XI. Úprava vody. Water treatment. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue Mramor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XI. Úprava vody. Water treatment. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue Mramor"

Transkript

1 XI. Úprava vody Water treatment Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue Mramor

2 Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine XI. Nature 2 Express NATURE 2 pro A se skládá ze speciální nádoby v níž je umístěna speciální filtrační patrona, která minerálním procesem likviduje bakterie a řasy a druhé nádoby, která slouží jako průtokový dávkovač pevných chlorových látek. Nature 2 pro G Nature 2 pro A Nature2 Express snadná montáž přímo na stávající potrubí. Nature2 Express easy assembly straight to existing piping A Nature 2 Express, do 75 m3 Nature 2 Express water treatment, for pools with up to 75 m 3 1, , A Náhradní patrona do Nature 2 Express, do 75 m3 Spare cartridge for Nature 2 Express, for pools with up to 75 m 3 0, ,- The effectiveness is based on cartridge containing a ceramic support. Minerals held in the water by contact with the Active Mineral Ceramic keeps the water free of germs and algae. The second container is used like in line feeder of solid chemicals A Nature 2 pro A úpravna vody + dávkovač pevných látek (patrona CA30 je součástí) Nature 2 pro A water treatment + feeder of solid chemicals (cartridge CA30 included) 6, , A Nature 2 pro G úpravna vody + dávkovač pevných látek (patrona CG25 je součástí) Nature 2 pro G water treatment + feeder of solid chemicals (cartridge CG25 included) 6, , A Náhradní patrona CG25: pro bazény m3 (pro G tělo) Spare cartridge CG25: for pools with m 3 of water (for G vessel) 1, , A Náhradní patrona CG35: pro bazény m3 (pro G tělo) Spare cartridge CG35: for pools with m 3 of water (for G vessel) 1, , A Náhradní patrona CG45: pro bazény m3 (pro G tělo) Spare cartridge CG45: for pools with m 3 of water (for G vessel) 1, , A Náhradní patrona CA30: pro bazény m3 (pro A tělo) Spare cartridge CA30: for pools with m 3 of water (for A vessel) 1, ,- 202

3 XI B Dávkovač pevných látek, do potrubí průhledný Rainbow 320-C, 2,2 kg (pro chemikálie) Feeder of solid chemicals directly into piping transparent Rainbow 320-C with tubes, for 2,2 kg of chemicals 2, , C Dávkovač pevných látek, do potrubí, S-2,2 kg (pro chemikálie) Feeder of solid chemicals directly into piping, for S-2,2 kg of chemicals 1, ,- Poloautomatické dávkovače / Semi-automatic dosing machines B Dávkovač pevných látek, hadičkový průhledný Rainbow 300-C, pro chemikálie 2,2 kg Feeder of solid chemicals by pass transparent Rainbow 300-C with tubes, for 2,2 kg of chemicals 1, , B Dávkovač pevných látek hadičkový Rainbow , pro chemikálie 5,8 kg Feeder of solid chemicals by pass Rainbow with tubes, for 5,8 kg of chemicals 2, ,- 203

4 Automatické chemické dávkovače / Automatic dosing systems XI Stanice ph/cl 2 (volný chlor) KONTROL PC 95 (bez dávkovacích čerpadel) zařízení měří a dávkuje ph, volný chlor, přímé zobrazení hodnoty volného chlóru a ph. Průtoková armatura s regulací průtoku, ve které jsou osazeny měřící sondy, filtr a elektronický měřicí systém PC 95 jsou umístěny na desce, která usnadňuje celkovou montáž na stěnu. Zařízení se připojuje mezi filtrační čerpadlo a pískový filtr. Po průtoku zařízením se měřená voda vrací do bazénového systému za pískový filtr. Napájení: 230 V, příkon 15 W Maximální výkon přenášený kontakty relé: 3 A/250 V AC Rozsah měření ph: 0 14 ph Rozsah měření volného chloru Cl 2 : 0 5 ppm (mg/l) Teplotní kompenzace: v rozsahu C, ruční/automatická (teplotní sonda na objednání, není součástí základní stanice) Regulace bodu nastavení: ON/OFF, nebo pulsní (zpomalení dávkování při přiblížení k nastavené hodnotě) Sada obsahuje ph sondu a měděno-platinovou sondu na volný chlor, kalibrační roztoky 4 a 7 ph a tabletový testr, 2x kulový ventilek, 2 x 2 m PE hadice a připojovací příslušenství pro průtokovou armaturu do potrubí průměr 50 mm Stanice ph/cl 2 (volný chlor) KONTROL PC 95 (+ 2x dávkovací čerpadlo) sestava obsahuje systém plus dvě dávkovací čerpadla SEKO AKL s připojovacím příslušenstvím do potrubí průměr 50 mm Stanice ph/cl 2 (volný chlor) KONTROL PC 95 pro slanou vodu (bez dávkovacích čerpadel) stejné zařízení jako pouze elektronika PC95 má software pro bazény se slanou vodou. Vhodné i pro bazény s mořskou vodou Stanice ph/cl 2 (volný chlor) KONTROL PC 95 pro slanou vodu (+ 2x dávkovací čerpadlo) sestava obsahuje systém plus dvě dávkovací čerpadla SEKO AKL s připojovacím příslušenstvím do potrubí průměr 50 mm ph/cl 2 station (free chlorine) KONTROL PC 95 (w/o dosing pumps) The device measures and doses ph, free chlorine, direct display of values of free chlorine and ph. All devices are installed on a plate the water flow regulation fitting, in which measuring sensors, filter and the PC 95 electronic system are installed it allows easy installation as a wall-mounted device. The device is to be connected between the filtering pump and the sand filter. After going through the device, measured water returns to the pool system after the sand filter. Power supply: 230 V, input 15 W Maximal output transmitted by relay contacts: 3 A/250 V AC Measuring range of ph: 0 14 ph Measuring range of free chlorine Cl 2 : 0 5 ppm (mg/l) Temperature compensation: within the range of C, manual/automatic (temperature sensor on demand, not included in the basic station) Regulation of the setting point: ON/OFF, or pulse (slower dosing when approaching the set value) The set includes a ph sensor and a copper-platinum sensor for free chlorine, calibrating solutions of 4 and 7 ph and pellet tester, 2x ball valve, 2 x2m PE hose and connections for the flow fitting for pipelines of 50 mm in diameter ph/cl 2 station (free chlorine) KONTROL PC 95 (+ 2x dosing pump). The set consists of the system and two dosing pumps SEKO AKL with connections for pipelines of 50 mm in diameter ph/cl 2 station (free chlorine) KONTROL PC 95 for salt water (w/o dosing pumps).this is the same device as , except the PC95 electronics with software for salt water swimming pools. Suitable for pools with sea water as well ph/cl 2 station (free chlorine) KONTROL PC 95 for salt water (+ 2x dosing pump). The set consist of system and two dosing pumps SEKO AKL with connections for pipelines of 50 mm in diameter. Pumpa na ph Pump for ph Pumpa na Cl Pump for Cl , , B Stanice ph/cl PC95 sada obsahuje 2 ks kul. vent. 0,5 + materiál pro připojení bez čerpadel Station ph/cl PC95 set includes 2 pcs of ball valve connection parts without pump 7, , B Stanice ph/cl PC95 sada ks dávkovací čerpadlo AKL se spojovacím materiálem Station ph/cl PC95 set pcs of dosing pumps AKL and connection parts 9, , B Stanice ph/cl PC95 i pro slanou a mořskou vodu sada bez čerpadel Station ph/cl PC95 also for salt water & sea water set without pump 7, , B Stanice ph/cl PC95 i pro slanou a mořskou vodu sada ks dávkovací čerpadlo AKL Station ph/cl PC95 also for salt water & sea water set pcs of dosing pumps AKL 9, ,- 204

