>HALE=JE I =H =IJAHEI JBH H J? J=E 1+),?&" ) =" name="description"> >HALE=JE I =H =IJAHEI JBH H J? J=E 1+),?&" ) =">

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 )12 /- &)7/'% /- 4)6 ;2 7 8) 827* 1 )+ +0)15 /- )**4-81) ,1 )1527* 1+)61 5 H=J O = A I E A> A I K >I= A L1+),?&" )>>HALE=JE I =H =IJAHEI JBH H J? J=E 1+),?&" ) = J=H L >=HL= ) ) >AH FH=LA AJA H CE? FH L= = A JOFK FH LO A> ))* ))+ LF ))) ) A AJA H CE?= AII=CA =J H H))* ))+ AJ? E IAGKA?A ) ) )EH J =EH H L AJE J )) )> A ALA = H L E )* )>A= AJE J = )* A>A=? )IE A )*6 )> KJ L A A )*8 )> LA ) J K K KI )+ ) J?K K KI 2= K> FH JEIH L IOIJ )+)5 )EH> H A+ EIE )L > =IJ IJ A A> > =IJ I K >= A )++ )HA=? JH?A JHA H=HA=? JH A AJA? )++1, JEBE?=JE B= J )+.6 )EH?H=BJ 2 JLH A F K )+ )? M IJ FH JH KL HK )+ ) JE AJAH?DA??=JE =IEBE = I = )+ )EH?H=BJ? =IIEBE?=JE K >AH 5 KD =I = FH LO )+2 )??AFJ=?A =J H 2 E A> F E =J )+26 )??AFJ E IJ L E IJE LFH L K )+6 )?JELA H=?JELEJO AJE J ), A 2 > =IJ ),) HO=HA= AJE J =F= ),+ A?D=HJ, F F K? ),, = )KJ =JE? = L= ),. )KJ CAGKEF A J JEBE = F I FH >H= O ),1 JEBE?=JE AJ >AFH ^ 5 F E AD ), =?A J 2 JH=J\ ),4 HOH KJA )KJ =JE? LEI F AD FH L K ),5 JIKHLAE =?A J ==KJ =JE? D LEI D F AD FH L K ),57 JIKHLAE =?AK EJ 2 I K >= ),85 HOIAHLE?A JA ), L F A IJ= E?A )-5 )EH?H=BJA=HJDIJ=JE AJ L F = AJK ).1. ECDJF = BE JDA=EH AJE J AJ L E B H = I K >= ).15 AB ECDJE B H =JE IAHLE?A ) A> F JLH K E A> F JLH A A> J AIFH L ). ;AI H=BBEH H=BBEH =JELA HJD=JEI? HHA?J AJA? FAL I K >= ).5 )AH =KJE?= BEN??IAHLE?A 2 =I A> IJ ).6 )BJAH JE A HF =?A AJA? FAL JA A K E = I J\ ).6 )AH =KJE?= BEN??JA A? K E?=JE AJM H A ) / )EH J CH AJE J AJ L?AIJO=F A = A )/) AI =EHH K H L A )/ )> LACH ALA AJE J =F=FH )/ + ACH LA A J?D=HJ F J )/ )C=E ),6) '%

2 /- )12 &)7/'% AJA? > )1+ )AH =KJE?= E B H =JE?EH?K =H AJA? E B H = F HK = )12 )AH =KJE?= E B H =JE FK> E?=JE 5OIJ = A H E L AJA??DE B H =? )14)+ )AH =KJE?= E B H =JE HACK =JE JH AJA H CE? FH L= =LAB H A E )14-2 )EH HAF HJ AJA? E B H = I K >O )15 )AH =KJE?= E B H =JE IAHLE?AI F EIJ L=? F?D= ) ) ) ECDJE > F D J L IJE ) -4.) ) AHJFD=IA 2 D J L IJ = FH LO ) 4 ) AHJE C =J H 2 D J L IJ L IJH= I K >= ) 45 ) AHJE CIAHLE?A 2 E> E L=? IL JA IOIJ ) 5 )FFH =?D ECDJE CIOIJA I L = ) 6 ) A>? IAIL J? >=HLK ) 6 ) JAH =JA H= JAH =JE C ECDJ= JAH =JAIE? KH AJE J ) 6 ) JAH A E E L =LFH IJ HK ) ) )HA= E E K = 2H=? LE J D FH IJ HK ) + )EHIF=?A = =CA A J?A FH=LJA A> FH=LA A> FH=LA F K EJ FH FH=LA AJA H CE? FH LO = FH LO ), ) H= A A AJA H CE?= =J H AII=CA FH=L= =)12 ),6 ) A J)12= A J AJA? F DO> EL I K >= ) 5 )AH =KJE?= >E AIAHLE?A D K A ) 5 )> LA A= IA= ALA AJA? >E I=JA EJ I K >= ) 55 )AH =KJE?= >E AI=JA EJAIAHLE?A AJA? =F= ) + )AH L ) 5 ) IMAH 2 A L =F= AJE J ) + A >IJ=? A?D=HJ AJE J )2 )EHF HJ 2 E> A )2+0 )FFH =?D =F=FH IJ = )2,+ )EH?H=BJF=H E E L=? F?D= )2 )FH 2 E> E L=? IJ= LE J A A> A F E> A A> F E> E L=? I K >= A )22 )FFH =?D? JH BBE?A H=FFH =?D? JH H=FFH =?D? JH IAHLE?A,K>A )24 )FHE 2 E> E A> F E> E )24: )FFH NE =JA H=FFH NE =JA O 2 E KJ )25/ )BJAHF=IIE C 5 KD =I KD =IA A> I?DL A )28 )FFH LA H=FFH H=FFH L= = A FH F E? L?DI > = IJE )26 4A?AELAHB HI=JA EJA? > =IJ F L L A E AJA H CE? )4. 4 )HA=B HA?=IJE =AH =KJE?= AJA )4 / )HH= CA D = L = AJ L?DFH L?DI K A> )4 )EHJH=BBE?IAHLE?AIHAF HJE C BBE?A 8 J= AJE J )42 AHABAHA?AF E J 0 A F= K>O = = FH LO )42 )EH HAF HJ =J H )KJ =JE? FH=L=?DO> )43 )KJ =JE?AHH H? HHA?JE 2 AJ )44 )HHELA H=HHEL= FH L= F EIJ )44 )HHEL= =J H 0 A F H L = AJK = A )45 5FA?E= =EH HAF HJ =J FH LO = A FH =?DO? L )456 )HHAIJE CIFA?EBO F=HJ B =EH?H=BJ=HHAIJE CAGKEF A J ) J IJH=JKI )5 ) J IJH=JKI 5J KFA A> IJ )5+ CJ 2 K =FH F AHK L= L AJ )5,) )??A AH=JA IJ => A ),6) '%

3 )12 /-! &)7/'% )IB= J )520 )IFD= J 8 I A =I F F =I )6 )JB A=JMDE?DMA=JDAH?D= CAB HA?=IJJ??KH 5 KJA =IF AJK )6) )?JK= JE A B=HHEL= A AJ L D FH L KL A >A? )6+ )EHJH=BBE?? JH E CA AH= 5 KJA AJK )6, )?JK= JE A J K AJ L D FH L K )6. )EHJH=BBE?B M = =CA A J )KJ =JE? E B H = I K >=? L A > =IJE )615 )KJ =JE?JAH E = E B H =JE IAHLE?A AJ L D FH L K )6 )EHJH=BBE? = =CA A J AJA? JA A K E = I J\ )6 )AH =KJE?= JA A? K E?=JE AJM H 8 LA =I A> IJ )62 )J JE A HF =?A AJ L FH L I K >O )65 )EHJH=BBE?IAHLE?AI 2 H A> HK )66 )JJA JE HIA AJE J )6 AJH=BBE? A 5HFA )7/ )KCKIJ 2 LOK EJ D FH IJ HK )72 )EHIF=?AKIAF = )KJ HE =?A F L A FH L? )760 )KJD HE H=KJD HE =JE +A L L AJ L D J IJ )79 ) KFMAECDJ 2? )7: )KNE E=HO H?A IL JA IAIJKF L I KIJ=L= )8)515 =FFH =?DI E?E A> F K EJA )8* )L=E => A H=L=E =>E EJO 2H H IJ )8/ )LAH=CA AJA? F D D JO )8/)5 )LE=JE C=I E A AJ L?AIJ= )9; )EHM=O ) E KJ I H ) ) E KJD * * KA E A *) *H= E C=?JE = > = IJE *)5- + IA J H KH L D = K1 5 *+?= E AH*=? + KHIA +DK?DL=?A DO D L F IO *+./. CF=J?DAI = AJA? F A IL JA L *+ *A=? =AH =KJE?= CH ECDJ 4 D =I L LOI *+56 *H 0H= E?A *,4; * *A? E C = *-+ / *A? E C LA *.4 *AB HA > = = I H =J= A =JAC HEA IJL * *H A > = IJE # % & L A I A,7 FH=?D 5) F IA 5 I D * * ME 5) 5 I M 5J=L>= L= *,/ C > = O A> > = IJ * *A M? * 9 *A M * L * * * >E C K *4 EIJ H J F K L IAFH D A> F L= D F E> A *4. 5D B=FFH H 5 H = A *4/ *A=HE C A> *4 / *H= E C 4 D =I L IJ= E?A AH *5 + AH?E= >H CIJ=JE ),6) '%

