ATELIER FONTES, s.r.o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATELIER FONTES, s.r.o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 OBSAH: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přístupy a východiska Vyhodnocení území JMK Podklady, literatura, legislativa Závěry PAMÁTNÉ STROMY PŘEHLED, VYHODNOCENÍ STAVU A OZNAČENÍ Přístupy a východiska Vyhodnocení území JMK Podklady, literatura, legislativa Závěry...43 SEZNAM TABULEK: TABULKA 8.1. PAMÁTNÉ STROMY, SKUPINY A STROMOŘADÍ V KATASTRECH PODLE OKRESŮ...36 TABULKA 8.2. KATASTRY PODLE POČTU PAMÁTNÝCH STROMŮ, SKUPIN A STROMOŘADÍ...37 TABULKA 8.3. ZÁZNAMY O PAMÁTNÝCH STROMECH PODLE DATA VYHLÁŠENÍ...37 TABULKA 8.4. DRUHY DŘEVINY V ZÁZNAMECH O PAMÁTNÝCH STROMECH PODLE OKRESŮ V JMK...38 TABULKA 8.5. POČET ZÁZNAMŮ O PAMÁTNÝCH STROMECH, SKUPINÁCH A STROMOŘADÍCH PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ...39 TABULKA 8.6. ZÁZNAMY O PAMÁTNÝCH STROMECH PODLE DŮVODŮ OCHRANY...42 SEZNAM GRAFŮ: GRAF 8.1. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...8 GRAF 8.2. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ...9 GRAF 8.3. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...1 GRAF 8.4. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ...11 GRAF 8.5. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...12 GRAF 8.6. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ...13 GRAF 8.7. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...14 GRAF 8.8. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ...15 GRAF 8.9. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...16 GRAF 8.1. HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ...17 GRAF HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAKO CELKU...18 GRAF HODNOCENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI STATISTICKÝCH JEDNOTEK OKRESŮ Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.1

2 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY Zodpovědný řešitel tématu: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ - základní údaje z Ústředního seznamu ochrany přírody pro kategorie zvláště chráněných území, která jsou v zájmovém území vyhlášena, vyhodnocení stavu těchto území (geometrické zaměření, označení, stav mapových podkladů, provedené průzkumy, plány péče, zhodnocení dosavadní péče a způsobu jejího zabezpečení, aktualizace vlastnických vztahů, vybavení informačními tabulemi příp. nauč. stezky) PŘÍSTUPY A VÝCHODISKA Zvláště chráněná území (MZCHÚ) definovaná podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou velkoplošná a maloplošná. Kategorie velkoplošných zahrnuje národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO) a kategorie maloplošných chráněných území (MZCHÚ) zahrnuje národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP). Velkoplošná zvláště chráněná území Národní parky - jejich poslání a bližší ochranné podmínky jsou vyhlašovány zákonem ( 15 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.). Chráněné krajinné oblasti - jejich poslání a bližší ochranné podmínky jsou vyhlašovány nařízením vlády republiky ( 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.). Národní parky jsou mezinárodně užívanou kategorií území jedinečných v mezinárodním či národním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Metody a způsoby ochrany národních parků jsou odstupňovány na základě členění území národních parků do zpravidla do tří zón s odstupňovaným režimem ochrany. Na území ČR byly v roce 24 čtyři národní parky: Krkonošský NP (55 km 2 ), NP Šumava (69 km 2 ), NP Podyjí (63 km 2 ) a NP České Švýcarsko (79 km 2 ). Kategorie národních parků je v Jihomoravském kraji zastoupena Národním parkem Podyjí, který byl ustanoven nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb., se sídlem správy ve Znojmě. NP Podyjí zahrnuje k.ú. Podmýče, Vranov nad Dyjí, Onšov, Lesná, Horní Břečkov, Čížov, Lukov, Podmolí, Mašovice, Znojmo-Hradiště, Konice, Popice u Znojma, Havraníky, Hnanice. Celková rozloha NP Podyjí je 63 km 2, rozloha ochranného pásma činí 29 km 2. Území NP Podyjí je na základě zákona č. 114/1992 Sb. rozčleněné do tří zón odstupňované ochrany přírody. Chráněné krajinné oblasti zahrnují rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Pro účely diferencované ochrany jsou vymezovány Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.2

