Nemocnice v České Lípě nehodlá snižovat rozsah poskytované péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocnice v České Lípě nehodlá snižovat rozsah poskytované péče"

Transkript

1 3/únor/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma 5 - neprodejné - vychází 15. února 2008 Nemocnice v České Lípě nehodlá snižovat rozsah poskytované péče Od konce minulého roku má největší zdravotnické zařízení na okrese Česká Lípa nového ředitele. Marcela Zhorného, ředitele českolipské nemocnice s poliklinikou, jsme proto požádali o rozhovor. Proč jste se rozhodl vyměnit Prahu za Českou Lípu, máte k tomuto městu nějaký osobní vztah? Jsem rodák z České Lípy. I když jsem mnoho let pracoval mimo Českolipsko, stále jsem se sem vracel k rodičům a na chalupu. K trvalému návratu jsme se s manželkou chystali již před pěti lety. Povedlo se nám to až vloni. Cítím se tu doma. Jak vnímáte naši nemocnici po tříměsíční době, kdy stojíte v jejím čele? (Přednosti, slabiny, odborné zázemí atp.) Přes řadu problémů i kostlivců ve skříni jsem přesvědčen, že českolipská nemocnice plní svou základní úlohu, to znamená, že je fungujícím zdravotnickým zařízením pro širokou spádovou oblast. Domnívám se, že k přednostem patří spektrum služeb i mnoho obětavých a kvalifikovaných pracovníků. Od svého nástupu do čela NsP pracuji na definitivním dokončení transformace nemocnice z příspěvkové organizace na zcela funkční akciovou společnost s patřičným navýšením základního kapitálu, čímž se vyřeší mnohamilionová zápůjčka vnitřního vybavení nemocnice. Dále jsme sestavili kvalifikovaný rozpočet nemocnice na tento rok a v neposlední řadě jsme prováděli ekonomickou analýzu efektivity dodávek vlastních služeb a nakupovaných služeb a ze závěrů chceme vyvodit opatření k zamezení nadměrných nákladů. pokračování na str. 6 Omluva Čtenářům Městských novin se omlouváme za technickou chybu v článku Z bloku starostky v minulém čísle Městských novin, kde došlo k chybnému zobrazení použitého písma. V pátek 8. února se na všech základních školách zřizovaných městem Česká Lípa uskutečnil zápis budoucích prvňáčků, kterého se na ZŠ Sever zúčastnila i Karolínka Horvátová. Jako většina předškoláků se i ona do školy těší. Z bloku starostky Výpočetní technika je dobrý sluha ale špatný pán. Takhle stroze by se dala popsat situace, která z mého sloupku v minulém vydání Městských novin vytvořila při finálním zpracování novin malý rébus. Věřím, že se nic podobného již nebude opakovat a pro příště se všechna písmenka zobrazí tak, jak jsem Vám je napsala. Všem čtenářům děkuji za pochopení a jenom ve stručnosti zopakuji, co jsem vám ve sloupku, kde se chybně zobrazila diakritika, chtěla sdělit. Především znovu upozorňuji, že se již 1. března po našem městě rozjedou autobusy městské hromadné dopravy podle nových jízdních řádů. Jménem města děkuji proto všem, kteří nám v lednu ke zveřejněným návrhům zaslali své připomínky a budu ráda, když s námi na optimalizaci městské autobusové dopravy budete i nadále spolupracovat. Po praktické stránce považujeme období od 1. března až do konce roku 2008 za zkušební. Abychom cestujícím trochu usnadnili orientaci v nových jízdních řádech, rozhodli jsme se, že budou zveřejněny v příštím čísle Městských novin, které vyjdou 29. února. Ten samý den, tj. v pátek 29. února, se také uskuteční již 10. ročník Reprezentačního plesu města Česká Lípa. Velký zájem o předprodej vstupenek mne potěšil, i když mi je zároveň líto, že jsme nemohli uspokojit všechny zájemce, kteří se ho chtěli účastnit. Kapacita Crystalu je však omezená a zatím si netroufáme během jedné plesové sezóny zorganizovat více než jeden městský ples. I tentokrát mám pro vás ale jednu pozvánku. Dne 7. března pořádáme na českolipském městském úřadě Den otevřených dveří. V době od 10 do 18 hodin tak bude zpřístupněna většina budov MěÚ a to včetně úřadoven na Děčínské ulici, které v rámci programu Dne otevřených dveří zpřístupníme poprvé. Využijte proto této příležitosti a přijďte se podívat nejenom na radnici. Jednotlivé odbory si pro vás připravují na tento den i nějaké zajímavosti. Více se o 7. březnu dočtete na str. 5. Hana Moudrá, starostka města Další vydání MN je Uzávěrka je 9. 2.

2 MĚSTSKÉ NOVINY č. 3, únor 2008 Udělování státního občanství ČR Listinu o udělení státního občanství České republiky převzalo v loňském roce z rukou tajemníka Městského úřadu v České Lípě Jana Hladonika bezmála 30 uchazečů o občanství naší země. Jak připomíná tajemník Jan Hladonik, udělení státního občanství upravuje zákon č. 40/1993 Sb. a předávání listin o udělení občanství je jednou z kompetencí, kterou od roku 2003 delegoval stát na tajemníky pověřených obcí výkonem státní správy. Listina je předána po složení státoobčanského slibu, který tak přijímá tajemník příslušného úřadu s rozšíře-nou působností a to dle trvalého pobytu žadatele. Státní občanství se nabývá dnem složení státoobčanského slibu. Od roku 2003 již tajemník na českolipském MěÚ předal cca 150 listin. K úspěšným žadatelům o naše občanství patřili zejména potomci volyňských Čechů, kteří se do České Lípy přestěhovali z Ukrajiny či z Kazachstánu, odkud se vrátili do země svých předků na základě pozvání české vlády. K dalším patřili žadatelé z Polska, Ruska, Běloruska, Slovenska, Rumunska, Bulharska, Srbska a Černé Hory či Bosny a Hercegoviny. Žádosti o udělení občanství přijímá krajský úřad příslušný dle trvalého pobytu žadatele. V případě žadatelů z České Lípy se jedná o Krajský úřad Libereckého kraje, popisuje celý zákonný mechanizmus Eva Chovanová, pracovnice oddělení matriky MÚ Česká Lípa. O udělení občanství pak rozhoduje na základě zákonem stanovených podmínek Ministerstvo vnitra ČR. K základním podmínkám náleží nejméně pětiletý trvalý pobyt na území ČR či znalost českého jazyka. V první fázi ministerstvo vydá příslib k udělení státního občanství, ve kterém stanoví žadateli lhůtu pro předložení propuštění z domovského státu, případně potvrzení, že občanství domovského státu pozbude automaticky po udělení SO ČR platnosti. Rozhodne-li ministerstvo vnitra o vyhovění žádosti, stanoví správní poplatek (10.000,- Kč) a vyhotoví Listinu o udělení státního občanství České republiky. Jejím předáním celý proces končí a žadatel se stává občanem ČR. Státní občanství lze na základě žádosti udělit fyzické osobě, která splňuje podmínku: nejméně pětiletého trvalého pobytu na území ČR, prokáže, že nabytím SO ČR pozbude dosavadní státní občanství (většina států na žádost propouští ze státního svazku v rámci řízení o propuštění vypořádává závazky, které má eventuelně žadatel k domovskému státu např. školné, daňová povinnost, apod.), žadatel nesmí být v posledních pěti letech odsouzen pro úmyslný trestný čin, prokáže znalost českého jazyka, plní povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt a vstup cizinců na území ČR plní povinnosti veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, daně, odvody, poplatky atp. Osmdesáté narozeniny oslavila 30. ledna Marie Vojtíšková, která je čestnou občankou České Lípy. K významnému životnímu jubileu jí přišli poblahopřát také starostka České Lípy Hana Moudrá a místostarosta Tomáš Vlček. Marie Vojtíšková zasvětila svůj život archiváliím a svými autorskými díly přispěla k poznání našich regionálních dějin. Cizinci na trhu práce v okrese Česká Lípa V roce 2007 Úřad práce v České Lípě zaznamenal zvýšený počet žádostí o povolení zaměstnávat cizince a zároveň žádostí o povolení zaměstnání cizincům. Na konci roku 2006 evidoval úřad práce 102 platných povolení. Ke konci prosince 2007 to bylo již 333 povolení. Pro většinu cizinců, kteří začali pracovat v našem regionu, je to první zaměstnání v České republice a řada z nich má zájem v České republice i zůstat. Zatímco v předchozích letech byla většina zahraničních zaměstnanců ze František Nacházel Věk: 59 let Povolání: jednatel soukromé stavební firmy Politická příslušnost: ODS Oblíbené místo v České Lípě: Historické centrum našeho města, kde mám nejraději náměstí T. G. M. Neznám nic příjemnějšího než podvečerní náměstí, které je hlavně v létě jako stvořené k posezení s přáteli na některé z předzahrádek. Jak trávíte volný čas: Aktivně. Rekreačně sportuji, mám rád turistiku a houbaření, kterému se věnuji i na chalupě v Krásné Lípě. Svůj volný čas se snažím vě- Slovenska a z Ukrajiny, v roce 2007 výrazně vzrostl počet zaměstnaných cizinců z Mongolska. Ke konci roku 2007 jich pracovalo na Českolipsku již 200 / na konci roku 2006 to bylo 20 osob /. Věková struktura cizinců v regionu se také změnila. Téměř 90% z nich je ve věku od 20 do 44 let. Pouze 10% cizinců má základní vzdělání. Současně se zvýšil počet cizinců, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání. Na konci roku 2007 jich v okrese Česká Lípa pracovalo 672, oproti loňskému roku je zvýšení tohoto počtu o 173 osob. M. Ottová, tisková mluvčí ÚP Profil zastupitele Vítání dětí novat také vnoučatům, aby si alespoň trochu užily zaměstnaného dědečka. S jakou ideou jste do ZM vstupoval? Abych přispěl k rozvoji České Lípy a jako zastupitel pomáhal voličům, kteří se na mne budou obracet se svými problémy, s nimiž se ve vztahu k městu potýkají. Proto také pracuji ve dvou výborech ve výboru pro sport a v kontrolním výboru, kde mohu nabídnout i své zkušenosti a odborné znalosti. Co konkrétně osobně chcete v ZM prosadit a jakým způsobem budete danou věc realizovat? V České Lípě nám schází odpovídající hala pro míčové sporty. Její vybudování by tak uvítali volejbalisté, házenkáři, basketbalisté či florbalisté, a proto se snažím, abychom se podobné haly v našem městě dočkali. Vzkaz občanům? Pokud vám vadí vandalismus, nebuďte k němu prosím neteční. K zápisu do Pamětní knihy města Česká Lípa byly dne 26. ledna pozvány nově narozené děti: Viktorie Ševrová, Jakub Pittner, Daniel Doubrava, Tomáš Vondráček, Adam Vašata, Elen Koudelková, Amélie Vlčková, Patrik Němec, Jiří Zapletal, Roman Másilko, Daniel Plechatý, Petr Jeník, Nikol Jeníková, Anna Dudková, Patrik Plesar, Ivana Ryšková, Martin Rývora, Adéla Stránská, David Svoboda, Karolína Černá, Šimon Valdhans, Tereza Podzemská, Sophie Drunecká, Adéla Nováková, Anna Klaudie Rejnartová, Anna Kořínková, Lenka Vejtrubová, Liliana Pořízková, Natálie Kocourková. 2

