Slavnostního představení objektu se zúčastnila i starostka Vsetína.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavnostního představení objektu se zúčastnila i starostka Vsetína."

Transkript

1 Roãník XI. Vydáno: âíslo Obsah: Představení objektu 233 Novinky z Laborace Modernizace strojů TPX Proměna objektu 65 Návštěva z Chartis Austin na konferencích Slavnostního představení objektu se zúčastnila i starostka Vsetína. Linka je sice již nějaký den v běžném provozu, ale v pondělí 29. srpna jsme se rozhodli připravit malé pohoštění spojené s představením objektu pro všechny, co se na projektu rekonstrukce objektu 233 podíleli. V první a nejpočetnější řadě byli zastoupeni zaměstnanci z obou směn, kteří na tomto pracovišti ještě vonícím novotou našli své uplatnění. Ze zástupců veřejnosti přijala pozvání paní starostka Iveta Táborská, která poděkovala vedení firmy za to, že ji dále rozvíjí a zaměstnává stále více Vsetíňanů. Nechyběli ani zástupci stavební firmy, stavebního dozoru, architekt stavby, či představitelé krizového řízení Krajského úřadu Zlínského kraje a HZS Zlínského kraje. Reprezentanti projektu ochotně všem zúčastněným ukázali nové prostory, vysvětlili funkci jednotlivých zařízení a představili plány do budoucna. Redakce AD Impulsu 6 Rekonstrukce vrátnice Výkop v Žambošce dokončen 7 Rozhovor: Drátovky 8 Trhací práce v USA 9 Polymery kolem nás 10 Zahradní slavnost 12 Společně bezpečně: Zdraví 13 Investice a inovace 14 Roboti už jdou. 15 Ze života zkušebny Kategorizace prací 16 Uplynulé pyrokurzy Stravovací komise 17 Projekt: Zdravá firma Sláva citrónům 18 Sociální odpovědnost firmy 19 Vsetínský nohejbal Výstava Domova Jitka 20 Podzimní křížovka Austin Detonator s.r.o. tel.: Jasenice 712 fax: Vsetín Česká republika intranet: redakce: Markéta Klímková, DiS. tel.: Veškerá práva vyhrazena Austin Detonator s. r. o.

2 2 Aktuality Rekonstrukce, stavební materiál, zesílený silniční provoz a mnoho dalších komplikací týkající se dění v údolí Žamboška. Jak jste si jistě všimli, to byl obrázek konce roku 2010 a začátek roku V jednom z našich údolí vypukly na 100 procent stavební práce ve smyslu rozšíření výroby a skladových prostor na objektech 233 (výroba), 95 (sklad) a 65 (ÚVV a rozšíření šaten pro zaměstnance ADA). Vybudování nové linky na objektu 233 je součástí dlouhodobé firemní strategie. Jedná se o zvyšování podílu prodaných sestavených neelektrických rozbušek potřebných ke zvýšení našich prodejních cílů, plánovaných měsíčních budgetů. Výrobní hala je řešena pro umístění automatického zařízení NELA a jednostranné klasické linky ve složení: 4 ks cívkovaček CST 80ic, 1 ks ultrazvukové svářečky Herrmann, 2ks pneumatické škrtičky RSR2 (zde není upevněn používaný kryt pro manipulační krabičky, ale nově zásobník pro ochranné bloky NPB-C non propagation block conductive), 2 ks stolů pro surf přípravky a 4ks balících stolů. Na nové lince umíme sestavit všechny typy neelektrických rozbušek z výrobního sortimentu společností AD a ADA. Dolaďujeme procesy, které jsme doposud nedělali, protože probíhají jinak než na ostatních sestavovacích objektech. Mám na mysli vyvážení kartónů (po operaci cyklování) pomocí dílenského Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli, zejména pracovníkům údržby (S. Kocourkovi, J. Žateckému), elektrikářům a seřizovači J. Holbovi. Ing. Martin Štěpán, technolog Škrtička RSR2 a zásobník NPB-C Ochranný pancíř válečkového dopravníku Válečkový dopravník pro sestavené rozbušky Sestavovací neelektrická linka vozíku k ochrannému pancíři válečkového dopravníku, který má potvrdit pravidlo číslo jedna Safety first. V průběhu realizace projektu docházelo po několika jednáních se členy pyrokomise ke změnám ve výhledech spuštění zkušebního provozu a uspořádání technologie. Dne proběhla úspěšně kontrolní prohlídka s členy pyrokomise. Zkušební provoz na objektu 233 byl zahájen dne

3 Střípky z dílen 3 Naposled před pěti lety se výrazným způsobem změnila přední část laboračního objektu 221. Připomenu, že jsme tenkrát realizovali celou novou čelní stěnu, nová plastová okna a dveře a všechny zmíněné prvky nahradily vysloužilou sklo-hliníkovou konstrukci s doplňkem vnějšího zateplení a fasádou. Zub času se podepsal přirozeně i na zadní části budovy, která není ovšem běžně přístupná a viditelná. Jedná se totiž o výmetný prostor pro případ provozní nehody. Většině z vás proto přiblížím pohledem na fotku, co se u nás na dvadvajedničce vyšperkovalo o letošní dovolené. Vyměnili jsme okna ve skládcích a elektrorozvodně, dále došlo k výměně původních dřevěných stěn, které byly již za svůj dlouhý život nasáklé vodou a nestabilní. Letošní pokračování rekonstrukce bylo završeno výměnou stropních podhledů ve třech místnostech budovy. V těchto dnech plánujeme další rekonstrukce a vylepšení, ale o tom více, až bude dílo hotovo. Martin Holubec Mistr Laborace V letošním roce jsou naplánovány další dvě generálky strojů TPX na výrobu dutinek, které zapadají do celkové koncepce oprav a modernizace těchto zařízení až do konce roku První z letos opravených strojů již byl těsně po dovolené předán a uveden do provozu na dílně Stroj po rekonstrukci Tyto jednoúčelové stroje vyvinuté speciálně pro výrobu dutinky se začaly u nás postupně uplatňovat od konce osmdesátých let a z toho je zřejmé, že již mají postupně nárok na opravu a modernizaci. Samotná generální oprava v sobě zahrnuje nejen repasi a výrobu všech opotřebených a poškozených částí, ale stroj je také navíc opatřen novými bezpečnostními prvky, které vyžaduje současná platná legislativa. Stroj TPX před rekonstrukcí Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na přípravách a přejímce strojů podíleli a podílí. Bedřich Jakl Mechanik AD

4 4 Investice a inovace Během minulých měsíců došlo k významné proměně objektu 65. Chtěl bych Vám v tomto článku přiblížit jeho historii, současnost i budoucnost. Tento objekt byl postaven v druhé polovině 50. let minulého století a byl užíván jako administrativní budova se sociálním zázemím pro výrobní dělníky. Ve druhém nadzemním podlaží tehdejšího objektu byly umístěny kanceláře, jídelna, výdej režijního materiálu. V prvním nadzemním podlaží se nacházely šatny žen, kantýna, sociální zařízení a v podsklepené části byla šatna mužů, pomocná dílna, stolařská dílna pro údolí Žamboška a sklady. Takto byl objekt využíván do konce minulého století a administrativní část až do r Z důvodu již špatného technického stavu a s ohledem na stáří této budovy, jsme se rozhodli pro realizaci a modernizaci objektu, abychom mohli využít všech kapacit této velké stavby. V první řadě byla řešena otázka stavebně technického stavu, kdy se prověřoval stav nosných konstrukcí tzn. železobetonového skeletu stavby a bylo shledáno, že je bez vážných poruch. Vyskytovaly se jen lokální poruchy skeletu, které bylo možno sanovat. Na základě tohoto posouzení bylo rozhodnuto, že se zpracuje architektonicko-nákladová studie s návrhem využití objektu. Požadavkem bylo vytvořit zázemí pro pracovníky oddělení výzkumu a vývoje, hygienické zázemí pro výrobní dělníky s ohledem na rozvoj výroby v údolí Žamboška a v neposlední řadě skladovací prostory. Tato studie byla zpracována ke konci roku 2009 a po několika následných jednáních bylo odsouhlaseno zpracování stavební dokumentace pro stavební povolení. Bylo nutno vypsat výběrové řízení na dodavatele této dokumentace a následovaly nutné kroky pro zdárné dokončení projekční části rekonstrukce stavby. Dokumentace byla dokončena v červenci roku 2010 a byl zahájen další krok kupředu. Tímto krokem byl výběr dodavatele stavby, kdy na základě výběrového řízení byla vybrána realizační firma BS Vsetín, s.r.o., která následně převzala staveniště Samozřejmě tomuto datu předcházelo mnoho jednání o smlouvě a technických záležitostech s touto realizací spojených. Realizace tedy započala v prosinci loňského roku, kdy byly provedeny bourací práce vnitřních konstrukcí a z kraje tohoto roku se začala postupně rýsovat nová podoba objektu 65 s termínem dokončení: konec června V průběhu realizace bylo nutno řešit mnoho specifických konstrukčních detailů a nepřesností s ohledem na to, že se jednalo o velkou rekonstrukci. I přes komplikace se podařilo dokončit rekonstrukci objektu v termínu a dne bylo stavebním úřadem potvrzeno že máme všechno v pořádku a byl vydán kolaudační souhlas. To pro nás znamená, že může tento objekt plně využívat. Nově vznikly ve druhém nadzemním podlaží kanceláře a zázemí 14ti pracovníků úseku výzkumu a vývoje, dále je zde umístěna kancelář expedice, šatny a sociální zázemí pro cca 60 žen a 25 mužů. V prvním nadzemním podlaží vznikl sklad s rozlohou cca 800 m² a v podsklepené části vzniklo technické zázemí úseku výzkumu a vývoje, zázemí pro pyrotechnika a sklad strojů a zařízení. A neposledně u budovy vznikly i zpevněné plochy pro parkování osobních vozidel. S touto realizací je také spojeno mnoho hodin administrativních úkonů s ohledem na skutečnost, že jsme zažádali o dotaci z programu Nemovitosti, který je jedním z patnácti programů podpory Operačního programu Podnikání a inovace Tento program je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Naše žádost o podporu projektu rekonstrukce obj. 65 byla před časem schválena. Výše dotace může dosáhnout 40% tzv. způsobilých výdajů na realizaci projektu. S rostoucí expanzí výrobních kapacit do Žambošky se již v této době projekčně zpracovává druhá etapa stavebních úprav objektu, kdy je v plánu vybudovat v prvním patře šatny, sociální zázemí pro výrobní dělníky, kanceláře pro THP a dále kantýnu a výdejnu s jídelnou. Nově vzniklé kancelářské prostory Nová fasáda obj. 65 Původní stav před rekonstrukcí Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníků, že přetrpěli ztížené pracovní podmínky vzniklé při realizaci stavby, ať již dočasnou blokádou komunikace, zvýšenou prašností, či jinými neduhy s výstavbou spojenými. Budoucím uživatelům objektu nezbývá než popřát hezké bydlení. Ivo Holec Správa nemovitého majetku Původní sociální zařízení

