Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N č. 01 M Ě S Í Č N Í K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1. č. 01 M Ě S Í Č N Í K"

Transkript

1 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N č. 01 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y

2 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...4 INFORMATIKA...4 TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK - HTML...4 LINUX UBUNTU VE ŠKOLE...4 MGF ČÁST II. ZPĚTNOVAZEBNÍ ČINNOSTI PŘI ELEKTRONICKÉ VÝUCE...5 PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE...6 METODY AKTIVNÍHO VYUČOVÁNÍ SPOLUPRÁCE ŽÁKŮ VE SKUPINÁCH...6 STRES - RELAXACE, JAK PROŽÍT SPOKOJENÝ ŽIVOT A NEZBLÁZNIT SE, PŘI ZÁTĚŽOVÉ PROFESI...6 AUTORITA UČITELE A KÁZEŇ VE TŘÍDĚ, OSOBNOST UČITELE A ŽÁKA, ANEB PROBLEMATIKA SOUČASNÉ RODINY A ŠKOLY...7 PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY...7 MOTIVAČNÍ NÁMĚTY VE VÝUCE ZEMĚPISU...7 TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL...8 INSTRUKTOR SNOWBOARDINGU DOŠKOLOVACÍ KURZ...8 INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ DOŠKOLOVACÍ KURZ...8 INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍ KURZ...9 INSTRUKTOR SNOWBOARDINGU ZÁKLADNÍ KURZ...9 INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍ KURZ RISOUL (FRA)...9 INSTRUKTOR SNOWBOARDINGU ZÁKLADNÍ KURZ RISOUL (FRA)...9 ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA...10 AKTUÁLNÍ A OČEKÁVANÉ ZMĚNY VE ŠKOLSKÉ LEGISLATIVĚ PLATOVÉ PŘEDPISY VE ŠKOLSTVÍ - VYŠKOV...10 AKTUÁLNÍ A OČEKÁVANÉ ZMĚNY VE ŠKOLSKÉ LEGISLATIVĚ PLATOVÉ PŘEDPISY VE ŠKOLSTVÍ - BLANSKO...11 AKTUÁLNÍ A OČEKÁVANÉ ZMĚNY VE ŠKOLSKÉ LEGISLATIVĚ PLATOVÉ PŘEDPISY VE ŠKOLSTVÍ - BRNO...11 PENĚŽNÍ FONDY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...12 COACHING PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ...13 STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ...13 STUDIUM ASISTENTA PEDAGOGA...13 STUDIUM PEDAGOGIKY...14 STUDIUM PEDAGOGIKY PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU...14 STUDIUM PRO VYCHOVATELE...15 UMĚNÍ A KULTURA...16 MOZAIKA...16 NABÍDKA ODDĚLENÍ SLUŽEB ÚSEKU ŠKOLNÍCH VÝLETŮ...17 ODDĚLENÍ SLUŽEB ÚSEK ŠKOLNÍCH VÝLETŮ NABÍZÍ:...17 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY...17 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ...18 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA...19

3 3 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO Doručovací adresa:, IČO: , DIČ: CZ Funkce Jméno Telefon Ředitel Mgr. Jan Juřík Zástupce ředitele Radovan Mrkva Asistentka Naďa Zhořová Fax Vrátnice, spojovatelka VZDĚLÁVÁNÍ Vedoucí PaedDr. Věra Hlavsová Mgr. Michal Dujka Bc. Renata Gasnárková Mgr. Ludmila Jarošová Mgr. Radka Ježková Ing. Hana Pospíšilová Mgr. Ivo Prokeš Mgr. Ludmila Ratajská Anna Skoupá Ing. Michal Slezák Mgr. Ivana Smejkalová PhDr. Zuzana Sniegoňová Bc. Monika Součková Ivana Suchánková Jana Žáčková INFORMATIKA Vedoucí Mgr. Hana Knapová Poradenství v oblasti ICT (HW, SW) Zdeněk Valíček Projekt JMSKOLY Jakub Štursa Ing. Lucie Adamová SLUŽBY Vedoucí Radovan Mrkva Školní výlety PaedDr. Danuše Procházková Vítězslav Zbořil Lukáš Mrkva FAX - školní výlety Zpracování účetnictví, prodej Marie Vlčková, pracoviště učebnic a učebních pomůcek Kuřim Zpracování účetnictví Jarmila Klimešová, pracoviště Blansko Kompletní seznam kontaktů a činností SSŠ naleznete na

