Informace o průběhu realizace projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o průběhu realizace projektu"

Transkript

1 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Projekt je realizován na území Jihomoravského kraje. SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY CZ.1.04/2.1.00/ Informace o průběhu realizace projektu

2 Informace o dodavateli veřejné zakázky Realizační tým kontakty a kompetence členů týmu Kontaktní pracoviště pro účastníky projektu Publicita Plnění aktivit Odstraňování bariér 2

3 Realizaci projektu Sladění práce a rodiny zajišťuje sdružení těchto firem: Počítačová služba s.r.o. Republikové centrum vzdělávání s.r.o. 3

4 Ing. Lenka Podmolíková Vedoucí projektu Ing. Miroslav Sequens hlavní poradce Ing. Hana Fidranská Finanční manažerka Bc. Leopold Podmolík správce webu Republikové centrum vzdělávání s.r.o Mgr. Adéla Pešková kont. osoba Znojmo Brno Břeclav Hodonín Vyškov Blansko Mgr. Jaroslav Merta Ing. Miroslav Sequens Poradce pro Znojmo Mgr. Petr Nejedlý Ing.Zdenek Bujňák Poradci pro Brno Mgr. Vladimír Kučera Poradce pro Břeclav a Hodonín Mgr. Petra Laštůvková Poradce pro Vyškov a Blansko PhDr. Ivan Nedoma PhDr. Helena Vařbuchtová Klára Freitagová,DiS. asistentka Klára Freitagová, DiS asistentka Alena Kosířová asistentka PhDr. Božena Luterová psychologové 4

5 Místo Adresa vybavení Brno-město a Brnovenkov Šujanovo nám. 3 9 učeben + 6 kanceláří Vyškov Palánek 75 2 učebny + 1 kancelář Blansko Masarykova 12 1 učebna + 1 kancelář Znojmo Pražská 46 1 učebna + 1 kancelář Hodonín ul. Dukelských hrdinů 1 2 učebny + 1 kancelář Břeclav ul. 17. Listopadu 1 1 učebna + 1 kancelář 5

6 6

7 7

8 8

9 MP PD BD VK VB PRK PFG RK ZAMĚSTNÁNÍ IP PODNIKÁNÍ 9 Sladění práce a rodiny CZ.1.04/2.1.00/

10 Cílovou skupinou jsou osoby pečující o dítě nebo děti do 15 let věku. Celkem je projekt určen pro min. 500 osob: uchazeči o zaměstnání (min. 400) zájemci o zaměstnání (max. 100) PRŮBĚH A POSTUP PŘI VÝBĚRU KLIENTŮ: Seznámení s projektem a poskytnutí základních informací: Screeningový pohovor s vyplněním dotazníku: Vyhodnocení: 10

11 Blansko Brnoměsto Brnovenkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Účastníci Vybrané osoby Nevybrané osoby K vstoupilo do projektu celkem 630 osob, což představuje 126 % plánovaného počtu 11

12 12

13 Cílem aktivity je seznámení klientů s projektem a jeho výstupy za účelem probuzení jejich zájmu o absolvování všech vzdělávacích aktivit s cílem zvýšení šance v uplatnění na trhu práce. Aktivita je určena pro min. 500 osob. K absolvovalo tuto aktivitu a vstoupilo do projektu (podepsalo Dohodu o účasti) celkem 528 klientů, což je 105,6 % plánovaného počtu. 13

14 BK BM BO BV HO VY ZN 14

15 Cílem aktivity je sestavení vhodného rozvojového a výukového plánu aktivit každého klienta s cílem jeho uplatnění na trhu práce. Aktivita je určena pro min. 500 klientů (min 400 uchazečů o zaměstnání a max. 100 zájemců o zaměstnání. Plán rozvoje klienta je klientovi sestaven specializovaným psychologem s praxí. Cílem je seznámit klienta s harmonogramem poradenských a vzdělávacích aktivit a přizpůsobit ho klientovým možnostem s ohledem na jeho péči o dítě nebo o děti. 15

16 Dotazník Pohovor s psychologem Sestavení PRK Dosavadní pracovní uplatnění, Kompetence, Představy o uplatnění Poradenské programy, Rekvalifikační kurzy 16

17 BK BM BO BV HO VY ZN 17 K sepsalo Plán rozvoje klienta celkem 451 osob, což je 90 % z celkového plánovaného počtu klientů.

