ATELIER FONTES, s.r.o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATELIER FONTES, s.r.o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 OBSAH: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přístupy a východiska Vyhodnocení území JMK Podklady, literatura, legislativa Závěry PAMÁTNÉ STROMY PŘEHLED, VYHODNOCENÍ STAVU A OZNAČENÍ Přístupy a východiska Vyhodnocení území JMK Podklady, literatura, legislativa Závěry...43 SEZNAM TABULEK: TABULKA 8.1. PAMÁTNÉ STROMY, SKUPINY A STROMOŘADÍ V KATASTRECH PODLE OKRESŮ...36 TABULKA 8.2. KATASTRY PODLE POČTU PAMÁTNÝCH STROMŮ, SKUPIN A STROMOŘADÍ...37 TABULKA 8.3. ZÁZNAMY O PAMÁTNÝCH STROMECH PODLE DATA VYHLÁŠENÍ...37 TABULKA 8.4. DRUHY DŘEVINY V ZÁZNAMECH O PAMÁTNÝCH STROMECH PODLE OKRESŮ V JMK...38 TABULKA 8.5. POČET ZÁZNAMŮ O PAMÁTNÝCH STROMECH, SKUPINÁCH A STROMOŘADÍCH PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ...39 TABULKA 8.6. ZÁZNAMY O PAMÁTNÝCH STROMECH PODLE DŮVODŮ OCHRANY...42 SEZNAM GRAFŮ: GRAF 8.1. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...8 GRAF 8.2. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ...9 GRAF 8.3. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...1 GRAF 8.4. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ...11 GRAF 8.5. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...12 GRAF 8.6. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ...13 GRAF 8.7. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...14 GRAF 8.8. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ...15 GRAF 8.9. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...16 GRAF 8.1. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ...17 GRAF HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...18 GRAF HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.1

2 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY Zodpovědný řešitel tématu: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ - základní údaje z Ústředního seznamu ochrany přírody pro kategorie zvláště chráněných území, která jsou v zájmovém území vyhlášena, vyhodnocení stavu těchto území (geometrické zaměření, označení, stav mapových podkladů, provedené průzkumy, plány péče, zhodnocení dosavadní péče a způsobu jejího zabezpečení, aktualizace vlastnických vztahů, vybavení informačními tabulemi příp. nauč. stezky) PŘÍSTUPY A VÝCHODISKA Zvláště chráněná území (MZCHÚ) definovaná podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou velkoplošná a maloplošná. Kategorie velkoplošných zahrnuje národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO) a kategorie maloplošných chráněných území (MZCHÚ) zahrnuje národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP). Velkoplošná zvláště chráněná území Národní parky - jejich poslání a bližší ochranné podmínky jsou vyhlašovány zákonem ( 15 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.). Chráněné krajinné oblasti - jejich poslání a bližší ochranné podmínky jsou vyhlašovány nařízením vlády republiky ( 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.). Národní parky jsou mezinárodně užívanou kategorií území jedinečných v mezinárodním či národním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Metody a způsoby ochrany národních parků jsou odstupňovány na základě členění území národních parků do zpravidla do tří zón s odstupňovaným režimem ochrany. Na území ČR byly v roce 24 čtyři národní parky: Krkonošský NP (55 km 2 ), NP Šumava (69 km 2 ), NP Podyjí (63 km 2 ) a NP České Švýcarsko (79 km 2 ). Kategorie národních parků je v Jihomoravském kraji zastoupena Národním parkem Podyjí, který byl ustanoven nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb., se sídlem správy ve Znojmě. NP Podyjí zahrnuje k.ú. Podmýče, Vranov nad Dyjí, Onšov, Lesná, Horní Břečkov, Čížov, Lukov, Podmolí, Mašovice, Znojmo-Hradiště, Konice, Popice u Znojma, Havraníky, Hnanice. Celková rozloha NP Podyjí je 63 km 2, rozloha ochranného pásma činí 29 km 2. Území NP Podyjí je na základě zákona č. 114/1992 Sb. rozčleněné do tří zón odstupňované ochrany přírody. Chráněné krajinné oblasti zahrnují rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Pro účely diferencované ochrany jsou vymezovány Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.2

