Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: Obsah Strana. 1. Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod"

Transkript

1 Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: Obsah Strana 1. Úvod Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky Účel použití testovacího přístroje Bezpečnostní předpisy, informace o akumulátorech Li-Polymer... 5 Poznámky ke konstrukci a k nabíjení lithiových akumulátorů Li-Polymer... 6 Vysvětlení pojmu C rate a nabíjecí účinnost akumulátoru Uvedení testovacího přístroje do provozu... 8 Nabíjení do přístroje zabudovaného akumulátoru Měření parametrů akumulátorových baterií Li-Polymer... 9 a) Kontrola stavu nabití akumulátorové baterie Li-Polymer... 9 b) Měření vnitřního odporu jednotlivých článků akumulátorové baterie Li-Polymer Použití testovacího přístroje ve spojení s externí nabíječkou a) Připojení externí nabíječky akumulátorů k testovacímu přístroji b) Zobrazení na displeji přístroje režim měření napětí (Voltage) c) Zobrazení na displeji přístroje režim měření proudu (Current) c) Zobrazení na displeji přístroje režim kontroly jednotlivých článků (Unit) Čištění a údržba testovacího přístroje Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup testeru Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Voltcraft - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřící techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy Voltcraft optimální řešení. Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky Voltcraft. 2

2 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky 1 Posuvný přepínač zapnutí a vypnutí přístroje. 2 Podsvícený LCD displej 83 x 54,5 mm. Obr. 1 3 Tlačítko (přepínač) volby funkcí měření M (provozních režimů) přístroje. 4 Univerzální konektor k připojení lithiových akumulátorových baterií Li-Polymer. Podobný konektor bývá většinou označen na nabíječkách těchto akumulátorových baterií (například na nabíječce B6AC DUAL POWER (obj. č.: ) jako BALANCE CHARGING SOCKET, kde tento konektor provádí vyrovnávací nabíjení jednotlivých článků baterie (jedná se o takzvaný balancér ). 5 Kontakty k měření vnitřního odporu akumulátorové baterie. 6 Konektor se sériovým interface UART (3 kontakty, připojení přístroje k nabíječce). 7 Zdířka (konektor) k připojení konektoru kabelu nabíjení do přístroje vloženého akumulátoru. 8 Kontrolka nabíjení do přístroje vloženého akumulátoru. 9 Kabel k připojení k externí nabíječce akumulátorů (viz konektor [6] na přístroji). 10 Kabel nabíjení do přístroje vloženého akumulátoru s konektorem USB (k připojení k osobnímu počítači nebo k notebooku) a s válcovým konektorem k připojení do zdířky [7] na přístroji. Důležité upozornění: Tento přístroj je vybaven konektorem TEMP. (připojení čidla měření teploty). Tento konektor ale není u tohoto testovacího přístroje zapojen a nedá se použít k měření teploty akumulátorových baterií Účel použití testovacího přístroje Tento multifunkční testovací přístroj je určen ke kontrole stavu nabití a k měření vnitřního odporu následujících typů akumulátorových baterií: Li-Polymer (lithiové polymerové akumulátory): Baterie sestavené z 1 až 8 jednotlivých akumulátorů (článků) Jmenovité napětí jednoho článku: 3,7 V Akumulátory (Li-Polymer) se používají v modelářství k napájení modelů vozů, letadel, lodí atd., jakož i k napájení mobilních telefonů. Připojíte-li k tomuto přístroji konektorem balancéru akumulátorovou baterii Li-Polymer, která může být sestavena až z 8 článků (jednotlivých akumulátorů), pak se vám zobrazí na displeji přístroje napětí těchto článků a stav jejich nabití včetně grafického zobrazení těchto parametrů. S tímto přístrojem změříte také vnitřní odpor jednotlivých článků akumulátorové baterie (tři měření s různými parametry zatížení článků akumulátorové baterie). Ve spojení s vhodnými nabíječkami, které umožňují přenos naměřených hodnot (které jsou vybaveny sériovým interface se třemi kontakty), například s nabíječkou značky Voltcraft B6AC DUAL POWER (obj. č.: ), můžete na displeji tohoto přístroje zobrazit nabíjecí (vybíjecí) proud, napětí, dobu trvání nabíjení (vybíjení) akumulátorové včetně grafického zobrazení procesu nabíjení (vybíjení) a další parametry, které se týkají údržby akumulátorových baterií. K tomuto účelu můžete použít k testovacímu přístroji přiložený propojovací kabel (viz obr. 1 a kabel označený jako [9]). Tento přístroj je vybaven akumulátorem Li-Polymer (3,7 V / 1020 mah), který dokáže napájet přístroj až 10 hodin. K nabíjení tohoto akumulátoru použijte přiložený USB kabel, kterým propojíte testovací přístroj se zapnutým osobním počítače nebo notebookem (viz obr. 1 a kabel označený jako [10]). Přerušíte-li na delší dobu než 1 minutu provádění měření, přepne se testovací přístroj, aby nedocházelo ke zbytečnému a nadměrnému vybíjení do přístroje zabudovaného akumulátoru, automaticky do pohotovostního režimu (Standby). Displej tohoto měřícího přístroje je vybaven zadním podsvícením. Aby nedocházelo ke zbytečnému a nadměrnému vybíjení do přístroje zabudovaného akumulátoru, dochází k automatickému vypínání osvětlení displeje po uplynutí několika sekund. Opětovné zapnutí osvětlení displeje přístroje provedete stisknutím tlačítka (přepínače) funkcí měření M na horní straně měřícího přístroje. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Věnujte prosím několik minut času a přečtěte si pozorně tento návod k obsluze, dříve než uvedete tento testovací přístroj do provozu. Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic včetně elektromagnetické slučitelnosti. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami (CE), odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Z tohoto důvodu nesmíte tento přístroj sami opravovat, upravovat a provádět změny v jeho vnitřním zapojení. Pokud toto provedete, pak ztratíte jakékoliv nároky, které by jinak vyplývaly ze záruky výrobku. 4

3 4. Bezpečnostní předpisy, informace o akumulátorech Li-Polymer Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s tímto přístrojem včetně k němu připojeným akumulátorům nebo nabíječkám. V těchto případech zanikají jakékoliv nároky, které by jinak vyplývaly ze záruky výrobku. Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Tento přístroj opustil výrobní závod v bezvadném technickém stavu. Abyste tento stav zachovali a zajistili bezpečné používání osciloskopu, dodržujte prosím všechny pokyny, které se nacházejí v tomto návodu k obsluze. Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno přístroj upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny v jeho vnitřním zapojení). Dříve než začnete tento přístroj používat, přečtěte si prosím následující pokyny: Při práci (při měření a nabíjení akumulátorů) dávejte pozor na malé děti. Skladujte tento přístroj v suchých prostorách, do kterých nemají přístup malé děti. Elektrická zařízení nejsou žádná dětská hračka a nepatří do rukou malých dětí. Děti mohou strkat do elektrických zařízení různé předměty. Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém (mokrém) prostředí. Nevystavujte tento přístroj přímému slunečnímu záření, dešti nebo sněhu, silným vibracím a otřesům. Nepoužívejte tento přístroj v prostorách, kde se vyskytují hořlavé plyny, výpary chemických rozpouštědel (ředidel barev a laků), zvířený prach nebo silná elektrostatická pole. Nevystavujte dále tento testovací přístroj silným elektromagnetickým nebo magnetickým polím, která se vyskytují v blízkosti elektrických přístrojů (vysokofrekvenční generátory, antény vysílacích zařízení, reproduktory včetně bezdrátových sluchátek, transformátory, elektrické motory, bezdrátové telefony, radiostanice atd.). Magnetická a elektromagnetická pole by mohla způsobit nepřesná zobrazení naměřených hodnot na displeji přístroje. Neprovádějte sami žádné opravy tohoto přístroje. V případě potřeby opravy přístroje se spojte se svým prodejcem, který Vám zajistí jeho opravu v autorizovaném servisu. Nezapínejte tento přístroj nikdy okamžité poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla tento přístroj za určitých okolností zničit. Nechte proto tento přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou vzduchu v prostoru jeho použití. To samé platí i pro