Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola"

Transkript

1 Ročenka 2014 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s., za rok 2014 Brno 2015

2 Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Mezírka 775/1, Brno Vydáno v roce: 2015 Vydání: první ISBN

3 Obsah PŘEDMLUVA... 5 PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI UČITELŮ... 7 Recenzované časopisy s impakt faktorem a ve Scopus... 7 Příspěvky na konferencích uvedené na WoS... 7 Časopisy dle seznamu RVVI (J rec)... 8 Monografie vydané v uznávaných nakladatelstvích mimo VŠKE Příspěvky v ostatních časopisech Příspěvky na ostatních konferencích Výzkumné zprávy Metodické příručky Ostatní publikace SEZNAM BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ STUDENTŮ

4 4

5 PŘEDMLUVA Vysoká škola Karla Engliše, a.s., předkládá odborné, ale i širší veřejnosti aktuální přehled publikačních aktivit svého pedagogického sboru. Děje se tak nejen pro shrnutí příspěvků našich pedagogů v oblasti působnosti školy managementu, ekonomie, práva a bezpečnosti, ale rovněž proto, abychom činnost naší školy transparentně prezentovali. Přehled publikačních aktivit VŠKE, a.s., reprezentuje základní teoretickou bázi, v níž je veřejnosti ukázána snaha zaměstnanců školy přispět do širokého proudu teoretického bádání a současně zkvalitňovat pedagogický proces vůči studentům. Aktuálně vycházející souhrn ukazuje nejen spektrum publikačního úsilí pedagogického sboru, ale současně uvádí výsledky práce studentů jejich bakalářské práce. doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D. rektor 5

6 6

7 PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI UČITELŮ Recenzované časopisy s impakt faktorem a ve Scopus JURČÍK, Radek. Public Procurement in the Field of Public Administration in the Czech Republic, Selected Aspects. WSEAS Transactions on Business and Economics sv. 11, č. 57, s ISSN JURČÍK, Radek. Permissible public cooperation in the field of public administration opportunity for enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis sv. 62, č. 6, s ISSN Dostupné z: KOLEŇÁK, Jiří, MILICHOVSKÝ, F. Development of creative thinking in connection with compensation trades in Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN Příspěvky na konferencích uvedené na WoS JURČÍK, Radek. Financial market regulation in the fight against money laundering -- the case of Czech public administration, the impact on businesses (SME) and role of public media. In: Znalosti pro tržní praxi Olomouc: Societas Scientarium Olomucensis II., 2014, s ISBN KOLEŇÁK, Jiří, NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Barbora. The Competences Balancing Method and Subtle Skills Model. In Conference Abstract Proceedings Enterprise and Competitive Environment, Brno : Mendel University, 2014, ISBN KUBOVÁ, P. a MUŽÁKOVÁ, K. Financial Solutions of Natural Disasters in the Czech Republic for Maintaining the Financial Health of Municipalities and Regions in the Czech Republic. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, S ISBN KUBOVÁ, P. Main Trends in Insurance Markets. In: Interdisciplinární 7

8 mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, S ISBN KUBOVÁ, P. a MUŽÁKOVÁ, K. Environmental Liability: Applying the Polluter Pays Principle. In: Hradec Economic Days vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, S ISBN KUBOVÁ, P., MACHALOVÁ, G. a ŠTIBRÁNYIOVÁ, L. Dopady legislativních změn EU na český pojistný trh. In: Mezinárodní Masarykova konference. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, S ISBN MAN, P., MATĚJKOVÁ, J., JURČÍK, Radek. HEIDU, R. The key factors of transparency of the public procurement in the Czech Republic. In NERUDOVÁ, D. 17th International Conference Enterprise And Competitive Environment Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science Bv, 2014, s ISSN Časopisy dle seznamu RVVI (J rec) JURČÍK, Radek. Širší možnosti změny a uzavírání smluv bez použití právní úpravy veřejných zakázek v nových zadávacích směrnicích EU a na základě technické novely Obchodní právo sv. 7, č. 10, s ISSN URL:http://www.oppravo.cz/zakladni-informace/2014 JURČÍK, Radek. Povinnosti příjemců dotací z veřejných rozpočtů. Soudní rozhledy sv. 19, č. 9, s ISSN JURČÍK, Radek. Vztahují se nové směrnice na výběr dodavatelů právních služeb?. Bulletin advokacie sv. 43, č. 9, s ISSN KOMÁREK, Jaroslav. Úskalí profesionalizace armády České republiky. Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 4, s , ISSN (tištěná verze), ISSN (on line). Dostupné rovněž z: 8

