Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: Obsah Strana. 1. Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod"

Transkript

1 Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: Obsah Strana 1. Úvod Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky Účel použití testovacího přístroje Bezpečnostní předpisy, informace o akumulátorech Li-Polymer... 5 Poznámky ke konstrukci a k nabíjení lithiových akumulátorů Li-Polymer... 6 Vysvětlení pojmu C rate a nabíjecí účinnost akumulátoru Uvedení testovacího přístroje do provozu... 8 Nabíjení do přístroje zabudovaného akumulátoru Měření parametrů akumulátorových baterií Li-Polymer... 9 a) Kontrola stavu nabití akumulátorové baterie Li-Polymer... 9 b) Měření vnitřního odporu jednotlivých článků akumulátorové baterie Li-Polymer Použití testovacího přístroje ve spojení s externí nabíječkou a) Připojení externí nabíječky akumulátorů k testovacímu přístroji b) Zobrazení na displeji přístroje režim měření napětí (Voltage) c) Zobrazení na displeji přístroje režim měření proudu (Current) c) Zobrazení na displeji přístroje režim kontroly jednotlivých článků (Unit) Čištění a údržba testovacího přístroje Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup testeru Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Voltcraft - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřící techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy Voltcraft optimální řešení. Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky Voltcraft. 2

2 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky 1 Posuvný přepínač zapnutí a vypnutí přístroje. 2 Podsvícený LCD displej 83 x 54,5 mm. Obr. 1 3 Tlačítko (přepínač) volby funkcí měření M (provozních režimů) přístroje. 4 Univerzální konektor k připojení lithiových akumulátorových baterií Li-Polymer. Podobný konektor bývá většinou označen na nabíječkách těchto akumulátorových baterií (například na nabíječce B6AC DUAL POWER (obj. č.: ) jako BALANCE CHARGING SOCKET, kde tento konektor provádí vyrovnávací nabíjení jednotlivých článků baterie (jedná se o takzvaný balancér ). 5 Kontakty k měření vnitřního odporu akumulátorové baterie. 6 Konektor se sériovým interface UART (3 kontakty, připojení přístroje k nabíječce). 7 Zdířka (konektor) k připojení konektoru kabelu nabíjení do přístroje vloženého akumulátoru. 8 Kontrolka nabíjení do přístroje vloženého akumulátoru. 9 Kabel k připojení k externí nabíječce akumulátorů (viz konektor [6] na přístroji). 10 Kabel nabíjení do přístroje vloženého akumulátoru s konektorem USB (k připojení k osobnímu počítači nebo k notebooku) a s válcovým konektorem k připojení do zdířky [7] na přístroji. Důležité upozornění: Tento přístroj je vybaven konektorem TEMP. (připojení čidla měření teploty). Tento konektor ale není u tohoto testovacího přístroje zapojen a nedá se použít k měření teploty akumulátorových baterií Účel použití testovacího přístroje Tento multifunkční testovací přístroj je určen ke kontrole stavu nabití a k měření vnitřního odporu následujících typů akumulátorových baterií: Li-Polymer (lithiové polymerové akumulátory): Baterie sestavené z 1 až 8 jednotlivých akumulátorů (článků) Jmenovité napětí jednoho článku: 3,7 V Akumulátory (Li-Polymer) se používají v modelářství k napájení modelů vozů, letadel, lodí atd., jakož i k napájení mobilních telefonů. Připojíte-li k tomuto přístroji konektorem balancéru akumulátorovou baterii Li-Polymer, která může být sestavena až z 8 článků (jednotlivých akumulátorů), pak se vám zobrazí na displeji přístroje napětí těchto článků a stav jejich nabití včetně grafického zobrazení těchto parametrů. S tímto přístrojem změříte také vnitřní odpor jednotlivých článků akumulátorové baterie (tři měření s různými parametry zatížení článků akumulátorové baterie). Ve spojení s vhodnými nabíječkami, které umožňují přenos naměřených hodnot (které jsou vybaveny sériovým interface se třemi kontakty), například s nabíječkou značky Voltcraft B6AC DUAL POWER (obj. č.: ), můžete na displeji tohoto přístroje zobrazit nabíjecí (vybíjecí) proud, napětí, dobu trvání nabíjení (vybíjení) akumulátorové včetně grafického zobrazení procesu nabíjení (vybíjení) a další parametry, které se týkají údržby akumulátorových baterií. K tomuto účelu můžete použít k testovacímu přístroji přiložený propojovací kabel (viz obr. 1 a kabel označený jako [9]). Tento přístroj je vybaven akumulátorem Li-Polymer (3,7 V / 1020 mah), který dokáže napájet přístroj až 10 hodin. K nabíjení tohoto akumulátoru použijte přiložený USB kabel, kterým propojíte testovací přístroj se zapnutým osobním počítače nebo notebookem (viz obr. 1 a kabel označený jako [10]). Přerušíte-li na delší dobu než 1 minutu provádění měření, přepne se testovací přístroj, aby nedocházelo ke zbytečnému a nadměrnému vybíjení do přístroje zabudovaného akumulátoru, automaticky do pohotovostního režimu (Standby). Displej tohoto měřícího přístroje je vybaven zadním podsvícením. Aby nedocházelo ke zbytečnému a nadměrnému vybíjení do přístroje zabudovaného akumulátoru, dochází k automatickému vypínání osvětlení displeje po uplynutí několika sekund. Opětovné zapnutí osvětlení displeje přístroje provedete stisknutím tlačítka (přepínače) funkcí měření M na horní straně měřícího přístroje. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Věnujte prosím několik minut času a přečtěte si pozorně tento návod k obsluze, dříve než uvedete tento testovací přístroj do provozu. Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic včetně elektromagnetické slučitelnosti. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami (CE), odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Z tohoto důvodu nesmíte tento přístroj sami opravovat, upravovat a provádět změny v jeho vnitřním zapojení. Pokud toto provedete, pak ztratíte jakékoliv nároky, které by jinak vyplývaly ze záruky výrobku. 4

