Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 8-2 0 0 9"

Transkript

1 1

2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K OBECNÁ CHARAKTERISTIKA - ORGANIZACE Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihomoravským krajem a řízenou prostřednictvím odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem podle nové zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č. j.: 98/175 ze dne ): Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 1. Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak ustanoveními části čtvrté, a prováděcími předpisy k zákonu. 2. Příspěvková organizace jako jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky poskytuje vzdělávání v cizích jazycích; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak ustanovením 110, prováděcími předpisy k zákonu a vyhl. č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, v platném znění. Statutárním orgánem školy byl v průběhu školního roku ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4, PaedDr. Karel Rivola. VEDENÍ ŠKOLY ( ) jméno pracovní pozice kontakt Rivola Karel, PaedDr. ředitel školy tel.: *, PhDr. Puškinová Monika, Ph.D. zástupce ředitele školy tel.: *, V době nepřítomnosti ředitele školy vykonává zástupkyně ředitele funkci zástupce statutárního orgánu. ADMINISTRATIVA ( ) jméno pracovní pozice kontakt Kulhánková Zdeňka ekonomka účetní školy tel.: *, Vítková Zdeňka personalistka a sekretářka školy 2 tel.: *,

3 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Žádosti o poskytnutí informace dle 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se podávají: písemně Znojmo, Přemyslovců 4 pošta písemně zaevidováním do podacího deníku podatelna ústně k řediteli, k pověřené osobě (viz níže) osobně ústně prostřednictvím pojítka k pověřené osobě telefon elektronicky Vymezení kompetencí osoba PaedDr. Karel Rivola ředitel školy PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. zástupkyně ředitele Dalibor Kulhánek technický pracovník, školník Zdeňka Vítková personalistka, sekretářka Zdenka Kulhánková ekonomka, účetní školy Mgr. Zdeněk Král výchovný poradce Kontakt se zástupci médií osoba PaedDr. Karel Rivola ředitel školy PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. zástupkyně ředitele Mgr. Zdeněk Král výchovný poradce oblast kompetencí - informace ze všech oblastí života školy (včetně koncepčního rozvoje a komentování rozhodnutí) - veškeré informace v kompetenci univerz. zastupitelnosti (zastupování statutárního zástupce dle platné legislativy) - základní informace o provozu školy (ústně, odkazem) - poskytování technických dat (v rámci smluvních aktivit) - informace z oblasti smluvních komp. (ústně, odkazem) - informace o provozu školy - informace z oblasti ekonomiky (ústně, odkazem) - informace o provozu školy - informace z oblasti výchovy a vzděl. (ústně, odkazem) - informace o koncepci rozvoje (dle textu výroční zprávy) oblast kompetencí - univerzální kontakt - komentářem: rozhodnutí, koncepce, výsledky činnosti - kompetence v rámci univerzální zastupitelnosti ŘŠ (v době nepřítomnosti ředitele nebo na základě pokynů) - informace z oblasti výchovy a vzdělávání - informace o koncepci rozvoje (dle textu výroční zprávy) Dálkový přístup k informacím (dle 2, 3 odst. 2, 5, 5 odst. 4 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění) volně přístupné webové stránky školy: Žádosti o poskytnutí informace ve školním roce šk.r obsah žádostí (žadatelé) forma počet vyřízeno 1. čtvrtletí školní doch možnost přestupu z jiné SŠ (uchazeči) - inf. k adaptačnímu kurzu 1. ročníků - podmínky přijetí ke st. na šk. r čtvrtletí - podmínky realizace žákovských projektů školní doch. - plán přijetí ke studiu na šk. rok pravidla odborné praxe telefon telefon ústní ústní 3

4 3. čtvrtletí školní doch čtvrtletí školní doch prázdniny VII.-VIII kritéria přijímacího řízení (osvětlení) výsledky přijímacího řízení (PŘ) změny v rámci PŘ (vůle rodičů-změny) podmínky odborné praxe žáků školy podmínky vyzkoušení a reparátů v prů součást JŠ / otevírání JPJK (NEJ) - součást JŠ / otevírání JPJK (ANJ) běhu přípravného týdne - možnosti přestupu z jiné SŠ zahájení jednoletých pomaturitních kurzů zahájení školního roku zahájení jazykových kurzů pro veřejnost telefon telefon telefon ústní ústní ústní PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU Časový sled aktivit školy I. pololetí datum akce kdo poznámky ZÁŘÍ Zahájení školního roku po ročnících školní aula (dle plánu) Výstava pohř. král. klenotů 1. ročník JM Muzeum Znojmo ČPC školení zkouška znal. A1 zkušební kom. PaedDr. Rivola, Mgr. Janský opravná maturitní zkouška 3 žáci společenská místnost Burza učebnic 1. ročník dle plánu učebny 2. roč zahájení adaptačního kurzu 1. r. 1. ročník trvání: exkurze: keramika sklářství třída 2. B Ing. Svoboda (zbožíznalství) atletický den 1. ročníků 1. ročník S:TEV / v rámci adapt. kurzu exkurze: Úpravna vody Znojmo třída 2. B Ing. Svoboda (zbožíznalství) exkurze do Prahy (kult.poznáv.) třída 4. A Mgr. Dvořáková, Mgr. Mahelová předn.: Na zkušenou do Německa třídy 4. B, C Mgr. Vaňharová / Č-NFM volby do školské rady (řádné) dle vol. řádu PaedDr. K. Rivola zveřejnění výsl. voleb do ŠR volební kom. = po ukončení vol. období film: Máj (kulturní akce / ČJL) roč. kino Svět (do konce 3. hod.) nábor k účasti v projektu Norsko roč. PhDr. Růžička / ing. Hájek Středoškolský atletický pohár reprezentace Mgr. Mahelová porada předsedů sekcí VP / ředitelna vedení + vedoucí sekcí porada: Počítače nekoušou projekt Mgr. Fiala film: Máj (kulturní akce / ČJL) roč. kino Svět (do konce 3. hod.) Maybelline Road show STS / VP Mgr. Král, J. Šťastník (3. B) exkurze: Praha (poznávací) třída 4. C Mgr. Chlubna (třídenní akce) ŘÍJEN porada: průběžné hodnocení (síť) pedagog. sbor Mgr. Fiala škol.: Met. výuky psaní na kláves. Praha Mgr. Valentová konf.: Informatika v ekonomice Veselí n. Mor. Dr. Rivola, Dr. Kudláček škol.: Projekty (monitoring) Praha PaedDr. Rivola (sobota) exkurze: Praha (poznávací) třída 4. B Ing. Jordánová (třídenní akce) exkurze: Invex Brno (S:ITE) třídy 1.,3.,4.C RNDr. Kudláček (+ S:ITE) exkurze: Terezín (S:SVP) třídy dle plánu Mgr. Janský projekt: Drogy a mýty (VP) třídy: 1. A, B Mgr. Král exkurze: Invex Brno (S:ITE) třída 2. C RNDr. Kudláček, Bc. Benda) soutěž: Turnaj SŠ v kopané reprezentace Mgr. Krčál (S:TEV) zkoušky: znalost ČJ A1 JŠ / ČPC PaedDr. Rivola (spol.m.) testy: Vektor I. třídy: PhDr. Puškinová, Ph.D. 4