9 KOUDELKA, Zdeněk. Justiční kabáty ostudy. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 1, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Nejvyšší soud vrací právo. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 1, s. 2. ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Platy představitelů státu. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 3, s. 2. ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Příslušnost státního zastupitelství 1 a 2. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, 2 a 3, s , ISSN RIGEL, Filip. Aktivní legitimace spolků k podání návrhu na zrušení OOP. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck., Nakladatelství C. H. Beck, 2014, č. 9, s ISSN RIGEL, Filip. Judikatura NSS: Maturitní zkouška. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck., Praha: C. H. Beck, 2014, roč. 20, č. 5, s ISSN RIGEL, Filip. Sleva na dani pro pracující důchodce. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck., Nakladatelství C. H. Beck, 2014, č. 9, s ISSN RIGEL, Filip. Uzavírací klauzule a volební kraje ve volbách do Poslanecké sněmovny. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, roč. 20, č. 10, s ISSN RIGEL, Filip. Včasnost doručení odporu proti trestnímu příkazu. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck., Praha: C. H. Beck, 2014, roč. 20, č. 10, s ISSN RIGEL, Filip. Výjimka ze zákazu provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů pro akce pořádané městem. Soudní rozhledy, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, roč. 20, 11 12, s ISSN

10 RIGEL, Filip. Zjevně nepřiměřená výše spodní hranice pokuty za správní delikt. Soudní rozhledy, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, roč. 20, 11 12, s ISSN ZÁHORA, Jozef. Nepeňažné prostriedky nápravy neprimeranej dĺžky trestného konania / Jozef Záhora. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. ISSN Roč. 66, č. 6 7 (2014), s ZÁHORA, Jozef. Európske štandardy pre monitorovanie osôb v trestnom konaní. In Trestntněprávní revue /2014, Nakladatelství C. H. Beck, ISSN ,s Monografie vydané v uznávaných nakladatelstvích mimo VŠKE ANACKER, Ralf, MARKOVIČ, Peter. Auswirkungen der Finanzkrise auf die Asset Allocation bei Regionalbanken : modell zur Integration der Makroökonomie und der Regulatorik in der strategischen Asset Allocation. Recenzenti/gutachter: Miroslav Majtán, Jana Sršňová, Zuzana Juhászová. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, s. [9,48 AH]. ISBN BEUG, Benjamin, MARKOVIČ, Peter. Die Auswirkungen der Finanzkrisen auf Repurchase Agreements : theoretische Modifikationen und praktische Anwendung im Interbankenverkehr. Recenzenti/Gutachter: Miroslav Majtán, Jana Sršňová. 1. Aufl. Bratislava : KARTPRINT, s. [9,29 AH]. ISBN JUŘÍČEK, Ludvík a P. ROŽŇÁK. Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století. Ostrava: Key Publishing, ISBN KOLEŇÁK, Jiří. Osobnostní rozvoj pro manažerské rozhodování. Ostrava: KEY Publishing, 2014, ISBN MARKOVIČ, Peter, MAJTÁN, Miroslav, LULKOVIČOVÁ, Ľudmila. Metodický postup spracovania akreditačného spisu v študijných odboroch Finančný manažment a Ekonomika a manažment podniku na 10

