Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: Obsah Strana. 1. Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod"

Transkript

1 Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: Obsah Strana 1. Úvod Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky Účel použití testovacího přístroje Bezpečnostní předpisy, informace o akumulátorech Li-Polymer... 5 Poznámky ke konstrukci a k nabíjení lithiových akumulátorů Li-Polymer... 6 Vysvětlení pojmu C rate a nabíjecí účinnost akumulátoru Uvedení testovacího přístroje do provozu... 8 Nabíjení do přístroje zabudovaného akumulátoru Měření parametrů akumulátorových baterií Li-Polymer... 9 a) Kontrola stavu nabití akumulátorové baterie Li-Polymer... 9 b) Měření vnitřního odporu jednotlivých článků akumulátorové baterie Li-Polymer Použití testovacího přístroje ve spojení s externí nabíječkou a) Připojení externí nabíječky akumulátorů k testovacímu přístroji b) Zobrazení na displeji přístroje režim měření napětí (Voltage) c) Zobrazení na displeji přístroje režim měření proudu (Current) c) Zobrazení na displeji přístroje režim kontroly jednotlivých článků (Unit) Čištění a údržba testovacího přístroje Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup testeru Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Voltcraft - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřící techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy Voltcraft optimální řešení. Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky Voltcraft. 2

2 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky 1 Posuvný přepínač zapnutí a vypnutí přístroje. 2 Podsvícený LCD displej 83 x 54,5 mm. Obr. 1 3 Tlačítko (přepínač) volby funkcí měření M (provozních režimů) přístroje. 4 Univerzální konektor k připojení lithiových akumulátorových baterií Li-Polymer. Podobný konektor bývá většinou označen na nabíječkách těchto akumulátorových baterií (například na nabíječce B6AC DUAL POWER (obj. č.: ) jako BALANCE CHARGING SOCKET, kde tento konektor provádí vyrovnávací nabíjení jednotlivých článků baterie (jedná se o takzvaný balancér ). 5 Kontakty k měření vnitřního odporu akumulátorové baterie. 6 Konektor se sériovým interface UART (3 kontakty, připojení přístroje k nabíječce). 7 Zdířka (konektor) k připojení konektoru kabelu nabíjení do přístroje vloženého akumulátoru. 8 Kontrolka nabíjení do přístroje vloženého akumulátoru. 9 Kabel k připojení k externí nabíječce akumulátorů (viz konektor [6] na přístroji). 10 Kabel nabíjení do přístroje vloženého akumulátoru s konektorem USB (k připojení k osobnímu počítači nebo k notebooku) a s válcovým konektorem k připojení do zdířky [7] na přístroji. Důležité upozornění: Tento přístroj je vybaven konektorem TEMP. (připojení čidla měření teploty). Tento konektor ale není u tohoto testovacího přístroje zapojen a nedá se použít k měření teploty akumulátorových baterií Účel použití testovacího přístroje Tento multifunkční testovací přístroj je určen ke kontrole stavu nabití a k měření vnitřního odporu následujících typů akumulátorových baterií: Li-Polymer (lithiové polymerové akumulátory): Baterie sestavené z 1 až 8 jednotlivých akumulátorů (článků) Jmenovité napětí jednoho článku: 3,7 V Akumulátory (Li-Polymer) se používají v modelářství k napájení modelů vozů, letadel, lodí atd., jakož i k napájení mobilních telefonů. Připojíte-li k tomuto přístroji konektorem balancéru akumulátorovou baterii Li-Polymer, která může být sestavena až z 8 článků (jednotlivých akumulátorů), pak se vám zobrazí na displeji přístroje napětí těchto článků a stav jejich nabití včetně grafického zobrazení těchto parametrů. S tímto přístrojem změříte také vnitřní odpor jednotlivých článků akumulátorové baterie (tři měření s různými parametry zatížení článků akumulátorové baterie). Ve spojení s vhodnými nabíječkami, které umožňují přenos naměřených hodnot (které jsou vybaveny sériovým interface se třemi kontakty), například s nabíječkou značky Voltcraft B6AC DUAL POWER (obj. č.: ), můžete na displeji tohoto přístroje zobrazit nabíjecí (vybíjecí) proud, napětí, dobu trvání nabíjení (vybíjení) akumulátorové včetně grafického zobrazení procesu nabíjení (vybíjení) a další parametry, které se týkají údržby akumulátorových baterií. K tomuto účelu můžete použít k testovacímu přístroji přiložený propojovací kabel (viz obr. 1 a kabel označený jako [9]). Tento přístroj je vybaven akumulátorem Li-Polymer (3,7 V / 1020 mah), který dokáže napájet přístroj až 10 hodin. K nabíjení tohoto akumulátoru použijte přiložený USB kabel, kterým propojíte testovací přístroj se zapnutým osobním počítače nebo notebookem (viz obr. 1 a kabel označený jako [10]). Přerušíte-li na delší dobu než 1 minutu provádění měření, přepne se testovací přístroj, aby nedocházelo ke zbytečnému a nadměrnému vybíjení do přístroje zabudovaného akumulátoru, automaticky do pohotovostního režimu (Standby). Displej tohoto měřícího přístroje je vybaven zadním podsvícením. Aby nedocházelo ke zbytečnému a nadměrnému vybíjení do přístroje zabudovaného akumulátoru, dochází k automatickému vypínání osvětlení displeje po uplynutí několika sekund. Opětovné zapnutí osvětlení displeje přístroje provedete stisknutím tlačítka (přepínače) funkcí měření M na horní straně měřícího přístroje. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Věnujte prosím několik minut času a přečtěte si pozorně tento návod k obsluze, dříve než uvedete tento testovací přístroj do provozu. Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic včetně elektromagnetické slučitelnosti. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami (CE), odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Z tohoto důvodu nesmíte tento přístroj sami opravovat, upravovat a provádět změny v jeho vnitřním zapojení. Pokud toto provedete, pak ztratíte jakékoliv nároky, které by jinak vyplývaly ze záruky výrobku. 4

