Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. dubna 2008 ČÍSLO 7 ROČNÍK IX ZDARMA Titul miss sympatie získala dívka ze Sedlece Vítězka oblastního kola Dívky roku 2008 Kristýna Zinráková a 1. vicemiss Monika Beránková postupují do celostátního kola, které se uskuteční 31. května v Jičíně. Foto: Lenka Burcinová V sobotu 29. března se slečny od 13 do 15 let z celého Jihomoravského kraje ucházely v mikulovském kinosále o titul Dívka roku Oblastní kolo soutěže uspořádal Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Městem Mikulovem. Nejdříve dívky absolvovaly všeobecný test znalostí a při zpracování propagačního materiálu na kosmetický výrobek předvedly své praktické dovednosti. Divákům se poté představily v rozhovoru s moderátorem, kdy jednotlivé dotazy byly kladeny ze strany poroty, pohybové dovednosti ukázaly při aerobiku a prezentovaly se také při módní přehlídce. Tou měla každá dívka představit znamení zvěrokruhu, v němž je narozená. Samozřejmostí byla také volná disciplína, pro kterou si většina soutěžících vybrala tanec, ale viděli jsme i gymnastickou sestavu se stuhou, mažoretky a slyšeli dvě anglické písně. Vítězka, čtrnáctiletá Kristýna Zinráková z Opatovic, společně s 1. vicemiss, stejně starou Monikou Beránková z Hranic na Moravě, postupují do celostátního kola. Třetí místo obsadila třináctiletá Kristýna Pumprlová z Přerova a titul miss sympatie od diváků získala Miroslava Jeřábková ze Sedlece. Je to pro mě velká pocta, ale myslím, že tento titul by si zasloužily všechny soutěžící, uvedla Jeřábková a na otázku, zda čekala umístění na prvních třech příčkách, odpověděla: Doufala jsem v to, asi jako všechny z nás, ale konkurence byla opravdu velká. Jsem spokojená s tím, čeho jsem dosáhla. km Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku U příležitosti šedesátého výročí příchodu makedonských a řeckých dětí do záchytného domova v Mikulově byla v sobotu 5. dubna odhalena na budově Městského úřadu pamětní deska. Ta připomíná příjezd tří transportů uprchlíků ve věku od šesti měsíců do patnácti let, kteří hledali v Mikulově útočiště v době řecké občanské války. Organizované skupiny dětí z Egejské Makedonie, Trákie a dalších částí Řecka vedené tzv. maminkami přicházely v březnu a dubnu 1948 přes určené hraniční přechody do Albánie, Jugoslávie a Bulharska. Odtud pak mnohé skupinky pokračovaly vlakem, poprvé v životě vlakem, avšak převážně ve vagonech pro přepravu dobytka, do (pokračování na str. 3) Žádost o informace Město Mikulov ve spolupráci s DSO Mikulovsko letos opět připravuje vydání propagačního materiálu Mikulovské léto, který bude obsahovat kulturní a sportovní akce konané od 1. května do 31. října 2008 v mikroregionu Mikulovsko. Vyzýváme tímto všechny spolky působící v našem městě a okolí, aby dodali informace o akcích, které budou v tomto období pořádat. Sdělení musí obsahovat: jméno obce a upřesnění místa, kde se akce uskuteční, datum, čas začátku, název akce, stručný popis a kontakt na organizátora, který bude uveden v materiálu pro možnost získání bližších informací. Vše zašlete nejpozději do 14. dubna 10 hodin na ovou adresu Odbor kultury MěÚ Mikulov Náměstí otevřeli zástupci města, podnikatelé, hudba a zpěv Město Mikulov uspořádalo minulou sobotu slavnostní zahájení turistické sezóny, na které v odpoledních hodinách navázala oslava Mezinárodního dne Romů v režii mikulovského Romenstudia. Pro návštěvníky byl přichystán kulturní program a lákadlem byl také volný vstup do Dietrichsteinské hrobky a zámku. (pokračování na str. 3) Pásku u vstupu na Náměstí ze zámecké zahrady přestřihl ředitel Regionálního muzea Petr Kubín. ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k Internetu již od Kč 357,- včetně DPH tel.:

2 Rada města na svém jednání dne Schválila nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 2088/1 v lokalitě ul. Nová mezi Městem Mikulov jako pronajímatelem a p. P. Hrůzou jako nájemcem vybrat nájemce uvolněného bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 199, č. or. 11 na Náměstí způsobem dle Oddílu II, čl. I, písm. b, Zásad pronajímání městských bytů pronajmout byt č. 4 na Náměstí č. or. 23 panu Ďurišovi řádnou účetní závěrku firmy TEDOS Mikulov s. r. o. za období změnu názvu Komise redakční rady Zpravodaje Městského úřadu Mikulov na Komisi redakční rady Zpravodaje města Mikulov zavedení výběru vstupného v Městské galerii v jednotné výši 20 Kč Poplatek za komunální odpad Finanční odbor Městského úřadu sděluje občanům města Mikulova, že běží termín platby místního poplatku za komunální odpad za rok 2008, který je splatný do Úhradu poplatku lze provést v hotovosti v přízemí MěÚ v podatelně nebo na Finančním odboru č. dveří 352, 2. poschodí (výtahem 5. podlaží). Tento poplatek lze rovněž uhradit složenkou, převodem z účtu s uvedením správného variabilního symbolu. Složenky byly občanům doručeny během měsíce února. Pokud občan složenku neobdržel, má povinnost zaplatit místní poplatek za komunální odpad i bez tohoto dokladu. FO MěÚ Mikulov Novým vedoucím odboru kultury Městského úřadu v Mikulově je od 1. dubna třiatřicetiletý Mgr. David Nehyba z Hrušovan nad Jevišovkou. V předchozím zaměstnání působil jako odborný archivář v Moravském zemském archivu, kam nastoupil ihned po ukončení studia historie s rozšířenou výukou jazyků na Slezské univerzitě v Opavě. Proč jste se přihlásil do výběrového řízení na vedoucího kultury? V bývalém zaměstnání jsem měl pocit, že už se nemám co nového učit. Ke kultuře i Mikulovu mám velmi blízký vztah, studoval jsem na mikulovském Gymnáziu a od té doby tady mám mnoho přátel, za kterými jezdím, a navštěvuji zde mnoho kulturních akcí. Co byste ze své pozice chtěl kultuře v Mikulově přinést? Na tak malé město je v Mikulově velice široká nabídka kulturního vyžití, takže v tomto ohledu bych si netroufal tvrdit, že je tady potřeba něco Rada města projednávala provádění prací na úpravě zahrady Mateřské školy Mikulov, Habánská 82, které bude zajišťovat občanské sdružení Dětem ze zeleného ráje. Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr Města pronajmout nebytový prostor v objektu č. p na ul. Větrná 3 Bere na vědomí zápis ze sportovní komise ze dne , včetně návrhů předložených komisí zápis z jednání podnikatelské komise ze dne předloženou výroční zprávu o poskytování informací podle z. č. 106/1999 JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný zaměstnanec majetkoprávního odboru Městského úřadu Mikulov právník Podrobnosti naleznete na internetových stránkách Písemné přihlášky se všemi náležitostmi a požadovanými doklady je možno doručit osobně nebo poštou do na adresu Městský úřad, Náměstí 1, Mikulov, Nový vedoucí kultury by chtěl do Mikulova přilákat populární kapely zásadně měnit. Bylo by však např. vhodné stanovit jasná pravidla pro přidělování dotací jednotlivým subjektům činným v kultuře i sportu tak, aby se zohlednil jejich aktivní podíl na kultuře města. To chce samozřejmě širší dohodu s kulturní komisí, představiteli spolků i zástupci města. Také bych se chtěl zaměřit na koordinaci jednotlivých subjektů, které ve městě provozují kulturu, aby nedocházelo k tomu, že budou kolidovat termíny několika akcí. Co byla první věc, kterou jste po nástupu do funkce udělal? Ihned po nástupu bylo potřeba převzít agendu odboru, dalším úkolem bylo vyřešit stěhování, protože odbor kultury se v uplynulých měsících rozrostl a prostory v budově městského úřadu už nejsou dostačující. Část zaměstnanců se proto bude stěhovat do zrekonstruovaných prostor Městského kina. Samozřejmě jsem se seznámil také se zaměstnanci, v současné době na odboru kultury pracují dva produkční Ludmila 2 Parkovací karty Od 1. dubna platí v Mikulově nový systém parkování. Občané našeho města a podnikatelé si mohou zakoupit parkovací karty ve společnosti TEDOS s. r. o. Od 14. dubna se budou tyto karty prodávat pouze v pondělí a středu od 7 do 17 hodin. Uživatelé firemních vozidel, kteří žádají o parkovací kartu v místě svého trvalého bydliště, musí při zakoupení předložit manažerskou smlouvu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Václav Gembický, ředitel společnosti TEDOS Mikulov pátrá po slavných rodácích Město Mikulov pátrá po mikulovských rodácích, kteří nějakým způsobem šíří slávu našeho města. Pokud máte ve svém okolí osobu, která se narodila v Mikulově a dokázala se ve svém oboru významně uplatnit v celorepublikovém či světovém měřítku, zašlete její jméno, kontakt na ni a důvod, proč by měla patřit mezi slavné rodáky, do konce dubna na adresu Navrhujte pouze žijící osoby. km Upozornění Rada města na svém posledním zasedání rozhodla, že na parkovištích před Českou poštou a Českou spořitelnou bude umožněno parkování 30 minut zdarma pro vozidla vybavená parkovacím kotoučem. Tato úprava bude platit po doplnění dopravního značení o příslušné dodatkové tabulky. MěÚ Marcinčáková a Jan Doležal, Magdalena Krčmová má na starosti dotace, kulturní a sportovní spolky a Kristýna Michnová pracuje jako PR manažerka a redaktorka Zpravodaje. Co máte v plánu v nejbližších dnech? Nemám žádné plány, které by byly viditelné okamžitě. Chci se zaměřit spíše na dlouhodobější cíle, především na zvýšení příjmů mimo rozpočet města, ať už z grantů Jihomoravského kraje, Ministerstva kultury nebo i z evropských strukturálních fondů. Také bych chtěl najít koncepční využití klubových prostor v předsálí Městského kina. Já osobně bych preferoval kulturněosvětové akce pro mládež, např. různé besedy spojené s vystoupením hudebních kapel. Chtěl byste se do budoucna zasadit o pořádání nějakých nových kulturních akcí? Vzhledem k tomu, že se bude rekonstruovat amfiteátr, budeme mít prostory vhodné i pro koncerty populárních kapel, které by do Mikulova přilákaly velké množství posluchačů. Na ty bych se do budoucna určitě chtěl zaměřit. Děkuji za rozhovor. Kristýna Michnová

