Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009"

Transkript

1 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková, zástupce ředitele pro teoretické vyučování Schváleno na zasedání školské rady dne Schválil:. Mgr. Jaroslav Petrů ředitel školy Tábor, říjen 2009

2 OBSAH A) Charakteristika školy B) Přehled nejvýznamnějších událostí školního roku 2008/2009 C) Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/ Zpráva o činnosti střední školy 1.1. Přehled aktivních oborů vzdělání 1.2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1.3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 1.4. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2009/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1.6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 1.7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1.8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 1.9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2. Zpráva o činnosti Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 3. Zpráva o činnosti Domova mládeže 4. Zpráva o činnosti Školní jídelny 5. Přílohy: - Zpráva o stavu školy - 2. pololetí 2008/2009 obory vzdělání s maturitní zkouškou - Zpráva o stavu školy - 2. pololetí 2008/2009 obory vzdělání s výučním listem - Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek 2008/2009 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského

3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. A) Základní údaje o škole Název: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Identifikátor zařízení: IČ: DIČ: CZ Adresa: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Telefon: sekretariát FAX: Internetová adresa: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Petrů Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Střední škola 2. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 3. Domov mládeže 4. Školní jídelna Vedení školy: Mgr. Jaroslav Petrů ředitel školy Bydlinského 2474, Tábor, telefon:

4 Mgr. Milan Mikolášek statutární zástupce ředitele Bydlinského 2474, Tábor, telefon: linka 233 Ing. Ivana Prošková zástupce ředitele pro teoretické vyučování Bydlinského 2474, Tábor, telefon: linka Ing. Anežka Zrzavecká - zástupce ředitele pro úsek technicko-ekonomický a správní Bydlinského 2474, Tábor, telefon: Mgr. Marta Musilová - zástupce ředitele pro praktické vyučování Bydlinského 2474, Tábor, telefon: linka 223 Jaroslav Volek - vedoucí odloučeného pracoviště praktického vyučování Chýnovská 2945, Tábor, telefon: Mgr. Radek Cícha - vedoucí Jazykové školy Bydlinského 2859, Tábor, telefon: Ing. Irena Nováková vedoucí odloučeného pracoviště Na Bydžově 2572, Tábor Mgr. Petr Prášek - vedoucí domova mládeže Bydlinského 2474, Tábor Jana Kučerová asistentka ředitele Bydlinského 2474, Tábor, telefon: Hana Křížová vedoucí školní jídelny Bydlinského 2474, Tábor, telefon: linka 408 Školská rada Školská rada byla zřízená ke dni 7.června Volba nových členů školské rady proběhla Složení školské rady: 4

5 Příjmení, jméno, titul tel.číslo do zaměstnání adresa zaměstnání mobilní telefon Randová Hana, Ing. - starostka města Tábora Pečmanová Zuzana, Mgr místostarostka města Tábora Vránek Jiří, PhDr. - učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor - předseda školské rady Vosolová Renata, Ing. - učitelka odborných předmětů - SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor Tel.: Mobil: Tel.: Mobil: Tel.: Tel.: mu.tabor.cz mu.tabor.cz ssjs-tabor.cz Bezručova Tábor Ke Chlumu Tábor Nad Obchvatem 526, Tábor Náchodská Tábor Boháčová Marie - obchodní referentka - Delta B+B, spol.s r.o. Jankolová Jitka, Ing. - v domácnosti Mobil: Mobil: seznam.cz tiskali.cz Třebiště Soběslav U autobusového nádraží Votice B) Přehled nejvýznamnějších události ve školním roce 2008/2009 Výstava Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích 2008 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Táboře se jako tradičně zúčastnila každoroční českobudějovické výstavy pořádané v rámci prezentace středních škol a učilišť. 5

