pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:"

Transkript

1 již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 BRNO Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, číslo akreditované instituce: AK I./I-69/2003 pracovníky školství: Od roku 2005 Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT v souladu se zákonem číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, č. j.: /05-25 sociální pracovníky: Od roku 2010 Akreditovaná instituce MPSV v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, číslo akreditované instituce: 2010/216-I podnikatelské subjekty: Od roku držitelé CERTIFIKACE ISO Jsme členy Asociace pro elektronickou komerci APEK. TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, Vyškov tel.: , , ; fax: mobil: , , ID datové schránky: aaqave

2 BRNO ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 Obsah ARCHIV Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů 33 Spisová a archivní služba pro veřejnoprávní i soukromoprávní původce 94 BYTOVÁ OBLAST Právní vztahy k nemovitostem - aktuální výkladové problémy 8 Aktuální změny v právních předpisech při správě a provozu domu 45 Nájemní vztahy 77 CELNÍ OBLAST Dodací doložky Incoterms 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH 38 Intrastat CZ ve firemní praxi (souvislosti s účetnictvím, souvztažnost k DPH) 43 Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH 49 Intrastat - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím 78 Původ zboží a jeho vliv na clo a DPH 108 Mimounijní obchod komplexně 110 Fakturace v přeshraničním obchodu a službách 114 EKONOMICKÁ OBLAST (DANĚ, ÚČETNICTVÍ, PODNIKOVÁ EKONOMIKA) Hmotný a nehmotný majetek v účetnictví a daních v roce Fakturace od A do Z v praxi 2015 ve vazbě na novely platné od DPH pro začátečníky 19 Závazky a pohledávky v daních a účetnictví 35 Technické zhodnocení investičního majetku 36 Cestovní náhrady aktuálně 46 Aktuálně k DPH + informace o novelizacích 64 Podvody v účetnictví 65 2

3 Účetní a daňové doklady - aktuálně 69 Vymáhání a řešení pohledávek/dluhů 74 Daň z přidané hodnoty - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím 79 Pokladna, pokladní doklady a cestovní náhrady v roce Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví 105 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Zdaňování příjmů ze závislé činnosti - příjmy zaměstnanců a jejich zdaňování 23 Jak na chyby ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti 39 4denní cyklus seminářů - mzdové účetnictví nejen pro začátečníky - I. část - zdaňování příjmů ze závislé činnosti 75 Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky 82 - IV. část - zdravotní pojištění 90 Konference - profesní setkání mzdových účetních 106 Očekávané změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od OBCE, MĚSTA, MAGISTRÁTY, KRAJE Správní řád nejen pro nové úředníky 8 Právní úprava svobodného přístupu k informacím 9 Katastr nemovitostí - první poznatky ze správy katastru podle nových předpisů 22 Místní poplatky podle daňového řádu 44 Podatelna od A do Z 53 Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední 61 Obec jako pronajímatel, nájem bytů a nebytových prostorů 62 Občanské průkazy a cestovní doklady 64 Ochrana zvířat proti týrání 67 Katastr nemovitostí a změny v souvislosti s novým katastrálním zákonem 68 Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt 83 Matrika od A do Z - podle nového občanského zákoníku 87 Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění 95 3

4 BRNO ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 Správní řízení ve věcech správního trestání (taxislužba) 104 Povinně zveřejňované informace na webových stránkách obce 111 PERSONÁLNÍ OBLAST Zákoník práce, pracovněprávní vztahy, legislativní změny, aktuality 33 Zákoník práce - pracovní smlouva v praxi 37 Nemocenské a důchodové pojištění v roce denní cyklus seminářů - mzdové účetnictví nejen pro začátečníky - II. část - nemocenské pojištění 80 - III. část - důchodové pojištění 86 Pracovněprávní předpisy - problémy pracovnělékařských služeb 81 Zákoník práce - právní minimum pro personalisty 92 Pokročilé řízení náboru pracovníků 98 Zákoník práce komplexně z pohledu teorie i praxe - pro začátečníky 101 PRÁVNÍ OBLAST Správní řízení o opravných prostředcích 12 Správní řád prakticky (aktuální stav) 44 Správní řízení a správní rozhodnutí 54 Smlouvy podle nového občanského zákoníku - zkušenosti z praxe 87 Zákon č. 186/2013 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství 91 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku 100 Právní aspekty činnosti obchodního zástupce 109 REKVALIFIKAČNÍ KURZY Mzdové účetnictví - rekvalifikační kurz 18 Personalista/Personalistka 72 4

