Stanislav Hledík. Verze 2010/3/26/a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanislav Hledík. Verze 2010/3/26/a"

Transkript

1 Bažákův průvodce publikačním systémem L A TEX Stanislav Hledík Verze 2010/3/26/a

2 Abstrakt Toto je výsledek zpracování L A TEXového zdrojového textu bazak.tex volně inspirovaného dokumentem A Sample Document původního autora formátu L A TEX Leslieho Lamporta. Porovnáním vysázeného výstupu se zdrojovým textem umožňuje začít s přípravou vlastních jednoduchých L A TEXových dokumentů.

3 Obsah 1 Úvod 2 2 Text a jeho značkování Hladký text Uvozovky, pomlčky a další drobná havěť Zdůrazňování a další typografické drobnosti Příkazové znaky Speciální znaky a cizí diakritika Ligatury (slitky) Některá prostředí Jednoduchá čárová grafika s L A TEXem Vkládání externí grafiky Plovoucí objekty Žádný strach z matematiky! Vzorce a formule Matematická bižuterie Co se ve vzorcích sází antikvou Kdy L A TEX potřebuje lidskou intervenci Vybraná specifika českojazyčné matematiky Lámání dlouhých formulí a víceřádkové formule Axiomy, definice, věty, lemmata a důsledky Rozšíření standardní L A TEXové matematiky Jazykové přizpůsobení 15 5 Závěrečná poznámka 16 A Kdo jest bažák 19 B Výpis zdrojového textu 19 C Výpis bibliografické databáze 40 1

4 1 Úvod L A TEX je velmi rozsáhlá knihovna maker napsaná Leslie Lamportem rozšiřující sázecí program TEX Dona E. Knutha směrem ke kontextovému (logickému) značkování. L A TEX dovoluje popsat strukturu dokumentu pomocí značkování tak, aby uživatel nebyl nucen přemýšlet o výsledném vzhledu. S použitím dokumentních tříd a přídavných balíků může být tentýž dokument vysázen (zformátován) v mnoha různých podobách [1]. Není zde možné demonstrovat všechny jeho rysy a dodatečná rozšíření. Cíl, jenž si klade tento článek, je dostatečně vybavit čtenáře pro rychlý start umožňující psát vlastní nepříliš komplikované dokumenty metodou komparace zdrojového a zformátovaného textu. Existuje bohatý výběr literatury, v níž se lze poučit podrobněji. Za zmínku stojí zejména česky psané manuály L A TEXu [2, 3] a anglicky psané podrobné průvodce L A TEXem [4, 5, 6, 7]. Zájemce u hlubší studium TEXu a jeho možností může sáhnout po knihách [8, 9, 10, 11, 12]. V tomto úvodu je už pár L A TEXových příkazů, ale nejsou nijak okomentovány. Podrobné komentáře začínají až od Subsekce 2.1. Odkazy na literaturu, jejíž položky jsou uloženy v souboru bazak.bib, byly pro L A TEX vytvořeny pomocným programem BibTEX (viz např. Dodatek B v knize [3] a v tomto článku). To umožňuje velmi flexibilní vytváření referencí. Avšak dosti již řečí. Vzhůru do sedel! 2 Text a jeho značkování Soubory určené ke zpracování L A TEXem obsahují jednak vstupní text, jednak příkazy programovacího jazyka TEX různé úrovně (značkování). L A TEX kromě jiného definuje množství uživatelských příkazů vysoké úrovně pomocí základních příkazů TEXu, tzv. primitiv. Aby TEX při čtení dokumentu rozpoznal, co že je náš text a co je příkaz, jsou příkazy uvozeny speciálním znakem: zpětným lomítkem (anglicky backslash). Hlavním úkolem TEXu je podle instrukcí naprogramovaných v dokumentní třídě a dodatkových balíčcích vytvořit tištěný výstup, tj. rozdělit text do stejně dlouhých řádků, řádky formátovat do odstavců a zalamovat text do očíslovaných stránek. Rozložení samotného vstupního textu může být úplně odlišné. 2.1 Hladký text Konce slov a vět jsou určeny mezerami. Je lhostejné, kolik mezer ve zdrojovém textu napíšete; jedna je stejně dobrá jako sto. Jeden konec řádku funguje stejně jako mezera nebo více mezer. To neznamená, že v místě konce řádku zdrojáku končí řádek vysázeného textu; řádkový zlom sazby je něco zcela jiného. Jedna nebo více prázdných řádek vyznačuje konec odstavce. Jak je odstavec vysázen (velikost odstavcové zarážky, vertikální separace), je dáno dokumentní třídou, dodatečnými balíčky nebo uživatelským nastavením v preambuli. Jelikož libovolný počet po sobě následujících mezer je zpracován jako jediná mezera, formátování zdrojového textu je lhostejné pro TEX (L A TEX), ale není lhostejné pro vás. Je rozumné zachovávat štábní kulturu (jakkoli to zavání buzerací), abyste se po nějaké době ve zdrojáku vlastního dokumentu snadno vyznali a mohli jej lehce modifikovat. 2

