Na zámku se točí pohádka!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na zámku se točí pohádka!"

Transkript

1 České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Hasiičii byllii str. 3 Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí vyznamenánii seriál str. 4 Brandýs nad Labem za tuhé totality ČÍSLO 34 ROČNÍK VII. CENA 10 Kč Na zámku se točí pohádka! Internet: Brandýs nad Labem (maš) - Novou televizní pohádku s názvem O malíři Adamovi natáčí v těchto dnech na brandýském zámku štáb České televize. Nejprve se natáčelo v zámeckých interiérech, kde je umístěna stálá expozice, a nyní se točí exteriéry. V pondělí 28. srpna se kamery televizního štábu zaměřily i na partie zámecké zahrady a minulý týden se točilo také na zámeckém nádvoří. Pod režijním vedením Vladimíra Drhy se v televizní pohádce mimo jiných objeví herečka Jana Brejchová, herci Jiří Zahajský či Martin Bohadlo. V rámci vedlejších rolí si v pohádce zahrají i členové brandýské Městské historické gardy, například Petr Enc (na dolním snímku třetí zprava). Ve středu 30. srpna v noci by se na brandýském zámku měly dotáčet poslední scény a film poputuje do střižny. foto maš Libiš/Neratovice (pas) - Sobotní dopoledne bylo v obci hodně slavnostní. Veřejnosti se představila nedávno dokončená nová mateřská školka. Objekt, který na pozemku někdejšího zahradnictví ve Školní ulici vyrostl za pouhých 14 měsíců, mezi květnem 2005 a červencem 2006, může navštěvovat až čtyřicet dětí. Akce stála 13 milionů korun a obec ji zainvestovala z vlastních peněz. Peníze jsme získali prodejem pozemků v bývalém zahradnictví, říká starosta Libiše Zdeněk Mráz s tím, že na školku nepotřebovali žádnou státní dotaci. Pro obec je to podle jeho slov úspěch a dobrý základ pro zdejší školáky. Vytváříme tu předpoklad, že foto maš V Libiši po padesáti letech otevřeli novou školku libišské děti z mateřské školky budou chodit do naší základní školy, čili jí tím zajiš ujeme potenciální kapacitu žáků, aby nemusela žádat o výjimku, vysvětluje Zdeněk Mráz záměr a dodává, že malým absolventům školky poté stačí do základní školy jen přejít ulici - obě budovy jsou naproti sobě. Jsme i docela hrdí na to, že budeme mít v obci moderní zařízení pro mateřské školství - vždy dosavadní školka pochází z padesátých let, doplňuje starosta. Slavnostního otevření se zúčastnily desítky obyvatel obce i sousedních Neratovic. Všichni obdivovali vybavení interiéru i zajímavé architektonické řešení. Školka má také jednu zásadní přednost - je plně bezbariérová. Proto sem můžeme zcela bez problémů přijímat handicapované děti, říká ředitelka školky Hana Švecová s tím, že zdravotně postiženého chlapce měli i ve starém objektu. Museli ho vynášet a snášet do a ze schodů, školka byla v prvním poschodí činžáku. (pokračování na str. 2) Územní plán se zřejmě brzy změní Brandýs - Boleslav (maš) - Jeden z nejzávažnějších kodexů města určující jeho tvář - územní plán - se zřejmě již brzy dočká další změny, tentokrát již třetí v pořadí. V rámci zákonných postupů proběhl ve čtvrtek 24. srpna na brandýském zámku jeden z nutných kroků k jeho schválení - veřejné projednání. Na toto jednání se do zámecké kaple na plánované změny přišlo podívat zhruba dvacet občanů, z toho čtyři zastupitelé včetně zástupce starosty Jana Vaněčka zodpovědného mimo jiné i za oblast územního plánování. Přítomni byli také úředníci z odboru územního plánování Neratovice (pas) - Řidiči, kteří jedou na návštěvu za pacientem do zdejší městské nemocnice a neznají místní poměry, zdravotnický areál složitě hledají. Budova nemocnice stojí v oblasti rodinných domů mimo centrum města a na příjezdových komunikacích nejsou kromě běžných dopravních značek H žádné orientační ukazatele. Spousta zdejších obyvatel má proto každodenní zkušenosti s případy, kdy vedle nich zastaví auto a řidič se ptá, kudy se k nemocnici dostane. Podle sdělení vedoucího odboru dopravy neratovické radnice Pavla Fogla by se to ale mělo v dohledné době změnit. a stavebního úřadu, hlavní architekt města Josef Zumr a architekt Ladislav Komrsek, který ve výběrovém řízení získal zakázku na pořízení změny č. 3 územního plánu. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo oživit projektor, chodili se lidé seznamovat s navrženými změnami před předložený plán a mohli se k jednotlivým změnám vyjádřit. Diskutovalo se zde také o problematické lokalitě Na Praporcích ve Staré Boleslavi, kde chtějí soukromí vlastníci změnit část území na čistě obytné, což se podle architekta Komrska vzhledem k ochrannému pásmu pitné vody jeví jako problematické. PŘÍJEM INZERCE Tel./fax: Některé lokality, které jsou navrženy do plánované změny převážně jako území čistě obytné, je podle návrhu architekta Komrska potřeba řešit podle potřeb města jako celek s ohledem na zájmy města v těchto lokalitách (například vzhledem k plánovanému obchvatu města apod.) Problematické změny potřebují více času, a tak budou zřejmě z návrhu vyškrtnuty. Ještě do 9. září má veřejnost možnost se k návrhu vyjádřit, případně zaslat připomínky, a podle slov zástupce starosty Vaněčka by se vše mělo projednat na nejbližším zastupitelstvu města, které se chystá na 26. září. Cizí řidiči marně hledají cestu k nemocnici Na nedostatek výrazných orientačních směrovek k nemocnici už máme několik podnětů z veřejnosti, říká vedoucí odboru. Věc jsme už projednávali na dopravní komisi, návrh řešení budeme posílat k vyjádření dopravnímu inspektorátu a pak rozhodneme o rozmístění směrovek, vysvětlil Fogl, který odhaduje, že ukazatele by mohly být u silnic během podzimu. Měly by být na všech příjezdových komunikacích do města a na křižovatkách tak, aby řidiče k nemocnici bez problémů dovedly, dodal šéf odboru s tím, že směrovky budou orámované výraznou reflexní barvou. Svátek má St Vladěna Čt Pavlína Pá Linda/Samuel So Adéla Ne Bronislav Po Jindřiška Út Boris

2 2 30. srpna 2006 zpravodajství Vzácný kout Starého Labe se konečně dočká revitalizace při regulaci řeky ve třicátých letech 20. století odstaveno od hlavního toku, od té doby prochází podle zprávy odboru životního prostředí městského úřadu procesem samovolného Harmonie se s modelem příliš nevytáhla Čelákovice (kap) - Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva, které schválilo nejen vypsání vlastního městského referenda o zástavbě proluky na náměstí, ale i termín jeho konání, se mimo jiné sliboval i model tak zvaného polyfunkčního domu, i když se de facto jedná o domů pět, aby si občané před výsledek, tak jak je představen, připomíná spíše nahonem slepených několik plastových prefabrikátů bez viditelné snahy přiblížit občanovi skutečnou a realistickou podobu budoucího náměstí. Šel jsem se schválně na tenhle model podívat, abych si ho potom srovnal s náměstím, foto maš Tyto vany byly za Starým Labem vybagrovány pro skladování vytěženého bahna ze slepého ramene. Stará Boleslav (maš) - Plánovaná akce revitalizace Houštecké tůně, nazývané lidově Staré Labe, se nyní naplno rozjíždí. V rámci stavebních prací zde dojde nejprve k vytěžení bahna s použitím sacího bagru, poté se zde vytvoří zemní laguna pro odstranění vody z bahna a odtok vody z vytěženého sedimentu. V rámci investiční akce se zde také postaví speciální objekt pro regulaci hladiny. Délka pročištěného koryta na odtoku z tůně bude zhruba dvě stě metrů. Odtěžené bahno se bude deponovat na přilehlých pozemcích, kde byly v minulých dnech pro tento sklad bahna vybagrovány nádrže. Původní přirozené labské rameno bylo V Libiši po padesáti... (dokončení ze str. 1) Hana Švecová upozornila, že s handicapovanými dětmi počítal už projekt. Jsou zde širší zárubně dveří pro vozíčkáře i záchytná madla a samozřejmě žádné schodiště, dodává ředitelka, podle níž je personál na postižené děti připravený i odborně. Máme speciální pedagožku pro výuku dětí s handicapem, doplnila Švecová. Ne všude ale mohou být tak spokojení. Řada měst se v současnosti potýká zazemňování. Přestože je okolí Houštecké tůně značně negativně poznamenané činností člověka, je z přírodovědného hlediska velmi cenné. Při průzkumech v letech zde bylo zjištěno 450 druhů živočichů, především bezobratlých. Cenné jsou také břehové porosty i mokřadní a vodní vegetace. Cílem revitalizace je mimo jiné zlepšení vodního režimu a podmínek pro rozvoj ekosystému této lokality. Podle projektu, který nechal vyhotovit odbor životního prostředí, dojde v rámci akce ke zvětšení vodní plochy, zvýšení hloubky, zlepšení chemizmu tůně (především lepší okysličování), snížení nežádoucích procesů a populací komárů. Pak by se sem také měly navrátit některé rostlinné a živočišné druhy, které tu sídlily. Investorem celé akce je město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, které na tuto akci získalo dotaci z Ministerstva životního prostředí v rámci programu Revitalizace říčních systémů částku Kč. Celkem bude revitalizace Houštecké tůně stát Kč a celá akce by měla být dokončena v listopadu příštího roku. s vážnými problémy, kam umístit děti ve věku tří až pěti let. V 90. letech mateřské školky leckde bezhlavě rušili a prodávali a v posledních letech, kdy stoupá porodnost, stojí samosprávy před stěží řešitelnými potížemi, kde vzít desítky milionů korun na výstavbu školek nových. V Neratovicích v minulém desetiletí rušili mateřinky také. Naštěstí ne všechny, takže přibývající děti zatím mají kam docházet. Podle ředitelky neratovických mateřských škol Vladimíry Říhové ve městě skončily jen školky v Urxově ulici kvůli havarijnímu stavu budovy a v Byškovicích. Děti z lobkovické školky, která už také nefunguje, se přesunuly do nově zřízené v Olšinkách v objektu někdejších jeslí. Ředitelka Říhová říká, že i po redukci je ve městě kapacita míst pro předškolní děti dostačující. Určitý přetlak máme jen u dětí, které jejich maminky podle novely zákona přihlašují jen na čtyřhodinový pobyt - tady dáváme přednost matkám, které si Pásku přestřihla ředitelka školky Hana Švecová společně se starostou Zdeňkem Mrázem. foto pas během mateřské dovolené našly práci, vysvětluje ředitelka s tím, že nepracující matky musejí počkat. Potřeba nové školky v Neratovicích není podle Říhové akutní. Samozřejmě, pokud bychom měli umístit všechny čtyřhodinové děti, hodilo by se mít ve městě další předškolní zařízení, podotýká ředitelka, která ale zároveň zdůrazňuje, že by zde okamžitě nastala otázka financování, které by plně záleželo na městském rozpočtu. Vystavený model návrhu zástavby proluky náměstí opravdu příliš realisticky nevypadá. referendem mohli udělat představu, jak by budoucí náměstí vypadalo, kdyby se projekt Harmonie realizoval. To, co se však vystavuje za výlohou pošty, se názornému a vše říkajícímu modelu příliš nepodobá. Je to spíše jakási slepenice připomínající dětské modýlky, navíc bez barev, fantazie i vystižené skutečné a reálné podoby budoucího náměstí, pokud by se projekt realizoval. I když autor tohoto modelu měl na jeho přípravu více než dost času, Brandýs nad Labem (kap) - Na rozlehlých pozemcích vedle skautské klubovny a poblíž hasičské zbrojnice v brandýské části města se rozeběhly zemní práce. Podle informací, které se nám podařilo získat, by se zde měly stavět byty. Tyto pozemky, zhruba 10 ha, byly v majetku města a územní plán zde tehdy počítal s nízkou zelení. Poté byly prodány se souhlasem většiny zastupitelstva bratru starosty Daniela Procházky Miloslavovi za poměrně velmi nízký obnos vzhledem k malé využitelnosti pozemku. Při schvalování následných změn územního plánu, což dokládají postupné zápisy z jednání zastupitelstva, se tak dlouho předkládal návrh na změnu územního plánu v těchto místech z nízké zeleně na zónu obytnou čistou, až se na několikátý pokus našel potřebný jediný hlas k stabilním deseti, které byly pokaždé pro Lázně Toušeň (kap) - Ne, není to nesmysl, i když toušeňská zkratka při uzavírce průjezdní trasy vedla opravdu přes Krétu. Samozřejmě to nebyla jedna z kolébek evropské civilizace a ostrov, jako ten známý ve Středozemním moři. Byla to jenom ulice s velmi špatným povrchem v Lázních Toušeň, která se, bůhvíproč, nazývá Na Krétě. Znalci místních poměrů si právě touto Krétou významně zkracovali jinak poměrně dlouhou a vyznačenou objíž ku směrem od Brandýsa nad Labem na Čelákovice. Nutno však dodat, i když byla uzavírka obce plánována až do konce prázdnin, že firma provádějící opravu kanalizace svůj slib o úsilí zkrátit dobu uzávěry obce na minimum splnila na výtečnou a již ve čtvrtek 24. srpna mohla vozidla obcí projíždět bez větších problémů. A přesně takovou práci soukromých firem lidé změnu, a touto nejtěsnější většinou se změna pozemku schválila. Tímto úkonem se rázem zvedla cena pozemků několikanásobně i proto, že zde jsou velice blízko nataženy stávající inženýrské sítě. Jestliže bylo v plánu města změnit zde statut pozemku již před prodejem a město by si je ale byla to zbytečná ztráta času. Tohle mi opravdu nic nepomohlo, říkal starší muž před výlohou pošty, ale jméno prozradit nechtěl. To tak, řeknu vám jméno, vy ho napíšete a já pak ještě budu mít problémy, dodal. Model budoucí zástavby proluky náměstí požadovala komise rozvoje města již v srpnu loňského roku, sdělil radní a člen této komise Miloš Sekyra, který se právě vrátil z dovolené a na vystavený model se ještě nestihl podívat. Město mohlo vydělat více peněz Z prodeje těchto pozemků mohlo město vydělat více peněz, kdyby si je ponechalo v majetku o něco déle. ponechalo v majetku, získalo by po změně statutu o hodně vyšší částku, než za jakou je prodalo před schválenou změnou, a tyto peníze mohly být eventuálně použity na tolik potřebné opravy silnic a chodníků ve městě či na jinou potřebnou investici. Uzavírka obce se dala objet přes Krétu Ulice se zajímavým názvem se nachází hned na začátku obce Lázně Toušeň. očekávají, aby pozemní práce komplikující dopravu trvaly opravdu dobu co nejkratší a neznepříjemňovaly jim naprosto zbytečně život.