3 4. Bezpečnostní předpisy, informace o akumulátorech Li-Polymer Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s tímto přístrojem včetně k němu připojeným akumulátorům nebo nabíječkám. V těchto případech zanikají jakékoliv nároky, které by jinak vyplývaly ze záruky výrobku. Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Tento přístroj opustil výrobní závod v bezvadném technickém stavu. Abyste tento stav zachovali a zajistili bezpečné používání osciloskopu, dodržujte prosím všechny pokyny, které se nacházejí v tomto návodu k obsluze. Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno přístroj upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny v jeho vnitřním zapojení). Dříve než začnete tento přístroj používat, přečtěte si prosím následující pokyny: Při práci (při měření a nabíjení akumulátorů) dávejte pozor na malé děti. Skladujte tento přístroj v suchých prostorách, do kterých nemají přístup malé děti. Elektrická zařízení nejsou žádná dětská hračka a nepatří do rukou malých dětí. Děti mohou strkat do elektrických zařízení různé předměty. Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém (mokrém) prostředí. Nevystavujte tento přístroj přímému slunečnímu záření, dešti nebo sněhu, silným vibracím a otřesům. Nepoužívejte tento přístroj v prostorách, kde se vyskytují hořlavé plyny, výpary chemických rozpouštědel (ředidel barev a laků), zvířený prach nebo silná elektrostatická pole. Nevystavujte dále tento testovací přístroj silným elektromagnetickým nebo magnetickým polím, která se vyskytují v blízkosti elektrických přístrojů (vysokofrekvenční generátory, antény vysílacích zařízení, reproduktory včetně bezdrátových sluchátek, transformátory, elektrické motory, bezdrátové telefony, radiostanice atd.). Magnetická a elektromagnetická pole by mohla způsobit nepřesná zobrazení naměřených hodnot na displeji přístroje. Neprovádějte sami žádné opravy tohoto přístroje. V případě potřeby opravy přístroje se spojte se svým prodejcem, který Vám zajistí jeho opravu v autorizovaném servisu. Nezapínejte tento přístroj nikdy okamžité poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla tento přístroj za určitých okolností zničit. Nechte proto tento přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou vzduchu v prostoru jeho použití. To samé platí i pro akumulátory a nabíječky. V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat předpisy úrazové zábrany, které se týkají elektrických zařízení a provozních prostředků. Ve školách, v učňovských zařízeních a amatérských dílnách by mělo být kontrolováno zacházení s měřícími přístroji odpovědným odborným personálem. Nebudete-li tento přístroj používat, pak jej vždy vypněte. Nebudete-li si vědět rady, jak tento testovací přístroj správně používat a nenaleznete-li v tomto návodu k obsluze potřebné údaje nebo informace, obraťte se na kvalifikovaného odborníka nebo na naši technickou poradnu. Vadné (již nepoužitelné) akumulátory jsou zvláštním odpadem (nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu) a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. K těmto účelům (k likvidaci akumulátorů) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Poznámky ke konstrukci a k nabíjení lithiových akumulátorů Li-Polymer Výhody: Velmi vysoká hustota (koncentrace) energie (vyšší než 130 Wh/kg). Tyto akumulátory netrpí žádným paměťovým efektem. Nízká hmotnost. Možnost nabíjení při libovolné kapacitě (při libovolném stavu vybití) akumulátoru. Nízké samovybíjení. Vysoké napětí jednotlivých článků (3,7 V). Téměř libovolný tvar, velmi ploché akumulátory. Možnost paralelního řazení (propojení) akumulátorů. Nevytékající polymerový elektrolyt. Nevýhody: Omezený rozsah provozní teploty. Nízká schopnost dodávat velké proudy (malý odběr proudu). Nákladné ochranné zapojení. Tyto akumulátory jsou náchylné k přebití nebo k podvybití. Relativně dlouhá doba nabíjení. Pouzdro akumulátorů náchylné na poškození (fólie). Tyto akumulátory poškozuje podvybití. U lithiových akumulátorových baterií (Li-Polymer) dodržujte při jejich nabíjení a vybíjení bezpodmínečně pokyny, které uvádí jejich výrobce. Tyto akumulátory mají při velmi nízké hmotnosti značně vyšší kapacity než obyčejné akumulátory NiCd nebo NiMH. Z tohoto důvodu se tyto akumulátory (Li-Polymer) používají v modelářství k napájení modelů vozů, letadel, lodí atd., jakož i k napájení mobilních telefonů. Lithiové akumulátory vyžadují při svém nabíjení nebo vybíjení či při manipulaci s nimi zvláštní péči z následujících důvodů: Pouzdro těchto akumulátorů (Li-Polymer) je velmi choulostivé a náchylné na poškození, neboť je vyrobeno z poměrně tenké fólie. Dejte prosím z tohoto důvodu pozor na to, aby Vám tyto akumulátory nespadly na tvrdou podlahu. Nestrkejte do pouzdra těchto akumulátorů žádné předměty. V těchto případech hrozí nebezpečí vzniku požáru a exploze. Při manipulaci s těmito akumulátory dejte pozor na to, aby nemohlo dojít k jejich přehřátí. Neumisťujete je proto v modelech do blízkosti zdrojů tepla (např. do blízkosti motorku nebo regulátoru rychlosti jízdy). Nevystavujte tyto akumulátory přímému slunečnímu záření. V těchto případech hrozí opět nebezpečí vzniku požáru a exploze. Teplota lithiového akumulátoru nesmí být nikdy vyšší než 60 C (dodržujte pokyny jejich výro bce). Zjistíte-li nějaké poškození akumulátoru (například po zřícení modelu letadla) nebo jeho prasklé či nafouklé pouzdro, pak tento akumulátor dále nepoužívejte (nenabíjejte jej). Pokud bude pouzdro akumulátoru prasklé a bude z něho vytékat elektrolyt, pak použijte vhodné ochranné rukavice a zlikvidujte takto poškozený akumulátor podle zákonných předpisů. K nabíjení těchto akumulátorů používejte pouze nabíječky, které jsou pro jejich nabíjení určeny. Nepoužívejte v žádném případě k jejich nabíjení obyčejné nabíječky akumulátorů NiCd, NiMH nebo olověných akumulátorů (autobaterií). Bude-li akumulátorová baterie složena z více než z jednoho článku, pak použijete při jejím nabíjení funkci vyrovnání napětí jednotlivých článků akumulátorové baterie ( balancér ) 5 6