5 Systém PC95 Computer obsahuje PC95 (920207) rozšířenou o připojení k počítači. K jednomu počítači je možno připojit až 6 stanic. Unit PC95 computer includes PC95 (920207) expanded with connection to computer. It is possible to connect 6 stations to one computer. Modem GSM pro alarmy Modem GSM for alarms XI. Software až pro 6 jednotek Software up to 6 units Konvertor USB pro RS485 Converter USNB to RS485 Konvertor pro Modbus Converter to Modbus Automatické chemické dávkovače / Automatic dosing systems Kontrol PC s RS485 Control PC with RS B Stanice ph/cl PC95 Computer s připojením k počítači bez čerpadel Station ph/cl PC95 computer with connection to computer without pumps , B Stanice ph/cl PC95 Computer s připojením k počítači + 2 ks dávkovací čerpadlo AKL se spojovacím materiálem Station ph/cl PC95 computer with connection to computer + 2 Pcs doosing pumps AKL with connection parts ,- 205

6 Automatické chemické dávkovače / Automatic dosing systems XI Stanice ph/orp KONTROL PR 95 (bez dávkovacích čerpadel) zařízení měří a dávkuje ph, měří ORP a dávkuje chlor, digitální zobrazení. Průtoková armatura s regulací průtoku, ve které jsou osazeny měřící sondy, filtr a elektronický měřicí systém PR 95 jsou umístěny na desce, která usnadňuje celkovou montáž na stěnu. Zařízení se připojuje mezi filtrační čerpadlo a pískový filtr. Po průtoku zařízením se měřená voda vrací do bazénového systému za pískový filtr. Napájení: 230 V, příkon 15 W Maximální výkon přenášený kontakty relé: 3 A/250 V AC Rozsah měření ph: 0 14 ph Rozsah měření ORP: mv Teplotní kompenzace: v rozsahu C, ruční/automatická (teplotní sonda na objednání, není součástí základní stanice) Regulace bodu nastavení: ON/OFF, nebo pulsní (zpomalení dávkování při přiblížení k nastavené hodnotě) Sada obsahuje ph a ORP sondu, kalibrační roztoky 4 a 7 ph a 468 mv, 2x kulový ventilek, 2 x 2 m PE hadice a připojovací příslušenství pro průtokovou armaturu do potrubí průměr 50 mm Stanice ph/orp KONTROL PR 95 (+ 2x dávkovací čerpadlo) sestava obsahuje systém plus dvě dávkovací čerpadla SEKO AKL s připojovacím příslušenstvím do potrubí průměr 50 mm ph/orp station KONTROL PR 95 (w/o dosing pumps) The device measures and doses ph, measures ORP and doses chlorine, digital display of measured values. All devices are installed on a plate the water flow regulation fitting, in which measuring sensors, filter and the PR 95 electronic system are installed it allows easy installation as a wall-mounted device. The device is to be connected between the filtering pump and the sand filter. After going through the device, measured water returns to the pool system after the sand filter. Power supply: 230 V, input 15 W Maximal output transmitted by relay contacts: 3 A/250 V AC Measuring range of ph: 0 14 ph Measuring range of ORP: 0 1,000 mv Temperature compensation: within the range of C, manual/automatic (temperature sensor on demand, not included in the basic station) Regulation of the setting point: ON/OFF, or pulse (slower dosing when approaching the set value) The set includes a ph and ORP sensor, calibrating solutions 4 and 7 ph and 468 mv, 2x ball valve, 2 x2m PE hose and connections for the flow fitting for pipelines of 50 mm in diameter ph/orp station KONTROL PR 95 (+ 2x dosing pump) The set consists of the system and two dosing pumps SEKO AKL with connections for pipelines of 50 mm in diameter. Pumpa na ph Pump for ph Pumpa na Cl Pump for Cl B Stanice ph/orp kontrol PR95 s připojovacím materiálem bez čerpadel Station ph/opr control PR95 with connection parts without pump 6, , B Stanice ph/orp kontrol PR95 s připojovacím materiálem + 2 ks dávkovací čerpadlo AKL Station ph/opr control PR95 with connection parts + 2 pcs dosing pumps AKL 8, ,- 206

7 Elektromagnetická dávkovací pumpa SEKO DPR s ph metrem měří a dávkuje ph+ nebo ph. Technické parametry jsou shodné s typem 201. Sestava obsahuje dáv. pumpu, sondu ph a připojovací armaturu pro sondu Elektromagnetic dosing pump SEKO DPR with ph meter measures and doses ph+ or ph. Technical parameters are identical with 201 type. Configuration consist of dosing pump, probe ph, and connection fitting for probe. XI , Elektromagnetická dávkovací pumpa SEKO DPR s ORP metrem měří ORP a dávkuje chlor. Technické parametry jsou shodné s typem 201. Sestava obsahuje dáv. pumpu, sondu ORP a připojovací armaturu pro sondu Elektromagnetická dávkovací pumpa SEKO DCK (flokulant) umožňuje dávkování v závislosti na čase, pumpa je obvzláště vhodná pro dávkování flokulantu. Tech. parametry jsou shodné s typem Elektromagnetická dávkovací pumpa SEKO AKL analog, regulace zdvihů, výkon 6 l/hod při tlaku 6 Bar, připojení hadičkou 4/6 mm, hmotnost 1,7 kg Elektromagnetic dosing pump SEKO DPR with ORP meter measures ORP and doses chlorine. Technical parameters are identical with type 201. Confirguration includes dosing pump, probe ORP, and connecting fitting for probe Elektromagnetic dosing pump SEKO DCK is ideal for dosification of flocculant by timer. Technical parameters are identical with type Elektormagnetic dosing pump SEKO AKL analog, regulation strokes, performance 6 l/hour with pressure 6 Bar, connection with hose 4/6 mm, weight 1,7 kg. Automatické chemické dávkovače / Automatic dosing systems B Dávkovací pumpa s ph metrem Tekna, sonda, držák sondy DPR Dosing pump with ph meter Tekna, probe, probe holder DPR 2, , B Dávkovací pumpa s ORP metrem Tekna, sonda, držák sondy DPR Dosing pump with ORP meter Tekna, probe, probe holder DPR 2, , B Dávkovací pumpa pro flokulant Tekna, sonda, držák sondy DCK Dosing pump for flocculant Tekna, probe, probe holder DCK 2, , B Dávkovací pumpa analog Tekna, 6 l/h/6 bar AKL Dosing pump analog Tekna, 6 l/h/6 bar AKL 1, ,- 207

8 Automatické chemické dávkovače / Water treatment automatic systems XI. Basic ph minus Stanice, ph plus stanice, ph plus/minus stanice a ORP stanice jsou systémy automaticky měřící a kontrolující hodnoty ph vody, snižují/zvyšují ph hodnotu nebo hodnotu ORP. Stanice obsahují: Elektronický panel, armaturu pro instalaci sondy do potrubí, ph sondu/orp sondu, pouzdro sondy a dávkovací peristaltická čerpadla s hadičkami, se zpětným ventilkem a se sacím košem pro chemikálii. The Basic ph minus Station, ph plus Station, ph plus/minus Station and ORP Station enables you to automatically and continuously gauge and adjust the water s ph. Automatically lowers/raises the water s ph (dosing acid) or ORP level. The station displays the water s temperature as well. Components the system includes: Electronic case,fitting for instalation of probe into the pipeline, ph/orp probes, probe casing and peristaltic dosing pumps with tubes, safety valve and intake basket for chemicals. Stanice Basic ph Stanice Basic ORP Stanice Basic ph ORP B Stanice Basic ph, led diodová indikace, peristaltická dávkovací pumpa Basic ph Station, led diods indication, peristaltic dosing pump , B Stanice Basic ORP, led diodová indikace, peristaltická dávkovací pumpa Basic ORP Station, led diods indication, peristaltic dosing pump , B Stanice Basic ph ORP, led diodová indikace, peristaltické dávkovací pumpy Basic ph ORP Station, led diods indication, peristaltic dosing pump ,- 93SREF 93REF B Dávkovací pumpa peristatická 3 l/h Dosing pump, 3 l/h (peristatic) 2, ,- 208

