IČO Redakční rada: V. Kučera, M. Šole, R. Fischerová, J. Šváchová, D. Šašek, J.Vichrová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IČO 246506 Redakční rada: V. Kučera, M. Šole, R. Fischerová, J. Šváchová, D. Šašek, J.Vichrová"

Transkript

1 ROČNÍK 2009 LISTOPAD Dittersova hudba zněla na deštenském hřbitově v den 210. výročí jeho úmrtí (více uvnitř listu) Zpravodaj Deštenska, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná č.j. MK ČR E Deštná IČO Redakční rada: V. Kučera, M. Šole, R. Fischerová, J. Šváchová, D. Šašek, J.Vichrová tel: fax: cena 5,- Kč

2 2 USNESENÍ z 43. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29.října 2009 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 708. Opravit fasádu budovy Leteckého muzea Deštná (č.p.61) a udělat po opravě nápis Letecké muzeum Deštná se šipkami na Provaznické muzeum Smlouvu o dílo na odlehčení kanalizace Deštná s firmou Projekta Tábor s.r.o., Tomkova 2099, , Tábor, zastoupenou p. Petrem Kohoutkem a zařazuje tuto akci do rozpočtu města na rok Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č.j /02 příspěvkové organizace Města Deštná Základní a Mateřská škola Deštná ze dne Rozpočtové změny č. 11/ Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 661 pro p. Josefa Hrabáče, smlouva bude úplatná ke dni podpisu smlouvy Smlouvu o zápůjčce modulu informačního systému se společností Triada, spol. s.r.o., se sídlem v Praze 9, U Svobodárny 12/1110 zastoupenou Ing. Arnoštem Hanzlem, jednatelem společnosti Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. A/1511/CJHM/2009 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, zastoupeným Ing. Zdeňkem Prokopcem Připojení se k žádosti Mikroregionu Jindřichohradecko na požádání o dotaci na Úpravu veřejného prostranství Požádat ČS a.s. o střednědobý investiční úvěr na 700.tis. Kč na projektovou dokumentaci od firmy EKO EKO na ČOV a přeložku plynu pod hřištěm firmou Radouňská montážní s.r.o. se splatností dvou let. Úvěr bude kryt budoucími rozpočtovými příjmy města. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í: 717. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Deštná a zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit Města Deštná Výroční zprávu ZŠ a MŠ Deštná Informace o územním plánu Deštná, připomínky Informaci o vratce finančních prostředků celkem Kč za internet od ZŠ a MŠ Deštná Zprávu finančního výboru. Zastupitelstvo města o d k l á d á n a d a l š í j e d n á n í: 722. Žádost sl. Štefanové o odstranění kulečníku. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e: 723. Bc. Vilmu Szutovou zpracováním dotace pro ZŠ a MŠ Deštná interaktivní tabule Místostarostu města k podpisu smlouvy o dílo na odlehčení Kanalizace Deštná s firmou Projekta Tábot s.r.o., Tomkova 2099, , Tábor, zastoupená p. Petrem Kohoutkem.

3 725. Místostarostu města k podpisu dodatku č. 7 ke zřizovací listině č.j /02 příspěvkové organizace Města Deštná Základní a Mateřská škola Deštná ze dne Účetního města k zapracování rozpočtových změn do účetnictví města Ředitele ZŠ a MŠ Deštná Mgr. Říhu, aby převedl finanční prostředky z vratky za internet celkem Kč do rozpočtu města Místostarostu města k podpisu smlouvy o nájmu hrobového místa č. 661 pro p. Josefa Hrabáče Místostarostu města k podpisu smlouvy o zápůjčce modulu informačního systému se Společností Triada sídlem v Praze 9, U Svobodárny 12/1110 zastoupenou Ing. Arnoštem Hanzlem, jednatelem společnosti Místostarostu města k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. A/1511/CJHM/2009 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rabínovo nábřeží 390/42, Praha 2, zastoupeným Ing. Zdeňkem Prokopcem. Zastupitelstvo města z a m í t á: 731. Smlouvu o poradenství k DPH s firmou ON OK Libina s.r.o., zastoupenou Ing. Karlem Ondráškem. jubilantům k významným narozeninám Paní Marii H o j e r o v é z Deštné č.p. 155 Paní Růženě F i a l o v é z Deštné č.p. 259 Paní Vlastě C h a d i m o v é z Deštné č.p. 295 Paní Vlastě V á c l a v í k o v é z Deštné č.p. 121 Paní Jitce Š v á c h o v é z Deštné č.p. 90 Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Do obce vítáme manžele Zuzanu a Miroslava Chalupských, kteří se přistěhovali ze Studené do Deštné č.p Přejeme jim, aby zde nalezli nový domov. Městský úřad Deštná připravuje na měsíc listopad výstavu betlémů v obřadní místnosti. Prosíme občany, kteří mohou zapůjčit své soukromé betlémy, aby nás kontaktovali. Děkujeme. Tel:

4 Ze života školy Zájmové útvary Od října se opět rozběhla práce zájmových útvarů. 4 Název kroužku Vedoucí Počet žáků Výtvarný H. Böhmová 12 Hudební F. Poslušný 17 Taneční V. Kubínová 12 Dramatický + flétna Z. Anděrová 18 Taneční I.st. L. Říhová 11 SH-míčové hry J. Říha 10 Vaření J. Havlíčková 21 Konverzace Aj O. Komrsková 5 V rámci organizací pracují kroužky: SOKOL - gymnastika fotbal tenis florbal Zdravotní tělesná výchova - L. Bobáková Obušku, z pytle ven! Tak tuhle známou větu by mohli použít ti, co si se zlobivými dětmi kolikrát nevědí rady, ale na takové kouzlo jsme krátcí a navíc se kouzla dějí pouze v pohádkách. 5.října se vydal 1.st. ZŠ a MŠ Deštná do Tábora na známou pohádku plnou kouzel, a to Obušku z pytle ven. Představení bylo tak zábavné a humorně zpracované, že rozesmálo i nás učitele. Nejenže nás herci bavili svým divadelním uměním, ale nejvíce nás překvapili s perfektně propracovanými kouzly. Nedokázali jsme si je vysvětlit. Moc pěkné divadlo jsme zhlédli a těšíme se na další. Tř.uč. 1.stupně ZŠ a MŠ Deštná KINDERIÁDA se v Nové Včelnici uskutečnily dětské atletické závody žáků ročníků ZŠ pořádané společností Ferrero. Projekt Kinder + Sport je evropským projektem, který podporuje sportování dětí. Městem, kde se konalo regionální kolo, byla Nová Včelnice. Do závodů se přihlásilo 25 škol včetně naší ZŠ a MŠ Deštná. Z našich žáků byli do družstva vybráni: 2. roč.- R. Steinvirtová a D. Kučera, za 3. roč., který bohužel nemáme, ale mohli jsme vybrat z 2. roč.- S. Jusková a M. Vichra, 4. roč.- E. Nováková a J. Jelínek (nezúčastnil se nemoc) 5. roč.- K. Aujezdecká a J. Vrzal. Dále mohli jet ještě tzv. žolíci D. Kovanda (5. roč) a V. Nováková (5. roč). Žolíci mohou nahradit horší výsledky svými lepšími, ale jen závodníkům své kategorie (věku

5 a pohlaví). Soutěžní disciplíny byly v každém ročníku jiné. 2. roč. - skok daleký z místa, 3. roč. - hod plným míčem 1 kg, 4. roč.- hod kriketovým míčkem, 5. roč. - skok daleký z rozběhu. Všechny ročníky se účastnily běhu na 60m a na závěr závodů se běhala štafeta 4 x 60 m, na kterou se vybrali 4 zástupci z družstva, a to J. Vrzal, D. Kučera, E. Nováková, V. Nováková. Program začal rozcvičením a poté atletickými závody. Kromě hlavních disciplín si děti mohly vyzkoušet doplňkové disciplíny: překážkový sprint, skok daleký o tyči, skákání sem a tam, běh přes žebřík, hod na cíl, dětský hod oštěpem, za které děti dostávaly čokoládové odměny značky Kinder. A konečně výsledky. Na 1. místě se umístilo Milevsko, 2. místo: Soběslav, 3. místo: Nová Včelnice. Tato družstva postupují do celorepublikového kola do Prahy. Naše družstvo se umístilo na 23. místě. Všichni dostali cenu útěchy od značky Kinder. Já bych chtěla pochválit děti za jejich výkony a myslím si, že závodily tak, jak nejlépe mohly a uměly. Musím podotknout, že naše škola nemá žáky 3. ročníku a jeden žák se neúčastnil. Počasí nám moc nepřálo, ale správné sportovce nic neovlivní. Pokud budeme moci, tak se těšíme na další ročník Kinderiády. Mgr. Barbora Maryšková Drakiáda Letošní drakiádu překvapila nečekaná sněhová nadílka, proto byl nový termín přizpůsoben počasí. Po domluvě se drakiáda uskutečnila dne na louce za benzínovou pumpou. Děti si přinesly především zakoupené draky, a proto se soutěžilo o nejdéle létajícího draka. Děti soutěžily ve dvou kategoriích. V první kategorii byli nejlepší: Michal Poslušný (1. ročník), Sabina Bártíková (2. ročník) a Martin Vichra (2. ročník). V druhé kategorii byli vyhodnoceni tito soutěžící: Richard Bláha (4. ročník), Radek Uchytil (4. ročník), Vendula Novotná (5.ročník) a Jiří Vrzal (5. ročník). Počasí se vydařilo, krásně pofukoval větřík a draci se vznášeli na obloze. Všechny děti obdržely sladkosti a nejlepší věcné ceny. Příští rok opět na shledanou. Mgr. Z.Anděrová Výlov Holné Dne (úterý) se žáci 5. třídy ZŠ a MŠ Deštná vydali na celodenní exkurzi výlovu rybníka Holná u Kardašovy Řečice. Tuto nabídku nám nabídli žáci 4. ročníků spolu s paní učitelkami ze 3. ZŠ Jindřichův Hradec. Děkujeme jim. Autobusem jsme dojeli až k rybníku, což bylo příjemné. Po příjezdu jsme se nasvačili a čekali na zátah rybářů. Ten, kdo měl chuť na něco teplého, mohl si dát čaj nebo bramborák v místním stánku s občerstvením. Mezitím, co se rybáři posilňovali, šli jsme najít místo pro opékání buřtů. Měli jsme štěstí, hned vedle rybníka bylo hřiště a u něho naše hledané ohniště. Jeden z místních rybářů byl tak ochotný, že nám připravil nařezané pruty na opékání, a tak jsme měli o starost méně. A potom to vše začalo. Rybáři na svých loďkách začali zátah ryb. Ale to nejhlavnější, na co jsme se všichni těšili, byla domluvená přednáška s jedním rybářem. Děti si už od samého rána připravovaly otázky související s výlovem jako např.: Jak dlouho se vypouští rybník, co je to plůdek, jak dlouho trvá výlov a jiné. Byli jsme mile překvapeni, když za námi přišla mladá slečna rybářka. Děti se jí tázaly na cokoliv a ona pohotově odpovídala. Dokonce nám přinesla ukázat ryby, které zde loví štika, okoun, kapr, tolstolobik a další. Nejzajímavější byla do oranžova zbarvená 5

