Radniční list. Starostův sloupek. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 8 (srpen 2005)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 8 (srpen 2005)"

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 8 (srpen 2005) Starostův sloupek Je nesporné, že individuální bytová výstavba a budování technické infrastruktury a příslušného zázemí mají zásadní vliv na rozvoj každého města. V Prachaticích nejsme žádnou výjimkou a dokonce si troufám tvrdit, že ochota většího množství lidí investovat do rodinného domu, ať již formou naspořených finančních prostředků nebo cestou půjčky, úvěru či hypotéky, může mít podobný, kladný ekonomický dopad na spádové území, tak jako úspěšná realizace v minulosti již zmiňovaných projektů typu zimního areálu nebo obnovy lázeňství. Otázku co přijde dříve, jestli individuální bytová výstavba významnějšího rozsahu, která reaguje na zajímavé projekty, jež zatraktivní nějakou lokalitu a nebo zda je to obráceně, si již dávno nekladu. Zkušenosti ze světa, ale i z některých jiných úspěšných měst jednoznačně hovoří ve prospěch první varianty. Nicméně ekonomická situace se velice rychle mění a také odlišnost a atraktivita jednotlivých regionů je kupodivu v malé České republice příliš zřetelná. Faktem zůstává, že v Prachaticích až na drobné výjimky nemáme připravené a zainvestované pozemky pro výstavbu rodinných domů a proto s potěšením hodnotím nedávné rozhodnutí zastupitelů vykoupit více než 3 hektarovou plochu od soukromého vlastníka v lokalitě Pod Cvrčkovem. Je to významný krok k majetkovému sjednocení pozemků ve prospěch města u plánovaného projektu s pracovním názvem ZTV Cvrčkov, v rámci kterého mají v této části města vzniknout desítky stavebních parcel. Cílem radnice je sjednotit pozemky, nabídnout přijatelné právní a technické podmínky pro budoucího developera a tím i pro budoucí vlastníky a dále vyřešit problém dešťových a přívalových vod. Štěstí přeje připraveným a já si moc přeji úspěšnou realizaci tohoto projektu, abychom v budoucnu měli možnost konkrétní nabídky případným zájemcům o výstavbu rodinného domu či podobné formy bydlení. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Šéf městských financí Martin Malý: Refinancování úvěru přinese úsporu sedmi milionů! (str. 2) Vedoucí pečovatelské služby Eva Braumová má v terénu sedm ochotných kolegyň (str. 3) Česká píseň zněla v Itálii a přidávala koncert navíc (str. 4) Nová radnice měla sgrafita i do Klášterní uličky (str. 5) Běh Terryho Foxe: Dejme šanci lidem v boji proti rakovině (str. 6) Stuchelovi ukážou svou tvorbu v Pasově (str. 7) Základním prostorem navrhovaných sadových úprav je jižní polovina náměstí v okolí plánovaného dětského hřiště a objektu památníku. Do regenerace sídliště na Šibeničním vrchu putují miliony Novou podobu na základě zpracovaného projektu Regenerace panelových sídlišť dostane největší obytná panelová zóna v Prachaticích. Za finanční částku v hodnotě bezmála 10 milionů korun bude opraveno téměř 3000 m2 chodníků a komunikací, vznikne 40 nových parkovacích míst, prostředí vylepší mobiliář, zeleň, nové přístřešky pro kontejnery a hlavně vznikne nové hřiště. Celá akce bude zahájena koncem letních prázdnin a musí být dokončena na konci letošního roku. Je to významný příspěvek občanům této části Prachatic pro kvalitnější bydlení a životní prostředí. K částce pět milionů korun, kterou jsme formou státní dotace obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci vyhlášeného Programu regenerace panelových sídlišť, přidáváme dalších necelých pět milionů z rozpočtu města. Přestože již nyní tuším krátkodobé dopravní a jiné komplikace, za které se dopředu omlouvám, věřím, že občané tuto nemalou investici ocení, komentoval starosta města Jan Bauer. V letošním roce se tedy konečně panelové sídliště Šibeniční vrch dočká rozsáhlejších úprav veřejného prostranství, a to celého prostoru náměstí Přátelství. Po několika letech, kdy se na sídlišti prováděly pouze nezbytné opravy a udržovací práce (např. chodník v Osecké ulici, dětské hřiště v Moravské ulici, úprava pěší zóny ve Šnečí ulici v souvislosti s otevřením domova seniorů, zahájení úprav stanovišť pro kontejnery, tj. přístřešky, chodník u COOPu v Husinecké ulici), je to vedle investic do oprav a rekonstrukcí obytných domů a inženýrských sítí jedna z největších investic do veřejného prostoru. V současné době probíhají výběrová řízení na zhotovitele jednotlivých úprav. Náměstí Přátelství bylo vybráno z toho důvodu, že plní funkci nejvýznamnějšího lokálního centra celého sídliště. Vedle funkce obslužné je zde situováno několik obslužných objektů a obytné plní tato lokalita i významnou funkci z hlediska trávení volného času dětí a mládeže. Ve vnitřní části náměstí se vybuduje nové dětské hřiště. Bude tvořeno houpačkami, skluzavkou, šplhacím lanem, dvěma pískovišti a betonovými stoly na stolní tenis. Hřiště bude mít z bezpečnostního důvodu elastickou podlahu a bude celé oploceno nízkým plotem z důvodu ochrany dětí před nekontrolovaným vběhnutím do vozovky z prostoru hřiště a zabezpečení hřiště před volně pobíhajícími psy. Toto oplocení bude z venkovní strany doplněno vhodnou zelení, popsal Vlastimil Lukášek z odboru stavebně-správního a regionálního rozvoje Městského úřadu Prachatice. Tato akce s sebou ponese také určitá omezení pro občany, zejména uzavírky. Přinese také otázku řešení parkování, např. jiného systému parkování pro ZTP. Regenerace náměstí Přátelství po svém dokončení jistě vylepší tuto část města, poskytne nová parkovací místa, nový mobiliář, novou zeleň a pro děti zcela nové hřiště, nicméně její realizace v první fázi připraví občanům určitá omezení. Jedná se zejména o odstranění současného mobiliáře a znepřístupnění centrálního prostoru okolo restaurace Družba a hlavně o nutné uzavírky komunikací, s tím související změny dopravního řešení a dočasné problémy s parkováním vozidel. Konkrétní termíny a časy uzavírek budou v návaznosti na dokončení výběrového řízení a následně podle harmonogramu prací včas zveřejněny, ujistila vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Ivana Jeřábková. Jak doplnil V. Lukášek, s úpravou veřejných prostranství sídliště se počítá i v dalších letech. Největší pozornost bude soustředěna na severní část sídliště (VI. bytový okrsek), která vykazuje nejvyšší zanedbanost prostředí. Uvažuje se např. o opravě a výstavbě chodníků v místech vyšlapaných cestiček, odstranění zanedbané údržby sportovního areálu u školy, úpravě dožívajících stanovišť kontejnerů, doplnění drobného mobiliáře a parkových úpravách mezi domy a před školou. Václav Malina

2 Zastupitelstvo města Prachatice na zasedání 20. června schválilo refinancování jednoho z již starších hypotečních úvěrů. Šéf městských financí Ing. Martin Malý k tomu říká: Tento úvěr ve výši 10 milionů korun byl městu poskytnut před pěti lety na financování rekonstrukce jednoho bývalého vojenského objektu na bytový dům, v němž vzniklo více než 40 bytových jednotek. V průběhu prázdnin právě uběhne konec prvního pětiletého fixačního úrokového období, při kterém je umožněno dlužníku takovýto úvěr, jestliže bude chtít, jednorázově, bez jakýchkoliv poplatků zcela splatit. Vzhledem k tomu, že tento úvěr nesl úrokovou sazbu 8 %, se k tomuto kroku odhodlalo i Město Prachatice. Ve výběrovém řízení pak našlo jiného poskytovatele úvěru, který nabídl městu úvěr za 1,81 % úrok, kterým srpen 2005 Radniční list Šéf městských financí: Refinancování úvěru přinese úsporu sedmi milionů! město nesplacený zůstatek původního úvěru zcela splatí. Úspora je pro město značná. Při zachování zhruba stejně vysokých splátek jako doposud se doba splatnosti úvěru zkrátí o 1/3, tedy z původních zbývajících 15 let na 10 let. Celková úspora na původně plánovaných úrocích v porovnání s úroky novými činí úctyhodných sedm milionů korun. Tento nový úvěr je velmi výhodný i z několika dalších důvodů. Město například nemusí ničím ručit, může jej předčasně kdykoliv bez jakýchkoliv poplatků zcela splatit a byl poskytnut bez jakýchkoliv poplatků, dokonce i správa úvěrového účtu je zcela zdarma. Všechny úvěry města bedlivě monitoruji a je velmi pravděpodobné, že pokud bude trvat nabídka takto výhodných úvěrů, Město Prachatice přistoupí postupně k refinancování dalších obdobných úvěrů. (kap) O dům na Malém náměstí se přihlásil zájemce, další objekt na kupce čeká Některé obce v České republice přistoupily k pořízení upoutávek při vstupu do jednotlivých katastrů obcí. Jde o velmi efektivní propagaci a zároveň přivítání turistů. Město Prachatice nemělo na hranicích svého území žádné zmíněné upoutávky. V uplynulých letech však byly instalovány cedule s přehledem partnerských měst. V rámci vyrobených Zastupitelstvo města na svém zasedání v březnu letošního roku projednávalo též otázku koncepce Malého náměstí zejména budoucnost objektů čp. 164 a čp. 2. Hlavním tématem bylo, zda uvedené domy odstranit, nebo nabídnout k prodeji. Po obsáhlém jednání zastupitelé přijali usnesení, kterým schválili zveřejnění záměru prodeje obou domů formou výběrového řízení. Dům čp. 164 byl schválen na dalším jednání zastupitelstvu města v červnu firmě Elkotex s. r. o., Strunkovice nad Blanicí, když před tím budou stávajícím nájemcům nabídnuty městem náhradní byty a nebytové prostory. Dům čp. 2 byl ve výběrovém řízení nabízen jako částečně obsazený (v současnosti je zde jeden byt a jeden nebytový prostor). Pravděpodobně to bylo důvodem, že se nepřihlásil žádný zájemce. Zastupitelstvo města proto přijalo nový záměr a bylo vyhlášeno další výběrové řízení s tím, že stávajícímu nájemci bytové jednotky bude nabídnut náhradní byt. Nabídky případných zájemců lze předkládat na podatelně Městského úřadu Prachatice do 9. září Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Upoutávky sjednotily partnerská města a uvítání v Prachaticích Národní zahájení Dnů evropského dědictví (EHD) se letos bude konat 2. září ve východočeské Chrudimi. Hned následující den proběhne Evropské zahájení EHD v Praze, což je opět významné ocenění naší republiky na poli péče o kulturní a historické dědictví. V Prachaticích se dveře památek otevřou o týden později, tedy 10. a 11. září. Letošní ročník bude pojat poněkud netradičně, kdy připravujeme informační panely u vybraných památek, které budou návštěvníky informovat o jejich historii, stavu či záměrech města a které by jim tak měly zpříjemnit samotnou prohlídku. Toto řešení bylo zvoleno i vzhledem k tématu letošního ročníku, jehož ústřední myšlenkou je Nový život v historickém prostředí. Letos se tak návštěvníci mohou těšit na běžně nepřístupné památky či nově zrekonstruované objekty, jejichž vlastníci nám vyšli ochotně vstříc. Vlastní program začne již v pátek navečer, kdy proběhne koncert vážné hudby v kostele sv. Jakuba. Z jeho výtěžku budou z části pokryty náklady na rozsáhlé opravy zdejších barokních varhan, které město ve spoluprácí s Římskokatolickou farností Prachatice provádí a jež by měly být dokončeny v roce následujícím. Konečný podrobný program bude zveřejněn na webových stránkách města. Dnes chceme předběžně informovat o tom, co se bude během letošních Dnů evropského dědictví dít v Prachaticích. Předem upozorňujeme, že ještě může dojít k drobným změnám programu. Doufáme, že letošní svátek památek proběhne ku spokojenosti vás všech, kdo budete mít zájem prohloubit si vědomosti o historii a kulturním bohatství našeho města. poutačů došlo ke spojení přehledu všech partnerských měst a přivítání v historickém městě. Jedná se o hliníkové tabule mm na pozinkovém rámu kryté transparentní folií. Instalovány byly při pěti vjezdech do města Prachatice. (ruš) Dny evropského dědictví se blíží, program už se dolaďuje Předběžný program EHD 2005 v Prachaticích: (18.00) Koncert v kostele sv. Jakuba (propagace varhan) a Otevřené památky (v sobotu od 9.00 do 16.00, v neděli od 9.00 do 12.00): Měšťanský dům č. p. 49 (vedle hotelu Koruna vlastník: Václav Jiroušek) Měšťanský dům č. p. 43 (vedle hotelu Černý medvěd vlastník: Národní muzeum) Měšťanský dům č. p. 143 (hospic) veřejnosti otevřen pouze v sobotu Areál Knížecího pivovaru Kostel sv. Jakuba a jeho věž Kostel sv. Petra a Pavla Fasády měšťanských domů U těchto památek bude zajištěn odborný výklad ze strany studentů prachatického gymnázia. Zároveň budou běžně otevřená místní muzea (Prachatické muzeum, Muzeum krajky) a galerie (Kulturní centrum O. H. Hajeka, Galerie Dolní brána). Návštěvníci mohou rovněž navštívit naučnou procházku podél městského hradebního systému či naučnou stezku Svatopetrská vedoucí ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích. Doprovodný program: Výstava o stavbě kostela sv. Jakuba a projektu zpřístupnění jeho věže (umístěna v interiéru kostela) sobota, neděle Výstava o stavbě kostela sv. Petra a Pavla (umístěna v interiéru kostela) sobota, neděle Výstava o projektu revitalizace Knížecího pivovaru (umístěna v hlavní budově pivovaru) sobota, neděle Vědomostní soutěž dětí (zajišťována Gymnáziem Prachatice) o historii města sobota od 9.00 hod. v gymnáziu Mgr. Jiří Srch Měšťanský dům, č. p. 49 Měšťanský dům, č. p ovec 85 ovým em 760 a Pod Cvrčkovem Měšťanský dům, č. p. 43 Šibeniční vrch 680 Kostel sv. Petra a Pavla Prachatice Lá ě Staré Prachatice Lipový Dvůr Zdenický 777 Strachotínský Dvůr Kandlův Mlýn Kostel sv. Jakuba s věží Areál knížecího pivovaru strana druhá

