1. přednáška ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. přednáška (3.10.2011)"

Transkript

1 B2B business to business trh výrobních prostředků B2C business to customer spotřebitelský trh 1. přednáška ( ) Základní kameny marketingového řízení -ANALÝZA musím vědět, kam chci směřovat -PLÁNOVÁNÍ musíme si udělat nějaký plán (syntéza) -APLIKACE (IMPLEMENTACE) -KONTROLA Hlavní rozdíly mezi prodejem a marketingem -prodej zboží: orientován na prodej orientován na objem jednostranný proces krátkodobé cíle důraz na jednotlivce málo se přizpůsobuje prostředí (cena) -marketing: orientován na zákazníka výstup určuje marketingový výzkum oboustranný proces (zpětná vazba se zákazníkem) dotaz na spokojenost dlouhodobé cíle (CRM) klade důraz na skupiny zákazníků (segmenty) vhodně se přizpůsobuje prostředí (životní cyklus výrobku) Parretovo pravidlo (20:80) = 20% zákazníků vytváří 80% zisku Segmentový přístup je efektivní Marketing mimo jiné přispívá k: -maximalizaci: výběru můžeme si vybrat uspokojování potřeb (potřeba pocit nedostatku něčeho) spotřeby nakupujeme více, než dokážeme spotřebovat = konzumní způsob života (negativní stránka) kvality života TUR (trvale udržitelný rozvoj) vztah mezi společností, ekonomikou a prostředím Holistický přístup k marketingu celostní přístup k marketingu. Zde je zásadní MM (zejména pro spotřební zboží) a navíc přístup celé firmy vliv firmy na své okolí a ŽP. Zájem o kvalitu života vede k zájmu o TUR. Provázanost ekonomiky společnosti prostředí. Definice marketingu a) Pohled ekonomů - proces výměny UH, kterou kupující získává od prodejce ve směnném procesu a naopak Hodnota pro prodejce Prodejce Kupující Hodnota pro kupujícího Produkt cokoliv co organizace může nabídnout ke směně, co uspokojí potřeby zákazníka Užitná hodnota(uh) - je mírou satisfakce, kterou získává každá strana podílející se na směně je cílem aktivit vedoucích ke směně propůjčuje produktu hodnotu, která je pro kupujícího větší než hodnota např. peněz, které kupující vynaloží v procesu směny Skladba užitné hodnoty (př. Bonaqua) přidaná hodnota spočívá v: Forma balení vody, příchuť, cena Místo jak často je k dispozici, jak daleko jsme si pro ni museli dojít (dosažitelnost v daném místě)., 1

2 Neplatí, že co lze hůř získat tak má menší UH!!!! Př. Luxusní zboží Čas je důležitý pro produkt (např. nemít vodu 48 hodin, jsme dehydrovaní) Vlastnictví- bez toho, aniž by nám daný produkt patřil (koupíme si vodu) ho nemůžeme používat. Přidaná hodnota např. lepší obsluha v restauraci, k produktu musí existovat. Přidaná hodnota je např. I historie produktu či jeho tradice (pivo). b) Pohled marketingových scholastiků nástin základních tezí: zákazník a jeho potřeby jsou středobodem marketingového vesmíru funkce marketingu spočívá v identifikaci zákazníkových potřeb aby bylo možné tyto potřeby uspokojovat, je třeba neustále inovovat Peter Drucker: There is only one valid definition of business purpose: to create a customer. Theodore Levitt: Customer buy a quarter-inch holes not quarter inches drills. Zákazník nekupuje výrobek, ale jeho užitnou hodnotu (nekupuji vrtačku, ale díry). c) Pohled praktiků Marketing (MŘ) je procesem plánování a provádění koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží, služeb s cílem vytvářet směny, které uspokojují cíle jednotlivce a organizací. definici nemusíme znát zpaměti ale chápat podstatu HISTORICKÉ MILNÍKY VE VÝVOJI MARKETINGU VÝROBA PRODEJ MARKETING průmyslová rev současnost -do 17. století producenti a spotřebitelé jsou identičtí (platí pro americké reálie) -18. století oddělení výroby a spotřeby specializace výroby a výroba zboží na objednávku počátek spekulativní výroby (do zásoby) nutnost znát potřeby zákazníka výrobce a potenciální zákazník byli sousedé -druhá pol. 19. století průmyslová revoluce (J. Watt) rozvinutí spekulativní výroby =>vznik prostředníků -počátek 20. století vznik pásové výroby Výrobní orientace Vyráběj co umíš vyrábět Období od počátku průmyslové revoluce do Poptávka převyšuje nabídku Pozornost je soustředěna na výrobek Uplatňování metody snižování cen produkce a zvyšování efektivity výroby Rozmach pásové hromadné výroby Zisk je dosahován růstem objemů prodeje Náš zákazník si může vybrat automobil v jakého barvě. Pokud si ovšem vybere černou. Henry Ford ( ) V současné době tato orientace není příliš uplatňována i když někteří výrobci např. televizních přijímačů, digitálních hodinek, elektronických kalkulátorů a komponentů pro PC tuto metodu používali nebo stále ještě používají Platformy = základ výrobku, zbytek se přizpůsobuje rozličným potřebám zákazníků. Uplatňuje se dodnes. Průběh zkušenostní křivky - jednotkové náklady zdvojnásobením kumulované produkce mohou klesnout o 20-30% - jedná se o rozpouštění fixních nákladů - např. cena stroje při výrobě méně výrobků JN tvoří více než při výrobě většího množství produkce JN, 2