6 ryba z Číny, která se prý používá jen na okrasu. Přednáška skončila, rybářce jsme poděkovali a výlov se pro nás chýlil ke konci. Ještě jsme si šli na chvíli hrát na hřiště a poté nástup do autobusu směr J.Hradec. Výlov byl pro někoho novinkou, pro někoho známou událostí. Pokud budeme mít příště šanci jet, neváháme. Tř.uč. 5.třídy Mgr. B.Maryšková 6

7 ZŠ a MŠ Deštná pořádá v 16,30 hodin LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD Sraz před budovou ZŠ, projdeme městem na hřiště Sokola, končíme u ohně na hřišti. TJ Sokol Deštná již tradičně zajišťuje Mikulášskou nadílku v podvečer. 7

8 Říjen je čas výlovů i v Deštné 9. října se lovilo Koupaliště, kde se musí ryby přenášet přes potok 8

9 17. října se lovil Rytíř a 24. října Kosák 9

10 Úlovek byl bohatý. Vážení a prodej na náměstí 10

11 Z deštenské kroniky Rok 1979 Počátkem i koncem roku 1979 měla Deštná 603 obyvatel. 9 dětí se narodilo, 16 lidí se přistěhovalo, 11 lidí se odstěhovalo a 14 lidí zemřelo. Narodili se: Milan Kulhánek čp. 263, Jitka a Lenka Prágrovy čp. 261, Václav Mádl čp. 190, Stanislava Šimečková čp. 181, David Peroutka čp. 189, Eva Votýpková čp. 7, Václav Štěpánek čp. 235 a Karel Švejda čp Zemřeli: Bohumír Nutil čp. 75, Vendelín Vichra čp. 198, Kateřina Veselá čp. 96, Marie Nováková čp. 68, Marie Bílková čp. 105, Antonín Přibyl čp. 225, Marie Jílková čp. 108, Antonie Červená čp. 231, František Camrda čp. 237, Julie Šimků čp. 115, Josef Vyhnálek čp. 6, Marie Stachová čp. 135, Rosarie Žižkovská čp. 185, Josef Janota čp Nákladem 226 tisíc Kčs byl posílen vodovod - byly zapojeny tři nové prameny ze stráně nad chalupou Jana Eisnera u Brčíku. Hodnota díla byla 576 tisíc Kčs. Dále byla opravena kanalizace na náměstí a svod z náměstí pod faru do potoka. Náklad 121 tisíc Kčs, hodnota díla 422 tisíc Kčs. Opraveny byly domy čp. 83 a čp. 61. Během roku Národní výbor pokračoval v zajišťování finančních prostředků a projektu na výstavbu mateřské školy pro 120 dětí. Koncem roku 1979 sdružil Kčs od okolních a místních závodů. V budově čp. 99 byla provedena oprava kadeřnictví nákladem 42 tisíc Kčs. Tělovýchovná jednota Sokol pokračovala ve výstavbě sauny u kabin na hřišti. Investovala částku 55 tisíc Kčs. V osadě Lipovka byla dokončena generální oprava vodovodu nákladem 48 tisíc Kčs - hodnota díla 180 tisíc Kčs. V osadě Březina byla vybudována dílna Svazarmu v hodnotě 60 tisíc Kčs. V osadě Vícemil byla opravena budova občanského výboru. Nepodařilo se uskutečnit plánovanou výstavbu nového hřbitova. Tato stavba byla na návrh ONV přesunuto do další pětiletky. Nebylo také pokročeno ve výstavbě hotelu na náměstí. Jednou z nejaktivnějších organizací v obci je TJ Sokol Deštná. V neděli 8. července 1979 oslavila 45 roků od založení kopané - tehdy SK (sportovní klub) Deštná. Dopoledne se konala v kabinách na hřišti slavnostní schůze, které se zúčastnilo asi 35 osob. Činnost za období let , zhodnotil Josef Svobodný, jeden ze zakladatelů klubu, v současné době učitel v Nové Včelnici, činnost v poslední době zhodnotil Vladimír Kučera. Odpoledne byl sehrán fotbalový zápas žáků Sokola Deštná a Slovanu Kamenice n/l., který skončil výsledkem 4:2 ve prospěch domácích. V dalším zápase zvítězil dorost Kamenice nad domácími 1:0 a ve třetím zápase se utkali staří páni Sokola Deštná s Kamenicí - deštenští zvítězili 1:0. V hlavním zápase dne se utkala mužstva Sokola Deštná s XI. internacionálů DUKLY Praha. Zápas skončil nerozhodně 2:2. 11