11 FPM EU v Bratislave [elektronický zdroj]. Recenzenti: Milan Majerník, Ľuboslav Szabo, Anita Romanová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, CD-ROM [5220 s., 260,7 AH]. ISBN MUŽÁKOVÁ, Katarina. Diversity Management One of the Key Factors which determining the Success of Management Activities in the Current Global and Turbulence Changing Environment. Brno: Key Publishing, 2014, ISBN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Barbora. Etika (v) podnikání. Ostrava: KEY Publishing, 2014, ISBN PAULDURA, Lukáš a kol. Slovník právních pojmů. Občanský zákoník. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN POLÁK, P. a kol. Praktikum z trestného práva procesného. Wolters Kluver, Bratislava 2014, ISBN (Záhora, Jozef autorský podiel 26 %) POTĚŠIL, L., V. ŠIMÍČEK, L. HLOUCH, Filip RIGEL a M. BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, s. nestránkováno, 361 s. Komentátor. ISBN RIGEL, Filip, L. BAHÝĽOVÁ, V. KUDROVÁ, O. MORAVEC a M. PUŠKINOVÁ. Školský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. Beckova edice komentované zákony. ISBN ROŽŇÁK, Petr. Politologie pro všechny. První. Ostrava: KEY Publishing, s., ISBN ISBN ZÁHORA, Jozef. a kol. Praktikum z trestného práva hmotného. Wolters Kluver, Bratislava 2014, ISBN (autorský podiel 49 %) Příspěvky v ostatních časopisech ADAMÍK, Kamil, MARKOVIČ, Peter. Principal-agent theory in the process of the company's costs of capital quantification. In Management: science and education. Žilina : Faculty of Science and Informatics, University of Žilina, ISSN , 2014, vol. 3, no. 2, s

12 BEUG, Benjamin, MARKOVIČ, Peter. Die Repurchase Agreements auf dem Europäischen Interbankenmarkt unter besonderer Berücksichtigung der Besicherung und des Repo-Zinses. In OIKOS Wissenschaftszeitschrift. Bratislava : Goethe Uni Bratislava, ISSN , Juni 2014, nr. 2, s /0008/14. JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky v oblasti bezpečnosti a obrany. Právo a bezpečnost. Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 1, s ISSN JUŘÍČEK, Ludvík, PLÍHAL, Bohumil. Matematický model náhradních materiálů (substitucí) v experimentální ranivé balistice. (1. část). Žilina: ŽUŽ, FŠI, Krízový manažment. Ročník 13, č. 2/2014, s ISSN KLIMEK, Libor. European Arrest Warrant: Mutual Recognition as the Primary Principle of the Surrender Procedure. In: Internal Security, ISSN , Vol. 6 (2014), No. 1, pp KLIMEK, Libor. European Police Office (Europol): Past, Present and Future. In: BĚLOHLÁVEK, A. J., ROZEHNALOVÁ, N. et ČERNÝ, F. (eds.): Czech Yearbook of International Law Vol. 5 The Role of Governmental and Non-governmental Organizations in the 21 st Century. Juris Publishing : New York USA, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. Zásada špeciality v konaní o európskom zatýkacom rozkaze. In: Časopis pro právní vědu a praxi, ISSN , Vol. 22 (2014), No. 1, pp KLIMEK, Libor. Právo na prístup k obhajcovi v konaní o európskom zatýkacom rozkaze. In: Justičná revue, ISSN , Vol. 66 (2014), No. 12, pp KLIMEK, Libor. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) [transl.: European Anti-Fraud Office (OLAF)]. In: Justičná revue, ISSN , Vol. 66 (2014), No. 8-9, pp KLIMEK, Libor. Európsky ochranný príkaz: nový trestnoprocesný nástroj Európskej únie a úvahy k právnemu poriadku Slovenskej republiky [transl.: 12

