Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků řadu vzdělávacích akcí, v nichž aktualizují své metodické a odborné kompetence. PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI JMÉNO NEJVYŠŠÍ DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ (obor) 314 ODBOR. A PEDAGOG. ZPŮSOBIL. CO UČÍ 1 Bašová Jana, Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor CJL, OBN, Pedagogická ano CJL,FRJ,OBN fakulta UK Praha, obor FRJ 2 Bigmor Nycolaus, BA učitel University of Cambridge ano KAJ 3 Daňková Lucie, Ing. učitel VŠE Praha, DPS HK ano EKO,UCE,UPC 4 Dobýval Jaroslav, učitel FTVS UK Praha, obor TEV ano TEV PaedDr. 5 Drašnarová Jana, Mgr. učitel Filozofická fakulta UP Olomouc, historie česká ano CJL,OBN, SVS filologie,dps 6 Dyntarová Marie, Ing. učitel VŠE Praha, DPS ano UCE,UPC, 7 Forejtová Věra, Mgr. učitel Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, obor CJL, NEJ ano NEJ,KNJ,OKN 8 Hlaváčová Jarmila, Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano EKO,PRA,FFM, 9 Hovorková Hana, Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RUJ, DEJ; Pedagogická fakulta Liberec, obor NEJ ano NEJ,KNJ,RUJ, KRJ 10 Jirásková Alena, Mgr. učitel Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor FYZ, CHE ano CHE, 11 Johnová Ivana, Ing. učitel VŠE Praha,DPS VŠE Praha ano UPC,UCE, 12 Kuchařová Jana, Ing. učitel VŠE Praha ano EKO,UCE 13 Kumpoštová Jitka, Mgr. zástupkyně Pedagogická fakulta Ostravská univerzita, obor odborné ano UCE,FFM,UPC předměty 14 Lecnarová Šárka, Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, ANJ, FRJ ano ANJ,FRJ 15 Mach Jan, Mgr. učitel Univerzita Pardubice, ANJ ano ANJ,OKA,KAJ 16 Masaryková Hana, Mgr. učitel Filozofická fakulta Univerzity J.E.Purkyně Brno, obor ANJ, ano ANJ ČJL 17 Nyklíčková Hana, Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RUJ, DEJ, ANJ ano ANJ,KRJ,RUJ 18 Posnarová Šárka, Ing. učitel Univerzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní, DPS ano UCE,FFM

2 19 Rejlová Zlata, Ing. učitel VŠE Praha, Státní jazyková škola HK, DPS ano PEK, 20 Roleček Milan, Ing. učitel VŠE Praha, DPS HK ano GRA,OPS, 21 Rudolf Miroslav, Ing. učitel VŠ strojní a textilní Liberec, DPS ČVUT Praha ano INT,APC,SIT 22 Ruprichová Taťána, Mgr. učitel FTVS UK Praha, obor TEV, BRV, rozšiřující studium Státní ano PEK, ZDP,TEV těsnopisný ústav v Praze, obor technika administrativy a obchodní korespondence 23 Ruprichová Kateřina, učitel Univerzita HK, Pedagogická fakulta ano MAT,FYZ,MAC Mgr. 24 Semerák Aleš, Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor MAT, FYZ, Přírodovědecká ano MAT,MAC,FYZ fakulta UP Olomouc, obor MAT, FYZ 25 Schneider Pavel, Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano INT, 26 Smeková Martina, Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor MAT, informatika ano INT,DTK,UVT 27 Smola Pavel, Mgr. učitel Filosofická fakulta Brno, obor ANJ, latinský jazyk, DPS HK ano ANJ,TAJ,KAJ 28 Staněk Petr, Mgr. učitel MU Brno, obor Pedagogika, Informační technologie ano POS, INT, SIT,PROG,HRW, 29 Suková Anna, Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano PRA, EKO,FFM 30 Svatošová Věra, RNDr. ředitelka Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor MAT, ZEM ano MAT,MAC 31 Šolcová Jana, Mgr. učitel, vých. Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor CJL, hudební ano CJL,DEJ,OBN, poradce výchova UP Olomouc dvousemestrální studium Výchovné poradenství 32 Šramar Pavel učitel Gymnázium Náchod ne PROG 33 Vintrová Dagmar, Mgr. učitel Filosofická fakulta UP Olomouc, obor RUJ, NEJ ano NEJ,RUJ, 34 Zapletalová Petra Mgr. učitel TV fakulta UP Olomouc, PF MU Brno obor ANJ ano TEV, BEK,HOZ KAJ 315

