cestovní kancelář vietnam

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cestovní kancelář vietnam www.carestyle.cz"

Transkript

1 csoí kclář

2 ysělky (pkogry sr) V Y S V Ě T L I V K Y Wf zdr u holů ko ozčých á ožos přpojí Všho počíč k Wf zdr, ť už lobby holu, u bzéu bo přío pokoj. Kokréí forc jd ždy popsu u jdolých holů. Rodá doolá holy hodé přdší po rody s dě. U holů ko ozčých jd klí zází pro dě, děský bzéy, skluzk, hřšě, kluby, luprky d. čě ožos hlídáí děí holoý prsoál. Plážoý srs zdr u holů ko ozčých j lspoň jd z ěcho položk holoé pláž zdr slučíky, lhák, rc, plážoé osušky bo plážoý br. Kokréí forc jd ždy popsu u jdolých holů. Skluzk u bzéu u holů ko ozčých j k dspozc u bzéu álě jd skluzk, přípdě j hol yb quprk. Kokréí forc jd ždy popsu u jdolých holů. Klzc u holů ko ozčých j pokoj k dspozc dduálě řízá klzc bo přípdě crálě řízá klzc hol. Kokréí forc jd ždy popsu u jdolých holů. Vodí spory u holů ko ozčých jsou k dspozc odí spory, u ěkrých holů jsou ybré druhy zdr, ěkré z poplk. Iforc posky přío Vá ybrý hol. Fss cru u holů ko ozčých j k dspozc zdr fss cru. Oírcí hody cr jsou dduálě soy jdolý holy. Tp csoí kclář u holů ko ozčých Vá doporučuj o hol k proží bájčé doolé. Tko ozčé holy jsou zárukou ysokého srsu. Poápěí u holů ko ozčých j ožé z xr poplk objd poápěí bo šorchloáí. All clus All cl. Sídě, obědy, čř dlší občrsí běh d, půločí polék, urcké spcly, zrzl pro dě ybrých holch, ísí lkoholcké lkoholcké ápoj. Přsý rozps kocpu sroáí dos př příjzdu. Plá pz FB Sídě, obědy čř forou bufu. Vškré lkoholcké lkoholcké ápoj z poplk. Polopz HB Sídě čř forou bufu. Alkoholcké lkoholcké ápoj z poplk. 2 Sídě - BB Sídě forou bufu. Alkoholcké lkoholcké ápoj z poplk.

3 Váží csolé, rád bycho Vá přdsl áš klog V. Všchy á bízé holy js osobě proěřl zkorolol, kždý hol osobě šíí běh roku álě jdkrá, proo á přsé forc o klě poskyoého ubyoáí šch osích služb. Sozřjosí j klí dlgáský srs přío ísě pobyu. Nš dlgá jsou zkuší školí profsoáloé, kří jsou přpr Vá dopřá Vš ysěou doolou. Když s ysloí sloo V, oho z Vás s přdsí obchod s zboží hodě síšý dl ulc s ěčě ubrběý prodč. Mohé z Vás by su pdlo, ž práě Váš sousdský prodč kždý rok odléá doů j z ášěou rody, l přdší uží s bájčou doolou do zě oh ůí, ádhrých pláží, zě plé hsor přkrásých pák. Nsí šk opoou holy s ysokou klou poskyoých služb, bud zjsé přkp klou soých holů, kré oh přípdch přyšují klu ropského sdrdu. Pro kždého z Vás s éo zí jd íso, kré bud rád zpoí ozí s budou chí zručě rá pokrčo dobrodružsí pozáí á k blízké, přso šk zdálé zě. Vyzkoušj luxusí holy Dgu. Užj s ákupu bo s ch uší oblk Ho A. Vychuj s bájčou pohodu rlxc Ph Th. Nch s sé ělo hýčk wllss crch Nh Trg. Přj Vá příjé chíl př lsoáí ío klog. JUDr. Jrosl Hor, Ssl Tůoá ý CARE Syl s.r.o. OBSAH Sr Náz holu K. Losko 08 Vprl Pru 5* Dg 09 Hy Rgcy 5* 10 Pull Bch 5* 11 Oll Rsor 5* 12 Fur Rsor 5* Fuso M 5* 13 Crow Plz 5* Sdy Bch NN 4* 14 Pl Grd 5* Ho A 15 Surs Ho A 5* 16 Muc Ho A Bouq 3* Rr Bch 3* 18 Sx Sss NVB 5* Nh Trg 19 Sx Sss Eso 5* 20 A L Vlls 5* Surs Nh Trg 5* 21 Vprl Luxury 5* Shro Nh Trg 5* 22 Nool Nh Trg 4* Ysk Sgo 4* 23 Mjsc Nh Trg 3* Ddro Hol 3* 24 A Mdr Hu 5* Hu By Tr Lg 5* 25 T Gg 4* Lg Co Bch 3* 26 Th Shlls Rsor 5* Phu Quoc Ed Rsor 4* 27 Coco Pl Rsor 3* Chz Crol Rsor 3* 28 Gold Cos Rs. 4* Ph T Pdus Rsor 4* 29 Phu H Rsor 4* Sgo Mu N 4* 30 Bboo Vllg 3* Bo B (FO) 3* 32 Všobcé podíky 34 Důlžá upozorěí Iforc, rzrc, prodj: Husská 820/ PRAHA 3 Tl.: Fx: Mob.: El: Wb: IČ: DIČ: CZ Spolčos j zpsá OR dého Měský soud Prz, oddíl C, ložk Údj udé klogu byly zprcoáy zákldě forcí dosupých plých době jho zprcoáí. Cr syl s.r.o. s yhrzuj práo jjch zěu. Tskoé chyby klogu cíku jsou yhrzy. DTP Sudo TY - zprcol T Plcoá Yro. Foo rch Cr Syl, Pxx dbáz holů. 3

