I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu"

Transkript

1 I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása.

2 Dobrý listopadový den, naši milovaní. Vlastně, jaký je to dobrý listopadový den? Je to ten, který počasím odpovídá datu v kalendáři, který nám ukazuje, že je polovina podzimu a počasí již nebude lepší, nebo to je mimořádně krásný, slunný a teplý den. Co je vlastně dobré. To, jak to má být, nebo to, jak je to příjemné pro nás? Tento svět nás ze všech stran masíruje špatnými zprávami o lidech, kteří nás podvádí, okrádají, zneužívají apod. Je pak lehké vidět kolem sebe jen zlé a špatné dny. Často si myslíme, že doba, ve které nyní žijeme, i lidé jsou nejhorší a horší to již ani nemůže být. To nás potom vede ke smutku, ke ztrátě naděje a radosti a očekáváme ode všech a od všeho to nejhorší. Poznamenává to naši tvář a vztahy s ostatními lidmi. S naprostou jistotou mohu napsat, že to není touto dobou. Tak tomu bylo i v dávných dobách praotce Adama, jeho dětí, v době Abrahamově, Davidově, apoštolů až po dnešní dny. Když budeme pročítat Žalmy a knihy Staré smlouvy, bude nás to bít do očí. Dělo se to i lidem před námi. Jaký je tedy ten dobrý listopadový den? Je to den, ve kterém jsem si uvědomil Boží dobrotu, jeho blízkost, jeho starostlivost o mně. Je to den, kdy str. 2 vím, že jsem jednal podle Boží vůle. Den, který byl plný vděčnosti vůči Bohu. Tak jako byl vděčný prorok Abakuk, když psal slova, která jsou na titulní stránce (Abakuk 3,17-18). Dobrý den je ten, kdy dokážu sečíst všechny dary, které mi již Bůh dal a být za ně vděčný. Tak jako v následujícím textu písně: SEČTI VŠECKY DARY Když kol tebe zuří moře zbouřené, a ty pláčeš smuten, že vše ztracené, sečti všecky dary, které Pán ti dal a v tvém srdci zazní nová píseň chval. Ref.: Sečti dary, které Pán ti dal, sečti dary, které už jsi vzal, sečti dary, v nichž ti požehnal, a v tvém srdci musí zaznět píseň chval. Pod břemenem práce ran a obtíží, když tvé oko marně pomoc vyhlíží, sečti všechny dary a vzdáš Pánu čest, neb v tvém srdci zazní: On má pomoc jest. Ref.: Sečti dary, Když má jiný růže, ty však trní jen, hleď na sliby Páně, budeš spokojen, sečti všecky dary, kterých nemá svět a v tvém srdci zazní: Já netoužím zpět. Ref.: Sečti dary Přejeme nám všem, abychom prožívali dobré listopadové dny, dny naplněné vděčností našich srdcí k Pánu. Josef a Stanislava Knoflíčkovi

3 LIDÉ A MODLITBY MODLITBY A LIDÉ Od března letošního roku se scházíme každé ráno od pondělí do pátku ke společným modlitbám. Z počátku se tato rána více podobala rannímu vyučování a čtení Božího slova, ale postupně se stala skutečným modlitebním časem. Ne každý může ráno přijít. Není tedy divu, že mezi těmito modlitebníky převažují bratři, kteří nemají práci a mohou ráno přijít. Ti, kterým Pán již práci dal, pak přicházejí podle možností. Schází se nás průměrně 6, ale některá rána nás je i osm nebo deset. Tedy o něco více než desetina sboru. Nedovedu si již představit sborový život bez těchto modlitebních setkání. Modlíme se postupně a pravidelně za všechny členy pražského sboru, za vedení AS, za nemocné, za skupinky a shromáždění a za nové příležitosti ke zvěstování evangelia. V poslední době můžeme vidět i účinek těchto modliteb. Bůh přivádí nové návštěvníky do sboru, vidíme, jak pozvedá nemocné a jak buduje a staví to, co bylo pro jiné již definitivně odepsané. Vidíme, jak naši sourozenci jsou vytrhováni z rukou nepřítele. Tak jak o tom píše i David ve svých žalmech. Vysvoboditeli od nepřátel, pozvedáš mě nad ty, kdo proti mně povstávají, ty mě násilníku vyrveš. Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. (Žalmy 18 a 3) Muži bez domova se modlí za druhé ve sboru a Bůh jedná v jejich životech. Uzdravuje a posiluje, přivádí vzdělané do sboru. Trochu mi to připomíná situaci ze života Davida: Také se kolem něho shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný hořkosti. Stal se jejich velitelem. Bylo s ním na čtyři sta mužů (1. Samuelova 22,2). Když budeme pozorně číst další verše, zjistíme, že mnozí z těchto utlačovaných, stíhaných věřitelem, plných hořkosti se stali později vedoucími Izraelského lidu a bojovníky živého Boha. Osobně věřím, že toto je smysl služby Armády spásy tady v Praze i jinde v ČR. Z Boží milosti a Boží mocí zbudovat z toho, co není přijatelné pro svět, vzácné Boží muže a ženy, kteří budou světlem a solí lidem ve svém okolí. Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, str. 3