13 European Protection Order: A New Criminal Law Instrument of the European Union and Considerations towards Law of the Slovak Republic]. In: Justičná revue, ISSN , Vol. 66 (2014), No. 4, pp (Pt. I) & No. 5, pp (Pt. II). KOUDELKA, Zdeněk. Jmenování a odvolávání rektorů veřejných a státních vysokých škol a jmenování profesorů. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2014, č. 1, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Neslučitelnost funkcí. Právo, Ekonomika, Management, Zlín: Academia Economia, s.r.o., 2014, roč. 5, č. 4, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Vrchní velitel ozbrojených sil. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 1, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Zmatek zahraniční politiky. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 2, s. 5. ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Amnestie. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 2, s ISSN MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. Stanovenie nákladov agentstva v podmienkach sociálneho podniku. In Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) : recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove. Prešov : ÚSVaZ P.P. Gojdiča, ISBN , s VEGA 1/0008/14. MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. Využitie agentskej teórie v riadení sociálneho podniku. In Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť : ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, dopady ekonomickej krízy. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, ISBN , s VEGA 1/0187/11. 13

14 MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Optimale Finanzstruktur als Vorreiter einer optimalen Investitionsentscheidung. In Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku : zborník vedeckých statí : výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/1071/12. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN , s VEGA 1/0008/14. MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Behaviorale Seite des Finanzmanagers Globalisierung und begrenzte Rationalität. In Priebežné výsledky riešenia grantových úloh VEGA č. 1/0004/13 Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku, VEGA č. 1/0064/13 Vplyv medzinárodného zdanenia a domáceho daňového systému na rozvoj podnikateľskej sféry SR, VEGA č. 1/0042/13 Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN , s VEGA 1/0008/14. MARKOVIČ, Peter, GRANČIČOVÁ, Katarína. Finanzmodelle Ableitung und Interpretation der gewonnen Ergebnisse. In Výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0396/13 Analýza faktorov zvyšujúcich odolnosť podniku voči kríze : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN , s VEGA 1/0008/14. MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. Die makroökonomische Entwicklung und die Ruckschlüsse zum Finanzmanagement. In Ekonomika, financie a manažment podniku VIII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN , [S. 1 6] CD-ROM. VEGA 1/0008/14. MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. Behaviorálne aspekty v teórii finančného manažmentu v podmienkach obmedzenej racionality. In Theory of management 7 : the selected problems for the development support of management knowledge base, scientific 14

15 papers. Žilina : EDIS, University of Žilina, ISBN , s VEGA 1/0008/14. MUŽÁKOVÁ, Katarina, KUBOVÁ, Pavla. Polluter Pays Principle: Principles Guiding Idea of Legislative Regulation of Environmental Policy. Journal of Economy, Business and Financing. 2. vyd. Žilina: Publishing society Ltd, 2014, roč. 2014, č. 1, s ISSN KOSTRHŮNOVÁ, Dagmar. Řízení kvality. Periodica Academica, 2014, IX, č. 1, ISSN NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Barbora, PAUKERTOVÁ, S. Syndrom vyhoření a prevence syndromu vyhoření. In Periodica Academica, 2014, IX, č. 1, s , ISSN RIGEL, Filip. Faktická a právní omezení kandidatury nezávislých ve volbách do zastupitelstev obcí. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 1, s ISSN RIGEL, Filip. Výkonná moc a bezpečnostní sbory podle ústavy Ghanské republiky. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 2, s ISSN ZAHRADNÍČEK, Pavel. Úloha praxe, tvůrčího přístupu a předvídání v činnosti orgánů bezpečnostního systému státu. Verejná správa a regionálny rozvoj. Bratislava: Vysoká škola ekonomie a manažmentu verejnej správy v Bratislave str ISSN Příspěvky na ostatních konferencích BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK Silvester, TOMAŠKOVÁ Lucia, PAULOVIČOVÁ Mária Vplyv doplatkov v zdravotníctve na životnú úroveň seniorov. Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. ÚSVaZ Prešov Str ISBN

