qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq APLIKACE FÉROVÉ MINY Dokumentace wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Jan Škvařil opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

2 OBSAH DOKUMENTU Zadání... 3 Zvolený algoritmus... 3 Generování hry... 4 Kliknutí pravým tlačítkem myši... 4 Kliknutí prostředním tlačítkem myši... 5 Kliknutí levým tlačítkem myši... 5 Dokončená hra... 6 Férový mód... 7 Označení jistých políček... 7 Přegenerování hracího plánu... 8 Debugování férového módu Program Jmenný prostor expand Jmenný prostor gl Jmenný prostor game Třída Record Třída Bmp Třída Game Nastavení hry Reprezentace vstupních a výstupních dat aneb nápověda Průběh prací Co nebylo doděláno Závěrečný povzdech Sada testovacích příkladů [2]

3 ZADÁNÍ Férové miny je klasická logická hra pro jednoho hráče rozšířená o dvě nová pravidla, která z ní odstaňují prvek náhody: ve, chvíli, kdy hráč nemůže logicky odvodit, kam se dá bezpečně kliknout, pak ať klikne kamkoli, minu nenajde. Naproti tomu, pokud má možnost někam kliknout a klikne tam, kde si nemůže být jist, jestli se tam mina nachází či ne, minu určitě najde. Všechna ostatní funkčnost hry Hledání min též známé pod anglickým názvem Minesweeper zůstane zachována. ZVOLENÝ ALGORITMUS Pro implementaci této hry jsem zvolil jazyk C++, kompilaci zdrojových kódů jsem provedl v Microsoft Visual Studio C Aby byla aplikace jednoduše ovladatelná skrze standardní periferie, využil jsem knihovny GLUT, která zapouzdřuje práci s myší a klávesnicí a umí pracovat se standardními okny operačního systému (dále jen OS). Pro práci s grafickými prvky jsem zvolil knihovnu OpenGL. Obě knihovny jsou napsány obecně a kód by měl jít zkompilovat jak pro Windows, tak pro Linux, popř. i jiné OS. Aplikace by měla být distribuována v jednom adresáři, který obsahuje spustitelný soubor miny.exe a knihovnu glu32.dll. Ve zdrojovém kódu aplikace je kladen důraz na objektový přístup a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé objekty programu. V této sekci popíši filosofii základních algoritmů aplikace, nebudu popisovat algoritmy řešící obslušnou funkčnost typu nastavení hry, nápověda atp. Ve hře je možné přepnout mezi dvěmi módu módem standardním, který není férový (pak se jedná o standardní hledání min) a modém férovým, který je rozšířením předcházejícího. Nejdříve popíšu, jakým způsobem je realizován standardní mód hry: [3]

4 GENEROVÁNÍ HRY Jan Škvařil, programování I Na začátku hry, tj. po spuštění programu, po zmáčknutí některé z kláves {F2, N} či po výběru položky Nová hra z kontextového menu, se vygeneruje nový hrací plán o dané velikosti. Do tohoto prázdného plánu se náhodným způsobem vygeneruje daný počet min a to tak, že na začátku spočítáme s jakou pravděpodobností bude mina na jednom konkrétním políčku. Toto číslo spočítáme tak, že vynásobíme šířku hracího plánu jeho výškou a výsledek vydělíme počtem min: int probability = (width * height) / totalmines; Toto číslo např. pro obtížnost hry pokročilý (16* 16 políček a 40 min) vychází 6, tzn., že na každém jednom konkrétním políčku se mina objeví s pravděpodobností 1/6. Postupně tedy vybíráme náhodné políčko hry a s pravděpodobností 1/probability jej obsadíme minou. Pokud by náhodou zbývalo vygenerovat stejně min jako zbývá políček, která jsme ještě nezkusili osadit minou (postupně procházíme celý herní plán), pak osadíme minou všechna zbývající políčka. Toto nám zaručí, že se do herního plánu vygeneruje přesně tolik min, kolik je třeba. Vygenerování min do hracího plánu má tedy O(N), kde N je počet políček hracího plánu na každé z nich se podíváme maximálně jedenkrát. Druhým krokem je poté osazení zbytku políček čísly, která značí, kolik min se nachází v jejich okolí. To můžeme uskutečnit algoritmem s lineální časovou složitostí vzhledem k počtu políček u každého políčka se podíváme na všechny jeho sousedy, kterých může být 3 (pro rohová políčka), 5 (pro políčka u kraje) nebo 8 a zjistíme, který z nich obsahuje minu. Takto napočítáme všechny miny v sousedství a toto číslo přiřadíme k danému políčku v hracím plánu. Každá buňka tedy buď obsahuje minu nebo je jí přiřazeno číslo z rozmezí 0-8, které udává počet min v jejím okolí. KLIKNUTÍ PRAVÝM TLAČÍTKEM MYŠI Kliknutí pravým tlačítkem je triviální úloha, kdy se stav daného políčka změní buď na označenou minu (stav B), tj.vykreslí se obrázek vlaječky nebo na otazník (stav C), který symbolizuje pole, u kterého si hráč není jist jeho obsahem nebo se nevykreslí nic (stav A). [4]

