Stanislav Hledík. Verze 2010/3/26/a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanislav Hledík. Verze 2010/3/26/a"

Transkript

1 Bažákův průvodce publikačním systémem L A TEX Stanislav Hledík Verze 2010/3/26/a

2 Abstrakt Toto je výsledek zpracování L A TEXového zdrojového textu bazak.tex volně inspirovaného dokumentem A Sample Document původního autora formátu L A TEX Leslieho Lamporta. Porovnáním vysázeného výstupu se zdrojovým textem umožňuje začít s přípravou vlastních jednoduchých L A TEXových dokumentů.

3 Obsah 1 Úvod 2 2 Text a jeho značkování Hladký text Uvozovky, pomlčky a další drobná havěť Zdůrazňování a další typografické drobnosti Příkazové znaky Speciální znaky a cizí diakritika Ligatury (slitky) Některá prostředí Jednoduchá čárová grafika s L A TEXem Vkládání externí grafiky Plovoucí objekty Žádný strach z matematiky! Vzorce a formule Matematická bižuterie Co se ve vzorcích sází antikvou Kdy L A TEX potřebuje lidskou intervenci Vybraná specifika českojazyčné matematiky Lámání dlouhých formulí a víceřádkové formule Axiomy, definice, věty, lemmata a důsledky Rozšíření standardní L A TEXové matematiky Jazykové přizpůsobení 15 5 Závěrečná poznámka 16 A Kdo jest bažák 19 B Výpis zdrojového textu 19 C Výpis bibliografické databáze 40 1

4 1 Úvod L A TEX je velmi rozsáhlá knihovna maker napsaná Leslie Lamportem rozšiřující sázecí program TEX Dona E. Knutha směrem ke kontextovému (logickému) značkování. L A TEX dovoluje popsat strukturu dokumentu pomocí značkování tak, aby uživatel nebyl nucen přemýšlet o výsledném vzhledu. S použitím dokumentních tříd a přídavných balíků může být tentýž dokument vysázen (zformátován) v mnoha různých podobách [1]. Není zde možné demonstrovat všechny jeho rysy a dodatečná rozšíření. Cíl, jenž si klade tento článek, je dostatečně vybavit čtenáře pro rychlý start umožňující psát vlastní nepříliš komplikované dokumenty metodou komparace zdrojového a zformátovaného textu. Existuje bohatý výběr literatury, v níž se lze poučit podrobněji. Za zmínku stojí zejména česky psané manuály L A TEXu [2, 3] a anglicky psané podrobné průvodce L A TEXem [4, 5, 6, 7]. Zájemce u hlubší studium TEXu a jeho možností může sáhnout po knihách [8, 9, 10, 11, 12]. V tomto úvodu je už pár L A TEXových příkazů, ale nejsou nijak okomentovány. Podrobné komentáře začínají až od Subsekce 2.1. Odkazy na literaturu, jejíž položky jsou uloženy v souboru bazak.bib, byly pro L A TEX vytvořeny pomocným programem BibTEX (viz např. Dodatek B v knize [3] a v tomto článku). To umožňuje velmi flexibilní vytváření referencí. Avšak dosti již řečí. Vzhůru do sedel! 2 Text a jeho značkování Soubory určené ke zpracování L A TEXem obsahují jednak vstupní text, jednak příkazy programovacího jazyka TEX různé úrovně (značkování). L A TEX kromě jiného definuje množství uživatelských příkazů vysoké úrovně pomocí základních příkazů TEXu, tzv. primitiv. Aby TEX při čtení dokumentu rozpoznal, co že je náš text a co je příkaz, jsou příkazy uvozeny speciálním znakem: zpětným lomítkem (anglicky backslash). Hlavním úkolem TEXu je podle instrukcí naprogramovaných v dokumentní třídě a dodatkových balíčcích vytvořit tištěný výstup, tj. rozdělit text do stejně dlouhých řádků, řádky formátovat do odstavců a zalamovat text do očíslovaných stránek. Rozložení samotného vstupního textu může být úplně odlišné. 2.1 Hladký text Konce slov a vět jsou určeny mezerami. Je lhostejné, kolik mezer ve zdrojovém textu napíšete; jedna je stejně dobrá jako sto. Jeden konec řádku funguje stejně jako mezera nebo více mezer. To neznamená, že v místě konce řádku zdrojáku končí řádek vysázeného textu; řádkový zlom sazby je něco zcela jiného. Jedna nebo více prázdných řádek vyznačuje konec odstavce. Jak je odstavec vysázen (velikost odstavcové zarážky, vertikální separace), je dáno dokumentní třídou, dodatečnými balíčky nebo uživatelským nastavením v preambuli. Jelikož libovolný počet po sobě následujících mezer je zpracován jako jediná mezera, formátování zdrojového textu je lhostejné pro TEX (L A TEX), ale není lhostejné pro vás. Je rozumné zachovávat štábní kulturu (jakkoli to zavání buzerací), abyste se po nějaké době ve zdrojáku vlastního dokumentu snadno vyznali a mohli jej lehce modifikovat. 2

5 2.2 Uvozovky, pomlčky a další drobná havěť Existuje množství znaků, které nejsou dostupné z klávesnice, avšak v knižní a časopisecké sazbě jsou nezbytné. Jednou z obvyklých chyb je psaní levých i pravých uvozovek pomocí jediného znaku ", což je špatně a dopadne takto. Píšete-li anglický text, použijte this (vysází this ), nebo v jednoduché formě this (vysází this ). Všimněte si rozdílu! Anglický styl uvozování má podle podobnosti s číslicemi název 6699 nebo Píšete-li česky, použijte pro uvozování \clqq toto\crqq nebo \uv{toto} (vysází toto ) nebo v jednoduché formě \glq toto\grq (vysází toto ). Opět si všimněte rozdílu! Příkazy pro české uvozování (říká se mu podle tvaru uvozovek 9966 nebo 96 ) jsou dostupné pouze je-li načten balík babel. Následuje-li po pravých uvozovkách \grq nebo \crqq mezera, nezapomeňte psát \grq{} nebo \crqq{}, aby TEX mezeru za příkazem nepožral jako na předcházejícím řádku před slovem jako. Následuje-li po \grq či \crqq nepísmenný znak (čárka, tečka, středník, jako na konci předchozí věty), funguje jako ukončovač příkazu místo mezery a problém nevznikne. Totéž se týká např. příkazů pro generování loga TEX, L A TEX a podobně. Dalším velmi rozšířeným nešvarem je nesprávné používání pomlček. Existují jich tři druhy: 1. Spojovník (také rozdělovník, divis, anglicky hyphen) slouží: ke spojování dvou slov, názvů nebo jmen do jednoho celku, např. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě, Opava-Kateřinky, β-rozpad, Tullio Levi-Cività (jedná se o jediného člověka), a okolo spojovníku nejsou mezery; jako rozdělovník. Jelikož TEX dělí při řádkovém zlomu automaticky podle načtené tabulky dělení slov pro daný jazyk, není třeba se o to starat (no dobře, skoro se není třeba starat). 2. Pomlčka na půlčtverčík (anglicky N-dash) se používá: při uvádění rozsahu čísel, např. Kapitoly (v tom případě okolo nejsou mezery), nebo v evropské kontinentální typografii jako zvláště v beletrii hojně používané interpunkční znaménko (zde se okolo použijí mezery). Protože pomlčka na půlčtverčík se nesmí vyskytnout na začátku řádku, neuděláte chybu, když před ni dáte jako právě zde nezlomitelnou mezeru. 2 Podívejte se do zdrojáku, jak pomlčku na půlčtverčík vytvořit je to tak snadné díky ligaturnímu mechanismu TEXu! při seskupování jmen dvou nebo více osob do ustáleného pojmenování: Bolzanova Weierstraßova věta, Schwarzschildův de Sitterův prostoročas, Kerrův Newmanův de Sitterův prostoročas. (Srovnej Levi-Cività v bodě 1.) 1 Zdání jiných souvislostí jsou klamná. 2 Prohlídkou zdrojáku zjistíte, že nezlomitelná mezera (znak vlnka, tilda, ~) je vložena za každou neslabičnou předložku jako i, I, k, K, o, O, s, S, t, T, u, U, v, V, z, Z, A, které podle pravidel české typografie nesmí být na konci řádku. Aby se tím autor nemusel zdržovat, existují programy pro automatické doplňování vlnky. V angličtině se nevlnkuje. 3

