Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola"

Transkript

1 Ročenka 2014 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s., za rok 2014 Brno 2015

2 Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Mezírka 775/1, Brno Vydáno v roce: 2015 Vydání: první ISBN

3 Obsah PŘEDMLUVA... 5 PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI UČITELŮ... 7 Recenzované časopisy s impakt faktorem a ve Scopus... 7 Příspěvky na konferencích uvedené na WoS... 7 Časopisy dle seznamu RVVI (J rec)... 8 Monografie vydané v uznávaných nakladatelstvích mimo VŠKE Příspěvky v ostatních časopisech Příspěvky na ostatních konferencích Výzkumné zprávy Metodické příručky Ostatní publikace SEZNAM BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ STUDENTŮ

4 4

5 PŘEDMLUVA Vysoká škola Karla Engliše, a.s., předkládá odborné, ale i širší veřejnosti aktuální přehled publikačních aktivit svého pedagogického sboru. Děje se tak nejen pro shrnutí příspěvků našich pedagogů v oblasti působnosti školy managementu, ekonomie, práva a bezpečnosti, ale rovněž proto, abychom činnost naší školy transparentně prezentovali. Přehled publikačních aktivit VŠKE, a.s., reprezentuje základní teoretickou bázi, v níž je veřejnosti ukázána snaha zaměstnanců školy přispět do širokého proudu teoretického bádání a současně zkvalitňovat pedagogický proces vůči studentům. Aktuálně vycházející souhrn ukazuje nejen spektrum publikačního úsilí pedagogického sboru, ale současně uvádí výsledky práce studentů jejich bakalářské práce. doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D. rektor 5

6 6

7 PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI UČITELŮ Recenzované časopisy s impakt faktorem a ve Scopus JURČÍK, Radek. Public Procurement in the Field of Public Administration in the Czech Republic, Selected Aspects. WSEAS Transactions on Business and Economics sv. 11, č. 57, s ISSN JURČÍK, Radek. Permissible public cooperation in the field of public administration opportunity for enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis sv. 62, č. 6, s ISSN Dostupné z: KOLEŇÁK, Jiří, MILICHOVSKÝ, F. Development of creative thinking in connection with compensation trades in Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN Příspěvky na konferencích uvedené na WoS JURČÍK, Radek. Financial market regulation in the fight against money laundering -- the case of Czech public administration, the impact on businesses (SME) and role of public media. In: Znalosti pro tržní praxi Olomouc: Societas Scientarium Olomucensis II., 2014, s ISBN KOLEŇÁK, Jiří, NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Barbora. The Competences Balancing Method and Subtle Skills Model. In Conference Abstract Proceedings Enterprise and Competitive Environment, Brno : Mendel University, 2014, ISBN KUBOVÁ, P. a MUŽÁKOVÁ, K. Financial Solutions of Natural Disasters in the Czech Republic for Maintaining the Financial Health of Municipalities and Regions in the Czech Republic. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, S ISBN KUBOVÁ, P. Main Trends in Insurance Markets. In: Interdisciplinární 7

8 mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, S ISBN KUBOVÁ, P. a MUŽÁKOVÁ, K. Environmental Liability: Applying the Polluter Pays Principle. In: Hradec Economic Days vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, S ISBN KUBOVÁ, P., MACHALOVÁ, G. a ŠTIBRÁNYIOVÁ, L. Dopady legislativních změn EU na český pojistný trh. In: Mezinárodní Masarykova konference. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, S ISBN MAN, P., MATĚJKOVÁ, J., JURČÍK, Radek. HEIDU, R. The key factors of transparency of the public procurement in the Czech Republic. In NERUDOVÁ, D. 17th International Conference Enterprise And Competitive Environment Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science Bv, 2014, s ISSN Časopisy dle seznamu RVVI (J rec) JURČÍK, Radek. Širší možnosti změny a uzavírání smluv bez použití právní úpravy veřejných zakázek v nových zadávacích směrnicích EU a na základě technické novely Obchodní právo sv. 7, č. 10, s ISSN URL:http://www.oppravo.cz/zakladni-informace/2014 JURČÍK, Radek. Povinnosti příjemců dotací z veřejných rozpočtů. Soudní rozhledy sv. 19, č. 9, s ISSN JURČÍK, Radek. Vztahují se nové směrnice na výběr dodavatelů právních služeb?. Bulletin advokacie sv. 43, č. 9, s ISSN KOMÁREK, Jaroslav. Úskalí profesionalizace armády České republiky. Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 4, s , ISSN (tištěná verze), ISSN (on line). Dostupné rovněž z: 8

