Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, příspěvková organizace Spolu to dokážeme 1

2 1. Obsah 1. Obsah Charakteristika školy Identifikační údaje Úplnost a velikost školy Podmínky školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Formy spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Mezinárodní spolupráce Charakteristika ŠVP - zaměření školy Kompetence k učení Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zásady komunikace učitele s rodičem Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Projektové dny - 1. stupeň Projektové dny - prosinec Vánoce doma a ve světě Projektové dny - duben Den Země, Den Evropy, Stopy historie, Životní prostředí Projektové dny - červen Den dětí, Komunitní škola Projektové dny - 2. stupeň Projektové dny - listopad I já jsem občan (u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii) Projektové dny - duben Den Země, Den Evropy, Stopy historie, Životní prostředí Projektové dny - červen Den dětí, Komunitní škola Průřezová témata I. stupeň - tabulky Průřezová témata II. stupeň tabulky Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Cíle základního vzdělávání Zákon 564/2004 Sb., v platném znění Poznávací cíle, dovednosti a kompetence Hodnotové cíle, postoje a motivy jednání žáků Celková klasifikace Ukončení základního vzdělání Zásady pro klasifikaci ve vyučovacích předmětech Charakteristika klasifikačních stupňů Hodnocení - výborný

3 Hodnocení - chvalitebný Hodnocení - dobrý Hodnocení - dostatečný Hodnocení - nedostatečný Sebehodnocení žáků Hodnocení a klasifikace chování žáků Hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Učební plán - rozpis Povinné předměty Poznámky k učebnímu plánu Poznámky k učebnímu plánu Povinně-volitelné předměty Poznámky k povinně-volitelným předmětům Učební plán předměty povinné Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Český jazyk a literatura ročník Český jazyk a literatura - ročník Český jazyk a literatura - ročník Český jazyk a literatura - ročník Český jazyk a literatura - ročník Český jazyk a literatura (část: jazyková výchova) - ročník Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) ročník Český jazyk a literatura ( literární výchova) - ročník Český jazyk a literatura (jazyková výchova) - ročník Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) - ročník Český jazyk a literatura (literární výchova) ročník Český jazyk a literatura (jazyková výchova) ročník Český jazyk a literatura (literární výchova) - ročník Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) ročník Český jazyk a literatura (jazyková výchova) - ročník Český jazyk a literatura (literární výchova) - ročník Český jazyk a literatura ( komunikační a slohová výchova) - ročník Literárně dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Literárně dramatická výchova - ročník 1. až Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Řečové dovednosti Očekávané výstupy 1. období Poslech s porozuměním Očekávané výstupy 2. období Čtení s porozuměním Očekávané výstupy 2. období Mluvení Očekávané výstupy 2. období Anglický jazyk ročník 1. (původně 2. ročník) Anglický jazyk ročník Anglický jazyk ročník Anglický jazyk ročník

4 Anglický jazyk ročník 5. (zkopírovat) Očekávané výstupy - 2. stupeň Poslech s porozuměním Očekávané výstupy 2. stupeň Mluvení Očekávané výstupy 2. stupeň Anglický jazyk ročník Anglický jazyk - ročník Anglický jazyk ročník Anglický jazyk ročník Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Matematika ročník Matematika ročník Matematika ročník Očekávané výstupy 1. období Číslo a početní operace Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Matematika ročník Matematika ročník Očekávané výstupy 2. období Číslo a početní operace Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Matematika ročník Matematika ročník Matematika ročník Matematika ročník Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Informatika - ročník Informatika - ročník Informatika - ročník Poznávání světa Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Místo, kde žijeme Očekávané výstupy 1. období Očekávané výstupy 2. období Lidé kolem nás Očekávané výstupy 1. období Očekávané výstupy 2. období Lidé a čas Očekávané výstupy 1. období

