XI. Úprava vody. Water treatment. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue Mramor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XI. Úprava vody. Water treatment. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue Mramor"

Transkript

1 XI. Úprava vody Water treatment Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue Mramor

2 Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine XI. Nature 2 Express NATURE 2 pro A se skládá ze speciální nádoby v níž je umístěna speciální filtrační patrona, která minerálním procesem likviduje bakterie a řasy a druhé nádoby, která slouží jako průtokový dávkovač pevných chlorových látek. Nature 2 pro G Nature 2 pro A Nature2 Express snadná montáž přímo na stávající potrubí. Nature2 Express easy assembly straight to existing piping A Nature 2 Express, do 75 m3 Nature 2 Express water treatment, for pools with up to 75 m 3 1, , A Náhradní patrona do Nature 2 Express, do 75 m3 Spare cartridge for Nature 2 Express, for pools with up to 75 m 3 0, ,- The effectiveness is based on cartridge containing a ceramic support. Minerals held in the water by contact with the Active Mineral Ceramic keeps the water free of germs and algae. The second container is used like in line feeder of solid chemicals A Nature 2 pro A úpravna vody + dávkovač pevných látek (patrona CA30 je součástí) Nature 2 pro A water treatment + feeder of solid chemicals (cartridge CA30 included) 6, , A Nature 2 pro G úpravna vody + dávkovač pevných látek (patrona CG25 je součástí) Nature 2 pro G water treatment + feeder of solid chemicals (cartridge CG25 included) 6, , A Náhradní patrona CG25: pro bazény m3 (pro G tělo) Spare cartridge CG25: for pools with m 3 of water (for G vessel) 1, , A Náhradní patrona CG35: pro bazény m3 (pro G tělo) Spare cartridge CG35: for pools with m 3 of water (for G vessel) 1, , A Náhradní patrona CG45: pro bazény m3 (pro G tělo) Spare cartridge CG45: for pools with m 3 of water (for G vessel) 1, , A Náhradní patrona CA30: pro bazény m3 (pro A tělo) Spare cartridge CA30: for pools with m 3 of water (for A vessel) 1, ,- 202

3 XI B Dávkovač pevných látek, do potrubí průhledný Rainbow 320-C, 2,2 kg (pro chemikálie) Feeder of solid chemicals directly into piping transparent Rainbow 320-C with tubes, for 2,2 kg of chemicals 2, , C Dávkovač pevných látek, do potrubí, S-2,2 kg (pro chemikálie) Feeder of solid chemicals directly into piping, for S-2,2 kg of chemicals 1, ,- Poloautomatické dávkovače / Semi-automatic dosing machines B Dávkovač pevných látek, hadičkový průhledný Rainbow 300-C, pro chemikálie 2,2 kg Feeder of solid chemicals by pass transparent Rainbow 300-C with tubes, for 2,2 kg of chemicals 1, , B Dávkovač pevných látek hadičkový Rainbow , pro chemikálie 5,8 kg Feeder of solid chemicals by pass Rainbow with tubes, for 5,8 kg of chemicals 2, ,- 203

4 Automatické chemické dávkovače / Automatic dosing systems XI Stanice ph/cl 2 (volný chlor) KONTROL PC 95 (bez dávkovacích čerpadel) zařízení měří a dávkuje ph, volný chlor, přímé zobrazení hodnoty volného chlóru a ph. Průtoková armatura s regulací průtoku, ve které jsou osazeny měřící sondy, filtr a elektronický měřicí systém PC 95 jsou umístěny na desce, která usnadňuje celkovou montáž na stěnu. Zařízení se připojuje mezi filtrační čerpadlo a pískový filtr. Po průtoku zařízením se měřená voda vrací do bazénového systému za pískový filtr. Napájení: 230 V, příkon 15 W Maximální výkon přenášený kontakty relé: 3 A/250 V AC Rozsah měření ph: 0 14 ph Rozsah měření volného chloru Cl 2 : 0 5 ppm (mg/l) Teplotní kompenzace: v rozsahu C, ruční/automatická (teplotní sonda na objednání, není součástí základní stanice) Regulace bodu nastavení: ON/OFF, nebo pulsní (zpomalení dávkování při přiblížení k nastavené hodnotě) Sada obsahuje ph sondu a měděno-platinovou sondu na volný chlor, kalibrační roztoky 4 a 7 ph a tabletový testr, 2x kulový ventilek, 2 x 2 m PE hadice a připojovací příslušenství pro průtokovou armaturu do potrubí průměr 50 mm Stanice ph/cl 2 (volný chlor) KONTROL PC 95 (+ 2x dávkovací čerpadlo) sestava obsahuje systém plus dvě dávkovací čerpadla SEKO AKL s připojovacím příslušenstvím do potrubí průměr 50 mm Stanice ph/cl 2 (volný chlor) KONTROL PC 95 pro slanou vodu (bez dávkovacích čerpadel) stejné zařízení jako pouze elektronika PC95 má software pro bazény se slanou vodou. Vhodné i pro bazény s mořskou vodou Stanice ph/cl 2 (volný chlor) KONTROL PC 95 pro slanou vodu (+ 2x dávkovací čerpadlo) sestava obsahuje systém plus dvě dávkovací čerpadla SEKO AKL s připojovacím příslušenstvím do potrubí průměr 50 mm ph/cl 2 station (free chlorine) KONTROL PC 95 (w/o dosing pumps) The device measures and doses ph, free chlorine, direct display of values of free chlorine and ph. All devices are installed on a plate the water flow regulation fitting, in which measuring sensors, filter and the PC 95 electronic system are installed it allows easy installation as a wall-mounted device. The device is to be connected between the filtering pump and the sand filter. After going through the device, measured water returns to the pool system after the sand filter. Power supply: 230 V, input 15 W Maximal output transmitted by relay contacts: 3 A/250 V AC Measuring range of ph: 0 14 ph Measuring range of free chlorine Cl 2 : 0 5 ppm (mg/l) Temperature compensation: within the range of C, manual/automatic (temperature sensor on demand, not included in the basic station) Regulation of the setting point: ON/OFF, or pulse (slower dosing when approaching the set value) The set includes a ph sensor and a copper-platinum sensor for free chlorine, calibrating solutions of 4 and 7 ph and pellet tester, 2x ball valve, 2 x2m PE hose and connections for the flow fitting for pipelines of 50 mm in diameter ph/cl 2 station (free chlorine) KONTROL PC 95 (+ 2x dosing pump). The set consists of the system and two dosing pumps SEKO AKL with connections for pipelines of 50 mm in diameter ph/cl 2 station (free chlorine) KONTROL PC 95 for salt water (w/o dosing pumps).this is the same device as , except the PC95 electronics with software for salt water swimming pools. Suitable for pools with sea water as well ph/cl 2 station (free chlorine) KONTROL PC 95 for salt water (+ 2x dosing pump). The set consist of system and two dosing pumps SEKO AKL with connections for pipelines of 50 mm in diameter. Pumpa na ph Pump for ph Pumpa na Cl Pump for Cl , , B Stanice ph/cl PC95 sada obsahuje 2 ks kul. vent. 0,5 + materiál pro připojení bez čerpadel Station ph/cl PC95 set includes 2 pcs of ball valve connection parts without pump 7, , B Stanice ph/cl PC95 sada ks dávkovací čerpadlo AKL se spojovacím materiálem Station ph/cl PC95 set pcs of dosing pumps AKL and connection parts 9, , B Stanice ph/cl PC95 i pro slanou a mořskou vodu sada bez čerpadel Station ph/cl PC95 also for salt water & sea water set without pump 7, , B Stanice ph/cl PC95 i pro slanou a mořskou vodu sada ks dávkovací čerpadlo AKL Station ph/cl PC95 also for salt water & sea water set pcs of dosing pumps AKL 9, ,- 204

