OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň"

Transkript

1 OBAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž tezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. Lepší je zakončení věci než její počátek. Nikdy o ničem neříkej: Ztratil jsem, nýbrž: Vrátil jsem. Jób 1,21 Kazatel 7,8 Epiktet Jak máme přijímat konec roku starého a začátek roku nového? Tak, jak to máme v civilizovaném světě uspořádáno, je to přece jen dohoda, pouhý zvyk. A někdy je to i vítaná záminka třeba pro bo lestínské naříkání nad tím, co se už nemůže vrátit anebo naopak důvod pro bezuzdné veselí z toho, co jenom bláhově očekáváme. K těm, kdo však mají opravdový žal, mluví slova Jobova: Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hos podinovo buď požehnáno. Těm, kdo se obávají budoucnosti, možná mluví z duše slova z knihy Kaza tel: Lepší je zakončení věci než její počátek. Ti, kteří se mají po čem ohlížet anebo se z různých důvodů nemohou zbavit myšlenek na minulost třeba jen krátkou jako je jeden rok mohou být dobrou radou slova: Nikdy o ničem neříkej: Ztratil jsem, nýbrž: Vrátil jsem, vyslovená filosofem Epiktetem. Existuje však nějaký způsob, jak uvést do souladu tak mnoho různých pocitů k přelomu dnů, jakým může být konec roku starého a začátek roku nového, anebo při tom najít alespoň zrnko něčeho, co by bylo všem společné? Jistě reálný optimista řekne v duchu doby: Prostě dosud žijeme, patříme ke světu živých; život sám, život jako takový je to, co nás spojuje, ať už ho žijeme v bohatství nebo chudobě, ve zdraví či v nemoci, sami nebo mezi lidmi. Jaké však má být to skutečně optimistické slovo? A je vůbec třeba mluvit, pronášet řeči? Neměli bychom právě na ilvestra mlčet a na Nový rok se toho nevzdávat? Co všechno by v takto nastalém tichu mohlo přijít ke slovu v přírodě okolo nás i v nás samých - vždyť zima je období klidu a míru Čteme-li příběh o narození dítěte v chlévě, je tam hodně zpráv i o tom, co bylo řečeno pastýřům, třem mudrcům, před jeslemi, a také jak to komentovali obyčejní či mocní lidé. Nepřejděme však také tu skutečnost, že kromě nemluvněte v jeslích také jeho matka aria, která předtím po svém navštívení tak slavně promluvila, v tuto dobu ponejvíce mlčela a rozvažovala o tom, co ji potkalo. A mlčky zachovávala ve svém srdci mnoho dalšího, co se dělo po více než 30 let s jejím synem. A ani Josef z rodu Davidova toho mnoho nenamluvil. To až učedníci Ježíše z Nazaréta měli povětšinou tolik co mluvit, navrhovat a posuzovat, že je jejich istr musel až krotit. Jeho způsob byl spíše méně mluvit a rozhodně více jednat. Někdy se učedníkům i dalším lidem, kteří za ním přicházeli, beze slova ztrácel z očí to když odcházel do ústraní. Jindy byl istr s nimi mlčky třeba na rozbouřeném jezeře dokonce spal, nebo jen málo slovy přiblížil věci, které jim pak nešly z mysli řadu dnů, měsíců, ba některým až do posledního dne jejich života. A ačkoliv se jen málo ze slov istrových dochovalo v autentické podobě, jak se nám může zdát v porovnání se zachovanou moudrostí všech věků, jsou dnes rozšířena po celém světě a zaznívají ve chvílích slavnostních i všedních. Na přelomu mezi rokem 2005 a 2006 budou jistě chvíle obyčejné a některé i slavnostní. Uslyšíme mnoho slov některá i zajímavá a podnětná. Ale nepřijdeme-li také v této době o chvíle ticha, mlčení, rozvažování, nejen že to nebude na škodu, ale možná to bude k užitku nás samých i našeho okolí. Vzpomínejme co bylo užitečné dosud a mohlo by být užitečné i napřesrok? 1

2 V prosinci měl odbor duchovní výchovy na pořadu body: Výsledky do 2. kola soutěže tezka Poznatky ze 2 setkání ICC v roce 2005, písmáků i celé soutěže. jichž se zúčastnil br. Dabrowski. Vydání etodiky duchovní výchovy. Hlavní body činnosti v roce ročník tezky písmáků Druhé kolo soutěže úspěšně proběhlo za účasti 129 soutěžících, což sice znamenalo poněkud méně než v roce 2004, celkově však nad celkovým průměrem této soutěže. Již tradičně zahájily soutěžní den písně chval Hospodinu, které vedl a na kytaru do provázel Petr Adame. iloslav Žalud, kazatel CAD při sboru v Praze 5 alvazinkách, se ve své úvodní úvaze vyznal ze své lásky k Bibli od svého mládí. Vysvětlil, proč drží v ruce že stále svůj starý, všelijak poškozený výtisk Bible - to proto, že ho provází celý život. á v něm svoje poznámky i podtržená místa. Kdykoli ho bere do ruky, uvědomuje si, jak mu je Bible drahá. Všem soutěžícím popřál dobré soustředění a připomněl, že všichni přítomní mají s Bibli stejné šance, bez ohledu na to, jak se umístí v soutěži. etrval se shromážděnými soutěžícími po celý den. 2

3 outěži přihlížel také artin Hejl, nový tajemník Biblické jednoty, který krátce představil příručku pro denní čtení Bible s názvem ana pro tento den. Všichni soutěžící byli z řad dětí a mládeže (do 16 let věku včetně) dospělí však tentokrát v 2. kole mimo pořadí nesoutěžili. šení, které polevilo až poté, co si každý vybral tu správnou knížku od sponzorů soutěže. Všichni přítomní soutěžící, tj. celkem v počtu 129, získali stejný diplom za účast v tomto kole, jaký dostali soutěžící 2. kola již vloni. V druhém kole byli věcnými cenami odmě něni nejen vítězové, ale i ostatní soutěžící jednalo se o knihy podle vlastního výběru pod le získaného pořadí. Ceny poskytli sponzoři: ezinárodní biblická společnost IB-CZ, vy davatelství Advent Orion, vydavatelství Návrat, a Dům Bible v Praze a rovněž ve dení občanského sdružení Klub Pathfinder ; dospělým doprovázejícím soutěžící děti byla na bídnuta příručka od Biblické jednoty k dennímu čtení Bible. vé soutěžní archy odevzdali dohlížejícím ve stanoveném limitu všichni soutěžící. Kdo splnil limit 2. kola, obdržel také jeho odznak - celkem to bylo 58 soutěžících. Další podrobnosti jsou na webové stránce: Na této stránce a jejích odkazech jsou také galerie fotografií, z níž jsme vybrali některé zde otištěné obrázky. Při vyhlašování výsledků, které provedl za or ganizátory David Čančík, panovalo velké vzru Řešení otázek z minulého čísla ND 142 (na straně 3): 1.b); 2.c); 3.c); 4.b); 5.c); 6.c); 7.a) 3