9 XI. Sonda ORP, ph Kalibrační roztoky S B Sonda ph, SPH 1-S ph probe 0, ,- S B Sonda ORP, SRX 1-PT ORP probe 0, ,- A930330R B Kalibrační roztok ph 4 Gauge solution ph 4 0,12 120,- A930331R B Kalibrační roztok ph 7 Gauge solution ph 7 0,12 120,- A930332R B Kalibrační roztok ph 10 Gauge solution ph 10 0,12 120,- A930351R B Kalibrační roztok Redox 468 mv Gauge solution Redox 468 mv 0,07 240,- V B Hadička k dávkovací pumpě, polyamidová Hose for dosing pump, polyamide 27,- A1286R0017 B Vstřikovací ventilek 3 / 8 VITON do potrubí i do hlavy dávkovací pumpy EMEC Injection valve 3 / 8 VITON for piping and for head of dosing pump EMEC 0,10 280, B Hadička 8 / 12 ke stanicím PC95, PR95 Hose 8 / 12 for stations PC95, PR95 25,- A B Zpětný ventilek do hlavy dávkovací pumpy EMEC Check valve for head of dosing pump EMEC 0,10 650,- A B Vstřikovací tryska EMEC Injection nozzle EMEC 0, ,- A B Sací koš EMEC Suction basket EMEC 0, , A93004R B Elektrody Cu/Ag pro Aqua-Sky, Happy pool (pár) Spare Cu/Ag electrodes for Aqua-Sky, Happy pool (pair) 0, , B Elektrody Cu/Ag pro Amur, Laguna (pár) Spare Cu/Ag electrodes for Amur, Laguna (pair) 0,30 750, B Nádoba komplet pro Amur, Laguna Vessel for electrodes Amur, Laguna 0, ,- Automatické chemické dávkovače komponenty / Water treatment components 209

10 Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine XI. Aqua-Sky, ph plus/minus Control Stanice je systém bezchlorové úpravy vody Aqua-Sky ve spojení s automatickým měřením a kontrolou hodnoty ph vody. Automaticky zvyšuje ph (zásadou) a snižuje ph (kyselinou). Stanice umožňuje nastavení doby filtrování a informuje také o teplotě vody. U této stanice je možné zvolit, zda chcete regulovat a měřit ph minus nebo ph plus. Aqua-Sky, ph plus/minus Control Stanice je elektrolytický systém využívající uvolňování iontů mědi a stříbra, čímž nahrazuje nutnost složitě ošetřovat bazén proti nežádnoucím bakteriím a řasám. Tento systém ušetří % potřebných chemikálií k ošetřování bazénové vody. Do bazénu budete přidávat pouze 1 gram chlóru na m 3 vody každých 15 dní a voda zůstane v perfektním stavu a bez zápachu chloru. Aqua-Sky, ph plus/minus Control Stanice obsahuje: Elektronický panel s mikroprocesorem, měřící průtokovou nádobu, nádobu pro elektrody, měděno-stříbrné elektrody a potřebné kabely pro napojení, měřící průtokovou nádobu ph, teplotní sondu, ph sondu a pouzdro sondy. ph Control Stanice Aqua-Sky Stanice bezchlorová úprava vody. Aqua-Sky je elektrolytický systém využívající uvolňování iontů mědi a stříbra, čímž nahrazuje nutnost složitě ošetřovat bazén proti nežádoucím bakteriím a řasám. Tento systém ušetří % potřebných chemikálií k ošetřování bazénové vody. Do bazénu budete přidávat pouze 1 gram chlóru na m 3 vody každých 15 dní a voda zůstane v perfektním stavu a bez zápachu chloru. Aqua-Sky Stanice obsahuje: Elektronický panel s mikroprocesorem, měřící průtokovou nádobu pro elektrody, teplotní sondu, měděno-stříbrné elektrody a potřebné kabely pro napojení. Aqua-Sky, ph Control Station water treatment Aqua-Sky reduces the need for chemicals to the minimum. It is combined with an automatic ph Control system which enables you to automatically and continuously gauge and adjust the water s ph. The Station includes a timer which can be used to control the functioning of the water-recirculation pump and displays the water s temperature as well. The system includes two doising pumps and you can decide if you need to raise or lower the ph level (dosing of acid or alkali). The functioning of the system is based on the release of copper and silver ions and thus save % of chemical products. The Copper ions act as a powerful flocculating substance and the Silver ions as a powerful algaecide. Just 1 gram of chlorine per m 3 of water every 15 days is needed to keep your pool in perfect condition without any smell of chlorine. Components the system includes: Electronic panel with microprocessor, ionization vessel, probe vessel, copper and silver electrodes with interconnecting cables, ph probe vessel, temperature probe, ph probe and probe casing B Aqua-Sky, ph Control Stanice m3 vč. příslušenství, 2 elektrody (bez čerpadel) Aqua-Sky, ph Control Station m 3 incl. all components (above), 2 elektrodes (without pumps) , B Aqua-Sky, ph Control Stanice m3 vč. příslušenství, 4 elektrody (bez čerpadel) Aqua-Sky, ph Control Station m 3 incl. all components (above), 4 elektrodes (without pumps) ,- Aqua-Sky Station water treatment reducing the need for chemicals to the minimum The Copper/Silver Electrolytic system saves % of chemical products. The Copper ions act as a powerful flocculating substance and the Silver ions as a powerful algaecide. Just 1gram of chlorine per m 3 of water every 15 days is needed to keep your pool in perfect condition without any smell of chlorine. Components the system includes: Electronic panel with microprocessor, ionization vessel, temperature probe, copper and silver electrodes, interconnecting cables. Aqua Sky Stanice B Aqua-Sky Stanice m3 vč. příslušenství (výše uvedeno), 2 elektrody ,- Aqua-Sky Station m 3 incl. all components (above), 2 electrodes B Aqua-Sky Stanice m3 vč. příslušenství (výše uvedeno), 4 elektrody Aqua-Sky Station m 3 incl. all components (above), 4 electrodes 210

