Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety"

Transkript

1 DOPRAVA utokrem letdlem lodí utem Zájezdy kombinoné Zájezdy pro skupiny Zájezdy n míru Fkulttiní ýlety Dětské ýlety y n letenky y n jízdenky y pro děti y pro seniory y pro pedgogy y pro stálé zákzníky y z čsnou rezerci V ktlogu n njdete širokou nbídku pobytů u moře Děti

2 I N F O R M A Č N Í S E R V I S OBSAH KATALOGU: Informční seris, pojištění upozornění 1 y čsná rezerce, skupiny tp. 1 ŠPENĚLSKO 2 15 Cost Br Cost Mresme 2 15 Informce, letoisk ýlety 2 Speciální AKCE 3 Výběr Clell 3 Výběr Pined de Mr 4 Výběr Mlgrt de Mr 5 Výběr Lloret de Mr 6 Výběr Toss de Mr Blnes Speciální AKCE KVALITA/CENA 8 11 Výběr Clell Pined de Mr 8 Výběr Mlgrt de Mr 9 Výběr Snt Susnn 10 Výběr Blnes, Lloret de Mr Toss de Mr 11 Kompletní ceník Špnělsko Informce k utokroé letecké doprě 13 Dlší nbídk hotelů C. Br/C. Mresme CHORVATSKO 16 Plchetnicí po jižní Dlmácii 16 BULHARSKO 1 19 Informce, letoisk kompletní ceník 1 Primorsko 18 Lozenec, Černomorec 19 ITÁLIE Adritická riiér, Mrche 21 2 Lgo di Grd, Lgo Mggiore Pobyty u moře s ýlety do okolí 30 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Nbídk pro skupiny školy Vybrní utorizoní prodejci Co Vám nbízí CK IDEAL TOUR PRAHA, s.r.o.: 24 let zkušeností s pořádáním pobytoých zájezdů, ysokou úroeň péče o klient, širokou sí prodejních míst elké množstí odjezdoých míst n jednotlié zájezdy. PRODEJNÍ SÍŤ: Objednejte si sůj zájezd e sé nejbližší knceláři. N poslední strně tohoto ktlogu nleznete informce o nší prodejní síti. Tyto informce nleznete tké n DOPRAVA: N pobytoý zájezd můžete odjet e ybrných přípdech i bez přípltku z íce než 50 odjezdoých míst ncházejících se celých Čechách, n Morě e zsku. Více informcí o doprě, trnsferu n letiště odjezdoých místech z ČR njdete u ceníků. POJIŠTĚNÍ CK IDEAL TOUR PRAHA, s.r.o. je souldu se zákonem pojištěn e prospěch sých zákzníků (pojištění specifikoné 6 zákon 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání oblsti cestoního ruchu). KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ spolu se zájezdem Vám nbízíme komplexní cestoní pojištění, které je produktem České podniktelské pojišony,.s. POJIŠTĚNÍ přípltek k zákldní ceně zájezdu zhrnuje: Pojištění léčebných ýloh, pojištění zzdel, pojištění následku úrzu, pojištění odpoědnosti z škody, pojištění stornopopltků ČPP íce informcí n nebo n yžádání u sého prodejce. Sjednáním pojištění zniká smluní zth mezi Vámi pojišonou, informujte se proto n podrobné podmínky sého pojištění. LIMITY PLNĚNÍ Z JEDNÉ POJISTNÉ SMLOUVY ČINÍ: CELKOVÝ LIMIT Kč DRUH ŠKODY Nutné neodkldné léčení Přeoz tělesných osttků Reptrice pojištěného Jednoduché ošetření zubů Limity plnění Kč Kč Kč Kč POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL Zzdl jsou pojištěn proti škodám způsobeným žilem, proti poškozením odou z odoodního zřízení proti odcizení (jeli překonán překážk) do ýše Kč POJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ Podle typu události je pojistný limit ž do ýše Kč POJIŠTĚNÍ ZA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘI CESTÁCH A POBYTU Toto pojištění Vám pokryje nákldy z přípdné škody, které Vám mohou zniknout e chíli, kdy poškodíte cizí ěc nebo způsobíte újmu n zdrí. Podle typu škody je pojistný limit ž do ýše Kč POJIŠTĚNÍ STORNA Stejně jko minulých letech Vám nbízíme rámci komplexního cestoního pojištění tké elmi ýhodné pojištění stornopopltků. Toto pojištění Vám kryje 80% stornopopltků, to ž do ýše Kč/os. přípdě, pokud Vše jednostrnné odstoupení od smlouy o zájezdu je prokztelně zpříčiněno nendálou nemocí nebo dlšími důody specifikonými přesně pojistných podmínkách. Tkoéto pojištění tedy kryje Vše rizik při nákupu zájezdu, jehož cen i s přípltky je mximálně Kč/os. bez pojištění. Pokud si kupujete zájezd držší, doporučujeme Vám sjednt storno pojištění s ndstndrdním plněním (iz níže). STORNO POJIŠTĚNÍ S NADSTANDARDNÍM PLNĚNÍM Je možné sjednt z přípltek ždy jen k ceně z komplexní cestoní pojištění přípltek k cestonímu pojištění 310 Kč/os. (mx. plnění Kč) přípltek k cestonímu pojištění 410 Kč/os. (mx. plnění Kč) přípltek k cestonímu pojištění 610 Kč/os. (mx. plnění Kč) přípltek k cestonímu pojištění 810 Kč/os. (mx. plnění Kč) Skutečnosti o pojištění uedené ýše jsou pouze informtiní, přesné podmínky plnění jsou k dispozici n yžádání nšich proozonách, n mimo to toří součást odbení zájezdu. Před uzřením smlouy o zájezdu si pečliě prostudujte pojistné podmínky zthující se k Vámi zolenému typu pojištění. Pojištění storn zájezdu je možné sjednt pouze při uzírání smlouy o zájezdu. V přípdě nesjednání komplexního pojištění nenese CK odpoědnost z důsledky z toho plynoucí. Veškeré zájezdy uedené tomto ktlogu obshují pojištění e prospěch zákzník podle zákon č. 159/99 Sb. PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TATO UPOZORNĚNÍ Doolujeme si Vás upozornit n některé podrobnosti tk ám ulehčit orientci cenících umístěných tomto ktlogu. To ám tké pomůže při uzírání smlouy o zájezdu. Pokud je ceníku ueden cen nebo sle pro 1. dítě, znmená to ždy, že se jedná o dítě ubytoné se 2 osobmi pltícími zákldní cenu n jednom pokoji. Pokud je dítě ubytoné n pokoji pouze s jednou osobou, pk pltí zákldní cenu bez ohledu n ěk, pokud není ueden jiný typ sley pro tento přípd. Pokud je ceníku ueden cen nebo sle pro 2. dítě, znmená to ždy, že tto cen je určen pro dítě, které je ubytoáno n jednom pokoji společně se děm osobmi pltícími zákldní cenu jedním dítětem, pltícím cenu odpoídjící ktegorii 1. dítě. Pokud je u ubytocího zřízení ueden i fotogrfie pokoje, jedná se o typický pokoj, uedený pouze informtině pro ilustrci chrkteru ybení pokojů dného ubytocího zřízení. Před uzřením smlouy o zájezdu si pečliě přečtěte šeobecné podmínky uedené tomto ktlogu seznmte se s podmínkmi pojištění. Všeobecné podmínky jsou nedílnou částí smlouy o zájezdu. Při objednáce leteckého zájezdu se ždy informujte zd jsou ceně tohoto zájezdu zhrnuty šechny letištní popltky. V opčném přípdě se nezpomeňte informot n jejich ýši pltební podmínky. Vzhledem k ýoji ceny ropy zedly letecké společnosti tz plioý přípltek který, pokud je yždoán, bude doúčtoán dle ktuální ýše. Při uzírání objednáky si pečliě zkontrolujte, zd máte n smlouě o zájezdu řádně yplněné oznčení sého zájezdu oznčení musí ždy obshot yznčení ybrného hotelu, termínu šeho pobytu, typu yznčeného stroání, typu dopry (místo odjezdu/sozu) zolené pojištění. Ačkoli jsou zájezdy typu lst minute (iz šeobecné podmínky) řádně podloženy smluenými kpcitmi, jejich chrkter zyšuje možnost yužití náhrdního ubytoání e smyslu šeobecných podmínek to zejmén z důodů tz. oerbookingu. SLUŽBA SVOZ Cestoní kncelář si yhrzuje práo zjišot sozy z jednotliých míst osobními utomobily či mikrobusy. V přípdě, že je jednom nástupním místě méně než 8 cestujících může CK IDEAL TOUR změnit zjištění dopry klientů k zájezdu n eřejnou hromdnou dopru (meziměstské utobusy, lk, metro). V přípdě zrušení sozu kdy nástupním místě bude méně, než 8 cestujících bude nrácen přípdný přípltek z tz. soz. Klientoi bude tto částk proplcen po nártu ze zájezdu to knceláři, kde si zájezd zkoupil. V tkoém přípdě bude klient informoán pokynech n zájezd. Změn služby sozu nezkládá nárok n odstoupení od smlouy bez poinnosti uhrzení příslušného storn podle šeobecných podmínek. Místo čs odjezdu n zájezd se řídí Pokyny k zájezdu, které klient obdrží od CK cc dní před odjezdem/odletem. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU Smlouu o zájezdu n ámi ybrný zájezd můžete uzřít e sé cestoní knceláři, přípdně přes internet. Z nšich stránek můžete poslt přímo žádost o rezerci. N zákldě této žádosti Vám zšleme potrzení o přijetí rezerce společně s číslem přiděleným ší rezerci informci o ýši způsobu pltby z ybrný zájezd. POKUD SI BUDETE CHTÍT ZJISTIT NĚCO NAVÍC Doplňující informce o zájezdech ám rádi podáme n telefonu č.: (prconí dob po pá 10:00 18:00), nebo n zákldě šeho emilu, pokud se nám rozhodnete npst n dresu Smozřejmě se je tké dozíte místě, kde jste se rozhodli uzřít smlouu o zájezdu. 1

3 I N F O R M A Č N Í S E R V I S PIKTOGRAMY Abychom ušetřili Váš čs, umístili jsme k jednotliým popisům tyto piktogrmy. BB FB ALL INCLUSIVE možnost WiFi nimční progrmy lázeňské služby prkoistě u hotelu kryté prkoistě obchod hotelu půjčon kol hodné pro rodinu domácí mzlíčci klimtizce n pokoji teleize n pokoji telefon n pokoji pronájem trezoru ysoušeč lsů (fén) pronájem ledničky dopr letecky dopr utokrem dopr lstní snídně ceně polopenze ceně plná penze ceně možnost All inclusie dní pobytu zdálent n pláž zdálent do centr bzén u hotelu krytý bzén ýth br hotelu kárn resturce!!! DÍTĚ!!! Všimněte si tkto oznčených zájezdů. Ve ybrných hotelech e Špnělsku Itálii poskytujeme ubytoání stroání pro 1. dítě n přistýlce zcel. Dítě pk pltí pouze přípdnou dopru dlší možné přípltky z služby (pojištění, letištní txy, ýlety tp.). SLEVY SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY SLEVY ZA VČASNOU REZERVACI Pokud jste si roce 2013 nebo 2014 zkoupili zájezd pořádný CK IDEAL TOUR PRAHA, s.r.o., můžete čerpt sleu pro stálého zákzník: stálý zákzník sle penízek čsná rezerce do % do % do % do % do % do % do % do % po % po stálý zákzník sle penízek čsná rezerce do % do % do % do % do % do % do % do % po po stálý zákzník sle penízek čsná rezerce do % do % do % do % do % do % do % do % po po SLEVY mohou být čerpány přípdě, že jste uzřeli smlouu o zájezdu (záloh 50%) nejpozději den uedený ýše. SLEVY se odečítjí od zákldní ceny uedené u pobytoého zájezdu nedjí se mezi sebou sčítt, nezthují se n přípltky. ž SLEVY PRO SKUPINY pro nejméně 25člennou skupinu poskytneme 1 místo pro nejméně 30člennou skupinu poskytneme 1 místo + 50 % sleu pro 1 dlšího účstník pro nejméně 40člennou skupinu poskytneme 2 míst SLEVY PRO STARŠÍ VĚKEM: Věnujte zýšenou pozornost zájezdům oznčeným tímto symbolem. Pokud si yberete z nší nbídky tento zájezd, bude Vám poskytnut sle e ýši 150 Kč ze zákldní ceny zájezdu. Tto sle bude poskytnut n zákldě potrzení o přiznání strobního či plného inlidního důchodu. SLEVY PRO PEDAGOGY: Pokud jste ktiní pedgog sledujte zejmén prázdninoé termíny nšich zájezdů rádi Vám poskytneme 300 Kč sleu n termíny ybrných zájezdů, které jsou o nčené tímto symbolem. Tto sle bude poskytnut n zákldě potrzení od změstntele. BONUSY PRO STÁLE ZÁKAZNÍKY: Pokud uhrdíte lespoň 50% z ceny zájezdu, který si yberete z tohoto ktlogu, zniká Vám nárok n SLEVU e ýši 5% n jkýkoli dlší zájezd, který si yberete z nbídky poznácích, nebo pobytoých zájezdů pobytů Norsku pro rok Tento BONUS můžete čerpt ž do SLEVY BONUSY se odečítjí od zákldní ceny uedené ceníku pobytoého zájezdu nedjí se mezi sebou sčítt. SLEVY je možné upltnit pouze n zákldní cenu zájezdu nezthují se n přípltky. sle ž 30% U ybrných hotelů nbízíme speciální sleu ž do ýše 30%. Výše sley její pltnost je ueden přímo u hotelu, je poskytnut ze zákldní ktlogoé ceny (iz ceník str ) nezthuje se n přípltky (dopr, pojištění tp.). Tuto sleu kombinot s jinou sleou určenou ze zákldní ceny zájezdu. může být čerpán přípdě, že jste uzřeli smlouu o zájezdu zpltili minimálně 50% zálohu z celkoé ceny zájezdu před sleou nejpozději den uedený u sley. SPECIÁLNÍ SLEVY NA DOPRAVU AUTOKAREM LETECKY NEPŘEHLÉDNĚTE TAKTO OZNAČENÉ ZÁJEZDY: V tomto ktlogu, n strně 13 nleznete mimořádně zýhodněné ceny dopry AUTOKAREM nebo LETECKY při čsné rezerci. Dopr BUS: jízdenk Dopr LETECKY: letenk sle ž Kč sle ž Kč PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ SLEV: SLEVY se zthují ždy pouze n zákldní cenu tedy cenu uedenou ktlogu u ubytocího zřízení jednou částkou, která zhrnuje ubytoání. Pokud je přímo u zájezdu (u popisu hotelu) pole s yznčením sley nebo s oznčením bez sle, má toto oznčení přednost před obecným sleoým systémem ypsným úodu ktlogu. SLEVY je možné upltnit pouze pokud zákzník složí do ypsného dt nejméně 50% z celkoé ceny zájezdu před sleou, sle je pk odečten od dopltku. SLEVY se nezthují n poinné ni fkulttiní přípltky (jko jsou přípltky z dopru, plnou penzi, 1lůžkoý pokoj, blkón, pojištění, letištní nebo plioé txy tp. ) Pokud není ýsloně u popisu sley uedeno jink, sley zájemně kombinot. SLEVY je možné udělit pouze z ktlogoé nbídky (nezthují se n zláštní nbídky ypsné pro shodný soubor služeb jko jsou kční nbídky tp.). 1

