Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola"

Transkript

1 Ročenka 2014 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s., za rok 2014 Brno 2015

2 Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Mezírka 775/1, Brno Vydáno v roce: 2015 Vydání: první ISBN

3 Obsah PŘEDMLUVA... 5 PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI UČITELŮ... 7 Recenzované časopisy s impakt faktorem a ve Scopus... 7 Příspěvky na konferencích uvedené na WoS... 7 Časopisy dle seznamu RVVI (J rec)... 8 Monografie vydané v uznávaných nakladatelstvích mimo VŠKE Příspěvky v ostatních časopisech Příspěvky na ostatních konferencích Výzkumné zprávy Metodické příručky Ostatní publikace SEZNAM BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ STUDENTŮ

4 4

5 PŘEDMLUVA Vysoká škola Karla Engliše, a.s., předkládá odborné, ale i širší veřejnosti aktuální přehled publikačních aktivit svého pedagogického sboru. Děje se tak nejen pro shrnutí příspěvků našich pedagogů v oblasti působnosti školy managementu, ekonomie, práva a bezpečnosti, ale rovněž proto, abychom činnost naší školy transparentně prezentovali. Přehled publikačních aktivit VŠKE, a.s., reprezentuje základní teoretickou bázi, v níž je veřejnosti ukázána snaha zaměstnanců školy přispět do širokého proudu teoretického bádání a současně zkvalitňovat pedagogický proces vůči studentům. Aktuálně vycházející souhrn ukazuje nejen spektrum publikačního úsilí pedagogického sboru, ale současně uvádí výsledky práce studentů jejich bakalářské práce. doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D. rektor 5

6 6

7 PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI UČITELŮ Recenzované časopisy s impakt faktorem a ve Scopus JURČÍK, Radek. Public Procurement in the Field of Public Administration in the Czech Republic, Selected Aspects. WSEAS Transactions on Business and Economics sv. 11, č. 57, s ISSN JURČÍK, Radek. Permissible public cooperation in the field of public administration opportunity for enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis sv. 62, č. 6, s ISSN Dostupné z: KOLEŇÁK, Jiří, MILICHOVSKÝ, F. Development of creative thinking in connection with compensation trades in Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN Příspěvky na konferencích uvedené na WoS JURČÍK, Radek. Financial market regulation in the fight against money laundering -- the case of Czech public administration, the impact on businesses (SME) and role of public media. In: Znalosti pro tržní praxi Olomouc: Societas Scientarium Olomucensis II., 2014, s ISBN KOLEŇÁK, Jiří, NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Barbora. The Competences Balancing Method and Subtle Skills Model. In Conference Abstract Proceedings Enterprise and Competitive Environment, Brno : Mendel University, 2014, ISBN KUBOVÁ, P. a MUŽÁKOVÁ, K. Financial Solutions of Natural Disasters in the Czech Republic for Maintaining the Financial Health of Municipalities and Regions in the Czech Republic. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, S ISBN KUBOVÁ, P. Main Trends in Insurance Markets. In: Interdisciplinární 7

8 mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, S ISBN KUBOVÁ, P. a MUŽÁKOVÁ, K. Environmental Liability: Applying the Polluter Pays Principle. In: Hradec Economic Days vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, S ISBN KUBOVÁ, P., MACHALOVÁ, G. a ŠTIBRÁNYIOVÁ, L. Dopady legislativních změn EU na český pojistný trh. In: Mezinárodní Masarykova konference. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, S ISBN MAN, P., MATĚJKOVÁ, J., JURČÍK, Radek. HEIDU, R. The key factors of transparency of the public procurement in the Czech Republic. In NERUDOVÁ, D. 17th International Conference Enterprise And Competitive Environment Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science Bv, 2014, s ISSN Časopisy dle seznamu RVVI (J rec) JURČÍK, Radek. Širší možnosti změny a uzavírání smluv bez použití právní úpravy veřejných zakázek v nových zadávacích směrnicích EU a na základě technické novely Obchodní právo sv. 7, č. 10, s ISSN URL:http://www.oppravo.cz/zakladni-informace/2014 JURČÍK, Radek. Povinnosti příjemců dotací z veřejných rozpočtů. Soudní rozhledy sv. 19, č. 9, s ISSN JURČÍK, Radek. Vztahují se nové směrnice na výběr dodavatelů právních služeb?. Bulletin advokacie sv. 43, č. 9, s ISSN KOMÁREK, Jaroslav. Úskalí profesionalizace armády České republiky. Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 4, s , ISSN (tištěná verze), ISSN (on line). Dostupné rovněž z: 8

