Rekordní Velká pardubická

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekordní Velká pardubická"

Transkript

1 Erik Web Dempsey rozhovor o realitním podnikání v České republice Rozhovor: str. 7 Milena Vicenová velvyslankyně odpovídá na otázky o úkolech českého předsednictví na Stálém zastoupení v Bruselu České předsednictví v Radě EU, str. 8 Sergej Kozlík s europoslancem hovoříme o dopadech finanční krize na slovenské hospodářství SR a EU, str. 3 Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 číslo 10 / 2008 ročník 5 cena - ČR: 15 Kč; SR: 25 SKK/0,83 Prezentace, str. 20 Rekordní Velká pardubická Prezentace, str. 10 Nové výzvy pro European Quartet Postupy v případě dopravní nehody INZERCE SLOVO Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Nová rámcová směrnice o odpadech je víc, než jen přijatelným kompromisem. Je to velký úspěch našich vyjednavačů. Oproti původnímu návrhu Evropské komise, který prakticky liberalizoval obchod s odpady v Evropě, se Česku po tvrdých vyjednáváních podařilo prosadit, že členský stát bude mít možnost dovozy odpadů omezit nebo dokonce zakázat. Je s podivem, že náš postoj zpočátku aktivně nepodpořila dokonce ani jedna ze zemí Visegrádské skupiny, přestože mají s dovozy odpadů také své negativní zkušenosti. Podařilo se ale získat podporu jinde a prosadit tento princip po půldenní bitvě i na loňské červnové Radě EU pro životní prostředí v Lucemburku. Obrovským úspěchem je i to, že se tento článek směrnice podařilo uhájit i v průběhu celého legislativního procesu. V praxi to znamená, že budeme moci i nadále omezovat a nepovolovat dovozy odpadů nejenom na skládky, ale i do spaloven. Jde o to, aby dovážený odpad nezabíral kapacitu a nevytěsňoval tak odpad domácí. To by vedlo k velkému tlaku na budování nových kapacit a Česko by se tak mohlo stát kvůli nižším cenám středoevropskou spalovnou odpadů. To v žádném případě nechceme. Přibližně třicet tisíc diváků sledovalo 118. ročník nejtěžšího kontinentálního dostihu Velké pardubické České pojišťovny. Vítězství v dostihu po diskvalifikaci Amanta Grise obhájila v novém rekordu osmiletá bělka Sixteen s Josefem Bartošem v sedle (na snímku v popředí na Taxisově příkopu). V rámci dostihového odpoledne, které mimo jiných sledoval i předseda vlády Mirek Topolánek, se prezentovala vládní agentura CzechTourism, která tak učinila první krok v naplňování cílů Memoranda o porozumění a spolupráci při podpoře pořádání sportovních, kulturních a chovatelských akcí s tématikou koní v České republice podepsaného letos třemi ministry. foto: REUTERS/Petr Josek Revoluce v nakládání s odpady PRAHA - Evropský parlament přijal v polovině června letošního roku takzvanou Rámcovou směrnici odpadů. Ta definuje hierarchii nakládání s materiálem, odpovědnost výrobce či kontrolu nebezpečného odpadu. Klade si také za cíl zvýšit procento recyklace většiny odpadů do roku Česká republika souhlasí, může tak nadále omezovat či dokonce nepovolovat dovozy odpadů nejen na skládky, ale i do spaloven. Doposud platila směrnice o odpadech číslo 75/442. Od svého vzniku se ale několikrát upravovala. Například normou číslo 2006/ 12, která zaváděla nové standardy při recyklaci a povinnost členských států vytvářet preventivní programy. Nová norma, kterou parlament přijal ve druhém čtení 17. června 2008, vychází z předpokladu, že Evropa ročně vyprodukuje asi necelé dva miliony tun odpadu a pouze třetinu z toho se podaří recyklovat. To by se mělo změnit. Většina odpadu totiž pochází z domácností, komerčních aktivit, průmyslu, zemědělství, stavebnictví, těžebního průmyslu a výroby energie. Na jednu osobu připadá ročně neuvěřitelných 530 kilogramů smetí. Toto číslo se liší podle ekonomické vyspělosti jednotlivých členských zemí. Obyvatelé EU-10 vyprodukují kilogramů odpadu na osobu, občané EU-15 přibližně 570 kilo, popsala mluvčí vlády České republiky Jana Bartošová. A doplnila i další čísla. V roce 2005 skončilo 49 procent zbytků materiálů v Unii na skládce, 18 % se podařilo spálit, jen u 27 % úřady zaznamenaly recyklaci nebo zkompostování. 43 ČLÁNKŮ, 5 PŘÍLOH, RŮZNÉ OBLASTI Nová směrnice má 43 článků a pět příloh. Je rozdělená do několika částí. První definuje oblast působnosti, druhá se zabývá obecnými požadavky, třetí pak způsoby nakládání s odpady. Čtvrtá část hovoří o povolení a registraci a pátá stanovuje zavádění plánů a programů. Poslední pak specifikuje kontrolu a záznamy při nakládání s odpady. Hlavním cílem je recyklovat do roku 2020 až padesát procent smetí z domácností, tedy především papír, sklo, kov a plasty. (pokračování na straně 4) Chýbajú spracovateľské kapacity i návyk triediť V Európe sa každoročne vyprodukuje 1,8 miliárd ton rôznych druhov odpadu. Spätne recyklovaná nie je ani tretina. Niektoré členské štáty vyvážajú na skládky až 90% svojho odpadu, iné len desatinu. Zo štatistiky Ministerstva životného prostredia SR vyplýva, že na Slovensku bolo v roku 2006 vyprodukovaných celkovo 18,9 mil. ton odpadov. Z toho 1,6 mil. ton tvoril komunálny odpad (KO), 0,6 mil. ton nebezpečný odpad (NO) a 16,6 mil. ton tvoril ostatný odpad. Z celkového množstva bolo zhodnotených 5,6 mil. ton odpadov. Aj v SR rozvoj recyklačného priemyslu zaznamenal pokrok, vytvorili sa finančné zdroje na jeho podporu v podobe Recyklačného (RF) a Environmentálneho fondu (EF), ktorý v roku 2006 poskytol odpadovému hospodárstvu finančné prostriedky vo výške 137 miliónov Sk. Z toho 8% išlo na separáciu a zhodnocovanie bioodpadu. Zo štrukturálnych fondov EÚ v programovacom období na podporu zhodnocovania odpadov sa preinvestovalo 786 mil. Sk. RF poskytol žiadateľom na triedený zber a zhodnocovanie odpadu spolu 365 mil. Sk. Európska únia sa novou legislatívou snaží s odpadom bojovať účinnejšie, no podľa niektorých europoslancov aj tak nie dosť razantne. Podľa nového by mal podiel opätovného využitia a recyklácie KO do roku 2020 dosahovať najmenej 50% hmotnosti. Pri stavebnom a demolačnom odpade to má byť až 70%-ný podiel. Slovenská europoslankyňa Zita Pleštinská vysvetľuje: Na báze tejto smernice budú musieť členské krajiny zlepšiť svoje odpadové hospodárstvo. Oceňujem, že do tejto smernice boli zakotvené aj otázky týkajúce sa zneškodňovania NO a nebezpečných olejov. Verím, že členské štáty podľa dohodnutého textu splnia všetky ambiciózne ciele, že zavedú do roku 2015 systémy zberu triedeného odpadu pre papier, kov, plasty, sklo, textil, iný biologicky rozložiteľný odpad, oleje a nebezpečný odpad. (pokračovanie na strane 4) Evropa: str. 16 Varenie bez hraníc Mezi Chorvatskem a Slovinskem se sešlo 25 novinářských dvojic, aby mezi sebou soutěžily o nejlepší guláš uvařený v kotlíku pod širým nebem. Dočtete se, jak si vedl spolupracovník EN Gregor Martin Papucsek i jaké recepty došly nejvyšších ocenění. Kultura: str. 17 Homo urbanus Europeanus Ještě před dvěma lety byl Jean- -Marc zaměstnán jako výběrčí mýtného na dálnici. Pak se rozhodl splnit si svůj sen práce na velkolepém projektu. Říkal si: nemám rodinu, nemám ženu, nemám děti, kocour mi umřel, a tak teď můžu dělat, co chci. Je mu padesát let stejně jako Evropskému parlamentu, a tak se rozhodl spojit svoji činnost právě s Evropou.

2 2 ČR A EVROPSKÁ UNIE EN č. 10 / 2008 Evropské horizonty Zdeňka Velíška Blíží se EU ke křižovatce mezi integrací a desintegrací? K titulku by se dal připojit podtitulek Aneb v nouzi poznáš přítele i sobce. V současné globální finanční krizi se od počátku rýsovala hranice mezi tendencí ke společným řešením v zájmu všech a tendencí k ochraně zájmů vlastních bez větších ohledů na zájmy ostatních. To ale jen odpovídá faktu, že evropská struktura vlastně neustále stojí na rozcestí mezi směrem k větší integraci a směrem k demontáži integrace už dosažené. Zejména to platí od posledních dvou rozšíření (o deset plus dva). Dokazují to všechny poslední krizové situace: krize kolem francouzského a nizozemského odmítnutí Evropské ústavy v referendu; nejednotnost a bezkoncepčnost v pojetí energetické bezpečnosti. (Budovat ji na strategickém partnerství s Ruskem, nebo na co největší nezávislosti na ruských zdrojích a energovodech?); nejednotnost v posuzování potřeby ratifikace lisabonské smlouvy; nesoulad v pojetí obranné strategie (ztotožnit se se strategií americkou? Jako Polsko a Česko? Nebo vytvářet vlastní strategii obrany kontinentu a vlivu na vývoj světa a chápat například americký protiraketový štít spíš jako paralelu a doplněk systému protiraketové obrany, který (snad jednou) bude mít NATO? A chápat pak oba systémy jen jako vzájemně se doplňující prvky? Neukvapovat se s dalším rozšířením NATO o Ukrajinu a Gruzii kvůli zájmu na partnerství s Ruskem, nebo společně s USA akcentovat argument, že i tyto dvě země jsou díky demontáži Sovětského svazu a rozpadu jeho impéria svobodné, a to i v rozhodování o svém členství v EU a v NATO? Sdílet s Washingtonem názor, že Rusko bylo jasným agresorem a Gruzie nevinnou obětí, nebo v sobě potlačit morální potřebu odsoudit Rusko za flagrantní porušení mezinárodního práva odtržením Jižní Osetie a Abcházie a místo toho spolu s Německem vyzdvihovat potřebu spolupráce Západu s Ruskem nejen v obchodních záležitostech ale i v globální politice?) Na každé z těch křižovatek, které jsem tu vyjmenoval, bylo možné - nebo je možné - postát a popřemýšlet. Ale přešlapovat a přemýšlet na křižovatce, na kterou postavila Evropu světová finanční krize, možné není. Nutnost rozhodnout se a reagovat je akutní. Právě proto se finanční krize zdá být pro vlády některých členských zemí Unie hodinou pravdy v jejich dlouhodobém lavírování mezi uznáním potřeby integrace a averzí k ní. Pády bank, bezprostřední hrozba kolapsu finančního systému a následné ekonomické recese a konec konců i volání předáků světových i evropských finančních, měnových a ekonomických institucí po společném přístupu, staví národní vlády před dilema, zda se chovat podle úsloví bližší košile než kabát, nebo uznat, že ve společném kabátě je vlastní košile lépe schovaná. Ovšem nejde jen o větší bezpečí ve společném evropském kabátě. Jde i o společné respektování zájmů celku, které je v konečném efektu nejlepší obranou zájmů každého člena celku. V období před říjnovým summitem EU- tedy v době, kdy píšu tyto řádky - udělaly některé vlády (irská jako první) takové kroky k záchraně svých bank, které potápěly banky jinde v EU. Pak ale - paralelně se střemhlavým pádem akcií - se začala víc projevovat vůle ke koordinaci. Snad nejvýmluvněji ji ilustruje deklarovaná ochota kancléřky Merkel postupovat výjimečně ruku v ruce s Nicolasem Sarkozym. Jestliže týden, na jehož konci píšu tyto řádky, byl týdnem střemhlavého pádu akcií na burzách a zatajování dechu, týden zasedání G-osmičky, summitu Evropské unie a narychlo svolaných schůzek světových lídrů by měl být týdnem nalezení společné strategie proti iminentní globální recesi a jejím dlouhodobým sociálním a politickým důsledkům. Jak osudové pro většinu lidstva byly důsledky krize z přelomu dvacátých a třicátých let minulého století, si snad nemusíme připomínat. Lisabonská smlouva v Česku: Soud a malá informovanost lidí V České republice bude o Lisabonské smlouvě - dokumentu, který má efektivně nahradit Euroústavu, rozhodovat parlament. Přesto si ministerstvo zahraničí nechalo u agentury Factum Invenio vypracovat průzkum, který ukazuje postoj občanů země k tomuto dokumentu, který považují mnozí státníci EU za zásadní a někteří (jako například prezident Václav Klaus) za největší chybu. Podle výsledků průzkumu by pro Lisabonskou smlouvu hlasovalo na 35 procent českých občanů, proti smlouvě pak zhruba 20 procent. Ostatní dotazovaní buď nevěděli, nebo na otázku neodpověděli vůbec. Výsledek průzkumu nepřekvapil. Už v červenci provedla podobný výzkum společnost STEM a výsledky ukázaly, že Češi jsou v názorech na schválení Lisabonské smlouvy velmi nejednotní. Téměř polovina (47 procent) českých voličů uvedla, že parlament by měl novou reformní smlouvu schválit. Nicméně proti ratifikaci smlouvy se postavilo dokonce 53 procent voličů. Nejznepokojivější však byl fakt, že pouze 23 procenta respondentů prohlásila, že rozumí všem důležitým změnám a dopadům, které by přijetí Lisabonské smlouvy přineslo. Celá třetina veřejnosti pak přiznala, že Lisabonské smlouvě nerozumí a více než 40 procent prohlásilo, že ani nevědí, o čem Lisabonská smlouva vlastně je. Postoj lidí k této problematice a vůbec samotná elementární znalost se přitom příliš nemění, a to i přes veškeré snahy vlády o informovanost občanů. Informace o Lisabonské smlouvě je možné nalézt například na národním webu o EU O budoucím osudu Lisabonské smlouvy rozhodnou parlamenty členských států EU. V ratifikaci se pokračuje i přesto, že Irsko dokument odmítlo v referendu. Zástupci členských zemí se totiž na červnové schůzce dohodli, že ratifikační proces bude i přes irské odmítnutí pokračovat. Problémy jsou však i v České republice. U nás je ratifikace zatím pozastavena kvůli čekání na rozhodnutí Ústavního soudu, který určí, zda je Lisabonská smlouva v souladu s ústavou České republiky. A že by mohl nastat problém už připustil i premiér Mirek Topolánek: Jsou tam dvě možná řešení. Jedno je změna ústavy a jedno, po kterém volají radikálové, je spíše vyjednat nějakou výjimku s EU. Já jsem řekl, že se přikloním ke změně ústavy, řekl v září předseda vlády. Filip Appl Festival Dialog kultur také o Evropě Multikulturní centrum Praha uspořádalo na začátku října již pátý ročník festivalu Dialog kultur, který se tradičně věnoval střetávání a prolínání kultur, jazyků a náboženství. Hovořilo se také o Evropě. Debaty s názvem Migrace, integrace a mezikulturní dialog výzvy pro Českou republiku a Evropu se účastnili Barbara John, profesorka evropské etnologie na Humboldtově univerzitě v Berlíně, která hovořila o svých zkušenostech komisařky pro migraci a integraci, Myroslava Keryk z Polska, expertka na migraci z Ukrajiny, která vysvětlila společně s Martinem Schieferem z Evropské komise a Tomášem Urubekem z odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR další perspektivy otevřeného multikulturního dialogu jako součásti fungující migrační politiky Evropy. EVROPSKÝ DIALOG A MIGRAČNÍ POLITIKA Odstartovala kampaň Evropa mladýma očima Datum prvního ledna 2009 se kvapem blíží a s tím i šestiměsíční předsednictví České republiky Radě Evropské unie. V souvislosti s touto událostí a také proto, že mladí lidé a jejich rozvoj je jedno z témat českého předsednictví, vzniknul projekt, který se právě na mladé lidi a Evropskou unii zaměřuje. Kampaň s názvem Evropa mladýma očima a s vyzývajícím mottem Jedeme v tom společně vyhlásilo ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže a počátkem října byly spuštěny nové webové stránky kampaně www. evropamladymaocima.cz. A co se tedy vlastně jedná? Cílem celé kampaně je přiblížit očekávané předsednictví a fungování Evropské unie jako takové dětem a mladým lidem a hlavně: vzbudit v nich zájem o Evropskou unii, o dění v Evropské unii a o všechny věci s tím spojené. Obsahem kampaně jsou akce neziskových organizací, škol, či zájmových spolků, které mají přispět k propagaci českého předsednictví, obsahově se vztahovat k Evropě nebo Evropské unii a podporovat rozvíjející se spolupráci subjektů, dětí a mládeže v rámci EU. Do kampaně je nyní zapojeno přes 20 subjektů. Jejich počet však v dalších měsících s největší pravděpodobností ještě vzroste. Důležitým faktem je, že organizátoři těchto akcí budou mít nejen záštitu MŠMT, ale také budou moci požádat o finanční podporu ze zvláštního dotačního programu. Samotný web akce je určen hlavně mladým lidem, pracovníkům s dětmi a mládeží i novinářům. Cílem stránek je přinášet informace o českém předsednictví, oficiálních a doprovodných akcích předsednictví v oblasti mládeže Diskutující se shodli na tom, že je třeba pokračovat ve vytváření efektivní politiky integrace cizinců v rámci Evropské unie a její komplexní migrační politiky. Důležitá je podpora realizace socioekonomického potenciálu migrantů a prevence izolace určitých skupin či jednotlivců. Evropská komise bude podporovat zdokonalování společné platformy pro spolupráci členských států při výměně informací především prostřednictvím rozvoje nejrůznějších projektů, poznamenal Martin Schiefer. Hlavním cílem je podle jeho slov aktivní zapojení co nejširšího počtu lidí, hledání porozumění a integrujícího evropského kulturního dědictví. S tímto apelem se v letošním roce uskuteční nejrůznější akce, výstavy a semináře ve všech členských zemích Unie. V Bruselu to budou debaty zaměřené zejména na dialog mezi náboženstvími a na migraci a integraci. Evropská unie se neskládá pouze z členských států, ale obsahuje celou řadu autonomních regionů a kulturních sdružení lidí, kteří přišli do Evropy ze všech koutů světa. Od každého z nich se lze ledacos naučit o tolerantním soužití a o kulturním bohatství. Jde o to naslouchat a dát se dohromady, shrnula debatu v rámci festivalu Dialog kultur Myroslava Keryk. (vru) a akcích zařazených do kampaně Evropa mladýma očima. Prostřednictvím webu se také bude možné zapojit do nové soutěže pro mladé s názvem Move Your City! Účastníci budou nějakým způsobem, ale vždy umělecky, ztvárňovat své představy o evropském městě budoucnosti. Další možností stránek je šance zapojit se do panelové diskuze na téma Jak mohou mladí lidé přispět k mezikulturnímu dialogu. Celá kampaň Evropa mladýma očima startuje už nyní na podzim a bude probíhat po celou dobu českého předsednictví. Filip Appl Eurofon odpovídá Při nákupu nových elektrospotřebičů platíme příspěvek na jejich likvidaci. Odpovídá to právu EU? Ano, odpovídá. Základem jsou zde dvě směrnice Evropského společenství z roku 2002, které adresují nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ) a také používání nebezpečných látek v nich. Směrnice byly následně převedeny do národních právních systémů. Do 31. prosince 2008 musí členské státy následně zajistit, aby výrobci splňovali cíle pro využití, opětovné použití a recyklaci a aby bylo dosaženo průměrné míry odděleného sběru z domácností ve výši alespoň čtyř kilogramů na osobu a rok. V zemích Unie k recyklaci přichází prozatím menší část ze všech elektrozařízení, kterých se lidé zbavují. Ostatní končí v popelnicích, spalovnách či na skládkách. Nejlépe si vedou skandinávské státy, celkově v EU15 občan průměrně k recyklaci vrátí asi 10 kg elektroodpadu ročně. Česká republika v roce 2007 dosáhla váhy 2,5 kg na osobu, ale podle výše uvedeného požadavku EU by měl každý Čech již v tomto roce odevzdat alespoň o 1,5 kg elektroodpadu navíc. Situace se postupně zlepšuje stále více lidí v ČR už ví o příspěvcích na recyklaci při nákupu nového výrobku a také o právu odevzdat staré spotřebiče bezplatně. Nyní však jde o to, aby spotřebitelé byli dobře informováni a též motivováni ke správnému nakládání s těmito odpady. Třídění elektroodpadu je totiž současně ekologické i ekonomické. OEEZ obsahují často nebezpečné látky, které škodí životnímu prostředí - například rtuť. Na druhou stranu většina těchto výrobků obsahuje zlato, stříbro, měď a další recyklovatelné kovy. V podstatě každé elektrozařízení lze dále materiálově využít, opětovné využití se pohybuje mezi 70 a 80 %.