5 2.2 Uvozovky, pomlčky a další drobná havěť Existuje množství znaků, které nejsou dostupné z klávesnice, avšak v knižní a časopisecké sazbě jsou nezbytné. Jednou z obvyklých chyb je psaní levých i pravých uvozovek pomocí jediného znaku ", což je špatně a dopadne takto. Píšete-li anglický text, použijte this (vysází this ), nebo v jednoduché formě this (vysází this ). Všimněte si rozdílu! Anglický styl uvozování má podle podobnosti s číslicemi název 6699 nebo Píšete-li česky, použijte pro uvozování \clqq toto\crqq nebo \uv{toto} (vysází toto ) nebo v jednoduché formě \glq toto\grq (vysází toto ). Opět si všimněte rozdílu! Příkazy pro české uvozování (říká se mu podle tvaru uvozovek 9966 nebo 96 ) jsou dostupné pouze je-li načten balík babel. Následuje-li po pravých uvozovkách \grq nebo \crqq mezera, nezapomeňte psát \grq{} nebo \crqq{}, aby TEX mezeru za příkazem nepožral jako na předcházejícím řádku před slovem jako. Následuje-li po \grq či \crqq nepísmenný znak (čárka, tečka, středník, jako na konci předchozí věty), funguje jako ukončovač příkazu místo mezery a problém nevznikne. Totéž se týká např. příkazů pro generování loga TEX, L A TEX a podobně. Dalším velmi rozšířeným nešvarem je nesprávné používání pomlček. Existují jich tři druhy: 1. Spojovník (také rozdělovník, divis, anglicky hyphen) slouží: ke spojování dvou slov, názvů nebo jmen do jednoho celku, např. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě, Opava-Kateřinky, β-rozpad, Tullio Levi-Cività (jedná se o jediného člověka), a okolo spojovníku nejsou mezery; jako rozdělovník. Jelikož TEX dělí při řádkovém zlomu automaticky podle načtené tabulky dělení slov pro daný jazyk, není třeba se o to starat (no dobře, skoro se není třeba starat). 2. Pomlčka na půlčtverčík (anglicky N-dash) se používá: při uvádění rozsahu čísel, např. Kapitoly (v tom případě okolo nejsou mezery), nebo v evropské kontinentální typografii jako zvláště v beletrii hojně používané interpunkční znaménko (zde se okolo použijí mezery). Protože pomlčka na půlčtverčík se nesmí vyskytnout na začátku řádku, neuděláte chybu, když před ni dáte jako právě zde nezlomitelnou mezeru. 2 Podívejte se do zdrojáku, jak pomlčku na půlčtverčík vytvořit je to tak snadné díky ligaturnímu mechanismu TEXu! při seskupování jmen dvou nebo více osob do ustáleného pojmenování: Bolzanova Weierstraßova věta, Schwarzschildův de Sitterův prostoročas, Kerrův Newmanův de Sitterův prostoročas. (Srovnej Levi-Cività v bodě 1.) 1 Zdání jiných souvislostí jsou klamná. 2 Prohlídkou zdrojáku zjistíte, že nezlomitelná mezera (znak vlnka, tilda, ~) je vložena za každou neslabičnou předložku jako i, I, k, K, o, O, s, S, t, T, u, U, v, V, z, Z, A, které podle pravidel české typografie nesmí být na konci řádku. Aby se tím autor nemusel zdržovat, existují programy pro automatické doplňování vlnky. V angličtině se nevlnkuje. 3

6 Často se místo pomlčky na půlčtverčík chybně používá divis popsaný v bodě 1, což je ošklivé, avšak laickými typografy s oblibou používané. 3. Pomlčka na čtverčík (anglicky M-dash) se používá: jako interpunkční znak podobně jako pomlčka na půlčtverčík (viz bod 2) v kontinentální typografii s mezerami okolo, opět by před ni měla přijít nezlomitelná mezera; jako interpunkční znak ale v anglosaské typografii bez mezer okolo. Díky ligaturnímu mechanismu je opět velmi snadné psát pomlčky na čtverčík. Čtvrtým typem je matematické minus viz Sekce 3 na straně 10. Specialitou anglosaské typografie je, že mezery za větami jsou větší než mezislovní mezery. Proto je třeba TEXu explicitně sdělit, že např. ve fragmentu Let me introduce you Dr. Jones za Dr. nekončí věta. Toho dosáhneme vložením příkazu \ (zpětné lomítko následované mezerou), který vynutí mezislovní mezeru. Ještě lepším řešením je Dr.~Jones, kdy je tato mezera navíc nezlomitelná. 3 Vyskytne-li se naopak tečka za velkým písmenem, pak se bere jako konec zkratky a ne věty, takže konec věty je nutno explicitně vynutit: This project is sponsored by Its purpose is... V českém dokumentu (používáte-li balík babel) nebo máte-li v preambuli deklarováno \frenchspacing, tato jemná dolaďování nemusíte provádět. 2.3 Zdůrazňování a další typografické drobnosti Standardním příkazem pro zdůraznění textu je v L A TEXu \emph, jehož argument alespoň v třídě article bude vysazen kurzívou. To má svůj důvod: kurzíva se dostatečně odlišuje od vzpřímeného písma, ale přitom zachovává stejnou průměrnou šeď. Z toho důvodu je preferovaným způsobem vyznačování. Zároveň za konec vyznačení vloží tzv. kurzívní korekci, jež (selektivně podle sousedících znaků) zvětší mezeru zredukovanou příklonem kurzívního řezu; srovnej mezerování těchto dvou úryvků: Epitaf Ludwiga Boltzmanna Epitaf Ludwiga Boltzmanna Zdůrazňujeme-li v již zdůrazněném textu, zmíněný příkaz přepne zpět do vzpřímeného písma. Kurzívní korekce se vloží před zdůrazněný text: Číšník místo vína přinesl koňak značky Hennessy Číšník místo vína přinesl koňak značky Hennessy Dalšími způsoby vyznačování je použití tučného písma (příliš vystupuje z průměrné šedi textu, ale používá se), kapitálek (anglicky Small Caps), má vážný, slavnostní ráz a hodí se např. pro zvýraznění jmen, vyloženě ošklivé je podtržení používejte jen je-li to nezbytně nutné. V byrokratické praxi se používá p r o s t r k á n í to rovněž není příliš estetické, kromě toho není triviální napsat makro pro jeho realizaci (řešení viz [12]). 3 Díky čemuž pan Jones nikdy nezanechá svůj titul osamocený na konci řádku. 4