4 Prkcké forc Vská soclscká rpublk V s řdí z ádhré xocké lokly, kd ůž proží zpoulou doolou. N jdé srě s dokol užj ádhré bělosé pláž s zuroý oř srě druhé, á jdčou ožos ísí páky pochu s bájčé jídl, bo s zhrá golf. Přkpí Vás oho rozlčých kořěých ůí př procházkách ulčk s spousou rsurcí brů. Jdozčě sojí z o poz kousckou z, kd podkáí j ožé, z krou doposud zpll urscký ruch jko jé dsc, z krá s řdí z jldější zě sě, z krá Vás jdozčě dch bud ouž s rá zpě. Ofcálí áz Vská soclscká rpublk, sá lží jhoýchodí As, ýchodě poloosro Zdí Id př pobřží Jhočíského oř. Jho sousdé jsou Kbodž, Čí, Los. Poč obyl přshuj 90 loů. Hlí ěs j Ho. V z lád kouscká sr, krá šk dooluj soukroé podkáí. Ofcálí jzyk j š. Pro V jsou ypcká kočá rýžoá pol, ropcké lsy. V proéká Rudá řk, krá j dlouhá cc 450 k, rozí pk jd hory, kré s yčí ž do ýš 3000 d oř. Hlí ábožsí Vu j Budhsus. Nsí opoou ýzou produkc rýž, čj, káy, ořchů kšu, ppř z ořských plodů přdší kr. Sáí zřízí: Rpublk s sysé jdé sry jdokooroý prl. Rozloh: cc k2 Adsrí člěí: 58 procí Hlí ěso: Ho Njěší ěso: Ho Ch Mh/Sgo c c 4, 4 l. o b y l Obylso: cc 80,3 l. obyl Úřdí jzyk: š Nábožsí: říší kolíc 7%, budhsé 58% Mě: ských dogů (VND) Čsoý posu: + 5 hod opro líu čsu + 6 hod opro zíu čsu Zsuplské úřdy: Vské lyslcí ČR Ršíoo ábřží 72, Prh 2, l.: fx: Vlyslcí Čské rpublky Hoj 13 Chu V A, Ho l.: fx: l: wb: Kozulá Ho Č Moě Měsě 28 Mc Dh Ch, ds. 1 Ho Č Moo Měso l.: (+84-8) fx: (+84-8) l: kozulárí pohooos: (+84-4) Vízoá poos - uo přdlož: - csoí ps - 1x yplěý forulář - 1x foo psoého foráu - rzrc zpáčí lky Plos: 1 ěsíc, 3 ěsíc, 6 ěsíců Dob yřízí: 1 ýd Poplk bsádě: 2.500,- Kč / 1 ěs. Kl Klcké podíky Vu jsou l rozdílé podl jdolých rgoů. N sru Vu s ploy přblžují ž k bodu rzu jhu doshují ž 40 C. Vské počsí zčě olňuj ozuoé prouděí. Dělí počsí období dšťů such í součsé době jdoduché, z období dšťů s požují lí ěsíc, zě pk sáá období such. Běh lé j jíc srážk z rok, l ké jsou jyšší ploy, ěšou přjd ropcký déšť, krý rá řc u běh ěhož spd přdslé ožsí ody, l ásldě s yjsí z chíl í po dš páky. Zí ěsíc jsou sc l lhké, l prší, býá chldo ěro. V horách s počsí jíc přblžuj šu, oc jsou l chldé, l d jsou u ysoké ploy. Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vzduch Vod hol

5 Csoí dokldy K csě do Vu j pro občy ČR uý plý csoí ps, jhož dob plos přshuj 1 ěsíc plos íz. Turscké ízu s uděluj z poplk j ožé jj získ lyslcí Prz. Př žádos o ízu j ué přdlož yplěou žádos o ízu, csoí ps, 1 x foogrf psoého foráu, rzrc zpáčí lky. Dob yřízí j cc 1 ýd. Výě pěz Národí skou ěou j dog. Njýhodější pro sěu j rcký dolr, bz poíží l ké yěí ur bo lbry. Pokud bud ě loscích bo o lká ěs, j lpší í pro sěu dolry, jsou jlép sělé. Věšu ursckých sřdsk lkých ěs pokrýá síť bkoů, kd lz ybr skou ěu, přčž dí l ýběru přdsuj dogů (s 125 US dolrů). V přípdě plby krou j účoá kosí poplk 3%. Clí přdpsy Kždá osob srší 16 l ůž doéz 2 l lho č í, 3 l p, 400 ks cgr, 100 ks douíků, 500g báku, 5 kg čj, 3 kg káy osobí šprky. Clkoá hodo ěcho přděů by ěl přsáhou hodou 300 USD. Csující jsou po dklro rác bzkoflkího odbí lkroku, luy d USD, cé koy, drhoky dokzy. J zkázá dooz zbrí uc, ýbuš, porogrfckých polcky zádých rálů, cgr d poolý l, srožosí, drog oxckých rálů. J zkázáo yáž srožos bz poolí Msrs kulury VSR, skou ěu, chráěé žočchy, plzy páky. Dopr Bus - Vu j clk husá uobusoá síť, ůž s dos éěř kkol. Exsují u ísí dálkoé uobusy. Mísí uobusy busy sí běh csy k, jk pořbují csující, což csu čsoě prodlužuj. Dálkoé xprsí lky sí určých zsákách poskyují ěší kofor. Jsou o ěco držší ž obyčjé busy, l k jsou lé. Ní ué s děl rzrc, céě j lpší s koup jízdku d přd.lísk s kup ždy kclář, kd Vá sdělí čs odjzdu prodjí ho z ofcálí cu u řdč by s Vá o ohlo pěkě prodrž. Tursé čso kupují lísky Op Tck u csoích kcláří, spojí j rlě lé pohodlé, céě určé pro ursy, kž s ísí obyl s u rozhodě poká. Zálží Vás, jké z r dá přdos. Př csoáí s hlídj sé ěc, yh s í ožý příjos. Rkš x - ěsch j spous cykloxíků ooxíků, určě jjch služby yzkoušj. Cykloxíků s přzdíá cyklo, j o prosřdk poháěý cyklsou, krý j z Vá Vy sdí sdčc přdu. Přd csou s jpr ujsě, ž řdč í, k chc j (jjdodušší j ysěl o pě) ždy s dolu čásku z jízdu. Njlép s přpr přsou čásku z jízdu, yh s k dohdů ž á drobé zpě. Krší jízdy po ěsě sojí kol 5000d, dlší rsy bo očí jízd sojí ěšou dojásobk. Běžé x á ěšou xr c z klor j zd dopřdu pě dá. Vlk -ská žlzčí síť j dlouhá cc 2600k. Cs po žlzc j sc poljší, l opro uobusu á sé ýhody lky jsou oh bzpčější poskyují csující oh íc koforu. Vlky poskyují 4 řídy (d druhy ís k szí d druhy lhákoých ozů). Klzc j k dspozc pouz u jrychljších xprsích lků. Njrychljší cs z Hoj do HCMC rá 30 hod, jpoljší rá cc 40 hod. Jízdky j lpší rzro álě jd d přd. - hol