3 zpravidla čtyři (nejméně však tři) zóny odstupňované ochrany. Na území ČR v roce 24 bylo 24 chráněných krajinných oblastí, které reprezentují 13 % rozlohy státu (1 274 km 2 ). Na území Jihomoravského kraje jsou vyhlášeny, případně na území kraje částečně zasahují tyto 3 chráněné krajinné oblasti: CHKO Bílé Karpaty, CHKO Pálava a CHKO Moravský kras. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty zasahuje na území Jihomoravského kraje ze sousedního Zlínského kraje. Byla vyhlášena v roce 198 a zasahuje do východní části okresu Hodonín na katastry obcí Sudoměřice, Petrov, Strážnice, Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub, Hroznová Lhota, Tasov, Lipov, Malá Vrbka, Hrubá Vrbka, Kuželov, Javorník, Nová Lhota, Suchov, Velká nad Veličkou. Celková rozloha CHKO Bílé Karpaty činí 9 2 ha. Území CHKO Bílé Karpaty je na základě 25 a 27 zákona č. 114/1992 Sb. rozčleněné do čtyř zón odstupňované ochrany přírody. Území CHKO Bílé Karpaty je zařazeno do celosvětové sítě biosférických rezervací. Chráněná krajinná oblast Pálava, rozprostírající se v Jihomoravském kraji na území okresu Břeclav, byla vyhlášena podle 8 zákona č. 4/1956 Sb., o státní ochraně přírody výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne č. j. 579/76, o zřízení chráněné krajinné oblasti Pálava.. Vyhlašovací výnos byl publikován ve sbírce zákonů 1977, částka 8, str. 144 a jeho znění bylo též uveřejněno ve Věstníku Ministerstva školství a Ministerstva kultury ČSR č. 4 ze dne Tento dokument nebyl doposud zrušen, ale byl doplněn ve smyslu ustanovení 9 odst. 9 zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tak, že od nabytí platnosti zákona, tj. od , jsou chráněné krajinné oblasti vyhlášené podle 8 zákona č. 4/1956 Sb. i nadále chráněny. Základní principy ochrany krajinné oblasti jsou dány 25, 26 a 27 zákona, bližší ochranné podmínky podle těchto ustanovení vyhlašuje vláda republiky nařízením, které je v současnosti připraveno v rámci projektu rozšíření CHKO Pálava. To se však dosud nezdařilo. V 8. letech byly zpracovány odborné podklady pro zařazení území CHKO Pálava do celosvětové sítě biosférických rezervací UNESCO. Dne 16. června 1986 byla zřízena biosférická rezervace Pálava. V roce 23 byla rozšířena na biosférickou rezervaci Dolní Morava. Chráněná krajinná oblast Pálava leží v jižní části České republiky v okrese Břeclav, a to na katastrálních územích Bavory (část), Bulhary (část), Dolní Věstonice (část), Horní Věstonice (část), Klentnice, Mikulov (část), Milovice (část), Pavlov (část), Perná (část), Nové Mlýny (část) a část její hranice tvoří státní hranice s Rakouskem. Celková rozloha Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava je 83,32 km 2. Území CHKO Pálava je na základě 25 a 27 zákona č. 114/1992 Sb. rozčleněné do tří zón odstupňované ochrany přírody, připraveno je rozdělení na čtyři zóny. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956 a rozkládá se větší částí na okrese Blansko, menší částí na území okresu Brno-venkov a okrajově i na území města Brna. Na okrese Blansko zasahuje do k. ú. Březina, Křtiny, Jedovnice, Habrůvka, Rudice, Lažánky, Olomučany, Adamov, Vilémovice, Krasová, Ostrov u Macochy, Suchdol, Těchov, Vavřinec, Žďár, Sloup, Šošůvka, Holštejn a Vavřinec. Z celkové výměry CHKO Moravský Kras 9 2 ha přísluší okresu Blansko 7% t.j. 6 4 ha. V okrese Brno-venkov Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.3