11 Amur zařízení pro bezchlorovou úpravu vody pro domácí i komerční bazény s objemem do 200 m 3. Pomocí elektronického systému produkuje neškodné kovové ionty, které dokáží zničit ve vodě přítomné řasy, bakterie a viry. Stanici používejte společně s chemickým přípravkem Amurit. Amur system used in private and commercial pools as substitute for chemical products for pool volumes up to 200 m 3. The electrolytic system produces harmless metal ions acting as algae, germ and virus killers. Use together with Amuritliquid sanitizer. XI. Amur Amur bezchlorová úprava vody, analogový. Set odsahuje Cu testr, Amurit 1 l, Flokulační tablety 2 ks C 1, ,- Amur water treatment reducing the need for chemicals to the minimum. Set includes Cu tester, Amurit 1l, Floc. tablets 2 pcs Přístoj Laguna je zařízení, které umožňuje údržbu bazénové vody s 90% úsporou chlóru nebo podobných látek na desinfekci bazénové vody. Přístroj Laguna pracuje na bázi řízeného uvolňování iontů mědi, stříbra a zinku, které ničí bakterie a řasy. Přístroj Laguna pracuje v součinnosti s filtrační jednotkou, kde jsou instalovány elektrody uvolňující ionty mědi, stříbra a zinku do přívodního potrubí. Před uvedením do provozu je nutné bazénovou vodu upravit na níže uvedené hodnoty: ph 6,8 7,4 Alkalita ppm Cl 0,3 0,1 mg/l Laguna Laguna is a device allowing maintenance of pool water with 90% savings of Chlorine or similar substances used for desinfection of pool water. Laguna works on the base of controlled releasing of cooper ions, silver and zinc ions which kill germ and alga. Laguna works in coaction with the filtration unit, where electrodes releasing ions of copper, silver and zinc to the inlet pipes are installed. Prior to operation, it is necessary to treat the pool water to achieve the below-shown values: ph 6,8 7,4 Alkalita ppm Cl 0,3 0,1 mg/l Laguna ãerpadlo filtr Laguna mini Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine Laguna na DIN lištu Laguna mini na DIN lištu C Laguna bezchlorová úprava vody, digitální, do 150 m3 Laguna water treatment reducing the need of chemicals to the minimum, digital, up to 150 m 3 1, , C Laguna bezchlorová úprava vody, digitální, pro DIN lištu, do 150 m3 Laguna water treatment reducing the need of chemicals to the minimum, digital, for DIN ledge, up to 150 m 3 1, , C Laguna mini bezchlorová úprava vody, digitální, do 25 m3 Laguna mini water treatment reducing the need of chemicals to the minimum, digital, up to 25 m 3 1, , C Laguna mini bezchlorová úprava vody, digitální, pro DIN lištu, do 25 m3 Laguna mini water treatment reducing the need of chemicals to the minimum, digital, for DIN ledge, up to 25 m 3 1, ,- 211

12 Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine XI. UV-C ionizátor Blue Lagoon plavání bez chloru Tato převratná kombinace elektrolýzy UV-C a mědi znamená, že můžete mít bazén bez chloru! Pomocí tohoto ionizátoru Blue Lagoon UV-C tvořícího součást bazénového systému dokážete udržet vodu v bazénu čerstvou, křišťálově čirou a především hygienicky čistou, aniž by jste museli do ní přidávat chlor či jiné chemikálie. S ionizátorem Blue Lagoon UV-C budete testovat svou bazénovou vodu jen jednou za dva týdny. A vystačíte při tom s jednoduchým indikačním proužkem, který se dodává spolu s ionizátorem. A v případě nutnosti jen nastavíte jednotku na správnou hladinu/koncentraci. Výhody ionizátoru Blue Lagoon UV-C: UV-C odbourává vázaný chlor Chemikálie již nejsou potřeba Bezpečné desinfikování příznivé pro uživatele 100% účinné a kontinuální působení Žádné choroboplodné organismy ani tvorba řas či bakterií Žádné skladování nebezpečných chemikálií ani manipulace s nimi Žádný zápach chloru, podrážděná kůže ani zarudlé oči Pouzdro z nerezové oceli o objemu 316 l, až o 35 % vyšší výtěžnost UV-C vzhledem k reflexi Souprava lampy a mědi vydrží po dvě sezóny za předpokladu jejího využívání 12 hodin denně po dobu 6 měsíců v roce Zařízení automaticky signalizuje potřebu výměny této soupravy Dvouletá záruka vztahující se na výrobní vady Uzemnění N Lampa TUV UV-C Lamp TUV UV-C Blue Lagoon UV-C ionizer Swimming without Chlorine This combination of UV-C and copper electrolysis means that you can have a chlorine-free pool! With this Blue Lagoon UV-C Ionizer unit as part of your pool system you can keep your pool water fresh, crystal-clear and above all hygienically clean, without having to put chlorine or other chemicals in the water. With the Blue Lagoon UV-C Ionizer you can test your pool water once every two weeks. You then only need to test your water with a simple test strip supplied. If necessary adjust the device to the correct level. Advantages of the Blue Lagoon UV-C Ionizer: UV-C demolish bounded chlorine Chemicals no longer necessary User-friendly and safe disinfection 100% effective and continuous action No pathogenic organisms, growth algae or bacteria No storing and handling of dangerous chemicals No chlorine smell, irritated skin or red eyes 316L stainless steel housing, up to 35 % more UV-C yield due to reflection The lamp and copper set will last for two pool seasons if used for 12 hours a day and 6 months a year The device automatically indicates when the set needs replacing 2-year warranty on production defects Earthed , UV-C (W) UV-C (W) Obsah bazénu Pool capacity Max. průtok Max. flow Max. tlak Max. pressure Max. mědi Max. copper Napojení Connection Délka jednotky Lenght device W 10 W 20 m 3 8 m 3 /h 3 bar 0,7 ppm Ø 63 mm 85 cm W 15 W 40 m 3 20 m 3 /h 3 bar 0,7 ppm Ø 63 mm 100 cm W 25 W 70 m 3 25 m 3 /h 3 bar 0,7 ppm Ø 63 mm 100 cm C UV sterilizátor, UV lampa a ionizer, 30 W/15 m3 UV sterilizer, UV lamp and ionizer, 30 W/15 m , C UV sterilizátor, UV lampa a ionizer, 40 W/35 m3 UV sterilizer, UV lamp and ionizer, 40 W/35 m , C UV sterilizátor, UV lampa a ionizer, 75 W/70 m3 UV sterilizer, UV lamp and ionizer, 75 W/70 m ,- 212

13 UV sterilizátor je přístroj ve kterém je speciální žárovka, která při svícení vyzařuje intenzivní UV záření. Lampa je hermeticky uzavřena v pouzdře, které UV paprsky nepropuští. UV záření je pro naprostou vetšinu organismů smrtelně nebezpečné. Používáme jej pro ničení řas, parazitů, plísní, virů, kvasinek a bakterií obsažených ve vodě bez použití chemikálií. Ultrafialové záření je neviditelné elektomagnetické záření (jedna z oblastí elektromagnetického spektra) o vlnové délce nm a frekvenci Hz. Je součástí slunečního spektra (méně než 5 %) a nachází se mezi viditelným slunečním zářením a rentgenovými paprsky. Ultafialové záření je složeno 3 složkami: UVA, UVB, UVC. Životnost lampy hodin. 44 cm 27 cm 80 cm 97 cm UV sterilizer is a device with a special bulb, which sends out UV radiation. Lamp is hermetically closed in a case, which doesn t transmit the UV rays. UV radiation is fatally dangerous for all organisms. We use it to kill the algae, parasites, moulds, virus, yeast and germs present in water without using chemicals. UV radiation is invinsible electromagnetic radiation (one of elektromagnetic spectrum) with wave length nm and frequency Hz. It is part-of solar spectrum (less than 5 %) and occures between visible solar radiation and roentgen rays. Ultraviolet radiation is compound of 3 factors: UVA, UVB, UVC. Lifetime of the lamp is hours. UV Lampa 16W UV Lampa 40 W, 75 W UV Lampa 130 W Amalgam C UV sterilizátor, UV lampa, 16 W/15 m3 UV sterilizer, UV lamp, 16 W/15 m 3 4, , C UV sterilizátor, UV lampa, 40 W/35 m3 UV sterilizer, UV lamp, 40 W/35 m 3 5, , C UV sterilizátor, UV lampa, 75 W/70 m3 UV sterilizer, UV lamp, 75 W/70 m 3 5, , C UV sterilizátor, UV lampa, 130 W/150 m3 AMALGAM UV sterilizer, UV lamp, 130 W/150 m 3 AMALGAM 5, ,- XI. Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine E C UV lampa, 16 W (náhradní) UV lamp, 16 W (spare) 1 632,- E C UV lampa, 40 W (náhradní) UV lamp, 40W (spare) 2 176,- E C UV lampa, 75 W (náhradní) UV lamp, 75 W (spare) 3 808,- E C UV lampa, 130 W (náhradní) AMALGAM UV lamp, 130 W AMALGAM (spare) 6 037,- 213

