Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných"

Transkript

1 Ročník Roãník č. ã /2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem / cílená výtisků distribuce / / Témata měsíce: Automobilový Nej 2012 / Alternativní průmysl / Letecký pohony průmysl / Cestovní / Leasing ruch a fleet management Kéž by tu byla blbá nálada Období od roku 2008 prožíváme celé v čase krize, která je označována různými přívlastky ekonomická, finanční, morální. Správné jsou všechny. Je pravda, že jsme integrální součástí světa, především Evropy, ale přesto jsem přesvědčen, že míra politické, ekonomické a právní nejistoty, která škodí podnikání, je v naší malé republice nadměrná. Náš stát bohužel spravují politici, nikoli vláda odborníků, navíc konající v naprosté nejednotě a rozhádanosti, obklopováni nejrůznějšími prapodivnými kauzami s korupční příchutí. Za krátké čtyřleté období od roku 2008 máme už třetí vládu po Topolánkově a Fišerově Nečasovu. Ale také jsme měli šest ministrů dopravy a teď už sedmého, z toho jen za Nečasovy vlády čtvrtého! Na ministerstvu průmyslu sedí čtvrtý ministr. Neumím si představit stavbu, kde by se každý rok střídal stavbyvedoucí. Na ministerstvu průmyslu to možné je. Na ministerstvu dopravy dokonce po osmi měsících! Není tedy divu, že takové generální ředitelství našeho státu s novými a novými nerozkoukanými ministry není za celou dobu svého, dnes už víc než dvouletého, vládnutí schopno vytvořit žádnou dlouhodobou vizi vývoje, funguje bez koncepce, kontinuity a je zdrojem nestability a nejistoty. Zodpovědná vláda musí mít vždy na prvním místě vizi budoucího směřování celé země, měla by vědět, z čeho bude země generovat příjmy, jaké má konkurenční výhody. Pak mohou být rozvíjeny jednotlivé dílčí koncepce, vytvořena a vytrvale realizována dlouhodobá vize vývoje našeho státu. Nechci víc přisypávat sůl do ran, ale je tragické a neodpustitelné, když ani měsíc před začátkem nového roku nemáme zákonem potvrzeno, jaký v něm bude platit daňový systém. Jsem přesvědčen, že v Guineji Bissau to vědí. Skoro se mi chce rouhačsky povzdechnout: Kde jsou ty časy, kdy jsme říkali, že je tu blbá nálada. Václav Matyáš (Autor je prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.) Zdravé potraviny Ministerstvo zemědělství zdůvodňuje připravovanou novelu zákona o potravinách snahou zjednodušit a zprůhlednit systém zajištění bezpečnosti a kontroly potravin. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR pokládá legislativní úpravu za zbytečnou. Svůj postoj opírá o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, podle něhož mělo být u nás už dávno možné dohledat výrobce produktů. Jak se ale prokázalo v kauze metanol, v České republice se toto nařízení ani zdaleka nedodržuje. Pokud by bylo respektováno, nebylo by podle svazu třeba přistupovat k připravovaným nadbytečným a výrazně omezujícím řešením. (pod) Chtěli by žít jinde Víc než polovina obyvatel ČR i Slovenska by raději žila jinde než ve své vlasti. Ukázal to nedávný průzkum GfK mezi dvěma tisícovkami respondentů (po tisíci v každém státě), prováděný osobním dotazováním. Respondenti byli vyzváni, aby si spontánně vybrali zemi, kde by chtěli žít. Neatraktivnější pro život jsou podle nich USA, Anglie, Německo a Rakousko. Zatímco pro Slováky je ve velké míře lákavý i trvalý pobyt v České republice, Češi by volili Slovensko už daleko méně. Dalšími lákavými státy pro našince jsou Švýcarsko, Kanada, Austrálie, ale i země jižní Evropy jako Itálie a Francie. Rodné hroudy by se víc drželi starší lidé, z mladých do 29 let pouze asi třetina. (red) 2 Elektronické faktury by měly v rámci EU ušetřit až 240 mld. eur. 3 Nesmí chybět dobrý učitel. S ministrem školství Petrem Fialou o kritických místech jeho rezortu. 5 Bioplyn je správná cesta. Příkladem mohou být východočeské Sezemice. 7 Český pojišťovací trh je v rámci SVE vyspělý. 8 Stop velkým únikům. EU chce zamezit firmám, aby využívaly daňové ráje. 9 Jaký je nový Mercedes A? 11 Korupci využívají ti, kteří se neumějí prosadit jinak, říká Dan Ťok. 18 Za sedm let se počet vozidel na CNG zvýšil v ČR skoro desetkrát. 20 Nejvíc láká Pražský hrad. Nic není černobílé Proces globalizace světa má své pozitivní i negativní stránky Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, je tak trochu enfant terrible současné české ekonomie a politologie. O jejích názorech ale přinejmenším platí, že hlupák je odmítne, chytrý se nad nimi zamyslí. Tady některé z nich jsou: Paní docentko, společným jmenovatelem posledních desetiletí vývoje ve světě je tzv. globalizace. Jaké má tento proces podle vás zamýšlené i nechtěné (jak pro lidstvo, tak i jeho iniciátory) důsledky a v co mohou do budoucna vyústit? Globalizace nemá dodnes jednu obecně uznávanou definici, takže se u různých autorů můžete setkat s různými přístupy. Já vnímán globalizaci jako proces, který byl nastartován v 70. letech minulého století, kterému dominuje technologicko-ekonomický subsystém a jenž se projevuje ve všech dalších subsystémech (hodnotový, politický, mezinárodní vztahy). Jedním ze znaků globalizace je silná dynamika (daná jednak moderními technologiemi, a jednak velkým počtem nových aktérů a vazeb), což nevyhnutelně vede k množství nechtěných, či předem nezamýšlených důsledků. Mezi zamýšlené patří podle mého názoru spíš ty, které se dotýkají právě technologií a ekonomiky tedy ekonomická liberalizace, vznik a rozšíření nadnárodních firem, rychlý pohyb kapitálu atd. Ale dopady především v oblasti sociální, ekologické či daňové už tolik zamýšlené nebyly. Je to spíš téma na celou knihu, ale stručně řečeno je současná krize Západu jedním z vyústění procesu neoliberální globalizace. Globalizace je některými odpůrci považována za novodobou formu kolonizace světa nadnárodními korporacemi a finančními trhy. Lze ji takto jednoznačně odsoudit, nebo má i sympatické rysy? To záleží na tom, jak ten proces definujete. Žádný proces není černobílý, takže neoliberální globalizace má bezesporu rysy vrcholného (a sofistikovaného) kolonialismu, ale také skýtá určité obranné prvky. Mezi ty nejzásadnější patří informační technologie, především internet, který umožňuje sdílení informací, a především aktivní roli občanů. Právě proto se ho oligarchie tak bojí a snaží se jej (reálně, či prozatím jen výhružně slovně) omezit. Princip sdílení, který moderní technologie umožňují, je vůbec v rozporu s neoliberální globalizací, a proto tu jsou také silné tlaky, aby byly omezeny či zneškodněny (dohoda ACTA). Ekonomika tzv. vyspělých zemí světa prochází už několik let krizovými jevy. Jak byste charakterizovala jejich hlavní příčiny a z nich vyplývající skutečnosti i důsledky? Zdůrazním, že velmi správně nehovoříte o globální krizi. Protože toto není globální krize, to je krize Západu, i když má samozřejmě dopad na zbytek světa. Krize Západu má podle mého názoru kořeny právě v 70. letech, kdy také začíná neoliberální globalizace. Od té doby si Západ jen půjčoval čas mnoha dlouhodobě neudržitelnými opatřeními zadlužováním na různých úrovních, militarizací a snahou o levný přístup ke zdrojům, tlakem na sociální systémy, ale nic z toho neřeší ten hlavní problém od 70. let dokončení poválečné obnovy a nástup pracovně-úsporných technologií. Viděno pomocí instrumentu tzv. dlouhých (Kondratěvových) vln se Západ nachází v dolní fázi (a nyní krizové fázi) IV. vlny. Ostatní země, např. Čína, jsou zpožděné, takže řeší jiné problémy než země Západu. Co má hospodářský a politický vývoj v Severní Americe, Evropě a zemích BRIC (příp. v jiných částech světa) společného, a v čem se naopak liší? Jak už bylo uvedeno v předchozí odpovědi, je zde mnoho rozdílů. Západ (včetně Japonska) se nachází v jiné fázi ekonomického vývoje, než země BRIC. V zemích BRIC existuje ještě velký prostor pro růst produktivity, pro aplikaci nových technologií apod. Země Západu řeší jiné problémy. Byl to ale Západ, kdo dal vzniknout globalizaci, a tím pádem zatáhl do systému i další země. Propojenost tedy má určité dopady; u každé země je to individuální, do jaké míry je závislá na systému. Čína např. ve své 12. pětiletce hovoří o rozvoji svého vnitřního trhu (tj. domácí poptávky) a také o zavedení určitých (byť skrovných) prvků sociálního státu. Ekonomická síla se jednoznačně přesouvá právě na Jih a Východ viděno ať už prizmatem mezinárodního obchodu (roste podíl těchto zemí), vývoje cen primárních komodit, nebo i z finančního hlediska. Právě tzv. rozvíjející se ekonomiky používají k financování tzv. suverénní fondy. Pro úspěšné začlenění se do systému, který si ale nevymyslely, tak musejí používat stát, protože jedině ten zvlášť pokud je funkční a dostatečně silný dokáže vytvořit protiváhu vůči západním nadnárodním firmám. Velmi markantní je tento trend např. u primárních komodit. Při pohledu na (ne)řešení současných problémů západního světa lze pozorovat jisté odlišnosti v přístupu politických elit v USA, a v Evropské unii. Jsou jejich příčiny a možnosti nápravy tak rozdílné, nebo mají významné styčné body? Rozdíly jsou značné a byly patrné už v jednáních G20 v roce Spojené státy sázely a sázejí spíš na Dokončení na str. 4

2 2 /listopad prosinec/ A k t u a l i t y Elektronické faktury by měly v rámci EU ušetřit asi 240 mld. eur Co na to české firmy? Telegraficky ČR daňový ráj Nepoctiví podnikatelé dovedou daňovou povinnost obejít, a navíc se vyhýbají i ostatním daním a platbám. Díky tomu mohou konečnému spotřebiteli nabídnout mnohem nižší ceny, než eráru poctivě platící obchodníci. Ale i jim pomalu dochází trpělivost a také začínají hledat možnosti, jak se z placení daní i ostatních odvodů vyvléci. U nás není těžké se těmto platbám vyhnout, navíc lze k tomuto kroku použít i zcela legitimních, tj. zákonných metod. Je proto zbytečné stěhovat se do daňových rájů; my už totiž tento ráj máme doma, dodává k tomu Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. (m) Vydává: PROFIL Brno, s. r. o. Redakce a administrace: Rosická 1, Brno tel./fax: Redakce: Petr Ihm (šéfredaktor) Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora) Obchodní oddělení: Vlasta Piskačová Tomáš Kovalčík Markéta Machanová Alena Migdalová Redakční rada listu Podnikatel: Ing. Petr Dolina, Svaz českých a moravských výrobních družstev Ing. Petr Ihm Ing. Jiří Kyncl (předseda), Sdružení automobilového průmyslu PhDr. Milan Mostýn, Svaz průmyslu a dopravy ČR Ing. Robert Toman, Kompass Czech Republic s.r.o. Ing. Pavel Tunkl, Svaz dovozců automobilů Ing. Irena Vlčková, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Typografická koncepce: Vítězslav Švalbach Grafická úprava: Martin Kudláček Tisk: CTP tisk, spol. s r. o. Heršpická 6, Brno Distribuce: 5P agency, s. r. o. U Sýpky 555, Rajhradice Placená prezentace. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZJM Ředitelství v Brně č.j. P/2 1241/98, ze dne ISSN x MK ČR E 7717 Uzávěrka tohoto čísla: Tištěný a distribuovaný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Podle Mnohostranného evropského fóra pro e-fakturaci při EK lze přechodem na elektronickou fakturaci v rámci Evropské unie ušetřit přibližně 240 mld. eur. Zejména přijetím standardního modelu údajů pro elektronickou fakturaci napříč EU, obdobně jako je v současnosti využíván v průmyslové praxi v případě mezinárodních oborových subsetů standardů EDI (Electronic Data Interchange). Přínos e-fakturace pro ekonomiku není ani tak v samotné elektronizaci faktur do statických formátů, jako spíš v umožnění automatizovaného přenosu strukturovaných dat bez nutnosti přepisovat je do informačních systémů, a to s využitím otevřených ekosystémů pro zajištění vzájemné interoperability. Zrovnoprávnění elektronické faktury s papírovou podobou, nové formulace pro výklad a zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů přináší v ČR novela zákona o DPH, která má s účinností od 1. ledna 2013 harmonizovat tuto oblast s evropskou směrnicí 2010/45/EU. Její přijetí do národních legislativ obhajuje Evropská komise plánovanými úsporami 240 mld. eur v průběhu příštích šesti let díky přechodu na elektronickou fakturaci. Jakým způsobem ke změnám ve způsobu fakturace přistupovat, aby vše proběhlo v souladu s českým legislativním rámcem, o tom diskutovali zástupci 200 výrobců, obchodních firem a řetězců na odborných seminářích Orion Days, pořádaných konsolidátorem CCV Informační systémy v listopadu t. r. v Praze, Brně a Ostravě. Rovnoprávnost obou forem Pokud bude včas a řádně dokončen legislativní proces, vejde od 1. ledna 2013 v platnost novela měnící zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Je to výsledek závazku České republiky harmonizovat k tomuto datu naší legislativu se směrnicí EU o elektronické fakturaci. Novela byla 25. října 2012 vrácena Senátem s několika pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny s tím, že ta ji projedná začátkem prosince Pokud nebude tato evropská směrnice do našeho právního řádu implementována včas, bude možné, v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora, dovolávat se vůči státu jejího účinku, upozorňuje Barbora Procházková, právnička z advokátní kanceláře Central European Advisory Group. Kromě řady opatření proti daňovým Absurdita roku Povinná lékařská prohlídka pro brigádníky Nové nařízení přijmout zaměstnance nebo brigádníka na dohodu o provedení práce pouze se vstupní lékařskou prohlídkou získalo letos prvenství v anketě Absurdita roku. Anketa upozorňuje na nesmyslné administrativní povinnosti ukládané podnikatelům. Patří k nim i toto nařízení, které platí od letošního dubna a firmy je musejí splnit ivpřípadech, kdy si brigádníka potřebují najmout na jediný den. Jinak jim hrozí od inspektorátu práce až dvoumilionová pokuta. Jeho tvůrci zřejmě nepočítali s tím, že firma může brigádníka potřebovat jen na velmi krátkou dobu a okamžitě. Na Představitelé řady firem žehrají na finanční negramotnost svých zaměstnanců je o ní přesvědčeno 92 % respondentů ankety, kterou mezi svými členy uskutečnila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Téměř dvě třetiny (61 %) ze 106 zúčastněných respondentů uvedly, že mají ve firmě zaměstnance, proti kterému byla nařízena exekuce. Ve 42 % firem zaznamenali nárůst exekucí nebo tzv. osobních bankrotů. Za negativními jevy, které to způsobuje, považuje 36 % respondentů menší lékařskou prohlídku tedy nemusí být dost času. To zbytečně komplikuje život zaměstnavatelům i brigádníkům. Podle viceprezidenta Hospodářské komory ČR Jana Wiesnera je takové nařízení v praxi nesplnitelné: Dohody jsou využívány krátkodobě, především na práce, dejme tomu, havarijní, nutné, jednodenní. Někde na delší čas, ale jinde třeba jen na pár hodin. V takovém případě je lékařská prohlídka absolutní nesmysl. Druhý nejvyšší počet hlasů získala v anketě povinnost podnikatele platit koncesionářský poplatek za každý rozhlasový přijímač a televizor, dokonce za rádio v každém automobilu. Z 31 nařízení, která v šestileté historii vyhlašování anticeny postoupila do užšího finále, jich bylo 14 zrušeno nebo upraveno. (mv) Slabá gramotnost výkonnost či soustředění zaměstnanců na práci, 33 % zvýšené vytížení účetního oddělení, 12 % větší fluktuaci a 8 % vyšší nemocnost. Někteří zaměstnanci podlehnou i sebenesmyslnější nabídce. Na kreditní karty kupují kravaty, pečivo nebo vyrazí na Malorku na výhodný úvěr. Podle předsedy představenstva AMSP Karla Havlíčka z nich tak často podceňování kupecké matematiky, osvojené už na základních a středních školách, spolehlivě udělá žebráky. Pozitivní je, že by 68 % firem bylo ochotno zahrnout zvýšení finanční gramotnosti do vzdělávacího programu pro své zaměstnance, pokud by bylo uhrazeno v rámci některého z dotačních titulů. (am) únikům novela přináší zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů, nové pojmy a obecněji formulované postupy. V oblasti elektronických dokumentů také sladila pojmy se společnou novelou zákona o elektronickém podpisu (č. 227/2000 Sb.) a zákona o archivnictví (č. 499/2004 Sb.), platnou od července letošního roku, což dává právní podklad pro archivaci elektronických originálů dokumentů. Urychlí přechod k e-fakturám Je před námi pevné datum, kdy se nutně začnou měnit dosavadní návyky v práci s doklady. Zavedení principu rovného zacházení s elektronickým a listinným dokladem bude pro mnoho firem znamenat impuls pro opuštění papírové formy fakturace, říká Petr Ondrášek, zástupce ICT Unie v Národním mnohostranném fóru pro elektronickou fakturaci při Hospodářské komoře ČR a dodává: Lze naopak očekávat, že pro firmy, které už s elektronickými fakturami v souladu s dnes platnou legislativou pracují, se v praxi nic podstatného nezmění. Novela zavádí nové pojmy jako auditní stopa či kontrolní mechanismus a stanovuje povinnost, aby faktury přesně zachycovaly skutečná dodání zboží či poskytnutí služeb. Proto vyžaduje, aby byly zajištěny tři vlastnosti každého daňového dokladu: věrohodnost původu faktur, neporušenost jejich obsahu a jejich čitelnost, a to od okamžiku vystavení až do konce doby uchování. U plátců DPH je zákonem požadovaných nejméně deset let. Tyto požadavky budou mít dopad na listinnou archivaci, kde zajištění všech tří vlastností po tak dlouhé období může být náročnější než u elektronické formy. Udržením integrity a autenticity elektronického dokumentu pomoci nástrojů jako elektronický podpis a časové razítko lze také systémově lépe vyjít vstříc zákonnému požadavku zajištění spolehlivé auditní stopy v čase, bez nutnosti širokého vzájemného odkazování a párování, jako tomu může být typicky v případě papírových dokladů a s tím související průkazností uskutečněného daňového plnění (omezení možnosti podvrhu dokladu např. odkazováním na objednávku, dodací list, výpis z účtu apod.) Od šanonů k e-archivaci Elektronizace faktur a dalších dokladů a požadavky na věrohodnost, neporušenost a čitelnost v celé zákonné lhůtě tak povedou přirozeným způsobem k využívání důvěryhodných způsobů elektronické archivace. To může představovat určité úskalí, neboť podle vyjádření Barbory Procházkové neexistuje v České republice doposud žádná státem garantovaná akreditace, atest systémů pro nakládání a archivaci elektronických dokumentů. Proto se doporučuje využívat pouze služeb auditem a referencemi prověřených poskytovatelů, kteří zajistí soulad s právními předpisy a standardy pro bezpečné uchování dokladů po celou zákonnou lhůtu. (vam) Zdroj: CVV Informační systémy Veleúspěšná mise Podepsané obchodní dohody v hodnotě okolo dvou miliard korun jsou výsledkem mise do Tatarstánu, která se uskutečnila koncem listopadu t. r. Byla součástí cesty ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kuby na kazaňské 8. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací. Zúčastnilo se jí téměř 50 zástupců českých firem, kteří měli zájem posílit už existující a navázat nové kontakty s tatarstánskými, resp. ruskými partnery a realizovat s nimi konkrétní společné projekty. Absolvovali na 200 schůzek se zástupci místních firem. Společnost PSJ např. v Kazani uzavřela smlouvu na realizaci druhé etapy výstavby Multifunkčního komplexu (byty, kanceláře aj.) v celkové výši 30 mil. eur. Firma BauerTechnics tamtéž podepsala memorandum a dohodla detaily exportního úvěru na výstavbu farmy prasat pro 1400 prasnic v Bugulmě za 24,5 mil. eur a projednala další postup v historicky největším česko-ruském zemědělském projektu MaWR Abakan za 228 mil. eur, kde by měla společně s dalšími českými firmami zahájit výstavbu v dubnu Velké plány má v Tatarstánu také společnost Mitas, která podepsala memorandum o záměru postavit v Tatarstánu továrnu na výrobu radiálních zemědělských pneumatik s kapacitou 60 tis. kusů ročně. Mělo by v ní pracovat na 200 lidí. Předpokládaná výše investice je 50 až 60 mil. USD. (hk) Kresba: Lubomír Vaněk

3 V z d û l á v á n í l i s t o p a d p r o s i n e c / /3 Kritických míst je podle ministra školství Petra Fialy v jeho rezortu stále moc Nesmí chybět dobrý učitel Od května letošního roku je prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., ministrem školství v Nečasově vládě. Za tu dobu stačil s týmem spolupracovníků udělat hodně práce, a také zvýšit platy pedagogickým pracovníkům v regionálním školství. Ale stále před sebou vidí řadu důležitých úkolů: Kritických míst je v rezortu pořád ještě hodně, základem ale vždy musí být dobrý učitel, říká v rozhovoru pro časopis Podnikatel. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala. Po půl roce ve funkci se na vás hrnou problémy rezortu ze všech stran. Dokázal jste si už stanovit priority co je nutno řešit neodkladně, co může počkat a co třeba vzhledem ke křehké existenci této vlády nestihnete? Když jsem přijal post ministra školství, počítal jsem s tím, že máme v České republice krátké období trvání vlád a že se lidé v této funkci velmi často střídají. To znamená, že můj program musel být sestaven jak na několik měsíců, tak s úvahou, že budu ve funkci až do konce volebního období. K práci na ministerstvu samozřejmě nelze přistupovat tak, jako bych měl za týden skončit, musím mít určitou dlouhodobou představu. Některé neodkladné věci, jimiž jsem se musel od počátku zabývat, se objevily samy. Mohu připomenout státní maturity nebo zastavené financování z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ze strany Evropské komise, a samozřejmě také nutnost nějakým způsobem stabilizovat situaci na ministerstvu a obnovit důvěru veřejnosti v tento úřad. Tyto krátkodobé aktuální úkoly, z nichž je většina už splněna, samozřejmě nemohou zastřít to, že musíme pracovat především na dlouhodobých koncepčních změnách, ať už se týkají regionálního školství, nebo systému terciárního vzdělávání. Kde má české školství nejkritičtější místa? Je jich, bohužel, řada. Český vzdělávací systém má velmi dobrou tradici a vždy se vyznačoval tím, že nabízel kvalitní vzdělávání širokým vrstvám společnosti. Dnes ale vidíme, a to jak v ČR, tak ze srovnávacích výzkumů a zahraničních studií, že se naši žáci v některých znalostech a dovednostech zhoršují. Především v matematice, v přírodovědných oborech, ale také v tom, co nazýváme čtenářskou gramotností. Současně vidíme, že stárne pedagogický sbor, že máme stále méně mladých lidí, kteří chtějí spojit svou profesní dráhu s učitelským povoláním. Také nám klesá zájem o studium přírodovědných a technických oborů, a tak bychom mohli ve slabých místech našeho školství pokračovat. Musíme tudíž dělat konkrétní kroky pro to, abychom situaci změnili k lepšímu, a od toho se také musejí odvíjet naše priority. Zapadají vaše priority do motta, které si při nástupu vytyčila vláda Petra Nečase: Vzděláním za konkurenceschopnost? Nepochybně ano, protože pokud chce být země, jako je ČR, skutečně úspěšná, nemá jinou šanci, než mít velmi kvalitní vzdělávací systém a být silná v oblasti výzkumu, inovací a v souvisejících aktivitách. Musíme do nich nejen investovat potřebné finanční prostředky, ale také vytvářet dostatečné podmínky, aby se mohly rozvíjet. To, že je vzdělání prioritou této vlády, můžeme ukázat například na sestavení rozpočtu pro rok Školství je v něm jednou z mála kapitol, kde dochází i v těchto velmi složitých ekonomických podmínkách k určitému nárůstu. Mělo by se to projevit i v reformních krocích, na nichž pracujeme a které připravujeme s cílem, aby se kvalita našeho vzdělávacího systému zlepšila. Připravujete kariérní řád. Na čem bude postaven a čím by měl oslovit potenciální zájemce o povolání pedagoga? Pokud chceme mít kvalitní vzdělávací systém, musíme mít kvalitní pedagogy. Dobrý učitel je základním předpokladem pro jakékoli dobré vzdělávání. Současná situace v ČR je neudržitelná. Na jedné straně klesá prestiž učitelského povolání i zájem o to, aby se lidé chtěli stát učiteli. Zároveň si uvědomujeme, že je velmi malý nebo skoro žádný rozdíl mezi začínajícím učitelem, a pedagogem, který má za sebou úspěšnou třicetiletou praxi. A to jak finanční, tak v postavení a v úkolech, které na školách mají. Že se málo věnujeme práci s učiteli, to je nám vytýkáno i v mezinárodních srovnávacích studiích. Je jasné, že to musíme změnit. Skutečně účinným nástrojem k tomu je kariérní systém, který bude dávat učitelům profesní perspektivu, ukáže jim cestu, kterou mohou během své profesní kariéry projít. Chceme, aby kariérní systém byl především motivační. Předpokládáme, že by povinný měl být pouze přechod z prvního kariérního stupně, tedy z pozice začínajícího učitele, do druhého stupně, kdy už půjde o učitele plnohodnotného. Zatímco třeba za první republiky byl pan učitel personou s obrovskou autoritou, dnes se nad pedagogy často ohrnuje nos. Proč došlo k jisté degradaci učitelského povolání? To samozřejmě souvisí s řadou faktorů, s tím, jak se proměňuje společnost, jaké vzory vytvářejí média atd. Nesmíme opomíjet ani příčiny konkrétní, dobře doložitelné, o kterých jsem už mluvil. Učitelské povolání jakoby nemělo žádnou perspektivu; učitel je prakticky na stejné pozici v okamžiku, kdy absolvuje pedagogickou či jinou fakultu, i poté, co se třicet let úspěšně věnuje pedagogické dráze a má prokazatelné výsledky. To nečiní toto povolání příliš atraktivním a perspektivním. A pak je tu samozřejmě věc, kterou nemůžeme tajit sedmdesát procent vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců má vyšší plat, než je průměrná mzda učitele na základní nebo střední škole. To musíme také postupně změnit. Nejdůležitější je ale dát učitelům určitou jistotu, pravidla hry, ukázat jim, že se o ně společnost zajímá, že si jejich práce váží, a pak můžeme prestiž tohoto mimořádně důležitého povolání zvýšit. Během podzimu jste v různých rozhovorech pro internetová média řekl, že finanční situaci škol by měla změnit řada opatření. Která to jsou a na co by měla být zaměřena? Kromě významné změny ve financování regionálního školství pracujeme i na dalším zlepšení finanční situace škol. Chceme například změnit skutečnost, že dnes ředitel školy, ač odpovídá za její výsledky, nemá prakticky žádnou možnost rozumně nakládat s finančními prostředky, protože všechny mu jsou nějakým způsobem předurčeny. Hodláme proto odstranit tuto předurčenost nákladů na pedagogické i nepedagogické pracovníky a řadu dalších věcí. Chceme dát větší pravomoci ředitelům tak, aby odpovídaly jejich odpovědnosti, aby školy mohly samy rozhodovat o tom, co budou prioritně financovat. Udělali jsme už také konkrétní kroky, které se projeví v rozpočtu na rok Díky částce, kterou jsme vyjednali, jsme mohli mírně zvýšit platy pedagogických pracovníků v regionálním školství, a dokázali jsme také odstranit kritický stav, který zapříčinil nedostatek finančních prostředků na ostatní neinvestiční náklady, z nichž se platí například učebnice a učební pomůcky. Tuto položku jsme meziročně zvýšili o 124 % a dostáváme se zpátky na čísla, která školám umožní tyto prostředky rozumně využívat, aby se překonala krize, k níž vedlo jejich výrazné zkrácení v posledních dvou letech. Naše vysoké školy chrlí ročně tisíce absolventů, o jejichž úrovni se dá často pochybovat. Přitom třeba řada vystudovaných ekonomů a manažerů končí na úřadech práce. V této souvislosti se hodně debatuje o potřebě novelizovat zákon o VŠ. Má vůbec dnes stát právo na regulaci vysokých škol a jaká je vaše představa o poměru mezi jejich kvalitou a prostředky, které jsou na ně vynakládány? Vysokoškolský systém se za posledních 20 let významně proměnil, a to nejen v ČR, ale v celé Evropě. Cesta, kterou prošel český systém terciálního vzdělávání od elitního, přes masové až po univerzální vysokoškolské vzdělávání, byla samozřejmě velmi rychlá a můžeme říct, že v mnoha směrech ji české vysoké školy po kvantitativní stránce nepochybně zvládly. Teď jde o to, abychom systém obohatili o významné kvalitativní faktory a snažili se, aby se kvalita nabízeného vzdělávání i absolventů zvýšila. S ohledem na rozvoj sektoru soukromých vysokých škol se proměnila i struktura studentů, a to ve prospěch těch, kteří studují obory humanitní, ekonomické, nebo orientované na sociální vědy. Přitom zaměstnavatelé dnes mluví o tom, že mají problémy se získáváním kvalitních absolventů s technickým a přírodovědným vzděláním. My samozřejmě na tyto věci reagovat musíme, ale představa, že stát bude významně regulovat, nebo určovat, kolik bude na které škole studovat jakých studentů, je v rozporu jak s principem autonomie vysokých škol, tak istím, co úspěšné vzdělávací systémy a politiky v praxi realizují. Musíme spíš používat jemné nástroje, které situaci mění dlouhodobě. V tomto roce jsme už uplatnili dva. Jednak je to rozdělování finančních prostředků vysokým školám nikoliv pouze podle počtu studentů, ale s významným zohledněním tzv. parametru kvality, který mimo jiné hodnotí také zaměstnanost absolventů vysokých škol, a podle toho jsou školám přidělovány ve značné míře finanční prostředky. Tím druhým opatřením jsou limity na počet vysokoškolských studentů, které snižují jejich počet na veřejných vysokých školách. Také ty zohledňují kvalitativní parametry, takže školy, které jsou úspěšnější, si mohou podržet dosavadní počty studentů, zatímco méně úspěšné budou muset významněji omezovat počet studujících. Tato opatření, která byla přijata po dohodě s reprezentacemi vysokých škol, budou nepochybně už ve střednědobé perspektivě měnit strukturu vysokoškolského vzdělávání a určitě přispějí k tomu, že české vysoké školy budou kvalitnější a budou víc hledět i na to, jaká je uplatnitelnost jejich absolventů na pracovním trhu. Podle představitelů našeho průmyslu hrozí katastrofální nedostatek kvalifikovaného technického personálu, od dělnických profesí až po vysokoškolské. Jak může MŠMT, a obecně stát, přispět k většímu zájmu studentů o technické obory? Je důležité uvědomit si, že pokud chceme, aby lidé měli zájem studovat technické a přírodovědné obory, nemůžeme je začít oslovovat až ve chvíli, kdy se rozhodují, na které vysoké škole budou studovat. S probouzením zájmu o studium technických a přírodovědných oborů u nich musíme začít nejpozději na základní škole. Proto se tam také snažíme nasměrovat část prostředků z evropských strukturálních fondů určených pro regionální školství, abychom zlepšili výuku matematiky a dalších přírodovědných disciplín. Tím bychom měli probudit zájem studentů, a zároveň rozvinout jejich matematickou a přírodovědnou gramotnost. Pracujeme také na tom, aby se zvýšila atraktivita odborného vzdělávání, především učňovského školství. Budeme podporovat současný model, ale musíme se dívat i na to, jak problém s nedostatkem profesně vzdělaných středoškoláků řešily okolní země. Tady vidíme, že nejperspektivnějším se zdá být tzv. duální vzdělávání, kde žáci získávají všeobecné vzdělání ve škole a praktické dovednosti přímo u zaměstnavatele. Tam se procvičují na nejnovějších technologiích přímo v praxi. Tak je jim nabídnuto mnohem víc, než by mohla poskytnout škola. Tento model má výhodu i v tom, že úroveň všeobecného vzdělávání je při něm vysoká, a případné změny na pracovním trhu přinášející nutnost rekvalifikací jsou tak snadněji realizovány a studentům zůstává perspektiva dalšího studia. Důležité je, aby rodiče byli ochotni dát své děti do učení, a přitom neměli pocit, že jim tím v patnácti letech uzavírají cestu k dalšímu vzdělávání. Duální systém tuto možnost poskytuje. Bylo by řešením třeba nižší zápisné na technické školy nebo jiné finanční zvýhodnění studentů? Od počátku úvah o zápisném přemýšlíme o tom, že by stát omezil pouze jeho horní hranici a ponechal by na školách, jakou konkrétní výši stanoví. Můžeme samozřejmě uvažovat i o dalších nástrojích. Stát by například stanovil strategicky významné obory a programy, a v nich by poté zápisné za studenty uhradil. Těch nástrojů je víc, ale musíme mít neustále na zřeteli, že studenti by měli mít rovné šance a stát by neměl příliš intervenovat do žádoucí autonomie vysokých škol. Abychom dělali taková opatření, která jsou dlouhodobě rozumná. Musíme samozřejmě také podporovat všechny formy zapojení podniků do výuky. To, aby zaměstnavatelé nabízeli stipendia, aby sami zvyšovali atraktivitu svých podnikatelských oborů, a studenti tak získali perspektivu práce v dobré a kvalitní firmě. Na úrovni středních i vysokých škol tak chceme podpořit naši společnou iniciativu s MPO, jež by měla vést i k určitému daňovému zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří se prokazatelně podílejí na výuce. Podle posledních informací nestihne MŠMT vyčerpat z evropských fondů 4 až 5 mld. korun. Proč k tomu došlo? Od počátku svého působení se snažím veřejnost pravdivě informovat o všech problémech souvisejících s čerpáním evropských fondů. V poslední době se podařilo významným způsobem zlepšit situaci ve dvou operačních programech, které MŠMT spravuje. Obnovili jsme platby, zastavené Evropskou komisí na víc než 10 měsíců. Obnovili jsme rovněž důvěru Evropské komise a přijali opatření, která situaci zlepšují. Dosáhli jsme toho, že žádný z kroků, jež jsme pod tlakem Evropské komise museli udělat, negativně nezasáhl konkrétní příjemce dotací. Bohužel, z hlediska čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bude problematický rok 2013, s čímž se ovšem už nedá mnoho udělat, protože jde o rozhodnutí uskutečněná v letech V důsledku toho se asi 4 miliardy korun už nepodaří vyčerpat a nelze to změnit. Díky nápravným opatřením si však můžeme být jisti, že pro roky všechny závazky dodržíme, a to je jistě dobrá zpráva. Jan Hrabálek