9 KOUDELKA, Zdeněk. Justiční kabáty ostudy. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 1, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Nejvyšší soud vrací právo. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 1, s. 2. ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Platy představitelů státu. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 3, s. 2. ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Příslušnost státního zastupitelství 1 a 2. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, 2 a 3, s , ISSN RIGEL, Filip. Aktivní legitimace spolků k podání návrhu na zrušení OOP. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck., Nakladatelství C. H. Beck, 2014, č. 9, s ISSN RIGEL, Filip. Judikatura NSS: Maturitní zkouška. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck., Praha: C. H. Beck, 2014, roč. 20, č. 5, s ISSN RIGEL, Filip. Sleva na dani pro pracující důchodce. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck., Nakladatelství C. H. Beck, 2014, č. 9, s ISSN RIGEL, Filip. Uzavírací klauzule a volební kraje ve volbách do Poslanecké sněmovny. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, roč. 20, č. 10, s ISSN RIGEL, Filip. Včasnost doručení odporu proti trestnímu příkazu. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck., Praha: C. H. Beck, 2014, roč. 20, č. 10, s ISSN RIGEL, Filip. Výjimka ze zákazu provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů pro akce pořádané městem. Soudní rozhledy, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, roč. 20, 11 12, s ISSN

10 RIGEL, Filip. Zjevně nepřiměřená výše spodní hranice pokuty za správní delikt. Soudní rozhledy, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, roč. 20, 11 12, s ISSN ZÁHORA, Jozef. Nepeňažné prostriedky nápravy neprimeranej dĺžky trestného konania / Jozef Záhora. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. ISSN Roč. 66, č. 6 7 (2014), s ZÁHORA, Jozef. Európske štandardy pre monitorovanie osôb v trestnom konaní. In Trestntněprávní revue /2014, Nakladatelství C. H. Beck, ISSN ,s Monografie vydané v uznávaných nakladatelstvích mimo VŠKE ANACKER, Ralf, MARKOVIČ, Peter. Auswirkungen der Finanzkrise auf die Asset Allocation bei Regionalbanken : modell zur Integration der Makroökonomie und der Regulatorik in der strategischen Asset Allocation. Recenzenti/gutachter: Miroslav Majtán, Jana Sršňová, Zuzana Juhászová. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, s. [9,48 AH]. ISBN BEUG, Benjamin, MARKOVIČ, Peter. Die Auswirkungen der Finanzkrisen auf Repurchase Agreements : theoretische Modifikationen und praktische Anwendung im Interbankenverkehr. Recenzenti/Gutachter: Miroslav Majtán, Jana Sršňová. 1. Aufl. Bratislava : KARTPRINT, s. [9,29 AH]. ISBN JUŘÍČEK, Ludvík a P. ROŽŇÁK. Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století. Ostrava: Key Publishing, ISBN KOLEŇÁK, Jiří. Osobnostní rozvoj pro manažerské rozhodování. Ostrava: KEY Publishing, 2014, ISBN MARKOVIČ, Peter, MAJTÁN, Miroslav, LULKOVIČOVÁ, Ľudmila. Metodický postup spracovania akreditačného spisu v študijných odboroch Finančný manažment a Ekonomika a manažment podniku na 10