14 Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine XI. Expresní chlorátor slané vody Zodiac Ei Desinfekční prostředek produkovaný přímo článkem Ei Optimální desinfekce, i když jste daleko od svého bazénu Rychlá a snadná uživatelská instalace Článek instalovaný horizontálně nebo vertikálně Technická charakteristika: Přívod energie: VAC (50 Hz) Minimální průtok: 5 m 3 /h Maximální průtok: přes 18 m 3 /h, článek musí být instalován na obtoku Maximální povolený tlak: 275 Kpa = 2,75 barů Maximální teplota vody: 40 C Minimální požadovaná hladina soli: 3 g/l Optimalizace výkonu titanových elektrod s využitím vysoce kvalitní slitiny, inverze polarity v oblastech s tvrdou vodou Pozice článku: tělo článku vertikálně nebo horizontálně (s detektorem průtoku) Rozměry článku (d x v): 162 x 270 mm Délka kabelu mezi článkem a krabicí = 1,8 m Ochranný index = IP 24 Zodiac Ei Express salt water chlorinator Zodiac Ei Disinfectant produced directly by the Ei cell Optimal disinfection even when you are away Quick and easy installation by the user Cell installed horizontally or vertically Technical characteristics: Power supply: VAC (50 Hz) Minimum flow: 5 m 3 /h Maximum flow: over 18 m 3 /h, the processing cell must by installed on a by-pass Maximum authorized cell pressure: 275 Kpa = 2,75 bars Maximum water temperature: 40 C Minimum salt level required: 3 g/l (Taux recommandé 4 g/l) Optimization of titanium electrode performances, using an exclusive alloy, polarity inversion in hard water areas Cell position: Cell body vertical or horizontal (with flow detector) Cell size (L x H): 162 x 270 mm Length of the cable between the cell and the box = 1,8 m Protection index = IP B Chlorátor slané vody Zodiac Ei10, do 40 m3 Salt water chlorinator Zodiac Ei10, into 40 m , B Chlorátor slané vody Zodiac Ei17, do 70 m3 Salt water chlorinator Zodiac Ei17, into 70 m , B Chlorátor slané vody Zodiac Ei25, do 100 m3 Salt water chlorinator Zodiac Ei25, into 100 m , S S S1 B Sůl bazénová Euro, balení 50 kg 11,-/kg 50,0 Pool salt Euro, packed in 50 kg bags 550,-/bal S2 B Sůl bazénová Australie, balení 20 kg 33,-/kg 20,0 Pool salt Australia, packed in 20 kg bags 660,-/bal. 214

15 Autochlor zařízení na sanitarizaci vody v bazénech. Úprava bazénové vody elektrolýzou slané vody. Elektrolýzou slané vody dochází k uvolňování volného chlóru a k okamžité dezinfekci. Upozornění: Při použití Systému Autochlor nesmí být v bazénu přítomnost žádné nerezové části (pouze titan), protože při spuštění by mohlo dojít k okamžité korozi. Tímto způsobem ošetřená voda nezapáchá chemikáliemi, protože systém zabraňuje vzniku chloraminu, který je příčinou nepříjemného zápachu. Voda v bazénu by měla být mírně slaná: 3 4 gramy na litr vody. Z této soli vytvoří systém Autochlor chlór díky štěpení molekul soli (NaCl), které se rozdělí na sodík (Na) a chlór (Cl). Této reakce je dosaženo nízkým napětím v nerozpustných titanových elektrodách. Životnost provozních hodin. Autochlor AC20SMC, AC30SMC Autochlor sanitization unit for pool water. The pool water is treated by electrolysis of salt water. The electrolytic reaction releases free chlorine that immediately disinfects the pool. Warning: Do not use any stainless steel equipment and parts in the pool water as corrosion would occur immediately. Titanium is safe to use in the pool water treated by Autochlor. The system prevents the smell of chemical products since it eliminates the chloramine which produces foul smell. The water in your pool should be sligthly salted: 3 4 gr per liter of water. With this salt, the Autochlor systems generates chlorine by means of the separation of salt (NaCl) molecules, which split into Sodium (Na) and Chlorine (Cl). This is achieved by applying a low tension electric current on dissoluble Titanium electrodes. Life time working hours. Autochlor Mini 8RP XI. Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine B Auto Chlor MINI 8 RP, max. 24 m3 Auto Chlorine MINI 8 RP, max. 24 m 3 8, , B Auto Chlor AC20SMC do 90 m3 vnitřní, 80 m 3 venkovní bazén (samočistící elektrolytická nádoba) Auto Chlorine AC20SMC into 90 m 3 indore, 80 m 3 outdore swimming pool (electrolysis selfcleaning vessel) B Auto Chlor AC30SMC do 140 m3 vnitřní, 130 m 3 venkovní bazén (samočistící elektrolytická nádoba) Auto Chlorine AC30SMC into 140 m 3 indore, 130 m 3 outdore swimming pool (electrolysis selfcleaning vessel) 3, ,- 3, ,- 215

16 Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine XI Aquamag magnetická úprava vody účinně odbourává usazování vápníku. Aquamag Magnetic water treatment effectively prevents sediment 0of calcium C Aquamag 11 / 2 magnetická úprava vody Magnetic water treatment 1 1 / C Aquamag 2 magnetická úprava vody Magnetic water treatment , ,- 216

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Automatika na dávkování chemie automatic dosing Automatika na dávkování chemie automatic dosing Swimmingpool Technology Autodos 700 Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 je jedno-kanálové zaøízení, pro mìøení a dávkování.

Více

Kontrola Měření Regulace Dávkování

Kontrola Měření Regulace Dávkování Tschechischer Katalog V6_Layout 1 23.02.11 12:49 Seite 1 2011 Kompletní sestavy pro měření, regulaci a dávkování bazénových chemikálií Tschechischer Katalog V6_Layout 1 23.02.11 12:49 Seite 2 Systém kontroly

Více

Typ/type: 954700220 Typ/type: 954710220

Typ/type: 954700220 Typ/type: 954710220 Poloautomatické dávkovaãe / Semi-automatic dosing machines Typ/type: 95459001 Typ/type: 954700220 Typ/type: 954710220 Typ/type: 95460058 954600400 954600220 Typ/type: 954600221 Typ/type: 954700221 954700220

Více

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation spa díly spa components jedineèná relaxace unique relaxation Swimmingpool Technology Masážní èerpadlo "Sta-Rite" -"Sta-Rite" massage pump 0,7 0,55 Výkon m/h Capacity m/h 2 6 2-250 -25-252 0,75,0 27-25

Více

ü Odstraňuje závislost na dodávkách chlóru

ü Odstraňuje závislost na dodávkách chlóru www.autochlor.eu APLIKACE: ü Vířivé vany ü Bazény ü Aquaparky ü Laguny ü Vodní prvky ü Fontány ü Akvária pro mořské živočichy ü Chladící voda pro elektrárny ü Úprava mořské vody pro chladící věže ü Úprava