3 Zkušenostní křivka Q Důležitá platforma základ výrobku zástává stejný, lze ale přizpůsobit více věcí 2. přednáška ( ) Konzumeristické hnutí (historie prodej či prodejní koncepce) -intenzivní rozvoj prodejních specialistů -zvýšení účinnosti prodeje -vznik řetězců -využívání hard selling techniques (otec Oty Pavla) -(vznik ne!!) rozvoj konsumeristického hnutí (projev konzumního způsobu života) -posun od trhu prodejců k trhu zákazníků POZOR NA HISTORICKÉ SOUVISLOSTI V ČASE!!! posun od trhu prodejců k trhu zákazníků Prodejní orientace prodej všechno co máš (hard selling techniques) - období léta 20. století - nabídka větší než poptávka s výjimkou období 2. sv. války a určitou dobu po válce - orientace sleduje potřeby prodejce - největší pozornost je věnována propagaci a prodeji - zisku je dosahováno růstem objemu prodeje Klient je v podstatě tupec a bez pořádného přesvědčování by si žádné pojištění nekoupil. anonym - v současné době je tato orientace využívána prodejci jednak nejrůznějších druhů pojištění a spoření a jednak některých druhů spotřebního zboží - při prodeji jsou využívány tzv. hard-sell techniques a to jak formou osobního prodeje tak formou TV marketingu s přímou odezvou. Pozn. u nás např. Baťa = investice do reklamy, ceny končící devítkou v Americe Sloan = založil první designové oddělení (původně oddělení pro barvy ), paradoxně první model z tohoto oddělení na trhu propadl, v době hranatých aut mělo oblé tvary. Z toho Sloan vyvodil, že zákazníky je na změnu třeba připravovat a ne dělat rovnou revoluci Pravidelně neviděné produkty (víme o nich, ale nevyhledáváme je tj. pojištění, kapitálové produkty) KONZUMNÍ ZPŮSOB ŽIVOTA = více nakupujeme, než dokážeme spotřebovat Konsumeristické hnutí - jde o zpětnou vazbu prodejci, kdy si spotřebitelé diktují určité požadavky na produkt, hlavní je zde tedy ochrana spotřebitele. Konsumerismus1 -vývoj v několika vlnách -1. vlna vznikla jako spontánní reakce na knihu The Jungle U. Sinclaira vydanou v roce 1906 v knize jsou naturalisticky popsány podmínky ve zpracovně a balírně masa Mířil jsem na srdce národa a zasáhl jsem jeho žaludek Upton Sinclaire Federální zákon o potravinách a léčivech Zákon o dozoru nad masem - první zákony na ochranu spotřebitele! (nemusíme pamatovat zákony) - slouží jako zpětná vazba výrobcům a na druhou stranu má chránit spotřebitele - sdružení spotřebitelů Konsumerismus2, 3

4 - druhá vlna se objevuje kolem r jako důsledek publikace Your Money s Worth S. Chase a F.J. Schlinga jenž kritizuje nečisté praktiky uplatňované v prodeji - období druhé sv. války dochází z pochopitelných důvodů k útlumu konsumerismu Wheeler-Leaův zákon zakazuje nepoctivé a záludné praktiky bez ohledu na to, zda poškodí obchodní soutěž; podřizuje reklamu potravin a léčiv kontrole Fed.Komise pro Obchod Konsumerismus3 - další vlna byla spuštěna publikací Unsafe at any speed R. Nadera, která původně vznikla jako kritika GM Chevrolet za nebezpečný mode Chevrolet Corvair - tato kniha se posléze stala manifestem spotřebitelů proti TNC a iniciovala schválení zákona o povinné výbavě automobilů bezp. pásy a dalšími bezpečnostními prvky Čtyři základní práva zákazníka podle J.F.K. (SOS: Sdružení obrany spotřebitelů) Právo svobodného výběru zákazník má právo si svobodně vybrat z množství druhů produktů a služeb Právo být informován zákazník má právo být informován tak, aby se mohl rozhodnout s plnou odpovědností Právo být vyslyšen zákazník má právo být vyslechnut v případě stížnosti prodejcem nebo vládními kontrolními orgány Právo na bezpečnost zákazník si musí být jistý bezpečností při používání produktu (v případě standardního užívání) Pozn. U nás funguje konsumeristické hnutí na bázi neziskových organizací (Sdružení obrany spotřebitelů) MEZI STÁDIEM PRODEJNÍ A MARKETINGOVÉ KONCEPCE SE NACHÁZÍ VÝROBKOVÁ KONCEPCE - její vznik se prolíná s třetí vlnou konzumerismu - důraz na design produktu, ale ne na jeho podstatu (např. bezpečnost aut) Marketingová orientace Měj všechno co můžeš prodat - období marketing byl definován již na počátku století a od této doby dochází k více méně intenzivnímu zavádění marketingu - ve středu pozornosti je zákazník a jeho potřeby - metodou je integrovaný marketing využívající proporcionálně všechny složky marketingového mixu v návaznosti na dobrou znalost cílových trhů a jejich potřeb - zisku je dosahováno uspokojením potřeb zákazníka Zákazník kupuje čtvrtpalcové díry, nikoliv čtvrtpalcové vrtáky. Theodor Levitt Pozn. Koncepce se mohou prolínat a tak např. v marketingové mohou být využity prvky výrobkové apod. Nejčastější důvody pro změnu postavení marketingu ve firmě -pokles prodeje -pomalý růst -změna nákupních stereotypů -zvyšující se konkurence -zvyšující se náklady na marketing Jakákoliv změna vedoucí k posílení funkce marketingu obvykle vyvolá tuhý organizovaný odpor ve zbytku firmy. Vývoj (schéma z Kotlera pět koláčů) a) marketing jako rovnocenná funkce (k výrobě, financím a personálu) b) marketing jako významnější funkce (vlivem výše uvedených trendů) c) Marketing jako hlavní funkce d) Zákazník jako řídící funkce (počátek přímých vztahů CRM, customer relationship managament!!!) e) Zákazník jako řídící funkce a marketing jako integrující funkce, funguje v oblasti FMCG (obrátkové zboží) (výrobní = V, finance = F, marketing = M, personál = P) a) marketing jako rovnocenná funkce b) marketing jako významnější funkce, 4

5 , Marketingové řízení - přednášky c) marketing jako hlavní činnost d) zákazník jako řídící funkce e) zákazník jako řídící funkce a marketing jako integrující funkce Základní vztahy firmy a okolí Nejprve vsuvka k našim projektům Jak na metodiku práce: 3. přednáška ( ) -Definice příležitosti nebo problému spočívá ve schopnosti sdělit ostatním členům týmu, spolupracovníkům atd. jaké informace očekáváme od provedeného šetření (výzkumu, projektu) správně vystihnout podstatu pozor na rozdíly mezi SYMPTOMY A PŘÍČINAMI viz ledovec -stanovení cílů: téměř vždy jde buď o:, 5