4 /- " )12 &)7/'% A ELHIJL= E *6 *AJMAA =OAHI A E *6 *AJMAA + 5J JEBE =?A82, + +A JHAHK JEBE?=JE 5JKF +A IE= +,ACHAAI+A IEKI+A =FO + +D=HJI =JAC HEA +)6 +=JAC HO 6KH>K A?AL EIJ +)6 + A=H=EHJKH>K A?A, D IJ > = IJ=IJ=LF =I I K AF A IJ= LA JO A> O +)8 8EIE>E JMA=JDAH>AJJAHJD= KAI IJ >AFH )8 0 );^ K K E >KI> K L > = +* +K K E >KIJ >AFH *-- +1HH K K KI ++ +EHH?K K KI FH=LA AJA H CE? FH L= = FH LO A> ++* +++ LF ++) + AJA H CE?= AII=CA =J H H++* +++ AJ? E IAGKA?A = J =IL JEL IJE +, = =?A = FH LO +, + =JE =J H JA EJ AJ = +. +D= CABHAGKA?OJ IL J =FH AJ HKDA +/ +EH? E ECDJI = +0 +D= A 2H L H =LOI =? D HKDK F H L L= AD = K IA FH L = HKDKF E =J?D +0 6DEIEI?D= A? JE KEJO?DA? JH= I EIIE J FAH EJ? F=HEI BO KHHA? B?D= A IAGKA?A K >AHI B JDA?D= A = = FH LO =J H +EHHKI +1 +EHHKI J I J\1+) FH L +1,1 + 1+),=J=1 JAH?D= CA AJM H IJA A> L> IJELA D IJ= +16 A=H H LAH =HCAJ M +ELE +18 +ELE JH = + +DA? 5J L H= + +A JHA E A L = + ) + A=HJOFA BE?AB H =JE = E>H=?A IA A + *4 += E>H=JE > = = A> > = IJ +, / += E C 2 L JA A> F L A> F L A A=H H? H? A=H=?A 7 =L A K =L A + 5, + +A JE AJH + +A JE AJHA 5J A> IJ + * + E >J H? E >E CJ 7 A A> K A A> F F AJE H? F H? F AJA HK EJ A> HK A + +=?A H?=?A FH L= HK A AJ F K = FH LO +. ECDJF =?=?A =JE =J H 5F A =LEC=?A=F AD FH L K K E?=JE I =LEC=JE =?A 6A A K E =?A + + K E?=JE I *AJ + + +?HAJA = +, 5 KLEI AF AJH EJ JE K KI 8 IJ=L>= A> L= IJHK?JE H? 2 H= K JA A> F H= K? JE KA H? JE =?A A> L =JA H? =JE D= CA LAHF E J ),6) '%

5 )12 /- # &)7/'% 5FH L A> FH=LA A> FH=L=F K EJ FH FH=LA K AJA H CE? K FH LK = FH LO HHA?J H? H? HHA?JE AJA H CE?= AII=CA AII=CAJOFA H =F > A + 6 )JJDA? =IJ 2 H J A> F HOJ A> F H L=? LAH H? H? LAHE C 2 =J AJ L F = FH LO +2 +KHHA JB ECDJF = =J H E L=J +4 +HKEIA +EHH IJH=JKI +5 +EHH IJH=JKI A > =IJ +6) + JH =HA= 5J KFA K JA +6) + E >J =E J=E J= J J=?J A +6 + JH F=JH IJ +6 +=KJE A HIA JH A K K KI +7 +K K KI KF LEJ > = = +7. +K K EB H E?A KIJ I AF AHK L= L = +9 + JE K KIM=LA 2 +9; + A=HM=O, A>A FA FH IJ H I L = A FH IJ HK,,= CAH=HA=B JEBE?=JE J484LF E KJ?D,, CFHALE KI E KJAI 5= >I K >HEABE A A, 5A B >HEABE AO I L =H KJ,),A?EIE = K = AN,+,, K> A?D= AN = =IJ,+ /,? E C,L K = L IE F AN,+5, K> A?D= A IE F AN 2 LAL J=DK AJ L F L A = F E> A,+6,EHA?JE HA =JE J B ECDJF =? B =FFH =?D,A?A >AH 2H IE A?,-+ 5JKF,-/,ACHAAI 4 FK J DOK,- -*. FAH=JE AJ J AJ = FH LO,-2,AF=HJKHA =J H AIA JA @E CJ IJ KH A,-56,AIJE > J = L?DO = A,-8,ALE=JE C 7 = =JA A JO K,.61,EIJ=?ABH J M H 8 =H KJ,0,A?EIE DAECDJ 4 FJ A IL J,1.,EBBKIA A IJ,156,EIJ=?A 5 EJ A> I L,18,ELAHJ A = FH LO, ),A =O =J A A, ),A =O E A IJE, -,EIJ=?A A=IKHE CAGKEF A J A>A FA A> A>A FA, /,= CAH CAH KI,? JK A I,, AIJE? 6AF J=H I D E JJA FAH=JKHA ),6) '%

6 /- $ )12 &)7/'% 0 K> =L =LHIJLO,26,AFJD =LEC=?AL F JA FH AJ =JH=JE>A E C =LEC= = A L A I A,7 FH=?D 5) F IA 5 I D,4 C B 5) H 5 I M * DA >K,4/,KHE C 2H=?D L LE?D E?A,5,KIJIJ H 8OI =F IJH= EF IO,5*, AIA K =E J=E 5 KFE =I,6/,=JA JE ACH KF D H K AIA A> D H K? IA,646,AJAHE H=JA H=JE C,L EJ L A,69,K= MDAA I 2H=?D,7,KIJ 0KIJ L L > =,7+,A IAKFFAH? 6HL,74,KH=JE, FF AH8 4,8 4, FF AH8 4,L EJ,9,K= MDAA I HD A,,HE A - A> A = - -=IJ HA=IJAH =IF E> A -)6 =?DJE A I HA -* -=IJ> JHL AJK --6 -IJE A A LA F L A -.+ -NFA?JBKHJDAH? A=H=?A E E AJH L L O! 0 =! NJHA A ODECDBHAGKA?O! 0 J! 0 2= K> K L = F DO - *) - AHCA?O?=JE >A=? =EH?H=BJ 8 =F LH?DK A D O AL=JE A > L I=D - 4 -NJH= CH= CA 8OI - - EIIE 2H H IJ=? LHIJL K =?E K K E > =I L=?DLHIJAL =J K > = IJ - *, - = =OAHJ K E >KI A =OAHI B JDAH? K A - -4/ - AHCA?O A?82,L J= A 484 -, 5J F 484 IALAH - - -=IJ HJDA=IJ J H F D J = - / - CE A 6H=J\ L H KJA =I =D A - *6 -IJE BB >? JE A 8O>=LA = A GKEF A J J =ABA JEL D OL = D D K K 7 EJ EIA ALA -BA JEL D =L = D D K K -2 EIA A> IJ J -4 0AHA HDAHAMEJD 6H= L =F= H KJA?D=HJ ED -5- -=IJI KJDA=IJ A> A> LOF J= =I F A AJK = = FH LO -56 -IJE =JA HAIJE HAIJE =JA=I =J H =IF AJK A> F AJ -6) -IJE A B=HHEL= HAIJE =JE C=HHEL= AJK AJ -6, -IJE A HAIJE =JE =IF A AJKLO = A D -6 -IJE A LAHIEC EBE?= JF E J -8 -LAHO ),6) '%