4 4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ» INFORMATIKA TVO RBA WEBOVÝCH STRÁNEK - HTML Základy tvorby www stránek editory HTML, tvorba zdrojového textu Design www stránek zásady Statické dokumenty Základy formátování textu Obrázky na webových stránkách Seznamy, odkazy, tabulky. Určeno komu: Seminář je určen všem pracovníkům škol a školských zařízení. Číslo akce: 1804 Číslo akreditace: 9373/ Termíny konání: pondělí , a vždy od do hod. (jedná se o tři lekce jednoho kurzu je třeba se zúčastnit ve všech uvedených termínech) Lektor: Ing. Ludmila Brestičová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kontakt: Kč Kontaktní osoba: Mgr. Hana Knapová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 5. ledna 2011 LINUX UBUNTU VE ŠKOLE V podzimních termínech roku 2010 proběhla v SSŠ Brno série konferencí metodického kabinetu ICT, které byly zaměřeny na téma Linux a jeho možnosti ve školství. Operační systém na bázi GNU/Linuxu byl představen formou přednášky jako plnohodnotná náhrada pracovní stanice i jako řešení pro zabezpečení a správu sítě. Nyní přicházíme s nabídkou semináře, který bude zaměřený prakticky. Důraz bude kladen na vlastní práci účastníků. Lektor předvede instalaci systému. Stanice budou připraveny tak, aby si každý účastník mohl vyzkoušet konfiguraci a nastavení prostředí operačního systému. Obsah semináře bude přizpůsoben využití ve školství, budou předvedeny aplikace využitelné ve výuce nejen informatiky a způsob jejich jednoduché instalace. Program: Stručná historie OS GNU/Linux Operační systém UBUNTU a z něj odvozené distribuce Instalace operačního systému bez obav ji zvládne každý První kroky po instalaci jak si systém přizpůsobit, aby se líbil a odrážel individualitu uživatele vlastní ikony, téma a vzhled Práce s panely a jejich přizpůsobení, klávesnice, jazyková podpora

5 5 Jednoduchá a rychlá komunikace v rámci sítě i s jinými protokoly (ICQ, Facebook ) Virtuální plochy a jejich výhoda při práci Efekty vzhledu je Ubuntu lepší než Win7? Jak jednoduše a rychle instalovat další aplikace Práce s multimédii pro Ubuntu - tipy pro výuku informatiky Sdílení dat a jejich synchronizace mezi počítači služby Ubuntu One Konkrétní programy pro kancelář, práci s dokumenty, multimédia, grafiku, hry, poštu, komunikaci a jejich využití v hodinách informatiky a ve školství obecně. Určeno komu: Seminář je určen všem pracovníkům škol a školských zařízení. Číslo akce: 1792 Číslo akreditace: / Termíny konání: středa a vždy od do hod. (jedná se o jeden seminář, jehož obsah je rozdělen do dvou termínů účast je tedy vhodná v obou termínech) Cena: Zdarma. Poznámka: Kontakt: Akce je pořádána v rámci projektu Rozvoj DVPP a sítě met. podpory v JMK. Kontaktní osoba: Mgr. Hana Knapová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 7. ledna 2011 MGF ČÁST II. ZPĚTNOVAZEBNÍ ČI NNOST I PŘI ELEKTRO NICKÉ VÝUCE Možnosti zajištění zpětné vazby v elektronické výuce. Dotazníky, ankety, diskuze užití pro zpětnou vazbu. Didaktický test nástroj pro objektivní zjišťování výsledků výuky. Zásady tvorby testů. Položky v testech, jejich tvorba a hodnocení. Tvorba online testů a další činnosti sloužící pro podporu elektronické výuky. LMS Moodle a jeho využití pro zpětnovazební činnosti. Kritéria pro vyhodnocování a jejich nastavení. Pokročilé nastavení prostředí. Online zdroje zpětnovazebních materiálů pro výuku. Určeno komu: Seminář je určen všem pracovníkům škol a školských zařízení. Číslo akce: 1791 Číslo akreditace: / Termíny konání: pátek a vždy od do hod. (jedná se o jeden seminář, jehož obsah je rozdělen do dvou termínů účast je tedy vhodná v obou termínech) Lektor: Ing. Ludmila Brestičová Cena: Zdarma. Poznámka: Kontakt: Akce je pořádána v rámci projektu Rozvoj DVPP a sítě met. podpory v JMK. Kontaktní osoba: Mgr. Hana Knapová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 10. ledna 2011 Počet míst je omezen nabídka platí pouze pro 7 volných míst!