3 4. Bezpečnostní předpisy, informace o akumulátorech Li-Polymer Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s tímto přístrojem včetně k němu připojeným akumulátorům nebo nabíječkám. V těchto případech zanikají jakékoliv nároky, které by jinak vyplývaly ze záruky výrobku. Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Tento přístroj opustil výrobní závod v bezvadném technickém stavu. Abyste tento stav zachovali a zajistili bezpečné používání osciloskopu, dodržujte prosím všechny pokyny, které se nacházejí v tomto návodu k obsluze. Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno přístroj upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny v jeho vnitřním zapojení). Dříve než začnete tento přístroj používat, přečtěte si prosím následující pokyny: Při práci (při měření a nabíjení akumulátorů) dávejte pozor na malé děti. Skladujte tento přístroj v suchých prostorách, do kterých nemají přístup malé děti. Elektrická zařízení nejsou žádná dětská hračka a nepatří do rukou malých dětí. Děti mohou strkat do elektrických zařízení různé předměty. Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém (mokrém) prostředí. Nevystavujte tento přístroj přímému slunečnímu záření, dešti nebo sněhu, silným vibracím a otřesům. Nepoužívejte tento přístroj v prostorách, kde se vyskytují hořlavé plyny, výpary chemických rozpouštědel (ředidel barev a laků), zvířený prach nebo silná elektrostatická pole. Nevystavujte dále tento testovací přístroj silným elektromagnetickým nebo magnetickým polím, která se vyskytují v blízkosti elektrických přístrojů (vysokofrekvenční generátory, antény vysílacích zařízení, reproduktory včetně bezdrátových sluchátek, transformátory, elektrické motory, bezdrátové telefony, radiostanice atd.). Magnetická a elektromagnetická pole by mohla způsobit nepřesná zobrazení naměřených hodnot na displeji přístroje. Neprovádějte sami žádné opravy tohoto přístroje. V případě potřeby opravy přístroje se spojte se svým prodejcem, který Vám zajistí jeho opravu v autorizovaném servisu. Nezapínejte tento přístroj nikdy okamžité poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla tento přístroj za určitých okolností zničit. Nechte proto tento přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou vzduchu v prostoru jeho použití. To samé platí i pro akumulátory a nabíječky. V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat předpisy úrazové zábrany, které se týkají elektrických zařízení a provozních prostředků. Ve školách, v učňovských zařízeních a amatérských dílnách by mělo být kontrolováno zacházení s měřícími přístroji odpovědným odborným personálem. Nebudete-li tento přístroj používat, pak jej vždy vypněte. Nebudete-li si vědět rady, jak tento testovací přístroj správně používat a nenaleznete-li v tomto návodu k obsluze potřebné údaje nebo informace, obraťte se na kvalifikovaného odborníka nebo na naši technickou poradnu. Vadné (již nepoužitelné) akumulátory jsou zvláštním odpadem (nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu) a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. K těmto účelům (k likvidaci akumulátorů) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Poznámky ke konstrukci a k nabíjení lithiových akumulátorů Li-Polymer Výhody: Velmi vysoká hustota (koncentrace) energie (vyšší než 130 Wh/kg). Tyto akumulátory netrpí žádným paměťovým efektem. Nízká hmotnost. Možnost nabíjení při libovolné kapacitě (při libovolném stavu vybití) akumulátoru. Nízké samovybíjení. Vysoké napětí jednotlivých článků (3,7 V). Téměř libovolný tvar, velmi ploché akumulátory. Možnost paralelního řazení (propojení) akumulátorů. Nevytékající polymerový elektrolyt. Nevýhody: Omezený rozsah provozní teploty. Nízká schopnost dodávat velké proudy (malý odběr proudu). Nákladné ochranné zapojení. Tyto akumulátory jsou náchylné k přebití nebo k podvybití. Relativně dlouhá doba nabíjení. Pouzdro akumulátorů náchylné na poškození (fólie). Tyto akumulátory poškozuje podvybití. U lithiových akumulátorových baterií (Li-Polymer) dodržujte při jejich nabíjení a vybíjení bezpodmínečně pokyny, které uvádí jejich výrobce. Tyto akumulátory mají při velmi nízké hmotnosti značně vyšší kapacity než obyčejné akumulátory NiCd nebo NiMH. Z tohoto důvodu se tyto akumulátory (Li-Polymer) používají v modelářství k napájení modelů vozů, letadel, lodí atd., jakož i k napájení mobilních telefonů. Lithiové akumulátory vyžadují při svém nabíjení nebo vybíjení či při manipulaci s nimi zvláštní péči z následujících důvodů: Pouzdro těchto akumulátorů (Li-Polymer) je velmi choulostivé a náchylné na poškození, neboť je vyrobeno z poměrně tenké fólie. Dejte prosím z tohoto důvodu pozor na to, aby Vám tyto akumulátory nespadly na tvrdou podlahu. Nestrkejte do pouzdra těchto akumulátorů žádné předměty. V těchto případech hrozí nebezpečí vzniku požáru a exploze. Při manipulaci s těmito akumulátory dejte pozor na to, aby nemohlo dojít k jejich přehřátí. Neumisťujete je proto v modelech do blízkosti zdrojů tepla (např. do blízkosti motorku nebo regulátoru rychlosti jízdy). Nevystavujte tyto akumulátory přímému slunečnímu záření. V těchto případech hrozí opět nebezpečí vzniku požáru a exploze. Teplota lithiového akumulátoru nesmí být nikdy vyšší než 60 C (dodržujte pokyny jejich výro bce). Zjistíte-li nějaké poškození akumulátoru (například po zřícení modelu letadla) nebo jeho prasklé či nafouklé pouzdro, pak tento akumulátor dále nepoužívejte (nenabíjejte jej). Pokud bude pouzdro akumulátoru prasklé a bude z něho vytékat elektrolyt, pak použijte vhodné ochranné rukavice a zlikvidujte takto poškozený akumulátor podle zákonných předpisů. K nabíjení těchto akumulátorů používejte pouze nabíječky, které jsou pro jejich nabíjení určeny. Nepoužívejte v žádném případě k jejich nabíjení obyčejné nabíječky akumulátorů NiCd, NiMH nebo olověných akumulátorů (autobaterií). Bude-li akumulátorová baterie složena z více než z jednoho článku, pak použijete při jejím nabíjení funkci vyrovnání napětí jednotlivých článků akumulátorové baterie ( balancér ) 5 6