5 Očekávané výstupy 2. období Rozmanitost přírody Očekávané výstupy 1. období Očekávané výstupy 2. období Člověk a jeho zdraví Očekávané výstupy 1. období Očekávané výstupy 2. období Poznávání světa období první - ročník Poznávání světa období první - ročník Poznávání světa období první - ročník období - přírodovědná část Příroda a vesmír Poznávání světa období druhé příroda, technika a vesmír - ročník Poznávání světa období druhé příroda - ročník Člověk a jeho zdraví Poznávání světa období druhé člověk a jeho zdraví - ročník Poznávání světa období druhé člověk a jeho zdraví - ročník období - vlastivědná část Místo, kde žijeme Poznávání světa období druhé místo, kde žijeme - ročník Poznávání světa období druhé místo, kde žijeme - ročník Lidé kolem nás Poznávání světa období druhé lidé kolem nás - ročník Poznávání světa období druhé lidé kolem nás - ročník Lidé a čas Poznávání světa období druhé lidé a čas - ročník Poznávání světa období druhé lidé a čas - ročník Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Očekávané výstupy 1. období Hudební výchova ročník Hudební výchova ročník Hudební výchova ročník Očekávané výstupy 2. období Hudební výchova ročník Hudební výchova ročník Očekávané výstupy 3. období Hudební výchova ročník 6. a Hudební výchova ročník 8. a Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Očekávané výstupy 1. období Výtvarná výchova ročník 1. až Očekávané výstupy 2. období Výtvarná výchova ročník 4. až Výtvarná výchova ročník část Výtvarná výchova ročník část Výtvarná výchova ročník část Výtvarná výchova ročník část Výtvarná výchova ročník část Výtvarná výchova ročník část Výtvarná výchova ročník část Výtvarná výchova ročník část Výtvarná výchova ročník část Výtvarná výchova ročník část Výtvarná výchova ročník část Výtvarná výchova ročník část Výtvarná výchova ročník část Výtvarná výchova ročník část

6 5.9. Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Očekávaný výstup - 1. období Tělesná výchova ročník Tělesná výchova ročník Tělesná výchova ročník Očekávané výstupy - 2. období Tělesná výchova ročník Tělesná výchova ročník Očekávané výstupy - 2. stupeň Činnosti ovlivňující zdraví Očekávané výstupy Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Očekávané výstupy Činnosti podporující pohybové učení Očekávané výstupy Tělesná výchova chlapci - ročník 6. a Tělesná výchova chlapci - ročník 8. a Tělesná výchova dívky - ročník Tělesná výchova dívky - ročník Tělesná výchova dívky - ročník Tělesná výchova dívky - ročník Pracovní výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Očekávaný výstup - 1. období Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů Pracovní výchova ročník Pracovní výchova ročník Pracovní výchova ročník Očekávaný výstup - 2. období Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů Pracovní výchova ročník Pracovní výchova ročník Pracovní výchova ročník Pracovní výchova ročník Pracovní výchova ročník Pracovní výchova ročník Pracovní výchova příprava pokrmů ročník 6. a Pracovní výchova provoz a údržba domácnosti ročník Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Dějepis ročník Dějepis ročník

7 Dějepis ročník Dějepis ročník Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Občanská výchova ročník Občanská výchova ročník Občanská výchova ročník Občanská výchova ročník Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Fyzika ročník Mezipředmětové vztahy fyzika ročník Fyzika ročník Mezipředmětové vztahy fyzika ročník Fyzika ročník Mezipředmětové vztahy fyzika ročník Fyzika ročník Mezipředmětové vztahy fyzika ročník Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Chemie ročník Chemie ročník Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Přírodopis ročník Přírodopis ročník Přírodopis ročník Přírodopis ročník Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Zeměpis ročník Zeměpis ročník Zeměpis ročník Zeměpis ročník