5 Aktuality 5 Ve dnech 6. a 7. září naši společnost navštívil pracovník pojišťovny Chartis, pan Philip Diver. Chartis je pojišťovna s celosvětovou působností, řada z nás si ji pamatuje jako pojišťovnu AIG či její českou pobočku s názvem První česko-americká pojišťovna. U této pojišťovny, konkrétně v oddělení Global Marine and Energy (oborově specializovaná divize působící celosvětově v oblasti námořní dopravy a energetiky), má sjednáno korporátní pojištění na všechna majetková rizika naše mateřská společnost Austin Powder. Nejednalo se o první návštěvu pracovníků této pojišťovny u nás, předchozí audity proběhly v letech 2005, 2008 a Pokaždé byla zpracována komplexní hodnotící zpráva (v rozsahu cca 40 stran), která byla zaměřena na popis technologií výroby, způsob řízení rizik, aplikované normy v oblasti bezpečnosti práce, prevence požárních rizik, zabezpečení ochrany osob a majetku, rizika plynoucí ze vztahu k životnímu prostředí a další. Součástí každé zprávy jsou doporučení ke zlepšení a také důsledná kontrola, kam jsme se od minulého auditu posunuli. Audity provádí velmi zkušení pracovníci s dlouholetou praxí v průmyslu a celkově jsou jednání zaměřena spíš na technickou stránku, než na finanční podmínky pojistného krytí. Však také z těchto jednání vyplynula celá řada velmi dobrých podnětů, které v konečném důsledku významně snižují rizika na straně Austin Detonator. Namátkou zmíním automatická protipožární vrata na objektu 236, sklad olejů na objektu 15, automatický hasící systém v naší datové servrovně a další. Letošní návštěva proběhla velmi hladce, byli jsme chváleni za proaktivní přístup, pořádek na pracovištích a celkově nás pan Diver ohodnotil jako above average nadprůměr. Taková pochvala od opravdového odborníka hodně potěší a na druhou stranu nás zavazuje k dalšímu zlepšování zabezpečení našeho provozu a celkovému snižování rizik. Vždyť se nepojišťujeme proto, abychom čerpali pojistku, ale aby byly zajištěny možnosti nápravy škod a obnovy chodu společnosti v případě nějaké mimořádné události. Více informací o pojišťovně Chartis, která působí i v České republice, můžete najít na: Petr Kuna Výkonný ředitel pro provoz Informace z oblasti marketingu Letos na jaře jsme se společně s našimi kolegy z Austin Powder GmbH zúčastnili jako vystavovatelé dvou evropských konferencí. První se konala v dubnu v Dubrovníku pod názvem 1. Tunelová konference pro jihovýchodní Evropu. Název by mohl být pro nás trochu zavádějící, proto raději upřesním předmětem konference nebylo tunelování firem, ale budování tunelů. Akce se účastnilo přes 300 zástupců stavebních a dodavatelských firem a úřadů. Do regionu jihovýchodní Evropy jsou vkládány velké naděje co se týká ražení a stavby tunelů. Mluví se o 400km tunelů, které by se měly provrtat do skal metodou podzemního dobývání. Plánovaných projektů je hodně, problémem je ale financování a nestabilní politická situace v jednotlivých zemích. U většiny dotyčných zemí se jedná o kanditáty pro vstup do EU (Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina). Dá se proto očekávat, že naděje všech zainteresovaných na realizaci velkých projektů stále žije. Některé minulé akce (např. tunely Brinje, Krapina, Javorova Kosa, Šopac) byly úspěšně prováděny a částečně předfinancovány rakouskými stavebními firmami Strabag, Porr, BeMo atd. To vše pomocí rozbušek z AD a trhavin z AP GmbH Rakousko. Zástupci výše zmíněných a dalších stavebních firem na konferenci a na našem stánku nechyběli, stejně jako náš dlouholetý zákazník a distributor pro Chorvatsko, pan Alessandro Toplak. Další konferencí se společnou prezentací AD a AP GmbH byla pravidelná konference a workshop německého výbušninářského svazu v Siegenu (Německo). Jako každý rok jsme absolvovali řadu jednání s našimi stávajícími a potencionálními zákazníky, stejně tak i s dalšími firmami z našeho oboru. Zjistili jsme mj., že problematiku traceability (sledovatelnost výbušnin dle nařízení EU 2008/43/ES) nechávají místní uživatelé většinou na německém svazu a očekávají, že to vyřeší za ně. Jen opravdu velcí zákazníci se na to připravují svědomitě, stejně jako my v Austinu. Že se využití trhací techniky vtírá do různých oborů lidské činnosti, bylo působivě popsáno v přednášce Marka Ganstera ze sesterské AP GmbH. Referát pojednával o zhutňování zeminy a zpevnění půdy při sanaci starých hnědouhelných dolů za pomocí našich elektronických rozbušek E*Star s délkou vodičů až 240m. Celý projekt by měl opět pokračovat od letošního podzimu a my pracujeme na tom, aby ještě hodně E*Starů ze Vsetína pomohlo při sanaci a následně budování nové rekreační oblasti nedaleko německých Drážďan. Co dodat? Tak jako se v rámci celého Austinu účastníme takových akcí, snažíme se společně postupovat i na jednotlivých trzích. Protože v jednotě je síla. Pavel Kubenka Obchodní úsek

6 6 Investice a inovace Začátkem celozávodní dovolené započaly stavební práce na plánované rekonstrukci objektu hlavní vrátnice. Jedná se především o rekonstrukci vnitřních prostor, které již byly za mnoho let užívání opotřebovány. Probíhající rekonstrukce interiéru vrátnice Hlavní vrátnice je místem prvního kontaktu obchodních partnerů a všech ostatních návštěv s naší společností a tudíž se tak stává i místem vytvoření prvního dojmu, který by měl odpovídat významu naší firmy. Vnitřní prostor proto bude rozdělen přepážkou se zabudovanými komunikačními okny na: návštěvnickou zónu pro oddělenou komunikaci se strážní službou při registraci a vypisování návštěvních povolení, či provádění dechových zkoušek z řad zaměstnanců ale i návštěv dispečerskou zónu určenou pro přímý výkon strážní služby obsluha pultu centrální ochrany, externího kamerového systému, návštěvního a přístupového systému, dohledu nad klíčovými boxy atd. Pro strážní službu a návštěvy zde bude vytvořeno nové sociální zařízení. V zóně pro návštěvy bude umístěno zázemí pro čekající návštěvy, či uchazeče o zaměstnání, kde mohou vypsat požadovaný formulář a vhodit jej do schránky umístěné v tomto prostoru. Rekonstrukce se dotkne i vnějšího vzhledu vrátnice, kde dojde k drobným opravám fasády a střechy. Martin Ondruš Security Přechodné pracoviště strážní služby v unimobuňce V minulém čísle jsem se zmínil o plánu provedení výkopových prací v Žambošce. Do výkopu jsme uložili rozvody topení, elektrické energie, vodovodní potrubí, kanalizace dešťové i splaškové, telefonní síť, optickou síť a před dokončením i rozvody tlakového vzduchu. Jsem rád, že dnes mohu konstatovat, že s pochopením a spoluprací vás všech se dílo podařilo realizovat bez závažnějších komplikací jak na straně bezpečnosti našich zaměstnanců, tak i na straně dodavatelů a našich návštěvníků. Rovněž fyzické provedení díla nám nezpůsobilo významná omezení výrobního procesu či pohybu osob a vozidel. Za toto patří poděkování všem spolupracovníkům AD/ADA i pracovníkům dodavatelské společnosti ZTV Vsetín a jejím subdodavatelům, kteří byli od přípravy až po realizaci v tomto díle zainteresováni. Správa projektů a majetku Zdeněk Dančák

