Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009"

Transkript

1 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková, zástupce ředitele pro teoretické vyučování Schváleno na zasedání školské rady dne Schválil:. Mgr. Jaroslav Petrů ředitel školy Tábor, říjen 2009

2 OBSAH A) Charakteristika školy B) Přehled nejvýznamnějších událostí školního roku 2008/2009 C) Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/ Zpráva o činnosti střední školy 1.1. Přehled aktivních oborů vzdělání 1.2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1.3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 1.4. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2009/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1.6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 1.7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1.8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 1.9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2. Zpráva o činnosti Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 3. Zpráva o činnosti Domova mládeže 4. Zpráva o činnosti Školní jídelny 5. Přílohy: - Zpráva o stavu školy - 2. pololetí 2008/2009 obory vzdělání s maturitní zkouškou - Zpráva o stavu školy - 2. pololetí 2008/2009 obory vzdělání s výučním listem - Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek 2008/2009 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského

3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. A) Základní údaje o škole Název: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Identifikátor zařízení: IČ: DIČ: CZ Adresa: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Telefon: sekretariát FAX: Internetová adresa: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Petrů Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Střední škola 2. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 3. Domov mládeže 4. Školní jídelna Vedení školy: Mgr. Jaroslav Petrů ředitel školy Bydlinského 2474, Tábor, telefon:

4 Mgr. Milan Mikolášek statutární zástupce ředitele Bydlinského 2474, Tábor, telefon: linka 233 Ing. Ivana Prošková zástupce ředitele pro teoretické vyučování Bydlinského 2474, Tábor, telefon: linka Ing. Anežka Zrzavecká - zástupce ředitele pro úsek technicko-ekonomický a správní Bydlinského 2474, Tábor, telefon: Mgr. Marta Musilová - zástupce ředitele pro praktické vyučování Bydlinského 2474, Tábor, telefon: linka 223 Jaroslav Volek - vedoucí odloučeného pracoviště praktického vyučování Chýnovská 2945, Tábor, telefon: Mgr. Radek Cícha - vedoucí Jazykové školy Bydlinského 2859, Tábor, telefon: Ing. Irena Nováková vedoucí odloučeného pracoviště Na Bydžově 2572, Tábor Mgr. Petr Prášek - vedoucí domova mládeže Bydlinského 2474, Tábor Jana Kučerová asistentka ředitele Bydlinského 2474, Tábor, telefon: Hana Křížová vedoucí školní jídelny Bydlinského 2474, Tábor, telefon: linka 408 Školská rada Školská rada byla zřízená ke dni 7.června Volba nových členů školské rady proběhla Složení školské rady: 4

5 Příjmení, jméno, titul tel.číslo do zaměstnání adresa zaměstnání mobilní telefon Randová Hana, Ing. - starostka města Tábora Pečmanová Zuzana, Mgr místostarostka města Tábora Vránek Jiří, PhDr. - učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor - předseda školské rady Vosolová Renata, Ing. - učitelka odborných předmětů - SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor Tel.: Mobil: Tel.: Mobil: Tel.: Tel.: mu.tabor.cz mu.tabor.cz ssjs-tabor.cz Bezručova Tábor Ke Chlumu Tábor Nad Obchvatem 526, Tábor Náchodská Tábor Boháčová Marie - obchodní referentka - Delta B+B, spol.s r.o. Jankolová Jitka, Ing. - v domácnosti Mobil: Mobil: seznam.cz tiskali.cz Třebiště Soběslav U autobusového nádraží Votice B) Přehled nejvýznamnějších události ve školním roce 2008/2009 Výstava Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích 2008 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Táboře se jako tradičně zúčastnila každoroční českobudějovické výstavy pořádané v rámci prezentace středních škol a učilišť. 5