3 Radniční list Desátý ročník Dnů duchovní hudby: Výtěžek ze vstupného poputuje na opravu varhan Město Prachatice může být pyšné na skutečnost, že je již od roku 1995 každoročním organizátorem Festivalu duchovní hudby, pořádaného na počest sv. Jana Nepomuka Neumanna, prachatického rodáka. Festival duchovní hudby v červnu nabídl tři celovečerní koncerty v chrámu sv. Jakuba. V letošním roce mezi nás opět zavítali významní interpreti, mimo jiné známý houslista Jaroslav Svěcený, který do Prachatic nepřijel poprvé. Vzhledem k tomu, že je nutná oprava varhan v kostele sv. Jakuba, bude výtěžek z koncertů duchovní hudby věnován jako každý rok Farnímu úřadu Prachatice, tentokráte především na jejich rekonstrukci. Výtěžek z festivalu duchovní hudby činí korun, symbolický šek na tuto částku předal vikářovi Josefu Spáčilovi starosta Jan Bauer (na snímku). Celková rekonstrukce varhan bude stát zhruba jeden milion korun. V současné době se shánějí finanční prostředky na jejich opravu. Odsouhlasený byl již grant Evropské unie v hodnotě přibližně 400 tisíc korun. Text a foto Mgr. Růžena Štemberková Nerostou jen houby Bohužel taky pytle na náměstí Začíná se naplno rozjíždět houbařská sezóna, ale bohužel nerostou jen houby. V Prachaticích na náměstí a v okolních ulicích s příchodem jara a rozpukem turistické sezóny pravidelně vyrůstají pytle s odpadky. Především koncem týdne, kdy se blíží pravidelný svoz odpadků se objevují nehezké a často zapáchající modré či černé igelitové pytle plné odpadků. Pracovníci firmy, kteří mají na starosti úklid náměstí a jeho okolí, si stěžují na množství těchto pytlů, které musí pravidelně uklízet. Město musí za úklid a odvoz těchto odpadků platit, samozřejmě z peněz všech občanů. Pracovníci městského úřadu, mající na starosti odpadové hospodářství, tento nešvar každý týden řeší a přehrabují se v pytlích s odpadky, hledajíce důkaz jejich původu. Jednou to vypadá na odpad ze živnosti, podruhé z domácnosti. Zatím se nedaří odhalit původce těchto ozdob. Ani namátkové kontroly některých provozoven také nevedly k cíli. Jednou ale určitě bude nalezen pádný důkaz o původu odpadků. Potom bude nekompromisně zahájeno správní či přestupkové řízení o pokutě. Výše pokuty může být u fyzických osob až 50 tisíc korun, u podnikatelů až do 300 tisíc korun. Přitom není problém si u Technických služeb města přiobjednat mimořádný svoz odpadků v případě jejich náhlé vyšší produkce, nebo si objednat svoz větší nádoby. Občané, kteří mají početnější rodiny nebo je více rodin v domě a mají málo popelnic, se mohou obrátit na městský úřad, odbor životního prostředí, který rozhodne o případném přidělení další nádoby na odpady. Vážení spoluobčané, kterých se tento článek týká, zamyslete se nad svým chováním a zvažte, co bude pro vás výhodnější, zda zaplatit menší částku za likvidaci vyprodukovaných odpadů nebo podstatně větší finanční obnos za případnou pokutu. Možná, že vám v přemýšlení pomůže i záměr Města Prachatice, které v brzké době vybuduje kamerový systém. Tento systém bude sledovat jakoukoliv činnost po městě 24 hodin denně. Ing. Josef Starý, odbor životního prostředí MěÚ PŘEDSTAVUJEME: Vedoucí pečovatelské služby má v terénu sedm ochotných kolegyň Mgr. Eva Braumová vedoucí pečovatelské služby Farní charity Vimperk Datum narození: 11. prosince 1975 ve Vimperku Rodinný stav: vdaná Vzdělání: Základní škola Vimperk, Gymnázium Vimperk, Teologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice (obor pedagogika volného času) ukončena státní závěrečnou zkouškou v r Nyní studuje 3. ročník Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze (obor sociální práce). Dosavadní kariéra: Už během studií pracovala jako vychovatelka v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze Hodkovičkách, poté rok jako ergoterapeutka v Ústavu sociální péče Domeček v Hrabicích u Vimperka. Přibližně půl roku učila základy společenských věd na Integrované střední škole lesnické Vimperk (záskok za dlouhodobou nemoc), zhruba rok pracovala jako vychovatelka na internátu této školy. V únoru 2002 nastoupila k Farní charitě Vimperk tři roky sociální pracovnice Farní charity Vimperk, od ledna 2005 vedoucí pečovatelské služby. Koníčky: příroda, hory, domácí zvířata, četba zejména psychologická, filozofická a náboženská literatura Provozovatelem pečovatelské služby v Prachaticích a okolí je od 1. ledna letošního roku Farní charita Vimperk. Které služby na základě mandátní smlouvy s Městem Prachatice zajišťuje? Pečovatelskou službu poskytujeme každému klientovi z Prachatic a okolí, který o ni požádá a potřebuje pomoci. Nejfrekventovanější službou je rozvážka obědů, a to včetně sobot, nedělí a svátků. Z dalších služeb klienti využívají hlavně možnost nákupů a různých pochůzek, vyřizování různých záležitostí na úřadech. Poskytujeme i kompletní úklid bytů, praní a žehlení prádla či pomoc při osobní hygieně. Klientům s vyššími nároky na péči poskytujeme dohled, v jehož rámci pomáháme klientům s podáváním stravy, osobní hygienou či péčí o domácnost, někdy jde pouze o to trávit s klientem čas, dělat mu společnost, popovídat si. Smyslem této služby je pomoci klientovi žít co nejdéle ve vlastním domácím prostředí. Lze říci, že záleží na požadavcích klienta, kterým se snažíme vyjít vstříc a vyhovět jim. Důležité je, že pečovatelská služba poskytuje služby nejenom pro seniory, ale i pro zdravotně postižené a děti z města Prachatice a okolí. Kolik máte v prachatickém rajonu klientů? Momentálně zhruba 130. Poskytujeme služby přímo v terénu, tedy v domácnostech klientů, a v domech s pečovatelskou službou Na Skalce a Na Sadech. Pečovatelskou službu částečně hradí klient. Jaká je kupříkladu cena za jeden dovezený oběd? Jsme povinni dodržovat ceník schválený orgány města. Část ceny služeb dotuje město, část kraj ze státních dotací. Ceny úkonů se pohybují také v závislosti na výši důchodu klienta příjemce vyšší penze platí víc. O tom, že stanovení sazby není až jednoduché, svědčí fakt, že musíme rozlišovat také sazby v terénu a v domě s pečovatelskou službou. Cena dovážky jednoho oběda se pohybuje od 10 do 16 korun. Obědy odebíráme v prachatické nemocnici, tento systém byl zaběhnutý už za působení našeho předchůdce v Prachaticích, kterým byl Český červený kříž. S kolika lidmi zvládáte pečovatelskou službu? Převzali jsme zaměstnance právě od Červeného kříže. Bylo jich celkem osm, jedna z nich ukončila pracovní poměr ve zkušební době. V současné době tedy zajišťuje práci přímo v terénu sedm pečovatelek. Jsou moc šikovné, obětavé, prostě lidé na svém místě. Zvládají i úředničinu spojenou s příjmem klientů, sepsáním smluv a další nezbytné papírování. Zbytek administrativy a celkový chod zařizuji já ve spolupráci s ředitelkou Farní charity. Kromě pečovatelské služby mám ve Farní charitě na starosti další aktivity, například práce s dobrovolníky či sociální práce v Domově klidného stáří v Pravětíně. Do Prachatic jste přišli po vítězství ve výběrovém řízení. Čím jste přesvědčili výběrovou komisi, že jste nejlepší? To je spíš otázka na členy komise, nicméně si myslím, že pozitivní roli sehrály dlouholeté zkušenosti. Farní charita Vimperk byla založena v roce Nabídli jsme rozšíření služeb a jak se potvrzuje s menšími finanční náklady než předchozí poskytovatel. Nedávali vám Prachatičtí pocítit, že jste pro ně cizáci. Jemně narážím i na rivalitu Vimperk versus Prachatice Já osobně jsem to nepocítila. Mluvím za sebe, mně to nikdo najevo nedal. Vyptával se Václav Malina strana třetí srpen 2005