3 Použité zkratky předmětů: CJL český jazyk literatura ANJ - anglický jazyk FRJ francouzský jazyk NEJ německý jazyk RUJ ruský jazyk CHE chemie FYZ fyzika ZPV základy přírodních věd MAT- matematika DEJ - dějepis OBN - občanská nauka HOZ hospodářský zeměpis EKO ekonomika UCE účetnictví UPC účetnictví na PC INT informační technologie PEK písemná a elektronická komunikace ZDP zpracování dokumentů na PC PRA právo FFM fiktivní firma TEV - tělesná výchova MAC matematická cvičení KAJ konverzace v ANJ KFJ konverzace ve francouzštině KNJ konverzace v NEJ KRJ konverzace v RUJ GRA grafika APC aplikace na PC HWR hardware OPS operační systémy PCS počítačové systémy PRO programování SIT- seminář ICT SEK seminář EKO SVS společensko vědní seminář OBK - obchodní korespondence ANJ 316

4 Materiální podmínky Materiální podmínky realizace ŠVP jsou dány budovou školy a jejím vybavením. Budova školy je z roku Má 11 kmenových tříd pro běžnou výuku, 4 učebny pro výuku jazyků, 6 učeben vybavených pro výuku informačních a komunikačních technologií a ostatních ekonomických předmětů po 12 až 19 stanicích PC, jednu učebnu pro výuku praxe formou fiktivní firmy s 11 počítačovými stanicemi. Jedna z učeben PC je vybavena projektovou tabulí. Ve škole je 7 učeben vybavených interaktivní technikou, která je využívána pro projektové vyučování v oblasti všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. V budově je i studentský klub pro žáky, který je využíván v průběhu volných hodin žáků ke studijním účelům i k relaxaci. I zde je počítač s internetovým připojením. Za nedostatečné považujeme, že škola nemá centrum pro zvláštní akce (např. projektovou výuku) s větší kapacitou míst a možností počítačové projekce a že škola nemá bezbariérový přístup, přestože je zaměřením svých studijních oborů velmi vhodná i pro tělesně postižené. Nedostačující je i vybavení pro výuku tělesné výchovy, protože škola vlastní pouze malou posilovnu a venkovní hřiště. Tělocvičnu si škola pronajímá od VOŠ a SPŠ stavební J. Letzela. Z uvedeného vyplývá, že kapacita školy je dostačující pro realizaci ŠVP, vybavení je průběžně modernizováno a slabším místem je pouze tělocvična, místnost pro projektovou výuku, eventuálně další kmenová učebna a bezbariérový vstup. Odborná praxe V každém školním roce se zúčastní všichni žáci třetích ročníků odborné praxe, která je organizována ve dvou týdnech jako externí praxe.před nástupem na praxi jsou žáci poučeni o chování, bezpečnosti a ochraně zdraví na praxi; dále jsou poučeni o dodržování bezpečnostních a jiných právních předpisů v organizaci, kde budou vykonávat praxi a poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které budou označeny jako předmět hospodářského nebo služebního tajemství. Většinou vykonávají odbornou praxi v různých organizacích v místě svého bydliště nebo kde pracují jejich rodiče. Praxe je nejvíce v obchodních společnostech, různých úřadech a soukromých živnostech např. ČSOB, a.s., Náchod; Rubena, a.s., Náchod; ATAS,a.s., Náchod; AMETEK, s.r.o. Náchod; WIKOW MGI, a.s.,hronov;saar GUMMI CZECH,s.r.o., Červený Kostelec atd.. Žáci se seznamují se skutečným provozem v těchto organizacích; často se zapojují i do běžně vykonávaných prací; někdy i samostatně pracují a mohou tak porovnávat své znalosti se skutečným životem. Z praxe vypracovává každý žák zprávu z odborné praxe podle předem zadaných pokynů. Práce z odborné praxe musí obsahovat předepsaný počet stránek; mít předepsanou grafickou úpravu a způsob svázání. Zprávu musí odevzdat žáci do předem určeného termínu.tato práce se hodnotí a známka je součástí klasifikace předmětu Ekonomika. Poznatky z této odborné praxe žáci využívají v předmětu Fiktivní firma, které si zakládají v dalším školním roce. Ve 4. ročníku je odborná praxe v rozsahu dvou týdnů nahrazená učebním praxí v předmětu Fiktivní firma. V tomto předmětu žáci kromě klasické práce v hodinách se musí zúčastnit i dvou veletrhů Den otevřených dveří na škole; regionální veletrh fiktivních firem v Hradci Králové, Pardubicích nebo ve Vysokém Mýtě; Regionálního náchodského veletrhu fiktivních firem; dvě nejlepší fiktivní firmy se potom účastní Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze. 317