5 Klikáním na jedno políčko pravým tlačítkem myši se přepíná mezi těmito stavy dle následujícího schématu: A => B, B => C, C => A Stavy A, B a C popořadě KLIKNUTÍ PROSTŘEDNÍM TLAČÍTKEM MYŠI Jedná se opět o triviální akci, která pouze zavolá rozhraní GLUT a to se postará o vykreslení kontextového menu, odchycení události výběru položky z menu a spuštění akce odpovídající dané položce menu. KLIKNUTÍ LEVÝM TLAČÍTKEM MYŠI Po kliknutí levým tlačítkem myši nastává to hlavní, co hra umí. Zde rozlišujeme ještě dva stavy ve chvíli, kdy je tlačítko stištěno nastává triviální akce, kdy dané políčko vykreslíme jako aktivní (propadlé oproti okolním políčkům), s takto označeným políčkem je možné pohybovat po hracím plánu. Ukázka aktivního (vybraného) políčka Ve chvíli puštění levého tlačítka myši se políčko odkryje, zde existuje více možných způsobů odkrytí políčka: 1) Na políčko již bylo kliknuto předtím, je odkryté a my jsme na něj klikli levým tlačítkem myši. V tu chvíli, pokud jsou v jeho okolí označeny všechny miny symbolem vlaječky, tj. jsou označena všechna políčka v okolí, kde si myslíme, že se miny skrývají, pak se odkryjí všechna zbývající políčka a zjistíme, jestli jsme miny označili správně. Pokud ne, hra končí. Tato funkce je v klasické hře Hledání min namapována na kliknutí na obě tlačítka myši najednou, avšak v rozhraní GLUT se mi nepodařilo přijít na to, jak tuto uživatelovu akce odchytit. [5]

6 Jedná se o akci s konstantní časovou složitostí pouze projdeme políčka v okolí (těch je maximálně 8) a odkryjeme je stejnou metodou, jakou odkrýváme políčka standardně. Horší časová složitost může nastat pouze v případě, že má jedno z okolních políček číslo 0 (nesousedí s žádnou minou) poté je toto políčko odkrýváno dle algoritmu popsaného v bodě 3). 2) Na políčko ještě nebylo kliknuto levým tlačítkem myši v tuto chvíli z vygenerovaného hracího plánu zjistíme, jestli políčko obsahuje minu. Pokud ji obsahuje, hra končí a hráč prohrál, pokud ji neobsahuje, odkryjeme jej, tj. zobrazíme číslo, které mu bylo přiřazeno na začátku hry. V tuto chvíli řešíme ještě jeden speciální případ, když políčko nesousedí s žádnou minou, tj. je mu přiřazeno číslo 0. 3) Políčko neobsahuje minu a je mu přiřazeno číslo 0. Tuto úlohu elegantním způsobem řeší rekurzivní algoritmus, který označí políčko, že na něj bylo kliknuto a zavolá sám sebe na všechna jeho okolní políčka, u nich vždy zjistí, jestli na něj již bylo kliknuto a pokud ne a políčko (to v okolí) nesousedí s žádnou minou, tak se znovu rekurzivně zavolá atd. Tímto způsobem je odkryta celá oblast, která neobsahuje žádné miny, jedná se o výrazné zrychlení hry, aby tuto pro hráče zbytečnou akci nemusel provádět on sám. Tento algoritmus je určitě konečný, neboť hrací plán obsahuje pouze konečný počet políček i kdyby ani jedno z nich neobsahovalo minu, tak se algoritmus zastaví, protože již budou všechna políčka odkryta. Ukázka oblasti, která neobsahuje miny políčka v okolí oblasti se odkryjí při kliknutí dovnitř. DOKONČENÁ HRA Po kliknutí levým či pravým tlačítkem myši na hrací plán je třeba ještě zkontrolovat, jestli již uživatel hru úspěšně nedokončil. Dokončenou hru se snažíme rozpoznat až ve chvíli, kdy uživatel označil všechny miny. V tu chvíli dostává slovo algoritmus s lineární časovou složitostí, který se podívá postupně na všechna políčka hracího plánu a spočítá sumu [6]