7 )12 /- % 7 '$ H -:+ -N?AFJ +LE A?LE? A>?LE EJ -:-4 -NAH?EIAI HANAH?EIE C HJ ANAH?EIA A L=J A> A L= A> A L=? -:2 -NFA?J HANFA?JE C 4 E K AIA A> H EJ A> H E K? IA -:6, C. = A.)+.=?E EJEAI =LEC= BEN A D F E> A.)..E = =FFH =?DBEN 7I A E FH=LO.).=?E EJ=JE BE JAH =JE = =EHJH= IF HJ =D A A D F E> A.)2.E = =FFH =?DF E J 2H IJ H A D F E> A =L AJK.)6.E = =FFH A BB=HA= 8OI B= IE E A.):.=?IE E AJH= I EIIE 5 => F K L IA =?EE JA EJO AL F =I L ELK A> A IJ=JE? D IJ=LK =F.* 4) I J\.* JA IEJO BMA=JDAH FDA A = E JAHBAHA?A HIJ=JE?HAF HJI A C.* 4) ECDJH=E 6H >= AL LEJ > = J A> I H J\.+.K A? 2 L.+56. HA?=IJ ABE?EA JJ A.+6.HE?JE? ABBE?EA J H.-*.A>HK=HO D=./. C AJ L E B H = IJ ECDJE B H =JE?A JHA AJ L E B H = > =IJ.14. ECDJE B H =JE HACE AJ L E B H = I K >=.15. ECDJE B H =JE IAHLE?A )KJ =JE L= AJ L E B H = I K >=.15) )KJ ECDJE B H =JE IAHLE?A AJ L D =.. ECDJ ALA 2 > AI L. /. =IDE C 5L J E?A IEC D. 4. =HAI AJ. 6. ECDJ AJ L L A. 6+. ECDJ?DA? I=? A> I=L A> I. 7+. K?JK=JE C HB K?JK=JE HB I L=J A> I A> I A. 9. M I HB ME C AJ J A> AJ?. ;. O HB I A =I = J KF OF =I..H B AMA=JDAH?D= CAEIB HA?=IJJ >ACE 5J= LE J J K AJ L D FH L K. 7. M = =CA A J7 EJ A F E> A. ).E = =FFH =?D AJ L F = FH LO.2.E ECDJF = =J H 5J FO = E KJK.2.AAJFAH E KJA 6H=J\ AJ L D F K.24. ECDJF = H KJA > L=? F= EL.4.KA HA =E E C EJ AJ.4-3.HAGKA?O 2 5J A >=.4 /.EHE C.H J=LAL J=DK F =I.4 6.H JHA =JE CJ MA=JDAH AJ =IJ.43.HAGKA J 2 F D =IJ=LA.5.K IJ F C ),6)! '$

8 /- & )12 ')24'& 5J= E?A AJ L I K >O.55. ECDJIAHLE?AIJ=JE 2HL.56.EHIJ 5J F= H L J A IE = K EJ K.7 5 A = H =?..HAA E C = H =? HD A.,.HAA E A = H =? D=../.HAA E CB C = H J\. 4).HAA E CH=E / A A / /HAA A / ) /H J =EH A / ) / /H J J CH AJFH LI K O=F IJKFO1+) >A D =HA HJ A> IJ J F I K IJ = /)6 /A AH= =EHJH=BBE? 5OIJ A F E> A A A A> F E> A A A A /+) /H JH =?DIOIJA HCH JH =FFH =?D 8 A >A? L A >A? /- /A AH= A FEI A> FH=L KHI /- /A CH=FDE? HJHKA 2 A F A I IJ= E?A /-5 /H K /, / A /, /H 2 A L A /,+ /H / > =LEC= I=JA EJ IOIJ / 55 / >= =LEC=JE I=JA EJAIOIJA 5AIJKF L = 1 5 IAIJKF L H= IAIJKF D= /2 / H KFO /4 0=E 6H=L =J F EIJ L=? F?D= /4)55 /H=II C=HA= FH=? L= AJA JL K A E AJA H /41, AJA H JDAB H E J L= KAIE =AH =KJE?= AJA H J H /48 /H=LA 6H=J\ L HO?D IJ /5 /H K = H KFO= A> I D L A> H= L HKF O /5 5 = D=E HI MFA AJI 0 AF AJH = I K >= 0 " + JE ECDJIAHLE?A 7 = =JA JH=J F E> A FH LHJK OIOIJ =?A 0)21 0A E? FJAH=FFH H IAIJKF L H LE OFH LHJK O 8 IJH= = 0* 0= = L=? IJ= E?AFH=?K? = H J?DL?D 0,. CIJ=JE KHI A> D =L 0,/ C 8HJK 0-0A E? FJAH,A = AJH L H J L O!=! ECDBHAGKA?O!J! 0 8 = A> L = 0/6 0AECDJ HDAECDJ=> K?A 0 5K HEIAJ IK IAJ 8O L 0,/ K?A 0 5K IAJJ IK HEIA 5 K >= AF J A>FH L K 0 5AHLE?A=L=E => AJ AAJ FAH=JE = HAGKEHA A JI,A FH=? L D 0 0 5= EJ IFEJ= =EH?H=BJ 0A J F=I?= 02) 0A?J F=I?= ),6) & '&

9 )12 /- ' 7 '$ = O 04 0 KHI 5 K >= > AJ 05 5AHLE?A=L=E => CD KHI FAH=JE I 0KHE KHHE?= A = L=? IJ= E?AFH=?K? = H J?D=LA E H J?D L?DLAIJA F A 6 08; 0A=LO 5E F K L IA =?EE JA EJO AL F =I =F 08;4) J\ 08,. 0ECD= CIJ=JE I =JJDAI= A?=JE 08; JA IEJO BMA=JDAH FDA A = A C 08;4) DA=LOH=E, >= E IJE A IFA?EBE L = 0: IFA?EBE?M H E CD KHI 8O 0;4 0ECDAH = 0 0= A 0AHJ?O O =IA 0 0AHJ?O? 1 2 IJH L F E> E L=? =F= 1)+ 1 IJHK A J=FFH =?D?D=HJ =LEC= BENFH =D A F JA D F E> A 1). 1 EJE= =FFH =?DBEN L > =??D 1) 1 KJ B? E L=J = AJ L?DJH=J 1)4 1 JAHIA?JE B=EHH KJAI L= HO?D IJ 1)5 1 2 L=? = 1* JEBE?=JE >A=? 8A E = L AD E O HOIJ= O 1+,E= = E?A?HOIJ= IE IKIFA IE H= = 1+- 1?E C JEBE K JA 1, JEBEAH JEBO JEBE =?A 1,- 6 JEBE?=JE =LEC= BENIJ D F E> A 1. 1 JAH =?DBEN JEBE =?AF JA AF JA 1.. JEBE?=JE B A 5OIJ FH FH=? L AJ L?DF EJE=. ECDJ2 = 2H?AIIE C5OIJA =FH AF IJH IJHK A JB ECDJIOIJA A E L A >A? AJA?JL 1/) 1 JAH =JE = CA AH= =LE=JE 5J= IOIJ F AI?DF E> E L=??D = IJHK A J CIOIJA 8 EJ F D L L %# AH =H AH AJA H CE? OFH AF IJH IJHK A J AJA H I 1 ECH=?A JH = I > 1 / 1 ECH=JE AF EJ AF K AIA A> AF K? IA FH LA HE FH LE C = EJ A> = EJ HE O 2 JA F E> A 1 ) 1 EJE= =FFH =?D 2 AJ L A> F EF AJK 1 *, 1 > 8 > =??D 1 + > A EIJ JO ) 7?AHJ=E JOFD=IA 1 B H =?A 1. 1 B H =JE AFH=?K? A E FAH=JELA A E 1 2 1B JF IIE> A 8> DK FH > D FH CHAII 1 AH =LEC= IOIJ AHJE= =LEC=JE IOIJA =L IJE IJ= L=J A> E IJ= L A> IJ= HE IJ= HE IJ= =JE E IJ= =?A 2 IJH L F IJH IJHK A J E L=J = FH IA JAHIA?JE A E JAH =JE = ),6)! '$

10 /- )12 " ), J= L= 1 64/ 1 JAHH C=J H 2 AHK EJ F AHK A F AHK A A> F AHK K? IA JAHHKFJ HE JAHHKFJE HE AI A A> I? JA IEBO HE JA IEBOE C 1 JA EJ= JA IEJO =L AJ L =F EIJ A 14 1?A HK M=O A E IJ= =J IB H= 15) 1 JAH =JE = IJ= IFDAHA 8OI I A LEI EF IJH= EF I O @ 1 L= J EL 15 1I A AJA? )) E J)LE=JE )KJD HEJEAI ) = K=HO AJIJHA= 656 AJIJHA= AHLA A? 7 K O AHLA 7 K A E CH= J =D J IJE / E CH= AI E DAHJ 0? I 0 E DAHJ E AJH E AJHAI E AJH K 0 E AJHAIFAHD KH E F=I?= 2) E F=I?= 7 A J =HO?D IJE &# D 6 JI E M=JJ 9 E M=JJI AL = A 49; JEBE?=JE 2 D L = LE?=J HIAA CE? F JLH A = FH LO ) CE?= =? M A J =J H 8 EJH A ) 1 A FEI = )6 2 K =FH F EIJ,) => A 2 K =FH F EIJ LHJK K,)0 => ADA E? FJAH 2 EIJ,/ C 7 = =JA I HKF EIJ,1 H, = - A CJD, KD L O!=! 0. MBHAGKA?O!J! 0 5L J IL JA A> IL J A /6 ECDJ H ECDJE C IL J A /6, 8OI IL JEL IJ IL J =LOI IL JEL IJE 10 ECDJE JA IEJODECD IL JEL IJ IL J = IL JEL IJE 1 ECDJE JA IEJO M 5J IL JEL IJ IL J =IJ IL JEL IJE 1 ECDJE JA IEJO KH L = 1 5?= E AH 5J F D L =?=J H A IJ IJ =I 6?= A= JE A, KD F K L IAFH = K? D A> F L= D F E> A / B=FFH H 8 F D L =?=J H KJAH IJ A> IJ K IJ A> K IJ +?= O H?=JE A = / )14)+),6)

