SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014"

Transkript

1 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných složek komunálního odpadu stalo běžnou součástí života občanů obcí Jesenicka. Jsou v něm zapojeny téměř všechny obce okresu Jeseník, kromě Zlatých Hor a Mikulovic. V průběhu let se systém třídění neustále rozvíjí i zdokonaluje a region nyní patří v množství vytříděného odpadu k republikové špičce. Provozně zajišťují chod systému Technické služby Jeseník a.s., jejichž nemalý podíl na dobrém výsledku je dán odborností, zkušeností, kontakty a snahou všech pracovníků poskytnout obcím maximální služby a zajistit dokonalé roztřídění separovaného odpadu a jeho předání k dalšímu využití. Níže v tabulkách je uvedeno množství separovaného odpadu svezeného na třídící linku v roce 2014 ze separačních kontejnerů i sběrných dvorů v celkovém množství 1.642,6 t. Po oddělení 339,3 t nevyužitelných odpadů (tj. 20,6 %) bylo zbývajících 1.303,3 t předáno k recyklaci, tedy ke zpracování na nové výrobky. V tomto materiálu nejsou vykazovány obce Mikulovice a Zlaté Hory, které mají svoje vlastní systémy a naopak je zde uvedena i obec Branná z okresu Šumperk, jenž je do jednotného systému ostatních obcí Jesenicka (Bernartice, Bělá pod Pradědem, Bílá Voda, Černá Voda, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Javorník, Jeseník, Kobylá nad Vid., Lipová-lázně, Ostružná, Písečná, Skorošice, Stará Červená Voda, Supíkovice, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Velké Kunětice, Vidnava, Vlčice, Žulová), také zapojena. Svezené množství jednotlivých komodit separovaného odpadu (papír, plast, sklo, kov) z let jsou podrobněji uvedeny v tabulkových a grafických přehledech a zobrazeních. PAPÍR: Tabulka č. 1 srovnání množství komodity - papír v letech v tunách tuny Rok tuny ,

2 Graf č. 1 srovnání množství komodity - papír v letech v tunách V papíru převládají tiskoviny, letáky a kartonové krabice, ostatního obalového materiálu je méně, množství tohoto odpadu v posledních letech kolísá. S papírem je sbírán i nápojový karton, který je vyroben z % z papíru a jehož samostatný sběr je neekonomický. Za rok 2014 jej bylo vytříděno a předáno ke zpracování 13,97 tun. PLAST: Tabulka č. 2 srovnání množství komodity - plast v letech v tunách tuny 0, Rok tuny Graf č. 2 srovnání množství komodity - plast v letech v tunách

3 Vytříděné množství u této komodity v průběhu let sice kolísá, ale celkově je trvale vysoké. Plasty jsou velmi používané materiály ve všech odvětvích lidské činnosti, obaly nevyjímaje a postupně vytlačují tradičně používané obalové materiály jako třeba papír nebo sklo. Pro svou malou hmotnost a velký objem jsou plasty nevhodné ke skládkování, naopak jsou velmi dobře recyklovatelné. Jejich výroba navíc výrazně zatěžuje životní prostředí. Proto je důležité je důsledně vytřídit z ostatního odpadu. SKLO: Tabulka č. 3 srovnání množství komodity - sklo (barevné i čiré) v letech v tunách tuny Rok tuny Graf č. 3 srovnání komodity - sklo (společně barevné i čiré) v letech v tunách Tabulka a graf č. 4 srovnání množství skla - barevné a čiré za r v tunách Rok množství barevné čiré