7 odkrytých políček. Ve chvíli, kdy je odkryto přesně tolik políček, že zbývající již musejí být miny, je hra dokončena a hráč vyhrál. V tu chvíli ještě zjistíme, jestli hráč nevytvořil nový rekord a případně jej uložíme. FÉROVÝ MÓD Tento mód hry je algoritmicky určitě nejzajímavější a zároveň nejsložitější. V tomto módu se hra v pozadí po každém kliknutí levým tlačítkem myši vyhodnocuje. Interně se označí políčka, která jsou jistá, že obsahují minu a políčka, která jsou jistá, že minu neobsahují. Označení jistých políček Tuto akci provedeme tak, že si vytvoříme pole políček, na která již byla kliknuto a v cyklu poté provádíme následující akce (v cyklu proto, že některá jistá políčka mohou být objevena až po odkrytí jiných jistých políček): 1) Projdeme všechna políčka v poli a u každého z nich se podíváme, kolik je v okolí neodkrytých políček (do nich ale nepočítáme políčka, která jsou již jistá, že na nich mina není, protože pokud má mít např. políčko v okolí 3 miny, 4 políčka jsou neodkrytá, ale jedno z nich je již označeno, že na něm mina určitě nebude, musí být miny logicky na všech třech zbývajících políčkách). Pokud se tento počet shoduje s číslem, které políčko obsahuje, jsou všechna tato neodkrytá políčka určitě miny. 2) Následuje poměrně složitě zapsaná akce, kdy překontrolujeme určité kombinace sousedících políček, abychom zjistitli, kde se určitě nacházejí miny. Popíšu co daný algoritmus dělá pouze ve směru zleva doprava (avšak tento algoritmus je prováděn ve všech čtařech směrech dále zprava doleva, shora dolů a zezdola nahoru). Postupně procházíme všechna políčka, na která jižbylo kliknuto a díváme se, jestli se nejadná o jedničku. Pokud se o ní jedná, pak se podíváme na sousední políčko, jaké obsahuje číslo. Pokud sousední políčko (vpravo) je určeno číslem z množiny {2, 3, 4}, pak se podíváme, jestli se zároveň jedná o jistou speciální konfiguraci, kdy jsou políčka nad těmito dvěmi již odhalena a políčka pod nimi odhalena ještě nejsou (či obráceně). [7]

8 Ve chvíli, kdy je tato podmínka splněna a zbylý počet neodkrytých políček (může jich být 1, 2 nebo 3) je o 1 nižší než je číslo sousedního políčka, pak jsou všechna tato zbylá políčka určitě miny. Tento algoritmus je zobecněním jednoduchého logického úsudku, kde je mina zobrazeném na následujícím obrázku: Přesvědčme se, že se skutečně jedná o speciální případ výše popsaných obecných podmínek: zkoumáme políčko se souřadnicemi (0, 3), které obsahuje jedničku (zakroužkováno), sousední políčko je 2, ta je v množině {2, 3, 4}, obě políčka nad nimi jsou odhalena a obě políčka pod nimi odhalena nejsou a ze zbývajících tří políček (se souřadnicemi (2, 2), (2, 3), (2, 4) indexováno z levého horního rohu od 0) nebylo kliknuto pouze na jedno a to na políčko se souřadnicemi (2, 4). Počet zbývajících neodkrytých políček je tedy 1, vedlejší políčko (ta zakroužkovaná dvojka) má mít okolo sebe dvě miny, tj. o 1 více než je zbývajících neodkrytých políček, tudíž všechna zbývající neodkrytá políčka musejí obsahovat miny => políčko označené na obrázku vlaječkou určitě minu obsahuje. 3) Nakonec označíme na základě políček, která minu již jistě obsahjí políčka, která ji naopak jistě neobsahují. Tohoto efektu docílíme tak, že opět všechna políčka, na která již bylo kliknuto projdeme a u každého z nich spočítáme počet políček v okolí, která jsou označena (interně), že minu jistě obsahují. Pokud se toto číslo shoduje s číslem, které určuje u políčka počet min v okolí, pak všechna ostatní políčka v okolí minu jistě neobsahují. Přegenerování hracího plánu Tímto máme tedy vytvořen aparát, který interně zkoumá, jestli má uživatel nějakou možnost logického pokračování ve hře. Pokud tuto možnost nemá (tj. počet políček označených v hracím plánu tak, že minu jistě neobsahují je roven 0) a klikne na políčko, které minu jistě obsahuje, pak hra končí. Pokud ale klikne na políčko, u kterého se logicky nedá vyvodit, jestli minu obsahuje nebo ne, pak by toto políčko dle zadání minu obsahovat nemělo. Pokud ji skutečně neobsahovalo, není třeba nic přegenerovat a políčko pouze odkryjeme. Ve chvíli, kdy toto políčko ale minu fyzicky obsahovalo, pak je třeba přegenerovat hrací plán. [8]