4 ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem (1, Korintským 1,16-29). Pojď zakusit sílu, která je z radosti Boží. Zveme tě mezi náš modlitební tým. JK Často máme tuto představu o našich modlitbách: Nemohu se modlit, protože nejsem dostatečně svatý, čistý a spravedlivý. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením (1. Korintským 1,30). Není to tvá svatost, moudrost a spravedlnost, pro kterou tě Bůh slyší, ale spravedlnost, svatost a moudrost Ježíše Krista. Možná si říkáš: Nemám víru na zázraky, tak proč bych se měl chodit modlit. Právě ve společných modlitbách nezáleží ani tak na tvé víře v zázraky, ale na shodě s ostatními. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní (Matouš 18,19). Jednota sboru se nebuduje lépe, než při společných modlitbách. Při modlitbách za druhé, kdy musíme přejít přes naše rozdíly, abychom se shodli a naše modlitby zachránily druhé. Tam se musíme rozhodnout, jestli jde více o naše ego, nebo o naše blízké i vzdálené. O jejich uzdravení, spasení, posilnění a pozvednutí. Stojí to za to. Přijď s námi bojovat láskou, radostí a pokojem v jednotě na modlitbách. str. 4 POZDRAVY Z NEMOCNIC V současné době se několik našich členů nachází v nemocnici. PANÍ MAGDALÉNA HATAJOVÁ Moji milí vespolek! Moje myšlenky jsou stále s Vámi a vzpomínky na ten uplynulý čas jdou jedna za druhou jako biograf. Ale vím, že pilně nacvičujete vánoční program a v pravý čas se vydáte, dá-li Pán, rozdávat radost lidem, kteří už té životní pohody moc nemají. O to je to záslužnější a cennější. Je mi líto, že nebudu mezi Vámi, ale v myšlenkách Vás budu provázet

5 a v duchu tleskat a možná, že si i známé koledy zazpívám. A ze srdce vám přeji kladný výsledek. Mějte se všichni dobře, buďte veselí a hlavně, ať Pán Bůh zdraví dá. Všem v duchu tisknu ruku a vzpomínám. Magdaléna Hatajová V úterý 23. října 2012 oslavila své životní jubileum paní Magdalena Hatajová, dlouholetá a obětavá členka Radostného stáří. Přestože je paní Hatajová od září v léčebně dlouhodobě nemocných, jsme s ní v písemném a telefonickém kontaktu. V Komunitním centru nám moc chybí, a tak jsme byli rádi, že jsme ji mohli alespoň u příležitosti jejích narozenin navštívit, popřát jí, vyřídit pozdravy a předat dárky. Milá paní Hatajová, Myslíme na Vás a modlíme se za Vás i za řemeslníky a firmu ve vašem bytě. Modlí se za Vás ve sboru i ti, kteří Vás nikdy neviděli. Společně Vám přejeme mnoho Božích navštívení, přítomnost Ducha svatého a radost Boží, která je naší silou. Za sbor AS v Praze Josef a Stanislava Knoflíčkovi PANÍ ANNA MALÁ Naše milovaná setra paní Anička Malá je již delší dobu upoutaná na lůžko a nyní je také v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Sestra Malá po několik let věrně myslela na všechny členy sboru a pravidelně jim posílala za sbor přání k narozeninám. Dnes my všichni přejeme Vám hodně Božího požehnání, posilnění na těle, duši i duchu. Modlíme se za Vás na ranních modlitbách a věříme, že Pán má pro Vás nachystaný nový domov, ve kterém ještě prožijete mnoho z jeho požehnání a radosti. To Vám přejí všichni ve sboru a posílají jedno velké společné přání. PAN MILAN MARTÍNEK Milan je po operaci rakovinového nádoru. Jsme Bohu vděčni, že vše dopadlo nad očekávání dobře, že Bůh naklonil srdce lékařů a personálu nemocnice na jeho stranu. Milane, těšíme se na Tebe, až budeš opět mezi námi, myslíme na Tebe a modlíme se za tvou situaci. Věříme, že Ježíš se bude dále oslavovat v tvém životě. Pozdravuje Tě celý sbor a myslí na Tebe i kluci z Opavy. JSOU MEZI NÁMI NEMOCNÍ, KTEŘÍ ZROVNA NEJSOU V NEMOCNICI, ALE POTŘEBUJÍ NAŠE MODLITBY A POVZBUZENÍ OD PÁNA. MODLÍME SE ZA TY, O KTERÝCH TO VÍME, ALE MOHOU BÝT NEMOCNÍ NEBO JINAK POTŘEBNÍ LIDÉ, O NICHŽ SE TO NEDOVÍME. POKUD POTŘEBUJETE MODLTBY ZA NĚJAKOU POTŘEBU, PROSÍM, DEJTE NÁM VĚDĚT A MY SE BUDEME ZA VÁS PRAVIDELNĚ MODLIT ZA KONKRÉTNÍ VĚC. str.5