6 odhalení (objasnění) popis testování hypotézy predikci -typy výzkumů: explorační (explorativní) výzkum: používá se obvykle v počátečních fázích slouží k předběžnému zkoumání situace s minimem časových a finančních nákladů vyznačuje se velkou flexibilitou používá nestandardních metodických postupů (komparace na základě předchozí zkušenosti nestandardní skupinové rozhovory) prováděn v malém rozsahu využívají se jak sekundární, tak primární data (rozhovory, desk research...) spíše kvalitativní výzkum deskriptivní výzkum: poskytuje obraz o vybraných aspektech trhu v daném období popisuje jevy, procesy, které jsou relevantní pro rozhodování sleduje frekvenci, míru asociace může být použit i pro predikci výskytu jevu sekundární sběr dat primární sběr dat pozorování dotazování -vypracování vlastní metodiky: spočívá v tvorbě plánu, který umožní provedení vlastního šetření na základě definovaného problému a stanoveného cíle, eventuálně stanovených postupných cílů vymezení potřebných dat: potřeba sekundárních dat viz rešerše, tiskové zprávy o značce, segmentu kultuře, subkultuře atd. potřeba primárních dat váš vlastní výzkum vytvořte si seznam informací, které budete chtít zjistit... (vzhledem k zadání je možné aplikovat mnoho přístupů k primárnímu výzkumu)!!! pozor na posloupnost!!! vymezení zdrojů dat v zásadě zdroje dat dělí opět na sekundární a primární, obojí pak na: externí (nejrůznější zdroje formální a neformální, obecné a specifické...) interní (firemní zdroje...) určení typu výzkumu a metody sběru primárních dat kvalitativní nebo kvantitativní pozorování: 1. přirozeně nebo uměle vyvolat situace 2. zřejmé nebo skryté 3. strukturované nebo nestrukturované 4. přímé nebo nepřímé 5. osobní nebo pomocí technických pomůcek dotazování: 1. osobně 2. telefonicky 3. poštou 4. elektronicky experiment: 1. v terénu přirozených podmínkách 2. v laboratorních podmínkách tvorba dotazníků a výběr technických pomůcek, 6

7 , Marketingové řízení - přednášky konstrukce dotazníku ve vztahu k informacím při konstrukci otázek je třeba zvažovat dvě základní hlediska: 1. jakou funkci daná otázka v dotazníku má 2. jakým způsobem ji položit, aby odpověď přinesla informaci, kterou potřebujeme konstrukce dotazníku: konstrukce dotazníku má logickou stavbu a dynamiku, která pomáhá udržet pozornost respondenta a určitou délku úvodní otázky slouží k navázání kontaktu, důvěry meritorní otázky jádro dotazování filtrační otázky určují logickou strukturu dotazníků a respondentů identifikační otázky charakterizují výběrový vzorek pilotáž ověření dotazníku v praxi na malém vzorku nezaujatých respondentů za účelem minimalizace šumů ve vnímání plán výběru reprezentativního vzorku výběr vzorku (je třeba mít na paměti, že se zde vždy střetávají ekonomické a výzkumné zájmy) přístupy k výběru vzorků: slepý odhad provádí se na základě intuice výběr je prováděn řešitelem projektu nejméně spolehlivé a přesné statistický přístup pravděpodobnostní práce s náhodně vytvořeným souborem každá jednotka má nenulovou pravděpodobnost být vybrán podrobnosti viz statistika kopíruje podle příčinou byly názorů kvótní výběr záměrné, nenáhodné, nepravděpodobnostní nejčastější technika vybírání základní ideou je vytvoření miniatury základního souboru, která jeho rozhodující strukturu a je třeba vybrat několik výběrových (kvótních) znaků, tedy výběrový soubor je reprezentativní právě těchto znaků v rámci kvótních skupin existuje vůle při vybírání, což může být chyby příklad SRÚ (v r cca zpravodajských domácností, které rozděleny na základní zpravodajský soubor, který byl rozdělen na zaměstnanecké domácnosti, zemědělské domácnosti a samostatně výdělečně činné domácnosti a doplňkový zpravodajský soubor, který byl tvořen domácnostmi s nezaopatřenými dětmi a důchodcovských domácností) údaje pro SRÚ jsou získávány z mikrocensů výběr na základě úsudku a dosažitelnosti výběr respondentů na základě očekávané reprezentativnosti jejich velikost vzorku je dána subjektivně zkušeností nebo na základě tradice tradičně se za dostatečně velký soubor považuje respondentů nákladový přístup založeno na kalkulaci nákladů na dosažení a dotazování.. nerespektuje základní souvislosti výzkumu 3. přednáška ( ) Klasické instrumentárium marketingu - product, promotion, place, price - marketingový mix, který směřuje na trh resp. zákazníka P 7 T P P P

8 MARKETINGOVÝ MIX PRODUCT kvalita, sortiment, design, image, obal, záruky, služby aj. PLACE distribuční cesty, intenzita distribuce, zásoby, doprava, logistika PRICE poslání ceny, cenové nástroje P.P. (podpory prodeje), platební podmínky, úvěrové podmínky PROMOTION propagace, podpora prodeje, public relations (PR), osobní prodej Pozn. u všech P se jedná o základní výčet, který lze rozšířit. 4P jsou přístupem dle McCartyho. Všechna P jsou spojena penězi price peníze přináší (taky ne vždy), ostatní P peníze spotřebovávají. Úskalí číhající při použití MM (marketingového mixu)!!! zapamatovat!!! - je považován za strategický nástroj HLUBOKÝ OMYL!!! Je to marketingový plán!!! - je považován za ústřední téma marketingové filosofie a je používán bez návaznosti na problematiku STP viz. později (segmentace, targeting a positioning) - je považován za šablonu, která je následně aplikována beze změny pro všechny případy - ve své jednoduchosti je MM považován za Status Quo (MM se musí přizpůsobovat zejména vývoji produktu = jeho životní cyklus) SOCIÁLNĚ ETICKÝ MARKETING (4. VLNA KONSUMERISMU) Měj všechno co můžeš prodat ODPOVĚDNĚ K OKOLÍ - období od 80tých let - marketingovou orientaci rozšiřuje o aspekt vzájemném vztahu firmy a okolí - v ohnisku zájmu jsou potřeby společnosti jako celku se zřetelem na šetrné využívání neobnovitelných zdrojů Můžeme uspokojovat své potřeby, ale jen do té míry, aby nebyly ohroženy potřeby budoucích generací. volně upraveno dle Gro Harlem Bruntland Současné rozdělení sociálně etického marketingu Sociální marketing: Cause related marketing Já pomohu Tobě a Ty zase mně. Green marketing It is not just environment, stupid. J. A. Ottman vznikl v 70. letech z potřeby zvýšit účinnost humanitárních programů zjednodušeně lze říci, že je marketingovým nástrojem tzv. NGO zabývajících se humanitárními a sociálními aktivitami postupně začal být aplikován i v jiných než humanitárních programech, např. ekologických Sociální marketing je strategií sociální změny. P. Kotler Cause Related Marketing (Marketing pro určitou příležitost) -doplňkový nástroj využívaný při zdůrazňování sociálních problémů dnešní společnosti -spolupráce s neziskovou nebo účelovou organizací s cílem oboustranného zisku -nástroje používané v rámci CRM: Cause Related Lincesing podpora prodeje Externí Public Relations sponzorství Interní PR motivační a jiné programy pro zaměstnance (stravenky, mobily, vzdělávací kurzy, zdravotní péče) Podpora prodeje Niche Marketing (výklenkový marketing) nástroje lze zaměřit na široké spektrum zákazníků Pozn. praktický příklad je Kupte si produkt označený symbolem XY a přispějete na invalidy apod. Proto je využíván neziskovými organizacemi, které se spojují se ziskovými, aby vydělali obě (viz. druhá odrážka). Nezisková organizace tedy poskytuje svoje logo ziskové organizaci. Dlouhodobým příkladem fungování CRM je i Fair trade. 4. přednáška ( ), 8