4 V Í T Ě Z O V É Poř. číslo ísto Kategorie Jméno Příjmení 2. K O L A Příslušnost Bod. 100 zisk % Zisk % Výsledné pořadí JEDNOTLIVCI Žďár n/ázavou Brandýs n/labem Bučina Brandýs n/labem Liberec Liberec Havířov-Šumbark Praha N N ichael aria Barbora agdalena ichael Daniel Jana Anna Bucha Holcová Chaloupková Holcová Krchňák Krchňák Družincová Formanová Pathfinder Žďár n/ázavou Rodina bor ČCE Vysoké ýto Rodina K K Pathfinder "Tygři" Arcibiskupské gymnázium a2 1a TÝY 008 Praha 007 Frýdek-ístek 081 Praha 029 Praha 056 Havlíčkův Brod 002 Ostrava-Radvani ce Veronika Vlasta arián Edita David Hynek Beštová Plaňanská Řeha Fedorková Hoblík Hoblík K obotní školka CAD a3 K Praha-třed a3 Dominika Ludmila Pavlína Pavlína Jarmila Tomáš Žáková Böhmová ochorová Dubnová azurková azurek Arcibiskupské gymnázium a2 CAD a2 bor CAD bor CAD bor CAD IOŘÁDNÝ TÝ 068 Praha 2 P/ arie Bedřich Petr Ondrová Peluňka Nový KC aják DALŠÍ E PLNĚ NÝ LIITE JEDNOTLIVCI 005 Loukovec 023 Praha 063 Poděbrady Lýdie Šárka ára ikulová K Knoblochová Arcibiskupské gymnázium Hudcovicová ČCE TÝY 001 Ostrava-Radvani ce 031 Havířov-uchá 083 Praha 019 Havířov-Šumbark Ondřej Jitka Klára iroslav Jan Vít Lipus Pletková Folwarczná Čada Loder Oczko Johana Noemi artina Jana izurová K Praha-třed Pumrová Červenková Pathfinder "Tygři" Lancová 4

5 DALŠÍ 024 Praha 033 Havířov-uchá 037 Čelákovice 059 Brno 067 Klatovy 070 Bohosudov 094 Brno 026 Praha 030 Praha 049 Jablunkov-Návsí 095 Nová Paka TÝY E PLNĚNÝ Václav Jiří Terezie Elen Klára Václav Jan Veronika Ellen Alice Lenka Barbora Noemi Zdeněk Anamária Lucie Jan Jan větlana Katrin Barbora Anna Brož Čížek Laňková Čadová Špačková Špaček Justra Justrová ichalcová Knoppová Jarošová Zralá ovišová oviš d Almeida ezemská edláček Ječmen Turoňová Raszková Vitvarová Vitvarová LIITE Arcibiskupské gymnázium bor CAD Junák Rodina Pathfinder/CAD Biskupské gymnázium CAD Arcibiskupské gymnázium 70 Arcibiskupské gymnázium 70 Pathfinder 70 Junák 70 tručné výsledky besedy s učiteli, vedoucími a rodiči Beseda proběhla, jak je již tradicí, souběžně se soutěží dětí a mládeže, kteří získali postup do 2. kola. Prvním diskutovaným námětem byla forma otázek pro nejmladší kategorii N organizátoři by se měli pokusit jednak zpracovat otázky dětem ještě přístupnějším způsobem (i když zřejmě těm nejmenším bude třeba otázky nadále vysvětlovat, případně předčítat) a doporučuje se tyto otázky možná i jinak for mulovat než otázky pro prostřední kategorii a nejstarší kategorii. Všichni zúčastnění souhlasili, aby jejich ové adresy organizátoři dále používali k infor mování o této soutěži a jejích výsledcích. V této souvislosti bylo dohodnuto, že organizátoři zašlou na tyto elektronické adresy otázky a jejich řešení pro léta , nezávisle na tom, zda a jak bude pokračovat uveřejňování této soutěže na webové stránce Po zvážení všech aspektů organizace soutěže přítomní uznali, že konání 2. kola má nadále zů stat v Praze. K organizátorům je směřován dotaz, zda by se mohl vydávat i doprovázejícím dospělým účastenský list, který by také obsahoval rok konání. Přítomným byl nabídnut modrý odznak soutěže, který se v průběhu konání prvních ročníků stal od znakem dospělých organizátorů, zatímco zelený je odznakem všech účastníků prvního kola a červený od znakem vítězů 2. kola. K nejasnostem v otázkách resp. námitkám k jejich řešení 1. kolo Otázka zněla: 15. Podle evangelisty atouše byla poslední Ježíšova slova: a) Je dokonáno. b) A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. c) Co na zemi odpustíte, bude odpuštěno i na nebi, co na zemi neodpustíte, nebude odpuštěno ani na nebi. Pokud bychom hledali poslední slova na kříži, pak zcela zaměníme původní otázku, protože v ní jde jasně o to, jaká Ježíšova slova jsou jako poslední v dané evangelijní redakci (zde atoušovské) zazna 5