4 Akumulátory Li-Polymer nabíjejte maximálním proudem 1C. To znamená, že nabíjecí proud u těchto akumulátorů nesmí překročit jejich jmenovitou kapacitu (je-li například na akumulátoru vytištěna kapacita 1000 mah, pak takovýto akumulátor nabíjejte maximálním nabíjecím proudem 1000 ma). Nevybíjejte tyto akumulátory nikdy vyšším vybíjecím proudem, než který je na nich uveden. Bude-li například na akumulátoru vytištěna hodnota 20C, pak můžete například akumulátor s jmenovitou kapacitou 1000 mah vybíjet proudem až 20 A, avšak pouze krátkodobě. Tato hodnota (např. 20C ) zpravidla neznamená trvalý vybíjecí proud akumulátoru, nýbrž maximální proud, který můžete krátkodobě z akumulátoru odebírat. Trvalý proud, který můžete u akumulátoru odebírat, by neměl být vyšší než jedna polovina uvedené hodnoty (v našem případě max. 10 A). Vyšší vybíjecí proudy mohou způsobit zdeformování (nafouknutí) pouzdra akumulátoru následkem přehřátí. V těchto případech hrozí opět nebezpečí vzniku požáru a exploze. Napětí žádného ze článků lithiové akumulátorové baterie by nemělo poklesnout při jejím vybíjení pod následující hodnotu: Li-Polymer 3,0 V. Bude-li model vozu (letadla) vybaven ochranou proti podvybití akumulátoru nebo optickou signalizací nízkého napětí akumulátoru (a tato signalizace bude hlásit nízké napětí akumulátoru), pak přestaňte tento model dále používat a proveďte včasné dobití jeho napájecího akumulátoru. Vysvětlení pojmu C rate a nabíjecí účinnost akumulátoru U nabíječek je velmi významný pojem C rate (anglicky míra kapacity, vybíjecí [nabíjecí] proud). Tato míra kapacity (dále jen C nebo CA ) představuje hodnotu elektrického proudu, která se normálně uvádí při nabíjení nebo vybíjení akumulátoru (tato takto označovaná hodnota znamená tedy nabíjecí nebo vybíjecí proud). Přitom odpovídá tato hodnota v ampérech jmenovité kapacitě akumulátoru v ampérhodinách, to znamená, že pro akumulátor s jmenovitou kapacitou 2000 mah platí 1C = 2000 ma (2C = 4000 ma). Dejte přitom pozor na to, že kapacita (energie), kterou můžete odebrat z akumulátoru, závisí na vybíjecím proudu (na proudu, který z akumulátoru odebíráte). Čím nižší bude hodnota vybíjecího proudu, tím vyšší bude i energie (kapacita), kterou budete moci odebrat z akumulátoru. Míra kapacity C (nebo případně CA = vybíjecí proud) bývá uváděna u renomovaných výrobců většinou jako C/3. To znamená, že můžeme z akumulátoru s jmenovitou kapacitou 2500 mah odebírat proud o hodnotě 850 ma (= cca C/3 ), abychom z něho odebrali jeho plnou jmenovitou kapacitu. Uvede-li naopak výrobce akumulátoru s jmenovitou kapacitou 2500 mah vybíjecí proud C/10, což znamená 250 ma, pak musíme vycházet z toho, že při vybíjecím (odebíraném) proudu 850 ma neodebereme z akumulátoru jeho plnou kapacitu, tedy 2500 mah! Akumulátory s označením C/10 patří mezi akumulátory horší kvality. Důležité upozornění: Abyste mohli použít k nabíjení akumulátorů vysoké nabíjecí proudy (1C), musejí být tyto akumulátory dimenzovány na rychlé nabíjení. Dejte pozor na hodnoty C a nabíjecí proudy, které uvádí výrobce příslušného akumulátoru! 5. Uvedení testovacího přístroje do provozu Nabíjení do přístroje zabudovaného akumulátoru Zapojte válcový konektor přiloženého nabíjecího kabelu [10] do zdířky [7] (viz obr. 1) na levé straně přístroje a druhý konektor tohoto kabelu (USB) zapojte do volného USB portu (konektoru) na osobním počítači (notebooku) a osobní počítač zapněte. Na přístroji se rozsvítí kontrolka [8] (viz obr. 1). Tato LED svým rozsvícením signalizuje spuštění procesu nabíjení do přístroje vloženého akumulátoru. Jakmile přestane tato kontrolka svítit, můžete odpojit od přístroje a od počítače napájecí kabel, neboť toto znamená, že je akumulátor vložený do přístroje již zcela nabit. Konektor USB na osobním počítači (notebooku) nebo na jiné externí síťové nabíječce musí být schopen dodávat proud 500 ma. Z tohoto důvodu nepřipojujte nabíjecí kabel k USB portu (konektoru), který se nachází u některých počítačů na jejich klávesnicích. Tyto konektory dodávají příliš nízký proud. Nabíjecí účinnost akumulátoru (nabíjecí koeficient): K určení doby trvání nabíjení akumulátoru je třeba zohlednit jeho nabíjecí účinnost neboli nabíjecí koeficient (Charge factor). Energie, kterou budeme muset dodat akumulátoru s kapacitou 1500 mah je třeba v normálním případě vynásobit koeficientem 1,4 (140 %), z toho vyplývá: 1,4 x 1500 mah = 2100 mah. Bude-li činit u tohoto akumulátoru zvolený nabíjecí proud 2C = 3000 ma, pak z toho vyplývá doba trvání nabíjení: 2100 Ah / 3000 ma = 0,7 hodin, čili asi 42 minut. Pomocí této nabíječky můžete zkrátit doby trvání nabíjení akumulátoru zvýšením parametru C rate čili zvýšením nabíjecího proudu. Mnozí výrobci akumulátorů NiCd nebo NiMH (nebo jiných typů akumulátorů) uvádějí pro rychlé nabíjení svých akumulátorů hodnotu parametru C rate až 1C. Nabíjecí proud je přitom považován za konstantní a nepřerušovaný. 7 8

