ATELIER FONTES, s.r.o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATELIER FONTES, s.r.o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 OBSAH: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přístupy a východiska Vyhodnocení území JMK Podklady, literatura, legislativa Závěry PAMÁTNÉ STROMY PŘEHLED, VYHODNOCENÍ STAVU A OZNAČENÍ Přístupy a východiska Vyhodnocení území JMK Podklady, literatura, legislativa Závěry...43 SEZNAM TABULEK: TABULKA 8.1. PAMÁTNÉ STROMY, SKUPINY A STROMOŘADÍ V KATASTRECH PODLE OKRESŮ...36 TABULKA 8.2. KATASTRY PODLE POČTU PAMÁTNÝCH STROMŮ, SKUPIN A STROMOŘADÍ...37 TABULKA 8.3. ZÁZNAMY O PAMÁTNÝCH STROMECH PODLE DATA VYHLÁŠENÍ...37 TABULKA 8.4. DRUHY DŘEVINY V ZÁZNAMECH O PAMÁTNÝCH STROMECH PODLE OKRESŮ V JMK...38 TABULKA 8.5. POČET ZÁZNAMŮ O PAMÁTNÝCH STROMECH, SKUPINÁCH A STROMOŘADÍCH PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ...39 TABULKA 8.6. ZÁZNAMY O PAMÁTNÝCH STROMECH PODLE DŮVODŮ OCHRANY...42 SEZNAM GRAFŮ: GRAF 8.1. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...8 GRAF 8.2. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ...9 GRAF 8.3. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...1 GRAF 8.4. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ...11 GRAF 8.5. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...12 GRAF 8.6. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ...13 GRAF 8.7. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...14 GRAF 8.8. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ...15 GRAF 8.9. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...16 GRAF 8.1. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ...17 GRAF HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...18 GRAF HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.1

2 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY Zodpovědný řešitel tématu: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ - základní údaje z Ústředního seznamu ochrany přírody pro kategorie zvláště chráněných území, která jsou v zájmovém území vyhlášena, vyhodnocení stavu těchto území (geometrické zaměření, označení, stav mapových podkladů, provedené průzkumy, plány péče, zhodnocení dosavadní péče a způsobu jejího zabezpečení, aktualizace vlastnických vztahů, vybavení informačními tabulemi příp. nauč. stezky) PŘÍSTUPY A VÝCHODISKA Zvláště chráněná území (MZCHÚ) definovaná podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou velkoplošná a maloplošná. Kategorie velkoplošných zahrnuje národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO) a kategorie maloplošných chráněných území (MZCHÚ) zahrnuje národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP). Velkoplošná zvláště chráněná území Národní parky - jejich poslání a bližší ochranné podmínky jsou vyhlašovány zákonem ( 15 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.). Chráněné krajinné oblasti - jejich poslání a bližší ochranné podmínky jsou vyhlašovány nařízením vlády republiky ( 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.). Národní parky jsou mezinárodně užívanou kategorií území jedinečných v mezinárodním či národním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Metody a způsoby ochrany národních parků jsou odstupňovány na základě členění území národních parků do zpravidla do tří zón s odstupňovaným režimem ochrany. Na území ČR byly v roce 24 čtyři národní parky: Krkonošský NP (55 km 2 ), NP Šumava (69 km 2 ), NP Podyjí (63 km 2 ) a NP České Švýcarsko (79 km 2 ). Kategorie národních parků je v Jihomoravském kraji zastoupena Národním parkem Podyjí, který byl ustanoven nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb., se sídlem správy ve Znojmě. NP Podyjí zahrnuje k.ú. Podmýče, Vranov nad Dyjí, Onšov, Lesná, Horní Břečkov, Čížov, Lukov, Podmolí, Mašovice, Znojmo-Hradiště, Konice, Popice u Znojma, Havraníky, Hnanice. Celková rozloha NP Podyjí je 63 km 2, rozloha ochranného pásma činí 29 km 2. Území NP Podyjí je na základě zákona č. 114/1992 Sb. rozčleněné do tří zón odstupňované ochrany přírody. Chráněné krajinné oblasti zahrnují rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Pro účely diferencované ochrany jsou vymezovány Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.2

