ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitostmi Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 2 Ve Studeném 117/5a Praha 4 Zjištění ceny pro exekuční řízení č.j. 132 EX 6769/09-40/Ri Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. podle stavu ke dni posudek vypracoval: Zdeněk Vašíček Teplická Hranice tel.: Posudek obsahuje včetně titulního listu 16 stran textu a 9 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Hranicích

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitostmi 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Za Humny, Boršov Kyjov Kraj: Jihomoravský Okres: Hodonín Obec: Kyjov Katastrální území: Boršov u Kyjova Počet obyvatel: Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a ) x 0, = 113,5662 Kč/m 2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 113,57 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne a za přítomnosti pana Oldřicha Hořeního, tel , Vladimíra Ševčíka, tel , souseda č.p Podklady pro vypracování posudku - výpis z KN ze dne , LV 3224, k.ú. Boršov u Kyjova - informace z nahlížení do katastru nemovitostí - informace z vebu obce - informace a údaje sdělené objednatelem - informace a údaje sdělené účastníkem prohlídky - skutečnosti a výměry zjištěné na místě Vlastnické a evidenční údaje Hoření Oldřich Za Humny 3247/54, Kyjov, Boršov, /2 Kirchlerová Jana Na Valtické 714/81, Břeclav, Charvátská Nová Ves, /2

3 - 3 - Věcná břemena: K oceňovaným nemovitostem nejsou podle výpisu z katastru nemovitostí zřízena žádná věcná břemena. Předkupní práva: K oceňovaným nemovitostem nejsou podle výpisu z katastru nemovitostí zřízena žádná předkupní práva. Nájemní vztahy: Z poskytnutých dokumentů ani při místním šetření nebyla zjištěna nebo doložena žádná nájemní práva třetích osob. Na nemovitostech vázne omezení vlastnického práva: Nařízení výkonu rozhodnutí prodejem zástavy Půjčka od ČSTSP Zástavní právo soudcovské Zástavní právo zákonné Jiná omezení na nemovitostech nebyla zjištěna. 6. Dokumentace a skutečnost Od nemovitostí nebyla předložena dokumentace, proběhla prohlídka a zaměření na místě samém. Při první prohlídce nebyl dům přístupný, a proto se vycházelo z informací sdělených sousedem. Při druhé návštěvě proběhla prohlídka interiéru domu. 7. Celkový popis nemovitosti Oceňované nemovitosti se nachází u klidné silnice na okraji obce. Jedná se o rodinný dům a hospodářské objekty na rovinatém, obdélníkovém pozemku. Na pozemcích se nachází trvalé porosty. Příjezd je po zpevněné asfaltové komunikaci. 8. Obsah posudku a) Ocenění porovnávacím způsobem a 1 ) Rodinný dům b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná kůlna c) Venkovní úpravy c 1 ) Skleník d) Porosty d 1 ) Trvalé porosty e) Pozemky e 1 ) Pozemky

4 - 4 - B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. a) Porovnávací hodnota a 1 ) Rodinný dům - 26a Dvoupatrový, nepodsklepený, rodinný dům bez obytného podkroví se nachází na pozemku p.č Je napojen na el. energii, plyn, vodovod a kanalizaci. Dům byl postaven v roce V posledních letech je neudržovaný, v objektu jsou poškozeny stropy v důsledku zatečení vody střešní krytinou. Z těles ústřední vytápění je vypuštěna voda. Stavební provedení: Základy betonové, izolace, zdivo SIPOREX panely, stropy rovné, střecha plochá, IPA, zatéká, omítky vápenné, břízolit, vnější obklady keramické, vnitřní obklady keramické, schody kovové s dřevěnými nášlapy, dveře plné, prosklené, okna zdvojená, dřevěná, podlahy parkety, beton, dlažby, PVC, vytápění ústřední plynové, rozvod teplé a studené vody, průtokový ohřívač, elektřina 220, 380V, umývadlo, koupelna s vanou, splachovací záchod. Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází garáž, kotelna, chodba, chodba se schodištěm, prádelna, dvě obytné místnosti, komora, koupelna se záchodem. V druhém nadzemním podlaží se nachází chodba, čtyři obytné místnosti, kuchyň, koupelna, záchod, lodžie do ulice a balkón do zahrady. Objekt není udržovaný, vyžaduje opravy a je mírně podstandardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. V ceně rodinného domu jsou venkovní úpravy - přípojky sítí, zpevněné plochy, vrata, oplocení z pletiva, vrátka a venkovní schodiště. Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Jihomoravský kraj - nad do obyvatel Stáří stavby: 37 roků Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 3 167,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 13,10*11,00+6,40*1,00 = 150,50 m 2 2.NP : 13,10*11,00+6,40*1,00+13,10*1,00 = 163,60 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 150,50 m 2 3,00 m 2.NP : 163,60 m 2 3,00 m