akumulátory a nabíječky. V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat předpisy úrazové zábrany, které se týkají elektrických zařízení a provozních prostředků. Ve školách, v učňovských zařízeních a amatérských dílnách by mělo být kontrolováno zacházení s měřícími přístroji odpovědným odborným personálem. Nebudete-li tento přístroj používat, pak jej vždy vypněte. Nebudete-li si vědět rady, jak tento testovací přístroj správně používat a nenaleznete-li v tomto návodu k obsluze potřebné údaje nebo informace, obraťte se na kvalifikovaného odborníka nebo na naši technickou poradnu. Vadné (již nepoužitelné) akumulátory jsou zvláštním odpadem (nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu) a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. K těmto účelům (k likvidaci akumulátorů) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Poznámky ke konstrukci a k nabíjení lithiových akumulátorů Li-Polymer Výhody: Velmi vysoká hustota (koncentrace) energie (vyšší než 130 Wh/kg). Tyto akumulátory netrpí žádným paměťovým efektem. Nízká hmotnost. Možnost nabíjení při libovolné kapacitě (při libovolném stavu vybití) akumulátoru. Nízké samovybíjení. Vysoké napětí jednotlivých článků (3,7 V). Téměř libovolný tvar, velmi ploché akumulátory. Možnost paralelního řazení (propojení) akumulátorů. Nevytékající polymerový elektrolyt. Nevýhody: Omezený rozsah provozní teploty. Nízká schopnost dodávat velké proudy (malý odběr proudu). Nákladné ochranné zapojení. Tyto akumulátory jsou náchylné k přebití nebo k podvybití. Relativně dlouhá doba nabíjení. Pouzdro akumulátorů náchylné na poškození (fólie). Tyto akumulátory poškozuje podvybití. U lithiových akumulátorových baterií (Li-Polymer) dodržujte při jejich nabíjení a vybíjení bezpodmínečně pokyny, které uvádí jejich výrobce. Tyto akumulátory mají při velmi nízké hmotnosti značně vyšší kapacity než obyčejné akumulátory NiCd nebo NiMH. Z tohoto důvodu se tyto akumulátory (Li-Polymer) používají v modelářství k napájení modelů vozů, letadel, lodí atd., jakož i k napájení mobilních telefonů. Lithiové akumulátory vyžadují při svém nabíjení nebo vybíjení či při manipulaci s nimi zvláštní péči z následujících důvodů: Pouzdro těchto akumulátorů (Li-Polymer) je velmi choulostivé a náchylné na poškození, neboť je vyrobeno z poměrně tenké fólie. Dejte prosím z tohoto důvodu pozor na to, aby Vám tyto akumulátory nespadly na tvrdou podlahu. Nestrkejte do pouzdra těchto akumulátorů žádné předměty. V těchto případech hrozí nebezpečí vzniku požáru a exploze. Při manipulaci s těmito akumulátory dejte pozor na to, aby nemohlo dojít k jejich přehřátí. Neumisťujete je proto v modelech do blízkosti zdrojů tepla (např. do blízkosti motorku nebo regulátoru rychlosti jízdy). Nevystavujte tyto akumulátory přímému slunečnímu záření. V těchto případech hrozí opět nebezpečí vzniku požáru a exploze. Teplota lithiového akumulátoru nesmí být nikdy vyšší než 60 C (dodržujte pokyny jejich výro bce). Zjistíte-li nějaké poškození akumulátoru (například po zřícení modelu letadla) nebo jeho prasklé či nafouklé pouzdro, pak tento akumulátor dále nepoužívejte (nenabíjejte jej). Pokud bude pouzdro akumulátoru prasklé a bude z něho vytékat elektrolyt, pak použijte vhodné ochranné rukavice a zlikvidujte takto poškozený akumulátor podle zákonných předpisů. K nabíjení těchto akumulátorů používejte pouze nabíječky, které jsou pro jejich nabíjení určeny. Nepoužívejte v žádném případě k jejich nabíjení obyčejné nabíječky akumulátorů NiCd, NiMH nebo olověných akumulátorů (autobaterií). Bude-li akumulátorová baterie složena z více než z jednoho článku, pak použijete při jejím nabíjení funkci vyrovnání napětí jednotlivých článků akumulátorové baterie ( balancér ) 5 6

