OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň"

Transkript

1 OBAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž tezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. Lepší je zakončení věci než její počátek. Nikdy o ničem neříkej: Ztratil jsem, nýbrž: Vrátil jsem. Jób 1,21 Kazatel 7,8 Epiktet Jak máme přijímat konec roku starého a začátek roku nového? Tak, jak to máme v civilizovaném světě uspořádáno, je to přece jen dohoda, pouhý zvyk. A někdy je to i vítaná záminka třeba pro bo lestínské naříkání nad tím, co se už nemůže vrátit anebo naopak důvod pro bezuzdné veselí z toho, co jenom bláhově očekáváme. K těm, kdo však mají opravdový žal, mluví slova Jobova: Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hos podinovo buď požehnáno. Těm, kdo se obávají budoucnosti, možná mluví z duše slova z knihy Kaza tel: Lepší je zakončení věci než její počátek. Ti, kteří se mají po čem ohlížet anebo se z různých důvodů nemohou zbavit myšlenek na minulost třeba jen krátkou jako je jeden rok mohou být dobrou radou slova: Nikdy o ničem neříkej: Ztratil jsem, nýbrž: Vrátil jsem, vyslovená filosofem Epiktetem. Existuje však nějaký způsob, jak uvést do souladu tak mnoho různých pocitů k přelomu dnů, jakým může být konec roku starého a začátek roku nového, anebo při tom najít alespoň zrnko něčeho, co by bylo všem společné? Jistě reálný optimista řekne v duchu doby: Prostě dosud žijeme, patříme ke světu živých; život sám, život jako takový je to, co nás spojuje, ať už ho žijeme v bohatství nebo chudobě, ve zdraví či v nemoci, sami nebo mezi lidmi. Jaké však má být to skutečně optimistické slovo? A je vůbec třeba mluvit, pronášet řeči? Neměli bychom právě na ilvestra mlčet a na Nový rok se toho nevzdávat? Co všechno by v takto nastalém tichu mohlo přijít ke slovu v přírodě okolo nás i v nás samých - vždyť zima je období klidu a míru Čteme-li příběh o narození dítěte v chlévě, je tam hodně zpráv i o tom, co bylo řečeno pastýřům, třem mudrcům, před jeslemi, a také jak to komentovali obyčejní či mocní lidé. Nepřejděme však také tu skutečnost, že kromě nemluvněte v jeslích také jeho matka aria, která předtím po svém navštívení tak slavně promluvila, v tuto dobu ponejvíce mlčela a rozvažovala o tom, co ji potkalo. A mlčky zachovávala ve svém srdci mnoho dalšího, co se dělo po více než 30 let s jejím synem. A ani Josef z rodu Davidova toho mnoho nenamluvil. To až učedníci Ježíše z Nazaréta měli povětšinou tolik co mluvit, navrhovat a posuzovat, že je jejich istr musel až krotit. Jeho způsob byl spíše méně mluvit a rozhodně více jednat. Někdy se učedníkům i dalším lidem, kteří za ním přicházeli, beze slova ztrácel z očí to když odcházel do ústraní. Jindy byl istr s nimi mlčky třeba na rozbouřeném jezeře dokonce spal, nebo jen málo slovy přiblížil věci, které jim pak nešly z mysli řadu dnů, měsíců, ba některým až do posledního dne jejich života. A ačkoliv se jen málo ze slov istrových dochovalo v autentické podobě, jak se nám může zdát v porovnání se zachovanou moudrostí všech věků, jsou dnes rozšířena po celém světě a zaznívají ve chvílích slavnostních i všedních. Na přelomu mezi rokem 2005 a 2006 budou jistě chvíle obyčejné a některé i slavnostní. Uslyšíme mnoho slov některá i zajímavá a podnětná. Ale nepřijdeme-li také v této době o chvíle ticha, mlčení, rozvažování, nejen že to nebude na škodu, ale možná to bude k užitku nás samých i našeho okolí. Vzpomínejme co bylo užitečné dosud a mohlo by být užitečné i napřesrok? 1

2 V prosinci měl odbor duchovní výchovy na pořadu body: Výsledky do 2. kola soutěže tezka Poznatky ze 2 setkání ICC v roce 2005, písmáků i celé soutěže. jichž se zúčastnil br. Dabrowski. Vydání etodiky duchovní výchovy. Hlavní body činnosti v roce ročník tezky písmáků Druhé kolo soutěže úspěšně proběhlo za účasti 129 soutěžících, což sice znamenalo poněkud méně než v roce 2004, celkově však nad celkovým průměrem této soutěže. Již tradičně zahájily soutěžní den písně chval Hospodinu, které vedl a na kytaru do provázel Petr Adame. iloslav Žalud, kazatel CAD při sboru v Praze 5 alvazinkách, se ve své úvodní úvaze vyznal ze své lásky k Bibli od svého mládí. Vysvětlil, proč drží v ruce že stále svůj starý, všelijak poškozený výtisk Bible - to proto, že ho provází celý život. á v něm svoje poznámky i podtržená místa. Kdykoli ho bere do ruky, uvědomuje si, jak mu je Bible drahá. Všem soutěžícím popřál dobré soustředění a připomněl, že všichni přítomní mají s Bibli stejné šance, bez ohledu na to, jak se umístí v soutěži. etrval se shromážděnými soutěžícími po celý den. 2

3 outěži přihlížel také artin Hejl, nový tajemník Biblické jednoty, který krátce představil příručku pro denní čtení Bible s názvem ana pro tento den. Všichni soutěžící byli z řad dětí a mládeže (do 16 let věku včetně) dospělí však tentokrát v 2. kole mimo pořadí nesoutěžili. šení, které polevilo až poté, co si každý vybral tu správnou knížku od sponzorů soutěže. Všichni přítomní soutěžící, tj. celkem v počtu 129, získali stejný diplom za účast v tomto kole, jaký dostali soutěžící 2. kola již vloni. V druhém kole byli věcnými cenami odmě něni nejen vítězové, ale i ostatní soutěžící jednalo se o knihy podle vlastního výběru pod le získaného pořadí. Ceny poskytli sponzoři: ezinárodní biblická společnost IB-CZ, vy davatelství Advent Orion, vydavatelství Návrat, a Dům Bible v Praze a rovněž ve dení občanského sdružení Klub Pathfinder ; dospělým doprovázejícím soutěžící děti byla na bídnuta příručka od Biblické jednoty k dennímu čtení Bible. vé soutěžní archy odevzdali dohlížejícím ve stanoveném limitu všichni soutěžící. Kdo splnil limit 2. kola, obdržel také jeho odznak - celkem to bylo 58 soutěžících. Další podrobnosti jsou na webové stránce: Na této stránce a jejích odkazech jsou také galerie fotografií, z níž jsme vybrali některé zde otištěné obrázky. Při vyhlašování výsledků, které provedl za or ganizátory David Čančík, panovalo velké vzru Řešení otázek z minulého čísla ND 142 (na straně 3): 1.b); 2.c); 3.c); 4.b); 5.c); 6.c); 7.a) 3

