Optimalizace výkonu pro PLATFORMU ADOBE FLASH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace výkonu pro PLATFORMU ADOBE FLASH"

Transkript

1 Optimalizace výkonu pro PLATFORMU ADOBE FLASH

2 Právní upozornění Právní upozornění Právní upozornění viz

3 iii Obsah Kapitola 1: Úvod Základy vykonávání kódu za běhu aplikace Vnímaný výkon versus skutečný výkon Zaměření optimalizace Kapitola 2: Úspora paměti Objekty zobrazení Základní typy Opakované používání objektů Uvolňování paměti Používání bitmap Filtry a dynamické odstraňování bitmap z paměti Přímé mapování MIP Používání 3D efektů Textové objekty a paměť Porovnání modelu událostí a zpětných volání Kapitola 3: Minimalizace využití CPU Vylepšení aplikace Flash Player 10.1 zaměřená na využití CPU Režim spánku Deaktivace a opětovná aktivace objektů Události aktivace a deaktivace Interakce myši Porovnání časovačů a událostí ENTER_FRAME Syndrom doplnění Kapitola 4: Výkonnost jazyka ActionScript 3.0 Porovnání tříd Vector a Array Kreslicí rozhraní API Zachycování a probublávání událostí Práce s obrazovými body Regulární výrazy Různé optimalizace Kapitola 5: Výkonnost vykreslování Překreslování oblasti Obsah mimo vymezenou plochu Kvalita filmu Prolnutí alfa Kmitočet snímků aplikace Ukládání bitmapy do mezipaměti Ruční ukládání bitmapy do mezipaměti Vykreslování textových objektů GPU

4 Obsah iv Asynchronní operace Průhledná okna Vyhlazení tvarů vektorů Kapitola 6: Optimalizace interakcí v síti Vylepšení aplikace pro interakce v síti Externí obsah Chyby vstupu a výstupu Flash Remoting Zbytečné síťové operace Kapitola 7: Práce s médii Video StageVideo Zvuk Kapitola 8: Výkonnost databáze SQL Návrh aplikace pro výkonnou databázi Optimalizace databázových souborů Zbytečné zpracování databází za běhu Efektivní syntaxe jazyka SQL Výkonnost příkazů SQL Kapitola 9: Porovnávání a nasazování Porovnávání Nasazování

5 1 Kapitola 1: Úvod Aplikace Adobe AIR a Adobe Flash Player lze spouštět na mnoha platformách, mezi něž patří například stolní počítače, mobilní zařízení, tablety a televizní zařízení. Tento dokument prostřednictvím příkladů kódu a ukázek použití představuje osvědčené postupy určené pro vývojáře, kteří tyto aplikace nasazují. Dokument obsahuje tato témata: Úspora paměti Minimalizace využití CPU Zvýšení výkonnosti jazyka ActionScript 3.0 Zvýšení rychlosti vykreslování Optimalizace interakcí v síti Práce se zvukem a videem Optimalizace výkonnosti databáze SQL Porovnávání a nasazování aplikací Většina těchto optimalizací se týká aplikací ve všech zařízeních, a to v běhovém prostředí AIR i běhovém prostředí aplikace Flash Player. Jsou uvedeny také dodatky a výjimky pro konkrétní zařízení. Některé z těchto optimalizací jsou zaměřeny na možnosti zavedené v aplikaci Flash Player 10.1 a prostředí AIR 2.5. Řada z těchto optimalizací se však týká rovněž starších vydání prostředí AIR a aplikace Flash Player. Základy vykonávání kódu za běhu aplikace Klíčem k pochopení zvýšení výkonnosti aplikace je pochopení jak běh platformy Flash vykonává kód. Běhu aplikace pracuje ve smyčce s určitými akcemi, ke kterým dochází při každém snímku. Snímek je v tomto případě jednoduše blok času stanovený kmitočtem snímků, který je pro aplikaci stanoven. Množství času, které je každému snímku přiděleno, přímo odpovídá kmitočtu snímků. Pokud například určíte kmitočet 30 snímků za sekundu, běh aplikace se pokusí vytvořit každý snímek minimálně za jednu třicetinu sekundy. Kmitočet snímků pro aplikaci se určuje v době vytváření. Nastavení kmitočtu snímků můžete určit pomocí nastavení v aplikaci Adobe Flash Builder nebo Flash Professional. Počáteční kmitočet snímků můžete rovněž určit v kódu. V aplikacích pouze s jazykem ActionScript kmitočet snímků nastavíte použitím tagu metad [SWF(frameRate="24")] do kořenové třídy dokumentu. V jazyku MXML nastavte atribut framerate v tagu Application nebo WindowedApplication. Každá smyčka snímku se skládá ze dvou fází, které jsou rozděleny do tří částí: událostí, události enterframe a vykreslení. První fáze zahrnuje dvě části (události a událost enterframe) obě z nich mohou eventuelně vést k zavolání vašeho kódu. V první části první fáze přijdou události běhu aplikace a budou odeslány. Tyto události mohou představovat dokončení nebo průběh asynchronních operací, například odezvu po načtení dat přes síť. Rovněž zahrnují události z uživatelského vstupu. Protože jsou události odeslány, běh programu váš kód vykoná v posluchačích, které jste zaregistrovali. Pokud k žádné události nedojde, běh programu počká na dokončení této fáze vykonávání bez provedení jakékoliv akce. Běh aplikace nikdy nezrychlí kmitočet snímků z důvodu nedostatku činnosti. Pokud k událostem dojde během jiných částí cyklu vykonávání, běh aplikace zařadí tyto události do fronty a odešle je v dalším snímku.