12 Za internacionály nastoupili: Dyk, mistr sportu Ječný, zasl. mistr sportu Čadek, zasl. mistr sportu Šafránek, mistr sportu Pavlis, mistr sportu Táborský, mistr sportu Ivo Novák, zasl. mistr sportu Geleta, mistr sportu Borovička, mistr sportu Smolík, zasl. mistr sportu Jelínek. Střídali: mistr sportu Knebort, mistr sportu Svoboda, mistr sportu Voborník a Horák. Jednalo se o starší hráče středních let. Odpoledních zápasů se zúčastnilo 350 diváků, počasí ale bylo nepříznivé, zvláště v prvních zápasech, kdy pršelo. Oslav se zúčastnili, kromě již jmenovaného Josefa Svobodného také brankář Karel Vosol a jeden z hlavních bývalých činovníků klubu Stanislav Zevel, který býval duší tehdejší kopané v Deštné, i když byl z Chotěmic. Další z největších a nejaktivnějších organizací v obci byla v roce 1979 místní organizace Československého červeného kříže. Organizaci řídil výbor pod vedením předsedy Josefa Mráze. Členky výboru byly: Ludmila Kučerová, Věra Havlíková, Stanislava Stejskalová, Arnoštka Hlavsová, Julie Šimků, Julie Pánová, Zdeňka Tůmová, Zdeňka Kodymová, Marie Camrdová, Vlasta Novotná a Jana Kotyzová. Náplní činnosti organizace bylo především získávání dobrovolných dárců krve. K jarnímu odběru krve se z 58 přihlášených dostavilo 46 dárců. Odběr krve se prováděl v nemocnici v Jindřichově Hradci, kam jsou dárci sváženi autobusem. 5 žen se zúčastnilo týdenního školení v nemocnici v Jindřichově Hradci v poskytování první pomoci a ošetřování nemocných. Významnou činností organizace byl sběr léčivých bylin. V roce 1979 jich suchých dodala do sběrny ve Vodňanech 218 kilogramů. Nejúspěšnějšími sběrači byli manželé Kratochvílovi, kteří nasbírali 71,10 kg, na druhém místě byl Josef Mráz. Organizace obdržela za úspěšný sběr odměnu 400 Kčs. Sběr je bezplatný. Kromě léčivých bylin sbírali členové také starý papír, a kožky z domácích zvířat. V letních měsících organizace uspořádala přednášku o životním prostředí, kterou provedl s. Hejný z Jindřichova Hradce. Místní organizace Chovatelů drobného hospodářského zvířectva měla 41 členů. Členové dodali na státní nákup: ks vajec, 468 králičích kožek, 16 ks kůží z nutrií, 140,80 kg ovčí vlny a 31 kg králičího masa. V domě čp. 48, kde mají zároveň klubovnu, mají líheň kuřat, kterou vede Josef Mráz. Z této líhně bylo dodáno na st. nákup ks vajec a prodáno kuře. Z kroniky vybrala Fisch. K zamyšlení: Toho, který je mrtev a odešel, cti vzpomínkami, ne slzami. Jan Zlatoústý: Komentáře 12

13 Pod deštenskou věží... v jedné hospodě na nocleh pán nepán se sejdem. Tak uzavírá básník F.L. Čelakovský jednu svoji báseň o našem životním putování, které končí na hřbitově. Ačkoli v současné moderní době může náš popel skončit kdekoliv. Zavedu vás, milí čtenáři, na deštenský hřbitov, sloužící už 222 let. Měli jsme i hřbitov starý, rozložený kolem kostela sv. Ottona. Byl, vzhledem k přifařeným obcím, asi hodně těsný. Řešením měla být kostnice přistavěná k boku kostela a snaha kopat hlubší hroby, kde by se vešly dvě rakve nad sebou. Stejně však při náhlých epidemiích se musely užívat hromadné hroby. Stejné potíže měly i ostatní farnosti, někde hřbitovy nebyly ani oplocené a hroby skýtaly pastvu dobytku. Neúnosnou situaci (především zdravotní) rozpoznal císař Josef II. a v roce 1787 nařídil, aby všechny farní obce založily nové hřbitovy mimo sídliště. Deštenští radní, v čele s primátorem Vojtěchem Kloboučníkem, řešili, kde nový hřbitov umístit. Rozhodnutí padlo na obecní pole za posledním domem směrem k Lázním kde se později říkalo za Vejžvaldovy. Bylo to v létě, na poli dozrávalo žito, to ale nevadilo. Část se sklidila, pozemek se oplotil, rozdělila se hrobová místa, pan farář Chábek hřbitov vysvětil a už se pohřbívalo. Zcela určitě při deštenských hřbitovech pracoval hrobník. Ten se v obci vždy těšil velké vážnosti a byl vybírán farářem i starostou. Snad vás budou zajímat jména deštenských hrobníků, jak jsem je v nemnoha zápisech objevil. V roce 1583 je na chalupě v městečku Václav hrobař. Další hrobník Václav se uvádí k roku 1627, r to je Matouš Závodný, potom až v roce 1828 je zapsán Jan Voborský, u kterého jsou poznamenány poplatky za vykopání hrobu. V letní době (od března do konce září) je to pro dítě poplatek 24 krejcarů, dospělému 36 krejcarů. V zimní době se poplatek zvyšuje u dítěte na 30 krejcarů, dospělému 48 krejcarů. Dalším hrobníkem byl Franc Němec, r Vojtěch Camrda, 1867 Jan Závodný, ten dostával za hrob 85 krejcarů to byl tehdy denní plat zedníka. V roce 1876 se připomíná hrobník Karel Kloboučník. Až po delší době, r je zapsán hrobník Tomáš Kvapil, který kope hroby ještě ve věku 75 let. Po něm převzal hrobnictví Matěj Kratochvíl (1897) a nejdéle u pohřebního řemesla vytrval Josef Mikule do roku Novější hrobníci jsou nám už známější: Jan Pána ze Strání, jeho syn Václav, Jan Vichra, po něm 6 let dělal hrobníka Jaroslav Milka. Náš hřbitov byl postupně zvětšen (r k němu přikoupeno další pole), často se opravovala ohradní zeď, r byla postavena márnice. Hřbitovní plán s očíslováním hrobů provedl roku 1898 geometr Jan Teinitzer. Dalším, kdo se o náš hřbitov zasloužil byl deštenský František Salaba, oficiál v.v., který znovu obnovil čísla hrobů a podílel se na novém hřbitovním řádu. 13