4 V Í T Ě Z O V É Poř. číslo ísto Kategorie Jméno Příjmení 2. K O L A Příslušnost Bod. 100 zisk % Zisk % Výsledné pořadí JEDNOTLIVCI Žďár n/ázavou Brandýs n/labem Bučina Brandýs n/labem Liberec Liberec Havířov-Šumbark Praha N N ichael aria Barbora agdalena ichael Daniel Jana Anna Bucha Holcová Chaloupková Holcová Krchňák Krchňák Družincová Formanová Pathfinder Žďár n/ázavou Rodina bor ČCE Vysoké ýto Rodina K K Pathfinder "Tygři" Arcibiskupské gymnázium a2 1a TÝY 008 Praha 007 Frýdek-ístek 081 Praha 029 Praha 056 Havlíčkův Brod 002 Ostrava-Radvani ce Veronika Vlasta arián Edita David Hynek Beštová Plaňanská Řeha Fedorková Hoblík Hoblík K obotní školka CAD a3 K Praha-třed a3 Dominika Ludmila Pavlína Pavlína Jarmila Tomáš Žáková Böhmová ochorová Dubnová azurková azurek Arcibiskupské gymnázium a2 CAD a2 bor CAD bor CAD bor CAD IOŘÁDNÝ TÝ 068 Praha 2 P/ arie Bedřich Petr Ondrová Peluňka Nový KC aják DALŠÍ E PLNĚ NÝ LIITE JEDNOTLIVCI 005 Loukovec 023 Praha 063 Poděbrady Lýdie Šárka ára ikulová K Knoblochová Arcibiskupské gymnázium Hudcovicová ČCE TÝY 001 Ostrava-Radvani ce 031 Havířov-uchá 083 Praha 019 Havířov-Šumbark Ondřej Jitka Klára iroslav Jan Vít Lipus Pletková Folwarczná Čada Loder Oczko Johana Noemi artina Jana izurová K Praha-třed Pumrová Červenková Pathfinder "Tygři" Lancová 4

5 DALŠÍ 024 Praha 033 Havířov-uchá 037 Čelákovice 059 Brno 067 Klatovy 070 Bohosudov 094 Brno 026 Praha 030 Praha 049 Jablunkov-Návsí 095 Nová Paka TÝY E PLNĚNÝ Václav Jiří Terezie Elen Klára Václav Jan Veronika Ellen Alice Lenka Barbora Noemi Zdeněk Anamária Lucie Jan Jan větlana Katrin Barbora Anna Brož Čížek Laňková Čadová Špačková Špaček Justra Justrová ichalcová Knoppová Jarošová Zralá ovišová oviš d Almeida ezemská edláček Ječmen Turoňová Raszková Vitvarová Vitvarová LIITE Arcibiskupské gymnázium bor CAD Junák Rodina Pathfinder/CAD Biskupské gymnázium CAD Arcibiskupské gymnázium 70 Arcibiskupské gymnázium 70 Pathfinder 70 Junák 70 tručné výsledky besedy s učiteli, vedoucími a rodiči Beseda proběhla, jak je již tradicí, souběžně se soutěží dětí a mládeže, kteří získali postup do 2. kola. Prvním diskutovaným námětem byla forma otázek pro nejmladší kategorii N organizátoři by se měli pokusit jednak zpracovat otázky dětem ještě přístupnějším způsobem (i když zřejmě těm nejmenším bude třeba otázky nadále vysvětlovat, případně předčítat) a doporučuje se tyto otázky možná i jinak for mulovat než otázky pro prostřední kategorii a nejstarší kategorii. Všichni zúčastnění souhlasili, aby jejich ové adresy organizátoři dále používali k infor mování o této soutěži a jejích výsledcích. V této souvislosti bylo dohodnuto, že organizátoři zašlou na tyto elektronické adresy otázky a jejich řešení pro léta , nezávisle na tom, zda a jak bude pokračovat uveřejňování této soutěže na webové stránce Po zvážení všech aspektů organizace soutěže přítomní uznali, že konání 2. kola má nadále zů stat v Praze. K organizátorům je směřován dotaz, zda by se mohl vydávat i doprovázejícím dospělým účastenský list, který by také obsahoval rok konání. Přítomným byl nabídnut modrý odznak soutěže, který se v průběhu konání prvních ročníků stal od znakem dospělých organizátorů, zatímco zelený je odznakem všech účastníků prvního kola a červený od znakem vítězů 2. kola. K nejasnostem v otázkách resp. námitkám k jejich řešení 1. kolo Otázka zněla: 15. Podle evangelisty atouše byla poslední Ježíšova slova: a) Je dokonáno. b) A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. c) Co na zemi odpustíte, bude odpuštěno i na nebi, co na zemi neodpustíte, nebude odpuštěno ani na nebi. Pokud bychom hledali poslední slova na kříži, pak zcela zaměníme původní otázku, protože v ní jde jasně o to, jaká Ježíšova slova jsou jako poslední v dané evangelijní redakci (zde atoušovské) zazna 5