6 Nákupy V Vu sž cokol kupuj s u oprdu dobř z l ýhodé cy. Př kždé ákupu j řb slou slouá s proso šud. Jk ržcích, k obchodch, l doprě holch. N ákup s ch íc čsu spěchj, kdy s př slouáí rozčluj křč, pokud bud škoí, dokáž cu uslou ohokrá o 50-60% lěj. Vl ýhodě lě s djí koup příkld pré prly, kupuj j šk od poulčích prodčů. V j yhlášý sý hdábí ýrobků z ěj. Vl jdoduš lě s dokáž objd uší páského oblku bo dáského kosýku, dob dodáí j sdrdě 24 hod. Dál j l jdoduché objd uší bo íru yjdou Vás cc 500,-Kč. Njíc díl s chází obls HOI AN j jch zd íc ž Dlší rkl j krásě glzoá krk, yšíé ubrusy, růzé šprkoc růzé krbčky ykládé prlí. Moho dlších ýrobků j yrobo z bbusu, kždý s jd sé ysěé zboží. Zdrocí Přd csou j ué sjd klí zdroí pojšěí. V Vu j kždý zákrok lékř zpoplě plí s hooos o př hosplzc. Po ošří dos porzí, kré Vá ásldě proplí pojšťo. Ní proo od ěc í fčí rzru US dolrch pro koéo přípdy. V přípdě ž jd o žo, ošří lékř prodou bz fčích prosřdků. Léky jsou Vu olě prodjé bz rcpu. Kuchyě Říká s, ž j Vská kuchyě jpsřjší sěě. Zákld j řá rýž ochucá zl. Dlší součásí j růzé so, ořské plody ryby s spousou druhů oáčk. Vl oblíbé jsou husé udloé poléky, syroé bo sžé jrí záky rýžoé kdlíky. Vš j doplěo šrokou bídkou ooc čě éě běžých druhů. Vská kuchyě j chuá, jdoduchá zdrá. Má l blízko k číské kuchy, proož Vc přzl od číských kuchřů prcp ří sží s jí rooáhu z korsí chuě, ůě kozscí pokru. Pokry jsou ochucoáy spousou črsých bylk. Pro ás rochu xocké l - kuchř Vu s řídí hsl š, co s hýb, s dá jís. Ní c zlášího s zd sk s rsurc, kd s podáá psí so. Tyo rsurc spclzoé psí pochouky jsou šk u Vců l oblíbé. Dlší xr pochouk ohou bý yš řb lry bourc orušoého podáého k rýž. V žádé přípdě doporučuj pí odu z odoodích kohouků. Zásdě pj odu blou ždy s zkoroluj porušos uzáěru. Jk odu, k sdrdí loády koupí kždé holu bo poulčích obchodch. Crálí ěs losk Ho Hlí ěso Vské soclscké rpublky. Koloálí ropol j přkrásě zcholá jd zd spousu pgod, cháů syí, sjě jko zpoíkoých ís Ho Č M. V přkldu zá Ho ěso lžící řc oo jéo dl ěsu roku 1831císř Mh Mg. Ho lží břzích Čré řky. J ukáí s ádhrý jzry budhscký chráy. Jjí počáky shjí do dáé ulos, prděpodobě ž do 4000 l. Hoj j opro ěkrý jý ský ěsů hodě lá, ěkdy ž scky yhlížjící. Ná éěř žádou prfr. Z rýžoého pol do Hoj jd rýžoý pol zs yjd. Měsskou doprou jsou uobusy. Hlí obchodí cr Ho j srá črť. Njd zd úzké ulčky s uloý doy. V 13. solí ělo kždé řslé oděí jdu ulčku. Ds j jch íc ž 50. Njd zd oho pák: * Chrá lrury (V Mu) zlož roku 1070 císř Ly Thh Tog * Chrá Qu Thh pochází jž 11. solí * Chrá H B Trug Chrá Trugoých ssr pochází z 12. solí * Pgod D Huu * Pgod Qu Su (Abssdors Pgod) * Ho Č Moo uzu bylo zřízo lch * Ho Č Mů dů * Ddlo odích louk 6 - hol