4 CHKO Moravský Kras zaujímá severovýchodní části okresu s katastry Babice nad Svitavou, Kanice, Ochoz u Brna, Hostěnice, Mokrá-Horákov. Území CHKO Moravský kras je na základě 25 a 27 zákona č. 114/1992 Sb. rozčleněné do tří zón odstupňované ochrany přírody. Maloplošná zvláště chráněná území Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) jsou institutem územní ochrany přírody a krajiny. Na rozdíl od obecné územní ochrany přírody a krajiny jsou MZCHÚ určena pro ochranu přírodovědecky nebo esteticky velmi významných nebo jedinečných lokalit. Spolu s jejich vyhlášením se současně stanovují podmínky jejich ochrany a managementu. Současná legislativa rozlišuje 4 kategorie maloplošných zvláště chráněných území. Národní přírodní rezervace (NPR). NPR je nejvýznamnější kategorií z maloplošných zvláště chráněných území. Poskytuje ochranu jedinečným přírodním ekosystémům nebo jejich souborům vázaným na přirozený reliéf a typickou geologickou stavbu, ojedinělým v mezinárodním nebo národním měřítku svou strukturou, zachovalostí a přítomností význačných přírodních fenoménů. Cílem ochrany je uchování nebo zlepšení stavu těchto ekosystémů i dynamických procesů v nich probíhajících. Základní ochranné podmínky jsou stanoveny zákonem a zakazují všechny činnosti, které by mohly negativně ovlivnit přírodní vývoj. Je vyloučeno intenzivní hospodářské využívání, těžba surovin, jakákoliv výstavba, chovy zvěře, pořádání hromadných sportovních či společenských akcí a všechny další zásahy mající za následek změnu vegetačního krytu, fauny, vodního režimu, půdy nebo jejího chemizmu. Vstup veřejnosti do těchto území je možný jen po vyznačených cestách a na vyhrazená místa. Národní přírodní rezervace zřizuje obecně závazným předpisem (vyhláškou). Pro NPR tak jako pro ostatní kategorie zvláště chráněných území může být vyhlášeno ochranné pásmo, v němž jsou omezeny určité aktivity, které by mohly svými důsledky poškozovat přírodní složky nebo narušovat přírodní vývoj. Není-li toto ochranné pásmo vyhlášeno ze zákona platí, že je jím území do vzdálenosti 5 m od hraniční linie vymezující území NPR. Národní přírodní památka (NPP). NPP je zpravidla území menší rozlohy s cílem zachování určitých specifických přírodních objektů vysoké (národní až nadnárodní) hodnoty. Předmětem ochrany v NPP může být geologický nebo geomorfologický útvar (jeskyně, geologický profil), naleziště vzácných nerostů, výskyt ohrožených druhů živočichů či rostlin ve fragmentárně zachovalém - nereprezentativním ekosystému, nebo také útvar zformovaný člověkem (historicky cenné parkové úpravy krajinných úseků, arboreta, apod.). Národní přírodní památky vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí obecně závazným předpisem (vyhláškou). Jejich ochrana spočívá v zákazu takových činností, které by předmětný objekt mohly poškodit nebo zničit. Přírodní rezervace (PR). PR je určena k ochraně ekosystémů význačných pro určitý region či geografickou oblast. Má stanoveny obdobné základní ochranné podmínky jako národní přírodní rezervace a vyhlašuje ji obecně závazným předpisem příslušný krajský úřad. Základní ochranné podmínky přírodních rezervací jsou obsaženy v 34 zákona č. 114/1992 Sb Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.4

5 Přírodní památka (PP). PP je obdobou národní přírodní památky, avšak pouze s regionálním významem. Podobně jako u přírodních rezervací zřizuje jejich ochranu příslušný krajský úřad. Základní ochranné podmínky přírodních památek zákon č. 114/1992 Sb. stanovuje 36 odst. 2. Národní přírodní rezervace a národní přírodní památky jsou vyhlašovány vyhláškami ministerstva životního prostředí ( 79 odst. 3 písm. b zákona č. 114/1992 Sb.). Přírodní rezervace a přírodní památky jsou vyhlašovány krajským úřadem ( 77a odst. 3 písm. d zákona č. 114/1992 Sb.) mimo území národních parků a chráněných krajinných oblastí. Ochranná pásma zvláště chráněných území Zákon č. 114/1992 Sb. specifikuje v 37 ochranná pásma zvláště chráněných území. Tato pásma vyhlašuje příslušný orgán ochrany přírody, je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy okolí. Není-li v případě maloplošných zvláště chráněných území ochranné pásmo orgánem ochrany přírody vyhlášeno, je jím automaticky území do vzdálenosti 5 m od hranic zvláště chráněného území. Základní ochranné podmínky ochranných pásem zvláště chráněných území jsou obsaženy v 37 zákona č. 114/1992 Sb. Obecně je nezbytný souhlas orgánu ochranu přírody ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemku a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu. Podklady a zdroje informací Údaje o 276 maloplošných chráněných územích Jihomoravského kraje byly převzaty z databáze Ústředního seznamu ochrany přírody USOP (ISOP - Informační systém ochrany přírody) vytvořeným Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPAK). Pro 221 MZCHÚ, ve kterých státní správu vykonává KrÚ JMK byly tyto údaje ověřeny, doplněny a upraveny dle požadavků zadavatele podle originální písemné agendy vedené jednotlivými pracovišti KrÚ JMK. Údaje o vyhlášených maloplošných chráněných územích jihomoravského kraje jsou uvedeny v tabelárních přehledech podle jednotlivých okresů. Tyto tabulky jsou součástí přílohy tabulková část (Podrobné charakteristiky MZCHÚ a obsahují následující údaje: Sloupec 1: Okres Název okresu v němž se nachází MZCHÚ. Pokud MZCHÚ zasahuje na území 2 okresů, je přiřazeno jen k jednomu z okresů. Výjimku tvoří PR Babí lom, jehož území je rozděleno na dvě části odpovídající jejich odděleně vedené agendě. V celkové evidenci jihomoravského kraje je PR Babí lom započítáno jako jeden celek. Sloupec 2: Čís. Kód MZCHÚ dle Ústředního seznamu (ÚSOP) AOPAK Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.5

