IČO Redakční rada: V. Kučera, M. Šole, R. Fischerová, J. Šváchová, D. Šašek, J.Vichrová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IČO 246506 Redakční rada: V. Kučera, M. Šole, R. Fischerová, J. Šváchová, D. Šašek, J.Vichrová"

Transkript

1 ROČNÍK 2009 LISTOPAD Dittersova hudba zněla na deštenském hřbitově v den 210. výročí jeho úmrtí (více uvnitř listu) Zpravodaj Deštenska, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná č.j. MK ČR E Deštná IČO Redakční rada: V. Kučera, M. Šole, R. Fischerová, J. Šváchová, D. Šašek, J.Vichrová tel: fax: cena 5,- Kč

2 2 USNESENÍ z 43. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29.října 2009 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 708. Opravit fasádu budovy Leteckého muzea Deštná (č.p.61) a udělat po opravě nápis Letecké muzeum Deštná se šipkami na Provaznické muzeum Smlouvu o dílo na odlehčení kanalizace Deštná s firmou Projekta Tábor s.r.o., Tomkova 2099, , Tábor, zastoupenou p. Petrem Kohoutkem a zařazuje tuto akci do rozpočtu města na rok Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č.j /02 příspěvkové organizace Města Deštná Základní a Mateřská škola Deštná ze dne Rozpočtové změny č. 11/ Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 661 pro p. Josefa Hrabáče, smlouva bude úplatná ke dni podpisu smlouvy Smlouvu o zápůjčce modulu informačního systému se společností Triada, spol. s.r.o., se sídlem v Praze 9, U Svobodárny 12/1110 zastoupenou Ing. Arnoštem Hanzlem, jednatelem společnosti Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. A/1511/CJHM/2009 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, zastoupeným Ing. Zdeňkem Prokopcem Připojení se k žádosti Mikroregionu Jindřichohradecko na požádání o dotaci na Úpravu veřejného prostranství Požádat ČS a.s. o střednědobý investiční úvěr na 700.tis. Kč na projektovou dokumentaci od firmy EKO EKO na ČOV a přeložku plynu pod hřištěm firmou Radouňská montážní s.r.o. se splatností dvou let. Úvěr bude kryt budoucími rozpočtovými příjmy města. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í: 717. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Deštná a zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit Města Deštná Výroční zprávu ZŠ a MŠ Deštná Informace o územním plánu Deštná, připomínky Informaci o vratce finančních prostředků celkem Kč za internet od ZŠ a MŠ Deštná Zprávu finančního výboru. Zastupitelstvo města o d k l á d á n a d a l š í j e d n á n í: 722. Žádost sl. Štefanové o odstranění kulečníku. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e: 723. Bc. Vilmu Szutovou zpracováním dotace pro ZŠ a MŠ Deštná interaktivní tabule Místostarostu města k podpisu smlouvy o dílo na odlehčení Kanalizace Deštná s firmou Projekta Tábot s.r.o., Tomkova 2099, , Tábor, zastoupená p. Petrem Kohoutkem.

3 725. Místostarostu města k podpisu dodatku č. 7 ke zřizovací listině č.j /02 příspěvkové organizace Města Deštná Základní a Mateřská škola Deštná ze dne Účetního města k zapracování rozpočtových změn do účetnictví města Ředitele ZŠ a MŠ Deštná Mgr. Říhu, aby převedl finanční prostředky z vratky za internet celkem Kč do rozpočtu města Místostarostu města k podpisu smlouvy o nájmu hrobového místa č. 661 pro p. Josefa Hrabáče Místostarostu města k podpisu smlouvy o zápůjčce modulu informačního systému se Společností Triada sídlem v Praze 9, U Svobodárny 12/1110 zastoupenou Ing. Arnoštem Hanzlem, jednatelem společnosti Místostarostu města k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. A/1511/CJHM/2009 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rabínovo nábřeží 390/42, Praha 2, zastoupeným Ing. Zdeňkem Prokopcem. Zastupitelstvo města z a m í t á: 731. Smlouvu o poradenství k DPH s firmou ON OK Libina s.r.o., zastoupenou Ing. Karlem Ondráškem. jubilantům k významným narozeninám Paní Marii H o j e r o v é z Deštné č.p. 155 Paní Růženě F i a l o v é z Deštné č.p. 259 Paní Vlastě C h a d i m o v é z Deštné č.p. 295 Paní Vlastě V á c l a v í k o v é z Deštné č.p. 121 Paní Jitce Š v á c h o v é z Deštné č.p. 90 Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Do obce vítáme manžele Zuzanu a Miroslava Chalupských, kteří se přistěhovali ze Studené do Deštné č.p Přejeme jim, aby zde nalezli nový domov. Městský úřad Deštná připravuje na měsíc listopad výstavu betlémů v obřadní místnosti. Prosíme občany, kteří mohou zapůjčit své soukromé betlémy, aby nás kontaktovali. Děkujeme. Tel:

4 Ze života školy Zájmové útvary Od října se opět rozběhla práce zájmových útvarů. 4 Název kroužku Vedoucí Počet žáků Výtvarný H. Böhmová 12 Hudební F. Poslušný 17 Taneční V. Kubínová 12 Dramatický + flétna Z. Anděrová 18 Taneční I.st. L. Říhová 11 SH-míčové hry J. Říha 10 Vaření J. Havlíčková 21 Konverzace Aj O. Komrsková 5 V rámci organizací pracují kroužky: SOKOL - gymnastika fotbal tenis florbal Zdravotní tělesná výchova - L. Bobáková Obušku, z pytle ven! Tak tuhle známou větu by mohli použít ti, co si se zlobivými dětmi kolikrát nevědí rady, ale na takové kouzlo jsme krátcí a navíc se kouzla dějí pouze v pohádkách. 5.října se vydal 1.st. ZŠ a MŠ Deštná do Tábora na známou pohádku plnou kouzel, a to Obušku z pytle ven. Představení bylo tak zábavné a humorně zpracované, že rozesmálo i nás učitele. Nejenže nás herci bavili svým divadelním uměním, ale nejvíce nás překvapili s perfektně propracovanými kouzly. Nedokázali jsme si je vysvětlit. Moc pěkné divadlo jsme zhlédli a těšíme se na další. Tř.uč. 1.stupně ZŠ a MŠ Deštná KINDERIÁDA se v Nové Včelnici uskutečnily dětské atletické závody žáků ročníků ZŠ pořádané společností Ferrero. Projekt Kinder + Sport je evropským projektem, který podporuje sportování dětí. Městem, kde se konalo regionální kolo, byla Nová Včelnice. Do závodů se přihlásilo 25 škol včetně naší ZŠ a MŠ Deštná. Z našich žáků byli do družstva vybráni: 2. roč.- R. Steinvirtová a D. Kučera, za 3. roč., který bohužel nemáme, ale mohli jsme vybrat z 2. roč.- S. Jusková a M. Vichra, 4. roč.- E. Nováková a J. Jelínek (nezúčastnil se nemoc) 5. roč.- K. Aujezdecká a J. Vrzal. Dále mohli jet ještě tzv. žolíci D. Kovanda (5. roč) a V. Nováková (5. roč). Žolíci mohou nahradit horší výsledky svými lepšími, ale jen závodníkům své kategorie (věku

5 a pohlaví). Soutěžní disciplíny byly v každém ročníku jiné. 2. roč. - skok daleký z místa, 3. roč. - hod plným míčem 1 kg, 4. roč.- hod kriketovým míčkem, 5. roč. - skok daleký z rozběhu. Všechny ročníky se účastnily běhu na 60m a na závěr závodů se běhala štafeta 4 x 60 m, na kterou se vybrali 4 zástupci z družstva, a to J. Vrzal, D. Kučera, E. Nováková, V. Nováková. Program začal rozcvičením a poté atletickými závody. Kromě hlavních disciplín si děti mohly vyzkoušet doplňkové disciplíny: překážkový sprint, skok daleký o tyči, skákání sem a tam, běh přes žebřík, hod na cíl, dětský hod oštěpem, za které děti dostávaly čokoládové odměny značky Kinder. A konečně výsledky. Na 1. místě se umístilo Milevsko, 2. místo: Soběslav, 3. místo: Nová Včelnice. Tato družstva postupují do celorepublikového kola do Prahy. Naše družstvo se umístilo na 23. místě. Všichni dostali cenu útěchy od značky Kinder. Já bych chtěla pochválit děti za jejich výkony a myslím si, že závodily tak, jak nejlépe mohly a uměly. Musím podotknout, že naše škola nemá žáky 3. ročníku a jeden žák se neúčastnil. Počasí nám moc nepřálo, ale správné sportovce nic neovlivní. Pokud budeme moci, tak se těšíme na další ročník Kinderiády. Mgr. Barbora Maryšková Drakiáda Letošní drakiádu překvapila nečekaná sněhová nadílka, proto byl nový termín přizpůsoben počasí. Po domluvě se drakiáda uskutečnila dne na louce za benzínovou pumpou. Děti si přinesly především zakoupené draky, a proto se soutěžilo o nejdéle létajícího draka. Děti soutěžily ve dvou kategoriích. V první kategorii byli nejlepší: Michal Poslušný (1. ročník), Sabina Bártíková (2. ročník) a Martin Vichra (2. ročník). V druhé kategorii byli vyhodnoceni tito soutěžící: Richard Bláha (4. ročník), Radek Uchytil (4. ročník), Vendula Novotná (5.ročník) a Jiří Vrzal (5. ročník). Počasí se vydařilo, krásně pofukoval větřík a draci se vznášeli na obloze. Všechny děti obdržely sladkosti a nejlepší věcné ceny. Příští rok opět na shledanou. Mgr. Z.Anděrová Výlov Holné Dne (úterý) se žáci 5. třídy ZŠ a MŠ Deštná vydali na celodenní exkurzi výlovu rybníka Holná u Kardašovy Řečice. Tuto nabídku nám nabídli žáci 4. ročníků spolu s paní učitelkami ze 3. ZŠ Jindřichův Hradec. Děkujeme jim. Autobusem jsme dojeli až k rybníku, což bylo příjemné. Po příjezdu jsme se nasvačili a čekali na zátah rybářů. Ten, kdo měl chuť na něco teplého, mohl si dát čaj nebo bramborák v místním stánku s občerstvením. Mezitím, co se rybáři posilňovali, šli jsme najít místo pro opékání buřtů. Měli jsme štěstí, hned vedle rybníka bylo hřiště a u něho naše hledané ohniště. Jeden z místních rybářů byl tak ochotný, že nám připravil nařezané pruty na opékání, a tak jsme měli o starost méně. A potom to vše začalo. Rybáři na svých loďkách začali zátah ryb. Ale to nejhlavnější, na co jsme se všichni těšili, byla domluvená přednáška s jedním rybářem. Děti si už od samého rána připravovaly otázky související s výlovem jako např.: Jak dlouho se vypouští rybník, co je to plůdek, jak dlouho trvá výlov a jiné. Byli jsme mile překvapeni, když za námi přišla mladá slečna rybářka. Děti se jí tázaly na cokoliv a ona pohotově odpovídala. Dokonce nám přinesla ukázat ryby, které zde loví štika, okoun, kapr, tolstolobik a další. Nejzajímavější byla do oranžova zbarvená 5