9 KOUDELKA, Zdeněk. Justiční kabáty ostudy. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 1, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Nejvyšší soud vrací právo. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 1, s. 2. ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Platy představitelů státu. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 3, s. 2. ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Příslušnost státního zastupitelství 1 a 2. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, 2 a 3, s , ISSN RIGEL, Filip. Aktivní legitimace spolků k podání návrhu na zrušení OOP. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck., Nakladatelství C. H. Beck, 2014, č. 9, s ISSN RIGEL, Filip. Judikatura NSS: Maturitní zkouška. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck., Praha: C. H. Beck, 2014, roč. 20, č. 5, s ISSN RIGEL, Filip. Sleva na dani pro pracující důchodce. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck., Nakladatelství C. H. Beck, 2014, č. 9, s ISSN RIGEL, Filip. Uzavírací klauzule a volební kraje ve volbách do Poslanecké sněmovny. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, roč. 20, č. 10, s ISSN RIGEL, Filip. Včasnost doručení odporu proti trestnímu příkazu. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck., Praha: C. H. Beck, 2014, roč. 20, č. 10, s ISSN RIGEL, Filip. Výjimka ze zákazu provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů pro akce pořádané městem. Soudní rozhledy, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, roč. 20, 11 12, s ISSN

10 RIGEL, Filip. Zjevně nepřiměřená výše spodní hranice pokuty za správní delikt. Soudní rozhledy, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, roč. 20, 11 12, s ISSN ZÁHORA, Jozef. Nepeňažné prostriedky nápravy neprimeranej dĺžky trestného konania / Jozef Záhora. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. ISSN Roč. 66, č. 6 7 (2014), s ZÁHORA, Jozef. Európske štandardy pre monitorovanie osôb v trestnom konaní. In Trestntněprávní revue /2014, Nakladatelství C. H. Beck, ISSN ,s Monografie vydané v uznávaných nakladatelstvích mimo VŠKE ANACKER, Ralf, MARKOVIČ, Peter. Auswirkungen der Finanzkrise auf die Asset Allocation bei Regionalbanken : modell zur Integration der Makroökonomie und der Regulatorik in der strategischen Asset Allocation. Recenzenti/gutachter: Miroslav Majtán, Jana Sršňová, Zuzana Juhászová. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, s. [9,48 AH]. ISBN BEUG, Benjamin, MARKOVIČ, Peter. Die Auswirkungen der Finanzkrisen auf Repurchase Agreements : theoretische Modifikationen und praktische Anwendung im Interbankenverkehr. Recenzenti/Gutachter: Miroslav Majtán, Jana Sršňová. 1. Aufl. Bratislava : KARTPRINT, s. [9,29 AH]. ISBN JUŘÍČEK, Ludvík a P. ROŽŇÁK. Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století. Ostrava: Key Publishing, ISBN KOLEŇÁK, Jiří. Osobnostní rozvoj pro manažerské rozhodování. Ostrava: KEY Publishing, 2014, ISBN MARKOVIČ, Peter, MAJTÁN, Miroslav, LULKOVIČOVÁ, Ľudmila. Metodický postup spracovania akreditačného spisu v študijných odboroch Finančný manažment a Ekonomika a manažment podniku na 10

