Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných"

Transkript

1 Ročník Roãník č. ã /2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem / cílená výtisků distribuce / / Témata měsíce: Automobilový Nej 2012 / Alternativní průmysl / Letecký pohony průmysl / Cestovní / Leasing ruch a fleet management Kéž by tu byla blbá nálada Období od roku 2008 prožíváme celé v čase krize, která je označována různými přívlastky ekonomická, finanční, morální. Správné jsou všechny. Je pravda, že jsme integrální součástí světa, především Evropy, ale přesto jsem přesvědčen, že míra politické, ekonomické a právní nejistoty, která škodí podnikání, je v naší malé republice nadměrná. Náš stát bohužel spravují politici, nikoli vláda odborníků, navíc konající v naprosté nejednotě a rozhádanosti, obklopováni nejrůznějšími prapodivnými kauzami s korupční příchutí. Za krátké čtyřleté období od roku 2008 máme už třetí vládu po Topolánkově a Fišerově Nečasovu. Ale také jsme měli šest ministrů dopravy a teď už sedmého, z toho jen za Nečasovy vlády čtvrtého! Na ministerstvu průmyslu sedí čtvrtý ministr. Neumím si představit stavbu, kde by se každý rok střídal stavbyvedoucí. Na ministerstvu průmyslu to možné je. Na ministerstvu dopravy dokonce po osmi měsících! Není tedy divu, že takové generální ředitelství našeho státu s novými a novými nerozkoukanými ministry není za celou dobu svého, dnes už víc než dvouletého, vládnutí schopno vytvořit žádnou dlouhodobou vizi vývoje, funguje bez koncepce, kontinuity a je zdrojem nestability a nejistoty. Zodpovědná vláda musí mít vždy na prvním místě vizi budoucího směřování celé země, měla by vědět, z čeho bude země generovat příjmy, jaké má konkurenční výhody. Pak mohou být rozvíjeny jednotlivé dílčí koncepce, vytvořena a vytrvale realizována dlouhodobá vize vývoje našeho státu. Nechci víc přisypávat sůl do ran, ale je tragické a neodpustitelné, když ani měsíc před začátkem nového roku nemáme zákonem potvrzeno, jaký v něm bude platit daňový systém. Jsem přesvědčen, že v Guineji Bissau to vědí. Skoro se mi chce rouhačsky povzdechnout: Kde jsou ty časy, kdy jsme říkali, že je tu blbá nálada. Václav Matyáš (Autor je prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.) Zdravé potraviny Ministerstvo zemědělství zdůvodňuje připravovanou novelu zákona o potravinách snahou zjednodušit a zprůhlednit systém zajištění bezpečnosti a kontroly potravin. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR pokládá legislativní úpravu za zbytečnou. Svůj postoj opírá o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, podle něhož mělo být u nás už dávno možné dohledat výrobce produktů. Jak se ale prokázalo v kauze metanol, v České republice se toto nařízení ani zdaleka nedodržuje. Pokud by bylo respektováno, nebylo by podle svazu třeba přistupovat k připravovaným nadbytečným a výrazně omezujícím řešením. (pod) Chtěli by žít jinde Víc než polovina obyvatel ČR i Slovenska by raději žila jinde než ve své vlasti. Ukázal to nedávný průzkum GfK mezi dvěma tisícovkami respondentů (po tisíci v každém státě), prováděný osobním dotazováním. Respondenti byli vyzváni, aby si spontánně vybrali zemi, kde by chtěli žít. Neatraktivnější pro život jsou podle nich USA, Anglie, Německo a Rakousko. Zatímco pro Slováky je ve velké míře lákavý i trvalý pobyt v České republice, Češi by volili Slovensko už daleko méně. Dalšími lákavými státy pro našince jsou Švýcarsko, Kanada, Austrálie, ale i země jižní Evropy jako Itálie a Francie. Rodné hroudy by se víc drželi starší lidé, z mladých do 29 let pouze asi třetina. (red) 2 Elektronické faktury by měly v rámci EU ušetřit až 240 mld. eur. 3 Nesmí chybět dobrý učitel. S ministrem školství Petrem Fialou o kritických místech jeho rezortu. 5 Bioplyn je správná cesta. Příkladem mohou být východočeské Sezemice. 7 Český pojišťovací trh je v rámci SVE vyspělý. 8 Stop velkým únikům. EU chce zamezit firmám, aby využívaly daňové ráje. 9 Jaký je nový Mercedes A? 11 Korupci využívají ti, kteří se neumějí prosadit jinak, říká Dan Ťok. 18 Za sedm let se počet vozidel na CNG zvýšil v ČR skoro desetkrát. 