4 V první tabulce a grafu je sklo čiré i barevné uvedeno jako jedna komodita. Ve druhé je pak uveden každý druh skla zvlášť, pro porovnání vhodnosti zavedení dvousložkového sběru v roce Kvalita vytříděného čirého skla je trvale vysoká. KOV: Tabulka č. 5 srovnání množství komodity - kov v letech v tunách tuny 0,5 4,7 9,7 4,8 4,4 16,4 18,5 25,3 24,2 37,3 Rok tuny 42,5 51,7 57,2 39,3 32,4 25,6 12,9 21,0 44,5 38,0 27,4 30,1 27,4 22,7 Graf č. 5 srovnání množství komodity - kov v letech v tunách Drobný kovový odpad je již 7 let sbírán do modrých separačních kontejnerů společně s papírem a na třídící lince jej pak automaticky oddělí separátor. Sběr kovu do samostatných nádob není ekonomický. Větší kusy kovů prodávají občané ve sběrných surovinách a jeho výkupní cena je důvodem kolísajícího množství zobrazeného v grafu.

5 CELKEM SEPAROVANÉ ODPADY: Tabulka č. 6 srovnání množství celkem separovaného odpadu v letech v tunách tuny Rok tuny Graf č. 6 srovnání množství celkem separovaného odpadu v letech v tunách Množství vytříděného odpadu je i přes určité výkyvy trvale vysoké. Tabulka č. 7 podíl v kg separovaného odpadu na 1 občana/rok v letech (bez Mikulovic a Zlatých Hor, kteří mají svůj systém). tuny 0,2 2,4 4,5 6,2 5,9 7,6 8,6 10,1 10,1 22,4 Rok tuny 23,3 27,4 32,9 34,0 35,8 37,8 42,8 43,2 48,6 52,9 50,3 49,7 47,2 49,0 Graf č. 7 podíl v kg separovaného odpadu na 1 občana/rok v letech

6 OBALOVÁ SPOLEČNOST EKO-KOM, a.s. Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. vyplácí obcím čtvrtletně odměny za vytříděný recyklovatelný odpad. Základní sazba odměny závisí na vytříděném množství, druzích a je dále navyšována různými bonusy, např. dle využitelnosti nádob, hustoty sběrné sítě, využívání akreditované odpadářské firmy apod. Tato odměna představuje cca 63 % nákladů obce na provoz systému separace. V hodnocení měst a obcí Olomouckého kraje ve třídění odpadů, které proběhlo v loňském roce, se mezi 30 nejlepšími umístilo 5 obcí z okresu Jeseník. I to svědčí o vysoké úrovni separace v našem regionu. Všech pět obcí obsluhuje společnost Technické služby Jeseník a.s. Třídění komunálních odpadů se jednoznačně vyplácí! POMĚR JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ODPADŮ Z OBCÍ OKRESU JESENÍK V ROCE 2014 : Pokud porovnáme všechny odpady vznikající v domácnostech ( obyvatel) v obcích okresu Jeseník (mimo Zlaté Hory a Mikulovice, ty si sváží a evidují odpady samostatně) za rok 2014, dostáváme tyto hodnoty v kg/obyvatele/rok 2014 (v závorkách je uvedeno celkové množství za rok, případně pokud příslušná položka není prováděna ve všech obcích, tak počet zapojených občanů): Celkové množství komunálního odpadu ,4 kg/rok (6.856,9 t/rok). z toho : zbytkový směsný komunální odpad ,4 kg/rok (5.214,3 t/rok) separovaný odpad celkem... 49,0 kg/rok (1.642,6 t/rok) z toho: separovaný odpad papír... 19,4 kg/rok ( 652,0 t/rok) separovaný odpad plast... 11,1 kg/rok ( 370,9 t/rok) separovaný odpad sklo... 17,8 kg/rok ( 597,0 t/rok) separovaný odpad kov... 0,7 kg/rok ( 22,7 t/rok) Z některých obcí: velkoobjemový odpad... 26,8 kg/rok ( 723,9 t/rok, jen od občanů) nebezpečný odpad... 0,9 kg/rok ( 24,6 t/rok, jen od občanů) pneumatiky.. 2,0 kg/rok ( 53,5 t/rok, jen od občanů)