7 Sgo Kdys hlí ěso jžího Vu bylo po sjdocí zě přjoáo Ho Č Moo ěso (Ho Ch Mh Cy). I přs oo oé jéo j sál použíá srý áz Sgo. V ěsě j spous pgod chráů, l ky oho ís, kré přpoíjí álku. Sgo j jěší ěs s spousou záby lký ožsí obchodů. Ofcálě s uádí, ž ěsě žj přs 6 loů obyl. Když s roc 1874 k Sgou přpojl Cho Lo zklo jěší ěso Idočíě. Měso j rozdělo do 16- ěsských 5- koských obodů. V ěsě jd rhy, bockou zhrdu, ZOO, quprky, spousu brů rsurcí, lé drhé holy pro áročé. * Válčé uzu j jd z jhrůzějších pák Sgou * Hsorcké uzu bylo poso roku 1929 * Plác ského zousjdocí Norodo z roku 1868 * Pgod Gc L pos roku 1744 * Pgod Gc V pochází z 19. solí * Pgod Vh Ngh pochází z roku * Kdrál Nor D- podob kdrály z Příž z l * Chrá Nfroého císř z roku 1909 spous dlších pák... V okolí ěs pk sojí z ášěu - z dob ské álky: * Tuly u Cu Ch ( ěřl cc 250 k ) * Dlrzoé páso * Tuly Vh Moc ybudoáy lch * Národí hřbo Truog So * Národí prk C T Nh Trg Pří z jdo z jzáější ských losk s ádhrý pláž. To čás Vu j sluá po clý rok. O Nh Trgu s říká, ž á jkrásější pláž clého Vu, jd jch zd clk šs. K joblíbější s řdí pláž Tr Phu pláž lují holy, bry rsurc. Pokud s chc zjí kldější pláž, pk ůž zíř Hog Chog bo D Lh Bch. Oš jyhlášější j 6 k dlouhá ropcká pláž Mu N s jý bílý písk zuroý oř. N šch plážích jd šrokou bídku odích sporů. Mo koupáí jsou zd k děí l pěké pěhodos, Chské ěž ěž Po Ngr z sdého ž dácého solí. Dlší pákou j pgod Log So. V bídc zd jd ké plby okolí osroy Ho Mu, Ho Mo, Ho Tr. Nh Trg s chází jží čás sřdího Vu cc 450 k od Sgou cc 1300 k od Hoj. Ph Th Losko Ph Th lží jžější úsku sřdího Vu, Dří s ěsčko jolo Bh Dh Thu bylo součásí králosí Ch. J záé ýrobou l záé rybí oáčky M Noc, krá s čso použíá ské kuchy. Losko j hojě yužíáo pro rodou doolou. Ulc jsou zd loáy koloálí l. V losko jd jd z jlpších golfoých rsorů Vu, ádhré písčé pláž, zuroé oř spousu luxusích holů. Njkrásější pláží losk j pláž B Rg, krá lží 15k sroýchodě od ěs. Přblžě 12 k ýchod lží jzáější urscká rkc písčé duy Mu N s ádhrou pláží Mu N s dálí ís pro koupáí. K urscký rkcí ěs pří Ho Č Moo uzu Og Pgod krá byl po oho grcí ís, kd s skájí ldé k odlbá z šťsý spokojý rodý žo. Dlší íso, kré bys ěl ší, j D Og D (bly zského Boh) Suo T (pohádkoé proudy). Měso Ph Th lží s 200 klorů od Ho Č Mo ěs. Ho A Losko Ho A j yhlášé přdší lký ožsí krjčoských díl j jch u zd cc Můž s zd ch uší do 24 hod oblk č kosý. Do hsorckého cr sí jzd uoobly. Njlpší j s šk ulčky s kár rsurc prohlédou pěšky. K děí jsou zd chráy, pgody zbyky hdusckých chráů ěso bylo zřzo sz UNESCO. Sybol ěsčk j ké os Chu Cu pgod Chuc Thh krá byl pos roc Pro odpočk určě š ádhrou bílou pláž Cu D, krá j 3 k dlouhá. Sozřjosí j spous odích sporů. Měso Ho A lží s klorů od Ho Č Mo ěs. Dg Měso D Ng j črý jěší ěs Vu. Njd zd jěší zárodí přís. Běh ské álky s zd rčí ojác zřídl jěší ojskou zákldu. Díky ou bylo ěso zčě poškozo př čsých úocích bobrdoáí. Mz Ho A D Ng lží Mroroé hory, clk jch j pě, kždá z ch á přdso jd z budhsckých prků síru Vod, Zě, Ohň, Dřo, Ko. Njzáější horou j 107 rů ysoká Thuy So. J zd spous jskyí s lký ožsí sosáků olářů. - hol

8 Vprl Pru D Ng ***** Hol j zdál cc 15 u od cr D Ngu. Do cr D Ngu jzdí holoý uobus. Trsfr z lšě Dg rá cc 15 u. Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 Hol pří z jluxusější rsory Vu. Lží záé ádhré pláž Ch Brch. Kol holu j ádhrá ropcká zhrd s ádhrý bzéy. d g Vybí holu: 24 hod. rcpc, lobby, kofrčí ísos, rsurc, rsurc br pláž, br u bzéu, obchod s suýry, bzéy s lháky slučíky, wf r zdr, kho, lékř lfo, půjčo oocyklů. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou bo WC, fé, br (kozuc z poplk), w-f přpojí zdr, klzcí, rou kocí s sdou přípru káy čj, sjf, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: krásá písčá pláž Ch Brch přío u holu. Lhák slučíky pláž zdr. Spor záb: s, poápěí, šroká bídk odích sporů (wdsurfg, kjky), T Ch, jóg, oljbl, fss cru, wlss cru s šrokou bídkou sáží z poplk. Sroáí: sídě forou bufu, z příplk ožos polopz forou bufu hol

9 Hy Rgcy Dg Rsor ***** Hol j zdál cc 15 u od cr D Ngu. Do cr D Ngu jzdí holoý uobus. Trsfr z lšě Dg cc 15 u. Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 Hol pří z jluxusější rsory Vu. Lží záé ádhré pláž Ch Brch. Kol holu j ádhrá ropcká zhrd s ádhrý bzéy. Vybí holu: 24 hod. rcpc, lobby, kofrčí ísos, rsurc, rsurc br pláž, br u bzéu, obchod s suýry, bzéy s lháky slučíky, wf r zdr, kho, lékř lfo, půjčo oocyklů. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou WC, fé, br (kozuc z poplk), w-f přpojí zdr, klzcí, rou kocí s sdou přípru káy čj, sjf, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: krásá písčá pláž Ch Brch přío u holu. Lhák slučíky pláž zdr. Spor záb: s, poápěí, šroká bídk odích sporů (wdsurfg, kjky), T Ch, jóg, oljbl, fss cru, wlss cru s šrokou bídkou sáží z poplk. Sroáí: Sídě forou bufu, z příplk ožos polopz forou bufu. d g - hol

10 Pull Dg Bch Rsor ***** Hol j od D Ngu zdál cc 10. Do cr D Ngu jzdí holoý bus. Trsfr z lšě D Ng rá přblžě 15 u. Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 d g Hol pří z jluxusější rsory Vu. Lží záé ádhré pláž Ch Brch. Kol holu j ádhrá ropcká zhrd s ádhrý bzéy. Vybí holu: 24 hod. rcpc, lobby, kofrčí ísos, rsurc, rsurc br pláž, br u bzéu, obchod s suýry, 3 bzéy s lháky slučíky, wf r zdr, kho, lékř lfo, půjčo oocyklů, 4 soé kury. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou WC, fé, br (z poplk), wf přpojí zdr, klzcí, rou kocí s sdou přípru káy čj, sjf, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: krásá písčá pláž Ch Brch přío u holu. Lhák slučíky pláž zdr. Spor záb:, poápěí, šroká bídk odích sporů (wdsurfg, kjky), T Ch, jóg, oljbl, fss cru, wlss cru s šrokou bídkou sáží z poplk. Sroáí: sídě forou bufu, z příplk ožos polopz forou bufu hol