6 menána, nikoliv o to, co se dělo na kříži. Ježíš v evangeliu atoušově hovoří k učedníkům naposledy až v kap. 28, po svém vzkříšení, a hovoří v Galileji na hoře, kterou jim určil. Poznámky: - Tato otázka byla správně započítána do limitu. - Pro jistotu byly ve variantě a) i c) zvoleny výroky, které v evangeliu podle atouše nejsou (oboje jsou parafrází toho, co je ve verzi podle Jana). Ten, kdo by zvolil některou z těchto variant, by se tedy dopustil dokonce dvojí chyby. K chybě v otázce z 1. amuelovy 1. kolo: Otázka původně zněla : 10. Kdy prohlásil David aulovi: vévole pochází od svévolníků. á ruka proti tobě nebude.? a) Když aul proti němu mrštil kopím a chtěl ho přibodnout ke stěně svého pokoje. b) Když mu aul dal za manželku svoji dceru íkal. c) Když mohl aula ve spánku zabít v noci uprostřed jeho tábora, ale kvůli Hospodinu to neučinil. Otázka byla zrušena, neboť došlo při zpracování otázek k záměně událostí v táboře aulově a v jesky ni Én-gendí; správná odpověď by byla: c) Když mohl aula zabít v jeskyni, ale jen mu odřízl cíp pláště a pak zvenku na něj zavolal. Poznámka: tato otázka nebyla započítána do limitu. K námitce k otázce z 1. amuelovy 2. kolo: Otázka zněla: 3. První souboj aula s Pelištějci skončil a) slavným vítězstvím, při kterém pobil všechny jejich velitele. b) aulovým prokletím, které mu sdělil amuel slovy: Počínal sis jako pomatenec. Teď tvé království neobstojí. c) hrdinským kouskem Jonatánovým, při kterém sám Jonatán s jedním svým zbrojnošem rozvrátil celý tábor Pelištějců. Zde je jednoznačně správná pouze odpověď 3b) - 1 am 13,5-14. Jelikož nešlo o přesnost celého a muelova výroku, nýbrž o zásadní smysl události (jedné z největších tragédií v Bibli, kdy Bohem vyvo lený aul je tím samým Bohem zavržen pro svoje fatální selhání), vypuštění prostředních vět naprosto nic na tomto smyslu nemění (pouze variantu zjednodušuje a zpřehledňuje). Formulace První souboj aula s Pelištejci skončil v otázce měla za cíl zvýraznit osudovost celé události, neboť Pelištějci byli právě těmi, kteří neustále Izrael ohrožovali, vůči nim měl král zvlášť osvědčit svou schopnost v Božích službách jim odolávat, a právě v tom aul tragicky selhal: neunesl náročnost tohoto poslání, podlehl pocitu, že když ho Hospodin nechal na holičkách, musí si pomoci sám čímž ovšem zá sadně opustil základ svého poslání. Poznámka: otázka byla správně započítána do limitu. Vysvětlení podávají: V. Jech a J. Zajíc K N I H O V N I Č K A Chtěla bych vás upozornit na knížku, kterou budete brát jistě brát do ruky často, pokud se k vám dostane. Jsou to odlitby šeptem, které uspořádal Luděk Rejchrt a vydal Kalich 2005 za 130,-Kč. V úvodu Luděk Rejchrt říká: tato kniha neobsahuje modlitby pro každý den, jejich užití nemá určovat datum, ale vnitřní potřeba v určité životní situaci. Jednotlivé oddíly sbírky mohou modlitebníkovi tyto situace připomenout, byť jen neúplně; v každé modlitbě se prolíná vděčnost a chvála s prosbou a vzýváním. A dále: Dva odlišné typy písma na jedné stránce už naznačují, oč jde: člověk volá k Bohu v modlitbě a Bůh mu odpovídá. Biblické texty, z nichž modlitebník může zaslechnout hlas tichý a temný, hlas svého Pána, jsou tištěny kurzívou. Tento kontrapunkt lidského a Božího slova dává knize vnitřní řád. 6

7 Jednotlivé modlitby byly z valné části už vydány tiskem v nejrůznějších sbírkách či publikacích, čes kých i cizojazyčných. Knížka obsahuje modlitby z nejrůznějších období i prostředí od počátků křesťanství po dobu sou časnou, modlitby kněží a farářů i laiků, katolíků i protestantů. Např. modlitbu siouxských Indiánů: Velký Duchu, jehož hlas slyším ve větru a jehož dech dává život našemu světu, vyslyš mne. Předstupuji před tvou tvář jako jedno z mnoha tvých dětí. Podívej se, jsem malý a slabý, potřebuji tvou sílu a moudrost. Dej, ať putuji v kráse, ať moje oči vždy vidí purpurově rudý západ slunce. Ať si mé ruce váží věcí, které jsi stvořil, a mé uši slyší tvůj hlas. Učiň mne moudrým, abych mohl poznávat věci, kterým jsi naučil můj lid, učení skryté v každém lístku a v každé skále. Toužím po síle ne proto, abych měl převahu nad svými bratry, ale abych dokázal zvítězit nad svým největším nepřítelem nad sebou samým. Učiň mne vždy ochotným, abych s čistýma rukama a upřímným srdcem přicházel k tobě; aby můj duch, až život zmizí jako zapadající slunce, mohl dospět k tobě a nemusel se stydět. nebo tuto židovskou modlitbu z koncentračního tábora: Pokoj buď lidem zlé vůle, učiněn buď konec všem mstám, všem řečem o trestu a kázni. Těm zločinům nic rovno není, Je nad lidskou sílu je chápat. Zabitých svědků je mnoho. Proto, ó Bože, nevaž jejich utrpení na vážkách spravedlnosti, nedávej je k tíži jejich bratřím, nevyžaduj od nich hrůzné vydávání počtu. Dej, ať je všechno jinak. Katům, udavačům a zrádcům a všechněm zlým lidem připomínej spíš všechnu odvahu a všechnu sílu duše těch druhých, jejich skromnost a vznešenou důstojnost, jejich tiché, neustávající úsilí, jejich naději, která se nevzdávala, jejich statečný úsměv, který osoušel slzy, a všechnu lásku a všechny oběti, všechnu tu vřelou lásku. Všechna ta zjizvená, soužená srdce, která zůstala přesto silná i v hodinách největší slabosti. Všechno to nechť před tebou platí jako výkupné za odpuštění vin. h.b. UKÁZKA Z PŘIPRAVOVANÉ ETODIKY DUCHOVNÍ VÝCHOVY Utrpení a oběť Jestliže v tématu elhání a odpuštění jsme obrazně řečeno hovořili o maturitě duchovního života, tak teď jsme vstoupili na vysokou školu. A to i přesto, že půjde o skutečnosti téměř notoricky známé, s nimiž má zkušenost každý člověk co svět světem stojí. Potíž je v tom, že se všechno možné v nás brání tomu přijmout jako základní fakt to, co stručně shrnuje Hal Urban ve své skvělé knížce To nejdůležitější v životě do následující věty: vět tu není proto, aby nás učinil šťastnými. A pokračuje: Toto je jedna z největších pravd, jedna z prvních a nejcennějších lek cí, jaké nám realita uděluje. Ať se nám to líbí nebo ne. Po tisíciletí se fi losofové přeli o to, proč je život takový, jaký je. Nás však zajímá něco ji ného jak funguje. Pokud život nepřijmeme takový, jaký je, budeme si neustá le přát něco jiného a nikdy toho nedosáhneme. tále budeme fňukat a stěžovat si, že nic není takové, jaké by mělo být, a nikdy takové nebude. Jde o jednu z nejdůležitějších věcí v životě jakmile pochopíme, že tu svět není proto, aby nás činil šťastnými, převezmeme odpovědnost za sebe. (s 24) 7

