Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 8-2 0 0 9"

Transkript

1 1

2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K OBECNÁ CHARAKTERISTIKA - ORGANIZACE Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihomoravským krajem a řízenou prostřednictvím odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem podle nové zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č. j.: 98/175 ze dne ): Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 1. Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak ustanoveními části čtvrté, a prováděcími předpisy k zákonu. 2. Příspěvková organizace jako jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky poskytuje vzdělávání v cizích jazycích; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak ustanovením 110, prováděcími předpisy k zákonu a vyhl. č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, v platném znění. Statutárním orgánem školy byl v průběhu školního roku ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4, PaedDr. Karel Rivola. VEDENÍ ŠKOLY ( ) jméno pracovní pozice kontakt Rivola Karel, PaedDr. ředitel školy tel.: *, PhDr. Puškinová Monika, Ph.D. zástupce ředitele školy tel.: *, V době nepřítomnosti ředitele školy vykonává zástupkyně ředitele funkci zástupce statutárního orgánu. ADMINISTRATIVA ( ) jméno pracovní pozice kontakt Kulhánková Zdeňka ekonomka účetní školy tel.: *, Vítková Zdeňka personalistka a sekretářka školy 2 tel.: *,

3 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Žádosti o poskytnutí informace dle 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se podávají: písemně Znojmo, Přemyslovců 4 pošta písemně zaevidováním do podacího deníku podatelna ústně k řediteli, k pověřené osobě (viz níže) osobně ústně prostřednictvím pojítka k pověřené osobě telefon elektronicky Vymezení kompetencí osoba PaedDr. Karel Rivola ředitel školy PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. zástupkyně ředitele Dalibor Kulhánek technický pracovník, školník Zdeňka Vítková personalistka, sekretářka Zdenka Kulhánková ekonomka, účetní školy Mgr. Zdeněk Král výchovný poradce Kontakt se zástupci médií osoba PaedDr. Karel Rivola ředitel školy PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. zástupkyně ředitele Mgr. Zdeněk Král výchovný poradce oblast kompetencí - informace ze všech oblastí života školy (včetně koncepčního rozvoje a komentování rozhodnutí) - veškeré informace v kompetenci univerz. zastupitelnosti (zastupování statutárního zástupce dle platné legislativy) - základní informace o provozu školy (ústně, odkazem) - poskytování technických dat (v rámci smluvních aktivit) - informace z oblasti smluvních komp. (ústně, odkazem) - informace o provozu školy - informace z oblasti ekonomiky (ústně, odkazem) - informace o provozu školy - informace z oblasti výchovy a vzděl. (ústně, odkazem) - informace o koncepci rozvoje (dle textu výroční zprávy) oblast kompetencí - univerzální kontakt - komentářem: rozhodnutí, koncepce, výsledky činnosti - kompetence v rámci univerzální zastupitelnosti ŘŠ (v době nepřítomnosti ředitele nebo na základě pokynů) - informace z oblasti výchovy a vzdělávání - informace o koncepci rozvoje (dle textu výroční zprávy) Dálkový přístup k informacím (dle 2, 3 odst. 2, 5, 5 odst. 4 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění) volně přístupné webové stránky školy: Žádosti o poskytnutí informace ve školním roce šk.r obsah žádostí (žadatelé) forma počet vyřízeno 1. čtvrtletí školní doch možnost přestupu z jiné SŠ (uchazeči) - inf. k adaptačnímu kurzu 1. ročníků - podmínky přijetí ke st. na šk. r čtvrtletí - podmínky realizace žákovských projektů školní doch. - plán přijetí ke studiu na šk. rok pravidla odborné praxe telefon telefon ústní ústní 3

