ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR"

Transkript

1 PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO AČCKA ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR LETENSKÁ I19/3, PRAHA I TEL.: , FAX: SEKRETARIATACCKA.CZ, WEB: ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC MEMBER OF

2 Caution! This country is pulsing with positive energy. Nejlepší začátek výletu? Na kudyznudy.cz Vybírejte z tisíců turistických tipů a objevujte Česko Just like people, every country has a story to tell. Let the Czech Republic reveal its own story to you. It s a real pageturner. This place has always been a hub of historical and cultural influences from all over Europe, giving it a unique energy. Not to mention its grand monuments, wondrous nature and beautiful women. No need to speak Czech. Your heart will understand. Mikulov

3 ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC ČLENEM / MEMBER OF: GROUP OF NATIONAL TRAVEL AGENTS AND TOUR OPERATORS ASSOCIATIONS WITHIN THE EU KONTAKT: Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Letenská 119/3, Praha 1 sekretariataccka.cz

4 Cestujte za poznáním i odpočinkem s PROFESIONÁLY! 136 zemí NEJLEPŠÍ TOUROPERÁTOR NA ASII, AUSTRÁLII A OCEÁNII 2013

5 OBSAH / CONTENTS Představení Asociace 04 An introduction to ACCKA Výhody členství 06 Membership Benefits Struktura AČCKA 08 Structure of ACCKA Pracovní sekce AČCKA 08 Working sections in ACCKA AČCKA a ECTAA 12 ACCKA and ECTAA Setkání incomingové sekce AČCKA 14 The meeting of ACCKA s incoming section Slovo prezidenta AČCKA 16 ACCKA s President s message Slovo ředitele CzechTourism 16 Message of CzechTourism Director Slovo viceprezidenta AČCKA 17 Message of ACCKA s vicepresident Slovo člena prezidia AČCKA 17 Message of ACCKA s member of presidium Zeptali jsme se našich členů 18 Asking our members Seznam řádných členů 21 Alphabetical list of full members Seznam přidružených členů 67 Alphabetical list of affiliated members Seznam členů ECTAA 79 List of ECTAA members Zahraniční zastoupení CzechTourism 80 List of CzechTourism Foreign Agencies 03

6 PŘEDSTAVENÍ ASOCIACE Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (dále jen AČCKA) je české profesní sdružení subjektů cestovního ruchu, založené v roce 1991, které má v současné době více jak 240 členů z řad subjektů cestovního ruchu. Řádným členem se mohou stát cestovní kanceláře a agentury, zabývající se příjezdovým i výjezdovým cestovním ruchem. Přidruženými členy AČCKA se mohou stát zahraniční cestovní kanceláře, hotely, centrály cestovního ruchu, školy a komerční firmy, které nabízejí služby cestovním kancelářím (pojišťovny, systémoví operátoři, dopravci ad.). Účelem sdružení AČCKA je zastupování a ochrana hospodářských zájmů svých členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Zástupci AČCKA jsou členy celostátních a regionálních orgánů, účastní se jednání o vývoji legislativy, podílí se na tvorbě zákonů a připomínkují zákonů souvisejících s cestovním ruchem. AČCKA dvakrát ročně pořádá setkání členů - Kongres AČCKA, jedenkrát ročně Setkání incomingové sekce prezidia AČCKA a pro své členy vydává dvouměsíčník Aktuality s informacemi o hlavním dění na trhu cestovního ruchu. Dále pro své členy připravuje fam tripy a studijní cesty, poskytuje poradenské služby, organizuje společnou účast členů na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, pořádá vzdělávací kurzy a semináře, slouží jako primární kontakt pro zahraniční subjekty a mnoho dalšího. Asociace také klade důraz na etiku podnikání a členy AČCKA při vstupu zavazuje k dodržování etického kodexu. AČCKA je řádným členem ECTAA - asociace sdružující národní asociace cestovních kanceláří a cestovních agentur zemí Evropské unie, jejíž zasedání se účastní a své členy pravidelně informuje o aktuálním dění z oblasti evropské legislativy. AČCKA se v dubnu roku 2014 stala kolektivním členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). 04

7 AN INTRODUCTION TO ACCKA The Association of Tour Operators and Travel Agents of the Czech Republic (ACCKA) is a national non-profit association that was founded in 1991 and today represents more than 240 businesses in the tourism sector. Our full members are tour operators and travel agents engaged in both inbound and outbound travel. Foreign travel agents, hotels, Tourist boards and commercial companies that provide services for our members can become affiliated members. The principal objectives of ACCKA are to represent and promote the interests of the tourism industry, especially the interests of travel agents and tour operators. In practise this means that ACCKA monitors and follows up issues of a legal, economic or technical nature relating to the tourism industry in the Czech Republic. Representatives of ACCKA are invited to participate in a consultation process during the preparation of national tourism-related legislation. Twice a year ACCKA organises a general assembly of the members called Congress of ACCKA, once a year a meeting of the Incoming section and issues Aktuality - a newsletter with current information about the travel and tourism sector. In addition, ACCKA organises fam trips and educational tours for tour operators, provides consultancy services and organises participation in trade exhibitions and fairs. It also runs a programme of seminars, language and educational courses and acts as a first point of contact in the Czech Republic for foreign companies. ACCKA lays stress on business ethics and all our members enter into an obligation to follow our code of conduct. ACCKA is a member of ECTAA (European Travel Agents and Tour Operators Associations), whose meetings it participates in. Members of ACCKA are thus regularly informed about current developments in European legislation. In April 2014 ACCKA became a collective member of The Association of Small and Medium- Sized Enterprises and Crafts CZ. 05