11 FPM EU v Bratislave [elektronický zdroj]. Recenzenti: Milan Majerník, Ľuboslav Szabo, Anita Romanová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, CD-ROM [5220 s., 260,7 AH]. ISBN MUŽÁKOVÁ, Katarina. Diversity Management One of the Key Factors which determining the Success of Management Activities in the Current Global and Turbulence Changing Environment. Brno: Key Publishing, 2014, ISBN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Barbora. Etika (v) podnikání. Ostrava: KEY Publishing, 2014, ISBN PAULDURA, Lukáš a kol. Slovník právních pojmů. Občanský zákoník. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN POLÁK, P. a kol. Praktikum z trestného práva procesného. Wolters Kluver, Bratislava 2014, ISBN (Záhora, Jozef autorský podiel 26 %) POTĚŠIL, L., V. ŠIMÍČEK, L. HLOUCH, Filip RIGEL a M. BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, s. nestránkováno, 361 s. Komentátor. ISBN RIGEL, Filip, L. BAHÝĽOVÁ, V. KUDROVÁ, O. MORAVEC a M. PUŠKINOVÁ. Školský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. Beckova edice komentované zákony. ISBN ROŽŇÁK, Petr. Politologie pro všechny. První. Ostrava: KEY Publishing, s., ISBN ISBN ZÁHORA, Jozef. a kol. Praktikum z trestného práva hmotného. Wolters Kluver, Bratislava 2014, ISBN (autorský podiel 49 %) Příspěvky v ostatních časopisech ADAMÍK, Kamil, MARKOVIČ, Peter. Principal-agent theory in the process of the company's costs of capital quantification. In Management: science and education. Žilina : Faculty of Science and Informatics, University of Žilina, ISSN , 2014, vol. 3, no. 2, s

12 BEUG, Benjamin, MARKOVIČ, Peter. Die Repurchase Agreements auf dem Europäischen Interbankenmarkt unter besonderer Berücksichtigung der Besicherung und des Repo-Zinses. In OIKOS Wissenschaftszeitschrift. Bratislava : Goethe Uni Bratislava, ISSN , Juni 2014, nr. 2, s /0008/14. JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky v oblasti bezpečnosti a obrany. Právo a bezpečnost. Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 1, s ISSN JUŘÍČEK, Ludvík, PLÍHAL, Bohumil. Matematický model náhradních materiálů (substitucí) v experimentální ranivé balistice. (1. část). Žilina: ŽUŽ, FŠI, Krízový manažment. Ročník 13, č. 2/2014, s ISSN KLIMEK, Libor. European Arrest Warrant: Mutual Recognition as the Primary Principle of the Surrender Procedure. In: Internal Security, ISSN , Vol. 6 (2014), No. 1, pp KLIMEK, Libor. European Police Office (Europol): Past, Present and Future. In: BĚLOHLÁVEK, A. J., ROZEHNALOVÁ, N. et ČERNÝ, F. (eds.): Czech Yearbook of International Law Vol. 5 The Role of Governmental and Non-governmental Organizations in the 21 st Century. Juris Publishing : New York USA, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. Zásada špeciality v konaní o európskom zatýkacom rozkaze. In: Časopis pro právní vědu a praxi, ISSN , Vol. 22 (2014), No. 1, pp KLIMEK, Libor. Právo na prístup k obhajcovi v konaní o európskom zatýkacom rozkaze. In: Justičná revue, ISSN , Vol. 66 (2014), No. 12, pp KLIMEK, Libor. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) [transl.: European Anti-Fraud Office (OLAF)]. In: Justičná revue, ISSN , Vol. 66 (2014), No. 8-9, pp KLIMEK, Libor. Európsky ochranný príkaz: nový trestnoprocesný nástroj Európskej únie a úvahy k právnemu poriadku Slovenskej republiky [transl.: 12

13 European Protection Order: A New Criminal Law Instrument of the European Union and Considerations towards Law of the Slovak Republic]. In: Justičná revue, ISSN , Vol. 66 (2014), No. 4, pp (Pt. I) & No. 5, pp (Pt. II). KOUDELKA, Zdeněk. Jmenování a odvolávání rektorů veřejných a státních vysokých škol a jmenování profesorů. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2014, č. 1, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Neslučitelnost funkcí. Právo, Ekonomika, Management, Zlín: Academia Economia, s.r.o., 2014, roč. 5, č. 4, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Vrchní velitel ozbrojených sil. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 1, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Zmatek zahraniční politiky. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 2, s. 5. ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Amnestie. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 2, s ISSN MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. Stanovenie nákladov agentstva v podmienkach sociálneho podniku. In Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) : recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove. Prešov : ÚSVaZ P.P. Gojdiča, ISBN , s VEGA 1/0008/14. MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. Využitie agentskej teórie v riadení sociálneho podniku. In Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť : ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, dopady ekonomickej krízy. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, ISBN , s VEGA 1/0187/11. 13