3 zpravodajství Dobrovolní hasiči byli vyznamenáni Stará Boleslav (kap) - Významného ocenění Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska se u příležitosti stotřicátého výročí vzniku dostalo staroboleslavským dobrovolným hasičům. Byl jim udělen čestný prapor, který je vůbec nejvyšším vyznamenáním, jež může být uděleno. Od ředitele HZS Středočeského kraje pak dostali plaketu, kterou jim předal František Hep. Ale to již od dopoledne probíhaly na Mariánském náměstí velké oslovy k výročí vzniku sboru spojené s mnoha ukázkami zásahů, práce i techniky, a to za přítomnosti mnoha hostí z okolí i z nejvyšších hasičských míst. Diváci, jichž se dostavilo poměrně dost, se mohli podívat na ukázku hašení požáru či osobního vozidla pěnou, práci hasičů v protiche mických oblecích i evakuaci 30. srpna Napříč regionem BRANDÝS NAD LABEM - ŠKOLA ZAČÍNÁ - HODINA PŘÍRODOPISU je název výstavy v Arnoldinovském domě na Masarykově náměstí, kterou připravilo Oblastní muzeum Praha - východ z depozitáře muzea. K vidění je zde od 1. září kromě pondělí denně 9-12, , ve středu do 18 hod. ČELÁKOVICE - Ve čtvrtek 31. srpna v 19 hod proběhne v místním muzeu beseda s mezinárodní protikorupční organizací Transparency International. Vodu ze studánky zřejmě zničil hnůj inzerce Brandýs nad Labem (kap) - Po celá desetiletí sloužila malá studánka ve svahu u zahrádkářské kolonie Labská nejen zahrádkářům, ale i poutníkům na uhašení žízně. Navíc z vody, která vždy byla poněkud tvrdší, obzvláště chutnala káva. Jenomže to už neplatí. U jednoho z domů nad svahem, ze kterého studánka vyvěrá, se již delší dobu vyváží hnůj od domácího zvířectva, a proto si místní zahrádkáři nechali na vlastní náklady provést rozbor vody. A ten ukázal, že dusičnany jsou téměř na hraně normy použitelnosti, amoniak dokonce tuto normu bezezbytku naplňuje, stejně jako dusitany. Naopak dobré výsledky ukázala zkouška na chloridy a do normy se vešla i zásaditost vody. Co se týče bakterií, tak voda ze studánky splňuje normu na počet mezofilních bakterií, stejně jako psychrofilních, ale ukázalo se, že normu naopak vůbec nesplňuje přítomnost bakterie s příšerným názvem Enterobacteriaceae, takže voda je k pití a uhašení žízně nepoužitelná. Jak si zahrádkáři zjistili, tyto bakterie se převařením vody zcela zničí, takže na kávu je voda i nadále použitelná, ale v žádném případě by ji neměl nikdo pít nepřevařenou, což platí především u dětí, které si v těchto místech obzvláště rády hrají. Proto se místní zahrádkáři domnívají, že příčinou přítomnosti bakterií, které norma vůbec nepřipouští, je právě onen uskladněný a letitý hnůj přímo ve svahu, kde studánka vytéká. A tak je otázkou, zda se přijmou taková opatření, která by přítomnost bakterií opět vyloučila, a voda se skvělou chutí by se dala opět pít. Mariánské náměstí patřilo v sobotu 26. srpna staroboleslavským hasičům. Brandýs nad Labem (kap) - Zhruba před devíti lety se v brandýské části města vybudovalo autobusové nádraží hned vedle nádraží železničního, aby se ulehčilo od výfukových zplodin a hluku náměstí. Již tehdy kontroloval starosta Josef Jakoubek s majitelem autobusové firmy ČSAD Hofmanem, zda se dlouhé vozy tady vůbec otočí. Otočily se, a tak se nádraží vybudovalo a spolu s ním se zrekonstruovala i přilehlá vozovka a na chodník se položily betonové desky. Jenomže téměř okamžitě se přes ně začaly otáčet autobusy, protože to pro ně bylo nejjednodušší, a desky se úplně rozlámaly. Později se do těchto míst umístila dopravní značka, která otáčení znemožnila, ale chodník už zůstal rozbitý. Již několikrát zde na kinklajících se rozbitých deskách upadl nějaký starší člověk a docházelo zde i ke zranění lidí. Navíc jsou desky nebezpečné i pro oblečení procházejících a většinou spěchajících lidí, vždy pod deskami si voda vymlela doslova koryta, drží se v nich a při došlápnutí prudce vystřikuje. Ladislav Weyrostek ze železniční stanice říká: Tento neutěšený stav zde je již delší dobu a pro lidi je to tady velice nebezpečné. A majitel bistra Stanislav Weigelt, který zde má provozovnu již třináct let, dodává: Chodník před nádražím rozbily autobusy, jak se zde otáčely, a desky jsou úplně rozlámané. Po celou dobu, co tu autobusové nádraží je, jsou ty desky rozbité a doslova se pod procházejícími lidmi houpají. Je pomalu pravidlem, že se lidi od vystřikující vody pod nimi celí zamažou a žádnou výjimkou nejsou ani zranění. Chodník patří městu, tak by ho snad mělo město také opravit. osob pomocí rukávu. Milovníci veteránů se také mohli pokochat i několika historickými hasičskými vozidly, jakým byla legendární Tatra 111 jirenských hasičů anebo Pragou RN z roku 1954, Mercedesem z roku 1937 a dokonce Pragou L z roku 1924, které představili hasiči z Lysé nad Labem. Nechyběl ani tradiční hasičský průvod, projevy hostů a zástupců dalších sborů, stejně jako zástupce starosty města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi Miroslava Písačky. Velmi důležitým aktem bylo vysvěcení hasičského praporu v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a poté výroční schůze veškerého přítomného hasičstva. Pro diváky bylo připraveno občerstvení, hudba, takže kdo se v sobotu 26. srpna na staroboleslavské náměstí dostavil, určitě nelitoval, vždy práce hasičů si zaslouží uznání nás všech a těch dobrovolných, kteří svou práci vykonávají bez nároků na odměnu a ve svém volném čase, snad ještě více. Chodník jen na vlastní nebezpečí! Ladislav Weyrostek upozorňuje známého trampského písničkáře Jindru Durango Šmejkala, aby na rozbitých deskách neupadl. inzerce STARÁ BOLESLAV - Bigbeatový večer v letním kině v Houštce 2. září od 18 hodin a v případě špatného počasí se termín přesouvá o týden později na 9. září. Na koncertě, který potrvá na základě souhlasu rady města až do jedné hodiny v noci, vystoupí skupiny Saffron, Starý Dekameron s Lá ou Weyrostkem a Nový Dekameron. LYSÁ NAD LABEM - Od 7. - do 10. září se na místním Výstavišti uskuteční trojlístek výstav: Domov a teplo výstava bytového vybavení, nábytku a tepla, Polabský knižní veletrh - 3. výstava pro všechny milovníky krásných knih a literatury a Čtyři dny se záchranáři - 5. výstava moderní požární a policejní techniky představující integrovaný záchranný systém. Poznejte objekt z Polabí Správná odpově z minulého čísla: socha svatého Václava na severovýchodním nároží brandýského zámku. Nejrychlejší správnou odpově nám poslal Václav Veselý ze Staré Boleslavi, který si v redakci může vyzvednout cenu od Reklamní agentury ZERA GROUP s. r. o. Blahopřejeme.