5 6. Měření parametrů akumulátorových baterií Li-Polymer a) Kontrola stavu nabití akumulátorové baterie Li-Polymer Zapněte testovací přístroj posuvným přepínačem jeho zapnutí a vypnutí na levé horní straně přístroje [1] (viz obr. 1). Jakmile se na displeji přístroje objeví základní zobrazení Voltage (Napětí), stiskněte na pravé horní straně přístroje dvakrát (2 x) tlačítko volby funkcí měření M [3] (viz obr.1). Po této akci se na displeji přístroje zobrazí symbol Unit (Jednotka) viz obr. 3. V tomto případě nebudou na displeji přístroje ještě zobrazeny žádné naměřené hodnoty. Pro ilustraci uvádíme na tomto zobrazení na displeji přístroje otestování akumulátorové baterie se 3 články (jednotlivými akumulátory). Zapojte konektor (balancér) kabelu testované akumulátorové baterie do univerzálního konektoru (balancéru) na přístroji [4] (viz obr.1) podle schéma znázorněného na obr. 2. Dejte při tomto připojování pozor na správnou polaritu kontaktů. Kontakt minus ( ) musí být vždy nahoře. Obr. 2 Po připojení akumulátorové baterie k testovacímu přístroji se na jeho displeji zobrazí počet článků akumulátorové baterie Cells (viz [1] na obr. 3) a aktuální naměřené napětí jednotlivých článků akumulátorové baterie ve voltech (viz [2] na obr. 3). Dále se na displeji přístroje objeví grafické zobrazení stavu nabití jednotlivých článků akumulátorové baterie (viz [3] na obr. 3). Kapacita akumulátorové baterie není po zvolení této funkce na displeji přístroje zobrazována (viz [4] na obr. 3). Obr. 3 9 Displej tohoto měřícího přístroje je vybaven zadním podsvícením. Aby nedocházelo ke zbytečnému a nadměrnému vybíjení do přístroje zabudovaného akumulátoru, dochází k automatickému vypínání osvětlení displeje po uplynutí několika sekund. Opětovné zapnutí osvětlení displeje přístroje provedete stisknutím tlačítka (přepínače) funkcí měření M na horní straně měřícího přístroje (viz [3] na obr. 1). Tuto funkci měření ukončíte odpojením testované akumulátorové baterie od přístroje nebo můžete počkat cca 30 sekund na automatické vypnutí této funkce měření. V obou případech se na displeji přístroje objeví základní zobrazení Voltage (Napětí). Po uplynutí dalších 30 sekund, pokud nebudete provádět žádné další měření, dojde k vypnutí displeje (na displeji přístroje nebude vidět žádné zobrazení). Opětovnou aktivaci přístroje provedete stisknutím tlačítka (přepínače) funkcí měření M na horní straně měřícího přístroje (viz [3] na obr. 1). b) Měření vnitřního odporu jednotlivých článků akumulátorové baterie Li-Polymer K velmi důležitým parametrům akumulátorových baterií, které vypovídají o jejich kvalitě, patří jejich vnitřní odpor. Čím nižší bude vnitřní odpor akumulátoru (jednotlivých článků akumulátorové baterie), tím vyšší bude jeho napětí na jeho kontaktech. Příliš vysoké hodnoty vnitřního odporu znamenají, že se může jednat o již velmi starý (opotřebovaný) nebo dlouho skladovaný či poškozený akumulátor. Toto se může projevit zvláště u akumulátorů, které musejí dodávat poměrně vysoké proudy. V těchto případech se značně snižuje napětí na kontaktech akumulátoru a takovéto částečně nebo zcela poškozené akumulátory se velmi zahřívají. Důležité upozornění! Neprovádějte měření vnitřního odporu jednotlivých článků akumulátorové baterie delší dobu než 5 minut, neboť každé déle trvající měření odebere z testovaného článku baterie určité množství energie, čímž dojde ke snížení jeho kapacity. Jednotlivé články akumulátorové baterie by poté neměly stejné napětí. Tímto měřícím přístrojem změříte vnitřní odpor jednotlivých článků akumulátorové baterie. Dejte při tomto měření pozor na to, že vnitřní odpor akumulátorů závisí na mnoha okolnostech (faktorech), jako jsou například jmenovitá kapacita, stav nabití akumulátoru jakož i jeho teplota, staří, nesprávná manipulace s akumulátorem (podvybíjení, přebíjení) atd. Z tohoto důvodu je důležité provést změření vnitřního odporu všech článků akumulátorové baterie, abyste porovnáním těchto hodnot mohli posoudit celkový stav a celkovou kvalitu akumulátorové baterie. Při měření vnitřního odporu článků akumulátorové baterie postupujte následujícím způsobem: Zapněte testovací přístroj posuvným přepínačem jeho zapnutí a vypnutí na levé horní straně přístroje [1] (viz obr. 1). Jakmile se na displeji přístroje objeví základní zobrazení Voltage (Napětí), stiskněte na pravé horní straně přístroje tlačítko volby funkcí měření M [3] (viz obr.1) a podržte toto tlačítko několik sekund stisknuté. Po této akci se na displeji přístroje zobrazí symbol I.R.M viz obr. 5. Po zvolení této funkce měření změříte vnitřní odpor jednotlivých článků akumulátorové baterie. Tím zjistíte kvalitu testované akumulátorové baterie nebo případně nežádoucí přechodové odpory propojovacích kabelů akumulátorové baterie. Vysuňte páčkou na spodní straně přístroje kontakty k měření vnitřního odporu jednotlivých článků akumulátorové baterie (viz [5] na obr. 1). Připojte k těmto dvěma kontaktům k měření vnitřního odporu jednotlivých článků akumulátorové baterie dva kontakty konektoru (balancéru) článku testované akumulátorové baterie, jehož vnitřní odpor chcete změřit podle schéma znázorněného na obr. 4. Dejte při tomto připojování pozor na správnou polaritu kontaktů. Kontakt minus ( ) musí být vždy nahoře. Pokud připojíte akumulátorovou baterii (její článek) k přístroji nesprávnou polaritou, zobrazí se na displeji přístroje varovné hlášení a ozve se z něho výstražný akustický signál. 10