4 Smíšený pěvecký sbor Česká píseň přijal pozvání imprunetského sboru Societa corale di M. S. di Impruneta na XIV. ročník mezinárodní přehlídky pěveckých sborů. Náš sbor nebyl na přehlídce nováčkem, přehlídky se zúčastnil již v roce Sbor již tradičně spojil koncertní vystoupení s turistikou i odpočinkem. Na cestě do Imprunety jsme nejdříve navštívili městečko Rovereto s největším zvonem na světě Zvonem padlých, který byl opakovaně odlit z měděných zbraní 1. světové války. Následovala romantická cesta kolem Laga di Garda s přestávkou v městečku Limone sul Garda, kterou někteří využili ke koupeli. Naši imprunetští přátelé nás očekávali v kempu Campeggio internationale. Rychle se ubytovat a jedeme na večeři. Pohostinnost našich přátel byla obrovská. Již při ladění programu a zejména časového rozvrhu bylo zřejmé, že na každé jídlo je nezbytné ponechat minimálně dvě hodiny. Někdy i tento čas nepostačoval. Vždyť nás doprovázeli naši staří dobří přátelé, a to pak čas utíká velmi, velmi rychle. Scénář sobotního i nedělního pobytu byl obdobný dopoledne výlet do okolí, po vydatném obědě odpočinek u bazénu a v bungalovech, příprava na koncert, dvouhodinová zkouška a večerní koncert. Vezměme to pěkně po pořádku: sobotní dopoledne jsme strávili ve Florencii, vybaveni mapami, turistickými informacemi a mnozí z nás i místními znalostmi. O vynikajícím obědě se raději nebudu rozepisovat, to by vydalo na celý článek. Večerní koncert, který zahájil imprunetský Radniční list Česká píseň úspěšně zněla v Itálii a přidala neplánovaně koncert navíc sbor, měl být původně v kostele, odehrával se však na náměstí Garibaldi. Museli jsme proto operativně pozměnit program přidali jsme některé lidové písně, které byly obecenstvem přijaty s velkými ovacemi. Společné provedení Brucnerovo Locus iste a především Zpěvu otroků (Va, pensiero) je vždy velmi silným zážitkem. Zvláště, když zpíváte italský part spolu s rodilými Italy! (viz snímek) Nedělní dopolední Volterra byla velmi příjemná nejen samotné město s alabastrovými dílnami, am-fiteátrem, etruskými památkami, ale i okolní krajina byla úchvatná, jiná, než typická krajina Chianti. Původně měly na nedělním koncertě účinkovat pouze dva sbory Coro teatro Garibaldi a Le voci di Vico D Elsa. Byli jsme však pro velký sobotní úspěch požádáni i o naše vystoupení, čemuž jsme samozřejmě velmi rádi vyhověli. Loučíme se s Imprunetou, s našimi přáteli, a odjíždíme do kempu Reno v Casal Borsetti. Máme připravenu mokrou variantu návštěvu Ravenny, případně Benátek, ale počasí je nám po celou dobu velmi nakloněno budeme proto po necelé tři dny odpočívat u moře. Protože nejsme pouzí turisté, ale pěvecký sbor, po večeři po oba večery máme zkoušku musíme připravovat repertoár na další vystoupení, která nás ještě v tomto roce čekají. Cesta domů proběhla bez problémů, dorazili jsme přesně podle připraveného harmonogramu. Týdenní pobyt v Itálii 2005 se zapíše do dějin sboru jako krásně společně strávený čas. Díky, imprunetští přátelé! Jana Holá, předsedkyně sboru Předprodej vstupenek do divadla zajistí také infocentrum Pro zlepšení a zrychlení služeb prodeje vstupenek na programy v Městském divadle je od 1. srpna zřízeno další místo předprodeje vstupenek na všechny avízované pořady, a to v Infocentru Kulturních a informačních služeb na Velkém náměstí čp. 1. Zájemci o nákup vstupenek tak mají možnost tyto služby využívat po celou otevírací dobu infocentra. Předprodej vstupenek v Městském divadle zůstává v uvedených časech a pouze zde si mohou zájemci zakoupit podzimní a jarní divadelní předplatné. (ava) Hasiči vzpomínali a slavili osmdesátku až do rána Oslava 80. výročí založení hasičského sboru v Osekách, Podolí a Kahově se uskutečnila 2. července. Po zahájení na místním hřišti seznámil jednatel František Müller přítomné s historií sboru, který byl založen 25. ledna 1925 (z počátku sboru je snímek vlevo). Vzpomněl na prvního starostu Jana Mauna a velitele Josefa Mráze, na první ruční stříkačku, na před i poválečné zásahy, kterých se hasiči zúčastnili. Z nedávné doby je potřeba zmínit ustanovení soutěžního družstva a zásahové jednotky pod vedením Jiřího Jaroše, která také zasahovala při povodních v roce Rovněž mladší generace se aktivně zapojila do činnosti sboru. Zúčastňuje se pravidelně různých soutěží a ve spolupráci s občany pomáhala např. vybudovat víceúčelovou nádrž a opravit hřiště. Během oslav převzalo vyznamenání pět našich členů před nastoupenou jednotkou (na druhém snímku zleva jednatel František Müller, Josef Gaier, František Makas, Josef Přída a velitel Jiří Jaroš). Zásahová jednotka předvedla přítomným ukázku zásahu na hranici zapálené na hřišti. Po ukončení akce se všichni přemístili do místního pohostinství, kde se rožnilo prase. Následovala taneční zábava až do ranních hodin. Oslavy se velmi zdařily, počasí nám celkem přálo a všichni se těšíme na další společné akce. Ing. Václav Sitter, starosta sboru Fota: archiv Jana Kutheila a Dagmar Sitterová Jednou větou Mezinárodní výukový seminář JKA Karatedo pod vedením zahraničních instruktorů se koná ve sportovním areálu v Prachaticích od 10. do 13. srpna, kdy se od 18 hodin uskuteční exhibiční turnaj. (ic) srpen 2005 strana čtvrtá

5 Cena permanentní vstupenky 800, Kč (vstupenka je přenosná). Prodej pro předplatitele od 15. srpna do 15. září 2005, od 16. září pro ostatní zájemce. Program podzimní sezóny: ZÁŘÍ (neděle hodin) Terry Johnson: Absolvent Překlad: Pavel Dominik. Režie: Patrik Hartl. Scéna: Jaroslav Bönisch, kostýmy: Kamila Polívková, hudba: David Kraus. Hrají: Kryštof Hádek, Vilma Cibulková/Ivana Chýlková, Monika Zoubková, Jaroslav Satoranský, Gabriela Vránová, Petr Křiváček, Eva Suchánková. Průvodce večerem Pavel Batěk. Slavný filmový příběh o lásce, kvůli které má smysl se rvát. Je možné dokončit jako premiant studia a pak už se vykašlat na celou kariéru? Je možné spávat s mnohem starší vdanou ženou a přitom milovat její dceru? A je možné věřit v lásku, když už nejde věřit vůbec ničemu? V životě čerstvého absolventa Benjamina Braddocka to možné je a je nutné se s tím poprat. Film Absolvent z r je hořkou generační komedií, která patřila v šedesátých letech k nejúspěšnějším americkým snímkům. Osudným se film stal především pro tehdy začínajícího Dustina Hoffmana, který se tu proslavil ve své první velké roli. Ironický obraz přeměny spořádaného plakátového mladíka v nekompromisního rebela, prosazujícího vlastní názor na život, natočil jako svůj druhý snímek režisér M. Nichols (později např. Hlava 22 či Podnikavá dívka; v současné době aktuální snímek Na dotek). Brzy velmi populární písničky (mj. Sound of Silence a Mrs. Robinson) pro tento film složili a nazpívali P. Simon a A. Garfunkel, svou životní roli paní Robinsonové si zahrála Anne Bancroftová. Snímek získal Oscara za nejlepší režii a pět Zlatých glóbů (nejlepší film, režie a role Bancroftové, Hoffmana a Katharine Rossové). V podání agentury Studio Dva Praha. Podle románu Charlese Webba a filmového scénáře Caldera Willinghama a Bucka Henryho se zvláštním svolením Studia Canal. První provedení v Londýně a na Brodwayi. Česká premiéra 16. a 17. června 2005 ve Švandově divadle v rámci Léta hereckých osobností ŘÍJEN (neděle hodin) Richard Baer: Smíšené (po)city Režie: Luděk Munzar. V podání pražského Divadla Radka Brzobohatého. Hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Ladislav Hampl/ Radniční list Předplatné Městského divadla podzim 2005 Dnes již není neobvyklé, že přípravu a zainvestování pozemků pro budoucí výstavbu rodinných domů či staveb pro komerční využití realizují soukromé firmy. Tato praxe však přináší určité problémy v případě zájmu investora, který vybuduje základní technickou vybavenost, tzn. rozvody inženýrských sítí a komunikace (dále ZTV), předat tento soubor stavebních objektů do majetku a následné správy města. V minulosti docházelo k situacím, kdy předávání probíhalo po jednotlivých objektech, např. samostatně kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení či komunikace. Tento přístup nebyl koncepční a v řadě případů nastávala z technického i majetkoprávního hlediska určitá nedorozumění. Josef Zyka. Milostná romance lidí středního věku je dosti riskantní námět u brodwayské komedie, ale Smíšené (po)city uchopily toto téma s tak chytrým humorem a lidskostí, že si právem zasloužily obrovský divácký ohlas. Tato nová komedie plná ozdravujícího humoru se pyšní také mistrně herecky zvládnutým inteligentním dialogem, jímž je publikum vtaženo do děje plného lásky a sexu lidí starších šedesáti let. Petru Kostkovi byla za roli Hermana v této hře udělena cena Thálie 2004 za mužský herecký výkon. LISTOPAD (úterý hodin) Anton Pavlovič Čechov: Tisíc a jedna vášeň Večer nečekaně směšných her o lásce. Scénář: Lída Engelová a Johana Kudláčková. Režie: Lída Engelová Hrají: Taťjana Medvecká, Lilian Malkina, Jaromír Meduna a Lukáš Jurek. Stále nové inscenace Čechovových her zaplňují jeviště celého světa. Knihkupectví nabízejí stále nová vydání různých výběrů Čechovových povídek. Uvedení šesti dramatizací méně známých povídek (Úmluva, Dva dopisy, Záhadná povaha, Drama, Překvapení, Příliš pozdě) a známé aktovky (Medvěd) chceme i my vzdát hold tomuto géniovi stručnosti a neodolatelného humoru. Scénář byl připraven pro Violu a tedy i pro herce a diváky, kteří mají rádi vtip, jemnost, laskavost a nečekaná překvapení. Uvádí agentura PKS Praha. PROSINEC (bude upřesněno) Joe Penhall: Láska a porozuméní Překlad: Marta Skarlandtová. Režie: Hana Burešová. Scéna a kostýmy: Hana Burešová a Samiha Malehová. Hudební poradce: Richard Krajčo. Hrají: David Švehlík, Martina Delišová a Richard Krajčo. Břitce vtipná komedie o životních strastech tří mladých lidí. Hra nabízí velké příležitosti třem mladým hercům. Česká premiéra. Hra Láska a porozumění (Love and Understanding) měla premiéru v r v Bush Theatre v Londýně. Pár mladých lékařů Rachel a Neil žije stereotypním tempem, v němž není moc času na emoce. Jejich spolužák z univerzity Richie je bohém se vším všudy, plnými doušky si užívá všech radostí života drog, alkoholu, cestování, náhodných a rychle vyhasínajících vztahů. Je z rodu zdatných manipulátorů rychle najde slabá místa mladého páru a boj o přežití začíná. V podání divadla Ungelt Praha. Připravila J. Vlčková Jak s předáváním staveb základní technické vybavenosti do majetku města? Při zahájení další etapy opravy Nové radnice (čp. 4), která se týká obnovy fasády do Klášterní uličky, byly i na této straně objeveny zbytky sgrafita. Restaurátorský průzkum potvrdil, že řešení této (severní) fasády slohově respektovalo novorenesanční řešení fasády. Z odkrytých sond je evidentní, že se sgrafitová výzdoba nesoustředila pouze na některé partie, ale byla provedena celoplošně až po korunní římsu. Sgrafito mělo tvar dlouhých pásů (nikoliv bosování). Bohužel technologie provedení omítek používaná v 19. století nebyla trvanlivá a spolu s exponovanou polohou na severní straně objektu byla důvodem, proč došlo k řadě vysprávek a překrynů původní fasády. To je spolu se zvětšením oken v prvním patře pravděpodobnou příčinou, proč byla v minulosti sgrafitová výzdoba překryta další vrstvou omítky a natřena žlutou barvou. Ze zprávy o restaurátorském průzkumu zpracované MgA. Janem Koreckým a MgA. Lukášem Hosnedlem vyplývá, že se na stěně dodnes zachovaly tyto vrstvy omítek: 1. Na původní cihelné zdivo byla nanesena základní omítková vrstva. Obsahovala vysoký obsah hlinitých složek, což způsobilo její nesoudržnost a následné problémy. 2. Jako druhá byla nanesena dočerna probarvovaná vrstva omítky. Vysoký podíl černého pigmentu, byl rovněž příčinou rychlé degradace omítek. 3. Třetí vrstvou tvořil světlý bílo okrový vápenný nátěr (černobílé sgrafito se vytvářelo jejím proškrabováním v místě proškrábnutí se objevovala spodní černá vrstva). 4. Pak následují 1 2 druhotné barevné úpravy (lokální štukování) bílých barev. 5. Poslední vrstvou je okrovo žlutý celoplošný nátěr. Přestože rozsah původních omítek je odhadován na %, nelze z dochovaných fragmentů jednoznačně dovodit původní tvar sgrafit. Proto se investor Město Prachatice po diskusi s odborníky rozhodl sgrafito neobnovovat. Bude zachováno pod novodobým nátěrem. Konečná barevná úprava fasády bude vycházet z barevných odstínů přední fasády. Plocha bude v lomené bílé a plastické prvky šedivé. (vh) Z tohoto důvodu rada města schválila směrnici, která jednoznačně definuje náležitosti a postupy řešící tuto oblast od zahájení stavby až po její kolaudaci, včetně průběžné kontroly provádění a kvality prací ze strany města. Součástí směrnice je rovněž schválená Smlouva o smlouvě budoucí darovací, která bude uzavírána před vlastním zahájením realizace stavby ZTV. V případě, že tato smlouva nebude včas uzavřena, investor se vystavuje riziku, že stavba nebude do majetku a správy města převzata. Město ovšem nemá právní nárok, ani netrvá na předávání tohoto majetku. Provozování stavby ZTV si mohou vlastníci zajistit ve vlastní režii, což pro ně není příliš výhodné. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Nová radnice měla sgrafita i do Klášterní uličky Fasáda se zakreslením provedených sond (tmavě zakreslena místa s dochovanými sgrafity) převzato ze zprávy o restaurátorském průzkumu. strana pátá srpen 2005