4 4 30. srpna 2006 Brandýs pod rudou hvězdou - VIII. díl Kdo nevyvěsí vlajku, budiž potrestán Rok jedenapadesátý patřil celospolečensky k těm nejtěžším. Politické procesy byly v plné proudu, stalinistický režim nastolený v Československu se nemilosrdně vypořádával s každým, kdo se protivil novém řádu, a tak srdce těch, kteří neměli komunistické smýšlení, musel zákonitě naplňovat strach, odpor a nenávist. Lidé už věděli, že komunistická vláda se neštítí ničeho, vždy poprava Milady Horákové i přes protesty světové veřejnosti toho byla jednoznačným důkazem. A zatímco tisíce nevinných lidí kopalo uran v jáchymovských dolech, Brandýs nad Labem žil docela běžným životem. V roce 1951 byla v hotelu Koruna zřízena závodní jídelna pro 200 osob a vedlejší Fuňkova restaurace (nynější Záložna) byla dokonce vyhlášena jako jedna z nejlepších v okrese. Lidé zde nesytili jen tělo, ale i ducha. Pro místní hudební ústav (předchůdce lidové školy umění) byl tehdy zakoupen již šestý klavír za Kč a upraveny prostory v budově bývalé základní odborné školy u kostela (nynější ZUŠ Brandýs). Přestože katastrofální epidemie salmonely z kachních vajec už dávno odezněla, kvalita vody v městském vodovodu (o které se původně hovořilo jako o předpokládaném původci střevní epidemie) byla stále velmi špatná. Velkým problémem už několik let byl také nedostatek bytů. Bytová komise města se proto snažila ještě více zpřísnit kritéria pro takzvané nadměrné byty. Pojem nadměrný byt se nyní ve výjimečných případech vztahoval i na rodinné domky, pakliže v nich nebydlel sám majitel. Také kuchyňská místnost, která měla větší rozlohu než 12 m 2, byla v té době definována jako obytná místnost. Bylo jasné, že se takto napjatá bytová situace bude muset začít řešit a najít nové byty pro mnohé z celkového počtu obyvatel Brandýsa nad Labem. Ale po práci se museli soudruzi postarat také o náležité kulturní zabavení. Když to nebyl zajímavý sovětský film promítaný v místním kině, přišla na řadu nějaká ta estráda armádních umělců anebo divadelní kousek od místních ochotníků. Výběr námětu však musel být nezávadný, ba co lépe, výchovný. A tak jste hned v lednu jedenapadesátém mohli vyslechnout naučné pásmo nazvané Leninův večer v místní sokolovně, kde vystoupili žáci místních škol a také ředitel místního pedagogického gymnázia František Khun. Jak zaznamenává městská kronika: Účast občanstva, hlavně příslušníků KSČ, byla slušná. Jenže z pěkné kulturní veselice do reality. Hned v únoru se v Brandýse nad Labem a okolí projevil nedostatek mouky a chleba, prý na základě paniky občanů, kteří se začali zásobovat v hrozbě z třetí světové války. Ve skutečnosti však vázla výroba a také zásobování. Proto každý mohl koupit maximálně půlku chleba, jehož kvalita byla prý velmi mizerná. A jelikož museli nejen muži, ale i ženy plnit a překračovat plán ve výrobě, bylo nutno postarat se o jejich děti. Proto také byla další mateřská škola otevřena ve vile Planta naproti továrně Agrostroj a v budově Na Sklípku (při národní škole) na Komenského náměstí byla otevřena nová školní družina. By by se zdálo, že tři roky po vítězném komunistickém puči nebylo co slavit, slavilo se. Týden před výročím Vítězného února se v místní sokolovně dávala hra budoucího Gottwladova nástupce soudruha Antonína Zápotockého Vstanou noví bojovníci s proslovem ředitele brandýského gymnázia Antonína Janáka a týden nato v den výročí se dával stejnojmenný film v místním kině. Majitelé domů měli za úkol vyvěsit československé a sovětské vlajky, ale ne všichni tak na rozkaz učinili, jak píše městská kronika: Na veřejné schůzi rady Na Rychtě byl bohužel bezpečnostní referent soudruh Roubínek nucen vytknouti, že značná část majitelů domů ignorovala nařízení o vyvěšení vlajek na oslavu únorových událostí, a prohlásiti, že tito majitelé domů budou předvoláni do bezpečnostní komise a musí se zodpovídat. Jde většinou o občany, kteří nemají dosud kladný poměr k lidově demokratickému zřízení. A tak když někteří otcové odmítali poslušnost komunistickému diktátu (by pouze takovouto drobnou demonstrací), museli oddanost potvrdit jejich synové a dcery. V den výročí Vítězného února složilo 268 brandýských a staroboleslavských pionýrů z místních národních škol v Lidovém domě (Labíně) svůj slib: Já, mladý pionýr lidově demokratické republiky Československé, slibuji před svými druhy, že se budu učiti a jednati tak, abych byl platným občanem své milované vlasti. Po slibu uvázali brandýští úderníci a nejlepší pracovníci dětem pionýrské rudé šátky, děti dostaly své první legitimace a blahopřál jim sám tajemník Okresního výboru Komunistické strany Československa soudruh Zdeněk Kodera a také okresní kulturní referent soudruh Karel Hladík a okresní školní inspektor soudruh J. Vlček. To byla ale sláva! Tak jako lidé po celé republice, i občané Brandýsa nad Labem pomáhali na počátku padesátých let mnohdy i s nepředstíraným nadšením budovat lepší zítřek. Socialistická soutěž v továrnách, ale i na ostatních pracovních místech běžela naplno a po vzoru sovětských stachanovců i dělníci ve znárodněných továrnách plnili pětiletý plán na více než sto procent. Do práce na stavbách všeho lidu se často zapojovali i studenti. V Brandýse nad Labem pracovali v roce 1951 chlapci z chlapecké střední školy na stavbě nového vepřína a kravína v bývalé cihelně na Vrábí. A právě zde se stalo neštěstí, který stálo jeden zbytečně zmařený lidský život. Žák Jiří Vávra si na pracoviště přinesl podomácku vyrobenou trhavinu, která mu během práce vybuchla v kapse a způsobila mu smrtelné zranění. Desátého dubna 1951 zahájila za průjezdem dráha na Pražské ulici činnost nová družstevní holírna. Jak píše městská kronika: Popravdě dlužno přiznat, že jak holiči, tak i krejčí a ostatní živnostníci zřizováním družstva nejsou nadšeni pro nízké vyměřené platy. A pak přišel tradiční 1. máj, kterého se zúčastnilo rekordních osob z Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi, tedy téměř celé město. Také 14. červen byl pro město slavnostní den, nebo do Brandýsa zavítal ministr školství, věd a umění soudruh Zdeněk Nejedlý, aby se zde podíval na závěrečné zkoušky na dívčí škole střední a prohlédl si způsob výuky na pedagogickém gymnáziu. Ten den tu byli na návštěvě také sovětští kolchozníci, kteří v továrně Agrostroj přednášeli o úspěších sovětského hospodářství. Ale mohl-li se také něčím Brandýs nad Labem v té době v celém kraji pochlubit, pak to byl sport, konkrétně atletika. Talentovaný atlet Vladimír Šimeček pod vedením gymnaziálního učitele tělocviku Františka Šimka byl totiž první v republice v běhu na šedesát metrů (7,3 sec), skoku dalekém (676 cm) a štafetě na 4x100 metrů. připravil Miroslav Šnaiberk pokračování příště PŘÍJEM INZERCE Tel./fax: Jilemnického 12 Brandýs nad Labem komentář Miroslava Šnaiberka Kdo se zajímá o územní plán? Územní plán je závažný dokument. Mnoha lidem a firmám mění jejich majetek a někdy z nich činí milionáře anebo naopak. Město tímto dokumentem také deklaruje, jakou cestou by se chtělo ubírat z hlediska bytové výstavby, průmyslového rozvoje nebo potřebné městské zeleně. Zkrátka územní plán je něco jako bible každého města. Proto jsem si nenechal ujít veřejné projednávání jeho plánované již třetí změny, která obsahuje téměř stovku položek především ze strany majitelů dotčených pozemků. Architekt Ladislav Komrsek, který byl městem na pořízení této změny vybrán, působil při projevu erudovaně, a jelikož nepochází z města, jeho projev nemohl vytvářet dojem, že by některým navrhovaným změnám stranil. Více než malá účast občanů (na niž jsme již zvyklí z veřejných zasedání zastupitelstva města) mě však (ale nejen mě, ale také hlavního architekta města Josefa Zumra) zarazila velmi nízká účast samotných zastupitelů. Byli jsme tam z celkového počtu jedenadvaceti pouze čtyři - zástupce starosty Jan Vaněček, radní Ida Elsnerová, zastupitelka Eva Štíbrová a já. Nevím, zda-li svou roli sehrály dovolené (případ starosty města Daniela Procházky) anebo to, že zastupitelé neobdrželi pozvánky, Polabský týdeník TOK o důležitém jednání informoval. Také zástupce starosty Vaněček hovořil o tom, že o chystaném jednání informovalo město na internetu. Tak jako tak, samotný význam změn územního plánu města by si větší pozornost bezpochyby zasloužil. komentář Vladimíra Kapala Z cizího krev neteče Každý z nás někdy v životě něco prodával. A už to byl dům, auto nebo pozemky. A při všech těchto prodejích se všichni, a to již drahně let před oním památným výrokem nynějšího prezidenta Václava Klause, že všichni musíme i v rodinách být ekonomy, snažili jednat se zájemci tak, aby svou věc prodali za co nejvýhodnější cenu. Neznám mezi svými přáteli a známými jediného člověka, který by činil opak. Město se však mnohdy chová, rozhodnutími svých představitelů, naprosto obráceně. I když se jistě dopředu vědělo, že přibližně deset hektarů pozemků vedle současné skautské klubovny bude součástí změn územního plánu a změní se statut pozemku na čistě obytnou zónu, spěchalo se s jejich prodejem za směšnou cenu. A to se mi zdá velmi podivné. A ještě podivnější je fakt, že právě tyto pozemky se prodaly bratru starosty a pak se tvrdošíjně ona změna v zastupitelstvu prosazovala, aby se cena pozemku patřičně zvýšila. Mezi slušnými lidmi se podobné transakce prostě nedělají. Nejdříve se přece rozhodnutím zastupitelů statut pozemků změní, tím se navýší jejich cena, a pak se teprve nabídnou k prodeji, aby majitel, v tomto případě město, za ně dostal co nejvyšší částku. A nebo to bylo přesně naopak? Že by se vytipovaly pozemky, na kterých by se dalo vydělat, a pak se na ně teprve naroubovalo rozhodnutí zastupitelů na změnu statutu? Jak to bylo, přesně nevím, ale jedno je jisté. Město na pozemcích poblíž brandýské hasičárny mohlo vydělat daleko více. Jenomže z cizího přece krev neteče! inzerce NÁHRADNÍ DÍLY PRO ZAHRANIČNÍ VOZY V případě objednávky do 13:30 hod. budou náhradní díly připraveny k odběru ještě tentýž den. ' Boleslavská 845, St. Boleslav Otevřeno: Po - Pá 8-17 hod., So 8-11 hod.

