TURISTA V REGIONU - MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TURISTA V REGIONU - MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU"

Transkript

1 TURISTA V REGIONU - MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU (z analýzy Manuál pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji) 1 Tomáš Drtina, Pavel Kovařík, INCOMA Research Tour Fórum

2 2 1. Volný čas 2. Manuál pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji 3. Výzkum návštěvníků Jihočeského kraje 4. Co také výzkum ukázal

3 ZA ČÍM JEZDÍME DO JIŽNÍCH ČECH? 3 Co je hlavním důvodem pro návštěvu jižních Čech? a) historické památky b) pěší turistika c) koupání d) cykloturistika

4 4 1. Volný čas 2. Manuál pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji 3. Výzkum návštěvníků Jihočeského kraje 4. Co také výzkum ukázal

5 JAK TRÁVÍME VOLNÝ ČAS? 5 Volný čas stává stále více ceněnou veličinou. Požadavky na kvalitu trávení volných chvil rostou stejně jako nároky na poskytované služby. výzkum LEISURE 2006 mapoval postoje českých domácností ke trávení volného času, zejména s důrazem na využívání zařízení pro volný čas - ať již se jedná o kulturu, sport či zábavu. metoda: reprezentativní telefonický výzkum CATI (pevné i mobilní linky), cílová skupina: osoby ve věku let výzkum se nezaměřoval na dovolené, ale na běžný volný čas v průběhu roku

6 JAK SE DNES CHOVÁ MLADÁ GENERACE? 6 Kterému z těchto sportů se alespoň jednou ročně věnuje více než 1/6 Čechů ve věku let? a) sjezdovému lyžování b) sjezdovému lyžování a běžkám c) sjezdovému lyžování a snowboardu d) všem třem disciplínám

7 KOLIK MÁME VOLNÉHO ČASU? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Týdenní objem volného času v roce více než 50 hod hod hod hod hod 0-10 hod 7 Objem volného času pomalu ale jistě roste! (v průměru týdně 31 hodin oproti 28 v roce 2002) Volným časem disponují zejména muži (33 hodin), mládež do 18 let (37), domácnosti s vyššími příjmy na osobu (34), singles (44)

8 MÁME VOLNÉHO ČASU DOSTATEK? 8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% POTÝKÁM SE S NEDOSTATKEM VOLNÉHO ČASU TOTAL 15 až až až až 44 VOLNÉHO ČASU MÁM RELATIVNÍ DOSTATEK mládež má volného času dostatek s věkem a počtem členů domácnosti spokojenost klesá dvě pětiny z nás omezují ve využití volného času peníze, více je ale těch co omezení příliš nepociťují

9 S KÝM TRÁVÍME VOLNÝ ČAS? JAK AKTIVNĚ? 100% 80% VOLNÝ ČAS TRÁVÍM NEJRADĚJI VE SKUPINĚ VÍCE LIDÍ 42 člověk je tvor společenský (a mladý člověk zvlášť) 9 60% 40% 20% % 80% RÁD/A TRÁVÍM VOLNÝ ČAS AKTIVNĚ, POTŘEBUJI ZMĚNU, POHYB 27 0% VOLNÝ ČAS TRÁVÍM NEJRADĚJI SÁM/SAMA 60% 40% snažíme se být aktivní 20% 0% SVŮJ VOLNÝ ČAS RADĚJI TRÁVÍM V KLIDU

10 STÁLICE č. 1 CYKLISTIKA 10 pro užitek i pro radost: 60% oslovených sedá na kolo alespoň 1x týdně, jen 19% za poslední rok na kole vůbec nesedělo kolo jako fenomén trávení volného času: čím více členů rodiny, tím více cyklistiky,

11 STÁLICE č. 2 a 3 PLAVÁNÍ 33 % chodí v sezóně plavat alespoň jednou týdně, dalších 27% alespoň 1x za měsíc jen 21% nechodí nikdy plavat nejvyšší frekvenci vykazují mladí do 21 let, nejnižší rodiny s malými dětmi 11 TURISTIKA 45% respondentů se jí věnuje alespoň 1x za měsíc oblíbené zejména u osob s VŠ vzděláním

12 ADRENALIN JAKO CESTA JINAM únik ze všedního dne může vypadat všelijak rafting, paragliding či bungee jumping to ještě známe, ale víme i co je skydiving, snowkiting, kiteboarding, bouldering, zorbing, canyoning,...? 12

13 ZÁBAVNÍ PARKY MÁME JE RÁDI Jen čtvrtina oslovených nenavštíví v průběhu roku žádný zábavní či tématický park. Vysokým zásahem (byť s nižší frekvencí návštěvnosti) se vyznačuje ZOO nebo botanická zahrada Nejpopulárnějším cílem pod širým nebem je aquapark (oblíbený zejména u rodin s dětmi, roční výdaj na osobu dosahuje téměř Kč!) 13 Návštěvnost zábavních parků zoologická nebo botanická zahrada x měsíčně a častěji 1x za čtvrt roku pouť, lunapark x ročně aquapark, vodní atrakce méně často vůbec ne zábavní park % 20% 40% 60% 80% 100%

