HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11."

Transkript

1 PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší zisk ten je výsledkem prodeje zboží a služeb marketing napomáhá firmě uspokojit vlastní potřeby, protože se snaží pochopit trh (jeho potřeby, odlišnosti) a zvyšovat kvalitu podnikatelských rozhodnutí, což snižuje podnikatelské riziko pro firmu je velmi důležité, aby se zaměřila na správnou skupinu zákazníků, tj. provedla správně SEGMENTACI TRHU cílem marketingu je získat pro firmu věrného zákazníka, který nevyhledává konkurenci a je věrný značce či výrobci marketing vznikl na přelomu 19.a 20. století jako důsledek vzniku nadvýroby (nabídka převyšovala poptávku) největší rozvoj zaznamenal v USA, odkud byly první zkušenosti přeneseny do Evropy první úspěchy zaznamenaly firmy FORD, GENERAL MOTORS a COCA COLA velmi důležitou součástí marketingu je tzv. marketingový mix (4P), a to: PRODUCT PLACE PRICE PROMOTION soubor marketingových nástrojů, které ovlivňují poptávku po produktech firmy 1

2 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE marketing se stále vyvíjí a jednotlivé vývojové etapy jsou určovány především tím, jaký význam je kladen na podnik a jeho zisk, zákazníka a jeho uspokojení a na společnost a její zájmy TYPY KONCEPCÍ a) Výrobní b) Výrobková c) Prodejní d) Marketingová e) Sociálně marketingová Výrobní zásada: Vyrob co nejlevněji a prodáš zákazník preferuje levný a snadno dosažitelný výrobek uplatňuje se v období rozvoje výroby, snižování nákladů a převisu poptávky nad nabídkou masová výroba a spotřeba Výrobní zvyšování produktivity výroby představitelé: Henry Ford, Tomáš Baťa dnes se touto koncepcí řídí především v jihovýchodní Asii, která profituje především na levné pracovní síle Výrobková zásada: Vyrob co nejkvalitněji a prodáš zákazník preferuje výrobky nejvyšší kvality období snižování kupní síly jako předzvěst hospodářské krize (válka) firmy se orientují na movité zákazníky Výrobková snižuje se kvantita výroby, důraz je kladen na technický rozvoj, inovaci a kvalitu dnes ji preferují výrobci automobilů, značkových oděvů či parfémů 2

3 Prodejní zásada: Čím víc reklamy, tím víc prodáš zákazníka je potřeba upozornit na výrobek vychází z potřeba masové distribuce a prodej Prodejní cílem je prodat zboží, které bylo vyrobeno a ne vyrobit to, co by se prodalo zákazníka je nutné ke koupi přesvědčit reklamou rozmach sdělovacích prostředků (tisk, rozhlas, TV) dnes je využívají firmy vyrábějící prací a čistící prostředky Marketingová zásada: Nejdřív poznej potřeby svého zákazníka a prodáš středem zájmu firmy se stává zákazník předpoklad: marketing je něco víc než prodej krize s nadvýroby snaha o pochopení zákazníka a jeho potřeb Marketingová přizpůsobení výroby požadavkům zákazníka (zákaznický servis, zákaznické karty, věrnostní programy apod.) dnes ji využívají cestovní kanceláře, počítačové firmy, automobilový průmysl apod. Parametr / Srovnání prodejní a marketingové Prodejní Preference výrobek zákazník Marketingová Trh celý segmentovaný Vztah výroby a zákazníka výroba zákazník Orientace obrat zisk zákazník výroba Plánování krátkodobé dlouhodobé Sociálně marketingová zásada: Poznej potřeby svého zákazníka, zohledni i potřeby společnosti a prodáš 1970 současnost vychází z marketingové a snaží se dát do souladu potřeby a přání zákazníků s dlouhodobými potřebami společnosti (ochrana životního prostředí apod.) 3

4 Sociálně marketingová společnost chce kupovat ekologické produkty dnes ji využívají společnosti vyrábějící ekologické motory automobilů apod. POSTAVENÍ V EKONOMICE marketing je uplatňován v tržním hospodářství, kde je nadbytek produkce jsou i případy, kdy marketing je zcela zbytečný, např. v době centrálně plánované ekonomiky některého zboží byl nedostatek, jiné zbytečně leželo v regálech a na skladech státní podniky nebyly nuceny používat žádnou podnikatelskou koncepci POSTAVENÍ V EKONOMICE marketing je možné rozlišovat například takto: 1. Marketing výrobků 2. Marketing služeb a) marketing bankovnictví b) marketing cestovního ruchu c) marketing muzeí a galerií 3. Komunální marketing (kraje, města, obce) CÍLE marketing se snaží dosáhnout: A. maximální spotřeby B. maximálního uspokojení potřeb zákazníků C. maximálního výběru D. maximálního životního standardu v 21. století ovlivňuje marketing téměř celou společnost DIFERENCOVANÝ A NEDIFERENCOVANÝ MARKETING NEDIFERENCOVANÝ MARKETING firma se zaměřuje na všechny zákazníky (tzn. vyrábí hromadně a distribuuje pouze jeden výrobek např. cigarety) DIFERENCOVANÝ MARKETING firma ví, že každý zákazník je individuální, proto se zaměřuje pouze na určitou skupinu zákazníků (např. automobily) ÚLOHA A POSTAVENÍ VE FIRMĚ marketing zahrnuje mnoho činností, např. průzkum a ovlivňování potřeb zákazníků, poznávání konkurence, boj s konkurencí o zákazníka, vývoj výrobku, podporu prodeje, reklamu, distribuci výrobku apod. není tedy pouhý prodej, ale prodej je součástí marketingu 4