5 30. srpna KONTEJNERY Jiří Šrámek 3 až 10 m 3 PÍSKY SUTĚ ODPADY ZEMNÍ PRÁCE TŘÍDĚNÁ ZEMINA NONSTOP PROV OZ , Pro dynamicky se rozvíjející divizi TZB naší firmy CIUR a.s. se sídlem v Brandýse nad Labem hledáme pracovníky pro následující zařazení: Provozní elektrikář požadované minimální vzdělání: vyučen, podmínka vyhláška 50 6 Chladírenský mechanik požadované minimální vzdělání: vyučen Nabízíme zajímavou práci v mladém kolektivu s dobrými platovými podmínkami. Nástup možný ihned. Kontaktujte nás prosím na tel , nebo , Olbrachtova 39, Brandýs n. L. NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TADT ADY! Máte sešity, obaly, pera, tužky, nůžky, penál, tašku a další školní potřeby? Vše pro školáky můžete zakoupit v naší prodejně denně od 7 30 do hod. (v sobotu hod.) HLEDÁME PRONÁJEM nebytových prostor cca 20 m 2 k poskytování sociálních služeb. Soc. zázemí, možnost parkování, bezbariérové. Brandýs n. L. SMS Stanislav Němec KLADENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN PVC, koberce, korek, plovoucí podlahy... Vše včetně zajištění materiálu a dopravy Královická 1635, Brandýs nad Labem, tel.: , Největší dodavatel automobilového příslušenství společnost TRW Carr, s.r.o se sídlem ve Staré Boleslavi - Hlavenci hledá vhodné uchazeče na pozici: OPERÁTOR/KA VÝROBY Požadujeme: minimálně odborné učiliště zakončené výučním listem, velké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu své práce, ochotu pracovat na 3 směny Nabízíme: zázemí stabilní a perspektivní mezinárodní společnosti, zajímavé finanční ohodnocení, funkční příplatky a další bonusy, kvalitní zaškolení pracovníků a možnost absolvování dalších školení, možnost profesního růstu, závodní stravování, 5 týdnů řádné dovolené, zajištění dopravy pro za nce, čisté a bezpečné pracovní prostředí Termín nástupu: ihned Kontakt na personální oddělení: nebo HLEDÁ NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGY NA PRACOVNÍ POZICE pracovník výroby (min. ZŠ, zkušenosti ve výrobě, manuální zručnost, nást. mzda ,- Kč) specialista výroby (min. SŠ, příp. vyučení v optice, zkušenosti se zábrusy brýlových čoček, nást. mzda ,- Kč) technik - specialista výroby (min. SŠ, příp. vyučení technického zaměření, technické zkušenosti se strojním zařízením, nást. mzda ,- Kč) technik pro oblast vakuového napařování (min. SŠ, zkušenosti v oblasti vakuového napařování nebo praktické zkušenosti s přístroji LEYBOLD,BALZERS, výborné platové podmínky) Nabízíme: práce na HPP (dvousměnný provoz 6-14h, 14-22h) po zkušební době navýšení nást. mzdy + odměny do 3.000,- Kč zaměstnanecké výhody stabilní zázemí dynamicky se rozvíjející výrobní společnosti pracoviště v Brandýse n/l - Vrábí V případě zájmu si prosím dohodněte telefonicky schůzku na provozovně Omega Optix, s.r.o., Pražská 1012, Brandýs n/l., příp. zašlete svůj životopis na níže uvedený kontakt. Kontaktní osoba: Ing. Michaela Škodová tel: , fax: Beta sport, Jiří Rejzl - výroba a prodej betonových stavebních výrobků přijme pracovníky pro výrobu betonového sortimentu na provozovně Brandýs n. L. - Vrábí, Seifertova 1024/5. Požadované předpoklady: Fyzická zdatnost, vyučení v oboru vítáno (není podmínkou), pracovní pečlivost nutností Nabízíme: Slušné finanční podmínky, firemní výhody, úkolová mzda, jednosměnný provoz Forma: Stálý pracovní poměr Bližší informace: , nebo mob.: , AUTOŠKOLA, I. VOJTA VTR-MOTOR-SPORT OTEVŘELA PROVOZOVNU V NERATOVICÍCH V areálu AVZO, Kostelecká 153 (v blízkosti prodejny Lidl) Výcvik všech sk. ŘO (ABCDET) + veškerá školení řidičů! VÝHODNÉ CENY! Úřední dny: Po hod, st hod mob.: , tel.: , ŘIDIČI POZOR! Upozorňujeme na platnost zákona č. 411/2005 Sb., platného od Držitelé řidičských oprávnění skupin C, C+E, C1+E, D, D+E musí mít neurologické a elektroencefalografické vyšetření, jinak jim hrozí pokuta a udělení trestných bodů. Vyšetření provádíme na neurologické ambulanci Brandýs n. L., Wolkerova 603 (budova polikliniky). Vyšetření si můžete objednat telefonicky na tel. č , Nabízíme škvárobetonové, betonové a zalévací tvárnice Provozovna Maltovna St. Boleslav tel.: L O Ž II S K A ZKL-ZVL SKF FAG LRUSSIA O Žkloubová, I Sautomobilová K A ložiska gufera řemeny lepidla LOCTITE řetězy L O Ž I S K A segerovky maziva Ložiska Mělník s.r.o., Kokořínská 3566, Mělník, Ltel./fax: O Ž921, 315 I 623 S849, 604 K231 A639 Pohotovost v so i v ne - tel ! L O Ž I S K A Ložiska: Jiří Urban, Zápy 249, Brandýs n. L. L O Ž I S K A (autoopravna u dáln. přivaděče), tel AUTODOPRAVA KONTEJNEROVÁ František Petružálek m odvoz kontejnery - 8t - 12t m sutě, odpady, písky, dr m zemní práce - terénní úpravy m demolice, likvidace Brázdim 90, tel./fax: , mob.: , VIDEOPŮJČOVNA (tip Market) T. G. M. 160, Kostelec n. L. Každá 5. výpůjčka ZDARMA! Stále platí víkendové výpůjčky (Pá-Ne, So-Po) Výprodej VHS 40 Kč/ks! Rezervace zdarma! Po- So: , Ne Mob.: , Bezpečnostní agentura D. I. SEVEN a. s. přijme zaměstnance (i ČID) na ostrahu objektů v Brandýse nad Labem Informace na tel.: Prosperující výrobní firma (Veleň, okr. Praha východ) s 20 zaměstnanci přijme do trvalého pracovního poměru SAMOSTATNOU ÚČETNÍ s praxí, schopnou vést kompletní podvojné účetnictví včetně zpracování mezd. Nástup možný po dohodě ve 4.Q 2006 Požadavky: Středoškolské vzdělání (ekonomické zaměření vítáno), praxe s PC, samostatnost a zodpovědný přístup k práci Nabízíme: Dobré platové ohodnocení Klidnou práci v příjemném prostředí, možnost pružné pracovní doby. Váš stručný profes ní životopis zašlete na adresu: Norman spol s r. o., Hlavní 201, Veleň nebo na Kontakt: Ing. Jiří Nosek, tel /8,00-15,00/ ODKOLEK a.s. - pekárna Brandýs nad Labem Telefon fax , PŘIJMEME: Pracovníky do expedice, expedienty dispečera expedice Požadujeme: Vzdělání SO, nepřetržitý provoz Kontakt: Soukalová Helena telefon , Pracovníka pro obsluhu sila jednosměnný provoz Kontakt: Němec Petr Ing Telefon , Elektrikáře do provozu třísměnný provoz Kontakt: Dudáček Zdeněk Telefon

6 6 30. srpna 2006 kultura Hrabě Špork vylákal město do ulic Lysá nad Labem (maš) - Pestrobarevný kostýmovaný průvod se v sobotu 26. srpna po poledni v rámci již desátého ročníku Šporkových slavností vydal od náměstí směrem na lyský zámek, kdysi sídla slavného šlechtice, mecenáše umění a zakladatele dvou řádů - loveckého a duchovního - hraběte Františka Antonína Šporka. I přes proměnlivé počasí se v rámci akce pořádané Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem ukázali nejen příslušníci novodobého Šporkova loveckého řádu, ale i kejklíři na chůdách, baráčníci či zástupci skupin historického šermu, mezi nimiž bylo možné zahlédnout i brandýskou Městskou historickou gardu. Na průvod pak navázal kulturní program v okolí barokního zámku až do podvečerních hodin. Nádvořím se nesla klasika Brandýs nad Labem (maš) - Zámecké nádvoří se v pátek 25. srpna ve večerních hodinách obléklo do gala. Slámu taktovkou italského dirigenta Damiana Binettiho se tu představilo těleso s názvem Opera orchestra Praha se sólisty Martinou Kociánovou (soprán), Kateřinou Hájovskou (soprán), Václavem Siberou (tenor) a baletem (Radkou Zemanovou a Romanem Šolcem). Na programu se dávaly samé známé šlágry počínaje áriemi z Mozartových oper Don Giovanni a Figarova svatba a Radeckého pochodem od Johanna Strause konče. Koncert, který svým repertoárem láká Martinu Kociánovou jsme si díky pořadateli akce OPERA GALA Petrovi Hlucháňovi zvykli vnímat nejen jako sympatickou televizní moderátorku, ale především jako vynikající sopranistku. O výstavu studenti nepřijdou Libiš (pas) - Tři populární orchestry vystoupí v sobotu 2. září v Jazzové zahradě na Staré Štaci v rámci festivalu Jazz ve křoví. Akce, která má už osmnáctiletou tradici, uzavírá hlavní prázdninovou sezonu této letní scény. Až do konce září se zde ale konají další koncerty. Podle slov provozovatelky Jaroslavy Šilhavé na festival pozvali osvědčené jazzové stars. Koncertovat budou Hot Club z Mladé Boleslavi, Revival Swing Band Praha a populární Steamboat Stompers. Tyto orchestry není třeba nijak podrobně představovat - jejich názvy každému příznivci jazzu řeknou vše, podotkla Jaroslava Šilhavá k účinkujícím. Festival se koná za podpory Fondu kultury Středočeského kraje a začátek programu je v hodin. Areál ale otvírá už ve 13 hodin. I Jazz ve křoví je - stejně jako červnový Salon tradičního jazzu, foto maš Brandýs nad Labem (red) - Dne 27. srpna skončila ve výstavních prostorách muzea v Brandýse n. L. zajímavá a poučná výstava Zločiny komunismu 50. let. Výstavu připravilo muzeum společně s Českým svazem PTP a záštitu nad ní převzal hejtman Středočeského kraje Petr Bendl. Během jednoho měsíce ji zhlédlo více než 500 návštěvníků. I když výstava skončila již na konci srpna, nepřijdou o ni ani školy, protože její větší část bude přenesena na brandýský zámek a v říjnu zde bude otevřena stálá expozice nazvaná Internační formy politické persekuce. Podle Evy Novákové z Oblastního muzea Praha-východ záleží jen na pedagogických pracovnících jednotlivých škol, zda návštěvu této unikátní expozice, která bude otevřena pro všechny zájemce zdarma, zařadí do svých výukových programů. Jak řekla ředitelka ZŠ Stará Boleslav - J. Stojčevska: Zhlédnutí takové výstavy dá dětem a studentům mnohem víc než několik hodin dějepisu ve třídě. Na jazzovém festivalu zahrají známé hvězdy který letní sezonu zahajuje - věnovaný 100. výročí narození Jaroslava Ježka. V areálu je zdarma k dispozici brožura o obou akcích, kde Ježkovu osobnost připomínají. Vedle životopisu publikace uvádí přehled Ježkova díla. Přes nesmrtelnou popularitu tohoto skladatele zdaleka každý neví, kolik napsal vážné hudby, upozornil na málo známou stránku Ježkovy tvůrčí práce šéf scény Antonín Šilhavý. Červnový Salon tradičního jazzu, kde mimo jiné vystupovaly i mladé orchestry, je oblíbený stejně jako nadcházející festival Jazz ve křoví. foto Pavel Schebesta a selské kostýmy herců České televize, kteří tu natáčejí televizní pohádku, vystřídaly fraky a večerní róby pražských hudebních umělců, kteří zde vystoupili v rámci již tradičního koncertu s názvem OPERA GALA OPEN AIR Pod Nehvizdy (kap) - O tom, že návštěva někdejší snoubenky atentátníka na Reinharda Heydricha Jozefa Gabčíka Lorny Ellison v Nehvizdech vzbudila zájem našich médií, jsme již psali. V úterý 8. srpna však přijel na pozvání starosty Nehvizd Antonína Bendla jeden z organizátorů, někdejší výsadkář František Veis, opět. Pro upřesnění uvádíme, že František Veis nebyl výsadkářem v době války, na to byl příliš mlád, ale přesto strávil v komunistických vězeních deset let. Přivezl s sebou množství fotografií a půlhodinový videozáznam návštěvy i informaci, že o návštěvě Lorny Ellison v Česku a také o Nehvizdech, vyšel velký článek v Mail on Sunday, což je nedělní vydání listu Daily Mail. Článek popisuje podrobně nejen samotné hledání Lorny Ellison, ale mapuje i její pobyt Cestujte s TOKem! Vezměte si s sebou Polabský týdeník TOK a vyfotografujte se s ním na některém zajímavém místě, a už v ČR či na vzdáleném koutě světa. Hodnoceny budou jak originalita fotografie, tak vzdálenost, ze které bude Příroda v Polabí Již po dva roky organizuje Polabský týdeník TOK fotosoutěže a přehlídky amatérských fotografií. První ročník byl zaměřen na architekturu Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi a výsledkem byla výstava, několik pohlednic a velmi hezké pexeso pro děti. Druhý díl se jmenoval Lidé v Polabí a vznikla z něj výstava v Arnoldinovském domě. Do soutěže se nyní mohou i posluchače, kteří běžně na klasickou hudbou nechodí, zaplnil zámeckého nádvoří a podle slov pořadatele Petera Hlucháně ze Staré Boleslavi se mohl uskutečnit jen díky místním sponzorům, za což jim patří velký dík. Nehvizdy se objevily i v britském tisku Starosta Antonín Bendl si spolu s Františkem Veisem fotografie pečlivě prohlíželi. v Česku, kde nechybí ani část o historickém významu Nehvizd. Z její návštěvy vznikla řada fotografií pro Klub výsadkových vojenských veteránů v ČR a poté, co si veteráni fotografie prohlédnou, budou vybrané fotky předány starostovi, řekl při setkání František Veis. Jakmile fotografie dostaneme, zařadíme je do obecní kroniky, protože tato významná událost v ní chybět nesmí, prohlásil Antonín Bendl. Dvě fotosoutěže se chystají do finále! pořízena. Z vašich fotografií zaslaných a už elektronickou nebo normální poštou do konce prázdnin vybereme ty nejzajímavější, které otiskneme a oceníme zajímavými cenami. Adresa redakce: Polabský týdeník TOK, Jilemnického 12, Brandýs nad Labem, přihlásit nejen amatérští, ale i profesionální fotografové, aby došlo k vzájemnému porovnání a propojení technické i případné umělecké kvality. Fotografie by měla obsahovat stručnou charakteristiku vyfotografovaného prostředí - např. Marek Koudelka: Okolí Popovic, březen Fotografie formátu A4 s písemným souhlasem se zveřejněním prostřednictvím reklamní agentury ZERA GROUP s. r. o. odevzdejte na adresu redakce Polabského týdeníku TOK, Jilemnického 12, Brandýs n. L. Přihlásit se může kdokoliv bez ohledu na trvalé bydliště. Uzavírka fotosoutěže Příroda v Polabí je Z vybraných fotografií se na podzim letošního roku uskuteční v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi výstava a vítězné fotografie budou publikovány v Polabském týdeníku TOK a oceněny věcnými cenami. Miroslav Šnaiberk, organizátor soutěží