4 Akumulátory Li-Polymer nabíjejte maximálním proudem 1C. To znamená, že nabíjecí proud u těchto akumulátorů nesmí překročit jejich jmenovitou kapacitu (je-li například na akumulátoru vytištěna kapacita 1000 mah, pak takovýto akumulátor nabíjejte maximálním nabíjecím proudem 1000 ma). Nevybíjejte tyto akumulátory nikdy vyšším vybíjecím proudem, než který je na nich uveden. Bude-li například na akumulátoru vytištěna hodnota 20C, pak můžete například akumulátor s jmenovitou kapacitou 1000 mah vybíjet proudem až 20 A, avšak pouze krátkodobě. Tato hodnota (např. 20C ) zpravidla neznamená trvalý vybíjecí proud akumulátoru, nýbrž maximální proud, který můžete krátkodobě z akumulátoru odebírat. Trvalý proud, který můžete u akumulátoru odebírat, by neměl být vyšší než jedna polovina uvedené hodnoty (v našem případě max. 10 A). Vyšší vybíjecí proudy mohou způsobit zdeformování (nafouknutí) pouzdra akumulátoru následkem přehřátí. V těchto případech hrozí opět nebezpečí vzniku požáru a exploze. Napětí žádného ze článků lithiové akumulátorové baterie by nemělo poklesnout při jejím vybíjení pod následující hodnotu: Li-Polymer 3,0 V. Bude-li model vozu (letadla) vybaven ochranou proti podvybití akumulátoru nebo optickou signalizací nízkého napětí akumulátoru (a tato signalizace bude hlásit nízké napětí akumulátoru), pak přestaňte tento model dále používat a proveďte včasné dobití jeho napájecího akumulátoru. Vysvětlení pojmu C rate a nabíjecí účinnost akumulátoru U nabíječek je velmi významný pojem C rate (anglicky míra kapacity, vybíjecí [nabíjecí] proud). Tato míra kapacity (dále jen C nebo CA ) představuje hodnotu elektrického proudu, která se normálně uvádí při nabíjení nebo vybíjení akumulátoru (tato takto označovaná hodnota znamená tedy nabíjecí nebo vybíjecí proud). Přitom odpovídá tato hodnota v ampérech jmenovité kapacitě akumulátoru v ampérhodinách, to znamená, že pro akumulátor s jmenovitou kapacitou 2000 mah platí 1C = 2000 ma (2C = 4000 ma). Dejte přitom pozor na to, že kapacita (energie), kterou můžete odebrat z akumulátoru, závisí na vybíjecím proudu (na proudu, který z akumulátoru odebíráte). Čím nižší bude hodnota vybíjecího proudu, tím vyšší bude i energie (kapacita), kterou budete moci odebrat z akumulátoru. Míra kapacity C (nebo případně CA = vybíjecí proud) bývá uváděna u renomovaných výrobců většinou jako C/3. To znamená, že můžeme z akumulátoru s jmenovitou kapacitou 2500 mah odebírat proud o hodnotě 850 ma (= cca C/3 ), abychom z něho odebrali jeho plnou jmenovitou kapacitu. Uvede-li naopak výrobce akumulátoru s jmenovitou kapacitou 2500 mah vybíjecí proud C/10, což znamená 250 ma, pak musíme vycházet z toho, že při vybíjecím (odebíraném) proudu 850 ma neodebereme z akumulátoru jeho plnou kapacitu, tedy 2500 mah! Akumulátory s označením C/10 patří mezi akumulátory horší kvality. Důležité upozornění: Abyste mohli použít k nabíjení akumulátorů vysoké nabíjecí proudy (1C), musejí být tyto akumulátory dimenzovány na rychlé nabíjení. Dejte pozor na hodnoty C a nabíjecí proudy, které uvádí výrobce příslušného akumulátoru! 5. Uvedení testovacího přístroje do provozu Nabíjení do přístroje zabudovaného akumulátoru Zapojte válcový konektor přiloženého nabíjecího kabelu [10] do zdířky [7] (viz obr. 1) na levé straně přístroje a druhý konektor tohoto kabelu (USB) zapojte do volného USB portu (konektoru) na osobním počítači (notebooku) a osobní počítač zapněte. Na přístroji se rozsvítí kontrolka [8] (viz obr. 1). Tato LED svým rozsvícením signalizuje spuštění procesu nabíjení do přístroje vloženého akumulátoru. Jakmile přestane tato kontrolka svítit, můžete odpojit od přístroje a od počítače napájecí kabel, neboť toto znamená, že je akumulátor vložený do přístroje již zcela nabit. Konektor USB na osobním počítači (notebooku) nebo na jiné externí síťové nabíječce musí být schopen dodávat proud 500 ma. Z tohoto důvodu nepřipojujte nabíjecí kabel k USB portu (konektoru), který se nachází u některých počítačů na jejich klávesnicích. Tyto konektory dodávají příliš nízký proud. Nabíjecí účinnost akumulátoru (nabíjecí koeficient): K určení doby trvání nabíjení akumulátoru je třeba zohlednit jeho nabíjecí účinnost neboli nabíjecí koeficient (Charge factor). Energie, kterou budeme muset dodat akumulátoru s kapacitou 1500 mah je třeba v normálním případě vynásobit koeficientem 1,4 (140 %), z toho vyplývá: 1,4 x 1500 mah = 2100 mah. Bude-li činit u tohoto akumulátoru zvolený nabíjecí proud 2C = 3000 ma, pak z toho vyplývá doba trvání nabíjení: 2100 Ah / 3000 ma = 0,7 hodin, čili asi 42 minut. Pomocí této nabíječky můžete zkrátit doby trvání nabíjení akumulátoru zvýšením parametru C rate čili zvýšením nabíjecího proudu. Mnozí výrobci akumulátorů NiCd nebo NiMH (nebo jiných typů akumulátorů) uvádějí pro rychlé nabíjení svých akumulátorů hodnotu parametru C rate až 1C. Nabíjecí proud je přitom považován za konstantní a nepřerušovaný. 7 8