6 Podzim Magdalena Hatajová Jde poutník krajem, ten poutník Podzim je. Paletu s sebou nese a maluje a maluje. Listnáče obarví žlutou, někde i trochu rudou. I fialovou a oranžovou namočí, jen zelenou nechá jehličí. A když lístek po lístečku padá, zem se zdá celá zlatá. Jenom ten vítr nezbeda mu jeho práci kazí, zafouká, nic na svém místě nenechá a v kostech mrazí. Poutník se ohlédne a spokojeně odchází, aby se potkal s paní Zimou a předal jí barvu bílou. Ta ujme se své vlády, takový už je Boží řád. Děkujme za tu nádheru a mějme jeden druhého více rád.

7 MILUJI CÍRKEV Ano, to je mé vyznání: Miluji církev. V dnešní době dost neobvyklé prohlášení a vyznání. Na církev útočí ze všech stran nejrůznější lidé, instituce a vlády. Snaží se dokázat její neopodstatněnost, její omylnost, panovačnost, hříšnost, chamtivost Nemohu si však pomoci, já ji miluji. Když jsem před rokem začal psát texty k písním, všechny texty se vztahovaly k Bohu, Ježíši a Duchu svatému. Pak jsem chtěl napsat píseň, která bude jen tak o životě, ale nemohl jsem si pomoci, skončil jsem u oslavy Boha a jeho lásky ke mně. Stejné je to s církví. Co je vlastně církev, kterou tak miluji? Sám Pán ji nazývá svou nevěstou a v devatenácté kapitole Zjevení svojí chotí manželkou. Hned ve druhé kapitole Bible se dovídáme, že: opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Ježíš byl ochotný pro svou nevěstu manželku opustit nebe a Otce a sestoupit z nebe na zem. Byl ochoten pro ni prolít krev a stát se sní jedním tělem. Kdo tedy nemiluje své tělo svého bratra, sestru nemůže milovat ani Ježíše, i když to všude prohlašuje. 1 Jan 4,20: Řekne-li někdo: Já miluji Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. 1 Jan 3,14: My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. 1 Jan 3,10: Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje str.7