7 Lysá nad Labem LETNÍ KINO V ZÁMECKÉM PARKU 30. st, 21 hod, Silent Hill HOGO FOGO KINO 27. ne, 15 hod, Divočina Čelákovice KULTURNÍ DŮM 2. so, 17 hod, Jak čert vyletěl z kůže - v zahradní restauraci Kulturního domu Brandýs nad Labem ARNOLDINOVSKÝ DŮM 31. čt - 4. út, Škola začíná - výstava 3. po - 4. út, Historické mapy - výstava Neratovice KINO SD 30. st, 21 hod, Auta 31. čt, 21 hod, Rychle a zběsile: Tokijská jízda 1. pá, 19 hod, Lovci dinosaurů 1. pá, 21 hod, Brazil 2. so, 15 hod, Roboti 2. so, 19 hod, THX so, 21 hod, Ostrov 3. ne, 15 hod, Star Wars: epizoda III - Pomsta Sithů 3. ne, 19 hod, Válka světů SPOLEČENSKÝ DŮM 1. pá - 3. ne, PARCON-TAURCON Česko-slovenské setkání příznivců Scifi&Fantasy. Od 1. do 3. záři se stanou Neratovice poprvé místem tradičního mezinárodního setkání fanoušků sci-fi a fantastiky. Program proběhne v prostorách SD, městského kina SD a Gymnázia Františka Palackého Neratovice. Praha MULTIKINA VILLAGE CINEMAS PRAHA - ČERNÝ MOST rezervace na tel program od ROZCHOD 10:00 jen čt, pá, so a ne 12:20, 14:40, 17:00, 20:20, 21:40 LET'S DANCE 17:20, 19:40, 21:50 tip PARCON-TAURCON 2006 Společenský dům Neratovice PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY 17:10, 19:30 LET Č :30 jen čt, pá, so a ne 12:50, 15:10, 17:40, 20:00 GARFIELD 2 10:10 jen čt, pá, so a ne 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10 DŮM U JEZERA 21:55 PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE 10:00 jen čt, pá, so a ne 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA 21:30 AUTA 10:20 jen čt, pá, so a ne 12:50, 15:20, 17:50, 20:20 ZA PLOTEM 10:50 jen čt, pá, so a ne 13:10, 15:15 kulturní servis Film denně Rozchod prem. tit. 13:10 15:25 17:45 20:00 22:15* Let's dance tit. 14:00 16:05 18:10 20:10 22:20* Miami Vice tit. 14:15** 17:00** 19:45 22:25* Let č. 93 tit. 13:20 15:40 18:05 20:20 22:35* Nikdy to nevzdávej tit. 17:15 Grfield 2 dab. 13:30 15:35 17:30 19:15 21:10 Dům u jezera tit. 19:30 21:45 Piráti z Karibiku: tit. 13:00 16:00 19:00 21:55 Truhla mrtvého muže Auta dab. 13:05 15:30 18:00 Šifra mistra Leonarda tit. 20:30 Doba ledová 2: Obleva dab. 13:15 15:20 *pouze pá a so ** nehrajeme srpna Informace a rezervace DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA 10:40 jen čt, pá, so a ne 12:40, 14:50 MIAMI VICE 11:30 jen čt, pá, so a ne 14:30, 17:30, 20:30 Výstavy VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM 7. čt ne, Domov a teplo výstava bytového vybavení, nábytku a tepla Změna programu vyhrazena vtip Jiří Chour

8 8 30. srpna 2006 inzertní servis prodám pružinové matrace, rozměr 85 cm x 195 cm, cena 600 Kč/ ks. Stáří 3 měsíce, PC Kč. Dále 2x postel na chalupu, včetně matrací po 800 Kč. Tel.: dějiny světa, všech 10 dílů, z r Cena Kč. Tel.: Vladimír Tutsch TAXI SLUŽBA Brandýs n. L. garáž v Brandýse n. Labem. Cena dohodou. Tel.: RD v Kostelci nad Labem, 2x byt. jednotka + zahrada, po rekonstrukci, nová plastová okna + střecha + odpady aj. Spěchá. Cena Kč. Tel.: Škoda Felicia r.v. 97, naj. 120 tis. km, zelená matalýza, construct, central, střešní nosič na kola, po TK, servisní knížka, cena dohodou. Tel.: starší letní pneumatiky s disky na Škodu Fabia. Tel.: zahrádku s malou zděnou chatou v Brandýse nad Labem, cena Kč. Tel.: družstevní byt 2+KK po celkové rekonstrukci, zděné jádro a příčky. Panelový dům v centru Brandýsa n. L. Prodám nebo pronajmu. Tel.: DB 3+1/L, 61,5 m 2, 7. patro, panel, v centru Brandýsa n. L., cena Kč, dohoda možná. Tel.: Realitní a komerční kancelář SOUTOK nabízí k prodeji rodinný dům po rekonstrukci v historickém centru Staré Boleslavi. Cena Kč Informace dívčí horské kolo Olpran. Cena 5000 Kč. Volat po 16 hod. Tel.: mrazák Calex 60/60, cena 880 Kč. Telefon po 19. hodině mrazák Zanussi 260l, výborně mrazí, 6 přihrádek, výška 150 cm. Zachovalý. Cena Kč. Tel.: WV Golf 3, 1.9 D r.v. 1992, okna, zrcátka a šíbr v elektrice, řádková inzerce elektrony + zimní pneu, levný provoz l. Cena Kč. Tel.: čtyřšuplíkový mrazák, cena dohodou. Tel.: chemlonovou požární hadici (průměr 25 mm), hliníkový požární žebřík (délka 4,2 m, šířka 30 cm), požární proudnice, přechody 52/75. Tel.: pozemek asi m 2 se dvěma domy, třemi garážemi, velké sklepní prostory, u zastávky PID, dvě domovní čísla; 3x 140 m 2 a 2x 170 m 2, i jednotlivě, nejvyšší nabídce. Rekonstrukce nutná, vhodné na podnikání. Tel.: RD 2+1 v Liblicích u Mělníka, interiér po rekonstrukci, možnost půdní vestavby, volný, ihned k nastěhování. Tel.: Š 1203 valník 1500 cm 3, plachta, dobrý stav. Pohon též na LPG. Tel.: RD vhodný pro dvě rodiny, každý byt pod uzavřením, celý podsklepený + garáž. Tel.: Sodovkárny Káraný PŘIJMOU ÚČETNÍ, PRACOVNÍKY NA LINKU, HLÍDAČE. Bližší informace na tel.: PŘÍJEM SMS INZERCE SMS Škoda Forman r. v. 94, tech. r. 2007, pravidelně serviso-vaný, dobrý stav, červená barva, cena Kč. Tel.: SMS pultový mrazák Zanussi ZA 210 C a chladničku Samsung Calex Harmony 16Q vše v dobrém stavu dohodou. Tel SMS RD v Kostelci nad Labem 2x byt. jednotka, plyn. topení, dvůr, garáž. Cena Kč. Tel.: SMS novou akrylátovou vanu růžové barvy 90 x 180 cm. Cena Kč. Volat hod. Stará Boleslav. Tel.: SMS štěňata ma arského ohaře krátkosrstého s PP. Odběr ihned. Tel.: SMS byt v Benátkách nad Jizerou, 3+1 ve 4. patře panelového domu o výměře 67 m 2, sklep, komora. Byt po rekonstrukci. Výborné spojení na Prahu, Ml. Boleslav. Tel.: SMS pozinkované trapézové plechy, 11 ks/6000 x 615 x 50 x 15/zn samonosné. Levně - cena dohodou. Tel SMS 3 kozlíky - 2 hnědý + 1 bílý, kupte je SMS stěňata německého ovčáka. Očkovaná, odčervená. 2 feny, 1 pes. St. Boleslav SMS oblečení na chlapečka podzim - zima vel měsíců velmi pěkné značkové věci celkem 26 kusu za Kč. Tel.: Picolo TAXI Brandýs nad Labem David Písařík SMS varnou sklokeramickou desku ZANUSSI ZKT 623 LV, nerez rámeček, nepoužitá v orig. baleni. PC 12 tisíc Kč, cena dohodou. Tel koupím menší domek nebo stavební parcelu m 2 v Brandýse n. L. Tel.: Ag mince, stará zachovalá platidla (kov, papír), pohledy Rakouska-Uherska, odkoupí od vás sběratel. Mob.: , tel.: menší parcelu v Brandýse nebo St. Boleslavi do 1 mil. Kč. Tel.: SMS byt 2-3+kk v osobním vlastnictví v Brandýse nad Labem do Kč. Tel.: SMS velký nákladní přívěs za osobni auto, na velkých kolech. Možno i bez TP. Tel.: SMS lo ku pramici v jakémkoli stavu, levně. Tel.: PŘENECHÁM V CENTRU BRANDÝSA N. L. SPECIÁLNÍ PRODEJNU STAVEBNÍHO MATERIÁLU (stále v provozu). Převod nájmu, převzetí zásob, kontakty na dodavatele i odběratele. Malý nákl. automobil, zaškolení i možnost spolupráce po kratší dobu. Cena dohodou. Kontakt: SMS veslici skif nebo skul. Tel: nabízím za odvoz zavařovací sklenice Omnia, větší i menší. Volat po 16 hod. Tel.: pronajmu nový byt v Brandýse n. L., 2+1 nezařízený, jen kuch. linka. Cena Kč + FINANČNÍ SLUŽBY bez poplatku pro zaměstnance, důchodce, podnikatele. Banka roku 2004 a Tel.: kdykoli. DOPRAVNÍ FIRMA ČSAD Střední Čechy spol. s r. o., přijme řidiče autobusů. Informace na tel. čísle: (kontaktní osoba: p. Trochta). NEBANKOVNÍ RYCHLÁ PŮJČKA bez ručitele tis. Kč, žádné poplatky. Předem letní akce: 500 Kč navíc každému. Tel.: PŘIJMEME ČÍŠNÍKA, SERVÍRKU na HPP do restaurace Záložna. Inf.: BS PŘIJME strížné pro ochranu objektu v Praze - Tróji. Nástup ihned. Tel.: , STAVEBNÍ FIRMA se sídlem v Brandýse nad Labem přijme pracovníky profesí: zedník, tesař, pomocný dělník, možno i na zkr. úvazek, popř. důchodce. Tel.: LEVNÉ UBYTOVÁNÍ ve Staré Boleslavi. Levně ubytuji zájemce o bydlení, pokoje pro 2-3 za nízkou cenu. Pouhé 3 minuty od autobusového stanoviště. Cena Kč/měs. a osobu. Telefon poplatky. Tel.: pronájem rodinného domku 2+1 ve Staré Boleslavi, částečně zařízeného, ihned volný, možno dlouhodobě. Cena Kč vč. poplatků. Tel.: , pronajmu družstevní garsoniéru v Brandýse n. L. - Spořilově. Pouze slušným rodákům a dlouhodobě. Tel.: pronajmu byt 2+1 v RD - samostatný vchod, pro 2 osoby. Kompletně zařízený. K nastěhování od Tel.: kk, 105 m 2, 2 malé koupelny, zcela samostatný byt - nově zrekonstruovaný, sam. měř. spotř., Kč bez poplatků. Vojkovice u Kralup - 25 km od Prahy. Tel.: úklid vašeho domu nebo bytu + žehlení. Volat na dám za odvoz a kávu skleněné demižóny, zánovní stan, výstražné trojúhelníky, pracovní přilby, bezpečnostní tabulky. Tel.: pronájem bytu I. kat. 4+1 v Brandýse nad Labem, od Tel.: pronajmu garáž u bývalých uhelných skladů v Brandýse nad Labem, cena Kč vč. poplatků. Volná ihned. Volat večer. Tel.: ŠICÍ STROJE PETR NEKOLA SERVIS - PRODEJ - OPRAVY Husova 1319/ Brandýs n. L. Tel./fax: mobil: skleník svařený (pevný) 6 x 3,5 m za demontáž a odstranění. Tel.: pronájem domku 2+1 v klidné části Staré Boleslavi, částečně zařízený domek se nachází blízko centra. Vhodné pro max. tři dospělé. Cena Kč vč. poplatků, volný ihned. Tel (večer): SMS pronajmu stodolu v Nehvizdech i jednorázově, 99 Český nezávislý zpravodajský a inzertní týdeník středního Polabí. Vydavatel: ZERA GROUP s. r. o., IČO: , DIČ: CZ , ev. číslo: MK ČR E , povoleno Ministerstvem kultury ČR. Redakce (příjem korespondence): Jilemnického 12, Brandýs n. L. - Stará Boleslav, tel./ fax: Internet: Šéfredaktor: Ing. Lumír Štrobach. Inzerci přijímají: inzertní odd. týdeníku TOK, ZERA GROUP, s. r. o. Provozní doba: Po - Čt: 8-17 hod., Pá: 8-14 hod., fax non-stop , nebo vedoucí inzertního odd. Ing. Alena Košková. Vedoucí distribuce: Ing. Libor Staněk. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Příspěvky publikované v Polabském týdeníku TOK lze přejímat jen s písemným souhlasem vydavatele. Články označené PR jsou placenou inzercí. Příspěvky označené názory se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce. Tisk: TISKÁRNA ZERA - ZERA GROUP s. r. o. Turnov. TOK je registrovaná ochranná známka. Cena 10 Kč, včetně 5% DPH. ISSN výška 4 vjezd v.1.95 s.2.10 vjezd na nádvoří 4, levně. Tel.: SMS hlídání vašeho dítěte - několik dnu v týdnu či příležitostně. Je mi 48 let a jsem z Brandýsa n. L. Tel.: hledám rodina hledá dlouhodobý pronájem RD v Brandýse n. L., popř., bytu. Tel.: Restaurace Na Slovance, Mariánské nám., St. Boleslav, PŘIJME POMOCNOU KUCHAŘKU, vyučení v oboru vítáno. Informace na tel.: nebo osobně v restauraci. podnájem v Lysé n. L. nebo Brandýse n. L. nebo st. Boleslavi. Dlouhodobě. Tel.: práci v administrativě i na zkrácený úvazek. Jsem 48letá SEŠ s dlouholetou praxí v kanceláři jako sekretářka. Tel.: od října hledám práci na částečný úvazek jako hospodyně, praxi mám. Tak 1-2x týdně. Nebo občasné hlídání dítěte (větší). Tel.: dlouhodobý pronájem 1+kk+ přísl., nejr. v RD v Brandýse, Čelákovicích, do Kč. Mohu výpomoci v domácnosti. Žena 59 let. Vyučená kuchařka s praxí pečovatelky. Tel.: pronájem RD nebo 3+1 v Káraném, Staré Boleslavi nebo Brandýse (event. okolí). Tel.: SMS mladý pracující pár hledá podnájem či pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v Brandýse nad Labem, zařízený i nezařízený, do Kč až max tis Kč vč, poplatků předem děkuji za nabídky, tel: zn.: dlouhodobě. SMS řidič-opravář, 55 let, všechny skupiny, hledá zaměstnání jako řidič - skladník v Brandýse - St. Boleslavi. Praxe 33 let. Nástup možný nebo po dohodě. Tel.: SMS mladý manželský pár s desetiletou holčičkou nutně hledá dlouhodobý pronájem 1-2 pokojový byt. Nejlépe částečně nebo plně zařízený. Cena kupon pro bezplatnou inzerci Hledám k pronájmu domy nebo byty pro dlouhodobá ubytování. Tel.: Kč včetně poplatků. Tel.: SMS pronájem bytu v Brandýse n. L., mimo kuchyně nezařízený. zn. levně.tel.: Mezi 20 hod. a 21. hod. Děkuji za nabídky. SMS práci jako pomoc. sila v kuchyni. Jen Brandýs n. L. a bl. okolí. Praxi mám, nástup ihned. Tel.: SMS hledám práci jako přivýdělek 2 až 4 hod denně i úklid, Brandýs, Čelákovice, Nehvizdy. Na úklid preference muž 40 let. Tel.: SMS hledáme prostory pro pořádání swingers party. Jednou do měsíce. Velký byt nebo rod. domek. Tel.: seznámení hledám přítelkyni - nekuřačku ve věku let. Odpovím všem. Tel.: letá, 176 cm vysoká žena hledá k trvalému vztahu nekuřáka do 65 let. Zájmy cestování, houby, menší těl. vada nevadí. Tel.: ANGLIČTINA Soukromá výuka SROZUMITELNĚ KVALITNĚ V KONTEXTU SMS najde se pro 56letou ženu muž do 62 let, který je také sám a chce to změnit? Vítám trvalý vztah. Tel.: SMS 33/160 rozvedená s 2 dětmi hledá přítele kamaráda i s dítětem k vážnému seznámeni. Tel.: inzertní kupon Zatrhněte rubriku, ve které chcete inzerovat: PRODÁM KOUPÍM NABÍZÍM VYMĚNÍM HLEDÁM SEZNÁMENÍ Jedno zveřejnění zdarma, každé další opakování 10 Kč: Počet opakování:... Text inzerátu: Tuto část prosíme pečlivě vyplnit! Pokud nejsou údaje obsaženy v textu inzerátu, nebudou zveřejněny. Vydavatel je však musí znát - vyžaduje to tiskový zákon. Jméno: Telefon: Adresa: Podpis: Nekomerční inzerce, tj. ta, jejíž obsah není předmětem podnikání, je bezplatná. Vyplňte náš inzertní kupon, nalepte jej na korespondenční lístek a zašlete na adresu: ZERA Group, s. r. o., Jilemnického 12, Brandýs n/l. V případě opakování inzerátu je nutné uhradit příslušnou částku složenkou na výše uvedenou adresu a originál ústřižku složenky přiložit ke kuponu. Kupony lze též předat osobně v provozní době (po - čt 8-17, pá 8-14 hodin) do redakce. Uveřejníme pouze inzeráty podané na řádně vyplněném kuponu. Přijímáme i řádkovou placenou inzerci. Bezplatnou nekomerční inzerci je možné podávat i formou SMS na mobil Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzeráty, které jsou v rozporu se zákonem či by mohly jakkoli poškodit vydavatele. %