3 zpravidla čtyři (nejméně však tři) zóny odstupňované ochrany. Na území ČR v roce 24 bylo 24 chráněných krajinných oblastí, které reprezentují 13 % rozlohy státu (1 274 km 2 ). Na území Jihomoravského kraje jsou vyhlášeny, případně na území kraje částečně zasahují tyto 3 chráněné krajinné oblasti: CHKO Bílé Karpaty, CHKO Pálava a CHKO Moravský kras. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty zasahuje na území Jihomoravského kraje ze sousedního Zlínského kraje. Byla vyhlášena v roce 198 a zasahuje do východní části okresu Hodonín na katastry obcí Sudoměřice, Petrov, Strážnice, Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub, Hroznová Lhota, Tasov, Lipov, Malá Vrbka, Hrubá Vrbka, Kuželov, Javorník, Nová Lhota, Suchov, Velká nad Veličkou. Celková rozloha CHKO Bílé Karpaty činí 9 2 ha. Území CHKO Bílé Karpaty je na základě 25 a 27 zákona č. 114/1992 Sb. rozčleněné do čtyř zón odstupňované ochrany přírody. Území CHKO Bílé Karpaty je zařazeno do celosvětové sítě biosférických rezervací. Chráněná krajinná oblast Pálava, rozprostírající se v Jihomoravském kraji na území okresu Břeclav, byla vyhlášena podle 8 zákona č. 4/1956 Sb., o státní ochraně přírody výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne č. j. 579/76, o zřízení chráněné krajinné oblasti Pálava.. Vyhlašovací výnos byl publikován ve sbírce zákonů 1977, částka 8, str. 144 a jeho znění bylo též uveřejněno ve Věstníku Ministerstva školství a Ministerstva kultury ČSR č. 4 ze dne Tento dokument nebyl doposud zrušen, ale byl doplněn ve smyslu ustanovení 9 odst. 9 zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tak, že od nabytí platnosti zákona, tj. od , jsou chráněné krajinné oblasti vyhlášené podle 8 zákona č. 4/1956 Sb. i nadále chráněny. Základní principy ochrany krajinné oblasti jsou dány 25, 26 a 27 zákona, bližší ochranné podmínky podle těchto ustanovení vyhlašuje vláda republiky nařízením, které je v současnosti připraveno v rámci projektu rozšíření CHKO Pálava. To se však dosud nezdařilo. V 8. letech byly zpracovány odborné podklady pro zařazení území CHKO Pálava do celosvětové sítě biosférických rezervací UNESCO. Dne 16. června 1986 byla zřízena biosférická rezervace Pálava. V roce 23 byla rozšířena na biosférickou rezervaci Dolní Morava. Chráněná krajinná oblast Pálava leží v jižní části České republiky v okrese Břeclav, a to na katastrálních územích Bavory (část), Bulhary (část), Dolní Věstonice (část), Horní Věstonice (část), Klentnice, Mikulov (část), Milovice (část), Pavlov (část), Perná (část), Nové Mlýny (část) a část její hranice tvoří státní hranice s Rakouskem. Celková rozloha Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava je 83,32 km 2. Území CHKO Pálava je na základě 25 a 27 zákona č. 114/1992 Sb. rozčleněné do tří zón odstupňované ochrany přírody, připraveno je rozdělení na čtyři zóny. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956 a rozkládá se větší částí na okrese Blansko, menší částí na území okresu Brno-venkov a okrajově i na území města Brna. Na okrese Blansko zasahuje do k. ú. Březina, Křtiny, Jedovnice, Habrůvka, Rudice, Lažánky, Olomučany, Adamov, Vilémovice, Krasová, Ostrov u Macochy, Suchdol, Těchov, Vavřinec, Žďár, Sloup, Šošůvka, Holštejn a Vavřinec. Z celkové výměry CHKO Moravský Kras 9 2 ha přísluší okresu Blansko 7% t.j. 6 4 ha. V okrese Brno-venkov Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.3