4 ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA COSTA MARESME Doolená pod křídly CK IDEAL TOUR PRAHA, s.r.o. Široká nbídk fkulttiních ýletů Cost Br Cost Mresme: Špnělsko je dnes synonymem pro klidnou klitní doolenou. Je to zejmén klit služeb, která sem kždoročně přiádí tisíce rodin. Vedle stálého slunečného počsí ás nikdy nezklme úroní strocích služeb, to zejmén klitou množstím jídel, nbízených přeážné ětšině hotelů formou šédských stolů. Vedle čistých prostorných pláží zde nleznete mnoho možností jk příjemně ktině prožít čs, který jste si oddělili pro sou doolenou. Hlním důodem trlého zájmu o špnělská letoisk jsou elmi příznié ceny, to jk ubytoání, promítnuté již do ceny zájezdu, který ám zjistí CK IDEAL TOUR PRAHA, tk i šech osttních služeb, kterými si zpříjemníte soji doolenou. Pokud si plánujete sou doolenou, ěnujte edle informcí o doprě pozornost tké informcím o možném nákupu fkulttiních ýletů do zábních prků nebo historicky zjímých míst. KLÁŠTER MONTSERRAT BARCELONA A FONTÁNY WATER WORLD MARINELAND STŘEDOVĚKÁ VEČEŘE FLAMENCO Letoisk Cost Br Cost Mresme 1 Clell 2 Clell 3 Clell 16 Clell 1 Clell 29 Clell 30 Clell 31 Clell 4 Pined de Mr 5 Pined de Mr BALMES MARITIM MARBLAU HAROMAR UNIVERS TOP OLYMPIC MONT ROSA CONTINENTAL/MARISOL STELLA MONT PALAU 6 Pined de Mr 18 Pined de Mr 22 Snt Susnn 23 Snt Susnn 24 Snt Susnn 32 Snt Susnn Mlgrt de Mr 8 Mlgrt de Mr 9 Mlgrt de Mr 19 Mlgrt de Mr GOLDEN TAURUS PARK MERCÉ CAPRICI ALHAMBRA SANT JORDI INDALO PARK SORRA D OR CARTAGO NOVA PAPI PLANAMAR 20 Mlgrt de Mr 21 Mlgrt de Mr 33 Mlgrt de Mr 34 Mlgrt de Mr 35 Mlgrt de Mr 15 Blnes 36 Blnes 25 Blnes 10 Lloret de Mr 11 Lloret de Mr MONTEPLAYA REYMAR PLAYA SORRA DAURADA LUNA PARK ROSA NAUTICA ESPLENDID BEVERLY PARK BOIX MAR MARÍA DEL MAR MOREMAR 12 Lloret de Mr 26 Lloret de Mr 3 Lloret de Mr 38 Lloret de Mr 39 Lloret de Mr 13 Toss de Mr 14 Toss de Mr 2 Toss de Mr MONTEVISTA/HAWAI DON JUAN DON JUAN CENTER SUNSHINE PARK ALEXIS DON JUAN CONTINENTAL DON JUAN VILLAGE lk pošt lekárn lékř pláž info letoisko CALELLA 29 H POLOHA: Clell je hlním střediskem oblsti zné Cost Mresme. Toto půbné městečko postené typickém špnělském stylu se nchází necelých 50 km seerně od Brcelony. K procházkám láká rušné historické s úzkými ronými uličkmi. Doporučujeme náštěu místního trdičního tržiště. Široká písečná pláž tomto letoisku je dlouhá přes 3 km n jejím konci lze nlézt i několik romntických mlých pláží mezi sklmi. Stupňoitý stup do moře kontrstuje s kopcoitou krjinou n úptí pohoří Montenegro. SLUŽBY: Lze si prohlédnout Městské muzeum se sbírkmi dekortiních kermických kchlíků, textilních strojů pletřského zboží z místní mnufktury, rcheologických nálezů z ykopáek římské esnice dokumentů. Tké je možno zhlédnout ýstu prcí umělců z Clelly, Lluíse Gllrt Grcii. ZÁBAVA: Všechny druhy odních sportů odní lyžoání, surfoání, odní skútry, knoistiku, windsurfing, pronájem šlpdel lodiček. 1 letoisko BLANES letoisko PINEDA DE MAR 18 5 POLOHA: Turistické středisko s noými ubytocími kpcitmi obchody n bízí krásné písečné pláže s jemným čistým pískem průzrčně čisté moře se stupňoitým stupem do ody. Ptří mezi klidnější letoisk s promenádou podél moře. Z Pinedy si můžete udělt pěknou procházku podél moře do dlšího letoisk Clell. SLUŽBY: Vždy jednou týdně pátek dopoledne se n cestě u nádrží koná eliký trh, kde lze leně dobře nkoupit. Pined de Mr je tké ýznmným kulturním centrem je zde Thrrtsů úst grfického umění, kde lze nlézt i kolekci obrzů mlíře Josep Thrrtse. Njdete zde elké m nožstí káren, obchodů, resturcí, nočních klubů, le i historické s mlebným kostelíkem. ZÁBAVA: Během dne je zde několik možností sportoního yžití knoistik, windsurfing, pronájem šlpdel lodiček. letoisko LLORET DE MAR 4 letoisk SANTA SUSANNA A MALGRAT DE MAR POLOHA: Tyto lázeňská pobytoá středisk se nchází oblsti Cost Mresme (n úptí pohoří Montenegro) jsou zdálen přibližně 55 km seerně od Brcelony. Snt Susnn je zcel noě posteným letoiskem je známé sými krásnými rozsáhlými skěle udržonými plážemi s hrubším pískem. Pozornost si zsluhují zelené prky pobřežní promenád lemoná několik řdmi plem. Mlgrt je rozdělen n dě části, noé stré město. Noé město se pyšní krásnou promenádou, spoustou brů, klubů resturcí, které se táhnou ž do Snt Susnny. Stré město Mlgrtu je špnělská část, kde žijí kždodenní žiot místní lidé. SLUŽBY: Elegntní obchody, resturce, bry diskotéky nbízejí pro kždého náštěník bohtý denní i noční žiot. ZÁBAVA: knoistik, windsurfing, prsiling, odní lyžoání, půjčon člunů šlpdel, tenisoé kurty, minigolf. Poblíž je nejznámější zábní prk Mrinelnd s odním prkem delfináriem. letoisko TOSSA DE MAR POLOHA: Jedno z nejhezčích míst ležících e střední části Cost Bry. Klidná tmosfér lázeňského měst se strým rybářským přístem, hrdem s. Jn středoěkými strážními ěžemi předurčil středisko, by se stlo oblíbeným ýletním místem cílem mnoh turistů. Jsou zde nádherné písečné pláže. SLUŽBY: Chloubou městečk je i sětoznámá botnická zhrd Mr i Mutr s úplnou sbírkou středomořské seerofrické flóry (íce než druhů exotických rostlin). ZÁBAVA: Co se týče sportu, njdou zde turisté následující odní sporty knoistiku, plchtění, windsurfing, odní skútry, prsiling. POLOHA: Letoisko Lloret de Mr je jedno z nejoblíbenějších nejznámějších letoisek čsto býá nzýáno perlou Cost Bry. Nchází se si 0 km seerně od Brcelony. V létě se mění rušné město, do kterého směřují tisícoky mldých lidí. Krásná písečná pláž je lemoán pobřežní promenádou, která láká k procházkám k posezení e stínu plem. Kromě této dlouhé pláže zde njdeme i několik menších pláží mezi sklmi. Vstup do moře je stupňoitý. SLUŽBY: N sé si zde přijdou i miloníci nákupů nočního žiot. Je mnoho obchůdků, resturcí, brů diskoték, které pulzují hudbou i nočním žiotem čsto ž do rán. ZÁBAVA: Bohtá je nbídk odních sportů (windsurfing, knoistik, odní lyžoání, odní skútry, plchtění, pronájem člunů šlpdel). Děti potěší náště prku Vodní sět (Wter World) se skluzkmi tobogány nebo náště miniturní zoologické zhrdy. Lloret de Mr je ideální pro stráení ktiní doolené POLOHA: Toto půodně středoěké městečko e středu pobřeží Cost Br se rozprostírá kolem mlebného záliu s písečnou pláží, kterou lemují skály. Průzrčně čistá od láká ke koupání i potápění. Stré město zdobí zbytky penosti z 12. stol., zcholy se i středoěké hrdby. Turisté se mohou procházet romntickými křiolkými uličkmi s kmennými domy, úzkými schodišti mlými náměstími. Toss de Mr ptří k nejmlebnějším městečkům n Cost Br. SLUŽBY: Nchází se zde ýznmné městské muzeum s ntickými ykopákmi moderními obrzy od Chgll. I když jsou zde příjemné resturce kárny, rozhodně to není místo pro miloníky rušného nočního žiot. N plážích jsou k dispozici sprchy z popltek slunečníky lehátk. ZÁBAVA: Během dne je zde několik možností sportoního yžití: knoistik, windsurfing, plchtění, odní lyžoání či pronájem člunů. 2

5 Výběr CALELLA 200 m 300 m Clell hotel*** BALMES 1 Dobře ybený hotel BALMES, situoný jen pár kroků od pláže oblíbeném turistickém městě Clelle, je ideální pro tráení prosluněné doolené s rodinou nebo přáteli. Hotel leží kousek od zltých písků pláže Mresme, km sndno dojdete pěšky kde můžete stráit den odpočinkem. Po ydtném obědě nártu do hotelu si dopřejte typickou špnělskou siestu, nebo se ydejte s celou rodinou k bzénu. Ve ečerních hodinách pk můžete poečeřet smoobslužném bufetu. Po ečeři si dejte bru něco k pití běžte si užít hotelem pořádný zábní progrm. Od konce čern do zčátku září nbízí hotel Blmes bezpltně tké různé ktiity n pláži, ěnoné rodinám s dětmi. Speciální nbídk: domácí mzlíček: 8 EUR/den 1/2 (1 dosp. + *1 dítě 12 let): *sle 50% Kompletní CENÍK njdete n strně bzén, jcuzzi br hotelu i u bzenu ýth, slonek klimtizce nimce, dětský koutek dětská postýlk, WiFi domácí mzlíček fitness koupeln, WC blkón telefon, fén TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek do % do % do % 1. dítě do 12 let 250 m 50 m Clell hotel*** MARITIM 2 Hotel MARITIM s ýhledem n pláž se nchází nedleko od centr měst Clell. Má střešní tersu s ířikou, bezpltné WiFi enkoní bzén. Hotel poskytuje klimtizoné pokoje se stelitní TV s plochou obrzokou lstní koupelnou s nou, fénem toletními potřebmi zdrm. Hotel má bufetoou resturci enkoní br. Hosté mohou yužít posilonu, sunu krytý bzén. Lze zjistit tké msáže. Mritim nbízí zdrm plážoé ktiity pro rodiny s dětmi od konce čern do zčátku září. Během 5 minut dojdete k mnoh resturcím brům. Vlkoé nádrží Clell se nchází 15 minut chůze od hotelu do Brcelony dojedete lkem jen něco málo přes hodinu. Speciální nbídk: pokoj s ýhledem n moře 300 Kč/os./den 1/2 (1 dosp. + *1 dítě 10 let): *sle 50% n yžádání rodiné pokoje pro 4 osoby Kompletní CENÍK njdete n strně bzén, nitřní bzén, jcuzzi br hotelu, br u bzénu ýth, TV místnost, WiFi bezbriéroý přístup klimtizce, dětský koutek dětská postýlk fitness bilird prkoání, trezor LÁZNĚ: SPA sun, wellness, krytý bzén koupeln, WC, blkón telefon, fén TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek do % do % do % 1. dítě do 12 let 250 m 400 m Clell hotel*** MARBLAU 3 Hotel MAR BLAU se nchází nedleko od pláže e městě Clell, n pobřeží Mresme. Nbízí 2 enkoní bzény, fitness pokoje s lstním blkónem. Hotel má šechny pokoje klimtizoné, s lstní koupelnou fénem. Jsou ybené tké stelitní TV. V smoobslužné resturci hotelu se podáá pestrý ýběr jídel středomořské mezinárodní kuchyně. V kárně s brem si můžete dát skleničku nebo občerstení. V hotelu je hern, kde si lze zhrát stolní tenis, kulečník stolní hry. Nechybí ni slunečná ters s lehátky. Aktiity nleznete okolí golfoé hřiště (do 3 km), rybření, windsurfing, pěší turistik, potápění, šnorchloání dlší. Kompletní CENÍK njdete n strně x bzén, brouzdliště, jcuzzi sluneční ters, zhrd br hotelu, br u bzénu ýth, kárn bezbriéroý přístup klimtizce nimce, dětský koutek dětská postýlk bilird, stolní tenis, WiFi fitness, ledničk, prkoání koupeln, WC, blkón fén, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek do % do % do % 1. dítě do 10 let *Důležité informce: Autonomní oblst Ktlánsko zedl pobytoou dň (txu), kterou pltí přímo hoteloý host při příjezdu n recepci. Z tohoto důodu nemůžeme zhrnout pobytoou txu do ceny upozorňujeme, že osob strší 16 let bude při ubytoání yzán k úhrdě této pobytoé txy e ýši 0,50 EUR/den (ubytocí kpcity do ktegorie***) e ýši 1 EUR/den (ubytocí kpcity od ktegorie****). 3

6 Výběr PINEDA DE MAR 4 Pined de Mr hotel***plus STELLA ALL INCLUSIVE 50 m 150 m 1. dítě do 11 let do % do % do % bzén, brouzdliště br hotelu, br u bzénu ýth, TV místnost, zhrd klimtizce, jcuzzi dětský koutek, nimce dětská postýlk, trezor, WiFi ideohry, bilird, stolní tenis domácí mzlíčci: 10 EUR/den prkoání (gráž): 12 EUR/den LÁZNĚ: SPA 10 EUR/os./den sun, tělocičn, krytý bzén Pokoje SUPERIOR : 520 Kč/os./den ndstndrdně zřízené 1/2 pokoje koupeln, WC, bezbriéroé telefon, hudb, fén, TV blkón, ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek V klidné části elegntního letoisk Pined de Mr nleznete hotel STELLA s recepcí obloženou mrmorem. Hned prním momentě si ás získá příjemná kombince klitních služeb rodinného prostředí. Chíle odpočinku prožijete u krásného elkého bzénu, kde si zplete či se necháte msírot hydromsážními tryskmi, které zde njdete. Oplot se budete n chráněné sluneční terse ybené lehátky když se nsytíte hoteloého bzénu nebo hry e lnách Středozemního moře, oceníte hoteloé interiéry od pohodlí klimtizoného pokoje, přes klid klimtizoného prezidentského slónku, kde se můžete ponořit hlubokém fotelu do četby oblíbené knížky, ž po milou tmosféru zdušného hoteloého bru, od kterého yjdete přímo k bzénu. ALL INCLUSIVE z přípltek: iz ceník PLNÁ PENZE již ceně All inclusie Kompletní CENÍK njdete n strně S U P E R I O R Pined de Mr hotel*** MONTPALAU 100 m 450 m 1. dítě do 12 let do % do % do % bzén, brouzdliště br hotelu u bzénu ýth WiFi klimtizce, nimce prkoání dětská postýlk hern s kulečníkem koupeln, WC TV fén, telefon blkón, ýměn ručníků centrální topení klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek Hotel MONTPALAU se nchází klidné zóně těsné blízkosti nejhezčích míst letoisk Pined de Mr n náměstí se zelení, cukrárnmi, zhrdními resturcemi lákjícími k posezení občerstení. Hotel má nepřetržitě oteřenou recepci, zónu s WiFi zdrm bezpltné prkoání n nedlekém prkoišti. Hotel je elmi hodný pro rodiny s dětmi pro šechny, kteří yhledájí spíše klid při sé doolené. Hotel disponuje pěkným střešním bzénem, str je podáán hoteloé resturci formou tz. šédských stolů. Hotel dále nbízí službu prní žehlení prádl, hernu s kulečníkem přepážku s turistickými informcemi, kde si můžete pronjmout uto. Kompletní CENÍK njdete n strně Pined de Mr hotel**** GOLDEN TAURUS PARK ALL INCLUSIVE 250 m 50 m 1. dítě do 11 let do % do % do % 3 bzény, brouzdliště krytý bzén s jcuzzi br hotelu u bzénu snck br, kárn ýth, TV místnost slonek, zhrd klimtizce, nimce dětská postýlk, bilird pronájem kol, minigolf wellness WiFi, trezor koupeln, WC, blkón telefon, fén, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek Rekreční komplex GOLDEN TAURUS PARK RESORT se rozprostírá n nábřežní promenádě městečku Pined de Mr, jen pár metrů od pláže. Ubytocí hoteloá část nbízí pokoje s blkónem, reálu s prkoou úprou jsou k dispozici 3 plecké bzény. Pokoje hotelu Golden Turus mjí interiér lděný do jsných bre, jsou klimtizoné ybené TV se stelitním příjmem. V hoteloé resturci se formou teplého studeného bufetu serírují pokrmy špnělské mezinárodní kuchyně. Ve snck bru se po celý den podájí nápoje lehká jídl. V turistických informcí mohou hostům zjistit pronájem jízdních kol rádi jim poskytnou informce o Pined de Mr okolí. Do Brcelony je možné se doprit z něco málo přes hodinu lkem. ALL INCLUSIVE z přípltek: iz ceník PLNÁ PENZE již ceně All inclusie Kompletní CENÍK njdete n strně *Důležité informce: Autonomní oblst Ktlánsko zedl pobytoou dň (txu), kterou pltí přímo hoteloý host při příjezdu n recepci. Z tohoto důodu nemůžeme zhrnout pobytoou txu do ceny upozorňujeme, že osob strší 16 let bude při ubytoání yzán k úhrdě této pobytoé txy e ýši 0,50 EUR/den (ubytocí kpcity do ktegorie***) e ýši 1 EUR/den (ubytocí kpcity od ktegorie****).