11 Oll Rsor & Codol ***** Hol j od D Ngu zdál cc 10. Do cr D Ngu jzdí holoý bus. Trsfr z lšě D Ng rá přblžě 15 u. Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 Hol pří z jkrásější rsory Vu. Lží záé ádhré pláž Ch Brch. Kol holu j ádhrá ropcká zhrd s ádhrý bzéy. Vybí holu: 24 hod. rcpc, lobby, kofrčí ísos, rsurc, rsurc br pláž, br u bzéu, obchod s suýry, 3 bzéy, wf r zdr, kho, lékř lfo, půjčo oocyklů, 4 soé kury. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou WC, fé, br (kozuc z poplk), wf přpojí zdr, klzcí, rou kocí s sdou přípru káy čj, sjf, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: krásá písčá pláž Ch Brch přío u holu. Lhák slučíky pláž zdr. Spor záb:, poápěí, šroká bídk odích sporů (wdsurfg, kjky), T Ch, jóg, oljbl, fss cru, wlss cru s šrokou bídkou sáží z poplk. Sroáí: sídě forou bufu, z příplk ožos polopz forou bufu. d g - hol

12 Fur Rsor D Ng ***** Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 V Hol pří z jluxusější rsory Vu. Lží záé pláž Ch Brch. Kol holu j ádhrá ropcká zhrd s bzéy. Hol j cc 15 u od cr D Ngu. Do cr holoý bus. Trsfr z lšě D Ng cc 15 u. Vybí holu: 24 hod. rcpc, lobby, rsurc, rsurc br pláž, br u bzéu, obchod s suýry, 3 bzéy s lháky slučíky, wf r zdr, kho, lékř, půjčo oocyklů. Vybí pokoj: koupl s sprchou bo ou, WC, fé, br (z poplk), w-f přpojí zdr, klzc, rá koc přípru káy/čj, sjf, rs bo blko. Pláž plážoý srs: krásá písčá pláž Ch Brch přío u holu. Lhák slučíky pláž zdr. Spor záb: s, poápěí, šroká bídk odích sporů (wdsurfg, kjky), T Ch, jóg, oljbl, fss cru, wlss cru s šrokou bídkou sáží z poplk. Sroáí: sídě forou bufu, z příplk ožos polopz forou bufu. Fuso M D Ng ***** Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 d g Úžsý luxusí bouqu hol pří z jluxusější rsory Vu. Lží záé pláž Ch Brch. Kol holu j ádhrá ropcká zhrd s bzéy. Hol j cc 10 u od cr D Ngu. Do cr jzdí holoý uobus. Trsfr z lšě D Ng cc 15 u. Vybí holu: 24h rcpc, lobby, rsurc, br pláž, br u bzéu, obchod s suýry, 3 bzéy, wf r zdr, kho, lékř lfo, půjčo oocyklů. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou WC, fé, br (kozuc z poplk), wf přpojí zdr, klzcí, rou kocí přípru káy čj, sjf, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: krásá písčá pláž Ch Brch přío u holu. Lhák slučíky pláž zdr. Spor záb: s, poápěí, šroká bídk odích sporů (wdsurfg, kjky), T Ch, jóg, oljbl, fss cru, wlss cru s šrokou bídkou sáží z poplk, (ěkré sáž jsou zdr). Sroáí: sídě forou bufu, z příplk ožos polopz forou bufu hol

13 Crow Plz Dg ***** Hol pří z jluxusější rsory Vu. Lží záé pláž Ch Brch. Kol holu j ropcká zhrd s bzéy. Hol j cc 15 od cr D Ngu. Do cr jzdí holoý bus. Trsfr z lšě D Ng cc 15. Vybí holu: 24 hod. rcpc, lobby, kofrčí ísos, rsurc, rsurc br pláž, br u bzéu, obchod s suýry, bzéy s lháky slučíky, wf r Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 zdr, kho, lékř lfo, půjčo oocyklů. Vybí pokoj: koupl s sprchou WC, fé, br (z poplk), wf přpojí zdr, klzc, rá koc přípru káy/ čj, sjf, rs bo blko. Pláž plážoý srs: krásá písčá pláž Ch Brch přío u holu. Lhák slučíky pláž zdr. Spor záb: s, poápěí, šroká bídk odích sporů (wdsurfg, kjky), T Ch, jóg, oljbl, fss cru, wlss cru s šrokou bídkou sáží z poplk. Sroáí: sídě forou bufu, z příplk ožos polopz forou bufu. Sdy Bch No Nuoc Rsor **** Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 Jdodušší l l příjý hol lžící přío pláž Ch Brch. Hol j pos ádhré ropcké zhrdě cc 15 u od cr D Ngu cc 15 u jízdy od lšě D Ngu. Vybí holu: 24 hod. rcpc, lobby, rsurc, rsurc br pláž, br u bzéu, obchod s suýry, bzéy s lháky slučíky, wf r zdr, kho, lékř lfo, půjčo oocyklů. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou WC, fé, br (kozuc z poplk), wf přpojí zdr, klzcí, rou kocí přípru káy/ čj, sjf, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: krásá písčá pláž Ch Brch přío u holu. Lhák slučíky pláž zdr. Spor záb: s, poápěí, bídk odích sporů (wdsurfg, kjky), T Ch, jóg, oljbl, fss cru, wlss cru s bídkou sáží z poplk. Sroáí: sídě forou bufu, z příplk ožos polopz forou bufu. d g - hol

