Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: Studijní obor: Výpočetní technika a informatika Technologie SVG aktuální standard webové vektorové grafiky Autor: Tereza Skleničková Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Petr Pexa

2 Abstrakt: Cílem této práce je popsat technologii SVG a na konkrétních příkladech demonstrovat praktické využití webové vektorové grafiky. Práce bude obsahovat informace o problémech se zobrazením v prohlížečích a nabídne přehled možných editorů, které můžeme pro vytváření webové vektorové grafiky používat. K praktickému využití této technologie je důležité znát sadu jednoduchých technik, návodů k vytváření křivek a znalost vlastností základních geometrických tvarů a různých efektů Klíčová slova Vektor, webová vektorová grafika, xml, bitmapová grafika, technologie SVG, historie a vývoj SVG, geometrické tvary, vlastnosti geometrických tvarů, textury, efekty, křivky, editory, podpora svg v prohlížečích, skalární vektorová grafika Abstrakt: Purpose of this paper is to describe SVG technology and demonstrate its practical using by particular examples. Document will contain informations about problems with displaying in browsers and offers survey of available editors, which we can use for work with web vector graphics.for practical use of this technology is important to know a set of easy techniques, instructions for creation of curves and knowledge of properities of basic geometrical shapes and various effects. Keywords Vector, web vector graphics, xml, bitmap graphics, SVG Technologies, history and development SVG, geometric shapes, characteristics of geometric shapes, texture, efects, behaviours, editors, support svg in web browsers, Scalable Vector Graphics

3 Zadání práce: V bakalářské práci bude komplexně zpracována aktuální technologie SVG pro tvorbu webové vektorové grafiky z pohledu webmastera-profesionála a bude provedeno porovnání s obdobnými technologiemi pro tvorbu webové vektorové grafiky (např. Macromedia Flash). Cílem bude vytvořit první ucelenou publikaci v ČR, zabývající se touto problematikou, včetně vytvoření sady praktických příkladů formou webové prezentace. Předpokládaný datum obhajoby: léto 2009

4 Úvod: SVG (z anglického Scalable Vector Graphics škálovatelná vektorová grafika) je značkovací jazyk a formát souboru, který popisuje dvojrozměrnou vektorovou grafiku pomocí XML. Formát SVG by se měl v budoucnu stát základním otevřeným formátem pro vektorovou grafiku na Internetu. Zatímco pro rastrovou grafiku je na Internetu formátů dostatek (např. GIF, PNG a JPEG), otevřený vektorový formát zatím na Internetu chyběl. SVG definuje tři základní typy grafických objektů: vektorové tvary (vector graphic shapes obdélník, kružnice, elipsa, úsečka, lomená čára, mnohoúhelník a křivka) rastrové obrazy (raster images) textové objekty Tyto objekty mohou být různě seskupeny, formátovány pomocí atributů nebo stylů CSS a polohovány pomocí obecných prostorových transformací. SVG též podporuje ořezávání objektů, alpha masking, interaktivitu, filtrování obrazu (konvoluce, displacement mapping, atd ) a animaci. Ne všechny SVG prohlížeče však umí všechny tyto vlastnosti. Cílem mé bakalářské práce je přiblížit rozdíly mezi bitmapovou a vektorovou grafikou, poukázat na výhody použití SVG souborů k tvorbě webové prezentace a v neposlední řadě přidám pár praktických příkladů využití SVG. Nedílnou součástí práce je samozřejmě pohled do historie techniky SVG, nezapomenu na základní primitiva a jejich vlastnosti, různé efekty a animace. Ráda bych se také zabývala některými editory a v neposlední řadě podporou SVG v prohlížečích.

5 Přehled literatury Doposud jsem čerpala informace výhradně z internetových zdrojů. Studovala jsem základy techniky svg, struktura dokumentu svg, elementy a jejich atributy. Viz: Použitá literatura 1) Dále mě zajímalo tvoření základních grafických primitiv(obejktů). Elementy: rectangle - obdélník (s možností zaoblených rohů) circle - kruh ellipse - elipsa line - jednoduchá čára polyline - lomená čára polygon - mnohoúhelník path - obecná plocha (cesta) Viz: Použitá literatura 2) Pro mě velice zajímavou kapitolou doposud byl článek o editorech, ve kterých se webová vektorová grafika vytváří. Autor článku nezapomněl na podporu v různých platformách a na rozdělení editorů podle uživatelského rozhraní a také funkčnosti nástrojů. Nabízí porovnání a nástin pracovního prostředí, funkcí a v neposlední řadě i nedostatky jednotlivých aplikací. Viz: Použitá literatura 3)

6 Analýza problému Východiska řešení Technologie SVG je zatím v oboru webové prezentace tématem, které vychází spíše jako seriály v diskusních či jiných portálech, kde si lidé sdělují své zkušenosti. V knižní podobě se vyskytuje spíše ojediněle. Online příruček je spousta a každá se zabývá dopodrobna různými technikami vytváření křivek, objektů, efektů nebo animací. Jak to již ve webové prezentaci chodí, fantazii se meze nekladou a proto myslím, že každý kdo se bude chtít s technologií SVG seznámit, jistě najde odvětví, které ho zaujme a obohatí jeho grafické zkušenosti. Dále pak práce nabídne srovnání s Flash, rozdíly v použití, konstrukci objektů, výhody a nevýhody použití obou technik. Metodika Hlavním cílem práce bude poskytnout bohatý přehled praktických příkladů a využití vektorové grafiky. Poukázat na zajímavosti a přednosti této techniky. Rozvržení: Úvodní část: bitmapová a vektorová grafika, xml, editory, základní struktura dokumentu Hlavní část: objekty, text, vlastnosti, efekty, animace Praktická část: sada praktických příkladů Závěr: shrnutí, poukázání na problematiku prohlížečů, srovnání s Flash, zdroje Co je již hotovo Nastudována základní struktura dokumentu SVG, povrchní přehled objektů a možností využité editorů. Co je třeba ještě udělat Seznámit se s konkrétními vlastnostmi objektů, efektů, použití animací. Seznámení s editory a naučit se je ovládat, vybrat nepraktičtější. Vytvořit sadu příkladů. Porovnání s Flash.

