ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR"

Transkript

1 PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO AČCKA ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR LETENSKÁ I19/3, PRAHA I TEL.: , FAX: SEKRETARIATACCKA.CZ, WEB: ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC MEMBER OF

2 Caution! This country is pulsing with positive energy. Nejlepší začátek výletu? Na kudyznudy.cz Vybírejte z tisíců turistických tipů a objevujte Česko Just like people, every country has a story to tell. Let the Czech Republic reveal its own story to you. It s a real pageturner. This place has always been a hub of historical and cultural influences from all over Europe, giving it a unique energy. Not to mention its grand monuments, wondrous nature and beautiful women. No need to speak Czech. Your heart will understand. Mikulov

3 ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC ČLENEM / MEMBER OF: GROUP OF NATIONAL TRAVEL AGENTS AND TOUR OPERATORS ASSOCIATIONS WITHIN THE EU KONTAKT: Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Letenská 119/3, Praha 1 sekretariataccka.cz

4 Cestujte za poznáním i odpočinkem s PROFESIONÁLY! 136 zemí NEJLEPŠÍ TOUROPERÁTOR NA ASII, AUSTRÁLII A OCEÁNII 2013

5 OBSAH / CONTENTS Představení Asociace 04 An introduction to ACCKA Výhody členství 06 Membership Benefits Struktura AČCKA 08 Structure of ACCKA Pracovní sekce AČCKA 08 Working sections in ACCKA AČCKA a ECTAA 12 ACCKA and ECTAA Setkání incomingové sekce AČCKA 14 The meeting of ACCKA s incoming section Slovo prezidenta AČCKA 16 ACCKA s President s message Slovo ředitele CzechTourism 16 Message of CzechTourism Director Slovo viceprezidenta AČCKA 17 Message of ACCKA s vicepresident Slovo člena prezidia AČCKA 17 Message of ACCKA s member of presidium Zeptali jsme se našich členů 18 Asking our members Seznam řádných členů 21 Alphabetical list of full members Seznam přidružených členů 67 Alphabetical list of affiliated members Seznam členů ECTAA 79 List of ECTAA members Zahraniční zastoupení CzechTourism 80 List of CzechTourism Foreign Agencies 03

6 PŘEDSTAVENÍ ASOCIACE Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (dále jen AČCKA) je české profesní sdružení subjektů cestovního ruchu, založené v roce 1991, které má v současné době více jak 240 členů z řad subjektů cestovního ruchu. Řádným členem se mohou stát cestovní kanceláře a agentury, zabývající se příjezdovým i výjezdovým cestovním ruchem. Přidruženými členy AČCKA se mohou stát zahraniční cestovní kanceláře, hotely, centrály cestovního ruchu, školy a komerční firmy, které nabízejí služby cestovním kancelářím (pojišťovny, systémoví operátoři, dopravci ad.). Účelem sdružení AČCKA je zastupování a ochrana hospodářských zájmů svých členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Zástupci AČCKA jsou členy celostátních a regionálních orgánů, účastní se jednání o vývoji legislativy, podílí se na tvorbě zákonů a připomínkují zákonů souvisejících s cestovním ruchem. AČCKA dvakrát ročně pořádá setkání členů - Kongres AČCKA, jedenkrát ročně Setkání incomingové sekce prezidia AČCKA a pro své členy vydává dvouměsíčník Aktuality s informacemi o hlavním dění na trhu cestovního ruchu. Dále pro své členy připravuje fam tripy a studijní cesty, poskytuje poradenské služby, organizuje společnou účast členů na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, pořádá vzdělávací kurzy a semináře, slouží jako primární kontakt pro zahraniční subjekty a mnoho dalšího. Asociace také klade důraz na etiku podnikání a členy AČCKA při vstupu zavazuje k dodržování etického kodexu. AČCKA je řádným členem ECTAA - asociace sdružující národní asociace cestovních kanceláří a cestovních agentur zemí Evropské unie, jejíž zasedání se účastní a své členy pravidelně informuje o aktuálním dění z oblasti evropské legislativy. AČCKA se v dubnu roku 2014 stala kolektivním členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). 04

7 AN INTRODUCTION TO ACCKA The Association of Tour Operators and Travel Agents of the Czech Republic (ACCKA) is a national non-profit association that was founded in 1991 and today represents more than 240 businesses in the tourism sector. Our full members are tour operators and travel agents engaged in both inbound and outbound travel. Foreign travel agents, hotels, Tourist boards and commercial companies that provide services for our members can become affiliated members. The principal objectives of ACCKA are to represent and promote the interests of the tourism industry, especially the interests of travel agents and tour operators. In practise this means that ACCKA monitors and follows up issues of a legal, economic or technical nature relating to the tourism industry in the Czech Republic. Representatives of ACCKA are invited to participate in a consultation process during the preparation of national tourism-related legislation. Twice a year ACCKA organises a general assembly of the members called Congress of ACCKA, once a year a meeting of the Incoming section and issues Aktuality - a newsletter with current information about the travel and tourism sector. In addition, ACCKA organises fam trips and educational tours for tour operators, provides consultancy services and organises participation in trade exhibitions and fairs. It also runs a programme of seminars, language and educational courses and acts as a first point of contact in the Czech Republic for foreign companies. ACCKA lays stress on business ethics and all our members enter into an obligation to follow our code of conduct. ACCKA is a member of ECTAA (European Travel Agents and Tour Operators Associations), whose meetings it participates in. Members of ACCKA are thus regularly informed about current developments in European legislation. In April 2014 ACCKA became a collective member of The Association of Small and Medium- Sized Enterprises and Crafts CZ. 05