6 Sloupec 3: Kat. Kategorie MZCHÚ (NPR, NPP, PR, PP) Sloupec 4: MZCHÚ_Název Název MZCHÚ dle Ústředního seznamu (ÚSOP) AOPAK. Sloupec 5: Důvod_ochrany Stručná charakteristika důvodu či předmětu ochrany. Sloupec 6: Rok vyhlášení Rok vyhlášení daného MZCHÚ nebo jeho části, dnes např. plošně rozšířené. Sloupec 7: ÚSOP [ha] Plocha MZCHÚ v hektarech dle databáze Ústředního seznamu (ÚSOP) AOPAK uvedená oproti ÚSOPu zjednodušeně s přesností na 2 desetinná místa. Sloupec 8: PUPFL Plocha určená k plnění funkce lesa uvedená v hektarech, obhospodařovaná dle platného lesního hospodářského plánu (LHP) s obvykle 1-letou platností, plochy převážně klasifikované jako les zvláštního určení. Sloupec 9: Katastrální území Názvy katastrálních území, na nichž se MZCHÚ rozkládá. Sloupec 1: Akt Právní úkon vyhlášení, přehlášení či dodatečné registrace MZCHÚ. Sloupec 11: Předpis Typ právního předpisu provádějící právní úkon vyhlášení, přehlášení či dodatečné registrace MZCHÚ. Sloupec 12: Vydal Právní subjekt oprávněný provést právní úkon vyhlášení, přehlášení či dodatečné registrace MZCHÚ. Sloupec 13: Datum Datum provedení právního úkonu vyhlášení, přehlášení či dodatečné registrace MZCHÚ. Sloupec 14 až 17: ZM1_1, ZM1_2 ZM1_3, ZM1_4 Čísla mapových listů základní mapy ČR 1 : 1, na kterých se dané MZCHÚ nachází. Sloupec 18: Průzkumy Typ či název inventarizačního průzkumu provedeného na území daného MZCHÚ. Sloupec 19: Autor Autor inventarizačního průzkumu provedeného na území daného MZCHÚ Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.6

7 Sloupec 2: Rok Rok provedení inventarizačního průzkumu daného MZCHÚ. Sloupec 21: PP Platnost plánu péče, základního nástroje managementu daného MZCHÚ. Obvykle je plán péče zpracováván na období 1 let, v odůvodněných případech je nový plán péče zpracován i před skončením platnosti předešlého, případně je současně platných více plánů péče (např. PP pro lesní část MZCHÚ, PP pro nelesní společenstva a PP pro vodní plochy). Obecnou snahou při zpracování plánu péče je přizpůsobit období jeho platnosti 1-letému lesnímu hospodářskému plánu (LHP) zpracovávanému pro lesní plochy MZCHÚ. V případě MZCHÚ zřízených k ochraně abiotických útvarů např. geologických, geomorfologických a paleontologických nalezišť není plán péče zpracován, neboť to vzhledem k předmětu ochrany není potřeba. Sloupec 22: PP_autor Autor aktuálně platného plánu péče pro dané MZCHÚ. Sloupec 23: st.znak Celkový počet tabulí s tzv. malým státním znakem, jejich počet a vyhovující stav je průběžně kontrolován a obnovován. Sloupec 24: pruh.zn Celkový počet pruhového značení umístěného na stromech či kůlech, počet a vyhovující stav je průběžně kontrolován a obnovován. Sloupec 25: info.tab Celkový počet informačních tabulí poskytujících návštěvníkům odborné informace o důvodu či předmětu ochrany MZCHÚ, počet a vyhovující stav informačních tabulí je průběžně kontrolován a obnovován. Dopravní značky (např. zákaz vjezdu) a tabule poskytující jiné informace (např. zákaz skládky) nejsou v tomto pojetí považovány za informační tabule. Sloupec 26: geom.zam Různé typy aktuálně platných geodetických podkladů vytyčujících v terénu z části nebo zcela hranice parcelně vyhlášeného MZCHÚ. Sloupec 27: PřírPark Název přírodního parku, v němž se dané MZCHÚ nachází. Sloupec 28: Poznámka Subjekt vykonávající státní správu (KrÚ, CHKO, NP, MŽP), případně další vysvětlující a doplňující informace. Podrobné tabulky o MZCHÚ v jednotlivých okresech jsou uvedeny v příloze. V případě, že zjišťované údaje nebyly k dispozici (např. plocha PUPFL) nebyly buňky tabulky vyplněny. Zpracované tabelární přehledy by bylo vhodné průběžně udržovat v aktuální podobě a chybějící údaje doplnit Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.7