14 RODINA JE NEJEN ZÁKLAD STÁTU ale i OHROMNÁ A PODCEŇOVANÁ CÍLOVÁ SKUPINA! Nejoblíbenějšími činnostmi rodin s dětmi jsou jízda na kole, plavání, kolektivní hry, bowling, návštěvy kina, lyžování. V rodinách se staršími dětmi bodují i fitness centra a diskotéky, děti do 10 let oceňují návštěvy zoologických zahrad a aquaparků. Zejména rodiny s menšími dětmi by uvítaly zábavní parky. Hádanka: Jaké klientské akce nejvíce táhnou? 14

15 ZÁBAVNÍ PARKY JSME PŘIPRAVENI V NICH UTRÁCET! v Nizozemí jsou čtyři desítky zábavních parků věnovaných nejrůznějším tématům Kolik je jich u nás? Zábavní parky nejsou pouze pro děti! 15 Maximální přijatelná cena za den ve velkém zábavním areálu Kč 13% nad 2000 Kč 2% neví 7% žádné výdaje 2% do 100 Kč 5% Kč 11% Šance pro rozvoj cestovního ruchu! Kč 10% Kč 19% Kč 20% Kč 11% průměrná cena: 690 Kč na osobu

16 KAŽDÉMU CHUTNÁ NĚCO JINÉHO Segmentační analýza ukázala 6 základních typů dle způsobu trávení volného času: 16 Bezstarostná jízda 17% Fotbalista 18,5% Gambler 2 % Klasik 20% Vše pro děti 21% Hlavně klid 21,5%

17 ... SE SVÝM TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU JSME SPOKOJENI 17 pouhých 18 % oslovených není spokojeno s tím, jak tráví volný čas zejména u mladších věkových kategorií je míra spokojenosti extrémně vysoká

18 18 1. Volný čas 2. Manuál pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji 3. Výzkum návštěvníků Jihočeského kraje 4. Co také výzkum ukázal

19 Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji VÝCHODISKA A HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU VÝCHODISKA A HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU 19 Manuál navazuje na hlavní strategické dokumenty kraje, opírá se o analýzu nabídky Jihočeského kraje, konkurenční analýzu a sekundární analýzu dat cílem je vytvořit marketingovou studii cestvoního ruchu pro destinaci Jihočeský kraj Manuál je založen na analýze současného stavu trhu, názorech návštěvníků destinace, expertním šetření a konstrukci marketingového mixu součástí je návrh segmentace návštěvníků destinace s doporučením pro výběr relevantních cílových skupin Manuál určuje hlavní strategické směry dalšího rozvoje v oblasti marketingového řízení regionu pro období za účelem zvýšení jeho atraktivity pro návštěvníky (a následně zvýšení příjmů z cestovního ruchu) Manuál by měl napomoci úspěšnému, akceschopnému a efektivnímu rozvoji celého regionu

20 Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji OBSAH STUDIE 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A MAP 2. CESTOVNÍ RUCH V JIHOČESKÉM KRAJI 2.1 POZICE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI V CELOREPUBLIKOVÉM KONTEXTU A ZASAZENÍ DO STŘEDOEVROPSKÉHO RÁMCE Stručná charakteristika Jihočeského kraje Cestovní ruch v Jihočeském kraji Turisty vyhledávaná místa v okresech Jihočeského kraje Jihočeský kraj jako destinace cestovního ruchu v rámci České republiky Pohled na konkurenci kraje v oblasti cestovního ruchu 2.2 STRATEGICKÉ DOKUMENTY ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE V OBLASTI CR 2.3 STRUKTURA ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI Nabídka zařízení cestovního ruchu v Jihočeském kraji Kapacita ubytovacích zařízení v Jihočeském kraji 2.4 NÁVŠTĚVNOST JIHOČESKÉHO KRAJE 3. VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 3.1 PARAMETRY REALIZOVANÉHO VÝZKUMU 3.2 NÁVŠTĚVY JIŽNÍCH ČECH 3.3 ZVYKLOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH 3.4 JIŽNÍ ČECHY DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU 3.5 HODNOCENÍ JIŽNÍCH ČECH JAKO TURISTICKÉ DESTINACE 20