5 6. Měření parametrů akumulátorových baterií Li-Polymer a) Kontrola stavu nabití akumulátorové baterie Li-Polymer Zapněte testovací přístroj posuvným přepínačem jeho zapnutí a vypnutí na levé horní straně přístroje [1] (viz obr. 1). Jakmile se na displeji přístroje objeví základní zobrazení Voltage (Napětí), stiskněte na pravé horní straně přístroje dvakrát (2 x) tlačítko volby funkcí měření M [3] (viz obr.1). Po této akci se na displeji přístroje zobrazí symbol Unit (Jednotka) viz obr. 3. V tomto případě nebudou na displeji přístroje ještě zobrazeny žádné naměřené hodnoty. Pro ilustraci uvádíme na tomto zobrazení na displeji přístroje otestování akumulátorové baterie se 3 články (jednotlivými akumulátory). Zapojte konektor (balancér) kabelu testované akumulátorové baterie do univerzálního konektoru (balancéru) na přístroji [4] (viz obr.1) podle schéma znázorněného na obr. 2. Dejte při tomto připojování pozor na správnou polaritu kontaktů. Kontakt minus ( ) musí být vždy nahoře. Obr. 2 Po připojení akumulátorové baterie k testovacímu přístroji se na jeho displeji zobrazí počet článků akumulátorové baterie Cells (viz [1] na obr. 3) a aktuální naměřené napětí jednotlivých článků akumulátorové baterie ve voltech (viz [2] na obr. 3). Dále se na displeji přístroje objeví grafické zobrazení stavu nabití jednotlivých článků akumulátorové baterie (viz [3] na obr. 3). Kapacita akumulátorové baterie není po zvolení této funkce na displeji přístroje zobrazována (viz [4] na obr. 3). Obr. 3 9 Displej tohoto měřícího přístroje je vybaven zadním podsvícením. Aby nedocházelo ke zbytečnému a nadměrnému vybíjení do přístroje zabudovaného akumulátoru, dochází k automatickému vypínání osvětlení displeje po uplynutí několika sekund. Opětovné zapnutí osvětlení displeje přístroje provedete stisknutím tlačítka (přepínače) funkcí měření M na horní straně měřícího přístroje (viz [3] na obr. 1). Tuto funkci měření ukončíte odpojením testované akumulátorové baterie od přístroje nebo můžete počkat cca 30 sekund na automatické vypnutí této funkce měření. V obou případech se na displeji přístroje objeví základní zobrazení Voltage (Napětí). Po uplynutí dalších 30 sekund, pokud nebudete provádět žádné další měření, dojde k vypnutí displeje (na displeji přístroje nebude vidět žádné zobrazení). Opětovnou aktivaci přístroje provedete stisknutím tlačítka (přepínače) funkcí měření M na horní straně měřícího přístroje (viz [3] na obr. 1). b) Měření vnitřního odporu jednotlivých článků akumulátorové baterie Li-Polymer K velmi důležitým parametrům akumulátorových baterií, které vypovídají o jejich kvalitě, patří jejich vnitřní odpor. Čím nižší bude vnitřní odpor akumulátoru (jednotlivých článků akumulátorové baterie), tím vyšší bude jeho napětí na jeho kontaktech. Příliš vysoké hodnoty vnitřního odporu znamenají, že se může jednat o již velmi starý (opotřebovaný) nebo dlouho skladovaný či poškozený akumulátor. Toto se může projevit zvláště u akumulátorů, které musejí dodávat poměrně vysoké proudy. V těchto případech se značně snižuje napětí na kontaktech akumulátoru a takovéto částečně nebo zcela poškozené akumulátory se velmi zahřívají. Důležité upozornění! Neprovádějte měření vnitřního odporu jednotlivých článků akumulátorové baterie delší dobu než 5 minut, neboť každé déle trvající měření odebere z testovaného článku baterie určité množství energie, čímž dojde ke snížení jeho kapacity. Jednotlivé články akumulátorové baterie by poté neměly stejné napětí. Tímto měřícím přístrojem změříte vnitřní odpor jednotlivých článků akumulátorové baterie. Dejte při tomto měření pozor na to, že vnitřní odpor akumulátorů závisí na mnoha okolnostech (faktorech), jako jsou například jmenovitá kapacita, stav nabití akumulátoru jakož i jeho teplota, staří, nesprávná manipulace s akumulátorem (podvybíjení, přebíjení) atd. Z tohoto důvodu je důležité provést změření vnitřního odporu všech článků akumulátorové baterie, abyste porovnáním těchto hodnot mohli posoudit celkový stav a celkovou kvalitu akumulátorové baterie. Při měření vnitřního odporu článků akumulátorové baterie postupujte následujícím způsobem: Zapněte testovací přístroj posuvným přepínačem jeho zapnutí a vypnutí na levé horní straně přístroje [1] (viz obr. 1). Jakmile se na displeji přístroje objeví základní zobrazení Voltage (Napětí), stiskněte na pravé horní straně přístroje tlačítko volby funkcí měření M [3] (viz obr.1) a podržte toto tlačítko několik sekund stisknuté. Po této akci se na displeji přístroje zobrazí symbol I.R.M viz obr. 5. Po zvolení této funkce měření změříte vnitřní odpor jednotlivých článků akumulátorové baterie. Tím zjistíte kvalitu testované akumulátorové baterie nebo případně nežádoucí přechodové odpory propojovacích kabelů akumulátorové baterie. Vysuňte páčkou na spodní straně přístroje kontakty k měření vnitřního odporu jednotlivých článků akumulátorové baterie (viz [5] na obr. 1). Připojte k těmto dvěma kontaktům k měření vnitřního odporu jednotlivých článků akumulátorové baterie dva kontakty konektoru (balancéru) článku testované akumulátorové baterie, jehož vnitřní odpor chcete změřit podle schéma znázorněného na obr. 4. Dejte při tomto připojování pozor na správnou polaritu kontaktů. Kontakt minus ( ) musí být vždy nahoře. Pokud připojíte akumulátorovou baterii (její článek) k přístroji nesprávnou polaritou, zobrazí se na displeji přístroje varovné hlášení a ozve se z něho výstražný akustický signál. 10