9 Zde nastává asi algoritmcky nejsložitější problém celé aplikace. V tuto chvíli řekneme políčku, na které jsme klikli, že minu neobsahuje a poli tedy máme aktulně o 1 minu méně než bychom mít měli. Nemůžeme ji však pouze někam přemístit, neboť by nemusely sedět počty min v okolí u nějakých jiných políček, jak jsem se metodou pokus/omyl osobně přesvědčil. Došel jsem tedy k závěru, že je třeba přegenerovat celý hrací plán, avšak nesmí být ovlivněna aktuálně dosažená hrací pozice. Přegenerování by se dalo teoreticky provést hrubou silou, tj. budeme zkoušet všechny možnosti vygenerování min do hracího plánu a u každé z nich bychom se mohli ptát, jestli nám již vyhovuje, to by se dalo realizovat pomocí hledání do hloubky, avšak časová složitost takového algoritmu by rostla naprosto brutálně exponencielně. Např. pro mód expert, který obsahuje celkem 480 políček a 99 min by ve chvíli, kdy by bylo odkryto již např. 25 políček existovalo vygenerování min do hracího plánu, což je opravdu hodně = možností Základ jsem použil stejný, avšak oproti tomuto jednoduchému řešení jsem užil poměrně dost ořezávání při tomto prohledávání do hloubky. Nejdříve odstraníme miny z políček, kde si o nich nejsme z předchozího zjištění jisti (viz kapitolu Označení jistých políček). Tím pádem budeme generovat o něco méně min. Dále si můžeme říci, že záleží vlastně pouze na odkrytých políčkách. Vezměme tedy všechna tato odkrytá políčka a z nich pouze ta, u kterých ještě nejsou v okolí všechny miny jisté a pouze na této podmnožině políček budeme prohledávání do hloubky aplikovat. Samotný algoritmus prohledávání hracího plánu implementuje metoda SetMinesAroundCell třídy game::game. Prohledávaný strom řešení bude mít určitě hloubky odpovídající počtu políček, okolo nichž chceme miny rozmístit, neboť, abychom mohli o nějaké konfiguraci min v hracím plánu prohlásit, že je v pořádku, musíme rozmístit miny ke všem políčkům, kam musíme. Začneme na prvním políčku se seznamu políček, okolo nichž je minu nutné rozmístit a zjistíme, kolik min k němu musíme ještě přidat, aby jich mělo akorát. Také zjistíme kolik k tomu máme volných políček v okolí. Pokud je jich dostatek, budeme postupně zkoušet miny umístit na nějakou kombinaci těchto volných políček. Takto zkoušíme postupně [9]

10 všechny kombinace, dokud není nalezena ta správná. Pokud projdeme všechny kombinace umístění min v okolí a žádná z nich nevyhovuje (vzhledem k rozmístění ostatních min), pak se vracíme o úroveň výše. Specielně, pokud se vracíme z prvního volání metody, pak víme, že miny není možné do hracího plánu rozmístit tak, aby políčko, na které jsme klikli minu neobsahovalo, pak minu tedy obsahovat muselo (akorát na ni nepřišel algoritmus označující jistá políčka). V algoritmu prohledávání hracího plánu do hloubky je použita ještě jedna heuristika nemá cenu zkoušet se nořit hlouběji do rekurze ve chvíli, kdy již v tuto chvíli je porušen počet min u nějakého políčka, kam jsme miny již rozmístili např. jsme umístili v hloubce 2 prohledávacího druhou minu k políčku obsahujícímu číslo 1, kam jsme umístili jednu minu při prvním volání této metody. Pak se z rekurze o jednu úroveň vynoříme. Z praktického testování aplikace mohu prohlásit, že tato heuristika dokázala ušetřit poměrně hodně času potřebného k prohledávání. Místo, kde je použita je tento řádek v kódu prohledávací metody: if (ControlGenerated(exploredCells, depth))... Přesto si u tohoto algoritmu netroufám určit jeho časovou složitost, ale i přes použité ořezávání se domnívám, že je jeho složitost exponencielní. Konečnost algoritmu je v tomto případě zaručena tím, že existuje konečný počet rozmístění min do hracího plánu. Důsledkem tohoto přístupu je, že při prvním kliku minu nikdy nenajdeme. V případě, že jsme klikli na políčko, u nějž si nemůžeme být jisti, jestli obsahuje minu nebo ne a přitom jsme mohli ještě nějaké jisté políčko odhalit, pak to políčko, kam jsme klikli minu obsahuje. Toho je docíleno podobným způsobem označíme políčko jako minu, stejným algoritmem přegenerujeme hrací plán a pokud se nám to nepodaří, znamená to, že políčko minu obsahovat nemohlo, tak ji opět odstraníme. Debugování férového módu Aby bylo možné sledovat, jakým způsobem pracuje algoritmus označení jistých políček, pak po zapnutí přepínače CELL_FAIR_DEBUG na true v souboru game/class.cell.hpp se začnou jednotlivé typy neodkrytých políček obarvovat. Políčka, která apliakce interně považuje za [10]