21 Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji OBSAH STUDIE 3.1 INFORMACE O JIŽNÍCH ČECHÁCH 3.2 PROFILY NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH 4. EXPERTNÍ POHLED NA VÝVOJ CR V JIHOČESKÉM KRAJI 4.1 HLAVNÍ OBLASTI NABÍDKY A POPTÁVKY Hlavní oblasti nabídky Hlavní oblasti poptávky 4.2 VÝVOJOVÉ TRENDY Dopad světových trendů v turistice na Jihočeský kraj Rostoucí turistický potenciál středoevropského prostoru 4.3 PROBLÉMOVÉ OBLASTI A NEVYUŽITÉ PŘÍLEŽITOSTI Koordinace činnosti soukromých subjektů a veřejných institucí v oblasti cestovního ruchu Kvalifikovaná pracovní síla v oblasti cestovního ruchu Kvalita jako téma 5. SEGMENTACE TRHU CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI 5.1 SEGMENTACE Z HLEDISKA ÚZEMÍ 5.2 SEGMENTACE Z HLEDISKA PRODUKTŮ 5.3 AKTUÁLNÍ SEGMENTACE NÁVŠTĚVNÍKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 6. IDENTIFIKACE DIFERENČNÍCH VÝHOD A PERSPEKTIVNÍCH TRŽNÍCH SEGMENTŮ, DEFINOVÁNÍ ŽÁDOUCÍ TRŽNÍ POZICE JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 6.1 IDENTIFIKACE DIFERENČNÍCH VÝHOD A PERSPEKTIVNÍCH TRŽNÍCH SEGMENTŮ 6.2 VÝBĚR PRIORITNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN PRO DESTINAČNÍ MANAGEMENT 6.3 DEFINOVÁNÍ ŽÁDOUCÍ TRŽNÍ POZICE JIHOČESKÉHO KRAJE JAKO DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU 21

22 Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji OBSAH STUDIE 7. MARKETINGOVÝ MIX K DOSAŽENÍ ŽÁDOUCÍ TRŽNÍ POZICE REGIONU 7.1 CENTRÁLNÍ PRVKY MARKETINGOVÉHO MIXU PRO JIHOČESKÝ KRAJ 7.2 SPECIFICKÉ PRVKY MARKETINGOVÉHO MIXU PRO DÍLČÍ SEGMENTY,KOMUNIKACE DIFERENČNÍCH VÝHOD REGIONU Komunikace s cílovými skupinami Vymezení strategických lokalit pro destinační management Jihočeského kraje Komunikace diferenčních výhod regionu 7.3 PŘESHRANIČNÍ ASPEKTY MARKETINGOVÉHO MIXU 7.4 PODPŮRNÉ A PARTNERSKÉ PROGRAMY 7.5 EKONOMICKÉ ASPEKTY MARKETINGOVÉHO MIXU 8. SHRNUTÍ, VYMEZENÍ HLAVNÍCH ROZVOJOVÝCH KROKŮ 8.1 SHRNUTÍ 8.2 HLAVNÍ ÚKOLY V KRÁTKODOBÉM HORIZONTU 8.3 HLAVNÍ ÚKOLY VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU 22

23 Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji METODIKA, POSTUP ZPRACOVÁNÍ POSTUP ZPRACOVÁNÍ 23 zpracování probíhalo v několika fázích analytická a návrhová část zjednodušené schéma postupu prací: NAPLNĚNÍ INFORMAČNÍ ZÁKLADNY ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ, SEGMENTAČNÍ ANALÝZA NÁVRHOVÁ ČÁST (MARKETINGOVÝ MIX, HLAVNÍ ÚKOLY)

24 Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji METODIKA, POSTUP ZPRACOVÁNÍ HLAVNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY 24 Sekundární datové zdroje relevantní studie oficiální statistiky CR obdobné inspirativní materiály příhraničních regionů (OÖ, NÖ) veřejné informační zdroje interní databáze INCOMA Research Výzkum návštěvníků JČ kraje 2008 rozhovorů s návštěvníky více než 50 lokalit JČ kraje více než ¼ rozhovorů provedena se zahraničními návštěvníky dotazování probíhalo celoročně Expertní rozhovory přes 50 expertních rozhovorů s osobami, jejichž názory založené na osobní zkušenosti významně přispívají k naplnění cílů projektu respondenti: poskytovatelé služeb v různých oblastech CR, zástupci místní i regionální správy, podpůrných institucí, akad. sféry, aj.

25 Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji METODIKA, POSTUP ZPRACOVÁNÍ VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 25 Metodické principy dotazování probíhalo metodou osobních rozhovorů, rozhovory provedli zkušení a důkladně proškolení tazatelé supervizováni stálými zaměstnanci INCOMA Research respondenti byli vybíráni metodou náhodného výběru v dané lokalitě dotazování probíhalo také v cízích jazycích Sledovaná témata otázky v dotazníku pokrývaly tyto oblasti: chování a zvyklosti návštěvníků (motiv, hlavní cíle a aktivity, způsob a forma dovolené atd.) hodnocení poskytovaných služeb dle segmentů, námětů na zkvalitnění a doplňkové aktivity identifikace vhodných komunikačních kanálů o nabídce CR v regionu identifikační údaje (bydliště, sociodemogr. a ekonomické charakteristiky, frekvence a důvody návštěvnosti kraje) pro účely statistické analýzy a segmentace