3 V měsíci březnu uložili strážníci MP Mikulov 155 blokových pokut, při kterých bylo vyinkasováno Kč v 7.55 hodin bylo MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Lidické vnikl do jednoho z domů přes sklepní okýnko neznámý muž. Tento nevítaný návštěvník si s ničím nelámal hlavu, jednoduše rozbil skleněnou výplň okýnka a přes něj se dostal do domu, i když při tom riskoval, že bude spatřen všímavými svědky. Strážníci, jelikož byli obeznámeni s celou situací, vyhledali majitele domu a s ním následně vstoupili do domu. Nevítaného hosta pak nemile překvapili, když si právě užíval ve vaně plné teplé vody s pěnou! Záležitost byla MP Mikulov nahlášena na Policii ČR, jelikož Okénko Městské policie tyto návštěvy se ze strany 27letého mladíka z Mikulova i přes protesty majitele domu neustále opakují v hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Majakovského, kde docházelo ze strany 33letého muže z Mikulova k opakovanému incidentu. Tento psychicky labilní muž zde pod vlivem alkoholu tropil výtržnosti spojené s ničením majetku a vulgárním napadáním kolemjdoucích. Strážníci MP Mikulov agresora zadrželi a následně jej převezli k lékaři, který vystavil potvrzení, že pacient je schopen převozu do Protialkoholické záchytné stanice Brno. O samotný převoz pacienta se pak postarala Policie ČR v 6.40 hodin zadrželi strážníci MP Mikulov místního 28letého bezdomovce, jak si veze na vozíků podezřelé železo. Následným šetřením pak bylo zjištěno, že železo pochází se zahrádkářské kolonie, kde nejspíš sloužilo jako opěrná část vinohradu. Strážníci náklad místnímu révokazu, jak bezdomovce nazývají mikulovští zahrádkáři, zabavili a celou záležitost oznámili Přestupkové komisi. Jediná účinná zbraň proti tomuto typu krádeží je důsledné obtěžování těchto zlodějíčků a odebírání jejich nálezů, aby si pro příště rozmysleli, co má smysl odvézt do sběrny a co je lepší nechat ležet. Za Městskou policii Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , (dokončení ze str. 1) Náměstí otevřeli zástupci města, podnikatelé, hudba a zpěv Náměstí bylo slavnostně otevřeno u všech jeho vstupů. Za doprovodu dechové hudby Mikulovanka, členů národopisného souboru Pálava, mužáckého sboru z Březí a družiny v historických kostýmech se přestřižení pásky nejdříve ujal předseda Klubu podnikatelů Radoslav Šuta. U Dietrichsteinské hrobky zahájil sezonu vedoucí odboru kultury Městského úřadu David Nehyba, pomyslnou bránu z Kostelního náměstí otevřel starosta Rostislav Koštial a u vstupu ze zámeckého parku přestřihl pásku ředitel Regionálního muzea v Mikulově Petr Kubín. O program se postaral Junior band Základní umělecké školy v Mikulově a Národopisné soubory Pálava a Pálavští senioři. Mikulovští Romové podávali přítomným zdarma grilované pochoutky a představili se také se svou tradiční hudbou. km (dokončení ze str. 1) Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku určených míst v Maďarsku, Rumunsku, Československu a Polsku, popsal předseda Společnosti přátel jižních Slovanů Ivan Dorovský. Podle zpráv z tisku přijel první transport 749 makedonských a řeckých dětí i dětí jiných národností do Československa dne 23. dubna 1948 do pohraniční železniční stanice Parkáň. Po nezbytné dezinfekci pak byly děti dopraveny do dnes již neexistujících kasáren v Mikulově, kde byly vykoupány, odvšiveny, převlečeny, nasyceny V pátek 4. dubna byla vernisáží výstavy rakouského umělce Gerharda Hermankyho zahájena letošní sezona v mikulovské Městské galerii. Na expozici s názvem Malebný Mikulov autor představuje své akvarely, na kterých jsou zachycena různá místa Mikulova. Chci lidem, kteří netuší, jak nádherný je Mikulov, dát prostřednictvím svých obrazů možnost to poznat, řekl Hermanky a dodal, že město Mikulov a jeho okolní krajina uprostřed vinic je také ústředním motivem uměleckých seminářů, které již patnáct let v Mikulově uskutečňuje Vídeňská umělecká lidová vysoká škola a Vídeňská umělecká škola, jejímž je od roku 1999 ředitelem. a ošetřeny. Přijely ve velmi zuboženém stavu. Slavnostního odhalení pamětní desky se zúčastnila také celá řada Makedonců, kteří přijeli v roce 1948 do záchytného domova v Mikulově a našli v tehdejším Československu svůj nový domov. V souvislosti s touto událostí byla také v prostorách mikulovského zámku 5. dubna otevřena výstava fotografií a dokumentů s názvem Útěk za životem šedesát let od příchodu makedonských a řeckých dětí do Československa. km Městskou galerii otevřela výstava rakouského umělce Výstavu můžete zhlédnout do 30. dubna, přičemž Městská galerie na Náměstí 27 je otevřena od úterý do neděle v čase hodin. km Autor obrazů Gerhard Hermanky pohovořil o svých dílech i s mikulovskou výtvarnicí Jarmilou Červenou. 3 Po otevření Náměstí zahájilo mikulovské Romenstudio oslavu Mezinárodního dne Romů. Město Mikulov a společnost STEMAT, s. r. o. Vás srdečně zvou na Výstavu vín šampionů, která se bude konat v sobotu 24. května od 14 hodin v Gajdošově sále mikulovského zámku. Akce se uskuteční pod záštitou 1. náměstka hejtmana JmK Milana Venclíka. Řádková inzerce Práce až za 15 tis. měs. na Brněnsku? Využijte program při pracovním zařazení. Až 27 oborů. Tel Až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pronajměte auto, dům, plot či pozemek pro reklamní účely! Tel Pracovník zahraniční firmy hledá pronájem bytu 1+1 nebo 1+kk v Mikulově. Kontakt: Muž, svobodný, bezdětný shání místo na pozici řidiče (sk. B) v Mikulově a okolí. Tel.: Koupím menší byt 2+kk 3+1 v Mikulově (popřípadě v Břeclavi, Hodoníně či Hustopečích). Pouze byt v perfektním stavu, bez nutnosti dalších investic. Prosím, nabídněte spěchá! Děkuji. Tel.: , Nabízím kompletně zařízený podnájem v Mikulově. Tel.: ZŠ Mikulov, Hraničářů 617E hledá učitele angličtiny. Nástup Kontakt a bližší informace přes nebo mobil:

4 Partneři Generální partner Město Mikulov Hlavní partneři Restaurace Pod Radnicí Regionální Muzeum Mikulov vinašství Turold Studio Pirsc Porcelain vinařství Vinofol Novosedly Filicori Zecchini Dětem ze zeleného ráje o.s. Dalši partneři akce Seminář o obnovitelných zdrojích energie Přibližně před rokem bylo v Mikulově založeno Občanské sdružení Agroenergie. Jak už jeho název napovídá, zabývá se zemědělstvím a jeho potenciálem pro výrobu a využití energie. Cílem mladého sdružení je v první řadě informovat veřejnost o tom, jak co nejsnadněji získat energii. Třeba jen z toho, co roste na poli. Právě v zemědělské biomase je do budoucna obrovský energetický potenciál. Informace bude Agroenergie zprostředkovávat lidem prostřednictvím webových stránek, tiskovin a seminářů, na něž bude zvát odborníky z praxe. Informační semináře financované z Programu rozvoje venkova začnou v létě. Jsou určeny studentům, zemědělcům, starostům a provozovatelům větších budov, uvedl Tomáš Hlavenka, předseda Agroenergie. Dvoudenní seminář zahrnuje přednášky o vytápění budov, solárních systémech nebo ušlechtilých palivech. Dozvíte se třeba, že motorovou naftu může nahradit rostlinný olej. Dalším tématem budou možnosti čerpání dotací. Druhý den se uskuteční exkurze do zařízení, jež na této bázi fungují, například výtopna na slámu v Deštné nebo bučovická kogenerační jednotka, která vyrábí elektřinu a teplo z dřevní štěpky. sol Výročí osvobození města Město Mikulov, Český svaz bojovníků za svobodu, Československá obec legionářská společně s dalšími organizacemi politických stran a společenských organizací uskuteční k příležitosti 63. výročí osvobození města pietní akt u pomníku Osvoboditelů RA. Položení květů proběhne dne 22. dubna 2008 v hodin. Věříme, že událost, která tak významně ovlivnila další vývoj města, si společně s námi připomene i široká občanská veřejnost. Český svaz bojovníků za svobodu Galanta pobaví Mikulov Zástupci Mikulova a partnerského města Galanty před několika týdny společně jednali o rozvinutí spolupráce na poli kultury. Byl tak definitivně potvrzen plánovaný projekt, na kterém se budou obě spřátelená města podílet Mikulov baví Galantu a Galanta baví Mikulov. První část akce se uskuteční v sobotu 19. dubna v Galantě, kdy tamní občany pobaví Národopisný soubor Pálava společně s cimbálovou muzikou Píšťalenka a Rosen Trio. Přichystán bude také košt moravských vín. Pokud byste se chtěli na tuto akci do Galanty vypravit, můžete výlet spojit s návštěvou termálních lázní Galandia, které byly v tomto městě před nedávnem otevřeny. Galanta svůj program v Mikulově představí v sobotu 10. května. Obě spřátelená města do budoucna plánují další společné kulturní akce. Jednou z nich bude vystoupení mikulovského sboru Virtuosi di Mikulov na Celosvětovém festivalu maďarských dospělých pěveckých sborů, který se uskuteční v Galantě ve dnech 23. až 25. května. km REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Jiří Večeřa Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Ivo Koneš Marie Leskovjanová Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Stanislava Vrbková Igor Žiška ZŠ Valtická komunikuje s rodiči přes internet Základní škola Valtická neustále pracuje na zlepšování svých webových stránek. Od konce minulého roku funguje miniblog, kam mohou rodiče psát své názory, dotazy i maily kterémukoliv učiteli. Před několika týdny vznikl na stránkách druhého stupně nový odkaz s názvem Taháky, do něhož může každý vyučující vkládat informace o svém předmětu. Rodiče se často obracejí na školu, aby zjistili, co mají děti doučovat. Cílem sekce Taháky je informovat žáky i jejich rodiče o tom, jaké učivo bylo naposledy probíráno a co bude předmětem písemné práce či zkoušení, objasnil ředitel ZŠ Valtická Rostislav Souchop. Zatím tento systém funguje pouze v předmětu fyzika, ale určitě jej budeme postupně rozšiřovat a od příštího INTRASTAT a CELNÍ SLUŽBY 4 školního roku by měly Taháky fungovat ve všech předmětech. Rodiče dětí, které ZŠ Valtickou navštěvují, ihned změnu zaregistrovali a reagovali na ni velmi pozitivně. Na středních školách spousta rodičů komunikuje s pedagogy o chování i prospěchu svých dětí přes internet. Myslím si, že i na základní škole je taková komunikace vhodná a ušetří učitelům i rodičům hodně času, říká Martina Daňková, jejíž syn je žákem ZŠ Valtická. Rodiče jsou rychle informováni o tom, co se ve škole děje, na webu jsou články o různých akcích, které škola pořádá, mohou si přečíst, kde děti byly, a prohlédnout si fotografie. Za velice zdařilý považuji nový odkaz Taháky, díky němuž budou mít rodiče neustálý přehled o tom, co děti ve škole probírají, dodala Daňková. km NABÍZÍME: komplexní celní služby včetně zajištění celního dluhu (JSD, JSDd, CMR, karnet TIR, EUR.1, NCTS, E-CS, ) zpracování a odeslání INTRASTATu vystavení dokladů při dovozu nebo vývozu vybraných výrobků podléhajících SPD KOMPLETNÍ NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB NA Tel.: , , ,

5 Program městského kina Pátek v hod. POKÁNÍ Vstupné: 65 Kč Válečné romantické drama / od 15 let / 130 min. / Velká Británie, Francie Režie: Joe Wright Hrají: Saoirse Ronan, Ailidh Mackay, Brenda Blethyn, Julia West Příliš bujná fantazie dvanáctileté budoucí spisovatelky Briony Tallisové odstartuje tragický příběh, který nenapravitelně změní osudy tří lidí. Vinou vlastní nezralosti a série nedorozumění nařkne mladého zahradníka Robbieho Turnera ze znásilnění nezletilé sestřenice. Nadaný chlapec, který původně mířil na lékařskou fakultu, končí ve vězení. Toto obvinění ale ničí život i její sestře Cecilii, která Robbieho bezhlavě milovala. Když si záhy už o něco starší Briony uvědomí, co napáchala, je už pozdě. Sobota v a hod. ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY Vstupné: 65 Kč Dobrodružná fantasy komedie / přístupná / 117 min. / český dabing / Francie Režie: Frédéric Forestier Hrají: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon, Benoît Poelvoorde Asterix a Obelix jsou zpět! Tentokrát vás čeká příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa. A při tom všem se odvážný mladý Gal Alafolix vášnivě zamiluje do řecké princezny Iriny. Spolu s Asterixem a Obelixem a za pomoci jejich čarovného elixíru se vydá do Řecka s cílem vyhrát nejen Olympijské hry, ale i srdce princezny Iriny. Pátek v hod. NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ Vstupné: 65 Kč Drama / od 15 let / 123 min. / USA Režie: Sidney Lumet Hrají: Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, Albert Finney, Marisa Tomei Andy a Hank jsou sourozenci. Vedle toho je pojí ještě to, že nejsou zrovna při penězích. Zosnují proto pekelný plán a rozhodnou se vyloupit klenotnictví, které patří jejich rodičům. Žádné střílení, žádné násilí, žádné potíže. Čistá práce. Jedna věc je ovšem ukout plány v noci, druhá je jejich realizace za bílého dne. Sobota ve hod. PAN VČELKA Vstupné: 65 Kč Animovaná rodinná komedie / přístupná / český dabing / 90 min. / USA Režie: Simon J. Smith, Steve Hickner Hrají: Jerry Seinfeld, Renée Zellweger, Matthew Broderick, John Goodman Barry B. Benson je včela, která studuje na vysoké škole a jeho osamocený život se řídí jediným heslem: med je to nejdůležitější. Jednoho dne se ale rozhodne utéct a navštíví vnější úl. Netuší však, že svět je velice nebezpečný a na poslední chvíli je zachráněn včelou Vanessou. Jak jejich vztah kvete, tak se dozvídají, proč vlastně jedí lidé med a rozhodnou se nás žalovat. Sobota v hod. SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA Vstupné: 65 Kč Drama / od 15 let / 97 min. / USA Režie: Mike Nichols Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams Drama podle knihy George Crila o skutečném příběhu texaského kongresmana Charlie Wilsona, který tajně pomáhal povstalcům v Afganistánu v jejich válce se Sověty. Jeho činnost má ale některé neočekávané a dalekosáhlé důsledky... Poznačte si do kalendáře Čtvrtek Travesti show Městské kino, začátek v 19 hodin Travesti skupina Královny noci se představí se svým dvouhodinovým programem. Předprodej vstupenek za 150 Kč zajišťuje TIC Mikulov. Sobota Stonožka Městské kino, začátek v 13 hodin Dům dětí a mládeže pořádá pátý ročník nesoutěžní přehlídky tanečních skupin. Diváci budou volit nejlepší choreografii. Vstupné je 20 korun. Sobota Výstava vín z Podpálaví Zámecký sál, začátek ve 12 hodin Na výstavě se budou prezentovat nejen velké vinařské firmy, ale i drobní vinaři, kteří pěstují révu ve vinicích v okolí Pálavy. Od 13 do 19 hodin bude hrát cimbálová muzika. Srdečně zvou pořadatelé. Sobota Křest katalogu dílny Hotel Templ, Husova 50, začátek v 19 hodin Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit křtu katalogu 14. ročníku Mikulovského výtvarného sympózia dílna 2007 v Praze, uspořádali organizátoři reprízu v Mikulově. Součástí akce bude prezentace nových stránek a představení kurátora pro následující ročník dílny. Vystoupí kapela Tři lotři. Neděle Jezdecké závody parkur Jezdecký klub Mikulov, začátek v 10 hodin Soutěžící se utkají ve stupních obtížnosti ZM, Z, ZL, L. Lenka Kosmáčková z JK Mikulov se zúčastní veřejného tréninku, který proběhne v sobotu 12. dubna od 13 hodin. Úterý Koncert studentů Konzervatoře Brno Koncertní sál ZUŠ, začátek v 17 hodin Martin Kubíček, hráč na lesní roh a bývalý žák ZUŠ Mikulov, předvede skladby B. Krola a G. Vintra za klavírní spolupráce prof. Evy Mackové. Známou sonátu pro klavír cis moll Měsíční svit L. v. Beethovena zahraje Tereza Kovářová. Vyvrcholením večera bude koncert pro klavír a orchestr a moll R. Schumanna v podání Miroslava Míče, orchestr je nahrazen druhým klavírem v provedení prof. Jarmily Šrankové. Sobota Jarní koncert Dietrichsteinská hrobka, začátek v 18 hodin Umělecké sdružení Virtuosi di Mikulov uvede vokální koncert. Středa Theatre Illusion Pavla Trávníčka Městské kino, začátek v 19 hodin V představení s názvem Čachtická paní aneb co všechno se vejde do vany se představí Uršula Kluková, Pavel Trávníček, Jaroslav Sypal, Kateřina Kornová a další. Připravuje se Regionální přehlídka zpěváčků hanáckého Slovácka Pálení čarodějnic Vernisáž výstavy Židé v boji a odboji Napoleon v Mikulově Galanta baví Mikulov Změna programu vyhrazena! Kulturní kalendář na rok 2008 najdete na webových stránkách odkaz Odbor kultury MěÚ, sekce Kulturní akce. 5