4 3. čtvrtletí školní doch čtvrtletí školní doch prázdniny VII.-VIII kritéria přijímacího řízení (osvětlení) výsledky přijímacího řízení (PŘ) změny v rámci PŘ (vůle rodičů-změny) podmínky odborné praxe žáků školy podmínky vyzkoušení a reparátů v prů součást JŠ / otevírání JPJK (NEJ) - součást JŠ / otevírání JPJK (ANJ) běhu přípravného týdne - možnosti přestupu z jiné SŠ zahájení jednoletých pomaturitních kurzů zahájení školního roku zahájení jazykových kurzů pro veřejnost telefon telefon telefon ústní ústní ústní PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU Časový sled aktivit školy I. pololetí datum akce kdo poznámky ZÁŘÍ Zahájení školního roku po ročnících školní aula (dle plánu) Výstava pohř. král. klenotů 1. ročník JM Muzeum Znojmo ČPC školení zkouška znal. A1 zkušební kom. PaedDr. Rivola, Mgr. Janský opravná maturitní zkouška 3 žáci společenská místnost Burza učebnic 1. ročník dle plánu učebny 2. roč zahájení adaptačního kurzu 1. r. 1. ročník trvání: exkurze: keramika sklářství třída 2. B Ing. Svoboda (zbožíznalství) atletický den 1. ročníků 1. ročník S:TEV / v rámci adapt. kurzu exkurze: Úpravna vody Znojmo třída 2. B Ing. Svoboda (zbožíznalství) exkurze do Prahy (kult.poznáv.) třída 4. A Mgr. Dvořáková, Mgr. Mahelová předn.: Na zkušenou do Německa třídy 4. B, C Mgr. Vaňharová / Č-NFM volby do školské rady (řádné) dle vol. řádu PaedDr. K. Rivola zveřejnění výsl. voleb do ŠR volební kom. = po ukončení vol. období film: Máj (kulturní akce / ČJL) roč. kino Svět (do konce 3. hod.) nábor k účasti v projektu Norsko roč. PhDr. Růžička / ing. Hájek Středoškolský atletický pohár reprezentace Mgr. Mahelová porada předsedů sekcí VP / ředitelna vedení + vedoucí sekcí porada: Počítače nekoušou projekt Mgr. Fiala film: Máj (kulturní akce / ČJL) roč. kino Svět (do konce 3. hod.) Maybelline Road show STS / VP Mgr. Král, J. Šťastník (3. B) exkurze: Praha (poznávací) třída 4. C Mgr. Chlubna (třídenní akce) ŘÍJEN porada: průběžné hodnocení (síť) pedagog. sbor Mgr. Fiala škol.: Met. výuky psaní na kláves. Praha Mgr. Valentová konf.: Informatika v ekonomice Veselí n. Mor. Dr. Rivola, Dr. Kudláček škol.: Projekty (monitoring) Praha PaedDr. Rivola (sobota) exkurze: Praha (poznávací) třída 4. B Ing. Jordánová (třídenní akce) exkurze: Invex Brno (S:ITE) třídy 1.,3.,4.C RNDr. Kudláček (+ S:ITE) exkurze: Terezín (S:SVP) třídy dle plánu Mgr. Janský projekt: Drogy a mýty (VP) třídy: 1. A, B Mgr. Král exkurze: Invex Brno (S:ITE) třída 2. C RNDr. Kudláček, Bc. Benda) soutěž: Turnaj SŠ v kopané reprezentace Mgr. Krčál (S:TEV) zkoušky: znalost ČJ A1 JŠ / ČPC PaedDr. Rivola (spol.m.) testy: Vektor I. třídy: PhDr. Puškinová, Ph.D. 4

5 testy: Vektor II. třídy: PhDr. Puškinová, Ph.D testy: Vektor III. třídy: PhDr. Puškinová, Ph.D projekce: Finsko (geografie) třídy: 1.