6 menána, nikoliv o to, co se dělo na kříži. Ježíš v evangeliu atoušově hovoří k učedníkům naposledy až v kap. 28, po svém vzkříšení, a hovoří v Galileji na hoře, kterou jim určil. Poznámky: - Tato otázka byla správně započítána do limitu. - Pro jistotu byly ve variantě a) i c) zvoleny výroky, které v evangeliu podle atouše nejsou (oboje jsou parafrází toho, co je ve verzi podle Jana). Ten, kdo by zvolil některou z těchto variant, by se tedy dopustil dokonce dvojí chyby. K chybě v otázce z 1. amuelovy 1. kolo: Otázka původně zněla : 10. Kdy prohlásil David aulovi: vévole pochází od svévolníků. á ruka proti tobě nebude.? a) Když aul proti němu mrštil kopím a chtěl ho přibodnout ke stěně svého pokoje. b) Když mu aul dal za manželku svoji dceru íkal. c) Když mohl aula ve spánku zabít v noci uprostřed jeho tábora, ale kvůli Hospodinu to neučinil. Otázka byla zrušena, neboť došlo při zpracování otázek k záměně událostí v táboře aulově a v jesky ni Én-gendí; správná odpověď by byla: c) Když mohl aula zabít v jeskyni, ale jen mu odřízl cíp pláště a pak zvenku na něj zavolal. Poznámka: tato otázka nebyla započítána do limitu. K námitce k otázce z 1. amuelovy 2. kolo: Otázka zněla: 3. První souboj aula s Pelištějci skončil a) slavným vítězstvím, při kterém pobil všechny jejich velitele. b) aulovým prokletím, které mu sdělil amuel slovy: Počínal sis jako pomatenec. Teď tvé království neobstojí. c) hrdinským kouskem Jonatánovým, při kterém sám Jonatán s jedním svým zbrojnošem rozvrátil celý tábor Pelištějců. Zde je jednoznačně správná pouze odpověď 3b) - 1 am 13,5-14. Jelikož nešlo o přesnost celého a muelova výroku, nýbrž o zásadní smysl události (jedné z největších tragédií v Bibli, kdy Bohem vyvo lený aul je tím samým Bohem zavržen pro svoje fatální selhání), vypuštění prostředních vět naprosto nic na tomto smyslu nemění (pouze variantu zjednodušuje a zpřehledňuje). Formulace První souboj aula s Pelištejci skončil v otázce měla za cíl zvýraznit osudovost celé události, neboť Pelištějci byli právě těmi, kteří neustále Izrael ohrožovali, vůči nim měl král zvlášť osvědčit svou schopnost v Božích službách jim odolávat, a právě v tom aul tragicky selhal: neunesl náročnost tohoto poslání, podlehl pocitu, že když ho Hospodin nechal na holičkách, musí si pomoci sám čímž ovšem zá sadně opustil základ svého poslání. Poznámka: otázka byla správně započítána do limitu. Vysvětlení podávají: V. Jech a J. Zajíc K N I H O V N I Č K A Chtěla bych vás upozornit na knížku, kterou budete brát jistě brát do ruky často, pokud se k vám dostane. Jsou to odlitby šeptem, které uspořádal Luděk Rejchrt a vydal Kalich 2005 za 130,-Kč. V úvodu Luděk Rejchrt říká: tato kniha neobsahuje modlitby pro každý den, jejich užití nemá určovat datum, ale vnitřní potřeba v určité životní situaci. Jednotlivé oddíly sbírky mohou modlitebníkovi tyto situace připomenout, byť jen neúplně; v každé modlitbě se prolíná vděčnost a chvála s prosbou a vzýváním. A dále: Dva odlišné typy písma na jedné stránce už naznačují, oč jde: člověk volá k Bohu v modlitbě a Bůh mu odpovídá. Biblické texty, z nichž modlitebník může zaslechnout hlas tichý a temný, hlas svého Pána, jsou tištěny kurzívou. Tento kontrapunkt lidského a Božího slova dává knize vnitřní řád. 6

7 Jednotlivé modlitby byly z valné části už vydány tiskem v nejrůznějších sbírkách či publikacích, čes kých i cizojazyčných. Knížka obsahuje modlitby z nejrůznějších období i prostředí od počátků křesťanství po dobu sou časnou, modlitby kněží a farářů i laiků, katolíků i protestantů. Např. modlitbu siouxských Indiánů: Velký Duchu, jehož hlas slyším ve větru a jehož dech dává život našemu světu, vyslyš mne. Předstupuji před tvou tvář jako jedno z mnoha tvých dětí. Podívej se, jsem malý a slabý, potřebuji tvou sílu a moudrost. Dej, ať putuji v kráse, ať moje oči vždy vidí purpurově rudý západ slunce. Ať si mé ruce váží věcí, které jsi stvořil, a mé uši slyší tvůj hlas. Učiň mne moudrým, abych mohl poznávat věci, kterým jsi naučil můj lid, učení skryté v každém lístku a v každé skále. Toužím po síle ne proto, abych měl převahu nad svými bratry, ale abych dokázal zvítězit nad svým největším nepřítelem nad sebou samým. Učiň mne vždy ochotným, abych s čistýma rukama a upřímným srdcem přicházel k tobě; aby můj duch, až život zmizí jako zapadající slunce, mohl dospět k tobě a nemusel se stydět. nebo tuto židovskou modlitbu z koncentračního tábora: Pokoj buď lidem zlé vůle, učiněn buď konec všem mstám, všem řečem o trestu a kázni. Těm zločinům nic rovno není, Je nad lidskou sílu je chápat. Zabitých svědků je mnoho. Proto, ó Bože, nevaž jejich utrpení na vážkách spravedlnosti, nedávej je k tíži jejich bratřím, nevyžaduj od nich hrůzné vydávání počtu. Dej, ať je všechno jinak. Katům, udavačům a zrádcům a všechněm zlým lidem připomínej spíš všechnu odvahu a všechnu sílu duše těch druhých, jejich skromnost a vznešenou důstojnost, jejich tiché, neustávající úsilí, jejich naději, která se nevzdávala, jejich statečný úsměv, který osoušel slzy, a všechnu lásku a všechny oběti, všechnu tu vřelou lásku. Všechna ta zjizvená, soužená srdce, která zůstala přesto silná i v hodinách největší slabosti. Všechno to nechť před tebou platí jako výkupné za odpuštění vin. h.b. UKÁZKA Z PŘIPRAVOVANÉ ETODIKY DUCHOVNÍ VÝCHOVY Utrpení a oběť Jestliže v tématu elhání a odpuštění jsme obrazně řečeno hovořili o maturitě duchovního života, tak teď jsme vstoupili na vysokou školu. A to i přesto, že půjde o skutečnosti téměř notoricky známé, s nimiž má zkušenost každý člověk co svět světem stojí. Potíž je v tom, že se všechno možné v nás brání tomu přijmout jako základní fakt to, co stručně shrnuje Hal Urban ve své skvělé knížce To nejdůležitější v životě do následující věty: vět tu není proto, aby nás učinil šťastnými. A pokračuje: Toto je jedna z největších pravd, jedna z prvních a nejcennějších lek cí, jaké nám realita uděluje. Ať se nám to líbí nebo ne. Po tisíciletí se fi losofové přeli o to, proč je život takový, jaký je. Nás však zajímá něco ji ného jak funguje. Pokud život nepřijmeme takový, jaký je, budeme si neustá le přát něco jiného a nikdy toho nedosáhneme. tále budeme fňukat a stěžovat si, že nic není takové, jaké by mělo být, a nikdy takové nebude. Jde o jednu z nejdůležitějších věcí v životě jakmile pochopíme, že tu svět není proto, aby nás činil šťastnými, převezmeme odpovědnost za sebe. (s 24) 7