4 Akumulátory Li-Polymer nabíjejte maximálním proudem 1C. To znamená, že nabíjecí proud u těchto akumulátorů nesmí překročit jejich jmenovitou kapacitu (je-li například na akumulátoru vytištěna kapacita 1000 mah, pak takovýto akumulátor nabíjejte maximálním nabíjecím proudem 1000 ma). Nevybíjejte tyto akumulátory nikdy vyšším vybíjecím proudem, než který je na nich uveden. Bude-li například na akumulátoru vytištěna hodnota 20C, pak můžete například akumulátor s jmenovitou kapacitou 1000 mah vybíjet proudem až 20 A, avšak pouze krátkodobě. Tato hodnota (např. 20C ) zpravidla neznamená trvalý vybíjecí proud akumulátoru, nýbrž maximální proud, který můžete krátkodobě z akumulátoru odebírat. Trvalý proud, který můžete u akumulátoru odebírat, by neměl být vyšší než jedna polovina uvedené hodnoty (v našem případě max. 10 A). Vyšší vybíjecí proudy mohou způsobit zdeformování (nafouknutí) pouzdra akumulátoru následkem přehřátí. V těchto případech hrozí opět nebezpečí vzniku požáru a exploze. Napětí žádného ze článků lithiové akumulátorové baterie by nemělo poklesnout při jejím vybíjení pod následující hodnotu: Li-Polymer 3,0 V. Bude-li model vozu (letadla) vybaven ochranou proti podvybití akumulátoru nebo optickou signalizací nízkého napětí akumulátoru (a tato signalizace bude hlásit nízké napětí akumulátoru), pak přestaňte tento model dále používat a proveďte včasné dobití jeho napájecího akumulátoru. Vysvětlení pojmu C rate a nabíjecí účinnost akumulátoru U nabíječek je velmi významný pojem C rate (anglicky míra kapacity, vybíjecí [nabíjecí] proud). Tato míra kapacity (dále jen C nebo CA ) představuje hodnotu elektrického proudu, která se normálně uvádí při nabíjení nebo vybíjení akumulátoru (tato takto označovaná hodnota znamená tedy nabíjecí nebo vybíjecí proud). Přitom odpovídá tato hodnota v ampérech jmenovité kapacitě akumulátoru v ampérhodinách, to znamená, že pro akumulátor s jmenovitou kapacitou 2000 mah platí 1C = 2000 ma (2C = 4000 ma). Dejte přitom pozor na to, že kapacita (energie), kterou můžete odebrat z akumulátoru, závisí na vybíjecím proudu (na proudu, který z akumulátoru odebíráte). Čím nižší bude hodnota vybíjecího proudu, tím vyšší bude i energie (kapacita), kterou budete moci odebrat z akumulátoru. Míra kapacity C (nebo případně CA = vybíjecí proud) bývá uváděna u renomovaných výrobců většinou jako C/3. To znamená, že můžeme z akumulátoru s jmenovitou kapacitou 2500 mah odebírat proud o hodnotě 850 ma (= cca C/3 ), abychom z něho odebrali jeho plnou jmenovitou kapacitu. Uvede-li naopak výrobce akumulátoru s jmenovitou kapacitou 2500 mah vybíjecí proud C/10, což znamená 250 ma, pak musíme vycházet z toho, že při vybíjecím (odebíraném) proudu 850 ma neodebereme z akumulátoru jeho plnou kapacitu, tedy 2500 mah! Akumulátory s označením C/10 patří mezi akumulátory horší kvality. Důležité upozornění: Abyste mohli použít k nabíjení akumulátorů vysoké nabíjecí proudy (1C), musejí být tyto akumulátory dimenzovány na rychlé nabíjení. Dejte pozor na hodnoty C a nabíjecí proudy, které uvádí výrobce příslušného akumulátoru! 5. Uvedení testovacího přístroje do provozu Nabíjení do přístroje zabudovaného akumulátoru Zapojte válcový konektor přiloženého nabíjecího kabelu [10] do zdířky [7] (viz obr. 1) na levé straně přístroje a druhý konektor tohoto kabelu (USB) zapojte do volného USB portu (konektoru) na osobním počítači (notebooku) a osobní počítač zapněte. Na přístroji se rozsvítí kontrolka [8] (viz obr. 1). Tato LED svým rozsvícením signalizuje spuštění procesu nabíjení do přístroje vloženého akumulátoru. Jakmile přestane tato kontrolka svítit, můžete odpojit od přístroje a od počítače napájecí kabel, neboť toto znamená, že je akumulátor vložený do přístroje již zcela nabit. Konektor USB na osobním počítači (notebooku) nebo na jiné externí síťové nabíječce musí být schopen dodávat proud 500 ma. Z tohoto důvodu nepřipojujte nabíjecí kabel k USB portu (konektoru), který se nachází u některých počítačů na jejich klávesnicích. Tyto konektory dodávají příliš nízký proud. Nabíjecí účinnost akumulátoru (nabíjecí koeficient): K určení doby trvání nabíjení akumulátoru je třeba zohlednit jeho nabíjecí účinnost neboli nabíjecí koeficient (Charge factor). Energie, kterou budeme muset dodat akumulátoru s kapacitou 1500 mah je třeba v normálním případě vynásobit koeficientem 1,4 (140 %), z toho vyplývá: 1,4 x 1500 mah = 2100 mah. Bude-li činit u tohoto akumulátoru zvolený nabíjecí proud 2C = 3000 ma, pak z toho vyplývá doba trvání nabíjení: 2100 Ah / 3000 ma = 0,7 hodin, čili asi 42 minut. Pomocí této nabíječky můžete zkrátit doby trvání nabíjení akumulátoru zvýšením parametru C rate čili zvýšením nabíjecího proudu. Mnozí výrobci akumulátorů NiCd nebo NiMH (nebo jiných typů akumulátorů) uvádějí pro rychlé nabíjení svých akumulátorů hodnotu parametru C rate až 1C. Nabíjecí proud je přitom považován za konstantní a nepřerušovaný. 7 8