5 - 5 - Obestavěný prostor: 1.NP: (13,10*11,00+6,40*1,00)*(3,00) = 451,50 m 3 2.NP : (13,10*11,00)*(3,00)+(6,40*1,00+13,10*1,00)* = 451,80 m 3 (1,00) zastřešení: (13,10*11,00)*(0,50) = 72,05 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 975,35 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 150,50 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 314,10 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 2,09 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné II typ B plochy 1.NP - s plochou střechou 1. Druh stavby - Samostatný rodinný dům III 0,00 2. Provedení obvodových stěn - Cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - Hodnota větší než 2 I 0,00 5. Napojení na sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn V 0,08 nebo propan butan 6. Způsob vytápění stavby - Ústřední, etážové, dálkové III 0,00 7. Zákl. příslušenství v RD - Úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Bez vedlejších staveb nebo II 0,00 jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Nad 800 m2 celkem III 0, Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Stavba ve špatném stavu (předpoklad IV 0,65 provedení rozsáhlejších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 37 let: 0,80 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,80 = 0,567 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Úřady v obci - kompletní soustava úřadů včetně finančního a katastrálního, III 0,04 pošta, banka, policie, soud, pojišťovna, apod. 3. Poloha nemovitosti v obci - okrajová území obce II -0,01 4. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro bydlení III 0,00 5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - kompletní síť obchodů a III 0,05 služeb, pohostinské a kulturní zařízení 6. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola a sportovní zařízení III 0,04 7. Zdravotnické zařízení v okolí nemovitosti - dobrá dostupnost zdravotnické péče III 0,05

6 Veřejná doprava - zastávka hromadné dopravy do 500 m IV 0,03 9. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost v obci a okolí - odpovídá průměru v kraji II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 12 Index polohy I P = (1 + P i ) = 1,200 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než II -0,05 nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,950 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,567 * 1,200 * 0,950 = 0,646 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 3 167,- Kč/m 3 * 0,646 = 2 045,88 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 2 045,88 Kč/m 3 * 975,35 m 3 = ,06 Kč Rodinný dům - zjištěná cena = ,06 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná kůlna - 7 Přízemní, nepodsklepená zděná kůlna se nachází ve dvoře na pozemku p.č Objekt je užíván asi 35 let. Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází kůlna. Objekt není udržovaný a je podstandardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274

7 - 7 - Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1. NP: 3,20*6,50+3,20*3,60 = 32,32 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1. NP: 32,32 m 2 2,00 m Obestavěný prostor: 1. NP: (3,20*6,50+3,20*3,60)*(2,00) = 64,64 m 3 zastřešení: (3,20*6,50+3,20*3,60)*(1,90*0,5) = 30,70 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 95,34 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy betonové s izolací P 100,00 2. Obvodové stěny cihelné S 100,00 3. Stropy s rovným podhledem S 100,00 4. Krov pultový S 100,00 5. Krytina pálená taška S 100,00 6. Klempířské konstrukce pozinkované S 100,00 7. Úprava povrchů omítky S 100,00 8. Schodiště X 100,00 9. Dveře tesařské P 100, Okna kovové, dřevěné S 100, Podlahy betonové S 100, Elektroinstalace 220 V P 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7,10 100,00 0,46 3,27 2. Obvodové stěny S 31,80 100,00 1,00 31,80 3. Stropy S 19,80 100,00 1,00 19,80 4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 6. Klempířské konstrukce S 1,70 100,00 1,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 9. Dveře P 3,00 100,00 0,46 1, Okna S 1,10 100,00 1,00 1, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8, Elektroinstalace P 5,80 100,00 0,46 2,67 Součet upravených objemových podílů: 91,42 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9142 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] Stáří Živ. Opotř. části Část [%] Opotř. z celku