6 Radniční list Běh Terryho Foxe: Dejme šanci lidem v boji proti rakovině V Prachaticích bude 2. září 2005 v 15 hodin odstartován pro veřejnost Běh Terryho Foxe. Celé dopoledne bude v areálu Domu dětí a mládeže patřit právě dětem. Odvážný, i když smutný příběh T. Foxe, kterému v 18 letech amputovali nohu postiženou rakovinou kosti, zná většina z nás. Nikoho, kdo má v sobě kousek citu, nenechává chladným. Chtěli bychom využít tohoto příběhu, oslovit a vyzvat veřejnost: Nebuďte lhostejní, lidé bez citu, sounáležitosti a solidarity. Zdraví je to pravé a jediné bohatství. Dejme společně šanci stovkám dětí a dospělých a svou účastí a příspěvkem pomožme v boji proti rakovině. Známe dobře občany Prachatic a jejich sociální cítění. Známe kvalitní učitelské sbory všech typů škol v našem městě, které společně s rodiči mohou oslovit své děti a přijít akci podpořit. Věříme vám a děkujeme všem. Kromě Běhu Terryho Foxe, který je pro děti připraven již na dopoledne, můžete navštívit od besedu s onkologem v areálu DDM, konzultace s odborníky na zdravou výživu, měření tlaku, cholesterolu, cukru v krvi, ale také si nechat změřit výšku a váhu, vypočítat hmotnosti, prostě odnést si domů mnoho moudrých rad. Navíc v ten samý den, na tom samém místě a v ten samý čas proběhne Českým červeným křížem v Prachaticích připravená oslava Mezinárodního dne světové pomoci. Využijte nabídky a 2. září 2002 navštivte areál DDM Prachatice. Marie Mádlová Druhé pololetí KVD: zájezd, hudební okénka i pietní vzpomínka Také na druhé pololetí roku 2005 připravuje Klub vojenských důchodců (KVD) v Prachaticích pro své členy i prachatickou veřejnost rozmanitou nabídku zajímavých akcí. Ve čtvrtek 15. září se uskuteční letos již čtvrtý zájezd, tentokrát za krásami Prahy. Navštívíme též nový pavilon ZOO a nově zřízený skleník Fata morgana s tropickými stromy a květinami (přihlášky u paní Skořepové, tel ). Všechny zájemce zveme také na tradiční hudební okénka, oblíbená u široké prachatické veřejnosti. K poslechu, zpěvu a tanci hraje p. Heřman a spol. Konají se 6. a 20. října od 14 hodin v salonku Oáza hotelu Park. Opět po roce se 10. září uskuteční setkání bývalých příslušníků vojenského útvaru. Sekce techniků připravuje setkání techniků na 8. září a společenský večer 11. listopadu. Na pátek 11. listopadu připadá Mezinárodní den veteránů. Pietní vzpomínka za padlé v I. a II. světové válce se koná v 11 hodin na místním hřbitově. Podzimní aktiv členů KVD s hodnocením činnosti v r je plánován 24. listopadu od 14 hodin v terasové restauraci hotelu Park. Věříme, že úspěšný letošní rok, v němž jsme oslavili desáté výročí KVD a vstupujeme do dalšího období, je potvrzením přínosu KVD ke společenskému dění v našem městě, říká čerstvý pětasedmdesátník, předseda KVD Emil Steinmayer. Přejeme mu pevné zdraví, hodně sil a elánu k další činnosti. (en) Vichřice dočasně uzavřela vstup do lesů Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů, vydal 15. července 2005 rozhodnutí, kterým stanovil zákaz vstupu do lesů. Zákaz se týká lesních porostů nad tankovkou v prostoru od Dubového vrchu až k Perlovicím a platí v době od do Zákaz byl vydán na žádost vlastníka lesů, Města Prachatice, z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti občanů. Lesní porosty v této oblasti byly postiženy polomem (větrnou kalamitou) značného rozsahu. Je proto nezbytné urychleně zpracovat zhruba 1000 až 1200 m 3 polomového dřeva, které je často na těžko přístupných stanovištích různě zavěšeno a zaklíněno. Hrozí tudíž nebezpečí pádu stromů a větví. Zákaz se netýká turisticky značených tras a cyklotras, samozřejmě i zde je ale nutné dbát zvýšené opatrnosti. S rozhodnutím a mapou dotčeného území se mohou občané seznámit na úřední desce Města Prachatice, dále na vývěskách rozmístěných po městě i na odboru životního prostředí MěÚ Prachatice. Zákaz vstupu bude zřetelně označen v terénu zejména na začátku lesních cest pracovníky Městských lesů Prachatice. Mgr. Martin Kubička, odbor životního prostředí MěÚ Na nádraží dorazí expres Toto léto žije tým českých a německých umělců velkým projektem: třítýdenní túrou vlakem z Bad Reichenhall, který leží na úplném jihu Bavorska, přes Pasov, Prachatice, Mariánské Lázně a Cheb do Marktredwitz. Tzv. Tscheutschvlak (nákladní vagon Hbillns 302) slouží jak celému ansámblu, tak jako zkušebna a jeviště, které se pohybuje po železnici. Expres Alpská sůl přijede do Prachatic 3. srpna a zdrží se do 7. srpna. Tak se přijďte podívat. (vam) Lence pomáhá Marry Vodící pes je kompenzační pomůckou pro samostatný pohyb zrakově postižených lidí, a to nejen nevidomých, ale i slabozrakých nebo se zbytky zraku, jako je tomu u Lenky Havlíkové, která v červnu v Praze s německým ovčákem jménem Marry, zvládla před porotou závěrečné zkoušky. Gratulujeme oběma, Lence i fence. Nechť jí pes, nejlepší přítel člověka, pomůže k samostatnosti a nezávislosti. (RH+), foto Hana Rabenhauptová Nebojte se myši, mámo! Vzdělávací kurzy Práce na PC pro maminky i tatínky na mateřské dovolené z města Prachatice budou zahájeny v září Jedná se o dva akreditované rekvalifikační kurzy, z nichž jeden je určen pro začátečníky v rozsahu 40 vyučovacích hodin a druhý pro pokročilejší v rozsahu 80 hodin. Doplňkovým kurzem je krátkodobý kurz pro pokročilé v rozsahu 30 vyučovacích hodin. Výuka bude rozdělena do dvouhodinových vyučovacích bloků. Všechny zmíněné kurzy budou probíhat v Prachaticích a jsou zdarma. Organizátoři kurzů pamatují i na hlídání malých dětí, které zajistí studenti pedagogiky z Českých Budějovic. Realizátorem kurzů je organizace Attavena z Českých Budějovic, která spolupracuje s Farní charitou Prachatice. Akce je podpořena ze státního rozpočtu ČR a strukturálních fondů EU. Zájemci o kurzy se mohou přihlásit do 15. srpna 2005 na telefonním čísle Další informace můžete získat na Michaela Veselá, ředitelka Farní charity Prachatice Na slovíčko s Mírou Bartošem, organizátorem skateboardového Summercampu Podařilo se vám zvelebit prachatický skatepark před konáním XX. ročníku Summercampu? Chtěli jsme, aby jubilejní XX. Summercamp byl trochu jiný, a to především po stránce kvality skateparku. Snem byl zcela nový povrch, protože stávající asfalt již je z našeho pohledu nic moc. Taky bychom rádi měli celkovou plochu větší. Bohužel asfalt je položka z nejdražších. Naše jediná šance krajské či jiné granty bohužel nějak nefungují Plocha se tedy nekonala, ale díky pochopení části radních našeho malého, a tedy nebohatého města, jsme obdrželi příspěvek a společně se sponzorskými penězi se nám podařilo jeden z kdysi nejlepších skateparků aspoň trochu oživit novými překážkami. srpen 2005 strana šestá