5 6. Měření parametrů akumulátorových baterií Li-Polymer a) Kontrola stavu nabití akumulátorové baterie Li-Polymer Zapněte testovací přístroj posuvným přepínačem jeho zapnutí a vypnutí na levé horní straně přístroje [1] (viz obr. 1). Jakmile se na displeji přístroje objeví základní zobrazení Voltage (Napětí), stiskněte na pravé horní straně přístroje dvakrát (2 x) tlačítko volby funkcí měření M [3] (viz obr.1). Po této akci se na displeji přístroje zobrazí symbol Unit (Jednotka) viz obr. 3. V tomto případě nebudou na displeji přístroje ještě zobrazeny žádné naměřené hodnoty. Pro ilustraci uvádíme na tomto zobrazení na displeji přístroje otestování akumulátorové baterie se 3 články (jednotlivými akumulátory). Zapojte konektor (balancér) kabelu testované akumulátorové baterie do univerzálního konektoru (balancéru) na přístroji [4] (viz obr.1) podle schéma znázorněného na obr. 2. Dejte při tomto připojování pozor na správnou polaritu kontaktů. Kontakt minus ( ) musí být vždy nahoře. Obr. 2 Po připojení akumulátorové baterie k testovacímu přístroji se na jeho displeji zobrazí počet článků akumulátorové baterie Cells (viz [1] na obr. 3) a aktuální naměřené napětí jednotlivých článků akumulátorové baterie ve voltech (viz [2] na obr. 3). Dále se na displeji přístroje objeví grafické zobrazení stavu nabití jednotlivých článků akumulátorové baterie (viz [3] na obr. 3). Kapacita akumulátorové baterie není po zvolení této funkce na displeji přístroje zobrazována (viz [4] na obr. 3). Obr. 3 9 Displej tohoto měřícího přístroje je vybaven zadním podsvícením. Aby nedocházelo ke zbytečnému a nadměrnému vybíjení do přístroje zabudovaného akumulátoru, dochází k automatickému vypínání osvětlení displeje po uplynutí několika sekund. Opětovné zapnutí osvětlení displeje přístroje provedete stisknutím tlačítka (přepínače) funkcí měření M na horní straně měřícího přístroje (viz [3] na obr. 1). Tuto funkci měření ukončíte odpojením testované akumulátorové baterie od přístroje nebo můžete počkat cca 30 sekund na automatické vypnutí této funkce měření. V obou případech se na displeji přístroje objeví základní zobrazení Voltage (Napětí). Po uplynutí dalších 30 sekund, pokud nebudete provádět žádné další měření, dojde k vypnutí displeje (na displeji přístroje nebude vidět žádné zobrazení). Opětovnou aktivaci přístroje provedete stisknutím tlačítka (přepínače) funkcí měření M na horní straně měřícího přístroje (viz [3] na obr. 1). b) Měření vnitřního odporu jednotlivých článků akumulátorové baterie Li-Polymer K velmi důležitým parametrům akumulátorových baterií, které vypovídají o jejich kvalitě, patří jejich vnitřní odpor. Čím nižší bude vnitřní odpor akumulátoru (jednotlivých článků akumulátorové baterie), tím vyšší bude jeho napětí na jeho kontaktech. Příliš vysoké hodnoty vnitřního odporu znamenají, že se může jednat o již velmi starý (opotřebovaný) nebo dlouho skladovaný či poškozený akumulátor. Toto se může projevit zvláště u akumulátorů, které musejí dodávat poměrně vysoké proudy. V těchto případech se značně snižuje napětí na kontaktech akumulátoru a takovéto částečně nebo zcela poškozené akumulátory se velmi zahřívají. Důležité upozornění! Neprovádějte měření vnitřního odporu jednotlivých článků akumulátorové baterie delší dobu než 5 minut, neboť každé déle trvající měření odebere z testovaného článku baterie určité množství energie, čímž dojde ke snížení jeho kapacity. Jednotlivé články akumulátorové baterie by poté neměly stejné napětí. Tímto měřícím přístrojem změříte vnitřní odpor jednotlivých článků akumulátorové baterie. Dejte při tomto měření pozor na to, že vnitřní