4 4 /l i s t o p a d p r o s i n e c / H o s p o d á fi s k á p o l i t i k a Podmínky pro podnikání v ČR jsou v mnohém horší než v zemích třetího světa Pokles je však globální Jak dobýt světové trhy Hospodářská komora ČR uspořádala v polovině listopadu t. r. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu konferenci na téma implementace Exportní strategie ČR pro období Akce byla vyvrcholením projektu sedmi regionálních seminářů na podporu českých firem a exportérů, uskutečněných v září a říjnu. Představeny byly i konkrétní výstupy z regionálních setkání. Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba zdůraznil, že Exportní strategie není politickým dokumentem, ale naopak ve spolupráci s podnikatelskou sférou definuje klíčové trhy pro české vývozce, a to na základě růstového potenciálu daných zemí a absorpčních schopností jejich trhů. Jde o dvanáct prioritních zemí, zpravidla velkých ekonomik, v nichž v minulosti české firmy tradičně působily, nebo kde svou přítomností zaostávají za konkurencí. Dále o zájmové země, jež se vyznačují dynamikou růstu dovozu a nadějným potenciálem pro české firmy. Nejdůležitější odbytiště českého exportu budou nadále představovat země EU. Na vzniku Exportní strategie se podílela i Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Na konferenci vystoupili rovněž zástupci agentury CzechTrade, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a představitelé státní správy, zástupci podnikatelské veřejnosti i přední čeští odborníci. (hk) ČR je podle nedávno zveřejněné studie Světové banky s názvem Doing Business Report 2013, která hodnotí podmínky pro podnikání ve 185 zemích světa na 65. příčce. Proti loňsku si tak o jedno místo pohoršila. K výraznému zhoršení podmínek pro podnikání však došlo podle studie po celém světě. Zřejmě i v důsledku těchto skutečností v ČR v minulém roce vzniklo zatím nejméně společností za posledních pět let. Podnikatelé totiž vnímají jejich zakládání negativně kvůli časové, administrativní i finanční náročnosti. Zájem cizinců, kteří volí jako sídlo firmy raději ČR, naopak meziročně vzrostl o 8 %. Před Českem jsou podle studie i země jako Ghana, Bělorusko, Slovensko či Polsko. Přední místa uhájily Singapur a Hongkong, nejvíc globalizované ekonomiky na světě a minimem obchodních překážek a regulací. Jejich administrativa umožňuje firmám a podnikatelům věnovat skoro veškerý čas podnikání. Třetí příčku obhájil Nový Zéland. Elitní desítku tvoří ještě USA, Dánsko, Norsko, Velká Británie, Korea a nově i Gruzie a Austrálie. První osmička se proti loňsku nezměnila. Skokan i propadák roku Kdyby se vyhlašoval skokan roku určitě by cenu dostaly Seychely. Meziročně si polepšily o 29 pozic na 74. místo. Grenada se naopak propadla o celých 27 pozic na 100. místo. Díky reformám, které v zemi zjednodušily podnikání v oblastech jako zakládání firem, platba daní insolvenční řízení, si výrazně polepšilo (z 62. na 55. místo) Polsko, ale také Řecko, Arménie či Kosovo. Mezi země, které proti předchozímu roku výrazně zlepšily své parametry v hodnocených kategoriích, patří také Srí Lanka, Srbsko, Kostarika, Kazachstán, Uzbekistán nebo Ukrajina. Dobré příležitosti i zázemí pro podnikání nabízejí skandinávské země Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko i Island. Navzdory vysoké daňové zátěži se stále drží v první patnáctce států s nejlepšími podmínkami pro byznys. Pomáhá tomu fungující soudnictví, jednoduché a srozumitelné zákony, nízká korupce i provázanost státní správy s veřejností díky internetu. Podle čeho se hodnotilo Všechny země byly hodnoceny v deseti klíčových kategoriích ovlivňující podmínky pro podnikání, tentokrát za období červen 2011 až květen V jednotlivých kategoriích se ČR umístila takto: Zahájení podnikání (140.) Zřízení skladu (74.) Přístup k elektřině (143.) Registrace nemovitosti (27.) Získání úvěru (53.) Ochrana investorů (100.) Placení daní (120.) Svoboda odchodu (68.) Řešení platební neschopnosti (34.) Legislativní ochrana (79.) (vam) Pořadí 2013 (2012) Země Pořadí 2013 (2012) Země 1. (1.) Singapur 26. (33.) SAE 2. (2.) Hongkong 27. (27.) Litva 3. (3.) Nový Záland 28. (26.) Švýcarsko 4. (4.) USA 29. (32.) Rakousko 5. (5.) Dánsko 30. (30.) Portugalsko 6. (6.) Norsko 31. (31.) Nizozemí 7. (7.) Velká Británie 32. (55.) Arménie 8. (8.) Jižní Korea 33. (28.) Belgie 9. (16.) Gruzie 34. (29.) Francie 10. (15.) Austrálie 35. (37.) Slovinsko 11. (11.) Finsko 36. (40.) Kypr 12. (18.) Malajsie 37. (39.) Chile 13. (14.) Švédsko 38. (34.) Izrael 14. (9.) Island 39. (35.) Jižní Afrika 15. (10.) Irsko ) Katar 16. (25.) Tchaj-wan 46. (48.) Slovensko 17. (13.) Kanada 54. (51.) Maďarsko 18. (17.) Thajsko 55. (62.) Polsko 19. (23.) Mauricius 65. (64.) Česká republika 20. (19.) Německo 66. (59.) Bulharsko 21. (24.) Estonsko 91. (91.) Čína 22. (12.) Saúdská Arábie 112. (120.) Rusko 23. (22.) Makedonie 130 (126.) Brazílie 24. (20.) Japonsko 132. (132.) Indie 25. (21.) Lotyšsko 185. (182.) Středoafrická rep. Zdroj: The World Bank Doing Business Report 2013 a 2012, data Nová společnost s.r.o. Žebříček zemí světa hodnocených z hlediska podmínek pro podnikaní. Nic není černobílé Dokončení ze str. 1 ofenzivní politiku k nastartování růstu, včetně použití poněkud netradičních metod, jako je kvantitativní uvolňování. Naproti tomu EU dominuje německý přístup, který ještě před plným vypuknutím evropské dluhové krize zdůrazňoval nutnost včasné exit strategy (tj. zastavení stimulů) a posílení fiskální konsolidace. Německo samozřejmě může také argumentovat tím, že Spojené státy jsou jen díky pozici své měny dolaru v jiné situaci a mohou si dovolit takový mix hospodářské politiky, který by pro ostatní země nebyl možný. Styčné body byly (zde bych asi použila minulý čas) v boji proti určitým negativním jevům v globální ekonomice spekulace na komoditních trzích, daňové ráje atd. K nějakému výraznějšímu posunu ale nedošlo, naopak dnes zase spíš každá země jede na sebe. A to, že se krátce po krizi znovu objevil pojem měnová válka podobně jako ve 30. letech, také není moc povzbuzující. Evropská unie jde, zdá se, stále cestou výdajových škrtů a tlumení vnitřní poptávky. Kam tato politika podle vás povede a jak by se měla změnit? EU je pod německým tlakem. Je tragédií Unie, že německý hospodářský mix (mzdová deflace, orientace na čistý export) považuje za něco následováníhodného. Přitom jde o strategii, která je riskantní, neudržitelná, a navíc ještě prohlubuje už tak dost velké asymetrie v rámci Eurozóny. Je to bez přehánění evropská ekonomická sebevražda. Dokonce i MMF nyní přišel s výsledky testů, které jasně ukazují, jak hluboce podcenil dopady škrtů na ekonomický růst. Esencí této chybné politiky je Řecko škrty jsou tak drastické, že dramaticky snižují růst. To nakonec nevede k snížení dluhu, ale jeho podíl naopak na (klesajícím!) HDP stále roste. A to spolu s neúměrným sociálním utrpením obyvatel. Chybí komplexní pohled na dluhové řešení. Krátkodobé z nouze přijala Evropská centrální banka, která de facto i když to takhle přesně nebude formulovat provozuje neomezený nákup dluhopisů postižených zemí na sekundárním trhu. Ale dlouhodobě není žádná vize tou prosím škrty nejsou. Neřeší se asymetrie v Eurozóně fiskální kompakt je ryzí restrikce, to ničemu nepomůže. Může si klidně nastavit spousty pokut a hranic, které nesmíme překročit. Ale jak to asi bude fungovat, když se neptáme, z čeho bude daná země žít? Když nebereme v úvahu její ekonomickou strukturu? A struktura ekonomiky je něco, co se dá změnit jen obtížně, to je práce na desetiletí. Co znamená pro řešení současných problémů světa nedávné znovuzvolení Baracka Obamy prezidentem Spojených států? Zvolení Obamy je podle mne lepší zpráva, než kdyby byl zvolen protikandidát. Bez přehánění si myslím, že Romney by byl schopen vyvolat třetí světovou válku. Pravděpodobně by ještě tvrdil, že to pomůže americké ekonomice, jejíž jedinou současnou páteří je právě vojensko-průmyslový komplex. Ale neočekávám od Obamy žádné zásadní změny. On není paradoxně v pozici, kdy může bůhví co změnit. Mnohem víc očekávám od amerického hnutí New economy movement. Bylo by ideální, kdyby alternativní rozvoj Obama podporoval hodně se např. zajímal o podporu družstevnictví, které je v USA populární a rozšířené. Ale bude stačit, když nebude rozvoji alternativní ekonomiky házet klacky pod nohy. Když uhájí alespoň základy sociálních systémů. A když se mu podaří vytrvat v trendu snižování vojenských výdajů. Jednoduše řečeno USA jako hegemon odcházejí. Romney by to řešil válkou nepochybuji, že by nakonec byl poražen, ale dopady by byly děsivé. Od Obamy spíš očekávám, že oslabení USA povede mírněji, i když si (vzhledem k současnému vývoji v Gaze) nedělám příliš velké iluze. Vládní koalice v ČR nedávno doslova protlačila Parlamentem mj. balíček daňových změn a v návrhu rozpočtu počítá s dalšími masivními škrty, včetně výdajů na vzdělání, vědu a výzkum. Co si o politice současného kabinetu a o těchto opatřeních myslíte? O politice Nečasovy, nebo spíš Kalouskovy vlády si myslím, že nás vede přesně do toho Řecka. Její politika je neskutečně stupidní a kontraproduktivní. Škrty mají plošný charakter neprovedl se dodnes! audit opodstatněnosti jednotlivých položek. Daně se vybírají zcela chaoticky a hlavní břemeno se klade na ty nejchudší. Pak se vláda diví, že na DPH nevybere ani korunu navíc. Naprosto směšné a trapné je její vysvětlení recese že údajně Češi víc spoří. Kdyby se podívali na vývoj přírůstku vkladů, tak tam nic takového neuvidí. Češi neutrácejí, protože nemají z čeho. Zvyšují se rozdíly mezi střední a nižší třídou a ta nižší se rychle zvětšuje. V zemi roste polarizace a chudoba. Není žádná vize dalšího rozvoje, protože škrtat plošně umí skutečně každý chemik. A navíc to má i negativní dopady na rozpočet přesně jako v Řecku. Korupce a zákony na míru jsou samostatnou kapitolou. Neexistují registrační pokladny, neexistují majetkové daně. Podnikatelé, kteří platí daně, jsou za hlupáky, a nedokážou v konkurenci těch, co v tom umějí chodit, dlouhodobě obstát. Stát tak svým chováním podporuje daňové úniky. Stát přestává fungovat. To není jen metylová aféra. Co si lze pomyslet, když vrchní státní zástupkyně prostě sdělí, že v zemi, kde se nedodržují základní pravidla, nemají policie ani státní zastupitelství smysl? Situace v naší zemi už delší dobu připomíná atmosféru na ztroskotáním ohrožené výletní lodi, kde jsou kapitán a posádka plně zaměstnáni vlastní záchranou, a tak se cestující snaží o svou spásu postarat sami. Pochopitelně v závislosti na tom, do jaké třídy vlastní palubní lístek. Existuje nějaký účinný způsob, jak zabránit hrozící katastrofě? První věc je rychle se zbavit této vlády což se ale ukazuje jako dosti obtížné, protože Lidem slouží skutečně dobře. Druhá je rychle zastavit a zvrátit reformy. Penzijní reforma v podobě, jak je navržena, pomůže jen těm penzijním fondům. A odčerpá, podle počtu lidí, kteří do tzv. druhého pilíře vstoupí, až několik desítek miliard z rozpočtu. Z čeho se budou krýt? DPH to asi nebude. A pak je tu samozřejmě dar církvím, na který už si brousí zuby realitky a všelijaké finanční skupiny zřejmě poslední velký majetkový transfer. Krize kapitalismu jsou jeho zastánci považovány za normální (periodickou), v podstatě ozdravnou etapu vývoje. Patří k nim i ta současná a nenastal pochopitelně s přihlédnutím k historickým zkušenostem čas na hledání nějakých alternativ ekonomického a společenského uspořádání poměrů v západních zemích, ČR nevyjímaje? Psala jsem o systémové krizi hned v roce Tenkrát to bylo některým k smíchu, a pak se čtyři roky hledalo křehké oživení, které pořád nikde nevidím. Toto je systémová krize, a dokonce i politický mainstream dnes přiznává, že je srovnatelná s 30. lety a že potrvá mnoho let. Krize kapitalismu jsou sice přirozené, ale snad by si příznivci tohoto přístupu taky mohli uvědomit, že se přirozeně rozhodně neřešily. Podíváme-li se do historie, tak nejběžnějším řešením systémové krize byla prostě válka. Proto je naší povinností hledat k takovému řešení alternativy. A ty se už nejen hledají, ale také uskutečňují. ČR je ale bohužel dost do sebe uzavřená a obeznámenost lidí se světovým děním je tu velmi malá. Už jsem se zmínila o hnutí New economy movement. Ve Velké Británii se sešly organizace, které se alternativními koncepty (včetně rozvoje lokálních ekonomik) zabývají, pod jedním jasným heslem, které podle mého názoru dobře vystihuje budoucnost: Great Transition. Děkuji za rozhovor. Miloš Vávrů Foto: archiv Týden.cz Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. (35) Absolvovala VŠE v Praze, kde vystudovala obor mezinárodní obchod a komerční jazyky. V diplomové práci se věnovala Postavení Německa ve vývoji evropské ekonomické integrace. Doktorát obhájila v roce 2006 dizertační prací Politické aspekty globalizace. Dnes působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze jako vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové otázky, energetická bezpečnost a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou (především daňová problematika). V roce 2010 byla vydána její první monografie Globalizace a krize. V roce 2011 úspěšně dokončila habilitační řízení na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici a získala titul docent.

5 l i s t o p a d p r o s i n e c / /5 P r Û m y s l a d o p r a v a Bioplyn je správná cesta V Sezemicích se snaží prosadit efektivní nakládání s bioodpadem jako zdrojem energie Nedaleko východočeských Sezemic má vyrůst bioplynová stanice pro efektivní využití komunálního odpadu. Ročně zpracuje asi tun surovin, přičemž denně vyprodukuje 6000 m 3 bioplynu, ročně 8653 t fugátu, 4754 t kompostu, 5095 MWh elektrické energie a 5222 MWh tepelné energie. Sezemice představily nedávno tento záměr veřejnosti. Realizace BPS je podporována Evropskou unií v rámci programu Intelligent Energy Europe. Projekt regionálního významu přinese místním obyvatelům kromě levnější energie a příjmů do městského rozpočtu také nové pracovní příležitosti. Současně se bude výrazně podílet na zlepšení životního prostředí v okolí formou zpracování bioodpadu či odpadu z údržby zeleně a v neposlední řadě nabídne místním zemědělcům možnost odběru kvalitního přírodního hnojiva. Jako každý větší projekt, i ten náš je samozřejmě závislý na schopnosti Další změna na postu ministra dopravy ČR vyvolala nevoli u některých podnikatelských svazů. Jsou znepokojeny připravovanou rošádou v tomto rezortu. Vizualizace budoucí bioplynové stanice, která má vyrůst nedaleko východočeských Sezemic. získat finanční prostředky. Proto město oslovilo odborníky z několika firem, kteří se stali koordinátory projektu a pod vedením společnosti IPIefekt se podílejí na zajišťování zdrojů z EU, vysvětlil starosta města Sezemice Bohuslav Kopecký. Mnoho psů, zajícova smrt Už čtvrtý ministr dopravy ČR během dvou let současné vlády Patří mezi ně Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHE- MIA a Svaz dopravy ČR. Soudí, že ačkoli působení dosavadního ministra Pavla Dobeše není doprovázeno pouze samými úspěchy a v řadě otázek panují mezi ním a odbornými svazy rozpory, povede opětovná výměna vedení ministerstva k další destabilizaci rezortu dopravy. Ve výše zmíněném stanovisku se upozorňuje, že půjde už o čtvrtého ministra dopravy během dvouleté vlády Petra Nečase (osmého za posledních deset let!), a podle dosavadních informací to navíc opět nebude dopravní odborník s jasnou vizí, ale především stranický kandidát. Změny na nejvyšším postu se bohužel vždy následně dotýkají i dalších klíčových funkcí a mnohdy i odborníků na pozicích vedoucích odborů. Nastává-li tato situace na MD častěji než jednou do roka, je jakákoliv koncepční práce v tomto resortu prakticky vyloučena. Výsledkem pak je nefunkční registr, nevyčerpané prostředky z EU, nedostatečná infrastruktura, absence jakékoliv koncepce na MD apod. Na ministerstvo by měl jít člověk už s nějakou vizí, a ne že se nejprve několik měsíců seznamuje s rezortem, pak se snažit uhasit nejhorší průšvihy a vzápětí je odvolán. Takto se to opakuje několik let, říká Petr Kašík, výkonný ředitel Svazu dopravy ČR. Nesouhlas s další výměnou na postu ministra dopravy vyjádřila také Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR: AMSP zásadně nesouhlasí s odvoláním ministra dopravy Pavla Dobeše. Nesouhlasíme ani s důvody vedoucími k jeho odvolání; podle našeho názoru jsou to zástupné problémy, které nemohou být vyvyšovány nad skutečnost, že jde už o čtvrtého ministra dopravy v jednom vládním funkčním období. Ministr Pavel Dobeš byl ochoten naslouchat a řešit problémy segmentu malých a středních podniků a vést v této věci odborný dialog, zakládat pracovní skupiny, analyzovat problémy a navrhovat řešení. AMSP je připravena vést dialog s jakýmikoliv kompetentními ministry a nedělá si mandát jakkoliv zasahovat do jejich výběru, současně ale důrazně upozorňuje, že jejich trvalé obměny vedou k neschopnosti připravit jakoukoliv dlouhodobou koncepci, stojí ve stanovisku asociace, podepsaném předsedou jejího představenstva Karlem Havlíčkem. (red) České vozy mají doma prim Počet prvních registrací letos rostl pouze u osobních automobilů Právní poradna Čas od času nastává situace, kdy zaměstnavatel potřebuje, aby zaměstnanec setrval v práci mimo předem stanovený rozvrh směn. Aby šlo o práci přesčas, musí být nařízena zaměstnavatelem nebo provedena na základě dohody se zaměstnancem. Samovolné setrvání zaměstnance na pracovišti bez souhlasu zaměstnavatele prací přesčas není. Práce přesčas smí být vykonávána pouze výjimečně a z vážných provozních důvodů, jinak hrozí zaměstnavateli od inspekce práce sankce do výše 2 mil. Kč. Za dobu práce přesčas zaměstnanci náleží kromě mzdy i příplatek 25 % průměrného výdělku, nebude-li Přípravná fáze, v které se nyní projekt výstavby BSP Sezemice nachází, má za cíl seznámit se záměrem výstavby širokou veřejnost a komunikovat o ní s občany města i okolí. Kromě toho se zaměří na vzdělávání místních obyvatel v oblasti třídění komunálního odpadu či informování o časové posloupnosti a jednotlivých krocích, nutných k úspěšné realizaci. Pro umístění BPS bylo zvoleno území v severozápadní části nevyužívaného zemědělsko-průmyslového areálu Labská, asi kilometr severovýchodně od Sezemic. Objekt bude uvnitř areálu, převážně na vlastních pozemcích investora. Realizaci tak lze považovat za brownfields. Lokalita se navíc vyznačuje dobrou dopravní dostupností a nevyžaduje budovat přeložky inženýrských sítí. Technologie na využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a zelené hmoty se používá ve světě už od roku 1992 (v provozu je kolem 30 stanic v Německu, Rakousku, ve Švýcarsku, Španělsku, v Japonsku nebo Austrálii). Je založena na tzv. suchém procesu anaerobní fermentace, kdy jsou všechny suroviny vstupující do bioplynové stanice předupraveny a spolu s částí digestátu dávkovány do fermentace. Vlastní fermentace je navržena jako jednostupňová, probíhající ve vyhřívaném, míchaném válcovém fermentoru při teplotě 55 C po dobu min. 14 dní. Vyhnilý digestát je separován, tuhá frakce (separát) je dále kompostována a využívána pro hnojení, tekutá frakce (fugát) je částečně využívána pro naředění vstupní suroviny a převážně uskladněna pro využití jako hnojivé závlahy. Technicky jde o jeden celek zahrnující všechny jednotky podzemní příjmovou vanu, fermentor, kogenerační jednotku, distribuci a zásobníky fugátu a skladovací prostory separátu, resp. kompostu. Projekt výstavby bioplynové stanice Sezemice získal už územní rozhodnutí a byl projednán v Komisi EU, byla také vydána a schválena EIA a smluvně zajištěny některé další pozemky pro výstavbu. Prostřednictvím firmy IPIefekt byla podána žádost o dotaci na přípravnou fázi a projednána žádost o dotaci na investici. Až do jara 2014 bude probíhat informační kampaň, zaměřená na občany města a Pardubického kraje, ve snaze získat je pro myšlenku efektivního nakládání s bioodpadem jako obnovitelným zdrojem energie. (pod) Co je a co není práce přesčas mu poskytnuto náhradní volno. Bez souhlasu zaměstnance může zaměstnavatel nařídit max. 8 hodin přesčasů týdně a celkem 150 hodin ročně. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas se nezapočítává práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. Nad uvedený limit pak lze pracovat přesčas jen tehdy, jestliže s tím zaměstnanec souhlasí. Ani v takovém případě to ale nesmí přesáhnout osm hodin týdně tentokrát už se však limit nepočítá pro každý týden zvlášť, ale jako průměr za 26 týdnů (v jednom týdnu tedy lze odpracovat i víc než 8 hodin přesčasů). Práce přesčas provedená se souhlasem zaměstnance tedy nesmí v období 26 po sobě jdoucích týdnů přesáhnout 208 hodin. Iva Frömlová, advokát Evropské unii hrozí potíže i příští rok Vůči světu slábne České značky a domácí výrobci mají zejména v kategorii osobních automobilů a autobusů na tuzemském trhu dobrou pozici. Z celkem motorových vozidel (bez traktorů) poprvé registrovaných v České republice za leden až říjen roku 2012 na ně připadlo , tj. 31,65 %. Dominantní pozici mají osobní automobily, které tvoří 82,86 % trhu motorových vozidel v ČR. Počet jejich prvních registrací za uvedené období ( ks) je o 3,29 % vyšší než za stejné období roku Vozidla českých značek a tuzemských výrobců figurují v převážné většině obchodních tříd na prvních místech; jejich podíl na objemu trhu nových osobních automobilů je 37,64 %. Druhou největší skupinu na českém trhu motorových vozidel (8,16 %) tvoří motocykly a mopedy. Těch bylo za leden až říjen 2012 poprvé zaregistrováno , což je o 8,20 % méně než v roce V této kategorii vozidel jsou dva čeští zástupci (JAWA a BLATA) až v druhé padesátce z celkem 216 značek na trhu, s podílem pouze 0,52 %. Lehkých užitkových vozidel bylo za uvedené období registrováno 9338, což je meziročně o 10,38 % méně. V nejnižší obchodní třídě (vozidla do 2 t celkové hmotnosti) figuruje na prvním místě značka Škoda s modelem Roomster. V kategorii užitkových vozidel bylo za leden až říjen 2012 zaregistrováno 6028 ks, což je o 6,35 % méně než v roce V této skupině jsou čeští výrobci AVIA Ashok Leyland Motors a TATRA na 8. a 9. místě z celkem 30 značek na trhu. Podíl tuzemských výrobců činí 3,38 %. Pokud jde o autobusy, za období leden až říjen bylo poprvé zaregistrováno 573 ks, tedy o 8,17 % méně než v roce Domácí značky IRIS- BUS a SOR jsou na prvních dvou místech s podílem 51,48 %. (sap) Ani v příštím roce se eurozóna ekonomicky nezotaví. Tvrdí to nejnovější prognóza Evropské komise na období let , kterou nedávno představil Olli Rehn, místopředseda EK a komisař pro hospodářské a měnové záležitosti a euro. Prognóza poukazuje na slábnoucí pozici Evropy ve srovnání se světem. Globální ekonomika totiž v roce 2013 poroste podle odhadů o 3,3 %. Podle podzimní prognózy klesne letos HDP sedmadvacítky o 0,3 % a v eurozóně 0,4 %. Pro příští rok se očekává, že ekonomika EU poroste o 0,4 % aveurozóně dokonce jen o 0,1 %. K pozitivnímu obratu by mělo dojít teprve v roce 2014, kdy ekonomika EU podle podzimní prognózy Komise poroste o 1,6 % a eurozóny o 1,4 %. Celkový obraz ekonomiky indikuje, že Evropa prochází obtížným procesem hledání ztracené makroekonomické rovnováhy, který ještě nějakou dobu potrvá, poznamenal k výhledům komisař Olli Rehn. Evropská komise poukazuje na pozitivní vývoj veřejných financí v důsledku finanční disciplíny EU. Schodky veřejných financí klesnou v roce 2012 na 3,6 % v EU a 3,3 % v eurozóně. Ekonomický vývoj bude mít však negativní dopad na evropský trh práce. EK očekává, že se míra nezaměstnanosti v eurozóně v příštím roce zvýší ze současných 11,3 % na 11,8 %. (sp) Zajímavé adresy:

6 6 /l i s t o p a d p r o s i n e c / S t a v i t e l s t v í Českému stavebnictví chybí především dlouhodobá vize a koncepce Hrozí pokles až o čtvrtinu ČR postrádá jasnou, dlouhodobou a stabilní vizi a koncepci stavebnictví. V důsledku výrazného propadu poptávky ze strany veřejného sektoru je tento obor už čtvrtým rokem v recesi a ve srovnání s okolními zeměmi vykazuje negativní trend. K zlepšení současné situace by pomohlo stanovit jasnou investiční politiku vlády a v novém státním rozpočtu počítat s proinvestiční politikou. Ke koordinaci těchto aktivit by přispělo vytvoření jediného ministerstva spojujícího v oblasti investic kompetence ministerstva dopravy, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí. Vyplývá to z nově vypracované studie s názvem Udržitelné stavební investice v České republice, kterou zpracovala společnost Deloitte ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS). Cílem studie bylo provést porovnání vývoje veřejných investic, stavu infrastruktury a dalších parametrů ve vybraných evropských zemích a implikovat závěry a doporučení pro Českou republiku s přihlédnutím k ekonomické realitě a především pak kontextu konvergenčního procesu a snižování rozdílu ekonomické úrovně oproti vyspělejším zemí Evropské unie. Je třeba říci, že nejen celá stavbařská veřejnost je velmi znepokojena současným vývojem. Došlo k opravdu dramatickému poklesu zásoby práce ve veřejném sektoru, byla fakticky zmrazena příprava velkých infrastrukturních staveb, není zajištěno financování akcí spolufinancovaných EU, není jasný výhled na další roky. Toto vše má a bude mít v budoucnu pro odvětví fatální důsledky, řekl Václav Matyáš, prezident SPS. Přístup státu k investicím by měl být pragmatický s důrazem zejména na koncepčnost a prosazování proticyklické politiky v oblasti veřejných investic, uvedl Miroslav Linhart, který je v Deloitte vedoucím skupiny zaměřené na služby podnikům z oblasti stavebnictví. Současná situace, kdy se nejvíc propadly investice do dopravní infrastruktury, vede k zásadnímu problému celého stavebnictví. Firmy ze Objem stavebních prací v ČR celkem (mil. Kč v běžných cenách) * 2013 * Zdroj: ČSÚ, odhady a výpočty SPS, Deloitte * odhad Na aktuální téma Mediální obraz českého stavebnictví Zdá se, že není pro média vděčnější téma nežli stavebnictví, ovšem s podmínkou, že zprávy musejí mít příchuť bulváru. Seriózní informace jsou nezajímavé, takže se jim nedostává prostoru. Avšak nepravdy nebo zkreslená fakta jsou živnou půdou. Nikdo nikdy nepředložil relevantní důkaz nebo výpočet ceny dálnic, ale celý národ je živen zaručenými informacemi o tom, že jsou u nás předražené. Kvalita stavebních prací je prý neúnosná, úroveň dělníků a techniků nedostatečná. Tvrdí to novináři, politici (i političky) v parlamentu, slyší to národ, a tak všichni hned pochopí, proč nejsou ve státní kase peníze na zdravotnictví, školství, na důchody. Je-li v televizním seriálu zapotřebí záporný hrdina, není lepší volba než stavební podnikatel. Nejde jen o urážku poctivých lidí, kteří vykonávají těžkou a zodpovědnou práci na stavbách, v manažerských funkcích nebo v projekčních kancelářích. Je to také signál pro mladé lidi, aby věděli, kam nechodit, až se budou rozhodovat o svém budoucím povolání. Vše, co se děje kolem stavebnictví, zajímá širokou veřejnost, zejména je-li to negativní. Proto Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR využívá všech příležitostí, aby předložil svá stanoviska, názory a náměty všude, kde lze veřejně prezentovat skutečné rozměry problematiky oboru. Řadu z nich organizuje pro širokou odbornou veřejnost sám. Patří k nim především dnes už tradiční jarní Fórum českého stavebnictví, které přichází s každoročně obměněným tématem reflektujícím aktuální situaci. Svaz je také trvalým účastníkem prestižního Žofínského fóra, konaného dvakrát ročně s tematikou stavebnictví. Absolvuje čtvrtletní Setkání lídrů českého stavebnictví, četná diskusní setkání, kulaté stoly, vystupuje na konferencích a seminářích. Pokud se nám, byť zřídka, dostane příležitosti hájit stavebnictví v novinách, rozhlase nebo televizi, určitě ji nenecháme nevyužitou. Ing. Václav Matyáš Směr výstavby pol počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč Pozemní stavby z toho: občanské bytové Inženýrské stavby z toho: dopravní technické Celkem Vývoj hodnoty zadaných stavebních veřejných zakázek v České republice za období od roku 2008 do 1. pololetí segmentu dopravní infrastruktury hledají uplatnění v oblasti pozemního stavitelství a velké společnosti soutěží i o zakázky menšího rozsahu. Doplácejí na to především menší a střední stavební společnosti. Nemají finanční sílu na financování staveb v rámci požadovaných splatností, garancí a dalších podmínek, které jsou, mnohdy na pokraji svých možností, schopny splnit velké společnosti. To vede k výraznému oslabování trhu na úkor malých a středních firem, dodal Miloslav Mašek, viceprezident a generální ředitel SPS. Stavební výroba se propadla o pětinu Objem stavebních prací klesá od roku 2008, kdy bylo v běžných cenách prosta věno 547,6 mld. Kč. V období let je tak odhad kumulovaného propadu stavební výroby 277 mld. Kč, tedy bez započítání vlivu inflace celkově 20 %. Znepokojující je zejména negativní výhled pro následující roky. Podle současných informací nelze počítat s obratem v následujícím roce, a stavebnictví tak může zaznamenat pokles produkce v porovnání s rokem 2008 až o 24 %. Hodnota zadaných veřejných zakázek byla v roce 2010 (viz tab.) proti roku 2009 o 71,8 mld. Kč nižší, proti roku 2008 byl tento rozdíl dokonce 86,1 mld. Kč. V relativním vyjádření klesla celková hodnota zadaných veřejných zakázek v roce 2010 meziročně V souladu se stanovami Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) se 29. listopadu 2012 po čtyřech letech funkčního období sešla VIII. valná hromada. Vyhodnotila činnost svazu a jeho zaměření do roku Zvolila také 45členné představenstvo, exekutivu a dozorčí radu. Ve funkci jednomyslně potvrdila dosavadního prezidenta Václava Matyáše. Valné hromady se zúčastnila také řada hostů, např. předseda Odborového svazu Stavba Stanislav Antoniv, Petr Serafín z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, předseda ČKAIT Pavel Křeček, předseda Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Jan Fibiger, předseda Sdružení pro výstavbu silnic Petr Čížek, Miroslav Linhart ze společnosti Deloitte a další. V příspěvcích a během diskuse se přítomní shodli, že na špatném stavu českého stavebnictví nese velký podíl viny nekoncepčnost vládních kroků a naprostá absence jasné vize. Svaz si pro příští období stanovil jako permanentní a prioritní úkol působit o 37 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 12,9 % a u zakázek na inženýrské stavby o 46,2 %, v tom u zakázek na stavby dopravní infrastruktury o 75,7 %. V roce 2011 došlo k dalšímu celkovému meziročnímu poklesu o 3,3 %. V meziročním srovnání s 1. pololetím 2011 klesla celková hodnota zadaných zakázek v 1. pololetí 2012 o 4,3 %, hodnota zakázek na pozemní stavby o 5,8 % a na inženýrské stavby o 3,4 %. Pro letošní rok tak lze očekávat další celkový meziroční pokles mezi 4 5 %. Valná hromada SPS požaduje dlouhodobou investiční koncepci prostřednictvím vlády, parlamentu a poradního sboru premiéra na obnovu dynamiky rozvoje investiční výstavby. Jde především o realizaci prorůstových opatření, které v současné době vláda sama navrhuje. Se zahájením kampaně pro příští parlamentní volby v roce 2014 zdůrazní všem hlavním politickým stranám nezbytnost, aby si stát uvědomil důležitost stavebnictví pro národní hospodářství, svou pozici v tomto odvětví a stanovil jasnou a dlouhodobě platnou investiční koncepci. Svaz navrhuje, aby koordinace investic, ale i technické politiky, legislativy a dalších souvisejících činností byly soustředěny pod jedno ministerstvo, spojující kompetence ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí. Obdobně jako je tomu např. v Německu a na Slovensku. (sps) Zkuste si najít: Jednou z příčin je nekoncepčnost Nekoncepčnost v oblasti veřejných investic souvisí také s jejich organizačním uspořádáním v rámci veřejné správy. Na rozdíl od jiných zemí nejsou v ČR veřejné investice a odvětví stavebnictví adekvátně organizačně řízeny. Stavebnictví spadá podle kompetenčního zákona pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Nemá na něm však adekvátní zastoupení, které by odpovídalo jeho významu pro ekonomiku, ani svého zástupce ve vztahu k EK při unijních jednáních. Veřejné investice a stavebnictví by mělo být ze strany státní správy organizováno a řízeno na takové úrovni jako v ostatních členských zemích EU. Bylo by proto vhodné vytvořit přinejmenším funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu pro oblast stavebního průmyslu, zdůraznil Václav Matyáš. Řešením celé problematiky by podle Deloitte a SPS bylo vytvoření jediného ministerstva spojujícího v oblasti investic kompetence ministerstva dopravy, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí. Tento funkční model existuje např. v Německu a na Slovensku. (sps) Projekt roku Cenu architektů pro oblast Prahy 4, udělovanou v rámci soutěže Hospodářské komory ČR Realitní projekt roku 2012, získal Modřanský Háj, rostoucí rezidenční komplex v Praze 4. Cílem autorů projektu, architektů ateliéru A69 architekti s.r.o., bylo vytvořit moderní design bytů a domů doplněný zelenými plochami jako jsou zahrady, terasy a balkony, které odrážejí jedinečné okolí a nabízejí obyvatelům komfort bydlení v blízkosti centra města, a zároveň možnost užívat si života u lesa a pestré škály volnočasových aktivit. Byty a domy byly navrhovány z interiéru do exteriéru, takže jsme zvolili větší okna a nízké parapety. Výsledkem je, že příroda dodává barvu celému projektu. Zároveň jsme také dbali na ekonomickou udržitelnost, řekl mj. Boris Redčenkov z autorského týmu. Realitní projekt roku 2012 je přehlídkou nejlepších developerských záměrů v různých regionech ČR. Letošní soutěž navázala na loňský první ročník a zúčastnila se jí téměř stovka projektů z celé republiky. Je určena pouze rezidenčním, příp. smíšeným projektům se zastoupením rezidenčního bydlení na nejméně 70 % podlahové plochy. Musejí být situovány v ČR a dostavěny, nebo v realizační fázi, kde je nejméně jedna bytová jednotka prodána v daném roce. (m)

7 l i s t o p a d p r o s i n e c / /7 O b c h o d, s l u Ï b y, f i n a n c e Stát přijde o téměř miliardu korun na DPH z poštovních služeb Diskriminace zasilatelů Radši mobil, nebo kartu? Podle zastánců plateb přes mobil je už platebním kartám a karetním asociacím pomalu odzvoněno. Přeberou tedy mobilní operátoři tento byznys bankám? Hned tak to asi nebude. Přesto už dnes skoro třetina zákazníků deklaruje ochotu mobilní platby používat, pokud by jim to banka nabídla a jejich mobilní telefon byl k tomu vhodný. Vyplynulo to z reprezentativního průzkumu GfK v České republice a na Slovensku, kterého se zúčastnily dva tisíce respondentů ve věku od 15 do 79 let. Zcela vyřadit z peněženek platební karty je připraven každý desátý oslovený, necelá třetina by používala oba instrumenty současně. U mladší generace je ochota nahradit platební kartu mobilním telefonem výrazně vyšší než u průměru. S přibývajícím věkem klesá a starší ročníky by naopak dál preferovaly současný systém platebních karet. Nástup mobilního telefonu jako platebního nástroje může být rychlý, protože mobil má dnes skoro každý (někteří dva i víc) a asi 40 % přístrojů umožňuje datové přenosy a připojení k internetu. Bude to do značné míry záviset na rychlosti implementace technologie pro propojení s bankovním účtem a možnosti verifikace platby na straně obchodníků. Téměř 70 % běžných plateb za služby či zboží, které zákazníci provádějí, nepřesáhne částku 500 Kč, pohybuje se tedy v oblasti tzv. mikroplateb, ale čtvrtina oslovených zákazníků by přesto uvítala možnost platit i vyšší částky. Pokud by se však transakce prostřednictvím mobilního telefonu uskutečňovaly formou bezkontaktních plateb bez ověřování pomocí kódu PIN nebo TPIN, vyslovily tři čtvrtiny dotázaných obavu z možného zneužití tohoto platebního nástroje. Zdroj: GfK (am) Až o 990 mil. Kč na DPH přijde státní pokladna, pokud se nezmění režim osvobození od daně z přidané hodnoty u takzvané univerzální služby poskytované Českou poštou. Režim DPH, který to umožňuje, je přitom v rozporu se závaznou judikaturou Evropské unie. Zjistila to analýza Asociace alternativních poštovních operátorů (AA- PO), která zkoumá dopady uplatnění DPH u poštovních služeb po , kdy dojde k plné liberalizaci českého poštovního trhu. Česká pošta, s.p., je jako držitel poštovní licence osvobozena od odvodu DPH z poštovních služeb. Toto osvobození platí pro služby poskytované v rámci veřejné, neboli základní poštovní služby, která má zajistit všeobecnou dostupnost listovních služeb na celém území ČR. V rozporu s evropskou Čilý růst turismu Podle pravidelného UNW- TO World Tourism Barometer se za leden až srpen t. r. mezinárodní příjezdy hostů jednotlivých zemí zvýšily asi o 4 % a předpokládá se, že tato dynamika vydrží po celý rok. Mezinárodní organizace předvídá, že v polovině prosince dosáhne počet příjezdů do všech sledovaných zemí světa jedné miliardy osob. Dokonce je vytčen 13. prosinec jako symbolický mezník pro dosažení této historické mety. K tomu lez dodat, že v roce 2011 činily mezinárodní turistické příjezdy 990 mil. osob. Spolu s tím rostou i výdaje na mezinárodní cestovní ruch. UNWTO je oceňuje na 1,2 bil. US dolarů, což představuje 30 % mezinárodního exportu služeb, resp. 6 % světového exportu zboží a služeb. Z předběžných výsledků a odhadů mezinárodního turismu můžeme dál odvodit, že v roce 2012 patří mezi TOP 10 mezinárodního cestovního ruchu co do nejvyšší výtěžnosti především Čína +30 %, Rusko +15 %, Spojené státy +9 %, Kanada +6 %, Německo +5 % a Austrálie +4 %. Podle světových zón cestovního ruchu uvádí mezinárodní odhad za 8 měsíců růst zahraničních příjezdů v Asii a Pacifiku o 7,3 %, v Africe o 6,1 %, v Americe o 3,6 %, v Evropě o 3,4 %, avšak v samotné střední a východní Evropě okolo 9 %. Mezi jednotlivé země, kde byl za 8 měsíců zaznamenán rychlý, až dvojciferný růst příjezdů, patří např. Japonsko, Švédsko, Jižní Afrika, Rusko, ale i Polsko a Česká republika. To také odpovídá datům, která zveřejňuje ČSÚ. praxí jsou však u nás do této služby zahrnuty také komerční zásilky. Jde o tzv. hromadná firemní podání, k nimž běžná veřejnost nemá přístup a u kterých se podmínky doručení a cena řídí individuální smlouvou mezi Českou poštou a firemním zákazníkem. Také na tyto zásilky se pro Českou poštu vztahuje osvobození od DPH. Pro ostatní poskytovatele poštovních služeb žádné osvobození od DPH podle současné legislativy neplatí. Tuzemské vymezení univerzální služby, které zahrnuje i komerční zásilky, je v rozporu s rozsudkem Evropského soudního dvora z roku 2009 ve věci č.j. C-357/07, podle kterého mohou být od DPH osvobozeny pouze služby poskytované veřejným poštovním operátorem s výjimkou těch, jež poskytuje na základě individuálně vyjednaných smluv. Právě těmito individuálně sjednanými kontrakty jsou v podstatě všechna tzv. hromadná firemní podání. Podle kvalifikovaného odhadu AAPO tato pošta tvoří 80 až 90 % všech vnitrostátních adresných listovních zásilek. Pokud zůstanou tyto služby i nadále pro držitele poštovní licence osvobozeny od DPH, připraví se tím stát o částku až 990 mil. Kč na DPH, uvádí místopředseda představenstva AAPO Petr Angelis. Česká republika nezaostává V Česku byl letos za tři čtvrtletí překonán dosud nejvyšší počet přenocování a příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ= hotely a ostatní zařízení) pro toto období a rovněž tak v sezonním třetím čtvrtletí. Počet přenocování hostů v HUZ dosáhl ve 3. čtvrtletí 15,3 mil., což bylo o 7,8 % víc než ve 3. čtvrtletí 2011; vysoký růst o 12,6 % se projevil u nerezidentů, což také doceňuje UNWTO. Maximum v počtu přenocování za celé období od počátku roku dosáhlo 32,7 mil., z toho nerezidentů 16,4 mil. Tyto počty představují návštěvu 11 mil. hostů, z toho 5,6 mil. zahraničních. Nejvíc zahraničních hostů přijelo v 1. až 3. čtvrtletí 2012 opět z Německa (přes 1 mil.), dále z Ruska (s největším meziročním zvýšením příjezdů o 25 %) a Polska. Mezi prvních deset zemí, odkud zahraniční hosté přijíždějí nejčastěji, patří dále USA, Slovensko, Spojené království, Itálie, Španělsko, Nizozemsko a Francie. Uvedené kalkulace počítají se střízlivým odhadem průměrné ceny takové zásilky 10 Kč/ks, a zároveň spíš s nižší hodnotou počtu doručovaných zásilek není tedy vyloučeno, že by ztráta na nevybrané DPH mohla být pro stát ještě vyšší. Tento nerovnoměrný daňový režim bude mít výrazný dopad na soutěž mezi držitelem poštovní licence a dalšími poštovními operátory např. o zákazníky, kteří jsou osvobozeni od DPH, jako jsou finanční instituce (banky), pojišťovny nebo orgány státní správy. Uplatnění DPH na poštovní služby bude představovat značný rozdíl v jejich ceně proti cenám České pošty, a fakticky tak může vyřadit alternativní poštovní operátory ze soutěže. Toto diskriminační opatření výrazně zvýhodňuje jednoho ze soutěžitelů proti ostatním, je v rozporu se záměrem liberalizace poštovních služeb a může s velkou pravděpodobností působit silné poruchy tohoto trhu, předpovídá Petr Angelis. Zdroj: AAPO (mv) Vyšší tržby za ubytování Je zajímavé porovnat trendy z příjezdového cestovního ruchu s pravidelnými údaji, které ČSÚ poskytuje o tržbách ubytování, stravování, pohostinství a o návštěvnosti hotelů. Jestliže vývoj tržeb ve stravování koresponduje s celkovým poklesem spotřeby, tržby za ubytování spíš odpovídají vývoji příjezdového cestovního ruchu. Za čtvrtletí 2012 se jejich růstový index udržel (reálně na 104,9), zatímco ve stravování se projevil meziroční pokles tržeb (spojený též s dopadem růstu cen) na úrovni 6 %. Návštěvnost hotelů (bez ostatních ubytovacích zařízení) se v čtvrtletí meziročně zvýšila v počtu hostů o 8,0 %, z toho nerezidentů o 7,2 %, u rezidentů o 9,6 %. Tak bylo letos za 9 měsíců dosaženo nejvyšších absolutních počtů zahraničních i tuzemských hostů, a stejně tak počtů přenocování, v období posledních pěti let. Pětihvězdičkové hotely dosáhly meziročního růstu návštěvnosti do září 2012 o 10 %, čtyřhvězdičkové o 7,1 % a hotely v kategorii ostatní o 8,4 %. Proti dosud nejvyšší návštěvnosti hotelů v lednu až září roku 2008 byla letošní návštěvnost vyšší o 14,3 % a počty přenocování o 10,7 %. Největší růst zájmu hostů zaznamenaly čtyřhvězdičkové hotely (+42 %). Ladislav Šípek Český pojišťovací trh je v rámci SVE vyspělý Také v bankovním sektoru zemí střední a východní Evropy se od počátku krize v roce 2008 projevovaly určité negativní rysy. Ale jak je to s pojišťovnami a jejich produkty, byly zasaženy stejně jako banky? Vývoj finančních trhů v zemích SVE sleduje od roku 2000 výzkumná organizace GfK. Každým rokem shromažďuje také klíčové údaje o pojišťovacím trhu a ukládá je do tzv. Insurances Services Database (databáze pojišťovacích služeb). Tyto poznatky pomáhají získávat znalosti o lokálním a regionálním trhu a díky tomu podnikat efektivně i v dnešních rozkolísaných ekonomických časech. Dva klíčové ukazatele výkonnosti zůstávají stabilní. Podíl obyvatel, kteří mají sjednáno pojištění majetku (byt, dům, automobil, nemovitost), byl v roce 2008 v regionu SVE 41 % a do roku 2011, kdy činil 42 %, se významně nezměnil. Velmi podobná situace je také u pojištění osob (životní, úrazové, zdravotní). V roce 2008 mělo 27 % obyvatel tohoto regionu sjednáno některý z těchto typů pojištění a v roce 2011 jich bylo 26 %. Vývoj na trhu s pojištěním je však spojen se situací ve finančním sektoru. Podívejme se zblízka na cílovou skupinu s vysokým prodejním potenciálem: jsou to lidé mladší 30 let. Vidíme, že 26 % z nich má sjednáno pojištění osob a 39 % má uzavřenu smlouvu na pojištění majetku. Nejvíc se uzavírají smlouvy na pojištění automobilu. V regionu SVE má každý třetí člověk této věkové kategorie takovéto pojištění. Existující potenciál však není ani zdaleka vyčerpán. Jak se zvyšuje počet majetných lidí a roste počet aut v tomto regionu, poroste rovněž počet smluv na pojištění automobilu. Pokud jde o spoření a pojištění, obyvatelé regionu SVE se chovají jinak než lidé na západě. Svědčí o tom i počet smluv na životní pojištění a na soukromé penzijní pojištění. Ve střední a východní Evropě má životní pojištění pouze každý osmý obyvatel a jen velmi málo lidí si spoří na vlastní důchod. Stav trhu s pojištěním v ČR? Český pojišťovací trh je velmi vyspělý a má dlouhou tradici. Rozšířenost pojistných produktů tu víc než dvojnásobně převyšuje průměr zemí regionu SVE a dál meziročně roste. V oblasti pojištění majetku (dům, byt, domácnost, automobil) vlastní nějaký druh pojistky víc než 80 % obyvatel ČR. Největší penetrace dosahuje povinné ručení pro motorová vozidla (60 %), následované pojištěním domácnosti a domu/bytu (38 %). Volitelné havarijní (kasko) pojištění využívá jen 12 % obyvatel, což je s ohledem na negativní rysy motorismu (růst počtu havárií a krádeží) velmi nízká úroveň. Česká republika je výrazně nad průměrem regionu SVE i v oblasti osobního pojištění (životní a úrazové pojištění, penzijní připojištění, cestovní pojištění), kdy některý z druhů tohoto pojištění využívají už dvě třetiny obyvatel. Nejvíc rozšířeným pojistným produktem je v tomto případě úrazové pojištění, které dosahuje penetrace 38 %, následuje životní pojištění s 28 %. Ostatní pojištění dosahují penetrace v rozmezí pěti až deseti procent, a je zde tak vysoký potenciál pro další rozšíření (např. kapitálové či investiční pojištění má jen necelých 10 % obyvatel). Speciálním případem je cestovní pojištění, které je nárazového charakteru a jeho penetrace osciluje kolem sedmi procent. Zdroj: GfK (vam) Stojí za pozornost:

8 8 /l i s t o p a d p r o s i n e c / E v r o p s k á u n i e EU chce zamezit firmám, aby využívaly daňové ráje Stop velkým únikům O víc než bilion eur ročně přicházejí státy Evropské unie jen kvůli tomu, že se firmy vyhýbají placení daní v členských zemích a využívají kliček v daňových normách. V ČR např. využilo možnosti přesídlení do některého z daňových rájů už přes 12 tis. společností. Potvrzují to i čísla společnosti Companies and Companies (Co8Co.eu). Evropská komise se chystá v nejbližších dnech předložit návrh změn, které těmto únikům učiní přítrž. Člen EK Algirdas Šemeta, který je odpovědný za oblast daní a celní unii, hodlá vytvořit seznam největších prohřešků a navrhnout k nim odvetná opatření. Podle deníku Financial Times by měla obsahovat zpřísnění definice daňových rájů a následné vypovězení bilaterálních dohod o zamezení dvojího zdanění. Firmy by tak prakticky nemohly tyto země nadále využívat. I když zavést podobné nařízení do praxe bude trvat léta, říká Ivan Hruškovič ze společnosti Companies and Companies (Co8Co.eu), zabývající se prodejem ready-made společností a zakládáním nových firem přes jednoduchý online formulář na Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) definuje daňový ráj jako stát, který musí splňovat čtyři základní podmínky: fakticky vybírá nulové daně, výběr je neprůhledný (země nevyžaduje informace z účetnictví), velmi neochotně spolupracuje při výměně daňových informací s dalšími státy a daňový poplatník nemusí být v dané zemi po většinu roku přítomen a podnikat v ní. Eurokomisař Nemeta rovněž uvažuje o zavedení srážkové daně za platbu poslanou do těchto zemí. Dalším, docela radikálním opatřením by mohlo být přijetí zákona, který zamezí vyplácení vysokých poplatků sesterským divizím firem v daňových rájích. Společnosti toho využívají například při proplácení služeb, jako je správa počítačových systémů nebo poradenství. Uměle tak přesunují zisk do oblastí, kde jsou nízké, případně nulové daně, avsídle podnikání nic neplatí. Hřeší Starbucks, Google i Amazon K nenapravitelným hříšníkům patří i společnost Starbucks, která za 15 let svého působení ve Velké Británii zaplatila daň z příjmů jen v jediném případě, ačkoli tam má miliardové tržby. Nedávno dokonce její vrcholoví manažeři dostali na bonusech 50 mil. liber. Podobně jsou na tom i giganti jako Google či Amazon. Známý provozovatel vyhledávače a dalších internetových nástrojů vyvádí zisky do Irska a do britského rozpočtu přispěl loni jen 0,4 % z celkových příjmů. Úprk firem do daňových rájů Loni přemístilo do některého z daňových rájů své sídlo 328 českých firem. Jen za první letošní půlrok to bylo 294 společností. Celkem tam podle údajů Companies and Companies a veřejně dostupných zdrojů k pololetí t. r. bylo tuzemských podniků, což odpovídá 3,29 % všech firem registrovaných v ČR. Při tomto tempu odlivu sídel by tak mohlo letos z Česka odejít nejvíc společností za poslední tři roky. Počet firem přemístěných na Kypr se stále zvyšuje, a to z 663 roku 2006 na 1784 v první polovině letošního roku. Roste zájem io Bahamy, Seychely a Belize. Mezi hlavní důvody, proč podnikatelé volí založení společnosti na Kypru, patří především daňové odvody. Kypr uzavřel mnoho smluv o zamezení dvojího zdanění. A tak jsou příjmy kyperských společností ze zahraničí nezdaněny, případně zatíženy jen nízkými daněmi, potvrzuje Ivan Hruškovič. ČR zvýší srážkovou daň Česká vláda chce zastavit úniky peněz do zemí, kde se daně neplatí. Ministerstvo financí bude mít proto od příštího roku další nástroj, jak tomu zamezit. Poslanecká sněmovna totiž nedávno schválila nejen zvýšení sazeb DPH na 15 a 21 %, ale také zvýšení srážkové daně na příjmy zahraničních daňových rezidentů. V současné době se uplatňuje srážková daň ve výši 15 %, od příštího roku však vzroste na 35 %. Bude se vztahovat na nezdaněný převod peněz, například na účet na populárních Seychelách při platbě za těžko prokazatelné služby. Stát si od toho slibuje, že získá do rozpočtu asi miliardu korun navíc. Srážková daň se týká především příjmů z podílů na zisku, úroků, licenčních poplatků, příjmů ze služeb a příjmů z nezávislé činnosti. Pokud např. v ČR někdo objedná poradce z Britských Panenských ostrovů, zaplatí daň osoba, která ho objednává, nikoli poradce. Za služby objednané u nás se srážková daň neplatí. (pod) O krok blíž k větší rovnováze ve vedení velkých firem? Víc žen do dozorčích rad Irské předsednictví Země není žádný nováček bude už sedmé Jako typicky byrokratické rozhodnutí, ale ještě mnohem expresivnějšími výrazy ocenili někteří představitelé naší politické i podnikatelské scény návrh opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností, schválený nedávno Evropskou komisí. Podle jiných, zejména představitelů lidskoprávních a generových organizací, je pro skutečnou změnu nerovnováhy v rozhodovacích pozicích zavedení kvantitativních opatření nezbytné a spoléhat na tzv. přirozený vývoj nestačí. Argumentují např. tím, že v představenstvech stovky největších českých firem zasedá pouhých 7,6 % žen. Navíc jde podle nich tak trochu o bouři ve sklenici vody, plynoucí z nepochopení či jednostranného výkladu iniciativy EK. Cílem návrhu je zajistit do roku 2020 vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností aspoň 40% podílem každé skupiny (není pravda, že návrh zvýhodňuje ženy, platí naopak pro obě pohlaví stejně). Opatření se vztahuje jen na dozorčí rady společností, a to pouze velkých s víc než 250 zaměstnanci a obratem nad 50 mil. eur, které jsou kótované na burze (v EU je jich kolem 5000). Malých a středních podniků se to netýká. Podle zastánců není pravda, že do vedení společností se dostanou neschopné ženy jen díky kvótám, protože návrh výslovně pokládá kvalifikaci kandidáta/kandidátky za nejdůležitější kritérium. Pokud tedy konkrétní firma nebude mít ve svém vedení dostatek žen, měla by v případě dvou stejně kvalifikovaných uchazečů o post dát přednost ženě. Kvóty mají schopným a velmi kvalifikovaným ženám pomoci prolomit tzv. skleněný strop. Přes mnoho let politických proklamací je totiž jejich podíl ve výkonných orgánech největších společností kótovaných na burze pouhých 14 %. Přitom dnes tvoří 60 % těch, co absolvují vysoké školy; vhodných kandidátek je tedy dostatek, ale ve větším uplatnění ve vrcholových pozicích jim brání strukturální překážky. Organizace Fórum 50 % by podle její ředitelky Jany Smiggels Kavkové uvítala, kdyby se nařízení netýkalo jen dozorčích rad, přesto je podporuje: Je veřejným tajemstvím, že místa v dozorčích radách státních a polostátních podniků jsou často trafikou vysloužilých či vykroužkovaných politiků. Jejich poplašené a odmítavé reakce tak nepřekvapí, protože pochopitelně není v jejich zájmu otevřít tyto mocenské pozice novým tvářím. (pod) Od Nového roku usedne na šest měsíců do předsednického křesla Evropské unie Keltský tygr. Irsko si tuto přezdívku vysloužilo rychlým růstem a zlepšením ekonomických podmínek po reformních krocích provedených v osmdesátých letech, tedy pár let po vstupu do Evropské unie (1973). K podpoře jeho růstu přispělo snížení daní, příliv zahraničních investic, investice do vzdělání a evropské fondy, které zemi přivedly k celkové ekonomické prosperitě v letech V roce 2008 však na ni tvrdě udeřila finanční krize a hospodářství zažilo velký zlom. Právě řešení hospodářské krize bude hlavním úkolem irského předsednictví v prvním semestru Irsko není v řízení Unie žádný nováček, a tak se díky zkušenostem postaví v pořadí už k sedmému předsednictví hrdě asvervou. Jelikož v první polovině roku 2014 budou volby do Evropského parlamentu a pak sestavena nová Komise, je rok 2013 posledním celým pracovním rokem Unie. Proto je pozice Irska v roli vyjednavače nedořešených jednání a rozdělané práce klíčová. Irské předsednictví bude řídit projednávání budoucího víceletého finančního rámce EU na léta a přistoupení 28. člena Evropské unie Chorvatska (k 1. červenci 2013). Směrem do zahraničí se předsednictví nevyhne politické a ekonomické podpoře jižních sousedů Unie, kteří se potýkají se změnami v důsledku arabského jara. V oblasti obchodu hodlá Irsko jednoznačně podporovat dialog mezi EU a USA. (av) Co přináší předobchodní zadávání veřejných zakázek Cenově výhodné inovace Předobchodní zadávání veřejných zakázek (PCP) bylo Evropskou unií představeno v rámci pilotního projektu zaměřeného na informační a komunikační technologie (ICT) v Sedmém rámcovém programu. Jde o efektivní nástroj pro přenos inovativních řešení na trh a jejich šíření při zajištění výrazné úspory veřejných financí. V budoucím programu EU zaměřeném na výzkum, vývoj a inovace Horizont 2020 by PCP mělo být využitelné pro všechny oblasti výzkumu a vývoje. Přestože je to efektivní nástroj, schopný šířit inovativní produkty na trh, využívá se v EU nedostatečně. Na konci listopadu t. r. uspořádalo CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum a vývoj (CZELO) a Stálým zastoupením ČR při EU na toto téma debatu. S ohledem na potenciál PCP, je potřeba šířit informace o něm mezi veřejnost a motivovat firmy, aby se takovýchto zakázek účastnily, uvedla Šárka Brábníková ze Stálého zastoupení ČR při EU. Za dánského předsednictví bylo v květnu t. r. dosaženo částečného všeobecného přístupu k Rámcovému programu Horizont Vyjednávání poté pokračovala za kyperského předsednictví a na říjnové Radě byla dosažena shoda o pravidlech pro účast. Nyní Pracovní skupina pro výzkum dokončuje text Specifického programu, který bude ve formě částečného všeobecného přístupu předložen ke schválení prosincové Radě. Evropská unie naléhavě potřebuje zvýšit investice do výzkumu a vývoje, aby si zachovala konkurenceschopnost vůči zbytku světa. Lieve Bosová z Generálního ředitelství Evropské komise pro Komunikační sítě, obsah a technologie informovala, že v EU utratíme 20krát méně za veřejné zakázky v oblasti výzkumu a vývoje než ve Spojených státech. Jednou z hlavních bariér pro rozšíření PCP je podle Komise fragmentace poptávky a nedostatek informací, jak optimálně zajistit rovnováhu rizik a přínosů zakázky pro zadavatele, ale i realizátora. Riziko však může být minimalizováno kombinací PCP a Zadávání veřejných zakázek pro inovativní řešení (PPI), které zajišťuje, že se nové produkty dostanou k jejich konečným uživatelům. PCP je efektivním řešením pro všechny účastníky zadávání veřejných zakázek (veřejné orgány, politiky a realizátory zakázky), neboť umožňuje lepší šíření vysoce kvalitních výrobků za rozumnou cenu. Přesto však PCP projekty zatím běží jen v devíti ze sedmadvaceti zemí EU, zejména ve Velké Británii a na severu Evropy. Pravidla EU pro státní podporu obsahují jasnou definici, podle níž PCP není státní podporou. Jakkoli se ale využití PCP může zdát jednoduché, často naráží na národní bariéry, uvedl Martin Kobert, právník Technologické agentury České republiky (TAČR), která měla zájem předobchodně zadávat veřejné zakázky. V rámci pilotního projektu však zjistila, že česká legislativa ji využití tohoto nástroje neumožňuje. Problémem je Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (č. 130/2002 Sb.), který jasně definuje, jakým způsobem může TAČR zakázky zadávat. A vypadá to, že pro jeho novelizaci není dostatečná vůle. Nová směrnice EU o veřejných zakázkách a nový evropský rámec pro státní podporu by možná k ní mohly českou vládu dovést. Transpozice obou aktů bude ale trvat dlouho a zatím neexistuje záruka, že se problém podaří vyřešit. I když Zákon č. 130/2002 nedává TAČR možnost PCP využít, ostatní čeští veřejní zadavatelé tak mohou jak na národní úrovni, tak prostřednictvím spolupráce v přeshraničních projektech Evropské unie učinit. Alena Vlačihová Nepřehlédněte:

9 A utomobily l i s t o p a d p r o s i n e c / /9 Jaký je nový Mercedes A? Pohled z místa za jeho volantem najdete v tomto testu našeho spolupracovníka Vojtěcha Štajfa Šarm, sportovní nádech se špetkou luxusu, a hlavně jedinečné křivky karoserie i interiéru to je zcela nový Mercedes třídy A. Při vyslovení názvu německé značky se zatají dech snad každému motoristovi. Vozy ze Stuttgartu patří mezi respektované všude na světě a značka Mercedes má navíc snad v každém existujícím segmentu co nabídnout. Nové áčko má šarm a sportovní nádech se špetkou luxusu. Výjimkou až do letoška mohla být v Evropě stále důležitější třída vozů nižší střední třídy, kde byl nejmenší Mercedes se vzhledem mini MPV spíš stranou zájmu. Premiéra zcela nového vozu na letošním Ženevském autosalonu však vzbudila obrovský rozruch. Útok na skvělé jedničkové BMW a etalon této třídy v luxusním segmentu Audi A3 byl zahájen! Uvedení sériové produkce na trh se odehrálo na přelomu léta a podzimu, a protože nové áčko vlastně nemá žádného přímého předchůdce, je o to víc středem zájmu médií. Vůz se kromě toho probojoval do finále ankety Auto roku v ČR, a každá redakce si tak přirozeně chce novinku vyzkoušet. Na nový Mercedes se tedy stojí fronta, takže se naše redakce dostala na řadu až v době, kdy už zákon předepisuje i přes aktuální teploty kolem deseti stupňů použití zimních pneumatik. Jízdou na nich jsem si ale dojem ze sportovně laděného vozu rozhodně zkazit nenechal. Jízda jako po kolejích Při hodnocení jízdních vlastností ačka se nikdo nemusí bát nasadit ta nejpřísnější měřítka. Už po několika kilometrech na českých okreskách nebo pražské dlažbě je jasné, že se vyšší cifra na cenovce skutečně odráží v kvalitě. Uložení náprav a ramen nevydává ani na nerovnostech žádné odpudivé zvuky, vedení ve stopě je i přes zmíněné zimáky dost přesné, znát je ale mírná nedotáčivost. K brzdám a tužšímu naladění tlumičů nemám co dodat, malé výhrady si ale vysloužila pohonná jednotka. Naftová přeplňovaná patnáctistovka pochází od Renaultu, což mě nijak neuráží. Jde o základní diesel v nabídce, přesto je docela živý, ale vadil mi trochu větší hluk, který od motoru pronikal do kokpitu. Kromě toho, dieselový klapot při studeném motoru se k Mercedesu moc nehodí. Druhou výhradu mám k umístění zpátečky na kulise řazení: zpětný chod se u šestistupňového manuálu řadí vytažením řadicí páky a pohybem vlevo dolů pod dvojku. Často se ale stávalo, že mi páka při vytažení vyklouzla. Ergonomie v interiéru všeobecně trošku pokulhává; napevno umístěný displej informačního systému připomíná spíš přenosnou navigaci a je na palubní desce jako pěst na oko. Stejně tak se velmi nepohodlně ovládá elektromechanická parkovací brzda, která má tlačítko vlevo pod volantem, takže se řidič pokaždé musí naklánět hodně vpřed, o potížích těch urostlejších ani nemluvě. Přední pohon doplní čtyřkolka Abych jen nekritizoval: pozitivně mě překvapil obrovský vnitřní prostor. Na zadních sedadlech si díky vyšší střeše sednou pohodlně i dvoumetroví habáni, v zavazadelníku se dají převézt i velké kufry. O kvalitě zpracování a použitých materiálech netřeba psát. Náš vůz byl vybaven nadstandardními prvky, a tak jsme si užívali skutečný Mercedes. Také díky vyhřívaným sedadlům, hlídání jízdního pruhu, mrtvého úhlu či jen připomenutí doporučené přestávky na kávu lze s tímhle autem jet klidně přes celou Evropu. Sezení je pohodlné a jediným nedostatkem bylo občas vypadávající bluetooth handsfree. Vznětová jednotka má neuvěřitelně nízkou spotřebu; tabulkovému údaji se dá téměř věřit. Ještě po 150 kilometrech najetých od tankování jsme měli podle ukazatele dojezd celých 1000 kilometrů. Celkově se nové áčko povedlo; brzy mají na trh přijít i modely s pohonem všech kol, což jeho atraktivitu ještě zvýší. I kdyby však titul Auta roku 2013 v ČR nezískalo, určitě se výrazně zapíše do automobilové historie. Vojtěch Štajf Foto: archiv autora Typ vozu Mercedes A 180 CDI BMW 116d 5D Audi A3 1,6 TDI Motor vznět. 4válec turbo vznět. 4válec turbo vznět. 4válec turbo 1461 cm cm cm 3 Výkon (kw/k) 80/109 85/116 77/105 Max. toč. moment (Nm/ot. min. -1 ) 260/ / /1500 Max. rychlost (km/h) Zrychlení km/h (s) 11,3 10,5 11,4 Komb. spotřeba (l/100 km) 4,0 3,8 3,8 Délka (mm) Objem zavazadl. prostoru (l) Emise CO 2 (g/km) Základní cena (Kč) Ne vše je v interiéru stoprocentní, ale jeho linky nezapřou příslušnost k stříbrné hvězdě ze Stuttgartu. Svítící trojúhelník v zorném poli zpětného zrcátka varuje řidiče před vozidlem jedoucím v mrtvém úhlu. Už po několika kilometrech na českých silnicích je jasné, že se vyšší cifra na cenovce nového áčka skutečně odráží v jeho kvalitě. Téměř o sedm procent méně Meziroční pokles prodeje osobních automobilů v Evropě se zmírnil Stále lze hlasovat Anketa Auto roku v ČR 2013 jde do finále Propad prvních registrací nových osobních automobilů na trhu zemí EU-27 a EFTA (Norsko, Island a Švýcarsko) se snížil. Za leden až říjen 2012 jich bylo registrováno , což je o 6,92 % méně než ve stejném období roku Za tři čtvrtletí t. r. registr signalizoval meziroční pokles o 7,16 %. Jak vyplynulo z údajů zveřejněných v polovině listopadu Evropskou asociací výrobců automobilů ACEA, na dvanácti největších evropských trzích (trhy, kde byly první registrace za leden až říjen 2012 větší než ks) došlo k nárůstu pouze ve čtyřech zemích (Velká Británie +4,97 %, Švýcarsko +4,76 %, Česká republika +3,29 % a Polsko +1,78 %). Z dalších států pak v Dánsku, Norsku, na Slovensku, v Maďarsku, Estonsku, Lotyšku a na Islandu. Pořadí Země Leden říjen 2011 Leden říjen 2012 Index 2012/ Německo ,98 2. V. Británie ,05 3. Francie ,87 4. Itálie ,80 5. Španělsko ,88 6. Nizozemí ,91 7. Belgie ,89 8. Rakousko ,97 9. Švýcarsko , Polsko , Švédsko , Česká republika ,03 EU-27 + EFTA ,93 Zdroj: ACEA První registrace nových osobních automobilů v EU a zemích EFTA za leden říjen roku 2011 a Pokles o víc než 10 % byl zaznamenán zejména v jižních zemích eurozóny (Španělsko -11,89 %, Francie -13,25 % a Itálie -19,72 %), ale také v Belgii (-11,27 %). V Portugalsku a Řecku se dokonce přiblížil 40 %. Podle množství registrovaných vozů bylo pořadí značek VW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Audi, Citroen, BMW, Fiat, Mercedes, Toyota, Škoda atd. U prvních patnácti došlo proti roku 2011 k nárůstu už jen u tří z nich Kia (+17,59 %), Hyundai (+9,34 %) a Audi (+5,80 %). Největší absolutní pokles prvních registrací proti stejnému období roku 2011 byl zaznamenám u značek Renault ( ks), Opel/ Vauxhall ( ks), Ford ( ks), Peugeot ( ks) a Fiat ( ks). Celkem se trh osobních automobilů v zemích EU-27 + EFTA snížil proti stejnému období roku 2011 už o ks, z toho EU-27 došlo k poklesu prvních registrací o ks, naopak v zemích EFTA k růstu o vozů. V zemích eurozóny byl za leden až říjen 2012 pokles prvních registrací nových osobních automobilů o 10,33 % ( ks), kdežto v ostatních evropských zemích došlo v souhrnu k růstu o 2,90 % ( ks). (pod) Až do poloviny ledna 2013 si musíme počkat na celkového vítěze 19. ročníku ankety Auto roku 2013 v České republice. Výsledky 1. kola odborné části této ankety jsou však už známy. Do termínu uzávěrky 1. kola odevzdalo své hlasy všech 32 porotců a všechny byly platné. Na základě sčítání hlasů do finále ankety postoupila šestice nominovaných vozů (na posledním pátém postupovém místě se umístila dvojice se shodným počtem hlasů) a to (seřazeno abecedně): BMW řady 3 (ze skupiny střední a vyšší střední třída), Ford B-Max a Mazda CX-5 (oba ze skupiny terénní a velkoprostorové), Mercedes Benz třídy A (skupina nižší střední třída), dále Toyota GT- 86 (sportovní) a Volkswagen Golf (skupina nižší střední třída). Do finále odborné části nepostoupil žádný z městských vozů. Nadále však na stránkách www. autoroku2013.cz pokračuje hlasování veřejnosti, které určí vítěze v celkem pěti kategoriích, tedy vítěze mezi automobily nižší střední třídy (11 kandidátů, mezi nimiž jsou Škoda Rapid, Seat Toledo a Hyundai i 30, což jsou vozy vyráběné v ČR), střední a vyšší střední Ford Focus Auto roku v ČR třídy (6 nominací), mezi městskými vozy (3 kandidáti), terénními a velkoprostorovými vozy (13 nominací) a sportovními vozy (4 kandidáti). Hlavní cenou soutěže, která probíhá v rámci hlasování veřejnosti, je poukázka v hodnotě Kč na nákup jednoho z nominovaných automobilů. Hlasovat lze do konce t. r. Součástí ankety je i akce AutoSAP s názvem Dodavatel pro Auto roku 2013 v ČR, určené tuzemským výrobcům skupin a dílů vozidel. (sap) Zajímavé adresy: portal.sda-cia.cz

10 10/l i s t o p a d p r o s i n e c / V z d û l á n í, v û d a, i n o v a c e High-tech nemovitost roku je z Brna, nesází na kanceláře, ale na služby Pro podporu inovací Užitečný manuál Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR představila vlastní publikaci Inovační manuál malé a střední firmy. Co jsou vlastně inovace? Jak je v malé a střední firmě řídit? Jak je vyhodnocovat a jak financovat? Jaká jsou rizika spojená s inovačním řízením a jak jim zabránit? Publikace autora Karla Havlíčka je doplněna i praktickými příklady úspěšných inovačních projektů. Partnerem manuálu je Česká spořitelna Erste Corporate Banking. Inovační manuál je k dispozici v elektronické podobě zdarma nebo v tištěné podobě (38 stran) za cenu 140 Kč (členové AMSP mají 50% slevu) + poštovné, po objednávce na (r) Vše v jednom Chytrou krabičku elan- IR-003 vyrobila společnost ELKO EP. Dokáže řídit každé zařízení, které je ovládáno standardním infračerveným (IR) ovladačem. Televizi, zesilovač, domácí kino, satelit, DVD, Blu-ray nebo klimatizaci. Uživatel tak nepotřebuje několik ovladačů. Lze ji také jednoduše použít pro ovládání domácnosti nebo kanceláře. A to jako úplně nezávislé zařízení, nebo součást špičkového systému inteligentního domu inels, jenž společnost ELKO EP vyvíjí. elan- IR-003 je vybavena ethernetovým rozhraním a vlastní IP adresou. Ovládání se provádí pomocí smartphonu, tabletu, počítače nebo imm serveru. Pro uvedení do provozu stačí připojit elan-ir-003 do domácí sítě, jednoduše ho nakonfigurovat přes webové rozhraní, a pak už jen ovládat zařízení z webového prohlížeče. K chytré krabičce je možné přidat až 100 IR kódů z ovladačů. Podporovány jsou přitom všechny IR kódy na frekvenci od 20 do 455 khz. (tz) Innovation park Jihomoravského inovačního centra (JIC) v Brně získal prestižní ocenění High-tech nemovitost roku. Jeho hlavní předností však nejsou prostory, ale komplex nabízených služeb, které pomáhají šedesátce firem převážně z oblastí IT a biotechnologií v úspěšné expanzi na globální trhy. Agentura CzechInvest nedávno vyhlásila výsledky soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2011, kterou pořádá ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice AFI. Komplex budov provozovaný JIC pod značkou Innovation park získal 1. cenu v kategorii Hi-tech nemovitost roku. Ocenění přebral ve Veletržním paláci v Praze náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Horák společně s ředitelem JIC Jiřím Hudečkem. Investorem oceněných nemovitostí je Jihomoravský kraj Opět JobChallenge Rekordních 2800 studentů a absolventů vysokých škol se zajímalo o možnosti zaměstnání v rámci veletrhu práce JobChallenge, který se druhý listopadový týden uskutečnil v brněnské Wannieck Gallery. Možnosti pro ně prezentovalo sedm desítek podnikatelských subjektů. Partnerem akce byl Svaz průmyslu a dopravy ČR, jehož členské firmy se jí účastnily. Naše snaha se upírá k tomu, abychom dávali dohromady podniky a studenty, zejména technických oborů. Slouží k tomu i letos velmi úspěšný veletrh práce Job- Challenge, uvedla Ilona Staňková, regionální manažerka SP ČR pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Letošní už 6. ročník JobChallenge byl uspořádán ve spolupráci tří největších brněnských vysokých škol Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně, konkrétně jejich poradenských a kariérních center. Součástí veletrhu a doprovodného programu byly přednášky a workshopy. Pořádající univerzity mají zájem na tom, aby jejich absolventi našli co nejlepší uplatnění v oborech, které vystudovali, a zaměstnavatelé tu naopak mají příležitost k osobnímu kontaktu se studenty. Věřím, že je veletrh přínosem pro obě strany, zdůraznil doc. Jiří Němec, prorektor Masarykovy univerzity pro záležitosti studentů. Veletrh JobChallenge není pro studenty vysokých škol v Brně jedinou možností, jak se setkat se zaměstnavateli. V případě Masarykovy univerzity např. mohou být studenti ve spojení s firmami během celého roku prostřednictvím Kariérního centra, které funguje i jako personální agentura. Poradenská a kariérní centra největších brněnských univerzit navazují spolupráci se společnostmi, které mají zájem o uchazeče. (mm) a Vysoké učení technické v Brně, provozovatelem Innovation parku je JIC. O cenu v kategorii High-tech nemovitost roku se mohly ucházet vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, technologická centra nebo inovační centra vybudovaná nebo rekonstruovaná v průběhu posledních pěti let. Expertní komise kladla důraz nejen na kvantitativní kritéria jako velikost nemovitosti nebo její technologické vybavení, ale také na kvalitativní, jako je prokázání spolupráce s univerzitami, mezinárodní zapojení a další. Na druhé příčce se v této kategorii umístila Hydraulická laboratoř společnosti ČKD Blansko Engineering, a.s., a třetí skončil Podnikatelský inkubátor Kunovice-Panský dvůr. Vytváříme pro firmy špičkové zázemí s řadou unikátních služeb. Výsledkem je celkový obrat přes 490 mil. Kč, víc než 300 kreativních a nadšených lidí a přes 6 mil. Kč rizikového kapitálu investovaných do firem v Innovation parku v minulém roce, shrnul výsledky parku jeho ředitel JIC Jiří Hudeček. Innovation park je určen firmám, které nejsou starší tří let, mají do 10 mil. Kč obratu a jasné globální ambice. Nejbližší termín výběru, kdy se firmy mohou o vstup do něj ucházet, je 27. března Víc informací na JIC pomáhá inovativním firmám, studentům s originálními nápady a výzkumným pracovníkům v podnikání s rozvojem firmy a inovacemi. Centrum zajišťuje pro inkubované firmy finance, prostory, poradenství, kontakty, propagaci i PR a pomoc při transferu technologií. Zdroj: JIC (vam) Best Innovator Z hlediska potenciálu je ČR na 24. místě Absolutním vítězem soutěže v řízení inovací Best Innovator 2012 byla koncem listopadu t. r. vyhlášena společnost LINET, přední evropský výrobce nemocničních a pečovatelských lůžek. Uspěla v konkurenci stovky tuzemských firem. Stříbrnou cenu získalo společenství inženýrských a výrobních firem ČKD Group. V kategorii Malých a středních podniků zvítězila společnost COMTES FHT, soukromá organizace zaměřující se na aplikovaný materiálový výzkum a výzkum v oblasti tepelného zpracování kovových materiálů. Všechny vítězné společnosti jsou členy Svazu průmyslu a dopravy ČR. Češi jsou inovativní a mají nápady. Také díky jim dokázaly naše průmyslové podniky odpovědět na krizi let 2008 a 2009 a na současnou recesi. Chceme proto ukázat na pozitivní příklady těch, kteří umějí efektivně a přínosně řídit inovace, uvedl Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR. Vyhlašovatelem Best Innovator, jejíž finále se uskutečnilo v pražské Národní technické knihovně, je poradenská společnost A.T. Kearnery. Partnery jsou SP ČR, Asociace inovačního podnikání, České vysoké učení technické v Praze, EGAP a agentura Grayling. Soutěž je výjimečná tím, že nehodnotí konkrétní inovace, ale postup, jakým je společnosti řídí. Navíc jde nejen o inovace produktů a služeb, ale procesů nebo obchodních modelů společností. Z hlediska inovačního potenciálu je ČR v mezinárodním srovnání na 24. místě, v podnikových výdajích na výzkum a vývoj na 25. místě a v hodnocení spolupráce podniků a vědy na 29. místě ve světě. Proti řadě zemí západní Evropy je však u nás inovační potenciál stále ještě nižší. (red) Firmám chybějí technicky vzdělaní lidé Zatímco průmysl v ČR, vytvářející téměř dvě pětiny hrubého domácího produktu, zaměstnává nyní 42 % lidí, v prvním ročníku technicky zaměřených středních škol studuje pouze 29 % z celkového počtu nejmladších středoškoláků. Konstatovali to účastníci odborné konference s názvem Jaké středoškolské obory potřebuje český průmysl, která se uskutečnila v polovině listopadu t. r. Vyzvali proto vládu ČR k rychlému a systémovému oživení technického vzdělávání a k prosazení daňového zvýhodnění pro podniky, které podporují technické vzdělání. Toto pražské Leading Minds Forum se konalo za účasti prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka a dalších členů představenstva, a také ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby. Situace je na pomezí katastrofy. Pokud nedojde k rychlému obratu a vláda nerozhodne o podpoře technického vzdělávání, a to i v podobě daňových úlev pro firmy, podporující toto vzdělávání, hrozí průmyslu odchod investorů a omezování výroby, prohlásil Jaroslav Hanák. Jeho slova potvrdili i další řečníci: V tuto chvíli potřebuji stovku nástrojářů. Na trhu práce bohužel nejsou a já musím odmítat zakázky, uvedl Pavel Juříček, předseda představenstva Brano Group a viceprezident SP ČR. O stejném problému se zmínil generální ředitel Agrostroje Pelhřimov a Manažer roku 2011 Lubomír Stoklásek a poukázal na to, že na trh přichází pouze pětina potřebných technicky vzdělaných pracovníků. Máme tu tikající demografickou bombu, dodal Pavel Juříček. Jaroslav Hanák představil řadu návrhů na řešení krizového stavu. Týkaly se předškolního a základního školství, včetně znovuzavedení pracovní výchovy a posílení výuky matematiky. Připomněl i projekt Matematika s chutí (www.matematikaschuti.cz). Ve vztahu k střednímu školství poukázal na projekt duálního systému spolupráce firem a škol POSPOLU. Zdůraznil nutnost spolupráce mezi podniky a vysokými školami. Neopomněl se zmínit ani o celoživotním vzdělávání a projektu Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. K prosazení změn v technickém školství jsou třeba tři věci: překonat nechuť ministerstva financí podpořit ho několika sty miliony korun, získat podporu krajů a vyškolit technicky orientované učitele, řekl Jaroslav Hanák. Poukázal také na to, že premiérovi a ministrovi školství byl zaslán dopis s návrhem na povinné zavedení matematiky u maturitních zkoušek. Nemůžeme zvýšit úroveň technického vzdělání bez matematiky, dodal. Sedm desítek přítomných podnikatelů souhlasilo s návrhy ministra Martina Kuby, na jejichž přípravě se podíleli i zástupci podnikatelů. Obsahují změnu zákona o dani z příjmu ve prospěch firem, podílejících se na technickém vzdělávání, realokaci prostředků v operačním programu Vzdělávání a konkurenceschopnost na podporu technického a materiálního vybavení škol či přijetí zjednodušeného modelu financování vysokých škol s využitím ukazatelů pro příspěvek na studenta podle kvality a potřebnosti oboru na trhu práce. Stát musí dát najevo, jaké obory potřebuje, prohlásil ministr Kuba. (sp) Foto: VŠB-TU Zkuste si najít:

11 N e j l i s t o p a d p r o s i n e c / /11 Čistě, v souladu s etikou Korupci využívají ti, kteří se neumějí prosadit jinak, říká generální ředitel Skansky Dan Ťok Korupce, její vnímání a vše kolem ní je jedním z největších nešvarů českého nejen podnikatelského prostředí. Bojovat s ní je běh na dlouhou trať. Dobře to ví i stavební gigant, společnost Skanska. V této firmě platí už tři roky Etický kodex. Jiné, než čisté a transparentní podnikání není možné, tvrdí v rozhovoru pro list Podnikatel generální ředitel Skansky Dan Ťok. Generální ředitel Skanska a.s. Dan Ťok. Co bylo před třemi lety hlavním impulsem k zavedení etického kodexu ve společnosti Skanska? Etický kodex má Skanska už mnoho let a ve všech zemích, kde podniká, se jím řídí. Před třemi lety jsme se ho rozhodli reimplementovat, přestože tady už před tím formálně zaveden byl. Skanska nechce podnikat bez toho, že by se při tom řídila svými hodnotami a nechtěli jsme, aby ČR byla v tomto ohledu výjimkou. ČR se bohužel z hlediska vnímání korupce netěší u svých občanů nejlepší pověsti, což názorně dokumentuje místo, které zaujímá v žebříčku Transparency International. Proto je podle nás důležité, aby tady byly firmy, které deklarují, že chtějí podnikat transparentně a čistě. Nemyslím si však, že Skanska je jedinou stavební společností, která má Etický kodex a která se ho snaží dodržovat. Řekl bych, že každá větší společnost má takový dokument a její vlastníci určitě hodnotí lokální management i podle toho, jak je dodržován. My máme velké štěstí na vlastníka. Hodnoty v byznysu jsou pro něj velmi důležité a dal nám jednoznačně najevo, že jiné než čisté a transparentní podnikání není akceptovatelné. Jak se takový kodex ve velké firmě uvádí do praxe, v čem byly největší překážky a jaký byl názor těch, kteří měli kodex podepsat a dodržovat ho? Bylo nám jasné, že zavést Etický kodex do společnosti, která má několik tisícovek zaměstnanců, nebude jednoduché. Dosáhnout toho, aby jej každý zaměstnanec nejen znal, ale navíc rozuměl přesně všemu, co se od něj očekává, je běh na dlouhou trať. Udělali jsme řadu kroků k tomu, aby byla pravidla Etického kodexu srozumitelná všem zaměstnancům a aby všichni věděli, jaké chování se od nich očekává, co je přijatelné, a co přijatelné v žádném případě není. Neměli jsme žádný sazebník pokut, k této záležitosti jsme přistupovali pozitivně. Vyškolili jsme každého zaměstnance v tom, co pro nás Etický kodex znamená a jaké důsledky může mít jeho nedodržení. A to jak pro toho, kdo se takového jednání dopustí, tak pro celou společnost (tedy pro nás pro všechny). Naše firma v žádném případě po nikom nechce, aby Etický kodex v některé z jeho oblastí porušoval. Je důležité, aby si každý uvědomil, že za mnohá porušení etického kodexu hrozí poměrně vážný trestně právní postih. Nevím o případu, kdy by byl někdo vyloženě proti přijetí těchto pravidel. Od samého počátku ubezpečujeme zaměstnance, že pokud by měl mít kdokoli z dodržování Etického kodexu jakýkoli problém, tak se za něj naše firma postaví a pomůže mu. Na druhé straně důrazně opakujeme, že pokud někdo Etický kodex poruší, byť i v domnění, že tak pomůže dobré věci, naše firma se ho zcela jistě nezastane. Kdy se začala projevovat změna chování u zaměstnanců a kdy a jak u obchodních partnerů? Jak už jsem se zmínil, obeznámení všech zaměstnanců s pravidly chování a jejich důkladné vysvětlení chce čas. Přesto jsme poměrně rychle začali pozorovat výsledky. Každoročně realizujeme interní průzkum spokojenosti zaměstnanců a část dotazů je věnována Etickému kodexu. Když si srovnáme výsledky průzkumu v průběhu několika posledních let, je zřejmé, že jsme v této oblasti dosáhli poměrně velkých úspěchů. Zaměstnanci náš Etický kodex znají a ve velké většině mu dobře rozumějí. Deklarovali jste tento etický kodex veřejně a jaké byly ohlasy zvenčí? Ano, k dodržování těchto zásad se hlásíme i veřejně. Už jsem se setkal s názorem, že dodržování etiky ve stavebnictví povede jen k tomu, že nebudeme získávat zakázky, ztratíme práci pro lidi a postupně z trhu zmizíme. Já si ale myslím, že to tak není, a hlavně být nemusí. Obecně se má za to, že korupci využívají především ti, kteří se neumějí prosadit jinak kvalitní prací a optimálními náklady. Nedokážu si představit, že se celý trh, všichni naši zákazníci, konkurenti a další subjekty domluví a řeknou: Zničíme společně Skansku, protože nechce hrát podle našich pravidel a chce se chovat v souladu s etikou. Pokud budeme schopni dávat kvalitní a konkurenceschopné nabídky, pak není důvod, abychom neuspěli. Vždyť dovedete si třeba představit, že se jako táta vrátíte z práce domů a u večeře dětem řeknete: Neumím moc dobře pracovat a poctivou prací bych vás neuživil. Tak jsem vám musel něco málo nakrást, abyste se měly tak dobře jako ostatní. Že vám to nevadí? Tak to je také korupce. Stal jste se zakladatelem Platformy pro transparentní veřejné zakázky. Jaký to mělo ohlas u obdobných firem? Reakce velkých firem na Platformu bývá trojího druhu. Jedny naši činnost veřejně podporují, jiné naopak zatracují. Nejsilnější je však skupina těch, kteří nám sice fandí, ale rozhodli se otevřeně nepřipojit. Důvodem bývají obvykle obavy před negativními dopady na jejich podnikání. Zároveň si ale musíme uvědomit, že činnost Platformy je zajímavá především pro ty, kdo chtějí obchodovat se státem. Ne každá velká firma se o veřejné zakázky uchází záleží tedy na sektoru. Jakým způsobem chce tato platforma přispět k implementaci novely zákona o veřejných zakázkách a zákona o transparentnosti právnických osob? Platforma má za sebou víc než dva a půl roku existence a její hlas byl významný při novelizaci zákona o veřejných zakázkách. Je platformou pro ty, kteří mají zájem dosáhnout transparentnějšího způsobu zadávání veřejných zakázek v ČR. Několikrát do roka svoláváme zasedání, nyní většinou v souvislosti s nějakou legislativní aktivitou, ke které chceme znát názory našich členů a chceme se k ní vyjádřit. Naším největším úspěchem bylo přijetí novely zákona o veřejných zakázkách, kterou se odstranily hlavní nešvary v procesu zadávání veřejných zakázek. I když se nám podařilo učinit první krok k nápravě neutěšeného stavu v této oblasti, naše práce tím nekončí. Sledujeme jak reálnou implementaci novelizovaného zákona o veřejných zakázkách, tak i zákona o transparentnosti právnických osob. U implementace nám jde hlavně o to, aby nevznikaly další skuliny a skulinky, kterými by se manipulovalo se zakázkami, jak se to dělo například v rámci pověstných losovaček. Jan Hrabálek Dalkia získala titul Zaměstnavatel roku 2012 Vítězem hlavní kategorie soutěže Zaměstnavatel roku 2012 se stala společnost Dalkia Česká republika. Působí v energetickém průmyslu, hlavní sídlo má v Ostravě. Je to pro nás velká pocta, říká k ocenění Eva Tmejová, ředitelka pro lidské zdroje. V rozhovoru pro Podnikatele také objasňuje, kudy se jejich personální politika ubírá, že dosáhla až na ten nejvyšší stupeň. Co vaši společnost motivovalo k přihlášení do soutěže Zaměstnavatel roku 2012 a jaké trumfy jste měli připraveny? Do soutěže Zaměstnavatel roku jsme se hlásili už dříve a v letech 2006, 2007 a 2008 jsme se dvakrát umístili na prvním místě a jednou na místě druhém jako nejlepší zaměstnavatel Moravskoslezského regionu. V letech 2009 až 2011 jsme se soutěže neúčastnili, neboť jsme jednak usilovali o mezinárodní standard Investor in People, a jednak naše společnost procházela významnými restrukturalizačními změnami. V letošním roce jsme opět podali přihlášku a musím po pravdě říci, že jsme doufali v to, že získáme ocenění pro nejlepšího zaměstnavatele Moravskoslezského regionu. Opravdu nás nenapadlo, že bychom se mohli stát nejlepším zaměstnavatelem celé České republiky. A když se to stalo, byli jsme velmi překvapeni a zároveň hrdí na to, že jsme získali toto prestižní ocenění. Naším velkým trumfem je samozřejmě Ředitelka pro lidské zdroje Eva Tmejová. zmíněný standard Investor in People, neboť jsme jediná energetická společnost v České republice, která jej vlastní. Předpokládali jsme, že znovu uspějeme díky naší nadstandardní kolektivní smlouvě, a také jsme věřili, že na porotu zapůsobí naše čtyřiadvacetihodinové úrazové pojištění všech zaměstnanců v rámci pojišťovacího poolu Veolie Environment. Co pro vás poněkud překvapivé vítězství v absolutní kategorii znamená? Jak už jsem uvedla, s vítězstvím v celostátním kole jsme nepočítali. O to větší bylo naše nadšení, když jsme se dozvěděli, že jsme se stali nejlepším zaměstnavatelem České republiky na základě objektivního hodnocení daných kritérií renomované mezinárodní metodiky PwC Saratoga. Je to pro nás obrovský úspěch a tohoto ocenění si velmi vážíme. Ubezpečuje nás to o tom, že jdeme správnou cestou, a to jak ve strategii lidských zdrojů, tak v komunikaci se zaměstnanci i s jejich odborovými zástupci. Na čem stavíte vaši personální politiku a v čem je jiná než u konkurence nebo jiných podobně velkých podniků? Nevím, jak je tomu u konkurence či jiných velkých podniků, ale skupina Dalkia v České republice vnímá svou personální strategii jako službu svým zaměstnancům a managementu. To znamená, že pro nás personalisty jsou zaměstnanci našimi klienty a my jim v maximální možné míře vycházíme vstříc, podporujeme rozvoj jejich kompetencí a jejich kariérní dráhu a v neposlední řadě jim nabízíme slušné sociální zázemí. Managementu poskytujeme své služby tak, abychom v plné míře podpořili strategii naší skupiny, a byli tak nápomocni splnění všech cílů, jež jsou na nás kladeny. Naší zásadou je řízení pomocí cílů, které každoročně stanovujeme v rámci hodnoticích rozhovorů se všemi zaměstnanci. K plnění těchto cílů jsou vázány jak roční odměny manažerů, tak cílové odměny pro naše techniky i dělníky. Řízení lidských zdrojů je součástí strategie firmy a pomáhá k tomu, aby byli správní lidé na správných místech. Jak se vám daří motivovat zaměstnance a jaké benefity jim nabízíte? Naše nadstandardní kolektivní smlouva nabízí všem zaměstnancům opravdu široké spektrum benefitů, ať už ve mzdové, nebo v sociální oblasti. Samozřejmostí je delší dovolená, poukázky na stravování nebo příplatky, a jelikož zde nelze vyjmenovat úplně všechny, zaměřím se především na ty, jež jsou podle mého názoru jedinečné. Patří k nim čtyřiadvacetihodinové úrazové pojištění nebo například osobní účet pro každého zaměstnance ve výši 27 tisíc korun ročně, který může podle svého rozhodnutí použít na penzijní připojištění, zaplacení rekreace, zdravotní služby, životního pojištění a podobně. Možnosti využití jsou opravdu široké. V kolektivní smlouvě máme rovněž mzdovou zainteresovanost na hospodářském výsledku, což znamená, že pokud společnost dosáhne lepšího výsledku, než plánovala, tak část z něj vždy vrací svým zaměstnancům. Nezapomínáme ani na bývalé zaměstnance, kteří od nás odešli do důchodu. Pokud musíme z důvodu zvýšení výkonnosti a efektivity přistoupit k organizačním změnám, pak našim zaměstnancům kolektivní smlouva zaručuje vyplacení nejen zákonného odstupného, ale mají nárok i na nemalé odstupné na základě odpracovaných let ve firmě. Museli jste v posledních letech propouštět a jak se případná redukce počtu zaměstnanců promítla do vztahů vedení a zaměstnanců? Ano, bohužel, nevyhnulo se to ani nám. Každou organizační změnu musíme projednat v příslušné odborové organizaci, a pokud má dopad na snížení počtu zaměstnanců, musíme připravit doprovodný sociální program pro dotčené zaměstnance. Jde nejen o odstupné, o kterém jsem se už zmínila, ale patří sem i nabídka jiného místa, pokud pro ně má zaměstnanec požadovanou kvalifikaci. Vedle toho zajišťujeme i možnost rekvalifikace zaměstnanců a několikrát v minulosti jsme zřizovali tzv. zaměstnanecký servis, jenž prostřednictvím našich personalistů pomáhal propuštěným lidem najít nové zaměstnání a další uplatnění. Není snadné udržet si důvěru zaměstnanců, když provádíte organizační změny, ale je třeba zdůraznit i to, že vždy, když se nám podařilo zvýšit výkonnost, a tím i ušetřit, tak jsme část uspořených prostředků našim zaměstnancům vrátili. Daří se vám zaměstnávat absolventy SŠ a VŠ a spolupracujete také se školami ve vašem oboru? Vyhledávání absolventů se nám daří. V průběhu let 2011 a 2012 jsme přijali 22 absolventů vysokých škol, z velké části bývalé studenty, kteří v naší společnosti absolvovali stáž v podobě práce na odborném projektu. Spolupracujeme s vysokými školami, jako jsou VŠB-TU v Ostravě, ČVUT v Praze a VUT v Brně a můžeme se pochlubit propracovaným systémem stáží. Zapojujeme se do společných projektů a každoročně se účastníme studentských veletrhů, kde rozvíjíme vztahy s vysokými školami. Spolupráce se středními školami probíhá v rámci odborných praxí. Ráda bych se zmínila o tzv. Letní škole Veolia, která se setkala s velmi kladným ohlasem. Jejím prostřednictvím jsme pěti studentům umožnili strávit týden ve specializovaném vzdělávacím kampusu Veolia ve Francii, kde se studenti seznámili se skupinou Veolia a činností jejích jednotlivých divizí. Jan Hrabálek

12 12/l i s t o p a d p r o s i n e c / N e j Za výsledkem stojí Rusko Je to v posledních letech téměř jistota. Mezi všemi zeměmi, do kterých EGAP v daném roce podpořil český vývoz, je na prvním místě Rusko. Od roku 2007 pojistil EGAP české vývozy do Ruska za téměř 120 mld. Kč. Mezi největší projekty patří kompletní dodávky paroplynových elektráren u měst Krasavino a Kurgansk, modernizace Uralvagonzavodu nebo výstavba závodu na výrobu OSB desek v Kalevale Pojištěný objem EGAP v mld. Kč odhad Teritoriální struktura pojistné angažovanosti EGAP Ostatní země 25 % Rusko 33 % Ukrajina 2 % Bělorusko 4 % Gruzie 5 % Turecko 13 % Ázerbájdžán 8 % Slovensko 10 % Kromě toho dodali čeští exportéři ruským zákazníkům nejrůznější typy obráběcích strojů, válcovací tratě, petrochemickou a papírenskou technologii, postavili několik administrativních a obchodních center a podíleli se na řadě rekonstrukcí starších výrobních provozů a dopravní infrastruktury. Nedávno podepsali zástupci EGAP a největší ruské banky Sberbank of Russia Memorandum o vzájemném porozumění. Cílem je podpora rozvoje spolupráce v oblasti mezinárodního obchodu cestou stimulace českého exportu do Ruské federace a dalších zemí. Obě strany vyjadřují připravenost spolupracovat v řadě oblastí, jako je například středněa dlouhodobé financování vývozu českého zboží, služeb a investic a financování českého vývozu prostřednictvím úvěrů od Sberbank v tradičních měnách, ale v případě zájmu také v ruských rublech. Kromě toho vytváří memorandum předpoklady pro úzkou spolupráci iv dalších oblastech společného zájmu, třeba při souběhu exportního a provozního financování českých exportních projektů v Rusku. V letošním roce pojistí EGAP český vývoz do Ruska za bezmála 20 mld. Kč, to je téměř čtvrtina očekávaného celkového pojištěného objemu. Ten se bude za letošek pohybovat kolem 84 mld. Kč. Zatím největší objem se váže k roku 2010, kdy EGAP pojistil český vývoz zboží, služeb a investic za víc než 67 mld. Kč. Letos to tedy bude bezkonkurenčně nejlepší výsledek. Podílejí se na tom především nové smlouvy na pojištění rozsáhlých obchodních případů, za které jsou považovány ty, jejichž pojistná hodnota překročí 1 mld. Kč. Pokud jde o Rusko, největším letošním vývozem jsou dodávky pro výstavbu paroplynové elektrárny u města Salechard, administrativního, politického i kulturního centra Jamalo-něneckého okruhu. Salechard leží přímo na polárním kruhu. To hodně napovídá o tom, jaké klimatické podmínky tam, na severu Uralu, asi vládnou. Město má poměrně dlouhou a bohatou historii, do které se výrazně zapsala i řada pokusů využít nesmírné přírodní bohatství, které se nachází všude kolem. Teď jsme svědky dalšího, velmi ambiciózního projektu, v jehož čele stojí korporace Ural průmyslový Ural polární. Má za cíl vybudovat silnou dopravní infrastrukturu a potřebné energetické, těžební, zpracovatelské a průmyslové kapacity pro široké osvojení a rozvoj místních nerostných zdrojů. Elektrárna v Salechardu, kterou staví PSG-International a financuje Česká exportní banka, je jedním z prvních kroků velkého uralského pochodu na sever. Na financování podobných, ale i menších projektů, poskytují banky vývozní odběratelské úvěry. Pojišťování tohoto typu vývozních úvěrů je v posledních letech v činnosti EGAP zcela dominantní. I letos bude asi 60 % vývozu, který projde přes EGAP, pojištěno právě tímto způsobem. Necelá třetina připadne na pojištění investic a úvěrů na pořízení investic v zahraničí. Zbytek pak na pojištění předexportního financování, ostatních exportních úvěrů a bankovních záruk vystavených v souvislosti s exportními kontrakty. Úkolem EGAP je krýt rizika spojená s financováním českého vývozu zboží a služeb. Rizika tržně nezajistitelná, a proto nepojistitelná za běžných komerčních podmínek, protože jsou dlouhodobá, nelze je adekvátně diverzifikovat a ve hře je zpravidla hodně peněz, které má navíc splatit dlužník v zemi, kde politické, ekonomické a právní prostředí zvyšuje hrozbu, že se věci mohou v průběhu času vyvinout poněkud jinak. Čas od času se to samozřejmě stane i v Rusku. V současné době EGAP velmi intenzivně řeší problémy spojené s dodávkami sklářských technologií. Podepsala se na tom z velké části nedávná odbytová krize na ruském trhu, ale také podkapitalizace investora, drahé provozní financování, slabý management, nedůsledná kontrola peněžních toků atd. Je to jedna ze zkušeností, z kterých EGAP vychází při zdokonalování interních procesů a vzájemné komunikace s financujícími bankami. Nové pohledy na oceňování rizik a jejich systematické a soustavné řízení a důsledný monitoring všech pojištěných obchodních případů jsou odpovědí na změnu rozsahu a složitosti pojišťovaných transakcí. Vždyť jenom výše zmíněná elektrárna na severním Uralu má pojistnou hodnotu 12 mld. Kč a na základě vývoje v posledních letech se dá očekávat, že počet podobně rozsáhlých nebo i větších obchodních případů bude v portfoliu EGAP narůstat. Je to jednak dobré vysvědčení pro české exportéry, a jednak jde o potvrzení toho, že státní podpora exportu formou úvěrového pojištění má smysl, že pomáhá zvyšovat naši konkurenceschopnost na mezinárodních trzích a podporovat zaměstnanost u nás doma.. Ing. Vlastimil Nesrsta, EGAP Nepodceňujte generaci Y! Společnost Hays provedla analýzu motivačních faktorů mladé kvalifikované generace ve střední a východní Evropě. On-line průzkumu se zúčastnilo přes 4000 zaměstnanců z víc než 30 českých, polských a maďarských firem působících v oblasti center sdílených služeb a outsourcingu podnikových procesů. Výsledky ukázaly, že hlavní složku lidského potenciálu tvoří v těchto firmách mladí lidé do třiceti let, patřící do tzv. generace Y. Generaci Y tvoří z 95 % absolventi, kteří vyrostli ve věku internetu a sociálních sítí a jsou už ve svých dvaceti letech ambiciózní a technologicky zdatní. Polovina z nich má jedno- až čtyřleté pracovní zkušenosti a sedm z deseti má dokonce zkušenost s prací v zahraničí. Pro generaci Y je hodnotná rovnováha mezi pracovním a osobním životem a nebojí se vyhledávání nových příležitostí. Tato generace je tvořena jedinci, kteří nejsou v první řadě motivováni finančním ohodnocením (i když výše platu je pro ně samozřejmě také důležitá), nýbrž touží po osobním naplnění a chtějí udělat ve společnosti něco dobrého. Vzhledem k rostoucí potřebě talentovaných pracovníků se musejí firmy naučit, jak je přilákat, udržet si je a rozvíjet, a tak zároveň zaručit svůj rozvoj, říká Jon Hill, generální ředitel společnosti Hays pro Českou republiku a Slovensko a pokračuje: Aby si společnost talentované jedince z generace Y udržela, musí jim nabídnout správné pracovní podmínky a možnost rozvoje vlastní kariéry. Pět nejdůležitějších faktorů při výběru zaměstnavatele podle respondentů: Možnost využití jazykových znalostí (58 %). Profesní rozvoj a školení (55 %). Mezinárodní pracovní prostředí (54 %). Atraktivní základní plat (47 %). Možnost kariérního posunu (46 %). Z hlediska ideálního pracovního prostředí jsou podle respondentů klíčové tři faktory: Ohleduplný management a kolegové (52 %). Přátelská atmosféra (49 %). Rovnováha mezi pracovním a osobním životem (46 %). Mezi dalšími důležitými kritérii byla jmenována dobrá komunikace mezi zaměstnanci a managementem, flexibilní pracovní doba, ocenění v rámci týmu a pravidelné hodnocení výkonu. Tři nejdůležitější zaměstnanecké benefity podle průzkumu: Soukromá zdravotní péče (58 %). Školení a osobní rozvoj (47 %). Motivační bonusy (46 %). Dál byla jmenována podpora studia i sportovních aktivit a příspěvky na jídlo. Z průzkumu vyplývá, že zaměstnavatelé musejí nejen zavádět strategie, kterými zaměstnance nalákají a udrží si je, ale také vzít v úvahu různé charakteristiky, preference a motivační faktory zaměstnanců patřících do generace Y. Jde totiž o vysoce kvalifikované absolventy, kteří ovládají několik jazyků, mají několikaleté zkušenosti a hledají takové pracovní prostředí a firemní kulturu, jež jim umožní rozvoj jejich kariéry. Pokud lidé z generace Y cítí, že s nimi zaměstnavatel nesdílí stejné hodnoty, je v porovnání s předchozí generací mnohem ochotnější hledat si jiné zaměstnání. Generace Y se nespokojí s jinými pracovními podmínkami než s takovými, které odpovídají jejím představám. (pod) Um sem um tam spojuje profesionály a neziskovky O dobrovolnictví pro neziskové organizace jste už asi slyšeli a možná jste dokonce někdy sami pomáhali. Dnes máte ale svých povinností až nad hlavu a trvale se věnovat dobrovolné pomoci je pro vás zkrátka příliš časově náročné, nebo ani nevíte, jak začít. A právě proto vznikl projekt Um sem um tam. Um sem um tam propojuje neziskové organizace a profesionály formou krátkodobé dobrovolné spolupráce na konkrétním projektu. Neziskovky zde hledají pomoc v oblasti grafiky, IT, marketingu a dalších oblastí, profesionálové zase příležitost, jak jednoduše pomoci, vysvětlil Petr Soběslavský, který s nápadem na tento projekt přišel. Princip je jednoduchý. Na webu neziskovky zveřejňují své poptávky po konkrétních úkolech napsání textu, vytvoření webové prezentace, konzultace při zpracování fundraisingové či komunikační strategie a podobně. Profesionálové si nabídky procházejí a vybírají, která organizace je jim sympatická asčím by chtěli a mohou pomoci. Pak stačí jen kliknout, a organizace se už sama ozve s dalšími informacemi. Výhody projektu Um sem um tam pro podnikatele a freelancery: 1. Vybíráte si projekty, které jsou vám svým zaměřením blízké. 2. Spolupráce je jednorázová a nevyplývají z ní pro vás žádné další závazky. 3. Většinu úkolů je možné poslat em či domluvit po telefonu. 4. Je na vás, kdy úkol splníte, pracovat můžete třeba o víkendu nebo po večerech. 5. Efektivně využijete čas, kdy čekáte na zakázku a potřebujete se udržet v tempu a nezlenivět. 6. Získáváte zajímavou referenci do svého profesního portfolia a životopisu. 7. Rozšíříte si obzory a navážete nové kontakty. 8. Získáte dobrý pocit, že jste společnosti něco vrátili, a že se podílíte na dobré věci. Pomáhat můžete i vy Svou podobu dostal neziskový startup Um sem um tam v rámci letošního Social Innovation Campu, kde v soutěži s dalšími projekty získal speciální cenu Era. Stojí za ním tým dobrovolníků z neziskové i korporátní sféry. V současné době je na webu registrováno přes sto profesionálů různého zaměření a téměř stejný počet neziskovek. Denně se objevují nové výzvy ke spolupráci. Registrace je jednoduchá a za pár minut už můžete brouzdat nabídkami a vybírat, ve prospěch které neziskovky věnujete chvíli času a něco ze svých schopností. (rep)