9 NOHEJBAL - EXTRALIGA DOROSTU Čelákovice srovnaly sérii se Vsetínem Spartak Čelákovice - Climax Vsetín 5:2, stav série 1:1 Čelákovičtí dorostenci přivítali na svém kurtu v odvetném utkání play-off mužstvo Vsetína. Po prohraném prvním zápase na hřišti soupeře 1:5 tentokrát zabojovali a po excelentním výkonu vyhráli 5:2. Začátek zápasu se opravdu vydařil, domácí vyhráli obě úvodní dvojky a trojku. Pak přišla chvíle soupeře, když v třísetových zápasech vyhrál druhou trojku a vloženku. Poté následoval vítězný singl a trojka. Jak šly zápasy: 3:0, 3:2, 5:2. V zápasech nebyla nouze o třísetové výměny a mnohdy rozhodoval jeden míč o celkovém vítězství. Mužstvo Čelákovic nastoupilo v této sestavě: Kolenský, Janík, Vokáč, Zlatohlávek, Flekač, Urban, Pánek. Stav zápasů je tak srovnán na 1:1, rozhodující duel se koná od 12 hodin ve Vsetíně. V případě postupu narazí Čelákovice na vítěze utkání Kotlářka - Plazy. Musím pochválit celé mužstvo za příkladnou bojovnost a chu zvítězit. Nechci vyzdvihovat jednotlivce, ale nemohu nejmenovat Michala Kolenského, který jako správný kapitán strhl celé mužstvo k výbornému výkonu a parádním FLORBAL Orka splnila roli favorita Florbalisté Orky Stará Boleslav pořádali o víkendu 1. kolo poháru České florbalové unie. Domácí borci splnili roli favorita turnaje a všechna svá utkání vyhráli. Postoupili tak do dalších pohárových bojů. Výsledky Orky: Orka Stará Boleslav - Sokol Vršovice II 5:3 (3:2, 1:1, 1:0) Branky: Pavlis, Bajer, Urban, Šíma, Mikšovský Hurrican Karlovy Vary - Orka Stará Boleslav 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) Branky: Urban, Bartoň, Šíma, Mikšovský ASK Orka Stará Boleslav - RED DRAGONS Hořovice 5:0 (3:0, 0:0, 2:0) Branky: Bartoň 2, Suchomel 2, Kantulák Barracudes Slaný - Orka Stará Boleslav 0:9 (0:3, 0:2, 0:4) Branky: Kantulák 3, Urban, Veselý, Ždímal, FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR Výhru Slavoje zařídil střelec Vodák výkonem v singlu potvrdil svou třídu, uzavřel po utkání trenér František Krčál. Výsledky play-off: Vsetín - Čelákovice 5:1 a 2:5, K. Vary - Prostějov 5:3 a 5:2, Bělá - Bílá Hora 5:2 a 5:3, Kotlářka - Plazy 1:5 a 5:4. Krajský přebor mužů Spartak Čelákovice - Hlavenec 6:1 Mužstvo Čelákovic nastoupilo po letní přestávce do závěru soutěže opravdu razantně a nenechalo nikoho z přítomných na pochybách o svém cíli, a tím je první místo ve skupině a ú- čast v baráži o II. ligu. Po nevydařené první dvojce, ve které nastoupil Klesal a Novák, Čelákovice sice prohrávaly 0:1, ale již druhá dvojka Kolenský, Doucek srovnala v třísetové bitvě stav na 1:1. Pak již mužstvo neztratilo ani set a dotáhlo zápas do vítězného konce. Sestava mužstva Čelákovic: Novák, Doucek, Klesal, Soukup, Flekač, Kolenský, Krčál, Kyliánek. Do zápasu nastoupil i nejstarší hráč středočeského krajského přeboru František Krčál, kterému je 52 let. Čelo tabulky vypadá takto: 1. Čelákovice 19 b, 2. Plazy 18 b, 3. Bratřínov 16 b. (red) Pavlis, Krejčí, Novotný Stará Boleslav - Hořovice 1:0 (0:0) Po dvou porážkách chtěli domácí konečně naplno bodovat. V první půli svého soupeře přehrávali a vytvořili si tři dobré příležitosti. Ve 12. minutě mířil Slováček hlavou vedle. V 17. minutě měl největší šanci Vodák, ale z malého vápna mířil z voleje opět vedle. Před přestávkou ještě nebezpečně hlavičkoval Štěpánek. Hořovice na Vaňourka ani jednou nevystřelily. Po změně stran sice měli hosté více ze hry, ale branky mohli dávat domácí. Rozhodující okamžik přišel v 61. minutě. Bělův centr usměrnil tečovanou hlavičkou do hořovické sítě Vodák. Byla to již jeho čtvrtá letošní branka. Hořovice potom domácí celek přitlačily na jeho polovině, ale ti někdy i se štěstím náporu odolali. Naopak z rychlých brejků mohli přidat další branky Nevěčný a Štěpánek. Největší Ostatní výsledky: DRAGONS Hořovice - Hurrican Karlovy Vary 1:3, Barracudes Slaný - DRAGONS Hořovice 6:2, Sokol Vršovice II - Barracudes Slaný 3:6, Orka Stará Boleslav - DRAGONS Hořovice 5:0, Hurrican Karlovy Vary - Barracudes Slaný 6:2, DRAGONS Hořovice - Sokol Vršovice II 5:3, Sokol Vršovice II - Hurrican Karlovy Vary 2:8 Tabulka: 1. Orka Stará Boleslav : Hurrican Karlovy Vary : Barracudes Slaný : DRAGONS Hořovice : Sokol Vršovice II :24 0 (red) šanci zazdil v poslední minutě střídající Krajíček, který nedokázal skórovat do prázdné branky. Branka: 61. Vodák Diváků: 100 Sestava Staré Boleslavi: Vaňourek - Cruz, Slováček, Beneš, Nepivoda - Vodák, Vyroubal, Živný (24. Vinický), Běla - Nevěčný (78. Kulatka), Štěpánek (89. Krajíček) Trenér: Jiří Kříž (gaw) foto gaw KOSA. Boleslavský Vinický (č. 14) je faulován na hranici hořovického vápna. Z trestného kopu pak Vodák mířil těsně vedle. sport FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR Okresní derby mělo ten správný náboj až ve druhém poločase. Do té doby to byly spíše fotbalové šachy, kdy ani jeden ze soupeřů nechtěl riskovat hrou dopředu a prim hrály obrany. Jako blesk z čistého nebe proto přišel gól po hodině hry. Padl totiž do domácí branky, když přesným střelcem byl po standardní situaci hostující Vacek - 0:1. Vyrovnání ale přišlo záhy. Zikmund se opřel do míče ze dvaceti metrů a jeho projektil svištěl až do sítě - 1:1. V 70. minutě ale otupil tlak domácího celku Černý, když uviděl červenou kartu. Ani to ale rozjetý domácí expres nezastavilo. Šutér Sosnovský si v běžeckém souboji pohrál s obranou Sokolče a pohodlně skóroval - 2:1. V závěrečných minutách byli hosté blízko vyrovnávacího gólu, ale zapomněli přitom na obranu. Střídající Valenta a Ježek je pak za to dvakrát ztrestali. Litol tak zůstala na čele tabulky a směle kráčí za svým postupovým cílem hned od prvních podzimních kol. Branky: Zikmund, Sosnovský, Valenta, Ježek - Vacek kam za sportem Sobota Fotbal: Ovčáry - Slavia Praha B (ČFL) Libiš - Kladno B (divize) Čelákovice - Nelahozeves (krajský přebor) Dřevčice - Veleň (III. třída) Neděle Fotbal: Jirny - Stř. Skalice (divize) 30. srpna Union pokračuje ve vítězné šňůře Sedlčany - Union Čelákovice 1:4 (1:2) Čelákovice potřetí za sebou vyhrály a míří na špici přeboru. Domácí Sedlčany hosté zejména ve druhé půli jasně přehráli. Už ve třetí minutě utkání se Novák po přihrávce od Matějky dostal do šestnáctky domácích, obešel domácího obránce a jeho střela směřovala do tyče. Odražený míč se však opět vrátil k Novákovi a ten se již napodruhé tvrdou střelou nemýlil - 0:1. Neuběhlo ani pět minut a Dozorec přesným pasem našel Jelínka, jehož přesný centr do vápna zužitkoval Matějka hlavou - 0:2. Sedlčany působily ospalým dojmem a jejich hru provázela řada nepřesností. Ke slovu se dostaly až v 18. minutě. Po závaru před čelákovickou brankou se míč odrazil k Chlastákovi, který prostřelil Rathouského - 1:2. Do konce první půle se domácí snažili o srovnání, ale jejich přihrávky často nenašly adresáta. Druhý poločas začal opět pod taktovkou hostů. Hned ve 49. minutě našel přesný Novákův centr střelce Matějku a ten z voleje zvýšil vedení - 1:3. Potom se na hřišti dlouhé minuty nic nedělo. Domácí byli ve hře dopředu tragičtí a hosté se nikam nehnali. Tečku za utkáním udělala krásná akce Skuhravého v 84. minutě, který si narazil s Dalekorejem a stanovil konečný výsledek - 1:4. Branky: 18. Chlasták - 3. Novák, 8. Matějka, 49. Matějka, 84. Skuhravý Diváků: 220 Sestava Čelákovic: Rathouský - Jelínek, Homola, Flekač, Havlát - Dozorec, Novák, Skuhravý, Hakl (88. Hrubý) - Dalekorej (87. Kozák), Matějka (71. Marek) Trenér: Radovan Hromádko (gaw) FOTBAL - 1. A TŘÍDA Zápy splnily střeleckou normu Zápy - Hradištko 5:1 (1:0) Už potřetí nastřílel v této sezoně domácí útok svému soupeři pět branek. Favorizovaní domácí svého soupeře od začátku přehrávali, ale svou převahu vyjádřili střelecky až po přestávce. Uklidňující první branku daly Zápy už ve 14. minutě, kdy hostující obraně unikl Matějíček, když zužitkoval kolmici Veselého a nadvakrát prostřelil gólmana - 1:0. V 17. minutě se ocitl v obrovské šanci Birkuš, ale sám před brankářem nedal. Branky začaly padat po přestávce. Hned ve 46. minutě zakončil po Pousteckého centru kombinaci domácích R. Veselý, který si vychutnal ve vápně jednoho z obránců a míč uklidil do sítě - 2:0. V 61. minutě načechral rutinér Veselý přesný centr na Matějíčka a ten hlavou přidal třetí branku - 3:0. V 72. minutě poslal Novák míč do uličky Birkušovi a ten tentokrát proměnil - 4:0. Další tři šance zahodil Stupka. Hradištko snížilo sedm minut před koncem z penalty, kterou vyrobil Prouza - 4:1. V 85. minutě udělal tečku za střeleckým koncertem Klier, který zužitkoval Novákův roh - 5:1. Branky Záp: 14. a 61. Matějíček, 46. Veselý, 72. Birkuš, 85. Klier foto gaw Sestava Záp: Baško - Dlabač, Erben, Poustecký, Gebell (75. Müller) - Prouza, Novák, Veselý, Birkuš - Matějíček (79. Klier) Stupka (87. Mašek) Trenér: Miroslav Babovák (red) FOTBAL - 1. A TŘÍDA Litol smetla doma nováčka Litol - Sokoleč 4:1 (0:0) VYSMÁTÉ ZÁPY. Trenér Babovák a manažer Mašek mají zatím důvod k úsměvu. Své soupeře vyprovázejí pravidelným pětigólovým přídělem. Diváků: 280 Sestava Litole: Skuhravý - Bodlák (46. Jareš), černý, Mikluščák, Helmich - Petrouš, Zikmund (86. Valenta), Pavliš, Bošina - Sosnovský, Ježek Trenér: Pavel Jareš (red) Semice - Beroun (krajský přebor) Záryby - V. Borek (1. B třída) Neratovice-Byškovice - Skalsko (1. B třída, Byškovice) Brázdim - Klecany (okresní přebor) Libiš B - Řepín (okresní přebor)