3 č. 3, únor 2008 MĚSTSKÉ NOVINY odbor rozvoje, majetku a investic informuje Rada města Česká Lípa odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo na zakázku Dodávka a montáž vnitřního vybavení Sportareálu v České Lípě s firmou FRAJT PRO s.r.o. Tato firma zvítězila ve výběrovém řízení a s vybavením interiérů obdobných sportovních zařízení má bohaté zkušenosti. Kompletní cena dodávky včetně montáže vybavení interiéru je vyčíslena na cca 7,39 mil. Kč včetně DPH. Finanční krytí akce vychází ze schváleného rozpočtu, kde je na dovybavení Sportareálu vyčleněno 10 mil. korun. Montáž interiérového vybavení bude prováděna v koordinaci s generálním dodavatelem stavby podle stavební připravenosti prostor a bude ukončena do konce dubna letošního roku, popisuje základní parametry této zakázky místostarosta Jan Stejskal. Jak dále doplňuje starostka Hana Moudrá: Stavební práce na Sportareálu probíhají podle harmonogramu a předpokládáme, že v březnu budou zahájena kolaudační řízení. V květnu bychom měli stavbu převzít od dodavatele a 1. června chceme areál předat veřejnosti. Zakázka řeší vybavení interiéru stavby ve všech třech částech Sportareálu, tzn. v bazénové části, v prostorách zimního stadiónu i šatnových částí. Návrh vybavení interiéru se prioritně zaměřuje na prostory sloužící veřejnosti. Jde především o zázemí sportovního areálu jako vstupy a šatny, dále jde o vybavení v servisních prostorách, kterými jsou dílny, brusírny bruslí, pracoviště plavčíků, ošetřovny, místnosti trenérů, rozhodčích Vybavení Sportareálu a masérů nebo také kanceláří. Samotné vybavení tak představuje více než 160 druhů samostatných položek. Prostory určené pro budoucí nájemce, kteří budou v areálu provozovat restauraci, obchod se sportovním zbožím, posilovnu s cvičebním sálem či občerstvení umístěné v bazénovém prostoru, město vybaví pouze základním vestavěným nábytkem, neboť počítá s tím, že dovybavení těchto prostor si následně podle svých potřeb provede nájemce s ohledem na dané architektonické, stavebně technické, dispoziční a provozní řešení. Interiérové prvky jsou navrženy tak, aby s ohledem na specifické prostředí byly nejenom kvalitní a odolaly vysoké zátěži, ale také aby se snadno udržovaly, zdůrazňuje Jolana Nebřenská, pověřená řízením odboru rozvoje, majetku a investic. Tomu odpovídá zejména výběr použitých materiálů, ze kterých jsou interiérové doplňky zhotoveny. Jedná se o dlažbu, zátěžovou kaučukovou krytinu, HPL laminát v provedení compact, corian, ocel i plasty. Výtvarně efektní prvky jsou řešeny částečně z materiálu plexiglas v kombinaci s objektovým osvětlením. Barevnost vybavení interiéru pak vychází ze stavebního řešení barevnosti obkladů, dlažeb a vertikálních nosných konstrukcí. Převládající tóny šedé barvy jsou v interiérových solitérech-bary a recepce, lavice jsou oživeny výraznými barevnými odstíny, které jsou navrženy individuálně pro jednotlivé provozy. Šatní skříňky jsou navrženy ve výrazné kombinaci červené a oranžové barvy. městská policie Strážníci českolipské městské policie v roce 2007 řešili celkem 8535 přestupků, z toho jich více jak 6,5 tisíce bylo v dopravě. Z celkového počtu uvedených přestupků bylo blokovou pokutou řešeno přestupků za celkem ,-Kč. Průměrná bloková pokuta je tak stanovena ve výši cca. 450,-Kč. Provedeno bylo 775 odtahů vozidel a nasazeno bylo tech. prostředků (botiček). Do ztráty bodů v rámci bodového systému se u městské policie dostalo 1214 řidičů za překročení rychlosti a 378 řidičů za jiné přestupky, kde je stanovena ztráta bodu (zákaz vjezdu). Strážníci dále provedli 323 asistencí pro jiné orgány, doručili 369 obsílek, nebo například odchytli 291 toulavých zvířat. Celkem strážníci předvedli či zadrželi 55 osob a Policii ČR postoupili 39 trestných činů se známým pachatelem. Činnost strážníků městské policie je tak rozmanitá, že není možné jednotlivé ukazatele statisticky sledovat. Z celkového hodnocení lze konstatovat, že se zvýšil počet odhalených přestupků v dopravě, zejména po přistoupení k občasnému měření rychlosti vozidel ve městě, a naopak klesl oproti předcházejícím rokům počet odtažených vozidel, kde řidiči tomuto nešvaru věnují více pozornosti. stručně z rady Veřejnoprávní smlouva s Jestřebím Rada města Česká Lípa schválila uzavření další veřejnoprávní smlouvy. Tentokrát jde o smlouvu s obcí Jestřebí o řešení záležitostí ve věci zrušení trvalého pobytu občanů podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech. O uzavření veřejnoprávní smlouvy požádala město Česká Lípa obec Jestřebí a konkrétně jde o požadavek na výkon přenesené působnosti v oblasti rušení údaje o místu trvalého pobytu, o evidenci obyvatel a rodných číslech. Nová veřejnoprávní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek, jako smlouvy předchozí na období od do , a to na základě vysloveného souhlasu Krajského úřadu Libereckého kraje. K uzavření veřejnoprávní smlouvy dochází na základě písemné žádosti uvedené obce a dalších písemností vyplývajících z příslušných zákonných ustanovení. Správa smuteční síně Rada města Česká Lípa odsouhlasila podmínky zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem zadávacího řízení je správa a údržba smuteční obřadní síně, která zahrnuje správu a údržbu včetně úklidu smuteční obřadní síně a jejího bezprostředního okolí, zajištění drobných oprav, zajištění provozování a úklidu toalet, zajištění krátkodobých pronájmů smuteční obřadní síně a zajištění pronájmu přilehlých nebytových prostor. Předpoklad zahájení plnění veřejné zakázky je od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Na základě výběru nejvýhodnější nabídky pak bude s vybraným uchazečem uzavřena mandátní smlouva. 3

4 MĚSTSKÉ NOVINY stručně ze zastupitelstva Zaostřeno na sídliště Sever Jedním z témat lednového zasedání byla situace na sídlišti Sever v souvislosti s informacemi zveřejněnými v regionálním tisku, kde spolu se stížnostmi nájemníků na nepořádek v některých panelových domech zazněla rovněž spekulace, že díky novým přistěhovalcům začíná na tomto sídlišti vznikat ghetto sociálně nepřizpůsobivých obyvatel. Starostka Hana Moudrá v první řadě zastupitele ujistila, že město situaci na tomto sídlišti nepodceňuje a mimo jiné hodlá využít i zkušeností organizace Člověk v tísni, která městu přislíbila spolupráci a pomoc vycházející z praxe této celostátní neziskové organizace. Přítomným starostka zároveň připomněla, že nájemní byty, kam se údajně sociálně nepřizpůsobiví stěhují, nepatří městu. Na základě platné legislativy město tudíž nemůže ovlivnit, komu a za jakých podmínek jsou byty v soukromých rukách pronajímány či podnajímány. Ani mne netěší Zastupitelstvo města Česká Lípa odsouhlasilo poskytnutí finančních prostředků na rok 2008 formou bezúročné návratné půjčky ve výši Kč občanskému sdružení Pasant, které v České Lípě provozuje K- Rada města Česká Lípa vzala na vědomí způsob a rozsah údržby městské zeleně v roce 2008, schválila harmonogramy prací a specifikace pozemků a v neposlední řadě také ceník za tyto služby. V roce 2008 budou zajišťovat údržbu městské zeleně na základě již schválených smluv podle harmonogramu prací, specifikace pozemků a ceníku firmy Marius Pedersen, a. s. (sídliště Střelnice, Sever, Lada, Špičák, Kopeček, Boženy Němcové, Holý Vrch, Park dětí, Křížový park, okolí nemocnice, Svárov, Dubice, Dolní Libchava), AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. (Slovanka, centrum města, louky kolem města) a firma ing. Kohák (Městský park a okolí, Mikovcova, Havlíčkova, Újezd). Výše schváleného rozpočtu na rok 2008 činí ,-Kč. Údržba zeleně ve městě Česká Lípa bude v jednotlivých obvodech probíhat na základě ročního harmonogramu zpracovaného Půjčka pro K-centrum smutné výpovědi dotčených nájemníků, kteří v regionálním tisku uvedli, že díky novým přistěhovalcům mají v domech nepořádek či dokonce hmyz a hlodavce. Písemně jsem proto požádala majitele dotčených objektů, aby se k celé situaci vyjádřili a zjednali případnou nápravu. V této souvislosti si pak mnozí zastupitelé posteskli, jakou chybou bylo, když město počátkem 90. let odmítlo sídliště Sever převzít od státního podniku Diamo. Podle některých komunálních politiků tak mohla být současná situace na tomto sídlišti zcela jiná. O tom, že problematiku obyvatel sídliště Sever městské zastupitelstvo nepodceňuje, svědčí rovněž interpelace zastupitele Miroslava Hudce, který interpeloval starostku Hanu Moudrou právě ve věci zveřejněných článků o Severu. Výsledkem lednového jednání je, že město bude situaci na Severu nejenom monitorovat, ale také v rámci svých zákonných pravomocí konat. centrum, nízkoprahové zařízení pro drogově závislé, na krytí provozních nákladů v I. pololetí roku Tedy do doby, než zařízení obdrží finance na svůj provoz ze státních dotačních titulů. Údržba zeleně v roce 2008 správcem městské zeleně. Konkrétní objem prací stanoví každý měsíc objednatel svými požadavky v souladu se schválenými finančními prostředky na rok Harmonogram prací na rok 2008 vychází ze základních fyziologických požadavků travních porostů a dřevin tak, aby nedošlo ke znehodnocení zeleně a ke škodám na majetku ořez keřů, havarijní kácení a ořez stromů, ošetření výsadeb, seč trvalých travních porostů, mechanické odplevelení keřových porostů a záhonů, zálivka, shrabání listí v parcích, úklid. Mulčování travnatých ploch bude dále probíhat za stejných podmínek jako v roce předchozím. Výsadby zeleně by Česká Lípa ráda realizovala, stejně tak jako v loňském roce, pomocí dotací, o které bude také v roce 2008 usilovat. V loňském roce díky darům a dotacích město na zeleň získalo přibližně částku 1,5 mil. Kč. Jak město Česká Lípa postupuje při kalkulaci ceny za nájem hrobového místa na hřbitovech, které se nacházejí na jeho katastru, jsme se zeptali pracovnice majetkového oddělení MÚ Česká Lípa Blanky Fulkové. Při kalkulaci město vychází z platné přílohy Řádu veřejného pohřebiště, který byl schválen usnesením Rady města Česká Lípa a nabyl účinnosti dnem Na základě platného ustanovení hradí nájemce za každý kalendářní rok 9,- Kč za 1m 2 výměry pronajatého hrobového místa. Vedle nájemného se však s nájemcem sjednává i paušální úhrada za služby poskytované v souvislosti s pronájmem hrobového místa. Od 1. ledna 2008 je v případě České Lípy ve výši 115,-Kč/m 2 /rok. Tato úhrada se po každých dalších 5 kalendářních letech trvání nájmu zvyšuje o 15% své aktuální výše. Do doby pěti let se započítává i jen část kalendářního roku. Celkem tedy roční poplatek za nájem a paušální sazbu činí 124,-Kč/m 2 na pohřebišti v České Lípě. O 30% je pak již zmíněná paušální sazba za služby s nájmem místa související snížena na pohřebišti v Dolní Libchavě, Dobranově, Manušicích a Žízníkově. Od je ve výši 81,-Kč/m 2 /rok. Na těchto pohřebištích tak pronájem a paušální sazba činí celkem 90,-Kč/m 2 /rok. Co všechno paušální sazba za služ- č. 3, únor 2008 Zeptali jsme se za Vás by související s nájmem místa zahrnuje? - údržbu zeleně na pohřebištích (sekání trávy, její likvidaci apod.) - likvidaci odpadů (kytice, věnce apod.) - péči o stromy a keře (kácení, prořezy apod.) - spotřebu vody k zalévání - stavební a udržující práce (zdi, ploty, odstranění starých pomníků) - pořizování a údržba společných zařízení (cesty, lavičky, vodovod, studny apod.) - jiné nespecifikované práce potřebné k provozu pohřebišť Jak se počítá pronájem schránek v kolumbáriu? Vychází z ceny, která je stanovena na 1 kalendářní rok podle velikosti schránky. Tato výše ceny je od následující: schránka pro 4 urny - 230,- Kč schránky pro 5 uren - 288,- Kč schránka pro 7 uren - 403,- Kč schránka pro 9 uren - 518,- Kč Úhrada za pronájem schránky se po každých 5ti kalendářních letech trvání nájmu zvyšuje o 15% svojí aktuální výše. Cena za nájem místa a služby s tím související na další období je každoročně splatná vždy do Sazba 800 Kč za obřad Vsyp zpopelněných ostatků do země (1 urna s popelem) se hradí jednorázově a je splatná při podpisu smlouvy. Služební odznak a průkaz myslivecké stráže převzala z rukou českolipského místostarosty Tomáše Vlčka Olga Burešová. Ze zákona příslušníky myslivecké stráže ustanovuje do funkce na období 10 let odbor životního prostředí MěÚ Česká Lípa, a to pro celé území obce s rozšířenou působností. Činí tak na základě návrhu uživatele honitby. Dříve, než nový člen myslivecké stráže obdrží od příslušného orgánu státní správy odznak a průkaz, musí rovněž formou testu prokázat odborné znalosti. (Na snímku Olga Burešová, místostarosta Tomáš Vlček a referent myslivosti a rybářství zastupující vydávající orgán státní správy myslivosti Bc. Jakub Máslo.) 4