14 MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Optimale Finanzstruktur als Vorreiter einer optimalen Investitionsentscheidung. In Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku : zborník vedeckých statí : výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/1071/12. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN , s VEGA 1/0008/14. MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Behaviorale Seite des Finanzmanagers Globalisierung und begrenzte Rationalität. In Priebežné výsledky riešenia grantových úloh VEGA č. 1/0004/13 Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku, VEGA č. 1/0064/13 Vplyv medzinárodného zdanenia a domáceho daňového systému na rozvoj podnikateľskej sféry SR, VEGA č. 1/0042/13 Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN , s VEGA 1/0008/14. MARKOVIČ, Peter, GRANČIČOVÁ, Katarína. Finanzmodelle Ableitung und Interpretation der gewonnen Ergebnisse. In Výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0396/13 Analýza faktorov zvyšujúcich odolnosť podniku voči kríze : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN , s VEGA 1/0008/14. MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. Die makroökonomische Entwicklung und die Ruckschlüsse zum Finanzmanagement. In Ekonomika, financie a manažment podniku VIII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN , [S. 1 6] CD-ROM. VEGA 1/0008/14. MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. Behaviorálne aspekty v teórii finančného manažmentu v podmienkach obmedzenej racionality. In Theory of management 7 : the selected problems for the development support of management knowledge base, scientific 14

15 papers. Žilina : EDIS, University of Žilina, ISBN , s VEGA 1/0008/14. MUŽÁKOVÁ, Katarina, KUBOVÁ, Pavla. Polluter Pays Principle: Principles Guiding Idea of Legislative Regulation of Environmental Policy. Journal of Economy, Business and Financing. 2. vyd. Žilina: Publishing society Ltd, 2014, roč. 2014, č. 1, s ISSN KOSTRHŮNOVÁ, Dagmar. Řízení kvality. Periodica Academica, 2014, IX, č. 1, ISSN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Barbora, PAUKERTOVÁ, S. Syndrom vyhoření a prevence syndromu vyhoření. In Periodica Academica, 2014, IX, č. 1, s , ISSN RIGEL, Filip. Faktická a právní omezení kandidatury nezávislých ve volbách do zastupitelstev obcí. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 1, s ISSN RIGEL, Filip. Výkonná moc a bezpečnostní sbory podle ústavy Ghanské republiky. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 2, s ISSN ZAHRADNÍČEK, Pavel. Úloha praxe, tvůrčího přístupu a předvídání v činnosti orgánů bezpečnostního systému státu. Verejná správa a regionálny rozvoj. Bratislava: Vysoká škola ekonomie a manažmentu verejnej správy v Bratislave str ISSN Příspěvky na ostatních konferencích BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK Silvester, TOMAŠKOVÁ Lucia, PAULOVIČOVÁ Mária Vplyv doplatkov v zdravotníctve na životnú úroveň seniorov. Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. ÚSVaZ Prešov Str ISBN

16 PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK Silvester, BUGRI Štefan, LEHOCKÝ Lukáš Príjmy zdravotných poisťovní z poistného u vybraných platiteľov poistného Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálnoekonomickú oblasť. ÚSVaZ Prešov Str ISBN ŽÁK Silvester, BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília Príjmy z nemocenského poistenia chronicky chorých občanov ako prvotná príčina materiálnej chudoby Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. ÚSVaZ Prešov Str ISBN BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, JURIŠ Peter, TOMÁŠKOVÁ Lucia, PAULOVIČOVÁ Mária Riadenie ľudských zdrojov v organizácii Recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) IV., Prešov Str ISBN: PRIBIŠOVÁ Emília, BUGRI Štefan, LEHOCKÝ Lukáš Nezamestnanosť a jej vplyv na ekonomiku krajiny Recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) IV., Prešov Str ISBN: JURIŠ, Peter, DUDLOVÁ, A., KALINOVÁ, Z., DUDA, L., BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília Výskyt endoparazitóz u detí žijúcich v rómskych osadách v okrese Sabinov Recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) IV., Prešov Str ISBN: ŽÁK, Silvester, BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília Systémové anomálie hodnotenia podmienok vývoja sociálneho prostredia výber problémov Nové trendy v súčasnom zdravotníctve., Prešov Str ISBN: , EAN BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK, Silvester Nové trendy financovania zdravotníckych zariadení ako jeden z nástrojov znižovania dlhov v zdravotníctve Nové trendy v súčasnom zdravotníctve., Prešov Str ISBN: , EAN