3 zpravidla čtyři (nejméně však tři) zóny odstupňované ochrany. Na území ČR v roce 24 bylo 24 chráněných krajinných oblastí, které reprezentují 13 % rozlohy státu (1 274 km 2 ). Na území Jihomoravského kraje jsou vyhlášeny, případně na území kraje částečně zasahují tyto 3 chráněné krajinné oblasti: CHKO Bílé Karpaty, CHKO Pálava a CHKO Moravský kras. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty zasahuje na území Jihomoravského kraje ze sousedního Zlínského kraje. Byla vyhlášena v roce 198 a zasahuje do východní části okresu Hodonín na katastry obcí Sudoměřice, Petrov, Strážnice, Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub, Hroznová Lhota, Tasov, Lipov, Malá Vrbka, Hrubá Vrbka, Kuželov, Javorník, Nová Lhota, Suchov, Velká nad Veličkou. Celková rozloha CHKO Bílé Karpaty činí 9 2 ha. Území CHKO Bílé Karpaty je na základě 25 a 27 zákona č. 114/1992 Sb. rozčleněné do čtyř zón odstupňované ochrany přírody. Území CHKO Bílé Karpaty je zařazeno do celosvětové sítě biosférických rezervací. Chráněná krajinná oblast Pálava, rozprostírající se v Jihomoravském kraji na území okresu Břeclav, byla vyhlášena podle 8 zákona č. 4/1956 Sb., o státní ochraně přírody výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne č. j. 579/76, o zřízení chráněné krajinné oblasti Pálava.. Vyhlašovací výnos byl publikován ve sbírce zákonů 1977, částka 8, str. 144 a jeho znění bylo též uveřejněno ve Věstníku Ministerstva školství a Ministerstva kultury ČSR č. 4 ze dne Tento dokument nebyl doposud zrušen, ale byl doplněn ve smyslu ustanovení 9 odst. 9 zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tak, že od nabytí platnosti zákona, tj. od , jsou chráněné krajinné oblasti vyhlášené podle 8 zákona č. 4/1956 Sb. i nadále chráněny. Základní principy ochrany krajinné oblasti jsou dány 25, 26 a 27 zákona, bližší ochranné podmínky podle těchto ustanovení vyhlašuje vláda republiky nařízením, které je v současnosti připraveno v rámci projektu rozšíření CHKO Pálava. To se však dosud nezdařilo. V 8. letech byly zpracovány odborné podklady pro zařazení území CHKO Pálava do celosvětové sítě biosférických rezervací UNESCO. Dne 16. června 1986 byla zřízena biosférická rezervace Pálava. V roce 23 byla rozšířena na biosférickou rezervaci Dolní Morava. Chráněná krajinná oblast Pálava leží v jižní části České republiky v okrese Břeclav, a to na katastrálních územích Bavory (část), Bulhary (část), Dolní Věstonice (část), Horní Věstonice (část), Klentnice, Mikulov (část), Milovice (část), Pavlov (část), Perná (část), Nové Mlýny (část) a část její hranice tvoří státní hranice s Rakouskem. Celková rozloha Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava je 83,32 km 2. Území CHKO Pálava je na základě 25 a 27 zákona č. 114/1992 Sb. rozčleněné do tří zón odstupňované ochrany přírody, připraveno je rozdělení na čtyři zóny. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956 a rozkládá se větší částí na okrese Blansko, menší částí na území okresu Brno-venkov a okrajově i na území města Brna. Na okrese Blansko zasahuje do k. ú. Březina, Křtiny, Jedovnice, Habrůvka, Rudice, Lažánky, Olomučany, Adamov, Vilémovice, Krasová, Ostrov u Macochy, Suchdol, Těchov, Vavřinec, Žďár, Sloup, Šošůvka, Holštejn a Vavřinec. Z celkové výměry CHKO Moravský Kras 9 2 ha přísluší okresu Blansko 7% t.j. 6 4 ha. V okrese Brno-venkov Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.3