6 Žáci třetího ročníku oboru instalatér zvítězili v regionálním kole soutěže v rámci výstavy a postoupili do celostátního kola pořádaného v Praze v rámci výstavy AQUATHERM ve dnech 25. a 26. listopadu Dařilo se také studentům oboru hotelnictví a turismus a žákům potravinářských a gastronomických oborů. Jejich tabule na téma 60. výročí úmrtí Edvarda Beneše byla ohodnocena odborníky jako nejlepší a jejich výrobky ocenila především laická veřejnost. Speciální pracoviště diagnostiky Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky otevřela v novém školním roce 2008/2009 speciální pracoviště diagnostiky pro 2. a 3. ročník oboru automechanik. K vybavení pracoviště patří i čtyřsloupová zdviž a kamerový systém HUNTER 811 k měření a seřizování geometrie silničních vozidel. Toto zařízení v hodnotě 850 tisíc korun slouží v odborném výcviku k moderní přípravě žáků na budoucí povolání. Dílna je v areálu odloučeného pracoviště pro odborný výcvik Chýnovská 2945, Tábor. Máme ocenění Nejlepší student oboru Ve školicím středisku Skalský dvůr u Nového Města na Moravě se ve dnech 9. a 10. září 2008 uskutečnil 10. ročník mezinárodního odborného semináře Údržnost masa, masných výrobků a lahůdek. Během slavnostního večera jsou vyhlašováni nejlepší aktéři oboru produkce masa a masných výrobků. Ocenění Nejlepší student oboru získal letos Jan Paďourek z třídy PS2, a to nejen za seminární práci s názvem Založení řeznictví uzenářství, ale i za svědomitost a aktivitu při studiu. Zahájení nového akademického roku Zahájení nového akademického roku v Konzultačním středisku Slezské univerzity v Opavě při SŠ obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. V pátek 19. září 2008 začal pro 63 posluchačů druhého ročníku Kurzu celoživotního vzdělávání oboru Veřejná správa a regionální politika nový akademický rok. Spolu s nimi zahájilo své studium i 60 nových posluchačů prvního ročníku, které při zápisu přivítal i pan Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel školy. 6

7 Stejně jako v uplynulém roce se sešli příslušníci Armády České republiky, Policie ČR, Celní i Vězeňské správy a pracovníci jednotlivých úřadů státní správy nejen z Jihočeského ale také z Plzeňského a Středočeského kraje, Kraje Vysočina a Hlavního města Prahy. Nominace z Bruselu pro knihovnický projekt Na začátku září jsme obdrželi gratulaci od Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu. Náš školní projekt An instant cultural meeting in the air realizovaný ve školním roce 2006/2007 ve spolupráci s norskou partnerskou školou byl totiž nominován mezi projekty, ze kterých se v Paříži během podzimu vybíraly tři desítky evropských příkladů kreativního a inovativního přístupu. Komise pod vedením profesora Paola Federighiho se podrobně zabývala jednotlivými nominovanými projekty a ty nejlepší z nich byly představeny v Bruselu na březnové konferenci. Je pro nás velkým úspěchem, že práce táborských studentů knihovnických a informačních systémů a služeb mezi stovkami vzdělávacích a kulturních projektů z celé Evropy nezapadla. Přijetí u primátora Pavla Béma Cena Milana Chába Motto: Učiníme-li něco, nejsme proto dobří; víme jen, že nečiníme-li nic, nesplnili jsme svou povinnost. /Milan Cháb/ Soutěž Cena Milana Chába nese jméno význačného představitele snah o zrovnoprávnění lidí s postižením. Na tuto cenu mohou být nominovány osobnosti z celé České republiky, které svými činy přispěly k sociálnímu začleňování dítěte nebo dospělé osoby do běžného života. Záštitu nad soutěží převzal primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Protože na naší škole studuje několik žáků s různým druhem postižení, byl v letošním roce nominován na tuto cenu také ředitel naší školy Mgr. Jaroslav Petrů. Zúčastnil se přijetí u primátora spolu s osobní asistentkou žáka s Aspergerovým syndromem Alenou Špulákovou. 1.místo v literární soutěži Psaní pod Černou věží V úterý 31. března 2009 se konalo v secesním sále Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Psaní pod Černou věží o cenu Jihočeská žabka. Na 1. místě se umístila studentka oboru knihovnické a informační systémy a služby Karolína Moravcová. Porotu zaujala svou povídkou na téma závislost. Vzhledem k tomu, že se jedná o studentku teprve 1. ročníku a obstála ve velké konkurenci 55 soutěžících studentů středních a vysokých škol z celého Jihočeského kraje, považujeme její umístění za krásný úspěch. 7