8 Ano tak to je. vět, ve kterém jsme se ocitli, funguje podstatně jinak, než by se naprosté většině z nás (a možná všem) líbilo. Předně klade na nás nároky a to nemalé. Je sice možné, že se někomu (když má štěstí) ně jakou dobu zejména v dětském věku daří před nároky světa unikat, ale dří ve nebo později je stejně dostižen. Život je zkrátka těžký. Těmito slovy ostatně začíná známý bestseller. cotta Pecka Nevyšlapanou cestou. Důležité při tom je pochopit a přijmout, že život je těžký ne proto, že ten nebo onen má nějaké zvlášť nevýhodné podmínky, narodil se ve špatné zemi nebo rodině, zdědil nevhodnou kombinaci genů zkrátka měl mimořádnou smůlu. Nebo že si ho člověk učiní těžkým tím, že svůj život spojí s nějakou náročnou školou duchovního života např. jako křesťan, skaut, vyznavač ekologického stylu života a tím si ho zbytečně zkomplikuje. Vůbec ne: Život je nakonec těžký pro každého. Jde ovšem o to, jak se k tomu postavíme. kauting a to je jedna z jeho známých předností se k tomuto faktu staví tak, že promyšlenou soustavou komplexní výchovy vede člověka od dětství až do dospělosti k tomu, aby se dokázal těžkostem života stavět čelem. ísto, aby si stěžoval na nepřízeň světa či osudu, naříkal nad opuštěností Bohem, lidmi či štěstím, vinil kdekoho ze svých potíží vede člověka k tomu, aby svou situaci co nejefektivněji řešil: překážky překonal místo neschůdných cest našel schůdné z chyb se poučil bolesti vydržel Výborně. Tohle je sice metoda náročná, ale životní perspektiva lákavá. Pro něco takového by měl být každý správný mladý člověk nadšený. Já vím dneska je to obtížnější, protože mnohdy dřív, než se dítě dočká toho, že je mladým člověkem, už je zasaženo tvrdostí světa nebo jeho záludnost mi. Rozvedou se mu rodiče, ve škole ho šikanují, otec ztratí práci a skončí jako sociální případ, od narození ho sužuje těžká alergie, zláká ho život v sídlištní partě, pravidelně konzumuje splašky komerčních televizí, které mu sugerují na prosto nereálný a mnohdy i nemorální životní styl Ano nejsme zkrátka u konce. Život je těžký nejen proto, že se v něm musí s námahou překonávat neustále nějaké překážky a komplikace, ale a hlavně proto, že vždycky není ani spravedlivý. Hal Urban to vyjadřuje takhle trefně: Život naneštěstí není vždycky férový. Je to pravdě podobně ta nejbolestnější pravda, kterou musíme poznat a smířit se s ní. I dobrým lidem se stávají zlé věci někdy jiným, někdy přímo nám. A zdá se, že se přihodí v okamžiku, kdy si to zasloužíme nejméně. A kromě toho se také stává, že se dobré věci přihodí lidem, kteří si je vůbec nezaslouží. Není divu, když říkáme: To není fér. (s 27) Obrazně řečeno: Když člověk vyhraje mistrov ství světa ve fotbale, tak je ochotný přijmout, že to stálo nejen čtyři roky dřiny a všemožného od říkání, ale i modřin, kopanců, zranění, prohraných zápasů, útoků médií i zá vistivých lidí Pokud ale po těch čtyřech letech dřiny, odříkání, porážek, kopanců, útoků médií a závistivců vypadne v kvalifikaci brankou ze sporné penalty v poslední minutě zápasu a k tomu ještě si zlomí nohu, nebo se s ním rozvede manželka, která už nebyla ochotná snášet ono všemožné odříkání pak si nutně klade otázku, zda to vůbec všechno má smysl. Zda ten jeho 8