6 Úvod 2 Druhá část první fáze je událost enterframe. Tato událost je od ostatních odlišná, protože je vždy odeslána jednou za snímek. Jakmile budou odeslány všechny události, začne smyčka fáze vykreslování. V tomto bodě běh aplikace vypočítá stav všech viditelných prvků na obrazovce a vykreslí je. Tento proces se opakuje, podobně jako běžec, když běhá po závodní dráze. Poznámka: U událostí obsahujících vlastnost updateafterevent lze vynutit zpracování vykreslování okamžitě, aniž by bylo nutné čekat na fázi vykreslování. Vlastnost updateafterevent ale nepoužívejte, pokud by často způsobovala problémy s výkonem. Nejjednodušší je si představit, že dvě fáze ve smyčce snímku trvají stejně dlouho. V tomto případě v průběhu poloviny každého snímku běží ovladače události smyčky a kód aplikace. V průběhu druhé poloviny nastává vykreslování. Realita je však často jiná. Někdy kód aplikace trvá více než polovinu času, který je ve snímku k dispozici, tím se zkracuje dostupný čas, který je vyhrazený pro vykreslení. V ostatních případech, zvláště při použití složitého vizuálního obsahu, například filtrů a režimů prolínání, vykreslování vyžaduje více než polovinu času snímku. Protože skutečný čas trvání fází je flexibilní, smyčka snímku je běžně známa jako pružná závodní dráha. Pokud kombinované operace smyčky snímku (vykonání kódu a vykreslení) trvají příliš dlouho, běh aplikace nemůže zachovat kmitočet snímků. Snímek se prodlužuje, zabírá více času než je vyhrazeno, proto dochází ke zpoždění před spuštěním následujícího snímku. Pokud například smyčka snímku trvá déle než jednu třicetinu sekundy, není běh aplikace schopen aktualizovat obrazovku rychlostí 30 snímků za sekundu. Když kmitočet snímků zpomaluje, zhoršuje se tak kvalita. V lepším případě se bude animace sekat. V horších případech se aplikace zablokuje a okno bude prázdné. Další podrobnosti o vykonávání kódu a vykreslování modelu při běhu platformy Flash, najdete v následujících zdrojích. Mentální modely přehrávače Flash pružná závodní dráha (autor článku Ted Patrick) Asynchronný vykonávání kódu ActionScript (autor článku Trevor McCauley) Optimalizace provádění kódů, paměti a vykreslování v prostředí Adobe AIR na stránce (Video z prezentace Seana Christmanna na konferenci MAX) Vnímaný výkon versus skutečný výkon Konečnými porotci, kteří hodnotí, zda má vaše aplikace dobrý výkon, jsou její uživatelé. Vývojáři mohou měřit vývoj aplikace z hlediska doby, kterou určité operace potřebují k vykonání, nebo počtu vytvořených instancí objektů. Tyto míry však nejsou důležité pro koncové uživatele. Uživatelé někdy měří výkon jinými kritérii. Například jestli reaguje aplikace rychle a plynule a odpovídá rychle na vstupy? Má nepříznivý dopad na výkon systému? Odpovězte si na následující otázky, které testují vnímaný výkon: Jsou animace plynulé nebo trhané? Vypadá video obsah plynulý nebo trhaný? Přehrávají se zvukové ukázky plynule, nebo se pozastavují a opět spouští? Bliká okno nebo je prázdné během dlouhých operací? Zobrazuje se text při psaní okamžitě nebo se zpožděním? Provede se po kliknutí nějaká akce nebo dochází ke zpoždění? Zvyšuje se při běhu aplikace hlučnost ventilátoru procesoru? Vyčerpá se baterie notebooků nebo mobilních zařízení při běhu aplikace rychle?