6 Obr. 4 Pokud se budou jednotlivé naměřené hodnoty vnitřního odporu (3 hodnoty) u jednoho článku akumulátorové baterie odlišovat o více něž 15 % nebo budou-li se jednotlivé články akumulátorové baterie od sebe odlišovat o více než 10 %, může být článek akumulátorové baterie, u kterého jste naměřili nejvyšší hodnotu vnitřního odporu, již poškozený a pravděpodobně dále nepoužitelný (po zjištění vyšších odchylek mezi naměřenými hodnotami). Pokud budou tyto odchylky naměřených tří hodnot vnitřního odporu u takovéhoto článku nižší, dá se předpokládat, že v blízké budoucnosti (po uplynutí určité doby), budete takovýto článek dále nepoužitelný, neboť se po každém jeho použití začne zvyšovat jeho vnitřní odpor. Zjistíte-li velmi vysoké odchylky, pak Vám doporučujeme provádět pravidelné kontroly takto postižené akumulátorové baterie. V případě dalšího zhoršení těchto parametrů akumulátorové baterie Vám doporučujeme, abyste provedli její výměnu. Naměřené hodnoty vnitřního odporu zobrazované na displeji přístroje slouží výlučně pouze pro orientační účely. Přesnost tohoto měření závisí rovněž velkou měrou na kvalitě kontaktů balancéru akumulátorové baterie. Tímto přístrojem naměřené hodnoty nelze s rovnávat s naměřenými hodnotami profesionálními a poměrně drahými měřícími přístroji. Po proměření různých akumulátorových baterií můžete ale tímto přístrojem zjistit, zda je testovaná baterie v pořádku nebo není. Tuto funkci měření ukončíte odpojením testované akumulátorové baterie od přístroje nebo můžete počkat cca 30 sekund na automatické vypnutí této funkce měření. V obou případech se na displeji přístroje objeví základní zobrazení Voltage (Napětí). Po uplynutí dalších 30 sekund, pokud nebudete provádět žádné další měření, dojde k vypnutí displeje (na displeji přístroje nebude vidět žádné zobrazení). Opětovnou aktivaci přístroje provedete stisknutím tlačítka (přepínače) funkcí měření M na horní straně měřícího přístroje (viz [3] na obr. 1). 7. Použití testovacího přístroje ve spojení s externí nabíječkou Obr. 5 Nejprve přístroj zatíží k němu připojený testovaný článek akumulátorové baterie elektronicky odporem s hodnotou 1 Ω, poté odporem s hodnotou 0,5 Ω a nakonec pulsující zátěží s kmitočtem 1 khz a s hodnotou odporu 1 Ω (viz sloupec [1] na obr. 5). Na displeji přístroje se zobrazí hodnoty naměřeného vybíjecího proudu v ampérech (A), který protéká příslušnou elektronickou zátěží uvnitř přístroje (viz sloupec [2] na obr. 5). V pravém sloupci na displeji přístroje (viz sloupec [3] na obr. 5) se zobrazí naměřené hodnoty vnitřního odporu testovaného článku akumulátorové baterie v miliohmech (mω). Tímto způsobem změřte vnitřní odpor všech článků akumulátorové baterie. Dva vysunuté měřící kontakty jsou na přístroji uzpůsobeny tak, abyste mohli přepojením kontaktů balancéru akumulátorové baterie (podle výše uvedeného vyobrazení na obr. 4 shora dolů) změřit postupně vnitřní odpor všech článků akumulátorové baterie. Nejnižší a nejvyšší naměřené hodnoty vnitřního odporu u každého článku akumulátorové baterie (tři zobrazené naměřené hodnoty) by se neměly lišit o více než 15 %. Porovnejte tyto naměřené hodnoty mezi sebou u každého článku akumulátorové baterie. Jednotlivé články akumulátorové baterie by měly vykazovat rozdíly v těchto jednotlivých třech naměřených hodnotách vnitřního odporu maximálně 10 %. a) Připojení externí nabíječky akumulátorů k testovacímu přístroji K tomuto přístroji můžete připojit nabíječky akumulátorových baterií, které umožňují přenos naměřených hodnot do jiných přístrojů (které jsou vybaveny sériovým interface se třemi kontakty), jedná se například o nabíječky značky Voltcraft série B6 (obj. č.: , , ). Po připojení nabíječky k přístroji přiloženým kabelem [9] (viz obr. 1) ke konektoru (sériovému interface) UART [6] (viz obr. 1) zobrazíte na displeji přístroje naměřené hodnoty touto externí nabíječkou. Druhý konektor tohoto kabelu připojíte například na nabíječce B6AC DUAL POWER (obj. č.: ) do zdířky (zásuvky) k připojení teploměru. Jakmile nabíječka změří hodnoty, které se týkají k ní připojené akumulátorové baterie, zobrazí se tyto naměřené hodnoty po uplynutí několika sekund na displeji testovacího přístroje. Tento přenos naměřených hodnot a dalších parametrů z nabíječky do testovacího přístroje se uskuteční většinou až po spuštění procesu nabíjení nebo vybíjení k nabíječce připojené akumulátorové baterie. Přenos dat z nabíječky do testovacího přístroje signalizuje v základním režimu zobrazení Voltage (Napětí) blikající bod nad zobrazením symbolu baterie (viz obr. 6)