14 Ještě zmíním starodávné pohřby v kostele, kde je před hlavním oltářem klenutý hrobový sklep. Sem byli kdysi pohřbeni někteří kněží, šlechtici, nebo majetní měšťané. Tyto pohřby zakázal již zmíněný císař Josef II. Méně je známo, že princ Jan ze Schönburgu, patron deštenského kostela a majitel Červené Lhoty, mínil už v roce 1912 vystavět na pozemku vedle hřbitova (kde jsou bývalé garáže ČSAD) hrobku svého rodu. První světová válka mu v tom zabránila a po ní už k realizaci nedošlo. Deštenský hřbitov také chová řadu uren s popelem zemřelých. Katoličtí kněží praktikují náboženský obřad i před kremací, což dříve církev zakazovala. Víme, že na deštenském hřbitově spí svůj věčný sen také řada osobností, které se zasloužily o pokrok a blaho obce a žádaly spočinout v deštenské zemi. Mír a pokoj všem! F.K. Svátek sv. Václava, patrona české země V letošním roce proběhly oslavy tohoto světce a knížete Čechů velmi slavnostně. Prožili jsme jej tentokráte celý národ spolu se vzácným hostem papežem Benediktem XVI., který navštívil Brno, Prahu a místo posledního pobytu sv. Václava Starou Boleslav. Sledovala jsem, jako jistě mnozí z Vás, vše v televizi a byla jsem nadšena jeho projevy, krásou duše, pokorou před životem člověka a touhou po tom, aby dnešní generace netrpěla zoufalstvím z marnosti života i nenaplnění tužeb na tomto světě. Jeho jemné a příjemné vystupování se srdcem na dlani jistě mnohým lidem pomohlo z různých neřešitelných a nešťastných životních situací, protože i mně se podařilo uvěřit tomu, že každý den není jen plný těžkostí a bolestí, které nelze unést. Víra v lepší dny je určitě to nejlepší, co může každého potkat. V kostelíčku sv. Jana Křtitele v Deštné oslavujeme od r vždy svátek sv. Václava koncertem sboru sv. Jana Křtitele. Letos jsme kvůli vzácné návštěvě svatého otce i oslavám Karla Ditterse posunuli koncert na začátek září a zvolili jsme oslavy výročí 410 let od objevení léčivého pramene ve Svatojánských lázních. Na tento koncert přišlo kolem 100 posluchačů a trval pro velký úspěch více než 2 a ½ hodiny. Návštěvníci nám přispěli necelých 2000 Kč a protože darovat znamená prožít radost i my jsme všem darovali rádi hezké chvilky, což se projevilo dlouhým potleskem a dobrou náladou. Za rok 2009 jsme získali 3200 Kč. Výdaje za vystoupení dle jejich požadavků a jízdné souborů i jednotlivců z Jindřichova Hradce a za dárky obou koncertů jsme vydali cca 2000 Kč (zůstatek 1200). V letošním roce jsme zakoupili též jednoduché elektrofonické varhany za 3000 Kč, které jsem doplatila zatím ze svého. Používáme je též na zkoušky v kostelíčku sv. Jana Křtitele. Letos budeme vystupovat společně se sborem Adama Michny z Otradovic na benefičním adventním koncertě v Jindřichově Hradci, 12. prosince 2009, který pořádá Muzeum Jindřichohradecka a Občanské sdružení ROSKA pro zdravotně postižené občany Jindřichohradecka. Podrobné údaje uvedeme ve Zpravodaji v měsíci prosinci a na plakátech. Budeme se těšit na Vaši návštěvu na svátek sv. Kateřiny bude vysílán program o objevení Svatojánského pramene a lázních na rádiu Proglas. Eva Kadlecová 14