20 Nejvíc láká Pražský hrad. Nic není černobílé Proces globalizace světa má své pozitivní i negativní stránky Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, je tak trochu enfant terrible současné české ekonomie a politologie. O jejích názorech ale přinejmenším platí, že hlupák je odmítne, chytrý se nad nimi zamyslí. Tady některé z nich jsou: Paní docentko, společným jmenovatelem posledních desetiletí vývoje ve světě je tzv. globalizace. Jaké má tento proces podle vás zamýšlené i nechtěné (jak pro lidstvo, tak i jeho iniciátory) důsledky a v co mohou do budoucna vyústit? Globalizace nemá dodnes jednu obecně uznávanou definici, takže se u různých autorů můžete setkat s různými přístupy. Já vnímán globalizaci jako proces, který byl nastartován v 70. letech minulého století, kterému dominuje technologicko-ekonomický subsystém a jenž se projevuje ve všech dalších subsystémech (hodnotový, politický, mezinárodní vztahy). Jedním ze znaků globalizace je silná dynamika (daná jednak moderními technologiemi, a jednak velkým počtem nových aktérů a vazeb), což nevyhnutelně vede k množství nechtěných, či předem nezamýšlených důsledků. Mezi zamýšlené patří podle mého názoru spíš ty, které se dotýkají právě technologií a ekonomiky tedy ekonomická liberalizace, vznik a rozšíření nadnárodních firem, rychlý pohyb kapitálu atd. Ale dopady především v oblasti sociální, ekologické či daňové už tolik zamýšlené nebyly. Je to spíš téma na celou knihu, ale stručně řečeno je současná krize Západu jedním z vyústění procesu neoliberální globalizace. Globalizace je některými odpůrci považována za novodobou formu kolonizace světa nadnárodními korporacemi a finančními trhy. Lze ji takto jednoznačně odsoudit, nebo má i sympatické rysy? To záleží na tom, jak ten proces definujete. Žádný proces není černobílý, takže neoliberální globalizace má bezesporu rysy vrcholného (a sofistikovaného) kolonialismu, ale také skýtá určité obranné prvky. Mezi ty nejzásadnější patří informační technologie, především internet, který umožňuje sdílení informací, a především aktivní roli občanů. Právě proto se ho oligarchie tak bojí a snaží se jej (reálně, či prozatím jen výhružně slovně) omezit. Princip sdílení, který moderní technologie umožňují, je vůbec v rozporu s neoliberální globalizací, a proto tu jsou také silné tlaky, aby byly omezeny či zneškodněny (dohoda ACTA). Ekonomika tzv. vyspělých zemí světa prochází už několik let krizovými jevy. Jak byste charakterizovala jejich hlavní příčiny a z nich vyplývající skutečnosti i důsledky? Zdůrazním, že velmi správně nehovoříte o globální krizi. Protože toto není globální krize, to je krize Západu, i když má samozřejmě dopad na zbytek světa. Krize Západu má podle mého názoru kořeny právě v 70. letech, kdy také začíná neoliberální globalizace. Od té doby si Západ jen půjčoval čas mnoha dlouhodobě neudržitelnými opatřeními zadlužováním na různých úrovních, militarizací a snahou o levný přístup ke zdrojům, tlakem na sociální systémy, ale nic z toho neřeší ten hlavní problém od 70. let dokončení poválečné obnovy a nástup pracovně-úsporných technologií. Viděno pomocí instrumentu tzv. dlouhých (Kondratěvových) vln se Západ nachází v dolní fázi (a nyní krizové fázi) IV. vlny. Ostatní země, např. Čína, jsou zpožděné, takže řeší jiné problémy než země Západu. Co má hospodářský a politický vývoj v Severní Americe, Evropě a zemích BRIC (příp. v jiných částech světa) společného, a v čem se naopak liší? Jak už bylo uvedeno v předchozí odpovědi, je zde mnoho rozdílů. Západ (včetně Japonska) se nachází v jiné fázi ekonomického vývoje, než země BRIC. V zemích BRIC existuje ještě velký prostor pro růst produktivity, pro aplikaci nových technologií apod. Země Západu řeší jiné problémy. Byl to ale Západ, kdo dal vzniknout globalizaci, a tím pádem zatáhl do systému i další země. Propojenost tedy má určité dopady; u každé země je to individuální, do jaké míry je závislá na systému. Čína např. ve své 12. pětiletce hovoří o rozvoji svého vnitřního trhu (tj. domácí poptávky) a také o zavedení určitých (byť skrovných) prvků sociálního státu. Ekonomická síla se jednoznačně přesouvá právě na Jih a Východ viděno ať už prizmatem mezinárodního obchodu (roste podíl těchto zemí), vývoje cen primárních komodit, nebo i z finančního hlediska. Právě tzv. rozvíjející se ekonomiky používají k financování tzv. suverénní fondy. Pro úspěšné začlenění se do systému, který si ale nevymyslely, tak musejí používat stát, protože jedině ten zvlášť pokud je funkční a dostatečně silný dokáže vytvořit protiváhu vůči západním nadnárodním firmám. Velmi markantní je tento trend např. u primárních komodit. Při pohledu na (ne)řešení současných problémů západního světa lze pozorovat jisté odlišnosti v přístupu politických elit v USA, a v Evropské unii. Jsou jejich příčiny a možnosti nápravy tak rozdílné, nebo mají významné styčné body? Rozdíly jsou značné a byly patrné už v jednáních G20 v roce Spojené státy sázely a sázejí spíš na Dokončení na str. 4