8 svého bratra. Z těchto veršů jasně vyplývá, že milovat Ježíše znamená milovat své sourozence v Kristu a naopak. Milovat své sourozence znamená milovat Krista. Pokud nemiluješ církev to jsou tví sourozenci pak nemiluješ Ježíše. Pavel píše v 1. listě Korintským: Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Mnoho z křesťanů se samo vystavuje pod prokletí tím, že nechce milovat církev své bratry a sestry. Máme milost, že zažíváme dobu, kdy přichází vlna nových poznání do církve. Bůh dává svému tělu nové poznání samo o sobě. Jsem vděčný za to, že čím dál tím více vidím jednotu mezi věřícími. Církev není struktura, i když ji v určité stupni růstu musí křesťanská společenství pro dobrou organizaci vytvořit. A to taky jako důsledek tvrdých srdcí. Neměla by být však prioritou v životě církve. Církev tu není pro organizaci samotnou, ale pro Krista. Má s ním spoluvládnou jak na zemi, tak v nebi a má se spoléhat na to, že on se o ni, jako o svoji manželku postará. Ona by k Němu měla vzhlížet s úctou a poddajností. Poddajnost je však pro nás často oříškem. Máme příliš tvrdá srdce, která jsou příčinou nelásky v církvi a jejího rozdělení. Tvrdost srdcí vede k nepoddajnosti se Kristu a dává prostor a vytváří potřebu příkazů, zákazů, struktur. Máme však zaslíbení, že Kristus si připraví svoji nevěstu, aby byla čistá a bez vrásek a poskvrny. On to umí svým pro nás tajemným způsobem udělat. Dokáže jednat s každým zvlášť a přitom z nás udělat celek. Jako tělo. Tam si buňky neporoučí navzájem, ale jsou organizované z hlavy a když se poddají, tělo funguje jako celek. Nemůžeme očekávat, že někdo nad námi, byť je to Bohem obdarovaný služebník, vyprodukuje probuzení církve. To dělá Duch svatý s jednotlivci. Znamená to, že se křesťané chtějí s radostí poddat pod jeho ruku. Pak přichází jeho zázračné vedení a moc v jednotě Kristova těla. Slyšel jsem mnoho učení o večeři Páně. Dnes však s naprostou jistotou vím, že je to o církvi. Lámat chléb můžeme pouze ve společenství. Pán nám to i říká: kdykoliv se sejdete. Kdykoli se sejdete znamená církev. Církev není jeden věřící, ale aspoň dva. Chléb jako tělo Páně, které se za nás vydává. Církev je tělem Páně a kdykoli se sejde, měla by si připomínat, že se má lámat jeden za druhého, tak, jako se nechal zlomit Kristus. Pokud lámu chléb ve společenství také vyznávám, že miluji své bratry a jsem ochoten se za ně zlomit. Pokud si neuvědomuji, že se jedná o tělo Páně, pak si jím prokletí. (Kdo nemiluje bratra, nemiluje Krista, kdo nemiluje Krista, ať je proklet) Proto je mnoho mezi námi nemocných a někteří umírají. Nejde jen o tělo, ale i o krev, Vždyť jsme všichni bratři spojení jednou Kristovou krví. Nové stvoření s novou DNA. Pokud se stavím proti bratru, zle o něm mluvím, je to znehodnocení Kristovy krve a jeho oběti za mne i za mého bratra. Jsme jedné krve! str. 8

9 Prorocké vidění a slovo k církvi. V roce 2010 jsem v duchu uviděl otevřené dveře. Pak ke mně promluvil Pán: Otevřel jsem dveře pro Armádu spásy. Pokud do nich vstoupíte, nikdo je nezavře a ponesete prapor vítězství a mé moci v této zemi. Radoval jsem se z toho a byl jsem plný očekávání. Přišlo 20. Výročí Armády spásy v ČR a sním různé akce, které rozvířily hladinu názorů a představ na tyto oslavy. Po několika měsících jsem opět uviděl tyto dveře a byly zavřené. Prošli jsme jen kolem nich. Byl jsem z toho hodně zničený a skleslý až k smrti. Trvalo to několik měsíců, než jsem se z toho dostal a mohl dál v radosti sloužit Pánu. Nedávno jsem z novu o tom přemýšlel a Pán ke mně promluvil: Oslovil jsem postupně všechna vedení denominací v této zemi. Pro všechny jsem postupně otevřel tyto dveře. Nikdo však nevstoupil. Jeden se mi dokonce vysmál a zaháněl mne jako ďábla. Ti, co slyšeli, místo aby vstoupili, začali hledat své kořeny nebo hledali to, co je vymezuje. Dveře jsem zavřel. Pamatuj si, že pokud se budeš chtít někdy vymezovat na úkor svých bratří, jednáš proti mně. Sám jsem za vás prosil, abyste byli jedno, jako já jsem jedno se svým Otcem a byli jsme v jednotě všichni společně. V mém království nejsou domy pro tradiční, charismatické, letniční, katolické nebo další denominace, pro svobodné sbory nebo společenství. V mém království jsem připravil domov pro můj lid, pro svou nevěstu, pro své děti - pro mou církev. Tak jako Mojžíš pro tvrdost srdcí dal mému lidu rozlukový lístek, tak já pro tvrdost vašich srdcí musím snášet vaše rozdělení. Když to Pán mluvil, nepřicházel z jeho slov hněv, ani smutek. Spíše bylo slyšet v jeho slovech lítost nad námi. Pokračoval: Musíš se naučit vidět věci skrze mou lásku, proto ještě mnohokrát budeš tak umírat. Já se ani na jednoho vedoucího nezlobím. Než se stali vedoucími, viděli mnoho věcí mýma očima a toužili po proměně své denominace. Když však byli dosazeni na vedoucí místo, byli obuti do zabetonovaných holinek. Teď se nemohou pohnout, i když někteří z nich mnohé věci ví nebo tuší. Mnozí stále touží a snaží se dělat pro proměnu mnoho věcí. Ale další beton je přiléván kolem nich. Je to vrstva za vrstvou. Ty největší jsou strach, odpovědnost a tradice. Strach z rozbití denominace, strach z lidí z rad a poradních orgánů, starších, synodů. Odpovědnost za ovce, které jim byli svěřené, odpovědnost za pracovníky, kteří jsou zaměstnaní, za finance. Tradice, které byly dříve k podpoře víry ve mne, se staly středem církve a slouží se jim a ne mě. Mnohé struktury, které měly sloužit misii, služebníkům, teď žijí samy pro sebe a strhávají pohled ze mne na organizaci. V mém jménu se slouží organizacím a aktivitám, místo mě. str. 9