26 Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji METODIKA, POSTUP ZPRACOVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ, SEGMENTAČNÍ ANALÝZA hloubková analýza a syntéza informací získaných z výzkumné fáze s ohledem na konkurenční analýzu segmentace trhu cestovního ruchu (několik možných hledisek) analýza potřeb jednotlivých cílových segmentů, identifikace rezerv a příležitostí zhodnocení hlavních segmentů z hlediska procesů destinačního managementu výběr perspektivních cílových skupin 26 NÁVRHOVÁ ČÁST (MARKETINGOVÝ MIX, HLAVNÍ ÚKOLY) výběr prioritních cílových skupin a prioritních nabídkových produktů definování cílové tržní pozice regionu návrh odpovídajícího marketingového mixu, rozšíření konceptu 4P na 7P (product-priceplace-promotion-people-programming-partnership) a jeho implementace návrh komunikační strategie návaznost na programy příhraničních regionů, podpůrné a partnerské programy doporučení ke krátkodobým i střednědobým krokům

27 Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji ČASOVÝ HARMONOGRAM 1/2006 předložení nabídky výběr zpracovatele 2/2006 vstupní briefing kompletace sekund. sestavení řešitel. týmu 3/2006 schválení dotazníku a lokalit datových zdrojů 4/ kolo výzkumu návštěv. 5-6/2006 expertní rozhovory 1. část analýza sekund. datových zdrojů 7-8/ kolo výzkumu návštěv. expertní rozhovory 2. část školení tazatelů přípravné geograf. výstupy /06 3. kolo výzkumu návštěv. analýza dosav. výsledků výzkumu předběžná segmentace 11-12/06 analýza potřeb segmentů průběžná zpráva s hlavními dosavadními zjištěními 1-2/ kolo výzkumu návštěv. uzavření analytické části 3-4/2007 návrhová část: tržní pozice, prioritní skupiny/produkty 5/2007 marketingový mix, návrhy konkrétních opatření start návrhové fáze konzultace před finalizací zpracování závěrečné zprávy do předání kompletní závěrečné zprávy

28 28 1. Volný čas 2. Manuál pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji 3. Výzkum návštěvníků Jihočeského kraje 4. Co také výzkum ukázal

29 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje Struktura vzorku: PŮVOD RESPONDENTŮ (%) Jihočeský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihomoravský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Vysočina Ostatní kraje ČR Cizinci Přibližně čtvrtina (23 %) dotázaných byli turisté z JČ. Nejpočetnější skupinou návštěvníků jsou vedle Jihočechů turisté z Prahy, což se odrazilo i ve struktuře výzkumného vzorku - 15 %. Výraznější zastoupení mají i Středočeši, Jihomoravané a návštěvníci z Plzeňského kraje. Více než čtvrtinu (28 %) ze struktury vzorku tvoří zahraniční návštěvníci (největší podíl z nich Němci a Rakušané). N = 2015

30 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje Co celkově nejvíce vyhledáváte při návštěvě míst, kde trávíte volný čas? (podle sociodemografických kategorií, údaje v %) 100% 1,0 9 9 Nevyhledává Ani tak/ani tak ,2 Vyhledává % 48 Hodnocení jižních Čech , % 11 1,6 25% ,8 2,0 0% 2,2 N = 2015 KLID POZNÁVÁNÍ MĚST HRADY A ZÁMKY PĚŠÍ TURISTIKA MOŽNOSTI KOUPÁNÍ CYKLOVÝLETY NAKUPOVÁNÍ SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ LÁZEŇSTVÍ

31 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje Co celkově nejvíce vyhledáváte při návštěvě míst, kde trávíte volný čas? (podle sociodemografických kategorií, údaje v %) 100 KLID HRADY A ZÁMKY 75 CYKLOVÝLETY PĚŠÍ TURISTIKA POZNÁVÁNÍ MĚST 50 MOŽNOSTI KOUPÁNÍ SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ NAKUPOVÁNÍ 25 LÁZEŇSTVÍ 31 0 PŮVOD Jihočeši Češi Cizinci VĚK N = 2015 Do 24 let let let let 55 a více let POČET DĚTÍ Bez dětí 1 dítě 2 a více dětí PŘÍJEM DOMÁCNOSTI Nadprůměrné příjmy Podprůměrné příjmy

32 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,5 1,7 Nakolik naplňuje Jihočeský kraj následující parametry? (průměrné hodnocení na stupnici 1-5, 1=výborně, 5=naprosto nedostatečně) PRŮMĚRNÉ HODNOCENÍ = 1,64 1,7 1,7 32 1,8 1,9 2,0 2,1 Všichni Turisté vyhledávající tuto aktivitu 1,8 1,8 2,0 2,0 KLID HRADY A ZÁMKY POZNÁVÁNÍ MĚST PĚŠÍ TURISTIKA CYKLOVÝLETY LÁZEŇSTVÍ MOŽNOSTI KOUPÁNÍ SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ NAKUPOVÁNÍ N = 2015