2 2 /listopad prosinec/ A k t u a l i t y Elektronické faktury by měly v rámci EU ušetřit asi 240 mld. eur Co na to české firmy? Telegraficky ČR daňový ráj Nepoctiví podnikatelé dovedou daňovou povinnost obejít, a navíc se vyhýbají i ostatním daním a platbám. Díky tomu mohou konečnému spotřebiteli nabídnout mnohem nižší ceny, než eráru poctivě platící obchodníci. Ale i jim pomalu dochází trpělivost a také začínají hledat možnosti, jak se z placení daní i ostatních odvodů vyvléci. U nás není těžké se těmto platbám vyhnout, navíc lze k tomuto kroku použít i zcela legitimních, tj. zákonných metod. Je proto zbytečné stěhovat se do daňových rájů; my už totiž tento ráj máme doma, dodává k tomu Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. (m) Vydává: PROFIL Brno, s. r. o. Redakce a administrace: Rosická 1, Brno tel./fax: Redakce: Petr Ihm (šéfredaktor) Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora) Obchodní oddělení: Vlasta Piskačová Tomáš Kovalčík Markéta Machanová Alena Migdalová Redakční rada listu Podnikatel: Ing. Petr Dolina, Svaz českých a moravských výrobních družstev Ing. Petr Ihm Ing. Jiří Kyncl (předseda), Sdružení automobilového průmyslu PhDr. Milan Mostýn, Svaz průmyslu a dopravy ČR Ing. Robert Toman, Kompass Czech Republic s.r.o. Ing. Pavel Tunkl, Svaz dovozců automobilů Ing. Irena Vlčková, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Typografická koncepce: Vítězslav Švalbach Grafická úprava: Martin Kudláček Tisk: CTP tisk, spol. s r. o. Heršpická 6, Brno Distribuce: 5P agency, s. r. o. U Sýpky 555, Rajhradice Placená prezentace. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZJM Ředitelství v Brně č.j. P/2 1241/98, ze dne ISSN x MK ČR E 7717 Uzávěrka tohoto čísla: Tištěný a distribuovaný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Podle Mnohostranného evropského fóra pro e-fakturaci při EK lze přechodem na elektronickou fakturaci v rámci Evropské unie ušetřit přibližně 240 mld. eur. Zejména přijetím standardního modelu údajů pro elektronickou fakturaci napříč EU, obdobně jako je v současnosti využíván v průmyslové praxi v případě mezinárodních oborových subsetů standardů EDI (Electronic Data Interchange). Přínos e-fakturace pro ekonomiku není ani tak v samotné elektronizaci faktur do statických formátů, jako spíš v umožnění automatizovaného přenosu strukturovaných dat bez nutnosti přepisovat je do informačních systémů, a to s využitím otevřených ekosystémů pro zajištění vzájemné interoperability. Zrovnoprávnění elektronické faktury s papírovou podobou, nové formulace pro výklad a zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů přináší v ČR novela zákona o DPH, která má s účinností od 1. ledna 2013 harmonizovat tuto oblast s evropskou směrnicí 2010/45/EU. Její přijetí do národních legislativ obhajuje Evropská komise plánovanými úsporami 240 mld. eur v průběhu příštích šesti let díky přechodu na elektronickou fakturaci. Jakým způsobem ke změnám ve způsobu fakturace přistupovat, aby vše proběhlo v souladu s českým legislativním rámcem, o tom diskutovali zástupci 200 výrobců, obchodních firem a řetězců na odborných seminářích Orion Days, pořádaných konsolidátorem CCV Informační systémy v listopadu t. r. v Praze, Brně a Ostravě. Rovnoprávnost obou forem Pokud bude včas a řádně dokončen legislativní proces, vejde od 1. ledna 2013 v platnost novela měnící zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Je to výsledek závazku České republiky harmonizovat k tomuto datu naší legislativu se směrnicí EU o elektronické fakturaci. Novela byla 25. října 2012 vrácena Senátem s několika pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny s tím, že ta ji projedná začátkem prosince Pokud nebude tato evropská směrnice do našeho právního řádu implementována včas, bude možné, v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora, dovolávat se vůči státu jejího účinku, upozorňuje Barbora Procházková, právnička z advokátní kanceláře Central European Advisory Group. Kromě řady opatření proti daňovým Absurdita roku Povinná lékařská prohlídka pro brigádníky Nové nařízení přijmout zaměstnance nebo brigádníka na dohodu o provedení práce pouze se vstupní lékařskou prohlídkou získalo letos prvenství v anketě Absurdita roku. Anketa upozorňuje na nesmyslné administrativní povinnosti ukládané podnikatelům. Patří k nim i toto nařízení, které platí od letošního dubna a firmy je musejí splnit ivpřípadech, kdy si brigádníka potřebují najmout na jediný den. Jinak jim hrozí od inspektorátu práce až dvoumilionová pokuta. Jeho tvůrci zřejmě nepočítali s tím, že firma může brigádníka potřebovat jen na velmi krátkou dobu a okamžitě. Na Představitelé řady firem žehrají na finanční negramotnost svých zaměstnanců je o ní přesvědčeno 92 % respondentů ankety, kterou mezi svými členy uskutečnila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Téměř dvě třetiny (61 %) ze 106 zúčastněných respondentů uvedly, že mají ve firmě zaměstnance, proti kterému byla nařízena exekuce. Ve 42 % firem zaznamenali nárůst exekucí nebo tzv. osobních bankrotů. Za negativními jevy, které to způsobuje, považuje 36 % respondentů menší lékařskou prohlídku tedy nemusí být dost času. To zbytečně komplikuje život zaměstnavatelům i brigádníkům. Podle viceprezidenta Hospodářské komory ČR Jana