10 Hodnotíte počet lidí na bohoslužbách, počet aktivit, přete se o písně, které se zpívají, o způsobu jakým se má sloužit, kdo se však ptá: Pane, jsi mezi námi? Pane, líbilo se Ti mezi námi? Byl v tom Tvůj Duch? Mluvíte o jednotě, ale toto vše vás vede k vymezování se. Nehledejte, v čem jste jiní než ostatní, ale také nehledejte, v čem máte jednotu, hledejte MNE! Zůstávejte v mé blízkosti a nechte se vést mým Duchem, pak nesejdete z mé cesty. Přibližte se ke mně a přiblížíte se k druhým, sjednoťte se se mnou a sjednotíte se s ostatními, protože je budete milovat tak, jako je miluji já. Zavřel jsem dveře, ale ne pro váš národ. Mám mnoho svých dětí, které připravuji pro tyto dny. Někteří mne ještě neznají, ale dám se jim poznat a oni povstanou. Společně povedou MOU církev. Bude je vidět a slyšet na ulicích, v tržnicích, v obchodních domech, v nemocnicích, na úřadech. Budou všude. Budou se k nim přidávat ti, kteří mne milují. Mnozí ubití, unavení okolnostmi, ze služby budou skrze to znovu postaveni a posilněni. Těm, kteří byli smutní a ztrápení z toho, co vidí, se vrátí radost. Najednou bude jedno, kdo kam patří, kdo jak uctívá, kdo má jakou doktrínu, protože oni mne budou znát a budou se mnou zajedno a tím i zajedno s ostatními. Jak tato vlna poroste, dotkne se všech denominací a roztaví beton kolem holínek a vedoucí se stanou, pokud to přijmou, svobodní od všeho, čím byli svazováni a přidají se k této vlně. Budou pomocníky těm, kteří tuto vlnu povedou. Budou praktickou pomocí pro tu chvíli. Ti, kteří si budou chtít zůstat v betonu, zůstanou sami, a jejich struktury ztratí život. Lidé z ní odejdou. Pane, ale jak poznám, že to, co přichází, je ono? zeptal jsem se, když domluvil. Znamením bude, že dám povstat novým mužům a ženám, kteří tuto vlnu povedou, nebudou to lidé zdatní v teologii ani ve vedení, ale budou mne znát a já se k nim budu přiznávat mocnými činy. Postavím je do své autority a lidé to poznají. Nepovedou ani lidskou moudrostí, ani mocí a silou, ale budou vedeni mým Duchem. Bude to vlna, ve které nebude zmatek ani nepokoj. Bude tam jednota. Podle toho ji poznáš, že tam bude řád, i když na první pohled to bude vypadat jako chaos a bude tam jednota a pokoj z Ducha svatého. Pak se na nějakou dobu odmlčel, aby za chvíli pokračoval slovy, která jsem znal, a která jsem často citoval: Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. str. 10