11 FPM EU v Bratislave [elektronický zdroj]. Recenzenti: Milan Majerník, Ľuboslav Szabo, Anita Romanová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, CD-ROM [5220 s., 260,7 AH]. ISBN MUŽÁKOVÁ, Katarina. Diversity Management One of the Key Factors which determining the Success of Management Activities in the Current Global and Turbulence Changing Environment. Brno: Key Publishing, 2014, ISBN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Barbora. Etika (v) podnikání. Ostrava: KEY Publishing, 2014, ISBN PAULDURA, Lukáš a kol. Slovník právních pojmů. Občanský zákoník. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN POLÁK, P. a kol. Praktikum z trestného práva procesného. Wolters Kluver, Bratislava 2014, ISBN (Záhora, Jozef autorský podiel 26 %) POTĚŠIL, L., V. ŠIMÍČEK, L. HLOUCH, Filip RIGEL a M. BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, s. nestránkováno, 361 s. Komentátor. ISBN RIGEL, Filip, L. BAHÝĽOVÁ, V. KUDROVÁ, O. MORAVEC a M. PUŠKINOVÁ. Školský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. Beckova edice komentované zákony. ISBN ROŽŇÁK, Petr. Politologie pro všechny. První. Ostrava: KEY Publishing, s., ISBN ISBN ZÁHORA, Jozef. a kol. Praktikum z trestného práva hmotného. Wolters Kluver, Bratislava 2014, ISBN (autorský podiel 49 %) Příspěvky v ostatních časopisech ADAMÍK, Kamil, MARKOVIČ, Peter. Principal-agent theory in the process of the company's costs of capital quantification. In Management: science and education. Žilina : Faculty of Science and Informatics, University of Žilina, ISSN , 2014, vol. 3, no. 2, s

12 BEUG, Benjamin, MARKOVIČ, Peter. Die Repurchase Agreements auf dem Europäischen Interbankenmarkt unter besonderer Berücksichtigung der Besicherung und des Repo-Zinses. In OIKOS Wissenschaftszeitschrift. Bratislava : Goethe Uni Bratislava, ISSN , Juni 2014, nr. 2, s /0008/14. JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky v oblasti bezpečnosti a obrany. Právo a bezpečnost. Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 1, s ISSN JUŘÍČEK, Ludvík, PLÍHAL, Bohumil. Matematický model náhradních materiálů (substitucí) v experimentální ranivé balistice. (1. část). Žilina: ŽUŽ, FŠI, Krízový manažment. Ročník 13, č. 2/2014, s ISSN KLIMEK, Libor. European Arrest Warrant: Mutual Recognition as the Primary Principle of the Surrender Procedure. In: Internal Security, ISSN , Vol. 6 (2014), No. 1, pp KLIMEK, Libor. European Police Office (Europol): Past, Present and Future. In: BĚLOHLÁVEK, A. J., ROZEHNALOVÁ, N. et ČERNÝ, F. (eds.): Czech Yearbook of International Law Vol. 5 The Role of Governmental and Non-governmental Organizations in the 21 st Century. Juris Publishing : New York USA, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. Zásada špeciality v konaní o európskom zatýkacom rozkaze. In: Časopis pro právní vědu a praxi, ISSN , Vol. 22 (2014), No. 1, pp KLIMEK, Libor. Právo na prístup k obhajcovi v konaní o európskom zatýkacom rozkaze. In: Justičná revue, ISSN , Vol. 66 (2014), No. 12, pp KLIMEK, Libor. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) [transl.: European Anti-Fraud Office (OLAF)]. In: Justičná revue, ISSN , Vol. 66 (2014), No. 8-9, pp KLIMEK, Libor. Európsky ochranný príkaz: nový trestnoprocesný nástroj Európskej únie a úvahy k právnemu poriadku Slovenskej republiky [transl.: 12

13 European Protection Order: A New Criminal Law Instrument of the European Union and Considerations towards Law of the Slovak Republic]. In: Justičná revue, ISSN , Vol. 66 (2014), No. 4, pp (Pt. I) & No. 5, pp (Pt. II). KOUDELKA, Zdeněk. Jmenování a odvolávání rektorů veřejných a státních vysokých škol a jmenování profesorů. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2014, č. 1, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Neslučitelnost funkcí. Právo, Ekonomika, Management, Zlín: Academia Economia, s.r.o., 2014, roč. 5, č. 4, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Vrchní velitel ozbrojených sil. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 1, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Zmatek zahraniční politiky. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 2, s. 5. ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Amnestie. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 2, s ISSN MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. Stanovenie nákladov agentstva v podmienkach sociálneho podniku. In Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) : recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove. Prešov : ÚSVaZ P.P. Gojdiča, ISBN , s VEGA 1/0008/14. MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. Využitie agentskej teórie v riadení sociálneho podniku. In Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť : ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, dopady ekonomickej krízy. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, ISBN , s VEGA 1/0187/11. 13