18 Aktivita je určena pro min. 250 uchazečů o zaměstnání. Pro klienty jsou připraveny dva typy poradenských programů: bilanční diagnostika je určena pro min. 150 klientů pracovní diagnostika je určena pro min. 100 klientů 18

19 Bilanční diagnostika Pracovní diagnostika Plán Aktuální stav Zbývá plnění % % Pro velký zájem ze strany klientů projektu bylo poskytnuto poradenství v podobě Bilanční diagnostiky celkem pro 171 klientů, což je o 21 klientů více, než bylo stanoveno v zadávací dokumentaci. 19

20 Přehled klientů, kteří absolvovali pracovní nebo bilanční diagnostiku podle okresů k : BK BM BO BV HO VY ZN Bilanční diagnostika Pracovní diagnostika 20

21 Klientka Z.R. *1973, vdaná, 3 děti, VŠ MZLÚ Brno + Doplňkové pedagog studium. Od absolutoria na VŠ pracovala jako pedagog v oblasti ekologické výchovy dětí. Nejprve v domě ekologické výchovy Lipka a poté jako vedoucí zájmového útvaru na MŠ a ZŠ Želešice. Sama aktivně tvoří učební pomůcky pro ekovýchovu. Absolvovala úspěšně RK Pracovník grafického studia a získala od dotované pracovní místo (NVPM) pracovnice tvůrčího centra ve Sdružení pro ekologickou výchovu Rezekvítek. 21

22 22 Klientka M.K. *1974, vdaná, 2 děti. SŠ - Gymnázium Vídeňská, Brno; VŠ PdF MUNI Brno nedokončila. Po odchodu z VŠ pracovala jako Au-pair v Rakousku a v ČR byla zaměstnaná v administrativě. Do projektu nastupovala s příslibem zaměstnání v oblasti sociálních služeb, tento příslib se podařilo naplnit a klientka nastoupila k na dotované pracovní místo (NVPM) u soukromého poskytovatele sociálních služeb Právo na život. Klientka po celou dobu účasti v projektu projevila zájem o studium sociální práce na VŠ. Proto byla po celou dobu účasti v projektu odpovídajícím způsobem v tomto úmyslu podporovaná a motivovaná a byly jí poskytnuty veškeré informace o možnostech VŠ studia v této oblasti a klientka je rozhodnutá v roce 2015 nastoupit na VŠ studium.

23 Motivační program je realizován v rozsahu 5 dnů po 5 hodinách denně. Celý program je rozdělen do 5 částí: A. rozvoj sebeprezentace, B. rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, C. exkurze k potenciálním zaměstnavatelům, D. všeobecný přehled v oblasti ekonomiky, práva a zaměstnanosti, E. motivace k živnostenskému podnikání. 23

24 Ze strany klientů patří tato aktivita k nejžádanějším. Vzhledem k tomu, že mezi klienty převažují ženy, které se ve většině případů chtějí vrátit zpět do zaměstnání po několika letech, které strávily především péčí o děti a ztratily tak za tuto dobu především běžné sociální vazby, je pro ně možnost obnovit si opět tyto sociální dovednosti velmi důležitá. V současné době je minimální kapacita již téměř vyčerpána. 24

25 Motivační program Plán Aktuální stav Zbývá Plnění % Přehled účastníků motivačního programu dle okresů k : BK BM BO BV HO VY ZN 25

26 26

27 Cílem aktivity je nabídnout pomoc a poradenství klientům, kteří jsou v tíživé situaci mnohdy v souvislosti s dlouholetou evidencí na úřadu práce, naučit je orientovat se ve finančních rozhodnutích, spravovat osobní finanční podmínky, které mají dopad na materiální zajištění jedince, probírat témata peněz. Program je realizován v rozsahu 20 hodin, tj. 4 dny po 5 hodinách denně. Program je určen celkem pro min. 250 uchazečů i zájemců o zaměstnání. 27

28 Program finanční gramotnosti obsahuje tato témata: Základy terminologie finanční gramotnosti RPSN, osobní bankrot, směnka, úvěr, hypotéka, zadlužení, exekuce). Osobní/rodinný rozpočet sestavení a význam evidence, vytváření rezerv. Úvěry a půjčky bankovního a nebankovního sektoru. Exekuce, práva a povinnosti exekutora, vymáhání dluhu, lichva. Praktické případové studie podložené konkrétními životními příběhy osob, které se octly ve finančních potížích. 28