6 Žáci třetího ročníku oboru instalatér zvítězili v regionálním kole soutěže v rámci výstavy a postoupili do celostátního kola pořádaného v Praze v rámci výstavy AQUATHERM ve dnech 25. a 26. listopadu Dařilo se také studentům oboru hotelnictví a turismus a žákům potravinářských a gastronomických oborů. Jejich tabule na téma 60. výročí úmrtí Edvarda Beneše byla ohodnocena odborníky jako nejlepší a jejich výrobky ocenila především laická veřejnost. Speciální pracoviště diagnostiky Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky otevřela v novém školním roce 2008/2009 speciální pracoviště diagnostiky pro 2. a 3. ročník oboru automechanik. K vybavení pracoviště patří i čtyřsloupová zdviž a kamerový systém HUNTER 811 k měření a seřizování geometrie silničních vozidel. Toto zařízení v hodnotě 850 tisíc korun slouží v odborném výcviku k moderní přípravě žáků na budoucí povolání. Dílna je v areálu odloučeného pracoviště pro odborný výcvik Chýnovská 2945, Tábor. Máme ocenění Nejlepší student oboru Ve školicím středisku Skalský dvůr u Nového Města na Moravě se ve dnech 9. a 10. září 2008 uskutečnil 10. ročník mezinárodního odborného semináře Údržnost masa, masných výrobků a lahůdek. Během slavnostního večera jsou vyhlašováni nejlepší aktéři oboru produkce masa a masných výrobků. Ocenění Nejlepší student oboru získal letos Jan Paďourek z třídy PS2, a to nejen za seminární práci s názvem Založení řeznictví uzenářství, ale i za svědomitost a aktivitu při studiu. Zahájení nového akademického roku Zahájení nového akademického roku v Konzultačním středisku Slezské univerzity v Opavě při SŠ obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. V pátek 19. září 2008 začal pro 63 posluchačů druhého ročníku Kurzu celoživotního vzdělávání oboru Veřejná správa a regionální politika nový akademický rok. Spolu s nimi zahájilo své studium i 60 nových posluchačů prvního ročníku, které při zápisu přivítal i pan Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel školy. 6

7 Stejně jako v uplynulém roce se sešli příslušníci Armády České republiky, Policie ČR, Celní i Vězeňské správy a pracovníci jednotlivých úřadů státní správy nejen z Jihočeského ale také z Plzeňského a Středočeského kraje, Kraje Vysočina a Hlavního města Prahy. Nominace z Bruselu pro knihovnický projekt Na začátku září jsme obdrželi gratulaci od Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu. Náš školní projekt An instant cultural meeting in the air realizovaný ve školním roce 2006/2007 ve spolupráci s norskou partnerskou školou byl totiž nominován mezi projekty, ze kterých se v Paříži během podzimu vybíraly tři desítky evropských příkladů kreativního a inovativního přístupu. Komise pod vedením profesora Paola Federighiho se podrobně zabývala jednotlivými nominovanými projekty a ty nejlepší z nich byly představeny v Bruselu na březnové konferenci. Je pro nás velkým úspěchem, že práce táborských studentů knihovnických a informačních systémů a služeb mezi stovkami vzdělávacích a kulturních projektů z celé Evropy nezapadla. Přijetí u primátora Pavla Béma Cena Milana Chába Motto: Učiníme-li něco, nejsme proto dobří; víme jen, že nečiníme-li nic, nesplnili jsme svou povinnost. /Milan Cháb/ Soutěž Cena Milana Chába nese jméno význačného představitele snah o zrovnoprávnění lidí s postižením. Na tuto cenu mohou být nominovány osobnosti z celé České republiky, které svými činy přispěly k sociálnímu začleňování dítěte nebo dospělé osoby do běžného života. Záštitu nad soutěží převzal primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Protože na naší škole studuje několik žáků s různým druhem postižení, byl v letošním roce nominován na tuto cenu také ředitel naší školy Mgr. Jaroslav Petrů. Zúčastnil se přijetí u primátora spolu s osobní asistentkou žáka s Aspergerovým syndromem Alenou Špulákovou. 1.místo v literární soutěži Psaní pod Černou věží V úterý 31. března 2009 se konalo v secesním sále Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Psaní pod Černou věží o cenu Jihočeská žabka. Na 1. místě se umístila studentka oboru knihovnické a informační systémy a služby Karolína Moravcová. Porotu zaujala svou povídkou na téma závislost. Vzhledem k tomu, že se jedná o studentku teprve 1. ročníku a obstála ve velké konkurenci 55 soutěžících studentů středních a vysokých škol z celého Jihočeského kraje, považujeme její umístění za krásný úspěch. 7