5 ÚLOHA A POSTAVENÍ VE FIRMĚ při veškerých firemních rozhodnutích působí na firmu řada vnitřních a vnějších faktorů, a proto firma potřebuje dostatek aktuálních informací jejich získáváním se zabývá marketingový výzkum podstatou marketingu je ZÁKAZNÍK ÚLOHA A POSTAVENÍ VE FIRMĚ dnes je nutné umět účinně a správně komunikovat se zákazníky, tj. zjišťovat jejich potřeby a nabídnout jim správný produkt, na správném místě, ve správný čas a za správnou cenu MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ FIRMY OKOLÍ FIRMY FIRMA MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ FIRMY marketingové prostředí je tvořeno vnějšími a vnitřními vlivy, které jsou schopny ovlivnit firemní řízení a vztah firmy k zákazníkům může firma ovlivnit musí využít své silní stránky a naopak potlačit své slabé stránky je tvořeno: a) samotnou firmou b) marketingovými zprostředkovateli c) konkurencí d) dodavateli e) zákazníky f) veřejnosti SAMOTNÁ FIRMA složitý organismus s velkým množstvím vazeb a vztahů musí být chápána jako jeden celek, jednotlivá oddělení musí spolupracovat a podílet se na společném cíli (spokojený zákazník maximální zisk) 5

6 DODAVATELÉ zajišťují přísun zdrojů, které firma potřebuje pro výrobu zboží nebo poskytování služeb nutné vlastnosti dodavatele: spolehlivost solidnost MARKETINGOVÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ společnosti, které pomáhají financovat, prodávat, komunikovat a distribuovat výrobek konečnému spotřebiteli patří sem: distributoři marketingové agentury finanční společnosti KONKURENCE firma, která nabízí stejný výrobek či službu význam konkurence pro zákazníka: a) snižuje cenu b) zkvalitňuje výrobek c) rozšiřuje sortiment d) zlepšuje vztah k zákazníkovi ZÁKAZNÍK konečný spotřebitel, organizace a vláda významné jsou především: domácnosti (spotřeba produkce) firmy (průmyslový zákazník) VEŘEJNOST a) místní komunity tvoří ji nejbližší okolí firmy zahrnuje obyvatele bydlící v okolí firmy a místní organizace ovlivnění skupiny: pracovní místa, sponzoring b) zájmové skupiny ekologická, spotřebitelská a jiná sdružení cíleně ovlivňují život firmy (vytváří veřejné mínění) c) široká veřejnost společnost jako celek pro firmu je významný pohled veřejnosti na ni d) sdělovací prostředky noviny, časopisy, rozhlas, televize a internet ovlivňují pohled veřejnosti na firmu prostřednictvím tiskových oddělení, public relations firmy komunikují s veřejností e) zaměstnanci velmi důležitá součást firmy, bez nich by společnost nemohla existovat velké firmy budují dobré vztahy k zaměstnancům, protože spokojený zaměstnanec lépe pracuje a lépe o firmě mluví navenek 6

7 nelze ovlivnit je tvořeno těmito oblastmi: a) demografickou b) ekonomickou c) přírodní d) technologickou e) politickou f) kulturní DEMOGRAFICKÁ OBLAST každou společnost tvoří populace lidí je nutné znát své zákazníky demografie zahrnuje faktory jako: věk vzdělanost počet narozených obyvatel apod. EKONOMICKÁ OBLAST zahrnuje faktory ovlivňující kupní sílu obyvatel a nákupní zvyklosti obyvatel makroekonomické veličiny jako inflace, nezaměstnanost, daňová soustava apod. PŘÍRODNÍ OBLAST zdroje, které jsou potřebné pro produkci dnes zásady šetrného působení produkce firmy na životní prostředí TECHNOLOGICKÁ OBLAST firma se musí flexibilně přizpůsobovat technologickým změnám o pokrokům investice do nových technologií apod. POLITICKÁ OBLAST legislativa, činnost orgánů státní správy zákony na ochranu spotřebitelů, hospodářské soutěže apod. KULTURNÍ OBLAST hodnoty, tradice, obyčeje obyvatel dané země firma musí tuto oblast pochopit a přizpůsobit se jí 7

Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice

Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice VY_32_INOVACE_MAR_83 Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a

Více

Ing. Marek Moudrý. Nakladatelství a vydavatelství. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Ing. Marek Moudrý. Nakladatelství a vydavatelství. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Marketing Základy marketingu Ing. Marek Moudrý Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH OBSAH... 3 SLOVO AUTORA...7 PROČ PRÁVĚ TAKOVÁ KONCEPCE VÝUKOVÉHO

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Marketingová koncepce firmy ADAX-TOUR s.r.o. Alice Solfronková Bakalářská práce Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZÁKLADY MARKETINGU. učební text. Libor Nečas

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZÁKLADY MARKETINGU. učební text. Libor Nečas Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZÁKLADY MARKETINGU učební text Libor Nečas Ostrava 2012 Recenze: Ing. Marta Kasajová, Ph.D., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra priemyselného

Více

MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU

MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA Bc. Markéta Doudová DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Marketing v rybářství

Marketing v rybářství PWB h.b s.r.o. a Asociace pro rozvoj regionů o.s. Osnova přednášky: 1) Základní marketingové pojmy, definice rybářského marketingu 2) Marketingové prostředí 3) Analýza trhu v rybářství, chování zákazníků

Více

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská Analýza marketingového prostředí podniku Daniela Žárská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Helena Žvátorová

Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Helena Žvátorová Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Helena Žvátorová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tématem podpory prodeje. Cílem

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více