6 Často se místo pomlčky na půlčtverčík chybně používá divis popsaný v bodě 1, což je ošklivé, avšak laickými typografy s oblibou používané. 3. Pomlčka na čtverčík (anglicky M-dash) se používá: jako interpunkční znak podobně jako pomlčka na půlčtverčík (viz bod 2) v kontinentální typografii s mezerami okolo, opět by před ni měla přijít nezlomitelná mezera; jako interpunkční znak ale v anglosaské typografii bez mezer okolo. Díky ligaturnímu mechanismu je opět velmi snadné psát pomlčky na čtverčík. Čtvrtým typem je matematické minus viz Sekce 3 na straně 10. Specialitou anglosaské typografie je, že mezery za větami jsou větší než mezislovní mezery. Proto je třeba TEXu explicitně sdělit, že např. ve fragmentu Let me introduce you Dr. Jones za Dr. nekončí věta. Toho dosáhneme vložením příkazu \ (zpětné lomítko následované mezerou), který vynutí mezislovní mezeru. Ještě lepším řešením je Dr.~Jones, kdy je tato mezera navíc nezlomitelná. 3 Vyskytne-li se naopak tečka za velkým písmenem, pak se bere jako konec zkratky a ne věty, takže konec věty je nutno explicitně vynutit: This project is sponsored by Its purpose is... V českém dokumentu (používáte-li balík babel) nebo máte-li v preambuli deklarováno \frenchspacing, tato jemná dolaďování nemusíte provádět. 2.3 Zdůrazňování a další typografické drobnosti Standardním příkazem pro zdůraznění textu je v L A TEXu \emph, jehož argument alespoň v třídě article bude vysazen kurzívou. To má svůj důvod: kurzíva se dostatečně odlišuje od vzpřímeného písma, ale přitom zachovává stejnou průměrnou šeď. Z toho důvodu je preferovaným způsobem vyznačování. Zároveň za konec vyznačení vloží tzv. kurzívní korekci, jež (selektivně podle sousedících znaků) zvětší mezeru zredukovanou příklonem kurzívního řezu; srovnej mezerování těchto dvou úryvků: Epitaf Ludwiga Boltzmanna Epitaf Ludwiga Boltzmanna Zdůrazňujeme-li v již zdůrazněném textu, zmíněný příkaz přepne zpět do vzpřímeného písma. Kurzívní korekce se vloží před zdůrazněný text: Číšník místo vína přinesl koňak značky Hennessy Číšník místo vína přinesl koňak značky Hennessy Dalšími způsoby vyznačování je použití tučného písma (příliš vystupuje z průměrné šedi textu, ale používá se), kapitálek (anglicky Small Caps), má vážný, slavnostní ráz a hodí se např. pro zvýraznění jmen, vyloženě ošklivé je podtržení používejte jen je-li to nezbytně nutné. V byrokratické praxi se používá p r o s t r k á n í to rovněž není příliš estetické, kromě toho není triviální napsat makro pro jeho realizaci (řešení viz [12]). 3 Díky čemuž pan Jones nikdy nezanechá svůj titul osamocený na konci řádku. 4

7 Pomineme-li naprosté typografické úlety, 4 z drobností bych zmínil výpustky (elipsy): používáme-li C S fonty, můžeme bez obav psát tři tečky za sebou; ligaturní mechanismus (viz Subsekce 2.6) se postará o jejich správný rozestup... Ale při použití nativního amerického formátu bazak dostaneme tento paskvil... Proto raději použijeme příkaz \ldots (funguje vždy)... Další příklady použití různých typů pomlček, výpustků a uvozovek [13]: Zima byla nejhorší mnoho lidí nepřežilo. Zpívala si tra-la-la, ráda k tomu poněkud neobratně poskakovala. Jeho jasnost, ohlásil komoří.... až na věky věkův... a nikdy jinak Jaroslav vyhrkl: Opravdu je taková, že neumí říci ne? Jaroslava vyhrkla: Opravdu je takový, že neumí říci»ne«? Nezkracujte pravou délku úsečky následovně: pr. d. úsečky; raději pište pr. dél. úsečky nebo ještě lépe pr. délka úsečky. (profesor K. Havlíček) 2.4 Příkazové znaky Znaky # $ ˆ % { } mají v TEXu speciální význam. Pro jejich vytištění v textu je musíme vyescapovat jak na to, zjistíte ve zdrojovém textu. Napsat je s anglickou klávesnicí není problém, horší je dostupnost takových znaků v neanglických národních klávesnicích, českou nevyjímaje. Uživatelé textového editoru GNU Emacs mohou např. použít nezávisle na systému českou klávesnici Czech-prog Speciální znaky a cizí diakritika Znaky, které nejsou na klávesnici, se dají snadno napsat pomocí odpovídajících příkazů; namátkou \S dá, \dag dá, \ddag dá, \P dá, \copyright dá c, \pounds dá $. Další viz např. [2, 3, 4, 5]. Kromě toho mohou být další speciální znaky v jiných fontech (např. Times, fonty ze Střešovické písmolijny, Chceme-li vysázet cizí slovo nebo jméno, lze použít např.: 5 œ {\oe} Œ {\OE} æ {\ae} Æ {\AE} å {\aa} Å {\AA} {! } ø {\o} Ø {\O} l {\l} L {\L} ß {\ss} SS {\SS} {? } Rovněž lze tisknout různá diakritická znaménka, jako ò ó ô ö õ ō ȯ ŏ ǒ ő oo o ọ ō o (místo o lze použít jakékoli jiné písmeno). Před přidáním diakritiky nad i nebo j je zapotřebí odstranit tečku: např. {\^i} by dalo î; správně je {\^{\i}}, což dá kýžený znak ve jménu abbého Lemaîtrea. Jako cvičení vysázejte tyto krátké věty (upraveno podle [13]): 1. Lze je trajektem z Ölandu do Ålandu? 4 Na vlastní oči jsem viděl výpravnou, na křídovém papíře tištěnou publikaci Opava 2000, která měla na přebalu v letopočtu místo nul vysázeny verzálky O : Opava 2OOO. 5 Tento způsob se hodí pro citace nebo kratší úryvky; pro systematické psaní v daném jazyce je lepší použít příslušnou volbu balíku babel a klávesnici. 5