8 Prezentace naší školy na krajském úřadu v Českých Budějovicích Ve dnech proběhla prezentace naší školy v prostorách krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Výstavka seznámila krajské zastupitele a členy rady s naší školou, se studijními a učebními obory a ukázkami prací našich žáků. Podávalo se občerstvení, které připravili žáci naší školy. Na prezentaci se podílely také firmy Klátil, Řeznictví Pacov nebo Jednota Tábor. Beseda s pamětnicí lidické tragédie Ve středu proběhla na naší škole beseda s p. Kalibovou, jednou z posledních pamětnic, která prožila vyhlazení Lidic a pobyt v koncentračním táboře. Spolu s ní přijel také ředitel Lidického památníku JUDr. Milouš Červencl. Besedy se zúčastnila i místostarostka Tábora Mgr. Zuzana Pečmanová a spisovatel Přemysl Červenka, který žije v Táboře a je autorem knihy Jak se chodí do Lidic. Všichni posluchači mohli jenom obdivovat paměť a vitalitu p. Kalibové, která přes svůj vysoký věk dokázala poutavě vyprávět o prožitých hrůzách, životě v koncentračním táboře a pohnutém osudu obyvatel obce Lidice. Koncert pro Lukáše Skvělou atmosférou, nebývalou účastí a chutí spojit se pro dobrou věc tím vším se vyznačoval velikonoční koncert v táborském Miléniu, do jehož přípravy se zapojila také naše škola. Konal se na podporu studenta naší školy, sedmnáctiletého Lukáše, který peníze ze vstupného i doprovodné sbírky bude moci použít pro zajištění bezpečnějšího pohybu po městě v době studií v Táboře, které mu komplikuje jeho zrakové postižení. Výtěžek ze vstupného činil Kč, po Kč se sešlo v pokladničce a na kontě dárcovských zpráv. Do akce se zapojili také studenti a vyučující naší školy, kteří přišli Lukáše podpořit a mezi sebou vybrali částku Kč. Tímto činem studenti naší školy dokázali, že jim osud jejich spolužáka není lhostejný a že na ně můžeme být právem pyšní. Na závěr lze říci, že se koncert povedl a že se touto akcí naše škola prezentovala před veřejností ve velmi dobrém světle. Velice pozitivně se o naší škole vyjádřilo i sdružení Fest2004, které bylo hlavním pořadatelem celé akce. 8

9 Exkurze v britských knihovnách Konec měsíce června strávila skupina 24 studentů knihovnictví na cestách po britských knihovnách. Navštívili Britskou knihovnu, jednu z největších knihoven světa, ale i místní knihovnu v multikulturní čtvrti Peckham, kde knihovna plní důležitou komunitní funkci. Studenti si prohlédli Britské muzeum včetně proslulé čítárny a nahlédli do muzejní knihovny Paula Hamlyna. Jeden den pak patřil Centrální knihovně v Birminghamu a návštěvě organizace Opening the Book, která pomáhá knihovnám v komunikaci se čtenáři. Naše knihovnická výprava nejen nahlédla pod pokličku britského knihovnictví, ale také nás v Británii skvěle reprezentovala. Praktické zkoušky ve školní restauraci Beseda Lahůdkami, specialitami i tradičními českými jídly se v úterý blýskli studenti třetího ročníku oboru kuchař-číšník. Před komisí se žákům trémou trochu třásly ruce, ale nikdo se jim ani nedivil. Vždyť v porotě nechyběly takové osobnosti jako starostka města Tábora Ing. Hana Randová, místostarostka Mgr. Zuzana Pečmanová, ředitel školy Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel oblastní hospodářské komory Zdeněk Švarc a další. Nakonec ale vše zvládli na výbornou a všichni zúčastnění nešetřili chválou nad jejich kuchařským uměním. Banket pro poslance EU V dubnu 2009 se uskutečnil v Táboře banket u příležitosti zasedání poslanců EU pro regionální rozvoj a životní prostředí. Banketu se zúčastnili studenti oboru hotelnictví a turismus, kteří zde prezentovali nejvyšší formu mezinárodní obsluhy. 9