5 Systém PC95 Computer obsahuje PC95 (920207) rozšířenou o připojení k počítači. K jednomu počítači je možno připojit až 6 stanic. Unit PC95 computer includes PC95 (920207) expanded with connection to computer. It is possible to connect 6 stations to one computer. Modem GSM pro alarmy Modem GSM for alarms XI. Software až pro 6 jednotek Software up to 6 units Konvertor USB pro RS485 Converter USNB to RS485 Konvertor pro Modbus Converter to Modbus Automatické chemické dávkovače / Automatic dosing systems Kontrol PC s RS485 Control PC with RS B Stanice ph/cl PC95 Computer s připojením k počítači bez čerpadel Station ph/cl PC95 computer with connection to computer without pumps , B Stanice ph/cl PC95 Computer s připojením k počítači + 2 ks dávkovací čerpadlo AKL se spojovacím materiálem Station ph/cl PC95 computer with connection to computer + 2 Pcs doosing pumps AKL with connection parts ,- 205

6 Automatické chemické dávkovače / Automatic dosing systems XI Stanice ph/orp KONTROL PR 95 (bez dávkovacích čerpadel) zařízení měří a dávkuje ph, měří ORP a dávkuje chlor, digitální zobrazení. Průtoková armatura s regulací průtoku, ve které jsou osazeny měřící sondy, filtr a elektronický měřicí systém PR 95 jsou umístěny na desce, která usnadňuje celkovou montáž na stěnu. Zařízení se připojuje mezi filtrační čerpadlo a pískový filtr. Po průtoku zařízením se měřená voda vrací do bazénového systému za pískový filtr. Napájení: 230 V, příkon 15 W Maximální výkon přenášený kontakty relé: 3 A/250 V AC Rozsah měření ph: 0 14 ph Rozsah měření ORP: mv Teplotní kompenzace: v rozsahu C, ruční/automatická (teplotní sonda na objednání, není součástí základní stanice) Regulace bodu nastavení: ON/OFF, nebo pulsní (zpomalení dávkování při přiblížení k nastavené hodnotě) Sada obsahuje ph a ORP sondu, kalibrační roztoky 4 a 7 ph a 468 mv, 2x kulový ventilek, 2 x 2 m PE hadice a připojovací příslušenství pro průtokovou armaturu do potrubí průměr 50 mm Stanice ph/orp KONTROL PR 95 (+ 2x dávkovací čerpadlo) sestava obsahuje systém plus dvě dávkovací čerpadla SEKO AKL s připojovacím příslušenstvím do potrubí průměr 50 mm ph/orp station KONTROL PR 95 (w/o dosing pumps) The device measures and doses ph, measures ORP and doses chlorine, digital display of measured values. All devices are installed on a plate the water flow regulation fitting, in which measuring sensors, filter and the PR 95 electronic system are installed it allows easy installation as a wall-mounted device. The device is to be connected between the filtering pump and the sand filter. After going through the device, measured water returns to the pool system after the sand filter. Power supply: 230 V, input 15 W Maximal output transmitted by relay contacts: 3 A/250 V AC Measuring range of ph: 0 14 ph Measuring range of ORP: 0 1,000 mv Temperature compensation: within the range of C, manual/automatic (temperature sensor on demand, not included in the basic station) Regulation of the setting point: ON/OFF, or pulse (slower dosing when approaching the set value) The set includes a ph and ORP sensor, calibrating solutions 4 and 7 ph and 468 mv, 2x ball valve, 2 x2m PE hose and connections for the flow fitting for pipelines of 50 mm in diameter ph/orp station KONTROL PR 95 (+ 2x dosing pump) The set consists of the system and two dosing pumps SEKO AKL with connections for pipelines of 50 mm in diameter. Pumpa na ph Pump for ph Pumpa na Cl Pump for Cl B Stanice ph/orp kontrol PR95 s připojovacím materiálem bez čerpadel Station ph/opr control PR95 with connection parts without pump 6, , B Stanice ph/orp kontrol PR95 s připojovacím materiálem + 2 ks dávkovací čerpadlo AKL Station ph/opr control PR95 with connection parts + 2 pcs dosing pumps AKL 8, ,- 206