8 5.17. Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Výchova ke zdraví ročník Výchova ke zdraví ročník Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Očekávané výstupy - 2. stupeň Poslech s porozuměním Očekávané výstupy 2. stupeň Mluvení Očekávané výstupy 2. stupeň Čtení s porozuměním Očekávané výstupy 2. stupeň Psaní Očekávané výstupy 2. stupeň Další cizí jazyk německý jazyk ročník 8. /1. pololetí/ Další cizí jazyk německý jazyk ročník 8. /2. pololetí/ Další cizí jazyk německý jazyk ročník 9. /1. pololetí/ Další cizí jazyk německý jazyk ročník 9. /2. pololetí/ Učební plán povinně-volitelné předměty Obsluha PC Charakteristika vyučovacího předmětu Obsluha PC ročník 8. - I. část Obsluha PC ročník 8. II. část Obsluha PC ročník 9. I. část Obsluha PC ročník 9. II. část Netradiční výtvarné techniky Charakteristika vyučovacího předmětu Netradiční výtvarné techniky ročník 8. část první Netradiční výtvarné techniky ročník 8. část druhá Netradiční výtvarné techniky ročník 8. část třetí Netradiční výtvarné techniky ročník 9. část první Netradiční výtvarné techniky ročník 9. část druhá Netradiční výtvarné techniky ročník 9. část třetí Společenskovědní seminář Charakteristika vyučovacího předmětu Společenskovědní seminář - Dějepis a občanská výchova ročník 8. a Společenskovědní seminář Dramatická výchova ročník 8. a Přírodovědně - fyzikální seminář Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodovědný seminář - matematicko - fyzikální seminář ročník 8. část první Přírodovědný seminář fyzikální část ročník 8. část druhá Přírodovědný seminář fyzikální část ročník 9. část první Přírodovědný seminář fyzikální část ročník 9. část druhá Přírodopisně chemický seminář Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopisně - chemický seminář - přírodopisná část ročník 8. I. část Přírodopisně - chemický seminář - přírodopisná část ročník 8. II. část Přírodopisně - chemický seminář - přírodopisná část ročník 9. I. část Přírodopisně - chemický seminář - přírodopisná část ročník 9. II. část Přírodopisně - chemický seminář - chemická část ročník 8. a Přírodopisně - chemický seminář - chemická část ročník 8 a Další cizí jazyk (německý, francouzský, ruský) Další cizí jazyk německý jazyk ročník 8. I. část Další cizí jazyk německý jazyk ročník 8. II. část

9 Další cizí jazyk německý jazyk ročník 9. I. část Další cizí jazyk německý jazyk ročník 9. II. část Sportovní hry Charakteristika vyučovacího předmětu Sportovní hry ročník Sportovní hry ročník Zajímavá angličtina Charakteristika vyučovacího předmětu Příloha č. 1 Vzdělávací program pro přípravnou třídu základní školy. 1 9

10 2. Charakteristika školy Identifikační údaje oficiální název ŠVP: motivační název: Spolu to dokážeme údaje o škole: název školy:, příspěvková organizace adresa:, jméno ředitele: Mgr. Jiří Brouček tel: fax: www: IČ: IZO: zřizovatel: Město Děčín Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV - Podmokly tel: fax: www: platnost dokumentu: od 1. září Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, v každém ročníku má dvě paralelky, v prvním ročníku tři třídy, to je celkem 19 tříd. Škola má i přípravnou třídu. Při škole funguje školní družina a školní klub s kapacitou 130 dětí a 221 dětí. Kapacita školy je 530 žáků, ale vzhledem k prostorovým podmínkám se jeví jako nereálná. Ideální naplnění školy je asi 480 žáků (tj. průměr cca 27 žáků na třídu). Škola má vlastní školní jídelnu s kapacitou 500 jídel. Vlastní škola sestává ze dvou budov: větší (17 tříd, malá tělocvična, školní jídelna) na adrese Vrchlického 630/5 a menší (2 herny, školní družina) na adrese Vrchlického 443/7. K velké budově je přidružena velká tělocvična se sociálním zázemím a prostorem pro dvě třídy. Vzhledem k tomu, že škola má poměrně malý spádový obvod, navštěvují školu žáci z blízkého, ale i velmi vzdáleného okolí. Díky dobré spolupráci s některými sportovními kluby spousta našich žáků aktivně provozuje sport. 10