15 Poslední dny oslav výročí hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu v Deštné a na Červené Lhotě Tento, na události zvláštní, rok 2009 jsme naplnili v Deštné oslavami skladatele, který se stal součástí naší historie. Kdo se všech oslav zúčastnil, jistě poznal, že Karla Ditterse uznávají a milují nejen cizinci, ale že jeho hudba si našla cestu i k našim srdcím. V pátek v předvečer 210. výročí Dittersova úmrtí jsme se sešli v deštenské knihovně na malém vzpomínkovém setkání, které však bylo svým způsobem jedinečné. Reprodukovanou hudbu Karla Ditterse i fotografie z Javorníku a Jesenicka, kde skladatel pobýval, nám poskytla Radka Fischerová. Tato mladá dáma je úžasná ve své lásce k hudbě a její znalosti v tomto oboru jsou nepřeberné. Se skromností sobě vlastní nám vyprávěla tolik zajímavostí ze života Karla Ditterse i jeho současníků, že jsme žasli. Po celou dobu vzpomínkového setkání v knihovně nám v přítmí zářila veliká ozdobná svíčka, která umocňovala celou velikost okamžiku. Dittersova hudba je jásající a v podstatě veselá, i když v podtextu je cítit bolest a problémy, které skladatel prožíval. Zcela nás však zaujala a poskytla kulisu k hezkému vyprávění. Všichni, kteří do deštenské knihovny přišli, byli nadšeni z projevů tak delikátních, které hudba poskytuje a možná i u citlivých lidí život jako takový zcela proměňuje. V sobotu jsme se shromáždili u skromného hrobečku našeho oslavence, který však na poli hudebním byl velkým bojovníkem i v pokoře vytvářejícím sladké tóny hudby konce 18. století. Naše shromáždění na hřbitově v Deštné bylo krátké, ale velmi důstojné a všichni přítomní byli duševně spojeni s podstatou bytosti tohoto skladatele. Položili jsme s úctou a několika upřímnými slovy na 15

16 hrob věnec s růžemi od Města Deštná a malou kytičku za hudebníky Deštenska. Klarinetový kvartet z Jindřichova Hradce pod vedením pana Josefa Stráníka zahrál skladby Karla Ditterse včetně tak zvané skladby Kasací. Při poslechu bezvadně provedené hudby jsme si snadno představili, že i duch skladatele naslouchá a raduje se z toho, že úsilí, které skladbám věnoval, nebylo marné. Když na závěr paní Michaela Kotyzová uvedla jeho poslední slova, která diktoval svému synovi na Novém Dvoře, vznikl na obloze v mracích tak zvaný boží úsměv úkaz, kdy paprsky slunce dlouze pronikají skrze mraky a to bylo opět znamení, že tyto oslavy jsou hodné úcty. Odpoledne jsme se setkali v zámecké kapli Svaté Trojice na Červené Lhotě. Konala se zde zádušní mše svatá za Karla Ditterse z Dittersdorfu. Pan farář Tomáš Piechnik i paní Michaela Kotyzová vzpomínali opět na život skladatele v našem místě. Při mši svaté jsme se modlili hlavně za duši Karla Ditterse a aby Bůh nedal jeho hudbě zaniknout. Paní Hana Semrádová Hlavsová hrála během mše svaté nejen církevní písně, ale uvedla i nádherné skladby Josefa Haydna a Wolfganga Amadea Mozarta a též jednu ze zajímavých skladeb oslavence Karla Ditterse, která zazněla velmi laskavě a smířlivě. Tento pocit jsme si přenesli i do svých domovů. Před kaplí na Červené Lhotě jsme si ještě sdělili své dojmy z oslav, potěšili se pohledem na pohádkový zámek, který byl ve večerním soumraku nádherný. Posléze jsme se s klidem v duši, smířeni s krásami a bolestmi života rozjeli do svých domovů. Přáli jsme si, aby nás hudba Karla Ditterse nadále provázela v našich šťastných i těžkých chvílích, protože hudba je vždy zázračným lékem. Eva Kadlecová 16

17 Dittersdorfova ulice... Až budete někdy ve Vídni a budete mít čas sami pro sebe, můžete dělat spoustu věcí. Posedávat v útulných kavárničkách, procházet výstavy v některém ze skvělých muzeí, chodit po stopách géniů nebo milnících staré habsburské monarchie, trávit večery ve Státní opeře, Hudebním spolku anebo v baru, ztratit se v třímilionovém městě mrtvých - na Ústředním hřbitově... ale také můžete projít po Ringu okolo císařského Hofburgu, parlamentu, radnice a university až na místo zvané Skotská brána / Schottentor poblíž Votivkirche. Tam nasednete na tramvaj č. 43 a pojedete nahoru po Alser Strasse, přes Gürtel a po Hernalser Hauptstrasse - a až budete v 17. vídeňském obvodu Hernals, vystoupíte přímo u stanice rychlodráhy, otočíte se a uvidíte: Kdo ví, kolik Vídeňanů dnes ví, po kom má své jméno tahle krátká ulice, jejíž jednu stranu tvoří činžáky ze začátku 20. stol. a druhou lemuje násep rychlodráhy. Ano, je to Carl Ditters von Dittersdorf, skladatel a houslový virtuos, pohřbený 180 km od rodné Vídně, v Deštné. Ulice po něm byla pojmenována v roce Zatímco Dittersův přítel Joseph Haydn je dnes jedním z turistických magnetů Vídně - právě letos uplynulo 200 let od jeho úmrtí a jeho silueta vykukuje ze všech obchodů a plakátů (o dalším Dittersově současníkovi Mozartovi ani nemluvě), nenarazil člověk o dušičkovém víkendu 2009 v hlavním městě Rakouska na pražádnou stopu po Carlu Dittersovi. Jejich sláva byla přitom jednu dobu rovnocenná, nebyla-li Dittersova dokonce větší. Za mladších let spolu s Haydnem nejednou zašli do některé z vídeňských hospůdek a Haydn popisuje, jak jej jednou "přítel Ditters", větší a robustnější postavy než on sám, zachránil v pozdních nočních hodinách od "ručního napomenutí" ze strany hospodských hudebníků. Spolu s Haydnem (1. housle), Mozartem (viola) a J. K. Vaňhalem (cello) hrál Ditters (2. housle) při své návštěvě Vídně ve smyčcovém kvartetu (tehdy už bydlel na Jesenicku). Mozartův známý klavírní koncert Es dur KV 482 byl poprvé uveden 1785 jen jako malý doplněk v přestávce provedení Dittersova oratoria Esther. Dittersovy zpěvohry byly nesmírně oblíbené - dokonce vytlačovaly svou popularitou z programů divadel opery Mozartovy, 1786 např. Figarovu svatbu - a zmíněný Haydn je rád uváděl na zámku Esterházy. Na tvůrčí plodnost si Ditters stěžovat nemohl - vždyť jen v onom roce 1786 složil hned 4 opery, menší díla nepočítaje! (Množství komponovaných děl souviselo tehdy i s tím, že pro umělce neexistovaly tantiémy, tj. podíly na veškerých provedeních nebo vydáních díla - skladatel své dílo de facto prodal jen jednou.) O tom, jak bylo Dittersovo dílo populární 17