4 CHKO Moravský Kras zaujímá severovýchodní části okresu s katastry Babice nad Svitavou, Kanice, Ochoz u Brna, Hostěnice, Mokrá-Horákov. Území CHKO Moravský kras je na základě 25 a 27 zákona č. 114/1992 Sb. rozčleněné do tří zón odstupňované ochrany přírody. Maloplošná zvláště chráněná území Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) jsou institutem územní ochrany přírody a krajiny. Na rozdíl od obecné územní ochrany přírody a krajiny jsou MZCHÚ určena pro ochranu přírodovědecky nebo esteticky velmi významných nebo jedinečných lokalit. Spolu s jejich vyhlášením se současně stanovují podmínky jejich ochrany a managementu. Současná legislativa rozlišuje 4 kategorie maloplošných zvláště chráněných území. Národní přírodní rezervace (NPR). NPR je nejvýznamnější kategorií z maloplošných zvláště chráněných území. Poskytuje ochranu jedinečným přírodním ekosystémům nebo jejich souborům vázaným na přirozený reliéf a typickou geologickou stavbu, ojedinělým v mezinárodním nebo národním měřítku svou strukturou, zachovalostí a přítomností význačných přírodních fenoménů. Cílem ochrany je uchování nebo zlepšení stavu těchto ekosystémů i dynamických procesů v nich probíhajících. Základní ochranné podmínky jsou stanoveny zákonem a zakazují všechny činnosti, které by mohly negativně ovlivnit přírodní vývoj. Je vyloučeno intenzivní hospodářské využívání, těžba surovin, jakákoliv výstavba, chovy zvěře, pořádání hromadných sportovních či společenských akcí a všechny další zásahy mající za následek změnu vegetačního krytu, fauny, vodního režimu, půdy nebo jejího chemizmu. Vstup veřejnosti do těchto území je možný jen po vyznačených cestách a na vyhrazená místa. Národní přírodní rezervace zřizuje obecně závazným předpisem (vyhláškou). Pro NPR tak jako pro ostatní kategorie zvláště chráněných území může být vyhlášeno ochranné pásmo, v němž jsou omezeny určité aktivity, které by mohly svými důsledky poškozovat přírodní složky nebo narušovat přírodní vývoj. Není-li toto ochranné pásmo vyhlášeno ze zákona platí, že je jím území do vzdálenosti 5 m od hraniční linie vymezující území NPR. Národní přírodní památka (NPP). NPP je zpravidla území menší rozlohy s cílem zachování určitých specifických přírodních objektů vysoké (národní až nadnárodní) hodnoty. Předmětem ochrany v NPP může být geologický nebo geomorfologický útvar (jeskyně, geologický profil), naleziště vzácných nerostů, výskyt ohrožených druhů živočichů či rostlin ve fragmentárně zachovalém - nereprezentativním ekosystému, nebo také útvar zformovaný člověkem (historicky cenné parkové úpravy krajinných úseků, arboreta, apod.). Národní přírodní památky vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí obecně závazným předpisem (vyhláškou). Jejich ochrana spočívá v zákazu takových činností, které by předmětný objekt mohly poškodit nebo zničit. Přírodní rezervace (PR). PR je určena k ochraně ekosystémů význačných pro určitý region či geografickou oblast. Má stanoveny obdobné základní ochranné podmínky jako národní přírodní rezervace a vyhlašuje ji obecně závazným předpisem příslušný krajský úřad. Základní ochranné podmínky přírodních rezervací jsou obsaženy v 34 zákona č. 114/1992 Sb Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.4

5 Přírodní památka (PP). PP je obdobou národní přírodní památky, avšak pouze s regionálním významem. Podobně jako u přírodních rezervací zřizuje jejich ochranu příslušný krajský úřad. Základní ochranné podmínky přírodních památek zákon č. 114/1992 Sb. stanovuje 36 odst. 2. Národní přírodní rezervace a národní přírodní památky jsou vyhlašovány vyhláškami ministerstva životního prostředí ( 79 odst. 3 písm. b zákona č. 114/1992 Sb.). Přírodní rezervace a přírodní památky jsou vyhlašovány krajským úřadem ( 77a odst. 3 písm. d zákona č. 114/1992 Sb.) mimo území národních parků a chráněných krajinných oblastí. Ochranná pásma zvláště chráněných území Zákon č. 114/1992 Sb. specifikuje v 37 ochranná pásma zvláště chráněných území. Tato pásma vyhlašuje příslušný orgán ochrany přírody, je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy okolí. Není-li v případě maloplošných zvláště chráněných území ochranné pásmo orgánem ochrany přírody vyhlášeno, je jím automaticky území do vzdálenosti 5 m od hranic zvláště chráněného území. Základní ochranné podmínky ochranných pásem zvláště chráněných území jsou obsaženy v 37 zákona č. 114/1992 Sb. Obecně je nezbytný souhlas orgánu ochranu přírody ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemku a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu. Podklady a zdroje informací Údaje o 276 maloplošných chráněných územích Jihomoravského kraje byly převzaty z databáze Ústředního seznamu ochrany přírody USOP (ISOP - Informační systém ochrany přírody) vytvořeným Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPAK). Pro 221 MZCHÚ, ve kterých státní správu vykonává KrÚ JMK byly tyto údaje ověřeny, doplněny a upraveny dle požadavků zadavatele podle originální písemné agendy vedené jednotlivými pracovišti KrÚ JMK. Údaje o vyhlášených maloplošných chráněných územích jihomoravského kraje jsou uvedeny v tabelárních přehledech podle jednotlivých okresů. Tyto tabulky jsou součástí přílohy tabulková část (Podrobné charakteristiky MZCHÚ a obsahují následující údaje: Sloupec 1: Okres Název okresu v němž se nachází MZCHÚ. Pokud MZCHÚ zasahuje na území 2 okresů, je přiřazeno jen k jednomu z okresů. Výjimku tvoří PR Babí lom, jehož území je rozděleno na dvě části odpovídající jejich odděleně vedené agendě. V celkové evidenci jihomoravského kraje je PR Babí lom započítáno jako jeden celek. Sloupec 2: Čís. Kód MZCHÚ dle Ústředního seznamu (ÚSOP) AOPAK Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.5