7 Rozhovor 7 Výroba OSD (Oil Star Detonator) rozbušek pro naši sesterskou společnost v USA se v posledních letech stala významnou součástí našeho sortimentu. Jedná se přibližně o 10% obchodních tržeb a značnou část kapacity výroby. Proto se hledaly cesty, jak výrobu zefektivnit. V letošním roce byly uvedeny do provozu dva stroje na výrobu spojek PT pro rozbušky A-84/T a A-85/T. Původní technologie zahrnovala čtyři operace: upichování, zarovnání, frézování zářezu a ruční odstranění ostřin. Zejména poslední operace byla pomalá a vyskytly se při ní i drobné pracovní úrazy. Elektrojiskrové obrábění, které tyto operace nahradilo, snižuje potřebu lidské práce o 40%, zlevňuje výrobek a zvyšuje bezpečnost práce. Dvě drátovky, jak se strojům u nás říká, a jeden operátor obsluhy stihnou vyrobit za směnu 672 ks spojek PT V třísměnném provozu dokáží pokrýt naši plánovanou potřebu těchto součástek. Na zavedení této nové technologie má rozhodující podíl vývojový pracovník pan Milan Juřica z úseku výzkumu a vývoje. Požádala jsem ho proto o informace týkající se tohoto investičního projektu. Jaký je vlastně samotný princip elektrojiskrového obrábění? Milan Juřica ochotně vysvětluje: Při elektrojiskrovém (elektroerozivním) obrábění se elektrickým výbojem odebírá materiál. V našem případě mezi drátem a výrobkem vznikne nepatrná jiskra, pomocí které dochází k vypálení materiálu. I když se zdá, že materiál je řezán drátem, tak řez ve skutečnosti vykonává řetězec jiskrových výbojů mezi drátem a polotovarem. Metoda se užívá při výrobě zápustkových dutin, průvlaků, průstřižnic, trysek a při odstraňování nástrojů (vrtáků, závitníků) zlomených v dírách. Drát má průměr 0,25 mm a mosazné jádro se zinkovým povlakem. Celý stroj vyžaduje kvalifikovanou a precizní obsluhu. Nápad a přípravnou fázi projektu elektrojiskrového obrábění spojek PT popsal pan Juřica takto: Před čtyřmi lety jsme začali hledat univerzální stroj na obrábění hliníkových a měděných dutinek. Cenové důvody znemožnily nákup laserového zařízení a po roce byl projekt zastaven. Hledaly se levnější a flexibilnější alternativy. Mezi neúspěšnými návrhy firem byl i jeden využívající elektrojiskrové obrábění, vzorky však tehdy neodpovídaly naší požadované kvalitě. Pátráním jsem pak zjistil, že společnost EMOTEK má tyto stroje ve svém sortimentu, a že sama je skutečně vyvíjí a vyrábí, nikoliv nakupuje. Na jaře 2010 proběhl první kontakt s touto firmou. Byla požádána o zhotovení vzorků a pak se hodnotil jejich vzhled a kvalita. Při jednání byl hodně diskutován výkon stroje, protože se muselo řešit obrábění více kusů najednou. Toto bylo specifické pro naše potřeby, ale firma EMOTEK s tím měla dosud malé zkušenosti, jelikož elektrojiskrové obrábění se využívá převážně v kusové výrobě. Smlouva na dodávku dvou strojů byla podepsána v létě Následně začal koloběh přípravných prací. Jednou z důležitějších byla příprava místa, kterou zajišťoval pan Ivo Holec. Výkonný ředitel pro provoz Petr Kuna doplňuje, proč nebylo zakoupeno laserové zařízení: Bylo navrženo jednoúčelové zařízení s laserovým řezacím systémem. Po vyhodnocení technického řešení stroje, jeho investiční náročnosti a především nepoužitelnosti pro jiný typ výroby či jeho nemožnost prodeje jiné firmě při zastavení výroby OSD rozbušek, nebyla realizace tohoto zařízení schválena. Snaha zvýšit počet kusů upnutých v přípravku přivedla konstruktérku Janu Viktorínovou z útvaru KON k otestování již starší myšlenky výroby spojek na lisu TPX-10 z měděného drátu: místo na lisu sedmitahovém z měděného pásu. Nechalo se vyrobit příslušné nářadí a podařilo se zrealizovat novou technologii. Výsledkem byly nejméně dva pozitivní efekty: snížení nákladů na materiál a menší průměr límce dutinky spojky. Druhý jmenovaný efekt umožnil obrábět na drátovce 28 kusů naráz místo původně uvažovaných 20 a výrazně tak zvýšil ekonomickou návratnost stroje. Jak dále opět popsal pan Juřica, realizace projektu měla své problémy a opožďovala se: Velmi důležité bylo vyřešit přípravek na upnutí spojek. Spojky jsou velmi specifické a firma EMOTEK neměla s podobnou výrobou zkušenosti, takže se přípravek řešil za úzké spolupráce AD a dodavatele. Přesto při zkušebním provozu stroje bylo právě sladění přípravku se strojem nejproblematičtější záležitostí. Obsluha nových drátovek Panu Milanu Juřicovi pomáhal při zkušebním provozu stroje pan Jakub Řezanina. I na obsluze záleželo, zda se překonají počáteční těžkosti spojené s provozem stroje. Nyní pan Jakub Řezanina, již v novém pracovním zařazení jako strojní konstruktér, využije svých zkušeností s praktickou obsluhou stroje k dalšímu zdokonalení přípravků pro upnutí spojek. Ekonomickou návratnost dvou zakoupených strojů, která je nyní přibližně 4 roky, se s největší pravděpodobností podaří zlepšit zakoupením dalšího stroje pro elektrojiskrové obrábění, který bude vyrábět dutinky SH4B , SH4B a SH4B pro rozbušky OSD. Obráběním na tomto stroji budou nahrazeny dvě dosavadní operace a to vrtání a odstranění ostřin z otvorů. Obě velmi pomalé a proto drahé. Po těchto operacích následuje ještě 100% kontrola čistoty otvoru. Potřeba lidské práce při výrobě těchto dutinek se sníží, jak předpokládáme, o 70% také proto, že obrábění dutinek pro rozbušky OSD by mělo být rychlejší než u spojek PT a stroj by měl vyrábět 960 ks za směnu. Další podstatný přínos budoucí drátovky spočívá ve snížení počtu operací zařazených do kategorie práce 3 (1), čímž je naplňován jeden z našich strategických cílů. Pan Juřica popisuje nákup další drátovky takto: Naše původní návrhy směřovaly k jednoúčelovému hloubícímu stroji. Po konzultaci firma EMOTEK navrhla využití stejných strojů elektrojiskrového obrábění i pro obrábění hliníkových součástek. Byly vyrobeny vzorky a důraz se kladl na co nejčistší řez. Nyní se vzorky u nás testují, včetně laborace. Na základě vyhodnocení kvality dutinek se později zváží, zda bude zrušena i 100% kontrola odstranění ostřin. V každém případě v mechanické dílně Austin Detonator se díky soustředěnému úsilí Milana Juřici, firmy EMOTEK a ostatních zainteresovaných pracovníků podařilo zavést novou moderní technologii. Na dvou strojích byla ověřena a lze předpokládat, že je využitelná i pro další součástky. Dnes je cílem vytvořit rozšířené pracoviště elektrojiskrového obrábění skládající se ze tří navzájem zastupitelných strojů, které efektivním způsobem pokryje celou potřebu výroby spojek a dutinek pro OSD rozbušky. Konstrukčně musí být dokonale vyřešeny všechny detaily přípravků na upínání součástek tak, aby byl zaručen maximální denní výkon stroje a k poruchám docházelo minimálně. O tom, jak se cíl podařilo naplnit, se doufám dočtete v některém z příštích čísel. Závěrem Milan Juřica zhodnotil: Zavádět úplně novou technologii je vždy násobně náročnější než kupovat zavedený stroj. Vyžaduje to spolupráci širší skupiny lidí. Hodně záleží na konkrétním člověku na dílně, jak přijme nový stroj, zda bude mít vstřícný pozitivní postoj či bude k nové technologii lhostejný. RNDr. Hana Hájková Manažerka technického útvaru (1) Radomil Moštěk, Co by nás mělo zajímat v oblasti kategorizace prací, AD Impuls č. 3 ze

8 8 Zákaznický servis V dnešní době vzrůstá potřeba zajistit dostatek stavebního materiálu a současně dochází ke stavbě nových budov, které se čím dál více přibližují kdysi dávno založeným lomům. Typickým příkladem blízkého soužití lomů s průmyslovými a bytovými objekty jsou Spojené státy americké. Naše mateřská společnost Austin Powder Company provádí v dnešní době čím dál více odstřelů, které vyžadují minimální vliv na své okolí. Typický lom v USA Typický lom v USA, ve kterém se těží stavební kámen, leží v těsné blízkosti zástavby. Jelikož je dnes možné podat žalobu na kohokoliv za cokoliv, zvláště v USA, tak začali vlastníci lomů požadovat, aby odstřely byly prováděny co nejšetrněji. Geometrie a technologie odstřelů v US se značně odlišuje od českých podmínek. Všechny vrty bývají svislé (v Evropě: sklon ), průměr vrtů cca 200 mm (v Evropě mm), jako počinová nálož se výhradně používají boostery (v Evropě dynamitová náložka) a trhaviny jsou výhradně nabíjeny z nabíjecích vozů (v Evropě náložkované trhaviny i nabíjecí vozy). Současné nabíjecí vozy umožňují vyrobit trhavinu pro jakékoliv podmínky (suché i mokré vrty). Typická lomové stěna Zařízení pro nabíjení trhavin do mokrých vrtů Nejnáročnější podmínky Jeden z lomů s nejnáročnějšími podmínkami pro trhací práce leží zhruba 700 m od letiště Hartsfield Atlanta International. Toto letiště je Časování odstřelů Další z možností, jak snížit vibrace při trhacích pracích, je dokonalé rozčasování celého odstřelu. Při použití elektrických a neelektrických rozbušek toto není možné, protože časové stupně jsou již dány, nelze je měnit a je jich omezený počet. Oproti tomu elektronické rozbušky umožňují libovolné časování odstřelů a to vždy na základě požadavku zákazníka a místních podmínek. Střelmistři se při vytváření časování řídí jednoduchým pravidlem: pouze jedna nálož v jednom časovém stupni. Pokud je jedna nálož ve vrtu příliš velká, je možné ji rozdělit meziucpávkou na dílčí nálože. Poté je časování odstřelu provedeno podle stejného pravidla. Výše uvedený princip ve většině případů měl potřebný efekt a nebylo potřeba přijímat další opatření. Modelační software Jestliže výše uvedené možnosti nemají dostatečný efekt, je možné přistoupit k modelaci situace, analýze problému a návrhu řešení. Austin používá modelační software Q.E.D. Plus. Ten je schopný simulovat jakoukoliv situaci a to za použití všech trhavin a všech rozbušek. Následně je možné upravit nabíjecí schéma, popř. velikost dělených náloží. Jako poslední možnost řešení je možno využít program Blasting Solutions. Tento vysoce sofistikovaný software je určen k předpovídání vibrací vzniklých při odpalu. Na základě známého odstřelu, při kterém se provádělo seismické měření, jsme schopni analyzovat časování měřeného odstřelu a navrhnout kombinaci zpoždění v řadě a mezi řadami tak, abychom mohli snížit případné vibrace. Výslednou kombinaci časů je možno převést do schématu časování a takto naprogramovat elektronické rozbušky. V tomto případě dochází ke značnému snížení vibrací a tím i vlivu na své okolí. Nabíjecí vůz APC Lom ve vzdálenosti 700 m od ranveje nejrušnější co se týče počtu odbavených cestujících a to díky celkovému počtu 89,3 mil pasažérů ročně. A proto objednavatel trhacích prací vyžaduje zvláštní přístup. Každý vrt obsahuje 3 dílčí nálože oddělené meziucpávkou. V každé náloži jsou umístěny 2 boostery s elektronickými rozbuškami E*Star spolu s trhavinou typu heavy-anfo. Přesný typ trhaviny je určen až na místě podle místních podmínek (suchý nebo mokrý vrt). Tímto způsobem je možné snížit množství trhavin v odstřelu a tím i snížit vibrace. Díky dnes běžně dostupným prostředkům (nabíjecí vozy, elektronické rozbušky, modelační software) je možno provádět trhací práce i za velmi nepříznivých podmínek (okolní zástavba). Denně používané moderní postupy využívané společností Austin Powder Company a praxí získané poznatky nám umožňují přenést tyto postupy k naším zákazníkům a tím i nabídnout lepší služby. A spokojený zákazník, to je náš cíl. Ing. Pavel Křivánek Útvar řízení výrobku a zákaznický servis