+2.roč. Mgr. Fiala, ing. Svoboda šk.projekt: bloková výuka celá škola PhDr. Puškinová, Ph.D akce: Gaudeamus (Brno) třídy: 4. roč. RNDr. Kudláček, Mgr. Král zasedání: školská rada spol. místnost Mgr. Bulín / Dr. Rivola školení: aktiv vých. poradců SIT Znojmo Mgr. Král projekt: Studentský život Norsko PhDr. Růžička (s OA Břeclav) porada: OŠ KrÚ ředitelé SŠ KrÚ Brno PaedDr. Rivola LISTOPAD 08 PROSINEC 08 LEDEN porada: organizace Burzy SŠ pedagog. sbor Dr. Rivola / šk. aula exkurze: transfúzní stanice třída: 2. A Ing. Svoboda / BIO soutěž: turnaj SŠ stolní tenis reprezentace Ing. Svoboda / kat.: dívky soutěž: turnaj SŠ stolní tenis reprezentace Ing. Svoboda / kat.: chlapci akce: Burza SŠ + Den otevř. dveř. dle plánu Mgr. Chlubna, Mgr. Král akce: Burza SŠ + Den otevř. dveř. dle plánu Mgr. Chlubna, Mgr. Král akce: MV jazyků Expolingua Praha Mgr. Svobodová jednání: pedagogická rada I. 1. čtvrtletí Dr. Rivola, Dr. Puškinová jednání: pedagogická rada II. 1. čtvrtletí Dr. Rivola, Dr. Puškinová jednání: sdružení rodičů (VH) valná hrom. Dr. Rivola / výbor SR akce: třídní schůzky valná hrom. Dr. Rivola / výbor SR soutěž: přebor SŠ - plavání reprezentace Mgr. Krčál / S:TEV beseda: Poruchy příjmu potravy třídy: 2. roč Dr. Puškinová / dle plánu VP akce: laboratorní práce CHE G.Dr.K.P., Zn Ing. Svoboda / dle plánu soutěž: přebor SŠ košíková hoši reprezentace Mgr. Chodobová / S:TEV školení: Reg.Cisco Net.Academy Hr. Králové RNDr. Kudláček + S:ITE soutěž: přebor SŠ piškvorky reprezentace Ing. Prostá beseda: MZLU Brno třídy: 4. roč. Mgr. Král akce: Evakuace budovy (nácvik) celá škola Dr. Puškinová, ing. Svoboda soutěž: Ekonom. tým (šk. kolo) třída: 4. A Ing. Žáková / S:EKP zkoušky: znalost ČJ na A1 JŠ / ČPC Dr. Rivola (spol. místnost) soutěž: přebor SŠ plavání hoši reprezentace Mgr. Krčál / S:TEV exkurze: okresní soud - přelíčení třída: 4. A PhDr. Puškinová, Ph.D akce: konf. ČSE výuka EKO Praha Ing. Žáková / sobota přednáška: MZK a NSZ 2009 třída: 4. A PhDr. Puškinová, Ph.D akce: Norská mise (vernisáž) projekt 3. A PhDr. Růžička / aula / výstava akce: S tebou o tobě (Anabel) dívky 1. roč. Mgr. Král / dle plánu soutěž: přebor SŠ florbal hoši reprezentace Mgr. Mahelová / S:TEV informace: Praktická MZK třída: 3. A PeadDr. Rivola / aula soutěž: přebor SŠ florbal dívky reprezentace Mgr. Chudobová / S:TEV soutěž: Má dáti, dal (škol.kolo) třída: 4. roč. Ing. Žáková / S:EKP soutěž: okr. přebor SŠ šachy reprezentace RNDr. Kudláček / 2 družstva projekt: ŽP III. A třída: 3. A Dr. Rivola / volba garanta soutěž: olympiáda z NJ třída: 2. roč. Mgr. Vaňharová / PRK:NEJ Simgame: ekonomické simulace volit. předm. Ing. Žáková / soustředění akce: návštěva DC Znojmo student.rada Mgr. Chudobová / charita školení: BOZP (hromadné akce) pedagog. sbor Ing. Svoboda / aula akce: Vánoční den (aktivity) celá škola Mgr. Janský / hala TJ (STS) ředitelské volno pro žáky celá škola provozní důvody / dle plánu porada:lyžařský výcvikový kurz S:TEV Mgr. Krčál /organizace, bezp.) porada: kritéria přijímacího řízení ředitelna Dr. Rivola / organiz. tým exkurze: okresní soud - přelíčení třída: 4. A Dr. Puškinová / dle plánu soutěž: přebor SŠ plavání reprezentace Mgr. Krčál / Mistrovství ČR praxe: témata ŽMP třída: 4. A Dr. Puškinová / dle plánu soutěž: přebor SŠ florbal reprezentace Mgr. Mahelová / krajské kolo 5

6 akce: Setkání s reprezentanty šk. reprezentace Dr. Rivola / aula / za 1. pol jednání: pedagogická rada I. pedagog. sbor Dr. Rivola, Dr. Puškinová jednání: pedagogická rada II. pedagog. sbor Dr. Rivola, Dr. Puškinová akce: Setkání s reprezentanty šk. plavecký tým Dr. Rivola / plavci M ČR soutěž: nomin. na MS Portorico výběr do 17. l. Mgr. Krčál / plavci /konkurz akce: Poradní den (přijímací říz.) hodin Dr. Puškinová, Mgr. Král akce: LVK II. (Krkonoše) třída: 2. roč. Mgr. Krčál / akce: Vše o ženách (představení) divadlo / 35 ž. Mgr. Marešová / Měst.div.Zn soutěž: Má dáti, dal 2009 reprezentace Ing. Žáková / finále ČR Časový sled aktivit školy II. pololetí ÚNOR 09 