5 ROZVOJ OSOBNOSTI, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Kritika a zvládání konfliktů jak uspět v kritice a efektivně kritizovat 11 Komunikovat efektivně nemilé omyly, nebezpečné pasti v komunikaci 13 Úřední písemnosti inspirace praxí 19 Úřední písemnosti podle normy ČSN Jednání s lidmi, vyjednávání 30, 67 Profesionální sekretářka, asistentka 32 Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) 47 Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky 50 Úřední písemnosti se zaměřením na současný český jazyk - praktické kapitoly 58 Psychiatrické minimum 61 Pozitivní řešení konfliktů aneb jak neztratit nervy a z konfliktu něco získat 66 Jak zacházet s konfliktem? 70 Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat 73 Profesionální a osobní image moderní ženy 73 Facilitace - jak efektivně pracovat se skupinou lidí 84 Grafologie 95 Rétorika - kvalita komunikace 99 Úspěšná komunikace, jak ji neznáte 112 SOCIÁLNÍ OBLAST Standardy kvality sociálních služeb 14 Úvod do zákona o sociálních službách 15 Opatrovnictví dle nového občanského zákoníku v praxi 40 Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí - výhody a rizika 55 Průřez specifickými diagnózami uživatelů domova pro osoby se zdravotním postižením a komplexní péče o tyto uživatele 56 Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I. 70 Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky II. 71 5

6 BRNO ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 Reminiscence a její přínos pro seniory 84 Inspekce poskytování sociálních služeb 103 Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a standardů kvality sociálních služeb organizace 109 SPECIALIZOVANÉ SEMINÁŘE Veřejné zakázky od A do Z 17 SEO - jak správně optimalizovat stránky pro vyhledávače 21 Zadávání veřejných zakázek pro dodavatele 48 Zadávání veřejných zakázek - časté chyby zadavatelů 75 Tvorba a správa webových stránek obce 81 Hygienické minimum 96 STAVEBNÍ OBLAST Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS) 21 Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů - územní rozhodování od A do Z 31 Smlouvy a ceny ve výstavbě 41 Vodní zákon a stavby vodních děl 63 Zatížení stavebních konstrukcí 66 Stavební zákon a související předpisy v praxi 85 ŠKOLY Školský zákon aktuálně 26 Cestovní náhrady v praxi příspěvkových organizací 26 Projektová žádost EU fondů v oblasti vzdělávání 51 6

7 Projekty z EU fondů v oblasti školství - realizace 52 Financování školy 54 Individualizované předškolní vzdělávání 59 Aktuální otázky předškolního vzdělávání 60 Ekonomické řízení příspěvkové organizace ve školství 88 Práva a povinnosti ředitele školy v kostce 97 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 28 Školský zákon a jeho aplikace v praxi ředitele škol 29 Správní řízení ve školách 57 Finanční řízení školy 72 Veřejné zakázky 89 ÚČETNICTVÍ ÚSC A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních jednotek 24 Souhrn zvýhodněných seminářů 25 Dotace (transfery) u ÚSC a příspěvkových organizací v příkladech 34 Seminář s Mgr. et Mgr. et Mgr. Karlou Maderovou Voltnerovou 90 Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací 104 JAZYKOVÉ KURZY Anglický jazyk - A2 - Pre-Intermediate 16 Anglický jazyk - B1 - Intermediate 20 7