8 VYHODNOCENÍ ÚZEMÍ JMK Shromážděná data charakterizující JMK byla vyhodnocena podle zvolených kritérií s cílem podrobně analyzovat současný stav, který je názorně vyjádřen sloupcovými grafy. Jednotlivá hodnocení jsou jednak vztažena na celek Jihomoravského kraje a dále z praktických důvodů na statistické jednotky okresů, které výstižně zachycují reálný stav výkonu státní správy, kterou vykonávají jednotlivá pracoviště Krajského úřadu. Celkový počet maloplošných MZCHÚ vyhlášených na území Jihomoravského kraje je 276 MZCHÚ o celkové rozloze 8126,1 ha, což činí cca 1 % celkové rozlohy Jihomoravského kraje. Prvním hodnotícím kritériem prováděné analýzy byla zvolena velikost MZCHÚ. Rozčlenění do jednotlivých kategorií a zastoupení v nich uvádí grafy. Graf 8.1. Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku Početní zastoupení kategorií MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle velikosti 4 35 počet MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn 5 <1 ha 1-5 ha 5-1 ha 1-5 ha 5-1 ha >1 ha kateforie velikosti MZCHÚ Plošné zastoupení kategorií MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle velikosti 25 plocha MZCHÚ [ha] Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn <1 ha 1-5 ha 5-1 ha 1-5 ha 5-1 ha >1 ha kategorie velikosti MZCHÚ Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.8

9 Hodnotíme-li početnost a plošné zastoupení MZCHÚ Jihomoravského kraje rozdělené podle velikosti, nejsou jednotlivé velikostní kategorie MZCHÚ zastoupeny rovnoměrně. Důvodem jsou především rozdílné přírodní hodnoty území, s nimiž úzce souvisí charakter a intenzita obhospodařování krajiny člověkem. Současný stav území je především výsledkem péče o krajinu v minulosti. Tak díky pravidelnému obhospodařování byla některá cenná společenstva zachována, jindy se však unikátní biotopy vyvinuly na plochách ponechaných ladem. Nejpočetnější skupinou jsou MZCHÚ střední velikosti o rozloze 1-5 ha, jejichž plošné zastoupení je také významné. Plošně největší ale nepočetná je skupina MZCHÚ s velikostí nad 1 ha, ovšem plošné zastoupení početné skupiny území do 1 ha je zanedbatelné. Obecně lze říci, že v Jihomoravském kraji převládají území střední a menší velikosti. Graf 8.2. Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů Početní zastoupení kategorií MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle velikosti počet MZCHÚ <1 ha 1-5 ha 5-1 ha 1-5 ha 5-1 ha >1 ha Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Plošné zastoupení kategorií MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle velikosti 25 plocha MZCHÚ [ha] <1 ha 1-5 ha 5-1 ha 1-5 ha 5-1 ha >1 ha Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.9

10 Hodnotíme-li početnost a plošné zastoupení MZCHÚ v jednotlivých okresech, které jsou do současnosti zachovány jako statistické jednotky, zjišťujeme, že výskyt ploch vyhlášených MZCHÚ nebo vhodných pro vyhlášení je značně nerovnoměrný. Je však nutno si současně uvědomit, že aktuální počty vyhlášených MZCHÚ v jednotlivých okresech mimo přírodních hodnot a zachovalosti krajiny odrážejí také dosavadní aktivitu příslušných orgánů ochrany přírody. Početní zastoupení MZCHÚ v jednotlivých okresech je poměrně vyrovnané, nejvíce MZCHÚ je v okresech Blansko a Brno-venkov. V plošném zastoupení jsou však mezi jednotlivými okresy výrazné rozdíly. Nejrozsáhlejší plochu zaujímají MZCHÚ v okresech Břeclav a Blansko, nejmenší rozlohu mají MZCHÚ v okresech Vyškov, Znojmo a Brno-město. Druhým hodnotícím kritériem prováděné analýzy byla zvolena kategorie MZCHÚ. Graf 8.3. Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených dle kategorií ochrany 4 35 počet MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn 5 NPR NPP PR PP kategorie ochrany Plošné zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených dle kategorií ochrany 16 plocha MZCHÚ [ha] Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn NPR NPP PR PP kategorie ochrany Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.1