9 Co není Cause Related Marketing CRM - dobročinnost pouhé dávání bez očekávaného prospěchu - dar bez očekávaného návratu - společenský marketing jednorázová podpora nějaké akce nebo programu nezahrnutá do marketingových cílů podniku (např. ples) - Cause Marketing marketingová činnost prováděná samotnými NGO (pozor na JGI Jane Goodallová a CRL) - Customer Relationship Marketing (CRM) vztahový marketing Výhody CRM Pro podnik: zjištění, že dělat něco pro společnost je výnosné zákazník hledá něco, co pozitivně či negativně ovlivní jeho nákup odlišení jedinečnosti vlastní značky Pro NGO: snižování vládních podpor vede k e zvyšování tlaku na financování veřejností možnosti financování konkrétních projektů Tuzemské příklady - ostrovy života dnes jsou historií - konto Bariéry - registr dárců kostní dřeně - nadace Naše dítě Trvale udržitelný rozvoj Green marketing - není ustálená terminologie Green Marketing, Enviromental Marketing, Ecological Marketing léta: studium pozitivních a negativních aspektů marketingových aktivit na znečištění, vyčerpání energetických a neenergetických zdrojů (Ecological Marketing) - M.J.Polonsky všechny aktivity nezbytné k vytvoření a usnadnění toků vedoucích k uspokojování lidských potřeb a přání tak, aby toto uspokojování mělo minimální škodlivý dopad na životní prostředí (Green a Enviromental Marketing) - cílem není úplné odstranění negativních vlivů na životní prostředí protože to stejně nejde... DDT (zabije škůdce, hmyz, je chemicky trvalá reakce, usazuje se to v kostech a v tukových místech organismu) - používání těchto látek, o kterých my nic nevíme = opak je pilířem Greenmarketingu snažíme se chovat tak, abychom zanechali planetu pro další generace) Pozn.: Využívá tzv. ekolabely = ekologické značky u nás přiděluje mžp nebo mz. Pozor zelený bod dnes už není takovou značkou říká jen, že výrobce zaplatil ekokomu za sběr separovaného odpadu, což je zákonná povinnost výrobce (do roku 2001 to bylo dobrovolné). EKO-ZNAČKY POUŽÍVANÉ V ČR, 9

10 - ekologicky šetrný výrobek (mžp), dnes i modifikace ekologicky šetrná služba - bio - ekologické zemědělství (mz kez, biokont, abcert) - eurokytička nebo taky unijní kvítek - dnes se již nepoužívá tzv. ecopack, protože se zdiskreditovala Pozn.: Na stránkách sdružení na obranu spotřebitelů je databáze spotřebitelských značek Význam GM - příležitost firmy nabízející produkty šetrné vůči životnímu prostředí mají výhodu před konkurencí - odpovědnost vůči společnosti - tlak vládních orgánů snižování výroby škodlivých výrobků, působení na spotřebitele, udělování licencí, stanovení přísných pravidel - tlak konkurence - náklady (je žádoucí, aby výrobky byly obousměrné jak u výrobce, tak u spotřebitele úsporné) Tak zvané zelené produkty nejsou přátelské k životnímu prostředí, jsou pouze méně škodlivé životnímu prostředí Rizika spojená s aplikací GM - možnost klamání zákazníka nepravdivými údaji - ekologicky šetrné aktivity konané dnes mohou být v budoucnu považovány za ekologicky škodlivé - představy a vnímání některé problematiky není z hlediska zákazníků správné - snižování nákladů pro zvýšení zisků nemusí firmu přimět k šetrnému přístupu k životnímu prostředí - dvě strany mince viz zpráva OECD o biopalivech - pozor na inflaci v označování produktů termínem BIO Pozn. Toyota Prius je příkladem prázdného označení eko auta, protože její výroba byla velmi neekologická. Palivové články do auta se totiž vozily z Kanady do Japonska tj. půl světa. Tyto články se navíc musí po 100 tis. km měnit a jejich likvidace je velmi neekologická resp. nebezpečná. = nutnost ocenit negativní externality 5. přednáška ( ) Schéma posuzování životního cyklu podle normy ČSN EN ISO (ZNÁT!!! A STEJNĚ TAK LCA ANALÝZU = LIVE CYCLE ASSESMENT) Definice cílů a rozsahu Inventarizační analýza Hodnocení dopadů Interpretace Přímé použití: Vývoj a zlepšování výrobku Strategické plánování Ovlivňování veřejného mínění Marketing a další Metodu LCA lze uplatnit v následujících aplikacích: - strategické plánování a rozhodování, 10