7 Použité zdroje: 1) Interval.cz: webdesign a e-komerce denně, [online] Datum aktualizace: Hejral, Martin ( ) [cit ]. URL: <http://interval.cz/clanky/kurz-svg-struktura-dokumentu-zobrazovaci-a-vykreslovacimodel/ 2) Interval.cz: webdesign a e-komerce denně, [online] Datum aktualizace: Hejral, Martin ( ) [cit ]. URL: <http://interval.cz/clanky/kurz-svg-graficka-primitiva/> 3) Interval.cz: webdesign a e-komerce denně, [online] Datum aktualizace: Hejral, Martin ( ) [cit ]. URL: <http://interval.cz/clanky/pruvodce-svg-graficke-editory/> 4) Root.cz[online], Datum aktualizace: Pavel Tišnovský ( ) URL: <http://www.root.cz/clanky/vektorovy-graficky-format-svg/> 5) Wikipedie, otevřená encyklopedie, [online], Stránka byla naposledy editována v 23:51. URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/scalable_vector_graphics>

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2008 Tereza Fuková

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2008 Tereza Fuková VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2008 Tereza Fuková Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma TECHNOLOGIE SVG vypracovala samostatně a že

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování Vypracoval: Tomáš Ludvík Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav

Více

Grafika vektorová vs. bitmapová

Grafika vektorová vs. bitmapová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Seminář: Manažerská informatika pro pokročilé Semestrální práce: Grafika vektorová vs. bitmapová

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur Graphic system for discrete mathematical structures creation and analysis Pavel Bory Unicorn College 2010 Unicorn

Více

Porovnání online textových editorů Comparing of online text editors

Porovnání online textových editorů Comparing of online text editors Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky pedagogické fakulty Porovnání online textových editorů Comparing of online text editors Autor: František Troup Vedoucí práce: PhDr. Jiří

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

HTML5, getusermedia a jeho využití pro práci s kamerou

HTML5, getusermedia a jeho využití pro práci s kamerou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce HTML5, getusermedia a jeho využití pro práci s kamerou Vypracoval: Lukáš Hejtmánek Vedoucí práce: PaedDr.

Více

SBÍRKA ÚLOH PRO VÝUKU MICROSOFT EXCEL A JEJÍ VIZUALIZACE

SBÍRKA ÚLOH PRO VÝUKU MICROSOFT EXCEL A JEJÍ VIZUALIZACE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SBÍRKA ÚLOH PRO VÝUKU MICROSOFT EXCEL A JEJÍ VIZUALIZACE Martin Kuthan Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informacních služeb v Praze Petr Moravec Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních

Více

Speciální software pro výuku chemie

Speciální software pro výuku chemie Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Speciální software pro výuku chemie Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Pavel Lovas Brno 2012 Děkuji vedoucí závěrečné

Více

Srovnání Silverlight vs. Flash

Srovnání Silverlight vs. Flash TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Studijní program: B 2612 Studijní obor: Elektronické informační a řídící systémy Srovnání Silverlight vs. Flash Ročníkový

Více

Využití jazyka CSS3 při redesignu rezervačního systému bakalářských prací

Využití jazyka CSS3 při redesignu rezervačního systému bakalářských prací Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tomáš Koudelka Využití jazyka CSS3 při redesignu rezervačního systému bakalářských prací

Více

Redesign webové stránky www.jinov.cz

Redesign webové stránky www.jinov.cz Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Martin Voldřich Redesign webové stránky www.jinov.cz Bakalářská práce 2011 1 Prohlášení

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH Seminární práce Autor práce: Roni Slozberg, 4. ročník Konzultant: Rudolf Klusal Rokycany 2012 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Tvorba webových aplikací s využitím WYSIWYG editorů. Creation of web applications with the use of WYSIWYG editors

Tvorba webových aplikací s využitím WYSIWYG editorů. Creation of web applications with the use of WYSIWYG editors Tvorba webových aplikací s využitím WYSIWYG editorů Creation of web applications with the use of WYSIWYG editors Bakalářská práce Petr Říha Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh postupu tvorby modelů budov pevnosti Terezín s několika úrovněmi detailu Autor: Jiří Petrš Vedoucí bakalářské

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Teze k disertační práci České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Ing. Jiří Cajthaml Nové technologie pro zpracování a zpřístupnění

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Plzeň, 2006 Jan Kupka Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

Vy voj webovy ch aplikacı pro provoz na mobilnı c h telefonech

Vy voj webovy ch aplikacı pro provoz na mobilnı c h telefonech Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vy voj webovy ch aplikacı

Více

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení Autor BP: Vladimír Kovář Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D. 2012 Praha ČESTNÉ

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy Diplomová práce Vypracovala: Bc. Kateřina

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Ing.

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Ing. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Ing. Petr Voborník Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Multimediální interaktivní učebnice hardwaru pro potřeby výuky na střední škole Martin Mečíř

UNIVERZITA PARDUBICE. Multimediální interaktivní učebnice hardwaru pro potřeby výuky na střední škole Martin Mečíř UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Multimediální interaktivní učebnice hardwaru pro potřeby výuky na střední škole Martin Mečíř Bakalářská práce 2014 Prohlášení autora Prohlašuji,

Více

Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků

Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petra Hývnarová Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků

Více