5 č. 3, únor 2008 MĚSTSKÉ NOVINY Pozvánka na Den otevřených dveří na českolipské radnici Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat na Den otevřených dveří, který v prostorách Městského úřadu pořádá město Česká Lípa 7. března od 10 do 18 hodin. Dopolední hodiny bychom chtěli nabídnout zejména zdejším školám a jejich žákům. Odpoledne by už mělo patřit široké veřejnosti. Pokud naší nabídky využijete, můžete si přijít prohlédnout jak radnici na náměstí T. G. M. včetně obřadní síně a našich kanceláří, tak sousední objekty čp. 2. a čp. 8 v Moskevské ulici. Poprvé však budou v rámci programu Dne otevřených dveří, který organizujeme již počtvrté, k dispozici také další objekty MÚ, a to domeček v Panské ulici, který je sídlem odboru životního prostředí, čp. 127 v ulici Jindřicha z Lipé, kde je náš živnostenský úřad a odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu a čp. 413 v Děčín-ské ulici, kde se mimo jiné vydávají občanské průkazy, řidičská oprávnění a cestovní doklady. Ve zpřístupněných úřadovnách českolipského MÚ budete moci během prohlídky nakouknout i za přepážky a prohlédnout si například, jak vypadá rotační kartotéka či biometrické pracoviště, které dnes patří k technickým vymoženostem moderního úřadování na správním odboru. Praktické ukázky, jak získávat z internetu informace z veřejné části živnostenského rejstříku, popř. z obchodního Každý odbor si pro návštěvníky připravil nějakou zajímavost, kterou si budou moci prohlédnout. K vidění tak bude i tato plně automatizovaná kartotéka. rejstříku, vám předvedou na živnostenském úřadě. V Městském informačním centru se zase budete moci mimo jiné seznámit s nově zřízeným pracovištěm CzechPOINTU či připravovanými webovými turistickými stránkami města. Zatímco přehled staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací si pro vás připravuje stavební úřad, kde se také dozvíte o postupech při umisťování, povolování a užívání staveb podle platné legislativy. K dispozici tam bude také platný územní plán města Česká Lípa včetně výkladu, jakým způsobem s tímto dokumentem českolipský stavební úřad pracuje a jak se stavby nebo jejich změny dle ÚP posuzují. V zasedací místnosti zastupitelstva chceme promítat úspěšný film o České Lípě a v zasedací místnosti rady města budete moci nahlédnout do vitrín s darovanými propagačními předměty od našich zahraničních partnerů. Pro řadu z vás bude nepochybně zajímavá také Galerie starostů, která je instalovaná v čp. 2 anebo kroniky města, do kterých budete moci nahlédnout na odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu. Je toho opravdu hodně, co jsme si pro Vás na 7. března připravili, a proto věřím, že nabídky Dne otevřených dveří využijete a zajdete se podívat ať už do administrativního komplexu MěÚ na náměstí T. G. M., nebo do budovy bývalé spořitelny na Děčínské ulici. Hana Moudrá, starostka města Českolipský starosta Adolf Knöchel V rámci Dne otevřených dveří, které město Česká Lípa plánuje na 7. března, bude v prostorách městského úřadu na náměstí T. G. M. odhalena také busta Adolfa Knöchela. Bronzovou bustu na mramorovém podkladu, jejímž autorem je sochař Augustin Schindler, věnoval městu vnuk Adolfa Knöchela - Walter Knöchel - z pozůstalosti svého dědečka. Slavnostní odhalení se uskuteční v čp. 2 v hodin za účasti vedení města a pozvaných hostů. Adolf Knöchel byl prvním a jediným sociálně-demokratickým starostou města Česká Lípa v letech ské radnici působil v jednom z nejsložitějších období v dějinách města, kdy Česká Lípa byla v důsledku první světové války kriticky zadlužena a právě tento starosta pomohl k jejímu oddlužení. Za jeho úřadování byl vytvořen také zajímavý projekt čtvrti obecních bytů, který řešil nepříznivou bytovou situaci zdejších obyvatel. Většina bytů uvnitř města byla zchátralá a bytové domy byly velmi často přeplněny. Nové domy měly stát v ulici dnešní Čs. armády až po ulici Eliášovu. Pro nedostatek finančních prostředků byl ale nakonec postaven pouze jeden Narodil se roku 1864 v České Lípě a zemřel po druhé světové válce v roce 1947 ve městě Sulzbach-Rosenberg v Německu. Na českolipdům, č.p K dalším jeho zásluhám patří, že dal v roce 1921 podnět k založení městských očistných lázní sloužící k veřejné hygieně pro občany, kteří neměli tekoucí vodu a koupelny. Kromě toho se v rámci svých možností snažil řešit také akutní sociální problémy formou podpor pro demobilizované vojáky a jejich rodiny a pomoc při hledání zaměstnání a zprostředkování práce. Během druhé světové války byl Adolf Knöchel mimo politickou sféru a podporoval protinacistický odboj. Po válce odešel jako antifašista do Německa. 5

6 MĚSTSKÉ NOVINY č. 3, únor 2008 dokončení ze str. 1 Plánujete nějaké koncepční změny, nebo chcete pokračovat ve šlépějích bývalého ředitele? Nový skiaskopicko skiagrafický vyšetřovací komplet, na kterém lékaři vyšetřují zažívací trakt, uvedla v lednu do provozu na svém radiodiagnostickém oddělení českolipská nemocnice s poliklinikou. Slavnostního zprovoznění se zúčastnili i představitelé města Česká Lípa v čele se starostkou Hanou Moudrou. Na snímku spolu s ředitelem NsP Marcelem Zhorným, místostarostou Janem Stejskalem a hejtmanem LB kraje Petrem Skokanem. Na druhém snímku v roli figuranta Tomáš Lenikus, vedoucí nemocniční lékárny. Na novém přístroji se ve spolupráci s gastroenterology mimo jiné provádějí i náročná vyšetření a ošetření žlučových cest, která jsou nezbytná například při onemocněních slinivky břišní. Velkou předností nového přístroje je, že v důsledku kvalitnějšího zobrazení snížil nejenom dávku záření, ale také opakovaná vyšetření. Vzhledem k možnostem polohování přístroje je vyšetření pro pacienty pohodlnější. Na novém přístroji se provádějí i základní vyšetření cév dolních končetin, a tak prodlužujeme životnost stávajícímu speciálnímu přístroji z roku 1996, uvedla primářka radiodiagnostického oddělení MUDr. Hana Čerbáková. Jak doplnila, moderní přístroj nese označení ULTIMAX a je od firmy Toshiba: Výrazně zkvalitnil naši práci, zejména v porovnání s předchozím přístrojem Euraskop SWISSRAY, který byl již hodně poruchový, takže nakonec musel být úplně vyřazen z provozu. Na nákup zařízení významnou částkou ve výši 6 mil. korun přispěl Liberecký kraj, přičemž celková cena zařízení dosáhla více než 9 milionů korun. Rozdíl bude proto nemocnice hradit formou splátek z vlastních zdrojů. Uvažujete o rozšíření nabízených oborů, nebo naopak o jejich omezení? I nadále je základním posláním naší nemocnice zajišťovat léčbu v stávajících základních medicínských oborech. O jejich snížení vůbec neuvažujeme, naopak. Avšak možné rozšíření spektra oborů nezáleží jen na našich přáních. Znovuotevření lůžkového oddělení ORL je jen otázkou krátké doby, kdy se nám podaří doplnit odborný lékařský a sesterský tým. Dále je třeba usilovně pracovat na komplexním dokončení Centrálního příjmu NsP - Emergency. Toto oddělení považuji za naprosto stěžejní vstupní zařízení nemocnice. K tomu je potřeba přestěhovat chirurgickou ambulanci z prostoru polikliniky. Tím získáme lékaře ve službě, zlepšíme komfort pacienta a v neposlední řadě půjde i o velkou úsporu energetických nákladů v budově polikliniky. Na základě dlouhodobých zkušeností vidím jako prospěšné vytvoření multioborového centrálního oddělení JIP, ale to je záležitost spojená se zajištěním patřičného personálu a smluvním ošetřením se zdravotními pojišťovnami. Asi největší slabinou českolipské nemocnice je její stavebně technický stav. Na první pohled je zřejmé, že přinejmenším potřebuje nový kabát. Jaká je šance tento stav co nejdříve změnit? Doporučíte nějaké dobré a účinné řešení? Ano, stav budov v areálu NsP je skutečně již na první pohled žalostný. Jako vedení se situaci věnujeme a chceme nápravu řešit co nejodpovědněji a také co nejrychleji. Na rekonstrukci si ovšem nemocnice nedokáže sama vydělat, proto je zajištění finančních prostředků pro tak velkou akci stěžejním úkolem. Navíc českolipská nemocnice potřebuje nejen nový kabát. Například ve spolupráci s Libereckým krajem hodláme vyřešit naše energetické hospodářství, aby bylo pro NsP co nejefektivnější a nejhospodárnější. Jak se v hospodaření NsP promítly nově zavedené platby za poskytované zdravotnické služby, pokud se promítly? Regulační poplatky stanovené ze zákona od 1. ledna letošního roku nepředstavují pro společnost hospodařící s více něž půlmiliardovým rozpočtem nijak zásadní položku. S výběrem, který pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme, však máme spojené i výdaje V ekonomické oblasti kladu důraz zejména na kvalitní vyúčtování zdravotní péče, protože především od něho se budou odvíjet výnosy naší nemocnice. S tím souvisí i naše snaha o získání nového nemocničního informačního systému. Děkujeme za rozhovor. Stomatologická pohotovost od hodin sobota MUDr. Eva Konopíská Hvězdovská 178, Mimoň, tel neděle MUDr. Marcela Pánková Máchova 70, Doksy, tel sobota MUDr. Zdeňka Melmuková Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Dita Lacinová Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel

7 č. 3, únor 2008 MĚSTSKÉ NOVINY I. etapa výstavby Cyklostezky Varhany Na podzim loňského roku byla zahájena stavba I. etapy Cyklostezky Varhany, jejímž investorem je stejnojmenný svazek obcí. Cyklostezka by měla vést po tělese zrušené železniční tratě z České Lípy do Kamenického Šenova, a tak dobrovolný svazek obcí tvoří města a obce ležící na trase této tratě. Kromě České Lípy a Kamenického Šenova to jsou obce Horní Libchava, Volfartice a Nový Oldřichov. Projekt 17 km dlouhé cyklostezky byl rozčleněn do tří samostatných etap. První realizovaná etapa vede z České Lípy přes Manušice do Horní Libchavy, druhá by měla pokračovat z Horní Libchavy do Volfartic a poslední, nejdelší část, bude zahrnovat trasu do Kamenického Šenova, připomíná základní parametry cyklostezky českolipská starostka Hana Moudrá, která Českou Lípu ve svazku zastupuje. Výstavbu I. etapy cyklostezky realizuje na základě výběrového řízení firma STRABAG, a.s., Liberec a její dokončení se plánuje v jarních měsících. Náklady na první etapu jsou vyčísleny na cca 17 mil. Kč a finančně je tato investice plně zajištěna. První etapu podpořil Státní fond dopravní infrastruktury a tato podpora představuje pokrytí 60% předpokládaných nákladů, zdůrazňuje starostka Hana Moudrá. Další finanční krytí této etapy je pak z části zajištěno ze smluvních příspěvků jednotlivých měst a obcí svazku (obce přispívají podle počtu obyvatel, tj. cca 4 Kč/obyvatele) ale zejména z prostředků, které na investici vyčlenilo ze svého rozpočtu město Česká Lípa. Konkrétně jde o částky 3 mil Kč z rozpočtu předloňského roku a 4 miliony z roku loňského. Rádi bychom získali dotace i na další dvě etapy, a proto o finanční podpoře dál vyjednáváme, podotýká starostka. Na výstavbu cyklostezky byla svazku ke konci loňského roku přislíbena i státní dotace vycházející z přebytku státního rozpočtu, ale První etapa cyklostezky Varhany je dlouhá přes 5 kilometrů a její výstavbu podpořil Státní fond dopravní infrastruktury. z tohoto příslibu nakonec sešlo. Finanční prostředky byly nejprve zaevidovány na Ministerstvu pro místní rozvoj. Bohužel ale byly zařazeny do podprogramu, který není určen na podporu projektů realizovaných městy a obcemi. Odtud poté byly finanční prostředky převedeny na Ministerstvo financí do programu, který už sice byl určen i pro města a obce, ale jako jednu z podmínek pro získání dotace požaduje stoprocentní vlastnictví všech pozemků. Vzhledem k tomu, že náš svazek má většinu pozemků určených k výstavbě v nájemním vztahu, nebylo technicky možné tuto podmínku dodržet, vysvětluje klikatou dotační cestu starostka Hana Moudrá. Získávání dotací a tím finanční pomoci na stavbu této cyklostezky zůstává samozřejmě i nadále naší prioritou, opět zdůrazňuje starostka a dodává, že pracuje i na možnosti spolufinancování z evropských zdrojů. O další dotační tituly se uchází také u již zmiňovaného Státního fondu dopravní infrastruktury. Programy poskytující finanční prostředky jak z evropských zdrojů, tak ze Státního fondu dopravní infrastruktury dobře odpovídají charakteru této stavby. Je zde například zakotvena jak možnost dlouhodobého pronájmu pozemků tak institut věcného břemene, dodává na závěr starostka a naznačuje, že právě to zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti získání podpory. Samo město má na druhou etapu už ve svém letošním rozpočtu vyčleněny 3 mil. Kč. Program rozvoje infrastruktury cyklistické dopravy v České Lípě v roce 2008 Přibližně dva miliony korun je v letošním rozpočtu města Česká Lípa vyčleněno na program rozvoje cyklistické dopravy. Program vychází z platného cyklogenerelu, který si město nechalo zpracovat od odborné firmy a kde jsou vytýčeny hlavní doporučené směry na podporu cyklistické dopravy. Jak v dané souvislosti zdůrazňuje místostarosta Jan Stejskal, pro letošek by mělo být zrealizováno celkem pět akcí. Některé představují pouhou změnu dopravního značení, jiné budou budovány jako investice. 1. Propojení sídlišť Lada-Sever-Střelnice s cyklostezkou Varhany Okružní křižovatka Šluknovská Emila Filly Pražská Ústecká Okružní-Severní Střelnice Českokamenická začátek cyklostezky Varhany Trasa povede částečně po komunikacích společně s ostatní dopravou, částečně po vyhrazených pruzích ve vozovkách a částečně po samostatných cyklistických pruzích. 2. Propojení sídliště Špičák s ul. Moskevská a U Ploučnice Žitavská Gymnazium okružní křižovatka Purkyňova okružní křižovatka Moskevská ul. U Ploučnice dále buď stezka podél Ploučnice až ke světlené křižovatce Hrnčířská/Děčínská, nebo přes starý most a po stezce podél Ploučnice na druhé straně až ke Sportareálu. Trasa povede částečně po vyhrazených pruzích ve vozovkách, částečně po cyklistických pruzích a částečně po komunikacích společně s ostatní dopravou. 3. Zpřístupnění jednosměrné ul. Pod Holým vrchem v úseku od žel. přejezdu k nemocnici v obou směrech 4. Propojení cyklotrasy Písečná s cyklostezkou Vlčí Důl Cyklotrasa Písečna při příjezdu od Písečné odbočit před zaústěním do ul. Pod Špičákem vlevo na betonovou panelovou cestu ul. Liberecká vlevo kolem ČS až na konec silnice zpevnění 190 m stávající cesty až k propustku u komunikace II/ 262 před býv. strážním domkem ČD na druhé straně silnice spojkou na cyklostezku Vlčí Důl. 5. Instalace stojanů s cyklistickou mapou regionu a lavičkami Stojany s mapou budou umístěny na začátek a konec cyklostezky Vlčí Důl, cyklotrasy Písečná a I.etapy cyklostezky Varhany, před nádraží ČD a před Sportareál v Barvířské ulici. 7

8 MĚSTSKÉ NOVINY č. 3, únor 2008 Granty pro cestovní ruch na akce a činnost v roce 2008 I. Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení či nadace, provozující činnost v oblasti cestovního ruchu celoročně a trvale evidované na území města Česká Lípa. Žadatelem nemůže být příspěvková organizace, zřizovaná Městem Česká Lípa, z jehož rozpočtu je organizaci poskytován příspěvek na celoroční výdaje. Poskytovatelem je město Česká Lípa. Pro rok 2008 jsou stanoveny tyto okruhy činnosti, které budou projednávány přednostně: a) tvorba nových produktů cestovního ruchu (zajištění mediální prezentace, textových propagačních materiálů a jejich jazykových mutací, příp. zhotovení reklamních poutačů) b) podpora účasti subjektů cestovního ruchu na veletrzích a výstavách c) dlouhodobá propagace - audiovizuální (úhrada technického zpracování) - prezentace v katalozích cestovního ruchu (poplatek za zveřejnění) - tvorba propagačních materiálů (ediční náklady) Upřednostněny budou aktivity propagující českolipský region a město Česká Lípa a realizující se v tomto regionu. Výjimku tvoří bod b), kde není realizace v českolipském regionu podmínkou. V případě poskytování příspěvku na činnost bude poskytovatel vycházet z údajů uvedených v žádosti, zejména ze skutečných nákladů na činnost a příjmů z činnosti za uplynulý kalendářní rok a z předpokládaných nákladů na činnost a příjmů z činnosti v kalendářním roce Součástí těchto rozpočtů bude přehled žadatelem realizovaných akcí v roce 2007 a přehled plánovaných akcí v roce Součástí žádosti o příspěvek na akci musí být informace o pořádané akci, předpokládaný rozpoložkovaný rozpočet na akci v příjmové i výdajové části, včetně uvedení vlastního finančního podílu, dalších finančních zdrojů a institucí, u nichž je žádáno o příspěvek na tutéž akci. V případě, že se jedná o akci pořádanou opakovaně, přílohou žádosti musí být také uvedení skutečných výdajů a příjmů z minulého ročníku. Žadatel může být pozván komisí rady města pro cestovní ruch k osobnímu pohovoru o akci nebo činnosti, na níž žádá příspěvek. II. Možnosti využití grantu Finančních prostředků z poskytnutého grantu lze použít ke krytí nákladů spojených s výše uvedenými aktivitami (viz bod 3 a, b, c), dále ke krytí nákladů na cestovné, nájemné, zajištění technických požadavků a služeb (ozvučení, osvětlení apod.). Grantu nelze použít k úhradě nákladů na mzdy žadatelů či jejich zaměstnanců, v případě organizací jejich členů, dále za ubytování, stravné a pohoštění. Poskytnuté příspěvky neřeší celkové výdaje spojené s činností či akcí žadatele, ale jsou pouze jedním z možných příjmových zdrojů na její zajištění. Podmínkou pro poskytnutí grantu je finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 20% požadovaného finančního příspěvku. Pokud tato podmínka nebude splněna, příspěvek nebude poskytnut v plné výši. Zdokladování finanční spoluúčasti žadatele bude součástí vyúčtování poskytnutého příspěvku. III. Podávání žádosti a její náležitosti Granty budou veřejně vyhlášeny prostřednictvím místních médií. Žádosti o udělení grantu budou přijímány výhradně na předepsaných tiskopisech na Městském úřadu v České Lípě, odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, nám. TGM 1, Česká Lípa a to v jedné etapě do 30. dubna Formulář si žadatel může vyzvednout v Městském informačním centru nebo si jeho zaslání vyžádat em na adrese: Žádost o finanční příspěvek poskytovaný formou grantu musí obsahovat všechny požadované údaje a přílohy. Pokud budou údaje neúplné, komise pro cestovní ruch je oprávněna tyto žádosti vyřadit. Žadatel nesmí být dlužníkem města Česká Lípa. Žadatel o grant přiloží ke své žádosti čestné prohlášení : - že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Česká Lípa ani vůči organizacím, u kterých je město zřizovatelem či zakladatelem - že nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušeného pro správu jeho daně z příjmu (za daňový nedoplatek se nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán nebo byla povolena jeho úhrada ve splátkách) - že nedluží pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - prohlášení k podpoře de minimis - prohlášení o tom, zda bude žadatel předkládat i další žádosti z grantových programů Města Česká Lípa. IV. Schvalovací proces O celkové výši finančních prostředků grantového programu v oblasti cestovního ruchu v rozpočtu města Česká Lípa v daném kalendářním roce rozhoduje zastupitelstvo města. Žádosti o udělení grantu budou projednány komisí rady města pro cestovní ruch, návrhy na udělení grantů budou předloženy ke schválení zastupitelstvu města. Rozhodnutí zastupitelstva města je konečné a nelze se proti němu odvolat. Po ukončení výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni do 15 dnů. Město Česká Lípa s vybranými žadateli uzavře smlouvu o udělení příspěvku formou grantu pro cestovní ruch s uvedením účelovosti jeho použití. Příspěvek je žadateli poskytnut v případě předložení bezchybného a včasného vyúčtování. V. Vyúčtování grantu a jeho náležitosti Žadatel je povinen předložit nejpozději do 15. prosince 2008 Městskému úřadu v České Lípě, odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, vyúčtování příspěvku poskytovaného na podporu činnosti i příspěvku na uspořádání akce, tzn. zdokladování konkrétního účelu schváleného ZM a povinné finanční spoluúčasti. Finanční částky poskytované na základě smlouvy o udělení grantů pro cestovní ruch budou žadatelům převedeny na jejich běžný účet po předložení prokazatelných dokladů o platbě, tzn. kopií smluv, paragonů či faktur včetně dokladu o úhradě (za doklad o úhradě se považuje pouze příjmový či výdajový doklad a výpis z účtu, nikoliv příkaz k úhradě). Účetní doklady musí obsahovat zejména tyto náležitosti: popis obsahu dokladu a jeho účastníků, údaj o ceně, datum vyhotovení dokladu, datum uskutečnění účetního případu, není li shodný s datem vyhotovení, podpis osoby odpovědné za účetní případ. Údaje na účetních dokladech musí souhlasit se schváleným účelem použití příspěvku. V případě faktur, z jejichž textu přímo účel účtované dodávky materiálu či služeb nevyplývá (či se odkazuje na uzavřenou smlouvu či objednávku), žadatel je povinen k faktuře doložit i další doklady, ze kterých je již účel znatelný. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu provede kontrolu účelovosti použití příspěvku. Každý žadatel, jemuž byl příspěvek schválen, je na vyzvání povinen předložit i úplné finanční podklady související s akcí či činností v daném roce, na níž je příspěvek poskytován. VI. Závěrečná ustanovení Na příspěvek není právní nárok. Příspěvek lze použít pouze na konkrétní účely schválené zastupitelstvem města a vyspecifikované smlouvou o poskytnutí grantu. V případě schválení udělení grantu pro cestovní ruch musí být jmenovaným zástupcům umožněna průběžná a případně také následná kontrola čerpání příspěvku se zaměřením na účel schválený zastupitelstvem města a vyspecifikovaný smlouvou o udělení příspěvku formou grantu pro cestovní ruch. Nedodrží - li vybraný žadatel termín předložení vyúčtování poskytovaného grantu, či nebude li splněna účelovost využití příspěvku, příspěvek mu zaslán nebude. Žadatel je povinen v případě neoprávněného použití poskytnutého příspěvku jej neprodleně vrátit v plné výši na účet města. Podle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití či zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých či zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. Město si vyhrazuje právo projednat prostřednictvím komise rady města pro cestovní ruch s žadatelem individuálně způsob prezentace města na vytvořených produktech či akcích. V případě tisku propagačních materiálů si město vyhrazuje právo požadovat po příjemci dotace (žadateli) 10% z celkového počtu výtisků pro vlastní potřeby. 8