8 Základy P 7,10 100,0 0,46 3,27 3, ,33 0, Obvodové stěny S 31,80 100,0 1,00 31,80 34, ,75 15, Stropy S 19,80 100,0 1,00 19,80 21, ,75 9, Krov S 7,30 100,0 1,00 7,30 7, ,00 3, Krytina S 8,10 100,0 1,00 8,10 8, ,50 7, Klempířské konstrukce S 1,70 100,0 1,00 1,70 1, ,00 1, Úprava povrchů S 6,10 100,0 1,00 6,10 6, ,00 6, Schodiště X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře P 3,00 100,0 0,46 1,38 1, ,00 1, Okna S 1,10 100,0 1,00 1,10 1, ,00 0, Podlahy S 8,20 100,0 1,00 8,20 8, ,00 8, Elektroinstalace P 5,80 100,0 0,46 2,67 2, ,00 2,9200 Součet upravených objemových podílů: 91,42Opotřebení: 59,5923 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,9142 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,9990 Základní cena upravená = 2 412,22 Kč/m 3 Plná cena: 95,34 m 3 * 2 412,22 Kč/m 3 = ,05 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 59,5923 % Úprava ceny za opotřebení ,- Kč Zděná kůlna - zjištěná cena = ,05 Kč c) Venkovní úpravy c 1 ) Skleník - 10 Na zahradě se nachází skleník. Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Skleníky z ocelových profilů se zasklením a základy Kód CZ - CC: Plocha: 5,20*9,00 = 46,80 m 2 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 46,80 m 2 * 2 050,- Kč/m 2 = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2020 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,9990 Plná cena: = ,62 Kč

9 - 9 - Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 35 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 5 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 35 / 40 = 87,500 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,33 Kč Skleník - zjištěná cena = ,29 Kč d) Porosty d 1 ) Trvalé porosty Na pozemcích se nachází trvalé porosty. Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných dřevin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: ,73 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 1163 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 200 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: ,37 Cena porostů je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = 2 647,60 Trvalé porosty - zjištěná cena = 2 647,60 Kč e) Pozemky e 1 ) Pozemky Pozemky u rodinného domu jsou rovinaté. Příjezd je po zpevněné komunikaci. Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří ,00 113, ,31 Součet ,31 Úprava ceny příloha č. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,83 Mezisoučet ,14 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,9990 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,16

10 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 113,57 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zahrada ,00 113, ,60 Součet ,60 Úprava ceny - příloha č. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,36 Mezisoučet ,96 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,9990 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,57 Pozemky - zjištěná cena = ,73 Kč

11 C. Rekapitulace cen nemovitosti Ceny bez odpočtu opotřebení: a) Rodinný dům = ,06 Kč b) Zděná kůlna = ,05 Kč c) Skleník = ,62 Kč d) Trvalé porosty = 2 647,60 Kč e) Pozemky = ,73 Kč Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem Cena nemovitosti bez opotřebení po zaokr. dle 46 činí ,06 Kč ,- Kč Výsledné ceny: a) Rodinný dům = ,06 Kč b) Zděná kůlna = ,05 Kč c) Skleník = ,29 Kč d) Trvalé porosty = 2 647,60 Kč e) Pozemky = ,73 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,73 Kč ,- Kč slovy: Dvamilionytřistapadesátdevěttisícpětsetčtyřicet Kč STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Podle ust. 2 zákona č. 151/1997 Sb. O oceňování majetku se majetek oceňuje obvyklou cenou. Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ke stanovení obvyklé ceny se používají tyto metody: 1. Nákladová - stanovení výše nákladů na pořízení nemovitostí v současných cenách a cena nemovitostí po odpočtu opotřebení s přihlédnutím ke skutečnému stavu nemovitostí

12 Porovnávací - porovnání oceňované nemovitosti s prodávanými nebo prodanými nemovitostmi 3. Výnosová - se používá u nemovitostí s možným příjmem z pronájmu těchto nemovitostí Pro stanovení obvyklé ceny je možno použít kombinaci metod: nákladové, porovnávací a výnosové. Metoda nákladová - uvedena na předcházejících stránkách ocenění Atraktivnost daného místa, lokality s přihlédnutím ke kupní síle obyvatelstva, zaměstnanosti v daném regionu, konkrétní umístění, především velikost a rozsah vztažené k okolí, přístupnost apod. je vyjádřena cenou zjištěnou dle platného cenového předpisu, přičemž již z ceny dle cenového předpisu zohledňuje prodejnost oproti nákladovým cenám koeficient prodejnosti a dle provedené analýzy v daném konkrétním místě, současného stavu na trhu s nemovitostmi, je možno konstatovat, že cena obecná by u předmětných nemovitostí byla upravena koeficientem vlivu. Metoda porovnávací Pro zjištění ceny byla použita metoda porovnávací, která vychází z porovnání předmětu ocenění s obdobnými předměty a cenami sjednanými při jejich prodeji. Na základě realizovaných prodejů v dané lokalitě, dále v souvislosti s porovnáním s údaji z internetu, s konzultací s realitními kancelářemi v regionu, odborným posouzením, je možno stanovit obvyklou cenu. Hodnotícími kritérii jsou především velikost obce, správní členění, analýza poptávky po koupi obdobných nemovitostí, struktura zaměstnanosti, životní prostředí, ekologické zátěž, poloha objektu vzhledem k využitelnosti a situování ve vztahu k umístění od centra, dopravní podmínky, konfigurace terénu, převládající zástavba, parkovací možnosti v okolí, struktura obyvatelstva, vztahy vyplývající z územního plánu, inženýrské sítě, typ stavby, počet podlaží, součásti a příslušenství nemovitosti, možnosti dalšího rozšíření, technická hodnota stavby, údržba stavby, vztahy k pozemku, výměra pozemků a odborný pohled znalce. Srovnání je provedeno na základě vlastního průzkumu situace na trhu s nemovitostmi, konzultacemi s realitními kancelářemi, nahlížením na servery Prodej, dům rodinný, 240 m2 Cena: ,- Kč + provize RK Poznámka k ceně: + provize RK Adresa: Bohuslavice Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 Plocha zastavěná: 143 m 2