Wiesnera je takové nařízení v praxi nesplnitelné: Dohody jsou využívány krátkodobě, především na práce, dejme tomu, havarijní, nutné, jednodenní. Někde na delší čas, ale jinde třeba jen na pár hodin. V takovém případě je lékařská prohlídka absolutní nesmysl. Druhý nejvyšší počet hlasů získala v anketě povinnost podnikatele platit koncesionářský poplatek za každý rozhlasový přijímač a televizor, dokonce za rádio v každém automobilu. Z 31 nařízení, která v šestileté historii vyhlašování anticeny postoupila do užšího finále, jich bylo 14 zrušeno nebo upraveno. (mv) Slabá gramotnost výkonnost či soustředění zaměstnanců na práci, 33 % zvýšené vytížení účetního oddělení, 12 % větší fluktuaci a 8 % vyšší nemocnost. Někteří zaměstnanci podlehnou i sebenesmyslnější nabídce. Na kreditní karty kupují kravaty, pečivo nebo vyrazí na Malorku na výhodný úvěr. Podle předsedy představenstva AMSP Karla Havlíčka z nich tak často podceňování kupecké matematiky, osvojené už na základních a středních školách, spolehlivě udělá žebráky. Pozitivní je, že by 68 % firem bylo ochotno zahrnout zvýšení finanční gramotnosti do vzdělávacího programu pro své zaměstnance, pokud by bylo uhrazeno v rámci některého z dotačních titulů. (am) únikům novela přináší zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů, nové pojmy a obecněji formulované postupy. V oblasti elektronických dokumentů také sladila pojmy se společnou novelou zákona o elektronickém podpisu (č. 227/2000 Sb.) a zákona o archivnictví (č. 499/2004 Sb.), platnou od července letošního roku, což dává právní podklad pro archivaci elektronických originálů dokumentů. Urychlí přechod k e-fakturám Je před námi pevné datum, kdy se nutně začnou měnit dosavadní návyky v práci s doklady. Zavedení principu rovného zacházení s elektronickým a listinným dokladem bude pro mnoho firem znamenat impuls pro opuštění papírové formy fakturace, říká Petr Ondrášek, zástupce ICT Unie v Národním mnohostranném fóru pro elektronickou fakturaci při Hospodářské komoře ČR a dodává: Lze naopak očekávat, že pro firmy, které už s elektronickými fakturami v souladu s dnes platnou legislativou pracují, se v praxi nic podstatného nezmění. Novela zavádí nové pojmy jako auditní stopa či kontrolní mechanismus a stanovuje povinnost, aby faktury přesně zachycovaly skutečná dodání zboží či poskytnutí služeb. Proto vyžaduje, aby byly zajištěny tři vlastnosti každého daňového dokladu: věrohodnost původu faktur, neporušenost jejich obsahu a jejich čitelnost, a to od okamžiku vystavení až do konce doby uchování. U plátců DPH je zákonem požadovaných nejméně deset let. Tyto požadavky budou mít dopad na listinnou archivaci, kde zajištění všech tří vlastností po tak dlouhé období může být náročnější než u elektronické formy. Udržením integrity a autenticity elektronického dokumentu pomoci nástrojů jako elektronický podpis a časové razítko lze také systémově lépe vyjít vstříc zákonnému požadavku zajištění spolehlivé auditní stopy v čase, bez nutnosti širokého vzájemného odkazování a párování, jako tomu může být typicky v případě papírových dokladů a s tím související průkazností uskutečněného daňového plnění (omezení možnosti podvrhu dokladu např. odkazováním na objednávku, dodací list, výpis z účtu apod.) Od šanonů k e-archivaci Elektronizace faktur a dalších dokladů a požadavky na věrohodnost, neporušenost a čitelnost v celé zákonné lhůtě tak povedou přirozeným způsobem k využívání důvěryhodných způsobů elektronické archivace. To může představovat určité úskalí, neboť podle vyjádření Barbory Procházkové neexistuje v České republice doposud žádná státem garantovaná akreditace, atest systémů pro nakládání a archivaci elektronických dokumentů. Proto se doporučuje využívat pouze služeb auditem a referencemi prověřených poskytovatelů, kteří zajistí soulad s právními předpisy a standardy pro bezpečné uchování dokladů po celou zákonnou lhůtu. (vam) Zdroj: CVV Informační systémy Veleúspěšná mise Podepsané obchodní dohody v hodnotě okolo dvou miliard korun jsou výsledkem mise do Tatarstánu, která se uskutečnila koncem listopadu t. r. Byla součástí cesty ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kuby na kazaňské 8. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací. Zúčastnilo se jí téměř 50 zástupců českých firem, kteří měli zájem posílit už existující a navázat nové kontakty s tatarstánskými, resp. ruskými partnery a realizovat s nimi konkrétní společné projekty. Absolvovali na 200 schůzek se zástupci místních firem. Společnost PSJ např. v Kazani uzavřela smlouvu na realizaci druhé etapy výstavby Multifunkčního komplexu (byty, kanceláře aj.) v celkové výši 30 mil. eur. Firma BauerTechnics tamtéž podepsala memorandum a dohodla detaily exportního úvěru na výstavbu farmy prasat pro 1400 prasnic v Bugulmě za 24,5 mil. eur a projednala další postup v historicky největším česko-ruském zemědělském projektu MaWR Abakan za 228 mil. eur, kde by měla společně s dalšími českými firmami zahájit výstavbu v dubnu Velké plány má v Tatarstánu také společnost Mitas, která podepsala memorandum o záměru postavit v Tatarstánu továrnu na výrobu radiálních zemědělských pneumatik s kapacitou 60 tis. kusů ročně. Mělo by v ní pracovat na 200 lidí. Předpokládaná výše investice je 50 až 60 mil. USD. (hk) Kresba: Lubomír Vaněk