8 Ano tak to je. vět, ve kterém jsme se ocitli, funguje podstatně jinak, než by se naprosté většině z nás (a možná všem) líbilo. Předně klade na nás nároky a to nemalé. Je sice možné, že se někomu (když má štěstí) ně jakou dobu zejména v dětském věku daří před nároky světa unikat, ale dří ve nebo později je stejně dostižen. Život je zkrátka těžký. Těmito slovy ostatně začíná známý bestseller. cotta Pecka Nevyšlapanou cestou. Důležité při tom je pochopit a přijmout, že život je těžký ne proto, že ten nebo onen má nějaké zvlášť nevýhodné podmínky, narodil se ve špatné zemi nebo rodině, zdědil nevhodnou kombinaci genů zkrátka měl mimořádnou smůlu. Nebo že si ho člověk učiní těžkým tím, že svůj život spojí s nějakou náročnou školou duchovního života např. jako křesťan, skaut, vyznavač ekologického stylu života a tím si ho zbytečně zkomplikuje. Vůbec ne: Život je nakonec těžký pro každého. Jde ovšem o to, jak se k tomu postavíme. kauting a to je jedna z jeho známých předností se k tomuto faktu staví tak, že promyšlenou soustavou komplexní výchovy vede člověka od dětství až do dospělosti k tomu, aby se dokázal těžkostem života stavět čelem. ísto, aby si stěžoval na nepřízeň světa či osudu, naříkal nad opuštěností Bohem, lidmi či štěstím, vinil kdekoho ze svých potíží vede člověka k tomu, aby svou situaci co nejefektivněji řešil: překážky překonal místo neschůdných cest našel schůdné z chyb se poučil bolesti vydržel Výborně. Tohle je sice metoda náročná, ale životní perspektiva lákavá. Pro něco takového by měl být každý správný mladý člověk nadšený. Já vím dneska je to obtížnější, protože mnohdy dřív, než se dítě dočká toho, že je mladým člověkem, už je zasaženo tvrdostí světa nebo jeho záludnost mi. Rozvedou se mu rodiče, ve škole ho šikanují, otec ztratí práci a skončí jako sociální případ, od narození ho sužuje těžká alergie, zláká ho život v sídlištní partě, pravidelně konzumuje splašky komerčních televizí, které mu sugerují na prosto nereálný a mnohdy i nemorální životní styl Ano nejsme zkrátka u konce. Život je těžký nejen proto, že se v něm musí s námahou překonávat neustále nějaké překážky a komplikace, ale a hlavně proto, že vždycky není ani spravedlivý. Hal Urban to vyjadřuje takhle trefně: Život naneštěstí není vždycky férový. Je to pravdě podobně ta nejbolestnější pravda, kterou musíme poznat a smířit se s ní. I dobrým lidem se stávají zlé věci někdy jiným, někdy přímo nám. A zdá se, že se přihodí v okamžiku, kdy si to zasloužíme nejméně. A kromě toho se také stává, že se dobré věci přihodí lidem, kteří si je vůbec nezaslouží. Není divu, když říkáme: To není fér. (s 27) Obrazně řečeno: Když člověk vyhraje mistrov ství světa ve fotbale, tak je ochotný přijmout, že to stálo nejen čtyři roky dřiny a všemožného od říkání, ale i modřin, kopanců, zranění, prohraných zápasů, útoků médií i zá vistivých lidí Pokud ale po těch čtyřech letech dřiny, odříkání, porážek, kopanců, útoků médií a závistivců vypadne v kvalifikaci brankou ze sporné penalty v poslední minutě zápasu a k tomu ještě si zlomí nohu, nebo se s ním rozvede manželka, která už nebyla ochotná snášet ono všemožné odříkání pak si nutně klade otázku, zda to vůbec všechno má smysl. Zda ten jeho 8

9 život není skutečně jen příběh, který koktá blb, jen hluk a vřava, neznačící nic. (acbeth) Jedinou odpovědí, která je alternativou k zoufalství nebo cynismu, je tu schopnost nést oběť. nohdy přímo být obětí. Tedy být tím, kdo nese bo lesti a utrpení i za druhé. Ano čteš správně: i za druhé. Ono známé muš ketýrské heslo Jeden za všechny, všichni za jednoho! tu získává svůj nejkrajnější význam: Přinést oběť znamená vědomě se rozhodnout na utrpení, které jsem si nezasloužil, odpovědět sebevydáním ve prospěch ostatních. To je něco tak protikladného duchu světa, že pro nikoho z nás není takové jednání přirozené. K tomu je třeba postupně dozrávat. kauting k tomu poskytuje mimořádně příznivé prostředí. Není také divu, že máme ve své historii řadu příkladů sester a bratří, kteří dokázali ve prospěch nás všech takové oběti přinášet. Jestliže se nám po roce 1990 po třetí obnově našeho skautingu něco podařilo, je to podstatně i jejich zásluha. Rozhodně to ale předpokládá mít neotřesitelný základ naděje. To je ale už téma pro příště. (Edy z připravované publikace Nikdy nekončící dobrodružství ) ZAYŠLENÍ NAD 17. LITOPADE 2005 (výňatek z přednesu br. Františka Ant. Cigánka - Albiho před pamětní deskou III. odboji na nám. TG v Přerově dne 17. listopadu L.P. 2005) Vážení spoluobčané města Přerova, dámy a pánové, sestry a bratři, příslušníci AČR, hosté, přá telé sedmnáctý listopad se stal monumentální symbolikou PAĚTI NÁRODA, historickým mez níkem, připomínajícím nám ono biblické ENE TEKEL FARET! (početl, zvážil, rozdělil!) leč jen jako formální memento Obě komory Českého parlamentu sice odhlasovaly de jure sedmnáctý listopad jako DEN BOJE TUDENTŮ ZA VOBODU A DEOKRACII a prohlásily ho státním svátkem, ale de facto ho (alespoň přerovská veřejnost) neslaví: zneužívá ho jen k rozšíření pracovního volna! Jen se roz hlédněme kolem: kolik se nás dnes, na náměstí TG, sešlo? Hrstka z téměř padesátitisícového okresního města obdobně, jako o státním svátku dne 28. října t.r., nebo o DNI VÁLEČNÝCH VETE RÁNŮ (11. t.m.) před bustou Františka Rascheho Při vší úctě - vůbec nelze s námi srovnávat americké občany, slavící každoročně svůj DEN NE ZÁVILOTI, nebo Francouze, oslavující DEN DOBYTÍ BATILY! V této oblasti jsou tyto příměry (podle moderní terminologie) zcela irelevantní (nesouměrné, nepodstatné). Vnucuje se nám otázka: Jsme opravdu nevděčné stádo Švejků? Odpovězme si v duchu každý sám za sebe! Tisíckrát proklamovaná a skloňovaná hesla prezidenta OVOBODITELE - Tomáše G. asaryka, týkající se parlamentní demokracie a jeho filozofických otázek morálních jsou pro dnešní mladou gene raci jen planými, nic neříkajícími gesty. Kam tedy spěje český národ? - Jen za škvárovými vidinami Velkého Bratra ( Big Brother bez cenzury) a obdobných televizních seriálů dneška a la VyVolení, Ulice a dalších tak zvaně jedinečných speciálů pro všechny generace televizních diváků na každý den? Nedivme se proto, že křivka delikvence nejen mládeže, ale i dospělých občanů ČR každoročně za poslední léta stoupá! á nově jmenovaný ministr kultury ČR pan Jandák k dispozici nějakou jasnou koncepci k nalezení východisek z tendenčně demoralizujících televizních programů a jejich nega tivních působení na školou povinné diváky? Rozhodně bych se nechtěl zařadit mezi stávající notorické kverulanty za každou cenu, rád bych se chtěl zbavit pesimisticky laděných vizí dneška - leč situace na všech frontách společenského dění tomu ani zdaleka nenasvědčuje Pasivní rezistencí zamořený svět kolem nás je benevolentní vůči ZLU, šířícímu se zvláště ve sféře politicko-sociální ne a ne vybřednout ze satanských tenat bezduchého ma terialismu a napnout plachty k obohacování ducha. Každý svým dílem přispějme, aby nás tato deska inspirovala k praktickému naplňování úcty, lásky a vděku vůči bezejmenným sestrám a bratřím, kteří za ideály VOBODY v boji proti všem totalitám obětovali své životy. Za věřící spoluobčany se chci v závě ru rozloučit básní jistého mukla z lágru ariánská --- složenou na počest ADONY v roce 1953: 9