8 Prezentace naší školy na krajském úřadu v Českých Budějovicích Ve dnech proběhla prezentace naší školy v prostorách krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Výstavka seznámila krajské zastupitele a členy rady s naší školou, se studijními a učebními obory a ukázkami prací našich žáků. Podávalo se občerstvení, které připravili žáci naší školy. Na prezentaci se podílely také firmy Klátil, Řeznictví Pacov nebo Jednota Tábor. Beseda s pamětnicí lidické tragédie Ve středu proběhla na naší škole beseda s p. Kalibovou, jednou z posledních pamětnic, která prožila vyhlazení Lidic a pobyt v koncentračním táboře. Spolu s ní přijel také ředitel Lidického památníku JUDr. Milouš Červencl. Besedy se zúčastnila i místostarostka Tábora Mgr. Zuzana Pečmanová a spisovatel Přemysl Červenka, který žije v Táboře a je autorem knihy Jak se chodí do Lidic. Všichni posluchači mohli jenom obdivovat paměť a vitalitu p. Kalibové, která přes svůj vysoký věk dokázala poutavě vyprávět o prožitých hrůzách, životě v koncentračním táboře a pohnutém osudu obyvatel obce Lidice. Koncert pro Lukáše Skvělou atmosférou, nebývalou účastí a chutí spojit se pro dobrou věc tím vším se vyznačoval velikonoční koncert v táborském Miléniu, do jehož přípravy se zapojila také naše škola. Konal se na podporu studenta naší školy, sedmnáctiletého Lukáše, který peníze ze vstupného i doprovodné sbírky bude moci použít pro zajištění bezpečnějšího pohybu po městě v době studií v Táboře, které mu komplikuje jeho zrakové postižení. Výtěžek ze vstupného činil Kč, po Kč se sešlo v pokladničce a na kontě dárcovských zpráv. Do akce se zapojili také studenti a vyučující naší školy, kteří přišli Lukáše podpořit a mezi sebou vybrali částku Kč. Tímto činem studenti naší školy dokázali, že jim osud jejich spolužáka není lhostejný a že na ně můžeme být právem pyšní. Na závěr lze říci, že se koncert povedl a že se touto akcí naše škola prezentovala před veřejností ve velmi dobrém světle. Velice pozitivně se o naší škole vyjádřilo i sdružení Fest2004, které bylo hlavním pořadatelem celé akce. 8

9 Exkurze v britských knihovnách Konec měsíce června strávila skupina 24 studentů knihovnictví na cestách po britských knihovnách. Navštívili Britskou knihovnu, jednu z největších knihoven světa, ale i místní knihovnu v multikulturní čtvrti Peckham, kde knihovna plní důležitou komunitní funkci. Studenti si prohlédli Britské muzeum včetně proslulé čítárny a nahlédli do muzejní knihovny Paula Hamlyna. Jeden den pak patřil Centrální knihovně v Birminghamu a návštěvě organizace Opening the Book, která pomáhá knihovnám v komunikaci se čtenáři. Naše knihovnická výprava nejen nahlédla pod pokličku britského knihovnictví, ale také nás v Británii skvěle reprezentovala. Praktické zkoušky ve školní restauraci Beseda Lahůdkami, specialitami i tradičními českými jídly se v úterý blýskli studenti třetího ročníku oboru kuchař-číšník. Před komisí se žákům trémou trochu třásly ruce, ale nikdo se jim ani nedivil. Vždyť v porotě nechyběly takové osobnosti jako starostka města Tábora Ing. Hana Randová, místostarostka Mgr. Zuzana Pečmanová, ředitel školy Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel oblastní hospodářské komory Zdeněk Švarc a další. Nakonec ale vše zvládli na výbornou a všichni zúčastnění nešetřili chválou nad jejich kuchařským uměním. Banket pro poslance EU V dubnu 2009 se uskutečnil v Táboře banket u příležitosti zasedání poslanců EU pro regionální rozvoj a životní prostředí. Banketu se zúčastnili studenti oboru hotelnictví a turismus, kteří zde prezentovali nejvyšší formu mezinárodní obsluhy. 9