3 V z d û l á v á n í l i s t o p a d p r o s i n e c / /3 Kritických míst je podle ministra školství Petra Fialy v jeho rezortu stále moc Nesmí chybět dobrý učitel Od května letošního roku je prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., ministrem školství v Nečasově vládě. Za tu dobu stačil s týmem spolupracovníků udělat hodně práce, a také zvýšit platy pedagogickým pracovníkům v regionálním školství. Ale stále před sebou vidí řadu důležitých úkolů: Kritických míst je v rezortu pořád ještě hodně, základem ale vždy musí být dobrý učitel, říká v rozhovoru pro časopis Podnikatel. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala. Po půl roce ve funkci se na vás hrnou problémy rezortu ze všech stran. Dokázal jste si už stanovit priority co je nutno řešit neodkladně, co může počkat a co třeba vzhledem ke křehké existenci této vlády nestihnete? Když jsem přijal post ministra školství, počítal jsem s tím, že máme v České republice krátké období trvání vlád a že se lidé v této funkci velmi často střídají. To znamená, že můj program musel být sestaven jak na několik měsíců, tak s úvahou, že budu ve funkci až do konce volebního období. K práci na ministerstvu samozřejmě nelze přistupovat tak, jako bych měl za týden skončit, musím mít určitou dlouhodobou představu. Některé neodkladné věci, jimiž jsem se musel od počátku zabývat, se objevily samy. Mohu připomenout státní maturity nebo zastavené financování z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ze strany Evropské komise, a samozřejmě také nutnost nějakým způsobem stabilizovat situaci na ministerstvu a obnovit důvěru veřejnosti v tento úřad. Tyto krátkodobé aktuální úkoly, z nichž je většina už splněna, samozřejmě nemohou zastřít to, že musíme pracovat především na dlouhodobých koncepčních změnách, ať už se týkají regionálního školství, nebo systému terciárního vzdělávání. Kde má české školství nejkritičtější místa? Je jich, bohužel, řada. Český vzdělávací systém má velmi dobrou tradici a vždy se vyznačoval tím, že nabízel kvalitní vzdělávání širokým vrstvám společnosti. Dnes ale vidíme, a to jak v ČR, tak ze srovnávacích výzkumů a zahraničních studií, že se naši žáci v některých znalostech a dovednostech zhoršují. Především v matematice, v přírodovědných oborech, ale také v tom, co nazýváme čtenářskou gramotností. Současně vidíme, že stárne pedagogický sbor, že máme stále méně mladých lidí, kteří chtějí spojit svou profesní dráhu s učitelským povoláním. Také nám klesá zájem o studium přírodovědných a technických oborů, a tak bychom mohli ve slabých místech našeho školství pokračovat. Musíme tudíž dělat konkrétní kroky pro to, abychom situaci změnili k lepšímu, a od toho se také musejí odvíjet naše priority. Zapadají vaše priority do motta, které si při nástupu vytyčila vláda Petra Nečase: Vzděláním za konkurenceschopnost? Nepochybně ano, protože pokud chce být země, jako je ČR, skutečně úspěšná, nemá jinou šanci, než mít velmi kvalitní vzdělávací systém a být silná v oblasti výzkumu, inovací a v souvisejících aktivitách. Musíme do nich nejen investovat potřebné finanční prostředky, ale také vytvářet dostatečné podmínky, aby se mohly rozvíjet. To, že je vzdělání prioritou této vlády, můžeme ukázat například na sestavení rozpočtu pro rok Školství je v něm jednou z mála kapitol, kde dochází i v těchto velmi složitých ekonomických podmínkách k určitému nárůstu. Mělo by se to projevit i v reformních krocích, na nichž pracujeme a které připravujeme s cílem, aby se kvalita našeho vzdělávacího systému zlepšila. Připravujete kariérní řád. Na čem bude postaven a čím by měl oslovit potenciální zájemce o povolání pedagoga? Pokud chceme mít kvalitní vzdělávací systém, musíme mít kvalitní pedagogy. Dobrý učitel je základním předpokladem pro jakékoli dobré vzdělávání. Současná situace v ČR je neudržitelná. Na jedné straně klesá prestiž učitelského povolání i zájem o to, aby se lidé chtěli stát učiteli. Zároveň si uvědomujeme, že je velmi malý nebo skoro žádný rozdíl mezi začínajícím učitelem, a pedagogem, který má za sebou úspěšnou třicetiletou praxi. A to jak finanční, tak v postavení a v úkolech, které na školách mají. Že se málo věnujeme práci s učiteli, to je nám vytýkáno i v mezinárodních srovnávacích studiích. Je jasné, že to musíme změnit. Skutečně účinným nástrojem k tomu je kariérní systém, který bude dávat učitelům profesní perspektivu, ukáže jim cestu, kterou mohou během své profesní kariéry projít. Chceme, aby kariérní systém byl především motivační. Předpokládáme, že by