7 Jubilea v srpnu 75 let a více Podlahová Marie Kotálová Helena Novotný Václav Broučková Marie Turek Václav Götzová Ludmila Kortusová Vilma Vítová Růžena Antošová Eva Schneider Václav Veberová Alžběta Seberová Marie Pancer Václav Turek František Lorencová Marie Krejsová Libuše Merka Pavel Fürbachová Marie Šnelcerová Marie Lexová Růžena Kvasničková Helena Kosmata Antonín Kučerová Jarmila Kůs Václav Vršková Bohumila Polata Ludvík Šopincová Agata Labancová Anna Maršan František Záhorková Ludmila Žaludová Marie Vobořilová Marie Mikešová Růžena Husinecký Josef Kubičková Růžena Caisová Marie Sojková Anna Děti narozené v prachatické nemocnici v červnu 2005 Šimon Vrhel Markéta Hejnalová Tereza Chvalová Jubilantům gratulujeme! Jana Bicanová Anna Dostálová Veronika Štěpová * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. S Rallye Prachatice je domácí duo spokojeno Třetí soutěž SHERON Českomoravského poháru rallye, Rallye Prachatice, vyhrála posádka P. Červenka Z. Chvojková (Mitsubishi Lancer Evo VIII). Jediná ryze prachatická posádka na startu i v cíli René a Roman Klímovi (Toyota Corolla 1,6 Si) skončila v absolutní pořadí sedmnáctá. Při pohledu do výsledkové listiny jsem spokojený. Před námi jsou prakticky jen silnější auta. Hlavně, že technika vydržela a dojeli jsme. Poprvé se mnou jako spolujezdec absolvoval takový závod syn Roman, kterému se pořád zdálo, že jedu pomalu. Úplně poslední erzetu jsme jeli, co to šlo, ale to jsem celý já. Asi to mám z rallyekrosu, kdy jsem taky v posledních kolech jel nejrazantněji, bilancoval výkon na tratích v okolí Prachatic otec René Klíma. (vam) Klímovi při rallye ve Vitějovicích na návsi. Foto Luděk Jánoš Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník VII., číslo 8, uzávěrka 15. července Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Radniční list Na festiválku zahraje také Jan Spálený s ASPM Jazzofilové, těšte se. V sobotu 10. září 2005 v 15 hodin se v přírodním areálu Parkán sejdou známí a kamarádi jazzem posedlí. Poslechnou si prachatické JaazNuts ve složení Ivan Boreš (kytara), Kateřina a Jakub Weissovi (flétna, kytara), Petr Vyroubal (kontrabas) s hostem, klavíristou Zdeňkem Kazetlem. Dále uslyší formaci z Českých Budějovic Swingy blues band: Jan Císař (zpěv, kontrabas), Dan Hubáček (bicí), Ivan Boreš (kytara). Senzací bude Jan Spálený s ASPM (R. Krampl vibrafon, J. Spálený ml. tuba, bass a další). Zveme všechny, těšíme se moc, hudba do vašich srdcí, ale i něco do žaludku bude, labužnické pochutiny mistra kuchaře, vstupné za minimální peníz na místě. Děkujeme Městu Prachatice, Zuzce Nepustilové, Vaškovi Franzovi a všem známým za přislíbenou pomoc. (wena) Stuchelovi ukážou svou tvorbu v Pasově Město Prachatice navázalo v uplynulém roce aktivní spolupráci s městem Pasov odborem kultury. Spolupráce se týká především recipročních výstav na obou stranách hranice. Pro rok 2005 byly městu Prachatice nabídnuty výstavní prostory v Hellge Klinikum Passau od června do října V Pasově měl 9. června vernisáž významný výtvarník Jiří Hauschka, jehož tvorba je význačná především striktním oddělením barevných ploch černou linií jako by několika světů. Od srpna do konce října bude v těchto prostorách vystavovat Václav Stuchel a Věra Stuchelová, prachatičtí občané, jejichž vnímání okolního světa se line skrze výtvarně zpracovanou fotografii. Vernisáž se zde uskuteční 4. srpna Název výstavy zní více než příznačně: Společnou cestou. Samozřejmě, že tento název nezapře povědomí rodinného výtvarného dědictví, které se předává z generace na generaci. Dále je tímto názvem myšlena společná historie a současnost, stejně jako budoucnost obou národů v jednom regionu. Pro rok 2006 vedení města Pasov nabídlo výstavní plochu Kultur-modell a Prachatice zase prostory Galerie Dolní brána. Jsme přesvědčeni, že tato spolupráce přispěje ke vzájemnému lepšímu poznání obou národů. Mgr. Růžena Štemberková Soumarrock popáté: punk ze Slovenska i crazy kapelka Tak jako v loňském roce zaduní v prachatickém letním kině o posledním srpnovém víkendu rocková hudba. Opět se zde uskuteční rock festiválek SOUMARROCK, který letošním rokem vstupuje již do pátého ročníku a pomalu se stává prachatickou tradicí. Po úspěšném vystoupení punkové legendy Visacího zámku, bude na programu opět punk, tentokrát zahraniční slovenská punk n rollová klasika SLOBODNÁ EUROPA. Název další z vystupujících kapel Moimir Papalescu and THE NIHILISTS možná zatím není všem známý. Skupina se dala dohromady teprve na počátku léta 2003 (i když složená z muzikantů z již známých kapel). V říjnu 2004 vyšlo jejich debutové album Analogue Voodoo. To bylo záhy rozebráno a reedice na jaře 2005 vyšla pod záštitou spřízněného berlínského labelu Pale Music producenta Steva Morella. Při vyhlašování hudebních cen na jaře letošního roku byla již kapela vyhlášena objevem roku 2004, což je start vcelku raketový. Výčet vystupujících kapel doplňuje pražská crazy kapelka TEMPERAMENTO, vítěz letošní soutěže Coca-cola Pop Star, kde získala nejen ocenění porotců, ale i cenu diváků. Je zajištěno dobré občerstevní hutné i tekuté, a proto nezapomeňte přijít za dobrou muzikou i zábavou do prachatického letního kina v pátek 26. srpna. Začínáme v hodin. J. Vlčková Kdo přišel do galerie, udělal dobře Ve středu 22. června byla v Galerii Dolní brána vernisáž fotografií Adolfa Ziky. Návštěvníků přišlo opravdu nepočítaně, popravdě, podle pracovníků galerie 260 lidí. Pro horký letní podvečer to nebylo úplně ideální, proto byl balkón v galerii permanentně obsazen. Bylo se ovšem na co těšit. Výstava fotografií z let obsahuje jak nejznámější fotografie Adolfa Ziky, tak ty, které nebyly doposud nikdy vystaveny. Prachatický rodák si navíc přivezl na zahájení hosta velmi očekávaného kolegu a kamaráda fotografa Jana Saudka. Vernisáž zahájila paní Růžena Štemberková, která seznámila návštěvníky s prostory galerie a její historií. Tato informace byla na místě, protože na vernisáž přijelo kolem stovky lidí z Prahy. Po přátelské promluvě pana starosty Jana Bauera dostal slovo Adolf Zika. Jeho řeč byla krátká, ale výstižná. Závěrečnou řeč a otevření výstavy obstaral Jan Saudek. Byl vtipný a jeho červená košile zůstala tentokrát na těle. Škoda jen, že se krátce po zahájení vytratil stylem Angličana. Výstava Adolfa Ziky potrvá do 30. srpna V jejím průběhu do galerie přivezeme k prodeji kalendář na rok Chystáme ještě doprovodné akce jako koncerty apod. Miroslav Houška, producent výstavy Hasiči budou soutěžit ve dne i v noci Již X. ročník soutěže požárních družstev v požárním útoku O pohár starosty města Prachatice v kategoriích děti, ženy a muži se koná 11. září 2005 od 13 hodin v areálu bývalých kasáren. Novinkou v minulém roce byla stejná soutěž O pohár starosty města Prachatice nazvaná noční. Tato soutěž má pokračování, a to 20. srpna 2005 od 21 hodin v areálu bývalých kasáren. Obě soutěže pořádá Město Prachatice a místní sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, územním odborem Prachatice. (oks) Oznámení Základní školy v Prachaticích oznamují, že v době prázdnin, tj. do , je provoz ve školních družinách z důvodu malého zájmu uzavřen. Mezinárodní lesnická výstava Euroforest se v Prachaticích uskuteční září (ruš) Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Rediguje: Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Hana Rabenhauptová, Růžena Štemberková, Alena Vandlíčková. Registrace MK ČR E Sazba AWA, s. r. o., tisk Herbia, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá srpen 2005

8 Kulturní a společenský servis na srpen 2005 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel Otevřeno: út ne Do Výstava fotografií A. Zíky Výstava prací prachatického rodáka, uměleckého fotografa Adolfa Zíky z let Prodejní galerie stálá expozice: Obrazy a grafika: J. Sahula, P. Vacek, J. Valeš, J. Kavan, M. Kyzour, Vl. Šavel jr., B. Mánková, J. Skořepa, P. Horák, D. Strnadová, F. Gajerová, K. Oberthor, Z. Popelková Oberthorová, M. Petřík, V. Komárek, J. Kábrt, J. Milota, V. Stuchelová, J. Martínek, J. Synek, F. Machač, A. Šlapáková Keramika: J. Pošva, M. Špaček, Vl. Lačná Zborníková AREÁL NA PARKÁNĚ (18.00) Kozlovka Koncert nově vzniklé dechové hudby muzikantů z Prachatic a okolí. Vstupné dobrovolné (18.00) Ztuha Koncert netolické country kapely. Vstupné dobrovolné (18.00) Libínka Koncert prachatické dechové hudby vedené kapelníkem M. Čeňkem. Vstupné dobrovolné. KOSTEL SV. JAKUBA (17.00) Duo Ellipsis Koncert duchovní hudby z děl N. Costeho, F. Schuberta, A. Cesaraccia a M. Giulianiho. Účinkují: Alberto Cesaraccio (hoboj) a Alessandro Deiana (kytara). Vstupné dobrovolné VELKÉ NÁMĚSTÍ (18.00) Léto s kapelou Skarab Koncert prachatické kapely pod taktovkou kapelníka J. Pecky (19.00) O jednom sedlákovi hloupým Veršovaná hříčka podle Václava Matěje Kocmánka v podání prachatického Šumavského ochotnického spolku. LETNÍ KINO hudba, zábava (17.00) Michal na hraní Dětské divadelní představení Michala Nesvadby plné milého dětského humoru se spoustou soutěží, dárečků a překvapení. Přijďte si hrát Michal bude vaší živou hračkou. Předprodej vstupenek: Infocentrum Prachatice, MěÚ Volary, Turistické a informační středisko Vimperk. V případě nepříznivého počasí vstupenka platí pro termín 28. srpna Vstupné 110 Kč (18.00) Soumarrock V. ročník festivalu rockových kapel. Vystoupí kapely: Slobodná Europa (SK), Mojmir Papaplescu and the Nihilists a Našrot. Vstupné: dospělí 80 Kč, děti do 10 let zdarma, děti od 10 do 15 let 40 Kč. Sledujte zvláštní plakáty. ARKÁDY STARÉ RADNICE (20.00) Večer s flamencem Koncert kytaristy Petra Štěpánka jako jeden z mála v České republice se zabývá hudbou flamenco, vycházející z kořenů lidové hudby jihu Španělska, Andalusie. Tato hudba v kytarovém pojetí je charakteristická svým rytmem, který je na rozdíl od hudby klasické hlavní složkou kytarového hraní. Zazní vlastní skladby bulerías, alegrías tangos, tarantas, rumba, ovlivněné flamencovými kytaristy jako je Paco de Lucia, Vicente Amigo, Tomatito, Paco Peňa a další. Vstupné dobrovolné. AREÁL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE (15.00) Běh Terryho Foxe Tisíc startů jeden cíl. 13. ročník Běhu Terryho Foxe v České republice a sbírka na podporu výzkumu rakoviny. Informace: Městské divadlo, tel Připravujeme na září Jazz za hradbami Pohádka pro rodiče s dětmi O Růžence Koncert folkové kapely Jen tak tak a originál Mexico Recitál Ivana Boreše Pocta panu F. Jančíkovi koncert INFOCENTRUM Velké nám. l (budova Staré radnice) tel , (i fax), e mail: info.cz po pá so ne KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA tel Stálá galerie světoznámého německého výtvarníka. út ne STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV e mail: Tel. na badatelnu po a st MUZEUM A GALERIE KRAJKY Tel út pá so ne ČAJOVNA U HRUŠKY Velké nám (19.00) Katka Weissová & Jan Hovorka Flétna & klarinet. Vstupné dobrovolné (19.00) Beseda: Putování Himálajem (I.) Sikkim Tajemné knížectví na úbočích Himálaje proslulé nejen svou téměř neporušenou tradicí a pohostinností, ale i stále rostoucí produkcí kvalitních vysokohorských čajů. O svých zážitcích se slovem i obrazem podělí tulák a znalec tamních poměrů Martin Spimr. Vstupné dobrovolné. MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRACHATICE e mail: pt.cz, URL: http: knih pt.cz Do všechna oddělení uzavřena. Oddělení pro děti a mládež Národní 1018 bude po celou dobu letních prázdnin zavřeno. LETNÍ KINO filmy Začátky představení v hodin, za každého počasí hrajeme v letním kině Bokovka (USA) Skvělá lidská letní komedie jako ze života, kterou lze charakterizovat jako Jízdu po deseti letech Kousek nebe (ČR) Český film vypráví o lásce, přátelství a soudržnosti, která pomáhala důstojně přežít v nejtěžších chvílích V dobré společnosti (USA) Komedie, pod kterou se podepsali bratři Weitzové. Ve filmu tentokrát svedli na filmové plátno proti sobě dvě generace Zákon přitažlivosti (GB/Irsko) Hvězdně obsazená komedie. Láska má vždy poslední slovo Království nebeské (USA) Film slavného režiséra filmů Vetřelec, Thelma a Luisa, Gladiátor... Ve filmu vypráví o křížové výpravě očima mladého rytíře Baliana, který odchází na kraj známého světa bojovat za svůj ideál. Oživuje mystiku rytířského rebelanta a zobrazuje dávný boj mezi muslimy a křesťany o Svatou zemi Rukojmí (USA) Bruce Willis jako elitní vyjednávač má jen jednu noc na záchranu rukojmí. Hrají: Bruce Willis, Kevin Pollac, Jonathan Tucker, Ben Foster. Režie: Florent Siri Tlumočnice (USA) Oscarový režisér, který obohatil světovou kinematografii o zdařilé a provokativní thrillery přichází s dalším přírůstkem ke svému oblíbenému žánru. Tlumočnice OSN Silvia Boom přizná, že náhodou zaslechla rozhovor, jehož obsahem byla plánovaná vražda jistého afrického presidenta. Její život je poté v ohrožení a o její bezpečnost začne pečovat agent FBI Keller, ve kterém ale pomalu narůstá přesvědčení, že i ona by mohla být do spiknutí zapletena. Hrají: Sean Penn, Nicole Kidman. Režie: Sydney Pollak Válka svétů (USA) Scifi thriller natočený podle stejnojmenného románu H. G. Wellse, je jednou z nejočekávanějších filmových událostí letošního roku, protože na tomto projektu se sešly dvě velké osobnosti světové kinematografie Steven Spielberg a Tom Cruise. I autor scénáře filmu je známá osobnost David Koepp (Jurský park, Spider Man) Pád Třetí říše (SRN) Několik posledních dnů druhé světové války jak tyto události z bezprostřední blízkosti zažila sekretářka Gertraud Traudl Junge. Film byl nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film. Hrají: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Fotokroužek domu dětí Průřez tvorbou fotografických prací za školní rok 2004/ Malované hedvábí Výstava prací Mgr. Růženy Majerové.. KRIZOVÉ A KONTAKTNÍ CENTRUM U Stadionu 397, Prachatice tel.: Provozní doba: po pá Kontaktní místnost: po pá KATOLICKÁ CÍRKEV /farnost AREÁL BÝVALÝCH KASÁREN (21.00) Noční soutěž požárních družstev v požárním útoku o pohár starosty města Prachatice Kategorie: muži a ženy. Povrch: asfalt. Soutěžní nářadí: každé družstvo vlastní, motorová stříkačka, hadice 3x B75, C52. Startovné: pro každé družstvo přihlášené do soutěže 150 Kč (bude placeno před zahájením soutěže). Při podání protestu bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 300 Kč. Kontakt: Miloslav Traxler, tel , mobil Pro dobrou zábavu zahraje kapela Béďovanka kapelníka Bédi Hoška. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Krkonoše (polopenze) PLAVECKÝ BAZÉN po pá so ne Celodenní vstupné 57 Kč platí ve dnech příznivého počasí (zahrada otevřena, možnost využití minigolfu). Ve slunných dnech je možnost slunění i na zahradě.