10 srpna 2006 sport FOTBAL - ČFL První třetiligová výhra pro Ovčáry Náchod-Deštné - Ovčáry 0:1 (0:0) FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR FOTBALOVÉ TABULKY ČFL 1. Varnsdorf : Cheb : Náchod : Plzeň B : Jablonec B : Bohemians : K. Vary : Slavia B : Prachatice : Č. Budějovice B : Ovčáry : Sparta B : Krč : Kolín : Teplice B : Příbram B : M. Boleslav B : H. Králové B :5 2 Jablonec B - Příbram B 3:0, Teplice B - Prachatice 0:2, Č. Budějovice B - M. Boleslav B 0:1, Cheb - K. Vary-Dvory 2:1, Náchod-Deštné - Ovčáry 0:1, Plzeň B - Krč 1:0, Slavia B - Kolín 2:0, Varnsdorf - H. Králové B 3:0, Sparta B - Bohemians 0:0 Hned v první minutě provětral pořádně hostující obranu rychlík Merganc a situaci musel zachraňovat až brankář Straka. Prvních dvacet minut bylo v režii domácího celku a Hájek pálil vedle. V další šanci se objevil opět Merganc, ale skvělý Straka reflexivním zákrokem udržel Ovčáry ve hře. Až poté se začali osmělovat hosté. Kreuzova střela nevyvedla sice domácího Kobose z klidu, ale hlavička Trutnovského už byla gólová. Pomezní rozhodčí ale pokazil hostům radost, mával ofsajd. Na konci prvního dějství se opět vyznamenal Straka spolu se stoperem Ondrákem, když hasili požár po nacvičeném signálu. Po obrátce se nestačili domácí fanoušci divit, co že se to děje na trávníku. Ovčáry převzaly režii utkání, důrazným presingem přinutily chybovat domácí obranu a s přibývajícím tlakem přicházely i šance. Nejprve prováhal ve slibné pozici ten správný moment ke střelbě Trutnovský, po něm nedotáhl své sólo Kreuz a největší šanci spálil Turek. Ten se řítil sám na Kobose, ale domácí brankář včasným vyběhnutím šanci zmařil. Deset minut před koncem vycítily Ovčáry, že jsou blízko prvním třem ligovým bodům, a ještě zvýšily tempo. Střídající Maršner ale další tutovku zahodil. Závěr zápasu byl divoký. Pět minut před koncem naskočil do utkání ovčárský žolík Hyka a po čtyřech minutách pobytu na hřišti se stal slavným. Ve sprintérském souboji s domácím Najmanem si počínal i důrazně a po tomto střetu putoval tečovaný míč za záda zkoprnělého Kobose - 0:1. Impulsívní domácí publikum poté hnalo domácí borce na zteč a ti zle zatápěli hostující obraně. K původně avizovanému tříminutovému DIVIZE B 1. Libiš : Kladno B : Vlašim : Bohemians 05 B : Chomutov : Motorlet : Nový Bor : Admira : Jirny : L. Praha : Most B : Stř. Skalice : Sokolov B : Děčín : Benešov : Litvínov :8 1 L. Praha - Vlašim 1:1, Chomutov - Admira 1:1, Nový Bor - Jirny 2:4, Stř. Skalice - Litvínov 2:0, Kladno B - Motorlet 2:0, Sokolov B - Benešov 6:2, Bohemians 05 B - Most B 6:1, Děčín - Libiš 3:4 KRAJSKÝ PŘEBOR 1. Teplýšovice : Čelákovice : N. Strašecí : SK Rakovník : Semice : Beroun : St. Boleslav : Černolice : Jesenice : Brandýs : Úvaly : Hořovice : Nymburk : Sedlčany : Nelahozeves : Sl. Jesenice :9 1 Brandýs - Semice 2:3, N. Strašecí - Sl. Jesenice 1:0, Beroun - Úvaly 2:1, Teplýšovice - Nymburk 2:0, St. Boleslav - Hořovice 1:0, Černolice - Rakovník 1:2, Nelahozeves - FC Jesenice 1:3, Sedlčany - Čelákovice 1:4 nastavení přibyly ještě další minutky a domácí favorit toužil alespoň po bodu. Největší vzruch vyvolal v poslední minutě pomezní sudí, který otočil faul na Kovaříka ve prospěch domácích a ti zahrozili ze standardní situace. Naštěstí hlavička Hájka šla nad Strakovu branku. Chvilku předtím ale muž zápasu, brankář Straka, vyškrábl nad břevno gólovou střelu zpoza šestnáctky. Když rozhodčí Polák naposledy foukl do píš alky, mohli se fotbalisté Ovčár radovat z prvního třetiligového vítězství. A výhra na hřišti ambiciózního Náchoda chutnala dvojnásob sladce. Branka: 89. Hyka Diváků: 520 Sestava Ovčár: Straka - Vlasatý, Ondrák, Studený, Kovařík - Pechar, Walter (85. Hyka), Herda, Kreuz - Trutnovský, Turek (74. Maršner, 94. Chrobák) Trenér: Roman Veselý (red) Koštíř a Holan si pohráli s Brandýsem Brandýs - Semice 2:3 (1:0) V uplynulých dvou ročnících skončila všechna utkání Brandýsa a Semic nerozhodně. A také tentokrát nebylo k nerozhodnému výsledku daleko. V zápském azylu začali lépe domácí. Hráli s větším nasazením a svého soupeře přehrávali. V 11. minutě si nerozuměli T. Semecký s gólmanem Procházkou a Vohanka pohodlně otevřel skóre utkání - 1:0. Hosté byli v první půli vcelku neškodní. Na druhé straně z dobré pozice pálil Pech vedle. Druhý poločas začal vyloučením hostujícího Janáčka, který viděl druhou žlutou kartu. Jenže vyloučení prospělo spíše hostům. Brandýs se hnal nesmyslně dopředu a zapomínal na zadní vrátka. Druhou branku měl na kopačce Petýrek, ale jeho bomba orazítkovala břevno. Potom už však trestaly Semice okénka v domácí obraně. O vyrovnání se postaral po hodině hry útočník Koštíř, který obstřelil Šulce - 1:1. Zanedlouho ho napodobil jeho kolega z útoku Holan, který v pádu tečoval Koštířův centr - 1:2. Poté se vyrovnaly síly na hřišti, když dostal červenou kartu i brandýský Krajíček. V 78. minutě dal svou druhou branku v zápase Koštíř a bylo rozhodnuto. Domácí stihli už jen čtyři minuty před závěrečným hvizdem korigovat výsledek přesnou střelou Pecha z trestného kopu - 2:3. Branky: 11. Vohanka, 84. Pech a 76. Koštíř, 65. Holan. Diváků: 150. Sestava Brandýsa: Šulc - Zamazal, Vápeník, Sunkovský, Krajíček - Folwarczny (60. Kovařík), Petýrek, Pech, Urban - Vohanka, Hradecký (70. Hrdina) Trenér: Milan Koch Sestava Semic: Procházka - Kupka, T. Semecký, Bříza, M. Novák (60. D. Houška) - Janáček, T. Semecký, Vorlíček, Nauhausel (85. Bubeník) - Michal Koštíř (80. V. Houška), Holan Trenér: Miroslav Vlk (gaw) foto archiv foto gaw Matějovský do reprezentace Trenér Brückner povolal do reprezentačního týmu pro nadcházející kvalifikační utkání o ME s Walesem a Slovenskem staroboleslavského odchovance a hráče Mladé Boleslavi Marka Matějovského. Čtyřiadvacetiletý středopolař si o nominaci řekl svými výbornými ligovými výkony v dresu vedoucího celku první ligy. V kádru reprezentace nahradil zraněného Davida Jarolíma, který si v posledním ligovém zápase v dresu Hamburku zlomil ruku. 1. A TŘÍDA A 1. V. Dobrá : Hořín : Zápy : Sp. Příbram : Měchenice : Kněževes : Řevnice : Hvozdnice : Tuchlovice : Nový Knín : Vraný : Jílové : P. Mělník : Hradištko : Velvary : Tn. Rakovník :7 0 Sp. Příbram - Jílové 2:0, Hořín - P. Mělník 3:2, Hvozdnice - Velvary 8:2, V. Dobrá - Vraný 2:0, Tn. Rakovník - Tuchlovice 1:2, Zápy - Hradištko 5:1, Kněževes - N. Knín 3:1, Měchenice - Řevnice 1:1 sport v regionu Čelákovice jim svědčily České fotbalové reprezentantky sehrály na Městském stadionu v Čelákovicích poslední domácí utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa v roce Před 400 diváky přehrály Bělorusko 3:0 (1:0), když branky zaznamenaly Sčasná, Chlumecká a Kladrubská. Poslední zápas kvalifikace sehrají 24. září ve Švédsku a potřebují vyhrát o dvě branky. Synek obhájil v Anglii bronz Brandýský skifař Ondřej Synek potvrdil své místo mezi světovou veslařskou elitou a na Mistrovství světa ve veslování v anglickém Etonu obhájil třetí místo z loňského šampionátu. Český veslař ještě tři sta metrů před cílem bojoval o zlato, ale nakonec před několika desítkami tisíc diváků podlehl Drysdalemu z Nového Zélandu a Hackerovi z Německa. Další českou medaili vybojovala ve skifu žen Knapková, která skončila druhá. Baňacká vybojovala titul Na mistrovství ČR atletů do 22 let, které se konalo v Uherském Hradišti, vybojovala diskařka Slavoje Stará Boleslav Ivana Baňacká mistrovský titul, když hodem 47,31 m vytvořila nový rekord mistrovství. Další medaile pro Slavoj vybojovala Hana Kavínová. Na trati 400 m překážek vybojovala stříbro časem 61,99 a na 100 m př. bronz časem 14,47. Střelecké hody v 1. B třídě Hned sedmnáct branek mohli vidět diváci, kteří navštívili dva duely v 1. B třídě. Staronový účastník této soutěže ze Záryb vyhrál na půdě Skalska vysoko 0:6 (0:2). O branky se podělili F. Valentin 2, Mikšovský, Šindelář, Dušička a Sedláček. Naopak neuvěřitelný debakl si přivezla Lysá z Tuchorazi v podobě výsledku 9:2 (2:1). Lysá držela krok jen v prvním poločase. Po změně stran už bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Branky Lysé zaznamenali Vavřík a Jiřík. řekli po utkání Babovák (Zápy): Už po prvním poločase jsme mohli vést vyšším rozdílem, i přesto že naše hra nebyla ideální. Po změně jsme se uklidnili rychlým gólem a pak už jsme koncertovali. Koch (Brandýs): Totálně jsme propadli takticky. Byl to vyhraný zápas, Semice byly neškodné, a kdyby Petýrek proměnil tutovku na 2:0, nebylo co řešit. Bohužel jsme nepřidali druhý gól a naší lehkovážnou hrou v obraně dovolili Semicím zvrat. Kabyl (Libiš): Začátek byl jako špatný film. Po půlhodině jsme prohrávali 2:0 a hráli v deseti. Vysvobodila nás až poločasová pauza. Pak se nám vyplatil risk a proměnění šancí. Nutno dodat, že domácí tým nevydržel pekelné tempo z první půle a už nám nestačil fyzicky. Kříž (St. Boleslav): Hořovice nebyly vůbec lehkým soustem a bylo na nich vidět, že ještě nedávno hrály divizi. Neměli jsme po většinu zápasu hru pevně v moci, ale o to více si výhry s takhle těžkým soupeřem cením. R. Veselý (Ovčáy): Domácí si byli před zápasem až moc jisti třemi body. My jsme hráli s pokorou a výborně dozadu. Navíc nás držel vynikající Straka. Když jsme po půli zjistili, že domácím borcům tak trochu dochází dech, prahli jsme po třech bodech. Byli jsme čím dál nebezpečnější a výborný výkon jsme korunovali gólem v poslední minutě. Fotbalové výsledky: 1. B třída C Pečky - Kouřim 0:1, Milovice - Ostrá 1:1, Sadská - Polepy 1:1, Libice - Velim B 2:2, Tuchoraz - Lysá 9:2, Zeleneč - Kounice 3:1, Sibřina - Loučeň 0:3. 1. Zeleneč 6, 8. Lysá 3. Okresní přebor Praha - východ Kamenice - Dobřejovice 1:1, Senohraby - Brázdim 2:0, Klecany - Měšice 4:2, Všestary - Vyšehořovice 4:1, Louňovice - Veltěž 3:2, St. Boleslav B - Nehvizdy 4:1, Radonice - Říčany 2:2. 1. Louňovice 6, 5. Radonice 4, 6. St. Boleslav B 3, 7. Brázdim 3. Okresní přebor Mělník Řepín - P. Mělník B 0:1, Č. Kralupy - Byšice 1:1, Nová Ves - PTZ Nelahozeves 2:2, Labský Kostelec - Veltrusy 1:2, Tišice - D. Beřkovice 3:3, Mšeno - Libiš B 5:3, Mlékojedy - Čečelice 0:4. 1. Veltrusy 6, 2. Byšice 4, 7. Libiš B 3, 10. Tišice 2, 13. Kostelec A TŘÍDA B 1. Litol : Chocerady : M. Hradiště : Kunice : Rož alovice : Bakov : Poděbrady : Benátky : Týnec : Kutná Hora : Sokoleč : Libodřice : Vlašim B : U. Janovice : Suchdol : Kosořice :10 0 Bakov - Rož alovice 2:2, Chocerady - Suchdol 4:1, Libodřice - Vlašim B 3:3, Kunice - M. Hradiště 1:0, Poděbrady - Kosořice 1:0, Litol - Sokoleč 4:1, Týnec - U. Janovice 3:1, Kutná Hora - Benátky 0:0 1. B TŘÍDA B 1. D. Bousov : Vysoká : Neratovice : Bělá : Záryby : Lužec : Čejetice : Kralupy : Luštěnice : K. Vrutice : Kosmonosy : V. Borek : Rejšice : Skalsko :8 0 Kralupy - D. Bousov 1:2, Luštěnice - Neratovice- Byškovice 0:1, Kosmonosy - Čejetice 2:4, Skalsko - Záryby 0:6, Vysoká - Rejšice 2:0, V. Borek - Bělá 0:1, Lužec - K. Vrutice 7:2