9 č. 3, únor 2008 MĚSTSKÉ NOVINY Zásady poskytování grantů na činnost v sociální oblasti v roce Žadatel může být právnická i fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení či nadace. 2. Grant je možno poskytnout zejména v oblasti péče o sociálně handicapované, zdravotně postižené a staré občany. 3. Granty budou přednostně poskytovány žadatelům zabývajícím se sociálními aktivitami celoročně. 4. Finančních prostředků z poskytnutého grantu l z e použít k nákupu potřebného materiálu a vybavení pro danou aktivitu (rehabilitační pomůcky, zdravotnický materiál, ochranné pomůcky, hračky), k uhrazení nákladů na propagaci, poštovné, cestovné, vstupné na kulturní akce a dále nákladů na realizaci rekondičních pobytů, zájezdů akcí pro veřejnost. Prostředky lze také použít na úhradu mezd a ostatních osobních nákladů. Žadatel se spolupodílí 20% z celkových nákladů. Grantu n e l z e použít k uhrazení nákladů na pohoštění. 5. Granty budou veřejně vyhlášeny prostřednictvím webových stránek města, Městských novin a Českolipského deníku. Žádosti o udělení grantu budou přijímány výhradně na předepsaných tiskopisech, které vydává odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa, a to nejpozději do 29. února Po uvedeném termínu nebude žádost projednávána. U jednorázových akci bude nutné vyúčtování provést nejpozději do 30 dnů po ukončení akce, u akcí průběžných pak do K žádosti o finanční příspěvek formou grantů na činnost v sociální oblasti v roce 2008 musí každý žadatel přiložit doklad, který potvrzuje skutečnost, že není dlužníkem státu, města např. FÚ, OSSZ, VZP (v projednaných případech čestné prohlášení). Současně musí předložit prohlášení k podpoře de minimis (nedílná součást žádosti). 7. Zároveň nebude projednávána žádost, jestliže žadatel nepředložil vyúčtování příspěvku poskytnutého v roce Také nebude projednávána žádost, jestliže žadatel je dlužníkem města, státu. 8. Žádosti o udělení grantu budou projednávány sociální a bytovou komisí. Každý žadatel má možnost na zasedání sociální a bytové komise vystoupit s tříminutovým příspěvkem na přiblížení svého projektu. Návrhy na udělení grantů budou předloženy ke schválení zastupitelstvu města. Rozhodnutí zastupitelstva města je konečné a nelze se proti němu odvolat. 9. Po ukončení výběrového a schvalovacího řízení (až po projednání v ZM) budou všichni žadatelé do 15 dnů vyrozuměni o schválení nebo zamítnutí jejich žádosti bez udání důvodů. 10. Finanční částky, poskytnuté na základě udělených grantů, budou schváleným žadatelům převedeny na základě písemné smlouvy, jasně vymezující předmět a trvání smlouvy a přísnou účelovost vynaložených prostředků, na jejich běžný účet u banky, uvedený v žádosti. 11. Vyúčtování poskytnuté finanční částky je nutno předložit ve dvojím vyhotovení v termínu do jednoho měsíce po realizaci projektu, nejpozději však do na odbor sociálních věcí Městského úřadu Česká Lípa. Komise si vyhrazuje právo kontrolovat účelnost prostředků poskytnutých městem, kterými přispívá na činnost, také kontrolu na akcích přímo v terénu (např. rekondiční pobyty). 12. Zásady byly projednány a schváleny sociální a bytovou komisí dne: 7. ledna Výtvarná soutěž ADRY Od 1. února do 21. dubna pořádá humanitární organizace ADRA 3. ročník výtvarné soutěže pro děti od 6 do 12 let a tématem soutěže jsou Děti proti chudobě aneb lidé by chudí být neměli. Úkolem soutěžících je namalovat, jak by se dalo pomoci těm, kteří jsou chudí. Soutěže se mohou zúčastnit děti samostatně nebo v rámci školních tříd v hodinách výtvarné výchovy nebo výtvarné kroužky. Obrázek může být na formátu A4 nebo A3 a je možné malovat jakoukoliv technikou. Hotová výtvarná díla označte na rubu obrázku jménem, příjmením dítěte a adresou a zašlete je poštou na adresu: Humanitární organizace ADRA, Klikatá 1238/90c, Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém lednovém zasedání odsouhlasilo záměr města prodat areál bývalé kotelny Střed, který patří městu od chvíle, kdy do svého majetku převzalo tepelné hospodářství. Konkrétně se jedná o objekt na p. č. 3335/2 včetně pozemku p. č. 3552/ 2, zastavěnou plochu a nádvoří o výměře m 2, objekt na p. č. 3335/ 8 včetně pozemku p. č. 3335/8, zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 593 m 2, stavbu technického vybavení na p. č. 3335/4 a pozemek p. č. Praha 5 Jinonice. Výtvarné práce budou vyhodnoceny , kdy komise vybere 50 nejlepších obrázků od dětí z celé České republiky, z těch bude sestaven a vytištěn Katalog. Autoři nejlepších tří oceněných výtvarných prací obdrží věcné odměny na výtvarné benefici na podporu chudých dětí v Mongolsku a v Zambii, která proběhne v Praze. Patronkou této soutěže je herečka Veronika Freimanová. Oceněné výtvory loňské výtvarné soutěže jste si mohli prohlédnout na putovní výstavě, která probíhala. na Základní škole na Svárově, anebo ještě můžete do prohlédnout na Základní škole Sever. Ing. Petr MÁŠKA Odprodej kotelny 3335/4, zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 17 m 2 a pozemek p. č. 3335/ 1 a ostatní plochu o výměře celkem m 2 v k. ú. Česká Lípa. Od roku 2000, kdy byla kotelna Střed zrušena, již Českolipská teplárenská a. s., která kotelnu provozovala, areál za Kauflandem ke své činností nevyužívá, a proto ho podnajímala jiným subjektům. Souhlasně se k záměru vyjádřil také výbor pro prodej nemovitostí, který městu doporučil, aby poměrně rozlehlý areál odprodalo jako celek. Výstava Utváření města České Lípy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá v pátek 7. března v hod. výstavu Utváření města České Lípy. Výstava se koná pod patronací starostky města České Lípy, Hany Moudré a potrvá do 13. dubna Otevřena bude denně, mimo pondělí a úterý, a hodin. Celá expozice vychází z motivů stejnojmenného seriálu Městských novin, který ve sledu jednotlivých obrazů zkoumá od jara 2005 vývoj podoby města, jeho modernizaci od druhé poloviny 19. století, historii jeho vzdělávacích institucí a bude pokračovat pojednáním o minulosti peněžních ústavů na jeho území. Rozdělena je do čtyř částí. První je sestavena z obrazů a snímků představujících známé i neznámé pohledy na město, např. letecký pohled z roku Svaz diabetiků ČR, územní organizace Česká Lípa pořádá od 15hod v kavárně hotelu Lípa členskou schůzi. Účast všech členů je z důvodu výměny a přečíslování členských průkazek nutná. Kromě toho bude mít na schůzi zajímavou lékař- 1936, pohled z vysokozdvižné plošiny na střed města nebo záběr kamery městské policie od východu. Seriál dalších obrázků představuje, mimo jiné, hlavní ulice města v roce Ve druhé části výstavy uvádíme fotografickou reportáž z doby kolem roku 1908, která nás zavádí do míst, vzdálených jen pět minut cesty pěšky, z náměstí na rozmezí České Lípy a přidružené původně vesnické části Stará Lípa. Ve třetí části pohlédneme do tváří dětí z mateřských škol, škol základních a studentů z 19. a 20. století. Za posledních 150 let prošlo českolipským školstvím bezmála sto tisíc dětí. Čtvrtá část je přehledem dějin městské spořitelny, založené r. 1862, s ukázkami vkladních knížek i jednotlivých budov této i ostatních peněžních institucí. L. SMEJKAL Výměna členských průkazek u diabetiků skou přednášku MUDr. Houdová a budou zde oznámeny také termíny letošních rekondičních pobytů. Zváni jsou i ostatní diabetici, kteří nejsou členy svazu. Ing. Václav Vašák, předseda organizace (tel ) 9

10 MĚSTSKÉ NOVINY č. 3, únor 2008 historie Utváření města škola základ života Známá i dnes jsou rčení: Co Čech, to muzikant, Čechy jsou konzervatoří Evropy a smetanovské V hudbě je život Čechů. K tomu je třeba připomenout, že jde o historické vyjádření hudebnosti obyvatel české země, kteří až z jedné třetiny byli jazyka německého. Povšechně se dá říci, že čím zemědělsky chudší kraje, tím více hudebníků, protože hudba byla obživou nebo její součástí. Lidé našich krajů přijímali s uznáním církevní zpěv a hru nástrojů na kůrech kostelů. V hospodách se hrálo o posvíceních a tancovačkách a muzicíroval zde harfenista nebo harmonikář. S nástrojem se žebralo na ulici a hrálo v salónu. Učitel byl nazýván kantor, protože cvičil zpěv a učil (spíše soukromě) na hudební nástroj, což ho zaměstnávalo téměř tolik i více než čtení, psaní a počítání. Zastavme se třeba až v 17. století, v časech po bědné válce třicetileté. Studenti klášterního gymnázia studovali školské hry v jazyce latinském se zpěvem a hudebními vložkami. Augustiniánský klášter - dávné středisko hudebního školství. Chudí studující se ucházeli o postavení vokalistů, totiž zpěváčků na kůru kostela Všech svatých, čímž získali podporu kláštera, který jim umožňoval studium zdarma. Ve škole naproti kostelu sv. Petra a Pavla se učitelé věnovali zpěvu až šest hodin týdně, protože měli na starosti dva velké kostely, přičemž přesněji řečeno ten druhý, chrám P. Marie, jim přibyl k hudebním produkcím až na začátku 18.století. Stále bylo dost pohřbů a svateb. Častá byla procesí, při nichž se zpívalo. Rodiče dětí označovaných jako neduživé se úpěnlivě snažili o to, aby jejich potomek hrál na jednoduchý hudební nástroj a nemusel tak v budoucnu být někomu na obtíž. Ke konci 18. století se ve zdejších krajích objevily takové milostné nástroje jako citera nebo harfička. S nimi se dalo chodit od hospody k hospodě a právě tklivost drnkání na struny vyvolávala větší soustrast se sirotkem nebo mrzáčkem. V polovině čtyřicátých let 19. století založil děkan Anton Krombholz v České Lípě z lásky k hudbě i ze soucitu s nebohými dětmi městskou hudební školu, která se nakonec udržovala jako volné sdružení několika soukromých učitelů hudby. Do kláštera docházela řada soukromých žáků učit se hře na klavír. Hudba se stávala také radostí a potěšením zámožných lidí, kteří toužili i po přímé účasti na velkých hudebních produkcích. V roce 1844 si hudbymilovní českolipští měšťané založili Hudební a pěvecký spolek. Ladislav SMEJKAL zatrhli jsme pro vás se v České Lípě narodil spisovatel a básník Jakob Altschul. Povoláním byl právník, usadil se ve Vídni, kde studoval. Jeho lyrické a epické básně byly v německé literatuře druhé poloviny 19. století velmi ceněny. Autor pocházel z židovské rodiny, velmi rozvětvené, která do České Lípy přišla patrně v 16. století z Budyšína. V 19. a 20. století k ní náleželi lékaři i podnikatelé(např. cukrovar ve Vodním hradě). V únoru 1963 byla zahájena výstavba prvního koncentrovaného sídliště v České Lípě - Slovanka. 23. ledna zemřel v České Lípě ve věku 86 let František Heřman. Přibližně před deseti lety byl předsedou okresní pobočky Konfederace politických vězňů. Prožil velmi krušný osud, který dovedl se zaujetím a poutavě podat v knize svých vzpomínek. Rodák z Jihlavy, člen protikomunistické skupiny šířící po roce 1948 letáky odhalující skutečné poměry v naší zemi. V roce 1950 byl za svou činnost odsouzen ke 13 letům vězení a odseděl si 80 měsíců. Patří do řady neznámých hrdinů. Jeho líčení popisu přípravy útěku z tábora na uranovém dole Svatopluk můžeme zařadit k výrazným kapitolám boje za osobní a politickou svobodu v naší zemi. 10 Z historického kalendáře Citát Připravoval jsem s pěti dalšími podkop pod oplocením. To nám trvalo téměř tři čtvrti roku. Byli jsme již podkopáni za oplocením. Šlo jen o to, abychom se dostali na mimořádnou sobotní brigádu, čímž by se nám podařilo získat nejméně šestihodinový náskok, než by se přišlo na to, že jsme se vypařili. Nakonec nás shodil jeden český kolaborant. Vychytali nás v den, kdy jsme se přihlásili na sobotní brigádu, a zároveň zjistili, kdo v tom jede. Náš podkop však hned nenašli, Výstavba sídliště Slovanka začala v roce 1963 tak velice dobře byl maskován. Naměřili délku 27,5 metrů, chodbičky 60x90cm vzorně vyztužené, které ústily asi 5m za dráty, stačilo pouze půl metru k povrchu. Pozvali tam prý i důlní dozorce, aby se poučili, jak má vypadat vzorná důlní výztuž. Pak přišli filmaři, natočili rekonstrukci a hned poté byla naše práce zničena pomocí trhavin. Ladislav SMEJKAL