9 Informace z úseku technologie 9 Za polymery považujeme vysokomolekulární umělé látky, rovněž nazývané umělé hmoty, plastické látky, pryskyřice apod. Tyto látky nacházejí stále větší použití jak v průmyslu, tak i v domácnostech namísto dříve tradičně používaných kovů, skla, porcelánu, kůže, keramiky atd. Historie jejich přípravy a výroby je stará více než sto let. Roku 1868 byl vyroben celuloid první vyrobený termoplast, kolem roku 1880 galalit z kaseinu imitace rohoviny a v roce 1908 fenolformaldehydové pryskyřice známé jako bakelity. Největší rozvoj však nastal až ve 20. a 30. letech 20. století a to především v Německu. Polymery jsou látky s novými, dříve neznámými vlastnostmi, které mají v řadě případů lepší výsledky, než při použití klasických materiálů. Tyto materiály se stále častěji objevují v našich životech, aniž bychom si uvědomovali jejich jedinečnost a přínos. V posledních letech se plast stal velmi oblíbeným především ve východní Asii, například v Číně, která k nám dováží levné výrobky různé kvality. S těmito výrobky jsou spojeny naše negativní názory na plastové materiály. V našem každodenním životě se setkáváme s plasty neobyčejných vlastností. Mezi tyto plasty patří MMA/AN (kopolymer metylmetakrylátů a akrylonitrilu), který se používá jako bezpečnostní organické sklo pro dopravní prostředky s přetlakem např. v letadlech. Dále jsou to např. UHMW PE (polyetylen o ultravysoké molekulové hmotnosti) používaný v medicíně jako náhrada kloubů, PVAL (polyvinylalkohol) na chirurgické nitě, PVP (polyvinylpyrolidin) jako náhrada krevního séra. PVB (polyvinylbutyral) se používá jako folie v bezpečnostních sklech automobilů, hydrogely pro výrobu kontaktních čoček. PEEK (Poly-éter-éter-keton) odolávající vysoké teplotě, chemikáliím a radiaci se používá ve vojenské technice a v letectví. Dále existují takzvané speciální polymery. Jsou to polymery používané v kosmonautice jako ochrana lodí a pro skafandry tzv. Polyimidy. Polyarylsulfony jsou používány jako součástky tryskových motorů a v raketové technice, atd. Mezi polymery patří také kaučuky. Prvními gumárenskými technology byli američtí Indiáni a první známý kaučuk byl přírodní (NR). Přírodní kaučuk se získává z tropického stromu kaučukovníku brazilského (Hevea brasiliensis), nařezáváním jeho kůry se získává surový kaučuk (latex), který se dále upravuje. Kaučovník brazilský Aztékové i Mayové užívali NR pro výrobu obuvi, nepromokavého textilu a míčů před více než 2000 lety. Sazenice vypěstované v Anglii ze semen nelegálně získaných v roce 1876 z Brazílie byly poslány na Dálný Východ, odkud v současné době pochází celá produkce NR, přičemž nejkvalitnější kaučuk pochází z Malaysie. Nejčastěji se s tímto kaučukem setkáváme při výrobě pneumatik. Pro běhouny pneumatik nákladních automobilů je používán pro svou vysokou mechanickou pevnost, vysokou elasticitu, dobrou odolnost proti oděru a minimálnímu hřetí právě přírodní kaučuk, který se používá v kombinaci s polybutadienovým kaučukem. Pro běhouny pneumatik osobních automobilů je používán SBR (styrenbutadienový kaučuk) a BR (polybutadienový kaučuk). Max. koncentrace BR je ve směsích pneumatik omezená, protože s rostoucí koncentrací BR v kaučukových směsích se snižuje koeficient tření pneumatik na mokré vozovce (tzv. adheze za mokra). Také v naší firmě hrají polymerní materiály podstatnou roli, přestože je naše firma Austin Detonator s.r.o. celosvětově známá jako firma zabývající se výrobou iniciačních systémů. První věcí, co nás napadá, je práce s výbušninami a málo kdo si uvědomuje, jak jsou polymerní materiály pro nás důležité. Tyto materiály spotřebováváme na výrobu komponent pro sestavu rozbušek. Mezi tyto komponenty patří např. surface connector (popsaný v minulých vydáních AD Impulsu), bunch connector, spojky, ochranné elementy, těsnění, izolace přívodních vodičů, izolační můstek pilule, QRC III element, cívky pro dráty i sestavené NA. Tyto výrobky jsou vyráběny v milionech kusů ročně, přičemž spotřeba surovin na výrobu činí až stovky tun. Mezi materiály, které používáme, patří PE (polyetylen), PP (polypropylen), hps (houževnatý polystyren), ABS (akrylonitril-butadien-styren), EPDM (etylen-propylen-dienový kaučuk), PVC (polyvinylchlorid), pigmenty atd. Tyto výrobky jsou u nás navrhovány a dimenzovány našimi pracovníky. Velmi důležitá je volba materiálu a jejich kombinace v jednotlivých výrobcích, protože jen málokdy lze dosáhnout požadovaných vlastností výrobků použitím jen jediného polymeru. Převážná část těchto výrobků je pro svou jedinečnost chráněna patentem či průmyslově užitným vzorem. Většina těchto komponent je vyráběna u externích firem na našich vstřikovacích formách. Další velkou část plastů spotřebováváme na výrobu detonační trubičky, u které jsou opět voleny jedinečné materiály, jako jsou ionomery, kopolymery polyetylenu, nízko, středně a vysoko hustotní polyetyleny, z nichž některé jsou vyráběny polymerací v přítomnosti speciálních katalyzátorů, díky nimž dosahují potřebných vlastností. Volba materiálů, jejich kombinace a procentuální zastoupení jednotlivých vrstev dávají naší detonační trubičce jedinečné vlastnosti splňující náročné požadavky zákazníků kladené na funkci v širokém rozmezí teplot, snadnou manipulaci, pevnost, odolnost oděru, chemickou odolnost atd. Této trubičky se vyrobí v Austin Detonator Assembly až km ročně a na její výrobu je potřeba až 600 tun plastových materiálů. To je důvod, proč jsme se v květnu letošního roku stali členy Plastikářského klastru. Plastikářský klastr je sdružení 22 malých a středně velkých podniků působících především ve Zlínském kraji v plastikářském či gumárenském průmyslu. Silná pozice plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji spolu s gumaři totiž představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu. Členy klastru jsou například námi známá Irisa Vsetín, Fatra Napajedla a další. Aktivity klastru směřují do čtyř prioritních oblastí: vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, výzkum a vývoj, společný nákup produktů a služeb, prezentace a propagace klastru. Důležitou roli hraje interakce s významnými institucemi v kraji Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínským krajem, Sdružením pro rozvoj Zlínského kraje (regionální strategie), Technologickým inovačním centrem. Plastikářský klastr již v současné době nakupuje s významnými úsporami nákladů pro členské firmy elektřinu a plyn a v přípravné fázi je i projekt společného nákupu surovin, režijního materiálu a vybraných služeb. Pro naše potřeby je velmi důležitý výzkum a vývoj ve spolupráci s odborníky na UTB ve Zlíně, se kterými jsme již zahájili spolupráci na významném projektu. V neposlední řadě je pro nás také významný výše uvedený společný nákup energie a surovin. Lenka Mikulenčáková Úsek technologie Soutěžní otázka pro vás: Co myslíte, kolik PVC těsnění spotřebujeme ročně na elektrické rozbušky? Své odpovědi vyplňte na připravený ústřižek pod křížovkou. Spolu s tajenkami odevzdávejte na personálním oddělení do 18. listopadu Tři vylosované odměníme. a) ? b) ? c) ?