6 6» PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE METODY AKTIVNÍHO VYUČO VÁNÍ SPOLUPRÁCE ŽÁKŮ VE SKUPINÁCH Metody aktivního učení jsou takové způsoby učení, které primárně rozvíjejí klíčové kompetence žáků. Vedení vyučování těmito metodami je založené na vzájemné spolupráci žáků. Učitel plní roli zadavatele, organizátora práce, poradce, na závěr provádí hodnocení výuky. Cílem semináře je seznámit účastníky s vybranými metodami aktivního učení formou skupinové práce (workshop). Účastníci jsou vždy seznámeni s teoretickými východisky vybrané skupinové metody, s výsledky vzdělávání, kterých tato metoda primárně dosahuje, jsou upozorněni na specifika metody, její silné a slabé stránky. U každé metody jsou (po jejím praktickém provedení) navrženy možnosti přímého využití ve výuce, na závěr je provedeno zhodnocení práce vybranou metodou, její význam a možnosti aplikace v různých vyučovacích předmětech. Určeno komu: učitelům SOŠ/SOU Termín konání: od 9.00 do hod. Lektor: Cena: Kontaktní adresa: PhDr. Dagmar Sitná Tato akce se koná v rámci projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání a je pro účastníky ZDARMA Kontaktní osoba: Ing. Hana Pospíšilová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 7. ledna 2011 ST RES - RELAXACE, JAK PROŽÍT SPOKO JENÝ ŽIVOT A NEZ BLÁZ NIT SE, PŘI ZÁTĚŽOVÉ PROFESI Zdravý sebenáhled a jeho vytváření Generační zátěže v myšlení a prožívání Ambivalence člověka v pocitové oblasti chci a nechci, mohu a musím Osobní tempo, rozhled, síla jednat, nebo lhát Z čeho se rodí stres Stres z odpovědnosti a alibismu Rady pro spokojený život profesně i soukromě Praktické ověření co jsem a jaké JÁ ve mně převládá Určeno komu: všem pedagogickým pracovníkům Číslo akce: 1550 Číslo akreditace: / Termíny konání: 7. února 2011 od 8.00 do hod. Lektorka: prim. PhDr. Lidmila Pekařová (autorka knihy: Jak žít a nezbláznit se) Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 600 Kč