13 Plocha užitná: 240 m 2 Plocha podlahová: 240 m 2 Plocha pozemku: m 2 Plocha zahrady: 800 m 2 Balkón: Ano Sklep: Ano Parkovací stání: Ano Garáž: Ano Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod Topení: Lokální plynové, Ústřední plynové Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 230V, 400V Doprava: Vlak, MHD, Autobus Popis: Nabízíme k prodeji RD m2 se zahradou (800m2) v Kyjově, městské části Bohuslavice. Dům je cihlový, patrový, podsklepený, suchý. Vchod průjezdem s garáží. V 1. podlaží kuchyně, koupelna s WC, obývací pokoj a ložnice. Ve 2. podlaží obývací pokoj... Celý popis Nabízíme k prodeji RD m2 se zahradou (800m2) v Kyjově, městské části Bohuslavice. Dům je cihlový, patrový, podsklepený, suchý. Vchod průjezdem s garáží. V 1. podlaží kuchyně, koupelna s WC, obývací pokoj a ložnice. Ve 2. podlaží obývací pokoj, ložnice, lodžie, dětský pokoj s balkonem orientovaným na jih. Dvůr je uzavřený, dílna, hospodářské stavení. Navazuje pozemek s vinohradem. Vhodné pro rodinu s dětmi a vztahem k přírodě a hospodaření. V ceně nemovitosti je i pozemek v lokalitě se švestkovým sadem (výtěžnost cca 100 litrů slivovice). Objekt se nachází v pěkném prostředí na úpatí Chřibů. Číslo zakázky Prodej, dům rodinný, 130 m2 Cena: ,- Kč Poznámka k ceně: Cena po slevě! Adresa: Kyjov Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: 09H241RD a:: Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 Plocha zastavěná: 130 m 2 Plocha užitná: 130 m 2 Plocha podlahová: 130 m 2 Plocha pozemku: 130 m 2 Popis: Nabízíme k prodeji podsklepený RD v Kyjově v blízkosti centra. Dům je v zástavbě rodinných domů, po částečné rekonstrukci. DŘ: V přízemí vstupní chodba, kuchyň, obývací a dětský pokoj, WC a koupelna, schodiště do patra. V patře 2 pokoje s možností da... Celý popis Nabízíme k prodeji podsklepený RD v Kyjově v blízkosti centra. Dům je v zástavbě rodinných domů, po částečné rekonstrukci. DŘ: V přízemí vstupní chodba, kuchyň, obývací a dětský pokoj, WC a koupelna, schodiště do patra. V patře 2 pokoje s možností další půdní vestavby. IS: Elektřina