11 - vývoj produktů (ekodesign) - porovnávání alternativ za účelem rozhodování při investování - ekooznačení (součást ekolabelingu) - politika a předpisy (spíše v budoucnu) - marketing odpovědný green marketing Stádia životního cyklu produktů 4 hlavní stádia: získávání surovin začátek životního cyklu získávání obnovitelných i neobnovitelných surovin a energetických zdrojů z prostředí např. těžba dřeva nebo ropy výroba suroviny jsou přeměňovány na produkt užívání produktu odstranění Co je to LCA? Vysvětlení Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment dále jen LCA) je metoda porovnávání environmentálních dopadů produktů, hmatatelných výrobků či služeb, s ohledem na celý jejich životní cyklus, tzv. od kolébky do hrobu. - těžba surovin - zpracování surovin - výroba (doprava) - užívání, provoz, údržba - zneškodnění likvidace Příklad výrobkového systému: doprava energetická spotřeba zpracování odpadů těžba surovin užití recyklaceznovuožití Vnější systémy: toky výrobků a meziproduktů, elementární toky Příklad: Jednorázový obal (nejnáročnější, tzn. Že nejvíce zatěžuje ŽP na suroviny, pak odstranění, pak teprve výroba a nakonec užití) Notebooky a papírové výrobky (nejnáročnější na výrobu, pak odstranění, suroviny a nakonec užití) CRM customer relationship mng. - Změna pohledu na MM od firemního k zákaznickému - obchodní koncept, kdy firma získá ucelenou představu o zákazníkovi pro zlepšení vztahu s ním a maximalizaci zisku z něho - představuje sadu procesů a technologií podporujících tvorbu dlouhodobého ziskového vztahu se specifickým zákazníkem, ústředním cílem CRM je zvýšení hodnoty zákazníka díky lepšímu pochopení jeho potřeb a preferencí - vyjadřuje základní obchodní strategii poskytování produktů a služeb konzistentně a komplexně v celkové šíři vztahu se zákazníkem bez zavádějící vazby na konkrétní produkty či služby - marketing je chápán jako vztahy, vazby, interakce - management neustálé obchodní interakce mezi dodavatelem a odběratelem - céčka jsou vlastně to samé jako P, ale očima zákazníka tzn. Ne výrobek, ale jeho užitná hodnota apod. - CRM upravuje trochu postavení marketingu v rámci podniku C C C C C CCCC (Kotler) -C CUSTOMER NEED AND WANTS potřeby a přání zákazníka (produkt), 11

12 -C COST TO THE CUSTOMER náklady spojené se získáním a užíváním produktu (price) -C CONVENIENCE pohodlí spojené obstaráním produktu (place) -C COMMUNICATION vzájemná komunikace se zákazníkem (propagation) -C CUSTOMER je znázorněn uprostřed toho obrázku Zákazník jako konkurenční výhoda - získání nového zákazníka je 10x dražší než si udržet stávajícího - proto se pozornost firem přesouvá od akvizičních strategií ke snaze udržet si a maximálně využít potenciálu stávajícího zákazníka - spokojenost a loajalita je určena kvalitou a maximální hodnotou služeb - detailní znalost zákazníka po všech relevantních stránkách je tedy nezbytná 80% zákazníků nemusí firmě přinést zisk Provázán s IT, data mining (matematicko statistické metody, které umožňují využít naši databázi), campaign management, O2O vztah ( one to one je produkt na míru konkrétnímu zákazníkovi, může být ve výrobní i spotřební sféře, klasický příklad je oblek na míru), customization (např. u nákupu auta, kdy si zákazník na počítači auto sestaví Výbava, barva, motor apod.), mass customization (např. různé SW balíčky, ze kterých si spotřebitel aktivuje jen to co potřebuje, také může jít o podobu různých tarifů na míru apod.) DATA MINING - nejrozšířenější systém SAP = velice složitý informační systém (např. operátor); vytváření nejrůznějších modelů CAMPAIGN MANAGEMENT - vytváří se na základě data miningu; kuchařka na formu CRM, formy CRM: MASS CUSTOMIZATION - kupuji si produkt s určitými vlastnostmi, ale můžu aktivovat z toho produktu, jen tu část, kterou potřebuji CUSTOMIZATION - dochází k tomu, že na základě platformy je mi produkt vytvořen na míru (koupě automobilu) O2O - vytvoření specifického a jedinečného produktu technologické celky, specifický software MIS = manažerský informační systém, který musí plnit 7 funkcí (nutné znát) - sběr dat, vlastní zpracování dat, analýza dat, uchování dat, vyhledávání dat, třídění informací, poskytování informací. - nebezpečím je, že nevíme, co chceme a zákazníky budeme obtěžovat věcmi, které nechtějí (opačný účinek) 5 kroků CRM - rozvíjej data ze vztahů se zákazníky (zaznamenat každou schůzku se zákazníkem) - porozuměj datům ke zvýšení ziskovosti (80:20) - udrž si své nejlepší zákazníky - vytvoř si na ně účinné strategie - chraň si tyto zákazníky Pozn. běžné je také zbavování se zbytečných zákazníků. Důležitý je právě individuální přístup a práce se zákazníkem. Kontinuum marketingové strategie (nutno znát), 12

13 , Marketingové řízení - přednášky Zklamalo CRM: článek přečíst CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA Vlivy na chování zákazníka Pouze analýzou jak sociálního, tak psychologického vlivu na chování zákazníka můžeme porozumět rozhodování lidí při procesu nakupování a spolehlivě zajistit užitné hodnoty formy, místa, času, a vlastnictví. Peter D. Bennett Řešení problému zákazníkem (alrogoritmus), 13

14 , Marketingové řízení - přednášky Pozn. Neplatí universálně, zejména u rutinního chování odpadá např. hledání alternativ Vlivy chování zákazníka - vnější (exogenní): jsou důležitější, prvotní, protože lidé jsou sociální tvorové a tak na nás okolí působí od našeho narození (řeč, výchova), jedná se o: kulturu a subkultura, referenční skupiny, rodina, sociální třída, osobnost a sebeuvědomění (jde o psychologické vlivy, je to na hranici s vnitřními vlivy), situace - vnitřní (endogenní): motivace, vnímání (obě hlavně u zjišťování problému), učení a paměť (týká se hlavně hledání alternativ), postoje, zpracování informací (obě hlavně ocenění alternativ) - vše zastřešuje vliv marketingu resp. marketingového mixu Kultura a subkultura Kultura: materiální vše hmotné, co lidé v rámci entity vyrobili, používají a čemu dávají hodnotu př. stavby, umělecká díla, kuchyně nemateriální abstraktní pojem, nicméně neméně důležitý hodnoty, víra, tradice, obyčeje, pravidla př. katolicismus, komunismus Subkultura: skupiny, které sdílejí základní hodnoty entity, ale zároveň vyznávají rozdílné hodnoty, specifické pro tuto skupinu lze zároveň nalézt rozdílné chování, zvyky př. etnika, skupiny, které žijí v rámci určitého území, vyznávání určité víry, rasy, povolání, atd. Společenské vrstvy: viz segmentace rozdělení společnosti do tříd Kulturní faktory - chování člověka je determinováno prostředím, ze kterého vyšel - kultura zahrnuje soustavu vědomostí, názorů, obyčejů, tradic, pravidel a zákonů, systém hodnot a morálku, jimiž je ovlivňováno myšlení a chování lidí žijícím v určité společnosti - vytváří se tak rámec, podle kterého si vytvářejí rodiny a jednotlivci životní styl Hodnoty klíč ke kultuře - Hodnoty představují sdílené standardy o tom co je dobré, špatné, akceptovatelné, neakceptovatelné, očekávané, neočekávané. - Hodnoty jsou měnlivé, vycházejí z toho, co většina národa uznává - Hodnoty obecně jsou vyjádřeny NORMAMI upravujících chování ve specifických situacích. - V EU je např. jednou z hlavních hodnot orientace na zdravý životní styl. Češi jsou například národem mazlíčků (tzn. Peníze do krmiva, veterinářů, pelíšků, hraček apod.), chalupářů, houbařů., 14