7 7 Kontaktní adresa: 720 Kč Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Smejkalová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 1. února 2011 AUTO RITA UČITELE A KÁZEŇ VE TŘÍDĚ, OSO BNOST UČITELE A ŽÁKA, ANEB PROBLEMATIKA SO UČASNÉ RO DI NY A ŠKOLY Otázky školní zralosti, odchylky IQ, předčasné i pozdní zařazení Radostné ladění, důvěra a direkce ve školách Osvětový tlak na rodiče, chyby ve spolupráci s rodinou Nedostatečné respektování pohlaví dítěte specifity a důsledky Co s tím v praxi můžeme dělat Osobnost učitele a žáka ve srovnání mezi sebou Temperament, charakter velkých a malých Jak žák vnímá učitele Chyby ve výchově i vzdělávání Určeno komu: všem pedagogickým pracovníkům Číslo akce: 1551 Číslo akreditace: / Termíny konání: 7. února 2011 od do hod. Lektorka: prim. PhDr. Lidmila Pekařová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 550 Kč Kontaktní adresa: 660 Kč Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Smejkalová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 1. února 2011» PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY MOTIVAČNÍ NÁMĚT Y VE VÝUCE ZEMĚPISU Vzdělávací program, poskytne účastníkům soubor motivačních námětů k využití ve výuce zeměpisu (vlastivědy). Budou prezentovány netradiční způsoby výukových fází hodiny včetně zásobníku zeměpisných her a používání didaktických technologií a internetu ve výuce. Účastníci semináře se naučí organizovat zeměpisnou vycházku, budou seznámen i s možnostmi projektové výuky a možnostmi hodnocení zeměpisných znalostí. 1. Motivace ve škole 2. Motivační hry 3. Netradiční techniky v jednotlivých fázích hodiny jak dělat jinak motivaci, expozici, fixaci, diagnostiku 4. Zeměpisné hry

8 8 5. Využití didaktických technologií 6. Program power point a příprava hodiny zeměpisu 7. Celoroční motivační strategie Studijní smlouva a její výsledky 8. Využití transparentních fólií 9. Škola hrou v praxi 10. Místní a pomístní názvy a práce s nimi ve výuce zeměpisu 11. Metody zjišťování zeměpisných znalostí žáků 12. Metodika zeměpisných vycházek 13. Internet ve výuce zeměpisu Určeno komu: Seminář je určen pro vyučující zeměpisu (vlastivědy) na základních a středních školách Číslo akce: 1803 Číslo akreditace: 9373/ Termín konání: ; od 9.00 do hod. Lektor: PhDr. Václav Bělík, Ph. D., odborný asistent na Katedře sociální patologie a sociologie Univerzity Hradec Králové, přednáší didaktiku zeměpisu pro studenty učitelství a učí zeměpis na základní škole. Lektor kurzů zaměřených na motivační náměty ve výuce zeměpisu a vlastivědy Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 950 Kč Kontaktní adresa: Kč Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Prokeš, tel.: Uzávěrka přihlášek: 12. ledna 2011 Poznámka: Seminář lze hradit z prostředků EU peníze školám.» TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL I NSTRUKTOR SNOWBO ARDI NGU DOŠKOLOVACÍ KURZ Číslo akreditace: / Číslo akce: 1690 Termín konání: Místo konání: Suchá Rudná, Jeseníky Odborný garant: PaedDr. Miloš Nezhoda, tel: Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč (ubytování, doprava, vleky kurzovné) Kč (ubytování, doprava,vleky, kurzovné) Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel Uzávěrka přihlášek: 17. prosince 2010 Další informace na I NSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ DOŠKOLOVACÍ KURZ Číslo akreditace: / Číslo akce: 1691 Termín konání:

9 9 Místo konání: Suchá Rudná, Jeseníky Odborný garant: PaedDr. Miloš Nezhoda, tel: Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč (ubytování, doprava, vleky, kurzovné) Kč (ubytování, doprava,vleky, kurzovné) Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel Uzávěrka přihlášek: 17. prosince 2010 Další informace na I NSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ ZÁKL ADNÍ KURZ Číslo akreditace: / Číslo akce: 1693 Termín konání: Místo konání: Suchá Rudná, Jeseníky Odborný garant: PaedDr. Miloš Nezhoda, tel: Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč (ubytování, doprava, vleky, kurzovné) Kč (ubytování, doprava,vleky, kurzovné) Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel Uzávěrka přihlášek: 17. prosince 2010 Další informace na: I NSTRUKTOR SNOWBO ARDI NGU ZÁKL ADNÍ KURZ Číslo akreditace: / Číslo akce: 1692 Termín konání: Místo konání: Suchá Rudná, Jeseníky Odborný garant: PaedDr. Miloš Nezhoda, tel: Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč (ubytování, doprava, vleky, kurzovné) Kč (ubytování, doprava, vleky, kurzovné) Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel Uzávěrka přihlášek: 17. prosince 2010 Další informace na: I NSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ ZÁKL ADNÍ KURZ RISO UL (FRA) Číslo akreditace: / Číslo akce: 1696 Termín konání: Místo konání: Risoul (FRA) Odborný garant: Dr. Miloš Nezhoda, tel: Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč (ubytování, doprava, vleky) Kč (kurzovné) Kč (ubytování, doprava,vleky) Kč (kurzovné) Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel Uzávěrka přihlášek: 25. března 2011 Další informace na: I NSTRUKTOR SNOWBO ARDI NGU ZÁKL ADNÍ KURZ RI SOUL (F RA) Číslo akreditace: /