6 ryba z Číny, která se prý používá jen na okrasu. Přednáška skončila, rybářce jsme poděkovali a výlov se pro nás chýlil ke konci. Ještě jsme si šli na chvíli hrát na hřiště a poté nástup do autobusu směr J.Hradec. Výlov byl pro někoho novinkou, pro někoho známou událostí. Pokud budeme mít příště šanci jet, neváháme. Tř.uč. 5.třídy Mgr. B.Maryšková 6

7 ZŠ a MŠ Deštná pořádá v 16,30 hodin LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD Sraz před budovou ZŠ, projdeme městem na hřiště Sokola, končíme u ohně na hřišti. TJ Sokol Deštná již tradičně zajišťuje Mikulášskou nadílku v podvečer. 7

8 Říjen je čas výlovů i v Deštné 9. října se lovilo Koupaliště, kde se musí ryby přenášet přes potok 8

9 17. října se lovil Rytíř a 24. října Kosák 9

10 Úlovek byl bohatý. Vážení a prodej na náměstí 10

11 Z deštenské kroniky Rok 1979 Počátkem i koncem roku 1979 měla Deštná 603 obyvatel. 9 dětí se narodilo, 16 lidí se přistěhovalo, 11 lidí se odstěhovalo a 14 lidí zemřelo. Narodili se: Milan Kulhánek čp. 263, Jitka a Lenka Prágrovy čp. 261, Václav Mádl čp. 190, Stanislava Šimečková čp. 181, David Peroutka čp. 189, Eva Votýpková čp. 7, Václav Štěpánek čp. 235 a Karel Švejda čp Zemřeli: Bohumír Nutil čp. 75, Vendelín Vichra čp. 198, Kateřina Veselá čp. 96, Marie Nováková čp. 68, Marie Bílková čp. 105, Antonín Přibyl čp. 225, Marie Jílková čp. 108, Antonie Červená čp. 231, František Camrda čp. 237, Julie Šimků čp. 115, Josef Vyhnálek čp. 6, Marie Stachová čp. 135, Rosarie Žižkovská čp. 185, Josef Janota čp Nákladem 226 tisíc Kčs byl posílen vodovod - byly zapojeny tři nové prameny ze stráně nad chalupou Jana Eisnera u Brčíku. Hodnota díla byla 576 tisíc Kčs. Dále byla opravena kanalizace na náměstí a svod z náměstí pod faru do potoka. Náklad 121 tisíc Kčs, hodnota díla 422 tisíc Kčs. Opraveny byly domy čp. 83 a čp. 61. Během roku Národní výbor pokračoval v zajišťování finančních prostředků a projektu na výstavbu mateřské školy pro 120 dětí. Koncem roku 1979 sdružil Kčs od okolních a místních závodů. V budově čp. 99 byla provedena oprava kadeřnictví nákladem 42 tisíc Kčs. Tělovýchovná jednota Sokol pokračovala ve výstavbě sauny u kabin na hřišti. Investovala částku 55 tisíc Kčs. V osadě Lipovka byla dokončena generální oprava vodovodu nákladem 48 tisíc Kčs - hodnota díla 180 tisíc Kčs. V osadě Březina byla vybudována dílna Svazarmu v hodnotě 60 tisíc Kčs. V osadě Vícemil byla opravena budova občanského výboru. Nepodařilo se uskutečnit plánovanou výstavbu nového hřbitova. Tato stavba byla na návrh ONV přesunuto do další pětiletky. Nebylo také pokročeno ve výstavbě hotelu na náměstí. Jednou z nejaktivnějších organizací v obci je TJ Sokol Deštná. V neděli 8. července 1979 oslavila 45 roků od založení kopané - tehdy SK (sportovní klub) Deštná. Dopoledne se konala v kabinách na hřišti slavnostní schůze, které se zúčastnilo asi 35 osob. Činnost za období let , zhodnotil Josef Svobodný, jeden ze zakladatelů klubu, v současné době učitel v Nové Včelnici, činnost v poslední době zhodnotil Vladimír Kučera. Odpoledne byl sehrán fotbalový zápas žáků Sokola Deštná a Slovanu Kamenice n/l., který skončil výsledkem 4:2 ve prospěch domácích. V dalším zápase zvítězil dorost Kamenice nad domácími 1:0 a ve třetím zápase se utkali staří páni Sokola Deštná s Kamenicí - deštenští zvítězili 1:0. V hlavním zápase dne se utkala mužstva Sokola Deštná s XI. internacionálů DUKLY Praha. Zápas skončil nerozhodně 2:2. 11