3 EN č. 10 / 2008 SR A EVROPSKÁ UNIE 3 Obavy zo zvyšovania cien klesajú Takmer každý občan SR starší ako 16 rokov vie, že 1. január 2009 je dátum zavedenia eura v Slovenskej republike. To, že slovenská koruna prestane platiť o dva týždne neskôr vedia takmer tri pätiny opýtaných. Viac ako 82% opýtaných vie, že mince krajín eurozóny sa líšia. Rozpoznávanie a zvykanie si na toto nové platidlo zároveň vedie rebríček obáv a nevýhod zo zavedenia eura. Vyplýva to z prieskumu Ústavu pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR, ktorý zisťoval náladu Slovákov pred zavedením novej meny. Rebríček pokračuje týmito ďalšími mínusmi. Viac ako tretine Slovákov bude prekážať množstvo mincí v peňaženke. Treťou najčastejšie spomínanou obavou sú špekulácie a klamanie zákazníkov (31%). Až na štvrtom mieste skončilo zvyšovanie cien, z ktorého má strach viac ako štvrtina opýtaných (28%), prevažne robotníkov. Slováci chcú najviac vedieť o vplyve eura na životnú úroveň a fungovanie domácnosti (38%), poznať výhody a nevýhody meny (37%) a jeho vplyv na ceny tovarov a služieb (36%). U obyvateľov starších ako 16 rokov prevláda názor, že zavedením eura sa pre nich osobne nič nezmení. Túto odpoveď aktuálne zvolilo 40% respondentov reprezentatívneho výberového súboru SR. Výskum z konca augusta ďalej ukázal, že 45% respondentov odhaduje, že zavedenie eura nebude mať žiadny vplyv na hospodárenie ich domácnosti. Najčastejšie to tvrdia obyvatelia Bratislavského kraja, miest Bratislava a Košice, podnikatelia, živnostníci a respondenti s vysokoškolským vzdelaním. Zhoršenia životnej úrovne domácnosti sa obáva 42 % respondentov. Ide predovšetkým o dôchodcov. Naopak, zlepšenie hospodárenia domácnosti očakáva len 7 % oslovených. Sú to najmä podnikatelia, živnostníci, vysokoškolsky vzdelaní respondenti a oslovení vo veku od 16 do 29 rokov. Veľké obavy zo zvyšovania cien, ktoré majú však tendenciu klesať, deklaruje približne štvrtina respondentov. Opačne sa vyvíja stredná miera obáv, ktorú zdieľa 61% oslovených. Žiadne alebo len malé obavy zo zvyšovania cien deklaruje 14% respondentov, pričom tento podiel je pomerne ustálený. Za najväčší prínos eura považujú obyvatelia SR zjednodušené cestovanie do zahraničia, ľahšie obchodovanie so zahraničím, ako aj skutočnosť, že euro oproti slovenskej korune predstavuje silnejšiu, istejšiu a stabilnejšiu menu. Respondenti mali možnosť voľby viacerých odpovedí, preto je percentuálny súčet vyšší ako sto. Jakub Hanuliak Problémy majú zrejme len politici Diplomatické nóty. Neustále pozvania maďarského premiéra na návštevu Slovenska a stále neprichádzajúca odpoveď. Jednoducho iskrenie medzi Bratislavou a Budapešťou. Aj takto by sa dali charakterizovať vzťahy dvoch susedných štátov za posledné dva roky. Strana maďarskej koalície (SMK) avizovala monitorovanie južného Slovenska už po júnových voľbách 2006, keď sa súčasťou vládnej koalície stala aj Slovenská národná strana (SNS) a SMK sa ocitla v opozícii. Zhoršenie slovensko-maďarských vzťahov rozpútal zámer SMK otvoriť Benešove dekréty. Reakciou bolo prijatie uznesenia NR SR o ich nedotknuteľnosti. Vzťahom oboch republík nepridala ani správa o vzniku polovojenskej organizácie Maďarskej gardy. Tentoraz reagovalo Slovensko. Očakávame, že vláda MR a príslušné orgány príjmu všetky opatrenia na zamedzenie extrémizmu vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Ján Kubiš. Garda s viac ako 50 tisíc členmi funguje dodnes. O jej ďalšom osude v týchto dňoch rozhodujú maďarské súdy. Nesúhlas s účasťou SNS vo vláde vyjadril nečakaným zrušením bilaterálneho stretnutia maďarský predseda vlády Ferenc Gyurcsány na stretnutí premiérov V4 v maďarskom Vyšehrade v októbri Robert Fico odmietol kritiku a zopakoval, že pozvanie maďarského premiéra na návštevu Slovenska trvá. FICO, GYURCSÁNY, CSÁKY A AUTONÓMIA V posledných týždňoch opäť prišli na pretras slovensko- -maďarské vzťahy. Vyvolala ich účasť poslancov SMK na Fóre poslancov Karpatskej kotliny v Budapešti. Olej do ohňa prilialo aj nedávne stretnutie Pála Csákyho so šéfom maďarských radikálov v Rumunsku Lászlóom TŐKÉSOM. Hovoriť mali aj o autonómii. Premiér Robert Fico za toto stretnutie Pála Csákyho kritizoval. Jeho vyhlásenia o autonómii sú tak nebezpečné pre slovensko-maďarské vzťahy, že vyzývam pána Csákyho, aby s touto extrémnou nacionalistickou politikou skončil vyhlásil predseda vlády SR. Vzápätí si šéfka maďarskej diplomacie Kinga Gonczová predvolala na koberec slovenského veľvyslanca. Oznámila mu, že v SR sa porušujú práva maďarskej menšiny. Kritizovala učebnice vlastivedy pre maďarské školy, v ktorých chýbajú dvojjazyčné názvy, čerpanie eurofondov, či vyjadrenia slovenských politikov na adresu šéfa SMK. Slovensku dala termín, v ktorom očakáva odpoveď na otázky. Nebudeme podliehať ultimátom, ktoré nám dáva vláda Maďarskej republiky. Je to podľa nás súčasťou dlhodobej maďarskej koncepcie o posilňovaní maďarstva v stredoeurópskom priestore argumentoval slovenský premiér a zároveň dodal, že za vzniknutou situáciou vidí nedávny výrok šéfa SMK, že ak bude jeho strana vo vláde, tak bude pokoj. Toto je nebezpečná politika tak zo strany pani ministerky zahraničných vecí, ako aj zo strany pána predsedu SMK pána Csákyho, ktorý požíva, ako to všetci vidíte, ochrannú ruku Budapešti a maďarskej vlády. Aj poslanec József Finančná kríza Sergej Kozlík, poslanec Európskeho parlamentu USA a Európska únia veční ekonomickí konkurenti. Ako sa finančná kríza dotkla štátov EÚ? Európa v súčasnej finančnej kríze neťahá za kratší koniec, pretože európske banky sa na špekulatívnych operáciách s hypotekárnymi úvermi v USA angažovali v menšej miere ako americké. Finančné straty však utrpí aj Európa. Hospodárske dôsledky finančnej krízy budú mať celosvetovú kadenciu. V strednodobom horizonte dvoch až štyroch rokov sa budú prejavovať diferencovane, v nižšej miere rastu, v drahších úveroch, nižších investíciách a v silnejších inflačných tlakoch. Doteraz Slovensko patrilo v Európe medzi krajiny s najvyšším rastom HDP. Ako sa môže finančná kríza prejaviť u nás, ktorých odvetví sa môže najviac dotknúť? Slovensko patrí k najotvorenejším ekonomikám vo svete, preto hospodársky pokles v Európe a vo svete čiastočne zníži aj naše rastové očakávania. Finančná kríza sa môže sekundárne dotknúť predovšetkým tzv. cyklických odvetví, medzi ktoré sa zaraďuje napr. aj automobilový priemysel. Sú to však aj ďalšie segmenty hospodárstva produkujúce spotrebné a investičné tovary, resp. luxusnejšie služby, ktorých kúpa sa dá odložiť. V dôsledku poklesu miery investícií a spotreby možno očakávať spomalenie tvorby pracovných miest a teda nadväzne aj spomalenie rastu miezd. Na strane druhej dôjde k zdražovaniu spotrebiteľských úverov a citeľnejším inflačným tlakom. Môže ovplyvniť dopad krízy na Slovensku zavedenie eura? Berényi pripustil, že vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom by mohli byť štandardné, ak by strana Pála Csákyho bola vo vláde. To sa samozrejme zadeklarovať nedá, ale vychádzajúc z našich skúseností z Dzurindovej vlády, určite by boli lepšie uzatvoril Berényi. Vzťahy SMK s ďalšími opozičnými stranami v súčasnosti nie sú najlepšie. Mikuláš Dzurinda (SDKÚ-DS) a Pavol Hrušovský (KDH) vylúčili SMK zo spolupráce potom, ako s koaličnými poslancami SMK hlasovala za prijatie Lisabonskej zmluvy. Nedávny prieskum poukázal na to, že iba 5% občanov maďarskej národnosti si praje územnú autonómiu. Podľa ďalšieho prieskumu Sociologického ústavu SAV, 70% ľudí maďarskej národnosti sú hrdí na to, že sú občanmi SR. Možno by politici, ktorí radi operujú rôznymi štatistikami, mali mať na zreteli práve túto. A čo keby sa kľúčom k hľadanému vzájomnému porozumeniu stala stará múdrosť Vox populi, vox Dei hlas ľudu, hlas boží. Elena Zámocká Vývoj po na Slovensku bude viac než od zavedenia eura závislý od toho, ako sa európske hospodárstvo, najmä veľké krajiny, vyrovnajú s dôsledkami krízy. Od toho bude závisieť nielen produkčná a exportná schopnosť slovenskej ekonomiky, ale napr. aj úroveň úrokových sadzieb, ktoré už budú odvíjané z jednotnej úrovne určovanej Európskou centrálnou bankou. (vh) Európské horizonty Martina Hrica Bubliny a krízy, liberáli a konzervatívci Svetová kríza, ktorú odštartoval čierny piatok na newyorskej burze pred 80-timi rokmi, znamenala koniec ilúzie, že kapitalizmus sa bude vyvíjať stále k lepšiemu. Trhový mechanizmus a konkurencia z krízy vybŕdnuť nedokázali. Musel prísť Rooseveltov New Deal, aby znovu roztočil zablokované kolesá ekonomiky. Obrovské štátne investície do diaľnic, hydroelektrární a do ďalších odvetví. A potom prišla druhá svetová vojna, po ktorej sa víťazná Británia, Francúzsko i porazené Nemecko dostali na kolená, ale USA a Kanada boli dvojnásobnými víťazmi. Vo vojne i v ekonomike. Neviem celkom pochopiť, prečo sa celé toto obdobie až do sedemdesiatych rokov nazýva obdobím liberalizmu. Bolo to 40 rokov značnej ingerencie štátnej moci do ekonomiky, ale liberalizmus predsa hlása opak, či nie? Možným vysvetlením je, že pojmy ako etatizmus, sociálny solidárny štát zaváňajú sírou pekelnou. Akútna hrozba inflácie, ktorú friedmansovskí a hayekovskí ekonómovia pripísali tomuto liberalizmu, znamenala koniec tejto epochy. Thatcherová a Reagan stavili na konzervativizmus. Absolutizovanie trhu, konkurencie, minimalizovanie funkcie štátu. Pravda, tak trochu výberovo. Bez zásahov vlád by nikdy nevyrobili Concord a žiadna súkromná spoločnosť ho nedokázala prevádzkovať kvôli obrovským nákladom, okrem britskej a francúzskej. Na príkaz vlády. Sprivatizované britské železnice zaznamenávali jednu haváriu za druhou. Je to ekonomicky nepochopiteľné, ale hromadná doprava bez štátnych injekcií nie je schopná konkurovať individuálnej. Vývoj európskeho Airbusu bol bohatiersky sponzorovaný vládami a jeho americký konkurent to považuje za svinstvo. Napodiv, nepovažuje sa za rovnaké svinstvo, keď štát zachraňuje krachujúce banky a poisťovne. Too big to fall. Sú príliš veľké, aby smeli padnúť. Ekonóm Sachs a finančník Soros už roky upozorňujú na dve riziká. Prekúrené hypotéky a iné úvery či akciové bubliny. Ak vložíte do banky milión, 30 tisícový úrok je pre banku čistá strata. Ak milión okamžite nepremení na hoci lacnú hypotéku za 6,6 % či ešte drahší úver. Takže úvery nám priam vnucovali. A cena akcií? Neraz je 10 dolárová akcia krytá majetkom len za dva doláre. 98 dolárov to je len bublina. Dosiahnutá budúcim hypotetickým, nafúknutým ziskom, či fingovaným súčasným. Štyridsať rokov bolo zločinom, ak by štát zasahoval do súkromného podnikania. A zrazu sa stáva výkup krachujúcich bánk a poisťovní štátom spásou ľudstva. Najdemokratickejší štát strednej Európy banky a poisťovne vášnivo oddlžoval a predával, najdemokratickejší štát sveta ich vykupuje. Nie som si istý, či nadchádzajúca kríza nás obíde takým širokým oblúkom, ako sa optimisti domnievajú. Pokles kúpyschopnosti v USA síce viac postihne západnú Európu, ale pokles kúpyschopnosti postihne naše vývozy. Končí sa éra konzervativizmu. Možno na dlhší čas prichádza znovu éra liberalizmu, ktorý v Škandinávii, v Nemecku, vo Francúzsku či v Británii nazývajú sociálnou demokraciou. Slovensko-maďarské vzťahy na pretrase v Bruseli Rumunský europoslanec maďarskej národnosti Lászlo Tökés, ktorý mal nedávno hovoriť s Pálom Csákym o autonómii, požiadal Európsky parlament, aby zasiahol proti verbálnym útokom, porušovaniu ľudských práv a etnickej intolerancii, ktoré ohrozujú maďarskú menšinu na Slovensku. Ponúkol svoje mediačné služby pri komunikácii medzi vládami oboch republík. Na jeho slová zareagovali viacerí slovenskí europoslanci. Za uplynulých 50 rokov bola v Maďarsku takmer zlikvidovaná vyše dvestotisícová slovenská národnostná menšina. Naopak, maďarská menšina v susedných krajinách vrátane Slovenska vykazuje narastajúci podiel. Sú to však paradoxne práve Maďari, ktorí už rad rokov vytvárajú v Európe dojem, že ich menšina je utláčaná konštatoval Sergej Kozlík. Irena Belohorská doplnila, že táto menšina na Slovensku má výnimočné postavenie, ich politická strana je v parlamente a spresnila: Školský systém umožňuje vzdelávanie v maďarčine od materskej školy až po vysokú a mnohí z nich končia vysokoškolské štúdium bez znalosti slovenského jazyka. Predstavitelia SMK v EP Edit Bauer a Arpád Duka-Zólyomi reagovali na tieto vyjadrenia len vyhlásením, ktoré zaslali médiám. V komuniké sa okrem iného uvádza: Očakávali sme, že aspoň niekto z nich sa na európskej pôde dištancuje od diskriminačných praktík ministra školstva alebo prinajmenšom od rečí predsedu SNS, ktorými šíri nenávisť. Kritizovať účasť poslancov za SMK na zasadnutí Fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny je prejavom neznalosti, nakoľko podobné fóra existujú aj v Rumunsku, Taliansku a podobne. Viktória Hanová

4 4 TÉMA MĚSÍCE Revoluce v nakládání s odpady (pokračování ze strany 1) Ve stejném časovém horizontu se má zvýšit opětné zpracování látek ve stavebnictví, v tomto případě až o sedmdesát procent. Hlavní myšlenku prakticky vystihl Stavros Dimas, eurokomisař pro životní prostředí, když prohlásil, že směrnice znamená změnu vnímání odpadu: z nechtěného břemene se stává cenným zdrojem. Směrnice se nezabývá jen dalším zpracováním, řeší i předcházení vzniku opadu. Bohužel však v tomto směru neuvádí konkrétní plány. Státy by tak měly především preferovat materiály a technologie, které jsou k přírodě co nejvíce šetrné. Ve zkratce je podstata nařízení následující členské země musí zajistit, aby odpady prošly všemi možnými stupni využití. Teprve pokud už je nemohou jakkoliv zpracovat, musí je bezpečným způsobem odstranit. Důležitá je v tomto směru i soběstačnost jednotlivých států. Ty musí zřídit odpovídající síť zařízení, kde bude možné odpady výhodně likvidovat. To má fungovat na principu nejbližšího zařízení, aby se nadměrnou (pokračovanie zo strany 1) SPAĽOVANIE TERČ KRITIKY Európsky parlament považuje zníženie objemu odpadov, ktorý sa vyváža na skládky a je spaľovaný za jeden z najdôležitejších cieľov. Zároveň však preklasifikoval spaľovanie odpadov z odstránenia na využitie odpadu. Spaľovne sa tak začlenia medzi zariadenia na využívanie odpadov. S tým nesúhlasí mimovládna organizácia Priatelia Zeme-SPZ. Toto rozhodnutie bude znamenať viac spaľovaného odpadu. Uprednostnenie spaľovania pred jeho recykláciou a snahou o minimalizáciu produkcie odpadov je výrazným krokom späť od cieľov EÚ, ktoré hovoria o trvalo udržateľnom rozvoji, hovorí Mgr. Katarína Vrábľová. Jedným zo zásadných negatív spaľovní vo všeobecnosti je ich vysoká produkcia skleníkotvorných plynov. Priatelia a někdy zbytečnou dopravou nepoškozovalo životní prostředí. Země však mohou vzájemně spolupracovat. Cílem tak je, aby byla soběstačná Evropská unie jako celek. Norma vstoupila v platnost dvacátý den po svém zveřejnění. České ministerstvo životního prostředí tak má teď předložit vládě zcela novou podobu zákona o odpadech. Veřejná diskuse k zákonu se bude konat na podzim letošního roku, ještě letos by o této problematice měla jednat vláda. Nová pravidla však členským státům také svazují ruce. Mají mimo jiné povinnost každé tři roky informovat Evropskou komisi o svých záznamech, které souvisejí s plněním předepsaných cílů. Nejpozději v roce 2015 pak Komise stávající opatření přezkoumá. ČEŠI TŘÍDÍ ODPAD SPÍŠE VE FIRMÁCH NEŽ VE VLASTNÍ DOMÁCNOSTI Zatímco firmy jsou ze zákona povinné vypořádat se s odpadem ekologicky, domácnosti nikoli. Mají o poznání méně možností a nejsou za své prohřešky penalizovány. Občané zpravidla nejsou proti třídění odpadu, odmítají jej však třídit doma. Požadují různé druhy kontejnerů a odpadkových košů, chtějí více informací o konečném zpracování odpadu. Záleží tedy na městu, jak své občany přesvědčí a jaké nabídne možnosti. Způsob, jakým se u nás organizace zbavují elektroodpadu, je vzhledem k životnímu prostředí relativně potěšující. Většinu vyřazených elektrozařízení odevzdají do sběrných dvorů, ještě častěji využívají služeb specializovaných firem. Tato fakta zjevně souvisejí s přísností zákonů, které neekologické zacházení s elektrošrotem postihují. Protože se organizace elektrospotřebičů zbavují v daleko větším množství, nechtějí riskovat finanční postih, a proto třídí daleko spolehlivěji. Směrnice, která upravuje způsob vyřazování elektrozařízení, existuje ve více než dvou třetinách podniků a čtvrtina firem dokonce zaměstnává člověka, který je za ekologické odstranění elektrospotřebičů přímo zodpovědný, vysvětluje Jan Vrba ze společnosti Asekol. Předpisové zacházení s elektrošrotem však neplatí pro všechny organizace. Podle průzkumu jmenované společnosti vyhodí organizace do popelnice v průměru 9 procent rychlovarných konvic. Přičemž firmy do 20 zaměstnanců se tímto způsobem zbaví přibližně každé páté konvice, zatímco podniky s a více zaměstnanci s nimi nesprávně naloží jen v 7 procentech případů. Obecně platí, že čím je podnik větší, tím lépe se stará o svůj elektroodpad. Pokud bereme v úvahu jen procenta, nezdá se to mnoho. Uvědomíme-li si však spotřebu elektrozařízení v podnicích, zjistíme, že hmotnost a počet neodevzdaného zařízení mohou být skutečně vysoké, upozorňuje Roman Tvrzník z kolektivního systému Elektrowin. RECYKLACE ZNAMENÁ UŠETŘENÉ FINANCE Příkladem ušetřených financí může být město Žďár nad Sázavou. Více než roční spolupráce s kolektivními systémy zpětného odběru elektroodpadu mu ušetřily od poloviny roku 2006 už přes korun. Město uspořilo zejména díky tomu, že vysloužilá elektrozařízení jsou z jeho sběrného dvora odebírána zdarma, zatímco dříve muselo za jejich odvoz platit. Nezanedbatelnou položku tvoří i finanční příspěvky, které kolektivní systémy městu platí. Ušetřené finance se promítají do služeb, které obce veřejnosti poskytují. Dříve Žďár nad Sázavou platil za likvidaci každého kusu elektroodpadu relativně vysoké částky: například za televizor 100 korun, za rádio 50, za lednici 350 a za každou zářivku 10 korun. Výsledná částka Chýbajú spracovateľské kapacity i návyk triediť Zeme-SPZ upozorňujú na fakt, že investori spaľovní odpadov očakávajú, že ak predložia splnenie minimálnych, zákonom vyžadovaných limitov pre emisie do ovzdušia, automaticky sú tým vyriešené všetky riziká a musia získať povolenie. Spaľovňa NO však predstavuje komplex mnohých rizík, ktoré je potrebné preskúmať, pričom ovzdušie predstavuje len malú časť. Alternatívy k spaľovaniu väčšiny druhov nebezpečných odpadov jestvujú a to, čo potrebujú, je politická vôľa ich podporiť, uzatvára ďalší aktivista Ladislav Hegyi. Reálna je aj hrozba zvýšeného dovozu odpadu do krajín, ktoré ho dokážu v spaľovni využiť lacnejšie. PROBLÉMY S BIOODPADOM ilustrační foto EN č. 10 / 2008 ilustrační foto se pak pohybovala ve statisících korun. Síť sběrných míst v ČR dnes zahrnuje kolem lokalit, z toho v prodejnách nových elektrozařízení, opravnách a servisech elektrospotřebičů. Dalších více než 350 sběrných míst je umístěno v obecních sběrných dvorech, kde na zajištění odběru spolupracují města a obce. Systém sběru vyřazených elektrospotřebičů je tak vyřešen ve všech městech a obcích v ČR s více než obyvateli. Ve více než menších obcích jsou nefunkční zařízení odebírána. Jan Štifter a Vlastimil Růžička Od roku 2010 budú musieť mestá a obce zaviesť separovaný zber piatich zložiek komunálneho odpadu (KO). Sú nimi papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad. Množstvo vyseparovaného KO v zmysle smerníc EÚ má do roku 2010 dosiahnuť hodnotu 50 kg na obyvateľa. Pred dvoma rokmi sa na Slovensku z 301 kg KO na obyvateľa vyseparovalo 16 kg. Viac ako 80% miest a obcí už v súčasnosti separuje minimálne jednu komoditu. Pravidlom sa stáva separácia až troch zložiek - papiera, plastov a skla. Podľa informácií Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) jednu alebo dve komodity triedilo v priemere po 400 obcí, separáciu troch zložiek zabezpečovalo takmer 500, štyri zložky triedili vo vyše 300 obciach z celkovo vyše 2900 miest a obcí. Počet obcí, ktoré si trúfli na separáciu všetkých piatich zložiek sa ráta na desiatky. Biologicky rozložiteľný odpad sa najmä na dedinách využíva ako krmivo, tam sa očakávajú menšie problémy s jeho separáciou. Komplikovanejšie to bude v mestách. Podpredsedníčka ZMOS Viera Krakovská dopĺňa: Zberné nádoby s týmto druhom odpadu uprostred obývaných lokalít v dôsledku hnilobných procesov budú citeľne zapáchať. Ak budú kontajnery veľké, potrvá aj niekoľko dní, kým sa naplnia a ich obsah vyvezú. Ak budú nádoby malé, bude ich treba odvážať častejšie, čo zas neúmerne zvýši prepravné náklady. Obce a mestá hodnotia existenciu RF ako dobrý nástroj na plnenie zákona o odpadoch aj napriek tomu by uvítali výraznejšiu podporu. Aj keď sa v schválených kritériách deklaruje, že obce a mestá môžu dostať finančné prostriedky až do výšky 95%, je takmer nemožné nájsť príklad, kde sa tak stalo. Najčastejším problémom vo vzťahu miest a obcí k RF fondu je plnenie objemov vyseparovaného odpadu podľa uzavretých zmlúv. To ich doslova núti vyhľadávať chýbajúce komodity, aby limity splnili, uzatvára Krakovská. Podpredsedníčka ZMOS separáciu považuje za tvrdý oriešok pre všetky mestá a obce a dodáva: Treba rátať s vysokými nákladmi a zrejme aj so zvýšenými poplatkami pre občanov aj právnické osoby, so zmenou celej organizácie nakladania s KO. Pochybnosti sa vynárajú i v súvislosti s pripravenosťou spracovateľských kapacít. Očividne sú nedostatočné, a to je varovný signál. Bude treba zmeniť aj návyky a stereotypy obyvateľov, čo sa nezaobíde bez vysvetľovania či presviedčania. Na záver pár zaujímavostí, ktoré by mohli myslením ľudí pohnúť. Z recyklovaného papiera sa vyrábajú napr. puzzle a 30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu jednej fleecovej bundy a plechovky od nápojov sa menia na kľúče. Viktória Hanová POHLED ZA HRANICE NĚMECKO Zodpovědnost i manažerům Současná celosvětová finanční krize nastoluje nejen otázku jak současnou situaci zlepšit, ale hlavně jak takové krizi do budoucna předejít. Proč špičkoví finanční manažeři nenesou plnou zodpovědnost za nesprávná rozhodnutí tak jako ostatní? Proč dostávají někteří z nich naopak ještě odstupné? Německý spolkový ministr financí Peer Steinbrück ( strana SPD) chce prosadit u vedoucích průmyslových zemí, aby i manažeři nesli odpovědnost za svá rozhodnutí. Ve svém dopise, který je adresován zemím G7, navrhuje postihy finančních manažerů. Doslova zde Steinbrück píše: V současné situaci je nemožné sdělit veřejnosti, že finanční manažeři za špatné rozhodnutí nenesou žádnou zodpovědnost. Dokonce se v některých případech stává, že tito lidé místo postihu za mylné rozhodnutí odcházejí a dostávají ještě k odchodu vyplácené milionové odstupné. Tento postup je zcela špatný Je nutné se dohodnout na nějakých mezinárodních standardních postupech, jak takové situace řešit a jaké postihy volit. Tyto budou sloužit k ochraně spotřebitelů před mylným rozhodnutím. Dále také ministr Steinbrück ve svém rozhovoru pro deník Bild Zeitung uvedl: Náš cíl, do roku 2011 být bez dalšího zadlužení, se nám nepodaří dosáhnout. V žádném případě od tohoto předsevzetí neustoupíme, jen se jeho dosažení o nějakou dobu posune. Všichni členové spolkové vlády slíbili starat se o blaho občanů. A to je nyní to nejdůležitější. Snažit se zabránit tomu, aby občané byli krizí poškozeni. Šéf frakce unie Volker Kauder v ARD televizi řekl: Současná situace nám neumožní dodržet plánovaný hospodářský vzestup. Myslím, že do budoucna je reálné, když zůstaneme na nule. Kauder ale varuje, že toho je možné dosáhnout, jen když stát zabrání tomu, aby výdaje byly vyšší než státní příjmy. Šetření je nezbytné. Tolik Kauder. Podle ministra hospodářství Michaela Glose je vytvořen plán, který má pomoci finanční branži, a to jak garancemi, tak i tzv. finančními injekcemi ve výši 400 miliard. Kritice je vystavena samotná německá kancléřka Angela Merkel. Dokonce jí kvůli tomu telefonoval americký prezident George Bush. Oznámila to mluvčí Bílého domu Dana Perin. Bush měl s Merkel hovořit o tom, že je nutné, aby všechny země spolupracovaly a postavily se společnými silami čelem problémům, jímž čelí světové hospodářství. Francouzský premiér Sarkozy o kancléřce Merkel řekl: byla nejhlasitější odpůrkyní společného postupu Evropské unie proti krizi, na jednáních zastávala názor, že krizi musí každý stát čelit a řešit ji sám za sebe. To ještě netušila, že den poté bude její vláda muset zachránit před krachem banku Hypo Real Estate, která se dostala na pokraj bankrotu. Finanční dotace této bance se odhaduje na výši 50 miliard eur. Jana Lochmanová

5 EN č. 10 / 2008 TÉMA MĚSÍCE 5 Jak jste spokojeni s nakládáním s odpady v České republice? Co byste změnili? Hnutí DUHA se zabývá především nakládáním s komunálními odpady, tedy domovními odpady a odpady vznikajícími na území měst a obcí. V této oblasti má ČR dva velké problémy, které se zatím nedaří řešit: nízká míra recyklace a zelené odpady na skládkách. Česká republika recykluje pouze kolem 20 procent komunálního odpadu. Odvézt odpady na skládku je často snazší i levnější. Drtivá většina odpadků proto končí na skládkách nebo se pálí. Německo, Rakousko, Nizozemí nebo Belgie recyklují i třikrát více komunálních odpadů. Vláda v roce 2003 schválila cíl tyto země v recyklaci odpadů dohnat, od té doby však přešlapujeme na místě. Zákon o odpadech, který by měl zvýhodnit recyklaci zvýšením poplatků za skládkování a pálení, připravuje ministerstvo životního prostředí teprve nyní. Recyklace odpadů se také zvýší, bude-li třídění odpadu nejen správné, ale i snadné. Zatímco popelnice stojí před každým domem, tak k barevným kontejnerům musí průměrná domácnost dojít bezmála 140 metrů. Úspěšné projekty třídění v evropských městech stojí především na svážení tříděného odpadu přímo od domovních dveří. Domácnosti i obce by měly být novým zákonem motivovány snižovat produkci odpadů, respektive usnadnit domácnostem jejich třídění. Bohužel většina měst a obcí vůbec neumožňuje domácnostem třídit zelený odpad, tedy především zbytky z kuchyně či trávu a listí ze zahrad. Ten přitom tvoří až polovinu hmotnosti všech komunálních odpadů. V třídění zelených odpadů naprosto zaostáváme, třídíme jej krát méně než třeba Rakousko. Navíc se Česká republika zavázala, stejně jako ostatní evropské země, snížit množství skládkovaných zelených odpadů. Množství těchto odpadů na skládkách však od té doby naopak roste. Na Slovensku a v Rakousku je uzákoněno, že domácnosti musí mít možnost tyto odpady třídit. Podobné ustanovení však zatím zcela chybí v naší legislativě. Pokud se podaří brzy schválit zákon o odpadech, který by obsahoval výše uvedená opatření, budou mít domácnosti snadnější život a nakládání s odpady se přiblíží evropským standardům. Ivo Kropáček, Hnutí DUHA S nakládáním s odpady v České republice spokojení nejsme. A to z několika důvodů: především převažuje stále skládkování odpadů namísto jejich recyklace. Jako alternativa ke skládkám se prosazují spalovny. Je to však krátkozraké řešení, protože po spálení tuhých komunálních odpadů zbude minimálně 30% z jejich původní hmotnosti v podobě popele, škváry a popílku z čištění spalin. Spalovny se pak ve snaze ušetřit peníze pokoušejí popílek udat jako surovinu pro stavební materiály, přestože obsahuje značné koncentrace dioxinů a dalších nebezpečných látek. Spalovny navíc významně přispívají k produkci skleníkových plynů. I při využití spaloven k výrobě energie se odpady zhodnotí daleko méně než je tomu při jejich recyklaci. Města v České republice už dávno měla začít třídit bioodpady a budovat kompostárny. Vyřešila by se tak čtvrtina objemu komunálních odpadů. Alespoň s několikaletým zpožděním byly takové projekty nastartovány. Nejlepším přístupem k řešení odpadů je strategie, pro kterou se v zahraničí ujal název nulový odpad. Ta vede celkem rychle k redukci objemu komunálních odpadů, které končí na skládkách, na 30% a méně. Přitom jde o cestu šetrnější k životnímu prostředí nežli je jeho spalování. Změnit je evidentně potřeba politiky, kteří tlačí na to, abychom namísto neekologického skládkování nastoupili cestu neekologického spalování odpadů. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika V oblasti nakládání s odpady je toho třeba ještě hodně změnit, abychom mohli být spokojeni. V první řadě by mělo dojít k akceptaci ekologického chování v rámci naplňování celosvětové koncepce trvale udržitelného rozvoje. Jednoznačným trendem v odpadovém hospodářství by mělo být šetření přírodních surovin a jejich nahrazování upravenými odpady či výrobky z odpadů. Typickým příkladem je úspora materiálů potřebných k výstavbě infrastruktury a ve stavebním průmyslu a jejich nahrazování vhodnými recykláty ze stavebních a demoličních odpadů, popř. strusek a popílků z energetických zařízení. Při využívání takovýchto druhů odpadů by ovšem musely být splněny kvalitativní podmínky, které jednoznačně vyloučí možné ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel. V tomto ohledu je také třeba změnit legislativu. Dalším důležitým aspektem v problematice šetření primárních zdrojů je kontinuální zahušťování sítě sběrných míst pro sběr materiálově využitelných druhů komunálních odpadů a jejich následné materiálové využití. Pokud nelze odpady využívat materiálově, tak dalším progresivním stupněm se logicky stává jejich energetické využití, které zajišťuje kontinuální perspektivu získávání tepelné a elektrické energie, před jejich prostým uložením do země. Zde je však v ČR problém, protože skládek máme nespočetné množství a spaloven v porovnání s nimi velice málo. U nás není téměř žádná podpora záměru na výstavbu těchto zařízení jak ze strany MŽP, tak laické veřejnosti, což vidím jako problém v dosažení určitých cílů stanovených Plánem odpadového hospodářství ČR. Pokud mám odpovědět přímo na dotaz, tak právě třídění již zmíněných materiálově využitelných složek komunálního odpadu včetně obalů u nás spolehlivě funguje již několikátým rokem a jakýkoliv zásah do tohoto systému, by jej mohl negativně ovlivnit. Na druhé straně co v ČR není funkční, je nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Je to způsobeno absencí zpracovatelských kapacit. Tento problém má také Liberecký kraj. Pokud vezmu jednotlivé odpadové komodity, tak je třeba změnit téměř vše počínaje zvýšením využívání odpadů obecně přes nefunkční systémy nakládání s autovraky, některými stanovenými výrobky (oleje, pneumatiky), nakládání s čistírenskými kaly, atd. Jedním z dalších návrhů změn v odpadovém hospodářství ČR by měla být podpora výrobků vzniklých recyklací odpadů. Takovéto výrobky jsou mnohdy výrazně dražší než výrobky vyrobené z primárních surovin, proto by podle mého názoru u těchto výrobků měla být stanovena nižší sazba DPH, která by tyto výrobky na trhu zvýhodnila a tím propagovala vlastní recyklaci odpadů. Radim Zika, náměstek hejtmana Libereckého kraje, pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Třídění odpadu není v Itálii ve středu zájmu Zatímco většina evropských států najíždí na třídění odpadů podle platných evropských norem, Itálie se svým příznačným jižanským klidem se jen zlehka probouzí z jakési odpadové agónie. Koncem roku 2007 obletěly celý svět otřesné záběry z Neapole. Tuny odpadků v ulicích proměnily toto město v jakési historické smetiště. Poté, co nastoupil do úřadu Silvio Berusconi, se situace v Neapoli sice výrazně zlepšila, ale do evropského standardu má Itálie stále daleko. Neapolský odpad byl odvezen do německých spaloven a určitou část zlikvidovala sama Itálie. Situace však není růžová ani dnes. Nedávno jeden publicistický pořad vysílal reportáž z okrajových částí Říma. Obchodníci si v něm stěžovali, že čištění ulic před jejich živnostmi probíhá jen dvakrát do měsíce. To samozřejmě nestačí. Přeplněné popelnice nepoberou všechen odpad a ten se pak povaluje v ulicích. Podobná je situace i v parcích a méně frekventovaných místech Říma. Reportér proto zjišťoval, jaký postoj k této věci zaujme ministerstvo, pod které legislativně spadá likvidace odpadů. Tiskový mluvčí se k celé věci nevyjádřil, a tak zvídavý reportér prohledal aspoň popelnice daného ministerstva. O nějakém třídění odpadu tu nemohla být ani řeč. Plast, sklo a papír - zaměstnanci ministerstva odhazují všechno do jednoho koše. Není se tedy co divit, že v celé Itálii chybí jakýsi ucelený systém v nakládání s odpady. Situace se liší v každé provincii. Dá se říci, že pouze severní část země se snaží situaci uceleně řešit. Ovšem také po svém. Například určitá města z provincie Friuli Venezia Gulia třídí odpad zvlášť na sklo a biologický odpad. Papír, plast a hliník naopak patří do jedné popelnice. Ve stejné provincii však jiné město zavedlo jiné třídění podle kritéria: papír zvlášť, plast a hliník také zvlášť. Vzhledem k tomu, že města jsou od sebe vzdálená jen několik kilometrů a odpad je svážen do jedné sběrny, je záhadou, jak pokračuje jeho likvidace. Například kontejnery na plastové láhve jsem v Itálii nikde neviděla. Celá situace s odpady je dost nejasná. Zprávy o avízovaných nových spalovnách v okolí Neapole se po ukončení volebního boje vytratily z médií stejně rychle jako upozornění na krizi, která trvá již patnáct let. Ve sdělovacích prostředcích se občas objeví kampaň, která upozorňuje na to, že je nutné se otázkou třídění odpadu zabývat. Ale další zpráva veřejně přizná, že například na jihu je manipulace s odpadem jednou s výdělečných činností Camorry, což je odnož italské mafie. Řadový občan se v tom moc nevyzná a jen s důvěrou mění systém třídění odpadů podle aktuálně platné vyhlášky. Za poslední dva roky se v místě mého bydliště změnila dvakrát, a to nejen u nás, ale i v okolních městech. Nicméně naděje umírá poslední. Třeba i Italové v budoucnu zavedou do praxe to, co je běžné v jiných evropských zemích. Zuzana Larišová Maďarsko nechce byť nemeckým smetiskom Späť k odosielateľovi Zhruba dva roky trvalo, kým lysovaný komunálny odpad z Bavorska, v rámci svojej vandrovky sa z Maďarska vydal späť k odosielateľovi. Je to iba časť smetí, ktoré vyvolali koncom roka 2006 obrovskú aféru v Maďarsku: vtedy doviezli, samozrejme nelegálne, a nie len z Bavorska, okolo ton odpadu, ktorý umiestnili v rôznych častiach Maďarska, najčastejšie v odľahlých majeroch. Zásielkou z druhého októbrového víkendu sa vrátilo domov dokopy už ton. Bavori sa ukázali byť tvrdšími partnermi ako úrady z Badenska-Württemberska tie už skôr uznali, že časť odpadu pochádza z územia tejto spolkovej krajiny, kým južná provincia odolávala. Do Badenska-Württemberska už vrátili väčšiu polovicu smetí, kým do Bavorska je to prvá zásielka, preto Maďari oslavujú a - samozrejmerokujú o vrátení celého odpadu dovezeného pred dvoma rokmi. Tentoraz bola miestom rozlúčky obec Kunbaja, kde naložili 25 kamiónov, ktoré odviezli odpad do bavorského Coburgu. Všetko platí nemecká strana. Náklady, ktoré vznikli maďarskej strane, pokryjú zrejme pokuty zatiaľ vyrúbili takmer miliardu forintov (100 miliónov ČK). Prokuratúra stále vedie vyšetrovanie proti 17 ľuďom, ktorí chceli zbohatnúť na tomto nekalom obchode. O tom v Maďarsku nekolujú žiadne správy, či nemeckí odosielatelia tejto špinavej pošty budú nejakým spôsobom potrestaní... G.M.Papucsek