11 č. 3, únor 2008 MĚSTSKÉ NOVINY Tříkrálová sbírka opět pomůže Tradiční celostátní Tříkrálová sbírka 2008 se stala minulostí. Na českolipsku ji již po deváté organizačně zajišťovala Farní charita Česká Lípa. Ve dnech od 3. do 9. ledna jste se tedy mohli v České Lípě, Novém Boru, Žandově, Mimoni a v Kunraticích u Cvikova potkat s Kašparem, Melicharem a Baltazarem, kteří koledou získávali do pokladniček příspěvky od těch, kterým není lhostejný osud lidí, kteří potřebují pomoc. Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Část výtěžku pak poslouží konkrétnímu účelu ve prospěch toho, kdo sbírku v příslušném regionu organizuje. Proto i letos pomohou peníze ze sbírky projektu Farní charity Česká Lípa, a to Domu Jonáš, který poskytuje útočiště matkám s dětmi v tísni a obětem domácího násilí. Letošní výtěžek z koledy Tří králů činí Kč a bude využit na dovybavení pokojů klientek novými deka- Již šestým rokem proběhne tradiční setkání přátel, příznivců a spolupracovníků ochrany přírody s pracovníky Správy CHKO Lužické hory. Setkání proběhne ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (velká klubovna ve 2. patře) v úterý 26. února od 18 hodin. I letos se akce uskuteční spolu s jednáním externích spolupracovníků VMG v České Lípě, které proběhne od 16:30. Na setkání se účastníci seznámí s odbornou činností Správy CHKO LH, s inventarizačními průzkumy a s projekty realizomi a polštáři, které jsou v současnosti již značně opotřebované. Loňský výtěžek, který činil ,50 Kč, tedy o 1.049,50 korun méně, udělal radost dětem z Jonáše novou prolézačkou a pískovištěm. A jak se dařilo koledníkům? Až na malé výjimky se skupinky Tří králů potkávali se vstřícností a ochotou. Poděkování Farní charity patří všem, jenž podpořili organizování sbírky a všem hodným lidem, kteří, podle svých možností, přispěli do tříkrálových pokladniček, které se plnily také díky přispění koledníků ze Základní školy Dr. M. Tyrše v České Lípě. I nadále lze Tříkrálovou sbírku 2008 podpořit prostřednictvím dárcovské SMS. Stačí odeslat SMS s textem DMS KOLEDA NA ČÍSLO 87777, které je společné pro všechny operátory mobilních i pevných sítí. Cena DMS je 30 Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27 Kč. V příštím roce se opět těšíme na setkávání se s lidskou solidaritou. Zdeňka ČERMÁKOVÁ O bioodpad se nejvíce zajímají obyvatelé Svárova VYHODNOCENÍ ANKETY Zjištění zájmu o sběr bioodpadu v jednotlivých částech města Česká Lípa V Městských novinách, které byly vydány dne , byla zveřejněna anketa, jejímž účelem bylo zjištění zájmu o sběr bioodpadu v jednotlivých částech města Česká Lípa. Anketa měla podobu anketních lístků, které měli občané, kteří mají zájem s svoz bioodpadu, odevzdávat na Městském úřadu Česká Lípa. Z uvedené ankety vyplynulo, že největší zájem o sběr bioodpadu je v městské části SVÁROV. Občané v této městské části budou cíleně osloveni ve věci zapojení se do Pilotního projektu sběru bioodpadu prostřednictvím Městských novin dne Lukáš JANKŮ odpadový hospodář města Maltézští dobrovolníci v nemocnici v České Lípě Prvním únorem začala spolupráce Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a dobrovolníků Maltézské pomoci. Centrum Maltézské pomoci pracuje v České Lípě od roku 2006, je nejsevernějším centrem humanitární organizace Řádu Maltézských rytířů. Projekt pod názvem Adopce osamocených lidí zahrnuje sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené. Doposud dobrovolníci pomáhali v zařízeních pro seniory (DPS Dolní Libchava, DD Sloup v Čechách, DD Mimoň a DPS Lada), nyní se činnost rozšíří i k nemocným seniorům v českolipské nemocnici. Dobrovolnický program může být vhodnou součástí a efektivním nástrojem komplexní péče a tím zvyšovat kvalitu péče ve zdravotnických zařízeních. Role dobrovolníka v nemocnici dává možnost vykonávat dobrovolnické činnosti tak, aby nenarušovaly léčebný provoz a zároveň vhodně doplňovaly práci odborného personálu tam, kde je to možné. Může být pomocníkem ošetřujícího personálu a tím se podílet na zlepšování atmosféry. Dobrovolníci tak přispívají k humanizaci nemocnic a zařízení sociální péče. Hana DENIZOVÁ, koordinátorka Setkání příznivců Lužických hor vanými v rámci Programu péče o krajinu. Dále se dozví o připravovaných i uplynulých akcích, řekla Kristýna Pištová z Občanského sdružení přátel Lužických hor. I tento rok se účastníci mohou těšit na malý bonus v podobě promítání diapozitivů a filmů o přírodě, dodala Kristýna Pištová. Bude také představen Sborník naučných tras a aktualizované vydání Průvodce Lužické a Žitavské hory. Další akce pořádané Správou CHKO LH a OSPLH najdete na Pozvánka na dětský karneval Rehabilitace NsP nabídne unikátní terapii Od 18. března do 11. dubna 2008 bude zapůjčen na rehabilitační oddělení českolipské nemocnice první vysokofrekvenční systém pro terapii radiální rázovou vlnou MASTER- PLUS MP 200. Přístroj mění vzduchovou vlnu, která je do něj vháněna pod tlakem 5-6 barů, v akustickou radiální vlnu. Vlna je pak hlavicí aplikátoru přenášena do tkáně, kde působí až do hloubky čtyř centimetrů. Využití tohoto přístroje: při léčbě tenisového lokte a jiných bolestí v této oblasti,zánětu achillovy šlachy, bolesti po nadměrné zátěži kolena, bolestí v oblasti ramenního kloubu, při akut- ním a chronickém zánětu paty atp. Účinnost je podle zkušeností a studií, které proběhly v Německu a Švýcarsku kolem 95%. Studie i praxe prokázaly, že léčení tenisového lokte, patní ostruhy atd. nejen značně potlačuje chronickou bolest, ale také podstatně odstraňuje omezení při práci a sportovní činnosti, vyplývající z chronické bolesti. Pacienti se mohou objednávat již nyní na tel. č nebo Kontaktními osobami jsou: Dana Šperlíková, vedoucí fyzioterapeutka a Jiřina Štumarová, sestra ambulance. Rozesmáté dětské tváře, krásné masky, radost dětí, rodičů i prarodičů, tanec, soutěže a hry. To byl dětský karneval, který pořádala TŠ Duha poslední lednovou neděli ve velkém sále ZUŠ. Pokud jste se na něj nedostali, zve vás pořadatel na tradiční 2. karneval, který se koná v neděli 24. února od 14 hodin ve velkém sále ZUŠ. 11

12 MĚSTSKÉ NOVINY č. 3, únor 2008 Město Česká Lípa OZNAMUJE ZÁMĚR PRONAJMOUT nebytové prostory v 1. patře Jiráskova divadla, Česká Lípa, Panská kancelář o celkové výměře 43,5 m 2 na dobu neurčitou Kritériem pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení bude: A) nabízená cena B) charakter činnosti (ve smyslu její souvislosti s činností správce objektu příspěvkové organizace Kulturní dům Crystal Česká Lípa) Další informace mohou zájemci získat v Kulturním domě Crystal, Česká Lípa, B. Němcové 2942, 1. poschodí Tereza Badinová (tel ). Do výběrového řízení budou zařazeny pouze nabídky předložené písemnou formou v zalepené obálce označené výběrové řízení pronájem divadlo kancelář č.105, zaslané na adresu KD Crystal a doručené nejpozději do do hodin. Město Česká Lípa OZNAMUJE ZÁMĚR PRONAJMOUT nebytové prostory v 1. patře Jiráskova divadla, Česká Lípa, Panská kancelář o celkové výměře 24 m 2 na dobu neurčitou Kritériem pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení bude: A) nabízená cena B) charakter činnosti (ve smyslu její souvislosti s činností správce objektu příspěvkové organizace Kulturní dům Crystal Česká Lípa) Další informace mohou zájemci získat v Kulturním domě Crystal, Česká Lípa, B. Němcové 2942, 1. poschodí Tereza Badinová (tel ). Do výběrového řízení budou zařazeny pouze nabídky předložené písemnou formou v zalepené obálce označené výběrové řízení pronájem divadlo kancelář č.104, zaslané na adresu KD Crystal a doručené nejpozději do do hodin. Do svého týmu hledáme kadeřnici (kadeřníka) a kosmetičku, vlastní ŽL. Bližší inf.: Markéta Marková mob: AUTO MOTO SPORT Vězeňská 187 Č. Lípa nabízí XENONOVÉ sady od 3000,- s DPH půjčování autoboxů autopotahy na zakázku tel let Divadla na Vinohradech VIŠŇOVÝ SAD Cena: od 360,- Kč /v hlavní roli Dagmar Havlová, Viktor Preiss, Martin Stropnický a další./ PRAŽSKÝ HRAD ,- Kč. Prohlídka nádherných reprezentačních prostor, které jsou přístupné pouze dvakrát v roce. Prohlídka Valdštejnského paláce. CK Mgr. Jana Hušáková Varnsdorf, Národní 512 tel Chcete inzerovat v Městských novinách? Kontaktujte inzertní oddělení Městských novin (technický odbor MěÚ) Telefon: Aresa: Město Česká Lípa, Hana Effenbergerová Technický odbor - INZERCE MN nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa Vaši inzerci zveřejníme pouze na základě písemné objednávky Poradenská společnost OVB Allfinanz, a.s. Vás srdečně zve do nově zřízené kanceláře v České Lípě ul. Jindřicha z Lipé 113 (budova kavárny Union, 2.patro), kde Vám zdarma poskytneme komplexní služby v oblasti finančního poradenství. Nabízíme soubor finančních produktů předních finančních domů a pojišťoven, jako je pojištění, penzijní a stavební spoření, hypotéky a investice. Díky naší nezávis- losti jsme vždy na Vaší straně!!! Kontaktní osoba: Ing. Petr Kmoch a Petra Wodwudová mob , mob tel