15 , Marketingové řízení - přednášky 6. přednáška ( ) Socializace a asimilace Socializace - proces, v rámci kterého získáváme řadu fyzických, intelektuálních a sociálních schopností, nutných pro koexistenci v rámci společnosti - důležitými šířiteli socializace v našich podmínkách jsou: rodina, škola, referenční skupiny, sdělovací prostředky Asimilace - proces socializace heterogenními skupinami v rámci subkultury (pozn. Včlenění členů subkultury do většinové kultury např. Vietnamci přijedou do Čech a učí se jazyk, zvyky apod.) Diaspora - členové národa nebo církve žijící rozptýleně mezi jiným národem, církví - diaspora se vyznačuje mimo jiné rezistencí proti přirozené asimilaci... Šance pro niche marketing viz: Židé a košer potraviny Pozn. Když se např. Vietnamec narodí v Čechách tak jde o socializaci (nejen rodinou, ale hlavně většinovou společností). Nejdůležitějším prvkem kultury je totiž jazyk a ten se starší lidé nikdy nenaučí chápat v jeho nejjemnějších intencích. Analýza sociálních tříd - vychází ze segmentačních studií typu VALS - základy stratifikace statusy každý jedinec zastává více statusů (student(ka), manažer(ka), manžel(ka) v jednom okamžiku jeden je hlavní Master status - během života se mění - každý status má pak role, což jsou pravidla chování definovaná kulturou - sociální třídy sociální mobilita otevřené a uzavřené systémy (u nás značná lze se rychle dostat ze dna až nahoru a naopak). Otevřené (starověký Egypt otrok se mohl sát vysokým úředníkem) a Uzavřené (kastovní systém v Indii, i když není zakotven v legislativě) systémy. Základní determinanty soc. tříd jsou: zaměstnání, vzdělání, příjem (seřazeno dle důležitosti, ZVP). Pozn. Zemím se silnou střední vrstvou odpovídá grafické znázornění ve tvaru kosočtverce. U rozvojových zemí jsou to trojúhelníky (několik málo bohatých, žádná střední třída a spousta chudých) Diagramy, rozvojové společnosti stabilní systém, 15

16 Analýza referenčních skupin S tou sockou nikam nejdu!! Má jen 3310ku!!... Anonymní pubescent z autobusu 124 Referenční skupiny: určují ty, k nimž má jedinec určitý vztah a slouží jako vztažný bod nezávisí na tom, zdali je člověk přímým členem dané skupiny (zájmové sk., pracovní týmy, přátelé...) nebo se jen ideově ztotožňuje se skupinou, která je pro něj atraktivní ale nepřístupná RS mají značný vliv tím, že svým členům předávají určité informace vyžadují přijetí a plnění skupinových pravidel, a ovlivňují vnímání a hodnocení okolních jevů Výzkumy je dokázáno, že téměř z poloviny je nákupní chování jedince přímo či nepřímo ovlivněno přáteli, u kterých dané zboží viděl nebo od kterých získal reference nebo se s nimi chce poměřovat. (!!!) Pozn. Jednou z nejdrsnějších referenčních skupin jsou děti na základní škole. Referenční skupiny úloha Role a očekávané role: každý jednotlivec hraje současně několik rolí nezávisle na sobě včetně očekávaných Normy a konformita: normy představují určitý obecný úzus v chování projevujícím se určitým stupněm konformity vybočení z tohoto úzu vyvolá ve skupině nesouhlasnou reakci, která se může projevit jako více méně vědomá snaha o potrestání viníka či narušitele obvyklým trestem je vyloučení ze skupiny a obecným odsouzením v některých zemích se těžce snáší i pozitivní vybočení z konformity Referenční skupiny úloha role a očekávané role: každý jednotlivec hraje současně několik rolí nezávisle na sobě včetně očekávaných normy a konformita: normy představují určitý obecný úzus v chování projevujícím se určitým stupněm konformity vybočení z tohoto úzu vyvolá ve skupině nesouhlasnou reakci, která se může projevit jako více méně vědomá snaha o potrestání viníka či narušitele obvyklým trestem je vyloučení ze skupiny a obecným odsouzením v některých zemích se těžce snáší i pozitivní vybočení z konformity Rodina -specifická referenční skupina -primární kupní jednotka pro většinu druhů spotřebního zboží -pro marketing jsou důležitá tři specifika: složení rodinné jednotky nuclear family + extended family role rodinného nákupního rozhodování dominance muže, ženy, rovnocennost životní cyklus rodiny mládenecké období, novomanželské období, plné hnízdo I., plné hnízdo II., prázdné hnízdo I., prázdné hnízdo II., osamělý pracující vdovec, vdovec v penzi Źivotní cyklus rodiny = mládenecké období, novomanželské období, plné hnízdo I, plné hnízdo II, prázdné hnízdo I, prázdné hnízdo II, osamělý pracující vdovec, vdovec v penzi (nemusíme se to učit nazpaměť, chápat smysl např. stolní myčky nádobí pro singl lidi, potravinové polotovary taky pro singl a naopak různá rodinná balení atd. to naporcování je v podstatě přidaná užitná hodnota) Osobnost a sebeuvědomění Co bych chtěl být? - idealizovaná představa o sama sobě - ve skutečném životě nereálné a korigované kritickým pohledem na sebe sama - jsou ovšem i výjimky, které své představy přenáší do skutečného života, 16