10 10 Číslo akce: 1695 Termín konání: Místo konání: Risoul (FRA) Odborný garant: PaedDr. Miloš Nezhoda, tel: Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč (ubytování, doprava,vleky) Kč (kurzovné) Kč (ubytování, doprava,vleky) Kč (kurzovné) Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel Uzávěrka přihlášek: 25. března 2011 Další informace na: ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA AKT UÁL NÍ A OČEKÁVANÉ ZMĚNY VE ŠKOLSKÉ LEGISL ATIVĚ PL ATOVÉ PŘEDPISY VE ŠKOLSTVÍ - VYŠKOV Přehled právních předpisů, které upravují danou problematiku Povinnosti zaměstnavatele ve věci stanovení platu a výplaty platu Rozdíl mezi platem a mzdou, odměnou z dohody Náležitosti platového výměru o Stanovení platové třídy (katalog prací) o Stanovení platového stupně o o Určení platového tarifu Pravidelně měsíčně se opakující složky platu (příplatek za vedení, zvláštní příplatek, osobní příplatek, specializační příplatek) Práce přesčas Práce v noci Práce o sobotách a nedělích Práce ve svátek Dělená směna Mimořádná odměna Příplatek za hodiny nad rozsah přímé pedagogické činnosti stanovené ředitelem školy Odměna za pracovní pohotovost Změny oproti předcházející právní úpravě stanovené novelami účinnými od 1. ledna 2011, specifika odměňování pedagogických pracovníků Určeno komu: Číslo akce: 1781 Číslo akreditace: / Termíny konání: 14. ledna 2010 managementu všech typů škol Místo konání: Vyškov, Brněnská 7, budova DDM Vyškov Lektor: JUDr. Hana Poláková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 700 Kč 840 Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel.: Uzávěrka přihlášek: 10. ledna 2011

11 11 AKT UÁL NÍ A OČEKÁVANÉ ZMĚNY VE ŠKOLSKÉ LEGISL ATIVĚ PL ATOVÉ PŘEDPISY VE ŠKOLSTVÍ - BL ANSKO Přehled právních předpisů, které upravují danou problematiku Povinnosti zaměstnavatele ve věci stanovení platu a výplaty platu Rozdíl mezi platem a mzdou, odměnou z dohody Náležitosti platového výměru o Stanovení platové třídy (katalog prací) o Stanovení platového stupně o o Určení platového tarifu Pravidelně měsíčně se opakující složky platu (příplatek za vedení, zvláštní příplatek, osobní příplatek, specializační příplatek) Práce přesčas Práce v noci Práce o sobotách a nedělích Práce ve svátek Dělená směna Mimořádná odměna Příplatek za hodiny nad rozsah přímé pedagogické činnosti stanovené ředitelem školy Odměna za pracovní pohotovost Změny oproti předcházející právní úpravě stanovené novelami účinnými od 1. ledna 2011, specifika odměňování pedagogických pracovníků Určeno komu: managementu všech typů škol Číslo akce: 1778 Číslo akreditace: / Termíny konání: 28. ledna 2010 od 8.00 do hod. Místo konání: velká zasedací místnost MÚ Blansko, nám. Republiky (bývalá budova ONV) Lektor: JUDr. Hana Poláková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 700 Kč 840 Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Anna Skoupá, tel.: , Uzávěrka přihlášek: 21. ledna 2011 AKT UÁL NÍ A OČEKÁVANÉ ZMĚNY VE ŠKOLSKÉ LEGISL ATIVĚ PL ATOVÉ PŘEDPISY VE ŠKOLSTVÍ - BRNO Přehled právních předpisů, které upravují danou problematiku Povinnosti zaměstnavatele ve věci stanovení platu a výplaty platu Rozdíl mezi platem a mzdou, odměnou z dohody Náležitosti platového výměru o Stanovení platové třídy (katalog prací) o Stanovení platového stupně o o Určení platového tarifu Pravidelně měsíčně se opakující složky platu (příplatek za vedení, zvláštní příplatek, osobní příplatek, specializační příplatek) Práce přesčas Práce v noci Práce o sobotách a nedělích Práce ve svátek