8 VÝHODY ČLENSTVÍ AČCKA je profesním sdružením, které působí v oblasti cestovního ruchu již od roku 1991 AČCKA je díky aktivní mediální politice uznávaným a respektovaným profesním sdružením z oblasti cestovního ruchu AČCKA prosazuje zájmy svých členů při všech jednáních se státními institucemi AČCKA přináší svým členům aktuální informace z oblasti cestovního ruchu AČCKA se účastní připomínkových řízení při přípravě národní legislativy tykající se cestovního ruchu AČCKA prostřednictvím svého členství v ECTAA připomínkuje evropskou legislativu mající dopad na cestovní ruch AČCKA zajišťuje pravidelná setkání svých členů (dvakrát v roce se konají velká setkání - Kongresy, pravidelně se konají další odborná setkání členů pořádaná např. incomingovou sekcí) AČCKA pořádá jedno z velkých pololetních zasedání v zahraničí (na jaře 2007 v Budapešti ve spolupráci s Maďarskou centrálou pro cestovní ruch, na jaře 2008 v Andalusii ve spolupráci se Španělskou centrálou Tourespaňa, na jaře 2009 na ostrově Kypr ve spolupráci s Kyperskou centrálou, na jaře 2010 ve spolupráci se Slovenskou centrálou pro cestovní ruch na Slovensku, na jaře 2012 v Chorvatsku ve spolupráci s Chorvatským turistickým sdružením a na podzim 2013 v Salzburgu ve spolupráci s Tourismus Salzburg) AČCKA pořádá odborné semináře na aktuální témata AČCKA pořádá pro své členy fam tripy do zajímavých zahraničních destinací (Indonésie, Bosna a Hercegovina, Rusko ad.) AČCKA zajišťuje svým členům zvýhodněnou účast na veletrzích (GO Brno, Holiday World Praha) AČCKA zajišťuje podporu prodeje produktů svých členů AČCKA zajišťuje publikační činnost - vydává každoročně exkluzívní Adresář členů AČCKA a Ročenku AČCKA AČCKA připravuje svým členům vzorové dokumenty AČCKA poskytuje členům právní konzultace, právním zástupcem AČCKA je renomovaný odborník na cestovní ruch JUDr. Dorota Líbalová AČCKA bojuje proti neoprávněnému podnikání v cestovním ruchu a dohlíží na etiku podnikání Stanete se i Vy členem AČCKA a budete se podílet na naší aktivní činnosti? 06

9 MEMBERSHIP BENEFITS ACCKA is a professional association which has been active in the tourism industry since 1991 Thanks to its active media policy ACCKA has become a generally accepted and respected professional association in the tourism industry ACCKA defends Members interests in dealing with national institutions ACCKA brings its Members up to the minute information concerning the tourism industry ACCKA participates in consultative processes during the preparation of national legislation relating to the tourism industry ACCKA is a member of ECTAA (European Travel Agents and Tour Operators Associations), through its membership ACCKA has input into the consultation mechanism on European tourism legislation ACCKA organizes regular Members meetings (twice a year ACCKA organises a major conference - Congress, the incoming section of ACCKA also organises informal Members gatherings) ACCKA holds one bi-annual meeting abroad (spring 2007 in Budapest in cooperation with Hungarian National Tourist Office, spring 2008 in Andalucia in cooperation with the Spanish tourist board Tourespana, spring 2009 on Cyprus in cooperation with Cyprus Tourism Organization, spring 2010 in Slovakia in cooperation with the Slovak tourist board SACR, spring 2012 in Croatia in cooperation with Croatian National Tourist Board and autumn 2013 in Salzburg in cooperation with Tourismus Salzburg) ACCKA also organizes professional workshops on current topics ACCKA organises for Members fam trips to interesting foreign destinations (Indonesia, Bosnia and Herzegovina, Russia etc.) ACCKA provides Members with reduced-price participation in trade fairs (Go Brno, Holiday World Prague) ACCKA provides sales promotion of Members products ACCKA supports publication activity - ACCKA annually publishes an exclusive MEMBERS DIRECTO- RY and ACCKA YEARBOOK ACCKA prepares sample documents for Members ACCKA provides legal consultations for Members, ACCKA s lawyer is the renowned expert in tourism - JUDr. Dorota Libalova ACCKA fights against unfair business practices and upholds the maintenance of ethical standards in the tourism industry Why don t YOU become a member of ACCKA and take part in our professional activities? 07