7 b) Zobrazení na displeji přístroje režim měření napětí (Voltage) c) Zobrazení na displeji přístroje režim měření proudu (Current) Do režimu zobrazení nabíjecího nebo vybíjecího proudu Current se dostanete ze základního zobrazení měření napětí Voltage krátkým stisknutím tlačítka volby funkcí měření M [3] (viz obr.1). Obr. 6 1 Počet článků akumulátorové baterie (Li3S = 3 články). 2 Doba trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. 3 Aktuální napětí akumulátorové baterie ve voltech (V). 4 Osa znázorňující vzrůstající nebo klesající napětí akumulátorové baterie ve voltech (V). 5 Osa znázorňující průběh času (doba trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie). 6 Křivka znázorňující průběh procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. 7 Symbol baterie: Stav nabití nebo vybití akumulátorové baterie. 8 Symbol přenosu naměřených hodnot z nabíječky do testovacího přístroje. Po uplynutí každých cca 3 minut dochází ke komprimaci osy znázorňující průběh času (doby trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie) o cca 30 sekund (posunutí této osy směrem doleva). Toto se stále opakuje každých 30 sekund až do konce ukončení procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. To zajišťuje nezávisle na době trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie přesné zobrazení křivky znázorňující průběh procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. Po ukončení procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie se naposledy naměřené hodnoty nabíječkou uloží do vnitřní paměti testovacího přístroje. Toto se týká režimu měření napětí Voltage jakož i režimu měření nabíjecího nebo vybíjecího proudu akumulátorové baterie Current viz následující odstavec c) Zobrazení na displeji přístroje režim měření proudu (Current). Jestliže testovací přístroj vypnete, pak vymažete tyto naměřené hodnoty z jeho vnitřní paměti. Stupnicím (osám), které zobrazují napětí (V) nebo proud (A), nejsou přiřazeny žádné pevné hodnoty. Tyto stupnice (osy) jsou automaticky přizpůsobovány podle nabíjecího napětí nebo nabíjecího (vybíjecího) proudu a slouží toliko pro orientaci. Obr. 7 1 Dodaný výkon do akumulátorové baterie nebo z ní odebraný výkon ve wattech (W). 2 Doba trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. 3 Aktuální nabíjecí nebo vybíjecí proud v ampérech (A). 4 Osa znázorňující vzrůstající nebo klesající nabíjecí (vybíjecí) proud v ampérech (A). 5 Osa znázorňující průběh času (doba trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie). 6 Křivka znázorňující průběh procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. Po uplynutí každých cca 3 minut dochází ke komprimaci osy znázorňující průběh času (doby trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie) o cca 30 sekund (posunutí této osy směrem doleva). Toto se stále opakuje každých 30 sekund až do konce ukončení procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. To zajišťuje nezávisle na době trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie přesné zobrazení křivky znázorňující průběh procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. Po ukončení procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie se naposledy naměřené hodnoty nabíječkou uloží do vnitřní paměti testovacího přístroje. Toto se týká režimu měření napětí Voltage jakož i režimu měření nabíjecího nebo vybíjecího proudu akumulátorové baterie Current. Jestliže testovací přístroj vypnete, pak vymažete tyto naměřené hodnoty z jeho vnitřní paměti. Stupnicím (osám), které zobrazují napětí (V) nebo proud (A), nejsou přiřazeny žádné pevné hodnoty. Tyto stupnice (osy) jsou automaticky přizpůsobovány podle nabíjecího napětí nebo nabíjecího (vybíjecího) proudu a slouží toliko pro orientaci

