OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň"

Transkript

1 OBAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž tezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. Lepší je zakončení věci než její počátek. Nikdy o ničem neříkej: Ztratil jsem, nýbrž: Vrátil jsem. Jób 1,21 Kazatel 7,8 Epiktet Jak máme přijímat konec roku starého a začátek roku nového? Tak, jak to máme v civilizovaném světě uspořádáno, je to přece jen dohoda, pouhý zvyk. A někdy je to i vítaná záminka třeba pro bo lestínské naříkání nad tím, co se už nemůže vrátit anebo naopak důvod pro bezuzdné veselí z toho, co jenom bláhově očekáváme. K těm, kdo však mají opravdový žal, mluví slova Jobova: Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hos podinovo buď požehnáno. Těm, kdo se obávají budoucnosti, možná mluví z duše slova z knihy Kaza tel: Lepší je zakončení věci než její počátek. Ti, kteří se mají po čem ohlížet anebo se z různých důvodů nemohou zbavit myšlenek na minulost třeba jen krátkou jako je jeden rok mohou být dobrou radou slova: Nikdy o ničem neříkej: Ztratil jsem, nýbrž: Vrátil jsem, vyslovená filosofem Epiktetem. Existuje však nějaký způsob, jak uvést do souladu tak mnoho různých pocitů k přelomu dnů, jakým může být konec roku starého a začátek roku nového, anebo při tom najít alespoň zrnko něčeho, co by bylo všem společné? Jistě reálný optimista řekne v duchu doby: Prostě dosud žijeme, patříme ke světu živých; život sám, život jako takový je to, co nás spojuje, ať už ho žijeme v bohatství nebo chudobě, ve zdraví či v nemoci, sami nebo mezi lidmi. Jaké však má být to skutečně optimistické slovo? A je vůbec třeba mluvit, pronášet řeči? Neměli bychom právě na ilvestra mlčet a na Nový rok se toho nevzdávat? Co všechno by v takto nastalém tichu mohlo přijít ke slovu v přírodě okolo nás i v nás samých - vždyť zima je období klidu a míru Čteme-li příběh o narození dítěte v chlévě, je tam hodně zpráv i o tom, co bylo řečeno pastýřům, třem mudrcům, před jeslemi, a také jak to komentovali obyčejní či mocní lidé. Nepřejděme však také tu skutečnost, že kromě nemluvněte v jeslích také jeho matka aria, která předtím po svém navštívení tak slavně promluvila, v tuto dobu ponejvíce mlčela a rozvažovala o tom, co ji potkalo. A mlčky zachovávala ve svém srdci mnoho dalšího, co se dělo po více než 30 let s jejím synem. A ani Josef z rodu Davidova toho mnoho nenamluvil. To až učedníci Ježíše z Nazaréta měli povětšinou tolik co mluvit, navrhovat a posuzovat, že je jejich istr musel až krotit. Jeho způsob byl spíše méně mluvit a rozhodně více jednat. Někdy se učedníkům i dalším lidem, kteří za ním přicházeli, beze slova ztrácel z očí to když odcházel do ústraní. Jindy byl istr s nimi mlčky třeba na rozbouřeném jezeře dokonce spal, nebo jen málo slovy přiblížil věci, které jim pak nešly z mysli řadu dnů, měsíců, ba některým až do posledního dne jejich života. A ačkoliv se jen málo ze slov istrových dochovalo v autentické podobě, jak se nám může zdát v porovnání se zachovanou moudrostí všech věků, jsou dnes rozšířena po celém světě a zaznívají ve chvílích slavnostních i všedních. Na přelomu mezi rokem 2005 a 2006 budou jistě chvíle obyčejné a některé i slavnostní. Uslyšíme mnoho slov některá i zajímavá a podnětná. Ale nepřijdeme-li také v této době o chvíle ticha, mlčení, rozvažování, nejen že to nebude na škodu, ale možná to bude k užitku nás samých i našeho okolí. Vzpomínejme co bylo užitečné dosud a mohlo by být užitečné i napřesrok? 1

2 V prosinci měl odbor duchovní výchovy na pořadu body: Výsledky do 2. kola soutěže tezka Poznatky ze 2 setkání ICC v roce 2005, písmáků i celé soutěže. jichž se zúčastnil br. Dabrowski. Vydání etodiky duchovní výchovy. Hlavní body činnosti v roce ročník tezky písmáků Druhé kolo soutěže úspěšně proběhlo za účasti 129 soutěžících, což sice znamenalo poněkud méně než v roce 2004, celkově však nad celkovým průměrem této soutěže. Již tradičně zahájily soutěžní den písně chval Hospodinu, které vedl a na kytaru do provázel Petr Adame. iloslav Žalud, kazatel CAD při sboru v Praze 5 alvazinkách, se ve své úvodní úvaze vyznal ze své lásky k Bibli od svého mládí. Vysvětlil, proč drží v ruce že stále svůj starý, všelijak poškozený výtisk Bible - to proto, že ho provází celý život. á v něm svoje poznámky i podtržená místa. Kdykoli ho bere do ruky, uvědomuje si, jak mu je Bible drahá. Všem soutěžícím popřál dobré soustředění a připomněl, že všichni přítomní mají s Bibli stejné šance, bez ohledu na to, jak se umístí v soutěži. etrval se shromážděnými soutěžícími po celý den. 2

3 outěži přihlížel také artin Hejl, nový tajemník Biblické jednoty, který krátce představil příručku pro denní čtení Bible s názvem ana pro tento den. Všichni soutěžící byli z řad dětí a mládeže (do 16 let věku včetně) dospělí však tentokrát v 2. kole mimo pořadí nesoutěžili. šení, které polevilo až poté, co si každý vybral tu správnou knížku od sponzorů soutěže. Všichni přítomní soutěžící, tj. celkem v počtu 129, získali stejný diplom za účast v tomto kole, jaký dostali soutěžící 2. kola již vloni. V druhém kole byli věcnými cenami odmě něni nejen vítězové, ale i ostatní soutěžící jednalo se o knihy podle vlastního výběru pod le získaného pořadí. Ceny poskytli sponzoři: ezinárodní biblická společnost IB-CZ, vy davatelství Advent Orion, vydavatelství Návrat, a Dům Bible v Praze a rovněž ve dení občanského sdružení Klub Pathfinder ; dospělým doprovázejícím soutěžící děti byla na bídnuta příručka od Biblické jednoty k dennímu čtení Bible. vé soutěžní archy odevzdali dohlížejícím ve stanoveném limitu všichni soutěžící. Kdo splnil limit 2. kola, obdržel také jeho odznak - celkem to bylo 58 soutěžících. Další podrobnosti jsou na webové stránce: Na této stránce a jejích odkazech jsou také galerie fotografií, z níž jsme vybrali některé zde otištěné obrázky. Při vyhlašování výsledků, které provedl za or ganizátory David Čančík, panovalo velké vzru Řešení otázek z minulého čísla ND 142 (na straně 3): 1.b); 2.c); 3.c); 4.b); 5.c); 6.c); 7.a) 3