12 12 Dělená směna Mimořádná odměna Příplatek za hodiny nad rozsah přímé pedagogické činnosti stanovené ředitelem školy Odměna za pracovní pohotovost Změny oproti předcházející právní úpravě stanovené novelami účinnými od 1. ledna 2011, specifika odměňování pedagogických pracovníků Určeno komu: managementu všech typů škol Číslo akce: 1543 Číslo akreditace: / Termín konání: 25. února 2010 od 9.00 do hod. Lektor: JUDr. Hana Poláková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 700 Kč Kontaktní adresa: 840 Kč Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Smejkalová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 18. února 2011 PENĚŽ NÍ FONDY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 1. Zásady hospodaření příspěvkových organizací (PO): vymezení složek majetku náklady (výdaje), výnosy (příjmy) související s činností výsledek hospodaření a jeho použití 2. Zdroje financování činnosti PO dotace a příspěvky na činnost z veřejných rozpočtů, vlastní výnosy z činnosti PO jako právnické osoby 3. Hlavní činnost a hospodářská činnost, daňové povinnosti 4. Peněžní fondy PO, tvorba a jejich použití podle zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb: fond odměn fond kulturních a sociálních potřeb rezervní fond ze zlepšených výsledků hospodaření rezervní fond z ostatních titulů fond reprodukce majetku (investiční fond) 5. Specifika hospodaření s FKSP rozpočet fondu tvorba fondu peněžní prostředky FKSP majetek pořízený z FKSP čerpání fondu podle vyhlášky 114/2002 Sb. složitější případy čerpání fondu na základě dotazů posluchačů Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Číslo akce: 1777 Číslo akreditace: / Termín: od 9.00 do hod. Místo konání: Hybešova 15, Brno Lektor: Ing. Olga Hanzlová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč Kontaktní adresa: 960 Kč

13 13 Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Suchánková, tel.: Uzávěrka přihlášek: 13. ledna 2011 COACHI NG PRO ŘÍDÍ CÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Coaching je metoda vedení lidí, která v lidech nachází skrytý potenciál, s nímž dokáží efektivně pracovat ke zvýšení výkonnosti. Obsah semináře je zpracován do těchto témat: Vlastnosti managera Psychologie rozhodování Způsoby řízení z hlediska vrozených dispozic Efektivita v řízení a vedení lidí Profil osobnosti a vliv inteligence Psychologie člena týmu Pozice středního managera Možnosti řešení problémů Edukace podřízených Krokování v edukaci Nedostatky v komunikaci Psychologie úspěšného managera Určeno komu: řídícím pracovníkům škol a školských zařízení Číslo akce: 1790 Číslo akreditace: / Termíny konání: dvoudenní seminář: pátek od 9.00 do cca 17:00 hod., sobota od 9:00 do cca 14:00 hod. Lektorka: prim. PhDr. Lidmila Pekařová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kontaktní adresa: Kč Kč Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Smejkalová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 11. února 2011» STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ST UDI UM ASISTENTA PEDAGOGA Upozorňujeme všechny zájemce o studium asistenta pedagoga, že přihlášky do nového běhu mohou posílat od ledna 2011 na níže uvedenou adresu paní Skoupé. Další běh tohoto studia bude zahájen pravděpodobně od 2. poloviny března Bližší informace: Anna Skoupá, tel ,