9 život není skutečně jen příběh, který koktá blb, jen hluk a vřava, neznačící nic. (acbeth) Jedinou odpovědí, která je alternativou k zoufalství nebo cynismu, je tu schopnost nést oběť. nohdy přímo být obětí. Tedy být tím, kdo nese bo lesti a utrpení i za druhé. Ano čteš správně: i za druhé. Ono známé muš ketýrské heslo Jeden za všechny, všichni za jednoho! tu získává svůj nejkrajnější význam: Přinést oběť znamená vědomě se rozhodnout na utrpení, které jsem si nezasloužil, odpovědět sebevydáním ve prospěch ostatních. To je něco tak protikladného duchu světa, že pro nikoho z nás není takové jednání přirozené. K tomu je třeba postupně dozrávat. kauting k tomu poskytuje mimořádně příznivé prostředí. Není také divu, že máme ve své historii řadu příkladů sester a bratří, kteří dokázali ve prospěch nás všech takové oběti přinášet. Jestliže se nám po roce 1990 po třetí obnově našeho skautingu něco podařilo, je to podstatně i jejich zásluha. Rozhodně to ale předpokládá mít neotřesitelný základ naděje. To je ale už téma pro příště. (Edy z připravované publikace Nikdy nekončící dobrodružství ) ZAYŠLENÍ NAD 17. LITOPADE 2005 (výňatek z přednesu br. Františka Ant. Cigánka - Albiho před pamětní deskou III. odboji na nám. TG v Přerově dne 17. listopadu L.P. 2005) Vážení spoluobčané města Přerova, dámy a pánové, sestry a bratři, příslušníci AČR, hosté, přá telé sedmnáctý listopad se stal monumentální symbolikou PAĚTI NÁRODA, historickým mez níkem, připomínajícím nám ono biblické ENE TEKEL FARET! (početl, zvážil, rozdělil!) leč jen jako formální memento Obě komory Českého parlamentu sice odhlasovaly de jure sedmnáctý listopad jako DEN BOJE TUDENTŮ ZA VOBODU A DEOKRACII a prohlásily ho státním svátkem, ale de facto ho (alespoň přerovská veřejnost) neslaví: zneužívá ho jen k rozšíření pracovního volna! Jen se roz hlédněme kolem: kolik se nás dnes, na náměstí TG, sešlo? Hrstka z téměř padesátitisícového okresního města obdobně, jako o státním svátku dne 28. října t.r., nebo o DNI VÁLEČNÝCH VETE RÁNŮ (11. t.m.) před bustou Františka Rascheho Při vší úctě - vůbec nelze s námi srovnávat americké občany, slavící každoročně svůj DEN NE ZÁVILOTI, nebo Francouze, oslavující DEN DOBYTÍ BATILY! V této oblasti jsou tyto příměry (podle moderní terminologie) zcela irelevantní (nesouměrné, nepodstatné). Vnucuje se nám otázka: Jsme opravdu nevděčné stádo Švejků? Odpovězme si v duchu každý sám za sebe! Tisíckrát proklamovaná a skloňovaná hesla prezidenta OVOBODITELE - Tomáše G. asaryka, týkající se parlamentní demokracie a jeho filozofických otázek morálních jsou pro dnešní mladou gene raci jen planými, nic neříkajícími gesty. Kam tedy spěje český národ? - Jen za škvárovými vidinami Velkého Bratra ( Big Brother bez cenzury) a obdobných televizních seriálů dneška a la VyVolení, Ulice a dalších tak zvaně jedinečných speciálů pro všechny generace televizních diváků na každý den? Nedivme se proto, že křivka delikvence nejen mládeže, ale i dospělých občanů ČR každoročně za poslední léta stoupá! á nově jmenovaný ministr kultury ČR pan Jandák k dispozici nějakou jasnou koncepci k nalezení východisek z tendenčně demoralizujících televizních programů a jejich nega tivních působení na školou povinné diváky? Rozhodně bych se nechtěl zařadit mezi stávající notorické kverulanty za každou cenu, rád bych se chtěl zbavit pesimisticky laděných vizí dneška - leč situace na všech frontách společenského dění tomu ani zdaleka nenasvědčuje Pasivní rezistencí zamořený svět kolem nás je benevolentní vůči ZLU, šířícímu se zvláště ve sféře politicko-sociální ne a ne vybřednout ze satanských tenat bezduchého ma terialismu a napnout plachty k obohacování ducha. Každý svým dílem přispějme, aby nás tato deska inspirovala k praktickému naplňování úcty, lásky a vděku vůči bezejmenným sestrám a bratřím, kteří za ideály VOBODY v boji proti všem totalitám obětovali své životy. Za věřící spoluobčany se chci v závě ru rozloučit básní jistého mukla z lágru ariánská --- složenou na počest ADONY v roce 1953: 9

10 ARIA Tys maják zářivý v tmách, Tys světla jas ve věčných temnotách, Tys studna žití vprostřed pustých plání, Tys atka naše atka milování. Ó, atko naše v dobách zlých, spočinout chceme v rukou Tvých, Ty, atko naše při nás stále stůj, u yna svého za nás oroduj! Pamatujme, že máme morální povinnost chránit a bránit humanitní ideály, vzrostlé a zalévané krví medika Opletala a dalších vysokoškoláků - vlastenců za nacistické éry v době heydrichiády, ale též studentskému společenství, protestujícímu dne 17. listopadu 1989 na Národní třídě v Praze proti moru rudobolševického samoděržaví, zahnízděnému v Československu po dobu téměř půlstoletí Nezapomínejme rovněž na TŘI JANY jejichž vatry vzplály jako žhoucí vykřičník v osmašedesá tém, aby burcovali český a slovenský národ v dlouhodobé letargii ějme na paměti ty, kteří se nevrá tili z bolševických katorg, rozsetých u nás a ze sovětských gulagů a věnujme jim v těchto listopa dových dnech vděčnou vzpomínku! Postavme se čelem proti všem diktaturním režimům a usurpátorům moci ve státě - oděným do nejrůznějších ideologií a bombastických frází včerejška, dneška i dnů budou cích! Dušičkový koncert Ráda bych se s Vámi podělila o nevšední zážitek. V sobotu, 5. listopadu, jsem se zúčastnila tzv. Dušičkového koncer tu, který se konal v kostele sv. Havla na Zbraslavi. Jak již napovídá sám název akce, koncert byl věnován památce našich zesnulých příbuzných a přátel, všech, na které každoročně s láskou vzpomínáme právě o dušič kách. V prostorách tohoto neokázalého starodávného kostela (podle míst ního pana faráře je to vymodlené místo, na němž se naši předkové mod lili již po více než 900 let!) vystoupil smíšený sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou, který přednesl zpěvy náboženského i lidového charakteru a velmi vhodným, prostým způsobem napomohl usebrání se všech přítomných ke komunikaci se zemřelými. ně osobně koncert, v němž především zpěv starších žen místy při pomínal lkaní tzv. plaček na starých českých pohřbech alespoň já si je tak představuji! pomohl otevřít se naplno duším těch mých zemře lých a přijmout jejich poselství. Citlivé podání všech skladeb společně s tajemnou atmosférou starého kostela dotvářenou svitem velkých svící bylo spolu s jemnými doteky ze světa stínů, kterými se mi postupně vemlouvali mí mrtví příbuzní a přátelé zcela ojedinělým duchovním zá žitkem. Z celého srdce proto doporučuji účast na této či obdobné akci (kon cert se dle vyjádření pana faráře z kostela sv.havla bude s největší prav děpodobností na tomto místě konat i příští rok!) všem, kteří potřebují dát sami sobě čas a prostor k tomu, aby se dokázali rozloučit se svými blízký mi, kteří jim chybí. Přesně v duchu hesla: HUDBA OTEVÍRÁ RDCE! A já k tomu jen dodávám: HUDBA JE OT, KTERÝ Á TU OC POJIT ŽIVÉ RTVÝI. á osobní zkušenost budiž toho přímým důkazem! Autorka článku: Alena Břeňová V Praze, dne 7.listopadu