16 PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK Silvester, BUGRI Štefan, LEHOCKÝ Lukáš Príjmy zdravotných poisťovní z poistného u vybraných platiteľov poistného Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálnoekonomickú oblasť. ÚSVaZ Prešov Str ISBN ŽÁK Silvester, BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília Príjmy z nemocenského poistenia chronicky chorých občanov ako prvotná príčina materiálnej chudoby Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. ÚSVaZ Prešov Str ISBN BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, JURIŠ Peter, TOMÁŠKOVÁ Lucia, PAULOVIČOVÁ Mária Riadenie ľudských zdrojov v organizácii Recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) IV., Prešov Str ISBN: PRIBIŠOVÁ Emília, BUGRI Štefan, LEHOCKÝ Lukáš Nezamestnanosť a jej vplyv na ekonomiku krajiny Recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) IV., Prešov Str ISBN: JURIŠ, Peter, DUDLOVÁ, A., KALINOVÁ, Z., DUDA, L., BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília Výskyt endoparazitóz u detí žijúcich v rómskych osadách v okrese Sabinov Recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) IV., Prešov Str ISBN: ŽÁK, Silvester, BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília Systémové anomálie hodnotenia podmienok vývoja sociálneho prostredia výber problémov Nové trendy v súčasnom zdravotníctve., Prešov Str ISBN: , EAN BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK, Silvester Nové trendy financovania zdravotníckych zariadení ako jeden z nástrojov znižovania dlhov v zdravotníctve Nové trendy v súčasnom zdravotníctve., Prešov Str ISBN: , EAN

17 PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK, Silvester, BUGRI Štefan, LEHOCKÝ, Lukáš Súčasný systém zdravotného poistenia a možnosti zavedenia osobných účtov poistencov Nové trendy v súčasnom zdravotníctve., Prešov Str ISBN: , EAN BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK Silvester Zadlženosť zdravotníckych zariadení a nové možnosti ich financovania Vedecký časopis Zdravotníctví a sociální a práce. Ročník 9/2014. Supplementum. Str ISBN PRIBIŠOVÁ Emília, ŽÁK Silvester, BUGRI Štefan, LEHOCKÝ Lukáš Osobné účty poistencov v zdravotnom poistení Vedecký časopis Zdravotníctví a sociální a práce. Ročník 9/2014. Supplementum. Str ISBN ŽÁK Silvester, BUGRI Štefan, PRIBIŠOVÁ Emília Prvky ekonomického vývoja s deštruktívnym vplyvom na sociálne prostredie Vedecký časopis Zdravotníctví a sociální a práce. Ročník 9/2014. Supplementum. Str ISBN BUGRI Štefan, JURIŠ Peter, PRIBIŠOVÁ Emília (editori) Recenzovaného zborníka vedeckých prác pedagógov ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča v Prešove Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) IV., Prešov ISBN: BUGRI Štefan, BEŇO Pavol, ŠRAMKA Miron (editori) Zborníka vedeckých prác Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. Prešov ISBN: DOČKAL, Jaroslav. What is less, what is more and what is enough for modelling business processes. In: Sborník příspěvků z konference Conference Current Social and Economic Issues of European Society, Brno: VŠKE, ISBN HORÁK, Rudolf, JUŘÍČEK, Ludvík. Strategie bezpečnosti v Evropské unii. 19. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Sborník příspěvků, s Žilina, ISBN HORÁK, Rudolf. Posuzování bezpečnosti regionů. Lázně Bohdaneč: In: The Science for Population Protection, 1/2014, volume 6. ISSN X, s. 7 20, 14 s. 17