11 jistou minu obarví červeně, políčka, která minu jistě neobsahují zeleně, políčka, která fyzicky minu obsahují obarví tmavou červenou a nejistá políčka oranžově. Ukázka debugování ve hře PROGRAM Celá aplikace je rozdělena do tří jmenných prostorů, kde základní jmenný prostor je pojmenován expand, který implementuje především šablony pro jednoduché pracování s daty, kde předem neznáme jejich velikost. Třídy každého jmenného prostoru jsou z hlediska souborové organizace umístěny ve speciálním adresáři, který je pojmenován jako daný jmenný prostor. JMENNÝ PROSTOR EXPAND 1) Vector, je třída, která se chová jako pole neomezené velikosti, do kterého je možné prvkdy přidávat a odebírat je, přičemž implementuje i přístup pomocí indexů a klasické syntaxe field[i] (přistoupí k i-tému prvku pole field) díky přetíženému operátoru přístupu []. Třída vektor vychází z implementace uzlů (class.node.hpp), které by mohly být teoreticky využity i pro implementaci fronty, zásobníku či klasického spojového seznamu. 2) StringTpl je šablona, která obstarává práci s řetězci můžeme mít řetězec libovolné délky (dokud nám paměť dovolí) a přitom zbytečně neplýtváme pamětí díky tomu, že využíváme ukazatele. Díky zpřáteleným přetíženým operátorům přesměrování je možné řetězce jednoduše poslat na standardní výstup či je číst ze standardního vstupu pomocí objektů std::cout a std::cin. Jednoduchým použitím typedef můžeme definovat datový String, kde jsou jednotlivé znaky uloženy jako datový typ char. [11]

12 3) Convertor je třída, která umí převést číslo (int, float) na datový typ řetězec znaků či naopak. K tomu využívá Hornerovo schéma. Umí pracovat s různými základy od dvojkového po šestnáctkový. JMENNÝ PROSTOR GL Tento jmenný prostor obsahuje třídy, které tvoří rozhraní pro práci s OpenGL a knihovnou GLUT. 1) GlWindow třída zapouzdřující práci s okny knihovny GLUT. Umí okno vytvořit, změnit jeho velikost či jej přemístit. Dále se s její pomocí dají registrovat obslužné fuknce, které jsou volány ve chvíli, kdy je třeba okno překreslit či je uživatelem požadována změna jeho velikosti. Změna velikosti okna je v aplikaci Férové miny zakázána tak, že se v tu chvíli změní velikost okna na původní velikost určenou počtem políček ve hře a výškou informativního panelu, kde je vypsán stav hry, počet zvývajících min a zbývající čas. 2) Menu je třída, která tvoří jednoduché rozhraní pro práci s kontextovými menu. V konstruktoru této třídy je registrována obslužná fuknce menu, která je v této aplikaci konkrétně naznáva oncommand a je implementována (stejně jako zbytek obslužných funkcí OpenGL) v souboru miny.cpp. 3) Timer je třída, která umí pracovat s časováním, které rovněž poskytuje rozhraní GLUT. Navíc umí časovač pozastavit či jej znovu spustit. Tato akce ovšem není zapouzdřena v této třídě, avšak je k tomu třeba z venku využít rohraní, které poskytuje. Jeden tik časovače je v aplikaci nastaven na 1000ms, abychom mohli počítat, jakou dobu již hra probíhá. Časování implementruje obslužná funkce ontimer, která musí po svém doběhnutí opět sama sebe zaregistrovat do rozhraní GLUT. Na začátku hry je časovač přerušen a spustí se po odkrytí prvního políčka hry. Ve chvíli ukončení hry se opět pozastaví, pozastaví se také při stisknutí mezerníku, který signalizuje pozastavení hry. 4) Point je třída, která sdružuje souřadnice a umí definovat ve 2D prostoru nějaký bod. Jednotlivé body umí mezi sebou porovnávat na základě souřadnic, které je určují. Tato třída je využita jak v rozhraní OpenGL pro vykreslování grafiky (buněk, textu atp.), ale také pro určení souřadnic jednotlivých políček v rámci hracího plánu. [12]