6 JAMA-interier s.r.o Plastová okna TELKAS držitel ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, Ochranná známka: ČESKÝ VÝROBEK, Z osvědčených profilů firmy PRAMOS Šitbořice Realizace zakázky za 1 den (demontáž, montáž, zapravení, montáž doplňků) Nyní jarní slevy Rychle zaměříme rychle vyrobíme demontujeme rychle zamontujeme zednicky zapravíme krátké dodací lhůty hloubka 5komorového profilu 75 mm, sklo U = 1,1W/m 2 K Originální český profil - česká výroba Okna vynikající kvality za skvělé ceny po celý rok S našimi okny ušetříte Interiérové dveře firmy PORTA DOORS ISO 9001:2001 Obložkové zárubně Vchodové dveře Vchodové bytové dveře Bezpečnostní, protipožární Široký výběr povrchů a výplní Elektrické krby Vše za super ceny Dárek ke každé zakázce Nádražní 13c, Mikulov tel.: , Otevírací doba: Po-Pá 8-12, So Nové vedení a personál zve širokou veřejnost do znovuotevřené restaurace Hotelu AURELIUS na ulici Pod Platanem 10 v Mikulově Příjemné posezení s výbornou kuchyní, nabídkou čtyř druhů poledního menu v cenách od 57 až do 75 Kč včetně moučníku. V našem jídelním lístku máte dále možnost si vybrat jak z krajových, tak i cizích specialit za příjemné ceny. V letních měsících můžete využít posezení na letní terase. Restaurace má 56 míst, je otevřena denně hod. K pokrmům můžete ochutnat pestrá a lahodná kvalitní vína Marcus z klimatizovaného vinného sklípku přímo v restauraci. Součástí restaurace je i příjemné posezení v ratanové kavárně. HOTEL AURELIUS, POD PLATANEM 10, MIKULOV, TELEFON: , Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Kancelář: Alf. Muchy 2 (vedle Čs. spořitelny). Tel.: JUDr. Vlastimil Hlavačka, advokát Pod Hájkem 10, Mikulov Tímto mikulovským občanům i firmám oznamuji, že kromě veškerých právních služeb rovněž sepisuji kupní i darovací smlouvy, na kterých úředně ověřuji podpisy a zajišťuji vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Právní služby jsou po dohodě poskytovány i ve dnech pracovního klidu. Tel.: , Mob.: , BYTOVÁ JÁDRA NA KLÍČ Kompletní rekonstrukce koupelen a úpravy interiérů včetně dodávky materiálu, řemesel a odvozu sutin. obklady, dlažby, plovoucí podlahy, kuchyňské linky na míru Koupelny Machala tel.: , BYTOVÝ TEXTIL A DOPLŇKY Vídeňská 44, Mikulov (areál KOBERCE - PVC) Nabízíme: Záclony, závěsy, povlečení, prostěradla, ubrusy, polštáře, peřiny a jiné doplňky PO PÁ So Zdeňka Babicová tel: , mobil: ZAMĚŘENÍ PROJEKT REALIZACE MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ SCHODY A SCHODIŠTĚ DVEŘE A ZÁRUBNĚ SAPELI PLOVOUCÍ PODLAHY tel: 724 O

7 PNEUSERVIS POSEIDON Mikulov s.r.o. Pavlovská 60, Mikulov Tel.: Otvírací doba: Po-Pá 8:00-12:00 13:00-17:00 PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ NA VĚTŠINU VOZIDEL PRODEJ AUTOKOSMETIKY, AUTODOPLŇKŮ, OLEJŮ Náplň práce: Práce na montážní lince (fyzicky náročná práce) Základní údržba strojů, přístrojů a zařízení Montáž jednotlivých dílů do výrobků podle výrobních instrukcí Základní kontrola kvality EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES s.r.o. Revoluční 762/ Praha 1 Emerson Climate Technologies je celosvětovým vůdcem ve výrobě kompresorů, kondenzačních a řídících jednotek pro klimatizační zařízení a chladící jednotky. Emerson Climate Technologies je součástí nadnárodního koncernu Emerson, globálního výrobce vysoce kvalitních produktů, systémů a služeb ve více než 150 krajinách. Pro náš nový závod v Mikulově hledáme spolupracovníky na pozici: Operátor výroby - zámečník Požadujeme: Flexibilitu Manuální zručnost Praxi na obdobné pozici výhodou Schopnost a chuť učit se novým věcem Nabízíme: Závodní stravování Kompletní zaškolení Jednosměnný provoz Příspěvek na dopravu Možnost profesního i osobního růstu Zázemí velké nadnárodní společnosti CENY LETNÍCH PNEUMATIK JSOU NASTAVENY STEJN Ě JAKO PŘI NÁKUPU PŘES INTERNET NA PNEU ZAKOUPENÉ U NÁS ZÍSKÁVÁ ZÁKAZNÍK SLEVU 15% NA MONTÁŽ V případě zájmu prosím zašlete strukturovaný životopis na níže uvedenou adresu nebo vyplňte osobní dotazník na naší vrátnici v Průmyslové zóně v Mikulově: EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, s.r.o. Oddělení Lidských zdrojů K Vápence 14, Mikulov Telefon: Fax:

8 DĚTI ZE ZŠ VALTICKÁ NAVŠTÍVILY KNIHOVNU Březen, měsíc knihy, si děti z 1. stupně ZŠ Valtická připomněly nejen v hodinách čtení, ale v rámci výuky navštívily v jednom březnovém týdnu Městskou knihovnu Mikulov. Naši nejmladší prvňáčkové nebyli v knihovně žádní nováčci, neboť se s prostředím knih již seznámili na začátku školního roku. Někteří z nich jsou dnes pravidelnými návštěvníky a pilnými čtenáři. V příjemném a klidném prostředí paní knihovnice ukázala dětem knihy odpovídající jejich věku, úryvky z knih či hádanky si děti přečetly navzájem a tím dokázaly, kolik písmenek se ve škole naučily a jací jsou šikovní čtenáři. Starší děti byly rozděleny do skupin, a protože jsou již ostřílenými čtenáři, dostaly vždy nějaký jednoduchý úkol, který mohly splnit jedině správným výběrem knihy. V té se musely umět orientovat a vyhledat správnou odpověď. Nejvíce se však všichni těšili, až budou moci nahlédnout do polic s knihami, vypůjčit a prohlédnout si některé z nabízených publikací. Na závěr návštěvy paní knihovnice dětem připomněla, jakým způsobem se lze do knihovny přihlásit a jaký návštěvní řád musí každý přihlášený čtenář dodržovat. Pěkný zážitek žáků ZŠ Valtická dnes v knihovně připomíná malá galerie jejich výtvarných prací, které může zhlédnout každý, kdo do knihovny zavítá. Všem pracovnicím Městské knihovny Mikulov za spolupráci, vstřícný přístup k dětem a trpělivost mnohokrát děkujeme. Dagmar Němcová RECITAČNÍ SOUTĚŽ V úterý 18. března jsme malou tělocvičnu naší školy proměnili v recitační sál. Zaplnily ji děti z 1. stupně, které si opět po roce mohly vyzkoušet, jak jsou na tom s uměním přednášet. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V té první změřily svůj talent děti z prvních tříd. Tato kategorie byla silně obsazena, proto porota po nelehkém rozhodování udělila dokonce tři první místa, a to Karolíně Černovské, Bronislavě Horňáčkové a Lauře Vlašicové. V druhé kategorii dětí z druhé a třetích tříd měla porota určitě neméně náročnou práci, nakonec se ale shodla na jediné vítězce Barboře Vavříkové. Celou soutěž pak uzavřeli recitátoři nejstarší a nejzkušenější, děti ze čtvrtých a pátých tříd. A opět porota Informace z mikulovských škol dlouze zvažovala, koho pošle, aby nás reprezentoval v městském kole. Nakonec vybrala Soňu Horváthovou. Věříme našim nejlepším a doufáme, že ani v konkurenci ostatních škol je neopustí odvaha, ale naopak, že nechají doma trému a předvedou vše, co umí. Ještě musíme zmínit žákyně třetí třídy Barboru Vavříkovou, Kláru Šílovou, Natálii Polachovou, Terezu Poppovou a Zuzanu Srncovou, které si samy nacvičily a pak s velkým úspěchem předvedly scénku ze známého seriálu Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka. Dokázaly, že jsou schopny něco udělat nejen na popud paní učitelky, ale že samy mají dobré nápady, které dotáhnou do konce. Recitační dopoledne se líbilo nejen účastníkům, ale také divákům z řad spolužáků a doufáme, že je naláká k účasti v příštím ročníku. Vyučující 1. stupně ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E VELIKONOČNÍ TURNAJ VE VOLEJBALE Žáci druhého stupně ze ZŠ na Valtické ulici si připomenuli blížící se svátky jara pohybem. 13. března se v tělocvičně školy sešly tři týmy. Osmé třídy reprezentovala děvčata a deváté třídy sestavily družstvo chlapců a dívek. V duchu zásad fair play se bojovalo o vítězství ve Velikonočním turnaji ve volejbale. Nejlépe se dařilo a z turnaje odešli jako vítězové žáci: Matěj Hýbl, Ladislav Rosík, Pavel Frlaus, Miroslav Zeman, Jakub Radkovič a Ondřej Bachan. Nezklamala ani děvčata z osmých tříd: Marcela Zámečníková, Kateřina Lubojacká, Nikola Moravcová, Lucie Kučerová, Adriana Martečíková a Marcela Pregetová. Zaslouženě jim náleželo druhé místo. I když je neustále co ve hře zlepšovat, pochvalu za výkon si zasloužil každý zúčastněný. Mgr. Marie Janečková 8 ZELENÝ ČTVRTEK JINAK Zatímco si naši žáci na zelený čtvrtek užívali prázdnin, my, pedagogové jsme usedli do lavic ztichlé školy a vžili se do role našich svěřenců. Nachystali jsme si bloky, propisky a se zájmem naslouchali znalostem a zkušenostem okresní preventistky patologických jevů Mgr. Heleny Adamusové. Absolvovali jsme první z cyklu přednášek zaměřených na nežádoucí jevy ve společnosti, tentokrát na šikanu. Osvěžili jsme si, jak rozpoznat žertíky a vtípky od šikany, jaké jsou fáze šikany a hlavně preventivní programy, jak předcházet nesnášenlivosti, netoleranci či až projevům šikany v třídních kolektivech. V neposlední řadě jsme si probrali i možnosti řešení, pokud by k daným problémům došlo. Přednáška byla rozhodně velmi zajímavá a poučná. Silvie Pospíšilová, ZŠ Mikulov, Valtická 3 Upozornění V minulém čísle Zpravodaje byla uveřejněna žádost ZŠ Valtická o zapůjčení fotografií, které souvisejí se školou či jejími bývalými žáky pro použití v souvislosti s 80. výročím založení ZŠ Valtická. V textu však byla uvedena špatná elektronická adresa, na kterou je možné materiály doručit. Správný je zš ZUŠ Mikulov informuje ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MIKULOV ČTYŘIKRÁT VÍTĚZNĚ Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje a kytaru potvrdilo dobrou úroveň žáků ZUŠ. Ve vyrovnané soutěži získali první místo s postupem do krajského kola kytaristé Vojtěch Oros (na snímku) v kategorii 0. a Lucie Jánská v kategorii III. Oba pod pedagogickým vedením Aleše Sobotky. Ve smyčcích naši žáci vyhráli tři třetí a tři druhá místa. V kategorii I. zvítězila a postupuje do krajského kola Marie Hasoňová housle, ze třídy Ireny Mrázkové. V kategorii II. koncertantní obsazení zvítězili a postupují do krajského kola žáci Věry Kunovové Daniel Rapant a Michaela Bursíková. Všem soutěžícím a jejich pedagogům blahopřejeme! A. Sobotka, zástupce ředitele ZUŠ