11 )12 /- ')24'& 4) =LEC= IOIJ =LA A IJE 4) 4) CH= CA=EH =LEC=JE IOIJA AJ AJA 4/ CH= CA 5GK= E A H=E IJ=>E EJO 53 E AIGK= A A 6, E FEIF 66 E AJA AJOFAMHEJAH 5 => =FH EL L JHK 8 AHA =JE CJ FKIJEJ A> FK J 8- A=LA H A=LE C 0 = H LA 8 ALA 8HIJL= A> H LHIJLA A> LHIJAL =J ;4 =OAH H =?D L I I L I E?A E =?D K >AHB AJH J OF A I E?A E A LO I?DL A L = )) =NE K =KJD HE =C AJE? )/ =C >= )1 6 =E JA =?A AJA? =FO )2 )AH =KJE?= 8 A I F E> E L=? IJ= LE J A )22 E EJ=HO=FFH =?D? JH BBE?A =D A F IJKFK A D F E> A )26 =?DF E J * A A )4 =H?D = E )4 )JIA= = K IE F AN FH L ) )5 = K= )IE F AN =NE ): =NE K L JA ); =O E E L = E L +) E E K?H IIE C= 8 A I A HIA +64 E EJ=HO? JH L= I L = JE K KIM=LA E E I L =IAIJKFK,) E E J= = L=? IJ= E?AFH=?K? =IJ CIJ=JE E E L =IAIJKFK,0 E E JDAECDJ E E I L = =JH=JE -) E E K A H KJA= E E L = FH =?ELE K F E> E L=? IAIJKF L I KIJ=LO -06 E E K AOADAECDJ HLEIK= =FFH =?D I HIOIJA I AJA H CE? A> AJA H CEA -6 AJA H CE?= H AJA H CO AJA? AJA H CE? FH L= L A E AJA H -6)4 )LE=JE H KJE AMA=JDAHHAF HJE =AH =KJE?= AJA H 0A J= AJH L IJ L O!=! 0. BHAGKA?O!J! 0 = L=? IJ= E?AFH=?K? =IJ H J?D L?DLAIJA F A = L=? IJ= E?AFH=?K? =IJ H J?D= LA E H J?DL?DLAIJA F A 0,. 08,. = CIJ=JE I =JJDAI= A?=JE DECD= C IJ=JE I=JJDAI= A?=JE AC=DAHJ 0 AC=DAHJ 5J J= A 484 1, F E JHA 484 D= 1./ 5D= MB C 8 A I 1 E EJ=HO E KJ= 1 E KJAI L L %# 0 4 =H >A=? E H L F EIJ L=? IOIJ 5 E?H M=LA CIOIJA 5J F D L L A =H AH E E E E K E E K 5FA?EBE =?A E E D =LEC= D L K 25 E E K =LEC=JE FAHB H =?AIFA?EBE?=JE ),6) & '&

12 /- )12! 7 '& EJ H A> EJ HK? A> EJ H L= 6 EJ H H EJ HE C H EJ L=J 6 =E J=E 8 A I FH L FH IJ H ) E EJ=HO FAH=JE C=HA= E E L = A = EF L= + E E K >IJ=? A? H F K L IA =?EE JA EJO AL F =I L ELK A> A IJ=JE? D IJ=LK =F,4) J\, D )> LA K J=E -LH FI AJA H CE? FH L JA A K E = I J\ 1+) 6 - JA IEJO BMA=JDAH FDA A = E JAHBAHA?A HIJ=JE?HAF HJI A AJA H CE?= FAH=JE = 6A A? K E?=JE I AJM H -KH FA 2 DO> L=JIAF DO>K? IA A> F DO> F DO> L 8 LA H LE C H LA A J AJHO =IA 25 E E I L =F K 4) E E K HA?AFJE = AJ AJA 4/ H= CA 0 I L?D= AJA H CE??DI K A> 42 )65-6HAF HJE CF E J E E L =FH L LA J H L 48) E E K HE C= E KI 5 E KI E E IA J H L I L = 5) E E K IA?J H= FH L= 5/ AII=CA 5J D = A 5 A= IA= ALA 0 H= F D 6 K J=E 8 A I? L A > =IJ 6 ) E EJ=HOJAH E =? JH =HA= =NE L AJ L D J IJ 6 9 =NE K J= A BBMAECDJ AJHE? J O 67 AJHE?K EJI 0 HI L = 69 K J=E M=LAI 8 A I AJE L A> AJE J I K >= A 694 E A? JH J MAH A? JH = L=? IJ= E?AFH=?K? =IJ E H J?DL?DLAIJA F A 8,. = C IJ=JE I=JJDAI= A?=JE 2H=? LE J AJA H CE? L IJH= I K >O 9 AJA H CE?= M=J?D BBE?A 5 H= O> H= = L K : BE?AB H =JE A=H 5ALAH A> IALAH A FEI = HJD H HJDAH D D IJE>A CFHALE KI E KJAI 5ALAH )J = JE )6 HJD)J = JE? =LEC=?A )8 =LEC=JE 5ALAH I HA * HJD> AF LA *.4 J>AB HA *A A +?D= CA AI H L = >A=? 5ALAH - HJD A=IJ 5ALAH I HA -* HJD A=IJ> A A> F H A> F L A A> J A -/ IFH L? /6 H AC=JELA HFAH EIIE JCH= HJD=JEI J? HHA?J A> A E?? >O?DL F I = 1 A H1D=LA JDE CJ O K A &#! =KJE?= E AI H H = 5ALAH IALAH - HJD HJDA=IJ 5ALAH IALAH 9 HJD HJDMAIJ A E =?A 6). 1 JAH =JE = 6) BBE?A ),6)!! '&

13 )12 /-! ')24'& *A L = OF K L IALF 64-, A >I=DK? E B H =?AJ =? IA A IJ=LK A> AJA??D = A F IJKF I K A> A> E B H =?A A >A FA A E?D L =I = IJ A A >OJ FH FH=? L O =F AJA? D FH L K 51/ 6) EIJ 8 LA >AH I 4 K >AH A I O L 40 HAF E > IJH=JKI 5 E > IJH=JKI *A L = > = IJE 5+ E IEC EBE?= J? *A L = D F =I 59 E IEC EBE?= JMA=JDAH 5ALAH 9 HJD MAIJ 5ALAH I HA 9* HJDMAIJ> 2 J :6 ANJ IEC EBE?= J?D= JOFA C B HA?=IJI ) JE?A? J=E E C E B H =JE??AH E CJDA AIJ=> EID A H?D= CAE = O=AH =KJE?= B=?E EJO IAHLE?A HD= JDAJE A O M BMDE?DEIAIIA JE= J FAHI A??AH MEJDB ECDJ FAH=JE I?A I > =IJ IJ A )+?A= E?=HA=? JH?A JHA 5J= LA F A L H LE = )5 >IJ=? A=IIAII A JIKHB=?A AJFH A A 1+) >A D )6 FAH=JE = =EHJH=BBE? =HA HJ A> IJ J F I K IJ = 2 H L=J A> F H L A> F H L *5 >IAHLA H H >IAHL=JE =IJ EJ A> =IJ A> =IJE K? *5+ >I?KHA H H >I?KHE C 2 A = *56 >IJ=? A *A FA I L = A = E +) >IJ=? A? A=H=?A= I A > =IJ +)?A= E?? JH =HA= 5 HOJ IL J ++??K JE C ECDJ *A FA L = A = E +0 >IJ=? A? A=H=?ADAECDJ E E >A FA L = A = E + >IJ=? A? A=H=?A E EJ IJ IJO +??=IE = H??=IE = O 2 A L H LE = +5 >IJ=? A? A=H=?AIKHB=?A A +6?J >AH 2H IJ H>A F A A. >IJ=? ABHAA A =?D AJIA 0, 8 F D L L KJAH =H AH * H= = 2) F=GKA MDEJAJOFA BE?AB H =JE E FH=LO 2+ 6DA? JH E FAH=JE =? JH AJA H CE? E B H =?AI K? =>A FA A 2-6 FAH=JE = AJA H CE?= E B H =JE AJ L D FH L K JAL H=JE A> JAL H=? A> JAL A 2 FA H FA E C H FA 2H L L=JA A> FH L L=J A> FH=? L=J > JE E A> FAH= AJ L E IJ A> AJO 25 FAH=JE I 4 HAGKAIJ = A F = K 4, B= 2 I IJ= E?A 58?A= IJ=JE LAIIA =F K L IALE B H =??D51/ = LK = E? F FA =JH FE??O 24 6 > = OJ I 62 J F 5OIJ HC= E L=?DJH=J 65 HC= E IOIJA 8O J L=? I AJK 7*, KJ> FAH=J H H FAH=JA H FAH=JELA H FAH=JE C H FAH=JE = KJ 51/ -6 AII=CAIB HL?= JH FE?=?O? AI ),6) & '&