14 MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Optimale Finanzstruktur als Vorreiter einer optimalen Investitionsentscheidung. In Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku : zborník vedeckých statí : výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/1071/12. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN , s VEGA 1/0008/14. MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Behaviorale Seite des Finanzmanagers Globalisierung und begrenzte Rationalität. In Priebežné výsledky riešenia grantových úloh VEGA č. 1/0004/13 Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku, VEGA č. 1/0064/13 Vplyv medzinárodného zdanenia a domáceho daňového systému na rozvoj podnikateľskej sféry SR, VEGA č. 1/0042/13 Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN , s VEGA 1/0008/14. MARKOVIČ, Peter, GRANČIČOVÁ, Katarína. Finanzmodelle Ableitung und Interpretation der gewonnen Ergebnisse. In Výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0396/13 Analýza faktorov zvyšujúcich odolnosť podniku voči kríze : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN , s VEGA 1/0008/14. MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. Die makroökonomische Entwicklung und die Ruckschlüsse zum Finanzmanagement. In Ekonomika, financie a manažment podniku VIII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN , [S. 1 6] CD-ROM. VEGA 1/0008/14. MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. Behaviorálne aspekty v teórii finančného manažmentu v podmienkach obmedzenej racionality. In Theory of management 7 : the selected problems for the development support of management knowledge base, scientific 14

15 papers. Žilina : EDIS, University of Žilina, ISBN , s VEGA 1/0008/14. MUŽÁKOVÁ, Katarina, KUBOVÁ, Pavla. Polluter Pays Principle: Principles Guiding Idea of Legislative Regulation of Environmental Policy. Journal of Economy, Business and Financing. 2. vyd. Žilina: Publishing society Ltd, 2014, roč. 2014, č. 1, s ISSN KOSTRHŮNOVÁ, Dagmar. Řízení kvality. Periodica Academica, 2014, IX, č. 1, ISSN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Barbora, PAUKERTOVÁ, S. Syndrom vyhoření a prevence syndromu vyhoření. In Periodica Academica, 2014, IX, č. 1, s , ISSN RIGEL, Filip. Faktická a právní omezení kandidatury nezávislých ve volbách do zastupitelstev obcí. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 1, s ISSN RIGEL, Filip. Výkonná moc a bezpečnostní sbory podle ústavy Ghanské republiky. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 2, s ISSN ZAHRADNÍČEK, Pavel. Úloha praxe, tvůrčího přístupu a předvídání v činnosti orgánů bezpečnostního systému státu. Verejná správa a regionálny rozvoj. Bratislava: Vysoká škola ekonomie a manažmentu verejnej správy v Bratislave str ISSN Příspěvky na ostatních konferencích BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK Silvester, TOMAŠKOVÁ Lucia, PAULOVIČOVÁ Mária Vplyv doplatkov v zdravotníctve na životnú úroveň seniorov. Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. ÚSVaZ Prešov Str ISBN

16 PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK Silvester, BUGRI Štefan, LEHOCKÝ Lukáš Príjmy zdravotných poisťovní z poistného u vybraných platiteľov poistného Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálnoekonomickú oblasť. ÚSVaZ Prešov Str ISBN ŽÁK Silvester, BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília Príjmy z nemocenského poistenia chronicky chorých občanov ako prvotná príčina materiálnej chudoby Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. ÚSVaZ Prešov Str ISBN BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, JURIŠ Peter, TOMÁŠKOVÁ Lucia, PAULOVIČOVÁ Mária Riadenie ľudských zdrojov v organizácii Recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) IV., Prešov Str ISBN: PRIBIŠOVÁ Emília, BUGRI Štefan, LEHOCKÝ Lukáš Nezamestnanosť a jej vplyv na ekonomiku krajiny Recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) IV., Prešov Str ISBN: JURIŠ, Peter, DUDLOVÁ, A., KALINOVÁ, Z., DUDA, L., BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília Výskyt endoparazitóz u detí žijúcich v rómskych osadách v okrese Sabinov Recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) IV., Prešov Str ISBN: ŽÁK, Silvester, BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília Systémové anomálie hodnotenia podmienok vývoja sociálneho prostredia výber problémov Nové trendy v súčasnom zdravotníctve., Prešov Str ISBN: , EAN BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK, Silvester Nové trendy financovania zdravotníckych zariadení ako jeden z nástrojov znižovania dlhov v zdravotníctve Nové trendy v súčasnom zdravotníctve., Prešov Str ISBN: , EAN