5 testy: Vektor II. třídy: PhDr. Puškinová, Ph.D testy: Vektor III. třídy: PhDr. Puškinová, Ph.D projekce: Finsko (geografie) třídy: 1.+2.roč. Mgr. Fiala, ing. Svoboda šk.projekt: bloková výuka celá škola PhDr. Puškinová, Ph.D akce: Gaudeamus (Brno) třídy: 4. roč. RNDr. Kudláček, Mgr. Král zasedání: školská rada spol. místnost Mgr. Bulín / Dr. Rivola školení: aktiv vých. poradců SIT Znojmo Mgr. Král projekt: Studentský život Norsko PhDr. Růžička (s OA Břeclav) porada: OŠ KrÚ ředitelé SŠ KrÚ Brno PaedDr. Rivola LISTOPAD 08 PROSINEC 08 LEDEN porada: organizace Burzy SŠ pedagog. sbor Dr. Rivola / šk. aula exkurze: transfúzní stanice třída: 2. A Ing. Svoboda / BIO soutěž: turnaj SŠ stolní tenis reprezentace Ing. Svoboda / kat.: dívky soutěž: turnaj SŠ stolní tenis reprezentace Ing. Svoboda / kat.: chlapci akce: Burza SŠ + Den otevř. dveř. dle plánu Mgr. Chlubna, Mgr. Král akce: Burza SŠ + Den otevř. dveř. dle plánu Mgr. Chlubna, Mgr. Král akce: MV jazyků Expolingua Praha Mgr. Svobodová jednání: pedagogická rada I. 1. čtvrtletí Dr. Rivola, Dr. Puškinová jednání: pedagogická rada II. 1. čtvrtletí Dr. Rivola, Dr. Puškinová jednání: sdružení rodičů (VH) valná hrom. Dr. Rivola / výbor SR akce: třídní schůzky valná hrom. Dr. Rivola / výbor SR soutěž: přebor SŠ - plavání reprezentace Mgr. Krčál / S:TEV beseda: Poruchy příjmu potravy třídy: 2. roč Dr. Puškinová / dle plánu VP akce: laboratorní práce CHE G.Dr.K.P., Zn Ing. Svoboda / dle plánu soutěž: přebor SŠ košíková hoši reprezentace Mgr. Chodobová / S:TEV školení: Reg.Cisco Net.Academy Hr. Králové RNDr. Kudláček + S:ITE soutěž: přebor SŠ piškvorky reprezentace Ing. Prostá beseda: MZLU Brno třídy: 4. roč. Mgr. Král akce: Evakuace budovy (nácvik) celá škola Dr. Puškinová, ing. Svoboda soutěž: Ekonom. tým (šk. kolo) třída: 4. A Ing. Žáková / S:EKP zkoušky: znalost ČJ na A1 JŠ / ČPC Dr. Rivola (spol. místnost) soutěž: přebor SŠ plavání hoši reprezentace Mgr. Krčál / S:TEV exkurze: okresní soud - přelíčení třída: 4. A PhDr. Puškinová, Ph.D akce: konf. ČSE výuka EKO Praha Ing. Žáková / sobota přednáška: MZK a NSZ 2009 třída: 4. A PhDr. Puškinová, Ph.D akce: Norská mise (vernisáž) projekt 3. A PhDr. Růžička / aula / výstava akce: S tebou o tobě (Anabel) dívky 1. roč. Mgr. Král / dle plánu soutěž: přebor SŠ florbal hoši reprezentace Mgr. Mahelová / S:TEV informace: Praktická MZK třída: 3. A PeadDr. Rivola / aula soutěž: přebor SŠ florbal dívky reprezentace Mgr. Chudobová / S:TEV soutěž: Má dáti, dal (škol.kolo) třída: 4. roč. Ing. Žáková / S:EKP soutěž: okr. přebor SŠ šachy reprezentace RNDr. Kudláček / 2 družstva projekt: ŽP III. A třída: 3. A Dr. Rivola / volba garanta soutěž: olympiáda z NJ třída: 2. roč. Mgr. Vaňharová / PRK:NEJ Simgame: ekonomické simulace volit. předm. Ing. Žáková / soustředění akce: návštěva DC Znojmo student.rada Mgr. Chudobová / charita školení: BOZP (hromadné akce) pedagog. sbor Ing. Svoboda / aula akce: Vánoční den (aktivity) celá škola Mgr. Janský / hala TJ (STS) ředitelské volno pro žáky celá škola provozní důvody / dle plánu porada:lyžařský výcvikový kurz S:TEV Mgr. Krčál /organizace, bezp.) porada: kritéria přijímacího řízení ředitelna Dr. Rivola / organiz. tým exkurze: okresní soud - přelíčení třída: 4. A Dr. Puškinová / dle plánu soutěž: přebor SŠ plavání reprezentace Mgr. Krčál / Mistrovství ČR praxe: témata ŽMP třída: 4. A Dr. Puškinová / dle plánu soutěž: přebor SŠ florbal reprezentace Mgr. Mahelová / krajské kolo 5

6 akce: Setkání s reprezentanty šk. reprezentace Dr. Rivola / aula / za 1. pol jednání: pedagogická rada I. pedagog. sbor Dr. Rivola, Dr. Puškinová jednání: pedagogická rada II. pedagog. sbor Dr. Rivola, Dr. Puškinová akce: Setkání s reprezentanty šk. plavecký tým Dr. Rivola / plavci M ČR soutěž: nomin. na MS Portorico výběr do 17. l. Mgr. Krčál / plavci /konkurz akce: Poradní den (přijímací říz.) hodin Dr. Puškinová, Mgr. Král akce: LVK II. (Krkonoše) třída: 2. roč. Mgr. Krčál / akce: Vše o ženách (představení) divadlo / 35 ž. Mgr. Marešová / Měst.div.Zn soutěž: Má dáti, dal 2009 reprezentace Ing. Žáková / finále ČR Časový sled aktivit školy II. pololetí ÚNOR 09 datum akce kdo poznámky jednání: SVP Brno (Mgr. Ježková) třída: 3. C Dr. Rivola, Mgr. Král akce: Krocení múzy (tvůr. psaní) výběr žáků Mgr. Marešová / DU Znojmo akce: Plavci u starosty Znojmo reprezentace Mgr. Krčál / setkání na MěÚ akce: Přednáška na SVŠE p.tým Torgau Mgr. Svobodová / PRK:NEJ projekce: Síla lidskosti (Winton) třída:1., 2. roč Mgr. Rivolová akce: Plavci u hejtmana / Brno reprezentace Mgr. Krčál / zastupit. JMK jarní prázdniny ( ) celá škola pedagogický sbor dle plánu BŘEZEN 09 DUBEN jednání: zasedání školské rady členové ŠR dle jednacího programu porada: provozní porada ped.sb. pedagog. sbor Bc. Benda / školní aula projekt: Comenius (Torgau) 5 žáků, 2 ped. Mgr. Blažková / projekt: Euroscola 2009 třída 4. A Dr. Puškinová (po vyučování) porada: ŠVP pro ekonom. lyceum předs. sekcí Dr. Puškinová (finalizace) projekt: Euroscola 2009 třída 3. A Dr. Puškinová (po vyučování) soutěž: přebor SŠ hal. kop. dívky reprezentace Mgr. Chudobová / hala TJ beseda: Sex, AIDS, vztahy třídy 3. roč. Mgr. Král / dle plánu MPP projekce: Jméno růže (U. Ecco) 2. C, 4. C, 4.A Mgr. Janský / blokový výuka přednáška: Prostorové myšlení třídy 4. roč. Mgr. Červinka / zájmové soutěž: přebor SŠ odbíjená,dívky reprezentace Mgr. Mahelová / hala TJ soutěž: Ekonomický tým reprezentace Ing. Žáková / finále - Hodonín soutěž: přebor SŠ odbíjená, hoši reprezentace Mgr. Mahelová / hala TJ workshop: Junior Achievement tým STS Ing. Žáková / Brno (market.) zkoušky: ZK znalosti ČJ (A1) veřejnost Dr. Rivola / spol. místnost přednáška: Matematické myšlení třídy 4. roč. Mgr. Červinka / zájmové školení: Jak psát projekty ESF Brno PhDr. Puškinová, Ph.D akce: Jarní inspirace 2009 (IT) žáci -výběr Dr. Kudláček / prezentace ž přednáška: Symbolické myšlení třídy 4. roč. Mgr. Červinka / zájmové Jednání: Asociace obch. akademií ředitel Dr. Rivola / koncepce IE soutěž: KP v grafických discipl. reprezentace Ing. Valentová / Brno akce: Vernisáž projekt Torgau projekt. tým Mgr. Blažková / aula soutěž: okr. kolo SOČ Znojmo reprezentace Ing. Kseničová /3 jedn., 3 týmy matur.: písemná MZK ČJL(1. Sk.) 4.A, 4.B-1 Dr. Puškinová / P-4, P matur.: praktická MZK (náhr. ter.) náhr. MZK 08 Dr. Puškinová / P projekt: VS Lechovice třída: 3. A Ing. Svoboda / exkurze divadlo: Zkrocení zlé ženy třída: 1. C Mgr. Rivolová / MěD Znojmo matur.: písemná MZK (2. skup) 4.C, 4.B-2 Dr. Puškinová / P-4, P akce: Setkání s reprezentanty III. reprezentace Dr. Rivola / školní aula jednání: pedagogická rada I. část pedagog. sbor Dr. Rivola / školní aula jednání: pedagogická rada II. část pedagog. sbor Dr. Rivola / školní aula jednání: zástupci rodičů tříd SR + vedení š. Dr. Rivola / zpráva, rozpočet jednání: rodičovské schůzky zák. zástupci Dr. Puškinová / prospěch matur.: písemná MZK AJ, NJ MZK AJ, NJ Mgr. Dvořáková,Mgr. Svobodová akce: SMART BOARD KLUB reprezentace Ing. Prostá / Praha, 2 týmy 6