6 6 EVROPSKÁ UNIE EN č. 10 / 2008 Měsíc v Evropské unii Unie slavila Evropský den jazyků 26. září slavila Unie Evropský den jazyků. Zapojilo se do něj 45 států. Tak jako každý rok se i tentokrát konala řada akcí, na kterých jednotlivé země představovaly své jazyky, měla se tak zdůraznit mimo jiné důležitost jazykového vzdělávání či jazyková různorodost Evropy. Zastoupení Evropské komise v České republice, Eurocentrum Praha a Informační kancelář Evropského parlamentu vyhlásily k tomuto datu výtvarnou soutěž, která má oslovit žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Dvacet lokalit patří mezi nejlepší destinace Místopředseda Evropské komise Günter Verheugen u příležitosti 7. evropského fóra cestovního ruchu v Bordeaux udělil dvaceti lokalitám ocenění nejlepší destinace s nehmotným místním dědictvím v Evropě. Oceněné špičkové evropské destinace (European Destinations of Excellence, EDEN) propagují taková místa, kde se snoubí obchodní úspěch s udržitelností sociální, kulturní a přírodní. První středisko EU V Africe Vůbec první středisko Evropské unie mimo území starého kontinentu, které se zaměří na pracovní příležitosti, vznikne v Africe. Má se nacházet ve městě Bamako, ve státě Mali. Brusel tak chce ochránit životy stovek až tisíců Afričanů, kteří se každý rok snaží vycestovat do Evropy, aby tu našli práci. Proč právě Mali? Podle Unie se tu kříží řada cest uprchlíků, kteří se vydávají směrem na Španělsko. Větrné elektrárny ptákům neškodí Padl jeden velký mýtus. Britští vědci zjistili, že větrné elektrárny neodhánějí ptactvo z okolní přírody, jak se dosud tvrdilo. Tyto výsledky by měly usnadnit další budování podobných zařízení v celé Unii. Sedmadvacítka se totiž zavázala, že do roku 2020 bude energie z obnovitelných zdrojů tvořit 20 procent celkové energie, kterou Unie vyprodukuje. Obří pevninský větrný park chce vybudovat také česká společnost ČEZ. Země EU schválily návrh migračního paktu Země Evropské unie schválily 5. října na neformální schůzce ministrů spravedlnosti a vnitra v Cannes tak zvaný návrh migračního paktu. Ten má zbrzdit příliv nežádoucích imigrantů. Dokument vypracovali Francouzi, kteří tak chtějí zpřísnit evropskou imigrační politiku. Cílem je také vytvořit společná pravidla Unie v oblasti azylu. Tři finalisté Sacharovovy ceny Hu Jia, Alexander Kozulin a Abbot Apollinaire Malu Malu jsou tři finalisté letošní Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, kterou každoročně uděluje Evropský parlament osobnostem, jež se významně zasadily za šíření demokracie a obranu lidských práv. Výbory pro zahraniční věci a rozvoj je vybraly ze širšího seznamu sedmi kandidátů, které navrhli poslanci. Laureát letošní ceny bude zvolen v polovině října. Nezaměstnanost v Unii v srpnu Unie zveřejnila čísla, která hovoří o nezaměstnanosti v srpnu letošního roku. V celé Unii zůstala na hodnotě 6,9 procenta, v eurozóně pak stoupla na 7,5 procenta. V 15 zemích eurozóny tak v srpnu hledalo práci přes jedenáct a půl milionu lidí. Celková nezaměstnanost je stále vyšší než v České republice, kde v srpnu klesla na 4,3 procenta. Naopak na Slovensku se stabilně pohybuje kolem deseti procent. Unie zakázala dovoz mléčných výrobků Evropská unie zakázala dovoz mléčných výrobků z Číny. Z obchodů tak zmizely některé druhy sušenek, čokolád nebo jogurtů. Důvodem je škodlivý melamin, který kontaminoval čínské mléko. Podobný krok jako Unie už podnikly také některé asijské státy. Indonésie zveřejnila seznam téměř třiceti produktů, které by mohly být poškozeny čínským mlékem. Nachází se mezi nimi například známé tyčinky Snickers nebo bonbony M&Ms. Podle Bruselu však Evropanům žádné velké riziko nehrozí. Auta s novými světly Nové typy osobních aut v Evropské unii budou muset mít už za tři roky zvláštní světla pro denní svícení. Na konci září o tom rozhodla Evropská komise. Chce tak posílit bezpečnost na silnicích a snížit počet mrtvých ročně až o pět procent. Některé vozy mají požadovaný systémem už dnes, jedná se například o vozy Audi nebo BMW. Slovinské dálniční známky diskriminační Evropská komise varovala Slovinsko ohledně dálničních poplatků. Diskriminuje podle ní zahraniční řidiče. Slovinsko zatím obdrželo formální oznámení, které je prvním krokem procedury. Ta může skončit až u Evropského soudního dvora. Podstatou problému je možnost koupit si pouze půlroční nebo roční známku. To zvýhodňuje domácí řidiče proti zahraničním. Slovinská vláda požaduje dodatečné argumenty. Pakt o imigraci a azylu Ministři vnitra schválili Evropský pakt o imigraci a azylu. Naopak modré karty usnadňující vstup na území EU kvalifikovaným imigrantům zelenou ještě nedostaly. Schválení paktu patří k hlavním prioritám francouzského předsednictví. Evropský pakt o imigraci a azylu obsahuje obecné teze, podle nichž by se měla sjednotit a reformovat pravidla týkající se migrace a azylu v EU. Ministr vnitra ČR Ivan Langer prohlásil: Považuji to za průlomový dokument, který stanoví obecné principy, od nichž se bude odvíjet politika EU v oblasti migrace. Nelegální přistěhovalci jsou stále větším problémem, v současnosti jich je v EU na 8 milionů. Unie přitom kvalifikované imigranty potřebuje, protože stárne - podle nynějších demografických trendů bude v roce 2050 třetina populace starší 65ti let. V budoucnu navážou na pakt konkrétní opatření, například posílení kontrol na vnějších hranicích, sjednocení procedur na vracení imigrantů nebo sdílení otisků prstů přicházejících cizinců ve společné databázi. Francouzský ministr vnitra Brice Hortefeux řekl: Cílem paktu je vyhnout se dvěma možným úskalím: vytvoření evropské pevnosti a úplnému otevření ilegální imigraci. Vyjádřil také naději, že se ministři brzy shodnou na konečné podobě směrnice o modrých kartách. Tímto návrhem se ministři také zabývali, poprvé ho Komise představila loni v říjnu. Modré karty by se měly stát v EU obdobou zelených karet, které fungují v USA - měly by zatraktivnit EU jako destinaci pro vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí (kritériem by měl být výdělek v zemi původu alespoň 1,5násobek tamní průměrné mzdy). V současné době totiž tito lidé preferují spíše USA, Kanadu, Čínu nebo dokonce Indii. Česko vzneslo proti modrým kartám námitku, protože pro občany nových členských států stále platí omezení vstupu na pracovní trh Německa, Rakouska, Dánska a Belgie. Podle Hospodářské komory ČR ale mohou být prospěšné. Její prezident Petr Kužel řekl: Hospodářská komora ČR vítá projekt modrých karet, který povede k větší flexibilitě a snazšímu získávání kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí a může pomoci zacelit mezery na Ochrana nákupů přes internet Evropská komise představila směrnici, která by měla harmonizovat předpisy pro přeshraniční nákupy. Chce tak zároveň povzbudit maloobchodníky k expanzi na zahraniční trhy a spotřebitele k rozšíření nákupů v zahraničí. Kritici ale namítají, že nová směrnice nejde v ochraně zákazníků dost daleko. Podle návrhu EK musí být všichni spotřebitelé v Evropě při nákupech řádně informováni nejen o vlastnostech výrobku, ale také o jeho původu Dotace nebo Evropa bez bariér? Snižování dotací velkým zemědělským farmám tzv. progresivní modulace je podle českého ministra zemědělství v rozporu s mottem českého předsednictví bez bariér, protože vytváří nové nerovnosti mezi členskými zeměmi. Revize společné zemědělské politiky, která byla hlavním tématem Rady pro zemědělství, zahrnuje i návrh na zavedení principu tzv. progresivní modulace, což znamená postupné krácení přímých plateb zemědělcům a přesun takto uvolněných prostředků na politiku rozvoje venkova. Farmám, které v přímých dotacích dostávají více než eur, by se tyto platby měly v první fázi snížit o 5%, podíl by se měl postupně zvyšovat až na 13% v roce Progresivní je navrhovaný způsob krácení dotací: podle něj by se měly farmám, které dostávají více než eur, měly platby snížit o další tři procenta, podnikům, které dostávají více než eur o šest procent a farmám, které ročně získávají více než eur až o devět procent. ilustrační foto V této fázi projednávání je pro nás zásadní přesvědčit Evropskou komisi o selektivním dopadu progresivní modulace na země jako Česká republika. Paradoxně to totiž představuje zavedení nezdravých prvků do Společné zemědělské politiky, což je v absolutním rozporu s původní myšlenkou Health Check tedy s kontrolou zdravotního stavu této politiky, řekl ministr Petr Gandalovič. České ministerstvo zemědělství návrh modulací obecně podporuje, s progresivním krácením dotací ale nesouhlasí. Podle ČR to povede k diskriminaci zejména nových členských zemí, kde jsou zemědělské podniky z historických důvodů (kolektivizace) daleko větší než ve starých členských zemích. Zatímco v Evropské unii má průměrná farma 29 ha (ve Francii je to 42 ha), v České republice je to 129 ha. K návrhu Komise mají výhrady například Slovensko, Rumunsko, ale také Velká Británie nebo Německo. Revizi stavu Společné zemědělské politiky (tzv. health check) zahájila Evropská komise před rokem.chce modernizovat SZP zefektivněním a zjednodušením systému přímých podpor, přizpůsobením nástrojů tržní podpory situaci v rozšířené Unii. Health check má zároveň zohlednit nové výzvy jako jsou klimatické změny či vodní hospodářství. K ilustrační foto trhu práce. Česká republika nicméně trvá na tom, že nelze zavést modré karty usnadňující pohyb na území EU imigrantům ze třetích zemí, když ne všichni občané EU mají v této oblasti stejná práva. Český postoj podpořilo i Slovensko. Pokud by česká námitka byla vyslyšena, mohly by být modré karty zavedeny až od roku 2011, tedy do data, dokdy mohou starší členské země ponechat svá omezení. a konečné ceně včetně všech poplatků. Směrnice také limituje dodací lhůtu na 30 dnů a zavádí právo všech Evropanů na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od jeho doručení. Dále dojde k harmonizaci záručních podmínek: spotřebitelé budou mít právo na opravu nebo výměnu zboží, pokud se ukáže jako vadné, do dvou měsíců. Speciální pravidla budou platit pro nakupování přes mobilní telefony, které často disponují menším displejem znemožňujícím poskytnout úplné informace o produktu (např. vykreslení dostatečně velkého obrázku). Konec by měl být také s neférovými praktikami jako je automatické navyšování cen za služby či obnovování smlouvy bez vědomí zákazníka. V dnešní době, kdy jsou rozpočty mnoha rodin v Evropě napjaté, je obzvlášť důležité, aby spotřebitelé měli možnost snadného porovnání cen a mohli si vybrat tu nejlepší dostupnou nabídku, prohlásila komisařka pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva a dodala: Nová legislativa má posílit ochranu spotřebitele a důvěryhodnost přeshraničních nákupů. Některé severské země nebo například Velká Británie se ale obávají, že nová pravidla pro celou sedmadvacítku by oslabila postavení jejich spotřebitelů, kterým domácí legislativa chrání lépe. Evropská spotřebitelská organizace BEUC zase tvrdí, že směrnice přinese maximální harmonizaci a minimální ochranu spotřebitelů. Podle nedávno zveřejněného průzkumu přibližně každý čtvrtý Evropan nakupuje zboží přes Internet, nicméně pouze 7% obyvatel starého kontinentu tak činí na zahraničních serverech. Podobné je to u obchodníků: tři čtvrtiny prodávají své zboží nebo služby pouze na domácím trhu. Pokud by platila harmonizovaná pravidla, polovina z nich by o vstupu do zahraničí uvažovala. ilustrační foto hlubším změnám by ale mohlo dojít až po roce 2013, kdy bude sestaven nový rozpočet Unie. O něm se bude diskutovat právě během českého předsednictví. Stránku připravila Eva Kunertová

7 EN č. 10 / 2008 ROZHOVOR/PREZENTACE 7 Česko je pro realitní podnikání velmi atraktivní, říká Erik Webb Dempsey ze společnosti Property In Prague Podnikání v České republice je stále atraktivní. Řada oblastí je přitažlivá i pro cizince. Erik Webb Dempsey působí na českém realitním trhu už patnáct let. Tři roky byl zaměstnán v investičním oddělení pražské pobočky mezinárodní společnosti Jones Lang LaSalle. Byl jedním ze zakládajících partnerů společnosti Property In Prague, kde je v současné době zodpovědný za investice. Od konce roku 2003 uzavřel transakce v hodnotě 38 milionu eur. Evropské noviny si vybírají k rozhovoru manažery, kteří přesahují svým vlivem hranice České republiky. Proč jste zvolil k podnikání právě Čechy? Česko je pro realitní podnikání velmi atraktivní. Silná ekonomika způsobuje, že má v současné době jednu z nejsilnějších pozic na evropském nemovitostním trhu. Za úspěchem stojí mnoho důvodů. Jednak posilující česká koruna, rostoucí kupní síla obyvatel, nízká jen pětiprocentní nezaměstnanost, nejnižší od roku 1997 a stále téměř nejnižší hypoteční úroky v Evropě. V současné době reprezentuje majetek Čechů v porovnání s průměrem EU zhruba 35 procent, ale dá se předpokládat, že brzy dožene takové země jako je Rakousko nebo Finsko. Ukazatelem ekonomické stability je mimo jiné i to, že Česko má v současné době dolarových milionářů a jejich počet každý rok vzrůstá o 15 %. Velmi dobré geografické postavení má pak v Evropě česká metropole. HDP na obyvatele je v Praze dvojnásobně větší než je průměr v ČR. Praha je osmé nejdražší město Evropy a patří mezi dvanáct evropských regionů s největší kupní silou. Trh je sice rozhýbán, ale očekává se zároveň poměrně velký útlum. Nemáte z toho obavy? Tuzemský realitní trh rozhýbaly především dosavadní poměrně nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů. Více než tři čtvrtiny Čechů má nebo zamýšlí vzít si hypotéku. Nejvíce si přitom půjčují zaměstnaní lidé s vyšším vzděláním. Zadlužení českých domácností je ovšem stále nízké ve srovnání se západní Evropou. A pokud máte na mysli hypoteční krizi v USA, tak krize za oceánem český bankovní a realitní sektor nijak negativně neovlivní a neohrozí. Spíše naopak. Banky svá pravidla a podmínky pro jednotlivé půjčky zpřísňují, aby zamezily vzniku právě takové situace, která nastala ve Spojených státech a Velké Británii. Žádná cenová bublina v Česku v dohledné době nepraskne. Poměr mezi příjmy obyvatelstva a cenami nemovitostí jsou v rovnováze a dostupnost hypotečních služeb zůstává i přes průběžné navýšení úroků silná. V první polovině roku 2008 ceny bytů vzrostly o 5,6 %, v Praze pak o 4 %. Lze z těchto čísel vyvodit nějaký současný trend? Trendem bude zvyšování průměrné velikosti bytu, ta současná 76 m 2 je pod průměrem EU. Z pražských lokalit vykazuje největší růstový potenciál Praha 7, Praha 8 a Praha 3, kde v současné době vzniká jeden z nejvelkolepějších rezidenčních projektů Central Park Praha. Z regionálního pohledu mají největší šance města jako Ostrava, Liberec, Olomouc, České Budějovice a Brno, která zaznamenala největší růst nové výstavby za poslední čtyři roky. Český realitní trh ovšem stále nedisponuje dostatečnou nabídkou luxusních nemovitostí. Něco jste už naznačil. Mohl byste ale konkrétněji popsat aktuální situaci na českém realitním trhu? Silná ekonomická situace podporuje růst národního bohatství. Češi bohatnou a chtějí více nakupovat, mimo jiné i nemovitosti. Nikoli na investici, chtějí bydlet ve vlastním. V České republice stále převyšuje poptávka nabídku. Rezidenčnímu trhu vládnou jednoznačně tuzemští zájemci. Cizinci jsou v Praze zastoupeni maximálně okolo pěti procent. V ostatních regionech pak kolem jednoho procenta. Velkou mezeru na trhu tvoří luxusní byty, kterých je tu vzhledem k poptávce stále značný nedostatek. Ozývají se také některé kritické hlasy, že co se kvality týká, je v porovnání se západní Evropou u některých luxusních projektů stále co dohánět. Prognózy bývají rozporné zůstane český trh i nadále ve stabilní pozici? Český trh zůstane podle mého názoru i nadále v silné a stabilní pozici. Neočekávám, že do konce letošního roku dojde v Praze k více než 18% růstu, jak tomu bylo loni. Třebaže v současnosti to tak vypadá, můj odhad je někde mezi 12 a 15 procenty. Dalším z důvodů cenového růstu jsou stále ještě poměrně snadné podmínky pro získání hypotečního úvěru. V Polsku se poté, co se uvolnil proces získávání hypoték, začala cena vychylovat až o 200 %. V současné době je situace stagnující. Nemyslím si, že to je případ České republiky. Je zde sice silný růst, ale stabilní. Jaký předpovídáte cenový vývoj pražským rezidenčním nemovitostem? Myslím si, že ceny v Praze stále mírně porostou. V průběhu příštích pěti let očekávám, že vzrostou přibližně na dvojnásobek. Netýká se to ale lokalit v historické části Prahy jako je Malá Strana a okolí Staroměstského náměstí, kde by ceny měly vzrůst tak o 5 až 8 %, a to především kvůli jejich již tak dost vysoké původní ceně. Jak si podle vás vede Česká republika v rámci zemí střední a východní Evropy? Česká republika má velmi stabilní pozici ve finanční sféře. Podle mého názoru jsou země jako Rumunsko či Bulharsko velmi nadhodnoceny. V Rumunsku je podle mne cena o dva roky napřed. Erik Webb Dempsey působí na českém realitním trhu 15 let. Tři roky byl zaměstnán v investičním oddělení pražské pobočky mezinárodní společnosti Jones Lang LaSalle. Dempsey je jedním ze zakládajících partnerů společnosti Property In Prague, kde je zodpovědný za investice. Od konce roku 2003 uzavřel transakce v hodnotě 38 milionu eur. Získal tituly B.S. v marketingu na Florida State University a MBA na prestižní University of Chicago s Graduate School of Business. Dochází zde také k velkému množství spekulací, což má pravděpodobně dopad na zvýšení cen. Také o Bulharsku, ve kterém jsem byl před dvěma lety na veletrhu, koluje řada falešných mýtů o astronomickém růstu až o 150 %. To možná platilo v roce 2002 a 2003, ale neplatí to teď. Bulharsku také chybí dostatek kvalifikovaných realitních manažerů, kteří by byli schopni zvládnout velké projekty zahraničních investorů. Také infrastruktura je na velmi špatné úrovni. Mnoho investorů, kteří koupený projekt osobně nenavštíví, pak tratí právě na nekvalitní infrastruktuře v okolí. To se v České republice stát nemůže. Česká republika je díky své stabilitě považována za bezpečnou investici. Působí tu mnoho zahraničních investorů a je tu mnoho projektů. Současná poptávka je velmi uspokojující. Silná pozice koruny ale způsobuje odliv investorů z Velké Británie, což je částečně způsobeno i špatným stavem tamějšího realitního trhu. Je zde také patrný enormní zájem investorů z východních zemí bývalého Sovětského svazu. Jací zahraniční investoři u nás v současné době působí nejčastěji? Stále převažují investoři z Velké Británie a Irska. Zájem Rusů vzrůstá zejména o luxusní nemovitosti. Zůstávají zde také italští investoři, kteří tu působí už od počátku devadesátých let, kdy nakoupili mnoho pražských nemovitostí. Oproti tomu američtí investoři zde nikdy aktivně nepůsobili. Samostatnou kapitolu pak tvoří investoři z Holandska, kteří se specializují na horské rekreační oblasti. S Erikem Webbem Dempseym hovořil Vlastimil Růžička Prezentace Třetí ročník Pražského studentského summitu začíná! Pražský studentský summit, pořádaný Asociací pro mezinárodní otázky, je vzdělávacím projektem, v jehož rámci studenti středních i vysokých škol z celé České republiky simulují jednání tří významných aktérů na poli mezinárodních vztahů OSN, NATO a Evropské unie. Díky doprovodným akcím a workshopům zároveň funguje jako jedinečné fórum, kde se studenti mohou setkat s významnými hosty nejen ze světa politiky a diplomacie a diskutovat s nimi o aktuálních otázkách. Takovými osobnostmi v minulosti byli například Alexandr Vondra, Cyril Svoboda, Ondřej Liška, Richard Graber a celá řada dalších. V září odstartoval již třetí ročník tohoto projektu, který navazuje na více než desetiletou tradici Pražského modelu OSN. Ten od dob svého založení prošel mnohými změnami a mezi studenty i odbornou veřejností se těší stále větší popularitě. Během pěti přípravných setkání (workshopů) mladí diplomaté pracují na vylepšení svých rétorických schopností, seznamují se s mezinárodním děním a fungováním simulovaných institucí nebo se učí efektivněji pracovat s informačními zdroji. Všechny nabyté zkušenosti poté zúročí během březnové slavnostní konference, která je vrcholem celého Summitu. Model OSN je vzhledem k velikosti této instituce v její reálné podobě modelem početně největším. Jednání probíhají v českém jazyce a jsou určena především středoškolákům. Ti zastupují přidělené státy v jednotlivých orgánech se zaměřením na ekonomiku, bezpečnost, lidská práva či udržitelný rozvoj. Modelu NATO se účastní studenti středních škol, kteří se zajímají zejména o bezpečnostní aspekt mezinárodních vztahů. Jeho jednacím jazykem je angličtina. Model Evropské unie je pak určen posluchačům vysokých škol. Dne 1. listopadu se koná úvodní přípravné setkání a studenti spojeni s Modelem OSN a Modelem NATO znovu zaplní prostory Vysoké školy ekonomické v Praze, které jindy v sobotu bývají spíše prázdné. Na čtvrtém přípravném setkání se k nim připojí také Model Evropské unie. Dopolední část workshopů je často tématicky zaměřená a s jednotlivými přednáškami zde vystupují analytici, politici, diplomaté, novináři či jiní odborníci. V odpolední části se delegáti věnují jednání, které často probíhá na skutečně profesionální úrovni.