14 /- " )12 ')24'& =J= A 8+ LAH?=IJ 2 8 L F =F= 2 2H C IJE?KFFAH=EH?D=HJ = = FH IJ H I A = A FH IJ HK 2 2H JEBE?=JE I > K J=?A 2 2AHI =? IK J=JE 2 AI F E> E L=? IL JA IOIJ KL IJ =JAC HEE 2) 5 2HA?EIE =FFH =?D ECDJE CIOIJA IFA?EBO?=JAC HO 2 IJKFOFH AJA? I K >O 2) 5 H=EH =LEC=JE IAHLE?AI 5OIJ =?AIAIJKF L F E> E L=? H LE O 2)21 2HA?EIE =FFH H 2 AI F E> E L=? 2)4 2HA?EIE =FFH 2=H= A 2)4 2=H= A +AIJK? 2): 2=IIA CAHI 2 IJKF L=J F H= L=J A> F IJKFK? 2+, C =IEBE = I F LH?DK 2+ 2=LA A J? =IIEBE?=JE K >AH J\ 2-1?AFA AJI 8 IJ 2-4 2AHB H =?A 5J FAH = A J 2-4 2AH = A J +LE A L D L K 2-2=H=?DKJA K FE CANAH?EIA 6ANJOLA H?A JAL A A E 2 =E = CK=CAJANJI +LE F E> A 2 ) 2H=?JE?A M=FFH =?D AJ L F 2. ECDJF = 5 K =I D = 2 8 2HAIA J ALA 8O AIAF A 2 2HE H A LH=JK E J B HAJKH 2H=?D L L JH I I >O =F= K> 2 * 2AHI I > IIE> A L J HFH F AD L >H= A = F IEJE H 8O AIAF F L A 224 2HE HFAH EIIE 5 K =I F D= 225 2HAIA JF IEJE 2HL J 241 2HE =HO 2=H L=? A> F=H L 24 / 2=H E C > IJ 24 * 2H >=>E EJO 2 IJKF H =JE H LEIE = 2 KI 25 2 KI 2H AJ J E KJ E KJ 25/ 2=IIE C 2 D= 25 2 IEJE, H L=?A L F JO 252 F = 2 L IJ= =J = 26 5JHK JKH=F H?DJH=J =HJH=? IJHK?JKHA MAH 3 2 LE AF IJH 3*1 + FK I HO1.4B ECDJ =C AJE? KHIFH >A L J 3, =C C AH =C AJE? I H 3,4 =C AJE?>A=HE C 6 = J= A I L?A AJE J A> I L?AFH=DKL AJ L =F EIJ DO 3.- )J AA AL=JE H=J HK =C AJE? I HL AJ L =F EIJ DO 3.7 =C AJE? HEA J=JE BHK M=O ),6) & '&

15 )12 /- # 7 '$ =IJ=LA J = L IJKF E?AL HKFH I I L O = JAH A = A E A FEI I H = A 36-6HKA>A=HE C J 37), J 3 0 ) JE AJAHIK> I?= AIAJJE CJ >J=E A AL=JE MDA JDACH 4 AHLA 4 A A FH IJ H I A = A FH IJ HK 4 JEBE?=JE 2H=L = DO 4 4ECDJHK JEBE?=JE, J\ 4) 4=E = J = AJ L FH L I K >O 4)+ 4K AI 4ACE > =IJ F IJ 4).+ 4ACE = =HA=B HA?=IJ?A JHA AKFH=LA DH> =J 4)/ D L?DOJ = A 4)/ 4K M=O=HHAIJE CCA=H 7 = =JA I HKF DO 4)1 4K M=O= EC A H?DH= K 4* 4AI?KA> =J, I D JA?AIJ L L O 4+) 4A=?D?HKEIE C= = IJ 4++ 4AI?KA? =JE?A JHA JH J=IF A = FH LO 4+. K E?=JE B=E KHA =J H, I D I= A 4+0 4A=?D HHA=?DE C I L = =L AJ L =F EIJ DO 4+ 4K M=O?A JHA E A I L IL JA 4+ 4K M=O?A JHA E A ECDJI D F L A A? 4ABAHA L =1 5 4,0 DAECDJB H1 5 4, 4, E K F K L IA =?E E K D F =I =F JE 4-4) 4-4A?A GK= EBOMA=JDAHFDA A =A C HA?A JH=E 4-4) 2 A A> F E = 4-+ 4A?AELA HHA?AELAH 2 D L 4-, 4K = A> L J D JA 4-. 4ABAHA?AJ HHABAHJ 2 L=? = = = 4-/ 4ACEIJH=JE? L IL JA F O49; 4-4K ECDJI FH L= A> D A A> D I? A> D I 4-2 4AF HJ HHAF HJE C HHAF HJE CF E IJ A> F L 4-3 4AGKAIJ =JH=JE AH KJA JA 4/ 4= CA ECDJI L F L A = AJK 41. 4A? A=H=?AE B ECDJ 8FH=L I HJ A =J O BJKH EJ FK J 4 4AF HJ A=LE C 2 K 4 ) 4A KD O =JH=JE AGKAIJ ALA?D= CAA H KJA IL JA IOIJ 49; 4 5 4K M=O E ECDJE CIOIJA 2 L= D = A 4 ) 4AGKAIJ ALA J=L=E => A 2 = 4 4A =H 2H IJ H L =LEC=?A 4 )8 )HA= =LEC=JE 5 H L = 4 / H= CA 2 L= =LEC= I?D F IJ 4 2 =LEC=JE FAHB H =?A 4ACE L =>K AJE *-: 4ACE = 2-6>K AJE AN?D= CAI?DA = ),6)! '$

16 /- $ )12 " ) 4O?D IJIJ KF 4 + 4=JA B? E > 4O?D IJ AI 4, 4=JA J 2 L FH JH=J\L AJA? AJA H KJAB HA?=IJE =AH =KJE?= AJA H 2 K AF A 4 4A?AELE C O 5J AJ L F 42 4AFAJEJELAB ECDJF = A> =DH= A AF =?A HHAF 5O > L F DO 425 IEJE IO > 2 O AGKEHA A IJ AJ L F = FH LO 432 4AGKAIJB ECDJF = =J F AJ L D F K = FH LO 435 4AGKAIJIKFF A A J=HOB ECDJF = =J H I= A 44 4AF HJHA=?DE C AJA H CE? FH L= = FH LO A> 44* 44+ LF 44),A AJA H CE?= AII=CA =J H H44* 44+ E =?DH= D IJ = 45+ 4AI?KAIK>?A JHA 5J=LF LH?DKL AJ L =F EIJ DO 45+, H=J\ L F AD L H KJAIKHLAE F K L IA = A AJA H CE? FH LO 46,,A E AJA H CE?= AII=CA 6H=J\ 46-4 KJA JA AB 46. JA AFD A JA ACH=B 46/ JA ADCH=FD 2H=D L IL J IL J = FH=D L IL JA F = 460 4K ECDJI =LH JEJ A> =LH?A A> =LH?A 46 4AJKH HHAJKH HHAJKH E C LH=J E IJE F JLFH L K 465 4AJKH J FEI 466 JA AJOFAMHEJAH, JO L F IJH= 46 4K M=OJ M A ECDJI 5J= HACE JH=J\ L LOI =? EJ JO 476 5J= = H KJAJH= I EJJE CBHAGKA?EAI?DH= F 48 4AI?KALAIIA,H D D IJ 484 4K M=OLEIK= H= CA 5 A E E K LAHJE D H IJKFK 485 5AF=H=JE E E K 8 AJ L =F EIJ D= 49; 4K M=O 5 ) = =F A =FO= JK =F= 5 5KHB=?A= = OIEI?KHHA J?D=HJ ED A> E A FEI = 5 5 KJD HI KJDAH 2 IA F E> E L=? IL JA I KIJ=L= 5) 5 5E F A=FFH =?D ECDJE J E? I= EJ 5) 5= EJ=HO + LA 5)2 )II =IF IIE> A 2 JH =?DH= = 5)4 H FH K L= F 5)425 A 5 > J= 5)6 K E =?AFH IJ E?JL I=JA EJK 5)6+ 5=JA EJA? K E?=JE E I HA 5* 5 KJD> 5JH=J K K KI 5+ 5JH=J?K K KI 2 =I =JAC HEA IJL > = IJE! " & 5+6 A A =F K 5,*; M BEN 5,. BENF IJKF D AI ED 5-5 KJD A=IJ )14)+),6)