8 BRNO ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 PRÁVNÍ VZTAHY K NEMOVITOSTEM - AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY NOVINKA v. s Rok a půl aplikace nového občanského zákoníku přináší nejeden výkladový problém. Změna nastala již v samotném obsahu pojmu nemovitá věc, kdy věcí nemovitou jsou i některá práva. S návratem zásady superficies solo cedit je spojena řada výjimek. Přibyla práva, která je možno k nemovitostem sjednávat jakožto práva věcná. Na změny reagovaly i předpisy na úseku katastru nemovitostí. Umožňuje se dokonce i nabytí nemovitých věcí od nevlastníka. Navrátil se institut práva stavby a praxe se jej učí využívat. Obsah semináře: Nemovitá věc hmotná. Nemovitá věc nehmotná. Stavba jako součást pozemku nebo jako samostatná věc. Právní režim inženýrských sítí a pozemních komunikací. Souvislosti katastrálních předpisů. Nabývání od neoprávněného a ochrana skutečného vlastníka. Služebnosti a reálná břemena. Výměnek. Právo stavby. Aktuální legislativní návrhy související s tématem. Diskuse, dotazy. Seminář je určen zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi. Vhodné je i pro pracovníky obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí a širokou podnikatelskou veřejnost, včetně veřejnosti právnické. LEKTOR: JUDr. Adam ZÍTEK, Ph.D., advokát, autor monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ, spoluautor učebnice Občanské právo hmotné. Závazkové právo. KDY: úterý 8. září zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-179/2015. SPRÁVNÍ ŘÁD NEJEN PRO NOVÉ ÚŘEDNÍKY v. s Seminář je určen nejen novým resp. začínajícím úředníkům jak v samosprávě nebo státní správě, ale i těm, kteří se připravují na zkoušku odborné způsobilosti či osoby mající zájem si své vědomosti zopakovat či prohloubit. 8

9 Cílem semináře je objasnění významu a používání základních procesních institutů a některých dalších frekventovaných ustanovení správního řádu, jejichž znalost je pro praxi správních orgánů nezbytná. Program semináře: Úvod do problematiky. Působnost správního řádu. Vybrané základní zásady činnosti správních orgánů. Správní řízení (pojem a význam). Průběh správního řízení v I. stupni. Problematika dokazování. Rozhodování ve správním řízení. Opravné prostředky. Diskuse, dotazy. LEKTOR: JUDr. Miloslav KOKEŠ, lektor IVS Praha KDY: úterý 8. září zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:30 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-703/2005. PRÁVNÍ ÚPRAVA SVOBODNÉHO PŘÍSTUPU K INFORMACÍM VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - PRÁVO NA INFORMACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VČETNĚ JUDIKATURY v. s Seminář se věnuje problematice práva na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na semináři je kladen důraz nejen na klasický výklad právní úpravy, ale i na příklady z praxe, nejčastější spory, ochranu informací, proces vyřizování žádostí o informace a judikaturu správních soudů a Ústavního soudu. Pozornost je věnována i vzájemnému vztahu zákona o svobodném přístupu k informacím a dalších zákonů, zejména zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, správního řádu aj. Seminář reaguje na nejnovější judikaturu a novelizační záměry Ministerstva vnitra. Obsah semináře: Úvod do práva na informace. Stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny. Rozsah působnosti informačního zákona, okruh povinných a oprávněných 9