10 Pasování prvňáčků na čtenáře bylo pro studentky 3. ročníků oboru knihovnictví poslední akcí končícího školního roku. Děti z prvních tříd obou soběslavských škol (celkem úctyhodný počet 105) se postupně přenesly na královský dvůr, kde na ně čekaly tři úkoly. Po jejich splnění předvedly spolužákům, jak umí číst a s nadšením či trochou strachu podstoupily pasovací ceremoniál. Jako upomínku na slavnostní den si odnášely pasovací listinu a čtenářské průkazy. Akce proběhla v rámci projektu Studenti knihovnictví knihovnám a jejím cílem je přivést děti do knihoven. Sportovní aktivity Velkého úspěchu dosáhly studentky naší školy v soutěži v přespolním běhu v rámci AŠSK. Na okresním přeboru v Táboře se umístily na 1. místě a postoupily do krajského kola v Jindřichově Hradci, ve kterém vybojovaly 2. místo. Ve dnech 2. a se ve sportovní hale v Sezimově Ústí uskutečnilo okresní kolo přeboru ve florbale. Naši chlapci se obsadili v konkurenci 14 družstev 2. místo. Mezi největší sportovní aktivity naší školy v loňském školním roce patřil dlouhodobý turnaj středních škol Táborska v sálové kopané, jehož jsme tradičními pořadateli. Letošní ročník se podle největšího sponzora celé akce nazýval Intersport Cup a měl velkou sledovanost i v regionálním tisku. Zúčastnila se ho družstva 10 středních škol z Tábora a okolí, v jejichž sestavách se objevila celá řada mladých talentů renomovaných oddílů Táborska hrajících vyšší dorostenecké i mužské soutěže v tzv.velkém fotbale. Turnaj probíhal pravidelně každé úterý od konce října 2008 až do února 2009 ve velké tělocvičně naší školy. V letošním ročníku nakonec zvítězilo družstvo COP Sezimovo Ústí, reprezentanti naší školy pod vedením trenéra Mgr.F.Jandy skončili na pěkném 3.místě. 10

11 C) Zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/ Střední škola Kapacita: 1682 žáci IZO: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Bydlinského 2474, Tábor 2. Na Bydžově 2572, Tábor 3. Žižkovo náměstí 5, Tábor 4. Bydlinského 2859, Tábor 5. Chýnovská 2945, Tábor 1.1. Přehled aktivních oborů vzdělání - stav k Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou vzdělávací programy v délce 4 let denní formy vzdělávání M/006 Obchodně podnikatelská činnost 106 žáků M/004 Hotelnictví a turismus 118 žáků M/001 Veřejnosprávní činnost 124 žáků M/001 Knihovnické a informační systémy a služby 106 žáků L/008 Obchodník 22 žáků Obory středního vzdělání s výučním listem vzdělávací programy v délce 3 let denní formy vzdělávání H/001 Zámečník 16 žáků H/001 Automechanik 100 žáků H/001 Autoelektrikář 51 žáků H/002 Cukrář-výroba 50 žáků H/001 Řezník-uzenář 32 žáků H/001 Instalatér 41 žáků H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství 165 žáků H/001 Kuchař 49 žáků H/001 Číšník-servírka 43 žáků Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou vzdělávací programy nástavbového studia v délce 2 let denní formy vzdělávání L/524 Podnikání 47 žáků L/504 Společné stravování 33 žáků L/502 Potravinářský průmysl 18 žáků Celkový počet žáků k na SŠ obchodu, služeb a řemesel činil Výuka probíhá podle učebních dokumentů schválených MŠMT ČR a školních vzdělávacích programů. kód název schváleno dne č.j. 11

12 Obory vzdělání s maturitní zkouškou M/006 Obchodně podnikatelská činnost / L/008 Obchodník / M/004 Hotelnictví a turismus / M/001 Veřejnosprávní činnost / M/001 Knihovnické a informační systémy a služby /98 Obory vzdělání s maturitní zkouškou - nástavbové studium L/504 Společné stravování / L/524 Podnikání / L/502 Potravinářský průmysl / Obory vzdělání s výučním listem H/001 Automechanik / H/001 Autoelektrikář / H/001 Instalatér / H/001 Řezník-uzenář / H/002 Cukrář-výroba / H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství / H/001 Kuchař / H/001 Číšník-servírka / H/001 Zámečník / Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy - fyzické osoby /stav ke dni ) Vedení školy: 5 - z toho :- ředitel 1 - zástupci ředitele 4 2) Učitelé celkem z toho ženy 70 3) ostatní pedagogičtí pracovníci - asistenti pedagogů 2 - výchovní poradci z řad učitelů 1 4) Ostatní pracovníci - THP 15 - dělnická povolání 36 Přepočtený počet pracovníků na plný pedagogický / pracovní úvazek ke dni : 1) Vedení školy: 5 12