7 Výběr MALGRAT DE MAR ALL INCLUSIVE 150 m 50 m Mlgrt de Mr hotel*** SORRA D OR Hotel SORRA D OR s příjemnou tmosférou elmi dobrou polohou u pláže e městě Mlgrt de Mr nedleko do Brcelony. Je ideálním místem ke stráení slunné doolené. Hotel má moderně příjemně zřízené pokoje. Mnoho z nich má ýhled n pláž Středozemní moře. V komplexu njdete bzén, solárium, bry resturci, e které se podájí snídně, obědy ečeře formou pestrého bufetu. Hotel stojí kousek od pobřeží sndno se od něj dostnete utem nebo lkem do Brcelony. V blízkosti hotelu je zsták lku. ALL INCLUSIVE z přípltek: iz ceník místní nápoje lkoholické (pio, ín, destiláty tp.) nelkoholické nápoje (ká, čj, od tp.) k plné penzi íno od pizzy, hotdogy, hmburgery zmrzliny pro děti Kompletní CENÍK njdete n strně FB bzén, brouzdliště br hotelu, br u bzénu ýth, TV místnost, snck br bezbriéroý přístup klimtizce nimce, dětský koutek dětská postýlk, bilird, WiFi, klimtizce n pokoji Pokoje SUPERIOR renoce: pokoj s klimtizcí 320 Kč/os./den koupeln, WC blkón telefon, fén TV ýměn ručníků klimtizce (z popltek) PLNÁ PENZE V CENĚ (š. stůl) do % do % do % 150 m 50 m Mlgrt de Mr hotel*** CARTAGO NOVA 8 Užijte si slunce, moře písek Mlgrt de Mr. Můžete se ystit pprskům špnělského slunce u bzénu, ydt se n nedlekou pláž po ečeři formou šédských stolů relxot u kulečníku. Hotel CARTAGO NOVA má fntstickou polohu jen kousek od Středozemního moře pláže Mlgrts. Užijte si čerstého mořského zduchu n soukromém blkonu sé ložnice. Pokoje jsou kusně yedené e středomořských tónech mjí spoustu přirozeného slunečního sětl. Děti se mohou pobit názt noá přátelstí miniklubu, který je oteřen letních měsících. Ve ečerních hodinách zmiřte n tneční ečerní záby do nočního klubu Tropicn. Udělejte si denní ýlet do Brcelony, km se z hodinu dostnete pohodlně lkem. Kompletní CENÍK njdete n strně bzén, brouzdliště sluneční ters br hotelu u bzénu klub Tropicn ýth, TV místnost slonek klimtizce nimce, dětský koutek dětská postýlk ideohry, bilird, WiFi koupeln, WC blkón TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek do % do % do % 1. dítě do 12 let 200 m 80 m Mlgrt de Mr hotel*** PAPI 9 Hotel PAPI se nchází e městě Mlgrt de Mr n pobřeží Cost Mresme, seerně od Brcelony. Tento moderní hotel nbízí resturci bzén s mořskou odou. Všechny pokoje hotelu Ppi mjí blkón WIFi připojení k internetu z přípltek. Hotel má tké tersu n oploání dlší bzén pro děti obklopený umělým tráníkem. Bzén zhrnuje menší bzén s perličkoými tryskmi. V hoteloé resturci se podáá ečeře br nbízí ečerní zábu předstení. Připreny jsou tké denní zábné progrmy pro děti i dospělé. Ve společných prostorách je dostupné připojení WiFi. Kompletní CENÍK njdete n strně bzén, brouzdliště, jcuzzi sluneční ters br hotelu u bzénu slonek, snck br ýth, TV místnost, klimtizce WiFi prostorách recepce ečerní zbní progrmy nimce, dětský koutek dětská postýlk ideohry, bilird, WiFi n pokoji fén, trezor koupeln, WC blkón telefon, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek do % do % do % 1. dítě do 10 let *Důležité informce: Autonomní oblst Ktlánsko zedl pobytoou dň (txu), kterou pltí přímo hoteloý host při příjezdu n recepci. Z tohoto důodu nemůžeme zhrnout pobytoou txu do ceny upozorňujeme, že osob strší 16 let bude při ubytoání yzán k úhrdě této pobytoé txy e ýši 0,50 EUR/den (ubytocí kpcity do ktegorie***) e ýši 1 EUR/den (ubytocí kpcity od ktegorie****). 5

8 Výběr LLORET DE MAR 10 Lloret de Mr hotel**** MARÍA DEL MAR 400 m 300 m 1. dítě do 12 let do % do % do % bzén, dětský bzén enkoní krytý bzén sluneční ters br hotelu u bzénu kárn, gril resturce ýth, TV místnost, slonek klimtizce, nimce dětská postýlk, pronájem kol, fitness WiFi, ledničk koupeln, WC blkón telefon, fén, TV ýměn ručníků centrální topení klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek Hotel MARÍA DEL MAR se nchází nedleko jedné z hlních zábních ulic letoisk Lloretu de Mr, směřujících přímo k hlní pláži. Hotel nepostrádá i klidnější zázemí dné hodnou dispozicí i ybením hotelu. Součástí hotelu je elmi pěkně řešený reál s resturcí, kárnou, brem bzény s lehátky slunečníky. Hosté mohou yužít turistické informce recepci, která je oteřen 24 hodin denně. V létě se n místě pořádá zábní progrm pro děti i dospělé. Pokoje i společné prostory hotelu proběhly nedánou renocí, která citliě ystihl ráz hotelu ponechl mu jeho sébytnost detilech. Resturce hotelu s tz. šédskými stoly je znám elmi dobrou kuchyní. N místě je dále gril resturce, kde se pořádjí kuchřské show, kárn br u bzénu s žiou hudbou. A pk již jen yrzit z zábou hlně z osěžením duch i těl n nedlekou pláž. Kompletní CENÍK njdete n strně Lloret de Mr hotel*** MOREMAR 500 m 80 m do % do % do % bzén, jcuzzi sluneční ters br hotelu u bzénu ýth, TV místnost klimtizce nimce, dětský koutek dětská postýlk bilird WiFi koupeln, WC blkón telefon, fén TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek Hotel MOREMAR se nchází rušném městě Lloret de Mr, kousek od pláže, nbízí klimtizoné pokoje i enkoní bzén. Hotel je moderně zřízený yznčuje se kombincí filoé bílé bry. Součástí hotelu je bufetoá resturce připrující pokrmy středomořské mezinárodní kuchyně. Sětlé pokoje jsou ybeny TV s plochou obrzokou e lstní koupelně njdete fén toletní potřeby. Některé z nich mjí tké zřízený blkón ýhled n bzén nebo do ulice. Hotel je obklopený resturcemi bry. Recepce je oteřená nepřetržitě její personál pro ás zjistí odní sporty i dlší ktiity. Kompletní CENÍK njdete n strně Lloret de Mr hotel*** MONTEVISTA/HAWAI 500 m 5min do % do % do % bzén, brouzdliště sluneční ters br hotelu u bzénu ýth, TV místnost slonek, zhrd klimtizce nimce, dětský koutek dětská postýlk bilird koupeln, WC blkón telefon TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek Hotel MONTEVISTA se nchází n klidném místě pouze cc 5 minut chůze od pláže Lloret de Mr má zhrdu s enkoním bzénem. Moderní pokoje jsou ybeny klimtizcí mjí blkón, TV koupelnu. V hoteloé bufetoé resturci mohou hosté sledot kuchře přímo při práci. K dispozici je n místě tké hern dětské hřiště zábní progrm pro dospělé i děti. HAWAI je hotel situoný Lloretu de Mr si jen 5 minut pěšky od přímořské promenády. Nbízí enkoní bzén moderní klimtizoné pokoje s blkónem. Pokoje mjí sětlý interiér jsou ybené TV s plochou obrzokou. Ve šech je dále trezor koupeln. Hotel má smoobslužnou resturci, kde se ří před zrky hostů. Je zjišoán zábní progrm pro děti i dospělé. Hotely Monteist Hwi jsou hned edle sebe. Kompletní CENÍK njdete n strně *Důležité informce: Autonomní oblst Ktlánsko zedl pobytoou dň (txu), kterou pltí přímo hoteloý host při příjezdu n recepci. Z tohoto důodu nemůžeme zhrnout pobytoou txu do ceny upozorňujeme, že osob strší 16 let bude při ubytoání yzán k úhrdě této pobytoé txy e ýši 0,50 EUR/den (ubytocí kpcity do ktegorie***) e ýši 1 EUR/den (ubytocí kpcity od ktegorie****).

9 Výběr TOSSA DE MAR BLANES ALL INCLUSIVE 300 m 100 m Toss de Mr hotel**** DON JUAN TOSSA 13 Hotel DON JUAN TOSSA se nchází kousek od pláže Pltj Grn Toss de Mr. Nbízí elmi pěkný bzén, tersu klimtizoné pokoje s lstním blkónem stelitní TV. Pokoje mjí dlážděnou podlhu, sětlé bry lstní koupelnu. Hoteloá resturce podáá jídl středomořské kuchyně. Njdete tu tké pestrý moderní br podájící nápoje občerstení. Součástí hotelu je hern s kulečníkem stolním tenisem. Pro děti má hotel zábný progrm. Hotel Don Jun Toss má lstní prkoiště. Z 15 minut dojedete do rušného resortu Lloret de Mr. ALL INCLUSIVE z přípltek: místní nápoje lkoholické (pio, ín, destiláty tp.) nelkoholické nápoje (ká, čj, od tp.) k plné penzi íno od pizzy, hotdogy, hmburgery, zmrzliny pro děti Kompletní CENÍK njdete n strně FB bzén, brouzdliště sluneční ters br hotelu u bzénu ýth, TV místnost slonek, obchody hotelu klimtizce, zhrd nimce, dětský koutek dětská postýlk prkoiště, WiFi jcuzzi, trezor, ledničk ideohry, bilird, stolní tenis, tenis koupeln, WC blkón telefon, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce PLNÁ PENZE V CENĚ (snídně, oběd ečeře š. stůl) do % do % do % 1. dítě do 11 let 400 m 10 min Toss de Mr hotel*** CONTINENTAL 14 Hotel CONTINENTAL leží klidné části letoisk Toss de Mr. Pláž se nchází e zdálenosti cc 1 km, letoisk s obchody resturcemi njdete necelých 400 m od hotelu. Hostům je k disposici enkoní bzén ters, TV místnost, klimtizoná kárn resturce. Hotel je ybený ýthem. Recepce je oteřená 24 hodin denně, poskytuje tké směnárenské služby. Pokoje jsou klimtizoné, jsou ybeny TV se stelitním příjmem, trezorem, lstním příslušenstím blkónem. Speciální nbídk: 1/2 (1 dosp. + *1 dítě 10 let): *sle 25% Kompletní CENÍK njdete n strně bzén, brouzdliště sluneční ters br hotelu u bzénu ýth, kárn slonek, zhrd klimtizce nimce, dětský koutek dětská postýlk bilird WiFi prkoání, trezor koupeln, WC blkón TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek do % do % do % 1. dítě do 10 let 500 m 250 m Blnes hotel*** ESPLENDID 15 Volbou HOTELU ESPLENDID olíte relxci příjemný odpočinek. Necháte se zlákt k posezení krásné prostorné tropické zhrdě, zplete si e elkém bzénu. Pk si skočíte zcičit do fitness centr nebo si zhrjete tenis. Příjemnou únu ze sebe shodíte jcuzzi nebo suně určitě yužijete i nitřní yhříný bzén. Krátkou procházkou projdete okolo obchůdků n písečnou pláž, kde prožijete celý den koupáním sluněním, nebo se ydáte ke sklnté části pobřeží kouzelného letoisk Blnes, kde ás očruje krás podmořského sět. Vkusně zřízené klimtizoné pokoje s lstním příslušenstím, které jsou ybeny BTV skělé hoteloé služby, ýtečná str ám doolí prožít pré špnělské prázdniny. Alkoholické nápoje se hotelu nepodájí Kompletní CENÍK njdete n strně bzén, brouzdliště nitřní bzén br hotelu u bzénu ýth, TV místnost slonek, zhrd klimtizce nimce, dětský koutek dětská postýlk, bilird, fitness, sun, tělocičn tenis, sqush, jcuzzi, WiFi, domácí mzlíček koupeln, WC blkón telefon, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek do % do % do % 1. dítě do 12 let *Důležité informce: Autonomní oblst Ktlánsko zedl pobytoou dň (txu), kterou pltí přímo hoteloý host při příjezdu n recepci. Z tohoto důodu nemůžeme zhrnout pobytoou txu do ceny upozorňujeme, že osob strší 16 let bude při ubytoání yzán k úhrdě této pobytoé txy e ýši 0,50 EUR/den (ubytocí kpcity do ktegorie***) e ýši 1 EUR/den (ubytocí kpcity od ktegorie****).

10 KVALITA/CENA Výběr CALELLA PINEDA DE MAR 16 Clell hotel*** HAROMAR 100 m 40 m 1. dítě do 12 let bzén br hotelu u bzénu snck br ýth, slonek klimtizce, nimce WiFi dětská postýlk pronájem kol koupeln, WC blkón telefon, TV ýměn ručníků centrální topení klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek Hotel HAROMAR je posten přímo ohnisku dění oblíbeného letoisk Clell. V těsné blízkosti hotelu ústí obchodní pěší třídy letoisk Iglesi Jor, kde nleznete še, co toto středomořské letoisko nbízí zábní podniky, resturce, obchody, glerie, třpytiý ruch zábu ečer, i klid příjemně osplého letního dne. Nedleko hotelu se rozprostírjí nedohledné elmi dobře ybené písčité pláže Clelly proto jste sem přece přijeli Pouze přejít pltnoou plmoou promenádu letoisk, snd si ještě něco dát bru pk se ponořit do chldiých ln moře. Hotel nbízí n pláži celou řdu bezpltných ktiit, mimo jiné erobik, olejbl, kjking či surfing. Hotel sám je pěkně yben společnými prostory bry, resturcí se smoobslužným systémem (tolik oblíbené šédské stoly ), bzénem, tersou ke slunění. Klimtizoné pokoje jsou účelně moderně ybeny. Kompletní CENÍK njdete n strně Clell hostl UNIVERS SUPER cen ž ters zhrd s brem br resturce místnost s TV WiFi bilird POKOJE 2lůžk.: koupeln WC TV klimtizce iz ceník možnost ubytoání bez stry snídně (seríroná) polopenze (seríroná) ečeře (seríroný) BB 100 m 400 m Velmi pěkný zcel noě rekonstruoný hostl UNIVERS se nchází bezprostřední blízkosti centr letoisk Clell, pláž je zdálená zhrub 400 m, Clelly cc 100 m. Hostům je k disposici příjemná zhrd s brem, místnost s TV hoteloý br. Doulůžkoé pokoje jsou ybeny lstním příslušenstím, TV klimtizcí (přistýlk ). Můžete se ydt n celodenní ýlet do Brcelony, km dojedete lkem si z hodinu. Je možné dále čerpt i z nepřeberné nbídky dlších ýletů či sportoního yžití. Kompletní CENÍK njdete n strně Pined de Mr hotel** MERCÉ 150 m 10 min 1. dítě do 12 let ž bzén n střeše hotelu sluneční ters br hotelu br u bzénu ýth, TV místnost bezbriéroý přístup klimtizce nimce, dětský koutek dětská postýlk stolní tenis, bilird tenisoý kurt (nedleko hotelu) prkoání, trezor, WiFi koupeln, WC blkón, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek Rodinný hotel MERCÉ se nchází centru letoisk Pined de Mr, 10 minut chůze od pláže. Nbízí střešní bzén slunnou tersu s pěkným pnormtickým ýhledem. Všechny pokoje hotelu jsou zřízené e středomořském stylu mjí stelitní TV lstní koupelnu. Resturce L Tern se specilizuje n jídl ktlánské kuchyně, k jejichž příprě se použíjí produkty ze zeleninoé zhrdy. V letních měsících je u bzénu oteřený snck br. Hotel orgnizuje kždý den zábní progrm pro dospělé i děti, četně ýletů n knoích nebo n kolech. V hotelu si můžete zhrát kulečník e společných prostorách je z přípltek k dispozici WiFi. Od hotelu je to pk pouze 100 metrů n nádrží Pined de Mr, odkud jezdí přímé spoje do Brcelony. Neplcené prkoiště je k dispozici nedleko od hotelu Kompletní CENÍK njdete n strně *Důležité informce: Autonomní oblst Ktlánsko zedl pobytoou dň (txu), kterou pltí přímo hoteloý host při příjezdu n recepci. Z tohoto důodu nemůžeme zhrnout pobytoou txu do ceny upozorňujeme, že osob strší 16 let bude při ubytoání yzán k úhrdě této pobytoé txy e ýši 0,50 EUR/den (ubytocí kpcity do ktegorie***) e ýši 1 EUR/den (ubytocí kpcity od ktegorie****).