9 Z redakční pošty Otištěné příspěvky se nemusí shodovat s názory redakce Z Gymnázia Revitalizaci sídliště ano, ale Jen ještě několik slov k diskusi kolem revitalizace sídliště u nádraží. Všemi deseti jsem pro taková řešení, která budou mít dlouhodobý smysl, budou široce obecně prospěšná i do budoucna, tedy nebudou jen na několik měsíců a jen pro někoho. Už také proto, že to nebude za levný peníz. O revitalizaci sídliště se hovoří již delší dobu, dokonce v budově školy na ulici Hraničářů byla delší čas k nahlédnutí studie, jež o problému občany informovala. Dnes se již povícero hovoří jen o dětských hřištích a parkovacích místech pro osobní auta. Co občan, to názor. Myslím, že problém je z celkového pohledu na danou situaci poněkud zúžen, musí existovat jakási dohoda mezi občany dotčené lokality, samozřejmě půjde o kompromisy. Neboť obojí je nutné. Ve vzduchu visí to ALE. Jako občanu sídliště mi vadí arogance majitelů osobních aut, kteří parkují bez ohledu na to, že poškozují již tak malé plochy zeleně, parkují natěsno kolem řadových garáží na trávníku (z balkonu se pravidelně dívám na nejednoho takového odvážlivce, popisy vozů jsou známy, a nechci bonzovat, nejednou v rozporu s dopr. předpisy obousměrně, atd. Pro ilustraci problémů, nejen s parkováním aut, ale i bezohledného chování některých siláků, několika slovy jinak). Z Nádražní ulice doslova a v pohodě si navykli někteří řidiči projíždět k supermarketu Jednoty po chodníku mezi bloky ulic Vinařská a Stan. Živného. Zábrana průjezdu je samozřejmě zlikvidovaná, asi právě proto. Na slušnou poznámku o vhodnosti takového počínání zařval řidič jistého auta, ať si dám na něj pozor. Inu, vrchol arogance a ukázka síly, kdo že je tu pánem. Vypadá to, že vztahy mezi lidmi se budou brzy řešit mimořádně hrubě. Koneckonců naši milí politikové napříč celým politickým spektrem nám nejednou dali příklad, jak se k sobě navzájem slušně chovat! Tedy, je třeba dát hlavy dohromady a nalézt takové řešení, které bude přijatelné pro všechny. Musíme si ale uvědomit, že to nebude zadarmo, že všechno stojí peníze, i projekty, zadání a samotná realizace toho, co chceme po revitalizaci sídliště. A kde je zbytek města? Ten je také náš. Prorok Nově zrekonstruovaný moderní Music club MEDOXX v Dolních Věstonicích Vás každý pátek a sobotu od 21 hod. zve na nezapomenutelný večer! Netypické prostředí, velký výběr alko i nealkoholických nápojů, něco k zakousnutí. Bohatý program se soutěžemi, akcemi a známými interprety Hrají přední DJs z Brna BRNĚNŠTÍ UMĚLCI NA GYMNÁZIU V MIKULOVĚ V pátek navštívili herci brněnského Městského divadla Erik Pardus a Zdeněk Junák mikulovské Gymnázium. Pedagogickému sboru pogratulovali ke Dni učitelů a potom studentům předvedli humorně laděný program. Obsahoval příhody z natáčení divácky velmi úspěšných Četnických humoresek a také z jejich bohatého hereckého života. V programu zazněly i písně Vladimíra Vysockého v podání Zdeňka Junáka. Celé vystoupení bylo pro všechny o to zajímavější, že Erik Pardus následující den získal cenu Thálie za nejlepší mužský herecký výkon v oboru činohra za rok Přejeme oběma hercům mnoho energie do dalšího uměleckého života. ba Studenti septimy pokračují v další fázi mezinárodního ekologického projektu. O první části jsme vás již v číslech Zpravodaje informovali studenti v loňském školním roce pracovali na jednotlivých zadáních doma i v zahraničí, v Dánsku a Maďarsku. Na podzim roku 2007 hostili studenty ze zúčastněných zemí v Mikulově a pokračovali v další práci zde i v okolí. Za několik dní odjede opět skupinka studentů z našeho gymnázia do Polska. Tématem projektu je sledování životního prostředí a jeho změn v zúčastněných zemích. Konečným produktem práce studentů budou 9 Země slaví narozeniny i v Mikulově Na sobotu 19. dubna připravuje CEV Pálava oslavy Dne Země v Přírodní rezervaci Turold. Kromě možnosti zdarma si prohlédnout jeskyně Pod Turoldem bude pro návštěvníky akce přichystán bohatý kulturní program. Slavnostní zahájení oslav je naplánováno na půl desátou a poté bude následovat Divadlo ŠUS s loutkově ztvárněnými Ekopohádkami pro nejmenší, hry a soutěže pro malé i velké. Čtvrt hodiny před desátou budou oceněna nejlepší díla v soutěžích Zelené pero Jaromíra Tomečka a O nejkrásnější popelnici. Ve čtvrt na dvanáct znovu vystoupí Divadlo ŠUS, tentokrát s marionetovým představením pro větší a velké s názvem Komedie o Anežce a o hodinu později budou odměněni nejlepších sběrači a krmiči Hliníkožrouta a Bateriožrouta. Ve 13 hodin se představí Nešvilský krúžek se svou country rockovou show a jako host vystoupí Shöne Band. Program zakončí kapela Jenprotendnešnídenband. Všechny vás srdečně zvu na naše oslavy, přijďte s námi pobýt v přírodě, zabavit se, odpočinout si, potkat staré i nové známé, pohovořit i pojíst a popít, řekla Eva Řezáčová z CEV Pálava. km Pozvánka na cestopisnou přednášku Pohlednice z Alp je název další cestopisné přednášky z cyklu Kolem světa za dvě hodiny, kterou pořádá Centrum ekologické výchovy Pálava v Mikulově. Přednášející Leoš Řičánek nám barvitým vyprávěním a promítnutím ilustrujících snímků přiblíží procházky a výstupy v rakouských, slovinských a italských Alpách. Horská i podhorská krajina, okouzlující příroda, detailnější záběry alpských druhů motýlů budou jistě zajímavou podívanou doplněnou průvodním slovem cestovatele. Přednáška se koná 10. dubna v přednáškovém sále Správy CHKO Pálava v Mikulově. Začátek je v 19 hodin. cev videa o ekologickém chování ve škole, v domácnosti a studenti také vytvoří ekologickou hru. Po návratu studentů z Polska přineseme podrobný článek o tomto zajímavém a pro studenty přitažlivém projektu, o jejich práci v Polsku, o jejich dojmech a o tom, co nového bylo v rámci zadaného tématu zpracováno. Aktuální jsou v současné době také krajská kola olympiád a soutěží. Našim studentům se dařilo v okresních kolech, takže jim držíme palce v kolech vyšších a brzy vás budeme informovat o jejich úspěších. 4. dubna 2008 začaly letošní maturitní zkoušky, maturanty čekala písemná zkouška z jazyka českého. Po vyhodnocení prací umístíme výborné slohové práce na webu naší školy. js

10 Přirozená komunikace člověka a koně Poslední sobotu v březnu se v nové kryté jízdárně Jezdeckého klubu Mikulov uskutečnil kurz přirozené komunikace člověka a koně s lektorkou Zuzanou Prokopovou. Akce se zúčastnilo šest členů mikulovského JK, dva zájemci dorazili z Vyškova a výuce přihlížela desítka diváků z Ostravy a Brna. Účastníci kurzu se seznámili s metodou Pata Parelliho, jejímž cílem je vytvořit přirozený vztah mezi koněm a jezdcem. Kůň se učí, jak reagovat na posunky člověka a ten se snaží vcítit do psychiky koně. Pokud se mu to podaří, dokáže nenásilnou metodou přimět koně, aby reagoval na jakýkoliv jeho příkaz, uvedl místopředseda klubu Tomáš Hlavenka. Výuka komunikace probíhá ze země, ale rozhodně je jezdcům nápomocná Výstava artefaktů vylovených z Titanicu Komu není úplně lhostejná ona tragická událost z mrazivé noci na temném Atlantiku ze 14. na 15. dubna roku 1912, neměl by si nechat ujít velmi sugestivní výstavu artefaktů vylovených z Titanicu. Je to pomyslný dotek se stovkami lidských osudů, které se v tu noc tragicky změnily během dvou krutých hodin. Výstava je ojedinělou příležitostí, která se u nás nemusí už nikdy opakovat. Vše je velmi profesionální, citlivé a pietní, dojímavé, smutné, ale úžasně vypovídající. V přítmí, bodově osvětleno a s dobovou hudbou. Mikulovský plavec Novotný dvakrát zlatý Jakub Novotný získal na plaveckých závodech v Hodoníně dvě první místa. Skautské závody v Mikulově V sobotu 19. dubna 2008 uspořádá Rada Junáka okresu Břeclav ve spolupráci se skautským střediskem Mikulov základní kolo Závodu Vlčat a Světlušek (skauti a skautky ve věku 6 12 let). Závodu, který se skládá z orientačního běhu a testů prověřujících všestranné dovednosti a znalosti dětí, se kromě čtyř mikulovských hlídek z družin Svišťů, Žabiček, Černých orlů a Smečky z Taneční hory zúčastní také hlídky ze středisek Břeclav, Znojmo, Vyškov a Slavkov. Držte mikulovské drobotině palce, aby se v konkurenci 24 hlídek neztratila a postoupila alespoň do Krajského kola ZVaS. JacK i v jejich jezdecké kariéře, protože se naučí zacházet s koněm podle jeho přirozeného vnímání. Představitelé jezdeckého klubu plánují do budoucna další kurzy, především ve spolupráci s jejich partnerským klubem Reit- und Fahrverein v Rakousku. km Ocitnete se pár centimetrů např. od osobních věcí pasažérů nešťastné lodi, kteří byli jen v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Části oblečení, nádobí, peníze, karty, šperky, části vybavení lodi, lodní zvon, části koupelen i kajut, jinde zase klobouk, boty, klarinet, také části strojovny, kuchyně, jídelny, kotelny atd. Pro vnímavého a citlivého návštěvníka je výstava nevšední a je určitě hlubokým zážitkem na celý život. Expozice se nachází ve starém Bauhausu vedle M-paláce v Brně. Je otevřena denně a potrvá do 18. května Dr. F. Hrazdira Dne 29. března byly uspořádány plavecké závody o cenu města Hodonína za účasti pěti plaveckých oddílů. Kromě pořádající TJ Slovan Hodonín jako hosté soutěžily oddíly z Břeclavi, Vyškova, Uherského Brodu a z Hustopečí. A právě za hustopečský oddíl plave Jakub Novotný, žák 7. B základní školy Valtická v Mikulově. Tento náš nadějný plavec získal ve své věkové kategorii na závodech dvě první místa, a to na 100 metrů prsa a na 100 metrů motýlek (delfín). Přejeme mu další úspěchy v plavání. an Zajímavé počtení Víte, proč skřítci hlídají hrnce zlaťáků na konci duhy? Proč se vám nemusí vyplatit koupě levné, krásné, nové věci? Chcete vědět, jak dopadl čmelák, kterému patřil celý svět, a k čemu je dobré mít se jako prase v žitě? Tak přesně na to vám odpoví nádherně ilustrované Povídky od Goga, které každého rozesmějí a zanechají v něm kousek ponaučení. Napsal je Jan Hrych z Klentnice a vy si je můžete koupit v Mikulově na prodejních místech: Centrum ekologické výchovy Pálava, Náměstí 32 (přízemí), Trafika Kapičák, Kostelní náměstí, novinový stánek, Alfonse Muchy. jh 10 Klub seniorů informuje V měsíci březnu se v Senior klubu v Mikulově uskutečnily dvě velmi pěkné a zdařilé akce. Dne 5. března to byla oslava MDŽ. V programu vystoupily děti z MŠ Zelený ráj na ul. Habánská s velmi pěkným a vtipným programem, který se všem moc líbil. Přítomným ženám k svátku popřáli také muži z vedení KS. Nechybělo ani chutné pohoštění a pak už jen posezení mezi přáteli a volná zábava. Ve středu 19. března se konala Josefská zábava. Kulturní program již tradičně připravil pěvecký sbor při KS. Vtipný a veselý program, kde o legraci nebyla nouze, se všem moc líbil. K tanci a poslechu opět hrál Rytmik z Dolních Kounic. I když mezi přítomnými seniory byli jen dva Josefové, veselili se a v kole se točili všichni přítomní. Ani tentokrát nechybělo dobré pohoštění. Vedení Senior klubu děkuje Ředitelství MŠ Habánská za velmi pěkný kulturní program, členkám pěveckého sboru při KS, děvčatům v kuchyni, mužům z vedení KS a všem ostatním, kteří se podíleli na těchto tradičních akcích. Všechny naše členy srdečně zveme na Slet čarodějnic 23. dubna ve 14 hodin. Košťátka s sebou! Mgr. L. Danielová Zájezdy Svazu důchodců Místní organizace Svazu důchodců České republiky oznamuje nejen svým členům, že v jarních měsících uspořádá následující zájezdy: 5. května 2008 do Věžek, odjezd v 7.00 hodin od Senior klubu z ulice Svobody. Cena pro člena je 150 Kč (nečlen 200 Kč) plus vstupné. Zájemci, hlaste se telefonicky buď u pí H. Sedláčkové ( ) nebo u pí Ž. Gajanové ( ) do 17. dubna května 2008 do Vlčkova jízda králů, odjezd v 7.00 hodin od Senior klubu na ulici Svobody. Cena pro člena je 150 Kč (nečlen 200 Kč). Přihlášky do 17. dubna 2008 u pí H. Sedláčkové ( ), zaplatit je nutné do 5. května Těšíme se, že s námi pojedete, i když do důchodu máte ještě daleko. sd Dorostenci zpečetili postup V sobotu 29. března se dorostenci mikulovského florbalového klubu vydali do Morkovic k dalším dvěma druholigovým utkáním. Naposledy v sezóně je čekaly brněnské týmy Hattrick a Gullivers. V prvním utkání proti soupeři, kterého mohlo jen vítězství udržet ve hře o postup do nejvyšší soutěže, se mikulovští dlouho nedokázali prosadit. O body, znamenající pro Mikulov jistotu zisku první příčky v tabulce, se hrálo až do závěrečného hvizdu, kdy na výsledkové tabuli svítil spíše fotbalový výsledek 2:1 ve prospěch Mikulova. O několik hodin později, po důrazné domluvě trenérů směrem k hráčům, byl už Mikulov v souboji s Gullivers od prvních minut jasným pánem na hřišti a zvítězil jednoznačně 13:2. FRC

