Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety"

Transkript

1 DOPRAVA utokrem letdlem lodí utem Zájezdy kombinoné Zájezdy pro skupiny Zájezdy n míru Fkulttiní ýlety Dětské ýlety y n letenky y n jízdenky y pro děti y pro seniory y pro pedgogy y pro stálé zákzníky y z čsnou rezerci V ktlogu n njdete širokou nbídku pobytů u moře Děti

2 I N F O R M A Č N Í S E R V I S OBSAH KATALOGU: Informční seris, pojištění upozornění 1 y čsná rezerce, skupiny tp. 1 ŠPENĚLSKO 2 15 Cost Br Cost Mresme 2 15 Informce, letoisk ýlety 2 Speciální AKCE 3 Výběr Clell 3 Výběr Pined de Mr 4 Výběr Mlgrt de Mr 5 Výběr Lloret de Mr 6 Výběr Toss de Mr Blnes Speciální AKCE KVALITA/CENA 8 11 Výběr Clell Pined de Mr 8 Výběr Mlgrt de Mr 9 Výběr Snt Susnn 10 Výběr Blnes, Lloret de Mr Toss de Mr 11 Kompletní ceník Špnělsko Informce k utokroé letecké doprě 13 Dlší nbídk hotelů C. Br/C. Mresme CHORVATSKO 16 Plchetnicí po jižní Dlmácii 16 BULHARSKO 1 19 Informce, letoisk kompletní ceník 1 Primorsko 18 Lozenec, Černomorec 19 ITÁLIE Adritická riiér, Mrche 21 2 Lgo di Grd, Lgo Mggiore Pobyty u moře s ýlety do okolí 30 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Nbídk pro skupiny školy Vybrní utorizoní prodejci Co Vám nbízí CK IDEAL TOUR PRAHA, s.r.o.: 24 let zkušeností s pořádáním pobytoých zájezdů, ysokou úroeň péče o klient, širokou sí prodejních míst elké množstí odjezdoých míst n jednotlié zájezdy. PRODEJNÍ SÍŤ: Objednejte si sůj zájezd e sé nejbližší knceláři. N poslední strně tohoto ktlogu nleznete informce o nší prodejní síti. Tyto informce nleznete tké n DOPRAVA: N pobytoý zájezd můžete odjet e ybrných přípdech i bez přípltku z íce než 50 odjezdoých míst ncházejících se celých Čechách, n Morě e zsku. Více informcí o doprě, trnsferu n letiště odjezdoých místech z ČR njdete u ceníků. POJIŠTĚNÍ CK IDEAL TOUR PRAHA, s.r.o. je souldu se zákonem pojištěn e prospěch sých zákzníků (pojištění specifikoné 6 zákon 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání oblsti cestoního ruchu). KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ spolu se zájezdem Vám nbízíme komplexní cestoní pojištění, které je produktem České podniktelské pojišony,.s. POJIŠTĚNÍ přípltek k zákldní ceně zájezdu zhrnuje: Pojištění léčebných ýloh, pojištění zzdel, pojištění následku úrzu, pojištění odpoědnosti z škody, pojištění stornopopltků ČPP íce informcí n nebo n yžádání u sého prodejce. Sjednáním pojištění zniká smluní zth mezi Vámi pojišonou, informujte se proto n podrobné podmínky sého pojištění. LIMITY PLNĚNÍ Z JEDNÉ POJISTNÉ SMLOUVY ČINÍ: CELKOVÝ LIMIT Kč DRUH ŠKODY Nutné neodkldné léčení Přeoz tělesných osttků Reptrice pojištěného Jednoduché ošetření zubů Limity plnění Kč Kč Kč Kč POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL Zzdl jsou pojištěn proti škodám způsobeným žilem, proti poškozením odou z odoodního zřízení proti odcizení (jeli překonán překážk) do ýše Kč POJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ Podle typu události je pojistný limit ž do ýše Kč POJIŠTĚNÍ ZA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘI CESTÁCH A POBYTU Toto pojištění Vám pokryje nákldy z přípdné škody, které Vám mohou zniknout e chíli, kdy poškodíte cizí ěc nebo způsobíte újmu n zdrí. Podle typu škody je pojistný limit ž do ýše Kč POJIŠTĚNÍ STORNA Stejně jko minulých letech Vám nbízíme rámci komplexního cestoního pojištění tké elmi ýhodné pojištění stornopopltků. Toto pojištění Vám kryje 80% stornopopltků, to ž do ýše Kč/os. přípdě, pokud Vše jednostrnné odstoupení od smlouy o zájezdu je prokztelně zpříčiněno nendálou nemocí nebo dlšími důody specifikonými přesně pojistných podmínkách. Tkoéto pojištění tedy kryje Vše rizik při nákupu zájezdu, jehož cen i s přípltky je mximálně Kč/os. bez pojištění. Pokud si kupujete zájezd držší, doporučujeme Vám sjednt storno pojištění s ndstndrdním plněním (iz níže). STORNO POJIŠTĚNÍ S NADSTANDARDNÍM PLNĚNÍM Je možné sjednt z přípltek ždy jen k ceně z komplexní cestoní pojištění přípltek k cestonímu pojištění 310 Kč/os. (mx. plnění Kč) přípltek k cestonímu pojištění 410 Kč/os. (mx. plnění Kč) přípltek k cestonímu pojištění 610 Kč/os. (mx. plnění Kč) přípltek k cestonímu pojištění 810 Kč/os. (mx. plnění Kč) Skutečnosti o pojištění uedené ýše jsou pouze informtiní, přesné podmínky plnění jsou k dispozici n yžádání nšich proozonách, n mimo to toří součást odbení zájezdu. Před uzřením smlouy o zájezdu si pečliě prostudujte pojistné podmínky zthující se k Vámi zolenému typu pojištění. Pojištění storn zájezdu je možné sjednt pouze při uzírání smlouy o zájezdu. V přípdě nesjednání komplexního pojištění nenese CK odpoědnost z důsledky z toho plynoucí. Veškeré zájezdy uedené tomto ktlogu obshují pojištění e prospěch zákzník podle zákon č. 159/99 Sb. PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TATO UPOZORNĚNÍ Doolujeme si Vás upozornit n některé podrobnosti tk ám ulehčit orientci cenících umístěných tomto ktlogu. To ám tké pomůže při uzírání smlouy o zájezdu. Pokud je ceníku ueden cen nebo sle pro 1. dítě, znmená to ždy, že se jedná o dítě ubytoné se 2 osobmi pltícími zákldní cenu n jednom pokoji. Pokud je dítě ubytoné n pokoji pouze s jednou osobou, pk pltí zákldní cenu bez ohledu n ěk, pokud není ueden jiný typ sley pro tento přípd. Pokud je ceníku ueden cen nebo sle pro 2. dítě, znmená to ždy, že tto cen je určen pro dítě, které je ubytoáno n jednom pokoji společně se děm osobmi pltícími zákldní cenu jedním dítětem, pltícím cenu odpoídjící ktegorii 1. dítě. Pokud je u ubytocího zřízení ueden i fotogrfie pokoje, jedná se o typický pokoj, uedený pouze informtině pro ilustrci chrkteru ybení pokojů dného ubytocího zřízení. Před uzřením smlouy o zájezdu si pečliě přečtěte šeobecné podmínky uedené tomto ktlogu seznmte se s podmínkmi pojištění. Všeobecné podmínky jsou nedílnou částí smlouy o zájezdu. Při objednáce leteckého zájezdu se ždy informujte zd jsou ceně tohoto zájezdu zhrnuty šechny letištní popltky. V opčném přípdě se nezpomeňte informot n jejich ýši pltební podmínky. Vzhledem k ýoji ceny ropy zedly letecké společnosti tz plioý přípltek který, pokud je yždoán, bude doúčtoán dle ktuální ýše. Při uzírání objednáky si pečliě zkontrolujte, zd máte n smlouě o zájezdu řádně yplněné oznčení sého zájezdu oznčení musí ždy obshot yznčení ybrného hotelu, termínu šeho pobytu, typu yznčeného stroání, typu dopry (místo odjezdu/sozu) zolené pojištění. Ačkoli jsou zájezdy typu lst minute (iz šeobecné podmínky) řádně podloženy smluenými kpcitmi, jejich chrkter zyšuje možnost yužití náhrdního ubytoání e smyslu šeobecných podmínek to zejmén z důodů tz. oerbookingu. SLUŽBA SVOZ Cestoní kncelář si yhrzuje práo zjišot sozy z jednotliých míst osobními utomobily či mikrobusy. V přípdě, že je jednom nástupním místě méně než 8 cestujících může CK IDEAL TOUR změnit zjištění dopry klientů k zájezdu n eřejnou hromdnou dopru (meziměstské utobusy, lk, metro). V přípdě zrušení sozu kdy nástupním místě bude méně, než 8 cestujících bude nrácen přípdný přípltek z tz. soz. Klientoi bude tto částk proplcen po nártu ze zájezdu to knceláři, kde si zájezd zkoupil. V tkoém přípdě bude klient informoán pokynech n zájezd. Změn služby sozu nezkládá nárok n odstoupení od smlouy bez poinnosti uhrzení příslušného storn podle šeobecných podmínek. Místo čs odjezdu n zájezd se řídí Pokyny k zájezdu, které klient obdrží od CK cc dní před odjezdem/odletem. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU Smlouu o zájezdu n ámi ybrný zájezd můžete uzřít e sé cestoní knceláři, přípdně přes internet. Z nšich stránek můžete poslt přímo žádost o rezerci. N zákldě této žádosti Vám zšleme potrzení o přijetí rezerce společně s číslem přiděleným ší rezerci informci o ýši způsobu pltby z ybrný zájezd. POKUD SI BUDETE CHTÍT ZJISTIT NĚCO NAVÍC Doplňující informce o zájezdech ám rádi podáme n telefonu č.: (prconí dob po pá 10:00 18:00), nebo n zákldě šeho emilu, pokud se nám rozhodnete npst n dresu Smozřejmě se je tké dozíte místě, kde jste se rozhodli uzřít smlouu o zájezdu. 1