13 5) GlColor definuje rozhraní pro jednoduchou práci s barvami. Barva může být díky této třídě uvedena v jednoduchém formátu RGB, kde každá složka je definována jedním dvojciferným hexadecimálním číslem. Konkrétní třída Color vzniklá z této šablony ukládá název barvy v datovém typu String a k převodu barvy z jejího šestnáctkového zápisu do jednotlivých složek, které je možné získat v desítkové soustavě, používá třídu Convertor ze jmenného prostoru Expand, kde pracuje právě se základem 16. Tento formát definování barvy je výhodný hlavně z důvodu, že je podporován různými internetovými míchátky barev a není třeba provádět ruční převod, když chceme nějakému prvku nastavit barvu. 6) GlSystem je pouze třída, která tvoří obal pro základní akce prováděné v rozhraní GLUT a OpenGL jako registraci obslužných funkcí, překreslení scény (metoda Redisplay), registrace nekonečné smyčky (metoda Loop) atp. Navíc definuje metodu pro vykreslení textu (BitmapFont) a pro vykreslení čáry, kde jsou využity třídy Point a Color udávající odkud kam má být čára vykreslena a jakou barvou. Vykreslení textu přes OpenGL je využito pouze v obslužné funkci ondisplay, která je volána při překreslení scény. V informačním panelu vypisujeme kolik zbývá min, kolik uplynulo času a jaký je stav hry. Ten může být buď Nová hra, Rozehraná, Pozastavená, Dokončená nebo Konec hry, pokud hráč prohrál. JMENNÝ PROSTOR GAME Tento jmenný prostor využívá obou předcházejících k implementaci samotné hry Hledání min. Filozofie je následující: hra se hraje v hracím plánu, který je zde reprezentován Polem polí, kde první složka je řádek hracího plánu a druhá složka sloupec. Tím jsou určeny souřadnice na hracím plánu. Hrací plán vlastní třída Game, je to její vlastnost gamefield. Při přístupu gamefield[i][j] přistoupíme na j-tý prvek i-tého řádku hry, kde nalezneme určité políčko (buňku). Každé z těchto políček je reprezentováno instancí třídy Cell (game/class.cell.hpp). Každé políčko je jednoznačně určeno svou pozicí na hracím plánu, kterou zná i interně a je uložena v jeho vlastnosti point (v pixelech počítaných od levého horního rohu). Dále je u každého políčka veden údaj o tom, jestli obsahuje minu, jaký je počet okolních min (vlastnost number), jestli na něj bylo kliknuto, jestli již náhodou nenastal konec hry klikli jsme na něj a [13]

14 obsahovalo minu, tak tuto vlastnost nastavíme na true a tím dá políčko vědět okolnímu světu o tom, že je něco špatně a vykreslí se v něm mina na červeném pozadí. Dále si u políčka vedeme informaci o tom, v jakém je stavu pokud na něj nebylo kliknuto (nic, vlajka, otazník) a informaci o tom, za jaký typ políčka jej považuje algoritmus vyhledávání jistých políček jestli je to políčko, které musí obsahovat minu, políčko, které ji obsahovat nesmí nebo se u něj neví. Všechny tyto informace je možné o políčku z vnějšku zjistit pomocí metod, které třída Cell nabízí ve svém rozhraní. Třída Record Pro jednodušší práci s rekordy, kterých bylo ve hře dosaženo existuje tato třída. Ta umožňuje sjednotit informaci o tom, kdo rekord vytvořil, v jakém čase a jaká byla obtížnost hry. Na rekordech definuje také uspořádání podle obtížnosti, aby bylo možné rekordy uložit do pole a jednoduše s nimi pracovat. O ukládání rekordů se stará třída Game, která je ukládá do souboru records.ini. Pokud tento soubor při dosáhnutí nového nejlepšího času neexistuje, je automaticky vytvořen. Jeho formát je následující ke každému ze třích možných módů obtížnosti hry (Začátečník, Pokročilý, Expert) jsou v souboru přiřazeny dva řádky. První řádek určuje obtížnost, při které bylo rekordu dosaženo (z=začátečník, p=pokročilý, e=expert) a následující znaky určují čas, ve kterém k tomu došlo (maximální možný čas je určen konstantou GAME_MAX_TIME v souboru game/game.hpp. Na druhém řádku je uvedeno jméno hráče, který rekord vytvořil. Ukázka formátu souboru records.ini Třída Bmp Aby mohly být v aplikaci použity obrázky, přichází tato třída, která vede obrázky jako pixelmapy, což je trojrozměrné pole, kde první složka je souřadnice y, druhá složka souřadnice x v pixelmapě a třetí složka určuje postupně červenou, zelenou a modrou složku [14]