7 Elektromagnetická dávkovací pumpa SEKO DPR s ph metrem měří a dávkuje ph+ nebo ph. Technické parametry jsou shodné s typem 201. Sestava obsahuje dáv. pumpu, sondu ph a připojovací armaturu pro sondu Elektromagnetic dosing pump SEKO DPR with ph meter measures and doses ph+ or ph. Technical parameters are identical with 201 type. Configuration consist of dosing pump, probe ph, and connection fitting for probe. XI , Elektromagnetická dávkovací pumpa SEKO DPR s ORP metrem měří ORP a dávkuje chlor. Technické parametry jsou shodné s typem 201. Sestava obsahuje dáv. pumpu, sondu ORP a připojovací armaturu pro sondu Elektromagnetická dávkovací pumpa SEKO DCK (flokulant) umožňuje dávkování v závislosti na čase, pumpa je obvzláště vhodná pro dávkování flokulantu. Tech. parametry jsou shodné s typem Elektromagnetická dávkovací pumpa SEKO AKL analog, regulace zdvihů, výkon 6 l/hod při tlaku 6 Bar, připojení hadičkou 4/6 mm, hmotnost 1,7 kg Elektromagnetic dosing pump SEKO DPR with ORP meter measures ORP and doses chlorine. Technical parameters are identical with type 201. Confirguration includes dosing pump, probe ORP, and connecting fitting for probe Elektromagnetic dosing pump SEKO DCK is ideal for dosification of flocculant by timer. Technical parameters are identical with type Elektormagnetic dosing pump SEKO AKL analog, regulation strokes, performance 6 l/hour with pressure 6 Bar, connection with hose 4/6 mm, weight 1,7 kg. Automatické chemické dávkovače / Automatic dosing systems B Dávkovací pumpa s ph metrem Tekna, sonda, držák sondy DPR Dosing pump with ph meter Tekna, probe, probe holder DPR 2, , B Dávkovací pumpa s ORP metrem Tekna, sonda, držák sondy DPR Dosing pump with ORP meter Tekna, probe, probe holder DPR 2, , B Dávkovací pumpa pro flokulant Tekna, sonda, držák sondy DCK Dosing pump for flocculant Tekna, probe, probe holder DCK 2, , B Dávkovací pumpa analog Tekna, 6 l/h/6 bar AKL Dosing pump analog Tekna, 6 l/h/6 bar AKL 1, ,- 207

8 Automatické chemické dávkovače / Water treatment automatic systems XI. Basic ph minus Stanice, ph plus stanice, ph plus/minus stanice a ORP stanice jsou systémy automaticky měřící a kontrolující hodnoty ph vody, snižují/zvyšují ph hodnotu nebo hodnotu ORP. Stanice obsahují: Elektronický panel, armaturu pro instalaci sondy do potrubí, ph sondu/orp sondu, pouzdro sondy a dávkovací peristaltická čerpadla s hadičkami, se zpětným ventilkem a se sacím košem pro chemikálii. The Basic ph minus Station, ph plus Station, ph plus/minus Station and ORP Station enables you to automatically and continuously gauge and adjust the water s ph. Automatically lowers/raises the water s ph (dosing acid) or ORP level. The station displays the water s temperature as well. Components the system includes: Electronic case,fitting for instalation of probe into the pipeline, ph/orp probes, probe casing and peristaltic dosing pumps with tubes, safety valve and intake basket for chemicals. Stanice Basic ph Stanice Basic ORP Stanice Basic ph ORP B Stanice Basic ph, led diodová indikace, peristaltická dávkovací pumpa Basic ph Station, led diods indication, peristaltic dosing pump , B Stanice Basic ORP, led diodová indikace, peristaltická dávkovací pumpa Basic ORP Station, led diods indication, peristaltic dosing pump , B Stanice Basic ph ORP, led diodová indikace, peristaltické dávkovací pumpy Basic ph ORP Station, led diods indication, peristaltic dosing pump ,- 93SREF 93REF B Dávkovací pumpa peristatická 3 l/h Dosing pump, 3 l/h (peristatic) 2, ,- 208

