Ochrana přírody v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana přírody v ČR"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby projektu MAN zpracovala: Mgr. Daniela Steblová

2 Ochrana přírody v ČR Setkali jste se už někdy s některými z následujících zkratek? Víte, co znamenají? MŽP NP CHKO KRNAP NPR - NPP Naše republika má na svém území všechny základní typy krajin v Evropě, kromě mořského pobřeží a velehor. Najdeme u nás hory s ledovcovým reliéfem a periglaciálními jevy, vulkanický reliéf, vápencové oblasti s jeskyněmi, kaňony a ponornými toky, pískovcová skalní města, měkce modelované vrchoviny a pahorkatiny se zbytky zarovnaných povrchů, hluboce zaříznutá až kaňonovitá údolí kontrastující se širokými údolními nivami, zastoupeny jsou i horské a lužní lesy, lesostepi, rozsáhlé kulturní stepi, rašeliniště, svérázné oblasti rybníků a luk. HISTORIE A SOUČASNOST OCHRANY PŘÍRODY V ČR S tím, jak rostou životní nároky obyvatel, roste i míra negativních dopadů na přírodní sféru. Vyspělé státy, mezi které se Česko řadí, se snaží tyto dopady omezovat, popř. jim zcela předejít. Ne vždy se to ale podaří, naše životní prostředí nese známky devastace z let minulých, a jak se dovídáme z médií, ani současný postoj vlády a celé společnosti k zeleným otázkám není ideální. Přesto má u nás ochrana přírody dlouhou tradici. Její základy položil již. ve svém spisu Maiestas Carolina (1355), když omezil lov zvěře a zavedl ochranu lesa. V ochraně přírody se pokračovalo i po roce 1945, v roce 1956 došlo k přijetí zákona č. 40/1956 Sb. o státní ochraně přírody a začínají se vyhlašovat první velkoplošná chráněná území národní parky (KRNAP, 1963) a chráněné krajinné oblasti (CHKO Český ráj, 1955). Jejich počet postupně rostl, ale zároveň se kvalita životního prostředí celkově zhoršovala a docházelo k ničení přírodního prostředí. V roce 1977 byly vyhlášeny i první biosférické rezervace Křivoklátsko a BR Třeboňsko (viz dále). K významným změnám v ochraně přírody došlo až po Listopadu 1989, kdy byl v roce 1992 přijat zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a také další zákony důležité pro tuto oblast. Tento zákon vymezuje následující kategorie, které spadají pod státní ochranu: 1) Zvláště chráněná území a) velkoplošná NP a CHKO b) maloplošná Národní přírodní rezervace (NPR, 110) Národní přírodní památka (NPR, 102) Přírodní rezervace (PR, 750) Přírodní památka (PP, 1180) 2) Obecně chráněná území Přírodní parky (135) Významné krajinné prvky Územní systém ekologické stability (biocentra a biokoridory) 3) Přechodně chráněná území

3 Úkol na příští hodinu: Na internetu vyhledejte nejbližší přírodní chráněná území v okolí vašeho bydliště (viz aj.) Kromě systému, který nastavila česká vláda zákonem, fungují na území ČR i evropské projekty, které jsou jeho součástí. Tady jsou 2 z nich: Biosférické rezervace - jsou částí programu Člověk a biosféra, který vyhlásilo UNESCO. Cílem tohoto projektu je vytvářet celosvětovou síť chráněných území. Na území Česka jich najdeme šest. Další zajímavým projektem je Natura Jedná se o soustavu lokalit, které jsou vhodné pro ochranu nejvíce ohrožených druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť na území EU a tudíž i u nás. V současné době Natura 2000 vyhlašuje: a) ptačí oblasti v ČR je jich zatím 41, chrání vybrané druhy ptáků b) Evropsky významné lokality v ČR jich je několik set, neslouží k ochraně ptactva, ale jakýchkoli jiných ohrožených druhů rostlin nebo živočichů. Úkoly k textu: 1) Na mapce níže pojmenujte vyznačené CHKO a zakreslete všechny NP. Jak se NP jmenují?... b) d) k) c) n) a) e) f) j) l) m) o) q) p) t) u) r) g) h) i) s) v) Obr. 1 Mapa vybraných CHKO v ČR a) l) b) m) c) n) d) o) e) p) f) q) g) r) h) s)

4 i) t) j) u) k) v) 2) Pracujte s atlasem České republiky. a) Který NP je u nás nejstarší/ nejmladší? b) Který NP je rozlohou největší/nejmenší? c) Kolik má ČR CHKO? d) Která CHKO zasahují na území Moravskoslezského kraje? 3) V textu výše byla zmínka o biosférických rezervacích UNESCO na území Česka. Které to jsou? (Napoví atlas)... 4) Poznáte, ze kterých biosférických rezervací pocházejí následující fotografie? Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12

5 Obr. 13 Obr. 14 obr. 9.. obr. 10. obr. 11. obr. 12. obr. 13. obr. 14. PÉČE O OCHRANU PŘÍRODY: Kdo přesně se tedy o celý systém ochrany přírody v ČR stará? Jsou to: a) Ministerstvo životního prostředí b) Odbory životního prostředí c) Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) d) správy NP e) dobrovolné organizace Úkol 1: Pracujte s internetem. Na stránkách AOPK najdete aktuální záchranné programy ohrožených druhů v ČR. a) Jaký je rozdíl mezi Záchranným programem a Programem péče?