10 Pasování prvňáčků na čtenáře bylo pro studentky 3. ročníků oboru knihovnictví poslední akcí končícího školního roku. Děti z prvních tříd obou soběslavských škol (celkem úctyhodný počet 105) se postupně přenesly na královský dvůr, kde na ně čekaly tři úkoly. Po jejich splnění předvedly spolužákům, jak umí číst a s nadšením či trochou strachu podstoupily pasovací ceremoniál. Jako upomínku na slavnostní den si odnášely pasovací listinu a čtenářské průkazy. Akce proběhla v rámci projektu Studenti knihovnictví knihovnám a jejím cílem je přivést děti do knihoven. Sportovní aktivity Velkého úspěchu dosáhly studentky naší školy v soutěži v přespolním běhu v rámci AŠSK. Na okresním přeboru v Táboře se umístily na 1. místě a postoupily do krajského kola v Jindřichově Hradci, ve kterém vybojovaly 2. místo. Ve dnech 2. a se ve sportovní hale v Sezimově Ústí uskutečnilo okresní kolo přeboru ve florbale. Naši chlapci se obsadili v konkurenci 14 družstev 2. místo. Mezi největší sportovní aktivity naší školy v loňském školním roce patřil dlouhodobý turnaj středních škol Táborska v sálové kopané, jehož jsme tradičními pořadateli. Letošní ročník se podle největšího sponzora celé akce nazýval Intersport Cup a měl velkou sledovanost i v regionálním tisku. Zúčastnila se ho družstva 10 středních škol z Tábora a okolí, v jejichž sestavách se objevila celá řada mladých talentů renomovaných oddílů Táborska hrajících vyšší dorostenecké i mužské soutěže v tzv.velkém fotbale. Turnaj probíhal pravidelně každé úterý od konce října 2008 až do února 2009 ve velké tělocvičně naší školy. V letošním ročníku nakonec zvítězilo družstvo COP Sezimovo Ústí, reprezentanti naší školy pod vedením trenéra Mgr.F.Jandy skončili na pěkném 3.místě. 10

11 C) Zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/ Střední škola Kapacita: 1682 žáci IZO: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Bydlinského 2474, Tábor 2. Na Bydžově 2572, Tábor 3. Žižkovo náměstí 5, Tábor 4. Bydlinského 2859, Tábor 5. Chýnovská 2945, Tábor 1.1. Přehled aktivních oborů vzdělání - stav k Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou vzdělávací programy v délce 4 let denní formy vzdělávání M/006 Obchodně podnikatelská činnost 106 žáků M/004 Hotelnictví a turismus 118 žáků M/001 Veřejnosprávní činnost 124 žáků M/001 Knihovnické a informační systémy a služby 106 žáků L/008 Obchodník 22 žáků Obory středního vzdělání s výučním listem vzdělávací programy v délce 3 let denní formy vzdělávání H/001 Zámečník 16 žáků H/001 Automechanik 100 žáků H/001 Autoelektrikář 51 žáků H/002 Cukrář-výroba 50 žáků H/001 Řezník-uzenář 32 žáků H/001 Instalatér 41 žáků H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství 165 žáků H/001 Kuchař 49 žáků H/001 Číšník-servírka 43 žáků Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou vzdělávací programy nástavbového studia v délce 2 let denní formy vzdělávání L/524 Podnikání 47 žáků L/504 Společné stravování 33 žáků L/502 Potravinářský průmysl 18 žáků Celkový počet žáků k na SŠ obchodu, služeb a řemesel činil Výuka probíhá podle učebních dokumentů schválených MŠMT ČR a školních vzdělávacích programů. kód název schváleno dne č.j. 11

12 Obory vzdělání s maturitní zkouškou M/006 Obchodně podnikatelská činnost / L/008 Obchodník / M/004 Hotelnictví a turismus / M/001 Veřejnosprávní činnost / M/001 Knihovnické a informační systémy a služby /98 Obory vzdělání s maturitní zkouškou - nástavbové studium L/504 Společné stravování / L/524 Podnikání / L/502 Potravinářský průmysl / Obory vzdělání s výučním listem H/001 Automechanik / H/001 Autoelektrikář / H/001 Instalatér / H/001 Řezník-uzenář / H/002 Cukrář-výroba / H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství / H/001 Kuchař / H/001 Číšník-servírka / H/001 Zámečník / Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy - fyzické osoby /stav ke dni ) Vedení školy: 5 - z toho :- ředitel 1 - zástupci ředitele 4 2) Učitelé celkem z toho ženy 70 3) ostatní pedagogičtí pracovníci - asistenti pedagogů 2 - výchovní poradci z řad učitelů 1 4) Ostatní pracovníci - THP 15 - dělnická povolání 36 Přepočtený počet pracovníků na plný pedagogický / pracovní úvazek ke dni : 1) Vedení školy: 5 12