datum akce kdo poznámky jednání: SVP Brno (Mgr. Ježková) třída: 3. C Dr. Rivola, Mgr. Král akce: Krocení múzy (tvůr. psaní) výběr žáků Mgr. Marešová / DU Znojmo akce: Plavci u starosty Znojmo reprezentace Mgr. Krčál / setkání na MěÚ akce: Přednáška na SVŠE p.tým Torgau Mgr. Svobodová / PRK:NEJ projekce: Síla lidskosti (Winton) třída:1., 2. roč Mgr. Rivolová akce: Plavci u hejtmana / Brno reprezentace Mgr. Krčál / zastupit. JMK jarní prázdniny ( ) celá škola pedagogický sbor dle plánu BŘEZEN 09 DUBEN jednání: zasedání školské rady členové ŠR dle jednacího programu porada: provozní porada ped.sb. pedagog. sbor Bc. Benda / školní aula projekt: Comenius (Torgau) 5 žáků, 2 ped. Mgr. Blažková / projekt: Euroscola 2009 třída 4. A Dr. Puškinová (po vyučování) porada: ŠVP pro ekonom. lyceum předs. sekcí Dr. Puškinová (finalizace) projekt: Euroscola 2009 třída 3. A Dr. Puškinová (po vyučování) soutěž: přebor SŠ hal. kop. dívky reprezentace Mgr. Chudobová / hala TJ beseda: Sex, AIDS, vztahy třídy 3. roč. Mgr. Král / dle plánu MPP projekce: Jméno růže (U. Ecco) 2. C, 4. C, 4.A Mgr. Janský / blokový výuka přednáška: Prostorové myšlení třídy 4. roč. Mgr. Červinka / zájmové soutěž: přebor SŠ odbíjená,dívky reprezentace Mgr. Mahelová / hala TJ soutěž: Ekonomický tým reprezentace Ing. Žáková / finále - Hodonín soutěž: přebor SŠ odbíjená, hoši reprezentace Mgr. Mahelová / hala TJ workshop: Junior Achievement tým STS Ing. Žáková / Brno (market.) zkoušky: ZK znalosti ČJ (A1) veřejnost Dr. Rivola / spol. místnost přednáška: Matematické myšlení třídy 4. roč. Mgr. Červinka / zájmové školení: Jak psát projekty ESF Brno PhDr. Puškinová, Ph.D akce: Jarní inspirace 2009 (IT) žáci -výběr Dr. Kudláček / prezentace ž přednáška: Symbolické myšlení třídy 4. roč. Mgr. Červinka / zájmové Jednání: Asociace obch. akademií ředitel Dr. Rivola / koncepce IE soutěž: KP v grafických discipl. reprezentace Ing. Valentová / Brno akce: Vernisáž projekt Torgau projekt. tým Mgr. Blažková / aula soutěž: okr. kolo SOČ Znojmo reprezentace Ing. Kseničová /3 jedn., 3 týmy matur.: písemná MZK ČJL(1. Sk.) 4.A, 4.B-1 Dr. Puškinová / P-4, P matur.: praktická MZK (náhr. ter.) náhr. MZK 08 Dr. Puškinová / P projekt: VS Lechovice třída: 3. A Ing. Svoboda / exkurze divadlo: Zkrocení zlé ženy třída: 1. C Mgr. Rivolová / MěD Znojmo matur.: písemná MZK (2. skup) 4.C, 4.B-2 Dr. Puškinová / P-4, P akce: Setkání s reprezentanty III. reprezentace Dr. Rivola / školní aula jednání: pedagogická rada I. část pedagog. sbor Dr. Rivola / školní aula jednání: pedagogická rada II. část pedagog. sbor Dr. Rivola / školní aula jednání: zástupci rodičů tříd SR + vedení š. Dr. Rivola / zpráva, rozpočet jednání: rodičovské schůzky zák. zástupci Dr. Puškinová / prospěch matur.: písemná MZK AJ, NJ MZK AJ, NJ Mgr. Dvořáková,Mgr. Svobodová akce: SMART BOARD KLUB reprezentace Ing. Prostá / Praha, 2 týmy 6

7 projekt: Společný svět (školení) e-learning Mgr. Janský / Praha matur.: praktická MZK I. (ŽMP) třída: 4. A Dr. Rivola / komise S:EKP matur.: praktická MZK II. (ŽMP) třída: 4. A Dr. Rivola / komise S:EKP certif.: MOS (IT pro školení MS) učit. S:ITE Dr. Kudláček / Červin., Chlub zkoušky: ZK znalosti ČJ (A1) veřejnost Dr. Rivola / spol. místnost akce: odjez Klubu Portoriko reprezentace Mgr. Krčál / praxe: ukončení smluv o odb. PX třídy: 3.B, 3.C Ing. Tomšíčková / podpis part akce: Ekofórum 2009 (stud.konf.) třídy: R. Ing. Kseničová / org. = FIF akce: Workshop IT , 2.,3.,4.C Dr. Kudláček / dle plánu matur.: praktická MZK příkl. třída: 