4 CHKO Moravský Kras zaujímá severovýchodní části okresu s katastry Babice nad Svitavou, Kanice, Ochoz u Brna, Hostěnice, Mokrá-Horákov. Území CHKO Moravský kras je na základě 25 a 27 zákona č. 114/1992 Sb. rozčleněné do tří zón odstupňované ochrany přírody. Maloplošná zvláště chráněná území Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) jsou institutem územní ochrany přírody a krajiny. Na rozdíl od obecné územní ochrany přírody a krajiny jsou MZCHÚ určena pro ochranu přírodovědecky nebo esteticky velmi významných nebo jedinečných lokalit. Spolu s jejich vyhlášením se současně stanovují podmínky jejich ochrany a managementu. Současná legislativa rozlišuje 4 kategorie maloplošných zvláště chráněných území. Národní přírodní rezervace (NPR). NPR je nejvýznamnější kategorií z maloplošných zvláště chráněných území. Poskytuje ochranu jedinečným přírodním ekosystémům nebo jejich souborům vázaným na přirozený reliéf a typickou geologickou stavbu, ojedinělým v mezinárodním nebo národním měřítku svou strukturou, zachovalostí a přítomností význačných přírodních fenoménů. Cílem ochrany je uchování nebo zlepšení stavu těchto ekosystémů i dynamických procesů v nich probíhajících. Základní ochranné podmínky jsou stanoveny zákonem a zakazují všechny činnosti, které by mohly negativně ovlivnit přírodní vývoj. Je vyloučeno intenzivní hospodářské využívání, těžba surovin, jakákoliv výstavba, chovy zvěře, pořádání hromadných sportovních či společenských akcí a všechny další zásahy mající za následek změnu vegetačního krytu, fauny, vodního režimu, půdy nebo jejího chemizmu. Vstup veřejnosti do těchto území je možný jen po vyznačených cestách a na vyhrazená místa. Národní přírodní rezervace zřizuje obecně závazným předpisem (vyhláškou). Pro NPR tak jako pro ostatní kategorie zvláště chráněných území může být vyhlášeno ochranné pásmo, v němž jsou omezeny určité aktivity, které by mohly svými důsledky poškozovat přírodní složky nebo narušovat přírodní vývoj. Není-li toto ochranné pásmo vyhlášeno ze zákona platí, že je jím území do vzdálenosti 5 m od hraniční linie vymezující území NPR. Národní přírodní památka (NPP). NPP je zpravidla území menší rozlohy s cílem zachování určitých specifických přírodních objektů vysoké (národní až nadnárodní) hodnoty. Předmětem ochrany v NPP může být geologický nebo geomorfologický útvar (jeskyně, geologický profil), naleziště vzácných nerostů, výskyt ohrožených druhů živočichů či rostlin ve fragmentárně zachovalém - nereprezentativním ekosystému, nebo také útvar zformovaný člověkem (historicky cenné parkové úpravy krajinných úseků, arboreta, apod.). Národní přírodní památky vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí obecně závazným předpisem (vyhláškou). Jejich ochrana spočívá v zákazu takových činností, které by předmětný objekt mohly poškodit nebo zničit. Přírodní rezervace (PR). PR je určena k ochraně ekosystémů význačných pro určitý region či geografickou oblast. Má stanoveny obdobné základní ochranné podmínky jako národní přírodní rezervace a vyhlašuje ji obecně závazným předpisem příslušný krajský úřad. Základní ochranné podmínky přírodních rezervací jsou obsaženy v 34 zákona č. 114/1992 Sb Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.4

5 Přírodní památka (PP). PP je obdobou národní přírodní památky, avšak pouze s regionálním významem. Podobně jako u přírodních rezervací zřizuje jejich ochranu příslušný krajský úřad. Základní ochranné podmínky přírodních památek zákon č. 114/1992 Sb. stanovuje 36 odst. 2. Národní přírodní rezervace a národní přírodní památky jsou vyhlašovány vyhláškami ministerstva životního prostředí ( 79 odst. 3 písm. b zákona č. 114/1992 Sb.). Přírodní rezervace a přírodní památky jsou vyhlašovány krajským úřadem ( 77a odst. 3 písm. d zákona č. 114/1992 Sb.) mimo území národních parků a chráněných krajinných oblastí. Ochranná pásma zvláště chráněných území Zákon č. 114/1992 Sb. specifikuje v 37 ochranná pásma zvláště chráněných území. Tato pásma vyhlašuje příslušný orgán ochrany přírody, je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy okolí. Není-li v případě maloplošných zvláště chráněných území ochranné pásmo orgánem ochrany přírody vyhlášeno, je jím automaticky území do vzdálenosti 5 m od hranic zvláště chráněného území. Základní ochranné podmínky ochranných pásem zvláště chráněných území jsou obsaženy v 37 zákona č. 114/1992 Sb. Obecně je nezbytný souhlas orgánu ochranu přírody ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemku a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu. Podklady a zdroje informací Údaje o 276 maloplošných chráněných územích Jihomoravského kraje byly převzaty z databáze Ústředního seznamu ochrany přírody USOP (ISOP - Informační systém ochrany přírody) vytvořeným Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPAK). Pro 221 MZCHÚ, ve kterých státní správu vykonává KrÚ JMK byly tyto údaje ověřeny, doplněny a upraveny dle požadavků zadavatele podle originální písemné agendy vedené jednotlivými pracovišti KrÚ JMK. Údaje o vyhlášených maloplošných chráněných územích jihomoravského kraje jsou uvedeny v tabelárních přehledech podle jednotlivých okresů. Tyto tabulky jsou součástí přílohy tabulková část (Podrobné charakteristiky MZCHÚ a obsahují následující údaje: Sloupec 1: Okres Název okresu v němž se nachází MZCHÚ. Pokud MZCHÚ zasahuje na území 2 okresů, je přiřazeno jen k jednomu z okresů. Výjimku tvoří PR Babí lom, jehož území je rozděleno na dvě části odpovídající jejich odděleně vedené agendě. V celkové evidenci jihomoravského kraje je PR Babí lom započítáno jako jeden celek. Sloupec 2: Čís. Kód MZCHÚ dle Ústředního seznamu (ÚSOP) AOPAK Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.5