13 - z toho :- ředitel 1 - zástupci ředitele 4 2) Učitelé celkem 97,9 - z toho ženy 61,7 a) pro všeobecně vzdělávací předměty 47 - toho ženy 29,9 b) pro odborné předměty 24,5 - z toho ženy 19,5 c) pro praktické vyučování 26 - z toho ženy 12 3) ostatní pedagogičtí pracovníci - asistenti pedagogů 1,3 - výchovní poradci z řad učitelů 1 4) Ostatní pracovníci - THP 13,75 - dělnická povolání 29,10 Počet hodin vyučovaných neaprobovaně je nízký, pohybuje se do 8 %. Převážná část pedagogických pracovníků je způsobilá pro výkon své pedagogické činnosti. Ve výjimečných případech nezpůsobilosti (ve smyslu neodpovídajícímu stupni vzdělání) je situace řešena: a) vyzváním k zahájení odpovídajícího stupně vzdělání b) u učitelů odborného výcviku a učitelů s VŠ nepedagogického zaměření postupným absolvováním DPS Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogové se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnili řady školení: - školení odborného zaměření pedagogičtí pracovníci jsou vysílání na školení podle svých odborností a podle aktuálních nabídek. Využívají se převážně programové nabídky Národního institutu pro další vzdělávání, Národního ústavu pro další vzdělávání, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Č. Budějovicích, Pedagogické fakulty UK, a další - jazykové vzdělávání tohoto vzdělávání se účastní pedagogičtí pracovníci podle zájmu. Jedná se zejména o večerní kurzy na naší Jazykové škole a jazykový program Brána jazyků otevřena. Vyučující jazyků se průběžně zúčastňují školení zaměřených na metodiku výuky jazyků - školení zaměřená na výchovný proces účastnili se jich výchovní poradci, protidrogový koordinátor a pedagogičtí asistenti. V případě školení na téma práce s žáky se specifickými poruchami učení se zúčastnili také vyučující, kteří s konkrétními žáky pracují - školení v rámci informačních technologií během školního roku probíhalo školení pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologií. Témata byla stanovena podle aktuálních potřeb /Power-point, Word, Excel/. Postupně se vystřídali všichni vyučující. Vyučující IT a správci počítačové sítě se zúčastnili řady školení k prohloubení této problematiky, např. Zabezpečení školní sítě, Server 2008, Microsoft pro školství - školení k zabezpečení nové maturitní zkoušky - na tato školení byli vysíláni jednotliví vyučující, kterých se daná problematika týká. - školení k tvorbě školských vzdělávacích programů absolvovalo 70 % všech vyučujících. 13

14 1.4. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2009/2010 Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 se konalo v termínech stanovených příslušnou vyhláškou na základě došlých přihlášek ke studiu. Přijímací zkoušky se nekonaly, rozhodujícím kritériem pro přijetí byl prospěch žáků ve 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku základní školy. Kód obory vzdělání s maturitní zkouškou počet přihlášek počet žáků celkem přijatých M/01 Ekonomika a podnikání /ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost / M/ M/01 Hotelnictví /ŠVP: Hotelnictví a turismus/ Veřejnosprávní činnost /ŠVP: Veřejnoprávní činnost/ M/001 Knihkupectví M/001 Knihovnické a informační systémy a služby L/01 Gastronomie /ŠVP: Gastronomie-kuchař/ L/01 Obchodník /ŠVP: Obchodník/ CELKEM Kód obory vzdělání s maturitní zkouškou počet přihlášek počet žáků nástavbové studium celkem přijatých L/524 Podnikání L/504 Společné stravování CELKEM