11 JUNÁK komise pro OČK yšlenkové základy skautingu a historie vyhlašuje pro další zájemce zahájení X. zkušebního období na rok 2006 Informativní setkání s vážnými zájemci se koná v pátek 24. února 2006 od do hodin v zasedací síni ve 4. patře budovy Ústředí Junáka, enovážné nám. 24, Praha 1. Konání vlastních zkoušek bude připraveno na pátek 28. dubna 2006 rovněž v budově Ústředí Ju náka v Praze; přesný časový rozvrh bude oznámen konkrétném přihlášeným zájemcům. K přípravě na tuto zkoušku slouží jednak Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka, obsah tohoto oboru v příručce Vůdcovská zkouška. Další doporučená literatura bude oznámena a také částečně nabídnuta k zakoupení při výše uvedené informativní schůzce. Významnou částí zkoušky je vždy osobní pohovor. Komise v této souvislosti upozorňuje, že pro zájemce nepořádá žádný přípravný kurz, uchazeči se připravují sami anebo mohou využít konzultace se členy komise. Zájemci o získání tohoto OČK zašlou písemnou přihlášku s uvedením údajů podle kapitoly 7.6 Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka do 18. února 2006 na adresu: iloš Blažek, Panuškova 9, Praha 4 (tel ) nebo na (tel , mob ). iloš Blažek erkur, předseda komise eminář ICC-E osaic adaba, Jordánsko, ) Obecné informace Pozvánku na seminář zaslalo ICC-E v srpnu Oproti původnímu plánované mu programu došlo ke změně místa konání semináře tento se uskutečnil v adabě namísto v Ammanu. 2) Zpráva o průběhu Vzhledem k omezeným možnostem dopravy do Jordánska jsme z Prahy vyrazili již v pondělí v ranních hodinách. Vlakem jsme dojeli do Břeclavi, odkud jsme po obědě a krátké procházce městem pokračovali opět vlakem na vídeňské letiště chwechat. Tady jsme bohužel zjistili, že náš let do Ammanu je opožděn a čeká nás tedy celých 5 hodin čekání. Podzimní mlhavé počasí ještě umocňovalo pocit nudy v čekárně, a tak jsme byli šťastni, když jsme o půl osmé konečně odstartovali. Více než tříhodinový let byl zpříjemněn velmi chutnou večeří, a co více, jídla i pití bylo opravdu, co hrdlo ráčilo... Na letiště do Ammanu jsme dorazili před půlnocí místního času. Po vyřízení formalit ze získáním vstupních víz jsme se setkali se zástupci jordánských skautů, kteří nás autem dopravili do hotelu Canary v Ammanu. Kolem jedné hodiny ranní jsme šli spát. pánek však netrval dlouho, již přibližně ve čtvrt na pět ráno se zvenčí ozval hlasitý nepříjemný zvuk, navozující dojem výzvy k boji. Ve skutečnosti se však jednalo o zvuk z mešity, kterým jsou muslimští vě řící svoláváni k modlitbě. Zlaté naše kostelní zvony. Definitivně jsme vstali přeci jen o několik hodin poz ději a po snídani jsme se vydali na prohlídku Ammanu. Drobným problémem byl fakt, že se nikde nepo dařilo sehnat plán města, takže jsme museli jít po čichu. Do centra jsme však došli vcelku bez problé mů, prohlédli jsme si římský amfiteátr a alespoň zvenčí také hlavní ammanskou mešitu (uvnitř právě pro bíhaly modlitby). Naše další kroky vedly místními ulicemi plnými různých trhovců se zbožím všeho druhu oblečením či elektronikou počínaje a živou drůbeží konče. Čistotu města raději nekomentujeme, odpadkové koše by zde byli asi skutečně k ničemu, když je možno udělat si je v podstatě kdekoli a z če hokoli. Když se začalo stmívat (denní světlo je v Jordánsku v listopadu od cca 6 hodin ráno do 5 hodin od poledne, stmívá i rozednívá se velmi rychle), vrátili jsme se zpět do hotelu. Povečeřeli jsme ještě z vlast ních zásob a oproti pondělku jsme si šli lehnout přeci jen o něco dříve. Ve středu 9. listopadu jsme si po snídani sbalili věci a nastoupili do malého žlutého autobusu. Ten nás společně se zástupci ze lovinska a Německa, kteří dorazili do Ammanu v úterý večer, dopravil do místa 11

12 konání semináře OAIC v adabě. Hotel adaba Inn, v němž jsme byli ubytováni a kde se také konal vlastní seminář, byl skutečně na velmi dobré úrovni, všude čisto, ochotný personál, klimatizace. V odpoledních hodinách byl zahájen seminář představením účastníků kromě nás přijeli zástupci ý rie, Libanonu, Izraele, Portugalska, Španělska, Francie, Lucemburska, Egypta, Itálie a již zmiňovaných Německa a lovinska. Následovala jakási analýza potřeb dnešních mladých lidí (ve skautingu se jedná zejména o věkový stupeň skautů, skautek a roverů, rangers). Částečně jsme se tomuto bodu programu vě novali v pracovních skupinkách podle používaných jazyků vznikly tak skupinka anglická, francouzská a španělská. Závěr by šlo shrnout do následující věty: ladí lidé se nedokáží sami zorientovat v bludišti dnešní doby, potřebují najít někoho, komu důvěřují, že je tímto labyrintem provede a ukáže jim jejich správnou cestu. Čtvrteční dopolední program byl věnován tématu Duchovní pedagogika Roberta Baden-Powella. Průvodní materiál k této problematice v anglickém jazyce je přílohou této zprávy. Z nejdůležitějších partií lze vybrat následující: skautská cesta je obdobou očistného putování izraelského národa po poušti do skautingu nebyla nikdy vložena nebo dodána oblast duchovní výchovy, protože ta tam vždy byla. Odpoledne jsme odjeli již známým žlutým autobusem do oblasti Betánie, kde byl v Jordánu pokřtěn Janem Křtitelem Ježíš. Na tomto místě jsme pak společně slavili mši svatou, během níž všichni přítomní bratři a sestry obnovili své skautské sliby. Bylo velmi působivé slyšet slova z evangelia...a z nebe se ozval hlas: Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte - právě na místě, kde se toto událo. Po mši svaté jsme se autobusem přemístili k nedalekému rtvému moři. Když jsme se dosyta nabažili koupání, při němž stačí jen tak ležet na vodě a člověk se nepotopí, strávili jsme další chvíle společnou večeří v blízkém hotelu, který vypadal velmi luxusně. koro by se zdálo, že se zde začíná stavět nová odoma a Gomora.. V pozdních večerních hodinách jsme se vrátili do adaby. Je třeba ještě dodat, že dnešní den jsme byli po celou dobu cesty doprovázeni místní policií, a to vzhledem k sebevražedným útokům na hotely v Ammánu, které se přihodily předchozí večer. Na druhou stranu je však nutno podotknout, že místní lidé tuto událost nijak zvláštně neprožívali. V pátek jsme vstávali již ve 3:00 místního ča su. Autobus nás dopravil do více než 200 km vzdá lené Petry, kam jsme dorazili za úsvitu krátce po šesté hodině. Bylo zajímavé, že v tento čas zde byly pouhé dva stupně Celsia, zatímco o pár hodin později se tep loty vyhouply bezmála ke třicítce. Takové věci jsou v pouštních oblastech obvyklým jevem. Ale teď k programu po krátké snídani jsme vyrazili do sta rověkého skalního města. Chrámy i další stavby vy tesané do pískovcových skalních masivů vypadaly téměř neskutečně. Jen stěží si lze představit, jak bylo možno tyto věci vybudovat s primitivními nástroji tehdejší doby, navíc ve zdejší velmi nehostinné kraji ně. Po deváté hodině jsme dorazili k poslednímu chrá mu Petry. Následovalo individuální zamyšlení na téma Význam poušti v biblických příbězích a v na šem životě. Bylo opět velmi příhodné trávit toto roz jímání uprostřed skutečné pouště. Na závěr si každý vzal nějakou věc (kámen, rostlinku) ze zdejší poušti s sebou, aby ji mohl následující den přinést k obětnímu stolu při závěrečné bohoslužbě na hoře Nebo. Kolem jedné hodiny odpolední jsme se vrátili k autobusu. Poobědvali jsme a vyrazili zpět do a daby, kde následoval tzv. mezinárodní večer. Každý národ prezentoval něco, co je pro jeho zemi typické. Zatímco řada účastníků přinesla něco ze své národní kuchyně, my, Češi, jsme ostatním zatančili polku. Během krátké chvíle se s námi snažilo tančit několik dalších párů. 12