10 STRUKTURA AČCKA PREZIDENT / PRESIDENT Ing. Roman Škrabánek VICEPREZIDENT / VICE PRESIDENT Soňa Brandeisová Tomio Okamura ČLENOVÉ PREZIDIA / MEMBERS OF THE PRESIDIUM PaedDr. Renata Moník Petříčková RNDr. Miroslav Hrdlička Radek Šafařík Ing. Tomáš Cikán Mgr. Jan Zeman Mgr. Matěj Cháb PRACOVNÍ SEKCE AČCKA SEKCE PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI / SECTION FOR EUROPEAN AFFAIRS Předseda / Chairman Roman Škrabánek Členové sekce / Members of the section S. Brandeisová, T. Okamura, H. Špinar Sekce zajišťuje členství AČCKA v evropské asociaci ECTAA, zpracovává a předkládá prezidiu a členům informace z EU týkající se oblasti cestovního ruchu, podílí se na připomínkování připravovaných legislativních norem EU, zajišťuje komunikaci s jinými členskými asociacemi ECTAA, zastupuje AČCKA na evropských jednáních a předkládá informace z pravidelných zasedání ECTAA. Úzce spolupracuje se sekcí legislativní. The section coordinates ACCKA s membership in the European association ECTAA, prepares and transmits EU information regarding the tourism to the Presidium and members. It participates in commenting on upcoming EU acts, provides communication with other associations, members of ECTAA. The section represents ACCKA in European negotiations and presents information from regular meetings of ECTAA. It works closely with the Legislative section. SEKCE LEGISLATIVNÍ A ETICKÁ / LEGISLATIVE AND ETHICAL SECTION Předsedkyně / Chairwoman Soňa Brandeisová Členové sekce / Members of the section J. Zeman, R. Šafařík, T. Cikán, M. Cháb, T. Okamura Legislativní sekce zajišťuje jednání s ministerstvy, vládními organizacemi a úřady. Připomínkuje předkládané návrhy zákonů a dalších právních řádů, které se týkají cestovního ruchu, s cílem prospěchu pro podnikatele. Vyvolává jednání ke zlepšení konkurenčního prostředí na trhu, snaží se, aby vznikal soulad mezi cestovními kancelářemi, agenturami a spotřebiteli, a aby nedocházelo k neoprávněnému podnikání. Spolupracuje na připomínkách a návrzích pro evropskou asociaci ECTAA a její výstupy prezentuje členům. Etická sekce řeší spory mezi členskými subjekty a dbá na dodržování Etického kodexu AČCKA. Prosazuje etiku v cestovním ruchu a dohlíží na to, aby nekalé obchodní praktiky v cestovním ruchu byly řádně postihovány. Legislative section ensures meetings with ministries, government organizations and authorities. It comments on the presented draft acts and other jurisdictions relating to tourism industry, with the aim of benefit for businesses. 08

11 STRUCTURE OF ACCKA ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE / MEMBERS OF THE REVISION COMMISSION Ing. Milena Vančurová předsedkyně / chairwoman MUDr. Eliška Majerová Věra Andělová SEKRETARIÁT / SECRETARIAT Ing. Kateřina Petříčková Bc. Eva Reinberková ZÁSTUPCI V ECTAA / REPRESENTATIVES IN ECTAA Ing. Roman Škrabánek - Member of Board (Director), Member of Fiscal Committee of ECTAA Ing. Kateřina Petříčková - Deputy Member of Board (Deputy Director) Ing. Hynek Špinar - Member of Destination and Sustainability Committee of ECTAA WORKING SECTIONS IN ACCKA It arranges negotiations to improve competitiveness in the market, tries to create harmony between tour operators, travel agencies and consumers, and to prevent illegal activities. It works on the comments and proposals for the European association ECTAA and presents its results to members. Ethical section resolves disputes among members and ensures compliance with the ACCKA s Code of Ethics. It promotes ethics in tourism and oversees that unfair trade practices in tourism are properly sanctioned. SEKCE PUBLIC RELATIONS / PUBLIC RELATIONS SECTION Členové sekce / Members of the section T. Okamura, R. Škrabánek, S. Brandeisová, T. Cikán, R. Šafařík Sekce má za úkol vytvářet pozitivní povědomí o cestovním ruchu, vytváří pravidelné analýzy a komentáře k aktuálním tématům, navazuje a udržuje pozitivní vztahy s médii, vytváří PR strategie na podporu cestovního ruchu jako jednoho z klíčových průmyslových odvětví v ČR. Velice důležitou součástí práce je i krizové PR. Sekce úzce spolupracuje i se sekcí pro evropské záležitosti, zpracovává informace z ECTAA do tiskových zpráv. The task of this section is to create a positive view of the tourism market. It generates regular analysis and commentaries on current issues; maintains good relationships with mass media and create a PR strategy to promote tourism as one of the key industries in the country. A very important part of the work is the crisis PR. The section also works closely with the Section for European Affairs; it processes information from ECTAA to press releases. SEKCE INCOMINGOVÁ / SECTION OF INCOMING TRAVEL Předseda / Chairman Tomio Okamura Členové sekce / Members of the section R. Hrisztov, L. Slaná, P. Yevdokimov, P. Hadamčík Účelem sekce je podávat členům AČCKA informace z oblasti incomingu do České republiky, proto pravidelně organizuje setkání incomingové sekce, na kterých je připraven odborný program se zaměřením na novinky v legislativě, aktuální informace z EU, prezentace měst a krajů a představení dalších zajímavých novinek z praxe. The purpose of the section is to give members of ACCKA the information about incoming travel to the Czech Republic, therefore 09