15 Kód obory vzdělání počet přihlášek počet žáků s výučním listem celkem přijatých H/01 Mechanik opravář motorových vozidel /ŠVP: Automechanik / H/001 Autoelektrikář H/ H/ H/ H/01 Strojní mechanik /ŠVP: Zámečník/ 11 0 Pekař /ŠVP: Pekař/ 3 0 Cukrář /ŠVP: Cukrář-výroba/ Řezník-uzenář /ŠVP: Řezník-uzenář/ H/001 Instalatér H/ H/ H/01 Kuchař-číšník /ŠVP: Kuchař-číšník pro pohostinství/ Kuchař-číšník /ŠVP: Kuchař/ Kuchař-číšník /ŠVP:Číšník servírka H/01 Prodavač /ŠVP: Prodavač všechna zaměření/ CELKEM Celkem si ke studiu na Střední škole obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 pro školní rok 2009/2010 podalo přihlášku 707 žáků, přijato bylo 365 žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků /viz přílohy/ tabulky: 1) Zpráva o stavu školy - 2. pololetí 2007/2008 obory vzdělání s maturitní zkouškou 2) Zpráva o stavu školy - 2. pololetí 2007/2008 obory vzdělání s výučním 15

16 listem 3) Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek / Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ Škola žádala formou grantů, víceúčelových dotací, atd. od: Účel Získaná celková částka Prevence kriminality Kč Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Typy drog, drogová scéna, jak se zachovat III. stupeň vzdělávacího semináře pro učitele Památník Terezín, KC Ravensbrück Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Počet školených pedagogů metodici 26/učitelé 4 dny říjen 2008 Terezínská iniciativa, Památník Terezín 1 Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření Počet Datum konání Realizátor organizace, vzdělávání hodin odborník CŽV výchovné poradenství 127 1x měsíčně po Katedra psychologie FF UK 2 dnech drogová scéna 2 x 6 Prosinec 2008 Národní protidrogová centrála Duben 2009 Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející 1. představení metodika, kontakty, seznámení se systémem listopad 2008 Školní metodik prevence, výchovný poradce 2. distribuce materiálů, aktualizace tísňových kontaktů duben 2009 Školní metodik prevence, výchovný poradce Preventivní aktivity pro žáky ve výuce Název aktivity Zaměření (např. prevence drogových závislostí, šikany ) Datum konání Věková skupina /počet žáků Realizátor 16

17 1. Židovské muzeum Praha 2. Loterie života (N. Winton) 3. Beseda s pamětníkem holocaustu (H.Jančíková) 4. Židovské muzeum Praha 5. Celonárodní sbírka Světluška na pomoc zrakově postiženým 6. Červená stužka proti AIDS 7. Beseda s lidickými dětmi 8. Turistický kurz Krkonoše 9. Cyklokurz Chlum u Třeboně 10. Auritus centrum pro lidi postižené drogou, beseda Násilí, rasismus, xenofobie Rasismus, antisemitismus, násilí Násilí, rasismus, nár. dějiny Rasismus, antisemitismus, násilí,dějiny Tolerance, prosociální chování Prosinec /46 ŽM, ŠMP, pedagogové 15-19/347 Z. Tulis dramaturg, ŠMP 16-18/49 Hana Jančíková, pedagogové /45 ŽM, pedagogové Září /23 Školní metodik prevence Prevence drogových závislostí, smysluplné využití volného času Prevence drogových závislostí 11. Sportovní aktivity Zdravý životní styl, smysluplné využití volného času 12. Školní kroužky Zdravý životní styl, smysluplné využití volného času Tolerance, prosociální chování Prosinec /24 Školní metodik prevence Fašismus, genocida, násilí /102 Památník Lidice, pedagogové Prevence drogových Květenčerven 16-17/46 pedagogové závislostí, smysluplné využití volného času 2009 Květenčerven 2009 Listopad 2008 Duben 2009 Během školního roku Během školního roku 16-17/43 pedagogové 15-16/ /28 Všechny věkové kategorie Všechny věkové kategorie Školní metodik prevence Vyučující tělesné výchovy Vychovatelé na domově mládeže 17