29 Program finanční gramotnosti Plán Aktuální stav Zbývá Plnění % 29

30 BK BM BO BV HO VY ZN 30

31 Cílem aktivity je pomoc klientovi získat informace o sobě, o svých silných a slabých stránkách, poradenství za účelem překonání handicapů klientů, zlepšení sebepoznání, sebejistoty, sebevědomí, asertivity, rozvoj psychosociálních dovedností, dovedností při hledání zaměstnání, psaného i ústního projevu, verbální a nonverbální komunikace, diagnostika vlastních schopností, zvýšení jejich motivace k rekvalifikaci a při hledání pracovních příležitostí. 31

32 Aktivita je určena pro všechny klienty projektu, přičemž ne všichni ji musí využít. Počet hodin: max Minimální denní jednotka: Maximální denní jednotka: 30 min (a poté její násobky) 2 hodiny Blansko Brnoměsto Brnovenkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Počet hodin IP , ,5 196,5 109,

33 Blansko 12% 13% Brno-město 21% 15% Brno-venkov Břeclav 10% 9% 20% Hodonín Vyškov Znojmo 33

34 34 Blažena P., (42 let) nastoupila do projektu Sladění práce a rodiny v březnu Od projektu očekávala osobnostní rozvoj a pomoc při získání pracovního místa. Kromě motivačního programu absolvovala 4 hodiny individuálního poradenství a bilanční diagnostiku. Klientka ve svém životopise uvedla informaci, že je držitelkou titulu Mistr Evropy ve válení pivních sudů. Tento titul získala v pivovarské soutěži pořádané ve Velké Británii, které se účastnila v rámci předchozího zaměstnání v pivovaru. Při individuálním poradenství bylo klientce doporučeno zpracování kvalitního životopisu v rámci kterého uvedla a vysvětlila i tuto skutečnost. Dále jí bylo doporučeno s tímto životopisem oslovit pivovary v Brně a okolí, jelikož v tomto oboru stále přetrvává určitá profesní hrdost a pozitivní pohled na cechovní příslušnost. Klientka na základě těchto aktivit začala jednat se společností Sladovna Bernard a.s., která jí zaměstnala zprvu jako brigádnici (bezkolizní zaměstnání v souběhu s evidencí na ÚP). Společnost jednala s poradcem o zřízení společensky účelového pracovního místa, ale po rychlé adaptaci paní Blaženy v novém zaměstnání se vedení firmy rozhodlo zaměstnat ji i bez dotací, a to od

35 Klientka se středoškolským vzděláním (41 let), okres Znojmo. Dlouhé měsíce uvažovala o práci v administrativě. Po vyhodnocení své osobní situace a možností trhů práce při sestavování Plánu rozvoje klienta nakonec přistoupila na to, že by mohla pracovat i v oblasti ostrahy a ochrany majetku. Klientka na to zareagovala prakticky okamžitě a velmi brzy na doporučení poradce absolvovala pohovor u zaměstnavatele. Ten jí však nabídl možnost práce až v krajském městě, což pro klientku znamenalo nutnost dojíždět. Po rychlé telefonické konzultaci s poradcem nabídku přijala. S odstupem necelých dvou měsíců od nástupu do zaměstnání klientka referovala poradci o svých zkušenostech a požádala o předání vzkazu dalším uchazečům, aby se nebáli přijmout práci, která je i dále od bydliště. I když to zní zvláštně, cituji její slova: Práci najde každý, jen nesmí být lenivý zvednout svůj zadek a přistoupit i na to, že díky práci bude mít méně času na svou zábavu, než tomu bylo dosud. 35

36 Cílem je zajistit pro min. 300 klientů celkem min. 420 rekvalifikací, z toho min. 420 účastníků musí úspěšně rekvalifikaci ukončit (musí získat celostátně platné Osvědčení). Klienti mohou absolvovat až 3 kurzy, které jsou navzájem provázané a jsou pro ně vhodné s cílem získat lepší možnost uplatnění na trhu práce nebo získat živnostenské oprávnění. Celkem mají klienti možnost vybrat si z nabídky 29 různých typů kurzů. 36

37 A. Profesní kvalifikace: Celkem 80 osvědčení, min 70 osvědčení B. Počítačové kurzy: - Celkem 140 osvědčení, min 100 osvědčení C. Kurzy ostatní: - Celkem 200 osvědčení, min 110 osvědčení 37