7 V GRAFECH JSOU POROVNÁVÁNY JEN ODPADY, U KTERÝCH MÁME ÚDAJE ZE VŠECH OBCÍ.

8

9 Technické služby Jeseník a.s. zajišťují pro obce od roku 1996 komplexní nakládání s odpady, včetně poradenství ve složité a stále se měnící odpadové legislativě. Společnost má veškerá potřebná oprávnění k nakládání s odpady, zkušené a odborné pracovníky, moderní, ekologicky šetrnou techniku a vozový park pro zajištění požadovaných služeb. Snahou je zabezpečit pro všechny města a obce regionu správné nakládání s odpady a zajistit maximální a stabilní třídění odpadů s přijatelnou ekonomikou. Kontakty - zodpovědní pracovníci odpadového hospodářství TS Jeseník a.s.: Souhrnné informace na tel. ústředna: Prejda Jan - ředitel společnosti, , Jati Stanislav - vedoucí provozu odpadového hospodářství, , Holčík Jan provozní technik odpadového hospodářství, , Kubaláková Edita evidence odpadů, Poláková Andrea - fakturace, evidence smluv, Odloučené pracoviště - Skládka odpadů Supíkovice: (provozní doba v pracovní dny 6:00 14:30 hod.) , V Jeseníku dne: Vypracoval: Prejda Jan ředitel společnosti Jati Stanislav vedoucí POH

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM Praha březen 2015 Název díla: Studie Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Technické služby Jeseník a.s.

Technické služby Jeseník a.s. Technické služby Jeseník a.s. 20 let Trvalé spokojenosti a Jistoty Technické služby Jeseník akciová společnost je prosperující společnost regionálního významu, která zajišťuje mnoho služeb nejen pro Jeseník,

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Směrná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova

Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova Cíle analýzy: zhodnotit současný stav nakládání s odpady vytipovat klíčové oblasti a slabá místa rámcově navrhnout opatření na zlepšení stavu

Více

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V NÁRODNÍM ZADAVATEL: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk E-mail: vimperk@npsumava.cz IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171

Více

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2014 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015 Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s.

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. 04 zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. / 07 Vážení klienti, dovolte mi na úvod, abych Vám alespoň krátce přiblížil činnost a výsledky systému EKO-KOM, a to zejména z pohledu firem, jež svými

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Výtěžnost bez kovů

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Výtěžnost bez kovů Výsledky systému EKO-KOM v roce 2OO9 zpr@vodaj Ohlédnutí za konferencí Odpady a obce Léto ve znamení čistých festivalů Úvodní slovo Léto budiž pochváleno. ference Odpady a obce. Poprvé Slunce už od rána

Více

Odpadové hospodářství města Šenov

Odpadové hospodářství města Šenov Odpadové hospodářství města Šenov Zpracovatel: Arnika program Toxické látky a odpady Zpracoval: Ing. Milan Havel, tel.: 222 781 471, e-mail: milan.havel@arnika.org, Stručné shrnutí Cílem studie bylo navrhnout

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh logistického systému pro sběr a energetické využití objemného domovního odpadu Pavel

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu. SAKO Brno, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu. SAKO Brno, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu SAKO Brno, a.s. 2013 OBSAH OBSAH Schéma konsolidovaného celku 6 Základní údaje o společnosti SAKO Brno, a.s. 7 Schéma společnosti SAKO Brno,

Více

PRŮVODCE. ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ na Zábřežsku...

PRŮVODCE. ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ na Zábřežsku... PRŮVODCE ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ na Zábřežsku... Vážení spoluobčané, Dostáváte do rukou příručku, která by Vám měl poskytnout základní informace v oblasti odpadového hospodářství vašeho regionu a také především

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor TŘD), st. skupina: KS - PRAHA Brejcha Radim pracovní skupina: Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Prohlášení:

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009 B4 ODPADY B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který od roku 27 pro MŽP provozuje CENIA, česká informační

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE

Více