10 ARIA Tys maják zářivý v tmách, Tys světla jas ve věčných temnotách, Tys studna žití vprostřed pustých plání, Tys atka naše atka milování. Ó, atko naše v dobách zlých, spočinout chceme v rukou Tvých, Ty, atko naše při nás stále stůj, u yna svého za nás oroduj! Pamatujme, že máme morální povinnost chránit a bránit humanitní ideály, vzrostlé a zalévané krví medika Opletala a dalších vysokoškoláků - vlastenců za nacistické éry v době heydrichiády, ale též studentskému společenství, protestujícímu dne 17. listopadu 1989 na Národní třídě v Praze proti moru rudobolševického samoděržaví, zahnízděnému v Československu po dobu téměř půlstoletí Nezapomínejme rovněž na TŘI JANY jejichž vatry vzplály jako žhoucí vykřičník v osmašedesá tém, aby burcovali český a slovenský národ v dlouhodobé letargii ějme na paměti ty, kteří se nevrá tili z bolševických katorg, rozsetých u nás a ze sovětských gulagů a věnujme jim v těchto listopa dových dnech vděčnou vzpomínku! Postavme se čelem proti všem diktaturním režimům a usurpátorům moci ve státě - oděným do nejrůznějších ideologií a bombastických frází včerejška, dneška i dnů budou cích! Dušičkový koncert Ráda bych se s Vámi podělila o nevšední zážitek. V sobotu, 5. listopadu, jsem se zúčastnila tzv. Dušičkového koncer tu, který se konal v kostele sv. Havla na Zbraslavi. Jak již napovídá sám název akce, koncert byl věnován památce našich zesnulých příbuzných a přátel, všech, na které každoročně s láskou vzpomínáme právě o dušič kách. V prostorách tohoto neokázalého starodávného kostela (podle míst ního pana faráře je to vymodlené místo, na němž se naši předkové mod lili již po více než 900 let!) vystoupil smíšený sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou, který přednesl zpěvy náboženského i lidového charakteru a velmi vhodným, prostým způsobem napomohl usebrání se všech přítomných ke komunikaci se zemřelými. ně osobně koncert, v němž především zpěv starších žen místy při pomínal lkaní tzv. plaček na starých českých pohřbech alespoň já si je tak představuji! pomohl otevřít se naplno duším těch mých zemře lých a přijmout jejich poselství. Citlivé podání všech skladeb společně s tajemnou atmosférou starého kostela dotvářenou svitem velkých svící bylo spolu s jemnými doteky ze světa stínů, kterými se mi postupně vemlouvali mí mrtví příbuzní a přátelé zcela ojedinělým duchovním zá žitkem. Z celého srdce proto doporučuji účast na této či obdobné akci (kon cert se dle vyjádření pana faráře z kostela sv.havla bude s největší prav děpodobností na tomto místě konat i příští rok!) všem, kteří potřebují dát sami sobě čas a prostor k tomu, aby se dokázali rozloučit se svými blízký mi, kteří jim chybí. Přesně v duchu hesla: HUDBA OTEVÍRÁ RDCE! A já k tomu jen dodávám: HUDBA JE OT, KTERÝ Á TU OC POJIT ŽIVÉ RTVÝI. á osobní zkušenost budiž toho přímým důkazem! Autorka článku: Alena Břeňová V Praze, dne 7.listopadu