38 Kurzy jsou organizovány ve dvou režimech A a B : v režimu A jsou kurzy pořádány pouze 4 dny v týdnu po 4 hodinách, v režimu B pak 5 dní v týdnu po 6 hodinách denně. začátek kurzu na 8:30 hod U profesních rekvalifikací, jejichž součástí je i praxe u zaměstnavatele, probíhá tato část kurzu většinou v blízkosti místa bydliště klienta, čímž se zvyšuje i jeho šance na získání nového pracovního uplatnění právě u zaměstnavatele, u něhož vykonává praxi. 38

39 Přehled nejčastěji realizovaných rekvalifikačních a profesních kurzů celkem k : Název kurzu celkem Pracovník v sociálních službách 39 Počítačová gramotnost (dle ECDL 4 moduly) 18 Počítačová gramotnost (dle ECDL 7 modulů) 17 Účetnictví a daňová evidence s využitím VT 15 Základy podnikání 13 Administrativní pracovník 10 Mzdové účetnictví s využitím VT 10 Pracovník grafického studia 8 Vizážistika a barvové poradenství 5 Příprava pokrmů studené kuchyně 4 39

40 Pracovník v sociálních službách Základy obsluhy PC Obsluha osobního počítače ECDL START Obsluha osobního počítače ECDL (7) Účetnictví a daňová evidence s využitím VT Základy podnikání Asistentka, sekretářka (120 hod) Mzdové účetnictví s využitím VT Pracovník grafického studia Vizážistika a barvové poradenství Příprava pokrmů studené kuchyně Florista Příprava teplých pokrmů 40

41 min 70 účastníků 5 0 PK - Personalista Asistentka, sekretářka realizováno 1 3 Příprava teplých pokrmů 4 1 Příprava pokrmů studené kuchyně 1 2 Výroba zákusků a dortů 2 Florista 1 1 Prodavač účastníci na RK + plánováno 41

42 min 100 účastníků Pracovník grafického studia 1 5 Tvorba www stránek realizováno 20 Základy obsluhy PC Obsluha osobního počítače ECDL START 21 Obsluha osobního počítače ECDL účastníci na RK + plánováno 42

43 min 140 účastníků Pracovník v sociálních službách Projektový manager realizováno Účetnictví a daňová evidence s využitím VT Mzdové účetnictví s využitím VT Daňová evidence Základy podnikání Vizážistika a barvové poradenství účastníci na RK + plánováno 43

44 Kurz Termín od / do Účetnictví a daňová evidence Mzdové účetnictví Pracovník v sociálních službách Florista Florista Výroba zákusků a dortů Příprava teplých pokrmů Pracovník v sociálních službách Pracovník v sociálních službách

45 Kurz Termín od / do Vizážistka a barvové poradenství A Projektový manažer Pracovník grafického studia A Počítačová gramotnost (7 modulů) A Asistent/ka, sekretář/ka Florista Účetnictví a daňová evidence Pracovník v sociálních službách

46 Kurz Termín od / do Pracovník v sociálních službách Mzdové účetnictví A Pracovník grafického studia Daňová evidence A Asistent/ka, sekretář/ka Základy obsluhy osobního počítače A Příprava pokrmů studené kuchyně Projektový manažer

47 Kurz Termín od / do Základy podnikání A Počítačová gramotnost (7 modulů) A Počítačová gramotnost (4 modulů) A Pracovník v sociálních službách A Asistent/ka, sekretář/ka A Účetnictví a daňová evidence A Základy obsluhy osobního počítače A

48 Cílem aktivity je soustavným monitoringem situace na trhu práce ve všech okresech JmK vyhledat co nejvíce vhodných uplatnění pro klienty projektu. Počet pracovních míst pro klienty projektu: min. 50 nově vytvořených se mzdovými příspěvky min. 100 vhodných bez mzdového příspěvku min. 30 společensky účelných pracovních míst Pracovní úvazek: plný nebo zkrácený (min. 50%) 48

49 Okres NVPM SUPM Vhodné Jiné vč. OSVČ Celkem Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Celkem

50 NVPM SUPM Vhodné Jiné 50

51 Činnost osobního asistenta: příprava na pohovor u zaměstnavatele, osobní účast klienta, zjištění odmítnutí klienta, pomoc při jednání se zaměstnavatelem, osobní pomoc bývalým klientům projektu. Blansko Brnoměsto Brnovenkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Počet hodin