3 I N F O R M A Č N Í S E R V I S PIKTOGRAMY Abychom ušetřili Váš čs, umístili jsme k jednotliým popisům tyto piktogrmy. BB FB ALL INCLUSIVE možnost WiFi nimční progrmy lázeňské služby prkoistě u hotelu kryté prkoistě obchod hotelu půjčon kol hodné pro rodinu domácí mzlíčci klimtizce n pokoji teleize n pokoji telefon n pokoji pronájem trezoru ysoušeč lsů (fén) pronájem ledničky dopr letecky dopr utokrem dopr lstní snídně ceně polopenze ceně plná penze ceně možnost All inclusie dní pobytu zdálent n pláž zdálent do centr bzén u hotelu krytý bzén ýth br hotelu kárn resturce!!! DÍTĚ!!! Všimněte si tkto oznčených zájezdů. Ve ybrných hotelech e Špnělsku Itálii poskytujeme ubytoání stroání pro 1. dítě n přistýlce zcel. Dítě pk pltí pouze přípdnou dopru dlší možné přípltky z služby (pojištění, letištní txy, ýlety tp.). SLEVY SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY SLEVY ZA VČASNOU REZERVACI Pokud jste si roce 2013 nebo 2014 zkoupili zájezd pořádný CK IDEAL TOUR PRAHA, s.r.o., můžete čerpt sleu pro stálého zákzník: stálý zákzník sle penízek čsná rezerce do % do % do % do % do % do % do % do % po % po stálý zákzník sle penízek čsná rezerce do % do % do % do % do % do % do % do % po po stálý zákzník sle penízek čsná rezerce do % do % do % do % do % do % do % do % po po SLEVY mohou být čerpány přípdě, že jste uzřeli smlouu o zájezdu (záloh 50%) nejpozději den uedený ýše. SLEVY se odečítjí od zákldní ceny uedené u pobytoého zájezdu nedjí se mezi sebou sčítt, nezthují se n přípltky. ž SLEVY PRO SKUPINY pro nejméně 25člennou skupinu poskytneme 1 místo pro nejméně 30člennou skupinu poskytneme 1 místo + 50 % sleu pro 1 dlšího účstník pro nejméně 40člennou skupinu poskytneme 2 míst SLEVY PRO STARŠÍ VĚKEM: Věnujte zýšenou pozornost zájezdům oznčeným tímto symbolem. Pokud si yberete z nší nbídky tento zájezd, bude Vám poskytnut sle e ýši 150 Kč ze zákldní ceny zájezdu. Tto sle bude poskytnut n zákldě potrzení o přiznání strobního či plného inlidního důchodu. SLEVY PRO PEDAGOGY: Pokud jste ktiní pedgog sledujte zejmén prázdninoé termíny nšich zájezdů rádi Vám poskytneme 300 Kč sleu n termíny ybrných zájezdů, které jsou o nčené tímto symbolem. Tto sle bude poskytnut n zákldě potrzení od změstntele. BONUSY PRO STÁLE ZÁKAZNÍKY: Pokud uhrdíte lespoň 50% z ceny zájezdu, který si yberete z tohoto ktlogu, zniká Vám nárok n SLEVU e ýši 5% n jkýkoli dlší zájezd, který si yberete z nbídky poznácích, nebo pobytoých zájezdů pobytů Norsku pro rok Tento BONUS můžete čerpt ž do SLEVY BONUSY se odečítjí od zákldní ceny uedené ceníku pobytoého zájezdu nedjí se mezi sebou sčítt. SLEVY je možné upltnit pouze n zákldní cenu zájezdu nezthují se n přípltky. sle ž 30% U ybrných hotelů nbízíme speciální sleu ž do ýše 30%. Výše sley její pltnost je ueden přímo u hotelu, je poskytnut ze zákldní ktlogoé ceny (iz ceník str ) nezthuje se n přípltky (dopr, pojištění tp.). Tuto sleu kombinot s jinou sleou určenou ze zákldní ceny zájezdu. může být čerpán přípdě, že jste uzřeli smlouu o zájezdu zpltili minimálně 50% zálohu z celkoé ceny zájezdu před sleou nejpozději den uedený u sley. SPECIÁLNÍ SLEVY NA DOPRAVU AUTOKAREM LETECKY NEPŘEHLÉDNĚTE TAKTO OZNAČENÉ ZÁJEZDY: V tomto ktlogu, n strně 13 nleznete mimořádně zýhodněné ceny dopry AUTOKAREM nebo LETECKY při čsné rezerci. Dopr BUS: jízdenk Dopr LETECKY: letenk sle ž Kč sle ž Kč PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ SLEV: SLEVY se zthují ždy pouze n zákldní cenu tedy cenu uedenou ktlogu u ubytocího zřízení jednou částkou, která zhrnuje ubytoání. Pokud je přímo u zájezdu (u popisu hotelu) pole s yznčením sley nebo s oznčením bez sle, má toto oznčení přednost před obecným sleoým systémem ypsným úodu ktlogu. SLEVY je možné upltnit pouze pokud zákzník složí do ypsného dt nejméně 50% z celkoé ceny zájezdu před sleou, sle je pk odečten od dopltku. SLEVY se nezthují n poinné ni fkulttiní přípltky (jko jsou přípltky z dopru, plnou penzi, 1lůžkoý pokoj, blkón, pojištění, letištní nebo plioé txy tp. ) Pokud není ýsloně u popisu sley uedeno jink, sley zájemně kombinot. SLEVY je možné udělit pouze z ktlogoé nbídky (nezthují se n zláštní nbídky ypsné pro shodný soubor služeb jko jsou kční nbídky tp.). 1