17 PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK, Silvester, BUGRI Štefan, LEHOCKÝ, Lukáš Súčasný systém zdravotného poistenia a možnosti zavedenia osobných účtov poistencov Nové trendy v súčasnom zdravotníctve., Prešov Str ISBN: , EAN BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK Silvester Zadlženosť zdravotníckych zariadení a nové možnosti ich financovania Vedecký časopis Zdravotníctví a sociální a práce. Ročník 9/2014. Supplementum. Str ISBN PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK Silvester, BUGRI Štefan, LEHOCKÝ Lukáš Osobné účty poistencov v zdravotnom poistení Vedecký časopis Zdravotníctví a sociální a práce. Ročník 9/2014. Supplementum. Str ISBN ŽÁK Silvester, BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília Prvky ekonomického vývoja s deštruktívnym vplyvom na sociálne prostredie Vedecký časopis Zdravotníctví a sociální a práce. Ročník 9/2014. Supplementum. Str ISBN BUGRI Štefan, JURIŠ Peter, PRIBIŠOVÁ Emília (editori) Recenzovaného zborníka vedeckých prác pedagógov ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča v Prešove Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) IV., Prešov ISBN: BUGRI Štefan, BEŇO Pavol, ŠRAMKA Miron (editori) Zborníka vedeckých prác Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. Prešov ISBN: DOČKAL, Jaroslav. What is less, what is more and what is enough for modelling business processes. In: Sborník příspěvků z konference Conference Current Social and Economic Issues of European Society, Brno: VŠKE, ISBN HORÁK, Rudolf, JUŘÍČEK, Ludvík. Strategie bezpečnosti v Evropské unii. 19. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Sborník příspěvků, s Žilina, ISBN HORÁK, Rudolf. Posuzování bezpečnosti regionů. Lázně Bohdaneč: In: The Science for Population Protection, 1/2014, volume 6. ISSN X, s. 7 20, 14 s. 17

18 HORÁK, Rudolf. Bezpečnost, součást strategického plánování rozvoje regionů. In: Sborník z 8. mezinárodní vědecké konference Krizový management Brno (Strategie, Bezpečnost, Výzkum) : VŠKE,a.s., ISBN , s HORÁK, Rudolf. Ochrana obyvatelstva v podmínkách státu. Praha: MANUS, spol. s r.o., In: Sborník mezinárodní konference AWHP (Aspekty práce pomáhajících profesí). ČVUT Praha, Fakulta biomedicínského inženýrství, ISBN , s HRABĚ, J. a Milan PALÁT Řízení jakosti v potravinářství. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce sv. 2014, č. 2, ISSN JUHÁSZOVÁ, Zuzana, MARKOVIČ, Peter, MOKOŠOVÁ, Daša. Fair value and its importance for financial decision-making. In IFRS: global rules & local use. International scientific conference. IFRS: global rules & local use : proceedings of the 2nd International scientific conference, Prague, october 10, 2014 [elektronický zdroj]. Prague : Anglo-American University, ISBN , p CD-ROM. VEGA 1/0008/14. JUŘÍČEK, Ludvík. MORAVANSKÝ, Norbert, REKEŇ, Viktor. Analýza účinků odražených projektilů na biologickém fyzikálním modelu. In: 4. Mezinárodní konference Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP 2014). Sborník příspěvků, 14 s. Praha, ISBN JUŘÍČEK, Ludvík, MORAVANSKÝ, Norbert, REKEŇ, Viktor. Balistická simulace nepřímých účinků malorážových střel na kostní tkáně člověka. In: 8. mezinárodní vědecká konference CM-crisis management 2014 Strategie, bezpečnost, výzkum. Sborník příspěvků, str Brno, ISBN JUŘÍČEK, Ludvík, HORÁK, Rudolf. Metody kvantifikovaného hodnocení ranivého potenciálu malorážových střel v experimentální ranivé balistice. In: 19. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Sborník příspěvků, s Žilina, ISBN