8 2. Maar die ÿs is lekker. 3. Peut-être il préfère le café glacé. 4. Ich muß heißen Tee abkühlen. 5. Élèves, réfusez vos leçons! 6. Jetez vos chaînes! 7. Nejmenší vnitřní jednotka TEXu je asi Å. 8. Rozumí Æschylus Œdipovi? Pokrýt všechny evropské jazyky (včetně islandštiny) mají v současné době odlaďované fonty Latin Modern (LM). Pro exotické jazyky jako hebrejština, arabština, japonština, korejština, čínština, sanskrt apod. existují speciální verze TEXu pro pravolevou sazbu a příslušné balíky a fonty. 2.6 Ligatury (slitky) Některé písmové sady mají k dispozici tzv. ligatury neboli slitky určité kombinace písmen jsou z estetických a historických důvodů tištěny jako jediný speciální symbol ligatura. Typicky se jedná o kombinace ff, fi, fl, ffi a ffl. V následujícím zvětšení je horní řádek vysázen s užitím ligatur (implicitní chování TEXu), v druhém jsou ligatury potlačeny pomocí vložení prázdné skupiny: ff fi fl ffi ffl ff fi fl ffi ffl Existují výjimky, kdy je ligaturu lépe potlačit: například u složeniny šéflékař je lepší sázet šéflékař, z anglických slov např. místo shelfful je lepší shelfful. Mechanismus na tvoření ligatur (popis implementace je např. v [11]) se uplatňuje i při sazbě různých typů pomlček popsaných v Sekci 2.2 a umožňuje sazbu kratších úryvků např. v ruštině pomocí (anglické) transliterace (ukázka převzata z [14]): Rassmotrim teperь vopros o tom, naskolьko odnoznaqno opredeleny potencialy pol. Pri зtom sleduet uqestь, qto pole harakterizuets tem de stviem, kotoroe ono okazyvaet na dviжenie nahod wihs v nem zar dov. Pro ty, co už neznají azbuku: Prozkoumejme nyní otázku, do jaké míry jsou potenciály pole určeny jednoznačně. Při tom je třeba vzít v úvahu, že pole je charakterizováno působením na pohyb nábojů, jenž se v něm nacházejí. Další TEXovou specialitou založenou na ligaturním mechanismu je například (viz O l¹ ákvo labikáøvé pís mo. 6

9 2.7 Některá prostředí V Subsekcích 2.2 a 2.3 jsme poznali prostředí quote pro zúženou sazbu (citování textu), na začátku článku prostředí abstract, v Subsekci 2.2 prostředí enumerate a itemize pro číslované a nečíslované výčty, v Subsekci 2.5 prostředí center pro vycentrování svého obsahu a tabular pro tvorbu tabulek; samotný dokument je uzavřen v prostředí document. Prostředí existuje velmi mnoho viz např. [2, 4, 3]. Zmiňme ještě alespoň pár, nejprve quotation, alternativu ke quote. Rozdíl obou prostředí spočívá v tom, že quote mezi jeho odstavce vkládá vertikální mezeru, ale odstavcová zarážka je nulová. Prostředí quotation, v němž je vysazen tento text, používá odstavcové zarážky a nevkládá mezi odstavce vertikální mezery. Příbuzné je ještě prostředí verse pro sazbu poezie (báseň Chci to slyšet převzata ze sbírky [15]): Na dně každé písně, i té nejsmutnější, na dně každé sklénky něco tiše cinká. Někdy víc a jindy jenom málo. Chci to slyšet. Bůhví co mne nutí, ale musím čekat na cinknutí, jinak by se moje srdce bálo. Prostředí thebibliography je určeno pro sazbu seznamu literatury. Při použití separátní bibliografické databáze, jako v tomto dokumentu, je soubor s tímto prostředím automaticky generován programem BibTEX a načítán v místě, kde se objeví příkaz \bibliography. Výsledkem je seznam literatury. Pro doplnění uveďme třetí výčtové prostředí description, jež je demonstrováno na následujícím popisu hlavních distribucí Linuxu (upraveno podle výstupu kultovního linuxového programu fortune): Blondian Jádra třídy public nepříliš bezpečná a stabilní, proto se často přeinstalovávají, takže dlouhodobější využívání systému nepřichází v úvahu. Brunetware Jádra třídy romantic stabilní a jedny z nejbezpečnějších. Red Head Jádra třídy sadistic a odvozená velmi variabilní, záleží na administrátorovi, k jakému použití budou nakonfigurována, proto i bezpečnost je relativní. Free Black Jádra třídy free slouží především jako školní nebo firemní servery, takže získat konto není žádný problém. Prostředí lze kombinovat a vzájemně do sebe vnořovat. Experimentujte, experimentujte, experimentujte! 7

10 2.8 Jednoduchá čárová grafika s L A TEXem Systém L A TEX obsahuje speciální font, jehož znaky jsou tvořeny čárami a šipkami různých sklonů (se směrnicemi p/q, kde p, q jsou malá celá čísla), kružnicemi a kruhy vybraných diskrétních poloměrů, a elementy, z nichž lze vytvořit Bézierovy křivky. Tyto znaky jsou pomocí uživatelských příkazů sesazovány k sobě, aby vytvořily požadovaný grafický efekt. Není to žádný zázrak, možnosti jsou značně omezené, ale příležitostně se tato možnost může hodit. Výhodou je, že není potřeba žádný externí kreslicí program; vše je v L A TEXovém zdrojáku. b kořeny p 3 kořeny p 4 a 2.9 Vkládání externí grafiky S interní L A TEXovou grafikou vystačíme jen pro jednoduché ilustrace, třeba takové, jako v Subsekci 2.8. Pro vkládání grafiky vytvořené externími programy slouží balík graphicx. Důležité je, že vkládaná grafika musí být ve formátu Encapsulated PostScript (EPS, zapouzdřený PostScript, extenze.eps,.ps). Jedná se o grafický jazyk PostScript, který má na rozdíl od normálního Post- Scriptu pouze jedinou stránku, a taky jsou v něm zakázány jisté konstrukce programovacího jazyka PostScript. To nás nemusí nijak trápit, protože téměř každý rozumný grafický program umí do EPS exportovat. PostScript je nativně vektorový jazyk, ale umí pojmout i bitmapový obrázek. Takže pokud děláte grafiku třeba v programu Mathematica, gnuplot, xfig, Ipe, rovnou ji exportujte do EPS. Bude vektorová, takže ji lze libovolně škálovat. Pro konverzi bitmap se hodí např. Gimp. Při ukládacím dialogu zatrhněte, že chcete Encapsulated PostScript a naopak vypněte tvorbu náhledu (preview) jen zbytečně zvětšuje velikost obrázku a L A TEXu je stejně k ničemu. Pak už můžeme grafiku nejen vložit, ale i škálovat, rotovat a stranově deformovat pomocí příkazu \includegraphics definovaném balíkem graphicx. 80 F AR ω A t 20 Ukázka vektorové grafiky vytvořené programem gnuplot a exportované do EPS. 8