12 PRACOVNÍ SEKCE AČCKA / WORKING SECTIONS IN ACCKA it regularly organizes meetings of incoming section with specialized program with a focus on new developments in legislation, current EU information, cities and counties presentation and introduction of other interesting news from practice. SEKCE TOUROPERÁTORŮ A PRODEJCŮ / SECTION OF TOUR OPERATORS AND RETAILERS Předseda / Chairman Tomáš Cikán Členové sekce / Members of the section R. Šafařík, J. Zeman, M. Cháb, R. Moník Petříčková Zabývá se problematikou práce touroperátorů ve vztahu k partnerům (zejména retailerům, leteckým a autokarovým dopravcům, poskytovatelům finančních služeb ad.). Poskytuje informace a doporučení ke smluvnímu vztahu založenému na cestovní smlouvě. Zabývá se rovněž problematikou internetového prodeje zájezdů. The section deals with the tour operators work in relation to business partners (especially retailers, airlines and coach carriers, financial service providers and others.). It provides information and recommendations to the contractual relationship based on the travel contract. It also resolves the issue of travel services online sale. SEKCE VÝSTAVNÍ A VELETRŽNÍ / SECTION FOR EXHIBITIONS AND TRADE FAIRS Předsedkyně / Chairwoman Renata Moník Petříčková Členové sekce / Members of the section M. Hrdlička, R. Šafařík Výstavní sekce zabezpečuje účast AČCKA na veletrzích cestovního ruchu - GO a Regiontour Brno a Holiday World v Praze. Sekce dojednává výhodné smluvní podmínky účasti členů na veletrzích a podílí se na tvorbě doprovodných programů. Dále zajišťuje organizaci akcí AČCKA, jako je pololetní Kongres, fam tripy a jiné společenské akce. The section ensures the participation of ACCKA in tourism fairs - GO and Regiontour Brno and Holiday World in Prague. The section negotiates advantageous terms and conditions of members participation in trade fairs. It also creates an accompanying program during the fair. It participates in organization of ACCKA s events such as bi-annual Congress, fam trips and other social events. EDITOR AČCKA / THE EDITOR OF ACCKA Miroslav Hrdlička Editor vydává pro členy pravidelně internetovou podobu Aktualit, ve kterých se objevují pozvánky na aktuální akce, analýzy tuzemského i zahraničního cestovního ruchu, rešerše událostí ze života Asociace apod. Součástí jeho činnosti je i aktualizace fotoarchivu a vytvoření Ročenky AČCKA. The Editor regularly publishes the newsletter for members, the online version called Aktuality, in which there are invitations to current events, analysis of domestic and foreign tourism, reports from Association s events. Updating of photo archive and creating ACCKA s Yearbook is also an important part of his activities. 10

13 Řecko a Poznávací zájezdy v tuzemsku a v Evropě (odlety Brno, Praha) Incentivní turistika Zájezdy na míru Incoming Tourism Central Europe cktravel2002.cz 0