17 )12 /- % 8'% ED I HA 5-* 5 KJD A=IJ> 5A 5-+ 5A J H A?J H 5OIJ L > H L D L 5- +) 5A A?JELA?= E CIOIJA 5-2 5AFJA >AH 5 K >= A> I K >O A> >I KD L= 5-4 5AHLE?A HIAHLE?E C 5E FH = A H= O A> JKH>K A?A 5-8 C J GK= EBOE?E A?AHAF HJI 2 LH?D A> F?D= 5.+ 5KHB=?A 5 D L H = 5/ 5 MCH=E I 5EC 5/ 5EC = 2 AD = O 50 5D MAHI +A JE AJH L L O!=! KFAHDECDBHAGKA?O!J! 0 5J= F IJH AJ 51, 5J= IJHK A = A FH L > H L JEBE =?E 51. 5A JEBE?=JE BA=JKHA 1 B H =?AJ =? IA AJA H CE??D AL =JH=JE A D K L EL EJ>A FA IJ AJ 51/ -6 1 B H =JE??AH E CA H KJAMA=JDAHFDA A = MDE?D =O=BBA?JJDAI=BAJO B=EH?H=BJ FAH=JE I 8 = F =I 51/9: 5EC EBE?= JMA=JDAH 5 K =I A> I K =I E K J= A KI HIE K J= A KI O =J I= A 519 5E C AEI =I O? A=H AJ A AJ L A> 5 -, A J K A L HO?D IJE 5 2 E EJE CF E J 2 = F = K M A F DO> =F DO> L F A 5 + 5KHB=?A LA A J? JH A F DO> =F DO> L F A 5 4 5KHB=?A LA A 5 D 5 5 M 6) L J IAHEA = K? IJ= LA KB H K A>A FA O =F DO> L F A F I >A I DA J=? I DA A> IJ? K F AI DK J=? D I DK A> A> A E?D F E KJ L J AJA? AJA H CE? FH L=L A E AJA H AJA H CE? D A LA H?A JAL A A E 5 96) )IFA?E= IAHEAI 6) JEBOE CJDAFHAIA?A H HA L= BD= I M E?AI KID M I JDA LA A J=HA= >O A= I B=IFA?EBE?B H =J )LE=JE IA MA=JDAHHAF HJE =AH =KJE?= AJA H 52-+1) 5FA?E= AJA H CE?= HAF HJE =E = CK=CA, F AJ L D F K 52 5KFF A A J=HOB ECDJF = =J H 8 IA K F 0 =L= 53 5GK= K?A 54 5K HEIA 2 E> A F AD L 54) 5KHLAE =?D 2 AD L IJIOIJ KF AI D F E> E L=? D 54-5KHLAE A A J BFHA?EIE =FFH IOIJA AJ I AJA 54/ 5D HJH= CA > =IJF JH =?DH= O 544 5A H A F? 54; K?A 55 5K IAJ 2 IA LE?D E?A 55 H 8OI I F IJH= F I A 55* 5E ED ED 55-5 KJDI KJDA=IJ 5A H F AD L 554 ),6) # '%

18 /- & )12 " ) LK FH=L= 556 5KFAHI E?JH= IF HJ ED ED KJDI KJDMAIJ 5J=JKI 56 5JH=JKI 2 F E> A 56) 5JH=ECDJE =FFH =?D 5J= F IJH L F AJ 56)4 5J= IJHK A J=HHEL= 5J= IJ= 56, 5J= 5 D LEJ LHIJAL =J 56. 5JH=JEB H 5J= E?A 56 5J=JE 5J=?E H IJ=>E J=?E =HO H J L AJ=F EIJ 56 5D HJJ= A C 5J=JKJ 565 5J=JKI, L IL JA I KIJ=L= 569 5J FM=O ECDJI K A 57* 5K> A?JJ A 57 2 F ) KFF A A J)125KFF A A J F L F IJKFO ACE = IKFF A A 5 K A> FH L= 58+ 5AHLE?A AII=CA 2H L KI?D F I?D F I K >O 58+* 5AHLE?A=> A ED 59 5 KJDMAIJ ED I HA 59* 5 KJD MAIJ> =F=L = D F =I FH D O # 590 5EC EBE?= JMA=JDAH?D=HJ DECD ALA =F=L = D F =I FH D 59 5EC EBE?= JMA=JDAH?D=HJ M ALA =F=L = D F =I FH D O A E. =. # 59 5EC EBE?= JMA=JDAH?D=HJ ALA, D= 59; 5J FM=O 6 6AF J= 6 6A FAH=JKHA =F=JH F F=K O 6 6H F F=KIA?D=HJ 6A AB JA AB E? O 6 6A AFD A 2 I L = 6) 6H= IEJE = 6= JE? AJA? =LEC= IOIJ 70. 6)+) 70.J=?JE?= =EH =LEC=JE AJE J F L L AJA? AJA H 6). AB HA?=IJE =AH =KJE?= AJA H L JH 6)1 6=E 2 AD L L A > =IJE A> F AD L 6)4 6AH E = =HA=IKHLAE A D HI K 2H=L HO?D IJ 6)5 A> JA 6): 6=NEE C HJ=NE 6H FE??O 6+ 6H FE?=?O? A 8 LEJ K K KI K K KI? CAIJKIILA MAHE C?K K KI LAHJE H I=DA 6 6, 6 H JO L = 6, 6 M A 6A?D E O A?D E?= HA=I 6A AB 6-6A AFD A, =I 6-2 6A F H=HO HJA F H=HE O 2H L 6.+ 6H=BBE? AJ F EIJ =L AJ 6/ 6 K?D C C =I?DF O 6/ 6A F A=B AJ 2 L I KIJ=L= 6/5 6=NEE )14)+),6)

19 )12 /- ' 7 '$ 2H DO A> F AI DH KCD JLHJA JE ) = IJ JE F=IJ F =?A 8 AJ 6. 6= A BB, I A =I LA JAH F =F =I I 6 6E B A>OMDE?DMA=JDAH?D= CAEIB HA?=IJ J 2H IJ JO KJ LHJK K 6. 6 M EBJ BB=HA=? L A > =IJ 6 ) 6AH E =? JH =HA= I L = =J O 6 ) 6KH = 8 = =J O 6 0 6KH IJ 6 6 F =?A 8H?D A?IJ KF F B? E > 2 K =FH L AJ 6,) 6= A => A 2 K =FH L AJLHJK K 6,)0 6= A => A DA E? FJAH 0 H DH= E?A > = IJE F 2 K =FH H 6 4) 6= A BBHK =L=E => A J A> =D A J A LF IJKFKF E> A 62 6KH E CF E J 6H=J\ 64 6H=?, =I HA AHL L= FH IJ H 64) 6A F 8OI = A> LOI 64) 5 6H= I EJI HJH= I EJJAH 2 EIJ L=? F L 64-, CB HA?=IJ 2 D = 64 6H= IEJE ALA 6H F F=K = H F F=KIA * K = 65 H * K = I J\ 5 I D 2- J /4 H KFO /5 = H KFO= A> I D L A> H= L HKF O A> >E AL =F 654)5 > K J =I DA 65 H B H=E 5 I M 2- E?AFA AJI /4 D=E /5 I = D=E HI MFA AJI H? >E =JE JDAHA B A C 654)5 H MEJDH=E M, FEI IJH 66 6A AJOFAMHEJAH JAH 6KH>K A?A 674* 6KH>K A?A 8 4? L A > =IJE AH E = 8 4 AJE L A> AJE J I K >= A 694 A? JH J MAH A? JH 2 D= 69; 6=NEM=O 5F D= 69; 6=NEM=O E 6OF = 6;2 6OFA B=EH?H=BJ 6= BK 6;20 6OFD 8 AIJKF > DKF I E KJ 7 7 CFHALE KI E KJAI ) = =L L =FO= JK =F= 7 7FFAH=EH= = OIEI?KHHA J?D=HJ A F 7)* 7 JE > =IJ IJ A D H D D FH IJ HK 7)+ 7FFAH=HA=? JH?A JHA 0 H JH=J\ AJ L?DFH L?DI K A> 7)4 7FFAH=EHH KJA = L=? IJ= E?AFH=?K? =K JH= H J?DL?D 7, JE BKHJDAH JE?A A L A FH 70,6 7 => AJH L K JH= H J L O!=! JH=DECDBHAGKA?O!J! 0 ),6)! '$