11 Bitmapa konvertovaná do EPS programem Gimp (s laskavým svolením autora) Plovoucí objekty Grafika a tabulky se nemohou zlomit přes stránku, takže je nemůžeme umístit na zcela libovolné místo. V odborných publikacích se proto obrázek nebo tabulka opatří očíslovaným popisem (anglicky figure/table caption) a nechá se spolu s ním vyplavat na horní nebo dolní okraj stránky, popřípadě, jsou-li veliké, se umístí na samostatnou stránku. V textu se pak na ně odkáže pomocí čísla. Tento postup implementuje L A TEX skrze prostředí figure a table. Může v nich být umístěno cokoli, nejen grafika nebo tabulka, podstatné je to, že materiál umístěný do takového prostředí plave na vrchol nebo spodek stránky. Typicky se do nich umisťuje obrázek (obrázky) pomocí příkazu \includegraphics, tabulka pomocí prostředí tabular a příslušná popiska pomocí příkazu \caption opatřená značkou \label. Obě prostředí se liší pouze tím, jaké slovo generují na začátku popisu ( Obrázek nebo Tabulka ). Automataticky aktualizovaný 80 F AR ω A t 20 Obrázek 1: Ukázka dvou obrázků umístěných v jednom plovoucím prostředí a opatřených společnou popiskou. Veškerý tento materiál plave naspod stránky viz nepovinný argument prostředí figure. Deformace levého obrázku byla způsobena úmyslně a je popsána komentářem ve zdrojovém textu. 9

12 číselný odkaz na obrázek nebo tabulku v textu vytvoříme pomocí referenčního příkazu \ref. V jednom plovoucím prostředí může být i více obrázků a popisů. Umisťování plovoucích objektů se řídí určitými pravidly; hlavní zásadou je, aby se plovoucí objekt objevil v sekci, kde se na něj poprvé odkazuje, což není snadné dodržet. Příklad je na Obrázku 1 na straně 9. Další možností je používat obrázky obtékané textem. V odborných publikacích se tohoto způsobu příliš neužívá, ale jinak je dost častý. Zde se jím nebudeme zabývat; L A TEX jej podporuje skrze balíky picins nebo wrapfig. Příklad lze nalézt v Matematické pohádce (text šířený na přednášce), v němž se balík picins používá k umisťování iniciál na začátky odstavců. 3 Žádný strach z matematiky! Sazba matematiky byla nákladnou záležitostí, protože představovala mimořádné pracovní zatížení; z toho důvodu zvolil Don Knuth jako přepínač matematického/textového režimu symbol $. S TEXem resp. L A TEXem je sazba matematiky relativně snadná a výsledek bezkonkurenční. Nebudeme zde suplovat standardní L A TEXové manuály více či méně podrobný výklad matematické sazby lze nalézt v libovolném z nich. Spíše ukážeme, jak správně sázet některé matematické prvky typické pro fyziku. Připomeňme jen, že matematický mód TEXu se řídí specifickými pravidly a je (většinou) jedno, kolik mezer (a zda vůbec nějaké) napíšeme. Způsob zápisu je tak velmi variabilní a je věcí osobního stylu, jak přehledně budou matematické zápisy vypadat. 3.1 Vzorce a formule Matematické vzorce mohou být buď textové (inline math), jako například (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2, nebo vysazené (display math), jako následující Einsteinovy rovnice R µν 1 2 Rg µν + Λg µν = 8πG c 4 T µν. Chceme-li se na vysazenou formuli odvolávat, použijeme prostředí equation a přidělíme jí symbolické jméno pomocí příkazu \label: Γ(x) lim n 1 n ν=0 n! n x 1 x + ν = 0 e t t x 1 dx. (1) Definice integrálu v (1) je platná pouze pro x > 0. Možnosti sazby matematiky jsou velice rozsáhlé, takže se omezíme na několik příkladů. K systematickému studiu použijte [2, 3, 4, 5]. Soustava lineárních algebraických rovnic: A = a 11 a 12 a 1N a 21 a 22 a 2N... a M1 a M2 a MN A x = b (2) x 1 b 1, x = x 2., b = b 2 (3). x N b M 10

13 Na N neznámých x 1,..., x N je naloženo M rovnic. Koeficienty a ij a pravá strana b i jsou známá čísla. Funkce h(t) a H(f) jsou dvě různé reprezentace stejné závislosti. Jsou vázány přímou a inverzní Fourierovou transformací: H(f) = h(t)e 2πift dt FT h(t) = H(f)e 2πift df. (4) 3.2 Matematická bižuterie Matematická sazba hýří indexy, čárkami, proužky a vlnkami po straně, nad, pod a všude možně. Střízlivé užívání takových ozdob je nezbytností a čtenář nalezne poučení v libovolném manuálu, třeba [3]. Na tomto místě pouze demonstrujeme některé chyby. První z nich se podaří udělat snad jen jednou, protože TEX na ni upozorní. Jedná se např. o dvojitý horní index, $x^n^2$, kdy vyhlásí chybu Double superscript. Ze zápisu totiž není jasná priorita umocňování: zda se jedná o (x n ) 2 nebo o x (n2). Prioritu musíme vyznačit závorkami, kód ${x^n}^2$ dá x n2, kód $x^{n^2}$ pak x n2. Ačkoli TEX jasně oba případy jasně rozliší umístěním indexů, je vhodné kulaté závorky vyznačující prioritu umocňování ponechat pro čtenářovu lepší orientaci. Občasnou chybou, již TEX ponechá nepovšimnutou, je chybné pořadí dolního indexu a proužku nebo vlnky nad znakem. Chceme-li například vysázet ξ m, použijeme kód $\bar{\xi}_m$. Kdybychom do argumentu příkazu \bar zahrnuli index, $\bar{\xi_m}$, proužek se vycentruje přes ξ m a vzhledem ke znaku ξ bude posunut příliš doprava: ξm. Nadužívání matematické bižuterie však, podle autorova skromného mínění, není vždy ve prospěch čitelnosti, spíše se asi jedná o jistou formu exhibicionismu projevující se zejména u některých matematiků. Jako příklad uveďme třeba Ãx2 i. Jak vidíte, ani L j A TEX se při sazbě takové nevkusnosti neubránil 2n n,m zvětšení řádkování. Jistě, mohli bychom snadno přinutit L A TEX ponechat řádkování netknuté, ale je otázkou, jestli je ošklivější rozhozená řádková osnova nebo indexy zasahující do sousedních řádků. To opravdu nevypadá hezky Co se ve vzorcích sází antikvou V matematickém módu sází TEX písmena a až z a A až Z implicitně matematickou kurzívou tedy jako identifikátory a až z a A až Z. Prakticky všechno, co není identifikátor proměnné, by se mělo sázet základním řezem písma antikvou, včetně číslic, závorek, operátorů, atd. Tato Subsekce je z velké části inspirována Yetiho typografickým bestiářem [16]. Typicky se jedná o zkratky funkcí a operátorů, pro které L A TEX poskytuje makra typu \sin, \cos, \log, \lim ap. Někdy je třeba je předefinovat podle příkladu na konci Subsekce 3.5. (Definujeme-li nový příkaz místo redefinování již existujícího, použijeme \newcommand místo \renewcommand; viz též příkaz \providecommand popsaný v komentáři v preambuli.) Antikva se zásadně používá pro jednotky, např. hodnota gravitační konstanty je cm 3 g 1 s 2, nikoli cm 3 g 1 s 2. Dále třeba f = 110 Hz, p = kpa. V tomto duchu ale za jednotku považujeme také 11