8 VÝHODY ČLENSTVÍ AČCKA je profesním sdružením, které působí v oblasti cestovního ruchu již od roku 1991 AČCKA je díky aktivní mediální politice uznávaným a respektovaným profesním sdružením z oblasti cestovního ruchu AČCKA prosazuje zájmy svých členů při všech jednáních se státními institucemi AČCKA přináší svým členům aktuální informace z oblasti cestovního ruchu AČCKA se účastní připomínkových řízení při přípravě národní legislativy tykající se cestovního ruchu AČCKA prostřednictvím svého členství v ECTAA připomínkuje evropskou legislativu mající dopad na cestovní ruch AČCKA zajišťuje pravidelná setkání svých členů (dvakrát v roce se konají velká setkání - Kongresy, pravidelně se konají další odborná setkání členů pořádaná např. incomingovou sekcí) AČCKA pořádá jedno z velkých pololetních zasedání v zahraničí (na jaře 2007 v Budapešti ve spolupráci s Maďarskou centrálou pro cestovní ruch, na jaře 2008 v Andalusii ve spolupráci se Španělskou centrálou Tourespaňa, na jaře 2009 na ostrově Kypr ve spolupráci s Kyperskou centrálou, na jaře 2010 ve spolupráci se Slovenskou centrálou pro cestovní ruch na Slovensku, na jaře 2012 v Chorvatsku ve spolupráci s Chorvatským turistickým sdružením a na podzim 2013 v Salzburgu ve spolupráci s Tourismus Salzburg) AČCKA pořádá odborné semináře na aktuální témata AČCKA pořádá pro své členy fam tripy do zajímavých zahraničních destinací (Indonésie, Bosna a Hercegovina, Rusko ad.) AČCKA zajišťuje svým členům zvýhodněnou účast na veletrzích (GO Brno, Holiday World Praha) AČCKA zajišťuje podporu prodeje produktů svých členů AČCKA zajišťuje publikační činnost - vydává každoročně exkluzívní Adresář členů AČCKA a Ročenku AČCKA AČCKA připravuje svým členům vzorové dokumenty AČCKA poskytuje členům právní konzultace, právním zástupcem AČCKA je renomovaný odborník na cestovní ruch JUDr. Dorota Líbalová AČCKA bojuje proti neoprávněnému podnikání v cestovním ruchu a dohlíží na etiku podnikání Stanete se i Vy členem AČCKA a budete se podílet na naší aktivní činnosti? 06

9 MEMBERSHIP BENEFITS ACCKA is a professional association which has been active in the tourism industry since 1991 Thanks to its active media policy ACCKA has become a generally accepted and respected professional association in the tourism industry ACCKA defends Members interests in dealing with national institutions ACCKA brings its Members up to the minute information concerning the tourism industry ACCKA participates in consultative processes during the preparation of national legislation relating to the tourism industry ACCKA is a member of ECTAA (European Travel Agents and Tour Operators Associations), through its membership ACCKA has input into the consultation mechanism on European tourism legislation ACCKA organizes regular Members meetings (twice a year ACCKA organises a major conference - Congress, the incoming section of ACCKA also organises informal Members gatherings) ACCKA holds one bi-annual meeting abroad (spring 2007 in Budapest in cooperation with Hungarian National Tourist Office, spring 2008 in Andalucia in cooperation with the Spanish tourist board Tourespana, spring 2009 on Cyprus in cooperation with Cyprus Tourism Organization, spring 2010 in Slovakia in cooperation with the Slovak tourist board SACR, spring 2012 in Croatia in cooperation with Croatian National Tourist Board and autumn 2013 in Salzburg in cooperation with Tourismus Salzburg) ACCKA also organizes professional workshops on current topics ACCKA organises for Members fam trips to interesting foreign destinations (Indonesia, Bosnia and Herzegovina, Russia etc.) ACCKA provides Members with reduced-price participation in trade fairs (Go Brno, Holiday World Prague) ACCKA provides sales promotion of Members products ACCKA supports publication activity - ACCKA annually publishes an exclusive MEMBERS DIRECTO- RY and ACCKA YEARBOOK ACCKA prepares sample documents for Members ACCKA provides legal consultations for Members, ACCKA s lawyer is the renowned expert in tourism - JUDr. Dorota Libalova ACCKA fights against unfair business practices and upholds the maintenance of ethical standards in the tourism industry Why don t YOU become a member of ACCKA and take part in our professional activities? 07

10 STRUKTURA AČCKA PREZIDENT / PRESIDENT Ing. Roman Škrabánek VICEPREZIDENT / VICE PRESIDENT Soňa Brandeisová Tomio Okamura ČLENOVÉ PREZIDIA / MEMBERS OF THE PRESIDIUM PaedDr. Renata Moník Petříčková RNDr. Miroslav Hrdlička Radek Šafařík Ing. Tomáš Cikán Mgr. Jan Zeman Mgr. Matěj Cháb PRACOVNÍ SEKCE AČCKA SEKCE PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI / SECTION FOR EUROPEAN AFFAIRS Předseda / Chairman Roman Škrabánek Členové sekce / Members of the section S. Brandeisová, T. Okamura, H. Špinar Sekce zajišťuje členství AČCKA v evropské asociaci ECTAA, zpracovává a předkládá prezidiu a členům informace z EU týkající se oblasti cestovního ruchu, podílí se na připomínkování připravovaných legislativních norem EU, zajišťuje komunikaci s jinými členskými asociacemi ECTAA, zastupuje AČCKA na evropských jednáních a předkládá informace z pravidelných zasedání ECTAA. Úzce spolupracuje se sekcí legislativní. The section coordinates ACCKA s membership in the European association ECTAA, prepares and transmits EU information regarding the tourism to the Presidium and members. It participates in commenting on upcoming EU acts, provides communication with other associations, members of ECTAA. The section represents ACCKA in European negotiations and presents information from regular meetings of ECTAA. It works closely with the Legislative section. SEKCE LEGISLATIVNÍ A ETICKÁ / LEGISLATIVE AND ETHICAL SECTION Předsedkyně / Chairwoman Soňa Brandeisová Členové sekce / Members of the section J. Zeman, R. Šafařík, T. Cikán, M. Cháb, T. Okamura Legislativní sekce zajišťuje jednání s ministerstvy, vládními organizacemi a úřady. Připomínkuje předkládané návrhy zákonů a dalších právních řádů, které se týkají cestovního ruchu, s cílem prospěchu pro podnikatele. Vyvolává jednání ke zlepšení konkurenčního prostředí na trhu, snaží se, aby vznikal soulad mezi cestovními kancelářemi, agenturami a spotřebiteli, a aby nedocházelo k neoprávněnému podnikání. Spolupracuje na připomínkách a návrzích pro evropskou asociaci ECTAA a její výstupy prezentuje členům. Etická sekce řeší spory mezi členskými subjekty a dbá na dodržování Etického kodexu AČCKA. Prosazuje etiku v cestovním ruchu a dohlíží na to, aby nekalé obchodní praktiky v cestovním ruchu byly řádně postihovány. Legislative section ensures meetings with ministries, government organizations and authorities. It comments on the presented draft acts and other jurisdictions relating to tourism industry, with the aim of benefit for businesses. 08