17 Vhodně se tento fenomén využívá k propagaci v masmediích. Využití tzv. názorových vůdců (známé osobnosti pozor na rizika v případě společenského lapsu viz M. Jackson, Tiger Woods atd.) Jaký ve skutečnosti jsem? Jak mě vidí ostatní? - do jisté míry v pořádku forma autocenzury, někdy nebezpečné patologické stavy vědomí (např. negativní vliv marketingu módních firem na rozvoj anorexie a bulimie a to i u mužů) Využití v marketingu motiv strachu REXONA reklamní kampaň na deodoranty Nejdříve Vás vítají, potom Vás pomluví!!! Dva základní modely: 7. přednáška ( ) Spotřebitel Referenční skupina Produkt Spotřebitel je ovlivněn RS a kupuje produkt, který mu doporučila (jde o primární event. Sekundární RS) Do reklamy lze použít např. spokojenou rodinu či spokojeného zákazníka obecně (TESTIMONIAL zákazní, potvrzuje svou vlastní dobrou zkušenost, klasický teleshopping ) Spotřebitel Produkt Referenční skupina Druhý model, kdy spotřebitel kupuje produkt, aby se RS přiblížil (aspirační RS, u respirační by byl produkt spíše škrtnutý). V reklamě se využívají celebrity Model dvoustupňové hromadné komunikace: Máme nějaké sdělení, které předáváme prostřednictvím nějaké celebrity Model dvoustupňové hromadné komunikace na sociálních sítí: Peníze dostává celebrita, na kterou pracuje zadarmo komunita na sociální síti Firma/značka ovlivňovatel/celebrita (peníze) komunita (šíří sdělení zadarmo a poskytuje zpětnou vazbu firmě) Situace: Reakce na momentální situaci, která se může vyskytnout v průběhu vlastního nákupu. Např. signifikantní sleva výrobku o kterém nakupující vůbec neuvažoval. Možné složky situačních vlivů: - důvod koupě (zde často personál přesvědčuje o jiném důvodu, např. kupuji TV a personál nám vnutí větší úhlopříčku...) - sociální prostředí (může se měnit, působí na něj atmosféra v prodejně, ale také přítomnost dalších zákazníků, např. když manželka kupuje boty a manžel umírá nudou) - fyzické prostředí (prodejny např. puštěná hudba apod., dnes se začíná experimentovat i s vůněmi) - vliv času (obchodník předvídá časové možnosti zákazníka např. jiná náročnost u fast foodu a u výběru luxusních hodinek) = s ohledem na tyto faktory TRÉNOVAT PERSONÁL!!! Crossselling: - k produktuu, který si zákazník odnáší mu nabídnou i další produkt (př. boty krém / impregnace) Abseling: - zákazník odchází s dražší variantou produktu, než chtěl původně zakoupit Rozhodování Nízká angažovanost při rozhodování jsou taková rozhodnutí, která jsou přijímána spíše rutině bez výraznějšího podílu vědomého rozhodovacího procesu s tímto typem rozhodovacího procesu se setkáváme u opakovaných nákupů a u nákupů zboží, jehož cena představuje nevýznamný podíl z možností nakupujícího, 17

18 , Marketingové řízení - přednášky Vysoká angažovanost při rozhodování obvykle spojená s vynaložením vyšší sumy peněz nakupující v tomto případě prochází více či méně intenzivním rozhodovacím procesem, který zahrnuje mimo body schématicky znázorněné na předchozím slidu i procesem zvládnutí nejistot spojených s koupí produktu Model motivačního procesu Zjištění problému motivace - mají fyziologický a psychologický základ a mohou být vědomé i nevědomé - viz Maslowova hierarchie potřeb potřeba seberealizace potřeba uznání potřeba lásky a sounáležitosti potřeba bezpečnosti fyziologické potřeby Pozn. Biologické potřeby = s těmi se rodíme, Psychologické potřeby = získáváme je v průběhu socializace. Pozn. Marketing využívá poznatky z pyramidy potřeb hlavně v reklamě např. apel na fyziologickou potřebu žízně v reklamě na vodu toma natura. Ale i opačně i jednoduchou vodu lze směrovat k seberealizace (láhev vody bling h2o o objemu 0,7 l stojí 2600 dolarů!!!). Zjištění problému vnímání Vnímání lze chápat jako fyziologický proces, kdy do mozku prostřednictvím jednoho nebo více smyslů dorazí podnět a začnou probíhat elektrochemické reakce během kterých je podnět zpracováván. Vnímání je ryze individuální záležitost a je podřízeno selektivnímu vnímání. Selektivní vnímání - je způsobeno limitovanou schopností vnímat a množstvím podnětů, kterým jsme v každém okamžiku vystaveni. - výzkumy odhalují, že průměrně je člověk vystaven více než tisíci komerčních sdělení každý den (kolem 15 tisíc). selektivní pozornost člověk má tendenci zaznamenávat ty věci, které jsou pro něj významné a konsistentní s jeho zkušenostmi a názorem mimo jiné i proto je obtížné provádět úspěšně hromadný nediferencovaný marketing selektivní zkreslení je snaha o přizpůsobení informací našemu, již existujícímu pohledu na věc, 18