8 8 PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU EN č. 10 / 2008 ČR členem Bruegelu Český dům Ministerstvo zahraničních věcí a hejtmani budou spolupracovat na společné propagaci krajů v rámci předsednictví v Radě Evropské unie. Předsednictví není něco, co by se mělo výlučně odehrávat v Praze, všechny země je využívají k podpoře a propagaci regionů, uvedl už dříve místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Aktivní zapojení regionů je podle něj jednou z priorit předsednictví. V rámci spolupráce nabídlo ministerstvo krajům zvýhodněné podmínky pro nájem kancelářských prostor v Bruselu v tzv. Českém domě. Jednotná česká adresa by měla přispět k lepší prezentaci krajů i České republiky jako celku. Pokud by smluvní spolupráce neexistovala, muselo by ministerstvo ze zákona od krajů žádat maximální tržní nájem. Kraje, respektive jejich regionální informační evropská centra, mají sehrát důležitou roli například při komunikaci předsednictví vůči českým občanům. Předsednictví také přináší krajům šance v oblasti KOMENTÁŘ Česká republika se stala členem evropské instituce Bruegel. Smlouvu o členství podepsal místopředseda pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Před českým předsednictvím tak posilujeme spolupráci s mezinárodními experty. Breugel vznikla v roce 2004 a od svého založení se zaměřuje hlavně na publikování otevřených analýz a pořádání konferencí především v oblasti evropského hospodářství. Breugel je politicky neutrální think- -tank a svou činností se snaží přispět ke tvorbě evropské hospodářské politiky. Česko může od října 2008 využívat služby institutu, například vypracování odborných studií nebo poskytování poradenství. Koordinaci spolupráce České republiky s Bruegelem bude zajišťovat útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti. Bruegel může být Česku užitečná při tématech mobility na trhu práce, Lisabonské strategie a energetické bezpečnosti. Think-tank se nehlásí k žádnému politickému směru. Jeho cílem je přispět k tvorbě evropské hospodářské politiky prostřednictvím otevřených analýz a diskuzí, založených na faktech a relevantních průzkumech. Během své existence publikoval téměř dvě stě odborných statí a dokumentů. turistického ruchu. Zkušenosti ze zemí jako je třeba Rakousko nebo Finsko ukazují, že v regionech je možné uspořádat kolem padesáti zasedání a dalších akcí, které předsednický stát organizuje. To také krajům otevírá příležitosti prezentovat se v rámci doprovodných a kulturních akcí. V Českém domě nyní sídlí 8 zastoupení českých krajů, CEBRE (Svaz průmyslu, Hospodářská komora a ministerstvo průmyslu a obchodu), České centrum, poradenské a lobbistické firmy a v neposlední řadě Velvyslanectví ČR v Belgii a Stálé zastoupení ČR při EU (konkrétně kanceláře pro české předsednictví). Summit jako uspávací prášek? Slovo summit má punc sterility. Vrcholné schůzky jsou mnohdy považovány buď za formální setkání, při nichž nejvyšší státní představitelé podepisují dopodrobna předjednané či zcela dohodnuté smlouvy, nebo za prázdná řečnická cvičení, při nichž účastníci deklarují maximálně to, že se dohodnou. Některé summity EU však přesto provází nervozita a napětí a jiné dokonce končí krachem (tedy konstatováním, že jednání bude pokračovat). A protože se už dopředu ví, která členská země s čím k jednacímu stolu přijde (že Francie nebude chtít ani slyšet o ztenčení zemědělských dotací, že Velká Británie nefandí větším pravomocem pro evropskou byrokracii, že Německo bude ochotno rozšiřovat Unii, jen pokud nebude ohrožena ekonomická stabilita), žádná velká překvapení se většinou nekonají. Někdy ale plánované téma Rady zastíní nečekaná událost evropského významu a vlády členských států mají zaujmout společný postoj k něčemu, o čem dosud na unijní úrovni téměř nemluvily: stalo se to například na summitu po povodních, kdy byl velmi rychle schválen fond solidarity, nebo na schůzce, kde s v rámci energetické politiky začala řešit závislost na dodávkách surovin z Ruska, které je přesunulo z ranku vzájemného obchodu do oblasti strategických zbraní. Zcela mimořádné jednání pak vyvolalo formulování společného postoje k válce o Irák, kdy názorové rozdíly napříč členskými státy zabránily jeho jasnější formulaci, a s logickými rozpory skončilo na jedné straně rokování o teroristických hrozbách, když útoky ve Velké Británii a Španělsku ukázaly, že Unii nebude stačit jen vyjadřovat soustrast Spojeným státům, a na straně druhé jen kuloárové rozhovory o systému protiraketové obrany, kterou Brusel označil za bilaterální záležitost USA a Česka, potažmo Polska, přičemž většina členských států Unie je současně členskými státy NATO. Summit tedy může na někoho působit jako uspávací prášek téma, které nezasluhuje pozornost, ale čas od času se právě na vrcholných schůzkách ukáže, jaké priority má ta která země jak v dlouhodobých politikách, tak aktuálních reakcích. A pro Česko platí zkušenost, že předsednické státy patří k těm nejsledovanějším. Lidé českého předsednictví Milena Vicenová Velvyslankyně se narodila v roce 1955 v Přerově. Dne nastoupila na post Stálé představitelky ČR při Evropské unii v Bruselu jako velvyslankyně, která povede Stálé zastoupení v době českého předsednictví Rady EU v roce Vystudovala Vysokou školu veterinární v Brně. Byla první ministryní zemědělství ve vládě současného premiéra Mirka Topolánka. Předtím řídila čerpání dotací z Unie (program SAPARD) a byla členkou premiérova vyjednávacího týmu pro evropské strukturální fondy. Velvyslankyně Vicenová má zkušenosti z řady zahraničních studijních pobytů a stáží. Je vdaná za MUDr. Milana Vicenu, experta na reprodukční medicínu. Její dcery Blanka a Šárka studují na Univerzitě Karlově. Jaké jsou vaše úkoly pro předsednictví? Radek Honzák, tiskový mluvčí Stálého zastoupení ČR v Bruselu vystudoval anglistiku-amerikanistiku na FF UK v Praze a žurnalistiku na City University v Londýně. Od roku 2000 do roku 2004 pracoval jako redaktor Lidových novin v Praze, potom byl jejich zpravodajem v Londýně. Od roku 2006 působí v Bruselu - dva roky jako zpravodaj Hospodářských novin, poté jako redaktor tamního deníku Europolitics. Jaké jsou vaše úkoly pro předsednictví? Během českého předsednictví budu mít jako tiskový mluvčí Stálého zastoupení V době od 1. ledna do 30. června 2009, tedy po dobu předsednictví, se v ĆR uskuteční na 300 jednání, seminářů, konferencí a neformálních setkání. V Bruselu a Lucemburku se uskuteční odhadem zasedání pracovních skupin, od expertní úrovně přes zasedání radů, velvyslanců, až po zasedání ministrů a hlav států členských zemí EU. Úkolem Stálého zastoupení v Bruselu je zajistit co nejlepší zázemí a také co nejvíce informací z institucí EU i z ostatních členských zemí. Některá jednání budeme rovněž řídit. Budeme také co možná nejlépe prezentovat naši zemi na doprovodných kulturních a společenských akcích a odpovídat na dotazy médií. Jak bude vypadat váš pracovní týden během předsednictví? Bude mít nejméně šest pracovních dní, které budou začínat před šestou a končit nejdříve kolem půlnoci. První část týdne věnuji analýze toho, co se událo na pracovních skupinách, a přípravě zasedání Výboru stálých zástupců Coreperu. Jeden den bude vyhrazen vlastnímu zasedání Coreperu, který budu po dobu předsednictví řídit. Budu také připravovat zasedání rad ministrů pro všeobecné a vnější záležitosti, justice a vnitra a hospodářství a financí. Budu jednat s poslanci Evropského parlamentu, s pracovníky Komise a generálního sekretariátu Rady, poskytovat co nejvíce informací kolegům z resortů, ministrům, kolegům z Úřadu vlády a novinářům. Je pro Vás některé z předchozích předsednictví ukázkové či naopak odstrašující? Německé předsednictví bývá kladně hodnoceno za soustředění na dvě klíčové oblasti jednání o tzv. klimaticko-energetickém balíčku a dosažení dohody o změnách institucí. Na portugalském předsednictví si vážím toho, že vytvářelo dostatečný prostor i pro střední a malé členské státy. Slovinci se v prvním pololetí letošního roku představili jako malý, ale spolehlivě pracující tým a dokonale prezentovali svou zemi. Francouzi, kteří převzali předsednictví letos v červenci, bývají na jednáních dokonale připraveni a výborně hospodaří s časem. V čem bude - podle vás - naše předsednictví české? ČR v Bruselu na starosti témata tzv. Coreperu I. To znamená vše, co se týká Rady pro konkurenceschopnost, Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, Rady pro zemědělství a rybolov, Rady pro životní prostředí, Rady pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví, a také Rady pro vzdělání, mládež a kulturu. Jak bude vypadat váš pracovní týden během předsednictví? Typický den, alespoň podle zkušeností mluvčích minulých předsednictví, bude opravdu nabitý. Brzy ráno je třeba projít monitoringy médií, zkoordinovat práci s kolegy v Praze pomocí videokonferencí, od rána odpovídat na dotazy novinářů, jichž denně mohou volat stovky. Během zasedání ministrů připravovat tiskové zprávy, sledovat jednání a informovat o něm média, vést tiskové konference předsednictví. Průběžně připravovat nejrůznější veřejná vystoupení a setkání s novináři. A to vše a mnoho dalšího nejméně šest dnů v týdnu. Je pro vás některé z předchozích předsednictví ukázkové či naopak odstrašující? Každé předsednictví má svůj styl, a to platí i pro komunikační práci. Přesto se můžeme inspirovat například slovinskou vstřícností, finskou transparentností nebo německou efektivitou. V čem bude - podle vás - naše předsednictví české? Naší silnou stránkou určitě bude schopnost řešit náročné, neobvyklé a nestandardní situace, kdy umíme prokázat tvořivost. Těším se, že budeme umět uplatnit naše kulturní zázemí a tradici, připravují se krásné doprovodné programy. Jsem ráda, že předsednictví se bude týkat všech našich regionů, každý z nich bude hostit některou neformální radu, seminář, konferenci nebo výjezdní zasedání. Přebíráme něco podstatného od Francie a budeme něco připravovat pro Švédsko? Samozřejmě, často budeme pokračovat v agendách započatých francouzskými, někdy i slovinskými kolegy. Konkrétně budeme například dokončovat nařízení o vnitřním trhu energií, pravděpodobně o emisích z automobilů, o hodnocení solventnosti pojišťoven. Budeme pokračovat v naplňování dohod o spolupráci se zeměmi východní Evropy a tuto agendu předáme zase Švédsku. Budeme se zabývat přípravou Chorvatska a dalších zemí západního Balkánu na vstup do EU a i tento úkol předáme Švédsku. Na co si bude muset dát ČR pozor? Během předsednictví nemůžeme prosazovat naše národní zájmy, naopak, musíme usilovat o to, abychom byli objektivními předsedajícími, abychom uměli vážit stanoviska jednotlivých zemí a nacházet kompromisní řešení, s nimiž mohou být nakonec spokojeni všichni. Budeme si muset dávat pozor na to, abychom dokázali spolupracovat bez ohledu na osobní nebo stranické zájmy. Jak se může na evropském předsednictví promítat domácí politika? Pokud bychom nedokázali během předsednictví upustit od rozbrojů, pokud by se nepodařilo dohodnout se na párování poslanců v Parlamentu, pokud bychom nedokázali mluvit jako Česká republika stejným hlasem, bylo by naše předsednictví předem odsouzeno k neúspěchu. Věřím, že tomu tak nebude. Česko bude předsedat Unii v době, která může nadlouho předurčit vývoj celého kontinentu a to nejen z hlediska reformy unijních institucí, ale i tak zásadních otázek, jako je energetická politika. Věřím, že díky vrozené kreativitě a nadhledu zanecháme v dějinách evropské integrace českou stopu. Na co si bude muset dát ČR pozor? Co se týče komunikace, 1. ledna 2009 nastane zcela zásadní změna vnímání všeho, co Češi řeknou. Jakýkoli výrok, ať bude pocházet od ústavních činitelů nebo od nás, tiskových mluvčích, bude mít váhu názoru a postoje celé Evropské unie, nikoli jen České republiky. Je předsednictví EU ryzí byrokracie, nebo nabízí prostor i pro legraci? Pokusy o legraci bohužel často nedopadají v evropských institucích dobře. Humor se zkrátka obtížně překládá do 23 oficiálních jazyků EU. Přesto věřím, že český smysl pro humor najde během předsednictví svoje uplatnění. Stránku připravila Eva Kunertová

9 EN č. 10 / 2008 ČESKÁ REPUBLIKA 9 Evropský týden regionů a měst v Bruselu Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek se zúčastnil zahájení Evropského týdne regionů a měst OPEN DAYS 2008 v Bruselu. Od 6. do 9. října se zde konalo 140 odborných seminářů a workshopů, které byly určeny politikům na úrovni EU a regionů, odborníkům a představitelům bankovního sektoru, podnikatelům a občanské společnosti. Semináře a workshopy se zaměřily na první zkušenosti s prováděním 345 programů politiky soudržnosti na období s celkovou investicí zhruba 500 miliard eur. Ministr Jiří Čunek přijal pozvání do panelové diskuze na téma Zelená kniha o územní soudržnosti, která byla Evropskou komisí zveřejněna počátkem října. Účastníci diskuze se ve svém vystoupení zaměřili na tři okruhy otázek: jaká je definice území v oblasti územní soudržnosti a jak se liší od regionů ; co znamená územní soudržnost pro budoucí kohezní politiku; jak by mělo být území lépe integrováno do evropských priorit. Česká republika považuje kohezní politiku, včetně jejího aspektu územní soudržnosti, za velmi důležitou součást aktivit Evropské unie. Územní specifika se v žádném případě nemohou omezit jen na specifika geografická. Vzhledem k odlišné sídelní i územní struktuře EU bude zřejmě územní soudržnost zohledňovat konkrétní situaci a specifika každé jednotlivé země, uvedl ve svém projevu Jiří Čunek. Ministr také zdůraznil, že struktura osídlení ČR je odlišná od většiny zemí EU. Naším specifikem je převažující počet středních a malých měst a určitá uzavřenost daná pohraničními reliéfem téměř po celém obvodu státu, což výrazně omezuje mezinárodní význam českých center. Oproti sousedním zemím je i český venkov specifický charakterem osídlení, zástavbou sídel a velmi nízkým podílem rozvolněných forem osídlení. Venkovské obce spravují území tvořené téměř 74 % plochy celého státu. Žije v nich však pouze cca 26 % obyvatel. Pro ČR je z územního hlediska podstatná zejména oblast městské problematiky a také integrovaný přístup k podpoře měst a venkovských oblastí v rámci rozvíjení vztahů město-venkov. V rámci OPEN DAYS se v ČR během měsíce října uskuteční také osm konferencí a výstav, které se budou konat v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě, Zlíně a Ústí nad Labem. Během svého programu se ministr sešel na pracovním jednání s evropskou komisařkou pro regionální rozvoj Danutou Hübner. Hlavním bodem pracovního setkání byla aktuální situace v oblasti čerpání evropských dotací určených pro Českou republiku. Komisařka Hübner ocenila vysokou úroveň spolupráce při koordinaci finanční pomoci všech operačních programů mezi Evropskou komisí a ministerstvem pro místní rozvoj. Rovněž dobrá Ministr Jiří Čunek na Kohezním fóru, konaném koncem září loňského roku v Bruselu, kde Evropská komise otevřela veřejnou diskuzi nad budoucností politiky soudržnosti. ilustrační foto: archiv příprava jednotlivých programů a podmínky pro čerpání byly hodnoceny jako velmi dobré. Komisařka dále připomněla nutnost zaměřit se na velké projekty, kterých je v rámci všech operačních programů více než 150. Tyto projekty díky svému rozsahu podléhají kontrole Evropské komise. Hübner vyjádřila přesvědčení, že částka vyčleněná pro Česko v rámci všech operačních programů bude vyčerpána na 100 %. Dalším tématem jednání bylo české předsednictví EU, zejména aktivity spadající pod ministerstvo pro místní rozvoj. Jiří Čunek informoval komisařku o hlavních prioritách ČR, zejména s ohledem na politiku sociální, ekonomické a územní soudržnosti. Mojí ambicí je v rámci našeho předsednictví uzavřít debatu o tzv. Zelené knize územní soudržnosti. Tento dokument se stane základem budoucí politiky územní soudržnosti po roce Ministerstvo chce dále během předsednictví pokračovat v diskuzi na úrovni EU o tom, zda dosavadní cíle, strategie a priority odrážejí vývoj a potřeby Unie. Rovněž bude nutné do této politiky promítnou nové výzvy - globalizaci, nepříznivý demografický vývoj, energetickou bezpečnost a ochranu životního prostředí, uvedl ministr Jiří Čunek. Na závěr pracovní schůzky ministr pozval komisařku Hübner na návštěvu českých regionů, které dosud nenavštívila. Komisařka přislíbila, že zbývající čtveřici regionů navštíví v průběhu předsednictví České republiky EU. (mmr) Čunek a Van den Brande k politice soudržnosti Předseda Výboru regionů (VR) Luc Van den Brande a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek hovořili v rámci OPEN DAYS v Bruselu o společných prioritách pro nadcházející české předsednictví EU, které začne 1. ledna Jiří Čunek zdůraznil, že Zelená kniha o územní soudržnosti, kterou Komise přijala toto pondělí, bude pro české předsednictví z pohledu ministerstva pro místní rozvoj klíčovou prioritou. Zaměříme své úsilí na to, aby se dosáhlo pokroku v otázkách, o nichž zelená kniha pojednává. Našimi hlavními prioritami je hospodářské posílení vnitřních periferií regionů, zlepšení spolupráce pohraničních oblastí, rozvíjení integrovaného přístupu k regionálnímu plánování, prosazování polycentrické sítě sídel, podpora rozvoje venkova a dopravní a telekomunikační infrastruktury, prohlásil ministr. Luc Van den Brande a Jiří Čunek se shodli na potřebě pokračovat v silné evropské politice soudržnosti, která podporuje všechny evropské regiony a zvláštní pozornost věnuje těm nejméně rozvinutým. Ministr zdůraznil, že z pohledu České republiky by jakékoli snížení fondů určených na politiku soudržnosti poškodilo základní zásady této politiky a ohrozilo světovou konkurenceschopnost EU. Luc Van den Brande uvedl, že Výbor regionů bude plně podporovat české předsednictví EU v plnění jeho úkolu, jímž je dosáhnout pokroku v procesu dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy, dalším rozvoji evropské politiky soudržnosti a aktivní zapojení občanů do voleb do Evropského parlamentu v červnu Na znamení této podpory bude VR dne 6. března 2009 v Praze pořádat Evropský summit regionů a měst, jenž bude zřetelným projevem Evropy blízké lidem. Ministr Jiří Čunek, jenž bude v lednu 2009 předsedat Radě ministrů EU pro regionální záležitosti, vyzval předsedu, aby prezentoval názory VR na regionální politiku a na Zelenou knihu o územní soudržnosti na neformální schůzce Rady, která se uskuteční ve dnech 23. a 24. dubna 2009 v Mariánských Lázních. (mmr) Český venkov umí využít evropské peníze V Bruselu se schyluje k rozhodnutí o SZP Program rozvoje venkova a využití evropských fondů, aktuální problémy místního rozvoje, financování územních rozpočtů v roce 2009 taková byla náplň jubilejních 30. Dnů malých obcí, na které se do Prahy sjeli starostové menších měst a vesnic z celé České republiky. Jako tradičně na pražské setkání zavítal i ministr zemědělství Petr Gandalovič. O příslušných rezortních nástrojích podpory rozvoje našeho venkova, informovali i reprezentanti ministerstva financí, ministerstva pro místní rozvoj a resortu životního prostředí. Na projekty obcí je zaměřena především III. osa Programu rozvoje venkova. Obce však mohou prostřednictvím tzv. místních akčních skupin čerpat i z Opatření IV. osy. Třetí osa Programu rozvoje venkova, konkrétně přes opatření Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova. Opatření třetí osy Programu rozvoje venkova jsou zaměřena na tvorbu pracovních míst nebo vytváření podmínek pro hospodářský růst. Jednotlivá opatření jsou zaměřena na podporu zakládání podniků, na vzdělávání, ale také třeba na vybavenost kulturní a sociální infrastrukturou. V aktuálně otevřeném už pátém kole pro příjem žádostí jsme ve třetí ose zaregistrovali 121 projekt s požadavkem na 825 milionů korun. Zdaleka nejvíc projektů se týká občanské vybavenosti, uvedl ve svém vystoupení ministr zemědělství Petr Gandalovič. Vystoupení ministra se dotklo také zemědělských agentur, které mají do budoucna převzít větší část poradenské činnosti nejen pro zemědělce, ale i pro místní samosprávy. Agentury nebudou řízeny z Prahy, ale budou odrážet stávající krajské uspořádání. Podle ministra to ale neznamená, že by na krajské úrovni vznikl nějaký další administrativní článek: agentury v krajských nebo v zemědělsky významných městech budou pověřeny koordinací. Petr Gandalovič také vyzval přítomné starosty, aby iniciovali pozemkové úpravy: Starostové obcí jsou ti, kdo musí říct, že chtějí například obnovit cestu, která byla v minulosti rozorána; bez účinné spolupráce s nimi nelze provádět efektivní pozemkové úpravy. Den malých obcí je tradičním setkáním starostů obcí s představiteli jednotlivých ministerstev, poslanci parlamentu a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Akce probíhá dvakrát ročně, na jaře a na podzim, a to vždy v Praze a ve Vyškově. (mze) Jako příští předseda Rady pro zemědělství a rybářství vystoupil ministr Petr Gandalovič v Zemědělském výboru Evropského parlamentu (EP), a to těsně před hlasováním EP o stanovisku k tolik očekávaném výsledku kontroly fungování Společné zemědělské politiky (SZP) Health Check. Paralelně pak probíhala jednání členských států o finální podobě Health Checku na úrovni náměstků ministrů zemědělství. Výsledek Health Checku je pro ČR klíčový zejména pokud jde o modulaci, tedy převod prostředků přímých plateb ve prospěch rozvoje venkova. Pokud by prošel návrh na škrty podle velikosti farem, ČR by na něj doplatila nejvíce a naši zemědělci by byli na unijním trhu znevýhodněni, řekl ministr Petr Gandalovič. Zaměříme se na klíčové priority Health Checku, což je pro nás hlavně otázka progresivní modulace. Dosáhnout konstruktivní dohody bude ode všech zúčastněných vyžadovat kompromisní přístup. Za stávajícího rozložení sil se ale zdá reálné, že dva měsíce před rozhodující diskusí můžeme této dohody dosáhnout, doplnil 1. náměstek Ivo Hlaváč. Co se týká opatření, která by mohla být financována z progresivní modulace, navrhují některé státy zaměření se na inovace (jmenovitě Dánsko) nebo jako v případě Francie a Německa zmírnění dopadu končícího systému mléčných kvót. Pokud jde o inovace v rámci rozvoje venkova, ty ČR při stanovení upřesňujících pravidel podporuje. Oproti tomu platbu do mléčného sektoru odmítá, neboť nové členské státy nebudou mít možnost využít modulované prostředky dříve než v roce 2012 a nebyl by tak zachován jednotný přístup v EU 27. Pokud jde o určení modulovaných prostředků na tzv. nové výzvy, převažuje napříč členskými státy názor na ponechání dostatečné míry flexibility. Snahou je dosáhnout toho, aby legislativní návrh reflektoval dosavadní aktivity členských států v dané oblasti prostřednictvím stávajících Programů rozvoje venkova. Česká republika principielně nesouhlasí se záměrem krátit přímé platby farmářům v Evropské unii na základě velikosti jejich zemědělských podniků. Podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče by byl tento systém přidělování peněz nespravedlivý, protože by měl různé dopady na jednotlivé členské státy. Zopakoval to při jednání v Bruselu i generálnímu tajemníkovi sdružení profesních zemědělských organizací v Evropské unii COPA-COGE- CA Pekka Pesonenovi. Shodně s ministrem též COPA- -COGECA pokládá tento systém, na němž by některé členské státy výrazně tratily, obecně za problematický, navzdory tomu, že některé členské organizace sdružující malé farmáře tuto pozici nesdílejí. Další problém vidí v možnostech, jak trvale ošetřit tzv. citlivé sektory. Podle článku 68 by na zlepšení zemědělské výroby a podporu citlivých sektorů mohly členské státy vydávat jen 2,5 procenta objemu peněz z národních obálek. A to je nedostatečné, poznamenal Petr Gandalovič. Ministr seznámil Pesonena rovněž se sektorovými prioritami nadcházejícího českého předsednictví v první polovině příštího roku. Informoval ho o přípravách neformálního jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybolov, které se uskuteční na přelomu května a června v Brně. Ujistil generálního tajemníka Pesonena, že má zájem pokračovat v kontaktech a že Česká republika bude brát při předsednictví názory organizace COPA-COGE- CA v potaz. COPA-COGECA (Sdružení profesních zemědělských organizací v EU Generální konfederace zemědělských kooperací v EU) je největším a nejvlivnějším lobbistickým sdružením zemědělců na úrovni EU, reprezentuje 15 milionů lidí pracujících v evropském zemědělství, zastřešuje přes 70 organizací ze všech členských států. (mze)