14 Pl Grd Bch Rsor ***** Hol s chází ěsčku Ho A, á příý sup pláž Cu D, cru ěsčk Ho A s chází cc 3 k. Lšě Dg j zdálo cc 39 k. Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 H o Vybí holu: 24 hodoá rcpc, crálí rsurc, rsurc à l cr, bry, busss cru s přísup k ru, wf zdr, pokojoá služb, c pro dě (hol hodý pro rody s dě), kydloá dopr, kogrsoé ísos, prádl, hlídáí děí. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou WC, fé, br (kozuc z poplk), klzcí, rou kocí s sdou přípru káy čj, sjf, wf přpojí, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: ádhrá písčá pláž přío u holu s slučíky lháky zdr. Spor záb: fss cru, wlss cru s šrokou bídkou sáží z poplk, soý kur, blárd, bzé, bzé s děskou čásí, c dl bídky holu. Sroáí: sídě forou bohého bufu, z příplk ožos polopz hol

15 Surs Ho A Bch Rsor ***** Luxusí Rsor s chází přío u pláž Cu D, cru Ho A j zdálo cc 4 k lšě Dgu j zdálo cc 39 k. Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 Vybí holu: 24 hod. rcpc, crálí rsurc, rsurc à l cr, bry, busss cru s přísup k ru, wf zdr, pokojoá služb, c pro dě (hol hodý pro rody s dě), kydloá dopr, kogrsoé ísos, prádl, hlídáí děí. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou WC, fé, br (kozuc z poplk), wf přpojí zdr, klzcí, rou kocí s sdou přípru káy čj, sjf, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: ádhrá písčá pláž přío u holu s slučíky lháky zdr. Spor záb: fss cru, wlss cru s šrokou bídkou sáží z poplk, s, blár, bzé, bzé s děskou čásí, c dl bídky holu. Sroáí: sídě forou bohého bufu, z příplk ožos polopz. h o - hol

16 Muc Ho A Bouqu Rsor *** Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 Muc Ho A Bouqu Rsor s chází ěsčku Ho A (Ho A Rrsd Rsor & Sp), dlko pláž Cu D. Lšě Dg j zdálo cc 39 k. Vybí holu: 24 hodoá rcpc, crálí rsurc, rsurc à l cr, br, busss cru s přísup k ru, wf zdr, pokojoá služb, prádl, půjčo kol, půjčo u, lékř lfo. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou WC, fé, br (kozuc z poplk), klzcí, rou kocí s sdou přípru káy čj, sjf, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: ádhrá písčá pláž cc 800 od holu. Spor záb: wlss cru s šrokou bídkou sáží. Sroáí: sídě forou bufu, z příplk ožos polopz. Rr Bch Rsor *** Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 H o Rr Bch Rsor s chází losku Ho A blízkos pláž Cu D, pláž j zdál cc 100 rů. Cru ěsčk Ho A j zdálo cc 1 k lšě Dg j zdálo cc 39 k. Vybí holu: 24 hodoá rcpc, crálí rsurc, rsurc à l cr, br, busss cru s přísup k ru, wf zdr, pokojoá služb, kydloá dopr, kogrsoá ísos, prádl, lékř. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou WC, fé, br (kozuc z poplk), w-f přpojí zdr, klzcí, rou kocí s sdou přípru káy čj, sjf, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: ádhrá písčá pláž lží přs slc cc 100 rů od holu. Spor záb: fss cru, wlss cru s šrokou bídkou sáží z poplk, blár, bzé, bzé s děskou čásí, c dl bídky holu. Sroáí: sídě forou bufu, z příplk ožos polopz. 16

17 Vy csuj, y s srá Js skučí spclsé csoí pojšěí s jšrší pojsou ochrou rhu s ukáí kocp péč služb přd csou, běh í po áru s lsí ssčí crálou dosupou po clé sěě 24 hod dě, 7 dí ýdu s Euro-cry ursckých dscích řšící ouzoé suc přío ísě pobyu s sřícou bzkokurčě rychlou o-l lkdcí škod do 7 prcoích dů

18 Sx Sss Nh V By ***** Krásý luxusí holoý rsor osroě s chází okrj losk Nh Trg, cru Nh Trg j zdálo 17 k 47 k od lšě C Rh. Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 h r g Vybí holu: 24 hod. rcpc, lobby, kofrčí ísos, rsurc, rsurc br pláž, br u bzéu, obchod s suýry, 2 bzéy s lháky slučíky, wf r zdr, kho, lékř lfo, kol u kždého buglou. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou WC, fé, br (kozuc z poplk), wf přpojí zdr, klzcí, rou kocí s sdou přípru káy čj, sjf, rsou bo blko. Kždý buglo á sůj práí bzé. Pláž plážoý srs: ádhré pláž kol osro s dosk ís pro kždého, lhák slučíky zdr. Spor záb: fss cru, luxusí sp wlss cru s šrokou bídkou sáží z poplk, plážoý oljbl, způjčí kol, bdo. Sroáí: sídě forou bufu, polopz ožo objd z příplk, dlší ožosí jsou čř ísí rsurc přípdě rsurcích u holu. K dspozc ý sklípk hol

19 Sx Sss Eso A Mdr ***** Krásý luxusí holoý rsor s chází okrj losk Nh Trg, cru Nh Trg j zdálo 2 k. Hol j zdál 2 k od lkoého ádrží Nh Trg 30 k od lšě C Rh. Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 Vybí holu: 24 hod. rcpc, lobby, kofrčí ísos, rsurc, rsurc br pláž, br u bzéu, obchod s suýry, 2 bzéy s lháky slučíky, wf r zdr, kho, lékř lfo, půjčo oocyklů. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou WC, fé, br (kozuc z poplk), wf přpojí zdr, klzcí, rou kocí s sdou přípru káy čj, sjf, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: krásá písčá pláž Tr Phu přío u holu. Lhák slučíky pláž zdr. Spor záb: fss cru, sp wlss cru s šrokou bídkou sáží z poplk, plážoý oljbl, způjčí kol, bdo. Sroáí: sídě forou bufu, polopz ožo objd z příplk, dlší ožosí jsou čř ísí rsurc přípdě rsurcích u holu. h r g - hol