12 Za internacionály nastoupili: Dyk, mistr sportu Ječný, zasl. mistr sportu Čadek, zasl. mistr sportu Šafránek, mistr sportu Pavlis, mistr sportu Táborský, mistr sportu Ivo Novák, zasl. mistr sportu Geleta, mistr sportu Borovička, mistr sportu Smolík, zasl. mistr sportu Jelínek. Střídali: mistr sportu Knebort, mistr sportu Svoboda, mistr sportu Voborník a Horák. Jednalo se o starší hráče středních let. Odpoledních zápasů se zúčastnilo 350 diváků, počasí ale bylo nepříznivé, zvláště v prvních zápasech, kdy pršelo. Oslav se zúčastnili, kromě již jmenovaného Josefa Svobodného také brankář Karel Vosol a jeden z hlavních bývalých činovníků klubu Stanislav Zevel, který býval duší tehdejší kopané v Deštné, i když byl z Chotěmic. Další z největších a nejaktivnějších organizací v obci byla v roce 1979 místní organizace Československého červeného kříže. Organizaci řídil výbor pod vedením předsedy Josefa Mráze. Členky výboru byly: Ludmila Kučerová, Věra Havlíková, Stanislava Stejskalová, Arnoštka Hlavsová, Julie Šimků, Julie Pánová, Zdeňka Tůmová, Zdeňka Kodymová, Marie Camrdová, Vlasta Novotná a Jana Kotyzová. Náplní činnosti organizace bylo především získávání dobrovolných dárců krve. K jarnímu odběru krve se z 58 přihlášených dostavilo 46 dárců. Odběr krve se prováděl v nemocnici v Jindřichově Hradci, kam jsou dárci sváženi autobusem. 5 žen se zúčastnilo týdenního školení v nemocnici v Jindřichově Hradci v poskytování první pomoci a ošetřování nemocných. Významnou činností organizace byl sběr léčivých bylin. V roce 1979 jich suchých dodala do sběrny ve Vodňanech 218 kilogramů. Nejúspěšnějšími sběrači byli manželé Kratochvílovi, kteří nasbírali 71,10 kg, na druhém místě byl Josef Mráz. Organizace obdržela za úspěšný sběr odměnu 400 Kčs. Sběr je bezplatný. Kromě léčivých bylin sbírali členové také starý papír, a kožky z domácích zvířat. V letních měsících organizace uspořádala přednášku o životním prostředí, kterou provedl s. Hejný z Jindřichova Hradce. Místní organizace Chovatelů drobného hospodářského zvířectva měla 41 členů. Členové dodali na státní nákup: ks vajec, 468 králičích kožek, 16 ks kůží z nutrií, 140,80 kg ovčí vlny a 31 kg králičího masa. V domě čp. 48, kde mají zároveň klubovnu, mají líheň kuřat, kterou vede Josef Mráz. Z této líhně bylo dodáno na st. nákup ks vajec a prodáno kuře. Z kroniky vybrala Fisch. K zamyšlení: Toho, který je mrtev a odešel, cti vzpomínkami, ne slzami. Jan Zlatoústý: Komentáře 12

13 Pod deštenskou věží... v jedné hospodě na nocleh pán nepán se sejdem. Tak uzavírá básník F.L. Čelakovský jednu svoji báseň o našem životním putování, které končí na hřbitově. Ačkoli v současné moderní době může náš popel skončit kdekoliv. Zavedu vás, milí čtenáři, na deštenský hřbitov, sloužící už 222 let. Měli jsme i hřbitov starý, rozložený kolem kostela sv. Ottona. Byl, vzhledem k přifařeným obcím, asi hodně těsný. Řešením měla být kostnice přistavěná k boku kostela a snaha kopat hlubší hroby, kde by se vešly dvě rakve nad sebou. Stejně však při náhlých epidemiích se musely užívat hromadné hroby. Stejné potíže měly i ostatní farnosti, někde hřbitovy nebyly ani oplocené a hroby skýtaly pastvu dobytku. Neúnosnou situaci (především zdravotní) rozpoznal císař Josef II. a v roce 1787 nařídil, aby všechny farní obce založily nové hřbitovy mimo sídliště. Deštenští radní, v čele s primátorem Vojtěchem Kloboučníkem, řešili, kde nový hřbitov umístit. Rozhodnutí padlo na obecní pole za posledním domem směrem k Lázním kde se později říkalo za Vejžvaldovy. Bylo to v létě, na poli dozrávalo žito, to ale nevadilo. Část se sklidila, pozemek se oplotil, rozdělila se hrobová místa, pan farář Chábek hřbitov vysvětil a už se pohřbívalo. Zcela určitě při deštenských hřbitovech pracoval hrobník. Ten se v obci vždy těšil velké vážnosti a byl vybírán farářem i starostou. Snad vás budou zajímat jména deštenských hrobníků, jak jsem je v nemnoha zápisech objevil. V roce 1583 je na chalupě v městečku Václav hrobař. Další hrobník Václav se uvádí k roku 1627, r to je Matouš Závodný, potom až v roce 1828 je zapsán Jan Voborský, u kterého jsou poznamenány poplatky za vykopání hrobu. V letní době (od března do konce září) je to pro dítě poplatek 24 krejcarů, dospělému 36 krejcarů. V zimní době se poplatek zvyšuje u dítěte na 30 krejcarů, dospělému 48 krejcarů. Dalším hrobníkem byl Franc Němec, r Vojtěch Camrda, 1867 Jan Závodný, ten dostával za hrob 85 krejcarů to byl tehdy denní plat zedníka. V roce 1876 se připomíná hrobník Karel Kloboučník. Až po delší době, r je zapsán hrobník Tomáš Kvapil, který kope hroby ještě ve věku 75 let. Po něm převzal hrobnictví Matěj Kratochvíl (1897) a nejdéle u pohřebního řemesla vytrval Josef Mikule do roku Novější hrobníci jsou nám už známější: Jan Pána ze Strání, jeho syn Václav, Jan Vichra, po něm 6 let dělal hrobníka Jaroslav Milka. Náš hřbitov byl postupně zvětšen (r k němu přikoupeno další pole), často se opravovala ohradní zeď, r byla postavena márnice. Hřbitovní plán s očíslováním hrobů provedl roku 1898 geometr Jan Teinitzer. Dalším, kdo se o náš hřbitov zasloužil byl deštenský František Salaba, oficiál v.v., který znovu obnovil čísla hrobů a podílel se na novém hřbitovním řádu. 13