11 215_ESPANA_2015.qxd :21 StrÆnk 9 KVALITA/CENA Výběr MALGRAT DE MAR ALL INCLUSIVE Kompletní CENÍK njdete n strně bzén, dětský bzén br hotelu, br u bzénu ýth, TV místnost, slonek zhrd, klimtizce, nimce dětská postýlk, WiFi, pronájem kol koupeln, WC, blkón TV, telefon, ýměn ručníků klimtizce, centrální topení polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek ALL INCLUSIVE z přípltek: místní nápoje lkoholické (pio, ín, destiláty tp.) nelkoholické nápoje (ká, čj, od tp.) k plné penzi íno od pizzy, hotdogy, hmburgery zmrzliny pro děti 1. dítě do 13 let 150 m m Mlgrt de Mr hotel***plus MONTEPLAYA 20 bzén, brouzdliště relxční bzén s jcuzzi br hotelu, br u bzénu ýth, TV místnost, zhrd klimtizce, nimce, dětský koutek 1. dítě do 10 let dětská postýlk, bilird prkoání, trezor, ledničk nedleko hotelu sport tenisoý kurt, sqush, fitness Pokoje SUPERIOR : 240 Kč/os./den ndstndrdně zřízené 1/2 pokoje s ýhledem n moře či bzén koupeln, WC blkón, ýměn ručníků telefon, fén, TV centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek Kompletní CENÍK njdete n strně Hotel MONTEPLAYA si zmilujete n prní pohled. Do nejmenšího detilu proprconé hoteloé služby ás nechjí prožít prý špnělský sen. Už při snídni ás okouzlí skělý ýběr klit jídl, pk se necháte zlákt ke sluneční lázni n sluneční terse den stráíte n pár desítek metrů zdálené písečné pláži koupáním sluněním. Po ečeři, která je tomto hotelu jedinečným kulinářským zážitkem, posedíte příjemném hoteloém bru zposloucháte se do šumění ody přepdájící krásném oblouku z jednoho hoteloého bzénu do druhého. Te oceníte skělé umístění hotelu yjdete z hoteloé zhrdy přímo n hlní promenádu plnou záby obchůdků se suenýry. Před usnutím e elmi kusně pohodlně zřízených hoteloých pokojích chíli posedíte n blkóně. Hotel pmtuje tké n děti, ty se mohou zbit n elké trnté dětské zhrdě yužijí během pobytu určitě některý z bohté nbídky zábních progrmů, které hotel připruje. Mlgrt de Mr hotel*** PLANAMAR 19 ALL INCLUSIVE z přípltek: iz ceník PLNÁ PENZE již ceně All inclusie 60 m Hotel PLANAMAR se nchází přímo n hlní přímořské promenádě letoisk, jen kousek od hlní mlgrtské pláže. Prázdniny moderní části letoisk Mlgrt de Mr, které je mlebně rozloženo podél dlouhé široké písečné pláže, nplní šechny Vše předsty. Přímo z hlní promenády projdete okolo bzénu, bru sluneční tersy k recepci hotelu. Doolenou prožijete hotelu ybeném eškerým pohodlím e funkčně zřízených klimtizoných pokojích. Hoteloá resturce nbízí stru formou oblíbených šédských stolů. Po celodenním odpočinku u moře se projdete uličkmi nedlekého strého Mlgrtu, kde edle brů resturcí njdete tké elké tržiště. 200 m S U P E R I O R Pokoje jsou ybeny elmi decentním zřízením klimtizcí. Oceníte i skělé strocí služby obědy, seríroné formou šédských stolů, kdy jídelně můžete konzumot podle libosti. Snídně, obědy i ečeře jsou podáány klimtizoné jídelně. Jistě si odpočinete n lehátku u elkého oálného bzénu. Po celodenním koupání moři nebo hoteloém bzénu si odpočinete hoteloém jcuzzi. K pohodě ší doolené přispěje i bohtá nbídk zábních progrmů, kterou pro ás hotel připril. Hotel proozuje směnáru turistické informce. K dispozici je tké dětský koutek, resturce br. Tenisoý kurt posilonu můžete yužít z přípltek. Kompletní CENÍK njdete n strně bzén, brouzdliště br hotelu u bzénu ýth, slonek, klimtizce zhrd nimce, dětský koutek Mlgrt de Mr hotel*** REYMAR PLAYA dítě do 12 let dětská postýlk, bilird tenisoý kurt, sqush, fitness, jcuzzi, prkoiště koupeln, WC, blkón, telefon TV ýměn ručníků centrální topení klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek *Důležité informce: Autonomní oblst Ktlánsko zedl pobytoou dň (txu), kterou pltí přímo hoteloý host při příjezdu n recepci. Z tohoto důodu nemůžeme zhrnout pobytoou txu do ceny upozorňujeme, že osob strší 16 let bude při ubytoání yzán k úhrdě této pobytoé txy e ýši 0,50 EUR/den (ubytocí kpcity do ktegorie***) e ýši 1 EUR/den (ubytocí kpcity od ktegorie****). Krásný hotel REYMAR PLAYA je kždoročně cílem turistů z celé Eropy. Oblíbíte si ho pro jeho skělou polohu, leží přímo srdci moderního Mlgrtu. 50 m 150 m 9

12 KVALITA/CENA Výběr SANTA SUSANNA 22 Snt Susnn hotel**** CAPRICI 600 m 0m 1. dítě do 11 let ž bzén, brouzdliště jcuzzi br hotelu, br u bzénu ýth, TV místnost slonek, zhrd klimtizce nimce, dětský koutek dětská postýlk fitness, sun ideohry, bilird, stolní tenis koupeln, WC, blkón telefon, hudb, TV ýměn ručníků centrální topení klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek Hotel CAPRICI ptří k těm nejyhlášenějším hotelům pobřeží Cost Mresme. Jistě se n této poěsti podílí i jedinečná poloh hotelu přímo n krásné pláži Snt Susnny. Stčí jen yjít en z hotelu jste přímo n této pláži! V tomto hotelu můžete sedět u pěkného bru nbízejícího nepřeberné množstí nápojů koktejlů še rtolesti si nerušeně hrjí n pláži. Hotel má pěknou zhrdu s elkým bzénem tké dětským bzénem. K ktinímu odpočinku ybízí hoteloá tělocičn. Známé jsou tké bohté nimční progrmy hotelu, kde si n sé přijdou děti i dospělí. Brů je hotelu hned několik klimtizoná resturce n bízí elmi dobrou kuchyni, kde budete obslouženi bufetoým způsobem. Pokoje hotelu eškerý interiér je kusně zřízen, mnoho pokojů má ýhled přímo n moře. Nedleko hotelu je hlní promenád letoisk s bry obchůdky. Kompletní CENÍK njdete n strně Snt Susnn hotel*** ALHAMBRA 400 m 50 m 1. dítě do 10 let bzén, brouzdliště sluneční ters br hotelu u bzénu ýth, TV místnost slonek, zhrd bezbriéroý přístup snck br klimtizce, nimce dětská postýlk prní prádl, WiFi fitness, sun, stolní tenis koupeln, WC, blkón telefon, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek Jen pár kroků od hlní promenády letoisk Snt Susnn, nedleko prostorné pěkné písečné pláže leží HOTEL ALHAMBRA. Společné prostory hotelu jsou elmi moderně příjemně řešeny, přitom je le důrz klden n neobyklá řešení exteriérů i interiérů tk, by co nejíce připomínly sébytnost klid murských steb. Bzény pro dospělé i děti s lehátky slunečníky j sou klidoé části zhrdy hotelu, stejně tk elmi dobře ybený br. Pokoje jsou noě moderně zřízeny poskytnou ám eškeré potřebné pohodlí. Resturce hotelu je klimtizoná, str formou šédských stolů bohtá. Promenád letoisk s obchůdky resturcemi, pláž, še je u tohoto hotelu pěkně po ruce Kompletní CENÍK njdete n strně Snt Susnn hotel*** SANT JORDI ALL INCLUSIVE 400 m 100 m 1. dítě do 12 let bzén, brouzdliště, ters br hotelu u bzénu ýth, TV místnost bezbriéroý přístup snck br klimtizce, nimce dětská postýlk prní prádl, WiFi fitness, sun, stolní tenis koupeln, WC blkón, ýměn ručníků telefon, TV centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek ALL INCLUSIVE z přípltek: PLNÁ PENZE již ceně All inclusie Hotel SANT JORDI je nedleko od pláže n pobřeží Cost Mresme jen pár metrů od centr měst Snt Susn. Nbízí enkoní bzén ubytoání pokojích s blkónem. Hotel proozuje tké bufetoou resturci podájící pokrmy středomořské mezinárodní kuchyně. V hotelu njdete tké br, společnou tersu s lehátky prodejní utomt n nápoje. Během hlní střední sezóny n ás čeká tké zábný progrm. Můžete se ydt n celodenní ýlet do Brcelony, km dojedete lkem si z hodinu. ALL INCLUSIVE z přípltek: iz ceník místní nápoje lkoholické (pio, ín, destiláty tp.) nelkoholické nápoje (ká, čj, od tp.) k plné penzi íno od pizzy, hotdogy, hmburgery zmrzliny pro děti Kompletní CENÍK njdete n strně *Důležité informce: Autonomní oblst Ktlánsko zedl pobytoou dň (txu), kterou pltí přímo hoteloý host při příjezdu n recepci. Z tohoto důodu nemůžeme zhrnout pobytoou txu do ceny upozorňujeme, že osob strší 16 let bude při ubytoání yzán k úhrdě této pobytoé txy e ýši 0,50 EUR/den (ubytocí kpcity do ktegorie***) e ýši 1 EUR/den (ubytocí kpcity od ktegorie****).

13 KVALITA/CENA Výběr BLANES, LLORET, TOSSA 300 m 0 m Blnes hotel*** BOIX MAR 25 Hotel BOIX MAR se nchází jen nedleko od pláže. Hoteloým hostům je k disposici ýth, teleizní místnost, dětský koutek, bzén pro dospělé, bzén pro děti, z přípltek jcuzzi, tenisoý kurt prkoiště. Všechny pokoje jsou ybeny lstním příslušenstím (sprch WC), blkónem, telefonem, trezorem TV. Všechny pokoje jsou klimtizoné. Str je podáán hoteloé resturci formou bufetu. Hotel je uprený pro pobyt osob s postižením. Speciální nbídk: *1. dítě do 12 let (přistýlk) při objednání do Kompletní CENÍK njdete n strně bzén, jcuzzi br hotelu br u bzénu ýth, TV místnost, WiFi bru slonek, zhrd klimtizce, ytápění hotelu nimce, dětský koutek dětská postýlk, prní prádl ideohry, bilird, Wifi stolní tenis, tenisoý kurt, gráž koupeln, WC blkón telefon, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (formou š. stůl) oběd z přípltek *1. dítě do 12 let ALL INCLUSIVE 100 m 300 m Lloret de Mr hotel*** DON JUAN 26 Nedleko od rušného centr Lloretu si skěle odpočinete ideálně položeném hotelu DON JUAN Lloret de Mr. Díky skělému umístění hotelu se budete jeden den koupt n 300 m zdálené městské pláži blízkosti proslulé plmoé promenády žiotem kypícího centr městečk druhý den n necelých 400 m zdálené klidné romntické pláži Fenls. Překpí ás krásné hoteloé bzény necháte se hýčkt profesionálními hoteloými službmi. V hoteloé resturci se seznámíte s elkým ýběrem jídel místní i mezinárodní kuchyně, ždy podáným formou š. stolů. Večer ás pohltí jedinečná tmosfér prázdnin záby, která pnuje uličkách středu letoisk. Vychutnáte si džbánek sngrie jedné z resturcí n překrásné promenádě. ALL INCLUSIVE z přípltek: iz ceník Kompletní CENÍK njdete n strně FB bzén, br hotelu, br u bzénu ýth, TV místnost, diskoték klimtizce, zhrd, obchod nimce, dětský koutek dětská postýlk, jcuzzi, trezor bilird, stolní tenis, tenis, WiFi koupeln, WC, blkón telefon, hudb, TV, ýměn ručníků klimtizce PLNÁ PENZE V CENĚ (snídně, oběd ečeře š. stůl) ALL INCLUSIVE z přípltek: místní nápoje lkoholické (pio, ín, destiláty tp.) nelkoholické nápoje (ká, čj, od tp.) k plné penzi íno od pizzy, hotdogy, hmburgery zmrzliny pro děti 1. dítě do 11 let ž ALL INCLUSIVE 300 m 100 m Toss de Mr bunglow*** DON JUAN VILLAGE 2 Komplex několik BUNGALOVŮ DON JUAN VILLAGE je postený soukromé zhrdě klidné zóně letoisk, hned edle hotelu Don Jun Toss, kousek od písečné pláže nedleko od historického jádr. Komplex bungloů několik rustikálních ilek jsou jednou s částí hotelu Don Jun**** Toss. Bungloy leží e lstní soukromé zhrdě, kde se nchází sluneční ters s lehátky slunečníky. Zde můžete relxot čerpt sílu ze špnělského sluníčk. Všichni klienti ubytoní těchto bungloech mohou yužít eškerý seris hotelu Don Jun Toss**** četně bzénu, bru, resturce osttních částí. ALL INCLUSIVE z přípltek: iz ceník místní nápoje lkoholické (pio, ín, destiláty tp.) nelkoholické nápoje (ká, čj, od tp.) k plné penzi íno od pizzy, hotdogy, hmburgery zmrzliny pro děti Kompletní CENÍK njdete n strně FB bzén, brouzdliště sluneční ters br hotelu u bzénu ýth, TV místnost slonek, obchody hotelu klimtizce, zhrd nimce, dětský koutek dětská postýlk prkoiště, WiFi jcuzzi bilird, stolní tenis, tenis koupeln, WC blkón, TV ýměn ručníků klimtizce PLNÁ PENZE V CENĚ (snídně, oběd ečeře š. stůl) ALL INCLUSIVE z přípltek 1. dítě do 11 let ž *Důležité informce: Autonomní oblst Ktlánsko zedl pobytoou dň (txu), kterou pltí přímo hoteloý host při příjezdu n recepci. Z tohoto důodu nemůžeme zhrnout pobytoou txu do ceny upozorňujeme, že osob strší 16 let bude při ubytoání yzán k úhrdě této pobytoé txy e ýši 0,50 EUR/den (ubytocí kpcity do ktegorie***) e ýši 1 EUR/den (ubytocí kpcity od ktegorie****). 11

14 First minute First minute First minute First minute First minute First minute First minute First minute First minute First minute First minute First minute First minute First minute First minute RE SNÁ ZERVA ČA CE BUS LETECKY NABÍDKA PŘÍPLATKY PŘÍPLATKY PŘÍPLATKY z z z jízdenk letenk SLEV odjezd odlet *10 /10 /10 /10 INFO pátek/út neděle ALL u hotelů n 1lůžk. OBĚDŮ INCLUSIVE příjezd přílet strně 1 neděle neděle pokoj osob osob ž 1 nocí + 10 nocí +8 nocí + 10 nocí + nocí + 10 nocí + nocí nocí + nocí 690 nocí nocí + nocí 890 nocí nocí nocí 690 nocí nocí + nocí nocí + nocí + nocí + nocí + 10 nocí + nocí 690 nocí nocí obědů obědů +90 obědů 10 obědů obědů obědů obědů All incl obědů 10 All incl obědů +90 obědů x dosp. +5 x dítě +2 obědů All incl. JIŽ V CENĚ +690 obědů obědů obědů obědů +90 obědů + 10 obědů obědů + 10 obědů obědů x dosp. JIŽ V CENĚ 690 x dítě +1 obědů obědů + 10 obědů obědů +90 ečeří StrÆnk : SLEVY PŘÍPLATKY DOPRAVA * V % 1 LETECKY pobyt (neděle) od pobyt (neděle) do dní pobytu BALMES 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 12 let), přistýlk Clell 2. dítě (do 12 let), přistýlk popis strn osob, přistýlk MARÍTIM 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 12 let), přistýlk Clell 2. dítě (do 12 let), přistýlk popis strn osob, přistýlk MARBLAU 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 10 let), přistýlk Clell 2. dítě (do 10 let), přistýlk popis strn osob, přistýlk STELLA 1/2 pokoj ( polopenze) PLUS 1. dítě (do 11 let), přistýlk Pined de Mr 2. dítě (do 11 let), přistýlk popis strn osob, přistýlk MONTPALAU 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 12 let), přistýlk Pined de Mr 2. dítě (do 12 let), přistýlk popis strn osob, přistýlk GOLDEN TAURUS PARK 1/2 pokoj ( polopenze) * 1. dítě (do 11 let), přistýlk Pined de Mr 2. dítě (do 11 let), přistýlk popis strn osob, přistýlk SORRA D OR 1/2 pokoj (FB PLNÁ PENZE) 1. dítě (do 12 let), přistýlk Mlgrt de Mr 2. dítě (do 12 let), přistýlk popis strn osob, přistýlk CARTAGO NOVA 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 12 let), přistýlk Mlgrt de Mr 2. dítě (do 12 let), přistýlk popis strn osob, přistýlk PAPI 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 10 let), přistýlk Mlgrt de Mr 2. dítě (do 10 let), přistýlk popis strn osob, přistýlk MARÍA DEL MAR 1/2 pokoj ( polopenze) * 1. dítě (do 12 let), přistýlk Lloret de M 2. dítě (do 12 let), přistýlk popis strn osob, přistýlk MOREMAR 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 12 let), přistýlk Lloret de M 2. dítě (do 12 let), přistýlk popis strn osob, přistýlk MONTEVISTA/HAWAI 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 12 let), přistýlk Lloret de M 2. dítě popis strn 6 3. osob, přistýlk DON JUAN **** Toss 1/2 pokoj (FB PLNÁ PENZE) * 1. dítě (do 11 let), přistýlk Toss de Mr 2. dítě (do 11 let), přistýlk popis strn osob, přistýlk CONTINENTAL 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 10 let), přistýlk Toss de Mr 2. dítě (do 10 let), přistýlk popis strn osob, přistýlk ESPLENDID 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 12 let), přistýlk Blnes 2. dítě (do 12 let), přistýlk popis strn osob, přistýlk HAROMAR 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 12 let), přistýlk Clell 2. dítě (do 12 let), přistýlk popis strn osob, přistýlk UNIVERS 1/2 pokoj (bez stry) hostl 1/2 pokoj (BB snídně) Clell 1/2 pokoj ( polopenze) popis strn 8 osob, přistýlk AUTOKAREM pobyt (sobot/st.) od pobyt (sobot) do dní pobytu * _ESPANA_CENIK_2015.qxd 12 KOMPLETNÍ CENÍK COSTA BRAVA COSTA MARESME: cen z osobu e 2lůžk. pokoji (možnost ž dou přistýlek), BEZ DOPRAVY iz přípltek, dlší iz popis