5 Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. Zástupci sociálních partnerů se podíleli na tvorbě ŠVP a jeho ověřování a pravidelnými konzultacemi se podílejí na jeho inovaci. Mezi hlavní sociální partnery patří především firmy a instituce, ve kterých pracují absolventi školy, a dále zástupci hospodářské komory, Úřadu práce Náchod, Městského úřadu Náchod, místní pobočky finančního úřadu, VZP a dalších institucí. Ti všichni pomáhají vytvořit podmínky pro co nejlepší naplnění hlavních vzdělávacích cílů zejména tím, že zprostředkovávají nejnovější praktické informace a zkušenosti jak pro učitele, tak přímo pro žáky, účastní se významných akcí školy, umožňují tematické exkurze pro jednotlivé předměty a spolupracují s fiktivními firmami, kterým vytvářejí reálné zázemí. 318

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM, RESSLOVA 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program zaměření Silniční vozidla a logistika od 1. 9. 2009 aktualizace od 1. 9. 2012 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM, RESSLOVA 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program zaměření Automatizace a počítačové aplikace od 1. 9. 2009 Aktualizace od 1. 9. 2012 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice školní vzdělávací program Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název školy:

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice

Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice Školní vzdělávací program obor vzdělání název ŠVP 63-41 - M/01 Ekonomika a podnikání Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice Obsah 1. Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. za školní rok 2013/2014 Ing. Lenka Rolečková ředitelka školy V Rybitví, 14. října 2014 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice

Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice Školní vzdělávací program obor vzdělání název ŠVP 18-20 - M/01 Informační technologie Informační technologie Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice - 1 -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice obor Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Školský vzdělávací program GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 1.2 Vzdělávací program:... 4 1.3

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MOST

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MOST VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MOST PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2013/2014 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

37-42-M/01 Logistické a finanční služby , Logistické a finanční služby Zřizovatel: Kód a název oboru vzdělání: Olomoucký kraj Stupeň poskytnutého vzdělání: Délka a forma studia: Střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky, denní studium Jméno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače Školní vzdělávací program Elektronické počítače obor Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná 1 Úvodní identifikační údaje Název a adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2011/2012 Strana (celkem 23) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2011/2012 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ S.R.O. ZNOJEMSKÁ 1027 674 01 TŘEBÍČ 2009/2010 SKOLA@VOSTRY.BIZ WWW.SSOS-SOU.

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ S.R.O. ZNOJEMSKÁ 1027 674 01 TŘEBÍČ 2009/2010 SKOLA@VOSTRY.BIZ WWW.SSOS-SOU. Výroční zpráva SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ S.R.O. ZNOJEMSKÁ 1027 674 01 TŘEBÍČ 2009/2010 SKOLA@VOSTRY.BIZ WWW.SSOS-SOU.BIZ - 1 - Est modus in rebus certi sunt denique fines

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1. PROFIL ABSOLVENTA... 4 1.1 Popis uplatnění

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Výroční zpráva sestavená podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více