11 Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Najednou se ke mně otočil: Věříš, že Otec slyšel tuto modlitbu? Věříš, že se stane to, za co prosím? Hledáte a přemýšlíte o proroctvích, která jsou již vyplněna před mým příchodem, ale to hlavní vám stále uniká: láska, soucit a milosrdenství. Nevyhlížej, kdy přijdu, ale buď každý den se mnou. Já to v tobě učiním. Já to s vámi učiním. Pak odešel. ANO, JEŽÍŠI, VĚŘÍM. Josef Knoflíček MILUJI CÍRKEV str. 11

12 IN FORMACE Z PRAHY 3 Ohlédnutí za akcemi pořádanými KC Biskupcova v měsících září a říjen 2012 V úterý 11. září 2012 mezi nás opět zavítaly děti ze ZŠ v Ostrovní ulici. Naše setkání bylo tentokrát věnované povídání o prázdninách dříve a dnes. Společně jsme si zazpívali a vyráběli obrázky a figurky z přírodnin. Ve čtvrtek 27. září 2012 jsme v KC Biskupcova přivítali paní majorku Ruth Stannettovou, která si pro nás připravila přednášku o W. Boothovi - zakladateli Armády spásy. Měli jsme možnost si nejen procvičit angličtinu, ale též se dozvědět spoustu zajímavých informací o tomto mimořádném člověku a jeho službě potřebným. Přednášky se zúčastnilo 29 lidí. V úterý 2. října 2012 se nám podařilo uskutečnit první společný výlet dětí ze ZŠ Ostrovní a seniorů z KC Biskupcova. Vypravili jsme se do ZOO koutku v Chuchelském háji, kde jsme si prohlédli více než 30 druhů živočichů a vyslechli poutavé vyprávění lesníků. Děti odlévaly stopy zvířat a za pomoci seniorů plnily nejrůznější úkoly. Reportáž z akce nalezenete na: Od 15. do 20. října 2012 jsme mohli prožít společný čas v Jiřetíně pod Jedlovou. Počasí jsme měli nad očekávání teplé a slunečné, jídlo výborné a ubytování příjemné. Radostné stáří mezi sebou opět přivítalo pana Vladimíra Macnara, našeho bývalého zpěváka, který nyní pobývá v Domově pro seniory ve Vidimi. Pilně jsme se připravovali na adventní čas, kdy se chystáme navštívit obyvatele Domovů pro seniory a potěšit je vánočním pásmem a dárečky. Při večerních programech jsme si užili spoustu legrace a bylo nám spolu opravdu dobře. Více o pobytu jedna z účastnic, paní Dušková: Náš říjnový pobyt v Jiřetíně pod Jedlovou se nám opět vydařil. Nejen počasím, kdy nám dokonce 3 dny svítilo podzimní sluníčko, ale i prací fyzickou při přípravě dárků pro důchodce, až pojede Radostné stáří na návštěvy, ale i duševní pohodou, o kterou se nám postaraly jak Helenka Košťáková, tak Alenka Adamcová. Také sestra kapitánka Stáňa Knoflíčková nám při ranních posezeních přiblížila části Bible. Díky jim za to. Navštívili jsme 2x i místní cukrárnu, která dělá výborné domácí dorty, zmrzliny i kávy. Máme všichni pocit smysluplného pobytu. str. 12

13

14 EVEREST (text písně) Ty jsi můj Everest Chladný a vzdálený Kde mráz jen tak na protest Tvoří obraz svůj bíle nádherný Tam chtěl bych být tříští ledovou Spadlou vločkou sněhovou Oknem, kde tvým prstem mrazivým Vyznání lásky psát si nechat smím Ty jsi můj Everest Chladný a vzdálený Kde mráz jen tak na protest Tvoří obraz svůj bíle nádherný Pod prstem Tvým taje srdce mé Dotek Tvůj mě spaluje Hoří i to, co je kamenné To Tvé Slovo mou lásku vzbuzuje Nejsi můj Everest Chladný a vzdálený Jsi jen ohnivý můj test Co proměnil můj obraz studený Z kamene stalo se srdce Z mrazu žár Když podleh jsem Tobě Nebyla to slabost Byl to dar