10 1. Datum nehody: âas: 2. Místo: Místo: Zranûní vã. lehkého: Stát: ne ano 4. Vûcná koda na jin ch: 5. Svûdci: Jména, adresy, tel.: vozidlech neï A a B pfiedmûtech ne ano ne ano OKOLNOSTI NEHODY 6. Pojistník/poji tûn (dle dokladu o poji tûní): 6. Pojistník/poji tûn (dle dokladu o poji tûní): K upfiesnûní nákresu oznaãte P ÍJMENÍ:... kfiíïkem odpovídající políãka P ÍJMENÍ:... A *nehodící se krtne B Jméno:... Jméno:... Adresa:... 1 *parkovalo/stálo 1 Adresa:... PSâ:...Stát:... PSâ:...Stát:... 2 *vyjíïdûlo z parkovi tû/ 2 Tel./ otevfiené dvefie Tel./ 7. Vozidlo 3 zaparkovávalo 3 7. Vozidlo MOTOROVÉ VOZIDLO P ÍPOJNÉ VOZIDLO MOTOROVÉ VOZIDLO P ÍPOJNÉ VOZIDLO Tov. znaãka, typ 4 vyjíïdûlo z parkovi tû, 4 soukromého pozemku, polní cesty Tov. znaãka, typ vjíïdûlo na parkovi tû, 5 Registraãní znaãka Registraãní znaãka soukr. pozemek, polní cestu Registraãní znaãka Registraãní znaãka Stát registrace Stát registrace 6 vjíïdûlo na kruh. objezd 6 Stát registrace Stát registrace jelo na kruhovém objezdu Pojistitel (dle dokladu o poji tûní): 8. najelo zezadu Pojistitel (dle dokladu o poji tûní): 8 8 pfii jízdû stejn m smûrem NÁZEV:... ve stejném pruhu NÁZEV:... âíslo poj. smlouvy:... âíslo poj. smlouvy:... âíslo zelené karty:... 9 jelo soubûïnû v jiném 9 jízdním pruhu âíslo zelené karty:... Doklad o poji tûní nebo zelená karta platná Doklad o poji tûní nebo zelená karta platná 10 mûnilo jízdní pruh 10 od: do: od: do: Poboãka (obch. zast. nebo makléfi): pfiedjíïdûlo 11 Poboãka (obch. zast. nebo makléfi):... NÁZEV: odboãovalo vpravo 12 NÁZEV:... Adresa:... Adresa: odboãovalo vlevo Stát: Stát:... Tel./ 14 couvalo 14 Tel./ Je vozidlo poji tûno havarijnû? 15 vjelo do protismûru 15 Je vozidlo poji tûno havarijnû? ne ano ne ano 16 pfiijíïdûlo zprava idiã (dle fiidiãského prûkazu): (na kfiiïovatce) 9. idiã (dle fiidiãského prûkazu): P ÍJMENÍ: nerespektovalo pfiednost 17 P ÍJMENÍ:... v jízdû, nebo Jméno:... Jméno:... ãervenou na semaforu Datum narození:... Datum narození:... Adresa:... Adresa:... udejte poãet oznaãen ch políãek... Stát: Stát:... Tel./ Nezbytné podepsat obûma fiidiãi Tel./ Není pfiiznáním odpovûdnosti, slouïí k dokumentaci dat âíslo fiidiãského prûkazu:... a okolností nehody za úãelem rychlej ího vyfiízení náhrady kody. âíslo fiidiãského prûkazu:... Skupina (A, B,...): Nákres nehody v okamïiku stfietu 13. Skupina (A, B,...):... Platnost fiidiãského prûkazu do:... Oznaãte: 1. smûr jízdních pruhû, 2. smûr jízdy vozidel A, B ( ipkou), Platnost fiidiãského prûkazu do: jejich postavení v okamïiku stfietu, 4. dopravní znaãky, 5. jména ulic 10. Oznaãte ipkou body 10. Oznaãte ipkou body vzájemného stfietu na vzájemného stfietu na vozidle A vozidle B 11. Viditelná po kození na vozidle A: Vlastní poznámky: 14. Vlastní poznámky: 15. Podpisy fiidiãû Viditelná po kození na vozidle B: PREZENTACE Pardubický kraj je pro turisty atraktivní Pardubický kraj je neprávem turisticky opomíjenou destinací. Pro rozvoj cestovního ruchu má nesporně mnoho předpokladů krásnou přírodu rovinného i horského charakteru, velké množství příležitostí ke koupání a provozování vodních sportů, hustou síť dobře udržovaných cyklostezek a zachovalé památkové objekty. Pardubický kraj je rozdělen do pěti turistických oblastí Pardubicko, Chrudimsko-Hlinecko, Orlické hory a Podorlicko, Českomoravské pomezí a Králický Sněžník. Všechny oblasti mají dobré přírodní i kulturně-historické předpoklady k aktivnímu trávení volného času. Pardubicko vyniká malebnou přírodou krajina s rybníky v těsné blízkosti Lázní Bohdaneč, park Choltice s alejí platanů nebo chráněná rezervace Buky u Vysokého Chvojna. Dominantou Pardubicka je hrad Kunětická hora, který se v okolním rovinatém terénu tyčí do výšky 305 m a je tak na velkou vzdálenost nepřehlédnutelným symbolem. Pardubice mají zachovalý historický střed města s goticko- renesančním náměstím a přilehlým renesančním zámkem. V zámku jsou umístěny expozice Východočeského muzea. Velkým lákadlem pro milovníky koní je bezesporu Dostihové závodiště v Pardubicích a prestižní dostih Velká pardubická nebo Státní hřebčín Kladruby nad Labem. Pardubice a blízké okolí jsou protkány hustou sítí výborně značených a udržovaných cyklostezek. Typickým obrázkem Pardubicka je právě množství cyklistů a in-line bruslařů. Se sportem je toto město opravdu úzce spjato - hokejová tradice, závody na ploché dráze Zlatá přilba, basketbal to vše láká k návštěvě sportovní fanoušky. Chrudimsko-Hlinecko nabízí návštěvníkům romantickou, průmyslem nezatíženou krajinu se spoustou přírodních zajímavostí a rezervací v Železných horách a Žďárských vrších. Velkou atraktivitou této oblasti je zachovalá lidová architektura, na kterou narazíte téměř v každé vesničce. Unikátem je soubor lidových staveb ve skanzenu Veselý Kopec. Půvab krajiny přímo vybízí k projížďkám v sedle koně či na kole. Pro obě aktivity jsou tu vytvořeny dobré podmínky. Postupně se buduje síť cyklostezek i hipostezek. Rozvíjí se venkovská turistika a agroturistika. Českomoravské pomezí má velké množství významných kulturních a historických památek. Nejvýznamnějším lákadlem pro turisty je město Litomyšl, jehož renesanční zámek je zapsán na seznamu památek UNESCO. Mezinárodního významu dosahuje každoročně pořádaný operní festival Smetanova Litomyšl, konaný v autentickém prostředí a atmosféře zámeckého nádvoří. Další sídla s tisíciletou tradicí jsou nedaleko Vysoké Mýto, Polička, Moravská Třebová. Zvou k návštěvě nejen milovníky historie, ale i vyznavače přírodních krás. Malebným zákoutím jsou Toulovcovy maštale, krajina protkaná borovými lesy a pískovcovými skalními útvary. K aktivní turistice vybízí síť značených turistických i cykloturistických tras. Orlické hory a Podorlicko - to je ráj pro pěší turisty a cykloturisty, ale i pro milovníky zimních sportů běžeckého i sjezdového lyžování a snowboardingu. Turistická infrastruktura podporuje návštěvu tohoto území. V posledních letech zde vzniklo množství penzionů a hotelů, které nabízejí kvalitní a levné ubytování. Kromě aktivního trávení volného času při sportu je možné poznat i řemeslnou tradici oblasti v Muzeu řemesel v Letohradě. Těsná blízkost polských hranic umožňuje turistům kombinovat svoje poznávací či pobytové cesty i s návštěvou Polska. Králický Sněžník je třetí nejvyšší pohoří v České republice a především historicky daná hranice mezi Čechy, Moravany a cizinci nejprve Prusy, později Němci, dnes Poláky. Je to místo s překrásnými přírodními atributy, nádhernými výhledy a dosud civilizací a průmyslem nezkaženou krajinou. To však není v rozporu s citlivým budováním turistické infrastruktury a rozvojem nabídky služeb. Nejvyhledávanějším místem je bezesporu areál zimních sportů v Dolní Moravě EN č. 10 / 2008 nebo běžecké areály na Suchém vrchu. Celoročně je navštěvováno jedno z nejlépe udržovaných barokních poutních míst klášter na hoře Matky Boží nedaleko Králík. Králická pevnostní oblast přitahuje především milovníky vojenské historie z celého světa. Pardubický kraj jako celek tedy disponuje nejen množstvím kulturně-historických a přírodních krás, ale také výbornou dopravní polohou v rámci republiky. Leží na evropském železničním koridoru spojujícím Berlín s Vídní a má mezinárodní letiště v Pardubicích. Alena Horáková Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009 Dopravní nehoda představuje pro její aktéry většinou otřes-ný zážitek s vysokým psychickým vypětím. Vše se ještě může ztížit, pokud účastníci neví, jak se v podobné situaci zachovat. Zásadní změny přináší i nový zákon, který od ledna letošního roku bude ohlášení dopravních nehod upravovat. Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Ještě v roce 2000 byl limit pro oznamovací povinnost nehody stanoven na pouhých Kč. O rok později byl limit navýšen na Kč. Od ledna letošního roku se tato částka opět výrazně změní, a to na dvojnásobek. Od nového roku tak v případě dopravní nehody budeme povinni volat policii v případě škody za rovných Kč. Od vyššího limitu si policie hodně slibuje, hlavně pak to, že se namísto objasňování dopravních nehod bude moci víc věnovat běžnému dohledu nad silničním provozem. KDY VOLAT POLICII Policii ČR budeme volat v těchto případech: Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě vyšší než Kč. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.). Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla). Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu. Ve všech ostatních případech bychom si měli vystačit sami, bez součinnosti policie. Nejpřevratnější změnou vlastně není ani stotisícový limit, nýbrž změna v koncepci ochrany vozidel třetích osob, pokud řidič takového vozidla měl přímou účast na nehodě. Zatímco dnes voláme policii ke každé nehodě, kterou jsme měli třeba se služebním autem nebo s autem na leasing, od ledna 2009 se to radikálně změní a policie se i v těchto případech bude volat jenom tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku Kč. BEZ POLICIE? SEPIŠTE O NEHODĚ ZÁZNAM! Zákon bude od ledna 2009 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody). Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou. Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Poplatek za neoprávněný výjezd policie k nehodě (pro případy, kdy škoda na jednom vozidle nepřesáhne 100 tis. korun) se v zákoně nakonec neobjevil. Nevystavujete se tak žádnému finančnímu postihu. Desatero správného postupu při dopravní nehodě (DN): 1. Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník). 2. Zjistěte, zda při dopravní nehodě nedošlo ke zranění některé ze zúčastněných osob. Pokud ano, poskytněte v rámci svých možností adekvátní pomoc (poskytnutí první pomoci, přivolání Záchranné služby). 3. V rámci svých možností a znalostí vyhodnoťte vzniklou škodu a další okolnosti dopravní nehody a případně nehodu oznamte na policii. (Pozor, povinnost přivolat policii se vždy řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo.) 4. Pokud došlo ke škodě na zdraví a nebo k poškození obecně prospěšné věci (např. veřejné osvětlení, komunikace) a nebo nelze zabezpečit plynulý provoz na komunikaci, vždy je nutné přivolat policii. 5. V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na komunikaci, můžete vozidla odstranit pokud: - je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel, - shodli jste se na odstranění s dalšími účastníky DN a toto nebude na škodu sepsání společného záznamu. 6. Pokud na místě nehody není přítomna Policie, společně s dalším účastníkem DN sepište společný záznam o dopravní nehodě. Pro tento účel nejlépe použijte tiskopis Evropský záznam o nehodě. Tento dokument obsahuje všechny údaje, které jsou nutné pro řádné zdokumentování nehodového děje. Vzhledem k tomu, že dokument je stejný ve všech evropských jazycích, můžete s pomocí tohoto dokumentu vyplnit dokument i v případě, že dalším účastníkem bude osoba jiné národnosti. Nemáte-li tento tiskopis u sebe, můžete záznam provést na jakýkoliv jiný papír, ovšem nezapomeňte na podpisy všech účastníků nehody! 7. Doporučujeme také kontaktovat z místa nehody klientské centrum pojišťovny viníka (jste- -li na zavinění nehody dohodnuti). Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte asistenční linku vaší pojišťovny (ČSOB Pojišťovna Assistance ), za účelem zajištění odtahu havarovaného vozidla. Mějte na paměti, že v rámci svého pojištění máte již hrazeny asistenční služby! Asistenční linku své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem. 8. Nezapomeňte, že pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody je vhodné zajistit na místě nehody případné svědky, fotodokumentaci apod. 9. Před opuštěním místa nehody se přesvědčte, že máte všechny potřebné údaje o druhém účastníkovi DN. Jedná se zejména o: jméno a příjmení druhého účastníka, údaje o vozidle (registrační značka, VIN, typ vozidla), údaje o vlastníku vozidla (jméno, bydliště - sídlo), údaje o pojištění druhého vozidla (číslo zelené karty, číslo PS, název pojistitele, platnosti ZK). 10. Zajistěte neprodlené předání sepsaného záznamu o dopravní nehodě své odpovědnostní pojišťovně. ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODù VOZIDLO A A B VOZIDLO B Evropský záznam nehody - náhled formuláře. Osobní údaje podléhají ochranû podle zákona.

11 EN č. 10 / 2008 PREZENTACE 11 Velká rekonstrukce pardubického zámku Společnost Chládek a Tintěra Pardubice jsme založili v dubnu roku 1994 jako dceřinnou společnost litoměřické matky stejného jména. V roce 1997 jsme firmu transformovali na akciovou společnost a zcela osamostatnili, takže v současné době se jedná o suverénní podnik s jasně vymezenou vlastnickou strukturou i dalšími perspektivami rozvoje. Poslání naší organizace spatřujeme nejen v pozici producenta kvalitních služeb a zboží, v pozici dobrého zaměstnavatele, ale také nositele a reprezentanta transparentně formulovaných mravních hodnot. Předmětem činnosti naší společnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti výstavby, rekonstrukce a opravy technické infrastruktury státu a obcí (koleje, mosty, silnice, vodovody, kanalizace), rekonstrukce občanských a průmyslových staveb (program revitalizace Slavnostního přestřižení pásky u příležitosti dokončení současné fáze rekonstrukce pardubického zámku se ujali (zleva) František Šebek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, primátor města Pardubic Jaroslav Deml a Libor Joska, generální ředitel holdingu enteria. železničních stanic ČD), dynamicky rozvíjíme nabídku informačních produktů v oblasti projekce a stavební diagnostiky, investičního a realizačního inženýringu včetně developerských projektů. Naše společnost je vedoucím podnikem na českém trhu termitového svařování kolejnic a budování bezstykové koleje. Na počátku roku 2008 zaměstnávala naše firma 413 pracovníků, z nichž téměř polovina jsou technici a inženýři. Vysokou míru vzdělanosti personálu považujeme za klíčový nástroj přežití na globalizujícím se stavebním trhu, za zdroj kvality, produktivity i záruku budoucího rozvoje podniku. Nejvýznamnější diferenciací naší společnosti je podniková kultura, pramenící z nadprůměrného lidského a sociálního kapitálu našeho pracovního kolektivu, která se následně promítá do komfortní obsluhy zákazníků. Program důvěry, vyjádřený již v roce 1994 zakladatelským sloganem Firma lidí pro lidi, přispěl ke vzniku kompaktního pracovního týmu, identifikovaného s podnikovými cíli a firemní kulturou. Východočeské muzeum v Pardubicích již řadu let postupně provádí obnovu zámeckého areálu v Pardubicích. Stát, který vlastnil pardubický zámek v letech , zde provedl rekonstrukční práce za více než 100 milionů korun. Za dobu, kdy je pardubický zámek ve vlastnictví Pardubického kraje, tedy v letech 2001 až 2007, zde byly postupně provedeny opravy za dalších téměř 56 milionů korun. Za tyto prostředky jsme opravili hradby, zrestaurovali a opravili mostek na vnitřním nádvoří, obnovili parkánové zdi a zřídili kavárnu. Při opravách vnitřních prostor jsme se zaměřili na restaurování rytířských sálů a druhého patra východního křídla, řekl člen Rady Pardubického kraje pro oblast kultury a památkové péče Miroslav Brýdl. V posledních dvou letech se opravy zámku posunuly výrazně kupředu. Krajem zřizované Východočeské muzeum získalo grant z Finančních mechanismů EHP/Norsko ve výši zhruba 13 milionů korun na realizaci projektu Obnova Zámku Pardubice pro zlepšení ochrany muzejních sbírek a prezentace objektu. S financováním projektu muzeu pomohl Pardubický kraj jako zřizovatel, který postupně uvolňoval finanční prostředky na předfinancování celé akce a poskytnul muzeu částku přibližně 10,5 milionu korun na úhradu vlastního podílu žadatele, uvedl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, který zodpovídá za investice a evropské fondy. Vážím si toho, že jsme uspěli ve výběrovém řízení na rekonstrukci zámeckého nádvoří a přilehlých budov. Samozřejmě se jednalo o speciální technologie, které jsme museli při stavebních pracích používat. Bylo třeba akceptovat určitá omezení, nezbytná v tomto případě, zadaná v projektu ze strany památkářů. Myslím si, že díky pravidelným konzultacím všech zainteresovaných stran v průběhu oprav se povedlo naplnit očekávání a dosáhnout spokojenosti, prohlásil Libor Joska, generální ředitel holdingu enteria, mateřské společnosti firmy Chládek a Tintěra Pardubice. Realizace stavební části projektu byla zahájena v září loňského roku opravou parkánových hradeb a příkopu, kde zbývá ještě vybudovat otevřený depozitář muzejního lapidária. Práce pokračovaly od února 2008 opravou kanalizace a obnovou dvou studní na nádvoří, které je nově vydlážděno. Dále bylo dokončeno odkrytí a úprava středověké hradební zdi v prostoru parkánu a opravena terasa za č.p. 2. Důstojného kabátu se dočkala také budova galerie. Na závěr byly dokončeny práce na obnově kamenného mostu na přístupové cestě k zámku a v srpnu byl most osazen dvěma zrestaurovanými barokními sochami. Tímto byla dokončena realizace celého projektu v hodnotě necelých 23,5 milionu korun a celkové výdaje do zámku za období, kdy je majitelem Pardubický kraj, stouply na téměř 80 milionů korun, upřesnil Roman Línek a dodal: Tím však úsilí Pardubického kraje o obnovu zámku Pardubice zdaleka nekončí. V září již byly zahájeny práce na vybudování osvětlení zámeckých valů a na zřízení sezónního hygienického zařízení na valech. Projekt je spolufinancovaný ze státního rozpočtu částkou 3 miliony korun a po jeho dokončení bude možné využívat tento atraktivní prostor k pořádání kulturních a společenských akcí, ale zejména jako kvalitní odpočinkovou zónu k rekreaci obyvatel i návštěvníků krajského města. A Miroslav Brýdl ještě doplnil: Dalších významných změn se můžeme v areálu zámku dočkat v případě, že ministerstvo kultury schválí předložený projekt využití některých budov ve prospěch Východočeské galerie v Pardubicích a uvolní na tyto účely finanční prostředky přislíbené vládou. Cílem všech nastíněných minulých i připravovaných oprav je vytvořit z pardubického zámku atraktivní víceúčelovou lokalitu lákající k návštěvě nejen badatele, milovníky historie a umění a obyvatele města, ale také další návštěvníky. Zámek a jeho bezprostřední okolí mají obrovský potenciál pro rozšíření cestovních ruchu v Pardubickém kraji a bylo by osudovou chybou nepokračovat v jejich rozvoji a využití, uzavřel vicehejtman Roman Línek. V hejtmanské kanceláři jak na střelnici Střelba na létající terče a virtuální divoké kachny se druhý říjnový den ozývala z pracovny hejtmana Pardubického kraje. Ivo Toman totiž přijal olympijského vítěze Davida Kosteleckého, který letos v Pekingu triumfoval v disciplíně trap, kde i v hustém dešti jen čtyřikrát minul asfaltový terč. Oba muži hned měřili své síly ve střelbě. Posloužila jim k tomu mobilní laserová střelnice. Střílelo se z pušky i z pistole a výsledky byly vcelku očekávané. V neoficiálním souboji s Davidem jsem vystřílel krásné druhé místo, smál se hejtman. V trapu, tedy střelbě na létající terč, ale i na divoké kachny, byl rozdíl mezi oběma střelci znatelný, i když David Kostelecký střílel od pasu. Ve střelbě pistolí na terč a na čas ale byly výkony vcelku vyrovnané. Tahle střelnice je dobrá zábava, na olympijské zlato bych na ní však asi nenatrénoval, prozradil David Kostelecký. Ten do Pardubic přicestoval přímo ze závodů v Bělorusku, a proto s sebou neměl zlatou olympijskou medaili. Zato přivezl svou pušku italské výroby o váze přibližně 4 kilogramy, která vzbudila zájem nejen u přítomných mužů, ale i žen. David je velmi sympatický a skromný člověk. Setkání s ním bylo opravdu příjemné. Držím mu palce, aby svůj výkon zopakoval i za čtyři roky, řekl po setkání hejtman Ivo Toman. Libor Joska, generální ředitel holdingu enteria, na pardubickém zámku. Olympijského vítěze, který v současnosti působí v týmu Dukla Hradec Králové, pozvala do východních Čech firma Chládek a Tintěra Pardubice, která střelce významně podporuje. Jsem rád, že můžeme Davida Kosteleckého seznámit s vrcholnými představiteli regionu. Je pro nás velkou ctí, že jsme ho mohli podpořit i na olympiádě, a tato podpora potrvá samozřejmě i nadále, řekl Libor Joska, generální ředitel stavební skupiny enteria, kam patří právě i společnost Chládek a Tintěra Pardubice.

12 Zdroj: MSC, srpen PREZENTACE EN č. 10 / 2008 Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody Úmluva o ochraně evropské fauny, flóry a přírodním stanovišť Bernská úmluva Ochrana určitých druhů živočichů a rostlin a jejich stanovišť má smysl a je účinná pouze tehdy, pokud je založena na ochraně celého areálu výskytu druhu a je zaměřena na všechny fáze jeho života. Z tohoto důvodu se přistupuje ke sjednávání mezinárodních úmluv. Každý členský stát dává svým přistoupením k úmluvě najevo, že má zájem aktivně se podílet na mezinárodně koordinované ochraně určitých druhů živočichů, rostlin a jejich stanovišť a že bude plnit závazky z úmluvy vyplývající a tím danou úmluvu naplňovat. Úmluvě o ochraně evropské fauny, flóry a přírodních stanovišť se přezdívá rovněž Bernská úmluva - podle toho, že byla sjednána ve švýcarském Bernu 19. září Od 1. června 1982, kdy vstoupila v platnost, má úmluva 47 smluvních stran a to nejen z Evropy. Smluvními stranami jsou také Bělorusko, Burkina Faso, Maroko, Senegal, Tunisko. Česká republika je smluvní stranou od 1. června Úmluva je součástí českého právního řádu a je vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 107/2001 Sb. m.s. Česká republika k této úmluvě přistoupila s výhradami a to proti zařazení některých ptačích a savčích druhů do Přílohy II úmluvy (vlk obecný, medvěd hnědý, káně lesní, káně rousná, jestřáb lesní, poštolka obecná a výr velký). Dalším druhem je koza bezoárová. Ta však není na našem území původní a vyskytuje se pouze v oborovém chovu. Třetí výhradou je zařazení poloautomatických a automatických zbraní se zásobníkem schopným pojmout více než dva náboje do Přílohy IV. Přes uvedené výhrady je ČR plnohodnotným členem této úmluvy, účastní se pravidelně jednání nejvyššího rozhodovacího orgánu této úmluvy, kterým je Stálý výbor, a také se naši experti účastní pracovních skupin zřízených v rámci této úmluvy. K velikým úspěchům patří předsedání českého experta pracovní skupině pro ochranu ptáků, předsedání pracovní skupině pro ekologické sítě, dále účast expertů v pracovních skupinách pro ochranu rostlin, bezobratlých, obojživelníků a také pro problematiku biodiverzity a změny klimatu. Cílem úmluvy je chránit planě rostoucí rostliny, volně žijící živočichy a jejich přírodní stanoviště nejen na evropském kontinentě. Úmluva dbá na spolupráci mezi státy při jejich ochraně a klade zvláštní důraz na ochranu ohrožených a zranitelných druhů včetně stěhovavých. Aby bylo na první pohled patrné, na které druhy se úmluva vztahuje, byly k úmluvě přijaty čtyři přílohy. V první příloze se smluvní strany zavazují, že budou přísně chránit vyjmenované evropsky významné druhy a poddruhy rostlin, v druhé příloze pak volně žijící živočichy. To znamená, že je nebudou sbírat, trhat, odřezávat, vytrhávat, poškozovat, respektive odchytávat z přírody, držet a obchodovat s nimi na vnitřním trhu a záměrně je usmrcovat. Mezi druhy těchto dvou příloh patří střevíčník pantoflíček, koniklec otevřený, čáp bílý, všechny druhy evropských dravců a sov apod. Druhy, jejichž využívání musí smluvní strany úmluvy provádět rozumným způsobem tak, aby to neohrozilo jejich existenci, jsou vyjmenovány v příloze tři. Poslední, čtvrtá příloha, pak uvádí seznam zakázaných prostředků lovu či zabíjení živočichů (např. používaní pytláckých smyček a ok, lepidel, výbušnin). Smluvní strany ale mohou, v odůvodněných případech, stanovit výjimky z výše uvedených zákazů. O nich pak podávají Stálému výboru pravidelné zprávy ve dvouletých cyklech. Pokud se ale ukáže, že některá smluvní strana porušuje ustanovení této úmluvy a druhy nebo jejich stanoviště ničí nebo poškozuje, použije se proti nim specifický kontrolní mechanismus úmluvy. Občan nebo organizace státu, který je smluvní stranou Bernské úmluvy, může oznámit sekretariátu úmluvy, že podle jejich názoru daný stát porušuje ustanovení úmluvy. Stálý výbor tuto stížnost vyslechne a požádá vládu dané země o oficiální stanovisko. Jestliže se ukáže, že je stížnost oprávněná a k porušování úmluvy dochází, schválí Stálý výbor doporučení, která musí země splnit. Případ je uzavřen teprve tehdy, pokud Stálý výbor uzná, že uvedená smluví strana jeho doporučení naplnila dostatečným způsobem (což může trvat i několik let). V současné době projednává Stálý výbor například následující případy: stavba větrné farmy v oblasti Balčik Via Pontica (Bulharsko); splavné vodní cesty v kanálu Bystroj (dunajská delta, Ukrajina) a další. Závazky z této úmluvy jsou v ČR přejaty do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Druhy vyjmenované v Přílohách I, II, III, které v ČR žijí, jsou chráněné prostřednictvím prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Úmluva byla na úrovni Evropského společenství velice dobrým základem pro vytváření směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Obě směrnice přejímají celou řadu závazků a ustanovení, která Bernská úmluva obsahuje. Směrnice byly do českého právního řádu transponovány právě zákonem č. 114/1992 Sb. Bližší informace k Bernské úmluvě naleznete na stránkách Informačního systému Úmluvy o biologické rozmanitosti na nebo na oficiálních stránkách Úmluvy: cultureheritage/conventions/bern/default_en.asp#topofpage, kde také naleznete seznam a úplné znění všech případů a doporučení pro nápravu. Mgr. Jana Vavřinová kontaktní osoba pro Bernskou úmluvu, MŽP Prague European Energy Forum Thursday 23rd and Friday 24th October, 2008 Venue: Lichtenštejn Palace je období, ve kterém lze předkládat projekty 24 operačních programů nabízí fi nanční podporu EU 26,69 mld. EUR je určeno k čerpání projektových žádostí již bylo předloženo projektů již bylo schváleno 1,87 mld. EUR již bylo přiděleno Hana Hušková Koordinace a realizace OP Vít Šumpela Analýzy a monitorování Barbara Steinzová Metodické řízení NSRR Petr Břinčil Publicita a profesní vzdělávání Klára Vaňková Publicita Jiří Čunek Ministr pro místní rozvoj Milan Půček 1. náměstek MMR Šárka Křivanová Monitorovací výbory Emil Horčička Vrchní ředitel NOK Alena Prejzová Administrativní kapacita a vzdělávání Daniel Braun Řízení a koordinace NSRR Národní orgán pro koordinaci zastřešuje všechny operační programy v České republice fi nancované z fondů Evropské unie.