10 10 Personální okénko Víte, že letošní ročník našeho velkého firemního setkání pod širým nebem už byl vlastně jubilejní desátý? Za to desetiletí tato akce nesla různá jména jako Garden Party nebo Open Air Day, ale nejvíce se osvědčilo a našinci je asi nejbližší ne zrovna nejvýstižnější pojmenování Zahradní slavnost (i když na fotbalovém hřišti ). V netradičním pojetí se nesla náplň letošní akce. Plošné fasování dárků jsme nahradili zážitkovým odpolednem plným soutěží, dobrého pití a skvělého jídla (pro trpělivé). Navzdory příšerně dlouhé čekací době na steaky, způsobené malou lidskou kapacitou obsluhy a velkou kapacitou z řad našich zaměstnanců, se páteční akce v Janové povedla. Vždyť do soutěží se zapojila většina z nás, lákaly kvalitní drinky, netradičně praktická tombola a také DJ z Rádia Zlín dokázal rozproudit skvělou zábavu už od brzkého odpoledne. Taneční nálada všem Austiňákům vydržela tradičně do pozdních večerních hodin. Kdo si chce připomenout všech deset uplynulých ročníků, nalezne je na našich stránkách pod linkem: Markéta Klímková Marketing a PR specialista

11

12 12 Společně bezpečně Život a zdraví jsou nejvýznamnějšími hodnotami pro většinu lidí. Přejeme si žít dlouho a ve zdraví. Vzájemně si přejeme zdraví, štěstí, optimismus, dobrou náladu, pevné nervy při příležitosti narozenin, svátků, k Novému roku a vsadím se, že zdraví je v těchto přáních zmíněno vždy na prvním místě. Není to jen společenské klišé, vychází z dlouhodobých zkušeností, z moudrosti našich předků, je ověřeno generacemi našich předchůdců. Věřím, že všichni budete souhlasit s tvrzením, že opravdovou hodnotu a obsah pojmu zdraví si většina lidí začne naplno uvědomovat, až se nějaké zdravotní obtíže či úraz přihodí přímo jim, jejich blízkým nebo známým. Všichni máme v podvědomí, že je třeba si zdraví vážit a pečovat o něj. Zejména s přibývajícím věkem a osobními zkušenostmi začínají tyto podvědomé impulsy nabírat konkrétní rysy, konkrétní přání a dostávají se v našem žebříčku hodnot hodně vysoko. Přesto je tak snadné se o své zdraví připravit nebo o něj cizím zaviněním přijít. Také existuje spousta faktorů, které na něj mohou mít vlit a které ovlivnit nedokážeme/nemůžeme. Naproti tomu stojí jeden z nesporných faktorů lidského chování, který ovlivnit dokážeme, který přímo utváříme. Je jím bezpečné chování. Díky vývoji společnosti a snaze eliminovat nebezpečné situace vedoucí ke zraněním či ztrátě života je bezpečnost vnímána jako celospolečenská nutnost a obecně platí, že čím rozvinutější společnost (vyšší životní úroveň), tím vyšší jsou nároky na obecnou bezpečnost. Stará se o to stát (státní, veřejné, neziskové organizace a instituce), pravidla jsou hluboce zakotvena v legislativě a neustále jsou rozvíjena. Proto vznikla drtivá většina technických norem, na obalech potravin jsou zveřejňovány údaje o nutriční hodnotě a použitých chemických látkách (tzv. éčka ), jsou zavedeny standardy certifikace shody známé pod značkou CE. Proto chodí do výroben potravin, restaurací a jídelen kontrola hygienické nezávadnosti provozu, ve firmách dohlíží na kontrolu bezpečnosti práce Oblastní inspektorát práce či, jako v případě AD, Obvodní báňský úřad. Kontroly Hasičského záchranného sboru dohlíží nad dodržením norem v oblasti protipožární prevence a mohl bych ještě dlouho pokračovat. Pro prevenci závažných havárií v průmyslu je v Evropě rozšířena legislativa známá pod zkratkou SEVESO II (Seveso je město v severní Itálii, kde v roce 1976 uniklo několik kilogramů jedovatých dioxinů do ovzduší a následně onemocnělo více než 200 lidí). A řidičský průkaz? Primárně se nejedná o nic jiného než o prokázání praktické i teoretické znalosti pravidel a norem bezpečného provozu motorových vozidel. A když jsem u aut, jen připomínám, jaký byl vývoj v oblasti bezpečnostních pásů v posledních 50 letech: nejprve žádné pásy nebyly potom byly, ale nebyly povinné později byly povinné jenom na předních sedadlech, na zadních pouze pokud byly k dispozici dnes někteří výrobci montují do automobilů výstražnou signalizaci nezapnutých pásů ve většině zemí je povinnost mít zapnuté pásy i na zadních sedadlech v některých zemích je povinností cestujících mít zapnuté pásy již i v autobusech Všechna tato opatření, nařízení a kontroly vnímáme často jako samozřejmé (zvláště pokud si uvědomujeme, že je to pro naši bezpečnost), nebo to považujeme za obtěžující až diskriminující (to v případě, že provozujeme levné bistro, kde podáváme rychlé občerstvení pod značkou maso všech barev ). Věřím, že se shodneme, že ve většině se jedná o opatření a postupy, které vedou ke zvýšení celkové bezpečnosti ve společnosti a významně přispívají ke zlepšení ochrany zdraví všech občanů a tím i k celkově vyšší bezpečnosti ve společnosti. V každodenním životě v rámci firmy hovoříme o bezpečnosti velmi často a s důrazem. Jako úplně první proceduru absolvuje každý nový zaměstnanec školení o bezpečnosti a protipožární ochraně. Dále je v rámci naší firmy nezbytnou podmínkou pro práci s výbušninami absolvování pyrokurzu, následují pravidelná školení z technologických a pracovních postupů, která obsahují také mnoho informací ve vztahu k zajištění podmínek bezpečné práce. A to vše vnímáme a akceptujeme jako nezbytnou podmínku pro naši každodenní práci. Ve společnosti Austin je bezpečnost posazena nejvýše z firemních hodnot, které se vlastníci, management i pracovníci všech úrovní zavazují dodržovat a rozvíjet. Hovoříme o tom při každé příležitosti, je to zakotveno v naší firemní strategii, informací o bezpečnosti vždy začínám setkání se zaměstnanci (tzv. briefing). Hovoříme o bezpečnosti velmi často, možná se někdy zdá, že se z toho staly otřepané fráze. To však neznamená, že by se stala bezpečnost méně potřebnou, je tomu přesně naopak. Vracím se k úvodu svého článku přejeme si vzájemně zdraví. Také je to otřepaná fráze, ale věřím, že v tom slyšíme upřímné přání našich blízkých, známých i nás samotných. Věřím, že se také shodneme na tvrzení, že pokud je někdo zdravý, pravděpodobně se choval bezpečně. Je to podmínka nutná, nikoli však postačující. Nutná proto, že i když budu mít štěstí, ale budu se chovat nezodpovědně (= nebezpečně), budu chodit bez potřebné ochrany do míst se zvýšeným rizikem nákazy, jezdit nebezpečně rychle a riskantně, nedostatečně se oblékat v zimě, dříve nebo později ode mne štěstěna tvář odvrátí. A já budu muset k lékaři, do nemocnice, ležet a potit se doma v posteli A nemyslím, že jízdu v houkající sanitce či let záchranářským vrtulníkem považuje racionálně uvažující člověk za adrenalinový zážitek, který je nutné co nejčastěji opakovat. Proto, abyste si mohli některé skutečnosti a obecné zásady připomenout, pro vás připravujeme informační program Společně bezpečně. Cílem je zvýšit obecné povědomí o důležitosti bezpečnosti v našem každodenním životě (udržení zdraví), že její dodržování není jen příkaz legislativy, povinnost vyplývají ze zaměstnaneckého poměru. Chceme rozšířit aktivitu ve zvyšování bezpečnosti a získávání správných návyků i mimo firmu, je to pomůcka, připomenutí pro vás a vaše nejbližší. Vždyť je obecně známým faktem, že nejvíce a nejrychleji se učíme pozorováním a napodobováním. Pokud je taková znalost či návyk podpořen logickými argumenty, umožní to jejich snadné přenášení v nejbližším okolí. Ambicí programu Společně bezpečně není šíření odborných znalostí (ty ponechám na odbornících na problematiku bezpečnosti práce). Jde o sdílení informací, které nám všem připomenou prosté základy, které jsou často tak samozřejmé, že už o nich ani nemluvíme (a naše děti tak potom tuto znalost od nás bohužel nezískají). Petr Kuna Výkonný ředitel pro provoz

13 Investice a inovace 13 Tak jako každý rok, tak i na letos jsou plánovány opravy a investiční akce týkající se nemovitého majetku. Ve výčtu naplánovaných stavebních prací na tento kalendářní rok byly realizovány akce, které správa nemovitého majetku zajišťovala, či se na jejich realizaci podílela a to např.: stavební úpravy obj. 233 rekonstrukce obj. 91 nové oddálené bleskosvody u obj. 106, 57, 118 zpevněné plochy a odvodnění ve valech u obj. 27, 47, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 stěhování kanceláře mistrů na obj. 236 stěhování potisku na obj. 236 oprava rampy na obj. 236 oprava rampy na obj. 5 v Manerově výměna zastřešení před kobkami obj. 57 demontáž podhledů a provedení nových podhledů na obj. 221 výměna výmetných stěn a oken na obj. 221 oprava zpevněné plochy u obj. 14 stavební úpravy hlavní vrátnice opravy komunikací v areálu AD stavební úpravy obj. 60 Odvodnění plochy před objektem 14 Zpevnění plochy a odvodnění na objektu 48 Momentálně probíhají další akce jako např.: oprava fasády a výměna oken na obj. 14, 15, 15/1 úprava kanceláře logistiky na obj. 14 úprava kanceláří na obj. 16 Dále budou ještě realizovány: opravy vstupních schodišť na obj. 16 přístavba obj. 224/3 Kromě zmíněných investičních akcí probíhají po celý rok a hlavně v době dovolených další, menší, ale neméně důležité stavební práce a také údržba areálu. Ivo Holec Správa nemovitého majetku Objekt 91 Zpevnění plochy u objektu 14 Oprava fasády a výměna oken na objektu 15