7 Pomineme-li naprosté typografické úlety, 4 z drobností bych zmínil výpustky (elipsy): používáme-li C S fonty, můžeme bez obav psát tři tečky za sebou; ligaturní mechanismus (viz Subsekce 2.6) se postará o jejich správný rozestup... Ale při použití nativního amerického formátu bazak dostaneme tento paskvil... Proto raději použijeme příkaz \ldots (funguje vždy)... Další příklady použití různých typů pomlček, výpustků a uvozovek [13]: Zima byla nejhorší mnoho lidí nepřežilo. Zpívala si tra-la-la, ráda k tomu poněkud neobratně poskakovala. Jeho jasnost, ohlásil komoří.... až na věky věkův... a nikdy jinak Jaroslav vyhrkl: Opravdu je taková, že neumí říci ne? Jaroslava vyhrkla: Opravdu je takový, že neumí říci»ne«? Nezkracujte pravou délku úsečky následovně: pr. d. úsečky; raději pište pr. dél. úsečky nebo ještě lépe pr. délka úsečky. (profesor K. Havlíček) 2.4 Příkazové znaky Znaky # $ ˆ % { } mají v TEXu speciální význam. Pro jejich vytištění v textu je musíme vyescapovat jak na to, zjistíte ve zdrojovém textu. Napsat je s anglickou klávesnicí není problém, horší je dostupnost takových znaků v neanglických národních klávesnicích, českou nevyjímaje. Uživatelé textového editoru GNU Emacs mohou např. použít nezávisle na systému českou klávesnici Czech-prog Speciální znaky a cizí diakritika Znaky, které nejsou na klávesnici, se dají snadno napsat pomocí odpovídajících příkazů; namátkou \S dá, \dag dá, \ddag dá, \P dá, \copyright dá c, \pounds dá $. Další viz např. [2, 3, 4, 5]. Kromě toho mohou být další speciální znaky v jiných fontech (např. Times, fonty ze Střešovické písmolijny, Chceme-li vysázet cizí slovo nebo jméno, lze použít např.: 5 œ {\oe} Œ {\OE} æ {\ae} Æ {\AE} å {\aa} Å {\AA} {! } ø {\o} Ø {\O} l {\l} L {\L} ß {\ss} SS {\SS} {? } Rovněž lze tisknout různá diakritická znaménka, jako ò ó ô ö õ ō ȯ ŏ ǒ ő oo o ọ ō o (místo o lze použít jakékoli jiné písmeno). Před přidáním diakritiky nad i nebo j je zapotřebí odstranit tečku: např. {\^i} by dalo î; správně je {\^{\i}}, což dá kýžený znak ve jménu abbého Lemaîtrea. Jako cvičení vysázejte tyto krátké věty (upraveno podle [13]): 1. Lze je trajektem z Ölandu do Ålandu? 4 Na vlastní oči jsem viděl výpravnou, na křídovém papíře tištěnou publikaci Opava 2000, která měla na přebalu v letopočtu místo nul vysázeny verzálky O : Opava 2OOO. 5 Tento způsob se hodí pro citace nebo kratší úryvky; pro systematické psaní v daném jazyce je lepší použít příslušnou volbu balíku babel a klávesnici. 5

8 2. Maar die ÿs is lekker. 3. Peut-être il préfère le café glacé. 4. Ich muß heißen Tee abkühlen. 5. Élèves, réfusez vos leçons! 6. Jetez vos chaînes! 7. Nejmenší vnitřní jednotka TEXu je asi Å. 8. Rozumí Æschylus Œdipovi? Pokrýt všechny evropské jazyky (včetně islandštiny) mají v současné době odlaďované fonty Latin Modern (LM). Pro exotické jazyky jako hebrejština, arabština, japonština, korejština, čínština, sanskrt apod. existují speciální verze TEXu pro pravolevou sazbu a příslušné balíky a fonty. 2.6 Ligatury (slitky) Některé písmové sady mají k dispozici tzv. ligatury neboli slitky určité kombinace písmen jsou z estetických a historických důvodů tištěny jako jediný speciální symbol ligatura. Typicky se jedná o kombinace ff, fi, fl, ffi a ffl. V následujícím zvětšení je horní řádek vysázen s užitím ligatur (implicitní chování TEXu), v druhém jsou ligatury potlačeny pomocí vložení prázdné skupiny: ff fi fl ffi ffl ff fi fl ffi ffl Existují výjimky, kdy je ligaturu lépe potlačit: například u složeniny šéflékař je lepší sázet šéflékař, z anglických slov např. místo shelfful je lepší shelfful. Mechanismus na tvoření ligatur (popis implementace je např. v [11]) se uplatňuje i při sazbě různých typů pomlček popsaných v Sekci 2.2 a umožňuje sazbu kratších úryvků např. v ruštině pomocí (anglické) transliterace (ukázka převzata z [14]): Rassmotrim teperь vopros o tom, naskolьko odnoznaqno opredeleny potencialy pol. Pri зtom sleduet uqestь, qto pole harakterizuets tem de stviem, kotoroe ono okazyvaet na dviжenie nahod wihs v nem zar dov. Pro ty, co už neznají azbuku: Prozkoumejme nyní otázku, do jaké míry jsou potenciály pole určeny jednoznačně. Při tom je třeba vzít v úvahu, že pole je charakterizováno působením na pohyb nábojů, jenž se v něm nacházejí. Další TEXovou specialitou založenou na ligaturním mechanismu je například (viz O l¹ ákvo labikáøvé pís mo. 6

9 2.7 Některá prostředí V Subsekcích 2.2 a 2.3 jsme poznali prostředí quote pro zúženou sazbu (citování textu), na začátku článku prostředí abstract, v Subsekci 2.2 prostředí enumerate a itemize pro číslované a nečíslované výčty, v Subsekci 2.5 prostředí center pro vycentrování svého obsahu a tabular pro tvorbu tabulek; samotný dokument je uzavřen v prostředí document. Prostředí existuje velmi mnoho viz např. [2, 4, 3]. Zmiňme ještě alespoň pár, nejprve quotation, alternativu ke quote. Rozdíl obou prostředí spočívá v tom, že quote mezi jeho odstavce vkládá vertikální mezeru, ale odstavcová zarážka je nulová. Prostředí quotation, v němž je vysazen tento text, používá odstavcové zarážky a nevkládá mezi odstavce vertikální mezery. Příbuzné je ještě prostředí verse pro sazbu poezie (báseň Chci to slyšet převzata ze sbírky [15]): Na dně každé písně, i té nejsmutnější, na dně každé sklénky něco tiše cinká. Někdy víc a jindy jenom málo. Chci to slyšet. Bůhví co mne nutí, ale musím čekat na cinknutí, jinak by se moje srdce bálo. Prostředí thebibliography je určeno pro sazbu seznamu literatury. Při použití separátní bibliografické databáze, jako v tomto dokumentu, je soubor s tímto prostředím automaticky generován programem BibTEX a načítán v místě, kde se objeví příkaz \bibliography. Výsledkem je seznam literatury. Pro doplnění uveďme třetí výčtové prostředí description, jež je demonstrováno na následujícím popisu hlavních distribucí Linuxu (upraveno podle výstupu kultovního linuxového programu fortune): Blondian Jádra třídy public nepříliš bezpečná a stabilní, proto se často přeinstalovávají, takže dlouhodobější využívání systému nepřichází v úvahu. Brunetware Jádra třídy romantic stabilní a jedny z nejbezpečnějších. Red Head Jádra třídy sadistic a odvozená velmi variabilní, záleží na administrátorovi, k jakému použití budou nakonfigurována, proto i bezpečnost je relativní. Free Black Jádra třídy free slouží především jako školní nebo firemní servery, takže získat konto není žádný problém. Prostředí lze kombinovat a vzájemně do sebe vnořovat. Experimentujte, experimentujte, experimentujte! 7