14 AČCKA A ECTAA AČCKA se v červenci roku 2005 stala řádným členem prestižní evropské asociace ECTAA, která sdružuje národní asociace cestovních kanceláří a agentur členských zemí EU. Toto významné evropské sdružení bylo založeno již v roce 1961 v německém městě Bad Kreuznach. Šesti zakladatelskými zeměmi byly Německo, Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemí. ECTAA v současné době sdružuje národní asociace cestovních kanceláří a agentur z 27 členských zemí EU (zastoupení nemá pouze Lucembursko), 2 kandidátských zemí na vstup do EU (Srbsko a Černá Hora) a 2 zemí evropského ekonomického prostoru (Švýcarsko a Norsko). ECTAA tak zastupuje v celkovém součtu více než evropských cestovních kanceláří a agentur, jež se zabývají outgoingovou či incomingovou činností, s odhadovaným obratem přes 60 mld. EUR. ECTAA má své sídlo v Bruselu. Průmyslem cestovního ruchu i zákonodárci v Bruselu je ECTAA uznávaná jako reprezentant evropských cestovních kanceláří a agentur a jako jejich mluvčí pro všechny politické otázky, legislativní návrhy a opatření mající bezprostřední dopad na činnost evropských cestovních kanceláří a agentur. ECTAA má přímou vazbu na evropské orgány s rozhodujícími pravomocemi, především na Evropskou komisi, Evropský parlament a Evropský soudní dvůr a bezprostředně se podílí na tvorbě nových legislativních norem s dopadem na cestovní ruch. ECTAA reprezentuje zájmy podnikatelů v cestovním ruchu také u jiných institucí, např. u evropských a mezinárodních normalizačních úřadů (CEN, ISO), u Mezinárodní asociace leteckých přepravců (IATA) nebo u Světové organizace cestovního ruchu (WTO). ECTAA vydává každoročně dokument Activity Report, ve kterém jsou uvedeny všechny hlavní aktivity asociace v různých oblastech. ECTAA vytváří ze svého středu pracovní komise složené z expertů na danou oblast, které zpracovávají doporučení a stanoviska ECTAA k nejdůležitějším tématům. Stávajícími komisemi jsou The Air Matters Committee, The Legal Committee, The Fiscal Committee, The Technology Committee, The Tour Operators Committee a The Incoming, Destination & Sustainability Committee. Díky členství v ECTAA získává AČCKA promptní informace a zároveň má možnost účastnit se připomínkování nové legislativy EU s dopadem na cestovní ruch. Kromě získávání velmi zajímavých a přínosných zpráv z EU má AČCKA možnost získat informace i přímo z ostatních členských zemí, a to na základě dotazníkových akcí, neprodleně organizovaných bruselským sekretariátem. AČCKA tak snadno a velmi rychle obdrží informační průřez z jednotlivých členských zemí EU. Sekretariat ECTAA rovněž poskytuje svým členům právní rozbor a stanovisko k diskutovaným otázkám na národní úrovni. AČCKA patří k aktivním členům ECTAA, její zástupce Ing. Roman Škrabánek zastával ve funkčním období funkci viceprezidenta ECTAA, ve funkčním období byl současný prezident AČCKA zvolen členem užšího vedení ECTAA (Strategic Committee), která přímo řídí chod evropské asociace, a zastával významnou funkci ekonoma ECTAA. Pro funkční období byl Ing. Roman Škrabánek opětovně zvolen do funkce viceprezidenta ECTAA a pro funkční období a byl zvolen do expertní skupiny, která řeší daňové otázky na úrovni EU. ECTAA - Group of National Travel Agents and Tour Operators Associations within the EU Rue Dautzenberg Bruxelles, Belgium 12

15 ACCKA AND ECTAA In July 2005 ACCKA became a regular member of prestigious European association ECTAA, which unites national associations of tour operators and travel agents in EU. ECTAA was founded in 1961 at Bad Kreuznach (Federal Republic of Germany) by the national associations of travel agents and tour operators of the 6 founding Member States of the Common Market. ECTAA now represents the national associations of travel agents and tour operators of 27 EU Member States (only Luxembourg has not the representation), of 2 EU accession countries (Serbia and Montenegro) as well Switzerland and Norway. ECTAA represents in total more than 80,000 European entities dealing with outgoing or incoming activities, with an estimated turnover of over 60 billion EUR. ECTAA is recognised in Brussels by industry and decision-makers alike as the main representation of both Travel Agents and Tour Operators and is an esteemed consultation partner on any policy that may have an impact on Travel Agents and Tour Operators activities. ECTAA cooperates closely with each of the European Institutions and monitors every development at European level, which may have an impact on tourism. ECTAA also represents the interests of Travel Agents and Tour Operators when dealing with other organizations that have an impact on this industry in Europe, such as The European and International standardisation bodies (CEN, ISO), The International Air Transport Association (IATA) or The World Tourism Organisation (WTO). ECTAA issues an annual Activity Report, which summarizes all the main activities in the past year in the areas of interest to ECTAA. A number of technical committees has been established, which are composed of representatives of national delegations of Full Members, who have a specific expertise in the issues that are dealt with by the committee concerned. Those committees are The Air Matters Committee, The Legal Committee, The Fiscal Committee, The Technology Committee, The Tour Operators Committee, The Incoming, Destination & Sustainability Committee. Thanks to the membership in ECTAA, ACC- KA receives current information and has the opportunity to participate in commenting on EU legislation in tourism. Except the interesting and valuable information about all developments in European affairs, ACCKA receives opinions and practical examples from other European countries on the basis of questionnaires, organized by secretariat of ECTAA. It also provides to its members legal analysis and consultation on discussed topics bearing on travel agents and tour operators businesses. ACCKA is one of the active members of ECTAA. The ACCKA s representative Roman Skrabanek held in the term the office of Vice president of ECTAA, in the current ACCKA s president was elected as a member of the Board of ECTAA (Strategic Committee), which controls directly the operations of the association. Mr Roman Skrabanek held an important office of the ECTAA s economist. For the period Roman Skrabanek was re-elected as Vice President of ECTAA and for the years and he was elected to the expert group, which solves tax issues at EU level. ECTAA - Group of National Travel Agents and Tour Operators Associations within the EU Rue Dautzenberg Bruxelles, Belgium 13