15 CENA DOPRAVY (z přípltek): AUTOKAREM (jízdenk) LETECKY (letenk č. letištních tx) 3 Kč/os. Kč/os. POBYTOVÁ TAXA: *pltb n místě iz popis u hotelů dole 13 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (z přípltek podrobnosti n str. 1): BUS denní pobyt: (pátek/neděle) BUS denní pobyt: (1. dítě/infnt ): BUS *10denní pobyt: (úterý/neděle) BUS *10denní pobyt: (1. dítě/infnt ): 320 Kč/os. 420 Kč/os. 410 Kč/os. 510 Kč/os. LET denní pobyt: (neděle/neděle) LET denní pobyt: (1. dítě/infnt ): 320 Kč/os. 420 Kč/os. CAR denní pobyt: (sobot/sobot) CAR denní pobyt: (1. dítě/infnt ): Cestoní pojištění: kždý den níc 320 Kč/os. 420 Kč/os. 30 Kč/den/os. AUTOKAR: Odjezd z ČR dopoledních hodinách pátek (10 úterý) Příjezd do ČR odpoledních hodinách neděle LETECKY: Odlet poledních hodinách z Prhy (letiště VH) neděle Přílet do Prhy odpoledních hodinách neděle VL. DOPR.: Nástup n ubytoání od 14:00 do 18:00 hod. sobot Ukončení ubytoání do 10:00 hod. sobot Dní pobytu /10 rozumí se počet nocí stráených ubytocím zřízení. CENA JE KALKULOVÁNA NA OSOBU při obszení pokoje 2 dosp. osobmi obszení íce osobmi (přistýlky) iz sley pro dítě osobu 1. dítě UBYTOVÁNÍ A STRAVA VŠIMNĚTE SI TOHOTO PIKTOGRAMU: Ve ybrných hotelech e Špnělsku poskytujeme ubytoání stru pro 1. dítě infnt (02 let), pltí pouze přípdnou dopru (BUS/LET) komplexní pojištění * BUS Nástupní míst sozy ČR (cen z osobu tm i zpět): Trs 2 BRNO Velké Bíteš Velké Meziříčí Jihl Humpolec 300 Kč 300 Kč 300 Kč 250 Kč 250 Kč Trs 3 Op Ostr Frýdek Místek Příbor Noý Jičín Hrnice Přero Olomouc Prostějo Trs 4 Chrudim Prdubice Hrdec Králoé Poděbrdy 400 Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč 350 Kč 350 Kč 350 Kč Trs 5 Ústí n/l Teplice Most Chomuto 350 Kč 350 Kč 350 Kč 350 Kč Trs 6 Benešo Tábor Č. Budějoice Písek/Strkonice 250 Kč 350 Kč 350 Kč 350 Kč 350 Kč 350 Kč 350 Kč 350 Kč Trs Liberec Jblonec n/n Turno Mldá Bolesl 350 Kč 350 Kč 350 Kč 350 Kč 500 Kč 500 Kč 00 Kč 00 Kč 600 Kč 600 Kč Trs 3 Prdubice 500 Kč Hrdec Králoé 500 Kč Poděbrdy 500 Kč Trs 4 Ústí n/l 500 Kč Teplice 500 Kč Most/Chomuto 500 Kč Trs 6 Č. Budějoice Tábor Trs Liberec Jblonec n/n Turno Mldá Bolesl 1 ž RE SNÁ ZERVA ČA 1 ž RE SNÁ ZERVA ČA ž 1 nocí 290 nocí 690 nocí nocí nocí nocí + nocí nocí nocí + 10 nocí + nocí nocí nocí + nocí + nocí obědů obědů x dosp x dítě* +2 obědů obědů obědů obědů obědů obědů obědů 10 obědů obědů All incl obědů 10 All incl obědů obědů All incl. JIŽ V CENĚ 690 obědů x dosp. JIŽ V CENĚ 690 x dítě ZVÝHODNĚNÉ CENY JÍZDENKY PŘI VČASNÉ REZERVACI: do do po dítě do 12 let 1 Kč Kč Kč Osttní osoby 2 Kč 2 Kč Kč do do po dítě do 12 let Kč 2 90 Kč 3 Kč Osttní osoby Kč Kč 3 Kč LETECKY trnsfery ČR (cen z osobu tm i zpět): Trs 1 Plzeň Rokycny Trs 2 Brno Velké Meziříčí Jihl Humpolec RE SNÁ ZERVA ČA Trs 1 PRAHA Rudná Beroun Žebrák Rokycny Plzeň N. Hospod s. Kteřin * CENY JSOU UVEDENY BEZ DOPRAVY (možnost dopry utokrem, letdlem či lstní uto) * * * * * * * * * 5 8 V * % * * V % BUS LETECKY NABÍDKA PŘÍPLATKY PŘÍPLATKY PŘÍPLATKY z z z jízdenk letenk SLEV odjezd odlet *10 ALL INFO pátek/út neděle 1lůžk. OBĚDY INCLUSIVE u hotelů n pokoj osob osob/dítě příjezd přílet strně 1 /10 neděle neděle /10 / ZVÝHODNĚNÉ CENY LETENKY PŘI VČASNÉ REZERVACI: do do po dítě do 12 let 4 Kč 5 Kč 690 Kč Osttní osoby 690 Kč 690 Kč Kč do do po dítě do 12 let 6 Kč 690 Kč 890 Kč Osttní osoby 90 Kč 90 Kč Kč CENA OBSAHUJE: *10 ubytoání 2lůžk. pokoj (možnost ž 2 přistýlek) *10 polopenzí formou š. stůl *10 FB plných penzí formou š. stůl BB snídní služby českého delegát zákonné pojištění CK dle 159/99 Sb CE V * ŠPANĚLSKO LETECKY lety operoné PRAVIDELNÁ LINKA denní pobyty odlet/přílet kždou neděli od do Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč Pro Vše pohodlí jsem hlní sezóně zjistili lety operoné odlet z ČR VÝHODNÉ LETOVÉ ČASY: přílet do ČR odbení zzdl s limitem do 23 kg/os. ČSA 12:35/15:00 15:45/18:10 Přejeme krásnou klidnou doolenou. nocí +1 obědů StrÆnk * : * CE SLEVY PŘÍPLATKY DOPRAVA % * MERCÉ hotel ** Pined de Mr popis strn 8 PLANAMAR Mlgrt de Mr popis strn 9 MONTEPLAYA PLUS Mlgrt de Mr popis strn 9 REYMAR PLAYA Mlgrt de Mr popis strn 9 CAPRICI * Snt Susnn popis strn 10 ALHAMBRA Snt Susnn popis strn 10 SANT JORDI Snt Susnn popis strn 10 BOIX MAR Blnes popis strn 11 DON JUAN Lloret Lloret de Mr popis strn 11 DON JUAN VILLAGE Toss de M popis strn CE 18 LETECKY pobyt (neděle) od pobyt (neděle) do dní pobytu 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 12 let), přistýlk 2. dítě (do 12 let), přistýlk osob, přistýlk 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 13 let), přistýlk 2. dítě (do 13 let), přistýlk osob, přistýlk 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 10 let), přistýlk 2. dítě (do 10 let), přistýlk osob, přistýlk 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 12 let), přistýlk 2. dítě (do 12 let), přistýlk osob, přistýlk 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 11 let), přistýlk 2. dítě (do 11 let), přistýlk osob, přistýlk 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 10 let), přistýlk 2. dítě (do 10 let), přistýlk osob, přistýlk 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 12 let), přistýlk 2. dítě (do 12 let), přistýlk osob, přistýlk 1/2 pokoj ( polopenze) 1. dítě (do 12 let), přistýlk* 2. dítě (do 12 let), přistýlk osob, přistýlk 1/2 pokoj (FB PLNÁ PENZE) 1. dítě (do 11 let), přistýlk 2. dítě (do 11 let), přistýlk osob, přistýlk 1/2 pokoj (FB PLNÁ PENZE) 1. dítě (do 11 let), přistýlk 2. dítě (do 11 let), přistýlk osob, přistýlk AUTOKAREM pobyt (sobot/st.) od pobyt (sobot) do dní pobytu * _ESPANA_CENIK_2015.qxd KOMPLETNÍ CENÍK COSTA BRAVA COSTA MARESME: cen z osobu e 2lůžk. pokoji (možnost ž dou přistýlek), BEZ DOPRAVY iz přípltek, dlší iz popis

16 215_ESPANA_2015.qxd :22 StrÆnk 14 ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA COSTA MARESME bzén br hotelu ýth, TV místnost 300 m 200 m 0% S le S le ž 1 bzén, brouzdliště krytý bzén jcuzzi ters br hotelu u bzénu ýth, TV místnost, zhrd klimtizce nimce, dětský koutek 100 m 50 m 250 m 200 m 33 Mlgrt de Mr LUNA PARK*** S 50 m 14 S 0% le ž 1 polopenze (snídně ečeře formou š. stůl) oběd z přípltek S le bzén, brouzdliště sluneční ters, jcuzzi bezbrieroý přístup br hotelu u bzénu ýth, TV místnost,zhrd klimtizce nimce, dětský koutek 100 m le koupeln, WC, blkón fén, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce ALL INCLUSIVE S RE SNÁ ZERVA ČA dětská postýlk bilird, půjčon kol fitness, relexční progrm Slow prkoání, trezor 50 m le bzén, brouzdliště, jcuzzi br hotelu u bzénu snck br tps ýth, TV místnost, ters, zhrd klimtizce, nimce, dětský koutek, WiFi 1 ž STRAVOVÁNÍ (je zjištěno hotelu Continentl): polopenze (snídně ečeře formou š. stůl) oběd z přípltek polopenze (snídně ečeře formou š. stůl) oběd z přípltek 34 Mlgrt de Mr SORRA DAURADA*** koupeln WC blkón telefon ýměn ručníků 250 m koupeln, WC blkón fén, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce S le dětská postýlk bilird, trezor dětská postýlk stolní tenis, bilird, ledničk le střešní bzén (Continentl) sluneční ters s lehátky (Continentl) br hotelu br u bzénu (Continentl) ýth klimtizoná resturce kárn RE SNÁ ZERVA ČA RE SNÁ ZERVA ČA CE CE 32 Snt Susnn INDALO PARK*** V S 50 m 150 m ALL INCLUSIVE z přípltek: PLNÁ PENZE již ceně All inclusie Kč/den Dosp. osob: Dítě do 13 let (do 2.6. od 29.8.): Dítě do 13 let (od 2.6. do 29.8.): Kč/den 0% bzén brouzdliště br hotelu br u bzénu ýth, slonek klimtizce nimce dětská postýlk, prkoání, Wifi domácí mzlíček (možné ž dě přistýlky) koupeln, WC telefon ýměn ručníků centrální topení klimtizce polopenze (snídně ečeře formou š. stůl) oběd z přípltek ALL INCLUSIVE (možné ž dě přistýlky) koupeln, WC, blkón telefon, TV, SAT, ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (snídně ečeře formou š. stůl) oběd z přípltek 31 Clell CONTINENTAL/MARISOL** CE 30 Clell MONT ROSA*** V Hotel AKCE PROGRAM FORTUNA Tip CK: Výběr sého hotelu tomto přípdě necháte n nás, kždém přípdě pro Vás zjistíme še, pro co je oblst Cost Br Cost Mresme yhledáná bohtou polopenzi podánou formou š. stolů. Budete ubytoáni n pokojích prkticky zřízených, s l. příslušenstím, hotelu ktegorie nejméně**, ze kterého se dostnete příjemnou, mx. 500 m dlouhou procházkou n písečné pláže. polopenze (snídně ečeře formou š. stůl) oběd z přípltek dětská postýlk bilird, WiFi Kč/den ALL INCLUSIVE z přípltek: PLNÁ PENZE již ceně All inclusie 35 Mlgrt de Mr ROSA NAUTICA*** S 50 m le S le bzén, brouzdliště jcuzzi, ters br hotelu u bzénu ýth, TV místnost, zhrd klimtizce WiFi nimce, dětský koutek 50 m V (možné ž dě přistýlky) koupeln, WC, ýměn ručníků 4x bzén, brouzdliště br hotelu u bzénu ýth, TV místnost, sluneční ters slonek, zhrd klimtizce, dětský koutek, nimce dětská postýlk, ideohry, stolní tenis, bilird jcuzzi, trezor, Wifi 500 m dětská postýlk, WiFi 500 m 29 Clell TOP OLYMPIC*** 28 Cost Br/Mresme FORTUNA **/*** dětská postýlk ideohry, bilird, minigolf, fitness koupeln, WC blkón TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce koupeln, WC blkón telefon, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (snídně ečeře formou š. stůl) oběd z přípltek polopenze (snídně ečeře formou š. stůl) oběd z přípltek *Důležité informce: Autonomní oblst Ktlánsko zedl pobytoou dň (txu), kterou pltí přímo hoteloý host při příjezdu n recepci. Z tohoto důodu nemůžeme zhrnout pobytoou txu do ceny upozorňujeme, že osob strší 16 let bude při ubytoání yzán k úhrdě této pobytoé txy e ýši 0,50 EUR/den (ubytocí kpcity do ktegorie***) e ýši 1 EUR/den (ubytocí kpcity od ktegorie****).

17 ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA COSTA MARESME 36 Blnes BEVERLY PARK & SPA**** 100 m 900 m 38 Lloret de Mr SUNSHINE PARK*** 400 m 50 m bzén, brouzdliště relxční bzén s jcuzzi br hotelu, br u bzénu ýth, TV místnost, slonek, zhrd klimtizce, WiFi nimce, dětský koutek dětská postýlk ideohry, bilird, WiFi prkoání, trezor LÁZNĚ WELLNESS: SPA sun, prní lázeň, krytý bzén koupeln, WC blkón telefon, fén, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (snídně ečeře formou š. stůl) oběd z přípltek střešní bzén sluneční ters br hotelu u bzénu ýth, TV místnost klimtizce, WiFi snck br dětská postýlk bilird, domácí mzlíček, půjčon kol koupeln, WC blkón telefon, TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (snídně ečeře formou š. stůl) oběd z přípltek ž ž 3 Lloret de Mr DON JUAN CENTER** 250 m 100 m 39 Lloret de Mr ALEXIS*** 300 m 150 m ALL INCLUSIVE bzén sluneční ters br hotelu u bzénu ýth, TV místnost WiFi nimce, dětský koutek dětská postýlk bilird, stolní tenis koupeln, WC blkón telefon TV ýměn ručníků polopenze (snídně ečeře formou š. stůl) oběd z přípltek bzén, brouzdliště, ters br hotelu u bzénu ýth, TV místnost klimtizce snck br nimce, dětský koutek dětská postýlk bilird, pronájem kol, Wifi koupeln, WC blkón TV ýměn ručníků centrální topení, klimtizce polopenze (snídně ečeře formou š. stůl) oběd z přípltek ALL INCLUSIVE z přípltek: Kč/den PLNÁ PENZE již ceně All inclusie ž ZÁKLADNÍ CENÍK: bez dopry cen z osobu e 2lůžk. pokoji (možnost ž dou přistýlek), dlší iz popis. Dopr: AUTOKAREM LETECKY z přípltek BUS pobyt (sobot) od pobyt (sobot) do dní pobytu LETECKY pobyt (neděle) od pobyt (neděle) do dní pobytu 28 FORTUNA**/*** 1/2 () 1. dítě (do 12 let), přistýlk 2. dítě (do 12 let), přistýlk osob, přistýlk 29 TOP OLYMPIC*** 1/2 () 1. dítě (do 13 let), přistýlk 2. dítě (do 13 let), přistýlk osob, přistýlk 30 MONT ROSA*** 1. dítě (do 10 let), přistýlk 2. dítě (do 10 let), přistýlk osob, přistýlk 1/2 () 31 CONTINENTAL/MARISOL**1/2 () 1. dítě (do 10 let), přistýlk 2. dítě (do 10 let), přistýlk osob, přistýlk 32 INDALO PARK*** 1. dítě (do 12 let), přistýlk 2. dítě (do 12 let), přistýlk osob, přistýlk 1/2 () 33 SORRA DORADA*** 1/2 () 1. dítě (do 12 let), přistýlk 2. dítě (do 12 let), přistýlk osob, přistýlk 34 LUNA PARK*** 1. dítě (do 12 let), přistýlk 2. dítě (do 12 let), přistýlk osob, přistýlk 1/2 () 35 ROSA NAUTICA*** 1. dítě (do 12 let), přistýlk 2. dítě (do 12 let), přistýlk osob, přistýlk 1/2 () 36 BEVERLY PARK**** 1/2 () 1. dítě (do 12 let), přistýlk 2. dítě (do 12 let), přistýlk osob, přistýlk 3 DON JUAN CENTER** 1/2 () 1. dítě (do 11 let), přistýlk 2. dítě (do 11 let), přistýlk osob, přistýlk 38 SUNSHINE PARK*** 1/2 () 1. dítě (do 10 let), přistýlk 2. dítě 3. osob, přistýlk 39 ALEXIS*** 1. dítě (do 12 let), přistýlk 2. dítě (do 12 let), přistýlk osob, přistýlk 1/2 () Přípltek z 1lůžk. pokoj Přípltek Přípltek z jízdenk BUS odjezd pátek příjezd Popis služeb Cen obshuje Cen neobshuje Dopr Nástupní míst ČR (sozy trnsfery) Cestoní pojištění sley přípltky dlší informce k ceníku nleznet n strně obědů osob neděle Přípltek letenk LET odlet neděle přílet neděle