15 MIMOŘÁDNÉ AKCE V LISTOPADU 2012 SBOR: v 17:00 hod. koncert v azylovém domě Tusarova 60, Praha :30 16:00 hod. konference o bezdomovectví Lidická 18, Praha 5 KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme tady pro každého RODINNOU s přátelskou atmosférou ZACHRAŇIUJÍCÍ pomáháme těm, kteří pomoc potřebují Srdečně vás zveme mezi nás v 18:00 hod. koncert Igor Mamojka Lidická 18, Praha v 16:30 hod. přednáška o stvoření Evoluce nebo Boží slovo Pavel Kábrt Lidická 18, Praha 5 KC BISKUPCOVA (úterý) Domov pro seniory Jenštejn - vystoupení Radostného stáří (čtvrtek) KC Biskupcova 9:00 hodin přednáška inženýrského geologa a textaře duchovních písní, pana Blahoslava Košťáka na téma Neživá příroda (úterý) Domov pro seniory Bethesda, Chvaly - vystoupení Radostného stáří (čtvrtek) Vánoční jarmark v KC Biskupcova 9:00 16:00 hodin Bohoslužby: NEDĚLE 8:30 hod. Azylový dům B. Bureše, Tusarova 60, Praha 7 NEDĚLE 10:00 hod. Komunitní centrum AS Biskupcova 36, Praha 3 NEDĚLE 16:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 (prosím, zvoňte) Skupinky: ÚTERÝ 13:00 hod. Biskupcova 38, Praha 3 STŘEDA 10:30 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 ČTVRTEK 17:00 hod. Azylový dům B. Bureše Tusarova 60, Praha 7 str. 15

16 Když jsme minulý týden projížděli venkovskou krajinou, měnící se podzimní barvy listů v nádherných odstínech červené, zlaté a hnědé vystupovaly na pozadí tmavě šedé oblohy. V kopcích jsme vjeli do mlhavého oparu a cítili jsme tam úžasný klid. Náhle se objevila škvíra v mracích, mlhou pronikly zlaté sluneční paprsky a všechny ty barvy byly ještě živější a krásnější. Barvy podzimu mám ráda, jsou tak bohaté a krásné, ale jak listí ze stromů opadává a tvoří na chodnících a na cestách koberce, připomíná mi to, že ta krása má krátké trvání s příchodem zimy a chladného počasí listy odumírají. Přimělo mě to k přemýšlení o všem, co život obsahuje: zkušenosti, radosti, požehnání, ale také období zkoušek a těžkostí, kdy se nám život zdá těžký, chladný, prázdný a šedivý. Ale jsem moc ráda, že i když prožívám tak různé věci, nejsem sama. Bůh je se mnou se svou láskou a silou. Po zimě nastává vždycky jaro s něžnou krásou objevujícího se života, poupata se rozvíjejí v nádherné květy, znovu roste listí i tráva v zářivě zelených odstínech. Mám jistotu, že v mém životě působí živý Pán Ježíš Kristus svou mocí a ujišťuje mě, že s ním je možné všechno. Každá roční doba má vlastní krásu a charakter. Modlím se za to, abych při prožívání každého období svého života zůstávala Pánu blízko a uvědomovala si, jak jeho láska a moc jedná ve mně i kolem mne. Ruth Stannettová, mjr.

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

BRNO KOUNICOVA 29. 6. 2008 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ VYSÍLÁNÍ DO ČRO2

BRNO KOUNICOVA 29. 6. 2008 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ VYSÍLÁNÍ DO ČRO2 BRNO KOUNICOVA 29. 6. 2008 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ VYSÍLÁNÍ DO ČRO2 OHLÉDNUTÍ NA HRANICI ČASNOSTI A VĚČNOSTI Doporučení a povzbuzení k víře do toho, kdo jí zasvětil celý život Introit: část Žalmu 34 1. čtení: Skutky

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

SBOROVÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC-SRPEN 2012. Sbor Armády spásy, Lidická 18a, Praha 5, www.armadaspasypraha.cz, tel.:773770223

SBOROVÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC-SRPEN 2012. Sbor Armády spásy, Lidická 18a, Praha 5, www.armadaspasypraha.cz, tel.:773770223 SBOROVÝ ZPRAVODAJ Žalm 27,11 Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí. ČERVENEC-SRPEN 2012 Sbor Armády spásy, Lidická 18a, Praha 5, www.armadaspasypraha.cz,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Když Bůh je naším lékařem...

Když Bůh je naším lékařem... Když Bůh je naším lékařem... 1 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žalm 103,2-3. Když Bůh je naším lékařem

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY

KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY ARMÁDA SPÁSY PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme tady

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více