14 14 Výzkum a vývoj Snaha o maximální snižování nákladů, zvyšování efektivity výroby a přísnější legislativa v oblasti hygieny práce - to jsou jedny z hlavních důvodů zavádění robotizovaného pracoviště v naší firmě. Něco málo z historie: První aplikace robotů v průmyslu (v západní Evropě druhá polovina 80. let minulého století) se začaly objevovat v oblastech, jež člověk nebyl schopen díky své tělesné konstituci vykonávat. Tím je myšlena např. manipulace s hmotnými břemeny, lakování rozpouštědlovými barvami a podobně. K masovému rozšíření robotů dochází na počátku 90. let 20. století (stav v Západní Evropě). Svařování, manipulace, paletizace, plastikářství, obsluha lisů tlakového lití, automatizace kovacích lisů, lakování to jsou typické aplikace, kde robotika zdomácněla (v České republice až v posledních několika letech). V našem případě, nasazení prvního robota v AD, bylo rozhodnuto u zařízení na výrobu smyček v provedení pro našeho německého zákazníka. Naše smyčkovací vačkové automaty (klobouk dolů, jak dlouho tyto stroje pracují) nejsou schopné danou smyčku vyrábět, a proto ji pro nás dodávala kooperující firma. Jednalo se o způsob ručního smyčkování, kdy jedna pracovnice vyhotovila přibližně 700 až 800 samotných smyček za směnu, přičemž vždy záleželo na zručnosti pracovnice. S tím bylo bohužel spojeno velké namáhaní rukou zejména zápěstí. Dále se smyčky musely zvlášť štítkovat a na koncích stripovat pro sestavu s elektrickou pilulí. Proto vznikl požadavek na automatizaci a sjednocení operací do jednoho zařízení. Na základě výběrového řízení a návrhu firmy ABB jsme dozráli k zadání nechat vyrobit Robotickou smyčkovačku. Společnost ABB je jedním z vedoucích dodavatelů průmyslových robotů, automatizovaných výrobních systémů a s tím spojených služeb. Při návrhu vznikalo několik variant jak samotné koncepce stroje tak umístění robota na pracovišti. Výsledek byl zavěšení robota IRB 140 nad mechanickou část stroje. Zde bych uvedl několik základních dat k robotu: ROS 1 je první robotizované pracoviště v AD, kde získáváme zkušenosti s provozem, obsluhou a nároky na údržbu. Aktuální stav vyhotovených smyček je v současné době přes 300 tisíc kusů. Závěrem bych touto cestou poděkoval všem zainteresovaným na projektu. Zejména obsluze, která svým přístupem významně pomohla k uvedení prvního robota v AD do provozu. Milan Juřica Vývojový pracovník Nosnost 6 kg Dosah 0,8 m Opakovatelná přesnost ± 0,03mm Rychlost až 2000 mm/s 6 os Pro výkon bylo důležité motat dvě smyčky najednou. Proto vznikla mechanická část stroje poskládaná z levé a pravé strany, které jsou k sobě zrcadlově umístěny. Každá ze stran obsahuje navíjecí, stripovací a štítkovací celky spolu synchronizované. Součástí stroje je také dopravník, který hotové smyčky dopraví z pod stroje do bedny k obsluze. Zajímavou skutečností je počet komponentů, ze kterých se skládá. Patří mezi ně pneumatické písty, servomotory, mechanické díly, pojezdy, vedení, šrouby a mnoho dalších dílů s konečným číslem 982 komponentů.

15 Informace z provozního úseku 15 Každý zřejmě v Austinu zkušebnou prošel, alespoň ten, co má pyrokurz určitě, ale není na škodu, vám toto pracoviště krátce připomenout. Ano, zde na tomto objektu se provádí celá škála zkoušek, a to jak na laborované rozbušce, tak i na konečném sestaveném produktu, ať už jde o rozbušku elektrickou, neelektrickou popř. elektronickou. Například jedna z důležitých zkoušek, která se provádí i pro naší dceřinou spol. ADA, je zkouška vodotěsnosti a dále i zkouška mechanické pevnosti sestavy. Obě tyto zkoušky garantují funkční schopnost u cílového zákazníka, že je rozbuška vyrobena tak, že se do ní nedostane voda a že je kvalitně na sestavovací lince zaškrcena. Letos se nám podařilo zakoupit novou termo komoru. Ta slouží k testování Oil Star rozbušek při vysokých teplotách (až 246 C). Žlutá buňka vedle objektu zkušebny slouží při výpadku hlavní zkušebny nebo při velkém počtu zkoušek jako doplňující zařízení, kde je možné na rozbuškách odzkoušet dobu zpoždění. Milan Trochta, vedoucí zkušebny Informace z oblasti BOZP Jak jsme již v minulých číslech AD Impulsu představili tři zátěžové faktory ovlivňující podmínky při práci, v tomto díle představíme další faktor, a to psychickou zátěž. I tento zátěžový faktor je specifikován v právních předpisech, což si částečně představíme v dalším textu. Prací s psychickou zátěží se rozumí práce: spojená s monotonií, ve vnuceném pracovním tempu, v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu, vykonávaná pouze v noční době. Prací spojenou s monotonií je myšlena práce, při níž je charakteristické opakování stejných pohybových nebo úkolových úkonů s omezenou možností zásahu zaměstnance do jejich průběhu. Prací ve vnuceném pracovním tempu se rozumí práce, při níž si zaměstnanec nemůže volit její tempo sám a musí se podřídit rytmu strojového mechanizmu, úkolu nebo rytmu jiného zaměstnance. Splňuje-li posuzovaná pracovní činnost uvedené charakteristiky je v rámci kategorizace prací zařazována do kategorie 2. Pokud při trvalé práci působí kombinace tří a více faktorů, jsou tyto práce zařazeny do kategorie 3 práce v riziku psychické zátěže. Práce spojené s monotonií, jakož i práce ve vnuceném pracovním tempu, musí být k omezení jejich nepříznivého vlivu na zdraví přerušovány bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. Jestli bychom měli výše uvedené údaje přiřadit k pracím vykonávaným v našich společnostech, tak psychické zátěži jsou vystaveni zejména zaměstnanci při sestavě rozbušek, kde je tempo podřízeno chodu linky. Jak jste měli možnost poznat, tak psychickou zátěží v rámci pracovních činností nejsou například trvalá práce u PC, stresy z pracovního přetížení, stresy zaměstnanců na manažerských postech nebo třeba pracovní zařazení, při němž je zaměstnanec vystaven interpersonálním konfliktům, frustraci a negativním emočním tlakům. Radomil Moštěk Bezpečnostní technik

16 16 Personální okénko Máme 69 nových úspěšných absolventů pyrokurzu! V průběhu měsíců březen červenec proběhly hned dva základní pyrokurzy. Závěrečné zkoušky se uskutečnily jako vždy s patřičnou nervozitou v showroomu. Proběhly ve dnech (37 osob) a (32 osob) a my rádi sdělujeme, že všichni uspěli. V těchto dvou pyrokurzech jsme nabídli možnost zvýšení kvalifikace šestnácti potenciálním uchazečům o práci. Zde jsou jména úspěšných absolventů z prvního pyrokruzu: Alena Bělotová, Radka Cmarová, Bc. Radek Číž, Pavel Fojtů, Jiří Gargulák, Ludmila Garguláková, Simona Hajdíková, Dagmar Halbichová, Zdeněk Hlaváč, Marcela Hnátková, Romana Holbová, Tomáš Janíček, Marie Janušová, Veronika Juráňová, Jana Kocurková, Jana Kocurková Huslenky, Silvie Kupčíková, Pavel Martinka, Iveta Maňáková, Helena Matůšová, Petr Mikač, Ing. Ivana Mrnuštíková, Ing. Lenka Navrátilová, Markéta Nevolová, Jaroslav Ptáček, Bohdana Rozmošová, Žaneta Surá, Ing. Jan Surý, Veronika Šimarová, Libor Šrámek, Luboš Valchář, Pavlína Valíčková, Rudolf Vichtora, Ludmila Vlková, Simona Zajíčková, Zuzana Zimková a Jana Zrníková. Úspěšní absolventi druhého pyrokurzu: Tomáš Bartošek, Radek Fojtů, Pavel Galetka, Renata Galetková, Petr Gargulák, Terezie Hodulová, Jaroslav Hrňa, Lucie Hrňová, Šimon Hurtík, Martin Juřica, Zuzana Kocurková, Jitka Kopecká, Blanka Macháčová, Josef Maliňák, Kateřina Maňáková, Markéta Maňáková, Jakub Martišek, Bohuslav Mašlík, Zdenka Matochová, Eva Měrková, Iva Mikušová, Pavel Mišun, Jan Novosad, Igor Pazourek, Miroslav Pumel, Jakub Řezanina, Ladislava Smilková, Kateřina Šťastná, Lubomír Štrbačka, Daniel Tomeček, Michal Trávníček a Marek Tymrák. Všem novým absolventům srdečně blahopřejme a přejeme mnoho úspěchů v práci! Další pyrokurz se připravuje na přelom září a října letošního roku. Dne jsme vyslali dva naše spolupracovníky do státního pyrokurzu v Poličce. Jedná se o seřizovače z Ráztoky. Z laborace se zúčastní Jiří Krejčí a ze složí Libor Goldefus. Závěrečné zkoušky se uskuteční Oběma přejeme hodně úspěchů při studiu. Jana Potěšilová, personální útvar V březnu letošního roku zahájila svou činnost stravovací komise (SK). Vedení společnosti tak primárně reagovalo na připomínky zaměstnanců v oblasti stravování. Dalším důvodem pro zřízení nebo chcete-li smyslem SK je snaha zlepšit komunikaci mezi dodavatelem stravování, společností EUREST a koncovým zákazníkem, tj. každým jednotlivým zaměstnancem. Cílem je maximálně vylepšit kvalitu stravování ve firmě. Stravovací komise se za účasti zástupců AD a dodavatele schází přibližně 1x v měsíci. Po projednání nezbytných připomínek ke stravování (nezřídka i pochval) je vyčleněn čas pro konstruktivní diskuzi napříč komisí. Snahou je nastavení jistého standardu v oblasti firemního stravování a jeho postupného posunování výše. Z návrhů a připomínek se povedlo zrealizovat mimo jiné následující: zavedení sešitů pro Vaše připomínky na jednotlivých jídelnách zlevnění vybraných druhů minerálních vod častější zařazení luštěnin do jídelníčku navýšení gramáže smažených sýrových minutek zlepšení informovanosti o jednotlivých jídlech (gramáž, popis). V minulých měsících byl dále dodavatel podroben kontrole Krajskou hygienickou stanicí, která nenalezla žádné výrazné porušení předpisů a norem. Bohužel je nutné, čas od času řešit i méně příjemné události, jako např. vandalismus a záhadné zmizení vybavení jídelny na obj. 52 nebo stížnosti na vulgární chování některých pracovníků vůči personálu EURESTu. Společnou snahou členů stravovací komise, a pevně věřím i zástupců dodavatele, je v budoucnu řešit spíše ty milé připomínky a zamezit těm negativním, které nabourávají vzájemnou důvěru obou stran. Ne vždy je nejlepší volbou držet se přísloví: Chovejte se jako doma, ať vidíme, jak to u Vás vypadá. Pokud máte jakékoliv připomínky ke stravování, neváhejte kontaktovat členy SK. O jejím složení jsme informovali v minulém AD Impulsu nebo je naleznete na personálních nástěnkách. Roman Vala Člen SK Jubilea ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2011 oslavili tito zaměstnanci: v květnu: 25 let Ilona Urbanová 4426 v červenci: 30 let Bedřich Jakl let Petr Lanzendörfer let Hana Divišová let Vlasta Mikšíková let Zdeněk Neděle let Petr Soukup let Růžena Vávrová 4426 v srpnu: 35 let Milan Mořkovský let Marcela Rožnovjáková let Ruth Hrbáčková let Pavlína Řepková let Zdeňka Dančáková 4480 v září: 30 let Vít Křenek let Eva Novosadová let Ludmila Rusínová let Věra Trlicová let Jarmila Václavíková 4414 Odchody do důchodu v červenci: Antonín Havran 4426 Jiřina Kocourková 4423 v srpnu: Jiří Michna 4414 Jubilantům gratulujeme a pracovníkům, kteří odcházejí do důchodu přejeme mnoho spokojených důchodových let.