18 CHORVATSKO PLACHETNICÍ PO JIŽNÍ DALMÁCII PLACHETNICÍ PO JIŽNÍ DALMÁCII d progrmy zájezdu PLACHETNICÍ PO JADRANU tři progrmy plby POKLADY STŘEDNÍ DALMÁCIE Ubytoání n motoroé plchetnici TYP B: Je zjištěno e 2lůžk. kjutách s mimoúroňoými lůžky umydlem s tekoucí odou. Kjuty jsou umístěny podplubí. Lo je yben společným příslušenstím (sprchy/wc). Nelze zjistit 1lůžk. kjutu ni ubytoání 3. osoby n přistýlce. N plchetnici je k dispozici sluneční plub br (el. zásuky jsou plně k dispozici jídelně). Přímo n plchetnici je jídeln, e které je zjištěn polopenze (snídně oběd). Optij 10 Krk Rb Pg Mun Zdr Kornti Vodice NP Krk Primošten Trogir Split Brč Hr Mkrská Vis Dubroník Korčul Pelješc Mljet Šipn PLACHETNICE: trs KRK/SPLIT KRK RAB PAG MAUN ZADAR NP KORNATI VODICE NP KRKA PRIMOŠTEN TROGIR SPLIT Progrm zájezdu: 1. den: (*BUS z přípltek) Odjezd z ČR (PRAHA, JIHLAVA, BRNO). 2. den: V dopoledních hodinách příjezd n ostro Krk, ubytoání hotelu, olný progrm, ečeře. 3. den: Po snídni trnsfer do přístu, nlodění, plb k ostrou Rb, zstáky n koupání. Odpoledne možnost prohlídky měst Rb zcholé středoěké, čtr Kldnc, románské kostely, městské pláce Přenocoání přístu měst Rb. 4. den: Plb okolo ostro Pg, zstáky n koupání u ostrůku Mun. Poté plb do Zdru, dříe Dlmtská metropole, dnes místo s jedinečnými středoěkými i ntickými pmátkmi, žiým centrem s množstím resturcí brů. Přenocoání zdrském přístu 5. den: Plb oblstí národního prku Kornti, čs n koupání, poté plb do Vodice býlý rybářský příst, dnes žié letoisko. Přenocoání odickém přístu. 6. den: Plb kňonem řeky Krk. Národní prk Krk je územím s elmi různorodou flórou přes 860 druhů rostlin, s okouzlujícím chrkterem krjiny. Po obědě náště odopádů národním prku Krk. Poté plb směrem k Primoštenu. Typická dlmtská přímořská esnice, postená n dou poloostroech, dnes je městečko centrem známe chortské inřské oblsti produkce známého ín Bbic. Přenocoání primoštěnském přístu.. den: Plb k Trogiru UNESCO, zsták n koupání. Trogir, středoěké město ystěné n mlém ostrůku, spojené s peninou několik mosty, románská ktedrál S. Vřince, benátská penost, loggi pro ty, kdo připluli po zření městských brn Přenocoání trogirském přístu. 8. den: Plb podél ostroů Čioo Šolt, se zstákou n koupání. Plb do Splitu UNESCO, ntické středoěké se zbytky pláce císře Dioklecián. Přenocoání přístu měst Split. 9. den: Ráno se ylodíme zbytek dne budeme mít možnost procházek po městě, nebo koupání (změn progrmu yhrzen), odpoledních hodinách odjezd *(BUS). 10. den: *(BUS) Příjezd do ČR poledních hodinách. Ubytoání: Plchetnice TYP B (iz popis n této str.) Ubytoání hotelu (1 noc) je zjištěno e 2lůžk. pokojích s lstním příslušenstím. V hotelu je zjištěn polopenze snídně ečeře. Cen zájezdu obshuje 1 ubytoání hotelu s polopenzí (snídně ečeře) 6 ubytoání n lodi s polopenzí (snídně oběd) pobytoé txy přístní popltky služby českého průodce zákonné pojištění e znění zákon č. 159/99 Sb. Cen neobshuje: cestoní pojištění proti stornu (): 320 Kč *(BUS) dopru stndrdním utokrem: Kč/os. stup do NP: cc 10 EUR/NP Termíny ceny zájezdů: (cen z osobu) kód od do 2lůžk. kjut Q CA PLACHETNICE: trs SPLIT/OPATIJA SPLIT TROGIR PRIMOŠTEN NP KRKA VODICE NP KORNATI ZADAR RAB KRK OPATIJA Progrm zájezdu: 1. den: (*BUS z přípltek) Odjezd z ČR (PRAHA, JIHLAVA, BRNO). 2. den: Příjezd do Splitu rnních hodinách, okolo poledne nlodění e splitském přístu. Po nlodění plb k Trogiru UNESCO. Středoěké město ystěné n mlém ostrůku, spojené s peninou několik mosty, románská ktedrál S. Vřince, benátská penost, loggi pro ty, kdo připluli po zření městských brn. Přenocoání trogirském přístu. 3. den: Plb směrem k Primoštenu. Typická dlmtská přímořská esnice, postená n dou poloostroech, dnes je městečko centrem známe chortské inřské oblsti produkce známého ín Bbic. Během cesty zsták n koupání. Přenocoání primoštěnském přístu. 4. den: Plb kňonem řeky Krk. Národní prk Krk je územím s elmi různorodou flórou přes 860 druhů rostlin, s okouzlujícím chrkterem krjiny. Po obědě náště odopádů národním prku Krk, poté plb do Vodice býlý rybářský příst, dnes žié letoisko. Přenocoání odickém přístu. 5. den: Plb oblstí národního prku Kornti, zsták n koupání. Plb do Zdru dříe Dlmtská metropole, dnes místo s jedinečnými středoěkými i ntickými pmátkmi, žiým centrem s množstím resturcí brů. Přenocoání zdrském přístu. 6. den: Plb k ostrou Rb, zstáky n koupání. Odpoledne možnost prohlídky měst Rb zcholé středoěké, čtr Kldnc, románské kostely, městské pláce Přenocoání přístu měst Rb.. den: Plb k ostrou Krk, během plby zstáky n koupání. Odpoledne možnost prohlídky měst Krk stejnojmenného ostro, se zcholou středoěkou částí částečně zcholými středoěkými hrdbmi. Přenocoání přístu měst Krk. 8. den: Plb k Optiji podél optijské riiéry, během plby zstáky n koupání. Odpoledne připlutí do Optije, oblíbené letoisko rkouského císře Frntišk Josef II, které si dodnes zchoáá tmosféru belle époque. Přenocoání optijském přístu. 9. den: Ráno se ylodíme zbytek dne budeme mít možnost procházek po městě, nebo koupání (změn progrmu yhrzen), odpoledních hodinách odjezd *(BUS). 10. den: *(BUS) Příjezd do ČR poledních hodinách. Ubytoání: Plchetnice TYP B (iz popis n této str.) Cen zájezdu obshuje ubytoání n lodi polopenzí (snídně oběd) pobytoé txy přístní popltky služby českého průodce zákonné pojištění e znění zákon č. 159/99 Sb. Cen neobshuje: cestoní pojištění proti stornu (): 320 Kč *(BUS) dopru stndrdním utokrem: Kč/os. stup do NP: cc 10 EUR/NP Termíny ceny zájezdů: (cen z osobu) kód od do 2lůžk. kjut Q CB PLACHETNICE: trs SPLIT/ DUBROVNÍK SPLIT MAKARSKÁ MLJET LOVIŠČE PELJEŠAC DUBROVNÍK ŠIPAN KORČULA HVAR BRAČ Progrm zájezdu: 1. den: (*BUS z přípltek) Odjezd z ČR (PRAHA, JIHLAVA, BRNO). 2. den: Ráno příjezd do Splitu, nlodění, kolem poledne ubytoání kjutách. Poté co opustíme Split, se ydáme podél peniny mondénními letoisky i trdičními esnicemi. Cestu si zpříjemníme koupáním k ečeru přirzíme do přístu letoisk Mkrská, kde stráíme noc. 3. den: Vyplujeme směrem k Mljetu. Prní zsták příst Loišče n poloostroě Pelješc, poté co se zde ykoupeme, doplujeme k zelené perle jdrnu ostrou Mljet. Zde máme celé odpoledne n koupání e slném jezeře, procházky, či projížky NP. Noc stráíme přístu Polc/Pomen. 4. den: Ráno doplujeme (s krátkou zstákou, při které se osěžíme koupáním e odách Jdrnu) k mocnému Dubroníku UNESCO, jehož lesk soutěžil dříe s bohtstím Benátčnů Jnonů. Odpoledne nás přijme pod sou ochrnu noý dubronický příst. Zbytek dne stráíme procházkmi centru strého Dubroníku nebo tím, že se budeme kocht krásnými ýhledy z jeho hrdeb. 5. den: Dopoledne ještě Dubroník poté zmíříme k Elfitskému souostroí ostro Šipn, dříe sídl mocných námořnických rodů, které dnes nbízí pnenské pláže, poté se ydáme k trstenickému přístu, kde stráíme noc. 6. den: Opustíme příst poplujeme k ostrou Korčul (rodiště Mrco Pol), její blízkosti poobědáme budeme mít čs n koupání, poté spustíme kotu přístu. Večer stráíme e zdech středoěkého strého měst.. den: Opustíme příst poplujeme pod dritickým sluncem k Pklenym ostroům, kde budeme mít dost čsu n koupání kde tké poobědáme pk proplujeme k nejdelšímu středodlmtinskému ostrou, sluneční lázeň budeme střídt s koupáním, ž zkotíme přístu měst Hr. Večer můžeme stráit procházkou mezi pláci městskou citdelou. 8. den: Z ostro Hr zmíříme podél romntických záliů krásných pláží k ostrou Brč, ětšinu dne stráíme koupáním sluněním blízkosti jedné z nejkrásnějších dlmtských pláží Zltneho Rtu. Večer přistneme centru rušného dlmtinského žiot e splitském přístu, budeme mít možnost k poznání procházkám po Splitu UNESCO, kde n nás čeká množstí římských pmátek, z nichž nejkrásnější je plác císře Dioklecián. 9. den: Ráno se ylodíme zbytek dne budeme mít možnost procházek po městě, nebo koupání (změn progrmu yhrzen), odpoledních hodinách odjezd *(BUS). 10. den: *(BUS) Příjezd do ČR poledních hodinách. Ubytoání: Plchetnice TYP B (iz popis n této str.) Cen zájezdu obshuje ubytoání n lodi s polopenzí (snídně oběd) pobytoé txy přístní popltky služby českého průodce zákonné pojištění e znění zákon č. 159/99 Sb. Cen neobshuje: cestoní pojištění proti stornu (): 320 Kč *(BUS) dopru stndrdním utokrem: Kč/os. stup do NP: cc 10 EUR/NP Termíny ceny zájezdů: (cen z osobu) kód od do 2lůžk. kjut Q CC

19 BULHARSKO Doolená pod křídly CK IDEAL TOUR PRAHA, s.r.o. BULHARSKO krásná země ležící n jihoýchodě Blkánského poloostro, která je ideálním místem pro tráení doolené českých turistů. Velmi příjemní lidé s oteřeným srdcem, spoust historických pmátek, hory, které dly jméno celému blkánskému poloostrou, přírodní rezerce n dosh přímořských letoisek, klitní ubytocí kpcity, dlouhé písečné pláže s čistým mořem, skělá kuchyně neposlední řdě elmi příjemné cenoé relce, to še toří důod, proč se sem klienti elmi rádi rcí. Dnešní Bulhrsko nbízí šechen seris jko osttní přímořské destince Eropě uspokojí i mldé náštěníky rodiny s dětmi. Pobyt u moře je možno kombinot s celou řdou fkulttiních ýletů četně zájezdů do tureckého Istnbulu Edirne. Letoisk Bulhrsko PRIMORSKO oblíbené, žié, přímořské letoisko, které se nchází 60 km jižně od letiště Burgsu 25 km od překrásného historického měst Sozopol UNESCO. Primorsko nbízí sým hostům rušné ulice plné obchodů, resturcí, brů, diskoték, le tké romntická tichá zákoutí. Nejětší deizou jsou 3 písečné pláže s pozolným stupem do moře. Jižní pláž je dlouhá cc 4 km, táhne se ž ke Kitenu. Druhá seerní pláž se táhne od centr n seer nzuje n dlší pláž "Perl". N plážích se nchází elký ýběr resturcí brů nbízející občerstení z příznié ceny, stejně jko široká nbídk odních sportů (šlpdl, skútry, windsurfing, kurzy potápění s instruktorem, msáže pod.), půjčoen slunečníků lehátek. Primorsko ocení klienti yhledájící rušné, bohtý ýběr noční záby nákupních možností, šk díky ubytoání klidné zóně je hodné i pro rodiny s dětmi, kteří uítjí možnost náštěy báječného quprku. LOZENEC je příjemné menší letoisko ležící cc 0 km jižně od Burgsu (pouhé 4 km jižně od ětšího letoisk Kiten či 10 km od centr oblsti letoisk Primorsko spojení kždých 60 min z cc 30 Kč) n ú ptí pohoří Strndž. Lozenec se práem pyšní čtyřmi plážemi se zltým pískem. N plážích je možno yužít široké nbídky odních sportů, brů, občerstení, půjčoen slunečníků, lehátek přelékáren. Centrum letoisk nbízí celou řdu resturcí, obchůdků, brů hlní sezóně tké diskotéku. Příjemní místní lidé, romntické okolí elmi příznié cenoé relce ytářejí ideální podmínky pro tráení pohodoé doolené. ČERNOMOREC mlebné přímořské letoisko s pěkným strobylým centrem, které se nchází 24 km jižně od letiště Burgsu 8 km od překrásného historického měst Sozopol UNESCO. Černomorec má 2 písečné pláže s pozolným stupem do moře, menší pláž se nchází přímo letoisku druhá dlouhá táhnoucí se od Černomorce ž k Sozopolu je zdálen cc 2 km od ubytocích kpcit. Černomorec je již řdu let yhledáán českou klientelou, proto resturcích obchodech není problém se dohoořit nší mteřštinou. CENÍK: ceně dopr AUTOKAREM cen z osobu e 2lůžk. pokoji (možnost přistýlek), dlší iz popis. PŘÍPLATKY odjezd BUS Přípltek Přípltek Přípltek Přípltek příjezd BUS lůžk snídně polopenze plná penze dní pobytu pokoj osob osob osob 1 BLÍŽENCI*** dosp. os. 1/2 (lstní) n dítě ( 2 15 let), přistýlk osob, přistýlk 2 PENELOPE***dosp. os. 1/2 (snídně) dítě (2 12 let), přistýlk osob, přistýlk 3 PANORAMA** dosp. os. 1/2 (lstní) dítě (2 18 let), přistýlk osob, přistýlk yžádání ceně ceně ceně STARA KAŠTA***dosp. os. 1/2 (snídně) ceně dítě (2 12 let), přistýlk osob, přistýlk ceně ceně KOSKO*** dosp. os. 1/2 (lstní) dítě (2 15 let), přistýlk dítě (2 15 let), prtmán osob, přistýlk ADENA*** dosp. os. 1/2 (lstní) dítě (2 12 let), přistýlk osob, přistýlk CENÍK: ceně LETECKÁ dopr (*KOMBI BUS/LET) cen z osobu e 2lůžk. pokoji (možnost přistýlek), dlší iz popis. PŘÍPLATKY odlet LET * Přípltek přílet LET *2.9. 1lůžk dní pobytu * *13 pokoj 1 BLÍŽENCI*** dosp. os. 1/2 (lstní) n dítě ( 2 15 let), přistýlk yžádání osob, přistýlk PENELOPE***dosp. os. 1/2 (snídně) dítě (2 12 let), přistýlk osob, přistýlk PANORAMA** dosp. os. 1/2 (lstní) dítě (2 18 let), přistýlk osob, přistýlk STARÁ KAŠTA***dosp. os. 1/2 (snídně) dítě (2 12 let), přistýlk osob, přistýlk KOSKO*** dosp. os. 1/2 (lstní) dítě (2 15 let), přistýlk dítě (2 15 let), prtmán osob, přistýlk ADENA*** dosp. os. 1/2 (lstní) dítě (2 12 let), přistýlk osob, přistýlk SLEVY SLEVY SLEVY lstní spojení dopr 2 turnusů CENA OBSAHUJE: 9 ubytoání dle popisu stru dle ceníku popisu DOPRAVU luxusním utokrem pobytoé txy služby českého delegát zákonné pojištění CK dle 159/99 Sb. CENA NEOBSAHUJE: Cestoní pojištění (podrobnosti n str. 1): 380 Kč/os. přípltky dle ceníku popisu hotelu Nástupní míst sozy ČR: Brno, Op, Hířo, Ostr, FrýdekMístek, Příbor, Noý Jičín, Hrnice, Přero, Olomouc, Prostějo, Vyško, Břecl. Prh, Zlín, Uherské Hrdiště, Veselí nd Morou 400 Kč. Hrdec Králoé, Prdubice, Sity, Liberec, Jblonec n/n, Ml. Bolesl, Ústí n/l, Teplice, Plzeň, Písek, České Budějoice, Tábor 600 Kč. CENA OBSAHUJE: 10/11/13 ubytoání dle popisu stru dle ceníku popisu LETECKOU přepru Brno, Ostr/Burgs/Ostr, Brno letištní txy zákldní popltky četně zákldního plioého přípltku trnsfer n/z ubytoání pobytoé txy služby českého delegát zákonné pojištění CK dle 159/99 Sb. (* tkto oznčené termíny mjí kombinonou dopru BUS/LET) CENA NEOBSAHUJE: Cestoní pojištění (podrobnosti n str. 1): 380 Kč/os. přípltek ze odlet/přílet Prh 800 Kč/osob přípltky dle ceníku popisu hotelu ceně ceně ceně ceně ceně ceně Přípltek osob SNÍDANĚ ceně ceně ceně ceně ceně ceně ceně ceně ceně ceně ceně ceně Přípltek osob POLOPENZE Přípltek osob PLNÁ PENZE Přípltek z odlet PRAHA 1