10 2.8 Jednoduchá čárová grafika s L A TEXem Systém L A TEX obsahuje speciální font, jehož znaky jsou tvořeny čárami a šipkami různých sklonů (se směrnicemi p/q, kde p, q jsou malá celá čísla), kružnicemi a kruhy vybraných diskrétních poloměrů, a elementy, z nichž lze vytvořit Bézierovy křivky. Tyto znaky jsou pomocí uživatelských příkazů sesazovány k sobě, aby vytvořily požadovaný grafický efekt. Není to žádný zázrak, možnosti jsou značně omezené, ale příležitostně se tato možnost může hodit. Výhodou je, že není potřeba žádný externí kreslicí program; vše je v L A TEXovém zdrojáku. b kořeny p 3 kořeny p 4 a 2.9 Vkládání externí grafiky S interní L A TEXovou grafikou vystačíme jen pro jednoduché ilustrace, třeba takové, jako v Subsekci 2.8. Pro vkládání grafiky vytvořené externími programy slouží balík graphicx. Důležité je, že vkládaná grafika musí být ve formátu Encapsulated PostScript (EPS, zapouzdřený PostScript, extenze.eps,.ps). Jedná se o grafický jazyk PostScript, který má na rozdíl od normálního Post- Scriptu pouze jedinou stránku, a taky jsou v něm zakázány jisté konstrukce programovacího jazyka PostScript. To nás nemusí nijak trápit, protože téměř každý rozumný grafický program umí do EPS exportovat. PostScript je nativně vektorový jazyk, ale umí pojmout i bitmapový obrázek. Takže pokud děláte grafiku třeba v programu Mathematica, gnuplot, xfig, Ipe, rovnou ji exportujte do EPS. Bude vektorová, takže ji lze libovolně škálovat. Pro konverzi bitmap se hodí např. Gimp. Při ukládacím dialogu zatrhněte, že chcete Encapsulated PostScript a naopak vypněte tvorbu náhledu (preview) jen zbytečně zvětšuje velikost obrázku a L A TEXu je stejně k ničemu. Pak už můžeme grafiku nejen vložit, ale i škálovat, rotovat a stranově deformovat pomocí příkazu \includegraphics definovaném balíkem graphicx. 80 F AR ω A t 20 Ukázka vektorové grafiky vytvořené programem gnuplot a exportované do EPS. 8

11 Bitmapa konvertovaná do EPS programem Gimp (s laskavým svolením autora) Plovoucí objekty Grafika a tabulky se nemohou zlomit přes stránku, takže je nemůžeme umístit na zcela libovolné místo. V odborných publikacích se proto obrázek nebo tabulka opatří očíslovaným popisem (anglicky figure/table caption) a nechá se spolu s ním vyplavat na horní nebo dolní okraj stránky, popřípadě, jsou-li veliké, se umístí na samostatnou stránku. V textu se pak na ně odkáže pomocí čísla. Tento postup implementuje L A TEX skrze prostředí figure a table. Může v nich být umístěno cokoli, nejen grafika nebo tabulka, podstatné je to, že materiál umístěný do takového prostředí plave na vrchol nebo spodek stránky. Typicky se do nich umisťuje obrázek (obrázky) pomocí příkazu \includegraphics, tabulka pomocí prostředí tabular a příslušná popiska pomocí příkazu \caption opatřená značkou \label. Obě prostředí se liší pouze tím, jaké slovo generují na začátku popisu ( Obrázek nebo Tabulka ). Automataticky aktualizovaný 80 F AR ω A t 20 Obrázek 1: Ukázka dvou obrázků umístěných v jednom plovoucím prostředí a opatřených společnou popiskou. Veškerý tento materiál plave naspod stránky viz nepovinný argument prostředí figure. Deformace levého obrázku byla způsobena úmyslně a je popsána komentářem ve zdrojovém textu. 9

12 číselný odkaz na obrázek nebo tabulku v textu vytvoříme pomocí referenčního příkazu \ref. V jednom plovoucím prostředí může být i více obrázků a popisů. Umisťování plovoucích objektů se řídí určitými pravidly; hlavní zásadou je, aby se plovoucí objekt objevil v sekci, kde se na něj poprvé odkazuje, což není snadné dodržet. Příklad je na Obrázku 1 na straně 9. Další možností je používat obrázky obtékané textem. V odborných publikacích se tohoto způsobu příliš neužívá, ale jinak je dost častý. Zde se jím nebudeme zabývat; L A TEX jej podporuje skrze balíky picins nebo wrapfig. Příklad lze nalézt v Matematické pohádce (text šířený na přednášce), v němž se balík picins používá k umisťování iniciál na začátky odstavců. 3 Žádný strach z matematiky! Sazba matematiky byla nákladnou záležitostí, protože představovala mimořádné pracovní zatížení; z toho důvodu zvolil Don Knuth jako přepínač matematického/textového režimu symbol $. S TEXem resp. L A TEXem je sazba matematiky relativně snadná a výsledek bezkonkurenční. Nebudeme zde suplovat standardní L A TEXové manuály více či méně podrobný výklad matematické sazby lze nalézt v libovolném z nich. Spíše ukážeme, jak správně sázet některé matematické prvky typické pro fyziku. Připomeňme jen, že matematický mód TEXu se řídí specifickými pravidly a je (většinou) jedno, kolik mezer (a zda vůbec nějaké) napíšeme. Způsob zápisu je tak velmi variabilní a je věcí osobního stylu, jak přehledně budou matematické zápisy vypadat. 3.1 Vzorce a formule Matematické vzorce mohou být buď textové (inline math), jako například (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2, nebo vysazené (display math), jako následující Einsteinovy rovnice R µν 1 2 Rg µν + Λg µν = 8πG c 4 T µν. Chceme-li se na vysazenou formuli odvolávat, použijeme prostředí equation a přidělíme jí symbolické jméno pomocí příkazu \label: Γ(x) lim n 1 n ν=0 n! n x 1 x + ν = 0 e t t x 1 dx. (1) Definice integrálu v (1) je platná pouze pro x > 0. Možnosti sazby matematiky jsou velice rozsáhlé, takže se omezíme na několik příkladů. K systematickému studiu použijte [2, 3, 4, 5]. Soustava lineárních algebraických rovnic: A = a 11 a 12 a 1N a 21 a 22 a 2N... a M1 a M2 a MN A x = b (2) x 1 b 1, x = x 2., b = b 2 (3). x N b M 10