14 třeba hmotnost Slunce, takže bychom ji měli zapisovat M místo M. Nehezky vypadá zkratka pro elektronvolt, protože neexistuje kerning mezi minuskou e a verzálkou V : E = 13.6 ev. Tady je vhodné obě písmena přitáhnout k sobě pomocí záporného kernu: $E=13.6\,\mathrm{e\kern-.10em V}$ dá E = 13.6 ev. Pro praktické použití bychom si jistě napsali makro, třeba \newcommand{\ev}[1][]{\ensuremath{\mathrm{#1e\kern-.10em V}}}. Matematická kurzíva by se měla použít jen pro proměnné; jakákoliv speciální označení by měla být antikvou, aby se dalo na srozuměnou, že se bavíme např. o jedinečném Eulerově čísle e = , nikoli o nějaké obyčejné proměnné e. Antikvou se sází i v roli imaginární jednotky: z = x + iy. Pochopitelně, při častém výskytu si napíšeme makro. Antikva se používá pro značky nematematických objektů, zejména chemických prvků a elementárních částic: nebo třeba rovnice pro β-rozpad CH 4 + 2O 2 2H 2 O + CO 2, n p + + e + ν e. V rovnici pro β-rozpad se projevuje nedostatek Computer Modern fontů: absence svislého řezu řeckých písmen. Řešením je použití fontu Times pro text a komerční distribuce matematického Timesu zvané MathTime a MathTime Plus za asistence balíku mathtime [17]. Jakákoli slova a zkratky, která vůbec neoznačují objekty, ze rovněž sázejí antikvou: { 1 pro i = k δ ik = 0 pro i k V české matematické typografii (viz též Subsekci 3.5) se antikvou sází např. diferenciál, jehož vhodnou definici lze vidět před následujícím vzorcem ve zdrojovém textu: ( ds 2 = 1 2M r ) 1 dt 2 + ( 1 2M r ) dr 2 + r 2 (dφ 2 + sin 2 θ dφ 2 ). (5) Kromě uvedených případů se antikvou sází také deskriptivní indexy, tj. indexy, které upřesňují název proměnné, k níž se váží, na rozdíl od proměnných indexů, které nabývají hodnot z jisté množiny, a které se sází obvyklou matematickou kurzívou. Příklad je označení poslední síly na pravé straně soustavy rovnic (8) horní index Mag označuje, že se jedná o Magnusovu sílu a sází se antikvou, dolní index je komponenta a sází se kurzívou. Obecné pravidlo zní [16]: Každý vícepísmenný symbol, který nevznikl kompozicí jednopísmenných symbolů, se sází antikvou. Příkladem budiž tzv. Reynoldsovo číslo Re vd/ν používané v hydro- a aerodynamice. 12

15 3.4 Kdy L A TEX potřebuje lidskou intervenci Typickou doménou ručního dolaďování matematické sazby je úprava mezerování. Přestože TEX dokonale ovládá pravidla pro sazbu matematického textu, nelze očekávat, že pochopí jeho matematický význam. Arzenál matematických mezer je popsán v každém manuálu [3], zde se omezíme na několik příkladů. Srovnejte například Γ a Γ 1 + 2, kdy ve druhém případě byla vložena záporná malá mezera. Podobně násobné integrály je třeba pomocí záporných malých mezer přitáhnout k sobě. Srovnej f(x, y) dx dy a f(x, y) dx dy. Ω Někdy je zase třeba mezeru zvětšit, typický příklad je 2x a 2 x, Ω kdy v prvním případě je x příliš nalepeno k odmocnině a je vhodné je oddělit malou mezerou \,. Při odmocňování logaritmu log x je, aspoň u fontů Computer Modern, příliš malá mezera mezi znakem odmocniny a logaritmu. Výsledek bude vypadat lépe, když ji zvětšíme pomocí malé mezery \,: log x. Základní pravidlo intervenování do matematické sazby: méně je někdy více, zvláště když se textem po vás bude zabývat ještě někdo další, třeba editor sborníku. Vždy se totiž snazší a rychlejší něco do vzorce připsat než umazávat. Nechte černou práci na TEXu, dělá ji dobře, a pomozte mu jen tehdy, je-li to opravdu třeba. Dobrým průvodcem může být např. Yetiho typografický bestiář [16]. 3.5 Vybraná specifika českojazyčné matematiky Sazba matematiky v českém (a většinou i evropském) prostředí vykazuje některé odlišnosti od standardu American Mathematical Society, který je (v podstatě) implementován v algoritmech TEXu. Zmiňme nejjednodušší z nich; pro podrobnější poučení viz [18]. Jedním z problémů je používání desetinné čárky místo desetinné tečky. Čárka je v matematickém režimu TEXem chápána jako oddělovač v seznamu, takže je za ní automaticky sázena mezera, což je nežádoucí; srovnej π s π 3, Tuto estetickou vadu lze napravit uzavřením desetinné čárky do skupiny, pak je π 3, Komu by se ale pokaždé chtělo psát složené závorky... Je možné předefinovat tečku tak, aby se v matematickém režimu sázela sice jako čárka, ale zapisovala a chovala jako tečka. Docílíme toho definicí \DeclareMathSymbol{.}{\mathord}{letters}{"3B} v preambuli. Dalším rozdílem je sazba jednotek. Anglosaská typografická tradice používá na oddělení základních jednotek zúženou mezeru, česká vystředovanou tečku: v = 90 km h 1 a v = 90 km h 1. Místo násobicího křížku, M = g se v českých textech dává přednost násobicí tečce: M = 1, g. Při zlomu dlouhých vzorečků a formulí se značky relačních operátorů na koncích řádků v anglosaské typografii vynechávají, zatímco česká typografie preferuje jejich opakování. Příklady viz Subsekce 3.6. Jako poslední uveďme odlišný úzus v označování některých log-like functions ; např. v češtině se používá pro tangens zkratky tg namísto tan, pro 13