9 XI. Sonda ORP, ph Kalibrační roztoky S B Sonda ph, SPH 1-S ph probe 0, ,- S B Sonda ORP, SRX 1-PT ORP probe 0, ,- A930330R B Kalibrační roztok ph 4 Gauge solution ph 4 0,12 120,- A930331R B Kalibrační roztok ph 7 Gauge solution ph 7 0,12 120,- A930332R B Kalibrační roztok ph 10 Gauge solution ph 10 0,12 120,- A930351R B Kalibrační roztok Redox 468 mv Gauge solution Redox 468 mv 0,07 240,- V B Hadička k dávkovací pumpě, polyamidová Hose for dosing pump, polyamide 27,- A1286R0017 B Vstřikovací ventilek 3 / 8 VITON do potrubí i do hlavy dávkovací pumpy EMEC Injection valve 3 / 8 VITON for piping and for head of dosing pump EMEC 0,10 280, B Hadička 8 / 12 ke stanicím PC95, PR95 Hose 8 / 12 for stations PC95, PR95 25,- A B Zpětný ventilek do hlavy dávkovací pumpy EMEC Check valve for head of dosing pump EMEC 0,10 650,- A B Vstřikovací tryska EMEC Injection nozzle EMEC 0, ,- A B Sací koš EMEC Suction basket EMEC 0, , A93004R B Elektrody Cu/Ag pro Aqua-Sky, Happy pool (pár) Spare Cu/Ag electrodes for Aqua-Sky, Happy pool (pair) 0, , B Elektrody Cu/Ag pro Amur, Laguna (pár) Spare Cu/Ag electrodes for Amur, Laguna (pair) 0,30 750, B Nádoba komplet pro Amur, Laguna Vessel for electrodes Amur, Laguna 0, ,- Automatické chemické dávkovače komponenty / Water treatment components 209

10 Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine XI. Aqua-Sky, ph plus/minus Control Stanice je systém bezchlorové úpravy vody Aqua-Sky ve spojení s automatickým měřením a kontrolou hodnoty ph vody. Automaticky zvyšuje ph (zásadou) a snižuje ph (kyselinou). Stanice umožňuje nastavení doby filtrování a informuje také o teplotě vody. U této stanice je možné zvolit, zda chcete regulovat a měřit ph minus nebo ph plus. Aqua-Sky, ph plus/minus Control Stanice je elektrolytický systém využívající uvolňování iontů mědi a stříbra, čímž nahrazuje nutnost složitě ošetřovat bazén proti nežádnoucím bakteriím a řasám. Tento systém ušetří % potřebných chemikálií k ošetřování bazénové vody. Do bazénu budete přidávat pouze 1 gram chlóru na m 3 vody každých 15 dní a voda zůstane v perfektním stavu a bez zápachu chloru. Aqua-Sky, ph plus/minus Control Stanice obsahuje: Elektronický panel s mikroprocesorem, měřící průtokovou nádobu, nádobu pro elektrody, měděno-stříbrné elektrody a potřebné kabely pro napojení, měřící průtokovou nádobu ph, teplotní sondu, ph sondu a pouzdro sondy. ph Control Stanice Aqua-Sky Stanice bezchlorová úprava vody. Aqua-Sky je elektrolytický systém využívající uvolňování iontů mědi a stříbra, čímž nahrazuje nutnost složitě ošetřovat bazén proti nežádoucím bakteriím a řasám. Tento systém ušetří % potřebných chemikálií k ošetřování bazénové vody. Do bazénu budete přidávat pouze 1 gram chlóru na m 3 vody každých 15 dní a voda zůstane v perfektním stavu a bez zápachu chloru. Aqua-Sky Stanice obsahuje: Elektronický panel s mikroprocesorem, měřící průtokovou nádobu pro elektrody, teplotní sondu, měděno-stříbrné elektrody a potřebné kabely pro napojení. Aqua-Sky, ph Control Station water treatment Aqua-Sky reduces the need for chemicals to the minimum. It is combined with an automatic ph Control system which enables you to automatically and continuously gauge and adjust the water s ph. The Station includes a timer which can be used to control the functioning of the water-recirculation pump and displays the water s temperature as well. The system includes two doising pumps and you can decide if you need to raise or lower the ph level (dosing of acid or alkali). The functioning of the system is based on the release of copper and silver ions and thus save % of chemical products. The Copper ions act as a powerful flocculating substance and the Silver ions as a powerful algaecide. Just 1 gram of chlorine per m 3 of water every 15 days is needed to keep your pool in perfect condition without any smell of chlorine. Components the system includes: Electronic panel with microprocessor, ionization vessel, probe vessel, copper and silver electrodes with interconnecting cables, ph probe vessel, temperature probe, ph probe and probe casing B Aqua-Sky, ph Control Stanice m3 vč. příslušenství, 2 elektrody (bez čerpadel) Aqua-Sky, ph Control Station m 3 incl. all components (above), 2 elektrodes (without pumps) , B Aqua-Sky, ph Control Stanice m3 vč. příslušenství, 4 elektrody (bez čerpadel) Aqua-Sky, ph Control Station m 3 incl. all components (above), 4 elektrodes (without pumps) ,- Aqua-Sky Station water treatment reducing the need for chemicals to the minimum The Copper/Silver Electrolytic system saves % of chemical products. The Copper ions act as a powerful flocculating substance and the Silver ions as a powerful algaecide. Just 1gram of chlorine per m 3 of water every 15 days is needed to keep your pool in perfect condition without any smell of chlorine. Components the system includes: Electronic panel with microprocessor, ionization vessel, temperature probe, copper and silver electrodes, interconnecting cables. Aqua Sky Stanice B Aqua-Sky Stanice m3 vč. příslušenství (výše uvedeno), 2 elektrody ,- Aqua-Sky Station m 3 incl. all components (above), 2 electrodes B Aqua-Sky Stanice m3 vč. příslušenství (výše uvedeno), 4 elektrody Aqua-Sky Station m 3 incl. all components (above), 4 electrodes 210