13 Na N neznámých x 1,..., x N je naloženo M rovnic. Koeficienty a ij a pravá strana b i jsou známá čísla. Funkce h(t) a H(f) jsou dvě různé reprezentace stejné závislosti. Jsou vázány přímou a inverzní Fourierovou transformací: H(f) = h(t)e 2πift dt FT h(t) = H(f)e 2πift df. (4) 3.2 Matematická bižuterie Matematická sazba hýří indexy, čárkami, proužky a vlnkami po straně, nad, pod a všude možně. Střízlivé užívání takových ozdob je nezbytností a čtenář nalezne poučení v libovolném manuálu, třeba [3]. Na tomto místě pouze demonstrujeme některé chyby. První z nich se podaří udělat snad jen jednou, protože TEX na ni upozorní. Jedná se např. o dvojitý horní index, $x^n^2$, kdy vyhlásí chybu Double superscript. Ze zápisu totiž není jasná priorita umocňování: zda se jedná o (x n ) 2 nebo o x (n2). Prioritu musíme vyznačit závorkami, kód ${x^n}^2$ dá x n2, kód $x^{n^2}$ pak x n2. Ačkoli TEX jasně oba případy jasně rozliší umístěním indexů, je vhodné kulaté závorky vyznačující prioritu umocňování ponechat pro čtenářovu lepší orientaci. Občasnou chybou, již TEX ponechá nepovšimnutou, je chybné pořadí dolního indexu a proužku nebo vlnky nad znakem. Chceme-li například vysázet ξ m, použijeme kód $\bar{\xi}_m$. Kdybychom do argumentu příkazu \bar zahrnuli index, $\bar{\xi_m}$, proužek se vycentruje přes ξ m a vzhledem ke znaku ξ bude posunut příliš doprava: ξm. Nadužívání matematické bižuterie však, podle autorova skromného mínění, není vždy ve prospěch čitelnosti, spíše se asi jedná o jistou formu exhibicionismu projevující se zejména u některých matematiků. Jako příklad uveďme třeba Ãx2 i. Jak vidíte, ani L j A TEX se při sazbě takové nevkusnosti neubránil 2n n,m zvětšení řádkování. Jistě, mohli bychom snadno přinutit L A TEX ponechat řádkování netknuté, ale je otázkou, jestli je ošklivější rozhozená řádková osnova nebo indexy zasahující do sousedních řádků. To opravdu nevypadá hezky Co se ve vzorcích sází antikvou V matematickém módu sází TEX písmena a až z a A až Z implicitně matematickou kurzívou tedy jako identifikátory a až z a A až Z. Prakticky všechno, co není identifikátor proměnné, by se mělo sázet základním řezem písma antikvou, včetně číslic, závorek, operátorů, atd. Tato Subsekce je z velké části inspirována Yetiho typografickým bestiářem [16]. Typicky se jedná o zkratky funkcí a operátorů, pro které L A TEX poskytuje makra typu \sin, \cos, \log, \lim ap. Někdy je třeba je předefinovat podle příkladu na konci Subsekce 3.5. (Definujeme-li nový příkaz místo redefinování již existujícího, použijeme \newcommand místo \renewcommand; viz též příkaz \providecommand popsaný v komentáři v preambuli.) Antikva se zásadně používá pro jednotky, např. hodnota gravitační konstanty je cm 3 g 1 s 2, nikoli cm 3 g 1 s 2. Dále třeba f = 110 Hz, p = kpa. V tomto duchu ale za jednotku považujeme také 11

14 třeba hmotnost Slunce, takže bychom ji měli zapisovat M místo M. Nehezky vypadá zkratka pro elektronvolt, protože neexistuje kerning mezi minuskou e a verzálkou V : E = 13.6 ev. Tady je vhodné obě písmena přitáhnout k sobě pomocí záporného kernu: $E=13.6\,\mathrm{e\kern-.10em V}$ dá E = 13.6 ev. Pro praktické použití bychom si jistě napsali makro, třeba \newcommand{\ev}[1][]{\ensuremath{\mathrm{#1e\kern-.10em V}}}. Matematická kurzíva by se měla použít jen pro proměnné; jakákoliv speciální označení by měla být antikvou, aby se dalo na srozuměnou, že se bavíme např. o jedinečném Eulerově čísle e = , nikoli o nějaké obyčejné proměnné e. Antikvou se sází i v roli imaginární jednotky: z = x + iy. Pochopitelně, při častém výskytu si napíšeme makro. Antikva se používá pro značky nematematických objektů, zejména chemických prvků a elementárních částic: nebo třeba rovnice pro β-rozpad CH 4 + 2O 2 2H 2 O + CO 2, n p + + e + ν e. V rovnici pro β-rozpad se projevuje nedostatek Computer Modern fontů: absence svislého řezu řeckých písmen. Řešením je použití fontu Times pro text a komerční distribuce matematického Timesu zvané MathTime a MathTime Plus za asistence balíku mathtime [17]. Jakákoli slova a zkratky, která vůbec neoznačují objekty, ze rovněž sázejí antikvou: { 1 pro i = k δ ik = 0 pro i k V české matematické typografii (viz též Subsekci 3.5) se antikvou sází např. diferenciál, jehož vhodnou definici lze vidět před následujícím vzorcem ve zdrojovém textu: ( ds 2 = 1 2M r ) 1 dt 2 + ( 1 2M r ) dr 2 + r 2 (dφ 2 + sin 2 θ dφ 2 ). (5) Kromě uvedených případů se antikvou sází také deskriptivní indexy, tj. indexy, které upřesňují název proměnné, k níž se váží, na rozdíl od proměnných indexů, které nabývají hodnot z jisté množiny, a které se sází obvyklou matematickou kurzívou. Příklad je označení poslední síly na pravé straně soustavy rovnic (8) horní index Mag označuje, že se jedná o Magnusovu sílu a sází se antikvou, dolní index je komponenta a sází se kurzívou. Obecné pravidlo zní [16]: Každý vícepísmenný symbol, který nevznikl kompozicí jednopísmenných symbolů, se sází antikvou. Příkladem budiž tzv. Reynoldsovo číslo Re vd/ν používané v hydro- a aerodynamice. 12

