Informace o průběhu realizace projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o průběhu realizace projektu"

Transkript

1 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Projekt je realizován na území Jihomoravského kraje. SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY CZ.1.04/2.1.00/ Informace o průběhu realizace projektu

2 Informace o dodavateli veřejné zakázky Realizační tým kontakty a kompetence členů týmu Kontaktní pracoviště pro účastníky projektu Publicita Plnění aktivit Odstraňování bariér 2

3 Realizaci projektu Sladění práce a rodiny zajišťuje sdružení těchto firem: Počítačová služba s.r.o. Republikové centrum vzdělávání s.r.o. 3

4 Ing. Lenka Podmolíková Vedoucí projektu Ing. Miroslav Sequens hlavní poradce Ing. Hana Fidranská Finanční manažerka Bc. Leopold Podmolík správce webu Republikové centrum vzdělávání s.r.o Mgr. Adéla Pešková kont. osoba Znojmo Brno Břeclav Hodonín Vyškov Blansko Mgr. Jaroslav Merta Ing. Miroslav Sequens Poradce pro Znojmo Mgr. Petr Nejedlý Ing.Zdenek Bujňák Poradci pro Brno Mgr. Vladimír Kučera Poradce pro Břeclav a Hodonín Mgr. Petra Laštůvková Poradce pro Vyškov a Blansko PhDr. Ivan Nedoma PhDr. Helena Vařbuchtová Klára Freitagová,DiS. asistentka Klára Freitagová, DiS asistentka Alena Kosířová asistentka PhDr. Božena Luterová psychologové 4

5 Místo Adresa vybavení Brno-město a Brnovenkov Šujanovo nám. 3 9 učeben + 6 kanceláří Vyškov Palánek 75 2 učebny + 1 kancelář Blansko Masarykova 12 1 učebna + 1 kancelář Znojmo Pražská 46 1 učebna + 1 kancelář Hodonín ul. Dukelských hrdinů 1 2 učebny + 1 kancelář Břeclav ul. 17. Listopadu 1 1 učebna + 1 kancelář 5

6 6

7 7

8 8

9 MP PD BD VK VB PRK PFG RK ZAMĚSTNÁNÍ IP PODNIKÁNÍ 9 Sladění práce a rodiny CZ.1.04/2.1.00/

10 Cílovou skupinou jsou osoby pečující o dítě nebo děti do 15 let věku. Celkem je projekt určen pro min. 500 osob: uchazeči o zaměstnání (min. 400) zájemci o zaměstnání (max. 100) PRŮBĚH A POSTUP PŘI VÝBĚRU KLIENTŮ: Seznámení s projektem a poskytnutí základních informací: Screeningový pohovor s vyplněním dotazníku: Vyhodnocení: 10

11 Blansko Brnoměsto Brnovenkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Účastníci Vybrané osoby Nevybrané osoby K vstoupilo do projektu celkem 630 osob, což představuje 126 % plánovaného počtu 11

12 12

13 Cílem aktivity je seznámení klientů s projektem a jeho výstupy za účelem probuzení jejich zájmu o absolvování všech vzdělávacích aktivit s cílem zvýšení šance v uplatnění na trhu práce. Aktivita je určena pro min. 500 osob. K absolvovalo tuto aktivitu a vstoupilo do projektu (podepsalo Dohodu o účasti) celkem 528 klientů, což je 105,6 % plánovaného počtu. 13

14 BK BM BO BV HO VY ZN 14

15 Cílem aktivity je sestavení vhodného rozvojového a výukového plánu aktivit každého klienta s cílem jeho uplatnění na trhu práce. Aktivita je určena pro min. 500 klientů (min 400 uchazečů o zaměstnání a max. 100 zájemců o zaměstnání. Plán rozvoje klienta je klientovi sestaven specializovaným psychologem s praxí. Cílem je seznámit klienta s harmonogramem poradenských a vzdělávacích aktivit a přizpůsobit ho klientovým možnostem s ohledem na jeho péči o dítě nebo o děti. 15

16 Dotazník Pohovor s psychologem Sestavení PRK Dosavadní pracovní uplatnění, Kompetence, Představy o uplatnění Poradenské programy, Rekvalifikační kurzy 16

17 BK BM BO BV HO VY ZN 17 K sepsalo Plán rozvoje klienta celkem 451 osob, což je 90 % z celkového plánovaného počtu klientů.