17 PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK, Silvester, BUGRI Štefan, LEHOCKÝ, Lukáš Súčasný systém zdravotného poistenia a možnosti zavedenia osobných účtov poistencov Nové trendy v súčasnom zdravotníctve., Prešov Str ISBN: , EAN BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK Silvester Zadlženosť zdravotníckych zariadení a nové možnosti ich financovania Vedecký časopis Zdravotníctví a sociální a práce. Ročník 9/2014. Supplementum. Str ISBN PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK Silvester, BUGRI Štefan, LEHOCKÝ Lukáš Osobné účty poistencov v zdravotnom poistení Vedecký časopis Zdravotníctví a sociální a práce. Ročník 9/2014. Supplementum. Str ISBN ŽÁK Silvester, BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília Prvky ekonomického vývoja s deštruktívnym vplyvom na sociálne prostredie Vedecký časopis Zdravotníctví a sociální a práce. Ročník 9/2014. Supplementum. Str ISBN BUGRI Štefan, JURIŠ Peter, PRIBIŠOVÁ Emília (editori) Recenzovaného zborníka vedeckých prác pedagógov ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča v Prešove Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) IV., Prešov ISBN: BUGRI Štefan, BEŇO Pavol, ŠRAMKA Miron (editori) Zborníka vedeckých prác Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. Prešov ISBN: DOČKAL, Jaroslav. What is less, what is more and what is enough for modelling business processes. In: Sborník příspěvků z konference Conference Current Social and Economic Issues of European Society, Brno: VŠKE, ISBN HORÁK, Rudolf, JUŘÍČEK, Ludvík. Strategie bezpečnosti v Evropské unii. 19. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Sborník příspěvků, s Žilina, ISBN HORÁK, Rudolf. Posuzování bezpečnosti regionů. Lázně Bohdaneč: In: The Science for Population Protection, 1/2014, volume 6. ISSN X, s. 7 20, 14 s. 17

18 HORÁK, Rudolf. Bezpečnost, součást strategického plánování rozvoje regionů. In: Sborník z 8. mezinárodní vědecké konference Krizový management Brno (Strategie, Bezpečnost, Výzkum) : VŠKE,a.s., ISBN , s HORÁK, Rudolf. Ochrana obyvatelstva v podmínkách státu. Praha: MANUS, spol. s r.o., In: Sborník mezinárodní konference AWHP (Aspekty práce pomáhajících profesí). ČVUT Praha, Fakulta biomedicínského inženýrství, ISBN , s HRABĚ, J. a Milan PALÁT Řízení jakosti v potravinářství. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce sv. 2014, č. 2, ISSN JUHÁSZOVÁ, Zuzana, MARKOVIČ, Peter, MOKOŠOVÁ, Daša. Fair value and its importance for financial decision-making. In IFRS: global rules & local use. International scientific conference. IFRS: global rules & local use : proceedings of the 2nd International scientific conference, Prague, october 10, 2014 [elektronický zdroj]. Prague : Anglo-American University, ISBN , p CD-ROM. VEGA 1/0008/14. JUŘÍČEK, Ludvík. MORAVANSKÝ, Norbert, REKEŇ, Viktor. Analýza účinků odražených projektilů na biologickém fyzikálním modelu. In: 4. Mezinárodní konference Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP 2014). Sborník příspěvků, 14 s. Praha, ISBN JUŘÍČEK, Ludvík, MORAVANSKÝ, Norbert, REKEŇ, Viktor. Balistická simulace nepřímých účinků malorážových střel na kostní tkáně člověka. In: 8. mezinárodní vědecká konference CM-crisis management 2014 Strategie, bezpečnost, výzkum. Sborník příspěvků, str Brno, ISBN JUŘÍČEK, Ludvík, HORÁK, Rudolf. Metody kvantifikovaného hodnocení ranivého potenciálu malorážových střel v experimentální ranivé balistice. In: 19. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Sborník příspěvků, s Žilina, ISBN