20 /- )12 7 '$ AJ L E B H = IJ FH D H FH IJ H 71+ 7FFAHE B H =JE?A JHA 0 H AJ L E B H = > =IJ 714 7FFAHB ECDJE B H =JE HACE 8A I=D JH= CH= CA A IJ AI?D F IJ 7 ) 7 => A A IJI?DL EJ F L EJ F 7 )2 7 => AJ =FFH LA A A A 7 7 E AIF AD EL HA E=> A E FH L E I K >K IAHLE?A=> A 0 H A > =IJ 76) 7FFAH? JH =HA= 5L J L L= =I ELAHI= 6E A 8 8K = E? F FA 8) 8?= E?=ID 8E K F E> E L=? =F= 8)+ 8EIK= =FFH =?D?D=HJ 8) 1 L= AOI =H=L= = 8) 4K M=O? JH L= 5 H L = I FJE? = KIJE? =? 8)4 8EIK= =KH= H= CA =C =L=HE=?A 8)4 =C AJE?L=HE=JE 5L JA IAIJKF L I KIJ=L= 8)515 8EIK= =FFH =?DI HIOIJA 8> IJE AJE J I A./ D=.+ JH >= AL LEJ > = J A> I H J\ 50 F AD = 2 FH=?D L F IA L HO *,7 L A FH=?D * 5) L A F IA A> * 5 L A I D 8+./ L> IJE AJE J D= 8+ 8E?E EJO AB B C.+ BK A? 50 ID MAHI I *,7 > ME * 5) > ME H* 5 > ME C I M 8+./ LE?E EJOB C * IJ 8+; 8E?E EJO = L=? IJ= E?AFH=?K? =LA E H J?DL?D 8,. CIJ=JE 8AHJE ILEI 8-4 8AHJE?= =FH AJ IJE 8.4 8EIK= B ECDJHK AI AJH L LA E H J L O!=! AHODECDBHAGKA?O!J! 0 8A A EJ I >= 812 8AHOE F HJ= JFAHI, D IJ 815 8EIE>E EJO OHE= AJH L L O!=! 0 LA KD L O 8. 8AHO MBHAGKA?O!J! 0 8A I=D 8 4 8AHO CH= CA AJA H CE? OFH AJ IJE 8 + 8EIK= AJA H I 4 D =I L LOI AJA H CE??DE B H =? 8-6 AJA H CE?= E B H =JE B H=EH?H=BJE B ECDJ = AJK 8 8L AI H L = = H= CA >E =?A = A 8 4=6)+) 8 46)+ 8 >E =JE = A FH JH KF= K>?DF E = 8 4E EJ J H =EH> H AAGKEF A JJAIJB=?E EJO 2H EL 84* 8=HE=> A 5H L L=? =LEC=?A 85) *OLEIK= HABAHA?AJ JDACH 8AHJE HO?D IJ 852 8AHJE?= 5LEI L AJ=F EIJ 86 8AHJE?= J= A C 9 A> A = 9 9AIJ HMAIJAH * 9 9DEJA AJA? =F=IL J= 1+) 9)+ 9 =KJE?= +D=HJ 1+) 5L J L > =IJ F IJ 9).+ 9 HA?=IJ?A JHA I HA 9* 9AIJ> ),6)! '$

>I=D K>LFHLO 5AJA342K>K! 2L@A=35IK>=F@H>E 2=?AAI?DFIFL4=H! 5EAJAO.86):+ *,! =H=J=LAIE?E! FHLEO! ==? 572-40-6-4,;IJAJ=AOIJE?IL " 4=@E==JHIIKLEIIJE 8JIJLLJAACH=BEE # =IAJAIJL=3426+84;=AIK.6&% # 1IJ==?AEAJIIJ=E?A)245FHFKEJ@AK

Více

>I=D K>LFHLO 2IA@=DE?F?E 4=@EK>462 5EAJAO81)23%0 LA=KJHI?DDH BAHA?A1)474ACEIJ88! JALAAIIAO!L6AFE??D # *=DF 2+3# =L4=@4 $ 5JIJ=FIJKF6 $ 2L=IAJF=@AI?DH=@E==JH! $ 35IK>O=JK$ FHLEO$ ==? EIJHLIJL4=8=JACHEAFIK?D=!

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o -f 2., 1. 2005 2 S ú M áø áø, á á zb ý ý ý š EK. Z j á, b, ž z b é, jž ø z ú áz zé bé š š f. Ob ø žj ø ýø zý z fó, j jj áø bá z, -. Oø- š z zážý é fá é, á jáø š zý á, já z ózjš b. Né j zýš f š žý á j é

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

TAB CENA Model Modelový rok Motor Kód motoru HTG Originální díl HTG Economy díl SLEVA BEZ dph AGN APK, AQY, AEG AGU, ARZ, AUM, ARX AZJ AZF AQW AQV ATZ

TAB CENA Model Modelový rok Motor Kód motoru HTG Originální díl HTG Economy díl SLEVA BEZ dph AGN APK, AQY, AEG AGU, ARZ, AUM, ARX AZJ AZF AQW AQV ATZ Economy sortiment Material Přední díl výfuku Přední díl výfuku 1997-2005 Přední díl výfuku 19997-2005 Přední díl výfuku I Přední díl výfuku TAB CENA Model Modelový rok Motor Kód motoru HTG Originální díl

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

STAHLGRUBER TIP. Popis Aplikace OE číslo. Citroën C4 (LC), C4 kupé (LA), Peugeot 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 SW (3H)

STAHLGRUBER TIP. Popis Aplikace OE číslo. Citroën C4 (LC), C4 kupé (LA), Peugeot 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 SW (3H) 11/2014 STAHLGRUBER TIP Nabídka je platná od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014 nebo do vyprodání zásob! www.autobenex.cz www.autocora.cz www.stahlgruber.cz PRUŽINY PODVOZKŮ cena KYBRH1711 10467754 Škoda (6Y2,

Více

Rozvodová sada Peugeot/Citroën/Ford 1,6HDi/1,6TDCi 0831P2/1229768/0831V4. Řemen drážkový Škoda Octavia I, VW Golf IV 038903137E/038903137J

Rozvodová sada Peugeot/Citroën/Ford 1,6HDi/1,6TDCi 0831P2/1229768/0831V4. Řemen drážkový Škoda Octavia I, VW Golf IV 038903137E/038903137J ŘEMENOVÉ SYSTÉMY GSK015598XS 10452133 GS6PK1660 10425465 GS5PK1220 10451310 GSK055569XS 10452394 GSK015579XS 10452118 GS6PK1053 10451488 GSK015569XS 10452111 GSK015603XS 10452138 Rozvodová sada Peugeot/Citroën/Ford

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Í Ř á ž á ž á ž š á ě Ž Í š á č č ť š š ě ě áč ě Ť áš Ž č Í Č ě Ž Ž č á š ě á á ě á áš č š ě á č ě Ť š á ě á Ě š ě Ť ě š ě š Ť áž ě č á ě ě áč Č ě č á Š á Ž á Ť ě á ť ě ž ě Č š á á ě č ěť č á č ě š š Ž

Více

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení Platí lze mítnout 1 Asymetrické světlomety 001200i0 001200_c 02 08.09.01 21.03.02 homolog. jen ple předpisu 112 2 Žárovky asymetrických světlometů 002300i0 03 09.03.86 zrušuje se zrušuje se zrušuje se

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ď Ů Ň ž Ů ž ň ž ž ž Č Č Ď Č ž Ě ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě ň ž ž ž ž Ďž ň ž Č Č ň Č Ď Ě Ň Č Ň ž ž ž Ů ň Ň ž ň ň ž ň ň ň ž ň ž Č ž ž Ř ž ž ž ž ň ž ž ž ž Ř ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě Ě Ě Č ž Ď Ř ž ň ň Ř ž ž ž ž

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

M I N I S T E R S T V A V N I T R A

M I N I S T E R S T V A V N I T R A V Ě S T N Í K M I N I S T E R S T V A V N I T R A Ročník 2012 V Praze dne 18. dubna 2012 Částka 43 O B S A H Část II podle zákona č. 227/2000 Sb. Oznámení Ministerstva vnitra i. Výsledky ověření kvalifikovaných

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00

26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00 26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00 Výrobce Označení Typ Druh Euro Kč Množství 1. Canon BJ 10/ 20/ 100/200/1000 BC 01 / 02 InkJet Patronen 0 Kč 2. Canon BJC 210/ 240 BC 05 InkJet Patronen 0 Kč