13 N e j l i s t o p a d p r o s i n e c / /13 Sto vlaků míří na jih Linka z Ostravy do Verony si brzy našla zákazníky. Oceňují rychlost a spolehlivost Nová linka kombinované dopravy ze severomoravské metropole do Verony je v provozu teprve 10 měsíců. Vlaky však odjíždějí třikrát týdně a jsou vytíženy nejrůznějšími druhy zboží. Považujeme se za průkopníky kombinované přepravy u nás a velmi nás těší každý posun o krok, v tomto případě o 1100 km dál, říká Vladimír Fišer, jednatel společnosti Bohemiakombi. společnosti asi o 20 %. Zahájení nové linky s sebou však přináší také skokový nárůst nákladů, dosáhneme tedy vyrovnaného hospodářského výsledku, nikoliv nárůstu zisku. Lze vyčíslit, kolik kamionů díky lince Ostrava Verona touto trasou nemusí projet po silnici? Vlaky na nové lince nahradily už víc než čtyři tisíce kamionů, které ekologicky citlivou oblastí Alp projedou po železničních kolejích, a ne po dálnici. Takové množství ušetřených jízd kamionů konkrétně znamená, že do ovzduší nemuselo proniknout 5764 tun emisí kysličníku uhličitého, které by byly vyprodukovány spálením 1,3 mil. litrů nafty. Jednatel spol. Bohemiakombi Vladimír Fišer. Letos 7. listopadu jsme na lince z Ostravy vypravili v pořadí už stý vlak, naložený silničními návěsy a výměnnými nástavbami. Linka Ostrava Verona je kontinentální linkou nedoprovázené kombinované dopravy. V lednu ji otevřela naše společnost Bohemiakombi, ve spolupráci s italským partnerem Cemat Milano a německým partnerem Kombiverkehr Frankfurt, dodává Vladimír Fišer. Ohlédnete-li se za uplynulým rokem, splnil tento projekt vaše očekávání? Uplynulý rok musím rozhodně označit za úspěšný, už proto, že se nám podařilo rozvíjet linky kontinentální kombinované dopravy nejen ve směru na Německo, ale jako první operátor jsme otevřeli právě tuto linku směrem na jih, do Itálie. To, že jsme oslavili vypravení stého vlaku, je v každém případě úspěch a pro nás to znamená zvýšení obratu Jaké zboží na této trase přepravujete? Objevilo se postupně 15 zákazníků s rozličnou strukturou zboží. První přepravy s námi uskutečnili především ti, kteří už s kombinovanou přepravou mají zkušenosti a disponují technickým vybavením. Podařilo se nám však získat i nové zákazníky. Ti si museli pořídit intermodální návěsy a zvyknout si na jiný, trochu náročnější, způsob organizace práce. Ten je však vyvážen nespornými výhodami, které jim kombinovaná přeprava přinesla. Důkazem provozní kvality přepravy, rychlosti a spolehlivosti je to, že se tímto vlakem každý týden pravidelně exportuje dokonce i čerstvé mléko v tankových kontejnerech. Jiným zajímavým příkladem jsou chemické látky v horkém stavu. Jejich teplota je při nakládce víc než 200 C a nesmí klesnout pod 170 C. Přestože tankové kontejnery nejsou vyhřívané, dokážeme díky rychlosti přepravy rozmezí teploty dodržet. Za jakou dobu vlak trasu urazí a jaké jsou odchylky od jízdního řádu? Celou trasu vlak zvládne za méně než 24 hodin, do cíle dorazí podle pevně stanoveného jízdního řádu následující den v hod. Na trase se v čele vlaku na hranicích postupně vystřídají tři lokomotivy železničních dopravců AWT, Lokomotion a RTC. Rychlost a spolehlivost jsou parametry, které vysoce hodnotí jak operátoři, tak i koncoví zákazníci. K odchylkám od jízdního řádu téměř nedochází. Dlouhodobým cílem evropské dopravní politiky je, aby bylo v roce 2030 nejméně 30 % přeprav zboží na vzdálenosti delší než 300 km přepraveno po železnici. Je tento cíl reálný? V minulém roce kombinovaná doprava v Evropě narostla o 5,5 %. Pokud se podaří udržet trvalý meziroční růst kombinované dopravy alespoň na úrovni 5 %, bude tento cíl dosažitelný. Technologie, kterou rozšiřujeme i v ČR, může výraznou měrou přispět k jeho naplnění. Společnosti Bohemiakombi se daří využívat také Evropské dotace. Jsme spolupříjemci evropských dotací v rámci projektu Marco Polo. Účastníme se dvou projektů. Jedním z nich je právě vlak Ostrava Verona a druhým je projekt COSMOS, který je svým zaměřením vzdělávacího charakteru a je postaven na popisu nejlepších příkladů z praxe Best practice tak, aby bylo možné tuto technologii rozšířit i v zemích východní Evropy, kde nedoznala ještě takového rozvoje. Pozitivní je rovněž i to, že Operační program Doprava pro roky počítá s podporou rozvoje kombinované dopravy. Také se pravděpodobně konečně podaří realizovat myšlenku na vytvoření neutrálních překladišť: tedy překladišť s nediskriminovaným přístupem pro všechny silniční a železniční dopravce, kteří mají zájem kombinovanou dopravu provozovat. Tato infrastruktura by měla být financována prostřednictvím manažera železniční infrastruktury. To je záměr, který velmi vítáme a podporujeme, protože jsme po něm dlouhé roky volali, ale dosud bez odezvy. Jaké jsou vaše výhledy do roku 2013? To je otázka pro nás všechny. Z jednotlivých rozhovorů, které vedeme s našimi zákazníky silničními dopravci, pro něž tyto produkty připravujeme, příliš optimismu neplyne. Všichni se potkávají s problémy na trhu, kdy jim na jedné straně stoupají náklady, a na druhé je importéři a exportéři tlačí k snižování cen. Máme však určité zkušenosti z roku 2009, kdy se nám podařilo zareagovat včas, vyšli jsme zákazníkům vstříc, a v těžkém krizovém období jsme naopak získávali i nové zákazníky pro perspektivní myšlenku kombinované dopravy silnice železnice. Vlasta Piskačová. S námi nejen do výšky AZ Tower, 111 m vysoká administrativně bytová budova v Brně, bude dokončena už v březnu 2013, a stane se tak nejvyšší budovou v ČR. S oblibou dnes mluvíme o zelených stavbách, a to zde rozhodně platí. Minimalizaci externích energetických nároků budovy zajišťují tepelná čerpadla a fotovoltaické zdroje energie, říká Jan Prokop, ředitel společnosti AZW, a.s., která se na stavbě brněnského mrakodrapu podílí. Ředitel společnosti Jan Prokop. Zaměřuje se vaše firma pouze na výškové budovy, nebo i na jiný typ staveb? Narážíte na objekt AZ Tower, kde jsme dodavatelem ucelené části elektro. Realizujeme však i průmyslové podniky, obchodní a administrativní centra, objekty bytové a občanské výstavby, které zpracováváme od projektu až po realizaci. Samozřejmostí je účast u kolaudačního řízení. Tento výčet zahrnuje také ostatní činnosti spojené s výstavbou takových typů objektů, jako je napojení na zdroje energií, a zmiňme i stránku požárního, elektronického nebo vizuálního zabezpečení. Cílem naší společnosti je v první řadě spokojený klient a kladné stanovisko o využívání objektu. Jak vaši činnost a zakázky ovlivnila současná situace v oblasti stavebnictví? Celkový pokles ve stavebnictví a průmyslu se dotkl i našeho odvětví. Propad v obratu a tržbách byl znatelný a zbrzdil společnost v rozvoji a plánech. Přehodnocením cílů jsme společnost stabilizovali i za cenu vlastních omezení. Víc jsme se zaměřili na vnitřní chod a restrukturalizaci firmy. Pomohl nám i v této době získaný dotační program vypsaný MPSV v rámci programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na seminářích si naši zaměstnanci osvojili dovednosti pro zlepšení komunikace s klienty, i právní či technické semináře nám byly ku prospěchu. Jak se vám daří vypořádat se s důsledky složité situace ve stavebnictví, například s poklesem platební morálky? Rozdělme to do dvou rovin. Jedna je, že zadavatel svým obstrukčním jednáním ke konci stavby vyžaduje dodatečné cenové úlevy. Dostaneme-li se do této fáze projektu, nekompromisně předáváme veškeré podklady právníkům. Posléze bývá jednání vstřícnější a shody dosáhneme. Druhá rovina jsou pozdní úhrady či pozdržení plateb. Má zásadní dopad do cash-flow, přičemž různé úvěry či faktoringy situaci neřeší, spíš odčerpávají finance z už tak stlačených marží společnosti, a navíc nepřímo dostáváme do nesnází naše dodavatele. Zde by jistě pomohlo uzákonění jednotné splatnosti 30, nebo max. 60 dní, jestliže stát vyžaduje úhrady DPH každého pětadvacátého dne v měsíci bez ohledu na uhrazení pohledávek klientem. Nebo by se mělo odvádět DPH jen ze zaplacených pohledávek. Řada firem řeší tuto situaci snížením počtu vlastních zaměstnanců. Jak se s tím vypořádáváte vy? Cestou snižováním počtů zaměstnanců nejdeme. Neradi bychom se dostali na roveň jiných společností, které zakázku obratem prodají jiným subjektům a nemají žádnou výkonnou složku, takže plní pouze funkci obchodně poštovních buněk. Hledáme další pracovníky, např. absolventy škol, nebo se snažíme získat odborníky z volných živností OSVČ či ičaře. Ti jsou však daňově zvýhodněni a není snadné je přesvědčit, že v HPP je jistota. Naopak vyzdvihnu skutečnost, že i v takto složité době jsme schopni udržet zaměstnanost, uživit firmu, režie, vydělat a zaplatit veškeré odvody do státní pokladny. To je věc, která dává smysl našemu podnikání, a důvod, proč se stále držíme tohoto řemesla. Co plánujete na rok 2013? Rok 2013 bude bezesporu stejně složitý jako ten letošní. Přinese větší tlak na cenu a ostřejší konkurenční prostředí. Naším cílem je s týmem pracovníků udržet kvalitu, odbornost a spokojenost našich klientů. Samozřejmostí bude plnit plán tržeb a najít prostor pro jejich zvýšení. Chtěl bych poděkovat všem odběratelům za důvěru vloženou v naši společnost a vyjádřit poděkování i našim zaměstnancům za to, že je naše společnost úspěšná a respektovaná. Popřeji všem také do roku 2013 hodně zdaru, štěstí a zdraví. Alena Migdalová.

14 14/l i s t o p a d p r o s i n e c / N e j Manažer není cifršpion Mít peníze na podnikání je sice hezké, ale samo o sobě to nestačí. K prosperitě vede ještě dlouhá cesta. Jak se orientovat ve financích, to je silná parketa Prof. Ing. Márie Režňákové, CSc., z fakulty Podnikatelské VUT v Brně. V tomto oboru spolupracuje s vysokými školami ve Velké Británii i v USA, publikuje odborné i vědecké články a vydává na tato témata publikace, jako například Efektivní financování rozvoje podnikání či Řízení platební schopnosti podniku. Listu Podnikatel poskytla exkluzivní rozhovor. Z čeho má vycházet manažer podniku při rozhodování o způsobu financování? Každý dobrý manažer musí v první řadě rozumět oboru, ve kterém podnik působí. Potřebuje znát proces výroby a své zaměstnance, zákazníky, konkurenty, dodavatele, rozumět nepsaným, ale obecně platným standardům a zvyklostem. Např. jakou dobu splatnosti faktur očekávají jeho zákazníci. Finanční manažer už dlouho není cifršpion, který sedí v účtárně, je součástí vedení podniku. Při rozhodování o způsobu financování činnosti podniku musí taky vycházet se znalosti jeho specifik. V první řadě je to obor podnikání: Je rozdíl, jestli podnik poskytuje služby, za něž má placeno v hotovosti, nebo jestli se zabývá výrobou investičních celků, které jsou dodávány na zakázku, nebo jestli vyrábí spotřební zboží dodávané do maloobchodu. Jaké faktory jsou pro budoucí úspěch podnikání rozhodující? V první řadě je to investiční a materiálová náročnost běžné činnosti podniku, tzn. v řeči ekonoma požadavky na dlouhodobý majetek, který je nutné financovat dlouhodobými finančními zdroji, převážně vlastním kapitálem. Druhým faktorem je délka obratového cyklu peněz, který představuje počet dní, jež uplynou od zahájení jednoho provozního cyklu po inkaso za dodané výrobky a služby. Na tyto dny musí mít podnik zabezpečeny finanční zdroje, aby mohl zaplatit svým dodavatelům, zaměstnancům, jakož i další pravidelné platby, a to dřív, než mu zaplatí zákazník. Pro zabezpečení plynulosti provozu je nutné, aby tyto finanční zdroje byly dlouhodobé. Třetím faktorem je nákladovost tržeb, nebo zisková marže. Čím je vyšší podíl spotřebovaných vstupů vyjádřených ve formě nákladů na tržbách, tím nižší je zisková marže. Zisková marže představuje procento, které podnik získá z každé koruny tržeb: čím vyšší je toto procento, tím nižší provozní financování podnik potřebuje. (Víc se lze dočíst v uvedené knize: Režňáková a kol. Řízení platební schopnosti podniku pozn. aut.). Znát svůj podnik je základ, ale asi ne postačující k efektivnímu financování, co říkáte? Dobrý finanční manažer se potřebuje orientovat v nabídce produktů finančního sektoru, a v jejich dopadu na ekonomiku podniku. Např. věřitel, který zvažuje poskytnutí úvěru podniku, bude chtít podrobné informace o jeho ekonomické situaci, záměrech, o možných zárukách, protože chce minimalizovat potenciální riziko neschopnosti podniku splácet úvěr a platit úroky. Podnik ztrátový, bez možnosti ručení za úvěr určitě na úvěr nedosáhne. Jaké zdroje lze k financování podniku použít a kdy je lepší sáhnout po externím financování? V první řadě musí mít podnik vlastní zdroje, tj. základní kapitál, který je do podniku vložen vlastníky, a zadržený zisk vytvořený v minulých letech. Zejména vytvořený zisk by měl být rozhodujícím zdrojem financování činnosti podniku: žádný vlastník nechce neustále vkládat peníze do podnikání, naopak očekává zhodnocení svého vkladu. Přitom ale ke zhodnocení vkladu dochází zejména zvyšováním hodnoty podniku. Vlastní zdroje je vhodné doplnit tzv. cizími zdroji, tj. finančními zdroji, které musejí být v budoucnu vráceny věřiteli. Kromě toho věřitel požaduje odměnu za poskytnutí peněz, tj. úroky, které zvyšují nákladovost činnosti podniku. Je potřebné zvážit, jestli je zisková marže podniku tak vysoká, že si z ní podnik může ukrojit na úroky. Hodnotu podniku určují dva modely volného cash flow a ekonomicky přidané hodnoty. Můžete je blíže specifikovat? Modely, které uvádíte, jsou modely vedoucí ke kvantifikaci hodnoty podniku a často se používají pro účely ocenění podniku. Jejich znalost může vedení podniku pomoci identifikovat faktory, které ovlivňují hodnotu podniku, přispívají k jejímu zvyšování, případně ji mohou snižovat. K označení těchto faktorů se používá pojem generátory hodnoty (value drivers). Obecně se hodnota podniku vypočítává jako současná hodnota budoucích výnosů, které je podnik schopen vytvářet pro všechny subjekty, podílející se na podnikání. Prosperující podnik, zvyšující svou hodnotu, přináší hodnotu pro své zákazníky, uspokojuje potřeby svých zaměstnanců, formou daní odvádí část vytvořené hodnoty do veřejných rozpočtů, a tím umožňuje rozvoj společnosti. A samozřejmě zhodnocuje investované zdroje vlastníků, případně věřitelů. Čím se oba modely liší? Uvedené modely se liší ve způsobu definování výnosů, které mohou vlastníci z podniku každoročně získávat po dobu jeho existence. Model volného cash flow definuje výnos vlastníků jako objem peněz, které mohou vlastníci z podniku odčerpat poté, co zabezpečí jeho běžný provoz, včetně reinvestic do obnovy majetku. Model ekonomické přidané hodnoty definuje výnos vytvářený podnikem jako provozní zisk, od kterého jsou odečteny náklady financování, a to včetně očekávaného výnosu vlastníka. Jaké zásadní faktory ovlivňují tvorbu hodnoty podniku? Vzhledem k tomu, že hodnota podniku závisí na jeho schopnosti vytvářet výnosy, hlavními faktory ovlivňujících jeho hodnotu jsou budoucí tržby, zisková marže, požadované výnosy vlastníků a věřitelů, výše podnikových daní a velikost investovaného kapitálu. Jednoduše, schopnost podniku co nejlépe zhodnocovat disponibilní zdroje, inovovat produkty, hledat úspory, získávat zákazníky, tj. kvalifikované řízení podniku. Jak důležitý je v oblasti rozvoje podnikání podnikový marketing a reklama? Role marketingu v podnikání je velmi důležitá. Vedení podniku by od marketingu mělo získat co nejpřesnější odhady budoucích prodejů, budoucích tržeb, tzn. i cen, za které může své produkty nabízet. K tomu potřebuje poznat zákazníka a jeho potřeby, ale i konkurenci. Jsou to současně i podklady pro strategická rozhodnutí v oblasti inovací. Reklama informuje potenciální zákazníky o produktech a službách, které podnik poskytuje, a současně ovlivňuje potřeby zákazníků. Do jaké míry lze spoléhat na fondy EU, jak moc (málo) jsou využívány a co je jejich úskalím? Zdroje z fondů EU jsou jednak omezeny, jednak relativně zadarmo. A co je zadarmo, toho si moc nevážíme. Pro mnohé podniky je získání dotace z fondů EU impulzem pro investování, rozvoj nových projektů, což může mít mnoho krátkodobých efektů. Avšak po vyčerpání dotačních zdrojů se může projekt stát ztrátovým. Kromě toho, spoléhání na dotace vede k omezování podnikatelského ducha, tj. efektivní využívání disponibilních zdrojů, hledání rezerv, inovování procesů. Navíc, k jejich získání je nutné zpracovat relativně náročné žádosti, které zvládají spíš specializované poradenské společnosti, případně vysoké školy. Jan Hrabálek Udržet staré domy v suchu Vážným problémem mnoha budov je vnikání vlhkosti do jejich konstrukcí. Pokud není zdivo horizontální a vertikální izolací chráněno proti zemní vlhkosti, nasává ji jako houba. U mnoha, zejména starších staveb, už není tato izolace účinná, a zdivo je tak vystaveno postupnému rozpadu, počínaje vlhkostními kresbami na povrchu omítek, solnými výkvěty a tvorbou plísní. Projevy vlhkosti na objektech tedy nejsou pouze kosmetickými vadami, ale představují ohrožení budovy v důsledku částečné ztráty pevnosti vlhkého zdiva, snižují pohodu prostředí, ohrožují zdravotní nezávadnost obytných prostor pro pobývající osoby, ale také zvyšují energetickou zátěž vlhkých budov. Proto má tato problematika ve stavebnictví významné místo. Mezi možnostmi úspěšného řešení sanace vlhkého zdiva, které se v posledních pětadvaceti letech prosadily do praxe, je i nedestruktivní, bezkontaktní systém odvlhčování zdiva Hydropol. Multifunkční dům v Holešově Ukázku řešení vlhkosti zdiva můžeme čtenářům Podnikatele přiblížit na příkladu jednoho z domů na Palackého třídě v Holešově. Dvoupodlažní, plně podsklepený objekt s obytným podkrovím z počátku 20. století, situovaný jako krajní dům v řadové zástavbě, byl postaven klasickou cihlovou technologií. Je založen v rovinném terénu na jílovém podloží. Současně má multifunkční využití, kdy obě nadzemní podlaží slouží k podnikání (v 1. NP obchody, ve 2. NP kanceláře), podkroví pak k bydlení. V suterénu se nacházejí skladové prostory. Magická krabička Hydropol-EU. I když je povrchová voda svedena do kanalizace a spodní voda nedosahuje k základům stavby, při stavu původních, nadále už nefunkčních živičných izolací proti zemní vlhkosti, docházelo k vzlínání zemní vlhkosti do konstrukcí suterénu a přízemí stavby. Prvním předpokladem úspěšné opravy domu tedy bylo snížení vlhkosti zdiva na přípustné hodnoty. Po vyhodnocení nabídek různých sanačních metod a možností jejich aplikací v daných podmínkách stavby (nepřístupnost objektu pro výkopové práce atd.) se investor rozhodl pro odvlhčení domu bezkontaktním elektrofyzikálním systémem Hydropol. Jak systém Hydropol funguje? Při realizaci tohoto systému odvlhčování zdiva se na základě průzkumu stavby a projektu komplexní sanace osazují do sanovaného objektu přístroje Hydropol napájené elektrickým proudem 220 V/50 Hz o jednotkovém výkonu 5 W. Pro běžné rodinné domy zpravidla vystačí jeden přístroj. Funkci systému Hydropol lze zjednodušeně popsat takto: v přístroji pro odvlhčování zdiva napojeném na proudovou síť se generují magnetické pulsy, které indukují vznik specifického elektromagnetického pole ve vlhkém zdivu. Působením indukovaného frekvenčního pole se poruší elektrochemická a elektrostatická rovnováha vzlínajícího systému tak, že vlhkost, tj. molekuly vody a ionty, putují zpět k zemině. Konstantním pulzačně buzeným elektromagnetickým polem je zdivo trvale chráněno proti vzlínající vlhkosti. Uvedená technologie tedy zabezpečuje nejen odvlhčení, ale ve značné míře i odsolení zdiva. Nezanedbatelné výhody Systém Hydropol dnes patří k nejhodnotnějším a nejbezpečnějším metodám proti vzlínavé vlhkosti, které zaručují odvlhčení zdiva s optimálním servisem zákazníkům při dostupné ceně. Vlastní odvlhčení objektů realizací uvedeného postupu nevyžaduje žádné stavební práce. Z volby bezkontaktního systému pro odvlhčení domu plynou nezanedbatelné výhody. Proti řešení staršími metodami se především vylučují rizika, která při mechanických sanačních pracích často způsobovaly tvrdé řemeslné zásahy. Aplikace Hydropolu je v principu jednoduchá a použitelná pro každý druh a dimenzi zdiva. Zdivo je při tom vysoušeno trvale a v celém objemu. Tedy včetně vysoce vlhkých částí staveb (např. pod úrovní terénu), v nichž často dochází k fyzikálně degradačním procesům a ztrátě pevnosti materiálu. Výhodné jsou zejména možnosti vložení uvedeného zařízení do objektu za plného provozu budovy, bezporuchovost přístrojů Hydropol, jakož i jejich případná snadná výměna či přesun. Za zmínku stojí také porovnání pracnosti s jinými sanačními systémy a ekonomický efekt uplatnění této už tradiční technologie odvlhčování staveb. Čtvrtstoletí úspěšných sanací Systém Hydropol byl vyvinut a je vyráběn v Německu, kde je v širokém měřítku využíván už od roku Od roku 1994, kdy máme s touto technologií zkušenosti také v ČR, byla Hydropolem odvlhčena řada staveb všech druhů, ať už občanských(jeslí, mateřských škol, škol různých úrovní, sociálních ústavů aj.), nebo sakrálních objektů, jakož i staveb výrobních, a samozřejmě i bytových či rodinných domů. Systém je mimořádně výhodný pro sanaci památek, protože je plně v souladu s požadavky státní památkové péče na jejich opravy a rekonstrukce. Výhradním dodavatelem zařízení Hydropol pro Českou republika je firma Hydropol ČR, spol. s r.o., se sídlem v Holešově. V archivu firmy lze najít úctyhodný počet úspěšně sanovaných staveb. Magická krabička Očekávané sanační účinky Hydropolu se dostavily také v uvedeném domě č. p. 539 v Holešově. Po instalaci zařízení Hydropol a jeho uvedení do provozu v lednu 2001 poklesla během 31 měsíců původně nízká až zvýšená hmotnostní vlhkost v přízemí domu o 65 % a zvýšená až velmi vysoká vlhkost suterénu o 60,3 %. Další kontrola po deseti letech ukázala, že snížení vlhkosti Hydropolem je trvalé, objekt vykazuje i nadále stoprocentní kvalitu zdiva a je plně využíván. Že by to bylo skutečně jen tou kouzelnou krabičkou, jak přístroj Hydropol záměrně nazývá milá konkurence a vážení skeptici nových technologií? Jistěže ne! V pozadí nejen tohoto úspěšného řešení sanace vlhkého zdiva je poctivý přístup realizátorů k úkolům a jejich svědomité řešení všemi aktéry sanace, a samozřejmě také dobrá spolupráce investora. Bezplatný průzkum Nezbytným předpokladem aplikace této technologie je zodpovědné provedení základního průzkumu sanované stavby, z jehož výsledku lze teprve posoudit, jaké zdroje vlhnutí na objekt působí a zda lze bezkontaktní systém snižování vlhkosti na danou stavbu vůbec použít. Je tomu tak ve většině případů, kdy je zdrojem vzlínavá zemní vlhkost, tedy u staveb bez funkčních izolací proti zemní vlhkosti. Základní průzkum stavby, stejně jako celou technickou přípravu sanace, nabízí zhotovitel zcela bezplatně. Zákazník náš pán Pokud se k vzlínavé zemní vlhkosti přidávají ještě další zdroje, firma předloží investorovi návrh komplexní sanace vlhkého zdiva, z něhož jednoznačně vyplyne, jak tyto další zdroje vlhkosti eliminovat. Je-li jejich působení sporné, nabízí prováděcí firma instalaci Hydropolu na určité zkušební období, než prokáže jeho účinnost v daných podmínkách. Po vyhodnocení zkušebního provozu může investor případně od smlouvy o dílo odstoupit s tím, že mu zhotovitel vrátí investovanou částku s odpočtem nákladů vynaložených na zkoušku. Investor si navíc může vždy volit rozsah služeb zhotovitele, což se samozřejmě odráží v trvání záruk za funkci dodaných zařízení (7 až 15 roků) a v odpovídajících cenách příslušné zakázky. Proto konkrétní kalkulace ceny vždy vychází nejen z velikosti a půdorysného členění objektu, ale rovněž z volby objednaných služeb. Vložení vysoušecího zařízení do stavby a příslušná měření vlhkosti zdiva a jeho salinity vždy provádí zkušený technik, který objednateli srozumitelně vysvětlí zásady úspěšného odvlhčování zdiva tak, aby byly dosaženy co nejlepší výsledky. Takže zásadně nejde o pouhý prodej kusového zboží (případně internetový prodej), jak si to někteří rádoby odborníci vykládají, a jak to žel některé firmy (a to ivzahraničí) dělají. (rep).