6 Obr. 4 Pokud se budou jednotlivé naměřené hodnoty vnitřního odporu (3 hodnoty) u jednoho článku akumulátorové baterie odlišovat o více něž 15 % nebo budou-li se jednotlivé články akumulátorové baterie od sebe odlišovat o více než 10 %, může být článek akumulátorové baterie, u kterého jste naměřili nejvyšší hodnotu vnitřního odporu, již poškozený a pravděpodobně dále nepoužitelný (po zjištění vyšších odchylek mezi naměřenými hodnotami). Pokud budou tyto odchylky naměřených tří hodnot vnitřního odporu u takovéhoto článku nižší, dá se předpokládat, že v blízké budoucnosti (po uplynutí určité doby), budete takovýto článek dále nepoužitelný, neboť se po každém jeho použití začne zvyšovat jeho vnitřní odpor. Zjistíte-li velmi vysoké odchylky, pak Vám doporučujeme provádět pravidelné kontroly takto postižené akumulátorové baterie. V případě dalšího zhoršení těchto parametrů akumulátorové baterie Vám doporučujeme, abyste provedli její výměnu. Naměřené hodnoty vnitřního odporu zobrazované na displeji přístroje slouží výlučně pouze pro orientační účely. Přesnost tohoto měření závisí rovněž velkou měrou na kvalitě kontaktů balancéru akumulátorové baterie. Tímto přístrojem naměřené hodnoty nelze s rovnávat s naměřenými hodnotami profesionálními a poměrně drahými měřícími přístroji. Po proměření různých akumulátorových baterií můžete ale tímto přístrojem zjistit, zda je testovaná baterie v pořádku nebo není. Tuto funkci měření ukončíte odpojením testované akumulátorové baterie od přístroje nebo můžete počkat cca 30 sekund na automatické vypnutí této funkce měření. V obou případech se na displeji přístroje objeví základní zobrazení Voltage (Napětí). Po uplynutí dalších 30 sekund, pokud nebudete provádět žádné další měření, dojde k vypnutí displeje (na displeji přístroje nebude vidět žádné zobrazení). Opětovnou aktivaci přístroje provedete stisknutím tlačítka (přepínače) funkcí měření M na horní straně měřícího přístroje (viz [3] na obr. 1). 7. Použití testovacího přístroje ve spojení s externí nabíječkou Obr. 5 Nejprve přístroj zatíží k němu připojený testovaný článek akumulátorové baterie elektronicky odporem s hodnotou 1 Ω, poté odporem s hodnotou 0,5 Ω a nakonec pulsující zátěží s kmitočtem 1 khz a s hodnotou odporu 1 Ω (viz sloupec [1] na obr. 5). Na displeji přístroje se zobrazí hodnoty naměřeného vybíjecího proudu v ampérech (A), který protéká příslušnou elektronickou zátěží uvnitř přístroje (viz sloupec [2] na obr. 5). V pravém sloupci na displeji přístroje (viz sloupec [3] na obr. 5) se zobrazí naměřené hodnoty vnitřního odporu testovaného článku akumulátorové baterie v miliohmech (mω). Tímto způsobem změřte vnitřní odpor všech článků akumulátorové baterie. Dva vysunuté měřící kontakty jsou na přístroji uzpůsobeny tak, abyste mohli přepojením kontaktů balancéru akumulátorové baterie (podle výše uvedeného vyobrazení na obr. 4 shora dolů) změřit postupně vnitřní odpor všech článků akumulátorové baterie. Nejnižší a nejvyšší naměřené hodnoty vnitřního odporu u každého článku akumulátorové baterie (tři zobrazené naměřené hodnoty) by se neměly lišit o více než 15 %. Porovnejte tyto naměřené hodnoty mezi sebou u každého článku akumulátorové baterie. Jednotlivé články akumulátorové baterie by měly vykazovat rozdíly v těchto jednotlivých třech naměřených hodnotách vnitřního odporu maximálně 10 %. a) Připojení externí nabíječky akumulátorů k testovacímu přístroji K tomuto přístroji můžete připojit nabíječky akumulátorových baterií, které umožňují přenos naměřených hodnot do jiných přístrojů (které jsou vybaveny sériovým interface se třemi kontakty), jedná se například o nabíječky značky Voltcraft série B6 (obj. č.: , , ). Po připojení nabíječky k přístroji přiloženým kabelem [9] (viz obr. 1) ke konektoru (sériovému interface) UART [6] (viz obr. 1) zobrazíte na displeji přístroje naměřené hodnoty touto externí nabíječkou. Druhý konektor tohoto kabelu připojíte například na nabíječce B6AC DUAL POWER (obj. č.: ) do zdířky (zásuvky) k připojení teploměru. Jakmile nabíječka změří hodnoty, které se týkají k ní připojené akumulátorové baterie, zobrazí se tyto naměřené hodnoty po uplynutí několika sekund na displeji testovacího přístroje. Tento přenos naměřených hodnot a dalších parametrů z nabíječky do testovacího přístroje se uskuteční většinou až po spuštění procesu nabíjení nebo vybíjení k nabíječce připojené akumulátorové baterie. Přenos dat z nabíječky do testovacího přístroje signalizuje v základním režimu zobrazení Voltage (Napětí) blikající bod nad zobrazením symbolu baterie (viz obr. 6)