povinný měl být pouze přechod z prvního kariérního stupně, tedy z pozice začínajícího učitele, do druhého stupně, kdy už půjde o učitele plnohodnotného. Zatímco třeba za první republiky byl pan učitel personou s obrovskou autoritou, dnes se nad pedagogy často ohrnuje nos. Proč došlo k jisté degradaci učitelského povolání? To samozřejmě souvisí s řadou faktorů, s tím, jak se proměňuje společnost, jaké vzory vytvářejí média atd. Nesmíme opomíjet ani příčiny konkrétní, dobře doložitelné, o kterých jsem už mluvil. Učitelské povolání jakoby nemělo žádnou perspektivu; učitel je prakticky na stejné pozici v okamžiku, kdy absolvuje pedagogickou či jinou fakultu, i poté, co se třicet let úspěšně věnuje pedagogické dráze a má prokazatelné výsledky. To nečiní toto povolání příliš atraktivním a perspektivním. A pak je tu samozřejmě věc, kterou nemůžeme tajit sedmdesát procent vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců má vyšší plat, než je průměrná mzda učitele na základní nebo střední škole. To musíme také postupně změnit. Nejdůležitější je ale dát učitelům určitou jistotu, pravidla hry, ukázat jim, že se o ně společnost zajímá, že si jejich práce váží, a pak můžeme prestiž tohoto mimořádně důležitého povolání zvýšit. Během podzimu jste v různých rozhovorech pro internetová média řekl, že finanční situaci škol by měla změnit řada opatření. Která to jsou a na co by měla být zaměřena? Kromě významné změny ve financování regionálního školství pracujeme i na dalším zlepšení finanční situace škol. Chceme například změnit skutečnost, že dnes ředitel školy, ač odpovídá za její výsledky, nemá prakticky žádnou možnost rozumně nakládat s finančními prostředky, protože všechny mu jsou nějakým způsobem předurčeny. Hodláme proto odstranit tuto předurčenost nákladů na pedagogické i nepedagogické pracovníky a řadu dalších věcí. Chceme dát větší pravomoci ředitelům tak, aby odpovídaly jejich odpovědnosti, aby školy mohly samy rozhodovat o tom, co budou prioritně financovat. Udělali jsme už také konkrétní kroky, které se projeví v rozpočtu na rok Díky částce, kterou jsme vyjednali, jsme mohli mírně zvýšit platy pedagogických pracovníků v regionálním školství, a dokázali jsme také odstranit kritický stav, který zapříčinil nedostatek finančních prostředků na ostatní neinvestiční náklady, z nichž se platí například učebnice a učební pomůcky. Tuto položku jsme meziročně zvýšili o 124 % a dostáváme se zpátky na čísla, která školám umožní tyto prostředky rozumně využívat, aby se překonala krize, k níž vedlo jejich výrazné zkrácení v posledních dvou letech. Naše vysoké školy chrlí ročně tisíce absolventů, o jejichž úrovni se dá často pochybovat. Přitom třeba řada vystudovaných ekonomů a manažerů končí na úřadech práce. V této souvislosti se hodně debatuje o potřebě novelizovat zákon o VŠ. Má vůbec dnes stát právo na regulaci vysokých škol a jaká je vaše představa o poměru mezi jejich kvalitou a prostředky, které jsou na ně vynakládány? Vysokoškolský systém se za posledních 20 let významně proměnil, a to nejen v ČR, ale v celé Evropě. Cesta, kterou prošel český systém terciálního vzdělávání od elitního, přes masové až po univerzální vysokoškolské vzdělávání, byla samozřejmě velmi rychlá a můžeme říct, že v mnoha směrech ji české vysoké školy po kvantitativní stránce nepochybně zvládly. Teď jde o to, abychom systém obohatili o významné kvalitativní faktory a snažili se, aby se kvalita nabízeného vzdělávání i absolventů zvýšila. S ohledem na rozvoj sektoru soukromých vysokých škol se proměnila i struktura studentů, a to ve prospěch těch, kteří studují obory humanitní, ekonomické, nebo orientované na sociální vědy. Přitom zaměstnavatelé dnes mluví o tom, že mají problémy se získáváním kvalitních absolventů s technickým a přírodovědným vzděláním. My samozřejmě na tyto věci reagovat musíme, ale představa, že stát bude významně regulovat, nebo určovat, kolik bude na které škole studovat jakých studentů, je v rozporu jak s principem autonomie vysokých škol, tak istím, co úspěšné vzdělávací systémy a politiky v praxi realizují. Musíme spíš používat jemné nástroje, které situaci mění dlouhodobě. V tomto roce jsme už uplatnili dva. Jednak je to rozdělování finančních prostředků vysokým školám nikoliv pouze podle počtu studentů, ale s významným zohledněním tzv. parametru kvality, který mimo jiné hodnotí také zaměstnanost absolventů vysokých škol, a podle toho jsou školám přidělovány ve značné míře finanční prostředky. Tím druhým opatřením jsou limity na počet vysokoškolských