10 BRNO ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 subjektů, judikatura. Vztah informačního zákona ke zvláštním předpisům. Správní řád a další procesní řády. Zákon o ochraně osobních údajů. Zákon o katastru nemovitostí. Zákon o evidenci obyvatel. Zákon o právu na informace o životním prostředí. Zákon o přestupcích. Stavební zákon. Zákon o veřejných zakázkách aj. Zvláštní případy poskytování informací. Nahlížení do spisu. Pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů. Zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce, města a kraje, osoby s právním zájmem). Veřejnost a neveřejnost jednání. Informační součinnost s jinými orgány. Právo na informace hmotné. Právo na informace a právo na ochranu informací. Ochrana utajovaných informací. Ochrana informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy. Soukromí fyzické osoby a osobních údajů. Ochrana obchodního tajemství, hospodářského tajemství, důvěrných informací, know-how podnikatelů a sjednané povinnosti mlčenlivosti. Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů. Zvláštní případy prolomení ochrany osobních údajů a obchodního tajemství ve veřejném zájmu. Interní a nové informace. Informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví. Informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol. Další omezení práva na informace. Vztah k povinnosti mlčenlivosti. Právo na informace procesní. Způsob poskytování informací a jiné způsoby vyřízení žádosti. Rozhodování o odepření informací v prvním stupni. Opravné prostředky a rozhodování v druhém stupni. Ochrana proti nečinnosti. Soudní ochrana. Vztah ke správnímu řádu a soudnímu řádu správnímu. Zpoplatnění informací. Aktuální návrhy Ministerstva vnitra na novelizaci. Diskuse, dotazy. LEKTOR: JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D., Masarykova univerzita Brno, právnická fakulta, člen rozkladové komise ÚOHS, člen rozkladové komise ČNB a člen legislativní komise Rady Jihomoravského kraje, autor článků v odborném i populárním tisku KDY: úterý 8. září zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.600,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-341/2006. On-line přihlášku naleznete na 10

11 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH V ROCE pro podnikatelské subjekty NOVINKA v. s Hmotný majetek ve světle nového občanského zákoníku. Z pohledu zákona o účetnictví. Z pohledu zákona o dani z příjmů FO a PO. Z pohledu zákona o DPH. Modernizace, rekonstrukce, oprava a údržba hmotného majetku. Oceňování hmotného majetku. Odpisy hmotného majetku. Účetní odpisy. Daňové odpisy. Vyřazení hmotného majetku. Nehmotný majetek ve světle nového občanského zákoníku. Z pohledu zákona o účetnictví. Z pohledu zákona o dani z příjmů FO a PO. Pořízení nehmotného majetku. Oceňování nehmotného majetku. Odpisy nehmotného majetku. Účetní odpisy. Daňové odpisy. Hmotný majetek pořízený formou pronájmu. Majetek pořízený formou dotace - zachycení v účetnictví. Majetkový zákon. Daň z nabytí nemovitých věcí. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Zdenka VOLKÁNOVÁ, lektorka a konzultantka manažerského účetnictví, podnikové ekonomiky a managementu, členka Komory certifikovaných účetních KDY: úterý 8. září zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.700,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) KRITIKA A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ JAK USPĚT V KRITICE A EFEKTIVNĚ KRITIZOVAT v. s Jsme připraveni přijmout kritiku? Umíme věcně kritizovat? Uspějme v konfliktu. Účastníci kurzu se seznámí s pojetím konfliktu a jeho zvládáním jako formy krizové komunikační situace. Naučí se techniky zvládání konfliktních situací, udržení pozice. Obsah semináře: - Konflikt. - Druhy konfliktů. - Pojem vystupňování konfliktu jako automatický mechanismus. - Techniky zvládání konfliktu v situacích, kdy je člověk přímým účastníkem konfliktu, 11