16 SETKÁNÍ INCOMINGOVÉ SEKCE AČCKA / THE MEETING OF ACCKA S INCOMING SECTION V březnu 2014 se konalo již tradiční setkání pracovní sekce AČCKA, specializující se na příjezdový cestovní ruch a na činnost incomingových cestovních kanceláří a agentur. Hostitelem se stala společnost Oreathea s.r.o. provozující Žižkovskou věž - Tower Park Praha. Dominanta a zároveň nejvyšší stavba hlavního města Prahy, která nabízí unikátní 360 vyhlídku s tematicky řešenými kabinami, restauraci, café, bar a luxusní apartmá, poskytla účastníkům zázemí moderně zrekonstruovaného prostředí. Setkání bylo zahájeno panem Tomio Okamurou, viceprezidentem a předsedou Sekce incomingové AČCKA, který zdůraznil její aktivity v problematice turistických víz a akreditací pro občany třetích zemí, neboť Asociace se pravidelně účastní schůzí meziresortní pracovní skupiny spolu se zástupci MZV, MV, MMR a CzechTourism. Připomenul rozsáhlá jednání se zástupci ČNB s cílem vytvořit nový zákon o směnárenské činnosti a se zástupci MHMP ohledně nedostatečného počtu parkovacích míst v Praze pro autobusy. Ing. Roman Škrabánek, prezident AČCKA a člen Fiscal Committee of ECTAA, zmínil problematiku vydávání turistických víz pro občany Ruské federace a členy vyzval k zasílání podnětů a zkušeností z praxe. Nově jmenovaný náměstek ministryně pro místní rozvoj Ing. Jiří Houdek, řídící Sekci veřejného investování a cestovního ruchu MMR ČR, nastínil své plánované aktivity - předložení věcného záměru zákona o podpoře a rozvoji cestovního ruchu v ČR, který by měl vytvořit organizační strukturu oboru a specifikovat kompetence subjektů realizujících politiku cestovního ruchu v ČR, s důrazem na destinační managementy a financování. V oblasti outgoingu by chtěl podpořit důvěru v cestovní kanceláře a jejich pojištění proti úpadku. Slovo pana náměstka doplnila tehdejší ředitelka odboru cestovního ruchu MMR, Ing. Margit Beníčková, ohledně budoucích operačních programů pro podnikatele v cestovním ruchu. Představení Tower Park Praha bylo úkolem Lucie Černé, obchodní ředitelky Oreathea s.r.o. Novinky v činnosti Pražské informační služby přítomným prezentoval Petr Slepička, ředitel PR. Ing. Jan Herget, ředitel odboru Institut turismu agentury CzechTourism, představil své nové oddělení, které poskytuje odborné i široké veřejnosti analytické služby a vyhodnocuje efektivnost a přínosy činnosti ČCCR. Dalším vzácným hostem byla Ing. Liběna Jarolímková, PhD., z VŠE, která rozvinula diskutované téma 55 zásadních překážek v rozvoji cestovního ruchu v ČR. Mgr. Aleš Mokren, výkonný ředitel dobrovolného svazku obcí Královská věnná města přidruženého člena AČCKA, představil turistický program pro všechny cílové skupiny zákazníků. Vzhledem k tomu, že na setkání byla řešena zásadní témata a problémy, které zasahují do činnosti incomingových cestovních agentur, hodnotili členové akci za velmi zdařilou. Sekretariátu Asociace je možné zasílat náměty k řešení v pracovní sekci. 14