studentů, které snižují jejich počet na veřejných vysokých školách. Také ty zohledňují kvalitativní parametry, takže školy, které jsou úspěšnější, si mohou podržet dosavadní počty studentů, zatímco méně úspěšné budou muset významněji omezovat počet studujících. Tato opatření, která byla přijata po dohodě s reprezentacemi vysokých škol, budou nepochybně už ve střednědobé perspektivě měnit strukturu vysokoškolského vzdělávání a určitě přispějí k tomu, že české vysoké školy budou kvalitnější a budou víc hledět i na to, jaká je uplatnitelnost jejich absolventů na pracovním trhu. Podle představitelů našeho průmyslu hrozí katastrofální nedostatek kvalifikovaného technického personálu, od dělnických profesí až po vysokoškolské. Jak může MŠMT, a obecně stát, přispět k většímu zájmu studentů o technické obory? Je důležité uvědomit si, že pokud chceme, aby lidé měli zájem studovat technické a přírodovědné obory, nemůžeme je začít oslovovat až ve chvíli, kdy se rozhodují, na které vysoké škole budou studovat. S probouzením zájmu o studium technických a přírodovědných oborů u nich musíme začít nejpozději na základní škole. Proto se tam také snažíme nasměrovat část prostředků z evropských strukturálních fondů určených pro regionální školství, abychom zlepšili výuku matematiky a dalších přírodovědných disciplín. Tím bychom měli probudit zájem studentů, a zároveň rozvinout jejich matematickou a přírodovědnou gramotnost. Pracujeme také na tom, aby se zvýšila atraktivita odborného vzdělávání, především učňovského školství. Budeme podporovat současný model, ale musíme se dívat i na to, jak problém s nedostatkem profesně vzdělaných středoškoláků řešily okolní země. Tady vidíme, že nejperspektivnějším se zdá být tzv. duální vzdělávání, kde žáci získávají všeobecné vzdělání ve škole a praktické dovednosti přímo u zaměstnavatele. Tam se procvičují na nejnovějších technologiích přímo v praxi. Tak je jim nabídnuto mnohem víc, než by mohla poskytnout škola. Tento model má výhodu i v tom, že úroveň všeobecného vzdělávání je při něm vysoká, a případné změny na pracovním trhu přinášející nutnost rekvalifikací jsou tak snadněji realizovány a studentům zůstává perspektiva dalšího studia. Důležité je, aby rodiče byli ochotni dát své děti do učení, a přitom neměli pocit, že jim tím v patnácti letech uzavírají cestu k dalšímu vzdělávání. Duální systém tuto možnost poskytuje. Bylo by řešením třeba nižší zápisné na technické školy nebo jiné finanční zvýhodnění studentů? Od počátku úvah o zápisném přemýšlíme o tom, že by stát omezil pouze jeho horní hranici a ponechal by na školách, jakou konkrétní výši stanoví. Můžeme samozřejmě uvažovat i o dalších nástrojích. Stát by například stanovil strategicky významné obory a programy, a v nich by poté zápisné za studenty uhradil. Těch nástrojů je víc, ale musíme mít neustále na zřeteli, že studenti by měli mít rovné šance a stát by neměl příliš intervenovat do žádoucí autonomie vysokých škol. Abychom dělali taková opatření, která jsou dlouhodobě rozumná. Musíme samozřejmě také podporovat všechny formy zapojení podniků do výuky. To, aby zaměstnavatelé nabízeli stipendia, aby sami zvyšovali atraktivitu svých podnikatelských oborů, a studenti tak získali perspektivu práce v dobré a kvalitní firmě. Na úrovni středních i vysokých škol tak chceme podpořit naši společnou iniciativu s MPO, jež by měla vést i k určitému daňovému zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří se prokazatelně podílejí na výuce. Podle posledních informací nestihne MŠMT vyčerpat z evropských fondů 4 až 5 mld. korun. Proč k tomu došlo? Od počátku svého působení se snažím veřejnost pravdivě informovat o všech problémech souvisejících s čerpáním evropských fondů. V poslední době se podařilo významným způsobem zlepšit situaci ve dvou operačních programech, které MŠMT spravuje. Obnovili jsme platby, zastavené Evropskou komisí na víc než 10 měsíců. Obnovili jsme rovněž důvěru Evropské komise a přijali opatření, která situaci zlepšují. Dosáhli jsme toho, že žádný z kroků, jež jsme pod tlakem Evropské komise museli udělat, negativně nezasáhl konkrétní příjemce dotací. Bohužel, z hlediska čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bude problematický rok 2013, s čímž se ovšem už nedá mnoho udělat, protože jde o rozhodnutí uskutečněná v letech V důsledku toho se asi 4 miliardy korun už nepodaří vyčerpat a nelze to změnit. Díky nápravným opatřením si však můžeme být jisti, že pro roky všechny závazky dodržíme, a to je jistě dobrá zpráva. Jan Hrabálek