52 Nejčastěji obsazované profese počet Administrativní pracovník 13 Prodavač/ka 6 Obchodník (manažer, konzultant referent) 3 Pracovník v sociálních službách 3 Zdravotní sestra 2 52

53 V rámci Doprovodných opatření jsou klientům propláceny tyto náhrady či příspěvky: cestovné, stravné v poradenských aktivitách, hlídání dětí do 8 let včetně, očkování, zdravotní prohlídky, výpis ze zdravotní dokumentace, příspěvek na kadeřnické, kosmetické služby či ošatné, úhrada správního poplatku při ohlášení živnosti, občerstvení v rámci skupinových aktivit Vstupní blok, Poradenský program, Motivační program, Program finanční gramotnosti a rekvalifikační kurzy. 53

54 Přizpůsobení dobu konání aktivit možnostem dojíždění klientů zahájení od 8:30 hod U kurzů s praxí zajišťujeme praxi v místě bydliště klienta. Realizace RK v daném okrese nebo v Brně Realizace RK v režimu A 4 hod denně po dobu 4 dnů v týdnu Na základě doporučení poradce je možné snížit finanční zátěž dojíždějícím klientům proplacení cestovného na základě předložených dokladů každý týden z našich finančních prostředků 54

55 Pro klienty, kteří se účastní aktivity v Brně, je zajištěno hlídání dětí po dobu účasti na aktivitě přímo v prostorách střediska v dětském koutku. 55

56 56

ÚVODNÍ SEMINÁŘ K PROJEKTU 11. 04. 2013

ÚVODNÍ SEMINÁŘ K PROJEKTU 11. 04. 2013 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Realizace projektu probíhá ví Jihomoravském

Více

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY CZ.1.04/2.1.00/70.00036 REGIONÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT Informace dodavatele poradenských a vzdělávacích aktivit o realizaci projektu 2 S t r á n k a 1 OBSAH 1 ESF A OPERAČNÍ PROGRAM

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY CZ.1.04/2.1.00/70.00036 SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Průběžný seminář 7. října 2014 Obsah prezentace Identifikace projektu Hlavní cíle projektu Změny projektu

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele provasvjmk.rcv.czhttp ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa programu: 2. Aktivní politika trhu práce

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

POSTAVENÍ RIZIKOVÝCH SKUPIN NA VYBRANÉM TRHU PRÁCE A ZPŮSOBU ŘEŠENÍ JEJICH SITUACE

POSTAVENÍ RIZIKOVÝCH SKUPIN NA VYBRANÉM TRHU PRÁCE A ZPŮSOBU ŘEŠENÍ JEJICH SITUACE POSTAVENÍ RIZIKOVÝCH SKUPIN NA VYBRANÉM TRHU PRÁCE A ZPŮSOBU ŘEŠENÍ JEJICH SITUACE Ing. Lenka Podmolíková, personální ředitelka, vedoucí projektů v JmK RIP = regionální individuální projekt CÍLOVÉ SKUPINY

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec NOVÁ ŠANCE 90 CZ.1.04/2.1.01/74.00214 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: rakovnický region Cílová

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. Informace dodavatele poradenských a vzdělávacích

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov ÚŘAD PRÁCE JAKO PARTNER Uvažujete o zahájení podnikání? Jak Vám může

Více

CZ.1.04/3.3.05/75.00135

CZ.1.04/3.3.05/75.00135 CZ.1.04/3.3.05/75.00135 Číslo projektu: Termín: 16.4.2012 15.4.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení Masarykova 745, 438 01 Žatec Místo realizace: rakovnický region

Více

CZ.1.04/3.3.05/75.00135

CZ.1.04/3.3.05/75.00135 CZ.1.04/3.3.05/75.00135 Číslo projektu: Termín: 16.4.2012 15.4.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení Masarykova 745, 438 01 Žatec Místo realizace: rakovnický region

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Projekt NEKONČÍME V PADESÁTI

Projekt NEKONČÍME V PADESÁTI Projekt NEKONČÍME V PADESÁTI Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00252 Termín: 1.3.2012 28.2.2014 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení lounský region Hlavní cíl

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014)

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014) Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj stav k 31. 10. 2014 Ukazatel Česká republika Liberecký kraj počet uchazečů 519 638 22 989 Informace o nástrojích APZ realizovaných ÚP ČR KrP v Liberci počet

Více

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM CZ.1.04/3.3.05/75.00247 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: lounský