18 (a nejen u vídeňského dvora, ale v celé Evropě!) ještě v r tedy dva roky před Dittersdorfovou smrtí, kdy těžce nemocný a zchudlý skladatel pobíral "chléb z milosti" na statku barona Stillfrieda Nový Dvůr, svědčí např. i tento fakt: na narozeniny císaře Františka II , za osobní císařovy přítomnosti, zazněla ve vídeň. Národním divadle (starý Burgtheater) poprvé Haydnova "Císařská hymna" (Zachovej nám, Hospodine, císaře a jeho zem...; od r až dodnes německá hymna s jinými slovy). "Hymna" zazněla v přestávce hlavního programu, jehož první část tvořilo - 2. dějství Dittersdorfovy opery "Lékař a lékárník"!!! Obrovský byl i přínos Dittersdorfa jako autora, který mnoho svých oper komponoval na libretta v němčině, tj. jazyce, kterému rozumělo široké publikum - a ne v italštině, jak bylo do té doby zažitou praxí; a hrdinové jeho děl už nebyli jen chladní mramoroví antičtí bohové jako dosud, ale postavy z běžného života. Dne , v předvečer Dittersdorfova 210. výročí úmrtí, jsme v deštenské knihovně alespoň částečně "oživili" jeho skladby několika ukázkami. A je možné, že jeho pozapomenutá hudba se bude dostávat ke slovu stále častěji a častěji...stačí se podívat, kolik nových nahrávek s jeho hudbou v poslední době ve světě vzniklo, kolik ukázek najdete třeba na YouTube. A ostatně: až se dostanete k počítači (proč ne třeba v městské knihovně) a budete mít volnou chvilku, podívejte se na jednu roztomilost (je v angličtině, ale srozumitelné) na následující webové adrese. Moc se mi líbí. A ještě na závěr: VELKÉ díky VŠEM, kteří se v Deštné jakkoli podíleli na akcích spojených s "Dittersdorfovým rokem" - zaměstnancům a spolupracovníkům městského úřadu i všem dalším nadšencům. Kromě přínosu duchovního zanechalo jejich úsilí i výsledky "hmatatelné" v podobě pamětní desky na Novém Dvoře a krásné info-tabule u hřbitova. (Za deštenský Turisticko-kulturní spolek BLÁRA, který Vídeň o dušičkovém víkendu 2009 navštívil a rok Dittersdorfových výročí symbolicky završil zapálením světélka na dešt.hřbitově v den jeho 270. narozenin 2.11., sepsala Radka Fischerová) BLÁRA, Vídeň