12 BRNO ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 nebo jen vnější silou, která do konfliktu zasahuje. Diskuse, dotazy. LEKTOR: PhDr. Miroslav KADLČÍK, psycholog, dlouhodobý lektor v oblasti krize a komunikačních technik, zátěžových situací, lektor Justiční akademie v technikách komunikace, vedení lidí a osobnostních předpokladů KDY: čtvrtek 10. září zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-323/2010. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O OPRAVNÝCH PROSTŘEDCÍCH v. s Cílem semináře je rozbor obecné právní úpravy řádných a mimořádných opravných prostředků směřujících vůči správním rozhodnutím, jakož i řízení o nich a jejich posouzení. Pozornost bude věnována i navazujícímu soudnímu přezkumu správních rozhodnutí, kdy půjde zejména o činnost (žalovaného) správního orgánu po podání žaloby ve správním soudnictví. Obsahem semináře je bližší a podrobná charakteristika, jakož i důkladné přiblížení podstaty, účelu a právní úpravy opravných prostředků ve správním řízení, včetně řízení a rozhodnutí o nich. Největší pozornost bude proto kladena na oblast odvolání, jeho náležitostí (včetně tzv. neúplných odvolání a koncentrace řízení), lhůt a účinků, jakož i řízení a rozhodnutí o něm. Kromě problematiky vad správních rozhodnutí a možností jejich nápravy nadřízeným správním orgánem, bude zvláštní důraz kladen na postup odvolacího správního orgánu a možné způsoby rozhodnutí o odvolání, včetně poukazu na časté chyby, závěry a požadavky judikatury. Kromě toho se pozornost zaměří na problematiku mimořádných opravných prostředků (přezkumné řízení a obnova řízení), jejich posuzování, lhůt a rozhodnutí o nich. Opomenuta nebude ani oblast soudního přezkumu správních rozhodnutí a postup (odvolacího - žalovaného) správního orgánu v případě podání žaloby vůči jeho správnímu rozhodnutí (zejména komunikace se soudem, vyjádření k žalobě). Celý výklad bude doplněn odkazy na praktické příklady, zkušenosti lektora, závěry judikatury, teorie správního práva či poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Diskuse, dotazy. 12

13 LEKTOR: JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády, specialista na oblast správního práva, spoluautor odborných publikací a autor článků k danému tématu KDY: čtvrtek 10. září zahájení v 8:30 hodin (8:30-13:00 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-704/2005. KOMUNIKOVAT EFEKTIVNĚ NEMILÉ OMYLY, NEBEZPEČNÉ PASTI V KOMUNIKACI ANEB JAKÝCH CHYB SE (PŘI HODNOCENÍ DRUHÝCH) DOPOUŠTÍME, ANIŽ O TOM (VŮBEC) VÍME? v. s V kurzu se budeme formou interaktivních her, testů zabývat následujícími tématy: tzv. percepční klíče jak, kdy, proč a nakolik nás mate naše intuice? Jedenáct kognitivních (poznávacích a sebepoznávacích) OMYLŮ jak se vidíme (my sami), jak vidíme (druhé) a jak jsme viděni. A co z toho často plyne. Čteme vždy správně neverbální projevy druhých aneb spekulativní interpretace neverbálních projevů? Prohřešky v profesním kontaktu - komunikační ZLOZVYKY, jichž si nejsme vědomi. ZLODĚJI energie aneb kudy nám uniká energie, kdo nám ji krade a jak o ni NEPŘICHÁZET! Syndrom vyhoření a jak mu předcházet (test, ochranné desatero). Dysfunkční myšlenky v intrapersonální komunikaci aneb naše vnitřní bludné kruhy, kterým se nelze vyhnout a které nám znesnadňují komunikaci i radostnější život. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Dora LUKÁŠOVÁ, specialistka KDY: čtvrtek 10. září zahájení v 8:30 hodin (8:30-14:30 h) CENA: 1.990,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-266/