13 obotní dopoledne bylo věnováno tématu Úloha duchovních vůdců, vůdců středisek a oddílů ve výchovném procesu v našich organizacích. Po krátké úvodní přednášce následovaly opět diskuse v pra covních skupinkách. Ze závěrů těchto diskusí bych uvedl alespoň následující: je vhodné si definovat rozdělení kompetencí je však třeba se vzájemně doplňovat i v oblastech, které náleží ostatním zapojeným oso bám. K této části programu byl zpracován francouzskými skauty doprovodný materiál, jehož anglickou verzi účastníci předali odboru duchovní výchovy. Odpolední část programu byla zahájena prezentací činnosti ICC-E. Z dalších připravovaných aktivit lze jmenovat např. tábor Living stones, který se uskuteční na přelomu prosince 2005 a ledna 2006 v Aveiru (Portugalsko) a jehož se za Junáka zúčastní 2 zástupkyně 60. střediska Junáka LUX. Dále bych zmínil různé aktivity související s distribucí Betlémského světla (ČR je rovněž zapojena). V průběhu roku 2006 se uskuteční konference ICC-E, a to opět v jordánské adabě. V další části odpoledne jsme odjeli autobusem k nedaleké hoře Nebo, která je vlastně horou jen z jedné strany zatímco od adaby se přijíždí takřka po rovině, nad proláklinou Jordánu a rtvého moře se hora tyčí v úctyhodné výši. Na tomto místě, odkud ojžíš spatřil zaslíbenou zemi, do níž však nemohl vstoupit, jsme slavili za účasti jeruzalémského biskupa a dalších hostů závěrečnou bohoslužbu našeho semináře. Následovalo společné posezení v našem hotelu v adabě, během něhož došlo i na ži dovské a arabské tance. V neděli ráno jsme se - opět autobusem - přesunuli do pouštní oblasti k hoře, na níž v minulosti stál palác krále Heroda, ve kterém byl popraven Jan Křtitel. Po příchodu na toto místo jsme měli za úkol nalézt své vlastní poselství, které přivezeme ze semináře svým skautským bratřím a sestrám. Během rozjí mání jsem dospěl k následujícímu poselství: Bůh nám dá v každé době vše, co potřebujeme k plnění na šeho poslání. á nás rád, nemusíme se bát. V poledne jsme se vrátili na oběd do adaby. Následující čas využila většina účastníků k prohlíd ce blízkého kostela sv. Jiří, kde se nachází zrestaurovaná část vzácné mozaiky, která představuje jednu z prvních map oblasti Blízkého východu. Potom jsme společně odjeli do Ammanu, abychom navštívili klubovnu místních skautů. Byli jsme přivítáni ryčným zvukem dud, prohlédli jsme si zdejší vybavení, v němž nechybělo např. vybavení pro hru kulečníku. polečně jsme se zúčastnili bohoslužby sloužené v arabštině. A pak už následovala po slední společná část programu okružní jízda Ammanem. Projeli jsme i kolem hotelů, které postihl úterní teroristický útok zvenčí nebylo vidět žádná poškození, škody jsou prý především ve vnitřním vybavení a, bohužel, v oblasti mnoha zmařených lidských životů. Před jedenáctou hodinou jsme se rozdělili na skupinu odjíždějící na letiště a náš malý zbytek, spočívající kromě zástupců ČR v několika osobách z Egypta a RN, který odcestuje domů až v pondělí. Poslední jordánskou noc jsme strávili opět v hotelu Canary v Ammanu, takže jsme opět měli možnost slyšet ve 4:15 svolávání k modlitbě do mešity... Po snídani nás odvezlo taxi na letiště, prošli jsme odbavením a ve 14:00 jsme naprosto včas opustili Jordánsko. Během letu bylo možno vidět Jordán, některé partie Izraele, pak dlouho tředozemní moře včetně některých řeckých ostrovů. Ale to už se blíží Atény, akedonie, Bělehrad, Budapešť a začínáme přistávat ve Vídni. Venku je pouhých 5 stupňů, vrátili jsme se do podzimu, netušíce, že za pár dní přijde tuhá zima. -Bahnem jsme dojeli do centra Vídně, kde jsme povečeřeli - co jiného - vepřové maso a k tomu pivo či víno. Vlak EC Johann Gregor endel nás pak před půlnocí dopravil zpět do Prahy, kde naše pu tování skončilo. eminář lze hodnotit jako velmi zdařilý a přínosný. Je to přeci jen něco jiného, když můžeme pře mýšlet o biblických událostech v místech, kde se udály. Přáli bychom všem našim bratřím a sestrám, aby mohli v budoucnu prožít něco podobného. Zprávu podávají: Vojtěch Dabrowski (člen odboru duchovní výchovy) Václava atějíčková (účastnila se na vlastní náklady). 13