20 BULHARSKO Primorsko 1 Primorsko Rodinný hotel*** BLÍŽENCI 300 m 80 m bzén e edlejším hotelu lehátk e edlejším hotelu slunečníky e edlejším hotelu WiFi střešní prtmán 34 osoby: Kč/APT prtmán pro 2 osoby: Kč/APT koupeln WC blkón nebo ters TV WiFi ledničk rychlorná konice klimtizce z přípltek hotelu Penelope snídně (formou š. stůl) oběd (seríroné) ečeře (seríroné 3 chody) Velmi žádný rodinný hotel BLÍŽENCI se nchází noé rezidenční části Primorsk blízkosti písečné seerní pláže s pozolným stupem do moře. Ubytoání i poloh rezidence je hodná i pro náročnější klientelu. Ubytoání: 2lůžk. pokoj, rodinný pokoj (2lůžk. ložnice obýcí část s rozkládcím gučem pro 1 dosp. osobu nebo 2 děti) luxusní střešní prtmány (mezonetoé) z přípltek s 2lůžk. ložnicí prostornou obýcí kuchyní s rozkládcím gučem (pro 1 dosp. osobu nebo 2 děti). Luxusní střešní prtmán má blkón elkou střešní tersu s pnormtickým ýhledem n celou pláž zátoku Perl. Rezidence nbízí tké 1lůžk. pokoje (nutná čsná rezerce), které jsou umístěny přízemí mjí k dispozici posezení n průchozí terse. Klientům s polopenzí či plnou penzí je k dispozici bzén s lehátky slunečníky u edlejšího hotelu Penelope zdáleného cc 10 m, bez stry nebo se snídní z popltek 1 EUR/os./den. Str: z lstních zdrojů. Stroání z přípltek hotelu Penelope iz ceník. Popis u hotelu Penelope. Kompletní CENÍK njdete n strně 1 P E N E L O P E 2 Primorsko hotel*** PENELOPE 300 m 80 m BB ž bzén lehátk slunečníky br hotelu resturce hotelu enkoní resturce recepce klimtizce WiFi koupeln, WC blkón TV telefon WiFi ledničk rychlorná konice klimtizce snídně (formou š. stůl) již ceně z přípltek oběd (seríroné) ečeře (seríroné 3 chody) Moderní rodinný hotel PENELOPE se ncház noé rezidenční části Primorsk. Uspokojí nároky klientů šech ěkoých ktegorií, zhledem ke sé poloze klidné části letoisk těsné blízkosti dlouhé seerní pláže s pozolným stupem do moře. Doporučujeme i rodinám s dětmi. Ubytoání zjištěno e 2lůžk. moderně zřízených pokojích, s možností ž dou přistýlek. Všechny pokoje jsou ybeny blkónem, ětšin s ýhledem n moře, indiiduálně nstitelnou klimtizcí. Hotel má lstní bzén (cc 50 m 2 ), recepci, br mlou resturci s nitřní i enkoní částí Str: resturci hotelu se podájí snídně formou šédských stolů, z přípltek polopenze (snídně formou š. stůl ečeře seríroné o 3 chodech slát, hlní jídlo ýběr ze 4 5 menu, z toho ždy jedno egetriánské jedno ryb, dezert), nebo plná penze (polopenze + obědy hlní jídlo, chléb), rozpustné nápoje od. Dlší nápoje z popltek. Kompletní CENÍK njdete n strně 1 3 Primorsko penzion** PANORAMA 0m 0m recepce br hotelu resturce hotelu enkoní resturce klimtizce WiFi koupeln WC blkón TV, WiFi ledničk rychlorná konice klimtizce STRAVOVÁNÍ z přípltek: snídně (seríroná 2 3 menu) oběd (seríroné) ečeře (seríroné 3 chody) Penzion PANORAMA se skělou polohou přímo n jižní pláži centru letoisk, ideální pro rodiny s dětmi i pro klienty, kteří yhledájí rušnou destinci s nespočtem nákupních možností, resturcí brů. Ubytoání je zjištěno e 2 ž 3 lůžk. pokojích s možností 1 přistýlky. Možnost elkého rodinného pokoje ž pro 6 osob n yžádání. Všechny pokoje jsou ybeny blkónem, některé pokoje s přímým ýhledem n moře. Hotel má recepci, br resturci s nitřní i enkoní částí. Str: z lstních zdrojů. Z přípltek kontinentální snídně je seríroná (ýběr z 2 ž 3 menu), polopenze (snídně + ečeře seríroná o třech chodech slát, hlní jídlo dezert, ýběr ze 3 menu) nebo plná penze (polopenze + obědy hlní jídlo, chléb sklenice ody). Kompletní CENÍK njdete n strně 1 18

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ CK TURISTA Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ 12 - denní zájezd Poloha: Pěkný dvoupatrový hotel, který se nachází ve středisku Rachoni, přímo u písčité pláže vedle hotelu Rachoni Beach ve vzdálenosti

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Itálie - Palmová riviéra

Itálie - Palmová riviéra Itálie - Palmová riviéra Léto 2015 Itálie San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené od května do konce září. Palmovou

Více

Nidri - Hotel Gregory s ***

Nidri - Hotel Gregory s *** CK TURISTA Nidri - Hotel Gregory s *** 11 - denní zájezd Poloha: Menší rodinný hotel sestávající ze dvou dvoupatrových budov má ideální polohu přímo u pláže. Centrální ulice, tvořící jedno z center střediska,

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

Španělsko. Španělsko začátek 73. Španělsko Úvod. Costa Brava str. 74. Costa del Maresme str. 74. Costa del Azahar str. 78. Tossa de Mar Lloret de Mar

Španělsko. Španělsko začátek 73. Španělsko Úvod. Costa Brava str. 74. Costa del Maresme str. 74. Costa del Azahar str. 78. Tossa de Mar Lloret de Mar Španělsko Španělsko Úvod Vášnivé a ohnivé flamenco doprovázené španělskou kytarou a zvukem kastanět je jednou z mnoha zajímavostí, které tato krásná země s bohatou historií a plážemi se zlatým pískem nabízí.

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

LÉTO 2015 ŠPANĚLSKO ŘECKO. Slevy až 22% CHORVATSKO ITÁLIE SLOVENSKO MAĎARSKO SENIORSKÉ POBYTY

LÉTO 2015 ŠPANĚLSKO ŘECKO. Slevy až 22% CHORVATSKO ITÁLIE SLOVENSKO MAĎARSKO SENIORSKÉ POBYTY ŠPANĚLSKO ŘECKO CHORVATSKO ITÁLIE LÉTO 2015 SLOVENSKO MAĎARSKO SENIORSKÉ POBYTY Slevy až 22% Vážení a milí zákazníci, rok se s rokem sešel a Vy opět pročítáte náš další nový katalog LÉTO 2015. Jsme potěšeni

Více

KYPR, TURECKO a EGYPT

KYPR, TURECKO a EGYPT ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA PRO ZAMĚSTNANCE (a rodinné příslušníky) SŽDC, ČD A ČD CARGO. KYPR, TURECKO a EGYPT VÍCE INFORMACÍ O VOLNÝCH TERMÍNECH A CENÁCH na tel. 97 22 43 055 (Turecko, Egypt) a 97 22 43 052 (Kypr)

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Srpen 0 / Prezentce ýsledků ýzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: n Brhlík, Mrkét Hájkoá Souhrnné ýsledky z. čtrtletí 0 Q 0 Schém odhdu počtu účstníků C Hromdné ersus

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Bohem tour, s. r. o. OA, Pionýrská 23, 662 05 Brno. www.bohemtour.webnode.cz. bohemtour@gmail.com. cestovní kancelář. BOHEM TOUR-p

Bohem tour, s. r. o. OA, Pionýrská 23, 662 05 Brno. www.bohemtour.webnode.cz. bohemtour@gmail.com. cestovní kancelář. BOHEM TOUR-p Bohem tour, s. r. o. OA, Pionýrská 23, 662 05 Brno www.bohemtour.webnode.cz bohemtour@gmail.com cestovní kancelář BOHEM TOUR-p NABÍDKA ZÁJEZDŮ Egypt Tunisko Bulharsko Řecko Turecko Chorvatsko Itálie Exotika

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

KOS / MARMARI / PSALIDI / LAMBI

KOS / MARMARI / PSALIDI / LAMBI KOS KOS / MARMARI / PSALIDI / LAMBI květen červen červenec srpen září říjen vzduch 24 28 32 33 29 25 voda 21 24 25 25 24 21 MAPA KOSU: Marmari Lambi Kos Psalidi Jedním z nejslavnějších rodáků ostrova Kos

Více

Bulharsko. Primorsko. Kiten

Bulharsko. Primorsko. Kiten Bulharsko www.cdtravel.cz Bulharsko 4 SOFIJA Bulharsko se v posledních letech opět stalo vyhledávaným cílem našich turistů. Místní letoviska zaznamenávají velký turistický rozmach. Svou nabídkou služeb

Více

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy 2015 Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy www.ck-karavan.cz 2 Úvod Vážení a milí zákazníci, představujeme Vám novou nabídku našich pobytových a poznávacích zájezdů na rok 2015. Především

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM MAĎARSKO Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů & - AUTOBUSEM 2015 Vánoce a Silvestr autobusem hotel Répce Gold**** - polopenze řádné l. ve 2 lůžk. pokoji 6 790, 8 290, 1 lůžkový pokoj 8 290,

Více

Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji

Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji Studijní poznávací zájezd Krásy Katalánska Termín zájezdu: 27.9 7.10. 2013 Hotel Guitart 3* v letovisku Lloret de Mar, Costa Brava Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji V ceně zahrnuto:

Více

Ceník Vysvětlivky Ceny služeb Rámcový program zájezdy

Ceník Vysvětlivky Ceny služeb Rámcový program zájezdy Ceník Vysvětlivky Ceny služeb Rámcový program zájezdy NĚKOLIK ÚVODNÍCH VYSVĚTLENÍ Dříve než začnete listovat ceníkovou částí katalogu, věnujte, prosím, pozornost těmto důležitým informacím, které se týkají

Více

Albena - Hotel Flamingo Grand *****

Albena - Hotel Flamingo Grand ***** CK TURISTA Albena - Hotel Flamingo Grand ***** 8 - denní zájezd Poloha: Luxusní hotel e nachází přímo v centru střediska Albena a v blízkosti pláže. Pláž: Krásná písečná dlouhá pláž s pozvolným vstupem

Více

Sluneční Pobřeží Burgas Pomorie. Černomorec Sozopol Primorsko

Sluneční Pobřeží Burgas Pomorie. Černomorec Sozopol Primorsko 116 Sofia Obzor Sluneční Pobřeží Ravda Nesebar Burgas Pomorie Černomorec Sozopol Primorsko Kiten Lozenec Klimatická tabulka - průměrné teploty v C měsíc 6 7 8 9 vzduch 27 30 30 25 voda 20 23 24 22 Všeobecné

Více

Španělsko. Costa Brava. Costa del Maresme. Costa del Azahar. Tossa de Mar Lloret de Mar Blanes Malgrat de Mar Santa Susanna Calella

Španělsko. Costa Brava. Costa del Maresme. Costa del Azahar. Tossa de Mar Lloret de Mar Blanes Malgrat de Mar Santa Susanna Calella Španělsko Líbezný zvuk španělské kytary, typický klapot kastanět, země plná temperamentu a vášní láká svými historickými památkami, písečnými plážemi a krásnou přírou. Costa Brava Tossa de Mar Lloret de

Více

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 94 Letoviska Punta Cana Na východním pobřeží Dominikánské republiky se rozprostírá cca 40 km dlouhé bílé písečné pláže Bavaro, která patří k nejhezčím nejen v Karibiku. Palmové háje a tyrkysově zabarvené

Více

Let.řád,termíny. Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností:

Let.řád,termíny. Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností: Let.řád,termíny Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností: Vlivem stále se zvyšující hustoty leteckého provozu se v průběhu sezony může stát, že budou

Více

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

Vážení zákazníci, Těšíme se na Vás a přejeme Vám mnoho krásných zážitků na Vašich cestách. S přáním ničím nerušené dovolené

Vážení zákazníci, Těšíme se na Vás a přejeme Vám mnoho krásných zážitků na Vašich cestách. S přáním ničím nerušené dovolené Vážení zákazníci, předkládáme Vám náš nový elektronický katalog Thajsko Pattaya 2012-2013 a věříme, že Vás i v této sezóně osloví a najdete v něm právě to, co hledáte. Děkujeme Vám za důvěru v naše dlouholeté

Více

ŠPANĚLSKO KATALÁNSKO A BARCELONA

ŠPANĚLSKO KATALÁNSKO A BARCELONA LAST MINUTE ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM ŠPANĚLSKO Pobyt u moře s výlety KATALÁNSKO A BARCELONA BARCELONA GOTICKÁ KLÁŠTER MONTSERRAT FIGUERAS (MUZEUM DALÍHO) CASTELLO D EMPÚRIAS CADAQUES BARCELONA MODERNISTICKÁ

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU. PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz

NABÍDKA ZÁJEZDU. PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz Miami Mexiko Kajmanské ostrovy Jamajka Bahamy Miami PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015 Miami Mexiko Kajmanské ostrovy Jamajka Bahamy Miami Loď Celebrity Reflection Plná penze

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 CHALKIDIKI - letovisko NEA VRASNA 2015 letecké zájezdy ODLETY BRNO,OSTRAVA vily VASILIS, VOULA,CHRISTOS II., APOLLON kód zájezdu termín počet dní/nocí 1. a 2. os. STUDIO 1. až 3. os. APARTMÁN 3. a 4. os.

Více

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY / 2009 / 2010 HUNGARY Sárvár hotel Park Inn**** RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY 14.11. 17.11. (3 noci) TRASA A, C 4 990,- 27.11. 29.11. (2 noci) TRASA B 3 790,- 26.12. 28.12.

Více

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os.