4 ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA COSTA MARESME Doolená pod křídly CK IDEAL TOUR PRAHA, s.r.o. Široká nbídk fkulttiních ýletů Cost Br Cost Mresme: Špnělsko je dnes synonymem pro klidnou klitní doolenou. Je to zejmén klit služeb, která sem kždoročně přiádí tisíce rodin. Vedle stálého slunečného počsí ás nikdy nezklme úroní strocích služeb, to zejmén klitou množstím jídel, nbízených přeážné ětšině hotelů formou šédských stolů. Vedle čistých prostorných pláží zde nleznete mnoho možností jk příjemně ktině prožít čs, který jste si oddělili pro sou doolenou. Hlním důodem trlého zájmu o špnělská letoisk jsou elmi příznié ceny, to jk ubytoání, promítnuté již do ceny zájezdu, který ám zjistí CK IDEAL TOUR PRAHA, tk i šech osttních služeb, kterými si zpříjemníte soji doolenou. Pokud si plánujete sou doolenou, ěnujte edle informcí o doprě pozornost tké informcím o možném nákupu fkulttiních ýletů do zábních prků nebo historicky zjímých míst. KLÁŠTER MONTSERRAT BARCELONA A FONTÁNY WATER WORLD MARINELAND STŘEDOVĚKÁ VEČEŘE FLAMENCO Letoisk Cost Br Cost Mresme 1 Clell 2 Clell 3 Clell 16 Clell 1 Clell 29 Clell 30 Clell 31 Clell 4 Pined de Mr 5 Pined de Mr BALMES MARITIM MARBLAU HAROMAR UNIVERS TOP OLYMPIC MONT ROSA CONTINENTAL/MARISOL STELLA MONT PALAU 6 Pined de Mr 18 Pined de Mr 22 Snt Susnn 23 Snt Susnn 24 Snt Susnn 32 Snt Susnn Mlgrt de Mr 8 Mlgrt de Mr 9 Mlgrt de Mr 19 Mlgrt de Mr GOLDEN TAURUS PARK MERCÉ CAPRICI ALHAMBRA SANT JORDI INDALO PARK SORRA D OR CARTAGO NOVA PAPI PLANAMAR 20 Mlgrt de Mr 21 Mlgrt de Mr 33 Mlgrt de Mr 34 Mlgrt de Mr 35 Mlgrt de Mr 15 Blnes 36 Blnes 25 Blnes 10 Lloret de Mr 11 Lloret de Mr MONTEPLAYA REYMAR PLAYA SORRA DAURADA LUNA PARK ROSA NAUTICA ESPLENDID BEVERLY PARK BOIX MAR MARÍA DEL MAR MOREMAR 12 Lloret de Mr 26 Lloret de Mr 3 Lloret de Mr 38 Lloret de Mr 39 Lloret de Mr 13 Toss de Mr 14 Toss de Mr 2 Toss de Mr MONTEVISTA/HAWAI DON JUAN DON JUAN CENTER SUNSHINE PARK ALEXIS DON JUAN CONTINENTAL DON JUAN VILLAGE lk pošt lekárn lékř pláž info letoisko CALELLA 29 H POLOHA: Clell je hlním střediskem oblsti zné Cost Mresme. Toto půbné městečko postené typickém špnělském stylu se nchází necelých 50 km seerně od Brcelony. K procházkám láká rušné historické s úzkými ronými uličkmi. Doporučujeme náštěu místního trdičního tržiště. Široká písečná pláž tomto letoisku je dlouhá přes 3 km n jejím konci lze nlézt i několik romntických mlých pláží mezi sklmi. Stupňoitý stup do moře kontrstuje s kopcoitou krjinou n úptí pohoří Montenegro. SLUŽBY: Lze si prohlédnout Městské muzeum se sbírkmi dekortiních kermických kchlíků, textilních strojů pletřského zboží z místní mnufktury, rcheologických nálezů z ykopáek římské esnice dokumentů. Tké je možno zhlédnout ýstu prcí umělců z Clelly, Lluíse Gllrt Grcii. ZÁBAVA: Všechny druhy odních sportů odní lyžoání, surfoání, odní skútry, knoistiku, windsurfing, pronájem šlpdel lodiček. 1 letoisko BLANES letoisko PINEDA DE MAR 18 5 POLOHA: Turistické středisko s noými ubytocími kpcitmi obchody n bízí krásné písečné pláže s jemným čistým pískem průzrčně čisté moře se stupňoitým stupem do ody. Ptří mezi klidnější letoisk s promenádou podél moře. Z Pinedy si můžete udělt pěknou procházku podél moře do dlšího letoisk Clell. SLUŽBY: Vždy jednou týdně pátek dopoledne se n cestě u nádrží koná eliký trh, kde lze leně dobře nkoupit. Pined de Mr je tké ýznmným kulturním centrem je zde Thrrtsů úst grfického umění, kde lze nlézt i kolekci obrzů mlíře Josep Thrrtse. Njdete zde elké m nožstí káren, obchodů, resturcí, nočních klubů, le i historické s mlebným kostelíkem. ZÁBAVA: Během dne je zde několik možností sportoního yžití knoistik, windsurfing, pronájem šlpdel lodiček. letoisko LLORET DE MAR 4 letoisk SANTA SUSANNA A MALGRAT DE MAR POLOHA: Tyto lázeňská pobytoá středisk se nchází oblsti Cost Mresme (n úptí pohoří Montenegro) jsou zdálen přibližně 55 km seerně od Brcelony. Snt Susnn je zcel noě posteným letoiskem je známé sými krásnými rozsáhlými skěle udržonými plážemi s hrubším pískem. Pozornost si zsluhují zelené prky pobřežní promenád lemoná několik řdmi plem. Mlgrt je rozdělen n dě části, noé stré město. Noé město se pyšní krásnou promenádou, spoustou brů, klubů resturcí, které se táhnou ž do Snt Susnny. Stré město Mlgrtu je špnělská část, kde žijí kždodenní žiot místní lidé. SLUŽBY: Elegntní obchody, resturce, bry diskotéky nbízejí pro kždého náštěník bohtý denní i noční žiot. ZÁBAVA: knoistik, windsurfing, prsiling, odní lyžoání, půjčon člunů šlpdel, tenisoé kurty, minigolf. Poblíž je nejznámější zábní prk Mrinelnd s odním prkem delfináriem. letoisko TOSSA DE MAR POLOHA: Jedno z nejhezčích míst ležících e střední části Cost Bry. Klidná tmosfér lázeňského měst se strým rybářským přístem, hrdem s. Jn středoěkými strážními ěžemi předurčil středisko, by se stlo oblíbeným ýletním místem cílem mnoh turistů. Jsou zde nádherné písečné pláže. SLUŽBY: Chloubou městečk je i sětoznámá botnická zhrd Mr i Mutr s úplnou sbírkou středomořské seerofrické flóry (íce než druhů exotických rostlin). ZÁBAVA: Co se týče sportu, njdou zde turisté následující odní sporty knoistiku, plchtění, windsurfing, odní skútry, prsiling. POLOHA: Letoisko Lloret de Mr je jedno z nejoblíbenějších nejznámějších letoisek čsto býá nzýáno perlou Cost Bry. Nchází se si 0 km seerně od Brcelony. V létě se mění rušné město, do kterého směřují tisícoky mldých lidí. Krásná písečná pláž je lemoán pobřežní promenádou, která láká k procházkám k posezení e stínu plem. Kromě této dlouhé pláže zde njdeme i několik menších pláží mezi sklmi. Vstup do moře je stupňoitý. SLUŽBY: N sé si zde přijdou i miloníci nákupů nočního žiot. Je mnoho obchůdků, resturcí, brů diskoték, které pulzují hudbou i nočním žiotem čsto ž do rán. ZÁBAVA: Bohtá je nbídk odních sportů (windsurfing, knoistik, odní lyžoání, odní skútry, plchtění, pronájem člunů šlpdel). Děti potěší náště prku Vodní sět (Wter World) se skluzkmi tobogány nebo náště miniturní zoologické zhrdy. Lloret de Mr je ideální pro stráení ktiní doolené POLOHA: Toto půodně středoěké městečko e středu pobřeží Cost Br se rozprostírá kolem mlebného záliu s písečnou pláží, kterou lemují skály. Průzrčně čistá od láká ke koupání i potápění. Stré město zdobí zbytky penosti z 12. stol., zcholy se i středoěké hrdby. Turisté se mohou procházet romntickými křiolkými uličkmi s kmennými domy, úzkými schodišti mlými náměstími. Toss de Mr ptří k nejmlebnějším městečkům n Cost Br. SLUŽBY: Nchází se zde ýznmné městské muzeum s ntickými ykopákmi moderními obrzy od Chgll. I když jsou zde příjemné resturce kárny, rozhodně to není místo pro miloníky rušného nočního žiot. N plážích jsou k dispozici sprchy z popltek slunečníky lehátk. ZÁBAVA: Během dne je zde několik možností sportoního yžití: knoistik, windsurfing, plchtění, odní lyžoání či pronájem člunů. 2