14 v Klokotech u Tábora Zváni jsou všichni činovníci i činovnice, roveři i rangers od 15 let, kteří se chtějí setkat, ztišit, ale také společně sdílet, zahrát si a hlavně načerpat nový elán do života. Předběžná cena 3 Kč, přihlášky do na tel , nebo Těší se odřinky Příběh (snad vhodný) ke čtení o ilvestru Každý den ráno přicházel do jednoho podniku raveneček, kte rý byl výkonný a šťastný tvoreček. Trávil zde celé dny, pracoval a zpí val si u práce krásné písničky a radoval se ze života. Byl výkonný, byl šťastný, ale běda! Nikdo ho nekontroloval! A tak ršeň, hlavní vedoucí, který toto považoval za nepřípustné, vytvořil pracovní místo kontrolo ra, na které přijal Švába s velkými zkušenostmi v kontrolních činnostech. První starostí Švába bylo standardizovat hodinu příchodu a od chodu na pracoviště a vypracovat o tom detailní zprávu. Z toho důvodu potřeboval sekretářku, která by mu je pomáhala připravovat, organi zovala archiv a případně zvedala telefonáty. A tak přijal Pavoučici. raveneček byl stále produktivní, šťastný a pracoval a pracoval... ršeň - hlavní vedoucí, byl reporty přímo nadšený, ovšem poža doval ještě srovnávací tabulky a grafy, ukazatele řízení a analýzy vývoje. Bylo toho mnoho a tak bylo tře ba přijmout další sílu - ouchu, vybavenou počítačem, barevnou tiskárnou, telefonem a to vše na pomoc kontrolorovi. To už si raveneček přestal zpívat svoje melodie a začal si stěžovat na množství papí rování, které nikdy dělat nemusel a nestíhal tak svoji práci. ršeň dále rozhodnul, že je potřebné přijmout určité opatření a vytvořil pozici vedoucího od dělení, kde pracoval raveneček - tak dlouho výkonný a šťastný. Funkci vedoucího dostala Cikáda. I ta samozřejmě velmi brzy potřebovala ke své práci nový počítač, internet a také asistentku Parazitku, která jí pomáhala i v předchozích zaměstnáních. A tak vypracovávala strategické plány a rozpočty pro oddělení, kde pracoval raveneček. raveneček už si nezpíval, ba ani nepípnul, zato se stával každým dnem víc nazlobeným. Výsledek pracovní činnosti Cikády se konečně dostavil. "usíme vybudovat pracoviště, které se bude zabývat pracovní atmosférou", tvrdila neochvějně Cikáda. Jednoho dne hlavní vedoucí, poté co obdržel čísla, si pozorně prohlédl výsledky oddělení, kde pra coval raveneček a zjistil, že nepřináší zisky. Proto ihned kontaktoval ovu, prestižní konzultantku, aby udělala analýzu této situace. ova byla tři měsíce v podniku a vypracovala podrobnou zprávu velkého ob jemu za mnoho, velmi mnoho EURO. Závěr byl neúprosný - na firmě je mnoho jedinců! A proto hlavní vedoucí poslechl rady konzultantky a ihned propustil problémového ravenečka, který býval šťastný a zpívával si u práce Jaké je ponaučení? To jen aby Tě nenapadlo ani na chvíli být ravenečkem, výkonným a šťast ným! Raději buď neužitečný a neschopný. Neschopní nepotřebují kontrolora, to všichni vědí. A to není všechno, jsi li výkonný, neukazuj, že jsi šťastný, nebude se Ti to tolerovat! Naopak, každý den si vymysli nějaké neštěstí a budeš vyvolávat soucit. Pokud se i přes toto varování rozhodneš být ravenečkem, výkonným a šťastným, dobře si zapa matuj, že než vystřízlivíš, budeš nějaký čas živit ršně, Šváby, Pavouky, ouchy, Cikády, Parazitky, ovy a tuny papíru. 14

15 Tato píseň se bude zpívat při sobotním Duchovním slovu br. Jaroslava Černého - Ursuse, kterým dne 14. ledna 2005 bude zahájen XVI. kautský seminář, pořádaný Ekumenickou lesní ško lou Junáka. V tento den bude mít na pořadu zprvu přednáš ku, nazvanou Ekonomie důvěry a společného dobra, kterou prosloví prof. L. lčoch, dále na téma Trvale udržitelný rozvoj a budování společnosti promluví I. Rynda, následně bude br.. Balík Ježek probírat téma kaut a účast na veřejném životě a na konec soboty promluví V. Frei na téma Drogy mezi prevencí a závislostí. Neděle 15. ledna 2006 bude zahájena mší sv., kterou bude slou žit br. ons. F. Radkovský - biskup plzeňský (duchovní rádce Kmene O). Neděli uzavře již 11. přednáška z oblíbené série Plk. F. Valdštýna s názvem Vlastní silou k získání svobody. Po oba dny BUDE OŽNÉ LOŽIT PŘEDPLATNÉ tohoto měsíčníku. 15

16 Br. P. gr. Josef Švéda redakci zaslal vánoční přání s tímto obrázkem a textem: Když vidíme tvého narozeného yna vidíme tebe, Bože neviditelný, a jsme uchváceni láskou k tobě z 1. preface o Narození Páně O Vánocích Bůh oslovuje člověka a dotýká se jeho srdce. Ať jeho láska osloví i Vás a naplní Váš život požehnáním a pokojem po celý nový rok! Bohuňovice advent 2005 Br. Švédovi stejně jako dalším čtenářům - sestrám a bratřím, kteří svoje přání re dakci vyslovili osobně nebo telefonicky, také REDAKCE Na dobré stopě RDEČNĚ PŘEJE požehnané Vánoce a vykročení do Nového roku 2006 za pomoci Boží ku zdaru věcí skautských i lidských vůbec. NA DOBRÉ TOPĚ duchovní rádce skautských oddílů * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků * * Redakce: Vladislav Jech Zelenečská 34, Praha 9, tel , Jiří Zajíc a Petr Krampl * * Technické zázemí: Adéla Čapková a David Čančík. * * Předplatné pro rok 2006 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 120,- Kč, příspěvek čtenářů webových stránek,- Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * * Prosíme o přesné údaje pro rozesílání poštou. * Bez jazykové korekce. * 16

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Závěrečná zpráva. o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011

Závěrečná zpráva. o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011 Závěrečná zpráva o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011 * v 1. kole - za ně odpovědnost nesl hlavně Junák - řádně v něm soutěžilo během září a října 265 soutěžících (včetně soutěžících mimo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana

Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana "Handicapované děti nepatří do běžných škol." Tímto výrokem pobouřil v polovině ledna prezident Zeman odbornou veřejnost i rodiče dětí se speciálními potřebami. Česká

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

...skauting pro život

...skauting pro život ...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Junák cesta k osobnosti Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambici

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více