18 Výskyt sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v minulém školním roce snížená známka z chování neomluvené hodiny alkohol kouření ostatní drogy agresivní formy chování vč. šikany krádeže 2 3 Hodin celkem Hodin na žáka žáků případů počet žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů 1.7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Prezentace na veřejnosti I v tomto školním roce se škola úspěšně prezentovala na veřejnosti. Již tradičně jsme se v září 2008 zúčastnili výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, kde jsme zvítězili v soutěži slavnostních tabulí. Ve dvou termínech jsme připravili Den otevřených dveří v hlavní budově školy i ve všech odloučených pracovištích. Společně s účastí na Prezentaci středních škol v hotelu Palcát a na obdobných akcích v Písku, Benešově, Pelhřimově, Jindřichově Hradci a Strakonicích jsme zajistili nábor žáků pro školní rok 2009/2010. Přesto se nepodařilo otevřít obory krejčí, pekař, prodavač, zámečník, obchodník, naopak se podařilo naplnit nově otevřený obor Gastronomie. Ve dnech proběhla prezentace naší školy v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Škola má vlastní stránky, pravidelně probíhají setkání s rodiči na ZŠ, konají se maturitní plesy Účast žáků v předmětových soutěžích. Žáci gastronomických oborů obsadili 1. místo v soutěži slavnostních tabulí na výstavě Vzdělání a řemeslo 2008 v Českých Budějovicích. Na 1. místě v literární soutěži Psaní pod Černou věží o cenu Jihočeská žabka se umístila studentka oboru knihovnické a informační systémy a služby Karolína Moravcová. Zástupci školy se zúčastnili na vyhlášení výsledků literární soutěže o cenu F. Venclíka. Na mezinárodním odborném semináři Údržnost masa, masných výrobků a lahůdek jsou vyhlašováni nejlepší aktéři oboru produkce masa a masných výrobků. Ocenění Nejlepší student oboru získal letos žák naší školy Jan Paďourek. Žáci třetího ročníku oboru instalatér zvítězili v regionálním kole soutěže v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo a postoupili do celostátního kola pořádaného v Praze v rámci výstavy AQUATHERM v listopadu 2008, kde obsadili 4. místo. V březnu 2009 se žáci naší školy zúčastnili krajského kola soutěže oboru instalatér a obsadili 1. místo v soutěži družstev a 1. a 4. místo v soutěži jednotlivců. 18

19 V dubnu 2009 obsadili žáci oboru instalatér 11. místo na celostátním finále soutěže instalatérů v Brně. Žáci oboru automechanik se zúčastnili soutěže Junior 2009 v Českých Budějovicích a obsadili 7. místo v soutěži jednotlivců Účast na humanitárních akcích Škola vede žáky k aktivní práci v neziskových organizacích a umožňuje jim s nimi spolupracovat. Žáci pomáhají získávat prostředky na humanitární činnost /Světluška-pomoc zrakově postiženým, Svátek s Emilem, Den boje proti AIDS./ Spolu s občanským sdružením Fest2004 se naše škola podílela na organizaci koncertu Velikonoce s Jesusem koncert pro Lukáše, jehož výtěžek byl věnován handicapovanému studentu naší školy Aktivity zajišťované metodickou skupinou knihkupectví a knihovnické a informační systémy a služby Jako každoročně studenti zajišťovali a zúčastnili se akce Noc s Andersenem,v březnu navštívili mezinárodní knižní veletrh v Lipsku a Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. S velkým úspěchem z řad dětí i široké veřejnosti se setkalo Pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně v Soběslavi a Odpoledne plné her v dětském oddělení Městské knihovny v Táboře. Celý školní rok informovali studenti o jednotlivých akcích školy v regionálním tisku. Celkově jde o dvě desítky publikovaných příspěvků. Pro týdeník Táborsko a Palcát studenti zpracovávali články, a to včetně fotografií Aktivity zajišťované metodickou skupinou hotelnictví Studenti oboru hotelnictví a turismus, kuchař, číšník-servírka, kuchař-číšník pro pohostinství a cukrářvýroba se zúčastnili řady akcí např. Táborských slavností, kde připravili raut pro činitele města a zahraniční účastníky, raut u příležitosti Nejúspěšnější sportovec roku pro ČSTV Tábor, banket u příležitosti zasedání poslanců EU pro regionální rozvoj a životní prostředí, raut u příležitosti Olympiády dětí a mládeže, dále sem patří pomoc při akci Slavnosti piva, spolupráce s MÚ Tábor a Sezimovo Ústí při pořádání rautů při slavnostních příležitostech. I v letošních školním roce pokračovala aktivní spolupráce se školou v holandském Doetinchemu, v rámci této spolupráce jsou organizovány 2-3 měsíční praxe studentů HŠ v německém Vordenu Zahraniční aktivity V březnu 2009 se zájemci z žáků naší školy zúčastnili zájezdu do Lipska na Mezinárodní knižní veletrh. Zájemci z řad žáků se zúčastnili v prosinci 2008 zájezdu do Rakouska - Vánoční Vídeň. Vybraní zájemci z řad studentů oboru knihovnické a informační systémy a služby se v červnu 2009 zúčastnili exkurze do britských knihoven Sportovní aktivity Ve školním roce 2008/2009 se zúčastnili žáci prvních ročníků zimních lyžařských kurzů v Krkonoších a Deštném v Orlických horách, žáci třetích ročníků absolvovali cyklistické sportovně turistické kurzy v oblasti Chlumu u Třeboně a Krkonoš. 19