11 Amur zařízení pro bezchlorovou úpravu vody pro domácí i komerční bazény s objemem do 200 m 3. Pomocí elektronického systému produkuje neškodné kovové ionty, které dokáží zničit ve vodě přítomné řasy, bakterie a viry. Stanici používejte společně s chemickým přípravkem Amurit. Amur system used in private and commercial pools as substitute for chemical products for pool volumes up to 200 m 3. The electrolytic system produces harmless metal ions acting as algae, germ and virus killers. Use together with Amuritliquid sanitizer. XI. Amur Amur bezchlorová úprava vody, analogový. Set odsahuje Cu testr, Amurit 1 l, Flokulační tablety 2 ks C 1, ,- Amur water treatment reducing the need for chemicals to the minimum. Set includes Cu tester, Amurit 1l, Floc. tablets 2 pcs Přístoj Laguna je zařízení, které umožňuje údržbu bazénové vody s 90% úsporou chlóru nebo podobných látek na desinfekci bazénové vody. Přístroj Laguna pracuje na bázi řízeného uvolňování iontů mědi, stříbra a zinku, které ničí bakterie a řasy. Přístroj Laguna pracuje v součinnosti s filtrační jednotkou, kde jsou instalovány elektrody uvolňující ionty mědi, stříbra a zinku do přívodního potrubí. Před uvedením do provozu je nutné bazénovou vodu upravit na níže uvedené hodnoty: ph 6,8 7,4 Alkalita ppm Cl 0,3 0,1 mg/l Laguna Laguna is a device allowing maintenance of pool water with 90% savings of Chlorine or similar substances used for desinfection of pool water. Laguna works on the base of controlled releasing of cooper ions, silver and zinc ions which kill germ and alga. Laguna works in coaction with the filtration unit, where electrodes releasing ions of copper, silver and zinc to the inlet pipes are installed. Prior to operation, it is necessary to treat the pool water to achieve the below-shown values: ph 6,8 7,4 Alkalita ppm Cl 0,3 0,1 mg/l Laguna ãerpadlo filtr Laguna mini Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine Laguna na DIN lištu Laguna mini na DIN lištu C Laguna bezchlorová úprava vody, digitální, do 150 m3 Laguna water treatment reducing the need of chemicals to the minimum, digital, up to 150 m 3 1, , C Laguna bezchlorová úprava vody, digitální, pro DIN lištu, do 150 m3 Laguna water treatment reducing the need of chemicals to the minimum, digital, for DIN ledge, up to 150 m 3 1, , C Laguna mini bezchlorová úprava vody, digitální, do 25 m3 Laguna mini water treatment reducing the need of chemicals to the minimum, digital, up to 25 m 3 1, , C Laguna mini bezchlorová úprava vody, digitální, pro DIN lištu, do 25 m3 Laguna mini water treatment reducing the need of chemicals to the minimum, digital, for DIN ledge, up to 25 m 3 1, ,- 211

12 Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine XI. UV-C ionizátor Blue Lagoon plavání bez chloru Tato převratná kombinace elektrolýzy UV-C a mědi znamená, že můžete mít bazén bez chloru! Pomocí tohoto ionizátoru Blue Lagoon UV-C tvořícího součást bazénového systému dokážete udržet vodu v bazénu čerstvou, křišťálově čirou a především hygienicky čistou, aniž by jste museli do ní přidávat chlor či jiné chemikálie. S ionizátorem Blue Lagoon UV-C budete testovat svou bazénovou vodu jen jednou za dva týdny. A vystačíte při tom s jednoduchým indikačním proužkem, který se dodává spolu s ionizátorem. A v případě nutnosti jen nastavíte jednotku na správnou hladinu/koncentraci. Výhody ionizátoru Blue Lagoon UV-C: UV-C odbourává vázaný chlor Chemikálie již nejsou potřeba Bezpečné desinfikování příznivé pro uživatele 100% účinné a kontinuální působení Žádné choroboplodné organismy ani tvorba řas či bakterií Žádné skladování nebezpečných chemikálií ani manipulace s nimi Žádný zápach chloru, podrážděná kůže ani zarudlé oči Pouzdro z nerezové oceli o objemu 316 l, až o 35 % vyšší výtěžnost UV-C vzhledem k reflexi Souprava lampy a mědi vydrží po dvě sezóny za předpokladu jejího využívání 12 hodin denně po dobu 6 měsíců v roce Zařízení automaticky signalizuje potřebu výměny této soupravy Dvouletá záruka vztahující se na výrobní vady Uzemnění N Lampa TUV UV-C Lamp TUV UV-C Blue Lagoon UV-C ionizer Swimming without Chlorine This combination of UV-C and copper electrolysis means that you can have a chlorine-free pool! With this Blue Lagoon UV-C Ionizer unit as part of your pool system you can keep your pool water fresh, crystal-clear and above all hygienically clean, without having to put chlorine or other chemicals in the water. With the Blue Lagoon UV-C Ionizer you can test your pool water once every two weeks. You then only need to test your water with a simple test strip supplied. If necessary adjust the device to the correct level. Advantages of the Blue Lagoon UV-C Ionizer: UV-C demolish bounded chlorine Chemicals no longer necessary User-friendly and safe disinfection 100% effective and continuous action No pathogenic organisms, growth algae or bacteria No storing and handling of dangerous chemicals No chlorine smell, irritated skin or red eyes 316L stainless steel housing, up to 35 % more UV-C yield due to reflection The lamp and copper set will last for two pool seasons if used for 12 hours a day and 6 months a year The device automatically indicates when the set needs replacing 2-year warranty on production defects Earthed , UV-C (W) UV-C (W) Obsah bazénu Pool capacity Max. průtok Max. flow Max. tlak Max. pressure Max. mědi Max. copper Napojení Connection Délka jednotky Lenght device W 10 W 20 m 3 8 m 3 /h 3 bar 0,7 ppm Ø 63 mm 85 cm W 15 W 40 m 3 20 m 3 /h 3 bar 0,7 ppm Ø 63 mm 100 cm W 25 W 70 m 3 25 m 3 /h 3 bar 0,7 ppm Ø 63 mm 100 cm C UV sterilizátor, UV lampa a ionizer, 30 W/15 m3 UV sterilizer, UV lamp and ionizer, 30 W/15 m , C UV sterilizátor, UV lampa a ionizer, 40 W/35 m3 UV sterilizer, UV lamp and ionizer, 40 W/35 m , C UV sterilizátor, UV lampa a ionizer, 75 W/70 m3 UV sterilizer, UV lamp and ionizer, 75 W/70 m ,- 212