11 Podmínky školy Škola se nachází v nádherném prostředí vilové čtvrti pod děčínskou nemocnicí. U školy jsou dvě hřiště s umělým povrchem poskytující možnost širokého využití (atletika, fotbal, futsal, házená, tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, ). Součástí školního areálu je i velká tělocvična se sociálním zázemím a učebna v přírodě. Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900), založený kongregací Sester křesťanské lásky (do Děčína byl ústav přenesen z Nelahozevsi). Byla penzionátní školou pro dívky z majetnějších kruhů, která sestávala z osmitřídní a na ni navazující pětitřídní pokračovací školy s jazykovými kurzy. Významnou část výuky tvořila hudební a výtvarná výchova a literatura. V polovině třicátých let poskytl ústav prostory pro českou mateřskou školu. Roku 1940 byl ústav rozpuštěn (byla zde otevřena vyšší škola pro dívky podle říšského vzoru). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958). V 80. letech 20. století prošla budova školy rozsáhlou rekonstrukcí. Vlastní škola sestává z původní budovy (17 tříd, malá tělocvična, školní jídelna), ke které je přistavena velká tělocvična a přístavba se sociálním zázemím a dvěma třídami na adrese Vrchlického 630/5 a menší samostatně stojící (školní družina) na adrese Vrchlického 443/7. V rámci projektu Modernizace učeben škola získala krásné nové půdní prostory, ve kterých vznikly dvě počítačové učebny, z nichž jedna je vybavena speciálním zařízením pro výuku cizích jazyků. Dalším přínosem pro školu jsou dvě klubovny pro činnost školního klubu a zajímavě řešená učebna v přírodě. V rámci projektu Modernizace sportovišť může nyní škola využívat nádherné hříště s umělým povrchem a hřiště pro nejmenší s tzv. dřevěným programem (skluzavka, prolézačky, pískoviště atd.). Obohacením jsou i dva venkovní stoly na stolní tenis. Ke sportovištím má škola k dispozici i nové šatny a sociální zařízení. Modernizací učeben a sportovišť se škola významným krokem posunula vpřed ve své snaze být moderní školou, nabízet žákům kvalitní vzdělávání a širokou nabídku volnočasových aktivit. Škola nabízí svým žákům rozšířenou výuku cizích jazyků a počítačových technologií, k čemuž pochopitelně využívá speciální jazykovou a počítačovou učebnu. Využití učeben PC je vysoké i při výuce celé škály jiných předmětů. Školní klub v nových klubovnách se těší opravdu velké návštěvnosti žáků školy, součástí činnosti školního klubu je i nabídka zájmových kroužků širokého spektra zaměření. Mimo jiné má škola řadu volnočasových aktivit sportovního zaměření, ke kterým využívá nová sportoviště. Pochopitelně pak je zejména hřiště s umělým povrchem využíváno k velké radosti žáků při tělesné výchově. Učebna v přírodě umístěná v klidné školní zahradě přináší také řadu možností obohacení výuky a je hojně využívána. Sportoviště i učebny však může využívat nejen škola, ale i široká veřejnost. Učebny např. k pořádání různých kursů a školení, sportoviště s umělým povrchem je využíváno zejména mládeží ke hře např. futsalu, basketbalu atd. Velké využití má i hřiště s dřevěným programem, které vítají zejména rodiče s malými ratolestmi. 11