18 Aktivita je určena pro min. 250 uchazečů o zaměstnání. Pro klienty jsou připraveny dva typy poradenských programů: bilanční diagnostika je určena pro min. 150 klientů pracovní diagnostika je určena pro min. 100 klientů 18

19 Bilanční diagnostika Pracovní diagnostika Plán Aktuální stav Zbývá plnění % % Pro velký zájem ze strany klientů projektu bylo poskytnuto poradenství v podobě Bilanční diagnostiky celkem pro 171 klientů, což je o 21 klientů více, než bylo stanoveno v zadávací dokumentaci. 19

20 Přehled klientů, kteří absolvovali pracovní nebo bilanční diagnostiku podle okresů k : BK BM BO BV HO VY ZN Bilanční diagnostika Pracovní diagnostika 20

21 Klientka Z.R. *1973, vdaná, 3 děti, VŠ MZLÚ Brno + Doplňkové pedagog studium. Od absolutoria na VŠ pracovala jako pedagog v oblasti ekologické výchovy dětí. Nejprve v domě ekologické výchovy Lipka a poté jako vedoucí zájmového útvaru na MŠ a ZŠ Želešice. Sama aktivně tvoří učební pomůcky pro ekovýchovu. Absolvovala úspěšně RK Pracovník grafického studia a získala od dotované pracovní místo (NVPM) pracovnice tvůrčího centra ve Sdružení pro ekologickou výchovu Rezekvítek. 21

22 22 Klientka M.K. *1974, vdaná, 2 děti. SŠ - Gymnázium Vídeňská, Brno; VŠ PdF MUNI Brno nedokončila. Po odchodu z VŠ pracovala jako Au-pair v Rakousku a v ČR byla zaměstnaná v administrativě. Do projektu nastupovala s příslibem zaměstnání v oblasti sociálních služeb, tento příslib se podařilo naplnit a klientka nastoupila k na dotované pracovní místo (NVPM) u soukromého poskytovatele sociálních služeb Právo na život. Klientka po celou dobu účasti v projektu projevila zájem o studium sociální práce na VŠ. Proto byla po celou dobu účasti v projektu odpovídajícím způsobem v tomto úmyslu podporovaná a motivovaná a byly jí poskytnuty veškeré informace o možnostech VŠ studia v této oblasti a klientka je rozhodnutá v roce 2015 nastoupit na VŠ studium.

23 Motivační program je realizován v rozsahu 5 dnů po 5 hodinách denně. Celý program je rozdělen do 5 částí: A. rozvoj sebeprezentace, B. rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, C. exkurze k potenciálním zaměstnavatelům, D. všeobecný přehled v oblasti ekonomiky, práva a zaměstnanosti, E. motivace k živnostenskému podnikání. 23

24 Ze strany klientů patří tato aktivita k nejžádanějším. Vzhledem k tomu, že mezi klienty převažují ženy, které se ve většině případů chtějí vrátit zpět do zaměstnání po několika letech, které strávily především péčí o děti a ztratily tak za tuto dobu především běžné sociální vazby, je pro ně možnost obnovit si opět tyto sociální dovednosti velmi důležitá. V současné době je minimální kapacita již téměř vyčerpána. 24

25 Motivační program Plán Aktuální stav Zbývá Plnění % Přehled účastníků motivačního programu dle okresů k : BK BM BO BV HO VY ZN 25

26 26

27 Cílem aktivity je nabídnout pomoc a poradenství klientům, kteří jsou v tíživé situaci mnohdy v souvislosti s dlouholetou evidencí na úřadu práce, naučit je orientovat se ve finančních rozhodnutích, spravovat osobní finanční podmínky, které mají dopad na materiální zajištění jedince, probírat témata peněz. Program je realizován v rozsahu 20 hodin, tj. 4 dny po 5 hodinách denně. Program je určen celkem pro min. 250 uchazečů i zájemců o zaměstnání. 27

28 Program finanční gramotnosti obsahuje tato témata: Základy terminologie finanční gramotnosti RPSN, osobní bankrot, směnka, úvěr, hypotéka, zadlužení, exekuce). Osobní/rodinný rozpočet sestavení a význam evidence, vytváření rezerv. Úvěry a půjčky bankovního a nebankovního sektoru. Exekuce, práva a povinnosti exekutora, vymáhání dluhu, lichva. Praktické případové studie podložené konkrétními životními příběhy osob, které se octly ve finančních potížích. 28