15 barvy, kterou pixel má nastavenou. Pixelmapa se indexuje od levého spodního rohu. Tato třída umožňuje jednoduše obarvit nějaký bod v pixelmapě nějakou barvou či nějaký řádek (od určité x-ové souřadnice obarví pixely po určitou x-ovou souřadnici na daném řádku). Jednotlivé pixelmapy využité ve hře (vykreslované uvnitř buněk) jsou definované v souboru images.hpp. Jedná se o obrázky definující čísla určující kolik min je v okolí o různé obrázky min, otazník, vlaječku atp. Jednodušší by samozřejmě bylo načíst tyto obrázky z externího souboru ve formátu BMP, bohužel se mi však nepodařlo přijít na to, jak se s tímto formátem v OpenGL pracuje, tak jsem zvolil toto poněkud méně vkusné řešení. Třída Game Jedná se o hlavní a největší třídu aplikace, která implementuje většinu její funkčnosti. Přiznávám, že 46 kb kódu je na jednu třídu poměrně hodně, avšak nepodařilo se mi třídu rozdělit na menší části, neboť se domnívám, že funkčnost, kterou zajišťuje patří logicky k sobě. Tato třída implementuje algoritmy popsané v části Zvolený algoritmus, nebude se jí tedy nadále nějak podrobně zabývat. Pouze bych zmínit, že jí v aplikaci existuje pouze jedna instance vytvořená v hlavní funkci programu (main). Nastavení hry Hru je možné ovlivnit několika parametry a to počtem políček na šířku, počtem políček na výšku, počtem min a tím, jestli je zapnut férový mód. Toto nastavení je uloženo v souboru settings.ini. Při ukládání nastavení je prováděna kontrola vstupních dat ze strany uživatele a ten je při nevalidním vstupu na tuto skutečnost upozorněn. Formát souboru s nastavením je následující: první řádek v souboru určuje počet políček na šířku, druhý počet políček na výšku, třetí řádek počet min, čtvrtý jméno hráče a pátý, jestli je nastaven dérový mód nebo ne (0/1). Ukázka formátu souboru settings.ini [15]

16 REPREZENTACE VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH DAT ANEB NÁPOVĚDA Hru zahájíme tím, že dvakrát poklepeme na soubor miny.exe, pokud se vám objeví dialogové okno, klikněte na OK (viz obrázek). V tuto chvíli je hra spuštěna a můžete začít hrát. Jaká že jsou pravidla? Jednoduše řečeno se jedná o logickou hru, kde je vaším úkolem najít všechny miny, které se skrývají na jednotlivých políčkách hry. Pokud na nějaké políčko kliknete objeví se číslo, kteréurčuje kolik min je v jeho okolí. Pokud se domníváte, že nějaké políčko obsahuje minu, označte jej tím, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši. Políčko odkryjete tak, že na něj kliknete levým tlačítkem myši, pokud obsahuje minu, prohráváte. V horní části hry najdete informace o tom, kolik vám ještě zbývá označit min, jakou dobu již hru hrajete (ta je udána ve vteřinách) a jaký je stav aktuální hry. Prostředním tlačítkem myši zobrazíte kontextové menu. Jednotlivé položky menu je také možné vybrat pomocí zkratek: F1 Nápověda F2 nebo klávesa N Nová hra F3 Nastavení hry F4 Zobrazí rekordy ESC Ukončí aplikaci Mezerník pozastaví hru nebo spustí pozastavenou hru [16]

17 Pokud kliknete levým tlačítkem myši na políčko, které je již odkryté zobrazí se vám neodkrytá políčka v jeho okolí jako promáčknutá. Ve chvíli, kdy jsouvšechny miny v okolí tohoto políčka již označeny odkryjí se všechna neodkrytá políčka v jeho okolí. Pokud byla některá z nim označena chybně, prohráváte. Ve chvíli, kdy nelze logicky ze stavu hry odvodit, které políčko neobsahuje minu, můžete odkrýt jakékoli políčko (u kterého není jistota, že minu obsahuje) a ono minu obsahovat nebude. Naopak, máte-li možnost nějak logicky ve hře pokračovat a kliknete někam, kde jste nemohli mít jistotu, že tam mina není, tak tam bude. Pro více informací si prostudujte nápovědu hry kliknutím na klávesu F1. Po spuštění aplikace nezapomeňte nastavit pod jakým jménem hru hrajete, aby byl pod tímto jménem případně uložen rekord, kretý vytvoříte. Toho docílíte tak, že stisknete klávesu F3, jako aktivní nastavtečerné okno, kam zadejte 5 a stiskněte Enter (což znamená, že si přejete zadat své jméno) a poté jej napište a opět potvrďte Entrem. V době nastavování aplikace je hlavní okno hry neaktivní a to do té doby než nastavení dokončíte. [17]

18 Ukázka rozehrané hry PRŮBĚH PRACÍ Práce probíhaly v klidu a míru o svátcích Vánočních. V C++ jsem dlouhou dobu předtím nedělal, naposledy snad někdy v roce 2008, tak jsem se musel nejprve rozpomenout na syntaxi a opět se naučit pracovat s rozhraním GLUT a OpenGL. Využil jsem některé třídy, které jsem měl připraveny již dříve jako třídu implementující práci s řetězci s poli atp., ale upravil jsem je tak, aby vyhovovaly této aplikaci a vyházel jsem z nich nepotřebný marast. Poté jsem se začal zajímat o to, jakým způsobem, pracovat s BMP obrázky v OpenGL, což se mi bohužel nepodařilo pořádně zjistit, tak jsem použil ono popsané řešení s bitmapami, vytvořil jsem bitmapy jednotlivých obrázků použitých ve hře, což byla práce poměrně úmorná, avšak zvládnutelná. V tu chvíli jsem začal implementovat jednotlivé uživatelovy akce a postupně jsem vytvářel klasickou hru Hledání min. Zde jsem nenarazil na žádný větší problém a programování bylo poměrně přímočaré, už ani nevím, kolik mi to zabralo času. Ve chvíli, kdy jsem měl základní hru, která již byla hratelná jsem se chtěl pustit do implementace férového módu. Řekl jsem si však, že by bylo dobré, aby tento mód byl pouze rozšířením předchozího módu, kdyby se to náhodou nepodařilo. Zavedl jsem tedy do hry přepínač módů a rozšíření hry jsem začal implementovat v metodě FairMode třídy Game. [18]