7 projekt: Společný svět (školení) e-learning Mgr. Janský / Praha matur.: praktická MZK I. (ŽMP) třída: 4. A Dr. Rivola / komise S:EKP matur.: praktická MZK II. (ŽMP) třída: 4. A Dr. Rivola / komise S:EKP certif.: MOS (IT pro školení MS) učit. S:ITE Dr. Kudláček / Červin., Chlub zkoušky: ZK znalosti ČJ (A1) veřejnost Dr. Rivola / spol. místnost akce: odjez Klubu Portoriko reprezentace Mgr. Krčál / praxe: ukončení smluv o odb. PX třídy: 3.B, 3.C Ing. Tomšíčková / podpis part akce: Ekofórum 2009 (stud.konf.) třídy: R. Ing. Kseničová / org. = FIF akce: Workshop IT , 2.,3.,4.C Dr. Kudláček / dle plánu matur.: praktická MZK příkl. třída: 4.B Dr. Puškinová / uč.: P-2, P matur.: praktická MZK příkl. třída: 4.C Dr. Puškinová / uč.: P-2, P3 KVĚTEN 09 ČERVEN jednání: pedagogická rada třídy: 4.A, 4.C Dr. Rivola / pedagog. sbor exkurze: Keramika Sláma třída: 1. B Ing. Svoboda / zbožíznalství akce: Poslední zvonění 2009 třídy: 4.A, 4.C tříd. uč. /rozloučení před MZK zahájení přípravného týdne třídy: 4.A, 4.C Svatý týden projekt: Studentský život (Norsko) projekt. tým PhDr. Růžička / konf. Břeclav jednání: pedagogická rada třída: 4. B Dr. Rivola / pedagog. sbor exkurze: PNP na Moravě Rajhrad třídy: 2.A, 2.B Mgr. Marešová / S:ČJK akce: Poslední zvonění 2009 třída: 4. B tříd. uč. /rozloučení před MZK soutěž: Krajské kolo SOČ reprezentace Ing. Kseničová / 2 týmy, 1 jed zahájení přípravného týdne třída: 4. B Svatý týden zahájení odborné praxe III. roč. třídy: 3.B, 3.C Ing. Tomšíčková / dle plánu zahájení Projektových dnů (ŽP) třída: 3. A Ing. Tomšíčková / dle plánu matur.: ústní MZK třídy: 4.A, 4.C Dr. Puškinová / předsed. MK akce: Slavnostní vyřazení absolv. třída: 4. A Mgr. Dvořáková / OA, radnice akce: Slavnostní vyřazení absolv. třída: 4. C Mgr. Chlubna / OA, radnice matur.: ústní MZK třída: 4. B Dr. Puškinová / mat. komise sp.výuka: Ekonomické simulace specializace Ing. Žáková / projekt.místnost akce: sportovní akce 1. C třída: 1. C Ing. Prostá / třídní vod. kurz akce: O nejlepší studentskou spol. STS, FIF, ŽP Ing. Žáková / školní aula st. zkoušky: SZ Zpracování textu zájemci Ing. Valentová / P-4 / komisař tisk. konf.: MS v plavání Portoriko reprezentace Mgr. Krčál / školní aula / tisk výstava: Klub Portoriko zájemci Dr. Rivola / školní galerie projekt: Veř. obhajoby žák. proj. třída: 3. A Dr. Rivola / aula / komise soutěž: přebor SŠ volejbal / dívky reprezentace Mgr. Chudobová / OP Znojmo soutěž: přebor SŠ volejbal / dívky reprezentace Mgr. Chudobová / KP Brno projekt: obhaj. ŽP náhr.termín třída: 3. A Dr. Rivola / spol.místnost exkurze: soudní přelíčení (PRN) třída: 3. A Dr. Puškinová / OS Znojmo výuka: laboratorní cvičení třída: 3. C Ing. Svoboda / gymnázium konference: OA a trh práce veřejnost Dr. Rivola / aula, projekt.míst jednání: pedagogická rada I. část pedagog. sbor Dr. Rivola / školní aula jednání: pedagogická rada II. část pedagog. sbor Dr. Puškinová / školní aula akce: sportovní den celá škola Mgr. Mahelová / sportoviště jednání: školská rada členové ŠR Mgr. Bulín / dle programu příprava školy na příští školní rok celá škola podle jednotlivých sekcí / plán akce: slavnostní shromáždění celá škola Dr. Rivola / rajský dvůr JMM ZÁKLADNÍ RYSY ŠKOLNÍHO ROKU Tvorba základních vzdělávacích dokumentů (ŠVP) Školní rok je charakterizován především jako rok finálních příprav vlastních školních vzdělávacích programů pro obory M/02 Obchodní akademie a M/02 Ekonomické lyceum. V obou případech došlo k formální změně číselného kódu KKOV za 7

8 lomítkem ve smyslu optimalizované klasifikace oborů. Slovní pojmenování i základní charakter obou však zůstalo stejné. ŠVP je kurikulárním dokumentem na úrovni školní vzdělávací politiky, která je v souladu s národním programem vzdělávání vyjádřeným rámcovým dokumentem (RVP). Jeho základním smyslem pro školskou osobu je konkretizace vzdělávací politiky v prostředí dané školy a ve smyslu permanentního procesu změny (modernizace, kvalitativní růst, aktualizace, seberealizace žáků, potřebnost trhu práce). Rámcový vzdělávací program je pro ŠVP zcela základním dokumentem, neboť vymezuje základní cíle, standardy, kompetenční linie a průřezová témata v souladu s platnou legislativou. Školní projektový tým (koordinovaný PhDr. M. Puškinovou, Ph.D.) kopíroval v organizační struktuře soustavu odborných sekcí školy. V průběhu školního roku celkem ve třech vlnách shrnul výsledky práce roku předchozího a v rámci příslušné metodiky vytvořil pro jednotlivé vyučovací předměty souborné tematické a metodické opory, které se okamžikem schválení školskou radou v červnu 2009 staly (pro dva předmětné obory vzdělání) oficiálními vzdělávacími dokumenty se závaznou platností počínaje datem Dané ŠVP vyjadřují konkretizované společenské požadavky na vzdělanostní a osobnostní rozvoj žáků. Opora v RVP je evidentní v systémové struktuře, formulacích a v přímém zaměření na kompetenční základ vzdělání. Obsah jednotlivých oblastí a kapitol je výsledkem zkušeností, pedagogických cílů, vzdělávacích potřeb a plánů a v neposlední řadě i tvořivosti jednotlivých členů pedagogického sboru. Týmová spolupráce měla za úkol zajistit dostatečný zápoj (konvergenci) a prostup dílčích strukturních elementů (jednotlivých disciplín) tak, aby vznikla kompatibilní kurikulární platforma vzdělávacího procesu předmětných oborů (program, popis průběhu a charakteristika obsahu vzdělávání včetně kritérií hodnocení). Vzhledem k odbornému zaměření školy ŠVP velmi výrazně ovlivňuje snaha účinně zabudovat do plánu vzdělání komplexní způsobilost pro činnosti potřebné pro život a výkon povolání. Žáci jsou v předpokladech daných dokumentů plánovitě ovlivňováni ve znalostní a dovednostní oblasti, jsou vedeni k rozvoji individuálních schopností. Škola se snaží ovlivňovat postoje a hodnotovou orientaci formovat způsobilost budoucích absolventů k obecně klíčovým a konkrétně odborným kompetencím. 2. Rozvojové tendence organizace v oblasti vzdělávací politiky: strategické formování převodu oboru M/040 Informatika v ekonomice na M/01 Informační technologie (technologie, obsah, zaměření, specializační okruhy), odladění finální textace ŠVP obchodní akademie a ekonomického lycea pro zahájení vzdělávání od , příprava a realizace praktické maturitní zkoušky ekonomického lycea (ověření formy dle příslušné vyhlášky = obhajoba žákovského projektu), příprava a realizace ústní maturitní zkoušky oboru ekonomické lyceum (první MZK), aplikace společenskovědního a přírodovědného semináře (ekonomické lyceum), zapojení žáků (zájem talentovaných) do přímé spolupráce s oborovými reálnými firmami (AV Media, Microsoft CZ, AuditPro / ekonomické lyceum, informatika v ekonomice), 3. Technická obnova a rozvoj / školení pro udržení a rozvoj moderních technologií: pokračování v systémové obnově soustavy PC v rámci školy (P-2, kabinety), III. fáze rekonstrukce PC sítě (optimalizace, pořízení SW nástroje Server 2008), rozvoj výměny informací prostřednictvím nového SW pro y (EX Change), zavedení komunikačního prostředí MOODLE k frontálnímu užití v rámci školy (školení zaměstnanců, standardizované zavádění účtů žáků školy), generální rekonstrukce školních webových stránek (Bc. Benda), zvýšení podílu žáků na instalacích technologií do odborných učeben (v rámci cvičení), cyklická školení učitelů ICT pro realizaci projektu Partneři ve vzdělávání, 8