13 - z toho :- ředitel 1 - zástupci ředitele 4 2) Učitelé celkem 97,9 - z toho ženy 61,7 a) pro všeobecně vzdělávací předměty 47 - toho ženy 29,9 b) pro odborné předměty 24,5 - z toho ženy 19,5 c) pro praktické vyučování 26 - z toho ženy 12 3) ostatní pedagogičtí pracovníci - asistenti pedagogů 1,3 - výchovní poradci z řad učitelů 1 4) Ostatní pracovníci - THP 13,75 - dělnická povolání 29,10 Počet hodin vyučovaných neaprobovaně je nízký, pohybuje se do 8 %. Převážná část pedagogických pracovníků je způsobilá pro výkon své pedagogické činnosti. Ve výjimečných případech nezpůsobilosti (ve smyslu neodpovídajícímu stupni vzdělání) je situace řešena: a) vyzváním k zahájení odpovídajícího stupně vzdělání b) u učitelů odborného výcviku a učitelů s VŠ nepedagogického zaměření postupným absolvováním DPS Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogové se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnili řady školení: - školení odborného zaměření pedagogičtí pracovníci jsou vysílání na školení podle svých odborností a podle aktuálních nabídek. Využívají se převážně programové nabídky Národního institutu pro další vzdělávání, Národního ústavu pro další vzdělávání, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Č. Budějovicích, Pedagogické fakulty UK, a další - jazykové vzdělávání tohoto vzdělávání se účastní pedagogičtí pracovníci podle zájmu. Jedná se zejména o večerní kurzy na naší Jazykové škole a jazykový program Brána jazyků otevřena. Vyučující jazyků se průběžně zúčastňují školení zaměřených na metodiku výuky jazyků - školení zaměřená na výchovný proces účastnili se jich výchovní poradci, protidrogový koordinátor a pedagogičtí asistenti. V případě školení na téma práce s žáky se specifickými poruchami učení se zúčastnili také vyučující, kteří s konkrétními žáky pracují - školení v rámci informačních technologií během školního roku probíhalo školení pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologií. Témata byla stanovena podle aktuálních potřeb /Power-point, Word, Excel/. Postupně se vystřídali všichni vyučující. Vyučující IT a správci počítačové sítě se zúčastnili řady školení k prohloubení této problematiky, např. Zabezpečení školní sítě, Server 2008, Microsoft pro školství - školení k zabezpečení nové maturitní zkoušky - na tato školení byli vysíláni jednotliví vyučující, kterých se daná problematika týká. - školení k tvorbě školských vzdělávacích programů absolvovalo 70 % všech vyučujících. 13

14 1.4. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2009/2010 Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 se konalo v termínech stanovených příslušnou vyhláškou na základě došlých přihlášek ke studiu. Přijímací zkoušky se nekonaly, rozhodujícím kritériem pro přijetí byl prospěch žáků ve 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku základní školy. Kód obory vzdělání s maturitní zkouškou počet přihlášek počet žáků celkem přijatých M/01 Ekonomika a podnikání /ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost / M/ M/01 Hotelnictví /ŠVP: Hotelnictví a turismus/ Veřejnosprávní činnost /ŠVP: Veřejnoprávní činnost/ M/001 Knihkupectví M/001 Knihovnické a informační systémy a služby L/01 Gastronomie /ŠVP: Gastronomie-kuchař/ L/01 Obchodník /ŠVP: Obchodník/ CELKEM Kód obory vzdělání s maturitní zkouškou počet přihlášek počet žáků nástavbové studium celkem přijatých L/524 Podnikání L/504 Společné stravování CELKEM