16 kotangens cotg místo cot. Na druhé straně je rozumné používat standardní makra \tan a \cot, která zajistí vysazení zkratek v matematickém módu antikvou. Elegantní řešení nabízí předefinování makra definovaného ve formátu: tg}\nolimits}. Pakliže takovou redefinici umístíte do preambule dokumentu, nezapomeňte ji obalit příkazy \makeatletter a \makeatother proč, je vysvětleno v komentáři před dodatkem s výpisem zdrojového textu. 3.6 Lámání dlouhých formulí a víceřádkové formule Občas je vzoreček tak dlouhý, že se nevejde na jeden řádek. V takovém případě jej musíme rozdělit na dva nebo více řádků. Pro takový případ a taky pro sazbu víceřádkových formulí slouží prostředí eqnarray, (ωa) 2 y 1 x1 0 ζ 2 dx x 2 y 3 = y x1 1 4(1 + λ) 2 + γ(1 2λ) 8(1 + λ) 3 0 x1 0 (1 2λ) 2 (2y 2 1) 9y 2 1 x 2 y 3 ζ2 dx ζ 2 (y y 1) [3y 1 (1 2λ) y] 2 x 2 y nebo ve variantě s opakováním relačního operátoru (viz Subsekce 3.5), (ωa) 2 y 1 x1 0 ζ 2 dx x 2 y 3 = y x1 1 4(1 + λ) 2 + γ(1 2λ) 8(1 + λ) 3 0 x1 0 (1 2λ) 2 (2y 2 1) 9y 2 1 x 2 y 3 ζ2 dx + ζ 2 (y y 1) [3y 1 (1 2λ) y] 2 x 2 y dx, (6) dx. (7) Nutno přiznat, že prostředí eqnarray není zrovna povedené. Lepší je použít balíku amsmath, které definuje prostředí jako gather, multline, align a mnoho dalších, a spoustu dalších příjemných maker pro práci s maticemi a podobně. Pro udržení jednoduchosti tohoto dokumentu balík amsmath nepoužíváme; podrobná dokumentace bývá součástí distribucí [19]. Na závěr uvedeme typickou víceřádkovou formuli: m d2 x dt 2 = 1 2 CSρvv x + F Mag x, m d2 y dt 2 = 1 2 CSρvv y + F Mag y, (8) m d2 z dt 2 = mg CSρvv z + F Mag z. Podívejte se do zdrojáku, jak je vynecháno místo na člen mg +, který se vyskytuje jen ve třetí rovnici. Existuje situace, kdy musíme jistým způsobem rozdělit i inline math: při sazbě rozsahů bychom měli zásadně používat pomlčku na půlčtverčík (viz Subsekce 2.2). V tomto případě je třeba přerušit matematický režim; jinak obvyklý kód pro pomlčku na půlčtverčík, --, vytvoří dvě matematická minus za sebou: M = M. Kód $M=10^{6}$--$10^{9}\,\mathrm{M}_{\odot}$ vysází správně M = M. 14

17 3.7 Axiomy, definice, věty, lemmata a důsledky L A TEX poskytuje flexibilní způsob definování číslovaných textových struktur typů uvedených v nadpisu. Například potřebujeme-li používat číslované definice a věty, umístíme v preambuli například příkazy \newtheorem{definice}{definice} \newtheorem{veta}{věta} které pak můžeme použít k vytvoření Definice 1 Nechť a, b, c jsou po řadě délky odvěsen a přepony pravoúhlého trojúhelníka. Věta 1 (Pythagorova) Pro každý pravoúhlý trojúhelník platí a 2 + b 2 = c 2. Věta 2 (Bolzanova Weierstraßova) Z každé omezené posloupnosti lze vybrat konvergentní posloupnost. Věta 3 (Velká Fermatova) Pro n > 2 nemá rovnice x n +y n = z n celočíselná řešení. Na čísla těchto prostředí se lze odkazovat pomocí již popsaného mechanismu \label \ref: Znalost Věty 2 (Bolzanovy Weierstraßovy) je nutnou, ale nikoli postačující podmínkou ke složení zkoušky. 3.8 Rozšíření standardní L A TEXové matematiky Standardní L A TEX poskytuje nástroje pro řešení většiny každodenních problémů matematické sazby. V komplikovanějších případech stojí za zvážení použití rozšiřujících balíků Americké matematické společnosti. Jeden z nich, amsmath (manuál [19] by měl být součástí distribuce), jsme zmínili v Subsekci 3.6. Poskytuje komfortní prostředí pro display math s možností nastavení, pro sazbu matic, nástroje pro sazbu řetězových zlomků, násobných integrálů, operátorů a všeho, po čem matematikova duše prahne. Dalším šikovným balíčkem je amssymb (manuál [20] by opět měl být součástí distribuce), jenž dále rozšíří bohatý arzenál značek, operátorů, relací a matematické bižuterie standardního L A TEXu. Zamýšlíme-li sázet matematiku rozsáhlejšího díla, vyplatí se seznámit systematicky s pravidly matematické sazby [21]. Dalším zdrojem informací je v Subsekci 3.4 zmíněný Yetiho typografický bestiář [16]. 4 Jazykové přizpůsobení V preambuli byl načten balík babel s češtinou jako primárním a britskou angličtinou jako sekundárním jazykem příkazem \usepackage[british,czech]{babel} V česky psaném dokumentu pak lze pro anglicky psaný úryvek lokálně přepnout do angličtiny. Bližší informace o možnostech balíku babel jsou v manuálu [22]. V následujícím krátkém úryvku anglického textu je v levém sloupci ponecháno 15