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

P ř í l o h a. k usnesení vlády. ze dne 15. září 2004 č. 904. R o z h o d n u t í

P ř í l o h a. k usnesení vlády. ze dne 15. září 2004 č. 904. R o z h o d n u t í V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 15. září 2004 č. 904 R o z h o d n u t í o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

pro fyzické osoby 厇 mě 厇 厇 厇ě៧叧 é ru é úč ៧叧 ៗ呗ir Zř ě៧叧 é úč u r ៗ呗 Zř ě៧叧 é úč u ៗ呗 厇厇 ៧叧 uៗ呗 厇 ě៧叧 m ru m úč 厇m ៗ呗 ៗ呗 厇 r ៗ呗 ៗ呗 厇 r rៗ呗m i 厇 r ៗ呗ៗ呗 u厇 ៗ呗 ៗ呗ěm ៗ呗 厇 ៗ呗 ៗ呗 ჷ唷 r厇 ៗ呗 Čៗ呗ჷ唷 ៗ呗 ៗ呗 厇厇 厇 厇

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

ř č č ž ý úč ž ě ý ě ř ě ý ů č ý ř Íž ž ě ř š ř ě ů ů č ý č ř ů š š ý ů ď č ř ů š ů č ž ýú ů š ž ě ý ě š žň š ž ýš ř ú ď ž č ó ě č ž č ř ž č č ý ž č ř ž ž č ě ť ú ě ý ě ý ý ý ý ý ď ě ý ý ř ý ý žř ě ý ý

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Č ý č Ú í íí Í í é í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ď ý ří čí Č č Ú Íí í íí č í í í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ý ří čí č ů ří Á č í Á čúí Ú ÍÍ í í č í í Í ú í Ě ÁČÁ Š Úř éč í ří ř č í ř č ý ů í ř í ř ý č í Í ř ř č ý ý é ř č ý

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče)

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče) Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Příloha č. 1 Tabulka B - spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení Jednotkové ceny - kalkulační vzorec

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Ť É Á í ý ý ě í í š ě í ý č ě í í ě ý é é ě ě í ý ý ý í ď é ť é é Ú í ř í Ž Ž ý ý í Ž ý í é ý Ž é í š í Ů é í í č ý ý í í ž ý í í í ě ž č í í ě ší č ě ší é í č čí ý ý í Ú č ž í Úč ř í í ší č ý Ú í ř é

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3 MEZI LOMY regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů HŘIMĚŽDICE NEČÍN OBORY 14 / 2 0 1 3 P A M R E G I O N U O B O R Y Z k r o n i k y o b c e S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i - ƒ v

Více

É á á á č á áž ů ů š é á á é á á é á ě á ě á á áž ů ů š é á á é á ů č á č á ů ý ě ú á á ě á č á ů ý ě ú á ů ě é č á ě ě á ě ň á č ú ě á á ě á ě ě ě é á ě ň á č ú ě á ů č č ě é á č á ý ě ě á á á á ě Č ě

Více

Partnerské projekty neziskových organizací. (závěrečná práce)

Partnerské projekty neziskových organizací. (závěrečná práce) Partnerské projekty neziskových organizací (závěrečná práce) Ing. Karel Borovička 2008 !"####################################################################$ %!&'() *+)&(+,-'.+!/()0 #########################################1

Více

Í ú Č ž ž é é ů é ž Ž ú Í Š ÍŘÁ Á ů é Ú Ť é Í ůž é é é ů Í é ú ž Ř ž ú ž ŠÍ ů ů é ů ů ň ú ů ů é ů ž ď é ú ů é Ž é é Í ů é ů ů ů é Ť Ť ů é é Íé ú ó é é é é é é ů Í Š é é é Ť é é é é é é é ž ů ů ů é é é

Více

Obecná chemie. Jan Sedláček, Miroslav Štěpánek, Petr Šmejkal

Obecná chemie. Jan Sedláček, Miroslav Štěpánek, Petr Šmejkal Oecá chee J Sedláče rolv Šěpáe Per Šel Sechoercé výpoč Aoové ádro 3 Eleroový ol ou 4 Checá v 5 Opcé vlo láe 6 Speroope 7 Supeé v láe 8. vě erod: erochee 9. vě erod: rér rovováh 0 Checé rovováh Fáové rovováh

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 Bod pořadu jednání: "Volnočasové plochy Liberec I." - podání dotační žádosti Zpracovala: odbor, oddělení:

Více

Vlastní aplikace s MOXA zařízeními

Vlastní aplikace s MOXA zařízeními Vlastní aplikace s MOXA zařízeními Roman Šianský, ELCOM SOLUTIONS, s.r.o. Krátce o společnosti Člen skupiny ELCOM GROUP Sídlo v Praze, pobočka v Ostravě Dodávky monitorovacích, ovládacích a informačních

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

ý Á ľ Í äľä Š ý ž ř č ř ý ě ě š ř ů č č ý č ý č ě řč č š ě ě ř úř ě š ě č ř č ř ĺ Ú š ě č ĺ ř ř č ł ý Á Ę äľ Š č š ě Š ě č ř ř ž ě ý š ě ř Š č ř ý ý ž ě úč ž ě š ě ř šúč ž ě ý ě š ě ř ĺ ä ľľä ľ ľ ľľľ ĺľ

Více

CEJ ELN DEJ ELN CIT ESV DEJ CEJ CIT CEJ ESV ANJ CHE FYZ ANJ ESV MAT CAD MAT FYZ OBN ELN 8 7:20-8:05

CEJ ELN DEJ ELN CIT ESV DEJ CEJ CIT CEJ ESV ANJ CHE FYZ ANJ ESV MAT CAD MAT FYZ OBN ELN 8 7:20-8:05 řední průmyslová škola, Na Větřáku, Jedovnice B :0 - :0 :0 - : CEJ DEJ ELN Mt A B B ESV CEJ CIT Gr ELN Mt DEJ A B B B B CIT Gr ESV CEJ CHE B B B B B ESV FYZ A A B B CAD Ko OBN ELN Mt FYZ B B B B B řední

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

á ě č č ú řá ě řá ř č Ú č á ě ú řá ě řá á úř ř ř š á č ú á řá á ě ě š ř ů á é ěř š á á ě á řá ě ě š ř ů á á řá é ě ú úč ůú ř ě ů č ř ř čá ř Ž ř š é ř šť é ě é ř ř ů č ř ř čá ř Ž ř ď é ř š é ě é ř Ť č á

Více

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu Bakalářská práce Autor práce:

Více

$ % $ &&'()'*+,-!+.&$! *! & &!!&& & '()'*+1!-!+.&$!!0 0!+!&!0&!!!!$ /!! 0&! &34$ $$ &!# 5%!& $/! 0! $ #

$ % $ &&'()'*+,-!+.&$! *! & &!!&& & '()'*+1!-!+.&$!!0 0!+!&!0&!!!!$ /!! 0&! &34$ $$ &!# 5%!& $/! 0! $ # !!"# $ % $ &&'()'*+,-!+.&$!!&$!&/&!!+!#*&/!0$!$$# *! & &!!&& & '()'*+1!-!+.&$!!0 0!+!&!0&!!!0!$&# 2/!/&/%!+!!$ /!! 0&! &34$ $$ &!# 5%!& $/! 0! $ # 6+ &$ +! # 7% &!# *!$ Helmut Fiedler Prezident ídícího

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

í ť š í Á Á Á š É š Ž Ř Á š Á Á š Á í Ě Á š Ě Ž É Ř Ř Ě Ž É é é ě í í čí Á Ř íš é Á Á Ř Á š Ě Ž É č Á Á Á š č Ů Ú Ř Á š Á Ř É č š Ě š É č š Ě ŽÁ í č é Á Ř Á é Á íš Ř íš é Ř íš í ň Á Ě Ž É Ř í Í Á š Ě Ž

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Příloha k usnesení č. 1628/38/06 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A G-centra Tábor, sociální služby a domov důchodců, Město Tábor, IČ 00253014, se sídlem Žižkovo náměstí 3, Tábor, okres Tábor, vydává na základě

Více

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 Elektroinstalace Projekt pro stavební povolení Protokol o určení vnějších vlivů Určení provedla komise ve složení: předseda Hlavní inženýr projektu

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

š š Í š Ú ž ž Í Ú ů Í š ů ú ů š ú ú ď š ú š ů š ú ď š ú ú Č ú ú ú š ž ň š Č Í š ú ú ú ú ú š š š ž ú ú ú ň ž ú ú ž Ž ú Ž Ž ú ú ú ň ú Ů š ú Í š š ž š Ž Í š ú ž ď š ď ž É Ž ó Ž š Ž ú ú Í ú ů ú Í ú ž ú ú Ú

Více