4 V Í T Ě Z O V É Poř. číslo ísto Kategorie Jméno Příjmení 2. K O L A Příslušnost Bod. 100 zisk % Zisk % Výsledné pořadí JEDNOTLIVCI Žďár n/ázavou Brandýs n/labem Bučina Brandýs n/labem Liberec Liberec Havířov-Šumbark Praha N N ichael aria Barbora agdalena ichael Daniel Jana Anna Bucha Holcová Chaloupková Holcová Krchňák Krchňák Družincová Formanová Pathfinder Žďár n/ázavou Rodina bor ČCE Vysoké ýto Rodina K K Pathfinder "Tygři" Arcibiskupské gymnázium a2 1a TÝY 008 Praha 007 Frýdek-ístek 081 Praha 029 Praha 056 Havlíčkův Brod 002 Ostrava-Radvani ce Veronika Vlasta arián Edita David Hynek Beštová Plaňanská Řeha Fedorková Hoblík Hoblík K obotní školka CAD a3 K Praha-třed a3 Dominika Ludmila Pavlína Pavlína Jarmila Tomáš Žáková Böhmová ochorová Dubnová azurková azurek Arcibiskupské gymnázium a2 CAD a2 bor CAD bor CAD bor CAD IOŘÁDNÝ TÝ 068 Praha 2 P/ arie Bedřich Petr Ondrová Peluňka Nový KC aják DALŠÍ E PLNĚ NÝ LIITE JEDNOTLIVCI 005 Loukovec 023 Praha 063 Poděbrady Lýdie Šárka ára ikulová K Knoblochová Arcibiskupské gymnázium Hudcovicová ČCE TÝY 001 Ostrava-Radvani ce 031 Havířov-uchá 083 Praha 019 Havířov-Šumbark Ondřej Jitka Klára iroslav Jan Vít Lipus Pletková Folwarczná Čada Loder Oczko Johana Noemi artina Jana izurová K Praha-třed Pumrová Červenková Pathfinder "Tygři" Lancová 4

5 DALŠÍ 024 Praha 033 Havířov-uchá 037 Čelákovice 059 Brno 067 Klatovy 070 Bohosudov 094 Brno 026 Praha 030 Praha 049 Jablunkov-Návsí 095 Nová Paka TÝY E PLNĚNÝ Václav Jiří Terezie Elen Klára Václav Jan Veronika Ellen Alice Lenka Barbora Noemi Zdeněk Anamária Lucie Jan Jan větlana Katrin Barbora Anna Brož Čížek Laňková Čadová Špačková Špaček Justra Justrová ichalcová Knoppová Jarošová Zralá ovišová oviš d Almeida ezemská edláček Ječmen Turoňová Raszková Vitvarová Vitvarová LIITE Arcibiskupské gymnázium bor CAD Junák Rodina Pathfinder/CAD Biskupské gymnázium CAD Arcibiskupské gymnázium 70 Arcibiskupské gymnázium 70 Pathfinder 70 Junák 70 tručné výsledky besedy s učiteli, vedoucími a rodiči Beseda proběhla, jak je již tradicí, souběžně se soutěží dětí a mládeže, kteří získali postup do 2. kola. Prvním diskutovaným námětem byla forma otázek pro nejmladší kategorii N organizátoři by se měli pokusit jednak zpracovat otázky dětem ještě přístupnějším způsobem (i když zřejmě těm nejmenším bude třeba otázky nadále vysvětlovat, případně předčítat) a doporučuje se tyto otázky možná i jinak for mulovat než otázky pro prostřední kategorii a nejstarší kategorii. Všichni zúčastnění souhlasili, aby jejich ové adresy organizátoři dále používali k infor mování o této soutěži a jejích výsledcích. V této souvislosti bylo dohodnuto, že organizátoři zašlou na tyto elektronické adresy otázky a jejich řešení pro léta , nezávisle na tom, zda a jak bude pokračovat uveřejňování této soutěže na webové stránce Po zvážení všech aspektů organizace soutěže přítomní uznali, že konání 2. kola má nadále zů stat v Praze. K organizátorům je směřován dotaz, zda by se mohl vydávat i doprovázejícím dospělým účastenský list, který by také obsahoval rok konání. Přítomným byl nabídnut modrý odznak soutěže, který se v průběhu konání prvních ročníků stal od znakem dospělých organizátorů, zatímco zelený je odznakem všech účastníků prvního kola a červený od znakem vítězů 2. kola. K nejasnostem v otázkách resp. námitkám k jejich řešení 1. kolo Otázka zněla: 15. Podle evangelisty atouše byla poslední Ježíšova slova: a) Je dokonáno. b) A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. c) Co na zemi odpustíte, bude odpuštěno i na nebi, co na zemi neodpustíte, nebude odpuštěno ani na nebi. Pokud bychom hledali poslední slova na kříži, pak zcela zaměníme původní otázku, protože v ní jde jasně o to, jaká Ježíšova slova jsou jako poslední v dané evangelijní redakci (zde atoušovské) zazna 5