13 č. 3, únor 2008 MĚSTSKÉ NOVINY N E P Ř E H L É D N Ě T E!!! Chcete se vzdělávat v oblasti financí, ob- chodu, marketingu a nabyté znalosti ihned používat v praxi? Máme tu pro Vás nabídku skvělé spolupráce! Poradenská společnost OVB Allfinanz a.s. pobočka Česká Lípa působící v oblasti financí a bankovnictví hledá vhodné kandidáty. Nabízíme Vám bezplatné zvýšení Vaší kvalifikace, možnost týmové práce, nadprůměrné ohodnocení dle výkonu a flexibilní rozvržení času. Zavolejte nám, abychom Vám mohli zodpovědět Vaše dotazy a je možné, že budete vybráni k osobnímu pohovoru!! Kontaktní osoba: Ing. Petr Kmoch mob tel Petra Wodwudová mob TRIÁDA realitní kanceláře s.r.o., oblastní zastoupení Česká Lípa Sháníme pro naše klienty byty 1+1, 2+1 v OV i družstevní v České Lípě a v Novém Boru. Za nabídky děkujeme. Tel.: 774/ Pro naše klienty hledáme chaty, chalupy a rodinné domy v České Lípě a okolí. Za nabídky děkujeme. Tel.: 774/ CESTOVNÍ AGENTURA ORBIS,Jiřina Gabrielová Moskevská 81,Česká Lípa IČO DIČ CZ Tel/fax: , Nabídka k výběru dovolené sezóny 2008 * slevy 10 12% za včasnou rezervaci * děti, buď zdarma, nebo za nízkou paušální cenu * slevy pro stálé zákazníky * slevy pro seniory, skupinové slevy, dále pro novomanželé * nabídky s CK Neckermann odlety ze SRN nebo Rakouska /Vídeň/ * letecké víkendy po celé Evropě s Neckermannem /ceny vč.všech poplatků/ * autobusové zájezdy s odj. z České Lípy lůžkovými busy / Španělsko, Chorvatsko / * nabídky se sportovními aktivitami, za poznáním * letenky Drážďany nákupní zájezd před Velikonoci 350,-Kč Praha, divadlo Ta Fantastika muzikál Dáma s kaméliemi 899,-Kč /vstup.+ doprava/ Další informace Vám rádi zašleme mailem, faxem nebo osobně v CA 13

14 MĚSTSKÉ NOVINY č. 3, únor DDM Libertin ne - DĚTSKÝ KARNEVAL od 14 do 16 hodin, na sále ZUŠ, soutěže pro děti, diskotéka, vystoupení dětí ze ZÚ DDM LIBER- TIN, vstupné 10,-Kč(osoba), inf. V. Rusínková so - VOLEJBALOVÝ TURNAJ UČITE- LŮ 3. ročník turnaje je již tradičně určen pro zaměstnance základních i středních škol a proběhne v tělocvičně ZŠ ŠKOLNÍ( Sever). Prezentace družstev od 8.30 hod, začátek v 9.00 hod, startovné -50 Kč. Z organizačních důvodů bychom velmi uvítali Vaše potvrzení o účasti na turnaji, a to nejpozději do inf. J. Mimrová so - Břišní tance - vyučuje L. Doksanská, sál DDM 9 12 hod., cena 300 Kč, inf. J. Mimrová st - Olympiáda v anglickém jazyce AI, BI, AII, BII, 8.30 hod., DDM Libertin Česká Lípa, čt - Olympiáda v anglickém jazyce SŠ 8.30 hod., DDM Libertin Česká Lípa Připravujeme!!! Jarní příměstský tábor , denně od hod., cena 500 Kč, inf. M. Vasmanská Poslední volná místa!!! Jarní prázdniny na horách, Rakousko zimní středisko Saalbach + Hinterglemm, inf. J. Mimrová KD Crystal 16. února sobota hod. VI. Reprezentační ples Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, velký sál. Dobrou hudbu k tanci nabídne oblíbená litoměřická kapela O.H.Tony Black band. Vstupné: 175,- Kč a Elvis Presley Revival. Slosování vstupenek o ceny. (prodej vstupenek na personálním oddělení NsP tel: ) 29. února pátek hod. X. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ČES- KÁ LÍPA PLES V OPEŘE Program sál: taneční orchestr Pajky Pajk ( Star- Dance,Baillando), kapelník Martin Kumžák, zpěv: Dasha, Dušan Kollár, Naďa Wepperová a Michal Cerman. Sólisté baletu divadla F. X. Šaldy Liberec: Karolína Miková, Valerija Radionová a Andrey Bayniyazov. Queen Revival Noc v opeře Ples moderují : Adéla a Dalibor Gondíkovi Program restaurace: Josef Vejvoda Trio (Josef Vejvoda-bicí, Kryštof Marek- piano, Ondřej Štajnochr-kontrabas). Vstupné: 300,- Kč velký sál, 100,- Kč restaurace. Každoroční vzpomínka na T. G. M. U příležitosti 158. výročí narození Tomáše G. Masaryka se v České Lípě koná 7. března od 16 hodin již tradiční veřejné občanské shromáždění u jeho busty, která je spolu s pamětní deskou umístěna na radnici na náměstí TGM. Tuto malou vzpomínku na prvního prezidenta naší země pořádá město Česká Lípa a Klub přátel muzea. kino Crystal Po - pouze ve Art kino uvádí: A BUDE HŮŘ ČR. Film režiséra Petra Nikolaeva podle stejnojmenné předlohy spisovatele Jana Pelce. Generační výpověď o hledání životních hodnot a jistot, o střetu s policií a měšťáky St - pouze ve Projekt 100: SVATÁ HORA Mexiko, USA Scénář a režie Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky se vydává na cestu na Posvátnou horu a během své cesty boří všechna tabu. Zároveň máme co do činění s posvátným iniciačním dílem, které je reakcí na autorovu teorii o změně lidstva prostřednictvím filmů Čt Pá - v 17.30, So Ne - v KOUZELNÁ ROMANCE USA. Může ve skutečném světě přežít pohádková láska? Čt Pá - pouze ve AMERICKÝ GANGSTER USA. Atmosféra prohrávané války ve Vietnamu na začátku sedmdesátých let dolehla na Ameriku jako těžká deka. Akční drama Ridleyho Scotta So Ne - v a VÁCLAV ČR. Tragikomedie Jiřího Vejdělka Po St - v 17.30, Út - také ve LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ USA. Pokračování dobrodružné akční podívané Po - pouze ve Filmový klub uvádí: VITUS Švýcarsko 2006.Režie Fredi M. Murer. Vitus je chlapec, který vypadá, jako by pocházel z jiné planety: má sluch jako netopýr, hraje na klavír jako virtuóz, od pěti let studuje všemožné encyklopedie a diriguje orchestr. Není tedy divu, že jeho rodiče mu začínají předvídat skvělou budoucnost. Chtějí, aby se Vitus stal klavíristou. Nicméně zázračné dítě sní o létání a o normálním dětství. Citlivě natočený snímek o hledání kouzla skromného života a jeho opravdových hodnot se stal nejlepším švýcarským filmem roku a kandidátem na Oscara St - pouze ve Projekt 100: NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE + AN- DALUSKÝ PES Francie Oscarem za nejlepší neanglicky mluvený film oceněné dílo Luise Buńuela je absurdní groteskou se surrealistickými prvky a satirickým podtónem.. Vypráví o skupince známých, kteří se chtějí sejít na večeři, v níž ale nóbl hrdinům opakovaně kdosi nebo cosi zabrání. Předfilm Andaluský pes Čt St - pouze v ALVIN A CHIPMUNKOVÉ USA. Animovaná podívaná pro celou rodinu Čt St - v a 20.00, /Po a St - pouze v 17.30/ O ŽIVOT ČR. Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem v hlavní roli, o početí, se kterým se nepočítalo. Městská knihovna Úterý 19. února od 17,00 hod HOCKEWANZL výlet za skutečnou osobností a literární postavou 18. století z Horní Police přednáší Mgr.Ladislav Smejkal, čítárna městské knihovny nám. T. G. Masaryka Čtvrtek 21. února od 9,30 hod masopustní rej - dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let, pobočka Špičák, ul. Červeného kříže Každé úterý od 9,30 hod cvičíme v každém věku cvičení s hudbou a v sedě (!) pro každého, vhodné nejen pro seniory, pobočka Špičák, ul. Červeného kříže (zdarma) DOTEKY VĚČNÉ KRÁSY Knihovna nám. T.G.Masaryka, 1.patro Výstavu archeologických reprodukcí určenou především pro slabozraké a nevidomé připravila Kulturní asociace Nová Akropolis ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně. Členové ateliéru ručně vyrábějí více než 100 motivů ze starodávných kultur Řecka, Egypta, Říma, Orientu, Jižní a Střední Ameriky, stejně jako i motivy z Čech a Moravy. Z těchto reprodukcí byly za pomoci vedoucí oddělení pro slepeckou historii Technického muzea vybrány ty, které jsou dostatečně plastické a hmatově výrazné, aby umožnily i nevidomým spoluobčanům vytvořit si představu o umění našich předků a jejich ztvárnění krásy. Kulturní asociace Nová Akropolis působí v České republice od roku Pořádá řadu přednášek na různá témata z oboru filosofie, historie, literatury, umění a vědy. Přibližuje současnému člověku velké civilizace a významné osobnosti, jejichž myšlenky a díla nás dodnes inspirují. Jiráskovo divadlo 19. února v hodin TOMÁŠ JAMNÍK A IVO KAHÁNEK Koncert kruhu přátel hudby. Tomáš Jamník violoncello, Ivo Kahánek klavírní doprovod. Program: Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Vladimír Tichý, Miloslav Kabeláč. Vstupné 100,-Kč 20. února v hodin Jarek Hylebrant SMÍM TĚ POLÍBIT, NEŽ CHCÍPNU? Světová premiéra! Strhují životní drama výjimečných prokletých básníků Paula Verlaina a Arthura Rimbauda. Hrají: Jarek Hylebrant, Michal Vaněk a Halyna Ishchenko. Režie: Irena Vaňková. Partneři představení: Oriflame, členové českolipské Strany zelených, Arnošt Frauenberg a Janovský elektro. Divadlo Michala Vaňka. Vstupné 90,-Kč 23. února v 15 hodin LOUPEŽNÍK RUMCAJS Slavné pohádkové příběhy jičínského ševce a jeho přátel autora Václava Čtvrtka pro činohru zdramatizovala Jana Galinová. Docela velké divadlo Litvínov. Vstupné 40,-Kč 27. února v 8.30 a 10 hodin Představení pro školy POPELKA Výpravná pohádka určená dětem základních a mateřských škol. Mladá scéna Ústí nad Labem. Vstupné 40,-Kč