odpor akumulátorů závisí na mnoha okolnostech (faktorech), jako jsou například jmenovitá kapacita, stav nabití akumulátoru jakož i jeho teplota, staří, nesprávná manipulace s akumulátorem (podvybíjení, přebíjení) atd. Z tohoto důvodu je důležité provést změření vnitřního odporu všech článků akumulátorové baterie, abyste porovnáním těchto hodnot mohli posoudit celkový stav a celkovou kvalitu akumulátorové baterie. Při měření vnitřního odporu článků akumulátorové baterie postupujte následujícím způsobem: Zapněte testovací přístroj posuvným přepínačem jeho zapnutí a vypnutí na levé horní straně přístroje [1] (viz obr. 1). Jakmile se na displeji přístroje objeví základní zobrazení Voltage (Napětí), stiskněte na pravé horní straně přístroje tlačítko volby funkcí měření M [3] (viz obr.1) a podržte toto tlačítko několik sekund stisknuté. Po této akci se na displeji přístroje zobrazí symbol I.R.M viz obr. 5. Po zvolení této funkce měření změříte vnitřní odpor jednotlivých článků akumulátorové baterie. Tím zjistíte kvalitu testované akumulátorové baterie nebo případně nežádoucí přechodové odpory propojovacích kabelů akumulátorové baterie. Vysuňte páčkou na spodní straně přístroje kontakty k měření vnitřního odporu jednotlivých článků akumulátorové baterie (viz [5] na obr. 1). Připojte k těmto dvěma kontaktům k měření vnitřního odporu jednotlivých článků akumulátorové baterie dva kontakty konektoru (balancéru) článku testované akumulátorové baterie, jehož vnitřní odpor chcete změřit podle schéma znázorněného na obr. 4. Dejte při tomto připojování pozor na správnou polaritu kontaktů. Kontakt minus ( ) musí být vždy nahoře. Pokud připojíte akumulátorovou baterii (její článek) k přístroji nesprávnou polaritou, zobrazí se na displeji přístroje varovné hlášení a ozve se z něho výstražný akustický signál. 10

6 Obr. 4 Pokud se budou jednotlivé naměřené hodnoty vnitřního odporu (3 hodnoty) u jednoho článku akumulátorové baterie odlišovat o více něž 15 % nebo budou-li se jednotlivé články akumulátorové baterie od sebe odlišovat o více než 10 %, může být článek akumulátorové baterie, u kterého jste naměřili nejvyšší hodnotu vnitřního odporu, již poškozený a pravděpodobně dále nepoužitelný (po zjištění vyšších odchylek mezi naměřenými hodnotami). Pokud budou tyto odchylky naměřených tří hodnot vnitřního odporu u takovéhoto článku nižší, dá se předpokládat, že v blízké budoucnosti (po uplynutí určité doby), budete takovýto článek dále nepoužitelný, neboť se po každém jeho použití začne zvyšovat jeho vnitřní odpor. Zjistíte-li velmi vysoké odchylky, pak Vám doporučujeme provádět pravidelné kontroly takto postižené akumulátorové baterie. V případě dalšího zhoršení těchto parametrů akumulátorové baterie Vám doporučujeme, abyste provedli její výměnu. Naměřené hodnoty vnitřního odporu zobrazované na displeji přístroje slouží výlučně pouze pro orientační účely. Přesnost tohoto měření závisí rovněž velkou měrou na kvalitě kontaktů balancéru akumulátorové baterie. Tímto přístrojem naměřené hodnoty nelze s rovnávat s naměřenými hodnotami profesionálními a poměrně drahými měřícími přístroji. Po proměření různých akumulátorových baterií můžete ale tímto přístrojem zjistit, zda je testovaná baterie v pořádku nebo není. Tuto funkci měření ukončíte odpojením testované akumulátorové baterie od přístroje nebo můžete počkat cca 30 sekund na automatické vypnutí této funkce měření. V obou případech se na displeji přístroje objeví základní zobrazení Voltage (Napětí). Po uplynutí dalších 30 sekund, pokud nebudete provádět žádné další měření, dojde k vypnutí displeje (na displeji přístroje nebude vidět žádné zobrazení). Opětovnou aktivaci přístroje provedete stisknutím tlačítka (přepínače) funkcí měření M na horní straně měřícího přístroje (viz [3] na obr. 1). 