6 Sloupec 3: Kat. Kategorie MZCHÚ (NPR, NPP, PR, PP) Sloupec 4: MZCHÚ_Název Název MZCHÚ dle Ústředního seznamu (ÚSOP) AOPAK. Sloupec 5: Důvod_ochrany Stručná charakteristika důvodu či předmětu ochrany. Sloupec 6: Rok vyhlášení Rok vyhlášení daného MZCHÚ nebo jeho části, dnes např. plošně rozšířené. Sloupec 7: ÚSOP [ha] Plocha MZCHÚ v hektarech dle databáze Ústředního seznamu (ÚSOP) AOPAK uvedená oproti ÚSOPu zjednodušeně s přesností na 2 desetinná místa. Sloupec 8: PUPFL Plocha určená k plnění funkce lesa uvedená v hektarech, obhospodařovaná dle platného lesního hospodářského plánu (LHP) s obvykle 1-letou platností, plochy převážně klasifikované jako les zvláštního určení. Sloupec 9: Katastrální území Názvy katastrálních území, na nichž se MZCHÚ rozkládá. Sloupec 1: Akt Právní úkon vyhlášení, přehlášení či dodatečné registrace MZCHÚ. Sloupec 11: Předpis Typ právního předpisu provádějící právní úkon vyhlášení, přehlášení či dodatečné registrace MZCHÚ. Sloupec 12: Vydal Právní subjekt oprávněný provést právní úkon vyhlášení, přehlášení či dodatečné registrace MZCHÚ. Sloupec 13: Datum Datum provedení právního úkonu vyhlášení, přehlášení či dodatečné registrace MZCHÚ. Sloupec 14 až 17: ZM1_1, ZM1_2 ZM1_3, ZM1_4 Čísla mapových listů základní mapy ČR 1 : 1, na kterých se dané MZCHÚ nachází. Sloupec 18: Průzkumy Typ či název inventarizačního průzkumu provedeného na území daného MZCHÚ. Sloupec 19: Autor Autor inventarizačního průzkumu provedeného na území daného MZCHÚ Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.6

7 Sloupec 2: Rok Rok provedení inventarizačního průzkumu daného MZCHÚ. Sloupec 21: PP Platnost plánu péče, základního nástroje managementu daného MZCHÚ. Obvykle je plán péče zpracováván na období 1 let, v odůvodněných případech je nový plán péče zpracován i před skončením platnosti předešlého, případně je současně platných více plánů péče (např. PP pro lesní část MZCHÚ, PP pro nelesní společenstva a PP pro vodní plochy). Obecnou snahou při zpracování plánu péče je přizpůsobit období jeho platnosti 1-letému lesnímu hospodářskému plánu (LHP) zpracovávanému pro lesní plochy MZCHÚ. V případě MZCHÚ zřízených k ochraně abiotických útvarů např. geologických, geomorfologických a paleontologických nalezišť není plán péče zpracován, neboť to vzhledem k předmětu ochrany není potřeba. Sloupec 22: PP_autor Autor aktuálně platného plánu péče pro dané MZCHÚ. Sloupec 23: st.znak Celkový počet tabulí s tzv. malým státním znakem, jejich počet a vyhovující stav je průběžně kontrolován a obnovován. Sloupec 24: pruh.zn Celkový počet pruhového značení umístěného na stromech či kůlech, počet a vyhovující stav je průběžně kontrolován a obnovován. Sloupec 25: info.tab Celkový počet informačních tabulí poskytujících návštěvníkům odborné informace o důvodu či předmětu ochrany MZCHÚ, počet a vyhovující stav informačních tabulí je průběžně kontrolován a obnovován. Dopravní značky (např. zákaz vjezdu) a tabule poskytující jiné informace (např. zákaz skládky) nejsou v tomto pojetí považovány za informační tabule. Sloupec 26: geom.zam Různé typy aktuálně platných geodetických podkladů vytyčujících v terénu z části nebo zcela hranice parcelně vyhlášeného MZCHÚ. Sloupec 27: PřírPark Název přírodního parku, v němž se dané MZCHÚ nachází. Sloupec 28: Poznámka Subjekt vykonávající státní správu (KrÚ, CHKO, NP, MŽP), případně další vysvětlující a doplňující informace. Podrobné tabulky o MZCHÚ v jednotlivých okresech jsou uvedeny v příloze. V případě, že zjišťované údaje nebyly k dispozici (např. plocha PUPFL) nebyly buňky tabulky vyplněny. Zpracované tabelární přehledy by bylo vhodné průběžně udržovat v aktuální podobě a chybějící údaje doplnit Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.7