6 Sloupec 3: Kat. Kategorie MZCHÚ (NPR, NPP, PR, PP) Sloupec 4: MZCHÚ_Název Název MZCHÚ dle Ústředního seznamu (ÚSOP) AOPAK. Sloupec 5: Důvod_ochrany Stručná charakteristika důvodu či předmětu ochrany. Sloupec 6: Rok vyhlášení Rok vyhlášení daného MZCHÚ nebo jeho části, dnes např. plošně rozšířené. Sloupec 7: ÚSOP [ha] Plocha MZCHÚ v hektarech dle databáze Ústředního seznamu (ÚSOP) AOPAK uvedená oproti ÚSOPu zjednodušeně s přesností na 2 desetinná místa. Sloupec 8: PUPFL Plocha určená k plnění funkce lesa uvedená v hektarech, obhospodařovaná dle platného lesního hospodářského plánu (LHP) s obvykle 1-letou platností, plochy převážně klasifikované jako les zvláštního určení. Sloupec 9: Katastrální území Názvy katastrálních území, na nichž se MZCHÚ rozkládá. Sloupec 1: Akt Právní úkon vyhlášení, přehlášení či dodatečné registrace MZCHÚ. Sloupec 11: Předpis Typ právního předpisu provádějící právní úkon vyhlášení, přehlášení či dodatečné registrace MZCHÚ. Sloupec 12: Vydal Právní subjekt oprávněný provést právní úkon vyhlášení, přehlášení či dodatečné registrace MZCHÚ. Sloupec 13: Datum Datum provedení právního úkonu vyhlášení, přehlášení či dodatečné registrace MZCHÚ. Sloupec 14 až 17: ZM1_1, ZM1_2 ZM1_3, ZM1_4 Čísla mapových listů základní mapy ČR 1 : 1, na kterých se dané MZCHÚ nachází. Sloupec 18: Průzkumy Typ či název inventarizačního průzkumu provedeného na území daného MZCHÚ. Sloupec 19: Autor Autor inventarizačního průzkumu provedeného na území daného MZCHÚ Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.6

7 Sloupec 2: Rok Rok provedení inventarizačního průzkumu daného MZCHÚ. Sloupec 21: PP Platnost plánu péče, základního nástroje managementu daného MZCHÚ. Obvykle je plán péče zpracováván na období 1 let, v odůvodněných případech je nový plán péče zpracován i před skončením platnosti předešlého, případně je současně platných více plánů péče (např. PP pro lesní část MZCHÚ, PP pro nelesní společenstva a PP pro vodní plochy). Obecnou snahou při zpracování plánu péče je přizpůsobit období jeho platnosti 1-letému lesnímu hospodářskému plánu (LHP) zpracovávanému pro lesní plochy MZCHÚ. V případě MZCHÚ zřízených k ochraně abiotických útvarů např. geologických, geomorfologických a paleontologických nalezišť není plán péče zpracován, neboť to vzhledem k předmětu ochrany není potřeba. Sloupec 22: PP_autor Autor aktuálně platného plánu péče pro dané MZCHÚ. Sloupec 23: st.znak Celkový počet tabulí s tzv. malým státním znakem, jejich počet a vyhovující stav je průběžně kontrolován a obnovován. Sloupec 24: pruh.zn Celkový počet pruhového značení umístěného na stromech či kůlech, počet a vyhovující stav je průběžně kontrolován a obnovován. Sloupec 25: info.tab Celkový počet informačních tabulí poskytujících návštěvníkům odborné informace o důvodu či předmětu ochrany MZCHÚ, počet a vyhovující stav informačních tabulí je průběžně kontrolován a obnovován. Dopravní značky (např. zákaz vjezdu) a tabule poskytující jiné informace (např. zákaz skládky) nejsou v tomto pojetí považovány za informační tabule. Sloupec 26: geom.zam Různé typy aktuálně platných geodetických podkladů vytyčujících v terénu z části nebo zcela hranice parcelně vyhlášeného MZCHÚ. Sloupec 27: PřírPark Název přírodního parku, v němž se dané MZCHÚ nachází. Sloupec 28: Poznámka Subjekt vykonávající státní správu (KrÚ, CHKO, NP, MŽP), případně další vysvětlující a doplňující informace. Podrobné tabulky o MZCHÚ v jednotlivých okresech jsou uvedeny v příloze. V případě, že zjišťované údaje nebyly k dispozici (např. plocha PUPFL) nebyly buňky tabulky vyplněny. Zpracované tabelární přehledy by bylo vhodné průběžně udržovat v aktuální podobě a chybějící údaje doplnit Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.7