4.B Dr. Puškinová / uč.: P-2, P matur.: praktická MZK příkl. třída: 4.C Dr. Puškinová / uč.: P-2, P3 KVĚTEN 09 ČERVEN jednání: pedagogická rada třídy: 4.A, 4.C Dr. Rivola / pedagog. sbor exkurze: Keramika Sláma třída: 1. B Ing. Svoboda / zbožíznalství akce: Poslední zvonění 2009 třídy: 4.A, 4.C tříd. uč. /rozloučení před MZK zahájení přípravného týdne třídy: 4.A, 4.C Svatý týden projekt: Studentský život (Norsko) projekt. tým PhDr. Růžička / konf. Břeclav jednání: pedagogická rada třída: 4. B Dr. Rivola / pedagog. sbor exkurze: PNP na Moravě Rajhrad třídy: 2.A, 2.B Mgr. Marešová / S:ČJK akce: Poslední zvonění 2009 třída: 4. B tříd. uč. /rozloučení před MZK soutěž: Krajské kolo SOČ reprezentace Ing. Kseničová / 2 týmy, 1 jed zahájení přípravného týdne třída: 4. B Svatý týden zahájení odborné praxe III. roč. třídy: 3.B, 3.C Ing. Tomšíčková / dle plánu zahájení Projektových dnů (ŽP) třída: 3. A Ing. Tomšíčková / dle plánu matur.: ústní MZK třídy: 4.A, 4.C Dr. Puškinová / předsed. MK akce: Slavnostní vyřazení absolv. třída: 4. A Mgr. Dvořáková / OA, radnice akce: Slavnostní vyřazení absolv. třída: 4. C Mgr. Chlubna / OA, radnice matur.: ústní MZK třída: 4. B Dr. Puškinová / mat. komise sp.výuka: Ekonomické simulace specializace Ing. Žáková / projekt.místnost akce: sportovní akce 1. C třída: 1. C Ing. Prostá / třídní vod. kurz akce: O nejlepší studentskou spol. STS, FIF, ŽP Ing. Žáková / školní aula st. zkoušky: SZ Zpracování textu zájemci Ing. Valentová / P-4 / komisař tisk. konf.: MS v plavání Portoriko reprezentace Mgr. Krčál / školní aula / tisk výstava: Klub Portoriko zájemci Dr. Rivola / školní galerie projekt: Veř. obhajoby žák. proj. třída: 3. A Dr. Rivola / aula / komise soutěž: přebor SŠ volejbal / dívky reprezentace Mgr. Chudobová / OP Znojmo soutěž: přebor SŠ volejbal / dívky reprezentace Mgr. Chudobová / KP Brno projekt: obhaj. ŽP náhr.termín třída: 3. A Dr. Rivola / spol.místnost exkurze: soudní přelíčení (PRN) třída: 3. A Dr. Puškinová / OS Znojmo výuka: laboratorní cvičení třída: 3. C Ing. Svoboda / gymnázium konference: OA a trh práce veřejnost Dr. Rivola / aula, projekt.míst jednání: pedagogická rada I. část pedagog. sbor Dr. Rivola / školní aula jednání: pedagogická rada II. část pedagog. sbor Dr. Puškinová / školní aula akce: sportovní den celá škola Mgr. Mahelová / sportoviště jednání: školská rada členové ŠR Mgr. Bulín / dle programu příprava školy na příští školní rok celá škola podle jednotlivých sekcí / plán akce: slavnostní shromáždění celá škola Dr. Rivola / rajský dvůr JMM ZÁKLADNÍ RYSY ŠKOLNÍHO ROKU Tvorba základních vzdělávacích dokumentů (ŠVP) Školní rok je charakterizován především jako rok finálních příprav vlastních školních vzdělávacích programů pro obory M/02 Obchodní akademie a M/02 Ekonomické lyceum. V obou případech došlo k formální změně číselného kódu KKOV za 7

8 lomítkem ve smyslu optimalizované klasifikace oborů. Slovní pojmenování i základní charakter obou však zůstalo stejné. ŠVP je kurikulárním dokumentem na úrovni školní vzdělávací politiky, která je v souladu s národním programem vzdělávání vyjádřeným rámcovým dokumentem (RVP). Jeho základním smyslem pro školskou osobu je konkretizace vzdělávací politiky v prostředí dané školy a ve smyslu permanentního procesu změny (modernizace, kvalitativní růst, aktualizace, seberealizace žáků, potřebnost trhu práce). Rámcový vzdělávací program je pro ŠVP zcela základním dokumentem, neboť vymezuje základní cíle, standardy, kompetenční linie a průřezová témata v souladu s