8 VYHODNOCENÍ ÚZEMÍ JMK Shromážděná data charakterizující JMK byla vyhodnocena podle zvolených kritérií s cílem podrobně analyzovat současný stav, který je názorně vyjádřen sloupcovými grafy. Jednotlivá hodnocení jsou jednak vztažena na celek Jihomoravského kraje a dále z praktických důvodů na statistické jednotky okresů, které výstižně zachycují reálný stav výkonu státní správy, kterou vykonávají jednotlivá pracoviště Krajského úřadu. Celkový počet maloplošných MZCHÚ vyhlášených na území Jihomoravského kraje je 276 MZCHÚ o celkové rozloze 8126,1 ha, což činí cca 1 % celkové rozlohy Jihomoravského kraje. Prvním hodnotícím kritériem prováděné analýzy byla zvolena velikost MZCHÚ. Rozčlenění do jednotlivých kategorií a zastoupení v nich uvádí grafy. Graf 8.1. Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku Početní zastoupení kategorií MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle velikosti 4 35 počet MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn 5 <1 ha 1-5 ha 5-1 ha 1-5 ha 5-1 ha >1 ha kateforie velikosti MZCHÚ Plošné zastoupení kategorií MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle velikosti 25 plocha MZCHÚ [ha] Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn <1 ha 1-5 ha 5-1 ha 1-5 ha 5-1 ha >1 ha kategorie velikosti MZCHÚ Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.8

9 Hodnotíme-li početnost a plošné zastoupení MZCHÚ Jihomoravského kraje rozdělené podle velikosti, nejsou jednotlivé velikostní kategorie MZCHÚ zastoupeny rovnoměrně. Důvodem jsou především rozdílné přírodní hodnoty území, s nimiž úzce souvisí charakter a intenzita obhospodařování krajiny člověkem. Současný stav území je především výsledkem péče o krajinu v minulosti. Tak díky pravidelnému obhospodařování byla některá cenná společenstva zachována, jindy se však unikátní biotopy vyvinuly na plochách ponechaných ladem. Nejpočetnější skupinou jsou MZCHÚ střední velikosti o rozloze 1-5 ha, jejichž plošné zastoupení je také významné. Plošně největší ale nepočetná je skupina MZCHÚ s velikostí nad 1 ha, ovšem plošné zastoupení početné skupiny území do 1 ha je zanedbatelné. Obecně lze říci, že v Jihomoravském kraji převládají území střední a menší velikosti. Graf 8.2. Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů Početní zastoupení kategorií MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle velikosti počet MZCHÚ <1 ha 1-5 ha 5-1 ha 1-5 ha 5-1 ha >1 ha Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Plošné zastoupení kategorií MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle velikosti 25 plocha MZCHÚ [ha] <1 ha 1-5 ha 5-1 ha 1-5 ha 5-1 ha >1 ha Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.9

10 Hodnotíme-li početnost a plošné zastoupení MZCHÚ v jednotlivých okresech, které jsou do současnosti zachovány jako statistické jednotky, zjišťujeme, že výskyt ploch vyhlášených MZCHÚ nebo vhodných pro vyhlášení je značně nerovnoměrný. Je však nutno si současně uvědomit, že aktuální počty vyhlášených MZCHÚ v jednotlivých okresech mimo přírodních hodnot a zachovalosti krajiny odrážejí také dosavadní aktivitu příslušných orgánů ochrany přírody. Početní zastoupení MZCHÚ v jednotlivých okresech je poměrně vyrovnané, nejvíce MZCHÚ je v okresech Blansko a Brno-venkov. V plošném zastoupení jsou však mezi jednotlivými okresy výrazné rozdíly. Nejrozsáhlejší plochu zaujímají MZCHÚ v okresech Břeclav a Blansko, nejmenší rozlohu mají MZCHÚ v okresech Vyškov, Znojmo a Brno-město. Druhým hodnotícím kritériem prováděné analýzy byla zvolena kategorie MZCHÚ. Graf 8.3. Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených dle kategorií ochrany 4 35 počet MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn 5 NPR NPP PR PP kategorie ochrany Plošné zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených dle kategorií ochrany 16 plocha MZCHÚ [ha] Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn NPR NPP PR PP kategorie ochrany Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.1