14 BRNO ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NOVINKA v. s Cílem semináře je seznámit účastníky se Standardy kvality sociálních služeb. Obsah semináře seznámí účastníky se Standardy kvality sociálních služeb, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Standardy sloužící ke zkvalitnění a zefektivnění sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb - soubor kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami. Nedílnou součástí semináře je i obsah standardů ve Vyhlášce č. 505/2006 Sb. V platném znění v příloze č. 2. Standardy obsahují 15 standardů, kdy každý z nich je rozčleněn na kritéria a to buď zásadního, nebo nezásadního charakteru. Poskytovatel sociálních služeb musí naplňovat všechna kritéria. V další části semináře bude hovořeno o plnění standardů kvality systémem bodů. Standardy číslo 1 až 8 jsou procedurální - klíčové. Procedurální standardy jsou nejdůležitější. Stanovují, jak má poskytování služby vypadat. Na co je potřeba si dát pozor při jednání se zájemcem o služby, jak službu přizpůsobit individuálním potřebám každého člověka. Velká část textu je věnována ochraně práv uživatelů služeb a vytváření ochranných mechanismů jako jsou stížnostní postupy, pravidla proti střetu zájmů apod. Standardy číslo 9 a 10 jsou personální. Personální standardy se věnují personálnímu zajištění služeb. Kvalita služby je přímo závislá na pracovnících na jejich dovednostech a vzdělání, vedení a podpoře, na podmínkách, které pro práci mají. Standardy číslo 11 až 15 jsou provozní. Provozní standardy definují podmínky pro poskytování sociálních služeb. Soustřeďují se na prostory, kde jsou služby poskytovány, na dostupnost, ekonomické zajištění služeb a rozvoj jejich kvality. Pomocí standardů kvality sociálních služeb inspekce kvality ověřuje kvalitu sociálních služeb. LEKTOR: PhDr. Mgr. Hana ŠTOLBOVÁ, lektorka, specialistka v sociální sféře KDY: čtvrtek 10. září zahájení v 8:30 hodin (8:30-14:30 h) CENA: 1.500,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Je podána žádost na MV ČR a MPSV o akreditaci tohoto vzdělávacího programu. Aktuálně naleznete na 14

15 ÚVOD DO ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH NOVINKA v. s Zákon č. 108/2006 Sb., v platném znění, je základní právní předpis upravující oblast sociálních služeb. Upravuje podmínky pro poskytování sociálních služeb (pro poskytovatele i uživatele). Určuje, pro koho jsou sociální služby určeny a vymezuje jednotlivé druhy sociálních služeb (popis služby, cílové skupiny, základních činností). Základní cíl zákona o sociálních službách je zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu prostřednictvím sociálních služeb a stanovit pravidla pro jejich poskytování. Formy poskytování sociálních služeb jsou pobytové (služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb př. domov pro seniory), ambulantní (služby, za kterými osoba dochází nebo je dopravována do zařízení sociálních služeb, součástí služby není ubytování př. denní stacionář pro seniory) a terénní (služby jsou osobě poskytovány v jejich přirozeném sociálním prostředí př. pečovatelská služba). Sociální služby jsou rozděleny do 3 základních skupin: sociální poradenství (základní, odborné), služby sociální péče (např. pečovatelská služba, osobní asistence, domy pro seniory ) a služby sociální prevence (např. azylové domy, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením). Účastníci školení budou ve srozumitelné podobě seznámení s průřezem nejdůležitějších paragrafů zákona a prováděcí vyhlášky. LEKTOR: PhDr. Mgr. Hana ŠTOLBOVÁ, lektorka, specialistka v sociální sféře KDY: pátek 11. září zahájení v 8:30 hodin (8:30-14:30 h) CENA: 1.500,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Je podána žádost na MV ČR a MPSV o akreditaci tohoto vzdělávacího programu. Aktuálně naleznete na FAKTURACE od A do Z V PRAXI 2015 VE VAZBĚ NA NOVELY PLATNÉ OD v. s Seminář je určen pro fakturanty, administrativní pracovníky, pracovníky skladového hospodářství, vedoucí pracovníky, podnikatele, účetní, sekretářky, asistentky. 15