19 JUŘÍČEK, Ludvík, SVOBODA, Ivo. Matematický model chování FMJ střely pistolového náboje ráže 6,35 mm Browning (25 auto) ve srovnání s reálným střelným poraněním typu průstřel lebky a zástřel hlavy. Karlovy Vary: VII. Ročník mezinárodní vědecké konference Bezpečná Evropa Karlovy Vary , s ISBN (příspěvek byl odeslán do místa konání konference a přijat k uveřejnění ve sborníku konference). JUŘÍČEK, Ludvík. Matematický model průstřelu ocelové desky malorážovou průbojnou střelou. Ekonomika, finance a manažment podniku VIII. ( Ökonomik, Finanzen und Management von Unternehmen VIII. ). In: Zborník vedeckých statí pri príležitosti týždňa vedy a techniky. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2014, 15 s. ISBN KLIMEK, Libor. Odovzdávanie verzus vydávanie v slovenskom zákone č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze: úvahy de lege ferenda. In: JALČ, A. et DESET, M. (eds.): Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR [transl. International Criminal Law and its Impact on the Legal Order of the Slovak Republic] : In: Proceedings of the international conference held on 13th November 2014 in Trnava. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. European Arrest Warrant as European Union s Response in the Fight against Terrorism. In: IVOR, J. (ed.): In: Spoločnosť proti terorizmu [transl. Society against Terrorism] : Proceedings of the international scientific conference held on 23rd 24th April 2014 in Bratislava. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeňek, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. Proportionality Test of the European Arrest Warrant. In: Problemy i innovacii sovremennogo obshchestva : materialy 6-oy Vserossiyskoy naučno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. Astrakhan : Sinergia, 2014, ISBN , s KLIMEK, Libor. Konanie o európskom príkaze na dohľad v predsúdnom konaní na úrovni Európskej únie. In: ZÁHORA, J. (ed.): In: Aktuálne otázky prípravného konanie trestného : Proceedings of the scientific conference with international participation held on 3 rd April 2014 in Bratislava. Praha : Leges, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. Európsky ochranný príkaz: úvahy k právnemu poriadku Slovenskej republiky. In: KOŠECKÁ, D. (ed.): Obete kriminality : In: 19

20 Proceedings of the international conference held on 27 th and 28 th November 2013 in Bratislava at the Faculty of Law, Pan-European University. Bratislava : Iris, ISBN , 2014, pp KLIMEK, Libor. Kontaktovanie detí na účely ich sexuálneho zneužitia ako nový trestný čin v Európskej únii: kriminologické a trestnoprávne otázky. In: Akademické akcenty 2013 : Conference proceedings from the conference for Ph.D. students and young researchers organised by the Faculty of Law, Pan- European University, held on 9 th December 2013 in Bratislava. Bratislava : Pan-European University Eurokódex, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. European Arrest Warrant and the Federal Constitutional Court of Germany: Double Implementation of the Framework Decision on the European Arrest Warrant. In: MINČIČ, V. et al. (eds.): In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 : Conference proceedings from the international conference for Ph.D. students and young researchers organised by the Faculty of Law, Comenius University, held on 27 th March 29 th March 2013 in Častá-Papiernička. Bratislava : Comenius University, 2014, , pp KLIMEK, Libor. Pozícia trestného práva v primárnom práve Európskej únie. In: ĽALÍKOVÁ, N. et al.: Poňatie a charakter práva : In: Proceedings of the international conference held on 27 th February 2014 in Bratislava at the Faculty of Law, Pan-European University. Bratislava : Slovak Academic Press, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. Vzájomná dôvera ako princíp konania o európskom zatýkacom rozkaze: kritická rozprava. In.: ROMŽA, S. FERENČÍKOVÁ, S. et MICHAĽOV, L. (eds.): In: Princípy a zásady v trestnom práve : Proceedings of the international conference held on 16th and 17th September 2014 in Košice at the Faculty of Law, Pavol Jozef Šafárik University. Košice : Pavol Jozef Šafárik University, ISBN , pp KLIMEK, Libor. Právne záruky Európskej únie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. In: KLÁTIK, J. (ed.): Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi : Hľadáme riešenie : In: Proceedings of the International Conference held on 24th and 25th February Banská Bystrica : Institute of Criminological Studies Banská Bystrica Faculty of Law, Matej Bel University Banská Bystrica, 2014, ISBN , pp