11 JUNÁK komise pro OČK yšlenkové základy skautingu a historie vyhlašuje pro další zájemce zahájení X. zkušebního období na rok 2006 Informativní setkání s vážnými zájemci se koná v pátek 24. února 2006 od do hodin v zasedací síni ve 4. patře budovy Ústředí Junáka, enovážné nám. 24, Praha 1. Konání vlastních zkoušek bude připraveno na pátek 28. dubna 2006 rovněž v budově Ústředí Ju náka v Praze; přesný časový rozvrh bude oznámen konkrétném přihlášeným zájemcům. K přípravě na tuto zkoušku slouží jednak Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka, obsah tohoto oboru v příručce Vůdcovská zkouška. Další doporučená literatura bude oznámena a také částečně nabídnuta k zakoupení při výše uvedené informativní schůzce. Významnou částí zkoušky je vždy osobní pohovor. Komise v této souvislosti upozorňuje, že pro zájemce nepořádá žádný přípravný kurz, uchazeči se připravují sami anebo mohou využít konzultace se členy komise. Zájemci o získání tohoto OČK zašlou písemnou přihlášku s uvedením údajů podle kapitoly 7.6 Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka do 18. února 2006 na adresu: iloš Blažek, Panuškova 9, Praha 4 (tel ) nebo na (tel , mob ). iloš Blažek erkur, předseda komise eminář ICC-E osaic adaba, Jordánsko, ) Obecné informace Pozvánku na seminář zaslalo ICC-E v srpnu Oproti původnímu plánované mu programu došlo ke změně místa konání semináře tento se uskutečnil v adabě namísto v Ammanu. 2) Zpráva o průběhu Vzhledem k omezeným možnostem dopravy do Jordánska jsme z Prahy vyrazili již v pondělí v ranních hodinách. Vlakem jsme dojeli do Břeclavi, odkud jsme po obědě a krátké procházce městem pokračovali opět vlakem na vídeňské letiště chwechat. Tady jsme bohužel zjistili, že náš let do Ammanu je opožděn a čeká nás tedy celých 5 hodin čekání. Podzimní mlhavé počasí ještě umocňovalo pocit nudy v čekárně, a tak jsme byli šťastni, když jsme o půl osmé konečně odstartovali. Více než tříhodinový let byl zpříjemněn velmi chutnou večeří, a co více, jídla i pití bylo opravdu, co hrdlo ráčilo... Na letiště do Ammanu jsme dorazili před půlnocí místního času. Po vyřízení formalit ze získáním vstupních víz jsme se setkali se zástupci jordánských skautů, kteří nás autem dopravili do hotelu Canary v Ammanu. Kolem jedné hodiny ranní jsme šli spát. pánek však netrval dlouho, již přibližně ve čtvrt na pět ráno se zvenčí ozval hlasitý nepříjemný zvuk, navozující dojem výzvy k boji. Ve skutečnosti se však jednalo o zvuk z mešity, kterým jsou muslimští vě řící svoláváni k modlitbě. Zlaté naše kostelní zvony. Definitivně jsme vstali přeci jen o několik hodin poz ději a po snídani jsme se vydali na prohlídku Ammanu. Drobným problémem byl fakt, že se nikde nepo dařilo sehnat plán města, takže jsme museli jít po čichu. Do centra jsme však došli vcelku bez problé mů, prohlédli jsme si římský amfiteátr a alespoň zvenčí také hlavní ammanskou mešitu (uvnitř právě pro bíhaly modlitby). Naše další kroky vedly místními ulicemi plnými různých trhovců se zbožím všeho druhu oblečením či elektronikou počínaje a živou drůbeží konče. Čistotu města raději nekomentujeme, odpadkové koše by zde byli asi skutečně k ničemu, když je možno udělat si je v podstatě kdekoli a z če hokoli. Když se začalo stmívat (denní světlo je v Jordánsku v listopadu od cca 6 hodin ráno do 5 hodin od poledne, stmívá i rozednívá se velmi rychle), vrátili jsme se zpět do hotelu. Povečeřeli jsme ještě z vlast ních zásob a oproti pondělku jsme si šli lehnout přeci jen o něco dříve. Ve středu 9. listopadu jsme si po snídani sbalili věci a nastoupili do malého žlutého autobusu. Ten nás společně se zástupci ze lovinska a Německa, kteří dorazili do Ammanu v úterý večer, dopravil do místa 11

12 konání semináře OAIC v adabě. Hotel adaba Inn, v němž jsme byli ubytováni a kde se také konal vlastní seminář, byl skutečně na velmi dobré úrovni, všude čisto, ochotný personál, klimatizace. V odpoledních hodinách byl zahájen seminář představením účastníků kromě nás přijeli zástupci ý rie, Libanonu, Izraele, Portugalska, Španělska, Francie, Lucemburska, Egypta, Itálie a již zmiňovaných Německa a lovinska. Následovala jakási analýza potřeb dnešních mladých lidí (ve skautingu se jedná zejména o věkový stupeň skautů, skautek a roverů, rangers). Částečně jsme se tomuto bodu programu vě novali v pracovních skupinkách podle používaných jazyků vznikly tak skupinka anglická, francouzská a španělská. Závěr by šlo shrnout do následující věty: ladí lidé se nedokáží sami zorientovat v bludišti dnešní doby, potřebují najít někoho, komu důvěřují, že je tímto labyrintem provede a ukáže jim jejich správnou cestu. Čtvrteční dopolední program byl věnován tématu Duchovní pedagogika Roberta Baden-Powella. Průvodní materiál k této problematice v anglickém jazyce je přílohou této zprávy. Z nejdůležitějších partií lze vybrat následující: skautská cesta je obdobou očistného putování izraelského národa po poušti do skautingu nebyla nikdy vložena nebo dodána oblast duchovní výchovy, protože ta tam vždy byla. Odpoledne jsme odjeli již známým žlutým autobusem do oblasti Betánie, kde byl v Jordánu pokřtěn Janem Křtitelem Ježíš. Na tomto místě jsme pak společně slavili mši svatou, během níž všichni přítomní bratři a sestry obnovili své skautské sliby. Bylo velmi působivé slyšet slova z evangelia...a z nebe se ozval hlas: Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte - právě na místě, kde se toto událo. Po mši svaté jsme se autobusem přemístili k nedalekému rtvému moři. Když jsme se dosyta nabažili koupání, při němž stačí jen tak ležet na vodě a člověk se nepotopí, strávili jsme další chvíle společnou večeří v blízkém hotelu, který vypadal velmi luxusně. koro by se zdálo, že se zde začíná stavět nová odoma a Gomora.. V pozdních večerních hodinách jsme se vrátili do adaby. Je třeba ještě dodat, že dnešní den jsme byli po celou dobu cesty doprovázeni místní policií, a to vzhledem k sebevražedným útokům na hotely v Ammánu, které se přihodily předchozí večer. Na druhou stranu je však nutno podotknout, že místní lidé tuto událost nijak zvláštně neprožívali. V pátek jsme vstávali již ve 3:00 místního ča su. Autobus nás dopravil do více než 200 km vzdá lené Petry, kam jsme dorazili za úsvitu krátce po šesté hodině. Bylo zajímavé, že v tento čas zde byly pouhé dva stupně Celsia, zatímco o pár hodin později se tep loty vyhouply bezmála ke třicítce. Takové věci jsou v pouštních oblastech obvyklým jevem. Ale teď k programu po krátké snídani jsme vyrazili do sta rověkého skalního města. Chrámy i další stavby vy tesané do pískovcových skalních masivů vypadaly téměř neskutečně. Jen stěží si lze představit, jak bylo možno tyto věci vybudovat s primitivními nástroji tehdejší doby, navíc ve zdejší velmi nehostinné kraji ně. Po deváté hodině jsme dorazili k poslednímu chrá mu Petry. Následovalo individuální zamyšlení na téma Význam poušti v biblických příbězích a v na šem životě. Bylo opět velmi příhodné trávit toto roz jímání uprostřed skutečné pouště. Na závěr si každý vzal nějakou věc (kámen, rostlinku) ze zdejší poušti s sebou, aby ji mohl následující den přinést k obětnímu stolu při závěrečné bohoslužbě na hoře Nebo. Kolem jedné hodiny odpolední jsme se vrátili k autobusu. Poobědvali jsme a vyrazili zpět do a daby, kde následoval tzv. mezinárodní večer. Každý národ prezentoval něco, co je pro jeho zemi typické. Zatímco řada účastníků přinesla něco ze své národní kuchyně, my, Češi, jsme ostatním zatančili polku. Během krátké chvíle se s námi snažilo tančit několik dalších párů. 12