14 Ještě zmíním starodávné pohřby v kostele, kde je před hlavním oltářem klenutý hrobový sklep. Sem byli kdysi pohřbeni někteří kněží, šlechtici, nebo majetní měšťané. Tyto pohřby zakázal již zmíněný císař Josef II. Méně je známo, že princ Jan ze Schönburgu, patron deštenského kostela a majitel Červené Lhoty, mínil už v roce 1912 vystavět na pozemku vedle hřbitova (kde jsou bývalé garáže ČSAD) hrobku svého rodu. První světová válka mu v tom zabránila a po ní už k realizaci nedošlo. Deštenský hřbitov také chová řadu uren s popelem zemřelých. Katoličtí kněží praktikují náboženský obřad i před kremací, což dříve církev zakazovala. Víme, že na deštenském hřbitově spí svůj věčný sen také řada osobností, které se zasloužily o pokrok a blaho obce a žádaly spočinout v deštenské zemi. Mír a pokoj všem! F.K. Svátek sv. Václava, patrona české země V letošním roce proběhly oslavy tohoto světce a knížete Čechů velmi slavnostně. Prožili jsme jej tentokráte celý národ spolu se vzácným hostem papežem Benediktem XVI., který navštívil Brno, Prahu a místo posledního pobytu sv. Václava Starou Boleslav. Sledovala jsem, jako jistě mnozí z Vás, vše v televizi a byla jsem nadšena jeho projevy, krásou duše, pokorou před životem člověka a touhou po tom, aby dnešní generace netrpěla zoufalstvím z marnosti života i nenaplnění tužeb na tomto světě. Jeho jemné a příjemné vystupování se srdcem na dlani jistě mnohým lidem pomohlo z různých neřešitelných a nešťastných životních situací, protože i mně se podařilo uvěřit tomu, že každý den není jen plný těžkostí a bolestí, které nelze unést. Víra v lepší dny je určitě to nejlepší, co může každého potkat. V kostelíčku sv. Jana Křtitele v Deštné oslavujeme od r vždy svátek sv. Václava koncertem sboru sv. Jana Křtitele. Letos jsme kvůli vzácné návštěvě svatého otce i oslavám Karla Ditterse posunuli koncert na začátek září a zvolili jsme oslavy výročí 410 let od objevení léčivého pramene ve Svatojánských lázních. Na tento koncert přišlo kolem 100 posluchačů a trval pro velký úspěch více než 2 a ½ hodiny. Návštěvníci nám přispěli necelých 2000 Kč a protože darovat znamená prožít radost i my jsme všem darovali rádi hezké chvilky, což se projevilo dlouhým potleskem a dobrou náladou. Za rok 2009 jsme získali 3200 Kč. Výdaje za vystoupení dle jejich požadavků a jízdné souborů i jednotlivců z Jindřichova Hradce a za dárky obou koncertů jsme vydali cca 2000 Kč (zůstatek 1200). V letošním roce jsme zakoupili též jednoduché elektrofonické varhany za 3000 Kč, které jsem doplatila zatím ze svého. Používáme je též na zkoušky v kostelíčku sv. Jana Křtitele. Letos budeme vystupovat společně se sborem Adama Michny z Otradovic na benefičním adventním koncertě v Jindřichově Hradci, 12. prosince 2009, který pořádá Muzeum Jindřichohradecka a Občanské sdružení ROSKA pro zdravotně postižené občany Jindřichohradecka. Podrobné údaje uvedeme ve Zpravodaji v měsíci prosinci a na plakátech. Budeme se těšit na Vaši návštěvu na svátek sv. Kateřiny bude vysílán program o objevení Svatojánského pramene a lázních na rádiu Proglas. Eva Kadlecová 14

15 Poslední dny oslav výročí hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu v Deštné a na Červené Lhotě Tento, na události zvláštní, rok 2009 jsme naplnili v Deštné oslavami skladatele, který se stal součástí naší historie. Kdo se všech oslav zúčastnil, jistě poznal, že Karla Ditterse uznávají a milují nejen cizinci, ale že jeho hudba si našla cestu i k našim srdcím. V pátek v předvečer 210. výročí Dittersova úmrtí jsme se sešli v deštenské knihovně na malém vzpomínkovém setkání, které však bylo svým způsobem jedinečné. Reprodukovanou hudbu Karla Ditterse i fotografie z Javorníku a Jesenicka, kde skladatel pobýval, nám poskytla Radka Fischerová. Tato mladá dáma je úžasná ve své lásce k hudbě a její znalosti v tomto oboru jsou nepřeberné. Se skromností sobě vlastní nám vyprávěla tolik zajímavostí ze života Karla Ditterse i jeho současníků, že jsme žasli. Po celou dobu vzpomínkového setkání v knihovně nám v přítmí zářila veliká ozdobná svíčka, která umocňovala celou velikost okamžiku. Dittersova hudba je jásající a v podstatě veselá, i když v podtextu je cítit bolest a problémy, které skladatel prožíval. Zcela nás však zaujala a poskytla kulisu k hezkému vyprávění. Všichni, kteří do deštenské knihovny přišli, byli nadšeni z projevů tak delikátních, které hudba poskytuje a možná i u citlivých lidí život jako takový zcela proměňuje. V sobotu jsme se shromáždili u skromného hrobečku našeho oslavence, který však na poli hudebním byl velkým bojovníkem i v pokoře vytvářejícím sladké tóny hudby konce 18. století. Naše shromáždění na hřbitově v Deštné bylo krátké, ale velmi důstojné a všichni přítomní byli duševně spojeni s podstatou bytosti tohoto skladatele. Položili jsme s úctou a několika upřímnými slovy na 15