11 Početní a plošné zastoupení MZCHÚ rozdělených podle kategorie MZCHÚ zřetelně ukazuje, že nejpočetnější kategorií MZCHÚ v Jihomoravském kraji je kategorie přírodní rezervace (PR) a druhou nejpočetnější je přírodní památka (PP), také plošné zastoupení těchto kategorií je dominantní, ovšem další podstatné plošné zastoupení má i nepočetná skupina NPR. Graf 8.4. Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených dle kategorií ochrany počet MZCHÚ NPR NPP PR PP Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Plošné zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených dle kategorií ochrany plocha MZCHÚ [ha] NPR NPP PR PP Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Hodnotíme-li početnost a plošné zastoupení kategorií MZCHÚ v jednotlivých okresech, vyplývá z grafů, že v okresech Brno-město, Vyškov a Znojmo nejsou některé kategorie vůbec zastoupeny, nebo je jejich početnost a tím i plošné zastoupení velmi malé. Početnost kategorií MZCHÚ v ostatních okresech je celkem vyrovnaná, nejpočetnější jsou MZCHÚ v okresech Blansko a Brno-venkov. Největší plošné zastoupení všech kategorií MZCHÚ náleží okresu Břeclav Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.11

12 Třetím hodnotícím kritériem prováděné analýzy byl zvolen převládající typ společenstva. Graf 8.5. Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií podle převládajícího společenstva 45 4 počet MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn 5 lesní MZCHÚ převládající typ společenstva nelesní MZCHÚ Plošné zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle převládajícího typu společenstva 3 plocha MZCHÚ [ha] Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn lesní MZCHÚ kategorie ochrany nelesní MZCHÚ Početní a plošné zastoupení MZCHÚ rozdělených podle převládajícího společenstva zřetelně ukazuje, že v Jihomoravském kraji výrazně převažuje početně i plošně kategorie nelesních MZCHÚ Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.12

13 Graf 8.6. Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle převládajícího typu společenstva počet MZCHÚ lesní MZCHÚ nelesní MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Plošné zastoupení MZCHÚ JM rozdělených dle převládajícího typu společenstva 3 plocha MZCHÚ [ha] lesní MZCHÚ nelesní MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Hodnotíme-li početnost a plošné zastoupení MZCHÚ rozdělených podle typu společenstva v jednotlivých okresech, vyplývá z grafů, že největší počet lesních MZCHÚ je v okrese Blansko. Početnost nelesních MZCHÚ je ve všech okresech celkem vyrovnaná. Plošně je nejvíce lesních MZCHÚ na okrese Blansko a nelesních na okrese Břeclav Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.13

14 Čtvrtým hodnotícím kritériem prováděné analýzy byl zvolen výkon státní správy. Graf 8.7. Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle výkonu státní správy počet MZCHÚ KrÚ CHKO NP MŽP výkon státní správy Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Plošné zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle výkonu státní správy plocha MZCHÚ [ha] KrÚ CHKO NP MŽP výkon státní sptávy Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Početní a plošné zastoupení MZCHÚ rozdělených podle výkonu státní jasně ukazuje, že Krajský úřad Jihomoravského kraje vykonává státní správu ve většině MZCHÚ na území Jihomoravského kraje. V menšině jsou však zastoupeny také ostatní subjekty pověřené výkonem státní správy Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.14

15 Graf 8.8. Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle výkonu státní správy počet MZCHÚ KrÚ CHKO NP MŽP 1 5 Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Plošné zastoupení MZCHÚ JMK dle výkonu státní správy plocha MZCHÚ [ha] KrÚ CHKO NP MŽP Blan B-mě B-ve B řec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Výše uvedené konstatování, že Krajský úřad Jihomoravského kraje vykonává státní správu ve většině MZCHÚ na území jihomoravského kraje, vyplývá i z hodnocení početního a plošného zastoupení kategorií dle výkonu státní správy v jednotlivých okresech. Bohatost přírodních hodnot okresu Břeclav však potvrzuje velký počet vyhlášených NPR a NPP a samozřejmě naprostá unikátnost říčního fenoménu řeky Dyje v okrese Znojmo byla důvodem pro zřízení NP Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.15

16 Pátým hodnotícím kritériem prováděné analýzy bylo zvoleno zastoupení MZCHÚ v jednotkách velkoplošných CHÚ (CHKO a NP) a v přírodních parcích. Graf 8.9. Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku Početní zastoupení MZCHÚ JMK ve velkoplošných ZCHÚ a v přírodních parcích 35 počet MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn NP CHKO PřParky kategorie velkoplošných CHÚ Plošné zastoupení MZCHÚ JMK ve velkoplošných ZCHÚ a v přírodních parcích 9 8 plocha MZCHÚ [ha] Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn 1 NP CHKO PřParky kategorie velkooplošných CHÚ Početně nejvíce maloplošných MZCHÚ je součástí přírodních parků, plošně je však více MZCHÚ obsaženo v jednotce CHKO (CHKO Bílé Karpaty, CHKO Moravský Kras a CHKO Pálava), plošně zanedbatelné je zastoupení MZCHÚ v NP Podyjí Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.16