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os. Vánoce děti ZDARMA 100% garance sněhu Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel ubytování od 600 Kč/os./noc 3x ubytování s polopenzí 2 690 Kč Kaprun Kaprun pod dominantním

Více

CHORVATSKO DALMÁCIE. Hotel

CHORVATSKO DALMÁCIE. Hotel Hotel CHORVATSKO DALMÁCIE Vítejte v jedné z nejkrásnějších částí chorvatského pobřeží, v srdci Dalmácie na Makarské riviéře, perle Jadranu. Na úpatí horského masivu Biokovo se nacházejí vyhlášená letoviska

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016 Loď Celebrity Reflection Plná penze Termín: 26. 2. - 6. 3. 2016 Loď Celebrity Reflection, člen lodní společnosti Celebrity Cruises, je v provozu

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více

ŠPANĚLSKO. Costa Brava - AKCE FORTUNA *** AUTOKAREM - 7denní pobyt příjezd do ČR. Jízdenka v LUXUSNÍM AUTOKARU:!!! J I Ž V C E N Ě!!!

ŠPANĚLSKO. Costa Brava - AKCE FORTUNA *** AUTOKAREM - 7denní pobyt příjezd do ČR. Jízdenka v LUXUSNÍM AUTOKARU:!!! J I Ž V C E N Ě!!! odjezd z ČR pátek 3.7.15 BUS VYPRODÁNO 10 090,- POLOPENZE šv. stůl 9 990,- 1. dítě (12) 8 480 Kč, 2. dítě (12) sleva -500, 3. a 4. osoba sleva -500 POLOPENZE šv. stůl 8 990,- 1. dítě (13) 2 500 Kč, 2.

Více

CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie

CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie Nejširší nabídka ubytování v Chorvatsku V katalogu AUTEM EVROPOU 2014 str. 228 286 V katalogu Prázdninové domy a Kempy 2014 str. 20-23 111 pečlivě vybraných

Více

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně!

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! VLAKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ŽELEZNIČÁŘE s jízdenkou FIP: ÖBB a FS TERMÍN: 20.9. - 28.9.2014 CENA: 6 990 Kč Program 1. den Odjezd vlakem

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

KARAVAN EXTRA LUX LORD

KARAVAN EXTRA LUX LORD - KEMP SUTIKLA KARAVAN EXTRA LUX LORD V letovisku najdete také půjčovnu aut, motorek a kol, vodní sporty, směnárnu, tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště, minigolf a možnost řady fakultativních

Více

Dovolená jak má být ŠPANĚLSKO ŘECKO ITÁLIE

Dovolená jak má být ŠPANĚLSKO ŘECKO ITÁLIE Léto 2013 Dovolená jak má být ŠPANĚLSKO ŘECKO ITÁLIE 1 ÚVODNÍ INFORMACE DOPRAVA VÝLETY Vážení a milí příznivci cestování, jsme potěšeni, že Vám předkládáme letošní katalog s tradiční nabídkou i se spoustou

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Oropesa del Mar naproti Mallorce Termín: 21.6.2013-30.6.2013 Cena: 8400,00 Kč

Oropesa del Mar naproti Mallorce Termín: 21.6.2013-30.6.2013 Cena: 8400,00 Kč Active-SVČ, příspěvková organizace, Dolní 3, Žďár nad Sázavou activezdar@activezdar, www.activezdar.cz tel.: 608 322 037 Marie Neubauerová NABÍDKA ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ NA ROK 2013 Oropesa del Mar naproti

Více

Léto 2012 BULHARSKO. letecky z Pardubic. www.vvvtour.com

Léto 2012 BULHARSKO. letecky z Pardubic. www.vvvtour.com Léto 2012 BULHARSKO letecky z Pardubic www.vvvtour.com 29 ÚVOD, POJIŠTĚNÍ, REZERVACE A PRODEJ VÁŽENÍ A MILÍ ZÁKAZNÍCI, vítáme Vás na stránkách katalogu cestovní kanceláře VVV TOUR CZ I a představujeme

Více

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice***

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** ***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** Specializujeme se na investice do apartmánů v dobrých lokalitách na španělském pobřeží, v blízké vzdálenosti od pláže

Více

8 a 15 DENNÍ TERMÍNY NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.ckalex.cz

8 a 15 DENNÍ TERMÍNY NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.ckalex.cz HOTEL SULTAN BEACH **** soukromá hotelová pláž obchody a restaurace v blízkosti hotelu 8 km od centra velký bazén slunečníky a lehátka u bazénu i na pláži zdarma posilovna, sauna, tenisové kurty za poplatek

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více

SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, )

SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) ITÁLIE PRO SKUPINY SAN BENEDETTO residence Oceano Turisticky oblíbená oblast

Více

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2014 Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, 500 02 Hradec Králové Telefon 495 534 066 Mobil 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz Při zakoupení

Více

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO apartmány 700-900 m od železniční zastávky San Benedetto del Tronto se nachází ve střední části Jaderského moře na poloviční vzdálenosti mezi městy ANCONA

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

2.6. pp - SICÍLIE PRO SENIORY 55+ JARO A PODZIM 2015

2.6. pp - SICÍLIE PRO SENIORY 55+ JARO A PODZIM 2015 2.6. pp - SICÍLIE PRO SENIORY 55+ JARO A PODZIM 2015 Produktový list je přílohou Smlouvy o obchodním zastoupení mezi Delfín travel a Zástupcem. Delfín travel je pořadatelem sicilského programu zaměřeného

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

2015 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE

2015 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE ITÁLIE OSTROV SICÍLIE Sicílie PERLA STŘEDOMOŘÍ - ostrov Slunce, ostrov v samém srdci Středozemního moře. Sicílie je úplně jiná než ostatní oblasti Itálie, pestřejší a plná protikladů, má odlišnou a svébytnou

Více

KUBA Varadero. Zpravodaj 4/2009. Sol Sirenas Coral, all inclusive. Paradisus Princesa del Mar, all inclusive. hotel. hotel

KUBA Varadero. Zpravodaj 4/2009. Sol Sirenas Coral, all inclusive. Paradisus Princesa del Mar, all inclusive. hotel. hotel Vážení členové Alexandria bonus klubu, léto je za námi a na dveře pomalu klepe zima. Pokud se Vám však stýská po teple a slunci, nezoufejte. Opět jsme pro Vás připravili speciální nabídku leteckých zájezdů

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodin sport senioři víno ZA SPORTEM A ZÁBAVOU z z á b vo u Přijli jste pozvání do Hustopečí jeho blízkého okolí, čeká n Vás ktivní pobyt v okrjové části Ždánického les,

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole DID DEUTSCH-INSTITUT Hamburg, Německo

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole DID DEUTSCH-INSTITUT Hamburg, Německo JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Depandance SLAVEN. Polopenze. Polopenze. Polopenze. Hotel MEDITERAN. Polopenze. Polopenze. Polopenze. 9. 990,- Kč. Hotel ZAGREB. 7.

Depandance SLAVEN. Polopenze. Polopenze. Polopenze. Hotel MEDITERAN. Polopenze. Polopenze. Polopenze. 9. 990,- Kč. Hotel ZAGREB. 7. Rychlá přímá a komfortní doprava lu busy nebo autem! Itálie cca 10 hod.! Chorvatsko: Makarska cca 15 hod.! 26. 07. - 04. 08. Víkendové koupání v moři: 1. 100,- Kč/os. dítě jako 3. os. 3. osoba ZAGREB 8.

Více

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace S-GUIDE, s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno Tel: 515 917 119 GSM: 775 587 232 E-mail: dana.cernoskova@sguide.cz

Více

SKUPINY 2014 CHORVATSKO

SKUPINY 2014 CHORVATSKO SKUPINY 2014 CHORVATSKO UBYTOVÁNÍ V HOTELECH, APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) POREČ hotel DELFIN** s polopenzí Poreč je dnes nejnavštěvovanějším

Více

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** +

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Nabízíme celkem 16 komfortně vybavených apartmánů ve 4 kategoriích. V designu interiéru hotelu upřednostňujeme čisté linie, u vybavení apartmánů kombinujeme moderní

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Polopenze. Depandance SLAVEN. Depandance AD TURRES bazén. Polopenze. Polopenze. Hotel MEDITERAN. Polopenze. Polopenze. 9. 990,- Kč. 7.

Polopenze. Depandance SLAVEN. Depandance AD TURRES bazén. Polopenze. Polopenze. Hotel MEDITERAN. Polopenze. Polopenze. 9. 990,- Kč. 7. Rychlá přímá a komfortní doprava lu busy nebo autem! Itálie cca 10 hod.! Chorvatsko: Crikvenica cca 11 hod.! Chorvatsko: Makarska cca 15 hod.! 02. 08. - 11. 08. Víkendové koupání v moři: 1. 100,- Kč/os.

Více

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ITÁLIE dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře možnost zajištění prostoru pro cvičení aerobiku, hřiště na plážový volejbal, pronájmu fotbalového hřiště možnost

Více

Aroeira Golf Resort. CENA OD 5.390,- Kč

Aroeira Golf Resort. CENA OD 5.390,- Kč GOLF 2014 2015 PORTUGALSKO Algarve Okolí Lisabonu PORTUGALSKO Hotel Tivoli Carvoeiro**** Aroeira Golf Resort DOBŘE HODNOCENÝ HOTEL I GOLF NAŠIMI KLIENTY UBYTOVÁNÍ V KOMFORTNÍCH APARTMÁNECH PŘÍMO U HŘIŠTĚ

Více

Ostrov zapomenutých pláží.

Ostrov zapomenutých pláží. Ostrov zapomenutých pláží. Lefkada je jeden z Jónských ostrovů, má rozlohu cca 300 km 2 a s pevninou jej spojuje 50 m dlouhý plovoucí most. Žije zde 23.000 obyvatel, nejvíce cca 8.000 v hlavním městě Lefkada

Více

V CHORVATSKU NA JADRANU

V CHORVATSKU NA JADRANU V CHORVATSKU NA JADRANU cestovní kancelář DOVOLENÁ S PROGRAMEM Klub českých seniorů VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, MILÍ SENIOŘI, Hledáte na Jadranu to nejvhodnější ubytování za nejlepší cenu? Využijte naší nabídky ověřeného

Více

BULHARSK Bulharsk Bulhar o BULHARSKO BULHARSK 144

BULHARSK Bulharsk Bulhar o BULHARSKO BULHARSK 144 BULHARSKO Bulharsko Mnoho lidí už v Bulharsku kdysi bylo, v jako jedné z mála zemí, kam se vůbec dalo cestovat. Co se tak vrátit na známá místa, podívat se, jestli je ještě najdeme a poznáme? Zjistit,

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Léto 2010 BULHARSKO. letecky z Pardubic. dodají. dodají. www.vvvtour.com

Léto 2010 BULHARSKO. letecky z Pardubic. dodají. dodají. www.vvvtour.com Léto 2010 BULHARSKO letecky z Pardubic dodají dodají www.vvvtour.com ÚVOD, POJIŠTĚNÍ, REZERVACEE A PRODEJ ÚVOD Milí přátelé, právě držíte v ruce katalog zájezdů na léto 2010 od cestovní kanceláře VVV TOUR

Více

CESTOVNÍ KANCELÁŘ - LÉTO 2013 AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ LÉTO 2013 CHORVATSKO. +420 603 444 954, ck@dalmatinek.cz, www.dalmatinek.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ - LÉTO 2013 AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ LÉTO 2013 CHORVATSKO. +420 603 444 954, ck@dalmatinek.cz, www.dalmatinek.cz AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ LÉTO 2013 CHORVATSKO Makarská riviéra ŽIVOGOŠĆE - chaty DALMATINEK hotelový Makarská riviéra ŽIVOGOŠĆE - vila FILIP Makarská riviéra ŽIVOGOŠĆE - vila MILKA Makarská riviéra ŽIVOGOŠĆE

Více

DUBAJ RAS AL KHAIMAH. Váš pohodový odpočinek. pobyty u moře s vynikajícími možnostmi vyžití. Termíny: libovolné Cena: od 1.

DUBAJ RAS AL KHAIMAH. Váš pohodový odpočinek. pobyty u moře s vynikajícími možnostmi vyžití. Termíny: libovolné Cena: od 1. DUBAJ RAS AL KHAIMAH Váš pohodový odpočinek pobyty u moře s vynikajícími možnostmi vyžití Termíny: libovolné Cena: od 1.190,- Kč/noc Místo pobytu: Dubaj - chlouba Arabského poloostrova se světově proslulými

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM. Spojené arabské emiráty a Omán. Termín 3. 1. - 11. 1. 2016. Plavba. Spojené arabské emiráty a Omán

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM. Spojené arabské emiráty a Omán. Termín 3. 1. - 11. 1. 2016. Plavba. Spojené arabské emiráty a Omán PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM Termín 3. 1. - 11. 1. 2016 Termín: 3. 1. - 11. 1. 2016 Splendour of the Seas Plná penze Vybavení lodě: Paluba s vodním vyžitím, venkovní i krytý bazén, vířivky, moderní denní lázně

Více

Prosím, čtěte pozorně leták k pobytu, zejména to, jaké služby obsahuje výsledná kalkulace.

Prosím, čtěte pozorně leták k pobytu, zejména to, jaké služby obsahuje výsledná kalkulace. Milí rodiče, posílám Vám dlouho avizovanou nabídku na léto u moře. Po dlouhém vybírání lokality jsme se nakonec rozhodli spolu s rodiči, kteří s námi jezdí již několik let, pro destinaci, se kterou jsme

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

CENÍK EGYPT POBYTY A POZNÁVÁNÍ. říjen 2014 duben 2015 HURGHADA EL GOUNA SAFAGA MAKADI RESORT MARSA ALAM SHARM EL SHEIKH.

CENÍK EGYPT POBYTY A POZNÁVÁNÍ. říjen 2014 duben 2015 HURGHADA EL GOUNA SAFAGA MAKADI RESORT MARSA ALAM SHARM EL SHEIKH. SLEVA až 12% KOUPÁNÍ & POZNÁVÁNÍ Bohatá nabídka ALL INCLUSIVE www.cedok.cz Za hranice všedních dnů HURGHADA EL GOUNA SAFAGA MAKADI RESORT MARSA ALAM SHARM EL SHEIKH EGYPT POBYTY A POZNÁVÁNÍ říjen 2014

Více

Letecky z Prahy a Brna, ceny v Kč za osobu a pobyt. zákl. cena lůžko

Letecky z Prahy a Brna, ceny v Kč za osobu a pobyt. zákl. cena lůžko IXIA novinka, nízká čisté azurové moře, výborná poloha blízko památek hlavního města tenis a minigolf sleva 15 % při koupi do 31. 1. dítě do 31. 3. RHODOS, neboli Ostrov Slunce, patří mezi nejnavštěvovanější

Více

1.9. pp - ŠPANĚLSKO PRO SENIORY 55+ JARO A PODZIM 2015

1.9. pp - ŠPANĚLSKO PRO SENIORY 55+ JARO A PODZIM 2015 1.9. pp - ŠPANĚLSKO PRO SENIORY 55+ JARO A PODZIM 2015 Produktový list je přílohou Smlouvy o obchodním zastoupení mezi Delfín travel a Zástupcem. V návaznosti na dotovaný program španělské vlády, Europe

Více

Kréta - Plakias. Letecké zájezdy na 7, 10, 11 a 14 nocí. To nejdůležitější o Plakiasu: 130 VIAMARE 2015 23 let s Vámi

Kréta - Plakias. Letecké zájezdy na 7, 10, 11 a 14 nocí. To nejdůležitější o Plakiasu: 130 VIAMARE 2015 23 let s Vámi Kréta - Plakias Letecké zájezdy na 7, 10, 11 a 14 nocí PLAKIAS Příjemné přímořské letovisko se nachází na jihu Kréty asi 40 km od Rethymna. Vzniklo na místě staré rybářské vesničky. Je zde mírné středozemské

Více

Léto 2015. Dovolená jak má být

Léto 2015. Dovolená jak má být Léto 2015 Dovolená jak má být SENIOŘI 55+ DĚTI ZDARMA Španělsko Řecko Itálie CHORVATSKO ÚVOD DOPRAVA VÝLETY DOKLADY VÍZA Vážení a milí příznivci cestování, S potěšením jsme pro Vás připravili již 25. katalog

Více

LÉTO 2016. Připravujeme!!!!!! Do doby vydání nového katalogu a ceníků platí pro zálohování zájezdů na sezónu 2016 ceny roku 2015.

LÉTO 2016. Připravujeme!!!!!! Do doby vydání nového katalogu a ceníků platí pro zálohování zájezdů na sezónu 2016 ceny roku 2015. LÉTO 2016 Připravujeme!!!!!! Do doby vydání nového katalogu a ceníků platí pro zálohování zájezdů na sezónu 2016 ceny roku. N eček ejte na L A S T M I N UT E! Do 19.12. slevy za včasný nákup - Využijte

Více

KUBA Varadero. Zpravodaj 5/2009. Tryp Peninsula Varadero, all inclusive. hotel. Vážení členové Alexandria bonus klubu,

KUBA Varadero. Zpravodaj 5/2009. Tryp Peninsula Varadero, all inclusive. hotel. Vážení členové Alexandria bonus klubu, Vážení členové Alexandria bonus klubu, čas běží a další rok je pomalu za námi. Rádi bychom Vám proto poděkovali za důvěru, kterou jste nám v letošním roce věnovali. Díky Vám můžeme být s letošním rokem

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více