16 hrob věnec s růžemi od Města Deštná a malou kytičku za hudebníky Deštenska. Klarinetový kvartet z Jindřichova Hradce pod vedením pana Josefa Stráníka zahrál skladby Karla Ditterse včetně tak zvané skladby Kasací. Při poslechu bezvadně provedené hudby jsme si snadno představili, že i duch skladatele naslouchá a raduje se z toho, že úsilí, které skladbám věnoval, nebylo marné. Když na závěr paní Michaela Kotyzová uvedla jeho poslední slova, která diktoval svému synovi na Novém Dvoře, vznikl na obloze v mracích tak zvaný boží úsměv úkaz, kdy paprsky slunce dlouze pronikají skrze mraky a to bylo opět znamení, že tyto oslavy jsou hodné úcty. Odpoledne jsme se setkali v zámecké kapli Svaté Trojice na Červené Lhotě. Konala se zde zádušní mše svatá za Karla Ditterse z Dittersdorfu. Pan farář Tomáš Piechnik i paní Michaela Kotyzová vzpomínali opět na život skladatele v našem místě. Při mši svaté jsme se modlili hlavně za duši Karla Ditterse a aby Bůh nedal jeho hudbě zaniknout. Paní Hana Semrádová Hlavsová hrála během mše svaté nejen církevní písně, ale uvedla i nádherné skladby Josefa Haydna a Wolfganga Amadea Mozarta a též jednu ze zajímavých skladeb oslavence Karla Ditterse, která zazněla velmi laskavě a smířlivě. Tento pocit jsme si přenesli i do svých domovů. Před kaplí na Červené Lhotě jsme si ještě sdělili své dojmy z oslav, potěšili se pohledem na pohádkový zámek, který byl ve večerním soumraku nádherný. Posléze jsme se s klidem v duši, smířeni s krásami a bolestmi života rozjeli do svých domovů. Přáli jsme si, aby nás hudba Karla Ditterse nadále provázela v našich šťastných i těžkých chvílích, protože hudba je vždy zázračným lékem. Eva Kadlecová 16

17 Dittersdorfova ulice... Až budete někdy ve Vídni a budete mít čas sami pro sebe, můžete dělat spoustu věcí. Posedávat v útulných kavárničkách, procházet výstavy v některém ze skvělých muzeí, chodit po stopách géniů nebo milnících staré habsburské monarchie, trávit večery ve Státní opeře, Hudebním spolku anebo v baru, ztratit se v třímilionovém městě mrtvých - na Ústředním hřbitově... ale také můžete projít po Ringu okolo císařského Hofburgu, parlamentu, radnice a university až na místo zvané Skotská brána / Schottentor poblíž Votivkirche. Tam nasednete na tramvaj č. 43 a pojedete nahoru po Alser Strasse, přes Gürtel a po Hernalser Hauptstrasse - a až budete v 17. vídeňském obvodu Hernals, vystoupíte přímo u stanice rychlodráhy, otočíte se a uvidíte: Kdo ví, kolik Vídeňanů dnes ví, po kom má své jméno tahle krátká ulice, jejíž jednu stranu tvoří činžáky ze začátku 20. stol. a druhou lemuje násep rychlodráhy. Ano, je to Carl Ditters von Dittersdorf, skladatel a houslový virtuos, pohřbený 180 km od rodné Vídně, v Deštné. Ulice po něm byla pojmenována v roce Zatímco Dittersův přítel Joseph Haydn je dnes jedním z turistických magnetů Vídně - právě letos uplynulo 200 let od jeho úmrtí a jeho silueta vykukuje ze všech obchodů a plakátů (o dalším Dittersově současníkovi Mozartovi ani nemluvě), nenarazil člověk o dušičkovém víkendu 2009 v hlavním městě Rakouska na pražádnou stopu po Carlu Dittersovi. Jejich sláva byla přitom jednu dobu rovnocenná, nebyla-li Dittersova dokonce větší. Za mladších let spolu s Haydnem nejednou zašli do některé z vídeňských hospůdek a Haydn popisuje, jak jej jednou "přítel Ditters", větší a robustnější postavy než on sám, zachránil v pozdních nočních hodinách od "ručního napomenutí" ze strany hospodských hudebníků. Spolu s Haydnem (1. housle), Mozartem (viola) a J. K. Vaňhalem (cello) hrál Ditters (2. housle) při své návštěvě Vídně ve smyčcovém kvartetu (tehdy už bydlel na Jesenicku). Mozartův známý klavírní koncert Es dur KV 482 byl poprvé uveden 1785 jen jako malý doplněk v přestávce provedení Dittersova oratoria Esther. Dittersovy zpěvohry byly nesmírně oblíbené - dokonce vytlačovaly svou popularitou z programů divadel opery Mozartovy, 1786 např. Figarovu svatbu - a zmíněný Haydn je rád uváděl na zámku Esterházy. Na tvůrčí plodnost si Ditters stěžovat nemohl - vždyť jen v onom roce 1786 složil hned 4 opery, menší díla nepočítaje! (Množství komponovaných děl souviselo tehdy i s tím, že pro umělce neexistovaly tantiémy, tj. podíly na veškerých provedeních nebo vydáních díla - skladatel své dílo de facto prodal jen jednou.) O tom, jak bylo Dittersovo dílo populární 17