11 FC Miroslav FC Pálava Mikulov 2:0 (0:0) Pálava zajížděla do Miroslavi s vědomím, že případný neúspěch ji může poslat až na předposlední příčku v tabulce. Od samého začátku byla Pálava lepší ve všech směrech a může jen litovat neproměněných tutových příležitostí. Ve 20. min. Machala postupoval po křídle, zbavil se svých strážců, poslal přihrávku na malé vápno a jen nedůraz Holce zamezil změnu skóre. Ve 22. min. dezorientovaný obránce domácích v poslední chvíli odkopl míč na roh před dotírajícím Očenáškem. Ve 25. min. Šlancar nejprve po krásné kombinační akci trefil do tyče, ale odražený míč se k němu zase dostal. Opětovnou střelou z hranice malého vápna trefuje obětavého obránce. O minutu později Tým dorostu zajížděl do Tasovic bez potrestaného Šťastného a nemocných Provázky, Krčila a Jakubčíka, které dobře nahradili st. žáci Miker, Svízela a Štyks. Hráči tentokrát hráli fotbal, nemluvili, dobře kombinovali, ale po hrubých chybách obrany a nevyužitých šancích prohráli zápas, kterému by slušela remíza. Vždy, když dostali soupeře pod tlak, hloupě inkasovali. Škoda je nevyužitých šancí rychlého a bojovného Zámečníka, dobře zahrál opět Valenta K prvnímu jarnímu mistrovskému utkání nastoupilo Béčko s velkými změnami. Mužstvo opustil dosavadní trenér Vaněček a podzimní opory týmu Růžička a Misař. Naopak se do mužstva vrátili Gál, Roháček, Barták a na hostování do konce června přišel Khun z Dolních Dunajovic. Novým trenérem je Milan Krajčovič. Vstup do utkání vyšel mikulovským velmi dobře a hned v úvodu měl gólovou šanci Roháček, který se dostal po akci Fialy s Hlaváčkem sám před brankáře hostů, kterého však nedokázal přehodit. V dalším průběhu bojovného utkání byli domácí aktivnější, Hrušovský nastřelil ve 24. minutě břevno. Hosté v první půli hrozili pouze z rohových kopů, které však zahrávali velmi nebezpečně. V neděli 30. března 2008 sehrály kadetky poslední kolo krajské soutěže ve volejbale. Do Mikulova přijel k odvetě tým DDM z Kuřimi. Mikulovské hráčky nastoupily ve složení K. Valentová, M. Kopecká, L. Ferbyová, M. Ferbyová, B. Kubánková, A. Widholmová. Hostující tým je bodově nejslabším týmem ve skupině, tudíž mikulovské kadetky věřily, že nenastanou žádné komplikace během zápasu, ale opak byl pravdou. Po velké chybovosti v domácím týmu došlo k velkému překvapení a hostující tým zvítězil 3:2 na sety (22 25, 25 22, 25 23, a 15 10). Do druhého likviduje jedinou střelu domácích v prvním poločase Gábor. Ve 30. min. se opět blýskl domácí brankář, když zlikvidoval další obrovskou příležitost Očenáška po spolupráci s Holcem. Ve 40. min. se Stehlík dostal sám před brankáře, ale jeho slabá střela neprošla do sítě domácích. Ve 45. min. postupoval Machala sám na brankáře, ale domácí gólman jej vychytal. Druhý poločas nabídl stejný obrázek jako první. Ve 47. min. Očenášek postupoval ze strany sám na brankáře, ale ten jeho střelu chytil. V 53. min. postupovali tři mikulovští hráči na dezorientovanou obranu domácích, ale místo kombinace Očenášek tvrdou, ale nepřesnou střelou zakončil. V 62. min. Macík sklepl míč Tasovice FC Pálava Mikulov dorost 4:2 (2:0) FC Pálava Mikulov B Sokol Strachotín 0:0 a celá záloha. V 57. minutě trefil po parádní fotbalové akci a přihrávce Trávníčka aktivní Zámečník břevno. Tým se musí poučit z chyb a bude opět vítězit. Fotbalově na to určitě má. Branky: Němcovský, Dítě, Ambrozek, Kuřák Valenta 2. ŽK: Valenta. Sestava: Bachan-Kratochvíl, Židel, Holka, Miker-Trávníček, Valenta, Svízela, Baláž-Zámečník, Štyks. ik V druhém poločase postupně přebírali iniciativu hosté a hlavně po zranění Fialy, který po ošklivém faulu musel být vystřídán, měli herně navrch. Domácí sice bojovali, ale hosté si s přibývajícími minutami vytvořili trvalou převahu. To, že se nedokázali gólově prosadit, bylo dílem velmi dobrého výkonu celé obrany, dirigované skvělým Poredským a výborným Novotným v brance. Utkání skončilo bez branek, ale více než stovka přítomných diváků mohla být s úrovní zápasu spokojena. Sestava: Novotný-Koubek, Poredský, Hrušovský, Gál-Hatlapatka, Khun, R. Fiala (60. Šula), Konečný-Roháček, Hlaváček (46. Barták). Mikulovské kadetky ukončily jarní část soutěže ve volejbale zápasu již nastoupil domácí tým s přesvědčením, že ukáže soupeři, kdo je pánem na hřišti, což se také po zpřesnění hry a maximálního pohybového nasazení podařilo. Vítězstvím 3:0 na sety (25 18, a 25 22) mikulovské kadetky ukončily jarní část krajské soutěže. Zároveň tímto děkují za poskytnuté dary sponzorům, které umožnily absolvování této soutěže. Jejich plánem je, že se pokusí zapojit do další soutěže na podzim letošního roku. Nyní je čeká náročné tréninkové období, aby na podzim podaly ještě lepší výkony v soutěži než doposud. jk 11 Machalovi, který tváří v tvář domácímu brankáři neuvěřitelně přestřelil. Když už se zdálo, že utkání skončí nespravedlivou remízou, rozhodčí neodpískal faul na Stehlíka při přechodu do útoku, domácí se tím zmocnili míče a vytvořili přečíslení. Odražený míč se dostal k nekrytému Hortovi, který technickou střelou z hranice pokutového území obstřeluje Gábora 1:0. Šťastný zápas pro domácí dovršili hráči Miroslavi proměněnou penaltou po chybě Gomese 2:0. Trenér Volf utkání okomentoval: Kdo neuviděl, neuvěří. Místo toho, abychom vyhráli minimálně 6:0, odejdeme poraženi. Dnes nepodal dobrý výkon rozhodčí, ale měli jsme proměnit některou ze šancí a mohli jsme být v klidu. Branky: 88. min. Hort, 92. min. Gottwald z penalty ŽK: 16. min. Holec, 36. min. Šlancar, 92. Gábor Sestava: Gábor-Macík-Hrouzek, Stehlík, Kubánek-Žárský, Švancar (72. min. Soukup), Gomes, Machala-Očenášek, Holec (43. min. Polášek). fc Turnaj florbalových elévů ve Slavkově Naše nejmladší florbalové naděje startovaly poslední březnovou neděli na turnaji ve Slavkově u Brna. Pořadatelství se ujal klub 1. FbC Aligators ve spolupráci s Českou florbalovou unií. Hrálo se na dvou malých hřištích systémem 4+1 podle pravidel velkého florbalu. Zápas trval 2 7 minut. Celkem deset účastníků vytvořilo tři skupiny. Jako nováčci jsme byli zařazeni do nejtěžší a navíc čtyřčlenné skupiny. Naším prvním soupeřem se stal tradiční florbalový rival celek Lanžhota A. Podařilo se nám vstřelit první gól a po soupeřově vyrovnání přidal ve druhé půli náš nejaktivnější hráč Jakub Salay ještě jednu branku. V poslední minutě zápasu však skóroval i Lanžhot, takže první oficiální utkání elévů florbalového klubu FRC Mikulov, který byl složen převážně z žáků ZŠ Hraničářů, skončilo remízou. V dalších dvou utkáních ve skupině jsme okusili hořkost porážky. Hráli jsme proti týmům z Hodonína a z Jemnice, které už mají zkušenosti z pravidelných ligových soutěží. Může nás jen těšit, že přes dvě poměrně výrazné prohry jsme v obou zápasech vstřelili aspoň jednu branku. Zisk jednoho bodu nás tak poslal do bojů o 7. až 10. místo. Postupně jsme se utkali s Lanžhotem B, Bučovicemi a na závěr nás čekala repríza úvodního souboje s Lanžhotem A. Historicky první vítězství našich borců se zrodilo ve čtvrtém zápase na tomto turnaji, kdy jsme přehráli lanžhotskou rezervu. Vyrovnaný zápas s Bučovicemi jsme bohužel ztratili hlavně díky horší střelbě. Konečné osmé místo pro náš tým pak určila výhra v utkání s Lanžhotem A. Sestava: Josef Jendrášek-Roman Svoboda, Peter Ebert, Petr Ondrák, Kevin Rupp, Jakub Salay, Marek Látal, Dominik Sláma. FRC