21 KOLEŇÁK, Jiří. About the Changes in the Thinking of People in the Human Systems from the Management Viewpoint in Organ Transplantation and Blod Donation. In: Legal, Social and Moral Aspects, Warsaw Managers Academy, 1/2014. KOLEŇÁK, Jiří. Study of the impact of personal development on the quality of managerial decision making. In: Sborník příspěvků z konference Conference Current Social and Economic Issues of European Society, Brno: VŠKE, ISBN KOMÁREK, Jaroslav. Kontradikce podnikové ekonomiky a managementu. In: The 3rd International Conference Current social and economic issues of European society. Brno: Karel Englis College, ISBN KOSTRHŮNOVÁ, Dagmar. Uznávání zahraničního vzdělání. In: Sborník příspěvků z konference Conference Current Social and Economic Issues of European Society, Brno: VŠKE, ISBN KOUDELKA, Zdeněk. A közvetlen államföválasztás kérdése a Csech Köztársaságban. Közjogi Szemle, Budapest: HVG-ORAC, 2014, roč. 2014, č. 1, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Külföldiek és a polikai tisztségek Csehországban, Morvaorságban és Sziléziában. In Iván Halász. A migránsok politikai integrációja a visegrádi államokban. 1. vyd. Budapest: NKE Szolgáltató Kft., s , 8 s. Tordas és Társa Kft. ISBN KOUDELKA, Zdeněk. The Golden Calf of Constitutionality. Russian Law, Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2014, roč. 2014, č. 1, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Změna volebního systému roku 2000 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Ladislav Orosz, Tomáš Majerčák. Volebné zákonodárstvo v Slovenskej republike. 1. vyd. Košice, Slovensko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, s , 16 s. ISBN KOUDELKA, Zdeněk. Kontrasignace. In Jiří Jirásek. Dělba moci. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense o.p.s., s , 20 s. ISBN

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Ing. Martina Ortová, Ph.D. Datum: 13. ledna 2011 Řešitelé projektu Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Ing. Magdalena

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D.

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. OSOBNÍ INFORMACE Jméno Adresa Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika Telefon +420 604 948 496 E-mail kuldova@gmail.com Národnost Česká Datum narození 18. 06. 1984 VZDĚLÁNÍ

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vzdělání a profesionální praxe: 1966 : SVVŠ Veselí nad Moravou 1971

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE OBSAH VEŘEJN NÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ 0 VEŘEJNÉ 1 Autoři: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. Recenzenti: JUDr. Renata VESELÁ, Ph.D.

Více

Publikační činnost za rok 2005:

Publikační činnost za rok 2005: Publikační činnost za rok 2005: [1] Collection of Scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. 2005. ΙSBN 1212-5598. [2] BONĚK, V. Možnosti

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c.

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. ž i v o t o p i s Přednášející v předmětech: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Tematické okruhy pro Obor: Název SZZ: Ekonomika podniku Logistika a management Vypracoval: Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Ing. Ladislav Šolc, Ph.D., Ing. Julie Tužová, doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Podpis:

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Personalistika v řízení školy

Personalistika v řízení školy Personalistika v řízení školy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistika v řízení školy MARTIN ŠIKÝŘ DAVID BOROVEC IRENA LHOTKOVÁ Vzor citace: ŠIKÝŘ M., D. BOROVEC a I. LHOTKOVÁ.

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Ročenka. Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Ročenka. Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Ročenka Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. 2012 Ročenka 2012 Seznam publikací

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Krizový management lidský aspekt

Krizový management lidský aspekt 3MA427 Krizový management lidský aspekt Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Rok studia (dopor.) Semestr ECTS kredity 6 Garant Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti) Zákazy

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Formování základů strategického myšlení

Formování základů strategického myšlení Formování základů strategického myšlení Shaping basis of strategic thinking Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. E-mail: jpalan@bivs.cz Cíl Představit dva systémově procesní přístupy přispívající k formování

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 66002222 Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více