8 VYHODNOCENÍ ÚZEMÍ JMK Shromážděná data charakterizující JMK byla vyhodnocena podle zvolených kritérií s cílem podrobně analyzovat současný stav, který je názorně vyjádřen sloupcovými grafy. Jednotlivá hodnocení jsou jednak vztažena na celek Jihomoravského kraje a dále z praktických důvodů na statistické jednotky okresů, které výstižně zachycují reálný stav výkonu státní správy, kterou vykonávají jednotlivá pracoviště Krajského úřadu. Celkový počet maloplošných MZCHÚ vyhlášených na území Jihomoravského kraje je 276 MZCHÚ o celkové rozloze 8126,1 ha, což činí cca 1 % celkové rozlohy Jihomoravského kraje. Prvním hodnotícím kritériem prováděné analýzy byla zvolena velikost MZCHÚ. Rozčlenění do jednotlivých kategorií a zastoupení v nich uvádí grafy. Graf 8.1. Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku Početní zastoupení kategorií MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle velikosti 4 35 počet MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn 5 <1 ha 1-5 ha 5-1 ha 1-5 ha 5-1 ha >1 ha kateforie velikosti MZCHÚ Plošné zastoupení kategorií MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle velikosti 25 plocha MZCHÚ [ha] Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn <1 ha 1-5 ha 5-1 ha 1-5 ha 5-1 ha >1 ha kategorie velikosti MZCHÚ Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.8

9 Hodnotíme-li početnost a plošné zastoupení MZCHÚ Jihomoravského kraje rozdělené podle velikosti, nejsou jednotlivé velikostní kategorie MZCHÚ zastoupeny rovnoměrně. Důvodem jsou především rozdílné přírodní hodnoty území, s nimiž úzce souvisí charakter a intenzita obhospodařování krajiny člověkem. Současný stav území je především výsledkem péče o krajinu v minulosti. Tak díky pravidelnému obhospodařování byla některá cenná společenstva zachována, jindy se však unikátní biotopy vyvinuly na plochách ponechaných ladem. Nejpočetnější skupinou jsou MZCHÚ střední velikosti o rozloze 1-5 ha, jejichž plošné zastoupení je také významné. Plošně největší ale nepočetná je skupina MZCHÚ s velikostí nad 1 ha, ovšem plošné zastoupení početné skupiny území do 1 ha je zanedbatelné. Obecně lze říci, že v Jihomoravském kraji převládají území střední a menší velikosti. Graf 8.2. Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů Početní zastoupení kategorií MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle velikosti počet MZCHÚ <1 ha 1-5 ha 5-1 ha 1-5 ha 5-1 ha >1 ha Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Plošné zastoupení kategorií MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle velikosti 25 plocha MZCHÚ [ha] <1 ha 1-5 ha 5-1 ha 1-5 ha 5-1 ha >1 ha Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.9

10 Hodnotíme-li početnost a plošné zastoupení MZCHÚ v jednotlivých okresech, které jsou do současnosti zachovány jako statistické jednotky, zjišťujeme, že výskyt ploch vyhlášených MZCHÚ nebo vhodných pro vyhlášení je značně nerovnoměrný. Je však nutno si současně uvědomit, že aktuální počty vyhlášených MZCHÚ v jednotlivých okresech mimo přírodních hodnot a zachovalosti krajiny odrážejí také dosavadní aktivitu příslušných orgánů ochrany přírody. Početní zastoupení MZCHÚ v jednotlivých okresech je poměrně vyrovnané, nejvíce MZCHÚ je v okresech Blansko a Brno-venkov. V plošném zastoupení jsou však mezi jednotlivými okresy výrazné rozdíly. Nejrozsáhlejší plochu zaujímají MZCHÚ v okresech Břeclav a Blansko, nejmenší rozlohu mají MZCHÚ v okresech Vyškov, Znojmo a Brno-město. Druhým hodnotícím kritériem prováděné analýzy byla zvolena kategorie MZCHÚ. Graf 8.3. Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených dle kategorií ochrany 4 35 počet MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn 5 NPR NPP PR PP kategorie ochrany Plošné zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených dle kategorií ochrany 16 plocha MZCHÚ [ha] Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn NPR NPP PR PP kategorie ochrany Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.1

11 Početní a plošné zastoupení MZCHÚ rozdělených podle kategorie MZCHÚ zřetelně ukazuje, že nejpočetnější kategorií MZCHÚ v Jihomoravském kraji je kategorie přírodní rezervace (PR) a druhou nejpočetnější je přírodní památka (PP), také plošné zastoupení těchto kategorií je dominantní, ovšem další podstatné plošné zastoupení má i nepočetná skupina NPR. Graf 8.4. Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených dle kategorií ochrany počet MZCHÚ NPR NPP PR PP Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Plošné zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených dle kategorií ochrany plocha MZCHÚ [ha] NPR NPP PR PP Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Hodnotíme-li početnost a plošné zastoupení kategorií MZCHÚ v jednotlivých okresech, vyplývá z grafů, že v okresech Brno-město, Vyškov a Znojmo nejsou některé kategorie vůbec zastoupeny, nebo je jejich početnost a tím i plošné zastoupení velmi malé. Početnost kategorií MZCHÚ v ostatních okresech je celkem vyrovnaná, nejpočetnější jsou MZCHÚ v okresech Blansko a Brno-venkov. Největší plošné zastoupení všech kategorií MZCHÚ náleží okresu Břeclav Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.11