6 menána, nikoliv o to, co se dělo na kříži. Ježíš v evangeliu atoušově hovoří k učedníkům naposledy až v kap. 28, po svém vzkříšení, a hovoří v Galileji na hoře, kterou jim určil. Poznámky: - Tato otázka byla správně započítána do limitu. - Pro jistotu byly ve variantě a) i c) zvoleny výroky, které v evangeliu podle atouše nejsou (oboje jsou parafrází toho, co je ve verzi podle Jana). Ten, kdo by zvolil některou z těchto variant, by se tedy dopustil dokonce dvojí chyby. K chybě v otázce z 1. amuelovy 1. kolo: Otázka původně zněla : 10. Kdy prohlásil David aulovi: vévole pochází od svévolníků. á ruka proti tobě nebude.? a) Když aul proti němu mrštil kopím a chtěl ho přibodnout ke stěně svého pokoje. b) Když mu aul dal za manželku svoji dceru íkal. c) Když mohl aula ve spánku zabít v noci uprostřed jeho tábora, ale kvůli Hospodinu to neučinil. Otázka byla zrušena, neboť došlo při zpracování otázek k záměně událostí v táboře aulově a v jesky ni Én-gendí; správná odpověď by byla: c) Když mohl aula zabít v jeskyni, ale jen mu odřízl cíp pláště a pak zvenku na něj zavolal. Poznámka: tato otázka nebyla započítána do limitu. K námitce k otázce z 1. amuelovy 2. kolo: Otázka zněla: 3. První souboj aula s Pelištějci skončil a) slavným vítězstvím, při kterém pobil všechny jejich velitele. b) aulovým prokletím, které mu sdělil amuel slovy: Počínal sis jako pomatenec. Teď tvé království neobstojí. c) hrdinským kouskem Jonatánovým, při kterém sám Jonatán s jedním svým zbrojnošem rozvrátil celý tábor Pelištějců. Zde je jednoznačně správná pouze odpověď 3b) - 1 am 13,5-14. Jelikož nešlo o přesnost celého a muelova výroku, nýbrž o zásadní smysl události (jedné z největších tragédií v Bibli, kdy Bohem vyvo lený aul je tím samým Bohem zavržen pro svoje fatální selhání), vypuštění prostředních vět naprosto nic na tomto smyslu nemění (pouze variantu zjednodušuje a zpřehledňuje). Formulace První souboj aula s Pelištejci skončil v otázce měla za cíl zvýraznit osudovost celé události, neboť Pelištějci byli právě těmi, kteří neustále Izrael ohrožovali, vůči nim měl král zvlášť osvědčit svou schopnost v Božích službách jim odolávat, a právě v tom aul tragicky selhal: neunesl náročnost tohoto poslání, podlehl pocitu, že když ho Hospodin nechal na holičkách, musí si pomoci sám čímž ovšem zá sadně opustil základ svého poslání. Poznámka: otázka byla správně započítána do limitu. Vysvětlení podávají: V. Jech a J. Zajíc K N I H O V N I Č K A Chtěla bych vás upozornit na knížku, kterou budete brát jistě brát do ruky často, pokud se k vám dostane. Jsou to odlitby šeptem, které uspořádal Luděk Rejchrt a vydal Kalich 2005 za 130,-Kč. V úvodu Luděk Rejchrt říká: tato kniha neobsahuje modlitby pro každý den, jejich užití nemá určovat datum, ale vnitřní potřeba v určité životní situaci. Jednotlivé oddíly sbírky mohou modlitebníkovi tyto situace připomenout, byť jen neúplně; v každé modlitbě se prolíná vděčnost a chvála s prosbou a vzýváním. A dále: Dva odlišné typy písma na jedné stránce už naznačují, oč jde: člověk volá k Bohu v modlitbě a Bůh mu odpovídá. Biblické texty, z nichž modlitebník může zaslechnout hlas tichý a temný, hlas svého Pána, jsou tištěny kurzívou. Tento kontrapunkt lidského a Božího slova dává knize vnitřní řád. 6

7 Jednotlivé modlitby byly z valné části už vydány tiskem v nejrůznějších sbírkách či publikacích, čes kých i cizojazyčných. Knížka obsahuje modlitby z nejrůznějších období i prostředí od počátků křesťanství po dobu sou časnou, modlitby kněží a farářů i laiků, katolíků i protestantů. Např. modlitbu siouxských Indiánů: Velký Duchu, jehož hlas slyším ve větru a jehož dech dává život našemu světu, vyslyš mne. Předstupuji před tvou tvář jako jedno z mnoha tvých dětí. Podívej se, jsem malý a slabý, potřebuji tvou sílu a moudrost. Dej, ať putuji v kráse, ať moje oči vždy vidí purpurově rudý západ slunce. Ať si mé ruce váží věcí, které jsi stvořil, a mé uši slyší tvůj hlas. Učiň mne moudrým, abych mohl poznávat věci, kterým jsi naučil můj lid, učení skryté v každém lístku a v každé skále. Toužím po síle ne proto, abych měl převahu nad svými bratry, ale abych dokázal zvítězit nad svým největším nepřítelem nad sebou samým. Učiň mne vždy ochotným, abych s čistýma rukama a upřímným srdcem přicházel k tobě; aby můj duch, až život zmizí jako zapadající slunce, mohl dospět k tobě a nemusel se stydět. nebo tuto židovskou modlitbu z koncentračního tábora: Pokoj buď lidem zlé vůle, učiněn buď konec všem mstám, všem řečem o trestu a kázni. Těm zločinům nic rovno není, Je nad lidskou sílu je chápat. Zabitých svědků je mnoho. Proto, ó Bože, nevaž jejich utrpení na vážkách spravedlnosti, nedávej je k tíži jejich bratřím, nevyžaduj od nich hrůzné vydávání počtu. Dej, ať je všechno jinak. Katům, udavačům a zrádcům a všechněm zlým lidem připomínej spíš všechnu odvahu a všechnu sílu duše těch druhých, jejich skromnost a vznešenou důstojnost, jejich tiché, neustávající úsilí, jejich naději, která se nevzdávala, jejich statečný úsměv, který osoušel slzy, a všechnu lásku a všechny oběti, všechnu tu vřelou lásku. Všechna ta zjizvená, soužená srdce, která zůstala přesto silná i v hodinách největší slabosti. Všechno to nechť před tebou platí jako výkupné za odpuštění vin. h.b. UKÁZKA Z PŘIPRAVOVANÉ ETODIKY DUCHOVNÍ VÝCHOVY Utrpení a oběť Jestliže v tématu elhání a odpuštění jsme obrazně řečeno hovořili o maturitě duchovního života, tak teď jsme vstoupili na vysokou školu. A to i přesto, že půjde o skutečnosti téměř notoricky známé, s nimiž má zkušenost každý člověk co svět světem stojí. Potíž je v tom, že se všechno možné v nás brání tomu přijmout jako základní fakt to, co stručně shrnuje Hal Urban ve své skvělé knížce To nejdůležitější v životě do následující věty: vět tu není proto, aby nás učinil šťastnými. A pokračuje: Toto je jedna z největších pravd, jedna z prvních a nejcennějších lek cí, jaké nám realita uděluje. Ať se nám to líbí nebo ne. Po tisíciletí se fi losofové přeli o to, proč je život takový, jaký je. Nás však zajímá něco ji ného jak funguje. Pokud život nepřijmeme takový, jaký je, budeme si neustá le přát něco jiného a nikdy toho nedosáhneme. tále budeme fňukat a stěžovat si, že nic není takové, jaké by mělo být, a nikdy takové nebude. Jde o jednu z nejdůležitějších věcí v životě jakmile pochopíme, že tu svět není proto, aby nás činil šťastnými, převezmeme odpovědnost za sebe. (s 24) 7