18 HORÁK, Rudolf. Bezpečnost, součást strategického plánování rozvoje regionů. In: Sborník z 8. mezinárodní vědecké konference Krizový management Brno (Strategie, Bezpečnost, Výzkum) : VŠKE,a.s., ISBN , s HORÁK, Rudolf. Ochrana obyvatelstva v podmínkách státu. Praha: MANUS, spol. s r.o., In: Sborník mezinárodní konference AWHP (Aspekty práce pomáhajících profesí). ČVUT Praha, Fakulta biomedicínského inženýrství, ISBN , s HRABĚ, J. a Milan PALÁT Řízení jakosti v potravinářství. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce sv. 2014, č. 2, ISSN JUHÁSZOVÁ, Zuzana, MARKOVIČ, Peter, MOKOŠOVÁ, Daša. Fair value and its importance for financial decision-making. In IFRS: global rules & local use. International scientific conference. IFRS: global rules & local use : proceedings of the 2nd International scientific conference, Prague, october 10, 2014 [elektronický zdroj]. Prague : Anglo-American University, ISBN , p CD-ROM. VEGA 1/0008/14. JUŘÍČEK, Ludvík. MORAVANSKÝ, Norbert, REKEŇ, Viktor. Analýza účinků odražených projektilů na biologickém fyzikálním modelu. In: 4. Mezinárodní konference Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP 2014). Sborník příspěvků, 14 s. Praha, ISBN JUŘÍČEK, Ludvík, MORAVANSKÝ, Norbert, REKEŇ, Viktor. Balistická simulace nepřímých účinků malorážových střel na kostní tkáně člověka. In: 8. mezinárodní vědecká konference CM-crisis management 2014 Strategie, bezpečnost, výzkum. Sborník příspěvků, str Brno, ISBN JUŘÍČEK, Ludvík, HORÁK, Rudolf. Metody kvantifikovaného hodnocení ranivého potenciálu malorážových střel v experimentální ranivé balistice. In: 19. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Sborník příspěvků, s Žilina, ISBN

19 JUŘÍČEK, Ludvík, SVOBODA, Ivo. Matematický model chování FMJ střely pistolového náboje ráže 6,35 mm Browning (25 auto) ve srovnání s reálným střelným poraněním typu průstřel lebky a zástřel hlavy. Karlovy Vary: VII. Ročník mezinárodní vědecké konference Bezpečná Evropa Karlovy Vary , s ISBN (příspěvek byl odeslán do místa konání konference a přijat k uveřejnění ve sborníku konference). JUŘÍČEK, Ludvík. Matematický model průstřelu ocelové desky malorážovou průbojnou střelou. Ekonomika, finance a manažment podniku VIII. ( Ökonomik, Finanzen und Management von Unternehmen VIII. ). In: Zborník vedeckých statí pri príležitosti týždňa vedy a techniky. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2014, 15 s. ISBN KLIMEK, Libor. Odovzdávanie verzus vydávanie v slovenskom zákone č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze: úvahy de lege ferenda. In: JALČ, A. et DESET, M. (eds.): Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR [transl. International Criminal Law and its Impact on the Legal Order of the Slovak Republic] : In: Proceedings of the international conference held on 13th November 2014 in Trnava. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. European Arrest Warrant as European Union s Response in the Fight against Terrorism. In: IVOR, J. (ed.): In: Spoločnosť proti terorizmu [transl. Society against Terrorism] : Proceedings of the international scientific conference held on 23rd 24th April 2014 in Bratislava. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeňek, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. Proportionality Test of the European Arrest Warrant. In: Problemy i innovacii sovremennogo obshchestva : materialy 6-oy Vserossiyskoy naučno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. Astrakhan : Sinergia, 2014, ISBN , s KLIMEK, Libor. Konanie o európskom príkaze na dohľad v predsúdnom konaní na úrovni Európskej únie. In: ZÁHORA, J. (ed.): In: Aktuálne otázky prípravného konanie trestného : Proceedings of the scientific conference with international participation held on 3 rd April 2014 in Bratislava. Praha : Leges, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. Európsky ochranný príkaz: úvahy k právnemu poriadku Slovenskej republiky. In: KOŠECKÁ, D. (ed.): Obete kriminality : In: 19