12 Třetím hodnotícím kritériem prováděné analýzy byl zvolen převládající typ společenstva. Graf 8.5. Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií podle převládajícího společenstva 45 4 počet MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn 5 lesní MZCHÚ převládající typ společenstva nelesní MZCHÚ Plošné zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle převládajícího typu společenstva 3 plocha MZCHÚ [ha] Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn lesní MZCHÚ kategorie ochrany nelesní MZCHÚ Početní a plošné zastoupení MZCHÚ rozdělených podle převládajícího společenstva zřetelně ukazuje, že v Jihomoravském kraji výrazně převažuje početně i plošně kategorie nelesních MZCHÚ Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.12

13 Graf 8.6. Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle převládajícího typu společenstva počet MZCHÚ lesní MZCHÚ nelesní MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Plošné zastoupení MZCHÚ JM rozdělených dle převládajícího typu společenstva 3 plocha MZCHÚ [ha] lesní MZCHÚ nelesní MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Hodnotíme-li početnost a plošné zastoupení MZCHÚ rozdělených podle typu společenstva v jednotlivých okresech, vyplývá z grafů, že největší počet lesních MZCHÚ je v okrese Blansko. Početnost nelesních MZCHÚ je ve všech okresech celkem vyrovnaná. Plošně je nejvíce lesních MZCHÚ na okrese Blansko a nelesních na okrese Břeclav Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.13

14 Čtvrtým hodnotícím kritériem prováděné analýzy byl zvolen výkon státní správy. Graf 8.7. Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle výkonu státní správy počet MZCHÚ KrÚ CHKO NP MŽP výkon státní správy Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Plošné zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle výkonu státní správy plocha MZCHÚ [ha] KrÚ CHKO NP MŽP výkon státní sptávy Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Početní a plošné zastoupení MZCHÚ rozdělených podle výkonu státní jasně ukazuje, že Krajský úřad Jihomoravského kraje vykonává státní správu ve většině MZCHÚ na území Jihomoravského kraje. V menšině jsou však zastoupeny také ostatní subjekty pověřené výkonem státní správy Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.14

15 Graf 8.8. Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle výkonu státní správy počet MZCHÚ KrÚ CHKO NP MŽP 1 5 Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Plošné zastoupení MZCHÚ JMK dle výkonu státní správy plocha MZCHÚ [ha] KrÚ CHKO NP MŽP Blan B-mě B-ve B řec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Výše uvedené konstatování, že Krajský úřad Jihomoravského kraje vykonává státní správu ve většině MZCHÚ na území jihomoravského kraje, vyplývá i z hodnocení početního a plošného zastoupení kategorií dle výkonu státní správy v jednotlivých okresech. Bohatost přírodních hodnot okresu Břeclav však potvrzuje velký počet vyhlášených NPR a NPP a samozřejmě naprostá unikátnost říčního fenoménu řeky Dyje v okrese Znojmo byla důvodem pro zřízení NP Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.15

16 Pátým hodnotícím kritériem prováděné analýzy bylo zvoleno zastoupení MZCHÚ v jednotkách velkoplošných CHÚ (CHKO a NP) a v přírodních parcích. Graf 8.9. Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku Početní zastoupení MZCHÚ JMK ve velkoplošných ZCHÚ a v přírodních parcích 35 počet MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn NP CHKO PřParky kategorie velkoplošných CHÚ Plošné zastoupení MZCHÚ JMK ve velkoplošných ZCHÚ a v přírodních parcích 9 8 plocha MZCHÚ [ha] Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn 1 NP CHKO PřParky kategorie velkooplošných CHÚ Početně nejvíce maloplošných MZCHÚ je součástí přírodních parků, plošně je však více MZCHÚ obsaženo v jednotce CHKO (CHKO Bílé Karpaty, CHKO Moravský Kras a CHKO Pálava), plošně zanedbatelné je zastoupení MZCHÚ v NP Podyjí Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.16

17 Graf 8.1. Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů Početní zastoupení MZCHÚ JMK ve velkoplošných ZCHÚ počet MZCHÚ NP CHKO PřParky 5 Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Plošné zastoupení ZCHÚ JMK ve velkoplošných ZCHÚ 9 8 plocha MZCHÚ [ha] NP CHKO PřParky 1 Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Z hodnocení početního a plošného zastoupení kategorií MZCHÚ v jednotkách velkoplošných CHÚ (CHKO a NP) a v přírodních parcích v jednotlivých okresech lépe vidíme, že početně je nejvíce maloplošných MZCHÚ obsaženo v jiné velkoplošné jednotce ochrany území (NP, CHKO, přírodní parky) v okresech Blansko a Břeclav. Největší plošné zastoupení sledovaných MZCHÚ je na okrese Blansko, významné je též v okresech Hodonín a Břeclav Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.17