13 EN č. 10 / 2008 PUBLICISTIKA 13 Francie: seznam problémů je dlouhý Co na to europoslanci Úvěrové a finanční krize poznamenaly i Evropu a některé banky se ocitly před bankrotem. Úpadek pocítila i Francie, proto Nicolas Sarkozy uspořádal 4. října v Paříži mini-summit, kterého se zúčastnily čtyři členské státy s nejsilnější ekonomikou - Francie, Německo, Itálie a Británie, byl pozván i prezident Evropské komise, Evropské národní banky a prezident Eurogroup. Zúčastněné země debatovaly o závažnosti situace a zároveň se mohly připravit na příští zasedání G8. Francie chtěla navrhnout plán vytvoření garančního evropského fondu. Plán představoval investice v částce 300 miliard eur, což Berlín zamítnul. Paradoxně francouzský prezident plán nakonec popřel. Tento krizový summit o nás, ale bez vás zvedl vlnu rozhořčení nepozvaných členských zemí, které se cítí dotčeně. Španělsko zdůraznilo zásadu evropského společenství řešit krizové situace a mezinárodní konflikty jednotně, za přítomnosti zástupců kompletní sedmadvacítky. Bez konfliktů se neobešel ani summit ze začátku září mezi EU a Ukrajinou. Ukrajina jakožto potenciální člen EU uvažuje o integraci v roce Obavy z přílivu levných pracovních sil ale vyjádřily Německo, Španělsko a Rakousko. Summit mezi Ukrajinou a EU, který se měl uskutečnit v alpském Evianu byl narychlo z časových důvodů přemístěn do Elysejského paláce, poněvadž prezident a ostatní evropští státníci se vraceli z Moskvy a Tbilissi. Že nezveřejnili změnu místa konání na webových stránkách, poukazuje na špatnou organizaci. Několika novinářům tak vznikly mimořádné finanční výdaje spojené s přemístěním. Elysejský palác uznal způsobený chaos a faktury za ubytování i dopravu novinářům nakonec proplatí. Organizace nadále zůstává slabou stránkou Francie a předmětem častých sporů jsou například ztráta zavazadel, řidiči autobusů s neznalostí trasy místa jednání, špatná rezervace hotelů, nekvalitní internetové spojení v tiskových střediscích, chybějící přístup k internetu, nedostatek pracovních míst, nevhodný čas otevření tiskových středisek, problémy s dopravní dostupností apod. Ilona Mádrová Jste spokojeni s přijatou směrnicí EU o odpadech? Má nějaká slabá místa? Nedávno schválená směrnice o odpadech přináší četné změny oproti dosavadnímu právnímu stavu. Zavádí novou pětistupňovou hierarchii pro nakládání s odpady, na jejímž vrcholu je předcházení vzniku odpadů, dále opětovné použití, materiálové využití, jiné využití (např. energetické) a teprve na posledním místě odstranění odpadu. Ve snaze zvýšit recyklační kulturu v Evropě jsou poprvé stanoveny konkrétní recyklační cíle: do roku 2020 recyklovat 50 % odpadů z domácností a jim podobných a 70 % stavebních a demoličních odpadů. Do roku 2015 musí každý stát zavést separaci minimálně skla, papíru, kovů a plastů. Najdou se však i slabá místa. Uznání spaloven odpadů za zařízení pro využívání odpadů, pokud mají požadovanou efektivitu využití energie znamená otevření prostoru pro využití odpadu jako zdroje energie. Nebezpečí, že že staneme spalovnou Evropy, nebylo zcela odstraněno ani prosazením možnosti zákazu dovozu odpadů z jiných členských států. To, že stávající Plán odpadového hospodářství ČR s dovozem odpadu do spaloven nepočítá, totiž ještě neznamená, že se situace nemůže v budoucnu změnit. Kromě toho je otázka, do jaké míry bude případné zavedení zákazu dovozu odpadu vynutitelné. Slabá právní závaznost a vynutitelnost může ostatně ohrozit dosažení většiny vytyčených cílů. Je nepochybně dobře, že nová směrnice mění pohled na odpad, který byl dříve vnímán jako zátěž a nyní jako možný cenný zdroj. Je ale třeba si dát pozor, aby se odpad z dobrého sluhy nestal zlým pánem. A to bude úkolem domácí politické reprezentace, která ponese odpovědnost za uplatňování nové odpadové směrnice v praxi. Jan Březina, europoslanec za KDU-ČSL Za pozitivní považuji například to, že revidovaná směrnice umožní Česku zakázat dovoz odpadu jako suroviny, pokud to bude v rozporu s národním plánem nakládání s odpady. Nejen Evropa je odpadky zavalena, a pokud se v nich nechceme utopit, je třeba stabilizovat jejich produkci a zefektivnit likvidaci každý z nás vyprodukuje ročně 3,5 tuny odpadků a jejich objem roste rychleji než HDP! Směrnice z roku 1975 byla zastaralá už pro odlišné pojetí ekologie a životního prostředí. Jsem ráda, že se Evropskému parlamentu podařilo do textu prosadit pětistupňovou hierarchizaci nakládání s odpady, tedy na prvním místě omezení produkce, na druhém další využití materiálů, pak recyklace a teprve poté je na řadě spalování a výroba energie, úplně poslední možností jsou skládky. Je alarmující, že v 21. století jsou i na evropském kontinentu země, které jako by ignorovaly technický pokrok a 90 procent odpadků vyvážejí na skládky (to se týká hlavně jihoevropských států, průměrně vyvezou Evropané na skládky asi polovinu odpadu recykluje se jen něco málo přes čtvrtinu). Cíl zvýšit podíl recyklace do roku 2020 na polovinu je podle mne příliš mírný, ale důležité je, že vůbec došlo ke kompromisu mezi Radou a Parlamentem jižním státům se tento cíl zdál naopak příliš ambiciózní. Bohužel se nepodařilo do kompromisního znění zavést zvláštní cíl pro průmyslový odpad a odpad z výroby, Komise odložila posouzení těchto cílů až do roku Státy mají různé výchozí podmínky a novou směrnici o odpadech vnímám jako společný začátek. Nyní bude třeba ohlídat implementaci a hlavně znění národních plánů, abychom se dokázali ubránit kamionům dovážejícím k nám odpad jako surovinu pro spalování. Musíme se každý sám za sebe naučit odpady nejen účinně a ekologicky likvidovat, ale zejména omezit jejich zvyšující se produkci. Zuzana Roithová, europoslankyně za KDU-ČSL AKCE EUROCENTER V REGIONECH Eurocentrum Praha Do soutěž PUSŤTE SI JAZYK NA ŠPACÍR Mladí umělci mohou libovolnou technikou ztvárnit některý z českých idiomů a zaslat svůj příspěvek do 24. října Nejšikovnější výtvarníci budou pozváni do Evropského domu na zábavný program plný her a soutěží, během něhož dojde také k slavnostnímu vyhlášení vítězů a předání cen. Více informací o soutěži naleznete na webových stránkách Eurocentra Praha eurocentrum.praha od 10 hodin seminář LISABONSKÁ SMLOUVA Seminář se uskuteční v Eurocentru Praha (Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1). Vstup volný. Více informací a možnost registrace naleznete na webových stránkách Eurocentra Praha praha. Eurocentrum Plzeň výtvarná soutěž PLNOU PAROU VPŘED, VÍTR DO PLACHET ANEB ČESKÁ RE- PUBLIKA PŘEDSEDÁ EVROP- SKÉ UNII Účelem soutěže je přimět studenty zamyslet se nad charakteristikou předsednictví, která by mohla být znázorněna na obrázcích. Více informací a podmínky soutěže naleznete na stránkách Eurocentra Plzeň od do seminář PRAKTICKÉ ASPEKTY PŘÍ- PRAV ČESKÉHO PŘEDSEDNIC- TVÍ V souvislosti s nadcházejícím českým předsednictvím Rady Evropské unie pořádá Eurocentrum Plzeň přednášku, kde zástupci útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry, Mgr. Tomáš Vyprachtický a Mgr. Pavlína Hladíková promluví o probíhajících přípravách. Akce se koná ve Smetanově síni Studijní a vědecké knihovny města Plzně, Smetanovy sady 2, Plzeň. Více informací naleznete na stránkách Eurocentra Plzeň www. euroskop.cz/eurocentrum.plzen. Eurocentrum Pardubice od seminář TANDEM heisst Partnerschaft Činnost Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM a program podpory odborných praxí. Seminář je zaměřen na prezentaci činností Koordinačního centra česko německých výměn mládeže TANDEM a na jednotlivé programy, které nabízí pro školy, pedagogy, školská a volnočasová zařízení, pro studenty, mladé lidi a zájemce o další vzdělávání v česko-německé oblasti. Seminář se koná od v prostorách Eurocentra Pardubice, nám. Republiky1, Pardubice Možnost registrace do na Více na cz/eurocentrum.pardubice od seminář pro pedagogy EVROPA 2045 Evropa 2045 je počítačová simulace zaměřená na podporu výuky společenských věd na středních školách. Jejím cílem je hráčům (studentům) co nejvěrněji přiblížit politické, ekonomické a sociální otázky sjednocené Evropy. Hra je v českém jazyce dostupná zdarma na www. evropa2045.cz. Semináře se uskuteční od do v počítačové učebně Domu Techniky 2686, Pardubice. Registrace je možná do na Více na pardubice. Eurocentra informují Řešit odpady pomůže Operační program životní prostředí Evropská legislativa dosud umožňovala členským státům zakazovat dovoz odpadů ke skládkování a spalování. Evropská komise v návrhu nové směrnice z tohoto roku počítala s maximálním uvolněním mezinárodních transportů odpadů do spaloven tj. chtěla liberalizovat obchod s odpady v Evropě. To by v samotném důsledku znamenalo, že státy s nižšími cenami spalování (nové členské státy), by se staly smetištěm Evropy. Finální text směrnice nakonec díky úspěšné české aktivitě zákaz na národní úrovni umožňuje a podmiňuje jej souladem s národními plány nakládání s odpady a platným Plánem odpadového hospodářství. Tento plán určující priority nakládání s odpady u nás s dovozy odpadů do spaloven nepočítá. Pokud jde o nakládání s odpady v ČR, zkvalitnění přístupu pomáhá mimo jiné řešit i Operační program životního prostředí (www. opzp.cz), konkrétně jeho oblast podpory Zkvalitnění nakládání s odpady. Priority této oblasti jednoznačně určuje schválený Plán odpadového hospodářství České republiky. Cílem této oblasti intervence je snížení produkce odpadů, zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory odděleného sběru odpadů, budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů, systémů na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů (baterie a akumulátory, odpad z elektrických a elektronických zařízení, použité oleje, biologicky rozložitelné odpady), snižování množství odstraňovaných odpadů (definice těchto pojmů vyplývají ze zákona č. 185/2001 o odpadech v platném znění). Oblast podpory dále podporuje technologie k využívání druhotných surovin získaných z odpadů a projekty vedoucí ke snižování měrné produkce nebezpečných odpadů včetně zařízení k nakládání s nimi. Podpora se v této oblasti intervence poskytuje formou dotace a její konkrétní výše se odvíjí od finanční analýzy projektů, které generují příjmy. Z hlediska veřejné podpory, kdy projekt negeneruje příjmy, nedochází k narušení volné hospodářské soutěže a výše podpory může dosáhnout téměř 90% celkových způsobilých výdajů. Finanční prostředky jsou poskytovány z Fondu soudržnosti a minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 mil. Kč. Výčet možných příjemců je široký, zahrnuje obce, města, svazky obcí, kraje a jejich příspěvkové organizace, státní organizace, příspěvkové organizace, občanská sdružení, vysoké školy, ale také podnikatelské subjekty a fyzické osoby. Úplný výčet žadatelů včetně všech podporovaných aktivit a způsobu financování naleznete v implementačním dokumentu tohoto programu na stránkách v sekci Dokumenty ke stažení Pro žadatele a příjemce. Pro tuto oblast podpory byly již vyhlášeny 2 výzvy pro podání žádostí o poskytnutí podpory. Druhé kolo příjmu žádostí bylo ukončeno a jeho výsledky budou teprve známy. Co se prvního kola týká, tak dle poskytnutých informací Státního fondu životního prostředí, bylo celkově doručeno 160 žádostí, z toho akceptovaných bylo 150 žádostí. Tato čísla vypovídají o velké úspěšnosti žadatelů. Nejčastěji se jednalo o žadatele z veřejnoprávních subjektů (46%) a podnikatelských subjektů (34%). Přehled všech podpořených projektů je zveřejněn také na stránkách Operačního programu životního prostředí, sekce Přijaté a schválené projekty. Rozhovory Euroskopu Euroskop zahájil spolu s novou podobou webu i pravidelnou redakční činnost. Kromě každodenních aktualit z Evropské unie a členských států (včetně sobot a nedělí) začala redakce portálu mapovat důležité konference s evropskou tématikou a pořizovat vlastní rozhovory s lidmi, kteří mají co říci. Přečtěte si rozhovor o polské pozici k EU a Rusku s polským politologem Marcinem Zaborowskim nebo o gruzínské krizi s komisařem pro rozšíření Olli Rehnem. Na Euroskopu najdete také původní komentáře k volbám v Rakousku a Bavorsku od Rudolfa Kučery a Jana Šíchy. Euroskop odchytil také svého šéfa Alexandra Vondru. Vicepremiér v rozhovoru představil svůj postoj k Balkánu, Rusku a Spojeným státům. Nejnověji měl Euroskop zastoupení na konferenci Jihovýchodní Evropa, islám a EU, kde pořídil rozhovor s odborníkem na islám Gyorgym Ledererem, a na konferenci Fórum Rozhovory, analýzy, komentáře i reportáže jsou součástí rubriky Zaujalo nás, která se bude postupně rozšiřovat o další texty. Kromě nich redakce do rubriky vybírá i důležité články z českých i zahraničních médií jako The Economist nebo Newsweek. Redakce do konce roku rozšíří monitoring na další evropská média, například francouzský Le Monde diplomatique.

14 14 EKONOMIKA BYZNYS Nákup povolenek s výjimkami Europoslanci začátkem října schválili tři zprávy týkající se životního prostředí. První se týká emisních povolenek. Podle ní budou energetické firmy od roku 2013 nakupovat 100% povolenek, energeticky náročná odvětví zpočátku 15%. Výtěžek z aukcí má být určen na projekty související s globálním oteplováním, polovina z nich má být utracena v rozvojových zemích. Další dvě schválené zprávy se týkaly emisí odvětví, které nepatří do systému povolenek a technologií CCS pro zachytávání a skladování CO 2. Ty by měly podle zprávy být v provozu ve všech evropských uhelných elektrárnách od roku Komise se zaměřuje na roaming Komise chce regulovat ceny SMS zpráv, které lidé posílají při svém pobytu v zahraničí a navrhuje jejich snížení o 60% od prvního července příštího roku. Maximální cena za jednu zprávu poslanou z dovolené domů by tak neměla přesáhnout 0,11 eur, což je méně než tři koruny. Viviane Reding, komisařka EU pro telekomunikace, uvedla: Používání mobilního telefonu v zahraničí v EU by vás nemělo stát bezdůvodně více než doma, ať už za hovory, textové zprávy nebo používání internetu. Automobilky v potížích Evropští výrobci automobilů začínají pociťovat problémy. Švédský výrobce Volvo se chystá zrušit okolo pracovních míst. Příčinou je pokles poptávky. Vlastník Volva Ford rovněž oznámil omezování výroby v Evropě. Dalším v řadě je Španělsko, kde budou výrobu omezovat továrny General Motors. Domácí automobilka Škoda se potýká se stejným problémem a ve dvou dnech proto zastaví výrobu, aby snížila své skladové zásoby. Bankovní autority postupují společně Centrální banky USA, Švýcarska, Velké Británie, Kanady a Švédska provedly koordinované snížení úrokových sazeb o 0,5%. Jde o výjimečnou událost, která se dosud nestala. Snížením sazeb se zlevní půjčky a do oběhu se tak dostane víc peněz. Své sazby snížily také centrální banky v Číně a Japonsku. ČNB by mohla sazbu snížit v několika následujících dnech. Jasnější pravidla pro internetové nákupy Evropská komise začátkem října schválila návrh upravující internetové nakupování. Stanovuje maximální dodací lhůtu 30 dnů a právo vrátit zboží do 14 dnů od doručení. 150 milionů Evropanů pravidelně nakupuje přes internet, z toho pětina v zahraničí. Nová pravidla mají posílit důvěru zákazníků v elektronické nakupování. Kvalifikovaní zaměstnanci ze zahraničí dostanou platové záruky Zahraniční kvalifikovaní pracovníci by v EU měli vydělávat alespoň 1,5 násobek průměrného platu ve své domácí zemi. Jde o součást směrnice, která má do EU přilákat kvalifikovanou pracovní sílu např. do doktorských profesí. Pro vydání povolení k pobytu bude rozhodující právě výše platu v budoucím zaměstnání. Evropské banky mají potíže, vlády jednají na vlastní pěst Některé evropské banky začínají mít potíže. Po vlně krachů bank v USA se panika dostává i do EU. Situace má původ v úvěrové krizi, která začala zhruba před rokem v USA. Bankovní instituce dávaly půjčky i lidem, u kterých neměly dostatečné záruky splácení. Tyto rizikové hypotéky byly převedeny na cenné papíry, u nichž nebyla míra rizika tak zřetelná a banky do nich investovaly nemalé prostředky. Nyní mají banky miliardy dolarů těchto aktiv a u velké části z nich ani nelze přesně určit jejich hodnotu. Banky je odepisují do ztrát. Krize, která se zpočátku označovala jako hypoteční, způsobila pokles cen nemovitostí a přelila se do dalších oblastí finančního trhu. Instituce, z nichž některé mají velký vliv na národní ekonomiky, pak žádají vlády o pomoc. Heslem doby se stala fráze příliš velká na to, aby padla. Jako první v Evropě byla před rokem britská hypoteční banka Northern Rock. Ta obdržela pomoc od Bank of England, což bylo spojeno s jejím znárodněním. Pak nastalo období relativního klidu, které skončilo před několika týdny. První bankou kontinentu, které hrozil pád, byla belgicko-nizozemská Fortis. Banku postihl nedostatek kapitálu, protože se banky poslední dobou na mezibankovním trhu zdráhají půjčovat peníze sobě navzájem. Během jednoho týdne spadly akcie Fortisu na nejnižší hodnotu za patnáct let. Poslední zářijový víkend se vlády Belgie, Nizozemí a Lucemburska dohodly, že Fortisu poskytnou přes jedenáct miliard eur. Tento víkend se dá nazvat jako černý, byly totiž oznámeny další dvě vládní pomoci ohroženým bankám, a to u britské Bradford & Bingley a německé Hypo. Další banky následují. S překvapením přišla irská vláda, když koncem září prohlásila, že se zaručí za vklady v šesti největších bankách v zemi po dobu dvou let. Hodnota záruky přesahuje závratných 400 miliard eur. Irsko je za své opatření kritizováno, protože porušuje pravidla o státní pomoci, která může trvat maximálně šest měsíců a navíc tím poskytlo irským bankám výhodu proti jejich konkurentům z jiných zemí EU. Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes se také na irské rozhodnutí dívá s nevolí. Jak někteří varovali, Irsko svým rozhodnutím spustí lavinu, kdy budou státy EU postupně zvyšovat záruky za vklady. Do uzávěrky tohoto článku tak udělalo Německo, Rakousko, Švédsko, Dánsko a Velká Británie. Začátkem října se sešli ministři financí zemí EU a schválili zvýšení záruky za vklady z dvaceti na Na summitu k finanční krizi se v Paříži se sešli i francouzský prezident Nicolas Sarkozy a předseda Evropské komise José Manuel Barroso. padesát tisíc eur. Nový limit je pro členské státy nezávazný, jinak by jeho přijetí trvalo déle. Zvýšení záruk chystá řada evropských států Českou republiku nevyjímaje. Některé jdou ještě dál a chystají se ručit do celé výše vkladu bez omezení, jako to udělalo Německo a chystá se k tomu Rakousko a Slovensko. Hlavním cílem těchto opatření je obnovit důvěru občanů ve finanční instituce a zabránit tak panice, kdy lidé hromadně vybírají peníze ze svých účtů. Někteří odborníci ale tvrdí, že vykupování bank a další opatření pouze zvyšuje paniku, protože pak lidé očekávají velmi nepříznivý vývoj. Rozhodnutí ministrů financí zemí EU vychází z pařížské schůzky představitelů Francie, Německa, Velké Británie a Itálie předcházející víkend. Cílem byla dohoda o společném postupu při pomoci bankám. V prohlášení hlavy států sice tvrdí, že nelze postupovat případ od případu, k přijetí společného plánu ovšem vůle není. Cílem je nenechat padnout žádnou důležitou evropskou banku. Hlavy států se také vyslovily pro flexibilnější uplatňování podmínek paktu stability, což jsou rozpočtové podmínky pro jednotlivé státy. Předseda Evropské komise Barroso k tomu řekl: Jsme unií států, ne jeden stát. Proto každý musí jednat na své úrovni svými prostředky. Zároveň požádal státy, aby jednaly podle stejných principů. Tím by se podle něj měla jednotlivá řešení k sobě přibližovat. Kroky jednotlivých evropských vlád zatím příliš koordinovaně nevypadají. Británie například oznámila plán částečného znárodnění osmi velkých bank za celkem padesát miliard liber a Španělsko vytváří fond proti krizi, který bude mít k dispozici třicet miliard eur. Jediným činem většiny států, zdá se, zatím bude zvyšování záruk za vklady v bankách. Tomáš Fridrich Parafínová mafie zaplatí pokutu Evropská komise udělila další pokutu za cenový kartel. Viníků je celkem devět. Jsou jimi petrochemické společnosti jako MOL, Repsol nebo RWE v čele s jihoafrickým Sasolem. Práskačem je v této kauze Shell, kterému se proto nic nestane. Kartel fungoval v letech 1992 až 2005 a jeho účastníci se domlouvali na ceně tuhého parafínu. Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes k tomu řekla: V Evropě pravděpodobně neexistuje domácnost nebo firma, která by nebyla postižena touto parafínovou mafií... Vyšetřování Komise začalo v roce 2005, kdy se společnost Shell udala jako člen kartelu. Podle pravidel Komise z roku 2002 tak nemusí platit žádnou pokutu. Parafínový kartel pořádal schůzky v luxusních hotelích, kde si společnosti vyměňovaly citlivé informace, rozdělovaly si jednotlivé trhy a stanovovaly ceny. Název parafínová mafie pochází od společnosti Shell. U Sasolu, který byl hlavou kartelu, používali modrý salónek podle baru v německém hotelu, kde se členové kartelu zpočátku scházeli. Další setkání pak probíhala v různých evropských městech jako Milán, Vídeň, Budapešť nebo Paříž. Při stanovení pokuty Komise přihlížela k výhodám, které kartel svým členům přinášel. Jihoafrický Sasol jako vůdce kartelu dostal pokutu navýšenou o polovinu a má zaplatit 318 milionů eur. Proti rozhodnutí se hodlá odvolat. ENI byla zvýšena pokuta o 60 procent, protože se už v minulosti podobných kartelů zúčastnila. Některé společnosti dosáhly také snížení pokuty, protože při vyšetřování spolupracovaly s Komisí. Celková výše pokut je necelých sedm set milionů eur. Jde o čtvrtou největší pokutu za porušování pravidel hospodářské soutěže. Nejvyšší byla udělena v loňském roce výrobcům výtahů v celkové hodnotě přes 990 milionů eur. Mezi postiženými firmami není žádná česká. Tuhý parafín vzniká jako vedlejší produkt při zpracování ropy a používá se při výrobě svíček, voskového papíru nebo pneumatik. Velikost evropského trhu s touto surovinou se odhaduje na zhruba 500 milionů eur ročně. Kartel je nelegální dohoda výrobců, kteří podnikají ve stejném odvětví. Kartelů je více druhů, v tomto případě se domlouvaly ceny a rozdělovaly trhy. Důsledkem kartelů jsou vyšší ceny a zabrzdění vývoje na trhu. Pro příklad legálního kartelu není třeba opouštět petrochemický průmysl, je jím organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), která kontroluje přibližně tři čtvrtiny světového trhu s touto surovinou. Tomáš Fridrich PERSONÁLIE EN č. 10 / 2008 Novým generálním ředitelem společnosti McDonald s v České a Slovenské republice se stal Radek Janalík. Od roku 2003 působí na pozici generálního ředitele maďarské pobočky. Tuto funkci bude zastávat i nadále. Ředitelem pro firemní komunikaci mobilního operátora Vodafone Czech Republic se stal Filip Hrubý. Na pozici postoupil z místa tiskového mluvčího. V jeho působnosti bude PR a komunikace. V minulosti působil například ve společnosti Člověk v tísni nebo v České televizi. Bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer (42) nastoupil od 1. října v české pobočce auditorské společnosti Deloitte. Povede zde oddělení consulting, které se zabývá poradenstvím a analýzami ve finančních institucích. Členem představenstva České pojišťovny se stal Štefan Tillinger (38), který přichází z funkce generálního ředitele pojišťovny Generali. Od 1. října se stal také novým náměstkem pro retail se zodpovědností za obchod retailu, produkty a marketing. Z této funkce opačným směrem na pozici generálního ředitele pojišťovny Generali odchází Petr Kopecký (38). Věřím, že rotace vrcholových manažerů v rámci velké mezinárodní pojišťovací skupiny bude přínosem nejen pro holding samotný, ale projeví se také dalším zkvalitněním služeb zákazníkům, komentoval změny Ivan Vodička, generální ředitel České pojišťovny, který je zároveň zodpovědný za řízení všech aktivit Generali PPF Holdingu v České republice. Koncem září rezignoval na funkci generálního ředitele České pošty Karel Kratina (57). Stalo se tak krátce poté, co pošta ohlásila záměr uzavřít 179 pošt v malých obcích a nahradit je mobilními pracovníky. Karel Kratina k tomu uvedl: S aktuálním hospodářským výsledkem téměř půldruhé miliardy korun podnik dosahuje nejlepších ekonomických výsledků za celou dobu své existence. Přes řadu nepopulárních kroků nutné vnitřní transformace je podnik stabilizován. Karel Kratina před působením v České poště šéfoval české pobočce HVB Bank. Ve funkci jej vystřídá Petr Sedláček, který předtím působil jako generální ředitel české pobočky Global Payments Europe. Magdalena Souček se od 1. října stává vedoucí partnerkou Ernst & Young v České republice. Mým hlavním cílem proto bude vyhledávání dalších příležitostí pro růst a posilování postavení firmy na trhu. Kromě toho budu nést odpovědnost za vedení týmů poskytujících služby klíčovým klientům se sídlem v ČR, uvedla Souček. V Ernst & Young působí od roku 2002, dosud jako vedoucí partnerka pro poradenské služby v České republice a na Slovensku. V roce 1980 emigrovala do USA, kde vystudovala University of Massachusetts. V letech 2006 až 2008 byla prezidentkou Americké obchodní komory v České republice. Magdalena Souček má třináctiletou dceru. Mezi její koníčky patří cestování, vinařství, lyžování, golf a koně. Novou ředitelkou pro globální korporátní komunikaci a vztahy s investory v AVG Technologies se stala Siobhan MacDermott. Před nástupem do AVG Technologies působila jako viceprezidentka globální komunikace a prozatímní globální ředitelka marketingu ve společnosti McAfee.