6 b) Které ohrožené rostliny a živočichové mají svůj plán na záchranu? Vypište je. c) Vybrané druhy ze záchranného programu najdete na obrázcích níže, dopište k nim jejich názvy. Obr. 15 Obr. 16 Obr. 17 Obr Obr. 19 Obr. 20 Obr Úkol 2: Které dobrovolné organizace působící v Česku znáte? Čemu se věnují?

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Smlouvy a instituce na ochranu přírody

Smlouvy a instituce na ochranu přírody I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 13 Smlouvy a instituce na ochranu

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava

Biosférická rezervace Dolní Morava Petr Čupa Biosférická rezervace Dolní Morava Celosvětová síť biosférických rezervací je pestrá mozaika jedinečných území, která jsou součástí světového přírodního a kulturního dědictví. Svou podstatou

Více

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná DMG ÚAP verze 3.0 2008/08 Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS Referenční příručka podrobná Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Jihočeský

Více

8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice

8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice 8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice Michaela Krpálková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84, 532 10 Pardubice, misa.krpalkova@seznam.cz

Více

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION ÚZEMÍ S OCHRANNÝM REŽIMEM V KRAJI VYSOČINA Janáková L. Ústav Aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Květen 2015 České Budějovice pro období 2016-2025

Více

Spolupráce Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s obcemi v letech 2011-2012 a příklady projektů řešících zlepšení stavu zemědělské krajiny

Spolupráce Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s obcemi v letech 2011-2012 a příklady projektů řešících zlepšení stavu zemědělské krajiny Spolupráce Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s obcemi v letech 2011-2012 a příklady projektů řešících zlepšení stavu zemědělské krajiny Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Program

Více

HLUK. Zákony na ochranu přírody a životního prostředí v ČR

HLUK. Zákony na ochranu přírody a životního prostředí v ČR Úbytek vody: meliorace mění vodní režim krajiny (sucho x záplavy) regulace vodních toků zkrácení vodního toku, úprava dna, vykácení břehových porostů snižuje se možnost vsakování a omezuje samočisticí

Více

KRKONOŠE/KARKONOSZE PŘESHRANIČNÍ BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO

KRKONOŠE/KARKONOSZE PŘESHRANIČNÍ BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO KRKONOŠE/KARKONOSZE PŘESHRANIČNÍ BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Informace o programu MAB a Biosférické rezervaci

Více

Management chráněných území v České republice

Management chráněných území v České republice 67 PETER MACKOVČIN Management chráněných území v České republice P. Mackovčin: Management of Protected Areas in the Czech Republic. Život. Prostr., Vol. 39, No. 2, 67 71, 2005. Considering the degradation

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ...3 PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY...23 PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ

PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ...3 PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY...23 PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ...3 PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY...23 PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ KRAJINY A KONTINUÁLNÍ EKOSYSTÉMY V SEVERNÍCH ČECHÁCH...28

Více

Od panenské přírody ke kulturní krajině třetího tisíciletí nejen v Evropě

Od panenské přírody ke kulturní krajině třetího tisíciletí nejen v Evropě Od panenské přírody ke kulturní krajině třetího tisíciletí nejen v Evropě Ing. Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s. 25. března 2014, LDF Mendelu v Brně Tento projekt je spolufinancován

Více

Príroda ˇ si VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Príroda ˇ si VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Príroda ˇ si C4 (ne)poradí VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Mgr. Jan Vrtiška, Mgr. Kateřina

Více

EnvironmEntální výchova

EnvironmEntální výchova EnvironmEntální výchova PhDr. Alena Thorovská Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (c Z.1.07/1.3.00/19.0002) 1

Více

Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu

Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu RNDr. Karel Brodský a kol. NISA o.p.s. Praha 2006 Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 OZNÁMENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Říjen 2007 OBSAH Strana 1. ÚVOD...

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji

Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji vyhodnocení vlivů koncepce dle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění Brno, duben 2010

Více

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Manuál pro učitele Kolektiv autorů 2010 www.czechtourism.cz/didaktika www.aholvos.cz Tato publikace byla vytvořena pro projekt

Více

TEST- Ekologická olympiáda 2013/2014 - Pražské krajské kolo ŘEŠENÍ. Všeobecný přehled z ekologie, ochrany životního prostředí a příbuzných věd

TEST- Ekologická olympiáda 2013/2014 - Pražské krajské kolo ŘEŠENÍ. Všeobecný přehled z ekologie, ochrany životního prostředí a příbuzných věd TEST- Ekologická olympiáda 2013/2014 - Pražské krajské kolo ŘEŠENÍ Všeobecný přehled z ekologie, ochrany životního prostředí a příbuzných věd 1. Epifyty: a) jsou organismy, které vznikly a jsou rozšířeny

Více

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Pořizovatel: Úřad územního plánování Městský úřad Varnsdorf Náměstí E.Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Více

Střední Vsetínsko kráčí správným směrem

Střední Vsetínsko kráčí správným směrem Střední Vsetínsko kráčí správným směrem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko, o.s. pro programové období 2014-2020 Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00306 OPTP

Více

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně díl 2. 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Vydal Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně v nakladatelství Granát, 2003

Více

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) prosinec 2014 Pořizovatel: Obecní úřad Strážné 543 52 Strážné v zastoupení: Tomáš

Více

Vývoj lidské populace. Životní prostředí člověka.

Vývoj lidské populace. Životní prostředí člověka. ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ Vývoj lidské populace. Před 10 000 lety žilo na Zemi asi 5 milionů lidí. V období tzv. neolitické revoluce se stává z člověka zemědělec, vznikají první velké civilizace, počet lidí se

Více