17 Graf 8.1. Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů Početní zastoupení MZCHÚ JMK ve velkoplošných ZCHÚ počet MZCHÚ NP CHKO PřParky 5 Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Plošné zastoupení ZCHÚ JMK ve velkoplošných ZCHÚ 9 8 plocha MZCHÚ [ha] NP CHKO PřParky 1 Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Z hodnocení početního a plošného zastoupení kategorií MZCHÚ v jednotkách velkoplošných CHÚ (CHKO a NP) a v přírodních parcích v jednotlivých okresech lépe vidíme, že početně je nejvíce maloplošných MZCHÚ obsaženo v jiné velkoplošné jednotce ochrany území (NP, CHKO, přírodní parky) v okresech Blansko a Břeclav. Největší plošné zastoupení sledovaných MZCHÚ je na okrese Blansko, významné je též v okresech Hodonín a Břeclav Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.17

18 Šestým hodnotícím kritériem prováděné analýzy byl zvolen rok vyhlášení MZCHÚ. Graf Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku počet MZCHÚ Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle roku vyhlášení rok vyhlášení MZCHÚ Plošné zastoupení ZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle roku vyhlášení plocha MZCHÚ [ha] rok vyhlášení MZCHÚ Z grafů vyjadřujících početní a plošného zastoupení MZCHÚ rozdělených dle roku vyhlášení vyplývá, že vyhlašování probíhalo v několika vlnách. Absolutně nejvíce MZCHÚ bylo vyhlášeno v roce 199, příznivá období, kdy bylo vyhlášeno alespoň deset nových MZCHÚ byla v letech 195, 1956, 198, 1986, 1996, 1998 a Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.18

19 Největší plošný nárůst MZCHÚ Jihomoravského kraje nastal v roce 199, což koresponduje i s největším nárůstem početnosti, významné navýšení plochy MZCHÚ však bylo i v letech 1987 a Graf Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů počet MZCHÚ Početní zastoupení MZCHÚ JMK ve velkoplošných CHÚ a v přírodních parcích rozdělených do kategorií dle roku vyhlášení Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres plocha MZCHÚ [ha] Plošné zastoupení MZCHÚ JMK ve velkoplošných CHÚ a v přírodních parcích rozdělených do kategorií dle roku vyhlášení Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická kategorie okres Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.19

20 Grafy početnosti a plošného zastoupení MZCHÚ rozdělených dle roku vyhlášení hodnocených v rámci jednotlivých okresů uvádějí, ve kterých letech v jednotlivých okresech byla ve větší míře MZCHÚ vyhlašována a jaký to znamenalo plošný podíl v rámci daného okresu. Blansko počet plocha MZCHÚ [ha] NPR 3 (z toho 3 v CHKO) 755 NPP 1 (z toho 1 v CHKO) 23 PR 19 (z toho 6 v CHKO) 578 PP 34 (z toho v CHKO) 617 suma 57 (z toho 1 v CHKO) 1974 Na území okresu Blansko bylo k vyhlášeno celkově 57 maloplošných zvláště chráněných území, z toho 1 je součástí CHKO Moravský kras. Předmětem podrobné analýzy byla MZCHÚ mimo CHKO. Kategorie národních přírodních rezervací (NPR) je v okrese Blansko zastoupena 3 MZCHÚ a všechna tato MZCHÚ jsou součástí CHKO Moravský kras. Jedná se o NPR Vývěry Punkvy, vyhlášenou v roce 1933 a přehlášenou v roce 1997 a v roce 24 s rozlohou 556,5 ha v k.ú. Lažánky, Ostrov u Macochy, Suchdol, Těchov a Vilémovice a Blansko, NPR Habrůvecká bučina, vyhlášenou v roce 195 a přehlášenou v roce 1975 o ploše 85 ha v k.ú. Habrůvka a nejmladším územím je NPR Býčí skála vyhlášená v roce 24, nacházející se v k.ú. Habrůvka, Babice nad Svitavou a Olomoučany, s přesahem i do okresu Brno-venkov a s rozlohou 132,58 ha. Toto chráněné území vzniklo sloučením v minulosti již vyhlášených CHÚ NPP Býčí skála a NPR Josefské údolí. Kategorie národních přírodních památek (NPP) je v okrese Blansko zastoupena 1 lokalitou, nacházejícími se na území CHKO Moravský kras. Je to NPP Rudické propadání, vyhlášené v roce 199, zaujímající plochu 4,4 ha v k.ú. Jedovnice a Rudice. V kategorii přírodních rezervací (PR) je v okrese Blansko vyhlášeno celkem 19 zvláště chráněných území, z nichž 6 je součástí CHKO Moravský kras. V kategorii přírodních památek (PP) je v okrese Blansko vyhlášeno celkem 34 zvláště chráněných území a všechny se nacházejí mimo území CHKO Moravský kras Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.2