11 STRUCTURE OF ACCKA ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE / MEMBERS OF THE REVISION COMMISSION Ing. Milena Vančurová předsedkyně / chairwoman MUDr. Eliška Majerová Věra Andělová SEKRETARIÁT / SECRETARIAT Ing. Kateřina Petříčková Bc. Eva Reinberková ZÁSTUPCI V ECTAA / REPRESENTATIVES IN ECTAA Ing. Roman Škrabánek - Member of Board (Director), Member of Fiscal Committee of ECTAA Ing. Kateřina Petříčková - Deputy Member of Board (Deputy Director) Ing. Hynek Špinar - Member of Destination and Sustainability Committee of ECTAA WORKING SECTIONS IN ACCKA It arranges negotiations to improve competitiveness in the market, tries to create harmony between tour operators, travel agencies and consumers, and to prevent illegal activities. It works on the comments and proposals for the European association ECTAA and presents its results to members. Ethical section resolves disputes among members and ensures compliance with the ACCKA s Code of Ethics. It promotes ethics in tourism and oversees that unfair trade practices in tourism are properly sanctioned. SEKCE PUBLIC RELATIONS / PUBLIC RELATIONS SECTION Členové sekce / Members of the section T. Okamura, R. Škrabánek, S. Brandeisová, T. Cikán, R. Šafařík Sekce má za úkol vytvářet pozitivní povědomí o cestovním ruchu, vytváří pravidelné analýzy a komentáře k aktuálním tématům, navazuje a udržuje pozitivní vztahy s médii, vytváří PR strategie na podporu cestovního ruchu jako jednoho z klíčových průmyslových odvětví v ČR. Velice důležitou součástí práce je i krizové PR. Sekce úzce spolupracuje i se sekcí pro evropské záležitosti, zpracovává informace z ECTAA do tiskových zpráv. The task of this section is to create a positive view of the tourism market. It generates regular analysis and commentaries on current issues; maintains good relationships with mass media and create a PR strategy to promote tourism as one of the key industries in the country. A very important part of the work is the crisis PR. The section also works closely with the Section for European Affairs; it processes information from ECTAA to press releases. SEKCE INCOMINGOVÁ / SECTION OF INCOMING TRAVEL Předseda / Chairman Tomio Okamura Členové sekce / Members of the section R. Hrisztov, L. Slaná, P. Yevdokimov, P. Hadamčík Účelem sekce je podávat členům AČCKA informace z oblasti incomingu do České republiky, proto pravidelně organizuje setkání incomingové sekce, na kterých je připraven odborný program se zaměřením na novinky v legislativě, aktuální informace z EU, prezentace měst a krajů a představení dalších zajímavých novinek z praxe. The purpose of the section is to give members of ACCKA the information about incoming travel to the Czech Republic, therefore 09

12 PRACOVNÍ SEKCE AČCKA / WORKING SECTIONS IN ACCKA it regularly organizes meetings of incoming section with specialized program with a focus on new developments in legislation, current EU information, cities and counties presentation and introduction of other interesting news from practice. SEKCE TOUROPERÁTORŮ A PRODEJCŮ / SECTION OF TOUR OPERATORS AND RETAILERS Předseda / Chairman Tomáš Cikán Členové sekce / Members of the section R. Šafařík, J. Zeman, M. Cháb, R. Moník Petříčková Zabývá se problematikou práce touroperátorů ve vztahu k partnerům (zejména retailerům, leteckým a autokarovým dopravcům, poskytovatelům finančních služeb ad.). Poskytuje informace a doporučení ke smluvnímu vztahu založenému na cestovní smlouvě. Zabývá se rovněž problematikou internetového prodeje zájezdů. The section deals with the tour operators work in relation to business partners (especially retailers, airlines and coach carriers, financial service providers and others.). It provides information and recommendations to the contractual relationship based on the travel contract. It also resolves the issue of travel services online sale. SEKCE VÝSTAVNÍ A VELETRŽNÍ / SECTION FOR EXHIBITIONS AND TRADE FAIRS Předsedkyně / Chairwoman Renata Moník Petříčková Členové sekce / Members of the section M. Hrdlička, R. Šafařík Výstavní sekce zabezpečuje účast AČCKA na veletrzích cestovního ruchu - GO a Regiontour Brno a Holiday World v Praze. Sekce dojednává výhodné smluvní podmínky účasti členů na veletrzích a podílí se na tvorbě doprovodných programů. Dále zajišťuje organizaci akcí AČCKA, jako je pololetní Kongres, fam tripy a jiné společenské akce. The section ensures the participation of ACCKA in tourism fairs - GO and Regiontour Brno and Holiday World in Prague. The section negotiates advantageous terms and conditions of members participation in trade fairs. It also creates an accompanying program during the fair. It participates in organization of ACCKA s events such as bi-annual Congress, fam trips and other social events. EDITOR AČCKA / THE EDITOR OF ACCKA Miroslav Hrdlička Editor vydává pro členy pravidelně internetovou podobu Aktualit, ve kterých se objevují pozvánky na aktuální akce, analýzy tuzemského i zahraničního cestovního ruchu, rešerše událostí ze života Asociace apod. Součástí jeho činnosti je i aktualizace fotoarchivu a vytvoření Ročenky AČCKA. The Editor regularly publishes the newsletter for members, the online version called Aktuality, in which there are invitations to current events, analysis of domestic and foreign tourism, reports from Association s events. Updating of photo archive and creating ACCKA s Yearbook is also an important part of his activities. 10

13 Řecko a Poznávací zájezdy v tuzemsku a v Evropě (odlety Brno, Praha) Incentivní turistika Zájezdy na míru Incoming Tourism Central Europe cktravel2002.cz 0