13 UV sterilizátor je přístroj ve kterém je speciální žárovka, která při svícení vyzařuje intenzivní UV záření. Lampa je hermeticky uzavřena v pouzdře, které UV paprsky nepropuští. UV záření je pro naprostou vetšinu organismů smrtelně nebezpečné. Používáme jej pro ničení řas, parazitů, plísní, virů, kvasinek a bakterií obsažených ve vodě bez použití chemikálií. Ultrafialové záření je neviditelné elektomagnetické záření (jedna z oblastí elektromagnetického spektra) o vlnové délce nm a frekvenci Hz. Je součástí slunečního spektra (méně než 5 %) a nachází se mezi viditelným slunečním zářením a rentgenovými paprsky. Ultafialové záření je složeno 3 složkami: UVA, UVB, UVC. Životnost lampy hodin. 44 cm 27 cm 80 cm 97 cm UV sterilizer is a device with a special bulb, which sends out UV radiation. Lamp is hermetically closed in a case, which doesn t transmit the UV rays. UV radiation is fatally dangerous for all organisms. We use it to kill the algae, parasites, moulds, virus, yeast and germs present in water without using chemicals. UV radiation is invinsible electromagnetic radiation (one of elektromagnetic spectrum) with wave length nm and frequency Hz. It is part-of solar spectrum (less than 5 %) and occures between visible solar radiation and roentgen rays. Ultraviolet radiation is compound of 3 factors: UVA, UVB, UVC. Lifetime of the lamp is hours. UV Lampa 16W UV Lampa 40 W, 75 W UV Lampa 130 W Amalgam C UV sterilizátor, UV lampa, 16 W/15 m3 UV sterilizer, UV lamp, 16 W/15 m 3 4, , C UV sterilizátor, UV lampa, 40 W/35 m3 UV sterilizer, UV lamp, 40 W/35 m 3 5, , C UV sterilizátor, UV lampa, 75 W/70 m3 UV sterilizer, UV lamp, 75 W/70 m 3 5, , C UV sterilizátor, UV lampa, 130 W/150 m3 AMALGAM UV sterilizer, UV lamp, 130 W/150 m 3 AMALGAM 5, ,- XI. Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine E C UV lampa, 16 W (náhradní) UV lamp, 16 W (spare) 1 632,- E C UV lampa, 40 W (náhradní) UV lamp, 40W (spare) 2 176,- E C UV lampa, 75 W (náhradní) UV lamp, 75 W (spare) 3 808,- E C UV lampa, 130 W (náhradní) AMALGAM UV lamp, 130 W AMALGAM (spare) 6 037,- 213

14 Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine XI. Expresní chlorátor slané vody Zodiac Ei Desinfekční prostředek produkovaný přímo článkem Ei Optimální desinfekce, i když jste daleko od svého bazénu Rychlá a snadná uživatelská instalace Článek instalovaný horizontálně nebo vertikálně Technická charakteristika: Přívod energie: VAC (50 Hz) Minimální průtok: 5 m 3 /h Maximální průtok: přes 18 m 3 /h, článek musí být instalován na obtoku Maximální povolený tlak: 275 Kpa = 2,75 barů Maximální teplota vody: 40 C Minimální požadovaná hladina soli: 3 g/l Optimalizace výkonu titanových elektrod s využitím vysoce kvalitní slitiny, inverze polarity v oblastech s tvrdou vodou Pozice článku: tělo článku vertikálně nebo horizontálně (s detektorem průtoku) Rozměry článku (d x v): 162 x 270 mm Délka kabelu mezi článkem a krabicí = 1,8 m Ochranný index = IP 24 Zodiac Ei Express salt water chlorinator Zodiac Ei Disinfectant produced directly by the Ei cell Optimal disinfection even when you are away Quick and easy installation by the user Cell installed horizontally or vertically Technical characteristics: Power supply: VAC (50 Hz) Minimum flow: 5 m 3 /h Maximum flow: over 18 m 3 /h, the processing cell must by installed on a by-pass Maximum authorized cell pressure: 275 Kpa = 2,75 bars Maximum water temperature: 40 C Minimum salt level required: 3 g/l (Taux recommandé 4 g/l) Optimization of titanium electrode performances, using an exclusive alloy, polarity inversion in hard water areas Cell position: Cell body vertical or horizontal (with flow detector) Cell size (L x H): 162 x 270 mm Length of the cable between the cell and the box = 1,8 m Protection index = IP B Chlorátor slané vody Zodiac Ei10, do 40 m3 Salt water chlorinator Zodiac Ei10, into 40 m , B Chlorátor slané vody Zodiac Ei17, do 70 m3 Salt water chlorinator Zodiac Ei17, into 70 m , B Chlorátor slané vody Zodiac Ei25, do 100 m3 Salt water chlorinator Zodiac Ei25, into 100 m , S S S1 B Sůl bazénová Euro, balení 50 kg 11,-/kg 50,0 Pool salt Euro, packed in 50 kg bags 550,-/bal S2 B Sůl bazénová Australie, balení 20 kg 33,-/kg 20,0 Pool salt Australia, packed in 20 kg bags 660,-/bal. 214