19 nepříjemné informace jsou nepříjemné psychicky a tedy je máme sklon nevědomě transformovat na informace, které jsou akceptovatelné i proto je velmi těžké se prosadit na již obsazeném trhu významně platí pro osobní prodej jak na spotřebitelském, zejména však na průmyslovém trhu také proto má využití motivu strachu v reklamě limitované užití selektivní zapamatování jednotlivec si zapamatuje zejména to, co zapadá do jeho mentálních vzorů věříme, že určitý produkt je vynikající a tedy informace o tomto produktu si snáze zapamatujeme dále si člověk lépe zapamatuje propagační sdělení tehdy, když shání informace o produktu, který zamýšlí koupit, ale i v tomto případě je zapamatování snazší jestliže inzerovaný produkt bude konvenovat s naším pozitivním přesvědčením Pozn. saliance dělat marketing jednoduše a zároveň výjimečně, klesá účinnost masové reklamy, ale roste marketing na soc. sítích, virální apod. = je způsobeno limitovanou schopností vnímat a množstvím podnětů, kterým jsme v každém okamžiku vystaveni; výzkumy odhalují, že průměrně je člověk vystaven více než komerčních sdělení každý den (ještě nedávno to byl vliv internetu). Pozn. v podstatě jde o pojistku mozku proti přetížení jakmile mám moc informací tak buď vypnu příjem, nebo selektuji. Hledání informací učení a paměť - učení jsou relativně permanentní změny v myšlení a chování, jenž jsou výsledkem nabyté zkušenosti - učení vyžaduje schopnost zapamatovat si myšlenky stimul - tato problematika byla na počátku století experimentálně objasněna I.P.Pavlovem při pokusech odhalujících podmíněné a nepodmíněné reflexy u psů - významnější pro pochopení chování zákazníka je operant conditioning (podmiňování operující proces učení posilováním), které zachycuje nikoliv pouze prostý vztah stimul odpověď, ale i vztah okolí a podíl zkušeností získaných v předchozích situacích na výslednou reakci. Zjednodušený model učení odpověď Loajalita značce - se projevuje opakovanými koupěmi výrobku téže značky - tento fenomén se rozvíjí postupně v procesu učení - proto je třeba aby se úsilí marketéra bylo zaměřeno na využití silných motivačních podnětů podporujících pozitivní posílení názoru spotřebitele na předmětnou značku - marketéři produktů vysoké kvality a tedy i obvykle vyšší ceny přirození inklinují budování loajality ke značce neboť jiné možnosti jak atrahovat zákazníka jsou značně omezené - loajalita je vyšší u produktů, jejichž spotřeba souvisí buď se zapojením smyslů nebo s vlastnictvím přístrojů, které pro svou funkci vyžadují určitý spotřební materiál Vysoká loajalita: cigarety, zubní pasty, léky proti nachlazení, sáčky do vysavačů, filmy do fotoaparátů, 19

20 Střední loajalita: limonády, margariny, šampony, čistící prostředky Nízká loajalita: výčepní (točené) pivo*, papírové ubrousky, crackery (člověk chce měnit chutě, hned se jich přejí) Pozn. například výroba bílé čokolády je mnohem dražší než u hnědé, její účel je pouze vytvořit loajalitu ke značce. Podobně speciální časově omezené nabídky např. u rychlých občerstvení. Hledání externích informací Nastupuje v případě, že pro rozhodnutí o nákupu produktu je třeba více informací než je jednotlivec schopen získat z vlastních zdrojů. (zkušenost, rodina) Zdroje s dominancí marketingu: marketing tyto informace může kontrolovat a tedy ovlivňovat jaké informace a v jaké kvalitě zákazník získá Nezávislé zdroje: patří sem zejména info. v masmediích (velká výzva pro ETICKY NEZÁVADNÉ aktivity z oblasti PR) a nejrůznější spotřebitelské organizace (Spotřebitel) Referenční skupiny: JPP Hele mámo, chlapi v hospodě povídali, že... Ocenění alternativ - nejběžnějším modelem hodnotícího procesu poznání, kdy spotřebitel formuluje svůj úsudek vědomě a na racionální bázi - po mentálním zvládnutí možných rizik spotřebitel oceňuje možné výhody, které mu užívání produktu přinese - každý produkt je obdařen KOMPLEXEM VLASTNOSTÍ - jednotlivé vlastnosti jsou každým individuálním spotřebitelem posuzovány a je jim přisuzována váha - na základě posouzení si spotřebitel vytvoří KOMPLEX MÍNĚNÍ o značkách a produktech Co může udělat výrobce ev. marketing když se nedaří? - změnit produkt inovace (remarketing prodloužení životního cyklu výrobku) - změnit mínění o značce při podceňování značky (PR, využití aspiračních refer. Skupin, repositioning) - změnit mínění o konkurenčních značkách ETIKA - změnit váhu významnosti zejména u vlastností, kterými výrobek vyniká - upozornit na opomíjené vlastnosti souvisí s předchozím bodem - změnit zákazníkovo přesvědčení u některých z. pomáhej Pán Bůh Typy risku a nejistot řešené v rámci rozhodovacího procesu Funkční: Finanční: Sociální: splní produkt mé očekávání? vydrží? bude fungovat stejně nebo ještě lépe než konkurenční produkt? je to nejlepší využití mých omezujících finančních prostředků? stojí to za ty peníze? nesehnal bych to někde levněji? ocení mé rozhodnutí má rodina a mí přátelé? jak bude moje rozhodnutí oceněno lidmi, na jejichž názoru mi záleží? mají Novákovi stejnou nebo podobnou věc? Psychologické: budu se cítit jako uživatel dobře?, 20

vývoji marketingové filozofie

vývoji marketingové filozofie Historické milníky ve vývoji marketingové filozofie Koncepce marketingového řízení Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Filozofie Marketingová filozofie plně se prosadila ve vyspělých státech na

Více

Cílený marketing proces STP

Cílený marketing proces STP Cílený marketing proces STP Segmentation(segmentace) Targeting(tržní cílení) Positioning(tržníumisťov ování) Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Marketingové přístupy k trhu z hlediska tržní

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/12 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Management a marketing, Učební praxe Společná

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

CATEGORY MANAGEMENT BIO POTRAVIN

CATEGORY MANAGEMENT BIO POTRAVIN Pomáháme vytvářet a realizovat modré strategie. CATEGORY MANAGEMENT BIO POTRAVIN BIO SUMMIT 27. 3. 2008 Obsah Jsou biopotraviny kategorie? Co způsobuje fenomén bio v rozhodovacím procesu? Jak zavést biopotraviny?

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Marketing Marketingový výzkum

Marketing Marketingový výzkum Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1264_Cílený marketing.segmentace trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1264_Cílený marketing.segmentace trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1264_Cílený marketing.segmentace trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE

DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE pro Unii vydavatelů Hana Říhová červen 2012 GfK 2012 Nástroje na výzkumnou podporu tisku June 2012 1 Agenda 1. Data Support 2. Reader s Loyalty 3. Consumer

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Koncepce marketingu Typy koncepcí Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Spotřebitelé mají v oblibě takové výrobky, které jsou široce dostupné a za

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 4 a 5 a 6 Marketingový algoritmus Jako

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image Marketingový výzkum 10 Výzkum spokojenosti Analýza image Měření spokojenosti zákazníků Periodické hodnocení, nástroj zlepšování kvality Spokojenost = soulad mezi očekávanou a získanou hodnotou Vliv na

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1267_Výrobek. Struktura a členění_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1267_Výrobek. Struktura a členění_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1267_Výrobek. Struktura a členění_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ Petra Hloušková Stanislava Grosová Definice funkčních potravin: Funkční potraviny jsou potraviny, které se podobají běžným konvenčním potravinám

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více