7. Použití testovacího přístroje ve spojení s externí nabíječkou Obr. 5 Nejprve přístroj zatíží k němu připojený testovaný článek akumulátorové baterie elektronicky odporem s hodnotou 1 Ω, poté odporem s hodnotou 0,5 Ω a nakonec pulsující zátěží s kmitočtem 1 khz a s hodnotou odporu 1 Ω (viz sloupec [1] na obr. 5). Na displeji přístroje se zobrazí hodnoty naměřeného vybíjecího proudu v ampérech (A), který protéká příslušnou elektronickou zátěží uvnitř přístroje (viz sloupec [2] na obr. 5). V pravém sloupci na displeji přístroje (viz sloupec [3] na obr. 5) se zobrazí naměřené hodnoty vnitřního odporu testovaného článku akumulátorové baterie v miliohmech (mω). Tímto způsobem změřte vnitřní odpor všech článků akumulátorové baterie. Dva vysunuté měřící kontakty jsou na přístroji uzpůsobeny tak, abyste mohli přepojením kontaktů balancéru akumulátorové baterie (podle výše uvedeného vyobrazení na obr. 4 shora dolů) změřit postupně vnitřní odpor všech článků akumulátorové baterie. Nejnižší a nejvyšší naměřené hodnoty vnitřního odporu u každého článku akumulátorové baterie (tři zobrazené naměřené hodnoty) by se neměly lišit o více než 15 %. Porovnejte tyto naměřené hodnoty mezi sebou u každého článku akumulátorové baterie. Jednotlivé články akumulátorové baterie by měly vykazovat rozdíly v těchto jednotlivých třech naměřených hodnotách vnitřního odporu maximálně 10 %. a) Připojení externí nabíječky akumulátorů k testovacímu přístroji K tomuto přístroji můžete připojit nabíječky akumulátorových baterií, které umožňují přenos naměřených hodnot do jiných přístrojů (které jsou vybaveny sériovým interface se třemi kontakty), jedná se například o nabíječky značky Voltcraft série B6 (obj. č.: , , ). Po připojení nabíječky k přístroji přiloženým kabelem [9] (viz obr. 1) ke konektoru (sériovému interface) UART [6] (viz obr. 1) zobrazíte na displeji přístroje naměřené hodnoty touto externí nabíječkou. Druhý konektor tohoto kabelu připojíte například na nabíječce B6AC DUAL POWER (obj. č.: ) do zdířky (zásuvky) k připojení teploměru. Jakmile nabíječka změří hodnoty, které se týkají k ní připojené akumulátorové baterie, zobrazí se tyto naměřené hodnoty po uplynutí několika sekund na displeji testovacího přístroje. Tento přenos naměřených hodnot a dalších parametrů z nabíječky do testovacího přístroje se uskuteční většinou až po spuštění procesu nabíjení nebo vybíjení k nabíječce připojené akumulátorové baterie. Přenos dat z nabíječky do testovacího přístroje signalizuje v základním režimu zobrazení Voltage (Napětí) blikající bod nad zobrazením symbolu baterie (viz obr. 6)

7 b) Zobrazení na displeji přístroje režim měření napětí (Voltage) c) Zobrazení na displeji přístroje režim měření proudu (Current) Do režimu zobrazení nabíjecího nebo vybíjecího proudu Current se dostanete ze základního zobrazení měření napětí Voltage krátkým stisknutím tlačítka volby funkcí měření M [3] (viz obr.1). Obr. 6 1 Počet článků akumulátorové baterie (Li3S = 3 články). 2 Doba trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. 3 Aktuální napětí akumulátorové baterie ve voltech (V). 4 Osa znázorňující vzrůstající nebo klesající napětí akumulátorové baterie ve voltech (V). 5 Osa znázorňující průběh času (doba trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie). 6 Křivka znázorňující průběh procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. 7 Symbol baterie: Stav nabití nebo vybití akumulátorové baterie. 8 Symbol přenosu naměřených hodnot z nabíječky do testovacího přístroje. Po uplynutí každých cca 3 minut dochází ke komprimaci osy znázorňující průběh času (doby trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie) o cca 30 sekund (posunutí této osy směrem doleva). Toto se stále opakuje každých 30 sekund až do konce ukončení procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. To zajišťuje nezávisle na době trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie přesné zobrazení křivky znázorňující průběh procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. Po ukončení procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie se naposledy naměřené hodnoty nabíječkou uloží do vnitřní paměti testovacího přístroje. Toto se týká režimu měření napětí Voltage jakož i režimu měření nabíjecího nebo vybíjecího proudu akumulátorové baterie Current viz následující odstavec c) Zobrazení na displeji přístroje režim měření proudu (Current). Jestliže testovací přístroj vypnete, pak vymažete tyto naměřené hodnoty z jeho vnitřní paměti. Stupnicím (osám), které zobrazují napětí (V) nebo proud (A), nejsou přiřazeny žádné pevné hodnoty. Tyto stupnice (osy) jsou automaticky přizpůsobovány podle nabíjecího napětí nebo nabíjecího (vybíjecího) proudu a slouží toliko pro orientaci. Obr. 7 1 Dodaný výkon do akumulátorové baterie nebo z ní odebraný výkon ve wattech (W). 