20 A L Vlls - Nh V By ***** Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 Nádhrý luxusí rsor lží losku Nh Trg, 16 k od cr Nh Trg. Lšě Nh Trg j zdálo cc 52 k. Vybí holu: 24 hod. rcpc, crálí rsurc, rsurc à l cr, bry, busss cru s přísup k ru, wf zdr, pokojoá služb, c pro dě (hol hodý pro rody s dě), kydloá dopr, kogrsoé ísos, prádl, obchod s suýry. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou WC, fé, br (kozuc z poplk), wf přpojí zdr, klzcí, rou kocí s sdou přípru káy čj, sjf, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: ádhrá písčá pláž přío u holu s slučíky lháky pro ho- loé hosy zdr. Spor záb: fss cru, wlss cru s šrokou bídkou sáží z poplk, blárd, bzé, bzé s děskou čásí, c dl bídky holu. Sroáí: sídě forou bufu, z příplk ožos polopz forou bufu. Surs Nh Trg Bch Hol & Sp ***** Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 h r g Luxusí hol lží přío pobřží Tr Phu s řdou obchůdků, rsurcí záby. Soé cru j zdálo cc 3 uy chůz. Lšě C Rh j zdálo 35 k. Vybí holu: 24 hod. rcpc, lobby, kofrčí ísos, rsurc, br u bzéu, obchod s suýry, bzé s lháky, wf r zdr, kho, lékř, půjčo oocyklů. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou WC, fé, br (z poplk), wf přpojí zdr, klzcí, rou kocí s sdou přípru káy čj, sjf, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: krásá písčá řjá pláž Tr Phu 10 rů u holu. Lhák slučíky pláž pro holoé hosy zdr. Spor záb: kol bo oocykl k způjčí z poplk. Bzé sřš s děskou čásí. Sroáí: sídě forou bufu, čř k dspozc z poplk ísí rsurc přípdě rsurcích u holu hol

21 Vprl Luxury Nh Trg ***** Holoý rsor lží osroě Ho Tr Isld podél pláž Nh Trg Bch, jdo z řc jkrásějších zálů sě. N osro jzdí lok přío z cr Nh rg. Lšě C Rh j zdálo cc 30 k. Vybí holu: 24 hod. rcpc, lobby, kofrčí ísos, rsurc, rsurc br pláž, br u bzéu, obchod s suýry, 2 bzéy s lháky slučíky, wf r zdr, kho, lékř lfo, půjčo oocyklů. Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou WC, fé, br (kozuc z poplk), wf přpojí zdr, klzcí, rou kocí s sdou přípru káy čj, sjf, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: ádhré bělosé pláž osroě přío u holu. Pláž j dlouhá 400 rů, lhák slučíky jsou k dspozc pro hosy zdr. Spor záb: fss cru, sp wlss cru s šrokou bídkou sáží z poplk, plážoý oljbl, způjčí kol, bdo. Sroáí: sídě forou bufu, z příplk ožá polopz přípdě ožos zkoupí čří přío rsurc holu. Shro Nh Trg Hol & Sp ***** Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 Modrí luxusí hol lží přío pobřží buláru Tr Phu s řdou obchůdků, rsurcí záby. Soé cru j zdálo cc 3 uy chůz. Lšě C Rh j zdálo 35 k. Vybí holu: 24 hod. rcpc, lobby, kofrčí ísos, rsurc, br u bzéu, obchod s suýry, bzé s lháky, wf r zdr, kho, lékř lfo, půjčo oocyklů, děský klub. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou WC, fé, br (kozuc z poplk), wf přpojí zdr, klzcí, rou kocí s sdou přípru káy čj, sjf, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: krásá písčá řjá pláž Tr Phu 10 rů u holu. Lhák slučíky pláž pro holoé hosy zdr. Spor záb: kol bo oocykl k způjčí z poplk. Bzé sřš s děskou čásí. Sroáí: sídě forou bufu, čř k dspozc z poplk ísí rsurc přípdě rsurcích u holu. h r g - hol

22 Nool Nh Trg **** Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 Modrí luxusí hol lží přío pobřží buláru Tr Phu s řdou obchůdků, rsurcí záby. Soé cru j zdálo cc 3 uy chůz. Lšě C Rh j zdálo 35 k. Vybí holu: 24h rcpc, lobby, rsurc, br u bzéu, obchod s suýry, bzé, r zdr, kho, lékř, půjčo oork, děský klub. Vybí pokoj: koupl s sprchou WC, fé, br (z poplk), wf, klzcí, rá koc přípru káy/čj, sjf, rs bo blko. Pláž plážoý srs: krásá písčá řjá pláž Tr Phu 10 rů u holu. Lhák slučíky pláž pro holoé hosy zdr. Spor záb: kol bo oocykl k způjčí z poplk. Bzé sřš s děskou čásí. Sroáí: sídě forou bufu, čř k dspozc z poplk ísí rsurc. Ysk Sgo Nh Trg Rsor Hol **** Sr BB/sídě Obszos 3+1 bo 2+2 h r g Příjý rdčí hol s 200 pokoj lží přío pobřží buláru Tr Phu s řdou obchůdků, rsurcí záby. Soé cru j zdálo cc 4 uy chůz. Lšě C Rh j zdálo 35 k. Vybí holu: 24 hod. rcpc, lobby, kofrčí ísos, rsurc, br u bzéu, obchod s suýry, bzé s lháky, wf r zdr, kho, lékř lfo, půjčo oocyklů. Vybí pokoj: pokoj jsou ybé kouplou s sprchou bo WC, fé, br (kozuc z poplk), wf přpojí zdr, klzcí, rou kocí s sdou přípru káy čj, sjf, rsou bo blko. Pláž plážoý srs: krásá písčá řjá pláž Tr Phu 50 rů u holu. Lhák slučíky pláž pro holoé hosy zdr. Spor záb: kol bo oocykl k způjčí z poplk. Bzé sřš s děskou čásí. Sroáí: Sídě forou bufu, z příplk ožo objd polopz, čř ké k dspozc z poplk ísí rsurc přípdě rsurcích u holu hol

cestovní kancelář arabské emiráty www.carestyle.cz

cestovní kancelář arabské emiráty www.carestyle.cz covní nclř www.cl.cz vvělv (pog v) V Y S V Ě T L I V K Y WF zd u holů o oznčných ožno přpojní Všho počíč Wf zd, ť už v lo holu, u znu no přío n pooj. Konní nfoc njd vžd v popu u jdnolvých holů. Rodnn dovoln