15 Kód obory vzdělání počet přihlášek počet žáků s výučním listem celkem přijatých H/01 Mechanik opravář motorových vozidel /ŠVP: Automechanik / H/001 Autoelektrikář H/ H/ H/ H/01 Strojní mechanik /ŠVP: Zámečník/ 11 0 Pekař /ŠVP: Pekař/ 3 0 Cukrář /ŠVP: Cukrář-výroba/ Řezník-uzenář /ŠVP: Řezník-uzenář/ H/001 Instalatér H/ H/ H/01 Kuchař-číšník /ŠVP: Kuchař-číšník pro pohostinství/ Kuchař-číšník /ŠVP: Kuchař/ Kuchař-číšník /ŠVP:Číšník servírka H/01 Prodavač /ŠVP: Prodavač všechna zaměření/ CELKEM Celkem si ke studiu na Střední škole obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 pro školní rok 2009/2010 podalo přihlášku 707 žáků, přijato bylo 365 žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků /viz přílohy/ tabulky: 1) Zpráva o stavu školy - 2. pololetí 2007/2008 obory vzdělání s maturitní zkouškou 2) Zpráva o stavu školy - 2. pololetí 2007/2008 obory vzdělání s výučním 15

16 listem 3) Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek / Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ Škola žádala formou grantů, víceúčelových dotací, atd. od: Účel Získaná celková částka Prevence kriminality Kč Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Typy drog, drogová scéna, jak se zachovat III. stupeň vzdělávacího semináře pro učitele Památník Terezín, KC Ravensbrück Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Počet školených pedagogů metodici 26/učitelé 4 dny říjen 2008 Terezínská iniciativa, Památník Terezín 1 Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření Počet Datum konání Realizátor organizace, vzdělávání hodin odborník CŽV výchovné poradenství 127 1x měsíčně po Katedra psychologie FF UK 2 dnech drogová scéna 2 x 6 Prosinec 2008 Národní protidrogová centrála Duben 2009 Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející 1. představení metodika, kontakty, seznámení se systémem listopad 2008 Školní metodik prevence, výchovný poradce 2. distribuce materiálů, aktualizace tísňových kontaktů duben 2009 Školní metodik prevence, výchovný poradce Preventivní aktivity pro žáky ve výuce Název aktivity Zaměření (např. prevence drogových závislostí, šikany ) Datum konání Věková skupina /počet žáků Realizátor 16

17 1. Židovské muzeum Praha 2. Loterie života (N. Winton) 3. Beseda s pamětníkem holocaustu (H.Jančíková) 4. Židovské muzeum Praha 5. Celonárodní sbírka Světluška na pomoc zrakově postiženým 6. Červená stužka proti AIDS 7. Beseda s lidickými dětmi 8. Turistický kurz Krkonoše 9. Cyklokurz Chlum u Třeboně 10. Auritus centrum pro lidi postižené drogou, beseda Násilí, rasismus, xenofobie Rasismus, antisemitismus, násilí Násilí, rasismus, nár. dějiny Rasismus, antisemitismus, násilí,dějiny Tolerance, prosociální chování Prosinec /46 ŽM, ŠMP, pedagogové 15-19/347 Z. Tulis dramaturg, ŠMP 16-18/49 Hana Jančíková, pedagogové /45 ŽM, pedagogové Září /23 Školní metodik prevence Prevence drogových závislostí, smysluplné využití volného času Prevence drogových závislostí 11. Sportovní aktivity Zdravý životní styl, smysluplné využití volného času 12. Školní kroužky Zdravý životní styl, smysluplné využití volného času Tolerance, prosociální chování Prosinec /24 Školní metodik prevence Fašismus, genocida, násilí /102 Památník Lidice, pedagogové Prevence drogových Květenčerven 16-17/46 pedagogové závislostí, smysluplné využití volného času 2009 Květenčerven 2009 Listopad 2008 Duben 2009 Během školního roku Během školního roku 16-17/43 pedagogové 15-16/ /28 Všechny věkové kategorie Všechny věkové kategorie Školní metodik prevence Vyučující tělesné výchovy Vychovatelé na domově mládeže 17