2 Doba trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. 3 Aktuální nabíjecí nebo vybíjecí proud v ampérech (A). 4 Osa znázorňující vzrůstající nebo klesající nabíjecí (vybíjecí) proud v ampérech (A). 5 Osa znázorňující průběh času (doba trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie). 6 Křivka znázorňující průběh procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. Po uplynutí každých cca 3 minut dochází ke komprimaci osy znázorňující průběh času (doby trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie) o cca 30 sekund (posunutí této osy směrem doleva). Toto se stále opakuje každých 30 sekund až do konce ukončení procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. To zajišťuje nezávisle na době trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie přesné zobrazení křivky znázorňující průběh procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie. Po ukončení procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie se naposledy naměřené hodnoty nabíječkou uloží do vnitřní paměti testovacího přístroje. Toto se týká režimu měření napětí Voltage jakož i režimu měření nabíjecího nebo vybíjecího proudu akumulátorové baterie Current. Jestliže testovací přístroj vypnete, pak vymažete tyto naměřené hodnoty z jeho vnitřní paměti. Stupnicím (osám), které zobrazují napětí (V) nebo proud (A), nejsou přiřazeny žádné pevné hodnoty. Tyto stupnice (osy) jsou automaticky přizpůsobovány podle nabíjecího napětí nebo nabíjecího (vybíjecího) proudu a slouží toliko pro orientaci

8 c) Zobrazení na displeji přístroje režim kontroly jednotlivých článků (Unit) Do režimu zobrazení parametrů jednotlivých článků akumulátorové baterie Unit (Jednotka) se dostanete ze základního zobrazení měření napětí Voltage dvojnásobným (2 x) krátkým stisknutím tlačítka volby funkcí měření M [3] (viz obr.1). Obr. 8 1 Počet článků akumulátorové baterie (3 Cells = 3 články). 2 Zobrazení teploty (u tohoto přístroje není toto zobrazení funkční). 3 Dodaná energie do akumulátorové baterie nebo z ní odebraná energie v miliampérhodinách (mah). 4 Grafické zobrazení stavu nabití nebo vybití jednotlivých článků akumulátorové baterie. 5 Aktuální napětí jednotlivých článků akumulátorové baterie ve voltech. Po ukončení procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátorové baterie se naposledy naměřené hodnoty nabíječkou uloží do vnitřní paměti testovacího přístroje. Jestliže testovací přístroj vypnete, pak vymažete tyto naměřené hodnoty z jeho vnitřní paměti. 8. Čištění a údržba testovacího přístroje Kromě příležitostného čištění, nevyžaduje tento přístroj žádnou údržbu. K čištění tohoto testovacího přístroje používejte čistý, antistatický a suchý čistící hadřík bez žmolků a chloupků. Prach z přístroje můžete odstranit štětečkem nebo vysavačem prachu. K čištění tohoto přístroje nepoužívejte žádné uhličitanové čistící prostředky (sodu), benzín, alkohol nebo podobné látky (chemická rozpouštědla, ředidla barev a laků). Mohli byste tak porušit povrch přístroje. Kromě jiného jsou výpary těchto čistících prostředků zdraví škodlivé a výbušné. K čištění přístroje nepoužívejte žádné nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče a pod. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/06/

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Acctiva 12-20 Acctiva 24-10 Acctiva 12/24-20

Acctiva 12-20 Acctiva 24-10 Acctiva 12/24-20 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Acctiva 12-20 Acctiva 24-10 Acctiva 12/24-20 CS Návod k použití k nabíječce baterií 42,0410,1175 002-29032012 Obr. 1 Nabíječka baterií

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více