15 N e j l i s t o p a d p r o s i n e c / /15 Pohodlí i ziskovost Nové Volvo FH posouvá standardy nákladních vozidel na novou úroveň Díky nové řadě Volvo FH posunula společnost Volvo Trucks hranice toho, co můžete očekávat od luxusních nákladních vozů: úspory paliva, spolehlivosti, ergonomie, jízdních vlastností, aktivní i pasivní bezpečnosti a funkcí šetřících čas. Při návrhu nového Volva FH bylo vše podřízeno pohodlí řidiče a zvýšení ziskovosti přepravní společnosti. Úspora paliva je v současné době bezpochyby jednou z největších priorit všech přepravců. Bylo tedy pochopitelné, že se inženýři při vývoji nového Volva FH zaměřili právě na tuto oblast. Hnací ústrojí, splňující normu Euro 5, už v minulosti vynikalo efektivitou, ale nyní je jízda s ním ještě ekonomičtější. Kromě toho spatřil světlo světa také první motor Volvo odpovídající normě Euro 6, která požaduje výrazné snížení tvorby zplodin. K dalšímu snižování spotřeby paliva, a to až o 5 %, přispívá také nový systém I-See. Na podzim 2013 bude navíc představeno nové hnací ústrojí s názvem Volvo I-Torque. Jde o zásadní technologický milník, který přinese nejen mnohem nižší spotřebu paliva, ale také výrazné zlepšení jízdních vlastností: výhod se tak dočkají jak přepravní firmy, tak řidiči. Systém I-See šetří palivo při jízdě do kopce Systém I-See je typickým příkladem toho, jak může technologie usnadnit řidiči život a přitom ušetřit palivo. I-See je softwarový balíček pro převodovku I-Shift. Při jízdě do kopce si ukládá informace o právě zdolávaném stoupání. A když vůz příště pojede stejnou cestou, systém I-See dokáže ovládat plynový pedál, řazení i brzdy tak, aby vozidlo kopec vyjelo s co nejnižší spotřebou paliva, vysvětluje Claes Nilsson, prezident společnosti Volvo Truck Corporation a dodává: Každé vozidlo vybavené systémem I-See může přepravci ušetřit až 5 % paliva. Dalších 5 % paliva je možné ušetřit s novým balíčkem Palivo nabízeným společností Volvo Trucks. Součástí balíčku jsou školení a poradenství, tedy služba Úspora paliva. Zaměřuje se na změnu jízdního stylu řidičů a užitečné informace o tom, jak jezdit s maximální účinností. Účinné nové hnací ústrojí splňující normu Euro 6 S novým hnacím ústrojím I-Torque Euro 6 od společnosti Volvo Trucks, jehož výroba se rozběhne na podzim roku 2013, budou úspory paliva ještě výraznější. Hnací ústrojí Volvo I-Torque dokáže snížit spotřebu až o 4 %. Společně se systémem I-See a dalšími drobnými vylepšeními dosahuje tak úspora paliva hranice 10 %. U průměrně využívaného vozu to znamená 4100 litrů paliva ročně, konstatuje Claes Nilsson. Bezdrátové spojení pro maximální provozuschopnost Aby na sebe vozidlo vydělávalo, musí jezdit. Vozidla Volvo nyní nabízejí nejvyšší provozuschopnost, jaké lze dosáhnout. Společnost Volvo Trucks to může slíbit díky nové technologii umožňující vzdálené sledování opotřebení vybraných dílů a celkového stavu vozidla. Pracovníci servisní dílny mohou pomocí počítače na dálku zkontrolovat úroveň opotřebení jednotlivých součástí vozu. V případě, že se blíží konec životnosti některého dílu, může dílna kontaktovat přepravní firmu a s dostatečným předstihem naplánovat servisní návštěvu tak, aby vyhovovala požadavkům na dostupnost vozu, vysvětluje Claes Nilsson. Nevídané jízdní vlastnosti Nemusíte ani číst příručku, abyste pochopili, že nové Volvo FH představuje výrazný krok vpřed. Stačí usednout za volant. Nové Volvo FH nabízí vynikající jízdní vlastnosti, které se podobají spíš osobním vozům. Abych byl konkrétnější, mám na mysli například samostatné zavěšení předních kol. To má na svědomí jízdní charakteristiku, která byla dosud ve světě nákladních vozidel nemyslitelná, uvádí Claes Nilsson. Zcela nový vůz Skvělé jízdní vlastnosti jsou určitě velkou výhodou, ale technici společnosti Volvo Trucks odvedli kvalitní práci také v mnoha dalších oblastech. Řada Volvo FH představuje hotovou revoluci. Je to vidět na první pohled. Stačí se podívat například na způsob bezdrátové komunikace mezi vozem a servisní dílnou, popisuje Claes Nilsson. Nové technologie slouží také ke zvýšení bezpečnosti řidiče, úspornějším hnacím ústrojím a k zajištění výjimečné provozuschopnosti. Je však nutné zdůraznit, že vozidla nevybavujeme nejnovějšími technologiemi jenom proto, abychom se tím mohli chlubit. Aby lidé mohli ze špičkové techniky těžit, musejí vědět, jak ji používat. Z tohoto důvodu jsme se obzvlášť snažili, aby bylo vše ve voze podřízeno řidiči, upozorňuje Claes Nilsson. Ergonomické provedení a intuitivní používání Dobrým příkladem této snahy je pracovní prostředí řidiče. Má lepší výhled na vozovku nejen díky vylepšenému sedadlu, ale také díky větším oknům a inovativním zpětným zrcátkům. Páčky a ovladače jsou uspořádány podle priorit, takže ty nejdůležitější má po ruce. Všechny tyto změny mají velký podíl na tom, že bude mít řidič lepší přehled o dění na vozovce. Další výhodou je velká flexibilita posedu za volantem. Premiéru ve světě nákladních vozidel má například volant nastavitelný ve více směrech. Pohodlnější poloha pro řidiče znamená, že se tolik neunaví, a může se lépe soustředit na řízení a jezdit bezpečněji. Bezpečnost ve všech ohledech Díky úplně nové struktuře kabiny je nové Volvo FH ještě bezpečnější. Nárazové zkoušky prokázaly, že ze srážky se stojícím objektem v rychlosti 50 km/h vyvázne řidič bez těžších zranění. Ve skutečnosti to odpovídá zadnímu nárazu do přívěsu v rychlosti 80 km/h. Na bezpečnosti se podílí také lepší výhled z kabiny, kterého je dosaženo mimo jiné zavedením nových zpětných zrcátek se štíhlejším rámem. Vzpřímenější A-sloupky daly kabině metr krychlový navíc. To znamená nejen dalších 300 litrů úložného prostoru, ale také větší pohodlí při pohybu po kabině. Kabina byla vylepšena s ohledem na dobu strávenou prací i odpočinkem. Kvalitnější lůžko, integrovaná nezávislá klimatizace, nové osvětlení, dobré odhlučnění a další funkce přispívají k ničím nerušenému odpočinku, který se příznivě projeví na ostražitosti řidiče, uvádí Claes Nilsson. To pravé pro ty nejlepší řidiče Dobří řidiči, jimž nic nebrání v odvádění kvalitní práce, představují pro přepravní firmu potenciál k zvýšení zisku. Pokud přepravce disponuje vozidly, která jsou mezi řidiči oblíbena, dokáže oslovit i ty nejlepší z nejlepších. V Evropě je po kvalitních řidičích velká sháňka a nic nenasvědčuje tomu, že by se tato situace měla změnit. Jsem přesvědčen o tom, že řidiči se budou při rozesílání žádostí o práci řídit také tím, jaká vozidla daný přepravce provozuje. I tak se tedy mohou nové vozy Volvo FH v budoucnu podílet na růstu ziskovosti přepravní společnosti, dodává Claes Nilsson. (rep)

16 16/l i s t o p a d p r o s i n e c / N e j Inovativní logistika Společnost Automotive Lighting lze charakterizovat jako úspěšnou a dynamickou společnost, vyvíjející ty nejmodernější světlomety pro většinu evropských automobilek. Její špičkový závod v Jihlavě vznikl v roce 1997 jako součást společnosti Robert Bosch, ale v roce 1999 začíná se vstupem společnosti Magneti Marelli a výstavbou nové haly v průmyslové zóně Pávov v Jihlavě nová kapitola dějin Automotive Lighting Jihlava. Od tohoto roku se společnost vyvíjela a zaznamenala několik výrazných milníků, které ji z relativně malé firmy předurčily na jednoho z nejsilnějších hráčů na trhu s automobilovým osvětlením. Nedílnou součástí industriální strategie celého závodu je logistika společnosti Automotive Lighting Jihlava. Z této strategie vyplývá snaha o štíhlou organizaci logistiky, která je schopna zajišťovat náročné požadavky výroby na flexibilitu prostor a zásoby přímo na montážních linkách. Klíčem k dosažení efektivního procesu je využití taženého toku bez zbytečných meziprocesních zásob a neefektivní manipulace. Nedílnou součástí celého procesu je zajištění přímého toku informací od místa spotřeby, to znamená od zákazníka, až k výrobě jednotlivých komponentů. Přizpůsobivost celého logistického schématu zajišťují nejen krátké dopravní trasy, ale také vysoká flexibilita jak na montážních linkách, tak hlavně v procesu předvýroby plastových komponentů. Právě tam je pozornost soustředěna na krátké přestavovací časy lisů a malé výrobní dávky, které umožňují redukci stavu zásob. Sofistikované nástroje Vzhledem k tomu, že je výroba v jihlavském závodě velmi komplexní a zahrnuje mnoho výrobních kroků a operací, využívají se pro simulování toku materiálu vysoce sofistikované nástroje, jako je např. Plantsim Program WCM (World clas manufacturing), do kterého je celý závod včetně logistiky zapojen. Program WCM je modifikovanou variantou systému, jenž přinesla na trh značka Toyota. Už dnes je možné zhodnotit, že v mnohých oblastech WCM pomohl společnosti Automotive Lighting ustát krizi v letech WCM mapuje ztráty napříč celou firmou, od kanceláří přes procesy a materiál až po hledání způsobu zvýšení efektivity ve vývoji a designu. Tyto poznatky pak Automotive Lighting přesouvá do nových produktů. V konečné fázi tak tento program ukazuje cesty a nástroje, jak dosáhnout maximální efektivity procesů, která je důležitá pro udržení konkurenceschopnosti na trhu. Žádaný artikl Díky všem těmto aktivitám je Automotive Lighting Jihlava na špici výkonnosti závodů celé skupiny Automotive Lighting. Proto bylo rozhodnuto o dalším rozšíření závodu. Automotive Lighting Jihlava spouští nové linky pro LED PES moduly, které jsou budoucností světelné techniky. V tomto novém výrobním procesu bude už zmíněná logistika využívat plně automatizovaný sklad, na který bude navazovat dopravníkový systém distribuce materiálu přímo do pracovišť výrobních linek. Světlomety z jihlavského závodu jsou žádaným artiklem, a v tomto trendu chce společnost pokračovat, aby i nadále obstála před náročnými požadavky svých zákazníků, jakými jsou dnes Daimler, BMW, Audi, Škoda, Renault, VW a mnoho dalších. (rep). Poslední mikroskop řady Morgagni Společnost FEI Czech Republic vyrobila poslední mikroskop řady Morgagni, kterou ve svém portfoliu nabízela téměř dvacet let. FEI dnes v Brně zaměstnává víc než 500 lidí a její elektronové mikroskopy putují z moravské metropole do celého světa. Řada Morgagni pro nás byla srdeční záležitostí. Všichni zaměstnanci FEI s ní přišli do styku. Dnes jsme ji poslali do pomyslného důchodu, uvedl viceprezident společnosti Jiří Očadlík. Nejdéle vyráběný mikroskop Morgagni se v Brně vyráběl od roku 1993 a poslední kus putuje k zákazníkovi do Ruska. Tento přístroj nacházel uplatnění zejména při biologickém zkoumání buněk mezi typické zákazníky patřily lékařské fakulty a výzkumné ústavy v oblasti lidského zdraví, zoologie nebo botaniky. V posledních letech začal zastarávat a byl postupně nahrazován řadou Tecnai Spirit, která se rovněž vyrábí v Brně. Řada Morgagni byla v brněnské pobočce nejdéle vyráběným mikroskopem. Držíme se stále na technologické špici elektronové mikroskopie a inovujeme naše výrobky průměrně už po třech až čtyřech letech. Rozvíjejí se zákaznické aplikace i elektronová mikroskopie jako obor, odběratelé chtějí rychlejší a přesnější stroje, uvedl Očadlík. Nově na Černovických terasách FEI je jedním z hlavních světových výrobců vědeckých přístrojů. Na trh dodává elektronové a iontově-optické mikroskopy a nástroje pro aplikace pracující v nanorozměrech, využívané v průmyslovém a vědeckém výzkumu materiálů, biotechnologiích, vývoji polovodičů, průmyslu uchovávání dat, výzkumu přírodních zdrojů a v dalších oborech. Tržby společnosti pravidelně rostou. Loni je FEI Czech Republic zdvojnásobila na šest miliard korun a podobný růst očekává také v dalších letech. FEI v Brně, kde je už nyní její nejvýkonnější pobočka, rozšiřuje své výrobní kapacity. V roce 2014 se bude stěhovat z technologického parku do nových prostor speciálně navržené budovy na Černovických terasách. Brno je světovou kolébkou elektronové mikroskopie vzniká zde asi čtvrtina celosvětové produkce všech elektronických mikroskopů. Brněnská továrna jich ročně vyrobí kolem šesti set. Průměrná cena jednoho kusu se v závislosti na konfiguraci pohybuje v řádech desítek milionů korun. Mezi odběrateli jsou například velké firmy jako Samsung nebo Intel, v České republice spolupracuje FEI například s Masarykovou univerzitou nebo Akademií věd. (rep). Algoritmy, manažerské rozhovory a dril Manažerské vzdělávání jinak Chick Corea v Brně Lístky na koncert skvělého pianisty už nyní! Společnost USUS, s.r.o., získala dotaci z ESF a rozpočtu ČR na tvorbu kurzů pro manažery novou formou, a to drilování algoritmů. Kurzy jsou koncipovány jako krátké, dvou- až tříhodinové bloky, zaměřené vždy pouze na jeden manažerský rozhovor. V rámci každého bloku tak v podstatě dojde k nadrilování postupu (algoritmu), který řeší tento konkrétní rozhovor. Pojmy: Manažerský rozhovor Vybrané situace, kdy manažer musí komunikovat s podřízenými, kolegou či nadřízeným, např. předávání a kontrola úkolů, podávání zpětné vazby, vedení porady nebo vyjednávání. Algoritmus Postup, tzn. konkrétní činnosti sestavené v pořadí, v jakém musejí být provedeny, např. u manažerského rozhovoru zadávání úkolů jsou první kroky vysvětlení úkolu v širších souvislostech, motivace podřízeného k úkolu, vysvětlení výstupů, očekávání a omezení zadávaného úkolu atd. Drilování Opakování postupů (algoritmů) účastníky kurzu několikrát, aby postup dodržovali podvědomě, bez nutnosti přemýšlet, jaký je další krok. Jde tedy o naprosto nový způsob vzdělávání, který přináší praktickou, krátkou a jasně zaměřenou formu rozvoje manažerů. Je jasně definováno, co budou na konci kurzu účastníci zvládat. Kurzy lze úzce zaměřit po dle potřeb manažerů. (Např. z celé škály manažerských dovedností se může vybrat pouze hodnocení na konci projektu či vytyčování cílů.) Jednotlivé bloky jsou krátké a dají se použít samostatně, tzn. lze udělat např. školení pouze na 2 hodiny v rámci pracovního dne. (r) Informace o projektu Název projektu: Vytvoření vzdělávacích programů pro manažery formou algoritmů Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/ Začátek , ukončení Cíle projektu Projekt má za cíl vytvořit kompletní sadu 30 kurzů manažerských rozhovorů vedených formou tzv. DRILOVÁNÍ POSTUPŮ algoritmů. Vedlejší výstup Do pilotního odzkoušení kurzů bude zařazeno na 150 studentů manažerů z různých firem z Jihomoravského kraje. Můžete zařadit zdarma i vaše pracovníky. Další informace: Mezinárodní jazzový festival JAZZFESTBRNO představil v uplynulých dnech hlavní hvězdu svého příštího ročníku. Do Brna zavítá legendární pianista, skladatel a osmnáctinásobný držitel ceny Grammy Chick Corea! Už nyní se tedy otvírá unikátní příležitost pořídit sobě, obchodním partnerům či zaměstnancům vstupenky na tuto mimořádnou kulturní událost roku Celosvětově uznávaný fenomén klávesových nástrojů Chick Corea vystoupí s novým projektem The Vigil v rámci festivalu JAZZ- FESTBRNO 2013 už 10. března od hod. v Bobycentru. Přijďte se zaposlouchat do kreativní a inspirativní hudby a využijte možnosti strávit příjemné okamžiky se svými přáteli, známými nebo profesními kolegy, klienty a obchodními partnery. JAZZFESTBRNO je mezinárodní jazzový festival, který v roce 2013 oslaví už celý tucet let úspěšné existence na české hudební scéně. V současné době patří mezi nejvýznamnější jazzové přehlídky v České republice, propracoval se na úroveň prestižních evropských festivalů a každoročně přiváží do Brna nejvýznamnější jazzové interprety z celého světa. Nabízíme vám jedinečnou možnost zakoupit vstupenky na koncert fenomenálního Chicka Corey nejen pro vás a vaše blízké, ale také ve větším množství pro zaměstnance vaší firmy či obchodní partnery za zvýhodněné ceny. Pokud máte zájem o nákup většího počtu vstupenek (víc než 10 ks), obraťte se na: nebo na tel.: Víc informací o vstupenkách najdete na (pod) Foto: archiv

17 l i s t o p a d p r o s i n e c / /17 D r u Ï s t e v n i c t v í Slavnostní meeting V půli listopadu letošního roku se v Praze konal Slavnostní meeting k Mezinárodnímu roku družstev 2012, který proběhl za účasti předsedy horní sněmovny parlamentu ČR Milana Štěcha, 1. místopředsedy senátu Přemysla Sobotky, zástupců ministerstev, Družstevní Asociace ČR, předsedů družstevních svazů ČR a předsedkyně COOP Produkt Slovensko paní Ivety Chmelové. Setkání se zúčastnilo přes 200 předsedů výrobních družstev z celé České republiky i další významní hosté, například kandidát na prezidenta ČR Jan Fischer. Předseda SČMVD ve svém vystoupení poukázal na mimořádně nízkou úroveň podnikatelského prostředí v ČR, hrubé nedostatky exekutivy v čerpání prostředků z Evropské unie, nestabilní daňový systém, problematiku destrukce učňovského školství a školství vůbec, a nestabilní daňové podmínky. To vše se odráží ve snižování konkurenceschopnosti firem v ČR. Kladně ohodnotil tradiční spolupráci s ostatními zaměstnavatelskými a družstevními svazy a jejich členy. SČMVD plní svou funkci zájmového sdružení výrobních družstev, Předseda Senátu PČR Milan Štěch na Slavnostním meetingu k Mezinárodnímu roku družstev tedy podnikatelských subjektů, v prosazování jejich zájmů při úpravách právních předpisů tak, aby příslušné zákony a další opatření neodporovala zájmům podnikatelů zaměstnavatelů, a byly tak zajištěny co nejlepší podmínky pro podnikání s přihlédnutím k specifickému postavení družstev. Jde zejména o oblast daňové legislativy, pojištění, statistiky a účetnictví, oblast pracovněprávní a zaměstnanosti, úpravy obchodu, předpisů a norem souvisejících s výrobou, oblast životního prostředí a školství. Pracovní skupiny Svaz spolupracuje v různých oblastech s expertními skupinami, které působí v zaměstnavatelských sdruženích či svazech. Významná je činnost v rámci Pracovního týmu pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost, dále v pracovní skupině pro daně složené z expertních týmů HK ČR, SP ČR a KZPS, jejíž činnost přímo navazuje na činnost Pracovního týmu pro daně a pojištění v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. V současné době se pozornost zaměřuje například na úpravy daňových zákonů ve vazbě na stabilizaci veřejných rozpočtů a zřízení jednoho inkasního místa, důchodovou reformu, změny v zákoníku práce či předpisech z oblasti životního prostředí. Uvedené aktivity jsou provázány přesunem kvalifikovaných informací směrem k družstvům, a to prostřednictvím firemních komunikačních kanálů. Konkrétní pomoc Při řešení konkrétních problémů družstev poskytují pracovníci svazu poradenské služby a profesionální odbornou pomoc při řešení konkrétního problému, s kterým se na ně družstva obrátí. Často jde o řešení nestandardních či komplikovaných případů, ale vzhledem ke kvalitnímu personálnímu obsazení příslušných odborů svazu jsme schopni poskytnout služby na úrovni konzultačního týmu ve složení např. právník, účetní poradce a daňový poradce. Praktická a reálná pomoc je poskytována v případě kontrol ze strany orgánů státní správy, kdy dochází k řadě případů vyžadujících odborné stanovisko svazu. Je-li potřeba, jsme schopni vzhledem k navázaným kontaktům být družstvům nápomocni při konzultaci či získání odborného stanoviska na příslušném ministerstvu, což považujeme za velmi důležité. Nelehká situace invalidů Členy SČMVD jsou také výrobní družstva invalidů. Tato poměrně silná skupina družstev nemá v roce 2012 snadnou situaci. V důsledku reforem systému podpory zaměstnavatelů zdravotně postižených, které platí od , došlo k významným změnám. Reorganizovaná síť Úřadu práce ČR byla zatížena řadou nových agend a povinností, převážně sociálně-dávkových systémů tedy mimo oblast aktivní politiky zaměstnanosti. Podařilo se sice zabránit plošnému snížení podpory formou příspěvku, avšak nárok na nově konstruovaný příspěvek na zaměstnávání osob se ZP od byl podmíněn vymezením chráněných pracovních míst do poloviny roku s řadou zpřísněných podmínek a administrativních povinností ze strany družstev. Podpora provozu chráněných pracovních dílen, kterou využívala víc jak polovina členských družstev, byla nahrazena zvýšením nárokového příspěvku na jednotlivá vymezená pracovní místa. Až na výjimky se družstvům podařilo tyto doslova nástrahy zvládnout a uplatnit nárok na nový příspěvek, panují však nadále obavy z opožděného uvolňování finanční podpory za 3. čtvrtletí t. r. nejméně o měsíc proti obvyklým termínům. Taková prodleva spolu s projevujícím se ochabováním zejména v oblasti kooperací a poptávky obecně může mít vážné důsledky na finanční stabilitu družstev, která nemají vytvořeny rezervy. I zde je svaz připraven družstvům pomoci. JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD MÓDA TRADICE ELEGANCE od roku 1931 Český výrobce a významný exportér do zemí EU dámské konfekce (pláště, saka, kostýmy, peleríny) pánské konfekce (obleky, bundy, pláště) profesní ošacení a uniformy (letecké, cestovní kanceláře) volnočasová móda (bundy, casual kalhoty, saka) Moděva oděvní družstvo Konice Švehlova 44, Konice, tel.: NÁHRADNÍ PLNĚNÍ dle zákona č. 435/2004 Sb. ( 81) Montáže pro elektrotechnický a automobilový průmysl Výroba kabelových svazků a bovdenů Navíjení a montáž cívek Bodové svařování Šití sportovního oblečení, drobné konfekce OTAVA, výrobní družstvo Vinařického Písek Tel.: Fax:

18 18/l i s t o p a d p r o s i n e c / A l t e r n a t i v n í p o h o n y CNG je na vzestupu Za sedm let se počet vozidel na stlačený zemní plyn zvýšil v Česku skoro desetkrát Když byla v roce 2006 podepsána tzv. Dobrovolná dohoda mezi státem a plynárenskými společnostmi o využívání stlačeného zemního plynu CNG, byl tento pohon takřka v plenkách. Za skoro sedm let urazil ale obrovský kus cesty a žije si svým vlastním životem. Počet vozidel na CNG se za tu dobu u nás zvýšil téměř desetkrát. Vedle plynárenských společností má na tom velkou zásluhu i státní a podnikatelská sféra, pro kterou je to, jednoduše řečeno, velký byznys. Stačí si trošku posvítit na čísla, jež tento progres potvrzují. Náš měsíčník je získal ze statistik České plynárenské unie a na tomto základě vznikl tento článek. Na palivo poloviční náklady Hlavním motivačním prvkem pro pořízení vozidla na CNG je bezpochyby cena. Tak to bylo, je a zřejmě i dlouho bude. Cena za jeden metr kubický CNG se pohybuje na čerpacích stanicích mezi 17 a 18 korunami, což lze jednoduše vyjádřit polovičními náklady na pohon proti klasickým benzinovým a naftovým vozidlům. Co uživatele v rozvoji tohoto pohonu vždy brzdilo, byl nedostatečný počet čerpacích stanic, což sice stále trvá, ale Nejprve si uvědomme, že český motorista je vysoce rozmazlen počtem klasických čerpacích stanic. Na území Česka je jich přes 3700, jen v Praze 222! Celá Evropa přitom nabízí asi klasických čerpacích stanic. Podle statistik má Česko nejhustší síť a nejvíc čerpacích stanic na obyvatele ve střední Evropě. Takže se klasickým autům nemůže skoro stát, že by někam v Česku nedojela, když je benzinka na každém rohu. Ale to v podstatě platí i pro provozovatele aut na CNG. Vždyť každé takové vozidlo má dvě nádrže jednu na CNG a druhou dojezdovou na benzin či naftu. Loni nárůst o třicet procent Dnes je v ČR už 4300 vozidel na zemní plyn. Z toho je přes 3800 osobních a užitkových, 362 autobusů, 50 komunálních a 70 ostatních vozidel. Každý rok stoupá počet vozidel i spotřeba, resp. prodej CNG. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostl prodej CNG loni o víc než pětinu. Celkový počet vozidel na NG se za rok 2011 zvýšil o 30 % Prodejci jako Volkswagen uvádějí, že se prodej vozů na CNG u nás meziročně zvyšuje až 2,5krát. V letošním roce podpoří rozvoj zemního plynu i Škoda Auto, která uvedla na trh svůj model Citigo na CNG a v příštím roce uvede nejspíš i Škodu Octavii s tímto pohonem. Za letošní rok se opět očekává vyšší nárůst jak prodeje stlačeného zemního plynu, tak i počtu vozidel. Např. jen v Praze se za prvních šest měsíců t. r. prodalo o 24 % CNG víc než za stejné období minulého roku. Motoristům je dnes už k dispozici 50 plnicích stanic, z toho 43 veřejných, a také kolem stovky malých domácích plniček. Veřejné plnicí stanice rychle přibývají. Letos už jich bylo otevřeno několik, např. v Ostravě, Žebráku, Praze- Rajské zahradě a na Černokostelecké ulici, v Opavě a Olomouci. Následovat by měly další v Uherském Hradišti, Písku, Humpolci, Teplicích, ve Dvoře Králové, v Otrokovicích, v centru Brna, na D1 u Velkých Popovic, a také v Praze. Zájem státní správy Počet vozidel na CNG konečně narůstá i mezi vozy státní správy 412 jich právě pořizuje Česká pošta a uvažuje o 2900, Státní úřad inspekce práce chce 180 ks a 46 malých plnicích stanic atd. Existuje totiž Program obměny vozového parku veřejné správy za čistá vozidla, na jehož základě musejí mít orgány státní správy do roku 2014 čtvrtinu automobilů tzv. ekologicky přátelských. To představuje roční nákup asi 1000 těchto vozidel, mezi něž samozřejmě patří i ta s pohonem na CNG. CNG má řadu výhod Vozidla na stlačený zemní plyn se dají pořídit i v bazaru. Zabývají se tím specializované firmy, které vůz dovezou ze zahraničí. Pohon na CNG lze také dodatečně namontovat, ale musí se počítat se ztrátou místa v zavazadlovém prostoru. Nejvíc modelů na CNG nabízí Fiat, který v českých podmínkách úzce spolupracuje s Pražskou plynárenskou. Výsledkem je mj. půjčovna vozidel na CNG, jež funguje pátým rokem a je o ni velký zájem. CNG má dnes proti ostatním alternativním palivům velký náskok. Výhodami jsou dostatečný výběr sériově vyráběných vozidel a jejich příznivá cena, rychlé tankování i nabídka malé domácí plničky, velká dojezdová vzdálenost, možnost podzemního garážování, příznivý vývoj ceny CNG, vhodná legislativní opatření jako úlevy na spotřební i silniční dani, podpora autobusů na CNG ze strany plynárenských společností atd. Tato vozidla jsou velmi bezpečná, ekologická, moderní, nádrže nezabírají zavazadlový prostor. Ovšem největší výhodou CNG je jednoznačně cena. Také zásoby zemního plynu jsou stále větší a větší, nejnověji třeba i z břidlic, a i díky dostatku zásob zemního plynu bude cena CNG stále nejméně poloviční. To si uvědomuje stále víc podniků, firem, měst, dopravců, ale i jednotlivců. Vždyť když porovnáme rok 2005, kdy se o podpoře CNG v ČR začalo poprvé diskutovat, a podzim 2012, pak se počet vozidel na CNG zvýšil víc než 9,5krát, autobusů 2,2krát, plnicích stanic skoro pětkrát a spotřeba CNG čtyřikrát. Tato čísla dokazují, že se využívání CNG u nás významně vyvíjí. Od konce roku 2011 do podzimu 2012 se v ČR počet vozidel na CNG zvýšil o 33 %. Bioplyn: zatím v cizině Dalším alternativním pohonem vozidel je bioplyn. V současné době je využíván především v zahraničí, zejména ve skandinávských zemích, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky (např. ve Švédsku je osvobozen od daně). Např. ve Stockholmu, v Göteborgu či Linköpingu, kde je dokonce největší podíl bioplynu v dopravě v Evropě. Také tam jezdí první bioplynový vlak na světě s dojezdem 600 kilometrů. V Německu je bioplyn využíván už delší dobu buď v lokálně uzavřených sítích, nebo je vtláčen do distribučních a přepravních sítí. Fungují tam tři typy bioplynových aplikací: v kogeneračních jednotkách, jako tzv. míchaný produkt (což je směs bioplynu a zemního plynu) a jako palivo pro motory. V ČR se zatím bioplyn používá výhradně pro výrobu tepla a elektřiny v kogeneračních jednotkách. Dosud neexistuje projekt čištění bioplynu na biometan a jeho využití při vtláčení do plynovodní sítě nebo pro využití v dopravě. Jan Hrabálek Jak je to s ekonomikou elektromobilů a hybridů Elektromobily a hybridy jsou jedním z nejskloňovanějších témat současného automobilového světa. Vozy, jejichž provoz je doprovázen typickým bzukotem, si pořizuje řada společností. Některé tak činí proto, aby pozdvihly své oddělení public relations a prezentovaly se v zeleném světle. Najdou se však i pionýři, kteří tak činí s úmyslem rozetnout gordický uzel ekonomické opodstatněnosti rádoby nových řešení. Že je však elektromobilita a hybridomobilita nikoliv novinkou, leč rehabilitací dávné koncepce, ví dnes každé malé dítě. Na seminářích společnosti Arval se mohli frekventanti z řad manažerů firem seznámit s historií těchto koncepcí a zjistit, že před sto lety bylo v nejrozvinutějších částech světa dokonce víc elektromobilů než vozidel poháněných spalovacími motory. I položili jsme si otázku, proč se tehdy zajímavé koncepce neujaly a dnes se derou na světlo. Že by v tom byly zase ty peníze? V dobách, kdy si dorostenec Ferdinand Porsche v naději, že automobilismus přiblíží masám, kreslil svůj první vůz, nacházel se v jeho útrobách pohon, kterému dnes říkáme hybridní. Jenže továrny po první světové válce zely přebytečnou kapacitou a technologiemi na výrobu spalovacích motorů. Nikoho nenapadlo, že ropa bude jednou docházet, a ani stát nepouštěl automobilistům žilou prostřednictvím spotřební daně. A tak se jako nejlevnější pohon ujal spalovací motor. Spalovací motor měl optikou doby i řadu jiných předností, které si v určité míře zachovává dodnes. Jednou z nich je přemístitelnost média. Marná sláva, převážet elektřinu dodnes neumíme, ale deriváty ropy jsou i přes absenci pramene k dostání všude na světě v akceptovatelné kvalitě. O elektrickém proudu, navíc v transportovatelné formě, dodnes nic takového tvrdit nemůžeme. Určitě namítnete, že konstrukce elektrického pohonu je diametrálně jednodušší a výrobně méně náročná, ale možná už jen fakt, že je auto se spalovacím motorem chlapácky komplikované a smradlavé, z něj učinilo vynikající artikl. Vedle toho dodnes existuje argument pro spalování fosilních paliv, který jen tak nezmizí užitná hodnota a hmotnost elektrického pohonu. I kdyby baterie měly kapacity na dlouhé dojezdy, jsou velmi hmotné, což se negativně projevuje na jízdních vlastnostech, a jsou velké, což omezuje přepravní kapacitu vozidla. A tak prim nadále hrají fosilie. Doba však pokročila a člověk z útrob planety spoustu ropy odsál a její spotřeba vzrostla o mnoho řádů, státy zase odsály z koloběhu ropy spotřební daň a výrobci se začali zamýšlet nad tím, jak spotřebovat méně a ušetřit. Napoprvé to vždycky bolí, a tak i rehabilitovaná řešení mají svá bebíčka. Tu má elektromobil krátký dojezd, onde zase hybrid spouští spalovací motor, jinde jsou auta zase drahá. Vydali jsme se cestou ekonomického a provozního porovnávání. Abychom byli blízko realitě, zabýváme se pouze automobily, které můžete v reálném světě potkat a používat. Existuje řada legračních vozítek i plnokrevníků, ale ty asi nebudou hrát prim v rozvoji alternativní mobility. Za legrační považujeme ty, které připomínají víc přerostlý skůtr než automobil a prezentují technicko-designérský potenciál firmy. Slovem plnokrevník si troufáme nazývat výtvory konstruktérských mágů, jako je například Henrik Fisker se svým vozem Karma. Na tváři takových vozidel lze snadno vypozorovat rukopis bývalých zaměstnavatelů tvůrce a vzhledem k výjimečnosti vzhledu i jízdních vlastností by se za ně nemusel stydět ani Sean Connery v nejslavnějších rolích. Ale jak jsme se zmínili v úvodu, zatáhli jsme za ten praktičtější konec špagátu nákladů. Porovnali jsme dva nejviditelnější a jedny z mála dostupných vozů na českém trhu. Zkusili jsme nasadit kvalitní optiku každodenního provozu a odchýlili se od laboratorních představ. Po čtvrtletním testování, měření a počítání máme první výsledky. Nebudu obtěžovat informacemi o tom, že v elektromobilu je ticho, to už jistě víte. O co se s vámi však podělím, je to, že jsme nedobíjeli jen za nejlevnější tarif, že jsme s autem občas dojeli dál, než byl katalogový údaj, a také o to, že naše zkoumání nekončí. Postavíme-li vedle konvenčních vozidel malého segmentu elektromobil z trojlístku Citroën, Peugeot, Mitsubishi, musíme jej ekonomicky srovnat s vozem nižší střední až střední třídy. Z pohledu TCO (Total Cost of Ownership celkové náklady na vlastnictví) snese vedle sebe malé auto jen na papíře. To ale vůbec není špatný výsledek na prvňáčka. Pevně věříme, že s dalším vývojem technologií a cen bude takový automobil brzy k užitku masám. Ostatně největší slabinou je pořizovací cena, která u tohoto vozu během krátké doby prodeje výrazně poklesla. Učiníme-li stejný pokus s Oplem Amperou, tu lze srovnávat s automobilem na pomezí vozu pro manažera střední třídy a top manažerské limuzíny. A to také není nic, za co by se měla tato elegantní dáma stydět. Co je její další přednost, jako auto je vyloženě pohledná a jízda v ní není nikomu pro legraci. Neberte tedy současně publikové údaje o TCO moc závazně, u poctivých počtářů se do nich promítá cena domácí dobíjecí zásuvky, poměr využití elektřiny od různých dodavatelů a v případě hybridů i provoz spalovacího motoru, který my dlouhodobě omezujeme pod čtvrtinu, ale u jiného uživatele by mohl být výrazně jiný. Jan Tejnor, Business Development Manager, ARVAL CZ