15 3.4 Kdy L A TEX potřebuje lidskou intervenci Typickou doménou ručního dolaďování matematické sazby je úprava mezerování. Přestože TEX dokonale ovládá pravidla pro sazbu matematického textu, nelze očekávat, že pochopí jeho matematický význam. Arzenál matematických mezer je popsán v každém manuálu [3], zde se omezíme na několik příkladů. Srovnejte například Γ a Γ 1 + 2, kdy ve druhém případě byla vložena záporná malá mezera. Podobně násobné integrály je třeba pomocí záporných malých mezer přitáhnout k sobě. Srovnej f(x, y) dx dy a f(x, y) dx dy. Ω Někdy je zase třeba mezeru zvětšit, typický příklad je 2x a 2 x, Ω kdy v prvním případě je x příliš nalepeno k odmocnině a je vhodné je oddělit malou mezerou \,. Při odmocňování logaritmu log x je, aspoň u fontů Computer Modern, příliš malá mezera mezi znakem odmocniny a logaritmu. Výsledek bude vypadat lépe, když ji zvětšíme pomocí malé mezery \,: log x. Základní pravidlo intervenování do matematické sazby: méně je někdy více, zvláště když se textem po vás bude zabývat ještě někdo další, třeba editor sborníku. Vždy se totiž snazší a rychlejší něco do vzorce připsat než umazávat. Nechte černou práci na TEXu, dělá ji dobře, a pomozte mu jen tehdy, je-li to opravdu třeba. Dobrým průvodcem může být např. Yetiho typografický bestiář [16]. 3.5 Vybraná specifika českojazyčné matematiky Sazba matematiky v českém (a většinou i evropském) prostředí vykazuje některé odlišnosti od standardu American Mathematical Society, který je (v podstatě) implementován v algoritmech TEXu. Zmiňme nejjednodušší z nich; pro podrobnější poučení viz [18]. Jedním z problémů je používání desetinné čárky místo desetinné tečky. Čárka je v matematickém režimu TEXem chápána jako oddělovač v seznamu, takže je za ní automaticky sázena mezera, což je nežádoucí; srovnej π s π 3, Tuto estetickou vadu lze napravit uzavřením desetinné čárky do skupiny, pak je π 3, Komu by se ale pokaždé chtělo psát složené závorky... Je možné předefinovat tečku tak, aby se v matematickém režimu sázela sice jako čárka, ale zapisovala a chovala jako tečka. Docílíme toho definicí \DeclareMathSymbol{.}{\mathord}{letters}{"3B} v preambuli. Dalším rozdílem je sazba jednotek. Anglosaská typografická tradice používá na oddělení základních jednotek zúženou mezeru, česká vystředovanou tečku: v = 90 km h 1 a v = 90 km h 1. Místo násobicího křížku, M = g se v českých textech dává přednost násobicí tečce: M = 1, g. Při zlomu dlouhých vzorečků a formulí se značky relačních operátorů na koncích řádků v anglosaské typografii vynechávají, zatímco česká typografie preferuje jejich opakování. Příklady viz Subsekce 3.6. Jako poslední uveďme odlišný úzus v označování některých log-like functions ; např. v češtině se používá pro tangens zkratky tg namísto tan, pro 13

16 kotangens cotg místo cot. Na druhé straně je rozumné používat standardní makra \tan a \cot, která zajistí vysazení zkratek v matematickém módu antikvou. Elegantní řešení nabízí předefinování makra definovaného ve formátu: tg}\nolimits}. Pakliže takovou redefinici umístíte do preambule dokumentu, nezapomeňte ji obalit příkazy \makeatletter a \makeatother proč, je vysvětleno v komentáři před dodatkem s výpisem zdrojového textu. 3.6 Lámání dlouhých formulí a víceřádkové formule Občas je vzoreček tak dlouhý, že se nevejde na jeden řádek. V takovém případě jej musíme rozdělit na dva nebo více řádků. Pro takový případ a taky pro sazbu víceřádkových formulí slouží prostředí eqnarray, (ωa) 2 y 1 x1 0 ζ 2 dx x 2 y 3 = y x1 1 4(1 + λ) 2 + γ(1 2λ) 8(1 + λ) 3 0 x1 0 (1 2λ) 2 (2y 2 1) 9y 2 1 x 2 y 3 ζ2 dx ζ 2 (y y 1) [3y 1 (1 2λ) y] 2 x 2 y nebo ve variantě s opakováním relačního operátoru (viz Subsekce 3.5), (ωa) 2 y 1 x1 0 ζ 2 dx x 2 y 3 = y x1 1 4(1 + λ) 2 + γ(1 2λ) 8(1 + λ) 3 0 x1 0 (1 2λ) 2 (2y 2 1) 9y 2 1 x 2 y 3 ζ2 dx + ζ 2 (y y 1) [3y 1 (1 2λ) y] 2 x 2 y dx, (6) dx. (7) Nutno přiznat, že prostředí eqnarray není zrovna povedené. Lepší je použít balíku amsmath, které definuje prostředí jako gather, multline, align a mnoho dalších, a spoustu dalších příjemných maker pro práci s maticemi a podobně. Pro udržení jednoduchosti tohoto dokumentu balík amsmath nepoužíváme; podrobná dokumentace bývá součástí distribucí [19]. Na závěr uvedeme typickou víceřádkovou formuli: m d2 x dt 2 = 1 2 CSρvv x + F Mag x, m d2 y dt 2 = 1 2 CSρvv y + F Mag y, (8) m d2 z dt 2 = mg CSρvv z + F Mag z. Podívejte se do zdrojáku, jak je vynecháno místo na člen mg +, který se vyskytuje jen ve třetí rovnici. Existuje situace, kdy musíme jistým způsobem rozdělit i inline math: při sazbě rozsahů bychom měli zásadně používat pomlčku na půlčtverčík (viz Subsekce 2.2). V tomto případě je třeba přerušit matematický režim; jinak obvyklý kód pro pomlčku na půlčtverčík, --, vytvoří dvě matematická minus za sebou: M = M. Kód $M=10^{6}$--$10^{9}\,\mathrm{M}_{\odot}$ vysází správně M = M. 14