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

CONTROL BASIC. PERISTALTICKÉ DÁVKOVACÍ ČERPADLO s regulací ph nebo Rx (ORP) NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kódy 36002 a 36003)

CONTROL BASIC. PERISTALTICKÉ DÁVKOVACÍ ČERPADLO s regulací ph nebo Rx (ORP) NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kódy 36002 a 36003) CONTROL BASIC PERISTALTICKÉ DÁVKOVACÍ ČERPADLO s regulací ph nebo Rx (ORP) (kódy 36002 a 36003) NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód EM0000136897 rev. 1.2 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka CONTROL BASIC AstralPool

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 1 UV zařízení Dulcodes Kapitola 2 OZONFILT a BonoZon - ozonizátory Kapitola 3 BelloZon - generátory chlordioxidu Kapitola 4 Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 5 Membránové technologie

Více

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes PouÏití pfiístroj na ãi tûní vzduchu a oddûlení vody (více neï 90 %) Use Device for air cleaning and water separation

Více

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms I.Tonearms Each tonearm is supplied with accessory kit (tools, screws, protractors, ) - see comments. Stogi S Stogi S* no armbase mounts on Stabi S directly 1 180 Stogi S no armbase silver wiring 1 800

Více

AMUR / LAGUNA IG-01. Zařízení pro bezchlorovou úpravu bazénové vody v rodinných i komerčních bazénech do objemu 200 m³.

AMUR / LAGUNA IG-01. Zařízení pro bezchlorovou úpravu bazénové vody v rodinných i komerčních bazénech do objemu 200 m³. AMUR / LAGUNA IG-01 Zařízení pro bezchlorovou úpravu bazénové vody v rodinných i komerčních bazénech do objemu 200 m³. Systém Amur zajišťuje kvalitní bezchlorovou úpravu bazénové vody pomocí elektrolitického

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA - 2012-1 CONTENTS OBSAH 03 General technical information Obecné technické informace 04 Medium Frequency Capacitors - water cooled, up to

Více

H2shop.cz. english česky

H2shop.cz. english česky návod Řídící elektronika HHO generátoru english česky Řídící jednotka slouží k uživatelskému nastavení impulzního proudu protékajícího HHO generátorem. Po nastavení jednotka sama udržuje konstantní nastavený

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

úprava vody Swimmingpool Europe bezstarostná údržba vody ve Vašem bazénu no problems with maintaining water in your pool

úprava vody Swimmingpool Europe bezstarostná údržba vody ve Vašem bazénu no problems with maintaining water in your pool úprava vody bezstarostná údržba vody ve Vašem bazénu no problems with maintaining water in your pool Swimmingpool Europe Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 Autodos 700 je

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UV lampa - UVC INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití UV-SP Nebezpečné záření Řada UVC UVC-09; UVC-11; UVC-18; UVC-36; UVC-72 Úvod Před prvním použitím si přečtěte tento návod

Více

Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing

Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 je jedno-kanálové zaøízení, pro mìøení a dávkování. Mìøení a dávkování probíhá plnì automaticky. Limity alarmu a požadované

Více

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use 15122011 CZ EN 1. OBECNÉ INFORMACE 1. GENEraL Účelem Harvia automatického dávkovače je aplikovat vodu a směs

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Skimmers... 14 Dopouštění vody... 22. Water level controller... 22 Příslušenství... 24

Skimmers... 14 Dopouštění vody... 22. Water level controller... 22 Příslušenství... 24 Stavební části Structural parts......................................... 4......................................... 4 Dopouštění vody................................... 22 Water level controller................................

Více

Svařování MIG / MAG. Welding MIG / MAG

Svařování MIG / MAG. Welding MIG / MAG Svařování MIG / MAG Welding MIG / MAG 12 OBSAH CONTENT Svařovací hořáky MIGSTAR Welding torches MIGSTAR Náhradní díly ke svařovacím hořákům MIGSTAR Spare parts welding torches MIGSTAR Příslušenství ke

Více

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Jakub Ka kona, kaklik@mlab.cz 15. u nora 2014 Abstrakt Konstrukce za kladnı ho softwarove definovane ho pr ijı macı ho syste mu pro detekci meteoru. 1 Obsah

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4

Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4 Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4 PouÏití pfiístroj na ãi tûní, regulaci tlaku vzduchu a oddûlení vody (více neï 90%) Use device for air cleaning, air controlling and water separation (more than

Více

filtrace filtration filtraèní komlety filtraèní jednotky kvalita Swimmingpool Technology filtration sets filtration units quality

filtrace filtration filtraèní komlety filtraèní jednotky kvalita Swimmingpool Technology filtration sets filtration units quality filtrace filtration filtraèní komlety filtration sets filtraèní jednotky filtration units kvalita quality Swimmingpool Technology Filtraèní komplety Filtration sets Kompletní písková filtraèní jednotka

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Průmyslové vysokotlaké čističe - studenovodní POSEIDON 2

Průmyslové vysokotlaké čističe - studenovodní POSEIDON 2 Průmyslové vysokotlaké čističe - studenovodní 2 Všechny modely Poseidonu 2 jsou mobilní jednotky s vysokou čisticí silou a ergonomickým designem. Vyvinuté pro rutinní mytí při poloprofesionálním použití

Více

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS www.hakr.cz All for Power of Fire! HAKR B 101 V21 7 11,5 kw 7 10 kw 14 21 kw Účinnost Efficiency HAKR B 102 V15 varianty / variants varianty / variants

Více

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 SIMAF CZ s.r.o. V Aleji 113/20 Brno 620 00 Tel./fax: 547 211 044 SIMAF CZ s.r.o.; V Aleji 113/20; Brno 620 00; Tel./fax: 547 211 044 Přivařovací šrouby DIN

Více

Průmyslové vysokotlaké čističe - studenovodní

Průmyslové vysokotlaké čističe - studenovodní 2 kompaktní design ochranný ocelový rám keramické písty příslušenství Ergo 2000 Kompaktní studenovodní řada kombinující vysoký výkon, robustnost a optimální čisticí účinek. Picture shown may not represent

Více

ASIN Salt. zařízení pro desinfekci bazénové vody elektrolýzou slané vody

ASIN Salt. zařízení pro desinfekci bazénové vody elektrolýzou slané vody ASIN Salt zařízení pro desinfekci bazénové vody elektrolýzou slané vody ASIN Salt Asin Salt je mikroprocesorem řízený zdroj pro elektrolýzu mírně slané vody za účelem její desinfekce. Mírně slaná voda

Více

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní NEPTUNE 1

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní NEPTUNE 1 Kompaktní dimenze s "vnitřnostmi" z výkonnějšího modelu 2 předurčují naší novinku pro náročnější čisticí práce, při kterých může hrát významnou roli velikost. Nízká hmotnost Kompaktní rozměry Osvědčený

Více

AWZ 520 MP5 v.1.0 RELÉ MODUL/RELAY MODULE 16062009 CZ/EN

AWZ 520 MP5 v.1.0 RELÉ MODUL/RELAY MODULE 16062009 CZ/EN AWZ 520 MP5 v.1.0 RELÉ MODUL/RELAY MODULE 16062009 CZ/EN Vydání: 1 ze dne 23.01.2009 Nahrazuje vydání: ---------------- ČESKY 1. Určení. Relé modul MP5 (AWZ 520) je určen k použití v nízkonapěťových instalacích.