18 (a nejen u vídeňského dvora, ale v celé Evropě!) ještě v r tedy dva roky před Dittersdorfovou smrtí, kdy těžce nemocný a zchudlý skladatel pobíral "chléb z milosti" na statku barona Stillfrieda Nový Dvůr, svědčí např. i tento fakt: na narozeniny císaře Františka II , za osobní císařovy přítomnosti, zazněla ve vídeň. Národním divadle (starý Burgtheater) poprvé Haydnova "Císařská hymna" (Zachovej nám, Hospodine, císaře a jeho zem...; od r až dodnes německá hymna s jinými slovy). "Hymna" zazněla v přestávce hlavního programu, jehož první část tvořilo - 2. dějství Dittersdorfovy opery "Lékař a lékárník"!!! Obrovský byl i přínos Dittersdorfa jako autora, který mnoho svých oper komponoval na libretta v němčině, tj. jazyce, kterému rozumělo široké publikum - a ne v italštině, jak bylo do té doby zažitou praxí; a hrdinové jeho děl už nebyli jen chladní mramoroví antičtí bohové jako dosud, ale postavy z běžného života. Dne , v předvečer Dittersdorfova 210. výročí úmrtí, jsme v deštenské knihovně alespoň částečně "oživili" jeho skladby několika ukázkami. A je možné, že jeho pozapomenutá hudba se bude dostávat ke slovu stále častěji a častěji...stačí se podívat, kolik nových nahrávek s jeho hudbou v poslední době ve světě vzniklo, kolik ukázek najdete třeba na YouTube. A ostatně: až se dostanete k počítači (proč ne třeba v městské knihovně) a budete mít volnou chvilku, podívejte se na jednu roztomilost (je v angličtině, ale srozumitelné) na následující webové adrese. Moc se mi líbí. A ještě na závěr: VELKÉ díky VŠEM, kteří se v Deštné jakkoli podíleli na akcích spojených s "Dittersdorfovým rokem" - zaměstnancům a spolupracovníkům městského úřadu i všem dalším nadšencům. Kromě přínosu duchovního zanechalo jejich úsilí i výsledky "hmatatelné" v podobě pamětní desky na Novém Dvoře a krásné info-tabule u hřbitova. (Za deštenský Turisticko-kulturní spolek BLÁRA, který Vídeň o dušičkovém víkendu 2009 navštívil a rok Dittersdorfových výročí symbolicky završil zapálením světélka na dešt.hřbitově v den jeho 270. narozenin 2.11., sepsala Radka Fischerová) BLÁRA, Vídeň

19 Jan Neruda - Hřbitovní kvítí O Dušičnách ročně konají se u zemřelých drahých návštěvy a kdo nezná živých přátel žádných u mrtvých tu sobě uleví. Je k neuvěření, že tyto verše psal Jan Neruda v době, když mu bylo pouhých dvaadvacet let. Celá sbírka Hřbitovního kvítí vyšla v roce Snad k tak vážné úvaze dospěl proto, že tyto verše psal v dobách Bachovského absolutismu (rakouský ministr vnitra). Letos od narození Jana Nerudy uplynulo celých 175 let a jeho verše jsou stále živé. To byl jen malý úvod ke vzpomínkám Dušičkovým. V dnešních kalendářích je 2. listopad zapsán jako Památka zesnulých. Sama ještě pamatuji na doby, kdy byl 2. listopad označen v kalendáři jako Svátek Dušiček. Jako děti jsme se na ten svátek těšily, protože se doma vyráběly z krepového papíru různé druhy květů, které se spolu se chvojím, barvínkem a snítky brusinek vázaly do věnců. Věnci se zdobily nejen hroby, ale i všechny kříže podél cest, v lese i mezi poli. Tuto krásu a pestrost věnců jsme doma pomáhali i vytvářet. Některý rok napadl v ten čas i sníh a tak jsme na sáňkách odváželi věnce ke křížům. Možná, že jsme tehdy spíš překážely, ale pamatuji si jen na pochvalu. Dodnes si vzpomínám, jak se nám ozdobené kříže líbily a jak jsme se tam často vracely udělat křížek i pomodlit se. Věřily jsme, že se nám bude dařit dělat radost lidem i zvířátkům doma i v lese. Tu růži z krepového papíru umím dodnes, ale už patří jen ke vzpomínkám. K tomu, aby se mi líbila jako před sedmdesáti lety mi asi schází to dětské srdce. Pamatuji si i na mnoho hořících svíček za okny, které nás děti fascinovaly. Vydržely jsme sedět a dívat se do plápolajících plamínků hodně dlouho. Samozřejmě jsme chtěly vědět proč jich tolik svítí ten jeden den a pak je okno tmavé. Z odpovědí jsme moc moudré nebyly. Byla druhá světová válka a světýlka prý svítila bloudícím dušičkám vojáků, aby viděly na cestu. Jenom ten jeden den protože není dostatek ničeho, ani peněz ani svící. Člověku teprve po letech dochází, jak se rodiče i prarodiče k nám dětem chovali ohleduplně. Když chodím v čase Dušiček na hřbitov, nesu si s sebou i ty vzpomínky z dětských let. Čím přibývají léta, tím víc si vybavuji, že některé zesnulé jsem doprovázela k hrobu v letech, kdy jsem navštěvovala druhou nebo třetí třídu a dodnes je to vzpomínka hodně živá. Snad protože to byly také děti, které jsem dobře znala. Dnes se zastavuji téměř u každého hrobu, protože skoro v každém je pochován někdo, koho jsem dobře znala. Někdy i pár desítek let. Slavnostně vyzdobené hroby, zapálené světlo, to všechno září v podvečer svátku Dušiček tajemným kouzlem. Všude je ticho, klid a mír a člověk se bojí promluvit nahlas, aby nepůsobil rušivě a nepokazil ten sváteční podvečer. Asi nejsem sama, kdo šeptá chovají se tak téměř všichni. Myslím si, že je to takové vyjádření posvátné úcty k těm, kdo tu spí věčným spánkem. Na konec bych se chtěla ještě znovu vrátit k prvním veršům Jana Nerudy Hřbitovní kvítí. Lidé si opravdu tiše povídají u hrobů o svém smutku, starostech i bolestech. Na své tenké uši jsem to mnohokrát slyšela. Obvykle začíná šepot slovy: Vždyť to nemám 19