15 EN č. 10 / 2008 VĚDA 15 Projekty vybrány, smlouva podepsána: Česká věda se dočká miliard z EU Už v září tohoto roku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo strategii budování výzkumné a vědecké infrastruktury v České republice. Na základě doporučení předních zahraničních odborníků v čele s Fritzem Ohlerem schválilo ministerstvo šest ambiciózních výzkumných projektů (v kategorii velkých projektů), které zřejmě získají, díky své kvalitě a originalitě, desítky miliard korun v rámci prioritní osy Evropská centra excelence z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Právě Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 1. října v Bruselu slavnostně podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška a evropská komisařka pro regionální rozvoj Danuta Hübner. Z programu má do roku 2013 přitéct na 2,4 miliardy eur z prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Evropská komise považuje tuto dohodu za důležitý mezník pro Českou republiku i pro Evropskou unii, prohlásila komisařka Danuta Hübner. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je důkazem vaší ambice hrát vůdčí roli ve znalostní ekonomice Evropy a po úspěšné implementaci podpoří globální konkurenceschopnost České republiky a její hospodářský růst. Výběr šesti velkých výzkumných projektů, které se s největší pravděpodobností mohou těšit na vysoké finanční injekce z Evropské unie, však neušel také kritice. Tím, kdo vyslovil kritické námitky tentokrát, nebyl nikdo menší než Akademie věd ČR, která se tak přidala k poslanci Ivanu Ohlídalovi (ČSSD). Společně obvinili ředitele sekce řízení operačních programů EU Jana Vitulu z dezinterpretace výstupů mezinárodního hodnotícího panelu pod vedením Fritze Ohlera a také z toho, že se nepravdivě odvolával na stanovisko Rady pro výzkum a vývoj. Fritz Ohler však kritické obavy Akademie věd zcela popřel. Závěry MŠMT plně korespondují s názorem expertů, tak jak byl vyjádřen v průběhu evaluačního procesu, řekl Ohler a kritiku odmítl i Vitula: My jsme udělali maximum pro to, aby celá věc proběhla korektně a transparentně. Na základě požadavku Evropské komise jsme provedli předvýběr projektů. Serióznost našeho postupu je dokladována tím, že jsme povolali hodnotící tým nezávislých zahraničních odborníků, ve kterém jsou zástupci renomovaných institucí. A jaké projekty tak nakonec byly vybrány? Už v průběhu vyhodnocování bylo jasné, že nebude ani zdaleka možné podpořit všechny projekty. Česká strana proto vybrala šest prioritních projektů, které následně bude schvalovat Evropská komise. K úspěšným projektům patří ELITPALS, který má za cíl vybudovat v ČR nový typ laseru, který dosud v dané kvalitě na světě neexistuje. Druhým schváleným projektem je BIO- CEV centrum funkční genomiky s celostátní působností ve Vestci u Prahy. Další projekt s názvem IT4Innovations si klade za cíl vybudovat v Ostravě superpočítačové centrum a současně vytvořit výzkumný tým zaměřený na aplikovanou informatiku a výpočetní technologie (computing). Čtvrtým projektem je Centrum pro výzkum energetického využití litosféry (CVEVL), které se bude zaměřovat na výzkum možností energetického využití geotermální energie litosféry. Předposledním projektem je projekt s názvem CEITEC. Ten chce integrovat nejkvalitnější výzkumné kapacity v oblasti materiálového výzkumu a výzkumu o živé přírodě (life science) z několika vysokých škol a ústavů AV ČR v Brně. A posledním projektem, který zřejmě obdrží vysoké dotace je projekt Udržitelná energetika, který se týká posílení výzkumné kapacity v oblasti energetiky, zejména jaderné. Finální hodnocení velkých projektů proběhne v rámci oficiální výzvy do programu OP VaVpI a provede ho Evropská komise. Filip Appl Důraz na vzdělávání by měl být prioritní úkol společnosti, shodli se přednášející Inovace a výzkum, vzdělávání, reforma školství. To jsou pouze některé z pojmů, které se rozebíraly 19. září v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Konala se tam totiž další konference projektu Evropská regionální fóra. Projektu, jehož cílem je přispět k větší informovanosti veřejnosti s důrazem na regiony ČR o vybraných tématech připravovaného předsednictví České republiky v Radě EU. Projekt tvoří šest regionálních fór, na kterých je odborníky diskutováno šest konkrétních témat a jedno z těchto fór se konalo právě v Liberci. Konference nesla název Inovace, vzdělávání a výzkum státní vs. komerční sféra a pořádal ji RE- SPEKT institut, občanské sdružení ANO pro Evropu a odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. Zaměření konference bylo jasné : nalézt alespoň některé odpovědi na klíčové otázky, týkající se vzdělávání, konkurenceschopnosti, inovací a výzkumu. Toto téma je velmi aktuální, zajímavé a důležité, prohlásila v úvodní řeči Lucie Loskotová z odboru informování o evropských záležitostech úřadu vlády. A navíc je velmi úzce spojeno s konkurenceschopností České republiky a Evropské unie. Právě téma konkurenceschopnosti EU je hlavní prioritou českého předsednictví, které bude mít ČR v první polovině Na setkání tak vystoupilo mnoho významných osobností a uznávaných odborníků v oblasti. Z Evropy dorazil komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti Vladimír Špidla, z Prahy pak ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška a z kraje přijel hejtman Petr Skokan. Do diskuze přispělo také několik dalších významných osobností v oblasti, jako je například profesor na University of Michigan a kandidát na prezidenta Jan Švejnar či vládní zmocněnec pro evropské programy výzkumu a České školství: Blýská se na lepší časy Zřejmě všichni vědí, že situace současného českého školství není ideální. Máme zastaralý systém terciárního vzdělávání, málo kvalifikovaných pedagogů a ti navíc dostávají neuspokojivý plat. Přesto by se podle všeho měla situace pomalu začít zlepšovat. Na téma školství nedávno vydala svou pravidelnou zprávu i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Letošní vydání zprávy Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD (Education at glance) ukazuje, že v roce 2006 vstupovalo na vysoké školy o 20% více studentů, než v roce Na druhou stranu ale řada zemí Evropské unie stále dostatečně nezvýšila veřejné výdaje na vzdělávání, ale ani neumožnila zavedení školného. To podle studie přivádí vysokoškolské instituce do finančních potíží a ohrožuje to kvalitu jejich studijních programů. Pokud členské země Evropské unie chtějí uspokojit rostoucí poptávku po vyšším vzdělání, musí zvýšit výdaje na vzdělávání a zároveň tyto prostředky musí lépe využívat. A to je i cíl chystané reformy českého vysokého školství. A proces již odstartoval. Po celé zemi probíhají konference a semináře na téma vzdělávání, inovace a výzkum. Ministr Liška připravuje Bílou knihu a k tomu všemu navíc ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaznamenalo při sestavování státního rozpočtu na příští rok významný úspěch. Do vzdělávání totiž v roce 2009 přijdou téměř 124 miliardy korun. Při zahrnutí prostředků z Evropské unie vzroste částka, s níž počítá návrh rozpočtu, dokonce o dalších 10 miliard. Ministr Liška si pochvaluje hlavně miliardu, kterou vyjednal dodatečně. Požadoval jsem sice dvě, ale vzhledem k tomu, že ostatní resorty při posledních úpravách rozpočtu nedostaly nic, musel jsem být solidární, říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Ukazuje se, že vláda pokládá školství za jednu ze svých nejvýznamnějších priorit a že to nejsou jen slova, Zbylou miliardu, kterou se ministrovi nepodařilo vyjednat a kterou podle něho školství potřebuje, bude hledat pomocí úsporných opatření uvnitř resortu. Objem prostředků určených na platy v základním a středním školství vzroste ve srovnání s rokem 2008 o 4,5 mld. korun. Tento příslib premiéra a ministra financí jsem vyjednal už před několika měsíci a jsem rád, že se takto významné posílení do rozpočtu skutečně promítlo, říká Liška. Podle jeho názoru je tak pro příští rok zaručeno zvýšení průměrného platu pedagogických pracovníků minimálně o 6-7%. Objevuje se však i kritika. A to z řad odborů státních zaměstnanců. Jiní státní zaměstnanci si totiž v příštím roce polepší zřejmě jen o 1,5 procenta, a to se jim pochopitelně nelíbí. Už jsem zaznamenal kritiku odborů státních zaměstnanců, že učitelé jsou preferováni oproti ostatním, dodal Liška. Celkový nárůst rozpočtu ministerstva na rok 2009 ve srovnání s letoškem činí po vyloučení prostředků z Evropské unie 5,2 mld. korun. Po zahrnutí prostředků z EU jde o nárůst ve výši téměř 15 miliard korun. Peníze však nejsou vše. Ty jsou pouze prostředkem k zrealizování potřebných reforem hlavně v terciárním vzdělávání. Situace se začíná zlepšovat. Je naprosto zásadní dát prostor pro excelenci. Je důležité ukázat na tahouny, kteří bývalý rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm a další. Zřejmě tím nejzásadnějším, co se na konferenci rozebíralo, byla otázka zvýšení kvality českého vysokého školství a české konkurenceschopnosti. Že jde skutečně o celospolečenský problém České republiky, zdůraznilo hned několik přednášejících. Faktem totiž je, že jedinou českou univerzitou, která může mluvit o nějakém zvučnějším jméně ve světě, je stále pouze Univerzita Karlova. Karlova univerzita je kolem třístého místa ve světovém žebříčku. Což není špatné, pokud to bereme z hlediska, že je hodnoceno 16 tisíc škol. Není to ovšem ani žádný zázrak a je se kam posouvat, řekl při svém vystoupení eurokomisař Vladimír Špidla a dodal, že neexistují žádné evropské, nýbrž jen regionální vysoké školy a že s regionálními školami v ostatních částech světa by také měly být zatím srovnávány. O vzdělávání jako o klíčovém prvku pro Českou republiku, ale i pro Evropskou unii, mluvil také ministr školství Ondřej Liška. Podpora široké veřejnosti a prioritní zájem o oblast vzdělávání je nutná proto, že když vyjednávám s kolegy politiky a říkám jim, aby upřednostnili vzdělávání před jinými oblastmi, a říkám jim to jako člověk, za kterým stojí velká část společnosti, bude ta vyjednávací pozice jiná, než když přijdu s projevem napsaným na kousku papíru. Je zcela nutné, aby se problematika vzdělávání stala obecným a diskutovaným problémem. S tím souhlasil i hejtman Libereckého kraje Petr Skokan a poukázal na to, že je důležité vytvářet strategie v této oblasti i na regionální úrovni. Před časem byl odstartován proces tvorby regionální inovační strategie kraje, jehož hlavním koordinátorem se stal Liberecký kraj, řekl a dodal, že důvody pro vznik takové strategie byla právě podpora inovačního prostředí a vzdělávání. Jedním ze zásadních prvků vzdělávání, které přednášející zmínili, je také vzdělávání celoživotní a hlavně důraz na jazykovou zdatnost. Nebojím se, že pokud se budou všichni Češi schopni dorozumět na výtečné úrovni anglicky, že se naše česká identita rozpustí jako kostka cukru v kávě, jak se toho obává náš pan prezident. Dánsko vsadilo na jazykové vzdělání a dnes sedm z deseti studentů, kteří vystudují v zahraničí, se vrací do Dánska ku prospěchu dánské celý systém potáhnou nahoru. Musíme si uvědomit a definovat náš potenciál a naše kapacity, protože není možné konkurovat všem a úplně ve všem. Můžeme být dobří pouze v něčem. Musíme se také naučit nejen potřeby definovat, ale také si je navzájem sdělovat, řekl na konferenci Inovace, vzdělávání a výzkum státní vs. komerční sféra, ministr školství. A podle jeho vlastních slov má být tím nástrojem, který celý proces přeměny vysokého školství odstartuje, tzv. Bílá kniha terciárního vzdělávání. Bílá kniha terciárního vzdělávání je věc, která je diskutována velmi široce. My jsme před půl rokem vyhlásili roční prostor pro debatu, které se může účastnit každý prostřednictvím diskuzí, internetu a u. Každý příspěvek je vyhodnocován a na konci tohoto roku bude vyhodnocen a konkurenceschopnosti, ekonomiky a společnosti. I to je můj sen, dodal ministr Liška. Nakolik se ministrovi podaří zlepšit český systém vzdělávání, a to hlavně toho terciárního, se uvidí zřejmě v příštím roce. To by totiž měla být již hotová tzv. Bílá kniha, která podle ministra potřebnou reformu na legislativní úrovni přináší. Filip Appl na základě toho teprve vznikne zákon. To je podle mne způsob jak získat veřejnou podporu pro důležité systémové změny, řekl Liška. A podpora celé veřejnosti je zcela zásadní i podle Ivana Wilhelma, bývalého rektora Univerzity Karlovy a vládního zmocněnce pro evropské programy výzkumu. Celospolečenská debata o těchto otázkách je vůbec tím nejdůležitějším. Peníze jsou pouze nástrojem k dosažení cíle, ale je nutné, aby na tom cíli měla zájem celá široká společnost. Důležité také je, aby český vysokoškolský výzkum byl zakomponován do výzkumu evropského. Návrhy a připomínky k Bílé knize bylo možné posílat do 15. září. Nyní se vyhodnocují a na konci tohoto roku by měl světlo světa spatřit konečný dokument reformy českého vysokého školství. Filip Appl

16 16 EVROPA Vyrovnávání se s minulostí Nedávno proběhla naším tiskem zpráva o činnosti španělského vyšetřujícího soudce Baltasara Garzóna, který proslul mimo jiné vydáním zatykače na chilského diktátora Augusta Pinocheta. Část španělské justice stojící za tímto soudcem usoudila, že je potřeba vrátit se k nevyřešeným případům úmrtí a zmizení osob z doby španělské občanské války ( ) a následné diktatury generála Franka. Soudci i část veřejnosti požadují, aby byl pro začátek zřízen centrální registr obětí, jehož pomocí by se zjistilo, kolik obětí si válka a diktatura vyžádaly a kde konkrétní oběti svoji životní pouť skončily. Mnozí mrtví hovoří se až o obětech byli pohřbeni do masových hrobů a neví se kde. Další část společnosti, ale i část pracovníků samotného resortu spravedlnosti, se staví proti takovým snahám. Odvolávají se na platnost tzv. amnestijního zákona z roku 1977, který promlčoval všechny zločiny války a diktatury, ať už se jich dopustili příslušníci kteréhokoli ze dvou táborů. Tento zákon napomohl kromě jiného ke konsolidaci španělské společnosti po smrti diktátora Franka v roce 1975 a k pokojnému a poměrně rychlému přechodu k demokracii po desetiletích autoritativní vlády. Rány však zůstaly otevřené a zdá se, že nastala doba návratu k minulosti. Pozitivní je, že snahy vyšetřit zločiny jsou vyvolány zdola a nikdo přitom nevolá po pomstě. Pozůstalí po obětech se jen chtějí dozvědět, jaký byl osud jejich příbuzných, kde a jak skončili, aby mohli jejich ostatky pohřbít důstojně. Spontánně vznikají organizace a společenská sdružení, která se Varenie bez hraníc Hovoriť či písať o guláši, dokonca o gulášoch, bez možnosti ich ochutnávať, je možno riskantné. Navyše: pôjde o guláš varený pod holým nebom, v kotlíku, dokonca lovecký guláš, teda z diviny, no a to hlavné: na chorvátskej i slovinskej strane spoločnej hranice usporiadali koncom septembra v tejto disciplíne už 6. Majstrovstvá Európy novinárov! MÉDIA Konečne sa podarilo uskutočniť myšlienku varenia bez hraníc, dokonca bez ohľadu na Schengen. Tentoraz k tomu prispel spoločný, slovinský vlastník termálnych kúpeľov Tuhelj na chorvátskej a Olimia na slovinskej strane, takže mohli sme stráviť dva dni v Chorvátsku a dva dni v Slovinsku, hovorí náš starý priateľ, hlavný organizátor súťaže Vladimir Jurič, rozhlasový kolega z Rijeky. Naozaj nás dobre chovali v oboch spomínaných kúpeľoch. Keď sa k nim blížime od Záhrebu, treba ísť smerom na Maribor, odbočiť trocha doľava, a už sme v chorvátskej obci Tuhelj. Odtiaľ tiež akoby kameňom dohodil, ďalej na severozápad, dokonca cez Kumrovec, rodisko veľkého Tita a cez malý hraničný priechod sa dostaneme do komplexu Olimie. Tuhelj je, povedal bysom, pre masovejšiu návštevnosť, s veľkými bazénmi, krytými i pod holým nebom, detskými ihriskami, tobogánom a so všetkým, čo k vodnej zábave patrí. Olimia je skôr wellnessového typu, no voda je aj tu fantastická, liečivá, dobrá hlavne na pohybové ústrojenstvo. Veľké úspechy však dosahujú aj s liečením psoriázy! Vráťme sa však ku kotlíkom! Tento rok museli byť dve kolá, pretože sa na súťaži zúčastnilo 25 dvojčlenných družstiev. Dvanásť z nich, ktoré dostali na svoj guláš najviac bodov, postúpilo do druhého kola, čiže do finále. Na 6. Majstrovstvách Európy sa zúčastnili novinári predovšetkým z Chorvátska, potom z Bosny a Hercegoviny, zo srbskej, moslimskej i chorvátskej komunity, ďalej hojne zo Slovinska a Maďarska, no a jedno družstvo zo Slovenska. Takže v podstate je názov Majstrovstvá Európy trocha prehnaný, ale počet účastníckych krajín by sa mal postupne zvyšovať. Náš Vlado k tomu poznamenáva: Cieľom je takých desať krajín, v ktorých sa vôbec varí guláš. Nemôžeme pozvať Švédov, keď sa u nich nevarí guláš, takisto ani Islanďanov! starají o odkaz obětí a udržení paměti, například Asociace pro oživení historické paměti. Tyto organizace také požadují odstranění frankistických symbolů z veřejných prostor. Všechna tato sdružení vznikají a vyvíjejí činnost na základě Zákona o historické paměti Španělska z října Podobně vzniklo i sdružení Přátelé Interbrigád, které otevřelo speciálně zaměřený archiv a knihovnu, kde jsou soustředěny všechny materiály, dokumenty a knihy z celého světa vztahující se k působení Interbrigád v občanské válce. Sdružení vyhledává i dosud žijící interbrigadisty a nahrává s nimi rozhovory, které tvoří součást tzv. živé paměti. Už se mu podařilo navázat kontakt s několika sty pamětníky. Předsedkyně tohoto sdružení, Ana Pérez, historička a vysokoškolská pedagožka, prohlásila jednoznačně: Je třeba mít na No, ale aký guláš sa varil na majstrovstvách? Všelijaký. Spravodajcovia belehradského denníka Večernje novosti v Banje Luke si takisto mysleli, že ich je najlepší, ako dopisovatelia záhrebského denníka Večernji list v Mostare... Všetkých dvadsaťpäť účastníkov vymenovať nemôžem, ale všetky guláše som ochutnal. Aby som povedal pravdu, na rozdiel od poroty mi chutili skôr silné, štipľavé, korenisté guláše s väčšou dávkou červenej mletej papriky. Tie boli v menšine, aj môj patril medzi ne, hneď ho ostatní aj zjedli, no skončil iba na 13. mieste, presne o jedno miesto nižšie, ako bolo potrebné na postup do finále. Postúpilo však jedno maďarské družstvo, ktoré sa neštítilo do gulášu pridať cukor a nedať papriku vraj tak to vyžaduje porota: guláš z diviny má byť údajne sladkastý a bledohnedý. No, to teda nie som ochotný zrejme zostanem pri dobre vyskúšaných, spontánnych maďarsko-slovenských chutiach, s trochou borievky, oravskej slaninky a červeného vína. Aj spomínaní Maďari po odzvonení súťaže sa snažili vylepšiť a naturbovať svoj guláš so štipľavou paprikou ako jed, aby sa dal vôbec zjesť... paměti, že současné demokratické Španělsko navazuje na tradice republiky, nikoli Frankovy diktatury. K tématu občanské války se po letech ticha kupodivu navracejí i mladí spisovatelé, kteří v době války byli dětmi nebo se narodili až v době diktatury. I u nás je například znám španělský bestseller Javiera Cercase Vojáci od Salaminy z roku Autor si prostřednictvím hlavního hrdiny klade otázky, které byly ve společnosti donedávna tabu: Odkud se rekrutovali hrdinové? Jakým způsobem uvažovali stoupenci generála Franka? Co je vedlo k tomu, že povstali proti demokraticky zvolené vládě? Ne náhodou se soubor povídek Alberta Méndeze Los girasoles ciegos (Slepé slunečnice) dočkal od roku 2004 již 19. vydání. Za čtyři roky od prvního vydání se prodalo více než výtisků. I tento autor se snaží A kto vyhral? Dvaja Darkovia, Kolar a Perešin z regionálneho Radia Stubica, blízko Záhrebu. Možno to bola náhoda, možno nie, ale ja som jedného z nich oslovil už uprostred súťaže s otázkou, aké je tajomstvo dobrého gulášu. Darko Kolar však má iba všeobecný recept: Myslím si, že hlavným tajomstvom je láska k vareniu. Človek Brusel chce set-top-boxy s nižší spotřebou elektřiny BRUSEL Přechod na digitální televizní vysílání v Evropě rapidně zvýší spotřebu eletrické energie. Evropská komise upozornila na problém, který dosud nikoho příliš netrápil: totiž že set- -top-boxy, které umožní přijímat digitální televizní signál na analogových televizorech, a především skokový nárůst jejich počtu v evropských domácnostech, znamenají výrazný nápor na odběr elektrické energie. Komise proto navrhuje, aby se pro set- -top-boxy zavedly přísnější limity pro spotřebu elektřiny. Přísnější limity pro tyto spotřebiče by přinesly výrazné úspory elektřiny, míní komise a hned přidává několik příkladů. Během životního cyklu přístroje, který je obvykle neustále zapnutý nebo v pohotovostním režimu, by mohl být jeho provoz až o 30 procent levnější ve srovnání se současným stavem, upozorňuje. Loňský text časopisu Extra PC například prokázal, že zapnutý set-top-box spotřebuje 11 až 14 wattů za hodinu, vypnutý pak podle typu až devět wattů, ale i méně než jeden watt. Komise si představuje, že po zavedení limitů by spotřeba elektrické energie u set-top-boxů mohla do roku 2014 klesnout ze 14 na pět terawatthodin ročně. Do roku 2020, kdy podle komise set-top boxy zmizí z trhu, by se mohlo ušetřit 47 terawatthodin elektřiny, což přesahuje roční spotřebu Finska či Slovenska. Po roce 2020 komise předpokládá, že lidé budou využívat pro pozemní příjem televize už pouze televizory s integrovaným digitálním tunerem. Problém s velkou spotřebou elektrické energie u set-top-boxů pro příjem digitální televize se ještě letos dotkne také České republiky. Česká televize letos začala postupně vypínat analogové vysílání svého druhého programu, aby si tak uvolnila frekvence pro své digitální vysílání. Nejen sportovní fandové ve středních a jižních Čechách se tak už bez set-top-boxu, a to jak pro pozemní nebo satelitní příjem ČT 2, neobejdou. Koncem října přijdou o analogový signál ČT 2 také diváci v Praze a do konce roku ještě na Sušicku a Chomutovsku. Další výrazný nárůst prodaných a aktivovaných set-top-boxů nastane v příštím roce, kdy by měly začít vypínat své analogové vysílání i zbývající tři celoplošné televize: ČT 1, Nova a Prima. Podle vládou schváleného harmonogramu digitalizace by se tak mělo stát nejprve v dubnu 2009 v Praze, v září 2009 v Plzni a musí mať jednoznačne radosť z varenia, mať na to chuť. A keď to existuje, nie je problém navariť dobrý guláš. A nielen guláš, ale aj ostatné veci. Darkovi musím dať za pravdu, hoci rozdiel medzi prvým a posledným nebol vo vôli či chuti variť. Všetci sme sa nadšene a družne vrteli okolo kotlíkov, podpichovali sa navzájom, EN č. 10 / 2008 proniknout do způsobu myšlení příslušníků obou znepřátelených stran a mezi řádky si rovněž klade otázky: Kdo je vinen? Proč k bratrovražednému boji došlo, když bojovníci na obou stranách byli obyčejní lidé s obyčejnými osudy, které fatálně změnila až občanská válka? Podobně se ptají pozůstalí po obětech, kteří jsou navíc přesvědčeni, že po více než 30 letech, které uplynuly od Frankovy smrti, mají právo dozvědět se o osudu svých příbuzných. Většině pozůstalých zůstaly jen zašlé fotografie nebo letmá vzpomínka. Nejprve čekali, až skončí válka, pak až skončí nedemokratický režim a nakonec ještě další roky nechtěli jitřit atmosféru. Déle již čekat nechtějí. A mnozí ani nemohou. Vždyť jim příliš času nezbývá, řadě z nich je už hodně přes sedmdesát. Nechtějí nové rozbroje, chtějí jen důstojně pochovat kosti svých mrtvých a udržovat paměť na to, co se stalo. Hlavně proto, aby jejich potomci věděli, že žít v demokracii není samozřejmostí. Zatímco proti snahám vracet se k minulosti se tradičně staví katolická církev a Lidová strana, jež ostatně vznikla z frankistické Falangy, za soudce Garzóna a plnění Zákona o historické paměti Španělska se postavil současný premiér Zapatero. Ten prohlásil: Nemohu pochopit pokrytectví těch, kdo říkají, že zemi rozděluje fakt, že se staří lidé budou moci dozvědět, kde leží jejich drahé bytosti. Nemohu pochopit, že se jim upírá právo vědět, kde jsou jejich mrtví. Snaha vyrovnat se s minulostí ve Španělsku opravdu jitří staré rány. Ale vrátit se k událostem starým přes půl století je nutné. Už proto, aby se v budoucnu neopakovaly. Anna Tkáčová foto: redakce ochutnávali krížom-krážom, aj sme tie rôzne chute zapíjali, a víťazilo heslo: S gulášom na večné časy! Ozaj, stretneme sa aj na budúci rok. Kde? Vladimir Jurič sa lúči: Hvala Hrvatska, hvala Slovenija, o rok sa zídeme v Bosne a Hercegovine, o našu priazeň bojuje Mostar a Neum... Gregor Martin Papucsek v říjnu 2009 v celých středních Čechách. Vzhledem k tomu, že naprostá většina diváků v tuzemku přijímá televizi z pozemních vysílačů, očekává se obrovský boom prodeje set-top-boxů. Set-top-box je přitom pouze dočasné řešení pro zachování příjmu televizního signálu. Z prodejní sítě totiž postupně zmizí televizory, které obsahují pouze analogový tuner, a nahradí je již plně digitalizované přijímače. Domácnosti se postupně přezbrojí na nové typy televizorů a set-top-boxy ztratí smysl, neboť nové televizory už zvládnou přijímat digitální signál bez nich. Teď jde jen o to zvládnout ono přechodné období, po které se ve většině domácností skokově zvýší odběr elektrické energie kvůli sledování televize. Nařízení na zpřísnění limitů pro energetickou náročnost set-top- -boxů již podpořilo několik členských států Evropské unie. Nyní se bude návrhem zabývat Evropský parlament. Evropská komise by mohla příslušnou směrnici přijmout již v lednu příštího roku, takže by mohla napřesrok začít platit pro všechny členy EU včetně České republiky. Jan Potůček Autor je šéfredaktorem serveru DigiZone.cz

17 EN č. 10 / 2008 KULTURA 17 Evropská zastávka č Praha Ještě před dvěma lety byl Jean-Marc zaměstnán jako výběrčí mýtného na dálnici. Pak se rozhodl splnit si svůj sen práce na velkolepém projektu. Říkal si: nemám rodinu, nemám ženu, nemám děti, kocour mi umřel, a tak teď můžu dělat, co chci. Je mu padesát let stejně jako Evropskému parlamentu, a tak se rozhodl spojit svoji činnost právě s Evropou. Reykjavik 2008 Projekt Homo Urbanus Europeanus, jehož cílem je fotografování evropských metropolí, začal v Bratislavě, i když inspiraci autor načerpal v americkém Chicagu. Tam ho fascinovaly široké bulváry a jednoduchá podoba moderní architektury. Snažil jsem se před velkým kompaktním pozadím zachytit vždy jedinou lidskou postavu. Doma jsem se na výsledek podíval a řekl si, že bych podobné záběry rád pořídil v Evropě. Po Bratislavě, kde navštívil přátele, mu v hlavě začala klíčit myšlenka na další metropole; minulý rok se vydal do Vilniusu, Rigy a Sofie. Letos si stanovil ambicióznější cíl, a tak si po Istanbulu, který bere jako hlavní město evropské části Turecka, odškrtne rovnou dvacítku. Nepočítám s tím, že příští rok budu cestovat jako letos, ale záleží na okolnostech. Bylo by příjemné, kdyby se mi povedlo zdokumentovat celou Evropu. EVROPA MÁ JEDNOTNOU TVÁŘ Jean-Marc je tedy oficiálně nezaměstnaný, cestu Evropou však podniká s posvěcením úřadu práce. Úspěch není zaručen, ale přece jen je to možnost, jak vydělat nějaké peníze. Do té doby používá fotograf jen své úspory. Sám tvrdí, že zde není důležitý jeho příběh, ale příběh fotografií a to, jak mohou diváky oslovit. Na snímcích si můžete představit sama sebe. Vidíte na nich siluety ve velkém urbánním prostoru. Když se díváte na Praha 2008 mé fotky, nemůžete říct: tohle je Madrid nebo Riga. Ale poznáte, že je to Evropa. Není to Amerika nebo Afrika. Chci říct: podívejte se, jsme v Evropě, jsme si tak podobní! Jean-Marc nefotí známé turistické atrakce; Eiffelova věž či Karlův most ho nechaly chladným. Vyhledává neznámá místa, a to hlavní na jeho snímcích jsou lidé. FOTOGRAF TĚŽKÝ ŽIVOT MÁ Každý fotograf to zná. Najdete dokonalé místo vyzařující atmosféru, osvětlení je výtečné, kompozice vymyšlená, ale něco tomu chybí. Potřebujete lidskou postavu. Francouzský fotograf narozený v Tunisku rodičům ze Sicílie čeká někdy na jednom místě klidně hodinu a půl. U kongresového centra, banky, jindy u ambasády - kolikrát ani neví, co je to v pozadí za budovu. Často tak nasbírá nevšední zážitky. V Madridu jsem čekal před jedním ministerstvem, chytila mě policie a musel jsem vysvětlovat, že jsem fotograf, kterého zaujalo světlo a stíny a jen čekám na nějakou siluetu. Je skoro nemožné něco podobného vysvětlit. Některé země jsou v tomto ohledu více paranoidní než jiné. Například v Reykjavíku se o mne nikdo nestaral, jinde to tak lehké nebylo. Ale mně je to jedno. Když někdo přijde, tak jim vysvětlím, co dělám. Nejsem vrah ani terorista, jenom prostě fotím! MÍSTA SI NEVYBÍRÁM, ONA SI VYBÍRAJÍ MNE Základem pro plánování cesty po Evropě je vyhledávání na internetu. Jean-Marc někdy cíleně, jindy náhodou narazí na umělce nebo osoby spojené s uměním, představí jim svůj projekt a oni mu odpovědí, zda mu mohou pomoci. Například ho ubytují ve svém studiu nebo u přátel. Rád bych fotil Atény, Lisabon nebo Tbilisi, ale zatím tam neznám nikoho, kdo by mi mohl v mém snažení pomoci, krčí fotograf rameny. Prostředky má omezené, proto skoro nic nekupuje a evropské hotely zná jen z průvodců. Jean na webových stránkách našel moji středověkou hudební skupinu, vysvětluje Iva Šářecová z Prahy, jak se umělec ocitl v jejím malém bytě 1+1. Začali jsme si dopisovat, potom se mě zeptal, jestli nevím o nějakém levném ubytování v Praze a já mu řekla, že samozřejmě může bydlet u nás, že to není problém, usmívá se sympatická třicátnice. Díky ům a ICQ jsme dnes všichni hodně blízko. Právě elektronickými kanály bude v zimě Jean-Marc Caracci komunikovat s úřady měst, která doposud navštívil, představí jim své portfolio a fotografie také nabídne velkým koncernům. Po celém světě je mnoho evropských společností a já jim chci nabídnout jednoduchou evropskou estetiku, aby si ve svých kancelářích mohli trochu připomenout domovinu. Dalším cílem je vydat knihy s mými fotografiemi. Příští rok v květnu představí své fotografie v rámci Týdne Evropy v Sofii a na další dva roky chystá výstavy v Paříži a Talinu. Internetové stránky projektu mají adresu homo.urbanus.free.fr. Pavel Farkaš Tipy EVROPSKÝCH NOVIN Lucemburské velvyslanectví přiváží do Čech mladého pianistu Jeana Mullera (*1979). Koncertní provedení pěti sonát Ludwiga van Beethovena se uskuteční 22. října 2008 v v kostele sv. Vavřince, Hellichova 19, Praha 1. Koncert je organizován agenturou Atton Music ve spolupráci s Lucemburským velvyslanectvím v Praze a lucemburskými společnostmi zastoupenými v ČR. Tato hudební událost je součástí Svatovavřinecké koncertní sezóny Do francouzského hlavního města zavítali světoznámí filmoví režiséři, aby vytvořili dvouhodinovou mozaiku složenou z osmnácti krátkých filmů. Každý z nich se musel vejít jen do několika minut promítacího času. Režiséři se vydali do jednoho městského obvodu a tam měli k dispozici jen pár natáčecích dnů. Film Paříži, miluji tě se promítá ve Francouzském institutu 28. října od Štěpánská 35, Praha 1. Portugalské centrum zve na večer, na kterém bude představena kniha z řady Stručné dějiny států: pohled na dějiny Východního Timoru. Přednáší doc. Jan Klíma. Přednáška se koná v češtině. Po celý říjen si na místě můžete prohlédnout výstavu portugalské keramiky a dlaždiček. 29. října od 19 hodin. 1. patro Oettingenského paláce, Josefská 6, Praha 1 - Malá Strana. Snímky Rakouské imprese fotografa Dušana Špičky lze vidět v Rakouském kulturním fóru. Podle autora jde o obyčejné pohledy na neobyčejně krásnou zemi. Spíše o pohlazení po duši než velké avantgardní fotografické umění. Fotografie ze země, kde by chtěl žít, kdyby nežil tam, kde žije nyní. Výstava je připravená ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích a přístupná je do konce října. RKF, 1. patro, Jungmannovo nám. 18, Praha 1. Rumunský kulturní institut zve do Památníku národního písemnictví, kde je přístupná výstava Pět set let knihtisku na území Rumunska. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost shlédnout v Česku vzácné rumunské rukopisy, jako např. Varlaamova kázání, Balgradský Nový Zákon, Macariého Výklad evangelia a Liturgiář z rumunského kláštera Dealu nebo Coresího Apoštol. Jsou to díla velmi hodnotná z hlediska vědeckého i historického. Výstava je otevřena do 7. listopadu. Strahovské nádvoří 132, Praha 1. Sourozenci García Lopéz de la Osa pracují nepřetržitě od roku 1997 s původním repertoárem pro klavír a kytaru. Po více než deset let vystupovali s úspěchem i kladným ohlasem u kritiků s recitály ve Španělsku a v Itálii. Pro své vystoupení v Praze si z kulturního programu Institutu Cervantes připravili některé zcela nové skladby a méně známá díla španělských mistrů. 10. listopadu od HAMU sál Martinů. Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, Praha 1. Goethe-Institut připomíná, že první premiérou již 37. sezóny Činoherního studia Ústí nad Labem byla česká premiéra hry současného mladého německého autora Thomase Freyera Separatisté. Mladá dívka Rike se vrací na sídliště, na němž vyrostla a které je plné vzpomínek. Z podkroví sleduje dění na sídlišti, které je určeno k demolici. Rike pozoruje, jak se jednoho dne rozhodne úplně obyčejný tuctový kluk jménem Johan zachránit své sídliště a vytvořit v něm vlastní společnost, stát ve státě... Představení , a od 19 hodin. Činoherní studio, Varšavská 767, Ústí nad Labem. Podzim přináší lahůdku v podobě přehlídky filmů švédského režiséra Ingmara Bergmana. Je to jedna z nejkomplexnějších kolekcí Bergmanových filmů, která kdy byla v ČR k vidění. Festival uvede více než 40 celovečerních filmů tohoto švédského velikána. K vidění v pražských kinech Světozor a Aero, hradeckém Centrálu a brněnském kinu Art v rozmezí od poloviny října do poloviny prosince. Plzeňská Alliance française pořádá do 15. listopadu festival Bonjour Plzeň. Letošní 16. ročník frankofonního festivalu je zaměřen na město Lutych. Tato valonská metropole východní Belgie představí místní gastronomii, rozmanitost své hudby, bohatou historii. A to jednak prostřednictvím dvou přednášek, jednak na výstavách fotografií. Na programu je rovněž promítání filmů. Podrobný program a další informace najdete na Pavel Farkaš Adresa redakce: Evropské vydavatelství s.r.o., Průmyslový park, Kancelářská budova P - 8, čp. 80, Pardubice - Semtín. Centrální telefon a fax: , centrální GSM: IČ: Vydavatel: Jan Doležal. Ředitelka vydavatelství: Jarmila Kudláčková. Ředitel zpravodajství a komunikace: Miloš Spáčil. Šéfredaktorka: PhDr. Zuzana Nováková. Redaktoři: Jan Štifter, Pavel Farkaš, Filip Appl, Tomáš Fridrich. Vedoucí redaktor pro SR Jozef Havrilla. Regionální a zahraniční dopisovatelé. Fotograf: Miloš Kolesár. Layout: Mgr. Pavel Ševčík. Grafik: Karel Nohava. Jazykové korektury: Iva Málková. Překlady: Jakub Hřib, Ilona Mádrová, Martin Karlík. Produkce: Leona Šolcová. Inzerce: EUROPEAN MEDIA HOUSE s.r.o., IČ: Tisk: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Distribuce: ROZŠIŘUJÍ SPOLEČNOSTI PNS, a.s. Předplatné zajišťuje Mediaservis s.r.o., Zákaznické centrum, Moravské náměstí 12D, Brno. Příjem objednávek: telefon: , fax: , příjem reklamací: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, P.O.BOX 183, Bratislava 3, tel:02/ , 02/ , 02/ ;02/ , fax:02/ , Cena výtisku: 15,- Kč/25 SKK vč./vr. DPH Evidenční číslo: MK ČR E 14589, ISSN: X. Ročník 5, číslo 10, vychází Názory spolupracovníků nemusí vždy vyjadřovat názory listu. Nevyžádané materiály nevracíme. Za chyby novinového tisku neručíme.