18 Šestým hodnotícím kritériem prováděné analýzy byl zvolen rok vyhlášení MZCHÚ. Graf Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku počet MZCHÚ Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle roku vyhlášení rok vyhlášení MZCHÚ Plošné zastoupení ZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle roku vyhlášení plocha MZCHÚ [ha] rok vyhlášení MZCHÚ Z grafů vyjadřujících početní a plošného zastoupení MZCHÚ rozdělených dle roku vyhlášení vyplývá, že vyhlašování probíhalo v několika vlnách. Absolutně nejvíce MZCHÚ bylo vyhlášeno v roce 199, příznivá období, kdy bylo vyhlášeno alespoň deset nových MZCHÚ byla v letech 195, 1956, 198, 1986, 1996, 1998 a Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.18

19 Největší plošný nárůst MZCHÚ Jihomoravského kraje nastal v roce 199, což koresponduje i s největším nárůstem početnosti, významné navýšení plochy MZCHÚ však bylo i v letech 1987 a Graf Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů počet MZCHÚ Početní zastoupení MZCHÚ JMK ve velkoplošných CHÚ a v přírodních parcích rozdělených do kategorií dle roku vyhlášení Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres plocha MZCHÚ [ha] Plošné zastoupení MZCHÚ JMK ve velkoplošných CHÚ a v přírodních parcích rozdělených do kategorií dle roku vyhlášení Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická kategorie okres Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.19

20 Grafy početnosti a plošného zastoupení MZCHÚ rozdělených dle roku vyhlášení hodnocených v rámci jednotlivých okresů uvádějí, ve kterých letech v jednotlivých okresech byla ve větší míře MZCHÚ vyhlašována a jaký to znamenalo plošný podíl v rámci daného okresu. Blansko počet plocha MZCHÚ [ha] NPR 3 (z toho 3 v CHKO) 755 NPP 1 (z toho 1 v CHKO) 23 PR 19 (z toho 6 v CHKO) 578 PP 34 (z toho v CHKO) 617 suma 57 (z toho 1 v CHKO) 1974 Na území okresu Blansko bylo k vyhlášeno celkově 57 maloplošných zvláště chráněných území, z toho 1 je součástí CHKO Moravský kras. Předmětem podrobné analýzy byla MZCHÚ mimo CHKO. Kategorie národních přírodních rezervací (NPR) je v okrese Blansko zastoupena 3 MZCHÚ a všechna tato MZCHÚ jsou součástí CHKO Moravský kras. Jedná se o NPR Vývěry Punkvy, vyhlášenou v roce 1933 a přehlášenou v roce 1997 a v roce 24 s rozlohou 556,5 ha v k.ú. Lažánky, Ostrov u Macochy, Suchdol, Těchov a Vilémovice a Blansko, NPR Habrůvecká bučina, vyhlášenou v roce 195 a přehlášenou v roce 1975 o ploše 85 ha v k.ú. Habrůvka a nejmladším územím je NPR Býčí skála vyhlášená v roce 24, nacházející se v k.ú. Habrůvka, Babice nad Svitavou a Olomoučany, s přesahem i do okresu Brno-venkov a s rozlohou 132,58 ha. Toto chráněné území vzniklo sloučením v minulosti již vyhlášených CHÚ NPP Býčí skála a NPR Josefské údolí. Kategorie národních přírodních památek (NPP) je v okrese Blansko zastoupena 1 lokalitou, nacházejícími se na území CHKO Moravský kras. Je to NPP Rudické propadání, vyhlášené v roce 199, zaujímající plochu 4,4 ha v k.ú. Jedovnice a Rudice. V kategorii přírodních rezervací (PR) je v okrese Blansko vyhlášeno celkem 19 zvláště chráněných území, z nichž 6 je součástí CHKO Moravský kras. V kategorii přírodních památek (PP) je v okrese Blansko vyhlášeno celkem 34 zvláště chráněných území a všechny se nacházejí mimo území CHKO Moravský kras Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.2

ATELIER FONTES, s.r.o

ATELIER FONTES, s.r.o OBSAH: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY... 2 8.1. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ... 2 8.1.1. Přístupy a východiska... 2 8.1.2. Vyhodnocení území JMK... 8 8.1.3. Podklady, literatura, legislativa... 31

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj:

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 89 Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zřizovací předpis: XIX/0-07; /9 Kraj: Jihomoravský kraj Obec s rozš. působností. st. Blansko, Kuřim (Brno-venkov) Katastrální území: Lelekovice,