9 srpen 2005 Radniční list Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 8. června 2005 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje úhradu penále ve výši 4855, Kč v souvislosti s prodejem podílu na bytovém domě č. p. 158, ul. Jánská v Prachaticích formou měsíčních splátek ve výši 500, Kč, počínaje červnem neschvaluje ZŠ Prachatice, Národní 1018, Prachatice odpis dvou neuhrazených pohledávek TJ Slavoje Husinec v celkové výši 6000, Kč (pronájem kropícího zařízení). bere na vědomí předloženou zprávu o skládce Libínské Sedlo, o zkoušce ČOV a připravované stavbě 3. etapy skládky. jmenuje předsedou komise životního prostředí p. Vratislava Škorpila. bere na vědomí vytipované lokality pro opravy komunikací frézováním dle důvodové zprávy; souhlasí se zadáním veřejné zakázky na opravy komunikací frézováním pro rok 2005 ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek bez použití vnitřní směrnice č. 4/2004 a se zadáním výše uvedené akce firmě Strabag a. s., odštěpný závod, Direkce 61, České Budějovice, Oblast západ, Vodňanská 333, Prachatice v lokalitě Pod Cvrčkovem a v ulici Polní; ukládá Bc. Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy, postupovat při zajištění oprav komunikací frézováním dle výše uvedeného usnesení. bere na vědomí informaci o soudním vyklizení bytu v domě čp. 707, ul. U Rybníčku; souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+2, v čp. 707, ul. U Rybníčku v Prachaticích s účinností od za těchto podmínek: 1) provedení oprav bytu č. 5 v domě čp. 707 budoucím nájemcem a na jeho náklady; 2) uzavření dohody o zániku nájmu stávajícího bytu v čp. 679 k ; ukládá Bc. Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy, zajistit uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v čp. 707 a sepsání dohody o zániku nájmu bytu č. 32 v čp. 679 dle usnesení. schvaluje přidělení bytu č. 5 v DPS Skalka 1120, Prachatice; schvaluje užší seznam žadatelů o byt v DPS Skalka 1120, Prachatice a byt zvláštního určení SNP 559, Prachatice. souhlasí s použitím znaku města Prachatice na sérii pohlednic pro Jihočeský kraj. schvaluje průběžnou zprávu o činnosti Rady seniorů a ukončení členství paní Jany Benešové v Radě seniorů; souhlasí s tím, aby Rada seniorů pracovala v počtu 12 osob. bere na vědomí informaci o projektu PHARE 2003 opatření č. 2.1; souhlasí s partnerstvím Města Prachatice na výše uvedeném projektu s pracovním názvem Zlatá stezka aneb Průvodce labyrintem dětské duše v rámci vyhlášeného projektu MPSV ČR PHARE 2003 RLZ opatření č. 2.1, Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením; ukládá Haně Rabenhauptové, místostarostce města, informovat radu města o dalších postupech školy v daném projektu, po získání finančních prostředků nebo i v případě zamítnutí. Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 27. června 2005 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje prominutí nájemného z nebytových prostor v č. p. 131, ul. Horní po dobu 4 měsíců. Z důvodu nezpůsobilosti užívání nebytových prostor. Vyklizení těchto prostor zajistí na vlastní náklady nájemce. schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části parcely KN číslo 1108/1, k. ú. Prachatice na umístění přívěsu za osobní automobil (stánek pro občerstvení o rozměrech 4,0 2,5 m), lokalita u Hůlů rybníka. Na dobu do Za cenu dle vyhlášky č. 8/2003, o místních poplatcích. schvaluje dodatečně umístění stavby vjezdy do budovaného zahradního centra na parcelách KN číslo 291/4, KN číslo 1542/1, k. ú. Staré Prachatice a umístění a stavby části komunikace na parcele KN číslo 1542/1, k. ú. Staré Prachatice. Za podmínek stanovených odborem stavebně správním a regionálního rozvoje a odborem komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice. a) bere na vědomí storno žádosti o pronájem nebytových prostor v č.p. 155, ul. Neumannova; b) bere na vědomí storno žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu rozvoje bydlení ve výši , Kč na zřízení bytu půdní vestavbou; c) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor za účelem zřízení vestavby bytu v půdním prostoru v objektu č. p. 155, ul. Neumannova, Prachatice za podmínek stanovených ve Smlouvě o zřízení bytu v nebytovém prostoru vestavbou se závazkem uzavření smlouvy o nájmu bytu, za podmínek stanovených odborem SSRR MěÚ Prachatice a za podmínek uvedených ve statickém posudku, který nechá vyhotovit na své náklady budoucí nájemce. Za nájemné: 40, Kč/m 2 /měsíc. schvaluje stavební úpravy víceúčelové učebny v pavilonu ZŠ Zlatá stezka Prachatice dle přílohy. S tím, že Město Prachatice se nebude podílet na financování. a) bere na vědomí informaci o ukončení smluv o výpůjčce nemovitostí uzavřených se SVIS MŠMT Prachatice: CEV Dřípatka Prachatice, smlouva ze dne ; Chata Jelemek, smlouva ze dne ; dopravní hřiště Prachatice, smlouva ze dne ; dopravní hřiště BMX, smlouva ze dne ; nemovitosti pro lyžařský vlek Libínské Sedlo, smlouva ze dne ke dni b) schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky nemovitostí: CEV Dřípatka Prachatice objekt na st.p. KN číslo 1431 a parcela KN číslo 524/3, k. ú. Prachatice; Chata Jelemek srubová chata Boubín na st.p. KN číslo 33, k. ú. Jelemek pro Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na dobu 3 let; dopravní hřiště Prachatice st. p. KN číslo 2020 a st. p. KN číslo 2019 a parcela KN číslo 1107/1, k. ú. Prachatice pro DDM na dobu 3 let. pověřuje finanční odbor zajištěním vyhotovení geometrického plánu na zaměření objektu Speciální školy v Prachaticích, a dále zajištěním vyhotovení pasportu stavby. schvaluje v souladu s Českým účetním standardem č. 512 pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu odpisové plány příspěvkových organizací na rok bere na vědomí informace o podmínkách pro nájem bytů v bytovém domě Husova čp. 103; souhlasí: 1) se zveřejněním podmínek pro možnost získání bytu pro příjmově vymezené osoby, tj. u bytů vystavěných za pomoci státní dotace formou rozeslání všech dostupných informací a podkladů všem žadatelům o byt, evidovaným u odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice; 2) s vyhlášením záměru dle navrženého postupu za účelem zveřejnění podmínek pro možnost získání bytů vystavěných bez pomoci státní dotace; 3) s navrženým časovým harmonogramem; bere na vědomí informaci o opravě komunikace Hradební (u letního kina); souhlasí s provedením provizorního povrchu celé komunikace položením balené drti v tl. 5 cm včetně obrub; bere na vědomí předběžný program Dnů evropského dědictví v Prachaticích v roce bere na vědomí informaci o provozní době městského hřbitova; nedoporučuje změnu Řádu veřejného pohřebiště v Prachaticích. bere na vědomí výsledek výběrového řízení akce: Horkovod pro budovu Policie ČR souhlasí s pořadím uchazečů navrženým komisí; ukládá Bc. Jaromíru Markytánovi, vedoucímu odboru investic, připravit podklady pro uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce s tím, že celkové prostředky 3634 Lokální zásobování teplem nebudou překročeny. Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování: schvaluje prodej stavební parcely KN číslo 1579/1 o výměře 20 m 2, k. ú. Prachatice parcela pod garáží. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje prodej stavební parcely KN číslo 73, o výměře 18 m 2, k. ú. Staré Prachatice parcela pod garáží. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje prodej stavební parcely KN číslo 1579/5 o výměře 20 m 2, k. ú. Prachatice, ul. Osecká. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje prodej stavební parcely KN číslo 2119/3 o výměře 18 m 2, k. ú. Prachatice parcela pod garáží. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje prodej stavební parcely KN číslo 1519/5 o výměře 20 m 2, k. ú. Prachatice parcela pod garáží. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje prodej stavební parcely KN číslo 990/7 o výměře 21 m 2, k. ú. Prachatice parcela pod garáží. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje prodej stavební parcely KN číslo 2119/21 o výměře 20 m 2, k. ú. Prachatice parcela pod garáží. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje prodej stavební parcely KN číslo 1519/12 o výměře 19 m 2, k. ú. Prachatice parcela pod garáží. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje prodej stavební parcely KN číslo 1579/2 o výměře 19 m 2, k. ú. Prachatice parcela pod garáží. Za cenu: 150, Kč/m 2. příloha I