11 Početní a plošné zastoupení MZCHÚ rozdělených podle kategorie MZCHÚ zřetelně ukazuje, že nejpočetnější kategorií MZCHÚ v Jihomoravském kraji je kategorie přírodní rezervace (PR) a druhou nejpočetnější je přírodní památka (PP), také plošné zastoupení těchto kategorií je dominantní, ovšem další podstatné plošné zastoupení má i nepočetná skupina NPR. Graf 8.4. Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených dle kategorií ochrany počet MZCHÚ NPR NPP PR PP Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Plošné zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených dle kategorií ochrany plocha MZCHÚ [ha] NPR NPP PR PP Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Hodnotíme-li početnost a plošné zastoupení kategorií MZCHÚ v jednotlivých okresech, vyplývá z grafů, že v okresech Brno-město, Vyškov a Znojmo nejsou některé kategorie vůbec zastoupeny, nebo je jejich početnost a tím i plošné zastoupení velmi malé. Početnost kategorií MZCHÚ v ostatních okresech je celkem vyrovnaná, nejpočetnější jsou MZCHÚ v okresech Blansko a Brno-venkov. Největší plošné zastoupení všech kategorií MZCHÚ náleží okresu Břeclav Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.11

12 Třetím hodnotícím kritériem prováděné analýzy byl zvolen převládající typ společenstva. Graf 8.5. Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií podle převládajícího společenstva 45 4 počet MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn 5 lesní MZCHÚ převládající typ společenstva nelesní MZCHÚ Plošné zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle převládajícího typu společenstva 3 plocha MZCHÚ [ha] Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn lesní MZCHÚ kategorie ochrany nelesní MZCHÚ Početní a plošné zastoupení MZCHÚ rozdělených podle převládajícího společenstva zřetelně ukazuje, že v Jihomoravském kraji výrazně převažuje početně i plošně kategorie nelesních MZCHÚ Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.12

13 Graf 8.6. Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle převládajícího typu společenstva počet MZCHÚ lesní MZCHÚ nelesní MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Plošné zastoupení MZCHÚ JM rozdělených dle převládajícího typu společenstva 3 plocha MZCHÚ [ha] lesní MZCHÚ nelesní MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Hodnotíme-li početnost a plošné zastoupení MZCHÚ rozdělených podle typu společenstva v jednotlivých okresech, vyplývá z grafů, že největší počet lesních MZCHÚ je v okrese Blansko. Početnost nelesních MZCHÚ je ve všech okresech celkem vyrovnaná. Plošně je nejvíce lesních MZCHÚ na okrese Blansko a nelesních na okrese Břeclav Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.13

14 Čtvrtým hodnotícím kritériem prováděné analýzy byl zvolen výkon státní správy. Graf 8.7. Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle výkonu státní správy počet MZCHÚ KrÚ CHKO NP MŽP výkon státní správy Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Plošné zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle výkonu státní správy plocha MZCHÚ [ha] KrÚ CHKO NP MŽP výkon státní sptávy Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Početní a plošné zastoupení MZCHÚ rozdělených podle výkonu státní jasně ukazuje, že Krajský úřad Jihomoravského kraje vykonává státní správu ve většině MZCHÚ na území Jihomoravského kraje. V menšině jsou však zastoupeny také ostatní subjekty pověřené výkonem státní správy Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.14

15 Graf 8.8. Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle výkonu státní správy počet MZCHÚ KrÚ CHKO NP MŽP 1 5 Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Plošné zastoupení MZCHÚ JMK dle výkonu státní správy plocha MZCHÚ [ha] KrÚ CHKO NP MŽP Blan B-mě B-ve B řec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Výše uvedené konstatování, že Krajský úřad Jihomoravského kraje vykonává státní správu ve většině MZCHÚ na území jihomoravského kraje, vyplývá i z hodnocení početního a plošného zastoupení kategorií dle výkonu státní správy v jednotlivých okresech. Bohatost přírodních hodnot okresu Břeclav však potvrzuje velký počet vyhlášených NPR a NPP a samozřejmě naprostá unikátnost říčního fenoménu řeky Dyje v okrese Znojmo byla důvodem pro zřízení NP Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.15

16 Pátým hodnotícím kritériem prováděné analýzy bylo zvoleno zastoupení MZCHÚ v jednotkách velkoplošných CHÚ (CHKO a NP) a v přírodních parcích. Graf 8.9. Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku Početní zastoupení MZCHÚ JMK ve velkoplošných ZCHÚ a v přírodních parcích 35 počet MZCHÚ Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn NP CHKO PřParky kategorie velkoplošných CHÚ Plošné zastoupení MZCHÚ JMK ve velkoplošných ZCHÚ a v přírodních parcích 9 8 plocha MZCHÚ [ha] Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn 1 NP CHKO PřParky kategorie velkooplošných CHÚ Početně nejvíce maloplošných MZCHÚ je součástí přírodních parků, plošně je však více MZCHÚ obsaženo v jednotce CHKO (CHKO Bílé Karpaty, CHKO Moravský Kras a CHKO Pálava), plošně zanedbatelné je zastoupení MZCHÚ v NP Podyjí Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.16