platnou legislativou. Školní projektový tým (koordinovaný PhDr. M. Puškinovou, Ph.D.) kopíroval v organizační struktuře soustavu odborných sekcí školy. V průběhu školního roku celkem ve třech vlnách shrnul výsledky práce roku předchozího a v rámci příslušné metodiky vytvořil pro jednotlivé vyučovací předměty souborné tematické a metodické opory, které se okamžikem schválení školskou radou v červnu 2009 staly (pro dva předmětné obory vzdělání) oficiálními vzdělávacími dokumenty se závaznou platností počínaje datem Dané ŠVP vyjadřují konkretizované společenské požadavky na vzdělanostní a osobnostní rozvoj žáků. Opora v RVP je evidentní v systémové struktuře, formulacích a v přímém zaměření na kompetenční základ vzdělání. Obsah jednotlivých oblastí a kapitol je výsledkem zkušeností, pedagogických cílů, vzdělávacích potřeb a plánů a v neposlední řadě i tvořivosti jednotlivých členů pedagogického sboru. Týmová spolupráce měla za úkol zajistit dostatečný zápoj (konvergenci) a prostup dílčích strukturních elementů (jednotlivých disciplín) tak, aby vznikla kompatibilní kurikulární platforma vzdělávacího procesu předmětných oborů (program, popis průběhu a charakteristika obsahu vzdělávání včetně kritérií hodnocení). Vzhledem k odbornému zaměření školy ŠVP velmi výrazně ovlivňuje snaha účinně zabudovat do plánu vzdělání komplexní způsobilost pro činnosti potřebné pro život a výkon povolání. Žáci jsou v předpokladech daných dokumentů plánovitě ovlivňováni ve znalostní a dovednostní oblasti, jsou vedeni k rozvoji individuálních schopností. Škola se snaží ovlivňovat postoje a hodnotovou orientaci formovat způsobilost budoucích absolventů k obecně klíčovým a konkrétně odborným kompetencím. 2. Rozvojové tendence organizace v oblasti vzdělávací politiky: strategické formování převodu oboru M/040 Informatika v ekonomice na M/01 Informační technologie (technologie, obsah, zaměření, specializační okruhy), odladění finální textace ŠVP obchodní akademie a ekonomického lycea pro zahájení vzdělávání od , příprava a realizace praktické maturitní zkoušky ekonomického lycea (ověření formy dle příslušné vyhlášky = obhajoba žákovského projektu), příprava a realizace ústní maturitní zkoušky oboru ekonomické lyceum (první MZK), aplikace společenskovědního a přírodovědného semináře (ekonomické lyceum), zapojení žáků (zájem talentovaných) do přímé spolupráce s oborovými reálnými firmami (AV Media, Microsoft CZ, AuditPro / ekonomické lyceum, informatika v ekonomice), 3. Technická obnova a rozvoj / školení pro udržení a rozvoj moderních technologií: pokračování v systémové obnově soustavy PC v rámci školy (P-2, kabinety), III. fáze rekonstrukce PC sítě (optimalizace, pořízení SW nástroje Server 2008), rozvoj výměny informací prostřednictvím nového SW pro y (EX Change), zavedení komunikačního prostředí MOODLE k frontálnímu užití v rámci školy (školení zaměstnanců, standardizované zavádění účtů žáků školy), generální rekonstrukce školních webových stránek (Bc. Benda), zvýšení podílu žáků na instalacích technologií do odborných učeben (v rámci cvičení), cyklická školení učitelů ICT pro realizaci projektu Partneři ve vzdělávání, 8