18 nastavení do implicitní češtiny, v pravém, stejně širokém sloupci s identickým textem je pomocí příkazu z balíku babel \selectlanguage{british} lokálně přepnuto do britské angličtiny srovnejte dělení slov v obou sloupcích (v levém chybné, v pravém správné): LaTeX is based on the idea that authors should be able to focus on the content of what they are writing without being distracted by its visual presentation. In preparing a LaTeX document, the author specifies the logical structure using familiar concepts such as chapter, section, table, figure, etc., and lets the LaTeX system worry about the presentation of these structures. It therefore encourages the separation of layout from content while still allowing manual typesetting adjustments where needed. This is similar to the mechanism by which many word processors allow styles to be defined globally for an entire document or the use of Cascading Style Sheets to style HTML. LaTeX is based on the idea that authors should be able to focus on the content of what they are writing without being distracted by its visual presentation. In preparing a LaTeX document, the author specifies the logical structure using familiar concepts such as chapter, section, table, figure, etc., and lets the LaTeX system worry about the presentation of these structures. It therefore encourages the separation of layout from content while still allowing manual typesetting adjustments where needed. This is similar to the mechanism by which many word processors allow styles to be defined globally for an entire document or the use of Cascading Style Sheets to style HTML. 5 Závěrečná poznámka Pokud jste dočetli až sem a vyzkoušeli si vše sami na počítači, pak máte těžký začátek za sebou. Teď před vámi leží mlékem a strdím oplývající krajina TEXu a L A TEXu, plná oku lahodících tiskovin. Dejte vale Wordu a běžte si jí užívat plnými doušky! Literatura [1] B. Bodenheimer. Často kladené otázky o TEXu a odpovědi na ně. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 15(2 4):94 331, ISSN [2] J. Rybička. L A TEX pro začátečníky. Konvoj, Brno, druhé edition, ISBN [3] H. Kopka and P. W. Daly. L A TEX. Podrobný průvodce. Computer Press, Brno, ISBN [4] L. Lamport. L A TEX A Document Preparation System. Updated for L A TEX 2ε. Addison-Wesley, Reading MA, second edition, ISBN [5] M. Goossens, F. Mittelbach, and A. Samarin. The L A TEX Companion. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, ISBN

19 [6] M. Goossens, S. Rahtz, and F. Mittelbach. The L A TEX Graphics Companion. Illustrating documents with TEX and PostScript. Addison Wesley Longman Inc., Reading, Massachusetts, ISBN [7] M. Goossens and S. Rahtz. The L A TEX Web Companion. Integrating TEX, HTML, and XML. Addison Wesley Longman Inc., Reading, Massachusetts, ISBN [8] D. E. Knuth. The TEXbook, volume A of Computers and Typesetting. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, [9] D. E. Knuth. TEX: The Program, volume B of Computers and Typesetting. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, [10] V. Eijkhout. TEX by Topic. A TEXnician s Reference. Addison-Wesley, Harlow, [11] P. Olšák. Typografický systém TEX. Československé sdružení uživatelů TEXu, Praha, první edition, ISBN [12] P. Olšák. TEXbook naruby. Konvoj, Brno, první edition, ISBN [13] M. Doob. Jemný úvod do TEXu. Manuál pro samostatné studium. Univerzita Karlova, Praha, ISBN [14] L. D. Landau and J. M. Lifšic. Teoriya polya. Nauka, Moskva, [15] J. Skácel. Kdo učil mlčet kámen. BB art, Praha, Versus edition, ISBN [16] D. Nečas. Yetiho typografický bestiář, URL cx/ftp/tex/bestiary.ps.gz. [17] F. Mittelbach and D. Carlisle. The mathtime and mathpi packages, This file has version number v1.0e, last revised 1997/10/10. Development of this package was commissioned by Y&Y; URL file:///usr/share/ texmf/doc/latex/mathtime/mathtime.dvi. [18] K. Horák. Sazba matematiky v českých textech. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 11(1 3): , ISSN [19] American Mathematical Society. User s Guide for the amsmath Package, Version 2.0, URL file:///usr/share/texmf/doc/latex/amsmath/ amsldoc.dvi. [20] F. Mittelbach, R. Schöpf, and M. Downes. The amsmath package, Version 2.2f, URL file:///usr/share/texmf/doc/latex/ amsfonts/amsfonts.dvi. [21] K. Wick. Pravidla matematické sazby. Academia, Praha, [22] J. Braams. Babel, a multilingual package for use with L A TEX s standard document classes, file:///usr/share/texmf/doc/generic/babel/ babel.pdf. 17

20

Typografické programy (1) WYSIWYG

Typografické programy (1) WYSIWYG Typografické programy (1) WYSIWYG grafické prostředí, interaktivní, uživatelsky přívětivé, řada efektních schopností nutnost počítat v reálném čase omezuje algoritmy firemní datové formáty nekompatibilní

Více

Typografické programy (1) WYSIWYG

Typografické programy (1) WYSIWYG Typografické programy (1) WYSIWYG grafické prostředí, interaktivní, uživatelsky přívětivé, řada efektních schopností nutnost počítat v reálném čase omezuje algoritmy firemní datové formáty nekompatibilní

Více

Přílohy. \appendix zahájí sazbu příloh

Přílohy. \appendix zahájí sazbu příloh Přílohy \appendix zahájí sazbu příloh třída article: \section budou číslovány písmeny třída report, book: \chapter generují Příloha A místo Kapitola 1 Titulky dokumentu základem jsou deklarace \title{název

Více

Píšeme dokumenty v L A TEXu II

Píšeme dokumenty v L A TEXu II Píšeme dokumenty v L A TEXu II Jakub Št astný, Root.cz 21.1.2008 Obsah 1 Hlavička 2 1.1 Třídy dokumentu....................................... 2 1.2 Balíčky.............................................

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Název diplomové práce Praha, 2002 Autor: Jirka Roubal Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou (bakalářskou) práci vypracoval

Více

Jak nejrychleji napsat svůj první dokument v L A TEXu

Jak nejrychleji napsat svůj první dokument v L A TEXu Jak nejrychleji napsat svůj první dokument v L A TEXu Petr Sadovský a kolektiv Obsah 1 První dokument 2 1.1 Předdefinované styly dokumentu................ 3 1.2 Nadpisy.............................. 3

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM PRÁCE SOČ 20 30 stran + přílohy Obvyklá struktura Pravopis Grafická úprava, typografie Vazba typicky kroužková nebo hřbet STRUKTURA ODBORNÉ

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava)

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) 7. Textové editory úvod Textový editor aplikace, program pro psaní textů Obr. 1 Escape (Esc) vyskakovací klávesa, funguje jako storno Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) Delete maže znaky

Více

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b Název projektu Absolventský projekt Jméno Příjmení Vedoucí práce: Titul Jméno Příjmení Brno 2010/2011 Prohlášení

Více

DTP v systému LATEX. www.gymkrom.cz/ict

DTP v systému LATEX. www.gymkrom.cz/ict DTP v systému LATEX úvodní informace RNDr. Tomáš Mikulenka výukový materiál v rámci grantového projektu Beznákladové ICT pro učitele Kroměříˇz, březen 2012 Beznákladové ICT protento učitele projekt je

Více

Pravidla pro estetickou úpravu textu

Pravidla pro estetickou úpravu textu Pravidla pro estetickou úpravu textu Pro vytváření dobře vypadajících dokumentů existují osvědčené zásady a pravidla pro to, aby naše dokumenty byly nejen technicky, ale i esteticky na výši. Používání

Více

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html [1] Typografie http://petr.olsak.net/bi-typo.html Co je typografie? [2] Forma informací zaznamenaných pomocí písma zejména v případě tisku a při prezentaci na počítačích. Jiné vymezení: Typografie = grafická