17 Graf 8.1. Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů Početní zastoupení MZCHÚ JMK ve velkoplošných ZCHÚ počet MZCHÚ NP CHKO PřParky 5 Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Plošné zastoupení ZCHÚ JMK ve velkoplošných ZCHÚ 9 8 plocha MZCHÚ [ha] NP CHKO PřParky 1 Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres Z hodnocení početního a plošného zastoupení kategorií MZCHÚ v jednotkách velkoplošných CHÚ (CHKO a NP) a v přírodních parcích v jednotlivých okresech lépe vidíme, že početně je nejvíce maloplošných MZCHÚ obsaženo v jiné velkoplošné jednotce ochrany území (NP, CHKO, přírodní parky) v okresech Blansko a Břeclav. Největší plošné zastoupení sledovaných MZCHÚ je na okrese Blansko, významné je též v okresech Hodonín a Břeclav Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.17

18 Šestým hodnotícím kritériem prováděné analýzy byl zvolen rok vyhlášení MZCHÚ. Graf Hodnocení Jihomoravského kraje jako celku počet MZCHÚ Početní zastoupení MZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle roku vyhlášení rok vyhlášení MZCHÚ Plošné zastoupení ZCHÚ JMK rozdělených do kategorií dle roku vyhlášení plocha MZCHÚ [ha] rok vyhlášení MZCHÚ Z grafů vyjadřujících početní a plošného zastoupení MZCHÚ rozdělených dle roku vyhlášení vyplývá, že vyhlašování probíhalo v několika vlnách. Absolutně nejvíce MZCHÚ bylo vyhlášeno v roce 199, příznivá období, kdy bylo vyhlášeno alespoň deset nových MZCHÚ byla v letech 195, 1956, 198, 1986, 1996, 1998 a Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.18

19 Největší plošný nárůst MZCHÚ Jihomoravského kraje nastal v roce 199, což koresponduje i s největším nárůstem početnosti, významné navýšení plochy MZCHÚ však bylo i v letech 1987 a Graf Hodnocení Jihomoravského kraje v rámci statistických jednotek okresů počet MZCHÚ Početní zastoupení MZCHÚ JMK ve velkoplošných CHÚ a v přírodních parcích rozdělených do kategorií dle roku vyhlášení Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická jednotka okres plocha MZCHÚ [ha] Plošné zastoupení MZCHÚ JMK ve velkoplošných CHÚ a v přírodních parcích rozdělených do kategorií dle roku vyhlášení Blan B-mě B-ve Břec Ho Vy Zn Statistická kategorie okres Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.19

20 Grafy početnosti a plošného zastoupení MZCHÚ rozdělených dle roku vyhlášení hodnocených v rámci jednotlivých okresů uvádějí, ve kterých letech v jednotlivých okresech byla ve větší míře MZCHÚ vyhlašována a jaký to znamenalo plošný podíl v rámci daného okresu. Blansko počet plocha MZCHÚ [ha] NPR 3 (z toho 3 v CHKO) 755 NPP 1 (z toho 1 v CHKO) 23 PR 19 (z toho 6 v CHKO) 578 PP 34 (z toho v CHKO) 617 suma 57 (z toho 1 v CHKO) 1974 Na území okresu Blansko bylo k vyhlášeno celkově 57 maloplošných zvláště chráněných území, z toho 1 je součástí CHKO Moravský kras. Předmětem podrobné analýzy byla MZCHÚ mimo CHKO. Kategorie národních přírodních rezervací (NPR) je v okrese Blansko zastoupena 3 MZCHÚ a všechna tato MZCHÚ jsou součástí CHKO Moravský kras. Jedná se o NPR Vývěry Punkvy, vyhlášenou v roce 1933 a přehlášenou v roce 1997 a v roce 24 s rozlohou 556,5 ha v k.ú. Lažánky, Ostrov u Macochy, Suchdol, Těchov a Vilémovice a Blansko, NPR Habrůvecká bučina, vyhlášenou v roce 195 a přehlášenou v roce 1975 o ploše 85 ha v k.ú. Habrůvka a nejmladším územím je NPR Býčí skála vyhlášená v roce 24, nacházející se v k.ú. Habrůvka, Babice nad Svitavou a Olomoučany, s přesahem i do okresu Brno-venkov a s rozlohou 132,58 ha. Toto chráněné území vzniklo sloučením v minulosti již vyhlášených CHÚ NPP Býčí skála a NPR Josefské údolí. Kategorie národních přírodních památek (NPP) je v okrese Blansko zastoupena 1 lokalitou, nacházejícími se na území CHKO Moravský kras. Je to NPP Rudické propadání, vyhlášené v roce 199, zaujímající plochu 4,4 ha v k.ú. Jedovnice a Rudice. V kategorii přírodních rezervací (PR) je v okrese Blansko vyhlášeno celkem 19 zvláště chráněných území, z nichž 6 je součástí CHKO Moravský kras. V kategorii přírodních památek (PP) je v okrese Blansko vyhlášeno celkem 34 zvláště chráněných území a všechny se nacházejí mimo území CHKO Moravský kras Koncepce ochrany přírody JmK: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY str. 8.2