7 Úvod 3 Mají ostatní aplikace při běhu této aplikace zhoršenou odezvu? Rozdíl mezi vnímaným výkonem a skutečným výkonem je důležitý. Způsob dosažení nejlepšího vnímaného výkonu není vždy stejný jako způsob dosažení absolutně nejrychlejšího výkonu. Dávejte pozor, aby vaše aplikace nezpracovávala tolik kódu, že by běh aplikace nebyl schopen dostatečně často aktualizovat obrazovku a shromažďovat vstupy od uživatele. V některých případech dosažení tohoto vyvážení vyžaduje rozdělení úlohy programu do částí tak, aby se mezi jednotlivými částmi za běhu aktualizovala obrazovka. (Konkrétní návody najdete v části Výkonnost vykreslování na stránce 48.) Zde popsané tipy a techniky se zaměřují na zlepšení obou záležitostí skutečné výkonnosti vykonání kódu a toho jak uživatelé výkonnost vnímají. Zaměření optimalizace Některá zlepšení výkonu neznamenají znatelné zlepšení pro uživatele. Je důležité zaměřit optimalizaci výkonu do oblastí, které jsou problematické z pohledu vaší specifické aplikace. Některé způsoby optimalizace výkonu patří mezi všeobecné dobré postupy a lze je vždy dodržovat. Zda jsou ostatní optimalizace užitečné, závisí na potřebách vaší aplikace a na jejích předpokládaných uživatelích. Aplikace například bude mít vždy lepší výkon, když nebudete používat animace, videa, grafické filtry a efekty. Jedním z důvodů k použití platformy Flash k sestavování aplikací je však schopnost práce s médii a grafikou, které umožňují vytváření bohatých působivých aplikací. Zvažte, jestli vámi požadovaná úroveň bohatosti odpovídá výkonnostním charakteristikám počítačů a zařízení, na kterých bude vaše aplikace fungovat. Jednou z obecných rad je: vyhněte se předčasné optimalizaci. Některé optimalizace výkonnosti vyžadují zápis kódu, který se obtížněji čte nebo je méně flexibilní. Práce s takovýmto kódem je po optimalizaci obtížnější. U těchto optimalizací je obvykle lepší počkat, zda konkrétní část kódu má skutečně nízký výkon, předtím než provedete jeho optimalizaci. Zlepšení výkonu někdy zahrnuje provádění kompromisů. V ideálním případě vede snížení objemu paměti využívaného aplikací také ke zvýšení rychlosti, kterou aplikace vykoná určitou úlohu. Tento typ ideálního zlepšení však není vždy možný. Pokud například aplikace během nějaké operace zamrzne, řešením je často rozdělení prováděné práce do několika snímků. Jelikož je práce rozdělená, bude dokončení celého procesu pravděpodobně trvat déle. Je ale možné, že si uživatel tohoto delšího času nevšimne, pokud bude aplikace i nadále reagovat na vstupy a nezamrzne. Klíčem k rozpoznání toho, co je potřeba optimalizovat a zda jsou optimalizace užitečné, je provedení testů výkonnosti. Několik technik a tipů k testování výkonnosti je popsáno v části Porovnávání a nasazování na stránce 95. Další informace o stanovování částí aplikace, které jsou vhodné k optimalizaci, najdete v následujících zdrojích. Aplikace pro ladění výkonu v prostředí AIR na stránce (Video z prezentace Seana Christmanna na konferenci MAX) Aplikace Adobe AIR pro ladění výkonu na stránce (Článek z webu Adobe Developer Connection od Olivera Goldmana založený na prezentaci)

8 4 Kapitola 2: Úspora paměti Úsporné využívání paměti je při vývoji aplikací důležité vždy, dokonce i v případě aplikací pro stolní počítače. U mobilních zařízení je však spotřeba paměti obzvlášť důležitá, a proto je výhodné omezit množství paměti spotřebovaného aplikací. Objekty zobrazení Vyberte vhodný objekt zobrazení. Jazyk ActionScript 3.0 obsahuje velkou skupinu objektů zobrazení. Jednou z nejjednodušších možností optimalizace s cílem omezit spotřebu paměti je použití vhodného typu objektu zobrazení. Pro jednoduché tvary, které nejsou interaktivní, používejte objekty Shape, pro interaktivní objekty, které nepotřebují časovou osu, používejte objekty Sprite. Pro animaci, která využívá časovou osu, používejte objekty MovieClip. Pro svou aplikaci vybírejte zásadně nejefektivnější typ objektu. Následující kód zobrazuje využití paměti u různých objektů zobrazení: trace(getsize(new Shape())); // output: 236 trace(getsize(new Sprite())); // output: 412 trace(getsize(new MovieClip())); // output: 440 Metoda getsize() zobrazuje počet bajtů paměti, které spotřebuje daný objekt. Je tedy patrné, že používání více objektů MovieClip namísto jednoduchých objektů Shape může vést k plýtvání pamětí, pokud možnosti objektu MovieClip nejsou potřeba. Základní typy K testování výkonnosti kódu a určení nejefektivnějšího objektu pro danou úlohu používejte metodu getsize(). Všechny základní typy kromě objektu String využívají 4 až 8 bajtů paměti. Použitím konkrétního typu jako základního nelze paměť optimalizovat:

9 Úspora paměti 5 // Primitive types var a:number; trace(getsize(a)); // output: 8 var b:int; trace(getsize(b)); // output: 4 var c:uint; trace(getsize(c)); // output: 4 var d:boolean; trace(getsize(d)); // output: 4 var e:string; trace(getsize(e)); // output: 4 Typu Number, který představuje 64bitovou hodnotu, je prostředím AVM (ActionScript Virtual Machine) přiděleno 8 bajtů, pokud mu nebyla přiřazena hodnota. Všechny ostatní základní typy jsou uloženy ve 4 bajtech. // Primitive types var a:number = 8; trace(getsize(a)); // output: 4 a = Number.MAX_VALUE; trace(getsize(a)); // output: 8 Chování typu String je odlišné. Přidělené množství místa pro uložení závisí na délce objektu String: var name:string; trace(getsize(name)); // output: 4 name = ""; trace(getsize(name)); // output: 24 name = "Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularized in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum."; trace(getsize(name)); // output: 1172 K testování výkonnosti kódu a určení nejefektivnějšího objektu pro danou úlohu používejte metodu getsize().

10 Úspora paměti 6 Opakované používání objektů Pokud je to možné, používejte objekty opakovaně a nevytvářejte je znovu. Dalším jednoduchým způsobem, jak lze optimalizovat paměť, je pokud možno objekty recyklovat a nevytvářet nové. Ve smyčce například není vhodné používat tento kód: const MAX_NUM:int = 18; const COLOR:uint = 0xCCCCCC; var area:rectangle; for (var:int = 0; i < MAX_NUM; i++) // Do not use the following code area = new Rectangle(i,0,1,10); mybitmapdata.fillrect(area,color); Opakované vytvoření objektu Rectangle při každém opakování smyčky využívá více paměti a je pomalejší, protože při každém opakování je vytvořen nový objekt. Použijte následující postup: const MAX_NUM:int = 18; const COLOR:uint = 0xCCCCCC; // Create the rectangle outside the loop var area:rectangle = new Rectangle(0,0,1,10); for (var:int = 0; i < MAX_NUM; i++) area.x = i; mybitmapdata.fillrect(area,color); V předchozím příkladu byl použit objekt s relativně malým dopadem na paměť. Následující příklad demonstruje větší úspory paměti při opakovaném používání objektu BitmapData. Následující kód určený k vytvoření efektu dlaždic využívá nadměrné množství paměti:

11 Úspora paměti 7 var myimage:bitmapdata; var mycontainer:bitmap; const MAX_NUM:int = 300; for (var i:int = 0; i< MAX_NUM; i++) // Create a 20 x 20 pixel bitmap, non-transparent myimage = new BitmapData(20,20,false,0xF0D062); // Create a container for each BitmapData instance mycontainer = new Bitmap(myImage); // Add it to the display list addchild(mycontainer); // Place each container mycontainer.x = (mycontainer.width + 8) * Math.round(i % 20); mycontainer.y = (mycontainer.height + 8) * int(i / 20); Poznámka: Používáte-li kladné hodnoty, je přetypování zaokrouhlené hodnoty na celé číslo mnohem rychlejší než použití metody Math.floor(). Následující obrázek znázorňuje výsledek uspořádání bitmap vedle sebe: Výsledek uspořádání bitmap vedle sebe Optimalizovaná verze vytvoří jedinou instanci objektu BitmapData, na niž odkazuje více instancí objektu Bitmap, a má stejný výsledek:

12 Úspora paměti 8 // Create a single 20 x 20 pixel bitmap, non-transparent var myimage:bitmapdata = new BitmapData(20,20,false,0xF0D062); var mycontainer:bitmap; const MAX_NUM:int = 300; for (var i:int = 0; i< MAX_NUM; i++) // Create a container referencing the BitmapData instance mycontainer = new Bitmap(myImage); // Add it to the display list addchild(mycontainer); // Place each container mycontainer.x = (mycontainer.width + 8) * Math.round(i % 20); mycontainer.y = (mycontainer.height + 8) * int(i / 20); Tento postup ušetří přibližně 700 kb paměti, což je u tradičního mobilního zařízení významná úspora. S každým kontejnerem bitmapy lze pomocí vlastností třídy Bitmap manipulovat, aniž by se změnila původní instance objektu BitmapData: // Create a single 20 x 20 pixel bitmap, non-transparent var myimage:bitmapdata = new BitmapData(20,20,false,0xF0D062); var mycontainer:bitmap; const MAX_NUM:int = 300; for (var i:int = 0; i< MAX_NUM; i++) // Create a container referencing the BitmapData instance mycontainer = new Bitmap(myImage); // Add it to the DisplayList addchild(mycontainer); // Place each container mycontainer.x = (mycontainer.width + 8) * Math.round(i % 20); mycontainer.y = (mycontainer.height + 8) * int(i / 20); // Set a specific rotation, alpha, and depth mycontainer.rotation = Math.random()*360; mycontainer.alpha = Math.random(); mycontainer.scalex = mycontainer.scaley = Math.random(); Následující obrázek znázorňuje výsledek transformací bitmap:

13 Úspora paměti 9 Výsledek transformací bitmap Další témata nápovědy Ukládání bitmapy do mezipaměti na stránce 54 Sdružování objektů Pokud je to možné, používejte sdružování objektů. Další důležitý způsob optimalizace se nazývá sdružování objektů, které zahrnuje opakované používání objektů v průběhu času. Během inicializace aplikace vytvoříte definovaný počet objektů a ty uložíte do fondu, jako je objekt Array nebo Vector. Až práci s objektem dokončíte, deaktivujete jej, aby nespotřebovával prostředky CPU, a odstraníte všechny vzájemné odkazy. Nenastavujte však odkazy na hodnotu null, protože pak by byly zpřístupněny pro čištění uvolněné paměti. Objekt pouze vrátíte do fondu a načtete jej, až budete potřebovat nový objekt. Opakovaným používáním objektů lze omezit nutnost vytváření instancí objektů, jež může být neúsporné. Sníží se také pravděpodobnost spuštění nástroje pro uvolnění paměti, který může vaši aplikaci zpomalit. Následující kód ilustruje metodu sdružování objektů:

14 Úspora paměti 10 package import flash.display.sprite; public final class SpritePool private static var MAX_VALUE:uint; private static var GROWTH_VALUE:uint; private static var counter:uint; private static var pool:vector.<sprite>; private static var currentsprite:sprite; public static function initialize( maxpoolsize:uint, growthvalue:uint ):void MAX_VALUE = maxpoolsize; GROWTH_VALUE = growthvalue; counter = maxpoolsize; var i:uint = maxpoolsize; pool = new Vector.<Sprite>(MAX_VALUE); while( --i > -1 ) pool[i] = new Sprite(); public static function getsprite():sprite if ( counter > 0 ) return currentsprite = pool[--counter]; var i:uint = GROWTH_VALUE; while( --i > -1 ) pool.unshift ( new Sprite() ); counter = GROWTH_VALUE; return getsprite(); public static function disposesprite(disposedsprite:sprite):void pool[counter++] = disposedsprite; Třída SpritePool vytvoří při inicializaci aplikace fond nových objektů. Metoda getsprite() vrací instance těchto objektů a metoda disposesprite() je uvolňuje. Kód umožňuje, aby se fond po úplném spotřebování rozšířil. Je také možné vytvořit fond s pevnou velikostí, kde by po spotřebování fondu nebyly přidělovány nové objekty. Snažte se pokud možno nevytvářet nové objekty ve smyčkách. Další informace naleznete v části Uvolňování paměti na stránce 11. Následující kód využívá třídu SpritePool k získávání nových instancí:

15 Úspora paměti 11 const MAX_SPRITES:uint = 100; const GROWTH_VALUE:uint = MAX_SPRITES >> 1; const MAX_NUM:uint = 10; SpritePool.initialize ( MAX_SPRITES, GROWTH_VALUE ); var currentsprite:sprite; var container:sprite = SpritePool.getSprite(); addchild ( container ); for ( var i:int = 0; i< MAX_NUM; i++ ) for ( var j:int = 0; j< MAX_NUM; j++ ) currentsprite = SpritePool.getSprite(); currentsprite.graphics.beginfill ( 0x ); currentsprite.graphics.drawcircle ( 10, 10, 10 ); currentsprite.x = j * (currentsprite.width + 5); currentsprite.y = i * (currentsprite.width + 5); container.addchild ( currentsprite ); Následující kód odstraní po klepnutí myší všechny objekty zobrazení ze seznamu zobrazení a později je použije znovu pro další úlohu: stage.addeventlistener ( MouseEvent.CLICK, removedots ); function removedots ( e:mouseevent ):void while (container.numchildren > 0 ) SpritePool.disposeSprite (container.removechildat(0) as Sprite ); Poznámka: Vektor fondu vždy odkazuje na objekty Sprite. Pokud byste chtěli objekt zcela odstranit z paměti, potřebovali byste metodu dispose() ve třídě SpritePool, která by odstranila všechny zbývající odkazy. Uvolňování paměti Chcete-li zajistit spuštění nástroje pro uvolnění paměti, odstraňte všechny odkazy na objekty. Ve vydané verzi aplikace Flash Player nelze nástroj pro čištění uvolněné paměti spustit přímo. Chcete-li zajistit, aby byl objekt zpracován při čištění uvolněné paměti, odstraňte veškeré odkazy na tento objekt. Nezapomeňte, že starý operátor delete, používaný v jazyku ActionScript 1.0 a 2.0, se v jazyku ActionScript 3.0 chová odlišně. Lze jej použít pouze k odstranění dynamických vlastností dynamického objektu. Poznámka: V prostředí Adobe AIR a v ladicí verzi aplikace Flash Player můžete nástroj pro čištění uvolněné paměti volat přímo. Například následující kód nastaví odkaz objektu Sprite na hodnotu null:

16 Úspora paměti 12 var mysprite:sprite = new Sprite(); // Set the reference to null, so that the garbage collector removes // it from memory mysprite = null; Pamatujte, že je-li objekt nastaven na hodnotu null, nemusí být nutně odstraněn z paměti. V některých případech nástroj pro uvolnění paměti neběží, není-li množství paměti považováno za dostatečně nízké. Uvolnění paměti není předvídatelné. Čištění uvolněné paměti se spouští na základě přidělení paměti, nikoli odstranění objektu. Když je nástroj pro uvolnění paměti spuštěn, vyhledá grafy objektů, které dosud nebyly shromážděny. Zjistí neaktivní objekty v grafech tím, že vyhledá objekty, které odkazují na sebe navzájem, ale aplikace je již nepoužívá. Neaktivní objekty zjištěné tímto způsobem budou odstraněny. Ve velkých aplikacích může tento proces značně zatěžovat CPU, negativně ovlivnit výkon a způsobit znatelné zpomalení aplikace. Pokuste se omezit počet průchodů uvolnění paměti co nejčastějším opakovaným používáním objektů. Také, je-li to možné, nastavujte odkazy na hodnotu null, aby nástroj pro čištění uvolněné paměti potřeboval na vyhledávání objektů kratší čas zpracování. Považujte uvolnění paměti za pojistku a pokud možno vždy spravujte doby životnosti objektů explicitně. Poznámka: Nastavení odkazu objektu zobrazení na hodnotu null nezaručuje, že objekt byl deaktivován. Objekt dále spotřebovává cykly CPU, dokud není uvolněn z paměti. Ujistěte se, že před nastavením reference objektu na hodnotu null objekt správně deaktivujete. Nástroj pro čištění uvolněné paměti lze spustit pomocí metody System.gc(), která je dostupná v prostředí Adobe AIR a v ladicí verzi aplikace Flash Player. Funkce profilování obsažená v aplikaci Adobe Flash Builder umožňuje ruční spouštění nástroje pro uvolnění paměti. Po spuštění nástroje pro uvolnění paměti lze sledovat, jakým způsobem vaše aplikace reaguje a zda jsou objekty řádně odstraňovány z paměti. Poznámka: Pokud byl určitý objekt použit jako posluchač události, jiný objekt na něj může odkazovat. V takovém případě před nastavením odkazu na hodnotu null odstraňte posluchače pomocí metody removeeventlistener(). Množství paměti využívané bitmapami lze snížit okamžitě. Například třída BitmapData obsahuje metodu dispose(). Další příklad kódu vytvoří instanci objektu BitmapData o velikosti 1,8 MB. Aktuální používaný objem paměti vzroste na 1,8 MB a vlastnost System.totalMemory vrátí menší hodnotu: trace(system.totalmemory / 1024); // output: // Create a BitmapData instance var image:bitmapdata = new BitmapData(800, 600); trace(system.totalmemory / 1024); // output: V dalším kroku bude objekt BitmapData ručně odstraněn (vyřazen) z paměti a využití paměti bude opět zkontrolováno:

17 Úspora paměti 13 trace(system.totalmemory / 1024); // output: // Create a BitmapData instance var image:bitmapdata = new BitmapData(800, 600); trace(system.totalmemory / 1024); // output: image.dispose(); image = null; trace(system.totalmemory / 1024); // output: Přestože metoda dispose() odstraní z paměti obrazové body, odkaz musí být nastaven na hodnotu null, aby mohl být zcela uvolněn. Když už objekt BitmapData nepotřebujete, volejte metodu dispose() a nastavte odkaz na hodnotu null, aby se paměť okamžitě uvolnila. Poznámka: V aplikaci Flash Player 10.1 a prostředí AIR byla ve třídě System zavedena nová metoda s názvem disposexml(). Tato metoda umožňuje okamžitě zpřístupnit objekt XML pro čištění uvolněné paměti předáním stromu XML jako parametru. Další témata nápovědy Deaktivace a opětovná aktivace objektů na stránce 27 Používání bitmap Používání vektorů namísto bitmap představuje dobrý způsob, jak ušetřit paměť. Při použití vektorů, zejména ve velkých počtech, se však značně zvyšuje potřeba prostředků CPU či GPU. Používání bitmap je vhodné pro optimalizaci vykreslování, protože běhové prostředí potřebuje méně prostředků procesoru ke kreslení obrazových bodů na obrazovku než k vykreslení vektorového obsahu. Další témata nápovědy Ruční ukládání bitmapy do mezipaměti na stránce 62 Převzorkování bitmapy Pro lepší využití paměti jsou 32bitové neprůhledné obrazy redukovány na 16bitové, když aplikace Flash Player zjistí 16bitovou obrazovku. Toto převzorkování spotřebuje polovinu prostředků paměti a obrazy se vykreslí rychleji. Tato funkce je dostupná pouze v aplikaci Flash Player 10.1 pro operační systém Windows Mobile. Poznámka: Před vydáním aplikace Flash Player verze 10.1 byly všechny obrazové body vytvořené v paměti uchovávány ve velikosti 32 bitů (4 bajtů). Jednoduché logo o velikosti 300 x 300 obrazových bodů spotřebovalo 350 kb paměti (300*300*4/1 024). Stejné neprůhledné logo spotřebuje při použití tohoto nového chování pouze 175 kb. Pokud je logo průhledné, nebude převzorkováno na 16 bitů a využije stejné množství paměti. Tuto funkci lze použít pouze na vložené bitmapy a obrazy načítané za běhu (PNG, GIF, JPG).

18 Úspora paměti 14 V mobilních zařízeních může být obtížné rozpoznat obraz vykreslený v 16 bitech a stejný obraz vykreslený v 32 bitech. U jednoduchého obrazu obsahujícího pouze několik barev neexistuje zjistitelný rozdíl. Dokonce i u složitějších obrazů je nesnadné zjistit rozdíly. Přesto může docházet k degradaci barev při přibližování obrazu a 16bitový přechod se může jevit jako méně plynulý než 32bitová verze. Jediný odkaz na objekt BitmapData Je důležité optimalizovat využití třídy BitmapData tím, že budete co nejčastěji opakovaně používat instance objektů. V aplikaci Flash Player 10.1 a prostředí AIR 2.5 byla zavedena nová funkce pro všechny platformy nazvaná jediný odkaz na objekt BitmapData. Při vytváření instancí objektu BitmapData z vloženého obrazu se pro všechny instance objektu BitmapData použije jedna verze bitmapy. Pokud je bitmapa později upravena, je jí přidělena její vlastní jedinečná bitmapa v paměti. Vložený obraz může pocházet z knihovny nebo tagu [Embed]. Poznámka: Stávající obsah rovněž využívá tuto novou funkci, protože v aplikaci Flash Player 10.1 a prostředí AIR 2.5 jsou bitmapy automaticky recyklovány. Při vytváření instance vloženého obrazu se v paměti vytvoří přiřazená bitmapa. Před vydáním aplikace Flash Player 10.1 a prostředí AIR 2.5 byla každé instanci přidělena samostatná bitmapa v paměti, jak je patrné z následujícího diagramu: Paměť Zobrazeno Zdrojová bitmapa Instance loga Zdrojová bitmapa Instance loga Bitmapy v paměti před vydáním aplikace Flash Player 10.1 a prostředí AIR 2.5 Pokud je v aplikaci Flash Player 10.1 a prostředí AIR 2.5 vytvářeno více instancí téhož obrazu, pro všechny instance objektu BitmapData je používána jediná verze bitmapy. Tuto koncepci znázorňuje následující diagram:

19 Úspora paměti 15 Paměť Zobrazeno Instance loga Zdrojová bitmapa Instance loga Bitmapy v paměti v aplikaci Flash Player 10.1 a prostředí AIR 2.5 Tento postup značně snižuje množství paměti využívané aplikací s mnoha bitmapami. Následující kód vytvoří více instancí symbolu Star: const MAX_NUM:int = 18; var star:bitmapdata; var bitmap:bitmap; for (var i:int = 0; i<max_num; i++) for (var j:int = 0; j<max_num; j++) star = new Star(0,0); bitmap = new Bitmap(star); bitmap.x = j * star.width; bitmap.y = i * star.height; addchild(bitmap) Následující obrázek znázorňuje výsledek kódu:

20 Úspora paměti 16 Výsledek kódu pro vytvoření více instancí symbolu Při použití aplikace Flash Player 10 například výše uvedená animace využívá přibližně kb paměti. Při použití aplikace Flash Player 10.1 ve stolním počítači a v mobilním zařízení tato animace využívá pouze 4 kb. Následující kód změní jednu instanci objektu BitmapData: const MAX_NUM:int = 18; var star:bitmapdata; var bitmap:bitmap; for (var i:int = 0; i<max_num; i++) for (var j:int = 0; j<max_num; j++) star = new Star(0,0); bitmap = new Bitmap(star); bitmap.x = j * star.width; bitmap.y = i * star.height; addchild(bitmap) var ref:bitmap = getchildat(0) as Bitmap; ref.bitmapdata.pixeldissolve(ref.bitmapdata, ref.bitmapdata.rect, new Point(0,0),Math.random()*200,Math.random()*200, 0x990000); Následující obrázek znázorňuje výsledek úpravy jedné instance symbolu Star:

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY KI/PMP Jiří Fišer Ústí nad Labem 2013 1 Obor: Aplikovaná informatika Klíčová slova: programování, Android,

Více

Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL

Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Vývoj aplikací Adobe AIR 1.5 pomocí programu Adobe Flash CS4

Více

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informacních služeb v Praze Petr Moravec Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...11 1 Uživatelské rozhraní...13 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...13 Poslední

Více

Vývoj mobilních aplikací pro OS Windows Phone. Development of mobile applications for Windows Phone

Vývoj mobilních aplikací pro OS Windows Phone. Development of mobile applications for Windows Phone ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Vývoj mobilních aplikací pro OS Windows Phone Development of mobile applications for Windows Phone bakalářská

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Konfigurace, údržba a řešení problémů s hlavními operačními servery

Konfigurace, údržba a řešení problémů s hlavními operačními servery KAPITOLA 6 Konfigurace, údržba a řešení problémů s hlavními operačními servery V této kapitole: Základní informace o hlavním operačním serveru................ 183 Práce s hlavními operačními servery...........................

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle VM ZÁLOHOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH POČÍTAČŮ Obsah 1 O tomto dokumentu...

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Pokyny pro řešení potíží s webem

Pokyny pro řešení potíží s webem Pokyny pro řešení potíží s webem Naučte se identifikovat a řešit problémy s kompatibilitou stejně jako vývojový tým aplikace Internet Explorer. Původně publikováno v září 2009. Nejnovější informace naleznete

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ A PŘENOS VIDEA

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ A PŘENOS VIDEA Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Elektronické počítače DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ A PŘENOS VIDEA (Bakalářská práce) Jan Válek, DiS. Duben 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

KAPITOLA 10. Vytváření funkcí

KAPITOLA 10. Vytváření funkcí KAPITOLA 10 Funkce je procedura VBA, která vykonává nějaký výpočet a vrací určitou hodnotu. Funkce napsané v editoru Visual Basic lze použít v kódu VBA nebo ve vzorcích na pracovním listu. V této kapitole

Více

Acronis True Image 9.0

Acronis True Image 9.0 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka www.acronis.com Copyright Acronis, Inc., 2000 2005. Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tvorba aplikací na platformě.net pro OS Android Jaroslav Malán 2013 Abstrakt Předkládaná bakalářská

Více

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems.

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems. pisma zlom 80990.qxd:Caché Tech Guide 05 4.6.2008 14:53 Stránka 1 InterSystems Corporation World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631 InterSystems.com

Více

ČÁST I Základní průprava. ČÁST II Vývoj aplikací v Excelu. ČÁST III Základy jazyka Visual Basic for Applications

ČÁST I Základní průprava. ČÁST II Vývoj aplikací v Excelu. ČÁST III Základy jazyka Visual Basic for Applications Stručný obsah ČÁST I Základní průprava KAPITOLA 1 Excel 2007: Odkud se vzal..........................................37 KAPITOLA 2 Excel v kostce...................................................49 KAPITOLA

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft PowerPoint 2013 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 6 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Používání ADOBE FIREWORKS CS5

Používání ADOBE FIREWORKS CS5 Používání ADOBE FIREWORKS CS5 Copyright 2010 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. Používání aplikace Adobe Fireworks CS5 pro systémy Windows a Mac OS This user guide is protected

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více