17

18 ING. ROMAN ŠKRABÁNEK PREZIDENT AČCKA Vážení členové, je mi potěšením, že se Vám do rukou dostává prestižní Adresář členů AČCKA pro rok Adresář tvoří spolu s Ročenkou AČCKA neodmyslitelnou součást publikační činnosti naší asociace. Proto bych chtěl i v letošním roce vřele poděkovat agentuře CzechTourism a všem inzerentům ze strany členských subjektů za podporu, s níž se adresář realizoval. Činnost cestovních kanceláří a cestovních agentur patří mezi nejvíce regulované oblasti podnikání a zásahy ve prospěch ochrany spotřebitele, zejména v podmínkách EU, neberou konce. Proto je existence profesních sdružení nezbytná k prosazování zájmů oboru a členství v asociacích nabývá na významu. Členská základna AČCKA je dlouhodobě stabilizována a pro rok 2015 představuje reprezentativní vzorek cestovních kanceláří a agentur působících v České republice, ale i v zahraničí. AČCKA sdružuje jak malé, střední, tak i největší subjekty cestovního ruchu a při své činnosti zastupuje zájmy celého spektra podnikatelů. Jsem rád, že se stále setkáváme s velkým zájmem členů o aktivity asociace a že členství v AČCKA není záležitostí pouze pasivní. Asociace je známá široké veřejnosti a díky své rozsáhlé mediální politice je vnímána velmi pozitivně. Snahy asociace podporovat obchodní činnost svých členů a udržitelný rozvoj oboru směřují i do nových projektů, jako je např. organizace mezinárodního B2B workshopu TRAVEL MEETING POINT a rozšiřující se spolupráce se zahraničními centrálami cestovního ruchu. Je mi ctí, že se mohu již 10 let osobně podílet na zastupování zájmů nás, podnikatelů v cestovním ruchu, při různých jednáních v rovině národní i evropské. Dlouholeté členství AČCKA v mezinárodní asociaci ECTAA je klíčové v uplatnění názorů oboru, neboť Evropská unie vytváří nepřeberné množství legislativních návrhů regulujících i oblast cestovního ruchu, kterým musí čelit cestovní kanceláře a agentury. Děkuji všem členům za dlouhodobou podporu činnosti naší asociace, která v roce 2015 dovrší úctyhodných 24 let své existence. Jsem rád, že přestože je každý rok v cestovním ruchu čím dál více náročnější, poskytované služby cestovního ruchu se zkvalitňují a stále vyšší počet zákazníků využívá nabídky cestovních kanceláří. Značná podpora, kterou dlouhodobě projevujete, je velkým závazkem pro nás všechny, kteří se na vedení asociace podílíme. Děkuji za Vaši důvěru a přeji všem úspěšnou turistickou sezónu ING. ROSTISLAV VONDRUŠKA ŘEDITEL AGENTURY CZECHTOURISM Vážení kolegové, v první řadě mi na tomto místě dovolte poděkovat všem členům Asociace českých cestovních kanceláří, které tento adresář sdružuje, za dosavadní dobrou spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu. Přestože vývoj příjezdového cestovního ruchu České republiky ovlivňuje současná mezinárodně-politická situace, především pak spatřujeme důsledky rusko-ukrajinské krize, jsem rád, že se nám daří zachovávat v incomingu růstovou tendenci. Poklesy příjezdů počtu turistů z Ukrajiny a poklesy příjezdů bonitní ruské klientely se nám pomocí cílené a vysoce diverzifikované marketingové kampaně podařilo vyvážit vzrůstající tendencí příjezdů turistů z Číny či Jižní Koreji, více k nám také zavítali naši sousedé němečtí, rakouští, maďarští či slovenští turisté. Ve druhém čtvrtletí roku 2014 přijelo do Česka v součtu 2,2 milionu zahraničních turistů, což bylo o 3,4 procenta více než ve stejném období předchozího roku, společně s tím se zvýšili i příjmy České republiky z příjezdového cestovního ruchu. Ve druhém čtvrtletí roku 2014 dosáhly 37,5 miliardy korun, což bylo o 12,3 procenta více než ve stejném období předchozího roku. Společně s tím je potěšitelné sledovat, jak pozitivně se vyvíjí obliba dovolené strávené v České republice u samotných Čechů. Domácí cestovní ruch zaznamenává stabilně prorůstovou tendenci, nárůst se týká všech typů trávení volného času - tedy jak výletů, tak i víkendových pobytů a dovolených. Výsledky nedávného výzkumu iniciovaného agenturou CzechTourism na poli domácího cestovního ruchu prokázaly, že strávit svou dovolenou v České republice se v nejbližším roce chystá o čtvrtinu více lidí než v roce předcházejícím. Oblibu cestování po Čechách se Czech- Tourism snaží dlouhodobě podněcovat pomocí své kampaně Česko-země příběhů, kterou zaznamenalo a pozitivně ohodnotilo přes 90% tázaných respondentů výzkumu. Přeji nám, aby tomu tak bylo i v nadcházejících letech. Ing. Rostislav Vondruška Ing. Roman Škrabánek 16

ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC ČLENEM / MEMBER OF:

ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC ČLENEM / MEMBER OF: ADRESÁŘ / DIRECTORY 2014 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC ČLENEM / MEMBER OF: GROUP OF NATIONAL TRAVEL AGENTS AND

Více

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. the association of tour operators and travel agents of the czech republic.