19 JUŘÍČEK, Ludvík, SVOBODA, Ivo. Matematický model chování FMJ střely pistolového náboje ráže 6,35 mm Browning (25 auto) ve srovnání s reálným střelným poraněním typu průstřel lebky a zástřel hlavy. Karlovy Vary: VII. Ročník mezinárodní vědecké konference Bezpečná Evropa Karlovy Vary , s ISBN (příspěvek byl odeslán do místa konání konference a přijat k uveřejnění ve sborníku konference). JUŘÍČEK, Ludvík. Matematický model průstřelu ocelové desky malorážovou průbojnou střelou. Ekonomika, finance a manažment podniku VIII. ( Ökonomik, Finanzen und Management von Unternehmen VIII. ). In: Zborník vedeckých statí pri príležitosti týždňa vedy a techniky. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2014, 15 s. ISBN KLIMEK, Libor. Odovzdávanie verzus vydávanie v slovenskom zákone č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze: úvahy de lege ferenda. In: JALČ, A. et DESET, M. (eds.): Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR [transl. International Criminal Law and its Impact on the Legal Order of the Slovak Republic] : In: Proceedings of the international conference held on 13th November 2014 in Trnava. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. European Arrest Warrant as European Union s Response in the Fight against Terrorism. In: IVOR, J. (ed.): In: Spoločnosť proti terorizmu [transl. Society against Terrorism] : Proceedings of the international scientific conference held on 23rd 24th April 2014 in Bratislava. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeňek, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. Proportionality Test of the European Arrest Warrant. In: Problemy i innovacii sovremennogo obshchestva : materialy 6-oy Vserossiyskoy naučno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. Astrakhan : Sinergia, 2014, ISBN , s KLIMEK, Libor. Konanie o európskom príkaze na dohľad v predsúdnom konaní na úrovni Európskej únie. In: ZÁHORA, J. (ed.): In: Aktuálne otázky prípravného konanie trestného : Proceedings of the scientific conference with international participation held on 3 rd April 2014 in Bratislava. Praha : Leges, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. Európsky ochranný príkaz: úvahy k právnemu poriadku Slovenskej republiky. In: KOŠECKÁ, D. (ed.): Obete kriminality : In: 19

20 Proceedings of the international conference held on 27 th and 28 th November 2013 in Bratislava at the Faculty of Law, Pan-European University. Bratislava : Iris, ISBN , 2014, pp KLIMEK, Libor. Kontaktovanie detí na účely ich sexuálneho zneužitia ako nový trestný čin v Európskej únii: kriminologické a trestnoprávne otázky. In: Akademické akcenty 2013 : Conference proceedings from the conference for Ph.D. students and young researchers organised by the Faculty of Law, Pan- European University, held on 9 th December 2013 in Bratislava. Bratislava : Pan-European University Eurokódex, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. European Arrest Warrant and the Federal Constitutional Court of Germany: Double Implementation of the Framework Decision on the European Arrest Warrant. In: MINČIČ, V. et al. (eds.): In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 : Conference proceedings from the international conference for Ph.D. students and young researchers organised by the Faculty of Law, Comenius University, held on 27 th March 29 th March 2013 in Častá-Papiernička. Bratislava : Comenius University, 2014, , pp KLIMEK, Libor. Pozícia trestného práva v primárnom práve Európskej únie. In: ĽALÍKOVÁ, N. et al.: Poňatie a charakter práva : In: Proceedings of the international conference held on 27 th February 2014 in Bratislava at the Faculty of Law, Pan-European University. Bratislava : Slovak Academic Press, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. Vzájomná dôvera ako princíp konania o európskom zatýkacom rozkaze: kritická rozprava. In.: ROMŽA, S. FERENČÍKOVÁ, S. et MICHAĽOV, L. (eds.): In: Princípy a zásady v trestnom práve : Proceedings of the international conference held on 16th and 17th September 2014 in Košice at the Faculty of Law, Pavol Jozef Šafárik University. Košice : Pavol Jozef Šafárik University, ISBN , pp KLIMEK, Libor. Právne záruky Európskej únie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. In: KLÁTIK, J. (ed.): Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi : Hľadáme riešenie : In: Proceedings of the International Conference held on 24th and 25th February Banská Bystrica : Institute of Criminological Studies Banská Bystrica Faculty of Law, Matej Bel University Banská Bystrica, 2014, ISBN , pp