8 Ano tak to je. vět, ve kterém jsme se ocitli, funguje podstatně jinak, než by se naprosté většině z nás (a možná všem) líbilo. Předně klade na nás nároky a to nemalé. Je sice možné, že se někomu (když má štěstí) ně jakou dobu zejména v dětském věku daří před nároky světa unikat, ale dří ve nebo později je stejně dostižen. Život je zkrátka těžký. Těmito slovy ostatně začíná známý bestseller. cotta Pecka Nevyšlapanou cestou. Důležité při tom je pochopit a přijmout, že život je těžký ne proto, že ten nebo onen má nějaké zvlášť nevýhodné podmínky, narodil se ve špatné zemi nebo rodině, zdědil nevhodnou kombinaci genů zkrátka měl mimořádnou smůlu. Nebo že si ho člověk učiní těžkým tím, že svůj život spojí s nějakou náročnou školou duchovního života např. jako křesťan, skaut, vyznavač ekologického stylu života a tím si ho zbytečně zkomplikuje. Vůbec ne: Život je nakonec těžký pro každého. Jde ovšem o to, jak se k tomu postavíme. kauting a to je jedna z jeho známých předností se k tomuto faktu staví tak, že promyšlenou soustavou komplexní výchovy vede člověka od dětství až do dospělosti k tomu, aby se dokázal těžkostem života stavět čelem. ísto, aby si stěžoval na nepřízeň světa či osudu, naříkal nad opuštěností Bohem, lidmi či štěstím, vinil kdekoho ze svých potíží vede člověka k tomu, aby svou situaci co nejefektivněji řešil: překážky překonal místo neschůdných cest našel schůdné z chyb se poučil bolesti vydržel Výborně. Tohle je sice metoda náročná, ale životní perspektiva lákavá. Pro něco takového by měl být každý správný mladý člověk nadšený. Já vím dneska je to obtížnější, protože mnohdy dřív, než se dítě dočká toho, že je mladým člověkem, už je zasaženo tvrdostí světa nebo jeho záludnost mi. Rozvedou se mu rodiče, ve škole ho šikanují, otec ztratí práci a skončí jako sociální případ, od narození ho sužuje těžká alergie, zláká ho život v sídlištní partě, pravidelně konzumuje splašky komerčních televizí, které mu sugerují na prosto nereálný a mnohdy i nemorální životní styl Ano nejsme zkrátka u konce. Život je těžký nejen proto, že se v něm musí s námahou překonávat neustále nějaké překážky a komplikace, ale a hlavně proto, že vždycky není ani spravedlivý. Hal Urban to vyjadřuje takhle trefně: Život naneštěstí není vždycky férový. Je to pravdě podobně ta nejbolestnější pravda, kterou musíme poznat a smířit se s ní. I dobrým lidem se stávají zlé věci někdy jiným, někdy přímo nám. A zdá se, že se přihodí v okamžiku, kdy si to zasloužíme nejméně. A kromě toho se také stává, že se dobré věci přihodí lidem, kteří si je vůbec nezaslouží. Není divu, když říkáme: To není fér. (s 27) Obrazně řečeno: Když člověk vyhraje mistrov ství světa ve fotbale, tak je ochotný přijmout, že to stálo nejen čtyři roky dřiny a všemožného od říkání, ale i modřin, kopanců, zranění, prohraných zápasů, útoků médií i zá vistivých lidí Pokud ale po těch čtyřech letech dřiny, odříkání, porážek, kopanců, útoků médií a závistivců vypadne v kvalifikaci brankou ze sporné penalty v poslední minutě zápasu a k tomu ještě si zlomí nohu, nebo se s ním rozvede manželka, která už nebyla ochotná snášet ono všemožné odříkání pak si nutně klade otázku, zda to vůbec všechno má smysl. Zda ten jeho 8