15 Autochlor zařízení na sanitarizaci vody v bazénech. Úprava bazénové vody elektrolýzou slané vody. Elektrolýzou slané vody dochází k uvolňování volného chlóru a k okamžité dezinfekci. Upozornění: Při použití Systému Autochlor nesmí být v bazénu přítomnost žádné nerezové části (pouze titan), protože při spuštění by mohlo dojít k okamžité korozi. Tímto způsobem ošetřená voda nezapáchá chemikáliemi, protože systém zabraňuje vzniku chloraminu, který je příčinou nepříjemného zápachu. Voda v bazénu by měla být mírně slaná: 3 4 gramy na litr vody. Z této soli vytvoří systém Autochlor chlór díky štěpení molekul soli (NaCl), které se rozdělí na sodík (Na) a chlór (Cl). Této reakce je dosaženo nízkým napětím v nerozpustných titanových elektrodách. Životnost provozních hodin. Autochlor AC20SMC, AC30SMC Autochlor sanitization unit for pool water. The pool water is treated by electrolysis of salt water. The electrolytic reaction releases free chlorine that immediately disinfects the pool. Warning: Do not use any stainless steel equipment and parts in the pool water as corrosion would occur immediately. Titanium is safe to use in the pool water treated by Autochlor. The system prevents the smell of chemical products since it eliminates the chloramine which produces foul smell. The water in your pool should be sligthly salted: 3 4 gr per liter of water. With this salt, the Autochlor systems generates chlorine by means of the separation of salt (NaCl) molecules, which split into Sodium (Na) and Chlorine (Cl). This is achieved by applying a low tension electric current on dissoluble Titanium electrodes. Life time working hours. Autochlor Mini 8RP XI. Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine B Auto Chlor MINI 8 RP, max. 24 m3 Auto Chlorine MINI 8 RP, max. 24 m 3 8, , B Auto Chlor AC20SMC do 90 m3 vnitřní, 80 m 3 venkovní bazén (samočistící elektrolytická nádoba) Auto Chlorine AC20SMC into 90 m 3 indore, 80 m 3 outdore swimming pool (electrolysis selfcleaning vessel) B Auto Chlor AC30SMC do 140 m3 vnitřní, 130 m 3 venkovní bazén (samočistící elektrolytická nádoba) Auto Chlorine AC30SMC into 140 m 3 indore, 130 m 3 outdore swimming pool (electrolysis selfcleaning vessel) 3, ,- 3, ,- 215

16 Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine XI Aquamag magnetická úprava vody účinně odbourává usazování vápníku. Aquamag Magnetic water treatment effectively prevents sediment 0of calcium C Aquamag 11 / 2 magnetická úprava vody Magnetic water treatment 1 1 / C Aquamag 2 magnetická úprava vody Magnetic water treatment , ,- 216

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE KCA-2015-1 CONTENTS OBSAH POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE 4 INDIVIDUAL PFC CALCULATION STANOVENÍ VELIKOSTI KOMPENZAČNÍHO KONDENZÁTORU

Více

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other MSV 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other JSC "Heavy Engineering ORMETO-YUMZ" 462403 Orsk, RU JSC ''HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ'' má divizi hutní výroby, která zahrnuje tavení,

Více

Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, 252 48 Vestec, Praha-západ

Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, 252 48 Vestec, Praha-západ Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, 252 48 Vestec, Praha-západ Telefon: +420 244 913 177 +420 244 911 330 GSM +420 603 176 226 Fax: +420 244 913 178 e-mail: vagner@vagner-cz.cz, info@vagnerpool.cz

Více

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce 2011/2012 Produkty Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce Products The whole world of stud welding technology Everything from one source MADE IN GERMANY Zertifizierter

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory TIME EC 10-40.

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory TIME EC 10-40. Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory TIME EC 10-40 750-11 400 m³/h 2 TIME EC 10-40 TIME EC HU N o 07.02.339 DNVENT DV 10-240,

Více

NOVÁ ŘADA SYSTÉMŮ VRF ÚSPORA ENERGIE, SNADNÁ INSTALACE A VYSOKÁ ÚČINNOST 2013 / 2014

NOVÁ ŘADA SYSTÉMŮ VRF ÚSPORA ENERGIE, SNADNÁ INSTALACE A VYSOKÁ ÚČINNOST 2013 / 2014 NOVÁ ŘADA SYSTÉMŮ VRF ÚSPORA ENERGIE, SNADNÁ INSTALACE A VYSOKÁ ÚČINNOST 2013 / 2014 FS MULTI ECOi ECO G VENTILACE NOVÉ SYSTÉMY VRF 2013 / 2014 NEW 2013 / 2014 VRF RANGE Summary PANASONIC LEADING THE WAY

Více

Návod k obsluze Ver 1.0

Návod k obsluze Ver 1.0 Návod k obsluze Ver 1.0 OBSAH 1 XWEB 500 rel.1.0 ÚVOD...4 BALENÍ...4 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PC KLIENTA...5 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...6 2 INSTALACE...7 2.1 HARDWARE...7 2.1.1 RS485... 7 2.1.2 SERIAL ADDRESS...