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Projekt Opus Prachatice Obsah: Záměr projektu 1. Identifikace operačního programu a výzvy 2. Identifikace příjemce podpory a

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Ing. František Mikyska IdeaHELP, o.p.s. Obchodní jméno: IdeaHELP, o.p.s. Identifikační číslo: 274 70 229 Sídlo společnosti: Žamberk, Zemědělská 1004, 564 01 Právní

Více

Příručka dobré praxe

Příručka dobré praxe Příručka dobré praxe Regionální individuální projekt Recept na úspěch CZ.1.04/2.1.00/70.00072 Projekt byl realizován Úřadem práce ČR v Jihomoravském kraji. Stránka 2 z 50 Smyslem této příručky dobré praxe

Více

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled 15.12.2015 Mgr. Miriam Majdyšová Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 30. 11. 2015 KM UH VS ZL Kraj Uchazeči

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Cesta na trh práce Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Úřad práce

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se)

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se) Mgr. Zuzana Válková Rekvalifikace (RK): Změna dosavadní kvalifikace uchazeče o zaměstnání, získání nových znalostí, dovedností, teoretická nebo praktická příprava umožňující jeho pracovní uplatnění ve

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

REKVALIFIKACE JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI

REKVALIFIKACE JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI REKVALIFIKACE JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0111.docx

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 31. srpna 2006

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 31. srpna 2006 INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 31. srpna 2006 VÍTÁME VÁS PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 31. srpna 2006 ZAHÁJENÍ Ivana Liedermanová členka

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

I. Nezaměstnanost v okrese Pelhřimov k 31. 10. 2015

I. Nezaměstnanost v okrese Pelhřimov k 31. 10. 2015 I. Nezaměstnanost v okrese Pelhřimov k 3. 0. 05 K 3. 0. 05 evidovalo kontaktní pracoviště Pelhřimov 4 osob, což je o 7 osob méně než ke konci předchozího měsíce. K 3. 0. 05 evidovalo kontaktní pracoviště

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE státního rozpočtu ČR. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: 45 plus v Jihomoravském kraji Zadavatel veřejné

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Projektový záměr Nestůj a pojď 2 Předmět projektu: Klíčové aktivity projektu se zaměří na propojení regionálních zaměstnavatelů zejména příspěvkových organizací

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Úřad

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Shrnující informace k ZMZ

Shrnující informace k ZMZ DRUHÁ PŘÍLEŽITOST (CZ.1.04/2.1.01/74.00292) Grantový projekt spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR Shrnující informace k ZMZ Grantový projekt probíhal v období: 1. 5. 2012 30. 4. 2014 Schválený rozpočet

Více

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Kontaktní pracoviště Česká Lípa Paní Zdislavy 419, 470 01 Česká Lípa Fax: 950 108 402, e-mail: posta@cl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem Poskytování komplexních služeb v

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Olomouc 31.1.2011. Zkušenost plus

Olomouc 31.1.2011. Zkušenost plus Olomouc 31.1.2011 Zkušenost plus Obsah: Realizační tým, aktivity projektu, rekvalifikace - Jana Tomečková, projektový manažer dodavatele Kurzy počítačových dovedností - Simona Kupčíková, lektorka Kurzy

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce NA VLASTNÍ Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce Realizátor: Spirála Turnov, o. s. Partner projektu: Centrum pro rodinu Náruč, o. s. Termín realizace: 1. 6. 2012 31. 5. 2014 Místo realizace:

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce - občanské sdružení, založeno 2004, 32 obcí okr. Rychnov n/kněžnou - 6 zaměstnanců, sídlo Skuhrov n/bělou cíl: pomoc při prospěšném rozvoji regionu oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014

konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014 Kontaktní pracoviště Cheb konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014 Bc. Natalie Bláhová, vedoucí referátu trhu práce Cheb Situace na trhu práce v okrese Cheb k 31.8.2014 bylo

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích 21. října 2015 2 Situace na trhu práce podíl

Více

IČO: 25589881 DIČ: CZ 25589881 Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3226 V Y P I S U J E

IČO: 25589881 DIČ: CZ 25589881 Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3226 V Y P I S U J E Zadavatel: Název společnosti: CC Systems a. s. Sídlo společnosti: Národní tř.101, 695 01 Hodonín Kontaktní osoba:ing. Růžena Vlachová Telefon: + 420 724 952 526 Fax: + 420 518 342 243 E-mail: vlachova@ccsystem.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více