Více

Intelligent control system for pools... 186 Inteligentní čerpadlo Zodiac Flo-Pro... 187

Intelligent control system for pools... 186 Inteligentní čerpadlo Zodiac Flo-Pro... 187 Inteligentní řízení Intelligent control systems Inteligentní řízení a kontrola bazénů.................... 186 Intelligent control system for pools..................... 186 Inteligentní čerpadlo Zodiac

Více

Ref. no. 4030800454 4030800455 4030800456. Ruční oklep filtru. Nerezový kontejner. Ochrana motoru. Měřič podtlaku. Kontejner 100 l

Ref. no. 4030800454 4030800455 4030800456. Ruční oklep filtru. Nerezový kontejner. Ochrana motoru. Měřič podtlaku. Kontejner 100 l ATEX The great suction power of model T40Plus is given by the vacuum it creates: it can collect very heavy materials or wet dust, it is ideal to solve any waste problem that were unsolvable till today.

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

Propaline. Propaline

Propaline. Propaline Propaline Propaline 78 OBSAH CONTENT Výrobky řady UNIVERSAL Products UNIVERSAL Výrobky řady LOMEN Products LOMEN Výrobky řady LOMAT Products LOMAT Výrobky řady EUROMAT Products EUROMAT Redukční ventily

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Aseko Pool Technology ASEKO 2016. aseko.com

Aseko Pool Technology ASEKO 2016. aseko.com Aseko Pool Technology ASEKO 2016 aseko.com ASIN Aqua Kompaktní dávkovací a řídící systém, pro péči o bazénovou vodu. ASIN Aqua NET Kompaktní dávkovací a řídící systém, pro péči o bazénovou vodu s možností

Více

Annex 1: Technical specification of the medical equipment

Annex 1: Technical specification of the medical equipment Annex 1: Technical specification of the medical equipment 1.1 Chlazená laboratorní centrifuga (1 ks)/ Laboratory Refrigerated Centrifuge (1 pc) Otáčky: min. 100-4100 rpm Časovač: min. 1-90 min Nastavení

Více

Dávkovací stanice VA dos BASIC CHLOR

Dávkovací stanice VA dos BASIC CHLOR Dávkovací stanice VA dos BASIC CHLOR Překlad původního návodu k použití 1 Obsah 1. VŠEOBECNÝ ÚVOD... 2 2. OBSAH BALENÍ... 3 3. TECHNICKÉ ÚDAJE... 3 4. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ... 4 5. KALIBRACE... 5 5.1. Kalibrace

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -20 C +80 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any

Více

Pool ladders... 120 Madla... 124. Handrails... 124 Schodiště... 126. Staircase... 126 Bazénové žebříky, příslušenství... 128

Pool ladders... 120 Madla... 124. Handrails... 124 Schodiště... 126. Staircase... 126 Bazénové žebříky, příslušenství... 128 Žebříky, schodiště Pool ladders, staircase azénové žebříky................................... 20 Pool ladders...................................... 20 Madla........................................... 24

Více

IV. Žebříky, schodiště. Pool ladders. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Bluestone

IV. Žebříky, schodiště. Pool ladders. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Bluestone IV. Žebříky, schodiště Pool ladders Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Bluestone Bazénové žebříky / Pool ladders IV. Žebříky jsou určeny pro privátní a komerční bazény. Jsou vyrobeno z

Více

30072 Vestavný Nerez protiproud Jet Swim 1200, 54m3/h 2,2kW, pro fólii snížená cena A 89 861,- 2.808,15

30072 Vestavný Nerez protiproud Jet Swim 1200, 54m3/h 2,2kW, pro fólii snížená cena A 89 861,- 2.808,15 30072 Vestavný Nerez protiproud Jet Swim 1200, 54m3/h 2,2kW, pro fólii snížená cena A 89 861,- 2.808,15 30073 Vestavný Nerez protiproud Jet Swim 2000, 78m3/h 4kW, pro fólii snížená cena A 116 202,- 3.631,31

Více

OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY

OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY NOVINKY 2012 AKCE od 1. 3. 2012 ČISTICÍ ČERPADLAA PŘÍPRAVKY PRO TOPNÉ SYSTÉMY DÁVKOVACÍ JEDNOTKA OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ TOPNÝCH A SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ INHIBITOR PRO TOPNÉ

Více

Šoupátko rychločinné A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa Quick acting gate valve A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa

Šoupátko rychločinné A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa Quick acting gate valve A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa DN 125 350, Pp 4 20 MPa DN 125 350, Pp 4 20 MPa Použití Rychločinná uzavírací armatura, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a všechny další provozní tekutiny, zejména primárních okruhů jaderných

Více

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 II PROFESSIONAL EQUIPMENT II 201 PROFESSIONAL EQUIPMENT Nová řada vysokoobrátkových

Více

Průmyslové vysokotlaké čističe - studenovodní. Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Průmyslové vysokotlaké čističe - studenovodní. Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití 5 PA-FA Nová řada Poseidon 5PA-FA jsou spolehlivé a výkonné studenovodní vysokotlaké čistící stroje s rozšířenými možnostmi pro složitější aplikace. Robustní a odolní konstrukce s 30mm ocelovým rámemskládací

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE typ SP type SP 12, 25, 38,5 kv; 2 100; A Držitel certifikátů TÜV CZ dle: ČSN EN ISO 9001: 2001 Holder of certificates TÜV CZ according to ČSN EN ISO 14001:

Více

Kompaktní a spolehlivé řešení. Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART. MaR Jesco 1

Kompaktní a spolehlivé řešení. Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART. MaR Jesco 1 Kompaktní a spolehlivé řešení Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART MaR Jesco 1 Popis desky EASYPOOL SMART MaR Jesco 2 Hydraulika desky EASYPOOL SMART MaR Jesco 3 Měřené a regulované veličiny desky EASYPOOL

Více

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 PouÏití / Use Konstrukce Construction Konstrukãní materiály Construction

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY AE-PH AE-RX AE-CL AE-CD AR-20 PH AR-20 RX AR-20 CL AR-20 CD TYP

OVLÁDACÍ JEDNOTKY AE-PH AE-RX AE-CL AE-CD AR-20 PH AR-20 RX AR-20 CL AR-20 CD TYP TYP AE-PH Zařízení pro měření a regulaci ph v rozsahu 0,00-14,00. 2 nastavené hodnoty s 2 on/off výstupy pro aktivaci 2 dávkovacích čerpadel, 1 výstup 4-20 ma pro záznam dat, manuální vyrovnávání teploty,

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA INJECTA

DÁVKOVACÍ ČERPADLA INJECTA Analogová a digitální dávkovací čerpadla OLIMPIA HYDRA ATHENA AT.BL ATHENA AT.MT ATHENA AT.AM ATHENA AT.BT ATHENA AT.PR ATHENA AT.AT Dávkovací čerpadla pro dávkování ph a Rx ELITE.pH a Rx ELITE.PR ELITE

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

block - kit Swimmingpool Europe unikátní technologie unique technology výborné tepelné vlastnosti outstanding thermal properties

block - kit Swimmingpool Europe unikátní technologie unique technology výborné tepelné vlastnosti outstanding thermal properties block - kit unikátní technologie unique technology výborné tepelné vlastnosti outstanding thermal properties Swimmingpool Europe 5 Block - Kit Plavu si, ani nevím jak. Voda je dar pøírody, a proto by byla

Více

armatury abs, anticoro Swimmingpool Europe

armatury abs, anticoro Swimmingpool Europe armatury abs, anticoro Swimmingpool Europe Skimmery urèené jak pro foliové, tak betonové bazény, vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých neèistot, 2ks tìsnìní /samolepící/, pøíruba na folii