33 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje FREKVENCE NÁVŠTĚV JIŽNÍCH ČECH Češi Jak často trávíte svůj volný čas v Jižních Čechách? (podle původu turistů, údaje v %) % 75% Jihočeši a Češi (detailní pohled) Jednou týdně a častěji 1-2x za měsíc 1-2x za čtvrt roku 1-2x za půl roku 1x ročně Méně často Jsem v JČ poprvé Jihočeši % Jsem v JČ poprvé/jsem v ČR poprvé Méně často Jednou za rok Několikrát do roka Cizinci % % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% N = 1450 N = 2015 Jihočeši Češi Tři čtvrtiny českých návštěvníků zavítají do JČ alespoň jednou za rok (41% několikrát), mezi cizinci je to 36 % (15% několikrát). Třetina cizinců a 7% Čechů navštívilo JČ poprvé. Pozn.: Obyvatelé Jihočeského kraje hodnotili Jižní Čechy mimo okolí svého bydliště Pozn.2: Cizinci měli na výběr místo varianty Jsem v JČ poprvé variantu Jsem v ČR poprvé.

34 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje ZPŮSOB DOPRAVY Jakým dopravním prostředkem jste přijeli? (podle věku, údaje v %) 34 Všichni návštěvníci Auto Autobus Vlak Kolo Ostatní Do 24 let let let let a více let % 25% 50% 75% 100% N = 2015 Auto využívají nejčastěji častěji lidé v kategoriích let. Mladí lidé do 24 let a lidé nad 55 let se častěji spoléhají na autobus, v případě lidí do 24 let je velmi preferovaným dopravním prostředkem vlak, také kolo využívají častěji než ostatní.

35 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje ZPŮSOB DOPRAVY Jakým dopravním prostředkem jste přijeli? (podle počtu dětí, údaje v %) 35 Všichni návštěvníci Bez dětí 1 dítě Auto Autobus Vlak Kolo Ostatní Pro rodiny s více dětmi je auto častěji preferovaným prostředkem než pro rodiny s jedním dítětem nebo bez dětí. Lidé bez dětí naopak o něco více využívají jiných dopravních prostředků. 2 a více dětí % 25% 50% 75% 100% N = 2015

36 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje ZPŮSOB DOPRAVY Jakým dopravním prostředkem jste přijeli? (podle charakteru skupiny, údaje v %) 36 Všichni návštěvníci Sám S rodinou (děti do 15 let) S rodinou (jen dospělí) S partnerem S přáteli S partnerem a přáteli S rodinou a přáteli Auto Autobus Vlak Kolo Ostatní Při srovnání způsobu dopravy různých skupin turistů se ukazují některé zajímavé rozdíly. Např. lidé cestující sami využívají výrazně častěji hromadných dopravních prostředků, parta přátel častěji využívá vlak a kolo, školní výlety přijíždějí vlakem. Pro rodiny je téměř nezbytný automobil. Školní výlet % 25% 50% 75% 100% N = 2015

37 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje UBYTOVÁNÍ Jak často využíváte při návštěvách JČ ubytovacích služeb? (podle věku, údaje v %) 37 Všichni návštěvníci Častěji Přibližně jednou za rok Méně než jednou za rok Nevyužívám ubytování Do 24 let let let let a více let % 25% 50% 75% 100% N = 2015

38 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje UBYTOVÁNÍ 100% 75% Na kolik nocí se obvykle ubytujete? (jen ubytovaní, podle původu turistů, údaje v %) a více nocí nocí 6-9 nocí 4-5 nocí 2-3 noci 1 noc Průměrný počet nocí 38 50% 25% Češi se v průměru ubytovávají na 6 nocí, ale nejobvyklejší délka ubytování je 2 noci (17 %). Jihočeši v průměru přespí mimo své bydliště 4 noci, nejčastěji však 5 nocí (25 %). Cizinci se v průměru ubytovávají na 6 nocí, nejčastěji však přespí 5 nocí (21%). 0% N = Všichni návštěvníci Češi Cizinci Jihočeši Téměř třetina (29 %) se v JČ ubytuje na 2-3 noci (tzv. prodloužené víkendy). Necelý týden (4-5 nocí) trvá ubytování 28 % hostů. 6-9 nocí 22% hostů. Na rozdíl od Jihočechů je mezi obyvateli ostatních krajů a zahraničními návštěvníky výrazná skupina s dlouhodobějším ubytováním. 0

39 Na kolik nocí se obvykle ubytujete? (jen ubytovaní, podle věku, údaje v %) N = 1491 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje UBYTOVÁNÍ 100% 75% 50% 25% 0% Všichni návštěvníci Do 24 let let let let 55 a více let a více nocí nocí 6-9 nocí 4-5 nocí 2-3 noci 1 noc Průměrný počet nocí Výzkum potvrdil, že spolu s věkem se výrazně prodlužuje délka ubytování. 39