18 18 ZUSAMMENFASSUNG/SUMMARY/RÉSUMÉ EN č. 10 / 2008 ZUSAMMENFASSUNG Abfall-Richtlinien PRAG Das Europäische Parlament nahm im Juni dieses Jahres die sogenannte Rahmenabfallrichtlinie an. Die definiert Hierarchie betreffs Umgehens mit Abfällen, die Verantwortung des Herstellers oder die Kontrolle des gefährlichen Abfalls. Sie setzt auch voraus, dass bis Jahre 2020 mehr Prozent Abfall recycled werden. Die Tschechische Republik kann weiter Einfuhr von Abfällen beschränken oder sogar verbieten und das nicht nur für die Mülldeponien aber auch für die Verbrennungsanlagen. Der stellvertretende Ministerpräsident der tschechischen Regierung und Umweltschutzminister Martin Bursík hält das für einen großen Erfolg der tschechischen Verhandlungspartner. Er versuchte das zu verhindern, dass Tschechien wegen niedrigen Preisen zu einer mitteleuropäischen Verbrennungsanlage wird. Hauptziel ist bis Jahre % Haushaltabfall, also vor allem Papier, Glass, Metall und Kunststoffe, zu recyceln. In derselben Zeit sollte auch der Anteil der wiederverwendeten Baumaterialien steigen. In diesem Fall um 70%. Die Richtlinie beschäftigt sich nicht nur mit der weiteren Verarbeitung, aber auch mit Verbeugung der Abfallproduktion. Leider führt sie in diesem Gebiet keine konkreten Pläne an. Länder sollten Natur schönende Materialien und Technologien bevorzugen. BRATISLAVA Laut Statistik des slowakischen Umweltschutzministeriums erzeugte die Slowakei im Jahre ,9 Mio. Tonnen Abfall. 1,6 Mio. Tonnen stellt Kommunalabfall, 0,6 Mio. gefährlicher Abfall und 16,6 Mio. restlicher Abfall dar. 5,6 Mio. Tonnen wurden wieder verwendet. Das Europäische Parlament hält für eines der wichtigsten Ziele Senkung des Anteiles des deponierten Abfalls oder Abfalls, der verbrannt werden muss. Verbrennung wurde aber umklassifiziert. Es geht nicht mehr um Entsorgung sondern um Verwendung des Abfalls. Verbrennungsanlagen werden so zu Einrichtungen, die Abfälle verwenden. Dagegen ist die Nichtregierungsorganisation Priatelie Zeme-SPZ (Freunde der Erde). Ab 2010 werden Gemeinden Separieren von fünf Abfallsorten einführen müssen. Papier, Kunststoffe, Glass, Metalle und Biomaterial. Sonderabfall sollte laut EU-Richtlinien bis Jahre kg pro Person sein. Vor zwei Jahren stellte der Sonderabfall 16 Kilos pro Person von der gesamten Menge 301 kg. Peter Hajaš: Man kann nie mehr von billiger Arbeitskraft sprechen Die Slowakei bietet Investoren in die Wissenschaft, Technik und Forschung ein reiches Potenzial. Das Milieu für Unternehmer bei uns verbessert sich und Behauptungen, dass wir eine Autogroßmacht sind, gehören schon der Geschichte an. Investitionen kommen in den Osten der Slowakei und Euro-Einführung eliminiert das Kursrisiko auch das sagte für die Europäische Zeitung Generaldirektor der Slowakischen Agentur für Entwicklung der Investitionen SARIO Ing. Peter Hajaš. Erik Webb Dempsey: Der Immobilienmarkt in Tschechien ist immer attraktiv. Erik Webb Dempsey ist schon seit fünfzehn Jahren tätig auf dem tschechischen Immobilienmarkt. Er war einer der gründenden Partner der Gesellschaft Property In Prague, wo er jeweils für Investitionen verantwortlich ist. Seiner Meinung nach ist der tschechische Immobilienmarkt sehr attraktiv. Die starke Ökonomik verursacht, dass er eine der stärksten Positionen in Europa hat. Waste directive The new Waste Framework Directive is more than an acceptable compromise. It is a great success of our negotiators. Compared to the original proposal of the European Commission, which practically liberalized waste trade in Europe, the Czech Republic managed after tough negotiations to enforce that member states will have the possibility to limit waste import or even prohibit it. It is strange that our approach was not actively supported by any country of the Visegrad Group at the beginning, although they have their own negative experience with waste import. But we managed to gain support elsewhere and push this principle through after a half-day battle also at EU Environment Council in Luxembourg last June. It was also a great success that we managed to defend this article during the whole legislative process. This practically means that we will still be able to limit or prohibit waste imports not only to dumps, but also to incineration plants. The point PRAGUE In the middle of June, the European Parliament passed the so-called Waste Framework Directive. It defines a hierarchy of material treatment, producer responsibility or hazardous waste control. It also proposes to increase recycling percentage of most wastes by The Czech Republic can still limit or even prohibit waste imports not only to dumps, but also to incineration plants. The European Parliament regards the reduction of volume of wastes taken to dumps or incineration plants as one of the most important targets. At the same time, however, it has re-classified waste incineration from disposal to utilization of wastes. Thus, incineration plants Up to now, waste directive number 75/442 was valid. However, it was modified several times. For example, by norm number 2006/12, which introduced new recycling standards and a duty for member states to create preventive programmes. The new norm, which the Parliament passed on the second reading on 17th June 2008, starts from a presumption that Europe produces almost two million tons of waste every year and it manages to recycle only one third. This should change. That is, majority of wastes comes from households, commercial activities, industry, agriculture, civil engineering, extractive industry and power production. Unbelievable 530 kilograms fall on one head every year. This number differs according to economic levels of individual member states. Citizens of EU-10 produce kilograms of waste per caput, citizens of EU-15 some 570 kilos, described Czech Government spokeswoman Jana Bartošová. And she also added other numbers. In 2005, 49 per cent of material scraps ended at dumps in the Union, 18 per cent were incinerated, and only 27 per cent were recycled or composted. BRATISLAVA Statistics of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic say that 18.9 million tons of waste in total were produced in Slovakia in From that, 1.6 million tons were municipal waste, 0.6 million tons were hazardous waste and 16.6 million tons other waste. From the total amount, 5.6 million tons of waste were capitalized. will fall among facilities for waste utilization. The non-governmental organization Friends of the Earth Slovakia disapproves this. This decision will mean more incinerated waste. To prefer incineration to recycling and efforts to minimize waste production is a step back from EU is that the imported waste should not occupy capacity and displace domestic waste. This would lead to a strong pressure on building new capacities and the Czech Republic, due to lower prices, could become an incineration of wastes for the whole central Europe. And in any case, we do not want this. Martin Bursík, Deputy Prime Minister and Minister of the Environment of the Czech Republic The principal aim is to recycle up to 50 per cent of domestic wastes by 2020, mainly paper, glass, metal and plastics. In the same period, reprocessing of fabrics in civil engineering should increase, in this case even by 70 per cent. The main idea was practically well described by Stavros Dimas, European Commissioner for the Environment, who stated that the directive represents a change of waste perception: the unwished burden becomes a valuable source. The directive does not only deal with further processing, it also solves prevention of waste production. Unfortunately, it does not give any specific plans in this respect. Above all, countries should prefer materials and technologies, which are regardful of nature as much as possible. aims, which talk about sustainable development, says Mgr. Katarína Vrábľová. From 2010, towns and villages will have to introduce a separated collection of five components of municipal waste. These are paper, plastics, glass, metals and biological decomposable waste. According to EU directives, the amount of separated municipal waste should reach 50 kg per caput by Two years ago, from 301 kg of municipal waste per caput 16 kg were separated in Slovakia. Peter Hajaš: There has not been any cheap labour for a long time. Slovakia offers a generous potential for investors in science, technology and research, business environment is improving here and the saying that we are an automobile power is no longer true. Eastern Slovakia expects investments in connection with highways and the introduction of Euro eliminates interest rate risks for investors these are some of the things said by Ing. Peter Hajaš, CEO of the Slovak Investment and Trade Development Agency SARIO. In Slovakia, sectors like engineering, electrical and automobile industry, chemistry, rubber and plastics have been traditionally dominant. In this structure, obviously nothing will be changed dynamically. Industries do not significantly change, only investments in electrical industry have markedly increased. Car factories are no longer dominant. As to countries, most investments traditionally come from Germany, South Korea, Great Britain, USA and so on. Our country has been attracting more investments in information technologies, centres of shared services are created, and others. We are certainly interesting for investments in science, research and innovations due to high effectiveness of outputs compared to inputs. This area was somewhere in the back in the past. In our agency, we have resolved to promote Slovakia abroad as a country with ideal investment opportunities in the mentioned branches. Erik Webb Dempsey: The Czech Republic is still attractive for real estate business. Erik Webb Dempsey has been working on Czech real estate market for fifteen years. He has been employed in the investment department of branch of the international company Jones Lang LaSalle in Prague for three years. He was one of the constituent partners of Property In Prague Company, where he is responsible for investments today. Since the end of 2003, he has closed transactions worth 38 million Euros. The Czech Republic is very attractive for real estate business. Today, due to strong economy, it has one of the strongest positions on European real estate market. There are several reasons for this success. Strengthening Czech crown, increasing buying power of citizens, low only 5 per cent unemployment, lowest since 1997, and still almost lowest mortgage credits in Europe. Today, compared to EU average, property of Czechs represents some 35 per cent, but we can expect that it will soon catch up with such countries as Austria or Finland. RÉSUMÉ Les directives sur les déchets PRAGUE Le Parlement européen a adopté à la mi-juin de cette année une Directive cadre sur les déchets. Elle définit le traitement des matières, la responsabilité du producteur et le contrôle des déchets dangereux. Elle a pour objectif d augmenter le pourcentage du recyclage de la plupart des déchets d ici La République tchèque peut dorénavant limiter, voire interdire, les transports de déchets dans les dépôts, mais aussi dans les usines de combustion. Un vice-président du gouvernement et ministre de l environnement de la République tchèque Martin Bursík considère cela comme un grand succès des négociateurs tchèques. Il a taché d empêcher que la République tchèque devienne, du fait de ses prix bas, l usine de combustion de l Europe centrale. Le but principal est de recycler 50% des ordures ménagères d ici à 2020, cela comprend principalement le papier, le verre, le métal et les plastiques. Aussi, on doit augmenter de 70% le re-traitement des matières dans la construction des bâtiments. La directive traite également de la prévention des déchets, mais malheureusement, elle ne donne aucun plan concret. Les pays devraient préférer les matières et la technologie les plus écologiques possible. BRATISLAVA 18,9 milliers de tonnes de déchets ont été produits en République slovaque en 2006, d après les statistiques du Ministère de l environnement slovaque. Dont 1,6 milliers de tonnes concernent les déchets communaux, 0,6 milliers de tonnes les déchets dangereux et 16,6 milliers de tonnes les autres déchets. Sur le nombre total de ces déchets, 5,6 milliers de tonnes ont été recyclés. Le Parlement européen a pour objectif principal la réduction du volume de déchets transporté dans les dépôts et dans les usines de combustion. En même temps, il a fait évolué la combustion des déchets de «la destruction» à «l utilisation» des déchets. Mais l organisation non-gouvernementale Priatelia Zeme-SPZ s y oppose. A partir de 2010 les communes et municipalités devront introduire le tri de cinq éléments des déchets communaux le papier, le verre, le plastique, les métaux et les déchets biologiquement analysables. Le volume des déchets communaux ainsi séparés doit atteindre d ici 2010 une valeur de 50 kg par habitant, selon les directives de l UE. Il y a deux ans, la Slovaquie ne produisait que 16 kg par personne pour un volume de déchets communaux de 301 kg. Peter Hajaš : «Il y a longtemps q on ne peut plus parler d une main-d œuvre moins chère» La Slovaquie offre aux investisseurs un riche potentiel dans la science, la recherche, et la technologie. Le milieu patronal s améliore et les affirmations comme quoi nous sommes une grande puissance automobile font partie du passé. A l est de la République slovaque les investissements arrivent de paire avec les autoroutes et l introduction de l euro élimine le risque de change pour les investisseurs, a déclaré au Journal Européen le directeur général de l agence slovaque de développement des investissements et du commerce CARIO Ing. Peter Hajaš. Erik Webb Dempsey : «La République tchèque est toujours attractive pour les entreprises immobilières» Erik Webb Dempsey est sur le marché immobilier tchèque depuis quinze ans. Cofondateur de la société Property In Praque, il y est actuellement responsable des investissements. D après lui, la République tchèque est très attractive pour les entreprises immobilières. La croissance économique donne actuellement à ce pays l une des plus fortes position sur le marché de l immobilier en Europe.

19 EN č. 10 / 2008 INZERCE 19 Za krásou je zkušenost Skanska DS a.s. SKA_280x412_odra_3909.indd 1 9/12/08 8:47:14 AM

20 20 PREZENTACE EN č. 10 / 2008 Praha je v zámoří považována za luxusní destinaci Na diskuzním setkání s českými odborníky a podnikateli v cestovním ruchu to řekli přední představitelé nejdůležitější americké asociace touroperátorů USTOA, kteří přijeli do ČR na pozvání agentury CzechTourism. Hlavním tématem panelové diskuze byla současná ekonomická situace v USA a její dopad na cestovní ruch. Moderátorka diskuze, ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism v New Yorku Michaela Pálková-Claudino, nastolila i otázky současných trendů a rozhodovacích procesů amerických turistů při výběru destinace pro dovolenou. Účastníci setkání se dozvěděli, že americký trh s cestovním ruchem skutečně prochází krizí, která zřejmě vyvrcholí v příštím roce. Odborníci očekávají, že propad odvětví bude dokonce větší než po teroristických útocích v září V roce 2010 by se však situace měla stabilizovat. Američané totiž cestování milují a své sny nehodlají odkládat nadlouho, jak zmínil president asociace R. E. Whitley. Ani za současné situace na cestování nezanevřeli, pouze si vybírají bližší a cenově výhodnější destinace. Na otázku, jak zdržet turisty na území České republiky déle než jsou běžné 2-3 dny, odpověděli všichni účastníci panelu shodně, že ČR má velký potenciál zejména co se týká golfu, lázní a rodinné dovolené. Je však třeba vytvořit produkty, které budou tato lákadla vhodně kombinovat a poté je správně propagovat. Česká republika sama o sobě totiž v Americe nikomu nic neříká a je třeba se smířit s tím, že je součástí většího středo- či východoevropského regionu. Z pohledu golfového turismu je pro Američany velmi přitažlivé např. Irsko a Skotsko s hřišti světoznámých jmen. Jedná se však téměř výlučně o mužskou záležitost. ČR má díky lázním a kulturnímu bohatství šanci přitáhnout ženy, jejichž tzv. Red Tee Golf Vacations jsou stále populárnější. Pokud se podaří nabídnout kvalitní program jak mužům-golfistům, tak jejich partnerkám, dá se předpokládat, že Nové výzvy pro European Quartet Spolupráce středoevropských zemí tzv. Visegrádské 4 v odvětví cestovního ruchu, European Quartet, posiluje svůj význam a hledá nové efektivnější způsoby zahraniční propagace. Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko tak vystupují společně na vybraných vzdálených zdrojových trzích cestovního ruchu, čímž dochází k úspoře finančních, časových a personálních nákladů. V březnu 2008 byl v Praze podepsán Protokol spolupráce mezi náměstky příslušných ministerstev odpovědných za odvětví cestovního ruchu České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. Tento dokument hodnotil dosavadní aktivity evropského kvarteta v čase českého předsednictví v uskupení Visegrádské 4 a rovněž ukládal další úkoly a nástroje k jejich splnění pro celý rok V současné době polského předsednictví se European Quartet ohlíží za svým pětiletým úsilím a hledá nové cesty ještě efektivnější a cílenější propagace na vytipovaných trzích. Cílenými destinacemi zůstávají tradičně USA, Japonsko, Čína a Rusko. Na posledním marketingovém setkání skupiny V4 bylo rozhodnuto, že další aktivity budou rovněž směřovat na půdu Latinské Ameriky, kde v březnu 2009 proběhne v brazilském Sao Paulu V4 workshop. Toto rozhodnutí je velmi významné a díky němu se V4 vrací k původním záměrům vyvíjet aktivity právě v latinskoamerickém regionu, k čemuž v minulosti využívala portugalské jazykové mutace své webové prezentace na adrese Česká republika může v tomto rozhodnutí V4 pomoci díky zahraničnímu zastoupení agentury CzechTourism v Mexiku, kontaktům v celém regionu a znalostí místního trhu. Nejen nové destinace, ale zejména nové marketingové nástroje jsou hnací silou současného cestovního ruchu. Personalizace služeb a individualismus cestování jsou jedny z mnoha nových trendů, které se objevily v posledních letech, a jejich význam se neustále stupňuje. Z takových nástrojů můžeme zmínit například European Quartet Destination Specialist Training Program, e-learningový vzdělávací systém, který je určen pro severoamerické travel agenty a tzv. home-based travel agenty. Díky spolupráci s americkým partnerem odpovědným za realizaci tohoto produktu můžeme přímo komunikovat s většinou amerických touroperátorů. Za dva roky působení vzdělávacího systému se do něj zaregistrovaly téměř dva tisíce travel agentů. Takto získané kontakty, stejně jako další povinné registrační údaje, můžeme využívat při plánování a efektivnějším cílení V4 marketingových aktivit v tomto teritoriu. Větší personalizace V4 aktivit spočívá rovněž v pořádání workshopů, study tours a road shows. V roce 2008 participuje V4 svou účastí spolu s českými spoluvystavovateli na hosted buyers veletrhu ITB Asia Singapore. Takový systém veletrhu má mnohem vyšší přidanou hodnotu, což vyplývá z našich dosavadních zkušeností s tradiční účastí V4 na veletrzích například v čínském Kunmingu či Shanghai. Personalizaci informací a kontaktů by mohl napomoci rovněž e-learningový produkt či další e-marketingové nástroje určené pro tento asijský trh. Změnou projdou rovněž klasické tištěné propagační materiály s tematikou European Quartet. V současné době má V4 k dispozici několik titulů v příslušných jazykových mutacích. Jedná se například o UNESCO brožuru či právě aktualizovanou mapu regionu zemí V4. Disponibilita takových materiálů na CD / DVD nosičích a jejich distribuce na výše zmiňovaných akcích, stejně jako možnost jejich bezplatného stažení z V4 webové prezentace, by mohlo přinést další požadované úspory. Ing. Martin Košatka a Gabriela Horváthová CzechTourism se ČR stane vyhledávanou destinací.podle zúčastněných odborníků jediný segment trhu s cestovním ruchem, jež nebyl dosud krizí zasažen, je luxusní trh, který je dostatečně silný, aby ekonomickým otřesům odolal. Velmi oblíbené jsou např. plavby po evropských řekách Labe a Dunaj. Zejména Praha má dobré šance náročné turisty přitáhnout, protože podle slov hostů z USTOA je to krásné, čisté město s dostatkem hotelů a restaurací světové úrovně. Pozitivně také ohodnotili jazykové znalosti jejích obyvatel a přístup personálu, s nímž se během svého pobytu v ČR setkali. Lenka Šindelářová CzechTourism Nová multimediální expozice České republiky Pro úspěšnou prezentaci na veletrhu cestovního ruchu už nestačí mít prostornou expozici, velkoplošné fotografie a barevné prospekty. Agentura CzechTourism bude při propagaci České republiky příští roky sázet na multimediální technologie, originální grafiku a zajímavý doprovodný program. Mění se nejen vzhled stánku, ale především filozofie propagace. Lepší zázemí pro vystavovatele, větší komfort pro návštěvníky, shrnuje v jedné větě základní výhodu nového řešení ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška a pokračuje: Od roku 2009 už nebudeme poskytovat podporu našim spoluvystavovatelům. Abychom k účasti motivovali kraje a soukromé subjekty, podíleli jsme se dříve také na jejich nákladech na vystavovatelský sektor. Tato praxe končí. Případné neobsazené místo využijeme právě k zatraktivnění expozice pro návštěvníky. Takový přístup je naprosto běžný všude jinde na světě, a proto neúměrně velká expozice České republiky budila úžas. Například návštěvník letošního veletrhu ITB Berlín procházel kolem 42 metry dlouhé řady pultů českých vystavovatelů! Spoluvystavovatelé budou moci nadále bezplatně využívat zázemí expozice, catering nebo prostory k jednání. Expozice má podpořit to podstatné na veletrzích, tedy osobní jednání a vizuální působení. Podle významu a velikosti veletrhu bude možné na stánku zprovoznit jeden ze tří interaktivních audiovizuálních systémů, případně objednat všechny najednou. I-bar rozehraje s návštěvníkem hru světelných efektů, na dotykové obrazovce si bude moci navolit, jaké téma ho zajímá a průchodem hudební kolonádou vytvoří vlastní melodie, přibližuje novinky vedoucí odd. veletrhů Mojmír Mikula. Internetové připojení dovolí zájemcům, aby si vyhledali detailní informace, navštívili virtuální infocentrum agentury CzechTourism na Second Life nebo se přes stacionární kamery podívali, jak to na konkrétním místě v Česku vypadá. Webové kamery budou ostatně i na stánku, a tak bude možné sledovat aktuální dění v expozici on-line. Větší důraz bude kladen na kvalitní doprovodný program. Ten bude agentura vytvářet také na základě doporučení regionálních partnerů. Objevit by se měla živá vystoupení kapel a muzikantů, české párty, ochutnávky piva nebo gastronomických specialit. Agentura CzechTourism prezentuje Českou republiku na téměř stovce veletrhů ročně. Mojmír Mikula a Markéta Chaloupková CzechTourism

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Nakládání s odpady zahrnuje činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a systém komplexního nakládání s odpady, tzn. shromažďování, sběr, výkup, třídění, přepravu

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2013 OBSAH 1. Obecné... 1 2. Výrobce a jeho

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE NEHNE Z MÍSTA

ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE NEHNE Z MÍSTA ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE NEHNE Z MÍSTA Rozjíždíme Velkou výzvu Věc, která se bez tebe nehne z místa O globálních změnách klimatu už nestačí jen mluvit. Ekologická organizace Hnutí

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady Motivační platby Stanovení výše poplatku pro rok 2014 Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady 696 Kč Plošná sleva na poplatku 16,00 Kč Ostatní 157,00 Kč Svoz a likvidace směsného komunálního

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV

SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV NEBEZPEČNÝ ODPAD Ministerstvo životního prostředí zavedlo na samém konci působení ministra Tomáše Chalupy (ODS) nesmyslně vysoký příspěvek na recyklaci fotovoltaických

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Rok: 2009/2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Věk: Pohlaví: žena muž Pohlaví průměrný věk 46 let 85 mužů 174

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Zářivky do koše nepatří! Závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu zpětného odběru osvětlovacích zařízení v MČ Praha 6

Zářivky do koše nepatří! Závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu zpětného odběru osvětlovacích zařízení v MČ Praha 6 Zářivky do koše nepatří! Závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu zpětného odběru osvětlovacích zařízení v MČ Praha 6 Únor 2009 1 Kolektivní systém EKOLAMP je nezisková společnost zajišťující sběr,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace ING. TOMÁŠ REISIG Efektywne narzędzi dla kierowania systemem

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 LEDEN 2010 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Tábora za rok 2009 Cílem POH je vytvoření integrovaného řešení odpadového hospodářství

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 3/2008. Pochybná strategie Inspirace z Argentiny Kompost na sídlišti

Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 3/2008. Pochybná strategie Inspirace z Argentiny Kompost na sídlišti Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 3/2008 Pochybná strategie Inspirace z Argentiny Kompost na sídlišti Milí čtenáři, právě se k vám dostalo již třetí číslo Zpravodaje sítě obcí směřujících

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP

Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP Příloha č. 1 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP Informace o výzkumu: Termín výzkumu: srpen - září 2008 Způsob oslovení respondentů:

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady

TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady Jsme si vědomi nutnosti změny ve stávajícím systému nakládání s odpady ať už v komunální, tak i v komerční sféře. Sbíráme zkušenosti v oblasti odpadového

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více