5 Výběr CALELLA 200 m 300 m Clell hotel*** BALMES 1 Dobře ybený hotel BALMES, situoný jen pár kroků od pláže oblíbeném turistickém městě Clelle, je ideální pro tráení prosluněné doolené s rodinou nebo přáteli. Hotel leží kousek od zltých písků pláže Mresme, km sndno dojdete pěšky kde můžete stráit den odpočinkem. Po ydtném obědě nártu do hotelu si dopřejte typickou špnělskou siestu, nebo se ydejte s celou rodinou k bzénu. Ve ečerních hodinách pk můžete poečeřet smoobslužném bufetu. Po ečeři si dejte bru něco k pití běžte si užít hotelem pořádný zábní progrm. Od konce čern do zčátku září nbízí hotel Blmes bezpltně tké různé ktiity n pláži, ěnoné rodinám s dětmi. Speciální nbídk: domácí mzlíček: 8 EUR/den 1/2 (1 dosp. + *1 dítě 12 let): *sle 50% Kompletní CENÍK njdete n strně bzén, jcuzzi br hotelu i u bzenu ýth, slonek klimtizce nimce, dětský koutek dětská postýlk, WiFi domácí mzlíček fitness koupeln, WC blkón telefon, fén TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek do % do % do % 1. dítě do 12 let 250 m 50 m Clell hotel*** MARITIM 2 Hotel MARITIM s ýhledem n pláž se nchází nedleko od centr měst Clell. Má střešní tersu s ířikou, bezpltné WiFi enkoní bzén. Hotel poskytuje klimtizoné pokoje se stelitní TV s plochou obrzokou lstní koupelnou s nou, fénem toletními potřebmi zdrm. Hotel má bufetoou resturci enkoní br. Hosté mohou yužít posilonu, sunu krytý bzén. Lze zjistit tké msáže. Mritim nbízí zdrm plážoé ktiity pro rodiny s dětmi od konce čern do zčátku září. Během 5 minut dojdete k mnoh resturcím brům. Vlkoé nádrží Clell se nchází 15 minut chůze od hotelu do Brcelony dojedete lkem jen něco málo přes hodinu. Speciální nbídk: pokoj s ýhledem n moře 300 Kč/os./den 1/2 (1 dosp. + *1 dítě 10 let): *sle 50% n yžádání rodiné pokoje pro 4 osoby Kompletní CENÍK njdete n strně bzén, nitřní bzén, jcuzzi br hotelu, br u bzénu ýth, TV místnost, WiFi bezbriéroý přístup klimtizce, dětský koutek dětská postýlk fitness bilird prkoání, trezor LÁZNĚ: SPA sun, wellness, krytý bzén koupeln, WC, blkón telefon, fén TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek do % do % do % 1. dítě do 12 let 250 m 400 m Clell hotel*** MARBLAU 3 Hotel MAR BLAU se nchází nedleko od pláže e městě Clell, n pobřeží Mresme. Nbízí 2 enkoní bzény, fitness pokoje s lstním blkónem. Hotel má šechny pokoje klimtizoné, s lstní koupelnou fénem. Jsou ybené tké stelitní TV. V smoobslužné resturci hotelu se podáá pestrý ýběr jídel středomořské mezinárodní kuchyně. V kárně s brem si můžete dát skleničku nebo občerstení. V hotelu je hern, kde si lze zhrát stolní tenis, kulečník stolní hry. Nechybí ni slunečná ters s lehátky. Aktiity nleznete okolí golfoé hřiště (do 3 km), rybření, windsurfing, pěší turistik, potápění, šnorchloání dlší. Kompletní CENÍK njdete n strně x bzén, brouzdliště, jcuzzi sluneční ters, zhrd br hotelu, br u bzénu ýth, kárn bezbriéroý přístup klimtizce nimce, dětský koutek dětská postýlk bilird, stolní tenis, WiFi fitness, ledničk, prkoání koupeln, WC, blkón fén, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek do % do % do % 1. dítě do 10 let *Důležité informce: Autonomní oblst Ktlánsko zedl pobytoou dň (txu), kterou pltí přímo hoteloý host při příjezdu n recepci. Z tohoto důodu nemůžeme zhrnout pobytoou txu do ceny upozorňujeme, že osob strší 16 let bude při ubytoání yzán k úhrdě této pobytoé txy e ýši 0,50 EUR/den (ubytocí kpcity do ktegorie***) e ýši 1 EUR/den (ubytocí kpcity od ktegorie****). 3