21 KOLEŇÁK, Jiří. About the Changes in the Thinking of People in the Human Systems from the Management Viewpoint in Organ Transplantation and Blod Donation. In: Legal, Social and Moral Aspects, Warsaw Managers Academy, 1/2014. KOLEŇÁK, Jiří. Study of the impact of personal development on the quality of managerial decision making. In: Sborník příspěvků z konference Conference Current Social and Economic Issues of European Society, Brno: VŠKE, ISBN KOMÁREK, Jaroslav. Kontradikce podnikové ekonomiky a managementu. In: The 3rd International Conference Current social and economic issues of European society. Brno: Karel Englis College, ISBN KOSTRHŮNOVÁ, Dagmar. Uznávání zahraničního vzdělání. In: Sborník příspěvků z konference Conference Current Social and Economic Issues of European Society, Brno: VŠKE, ISBN KOUDELKA, Zdeněk. A közvetlen államföválasztás kérdése a Csech Köztársaságban. Közjogi Szemle, Budapest: HVG-ORAC, 2014, roč. 2014, č. 1, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Külföldiek és a polikai tisztségek Csehországban, Morvaorságban és Sziléziában. In Iván Halász. A migránsok politikai integrációja a visegrádi államokban. 1. vyd. Budapest: NKE Szolgáltató Kft., s , 8 s. Tordas és Társa Kft. ISBN KOUDELKA, Zdeněk. The Golden Calf of Constitutionality. Russian Law, Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2014, roč. 2014, č. 1, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Změna volebního systému roku 2000 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Ladislav Orosz, Tomáš Majerčák. Volebné zákonodárstvo v Slovenskej republike. 1. vyd. Košice, Slovensko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, s , 16 s. ISBN KOUDELKA, Zdeněk. Kontrasignace. In Jiří Jirásek. Dělba moci. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense o.p.s., s , 20 s. ISBN

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Ročenka Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. 2013 Ročenka 2013 Seznam publikací

Více

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavů VŠKE, a. s. Název: Ročenka 2011 Vydavatel: Vysoká škola

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavů VŠKE, a. s. Název: Ročenka 2011 Vydavatel: Vysoká škola Ročenka 2011 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. za rok 2011 Brno 2012 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo našeho periodika,

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih.

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

R O Č E N K A 2005. Seznam publikací a zpráv Zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce Členů akademické obce Univerzity obrany za rok 2005

R O Č E N K A 2005. Seznam publikací a zpráv Zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce Členů akademické obce Univerzity obrany za rok 2005 U NI V E R Z I T A O B R A N Y R O Č E N K A 2005 Seznam publikací a zpráv Zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce Členů akademické obce Univerzity obrany za rok 2005 Brno 2006 ROČENKA 2005 obsahuje

Více

Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. XVI. ročník mezinárodní odborné konference

Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. XVI. ročník mezinárodní odborné konference dopředného mikropohledu, daňový klín, náklady na kapitál, efektivní marginální daňová sazba, efektivní průměrná daňová sazba, spotřební daně, ekologické daně, daň ze zemn ího plynu, daň z pevných paliv,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

Hradecké ekonomické dny 2009

Hradecké ekonomické dny 2009 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2009 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2009 Sborník příspěvků Díl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2005

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2005 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU VĚDECKÁ KONFERENCE HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2005 FINANCOVÁNÍ NEVÝROBNÍ SFÉRY - AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ HRADEC KRÁLOVÉ 1. A 2. ÚNORA

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Předkládá: prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., doc. PhDr. Marian

Více

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři, Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři, Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30 Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Tato publikace je spolufinancována

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Vliv orgánů veřejné správy na rozvoj cestovního ruchu v České republice

Vliv orgánů veřejné správy na rozvoj cestovního ruchu v České republice Vliv orgánů veřejné správy na rozvoj cestovního ruchu v České republice Diplomová práce Bc. Petr Hoch Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace

Více

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj leden 2006 ALKOHOL, DROGY...2

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj leden 2006 ALKOHOL, DROGY...2 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ANALÝZA DOPADŮ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Z VYBRANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Bc. Alena Dobrovolná Diplomová práce 2011 Děkuji doc. Ing. Romaně Provazníkové,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více