7 b) Zobrazení na displeji přístroje režim měření napětí (Voltage) c) Zobrazení na displeji přístroje režim měření proudu (Current) Do režimu zobrazení nabíjecího nebo vybíjecího proudu Current se dostanete ze základního zobrazení měření napětí Voltage krátkým stisknutím tlačítka volby funkcí měření M [3] (viz obr.1). Obr. 6 1 Počet článků akumulátorové baterie (Li3S = 3 články). 2 Doba trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. 3 Aktuální napětí akumulátorové baterie ve voltech (V). 4 Osa znázorňující vzrůstající nebo klesající napětí akumulátorové baterie ve voltech (V). 5 Osa znázorňující průběh času (doba trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie). 6 Křivka znázorňující průběh procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. 7 Symbol baterie: Stav nabití nebo vybití akumulátorové baterie. 8 Symbol přenosu naměřených hodnot z nabíječky do testovacího přístroje. Po uplynutí každých cca 3 minut dochází ke komprimaci osy znázorňující průběh času (doby trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie) o cca 30 sekund (posunutí této osy směrem doleva). Toto se stále opakuje každých 30 sekund až do konce ukončení procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. To zajišťuje nezávisle na době trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie přesné zobrazení křivky znázorňující průběh procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. Po ukončení procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie se naposledy naměřené hodnoty nabíječkou uloží do vnitřní paměti testovacího přístroje. Toto se týká režimu měření napětí Voltage jakož i režimu měření nabíjecího nebo vybíjecího proudu akumulátorové baterie Current viz následující odstavec c) Zobrazení na displeji přístroje režim měření proudu (Current). Jestliže testovací přístroj vypnete, pak vymažete tyto naměřené hodnoty z jeho vnitřní paměti. Stupnicím (osám), které zobrazují napětí (V) nebo proud (A), nejsou přiřazeny žádné pevné hodnoty. Tyto stupnice (osy) jsou automaticky přizpůsobovány podle nabíjecího napětí nebo nabíjecího (vybíjecího) proudu a slouží toliko pro orientaci. Obr. 7 1 Dodaný výkon do akumulátorové baterie nebo z ní odebraný výkon ve wattech (W). 2 Doba trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. 3 Aktuální nabíjecí nebo vybíjecí proud v ampérech (A). 4 Osa znázorňující vzrůstající nebo klesající nabíjecí (vybíjecí) proud v ampérech (A). 5 Osa znázorňující průběh času (doba trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie). 6 Křivka znázorňující průběh procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. Po uplynutí každých cca 3 minut dochází ke komprimaci osy znázorňující průběh času (doby trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie) o cca 30 sekund (posunutí této osy směrem doleva). Toto se stále opakuje každých 30 sekund až do konce ukončení procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. To zajišťuje nezávisle na době trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie přesné zobrazení křivky znázorňující průběh procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. Po ukončení procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie se naposledy naměřené hodnoty nabíječkou uloží do vnitřní paměti testovacího přístroje. Toto se týká režimu měření napětí Voltage jakož i režimu měření nabíjecího nebo vybíjecího proudu akumulátorové baterie Current. Jestliže testovací přístroj vypnete, pak vymažete tyto naměřené hodnoty z jeho vnitřní paměti. Stupnicím (osám), které zobrazují napětí (V) nebo proud (A), nejsou přiřazeny žádné pevné hodnoty. Tyto stupnice (osy) jsou automaticky přizpůsobovány podle nabíjecího napětí nebo nabíjecího (vybíjecího) proudu a slouží toliko pro orientaci