6 Výběr PINEDA DE MAR 4 Pined de Mr hotel***plus STELLA ALL INCLUSIVE 50 m 150 m 1. dítě do 11 let do % do % do % bzén, brouzdliště br hotelu, br u bzénu ýth, TV místnost, zhrd klimtizce, jcuzzi dětský koutek, nimce dětská postýlk, trezor, WiFi ideohry, bilird, stolní tenis domácí mzlíčci: 10 EUR/den prkoání (gráž): 12 EUR/den LÁZNĚ: SPA 10 EUR/os./den sun, tělocičn, krytý bzén Pokoje SUPERIOR : 520 Kč/os./den ndstndrdně zřízené 1/2 pokoje koupeln, WC, bezbriéroé telefon, hudb, fén, TV blkón, ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek V klidné části elegntního letoisk Pined de Mr nleznete hotel STELLA s recepcí obloženou mrmorem. Hned prním momentě si ás získá příjemná kombince klitních služeb rodinného prostředí. Chíle odpočinku prožijete u krásného elkého bzénu, kde si zplete či se necháte msírot hydromsážními tryskmi, které zde njdete. Oplot se budete n chráněné sluneční terse ybené lehátky když se nsytíte hoteloého bzénu nebo hry e lnách Středozemního moře, oceníte hoteloé interiéry od pohodlí klimtizoného pokoje, přes klid klimtizoného prezidentského slónku, kde se můžete ponořit hlubokém fotelu do četby oblíbené knížky, ž po milou tmosféru zdušného hoteloého bru, od kterého yjdete přímo k bzénu. ALL INCLUSIVE z přípltek: iz ceník PLNÁ PENZE již ceně All inclusie Kompletní CENÍK njdete n strně S U P E R I O R Pined de Mr hotel*** MONTPALAU 100 m 450 m 1. dítě do 12 let do % do % do % bzén, brouzdliště br hotelu u bzénu ýth WiFi klimtizce, nimce prkoání dětská postýlk hern s kulečníkem koupeln, WC TV fén, telefon blkón, ýměn ručníků centrální topení klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek Hotel MONTPALAU se nchází klidné zóně těsné blízkosti nejhezčích míst letoisk Pined de Mr n náměstí se zelení, cukrárnmi, zhrdními resturcemi lákjícími k posezení občerstení. Hotel má nepřetržitě oteřenou recepci, zónu s WiFi zdrm bezpltné prkoání n nedlekém prkoišti. Hotel je elmi hodný pro rodiny s dětmi pro šechny, kteří yhledájí spíše klid při sé doolené. Hotel disponuje pěkným střešním bzénem, str je podáán hoteloé resturci formou tz. šédských stolů. Hotel dále nbízí službu prní žehlení prádl, hernu s kulečníkem přepážku s turistickými informcemi, kde si můžete pronjmout uto. Kompletní CENÍK njdete n strně Pined de Mr hotel**** GOLDEN TAURUS PARK ALL INCLUSIVE 250 m 50 m 1. dítě do 11 let do % do % do % 3 bzény, brouzdliště krytý bzén s jcuzzi br hotelu u bzénu snck br, kárn ýth, TV místnost slonek, zhrd klimtizce, nimce dětská postýlk, bilird pronájem kol, minigolf wellness WiFi, trezor koupeln, WC, blkón telefon, fén, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek Rekreční komplex GOLDEN TAURUS PARK RESORT se rozprostírá n nábřežní promenádě městečku Pined de Mr, jen pár metrů od pláže. Ubytocí hoteloá část nbízí pokoje s blkónem, reálu s prkoou úprou jsou k dispozici 3 plecké bzény. Pokoje hotelu Golden Turus mjí interiér lděný do jsných bre, jsou klimtizoné ybené TV se stelitním příjmem. V hoteloé resturci se formou teplého studeného bufetu serírují pokrmy špnělské mezinárodní kuchyně. Ve snck bru se po celý den podájí nápoje lehká jídl. V turistických informcí mohou hostům zjistit pronájem jízdních kol rádi jim poskytnou informce o Pined de Mr okolí. Do Brcelony je možné se doprit z něco málo přes hodinu lkem. ALL INCLUSIVE z přípltek: iz ceník PLNÁ PENZE již ceně All inclusie Kompletní CENÍK njdete n strně *Důležité informce: Autonomní oblst Ktlánsko zedl pobytoou dň (txu), kterou pltí přímo hoteloý host při příjezdu n recepci. Z tohoto důodu nemůžeme zhrnout pobytoou txu do ceny upozorňujeme, že osob strší 16 let bude při ubytoání yzán k úhrdě této pobytoé txy e ýši 0,50 EUR/den (ubytocí kpcity do ktegorie***) e ýši 1 EUR/den (ubytocí kpcity od ktegorie****).