20 Proceedings of the international conference held on 27 th and 28 th November 2013 in Bratislava at the Faculty of Law, Pan-European University. Bratislava : Iris, ISBN , 2014, pp KLIMEK, Libor. Kontaktovanie detí na účely ich sexuálneho zneužitia ako nový trestný čin v Európskej únii: kriminologické a trestnoprávne otázky. In: Akademické akcenty 2013 : Conference proceedings from the conference for Ph.D. students and young researchers organised by the Faculty of Law, Pan- European University, held on 9 th December 2013 in Bratislava. Bratislava : Pan-European University Eurokódex, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. European Arrest Warrant and the Federal Constitutional Court of Germany: Double Implementation of the Framework Decision on the European Arrest Warrant. In: MINČIČ, V. et al. (eds.): In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 : Conference proceedings from the international conference for Ph.D. students and young researchers organised by the Faculty of Law, Comenius University, held on 27 th March 29 th March 2013 in Častá-Papiernička. Bratislava : Comenius University, 2014, , pp KLIMEK, Libor. Pozícia trestného práva v primárnom práve Európskej únie. In: ĽALÍKOVÁ, N. et al.: Poňatie a charakter práva : In: Proceedings of the international conference held on 27 th February 2014 in Bratislava at the Faculty of Law, Pan-European University. Bratislava : Slovak Academic Press, 2014, ISBN , pp KLIMEK, Libor. Vzájomná dôvera ako princíp konania o európskom zatýkacom rozkaze: kritická rozprava. In.: ROMŽA, S. FERENČÍKOVÁ, S. et MICHAĽOV, L. (eds.): In: Princípy a zásady v trestnom práve : Proceedings of the international conference held on 16th and 17th September 2014 in Košice at the Faculty of Law, Pavol Jozef Šafárik University. Košice : Pavol Jozef Šafárik University, ISBN , pp KLIMEK, Libor. Právne záruky Európskej únie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. In: KLÁTIK, J. (ed.): Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi : Hľadáme riešenie : In: Proceedings of the International Conference held on 24th and 25th February Banská Bystrica : Institute of Criminological Studies Banská Bystrica Faculty of Law, Matej Bel University Banská Bystrica, 2014, ISBN , pp

21 KOLEŇÁK, Jiří. About the Changes in the Thinking of People in the Human Systems from the Management Viewpoint in Organ Transplantation and Blod Donation. In: Legal, Social and Moral Aspects, Warsaw Managers Academy, 1/2014. KOLEŇÁK, Jiří. Study of the impact of personal development on the quality of managerial decision making. In: Sborník příspěvků z konference Conference Current Social and Economic Issues of European Society, Brno: VŠKE, ISBN KOMÁREK, Jaroslav. Kontradikce podnikové ekonomiky a managementu. In: The 3rd International Conference Current social and economic issues of European society. Brno: Karel Englis College, ISBN KOSTRHŮNOVÁ, Dagmar. Uznávání zahraničního vzdělání. In: Sborník příspěvků z konference Conference Current Social and Economic Issues of European Society, Brno: VŠKE, ISBN KOUDELKA, Zdeněk. A közvetlen államföválasztás kérdése a Csech Köztársaságban. Közjogi Szemle, Budapest: HVG-ORAC, 2014, roč. 2014, č. 1, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Külföldiek és a polikai tisztségek Csehországban, Morvaorságban és Sziléziában. In Iván Halász. A migránsok politikai integrációja a visegrádi államokban. 1. vyd. Budapest: NKE Szolgáltató Kft., s , 8 s. Tordas és Társa Kft. ISBN KOUDELKA, Zdeněk. The Golden Calf of Constitutionality. Russian Law, Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2014, roč. 2014, č. 1, s ISSN KOUDELKA, Zdeněk. Změna volebního systému roku 2000 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Ladislav Orosz, Tomáš Majerčák. Volebné zákonodárstvo v Slovenskej republike. 1. vyd. Košice, Slovensko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, s , 16 s. ISBN KOUDELKA, Zdeněk. Kontrasignace. In Jiří Jirásek. Dělba moci. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense o.p.s., s , 20 s. ISBN

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2015 Vydavatel: Vysoká škola

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2015 Vydavatel: Vysoká škola Ročenka 2015 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s., za rok 2015 Brno 2016 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Publikační činnost (2000 až 2016)

Publikační činnost (2000 až 2016) Příručky, pomůcky: Publikační činnost (2000 až 2016) HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při mimořádných událostech, V.M.PRESS Písek, 2000, 12 stran. HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při vzniku mimořádné události,

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví

Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví Tomáš Vican, Jiří Vaněk, Vratislav Kozák Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Ekonomika organizačních složek měst Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě OBSAH BILANCE TVŮRČÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FLKŘ za období posledních 2 let, tj. Ing. Martin Hart, Ph.D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Odpovědná řešitelka: doc. Ing. Jozefína Simová katedra marketingu Spoluřešitelky: Ing. Lenka Půlpánová Ing. Adéla Zemanová Projekt