17 Personální okénko 17 Milí kolegové, rádi bychom Vás informovali, že jsme společně se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou připravili pro její klienty z řad našich zaměstnanců opět úspěšný projekt ZDRAVÁ FIRMA ZAMĚSTNANECKÝ PROGRAM, který má za cíl přesvědčit co nejvyšší počet pojištěnců o nutnosti péče o své zdraví a o výhodnosti upřednostnění preventivních opatření před eventuálním léčením důsledků nezdravého způsobu života. O tomto programu budete včas informováni prostřednictvím firemních nástěnek. Představení některých benefitů zdravotní péče u Všeobecné zdravotní pojišťovny: Jako klient VZP máte volbu: Ošetří vás na kterémkoli z 38 tisíc našich smluvních zdravotnických zařízení. Své záležitosti můžete vyřídit na 196 kontaktních místech pokrývajících všechny regiony. Jako klient VZP máte jistotu: Hradíme i ty nejnáročnější lékařské zákroky. Zajistíme vám léčbu i velmi nákladných chronických onemocnění. Jako klient VZP máte výhody: S našimi partnery Klubu pevného zdraví VZP ušetříte ročně tisíce korun na vámi vybraných službách a produktech. Pokud chodíte na pravidelné preventivní prohlídky, můžete získat roční bonus ve výši 1500 Kč. Na Dnech zdraví po celé ČR vám změříme zdarma nejdůležitější zdravotní ukazatele. Pro chronicky nemocné děti již tradičně organizujeme léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník. Příspěvek pro děti do 15 let (na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění či na fixní rovnátka). Elektronická zdravotní knížka (IZIP). Zdarma cestovní pojištění pro dárce krve a dárce kostní dřeně. Příspěvek na bezlepkovou dietu. Zdarma výpis přehledu zaplacené zdravotní péče za minulý rok. VZP vám uhradí: 1x za dva roky preventivní prohlídku u praktického lékaře 2x ročně návštěvu u zubního lékaře 1x ročně prohlídku u ženského lékaře Citrusy (pomeranče, grapefruity, citróny, mandarinky, limetky, ) jsou velkou zásobárnou přírodního vitamínu C. Tento vitamín je silný antioxidant a pomáhá nám v prevenci nádorových onemocnění. Díky jeho dostatku také dobře funguje náš imunitní systém a máme sílu bojovat s různými infekcemi. Množství vitamínu C ve 100 g citrusu se pohybuje mezi mg. Doporučená denní dávka vitamínu C v EU je 60 mg. Pokud tedy sníte denně dva větší citrusové plody, máte o dostatek tohoto užitečného antioxidantu postaráno. Pro svůj vysoký obsah vlákniny a také proto, že neobsahují žádný tuk, jsou výbornou součástí redukčního jídelníčku. Obsahují fruktózu, glukózu a sacharózu, tedy jednoduché cukry, které jsou zásobárnou rychlé energie. Jsou to potraviny nízkokalorické normální pomeranč má asi 70 kalorií, grapefruit asi 90 kalorií. Pokud chcete shodit přebytečné kilogramy, určitě citrusy do svého jídelníčku zařaďte. Nezanedbatelný je také obsah kyseliny listové v citrusových plodech. Tato látka je vlastně vitamín ze skupiny vitamínů B. Je důležitá pro tvorbu nových buněk, podílí se na dospívání červených krvinek a je nezbytná pro nitroděložní vývoj lidského plodu snižuje riziko výskytu vývojových vad. Nejvhodnější cestou jak kyselinu listovou z citrusů přijímat, je jíst je syrové nebo z čerstvých plodů lisovat šťávu. V posledních letech se začíná přikládat důležitost také obsahu tzv. fytochemikálií (limonoidy, flavonoidy, karotenoidy, ) v citrusech. Tyto látky na naše zdraví působí v mnoha oblastech. Je laboratorně prokázáno, že to jsou hlavně bojovníci proti nádorovým onemocněním (prsu, kůže, plic,...), infekčním onemocněním a představují další skupinu velmi důležitých antioxidantů. Aby váš příjem těchto látek byl dostatečný, je doporučována každodenní konzumace citrusových plodů. Limonoidy se totiž v jiném ovoci či zelenině nevyskytují! Citrusů by se však měli vyvarovat lidé, kteří trpí alergií na citrusové plody. Alergie se projevuje například kožními vyrážkami, dýchacími potížemi či migrénou po požití citrusů. Velké množství citrusové šťávy, zejména z citrónu, pozřené najednou může též svou kyselostí poškodit zubní sklovinu. Je tedy vhodné si po konzumaci citrusů vypláchnout ústa čistou vodou. Redakce AD Impulsu

18 18 Sociální odpovědnost firmy Naše firma letos přistoupila k řádovému zvýšení podpory hokeje dětí a mládeže ve Vsetíně. Do příštího čísla připravujeme rozhovor s jednou z ikon vsetínského hokeje Alexejem Jaškinem, sportovním ředitelem Valašského hokejového klubu. Tématem bude především současná výchova talentů tohoto populárního sportu ve Vsetíně, ale nelze nezmínit i podíl tohoto vynikajícího obránce na slavné etapě historie vsetínského hokeje. Letos v dubnu se uskutečnila jarní část již 4. ročníku běžeckého závodu pro veřejnost Valachiarun. Jeho podzimní pokračování se běželo již v tradičním termínu 1. října. Tato akce, jíž je Austin partnerem, má i svou dětskou složku nazvanou MINI běhy. Děti jsou rozděleny do 3 věkových kategorií. Nejmenší závodníci mají kolem 2 let a nejstarší 15 let. Děti běží na okruhu v délce 350 m kolem rybníčku v Panské zahradě a to 1, 2 nebo 3 okruhy. Kromě pokrytí startovného náš dar pořadatelům umožňuje předat každému dítěti i pamětní medaili a diplom. Přijďte si příště se svými ratolestmi trochu zazávodit! GLOBE Games opět na Valašsku Po 12 letech se na Valašsko vrátilo mezinárodní setkání žáků, studentů a pedagogů GLOBE Games. Již 14. ročník, tentokrát pořádaný ZŠ v Rokytnici, proběhl za velkého zájmu veřejnosti v květnu tohoto roku. A co to vlastně GLOBE je? Je to jak anglický termín pro Zemi či zeměkouli, tak i dlouhodobý mezinárodní program, kterého se účastní 112 zemí z celého světa. Nabízí žákům praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí jejich školy. Vede ke spolupráci dětí a pedagogů a přirozeně podporuje přírodovědné předměty. Získaná data pak žáci odesílají do celosvětové databáze, kde profesionální zpracování dat garantuje NASA. Výsledky pak slouží vědcům a studentům po celém světě. Austin byl sponzorem této akce. Stránku připravil Dalibor Krpenský Manažer pro vnější vztahy