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov nářadí, nástroje, spojovací materiál, hutní materiál, svařovací potřeby, krbová kamna, topení plyn-voda, montáž, prodej Tel.: , HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Pro hotel IRIS v Pavlově přijmeme: kuchaře/kuchařku Požadujeme: Vyučení v oboru nebo 2 roky praxe v oboru Spolehlivost a ochota Nabízíme: stabilitu zavedené společnosti a práci v nově zrekonstruovaném hotelu příjemné pracovní prostředí v mladém kolektivu zaměstnanecké benefity motivující finanční ohodnocení, prémie možnost dalšího osobního a profesního rozvoje Nástup možný od Kontakt: Zdenka Adamcová, tel: , , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Egypt Hurghada z Brna na 11 dní AKCE!!! DO DOSTANETE JAKO KAPESNÉ 66 EURO NA DOVOLENOU!!! *** Waves Resort PL 9 990,- ***+ Sahara PL ,- ***+ Reemyvera Beach ALL ,- **** Albatros Resort ALL ,- Povinné příplatky: Cestovní pojištění ČP 150,-/osoba/pobyt Letištní a bezpečnostní taxy: 1 990,- Palivový příplatek: 1 390,- Nepovinné příplatky: Připojištění na storno ČP 90,-/osoba/pobyt Vízum 500,- RS Realitní správa Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Nabídka: Vyměním rodinný dům v Perné za byt 1+1 v Mikulově. Dům: zastavěná plocha 185m2, z toho 77m2 hospod. stavení. Zahrada o ploše m2, 4 velké pokoje, kuchyň, komora 5 4, koupelna 4 2,05, veranda 3 3, dlouhá chodba. Samostatný vjezd do dvora a zahrady. Pěkné a tiché prostředí. Nutná oprava střechy. Dům je ihned k bydleni. Vhodné k celkové rekonstrukci. Veškeré přípojky. Dojezdová vzdálenost 7 km z Mikulova. Doplatek dohodou. Více informaci na po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: PRODEJ A OPRAVY ELEKTRONIKY MYČKY, PRAČKY, TV, CD, DVD, SAT, VCR, PC, CB Otvírací doba: Po Pá 8 12 a So 9 12 ELEKTRO MIKULOV Brněnská 32 Tel.: , KVĚTINÁŘSTVÍ U ŽABÁKA Svobody 13, Mikulov (naproti Poliklinice) KVĚTINY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST narozeniny křtiny svatby pohřby promoce Po Pá So KDYKOLIV TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY Tel.: , mobil: , MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 23. dubna 2008 Distribuce dubna 2008 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 15. dubna 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává město Mikulov jako svůj pravidelný čtrnáctideník (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Městský úřad, Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 9. dubna 2008

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Z P R A V O D A J M Ě S T A 5. listopadu 2008 ČÍSLO 19 ROČNÍK IX ZDARMA Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Za finanční podpory evropského programu přeshraniční

Více

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. června 2008 ČÍSLO 11 ROČNÍK IX ZDARMA Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově V sobotu 24. května se na mikulovském zámku uskutečnil devátý ročník Výstavy vín

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Z P R A V O D A J M Ě S T A Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Zastupitelstvo města Mikulova na svém posledním zasedání jednalo o výši poplatku za svoz a odstraňování komunálních

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark Nová turistická sezona v Mikulově byla zahájena! Nádherné jarní počasí,

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. listopadu 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK IX ZDARMA ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Základní škola Valtická v Mikulově v současné době připravuje projekt v rámci moderní

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího

Více

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti.

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti. Z P R A V O D A J M Ě S T A 17. června 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK X ZDARMA Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června proběhly v celé České republice volby do Evropského parlamentu. Naši zemi bude

Více

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 7. února 2007 ČÍSLO 3 ROČNÍK VIII ZDARMA Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Řidiči, kteří vlastní řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993,

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. září 2009 ČÍSLO 15 ROČNÍK X ZDARMA Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena Občany Mikulova hojně probíraná rekonstrukce ulice Nová se konečně blíží do cíle. Po několika

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína Z P R A V O D A J M Ě S T A 30. ledna 2013 ČÍSLO 2 ROČNÍK XIV ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE POHODLNĚ A KDYKOLIV NA INTERNETU! WWW.ZPRAVODAJMIKULOV.CZ Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná

Více

Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice

Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice Z P R A V O D A J M Ě S T A 1. prosince 2010 ČÍSLO 22 ROČNÍK XI ZDARMA Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Možná jste také slyšeli zaručené zprávy o tom, že se Gymnázium Mikulov zruší, že se bude spojovat

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více