9 život není skutečně jen příběh, který koktá blb, jen hluk a vřava, neznačící nic. (acbeth) Jedinou odpovědí, která je alternativou k zoufalství nebo cynismu, je tu schopnost nést oběť. nohdy přímo být obětí. Tedy být tím, kdo nese bo lesti a utrpení i za druhé. Ano čteš správně: i za druhé. Ono známé muš ketýrské heslo Jeden za všechny, všichni za jednoho! tu získává svůj nejkrajnější význam: Přinést oběť znamená vědomě se rozhodnout na utrpení, které jsem si nezasloužil, odpovědět sebevydáním ve prospěch ostatních. To je něco tak protikladného duchu světa, že pro nikoho z nás není takové jednání přirozené. K tomu je třeba postupně dozrávat. kauting k tomu poskytuje mimořádně příznivé prostředí. Není také divu, že máme ve své historii řadu příkladů sester a bratří, kteří dokázali ve prospěch nás všech takové oběti přinášet. Jestliže se nám po roce 1990 po třetí obnově našeho skautingu něco podařilo, je to podstatně i jejich zásluha. Rozhodně to ale předpokládá mít neotřesitelný základ naděje. To je ale už téma pro příště. (Edy z připravované publikace Nikdy nekončící dobrodružství ) ZAYŠLENÍ NAD 17. LITOPADE 2005 (výňatek z přednesu br. Františka Ant. Cigánka - Albiho před pamětní deskou III. odboji na nám. TG v Přerově dne 17. listopadu L.P. 2005) Vážení spoluobčané města Přerova, dámy a pánové, sestry a bratři, příslušníci AČR, hosté, přá telé sedmnáctý listopad se stal monumentální symbolikou PAĚTI NÁRODA, historickým mez níkem, připomínajícím nám ono biblické ENE TEKEL FARET! (početl, zvážil, rozdělil!) leč jen jako formální memento Obě komory Českého parlamentu sice odhlasovaly de jure sedmnáctý listopad jako DEN BOJE TUDENTŮ ZA VOBODU A DEOKRACII a prohlásily ho státním svátkem, ale de facto ho (alespoň přerovská veřejnost) neslaví: zneužívá ho jen k rozšíření pracovního volna! Jen se roz hlédněme kolem: kolik se nás dnes, na náměstí TG, sešlo? Hrstka z téměř padesátitisícového okresního města obdobně, jako o státním svátku dne 28. října t.r., nebo o DNI VÁLEČNÝCH VETE RÁNŮ (11. t.m.) před bustou Františka Rascheho Při vší úctě - vůbec nelze s námi srovnávat americké občany, slavící každoročně svůj DEN NE ZÁVILOTI, nebo Francouze, oslavující DEN DOBYTÍ BATILY! V této oblasti jsou tyto příměry (podle moderní terminologie) zcela irelevantní (nesouměrné, nepodstatné). Vnucuje se nám otázka: Jsme opravdu nevděčné stádo Švejků? Odpovězme si v duchu každý sám za sebe! Tisíckrát proklamovaná a skloňovaná hesla prezidenta OVOBODITELE - Tomáše G. asaryka, týkající se parlamentní demokracie a jeho filozofických otázek morálních jsou pro dnešní mladou gene raci jen planými, nic neříkajícími gesty. Kam tedy spěje český národ? - Jen za škvárovými vidinami Velkého Bratra ( Big Brother bez cenzury) a obdobných televizních seriálů dneška a la VyVolení, Ulice a dalších tak zvaně jedinečných speciálů pro všechny generace televizních diváků na každý den? Nedivme se proto, že křivka delikvence nejen mládeže, ale i dospělých občanů ČR každoročně za poslední léta stoupá! á nově jmenovaný ministr kultury ČR pan Jandák k dispozici nějakou jasnou koncepci k nalezení východisek z tendenčně demoralizujících televizních programů a jejich nega tivních působení na školou povinné diváky? Rozhodně bych se nechtěl zařadit mezi stávající notorické kverulanty za každou cenu, rád bych se chtěl zbavit pesimisticky laděných vizí dneška - leč situace na všech frontách společenského dění tomu ani zdaleka nenasvědčuje Pasivní rezistencí zamořený svět kolem nás je benevolentní vůči ZLU, šířícímu se zvláště ve sféře politicko-sociální ne a ne vybřednout ze satanských tenat bezduchého ma terialismu a napnout plachty k obohacování ducha. Každý svým dílem přispějme, aby nás tato deska inspirovala k praktickému naplňování úcty, lásky a vděku vůči bezejmenným sestrám a bratřím, kteří za ideály VOBODY v boji proti všem totalitám obětovali své životy. Za věřící spoluobčany se chci v závě ru rozloučit básní jistého mukla z lágru ariánská --- složenou na počest ADONY v roce 1953: 9

10 ARIA Tys maják zářivý v tmách, Tys světla jas ve věčných temnotách, Tys studna žití vprostřed pustých plání, Tys atka naše atka milování. Ó, atko naše v dobách zlých, spočinout chceme v rukou Tvých, Ty, atko naše při nás stále stůj, u yna svého za nás oroduj! Pamatujme, že máme morální povinnost chránit a bránit humanitní ideály, vzrostlé a zalévané krví medika Opletala a dalších vysokoškoláků - vlastenců za nacistické éry v době heydrichiády, ale též studentskému společenství, protestujícímu dne 17. listopadu 1989 na Národní třídě v Praze proti moru rudobolševického samoděržaví, zahnízděnému v Československu po dobu téměř půlstoletí Nezapomínejme rovněž na TŘI JANY jejichž vatry vzplály jako žhoucí vykřičník v osmašedesá tém, aby burcovali český a slovenský národ v dlouhodobé letargii ějme na paměti ty, kteří se nevrá tili z bolševických katorg, rozsetých u nás a ze sovětských gulagů a věnujme jim v těchto listopa dových dnech vděčnou vzpomínku! Postavme se čelem proti všem diktaturním režimům a usurpátorům moci ve státě - oděným do nejrůznějších ideologií a bombastických frází včerejška, dneška i dnů budou cích! Dušičkový koncert Ráda bych se s Vámi podělila o nevšední zážitek. V sobotu, 5. listopadu, jsem se zúčastnila tzv. Dušičkového koncer tu, který se konal v kostele sv. Havla na Zbraslavi. Jak již napovídá sám název akce, koncert byl věnován památce našich zesnulých příbuzných a přátel, všech, na které každoročně s láskou vzpomínáme právě o dušič kách. V prostorách tohoto neokázalého starodávného kostela (podle míst ního pana faráře je to vymodlené místo, na němž se naši předkové mod lili již po více než 900 let!) vystoupil smíšený sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou, který přednesl zpěvy náboženského i lidového charakteru a velmi vhodným, prostým způsobem napomohl usebrání se všech přítomných ke komunikaci se zemřelými. ně osobně koncert, v němž především zpěv starších žen místy při pomínal lkaní tzv. plaček na starých českých pohřbech alespoň já si je tak představuji! pomohl otevřít se naplno duším těch mých zemře lých a přijmout jejich poselství. Citlivé podání všech skladeb společně s tajemnou atmosférou starého kostela dotvářenou svitem velkých svící bylo spolu s jemnými doteky ze světa stínů, kterými se mi postupně vemlouvali mí mrtví příbuzní a přátelé zcela ojedinělým duchovním zá žitkem. Z celého srdce proto doporučuji účast na této či obdobné akci (kon cert se dle vyjádření pana faráře z kostela sv.havla bude s největší prav děpodobností na tomto místě konat i příští rok!) všem, kteří potřebují dát sami sobě čas a prostor k tomu, aby se dokázali rozloučit se svými blízký mi, kteří jim chybí. Přesně v duchu hesla: HUDBA OTEVÍRÁ RDCE! A já k tomu jen dodávám: HUDBA JE OT, KTERÝ Á TU OC POJIT ŽIVÉ RTVÝI. á osobní zkušenost budiž toho přímým důkazem! Autorka článku: Alena Břeňová V Praze, dne 7.listopadu