10 Radniční list schvaluje prodej parcely KN číslo 1269/31, k. ú. Prachatice o výměře 3324 m 2 a parcely KN číslo 1269/36, k. ú. Prachatice o výměře m 2 pro společnost InTiCom Components Tschechien s. r. o., Hroznová 49/13, České Budějovice, kterou založila společnost InTiCom Systems AG, Spitalhofstrasse 94, D Passau. Za účelem výstavby výrobního závodu. S tím, že na parcele 1269/31, k. ú. Prachatice je zřízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy pro pozemky KN číslo 1269/6, 1269/14, 1269/5, všechny k. ú. Prachatice a na parcele KN číslo 1269/ 36, k. ú. Prachatice je zřízeno věcné břemeno veřejné telekomunikační sítě (za účelem zřízení, uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení VTS). Za cenu: 110, Kč/m 2. schvaluje prodej parcely KN číslo 919/11 výměře 413 m 2, k. ú. Libínské Sedlo dle geometrického plánu číslo /2004 ze dne vyhotoveného Geodetickou kanceláří Prachatice, s. r. o. dokoupení zahrady k rodinnému domu č. p. 14. Za cenu: 50, Kč/m 2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 1122/8 o výměře 13 m 2, oddělené z parcely KN číslo 1122/1, obě k. ú. Prachatice dle GP číslo /2005 vyhotoveného firmou GEOPLAN Prachatice, a. s. S tím, že za účelem stavby musí být vydána příslušná stavební povolení, o která musí stavebník požádat. Za cenu: 150, Kč/m 2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 119/2 o výměře 225 m 2, k. ú. Prachatice dle GP číslo /2005 vyhotoveného firmou GEOPLAN Prachatice, a. s. Za cenu: 100, Kč/m 2. schvaluje výkup parcel PK číslo 149 (7200 m 2 ), PK číslo 150 ( m 2 ), PK číslo 156 ( m 2 ) a PK číslo 158 (910 m 2 ) v k. ú. Kahov od ČR Ministerstva obrany za cenu určenou znaleckým posudkem dle platné vyhlášky. schvaluje výkup parcely GP číslo 846/2 o výměře m 2, k. ú. Prachatice. Za cenu: 85, Kč/m 2. schvaluje výkup garáže na stavební parcele KN číslo 1983, k. ú. Prachatice, v objektu bývalé hasičské zbrojnice v ul. Lázeňská, Prachatice z majetku HZS do majetku Města Prachatice za cenu , Kč dle znaleckého posudku č /05 vyhotoveného Ing. Josefem Koubou, Skalka 691, Prachatice. schvaluje zveřejnění záměru prodeje části parcely KN číslo 678/1 o výměře cca 1812 m 2, k. ú. Prachatice. Za cenu: 150, Kč/m 2 s věcným břemenem práva vedení vodovodu. Prodej bude realizován pomocí smlouvy o smlouvě budoucí, ve které bude zakotveno, že město prodá pozemky po nabytí právní moci územního rozhodnutí na příslušné ZTV. V dokumentaci k územnímu rozhodnutí budou řešeny i stávající sítě. schvaluje jednorázovou úhradu , Kč za zřízení věcného břemene práva vedení a údržby vodovodu na parcele KN číslo 106, k. ú. Kahov ve vlastnictví manželů Miroslava a Petry Stuchelových, Kahov 8; S tím, že Město Prachatice se zavazuje v souvislosti s napojením osad Kahov Podolí Oseky na vodovodní síť města Prachatice II. část k následujícímu: * Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s jednotlivými vlastníky předmětných pozemků do 12 měsíců od vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu; * Věcné břemeno bude geometricky zaměřeno před uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene * Vodovodní řad bude realizován dle schváleného projektu a za podmínek stanovených Lesy ČR, SÚS Jč. kraje, PF ČR. * Výstavbou nebudou poškozena žádná zařízení vlastníků pozemků * Pozemek bude ihned po ukončení stavby uveden do původního stavu * Uhradit případné škody způsobené stavbou. schvaluje zveřejnění nového záměru prodeje domu č. p. 213, ul. Lázně se stavební parcelou KN číslo 475/1 o výměře 956 m 2, k. ú. Prachatice (4 BJ) a stavební parcely KN číslo 475/1 o výměře 956 m 2, k. ú. Prachatice v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Prachatice č. 6/2003 ze dne , která stanoví postup při převodech movitého a nemovitého majetku, za cenu dle této vyhlášky. schvaluje investice max. do výše , Kč vč. DPH v souvislosti s instalací garážových vrat a vchodových dveří v objektu č. p. 1119, ul. Budovatelská v Prachaticích na náklady žadatele jako naturální plnění nájmu s tím, že v případě ukončení nájmu budou neobydlené investice převedeny darovací smlouvou na Město Prachatice. bere na vědomí informaci o poděkování Sdružení sv. J.N.Neumanna v Prachaticích za veškerou přízeň a finanční dary viz příloha. schvaluje prodej objektu na stavební parcele KN číslo 330/7 a stavební parcely KN číslo 330/7 o výměře 115 m 2, k. ú. Prachatice za cenu , Kč a za podmínek dle vypsaného záměru. schvaluje prodej objektu na stavební parcele KN číslo 330/8 a stavební parcely KN číslo 330/8 o výměře 144 m 2, k. ú. Prachatice za cenu , Kč a za podmínek dle vypsaného záměru. schvaluje prodej objektu na stavební parcele KN číslo 330/3 a stavební parcely KN číslo 330/3 o výměře 258 m 2, k. ú. Prachatice za cenu , Kč a za podmínek dle vypsaného záměru. schvaluje prodej bytového domu č. p. 164, ul. Hradební na stavební parcele KN číslo 398 a stavební parcely KN číslo 398 o výměře 571 m 2, k. ú. Prachatice (celkem 4 b. j. a 1 NP) firmě Elkotex, s. r. o., za cenu , Kč a za podmínek dle vypsaného záměru. S tím, že před uzavřením kupní smlouvy budou stávající bytové i nebytové prostory uvolněny. schvaluje zveřejnění nového záměru prodeje objektu č. p. 2, Malé náměstí na stavební parcele KN číslo 177, k. ú. Prachatice a stavební parcely KN číslo 177 o výměře 401 m 2, k. ú. Prachatice obálkovou metodou za cenu stanovenou znaleckým posudkem a schválenou radou města. Dům obsahuje 1 obsazený byt a 1 obsazený nebytový prostor. Před uzavřením kupní smlouvy budou stávající bytové prostory uvolněny. Stanovené podmínky, které musí obsahovat nabídka: Zpracování podnikatelského záměru návrh na využití objektu včetně způsobu financování. Závazek realizovat podnikatelský záměr do 5 let od podpisu kupní smlouvy. Cenovou nabídku. Závazek zahájit opravu objektu (fasáda, střešní plášť, okna) nejpozději do 1 roku od data uzavření kupní smlouvy s termínem dokončení do 2 let od data uzavření kupní smlouvy. Souhlas s předkupním právem pro Město Prachatice za cenu, za kterou byl objekt prodán do doby zrealizování podnikatelského záměru. Souhlas s odstoupením od smlouvy a smluvní pokutou ve výši zhodnocení, příp. znehodnocení objektu, kterou by stanovil znalecký posudek. Nabídky se přijímají v zapečetěných obálkách označených Prodej domu č. p. 2, Malé náměstí NEOTEVÍRAT! na podatelně MěÚ Prachatice po dobu 60 dnů od vyvěšení záměru. Město Prachatice si vyhrazuje právo od záměru odstoupit a nevybrat žádného kupujícího. schvaluje dle zákona č. 128/2000 sb., o obcích 84 odst. 2 písmeno c) a dle zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17 odst. 7 závěrečný účet Města Prachatice za rok 2004 bez výhrad. bere na vědomí výsledek výběrového řízení Poskytnutí dlouhodobého investičního/neinvestičního úvěru na stavbu: Poskytnutí úvěru na realizaci akce Odstranění vad panelové výstavby č. p v Prachaticích ; schvaluje vítěze výběrového řízení navrženého komisí ČSOB, a. s.; schvaluje přijetí úvěru na realizaci akce Odstranění vad panelové výstavby č. p v Prachaticích ve výši Kč; pověřuje Ing. Jana Bauera, starostu města Prachatice, k uzavření úvěrové smlouvy s Československou obchodní bankou, a. s. bere na vědomí výsledek výběrového řízení Poskytnutí dlouhodobého úvěru na Refinancování hypotečního úvěru (od Raiffeisenbank, a. s. ze dne , jímž byla financována výstavba bytového domu 48 b. j., Vítkova ulice č. p. 1138/1139); schvaluje vítěze výběrového řízení navrženého komisí ČSOB, a. s.; schvaluje přijetí úvěru ve výši Kč na Refinancování hypotečního úvěru; schvaluje předčasné splacení hypotečního úvěru od Raiffeisenbank, a. s. ze dne , jímž byla financována výstavba bytového domu 48 b. j., Vítkova ulice č. p. 1138/1139; pověřuje Ing. Jana Bauera, starostu města Prachatice, k uzavření úvěrové smlouvy s Československou obchodní bankou, a. s. bere na vědomí zprávu o vývoji přípravy projektu Řešení vybraných problémů VH infrastruktury v povodí Horní Vltavy ; neschvaluje zapojení obce do skupinového projektu Fondu soudržnosti EU Řešení vybraných problémů vodohospodářské infrastruktury v povodí Horní Vltavy. jmenuje na návrh starosty města Ing. Jana Bauera porotu pro posouzení návrhů na udělení Ceny města Prachatice za rok 2004 ve složení: Hana Rabenhauptová, místostarostka města Ing. Miroslav Bojanovský, člen rady města PaedDr. Jan Klimeš, člen zastupitelstva města Alena Vandlíčková, ředitelka Kulturních a informačních služeb města Prachatice Mgr. Marie Horová, profesorka Gymnázia Prachatice bere na vědomí informaci o plánovaném holdingovém uspořádání nemocnic v jihočeském kraji od bere na vědomí předložení investičních záměrů Rekonstrukce atletického oválu a Rekonstrukce a dostavba zázemí městského všesportovního areálu na ministerstvo financí v rámci vyhlášených dotačních titulů všeobecná veřejná správa. bere na vědomí Zprávu pro akcionáře TATRAN Prachatice, a. s. bere na vědomí: ústní informaci Ing. Mádla týkající se prohlášení konkurzu na firmu Prachstav, s. r. o.; aktuální informace o Léčebném centru sv. Markéty, a. s., a o konání Valné hromady a jednání Představenstva této společnosti ; ústní informaci Ing. Jana Bauera, starosty města, týkající se zaslaných dotazů ve věci společností Léčebného centra sv. Markéty, a. s. a firmy Prachstav, s. r. o. advokátem zastupujícím pana Erika Foltýna (písemné dotazy byly k dispozici na jednání ZM). srpen 2005 příloha II