13 obotní dopoledne bylo věnováno tématu Úloha duchovních vůdců, vůdců středisek a oddílů ve výchovném procesu v našich organizacích. Po krátké úvodní přednášce následovaly opět diskuse v pra covních skupinkách. Ze závěrů těchto diskusí bych uvedl alespoň následující: je vhodné si definovat rozdělení kompetencí je však třeba se vzájemně doplňovat i v oblastech, které náleží ostatním zapojeným oso bám. K této části programu byl zpracován francouzskými skauty doprovodný materiál, jehož anglickou verzi účastníci předali odboru duchovní výchovy. Odpolední část programu byla zahájena prezentací činnosti ICC-E. Z dalších připravovaných aktivit lze jmenovat např. tábor Living stones, který se uskuteční na přelomu prosince 2005 a ledna 2006 v Aveiru (Portugalsko) a jehož se za Junáka zúčastní 2 zástupkyně 60. střediska Junáka LUX. Dále bych zmínil různé aktivity související s distribucí Betlémského světla (ČR je rovněž zapojena). V průběhu roku 2006 se uskuteční konference ICC-E, a to opět v jordánské adabě. V další části odpoledne jsme odjeli autobusem k nedaleké hoře Nebo, která je vlastně horou jen z jedné strany zatímco od adaby se přijíždí takřka po rovině, nad proláklinou Jordánu a rtvého moře se hora tyčí v úctyhodné výši. Na tomto místě, odkud ojžíš spatřil zaslíbenou zemi, do níž však nemohl vstoupit, jsme slavili za účasti jeruzalémského biskupa a dalších hostů závěrečnou bohoslužbu našeho semináře. Následovalo společné posezení v našem hotelu v adabě, během něhož došlo i na ži dovské a arabské tance. V neděli ráno jsme se - opět autobusem - přesunuli do pouštní oblasti k hoře, na níž v minulosti stál palác krále Heroda, ve kterém byl popraven Jan Křtitel. Po příchodu na toto místo jsme měli za úkol nalézt své vlastní poselství, které přivezeme ze semináře svým skautským bratřím a sestrám. Během rozjí mání jsem dospěl k následujícímu poselství: Bůh nám dá v každé době vše, co potřebujeme k plnění na šeho poslání. á nás rád, nemusíme se bát. V poledne jsme se vrátili na oběd do adaby. Následující čas využila většina účastníků k prohlíd ce blízkého kostela sv. Jiří, kde se nachází zrestaurovaná část vzácné mozaiky, která představuje jednu z prvních map oblasti Blízkého východu. Potom jsme společně odjeli do Ammanu, abychom navštívili klubovnu místních skautů. Byli jsme přivítáni ryčným zvukem dud, prohlédli jsme si zdejší vybavení, v němž nechybělo např. vybavení pro hru kulečníku. polečně jsme se zúčastnili bohoslužby sloužené v arabštině. A pak už následovala po slední společná část programu okružní jízda Ammanem. Projeli jsme i kolem hotelů, které postihl úterní teroristický útok zvenčí nebylo vidět žádná poškození, škody jsou prý především ve vnitřním vybavení a, bohužel, v oblasti mnoha zmařených lidských životů. Před jedenáctou hodinou jsme se rozdělili na skupinu odjíždějící na letiště a náš malý zbytek, spočívající kromě zástupců ČR v několika osobách z Egypta a RN, který odcestuje domů až v pondělí. Poslední jordánskou noc jsme strávili opět v hotelu Canary v Ammanu, takže jsme opět měli možnost slyšet ve 4:15 svolávání k modlitbě do mešity... Po snídani nás odvezlo taxi na letiště, prošli jsme odbavením a ve 14:00 jsme naprosto včas opustili Jordánsko. Během letu bylo možno vidět Jordán, některé partie Izraele, pak dlouho tředozemní moře včetně některých řeckých ostrovů. Ale to už se blíží Atény, akedonie, Bělehrad, Budapešť a začínáme přistávat ve Vídni. Venku je pouhých 5 stupňů, vrátili jsme se do podzimu, netušíce, že za pár dní přijde tuhá zima. -Bahnem jsme dojeli do centra Vídně, kde jsme povečeřeli - co jiného - vepřové maso a k tomu pivo či víno. Vlak EC Johann Gregor endel nás pak před půlnocí dopravil zpět do Prahy, kde naše pu tování skončilo. eminář lze hodnotit jako velmi zdařilý a přínosný. Je to přeci jen něco jiného, když můžeme pře mýšlet o biblických událostech v místech, kde se udály. Přáli bychom všem našim bratřím a sestrám, aby mohli v budoucnu prožít něco podobného. Zprávu podávají: Vojtěch Dabrowski (člen odboru duchovní výchovy) Václava atějíčková (účastnila se na vlastní náklady). 13