19 Jan Neruda - Hřbitovní kvítí O Dušičnách ročně konají se u zemřelých drahých návštěvy a kdo nezná živých přátel žádných u mrtvých tu sobě uleví. Je k neuvěření, že tyto verše psal Jan Neruda v době, když mu bylo pouhých dvaadvacet let. Celá sbírka Hřbitovního kvítí vyšla v roce Snad k tak vážné úvaze dospěl proto, že tyto verše psal v dobách Bachovského absolutismu (rakouský ministr vnitra). Letos od narození Jana Nerudy uplynulo celých 175 let a jeho verše jsou stále živé. To byl jen malý úvod ke vzpomínkám Dušičkovým. V dnešních kalendářích je 2. listopad zapsán jako Památka zesnulých. Sama ještě pamatuji na doby, kdy byl 2. listopad označen v kalendáři jako Svátek Dušiček. Jako děti jsme se na ten svátek těšily, protože se doma vyráběly z krepového papíru různé druhy květů, které se spolu se chvojím, barvínkem a snítky brusinek vázaly do věnců. Věnci se zdobily nejen hroby, ale i všechny kříže podél cest, v lese i mezi poli. Tuto krásu a pestrost věnců jsme doma pomáhali i vytvářet. Některý rok napadl v ten čas i sníh a tak jsme na sáňkách odváželi věnce ke křížům. Možná, že jsme tehdy spíš překážely, ale pamatuji si jen na pochvalu. Dodnes si vzpomínám, jak se nám ozdobené kříže líbily a jak jsme se tam často vracely udělat křížek i pomodlit se. Věřily jsme, že se nám bude dařit dělat radost lidem i zvířátkům doma i v lese. Tu růži z krepového papíru umím dodnes, ale už patří jen ke vzpomínkám. K tomu, aby se mi líbila jako před sedmdesáti lety mi asi schází to dětské srdce. Pamatuji si i na mnoho hořících svíček za okny, které nás děti fascinovaly. Vydržely jsme sedět a dívat se do plápolajících plamínků hodně dlouho. Samozřejmě jsme chtěly vědět proč jich tolik svítí ten jeden den a pak je okno tmavé. Z odpovědí jsme moc moudré nebyly. Byla druhá světová válka a světýlka prý svítila bloudícím dušičkám vojáků, aby viděly na cestu. Jenom ten jeden den protože není dostatek ničeho, ani peněz ani svící. Člověku teprve po letech dochází, jak se rodiče i prarodiče k nám dětem chovali ohleduplně. Když chodím v čase Dušiček na hřbitov, nesu si s sebou i ty vzpomínky z dětských let. Čím přibývají léta, tím víc si vybavuji, že některé zesnulé jsem doprovázela k hrobu v letech, kdy jsem navštěvovala druhou nebo třetí třídu a dodnes je to vzpomínka hodně živá. Snad protože to byly také děti, které jsem dobře znala. Dnes se zastavuji téměř u každého hrobu, protože skoro v každém je pochován někdo, koho jsem dobře znala. Někdy i pár desítek let. Slavnostně vyzdobené hroby, zapálené světlo, to všechno září v podvečer svátku Dušiček tajemným kouzlem. Všude je ticho, klid a mír a člověk se bojí promluvit nahlas, aby nepůsobil rušivě a nepokazil ten sváteční podvečer. Asi nejsem sama, kdo šeptá chovají se tak téměř všichni. Myslím si, že je to takové vyjádření posvátné úcty k těm, kdo tu spí věčným spánkem. Na konec bych se chtěla ještě znovu vrátit k prvním veršům Jana Nerudy Hřbitovní kvítí. Lidé si opravdu tiše povídají u hrobů o svém smutku, starostech i bolestech. Na své tenké uši jsem to mnohokrát slyšela. Obvykle začíná šepot slovy: Vždyť to nemám 19

20 komu říct, nebo: což můžu dělat dětem takové starosti mnohdy bývají dost dlouhé a určitě pomáhají. Mnohokrát se mi sdálo, že od hrobu odcházeli lidé lehčeji, jakoby z nich spadlo to, co je tížilo a vyslovení už tolik nebolelo asi i tady platí, že i u hrobu sdělená bolest je poloviční. Fialová Cvičitelka III. Tř. VG paní Růžena Fialová věnovala a dosud věnuje nesčetně hodin svého volného času tělovýchově v Deštné. Vedla a dosud vede ke sportu mládež, svou aktivní činností je vzorem ženám všech věkových skupin, pro které dosud vede zdravotní a kondiční cvičení. Heslo Pohyb je život uplatňuje v životě naplno. Je aktivní členkou Sportu pro všechny TJ Sokol Deštná, vede městskou knihovnu. Její dobrovolné práce pro tělovýchovu si nesmírně vážíme. Protože však již obdržela od České asociace Sportu pro všechny všechna dostupná morální ocenění, byla jí na cvičitelském srazu Regionálního centra Jindřichohradecka předána obrazová publikace s poděkováním RC SPV a drobná pozornost. Jaroslava Nováková předseda RC SPV Jindřichohradecko. Kultura Suchdol nad Lužnicí So ,00 kostel sv. Mikuláše Koncert k poctě sv. Mikuláše Varhanní skladby barokních mistrů hraje Aleš Bárta Legendu o sv. Mikuláši přednese Vladimír Matějček Jindřichův Hradec Pá 6. 18,00 Muzeum Letecká archeologie v praxi Ne 8. 17,00 Střelnice Senior klub Po 9. 19,00 Muzeum Události let na Jindřichohradecku Út ,00 Střelnice N. Coward: Líbánky, aneb láska ať jde k čertu (divadlo Palace Praha) Ne ,00 Střelnice Budulínek a mandelinka (agentura BUM Praha) Po ,00 Střelnice Pendreky vernisáž výstavy St ,00 Střelnice 11. ročník Miss Jindřichohradecka Pá ,00 Střelnice T. Bernard: Staří mistři (divadlo komedie Praha) Ne ,00 Střelnice Vánoční vyzvánění (Hradišťan a Jen tak tak) Čt ,00 Střelnice Evropské Vánoce vernisáž výstavy Čt ,00 Kaple Maří Magd. Jazzový koncert (konzervatoř Jar. Ježka) 20

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Téma Obecní vodovod VI/2015

Téma Obecní vodovod VI/2015 VI/2015 Téma Obecní vodovod V posledních letech se staly nedostatek a kvalita pitné vody našeho obecního vodovodu problémem číslo 1 v naší obci. Počet obyvatel a tudíž i spotřeba se pomalu ale jistě stále

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Jan Zedník,

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více