7 Výběr MALGRAT DE MAR ALL INCLUSIVE 150 m 50 m Mlgrt de Mr hotel*** SORRA D OR Hotel SORRA D OR s příjemnou tmosférou elmi dobrou polohou u pláže e městě Mlgrt de Mr nedleko do Brcelony. Je ideálním místem ke stráení slunné doolené. Hotel má moderně příjemně zřízené pokoje. Mnoho z nich má ýhled n pláž Středozemní moře. V komplexu njdete bzén, solárium, bry resturci, e které se podájí snídně, obědy ečeře formou pestrého bufetu. Hotel stojí kousek od pobřeží sndno se od něj dostnete utem nebo lkem do Brcelony. V blízkosti hotelu je zsták lku. ALL INCLUSIVE z přípltek: iz ceník místní nápoje lkoholické (pio, ín, destiláty tp.) nelkoholické nápoje (ká, čj, od tp.) k plné penzi íno od pizzy, hotdogy, hmburgery zmrzliny pro děti Kompletní CENÍK njdete n strně FB bzén, brouzdliště br hotelu, br u bzénu ýth, TV místnost, snck br bezbriéroý přístup klimtizce nimce, dětský koutek dětská postýlk, bilird, WiFi, klimtizce n pokoji Pokoje SUPERIOR renoce: pokoj s klimtizcí 320 Kč/os./den koupeln, WC blkón telefon, fén TV ýměn ručníků klimtizce (z popltek) PLNÁ PENZE V CENĚ (š. stůl) do % do % do % 150 m 50 m Mlgrt de Mr hotel*** CARTAGO NOVA 8 Užijte si slunce, moře písek Mlgrt de Mr. Můžete se ystit pprskům špnělského slunce u bzénu, ydt se n nedlekou pláž po ečeři formou šédských stolů relxot u kulečníku. Hotel CARTAGO NOVA má fntstickou polohu jen kousek od Středozemního moře pláže Mlgrts. Užijte si čerstého mořského zduchu n soukromém blkonu sé ložnice. Pokoje jsou kusně yedené e středomořských tónech mjí spoustu přirozeného slunečního sětl. Děti se mohou pobit názt noá přátelstí miniklubu, který je oteřen letních měsících. Ve ečerních hodinách zmiřte n tneční ečerní záby do nočního klubu Tropicn. Udělejte si denní ýlet do Brcelony, km se z hodinu dostnete pohodlně lkem. Kompletní CENÍK njdete n strně bzén, brouzdliště sluneční ters br hotelu u bzénu klub Tropicn ýth, TV místnost slonek klimtizce nimce, dětský koutek dětská postýlk ideohry, bilird, WiFi koupeln, WC blkón TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek do % do % do % 1. dítě do 12 let 200 m 80 m Mlgrt de Mr hotel*** PAPI 9 Hotel PAPI se nchází e městě Mlgrt de Mr n pobřeží Cost Mresme, seerně od Brcelony. Tento moderní hotel nbízí resturci bzén s mořskou odou. Všechny pokoje hotelu Ppi mjí blkón WIFi připojení k internetu z přípltek. Hotel má tké tersu n oploání dlší bzén pro děti obklopený umělým tráníkem. Bzén zhrnuje menší bzén s perličkoými tryskmi. V hoteloé resturci se podáá ečeře br nbízí ečerní zábu předstení. Připreny jsou tké denní zábné progrmy pro děti i dospělé. Ve společných prostorách je dostupné připojení WiFi. Kompletní CENÍK njdete n strně bzén, brouzdliště, jcuzzi sluneční ters br hotelu u bzénu slonek, snck br ýth, TV místnost, klimtizce WiFi prostorách recepce ečerní zbní progrmy nimce, dětský koutek dětská postýlk ideohry, bilird, WiFi n pokoji fén, trezor koupeln, WC blkón telefon, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek do % do % do % 1. dítě do 10 let *Důležité informce: Autonomní oblst Ktlánsko zedl pobytoou dň (txu), kterou pltí přímo hoteloý host při příjezdu n recepci. Z tohoto důodu nemůžeme zhrnout pobytoou txu do ceny upozorňujeme, že osob strší 16 let bude při ubytoání yzán k úhrdě této pobytoé txy e ýši 0,50 EUR/den (ubytocí kpcity do ktegorie***) e ýši 1 EUR/den (ubytocí kpcity od ktegorie****). 5

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy 2015 Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy www.ck-karavan.cz 2 Úvod Vážení a milí zákazníci, představujeme Vám novou nabídku našich pobytových a poznávacích zájezdů na rok 2015. Především