14 AČCKA A ECTAA AČCKA se v červenci roku 2005 stala řádným členem prestižní evropské asociace ECTAA, která sdružuje národní asociace cestovních kanceláří a agentur členských zemí EU. Toto významné evropské sdružení bylo založeno již v roce 1961 v německém městě Bad Kreuznach. Šesti zakladatelskými zeměmi byly Německo, Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemí. ECTAA v současné době sdružuje národní asociace cestovních kanceláří a agentur z 27 členských zemí EU (zastoupení nemá pouze Lucembursko), 2 kandidátských zemí na vstup do EU (Srbsko a Černá Hora) a 2 zemí evropského ekonomického prostoru (Švýcarsko a Norsko). ECTAA tak zastupuje v celkovém součtu více než evropských cestovních kanceláří a agentur, jež se zabývají outgoingovou či incomingovou činností, s odhadovaným obratem přes 60 mld. EUR. ECTAA má své sídlo v Bruselu. Průmyslem cestovního ruchu i zákonodárci v Bruselu je ECTAA uznávaná jako reprezentant evropských cestovních kanceláří a agentur a jako jejich mluvčí pro všechny politické otázky, legislativní návrhy a opatření mající bezprostřední dopad na činnost evropských cestovních kanceláří a agentur. ECTAA má přímou vazbu na evropské orgány s rozhodujícími pravomocemi, především na Evropskou komisi, Evropský parlament a Evropský soudní dvůr a bezprostředně se podílí na tvorbě nových legislativních norem s dopadem na cestovní ruch. ECTAA reprezentuje zájmy podnikatelů v cestovním ruchu také u jiných institucí, např. u evropských a mezinárodních normalizačních úřadů (CEN, ISO), u Mezinárodní asociace leteckých přepravců (IATA) nebo u Světové organizace cestovního ruchu (WTO). ECTAA vydává každoročně dokument Activity Report, ve kterém jsou uvedeny všechny hlavní aktivity asociace v různých oblastech. ECTAA vytváří ze svého středu pracovní komise složené z expertů na danou oblast, které zpracovávají doporučení a stanoviska ECTAA k nejdůležitějším tématům. Stávajícími komisemi jsou The Air Matters Committee, The Legal Committee, The Fiscal Committee, The Technology Committee, The Tour Operators Committee a The Incoming, Destination & Sustainability Committee. Díky členství v ECTAA získává AČCKA promptní informace a zároveň má možnost účastnit se připomínkování nové legislativy EU s dopadem na cestovní ruch. Kromě získávání velmi zajímavých a přínosných zpráv z EU má AČCKA možnost získat informace i přímo z ostatních členských zemí, a to na základě dotazníkových akcí, neprodleně organizovaných bruselským sekretariátem. AČCKA tak snadno a velmi rychle obdrží informační průřez z jednotlivých členských zemí EU. Sekretariat ECTAA rovněž poskytuje svým členům právní rozbor a stanovisko k diskutovaným otázkám na národní úrovni. AČCKA patří k aktivním členům ECTAA, její zástupce Ing. Roman Škrabánek zastával ve funkčním období funkci viceprezidenta ECTAA, ve funkčním období byl současný prezident AČCKA zvolen členem užšího vedení ECTAA (Strategic Committee), která přímo řídí chod evropské asociace, a zastával významnou funkci ekonoma ECTAA. Pro funkční období byl Ing. Roman Škrabánek opětovně zvolen do funkce viceprezidenta ECTAA a pro funkční období a byl zvolen do expertní skupiny, která řeší daňové otázky na úrovni EU. ECTAA - Group of National Travel Agents and Tour Operators Associations within the EU Rue Dautzenberg Bruxelles, Belgium 12

15 ACCKA AND ECTAA In July 2005 ACCKA became a regular member of prestigious European association ECTAA, which unites national associations of tour operators and travel agents in EU. ECTAA was founded in 1961 at Bad Kreuznach (Federal Republic of Germany) by the national associations of travel agents and tour operators of the 6 founding Member States of the Common Market. ECTAA now represents the national associations of travel agents and tour operators of 27 EU Member States (only Luxembourg has not the representation), of 2 EU accession countries (Serbia and Montenegro) as well Switzerland and Norway. ECTAA represents in total more than 80,000 European entities dealing with outgoing or incoming activities, with an estimated turnover of over 60 billion EUR. ECTAA is recognised in Brussels by industry and decision-makers alike as the main representation of both Travel Agents and Tour Operators and is an esteemed consultation partner on any policy that may have an impact on Travel Agents and Tour Operators activities. ECTAA cooperates closely with each of the European Institutions and monitors every development at European level, which may have an impact on tourism. ECTAA also represents the interests of Travel Agents and Tour Operators when dealing with other organizations that have an impact on this industry in Europe, such as The European and International standardisation bodies (CEN, ISO), The International Air Transport Association (IATA) or The World Tourism Organisation (WTO). ECTAA issues an annual Activity Report, which summarizes all the main activities in the past year in the areas of interest to ECTAA. A number of technical committees has been established, which are composed of representatives of national delegations of Full Members, who have a specific expertise in the issues that are dealt with by the committee concerned. Those committees are The Air Matters Committee, The Legal Committee, The Fiscal Committee, The Technology Committee, The Tour Operators Committee, The Incoming, Destination & Sustainability Committee. Thanks to the membership in ECTAA, ACC- KA receives current information and has the opportunity to participate in commenting on EU legislation in tourism. Except the interesting and valuable information about all developments in European affairs, ACCKA receives opinions and practical examples from other European countries on the basis of questionnaires, organized by secretariat of ECTAA. It also provides to its members legal analysis and consultation on discussed topics bearing on travel agents and tour operators businesses. ACCKA is one of the active members of ECTAA. The ACCKA s representative Roman Skrabanek held in the term the office of Vice president of ECTAA, in the current ACCKA s president was elected as a member of the Board of ECTAA (Strategic Committee), which controls directly the operations of the association. Mr Roman Skrabanek held an important office of the ECTAA s economist. For the period Roman Skrabanek was re-elected as Vice President of ECTAA and for the years and he was elected to the expert group, which solves tax issues at EU level. ECTAA - Group of National Travel Agents and Tour Operators Associations within the EU Rue Dautzenberg Bruxelles, Belgium 13