29 Program finanční gramotnosti Plán Aktuální stav Zbývá Plnění % 29

30 BK BM BO BV HO VY ZN 30

31 Cílem aktivity je pomoc klientovi získat informace o sobě, o svých silných a slabých stránkách, poradenství za účelem překonání handicapů klientů, zlepšení sebepoznání, sebejistoty, sebevědomí, asertivity, rozvoj psychosociálních dovedností, dovedností při hledání zaměstnání, psaného i ústního projevu, verbální a nonverbální komunikace, diagnostika vlastních schopností, zvýšení jejich motivace k rekvalifikaci a při hledání pracovních příležitostí. 31

32 Aktivita je určena pro všechny klienty projektu, přičemž ne všichni ji musí využít. Počet hodin: max Minimální denní jednotka: Maximální denní jednotka: 30 min (a poté její násobky) 2 hodiny Blansko Brnoměsto Brnovenkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Počet hodin IP , ,5 196,5 109,

33 Blansko 12% 13% Brno-město 21% 15% Brno-venkov Břeclav 10% 9% 20% Hodonín Vyškov Znojmo 33

34 34 Blažena P., (42 let) nastoupila do projektu Sladění práce a rodiny v březnu Od projektu očekávala osobnostní rozvoj a pomoc při získání pracovního místa. Kromě motivačního programu absolvovala 4 hodiny individuálního poradenství a bilanční diagnostiku. Klientka ve svém životopise uvedla informaci, že je držitelkou titulu Mistr Evropy ve válení pivních sudů. Tento titul získala v pivovarské soutěži pořádané ve Velké Británii, které se účastnila v rámci předchozího zaměstnání v pivovaru. Při individuálním poradenství bylo klientce doporučeno zpracování kvalitního životopisu v rámci kterého uvedla a vysvětlila i tuto skutečnost. Dále jí bylo doporučeno s tímto životopisem oslovit pivovary v Brně a okolí, jelikož v tomto oboru stále přetrvává určitá profesní hrdost a pozitivní pohled na cechovní příslušnost. Klientka na základě těchto aktivit začala jednat se společností Sladovna Bernard a.s., která jí zaměstnala zprvu jako brigádnici (bezkolizní zaměstnání v souběhu s evidencí na ÚP). Společnost jednala s poradcem o zřízení společensky účelového pracovního místa, ale po rychlé adaptaci paní Blaženy v novém zaměstnání se vedení firmy rozhodlo zaměstnat ji i bez dotací, a to od

35 Klientka se středoškolským vzděláním (41 let), okres Znojmo. Dlouhé měsíce uvažovala o práci v administrativě. Po vyhodnocení své osobní situace a možností trhů práce při sestavování Plánu rozvoje klienta nakonec přistoupila na to, že by mohla pracovat i v oblasti ostrahy a ochrany majetku. Klientka na to zareagovala prakticky okamžitě a velmi brzy na doporučení poradce absolvovala pohovor u zaměstnavatele. Ten jí však nabídl možnost práce až v krajském městě, což pro klientku znamenalo nutnost dojíždět. Po rychlé telefonické konzultaci s poradcem nabídku přijala. S odstupem necelých dvou měsíců od nástupu do zaměstnání klientka referovala poradci o svých zkušenostech a požádala o předání vzkazu dalším uchazečům, aby se nebáli přijmout práci, která je i dále od bydliště. I když to zní zvláštně, cituji její slova: Práci najde každý, jen nesmí být lenivý zvednout svůj zadek a přistoupit i na to, že díky práci bude mít méně času na svou zábavu, než tomu bylo dosud. 35

36 Cílem je zajistit pro min. 300 klientů celkem min. 420 rekvalifikací, z toho min. 420 účastníků musí úspěšně rekvalifikaci ukončit (musí získat celostátně platné Osvědčení). Klienti mohou absolvovat až 3 kurzy, které jsou navzájem provázané a jsou pro ně vhodné s cílem získat lepší možnost uplatnění na trhu práce nebo získat živnostenské oprávnění. Celkem mají klienti možnost vybrat si z nabídky 29 různých typů kurzů. 36