14 v Klokotech u Tábora Zváni jsou všichni činovníci i činovnice, roveři i rangers od 15 let, kteří se chtějí setkat, ztišit, ale také společně sdílet, zahrát si a hlavně načerpat nový elán do života. Předběžná cena 3 Kč, přihlášky do na tel , nebo Těší se odřinky Příběh (snad vhodný) ke čtení o ilvestru Každý den ráno přicházel do jednoho podniku raveneček, kte rý byl výkonný a šťastný tvoreček. Trávil zde celé dny, pracoval a zpí val si u práce krásné písničky a radoval se ze života. Byl výkonný, byl šťastný, ale běda! Nikdo ho nekontroloval! A tak ršeň, hlavní vedoucí, který toto považoval za nepřípustné, vytvořil pracovní místo kontrolo ra, na které přijal Švába s velkými zkušenostmi v kontrolních činnostech. První starostí Švába bylo standardizovat hodinu příchodu a od chodu na pracoviště a vypracovat o tom detailní zprávu. Z toho důvodu potřeboval sekretářku, která by mu je pomáhala připravovat, organi zovala archiv a případně zvedala telefonáty. A tak přijal Pavoučici. raveneček byl stále produktivní, šťastný a pracoval a pracoval... ršeň - hlavní vedoucí, byl reporty přímo nadšený, ovšem poža doval ještě srovnávací tabulky a grafy, ukazatele řízení a analýzy vývoje. Bylo toho mnoho a tak bylo tře ba přijmout další sílu - ouchu, vybavenou počítačem, barevnou tiskárnou, telefonem a to vše na pomoc kontrolorovi. To už si raveneček přestal zpívat svoje melodie a začal si stěžovat na množství papí rování, které nikdy dělat nemusel a nestíhal tak svoji práci. ršeň dále rozhodnul, že je potřebné přijmout určité opatření a vytvořil pozici vedoucího od dělení, kde pracoval raveneček - tak dlouho výkonný a šťastný. Funkci vedoucího dostala Cikáda. I ta samozřejmě velmi brzy potřebovala ke své práci nový počítač, internet a také asistentku Parazitku, která jí pomáhala i v předchozích zaměstnáních. A tak vypracovávala strategické plány a rozpočty pro oddělení, kde pracoval raveneček. raveneček už si nezpíval, ba ani nepípnul, zato se stával každým dnem víc nazlobeným. Výsledek pracovní činnosti Cikády se konečně dostavil. "usíme vybudovat pracoviště, které se bude zabývat pracovní atmosférou", tvrdila neochvějně Cikáda. Jednoho dne hlavní vedoucí, poté co obdržel čísla, si pozorně prohlédl výsledky oddělení, kde pra coval raveneček a zjistil, že nepřináší zisky. Proto ihned kontaktoval ovu, prestižní konzultantku, aby udělala analýzu této situace. ova byla tři měsíce v podniku a vypracovala podrobnou zprávu velkého ob jemu za mnoho, velmi mnoho EURO. Závěr byl neúprosný - na firmě je mnoho jedinců! A proto hlavní vedoucí poslechl rady konzultantky a ihned propustil problémového ravenečka, který býval šťastný a zpívával si u práce Jaké je ponaučení? To jen aby Tě nenapadlo ani na chvíli být ravenečkem, výkonným a šťast ným! Raději buď neužitečný a neschopný. Neschopní nepotřebují kontrolora, to všichni vědí. A to není všechno, jsi li výkonný, neukazuj, že jsi šťastný, nebude se Ti to tolerovat! Naopak, každý den si vymysli nějaké neštěstí a budeš vyvolávat soucit. Pokud se i přes toto varování rozhodneš být ravenečkem, výkonným a šťastným, dobře si zapa matuj, že než vystřízlivíš, budeš nějaký čas živit ršně, Šváby, Pavouky, ouchy, Cikády, Parazitky, ovy a tuny papíru. 14

15 Tato píseň se bude zpívat při sobotním Duchovním slovu br. Jaroslava Černého - Ursuse, kterým dne 14. ledna 2005 bude zahájen XVI. kautský seminář, pořádaný Ekumenickou lesní ško lou Junáka. V tento den bude mít na pořadu zprvu přednáš ku, nazvanou Ekonomie důvěry a společného dobra, kterou prosloví prof. L. lčoch, dále na téma Trvale udržitelný rozvoj a budování společnosti promluví I. Rynda, následně bude br.. Balík Ježek probírat téma kaut a účast na veřejném životě a na konec soboty promluví V. Frei na téma Drogy mezi prevencí a závislostí. Neděle 15. ledna 2006 bude zahájena mší sv., kterou bude slou žit br. ons. F. Radkovský - biskup plzeňský (duchovní rádce Kmene O). Neděli uzavře již 11. přednáška z oblíbené série Plk. F. Valdštýna s názvem Vlastní silou k získání svobody. Po oba dny BUDE OŽNÉ LOŽIT PŘEDPLATNÉ tohoto měsíčníku. 15

16 Br. P. gr. Josef Švéda redakci zaslal vánoční přání s tímto obrázkem a textem: Když vidíme tvého narozeného yna vidíme tebe, Bože neviditelný, a jsme uchváceni láskou k tobě z 1. preface o Narození Páně O Vánocích Bůh oslovuje člověka a dotýká se jeho srdce. Ať jeho láska osloví i Vás a naplní Váš život požehnáním a pokojem po celý nový rok! Bohuňovice advent 2005 Br. Švédovi stejně jako dalším čtenářům - sestrám a bratřím, kteří svoje přání re dakci vyslovili osobně nebo telefonicky, také REDAKCE Na dobré stopě RDEČNĚ PŘEJE požehnané Vánoce a vykročení do Nového roku 2006 za pomoci Boží ku zdaru věcí skautských i lidských vůbec. NA DOBRÉ TOPĚ duchovní rádce skautských oddílů * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků * * Redakce: Vladislav Jech Zelenečská 34, Praha 9, tel , Jiří Zajíc a Petr Krampl * * Technické zázemí: Adéla Čapková a David Čančík. * * Předplatné pro rok 2006 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 120,- Kč, příspěvek čtenářů webových stránek,- Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * * Prosíme o přesné údaje pro rozesílání poštou. * Bez jazykové korekce. * 16

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e V ý s l e d k y s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e S t e z k a p í s m á k ů r o č n í k 2015 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e V ý s l e d k y s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e S t e z k a p í s m á k ů r o č n í k 2016 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

nelze nikoho nutit, aby zůstal ve vztahu, když nechce

nelze nikoho nutit, aby zůstal ve vztahu, když nechce Naše vztahy jsou nemocné......to myslím všeobecně. Smysl pro empatii se postupně stává balvanem omotaným provazem na hladině jezera. Na druhém konci se uvázal člověk. Plácá se na hladině a pořád si myslí,

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Bilanční diagnostika 6. workshop

Bilanční diagnostika 6. workshop Bilanční diagnostika 6. workshop 4. - 5. 4. 2013, Praha Zpráva z jednání + fotodokumentace Již poslední šestý mezinárodní workshop se uskutečnil opět v oblíbeném hotelu Crystal Palace v Praze. Zájem o

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více