16 BRNO ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 Obsah semináře: Členění faktur na přijaté, vystavené a další, náležitosti, oběh a schvalování. Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv). Elektronizace faktur. Fakturace nájemného. Přefakturace. Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH. Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty. Úroky z prodlení. Faktury došlé evidence závazků, právně zaniklé závazky. Faktury vystavené evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis účetní. Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace - účtování. Náležitosti faktur - podle zákona o účetnictví, podle zákona o DPH druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení, faktury v daňové evidenci, obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti, faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury. Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ. Implementace Směrnice EU k DPH oddíl Fakturace. Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti příklady jednotlivých položek. Zvláštní režim jednoho správního místa u některých služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani z EU. Sankce podle zákona o účetnictví, daňového řádu, přestupkového zákona. Upozornění na změny od s dopadem na praxi v oblasti vystavování a účtování faktur zákon o DPH, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o daních z příjmů, vyhláška k zákonu o účetnictví, zákon o omezení plateb v hotovosti. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Květoslava NOVOTNÁ, účetní a daňová poradkyně, Brno KDY: pondělí 14. září zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:00 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) Anglický jazyk - A2 - Pre-Intermediate NOVINKA v. s Veřejnostní kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé. Začátek kurzu , ukončení kurzu Kurz obecné angličtiny se základy nezbytnými pro komunikaci na pracovišti. Kromě běžných témat jako je jídlo, sport nebo cestování budeme procvičovat např. telefonování či psaní ů. Hodiny jsou komunikačně založené, pokryjeme ovšem i základní gramatická témata. 16

17 Kdy: Kurz se koná vždy v pondělí od 16:00 do 17:30 hodin (celkem 26 vyučovacích hodin) , , , , , , , , , , , , Výuka probíhá v blocích 2x 45 minut. LEKTOR: Mgr. Tereza KŘIKLÁNOVÁ, lektorka anglického jazyka KDY: pondělí 14. září zahájení v 16:00 hodin (16:00-17:30 h) CENA: 9.360,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, káva, čaj, 26 hodin výuky) Kurz probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY od A do Z NOVINKA v. s Bezchybně provedené veřejné zadávací řízení je předpokladem úspěšně realizované investice. Nabízíme Vám proto specializovaný, prakticky zaměřený seminář, který poskytne průřezovou informaci k nové úpravě veřejných zakázek a bude se věnovat klíčovým otázkám procesu zadávání. Zaměření kurzu: Problematika veřejných zakázek s ohledem na technickou novelu zákona platnou od a na připravovaný nový zákon o veřejných zakázkách. Konkrétní příklady, řešení případových studií. Obsah kurzu: Druhy zadávacích řízení, předpokládaná hodnota zakázky. Otevřené řízení a zjednodušené podlimitní řízení, rozdíly mezi těmito zadávacími řízeními. Jednací řízení bez uveřejnění dle 23 odst. 7, písm. a) zákona (vícepráce). Zahájení zadávacího řízení. Předběžné oznámení. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Zadávací podmínky kvalifikační předpoklady a jejich prokazování, specifikace předmětu veřejné zakázky, obchodní podmínky, odkazy na konkrétní zboží/služby, diskriminační požadavky v ZD, subdodavatelé a sčítání kvalifikace. Poskytování zadávací dokumentace a dodatečných informací. Jistota. Nabídka, obsah. Lhůta pro podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami a potřebná dokumentace. Obdržení pouze jedné nabídky. Posouzení a hodnocení nabídek. Proces a průběh posuzování kvalifikace a proces hodnocení nabídek (stanovení samostatné komise pro posouzení kvalifikace). Prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení. Složení hodnotící komise. 17

18 BRNO ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 Mimořádně nízká nabídková cena. Hodnotící kritéria. Rozhodnutí. Zrušení zadávacího řízení. Ukončení zadávacího řízení. Uzavření smlouvy. Změny smluv. Časté chyby. Povinnost zadavatele po uzavření smlouvy. Písemná zpráva zadavatele. Námitky a jejich vyřízení. Systémy opravných prostředků. Podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele. Zrušení zadávacího řízení. Profil zadavatele. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Martin BUDIŠ, odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KDY: úterý 15. září zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-416/2013. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - rekvalifikační kurz v. s Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobný obsah semináře naleznete na Rozsah: 80 výukových hodin + zkouška (výuka probíhá vybrané dny v týdnu) 8 termínů (9:00-16:30 hodin) , , , , , , , a závěrečná zkouška Doklad o absolvování: Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - po úspěšném absolvování kurzu a závěrečné zkoušce. LEKTOR: kolektiv lektorů KDY: zahájení v úterý 15. září zahájení v 9:00 hodin (9:00-16:30 h) CENA: 8.500,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, studijní materiály) Seminář je akreditován MŠMT, číslo akreditace: 10296/13-212/