8 c) Zobrazení na displeji přístroje režim kontroly jednotlivých článků (Unit) Do režimu zobrazení parametrů jednotlivých článků akumulátorové baterie Unit (Jednotka) se dostanete ze základního zobrazení měření napětí Voltage dvojnásobným (2 x) krátkým stisknutím tlačítka volby funkcí měření M [3] (viz obr.1). Obr. 8 1 Počet článků akumulátorové baterie (3 Cells = 3 články). 2 Zobrazení teploty (u tohoto přístroje není toto zobrazení funkční). 3 Dodaná energie do akumulátorové baterie nebo z ní odebraná energie v miliampérhodinách (mah). 4 Grafické zobrazení stavu nabití nebo vybití jednotlivých článků akumulátorové baterie. 5 Aktuální napětí jednotlivých článků akumulátorové baterie ve voltech. Po ukončení procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie se naposledy naměřené hodnoty nabíječkou uloží do vnitřní paměti testovacího přístroje. Jestliže testovací přístroj vypnete, pak vymažete tyto naměřené hodnoty z jeho vnitřní paměti. 8. Čištění a údržba testovacího přístroje Kromě příležitostného čištění, nevyžaduje tento přístroj žádnou údržbu. K čištění tohoto testovacího přístroje používejte čistý, antistatický a suchý čistící hadřík bez žmolků a chloupků. Prach z přístroje můžete odstranit štětečkem nebo vysavačem prachu. K čištění tohoto přístroje nepoužívejte žádné uhličitanové čistící prostředky (sodu), benzín, alkohol nebo podobné látky (chemická rozpouštědla, ředidla barev a laků). Mohli byste tak porušit povrch přístroje. Kromě jiného jsou výpary těchto čistících prostředků zdraví škodlivé a výbušné. K čištění přístroje nepoužívejte žádné nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče a pod. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/06/

Nabíječka Li-Pol akumulátorů E4. Obj. č.: 23 87 84. 2. Účel použití nabíječky a popis hlavních funkcí nabíječky. 3. Rozsah dodávky

Nabíječka Li-Pol akumulátorů E4. Obj. č.: 23 87 84. 2. Účel použití nabíječky a popis hlavních funkcí nabíječky. 3. Rozsah dodávky 2. Účel použití nabíječky a popis hlavních funkcí nabíječky Tato nabíječka je určena pro modeláře k nabíjení akumulátorových baterií Li-Polymer (LiPo), které jsou složeny z 1 až ze 4 článků (jednotlivých

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 Obj. č.: 10 07 07 / 10 07 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

Nabíjecí stanice akumulátorů UCT 50-5. Obj. č.: 20 05 05. Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Rozsah dodávky...1. 1. Úvod

Nabíjecí stanice akumulátorů UCT 50-5. Obj. č.: 20 05 05. Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Rozsah dodávky...1. 1. Úvod Nabíjecí stanice akumulátorů UCT 50-5 1. Úvod Obj. č.: 20 05 05 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Vaše rozhodnutí zakoupit výrobek naší firmy. Jsme přesvědčeni, že tato speciální nabíječka

Více

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití Verze z 08/09 Solární nabíječka pro mobilní telefony Obj. č. 76 83 35 Návod k použití Důležité upozornění: Vážený zákazníku, Naneštěstí došlo k záměně označení dvou DC zásuvek. Správná interpretace: USB-plug

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zahradní solární svítilna

NÁVOD K OBSLUZE. Zahradní solární svítilna NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zahradní solární svítilna Obj. č.: 11 02 16 Osvětlete si Vaše zahradní cestičky stylově a ekologicky. Za denního světla dochází k nabíjení vložených akumulátorů NiCd sluneční

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt NÁVOD K OBSLUZE Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt Obj. č.: 12 09 66 Pro provádění nejpřesnějších měření teploty kapalin (s ponorným čidlem) jakož i vzduchu a plynů. Kvalitní pouzdro z nárazuvzdorné

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití nabíječky... 3 3. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 4.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30) NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30) Kompaktní a robustní váhy s digitálním zobrazením na přehledném displeji z tekutých krystalů (LCD) pro různá použití, s přesným tenzometrickým

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 18 87 (DSO-2090 USB, 40 MHz) Obj. č.: 12 18 88 (DSO-2150 USB, 60 MHz) Obj. č.: 12 18 90 (DSO-2250 USB, 100 MHz)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 18 87 (DSO-2090 USB, 40 MHz) Obj. č.: 12 18 88 (DSO-2150 USB, 60 MHz) Obj. č.: 12 18 90 (DSO-2250 USB, 100 MHz) NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/07 Obj. č.: 12 18 87 (DSO-2090 USB, 40 MHz) Obj. č.: 12 18 88 (DSO-2150 USB, 60 MHz) Obj. č.: 12 18 90 (DSO-2250 USB, 100 MHz) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 Kompaktní nabíječka olověných akumulátorů (autobaterií) s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V s nastavitelným nabíjecím proudem do 30 A (2 polohy přepínače)

Více

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZ2145A www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 19 Tento infračervený teploměr Dotory je určen k rychlému (během jedné sekundy), nekomplikovanému, bezpečnému a přesnému měření tělesné teploty pro celou rodinu s rozlišením

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 05 85

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 05 85 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 12 05 85 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE Verze 08/01 Obj. č.: 85 35 99 Tato sada osvětlení jízdního kola (pomocí baterií) obsahuje přední světlomet s výkonnou a jasnou xenonovou žárovkou a zadní svítilnu se 6 výkonnými

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

Miniaturní videokamera s klíčenkou BS Key chain. Obj. č.: 75 45 26. Obsah Strana

Miniaturní videokamera s klíčenkou BS Key chain. Obj. č.: 75 45 26. Obsah Strana Miniaturní videokamera s klíčenkou BS Key chain Obj. č.: 75 45 26 1. Úvod a účel použití kamery Vážená zákaznice, vážený zákazníku, velice nás potěšilo, že jste se rozhodla (rozhodl) pro koupi této malé