11 Dům dětí a mládeže Prachatice Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2005/2006 Vážení rodiče, milé děti a mladí přátelé, jako každý rok Vám Dům dětí a mládeže připravil nabídku zájmových kroužků, klubů a kurzů. Činnost v těchto zájmových útvarech je zaměřena nejen na vzdělávání a sport, ale nabízí i zábavu, relaxaci a hlavně příjemně strávený čas v partě nových kamarádů. Neváhejte a vyberte si! V letošním roce dle zájmu dětí otevřeme i některé zájmové útvary na ZŠ Národní Prachatice. Chceme tak vyhovět zvláště menším dětem ze sídliště, aby nemusely daleko docházet. Rádi uvítáme další náměty, návrhy a přivítáme mezi sebou další externí pracovníky vedoucí zájmových útvarů přijďte osobně nebo napište. Děkujeme. Bližší informace můžete získat přímo v DDM na tel. č nebo e mail: prachatice.cz Organizační a technické informace 1. Zájmová činnost začíná a končí Jestliže si vyberete z naší rozsáhlé nabídky, vyplňte přihlášku (na každý kroužek zvlášť), která je součástí této nabídky a odevzdejte ji do přímo v DDM Prachatice. 3. Na termínu 1.schůzky(viz nabídka) bude upřesněn rozvrh dalších schůzek. 4. Výše zápisného platí pro školní rok 2005/ Zájemci zaplatí zápisné v kanceláři DDM do (pondělí pátek vždy do hodin). (Při výši zápisného 600, Kč na školní rok vychází 20, Kč na jedno setkání.) TĚLOVÝCHOVNÉ A TURISTICKÉ ODDĚLENÍ Lyžování běh výuka běžeckého lyžování pro děti ve věku 6 18 let vedoucí: Libor Fučík, Martina Fučíková/zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Stolní tenis základy hry pro začátečníky i pokročilé pro děti ve věku 7 14 let vedoucí: Jan Bauer/zápisné 500, až 700, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Moderní gymnastika spojení hudby a pohybu s náčiním pro dívky ve věku 7 10 let vedoucí: Božena Šimková, Zuzana Nováková/zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Sportovní gymnastika gymnastické sestavy v prostných a na nářadí pro dívky ve věku 5 7 let vedoucí: Miroslava Brabcová/zápisné 500, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Házená pravidla a základy hry pro děti ve věku 8 15 let vedoucí: Jana Vítková, Ivana Karvánková/zápisné 700, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Badminton pravidla a základy hry pro děti ve věku 7 18 let vedoucí: Libor Schrenk/zápisné 650, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Pohybové a míčové hry určeno dětem ve věku 7 10 let vedoucí: Miroslav Pileček/zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Atletika základy atletiky, účast v soutěžích určeno pro děti ve věku 7 18 let vedoucí: Libor Fučík, Martina Fučíková/zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Vodácký základy vodáctví,turist.,pobyt v přír.o sobotách a nedělích pro děti 7 18 let vedoucí: Vladimír Josef, Martin Urban/zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Basketbal pravidla a základy hry pro děti ve věku 8 15 let vedoucí: Lenka Karvánková/zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Šachy seznámení s pravidly, účast v soutěžích pro děti ve věku 0 18 let vedoucí: Karel Černý/zápisné 500, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Plavání informace v plaveckém bazénu na tel. č Tenis pravidla a základy hry pro začátečníky ve věku od 11 let zápisné: 650, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Odbíjená pravidla a základy hry pro děti tříd vedoucí: Lenka Karvánková/zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Softtenis určeno pro děti tříd. Základy hry, průprava pro tenis. vedoucí: Miroslav Pileček/zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Nohejbal určeno pro chlapce tříd. Základy hry, pravidla. vedoucí: Miroslav Pileček/zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Hokejbal určeno pro chlapce ve věku let vedoucí: Jiří Leffler/zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Sportovní pro předškol. a 1. tř (chlapci i dívky). vedoucí: Jaroslava Řezanková/zápisné 500, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Ashihara karate/zápisné 500, Kč. Jeden z nejmodernějších stylů používaný policií v Japonsku. Chlapci, dívky 6 12 let, 1. schůzka v hodin v DDM PT HUDEBNÍ A TANEČNÍ ODDĚLENÍ Roztleskávačky nácvik pochodových a tanečních sestav pro dívky ve věku 7 18 let vedoucí: Václava Kubíčková/zápisné 500, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Aerobik cvičení při hudbě pro dívky ve věku 6 18 let vedoucí: Václava Kubíčková/zápisné 500, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Kytaristický základy hry na kytaru pro děti tříd vedoucí: Jaroslav Kubíček, Miroslav Ondrák/zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Pískání hra na flétnu podle prof. Václava Žilky pro rodiče s dětmi od 4 let pro radost vedoucí: Martina Schneiderová/zápisné 650, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Country výuka Country tanců, L. DANCE a SQUARE DAN- CINGU pro děti 8 13let vedoucí: Jitka Nováková/zápisné 500, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Freedance soubory moderního scénic.tance pro dívky ve věku 5 11 a let Děti + Junior vedoucí: Miroslava Brabcová/zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT více o tomto kroužku na Orientální tance koordinace pohybu po psych. i tělesné stránce pro dívky ve věku 6 18 let vedoucí: Marie Korálová/zápisné 500, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT TECHNICKÉ, PŘIRODOVĚDNÉ A VZDĚLÁVACÍ ODDĚLENÍ Výpočetní technika základy ovládání PC pro děti ve věku 8 15 let vedoucí: Karel Rabenhaupt/zápisné 700, Kč příloha DDM Prachatice

12 1. schůzka v hodin v DDM PT Letecký modelář stavba funkčních modelů letadel, házedel pro chlapce ve věku 9 12 let vedoucí: Bedřich Leffler/zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin Rybářský ryby a rybaření, možnost získat ryb. povolenku pro děti ve věku 9 14 let vedoucí: Karel Černý/zápisné 500, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Rybolovná technika seznamování s rybolovnou technikou pro děti ve věku 7 18 let vedoucí: Ivan Rieger/zápisné 500, Kč 1. schůzka ve hodin v DDM PT Včelařský význam chovu včel, ekologie pro děti od 3. třídy vedoucí: Jiří Slad/zápisné 500, Kč 1. schůzka ve hodin v DDM PT Kynologický pro děti, které mají vlastního pejska a mají rádi zvířata 1. schůzka ve hodin v DDM PT Angličtina výuka anglického jazyka pro děti tříd vedoucí: Milena Šindelářová/zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Němčina výuka německého jazyka pro děti tříd zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Francouzština výuka franc. jazyka zábavnou formou pro začátečníky ve věku 6 12 let zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Toulky českou historií poznávání čes.dějin zábav. formou pro děti ve věku 6 12 let 1. schůzka ve hodin v DDM PT Klub Šikula (dovedné ruce) tvořivé práce s různými materiály pro děti tříd 1. schůzka v hodin v DDM PT Klub zdrav. postiž. mládeže činnost v různých oblastech pro zdrav. postižené a jejich zdravé kamarády 1. schůzka v hodin v DDM PT Klubíčko určeno pro rodiče s dětmi od 2 let věku dopolední i odpolední program Duhová školička vedoucí: Václava Kubíčková/zápisné 650, Kč 1. schůzka ve hodin v DDM PT Fotoškolička digitální i analogová fotografie pro děti ve věku 8 18 let a majících vlastní foťák vedoucí: Karel Rabenhaupt/zápisné 500, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Keramický modelování, práce s hlínou pro děti ve věku let vedoucí: Marie Troubilová, Iva Tomšů/zápisné 700, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Výtvarný kresby, malby a grafické techniky pro děti ve věku 5 15 let vedoucí: Ivana Bečvářová, Jaroslava Řezanková/zápisné 600, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Jóga pro radost relaxační cvičení pro děti ve věku 9 14 let 1. schůzka v hodin v DDM PT Gymnastické míče relaxační a pohybové cvičení s gymn. míči pro děti ve věku 7 11 let vedoucí: Karin Štěpánová/zápisné 500, Kč 1. schůzka v hodin v DDM PT Klub správných dívek ruční práce,základy vaření,šití a stolničení pro dívky tříd 1. schůzka ve hodin v DDM PT Dovedné ruce pro 1. třídu 1. schůzka ve hodin v DDM PT PŘEHLED ZÚ CEV DŘÍPATKA VE SPOLUPRÁCI S DDM PRACHATICE Kos seznamování se s ornitologií pro děti tříd, víkend. a prázd. akce vedoucí: Tomáš Had, Kristýna Plicková/zápisné 500, Kč 1. schůzka v hodin v CEV Dřípatka Lesňáci pobyt v přírodě, tvorba z přír. materiálů, víkend. a prázd. akce pro 1. 5.třídu vedoucí: Jana Dortová/zápisné 500, Kč 1. schůzka ve hodin v CEV Dřípatka Turisticko přírodovědný (Sýkorky, Veverky) získávání základních vědomostí a znalostí o přírodě a její ochraně, přírodovědně tur. poznávání okolí Prachatic a Jižních Čech. Navazuje na činnost kroužků Veverky a Sýkorky. vedoucí: Jiří Machart věk: třídy. Schůzky 1 týdně v klubovně CEV Dřípatka, DDM. první schůzka: 22. září v hod. v CEV Dřípatka. P Ř I H L Á Š K A do zájmového útvaru Domu dětí a mládeže v Prachaticích Jméno a příjmení... Bydliště... PSČ. Telefon... Dat. nar.... Adresa školy... Přihlašuji se do kroužku (oddílu) s názvem: P Ř I H L Á Š K A do zájmového útvaru Domu dětí a mládeže v Prachaticích Jméno a příjmení... Bydliště... PSČ. Telefon... Dat. nar.... Adresa školy... Přihlašuji se do kroužku (oddílu) s názvem: Podpis přihlášeného... Podpis přihlášeného... Podpis rodičů... Telefonické spojení... Podpis rodičů... Telefonické spojení... příloha DDM Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 9 (září 2005) Starostův sloupek Kdybych měl jmenovat nějakou událost, ze které mám v poslední době opravdu velice smíšené pocity, tak je to určitě

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Starostův sloupek Vyslechnout si názory a zkušenosti mnoha úředníků, kteří každodenně přicházejí do styku s desítkami lidí, kteří

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Starostův sloupek Musím se přiznat všem čtenářům, že je mi velice nepříjemné, a to z mnoha důvodů, se již po několikáté vyjadřovat k situaci

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Jaro sice pozdržela zima, ale dění ve městě nezastavila. Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Jaro sice pozdržela zima, ale dění ve městě nezastavila. Měsíčník Města Prachatice Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 4 (duben 2006) Starostův sloupek Pokud přípravné práce půjdou podle plánu a nenastanou nějaké komplikace, mohla by být výstavba veřejného koupaliště Hulák

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Starostův sloupek Zima snad už definitivně skončila. Jarní úklid jsme kvůli její neoblomnosti a vytrvalosti během března i dubna

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 6 (červen 2005) Starostův sloupek Zanedlouho proběhne již 15. ročník Slavností Zlaté stezky a my si opět během bohatého programu připomeneme legendární

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Druhá nominace Prachatic na cenu regenerace svědčí o kvalitní péči o památky

Radniční list. Druhá nominace Prachatic na cenu regenerace svědčí o kvalitní péči o památky Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 5 (květen 2002) Starostův sloupek Tvář našeho města a celého regionu byla po staletí utvářena tradicí obchodu se solí. Přeshraniční spolupráce, která probíhala

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

Radniční list. Posvátná atmosféra vyzývá k otevření srdcí. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 12 (prosinec 2006) www.prachatice.

Radniční list. Posvátná atmosféra vyzývá k otevření srdcí. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 12 (prosinec 2006) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 12 (prosinec 2006) Starostův sloupek Tak už tady opět máme poslední měsíc v roce a s ním neodmyslitelně spjaté určitě nejkrásnější svátky. Vánoce jsou oslavou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Starostův sloupek První mrazíky a pranostika o Martinovi na bílém koni vážící se k nadcházejícímu období dávají tušit neodvratně blížící

Více

Radniční list. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Kulturní instituce plánují pořady pro rockery i pro dřevorubce

Radniční list. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Kulturní instituce plánují pořady pro rockery i pro dřevorubce Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Starostův sloupek V souvislosti s debatami o vstupu České republiky do Evropské unie se čím dál více dostávají do popředí zájmu nejen odborné

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Cyklisté vyrazí po stopách mistra Jana Husa. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Cyklisté vyrazí po stopách mistra Jana Husa. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) Starostův sloupek Již v minulém století si naši předkové uvědomovali potenciál hor, které obklopují město Prachatice. Už jako

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) Starostův sloupek Jako většina měst naší země přicházejí Prachatice do nadcházejícího roku s novým návrhem rozpočtu. I když na

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) Starostův sloupek I když už se dny neúprosně krátí, stíny se prodlužují, věřím, že si sluníčka ještě trochu užít můžeme. Máme za

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Starostův sloupek Na posledním zasedání zastupitelstva města a jednání rady města byla rozdělena více než dvoumilionová částka

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) Starostův sloupek M ě s t o v l a s t n í poměrně rozsáhlý majetek. Z nemovitostí je to celá řada pozemků, lesů, infrastrukturních staveb a

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Měsíc pro neziskový sektor začíná. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 10 (říjen 2012) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Měsíc pro neziskový sektor začíná. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 10 (říjen 2012) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 10 (říjen 2012) Starostův sloupek Dlouhé stíny, ranní mlhy a přízemní mrazíky jsou neklamným znamením nastupujícího podzimu a neodvratně se blížícího

Více

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda ostatních, sly- -šel jsem kdysi dávno. Ten, kdo takto výstižně formuloval

Více

Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek Opět po roce přišel čas adventní, jehož krásným vrcholem jsou Vánoční svátky. Tyto původně náboženské svátky konané na

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Starostův sloupek Léto je nejčastějším obdobím dovolených. Velice často, když navštívíme různé destinace, porovnáváme cenovou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Radniční list Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Je turistika a cestovní ruch druhem průmyslového odvětví, nebo ne? Zatímco u nás někteří neustále spekulují

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více