20 komu říct, nebo: což můžu dělat dětem takové starosti mnohdy bývají dost dlouhé a určitě pomáhají. Mnohokrát se mi sdálo, že od hrobu odcházeli lidé lehčeji, jakoby z nich spadlo to, co je tížilo a vyslovení už tolik nebolelo asi i tady platí, že i u hrobu sdělená bolest je poloviční. Fialová Cvičitelka III. Tř. VG paní Růžena Fialová věnovala a dosud věnuje nesčetně hodin svého volného času tělovýchově v Deštné. Vedla a dosud vede ke sportu mládež, svou aktivní činností je vzorem ženám všech věkových skupin, pro které dosud vede zdravotní a kondiční cvičení. Heslo Pohyb je život uplatňuje v životě naplno. Je aktivní členkou Sportu pro všechny TJ Sokol Deštná, vede městskou knihovnu. Její dobrovolné práce pro tělovýchovu si nesmírně vážíme. Protože však již obdržela od České asociace Sportu pro všechny všechna dostupná morální ocenění, byla jí na cvičitelském srazu Regionálního centra Jindřichohradecka předána obrazová publikace s poděkováním RC SPV a drobná pozornost. Jaroslava Nováková předseda RC SPV Jindřichohradecko. Kultura Suchdol nad Lužnicí So ,00 kostel sv. Mikuláše Koncert k poctě sv. Mikuláše Varhanní skladby barokních mistrů hraje Aleš Bárta Legendu o sv. Mikuláši přednese Vladimír Matějček Jindřichův Hradec Pá 6. 18,00 Muzeum Letecká archeologie v praxi Ne 8. 17,00 Střelnice Senior klub Po 9. 19,00 Muzeum Události let na Jindřichohradecku Út ,00 Střelnice N. Coward: Líbánky, aneb láska ať jde k čertu (divadlo Palace Praha) Ne ,00 Střelnice Budulínek a mandelinka (agentura BUM Praha) Po ,00 Střelnice Pendreky vernisáž výstavy St ,00 Střelnice 11. ročník Miss Jindřichohradecka Pá ,00 Střelnice T. Bernard: Staří mistři (divadlo komedie Praha) Ne ,00 Střelnice Vánoční vyzvánění (Hradišťan a Jen tak tak) Čt ,00 Střelnice Evropské Vánoce vernisáž výstavy Čt ,00 Kaple Maří Magd. Jazzový koncert (konzervatoř Jar. Ježka) 20

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč Koncert v kostelíčku sv. Jana Křtitele v lázních, sobota 22.9.2012., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera,

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

ŘÍJEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

ŘÍJEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč ŘÍJEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Orientační závod historických vozidel zavítal i do Deštné, 6. září 2014, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek,

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

ZÁŘÍ 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ZÁŘÍ 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ZÁŘÍ 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Cirkus LeGrando, foto: M. Šole, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl. Kučera, P. Kučera,

Více

ADVENT v Lomnici nad Lužnicí

ADVENT v Lomnici nad Lužnicí Prosinec 2014 Číslo 12 Ročník XIV Vydávání povoleno rozhodnutím OÚ V Jindřichově Hradci ze dne 27. 1. 1999, pod r. reg. MK ČR E 11681 ADVENT v Lomnici nad Lužnicí Neděle 7. prosince Kostel sv. Václava

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červenec a srpen 2007 Informace ze zastupitelstva Informace z 8. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 23. května 2007 Zastupitelstvo města schválilo: - Rozpočtovou

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červen 2010 Informace z 38. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 28. 4. 2010 Zastupitelstvo města schvaluje: Firmu Plastikov s.r.o Jindřichův Hradec jako nejvhodnějšího

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 Pranostika Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. Významné dny v červenci 5. 7. - Státní svátek

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

10/11/12 2012 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOCE V MUZEU. foto Šárka Parkanová

10/11/12 2012 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOCE V MUZEU. foto Šárka Parkanová 10/11/12 2012 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOCE V MUZEU foto Šárka Parkanová Úvodník Vážení spoluobčané, rok 2012 je za námi a mně přísluší, abych se s vámi podělil o jeho zhodnocení z pohledu samosprávy

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Oslava 20. výročí otevření ZŠ Svážná strana 3 Výsledky voleb v Novém Lískovci strana

Více

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu mnichovice0104.qxd 20.1.2004 11:06 StrÆnka 1 Život 1/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII Slovo starosty Vážení občané, vcházíme do roku 2004, kdy budeme slavit

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVEN 2013 Vzpomínka na brigádního generála v. v. Zdeňka Škarvadu V roce 1953 jsem pracovala na podnikovém ředitelství n. p. MŠLZ ve

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více