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.1.101 NÁRODNÍ PARK

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.20

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

17644/80, Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky. ze dne 3.listopadu 1980, čj. 17644/80,

17644/80, Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky. ze dne 3.listopadu 1980, čj. 17644/80, Strana 1 Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 3.listopadu 1980, čj. o zřízení chráněné krajinné oblasti "Bílé Karpaty", rozprostírající se na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Ie. účtu 8230-281/0100 l

Ie. účtu 8230-281/0100 l SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Dle rozdělovníku váš dopis značky1 ze dne našeznačka Sl NPS 04493/2015/1-NPS 04493/2015 datum 8.6.2015 vyřizuje 1 linka ng. $míd / 388 450 248 Oznámení návrhu na nové vyhlášení

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno:

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno: 5.1.101 NÁRODNÍ PARK Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Přírodní rezervace Černý důl

Přírodní rezervace Černý důl Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ust. 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a 4 vyhlášky

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, o zřízení přírodní rezervace Údolí Vošmendy a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany Příloha č. 5: Tabulky kritérií pro hodnocení stavu a péče dle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích (Svátek, Buček, 2005) Kritéria hodnocení současného stavu území ZACHOVALOST

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

k) určení období jejich platnosti. (2) Plány péče o chráněné krajinné oblasti dále obsahují

k) určení období jejich platnosti. (2) Plány péče o chráněné krajinné oblasti dále obsahují Sbírka zákonů č.64 / 2011 Strana 645 64 VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 38

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení Sídlo / Místo podnikání

Více

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková Návrh územních systémů ekologické stability Sestavila: Eva Boucníková ÚSES je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií: Rozmanitost

Více

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství DYNAMIKA KRAJINY Dnešní stav krajiny je výsledkem spolupůsobení 5 základních faktorů přírodního původu : 1. Reliéf krajiny 2. Podnebí 3. Osídlení rostlinnými a živočišnými druhy (klima, migrace) 4. Vývoj

Více

Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek

Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek Praha 20. 12. 2011 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Výběr území k zvláštní územní ochraně a stanovení formy ochrany... 3 2.1 Výběr území... 3 2.2 Výběr

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D.

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D. Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz CÍL PROJEKTU analýza modelových lokalit ověření

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ

METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ 1. Úvod METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ Pro účely této metodiky rozumíme monitoringem opakovaný sběr a vyhodnocování dat o stavu dané lokality. Pro pozemkový spolek je nezbytné mít

Více

Soutok Moravy a Dyje. promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín

Soutok Moravy a Dyje. promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín Soutok Moravy a Dyje promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vymezení území navrhovaná CHKO rozloha

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR historie ochrany přírody a krajiny kategorie chráněných území NP, CHKO maloplošná CHÚ NATURA mezinárodně významná území mokřady biosférické rezervace UNESCO Historie ochrany

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Šluknov Odbor výstavby a ŽP nám. Míru 1 407 77 Šluknov ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1.

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H 1.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

přírodní památka Čertkus

přírodní památka Čertkus Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Čertkus Datum

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441. Autor: Dana Šrailová. Použití: 7. ročník. Datum vypracování: 5.1. 2013. Datum pilotáže: 9. 1.

Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441. Autor: Dana Šrailová. Použití: 7. ročník. Datum vypracování: 5.1. 2013. Datum pilotáže: 9. 1. Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441 Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 5.1. 2013 Datum pilotáže: 9. 1. 2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých tříd je zaměřena na seznámení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015 ING. MARTINA LUKEŠOVÁ, JSEM TU DOMA: CTÍM SLOVA ALBERTA EINSTEINA: NAŠÍM ÚKOLEM MUSÍ BÝT OSVOBODIT SE TÍM, ŽE ROZŠÍŘÍME OKRUH SVÉHO SOUCITU, ABY

Více

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 28. července 2014

Více

Vymezení rezervace a její poslání. (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá v okrese žaár nad Sázavou v katastrálním územi Milo~na parcelách

Vymezení rezervace a její poslání. (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá v okrese žaár nad Sázavou v katastrálním územi Milo~na parcelách - 8 - Příloha č. 2 vyhlášky č. 6 /1991 Sb. ~!!~!!EY~~!! - - -~-! -~_B_! g_~_!; _! _ t; _!t; ~-i~i! _2~b~~~~é-E~~m2 Cl. 1 Vymezení rezervace a její poslání (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá

Více