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ REZIDENCE U ZÁMKU REZIDENCE U ZÁMKU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 50, VSETÍN ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ INVESTOR: NOVÉ BYTY VSETÍN s.r.o. VÝHRADNÍ PRODEJCE: AENTURA

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

DOUBRAVIČKA ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY (K. Ú. DOUBRAVIČKA) KA * KA

DOUBRAVIČKA ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY (K. Ú. DOUBRAVIČKA) KA * KA DOUBRAVIČKA ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DOUBRAVIČKA) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Pracovní příležitosti Českokrumlovsko a Českobudějovicko Obsluha kavárny

Pracovní příležitosti Českokrumlovsko a Českobudějovicko Obsluha kavárny Pracovní příležitosti Českokrumlovsko a Českobudějovicko Obsluha kavárny Do nově otevírané kavárny v centru v Českých Budějovicích hledáme sympatickou obsluhu s alespoň základní praxí. Pozitivní přístup

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10.2.2016 43/3/RM/2016 Úprava bezejmenné vodoteče vydat souhlas ke stavbě "Zábor

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 19.4.2017 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 20.04.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16.

HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16. HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16. DUBNA 2016 Organizační výbor: OSH ČMS Blansko, Sadová 2, 678 15 Blansko

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení z 13. zasedání ze dne 13. 4. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven 0 Neomluven 0 RM/197/13/11

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Usnesení. ze 78. schůze RM ze dne 1.3.2010

Usnesení. ze 78. schůze RM ze dne 1.3.2010 Usnesení ze 78. schůze RM ze dne 1.3.2010 RM schvaluje: 1) úpravu cen za pronájmy prostor patřící pod organizační složku Kulturní zařízení města a za pronájmy veřejného prostranství 2) pronájem části pozemku

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2013 6 NEMOVITOST:

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2013 6 NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2013 6 MOVITOST: Pozemky, Pozemková parcela p.č. 3572/3 k.ú. Holice v Čechách Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Holice,

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 28. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 12. března 2012 čís. 393/28 408/28 1/5 393/28 Rada městského obvodu Martinov 12. března 2012

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. 7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 28. 5. 2015 v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Lubomír Vymazal Stanislav Havlíček, Jana Stachová Program: 1. Rozpočtové

Více

BOREČ ÚZEMNÍ PLÁN. TEXTOVÁ ČÁST Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. BOREČ) KA * KA

BOREČ ÚZEMNÍ PLÁN. TEXTOVÁ ČÁST Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. BOREČ) KA * KA BOREČ ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BOREČ) TEXTOVÁ ČÁST Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BOREČ ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BOREČ) TEXTOVÁ ČÁST

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne 2.3.2016 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Jiří Bláha, Bc. Jana Bláhová 1. Zahájení Starosta

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 18. 10. 2016 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 902/33/2016 program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Projednání

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 9.11.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl finanční výbor obce

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl finanční výbor obce Č.j.: 815/2016/Poř ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE 6.9.2016 Přítomno: Omluveni: Hosté: Občanů: 12 zastupitelů Ing. Alena Lopatková Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO DOLNÍ KRUPÁ ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO 2009 KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DOLNÍ KRUPÁ ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Ing. František Kačírek

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

ad 10) Schvalování předložených smluv, návrhů - viz hlasovací lístek.

ad 10) Schvalování předložených smluv, návrhů - viz hlasovací lístek. Z á p i s z 21. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vlkančice, které se konalo dne 22.2. 2006 v Vlkančické hospodě čp. 29 od 20.00 do 21.30. hod. Zapisovatel: Boubín Jaroslav. Ověřovatele zápisu:

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis č. 18/14. obce Lhota, které se konalo dne od 19,00 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 18/14. obce Lhota, které se konalo dne od 19,00 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 18/14 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 6. 10. 2014 od 19,00 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více