19 l i s t o p a d p r o s i n e c / /19 A l t e r n a t i v n í p o h o n y Ruská trojkombinace S velkými nadějemi očekávaná výroba Jo-mobilu se zatím odkládá Vynalézavost výzkumníků v automobilovém průmyslu nezná mezí. Už jim nestačí jen kombinovat klasická fosilní paliva s LPG, CNG či elektřinou, ale k benzinu a naftě přidávají hned dva další ekvivalenty. Pro tuto trojkombinaci se vžil název Jo-mobil, jeho vlastí však není Mekka automobilového průmyslu USA, ale velká širá Rus! Nejde jen o výkřik do tmy ruských oligarchů, kteří nevědí, kam nacpat peníze. I když duchovním otcem projektu je miliardář Michail Prochorov, mj. majitel týmu americké basketbalové NBA z New Yorku. A když mu reklamu na zbrusu nové autíčko udělají Putin s Medveděvem, je o popularitu Jo-mobilu náležitě postaráno. Putin jako předseda vlády podpořil státní finanční pomoc automobilovému průmyslu a velmi často je ho vidět za volantem nějakého vozu. Řídil už nejen prototyp Jomobilu, ale loni například odšoféroval 2000 km na ruském Dálném Východě v sytě žluté Ladě Kalina na podporu Lada teamu. Vyzkoušel si i kokpit formule jedna za volantem Renaultu, který je akcionářem ruského AvtoVazu. Teď vážněji, pojďme si ve stručnosti představit, co Jo-mobil vlastně je. Jde o hybridní automobil výjimečné konstrukce, vybavený dvěma elektromotory, každý na jedné nápravě, plus malým spalovacím agregátem. To vše je doplněno superkondenzátory a nádržemi na stlačený zemní plyn a na benzin. Všechny tyto zdroje energie jsou v automobilu zkombinovány tak, aby se dosahovalo co možná nejmenší spotřeby. Kondenzátory například ukládají energii získanou přímo z motoru a není nutné je dobíjet ze sítě 220 V. Ne všem odborníkům se však tato technologie zamlouvá. Lithiové baterie jsou chybou, cestou do slepé uličky, prohlásil veřejně například jeden z konstruktérů automobilu Andrej Birjukov, a rozpoutal tak odbornou diskusi na toto téma. Auto tedy funguje jako sériový hybrid, ale spalovací motor nemá mechanické napojení na kola. Vůz má být schopen ujet celkem přes 700 km na plné nádrže při spotřebě 3,5 l/100 km a dosahovat zrychlení z nuly na 100 km/h během 10 vteřin. Karosérie bude vyrobena z kompozitních materiálů, aby se co nejvíce snížila hmotnost celého vozidla. Prochorov kul na výrobu Jo-mobilu velké plány. Loni poklepal na základní kámen továrny v Petrohradě, v tamním průmyslovém parku Maryino. Podle magazínu Wards Auto měla továrna chrlit auta jako stavebnice, a to v počtu ročně. Mělo jít o tři modely Jo Cross Coupe, Jo Microvan a dodávku Jo Furgon. Cena vozidla se měla v přepočtu pohybovat kolem českých korun. Auto mělo být určeno pro ruský trh a fabrika už údajně registrovala desetitisíce žádostí o jeho koupi. A to navzdory tomu, že v Rusku se cena benzinu pohybuje okolo 17 korun za litr a úspora tedy není tak výrazná, jako ve střední Evropě, tedy ivčesku. Možná ruské zájemce zaujalo vnitřní vybavení a elektronická výbava. Vůz se měl startovat jedním tlačítkem, v brzké budoucnosti se mohl uvádět do chodu i přes speciální mobilní telefon. V Jo-mobilu měl být snadný přístup k internetu na základě operačního systému Android. Jenže vše je jinak. Ruská automobilka ohlásila odložení sériové výroby Jo-mobilu o dva roky; první vůz vyjede z továrních vrat nejdřív koncem roku Odklad znamená těžkou ránu plánům Michaila Prochorova. Podle jeho slov měl být Jo-mobil důkazem, že Rusové jsou schopni vyrábět ekologicky čistá auta. Jako důvod odkladu uvádějí zástupci automobilky problémy ze strany partnera. Americký výrobce karosérií se na nás vykašlal, citovalo německé vydání Financial Times šéfa automobilky Andreja Birjukova, který zároveň odstoupil z funkce a jeho pozici zaujal Andrej Ginzburg. Ten chce začít znovu s certifikačním procesem a představit veřejnosti nové prototypy. Tady však naráží na negativní stanovisko expertů, zejména finančních. Nový projekt by měl spolykat sumu 200 mil. eur, ovšem Prochorovova skupina je ochotna investovat pouze čtvrtinu. A dvouletý odklad dává šanci konkurenčnímu modelu El Lada, který se nyní představuje na světových autosalonech. Bude zajímavé sledovat, kdo tento vnitřní ruský boj o Jo-mobil nakonec vyhraje? (hh) Chytré řešení pro každou situaci Kogenerační systém na bázi mikroturbíny Capstone s přímým využitím spalin Kogenerace společná výroba tepla a elektřiny, je už řadu let laické veřejnosti známa. Výhodou jsou úspory primárního paliva avširším důsledku i nižší vypouštěné emise proti oddělené výrobě tepla a elektřiny. V této aplikaci je počítáno s využitím odpadního i záměrně vyrobeného tepla pro přímé využití, což dál zvyšuje účinnost celé technologie. Výhody jsou nesporné a využívané už řadu let díky ekonomickým tlakům na zefektivnění transformace energie a na lepší využití primárních surovin, jejichž cena neustále roste. Výroba elektřiny se řídí podle okamžité spotřeby i v průběhu krátkých intervalů. Proto je nutné mít k dispozici plné kapacity, které však nemusejí vždy běžet na 100 %. A tady je prostor pro vysoce flexibilní a účinnou kogeneraci. Mikroturbína CAPSTONE C65 v závodě KOVONA v Českém Těšíně Pro nově budovanou automatickou průběžnou lakovací linku je použita kogenerační technologie na bázi mikroturbíny CAPSTONE C65. Výstupní elektrický výkon je 65 kwe. Spaliny jsou o teplotě 300 C a výstupní energii 590 MJ/h. Vyrobené energie elektrická, a především teplo jsou využívány v technologickém procesu lakování sušení a vypalování nástřiků. Pro volbu jednotky CAPSTO- NE C65 bylo několik důvodů. Mimo jiné i to, že tato mikroturbína má velmi nízké emise. Jedinou pohyblivou částí je rotorová hřídel, uložená v magnetických vzduchových ložiscích. Mikroturbína je provozována zcela bez chladiva, oleje nebo maziva, a z toho vyplývá její vysoká spolehlivost a nízké provozní náklady. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost dovolila projektantům lepší využití dostupného stavebního prostoru. Vysoce sofistikovaný systém pro vzdálenou správu a diagnostiku umožní propojení všech komponentů do nadřazeného systému měření a regulace a usnadní případné servisní zásahy. Elektrický výkon je vyveden přes podružný rozváděč přímo do vnitřní podnikové sítě. Spaliny z mikroturbíny jsou vedeny spalinovou cestou přímo do následné technologie lakovací linky. Zde slouží k přímému ohřevu výrobků a sušení v jedné sekci lakovací linky. Po průchodu touto sekcí jsou spaliny na výstupu vyvedeny do tepelného výměníku, kde dojde k odevzdání zbylého tepla do provozní kapaliny předehřevu lakovací linky. Takto ochlazené spaliny odcházejí do odtahu a následně do komína. Jako nezbytné příslušenství je použit kompresor k zvýšení tlaku plynu na vstupu do mikroturbíny. GASCONTROL, společnost s r.o., a GGC Energy, s.r.o. GASCONTROL, společnost s r.o. se od svého založení v roce 1992 specializuje především na dodávky energetických zařízení na území České republiky i v zahraničí. Jejím tradičním oborem zůstávají realizace rozvodů, regulace a měření plynu a dalších médií. Dále se zabývá moderním řešením v energetice, jako je výstavba energetických zdrojů, plynové mikroturbíny Capstone pro výrobu elektrické energie a tepla, případně chladu, ORC turbíny k dodatečnému získání elektrické energie z odpadního tepla, bioplynové stanice zemědělské, komunální, expanzní plynové turbíny. S cílem zkvalitnit služby vznikla v roce 2010 jako Joint Venture firem GASCONTROL, společnost s r.o., a Greenvironment plc. mladá firma GGC Energy, s.r.o. Zaměřuje se na vysoce účinnou kombinaci výroby tepla a elektřiny s použitím zařízení, které pracuje na zemní plyn či na všechny druhy bioplynu. Na základě zadaných vstupních požadavků plynu je schopna navrhnout individuální řešení a nabídku mikroturbíny tak, aby vyrobila klientem požadované teplo a elektrickou energii. Společnost nabízí mikroturbíny o výkonech od 30 kw do 4 MW i větších. Její předností je individuální přístup ke klientům, nabídka mikroturbín podle vstupního plynu, vysoká regulovatelnost a využitelnost páry s účinností až 90 %. (tk). Nový Svět 59a/ Havířov-Suchá tel.:

20 20/l i s t o p a d p r o s i n e c / C e s t o v n í r u c h Nejvíc láká Pražský hrad Zájem o památky, kterých je v České republice spousta, neutuchá. Naopak. V mnoha směrech roste. Vyplývá to z šetření agentury Czech- Tourism i z údajů Národního památkového ústavu. Jak na hory? Na horách napadl první sníh a řada z nás přemýšlí, kam se letos vydá na zimní dovolenou. Měla by začít pečlivou přípravou. Asi třetina občanů ČR v zimě vyjíždí na hory, do lázní nebo k moři. Většina si tuto dovolenou zařizuje sama přes internet. Pokud se také rozhodnete pro objednání zájezdu on-line, dejte si pozor, aby cena zájezdu byla konečná. Poslední místa v turnusu bývají i v nabídkách last minute, kde můžete získat poměrně výraznou slevu. S cestovní kanceláří to bývá pohodlnější, ale za ubytování zaplatíte až o 30 % víc. Jestli strávíte dovolenou v Česku, nebo se vydáte do ciziny, bude záležet mj. na vaší finanční situaci a na tom, zda do hor chcete jezdit častěji nakrátko, nebo jednorázově na víc dní. Lyžařské areály v zahraničí sice nabízejí delší trasy pro sjezdové lyžování a kvalitní sníh, ale cena skipasů může být i dvojnásobná. Náklady zvyšuje také doprava a ubytování v zahraničí. Letos se tam hodlá vypravit asi každý desátý našinec. Pokud vystačíte se skromnějším ubytováním, poohlédněte se po horských chatách nebo boudách, kam můžete za drobný příplatek vzít i svého psa. Dovolená na horách vyžaduje také zvýšenou investici do sportovního vybavení. Mějte na paměti, že na kvalitním nepromokavém oblečení se šetřit nevyplatí. Většina občanů ČR si zimní dovolenou zaplatí z vlastních úspor a jen tři procenta si na ni půjčují od banky. Pokud se chystáte vydat na hory, pak byste se měli připojistit proti úrazu. Tuto možnost v současnosti využívá méně než polovina lyžařů. Zdroj: ČSOB (tz) Celý rok 2012 byl ve znamení oslav UNESCO. V ČR si připomínáme výročí dvaceti let od zápisu prvních tří českých památek na prestižní Seznam světového, kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na podzim roku 1992 byly zapsány historická jádra Prahy, Českého Krumlova a Telče. Dnes je na tomto Seznamu dvanáct českých a moravských památek. Dalším důvodem k oslavám je 40. výročí od podpisu Úmluvy o ochraně světového, kulturního a přírodního dědictví. Pod ochrannými křídly UNESCO figuruje 936 lokalit ze 153 zemí světa. ČR je v tomto ohledu velmocí. Před námi jsou sice velké země typu USA, Číny, Mexika, Ruska, Španělska a další, nicméně dvanáct lokalit svědčí o velmi silné pozici Česka v rámci UNESCO. Žebříčky návštěvnosti se proti předchozím letům příliš nezměnily. Nejnavštěvovanější památkou ČR za rok 2011 byl Pražský hrad, který předstihl ZOO v Praze. Sídlo českých králů v roce 2011 přivítalo 1,4 mil. návštěvníků, což bylo o 245 tis. víc, než v předešlém roce. Žebříček nejnavštěvovanějších hradů a zámků opanovala stejně jako v předchozích letech pětice Pražský hrad, Český Krumlov, Lednice, Hluboká a zámek s arboretem Průhonice. Do top 5 přírodních památek se vměstnaly Punkevní jeskyně s propastí Macochou v Moravském krasu, soutěsky Kamenice, Pravčická brána, Koněpruské jeskyně a Bozkovské dolomitové jeskyně. K dalším nejvyhledávanějším turistickým cílům Česka patřila v minulém roce také Staroměstská radnice, Židovské muzeum v Praze, ZOO Zlín Lešná, Národní galerie v Praze či plzeňská ZOO. Šetření návštěvnosti turistických cílů je ojedinělým projektem agentury CzechTourism, který je realizován od roku Pomoc mobilních operátorů Zatímco cestování tuzemských turistů je charakteristické střídáním týdenních cyklů, u zahraničních toto pravidlo tak úplně neplatí. Pro klíčové příhraniční trhy je charakteristický zájem o návštěvu lokalit v blízkosti hranic. K tomuto unikátnímu výzkumu cestovatelských zvyklostí výrazně pomohlo využití tzv. zbytkových dat mobilních operátorů. Na základě registrací SIM karet mobilních telefonů do sítě v okolí turistických atraktivit získala agentura CzechTourism detailní informace o turistech. Kongresová turistika výrazným způsobem ovlivňuje cestovní ruch uvnitř ČR. Počet kongresů vzrostl za první pololetí tohoto roku meziročně o dvanáct procent. Přirozeným lídrem v tomto segmentu je zcela logicky Praha, kde se konala víc než třetina akcí tohoto druhu. Česká republika se tak touto formou turistiky dostává čím dál víc do povědomí světa. A především to přináší finance. Účastníci kongresů totiž utratí asi dvojnásobné sumy proti běžným turistům. Praha je čtrnáctá Hodnocení velkých měst přinesla mezinárodní kongresová asociace ICCA, která se opírá o čísla za rok Praze patří čtrnáctá příčka, o niž se dělí s Kodaní. Loni se zde uskutečnilo 98 velkých kongresů, v celé ČR pak 122 velkých akcí, o 19 víc než v předchozím roce. Vyplývá to ze statistik, které má k dispozici agentura CzechTourism. Důležitou roli v nárůstu kongresové turistiky, a tedy i zvýšení obratu v turistickém byznysu, hraje Czech Convention Bureau. Vzniklo v roce 2010 a zastřešuje regionální kongresové kanceláře, napomáhá jim v rozvoji kongresového potencionálu, který Česko nabízí. Cílem by mělo být sjednocení prezentací všech krajů, a tím i jednotná propagace veletrhů, kongresů a dalších akcí incentivní a kongresové turistiky. Rozhoduje cena a kvalita Zatímco v roce 2007 se uskutečnilo v Česku pouze 97 akcí a jen 11 z nich mimo hlavní město, je loňských 122 mítinků v poměru 98 ku 24 významným počinem k zviditelnění Prahy, ale i dalších regionů republiky. Dobré umístění Prahy v žebříčku je samozřejmě pozitivní, naším cílem je ovšem neustálé zvyšování počtu akcí také v regionech, zdůraznil generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška a dodal: Věříme, že deset našich regionálních partnerů dokáže počet kongresů ještě navýšit. Čím především si Praha zasloužila, že je o ni ve světě takový zájem? Svou dostupností v srdci Evropy, neopakovatelnou historií, počtem památek i celkovým vzhledem? Tyhle argumenty by mohly být podstatné pro klasické turisty, pro kongresmany jsou však důležité i jiné aspekty. Určujícím faktorem se při pořádání kongresů a mítinků stal poměr ceny a kvality hotelových služeb a rovněž sílící tlak na návratnost investic, který hraje stále větší roli. Poptávka ze strany firem se tak posouvá k nízkonákladové nabídce, řekl Zdeněk Giormani z agentury CzechTourism. Tak podrobný popis chování turistů v konkrétních lokalitách jsme dosud k dispozici neměli. Je to novinka v marketingovém průzkumu cestovního ruchu, uvedl generální ředitel agentury Rostislav Vondruška. Získaná data Podle něho zvýší efektivnost marketingových kampaní, a podpoří tak vyrovnání sezonních a týdenních cyklů v regionech. Tento výzkum pomohl k získání větších podrobností o návštěvnosti jednotlivých lokalit. Například u horských stále převládá týdenní cyklus, u památek UNESCO pravidelné střídání neplatí. Výrazným ukazatelem o návštěvnosti památek v Česku je počet ubytovaných turistů. V druhém čtvrtletí tohoto roku se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovaly dva miliony turistů, o 2,6 % víc než ve stejném období loňského roku. Růst návštěvnosti zahraničních turistů tak potvrdil červnovou prognózu agentury CzechTourism, která očekávala meziroční nárůst o 2 6 %. Od počátku letošního roku přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v Česku celkem 3,3 mil. zahraničních turistů, což bylo o 6,9 % víc než o rok dřív. Počet přenocování zahraničních turistů se v prvním pololetí meziročně zvýšil o 6 %, když dosáhl 9,5 mil. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Jako velmi úspěšnou hodnotí sezonu 2012 Národní památkový ústav. Od ledna do září přilákaly památky v jeho správě bezmála čtyři miliony lidí, což je sice asi o méně než v sezoně 2011, ale: Pokles návštěvnosti o méně než dvě procenta považujeme za úspěch, protože prázdniny roku 2011 byly extrémně chladné a deštivé, vysvětlila generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková a dodala: Navíc sezonu ještě neuzavíráme, na některých hradech a zámcích jsou k dispozici v listopadu a prosinci zimní prohlídkové trasy, dodala. Potěšitelná je podle představitelů NPÚ i změna chování českých turistů. Už se nedívají jen na cenu vstupenky, ale přemýšlejí také o kvalitě služeb, které za své peníze získají, říká ředitelka. (hh) Kongresy svědčí cestovnímu ruchu Pozitivní vývoj Kongresy se plánují několik let dopředu a nyní se podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří zúročuje poctivá práce z let 2009 a Praha nabízela v té době velmi zajímavý poměr mezi kvalitou a cenou v porovnání s Vídní či Paříží. Česká metropole však není vhodná pro velké kongresy, spíš se hodí pro střední a menší, upřesnil Papež. Trend nárůstu kongresové turistiky by měl podle odborníků pokračovat. Zejména 4. čtvrtletí roku 2012 by mělo být z hlediska kongresů velmi zajímavé, myslí si o probíhajícím období, o němž samozřejmě ještě nejsou známy přesné statistiky, Giormani. Pozitivní vývoj by měl pokračovat i v roce České hotely jsou populární Zvýšení obratu z kongresové turistiky je samozřejmě úzce spjato s kvalitou českých hotelů. Jejich služeb podle Českého statistického úřadu využilo v prvním pololetí letošního Dvanáct českých památek UNESCO (rok zápisu): Praha (1992) neobvyklý soubor staveb mnoha slohů v historické části, Pražský hrad coby největší hradní komplex na světě. Český Krumlov (1992) historické jádro města, které zůstalo netknuto téměř pět století. Telč (1992) historické centrum města s renesančním náměstím a pozdně gotickým zámkem. Kostel sv. Jana Nepomuckého, Žďár n. S. (1994) vrcholné dílo Jana Blažeje Santiniho z 18. století. Kutná Hora (1995) historické jádro města s chrámem sv. Barbory. Lednicko-valtický areál (1995) rozlehlý komplex v gotickém a barokním stylu, jedna z nejrozsáhlejších krajin v Evropě, vytvořených lidskou rukou. Holašovice (1998) stavební soubor 17 statků ve stylu jihočeského baroka. Zámek a zahrady v Kroměříži (1998) areál arcibiskupského zámku v barokním stylu. Zámecký areál v Litomyšli (1999) renesanční zámek v italském stylu z 16. století. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (2000) největší seskupení barokních soch v jedné skulptuře. Vila Tugendhat v Brně (2001) jedinečná ukázka funkcionalistické architektury. Židovská čtvrť v Třebíči (2003) židovské ghetto s románsko-gotickou bazilikou sv. Prokopa. roku 4,7 mil. hostů, což představuje nárůst o 7,6 %. Velké hotelové řetězce hlásily značnou obsazenost ivobdobí prázdninových měsíců. Důvodem vyššího zájmu hostů jsou nízké ceny za ubytování a rovněž obecně vyšší zájem o turistiku. Návštěvníci ČR se po předchozích letech šetření opět nadechli k většímu utrácení, což platí o kongresových turistech dvojnásob. Ovšem rostoucí obsazenost hotelů ještě neznamená vyšší tržby. Ceny za ubytování totiž stále zůstávají nízké. Podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací nedosáhly dvě třetiny českých hotelů v období od ledna do července vyšších průměrných cen než v předchozích letech. Třetina hotelů měla vyšší obsazenost než loni. Silně se také zvyšují nároky on-line rezervačních portálů; u nás se platí provize mezi 20 a 25 procenty. Když k tomu přidáte zvýšení DPH a růst místních poplatků v Praze, tak konečný zisk hotelů neroste, ale možná klesá, upozorňuje Václav Stárek, prezident AHR. České hotely jako celek jsou přitom podle něho na velmi vysoké úrovni; dobře se tu etablovaly renomované světové značky. Problém je ale ve vybavenosti, ne všechny hotely, které se označují jako tříhvězdičkové, opravdu tříhvězdičkové jsou. Tahle klasifikace je prakticky dobrovolná, upřesňuje Stárek. Co však dobrovolné není, je čistota hotelů. Hotelový portál hotel.info si letos posvítil na čistotu světových hotelů a Praze přisoudil lichotivé třinácté místo. Nejlépe jsou na tom v Tokiu, následuje Varšava a Záhřeb. Hlasovalo o tom na pět milionů lidí, kteří navštívili kolem dvou stovek hotelů po celém světě. A být třináctý z dvou set, to není vůbec špatné. (hh)

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015 Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup Olomouc 30. 4. 2015 Nehodovost cyklistů v České republice 81 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu Téměř třetina zaviněných nehod pod vlivem

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Perspektivy v dopravě

Perspektivy v dopravě Perspektivy v dopravě doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML, ÚADN Studentská 95, 532 10 Pardubice Tel.: 466 036 429 e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz Vzájemné

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH

E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH TRANSAKCÍCH, VÝVOJ V EU Petr Kuchař zástupce ČR v Mnohonárodním fóru pro e-fakturaci člen představenstva a ŘV ICT Unie ředitel business development, ABRA Software a.s. Sympózium

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma měsíce června: Mediace - zprostředkování dohody Jako červnové téma byla zvolena

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Vládní regulace a podnikání srovnání kvality podnikatelského prostředí v EU a USA

Vládní regulace a podnikání srovnání kvality podnikatelského prostředí v EU a USA Vládní regulace a podnikání srovnání kvality podnikatelského prostředí v EU a USA Ing. Ivana Dostálová Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Czech Language Education at a Glance 2010: OECD Indicators Přehled v českém jazyce V zemích OECD, vlády jednotlivých zemí hledají takovou vzdělávací

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020 Instituce Infrastruktura Inovace Naše konkurenceschopnost klesá 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014 Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Brno, 21. listopadu 2014 Obsah prezentace 1. DLUHOVÁ KRIZE A JEJÍ PROJEVY evropské státy postižené krizí, projevy dluhové krize, spready státních

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více