11 JUNÁK komise pro OČK yšlenkové základy skautingu a historie vyhlašuje pro další zájemce zahájení X. zkušebního období na rok 2006 Informativní setkání s vážnými zájemci se koná v pátek 24. února 2006 od do hodin v zasedací síni ve 4. patře budovy Ústředí Junáka, enovážné nám. 24, Praha 1. Konání vlastních zkoušek bude připraveno na pátek 28. dubna 2006 rovněž v budově Ústředí Ju náka v Praze; přesný časový rozvrh bude oznámen konkrétném přihlášeným zájemcům. K přípravě na tuto zkoušku slouží jednak Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka, obsah tohoto oboru v příručce Vůdcovská zkouška. Další doporučená literatura bude oznámena a také částečně nabídnuta k zakoupení při výše uvedené informativní schůzce. Významnou částí zkoušky je vždy osobní pohovor. Komise v této souvislosti upozorňuje, že pro zájemce nepořádá žádný přípravný kurz, uchazeči se připravují sami anebo mohou využít konzultace se členy komise. Zájemci o získání tohoto OČK zašlou písemnou přihlášku s uvedením údajů podle kapitoly 7.6 Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka do 18. února 2006 na adresu: iloš Blažek, Panuškova 9, Praha 4 (tel ) nebo na (tel , mob ). iloš Blažek erkur, předseda komise eminář ICC-E osaic adaba, Jordánsko, ) Obecné informace Pozvánku na seminář zaslalo ICC-E v srpnu Oproti původnímu plánované mu programu došlo ke změně místa konání semináře tento se uskutečnil v adabě namísto v Ammanu. 2) Zpráva o průběhu Vzhledem k omezeným možnostem dopravy do Jordánska jsme z Prahy vyrazili již v pondělí v ranních hodinách. Vlakem jsme dojeli do Břeclavi, odkud jsme po obědě a krátké procházce městem pokračovali opět vlakem na vídeňské letiště chwechat. Tady jsme bohužel zjistili, že náš let do Ammanu je opožděn a čeká nás tedy celých 5 hodin čekání. Podzimní mlhavé počasí ještě umocňovalo pocit nudy v čekárně, a tak jsme byli šťastni, když jsme o půl osmé konečně odstartovali. Více než tříhodinový let byl zpříjemněn velmi chutnou večeří, a co více, jídla i pití bylo opravdu, co hrdlo ráčilo... Na letiště do Ammanu jsme dorazili před půlnocí místního času. Po vyřízení formalit ze získáním vstupních víz jsme se setkali se zástupci jordánských skautů, kteří nás autem dopravili do hotelu Canary v Ammanu. Kolem jedné hodiny ranní jsme šli spát. pánek však netrval dlouho, již přibližně ve čtvrt na pět ráno se zvenčí ozval hlasitý nepříjemný zvuk, navozující dojem výzvy k boji. Ve skutečnosti se však jednalo o zvuk z mešity, kterým jsou muslimští vě řící svoláváni k modlitbě. Zlaté naše kostelní zvony. Definitivně jsme vstali přeci jen o několik hodin poz ději a po snídani jsme se vydali na prohlídku Ammanu. Drobným problémem byl fakt, že se nikde nepo dařilo sehnat plán města, takže jsme museli jít po čichu. Do centra jsme však došli vcelku bez problé mů, prohlédli jsme si římský amfiteátr a alespoň zvenčí také hlavní ammanskou mešitu (uvnitř právě pro bíhaly modlitby). Naše další kroky vedly místními ulicemi plnými různých trhovců se zbožím všeho druhu oblečením či elektronikou počínaje a živou drůbeží konče. Čistotu města raději nekomentujeme, odpadkové koše by zde byli asi skutečně k ničemu, když je možno udělat si je v podstatě kdekoli a z če hokoli. Když se začalo stmívat (denní světlo je v Jordánsku v listopadu od cca 6 hodin ráno do 5 hodin od poledne, stmívá i rozednívá se velmi rychle), vrátili jsme se zpět do hotelu. Povečeřeli jsme ještě z vlast ních zásob a oproti pondělku jsme si šli lehnout přeci jen o něco dříve. Ve středu 9. listopadu jsme si po snídani sbalili věci a nastoupili do malého žlutého autobusu. Ten nás společně se zástupci ze lovinska a Německa, kteří dorazili do Ammanu v úterý večer, dopravil do místa 11

12 konání semináře OAIC v adabě. Hotel adaba Inn, v němž jsme byli ubytováni a kde se také konal vlastní seminář, byl skutečně na velmi dobré úrovni, všude čisto, ochotný personál, klimatizace. V odpoledních hodinách byl zahájen seminář představením účastníků kromě nás přijeli zástupci ý rie, Libanonu, Izraele, Portugalska, Španělska, Francie, Lucemburska, Egypta, Itálie a již zmiňovaných Německa a lovinska. Následovala jakási analýza potřeb dnešních mladých lidí (ve skautingu se jedná zejména o věkový stupeň skautů, skautek a roverů, rangers). Částečně jsme se tomuto bodu programu vě novali v pracovních skupinkách podle používaných jazyků vznikly tak skupinka anglická, francouzská a španělská. Závěr by šlo shrnout do následující věty: ladí lidé se nedokáží sami zorientovat v bludišti dnešní doby, potřebují najít někoho, komu důvěřují, že je tímto labyrintem provede a ukáže jim jejich správnou cestu. Čtvrteční dopolední program byl věnován tématu Duchovní pedagogika Roberta Baden-Powella. Průvodní materiál k této problematice v anglickém jazyce je přílohou této zprávy. Z nejdůležitějších partií lze vybrat následující: skautská cesta je obdobou očistného putování izraelského národa po poušti do skautingu nebyla nikdy vložena nebo dodána oblast duchovní výchovy, protože ta tam vždy byla. Odpoledne jsme odjeli již známým žlutým autobusem do oblasti Betánie, kde byl v Jordánu pokřtěn Janem Křtitelem Ježíš. Na tomto místě jsme pak společně slavili mši svatou, během níž všichni přítomní bratři a sestry obnovili své skautské sliby. Bylo velmi působivé slyšet slova z evangelia...a z nebe se ozval hlas: Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte - právě na místě, kde se toto událo. Po mši svaté jsme se autobusem přemístili k nedalekému rtvému moři. Když jsme se dosyta nabažili koupání, při němž stačí jen tak ležet na vodě a člověk se nepotopí, strávili jsme další chvíle společnou večeří v blízkém hotelu, který vypadal velmi luxusně. koro by se zdálo, že se zde začíná stavět nová odoma a Gomora.. V pozdních večerních hodinách jsme se vrátili do adaby. Je třeba ještě dodat, že dnešní den jsme byli po celou dobu cesty doprovázeni místní policií, a to vzhledem k sebevražedným útokům na hotely v Ammánu, které se přihodily předchozí večer. Na druhou stranu je však nutno podotknout, že místní lidé tuto událost nijak zvláštně neprožívali. V pátek jsme vstávali již ve 3:00 místního ča su. Autobus nás dopravil do více než 200 km vzdá lené Petry, kam jsme dorazili za úsvitu krátce po šesté hodině. Bylo zajímavé, že v tento čas zde byly pouhé dva stupně Celsia, zatímco o pár hodin později se tep loty vyhouply bezmála ke třicítce. Takové věci jsou v pouštních oblastech obvyklým jevem. Ale teď k programu po krátké snídani jsme vyrazili do sta rověkého skalního města. Chrámy i další stavby vy tesané do pískovcových skalních masivů vypadaly téměř neskutečně. Jen stěží si lze představit, jak bylo možno tyto věci vybudovat s primitivními nástroji tehdejší doby, navíc ve zdejší velmi nehostinné kraji ně. Po deváté hodině jsme dorazili k poslednímu chrá mu Petry. Následovalo individuální zamyšlení na téma Význam poušti v biblických příbězích a v na šem životě. Bylo opět velmi příhodné trávit toto roz jímání uprostřed skutečné pouště. Na závěr si každý vzal nějakou věc (kámen, rostlinku) ze zdejší poušti s sebou, aby ji mohl následující den přinést k obětnímu stolu při závěrečné bohoslužbě na hoře Nebo. Kolem jedné hodiny odpolední jsme se vrátili k autobusu. Poobědvali jsme a vyrazili zpět do a daby, kde následoval tzv. mezinárodní večer. Každý národ prezentoval něco, co je pro jeho zemi typické. Zatímco řada účastníků přinesla něco ze své národní kuchyně, my, Češi, jsme ostatním zatančili polku. Během krátké chvíle se s námi snažilo tančit několik dalších párů. 12