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

Částky vyplacené v letech jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Částky vyplacené v letech jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Tabulka č. 1 Částky vyplacené v letech 2004 2010 jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Žádáno (mil. Kč) Vyplaceno (mil. Kč) Rok ZPF 1 Rybníky PUPFL 2 Celkem ZPF Rybníky PUPFL Celkem

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha Základní údaje Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha NP Thayatal Vyhlášen 2000 1330 ha Ptačí oblast Podyjí vyhlášena 2004 7666 ha EVL Podyjí vyhlášena 2005 6273 ha - 13 biotopů - 13 druhů Zásady a východiska

Více

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ Prameniště - vývěry podzemní vody; velmi maloplošné ekosystémy - prameništní mechorosty, často porosty řas - nízké ostřice, suchopýry, přesličky aj. - složení vegetace je výrazně

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.20

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ V Y H L Á Š K A č. 13/1997 o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ Rada města Brna se usnesla na své R2/lO6 schůzi konané dne 27. 3. 1997 vydat podle ustanovení 36 a násl., 76 odst. 4 a 77 odst. 3 z. ČNR

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.1.101 NÁRODNÍ PARK

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

přírodní památka Kounické louky

přírodní památka Kounické louky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Kounické louky

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí RNDr. Alena Vopálková Právní rámec Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., (ZOPK) stanoví: Definiční znaky zvláště

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební Katedra urbanismu a územního plánování (K127), http://www.uzemi.eu Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143), http://storm.fsv.cvut.cz/

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 11. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 9100/2013 KUSP

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne č. j.: KUOK 26439/2016 SpZn: KÚOK/25083/2016/OŽPZ/431 vyřizuje: RNDr. Miroslava Kudýnová tel.: 585 508 631 e-mail: m.kudynova@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55970 /2013 KUSP 55970/2013

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

17644/80, Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky. ze dne 3.listopadu 1980, čj. 17644/80,

17644/80, Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky. ze dne 3.listopadu 1980, čj. 17644/80, Strana 1 Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 3.listopadu 1980, čj. o zřízení chráněné krajinné oblasti "Bílé Karpaty", rozprostírající se na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště,

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Jaronínská

Více

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES CHKO BLANSKÝ LES - založena 1990, rozloha 212 km2 - nadmořská výška 420 1083 m - komplexy bukových a smíšených podhorských lesů, teplomilné trávníky na vápenci, hadcové

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Přírodní rezervace 395/1992 Sb. (Vyhláška č. XIX/590-13) Jihomoravský kraj Tišnov (Brno - venkov) Lažánky u Veverské Bítýšky.

Přírodní rezervace 395/1992 Sb. (Vyhláška č. XIX/590-13) Jihomoravský kraj Tišnov (Brno - venkov) Lažánky u Veverské Bítýšky. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 1015 Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Obec s rozš. působností 3. st. Katastrální území: Vojenský újezd: - - - Velkoplošné ZCHÚ: Výměra ZCHÚ: Přírodní rezervace 395/1992 Sb.

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3 Územní systém ekologické stability (ÚSES) Nadregionální a regionální ÚSES Trasa nadregionálního a regionálního ÚSES byla převzata ze Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (2008). Jižním okrajem katastru

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016 o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č.4 /2010 ze dne 2.listopadu 2010

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č.4 /2010 ze dne 2.listopadu 2010 NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č.4 /2010 ze dne 2.listopadu 2010 o zřízení přírodní rezervace Jílovka a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Ing. Jan Leugner, Ph.D. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Úvodní seminář k projektu č. EHP-CZ02-OV

Ing. Jan Leugner, Ph.D. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Úvodní seminář k projektu č. EHP-CZ02-OV Představení projektu, příklady pěstebních opatřeních hodnocených v rámci projektu Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích Ing. Jan Leugner, Ph.D. Výzkumný ústav lesního

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. Částka 8 Sbírka zákonů č. 20 / 2016 Strana 169 20 VYHLÁŠKA ze dne 14. ledna 2016 o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 08444/2009 3.9.2009 Ing. Havlátková/388/450245 Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Správa Národního parku

Více

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno:

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno: 5.1.101 NÁRODNÍ PARK Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny,

Více

Otázka: Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz

Otázka: Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz Otázka: Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz Předmět: Biologie Přidal(a): Králová Struktura krajiny rozdělujeme podle 2 hledisek na: a) prvotní struktura krajiny (makrostruktura)

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Rostlinné populace, rostlinná společenstva

Rostlinné populace, rostlinná společenstva Rostlinné populace, rostlinná společenstva Populace - soubor jedinců jednoho druhu, vyskytující se na určitém stanovišti a jsou stejného genetického původu ZNAKY POPULACE roste produkuje biomasu hustota

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině 10. září 2013 Osíčko Vymezení zájmového území LOKALITA JIŘIČKY Seznam znaků krajinného rázu Přírodní charakteristika Kulturní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2014 Rozesláno dne 13. března 2014 Částka 2 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Javorův kopec 2. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více