17 3.7 Axiomy, definice, věty, lemmata a důsledky L A TEX poskytuje flexibilní způsob definování číslovaných textových struktur typů uvedených v nadpisu. Například potřebujeme-li používat číslované definice a věty, umístíme v preambuli například příkazy \newtheorem{definice}{definice} \newtheorem{veta}{věta} které pak můžeme použít k vytvoření Definice 1 Nechť a, b, c jsou po řadě délky odvěsen a přepony pravoúhlého trojúhelníka. Věta 1 (Pythagorova) Pro každý pravoúhlý trojúhelník platí a 2 + b 2 = c 2. Věta 2 (Bolzanova Weierstraßova) Z každé omezené posloupnosti lze vybrat konvergentní posloupnost. Věta 3 (Velká Fermatova) Pro n > 2 nemá rovnice x n +y n = z n celočíselná řešení. Na čísla těchto prostředí se lze odkazovat pomocí již popsaného mechanismu \label \ref: Znalost Věty 2 (Bolzanovy Weierstraßovy) je nutnou, ale nikoli postačující podmínkou ke složení zkoušky. 3.8 Rozšíření standardní L A TEXové matematiky Standardní L A TEX poskytuje nástroje pro řešení většiny každodenních problémů matematické sazby. V komplikovanějších případech stojí za zvážení použití rozšiřujících balíků Americké matematické společnosti. Jeden z nich, amsmath (manuál [19] by měl být součástí distribuce), jsme zmínili v Subsekci 3.6. Poskytuje komfortní prostředí pro display math s možností nastavení, pro sazbu matic, nástroje pro sazbu řetězových zlomků, násobných integrálů, operátorů a všeho, po čem matematikova duše prahne. Dalším šikovným balíčkem je amssymb (manuál [20] by opět měl být součástí distribuce), jenž dále rozšíří bohatý arzenál značek, operátorů, relací a matematické bižuterie standardního L A TEXu. Zamýšlíme-li sázet matematiku rozsáhlejšího díla, vyplatí se seznámit systematicky s pravidly matematické sazby [21]. Dalším zdrojem informací je v Subsekci 3.4 zmíněný Yetiho typografický bestiář [16]. 4 Jazykové přizpůsobení V preambuli byl načten balík babel s češtinou jako primárním a britskou angličtinou jako sekundárním jazykem příkazem \usepackage[british,czech]{babel} V česky psaném dokumentu pak lze pro anglicky psaný úryvek lokálně přepnout do angličtiny. Bližší informace o možnostech balíku babel jsou v manuálu [22]. V následujícím krátkém úryvku anglického textu je v levém sloupci ponecháno 15

18 nastavení do implicitní češtiny, v pravém, stejně širokém sloupci s identickým textem je pomocí příkazu z balíku babel \selectlanguage{british} lokálně přepnuto do britské angličtiny srovnejte dělení slov v obou sloupcích (v levém chybné, v pravém správné): LaTeX is based on the idea that authors should be able to focus on the content of what they are writing without being distracted by its visual presentation. In preparing a LaTeX document, the author specifies the logical structure using familiar concepts such as chapter, section, table, figure, etc., and lets the LaTeX system worry about the presentation of these structures. It therefore encourages the separation of layout from content while still allowing manual typesetting adjustments where needed. This is similar to the mechanism by which many word processors allow styles to be defined globally for an entire document or the use of Cascading Style Sheets to style HTML. LaTeX is based on the idea that authors should be able to focus on the content of what they are writing without being distracted by its visual presentation. In preparing a LaTeX document, the author specifies the logical structure using familiar concepts such as chapter, section, table, figure, etc., and lets the LaTeX system worry about the presentation of these structures. It therefore encourages the separation of layout from content while still allowing manual typesetting adjustments where needed. This is similar to the mechanism by which many word processors allow styles to be defined globally for an entire document or the use of Cascading Style Sheets to style HTML. 5 Závěrečná poznámka Pokud jste dočetli až sem a vyzkoušeli si vše sami na počítači, pak máte těžký začátek za sebou. Teď před vámi leží mlékem a strdím oplývající krajina TEXu a L A TEXu, plná oku lahodících tiskovin. Dejte vale Wordu a běžte si jí užívat plnými doušky! Literatura [1] B. Bodenheimer. Často kladené otázky o TEXu a odpovědi na ně. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 15(2 4):94 331, ISSN [2] J. Rybička. L A TEX pro začátečníky. Konvoj, Brno, druhé edition, ISBN [3] H. Kopka and P. W. Daly. L A TEX. Podrobný průvodce. Computer Press, Brno, ISBN [4] L. Lamport. L A TEX A Document Preparation System. Updated for L A TEX 2ε. Addison-Wesley, Reading MA, second edition, ISBN [5] M. Goossens, F. Mittelbach, and A. Samarin. The L A TEX Companion. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, ISBN

19 [6] M. Goossens, S. Rahtz, and F. Mittelbach. The L A TEX Graphics Companion. Illustrating documents with TEX and PostScript. Addison Wesley Longman Inc., Reading, Massachusetts, ISBN [7] M. Goossens and S. Rahtz. The L A TEX Web Companion. Integrating TEX, HTML, and XML. Addison Wesley Longman Inc., Reading, Massachusetts, ISBN [8] D. E. Knuth. The TEXbook, volume A of Computers and Typesetting. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, [9] D. E. Knuth. TEX: The Program, volume B of Computers and Typesetting. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, [10] V. Eijkhout. TEX by Topic. A TEXnician s Reference. Addison-Wesley, Harlow, [11] P. Olšák. Typografický systém TEX. Československé sdružení uživatelů TEXu, Praha, první edition, ISBN [12] P. Olšák. TEXbook naruby. Konvoj, Brno, první edition, ISBN [13] M. Doob. Jemný úvod do TEXu. Manuál pro samostatné studium. Univerzita Karlova, Praha, ISBN [14] L. D. Landau and J. M. Lifšic. Teoriya polya. Nauka, Moskva, [15] J. Skácel. Kdo učil mlčet kámen. BB art, Praha, Versus edition, ISBN [16] D. Nečas. Yetiho typografický bestiář, URL cx/ftp/tex/bestiary.ps.gz. [17] F. Mittelbach and D. Carlisle. The mathtime and mathpi packages, This file has version number v1.0e, last revised 1997/10/10. Development of this package was commissioned by Y&Y; URL file:///usr/share/ texmf/doc/latex/mathtime/mathtime.dvi. [18] K. Horák. Sazba matematiky v českých textech. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 11(1 3): , ISSN [19] American Mathematical Society. User s Guide for the amsmath Package, Version 2.0, URL file:///usr/share/texmf/doc/latex/amsmath/ amsldoc.dvi. [20] F. Mittelbach, R. Schöpf, and M. Downes. The amsmath package, Version 2.2f, URL file:///usr/share/texmf/doc/latex/ amsfonts/amsfonts.dvi. [21] K. Wick. Pravidla matematické sazby. Academia, Praha, [22] J. Braams. Babel, a multilingual package for use with L A TEX s standard document classes, file:///usr/share/texmf/doc/generic/babel/ babel.pdf. 17

20

Píšeme dokumenty v L A TEXu II

Píšeme dokumenty v L A TEXu II Píšeme dokumenty v L A TEXu II Jakub Št astný, Root.cz 21.1.2008 Obsah 1 Hlavička 2 1.1 Třídy dokumentu....................................... 2 1.2 Balíčky.............................................