12 Charakteristika pedagogického sboru Přehled kvalifikovanosti Z 37 pedagogických pracovníků (27 učitelů, 5 vychovatelek školní družiny a školního klubu, 5 asistentek pedagoga) je 36 odborně kvalifikovaných, 1 nekvalifikovaný. věková kategorie celkem kvalifikovaní/ z toho ženy/celkem bez kvalifikace do 35 let let let 55-důch. věk důchodci celkem 8/7/1 10/8/0 11/11/0 7/5/0 1/1/0 37/32/1 Výchovná poradkyně splňuje veškeré kvalifikační předpoklady. Metodička prevence splńuje veškeré kvalifikační předpoklady. 12

13 Dlouhodobé projekty Projekt EU peníze školám Za účelem větší podpory vzdělávání na základních školách byl MŠMT ČR vyhlášen Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Tento program (pro který se lidově užívá název program šablon) by měl přispět k masivní podpoře základních škol a k řešení některých palčivých problémů v základním školství. Smyslem programu je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují (např. ve výsledcích mezinárodního šetření typu TIMSS a PISA tj. mezinárodních projektů, které zjišťují úroveň znalostí a dovedností žáků např. v matematice a dalších přírodních vědách) jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách. Projektu, po splnění podmínek daných v projektové žádosti, se účastní i ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín, která z předložené nabídky prioritních témat vybrala následující oblasti: 1- Čtenářská a informační gramotnost 2- Individualizace výuky cizích jazyků (anglický jazyk) 3- Individualizace a inovace výuky prostřednictvím digitálních technologií 4- Individualizace a inovace výuky matematiky a dalších přírodních věd Poskytnuté finanční prostředky budou cíleně investovány v prvé řadě do nákupu informačních technologií (heslo- každá třída vybavena digitálním projektorem příp. digitálním projektorem a interaktivní tabulí a napojena na internetovou síť). Dále budou finance poskytnuty na učební pomůcky, nákup učebnic a další podporu žáků i pedagogů. Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů vytvářených převážně pedagogickými pracovníky naší školy. Zvýšení účinnosti práce se žáky probíhá nejen aktivním využíváním informačních technologií, ale v některých případech např. individualizací výuky prostřednictvím dělených hodin apod. Samotná realizace projektu se po přípravné fázi začala uskutečňovat na naší škole od září 2011 a bude pokračovat po dobu dvou školních let tj. do června roku Projekt Škola podporující zdraví Od 27. února 2013 se ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín může pochlubit tím, že byla přijata do sítě programu ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ. Jedná se o program, jehož garantem je Státní zdravotní ústav Praha. Tam také proběhlo poslední kolo jednání o zařazení školy do programu. Veškeré předložené materiály byly úspěšně schváleny a škola tak získala na tři roky status školy podporující zdraví. Co vše ze školního projektu podpory zdraví vyplývá? Škola se se svými žáky bude účastnit veškerých aktivit, které budou přínosem pro jejich zdravý životní styl. Již v tomto roce jsme naplánovali mnoho sportovních akcí, např. Tyršův sportovní den, přespolní běh žactva, turnaje ve florbalu, fotbalu, vybíjené, cyklojízdu. Žákům jsou nabízeny sportovní kroužky mimo jiné florbalu, kopané i badmintonu. Žáky vedeme ke smysluplnému využívání volného času. Akce jako plavání, bruslení či lyžařské výjezdy jsou samozřejmostí. Na akcích se aktivně podílí i školní družina či školní klub. Do projektu je však vtažena i školní jídelna, která se bude snažit volbou jídel vytvářet základy pro správné stravovací návyky. Novinkou jsou besedy s výživovou poradkyní. To vše a k tomu i klima na škole by mělo vytvářet takové podmínky, které jsme se vstoupením do programu rozhodli prosazovat. 13