9 přístupová jednání k účasti v projektu Cisco Network Academy (podpora ŠVP oboru informační technologie), školení zaměstnanců organizace v rámci projektu Partneři ve vzdělávání (kvalifikace školitelů, DVPP, školení správních zaměstnanců a administrativy), školení členů pedagogického sboru v užívání prezentačních nástrojů (Power point), aktivní zapojení do projektu Vzorový audit školského software (AuditPro Praha), získání statutu referenční škola projektu (účast na seminářích, propagace auditního nástroje), technická obnova třídy P-2 (obnova PC stanic včetně monitorů), aplikační SW pro výuku ekonomických a technických předmětů (grafika). 4. Podpora talentů a cílený rozvoj kompetencí žáků: frontální podpora všech odborných soutěží (ekonomické, technické a společenskovědní zaměření), výběrová podpora sportovních soutěží a aktivit AŠSK ČR (kvalitní reprezentační tým, projevený zájem žáků, podpora sekce TEV a trenérů z řad učitelů školy: ing. Svoboda, Mgr. Janský, Bc. Benda, Mgr. Červinka), zapojení do projektové podpory talentovaných žáků (výzva OŠ JMK, školní koordinátor: ing. Kseničová), cílevědomá příprava na odborné soutěže v rámci výuky (zaměření: aplikace školních teoretických poznatků v konkurenčním prostředí soutěží, naplnění podstaty simulačních a aplikačních disciplín ) i formou zájmových útvarů (ing. Žáková), realizace týmových programů pro rozvoj talentu ve spojení s výukou (3. ročník ekonomického lycea, týmové žákovské projekty jako forma odborné praxe), individuální profilace v rámci praktické maturitní zkoušky (4. ročník ekonomického lycea, žákovský maturitní projekt s obhajobou dle zásad forem výstupu ze vzdělávání), iniciace zájmových aktivit talentovaných žáků ve spojení s proklamativní politikou společnosti Microsoft (žáci 4. ročníku informatiky v ekonomice J. Turoň, M. Viklický / realizace formou přístupové stáže a následné spolupráce v době školních prázdnin), uskutečnění školního projektu A teď my (ekonomické lyceum: L. Bínová, Z. Kochová, M. Krátká / informatika v ekonomice: J. Turoň, M. Viklický, M. Benda, T. Kogut) ve formě série konzultací se zástupcem firmy AV Media, prezentací na aktivitách Smart Klubu či zájmové účasti na dotovaných kurzech (práce s interaktivní tabulí), zprostředkování účasti žáků na odborných seminářích a konferencích IT (Jarní ispirace Znojmo, RoadShow IT Praha, IT do škol Znojmo), výběr žáků podle individuálního zájmu, podpora aktivní účasti žáků na dokumentačních projektech (účast na Mistrovství světa ISF v plavání v San Juan, Portoriko) / vznik dokumentačního týmu Z. a F. Vídeňských (1. C), podpora realizace organizačních záměrů (J. Šťastník, T. Kárník. L. Reiterová, Š. Grusová, Vánoční den, aktivity v rámci programu studentské společnosti Allfa), organizační podíl školní fiktivní firmy Atlas na realizaci Ekonomického fóra (OA, EL). 5. Účast v programech a projektových realizacích: Simgame (školní výuka) Fiktivní firma (školní výuka) Mese (školní výuka) Bezdrátová škola / II. fáze = ekonomické simulace ve výuce SŠ (cvičný prostor - ověřování teorie, budování představ o ekonom. provozních a řídících strukturách) ing. Z. Žáková koordinátor, školitel (oblastní úroveň) = školní fiktivní firma ing. L. Kseničová - realizátor na úrovni školy / nositel: CEFIF Praha = ekonomické aplikace (účast dálkovým přístupem) ing. Tomšíčková koordinátor / nositel: Junior Achiavement ROP Jihovýchod (kvalita infrastruktury, řešení efektivní komunikace) partner: SSŠ Brno, JMK / fáze III. systémová realizace / rekognoskace, instalace, zaškolení / provozní aktivace 9