18 Výskyt sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v minulém školním roce snížená známka z chování neomluvené hodiny alkohol kouření ostatní drogy agresivní formy chování vč. šikany krádeže 2 3 Hodin celkem Hodin na žáka žáků případů počet žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů 1.7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Prezentace na veřejnosti I v tomto školním roce se škola úspěšně prezentovala na veřejnosti. Již tradičně jsme se v září 2008 zúčastnili výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, kde jsme zvítězili v soutěži slavnostních tabulí. Ve dvou termínech jsme připravili Den otevřených dveří v hlavní budově školy i ve všech odloučených pracovištích. Společně s účastí na Prezentaci středních škol v hotelu Palcát a na obdobných akcích v Písku, Benešově, Pelhřimově, Jindřichově Hradci a Strakonicích jsme zajistili nábor žáků pro školní rok 2009/2010. Přesto se nepodařilo otevřít obory krejčí, pekař, prodavač, zámečník, obchodník, naopak se podařilo naplnit nově otevřený obor Gastronomie. Ve dnech proběhla prezentace naší školy v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Škola má vlastní stránky, pravidelně probíhají setkání s rodiči na ZŠ, konají se maturitní plesy Účast žáků v předmětových soutěžích. Žáci gastronomických oborů obsadili 1. místo v soutěži slavnostních tabulí na výstavě Vzdělání a řemeslo 2008 v Českých Budějovicích. Na 1. místě v literární soutěži Psaní pod Černou věží o cenu Jihočeská žabka se umístila studentka oboru knihovnické a informační systémy a služby Karolína Moravcová. Zástupci školy se zúčastnili na vyhlášení výsledků literární soutěže o cenu F. Venclíka. Na mezinárodním odborném semináři Údržnost masa, masných výrobků a lahůdek jsou vyhlašováni nejlepší aktéři oboru produkce masa a masných výrobků. Ocenění Nejlepší student oboru získal letos žák naší školy Jan Paďourek. Žáci třetího ročníku oboru instalatér zvítězili v regionálním kole soutěže v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo a postoupili do celostátního kola pořádaného v Praze v rámci výstavy AQUATHERM v listopadu 2008, kde obsadili 4. místo. V březnu 2009 se žáci naší školy zúčastnili krajského kola soutěže oboru instalatér a obsadili 1. místo v soutěži družstev a 1. a 4. místo v soutěži jednotlivců. 18

19 V dubnu 2009 obsadili žáci oboru instalatér 11. místo na celostátním finále soutěže instalatérů v Brně. Žáci oboru automechanik se zúčastnili soutěže Junior 2009 v Českých Budějovicích a obsadili 7. místo v soutěži jednotlivců Účast na humanitárních akcích Škola vede žáky k aktivní práci v neziskových organizacích a umožňuje jim s nimi spolupracovat. Žáci pomáhají získávat prostředky na humanitární činnost /Světluška-pomoc zrakově postiženým, Svátek s Emilem, Den boje proti AIDS./ Spolu s občanským sdružením Fest2004 se naše škola podílela na organizaci koncertu Velikonoce s Jesusem koncert pro Lukáše, jehož výtěžek byl věnován handicapovanému studentu naší školy Aktivity zajišťované metodickou skupinou knihkupectví a knihovnické a informační systémy a služby Jako každoročně studenti zajišťovali a zúčastnili se akce Noc s Andersenem,v březnu navštívili mezinárodní knižní veletrh v Lipsku a Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. S velkým úspěchem z řad dětí i široké veřejnosti se setkalo Pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně v Soběslavi a Odpoledne plné her v dětském oddělení Městské knihovny v Táboře. Celý školní rok informovali studenti o jednotlivých akcích školy v regionálním tisku. Celkově jde o dvě desítky publikovaných příspěvků. Pro týdeník Táborsko a Palcát studenti zpracovávali články, a to včetně fotografií Aktivity zajišťované metodickou skupinou hotelnictví Studenti oboru hotelnictví a turismus, kuchař, číšník-servírka, kuchař-číšník pro pohostinství a cukrářvýroba se zúčastnili řady akcí např. Táborských slavností, kde připravili raut pro činitele města a zahraniční účastníky, raut u příležitosti Nejúspěšnější sportovec roku pro ČSTV Tábor, banket u příležitosti zasedání poslanců EU pro regionální rozvoj a životní prostředí, raut u příležitosti Olympiády dětí a mládeže, dále sem patří pomoc při akci Slavnosti piva, spolupráce s MÚ Tábor a Sezimovo Ústí při pořádání rautů při slavnostních příležitostech. I v letošních školním roce pokračovala aktivní spolupráce se školou v holandském Doetinchemu, v rámci této spolupráce jsou organizovány 2-3 měsíční praxe studentů HŠ v německém Vordenu Zahraniční aktivity V březnu 2009 se zájemci z žáků naší školy zúčastnili zájezdu do Lipska na Mezinárodní knižní veletrh. Zájemci z řad žáků se zúčastnili v prosinci 2008 zájezdu do Rakouska - Vánoční Vídeň. Vybraní zájemci z řad studentů oboru knihovnické a informační systémy a služby se v červnu 2009 zúčastnili exkurze do britských knihoven Sportovní aktivity Ve školním roce 2008/2009 se zúčastnili žáci prvních ročníků zimních lyžařských kurzů v Krkonoších a Deštném v Orlických horách, žáci třetích ročníků absolvovali cyklistické sportovně turistické kurzy v oblasti Chlumu u Třeboně a Krkonoš. 19