9 přístupová jednání k účasti v projektu Cisco Network Academy (podpora ŠVP oboru informační technologie), školení zaměstnanců organizace v rámci projektu Partneři ve vzdělávání (kvalifikace školitelů, DVPP, školení správních zaměstnanců a administrativy), školení členů pedagogického sboru v užívání prezentačních nástrojů (Power point), aktivní zapojení do projektu Vzorový audit školského software (AuditPro Praha), získání statutu referenční škola projektu (účast na seminářích, propagace auditního nástroje), technická obnova třídy P-2 (obnova PC stanic včetně monitorů), aplikační SW pro výuku ekonomických a technických předmětů (grafika). 4. Podpora talentů a cílený rozvoj kompetencí žáků: frontální podpora všech odborných soutěží (ekonomické, technické a společenskovědní zaměření), výběrová podpora sportovních soutěží a aktivit AŠSK ČR (kvalitní reprezentační tým, projevený zájem žáků, podpora sekce TEV a trenérů z řad učitelů školy: ing. Svoboda, Mgr. Janský, Bc. Benda, Mgr. Červinka), zapojení do projektové podpory talentovaných žáků (výzva OŠ JMK, školní koordinátor: ing. Kseničová), cílevědomá příprava na odborné soutěže v rámci výuky (zaměření: aplikace školních teoretických poznatků v konkurenčním prostředí soutěží, naplnění podstaty simulačních a aplikačních disciplín ) i formou zájmových útvarů (ing. Žáková), realizace týmových programů pro rozvoj talentu ve spojení s výukou (3. ročník ekonomického lycea, týmové žákovské projekty jako forma odborné praxe), individuální profilace v rámci praktické maturitní zkoušky (4. ročník ekonomického lycea, žákovský maturitní projekt s obhajobou dle zásad forem výstupu ze vzdělávání), iniciace zájmových aktivit talentovaných žáků ve spojení s proklamativní politikou společnosti Microsoft (žáci 4. ročníku informatiky v ekonomice J. Turoň, M. Viklický / realizace formou přístupové stáže a následné spolupráce v době školních prázdnin), uskutečnění školního projektu A teď my (ekonomické lyceum: L. Bínová, Z. Kochová, M. Krátká / informatika v ekonomice: J. Turoň, M. Viklický, M. Benda, T. Kogut) ve formě série konzultací se zástupcem firmy AV Media, prezentací na aktivitách Smart Klubu či zájmové účasti na dotovaných kurzech (práce s interaktivní tabulí), zprostředkování účasti žáků na odborných seminářích a konferencích IT (Jarní ispirace Znojmo, RoadShow IT Praha, IT do škol Znojmo), výběr žáků podle individuálního zájmu, podpora aktivní účasti žáků na dokumentačních projektech (účast na Mistrovství světa ISF v plavání v San Juan, Portoriko) / vznik dokumentačního týmu Z. a F. Vídeňských (1. C), podpora realizace organizačních záměrů (J. Šťastník, T. Kárník. L. Reiterová, Š. Grusová, Vánoční den, aktivity v rámci programu studentské společnosti Allfa), organizační podíl školní fiktivní firmy Atlas na realizaci Ekonomického fóra (OA, EL). 5. Účast v programech a projektových realizacích: Simgame (školní výuka) Fiktivní firma (školní výuka) Mese (školní výuka) Bezdrátová škola / II. fáze = ekonomické simulace ve výuce SŠ (cvičný prostor - ověřování teorie, budování představ o ekonom. provozních a řídících strukturách) ing. Z. Žáková koordinátor, školitel (oblastní úroveň) = školní fiktivní firma ing. L. Kseničová - realizátor na úrovni školy / nositel: CEFIF Praha = ekonomické aplikace (účast dálkovým přístupem) ing. Tomšíčková koordinátor / nositel: Junior Achiavement ROP Jihovýchod (kvalita infrastruktury, řešení efektivní komunikace) partner: SSŠ Brno, JMK / fáze III. systémová realizace / rekognoskace, instalace, zaškolení / provozní aktivace 9

10 Studentský život / Norské fondy Výběr místa podnikání / EU Comenius Partneři ve vzdělávání / II.vlna (výběrové moduly) EdTWIN (EU) Znojmo, Vídeň = přistoupení k projektu / Břeclav, Znojmo, Hoyanger (Norsko) PhDr. Růžička (J. Martínek, H. Ježková, M. Dvořáková, Z. Žák) porovnání školských systémů / výměna / / ukončeno = účast v projektu / ČR, Německo, Maďarsko Mgr. Blažková (Jugová, Jurásková, Červená, Chobotová, Fousek) průzkum podmínek pro střední podnikání / výměna / průběh: = DVPP zaměstnanců ve školství / MS Office 2007 / II. vlna partner: Microsoft s.r.o. RNDr. P. Kudláček koordinátor lektoři: Mgr. Chlubna, Mgr. Červinka, RNDr. Kudláček = přístupová jednání / ČR (Znojmo), Rakousko (Vídeň) mezinárodní výměna informací v rámci provozu fiktivních firem kulturní a odborná výměna / I. fáze (tematizace, administrace) 6. Kompetenční fond pedagogického sboru, udržení a rozvoj: školení pedagogického sboru: rozvoj kompetencí ve vzdělávání (Dr. Rivola), vedení ped. sboru v oblasti aplikace moodle jako podpory výuky (Dr. Puškinová, Ph.D.), účelová sebeaktualizace členů odborných sekcí ve vztahu k projektu Státní maturita, školení k rozvoji v jednotlivých odborných oblastech, účast na mezinárodních projektech s cílem posílení a zvýšení komunikačních a jazykových kompetencí, rozvoj souborů kooperací ve spolupráci s partnerskými školami v rámci projekt.aktivit, práce na finalizaci ŠVP (sjednocení formulací, členění, klíčová slova), tvorba minimálních požadavků pro nově systemizované obory (aktualizace), tvorba kritérií pro hodnocení výkonů v rámci praktické maturitní zkoušky M/002 Ekonomické lyceum (obhajoby ŽMP / kooperace odborných sekcí / kompetenční rámec / formální a obsahové požadavky), vytvoření metodiky pro tvorbu kritérií k hodnocení obhajob ŽTP 3. ročníků (odborná praxe / kooperace sekcí), účast členů pedagogického sboru na DVPP a metodických školeních viz ve výčtu níže. 7. Obraz školy na veřejnosti, udržení a zvyšování kreditu organizace: budování tradice sociálního dialogu školy s účastníky trhu práce prostřednictvím výměny informací (účast na vzdělávacím programu, podpora žákovských aktivit), realizace 1. ročníku konference OA a trh práce ( ), zásadní zvýšení úrovně výměny informací, koncepční přestavba webových stránek školy (Bc. Benda), rozvoj spolupráce se Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo, cílevědomá prezentace školy v médiích (výsledky soutěží, aktivity školy ), systematické oslovování firem a institucí ve věci spolupráce, pozvánkami na školní akce (praktické maturity, školní kola soutěží, obhajoby žákovských projektů ), zviditelňování školy organizací soutěže v účetnictví jednotlivců Má dáti, dal, zapojování žáků školy do života reálných firem prostřednictvím témat žákovských projektů (konzultace, oponentské posudky), organizace odborných praxí žáků obchodní akademie a informatiky v ekonomice, odpovědnost k výstupům a aktivní ovlivňování náplně hlavní činnosti dle individuálních potřeb žáků, korektnost a věcnost v oblasti přípravy žáků dle potřeb sociálních partnerů a trhu práce, instruktivní a věcná komunikace se zástupci rodičovské veřejnosti, vedení odborné výuky ve smyslu obecné i specifické konformity, konstruktivnost při formování strategických i operativních úkolů, realizace průhledného systému hodnocení. 10