10 Studentský život / Norské fondy Výběr místa podnikání / EU Comenius Partneři ve vzdělávání / II.vlna (výběrové moduly) EdTWIN (EU) Znojmo, Vídeň = přistoupení k projektu / Břeclav, Znojmo, Hoyanger (Norsko) PhDr. Růžička (J. Martínek, H. Ježková, M. Dvořáková, Z. Žák) porovnání školských systémů / výměna / / ukončeno = účast v projektu / ČR, Německo, Maďarsko Mgr. Blažková (Jugová, Jurásková, Červená, Chobotová, Fousek) průzkum podmínek pro střední podnikání / výměna / průběh: = DVPP zaměstnanců ve školství / MS Office 2007 / II. vlna partner: Microsoft s.r.o. RNDr. P. Kudláček koordinátor lektoři: Mgr. Chlubna, Mgr. Červinka, RNDr. Kudláček = přístupová jednání / ČR (Znojmo), Rakousko (Vídeň) mezinárodní výměna informací v rámci provozu fiktivních firem kulturní a odborná výměna / I. fáze (tematizace, administrace) 6. Kompetenční fond pedagogického sboru, udržení a rozvoj: školení pedagogického sboru: rozvoj kompetencí ve vzdělávání (Dr. Rivola), vedení ped. sboru v oblasti aplikace moodle jako podpory výuky (Dr. Puškinová, Ph.D.), účelová sebeaktualizace členů odborných sekcí ve vztahu k projektu Státní maturita, školení k rozvoji v jednotlivých odborných oblastech, účast na mezinárodních projektech s cílem posílení a zvýšení komunikačních a jazykových kompetencí, rozvoj souborů kooperací ve spolupráci s partnerskými školami v rámci projekt.aktivit, práce na finalizaci ŠVP (sjednocení formulací, členění, klíčová slova), tvorba minimálních požadavků pro nově systemizované obory (aktualizace), tvorba kritérií pro hodnocení výkonů v rámci praktické maturitní zkoušky M/002 Ekonomické lyceum (obhajoby ŽMP / kooperace odborných sekcí / kompetenční rámec / formální a obsahové požadavky), vytvoření metodiky pro tvorbu kritérií k hodnocení obhajob ŽTP 3. ročníků (odborná praxe / kooperace sekcí), účast členů pedagogického sboru na DVPP a metodických školeních viz ve výčtu níže. 7. Obraz školy na veřejnosti, udržení a zvyšování kreditu organizace: budování tradice sociálního dialogu školy s účastníky trhu práce prostřednictvím výměny informací (účast na vzdělávacím programu, podpora žákovských aktivit), realizace 1. ročníku konference OA a trh práce ( ), zásadní zvýšení úrovně výměny informací, koncepční přestavba webových stránek školy (Bc. Benda), rozvoj spolupráce se Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo, cílevědomá prezentace školy v médiích (výsledky soutěží, aktivity školy ), systematické oslovování firem a institucí ve věci spolupráce, pozvánkami na školní akce (praktické maturity, školní kola soutěží, obhajoby žákovských projektů ), zviditelňování školy organizací soutěže v účetnictví jednotlivců Má dáti, dal, zapojování žáků školy do života reálných firem prostřednictvím témat žákovských projektů (konzultace, oponentské posudky), organizace odborných praxí žáků obchodní akademie a informatiky v ekonomice, odpovědnost k výstupům a aktivní ovlivňování náplně hlavní činnosti dle individuálních potřeb žáků, korektnost a věcnost v oblasti přípravy žáků dle potřeb sociálních partnerů a trhu práce, instruktivní a věcná komunikace se zástupci rodičovské veřejnosti, vedení odborné výuky ve smyslu obecné i specifické konformity, konstruktivnost při formování strategických i operativních úkolů, realizace průhledného systému hodnocení. 10

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek DRŽIL CERTIFIKÁTU KVALITY 1. STUPNĚ SSŠČMS VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve šk. roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy. ve šk. roce 2006/2007 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Zřizovatel: Karlovarský kraj Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Smetanova 738, PO Box 20, 357 35 Chodov IČ: 49767208 Výroční zpráva o činnosti školy ve šk.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více