40 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje UBYTOVÁNÍ Jak jste spokojen(-a) s kvalitou ubytování v Jihočeském kraji? (celkové průměrné hodnocení na stupnici 1-5, 1=nejlepší, 5=nejhorší; podle sociodem. kategorií) 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,41 1,45 1,59 CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ 1,62 1,50 1,56 1,64 1,76 1,64 1,49 1,58 1,49 1, ,9 1,92 2,0 PŮVOD Češi N = 2015 Jihočeši Cizinci VĚK Do 24 let let let let 55 a více let POČET DĚTÍ Bez dětí 1 dítě 2 a více dětí PŘÍJEM DOMÁCNOSTI Nadprůměrné příjmy Podprůměrné příjmy

41 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje SLUŽBY Které služby spojené s cestovním ruchem využíváte? (údaje v %) % % % % 0% Nevyužívá Využívá RESTAURACE INFOTABULE, ZNAČENÍ N = 2015 INFOCENTRA DOPLŇKOVÉ AKTIVITY FAST FOOD CYKLOSTEZSKY ŠÍŘE SLUŽEB DALŠÍ SPORTOVIŠTĚ PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB SJEZDOVKY BĚŽECKÉ TRATĚ

42 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje SLUŽBY Jak jste spokojeni se službami cestovního ruchu v Jihočeském kraji? (průměrné hodnocení na stupnici 1-5, 1=nejlepší, 5=nejhorší) 1,3 42 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 PRŮMĚRNÉ HODNOCENÍ = 1,83 Všichni Turisté vužívající tyto služby 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 Spokojenost s poskytovanými službami je vysoká. Domácnosti s nižším příjmem hodnotí jednotlivé parametry hůře než lidé s vyššími příjmy. 1,9 1,9 2,0 2,0 2,2 2,1 INFOCENTRA INFOTABULE, ZNAČENÍ CYKLOSTEZSKY RESTAURACE BĚŽECKÉ TRATĚ PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB ŠÍŘE SLUŽEB DOPLŇKOVÉ AKTIVITY DALŠÍ SPORTOVIŠTĚ SJEZDOVKY FAST FOOD N = 2015

43 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje SLUŽBY Jak jste spokojeni se službami cestovního ruchu v Jihočeském kraji? (průměrné hodnocení na stupnici 1-5; nejlépe a nejhůře hodnocené lokality) 43 Šumava Hluboká Lipno Český Krumlov Lipno Lipno Lipno Lipno Lipno Lipno Lipno Lokalita s nejlepším hodnocením Okresy 1,48 1,64 1,72 1,81 1,82 1,87 1,89 1,92 1,92 2,02 2,07 Průměrné hodnocení Jižních Čech Okresy Český Krumlov Hluboká Okresy Historická místa České Budějovice Okresy Historická místa Český Krumlov České Budějovice Lokalita s nejhorším hodnocením INFOCENTRA N = 2015 INFOTABULE, ZNAČENÍ CYKLOSTEZSKY RESTAURACE BĚŽECKÉ TRATĚ PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB ŠÍŘE SLUŽEB DOPLŇKOVÉ AKTIVITY DALŠÍ SPORTOVIŠTĚ SJEZDOVKY FAST FOOD

44 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje ZDROJE INFORMACÍ O JIŽNÍCH ČECHÁCH Jak jste získal informace o místě, které jste dnes navštívil(a)? (spontánní odpověď, podle původu turistů, údaje v %) Jiné zdroje Veletrh cest. Ruchu, výstava Nemá o místě žádné informace Regionální tisk Rozhlas, televize Noviny, časopisy celostátní Klaiscký knižní průvodce, literatura CK, průvodce Informační centrum Informační letáky, brožury Doporučení přítel, známých Opakovaná návštěva, zná to zde Internet Všichni návštěvníci Češi Jihočeši Cizinci N = 2015; respondenti mohli uvést více odpovědí

45 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje NAVŠTĚVOVANÁ MÍSTA Proč navštěvujete toto konkrétní místo v Jižních Čechách? (srovnání příjmových skupin důvody s největšími rozdíly mezi skupinami, v %) Nadprůměrné příjmy Podprůměrné příjmy N = 2015 cyklistika koupání, plavání, opalování poznávání měst krátký výlet, procházka lyže kultura příroda rekreace, relaxace a odpočinek sport

46 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje NAVŠTĚVOVANÁ MÍSTA Jaká místa v Jižních Čechách navštěvujete za účelem trávení volného času? (údaje v %, dotázaní mohli uvést až pět navštěvovaných míst) II.-V. uvedený I. uvedený Český Krumlov České Budějovice Lipno a okolí Hluboká nad Vltavou Šumava Třeboň a okolí Jindřichův Hradec a okolí Červená Lhota Orlík Tábor a okolí N = 2015