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Jak nejrychleji napsat svůj první dokument v L A TEXu

Jak nejrychleji napsat svůj první dokument v L A TEXu Jak nejrychleji napsat svůj první dokument v L A TEXu Petr Sadovský a kolektiv Obsah 1 První dokument 2 1.1 Předdefinované styly dokumentu................ 3 1.2 Nadpisy.............................. 3

Více

Přílohy. \appendix zahájí sazbu příloh

Přílohy. \appendix zahájí sazbu příloh Přílohy \appendix zahájí sazbu příloh třída article: \section budou číslovány písmeny třída report, book: \chapter generují Příloha A místo Kapitola 1 Titulky dokumentu základem jsou deklarace \title{název

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html [1] Typografie http://petr.olsak.net/bi-typo.html Co je typografie? [2] Forma informací zaznamenaných pomocí písma zejména v případě tisku a při prezentaci na počítačích. Jiné vymezení: Typografie = grafická

Více

DTP v systému LATEX. www.gymkrom.cz/ict

DTP v systému LATEX. www.gymkrom.cz/ict DTP v systému LATEX úvodní informace RNDr. Tomáš Mikulenka výukový materiál v rámci grantového projektu Beznákladové ICT pro učitele Kroměříˇz, březen 2012 Beznákladové ICT protento učitele projekt je

Více

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011 Úvod do TeXu Jan Vaněk Nové Hrady 2011 Organizace kurzu Úvodní přednáška Co to je? K čemu se hodí/nehodí Tex vs. Word Instalace Základy TeXu Individuální tvorba Závěrečná práce TeX co to je? TeX je typografický

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava)

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) 7. Textové editory úvod Textový editor aplikace, program pro psaní textů Obr. 1 Escape (Esc) vyskakovací klávesa, funguje jako storno Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) Delete maže znaky

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska rigorózní práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Typogr afie a úprava textů. Martin Raus

Typogr afie a úprava textů. Martin Raus Typogr afie a úprava textů Martin Raus Obsah Psaní mezer...3 Nedělitené mezery a jednopísmenné předložky...3 Úzké mezery...3 Pomlčky...3 Uvozovky...4 Trojtečka...4 Sazba na praporek, na střed a do bloku...4

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Prezentační prostředky v matematice

Prezentační prostředky v matematice Seminární práce z předmětu: Grafika na počítači Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v Praze 2012 Obsah seminární práce 1 Cíle seminární práce 2 Microsoft Office PowerPoint 2000, 2007 OpenOffice

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní doporučení Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla RNDr. Tomáš Mikulenka výukový materiál v rámci grantového projektu Beznákladové ICT pro učitele Kroměříž, únor 2012 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

StručnýpřehledpříkazůL A TEXu

StručnýpřehledpříkazůL A TEXu StručnýpřehledpříkazůL A TEXu Mgr. Jiří Pech, Ph.D. 2. dubna 2008 1 OBSAH 2 Obsah 1 Úvod 4 2 Příprava a překlad dokumentu 4 2.1 Linux...... 4 2.2 TEXonWeb... 4 2.3 Windows.... 5 3 StručnýpřehledL A TEXu

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3 02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly strana 3 02 typografická pojmosloví PÍSMO / FONT / ŘEZ / RODINA PÍSMA / PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA OVÉ PÍSMO

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku 1. Učíme se správně psát skládáme slova zarovnání psaní znamének dělení slov hladká sazba Skládáme slova mezislovní mezera vzdálenost mezi slovy; její základní velikost je třetina stupně písma (třetina

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu řetězec v Všeobecný Odpovídá obecnému formátu - čísla i text bude zarovnán dle kontextu (při nastavení češtiny tedy Excel zarovná text doleva, čísla a časové údaje doprava). Tento formát nemusíme zadávat

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

Martin Mareš mj@ucw.cz. Katedra Aplikované Matematiky MFF UK Praha

Martin Mareš mj@ucw.cz. Katedra Aplikované Matematiky MFF UK Praha mj@ucw.cz Katedra Aplikované Matematiky MFF UK Praha 2015 Odevzdávání práce Formality určují Směrnice děkana 8/2010 a 2/2015. Papírová verze: 3 výtisky: vedoucí, oponent, knihovna Oponentský výtisk se

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Odborné texty. Zpracoval Doc. Kreidl

Odborné texty. Zpracoval Doc. Kreidl Odborné texty aneb jaké chyby děláme při psaní odborných textů, jak si ulehčit vkládání rovnic, tabulek a obrázků včetně titulků do textu ve Wordu, a nabídka užitečného makra ve Wordu. Zpracoval Doc. Kreidl

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Determinanty a matice v theorii a praxi

Determinanty a matice v theorii a praxi Determinanty a matice v theorii a praxi 1. Lineární závislost číselných soustav In: Václav Vodička (author): Determinanty a matice v theorii a praxi. Část druhá. (Czech). Praha: Jednota československých

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku:

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku: Co je HTML HTML HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro tvorbu www stránek. Jako například Český jazyk má svá slova, tak i HTML obsahuje slova, neboli tagy (značky), které dávají vlastnímu obsahu

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

Při korigování se používají následující znaménka:

Při korigování se používají následující znaménka: Pokud chce korektor opatřit opravu komentářem, napíše jej k příslušnému korekturnímu znaménku na okraji a celý komentář zakroužkuje. Při korigování se používají následující znaménka: Vyměnit či vsunout

Více

Novinka ve Wordu 2007. Rychlé části. Vlastnosti dokumentu. Pole. Stavební bloky

Novinka ve Wordu 2007. Rychlé části. Vlastnosti dokumentu. Pole. Stavební bloky Word Rychlé části Novinka ve Wordu 2007 Rychlé části Vlastnosti dokumentu Pole Stavební bloky Rychlé části Titulní strany Záhlaví Zápatí Čísla stránek Vodoznak Tabulky Formuláře Automatický text Bibliografie

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu Tvorba obchodního dopisu 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu 2. Části obchodního dopisu Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři základní části:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku!

Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku! Jemný úvod do HTML Redakční systém školního webu umožňuje formátovat text HTML značkami, tedy stejným způsobem, jakým se formátují webové stránky. Tento návod si dává za úkol seznámení se základními formátovacími

Více

Základy počítačového zpracování textu

Základy počítačového zpracování textu Základy počítačového zpracování textu Výukový materiál projektu Gymnázia Kroměříž Beznákladové ICT pro učitele spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Stručná historie zpracování

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Kaskádové styly základy grafiky

Kaskádové styly základy grafiky 1 Kaskádové styly základy grafiky Vymezení pojmů Historie Základy stylů 2 Co je to CSS? Vznik CSS a je možné zařadit přibližně do roku 1997. Pojem CSS by se dal shrnout definicí :"souhrn pravidel a metod

Více