19 ÚŘEDNÍ PÍSEMNOSTI INSPIRACE PRAXÍ CHCI PSÁT SROZUMITELNĚ A SPRÁVNĚ! DOBRÝ TEXT = VIZITKA ÚŘADU A FIRMY - NORMA ČSN AKADEMICKÁ PŘÍRUČKA ČESKÉHO JAZYKA v. s Začínáte s tvorbou textu? Je Vaším úkolem úprava písemností? Chcete se profesně zdokonalit v tom, co jste již zvládli? Chcete text zestručnit, rozvlnit, oživit, sjednotit? Logicky provázat, zbavit komických nesmyslů? (A umět úpravy s jistotou obhájit?) Čeština se neustále vyvíjí a mění. Kurz praktických kapitol k tvorbě a úpravě textu Vás provede úskalím jazyka krok za krokem v praktických motivačních cvičeních s odkazem na odbornou i popularizační literaturu. Diskuse, dotazy. Nová norma ČSN Nová Akademická příručka českého jazyka. LEKTOR: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, katedra mediálních studií a žurnalistiky, členka Obce spisovatelů, televizní a rozhlasová scenáristka KDY: úterý 15. září zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.890,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál) Výuka probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-231/2006. DPH PRO ZAČÁTEČNÍKY v. s Vymezení předmětu daně a základních pojmů. Zdanitelná plnění, základ daně, sazby daně. Režim samovyměření daně. Místo plnění. Zboží, služby. Daňové doklady pravidla vystavování, náležitosti, druhy dokladů, zajištění zákonných podmínek daňového dokladu, uchovávání daňových dokladů. Oprava základu daně a výše daně, oprava 19

20 BRNO ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 výše daně v jiných příkladech, opravné daňové doklady. Nárok na odpočet daně, odpočet daně v poměrné a krácené výši. Osvobozená plnění. Zvláštní režimy. Správa daně v tuzemsku. Aktuality k datu konání semináře. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Jana BĚLOCHOVÁ, účetní a daňová poradkyně KDY: úterý 15. září zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) Anglický jazyk - B1 - Intermediate NOVINKA v. s Veřejnostní kurz anglického jazyka pro středně pokročilé. Začátek kurzu , ukončení kurzu Kurz obecné angličtiny se základy nezbytnými pro komunikaci na pracovišti. Kromě běžných témat jako je jídlo, sport nebo cestování budeme procvičovat např. telefonování či psaní ů. Hodiny jsou komunikačně založené, pokryjeme ovšem i základní gramatická témata. Kdy: Kurz se koná vždy ve středu od 7:00 do 8:30 hodin (celkem 26 vyučovacích hodin) , , , , , , , , , , , , Výuka probíhá v blocích 2x 45 minut. LEKTOR: Mgr. Tereza KŘIKLÁNOVÁ, lektorka anglického jazyka KDY: středa 16. září zahájení v 7:00 hodin (7:00-8:30 h) CENA: 9.360,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, káva, čaj, 26 hodin výuky) Kurz probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Absolventi seminářů obdrží osvědčení. 20

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 ZLÍN Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře v Olomouci, v Brně, ale i ve

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012 ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012 Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře konané v Olomouci a v Brně. Akreditované semináře

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás bylo

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Nezisková sféra kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ BŘEZEN-DUBEN

KATALOG SEMINÁŘŮ BŘEZEN-DUBEN vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ BŘEZEN-DUBEN 2014 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás bylo školení cenově výhodnější a současně jste kvalitně vzdělávali zaměstnance?

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR 2014 www.profesim.cz CENOVĚ VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ SEMINÁŘE Chcete ušetřit a současně kvalitně vzdělávat zaměstnance? Uspořádáme pro Vás zakázkový seminář: -

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více