16 SETKÁNÍ INCOMINGOVÉ SEKCE AČCKA / THE MEETING OF ACCKA S INCOMING SECTION V březnu 2014 se konalo již tradiční setkání pracovní sekce AČCKA, specializující se na příjezdový cestovní ruch a na činnost incomingových cestovních kanceláří a agentur. Hostitelem se stala společnost Oreathea s.r.o. provozující Žižkovskou věž - Tower Park Praha. Dominanta a zároveň nejvyšší stavba hlavního města Prahy, která nabízí unikátní 360 vyhlídku s tematicky řešenými kabinami, restauraci, café, bar a luxusní apartmá, poskytla účastníkům zázemí moderně zrekonstruovaného prostředí. Setkání bylo zahájeno panem Tomio Okamurou, viceprezidentem a předsedou Sekce incomingové AČCKA, který zdůraznil její aktivity v problematice turistických víz a akreditací pro občany třetích zemí, neboť Asociace se pravidelně účastní schůzí meziresortní pracovní skupiny spolu se zástupci MZV, MV, MMR a CzechTourism. Připomenul rozsáhlá jednání se zástupci ČNB s cílem vytvořit nový zákon o směnárenské činnosti a se zástupci MHMP ohledně nedostatečného počtu parkovacích míst v Praze pro autobusy. Ing. Roman Škrabánek, prezident AČCKA a člen Fiscal Committee of ECTAA, zmínil problematiku vydávání turistických víz pro občany Ruské federace a členy vyzval k zasílání podnětů a zkušeností z praxe. Nově jmenovaný náměstek ministryně pro místní rozvoj Ing. Jiří Houdek, řídící Sekci veřejného investování a cestovního ruchu MMR ČR, nastínil své plánované aktivity - předložení věcného záměru zákona o podpoře a rozvoji cestovního ruchu v ČR, který by měl vytvořit organizační strukturu oboru a specifikovat kompetence subjektů realizujících politiku cestovního ruchu v ČR, s důrazem na destinační managementy a financování. V oblasti outgoingu by chtěl podpořit důvěru v cestovní kanceláře a jejich pojištění proti úpadku. Slovo pana náměstka doplnila tehdejší ředitelka odboru cestovního ruchu MMR, Ing. Margit Beníčková, ohledně budoucích operačních programů pro podnikatele v cestovním ruchu. Představení Tower Park Praha bylo úkolem Lucie Černé, obchodní ředitelky Oreathea s.r.o. Novinky v činnosti Pražské informační služby přítomným prezentoval Petr Slepička, ředitel PR. Ing. Jan Herget, ředitel odboru Institut turismu agentury CzechTourism, představil své nové oddělení, které poskytuje odborné i široké veřejnosti analytické služby a vyhodnocuje efektivnost a přínosy činnosti ČCCR. Dalším vzácným hostem byla Ing. Liběna Jarolímková, PhD., z VŠE, která rozvinula diskutované téma 55 zásadních překážek v rozvoji cestovního ruchu v ČR. Mgr. Aleš Mokren, výkonný ředitel dobrovolného svazku obcí Královská věnná města přidruženého člena AČCKA, představil turistický program pro všechny cílové skupiny zákazníků. Vzhledem k tomu, že na setkání byla řešena zásadní témata a problémy, které zasahují do činnosti incomingových cestovních agentur, hodnotili členové akci za velmi zdařilou. Sekretariátu Asociace je možné zasílat náměty k řešení v pracovní sekci. 14

17

18 ING. ROMAN ŠKRABÁNEK PREZIDENT AČCKA Vážení členové, je mi potěšením, že se Vám do rukou dostává prestižní Adresář členů AČCKA pro rok Adresář tvoří spolu s Ročenkou AČCKA neodmyslitelnou součást publikační činnosti naší asociace. Proto bych chtěl i v letošním roce vřele poděkovat agentuře CzechTourism a všem inzerentům ze strany členských subjektů za podporu, s níž se adresář realizoval. Činnost cestovních kanceláří a cestovních agentur patří mezi nejvíce regulované oblasti podnikání a zásahy ve prospěch ochrany spotřebitele, zejména v podmínkách EU, neberou konce. Proto je existence profesních sdružení nezbytná k prosazování zájmů oboru a členství v asociacích nabývá na významu. Členská základna AČCKA je dlouhodobě stabilizována a pro rok 2015 představuje reprezentativní vzorek cestovních kanceláří a agentur působících v České republice, ale i v zahraničí. AČCKA sdružuje jak malé, střední, tak i největší subjekty cestovního ruchu a při své činnosti zastupuje zájmy celého spektra podnikatelů. Jsem rád, že se stále setkáváme s velkým zájmem členů o aktivity asociace a že členství v AČCKA není záležitostí pouze pasivní. Asociace je známá široké veřejnosti a díky své rozsáhlé mediální politice je vnímána velmi pozitivně. Snahy asociace podporovat obchodní činnost svých členů a udržitelný rozvoj oboru směřují i do nových projektů, jako je např. organizace mezinárodního B2B workshopu TRAVEL MEETING POINT a rozšiřující se spolupráce se zahraničními centrálami cestovního ruchu. Je mi ctí, že se mohu již 10 let osobně podílet na zastupování zájmů nás, podnikatelů v cestovním ruchu, při různých jednáních v rovině národní i evropské. Dlouholeté členství AČCKA v mezinárodní asociaci ECTAA je klíčové v uplatnění názorů oboru, neboť Evropská unie vytváří nepřeberné množství legislativních návrhů regulujících i oblast cestovního ruchu, kterým musí čelit cestovní kanceláře a agentury. Děkuji všem členům za dlouhodobou podporu činnosti naší asociace, která v roce 2015 dovrší úctyhodných 24 let své existence. Jsem rád, že přestože je každý rok v cestovním ruchu čím dál více náročnější, poskytované služby cestovního ruchu se zkvalitňují a stále vyšší počet zákazníků využívá nabídky cestovních kanceláří. Značná podpora, kterou dlouhodobě projevujete, je velkým závazkem pro nás všechny, kteří se na vedení asociace podílíme. Děkuji za Vaši důvěru a přeji všem úspěšnou turistickou sezónu ING. ROSTISLAV VONDRUŠKA ŘEDITEL AGENTURY CZECHTOURISM Vážení kolegové, v první řadě mi na tomto místě dovolte poděkovat všem členům Asociace českých cestovních kanceláří, které tento adresář sdružuje, za dosavadní dobrou spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu. Přestože vývoj příjezdového cestovního ruchu České republiky ovlivňuje současná mezinárodně-politická situace, především pak spatřujeme důsledky rusko-ukrajinské krize, jsem rád, že se nám daří zachovávat v incomingu růstovou tendenci. Poklesy příjezdů počtu turistů z Ukrajiny a poklesy příjezdů bonitní ruské klientely se nám pomocí cílené a vysoce diverzifikované marketingové kampaně podařilo vyvážit vzrůstající tendencí příjezdů turistů z Číny či Jižní Koreji, více k nám také zavítali naši sousedé němečtí, rakouští, maďarští či slovenští turisté. Ve druhém čtvrtletí roku 2014 přijelo do Česka v součtu 2,2 milionu zahraničních turistů, což bylo o 3,4 procenta více než ve stejném období předchozího roku, společně s tím se zvýšili i příjmy České republiky z příjezdového cestovního ruchu. Ve druhém čtvrtletí roku 2014 dosáhly 37,5 miliardy korun, což bylo o 12,3 procenta více než ve stejném období předchozího roku. Společně s tím je potěšitelné sledovat, jak pozitivně se vyvíjí obliba dovolené strávené v České republice u samotných Čechů. Domácí cestovní ruch zaznamenává stabilně prorůstovou tendenci, nárůst se týká všech typů trávení volného času - tedy jak výletů, tak i víkendových pobytů a dovolených. Výsledky nedávného výzkumu iniciovaného agenturou CzechTourism na poli domácího cestovního ruchu prokázaly, že strávit svou dovolenou v České republice se v nejbližším roce chystá o čtvrtinu více lidí než v roce předcházejícím. Oblibu cestování po Čechách se Czech- Tourism snaží dlouhodobě podněcovat pomocí své kampaně Česko-země příběhů, kterou zaznamenalo a pozitivně ohodnotilo přes 90% tázaných respondentů výzkumu. Přeji nám, aby tomu tak bylo i v nadcházejících letech. Ing. Rostislav Vondruška Ing. Roman Škrabánek 16