Více

LÉTO 2015 ŠPANĚLSKO ŘECKO. Slevy až 22% CHORVATSKO ITÁLIE SLOVENSKO MAĎARSKO SENIORSKÉ POBYTY

LÉTO 2015 ŠPANĚLSKO ŘECKO. Slevy až 22% CHORVATSKO ITÁLIE SLOVENSKO MAĎARSKO SENIORSKÉ POBYTY ŠPANĚLSKO ŘECKO CHORVATSKO ITÁLIE LÉTO 2015 SLOVENSKO MAĎARSKO SENIORSKÉ POBYTY Slevy až 22% Vážení a milí zákazníci, rok se s rokem sešel a Vy opět pročítáte náš další nový katalog LÉTO 2015. Jsme potěšeni

Více

dovolená u moře 2014

dovolená u moře 2014 dovolená u moře 2014 tě 1000 Kč 2000 Kč 1000 Kč 5000 Kč 2 ChorVATSKO PAG... 3 CRIKVENICA, SELCE, NOVI VINODOLSKI. 4 BIOGRAD NA MORU... 5 SV. FILIP I JAKOV, PIROVAC... 6 VODICE... 7 PRIMOŠTEN, OMIŠ... 8

Více

Španělsko. Costa Brava. Costa del Maresme. Costa del Azahar. Tossa de Mar Lloret de Mar Blanes Malgrat de Mar Santa Susanna Calella

Španělsko. Costa Brava. Costa del Maresme. Costa del Azahar. Tossa de Mar Lloret de Mar Blanes Malgrat de Mar Santa Susanna Calella Španělsko Líbezný zvuk španělské kytary, typický klapot kastanět, země plná temperamentu a vášní láká svými historickými památkami, písečnými plážemi a krásnou přírou. Costa Brava Tossa de Mar Lloret de

Více

O B OD N ÝCH E SV R Ů. speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO

O B OD N ÝCH E SV R Ů. speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO A SO AC CI O B OD N ÝCH E SV OD BO R Ů speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO 2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, rádi bychom Vám představili naši cestovní kancelář ČD travel s.r.o. (CK) a současně Vás

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

VYUŽIJTE BOHATOU NABÍDKU SLEV! Podrobnější informace naleznete v ceníku. Pro skupiny a kolektivy nad 15 osob neváhejte požádat o SKUPINOVÝ KATALOG.

VYUŽIJTE BOHATOU NABÍDKU SLEV! Podrobnější informace naleznete v ceníku. Pro skupiny a kolektivy nad 15 osob neváhejte požádat o SKUPINOVÝ KATALOG. Léto u more Španelsko, Itálie, Malta, Sicílie ÚVOD Vážení klienti, po úspěšném zakončení loňské sezóny Vám předkládáme další katalog zahraničních pobytů. V tomto katalogu najdete již roky osvědčená místa,

Více

chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015

chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015 25. sezóna chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015 POBYTOVÉ ZÁJEZDY JADERSKÉ A STŘEDOZEMNÍ MOŘE POZNÁVACÍ A SPORTOVNÍ ZÁJEZDY ZALOŽENO 1990 Spolehlivý průvodce na Vašich cestách www.campana.cz POJIŠTĚNÍ

Více

Pondělí 8.00 9.00 směny za střed. Všechny směny bez poplatku. Možnost devizového poradenství.

Pondělí 8.00 9.00 směny za střed. Všechny směny bez poplatku. Možnost devizového poradenství. CESTOVNÍ KANCELÁŘ w w w. zlintour trips.cz 1 S M Ě N Á R N A Pondělí 8.00 9.00 směny za střed. Všechny směny bez poplatku. Možnost devizového poradenství. Při směnách nad 50.000 CZK individuální kurzy,

Více

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti! Vstupujeme do naší 25. sezony a věřím, že

Více

cestovní kancelář Léto bulharsko letecky z Pardubic a Prahy turecko www.leteckyzpardubic.cz

cestovní kancelář Léto bulharsko letecky z Pardubic a Prahy turecko www.leteckyzpardubic.cz cestovní kancelář bulharsko ŘECKO turecko Léto 2014 letecky z Pardubic a Prahy www.leteckyzpardubic.cz Vážení a milí přátelé, dámy a pánové, právě držíte v rukou katalog cestovní kanceláře VVV TOUR CZ1

Více

40.000 plus. Domyšlené. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat

40.000 plus. Domyšlené. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat CHORVATSKO 2014 40.000 plus Domyšlené cestovní pojištění od odborníka na cestovní pojištění tel.: 844 11 12 11 (při volání z ČR, cena místního hovoru) 00 421 2 2081 1811 (při volání ze zahraničí) www.unionpojistovna.cz

Více

DOPRAVA AUTOBUSEM VLASTNÍ DOPRAVA

DOPRAVA AUTOBUSEM VLASTNÍ DOPRAVA LÉTO 2014 Všeobecné informace POJIŠTěNÍ 1. V souladu se zákonem 159/1999 Sb. je cestovní kancelář Atlantika, spol. s r.o. pojištěna proti úpadku. Klienti jsou pojištěni proti krachu cestovní kanceláře.

Více

SLEVY - SOUTĚŽ - DOVOLENÁ NA SPLÁTKY - NÁHRADNÍ PLNĚNÍ - PLATBA POUKÁZKOU

SLEVY - SOUTĚŽ - DOVOLENÁ NA SPLÁTKY - NÁHRADNÍ PLNĚNÍ - PLATBA POUKÁZKOU SLEVY - SOUTĚŽ - DOVOLENÁ NA SPLÁTKY - NÁHRADNÍ PLNĚNÍ - PLATBA POUKÁZKOU Našim stálým klientům nabízíme věrnostní slevy. Ti z vás, kteří vycestovali s naší CK 3 a vícekrát, mají možnost získat slevu na

Více

Itálie. Itálie Popis. Severní Jadran str. 40. Emilia Romagna str. 48. Palmová riviéra str. 53. Apulie str. 60. Kampánie, Kalábrie str. 66.