20 Škola se v průběhu školního roku účastnila soutěží Asociace školních sportovních klubů, např. středoškolského atletického poháru CORNY, přespolního běhu, plavání, volejbalu, florbalu, košíkové, stolního tenisu, kopané a sálové kopané. Velkého úspěchu dosáhly studentky naší školy v soutěži v přespolním běhu. Na okresním přeboru v Táboře se umístily na 1. místě a postoupily do krajského kola v Jindřichově Hradci, ve kterém vybojovaly 2. místo. Ve dnech 2. a se ve sportovní hale v Sezimově Ústí uskutečnilo okresní kolo přeboru ve florbale. Naši chlapci obsadili v konkurenci 14 družstev 2. místo. V okresním kole soutěže v košíkové se žáci naší školy umístili na 3. místě. V souvislosti s Letní olympiádou dětí a mládeže, která se konala v Táboře koncem června, se naše škola podílela na organizačním zabezpečení, ubytování a stravování reprezentantů jednotlivých krajů. Vyučující tělesné výchovy působili jako rozhodčí jednotlivých soutěží Zdravý životní styl, protidrogová prevence, ochrana člověka za mimořádných situací Během celého dne mají žáci ve svém volnu možnost využívat školní hřiště, pomůcky pro TV a tělocvičnu v rámci sportovních aktivit mimo vyučování. Žáci jsou připravováni jednak během vyučování i při mimoškolních aktivitách na dopad možných mimořádných situací, způsobených lidskou činností. Žáci se zúčastnili několika přednášek na téma negativního vlivu drog na mládež, vyšší ročníky soudního přelíčení s tématikou drog a násilí. První ročník pravidelně navštěvuje preventivní program Auritus centrum pro lidi ohrožené drogou Významnější kulturní akce Po celý školní rok žáci navštěvovali divadelní představení v táborském divadle (např. Romeo a Julie, Jánošík, Vojnarka), navštívili také divadelní představení v pražských divadlech ( Karlínské divadlo, Národní divadlo, Divadlo v Celené, Disk). Škola umožnila žákům zhlédnout filmová představení v kině v Táboře Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity: Žáci navštívili Prahu - Královskou cestu a Pražský hrad, Parlament ČR, Českou národní banku v Praze, Planetárium v Českých Budějovicích, Katastrální úřad v Táboře, Strahovskou knihovnu, Státní oblastní archiv v Třeboni, Památník K.Čapka ve Strži. Pod vedením pedagogů navštívili historická místa Tábora a okolí v rámci exkurzí a školních výletů. V rámci odborných exkurzí si prohlédli řadu závodů např. Bosh České Budějovice, Škoda Auto Mladá Boleslav, Karosa Vysoké Mýto, Maso Planá nad Lužnicí Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2008/2009 nebyla na Střední škole obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 provedena inspekce. 20

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474. Výroční zpráva

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474. Výroční zpráva Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Mgr. Jaroslav Petrů ředitel

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012 Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHOTĚBOŘ, ŽIŽKOVA 1501,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více