Budeme si vědět s odpady rady?

Budeme si vědět s odpady rady? Ročník Roãník 12 15 č. ã. 4/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový Vodohospodáfiství, průmysl ekologie

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne

Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne www.heberger.cz Ročník Roãník 12 16 č. ã.3/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější Článek o chytrých řešeních manipulační techniky společnosti Toyota najdete na str. 23. www.toyota-forklifts.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 5/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16

Více

ale vzhledem k vysokému multiplikačnímu

ale vzhledem k vysokému multiplikačnímu Snadná cesta na Balkán www.gtl.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 9/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (3/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Alespoň léto nabídne víc práce

Alespoň léto nabídne víc práce Ročník 16 (6/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (1/2013) www.iprosperita.cz

Více

Méně regulací, více dobrých nápadů,

Méně regulací, více dobrých nápadů, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Neatraktivní daňové režimy v Evropě mají Česká republika, Rumunsko a Řecko Daňoví

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (2/2008)

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (2/2008) Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 1 (2/28) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je NABÍZÍ KVALITNÍ A FLEXIBILNÍ POJIŠTĚNÍ VŠECH VAŠICH POTŘEB OBČANSKÁ POJIŠTĚNÍ

Více

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Kongres EUROCHAMBRES: Podnikatelé

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Citroën má službu, která pomůže

Citroën má službu, která pomůže Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (7/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Povodně a peníze Z povodní na začátku června letošního roku Česká podnikatelská pojišťovna

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

Strojírenské technologie jsou sexy

Strojírenské technologie jsou sexy Ročník 17 (8/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Strojírenské technologie jsou sexy Podnikatelské mise HK ČR do zahraničí zažívají rekordní rok Patří strojaři do starého železa? Tato otázka, pro někoho možná

Více

Procházka EGAPEM. EGAP oslavil již 22. výročí svého založení. číslo 3/2014. Exportujme české nápady. Českému vývozu se v Ázerbájdžánu daří

Procházka EGAPEM. EGAP oslavil již 22. výročí svého založení. číslo 3/2014. Exportujme české nápady. Českému vývozu se v Ázerbájdžánu daří Procházka EGAPEM číslo 3/2014 EGAP oslavil již 22. výročí svého založení EGAP pojistil export za 63,4 mld. korun Českému vývozu se v Ázerbájdžánu daří Exportujme české nápady EGAP a 22 let podpory českého

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více