Itálie. Itálie Popis. Severní Jadran str. 40. Emilia Romagna str. 48. Palmová riviéra str. 53. Apulie str. 60. Kampánie, Kalábrie str. 66. Itálie Itálie Popis Sladká, božská, veselá, nespoutaná Země mnoha tváří, která stále přitahuje návštěvníky svými nekonečnými plážemi, jedinečnými historickými památkami a proslulou kuchyní. Severní Jadran

Více

40.000 plus. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat. Milí klienti,

40.000 plus. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat. Milí klienti, CHORVATSKO 2015 40.000 plus Milí klienti, díky vám všem cestovní kancelář Za sluncem s.r.o. v roce 2014 prodala přes 40.000 nocí pobytů v hotelích a penziónech po celém světě. To nás staví mezi nejprodávanější

Více

cestovní kancelář Litomyšl

cestovní kancelář Litomyšl cestovní kancelář Litomyšl Dovolená 2015 termály moře poznání Vážení přátelé, milí zákazníci! Úvodem nám dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši přízeň a důvěru, neboť díky Vám vstupuje CKL do jubilejní

Více

Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden. Děti zdarma. Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře. Nový kemp ve střední Itálii

Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden. Děti zdarma. Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře. Nový kemp ve střední Itálii ITÁLIE 2015 CHORVATSKO Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden Děti zdarma Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře Nový kemp ve střední Itálii Obsah 1 Všeobecné informace o zájezdech 2 4 Itálie Lignano (stany

Více

MALTA &ŠPANĚLSKO MALLORCA. www.ancora.cz

MALTA &ŠPANĚLSKO MALLORCA. www.ancora.cz MALTA ŠPANĚLSKO MALTA &ŠPANĚLSKO MALLORCA www.ancora.cz Vážení zákazníci, milí přátelé, dovolte nám, abychom poděkovali za Vaši dosavadní přízeň i za to, že při výběru své letní dovolené 2008 zvažujete

Více

Vaše spokojenost naše reklama. Léto2015. Bulharsko a Řecko

Vaše spokojenost naše reklama. Léto2015. Bulharsko a Řecko Vaše spokojenost naše reklama Léto2015 Bulharsko a Řecko 2 > LÉTO 2015 Pojištění léčebných výloh Pojištění Zdravotní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Vybrat si můžete ze dvou variant, buď pojištění

Více

Léto 2012 BULHARSKO. letecky z Pardubic. www.vvvtour.com

Léto 2012 BULHARSKO. letecky z Pardubic. www.vvvtour.com Léto 2012 BULHARSKO letecky z Pardubic www.vvvtour.com 29 ÚVOD, POJIŠTĚNÍ, REZERVACE A PRODEJ VÁŽENÍ A MILÍ ZÁKAZNÍCI, vítáme Vás na stránkách katalogu cestovní kanceláře VVV TOUR CZ I a představujeme

Více

Katalog zájezdů 2010

Katalog zájezdů 2010 Katalog zájezdů 2010 Vážení klienti, rádi Vás seznámíme s naší nabídkou na rok 2010, kdy začínáme naši již 21. sezónu. Těší nás zájem zákazníků stálých, ale i nových, kteří se poprvé seznamují s naším

Více

Jižní Itálie 2012. Salento Gargáno Palmová riviéra Kalábrie Sardínie

Jižní Itálie 2012. Salento Gargáno Palmová riviéra Kalábrie Sardínie Jižní Itálie 2012 Salento Gargáno Palmová riviéra Kalábrie Sardínie Sale Milí klienti a milí přátelé, prostřednictvím našeho katalogu bychom Vám rádi představili především jednu z nejexotičtějších a nejjižnějších

Více

2009.ancora.cz www EGYPT

2009.ancora.cz www EGYPT 2009 EGYPT Vážení zákazníci, milí přátelé, dovolte nám, abychom poděkovali za Vaši dosavadní přízeň i za to, že při výběru své letní dovolené 2009 zvažujete využít nabídky cestovní kanceláře ANCORA. Podlehnout

Více

Klimatická tabulka - průměrné teploty v C. měsíc 6 7 8 9 vzduch 26 31 31 25 voda 21 23 24 22. Všeobecné geografické údaje

Klimatická tabulka - průměrné teploty v C. měsíc 6 7 8 9 vzduch 26 31 31 25 voda 21 23 24 22. Všeobecné geografické údaje 190 Itálie Amalfi Itálie se rozkládá na Apeninském poloostrově ve tvaru boty a několika ostrovech jako jsou Sicílie, Sardinie a Elba. Itálie je jedna z nejnavštěvovanějších zemí Evropy a láká turisty nejen

Více

Zájezdy pro seniory 55+ a dotované zájezdy JARO a PODZIM 2013

Zájezdy pro seniory 55+ a dotované zájezdy JARO a PODZIM 2013 Andalusie Costa Brava Mar Menor Mallorca Menorca Sicílie Sardinie Zájezdy pro seniory 55+ a dotované zájezdy JARO a PODZIM 2013 San Remo Malta Portugalsko Madeira Turecko Ischia Kypr Do 28. 2. záloha pouze

Více

Obsah / mapa destinací

Obsah / mapa destinací OBSAH odlet katalog / strana ceník / strana Slevy, informace, mapa destinací 2 5 Thassos Brno 6 17 99 100 Lesbos Brno 18 24 101 Zakynthos Brno 25 36 102 103 Samos Brno, Ostrava 37 44 104 Kos Brno, Ostrava

Více

Itálie je zemí mnoha podob, zemí kontrastů a protikladů, kde se minulost

Itálie je zemí mnoha podob, zemí kontrastů a protikladů, kde se minulost Itálie je zemí mnoha podob, zemí kontrastů a protikladů, kde se minulost prolíná s přítomností. Historická města ukrytá mezi kopci po pár kilometrech plynule přecházejí v turistická centra s mnoha obchody

Více

ABY VŠECHNO DOBŘE DOPADLO

ABY VŠECHNO DOBŘE DOPADLO ABY VŠECHNO DOBŘE DOPADLO 5147 klientů se rozhodlo v roce 2012 vycestovat s CK Za Sluncem Cestujte i Vy s příjemným pocitem, že Vám Vaši dovolenou nemůže nic pokazit. Pojistíte-li si u Vaší CK zájezd u

Více

Zájezdy pro seniory Madarsko Turecko. Váš specialista na dovolenou již od roku 1992 BULHARSKO 2015. 24. sezóna. Cestovní kancelár STEFANNY

Zájezdy pro seniory Madarsko Turecko. Váš specialista na dovolenou již od roku 1992 BULHARSKO 2015. 24. sezóna. Cestovní kancelár STEFANNY Zájezdy pro seniory Madarsko Turecko 24. sezóna Tradice - spolehlivost - kvalita Cestovní kancelár BULHARSKO 2015 STEFANNY www.stefanny.cz 2 5 Kvalita a spolehlivost Zkušenosti a tradice Slevy za rychlé

Více