Více

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570. Rok 2015 BOHÁČ, Radim. Ústavní základy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Daně a finance. Comenius Print, 2015, č. 1, s. 4-10. ISSN 1801-6006. BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční,

Více

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Koleňák, Jiří [UKOEXAM] (70%) - Němeček, Petr (15%) - Zich, Robert (15%): Spolupráce

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9.. 0 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Rajská budova VŠE, místnost RB 09 (první patro) 8:0-9: Registrace

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZE Základy ekonomie vyučující: Ing. Simona Musilová rozsah:

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

STRATEGIE, BEZPEČNOST, VÝZKUM.

STRATEGIE, BEZPEČNOST, VÝZKUM. Pozvánka na 8. mezinárodní vědeckou konferenci Crisis management STRATEGIE, BEZPEČNOST, VÝZKUM. Konference se koná 12. až 13. června 2014 pod záštitou primátora města Brna Bc. Romana Onderky, MBA, náměstka

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE a AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE katedra informatiky a manažmentu pořádají VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účastí SCIENTIFIC REFLECTION OF

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

POZVÁNKA MLADÁ VEDA 2015

POZVÁNKA MLADÁ VEDA 2015 POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV MLADÁ VEDA 2015 Veda a krízové situácie 14. 15. októbra 2015 Žilina Konferencia sa koná pod záštitou prof.

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015 Projekt Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví, registrační číslo TD020048 je řešen s finanční podporou TA ČR Představení projektu

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Efektivnost datových schránek v organizaci veřejné správy a soukromé organizaci TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD roční hodnocení plnění individuálního studijního plánu doktorského studijního programu za akademický rok ID plánu 9284 Student Fakulta Studijní program Studijní

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Na základě této normy oborové rady výše uvedených doktorských studijních programů stanovují tuto závaznou strukturu pro disertační práce: 1

Na základě této normy oborové rady výše uvedených doktorských studijních programů stanovují tuto závaznou strukturu pro disertační práce: 1 Závazná struktura disertační práce a autoreferátu disertační práce v doktorských studijních programech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa na Ekonomické fakultě TUL Závazná struktura

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Publikační činnost za rok 2003:

Publikační činnost za rok 2003: Publikační činnost za rok 2003: [1] Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. Vol. 27, 2003, 1. 2003. ΙSBN 1212-5598. [2]

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Dodatek č. 1. xxxxxxxxxxxxxx jejímž jménem je oprávněna jednat: Ing. Zdeňka Pikešová, ředitelka odboru 30 - Personální

Dodatek č. 1. xxxxxxxxxxxxxx jejímž jménem je oprávněna jednat: Ing. Zdeňka Pikešová, ředitelka odboru 30 - Personální Dodatek č. 1 ke smlouvě o komplexní dodávce českých a zahraničních periodik v tištěné nebo elektronické formě uzavřené dne 16.5. 2012 (dále jen smlouva ) Smluvní strany Česká republika Ministerstvo financí

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570. Rok 2014 BOHÁČ, Radim. Pojmy soukromého práva v daňovém právu. In: MRKÝVKA, Petr., ŠRAMKOVÁ, Dana, VALDHANS, Jiří (eds.). Sborník z konference Dny práva 2013: Interakce soukromého a finančního práva [online].

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných Aleš Bernatík 040 59 732 2833, Ales.bernatik@vsb.cz Konference/stáž proběhne ve dnech: Spolupráce s Universitou v Petrohradě Saint-Petersburg University of State Fire Service Listopad 2012 (5 dní) Petrohrad,

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 Moc a politika v 21. století / Jiří Bílý a kolektiv

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ VIII. ročník mezinárodní konference INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou Doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc., děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu

Více

SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Klíčová aktivita: 09 Rozvoj kompetencí v české i evropské legislativě VaV včetně ochrany duševního vlastnictví Kurz:

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE The organization and managing of tourism

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více