19 Sociální odpovědnost firmy 19 Vsetínští nohejbalisté se v letech 2009 a 2010 stali nejúspěšnějším týmem 1. nohejbalové ligy a od roku 2011 postoupili o úroveň výše, do extraligy. Vyrovnat se s nároky na účast v nejvyšší soutěži je jim umožněno také díky podpoře firmy Austin Detonator s.r.o., jejíž logo také nosí na dresu. Hned v úvodu roku tým posílil o slovenského reprezentanta Patrika Peruna. Úspěšnost týmu však kolísala, především v důsledku zranění důležitých hráčů Novosada, Padyšáka i samotného Peruna. I proto po základní části obsadili vsetínští sedmou příčku v osmičlenném poli a bojují o udržení se v nejvyšší soutěži. Díky příznivé shodě okolností se již v srpnu stal významnou posilou mužstva další slovenský reprezentant, Ján Brutovský. Tento šestadvacetiletý čtyřnásobný mistr světa a šestinásobný mistr Evropy byl již ve svých dvaadvaceti letech vyhlášen za nejlepšího hráče mistrovství Evropy (2007). Pro vsetínský nohejbal je příznivé, že organizuje své přesídlení z Francouzského Venaca, kde se dosud zdržoval, na Vsetín a mohl by se tak podílet na koncepčním rozvíjení nohejbalových aktivit přímo v místě. Přes atraktivní posilu vsetínští v prvním kole playout podlehli na hřišti TJ AVIA Čakovice 5:2 a o setrvání v soutěži ještě budou muset těžce bojovat. Na domácím hřišti u vsetínské sokolovny se představí v sobotu , případně 1. a 2. října. Vít Zgarba NK Climax Vsetín V sobotu proběhl první ročník taneční akce Bunkr Dance Battle, kterou se naše společnost pro její dobrý potenciál rozhodla podpořit. Než došlo na samotnou taneční soutěž, čekaly účastníky v hod ve vsetínské sokolovně workshopy. Ve čtyřech skupinách rozdělených podle stylů (DANCEHALL, HIP HOP, HOUSE DANCE, PROGRESIVE) se sešlo vždy zhruba 40 tanečních nadšenců, kterým se lektoři věnovali hodinu čistého času. Odpolední program odstartoval v hod prezentací soutěžících, kteří se mohli zapsat do tří battlů (soubojů): HIP HOP BABY, HIP HOP BORCI, HOUSE DANCE. Zatímco v hip hopu se soutěžilo podle pohlaví, kategorie house dance byla smíšená. Celým programem provázela Katie z radia Kiss Publikum, hudební doprovod zajistili DJs Send a FNTM. Výkony hodnotila tříčlenná porota složená z předních českých tanečníků (Janča J., Tess/BEAT UP, Filos/ALYASCHCA CREW). Mezi dívkami si v hip hopu vybojovala vítězství Noemi z Olomouce, z chlapců ocenění za první místo získal Romeo z New Side Přerov. Ve smíšeném souboji v house dance přesvědčil svým výkonem Patrik z Groove Fanatics z Karviné. Ján Brutovský přebírá vsetínský reprezentační dres Ve dnech června proběhla v prostorách našich jídelen už po druhé charitativní prodejní výstavka výrobků klientů Domova Jitka. O činnosti a poslání tohoto denního stacionáře byli zaměstnanci informováni s dostatečným předstihem na nástěnkách, kde se dozvěděli také konkrétní termíny návštěv jednotlivých jídelen. Přestože se jednalo už o druhou takovou spolupráci naší firmy s Domovem Jitka a i loňský ročník se těšil pěknému zájmu, byli zástupci Domova opravdu mile překvapeni. Velmi si cenili toho, že sklízeli pochvalné komentáře našich pracovníků, mohli si s nimi popovídat a u jejich stánku bylo stále plno. V neposlední řadě nás jako spolupořadatele potěšilo sdělení, že se v tomto třídenním prodejním cyklu podařilo Domovu utržit celkem 7.014,- Kč. O účelu využití těchto prostředků jsme již informovali, ale pro připomenutí zopakujeme slova paní Podzimkové, fundraisera Domova Jitka: Chceme podpořit hlavně odlehčovací službu, kterou poskytujeme. Umožňujeme rodičům, aby v případě jejich naléhavé potřeby např. vyčerpání, hospitalizace apod. mohli na přechodnou dobu umístit dítě v našem zařízení. Taková práce je jistě záslužná a moc si vážíme přístupu našich zaměstnanců, kteří tuto činnost drobným či větším nákupem podpořili. Markéta Klímková, marketing a PR specialista Jídelna na obj. 14 Dle ohlasů zúčastněných se podařilo zorganizovat kvalitní taneční akci, která by určitě měla pokračovat i v dalších letech. V duchu svého motta pořadatelé neroztancovali jen Vsetín, ale téměř celou Moravu, vždyť účastníci se do našeho krásného města sjeli od Karviné až po Brno. Nezbývá než popřát, ať organizátorům vydrží chuť a elán do práce a my ostatní se budeme těšit za rok zase na shledanou. Prodávající tým před objektem 52 Zuzana Běťáková, útvar EMS

20 20! Tajenku jarní křížovky tvořila tato lidová pranostika: Májová vlažička naroste travička; májový deštíček poroste chlebíček. Správně luštili tito výherci: Pavlína Šimková, Zdeněk Plevák a Jana Zádrapová. Podzimní křížovka vám přináší citát od Konfucia: Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by (dokončení najdete v tajence) Tajenky křížovky noste na PÚ do Jméno a příjmení: Tajenka: Odpověď na tipovací otázku: Středisko/os. číslo:

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže V následujícím přehledu je zachycen vývoj legislativy v oblasti kategorizace psychické zátěže, který počal Standardní metodikou AHEM v roce 1990

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD ӏ Svařování ӏ Manipulace ӏ Broušení, frézování, řezání ӏ Lepení ӏ Robotické buňky ӏ Jednotlivá pracoviště ӏ Robotické

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 6.2.2012

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 6.2.2012 Stavitel podzemní hrobky (kód: 69-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Povolání: Stavitel podzemní hrobky Doklady potvrzující ÚK:

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

Ing. Pavel Křivánek H 4. E*Star - elektronické rozbuška

Ing. Pavel Křivánek H 4. E*Star - elektronické rozbuška Ing. Pavel Křivánek H 4 Austin Detonator s.r.o. E*Star - elektronické rozbuška Abstrakt Elektrické a neelektrické rozbušky jsou v poslední době doplněny stále více využívanými elektronickými rozbuškami.

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba A (T-STS A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

Rekonstrukce areálu společnosti FORT - PLASTY s.r.o díky programu Nemovitost Výzva I a II. Miroslav Silný ml.

Rekonstrukce areálu společnosti FORT - PLASTY s.r.o díky programu Nemovitost Výzva I a II. Miroslav Silný ml. Rekonstrukce areálu společnosti FORT - PLASTY s.r.o díky programu Nemovitost Výzva I a II. 1 Miroslav Silný ml. Výrobní program : Vzduchotechnické potrubí (VZT.) - 65 % kruhové provedení provozní tlak

Více

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby, Vyhláška č. 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení MŠ SNP č. p. 447, Třinec fasádní zateplení obvodových stěn a střechy nové vyhlášení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle Závazných pokynů

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY

ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY studie č. 37 Vytvořeno pro projekt registrační číslo: CZ 1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Objednatel: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Konfederace zaměstnavatelských

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tomáš Kabrhel 1 FLEET DAY 2012 1) CZ, spol. s r.o. 2) CAR FLEET SERVIS co to je? 3) CAR FLEET SERVIS nabízené služby 4) CFS systém 5) Servisní síť 6) Bloková výjimka 7) řešení

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

Využití projektu SLIC 2012

Využití projektu SLIC 2012 Využití projektu SLIC 2012 Jaké je psychosociální klima ve vašem podniku? MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ, Santé s.r.o. Obsah prezentace: Psychosociální rizika Metodika, materiály Zkušenosti z výrobního podniku

Více

Strojní inženýr investic a engineeringu

Strojní inženýr investic a engineeringu Strojní inženýr Kdo to je: Strojní inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu

Více

5. Staveniště Klíčová slova: Anotace textu: Staveniště Obrázek 1: Staveniště

5. Staveniště Klíčová slova: Anotace textu: Staveniště Obrázek 1: Staveniště 5. Staveniště Klíčová slova: Geologický vrt, skládky, přístřešek, mezideponie zeminy, staveništní komunikace, panelová vozovka, autojeřáb, elektrický vrátek, dopravní pás, míchací centrum, kovárna, truhlárna,

Více

Normy kde je hledat a získávat

Normy kde je hledat a získávat VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů DEGRADAČNÍ PROCESY Přehledové kapitoly Normy kde je hledat a získávat VŠB-TU Ostrava, FEI,

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s.

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Představení společnosti CELogis a.s. Rychlost, kvalita a přesnost je pro nás samozřejmostí! Firma CELogis byla založena v roce 1999 jako

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou MINISTERSTVO FINANCÍ ČR PID: MFCR4XPEGF-02 Doručeno: 04.12.2014 Listu: 3 Druh: PŘÍLOHA Příloha č. 6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou Název nabyvatele: IČ: DIČ: Spisová značka: sídlo:

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz Představení společnosti a jejích významných projektů POSLÁNÍ Přinášet moderní systémy pro technická a technologická zařízení budov. VIZE Vyhledávat, vytvářet a realizovat projektové celky technických a

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky

Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky Bydlení v souladu s okolím Stále častěji se setkáváme s lidmi toužícími po intenzivnějším kontaktu se zahradou. Rodinné domy Bungalov Line společnosti

Více

PROJEKT. Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje. OP Infrastruktura

PROJEKT. Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje. OP Infrastruktura PROJEKT Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje OP Infrastruktura Operační program Infrastruktura 2004-2006 Priorita 2 Snížení negativních důsledků dopravy

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD. www.touax.cz

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD. www.touax.cz MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ Víte, že v oblasti retailu (obchodu a stravování)

Více

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci Motivy k realizaci projektů STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla

Více

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

REALIZUJEME VAŠE PŘEDSTAVY

REALIZUJEME VAŠE PŘEDSTAVY 2009, Design: Bob Jezerský (bjez@graphicgarden.cz), Foto: Ivan Šamaj (arfa@volny.cz) NEW 2009 NEW 2009 PL PRAHA OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK BRNO OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK ČESKÝ TĚŠÍN STARÉ MĚSTO SK Česká republika

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více