37 A. Profesní kvalifikace: Celkem 80 osvědčení, min 70 osvědčení B. Počítačové kurzy: - Celkem 140 osvědčení, min 100 osvědčení C. Kurzy ostatní: - Celkem 200 osvědčení, min 110 osvědčení 37

38 Kurzy jsou organizovány ve dvou režimech A a B : v režimu A jsou kurzy pořádány pouze 4 dny v týdnu po 4 hodinách, v režimu B pak 5 dní v týdnu po 6 hodinách denně. začátek kurzu na 8:30 hod U profesních rekvalifikací, jejichž součástí je i praxe u zaměstnavatele, probíhá tato část kurzu většinou v blízkosti místa bydliště klienta, čímž se zvyšuje i jeho šance na získání nového pracovního uplatnění právě u zaměstnavatele, u něhož vykonává praxi. 38

39 Přehled nejčastěji realizovaných rekvalifikačních a profesních kurzů celkem k : Název kurzu celkem Pracovník v sociálních službách 39 Počítačová gramotnost (dle ECDL 4 moduly) 18 Počítačová gramotnost (dle ECDL 7 modulů) 17 Účetnictví a daňová evidence s využitím VT 15 Základy podnikání 13 Administrativní pracovník 10 Mzdové účetnictví s využitím VT 10 Pracovník grafického studia 8 Vizážistika a barvové poradenství 5 Příprava pokrmů studené kuchyně 4 39

40 Pracovník v sociálních službách Základy obsluhy PC Obsluha osobního počítače ECDL START Obsluha osobního počítače ECDL (7) Účetnictví a daňová evidence s využitím VT Základy podnikání Asistentka, sekretářka (120 hod) Mzdové účetnictví s využitím VT Pracovník grafického studia Vizážistika a barvové poradenství Příprava pokrmů studené kuchyně Florista Příprava teplých pokrmů 40

41 min 70 účastníků 5 0 PK - Personalista Asistentka, sekretářka realizováno 1 3 Příprava teplých pokrmů 4 1 Příprava pokrmů studené kuchyně 1 2 Výroba zákusků a dortů 2 Florista 1 1 Prodavač účastníci na RK + plánováno 41

42 min 100 účastníků Pracovník grafického studia 1 5 Tvorba www stránek realizováno 20 Základy obsluhy PC Obsluha osobního počítače ECDL START 21 Obsluha osobního počítače ECDL účastníci na RK + plánováno 42

43 min 140 účastníků Pracovník v sociálních službách Projektový manager realizováno Účetnictví a daňová evidence s využitím VT Mzdové účetnictví s využitím VT Daňová evidence Základy podnikání Vizážistika a barvové poradenství účastníci na RK + plánováno 43

44 Kurz Termín od / do Účetnictví a daňová evidence Mzdové účetnictví Pracovník v sociálních službách Florista Florista Výroba zákusků a dortů Příprava teplých pokrmů Pracovník v sociálních službách Pracovník v sociálních službách

45 Kurz Termín od / do Vizážistka a barvové poradenství A Projektový manažer Pracovník grafického studia A Počítačová gramotnost (7 modulů) A Asistent/ka, sekretář/ka Florista Účetnictví a daňová evidence Pracovník v sociálních službách

46 Kurz Termín od / do Pracovník v sociálních službách Mzdové účetnictví A Pracovník grafického studia Daňová evidence A Asistent/ka, sekretář/ka Základy obsluhy osobního počítače A Příprava pokrmů studené kuchyně Projektový manažer

47 Kurz Termín od / do Základy podnikání A Počítačová gramotnost (7 modulů) A Počítačová gramotnost (4 modulů) A Pracovník v sociálních službách A Asistent/ka, sekretář/ka A Účetnictví a daňová evidence A Základy obsluhy osobního počítače A

48 Cílem aktivity je soustavným monitoringem situace na trhu práce ve všech okresech JmK vyhledat co nejvíce vhodných uplatnění pro klienty projektu. Počet pracovních míst pro klienty projektu: min. 50 nově vytvořených se mzdovými příspěvky min. 100 vhodných bez mzdového příspěvku min. 30 společensky účelných pracovních míst Pracovní úvazek: plný nebo zkrácený (min. 50%) 48