19 TOMIO OKAMURA VÍCEPREZIDENT AČCKA, POSLANEC PČR Vážení a milí čtenáři, kolegové v cestovním ruchu, máme za sebou další rok a jsem rád, že proběhl v relativním klidu bez výrazných turbulencí v klíčových dovolenkových destinacích. Mohli jsme se tedy soustředit především na práci v našich cestovních kancelářích a agenturách. S radostí konstatuji, že naše členské cestovní kanceláře a agentury opět důstojně obstály na našem trhu. Také naší Asociaci se nejen díky mediální známosti, ale i odborné způsobilosti našich členů a informacím plynoucím ze členství v evropské asociaci ECTAA, daří lobbovat za naše zájmy u veřejných orgánů i před veřejností. Potvrzujeme tak naše postavení jako plně respektované a vůdčí organizace z hlediska celé České republiky. Stejně jako vloni mohu s radostí konstatovat, že se na náš sekretariát trvale obrací s důvěrou veřejnost a my samozřejmě doporučujeme zájezdy našich členských kanceláří. Co se týče legislativy, jednou z našich hlavních činností je vytrvalý a neustálý lobbing ohledně zákona č. 159/1999 o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu tak, aby byl zákon po všech stránkách dobře a odborně zpracován. Stejně jako v minulých letech přistupujeme aktivně k problematice incomingu, neustále iniciujeme osobní jednání s vrcholnými politiky, ministry, poslanci a senátory. Předkládáme konkrétní návrhy na zlepšení situace, usilujeme o lepší podmínky pro vydávání víz ruským a čínským turistům a o zavedení přímé letecké linky mezi Prahou a Čínou. Bojujeme proti novelizaci zákona, jež by ztížila průvodcování v českých regionech, které přitom potřebují bez omezení co nejvíce turistů jako sůl a to jak z hlediska příjmů, tak i z hlediska zaměstnanosti. Navázali jsme i kontakty s novými europoslanci, abychom navržené zákony související s cestovním ruchem podchytili a připomínkovali včas ještě v Bruselu, tedy než budou ovlivňovat naši práci u nás v České republice. Mohu slíbit, že naše Asociace bude stejně jako doposud i nadále pokračovat v aktivní ochraně zájmů našich členů, aby se cestovní ruch zdárně rozvíjel ke spokojenosti jak cestovních kanceláří a agentur, tak i veřejnosti. Přeji Vám, ať se ve všem daří. RADEK ŠAFAŘÍK ČLEN PREZIDIA AČCKA Vážené dámy a pánové, vážení kolegové z cestovního ruchu, na sklonku léta mi dovolte Vás pozdravit na stránkách nového Adresáře Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, který patří tradičně mezi hlavní tituly publikační činnosti AČCKA. Troufám si říct, že letošní sezóna byla relativně úspěšná. Vcelku dobré předprodeje v období First minute potvrzují (naštěstí) rostoucí trend těchto prodejů, které není možno do budoucna podceňovat, a také se ukazuje, že cestovní kanceláře vydávají katalogy o poznání dříve než v minulosti, aby stihly prodat více zájezdů právě na první moment. Osobně věřím, že generace dětí silných ročníků tzv. Husákových dětí, které nyní mají mladé rodiny, pomohou v dalších letech silnějším předprodejům letních pobytů. Jak víme, právě rodiny s dětmi jsou nejčastějšími klienty v období prvního momentu. Letos jsme naštěstí nebyli svědky vážných problémů v destinacích jako v letech minulých, kdy nás trápily např. problémy v Řecku, politická situace v severoafrických zemích, či krachy českých cestovních kanceláří atp. Přejme si, aby se podobné situace neopakovaly, aby byl klid pro naši práci a pro pohodovou dovolenou našich klientů. Rád bych poděkoval všem aktivním členům AČCKA za jejich záslužnou práci, dalším členům za důvěru, kterou v naši asociaci mají, a všem ostatním za přečtení mého úvodního slova a ostatních stránek této publikace. Dovolte mi popřát Vám, aby se Vám dařilo, počty Vámi odbavených klientů do budoucna rostly, aby byl klid a mír v nabízených destinacích a též pohodu na cestách Vašim klientům i Vám samotným. Radek Šafařík Tomio Okamura 17