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. the association of tour operators and travel agents of the czech republic. Památky zapsané v kulturním dědictví UNESCO AČCKA Adresář / Directory 2013 Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Letenská 119/3, 118 00 Praha 1

Více

ADRESÁŘ / DIRECTORY PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

ADRESÁŘ / DIRECTORY PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VINOHRADSKÁ 46, 120 00 PRAHA 2 TEL.: +420 221 580 256, FAX: +420 221 580 257 EMAIL: SEKRETARIATACCKA.CZ, WEB:

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

MADI TRAVELMARKET 2011

MADI TRAVELMARKET 2011 MADI TRAVELMARKET 2011 18. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 18th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 3. 4. listopadu 2011 Výstaviště Incheba Expo Praha Holešovice

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Analýza konkurenčního prostředí firmy Sunny Days, s. r. o. Hana Sedlářová

Analýza konkurenčního prostředí firmy Sunny Days, s. r. o. Hana Sedlářová Analýza konkurenčního prostředí firmy Sunny Days, s. r. o. Hana Sedlářová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých

Více

OBSAH ÚVOD ČINNOST ČLENSKÁ ZÁKLADNA HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA

OBSAH ÚVOD ČINNOST ČLENSKÁ ZÁKLADNA HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA OBSAH ÚVOD ČINNOST ČLENSKÁ ZÁKLADNA HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA O Sdružení Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Program regenerace městských památkových rezervací (MPR)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

1 /12 ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU:

1 /12 ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU: ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION 1 /12 Z OBSAHU: Informace z činnosti výboru ČMA Ze života ČMA Kluby a další aktivity členů ČMA Co se chystá Různá sdělení Manažeři dnes Co si můžete

Více

Marketingová strategie destinace cestovního ruchu MALTA. Bc. Martina Brtnická

Marketingová strategie destinace cestovního ruchu MALTA. Bc. Martina Brtnická Marketingová strategie destinace cestovního ruchu MALTA Bc. Martina Brtnická Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem předložené diplomové práce je vytvoření marketingové strategie destinace cestovního ruchu

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012 Cestovní ruch v České republice Tourism in the Czech Republic in obsah contents 1 Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR o cestovním ruchu Current Information of Ministry for Regional Development

Více

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism Výroční zpráva 2013 Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism V roce 2013 působilo ve světě celkem 21 zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Základním cílem sítě zahraničních zastoupení je propagovat

Více

Journal of Tourism and Services

Journal of Tourism and Services Journal of Tourism and Services Title Published by Journal of Tourism and Services Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., Spálená 14, 110 00 Praha1 www.vso-praha.eu Designed and printed by Tiskařské

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi Evropou a Asií Come and Build the Bridge Connecting Europe and Asia With Us 1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

Významné osobnosti Česka pro posilování významu a kvality turismu

Významné osobnosti Česka pro posilování významu a kvality turismu Významné osobnosti Česka pro posilování významu a kvality turismu Diplomová práce Bc. Olga Kratochvílová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

o dení ˇ nejen na fakulteˇ

o dení ˇ nejen na fakulteˇ Karviná 2014/2 ˇ ˇ Otevrene Poutave ˇˇ neformálne o dení ˇ nejen na fakulteˇ Predstavení ˇ nových kateder Slavnostní zahájení akademického roku Na fakultu zavítali noví zahranicní ˇ studenti Nová menze

Více

Konference EUA v Brně XVI. Z workshopu studentů designu v Košicích. Veletrh vzdělávání Gaudeamus. Soutěž architektů na přestavbu Údolní

Konference EUA v Brně XVI. Z workshopu studentů designu v Košicích. Veletrh vzdělávání Gaudeamus. Soutěž architektů na přestavbu Údolní 2006 Konference EUA v Brně 10 XVI Veletrh vzdělávání Gaudeamus Soutěž architektů na přestavbu Údolní Z workshopu studentů designu v Košicích Obsah 3... BRNO PŘIVÍTALO KONFERENCI EVROPSKÉ ASOCIACE UNIVERZIT

Více

Analýza systému řízení cestovního ruchu v hlavním městě Praze

Analýza systému řízení cestovního ruchu v hlavním městě Praze Analýza systému řízení cestovního ruchu v hlavním městě Praze Bakalářská práce Anastasiia Lukiianchuk Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace

Více

Česká republika To letí!

Česká republika To letí! Česká republika To letí! Přírodní památka Pravčická brána Památka Ještěd Relax a zábava Teplice v Čechách Sport Koloběžky Klínovec Sport Sport Významné místo Praha Cyklookruh Poděbrady Památka Trosky Relax

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n Výroční zpráva Annual Report 20 04 OBSAH: - Rozhovor s hejtmanem Moravskoslezského kraje...2 - Přehled základních informací

Více

porcelánu dodavatel Váš nový ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Hrozba listerie není hysterie... (str. 6) ...kouření v restauracích (str. 9)

porcelánu dodavatel Váš nový ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Hrozba listerie není hysterie... (str. 6) ...kouření v restauracích (str. 9) ROČNÍK 1 ÚNOR 2007 ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ M O D E R N Í P O R C E L Á N S N Á P A D E M Váš nový dodavatel porcelánu V ě z e ň s k á 3, 1 1 0 0 0 P r a h a 1, w w w. d u d s o n. c z Hrozba listerie není

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 ADVISORY KPMG Česká republika s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Česká republika Důležité upozornění Ministerstvo pro místní rozvoj

Více