14 14 ST UDI UM PEDAGOGIKY Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne pod č.j / , / Vzdělávací program obsahuje tyto moduly: MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY (60 vyučovacích hodin) Obecná pedagogika Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů Teorie výchovy Základy sociální pedagogiky MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY (60 vyučovacích hodin) Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie Vybraná témata z pedagogické psychologie Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga Seminář k závěrečné práci Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce, po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT. Určeno komu: Studium pedagogiky je určeno učitelům odborných předmětů středních škol, učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, kteří potřebují doplnit odbornou kvalifikaci v oblasti pedagogických věd v souladu s 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Číslo akce: 1752 Číslo akreditace: / Termíny konání: dvousemestrální studium bude zahájeno v únoru 2011, bude probíhat v pátek a v sobotu v pravidelných čtrnáctidenních cyklech Lektoři: PaedDr. Věra Hlavsová, PaedDr. Marie Pešová, CSc., PhDr. Hana Jakubcová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Smejkalová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2011 Poznámka: Odborným garantem vzd. programu je PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí oddělení. ST UDI UM PEDAGOGIKY PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne pod č.j / , / Vzdělávací program obsahuje tyto moduly:

15 15 I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY (12 vyučovacích hodin) Základy obecné pedagogiky II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY (32 vyučovacích hodin) Vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga III. SPECIÁLNÍ MODUL PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU (36 vyučovacích hodin) Vybraná témata pedagogiky volného času Základy sociální pedagogiky Vybraná témata pedagogické psychologie Seminář k závěrečné práci Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce, po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT. Určeno komu: Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle 17 písm. d) a f) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času. Kritérium výběru účastníků: dosažené vzdělání středoškolské. Číslo akce: 1753 Číslo akreditace: 25791/ Termíny konání: dvousemestrální studium bude zahájeno v únoru 2011, bude probíhat v pátek a v sobotu v pravidelných čtrnáctidenních cyklech Lektoři: PaedDr. Věra Hlavsová, PaedDr. Marie Pešová, CSc., PhDr. Hana Jakubcová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Kontaktní adresa: rno, Hybešova 15, Brno Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Smejkalová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2011 Poznámka: ST UDI UM PRO VYCHOVATELE Odborným garantem vzd. programu je PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí oddělení. Obsah vzdělávacího programu Studium pro vychovatele vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne pod č. j / , / Vzdělávací program obsahuje tyto moduly: I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY (12 vyučovacích hodin) Základy obecné pedagogiky II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY (32 vyučovacích hodin) Vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga III. SPECIÁLNÍ MODUL PRO VYCHOVATELE (36 vyučovacích hodin) Teorie výchovy Základy sociální psychologie Základy sociální pedagogiky Vybraná témata pedagogické psychologie Seminář k závěrečné práci Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce, po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.

16 16 Určeno komu: Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle 16 odst. 1 písm. d) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností vychovatele ve školách a školských zařízeních. Kritérium výběru účastníků: dosažené vzdělání vyšší odborné (DiS.) Číslo akce: 1754 Číslo akreditace: / Termíny konání: dvousemestrální studium bude zahájeno v únoru 2011, bude probíhat v pátek a v sobotu v pravidelných čtrnáctidenních cyklech Lektoři: PaedDr. Věra Hlavsová, PaedDr. Marie Pešová, CSc., PhDr. Hana Jakubcová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Smejkalová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2011 Poznámka: Odborným garantem vzd. programu je PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí oddělení. MOZAIKA» UMĚNÍ A KULTURA Mozaika štípaná a řezaná. Od návrhu, přes modelování, pálení, glazování po lepení a spárování. Získáte přehled o dostupných materiálech. Vytvoříte si ozdobný kachel a štípanou mozaikou si ozdobíte přinesenou nádobu. Určeno komu: pro začátečníky i pokročilé Číslo akce: 1802 Číslo akreditace: / Termíny konání: 17.2., 3.3. a , vždy od do hod Lektor: Mgr. Art. Olga Hořavová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kontaktní adresa: Kč Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, tel.: Uzávěrka přihlášek: 10. února 2011