8 c) Zobrazení na displeji přístroje režim kontroly jednotlivých článků (Unit) Do režimu zobrazení parametrů jednotlivých článků akumulátorové baterie Unit (Jednotka) se dostanete ze základního zobrazení měření napětí Voltage dvojnásobným (2 x) krátkým stisknutím tlačítka volby funkcí měření M [3] (viz obr.1). Obr. 8 1 Počet článků akumulátorové baterie (3 Cells = 3 články). 2 Zobrazení teploty (u tohoto přístroje není toto zobrazení funkční). 3 Dodaná energie do akumulátorové baterie nebo z ní odebraná energie v miliampérhodinách (mah). 4 Grafické zobrazení stavu nabití nebo vybití jednotlivých článků akumulátorové baterie. 5 Aktuální napětí jednotlivých článků akumulátorové baterie ve voltech. Po ukončení procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie se naposledy naměřené hodnoty nabíječkou uloží do vnitřní paměti testovacího přístroje. Jestliže testovací přístroj vypnete, pak vymažete tyto naměřené hodnoty z jeho vnitřní paměti. 8. Čištění a údržba testovacího přístroje Kromě příležitostného čištění, nevyžaduje tento přístroj žádnou údržbu. K čištění tohoto testovacího přístroje používejte čistý, antistatický a suchý čistící hadřík bez žmolků a chloupků. Prach z přístroje můžete odstranit štětečkem nebo vysavačem prachu. K čištění tohoto přístroje nepoužívejte žádné uhličitanové čistící prostředky (sodu), benzín, alkohol nebo podobné látky (chemická rozpouštědla, ředidla barev a laků). Mohli byste tak porušit povrch přístroje. Kromě jiného jsou výpary těchto čistících prostředků zdraví škodlivé a výbušné. K čištění přístroje nepoužívejte žádné nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče a pod. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/06/