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Variace 1 Základní typografická pravidla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní typografická

Více

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011 Úvod do TeXu Jan Vaněk Nové Hrady 2011 Organizace kurzu Úvodní přednáška Co to je? K čemu se hodí/nehodí Tex vs. Word Instalace Základy TeXu Individuální tvorba Závěrečná práce TeX co to je? TeX je typografický

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

INTERSTENO 2011 Paris World championship professional word processing

INTERSTENO 2011 Paris World championship professional word processing POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro soutěžící Otevřete koncept dokumentu WINDENERGY.DOC, ihned jej uložte jako WINDENERGYXXX.DOC nebo DOCX, kde XXX

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.2 Základní typografická pravidla I. Tematická oblast

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Publikační manuál GJO Litovel

Publikační manuál GJO Litovel Publikační manuál GJO Litovel Jak by měly naše dokumenty vypadat? Nastavení stránky Okraje z každé strany 2,5 cm. (Menu Soubor/Vzhled stránky) U vícestránkových dokumentů číslovat strany. Formát číslování

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Reprodukce textových předloh

Reprodukce textových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Druhy sazby Podle technologie typografická sazba fotosazba počítačová sazba (DTP, DeskTop Publishing) Podle obsahu a účelu hladká (sazba převážně jedním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: úprava textových dokumentů, části textových dokumentů 1) Obsah předmětu technická dokumentace ve 2: ročníku 2) Úprava textových dokumentů zpracovaných textovými

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz TYPOGRAFICKÝ MANUÁL TIRÁŽ >> TIRÁŽ A ÚVOD Typografický manuál deníku Lidové noviny. Autor manuálu: Marta Vašicová 256430@mail.muni.cz Manuál byl vypracovaný jako součást bakalářské práce na Fakultě informatiky

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Řekl: V létě 89 zemřela. d Artagnan

Řekl: V létě 89 zemřela. d Artagnan x Apostrof odsuvník neplést s jednoduchou uvozovkou Používá se pro vynechání části letopočtu: jaro 98. V cizích jazycích: d Artagnan. porovnejte tvar Řekl: V létě 89 zemřela. d Artagnan x Uvozovky Přisazují

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Typografická pravidla

Typografická pravidla VY_32_INOVACE_In 6.,7.05 Typografická pravidla Anotace: Žák se seznámí s typografickými pravidly. Procvičí využití typografických pravidel v praxi. Pracuje na svém žákovském počítači. Vzdělávací oblast:

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

Prezentační prostředky v matematice

Prezentační prostředky v matematice Seminární práce z předmětu: Grafika na počítači Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v Praze 2012 Obsah seminární práce 1 Cíle seminární práce 2 Microsoft Office PowerPoint 2000, 2007 OpenOffice

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Velmi stručný úvod do LATEXu

Velmi stručný úvod do LATEXu Velmi stručný úvod do LATEXu Studijní materiál pro kurz Pokročilé zpracování textu a DTP Školicí středisko: Gymnázium Kroměříž www.gymkrom.cz/kurzy Lektor: RNDr. Tomáš Mikulenka K prohlížení prezentace

Více

Microsoft Office. Word typografická a estetická pravidla

Microsoft Office. Word typografická a estetická pravidla Microsoft Office Word typografická a estetická pravidla Karel Dvořák 2011 Typografie Typografie je dobrých pět set let rozvíjená nauka o sazbě a úpravě tiskovin. Již od vynálezu knihtisku se formulovala

Více

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku 1. Učíme se správně psát skládáme slova zarovnání psaní znamének dělení slov hladká sazba Skládáme slova mezislovní mezera vzdálenost mezi slovy; její základní velikost je třetina stupně písma (třetina

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

INTERSTENO 2015 Budapest World championship professional Word Processing

INTERSTENO 2015 Budapest World championship professional Word Processing OPERAČNÍ SYSTÉM WORD PROCESSING SOFTWARE (TEXTOVÝ PROCESOR) ID SOUTĚŽÍCÍHO Úloha A-1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument YEAROFLIGHT, ihned ho uložte/převeďte do YEAROFLIGHTXXX.DOC NEBO DOCX, kde

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ TECHNICKÁ ČLENĚNÍ TECHNICKÁ TYP A ARCHIVACE ZPŮSOB POUŽITÍ METODA ZPRACOVÁNÍ ETAPA ZPRACOVÁNÍ PROJEKT KLASICKÝ GRAFICKÉ DOKUMENTY DIGITÁLNÍ TEXTOVÉ DOKUMENTY KLASICKÁ S POČÍTAČOVOU PODPOROU (CAD SYSTÉMY)

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

MAXScript výukový kurz

MAXScript výukový kurz MAXScript výukový kurz Díl čtvrtý jazyk MAXScript, část I. Jan Melichar, březen 2008 Jan Melichar (aka JME) strana 1 OBSAH ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY... 5 OPERÁTORY... 6 PROMĚNNÉ... 6 POLE... 7 ZÁVĚREM...

Více

Typogra e Pøedtisková pøíprava

Typogra e Pøedtisková pøíprava Typografie Předtisková příprava Příprava publikace Nápad, potřeba autor, nakladatelství, marketing Tomáš Hudec Typografie 1 / 11 Příprava publikace Nápad, potřeba autor, nakladatelství, marketing Napsání

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Členicí interpunkční znaménka

Členicí interpunkční znaménka Členicí (interpunkční) znaménka Členicí interpunkční znaménka tečka. čínská tečka čárka, dvojtečka : středník ; vykřičník! otazník? tři tečky... dvojité tři tečky spojovník - pomlčka dlouhá pomlčka závorky

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Guidelines for text writing and layout of word processed documents. Nahrazení předchozích norem

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Guidelines for text writing and layout of word processed documents. Nahrazení předchozích norem ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Červenec 2014 ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory Guidelines for text writing and layout of word processed documents Nahrazení předchozích

Více

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Cílová skupina: zaměstnanci MěÚ Slaný vracející se z rodičovské Cíl vzdělávacího programu: napomoci

Více

Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5. Typografie

Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5. Typografie Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5 Typografie Typografie je vědní obor zabývající se sázením textu, hlavně jeho grafickou stránkou. S příchodem počítačů máme k dispozici různé DTP programy (DeskTop

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Kaskádové styly základy grafiky

Kaskádové styly základy grafiky 1 Kaskádové styly základy grafiky Vymezení pojmů Historie Základy stylů 2 Co je to CSS? Vznik CSS a je možné zařadit přibližně do roku 1997. Pojem CSS by se dal shrnout definicí :"souhrn pravidel a metod

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 3.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 OKRAJE Na nepředtištěných listech formátu A4 je levý i pravý

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku:

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku: Co je HTML HTML HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro tvorbu www stránek. Jako například Český jazyk má svá slova, tak i HTML obsahuje slova, neboli tagy (značky), které dávají vlastnímu obsahu

Více