11 OBOROVÁ NABÍDKA SOUČÁST OBCHODNÍ AKADEMIE Ucelená nabídka realizovaných vzdělávacích oborů školy ve školním roce obor M/004 Obchodní akademie (aktivní od 1991) M/040 Informatika v ekonomice (aktivní od 2003) M/002 Ekonomické lyceum (aktivní od 2005) specifikace odborné vzdělání pro stř. THP zaměstnance kvalifikovaná odborná prac. síla (dle pož. TP) předpoklad studií VOŠ, VŠ, další vzdělávání specializované vzdělání pro THP zaměstnance univerzální uplatnění (dle požadavků TP) předpoklad studií VOŠ, VŠ, další vzdělávání odborně všeobecné vzdělání primární příprava pro VOŠ, VŠ a další vzděl. kvalifikace (dle požadavků trhu práce) A) EKONOMICKÉ LYCEUM Obor M/002 Ekonomické lyceum ve školním roce přivedl žáky poprvé do maturitního ročníku. V souvislosti s tím škola zahájila ověřování soustavy maturitních zkoušek. Písemné maturitní zkoušky ČJL (realizace standardním způsobem) dne ANJ, NEJ (realizace dle metodiky státní maturitní zkoušky) dne Zkušenosti obou předmětových komisí byly formulovány velmi povzbudivě. Nový přístup k ověření znalostí a dovedností z cizího jazyka byl hodnocen jako velmi přínosný. Praktická maturitní zkouška Žákovský maturitní projekt (obhajoba individuální projektové realizace) Vzhledem ke zkušenostem žáků ze třetího ročníku (týmový maturitní projekt) byly kvitovány s povděkem následující zkušenosti: a) tvorba textové části dle příslušných norem (včetně strukturních součástí), b) metodika práce s informacemi (získání, kvalifikovaný výběr, zpracování ), c) formulační dovednosti, práce s terminologií, d) tvorba textového příslušenství (odkazy, citace, seznam literatury ), e) tvorba prezentace v prostředí MS PowerPoint, f) obhajoba vlastní práce, argumentace, prosazení názoru. Obecně bylo konstatováno, že realizace odborné praxe 3. ročníku formou zpracování žákovského týmového projektu je velmi vhodnou a univerzální přípravou k individuálnímu praktickému maturitnímu výkonu. Jednotlivé komise ocenily zvláště náročnost výběru témat, relativně vysokou úroveň zpracování a obecně vysokou úroveň jednotlivých prezentací. Zvláště výrazný multikompetenční posun byl evidentní u žáků, kteří po dobu studia využívali možností zapojení do soutěží (Junior Achievement, Ekonomický tým, Má dáti, dal, Manažer financí ), školních projektů (Studentský život, Průzkum místa podnikání ) nebo aktivně 11

12 vystupovali v simulačních či aplikačních ekonomických programech. Samotní obhajující si pochvalovali předchozí průpravné aktivity. Ústní maturitní zkouška ČJL, ANJ x NEJ, EKO, UCE (realizace standardním způsobem) Mezi obecnými byly zkoušejícími nejčastěji zmiňovány poznatky o výrazně projevených kompetencích, které maturanty jednoznačně kvalifikovaly pro další osobní i profesní život. Oblast sociální, komunikační, informační a jazyková ve spojení s odbornými znalostmi, získanými dovednostmi a schopností učit se v zájmu vlastního rozvoje, to vše lze chápat jako pozitivní výsledek vzdělání v jedinečném oboru, kterým ekonomické lyceum bezesporu je. Koncepce širokospektrální oborové nabídky je v rámci znojemského trhu práce s největší pravděpodobností účinným rozvojovým nástrojem. Koncepce rozvoje - změna v zařazení oboru Vzhledem k nové systemizované klasifikaci oborů vzdělání bude lyceální vzdělávání realizováno jako M/02 Ekonomické lyceum, stávající označení (trojčíslí za lomítkem) bude chápáno jako obor dobíhající. Realizace nového oboru byla příslušným dokumentem povolena od data v rámci platného ŠVP - určujícího vzdělávacího dokumentu (dokument č.j. OA617/09/Pu, ředitel školy chválil a Školská rada OA a JŠ SPSJZ, Znojmo, Přemyslovců 4 projednala bez připomínek dne ). B) OBCHODNÍ AKADEMIE Koncepce rozvoje - změna v zařazení oboru Vzhledem k nové systemizované klasifikaci oborů vzdělání bude odborné ekonomické vzdělávání uváděno jako M/02 Obchodní akademie, stávající označení bude chápáno jako obor dobíhající. Realizace nového oboru byla příslušným dokumentem povolena od data v rámci platného ŠVP - určujícího vzdělávacího dokumentu (dokument č.j. OA618/09/Pu, ředitel školy chválil a Školská rada OA a JŠ SPSJZ, Znojmo, Přemyslovců 4 projednala bez připomínek dne ). Specifika oboru Podstatou vzdělávání v daném oboru pro školní rok zůstala koncepční dominance ekonomické odbornosti (rozvoj a udržení prokompetenčních aktivit). Škola si v průběhu let vytvořila jednoznačnou inklinaci k účetnictví. Výrazem toho je, mimo jiné, i tradice největší odborné středoškolské soutěže v ČR, kterou škola za významné podpory SVŠE Znojmo a ISÚ ČR organizuje. Vzhledem k potřebám reálného trhu práce však osnovy (od ŠVP) obsahují i dostatek prostoru pro ryze ekonomické disciplíny (ekonomika, marketing, personalistika, statistika ). Mezi nejzajímavější vzdělávací předměty ve školním roce dozajista patřily ekonomické simulace (Simgame), studentská společnost, fiktivní firma a ekonomické aplikace. Na jejich základě získávají žáci vztah k profesní oblasti a elementární přesvědčení o tom, že teorie potřebuje být prověřena simulovanou i reálnou praxí. Aktivity Žáci oboru obchodní akademie bývají častokrát členy nejrůznějších soutěžních týmů, kdy se učí kooperovat na základě specializace. Například v soutěži Ekonomický tým Hodonín 12