47 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje NAVŠTĚVOVANÁ MÍSTA Jaká místa v jižních Čechách navštěvujete za účelem trávení volného času? (podle původu turistů, údaje v %, dotázaní mohli uvést až pět navštěvovaných míst) Všichni návštěvníci Češi Jihočeši Cizinci N = 2015 Český Krumlov České Budějovice Lipno a okolí Hluboká nad Vltavou Šumava Třeboň a okolí Jindřichův Hradec a okolí Červená Lhota Orlík Tábor a okolí

48 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje Profil návštěvníka Českého Krumlova 48 Hlavní důvody pro návštěvu lokality ČESKÝ KRUMLOV prohlídka města historické památky krátký výlet, procházka přátelé, příbuzní Nejčastěji uváděné nedostatky lokality zlepšit infrastrukutru a kvalitu silnic autobusy, MHD zlepšit a rozšířit značení silnic a měst množství a kvalita informací poskytovat více možnosti zábavy a vyžití kultura N = 275

49 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje Profil návštěvníka Českého Krumlova % 75% 50% 25% Cizinci 53 Češi a více Dvě a více 5 a více Neuvdl Podp. 5 Jedno dítě let 4 osoby Spíše podp let let 30 Bez dětí 71 3 osoby 2 osoby Spíše nadp. 51 Jiné Autobus Vlak Auto Ostatní 3 3 Partner a 5 přátelé Přátelé Partner Rodina - dospělí Ostatní Stan Pension Hostel % Jihočeši 9 Do osoba 9 Nadp. 12 S dětmi do 15 let Sám 16 5 Hotel 18 Země původu N = 275 Věk * pouze položky nad 5 % Počet dětí Velikost domácnosti Příjem domácnosti Způsob dopravy* S kým přijel* Způsob ubytování*

50 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje Profil návštěvníka Lipenska % 75% Cizinci Češi a více 14 Dvě a více 5 a více let 4 osoby 26 Jedno dítě 30 Neuvdl Podp. Spíše podp Jiné Autobus Auto 8 7 Rodina a přátelé Partner a přátelé Přátelé Ostatní Stan Karavan Chatky % 25% 0% 52 Jihočeši let let 25 Do Bez dětí osoby 28 2 osoby 26 1 osoba 3 Spíše nadp. Nadp Partner Rodina - dospělí S dětmi do 15 let Sám 16 Apartman Pension Hostel Hotel Země původu Věk Počet dětí N = 285 * pouze položky nad 5 % Velikost domácnosti Příjem domácnosti Způsob dopravy* S kým přijel* Způsob ubytování*

51 Vybrané výstupy z výzkumu návštěvníků kraje NEDOSTATKY JIŽNÍCH ČECH PODLE NÁVŠTĚVNÍKŮ JIHOČEŠI ČEŠI CIZINCI 51 zlepšit značení turistických cest a cyklostezek zlepšit značení turistických cest a cyklostezek zlepšit jazykovou vybavenost množství a kvalita informací zpřístupnit více cyklostezek WC, sprchy (dostupnost, ceny, hygiena) množství a kvalita informací zlepšení a rozšíření služeb infocenter WC, sprchy (dostupnost, ceny, hygiena) zlepšit a rozšířit značení silnic a měst zlepšit obsluhu v restauracích a kvalitu restaurací obecně zlepšit infrastrukutru a kvalitu silnic poskytovat více možnosti zábavy a vyžití zlepšit obsluhu v restauracích a kvalitu restaurací obecně zlepšení a rozšíření služeb infocenter Zmiňované nedostatky jmenovali všichni turisté, přesto se ukázaly významné rozdíly ve vnímání nedostatků jednotlivými skupinami turistů dle jejich původu. Jihočechům chybí více cyklostezek, stejně jako Češi žehrají na nedostatek a špatnou kvalitu WC a sprch, turisté ze zahraničí si stěžují na špatnou jazykovou vybavenost, celkové značení silnic a obsluhu v restauracích.

52 52 1. Volný čas 2. Manuál pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji 3. Výzkum návštěvníků Jihočeského kraje 4. Co také výzkum ukázal

53 Co také výzkum ukázal: Analýza silných stránek Jihočeského kraje Region s nejvyšším počtem památkově chráněných objektů 53 Zdroj: Národní památkový ústav

54 Co také výzkum ukázal: Změny na straně poptávky 54 zvyšování průměrného věku populace rodiny s dětmi stále výhamnou cílovou skupinou vyšší podíl domácností nerodinného typu posun rozhodovací role měnící se role menšin (zájmových skupin) posun k aktivnímu trávení volného času rostoucí kupní síla + růst podílu výdajů na volný čas specifické skupiny zahraničních turistů zážitková turistika individualizace rostoucí náročnost, sofistikovanost

55 Co také výzkum ukázal: Další vývojové trendy 55 rostoucí konkurence mobility a její důsledky kongresová a incentivní turistika internet cestovatelské skupiny spolupráce soukromého a veřejného sektoru přeshraniční spolupráce Vedle tradiční cílové skupiny RODIN S DĚTMI stále výrazněji roste role demograficky, ekonomicky i způsobem životního stylu posilujícího segmentu AKTIVNÍCH LIDÍ STŘEDNÍHO VĚKU, kteří se projevují zvýšenou turistickou gramotností, touhou po poznání a zážitcích a především disponují volnými finančními prostředky, které rádi investují do svých volnočasových aktivit v nejširším slova smyslu.