17 17 Nabídka Oddělení služeb úseku školních výletů O DDĚL ENÍ SLUŽEB ÚSEK ŠKOLNÍCH VÝLET Ů NABÍZÍ: školní výlety školy v přírodě adaptační kurzy lyžařské kurzy zahraniční výlety a pobyty Podrobnou nabídku naleznete na tel Měsíčník pro střední školy Vydává Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 Určeno: pro vnitřní potřebu škol v územní působnosti Odboru školství KÚ JMK Schválil: Mgr. Jan Juřík Redakce a zpracování: PaedDr. Věra Hlavsová, Mgr. Ludmila Jarošová Uzávěrka: vždy 15. předchozího měsíce Měsíčník neprochází jazykovou úpravou. Rok 2011 Číslo 1 (leden) - vychází

18 18 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1. Způsob přihlašování Přihlašování je možné: a) v tištěné formě zasláním závazné přihlášky na doručovací adresu (Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, Brno). b) elektronicky na ovou adresu garanta příslušného vzdělávacího programu Řádně vyplněnou přihlášku zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak). Tiskopis přihlášky najdete samostatně na webových stránkách případně je možné stáhnout jej z našeho Měsíčníku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem závazná přihláška zavazuje účastníka uhradit účastnický poplatek i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce vysloveně uvedeno, dále při elektronickém způsobu přihlášení, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Pokud byl zaplacen účastnický poplatek před zrušením akce pořadatelem, bude účastníkovi na základě předložení dokladu o zaplacení vrácen. 2. Úhrada za účast na vzdělávacích programech Poplatek je možné uhradit: a) v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení), b) úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci). 3. Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude účastníkovi vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již zaplacený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 4. Zahájení akce Prezence účastníků začíná obvykle 30 minut před zahájením. 5. Certifikace účasti na vzdělávacích programech Účastníci námi nabízených akreditovaných vzdělávacích programů obdrží osvědčení pouze v případě minimálně 75 procentní účasti.

19 19 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA pracovníků Brno, Hybešova 15, Brno, IČ: , DIČ: CZ Škola - uveďte přesný název školy dle zřizovací listiny Název Adresa PSČ Obec Telefon IČO DIČ * v případě bezhotovostní platby (fakturou) Akce Číslo Název Termín Místo konání Kurzovné. Účastníci Č. Datum nar. Příjmení, jméno, titul Platba ** Podpis účastníka ** platba: H=hotově (platí škola), F=fakturou (platí škola), I=individuálně (platí účastník z vlastních zdrojů po předchozí domluvě s garantem akce). Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky na kontaktní adresu nebo elektronicky na ovou adresu garanta příslušného vzdělávacího programu. Obě formy přihlášení budou považovány za závazné. Tímto se zavazuji uhradit kurzovné za přihlášené účastníky. V souladu s ustanovením 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, byly používány pouze pro účely zpracování agendy související s touto přihláškou. V... dne... Podpis:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0 č. 12 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9 č. 9 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY...2

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno červen 2015 č. 6 MĚSÍČNÍK Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno p r o s i n e c 2 0 1 4 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Francouzština

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y OBSAH Informatika... 3 Jak efektivně zapojit PC

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2011

Přehled akcí na měsíc květen 2011 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od 1. 4. 2011 Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví,

Více

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno B Ř E Z E N 2014 č. 03 M Ě S Í Č N Í K OBSAH OBSAH... 2 Informatika... 4 Geotagování fotografií využití digitální fotografie

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více