Více

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0-1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any Pfiipojovací závit Válcov - s tûsnícím

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter Aktivní ochrana Průmyslové zásuvky IP44, IP66/IP67 P TECHNICKÉ PARAMETRY e shodě s normami EN 60309- IEC 60309- EN 60309-2 IEC 60309-2 EN 60529 IEC

Více

UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS

UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS PR rev. 02/2011 HSK 63A DIN 69871 JIS B 6339 (MAS BT) DIN 2080 9 22 23 46 47 60 61 68 69 73 75 86 87 96 1 DIN 2080 JIS B 6339 DIN 69871 HSK 63A DIN 2080 JIS B

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53

LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53 LED catalog/katalog OBSAH / CONTENT 3 LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53 5 HIGH POWER LED 230V GU10 7 HIGH POWER LED 230V E14, E27 9 HIGH POWER LED 230V E27 11. HIGH POWER LED 230V GU10, E27 13. LED STANDARD

Více

DULCOMETER D2C Část 2 Nastavení hodnot a charakteristiky regulace. Měřené veličiny - ph / ORP

DULCOMETER D2C Část 2 Nastavení hodnot a charakteristiky regulace. Měřené veličiny - ph / ORP Provozní předpisy DULCOMETER D2C Část 2 Nastavení hodnot a charakteristiky regulace. Měřené veličiny - ph / ORP Seznamte se prosím nejprve důkladně s těmito předpisy. Případné garanční nároky lze uplatňovat

Více

Bezpečná manipulace, skladování a přeprava nebezpečných látek s pomocí bezpečnostních nádob Rötzmeier z nerezové oceli.

Bezpečná manipulace, skladování a přeprava nebezpečných látek s pomocí bezpečnostních nádob Rötzmeier z nerezové oceli. Bezpečná manipulace, skladování a přeprava nebezpečných látek s pomocí bezpečnostních nádob Rötzmeier z nerezové oceli. Bezpečnostní láhev Použití: laboratoře a průmyslové Bezpečnostní nádoby Roetzmeier

Více

ŘÍZENÍ FYZIKÁLNÍHO PROCESU POČÍTAČEM

ŘÍZENÍ FYZIKÁLNÍHO PROCESU POČÍTAČEM VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE FAKULTA CHEMICKO-INŽENÝRSKÁ Ústav počítačové a řídicí techniky MODULÁRNÍ LABORATOŘE ŘÍZENÍ FYZIKÁLNÍHO PROCESU POČÍTAČEM Popis výukového systému Armfield PCT40A

Více

Automat na řízení kvality bazénové vody. ASIN Aqua PROFI. Uživatelský manuál

Automat na řízení kvality bazénové vody. ASIN Aqua PROFI. Uživatelský manuál Automat na řízení kvality bazénové vody ASIN Aqua PROFI Uživatelský manuál ASIN Aqua Profi (dále jen automat) je automadcký regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod bazénu a udržuje nastavené parametry

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BAZÉNŮM

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BAZÉNŮM PŘÍSLUŠENSTVÍ K BAZÉNŮM Filtrační zařízení - pískové filtry Filtrace Tagelus ClerPro 40 9m3/h + Bettar Top 8 17,243,- 20,864,- Filtrace Tagelus ClerPro 60 14m3/h + Bettar Top 14 21,089,- 25,518,- Filtrace

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Flexibilní komunikační avionika SESAR 9.44 Honeywell Aerospace Advanced Technology

Flexibilní komunikační avionika SESAR 9.44 Honeywell Aerospace Advanced Technology Flexibilní komunikační avionika SESAR 9.44 Honeywell Aerospace Advanced Technology červen 2014 Obsah Proč potřebujeme nové rádiové systémy Navrhovaná flexibilní komunikační architektura Práce udělaná pod

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní NEPTUNE 8

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní NEPTUNE 8 Vzhledem k robustnosti své konstrukce a vynikajícím technickým parametrům je primárně určen k náročné práci v různých průmyslových oborech. Tepelný výměník EcoPower Čerpadlo s velkým průtokem vody Celokeramické

Více

Topaze Super G+ P o l o a u t o m a t i c k é v y s a v a č e. S e m i a u t o m a t i c c l e a n e r s XII. JAMES

Topaze Super G+ P o l o a u t o m a t i c k é v y s a v a č e. S e m i a u t o m a t i c c l e a n e r s XII. JAMES 190 P o l o a u t o m a t i c k é v y s a v a č e S e m i a u t o m a t i c c l e a n e r s JAMES nezávislý vysavač pro údržbu veškerých vodních nádrží. Podvodní vysavač JAMES je vybaven ponorným čerpadlem

Více

elektronické předřadníky

elektronické předřadníky elektronické předřadníky a transformátory elektronické předřadníky pro lineární a kompaktní zářivky elektronické předřadníky pro HID výbojky elektronické transformátory electronic ballasts and transformers

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

Servisní kufr se zkušebním zařízením pro proporcionální ventily a jejich řídicí elektroniku Typ VT-PPV-1

Servisní kufr se zkušebním zařízením pro proporcionální ventily a jejich řídicí elektroniku Typ VT-PPV-1 R-CZ 29 687/05.02 Nahrazuje: 09.01 Servisní kufr se zkušebním zařízením pro proporciální ventily a jejich řídicí elektriku Typ VT-PPV-1 Série 1X H/A/D 6732/00 Typ VT-PPV-1 Přehled obsahu Obsah Strana Charakteristické

Více

Katalog výrobků. Catalogue of products 2011. www.topmax.eu

Katalog výrobků. Catalogue of products 2011. www.topmax.eu Katalog výrobků atalogue of products 2011 www.topmax.eu L-PS - OR / L-PS type electric water heaters - round.... str. 6 L-PS - OR vodorovné / L-PS type electric water heaters - horizontal.... str. 8 L-PS

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

Synco living. Verze s ECA. Modul pro připojení měřičů spotřeby WRI982. Page 1/15 Michal Bassy - Březen 2011 Březen 2011

Synco living. Verze s ECA. Modul pro připojení měřičů spotřeby WRI982. Page 1/15 Michal Bassy - Březen 2011 Březen 2011 Synco living Verze s ECA Modul pro připojení měřičů spotřeby WRI982 Page 1/15 Michal Bassy - Březen 2011 Březen 2011 Dokumentace Modul pro měřiče spotřeby WRI982 se dodává s Návodem k montáži, ale bez

Více

ELEKTRICKÉ PUMPY 12/24 V DC

ELEKTRICKÉ PUMPY 12/24 V DC ELEKTRICKÉ PUMPY 12/24 V DC Řada EASY s hliníkovým tělem pumpy DP3517-30 l/min - 12 V DP3518-30 l/min - 24 V Samonasávací křídlové elektrické čerpadlo, s by-pass ventilem, tělem pumpy z eloxovaného hliníku,

Více

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Ve spínacích kombinacích rozvodů nn bývají často požadovány 3pólové vývody

Více

If there is any inconsistency of weather forecast between Local Weather Station and this unit, the Local Weather Station's forecast should prevail. The trend pointer displayed on the LCD indicates the

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní 2 Jedná se o vylepšené řešení Neptune 2 v inovativním designu. inovativní a robustní designsensor plamenesensor teploty výfukových plynůservisní lampa1450rpm rychlost čerpadlanádrž na palivo 17 lodložený

Více

Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Technologie a provedení Kvalita provedení, nízká hlučnost při chodu, jednoduchá instalace a snadná údržba činí z kompresorů MSA

Více