Více

cestovní kancelář BAlI www.carestyle.cz

cestovní kancelář BAlI www.carestyle.cz ctví kclář BAlI www.crtyl.cz vyvětlvky (pktgrmy trv) V Y S V Ě T L I V K Y WF zrm htlů tkt zčých mát mžt přpjí Všh pčítč k wf zrm, ť ž v lbby htl, bz b přím pkj. Kkrtí frmc jt vžy v pp jtlvých htlů. Rá

Více

na Sokolovně Sokolovně

na Sokolovně Sokolovně Pric 2013 Rčk XIV. Nprdjé Vydává mě Npjdl Rzvěcvá váčh rm Přjmé klidé prži váků váčch, pvé zdrv, mh bch prcvch úpěchů dbré vykrč d véh rk přj Mě Npjdl Váč rm lvě rzvil 29. lipd, frpráž r. 8 Mě Npjdl Vá

Více

KATALOG²2014/15. POLYGLOT: mluvit budou všichni

KATALOG²2014/15. POLYGLOT: mluvit budou všichni KTLOG²2014/15 : luvit budou všichi o d v ú Váží zákzíci, ilí pdgogové studti, přdstvuj vá ktuálí bídku kldtlství školí rok 2014/2015. Pro výuku ěčiy střdích školách vícltých gyáziích vychází ovik prví

Více

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015 LÚCKÝ ZPRAVODAJ číslo 2 ročník 2015 Slovo starostky Informace z jednání rady Dění v obci a okolí Činnost našich organizací Dění v naší farnosti ZŠ a MŠ Louka DŖležitá oznámení PŎipravujeme Fotografie z

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU

PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU MĚSÍČNÍK RAHA UBEN 204 / ROČNÍK XXIII / WWW.RAHA.CZ STR. 26 STR. 6-7 STR. 5 UÁLOSTI V EKINGU UŽ VĚÍ, KE JE RAHA ROZHOVOR S VĚROU OGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU TIY NOVÉ TRŽIŠTĚ V JINŘIŠSKÉ ULICI STR. 8-9 OŘÁ NĚKE

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se

Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se úpl ě z láz il. Jse autor E aila ade a k ih Milió o ý e ail a toto není prodejní video či prodej í ebook. A a i e á žád ou zázrač ou pilulku

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Uzavírka silnice v Tišnově Zbytečná iniciativa firmy vytvořila řidičům Kocourkov

Uzavírka silnice v Tišnově Zbytečná iniciativa firmy vytvořila řidičům Kocourkov Perštej laoti Uzaíry CNG Tišoě Letí boro díla Bigbít Železm Syagoga Mora ultramaratoy Luotřelci Atletia Gold Baaa m Komeho 146 Tišo 26 6 16 7 2014 Čílo 13 Ročí XXII wwwox-czcz Cea 10 Kč Uzaíra ilice Tišoě

Více

Háječek se bude také soutěžit

Háječek se bude také soutěžit Lp Ir SoT so ipn Ae D c 2 0 1 21 n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A

Více

tajuplne zeme jizní asie 8 dní 10 dní Objevování Indie Kulturní Indie a safari v NP Ranthambore

tajuplne zeme jizní asie 8 dní 10 dní Objevování Indie Kulturní Indie a safari v NP Ranthambore Idi Npál Tibt Sr Lk jiz si tjupl z Již Asi j jdou z jtrktivějšc oblst sijskéo kotitu. Njdt zd vysoké ory Hiálj, strodávé buddistické iduistické cráy, divoké árod prky, slo tygř rzrvc s bujou tropickou

Více

Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín. str.3. je k nahlédnutí Prázdninová dopravní škola. str.6

Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín. str.3. je k nahlédnutí Prázdninová dopravní škola. str.6 MĚSTO DĚČÍN www.prdjdci.cm Z PRAVODAJ Ifrmčí čtráctidí pr bčy ttutáríh mět áld dmáctí ZDARMA rčí 10 9 číl 14/2012 28. 7. 2012 áld26.000 26.000 ddšch šch dmáctí ZDARMA rčí číl 22/2011 17. 12. 2011 VFtutěž

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky IGMEN Mrií ém memi ) Výrooá logi ) Moži - oere, ierl ) lgerié ýr - ráe s mohočle, lgerié ore ) Lomeé ýr ) Moi odmoi ) Lieárí fe, lieárí roie 7) Lieárí roie s rmerem, s solí hodoo ) Sos lieáríh roi 9) Lieárí

Více

KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni

KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni KATALOG 2013/14 : mluvit budou všichi v o d ú Váží zákzíci, milí pdgogové studti, přdstvujm vám ktuálí bídku kldtlství školí rok 2013/2014. Pro výuku ěmčiy dětí v věku 5 9 lt zábvou hrvou formou jsm připrvili

Více

Komplexní péče na neurologické klinice čtěte na straně 4-5 a 7. Sledování kvality v naší nemocnici. Oční klinika se stará o malé pacienty

Komplexní péče na neurologické klinice čtěte na straně 4-5 a 7. Sledování kvality v naší nemocnici. Oční klinika se stará o malé pacienty 2 / 2010 / č V Čpi Flt cic Plzň Sl lity š cici čtět tě 6 Oč lii t lé pcity čtět tě 10-11 Tý ztů pěl ftbl čtět tě 15 plx péč lgicé liic čtět tě 4-5 7 Léř flt lil ýzé ýč Slt z ěcé y léřé flty přl ě c. MD.

Více

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc pb@pbc / Obh OBA ÚVOD POPI PŘÍROJE ECNICKÉ PARAMERY VARIANY BEPEČNONÍ POKYNY JEDNODUŠENÝ PŘELED MENU A POKYNY PRO ČENÍ MANUÁLU 8 ÁKLADNÍ OBRAENÍ 9 RUČNÍ EPNUÍ AŘÍENÍ POPI JEDNOLIVÝC

Více

Noviny, které jsou Vám blízko

Noviny, které jsou Vám blízko N é j V lí JNT MEDIA... 2010 www.g.c V P 1. říj 2010 N N REGION N žé c Rglí jí ř g í Ví lč. N ýc c gj 73% čřů. R ůž í íc íů. N REGION ř V é čřů. Cíl l lí říj lí clí ž č lc. N REGION j cc lý lů jí ý č l

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více