20 ZEPTALI JSME SE NAŠICH ČLENŮ 1. JAKÉ JSOU PŘÍNOSY ČLENSTVÍ V AČCKA? Někteří naši kolegové ještě pamatují kolegu Toníka Pípala, majitele CK TYPOS, kterému jsme vděčni, že nás krátce po založení do asociace přivedl. Jako hlavní výhodu považuji poměrně silné zastupování našich zájmů navenek, včasný přísun informací a rychlou komunikaci uvnitř. Rezervy vidím v provizní spolupráci členů asociace, kde naše CK nemá zatím žádné úspěchy. 2. JAKÁ BYLA PRO VÁS SEZÓNA 2014 A JAKOU OČEKÁVÁTE TU PŘÍŠTÍ? Náš jediný produkt KOLO - LODˇ NEBO RELAX po ostrovech Dalmácie se setkává každý rok se vzrůstajícím zájmem, najímáme další lodě a otevíráme nové trasy, které máme promítnuty do našich vlastních map. Již první polovina sezóny byla zatím nejlepší, koncem června jsme měli vyprodanou celou letní sezónu Potíže našim bikerům dělá chorvatská policie, při úrazu zabavuje cestovní doklady a komplikuje tak transport zraněného z nemocnice do ČR. Protože skupiny 2014 rezervují již nyní termíny na rok 2015, počítáme znovu s nárůstem klientů. R Ing. Vladimír Novotný majitel cestovní kanceláře AGM TRAVEL, spol. s r. o. AGM TRAVELLtd. 1. JAKÉ JSOU PŘÍNOSY ČLENSTVÍ V AČCKA? Přínosy asociace jsou velké a pro nás velmi cenné. Jedná se o právní informace a v letošním roce jich bylo mnoho se změnou občanského zákoníku. Dále je to zastupování cestovních kanceláří navenek, práce v sekcích a další a další záležitosti, jež pro nás asociace zajistí vždy rychle a kvalitně jsme spokojeni a moc děkujeme. Velmi si vážím práce pana prezidenta, prezidia a sekretariátu asociace. 2. JAKÁ BYLA SEZÓNA 2014 A JAKOU OČEKÁVÁTE SEZÓNU PŘÍŠTÍ? Rozhodně se ohrazuji proti neuvěřitelnému rozhodnutí ČNB s devalvací koruny. V listopadu byly již katalogy CK natištěné a trh neumožnil změnu cen. Stejně tak v oblasti ozdravných pobytů dětí, kde jsou ceny rovněž konečné. Jednalo se o neuvěřitelný zásah do podnikání a odvolání leda na lampárně To se pak odrazilo v sezóně. Plán byl však u naší společnosti splněn, tímto děkuji všem partnerům (mimo CK CONTI s.r.o.) za spolupráci. Rok 2015 již pro nás začal od a jsme optimisté jako už 20 let. Všechny moc pozdravuji a přeji zdraví a úspěch. Jiří Hájek Jednatel, majitel společnosti/ceo & Owner Of The Company Kovotour plus s.r.o. 18

ADRESÁŘ / DIRECTORY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS ČLENEM / MEMBER OF: KONTAKT: GROUP OF NATIONAL TRAVEL AGENTS

ADRESÁŘ / DIRECTORY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS ČLENEM / MEMBER OF: KONTAKT: GROUP OF NATIONAL TRAVEL AGENTS ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC ČLENEM / MEMBER OF: GROUP OF NATIONAL TRAVEL AGENTS AND

Více

NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY

NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY Turecko Bulharsko Skiathos Skopelos Thassos Rhodos Kréta Kos Mallorca Chorvatsko Černá Hora Česká republika Slovensko Lázně a wellness on-line rezervace www.kovotour.cz

Více

ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC ČLENEM / MEMBER OF:

ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC ČLENEM / MEMBER OF: ADRESÁŘ / DIRECTORY 2014 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC ČLENEM / MEMBER OF: GROUP OF NATIONAL TRAVEL AGENTS AND

Více

LETENSKÁ I19/3, 118 00 PRAHA I TEL.: +420 224 86 2551, FAX: +420 224 86 2553 EMAIL: SEKRETARIAT@ACCKA.CZ, WEB: HTTP://WWW.ACCKA.CZ

LETENSKÁ I19/3, 118 00 PRAHA I TEL.: +420 224 86 2551, FAX: +420 224 86 2553 EMAIL: SEKRETARIAT@ACCKA.CZ, WEB: HTTP://WWW.ACCKA.CZ ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR LETENSKÁ I19/3, 118 00 PRAHA I TEL.: +420 224 86 2551, FAX: +420 224 86 2553 EMAIL: SEKRETARIATACCKA.CZ, WEB: HTTP://WWW.ACCKA.CZ ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. the association of tour operators and travel agents of the czech republic.

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. the association of tour operators and travel agents of the czech republic. Památky zapsané v kulturním dědictví UNESCO AČCKA Adresář / Directory 2013 Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Letenská 119/3, 118 00 Praha 1

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

ADRESÁŘ / DIRECTORY 2012

ADRESÁŘ / DIRECTORY 2012 PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO AČCKA ADRESÁŘ / DIRECTORY 2012 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VINOHRADSKÁ 46, 120 00 PRAHA 2

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ADRESÁŘ / DIRECTORY PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

ADRESÁŘ / DIRECTORY PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VINOHRADSKÁ 46, 120 00 PRAHA 2 TEL.: +420 221 580 256, FAX: +420 221 580 257 EMAIL: SEKRETARIATACCKA.CZ, WEB:

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Světové a Evropské statistiky agenturního zaměstnávání (zdroj: Mezinárodní konfederace agentur práce Ciett) Jak si stojí Česká republika vkontextu zemí EU

Více

(sedačka na palubě, cca 20h), transfery v destinaci, ubytování a stravování dle ubytovacích kapacit jaro 17x

(sedačka na palubě, cca 20h), transfery v destinaci, ubytování a stravování dle ubytovacích kapacit jaro 17x KORFU (odlety z Prahy) KEFALONIE (odlety z Prahy) *Kombinované zájezdy: letecky tam a bus zpět, trajekt Kefalonia Lefkada, doprava luxusním autokarem (klima, WC, video) Řecko Praha, transfery v destinaci,

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o.