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech MS Excel 97 Mgr. Jiří Pech 1 Obsah Obsah......2 1. Úvod...4 2. Úvod do programu Excel...5 2.1. Co je to vlastně Excel...5 2.1.1. Co je to tabulkový kalkulátor?...5 2.2. Co potřebujeme pro práci s Excelem?...5

Více

ascrozvrhy Příručka uživatele

ascrozvrhy Příručka uživatele ascrozvrhy Příručka uživatele Obsah OBSAH: 1 ÚVOD... 1 1.1 ZAČÍNÁME... 1 1.2 CO PROGRAM UMOŽŇUJE... 1 1.3 HARDWAROVÉ POŽADAVKY... 1 1.4 INSTALACE... 2 1.5 SPUŠTĚNÍ PROGRAMU... 4 1.6 NASTAVENÍ BAREV...

Více

Počítače a programování 2

Počítače a programování 2 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Počítače a programování 2 Garant předmětu: Doc. Dr. Ing. Zbyněk Raida Autoři textu: Doc. Dr. Ing. Zbyněk Raida Ing. Pavel

Více

PC MS Excel PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS Excel PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS Excel PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Srdečně

Více

Učebnice MS Word 2007 Průvodce k tutoriálům

Učebnice MS Word 2007 Průvodce k tutoriálům Video-office s.r.o. Učebnice MS Word 2007 Průvodce k tutoriálům Čeněk Kras Video-office s.r.o. www.video-office.cz strana: 1/154 Úvod Vážení čtenáři, vítám vás v učebnici aplikace Microsoft Word 2007.

Více

Planimetrie. Verze 1.63 pro MS Office XP 2003. Manuál k ovládání programu

Planimetrie. Verze 1.63 pro MS Office XP 2003. Manuál k ovládání programu Planimetrie Verze 1.63 pro MS Office XP 2003 Manuál k ovládání programu 1 Obsah: 1. Obecná charakteristika programu... 3 2. Instalace a spuštění... 3 2.1 Instalace programu... 3 2.2 Spuštění programu...

Více

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy práce s PC Programy pro správu souborů Učební text pro předmět U051 Mgr. Lea Nedomová Praha 2008 Programy pro správu souborů 3 Obsah 1.

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Slovo autora ISBN 80-86097-56-0

Slovo autora ISBN 80-86097-56-0 Slovo autora Tato brožura je určena početnému okruhu příznivců Excelu. Od té doby, co spatřil v roce 1985 světlo světa, se postupně stal jedním z nejoblíbenějších, nejspolehlivějších a nejrozšířenějších

Více

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější.

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. 33. Tisk dokumentu Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. Přesuneme se pod tlačítko Office Klikneme

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

Manuál k ovládání programu STATISTICA

Manuál k ovládání programu STATISTICA Manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Mgr. Lenka Blažková Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2012 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420

Více

projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě

projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě školicí materiály ke kurzu: Využití výpočetní techniky pro potravinářské výkaznictví TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé použití MS PowerPoint při tvorbě elektronických výukových materiálů

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé použití MS PowerPoint při tvorbě elektronických výukových materiálů Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Pokročilé použití MS PowerPoint při tvorbě elektronických výukových materiálů Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D. Mgr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDEGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY Didaktické aplikace v aplikaci MS Excel 2007 ve vyučování matematiky na 2. st. Základních škol Magisterská diplomová práce OLOMOUC

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Ovládání a základy statistiky v softwaru STATISTICA

Ovládání a základy statistiky v softwaru STATISTICA Ovládání a základy statistiky v softwaru STATISTICA Copyright StatSoft CR s.r.o. 2013 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005 e-mail: info@statsoft.cz

Více

NÁPADNÍK. Tipy a rady pro učitele

NÁPADNÍK. Tipy a rady pro učitele NÁPADNÍK Tipy a rady pro učitele NÁPADNÍK Tipy a rady pro učitele Autoři Mgr. Jiří Grambal RNDr. Oldřich Sedláček Mgr. Eva Nesibová Grafická úprava Mgr. Jiří Grambal Mgr. Eva Nesibová Jazyková korektura

Více