14 /380, plyn, obecní vodovod, Kanalizace. Za domem je dvorek s hospodářskými místnostmi a malá zahrádka. Zajímavá nabídka v centru Kyjova. Zajistíme Vám nejvýhodnější financování!!! Neváhejte a dohodněte si prohlídku na tel. č pí Pavlíková. 3. Prodej, dům rodinný, 283 m2 Cena: ,- Kč + provize RK, včetně právního servisu Poznámka k ceně: Uvedená cena je včetně provize a služeb realitní kanceláře Adresa: Nětčice Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 včetně 1 podzemního Plocha zastavěná: 144 m 2 Plocha užitná: 283 m 2 Plocha podlahová: 120 m 2 Plocha pozemku: 283 m 2 Plocha zahrady: 139 m 2 Balkón: 5 m 2 Sklep: 100 m 2 Voda: Dálkový vodovod Topení: Lokální plynové Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 230V, 400V Doprava: Vlak, Silnice, MHD, Autobus Komunikace: Betonová Vybavení bytu: Ano Popis: Nabízíme exklusivně krásný prostorný dům o velikosti 6+2 v Kyjově na ulici Karla Čapka. Dispozice domu: 1.NP vstupní hala, obývací pokoj, kuchyně, komora a WC. Ve 2.NP ložnice, kuchyně, dva pokoje, koupelna, WC. Dům je celý podsklepený, garáž - dílna... Celý popis Nabízíme exklusivně krásný prostorný dům o velikosti 6+2 v Kyjově na ulici Karla Čapka. Dispozice domu: 1.NP vstupní hala, obývací pokoj, kuchyně, komora a WC. Ve 2.NP ložnice, kuchyně, dva pokoje, koupelna, WC. Dům je celý podsklepený, garáž - dílna pro dvě auta, montážní jáma, komora, technická místnost. K domu náleží středně veliká zahrada- 139 m2. RD je situovaný na okraji města v klidné ulici a díky tomu zaručuje klidné a pohodové bydlení. Kyjov se nachází cca. 18km od okr. města Hodonín a cca. 50km od Brna. Doporučujeme prohlídku tohoto zajímavého domu v Kyjově. Financování nemovitostí zajišťujeme vlastním partnerem bez poplatku. Vyhodnocení porovnávací metody: Na základě výše uvedených porovnání a zhodnocení užitné hodnoty nemovitostí a na základě zvážení všech okolností, zohlednění současné situace, velikosti obce, dosažitelnosti regionálního centra, míry nezaměstnanosti, zájmu investorů o tuto oblast a v současném stavu na trhu s

15 nemovitostmi navrhuji cenu nemovitostí cca ,- Kč. Metoda výnosová - nebyla použita Ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitostmi: Ocenění nemovitostí se provede ve smyslu 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Podle stejného ustanovení zákona o oceňování majetku se stanoví samostatně i cena práv spojených s nemovitostí a závady váznoucí na nemovitosti. 1. Práva: Omezení vlastnického práva: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce Jiná omezení na nemovitostech nebyla zjištěna. 2. Závady: Závady nebyly zjištěny. Stanovení obvyklé ceny nemovitostí: S přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu stavebně technickému stavu a způsobu využití, jakož i ke všem faktorům ovlivňujících obvyklou cenu, jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je obchodovatelná. Na základě cen zjištěných jednotlivými metodami a na základě výše uvedených skutečností, odhaduji obvyklou cenu nemovitostí slovy: Dvamilióny Kč ,- Kč Uvedená cena je cena včetně příslušné sazby daně z přidané hodnoty. Tato hodnota je navržena na úrovni doby hodnocení a ocenění a to k datu ocenění uvedeného na titulní straně, na základě předložených dokladů a cenové úrovně na trhu s nemovitostmi k uvedenému datu ocenění. Nutno brát v úvahu, že daná nemovitost má tuto hodnotu v daném místě, v daném čase a za současného stavu. V Hranicích, Zdeněk Vašíček Teplická Hranice

16 tel.: D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , č.j. Spr. 2925/98 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 173/11 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 173/11.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 445/5 a nebytového prostoru č. 445/105 v domě č.p. 445 na pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1 a pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Znalecký posudek č. 122/17/12

Znalecký posudek č. 122/17/12 Znalecký posudek č. 122/17/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50, 90/4 a 90/5 v k.ú. a obci Uhlířská Lhota, okres Kolín Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Znalecký posudek č. 2806/09

Znalecký posudek č. 2806/09 Znalecký posudek č. 2806/09 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 205 Benátky n/j I., včetně příslušenství a pozemku parc.č. st.174 kú. Nové Benátky obec Benátky nad Jizerou kraj Středočeský okres Mladá

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1388/67/10

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1388/67/10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1388/67/10 o ceně obvyklé bytu č. 795/14 v domě č.p.795 na st. parc.č. 895 včetně podílu 500/9132 na pozemku č.parcel st. 895 a 157/43 (ostatní plocha) vše v k.ú. Hradec Králové. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

Znalecký posudek č. 4577-40/12

Znalecký posudek č. 4577-40/12 Znalecký posudek č. 4577-40/12 o ceně řadového rodinného domku čp.461, pozemků parc.č.st.683 a parc.č.615/12 v kat.území Ládví, obec Kamenice, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr.

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více