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 Lenka Reiterová a Martin Škorpík (editoři) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, ZNOJMO 2012 Kolektiv autorů: Veronika Dubovská Markéta Frindová

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

Krajinná ekologie Skripta ke cvičením

Krajinná ekologie Skripta ke cvičením ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ LABORATOŘ EKOLOGIE KRAJINY Krajinná ekologie Skripta ke cvičením Ing. Jana Nováková, Csc. Ing. Jan Skaloš RNDr. Ivana Kašparová Kostelec

Více

K O S T N Í K Y ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. BRNO, říjen 2011. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje

K O S T N Í K Y ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. BRNO, říjen 2011. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN K O S T N Í K Y - ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje Orgán územního plánování: obec Kostníky Schvalující orgán: Zpracovatel: Zastupitelstvo

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná DMG ÚAP verze 3.0 2008/08 Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS Referenční příručka podrobná Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Jihočeský

Více

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje 2. část studie Revize maloplošných zvláště chráněných území v působnosti Moravskoslezského

Více

Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010

Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010 Aktualizace původního projektu, který byl spolufinancován z prostředků EU Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010 Původní zpracování Územně analytických podkladů správního

Více

1. aktualizace 2010. Textová část

1. aktualizace 2010. Textová část Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň 1. aktualizace 2010 Textová část Zadavatel: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II,

Více

1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou...

1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou... 1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou...5 3 Přírodě bližší obhospodařování lesů a jeho zařízení...6 3.1 Postavení přírodě bližších

Více

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Pořizovatel: Úřad územního plánování Městský úřad Varnsdorf Náměstí E.Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Více

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj listopad 2003 Správa CHKO Český ráj, Turnov / OBSAH Obsah Úvod 3 1 Základní údaje o CHKO Český ráj 4 1.1 Zřizovací právní předpis 4 1.2 Poslání CHKO 4 1.3

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ III. ETAPA Datum: 30. 4. 2014 Verze:1.1 Příloha č. 4 Příloha SEA hodnocení Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 Příloha č. 4 ke Zprávě o ex-ante

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou Čj.: V Peci pod Sněžkou dne 13.12. 2011 ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou, příslušné podle ustanovení 6

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Část A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Část A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545 575 250, 545 576 740 Fax.: 545 576 250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ 46990798

Více

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ n ČERVEN 2013 n VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ n ROČNÍK 34 n CENA 45 Kč ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TEXT A FOTO: ŠÁRKA NOVÁKOVÁ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI PROBÍHÁ

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Zpracoval: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno 2002

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji

Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji vyhodnocení vlivů koncepce dle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění Brno, duben 2010

Více

Krajinářská studie - podpora ekologické stability krajiny v k. ú. Hodslavice

Krajinářská studie - podpora ekologické stability krajiny v k. ú. Hodslavice OBSAH: 1. TEXTOVÁ ZPRÁVA...2 1.1 ÚVOD...3 1.2 CÍL STUDIE...3 1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.4 VÝCHOZÍ PODKLADY...4 1.5 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...4 1.5.1 Přírodní podmínky...4 1.5.1.1 Klimatické

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Vít Zavadil, Jiří Sádlo, Jiří Vojar (eds.) Biotopy našich obojživelníků a jejich management

Vít Zavadil, Jiří Sádlo, Jiří Vojar (eds.) Biotopy našich obojživelníků a jejich management Vít Zavadil, Jiří Sádlo, Jiří Vojar (eds.) Biotopy našich obojživelníků a jejich management METODIKA AOPK ČR PRAHA 2011 1 Obsah I. Úvod (JS, VZ, JV)...2 II. Dokumentační a rozborová část obecná (JS, VZ,

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE OBJEDNATEL: MĚSTO OLEŠNICE POŘIZOVATEL: MěÚ BOSKOVICE, ODBOR VÝSTAVBY

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

AGRO - ENVI - INFO PODYJSKÉ LISTÍ. Zemědělství v Národním parku Podyjí. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM

AGRO - ENVI - INFO PODYJSKÉ LISTÍ. Zemědělství v Národním parku Podyjí. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 7 4 2006 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední letošní číslo našeho časopisu. Toto vydání

Více

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně díl 2. 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Vydal Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně v nakladatelství Granát, 2003

Více