13 (tentokrát / umístění na 3. místě) bývá trojčlenná reprezentace školy sestavena ze zástupců jednotlivých oborů (lyceum = průbojnost, organizační schopnosti, akademie = vědomosti z UCE a EKO, informatika = technická znalosti a zkušenosti s oblastí IT). Tradiční akcí garantovanou do značné míry žáky oboru byla dne studentská konference Ekonomické fórum 2009 (šestý ročník), který organizačně připravila školní fiktivní firma Atlas. Programová skladba respektovala rámcové téma tradice vzdělávání a příprava na uplatnění v prostředí současného trhu práce. C) INFORMATIKA V EKONOMICE Koncepce rozvoje (výhled) V průběhu školního roku došlo v rámci koncepčních změn k jednoznačnému rozhodnutí příslušných útvarů MŠMT o systémovém převedení oboru v rámci nové klasifikace oborů vzdělávání do skupiny 18. Školní vzdělávací program (zahájení výuky od ) bude tedy zpracován podle kmenového RVP pro oborové označení M/01 Informační technologie. Ve smyslu tohoto systemizačního překlopení byly učiněny již na konci 1. pololetí kroky k zajištění podstaty primárního vybavení pro kvalifikované vzdělávání (HW a SW pro laboratorní cvičení a technické práce). Oporou v tomto činění se stal program CISCO Academy (USA), který ve formě virtuálních laboratoří a strojů nabízí úspornou variantu řešení. Součástí výuky se napříště stane program akademie s certifikovanou strukturou vzdělávacích lekcí plně pokrývající požadavky na vzdělání ve smyslu RVP. V zájmu nastavení podmínek pro finalizaci ŠVP (II. vlna RVP) byl zpracován plán certifikačních školení pro vyučující daného programu. V rozpočtu na hospodářský rok 2009 byly vyčleněny prostředky na pořízení funkčního setu (HW, SW, metodika) programu akademie. Zpracování vzdělávací dokumentace bude na programu školního roku Aktivizace žáků Obor informatika v ekonomice je v mnoha ohledech specifický. Jeho odborně zaměřený a aplikačně široce pojatý charakter předpokládá u každého z žáků individuální profilaci. V tomto smyslu se stal školní rok průlomový. Ve výkonech maturantů (třetí maturity oboru v historii školy) se jako velmi účinná projevila možnost svobodně zvolit oblast specializace pro realizaci závěrečné práce (žákovský projekt). Základní linie ekonomického zaměření školy se projevila jako dostatečně širokou pro výběr témat i kvalifikaci jednotlivých projektových hypotéz (od webdesignu po SW účetní nástroje organizace). Jako velmi vhodná se osvědčila i praxe, kdy byla maturitní práce (před prezentací v rámci MZK) prověřena účastí v soutěži (SOČ: 2 umístění v okresním kole, 1 postup do krajského kola = V. Faraga). Za velmi dobrou zkušenost lze považovat individuální působení na žáky 3. ročníku oboru ve smyslu výběrových specifických průběžných praxí (mimo rámec standardního termínu odborné praxe). S talentovanými a proaktivními žáky byly sjednány individuální kontaktní schůzky se zástupci společností Microsoft CZ, Audit Pro a AV Media, kteří zájemcům jako netradiční formu podpory nabídli konkrétní projektovou spolupráci. Celkem čtyři studenti tak v průběhu školního roku (někteří i v rámci školních prázdnin) po vlastní linii absolvovali řadu seminářů, konzultací, projekcí, komentovaných aktivit a kurzů. J. Turoň, M. Viklický, M. Benda a T. Kogut nabízených příležitostí využili v maximální míře a především oni kvitovali s povděkem startovní moment iniciovaný školou (individuální práce učitelů) a charakterizovali ho jako zásadní pro individuální profilaci. Jako podobně významná se ve školním roce jevila snaha vyučujících IT předmětů zapojovat žáky do všech prakticistech činností: a) obnova PC parku, instalace (RNDr. Kudláček, Mgr. Červinka), 13

14 b) sběr a vyhodnocování dat (Mgr. Fiala), c) podpora škol. aktivit v oblasti dokumentační fotografie a grafiky (Mgr. Chlubna), d) tvorba webových stránek (Bc. Benda). Pracovní dílny IT Základní aktivitou k doplnění teoretického učiva byl již čtvrtý ročník pracovních dílen sekce informačních technologií Workshop IT 09 ( ). Rámcovým tématem se stala bezpečnost a IT. V bohatém programu (5 seminárních jednotek) se objevila témata zabezpečení dat, objektů, monitoring a kontrola pravosti dokladů, vyhodnocování programů. Zajímavým počinem se stala nominace tří absolventů školy, kteří vystupovali v roli prezentátorů: 1. L. Kocman (absolvent 2008, zástupce firmy IBM) OS Solaris, 2. J. Malačka (absolvent 2007, zástupce firmy BNSoft) program certifikace ECDL, 3. J. Kuchař (absolvent 2007, zástupce firmy BNSoft) projekt Datové schránky. OBOROVÁ NABÍDKA - SOUČÁST JAZYKOVÁ ŠKOLA Ve školním roce plnila součást jazyková škola základní úkoly v oblasti poskytování služeb jazykového vzdělávání. Vzhledem k celorepublikovým trendům a obecnému odlivu zájmu o standardní jazykovou přípravu prostřednictvím kurzů jazykových škol bylo třeba upravit i nabídku naší školy tak, aby odpovídala reálnému zájmu veřejnosti. Pro aktuální rok nebyl otevřen žádný z pomaturitních jazykových kurzů (AJ, NJ). Stejné opatření bylo přijato ve vztahu k jazykovým kurzům pro veřejnost. Důvodem byl velmi malý zájem o nabídku standardních kurzů a svou roli sehrála i blízkost vzdělávacího střediska při SVŠE, kde kontinuálně probíhají (jako hlavní činnost) kurzy podpořené rekvalifikačními a projektovými tituly. Základní služby jazykové školy nabízené ve školním roce: státní jazykové zkoušky (základní, všeobecné) v oborech AJ, NJ, ČJ (pro cizince), výuka českého jazyka jako jazyka cizího (čeština pro cizince), plnění vládního úkolu realizace zkoušek znalosti českého jazyka na úrovni A1 pro žadatele o stálý pobyt v ČR. Poslední ze jmenovaných vzdělávacích služeb byla využita celkem patnácti uchazeči. Daní zájemci o předmětné osvědčení byli příslušníky následujících etnických minorit: mongolská, ukrajinská, ruská, egyptská. Celkem 13 z nich vykonalo zkoušku úspěšně. V jednom případě se neúspěšný uchazeč dostavil k dalšímu zkušebnímu termínu (úspěšné zvládnutí). Zkušební komise ZZČJ A1: a) předseda komise PaedDr. Karel Rivola (kvalifikace, metod. škol., člen PS JV MŠMT), b) členka komise Mgr. Markéta Humlová (kvalifikace, praxe ve vedení kurzů ČPC), c) člen komise Mgr. Ivo Janský (kvalifikace, praxe ve vedení kurzů, met. školení). Poradní sbor MŠMT ČR Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 rovněž ve školním roce vystupovala jako aktivní člen Poradního sboru MŠMT ČR pro jazykové zkoušky a jazykové vzdělávání v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Prostřednictví jejího zástupce (Dr. Rivola) se účastnila 14

15 formování metodiky realizace státní zkoušky a vznesla celkem 5 pozměňovacích návrhů (metodika examinace, organizace zkoušky, přístupové podmínky, přípravné kurzy, certifikační náležitosti). Škola získala na základě smlouvy s MŠMT a ministerstvem vnitra ČR oprávnění k realizaci zkoušky znalosti českého jazyka na úrovni A1 pro cizince (občany tzv. třetích zemí) dle příslušných předpisů. Figuruje v registru oprávněných jazykových škol jako realizační subjekt vládního úkolu. Program češtiny pro cizince je vytvořen jako opora následujících předpisů: a) zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (osoba, která prodává prokazuje znalost českého jazyka), b) zákon č. 40/1993 Sb., o státním občanství (prokázání znalosti českého jazyka před úředníkem), c) zákon č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (povinnost prokázat znalost jazyka ve formě dokumentu), d) nařízení vlády č. 126/2006 Sb., koncepce integrace cizinců na území ČR (stanovení podmínek: předložení dokladu o znalosti českého jazyka), e) znalost jazyka pro účely uplatnění na trhu práce (individuální zájem), f) znalost jazyka pro účely vzdělávání (přístup ke studiu SŠ, VŠ / přijímací zkoušky na SŠ, složení příslušné dílčí zkoušky na VŠ). INFRASTRUKTURA - ODBORNÉ SEKCE Ve školním roce byli jednotliví členové pedagogického sboru tradičně organizováni v rámci soustavy odborných sekcí. Tento způsob vnitřní strukturace se projevil jako plně funkční. Jednotlivé útvary koordinují vzdělávací aktivity vnitoútvarově i v mezipředmětovém přesahu. SEKCE EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ SLOŽENÍ SEKCE ČLEN SEKCE JORDÁNOVÁ Marcela, ing. KSENIČOVÁ Lenka, ing. KRÁL Zdeněk, Mgr. TOMŠÍČKOVÁ Zdeňka, ing. ŽÁKOVÁ Zuzana, ing. Disciplíny / vyučovací předměty UCE 2.C, 3.C,4.B FF 3.A,B FAD 4.A,B EKO 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A HOV 1.B EKO 1. A, 4. A STA 3.B STS 3.A,B UCE 2.B1,2 3.C2, 3. A EKO 3.B,3.C, 4.B, 4.C PER 4. B UCE 3.B1,2, 4. A, 4. C EAP 3.A,B ESI 3.A,3. B MAR K 4. A SCHŮZKY SEKCE / NÁPLŇ náplň schůzek SCHŮZKY Plán činnosti na školní rok 2008/2009, tematické plány, plán školení, učební pomůcky, ŠVP Maturitní okruhy k opakování k MZ, příprava soutěží školní kola 15