13 obotní dopoledne bylo věnováno tématu Úloha duchovních vůdců, vůdců středisek a oddílů ve výchovném procesu v našich organizacích. Po krátké úvodní přednášce následovaly opět diskuse v pra covních skupinkách. Ze závěrů těchto diskusí bych uvedl alespoň následující: je vhodné si definovat rozdělení kompetencí je však třeba se vzájemně doplňovat i v oblastech, které náleží ostatním zapojeným oso bám. K této části programu byl zpracován francouzskými skauty doprovodný materiál, jehož anglickou verzi účastníci předali odboru duchovní výchovy. Odpolední část programu byla zahájena prezentací činnosti ICC-E. Z dalších připravovaných aktivit lze jmenovat např. tábor Living stones, který se uskuteční na přelomu prosince 2005 a ledna 2006 v Aveiru (Portugalsko) a jehož se za Junáka zúčastní 2 zástupkyně 60. střediska Junáka LUX. Dále bych zmínil různé aktivity související s distribucí Betlémského světla (ČR je rovněž zapojena). V průběhu roku 2006 se uskuteční konference ICC-E, a to opět v jordánské adabě. V další části odpoledne jsme odjeli autobusem k nedaleké hoře Nebo, která je vlastně horou jen z jedné strany zatímco od adaby se přijíždí takřka po rovině, nad proláklinou Jordánu a rtvého moře se hora tyčí v úctyhodné výši. Na tomto místě, odkud ojžíš spatřil zaslíbenou zemi, do níž však nemohl vstoupit, jsme slavili za účasti jeruzalémského biskupa a dalších hostů závěrečnou bohoslužbu našeho semináře. Následovalo společné posezení v našem hotelu v adabě, během něhož došlo i na ži dovské a arabské tance. V neděli ráno jsme se - opět autobusem - přesunuli do pouštní oblasti k hoře, na níž v minulosti stál palác krále Heroda, ve kterém byl popraven Jan Křtitel. Po příchodu na toto místo jsme měli za úkol nalézt své vlastní poselství, které přivezeme ze semináře svým skautským bratřím a sestrám. Během rozjí mání jsem dospěl k následujícímu poselství: Bůh nám dá v každé době vše, co potřebujeme k plnění na šeho poslání. á nás rád, nemusíme se bát. V poledne jsme se vrátili na oběd do adaby. Následující čas využila většina účastníků k prohlíd ce blízkého kostela sv. Jiří, kde se nachází zrestaurovaná část vzácné mozaiky, která představuje jednu z prvních map oblasti Blízkého východu. Potom jsme společně odjeli do Ammanu, abychom navštívili klubovnu místních skautů. Byli jsme přivítáni ryčným zvukem dud, prohlédli jsme si zdejší vybavení, v němž nechybělo např. vybavení pro hru kulečníku. polečně jsme se zúčastnili bohoslužby sloužené v arabštině. A pak už následovala po slední společná část programu okružní jízda Ammanem. Projeli jsme i kolem hotelů, které postihl úterní teroristický útok zvenčí nebylo vidět žádná poškození, škody jsou prý především ve vnitřním vybavení a, bohužel, v oblasti mnoha zmařených lidských životů. Před jedenáctou hodinou jsme se rozdělili na skupinu odjíždějící na letiště a náš malý zbytek, spočívající kromě zástupců ČR v několika osobách z Egypta a RN, který odcestuje domů až v pondělí. Poslední jordánskou noc jsme strávili opět v hotelu Canary v Ammanu, takže jsme opět měli možnost slyšet ve 4:15 svolávání k modlitbě do mešity... Po snídani nás odvezlo taxi na letiště, prošli jsme odbavením a ve 14:00 jsme naprosto včas opustili Jordánsko. Během letu bylo možno vidět Jordán, některé partie Izraele, pak dlouho tředozemní moře včetně některých řeckých ostrovů. Ale to už se blíží Atény, akedonie, Bělehrad, Budapešť a začínáme přistávat ve Vídni. Venku je pouhých 5 stupňů, vrátili jsme se do podzimu, netušíce, že za pár dní přijde tuhá zima. -Bahnem jsme dojeli do centra Vídně, kde jsme povečeřeli - co jiného - vepřové maso a k tomu pivo či víno. Vlak EC Johann Gregor endel nás pak před půlnocí dopravil zpět do Prahy, kde naše pu tování skončilo. eminář lze hodnotit jako velmi zdařilý a přínosný. Je to přeci jen něco jiného, když můžeme pře mýšlet o biblických událostech v místech, kde se udály. Přáli bychom všem našim bratřím a sestrám, aby mohli v budoucnu prožít něco podobného. Zprávu podávají: Vojtěch Dabrowski (člen odboru duchovní výchovy) Václava atějíčková (účastnila se na vlastní náklady). 13