Více

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps 1.1 zářivkové trubice fluorescent lamps ZÁŘIVKOVÉ TRUICE lineární zářivky v atypických délkách Zářivkové trubice LT- Tyto zářivkové trubice dosahují při používání s elektronickými předřadníky s teplým

Více

Vae Controls Group. the company profile

Vae Controls Group. the company profile Vae Controls Group Vae Controls Group the company profile VAE CONTROLS Group, corp. elaborates full-scale project documentation (mechanical, civil and electrical engineering) from study up to detail project

Více

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03. ODBORNÉ VÝRAZY ICT (VERZE 2014) Ing. Jan Roubíček, Ing. Jaroslav Adamus Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt

Více

Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers

Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers známe cenu myšlenky Podpora mezinárodního transferu technologií představuje jednu z významných činností, kterou Technologické centrum AV ČR

Více

Návod k obsluze a instalaci Displej

Návod k obsluze a instalaci Displej KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k obsluze a instalaci Displej KERN KFE-TM Verze

Více

PIERBURG Zaostřeno na produkty

PIERBURG Zaostřeno na produkty PIERBURG Zaostřeno na produkty Technika a servis s tradicí SOLEX PALLAS APG DVG ZENITH STROMBERG 1930 1940 1950 1960 1970 TRH S AUTO SOLEX Služba pro karburátory PŘÍSLUŠENSTVÍM PIERBURG Servis Produkce

Více

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps 1.1 zářivkové trubice fluorescent lamps TŘÍPÁSMOVÉ ZÁŘIVKOVÉ TRUICE Tri-Phosphor Fluorescent Lamps Zářivkové trubice Ø 12 mm Série LT-T4 MINI LT-T4 MINI Zářivkové trubice COLOURLUX plus série T4 MINI jsou

Více

5354001_REV 00_APR_2011

5354001_REV 00_APR_2011 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE 2 4.1 Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST 3 6.1 Určení a

Více

Elektronický systém proti vodnímu kameni

Elektronický systém proti vodnímu kameni Elektronický systém proti vodnímu kameni Alternativa přípravků na změkčení vody bez použití solí Bez solí Bez údržby Bez chemikálií Německá technologie Bez použití technologie magnetismu MADE IN GERMANY

Více

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area www.geze.com Úspěch v každé oblasti I Success in every area Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology BEWEGUNG MIT SYSTEM GEZE představení společnosti

Více

FV-500. Vírový Průtokoměr

FV-500. Vírový Průtokoměr FV-500 Vírový Průtokoměr Uživatelská příručka YEFLO Vírový Průtokoměr OBSAH 3 ČÁST TŘETÍ MECHANICKÁ INSTALACE 3.1 Umístění komponent při instalaci 3.2 Potrubí 3.3 Podmínky mechanické instalace 3.4 Podmínky

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí WASTE FORUM RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ROČNÍK 2014 číslo 1 strana 1 44 Patron čísla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí

Více

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets Cantata Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets MSS STOJANOVÉ SKŘÍNĚ STAND DATA CABINETS CZ Stojanové datové skříně modelové řady MSS jsou určeny k instalaci 19",

Více

Systém řízení skladu LFS

Systém řízení skladu LFS Systém řízení skladu LFS Integrované řešení Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Přední mezinárodní odborník na skladovou logistiku The internationally

Více

ÚČAST FIRMY MAPEI PŘI VÝSTAVBĚ ŘÍMSKÉHO METRA MAPEI COMPANY PARTICIPATION IN ROME METRO CONSTRUCTION

ÚČAST FIRMY MAPEI PŘI VÝSTAVBĚ ŘÍMSKÉHO METRA MAPEI COMPANY PARTICIPATION IN ROME METRO CONSTRUCTION ÚČAST FIRMY MAPEI PŘI VÝSTAVBĚ ŘÍMSKÉHO METRA MAPEI COMPANY PARTICIPATION IN ROME METRO CONSTRUCTION ENRICO DAL NEGRO, ALESSANDRO BOSCARO, LUBOR BAČÍK 1 NOVÁ TRASA C ŘÍMSKÉHO METRA Jeden z největších projektů

Více

Datové skříně Data Cabinets

Datové skříně Data Cabinets Datové skříně Data Cabinets D Datové skříně / Data Cabinets DATOVÉ SKŘÍNĚ / DATA CABINETS.............................................................. D1 MSS..................................................................................................

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (tlaková zařízení) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

since 1991 CAMPING/OUTDOOR/ SPORT&FITNESS

since 1991 CAMPING/OUTDOOR/ SPORT&FITNESS since 1991 CAMPING/OUTDOOR/ SPORT&FITNESS 2015 OBSAH CONTENTS [CZ] Společnost YATE byla založena v roce 1991 a zprvu se zaměřovala pouze na obchodní činnost v oblasti sport, kempink a outdoor. Od roku

Více

LED modules for illuminated advertisement LED moduly pro světelnou reklamu

LED modules for illuminated advertisement LED moduly pro světelnou reklamu LED modules for illuminated advertisement 1 NEW WHITE LED MODULES For the purposes of white illumination and for transparent yellow colour our company has introduced three new types of LED modules. These

Více

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY Editoriál Vážené dámy a pánové, Vážení zákazníci, Jsme hrdi, že Vám můžeme představit náš nový katalog, který je plný inovací. Od svého počátku představuje firma JC-Metal s.r.o.

Více

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS

Více

DOTYKOVÝ DISPLAY. Úvod: 1. Dotykové monitory

DOTYKOVÝ DISPLAY. Úvod: 1. Dotykové monitory DOTYKOVÝ DISPLAY Úvod: Technický pokrok směřuje nezadržitelně kupředu a předkládá nám neustále nové trendy vývoje, nové technologie. Jednou z nejnovějších technologií u nás je technologie dotykové obrazovky

Více

20. ročník - č. 2/2011

20. ročník - č. 2/2011 STŘÍKANÁ HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNA MASTERSEAL 345 JAKO ÚSPĚŠNÉ ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPRAY-APPLIED WATERPROOFING MEMBRANE MASTERSEAL 345 SUCCESSFUL ALTERNATIVE SOLUTION JAROSLAV ŠÍMA, ONDŘEJ KRČMÁŘ, RADOVAN

Více