20 Škola se v průběhu školního roku účastnila soutěží Asociace školních sportovních klubů, např. středoškolského atletického poháru CORNY, přespolního běhu, plavání, volejbalu, florbalu, košíkové, stolního tenisu, kopané a sálové kopané. Velkého úspěchu dosáhly studentky naší školy v soutěži v přespolním běhu. Na okresním přeboru v Táboře se umístily na 1. místě a postoupily do krajského kola v Jindřichově Hradci, ve kterém vybojovaly 2. místo. Ve dnech 2. a se ve sportovní hale v Sezimově Ústí uskutečnilo okresní kolo přeboru ve florbale. Naši chlapci obsadili v konkurenci 14 družstev 2. místo. V okresním kole soutěže v košíkové se žáci naší školy umístili na 3. místě. V souvislosti s Letní olympiádou dětí a mládeže, která se konala v Táboře koncem června, se naše škola podílela na organizačním zabezpečení, ubytování a stravování reprezentantů jednotlivých krajů. Vyučující tělesné výchovy působili jako rozhodčí jednotlivých soutěží Zdravý životní styl, protidrogová prevence, ochrana člověka za mimořádných situací Během celého dne mají žáci ve svém volnu možnost využívat školní hřiště, pomůcky pro TV a tělocvičnu v rámci sportovních aktivit mimo vyučování. Žáci jsou připravováni jednak během vyučování i při mimoškolních aktivitách na dopad možných mimořádných situací, způsobených lidskou činností. Žáci se zúčastnili několika přednášek na téma negativního vlivu drog na mládež, vyšší ročníky soudního přelíčení s tématikou drog a násilí. První ročník pravidelně navštěvuje preventivní program Auritus centrum pro lidi ohrožené drogou Významnější kulturní akce Po celý školní rok žáci navštěvovali divadelní představení v táborském divadle (např. Romeo a Julie, Jánošík, Vojnarka), navštívili také divadelní představení v pražských divadlech ( Karlínské divadlo, Národní divadlo, Divadlo v Celené, Disk). Škola umožnila žákům zhlédnout filmová představení v kině v Táboře Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity: Žáci navštívili Prahu - Královskou cestu a Pražský hrad, Parlament ČR, Českou národní banku v Praze, Planetárium v Českých Budějovicích, Katastrální úřad v Táboře, Strahovskou knihovnu, Státní oblastní archiv v Třeboni, Památník K.Čapka ve Strži. Pod vedením pedagogů navštívili historická místa Tábora a okolí v rámci exkurzí a školních výletů. V rámci odborných exkurzí si prohlédli řadu závodů např. Bosh České Budějovice, Škoda Auto Mladá Boleslav, Karosa Vysoké Mýto, Maso Planá nad Lužnicí Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2008/2009 nebyla na Střední škole obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 provedena inspekce. 20

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474. Výroční zpráva

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474. Výroční zpráva Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Mgr. Jaroslav Petrů ředitel

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 PhDr. Daniela Novotná 13. 4. 2011 Hradec Králové Cíl projektu

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více