14 v Klokotech u Tábora Zváni jsou všichni činovníci i činovnice, roveři i rangers od 15 let, kteří se chtějí setkat, ztišit, ale také společně sdílet, zahrát si a hlavně načerpat nový elán do života. Předběžná cena 3 Kč, přihlášky do na tel , nebo Těší se odřinky Příběh (snad vhodný) ke čtení o ilvestru Každý den ráno přicházel do jednoho podniku raveneček, kte rý byl výkonný a šťastný tvoreček. Trávil zde celé dny, pracoval a zpí val si u práce krásné písničky a radoval se ze života. Byl výkonný, byl šťastný, ale běda! Nikdo ho nekontroloval! A tak ršeň, hlavní vedoucí, který toto považoval za nepřípustné, vytvořil pracovní místo kontrolo ra, na které přijal Švába s velkými zkušenostmi v kontrolních činnostech. První starostí Švába bylo standardizovat hodinu příchodu a od chodu na pracoviště a vypracovat o tom detailní zprávu. Z toho důvodu potřeboval sekretářku, která by mu je pomáhala připravovat, organi zovala archiv a případně zvedala telefonáty. A tak přijal Pavoučici. raveneček byl stále produktivní, šťastný a pracoval a pracoval... ršeň - hlavní vedoucí, byl reporty přímo nadšený, ovšem poža doval ještě srovnávací tabulky a grafy, ukazatele řízení a analýzy vývoje. Bylo toho mnoho a tak bylo tře ba přijmout další sílu - ouchu, vybavenou počítačem, barevnou tiskárnou, telefonem a to vše na pomoc kontrolorovi. To už si raveneček přestal zpívat svoje melodie a začal si stěžovat na množství papí rování, které nikdy dělat nemusel a nestíhal tak svoji práci. ršeň dále rozhodnul, že je potřebné přijmout určité opatření a vytvořil pozici vedoucího od dělení, kde pracoval raveneček - tak dlouho výkonný a šťastný. Funkci vedoucího dostala Cikáda. I ta samozřejmě velmi brzy potřebovala ke své práci nový počítač, internet a také asistentku Parazitku, která jí pomáhala i v předchozích zaměstnáních. A tak vypracovávala strategické plány a rozpočty pro oddělení, kde pracoval raveneček. raveneček už si nezpíval, ba ani nepípnul, zato se stával každým dnem víc nazlobeným. Výsledek pracovní činnosti Cikády se konečně dostavil. "usíme vybudovat pracoviště, které se bude zabývat pracovní atmosférou", tvrdila neochvějně Cikáda. Jednoho dne hlavní vedoucí, poté co obdržel čísla, si pozorně prohlédl výsledky oddělení, kde pra coval raveneček a zjistil, že nepřináší zisky. Proto ihned kontaktoval ovu, prestižní konzultantku, aby udělala analýzu této situace. ova byla tři měsíce v podniku a vypracovala podrobnou zprávu velkého ob jemu za mnoho, velmi mnoho EURO. Závěr byl neúprosný - na firmě je mnoho jedinců! A proto hlavní vedoucí poslechl rady konzultantky a ihned propustil problémového ravenečka, který býval šťastný a zpívával si u práce Jaké je ponaučení? To jen aby Tě nenapadlo ani na chvíli být ravenečkem, výkonným a šťast ným! Raději buď neužitečný a neschopný. Neschopní nepotřebují kontrolora, to všichni vědí. A to není všechno, jsi li výkonný, neukazuj, že jsi šťastný, nebude se Ti to tolerovat! Naopak, každý den si vymysli nějaké neštěstí a budeš vyvolávat soucit. Pokud se i přes toto varování rozhodneš být ravenečkem, výkonným a šťastným, dobře si zapa matuj, že než vystřízlivíš, budeš nějaký čas živit ršně, Šváby, Pavouky, ouchy, Cikády, Parazitky, ovy a tuny papíru. 14

15 Tato píseň se bude zpívat při sobotním Duchovním slovu br. Jaroslava Černého - Ursuse, kterým dne 14. ledna 2005 bude zahájen XVI. kautský seminář, pořádaný Ekumenickou lesní ško lou Junáka. V tento den bude mít na pořadu zprvu přednáš ku, nazvanou Ekonomie důvěry a společného dobra, kterou prosloví prof. L. lčoch, dále na téma Trvale udržitelný rozvoj a budování společnosti promluví I. Rynda, následně bude br.. Balík Ježek probírat téma kaut a účast na veřejném životě a na konec soboty promluví V. Frei na téma Drogy mezi prevencí a závislostí. Neděle 15. ledna 2006 bude zahájena mší sv., kterou bude slou žit br. ons. F. Radkovský - biskup plzeňský (duchovní rádce Kmene O). Neděli uzavře již 11. přednáška z oblíbené série Plk. F. Valdštýna s názvem Vlastní silou k získání svobody. Po oba dny BUDE OŽNÉ LOŽIT PŘEDPLATNÉ tohoto měsíčníku. 15

16 Br. P. gr. Josef Švéda redakci zaslal vánoční přání s tímto obrázkem a textem: Když vidíme tvého narozeného yna vidíme tebe, Bože neviditelný, a jsme uchváceni láskou k tobě z 1. preface o Narození Páně O Vánocích Bůh oslovuje člověka a dotýká se jeho srdce. Ať jeho láska osloví i Vás a naplní Váš život požehnáním a pokojem po celý nový rok! Bohuňovice advent 2005 Br. Švédovi stejně jako dalším čtenářům - sestrám a bratřím, kteří svoje přání re dakci vyslovili osobně nebo telefonicky, také REDAKCE Na dobré stopě RDEČNĚ PŘEJE požehnané Vánoce a vykročení do Nového roku 2006 za pomoci Boží ku zdaru věcí skautských i lidských vůbec. NA DOBRÉ TOPĚ duchovní rádce skautských oddílů * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků * * Redakce: Vladislav Jech Zelenečská 34, Praha 9, tel , Jiří Zajíc a Petr Krampl * * Technické zázemí: Adéla Čapková a David Čančík. * * Předplatné pro rok 2006 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 120,- Kč, příspěvek čtenářů webových stránek,- Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * * Prosíme o přesné údaje pro rozesílání poštou. * Bez jazykové korekce. * 16

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d Svět okolo nás Metodika ke skautské stezce Svět okolo nás je druhou z šesti oblastí stezky, pro kterou vychází metodická příručka a možná

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7 TIMES číslo 5 10 Kč červen 2000 Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6 strana 7 Dámy pod košem M A J Á L E S 2 0 0 0 čtěte na straně 3 TIMES 1 Studie I. P. Pavlova v pedagogické praxi Tak už i po těch zpytácích

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více