56 Co také výzkum ukázal: Analýza konkurence (tzv. vnější konkurence ohrožení) 56 GEOGRAFICKÁ KONKURENCE JIHOČESKÉHO KRAJE (ukázka) Horní Rakousko Zázemí pro wellness, pěší turistika, cykloturistika, kultura, sport, v zimě lyžování, běžky. PRODUKTOVÁ KONKURENCE JIHOČESKÉHO KRAJE (ukázka) Památky, historická města charakteristika Praha, Jižní Morava Konkurenční výhoda Prahy je v koncentraci historických památek a v prominentním postavení hlavního města, Jihomoravský kraj nabízí absolutně nejvíce hradů a zámků v ČR (ovšem méně propagovaných).

57 Co také výzkum ukázal: Problémové oblasti a nevyužité příležitosti 57 Koordinace činnosti soukromých subjektů a veřejných institucí v oblasti cestovního ruchu Rozdělení kompetencí Spolupráce Informační toky Kvalifikovaná pracovní síla v oblasti cestovního ruchu Kvalita poskytovaných služeb Sezónnost Peníze

58 Co také výzkum ukázal: Lyžování jako na jihu Čech nevyužitá šance 58 Český lyžař v průměru ročně utratí za tyto aktivity více než 8 tisíc Kč. Jižní Čechy jsou regionem, kde se podle výzkumu LEISURE 2006 Poptávka po zařízeních volného času (respondenti ve věku let) 52 % lidí se věnuje sjezdovému lyžování, 29 % běžkám, 12 % provozuje snowboarding. Pro druhou subskupinu se toho v posledních letech v kraji dělalo a dělá hodně, u ostatních dvou subskupin je situace zcela jiná. Poptávka v tomto tržním segmentu je vysoká a neuspokojená. Desítky tisíc jihočeských lyžařů každou sezónu vyjíždějí za svou oblíbenou činností mimo svůj kraj, a to jak do destinací domácích (zejména Krkonoše), tak i zahraničních (Alpy). Hlavním důvodem je, že v současnosti v celém kraji neexistuje velký skiareál, který by svými parametry pro výše uvedené oblasti mohl představovat vážnou alternativu (Zadov i Lipno tuto roli přes veškerou snahu plnit nemohou). Ačkoliv řada lokalit na území kraje by svými geografickými parametry požadavky na takový areál splňovala, díky nejrůznějším obstrukcím se s jeho budováním ve kterékoliv z nich dosud ani nezačalo. Region tím přichází o stovky miliónů korun z cestovního ruchu i o stovky pracovní příležitostí a bilance cestovního ruchu v tomto tržním segmentu je záporná, ač by tomu mohlo být naopak.

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ANALYTICKÁ ČÁST... 6 1 SITUAČNÍ ANALÝZA, POUŽITÁ METODOLOGIE A FAKTORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 7 2 SOUČASNÉ TRENDY

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Zadavatel: Statutární město

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu INOVACE VYBRANÝCH

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Generace 55+ - spotřební chování v oblasti služeb cestovního ruchu a vývoj nových produktů pro tuto cílovou skupinu Generation 55+ - consumer

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Bc. Šárka Břoušková Ing. David Humenčák Realizátor: LaROS profi s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno www.laros.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PRO DESTINACI Ing.Petr Kratochvíl Ing.Radek Pažout Realizátor MMC Ing.Petr Kratochvíl kratochvil@mtw.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským sociálním fondem a státním

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/231/001271 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "DESTINAČNÍ MANAGEMENT, MARKETING OBLASTI" TERMÍN KONÁNÍ: 18.2.2011 19.2.2011

Více

12 Implementace a monitoring Koncepce státní politiky cestovního ruchu... 141 12.1 Institucionální rozměr podpory cestovního ruchu... 142 12.

12 Implementace a monitoring Koncepce státní politiky cestovního ruchu... 141 12.1 Institucionální rozměr podpory cestovního ruchu... 142 12. červen 2012 Obsah ANALYTICKÁ ČÁST... 4 Úvodem... 5 1 Úvodní východiska... 7 2 Význam cestovního ruchu v národním hospodářství ČR... 12 3 Analýza nabídky cestovního ruchu... 17 3.1 Základní turistická infrastruktura...

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s.

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Obsah Shrnutí obsahu projektu....3 Obecná informace o kongresovém

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 1 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Kontext a metodika

Více

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Expertní analýza na téma: Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Zatraktivnění regionu a města vůči mladým

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské prezenční studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aneta Trajerová, DiS. Marketingový plán turistického regionu Máchův kraj Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bakalářská práce Autor: Jan Vůjtěch bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více