16 Hodnocení školního kola Ekonomický tým Příprava zadání, organizace soutěže MDDAL Hodnocení soutěže MDDAL Příprava otázek k ústní MZ, hodnocení ŽMP a prezentací (EL) PMZ, způsoby hodnocení (OA), harmonogram tvorby a ladění Hodnocení studentské ankety Firma roku Hodnocení ústních MZ AKCE ODBORNÉ SEKCE MEZITŘÍDNÍ ÚROVEŇ názvy akcí (stručná charakteristika) AKCE - data Školní kolo soutěže Ekonomický tým (4. ročník / 4. A + 4. B) Školní soutěž v účetnictví (4. ročník / 4. A + 4. B) Ekonomicko manažerská olympiáda AKCE ODBORNÉ SEKCE CELOŠKOLNÍ A VYŠŠÍ ÚROVEŇ názvy akcí (stručná charakteristika) AKCE - data Celostátní kolo soutěže MDDAL Znojmo Ekonomický tým 2009 (celorepublikové kolo, Hodonín) Ekofórum 2009 (pro studenty 3. a 4. ročníku) Studentská firma roku 2009 (prezentace spojená s hodnocením reálných a fiktivních firem OA za školní rok) POZNÁVACÍ EXKURZE (organizováno členy sekcí) EXKURZE (název, termín) třída / charakteristika exkurze / garant exkurze Výrob. podniky Dřevotvar, v. d. / Novaservis a. s./ Znojemské strojírny, a. s. Egston, s. r. o./ Mgr. Král, Ing. Jordánová 2. A, 1. B Výrob. podniky Pegas Nonwovens, s. r. o./ Ing. Žáková 1. A Výrob. podniky H & M spol. s r. o./ Ing. Žáková 1. A UČEBNICE (učebnice užívané ve výuce ve školním roce ) předmět název učebnice vyučující / třídy EKO Ekonomika pro OA a ostatní SŠ (Klínský, Munch) díl Mgr. Král / 1. A, B, C, 2. A,B,C, 3. A Ing. Žáková / 4. A Ing. Tomšíčková / 3. B, C, 4. B, C EKO Ekonomika cvičebnice Ing. Žáková / 1. A díl MARK Základy marketingu pro SŠ (Vysekalová, Ing. Tomšíčková / 4. A Strnad) STA Statistika pro OA (Burda) Ing. Tomšíčková / 3. A, B UCE Učebnice účetnictví pro SŠ a veřejnost (Štohl) díl Ing. Jordánová / 2. C, 3. C, 4. B Ing. Kseničová / 2. B, 3. A, 3. C Ing. Žáková / 4. A, 4. C, 3. B UCE FF Sbírka příkladů k učebnici účetnictví (Štohl)1. 2. díl Fiktivní firma jako nástroj snižování nezaměstnanosti (Aertsová) Ing. Jordánová / 2. C, 3. C, 4. B Ing. Kseničová / 2. B, 3. A, 3. C Ing. Žáková / 4. A, 4. C, 3. B Ing. Kseničová / 3. A, B 16

17 SEKCE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SLOŽENÍ SEKCE ČLEN SEKCE disciplíny / vyučovací předměty RNDr. Petr Kudláček POS/3. C AGP/3. C POS/2.C IT/4.B APL/4. C Mgr. Jindřich Červinka TEK/3. C APL/3.C TEK/4.C IT/4.B APL/4. C Mgr. Ivo Chlubna ZDS/4. GRA/4. ZDS/3.C GRA/3. ZDS/2. C C C C Mgr. Ladislav Fiala IT/1.B IT/2.B IT/3.B IKT/3.A IKT/4. A Ing. Magda Prostá APL/2. IT/2.B DAK/1. IKT/1.A C C Bc. Martin Benda IKT/1.A POS/4.C AGP/2. IT/2.B APL/2 C C IKT/3.A DAK/2. C SCHŮZKY SEKCE / NÁPLŇ SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 28. srpen 2008 Příprava tematických plánů, rozdělení rolí a úkolů, volba předsedy, opravy a doplnění na učebnách, instalace požadovaných výukových programů na učebnách, změna přístupu na webu k průběžné klasifikaci 3. říjen 2008 Příprava odborné exkurze INVEX Brno, zkušenosti s novou průběžnou klasifikací na SQL server, specifikace základních okruhů k opakování k maturitě, příprava burzy SŠ technické zabezpečení 20. listopad 2008 Zpřístupnění průběžné klasifikace na webu školy, obměna hardwaru na učebnách, zapojení do projektu CISCO, zadání témat maturitních prací 4.C, softwarový audit Microsoft 6. leden 2009 Technické zabezpečení pololetní klasifikace,vyhodnocení softwarového auditu, příprava Pracovní dílny oboru IE a zapojení studentů oboru do SOČ, zkušební provoz Moodle (organizace výuky) 18. březen 2009 Vyhodnocení Pracovní dílny oboru IE, školní kolo SOČ, příprava a technické zabezpečení písemných maturitních prací z jazyka českého, praktických maturitních prací oboru IE a OA, praxe 3. ročníku, doplnění softwaru a hardwaru na učebnách podle požadavků vyučujících, technická pomoc žákovským projektům 8. duben 2009 SOČ, maturitní práce 4. ročníku IE, technické zabezpečení maturit,obhajob žákovských projektů, kurzy Microsoftu Office 2007, projekt Kurzy práce na interaktivní tabuli 13. květen 2009 Hodnocení maturitních prací, kurzy Microsoftu Office 2007, projekt CISCO, certifikace lektorů pro školení Microsoftu z řad učitelů, projekt MS Live Messenger 22. červen 2009 Vyhodnocení práce komise ICT za školní rok 2008/9 AKCE ODBORNÉ SEKCE MEZITŘÍDNÍ ÚROVEŇ názvy akcí (stručná charakteristika) AKCE - data Odborná přednáška pro 2.C AKCE ODBORNÉ SEKCE CELOŠKOLNÍ A VYŠŠÍ ÚROVEŇ názvy akcí (stručná charakteristika) AKCE - data Veletrhy INVEX a DIGITEX Brno odborné exkurze 17