14 V dnešním uspěchaném světě je to jedna z možností, jak umožnit našim žákům zvolit si ten správný životní směr. A právě o to se díky projektu budeme všichni společně snažit. V červnu 2013 schválil Ústecký kraj náš projekt s dotací ,- Kč zaměřený na zdravou výživu Plujeme spolu, který budeme realizovat v září Projekt Naučná stezka pod Kvádrberkem ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín otevřela ve spolupráci s Magistrátem města Děčín v roce 2009 Naučnou stezku pod Kvádrberkem, která se stala vítaným obohacením lesního parku a za dobu její existence prošla stezku dlouhá řada návštěvníku nejen z Děčína a okolí. Tím ale projekt naučné stezky zdaleka neskončil. ZŠ Dr. Miroslava Tyrše ve spolupráci s Ekocentrem Magistrátu města Děčín připravila pracovní listy, které se přímo vztahují k naučné stezce. Ostatní školy a široká veřejnost tak mohou zpestřit svou návštěvu naučné stezky zpracováváním pracovních listů. Vedle příjemně stráveného času v lesním parku si tak mohou zároveň ověřit své znalosti z oblasti flory, fauny a historie Naučné stezky pod Kvádrberkem. Pracovní listy byly vydány v dubnu 2010, upravená verze pak v září Pracovní listy jsou k dispozici na webových stránkách ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín. Projekt Řešení vrstevnických vztahů ZŠ Dr. Tyrše, jako jediná v Děčíně, je zapojena do projektu Řešení vrstevnických vztahů. Tento projekt probíhá pod záštitou Vzdělávacího institutu ochrany dětí. Jedná se o projekt, který si klade za cíl zlepšit vztahy mezi žáky ve škole. V pondělí října byl ZŠ Dr. Tyrše Děčín oficiálně předán certifikát o projektu z rukou zástupců Vzdělávacího institutu ochrany dětí, který projekt oficiálně zřizuje, a z rukou primátora města Děčín pana Františka Pelanta. Z každé třídy se zapojují dva žáci, kteří se stanou "podporovateli" a jsou začleněni do výcvikového programu, který vedou vyškolení lektoři. Učí se dovednostem jako je naslouchání, empatie, pomoc s řešením problému svých vrstevníků. Pokud si sami nevědí rady, spolupracují s učitelem, který je také garantem tohoto projektu a pravidelně se s podporovateli setkává. Projekt Florbalové třídy ZŠ Dr. Miroslava Tyrše ve spolupráci s DDM Děčín a florbalovým oddílem 1. FBC DDM Děčín nabízí od školního roku 2011/2012 pro 3., 4. a 5. ročníky projekt florbalových tříd, ve kterých mají děti mít možnost rozvíjet dovednosti a schopnosti spjaté s tímto kolektivním sportem. Florbal je mladý sport, který má raketový vzestup mezi mládeží, přeskočil dokonce i tolik v České republice oblíbený hokej a stal se druhým nejpočetnějším kolektivním sportem v ČR. Florbal je moderní kolektivní sport s rychle se měnícím herním dějem, kde se uplatní techničtí hráči se smyslem pro kombinaci. Florbal je v současnosti nejvyhledávanějším školním sportem. ZŠ Dr. Tyrše Děčín ve spolupráci s klubem poskytuje kvalitní individuální přístup, aby žáci měli možnost co nejlépe projevit svůj talent a schopnosti ke hře. Florbal není jen sportem pro chlapce, velký zájem klub zaznamenává i ze strany dívek. 14

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY Školní vzdělávací program vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu do podmínek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA NIŽŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) Zpracováno podle RVP ZV vydaného MŠMT s platností od 1. 9. 2013 1 Identifikační údaje Název školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu za poznáním Údaje o škole: Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice Adresa školy:

Více

Š k o l a h r o u aneb

Š k o l a h r o u aneb Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š k o l a h r o u aneb Předkladatel: Název školy : Ž i v o t i c e, I. Identifikační údaje školy Z á k l a d n í š k o l a a M a t eřsk á š k o l a D o

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková Škola pro život, život do školy Verze 1. z 01. 02. 0007 Platnost 1.9.2007 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více