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o. 1991 2013 91 013 Cestovní kancelář SIT TRAVEL v současnosti zajišťuje servis pro více než 40 předních firem a institucí. To spolu s dvacetiletou tradicí a zkušenostmi v oboru zaručuje profesionální servis

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Letecké zájezdy: zpáteční letenka na Korfu, letištní, bezpečnostní a palivový příplatek, transfery v

Letecké zájezdy: zpáteční letenka na Korfu, letištní, bezpečnostní a palivový příplatek, transfery v KORFU (odlety z Prahy) Letecké zájezdy: zpáteční letenka na Korfu, letištní, bezpečnostní a palivový příplatek, transfery v destinaci, ubytování a stravování dle ubytovacích kapacit 7x (10x, 11x), služby

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Evropský fenomén v příjezdových číslech

Evropský fenomén v příjezdových číslech Evropský fenomén v příjezdových číslech OBSAH Aktuální lázeňské statistiky za 1. 3. Q 211 Vývoj lázeňství od roku 25 TOP 1 zdrojových zemí Trendy v cestovním ruchu Marketingová podpora produktu lázeňství

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business Orgán Zastoupení Zástupce Funkce Rada presidentů člen Ing. Jaroslav Hanák prezident Council of Presidents Výkonný výbor

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

BALÍČKŮ DCR v cestovní kanceláři, jako výraz podpory DCR

BALÍČKŮ DCR v cestovní kanceláři, jako výraz podpory DCR NABÍDKA PRODUKTOVÝCH BALÍČKŮ DCR v cestovní kanceláři, jako výraz podpory DCR Petr Krč, obchodní a produkční ředitel ATIS a.s. Posouzení dané problematiky z pohledu CK ATIS (specialisty na pobyty v ČR

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Zima 2010 / 2011. www.turistika-hory.cz

Zima 2010 / 2011. www.turistika-hory.cz Zima 2010 / 2011 1 www.turistika-hory.cz Vážení sportovní přátelé, milovníci turistiky a hor! Lyžařská sezóna 2010/2011 je již za dveřmi. V tomto katalogu je připravena naše nová nabídka zájezdů, určená

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Služby a realitní kanceláře včeské republice. v České republice

Služby a realitní kanceláře včeské republice. v České republice včeské republice 15. září 2009 Praha, Hotel Jurys Inn Ing. Jaroslav Novotný včeské republice Činnost RK je podnikáním, které směřuje k vytváření zisku Nesmí to však být jediný a hlavní smysl činnosti realitní

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme NEWS Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme Členové KLACRu: Agentura SMILEX, AHOL-Vyšší odborná škola, o.p.s,. Asociace hotelů a restaurací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Country Report. Itálie

Country Report. Itálie Country Report Itálie Poslední aktualizace: 21. dubna 216 Základní charakteristiky trhu Vývoj příjezdů: V roce 215 celkem 371 686 příjezdů; mají dlouhodobě rostoucí tendenci. Průměrná doba pobytu: 3,7

Více

Country Report. Slovensko

Country Report. Slovensko Country Report Slovensko Poslední aktualizace: 25. dubna 2016 Základní charakteristiky trhu Vývoj příjezdů: V roce 2015 celkem 564 496 příjezdů; mají dlouhodobě rostoucí tendenci. Průměrná doba pobytu:,1

Více

Zpravodaj 1/2011. BULHARSKO Lozenec. BULHARSKO Carevo. Merlin, s all inclusive. Hermes, s all inclusive VELIKONOČNÍ NABÍDKA PRO ČLENY ABK:

Zpravodaj 1/2011. BULHARSKO Lozenec. BULHARSKO Carevo. Merlin, s all inclusive. Hermes, s all inclusive VELIKONOČNÍ NABÍDKA PRO ČLENY ABK: Vážení členové Alexandria bonus klubu, vítejte na stránkách jarního Zpravodaje ABK. Úvodem dovolte, abychom Vám popřáli krásné Velikonoce a příjemné prožití celého jara. Slunce již hřeje a tak je nejvyšší

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE

LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE Většina obyvatelstva 14 vybraných zemí střední a východní Evropy nepovažuje úplatky za samozřejmou či běžnou součást života společnosti. V České republice však

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Nyní ČMA reprezentuje přes 300 významných manažerů a firem. Realizuje pro ně každý rok přes 100 akcí. I v roce 2015 půjde o akce z oblastí:

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

KONKURENCESCHOPNOST ČESKÝCH HORSKÝCH STŘEDISEK. Konference SITOUR Špindlerův Mlýn, 3. 6. 2015

KONKURENCESCHOPNOST ČESKÝCH HORSKÝCH STŘEDISEK. Konference SITOUR Špindlerův Mlýn, 3. 6. 2015 KONKURENCESCHOPNOST ČESKÝCH HORSKÝCH STŘEDISEK Konference SITOUR Špindlerův Mlýn, 3. 6. 2015 VÝZNAM HORSKÝCH STŘEDISEK Zaměstnanost Téměř 36 000 pracovních úvazků = 15 dolů Paskov Přínosy do veřejných

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_46 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014 Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v Ing. Adéla Pilařová _ regionech 28.4.2014 Obsah Strana 3 Informace o projektu Strana 5 Manuál pro tvorbu produktů Strana 7 Cílená propagace významných

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Propagace památek UNESCO 2013 18.4. 2013

Propagace památek UNESCO 2013 18.4. 2013 Propagace památek UNESCO 2013 _ 18.4. 2013 Produkty 2013 Cesty poznání Kulturní produkt Cesty krajinou Aktivní produkt Cesty pro zdraví Lázeňský produkt MICE Praha Letní cesty České lázně Kongresy Města

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism -

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Fondy EU jako zdroj finančních prostředků pro podporu CR v ČR I. ESF Evropský

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více