18 Pracovní dílna oboru IE, téma: Bezpečnost na síti Školní kolo SOČ MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ aktivita (publikováno) ŽÁCI ŠKOLY (třída) Petr Beneš (1.C) Martin Benda,Tomáš Kogut, Pavel Tomášek, Jan Turoň (3.C) Lucie Bínová, Zdeňka Kochová, Martina Krátká (3.A), Kristýna Bortlíková, Hana Jurášová (2.C) Marek Viklický, Jan Turoň (3.C) Krajské kolo SOČ (3.místo obor Informatika) Projekt Kurzy práce na interaktivní tabuli část informatika Projekt Kurzy práce na interaktivní tabuli část prezentační Projekt MS Live Messenger DVPP A ŠKOLENÍ ČLENŮ SEKCE názvy akcí (stručná charakteristika) ČLEN SEKCE RNDr. Petr Kudláček Mgr. Jindřich Červinka Mgr. Ivo Chlubna Školení školitelů programu Microsoft Partneři ve vzdělávání Školení školitelů programu Microsoft Partneři ve vzdělávání Školení školitelů programu Microsoft Partneři ve vzdělávání ÚČAST V PROJEKTECH (místní a vyšší úroveň) PROJEKT (název, datum) charakteristika projektu/ garant projektu Microsoft Partneři ve vzdělávání (květen červen 2009) Školení kancelářských programů pro firmy ( / Školení pro veřejnost ( ) Školení zájemců z řad pedagogické veřejnosti MS OFFICE I, II a školení pro správce školních počítačových sítí / garant Microsoft, na úrovni školy PaedDr. Karel Rivola, koordinátor RNDr. Petr Kudláček, školitelé RNDr. Petr Kudláček, Mgr. Ivo Chlubna, Mgr. Jindřich Červinka ExceI pro začátečníky, Excel pro pokročilé / RNDr. Petr Kudláček Senioři komunikují / Mgr. Ivo Chlubna POZNÁVACÍ EXKURZE (organizováno členy sekcí) EXKURZE (název, termín) třída / charakteristika exkurze / garant exkurze INVEX Brno, Vybraní studenti oboru IE / RNDr. Petr Kudláček UČEBNICE (učebnice užívané ve výuce ve školním roce ( ) předmět název učebnice vyučující / třídy IT, IKT Informatika a výpočetní technika pro SŠ, S počítačem nejen k maturitě I + II, Obsluha počítače pro začátečníky v kostce Mgr. Ivo Chlubna, Mgr. Jindřich Červinka, RNDr. Petr Kudláček, Ing. Magda Prostá, POS,DAK,Z DS DAK,GRA, AGP Lokální počítačové sítě, Počítačové sítě LAN/MAN/VAN, SAMBA Server,Administrace systému LINUX, Windows Server 2003, Velký průvodce protokoly TCP/IP a systém DNS C#, Corel Draw 12, CSS kaskádové styly, Digitální fotografie na počítači, Algoritmizace, 18 Mgr. Ladislav Fiala Mgr. Ivo Chlubna, Mgr. Jindřich Červinka, RNDr. Petr Kudláček, Bc. Martin Benda Mgr. Ivo Chlubna, Mgr. Jindřich Červinka, Bc. Martin Benda, RNDr. Petr Kudláček

19 všechny Počítačová kriminalita, elektronické příručky k užívaným programům, Všichni vyučující SEKCE ČESKÉHO JAZYKA A KOMUNIKACE SLOŽENÍ SEKCE / STRUKTURA disciplíny / vyučovací předměty ČLEN SEKCE Mgr. Ludmila ČJL/1.A ČJL/2.A ČJL/3.A, Marešová,2.B 3.B Mgr. Ivo Janský ČJL/2.C ČJL/3.C ČJL/4.C Mgr. Ladislava ČJL/1.B ČJL/1.C Rivolová Ing. Alena PEK/1.A,B Valentová Mgr. Jaroslava ZDO/1.C1 Chudobová Bc. Martin Benda ZDO/1.C2 ČJL/4.A,4.B ADS/2.B SAP/2.B SCHŮZKY SEKCE / NÁPLŇ SCHŮZKY - termíny náplň schůzek ČJL Tematické plány, minimální požadavky, objednávka nových učebnic, exkurze Zapojení žáků do soutěže Mezi námi generacemi, Bojovníci proti totalitě- vytipování zájemců, organizace a podmínky soutěže Maturitní okruhy, ŠVP EL Kánon četby k maturitě vypracování seznamu 105 knih - vyšší úroveň Systém kontroly doporučených knih v rámci kánonu ŠVP - EL ŠVP - OA Definitivní náplň a znění maturitních otázek a textů, sestavení 4 variant maturitních témat pro písemnou část MZ ŠVP EL (definitivní podoba) Nová podoba písemné maturitní zkoušky, kánon PEK/ZDO Tematické plány, minimální požadavky, nový program ŠVP PEK pro OA ŠVP pro EL Definitivní podoba ŠVP OA, EL AKCE ODBORNÉ SEKCE MEZITŘÍDNÍ ÚROVEŇ názvy akcí (stručná charakteristika) AKCE - data ČJL Zapojení žáků 3. ročníků do literární soutěže Zápas o svobodu slova (Cena Bronislavy Müllerové) dobrovolníci se pokusili napsat zamyšlení nad slovem svoboda. Podmínky soutěže byly vyvěšeny v 3. a 4. roč. Mgr. Marešová opravila 20 prací, žádná nebyla na požadované úrovni Zapojení 2. roč. a 3. A do soutěže III. roč. Skrytá paměť Moravy Cesta do světa. Organizuje Památník písemnictví na Moravě, bylo to jakési předkolo semináře a exkurze do Rajhradu Vyhodnocení školního kola této soutěže, zaslání 3 nejlepších 19

20 prací (Pelán, Ježková, Straka), nikdo nepostoupil do užšího výběru, kritéria hodnocení jsou náročná, našim žákům chybí předmět tvůrčího psaní, který se na některých školách učí Účast 10 žáků z roč. na semináři Krocení múzy. Jde o projekt tvůrčího psaní pod vedením pracovníků Památníku písemnictví na Moravě, který každoročně tuto soutěž vyhlašuje. Hlavním smyslem je podpora talentů setkalo se s velkým ohlasem, hromadný zájem projevily třídy 2. A, 2. B, viz foto, exkurze Zapojení žáků 2. A do literární soutěže Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat! Nezdařilejší práce: Jiří Straka, Pavlína Doušková Práce se neposílaly do III. roč. soutěže pro děti a mládež do 18 let, protože neodpovídaly požadavkům Zapojení žáků 2. A, B, C do celostátní soutěže výtvarné a literární vyhlášené Hnutím Brontosaurus 15. roč. pod názvem Máme rádi přírodu. Jediný zájemce Eliška Zichová, 2. A, odevzdala příspěvek, který nebyl vyhodnocen. AKCE ODBORNÉ SEKCE CELOŠKOLNÍ A VYŠŠÍ ÚROVEŇ názvy akcí (stručná charakteristika) AKCE - data PEK PEK PEK ČJL PEK Celoškolní kolo v psaní na klávesnici, zapojeno 15 žáků, vybráni 3 nejlepší písaři Účast v soutěži v grafických disciplínách, Brno, Pionýrská: Šárka Bartuňková, 2. A Jana Paculová, 2. A Daniela Jelínková, 2. B Workshop průzkum veřejného mínění Pracovní dílny archiv ve Znojmě shromažďování podkladů pro výročí školy viz foto Státní zkouška ze zpracování textu konalo 31 zájemců. Výsledek hodnocení velmi dobrý: 9x výborně / 15x velmi dobře / 7x dobře Škola každý rok obdrží určitou peněžní odměnu, část se rozdělí mezi nejlepší písaře, část se použije na nákup potřebných pomůcek, např. myši, učebnice, papíry. DVPP A ŠKOLENÍ ČLENŮ SEKCE názvy akcí (stručná charakteristika) ČLEN SEKCE Ing. A.Valentová Mgr. I. Janský Ing. A.Valentová Mgr. L. Marešová Mgr. I. Janský seminář k Mount Blue v Praze podnětný, důležitý, protože jsme začali pracovat v novém písemném programu seminář Metody a strategie kritického myšlení, Brno, nudný, málo efektivní, málo inspirativní seminář v Praze - Jak efektivně využívat grafické předměty, přínosný, věcný seminář k písemné části nové maturitní zkoušky, hodně diskusní i diskutabilní, přípravný, budou následovat další, konkrétnější POZNÁVACÍ EXKURZE DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (organizováno členy sekcí) EXKURZE (název, termín) třída / charakteristika exkurze / garant exkurze ČJL září 2008 Exkurze 1. roč. do Městské knihovny ve Znojmě seznámení s provozem a výpůjčním řádem knihovny a čítárny, registrace 20

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Učebnice ve školním roce 2011/2012

Učebnice ve školním roce 2011/2012 Učebnice ve školním roce 0/0 Obor vzdělání : Třída : A. Třídní učitel : Mgr. Miroslava Lupačová ČJK Čechová a kol.: Český jazyk pro. ročník SOŠ, LIV Soukal: Přehled dějin literatury Soukal: Čítanka pro.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Učebnice ve školním roce 2009/2010

Učebnice ve školním roce 2009/2010 Učebnice ve školním roce 2009/200 Obor vzdělání : Obchodní akademie Třída : A.A Třídní učitel : Ing. Marie Koumarová POZN. ČJK Čechová a kol.: Český jazyk pro. ročník SOŠ LIV Soukal J.: Přehled dějin literatury

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2013 2014)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2013 2014) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2013 2014) V Zábřeze dne 2. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více