15 č. 3, únor 2008 MĚSTSKÉ NOVINY školy, nadace, organizace V Marcela Augustová z ČT 1 na ZŠ Slovanka Rádio Slovanka a Televize Výr při ZŠ Slovanka pořádají v rámci výuky mediální tvorby 7. března 2008 jedinečnou soutěž v komunikaci, rétorice a moderování - Mladý moderátor. Žáci si chtějí vyzkoušet své dovednosti především správnost a spisovnost mluveného projevu a schopnosti v umění komunikace. Konkurovat si budou vedle žáků ze Slovanky i týmy z jiných škol. Vzácným a milým hostem, který si zvolil toto umění jako náplň svého povolání, bude moderátorka večerních zpráv na ČT 1 Marcela Augustová, která bude zároveň předsedkyní poroty v soutěžní části. Patří jí velké díky za to, že přijede podpořit ten- to ojedinělý projekt. V komisi přislíbili účast vedle hlavního hosta Marcely Augustové i Slávek Hrzal z Českého rozhlasu a místostarosta České Lípy Tomáš Vlček. A co že v tento projektový den na děti všechno čeká? Ráno začne velkým živým veřejným vysíláním s hostem Marcelou Augustovou, na které je zvána i veřejnost. Poté se děti přesunou ze školního vysílacího studia do větších prostor, kde budou probíhat další části projektového dne, které budou rozděleny do několika věkových kategorií: soutěž v moderování, malá škola rétoriky, komunikace a přednesu, se kterou nám určitě náš milý host pomůže a v neposlední řadě škola práce před a za kamerou a škola rozhlasového zpravodaje. Žáci se i pedagogové se těší, že si mezi sebou vymění zkušenosti z oblasti mediální tvorby. Co by to bylo za soutěž, kdyby neměla nějakou tu malou odměnu: vítěz soutěže získá možnost připojit se k jarní exkurzi Rádia Slovanka a Televize Výr do České televize, Českého rozhlasu a do Parlamentu ČR. Celkový vítěz bude mít možnost moderovat hodinový pořad pro děti na Českém rozhlase Praze 2 pořad Domino. Mladý moderátor si klade za cíl dopomoci rozvíjet v žácích dovednosti samostatně myslet, pracovat a uvažovat, analyzovat informace, být zdravě sebevědomý, spolupracovat v týmu, projevovat zájem o dění kolem sebe (ve škole, ve městě, v republice), komunikovat, koordinovat a mluvit před veřejností. Mediální výchova je průřezové téma nového Školního vzdělávacího plánu. Forma projektu zajišťuje výuku a učení formou zábavy a her, kdy sami děti si ani často nevšimnou, že se učí zajímavé a důležité vědomosti a získávají tolik potřebné životní kompetence. Bližší informace můžete získat na nebo na u: Renáta BACHTÍKOVÁ V sobotu 26. ledna proběhla v lese na Svárově již tradiční akce nazvaná Kouzlo zimního lesa. Pro děti a jejich rodiče byla na čtyřkilometrové trase připravena řada pohybových aktivit a informací o zvířatech, žijících v zimním lese. Nabyté vědomosti děti mohly zúročit při plnění vědomostního testu. V cíli pak účastníci obdrželi upomínkový list a drobnou odměnu. Díky pěknému počasí dorazilo 230 účastníků. Velký dík patří především nejenom jim, ale i základní škole Partyzánská, která nám již tradičně zdarma zapůjčila potřebné zázemí pro vytvoření startu a cíle. Děkujeme a těšíme se na další z akcí Libertinu nashledanou! Fotografická soutěž na téma Léčivé byliny v přírodě Občanské sdružení přátel Lužických hor a Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory vyhlásily další ročník mezinárodní fotografické soutěže pro profesionální i amatérské fotografy, tentokrát na téma Léčivé byliny v přírodě. Své práce můžete zaslat či osobně doručit do na adresu: Správa CHKO Lužické hory, Školní 12, Jablonné v Podještědí. Fotografie by měli být velikosti A4. Všechny snímky bu- dou dne vystaveny u příležitosti konání akce Slavnosti Lužickohorských luk v Myslivnách u Horní Světlé, řekla Kristýna Pištová z OSPLH. Na vernisáži bude návštěvníky vybráno 10 nejlepších prací. Jejich autoři budou odměněni a fotografie budou se souhlasem autorů prezentovány na internetových stránkách. Informace o této i dalších akcích pro veřejnost najdete na Soutěž Městské knihovny otázky na únor Městská knihovna v České Lípě oslaví v letošním roce 150 let svého založení. Pro širokou veřejnost připravila městská knihovna vědomostní soutěž o knižní ceny, Soutěžní otázky budou vyhlášeny vždy na jeden měsíc a správné odpovědi budeme očekávat do 10. dne následujícího měsíce (do 10. března). Odpovědi můžete doručit poštou na adresu městské knihovny nám. T.G.Masaryka 170, elektronicky na adresu nebo osobně do jakéhokoliv oddělení nebo pobočky městské knihovny. Z došlých správných odpovědí vylosujeme každý měsíc vždy jednoho soutěžícího, který získá knižní odměnu. Na konci roku pak vylosujeme ze všech správných odpovědí hlavního výherce, který získá hodnotnou věcnou cenu. Nezapomeňte uvádět své jméno a adresu! Soutěžní otázky budou vždy 3 a týkat se budou zajímavostí města Česká Lípa a jejího okolí. Pro usnadnění jen uvádíme, že pokud si s otázkami nebudete vědět rady, odpovědi vždy najdete v publikacích, které jsou v knihovně k dispozici. Knihovnice Vám rády poskytnou požadované prameny a dokumenty, nikoliv však odpovědi. Otázky na únor: 1. Jan Jetřich z Dubé nechal v roce 1583 vystavět letohrádek se sgrafitovou výzdobou. V jakém stylu je vystavěn? 2. Na rohu náměstí T.G.Masaryka stojí budova banky z roku V jaké architektonickém slohu byla postavena? 3. Známou secesní stavbou v České Lípě je Unionka. V kterém roce byla postavena? Správné odpovědi z 1. (lednového) kola : 1. Prameniště Ploučnice leží mezi obcemi Janův Důl a Osečná a nazývá se Jenišovská tůň. 2. Dobranovský potok ve Vlčím Dole, Sporka pod Českou Lípou (u čističky) a Robečský potok v Dubici jsou přítoky Ploučnice, které do ní vtékají v nejbližší blízkosti města Česká Lípa. 3. Na řece Ploučnici se nacházejí i dvě přírodní zajímavosti. U Novin pod Ralskem se nachází průrva Ploučnice, na toku mezi Mimoní a Českou Lípou to jsou meandry Ploučnice. Ze správných odpovědí jsme vylosovali 1. výherce, kterým je pan Karel Steiner z České Lípy. Získává přírodovědné publikace, které do soutěže věnoval Liberecký kraj a drobné upomínkové předměty. 15

16 MĚSTSKÉ NOVINY č. 3, únor 2008 V pátek 1.února 2008 se v tělocvičně ZŠ Sokolovská v Liberci hrálo 3.kolo Krajského přeboru starších žáků ve volejbalu. Hráči TJ Lokomotiva Česká Lípa potvrdili roli favorita a všechna utkání vyhráli v poměru 2:0. Chlapci si tak udrželi neporazitelnost a zajistli si Krajský přebor ve volejbalu přímý postup na Přebor ČR, který se bude konat v květnu. Blahopřejeme. Závěrečné kolo Krajského přeboru se bude hrát v sobotu 29.března v tělocvičnách ZŠ Lada. Za tým Loko Česká Lípa nastoupili: Zdeněk Urban, Martin Přeslička, Patrik Brožek, Kristián Kocourek, Jan Loffler, Jan Jindřich, Roman Votruba a Tomáš Gajdošík. Výsledkové zrcadlo: Loko Česká Lípa: TJ Slavia Liberec 1 2:0 (25:16,25:19) TJ Sokol Železný Brod 2:0 (25:18, 25:18) Trenéři: R. Častulík a Zd. Klimpera Českolipská neregistrovaná volejbalová liga Druhý turnaj, kterému předcházely potíže s tělocvičnou, proběhl díky obětavosti BOGOTY na ZŠ Sever Česká Lípa. Většina družstev se dostavila již na prezentaci, takže mohl organizátor zahájit první zápasy včas. Vážným narušením soutěže byla neúčast mužstva SKP Česká Lípa, tým je na další turnaj automaticky zařazen do II. ligy. Sestupující z I. ligy je dle propozic poslední mužstvo, které však skončilo na 3. místě a tentokrát se překvapivě jedná o tým Průmky. Zajímavostí turnaje je skutečnost, že v utkáních hraných na 3 sety, více míčů dosáhl tým poražených. Tentokrát se představuje družstvo, které organizovalo druhý turnaj, říká si Jasoň+Drsoň a tuto speciální vizitku podal jejich vedoucí. Dne 3. prosince 2007 bylo zahájeno 1. kolo okresního přeboru žákyň. Do soutěže je přihlášeno pět družstev. Soutěž se hraje na dvě kola s ukončením Družstva hrají každý s každým a v každém termínu hrají dvě utkání. Z původní skupiny osamělých volejbalových samouků, nezkažených odborným vedením, kteří spolu začali hrát od roku 1990, postupně vznikla parta nejen volejbalových nadšenců. Celý náš tým zahrnuje zhruba 20 členů. Z toho je 14 aktivních hráčů, ostatní plní úkoly v roli poradců, převážně v oblasti životosprávy a dodržování pitného režimu hráčů. Trénujeme každé úterý v tělocvičně na Svárově, v létě v Dobranově na písku. Zúčastňujeme se amatérských turnajů jak v okolí České Lípy, tak i ve světě, nejdále jsme zatím byli v Liberci. Letos v červnu pořádáme v Josefově Dole, v krásném prostředí Jizerských hor, již druhý ročník Turnaje Open Jasoň Drsoň. Pokud by měl někdo Volejbal mládeže žákyně Tabulka po neúplném l. kole: 1. SK ToRik Doksy 14 bodů 2. ZŠ Lada Č.Lípa SK Panda Stráž p. Ra1skem ŠK AŠSK Gy. Č.Lípa 6 5. DDM Libertin Č. Lípa 5 S. TOMASCH zájem se tohoto turnaje zúčastnit, více najde na Tam také naleznete fotodokumentaci z našich dalších aktivit. Každoročně pořádáme zimní víkend na běžkách, jarní na kolech, v létě sjíždíme naše řeky. Letos se chystáme na rafty do Rakouska. V Českolipské neregistrované volejbalové lize jsme si dali jasné cíle. Nezranit se, dokázat, že nás to baví a samozřejmě vyhrávat. Na palubovce můžete v akci vidět: Petra Cháberu, Radka Vorlíčka,Vaška Martana, Jirku Zajíčka, Pavla Otřísala, Alexe Sedláčka, Tomáše Hrnčíře, Radka Balouna, Šárku Merclovou, Radku Zajíčkovou, Katku Kubíčkovou, Viktorii Sedláčkovou, Radku Šoltysovou a Ladu Novotnou. Kamil MANDA Klub českých turistů vás zve Výlet za exotickými rostlinami a motýly SRN (23. 2.) Odjezd v 8,30 hod. od Kulturního domu Crystal, dále Varnsdorf, Bros Senau, TRIXI park, Jonsdorf botanická zahrada vstup 4 Eura, děti 3 Eura. Dále Žitava prohlídka města. Odjezd zpět v odpoledních hodinách. Jjídlo a pití s sebou Vede Karel Kutík tel Opomíjeným Dubskem (1. 3.) Odjezd z autobusového nádraží v České Lípě je v 7,30 do Dubé, návrat vlakem z Oken v 16,56 (18,56) hod. Trasa: Nedamov, radiologická observatoř Panská Ves, Kamenný vrch a vyhlídka na Velkém Beškovském kopci, Kočičí hřbet, Ždírec obec plná lidové architektury, Okna celkem 15 km. Jídlo a pití vlastní. Vede pí Machová tel V příštím vydání MN zveřejníme nové jízdní řády městské autobusové dopravy MĚSTSKÉ NOVINY, čtrnáctideník, ev. č. MK ČR E Vydává: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IČO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová. Redakční rada Mgr. Tomáš Vlček (předseda), Siegfried Tomasch, Mgr. Romana Žatecká, Mgr. Lubomír Šádek, Karel Hajný, Jaroslava Procházková, Ing., Jiří Hau, Mgr. Pavlína Lomičová, Zdeněk Novák. Redakční rada má vyhrazené právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávěrce. Distribuce: tel Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště:

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na zvláštní list): a) osoba

Více

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015 Dotační program města 1/5 Město vyhlašuje dotační program. Čl. I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. V roce 2015 může být dotace z tohoto programu (dále jen dotace ) poskytnuta žadateli

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA. Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od: 15.05.2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA. Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od: 15.05.2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální oblasti města Kolína pro rok 2015 (Pravidla) Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od:

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

obchodní společnost Registrováno u: (př. nadace, církve atd.) Číslo a datum registrace: DIČ:

obchodní společnost Registrováno u: (př. nadace, církve atd.) Číslo a datum registrace: DIČ: (zachovejte, prosím dvoustránkový formát žádosti) Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti SPORTU pro rok 2016 CYKLISTICKÉ AKCE POŘÁDANÉ SUBJEKTY NA PODPORU CYKLISTIKY

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje kraje cíl 4.1. : Péče

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb.

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Miroslav Matej, Ministerstvo financí duben 2015 OSNOVA PREZENTACE Dotace a návratná finanční výpomoc ( 10a až 10d) Změny rozpočtu

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Strana I (celkem 6) I. Úvodní ustanovení 1. Město Stráž pod Ralskem podporuje kulturní, sportovní, společenské

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště. ze dne 28. 3. 2006. č. 03/06

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště. ze dne 28. 3. 2006. č. 03/06 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště ze dne 28. 3. 2006 č. 03/06 (cíl, dílčí cíl a opatření Programu rozvoje kraje Vysočina

Více

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM Podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a zájmové činnosti na území městyse Nedvědice Článek 1 Základní

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

Město Česká Lípa Žádost o dotaci v oblasti sportu na rok 2015

Město Česká Lípa Žádost o dotaci v oblasti sportu na rok 2015 Město Česká Lípa Žádost o dotaci v oblasti sportu na rok 2015 - celoroční činnost sportovní organizace vykazující v členské základně sportovce do 18 let Název žadatele: Sídlo dle registrace: Je-li žadatelem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I.

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419 číslo smlouvy..... I. Smluvní strany Obec Janov nad Nisou se sídlem: Janov nad Nisou č. p. 520 468 11,

Více

Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně

Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně Městská rada vyhlašuje výzvu 2005/1 k podávání žádostí pro poskytování mimořádných příspěvků. Uzávěrka pro podávání žádostí je 15. 4.

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na Příspěvek na zapracování Pracoviště Úřadu práce ČR: Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více