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03 Laboratorní napájecí zdroj s vysokým výkonem. Ideální pro laboratoře, dílny a školy. Tato nová série přístrojů se vyznačuje následujícími

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) 2. Základní funkce budíku Hodiny řízené rádiovým časovým signálem

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/02 Luxmetr MS-1300 Obj. č.: 12 88 00 Tento měřící přístroj slouží k preciznímu měření intenzity světelného záření v obytných a pracovních místnostech, v nemocnících školách atd.

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 38 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace Než začnete přístroje používat, přečtěte si prosím pozorně celý tento návod k obsluze. Předáte-li

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití spínacího modulu... 3 3. Poznámky k použití domácí řídící centrály CCU1 HM-Cen-3-1... 3

Více

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení měřícího přístroje (klešťového ampérmetru) do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

delta-peak pro NiCd a NiMH akumulátorymezní napětí pro Li-ion/Li- -poly a olověné akumulátory Nabíjení/vybíjení nebo vybíjení/nabíjení, max.

delta-peak pro NiCd a NiMH akumulátorymezní napětí pro Li-ion/Li- -poly a olověné akumulátory Nabíjení/vybíjení nebo vybíjení/nabíjení, max. Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 10. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony nabíječe. 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE Termografický systém infračervený

Návod k obsluze. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE Termografický systém infračervený Návod k obsluze TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE Termografický systém infračervený Systém používající SCAN techniky detekce infračerveného záření k tvorbě grafických znázornění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah Obsah RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D Obj. č.: 23 81 69 Rozsah dodávky...2 Bezpečnostní upozornění...3 a. Vložení baterií do modelu...5 b. Vložení baterií do vysílačky...5 c. Vysílačka...6

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 75 10 41. Obsah Strana 1. ÚVOD... 2. 1. Úvod 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE...

Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 75 10 41. Obsah Strana 1. ÚVOD... 2. 1. Úvod 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 2 Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE... 3 4. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 5. VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ... 4 DÁLKOVÝ OVLADAČ... 4 HLÁSIČ

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 21

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 21 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/04 Obj. č.: 84 03 21 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: 27 59 91. Obsah Strana

Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: 27 59 91. Obsah Strana Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500 Obj. č.: 27 59 91 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití fontány (čerpadla)...3 2. Technické údaje...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Rozsah

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Úvod. Účel použití měřícího přístroje VC-82/VC 86. 1) Měření stejnosměrných a střídavých napětí až do max. 600 V.

Úvod. Účel použití měřícího přístroje VC-82/VC 86. 1) Měření stejnosměrných a střídavých napětí až do max. 600 V. Úvod Konstrukce tohoto měřícího přístroje odpovídá evropským normám EN 61010-1 a EN 61010-2-31, podle kterých byl tento přístroj přezkoušen z hlediska bezpečnosti. Digitální multimetr VC-86 ( VC-82 ) byl

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku devolo Vianect AIR TV. Obj. č.: 87 30 59 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah Strana

Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku devolo Vianect AIR TV. Obj. č.: 87 30 59 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah Strana NÁVOD K OBSLUZE Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku devolo Vianect AIR TV Obj. č.: 87 30 59 1. Úvod a účel použití zařízení Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho moderní

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více