49 Okres NVPM SUPM Vhodné Jiné vč. OSVČ Celkem Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Celkem

50 NVPM SUPM Vhodné Jiné 50

51 Činnost osobního asistenta: příprava na pohovor u zaměstnavatele, osobní účast klienta, zjištění odmítnutí klienta, pomoc při jednání se zaměstnavatelem, osobní pomoc bývalým klientům projektu. Blansko Brnoměsto Brnovenkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Počet hodin

52 Nejčastěji obsazované profese počet Administrativní pracovník 13 Prodavač/ka 6 Obchodník (manažer, konzultant referent) 3 Pracovník v sociálních službách 3 Zdravotní sestra 2 52

53 V rámci Doprovodných opatření jsou klientům propláceny tyto náhrady či příspěvky: cestovné, stravné v poradenských aktivitách, hlídání dětí do 8 let včetně, očkování, zdravotní prohlídky, výpis ze zdravotní dokumentace, příspěvek na kadeřnické, kosmetické služby či ošatné, úhrada správního poplatku při ohlášení živnosti, občerstvení v rámci skupinových aktivit Vstupní blok, Poradenský program, Motivační program, Program finanční gramotnosti a rekvalifikační kurzy. 53

54 Přizpůsobení dobu konání aktivit možnostem dojíždění klientů zahájení od 8:30 hod U kurzů s praxí zajišťujeme praxi v místě bydliště klienta. Realizace RK v daném okrese nebo v Brně Realizace RK v režimu A 4 hod denně po dobu 4 dnů v týdnu Na základě doporučení poradce je možné snížit finanční zátěž dojíždějícím klientům proplacení cestovného na základě předložených dokladů každý týden z našich finančních prostředků 54

55 Pro klienty, kteří se účastní aktivity v Brně, je zajištěno hlídání dětí po dobu účasti na aktivitě přímo v prostorách střediska v dětském koutku. 55

56 56

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078.

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. NOVÁ PROFESE Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí

Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí únor květen 2006 Vypracovala: Markéta Šmídová koordinátorka

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah:

Výroční zpráva 2013. Obsah: Výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Informace o společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný ukončený projekt 3.1. Cíle projektu 3.2. Další cíle projektu 4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny

Více

Masarykova 745, 438 01 Žatec

Masarykova 745, 438 01 Žatec Výroční zpráva 2012 Masarykova 745, 438 01 Žatec 1 Obsah Úvod... 3 Poslání a cíle organizace... 3 Zpráva o činnosti za rok 2012:... 3 Projekty realizované v roce 2012:... 4 Do školy včas bez odkladu školní

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných. Lenka Solomon, DiS.

Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných. Lenka Solomon, DiS. Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných Lenka Solomon, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Nezaměstnanost se stala běžnou součástí dnešní společnosti založené na tržním hospodářství. Obecně

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Metodika práce s CS v oblasti pracovního poradenství a zprostředkování práce. Inovativní produkt projektu

Metodika práce s CS v oblasti pracovního poradenství a zprostředkování práce. Inovativní produkt projektu Metodika práce s CS v oblasti pracovního poradenství a zprostředkování práce Inovativní produkt projektu Najdu si své pracovní místo CZ.2.17/2.1.00/34086 Obsah: 1. Zapojení klientů do služeb RUBIKON Centra...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, os Základní údaje o sídle společnosti Most ke Vzdělání Bridge to Education, os Sídlo společnosti: Benecko 202, 512 37 Benecko email: info@mostkevzdelanieu

Více

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ Petr VYHNÁNEK Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 Strašnice, vyhnanek@mup.cz Anotace: Příspěvek

Více

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE... 4 CHARAKTER REGIONU... 5 SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ... 7 POPIS LOKALIT... 8 ROLE AGENTURY

Více

Co se povedlo v projektu Uplatněte se!

Co se povedlo v projektu Uplatněte se! Příběhy klientů zapojených v projektu. Co se povedlo v projektu Uplatněte se! Jihočeský kraj 1. Paní z Ukrajiny žije v ČR šestým rokem. V době nastoupení do projektu Uplatněte se! na mateřské dovolené

Více

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014)

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014) Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj stav k 31. 10. 2014 Ukazatel Česká republika Liberecký kraj počet uchazečů 519 638 22 989 Informace o nástrojích APZ realizovaných ÚP ČR KrP v Liberci počet

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE Úřad práce ČR partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Úřad práce ČR (ÚP ČR) je samostatnou organizační složkou státu. Zřizovatelskou funkci plní

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více