám. V Praze bydlím rád

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele ZÁKON Č. 214/2006 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY (PROJEKT

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka diagnostik pro OKB a pronájem laboratorního vyšetřovacího

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Krasová, lokalita Druhé díly - Komunikace, hlavní řady IS SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Krasová, lokalita Druhé díly - Komunikace, hlavní řady IS SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na stavební práce Krasová, lokalita Druhé díly - Komunikace, hlavní řady

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II. - část 1 - mikroskop operační pro neurochirurgii SVAZEK 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II. - část 1 - mikroskop operační pro neurochirurgii SVAZEK 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Nemocnice Kyjov dodávka vybavení

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka mixážních pultů

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 1. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení Město Chropyně Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Chropyně podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Zastupitelstvo města Chropyně vydává dne

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000,

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000, Město Brno VYHLÁŠKA č. 18/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1997 - Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/023

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006 Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok Rozpočet příjmů na rok Text Daňové příjmy celkem 102 860,0 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 17 500,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 16 500,0 Daň z příjmů

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha

dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha Financování a poradenství pro projekty dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha 10.6.2008 Obsah Co C mohu od banky vyžadovat? Jak sladit dotaci s úvěrem? Jak

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Základní škola pro zrakově postižené 120 00 Praha 2, nám. Míru 19 tel. 222 515 134 www.skolazrak.cz info@skolazrak.cz Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Kvalita z Hlinecka"

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Kvalita z Hlinecka ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Kvalita z Hlinecka" ZÁŽITKY Včetně příloh č. 1 5 Žádost o udělení značky Kvalita z Hlinecka ZÁŽITKY Údaje o žadateli Název firmy žadatele:... Jméno statutárního zástupce (u firem):...

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání (správně-právní režim) II. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha Druhy živností - živnosti ohlašovací, - živnost volná (příloha č. 4) - živnosti řemeslné

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více