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

Detektor kouře SS-166-01

Detektor kouře SS-166-01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/02 Detektor kouře SS-166-01 Obj. č.: 75 00 87 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón zazní okamžitě, jakmile senzor zjistí

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Obj. č.: 84 02 25

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Obj. č.: 84 02 25 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Obj. č.: 84 02 25 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1 FERVE TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY F-814 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Strana 1 FERVE F - 814 je nový digitální přístroj k testovaní akumulátorů, alternátorů a regulátorů napětí, který byl

Více

Miniaturní videokamera s klíčenkou Hyundai MC1010. Obj. č.: 95 58 57. Obsah Strana

Miniaturní videokamera s klíčenkou Hyundai MC1010. Obj. č.: 95 58 57. Obsah Strana Miniaturní videokamera s klíčenkou Hyundai MC1010 Obj. č.: 95 58 57 1. Úvod a účel použití kamery Vážená zákaznice, vážený zákazníku, velice nás potěšilo, že jste se rozhodla (rozhodl) pro koupi této malé

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 27 83

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 27 83 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 12 27 83 Jedná se o pohodlný měřící přístroj k jednoduchému zjištění ph-hodnoty (kyselosti nebo zásaditosti) vody v akváriích, plaveckých bazénech, v zahradnictvích,

Více

Silverado Obří závodní lehký dodávkový automobil pickup (dálkově ovládaný vysílačkou)

Silverado Obří závodní lehký dodávkový automobil pickup (dálkově ovládaný vysílačkou) NÁVOD K OBSLUZE Silverado Obří závodní lehký dodávkový automobil pickup (dálkově ovládaný vysílačkou) Objednací číslo: 22 24 04 Monster-Racing Pickup-Truck s úplným ovládáním řízení a jízdními funkcemi

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 4730458

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 4730458 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 4730458 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení nabíječky do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 Zazvoní-li na Vás například třikrát Váš soused, pak toto zvonění s tímto naslouchátkem nikdy nepřeslechnete. Kromě toho můžete s tímto naslouchátkem, které je vyrobeno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 11 02 52

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 11 02 52 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/04 Obj. č.: 11 02 52 Osvětlete si Vaše zahradní cestičky stylově a ekologicky. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vložených akumulátorů NiCd sluneční energií (pomocí

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 42 28

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 42 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 42 28 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

Externí baterie 10000 mah

Externí baterie 10000 mah Externí baterie 10000 mah Uživatelská příručka 31888 I. Úvod Tuto lehkou, vysokokapacitní a stylovou mobilní externí baterii, která je šetrná k životnímu prostředí, lze kdekoliv a kdykoliv použít pro většinu

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy... 3 Technické údaje... 3 Součásti nabíječky (ovládací tlačítka)... 4 Displej nabíječky... 5 Obj. č.: 23 07 69 Popis funkce nabíječky... 5 Funkce

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT www.metra.cz 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU590... 3 4. Technické parametry:...

Více

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota...

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota... Obsah Strana Kombinovaný měřič elektrické vodivosti HI9811-5 (ph / C / EC / TDS) 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120126

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120126 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120126 Obsah Strana ÚČEL POUŽITÍ PH-METRU... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 ROZSAH DODÁVKY... 3 VLOŽENÍ (VÝMĚNA) BATERIE... 4 OBSLUHA PŘÍSTROJE, KALIBRACE, MĚŘENÍ... 5 PŘÍKLAD POUŽITÍ:

Více

Sinusový střídač SWD-1200/12. Obj. č.: 51 31 29. Obsah Strana. 1. Úvod...1. 2. Možnosti použití a funkce střídačů série SWD...3

Sinusový střídač SWD-1200/12. Obj. č.: 51 31 29. Obsah Strana. 1. Úvod...1. 2. Možnosti použití a funkce střídačů série SWD...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Možnosti použití a funkce střídačů série SWD...3 Vybavení (další vlastnosti a funkce střídače)...3 Doplňující vybavení střídačů (dálkové ovladače)...4 3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 05 18

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 05 18 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 Obj. č.: 57 05 18 Stále více a více oblíbená dekorace a okrasa bytů s hrou barev v aktuálním moderním provedení (pochromovaný spodní díl ve stříbrné barvě). Tisíce světlovodných

Více

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard Flexible Tastatur Nimble Flexible keyboard 1 Návod k obsluze Mini Bluetooth klávesnice Nimble Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Hama. Zastavte se na chvíli a přečtěte si následující kompletní

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

Nabíjecí stanice akumulátorů ALC 8500 Expert. Obj. č.: 20 08 50. Účel použití nabíjecí stanice. Rozsah dodávky. Poznámky k nabíjení akumulátorů

Nabíjecí stanice akumulátorů ALC 8500 Expert. Obj. č.: 20 08 50. Účel použití nabíjecí stanice. Rozsah dodávky. Poznámky k nabíjení akumulátorů Účel použití nabíjecí stanice Tato nabíjecí stanice je určena pro rychlé a normální nabíjení akumulátorů, dále k jejich vybíjení a k takzvanému udržovacímu nabíjení akumulátorů následujících typů: NiCd

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

ENcontrol INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Měřič a spínač do zásuvky SP-M1R1-ZAS

ENcontrol INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Měřič a spínač do zásuvky SP-M1R1-ZAS INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Měřič a spínač do zásuvky SP-M1R1-ZAS 2 SP-M1R1-ZAS Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů může společnost s.r.o. změnit bez předchozího

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více